KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2004

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2004"

Transkript

1 Hankův dům a divadlo v měsíci březnu Výstava Jitka Škopová, volná tvorba a současný design Věc je věc - představení divadla Neslyším Brno (mateřské školy a I. stupeň ZŠ) Kocour v botách - loutková scéna Klíček Zápis do tanečních Milovat k smrti Táňa Nálepková - divadlo Metro Don Quijote de la Pancha - divadlo klauniky Brno Dny R. A. Dvorského 10. ročník komponovaný pořad (hosté Karel Čáslavský, Richard Pogoda) R. A. Dvorský za kamerou. Jazzový festival: Sereďský dixieland, Eva Pilarová a skupina Víta Fialy, No Bo Ders Branka Křížek a Swing Band Ferdinanda Havlíka s Evou Emingerovou Tango Nuevo 331. koncert Kruhu přátel hudby. Městská knihovna Slavoj v březnu Internet pro seniory cyklus praktických kurzů pro osoby starší 55 let Čtení to je oč, tu běží - březnové posezení s kronikářem Pavlem Janouškem Povídání o Turecku s diapositivy Slavnostní otevření hudebního oddělení a internetu pro veřejnost KANaPE - první kolo jarní části Klamání spotřebitele skončí Sdružení pro ochranu spotřebitelů vítá květnový vstup do Evropské unie, kdy vstoupí v platnost zákon o cenách, který v prodejnách nad 400 čtverečních metrů stanovuje prodejci povinnost uvádět měrné ceny. Spotřebitelé byli dosud klamáni různými akcemi, slevami, které jsou mnohdy vyvolány jen pouhým snížením váhy zboží ve stejném balení. Měrná cena toto odhaluje a umožňuje lepší srovnání jednotlivých produktů v kilech, litrech i jinak. Návrh na ocenění Rady města Dne podal kronikář města návrh na ocenění pro občany Zdeňka France a Leoše Pryšingera. Bylo jím tak učiněno již v předchozím roce a také kronikou zaznamenáno. V letošním roce, mimo již dvou uvedených, předložil starostovi města návrh na ocenění v tomto znění: K udělení tohoto ocenění navrhuji občana města pana Jiřího Beneše, současného ředitele ZŠ Schulzovy sady. Jmenovaný je rodákem našeho města a občanům je znám jako cestovatel, filmař a fotograf, který vystudoval přírodovědeckou fakultu University Palackého v Olomouci a stal se pedagogem. Do roku 1965 učil matematiku a fyziku ve Fulneku, poté se vrátil do našeho města, aby učil na zdejší škole. V roce 1990 se stal na škole Schulzovy sady ředitelem a je jím dodnes. Mezi jeho záliby patří hudba, fotografování, cestování a především filmová tvorba. Byl a stále ještě je amatérem, který zaníceně filmoval také v Jugoslávii a Bulharsku. Po řadu let se stal svojí cestopisnou a dokumentární tvorbou vítaným na řadě soutěží a festivalů, odkud si přivážel svá ocenění. Počínaje rokem 1978 byl již oceňován každým rokem. Vrátíme-li se o plné čtvrtstoletí zpět, potom zjistíme, že dal vzniknout téměř šedesáti filmům. Za tuto svoji houževnatou práci byl po zásluze mnohokrát oceňován. Byla to Hlavní cena soutěže, obdržel čtrnáct hlavních cen, dvacet osm druhých, dvacet jedna třetích a 14 zvláštních cen. Také byl po dvakrát držitelem ceny odborné poroty a držitelem jedenačtyřiceti čestných uznání. Za nejvýznamnější ocenění lze pokládat třetí cenu ze soutěže z Melbourne za film Tvar vody. V roce 2001 se Jiřímu Benešovi dostalo Ceny Ministerstva kultury za rok Je potěšitelné, že si svoje znalosti a zkušenosti nenechává pro sebe, ale je nápomocen mladým, začínajícím tvůrcům sdruženým při Domě dětí a mládeže Jednička. Zde také zví- 69

2 tězil filmem Linda. V archivu Národního technického muzea bychom našli jeho další filmy Stařenka lokomotiva, O Bulíkovi, Tešnovské přehradě a staré elektrárně na přehradě Království. S velkým ohlasem se setkal jeho film o učiteli krasobruslení našeho města Karlu Divišovi, pod názvem Vy jste mě dal. Pro úplnost ještě výčet jeho amatérských prací, kde nechybí přehrada Klíčava, elektrárny, parní železnice, létání v balonu, viadukt v Ivančicích, portrét pěveckého sboru Záboj, dětské lékařky a zdejšího malíře Miloše Petery. Do tohoto výčtu patří také filmovaný Braunův Betlém a dnes již historický snímek z Výstavy domácího zvířectva v Žirči. Vydařené sokolské šibřinky Uskutečnily se počátkem března pod názem V říši zvířat. Osmdesát dětí se bavilo v maskách zvířátek pejsků, kočiček, tygrů a dalších které přivítala náčelnice jednoty Jitka Karešová, sama v masce paní ježčice jménem Ježinka. Předškolní děti zazpívaly písničku Když jde malý bobr spát, A. Šedivá a T. Hloušková předvedly zdařilou skladbu Dvě píďalky a starší žákyně s dorostenkami zase eurotýmové cvičení na trampolíně. Následoval rej masek a poté si děti mohly zasoutěžit o ceny, následovalo taneční vystoupení starších žákyň na píseň Komáři se ženili. Vše se vydařilo a nejvíce radosti po závěrečném reji masek měly děti. Další vzpomínka pana Trohoře Tentokrát ji pan Trohoř napsal po svém pobytu v nemocnici a odeslal kronikáři v tomto znění: Vážený pane Janoušek. Již delší dobu se odhodlávám k tomu, abych Vám napsal a reagoval tak na Váš vynikající článek, zveřejněný v 11. čísle Vlastivědného čtení o České Podharti vzdálené a blízké minulosti. Tam mne upoutala zmínka o tehdy zamýšlené železniční trati, vedoucí z Hořic, přes Dvůr Králové na Náchod a která se měla dotýkati předměstí našeho města České Podharti. (poznámka kronikáře tehdy zvaného Českého Podhradí). Poněvadž většina dokumentů o tomto záměru, měla prý být v padesátých letech zničena požárem archivu Ministerstva železnic v Praze, chtěl bych se s Vámi podělit o několik méně známých skutečností. Ty mi ještě za svého života vyprávěl můj dědeček Karel Trohoř, zakladatel první české knihtiskárny našeho města a zároveň vydavatel a redaktor periodického časopisu Záboj.Ten byl jistě o v této věci velmi dobře informován. Skutečně, trasa této dráhy, jak je popsána ve Vašem článku, měla směřovat z labského nábřeží obloukem přes část Vorlecha k tehdy ještě nezastavěným objektům v prostoru Laušmanova hostince. (Poznámka kronikáře této trati se daleko podrobněji věnoval ve Vlastivědném čtení pan redaktor Jan Schwarz, přesto je upřesnění pana Trohoře velmi zajímavé). Již tehdy prozíravý továrník Hellman (kronikář - dřívější STS Strojně traktorová stanice, nyní SATOS), uvažoval o napojení svého závodu na tuto trať vlastní vlečkou. Proto zde nechal v předstihu zpevnit břehy Kracbachu a vlastním nákladem zřídit železniční most se dvěma lávkami pro pěší, který ještě dodnes slouží svému účelu. Dále je zde, v Nedbalově ulici, k poznání násep, který měl sloužit budoucímu položení železničního svršku a kolejnic. Dnes je to asfaltová silnice Nedbalova. Dále zde nechal, u své továrny, vybudovat zděnou, podlouhlou a žlutě natřenou přízemní budovu, která zde je dosud a měla sloužit jako nákladní rampa pro vyráběné textilní výrobky. Dnes je to objekt STK Stanice technické kontroly. Nádražní budova České Podhradí měla být, jak uvádíte, situována v blízkosti silnic na Kocběř a Kocléřov (nyní Vítězná) a pokračovat na Zboží a Choustníkovo Hradiště. 70

