pražské arcidiecéze č. 7, září 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "pražské arcidiecéze č. 7, září 2005"

Transkript

1 pražské arcidiecéze č. 7, září 2005 Po prázdninách Pro některé děti bolestná záležitost, vrátit se zase do školy, pro jiné radost. Pro rodiče a prarodiče někdy vítaný návrat k normálnímu běhu věcí, ale také spousta nových starostí, které přinese dětem škola a všechno, co s ní souvisí. Nejstarší pamětníci si možná ještě vzpomenou, jak začínal jejich školní rok bohoslužbou a vzýváním Ducha svatého. Dnes se s tím setkáme nanejvýš na církevních školách. Ale starost o děti, aby se dobře učily, dostaly na dobrou školu, nezapletly se do špatné party a další a další, samozřejmě zůstávají. U křes anských rodičů k tomu přistupuje i starost o víru jejich dětí, což je jistě starost oprávněná a rodičům příslušející. A právě kvůli této starosti bych navrhoval všem křes- anským rodičům, prarodičům, vychovatelkám, vychovatelům, učitelkám i učitelům, aby si určitě udělali na začátku školního roku svou osobní pobožnost k Duchu svatému, ne-li rovnou novénu. A připojil bych možná pro někoho trochu provokující tvrzení, že my dospělí potřebujeme vzývat Ducha svatého víc než děti, o které se staráme. Ona je totiž k vidění zajímavá věc. Zdá se, že se posouvá snaha o náboženskou výchovu dětí k nižšímu věku. V řadě farností existují programy pro předškoláky, v řadě kostelů jsou kněží i laici ochotni zařadit kvůli dětem do liturgie všechno možné, někdy i to, co tam nepatří. Tato péče o děti je jistě chvályhodná. Ale horší je, že s tím kontrastuje mnohem menší péče, kterou mají dospělí o své vlastní vzdělání ve víře a o růst v duchovním životě. A mnohem menší nabídka dobrých programů pro velké děti či téměř dospělé ve farnosti. Zdá se, že čas věnovaný péči o vzdělání malých dětí nacházejí dospělí snáze než čas pro sebe samotné. A to může být po nějaké době osudné. Malé dítě nám velkým spolkne téměř všechno, co mu s láskou a trochu zajímavě podáme. Pubertální potomek ovšem už ne. A nejen to. Ten velmi bedlivě a kriticky posuzuje naši životní praxi. A sotva se spokojí s povrchními nebo nedostatečnými odpově mi na své otázky, a mu je podáváme slovy, nebo je odečítá z našich postojů a činů. Jsme tedy zodpovědni za to, co mu z křes anství předvedeme a jak se vyrovnáme s jeho (v podstatě nutným!) přechodným odporem nebo pochybnostmi, které při přerodu z dětské víry k dospělé i v jeho dospělosti nejspíš přijdou. Musíme se proto ptát sami sebe: roste naše víra nebo stagnuje? A má z čeho růst? Roste naše křes anské poznání, nebo se o ně nestaráme? Nepochybně má snad každý v zásobě omluvu, že nemá čas. Ta omluva ale nikomu neprospěje a nic nevyřeší. Proto navrhuji: udělejme si my, dospělí, kteří už nemusíme chodit do školy, nějaký osobní plán pro tento školní rok. Měl by být určitě střízlivý a skromný velkolepé plány mají největší naději na brzké odložení! A měl by vycházet opravdu z inspirace, kterou nám Duch svatý dá proto ta úvodní osobní pobožnost k němu. Potřebujeme jeho vedení naprosto nutně, pokud se máme o sebe a o druhé dobře starat. Ale trvejme na tom, že se musíme za těch deset školních měsíců o něco posunout: v modlitbě nebo v životě z Božího slova, v péči, kterou věnujeme svému vzdělání, nebo v poctivé a pravidelné reflexi vlastního života. To všechno může znamenat činy ve prospěch mladší generace mnohem prospěšnější než cokoliv jiného, co pro ně zorganizujeme nebo k čemu je budeme nutit. Aleš Opatrný (Podklady k modlitbám k Duchu svatému naleznete na v rubrice Tématické texty, pod heslem Duch svatý. Brožuru Svatodušní novéna od Vojtěcha Kodeta vydalo Karmelitánské nakladatelství v Kostelním Vydří, Brož. 47 str., cena: 39 Kč.) Národní svatováclavská pou do Staré Boleslavi Vypravovali, co se jim přihodilo na cestě Jak se již stalo pěknou tradicí, je tady opět pozvání na Národní svatováclavskou pou do Staré Boleslavi, která se koná ve středu 28. září 2005, v den slavnosti svatého Václava, mučedníka a hlavního patrona českého národa. Letos má toto hlavní motto: Vypravovali, co se jim přihodilo na cestě (Pokračování na str. 2) Jáhenské svěcení v pražské katedrále V sobotu 3. září 2005 v 10:00 udělí kardinál Miloslav Vlk v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze jáhenské svěcení Matúšovi Kocianovi (pastorační asistent v ŘKF Kolín) a Benediktu Hudemovi (pastorační asistent v ŘKF Řevnice). Zveme všechny věřící k účasti na této slavnosti. Budeme prosit za nová kněžská povolání a zároveň tím podpoříme naše jáhny při vstupu do jejich služby. Přijetí do katechumenátu Kandidáti katechumenátu, jejichž křest se předpokládá o Velikonocích r (nebo i později), budou přijati do katechumenátu při bohoslužbě slova, kterou bude slavit biskup Mons. Václav Malý v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v sobotu 10. září v 17:00. Na bohoslužbu naváže setkání katechumenů a jejich ručitelů s Mons. Malým v Sále kardinála Berana. Uchazeči se svými ručiteli se dostaví do katedrály nejpozději 15 minut před začátkem bohoslužby. Každý uchazeč bude mít s sebou vyplněný a duchovním správcem potvrzený katechumenátní lístek, který zde při přijetí do katechumenátu odevzdá. Pastorační centrum sv. Tomáše v Dobříši zeptali jsme se P. Stanisława Góry V Dobříši vyrostla před čtyřmi lety nová budova Pastorační centrum sv. Tomáše. Jaký program dnes centrum nabízí a jak se ho vůbec podařilo postavit, jsme se zeptali místního faráře P. Stanisława Góry. (Pokračování na str. 2) Pozvánka na Seminář biblické modlitby Pastorační středisko sv. Vojtěcha nabízí mimořádnou příležitost pro ztišení a prohloubení osobního vztahu k Bohu skrze slovo Písma. Zveme vás na Seminář biblické modlitby, který povede Mons. ThDr. Michael Slavík, generální vikář pražské arcidiecéze. Jedná se o devět setkání, vždy ve středu od 19:30 do 20:30 v Pastoračním středisku sv. Vojtěcha při Arcibiskupství pražském v Praze 6 Dejvicích (Kolejní 4). Termíny jsou následující: 19. a 26. října, 2., 9., 16., 23. a 30. listopadu, 7. a 14. prosince K dispozici též na stránkách pražské arcidiecéze www. apha.cz v rubrice Informace pod heslem Arcidiecézní zpravodaj

2 Ze života arcidiecéze Národní svatováclavská pou do Staré Boleslavi Vypravovali, co se jim přihodilo na cestě (pokračování ze strany 1) V předvečer svátku (27. 9.) proběhne v bazilice sv. Václava slavnostní svatováclavský koncert za přítomnosti významných hostí, který bude zakončen v kryptě sv. Kosmy a Damiána. Účinkují Schola Gregoriana Pragensis a Penguin kvartet. Hlavním bodem programu bude mše sv. na Mariánském nám v 10:00, jejímž hlavním celebrantem bude pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk, koncelebrovat spolu s ním budou biskupové českých a moravských diecézí. Přímý přenos mše sv. ze Staré Boleslavi bude vysílat druhý program České televize, Český rozhlas a rádio Proglas. Národní svatováclavskou pou doprovází bohatý kulturní program na staroboleslavském náměstí a slavnostní koncert vojenské dechové hudby v chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Mezi jiným se na středeční odpoledne počítá s připraveným programem rádia Proglas, s vystoupením skupin Magnum Jazz Bigband, Bílá nemoc, YO YO Band (Přesný časový harmonogram nebyl do doby uzávěrky Zpravodaje 11.8.stano- ven, aktuální informace naleznete na stránkách pražské arcidiecéze a na stránkách města Brandýs nad Labem Stará Boleslav Zvláštní pozvání adresujeme mladým lidem, ale i těm dříve narozeným. Především z pražských farností a blízkého okolí se můžete na pou vypravit pěšky, nebo přijet na kole. Tím navážeme na srpnové putování do Kolína nad Rýnem, kde se mladí lidé v rámci jubilejního XX. Světového dne mládeže Přišli poklonit Pánu a setkali s papežem Benediktem XVI. Tato naše cesta bude symbolickým ohlédnutím za mimořádnou událostí v německém Kolíně. Bude určitě zajímavé slyšet, co se vám přihodilo na cestě. Ostatní, prosím, neváhejte a přije te jakkoli; i vaše zážitky z cesty budou cenným přínosem. Těšíme se na shledání ve Staré Boleslavi! Pastorační centrum sv. Tomáše v Dobříši zeptali jsme se P. Stanisława Góry (pokračování ze strany 1) Do Dobříše jsem nastoupil na Květnou neděli roku 1998 a začal jsem se starat zároveň o obce Svaté Pole, Rosovice, Dlouhá Lhota a Suchodol, který od července 2004 spadá do farnosti sv. Jakuba v Příbrami. Na dosavadní faře se skutečně nedalo ani bydlet, takže jsem s povděkem na tři roky přijal přístřeší dobříšského zámku. Spolu s lidmi ve společenství jsem poci oval velkou touhu setkávat se, pracovat a tvořit něco nového, ale nebylo pro to zázemí. Naproti našemu snažení vyšel i pan kardinál a myšlenka farního domu otevřeného nejen křes anům, ale všem lidem dobré vůle, začala mít přesnější obrysy. Prostředky ke stavbě se sdružily z prodeje staré fary, z darů ze zahraničí (Polsko a Německo), ze sbírek, příspěvků z arcibiskupství a milión korun nám věnovala zemřelá paní baronka Alena Braumová. Stavělo se přesně rok a jeden den. Dům dnes žije čtvrtým rokem a původní záměr sloužit také veřejnosti se realizoval díky čajovně, Mateřskému centru a výtvarné dílně. V jeho prostorách se kromě pravidelných pastorálních akcí konají také různé přednášky, výstavy a koncerty pro dobříšské občany. V rámci aktivit pro farníky jsou velice kladně hodnoceny například škola modlitby, formační setkávání pro animátory (jsou to akce pro celý příbramský vikariát), jednou za rok organizujeme kurzy Alfa pro zájemce, kteří se chtějí více dozvědět o křes anství Dvacet manželských párů má možnost se setkávat jednou za měsíc, fungují tři skupiny mládeže, tvoříme programy pro seniory a existují tři farní skupiny katecheze předškolních a školních dětí. Modlitební setkání maminek a duchovní večery mužů jsou každý druhý týden. Tým farníků také vede přípravu na křest dospělých a zároveň připravujeme nepraktikující rodiče na křest jejich dětí. Jiný tým se věnuje budoucím manželům. Velmi si vážím značné zapojenosti farníků do všech činností, které probíhají. Významný podíl na pastoraci v našich farnostech mají i pastorační asistentky a trvalý jáhen. Plány do budoucna jistě máme, ale budoucnosti se dotýkáme vlastně tím, co právě konáme. Nedávno jsme například uspořádali farní anketu, abychom dostali Z biskupských diářů Tato rubrika zahrnuje především ty aktivity otců biskupů, při kterých se věřící a veřejnost mohou s nimi setkat. Rozhodně se zdaleka nejedná o výčet celé náplně jejich práce. Dále upozorňujeme, že se jedná o dlouhodobě plánované akce, mohou se tedy příležitostně změnit. Z diáře otce kardinála :00 zahájení školního roku, setkání se studenty, Arcibiskupské Gymnázium, Praha Vinohrady :00 mše sv., jáhenské svěcení, katedrála, Praha 17:00 mše sv., fatimský den, Lomec :00 mše sv., Kostelec nad Černými lesy, kostel sv. Andělů strážných :00 mše sv., Lublin, 200 let arcidiecéze Lublin, Polsko :00 předání Instituto Cervantes (španělský kulturní institut) veřejnosti za přítomnosti J. Vel. prince a princezny z Asturie :00 mše sv., opatská benedikce v klášteře cisterciáků, Santa Croce, Řím, Itálie setkání s krajany, USA ekumenické setkání biskupů, Bucurest, Rumunsko :00 poutní mše sv., Národní svatováclavská pou, Stará Boleslav 19:00 každoroční udílení svatováclavských medailí (po mši sv. v 18:00), katedrála sv. Víta, poté Svatováclavský večer, Arcibiskupství pražské, Praha Z diáře biskupa Herbsta :30 jáhenské svěcení na Svaté Hoře :00 Loretánské slavnosti v Boru :30 mše sv. ve Vlašimi :00 mše sv. v Českém Brodě a kanonická vizitace :00 mše sv. s biřmováním v kostele sv. Ludmily v Praze na Vinohradech exercicie pro trvalé jáhny na Hostýně :30 mše sv. na Budči :00 mše sv. se svěcením varhan v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kladně Národní svatováclavská pou ve Staré Boleslavi (Do uzávěrky Zpravodaje byly k dispozici tyto dva diáře.) 2

