Služební rukověť. TECHNOLOGICKÉ POSTUPY ÚKONŮ železničních stanic

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Služební rukověť. TECHNOLOGICKÉ POSTUPY ÚKONŮ železničních stanic"

Transkript

1 České dráhy ČD SR 11(D) Služební rukověť TECHNOLOGICKÉ POSTUPY ÚKONŮ železničních stanic Schváleno rozhodnutím generálního ředitele Českých drah dne č.j.: / 97 - O11 Účinnost od

2

3 ČD SR 11(D) Účinnost od OBSAH ZÁZNAM O ZMĚNÁCH... 7 ROZSAH ZNALOSTÍ... 8 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK... 9 KAPITOLA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ B. ZÁKLADNÍ NÁZVY A POJMY C. OBECNÁ USTANOVENÍ D. OPERATIVNÍ ŘÍZENÍ PROVOZNÍ PRÁCE KAPITOLA II TECHNOLOGIE PROVOZNÍCH PROCESŮ ŽELEZNIČNÍ STANICE 18 A. SKLADBA TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ ÚKONŮ B. SESTAVA TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ ÚKONŮ STANICE19 C. SOUBOR TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ ÚKONŮ D. SESTAVA A VYPRACOVÁNÍ SMĚRNIC PRO POSUN NA SPÁDOVIŠTÍCH E. SESTAVA POKYNŮ PRO OBSLUHU ZAŘÍZENÍ VÝPOČETNÍ TECHNIKY F. SESTAVA TECHNOLOGICKÝCH POMŮCEK KE GVD G. PLÁN OBSAZENÍ DOPRAVNÍCH KOLEJÍ H. GRAFIKON PROVOZNÍCH PROCESŮ STANICE I. PLÁN PROVOZNÍCH PROCESŮ STANICE J. PLÁN STANIČNÍCH OBSLUH A PLÁN PŘECHODU VOZŮ K. VÝPIS Z TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ PRÁCE L. TECHNICKÁ ZPRÁVA KE GVD KAPITOLA III OSNOVA "TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ ÚKONŮ STANICE" A. VŠEOBECNÁ ČÁST A.1. PROVOZNĚ TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA STANICE, TECHNICKÉ VYBAVENÍ A.1.1. Popis a charakteristika stanice (nádraží) A.1.2. Schéma stanice (nádraží) A.1.3 Rozmístění provozních budov a zařízení ostatních výkonných jednotek

4 ČD SR 11(D) Účinnost od A.2. ORGANIZACE ŘÍZENÍ STANICE...34 A.2.1. Organizační struktura stanice A.2.2. Schéma operativního řízení stanice A.2.3. Počet posunovacích lokomotiv A.2.4. Počet, složení a základní činnost posunovacích čet A.2.5. Počet, složení a základní činnost zaměstnanců vozové a přepravní kanceláře A.2.6. Počet, složení a základní činnost zaměstnanců nákladní přepravy A.2.7. Počet, složení a základní činnost zaměstnanců osobní přepravy A.2.8. Základní činnost ostatních provozních zaměstnanců B. OBSLUHA SOUPRAV VOZIDEL VLAKŮ NÁKLADNÍ DOPRAVY B.1. OBSLUHA SOUPRAV VOZIDEL CÍLOVÝCH VLAKŮ...35 B.1.1. Činnosti před příjezdem vlaku B.1.2. Činnost po příjezdu vlaku B.2. ROZŘAĎOVÁNÍ SOUPRAV VOZIDEL...36 B.2.1. Organizace rozřaďování vlaků B.2.2. Posun za mimořádných podmínek B.3. SHROMAŽĎOVÁNÍ VOZIDEL...37 B.3.1. Způsob přibrzďování a zastavování vozidel B.3.2. Přidělení směrových kolejí posunovačům (zarážkářům) B.3.3. Organizace činností při stlačování a svěšování vozů B.3.4. Práce vykonávané v průběhu shromažďování vozidel (opravy, úpravy nákladu apod.) B.4. SESTAVA SOUPRAV VOZIDEL B.4.1. Sestava vlaků B.4.2. Způsob vyřazování vozů s technickými a jinými závadami, vyřazování záběhů B.4.3. Přestavování souprav vozidel na odjezdové koleje, dokončení sestavy B.5. OBSLUHA SOUPRAV VOZIDEL VÝCHOZÍCH VLAKŮ B.5.1. Příprava soupravy vozidel před odjezdem vlaku B.5.2. Hospodaření koncovými návěstmi B.6. OBSLUHA TRANZITNÍCH NÁKLADNÍCH VLAKŮ...39 B.6.1. Činnost u tranzitních vlaků se zpracováním B.6.2. Druhy obsluh u tranzitních vlaků bez zpracování B.7. ORGANIZACE PŘESTAVNÝCH JÍZD MEZI JEDNOTLIVÝMI OBVODY

5 ČD SR 11(D) Účinnost od C. OBSLUHA SOUPRAV VOZIDEL VLAKŮ OSOBNÍ DOPRAVY C.1. OBSLUHA SOUPRAV VOZIDEL VÝCHOZÍCH VLAKŮ C.1.1. Sestava soupravy vozidel pro odjezd vlaku C.1.2. Přistavení soupravy k nástupišti C.1.3. Předtápění soupravy C.1.4. Převzetí soupravy zaměstnanci doprovodu vlaku C.1.5. Úkony před odjezdem vlaku C.2. OBSLUHA SOUPRAV VOZIDEL CÍLOVÝCH VLAKŮ C.2.1. Úkony před příjezdem vlaku C.2.2. Úkony po příjezdu vlaku C.2.3. Převzetí soupravy od zaměstnanců doprovodu vlaku C.3. TECHNOLOGICKÝ POSTUP PŘI ODSTAVENÍ A OŠETŘENÍ SOUPRAV VOZIDEL C.3.1. Rozřadění soupravy C.3.2. Ošetření soupravy vozidel, čistění C.3.3 Obsluha myčky železničních vozů C.3.4 Práce se správkovými vozy C.4. OBSLUHA SOUPRAV VOZIDEL TRANZITNÍCH VLAKŮ C.4.1. Činnosti při pobytu vlaku ve stanici C.4.2. Převzetí soupravy při nástupu nebo změně doprovodu vlaku C.4.3. Úkony při výměně hnacího vozidla D. ORGANIZACE POSUNU A PŘÍSTAVBY ŽELEZNIČNÍCH VOZŮ D.1. POSUN SE SOUPRAVAMI MANIPULAČNÍCH VLAKŮ D.1.1. Zpracování souprav cílových vlaků D.1.2. Rozřadění vozů D.1.3. Sestava výchozího vlaku D.1.4. Přestavení místních vozů, vyřazení správkových vozů D.2. TECHNOLOGICKÉ POSTUPY ÚKONŮ S MÍSTNÍMI VOZY D.2.1. Manipulační místa a vlečky, jejich rozmístění D.2.2. Evidence místních vozů D.2.3. Shromažďování místních vozů, přistavení na místo odevzdávky D.2.4. Vzájemná odevzdávka vozů mezi ČD a přepravci D.2.5. Označení vozů nálepkami, plombování, vážení, zpracování průvodních listin D.2.6. Odsun vozu z místa odevzdávky, jeho zařazení do vlaku.. 46 D.3. ORGANIZACE ČINNOSTÍ SE SPRÁVKOVÝMI VOZY D.3.1. Místa odstavování, způsob ohlašování správkových vozů. 46 D.3.2. Způsob odstraňování ložných a technických závad

6 ČD SR 11(D) Účinnost od D.3.3. Zajištění bezpečnosti zaměstnanců provádějících opravy vozů nebo úpravy nákladu D.3.4. Evidence správkových vozů D.3.5. Způsob odsunu opravených vozů nebo vozů po úpravě nákladu D.4. ORGANIZACE ČINNOSTÍ SE SLUŽEBNÍMI VOZY E. ORGANIZACE ČINNOSTÍ VOZOVÉ A PŘEPRAVNÍ KANCELÁŘE 47 E.1.1. Úkony zaměstnanců VPK při obsluze vlaků E.1.2. Úkony zaměstnanců VPK při hospodaření s železničními vozy E.1.3. Způsob manipulace s průvodními listinami F. ORGANIZACE ČINNOSTÍ V ZAŘÍZENÍCH PŘEPRAVNÍHO PROVOZU...48 F.1. ČINNOSTI SPOJENÉ S OBSLUHOU NÁKLADNÍCH VOZŮ F.1.1. Evidence vozů při nakládce a vykládce F 1.2. Druh a rozsah služeb F.1.3. Výběr vozu k nakládce F.1.4. Vyrozumění přepravce o době přichystání vozu k nakládce nebo vykládce F 1.5. Činnosti při nakládce vozů F.1.6. Činnosti při vykládce vozů F.1.7. Přeprava mimořádných zásilek a nebezpečných věcí F.1.8. Manipulace s přepravními doklady a zásilkami pod celním dohledem F.1.9. Organizace pokladní a reklamační služby F.2. ČINNOSTI SPOJENÉ SE SLUŽBAMI PRO CESTUJÍCÍ VEŘEJNOST F.2.1. Způsob podávání informací F.2.2. Odbavení cestujících, služby cestujícím F.2.3. Zavazadla G. ČINNOSTI PŘI VSTUPU CIZÍCH PRÁVNÍCH SUBJEKTŮ NA CELOSTÁTNÍ DRÁHU...50 G.1.1. Zavedení vlaku pro smluvního dopravce G.1.2. Předávání dokumentace mezi smluvním dopravcem a zaměstnancem ŽST G.1.3. Dopravní úkony s vlaky smluvních dopravců

