KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2004"

Transkript

1 Hankův dům a divadlo v měsíci březnu Výstava Jitka Škopová, volná tvorba a současný design Věc je věc - představení divadla Neslyším Brno (mateřské školy a I. stupeň ZŠ) Kocour v botách - loutková scéna Klíček Zápis do tanečních Milovat k smrti Táňa Nálepková - divadlo Metro Don Quijote de la Pancha - divadlo klauniky Brno Dny R. A. Dvorského 10. ročník komponovaný pořad (hosté Karel Čáslavský, Richard Pogoda) R. A. Dvorský za kamerou. Jazzový festival: Sereďský dixieland, Eva Pilarová a skupina Víta Fialy, No Bo Ders Branka Křížek a Swing Band Ferdinanda Havlíka s Evou Emingerovou Tango Nuevo 331. koncert Kruhu přátel hudby. Městská knihovna Slavoj v březnu Internet pro seniory cyklus praktických kurzů pro osoby starší 55 let Čtení to je oč, tu běží - březnové posezení s kronikářem Pavlem Janouškem Povídání o Turecku s diapositivy Slavnostní otevření hudebního oddělení a internetu pro veřejnost KANaPE - první kolo jarní části Klamání spotřebitele skončí Sdružení pro ochranu spotřebitelů vítá květnový vstup do Evropské unie, kdy vstoupí v platnost zákon o cenách, který v prodejnách nad 400 čtverečních metrů stanovuje prodejci povinnost uvádět měrné ceny. Spotřebitelé byli dosud klamáni různými akcemi, slevami, které jsou mnohdy vyvolány jen pouhým snížením váhy zboží ve stejném balení. Měrná cena toto odhaluje a umožňuje lepší srovnání jednotlivých produktů v kilech, litrech i jinak. Návrh na ocenění Rady města Dne podal kronikář města návrh na ocenění pro občany Zdeňka France a Leoše Pryšingera. Bylo jím tak učiněno již v předchozím roce a také kronikou zaznamenáno. V letošním roce, mimo již dvou uvedených, předložil starostovi města návrh na ocenění v tomto znění: K udělení tohoto ocenění navrhuji občana města pana Jiřího Beneše, současného ředitele ZŠ Schulzovy sady. Jmenovaný je rodákem našeho města a občanům je znám jako cestovatel, filmař a fotograf, který vystudoval přírodovědeckou fakultu University Palackého v Olomouci a stal se pedagogem. Do roku 1965 učil matematiku a fyziku ve Fulneku, poté se vrátil do našeho města, aby učil na zdejší škole. V roce 1990 se stal na škole Schulzovy sady ředitelem a je jím dodnes. Mezi jeho záliby patří hudba, fotografování, cestování a především filmová tvorba. Byl a stále ještě je amatérem, který zaníceně filmoval také v Jugoslávii a Bulharsku. Po řadu let se stal svojí cestopisnou a dokumentární tvorbou vítaným na řadě soutěží a festivalů, odkud si přivážel svá ocenění. Počínaje rokem 1978 byl již oceňován každým rokem. Vrátíme-li se o plné čtvrtstoletí zpět, potom zjistíme, že dal vzniknout téměř šedesáti filmům. Za tuto svoji houževnatou práci byl po zásluze mnohokrát oceňován. Byla to Hlavní cena soutěže, obdržel čtrnáct hlavních cen, dvacet osm druhých, dvacet jedna třetích a 14 zvláštních cen. Také byl po dvakrát držitelem ceny odborné poroty a držitelem jedenačtyřiceti čestných uznání. Za nejvýznamnější ocenění lze pokládat třetí cenu ze soutěže z Melbourne za film Tvar vody. V roce 2001 se Jiřímu Benešovi dostalo Ceny Ministerstva kultury za rok Je potěšitelné, že si svoje znalosti a zkušenosti nenechává pro sebe, ale je nápomocen mladým, začínajícím tvůrcům sdruženým při Domě dětí a mládeže Jednička. Zde také zví- 69

2 tězil filmem Linda. V archivu Národního technického muzea bychom našli jeho další filmy Stařenka lokomotiva, O Bulíkovi, Tešnovské přehradě a staré elektrárně na přehradě Království. S velkým ohlasem se setkal jeho film o učiteli krasobruslení našeho města Karlu Divišovi, pod názvem Vy jste mě dal. Pro úplnost ještě výčet jeho amatérských prací, kde nechybí přehrada Klíčava, elektrárny, parní železnice, létání v balonu, viadukt v Ivančicích, portrét pěveckého sboru Záboj, dětské lékařky a zdejšího malíře Miloše Petery. Do tohoto výčtu patří také filmovaný Braunův Betlém a dnes již historický snímek z Výstavy domácího zvířectva v Žirči. Vydařené sokolské šibřinky Uskutečnily se počátkem března pod názem V říši zvířat. Osmdesát dětí se bavilo v maskách zvířátek pejsků, kočiček, tygrů a dalších které přivítala náčelnice jednoty Jitka Karešová, sama v masce paní ježčice jménem Ježinka. Předškolní děti zazpívaly písničku Když jde malý bobr spát, A. Šedivá a T. Hloušková předvedly zdařilou skladbu Dvě píďalky a starší žákyně s dorostenkami zase eurotýmové cvičení na trampolíně. Následoval rej masek a poté si děti mohly zasoutěžit o ceny, následovalo taneční vystoupení starších žákyň na píseň Komáři se ženili. Vše se vydařilo a nejvíce radosti po závěrečném reji masek měly děti. Další vzpomínka pana Trohoře Tentokrát ji pan Trohoř napsal po svém pobytu v nemocnici a odeslal kronikáři v tomto znění: Vážený pane Janoušek. Již delší dobu se odhodlávám k tomu, abych Vám napsal a reagoval tak na Váš vynikající článek, zveřejněný v 11. čísle Vlastivědného čtení o České Podharti vzdálené a blízké minulosti. Tam mne upoutala zmínka o tehdy zamýšlené železniční trati, vedoucí z Hořic, přes Dvůr Králové na Náchod a která se měla dotýkati předměstí našeho města České Podharti. (poznámka kronikáře tehdy zvaného Českého Podhradí). Poněvadž většina dokumentů o tomto záměru, měla prý být v padesátých letech zničena požárem archivu Ministerstva železnic v Praze, chtěl bych se s Vámi podělit o několik méně známých skutečností. Ty mi ještě za svého života vyprávěl můj dědeček Karel Trohoř, zakladatel první české knihtiskárny našeho města a zároveň vydavatel a redaktor periodického časopisu Záboj.Ten byl jistě o v této věci velmi dobře informován. Skutečně, trasa této dráhy, jak je popsána ve Vašem článku, měla směřovat z labského nábřeží obloukem přes část Vorlecha k tehdy ještě nezastavěným objektům v prostoru Laušmanova hostince. (Poznámka kronikáře této trati se daleko podrobněji věnoval ve Vlastivědném čtení pan redaktor Jan Schwarz, přesto je upřesnění pana Trohoře velmi zajímavé). Již tehdy prozíravý továrník Hellman (kronikář - dřívější STS Strojně traktorová stanice, nyní SATOS), uvažoval o napojení svého závodu na tuto trať vlastní vlečkou. Proto zde nechal v předstihu zpevnit břehy Kracbachu a vlastním nákladem zřídit železniční most se dvěma lávkami pro pěší, který ještě dodnes slouží svému účelu. Dále je zde, v Nedbalově ulici, k poznání násep, který měl sloužit budoucímu položení železničního svršku a kolejnic. Dnes je to asfaltová silnice Nedbalova. Dále zde nechal, u své továrny, vybudovat zděnou, podlouhlou a žlutě natřenou přízemní budovu, která zde je dosud a měla sloužit jako nákladní rampa pro vyráběné textilní výrobky. Dnes je to objekt STK Stanice technické kontroly. Nádražní budova České Podhradí měla být, jak uvádíte, situována v blízkosti silnic na Kocběř a Kocléřov (nyní Vítězná) a pokračovat na Zboží a Choustníkovo Hradiště. 70

3 Jak vidno, k výstavbě celého projektu ze známých důvodů sešlo. Přesto byla tato dráha znovu v roce 1937 projednávána ve vládě Československé republiky, ale vzhledem k očekávaným válečným událostem a zřízením Protektorátu odložena a je myslím již dnes zcela uzavřena. Tak bohužel přišla Česká Podharť o jednu z možností svého zviditelnění. Podávám Vám tuto zprávu a srdečně Vás zdravím přítelským pozdravem. Vladislav Trohoř Kronikář s panem Trohořem jednal a zároveň mu poděkoval. Více jak stoletý most slouží dodnes bez jakékoliv závažnější opravy, navíc se na něj naložila ještě velká vrstva asfaltové vozovky. Toto měla být nákladní rampa zamýšleného nádraží České Podhradí Nový dataprojektor v ZŠ R. A. Dvorského Už na konci loňského roku zakoupila tato škola tento přístroj, který umožňuje promítat na velkou plochu obraz z počítače, videa nebo videokamery a využívá se při výuce přírodopisu, zeměpisu, fyziky i českého jazyka. Zástupkyně ředitelky Alena Dušková k tomu uvedla: 71