3 Z Act Curiae Věstník kanceláře pražského arcibiskupství Arcibiskupství pražské Hradčanské nám Praha 1-Hradčany tel.: , fax: Z Act Curiae 6/2005 Příprava na trvalé jáhenství Aspirant si vyžádá v sekretariátu biskupa Václava Malého formulář přihlášky s dotazníkem. Do 15. září 2005 vlastní farář představí aspiranta p. biskupovi Malému, kterému také odevzdá vyplněný formulář přihlášky se všemi přílohami. Koncem září bude aspirant absolvovat před komisí přijímací pohovor. Ta rozhodne o jeho přijetí do přípravného roku, jehož cílem je rozeznání povolání ke službě trvalého jáhna. Potom bude rozhodnuto o zařazení kandidáta do tříleté formační přípravy a bude zapsán mezi kandidáty jáhenství. Během této doby přijme postupně služby lektora a akolyty. Aspirant musí být pokřtěný a biřmovaný katolík, žijící svátostným životem. Věk ženatého aspiranta při zahájení formačního programu by měl být nejméně 30 let a nejvíce 50 let. Měl by mít přiměřené znalosti o službě jáhna a určitou představu o svém vlastním zapojení do života církve. Vyžaduje se již dřívější zapojení v životě farnosti, z čehož je zřejmá jeho touha sloužit církvi. Předpokladem přípravy je absolvované studium na některé z katolických teologických fakult v oboru teologie, nebo absolvování studia se srovnatelným obsahem. Pro jáhenské svěcení se doporučuje získání titulu magistr. Přípravu je možno zahájit již během studia. Celé přípravné období má za cíl řádnou duchovní formaci kandidáta a praktické uvádění do pastorační služby ve vší její šíři. Václav Malý, biskup odpovědi na nejaktuálnější otázky života společenství, podle kterých můžeme upřesnit naše směřování. Podrobný program naleznete na internetových stránkách farnosti: farnost.cz Časopis IN! už vychází V září vychází druhé číslo časopisu pro děvčata IN!. S prvním číslem byla distribuována složenka na zaplacení předplatného s vlastním variabilním symbolem předplatitele. Předplatné je možné uhradit i převodem z účtu. Na účet vydavatelství neposílejte sponzorské dary! Aby časopis byl dostupný všem, cena předplatného je stanovena na 28 Kč. Výrobní náklady na jedno číslo jsou však dva až třikrát vyšší. Časopis se neobejde bez podpory drobných i velkých dárců. Proto byl založen Nadační fond časopisu IN!. Na jeho účet prosíme o zasílání darů: číslo účtu /0800. Dary je možné posílat i složenkou. Zářijové číslo obdrží poštou pouze ti, kdo si je objednali. Další objednávky časopisu IN! nejlépe na nebo: IN! dívčí svět, Horní náměstí 12, Jablonec nad Nisou, tel.: , Výstav Nejsvětější svátosti oltářní v Praze září :00 17:00 sv. Michaela Archanděla (Pod Vyšehradem) Podolí :00 18:00 sv. Prokopa (Sladkovského nám.) Žižkov :00 18:00 sv. Markéty (Markétská) Břevnov :30 17:30 Nejsvětější Trojice (U Trojice) Košíře :00 16:00 Svaté Rodiny (K Šancím) Řepy :45 11:00 Nejsvětějšího Srdce Páně 15:00 18:00 (nám. Jiřího z Poděbrad) Vinohrady :00 17:30 sv. Antonína (Strossmayerovo nám.) Holešovice PERSONALIA Jubileář Výročí svěcení P. Mgr. Juan Bautista Ignacio Provecho López OSA, administrátor v Praze Malé Straně (10 let) frá P. Josef Zlámal O.Melit., na odpočinku v Praze (64 let) P. Petr Kolář SI (30 let) Mons. ThLic. František Kohlíček, čestný prelát, emeritní farář (66 let) Mgr. Jarmil Klanc, trvalý jáhen (5 let) P. Bernardin Josef Mráz OFMConv., osobní děkan na odpočinku v Praze (74 let) P. Vojtěch Pavel Kohut OCD, vyučující na KTF UK (10 let) Mgr. Jaroslav Václav Pekárek, trvalý jáhen litoměřické diecéze v Nymburku (10 let) Životní jubilea frá P. Josef Zlámal O.Melit., na odpočinku v Praze (90 let) Jindřich Tomíček, kněz litoměřické diecéze na odpočinku ve Staré Boleslavi (82 let) Mgr. Michal Vaněček, administrátor v Ondřejově u Prahy (40 let) P. Mgr. Metoděj Karel Kočí OP, administrátor v Praze Dejvicích (40 let) P. Vincenc Mrtvý SDB, farář v Hradešíně (75 let) JCLic. Michal Podzimek, kněz litoměřické diecéze, soudce ICS Praha (35 let) ThMgr. Zbigniew Grzyb, administrátor v Krásné Hoře nad Vltavou (40 let) P. Zdislav Josef Falta OFMCap., na odpočinku v Praze (80 let) Mgr. Jan Balík, administrátor v Praze Strašnicích (40 let) P. Benedikt Vladimír Holota OFM, na odpočinku v Praze (83 let) P. Mgr. Pavel Kuchař Ph.D. SDB, farní vikář v Praze Bohnicích (60 let) ThLic. Mariusz Gerard Kuźniar, výpomocný duchovní v Praze Stodůlkách (35 let) P. Jan Mára O.Cr., na odpočinku v Praze (93 let) P. Karel Dománek SI, na odpočinku v Praze (94 let) 3

4 RNDr. Mgr. Vladimír Kalík, administrátor v Praze Petrovicích (45 let) Jaroslav Bejček, kněz pražské arcidiecéze ve výslužbě (83 let) Zdeněk Adler, kanovník a osobní děkan na odpočinku (85 let) Akad. sochař Karel Stádník, trvalý jáhen pražské arcidiecéze ve výslužbě (81 let) P. Řehoř Vojtěch Mareček OFM, farář v Praze Spořilově (81 let) ThDr. Josef Babka, kanovník, výpomocný duchovní v Trhovém Štěpánově (90 let) P. Josef Tichý SJ, výpomocný duchovní u Nejsv. Trojice v Kolíně (75 let) Kněžské svěcení Marian Petr Masařík O.Carm. obdržel dne 30. dubna 2005 v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci z rukou Mons. Josefa Hrdličky, pomocného biskupa olomouckého, kněžské svěcení. Ustanovení P. Rafael Zdeněk Budil OFMCap. byl na žádost svého řeholního představeného s účinností od 1. července 2005 uvolněn z funkce výpomocného duchovního klášterního kostela sv. Josefa Praha Nové Město a klášterního kostela Panny Marie Královny Andělů Praha Hradčany. Václav Chroust byl na základě přijetí jeho rezignace s účinností od 1. července 2005 uvolněn z funkce faráře Římskokatolické farnosti u kostela sv. Františka z Assisi Praha Chodov, z funkce člena Kněžské rady a člena Sboru poradců a z funkce moderátora pro formaci kněží. P. Metoděj Karel Kočí OP byl se souhlasem svého řeholního představeného s účinností od 1. července 2005 uvolněn z funkce administrátora Římskokatolické farnosti u kostela sv. Matěje Praha Dejvice a rektora klášterního kostela sv. Václava Praha Dejvice a s účinností od téhož data byl jmenován a ustanoven administrátorem Římskokatolické farnosti u kostela sv. Františka z Assisi Praha Chodov. P. Mgr. Andrzej Koch CMF byl se souhlasem svého řeholního představeného s účinností od 1. července 2005 uvolněn z funkce farního vikáře Římskokatolické farnosti Kralupy nad Vltavou a farního vikáře excurrendo Římskokatolické farnosti Nelahozeves, Římskokatolické farnosti Zeměchy, Římskokatolické farnosti Chvatěruby, Římskokatolické farnosti Velvary, Římskokatolické farnosti Veltrusy, Římskokatolické farnosti Chržín a Římskokatolické farnosti Vepřek a s účinností od téhož data byl jmenován a ustanoven administrátorem Římskokatolické farnosti u kostela sv. Matěje Praha Dejvice a rektorem klášterního kostela sv. Václava Praha Dejvice. P. Mgr. Marian Petr Masařík OCarm. byl na žádost svého řeholního představeného s účinností od 1. června 2005 uvolněn z jáhenské služby v Římskokatolické farnosti u kostela sv. Fabiána a Šebestiána Praha Liboc a s účinnosti od téhož data byl jmenován a ustanoven farním vikářem téže farnosti. Mons. Anton Otte, děkan, nesídelní kanovník, kněz diecéze Bamberg, byl s účinností od 1. června 2005 ustanoven, potvrzen a jmenován sídelním kanovníkem Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. P. Mgr. Konrád Petr Ston OFMCap. byl na žádost svého řeholního představeného s účinností od 25. června 2005 jmenován a ustanoven výpomocným duchovním klášterního kostela Panny Marie Královny Andělů Praha Hradčany. Úmrtí Josef Hercl, sbormistr a dirigent, dlouholetý ředitel kůru baziliky sv. Jakuba v Praze 1 a spoluzakladatel Společnosti pro duchovní hudbu, zemřel náhle v noci z 25. na 26. května 2005 ve věku nedožitých 77 let. Poslední rozloučení se konalo 2. června 2005 v bazilice sv. Jakuba v Praze 1. R. I. P. 4 Trestní pokání Arcibiskup pražský, kardinál Miloslav Vlk uložil dekretem č.j. arc/206/05 ze dne obžalovanému knězi Arcidiecéze pražské Vladimíru Mikulicovi podle kán CIC trestní pokání, které bude spočívat v povinnosti zdržovat se jeden rok od nástupu v klášteře trapistů pod autoritou místního představeného, a to takto: 1 měsíc v Novém Dvoře a zbývající část roku v Sept Fons ve Francii, s tím, že po uplynutí půl roku bude účinnost pokání přezkoumána. Trest suspenze uložený obžalovanému dekretem č.j. arc/84/ 2000 ze dne zůstává nadále v platnosti. Proti uloženému trestnímu pokání je obžalovaný oprávněný odvolat se správním odvoláním do 15 dnů od vyřízení remonstrace podle kán. 1734, 1735 a 1737 CIC. Odvolání má odkladný účinek. Ukončení studia P. Angelo Jason Scarano S.S.L., Th.D., farní vikář u kostela sv. Jakuba Staršího, Praha Stodůlky a vyučující na KTF UK, byl po obhajobě a následném publikování doktorské práce na Gregoriánské univerzitě v Římě promován na doktora teologie v oboru biblická teologie. Blahopřejeme. Sabatický rok Pan kardinál vyhověl žádosti Mgr. Daniela Hermana, kanovníka Královské kolegiátní kapituly na Vyšehradě, o umožnění nástupu sabatického roku, a to ke dni 1. června Jeho opětovný nástup do duchovní služby je stanoven na 1. června Z Act Curiae 7 8/2005 Svatováclavská sbírka na církevní školství Při bohoslužbách v neděli 25. září 2005 se koná Svatováclavská sbírka na církevní školství. V loňském roce bylo vybráno ,25 Kč a prostředky byly rozděleny v poměru k počtu žáků všem 28 církevním školám a školským zařízením působícím v arcidiecézi jako příspěvek na úhradu provozních nákladů a na nákup učebních pomůcek a vybavení. Menší část byla zaslána ČBK do svépomocného fondu církevních škol ( Kč) a za Kč byl uspořádán seminář Účetnictví pro manažery neziskových organizací pro ředitele a ekonomy škol. Katechetická služba v pracovním poměru k AP Obdobně jako v předchozích letech mohou katecheté laici vykonávat katechetickou činnost i za mzdu (viz Směrnice generálního vikáře 1/2002). O pracovní poměr k AP katechetovi žádá duchovní správce při splnění těchto základních podmínek: realizovat alespoň 2 vyučovací hodiny týdně pravidelné katechetické činnosti; zachovat minimální počet 4 osob ve skupině; platná kanonická mise ke katechetické činnosti, na kterou se smlouva uzavírá;