7 ČD SR 11(D) Účinnost od H. OSTATNÍ ČINNOSTI H.1. ČINNOSTI OSTATNÍCH ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK, NAVAZUJÍCÍ NA TPÚ STANICE H.1.1. Činnost DKV H.1.2. Činnost výkonných jednotek SDC H.2. ORGANIZACE OSTATNÍCH ČINNOSTÍ PŘÍLOHY K TECHNOLOGICKÝM POSTUPŮM ÚKONŮ STANICE KAPITOLA IV METODICKÉ POKYNY PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE TECHNICKÁ ZPRÁVA ČÁST VSTUPNÍ ÚDAJE Počet vlaků SYSTEMIZACE DLE VÝKONU Technologické doby Stanovená délka směn Výpis ze systemizace Využití zaměstnanců po pracovištích TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ Svážný pahrbek (výtažná kolej) Kolejiště HODNOTÍCÍ ČÁST Propustnost stanovená omezujícím prvkem Porovnání údajů navržené TZ se skutečnými výkony Porovnání údajů navržené TZ a platné TZ ZDŮVODŇUJÍCÍ KOMENTÁŘ Nevyužitá technická zařízení a zaměstnanci, návrh opatření Odlišnosti při zpracování TZ KAPITOLA V ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY A NORMY PŘÍLOHY PŘÍLOHA Č Vzor titulního listu Technologické postupy úkonů stanice PŘÍLOHA Č Vzorové organizační schéma uzlové železniční stanice

8 ČD SR 11(D) Účinnost od PŘÍLOHA Č Technologický graf úkonů PŘÍLOHA Č Soubor technologických postupů úkonů PŘÍLOHA Č Grafikon provozních procesů stanice - Zásady jednotného používání značek při sestavě a vedení GPPS PŘÍLOHA Č Výpočet přirážky na rozjezd lokomotivy PŘÍLOHA Č Vzor sestavy přílohy 10 k SŘ Směrnice pro posun na spádovištích PŘÍLOHA Č Vzor tiskopisu - Technická zpráva

9 ČD SR 11(D) Změna č.3 - Účinnost od ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 1) Změna Předpis Číslo Účinnost od Opravil Dne Podpis ) Držitel tohoto výtisku je odpovědný za včasné a správné provedení schválených změn a provedení záznamu na této stránce. 7

10 ČD SR 11(D) Změna č.3 - Účinnost od ROZSAH ZNALOSTÍ Organizační složka Funkce Znalost ČD GŘ O11, O16, O21 zaměstnanci, kteří se zabývají normotvornou nebo předpisovou činností zaměstnanci, kteří uzavírají smlouvy se smluvními dopravci informativní znalost UŽST vrchní přednosta UŽST náměstek vrchního přednosty UŽST přednosta ŽST inženýr železniční dopravy technolog informativní znalost úplná znalost DVI zaměstnanci pro dopravní a přepravní školení úplná znalost 8

11 ČD SR 11(D) Změna č.3 - Účinnost od SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK ČD ČD D1 ČD D2 ČD D3 ČD D7 DKV DOZ DVI GPPS GŘ ČD GVD IS CEVIS MIS OV PMD PPPS RCP RID SDC SR SŘ SSZT ST STPÚ SŽE TPÚ TZ UŽST VPK ZDD ŽST České dráhy, akciová společnost Předpis ČD D1 - Předpis pro používání návěstí při organizování a provozování drážní dopravy Předpis ČD D2 - Předpis pro organizování a provozování drážní dopravy Předpis ČD D3 - Předpis pro zjednodušené řízení drážní dopravy Předpis ČD D7 - Předpis pro operativní řízení provozní práce Depo kolejových vozidel Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení Dopravně vzdělávací institut Grafikon provozních procesů stanice Generální ředitelství Českých drah Grafikon vlakové dopravy Informační systém - Centrální vozový informační systém Místní informační systém Opravna vozů - pracoviště provozní jednotky DKV Posun mezi dopravnami Plán provozních procesů stanice Regionální centrum řízení provozu a organizování drážní dopravy Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí Správa dopravní cesty Služební rukověť Staniční řád Správa sdělovací a zabezpečovací techniky-výkonná jednotka SDC Správa tratí - výkonná jednotka SDC Soubor technologických postupů úkonů Správa železniční energetiky - výkonná jednotka SDC Technologické postupy úkonů Technická zpráva Uzlová železniční stanice Vozová a přepravní kancelář Základní dopravní dokumentace Železniční stanice 9

12 ČD SR 11(D) Změna č.3 - Účinnost od

13 ČD SR 11(D) Změna č.2 - Účinnost od Kapitola I ÚVODNÍ USTANOVENÍ A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Služební rukověť SR 11(D) Technologické postupy úkonů železničních stanic shrnuje zásady pro jednotné zpracování dokumentace a pomůcek stanovujících sled technologických postupů úkonů v železniční stanici. Podstatnou částí služební rukověti SR 11(D) je obsah a osnova pro zpracování Technologických postupů úkonů stanice. Podle této osnovy a podle místních podmínek budou v určených ŽST vypracovány reálné technologické postupy úkonů, stanovující efektivní a uskutečnitelný sled činností v dopravním a přepravním provozu. 1. TPÚ pro ŽST jsou obsaženy v SŘ, kde jsou uvedeny zásadní údaje. Tyto zásady jsou dále rozšířeny, doplněny a rozpracovány v příloze č. 29 SŘ Soubor technologických postupů úkonů, v Technologických postupech úkonů stanice a v technologických pomůckách vydávaných ke GVD. 2. Technologické postupy úkonů stanice se sestavují jako součást základní dopravní dokumentace pro organizaci činnosti ŽST. V souladu se zněním 11(4) Vyhlášky Ministerstva dopravy číslo 173/1995 Sb. ze dne 22. června 1995, kterou se vydává dopravní řád drah, musí být TPÚ vypracovány v každé ŽST. Tam, kde na popsání technologických postupů činností nepostačují údaje v SŘ a jeho příloze č. 29 Soubor technologických postupů úkonů, je nutno vypracovat Technologické postupy úkonů stanice. 3. Technologické postupy úkonů stanice se zpracují podle metodiky této služební rukověti v určeném rozsahu a na podkladě zásad uvedených v oborových normách a předpisech ČD, platných v době jejich sestavení. Musí být plně v souladu s články SŘ, na které navazují. Jejich vymezeným účelem je stanovení sledu a popis provedení uložených úkonů při zajištění činností v dopravním a přepravním provozu tak, aby při jejich dodržení byla zaručena bezpečnost provozu, bezpečnost vlastních zaměstnanců a potřebné úkony byly provedeny v žádoucím čase s efektivním vynaložením všech potřebných prostředků. Při stanovení TPÚ je nutno sledovat ekologická hlediska, kdy plněním uložených úkonů nesmí dojít k narušení stavu životního prostředí a ohrožení kvality ovzduší, spodních a povrchových vod. Technologické postupy úkonů stanice tím představují příručku jakosti pro výkonné jednotky 11

14 ČD SR 11(D) Změna č.2 - Účinnost od ČD, a tomu musí odpovídat i jejich obsah. Popis úkonů musí být stručný, jednoznačný a výstižný, neuvádějí se informace nadbytečné, které jdou nad rámec vymezeného účelu Technologických postupů úkonů stanice. 4. Soubor technologických postupů úkonů je uložen v příloze č. 29 SŘ. Při jeho zpracování musí být uplatněny poznatky o rozsahu obsazení ŽST staničními zaměstnanci, vlaků zaměstnanci vlakového doprovodu, jejich odborné způsobilosti a vlastního využití včetně jejich vzájemné zastupitelnosti; existujících technických prostředků a zařízení, s cílem jejich nejvýhodnějšího využití. Zpracuje se pro všechny obvody ŽST, kde se předpokládá potřeba provedení úkonů spojených s ukončením jízdy vlaku, odbavením výchozího vlaku, odvěšením a přivěšením železničního vozu nebo hnacího vozidla. 5. Služební rukověť SR 11 (D) je závazná pro všechny zaměstnance ČD, kteří zpracovávají a schvalují Technologické postupy úkonů stanice a Soubor technologických postupů úkonů, případně dodávají podklady pro jejich sestavení a vypracování. Dnem začátku účinnosti služební rukověti SR 11 (D) se ruší Pokyny pro zpracování "Technologie provozních procesů železničních stanic", vydané dřívějšími Správami drah Metodické pokyny pro zpracování "Technické zprávy", č.j. 110/ B. ZÁKLADNÍ NÁZVY A POJMY 6. Technologie provozních procesů železniční stanice je souhrn činností souvisejících se zabezpečením dopravních a přepravních úkonů spojených s obsluhou železničních vozů a zajištěním obsluhy dopravců, přepravců a cestující veřejnosti v ŽST. Technologické postupy úkonů stanice jsou závazným a přesným popisem sledu postupných činností, zaručujících správné plnění dopravních a přepravních úkolů ŽST při využití technických prostředků a lidské práce. Zpracovány jsou jako součást základní dopravní dokumentace ŽST. Technologické postupy úkonů jsou sledem po sobě jdoucích a logicky navazujících úkonů, jejichž vykonání zajistí splnění dopravního nebo přepravního úkonu. V této služební rukověti uváděno zkratkou TPÚ. 7. Grafikon provozních procesů stanice je grafické znázornění průběhu základních provozních procesů v ŽST vycházející z GVD, norem a normativů technologických postupů úkonů v ŽST. 12