3 Jak vidno, k výstavbě celého projektu ze známých důvodů sešlo. Přesto byla tato dráha znovu v roce 1937 projednávána ve vládě Československé republiky, ale vzhledem k očekávaným válečným událostem a zřízením Protektorátu odložena a je myslím již dnes zcela uzavřena. Tak bohužel přišla Česká Podharť o jednu z možností svého zviditelnění. Podávám Vám tuto zprávu a srdečně Vás zdravím přítelským pozdravem. Vladislav Trohoř Kronikář s panem Trohořem jednal a zároveň mu poděkoval. Více jak stoletý most slouží dodnes bez jakékoliv závažnější opravy, navíc se na něj naložila ještě velká vrstva asfaltové vozovky. Toto měla být nákladní rampa zamýšleného nádraží České Podhradí Nový dataprojektor v ZŠ R. A. Dvorského Už na konci loňského roku zakoupila tato škola tento přístroj, který umožňuje promítat na velkou plochu obraz z počítače, videa nebo videokamery a využívá se při výuce přírodopisu, zeměpisu, fyziky i českého jazyka. Zástupkyně ředitelky Alena Dušková k tomu uvedla: 71

4 Nechá se využít také k výuce hudební výchovy, když si žáci mohou k uvedené hudbě prohlédnout i obrázky a nebo dokonce i pohádku a číst texty písniček. Dnešní škola se bez moderních pomůcek neobejde, právě tak jako bez dobrých učitelů. O tato moderní vybavení se na škole stará učitel informatiky a fyziky Petr Pavelka. Výpravy za dobrodružstvím Tak se jmenuje nový cyklus přednášek knihovny Slavoj. První dvě výpravy, v dopoledních hodinách pro studenty Středních odborných škol a večer pro veřejnost, směřovaly do Turecka. Celé dvě hodiny se mohli návštěvníci dívat na diapositivy seznamující s kulturními a historickými památkami středního a jižního Turecka. Výklad měl pan Pavel Bičiště, cestovatel a fotograf z Hořic. Další výpravy budou následovat. Něco o Evropském soudu ve Štrasburku Není žádným tajemstvím, že soudy v naší republice jsou pomalé ve svém rozhodování. Co je toho příčinou se však již neuvádí. Skutečností však je, že v letech bylo u Evropského soudu: našich občanů, , a V posledních pěti letech vynesl tento soud v neprospěch České republiky celkem třináct rozsudků, v pěti případech se jednalo o přílišnou délku soudního řízení. Slabou útěchou buď to, že to není jen případ naší republiky, i daleko vyspělejší země chybují v oblasti práva. Adresa Evropského soudu pro lidská práva: European Court of Human Rights Council of Europe F Strasbourg Cedex, France. Evropský soud byl založen v roce 1950 na základě článku 19 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Do roku 1998 existovala Evropská komise a Evropský soud, od této doby Evropský soud pro lidská práva. Soudci jsou voleni na dobu šesti let a mohou být zvoleni znovu. Funkční období poloviny soudců zvolených po prvních volbách však skončí koncem třetího roku. Soud má Kancelář, jejíž úkoly a organizaci stanoví jednací řád. Soud se organizačně člení na Plénum soudu, Velký senát, senáty a výbory. Plénum volí předsedy, schvaluje jednací řád a volí vedoucího kanceláře soudu. Velký senát rozhoduje o individuálních a mezistátních stížnostech, pokud na něho senát před vynesením rozsudku přenesl svou pravomoc, nebo pokud mu byl případ předán stranou ve sporu ve lhůtě tří měsíců od data rozsudku senátu a pokud Kolegium pěti soudců Velkého senátu žádost o přezkoumání přijalo. K podání stížnosti jsou oprávněni jednotlivci, nevládní organizace i skupiny soukromých osob (individuální stížnosti), smluvní státy Úmluvy mohou podat tzv. mezistátní stížnosti. Stížnosti se předkládají na formuláři, který poskytuje kancelář soudu, pokud předseda příslušné sekce nerozhodne jinak. Objížďka z Jaroměře na Trutnov Již od 1. dubna dojde k uzavření silnice 1/37 v úseku od kruhového objezdu v Jaroměři - Na Špici - až po Kuks. Pouze na křižovatce k Velichovkám bude zachován omezený provoz. Jak sdělila provozní firma: Tranzit nákladní a osobní dopravy z Jaroměře do Dvora Králové nad Labem a osobní dopravy do Trutnova bude veden přes Velký Třebešov, Chvalkovice a Choustníkovo Hradiště zpět na silnici 1/37, nákladní tranzit do Trutnova přes Českou Skalici, Červený Kostelec a Úpici do Trutnova. Tato oprava vozovky by měla trvat do 15. srpna Vzhledem k tomu, že dojde také k opravě ulice 17. listopadu v našem městě, bude situace nanejvýš napjatá, ale ne neřešitelná. 72

5 Významná návštěva francouzských skautů Skupina sedmi skautů z francouzského městečka Hameau de Becours navštívila naše město. O návštěvu se postarala sestra Táňa Schwarzová a ubytováni byli v junáckém domově v Kotkově ulici a také se seznámili s pamětihodnostmi našeho města i okolí. Romové z několika pohledů statistiky V počtu Romů se musíme spokojit s odhadem i když proběhlo sčítání osob. Někteří se k romskému etniku nehlásili. Proto se počet Romů v České republice odhaduje přibližně na tisíc, když v roce 1947 jich zde žilo , poté následovalo v roce 1989 násilné stěhování do Čech a jejich počet tehdy vzrostl na osob. Uvádí se, že devět z deseti Romů nemá práci. Střízlivé odhady hovoří o tom, že se % Romů živilo nelegálně a 60 % vězňů tvořili Romové. Z tisíce českých vysokoškoláků byl jen jeden Rom a ze čtyřiceti Romů měl jen jeden středoškolské vzdělání. Mezi Romy je šestkrát více invalidních důchodců než ve zbytku populace. Jejich touhou je přejít ze Slovenska do České republiky a důvody jsou tyto: počítají s tím, že je zde více práce včetně té načerno vydělávat si mohou i kriminalitou, mezi kterou převládá kapsářství a prostituce dalším důvodem je sociální zajištění a zdravotní péče zdarma svým odchodem vyřeší své problémy s lichváři uvádí se, že Češi se chovají k Romům slušněji než Slováci v Čechách je také lepší bydlení i v holobytech romská, nepsaná pravidla, stanovují, že se mladší příbuzní musí o členy své rodiny bezplatně starat. Do kroniky zapsáno na základě toho, že na Slovensku došlo ke vzpouře Romů. Ta byla vyvolána snížením sociálních dávek a probíhala na konci února Klub Barakuda chystá na březen 5.března - Dukla vozovna. Double harmonika punk. 6.března - Rauš. O bolesti v srdci, úzkosti a radosti až z Valmezu 12. března - Oldřich Janota z Hudebních sklepů Vaclava Koubka 13. března - Furt pryč a The Pipe (Kocáb, Čok, Pavlíček a Krišpín) 27. března - Tass + Zeměžluč + P.S.P. + Sycherhatesystem Slavoj a kronikář jako host Stalo se tak na novém cyklu s názvem Čtení, to je oč tu běží. Každý tento pořad vždy začne s některou ze známých osobností města a návazně na to dojde k vytvoření obrázkového katalogu města. K tomuto Mgr. Lenka Antošová: Katalog bude sestaven z publikací, které čtenáře potěšily, poučily, rozesmály a chtěli by je tak doporučit i dalším lidem. Každý záznam bude opatřen jménem autora, názvem knihy, ukázkou či stručným obsahem. Při vytváření katalogu budou mít účastníci Zleva ředitelka Mgr. Lenka Antošová, posluchač Václav Rücker a Mgr. Dušan Kubica z MěÚ. 73

6 k dispozici všechen dostupný materiál přímo u nás. Hostem prvního setkání byl kronikář města Pavel Janoušek a cyklus je určen všem zájemcům z řad dospělých. Krkonošské noviny: Na úvod si Slavoj pozval k posezení kronikáře města Pavla Janouška, který je také autorem řady článků ve Vlastivědném čtení. Během neformálního vyprávění se přítomní dozvěděli o knížkách, které ho ovlivnily a seznámili se s jeho názory na současnou kulturu. Pan Emil Pokorný, bývalý letitý knihovník je ve svých osmdesáti křížcích stále plný elánu Knihovnice paní Musílková uvádí celý projekt Katalogu Kojenecký ústav a Dětský domov podruhé Jak bylo kronikou v minulém měsíci zaznamenáno, Kojenecký ústav a Dětský domov je stále naplněn. To i přes skutečnost, že nejmladší obyvatelé se často mění. Vždyť v loňském roce odtud odešlo třicet šest dětí, které byly umístěny k novým rodičům do nových rodin. Přijato bylo dalších čtyřicet čtyři dětí a tak se kapacita tohoto ústavu poznovu naplnila. K adopci dochází z pochopitelných důvodů hlavně u nejmenších dětí, i když i u dětí starších dochází k umístění. V loňském roce 2003 bylo předáno do nových rodin 36 dětí a dalších 44 jich bylo nově přijato. Při návštěvě tohoto zařízení by se dalo předpokládat, že zde bude převládající počet dětí romského původu. Tak se to totiž mezi občany říká, ale opak je pravdou. Romové si v současné době ponechávají děti doma. Možná, že pohnutkou k tomu je státní příspěvek, který není zanedbatelný, ale ten by se přece dostal i dětem, které romské nejsou. Velmi potěšitelné je to, že se této organizaci dostává podpory od mnoha sponzorů. Bylo to celkově 26 firem i jednotlivců, ti přispěli finančními i věcnými dary (oblečením, potravinami, postelemi a také zapůjčením automobilu na výlet). To by mělo napomoci těmto dětem, alespoň částečně, nahradit pravý domov. Pro kroniku ještě sponzory a dárce, kteří se na podpoře tohoto zařízení podíleli finančními dary, oblečením, potravinami a zařízením: 74