5 absolvování řádné katechetické formace (případně nástup do takovéto formace); lidská a odborná způsobilost; dobré plnění případných předchozích povinností vůči AP. Žádost je třeba podat cca jeden měsíc před zahájením pracovního poměru. PERSONALIA Jubileář Výročí svěcení ThLic. Mariusz Gerard Kuźniar, výpomocný duchovní v Praze Stodůlkách (10 let) Mgr. Jaroslav Sosnovec, trvalý jáhen ve vikariátu Benešov (15 let) Robert Cieszkowski, administrátor v Mníšku pod Brdy (10 let Životní jubilea MUDr. Miroslav Malý, administrátor v Čestlicích (55 let) Václav Barták, emeritní farář, na odpočinku v Praze (80 let) P. ThLic. Gereon Tomáš Biňovec OPraem., administrátor u sv. Ludmily v Praze Vinohradech (35 let) Mons. ThDr. Jaroslav Škarvada, emeritní biskup (81 let) Bořivoj Mošna, osobní děkan, kaplan Charitního domova v Mukařově (80 let) Mons. Václav Malý, pomocný biskup pražský (55 let) P. PhDr. Libor Ovečka Th.D. SDB, proděkan KTF UK (55 let) Krzysztof Lach, farář v Praze Hostivaři (40 let) Jubilantům srdečně blahopřejeme a vyprošujeme hojnost Božího požehnání. Kněžské a jáhenské svěcení Peter Kováč obdržel dne 25. června 2005 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze z rukou kardinála Miloslava Vlka, arcibiskupa pražského, kněžské svěcení. Kamil Vrzal obdržel dne 25. června 2005 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze z rukou kardinála Miloslava Vlka, arcibiskupa pražského, kněžské svěcení. Bedřich Přemysl Hanák OPraem. obdržel dne 29. června 2005 v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Strahově z rukou Mons. Václava Františka Lobkowicze, biskupa ostravsko-opavského, kněžské svěcení. Christian Martin Pšenička OPraem. obdržel dne 29. června 2005 v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Strahově z rukou Mons. Václava Františka Lobkowicze, biskupa ostravsko-opavského, kněžské svěcení. David Peroutka OCD obdržel dne 17. července 2005 v kostele Nejsvětější Trojice ve Slaném z rukou Mons. Václava Malého, pomocného biskupa pražského, kněžské svěcení. Wolfgang Karel Horák OPraem. obdržel dne 29. června 2005 v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Strahově z rukou Mons. Václava Františka Lobkowicze, biskupa ostravsko-opavského, jáhenské svěcení. Josef Peter Johan Kučera OPraem. obdržel dne 29. června 2005 v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Strahově z rukou Mons. Václava Františka Lobkowicze, biskupa ostravsko-opavského, jáhenské svěcení. Ustanovení Mgr. Ing. Petr Bouška byl s účinností od 1. července 2005 uvolněn z funkce administrátora Římskokatolické farnosti Říčany u Prahy a administrátora excurrendo Římskokatolické farnosti Velké Popovice, Římskokatolické farnosti Jažlovice, Římskokatolické farnosti Popovičky, Římskokatolické farnosti Kostelec u Křížků a Římskokatolické farnosti Mukařov a s účinností od téhož data byl jmenován a ustanoven administrátorem Římskokatolické farnosti u kostela sv. Václava Praha Smíchov. P. Lukáš Stanislav Buchta OPraem. byl se souhlasem svého řeholního představeného s účinností od 1. července 2005 jmenován a ustanoven administrátorem Římskokatolické farnosti Říčany u Prahy a administrátorem excurrendo Římskokatolické farnosti Velké Popovice, Římskokatolické farnosti Jažlovice, Římskokatolické farnosti Popovičky, Římskokatolické farnosti Kostelec u Křížků a Římskokatolické farnosti Mukařov. P. Mgr. Artur Daniel Cierlicki SAC byl na žádost svého řeholního představeného s účinností od 1. července 2005 uvolněn z funkce faráře Římskokatolické farnosti Stará Boleslav. P. Mgr. Ivan Greňa SAC byl na žádost svého řeholního představeného s účinností od 1. července 2005 jmenován 5 a ustanoven farním vikářem Římskokatolické farnosti Stará Boleslav. Evžen Antonín Hlaváček byl na základě přijetí jeho rezignace s účinností od 1. srpna 2005 uvolněn z funkce faráře Římskokatolické farnosti u kostela sv. Petra a Pavla Praha Radotín, administrátora excurrendo Římskokatolické farnosti u kostela Všech svatých Praha Slivenec a Římskokatolické farnosti Třebotov a administrátora excurrendo in spiritualibus filiální kaple sv. Anny Kosoř a s účinností od téhož data byl jmenován a ustanoven výpomocným duchovním Římskokatolické farnosti u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady. Mgr. Jan Houkal byl s účinností od 1. července 2005 uvolněn z funkce farního vikáře Římskokatolické farnosti u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie Praha Strašnice a výpomocného duchovního Římskokatolické farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava Praha Vršovice a s účinností od téhož data byl jmenován a ustanoven výpomocným duchovním ve farnostech III. pražského vikariátu. Mgr. Mariusz Klimczuk byl s účinností od 1. srpna 2005 uvolněn z funkce farního vikáře Římskokatolické farnosti u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady. Vrací se zpět do Českobudějovické diecéze, kde je inkardinován. P. Mgr. Petr Koutecký SJ byl s účinností od 1. července 2005 jmenován na dobu 3 let okrskovým vikářem II. pražského vikariátu. Dosavadní ustanovení zůstává nadále v platnosti. Peter Kováč byl s účinností od 1. července 2005 uvolněn z jáhenské služby v Římskokatolické farnosti Řevnice, Římskokatolické farnosti Karlštejn, Římskokatolické farnosti Dobřichovice Karlík, Římskokatolické farnosti Liteň a Římskokatolické farnosti Všenory a s účinností od téhož data byl jmenován a ustanoven farním vikářem Římskokatolické farnosti u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie Praha Strašnice. P. Wojciech Kubrak SAC byl na žádost svého řeholního představeného s účinností od 1. července 2005 uvolněn z funkce farního vikáře Římskokatolické farnosti Stará Boleslav a rektora filiálního kostela Nanebevzetí Panny Marie Stará Boleslav a s účinností od téhož data byl jmenován a ustanoven farářem Římskokatolické farnosti Stará Boleslav.

6 Jaroslav Kučera byl s účinností od 1. srpna 2005 uvolněn z funkce okrskového vikáře vikariátu Rakovník. Ostatní ustanovení zůstávají v platnosti. P. Paskal Petr Novák OFM byl na žádost svého řeholního představeného s účinností od 30. června 2005 uvolněn z funkce farního vikáře Římskokatolické farnosti Kolín. Mgr. Ondřej Pávek byl po vzájemné dohodě s účinností od 1. července 2005 uvolněn z funkce faráře Římskokatolické farnosti u kostela sv. Václava Praha Smíchov, rektora kostela sv. Gabriela Praha Smíchov a okrskového vikáře II. pražského vikariátu a s účinností od téhož data byl jmenován a ustanoven výpomocným duchovním Římskokatolické farnosti u kostela sv. Františka z Assisi Praha Chodov. Dosavadní ustanovení členem kněžské rady a advokátem Interdiecézního církevního soudu zůstává nadále v platnosti. Ján Petrovič byl s účinností od 1. srpna 2005 jmenován na dobu 3 let okrskovým vikářem vikariátu Rakovník. Ostatní ustanovení se nemění. Mgr. Pavel Alois Porochnavec byl s účinností od 1. července 2005 uvolněn z funkce výpomocného duchovního vikariátu Benešov a s účinností od téhož data byl jmenován a ustanoven administrátorem Římskokatolické farnosti Lysá nad Labem a administrátorem excurrendo Římskokatolické farnosti Kostomlaty nad Labem a Římskokatolické farnosti Milovice u Lysé nad Labem. JUDr. Stanislav Přibyl Ph.D. JC.D. byl s účinností od 1. července 2005 uvolněn z funkce farního vikáře Římskokatolické farnosti u kostela Panny Marie Královny Míru Praha Lhotka a s účinností od téhož data byl jmenován a ustanoven rektorem kostela sv. Gabriela Praha Smíchov. Dosavadní ustanovení soudcem Interdiecézního církevního soudu zůstává nadále v platnosti. Mgr. Josef Ptáček byl s účinností od 1. srpna 2005 jmenován na dobu 3 let okrskovým vikářem vikariátu Podřipsko. Ostatní ustanovení se nemění. Mgr. Zdeněk Skalický byl s účinností od 1. srpna 2005 uvolněn z funkce administrátora excurrendo Římskokatolické farnosti u kostela sv. Petra Praha Nové Město a farního vikáře Římskokatolické farnosti u kostela sv. Matěje Praha Dejvice a s účinností od téhož data byl jmenován a ustanoven administrátorem Římskokatolické farnosti u kostela sv. Petra a Pavla Praha Radotín a administrátorem excurrendo Římskokatolické farnosti u kostela Všech svatých Praha Slivenec a Římskokatolické farnosti Třebotov. Jan Svoboda byl s účinností od 1. srpna 2005 uvolněn z funkce okrskového vikáře vikariátu Podřipsko. Ostatní ustanovení zůstávají v platnosti. č.j. 5004/2005 P. Pius Zdeněk Vágner OPraem. byl se souhlasem svého řeholního představeného s účinností od 1. července 2005 jmenován a ustanoven farním vikářem Římskokatolické farnosti Říčany u Prahy a farním vikářem excurrendo Římskokatolické farnosti Velké Popovice, Římskokatolické farnosti Jažlovice, Římskokatolické farnosti Popovičky, Římskokatolické farnosti Kostelec u Křížků a Římskokatolické farnosti Mukařov. Kamil Vrzal byl s účinností od 1. července 2005 uvolněn z jáhenské služby v Římskokatolické farnosti Kolín a s účinností od téhož data byl jmenován a ustanoven farním vikářem Římskokatolické farnosti u kostela Panny Marie Královny Míru Praha Lhotka. P. Mgr. Wojciech Zubkowicz SAC byl s účinností od 1. července 2005 jmenován a ustanoven rektorem filiálního kostela Nanebevzetí Panny Marie Stará Boleslav. Dosavadní ustanovení farním vikářem Římskokatolické farnosti Stará Boleslav zůstává nadále v platnosti. Programy farností a dalších organizací Pastorační středisko sv.vojtěcha Kolejní 4, Praha 6 tel: , fax: Pozvánka na Seminář biblické modlitby (Viz titulní strana) Akademie nejen pro seniory Proběhlo V průběhu minulého školního roku jsme v rámci Akademie nejen pro seniory měli možnost se setkat a hovořit se třinácti zástupci řádů, kongregací 6 a hnutí, kteří nám prezentovali jednotlivé spirituality. Některé z uvedených přednášek jsou k dispozici v Pastoračním středisku sv. Vojtěcha na kazetách. V adventní době proběhla půldenní rekolekce pod vedením P. Miloslava Fialy OPraem., prezidenta České katolické charity. Na jaře jsme měli možnost setkat se a pohovořit s panem kardinálem Miloslavem Vlkem v Arcibiskupském paláci v Praze. Pan vicekancléř Mgr. Vladimír Koronthály nás po té s fundovaným výkladem provedl reprezentačními prostory paláce. Akademii jsme ukončili v červnu poutním výletem na jedno z nejstarších poutních míst v pražské arcidiecézi do Staré Boleslavi, kterou spravují Otcové pallotini. Pou začala poměrně brzy ráno, abychom se mohli zúčastnit farní mše sv. v 9:00 s požehnáním Palladiem země české v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Po skončení bohoslužby nám kanovník Antonín Šesták řekl několik slov o historii kostela. Po té se nás ujal P. Artur Cierlicki SAC, díky kterému jsme se mohli dozvědět více z dějin poutního místa a prohlédnout si kostel sv. Václava s kryptou sv. Kosmy a Damiána a přilehlý kostelík sv. Klimenta, kde nám P. Artur na závěr udělil požehnání. Za zmínku také stojí ochota, se kterou nám v Charitním domově sv. Václava pro duchovní poskytli zázemí. I přesto, že nás po celou dobu provázelo počasí vskutku poutní ( lilo jako z konve ), byl tento poutní zájezd příležitostí k načerpání sil při setkání s Bohem i s mnoha milými lidmi. Chystáme Akademie nejen pro seniory začíná opět v říjnu. Čeká nás dokončení tématu spirituality řádů a kongregací. Termíny setkání jsou vždy ve středu v 9:30 v Pastoračním středisku sv. Vojtěcha. První setkání bude Spiritualita a činnost sester sv. Cyrila a Metoděje, další termíny jsou představí se Společnost katolického apoštolátu (pallotini), Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou a Kongregace kněží mariánů. Na připravujeme Adventní duchovní obnovu. Letáky Před letními prázdninami vydalo Pastorační středisko sv. Vojtěcha další řadu letáků, tzn. krátkých textů k zamyšlení, na téma: eucharistie; odpočinek; tem-