4 Nechá se využít také k výuce hudební výchovy, když si žáci mohou k uvedené hudbě prohlédnout i obrázky a nebo dokonce i pohádku a číst texty písniček. Dnešní škola se bez moderních pomůcek neobejde, právě tak jako bez dobrých učitelů. O tato moderní vybavení se na škole stará učitel informatiky a fyziky Petr Pavelka. Výpravy za dobrodružstvím Tak se jmenuje nový cyklus přednášek knihovny Slavoj. První dvě výpravy, v dopoledních hodinách pro studenty Středních odborných škol a večer pro veřejnost, směřovaly do Turecka. Celé dvě hodiny se mohli návštěvníci dívat na diapositivy seznamující s kulturními a historickými památkami středního a jižního Turecka. Výklad měl pan Pavel Bičiště, cestovatel a fotograf z Hořic. Další výpravy budou následovat. Něco o Evropském soudu ve Štrasburku Není žádným tajemstvím, že soudy v naší republice jsou pomalé ve svém rozhodování. Co je toho příčinou se však již neuvádí. Skutečností však je, že v letech bylo u Evropského soudu: našich občanů, , a V posledních pěti letech vynesl tento soud v neprospěch České republiky celkem třináct rozsudků, v pěti případech se jednalo o přílišnou délku soudního řízení. Slabou útěchou buď to, že to není jen případ naší republiky, i daleko vyspělejší země chybují v oblasti práva. Adresa Evropského soudu pro lidská práva: European Court of Human Rights Council of Europe F Strasbourg Cedex, France. Evropský soud byl založen v roce 1950 na základě článku 19 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Do roku 1998 existovala Evropská komise a Evropský soud, od této doby Evropský soud pro lidská práva. Soudci jsou voleni na dobu šesti let a mohou být zvoleni znovu. Funkční období poloviny soudců zvolených po prvních volbách však skončí koncem třetího roku. Soud má Kancelář, jejíž úkoly a organizaci stanoví jednací řád. Soud se organizačně člení na Plénum soudu, Velký senát, senáty a výbory. Plénum volí předsedy, schvaluje jednací řád a volí vedoucího kanceláře soudu. Velký senát rozhoduje o individuálních a mezistátních stížnostech, pokud na něho senát před vynesením rozsudku přenesl svou pravomoc, nebo pokud mu byl případ předán stranou ve sporu ve lhůtě tří měsíců od data rozsudku senátu a pokud Kolegium pěti soudců Velkého senátu žádost o přezkoumání přijalo. K podání stížnosti jsou oprávněni jednotlivci, nevládní organizace i skupiny soukromých osob (individuální stížnosti), smluvní státy Úmluvy mohou podat tzv. mezistátní stížnosti. Stížnosti se předkládají na formuláři, který poskytuje kancelář soudu, pokud předseda příslušné sekce nerozhodne jinak. Objížďka z Jaroměře na Trutnov Již od 1. dubna dojde k uzavření silnice 1/37 v úseku od kruhového objezdu v Jaroměři - Na Špici - až po Kuks. Pouze na křižovatce k Velichovkám bude zachován omezený provoz. Jak sdělila provozní firma: Tranzit nákladní a osobní dopravy z Jaroměře do Dvora Králové nad Labem a osobní dopravy do Trutnova bude veden přes Velký Třebešov, Chvalkovice a Choustníkovo Hradiště zpět na silnici 1/37, nákladní tranzit do Trutnova přes Českou Skalici, Červený Kostelec a Úpici do Trutnova. Tato oprava vozovky by měla trvat do 15. srpna Vzhledem k tomu, že dojde také k opravě ulice 17. listopadu v našem městě, bude situace nanejvýš napjatá, ale ne neřešitelná. 72

5 Významná návštěva francouzských skautů Skupina sedmi skautů z francouzského městečka Hameau de Becours navštívila naše město. O návštěvu se postarala sestra Táňa Schwarzová a ubytováni byli v junáckém domově v Kotkově ulici a také se seznámili s pamětihodnostmi našeho města i okolí. Romové z několika pohledů statistiky V počtu Romů se musíme spokojit s odhadem i když proběhlo sčítání osob. Někteří se k romskému etniku nehlásili. Proto se počet Romů v České republice odhaduje přibližně na tisíc, když v roce 1947 jich zde žilo , poté následovalo v roce 1989 násilné stěhování do Čech a jejich počet tehdy vzrostl na osob. Uvádí se, že devět z deseti Romů nemá práci. Střízlivé odhady hovoří o tom, že se % Romů živilo nelegálně a 60 % vězňů tvořili Romové. Z tisíce českých vysokoškoláků byl jen jeden Rom a ze čtyřiceti Romů měl jen jeden středoškolské vzdělání. Mezi Romy je šestkrát více invalidních důchodců než ve zbytku populace. Jejich touhou je přejít ze Slovenska do České republiky a důvody jsou tyto: počítají s tím, že je zde více práce včetně té načerno vydělávat si mohou i kriminalitou, mezi kterou převládá kapsářství a prostituce dalším důvodem je sociální zajištění a zdravotní péče zdarma svým odchodem vyřeší své problémy s lichváři uvádí se, že Češi se chovají k Romům slušněji než Slováci v Čechách je také lepší bydlení i v holobytech romská, nepsaná pravidla, stanovují, že se mladší příbuzní musí o členy své rodiny bezplatně starat. Do kroniky zapsáno na základě toho, že na Slovensku došlo ke vzpouře Romů. Ta byla vyvolána snížením sociálních dávek a probíhala na konci února Klub Barakuda chystá na březen 5.března - Dukla vozovna. Double harmonika punk. 6.března - Rauš. O bolesti v srdci, úzkosti a radosti až z Valmezu 12. března - Oldřich Janota z Hudebních sklepů Vaclava Koubka 13. března - Furt pryč a The Pipe (Kocáb, Čok, Pavlíček a Krišpín) 27. března - Tass + Zeměžluč + P.S.P. + Sycherhatesystem Slavoj a kronikář jako host Stalo se tak na novém cyklu s názvem Čtení, to je oč tu běží. Každý tento pořad vždy začne s některou ze známých osobností města a návazně na to dojde k vytvoření obrázkového katalogu města. K tomuto Mgr. Lenka Antošová: Katalog bude sestaven z publikací, které čtenáře potěšily, poučily, rozesmály a chtěli by je tak doporučit i dalším lidem. Každý záznam bude opatřen jménem autora, názvem knihy, ukázkou či stručným obsahem. Při vytváření katalogu budou mít účastníci Zleva ředitelka Mgr. Lenka Antošová, posluchač Václav Rücker a Mgr. Dušan Kubica z MěÚ. 73

6 k dispozici všechen dostupný materiál přímo u nás. Hostem prvního setkání byl kronikář města Pavel Janoušek a cyklus je určen všem zájemcům z řad dospělých. Krkonošské noviny: Na úvod si Slavoj pozval k posezení kronikáře města Pavla Janouška, který je také autorem řady článků ve Vlastivědném čtení. Během neformálního vyprávění se přítomní dozvěděli o knížkách, které ho ovlivnily a seznámili se s jeho názory na současnou kulturu. Pan Emil Pokorný, bývalý letitý knihovník je ve svých osmdesáti křížcích stále plný elánu Knihovnice paní Musílková uvádí celý projekt Katalogu Kojenecký ústav a Dětský domov podruhé Jak bylo kronikou v minulém měsíci zaznamenáno, Kojenecký ústav a Dětský domov je stále naplněn. To i přes skutečnost, že nejmladší obyvatelé se často mění. Vždyť v loňském roce odtud odešlo třicet šest dětí, které byly umístěny k novým rodičům do nových rodin. Přijato bylo dalších čtyřicet čtyři dětí a tak se kapacita tohoto ústavu poznovu naplnila. K adopci dochází z pochopitelných důvodů hlavně u nejmenších dětí, i když i u dětí starších dochází k umístění. V loňském roce 2003 bylo předáno do nových rodin 36 dětí a dalších 44 jich bylo nově přijato. Při návštěvě tohoto zařízení by se dalo předpokládat, že zde bude převládající počet dětí romského původu. Tak se to totiž mezi občany říká, ale opak je pravdou. Romové si v současné době ponechávají děti doma. Možná, že pohnutkou k tomu je státní příspěvek, který není zanedbatelný, ale ten by se přece dostal i dětem, které romské nejsou. Velmi potěšitelné je to, že se této organizaci dostává podpory od mnoha sponzorů. Bylo to celkově 26 firem i jednotlivců, ti přispěli finančními i věcnými dary (oblečením, potravinami, postelemi a také zapůjčením automobilu na výlet). To by mělo napomoci těmto dětem, alespoň částečně, nahradit pravý domov. Pro kroniku ještě sponzory a dárce, kteří se na podpoře tohoto zařízení podíleli finančními dary, oblečením, potravinami a zařízením: 74