7 Radio Černá Hora, Nadační fond Praha Most Naděje, Steel Building Service s.r.o, Hamé, Realita Dvůr Králové, Nestlé, Tiba ředitelství, Optika Dvůr Králové, Oplatky Hostinné, Propster a Gamble, Aliance Mnichem CZ, Slovakofarma, Hypernova, Tesco Hradec Králové, Orion, cukrářky z Lázní Bělohrad, zahradnická škola Kopidlno, pekařství Vít z Bílé Třemešné, Ing. Zdeněk Petera Praha, paní Jacháčková Dvůr Králové, Janoušková Dvůr Králové nad Labem, Charita Dvůr Králové, Zvičinská uzenina Korda, Optika Stará poliklinika, a Carla čokoládovna. Herní klub v Jedničce Je další novinkou se kterou přichází Dům dětí a mládeže. Každé úterý od tří hodin odpoledne do páté se tu hrají na celém světě oblíbené hry. Blíže k tomu ředitelka Olga Nedvídková: Rozhodli jsme se uspořádat něco pro hráče všech generací, od dětí, dospělých až po seniory, tedy celé rodiny, ale najdou zde spoluhráče i jednotlivci. Vzniklé novince nahrává i to, že o stolní hry je nyní velký zájem (uvádí se, že i celosvětově) a nejedná se jen o hry tradiční, jakými jsou šachy a dáma. Na domácím trhu se objevují hry, které jsou jistou jejich obdobou (předělávkou). Takovými hrami je novinka se názvem Osadníci z Katanu a hra s tajemným názvem Carcassonne, dále Elfenland, Ztracená města a nebo Metro. K tomu ještě ředitelka Olga Nedvídková: Velké množství dětí i dospělých dává v poslední době přednost společným hrám, dokonce i před televizí, počítačem, diskotékou i kinem. Jedná se o soutěže, kde je potřeba využít logické myšlení, rozvíjet jistou strategii a v neposlední řadě se dobře pobavit. Mezinárodní den žen (MDŽ) Tento svátek byl po něžné revoluci pokládán za přežitek, za něco, co patřilo ke komunistickému režimu a po dlouhé roky potom zlehčován ve všech mediích. Jen komunisté vytrvale zvali své příznivce k oslavám, vždy někde v ústraní, ale nikde jinde se neobjevilo, ani náznakem, že závody, dílny a podniky uspořádají nějakou oslavu a nebo dokonce obdarují ženy květinou či dárkem. Nyní se novela zákona o státních svátcích, schválená parlamentem opět hlásí k osmému březnu jako Mezinárodnímu dni žen. Má dostat význam, který jej dříve doprovázel, tedy zdůraznění dlouholetého boje za práva žen. Názor mnoha žen se nechá vyjádřit asi takto: Byl to docela pěkný svátek, veselý a nikdy jsme ho neměly za nějaký komunistický. Slavil se u nás v republice, právě tak jako v cizině na západě i východě. Na západě se dokonce slavil i v době, kdy u nás byl zavržen. Asi už konečně někomu došlo, že to nemá v sobě nic zpátečnického a proto byl vzatý na milost. Potěšil nás, právě tak jako Den matek. Ať slaví, kdo co chce, MDŽ, Den matek a nebo Valentýnka. Cena Fair play olympijského výboru Na základě návrhů z konce roku 2003 došlo k ocenění řady úspěchů, také k ohodnocení mimořádných výkonů čestnosti ve sportu. Vyhlašovatelem je Česká olympijská akademie, Český klub Fair play ČOV a Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže, které hodnotí jednání v oblasti sportovního prostředí v denním, občanském a školním rytmu života. Jimi byl oceněn učitel Střední průmyslové školy Radko Hrma. Na této škole učí tělesnou výchovu od roku 1963 a podílel se na úspěších bývalých žákyň Věry Polákové Antošové v hodu diskem a Jaroslavy Grohové Klímkové v běhu, obě reprezentovaly Českou republiku i mezinárodně. Školy a prvňáčci Do lavic v prvních třídách je zapsáno v našem městě celkem 153 žáčků. Ti si vybrali ze šesti škol města, dle uvážení svých rodičů. Převážná část rodičů se rozhodla, že svá dítka dají do města, takže z celkového počtu prvňáčků jich tam půjde 96 a na zbylé tři školy zbývá 57 žáčků. Do ZŠ R. A. Dvorského půjde celkem 40 dětí, ZŠ Schulzovy sady 35, Strž 27, Komenského 21 a Podharť

8 Dle sdělení krajského radního pro oblast školství Ladislava Vrby: muselo být ve třídách minimálně patnáct žáků, nyní byl počet ministerstvem zvýšen na sedmnáct. Podle toho by musela podharťská škola žádat o výjimku ministerstvo školství a krajský úřad. Nabízí se také možná varianta řešení, že by část dětí ze ZŠ s vyšším počtem zapsaných přešla do Podhartě a tím by došlo k naplnění normy i v této škole. V minulosti nebylo výjimkou, že ve třídách bylo i třicet žáků, nyní se tento počet pohybuje kolem 23 dětí, ale podle škol se vše liší. Nebylo také nic platné rozdělení města do spádových oblastí, protože školy ani rodiče toto nerespektují. Pro školy navíc platí, že čím víc žáků, tím víc finančních prostředků. Pro Bono Publico Jedná se o obecně prospěšnou společnost, která na začátku března zahájila svoji činnost. Klade si za cíl především pomocí rekvalifikace a jiných kurzů pomáhat nezaměstnaným. Pracovních činností není ve městě mnoho a dalo by se říci, že stále ubývají. Kde proto najít uplatnění? Společnost sama nebude zájemcům vyhledávat práci, ale jak vysvětlila ředitelka této společnosti Helena Tytorová: Nabídneme alternativu, například formou vlastního podnikání, pomůžeme při hledání cest, jak pomoci těm, kteří nemají šanci se ve svém oboru prosadit. Jak dále sdělila Helena Tytorová: Díky přístupu města, které společnosti pronajalo volné prostory ve své budově, mohlo začít budování zázemí. Vzniká počítačová učebna a je zde i přednášková místnost. Chceme prosazovat především praxi, kterou doplní teoretické znalosti. Dále ještě tato myšlenka: Člověk, který ztratil práci, se musí naučit vážit sám sebe, protože nezaměstnanost často bere jako osobní prohru. Textilka TIBA stagnuje, propouští a plánuje Kde zůstala sláva Českého Manchesteru, který tu kraloval po mnoho desetiletí. I když je stále tato společnost největším českým výrobcem tištěných tkanin, přesto dnes, v porovnání s minulostí, doslova živoří. Generální ředitel této textilní společnosti Stanislav Sedláček k tomu sdělil: Podle předběžných výsledků klesly v loňském roce tržby o 13 % na výši 1,08 miliardy korun. Příčinou byl pokles poptávky po šatovkách v západní Evropě, dále to bylo také horké léto, kdy zůstaly obchodníkům ve skladech velké zásoby letního zboží a na konci roku poklesl i prodej bytového textilu. Dále textil postihlo také posílení české koruny proti dolaru a pokles tržeb za šatovky do USA a Kanady dosáhl několika desítek milionů korun. Celkový export se na loňských tržbách královédvorské společnosti podílel zhruba 64 procenty. Tiba loni pokračovala v restrukturalizaci, počet zaměstnanců snížila o šestnáct procent na 1493 osob. Přitom největší propouštění zasáhlo tkalcovnu v Berouně se 178 lidmi, kterou TIBA ke konci loňského února zcela uzavřela. Část tkalcovských stavů, v rámci koncentrace výroby, převezla do závodu v České Skalici. I když žádné výrazné snižování počtu zaměstnanců textilka TIBA neplánuje, bude v postupné redukci pokračovat. Jak dodal generální ředitel Sedláček: během letošního roku by mělo odejít několik desítek zaměstnanců, abychom se na konci roku dostali na hranici 1400 lidí. Díky snížení mzdových nákladů (propouštění), koncentraci výroby a zvýšení produkce zboží s vyšší přidanou hodnotou se podniku přes pokles tržeb podařilo vytvořit zisk kolem korun. Předloni měla královédvorská TIBA zisk tři miliony korun. Majetkově je podnik součástí semilské textilní skupiny Hybler. V letošním roce hodlá TIBA zvednout vývoz do Ruska o více jak dvě pětiny, na zhruba 21 milionů korun. Tento dvorský podnik zřídil svá zastoupení v Moskvě a Petrohradu, prodáno bylo zboží v hodnotě 15 milionů korun. Jedná se o šatovky v té nejvyšší kvalitě a do budoucna se chce TIBA prosadit dodávkami lůžkovin a bytovým textilem. 76