7 nota v životě křes ana; Bůh a příroda. Tyto letáky jsme rozeslali do farností i jednotlivcům, kteří si je předem objednali. V případě dalšího zájmu si letáky můžete objednat na kontaktech Pastoračního střediska, kde budou k dispozici do vyčerpání zásob. Duchovní správa sv. Vojtěcha, Kolejní 4, Praha 6 Dejvice Pravidelné bohoslužby Ne 10:00 Po a St 17:30 (od ) So 7:45 (od ) Modlitba Taize Modlitba Taize bude probíhat opět každý 3. pátek v měsíci od 20:00 hod. První setkání se uskuteční Setkání maminek Pravidelná setkání maminek začnou od října každou 2. a 4. středu v měsíci od 10:00 hod. První setkání se uskuteční Arcidiecézní katechetické středisko Thákurova 3, Praha 6 - Dejvice tel: Služby katech. střediska Sloužíme především katechetům a učitelům náboženství (laikům i duchovním). Ale i dalším osobám, které se angažují v křes anské výchově a vzdělání, můžeme nabídnout tyto služby: Nábožensko pedagogické konzultace výchovné problémy, příprava výchovných programů ( osnov ), organizace, metody, pomůcky Informace o výuce náboženství a katechezi normy (církevní i státní), organizace, literatura a pomůcky Inspirační tematický archiv drobných pomůcek a nápadů pracovní listy a jiné pomůcky, ke konkrétním tématům z náboženské výchovy Půjčovna audiovizuálních pomůcek a literatury především katechetická, pedagogicko-psychologická a další literatura k náboženské výchově; audio, video a dia programy s křes anskou tematikou Kurz pro veřejnost Základy katolického náboženství Do 20. září je možné se přihlásit na tento bezplatný roční kurz, který v rámci celoživotního vzdělávání pořádá Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Více informací na nebo přímo na studijním oddělení fakulty tel: Požehnání katechetům do nového školního roku Toto tradiční setkání katechetů spojené s pobožností se bude konat v sobotu 10. září od 14:00 hod. v kostele Všech svatých na Pražském hradě. Centrum pro rodinu Thákurova 3, Praha 6 tel: O prázdninách proběhlo Během letních prázdnin pořádalo Centrum pro rodinu mimořádnou prázdninovou společnou přípravu na manželství (5 večerů), čtyřdenní exercicie pro mladé manžele v Koclířově u Svitav pod vedením P. Josefa Čunka SJ a spolupodílelo se na týdenním pobytu osamělých maminek s dětmi v olomouckém Arcibiskupském semináři. Přípravy na manželství Podzimní osmidílná společná příprava se uskuteční v termínu až opět v pražském Pastoračním středisku. Setkání probíhají vždy v úterý od 19:30 do 21:30 a mají informační a zážitkovou část. Na přípravě se podílí tým dobrovolných spolupracovníků Centra tvořený manželskými páry, psychologem, jáhnem a knězem. Snoubenci, hlaste se co nejdříve telefonicky nebo mailem v Centru pro rodinu. Následující termíny příprav jsou a O dalších formách přípravy na manželství pořádaných Centrem pro rodinu nebo jinými subjekty se můžete informovat telefonicky nebo na adrese Tam naleznete i mnohé odpovědi na otázky, které souvisejí s uzavřením manželství v katolické církvi. 7 Osamělé maminky Příští sekání osamělých maminek (rozvedených, vdov, svobodných) se uskuteční v sobotu 24. září od 14 do 17 hodin opět v Komunitním centru sv. Prokopa v Praze Butovicích. V sobotu tamtéž bude volné pokračování přednášky PhDr. Jaroslava Šturmy s besedou na téma Radosti a starosti neúplné rodiny. Účast s dětmi je po předchozí telefonické dohodě s Centrem pro rodinu možná. Psychologická poradna V září opět obnovuje svou bezplatnou službu Psychologická poradna Centra pro rodinu. Klienti s osobními i vztahovými problémy se přihlašují telefonicky v Centru. Víkend pro otce s dospívajícím synem Aneb: Mnoho mužů má děti, ale málo dětí má otce! Víkend se koná ve dnech až ve Skautské základně Mentaurov u Litoměřic. Věk syna let. Pořádá Diecézní centrum pro rodinu biskupství litoměřického, bližší informace a přihlášky František Růžička, Duchovní obnova pro rozvedené znovu sezdané Ve dnech proběhne v budově Českého katolického biblického díla v Dolanech u Olomouce duchovní obnova pro rozvedené, kteří vstoupili do dalšího (z pohledu církve neplatného) manželství. Obnovu povede otec Mgr. Richard Machan, Th.D. Přihlášku a případně bližší informace je možné získat na u: centrum.cz nebo na webových stránkách popřípadě na tel. čísle Přestože název stránek je zvolen poněkud neš astně (nesvátostné manželství může být i např. církevně platné manželství mezi dvěma nepokřtěnými), akce podobného druhu pro lidi v neregulérní situaci podle Familiaris Consortio 84 jsou velmi užitečné. Setkání rozvedených a osamělých rodičů v Olomouci se uskuteční v sobotu od 10 do 14 hodin v sále kurie 2. patro, Biskupské nám. 2, Olomouc. Na programu je přednáška P. Vojtěcha Kodeta O.Carm. a PhDr. Kateřiny Lachmanové na téma Překážky duchovního růstu. Během programu bude možnost k osobním rozhovorům s odborníky. Setkání je vhodné i pro ovdovělé a svobodné rodiče. Po předchozí dohodě organizátoři zajistí program pro děti účastníků. Pořádá Centrum pro rodinný život Olomouc, tel

8 Arcidiecézní centrum pro mládež Kostelní nám. 16, Praha 4 - Kunratice, tel: fax: Pokolínská pou do Staré Boleslavi Chceš si připomenout atmosféru Kolína? Potkat staré známé? Pak je tu něco pro Tebe Pokolínská pou do Staré Boleslavi, která bude zahájena na faře v Praze Vinoři. Odjezd do Vinoře je plánován v 17:00 z Nazareta a nebo je možné přijet individuálně. Začátek programu mezi hodinou. Co nás čeká? Vzpomínání na setkání v Kolíně nad Rýnem, hry, zábava, adorace a hlavně účast na celonárodní pouti do Staré Boleslavi a také malé překvapení. Přihlášky posílejte do na tel.: nebo em: Kurz pro animátory Je ti mezi 16 a 24 roky? Podílíš se na vedení společenství nebo se na to chystáš? Chceš se dozvědět něco víc o Bohu, o člověku, o sobě, o druhých? Chceš prohloubit svůj život z víry a pomáhat v tom i druhým? Chceš se naučit nové hry, vést tábor, obhájit svůj názor,? Pokud jsi alespoň na jednu z otázek odpověděl ANO, pak neváhej a PŘI- HLAŠ SE na tel , další informace najdeš na Škola partnerství od října 2005 Na Moravě tento kurz probíhá již několik let, mladí lidé jsou za něj velmi vděčni, a tak jej připravujeme i v naší pražské arcidiecézi. Kurz je určen pro svobodné mladé lidi od 16 let, a to nejen pro ty, kdo již s někým chodí, ale také pro ty, kdo hledají, jakou cestou jít, jaké je jejich životní povolání. Škola partnerství obsahuje pět víkendových setkání od října do dubna. Přednášejícími jsou manželské páry, lidé žijící v zasvěceném životě a odborníci z řad lékařů, psychologů. Mezi témata, jimiž se Škola partnerství zabývá, patří například: Navazování vztahu; Od zamilovanosti k lásce; Rozdíly mezi mužem a ženou; Mezi rodinou a kariérou; Rozumné řešení konfliktů; Je lepší milovat a ztratit než nikdy nemilovat; Sexualita, přitažlivost a pohlazení; Děti milované a chtěné; Jsou naše sny naplňovány? Kurz je doprovázen knězem. Během setkání bude čas i na workshopy, modlitbu, osobní rozhovory s přednášejícími Více informací a přihlášky na tel.: Víkendovka v Nazaretě pro mladší (12 15 let) ; Téma: Stvořen pro lásku. Mám chu na sex, co s tím mám dělat? vztahy sexualita Bližší informace na: Drsné podzimky téma: Poznej sám sebe Podzimní prázdniny , Co nás čeká? čas strávený v Jitravě na chatě víkend v Příchovicích (drsný víkend zaměřený na poznání sebe sama) Podzimní prázdniny jsou určeny pro všechny starší 15- ti let. Bližší informace na tel nebo na Komunita Chemin Neuf Školní 1, Tuchoměřice tel.: http//www.chemin-neuf.cz Pracovní sobota zveme na sobotu do kláštera v Tuchoměřicích, začínáme v 9:00, vytváříme pracovní společenství při opravě kláštera. Otevřená neděle s Mezinárodní ekumenickou fraternitou , (modlitební sí v růz. jazycích, mezinárodní fraternita skrze internet, jednota a usmíření církví, biblická, teologická a ekumenická formace) zveme na setkání lidi různého věku ke společnému prožívání nedělního dne. Začínáme mší sv. v 10:30. K obědu se podělíme o společně přinesené jídlo. Součástí je modlitba, sdílení o konkrétních věcech ze života v malých skupinkách. Bude též prostor k naslouchání a zhlédnutí svědectví a novinek ze světa MEF na DVD. Hlídání dětí zajištěno. Lze se též 8 zúčastnit čtvrtečních večerů MEF v Misijním centru u sv. Apolináře každý druhý měsíc, kdy není neděle MEF v 19:00. Každé úterý Modlitební společenství ve 20:15 v klášteře v Tuchoměřicích (chvály, díky, rozjímání Božího slova a přímluvná modlitba), každý je vítán, trvá max. 1,5 h. od Začínáme již podruhé tříměsíční formační cyklus A v Tuchoměřicích Stát se učedníkem (duchovní, biblická a teologická formace pro laiky), , na který zveme všechny zájemce, kteří nemají možnost se dlouhodobě formovat. Přednášely osobnosti z domova i ze zahraničí, prožívali jsme bratrský a komunitní život, společně evangelizovali. Znovu otevíráme formační cyklus Emauzy pro účastníky bez rozdílu věku, je možnost přijet i s dětmi, mají svůj program přizpůsobený podle věku. Cyklus tvoří 6 víkendů a jeden týden duchovních cvičení. První rok je formace spíš zaměřena na biblické komentované čtení Starého zákona. Ti, kteří mají zájem, mohou pak navázat druhý rok čtením Nového zákona. Každý víkend má také své samostatné téma a možnost sdílení v malých skupinkách. Začínáme víkendem Již te upozorňujeme na duch. cvičení podle sv. Ignáce, které se bude konat v tuchoměřickém klášteře , je potřeba se přihlásit a konzultovat předem. V rámci cyklu otevřených víkendů pořádáme Úvod do Bible, na víkendech přednášejí vždy pozvaní odborníci z domova i z ciziny, zveme každého, kdo má zájem o studium Bible. Misijní centrum Dům Michael, Apolinářská Praha 2, tel./fax: , , misie.cz, ÚTERÝ od Abeceda víry Každé úterý od 19:00 bude probíhat v domě Michael Abeceda víry, tj. více než jednoletý cyklus hlubšího poznávání víry skrze studium a sdílení nad Katechismem katolické církve. V tomto cyklu, určeném lidem na začátku víry nebo toužícím po prohloubení své víry, nejde jen o vy-