7 Radio Černá Hora, Nadační fond Praha Most Naděje, Steel Building Service s.r.o, Hamé, Realita Dvůr Králové, Nestlé, Tiba ředitelství, Optika Dvůr Králové, Oplatky Hostinné, Propster a Gamble, Aliance Mnichem CZ, Slovakofarma, Hypernova, Tesco Hradec Králové, Orion, cukrářky z Lázní Bělohrad, zahradnická škola Kopidlno, pekařství Vít z Bílé Třemešné, Ing. Zdeněk Petera Praha, paní Jacháčková Dvůr Králové, Janoušková Dvůr Králové nad Labem, Charita Dvůr Králové, Zvičinská uzenina Korda, Optika Stará poliklinika, a Carla čokoládovna. Herní klub v Jedničce Je další novinkou se kterou přichází Dům dětí a mládeže. Každé úterý od tří hodin odpoledne do páté se tu hrají na celém světě oblíbené hry. Blíže k tomu ředitelka Olga Nedvídková: Rozhodli jsme se uspořádat něco pro hráče všech generací, od dětí, dospělých až po seniory, tedy celé rodiny, ale najdou zde spoluhráče i jednotlivci. Vzniklé novince nahrává i to, že o stolní hry je nyní velký zájem (uvádí se, že i celosvětově) a nejedná se jen o hry tradiční, jakými jsou šachy a dáma. Na domácím trhu se objevují hry, které jsou jistou jejich obdobou (předělávkou). Takovými hrami je novinka se názvem Osadníci z Katanu a hra s tajemným názvem Carcassonne, dále Elfenland, Ztracená města a nebo Metro. K tomu ještě ředitelka Olga Nedvídková: Velké množství dětí i dospělých dává v poslední době přednost společným hrám, dokonce i před televizí, počítačem, diskotékou i kinem. Jedná se o soutěže, kde je potřeba využít logické myšlení, rozvíjet jistou strategii a v neposlední řadě se dobře pobavit. Mezinárodní den žen (MDŽ) Tento svátek byl po něžné revoluci pokládán za přežitek, za něco, co patřilo ke komunistickému režimu a po dlouhé roky potom zlehčován ve všech mediích. Jen komunisté vytrvale zvali své příznivce k oslavám, vždy někde v ústraní, ale nikde jinde se neobjevilo, ani náznakem, že závody, dílny a podniky uspořádají nějakou oslavu a nebo dokonce obdarují ženy květinou či dárkem. Nyní se novela zákona o státních svátcích, schválená parlamentem opět hlásí k osmému březnu jako Mezinárodnímu dni žen. Má dostat význam, který jej dříve doprovázel, tedy zdůraznění dlouholetého boje za práva žen. Názor mnoha žen se nechá vyjádřit asi takto: Byl to docela pěkný svátek, veselý a nikdy jsme ho neměly za nějaký komunistický. Slavil se u nás v republice, právě tak jako v cizině na západě i východě. Na západě se dokonce slavil i v době, kdy u nás byl zavržen. Asi už konečně někomu došlo, že to nemá v sobě nic zpátečnického a proto byl vzatý na milost. Potěšil nás, právě tak jako Den matek. Ať slaví, kdo co chce, MDŽ, Den matek a nebo Valentýnka. Cena Fair play olympijského výboru Na základě návrhů z konce roku 2003 došlo k ocenění řady úspěchů, také k ohodnocení mimořádných výkonů čestnosti ve sportu. Vyhlašovatelem je Česká olympijská akademie, Český klub Fair play ČOV a Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže, které hodnotí jednání v oblasti sportovního prostředí v denním, občanském a školním rytmu života. Jimi byl oceněn učitel Střední průmyslové školy Radko Hrma. Na této škole učí tělesnou výchovu od roku 1963 a podílel se na úspěších bývalých žákyň Věry Polákové Antošové v hodu diskem a Jaroslavy Grohové Klímkové v běhu, obě reprezentovaly Českou republiku i mezinárodně. Školy a prvňáčci Do lavic v prvních třídách je zapsáno v našem městě celkem 153 žáčků. Ti si vybrali ze šesti škol města, dle uvážení svých rodičů. Převážná část rodičů se rozhodla, že svá dítka dají do města, takže z celkového počtu prvňáčků jich tam půjde 96 a na zbylé tři školy zbývá 57 žáčků. Do ZŠ R. A. Dvorského půjde celkem 40 dětí, ZŠ Schulzovy sady 35, Strž 27, Komenského 21 a Podharť

8 Dle sdělení krajského radního pro oblast školství Ladislava Vrby: muselo být ve třídách minimálně patnáct žáků, nyní byl počet ministerstvem zvýšen na sedmnáct. Podle toho by musela podharťská škola žádat o výjimku ministerstvo školství a krajský úřad. Nabízí se také možná varianta řešení, že by část dětí ze ZŠ s vyšším počtem zapsaných přešla do Podhartě a tím by došlo k naplnění normy i v této škole. V minulosti nebylo výjimkou, že ve třídách bylo i třicet žáků, nyní se tento počet pohybuje kolem 23 dětí, ale podle škol se vše liší. Nebylo také nic platné rozdělení města do spádových oblastí, protože školy ani rodiče toto nerespektují. Pro školy navíc platí, že čím víc žáků, tím víc finančních prostředků. Pro Bono Publico Jedná se o obecně prospěšnou společnost, která na začátku března zahájila svoji činnost. Klade si za cíl především pomocí rekvalifikace a jiných kurzů pomáhat nezaměstnaným. Pracovních činností není ve městě mnoho a dalo by se říci, že stále ubývají. Kde proto najít uplatnění? Společnost sama nebude zájemcům vyhledávat práci, ale jak vysvětlila ředitelka této společnosti Helena Tytorová: Nabídneme alternativu, například formou vlastního podnikání, pomůžeme při hledání cest, jak pomoci těm, kteří nemají šanci se ve svém oboru prosadit. Jak dále sdělila Helena Tytorová: Díky přístupu města, které společnosti pronajalo volné prostory ve své budově, mohlo začít budování zázemí. Vzniká počítačová učebna a je zde i přednášková místnost. Chceme prosazovat především praxi, kterou doplní teoretické znalosti. Dále ještě tato myšlenka: Člověk, který ztratil práci, se musí naučit vážit sám sebe, protože nezaměstnanost často bere jako osobní prohru. Textilka TIBA stagnuje, propouští a plánuje Kde zůstala sláva Českého Manchesteru, který tu kraloval po mnoho desetiletí. I když je stále tato společnost největším českým výrobcem tištěných tkanin, přesto dnes, v porovnání s minulostí, doslova živoří. Generální ředitel této textilní společnosti Stanislav Sedláček k tomu sdělil: Podle předběžných výsledků klesly v loňském roce tržby o 13 % na výši 1,08 miliardy korun. Příčinou byl pokles poptávky po šatovkách v západní Evropě, dále to bylo také horké léto, kdy zůstaly obchodníkům ve skladech velké zásoby letního zboží a na konci roku poklesl i prodej bytového textilu. Dále textil postihlo také posílení české koruny proti dolaru a pokles tržeb za šatovky do USA a Kanady dosáhl několika desítek milionů korun. Celkový export se na loňských tržbách královédvorské společnosti podílel zhruba 64 procenty. Tiba loni pokračovala v restrukturalizaci, počet zaměstnanců snížila o šestnáct procent na 1493 osob. Přitom největší propouštění zasáhlo tkalcovnu v Berouně se 178 lidmi, kterou TIBA ke konci loňského února zcela uzavřela. Část tkalcovských stavů, v rámci koncentrace výroby, převezla do závodu v České Skalici. I když žádné výrazné snižování počtu zaměstnanců textilka TIBA neplánuje, bude v postupné redukci pokračovat. Jak dodal generální ředitel Sedláček: během letošního roku by mělo odejít několik desítek zaměstnanců, abychom se na konci roku dostali na hranici 1400 lidí. Díky snížení mzdových nákladů (propouštění), koncentraci výroby a zvýšení produkce zboží s vyšší přidanou hodnotou se podniku přes pokles tržeb podařilo vytvořit zisk kolem korun. Předloni měla královédvorská TIBA zisk tři miliony korun. Majetkově je podnik součástí semilské textilní skupiny Hybler. V letošním roce hodlá TIBA zvednout vývoz do Ruska o více jak dvě pětiny, na zhruba 21 milionů korun. Tento dvorský podnik zřídil svá zastoupení v Moskvě a Petrohradu, prodáno bylo zboží v hodnotě 15 milionů korun. Jedná se o šatovky v té nejvyšší kvalitě a do budoucna se chce TIBA prosadit dodávkami lůžkovin a bytovým textilem. 76