9 Ukázalo se, jak krátkozraké bylo, pod vlivem emocí, opuštění tohoto trhu po něžné revoluci. Nyní se tento trh pracně navrací. Lůžkoviny z moderních vláken jsme vloni začali dodávat i do Japonska, uvedl generální ředitel Sedláček. Knihovna soutěže, hry, zajímavosti Již po tři měsíce mohly děti vybírat nejkrásnější dětskou knihu z uplynulého roku. Na základě anketních lístků, které se odevzdávaly v dětském oddělení Slavoje, byly vyhlášeny tři výherkyně knížek. Staly se jimi Klára Novotná, Monika Drašarová, Klára Plecháčová a knihovna odměnila ještě dalších pět dětí. Ty se spolu s výherkyněmi zúčastní slavnostního vyhlášení celostátní ankety v Praze. Jak uvedla ředitelka Slavoje Lenka Antošová: Vyhlášení vítězů v Praze bude ještě doplněno doprovodným programem. Chtěli bychom navštívit Památník národního písemnictví a další pamětihodnosti. V loňském roce zvítězil Vydrýsek, v letošním roce se stává nejvíce vybíraným čtvrtý díl Harryho Potera. Také výtvarná soutěž vrcholí. Ta byla zaměřena na ilustrace k regionálním pověstem a nejhezčí obrázky se stanou ozdobou knižního vydání těchto báchorek. Ty chce vydat knihovna Slavoj na své náklady. Soutěž probíhá také v překladu archaického textu Rukopisu královédvorského do současného jazyka. Slavoj kurz práce s internetem Knihovna uskutečnila akci Březen měsíc internetu. Ta byla určena pro osoby starší 55 let a setkala se s velkým zájmem. Devět lektorů se věnovalo 85ti zájemcům, každému jednotlivě, a učilo základům práce na internetové síti. Všichni senioři, kteří se této akce zúčastnili, se mohli ještě pokusit soutěžit o titul Internetová babička a dědeček. Návštěva byla skutečně veliká a téměř stovka občanů uvítala a ocenila práci sedmi lektorů. Knihovna tedy přistoupila k tomu, že nebyla udělena cena pouze dvěma seniorům, ale certifikát s titulem a tričko knihovny obdrželi Josef Lhotský, Jaromír Baier, Libuše Moravcová a Helena Zumrová, dalších pět účastníků obdrželo ještě drobné ceny. Podobnou akci chystá Slavoj ještě na podzim. Lucie Dušánková a Kalibr Cup Studentka našeho města - kosmetička obsadila na jmenovaném klání v Lanškrouně skvělé šesté místo. Tím se kvalifikovala na Otevřené mistrovství České republiky juniorů, které se uskuteční v Praze. Tématem letošní soutěže byl Můj svatební den. Našemu městu se tak dostane již na podzim kvalifikované kosmetičky s vlastním salonem. Centrum pro seniory zahájilo V domově Diakonie, zřízeném evangelickou církví, zahájilo provoz Denní centrum pro seniory. To nabízí svou péči všem starým lidem, kteří se musí spolehnout na péči svých blízkých a nebo jsou opuštěni. Zde mají možnost se setkat s dalšími lidmi, účastnit se různých programů, dostává se péče v oblasti stravování a tělesné kondice. Na toto oddělení přicházejí občané ráno, odpoledne se mohou vrátit domů. Jedná se tedy o jistý typ stacionáře. Ředitel Diakonie Mgr. Zdeněk Hojný k tomu uvedl: Služba je určena nejen občanům města, ale také z okolních obcí. Seniory může Diakonie dovézt a nebo jsou dovezeni rodinnými příslušníky. Karel Kryl po deseti letech od jeho úmrtí Jeho osobnost byla symbolem odporu proti sovětským okupantům a komunistickému (totalitnímu) zřízení. Působil v mnichovském Radiu Svobodná Evropa, a když se v po sametové revoluci 77

10 navrátil do vlasti, tak se cítil zklamán. Zpívaly se jeho písně, ale vývoj se ubíral zcela jiným směrem a Karlu Krylovi došlo, že se v myslích představitelů stává kverulantem jenom proto, že vystupuje proti rozkrádání a korupci na všech stranách. Jaksi do tohoto dění nezapadl a dalo by se to nazvat, že kazil hru. Chtěl pokračovat v duchu Masarykova Československa, Masarykových ideí a nesplnilo se rozkolem republiky ani to. Dodnes je známé jeho: Ze sametové revoluce zbyl vpravo mozek, vlevo ruce. Narodil se 12. dubna 1944 a odešel zklamán dne 3. března Dalo by se říci, že jeho břitké hledání pravdy chybí. Ukázalo se, že byl mnohem předvídavější než řada jeho příznivců. Dnes se teprve ukázalo, komu vlastně byl Karel Kryl nepříjemným. Rozhodně to však nebyli zpěváci jeho písniček, ale ti, kdo jej tehdy nepotřebovali a byli jím odhalováni. Výstava v galerii Na houpačce Tato výstava nese název Afrika a vznikla ve spolupráci s humanistickým hnutím Dialog. Výstava poutavě ukazuje fotografie z Keni, jsou tu obrázky malované africkými i českými dětmi a také předměty ruční výroby z Keni a Guinee. Výstava rovněž seznamuje s problematikou adopcí afrických dětí na dálku. Sto dva let Rudolfa Holiče (narozen ) Dne 4. března se dožil tak významného jubilea občan našeho města Rudolf Holič. Blahopřát přišel starosta města Ing. Jiří Rain a paní Hynková z MěÚ. Pan Rudolf Holič na svých 102. narozeninách Manželé Holičovi a starosta Ing. Jiří Rain 78

11 Díky paní Holičové bude stále na co vzpomínat. Výstava Jitky Škopové Tobě Městské kulturní zařízení Hankův dům pořádá ve výstavní síni Staré radnice výstavu Jitky Škopové, která je přehlídkou prací textilního designu. Je to současný pohled na vzory a tvary tkaných výrobků. MgA Jitka Škopová se narodila v našem městě. Od roku 1980 byla žákyní ZŠ Schulzovy sady a souběžně i Lidové školy umění (LŠU) u pana Moravce. Počínaje rokem 1988 studovala na Střední průmyslové škole textilní (SPŠ) v Brně textilní výtvarnictví. Dále to bylo studium na Škole uměleckých řemesel v Brně obor malba. Následovalo studium VŠUP v Praze textilní tvorba u profesora Mrázka stáž v ateliéru ilustrace profesor Šalamoun, 2000, stáž ve Finsku Helsinky Institut designu, a v roce 2001 ukončila studium promováním MgA. Jitka Škopová si po rozhovoru s kronikářem prohlíží kroniku města. MgA Jitka Škopová se spoluúčastnila výstav: Makromolekulární ústav v Praze Textilní tisky Velké Meziříčí Umění a řemeslo Dvůr Králové nad Labem Galerie na houpačce Šperk a textil Roztoky u Prahy - Textilní tvorba Česká Skalice Výstava studentů VŠUP Finsko Helsinky Helsinki- evropské město kultury 2000 Samostatná výstava: - Dvůr Králové n. L. Tobě volná tvorba a textilní design Zařazení v publikacích: Český design Česká malba na počátku 21. století Textilní tvorba MgA. profesorka Rozsívalová. Po ukončení studia nastupuje do akciové společnosti MILETA v Hořicích na oddělení designu. 79