9 učování, ale o konkrétní zkušenost se životem církve založeném na naslouchání Božímu slovu, společném stolování a službě. Do tohoto cyklu je možné se opět přihlásit (i v průběhu roku), ale jen po předchozí konzultaci a to jen na celý, uzavřený tématický celek trvající přibližně dva až tři měsíce. Pro katechumeny, tj. ty, kteří se připravují na křest, je účast v celém rozsahu povinná. Kontaktujte P. Kamila Nováka. Modlitební společenství Pravidelně v úterý od 19:30 bude probíhat v domě Michael společná modlitba chval, díků, rozjímání Božího slova a přímluv. Toto modlitební společenství je otevřené všem bez rozdílu věku, vzdělání, či přináležitosti k nějaké spiritualitě, hnutí nebo komunitě. Přítomnost i toho nejmenšího a nejchudšího z nás je velmi důležitá pro vytváření společenství a sítě modlitby. STŘEDA od Mše svatá + duchovní služba V kapli sv. Kříže v porodnici v 16:30 každou lichou středu v měsíci. Tvořivé skupinky První středa v měsíci: umělecká skupinka sdílení pro všechny, kdo se zajímají o uměleckou tvorbu jakéhokoli žánru (hudba, výtvarné umění, literatura, fotografie, divadlo atd.), je to čas otevřený pro všechny, kteří umělecky tvoří, chtějí se setkat a sdílet s ostatními lidmi. Nejde jen o vytváření určitého společného projektu, ale navzájem se podporovat a prohlubovat své osobní dary (obraz, fotografie, muzika, zpěv, divadlo, poezie, ). Tvořivé skupinky Druhá a čtvrtá středa v měsíci: divadelní a choreografická dílna pro ty, jež mají zájem skrze skupinovou práci spoluvytvářet všední i méně všední formy divadla. Mnoho lidí se bojí hrát divadlo jen díky tomu, že neměli odvahu. Proto chceme dát všem možnost vyzkoušet si různé formy divadla. V průběhu prvního půl roku se chceme alespoň dotknout forem jako je: improvizace, tanec, pantomima, recitace, zpěv, činohra a loutkohra. V druhé polovině roku bude možnost se zapojit do celovečerního evangelizačního divadla. ČTVRTEK od Modlitba za jednotu křes anů v kostele sv. Apolináře v 19:00 a v domě Michael pravidelné setkávání mládeže v 19:30, každý čtvrtek jiný program (setkání nad filmem, sdílení nad Božím slovem, sdílení o tom, co prožíváme, stůl otázek a odpovědí). Další informace na shora uvedených kontaktech nebo P. Kamil Novák, Křes anské centrum Jižní Město Modletická 1401, Praha 11 tel.: , Filip Malý (ředitel) tel.: Křes anské centrum opět po prázdninách zve malé i velké na pravidelné i jednorázové akce. V novém školním roce je připraveno mnoho zajímavých kroužků, opět jsou otevřeny kluby pro děti a mládež Dixie a Ymkárium, pravidelně se konají bohoslužby různých křes anských společenství, pro nemocné je k dispozici tým Farní charity Chodov. Další informace na internetových stránkách Křes anského centra. Čt :00 Vodácký trénink na Vltavě, pořádá Křes anský sportovní klub (sraz před KC v 15 hodin) Čt :00 První poprázdninová mše svatá. Dále každý čtvrtek v 18 hodin a každou neděli v 10 hodin (kaple, vchod A) Čt :00 Vodácký trénink na Vltavě, pořádá Křes anský sportovní klub (sraz před KC v 15 hodin) Po :00 Přednáška JUDr. Václava Roubala: Senioři a Evropská unie, pořádá Sdružení křes anských seniorů (klub Na Dně, vchod E) Čt :00 Vodácký trénink na Vltavě, pořádá Křes anský sportovní klub (sraz před KC v 15 hodin) Čt :00 Poutní mše svatá k svátku sv. Ludmily, které je zasvěcena kaple v KC (kaple, vchod A) Pá Ne Kanoistické přebory Křes anského sportovního klubu na divoké vodě (informace: J. Olšanský tel ) Ne :00 Farní odpoledne rodin hry pro děti, opékání buřtíků, možnost navázání nových kontaktů mezi rodinami (na zahradě, vchod E) Čt :00 Ekumenická bohoslužba na začátek školního roku (kaple, vchod A) 9 St Zájezd Sdružení křes anských seniorů do Staré Boleslavi za Palladiem země české. Dixie klub (www.kaminek.org) Pravidelný provoz ve školním roce 2005/2006 (od 1. září) Pondělí 15:00 19:00 Úterý 15:00 19:00 Středa 15:00 19:00 Čtvrtek 14:00 17:00 Pátek 14:00 17:00 Řk. farnost Dobříš, Pastorační centrum sv. Tomáše Na Nábřeží 1650, Dobříš; :00 Společenský večer farností společně s Českobratrskou církví evangelickou :00 Setkání dříve narozených s přednáškou prof. Miroslava Oliče: Učení Mistra Jana Husa :00 Vikariátní setkání vedoucích pracujících s mládeží s přednáškou Mgr. Jiřího Zajíce: Převládající hodnotové orientace dětí a mládeže v dnešní době a důsledky pro výchovu a pastoraci :00 Divadlo jednoho herce: Gabriel Částek: Moc a sláva (G. Green) :00 Vikariátní setkání katechetů (začíná slavením eucharistie v kostele a pokračuje v PCSvT) :00 Agapé po eucharistii v 9:00 na Dobříši při příležitosti zahájení pastoračního roku 2005/ :30 P. Stanislaw Góra: Desatero (přednáškový cyklus 1/10) :00 Biskup František Radkovský: Ekumenismus (přednáška) Týdenní program naleznete na internetových stránkách farnosti.

10 Arcidiecézní charita Londýnská 44, Praha 2 pí. Glendová, tel.: (73), http: Pobyt litevských dětí v ČR Od do jsme pořádali pobyt litevských dětí z projektu Adopce na dálku v České republice. Tak jako každoročně přijely do českých rodin litevské adoptované děti. Některé již po několikáté, jiné poprvé. Letos jsme na přání českých rodin věnovali téměř všechen čas tomu, aby děti byly ve své české rodině. Již v den příjezdu jsme 40 dětí předali rodinám. Děti pak strávily spolu s nimi téměř celou dobu svého pobytu u nás. Mohli jsme posoudit, jak po osmi dnech jejich vztah vyrostl. Když jsme je přebírali zpět, u mnohých dětí i rodičů byly v očích slzy. Mnoho rodin nám pak vyprávělo, jak spolu s dítětem z Litvy prožili krásný týden. Někteří se domluvili víc, jinde byla jazyková bariéra o trochu větší. Všichni byli ale spokojeni, protože to nejdůležitější je stejně záležitostí srdce. Na poslední dva dny jsme s dětmi jeli na výlet do Krkonoš. Hory v Litvě nejsou a zážitek krásné přírody byl tak pro děti o to větší. Jsme rádi, že se nám podařilo otevřít novou stránku projektu osobní vztah obou stran, který nezná hranice a vzdálenosti. Příští rok budeme po dvou letech opět na jaře opakovat cestu českých rodin (i jednotlivců) do Litvy. Tyto cesty slouží našim rodinám k poznání života v Litvě a konkrétního života dítěte ve své rodině. O možnosti zúčastnit se této cesty budeme předem informovat. Stavba nemocnice v Ugandě zahájena Dne 4. května 2005 byla zahájena výstavba První česko-ugandské nemocnice a školy pro porodní asistentky v městě Buikwe (Uganda). Naším partnerem při výstavbě i provozu je Diecéze Lugazi. Jedná se o nemocnici, která je součástí projektu Adopce na dálku, otevření se předpokládá v polovině roku Do této nemocnice také hledáme 3 zdravotní sestry (porodní asistentky, instrumentářky) a lékaře (gynekolog, chirurg, internista, anesteziolog, dětský). Děkujeme za pomoc Ministerstvu zahraničí ČR, Velvyslanectví ČR v Nairobi a všem stávajícím i budoucím dárcům a dobrodincům. Informace možno zasílat na adresu: Nový biskup v Indii Vedoucí centra Adopce na dálku v Bidaru, Indie, otec Roberd Miranda, byl 18. srpna 2005 vysvěcen na prvního biskupa nově vzniklé diecéze Gulbarga, stát Karnátaka, Indie. Spolu s Otcem Mirandou prožíváme velkou radost. Vyprošujeme mu mnoho sil ale především Boží požehnání a dary Ducha sv. v jeho novém odpovědném povolání. Příprava nového charitního zařízení v Praze Arcidiecézní charita Praha vyhrála výběrové řízení na využití objektu bývalé mateřské školky v Praze 5 Hlubočepech, Renoirově ulici. MČ Praha 5 rozhodla, že projekt ADCH Praha je ze všech nabídek nejlepší a budovu nám na 20 let za symbolickou částku pronajala. Máme záměr zde vybudovat Azylový dům pro matky sdětmi v tísni a Týdenní stacionář pro seniory. Jedná se o dvě velmi vyhledávané služby. Vzhledem k velikosti objektu jsme se rozhodli pro kombinaci těchto dvou projektů. V domě bude též menší sklad humanitární pomoci, určený jako zázemí pro oba projekty i pro jiné potřeby Arcidiecézní charity. V současné době hledáme finanční zdroje, které by nám umožnili dům pro potřeby projektu přestavit. Nadějné je jednání s Magistrátem hl. m. Prahy, který přislíbil pomoc. Až bude projekt otevřen, bude největším střediskem charitní pomoci v Praze. 10 Další pobyty dětí z projektu Adopce na dálku v ČR V závěru léta jsme naplánovali další dva pobyty dětí podporovaných projektem Adopce na dálku. Děti z litevského Vilniusu přijedou do České republiky a zůstanou do Na přání Charity Vilnius jsme pro ně připravili kulturní program v Praze a společný výlet, nebudou tedy pobývat v rodinách jako při předchozích návštěvách. Poprvé přijedou do Prahy děti z Běloruska. Tam jsme též otevřeli projekt Adopce na dálku a máme zde již několik desítek dětí. Děti z běloruského Vitebska přijely a budou zde do Na dva dny budou v rodinách a zbytek pobytu mají společný program v Praze. Ten zajiš uje ADCH Praha. Věříme, že i tyto děti budou navzdory jistým obtížím do Prahy moci přijíždět pravidelně, aby tak poznaly naši kulturu, rodiny, které je podporují, a především aby zde vznikl osobní vztah, který má tu největší hodnotu. Koncert Charity Jako každoročně, tak i letos pořádáme slavnostní benefiční koncert. Uskuteční se v pondělí v 19:30 ve Smetanově síni Obecního domu v Praze. Program večera uvádí Marek Eben, na pořadu jsou díla: Antonín Rejcha: Te Deum a Gabriel Furé: Pelléas a Mélissande. Výtěžek koncertu je určen na výstavbu První česko-ugandské nemocnice a školy pro porodní asistentky v Ugandě. Informace lze obdržet a vstupenky objednat na shora uvedených kontaktech. Projekt Adopce na dálku hledá pracovníka na plný úvazek. Požadujeme dobrou znalost práce na PC, pracovní nasazení, zájem o projekt, spolehlivost, pečlivost a systematičnost. Angličtina výhodou. Své životopisy a doporučení duchovního správce posílejte na shora uvedenou adresu. YMCA Kluby křes anská zájmová činnost pro děti a mládež, Na Poříčí 12, Praha 1, tel.: , zázn., Zápis na školní rok 2005/2006 od po čt 10:00 18:00 Zápis na hudební nástroje: kytara, klavír, housle, flétna vždy od 16:30 Školné za pololetí se platí v hotovosti při zápise, výuka začne od Sleva 50 Kč při platbě dvou dětských kroužků, 100 Kč zápisné pro nové členy