9 Ukázalo se, jak krátkozraké bylo, pod vlivem emocí, opuštění tohoto trhu po něžné revoluci. Nyní se tento trh pracně navrací. Lůžkoviny z moderních vláken jsme vloni začali dodávat i do Japonska, uvedl generální ředitel Sedláček. Knihovna soutěže, hry, zajímavosti Již po tři měsíce mohly děti vybírat nejkrásnější dětskou knihu z uplynulého roku. Na základě anketních lístků, které se odevzdávaly v dětském oddělení Slavoje, byly vyhlášeny tři výherkyně knížek. Staly se jimi Klára Novotná, Monika Drašarová, Klára Plecháčová a knihovna odměnila ještě dalších pět dětí. Ty se spolu s výherkyněmi zúčastní slavnostního vyhlášení celostátní ankety v Praze. Jak uvedla ředitelka Slavoje Lenka Antošová: Vyhlášení vítězů v Praze bude ještě doplněno doprovodným programem. Chtěli bychom navštívit Památník národního písemnictví a další pamětihodnosti. V loňském roce zvítězil Vydrýsek, v letošním roce se stává nejvíce vybíraným čtvrtý díl Harryho Potera. Také výtvarná soutěž vrcholí. Ta byla zaměřena na ilustrace k regionálním pověstem a nejhezčí obrázky se stanou ozdobou knižního vydání těchto báchorek. Ty chce vydat knihovna Slavoj na své náklady. Soutěž probíhá také v překladu archaického textu Rukopisu královédvorského do současného jazyka. Slavoj kurz práce s internetem Knihovna uskutečnila akci Březen měsíc internetu. Ta byla určena pro osoby starší 55 let a setkala se s velkým zájmem. Devět lektorů se věnovalo 85ti zájemcům, každému jednotlivě, a učilo základům práce na internetové síti. Všichni senioři, kteří se této akce zúčastnili, se mohli ještě pokusit soutěžit o titul Internetová babička a dědeček. Návštěva byla skutečně veliká a téměř stovka občanů uvítala a ocenila práci sedmi lektorů. Knihovna tedy přistoupila k tomu, že nebyla udělena cena pouze dvěma seniorům, ale certifikát s titulem a tričko knihovny obdrželi Josef Lhotský, Jaromír Baier, Libuše Moravcová a Helena Zumrová, dalších pět účastníků obdrželo ještě drobné ceny. Podobnou akci chystá Slavoj ještě na podzim. Lucie Dušánková a Kalibr Cup Studentka našeho města - kosmetička obsadila na jmenovaném klání v Lanškrouně skvělé šesté místo. Tím se kvalifikovala na Otevřené mistrovství České republiky juniorů, které se uskuteční v Praze. Tématem letošní soutěže byl Můj svatební den. Našemu městu se tak dostane již na podzim kvalifikované kosmetičky s vlastním salonem. Centrum pro seniory zahájilo V domově Diakonie, zřízeném evangelickou církví, zahájilo provoz Denní centrum pro seniory. To nabízí svou péči všem starým lidem, kteří se musí spolehnout na péči svých blízkých a nebo jsou opuštěni. Zde mají možnost se setkat s dalšími lidmi, účastnit se různých programů, dostává se péče v oblasti stravování a tělesné kondice. Na toto oddělení přicházejí občané ráno, odpoledne se mohou vrátit domů. Jedná se tedy o jistý typ stacionáře. Ředitel Diakonie Mgr. Zdeněk Hojný k tomu uvedl: Služba je určena nejen občanům města, ale také z okolních obcí. Seniory může Diakonie dovézt a nebo jsou dovezeni rodinnými příslušníky. Karel Kryl po deseti letech od jeho úmrtí Jeho osobnost byla symbolem odporu proti sovětským okupantům a komunistickému (totalitnímu) zřízení. Působil v mnichovském Radiu Svobodná Evropa, a když se v po sametové revoluci 77

10 navrátil do vlasti, tak se cítil zklamán. Zpívaly se jeho písně, ale vývoj se ubíral zcela jiným směrem a Karlu Krylovi došlo, že se v myslích představitelů stává kverulantem jenom proto, že vystupuje proti rozkrádání a korupci na všech stranách. Jaksi do tohoto dění nezapadl a dalo by se to nazvat, že kazil hru. Chtěl pokračovat v duchu Masarykova Československa, Masarykových ideí a nesplnilo se rozkolem republiky ani to. Dodnes je známé jeho: Ze sametové revoluce zbyl vpravo mozek, vlevo ruce. Narodil se 12. dubna 1944 a odešel zklamán dne 3. března Dalo by se říci, že jeho břitké hledání pravdy chybí. Ukázalo se, že byl mnohem předvídavější než řada jeho příznivců. Dnes se teprve ukázalo, komu vlastně byl Karel Kryl nepříjemným. Rozhodně to však nebyli zpěváci jeho písniček, ale ti, kdo jej tehdy nepotřebovali a byli jím odhalováni. Výstava v galerii Na houpačce Tato výstava nese název Afrika a vznikla ve spolupráci s humanistickým hnutím Dialog. Výstava poutavě ukazuje fotografie z Keni, jsou tu obrázky malované africkými i českými dětmi a také předměty ruční výroby z Keni a Guinee. Výstava rovněž seznamuje s problematikou adopcí afrických dětí na dálku. Sto dva let Rudolfa Holiče (narozen ) Dne 4. března se dožil tak významného jubilea občan našeho města Rudolf Holič. Blahopřát přišel starosta města Ing. Jiří Rain a paní Hynková z MěÚ. Pan Rudolf Holič na svých 102. narozeninách Manželé Holičovi a starosta Ing. Jiří Rain 78

11 Díky paní Holičové bude stále na co vzpomínat. Výstava Jitky Škopové Tobě Městské kulturní zařízení Hankův dům pořádá ve výstavní síni Staré radnice výstavu Jitky Škopové, která je přehlídkou prací textilního designu. Je to současný pohled na vzory a tvary tkaných výrobků. MgA Jitka Škopová se narodila v našem městě. Od roku 1980 byla žákyní ZŠ Schulzovy sady a souběžně i Lidové školy umění (LŠU) u pana Moravce. Počínaje rokem 1988 studovala na Střední průmyslové škole textilní (SPŠ) v Brně textilní výtvarnictví. Dále to bylo studium na Škole uměleckých řemesel v Brně obor malba. Následovalo studium VŠUP v Praze textilní tvorba u profesora Mrázka stáž v ateliéru ilustrace profesor Šalamoun, 2000, stáž ve Finsku Helsinky Institut designu, a v roce 2001 ukončila studium promováním MgA. Jitka Škopová si po rozhovoru s kronikářem prohlíží kroniku města. MgA Jitka Škopová se spoluúčastnila výstav: Makromolekulární ústav v Praze Textilní tisky Velké Meziříčí Umění a řemeslo Dvůr Králové nad Labem Galerie na houpačce Šperk a textil Roztoky u Prahy - Textilní tvorba Česká Skalice Výstava studentů VŠUP Finsko Helsinky Helsinki- evropské město kultury 2000 Samostatná výstava: - Dvůr Králové n. L. Tobě volná tvorba a textilní design Zařazení v publikacích: Český design Česká malba na počátku 21. století Textilní tvorba MgA. profesorka Rozsívalová. Po ukončení studia nastupuje do akciové společnosti MILETA v Hořicích na oddělení designu. 79

12 Realizace: (Německo) opera Rusalka výroba kostýmů, masek, loutek a scény Praha Zelenkova opera Olea Patis výroba kostýmů pro ČT televizní seriál Agentura PUZZLE návrh kostýmů Praha návrh a realizace Meditačního centra Praha u příležitosti návštěvy dalajlámy Tamboči v místě kde přednášel. Výstava s neobvyklým názvem Tobě, byla jmenovanou MgA Jitkou Škopovou věnována její matce, u příležitosti jejich padesátých narozenin. Na snímku je vysvětleno proč název Tobě, kdy je autorka výstavy spolu se svojí matkou. Státoobčanský slib cizinců V souvislosti s přechodem kompetencí z bývalých Okresních na Městské úřady, připadl našemu Městskému úřad úkol, zajistit státoobčanský slib cizinců, kterým jim je uděleno státní občanství České republiky. Slavnostní akt se koná ve Staré radnici za účasti krajské matrikářky, která s cizím státním občanem, přihlášeným v našem matričním obvodu, sepisuje žádost o udělení našeho občanství. Po splnění všech potřebných náležitostí řídí celé jednání až do finále, tj. zaslání udělovací listiny státního občanství ČR Ministerstvem vnitra ČR. Při slavnostním aktu tuto listinu předává novému občanovi ČR. Celý obřad řídí matrikářka Městského úřadu, státoobčanský slib jmenovaný občan skládá výhradně do rukou paní tajemnice Městského úřadu, která také pronese slavnostní závěrečný projev. Je také potřeba kronikou zaznamenat, že se našemu městu, jmenovitě matrice a paní Ježkové, dostalo pochvaly od nadřízených orgánů, za důstojně provedené státoobčanské sliby. Jako host bývá přítomen vedoucí odboru všeobecné vnitřní správy našeho Městského úřadu, po státoprávním slibu zazní hymna našeho státu, následuje neformální posezení s pohoštěním, vše za doprovodu české hudby. Tento akt se provádí pro všechny bývalé cizí státní příslušníky našeho dvorského regionu za účasti matrikářky příslušného matričního obvodu, eventuelně rodinných příslušníků nového občana České republiky. Dosud byl státoprávní slib uskutečněn: - rodina Bohatých z Kazachstánu - trvalý pobyt v Dubenci - občan Vietnamu trvalý pobyt ve Dvoře Králové nad Labem - občan Ukrajiny - trvalý pobyt ve Dvoře Králové nad Labem 80