15 ČD SR 11(D) Změna č.3 - Účinnost od Plán provozních procesů stanice je zjednodušené provedení GPPS. Obsahuje plán obsazení kolejí a plán činnosti posunujících lokomotiv. Tuto pomůcku zpracovávají ŽST pro samostatnou posunovací lokomotivu a posunovací četu. 8. Operace je ucelená činnost, vykonávaná bez přerušení zaměstnancem nebo skupinou zaměstnanců na jednom pracovišti k provedení určité fáze technologického postupu. Úkon je část operace, představující vymezenou činnost stejného charakteru a účelu, prováděná jedním nebo několika zaměstnanci v určité fázi TPÚ. 9. Prvotní posun je první jednotková činnost po příjezdu vozu do ŽST, při které dochází k přeřazovacímu posunu pro splnění vlakotvorných úkolů. Následný posun je každá další jednotková činnost vyplývající z posunovacích procesů s vozem, kdy je prováděn posun při přeřazování vozů, následující po prvotním posunu. 10. Smluvní dopravci jsou právnické a fyzické osoby, které na základě smlouvy s ČD provozují drážní dopravu a k tomu využívají ČD provozovanou dopravní cestu. Uzavřenou smlouvou jsou tito vázáni dodržovat sjednané podmínky a závazky. 11. Přípojová stanice vlečky je ŽST určená k zprostředkování přímého styku dráhy - vlečky s dráhou celostátní i regionální, při plnění smlouvy o styku vzájemně zaústěných drah. Styčná stanice je ŽST, ve které jsou prováděny přepravní úkony (případně i dopravní úkony) spojené s předávkou nebo přejímkou zásilky z privátní nebo pronajaté dráhy na dráhu celostátní. Pohraniční přechodová stanice je ŽST určená pro bezprostřední styk se sousední zahraniční železnicí. 12. Výchozí vlak je vlak, který v dané ŽST svou jízdu začíná. Končící vlak je vlak, který v dané ŽST končí svou jízdu. Cílový vlak je končící vlak, který bude v dané ŽST rozřazen, případně přistaven k vykládce nebo nakládce. Tranzitní vlak je vlak, který v dané ŽST (oblasti) nevzniká ani nezaniká. Tranzitní vlak se zpracováním je tranzitní vlak, který pravidelně ve vlakotvorné stanici odstavuje nebo přibírá vozy. Tranzitní vlak bez zpracování je tranzitní vlak, který v ŽST zastavuje zpravidla jen z důvodu výměny vlakových náležitostí. 13. Místní vůz je ložený nebo prázdný vůz určený pro danou ŽST, ve které má být naložen nebo vyložen. 13

16 ČD SR 11(D) Změna č.3 - Účinnost od Tranzitní vůz je vůz převzatý ze sousedního obvodu nebo naložený ve vlastním obvodu a určený pro jiný obvod. Rozlišuje se tranzitní vůz bez zpracování, kterým je ložený nebo prázdný tranzitní vůz, s nímž se v daném obvodu nemanipuluje (neposunuje) a tranzitní vůz se zpracováním, kterým je ložený nebo prázdný tranzitní vůz, s nímž se v daném obvodu manipuluje. 14. Odbavení vlaku je zajištění všech nutných úkonů ze strany provozovatele dráhy a dopravce, ve vztahu k zajištění jízdy vlaku. Odbavení vlaku provozovatelem dráhy je zajištění všech nutných úkonů, vyplývající ze zajištění požadavků na bezpečné organizování drážní dopravy, tj.: zpravení doprovodu vlaku o všech známých skutečnostech, které mají vliv na jeho jízdu. Rozsah zpravení vychází z podmínek stanovených zpracovatelem jízdního řádu a dále z omezení souvisejících s dočasnými změnami na provozované dráze (výluková činnost, řešení mimořádných událostí atd.) zajištění úkonů spojených s obsluhou dopravní cesty, nezbytných pro zabezpečení jízdy vlaku Odbavení vlaku dopravcem představuje naplnění dalších nezbytných úkonů ve výchozí nebo cílové stanici, případně ve stanici nácestné. Provedení úkonů ze strany dopravce vyplývá z vnitřních předpisů provozovatele dráhy, nebo byly dopravci stanoveny při zavedení vlaku. Těmito nezbytnými úkony jsou: Dodržení normativních omezení technických parametrů vlaku (hmotnost vzhledem k použitému hnacímu vozidlu, délka vlaku, stanovený brzdící účinek), kontrola odpovídajícího technického stavu železničních vozů a hnacích vozidel zařazených ve vlaku, včetně kontroly ložení, kontrola účinku brzd vozidel vlaku Zpracování vlakové dokumentace, v rozsahu potřebném pro naplnění informačních systémů provozovatele dráhy, a to vstupy sloužícími i jako podklad pro výpočet ceny za použití dopravní cesty Neobsazeno C. OBECNÁ USTANOVENÍ 21. ŽST je základní organizační útvar pro železniční dopravní a přepravní provoz. ŽST zajišťují tyto provozní činnosti: 14

17 ČD SR 11(D) Změna č.3 - Účinnost od dopravu a přepravu cestujících, zavazadel, zásilek a služby s tím spojené dopravu a přepravu zboží služby spojené s přepravou zboží obsluhu vlakových souprav rozřazování a sestavu vlakových souprav obsazení vlaků zaměstnanci obsluhy vlaku místní provozní činnosti nakládku, vykládku a překládku zásilek dopravu a přepravu přes hraniční přechody a přes styčné stanice předávku vozových zásilek nebo vlaků se smluvními přepravci a smluvními dopravci 22. Pro potřebu zpracování TPÚ je jako výraz železniční stanice použit základní pojem definovaný v ČD D2 - Železniční stanice je dopravna s kolejovým rozvětvením a se stanoveným rozsahem přepravních služeb. ŽST posuzujeme podle následujících kritérií: dle organizačního členění uzlová železniční stanice; je organizační celek spojující více ŽST a řízen je vrchním přednostou UŽST železniční stanice; je řízena vrchním přednostou příslušné UŽST po provozní stránce (dle převažující činnosti dopravního provozu) železniční uzel; vzájemně propojený celek ŽST nebo provozně významná ŽST se značným objemem práce, do níž je zaústěno několik tratí mezilehlá stanice; leží na traťovém úseku mezi dvěma dispozičními stanicemi nebo mezi dispoziční a koncovou stanicí odbočná stanice; stanice ze které odbočuje jeden nebo více traťových úseků koncová stanice; leží na konci traťového úseku dle povahy práce osobní stanice; na jejím kolejišti je provozována v převážné míře doprava osobních vlaků seřaďovací stanice; slouží k rozřaďování a sestavě souprav nákladních vlaků nákladní stanice; na jejím kolejišti je provozována v převážné míře doprava vlaků nákladní dopravy, případně se zde uskutečňuje manipulace s nákladními vozy vlakotvorná stanice; na jejím kolejišti se provádí sestava výchozích nákladních vlaků dle určení plánu vlakotvorby 15

18 ČD SR 11(D) Změna č.3 - Účinnost od smíšená stanice; na jejím kolejišti je provozována odpovídajícím dílem osobní a nákladní doprava Železniční uzel, odbočná stanice, koncová stanice a výjimečně i mezilehlá stanice může být současně stanicí dispoziční. Dispoziční stanice je ŽST, která dává dopravní příkazy pro řízení provozu na přiděleném traťovém úseku (kromě řízení dirigujícím dispečerem dle předpisu ČD D3). 23. Ve smíšené stanici se stanovená technologická činnost zpravidla vykonává v samostatných obvodech ŽST, nazývaných nádraží. Nádraží jsou k této činnosti vybavena odpovídajícím zařízením a podle převažující činnosti tyto obvody ŽST rozdělujeme na: osobní nádraží; samostatná kolejová skupina nebo dopravně oddělená část ŽST, určená a vybavená převážně pro zajišťování přepravy cestujících, zavazadel a zásilek odstavné nádraží; kolejiště sloužící pro odstavování osobních vozů, kde se vozy čistí, vyzbrojují, opravují a sestavují seřaďovací nádraží; je kolejiště sloužící pro rozřaďování a sestavování vozových souprav nákladních vlaků nákladové nádraží; obvod ŽST určený pro přepravní manipulace nebo ložné manipulace překládkové nádraží; obvod ŽST určený pro překládku zásilek z vozu do vozu téhož rozchodu, nebo obvod ŽST určený pro přímý styk dvou na sebe navazujících přeprav při překládce: mezi různými rozchody železnic mezi železniční a vodní dopravou mezi železniční a silniční dopravou mezi různými druhy doprav v kombinované dopravě 24. Zvláštní charakter mají pohraniční přechodové stanice, které jsou určeny pro styk se železničními správami sousedních států. ŽST může být navíc styčnou stanicí pro jinou dráhu. D. OPERATIVNÍ ŘÍZENÍ PROVOZNÍ PRÁCE 25. Operativní řízení provozní práce je souhrn činností a opatření, sloužících k přímému organizování železničního provozu na základě GVD a stanovených TPÚ. Při vzniklých nepravidelnostech a odchylkách určuje změny sledu úkonů stanovených základní dokumentací. Přitom musí být brán zřetel na konkrétní podmínky, které okamžitá situace a provozní stav navodí. Cílem operativního řízení provozní práce je stanovení a následná realizace 16