12 Realizace: (Německo) opera Rusalka výroba kostýmů, masek, loutek a scény Praha Zelenkova opera Olea Patis výroba kostýmů pro ČT televizní seriál Agentura PUZZLE návrh kostýmů Praha návrh a realizace Meditačního centra Praha u příležitosti návštěvy dalajlámy Tamboči v místě kde přednášel. Výstava s neobvyklým názvem Tobě, byla jmenovanou MgA Jitkou Škopovou věnována její matce, u příležitosti jejich padesátých narozenin. Na snímku je vysvětleno proč název Tobě, kdy je autorka výstavy spolu se svojí matkou. Státoobčanský slib cizinců V souvislosti s přechodem kompetencí z bývalých Okresních na Městské úřady, připadl našemu Městskému úřad úkol, zajistit státoobčanský slib cizinců, kterým jim je uděleno státní občanství České republiky. Slavnostní akt se koná ve Staré radnici za účasti krajské matrikářky, která s cizím státním občanem, přihlášeným v našem matričním obvodu, sepisuje žádost o udělení našeho občanství. Po splnění všech potřebných náležitostí řídí celé jednání až do finále, tj. zaslání udělovací listiny státního občanství ČR Ministerstvem vnitra ČR. Při slavnostním aktu tuto listinu předává novému občanovi ČR. Celý obřad řídí matrikářka Městského úřadu, státoobčanský slib jmenovaný občan skládá výhradně do rukou paní tajemnice Městského úřadu, která také pronese slavnostní závěrečný projev. Je také potřeba kronikou zaznamenat, že se našemu městu, jmenovitě matrice a paní Ježkové, dostalo pochvaly od nadřízených orgánů, za důstojně provedené státoobčanské sliby. Jako host bývá přítomen vedoucí odboru všeobecné vnitřní správy našeho Městského úřadu, po státoprávním slibu zazní hymna našeho státu, následuje neformální posezení s pohoštěním, vše za doprovodu české hudby. Tento akt se provádí pro všechny bývalé cizí státní příslušníky našeho dvorského regionu za účasti matrikářky příslušného matričního obvodu, eventuelně rodinných příslušníků nového občana České republiky. Dosud byl státoprávní slib uskutečněn: - rodina Bohatých z Kazachstánu - trvalý pobyt v Dubenci - občan Vietnamu trvalý pobyt ve Dvoře Králové nad Labem - občan Ukrajiny - trvalý pobyt ve Dvoře Králové nad Labem 80

13 Nové oddělení Domova sv. Josefa Dne 9. března se otevřelo další, nové oddělení Domova. Je určeno pro krátkodobý pobyt pacientů v počtu čtrnácti lůžek. Celkově je tedy v Domově plných 42 lůžek, určených pro postižené roztroušenou sklerózou. V Domově jsou v současnosti tři oddělení. V prvém je trvalé bydlení, druhé je určeno na dvouměsíční rehabilitační pobyty a poslední, nyní otevřené, slouží pro krátkodobé pobyty. K tomuto novému oddělení sdělil vedoucí Domova Lukáš Holub následující: Tímto krokem chceme pomoci zvláště rodinám, které o nemocné ještě pečují a potřebují znovu nabrat sílu. Domov uspořádal dva dny otevřených dveří a občané si mohli zařízení Domova prohlédnout. Vystaveny byly také práce postižených občanů. O náklady na rekonstrukci bývalého kláštera se finančně podílelo Ministerstvo zdravotnictví, Královéhradecký kraj, Nadace Civilia a OF, sponzoři a jednotliví dárci. Díky sponzorským darům se Domov vybavil několika vanami na vodoléčbu a jak sdělila tisková mluvčí Domova Míla Kroulíková: Vybudovalo se také zázemí pro rehabilitaci, které je otevřeno spolu s novým oddělením. Rekonstrukci bylo možno v celém rozsahu uskutečnit díky desetimilionové státní dotaci. Ta byla určena původně jinam, na zcela jiný záměr, ale ten se nerealizoval a tak částka přešla do Domova sv. Josefa. Hostem na slavnostním otevření byl hejtman Pavel Bradík, senátorka Zuzana Roithová, poslanec Josef Janečka a královéhradecký biskup Dominik Duka, který provedl slavnostní vysvěcení. Velkým citovým zážitkem bylo také uvítání přítomných dvěma pacienty Pro upřesnění ještě tolik, že Domov byl zřízen v roce 2001 Diecézní charitou Hradce Králové, jako netradiční středisko Hospicu Anežky České. Martin Štěpánek Uchvátí-li tě... Herec Martin Štěpánek po své emigraci, kdy pracoval ve Svobodné Evropě, nyní zveřejňuje články v denním tisku. Pro kroniku uveďme jeden z Krkonošských novin v plném znění: Tak už je to tady. Čeští komunisté začínají zbrojit. Cítí v blízkosti zesláblou kořist ČSSD a začínají ji ovíjet jako had škrtič. Český Lunačarský, Miroslav Ransdorf v dopise straníkům vytýčil program: Země potřebuje vládu levice, modernizujme stranu, využijme podnikatelský potenciál vzešlý ze strany a jejich sympatizantů! Ransdorf dobře ví, kolik komunistů, i těch tichých, se ocitlo v privatizační podnikatelské branži, kolik klíčových postů zaujímají a jakým vlivem disponují. Dopis v KSČM způsobil protichůdné reakce a socialisté společný kabinet s komunisty považují za spekulaci. Jako by si ani neuvědomovali, že už dávno nediktují politické směry. ČSSD přestala reprezentovat levici a nefunkční vládní koalicí sama sebe degradovala do role politické stonožky, jejíž údy jdou protichůdnými směry. Tu ke Grossovi, tu k Špidlovi, onde k Zemanovi, jinde právě ke komunistům. Náznak komunistického generálního útoku tu je a vývoj, před kterým byla ČSSD nesčíslněkrát varována, se nezastavil. Preference to jasně naznačují. Teoretik Ransdorf vidí ve Špidlovi svého Kerenského. Na společnost by měla oprávněně padnout hluboká deprese. Měla by ovšem padnout i na autory pověstné tlusté čáry za minulostí. Na české socialisty již dávno padla, a pokud ne, pak si nevidí ani na špičku nosu. Kdopak z nich teď asi lituje, že v listopadu 1989 tak teatrálně praštil o stůl rudou knížkou? (mstepanekacr.vlp.cz ) Kronikář: V době Protektorátu Böhmen und Mähren se na výrazných plakátech, z dílny nacistické propagandy, také objevilo heslo ve znění Zachvátí-li tě zahyneš! To bylo na plakátech doplněno krvavým spárem nad Hradčany. V tehdejší době to bylo českými občany zhodnoceno slovy: My se nebojíme, my tam nebydlíme. 81