13 Nové oddělení Domova sv. Josefa Dne 9. března se otevřelo další, nové oddělení Domova. Je určeno pro krátkodobý pobyt pacientů v počtu čtrnácti lůžek. Celkově je tedy v Domově plných 42 lůžek, určených pro postižené roztroušenou sklerózou. V Domově jsou v současnosti tři oddělení. V prvém je trvalé bydlení, druhé je určeno na dvouměsíční rehabilitační pobyty a poslední, nyní otevřené, slouží pro krátkodobé pobyty. K tomuto novému oddělení sdělil vedoucí Domova Lukáš Holub následující: Tímto krokem chceme pomoci zvláště rodinám, které o nemocné ještě pečují a potřebují znovu nabrat sílu. Domov uspořádal dva dny otevřených dveří a občané si mohli zařízení Domova prohlédnout. Vystaveny byly také práce postižených občanů. O náklady na rekonstrukci bývalého kláštera se finančně podílelo Ministerstvo zdravotnictví, Královéhradecký kraj, Nadace Civilia a OF, sponzoři a jednotliví dárci. Díky sponzorským darům se Domov vybavil několika vanami na vodoléčbu a jak sdělila tisková mluvčí Domova Míla Kroulíková: Vybudovalo se také zázemí pro rehabilitaci, které je otevřeno spolu s novým oddělením. Rekonstrukci bylo možno v celém rozsahu uskutečnit díky desetimilionové státní dotaci. Ta byla určena původně jinam, na zcela jiný záměr, ale ten se nerealizoval a tak částka přešla do Domova sv. Josefa. Hostem na slavnostním otevření byl hejtman Pavel Bradík, senátorka Zuzana Roithová, poslanec Josef Janečka a královéhradecký biskup Dominik Duka, který provedl slavnostní vysvěcení. Velkým citovým zážitkem bylo také uvítání přítomných dvěma pacienty Pro upřesnění ještě tolik, že Domov byl zřízen v roce 2001 Diecézní charitou Hradce Králové, jako netradiční středisko Hospicu Anežky České. Martin Štěpánek Uchvátí-li tě... Herec Martin Štěpánek po své emigraci, kdy pracoval ve Svobodné Evropě, nyní zveřejňuje články v denním tisku. Pro kroniku uveďme jeden z Krkonošských novin v plném znění: Tak už je to tady. Čeští komunisté začínají zbrojit. Cítí v blízkosti zesláblou kořist ČSSD a začínají ji ovíjet jako had škrtič. Český Lunačarský, Miroslav Ransdorf v dopise straníkům vytýčil program: Země potřebuje vládu levice, modernizujme stranu, využijme podnikatelský potenciál vzešlý ze strany a jejich sympatizantů! Ransdorf dobře ví, kolik komunistů, i těch tichých, se ocitlo v privatizační podnikatelské branži, kolik klíčových postů zaujímají a jakým vlivem disponují. Dopis v KSČM způsobil protichůdné reakce a socialisté společný kabinet s komunisty považují za spekulaci. Jako by si ani neuvědomovali, že už dávno nediktují politické směry. ČSSD přestala reprezentovat levici a nefunkční vládní koalicí sama sebe degradovala do role politické stonožky, jejíž údy jdou protichůdnými směry. Tu ke Grossovi, tu k Špidlovi, onde k Zemanovi, jinde právě ke komunistům. Náznak komunistického generálního útoku tu je a vývoj, před kterým byla ČSSD nesčíslněkrát varována, se nezastavil. Preference to jasně naznačují. Teoretik Ransdorf vidí ve Špidlovi svého Kerenského. Na společnost by měla oprávněně padnout hluboká deprese. Měla by ovšem padnout i na autory pověstné tlusté čáry za minulostí. Na české socialisty již dávno padla, a pokud ne, pak si nevidí ani na špičku nosu. Kdopak z nich teď asi lituje, že v listopadu 1989 tak teatrálně praštil o stůl rudou knížkou? (mstepanekacr.vlp.cz ) Kronikář: V době Protektorátu Böhmen und Mähren se na výrazných plakátech, z dílny nacistické propagandy, také objevilo heslo ve znění Zachvátí-li tě zahyneš! To bylo na plakátech doplněno krvavým spárem nad Hradčany. V tehdejší době to bylo českými občany zhodnoceno slovy: My se nebojíme, my tam nebydlíme. 81

14 Dosud nevídaná drahota brambor Důsledkem toho, že v loňském roce došlo k zmenšení pěstebních ploch brambor a následného sucha, se vyšplhala jejich cena závratně nahoru. Dokonce v obchodních řetězcích Tesco a Carrefour na cenu osmnácti korun za kilogram. Za tuto, i nižší cenu, lze nakoupit v těchto marketech i banány a někde, při akcích, i za cenu podstatně nižší. Pozoruhodné je, jak na tyto ceny reagují pěstitelé ze ZD (Zemědělských družstev): Je to nehorázná lichva ze strany obchodníků. Naše družstvo prodává drobným odběratelům kilogram brambor za 8,80 Kč, velkoodběratelům za smluvní ceny, které také nejsou vysoké, Jan Zuzánek ZD Trutnov - Volanov. Podle ministerstva zemědělství za tento stav může mimořádné sucho, zemědělci naopak tvrdí, že to je špatnou agrární politikou státu. Dokládají to tím, že předloni prodávali brambory za 3,60 Kč a měli problémy s odbytem. Přitom se k nám dovážely brambory z ciziny, a nikoho nezajímalo, zda je domácí pěstitelé prodají či nikoliv. Někde je dokonce museli pěstitelé na své náklady likvidovat. To byl důsledek nízkých farmářských cen, které mnohdy nepokryly ani výrobní náklady. V důsledku toho zemědělské podniky snížily v následném roce plochu brambor, přidalo se sucho a proto vzrostla i nynější cena. Nájemní byty města V současné době jich má město přibližně jeden tisíc a dělí se na standardní a byty zvláštního určení. K těm patří byty bezbariérové, byty v domě s pečovatelskou službou či služební, dále na byty, které jsou přiděleny občanům v mimořádně tíživé životní situaci a byty, které byly přiděleny jako bytová náhrada na základě rozhodnutí soudu. Na užívání těchto bytů jsou s jejich uživateli sepsány nájemní smlouvy, smlouvy o nájmu a z dob dřívějších potom Zápisy o dohodě o odevzdání a převzetí bytu, či Dohody o užívání bytu. Kontrolou byla zjištěna celá řada nedostatků těchto smluv, zápisů a dohod, proto dojde k jejich kontrole a následné obnově, v souladu s právním a skutečným stavem. Svátek Josefa a křestní jména vůbec Dříve velmi populární jméno Josef už není na prvním místě žebříčku a bylo předstiženo. Přesto se Pepíci ještě stále slaví okázaleji než jiná křestní jména. Pro kroniku si uveďme prvních deset jmen u chlapců a mužů: Jiří, Jan, Josef, Petr, Jaroslav, Pavel, Miroslav, František, Martin a Zdeněk. Ženy a dívky mají toto pořadí: Marie, Jana, Anna, Eva, Hana, Věra, Lenka, Alena, Jaroslava a Ludmila. Pravdou je to, že dnešní rodiče chtějí mít pro své dítko neobvyklé jméno. Inspirují je k tomu televizní seriály, kdy tu byla jména Šarlota, Dajána, Pamela, Venuše, Manuela a Xenie. Jména podléhají také módě a v poslední době je hodně Matějů, Kryštofů, Davidů, Jakubů a Terezek. Nejoblíbenějšími křestními jmény předchozího roku 2003 je u dívek: Tereza, Kateřina, Natálie, Adéla, Nikola, Anna, Veronika, Eliška, Michaela a Krystýna. U chlapců to byla jména: Jakub, Jan, Tomáš, Martin, David, Lukáš, Ondřej, Michal, Daniel a Filip. Pokud by si někdo chtěl změnit jméno, potom musí počítat s tím, že tak lze jenom v případě, že je jméno urážlivé a nebo zdrobnělé. Od roku 2001 lze dát dítěti při narození nebo v průběhu života jména dvě. Konkurzní řízení V souladu s vyhláškou č. 72/2003 Sb. vyhlašuje Město Dvůr Králové nad Labem konkurzní řízení na místo ředitele, ředitelky: Základní školy Strž Elišky Krásnohorské 2919 Základní školy Schulzovy sady Školní 1235 Základní umělecké školy Legionářská

15 ZŠ R. A. Dvorského pro své žáky Letitým nevyřešeným problémem této školy byla otázka, jak mají žáci trávit volný čas mezi dopoledním a odpoledním vyučováním. U dětí prvního stupně to je vyřešeno školní družinou, nebo zájmovým kroužkem. Pro druhý stupeň to však vyřešeno nebylo. K tomuto se vyjádřila zástupkyně ředitelky Alena Dušková takto: Pro ty starší žáky jsme neměli potřebnou místnost, kde by v této době mohli pobývat. V případě nepříznivého počasí čekali žáci ve vestibulu školy, ale bylo to skutečně pouze nouzové řešení. V letošním roce došlo k uvolnění místnosti, ve které bylo skladováno vojenské vybavení, čímž se uvolnil potřebný prostor. Stal se tedy po rekonstrukci klubovnou, ve které je instalován počítač s tiskárnou a internetem s několika výukovými programy. Pro čtenáře jsou tu knihy a časopisy, stolní hry, hračky a žáci zde mohou, pod pedagogickým dohledem, trávit volný čas bez neplodného čekání a bloumání po městě, doplnila Alena Dušková. Den smutku na školách Tento den smutku, vyhlášený Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství, souvisí s tragickou smrtí učitele Středního odborného učiliště ve Svitavách - Bohuslava Šíbla. Ten byl ubodán studentem, kterého učil. Desátého března byly vyvěšeny na školách černé prapory, učitelé měli besedovat s žáky o násilí a konfliktních situacích, a při první vyučovací hodině uctěna památka učitele minutou ticha. Dvorští lékaři zproštěni viny Krajský soud v Hradci Králové zprostil viny lékaře chirurgie naší nemocnice, primáře MUDr. Patrika Víta a Pavla Siebera, kteří měli v roce 1999 odmítnout hospitalizovat mentálně postiženého muže s vážnými zdravotními problémy, na které krátce nato zemřel. Oba lékaři byli okresním soudem v Trutnově odsouzeni v roce 2003, za ublížení na zdraví, k ročnímu trestu vězení s podmíněným odkladem na dva roky. Rozhodnutí okresního soudu bylo v Hradci Králové zrušeno. Ze Slovenska za výdělkem Na snímku je tříčlenná skupinka hudebníků ze Slovenska, kteří si přijeli vydělat k nám do Čech. Kronikář je zvěčnil na fotografii, kterou jim zašle na adresu: Pan RUSO Štefan, Rimavská Sobota, Gorkého 8, PSČ Skupinka hudebníků se zdržela jen několik dnů. 83