11 Ve školním roce 2005/2006 se otevírají zájmové činnosti: Školička Sovička; Výtvarné kluby; Sportovní kluby; Hudební kluby; Italština pro začátečníky a mírně pokročilé. Podrobnější informace o těchto aktivitách najdete na internetových stránkách YMCA Klubů. Unie katolických žen Thákurova 3, Praha 6 tel./fax: Pou na Lomec u Vodňan UKŽ srdečně zve všechny zájemce na podzimní pou na Lomec u Vodňan v neděli 18. září Sraz 8:15, odjezd 8:30 autobusová zastávka na magistrále proti Hlavnímu nádraží (směr Muzeum). Mše sv. v 11:00 hod., odpoledne návštěva Netolic a zámku Kratochvíle, návrat cca 18:00. Cena 200 Kč. Přihlašujte se nejpozději do 13. září v kanceláři UKŽ, tel , Thákurova 3, Praha 6 (uve te na sebe telefonní spojení). Křes anská poradna pro ženy nabízí kontakt s těmito odborníky: lékař (interna, alergologie, gynekologie), psycholog (sebepřijetí a sebehodnocení, vztahy a komunikace v rodině i v zaměstnání), právník (civilní, církevní právo), kněz (morální problémy, otázky svědomí, duchovní pohovor, problematika sekt). Umožňuje také kontakt s Poradnou pro ochranu nenarozeného života a s Poradnou domácí hospicové péče. Volat můžete každé úterý a čtvrtek od 10:00 do 17:00 na tel.: Další zprávy Poutní místo Stará Boleslav Lázeňská 61, Stará Boleslav, tel.: , Pravidelné bohoslužby Kostel Nanebevzetí Panny Marie v letním čase: po so: 9:00 ne: 9:00 a 18:00 v zimním čase: po so: 9:00 ne: 9:00 a 17:00 Po každé mši svaté je v kostele Panny Marie požehnání Palladiem země české a jeho uctívání. Bazilika sv. Václava v letním čase: út pá: 18:00 so: 18:00 (s nedělní platností) ne: 8:00 v zimním čase: út pá: 17:00 so: 17:00 (s nedělní platností) ne: 8:00 Adorace v kostele Nanebevzetí Panny Marie: v letním čase: út so: 18:45 19:45 v zimním čase: út so: 17:45 18:45 Svátost smíření vždy půl hodiny před mší svatou během adorace po domluvě kdykoli (tel: , ) Prohlídka kostelů informace pro poutníky a turisty Bazilika sv. Václava Mimo dobu bohoslužeb je kostel otevřen v období od 1. května do 31. října 2005 každý den kromě pondělí od 10:00 do 12:00 a od 14:00 do 18:00 Kryptu sv. Kosmy a Damiana a kostel sv. Klimenta je možné navštívit pouze v doprovodu místního průvodce. Kostel Nanebevzetí Panny Marie Mimo dobu bohoslužeb je kostel otevřen v období od 1. května do 31. října každou sobotu a neděli od 10:00 do 12:00 a od 14:00 do 18:00 Skupiny poutníků (v případě, že chtějí zajistit kněze pro slavení mše sv. i v případě, že jsou knězem doprovázeny) prosíme, aby se předem nahlásily na tel. čísle: nebo Skupiny turistů mohou kostely navštívit pouze s doprovodem průvodce, kterého lze objednat na tel. čísle: , mobil: Domov sv. Karla Boromejského K Šancím 50, Praha 17 Řepy, tel: , fax: , Benefiční koncert Domov sv. Karla Boromejského Vás zve na benefiční koncert skupin Jablkoň a Spirituál kvintet v neděli 18. září od 16:30 v klášterní zahradě Domova sv. Karla Boromejského. Koncert pořádá Domov sv. Karla Boromejského pod záštitou Úřadu městské části Prahy 17. Výtěžek koncertu bude věnován na nákup polohovacích postelí pro pacienty a k zajištění provozu Domova. Cena vstupného: dospělí 250 Kč (v předprodeji 200 Kč), děti nad 10 let, studenti, důchodci, držitelé ZTP 150 Kč (v předprodeji 100 Kč), k stání 100 Kč (k zakoupení pouze v den koncertu), děti do 10 let zdarma Předprodej vstupenek bude zahájen v pokladně Domova sv. Karla Boromejského, po pá 8:00 15:30, v Lidové cestovní kanceláři, po pá 9:00 18:00 (Žalanského 57, Praha 17 Řepy, tel: ), v recepci Nemocnice pod Petřínem (Vlašská 36, Praha 1, tel: ). Zvonkohra v Loretě Pražští karionisté Mgr. Radek Rejšek a Alena Michálková budou hrát i v září na historickou zvonkohru pražské Lorety: Neděle :00 Improvizace na české duchovní písně Čtvrtek :00 Ch. Gounod: Ave Maria Neděle :00 Improvizace na české duchovní písně Středa :00 Duchovní píseň Svatý kříži tebe ctíme Neděle :00 Improvizace na české duchovní písně Neděle :00 A. Michna z Otradovic výběr z Loutny české Čtvrtek :00 Improvizace na Svatováclavský chorál V neděli je v 18 hodin mše svatá v kostele Narození Páně (v areálu Lorety). Po mši, na závěr dne cca v 19 hodin, hrají karionisté na zvonky některou mariánskou píseň. Hodinový stroj hraje také každou celou hodinu od 9:00 do 18:00 mariánskou píseň Tisíckráte pozdravujem tebe. K prohlídce je Loreta přístupná od úterý do neděle v 9:00 až 12:15 a ve 13:00 až 16:30. Až do října vždy v sobotu odpoledne je možno naslouchat hře na historické varhany v kostele Narození Páně. Od 15:00 do 15:15 a od 15:30 do 15:45 na varhany hrají pražští varhaníci. Srdečně zvou bratři kapucíni.

12 Římskokatolická farnost u kostela sv. Antonína Paduánského Dukelských hrdinů 616/54, Praha 7 Holešovice, tel.: , Pravidelné bohoslužby Kostel sv. Antonína (Strossmayerovo n.): Po So 7:30 a 18:00 Ne 8:00 a 18:00 Kostel sv. Klimenta (Kostelní): Ne 10:00 mše sv. pro děti, 19:00 eucharistická adorace Další program ve farnosti Na bývalé faře (Dukelských hrdinů 16): Út 15:00 setkání seniorů V Pastoračním centru (Dukelských hrdinů 54): St odpoledne náboženství pro různé věkové kategorie v Pastoračním centru St 16:00 latina pro začátečníky, 19:00 pokročilí St 19:00 setkání starší mládeže v Pastorační centru Čt 10:00 setkání matek s dětmi, 19:00 mládež od patnácti let Pozvánka na Spiritual Fest 2005 V sobotu 17. září 2005 se ve 13 hodin rozezní Komunitní centrum sv. Prokopa v pražských Nových Butovicích rytmy černošských spirituálů. Na letošním již třetím ročníku festivalu vystoupí jak hudební tělesa, která mohli diváci vidět v předchozích dvou letech, tak i interpreti, kteří se na této ojedinělé hudební přehlídce objeví letos poprvé. Cílem festivalu je představit divákům černošské spirituály jako žánr duchovní hudby, který si i u nás získal své místo na slunci, a to v různorodém pojetí jak velkých pěveckých těles, tak malých skupin, v aranžích acappella i s hudebním doprovodem. Na letošním ročníku festivalu uslyší diváci zhruba 20 známých i méně známých souborů a skupin, mezi jinými Geshem, Bezefšeho, VocKap, Cantarinu, Svá u Karáska a letos poprvé Irenu Budweiserovou a Lee Andrew Davisona, jazzmana z americké Oklahomy. ZPRAVODAJ pražské arcidiecéze Pořadatelé festivalu (vokální soubor Geshem a MČ Prahy 13 spolu se spolkem Slavibor) doufají, že se i letos podaří vytvořit nádhernou atmosféru, která loni v divácích i účinkujících zanechala hluboký dojem. Vstupné bude stejně jako loni dobrovolné. Více informací na stránkách festivalu Spiritual Fest Arciopatství Břevnov Římskokatolická farnost Břevnov Vás zve na koncert v Tereziánském sále Břevnovského kláštera Markétská 1, Praha 6, dne 18. září 2005 od 15:00. Zazní zde díla J. S. Bacha, J. Haydna, W. A. Mozarta, a dalších v podání Ludmily Grainerové soprán a Alexandra Sedláčka tenor za klavírního doprovodu Miroslava Sekery. Vstupné dobrovolné. Koncert připravila agentura Harmonie (http://www.webpark.cz/harmonie). Z historického kalendáře 5. září 1715 Narozen Ignác Raab, jezuita, malíř, autor oltářních závěsných obrazů i fresek, určených pro kostely a jezuitské koleje v Čechách a na Moravě ( ). 6. září 1650 Do Staré Boleslavi z Vídně již natrvalo převezeno staroboleslavské Palladium posvátný mariánský obraz. 9. září 1860 Arcibiskup Bedřich Josef kníže kardinál Schwarzenberg uspořádal v Praze církevní synodu české provincie, přičemž zavedl kněžské exercicie, nařídil sv. misie (trvala do 24. září). 16. září 2000 Na svátek sv. Ludmily se poprvé v ČR slavil Den církevního školství. 18. září 1350 Císař Karel IV., král český, položil slavnostně základní kámen ke klášteru augustiniánů a chrámu Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého na Karlově na Novém Městě pražském. 20. září 1650 Na Staroměstském náměstí v Praze vztyčen mariánský sloup a 30. září byla na jeho vrcholku umístěna socha Panny Marie. 24. září 1735 Zemřel Petr Jan Brandl, český malíř, představitel vrcholného baroka, autor oltářních obrazů v Praze (* ). 27. září 1365 Císař Karel IV. dal uložit ostatky sv. Zikmunda do katedrály sv. Víta. 28. září 1605 Zahájena diecézní synoda v Praze; arcibiskup Zbyněk Berka z Dubé na ní vyhlásil tridenstké dekrety a reformní výnosy (trvala do 30. září). 30. září 1880 V encyklice Grande Munus papež Lev XIII. rozšířil liturgickou úctu sv. Cyrila a Metoděje na celou církev. Arnošt Kelnar Ve Zpravodaji pražské arcidiecéze 6/2005 jsme v Historickém kalendáři nesprávně uvedli rok kanonizace sv. Prokopa. Správné datum je Za chybu se omlouváme. Oznámení Portrét papeže Benedikta XVI. Karmelitánské nakladatelství nabízí oficiální portrét papeže Benedikta XVI. ve formátech 25 x 35 cm (29 Kč) a 35 x 50 cm (39 Kč); potenciálně ještě lze 50 x 70 cm. Objednávky směřujte na Karmelitánské nakladatelství ( ), nebo na Českou biskupskou konferenci (tel.: ). Úmysly apoštolátu modlitby na září 2005 Úmysl všeobecný Za právo a svobodu vyznání, aby je zaručily všechny vlády světa. Úmysl misijní Za mladá církevní společenství, aby se hlásání Kristova poselství upevnilo a zakořenilo v jejich místní národní kultuře. Úmysl národní Za děti a mládež, aby jejich rodiče na přímluvu svaté Ludmily plnili slib daný při jejich křtu a nezanedbávali náboženskou výchovu. Vydává Arcibiskupství pražské, Hradčanské nám. 16, Praha 1, obsah připravuje Pastorační středisko při Arcibiskupství pražském, Thákurova 3, Praha 6, tel.: , fax: Odpovědná redaktorka Anna Kopová. Uzávěrka 15. každého měsíce. Registrace: MK ČR E Rozšiřuje a objednávky přijímá: Karmelitánské nakladatelství, s.r.o., Kolejní 4, Praha 6, tel , fax: Sazba: Vyšehrad, s.r.o., Víta Nejedlého 15, Praha 3. Tiskne: Fokus s.r.o. Vychází 10 x do roka. Příspěvek na 1 výtisk 8 Kč