14 Dosud nevídaná drahota brambor Důsledkem toho, že v loňském roce došlo k zmenšení pěstebních ploch brambor a následného sucha, se vyšplhala jejich cena závratně nahoru. Dokonce v obchodních řetězcích Tesco a Carrefour na cenu osmnácti korun za kilogram. Za tuto, i nižší cenu, lze nakoupit v těchto marketech i banány a někde, při akcích, i za cenu podstatně nižší. Pozoruhodné je, jak na tyto ceny reagují pěstitelé ze ZD (Zemědělských družstev): Je to nehorázná lichva ze strany obchodníků. Naše družstvo prodává drobným odběratelům kilogram brambor za 8,80 Kč, velkoodběratelům za smluvní ceny, které také nejsou vysoké, Jan Zuzánek ZD Trutnov - Volanov. Podle ministerstva zemědělství za tento stav může mimořádné sucho, zemědělci naopak tvrdí, že to je špatnou agrární politikou státu. Dokládají to tím, že předloni prodávali brambory za 3,60 Kč a měli problémy s odbytem. Přitom se k nám dovážely brambory z ciziny, a nikoho nezajímalo, zda je domácí pěstitelé prodají či nikoliv. Někde je dokonce museli pěstitelé na své náklady likvidovat. To byl důsledek nízkých farmářských cen, které mnohdy nepokryly ani výrobní náklady. V důsledku toho zemědělské podniky snížily v následném roce plochu brambor, přidalo se sucho a proto vzrostla i nynější cena. Nájemní byty města V současné době jich má město přibližně jeden tisíc a dělí se na standardní a byty zvláštního určení. K těm patří byty bezbariérové, byty v domě s pečovatelskou službou či služební, dále na byty, které jsou přiděleny občanům v mimořádně tíživé životní situaci a byty, které byly přiděleny jako bytová náhrada na základě rozhodnutí soudu. Na užívání těchto bytů jsou s jejich uživateli sepsány nájemní smlouvy, smlouvy o nájmu a z dob dřívějších potom Zápisy o dohodě o odevzdání a převzetí bytu, či Dohody o užívání bytu. Kontrolou byla zjištěna celá řada nedostatků těchto smluv, zápisů a dohod, proto dojde k jejich kontrole a následné obnově, v souladu s právním a skutečným stavem. Svátek Josefa a křestní jména vůbec Dříve velmi populární jméno Josef už není na prvním místě žebříčku a bylo předstiženo. Přesto se Pepíci ještě stále slaví okázaleji než jiná křestní jména. Pro kroniku si uveďme prvních deset jmen u chlapců a mužů: Jiří, Jan, Josef, Petr, Jaroslav, Pavel, Miroslav, František, Martin a Zdeněk. Ženy a dívky mají toto pořadí: Marie, Jana, Anna, Eva, Hana, Věra, Lenka, Alena, Jaroslava a Ludmila. Pravdou je to, že dnešní rodiče chtějí mít pro své dítko neobvyklé jméno. Inspirují je k tomu televizní seriály, kdy tu byla jména Šarlota, Dajána, Pamela, Venuše, Manuela a Xenie. Jména podléhají také módě a v poslední době je hodně Matějů, Kryštofů, Davidů, Jakubů a Terezek. Nejoblíbenějšími křestními jmény předchozího roku 2003 je u dívek: Tereza, Kateřina, Natálie, Adéla, Nikola, Anna, Veronika, Eliška, Michaela a Krystýna. U chlapců to byla jména: Jakub, Jan, Tomáš, Martin, David, Lukáš, Ondřej, Michal, Daniel a Filip. Pokud by si někdo chtěl změnit jméno, potom musí počítat s tím, že tak lze jenom v případě, že je jméno urážlivé a nebo zdrobnělé. Od roku 2001 lze dát dítěti při narození nebo v průběhu života jména dvě. Konkurzní řízení V souladu s vyhláškou č. 72/2003 Sb. vyhlašuje Město Dvůr Králové nad Labem konkurzní řízení na místo ředitele, ředitelky: Základní školy Strž Elišky Krásnohorské 2919 Základní školy Schulzovy sady Školní 1235 Základní umělecké školy Legionářská

15 ZŠ R. A. Dvorského pro své žáky Letitým nevyřešeným problémem této školy byla otázka, jak mají žáci trávit volný čas mezi dopoledním a odpoledním vyučováním. U dětí prvního stupně to je vyřešeno školní družinou, nebo zájmovým kroužkem. Pro druhý stupeň to však vyřešeno nebylo. K tomuto se vyjádřila zástupkyně ředitelky Alena Dušková takto: Pro ty starší žáky jsme neměli potřebnou místnost, kde by v této době mohli pobývat. V případě nepříznivého počasí čekali žáci ve vestibulu školy, ale bylo to skutečně pouze nouzové řešení. V letošním roce došlo k uvolnění místnosti, ve které bylo skladováno vojenské vybavení, čímž se uvolnil potřebný prostor. Stal se tedy po rekonstrukci klubovnou, ve které je instalován počítač s tiskárnou a internetem s několika výukovými programy. Pro čtenáře jsou tu knihy a časopisy, stolní hry, hračky a žáci zde mohou, pod pedagogickým dohledem, trávit volný čas bez neplodného čekání a bloumání po městě, doplnila Alena Dušková. Den smutku na školách Tento den smutku, vyhlášený Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství, souvisí s tragickou smrtí učitele Středního odborného učiliště ve Svitavách - Bohuslava Šíbla. Ten byl ubodán studentem, kterého učil. Desátého března byly vyvěšeny na školách černé prapory, učitelé měli besedovat s žáky o násilí a konfliktních situacích, a při první vyučovací hodině uctěna památka učitele minutou ticha. Dvorští lékaři zproštěni viny Krajský soud v Hradci Králové zprostil viny lékaře chirurgie naší nemocnice, primáře MUDr. Patrika Víta a Pavla Siebera, kteří měli v roce 1999 odmítnout hospitalizovat mentálně postiženého muže s vážnými zdravotními problémy, na které krátce nato zemřel. Oba lékaři byli okresním soudem v Trutnově odsouzeni v roce 2003, za ublížení na zdraví, k ročnímu trestu vězení s podmíněným odkladem na dva roky. Rozhodnutí okresního soudu bylo v Hradci Králové zrušeno. Ze Slovenska za výdělkem Na snímku je tříčlenná skupinka hudebníků ze Slovenska, kteří si přijeli vydělat k nám do Čech. Kronikář je zvěčnil na fotografii, kterou jim zašle na adresu: Pan RUSO Štefan, Rimavská Sobota, Gorkého 8, PSČ Skupinka hudebníků se zdržela jen několik dnů. 83

16 Léky, pojišťovny a doplatky Kroniku jistě zajímá také to, kolik hradí Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) na léky a kolik doplácí pacient. Jednotlivé léky byly náhodně vybrány a uveden je jejich název, prodejní cena, úhrada pojišťovny a doplatek pacienta v korunách: Acylpyrin 10x 500 mg 10,40 Kč 10,40 Kč 0 Kč Paralen 10x 500 mg 8,10 Kč 8,10 Kč 0 Kč Ibalgin 30x 400 mg 39,50 Kč 37,90 Kč 1,60 Kč Rohypnol 20 tbl. 53,50 Kč 0 Kč 53,50 Kč Nitro Mack Ret. 30x 2,5 mg 57,60 Kč 45 Kč 12,60 Kč Celaskon 40x 100 mg 20,70 Kč 0 Kč 20,70 Kč Cilkanol 30 cps. 75,30 Kč 45 Kč 30,30 Kč Bromhexin Gtt. 20 ml 43,50 Kč 13,87 Kč 29,63 Kč Augmentin 375 mg.tbl. 249,90 Kč 249,60 Kč 0 Kč Framykoin mast 10 g 31,20 Kč 29,30 Kč 1,90 Kč 15. březen 1939 Jaksi v tichosti minulo toto datum, které je černým dnem v historii naší země, kdy vojska nacistického Německa obsadila Československou republiku. Proč se této tragické kapitole našich dějin nevěnovala taková pozornost jako okupaci vojsky v roce 1968? O mnoho víc se mluví o Benešových dekretech a následném odsunu Němců v souladu s rozhodnutím mocností, jako kdyby se někdo snažil na 15. březen 1939 rád zapomenout a vymazat z dějinného sledu. Pozornost se častěji věnuje žalobám sudetských Němců o navrácení majetku, s pohrůžkou, že se budou svého domáhat u mezinárodního soudu. Také někteří politici si tu rádi přihřejí svou polívčičku, asi s vědomím, že se jim to, v nějaké jim prospěšné podobě, vrátí. Náš národ by nikdy neměl zapomenout tohoto bezpráví, kdy nacismus připravil tisíce lidí o domov, naplnil koncentráky vlastenci, nechal je popravovat a poplival hrubě mezinárodní vztahy. Proč tedy nechat toto datum bez povšimnutí? V rámci královéhradeckého kraje si jako jediní připomněli tuto událost členové a příznivci Klubu českého pohraničí v Hradci Králové i s venkovní výstavkou dobových dokumentů. Hokejistům HC Carla skončila sezóna Základní cíl v I. krajské lize - umístění v základní části zajišťující postup do finálové skupiny mezi nejlepších osm mužstev Královéhradeckého a Pardubického kraje byl splněn. Mužstvo skončilo na pátém místě finálové skupiny. Přípravka A se stala Přeborníkem Hradeckého kraje a B družstvo obsadilo třetí příčku. Elévové byli šestí. Dorostenci obsadili také třetí místo. V lize žáků hokejových tříd sedmáci a deváťáci byli na tabulkách poslední. Nesporně lépe dopadli žáci osmé a šesté třídy na třetí příčce. Výstava Městského muzea - R. A. Dvorský Byla vytvořena z pozůstalosti, kterou vlastní Muzeum české hudby v Praze. Na exponátech se podíleli také občané města. Součástí vernisáže byl i komponovaný pořad sběratele a znalce díla R. A. Dvorského Gabriela Gössla. Zcela zaplněný špejchar ukázal, jak je R. A. Dvorský v povědomí našich občanů uložen. Přítomna byla také zde žijící sestra Dvorského, paní Anna Manová. Panem Gösslem byly předvedeny počátky umělcovy hudební tvorby, a ty doplněné slovem daly velmi ucelený obrázek jeho prvotní tvorby. Přednášející pan Gössl se také zapsal na pamětní list kroniky města. 84