16 Léky, pojišťovny a doplatky Kroniku jistě zajímá také to, kolik hradí Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) na léky a kolik doplácí pacient. Jednotlivé léky byly náhodně vybrány a uveden je jejich název, prodejní cena, úhrada pojišťovny a doplatek pacienta v korunách: Acylpyrin 10x 500 mg 10,40 Kč 10,40 Kč 0 Kč Paralen 10x 500 mg 8,10 Kč 8,10 Kč 0 Kč Ibalgin 30x 400 mg 39,50 Kč 37,90 Kč 1,60 Kč Rohypnol 20 tbl. 53,50 Kč 0 Kč 53,50 Kč Nitro Mack Ret. 30x 2,5 mg 57,60 Kč 45 Kč 12,60 Kč Celaskon 40x 100 mg 20,70 Kč 0 Kč 20,70 Kč Cilkanol 30 cps. 75,30 Kč 45 Kč 30,30 Kč Bromhexin Gtt. 20 ml 43,50 Kč 13,87 Kč 29,63 Kč Augmentin 375 mg.tbl. 249,90 Kč 249,60 Kč 0 Kč Framykoin mast 10 g 31,20 Kč 29,30 Kč 1,90 Kč 15. březen 1939 Jaksi v tichosti minulo toto datum, které je černým dnem v historii naší země, kdy vojska nacistického Německa obsadila Československou republiku. Proč se této tragické kapitole našich dějin nevěnovala taková pozornost jako okupaci vojsky v roce 1968? O mnoho víc se mluví o Benešových dekretech a následném odsunu Němců v souladu s rozhodnutím mocností, jako kdyby se někdo snažil na 15. březen 1939 rád zapomenout a vymazat z dějinného sledu. Pozornost se častěji věnuje žalobám sudetských Němců o navrácení majetku, s pohrůžkou, že se budou svého domáhat u mezinárodního soudu. Také někteří politici si tu rádi přihřejí svou polívčičku, asi s vědomím, že se jim to, v nějaké jim prospěšné podobě, vrátí. Náš národ by nikdy neměl zapomenout tohoto bezpráví, kdy nacismus připravil tisíce lidí o domov, naplnil koncentráky vlastenci, nechal je popravovat a poplival hrubě mezinárodní vztahy. Proč tedy nechat toto datum bez povšimnutí? V rámci královéhradeckého kraje si jako jediní připomněli tuto událost členové a příznivci Klubu českého pohraničí v Hradci Králové i s venkovní výstavkou dobových dokumentů. Hokejistům HC Carla skončila sezóna Základní cíl v I. krajské lize - umístění v základní části zajišťující postup do finálové skupiny mezi nejlepších osm mužstev Královéhradeckého a Pardubického kraje byl splněn. Mužstvo skončilo na pátém místě finálové skupiny. Přípravka A se stala Přeborníkem Hradeckého kraje a B družstvo obsadilo třetí příčku. Elévové byli šestí. Dorostenci obsadili také třetí místo. V lize žáků hokejových tříd sedmáci a deváťáci byli na tabulkách poslední. Nesporně lépe dopadli žáci osmé a šesté třídy na třetí příčce. Výstava Městského muzea - R. A. Dvorský Byla vytvořena z pozůstalosti, kterou vlastní Muzeum české hudby v Praze. Na exponátech se podíleli také občané města. Součástí vernisáže byl i komponovaný pořad sběratele a znalce díla R. A. Dvorského Gabriela Gössla. Zcela zaplněný špejchar ukázal, jak je R. A. Dvorský v povědomí našich občanů uložen. Přítomna byla také zde žijící sestra Dvorského, paní Anna Manová. Panem Gösslem byly předvedeny počátky umělcovy hudební tvorby, a ty doplněné slovem daly velmi ucelený obrázek jeho prvotní tvorby. Přednášející pan Gössl se také zapsal na pamětní list kroniky města. 84

17 Pan Gabriel Gössl je zpovídán reportérkou českého rozhlasu v místnosti špejcharu. Mezi spokojenými diváky byli i manželé Nerudovi. Zleva autor knihy starých pohlednic p. Janeček, vpravo Jan Schwarz. Přítomna byla i sestra R. A. Dvorského paní Anna Mannová 85

18 Pan Prof. Karel Martinek s chotí. Junák a Královédvorské listy Pravidelně každý měsíc jsou občané našeho města informováni o činnosti skautů našeho města v měsíčníku Královédvorské listy, kde jim pan redaktor Puš dává dostatečný prostor. Na snímku je vpravo bratr Josef Šturma - Mik, který články o činnosti Junáka píše, vlevo je oldskaut Václav Rücker, oba na výstavě ve špejcharu. Hrozí kůrovec okolním lesům? Lesáci i občané již nacházejí stromy, které jsou zbaveny nastojato své kůry a usuzují správně na možný výskyt kůrovce. Je to především borovice vejmutovka a pracovníci Městských lesů tomu čelí kácením těchto stromů. Přemnožením by došlo ke kalamitě, která by stála miliony korun. Tento brouk se tu vyskytl již ve dvacátých letech minulého století a důsledky byly hrozné. Okolní lesy tomuto podlehly a jen díky tomu, že zde byli zdatní odborníci, (viz předchozí kroniku o osobnostech lesa), se podařilo tyto plochy znovu osázet a vrátit jim zeleň. Také v polovině devadesátých let minulého století se kůrovec někde vyskytl a působil kalamitu. Čísla ztrát jsou dodnes varující a nabádají k větší opatrnosti. Kůrovci k přemnožení napomohlo i loňské velmi suché a teplé počasí. Také byl semenný rok a stromy jsou tím pádem oslabenější. Nyní záleží na tom, zda se podchytí první jarní rojení kůrovce, které nastává příchodem teplot nad stupňů Celsia. Likvidaci kůrovce napomáhají feromonové lapače, ale o vysoké ceně, jeden asi kolem sedmi set korun. Jednička a nová soutěž Dům dětí a mládeže pořádá opět novou soutěž s názvem Technika a dopravní prostředky lidí. Jak k tomu uvedla ředitelka Olga Nedvídková: Neklademe meze fantazii a každý se může zúčastnit výkresy, drobnými dílky ze stavebnic, plastikoví modeláři, vše v rámci zadaného tématu. 86

19 Hodnoceny budou dvě kategorie, od šesti do deseti let a od jedenácti do sedmnácti let. Soutěže se mohou tedy zúčastnit modely letadel, lodí i automobilů a také bojové techniky a dioráma. Hrozící povodeň bez následků Ve dnech dvacátého a jedenadvacátého března došlo opětovně k nebezpečné situaci, když v uvedených dnech spadlo na tající sníh Krkonoš milimetrů dešťových srážek. Následkem toho došlo k preventivnímu vypouštění vody z přehrady Tešnov, nověji zvané přehrada Království. Koryto Labe se zaplnilo splavenou červenou ornicí z výše položených míst a byl vyhlášen druhý stupeň povodňové aktivity. Druhý den večer však déšť ustal a nastal pokles hladiny. Pomohlo tomu i znatelné ochlazení. I nadále se ukazuje, že nebezpečí nehrozí z množství sněhu na horách, ale teprve tehdy, když je splavováno spolu s deštěm. Zrušení domovníků Domovníky v obecních nájemních domech zrušila Rada města. Ti dosud zajišťovali drobné opravy a rekonstrukce, i když nebyli zaměstnanci města, ale podnikatelé, kteří vykonávali tuto službu v rámci smlouvy. Domovníky nahradí dva údržbáři, kteří již budou zaměstnanci úřadu. Dny R. A. Dvorského po desáté Tento skvělý program se uskutečnil u příležitosti 105. výročí narození tohoto významného zpěváka, nakladatele, muzikanta a herce. Úvodem se uskutečnila již popsaná výstava v Městském muzeu, kterou zahájil komponovaný pořad: R. A. Dvorský král české taneční hudby, sběratele a znalce díla R. A. Dvorského Gabriela Gössla. Skvěle byl připraven panem Janem Schwarzem komponovaný pořad s názvem R. A. Dvorský za kamerou. Jak prozradila ředitelka Hankova domu paní Zuzana Čermáková, chtěli jsme diváky seznámit s dosud nikde neuvedenými filmovými záběry Dvorského rodiny, přátel, orchestru Melody Boys, jak byly natočeny samotným R. A. Dvorským. Hostem se stal úspěšný autor televizních seriálů Hledání ztraceného času pan Karel Čáslavský a hudební doprovod byl svěřen vynikajícímu klavíristovi Richardu Pogodovi. Jím na klavíru hrané skladby R. A. Dvorského, (ale i jiné), byly doprovázeny osobitým slovním doprovodem, který sršel vtipem a pohodou. Jak uvedl sám autor komponovaného pořadu Jan Schwarz: O tom, že Dvorský byl všestranný umělec vědí všichni. Málokdo ale ví, že byl také náruživým filmovým amatérem. Filmový historik Karel Čáslavský při podpisu pamětní listiny do kroniky města, přihlíží klavírista Richard Pogoda. Pořad nikoho nezklamal. Na otázky pana Schwarze odpovídal pan Čáslavský velmi prostě, vtipně a se znalostí věci. Přítomní se dozvěděli o podmínkách za jakých tvoří svůj Ztracený čas a také o ohlase, jaký tento pořad má v řadách diváků televize. Často byl přerušován potleskem 87