19 ČD SR 11(D) Změna č.3 - Účinnost od postupů, směřujících k plynulému přechodu na pravidelný režim práce. Provozní práci řídí operativně vedoucí směny určený ZDD. V seřaďovacích stanicích s velkou intenzitou práce se za tímto účelem zřizuje staniční dispečer. Vedoucímu směny (staničnímu dispečerovi) jsou z hlediska řízení vlakotvorných prací a organizace práce posunu podřízeni všichni provozní zaměstnanci (dozorci spádovišť, nádražní, vedoucí posunu, zaměstnanci VPK, vozmistři, strojvedoucí určených posunovacích lokomotiv). Vztah mezi vedoucím směny (staničním dispečerem) a výpravčími je určen v ZDD. Vedoucí směny (dozorčí provozu nebo staniční dispečer) je podřízen provoznímu dispečerovi příslušného RCP v souladu s předpisem ČD D Vedoucí směny (dozorčí provozu nebo staniční dispečer) vydává příkazy a řídí činnost podřízených zaměstnanců tak, aby byly splněny stanovené úkoly. Jako doklad o průběhu směny a pro vyhodnocení práce směny, případně pro dodatečné zjištění potřebných údajů, vede Splněný grafikon práce stanice a dle potřeby i další místně stanovené doklady a tiskopisy. Veškerou dokumentaci po skončení směny předá na určené místo nebo určené pracoviště k vyhodnocení a uložení na stanovenou dobu. Doba pro uložení Splněného grafikonu práce stanice je stanovena na šest měsíců. Splněný grafikon práce stanice představuje nákresnou síť, do které se číselně a graficky pomocí určených značek vyznačují chronologicky po sobě jdoucí následující údaje: příjezdy cílových vlaků dle směrů obsazení kolejí vjezdové skupiny práce svážného pahrbku (výtažné koleje) při rozřaďování zátěže počet vozů na relační koleji obsazení odjezdových (směrových) kolejí výchozími vlaky operace s místními vozy práci posunovacích lokomotiv odjezdy výchozích vlaků sestavení vlaků ve staniční skupině Vedoucí směny při své práci využívá dostupných informačních systémů. Rozsah a způsob vedení místně stanovených tiskopisů, hodnocení směny, rozbor provozní práce, postup při sledování vytěžování vlaků, způsob naplnění GVD, plánu přechodu zátěže a plnění ostatních uložených úkolů nebo ukazatelů musí být určeno v ZDD Neobsazeno 17

20 ČD SR 11(D) Změna č.3 - Účinnost od Kapitola II TECHNOLOGIE PROVOZNÍCH PROCESŮ ŽELEZNIČNÍ STANICE A. SKLADBA TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ ÚKONŮ 31. Technologické postupy úkonů se zpracovávají v následujících částech: části trvalé platnosti Základní dopravní dokumentace Technologické postupy úkonů stanice Příloha 29 SŘ Soubor technologických postupů úkonů Příloha 10 SŘ Směrnice pro posun na spádovištích Příloha 24 SŘ Pokyny pro obsluhu zařízení výpočetní techniky části dočasné platnosti - technologické pomůcky ke GVD a) Plán obsazení dopravních kolejí b) Grafikon provozních procesů stanice c) Plán provozních procesů stanice d) Plán staničních obsluh, plán přechodu vozů e) Příruční technologické postupy práce f) Technická zpráva ke GVD 32. Části trvalé platnosti obsahují údaje s platností na delší časové období. Mění se zpravidla jen při změnách ustanovení předpisů, technických zařízení a uvádění nových zařízení do provozu, případně při změně technologických postupů sledujících zdokonalení řízení provozu. 33. Potřebnost vypracování jednotlivých částí, jejich rozsah a počet výtisků k zasílání na RCP, určí vlastním opatřením RCP. 34. Zpracování a zavedení dokumentace TPÚ probíhá v těchto etapách: a) zjištění výchozích podkladů b) ověření časových normativů a norem pro úkony a operace c) vypracování návrhu TPÚ d) schválení návrhu e) realizace nových TPÚ f) kontrola dodržování a zdokonalení nově zavedených TPÚ Neobsazeno. 18

21 ČD SR 11(D) Změna č.3 - Účinnost od B. SESTAVA TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ ÚKONŮ STANICE 41. Technologické postupy úkonů stanice se zpracovávají v ŽST se složitějšími provozními poměry (viz článek 2). Vyhotovený návrh zašle UŽST ve dvou výtiscích ke schválení na příslušné RCP. K návrhu se vyjadřuje dopravní kontrolor, kontrolor nákladní přepravy a kontrolor osobní přepravy. Tito kontroloři své připomínky předloží technologovi na RCP. Technolog RCP projedná se zpracovatelem připomínky k návrhu souhrnně, po jejich zapracování předloží návrh Technologických postupů úkonů stanice zástupci ředitele odboru pro řízení RCP ke konečnému schválení a podpisu. Schválený prvopis se uschová v ŽST společně s prvopisem SŘ. Ze schváleného prvopisu se vyhotoví opisy, případně i výňatky v počtech vyplývajících z rozdělovníku. První opis Technologických postupů úkonů stanice musí být vždy uložen na určeném pracovišti výpravčího. 42. Při schvalování změny Technologických postupů úkonů stanice se postupuje stejným způsobem. Platí zásada, že Technologické postupy úkonů stanice lze změnit teprve po jejím schválení. 43. Schvalovatel může vždy nařídit vypracování nových Technologických postupů úkonů stanice, popř. jejich změny. Odpovědnost za správnost a aktuálnost obsahu Technologických postupů úkonů stanice má však vrchní přednosta UŽST. 44. Všichni zaměstnanci, u nichž je znalost Technologických postupů úkonů stanice předepsána, musí být s nimi seznámeni a z nich přezkoušeni dříve než jsou zařazeni k samostatnému výkonu služby. Znalost se ověří současně při přezkušování SŘ, potvrzení platí společné. Obdobným způsobem se postupuje i při změnách. Potvrzení o přezkoušení ze SŘ a Technologických postupů úkonů stanice se uloží v příloze 19 k SŘ. 45. Osnova sestavy a pokyny pro zpracování Technologických postupů úkonů stanice jsou uvedeny v kapitole III této služební rukověti, jejíž části a oddíly jsou zpracovány v předepsané úpravě. Při sestavě je třeba dbát i na vztažné směrnice a předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a na technické normy, řídit se příslušnými oborovými normami a předpisy ČD. 46. Články se zpracují stručně a přehledně, necitují se ustanovení norem a předpisů. V případě potřeby vypracování Technologických postupů úkonů stanice se vždy zpracují oddíly v části A, ostatní oddíly se zpracují jen tehdy, pokud jejich obsah řeší činnosti zajišťované ve vlastním obvodu. Část B se zpracuje zpravidla v ŽST s vlakotvorným obvodem, v ostatních ŽST postačí 19

22 ČD SR 11(D) Změna č.3 - Účinnost od zpracování statí označených D.1. Pro pohraniční přechodové stanice se část B - F doplní o ustanovení vyplývající z mezinárodní přepravy. 47. Technologické postupy úkonů stanice se dělí na části, části na oddíly. Oddíly obsahují stati, v rámci nichž jsou uvedeny jednotlivé články. Část se označuje velkým písmenem a na společném řádku se doplní názvem části, taktéž velkými písmeny. Oddíl se označuje velkým písmenem abecedy shodným s písmenem části a pořadovým číslem oddílu v rámci jedné části, za označením se uvede název oddílu. Stať se označuje velkým písmenem abecedy shodným s písmenem části a dvojicí čísel, z nichž prvé je shodné s označením oddílu. Název stati je na společném řádku. Články se označují pouze v případě potřeby, kdy je jejich počet v rámci jedné stati vyšší a při jejich neoznačení se Technologické postupy úkonů stanice stávají nepřehlednými. Pro přehlednost se články v rozsahu jedné stati číslují, případně se označují malými písmeny. 48. Jednotně stanovené označování a číslování statí Technologických postupů úkonů stanice je nutno zachovat i v případě, kdy se vzhledem k místním podmínkám některé stati, případně i celé oddíly podle osnovy, uvedené v kapitole III SR 11(D) (dále jen osnovy), v ŽST nezpracovávají. Při neuvedení textu některých statí se neuvádí ani jejich název a označení, toto označení bude nevyužito. V případě potřeby, vzhledem k odlišnosti místních podmínek v ŽST, lze uvést ustanovení, která nejsou Osnovou předepsána. Tato stať nebo oddíl se zařadí na vhodné místo, pro číslování se použije následné označení příslušného oddílu (stati), které není v předepsané "Osnově" uvedeno. V příloze k části B a C se zpracuje i popis obsluhy typových souprav vlaků. Typové soupravy vlaků představují nejčastěji se vyskytující druhy vlaků, jejichž parametry co do počtu vozů a jejich skladby vycházejí z průměrů dlouhodobého sledování. Při popisu obsluhy není nutné rozvádět všechny činnosti, postačí odkazy na příslušná ustanovení předpisů a norem. 49. Po schválení se předepsanou formou seznámí s Technologickými postupy úkonů stanice všichni zaměstnanci, uvedení v Rozsahu znalostí. Rozdělovníkem určená pracoviště dostanou opis Technologických postupů úkonů stanice. V rozdělovníku se uvede seznam pracovišť, kde jsou uloženy v úplném znění a kde je pouze výtah. Výpravčí a staniční dispečer musí mít na pracovišti úplné Technologické postupy úkonů stanice Neobsazeno 20