17 Pan Gabriel Gössl je zpovídán reportérkou českého rozhlasu v místnosti špejcharu. Mezi spokojenými diváky byli i manželé Nerudovi. Zleva autor knihy starých pohlednic p. Janeček, vpravo Jan Schwarz. Přítomna byla i sestra R. A. Dvorského paní Anna Mannová 85

18 Pan Prof. Karel Martinek s chotí. Junák a Královédvorské listy Pravidelně každý měsíc jsou občané našeho města informováni o činnosti skautů našeho města v měsíčníku Královédvorské listy, kde jim pan redaktor Puš dává dostatečný prostor. Na snímku je vpravo bratr Josef Šturma - Mik, který články o činnosti Junáka píše, vlevo je oldskaut Václav Rücker, oba na výstavě ve špejcharu. Hrozí kůrovec okolním lesům? Lesáci i občané již nacházejí stromy, které jsou zbaveny nastojato své kůry a usuzují správně na možný výskyt kůrovce. Je to především borovice vejmutovka a pracovníci Městských lesů tomu čelí kácením těchto stromů. Přemnožením by došlo ke kalamitě, která by stála miliony korun. Tento brouk se tu vyskytl již ve dvacátých letech minulého století a důsledky byly hrozné. Okolní lesy tomuto podlehly a jen díky tomu, že zde byli zdatní odborníci, (viz předchozí kroniku o osobnostech lesa), se podařilo tyto plochy znovu osázet a vrátit jim zeleň. Také v polovině devadesátých let minulého století se kůrovec někde vyskytl a působil kalamitu. Čísla ztrát jsou dodnes varující a nabádají k větší opatrnosti. Kůrovci k přemnožení napomohlo i loňské velmi suché a teplé počasí. Také byl semenný rok a stromy jsou tím pádem oslabenější. Nyní záleží na tom, zda se podchytí první jarní rojení kůrovce, které nastává příchodem teplot nad stupňů Celsia. Likvidaci kůrovce napomáhají feromonové lapače, ale o vysoké ceně, jeden asi kolem sedmi set korun. Jednička a nová soutěž Dům dětí a mládeže pořádá opět novou soutěž s názvem Technika a dopravní prostředky lidí. Jak k tomu uvedla ředitelka Olga Nedvídková: Neklademe meze fantazii a každý se může zúčastnit výkresy, drobnými dílky ze stavebnic, plastikoví modeláři, vše v rámci zadaného tématu. 86

19 Hodnoceny budou dvě kategorie, od šesti do deseti let a od jedenácti do sedmnácti let. Soutěže se mohou tedy zúčastnit modely letadel, lodí i automobilů a také bojové techniky a dioráma. Hrozící povodeň bez následků Ve dnech dvacátého a jedenadvacátého března došlo opětovně k nebezpečné situaci, když v uvedených dnech spadlo na tající sníh Krkonoš milimetrů dešťových srážek. Následkem toho došlo k preventivnímu vypouštění vody z přehrady Tešnov, nověji zvané přehrada Království. Koryto Labe se zaplnilo splavenou červenou ornicí z výše položených míst a byl vyhlášen druhý stupeň povodňové aktivity. Druhý den večer však déšť ustal a nastal pokles hladiny. Pomohlo tomu i znatelné ochlazení. I nadále se ukazuje, že nebezpečí nehrozí z množství sněhu na horách, ale teprve tehdy, když je splavováno spolu s deštěm. Zrušení domovníků Domovníky v obecních nájemních domech zrušila Rada města. Ti dosud zajišťovali drobné opravy a rekonstrukce, i když nebyli zaměstnanci města, ale podnikatelé, kteří vykonávali tuto službu v rámci smlouvy. Domovníky nahradí dva údržbáři, kteří již budou zaměstnanci úřadu. Dny R. A. Dvorského po desáté Tento skvělý program se uskutečnil u příležitosti 105. výročí narození tohoto významného zpěváka, nakladatele, muzikanta a herce. Úvodem se uskutečnila již popsaná výstava v Městském muzeu, kterou zahájil komponovaný pořad: R. A. Dvorský král české taneční hudby, sběratele a znalce díla R. A. Dvorského Gabriela Gössla. Skvěle byl připraven panem Janem Schwarzem komponovaný pořad s názvem R. A. Dvorský za kamerou. Jak prozradila ředitelka Hankova domu paní Zuzana Čermáková, chtěli jsme diváky seznámit s dosud nikde neuvedenými filmovými záběry Dvorského rodiny, přátel, orchestru Melody Boys, jak byly natočeny samotným R. A. Dvorským. Hostem se stal úspěšný autor televizních seriálů Hledání ztraceného času pan Karel Čáslavský a hudební doprovod byl svěřen vynikajícímu klavíristovi Richardu Pogodovi. Jím na klavíru hrané skladby R. A. Dvorského, (ale i jiné), byly doprovázeny osobitým slovním doprovodem, který sršel vtipem a pohodou. Jak uvedl sám autor komponovaného pořadu Jan Schwarz: O tom, že Dvorský byl všestranný umělec vědí všichni. Málokdo ale ví, že byl také náruživým filmovým amatérem. Filmový historik Karel Čáslavský při podpisu pamětní listiny do kroniky města, přihlíží klavírista Richard Pogoda. Pořad nikoho nezklamal. Na otázky pana Schwarze odpovídal pan Čáslavský velmi prostě, vtipně a se znalostí věci. Přítomní se dozvěděli o podmínkách za jakých tvoří svůj Ztracený čas a také o ohlase, jaký tento pořad má v řadách diváků televize. Často byl přerušován potleskem 87

20 přítomných a nebo smíchem při jeho vtipných slovech. V letošní další části tohoto pořadu - Vlastivědného čtení živě- se tedy návštěvníci seznámili s dosud nikdy neuvedenými filmovými záběry Dvorského rodiny, přátel i orchestru The Melody Boys při jejich turné po republice. Divákům byl tak umožněn pohled do umělcova soukromého života. To se stalo vyvrcholením večera, kdy na filmech, které pořídil sám R. A. Dvorský a nebo jeho blízcí a přátelé, byl podán obraz skutečného života našeho rodáka. Veselé příhody střídaly cesty po cizině, republice Zleva neteř R. A. Dvorského ing. Jana Nováková a paní Anna Mannová jeho sestra. Tvůrce tohoto komponovaného pořadu Jan Schwarz, uprostřed moderátorka Petra Sauerová a vpravo ředitelka Hankova domu Zuzana Čermáková. i tehdejším Protektorátu. Tento pořad byl pro přítomné skutečným zážitkem a když bylo ředitelkou Hankova domu všem účinkujícím poděkováno, dostalo se jim zaslouženého ocenění potleskem. Přítomní si byli vědomi toho, že tento hodnotný pořad pro ně připravil opět pan Jan Schwarz. 88 V zaplněném sále byla přítomna i tajemnice MěÚ JUDr. Simona Motlová (vlevo).

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen NOV I N Y Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma K R ÁLOVÉDVORSK É R A DN ICE Červen 2008 Číslo 6 www.dvurkralove.cz Návštěva velvyslance ze Slovinska Dne 28. května navštívil velvyslanec Slovinské

Více

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 duben Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Zprávy Kronika Poklop Školy Zemřel PhDr. Hladký Dubnová výročí Kronikáři města Náchoda Informace MěÚ Evangelická

Více

Novojičínský ZPRAVODAJ

Novojičínský ZPRAVODAJ Novojičínský ZPRAVODAJ Únor 2014 měsíčník pro občany města Nový Jičín zdarma Na novoročním koncertu pokřtili knihu o malíři Eduardu Veithovi. Více informací čtěte na straně 10. Foto: Marie Machková a Marie

Více

V e d e n í v t r o s k á c h

V e d e n í v t r o s k á c h V e d e n í v t r o s k á c h Miroslav Puš Když jsem v minulém čísle KL srovnával vládní koalici s naší radniční, netušil jsem, jak se vbrzku vyvine situace na úrovni vládní i místní. Objevila se aféra

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) Starostův sloupek Prachatice si 17. dubna odvezly z Pražského hradu významné ocenění, které mimo jiné přináší právo užívat titul Historické město roku 2002. Byl to pro

Více

Květen 2006 NEPŘEHLÉDNĚTE: Radnice - Zpravodajství - Kultura - Mládež - Zajímavosti - Sport - Inzerce - Fotostrana