20 přítomných a nebo smíchem při jeho vtipných slovech. V letošní další části tohoto pořadu - Vlastivědného čtení živě- se tedy návštěvníci seznámili s dosud nikdy neuvedenými filmovými záběry Dvorského rodiny, přátel i orchestru The Melody Boys při jejich turné po republice. Divákům byl tak umožněn pohled do umělcova soukromého života. To se stalo vyvrcholením večera, kdy na filmech, které pořídil sám R. A. Dvorský a nebo jeho blízcí a přátelé, byl podán obraz skutečného života našeho rodáka. Veselé příhody střídaly cesty po cizině, republice Zleva neteř R. A. Dvorského ing. Jana Nováková a paní Anna Mannová jeho sestra. Tvůrce tohoto komponovaného pořadu Jan Schwarz, uprostřed moderátorka Petra Sauerová a vpravo ředitelka Hankova domu Zuzana Čermáková. i tehdejším Protektorátu. Tento pořad byl pro přítomné skutečným zážitkem a když bylo ředitelkou Hankova domu všem účinkujícím poděkováno, dostalo se jim zaslouženého ocenění potleskem. Přítomní si byli vědomi toho, že tento hodnotný pořad pro ně připravil opět pan Jan Schwarz. 88 V zaplněném sále byla přítomna i tajemnice MěÚ JUDr. Simona Motlová (vlevo).

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice www.seniorpraha.cz 2 Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na Výstavišti v Praze Holešovicích první ročník odborného veletrhu zaměřeného

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

o činnosti a hospodaření v roce 2014

o činnosti a hospodaření v roce 2014 o činnosti a hospodaření v roce 2014 spolek SÍDLO: Chomutov 3, Pod lesem 4939, 430 03 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 22832734 E-MAIL: sancezit@seznam.cz WEBOVÉ STRÁNKY: www.hennlichova.cz/sance_zit ČÍSLO ÚČTU: KB

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Židovský špitál v Karlových Varech Mgr. Lukáš Svoboda (Muzeum Karlovy Vary)

Židovský špitál v Karlových Varech Mgr. Lukáš Svoboda (Muzeum Karlovy Vary) Židovský špitál v Karlových Varech Mgr. Lukáš Svoboda (Muzeum Karlovy Vary) Od konce 18. století se do Karlových Varů přijížděli pravidelně léčit také židé. Ve městě se tehdy židům ještě nedovolovalo natrvalo

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Podmínky V. ročníku malířské soutěže dětí a mládeže

Podmínky V. ročníku malířské soutěže dětí a mládeže Příloha č. 1 Podmínky V. ročníku malířské soutěže dětí a mládeže Jihomoravský kraj v zájmu podpory regionálního cítění a povědomí mladé generace o historii a přírodě vyhlašuje malířskou soutěž pro děti

Více

Nabídka dárcům projektu

Nabídka dárcům projektu Popis projektu Nabídka dárcům projektu Kulturní projekt e-moc-e je neziskovým občanským sdružením, jehož cílem je propagace nekomerčního umění v České republice a podpora umělců samotných. Na internetové

Více

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem provázeli budoucí prvňáčky žáci 5. tříd, kteří si připravili pro děti pohádkové úkoly. Letos

Více

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK Školní zpravodaj ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK 1/2009-2010 Jsme zpět! Po dvouměsíční přestávce s vámi opět zasedáme do školních lavic. Prázdniny uplynuly jako voda a je to tu zase. ŠKOLA! A s ní opět náš časopis,

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny!

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny! Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 25. číslo léto 2015 Hurá na prázdniny! 1 Slovo úvodem Rok se s rokem sešel a už se zase blíží obávaná doba vysvědčení

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 213 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 1) Knihovní fond - k 31. 12. 213 vlastnila knihovna 2.989 svazků knih. Z toho 5.152 svazků

Více

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ DNY GIS LIBEREC 2008 Podruhé se Krajská vědecká knihovna v Liberci stala místem setkání s moderními technologiemi. Ve dnech 12. 14. listopadu se v ní uskutečnily Dny geografických informačních systémů

Více

Sponzoři soutěže učňů 2015

Sponzoři soutěže učňů 2015 Soutěž učňů 2015 Lubomír Čeleda, ředitel soutěže učňů Brno 2015 23. a 24. dubna proběhl v Brně další ročník soutěže budoucích chlaďařů. V následujícím článku najdete kompletní zprávu o průběhu soutěže

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_16 Úvodní část seznámení s cílem hodiny: životopis Václava Havla Hlavní část životopis a literární tvorba Václava Havla Závěrečná část zpětná vazba probrané látky Shrnutí

Více

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival Moravská Třebová 30. 6. 31. 8. 2012 Fotofestival FOTOFESTIVAL Moravská Třebová 2012 je přehlídkou umělecké fotografie, na které se představují

Více

INTEGRACE CIZINCŮ V REGIONU

INTEGRACE CIZINCŮ V REGIONU INTEGRACE CIZINCŮ V REGIONU DCH Brno Oblastní charita Blansko Mgr. Blanka Bendová Charita Česká republika Nestátní nezisková církevní organizace Předmětem hlavní činnosti charity je zejména zajišťování

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ FOND STÁŘÍ JE ETAPOU ŽIVOTA, KTERÁ ČEKÁ KAŽDÉHO Z NÁS A PROTO BYCHOM JI NEMĚLI IGNOROVAT. VYBRANÉ AKTIVITY, AKCE VESELÉHO SENIORA 2006-2010 MALOVÁNÍ NA PALMOVCE 28. 10. 2006 Charitativní

Více

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013 Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 školní rok 2012/2013 Značení soutěží: mezinárodní kolo celostátní kolo okresní kolo Celosvětová soutěž mladých vědců Intel ISEF Marek Novák mezinárodní

Více

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání:

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání: Z á p i s z 33. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. listopadu 2011 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Přítomni:

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU PROPOZICE SOUTĚŽE / ORGANIZAČNÍ ŘÁD ROK 2014 Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary (dále jen ZŠ a ZUŠ) a Mezinárodní pěvecké centrum Antonína

Více

Kontaktní osoba: Eva Wagenknechtová, public relations, fundraising, tel.: 491 610 330, wagenknechtova@hospic.cz

Kontaktní osoba: Eva Wagenknechtová, public relations, fundraising, tel.: 491 610 330, wagenknechtova@hospic.cz Výroční zpráva Oblastní charity Červený Kostelec 2008 Oblastní charita Červený Kostelec 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec statutární zástupce, ředitel: Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, tel. 491 610 300,

Více

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Florbalový turnaj Malý projekt Rybák Luděk Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Popis projektu...3 Cíle projektu...3 Strom cílů...4 Časový harmonogram...5

Více

Florbal - pravidla a základy florbalu, aktivní hra v hale, účast na soutěžích - 5. 9. třída - kroužek bude otevřen při nejméně 10 přihlášených

Florbal - pravidla a základy florbalu, aktivní hra v hale, účast na soutěžích - 5. 9. třída - kroužek bude otevřen při nejméně 10 přihlášených Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273, pracoviště DDM Netolice Nabídka kroužků 2009/2010 Pohybové a sportovní hry - tradiční i netradiční míčové a pohybové hry - 1. 5.třída Florbal - pravidla a

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Brožury Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Cestujeme po

Více

Fresh Film Fest Praha 2014

Fresh Film Fest Praha 2014 11. Mezinárodní filmový festival debutů a studentských filmů Fresh Film Fest Praha 2014 Statut festivalu Článek 1 Fresh Film Fest je mezinárodní filmový festival zaměřující se na celovečerní debutové snímky

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.03.2011

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.03.2011 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.03.2011 R/206/2011-9. Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. harmonogram všech úkonů včetně zpracování

Více

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú.