23 ČD SR 11(D) Změna č.3 - Účinnost od C. SOUBOR TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ ÚKONŮ (STPÚ) 56. STPÚ stanoví souhrn zásad, povinností a odpovědnosti pro jednotlivé zaměstnance doprovodu vlaku a staniční zaměstnance, při provádění dále uvedených konkrétních úkonů u vlaků ve všech dopravnách D3, železničních stanicích, vlečkách (obecně obvodech ŽST), kde mohou pravidelně popř. i mimořádně vycházet nebo končit vlaky osobní a nákladní dopravy. 57. STPÚ se řídí zaměstnanci doprovodu vlaků, zaměstnanci železniční stanice a DKV při plnění úkonů u vlaků, kde doprovod vlaků tvoří zaměstnanci ČD nebo kde úkony u vlaků provádějí zaměstnanci ČD na základě smlouvy (např. PPS, vlečky, vlaky smluvních dopravců). 58. Dle dále uvedených zásad se zapracovávají STPÚ v příloze č. 29 Staničního řádu ŽST - Soubor technologických postupů úkonů. 59. Příloha č. 29 SŘ obsahuje titulní list, záznam o změnách, text STPÚ dle přílohy č. 4 SR 11(D) a tabulky úkonů pro jednotlivé obvody ŽST, případně další podrobnosti smluvně stanovené. V tabulkách úkonů jsou úkony týkající se staničních zaměstnanců přiděleny konkrétním zaměstnancům, v závislosti na personálním obsazení a přítomnosti jednotlivých zaměstnanců. V ŽST, kde pro rozsáhlost a složitost obvodu nelze dostatečně popsat technologické postupy úkonů pouze uvedením zaměstnanců v příloze č. 29 SŘ a v jednotlivých článcích SŘ, je nutno navíc vypracovat Technologické postupy úkonů stanice dle osnovy stanovené SR 11(D). Určení zaměstnanců k provádění jednotlivých úkonů v TPÚ ŽST a v příloze č. 29 SŘ (STPÚ) musí být vždy v souladu. 60. Na konci STPÚ dle přílohy č.4 SR 11(D) je uveden Soubor technologických úkonů - seznam (dále jen soubor úkonů), kde pod úkony 1 až 15 jsou popsány činnosti, které se mohou vyskytnout. Dále v samostatné tabulce jsou návazně k tomuto souboru úkonů uvedeny zásady pro přidělení činností spojených s odbavením vlaku. Jednotlivé úkony provádějí staniční zaměstnanci, vlakové čety, posunová četa doprovázející vlaky, obsluha vlaků nákladní dopravy, strojvedoucí a vozmistři (vozoví elektrikáři). V případě, kdy zajištění provedení úkonů je závislé na personálním obsazení obvodu ŽST, jsou jednotliví zaměstnanci odděleni lomítkem. Jestliže obvod ŽST je obsazen posunovou četou (vozmistrem) nebo jinými odborně způsobilými zaměstnanci, přísluší provádění jednotlivých úkonů zaměstnancům před lomítkem.v místech a době kdy tito zaměstnanci nejsou obsazeni (přítomni), provádí úkony zaměstnanci uvedení za lomítkem. 21

24 ČD SR 11(D) Změna č.3 - Účinnost od Přílohu č. 29 SŘ STPÚ zpracovává a schvaluje vrchní přednosta UŽST. Vrchní přednosta UŽST zodpovídá za správnost a aktuálnost tabulky úkonů v příloze 29 SŘ. Pro tratě D3 jsou tabulky úkonů uloženy v SŘ sídla dirigujícího dispečera. Zaměstnancům doprovodu vlaku je předepsána znalost STPÚ. Seznámení se s tabulkami úkonů pro jednotlivé obvody ŽST je součástí seznámení zaměstnance s místními a traťovými poměry Neobsazeno 22

25 ČD SR 11(D) Změna č.2 - Účinnost od

26 ČD SR 11(D) Změna č.2 - Účinnost od D. SESTAVA A VYPRACOVÁNÍ SMĚRNIC PRO POSUN NA SPÁDOVIŠTÍCH 71. Směrnice pro posun na spádovištích jsou součástí SŘ jako příloha č. 10. V této příloze se rozvedou a upřesní základní údaje o technickém vybavení, postup při obsluze a poruchách mechanizačních a automatizačních zařízení spádovišť, včetně odchylných ustanovení pro posun na spádovištích ve smyslu čl. 693 ČD D2 a čl. 595 ČD D1. Uvede se především: technický popis spádoviště zásady pro bezpečný posun povolená maximální rychlost při sunutí vozidel, spouštění vozidel a posun s doprovodem (výjimky z ČD D2) používání brzd a zarážek (výjimky z ČD D2) posun s vozidly, která nesmějí přejíždět přes svážný pahrbek zajištění bezpečnosti zaměstnanců při pracovních úkonech na směrových kolejích ve vztahu k posunu na spádovišti např. při technické prohlídce, svěšování vozidel (pokud není uvedeno v Technologických postupech úkonů stanice ) další potřebná místní opatření pro posun na spádovišti, pokud nejsou uvedená v jiných částech SŘ. 72. Popis svážného pahrbku a technických zařízení na spádovišti je uveden v příloze 10 SŘ. Organizace práce a TPÚ na svážném pahrbku jsou popsány v Technologických postupech úkonů stanice. Směrnice pro posun na spádovištích zpracujte přehledně v ucelených tematických celcích. Vzor pro zpracování a uspořádání této přílohy SŘ je uveden v SR 11(D) jako příloha č. 7. O osn+ově a rozsahu zpracování rozhodne příslušné RCP, vždy však musí být zajištěno naplnění článků z předpisů ČD D2, ČD D1 a obsah předpisu ČD 1/D5. E. SESTAVA POKYNŮ PRO OBSLUHU ZAŘÍZENÍ VÝPOČETNÍ TECHNIKY 73. Pokyny pro obsluhu zařízení výpočetní techniky jsou součástí SŘ jako příloha č. 24. Obsahují přehled zpracovávaných úloh výpočetní techniky, rozmístění pracovišť, přehled terminálů, příslušnost a odpovědnost konkrétních zaměstnanců za funkčnost úlohy. Zpracují se v ŽST se složitějšími vazbami při zajišťování provozu úlohy. O nutnosti vypracování Pokynů pro obsluhu zařízení výpočetní techniky (CEVIS, MIS, ISOŘ a další v ŽST zajišťované úlohy) rozhodne příslušné RCP. 24

27 ČD SR 11(D) Změna č.3 - Účinnost od Provozní řády jednotlivých úloh musí obsahovat: a) technické vybavení pracovišť b) personální obsazení c) odpovědnost za pracoviště statutární metodická technická d) stanovený obvod pro zpracování informací e) technologie zpracování dat, způsoby zadávání, výstupy, zabezpečení informací, a to podle jednotlivých typů f) náhradní způsob zpracování g) servisní pracoviště, způsob hlášení poruch V jednotlivých článcích se neopakují shodná ustanovení, při vzájemné vazbě úloh se na ně jen poukáže Neobsazeno. F. SESTAVA TECHNOLOGICKÝCH POMŮCEK KE GVD 81. Současně s přípravou nového GVD se zpracovává v ŽST část dočasné platnosti technologie provozních procesů, tj. Technologické pomůcky ke GVD. Rozsah dokumentů dočasné platnosti zpracovávaných v UŽST včetně počtu výtisků k zaslání na RCP určí zástupce ředitele odboru pro řízení RCP vlastním organizačním opatřením. Výtisk Technologických pomůcek ke GVD musí být vždy uložen u vedoucího směny a na technické skupině UŽST. Technologické pomůcky ke GVD obsahují: a) Plán obsazení dopravních kolejí b) Grafikon provozních procesů stanice c) Plán provozních procesů stanice d) Plán staničních obsluh, plán přechodu vozů e) Výpis z technologických postupů práce f) Technická zpráva ke GVD 25

28 ČD SR 11(D) Změna č.3 - Účinnost od G. PLÁN OBSAZENÍ DOPRAVNÍCH KOLEJÍ 82. Vypracovává se za ŽST, uvedené v seznamu, který vydá RCP. Plán obsazení dopravních kolejí není třeba samostatně zpracovávat pro ty dopravní koleje (kolejové skupiny), které jsou uvedeny v GPPS nebo PPPS. 83. V grafickém vyjádření se zakresluje obsazení kolejí všemi pravidelnými vlaky včetně přestavných jízd. Uvede se i doba pravidelného obsazení jen kolejovými vozidly. 84. Plán obsazení dopravních kolejí schvaluje vrchní přednosta UŽST. H. GRAFIKON PROVOZNÍCH PROCESŮ STANICE 85. GPPS je dokladem, že navržené technologické postupy a technické vybavení ŽST odpovídá požadavkům GVD. Současně je podkladem pro určení plánu přechodu vozů, plánu staničních obsluh a sestavu příručních technologických postupů práce. 86. GPPS je grafické znázornění základních technologických procesů zajišťovaných u vlaků, souprav vozů, případně i u samostatných železničních vozidel v jednotlivých obvodech celé vlakotvorné stanice. Podklady pro sestavu GPPS: grafikon vlakové dopravy plán vlakotvorby a určení směrových kolejí rozvrh pravidelných obsluh připojených vleček, všeobecných nakládkových a vykládkových kolejí a ostatních manipulačních míst v ŽST technologické postupy provozních procesů a v nich určené časové normativy výsledky statistického sledování počtu vozů ve vlacích za předchozí období 87. Grafikon provozních procesů stanice obsahuje: příjezdy nákladních vlaků podle GVD a rozvrhu obsluh manipulačních míst a vleček obsazení kolejí tranzitními vlaky 26