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Centrum pro manželství a rodinu, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Centrum pro manželství a rodinu, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Centrum pro manželství a rodinu, o. s. ÚVODNÍ SLOVO Pomůžeme vám upevnit vaše nejdůležitější vztahy, oznamuje do světa náš web. A přestože jsme nové sdružení, které má za sebou teprve

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO

ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO výroční zpráva za rok 2009 2 1. Identita 1.1. Základní charakteristika 1.2. Organizační struktura 2. Aktivity 2.1. Akce týmu Biblického díla 2.2. Poskytnutí ubytování v Dolanech

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 7, září 2006. Proměny Centrální katolické knihovny Rozhovor s Mgr. Jiřím Kelblem

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 7, září 2006. Proměny Centrální katolické knihovny Rozhovor s Mgr. Jiřím Kelblem ZPRAVODAJ pražské arcidiecéze č. 7, září 2006 Nahlédnout za obzor Přiznám se, že když jsem v pátek odpoledne měl učit děti náboženství, bylo mi jich líto. Jednak jsem sám na náboženství nikdy nechodil,

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

01 Úvodní slovo kardinála. 5 Údaje o organizaci. 6 Biskupové. 6 Profil 7 Milníky roku 2005 8 Pastorace 11

01 Úvodní slovo kardinála. 5 Údaje o organizaci. 6 Biskupové. 6 Profil 7 Milníky roku 2005 8 Pastorace 11 OBSAH 01 Úvodní slovo kardinála 5 0 2 Údaje o organizaci 6 0 3 Biskupové 6 0 4 Profil 7 0 5 Milníky roku 2005 8 0 6 Pastorace 11 0 7 Komunikační media 12 0 8 Stavební akce 2005 14 0 9 Církevní školství

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011 c) účastí na národní pouti ve Staré Boleslavi (O: Hanka Stehlíková), d) rozvíjením partnerství s farností Kralovice v plzeňské diecézi spojeným s duchovní a materiální podporou bratří a sester jako projevem

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 7, září 2007. Být křes any i na začátku školního roku

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 7, září 2007. Být křes any i na začátku školního roku ZPRAVODAJ pražské arcidiecéze č. 7, září 2007 Být křes any i na začátku školního roku Jednou jsem v první školní den pozoroval, jak maminka táhla za aktovku na zádech své brečící dítě do první třídy základní

Více

Centrum pro rodinný život. Výroční zpráva za rok 2009

Centrum pro rodinný život. Výroční zpráva za rok 2009 Centrum pro rodinný život Výroční zpráva za rok 2009 Centrum pro rodinný život Výroční zpráva za rok 2009 4 Ve své rodině si nejvíc vážím toho, že je nás hodně a držíme pospolu. Říká se: Čím víc se směješ,

Více

pražské arcidiecéze č. 9, listopad 2005

pražské arcidiecéze č. 9, listopad 2005 pražské arcidiecéze č. 9, listopad 2005 Dušičkové zamyšlení Zase tady máme Dušičky. Samozřejmě, my čtenáři tohoto Zpravodaje, dobře víme, co slovo Dušičky znamená, a tak nám v mysli podvědomě nenaskočí

Více

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc!

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc! Hledáš odpovědi na otázky ohledně Boha, víry a smyslu života? Občas se cítíš jak rozkymácená lodička na vlnách tohoto světa? Jsi smutný a potřebuješ povzbuzení? Nenašel jsi ještě živou víru? Toužíš zažít

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

Koncepce prá ce PS Kátecheticke ho str ediská

Koncepce prá ce PS Kátecheticke ho str ediská Koncepce prá ce PS Kátecheticke ho str ediská Katechetické středisko je orgánem, kterým biskup, hlava společenství a učitel nauky, řídí všechno katechetické působení v diecézi a předsedá mu. 1 Věnuje se

Více

ARcibiskuPstVÍ PRAžské VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

ARcibiskuPstVÍ PRAžské VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 arcibiskupství pražské VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 OBSAH 4 / Slovo úvodem 5 / Údaje o organizaci 6 / Profil 7 / Struktura arcibiskupství 8 / Milníky roku 2009 14 / Návštěva papeže Benedikta XVI. 18 / Pastorace

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

KATOLICKÁ CÍRKEV v České republice

KATOLICKÁ CÍRKEV v České republice KATOLICKÁ CÍRKEV v České republice V roce 00 prožívá katolická církev v České republice dvě významné události. V roce 003 jsme při národní cyrilometodějské pouti na Velehradě prožili vrchol slavení Středoevropských

Více

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 10, prosinec 2006

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 10, prosinec 2006 ZPRAVODAJ pražské arcidiecéze č. 10, prosinec 2006 S radostí a optimismem do nového církevního roku Mám před sebou nový kalendář a přemýšlím, kam nás příští rok asi zavede. Máme být pesimisty nebo optimisty?

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc Farní listy Květen 2013 Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz Máj Mariin měsíc Máj měsíc obzvláště zasvěcený Boží Matce. V těchto dnech v českých kostelech a u různých Božích

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

pražské arcidiecéze č. 6, červen 2004

pražské arcidiecéze č. 6, červen 2004 pražské arcidiecéze č. 6, červen 2004 Odpočinku čest! Aneb práce bez odpočinku na nás působí negativně Přirozeným důsledkem lidské činnosti je únava. Je to jakýsi poplašný signál potřeby odpočinku. Únava

Více

LEGISLATIVA PRO VYUČUJÍCÍ NÁBOŽENSTVÍ

LEGISLATIVA PRO VYUČUJÍCÍ NÁBOŽENSTVÍ LEGISLATIVA PRO VYUČUJÍCÍ NÁBOŽENSTVÍ (PLATNÁ K 1. 9. 2015) Výuka předmětu náboženství se ve školách řídí především těmito legislativními předpisy: Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

pražské arcidiecéze č. 1, leden 2005

pražské arcidiecéze č. 1, leden 2005 pražské arcidiecéze č. 1, leden 2005 Občas připomínáme opice, aneb Bůh má dost času a čeká Občas připomínáme opice skákající ze stromu na strom, aniž by chviličku poseděly v klidu. Bůh si nepřeje, abychom

Více

STANOVY PASTORAČNÍCH RAD ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ

STANOVY PASTORAČNÍCH RAD ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ STANOVY PASTORAČNÍCH RAD ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ (1) Po projednání s kněžskou radou stanovuji, že každá farnost pražské arcidiecéze si má právo zřídit si ve smyslu kán. 536 Kodexu kanonického práva (dále jen

Více

Občasník Katechetického a pedagogického centra Biskupství královéhradeckého

Občasník Katechetického a pedagogického centra Biskupství královéhradeckého 2008/09 červen Občasník Katechetického a pedagogického centra Biskupství královéhradeckého è. 6 Obsah: Úvodník 1 Výuka náboženství a systematická katecheze dětí ve školním roce 2009/2010 2-3 Uzavření školního

Více

Co by měl znát pracovník Charity

Co by měl znát pracovník Charity 1 Co by měl znát pracovník Charity OBSAH: Úvod..2.s. Charita Česká republika 2.s. Struktura Charity..23.s. Diecézní charita Litoměřice 45.s. Jaký by měl být charitní pracovník?...6.s. Propagace Charity...6.s.

Více

č. 7 září 2012 20. ročník

č. 7 září 2012 20. ročník ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE č. 7 září 2012 20. ročník ÚVODNÍK Náš život s Bohem v církvi je ustavičným učením V církevním kalendáři je září měsícem vrcholného mezidobí. V občanském životě je tento měsíc

Více

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y I. Preambule Posláním Charity je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na rasu, náboženství nebo národnost. II. Název, sídlo,

Více

Katedrála Svatého Ducha řím. katol.

Katedrála Svatého Ducha řím. katol. V HRADCI KRÁLOVÉ Katedrála Svatého Ducha řím. katol. Karla Tomana, 500 03 19.00 Zvony zvoní napříč časem Vyzvánění katedrálních zvonů 19.10 Přivítání návštěvníků Noci kostelů 19.15 Duchovní a varhanní

Více

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN 2008 LEDEN 1 Út Nový rok-matky Boží PM. Den modl.za mír 2 St sv. Bazil a Řehoř 3 Čt 4 Pá 5 So 6 Ne Návštěvy nemocných Potštát - Živý Betlém Tříkrálová sbírka Zjevení Páně 7 Po Karneval - Drahotuše - únor

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 4, duben 2008

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 4, duben 2008 ZPRAVODAJ pražské arcidiecéze č. 4, duben 2008 Pro zoufalství nemáme důvod církev vede Pán a jeho Duch Habemus papam!, zaznělo před třemi roky, 19. dubna 2005, na svatopetrském náměstí v Římě. Máme papeže

Více

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH Výuka předmětu Náboženství se ve školách řídí především těmito zákony platnými od 1. 1. 2005: Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

S T A N O V Y F A R N O S T I

S T A N O V Y F A R N O S T I S T A N O V Y P A S T O R AČNÍ RADY F A R N O S T I V A R C I D I E C É Z I O L O M O U C K É Po projednání s kněžskou radou Arcidiecéze olomoucké Mons. Jan Graubner, olomoucký arcibiskup, metropolita

Více

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu Český národní komitét ICOMOS ve spolupráci s Muzeem umění v Olomouci Vás zvou na odborný seminář

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Číslo 4 Ročník XV. Duben 2009 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, postní doba se chýlí ke konci a Velikonoce jsou za dveřmi. Církev nestanovila

Více

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Kurz celoživotního vzdělávání (dále jen CŽV ) Nemocniční kaplan byl vytvořen členy Rady pro zdravotnictví

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. č. 7 září 2010 18. ročník ÚVODNÍK. Zase doma

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. č. 7 září 2010 18. ročník ÚVODNÍK. Zase doma ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE č. 7 září 2010 18. ročník ÚVODNÍK Zase doma Pro školáky se prázdniny rychle stávají dávnou minulostí, pro nás dospělé doba dovolených, letních pobytů a dalekých cest už povětšinou

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

výroční zpráva arcibiskupství pražské

výroční zpráva arcibiskupství pražské výroční zpráva arcibiskupství pražské 20 11 OBSAH 4 Slovo úvodem 5 Údaje o organizaci 7 Profil 9 Struktura arcibiskupství 11 Milníky roku 2011 19 Pastorace 23 Komunikační média 26 Církevní školství 28

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

S A L V A T O R E. 49/ červen A.D. 2007. zpravodaj pražské akademické farnosti A K T U A L I T Y. w w w. v k h c r.