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú. Výroční zpráva 2014 Šuple, z. ú. Vážení přátelé, příznivci, všichni naši milí, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva o naší činnosti za rok 2014. První polovinu loňského roku jsme převážně věnovali

Více

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání Z á p i s z 5. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 16. května 2013 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Karla Čapka 9-N2.903 Krajského

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Pracovní stáž Garantem stáže

Pracovní stáž Garantem stáže Pracovní stáž Garantem stáže Společnost pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta, o. s., Kostelní nám. 1, Ostrava 1 (akreditace MŠMT) Místo pobytu: Jižní Tyrolsko leží na jižní straně Alp

Více

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance,

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance, RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 102. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 18.04.2006 333/2006-102. RM V bere na vě domí plnění usnesením č. 51/2006-92. RM b), 334/2006-102. RM V

Více

XII. ročník prestižní soutěže LOOK BELLA 2015

XII. ročník prestižní soutěže LOOK BELLA 2015 XII. ročník prestižní soutěže LOOK BELLA 2015 LOOK BELLA 2015 Luxury event & Big fashion show Soutěž plná krásných mladých dívek a mužů Na akcích vystupují populární osobnosti Semifinále soutěže proběhne

Více

PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY CENTRUM SOCIÁLNÍ PÉČE MĚSTA ŽAMBERK Albertova 357, 564 01 Žamberk tel.: 465 617 101,465 617 105, 465 617 111, e-mail: penzion.zamberk@tiscali.cz, petra.rysava@tiscali.cz Vnitřní pravidla č. 1/2008 PRAVIDLA

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Výroční zpráva za rok 2013 Místní veřejná knihovna

Výroční zpráva za rok 2013 Místní veřejná knihovna Výroční zpráva za rok 2013 Místní veřejná knihovna 1. Místní veřejná knihovna, příspěvková organizace, Náchodská 754, 193 00 Praha 9 Horní Počernice, IČO: 75142937 2. kontakt: 281 921 587, e-mail: knihovna@knihovna-hp.cz,

Více

Sportovní Gymnázium Pardubice

Sportovní Gymnázium Pardubice Sportovní Gymnázium Pardubice Sekce plavání a triatlonu Michael Phelps : Činy jsou víc než slova jak prosté. Tak pojďme jeho slova naplnit. Máte rádi sport, sportujete a chcete sportovat dál? Přijďte mezi

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Zahájení provedl Dr. Černý, který uvítal všechny účastníky zasedání.

Zahájení provedl Dr. Černý, který uvítal všechny účastníky zasedání. Zápis z jednání Rady Asociace středních školy oborů kadeřník a kosmetička ČR ze dne 11. 10. 2007 Jednání bylo přítomno 9 z 13 členů Asociace. Omluveni : SŠ Liberec, SŠ Žďár nad Sázavou Neomluveni : SŠ

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Datum konání: 14. 4. 2014, od 17 do 19:15 hodin Místo konání:

Více

Bílina zmizelá a nalezená

Bílina zmizelá a nalezená Prezentace projektu výstavy, která se uskuteční v Bílině od 2.7. do 31.8. 2010 ve výstavních síních U kostela a Pod věží Organizátor výstavy: Bílina 2006 o.s. Obsah prezentace: Proč výstavu pořádáme? Co

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Charitativní turnaj dvojic ve stolním fotbálku v Horní Čermné

Charitativní turnaj dvojic ve stolním fotbálku v Horní Čermné Charitativní turnaj dvojic ve stolním fotbálku v Horní Čermné konaný v sobotu 23.11.2013 6. ročník Pořadatelé a organizátoři: H.C. Foosball o.s. 6. ročník Charitativního turnaje dvojic ve stolním fotbálku

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

9. regionální veletrh fiktivních firem Praha

9. regionální veletrh fiktivních firem Praha Pozvánka na 9. regionální veletrh fiktivních firem Praha 28. ledna 2015 Obchodní akademie Vinohradská Praha 2, Vinohradská 38 Vážená paní, vážený pane, vážení pracovníci fiktivních firem, dovolte mi, abych

Více

Pomáháme rodinám v Křešicích, které postihla povodeň (2013)

Pomáháme rodinám v Křešicích, které postihla povodeň (2013) Pomáháme rodinám v Křešicích, které postihla povodeň (2013) Těší nás, že lidé k sobě nejsou lhostejní a pomáhají v místech, kterými se letos prohnala povodeň. Nadace se rozhodla pomoci rodinám s dětmi,

Více

NOVINÁŘSKÁ CENA Fórum kvalitní české žurnalistiky

NOVINÁŘSKÁ CENA Fórum kvalitní české žurnalistiky NOVINÁŘSKÁ CENA Fórum kvalitní české žurnalistiky pořádá: hlavní partner: partneři: Novinářská práce má důležitý význam pro fungování a rozvoj demokratické společnosti. Nadace Open Society Fund Praha

Více

PŘÍLOHA B ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ZALOŽENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH KRAJEM

PŘÍLOHA B ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ZALOŽENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH KRAJEM PŘÍLOHA B ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ZALOŽENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH KRAJEM (k 1. 3. 2015) 1 ODBOR ŠKOLSTVÍ Střední školy a vyšší odborné školy Česká lesnická akademie

Více

Nejrozsáhlejší vzdělávací projekt ve fotografii pro studenty středních škol, žáky 2. stupně základních škol a jejich pedagogy

Nejrozsáhlejší vzdělávací projekt ve fotografii pro studenty středních škol, žáky 2. stupně základních škol a jejich pedagogy Nejrozsáhlejší vzdělávací projekt ve fotografii pro studenty středních škol, žáky 2. stupně základních škol a jejich pedagogy probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT)

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Spolupráce, reklama, ZÁŽITKY!

Spolupráce, reklama, ZÁŽITKY! Spolupráce, reklama, ZÁŽITKY! Nemáte čas? Přeskočte na poslední stránku! sponzorství kulturních / sportovních akcí a s tím související reklamní plnění dle dohody Jak podpořit naše akce? Finanční příspěvek

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014) Brožury (větší letáky) Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Více

IGNAZ RICHTER a MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA V DOLNÍM PODLUŽÍ. SANDRA BERÁNKOVÁ a LUCIE HORÁKOVÁ

IGNAZ RICHTER a MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA V DOLNÍM PODLUŽÍ. SANDRA BERÁNKOVÁ a LUCIE HORÁKOVÁ IGNAZ RICHTER a MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA V DOLNÍM PODLUŽÍ SANDRA BERÁNKOVÁ a LUCIE HORÁKOVÁ 2013-2014 PODĚKOVÁNÍ: Chtěly bychom poděkovat panům O. Liškovi, T. Liškovi a J. Rydvalovi za cenné informace k tématu

Více

Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu

Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu 1994 2014 Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu 23. srpna 2014 - Společnost REHAU je tradičním výrobcem technicky náročných plastových dílů

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15. Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.00 hodin sál Bohuslava Martinů na pražské HAMU, Malostranské náměstí 13, 118 00 Praha

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Nejlepší záměry? Správa fotografií ve firmách, vývoz medu a zábavná jazyková škola Vyvrcholil sedmý ročník soutěže Nejlepší podnikatelský záměr

Nejlepší záměry? Správa fotografií ve firmách, vývoz medu a zábavná jazyková škola Vyvrcholil sedmý ročník soutěže Nejlepší podnikatelský záměr Zlín, 25. dubna 2014 Nejlepší záměry? Správa fotografií ve firmách, vývoz medu a zábavná jazyková škola Vyvrcholil sedmý ročník soutěže Nejlepší podnikatelský záměr Webová aplikace umožňující správu a

Více

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010.

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010. Zápis ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Ing. Miroslav Špička Lenka Stránská Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2013 Sberbank CZ, a.s. Ucelenou dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti představila Sberbank CZ v roce 2012. V rámci ní byly zahájeny dva hlavní projekty charitativní

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Názory občanů sídla DOBŘEJICE

Názory občanů sídla DOBŘEJICE Názory občanů sídla DOBŘEJICE II. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Dobřejice: osob z celkového počtu

Více

NADACE MARIASTAR HUMANITY

NADACE MARIASTAR HUMANITY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 NADACE MARIASTAR HUMANITY O b s a h Průřez 10-ti letou činností nadace Identifikační údaje Činnost nadace 2002: Průběh činnosti v Samopších Rozdělování fin.příspěvků z NIF Kontakty

Více

Výroční zpráva Městské knihovny v Nejdku za rok 2013

Výroční zpráva Městské knihovny v Nejdku za rok 2013 Výroční zpráva Městské knihovny v Nejdku za rok 2013 1. Služby knihovny 2. Akce 3. Statistika 4. Hospodaření knihovny Služby knihovny Městská knihovna je organizační složkou odboru kultury Města Nejdek.

Více

52. VÝPIS Z USNESENÍ

52. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 52. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 06.03.2012 R/196/2012-52. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. neschvaluje 1.1. výjimku pro 1. HK

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : 227. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s.

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Projekt 2012 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. 1 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Souhrnný projekt A) Mezinárodní soutěže, příprava, prezentace a

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

Z á p i s. 1. Zahájení, schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení

Z á p i s. 1. Zahájení, schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení Z á p i s z 16. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 23. září 2010 od 14:00 hodin v objektu Vyšší odborné školy a Střední průmyslové

Více

Krajinou Rudolfa Gajdoše

Krajinou Rudolfa Gajdoše Ach, jižní Moravo, zem žárná, Ty má lásko! Petr Bezruč Krajinou Rudolfa Gajdoše Centrum ekologické výchovy Pálava ZO ČSOP 56/15 a Základní škola Mikulov, Valtická ul. 3 vyhlašují II. ročník výtvarné soutěže

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu DĚTI A RODINA za rok 2012

Výroční zpráva Nadačního fondu DĚTI A RODINA za rok 2012 Výroční zpráva Nadačního fondu DĚTI A RODINA za rok 2012 Preambule My, kteří můžeme dát něco z našich přebytků, buďme sounáležití a pomůžeme lidem okolo nás, kteří jsou potřební Zřizovatelé nadačního fondu

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 Výroční zpráva za rok 2008 slovo úvodem Vážená paní, vážený pane, přátelé, diváci a členové a členky Tradičního loutkového divadla Zvoneček, přešel rok 2008, v němž občanské sdružení prožilo třetí rok

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více