29 ČD SR 11(D) Účinnost od obsazení vjezdových kolejí obsazení spádovišť, (svážného pahrbku, výtažné koleje) obsazení směrových kolejí obsazení výtažných kolejí a staniční skupiny obsazení odjezdových kolejí odjezdy nákladních vlaků podle GVD a rozvrhu obsluh manipulačních míst a vleček místní procesy (obsluha manipulačních míst a vleček) činnost posunovacích lokomotiv Uvedené údaje se vyznačují do pravoúhlé sítě vytvořené z vodorovných a svislých čar (svislé čáry značí čas, vodorovné označují provozní obvody a koleje ŽST). Mimo časovou sít jsou uvedeny následující údaje: a) v záhlaví listu GPPS - název ŽST a nádraží; obvod RCP; počátek platnosti b) na levém okraji GPPS - popis a označení kolejových skupin; provozních obvodů; manipulačních míst a vleček c) na spodním okraji GPPS - jméno zpracovatele a schvalovatele, případně vysvětlení použitých značek odlišných nebo neuvedených v příloze č.5 k SR 11(D). 88. Při sestavě GPPS se postupuje následovně: a) Podkladem pro vypracování sítě' GPPS je uspořádání kolejiště v ŽST, počet manipulačních míst, vleček a posunovacích lokomotiv; vodorovnými čárami jsou vyznačeny obvody pro příjezdy nákladních vlaků, tranzitní koleje, svážný pahrbek (případně i výtažná kolej), směrové koleje, koleje výtažné a koleje staniční skupiny, odjezdové koleje, manipulační místa a vlečky, posunovací lokomotivy, nejzatíženější kolizní body ŽST; svislými čárami se vyznačí časové rozdělení po 10 minutách; výraznějšími vodorovnými čárami se oddělí jednotlivé ucelené obvody ŽST, výraznějšími svislými čarami celé hodiny a nejvýrazněji šesti a dvanáctihodinové období, půlhodiny se vyznačí čárkovaně 27

30 ČD SR 11(D) Účinnost od b) Do sítě se vyznačí příjezdy a odjezdy vlaků podle GVD. Trasy vlaků se zakreslují v řádce příslušného obvodu, u nich se uvede číslo vlaku a v ostrém úhlu časová kóta příjezdu (odjezdu); c) Vypracuje se plán obsazení dopravních kolejí tranzitní skupiny tranzitními vlaky. Dobu obsazení koleje tvoří čas nepřímého obsazení vjezdem vlaku, pobyt vlaku na koleji (čekání na obsluhu, časová norma obsluhy, čekání na odjezd ze ŽST ) a nepřímé obsazení odjezdem; d) Vypracuje se plán obsazení dopravních kolejí vjezdové skupiny a spádoviště, případně výtažné koleje. Dobu obsazení vjezdové koleje cílovým vlakem nebo přestavnou jízdou tvoří nepřímé obsazení vjezdem cílového vlaku nebo přestavné jízdy, čekání na obsluhu po příjezdu, normativ doby obsluhy po příjezdu, čekání na rozřadění, doba vytažení soupravy vozidel do výtažné koleje nebo přísunu spádoviště až do okamžiku uvolnění koleje a zjištění její volnosti. Doba obsazení spádoviště zahrnuje dobu přísunu (vytažení), rozřaďování, stlačování a příp. i sestavy souprav výchozích vlaků (pokud se děje na spádovišti). Zahrnuto musí být i rušení jízdami cílových nebo výchozích vlaků; e) U směrových kolejí, kolejí staniční skupiny a výtažných kolejí se vyznačí obsazení sestavou souprav výchozích vlaků; f) Vypracuje se plán obsazení dopravních kolejí odjezdové skupiny. Obsazení odjezdové koleje se skládá z doby přestavení soupravy vozidel výchozího vlaku ze směrového do odjezdového kolejiště, doby na dokončení sestavy, z čekání na obsluhu, z časové normy na přípravu výchozího vlaku k odjezdu, z doby čekání na odjezd a z doby obsazení vlastním odjezdem. Označuje se doba nástupu hnacího vozidla; g) V části "místní procesy" se znázorňuje obsluha jednotlivých manipulačních míst a vleček. U každé obsluhy se uvede počet přistavených a odsunutých vozů, jejich zbytek a doba posunu na manipulačním místě nebo vlečce; h) Současně s procesy v jednotlivých částech GPPS se vyznačuje i činnost jednotlivých posunovacích lokomotiv (doba na rozřaďování členěná podle jednotlivých operací, doba sestavy souprav, doba obsluhy manipulačních míst a vleček, doba jízdy samot- 28

31 ČD SR 11(D) Účinnost od ných lokomotiv, doba technologických přestávek a příp. i rušení jejich činností). GPPS se vypracuje na dobu platnosti GVD, v ŽST se značným rozsahem činností ve dvou dílech (pro noční a denní směnu). Značky určené pro používání v GPPS jsou uvedeny v příloze č GPPS musí vždy obsahovat: a) obsazení vjezdové skupiny kolejí se zakreslením doby obsluhy souprav po příjezdu b) obsazení spádoviště a směrových kolejí s označením času ukončení shromažďování souprav vozidel času přestavení souprav vozidel na odjezdové koleje trvání obsluhy výchozích vlaků na směrových kolejích, kde přichází v úvahu c) obsazení kolejí odjezdové skupiny se zakreslením doby obsluhy vlaků před odjezdem d) činnost posunovacích lokomotiv pahrbkových, stlačovacích a sestavovacích e) návaznost provozních procesů uvedených v bodech a-d, f) vysvětlení použitých značek GPPS schvaluje vrchní přednosta UŽST. GPPS lze následně vydat jako služební pomůcku pro potřebu provozních zaměstnanců. I. PLÁN PROVOZNÍCH PROCESŮ STANICE (PPPS) 90. PPPS vyhotoví všechny ŽST s vlastní posunovací lokomotivou, které nezpracovávají GPPS. Sestává ze dvou částí, plánu obsazení kolejí a plánů činnosti posunovacích lokomotiv. V plánu obsazení kolejí se mimo dopravní koleje uvedou i důležité manipulační koleje, zejména směrové koleje. Plán činnosti posunovací lokomotivy se zpracuje pro všechny posunovací lokomotivy. Pro každou posunující lokomotivu se uvedou základní údaje o řadě lokomotivy, složení posunovací čety, pracovní době, procentní využití posunovací lokomotivy. 29

32 ČD SR 11(D) Účinnost od Využití posunovacích lokomotiv stanovíme dle vztahu: T tl K l = 100 ( % ) T - (T ul + T rl ) kde T výpočetní doba (trvání směny nebo 1440 min), T tl T ul T rl celková doba práce posunovací lokomotivy (min), celková doba technologických přestávek v práci posunovací lokomotivy kromě prostojů (min), celková doba rušení práce posunovací lokomotivy (min). 91. PPPS se vypracuje v potřebném počtu výtisků, schvaluje jej vrchní přednosta UŽST. J. PLÁN STANIČNÍCH OBSLUH A PLÁN PŘECHODU VOZŮ 92. Plán staničních obsluh stanoví přechod vozů od přijíždějících pravidelných vlaků na obsluhovací jízdy k manipulačním místům z ŽST na vlečky a naopak. Plán přechodu vozů určuje, na které pravidelné nákladní vlaky přecházejí v ŽST tranzitní vozy, dovezené pravidelnými nákladními vlaky. 93. Přednosta ŽST podle místních poměrů určí, pro která pracoviště a v jakém rozsahu se pomůcky zpracují (zda pro všechny pravidelné vlaky nebo jen pro vybrané vlaky). Zpracovává-li se GPPS nebo je-li přechod vozů zřejmý z PPPS a současně tyto dokumenty jsou vydávány jako služební pomůcka pro provozní zaměstnance ŽST, nemusí se plán přechodu vozů zpracovávat. 30

33 ČD SR 11(D) Změna č.3 - Účinnost od K. VÝPIS Z TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ PRÁCE (MANIPULAČNÍ POMŮCKA) 94. Vypracovává se za ŽST se složitými provozními poměry. Rozsah a způsob zpracování stanoví a schvaluje vrchní přednosta UŽST. 95. Pro ŽST se složitými organizačními poměry v osobní přepravě a silnou přepravou cestujících zpracuje UŽST manipulační pomůcku Přehled služeb a úkonů v osobní přepravě. V této pomůcce se upřesní jednotlivé vazby úkonů při odbavení cestujících, uvede se přehled o provozních dobách jednotlivých pracovišť, jejich umístění a případné náhradní poskytování služeb mimo řádnou provozní dobu. Tento přehled bude založen na všech pracovištích, jejichž zaměstnanci přicházejí při výkonu služby do styku s cestujícími a mají povinnost podávat informace o poskytovaných službách. ŽST ve kterých bude zpracován Přehled služeb a úkonů v osobní přepravě určí Odbor osobní dopravy a přepravy GŘ. Rozsah a způsob zpracování stanoví, správnost ověří a schválí kontrolor osobní přepravy Neobsazeno. L. TECHNICKÁ ZPRÁVA KE GVD 101. Technická zpráva je souhrnný a přehledný dokument o základních technických a technologických údajích seřaďovacího nádraží (obvodu), vztahujících se k práci s nákladním vozem a vlakem. Slouží k porovnání možností seřaďovacího nádraží (obvodu) s nároky připravovaného GVD a prokazuje využití jeho výkonnosti. TZ se zpracovává pro ŽST, určené zástupcem ředitele odboru pro řízení RCP, při dodržení zásady, že to jsou seřaďovací stanice se svážným pahrbkem nebo ŽST s výtažnou kolejí, jejichž přepočtený výkon v počtu přivěšených nákladních vozů (které byly rozřazeny podle odvěsů, nikoliv sestaveny z ucelených skupin vozů) činí víc než 300 vz / 24 hod. TZ se zpracovává samostatně pro každý uzavřený seřaďovací obvod (nádraží) minimálně ve třech výtiscích, které se zašlou na RCP ke schválení (vzor tiskopisu TZ uveden v příloze č. 8). Po schválení: výtisk č. 1 se odešle na GŘ O11, výtisk č. 2 zůstane na RCP, výtisk č. 3 se vrátí do UŽST, 102. TZ musí být dokončena ještě před uvedením nového GVD v platnost. 31