S A L V A T O R E. 49/ červen A.D. 2007. zpravodaj pražské akademické farnosti A K T U A L I T Y. w w w. v k h c r. S A L V A T O R E zpravodaj pražské akademické farnosti 49/ červen A.D. 2007 z d a r m a Z Velikonoční Vigilie foto: s.rafaela CSTF A K T U A L I T Y Pro aktuální informace zabrouzdejte na w w w. s a l

Více

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST III/2010 PRÁZDNINY ÚVODEM Drazí kyjovští farníci, pěkně Vás zdravím a děkuji za již skoro prožitý rok u Vás ve farnosti Kyjov. Jsem velmi rád, že mne zde Pán Bůh poslal jako

Více

M Ě S Í Č N Í K D U B E N 2 0 1 4. Drazí farníci,

M Ě S Í Č N Í K D U B E N 2 0 1 4. Drazí farníci, M Ě S Í Č N Í K ZPRAVODAJ FARNOSTI ŘÍČANY D U B E N 2 0 1 4 Drazí farníci, v druhé polovině měsíce dubna nás čekají velké slavnosti. Vrchol liturgického slavení, tedy posvátné Triduum, slavnost Zmrtvýchvstání

Více

S A L V A T O R E. zpravodaj pražské akademické farnosti. 39 /květen A.D. 2006

S A L V A T O R E. zpravodaj pražské akademické farnosti. 39 /květen A.D. 2006 S A L V A T O R E zpravodaj pražské akademické farnosti 39 /květen A.D. 2006 Vážení a milí, v dubnu jsme byli svědky několika významných událostí v naší farnosti. Čtyřicet mladých lidí vyjádřilo svou touhu

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Mons. Jan Vokál jmenovaný 25. biskup královéhradecký

Mons. Jan Vokál jmenovaný 25. biskup královéhradecký Mons. Jan Vokál jmenovaný 25. biskup královéhradecký Habemus episcopum! Mons. Jan Vokál jmenován 25. biskupem královéhradeckým (Hradec Králové, 3. března 2011) Jeho Svatost papež Benedikt XVI. dnes jmenoval

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Středisko volného času mládeže při CMG Klub SHM Prostějov Školní klub OÁZA

Středisko volného času mládeže při CMG Klub SHM Prostějov Školní klub OÁZA Animátorské hnutí Téma: Cíl: Realizace: Garanti výcviku: Termín: Organizační forma: Animátorské hnutí Naučit studenty pracovat pro druhé, budovat a vést společenství. Studenti mají možnost získat akreditaci

Více

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2008. Vaše láska zlepšuje či doslova zachraňuje životy

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2008. Vaše láska zlepšuje či doslova zachraňuje životy ZPRAVODAJ pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2008 Vaše láska zlepšuje či doslova zachraňuje životy Milí přátelé, na začátku října, měsíce růžence a misií, bych si chtěl všimnout jedné mladé francouzské dívky,

Více

STANOVY PRO EKONOMICKÉ RADY FARNOSTÍ ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ

STANOVY PRO EKONOMICKÉ RADY FARNOSTÍ ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ STANOVY PRO EKONOMICKÉ RADY FARNOSTÍ ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ I. Základní ustanovení 1 Ekonomická rada farnosti (dále jen ERF) je pomocný a poradní orgán faráře, administrátora nebo moderátora společné duchovní

Více

pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2003

pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2003 pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2003 Naším úkolem není být Matkou Terezou V polovině října proběhne blahořečení Matky Terezy. Snad nikdo nepochybuje o jejím významu. Matka Tereza rozvinula sociální činnost,

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Slovo kněze 02/2014. Výsledky Tříkrálové sbírky 2014 v naší farnosti. Otec Zdzislaw

Slovo kněze 02/2014. Výsledky Tříkrálové sbírky 2014 v naší farnosti. Otec Zdzislaw Slovo kněze Z obsahu: Hromnice to je také očištění Panny Marie čtyřicet dní po Narození Páně. Pán přikázal, aby chlapec byl čtyřicátého dne obětován v chrámu. Jeden důvod je ten, aby se podle toho pochopilo,

Více

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 6, červen 2008

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 6, červen 2008 ZPRAVODAJ pražské arcidiecéze č. 6, červen 2008 Ruku Včervnu si většina našich kněží připomíná výročí svého svěcení. Bylo pro každého z nich neopakovatelným zážitkem, na který se nezapomíná. Byli v okamžiku,

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Biskupství plzeňské KONTKATNÍ ÚDAJE PŘEDSTAVITELÉ DIECÉZE. nám. Republiky 35 301 00 Plzeň

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Biskupství plzeňské KONTKATNÍ ÚDAJE PŘEDSTAVITELÉ DIECÉZE. nám. Republiky 35 301 00 Plzeň Biskupství plzeňské VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 KONTKATNÍ ÚDAJE Biskupství plzeňské nám. Republiky 35 301 00 Plzeň tel.: +420 377 223 112 fax: +420 377 321 917 GSM brána: +420 731 619 708 e-mail: bip@bip.cz web:

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU.

Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU. Žákovský diář školní rok 2005/2006-1 - ŽÁKOVSKÝ DIÁŘ PRO ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Prosím, pokud můj diář najdete, odevzdejte jej na uvedenou adresu školy. Určitě mi moc chybí. Děkuji. Tento diář patří: Školní

Více

ZPRAVODAJ pražské arcidiecéze č. 9, listopad 2008 Jak jsem jel v sanitce s umírajícím tátou aneb Co mají porod a pohřeb společného

ZPRAVODAJ pražské arcidiecéze č. 9, listopad 2008 Jak jsem jel v sanitce s umírajícím tátou aneb Co mají porod a pohřeb společného ZPRAVODAJ pražské arcidiecéze č. 9, listopad 2008 Jak jsem jel v sanitce s umírajícím tátou aneb Co mají porod a pohřeb společného Před několika lety jsem projížděl naším městem v houkající sanitce. Nešlo

Více

zárí Zastavení Slovo kněze www.farnostcechtice.cz v Římskokatolické farnosti Vršovice Legenda Aurea na Narození Panny Marie

zárí Zastavení Slovo kněze www.farnostcechtice.cz v Římskokatolické farnosti Vršovice Legenda Aurea na Narození Panny Marie Slovo kněze Legenda Aurea na Narození Panny Marie Na jedné faře žil ve vší počestnosti kněz, který neznal žádnou jinou mši než cti Panny Marie, a tu horlivě sloužil. Udali ho u biskupa a ten si ho spěšně

Více

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován Večery u kapucínů Cyklus benefičních akcí, které se konají první středu v měsíci (mimo letní prázdniny) od 19 hodin v prostorách kláštera bratří kapucínů v Praze na Hradčanech. Svým dobrovolným darem v

Více

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. č. 7 září 2011 19. ročník ÚVODNÍK

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. č. 7 září 2011 19. ročník ÚVODNÍK ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE č. 7 září 2011 19. ročník ÚVODNÍK Jak se žije v církevních školách v pražské arcidiecézi Září již tradičně vybízí k myšlenkám na školu, ať už ve vzpomínkách starší generace,

Více

37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008. Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz

37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008. Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz Křesťanské weby 37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008 Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz Co můžete (ne)očekávat? nahlédneme, co zajímavého může mladý člověk najít na českém křesťanském

Více

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2007. Růženec a pletení

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2007. Růženec a pletení ZPRAVODAJ pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2007 Růženec a pletení S nadcházejícím podzimem přichází nejen chladná rána a krátící se den, ale rovněž říjnový měsíc, který dostal název růžencový. Je už tradicí,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Výroční zpráva. Nadačního fondu časopisu IN! rok 2013. www.in.cz

Výroční zpráva. Nadačního fondu časopisu IN! rok 2013. www.in.cz Výroční zpráva Nadačního fondu časopisu IN! rok 2013 www.in.cz 1 Obsah: Úvodem 1) Historie vzniku nadačního fondu 2) Základní údaje o nadačním fondu 3) Účel nadačního fondu 4) Činnost nadačního fondu 5)

Více

Nedělní stránka sokolovské farnosti Slavnost sv. Petra a Pavla 29. 6. 2014

Nedělní stránka sokolovské farnosti Slavnost sv. Petra a Pavla 29. 6. 2014 Nedělní stránka sokolovské farnosti Slavnost sv. Petra a Pavla 29. 6. 2014 Pořad bohoslužeb Sokolov Po 7:40 St 7:40 Pá 17:00 Ne 8:30 17:00 Svatava Čt 16:00 Krajková Ne 10:30 Eucharistická adorace ve farním

Více

Západočeská mezioborová konference

Západočeská mezioborová konference Západočeská mezioborová konference na téma P a l i a t i v n í m e d i c í n a a h o s p i c o v á p é č e 1. INFORMACE HOSPIC sv iří Františkovy Lázně 12. - 13. 3. 2010 Pod záštitou Českého výboru paliativní

Více

V půli postu. pražské arcidiecéze č. 4, duben 2003. Rerferendum a informace

V půli postu. pražské arcidiecéze č. 4, duben 2003. Rerferendum a informace pražské arcidiecéze č. 4, duben 2003 2. Arcidiecézní pou za kněžská a řeholní povolání na Svaté Hoře pořádá Arcibiskupství pražské a Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram Svatá

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

pražské arcidiecéze č. 4, duben 2005

pražské arcidiecéze č. 4, duben 2005 pražské arcidiecéze č. 4, duben 2005 Poznání Krista, zkušenost Velikonoc Na začátku obřadu přijetí dospělých do katechumenátu, který jak velmi dobře víme, je dobou křes anské formace ve společenství a

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

ZPRAVODAJ PRAžské Arcidiecéze

ZPRAVODAJ PRAžské Arcidiecéze ZPRAVODAJ PRAžské Arcidiecéze číslo 7 ročník 21 září 2013 POUŤ NEBO PROCHÁZKA ŽIVOTEM PAPEŽ: JDĚTE, NEBOJTE SE A SLUŽTE O MISIÍCH S PAVLOU ČANDRLOVOU NOVÁ TVÁŘ ZPRAVODAJE 2 Z Biskupských diářů Z diáře

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

Za naše představené: Otče náš. III: Církev žije svátostmi a svátostinami a hlásáním

Za naše představené: Otče náš. III: Církev žije svátostmi a svátostinami a hlásáním Rok spásy 2012 po Kristu ve farnosti Těšany anno salutis bis millesimo duodecimo post Christum natum parochiae Těšany Přehled roku spásy MMXI v těšanské farnosti, 31.12. 2012 I: Astronomicky a meteorologicky

Více

MAS Blaník Místní akční skupiny Blaník č. 4/2015

MAS Blaník Místní akční skupiny Blaník č. 4/2015 Slovo úvodem Vážené čtenářky a vážení čtenáři, do rukou se Vám dostává čtvrté vydání našeho newsletteru. V úvodu Vás informujeme o blížící se členské schůzi MAS Blaník. Jedním z bodů k projednání bude

Více