Květen 2006 NEPŘEHLÉDNĚTE: Radnice - Zpravodajství - Kultura - Mládež - Zajímavosti - Sport - Inzerce - Fotostrana 5 Květen 2006 NEPŘEHLÉDNĚTE: Akademie jar. škol str. 5 Dopisy čtenářů str. 7 Podkovářské dny str. 13 Radnice - Zpravodajství - Kultura - Mládež - Zajímavosti - Sport - Inzerce - Fotostrana Otevřeno: PÁTEK

Více

Vdubnu proběhl zápis na. Při zápisu do školek byli uspokojeni všichni rodiče tříletých dětí. Blíže každodenním starostem občanů

Vdubnu proběhl zápis na. Při zápisu do školek byli uspokojeni všichni rodiče tříletých dětí. Blíže každodenním starostem občanů Žižkovské pivobraní se koná 5. a 6. června na Parukářce str. 20 Veletrh posky to vatelů sociálních a návazných služeb str. 18 Husité brali svoji víru jako úkol shůry, říká Petr Hušek, ředitel husovských

Více

Číslo 6 červen 2001. Kojetínská poliklinika má novou rehabilitaci. Z obsahu:

Číslo 6 červen 2001. Kojetínská poliklinika má novou rehabilitaci. Z obsahu: Číslo 6 červen 2001 Kojetínská poliklinika má novou rehabilitaci Z obsahu: * Informace pro občany * Rozhovor s Ing. Droběnou * Významné osobnosti města * Zprávy z mikroregionu - Záříčí a Uhřičice * Anketa

Více

07 / 2004 / červenec www.broumov-mesto.cz cena 8 Kč

07 / 2004 / červenec www.broumov-mesto.cz cena 8 Kč 07 / 2004 / červenec www.broumov-mesto.cz cena 8 Kč Dne 15. 6. proběhla na broumovském náměstí oslava Dne daňové svobody. Někteří daňoví poplatníci, zdá se, neměli pro samou práci na oslavu tohoto památného

Více

Revoluce v parku. Květinové hodiny opět ctí tradici

Revoluce v parku. Květinové hodiny opět ctí tradici Den Poděbrad ve fotografii Ročník 20 číslo 4 Srdeční záležitosti Jaroslava Svěceného 7. dubna 2011 Ženský fotbal má k něžnosti daleko www.podebradskenoviny.cz Revoluce v parku. Květinové hodiny opět ctí

Více

Ocenění pedagogů. Magazín Zlínského kraje. Kraj podporuje obnovu lidových staveb. Za květinami do Valašského Meziříčí.

Ocenění pedagogů. Magazín Zlínského kraje. Kraj podporuje obnovu lidových staveb. Za květinami do Valašského Meziříčí. Magazín Zlínského kraje květen 2015 ročník XI 5 Kraj podporuje obnovu lidových staveb 4 Ocenění pedagogů Jednadvacet učitelů si letos odneslo ocenění Pedagogický pracovník Zlínského kraje. Slavnostní předání

Více

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli 2/2015 Jaký je váš názor? 4 Přednášky o historii 21 Jak chutná stříbro 28 staré fotky Vážení čtenáři, po loňském významném výročí 120 let od založení

Více

Lovosice letos rozzáří nový vánoční strom

Lovosice letos rozzáří nový vánoční strom Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 12 5. prosince 2013 Aktuality Rozhovor Město Školáci Ve městě nejsou žádné Starostka Lenka Lízlová Jak se osvědčily

Více

vypadat. První zmínka o existenci radnice v Nové Pace je z roku 1424. Radnice v každém městě většinou na náměstí. Lišila

vypadat. První zmínka o existenci radnice v Nové Pace je z roku 1424. Radnice v každém městě většinou na náměstí. Lišila 1 MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA NOVÉ PAKY A OKOLÍ ČERVEN 2005 - číslo 6-15,-Kč RADNICE NA PACE Radnice v každém městě byla odedávna nejdůležitější budovou a stávala většinou na náměstí. Lišila se od ostatních

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

Karel Liebscher: Údolí pod Domoradicemi, asi 1904, lavírovaná kresba

Karel Liebscher: Údolí pod Domoradicemi, asi 1904, lavírovaná kresba 11/2006 Karel Liebscher: Údolí pod Domoradicemi, asi 1904, lavírovaná kresba Na titulní straně Domoradice (místní část Vysokého Mýta, 4 km jihozápadně od města) Archeologické nálezy svědčí o dávném osídlení

Více

Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed

Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed Zpravodaj Města Litomyšle 5. dubna 2011 Ročník XXI. 4 Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed Olbram Zoubek slaví 85. narozeniny Kulaté životní jubileum oslaví akademický sochař Olbram

Více

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč 17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč Pozvánka na Kopu: program městských slavností, rozhovor a ohlédnutí za posledními deseti ročníky Kopy Str. 13-16 Cesta tam a zase

Více

9/2014. Nemůžeš? Přidej! životní krédo slavného běžce Emila Zátopka. Barum Czech Rally Zlín. Jak je to s podporou sportu a kultury

9/2014. Nemůžeš? Přidej! životní krédo slavného běžce Emila Zátopka. Barum Czech Rally Zlín. Jak je to s podporou sportu a kultury Nemůžeš? Přidej! životní krédo slavného běžce Emila Zátopka 9/2014 Jak je to s podporou sportu a kultury 4 Barum Czech Rally Zlín 14 69. sezona Městského divadla 20 staré fotky 1 2 4 3 5 6 Vážení čtenáři,

Více

Náchodský. zpravodaj. únor. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. únor. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 únor Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Plesová sezona v plném proudu Zprávy Kronika Poděkování Náchodské školy Vzpomínka na Oldřicha Šafáře Únoroová

Více

6 Nové prostory knihovně pomohly

6 Nové prostory knihovně pomohly Magazín Zlínského kraje březen 2015 ročník XI 6 Nové prostory knihovně pomohly 5 Návštěvnost opět rostla Nejen zoologická zahrada ve Zlíně se může pochlubit nárůstem počtu návštěvníků. Obdobný trend zaznamenali

Více

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala 8/2012 20. dubna 2012 23. ročník Cena 7,00 Kč Osm festivalových koncertů můžete navštívit ve dnech 20. 22. dubna při příležitosti 9. ročníku festivalu dětských pěveckých sborů Je kraj, kde voní tráva.

Více

Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem

Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem Zpravodaj Města Litomyšle 5 5. května 2008 Ročník XVIII. Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem Čelo průvodu tvořili sličné vězeňkyně ze Zahradnické školy Největší dramaturgickou novinkou v pořadí

Více

Charitativní ples se konal již podesáté. Dětem vynesl šedesát tisíc korun

Charitativní ples se konal již podesáté. Dětem vynesl šedesát tisíc korun Založeno roku 1919 10. března 2010 Ročník XXI. číslo 10 Cena: 12 Kč DNES Poradna České obchodní inspekce (ČOI) Pravidelná poradna Sdružení obrany spotřebitelů, která fungovala jednou za čtrnáct dní ve

Více

16.11.2009 č.19 15:00 15:45 KONCERT PĚVECKÉHO SBORU VIOLA ŽAMBERK

16.11.2009 č.19 15:00 15:45 KONCERT PĚVECKÉHO SBORU VIOLA ŽAMBERK ŽAMBERSKÉ LISTY WWW.ZAMBERK.CZ 1 16.11.2009 č.19 Město Žamberk ve spolupráci s Městským kulturním podnikem Fidiko, OU a PrŠ Tyršova Žamberk, Dámským klubem RosaLie Žamberk a Občanským sdružením CEMA Žamberk

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Filmové Burácení má výraznou prachatickou stopu. Města Prachatice, XVI. ročník, číslo 8 (srpen 2014)

Radniční list. Starostův sloupek. Filmové Burácení má výraznou prachatickou stopu. Města Prachatice, XVI. ročník, číslo 8 (srpen 2014) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVI. ročník, číslo 8 (srpen 2014) Starostův sloupek Léto je nejčastějším obdobím dovolených. Velice často, když navštívíme různé destinace, porovnáváme cenovou

Více

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika Kalendárium akcí Sport Knihovna 19. ro z vo p í p l n u u e e od ho l h p z r. N ra k Č. Kos l yd l ě k l st z vo. V s n d j k u r z vo p rt h u u e

Více

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d k v ě t e n 2 0 0 9 č í s l o 5 Z D A R M A w w w. u b. c z BRODSKÝ

Více

Ročník XIX. č. 19 2. října 2009 Kč 5,

Ročník XIX. č. 19 2. října 2009 Kč 5, Týden mobility... 5. strana POZVÁNKA 17. října Koncert v Orfeu... str. 3 ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XIX. č. 19 2. října 2009 Kč 5, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 7. října

Více