34 ČD SR 11(D) Změna č.3 - Účinnost od Titulní list a část 4.2. Porovnání údajů navržené TZ se skutečnými výkony se doplní po ukončení kalendářního roku aktuálními údaji tak, aby TZ mohla být k zaslána ke kontrole na RCP 103. TZ je nedílnou součástí Technologických postupů úkonů stanice a prokazuje potřebný rozsah technických zařízení a početní obsazení čet pro zajištění předpokládaných výkonů TZ uvažuje početní obsazení čet vždy k připravovanému GVD pro období tzv. zatížených dnů v týdnu (zpravidla úterý až pátek). Nezabývá se obsazením čet ve dnech snížených výkonů z důvodů sedla v nakládce o sobotách, nedělích a svátcích. Stanovení nezbytného rozsahu obsazení čet v sedlovém období je nutno řešit místním opatřením. Naopak pro zvládnutí denních výkonů v rozsahu nad průměr uvažovaný TZ se při výpočtech používá koeficient nerovnoměrnosti, který tuto skutečnost zohledňuje a vytváří k tomu potřebnou zálohu Podklady pro zpracování TZ musí vycházet především z GVD, TPÚ, GPPS, systemizace, evidence o práci s nákladním vozem, místních normativů a norem, platných předpisů a nařízení Hodnoty použité ve výpočtech musí být reálné, dostatečně reprezentativní a umožňující spolehlivou kontrolu. Bez zásadních změn technického vybavení nebo v systemizaci ŽST nemůže dojít ani k podstatným změnám TZ Údaje o počtu vozů na vlacích a průměrná délka vozu budou dle možností zjišťovány za sledovací období, které je vymezeno dobou (uvedeno v pořadí dle přesnosti výsledku sledování) : za celý kalendářní rok nebo posledních 6 měsíců platnosti GVD, případně měsíce červen, září, říjen TZ se zpracovává pro pravidelný rozsah GVD s ohledem na technický a technologický stav k začátku platnosti GVD. Jako pravidelný vlak pro uvedení v TZ se považuje vlak, který v týdnu jede dle GVD alespoň třikrát TZ obsahuje pět částí: 1. Vstupní údaje 2. Systemizace dle výkonu 3. Technická zařízení 4. Hodnotící část 5. Zdůvodňující komentář Neobsazeno 32

(Příloha ke smlouvě o styku vzájemně zaústěných drah a o provozování drážní dopravy č. 1228/03-11/3) České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád OPŘ Praha č.j. 100/03-11/3 pro dráhu-vlečku odbočující ve stanici

Více

České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád 343/2005-S RCP Ústí nad Labem č.j...

České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád 343/2005-S RCP Ústí nad Labem č.j... České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád 343/2005-S RCP Ústí nad Labem č.j.... pro dráhu-vlečku odbočující ve stanici DETRANS Děčín Děčín východ 21. 3. 2005 Účinnost od... ing. Vladimír Mládek v.r....

Více

Záznam o změnách. Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen.

Záznam o změnách. Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen. Záznam o změnách Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen. Číslo změny Č.j. Účinnost od Týká se ustanovení článku, příloh

Více

pro dráhu vlečku: VÍNO MIKULOV, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Účinnost od 1.4.2005

pro dráhu vlečku: VÍNO MIKULOV, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Účinnost od 1.4.2005 ( P ř í l o h a ke smlouvě o styk u v z ájemně zaústěnýc h d r ah a p r o v o z o v ání drážní dopravy č. N 3/215-7 3 / 2 0 0 3 ČESKÉ DRÁHY a. s. PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD č. j. 6/2005 16H pro dráhu vlečku:

Více

České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4. N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo)

České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4. N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo) České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4 N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo) Platí od 20.3.2000 2 České dráhy Nálepka čís. 1 Obchodně

Více

Generální ředitel Českých drah v.z. Ing. Petr David, Ph.D. v.r.

Generální ředitel Českých drah v.z. Ing. Petr David, Ph.D. v.r. Č.j.: Věc: České dráhy a.s. Generální ředitelství Nábřeží Ludvíka Svobody 12, Praha 1, 110 15 IČ: 70994226 Zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou oddíl B, vložka 8039

Více

České dráhy V 65 / 1. Předpis. pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel

České dráhy V 65 / 1. Předpis. pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel České dráhy V 65 / 1 Předpis pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel České dráhy ČD V 65 / 1 Předpis pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7. ŽD PD Provozování dráhy Železnice Desná Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing.

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. DODATEK Kvalifikačního katalogu Katalogu prací č.j. 39786/11 - PERS

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. DODATEK Kvalifikačního katalogu Katalogu prací č.j. 39786/11 - PERS Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 DODATEK Kvalifikačního katalogu Katalogu prací č.j. 39786/11 - PERS Společnost České dráhy, a.s. (dále jen

Více

České dráhy, a. s. Jízdní řád 2005 / 2006 RCP Česká Třebová V České Třebové dne 30. března 2006 Č.j.: 650 06 11 / 11 3 VR S R O V A

České dráhy, a. s. Jízdní řád 2005 / 2006 RCP Česká Třebová V České Třebové dne 30. března 2006 Č.j.: 650 06 11 / 11 3 VR S R O V A České dráhy, a. s. Jízdní řád 2005 / 2006 RCP Česká Třebová V České Třebové dne 30. března 2006 Č.j.: 650 06 11 / 11 3 VR Zpracovatel: Horský (hlavní zpracovatel) 9723 25089 : Horsky@ gr.cd.cz Vladař (osobní

Více

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H)

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H) Vzdělávací program profesní kvalifikace Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město SŽDC (ČD) D2 PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

ŽD P2-1. Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s.

ŽD P2-1. Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s. ŽD P2-1 ŽD P2-1 Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s. Účinnost od 1. května 2013 Schváleno ředitelem ŽD

Více

PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY

PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY

Více

TECHNOLOGICKÉ POSTUPY ÚKONŮ STANICE ŽELEZNIČNÍ STANICE. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU Účinnost od: 01. 06. 2005

TECHNOLOGICKÉ POSTUPY ÚKONŮ STANICE ŽELEZNIČNÍ STANICE. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU Účinnost od: 01. 06. 2005 České dráhy, akciová společnost; nábř. L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1; IČO: 70994226 DIČ: 001-70994226 zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 8039 Uzlová železniční stanice

Více

SLUŽEBNÍ PŘEDPISY A POMŮCKY ŽELEZNIČNÍ KN 1 Předpis pro organizování nákladní dopravy dispečerský systém. Sekce TT Provoz

SLUŽEBNÍ PŘEDPISY A POMŮCKY ŽELEZNIČNÍ KN 1 Předpis pro organizování nákladní dopravy dispečerský systém. Sekce TT Provoz SLUŽEBNÍ PŘEDPISY A POMŮCKY ŽELEZNIČNÍ KN 1 Předpis pro organizování nákladní dopravy dispečerský systém Sekce TT Provoz 1 Profesní výpis pro strojvedoucí manipulačních vlaků a výpravčí Nákladní listy

Více

Systém odměňování výkonu. Část A. Část B

Systém odměňování výkonu. Část A. Část B Systém odměňování výkonu Tato příloha upravuje systém odměňování výkonu a podmínky jeho uplatnění. Část A Systém odměňování výkonu na regionální dráze provozované Adwanced World Transport, a.s. Příloha

Více

Centrální vozový informační systém Českých drah

Centrální vozový informační systém Českých drah Centrální vozový informační systém Českých drah Hlavní úloha CEVISu: evidence a sledování pohybu železničních nákladních vozů. evidence vozů ČD a přechodné sledování a evidence vozů cizích železničních

Více

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město SŽDC (ČD) D2 PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP)

Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP) Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP) Semestrální práce z předmětu APG1K 6. 12. 2014 Marek BINKO, TŘD Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Přístup do aplikace...4

Více

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy Metodika zpracování krizových plánů podle 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),

Více

ŽD D3-1. PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ k předpisu pro zjednodušené řízení drážní dopravy pro trať Petrov nad Desnou Sobotín. Vnitřní předpis provozovatele dráhy

ŽD D3-1. PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ k předpisu pro zjednodušené řízení drážní dopravy pro trať Petrov nad Desnou Sobotín. Vnitřní předpis provozovatele dráhy ŽD D3-1 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ k předpisu pro zjednodušené řízení drážní dopravy pro trať Petrov nad Desnou Sobotín Vnitřní předpis provozovatele dráhy Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek

Více

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY NA TRATÍCH LIBEREC - TANVALD - ŽELEZNÝ BROD TANVALD - HARRACHOV SMRŽOVKA - JOSEFŮV DŮL

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY NA TRATÍCH LIBEREC - TANVALD - ŽELEZNÝ BROD TANVALD - HARRACHOV SMRŽOVKA - JOSEFŮV DŮL ČD D40 - Účinnost od 1.4.1999 ČESKÉ DRÁHY ČD D40 PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY NA TRATÍCH LIBEREC - TANVALD - ŽELEZNÝ BROD TANVALD - HARRACHOV SMRŽOVKA - JOSEFŮV DŮL Schváleno rozhodnutím generálního

Více

CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK

CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK Slezské zemské dráhy, o.p.s. CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK Změna č. 1 Schváleno rozhodnutím předsedy Správní rady společnosti SZD, o.p.s. dne 6. 4. 2010 Účinnost od 1. 6. 2010 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Poř. číslo Obsah

Více

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE Z Á H O Ř Í. Účinnost od 01.11.2004

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE Z Á H O Ř Í. Účinnost od 01.11.2004 České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE Z Á H O Ř Í Ing.Pavel Šefčík v.r. Jiří Stejskal v.r. vrchní přednosta dopravní kontrolor UŽST Tábor Schválil: Č.j. 14/2004-11/1 poř.

Více

Přepravní řád dopravce LTE Logistik a Transport Czechia s.r.o.

Přepravní řád dopravce LTE Logistik a Transport Czechia s.r.o. Přepravní řád dopravce LTE Logistik a Transport Czechia s.r.o. účinnost: 01.05.2012 Záznam o změnách 1 Změna Předpis Pořadové číslo Účinnost ode dne Opravil Den Podpis 1 Držitel tohoto tiskopisu je zodpovědný

Více

Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce České dráhy, a.s.

Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce České dráhy, a.s. ČD D2 Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce České dráhy, a.s. Úroveň přístupu B2 ČD D2 Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce České dráhy, a.s. Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

388/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 25. října 2000 o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy

388/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 25. října 2000 o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy 388/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 25. října 2000 o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle 41 odst. 2 k provedení 17 odst. 6 zákona

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 7 ORGANIZACE ZASÍLATELSKÉ FIRMY. JEDNOTLIVÉ ÚSEKY. INFORMATIKA VE FIRMĚ. SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZASÍLATELEM. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology

Více

Průvodce pro nový podej CIM/SMGS (GR CIM/SMGS)

Průvodce pro nový podej CIM/SMGS (GR CIM/SMGS) Comité international des transports ferroviaires Internationales Eisenbahntransportkomitee International Rail Transport Committee Mezinárodní železniční přepravní výbor Průvodce pro nový podej CIM/SMGS

Více

Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady. Č. j.:

Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady. Č. j.: Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady Č. j.: Metodický pokyn pro získání odborné způsobilosti k řízení drážních vozidel na vlečce nebo k řízení lanové dráhy (úplné znění s účinností od

Více

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 Vinohrady crdux003w56j CRDUX003W56J Č. j.: DUCR-5218/12/Jr Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek

Více

SŽDC Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro jízdní řád 2015 - Příloha C

SŽDC Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro jízdní řád 2015 - Příloha C Příloha C Část A Ceny za použití vnitrostátní železniční dopravní cesty regionální dráhy provozované Adwanced World Transport, a.s., pro jízdu vlaku a podmínky jejich uplatnění Cena za použití železniční

Více

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně vydaný na základě článku III., odst. 2b zřizovací listiny Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK ) vydané Ministerstvem kultury ČR 30. 11. 2011. A.

Více

Obchodní podmí nky pro e-shop jí zdní ch dokladů a dopln kovy ch slůz eb JHMD

Obchodní podmí nky pro e-shop jí zdní ch dokladů a dopln kovy ch slůz eb JHMD 1. Všeobecná část Obchodní podmí nky pro e-shop jí zdní ch dokladů a dopln kovy ch slůz eb JHMD 1.1. Platnost, působnost a vymezení pojmů 1.1.1. Tyto obchodní podmínky platí od 24. dubna roku 2015 do odvolání

Více

Podrobnosti o označování písemností a jiných materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti. Stanovení režimu evidence písemností

Podrobnosti o označování písemností a jiných materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti. Stanovení režimu evidence písemností 462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. listopadu 2000 k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění nařízení vlády č.

Více

Smlouva o provozování drážní dopravy na dráze vlečce Vlečková síť OKD, Doprava a.s.

Smlouva o provozování drážní dopravy na dráze vlečce Vlečková síť OKD, Doprava a.s. Obchodní společnost Advanced World Transport a.s., IČ: 47675977, se sídlem Hornopolní 3314/38, 702 62 Ostrava, Moravská Ostrava, (dále jen Advanced World Transport a.s. ) tímto oznamuje, že tento dokument

Více

OHLAŠOVACÍ ROZVRH DKV PRAHA

OHLAŠOVACÍ ROZVRH DKV PRAHA Provozní řád DKV Praha PJ ONJ - Příloha 5-1 - POSTUP PŘI OHLAŠOVÁNÍ NEHODOVÝCH UDÁLOSTÍ: Každý zaměstnanec ČD je ve své pracovní době povinen ihned ohlásit svému bezprostřednímu nadřízenému všechny mimořádné

Více

Katalog povolání. PERs40-A-2010. Katalog prací ČD, a.s. JUDr. Ivo Veselý Ředitel odboru lidských zdrojů 15.9.2010

Katalog povolání. PERs40-A-2010. Katalog prací ČD, a.s. JUDr. Ivo Veselý Ředitel odboru lidských zdrojů 15.9.2010 Katalog povolání Typ interní normy Směrnice Označení PERs40-A-2010 Nahrazuje Katalog prací ČD, a.s. Změna č. - Účinnost od 1.10.2010 Datum vydání Platí do Odvolání Navrhovatel Zpracovatel Ing. Milan Trbušek

Více

(2) Cestující je povinen

(2) Cestující je povinen MINISTERSTVO VNITRA odbor bezpečnostní politiky oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství Praha 19. prosince 2008 Počet listů: 4 Postup strážníka při zjišťování totožnosti osob mladších

Více

Technologie dopravy. Ing. Vít Janoš, Ph.D. Ústav řízení dopravních procesů a logistiky ČVUT v Praze, Fakulta dopravní

Technologie dopravy. Ing. Vít Janoš, Ph.D. Ústav řízení dopravních procesů a logistiky ČVUT v Praze, Fakulta dopravní Technologie dopravy Železniční nákladní doprava Ing. Vít Janoš, Ph.D. Ústav řízení dopravních procesů a logistiky ČVUT v Praze, Fakulta dopravní Osnova přednášky Formy organizace železniční nákladní dopravy

Více

České dráhy, a. s. Předpis. pro tvorbu a distribuci technicko-normativních dokumentů a interních předpisů Českých drah, a. s.

České dráhy, a. s. Předpis. pro tvorbu a distribuci technicko-normativních dokumentů a interních předpisů Českých drah, a. s. České dráhy, a. s. ČD M 1 Předpis pro tvorbu a distribuci technicko-normativních dokumentů a interních předpisů Českých drah, a. s. Úroveň přístupu C Část třetí, kapitola V úroveň přístupu A České dráhy,

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2014 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších

Více

Provozní řád. Příloha č. 7. Řád nocležen.

Provozní řád. Příloha č. 7. Řád nocležen. 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Příloha č. 7 Řád nocležen. Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: Platí od: 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno O12 a č.j Podpis: 1 Změna názvosloví

Více

Katalog povolání. Směrnice PERs40- B-A-2010 Katalog prací ČD, a.s. JUDr. Ivo Veselý Ředitel odboru lidských zdrojů 15. 9. 2010/28.12.

Katalog povolání. Směrnice PERs40- B-A-2010 Katalog prací ČD, a.s. JUDr. Ivo Veselý Ředitel odboru lidských zdrojů 15. 9. 2010/28.12. Katalog povolání Typ interní normy Označení Nahrazuje Směrnice PERs40- B-A-2010 Katalog prací ČD, a.s. Změna č. -1.změna Účinnost od 1.10.2010/1.1.2012 Datum vydání 28.12.2011 Platí do Odvolání Navrhovatel

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

ŽD M-Sm 1 HAVARIJNÍ PLÁN. Účinnost od 1.7.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis:

ŽD M-Sm 1 HAVARIJNÍ PLÁN. Účinnost od 1.7.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: HAVARIJNÍ PLÁN Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing. Pavel Čechák / 3.5.2012 Podpis: ROZDĚLOVNÍK: Držitel verze počet kusů 1. Archiv tištěná a elektronická

Více

Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H)

Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H) Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

Právní předpisy pro pracovní režimy řidičů

Právní předpisy pro pracovní režimy řidičů Právní předpisy pro pracovní režimy řidičů MEZINÁRODNÍ DOPRAVA VNITROSTÁTNÍ Na území EU Mimo území EU DOPRAVA a ve Švýcarsku Ve smluvním státě AETR Ve státě mimo AETR ČR Nařízení Rady EHS Dohoda AETR Vnitrostátní

Více

Pravidla pro poskytování příspěvků na Nové technologie PRAVIDLA

Pravidla pro poskytování příspěvků na Nové technologie PRAVIDLA Pravidla pro poskytování příspěvků na Nové technologie Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) k naplnění svého účelu ve smyslu 2, odst. 1, zákona č. 104/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a po

Více

Kontrolní otázky. O uplatnění veřejného zájmu v oblasti osobní dopravy rozhoduji A. orgány státní správy a samosprávy. B. Ministerstvo dopravy ČR.

Kontrolní otázky. O uplatnění veřejného zájmu v oblasti osobní dopravy rozhoduji A. orgány státní správy a samosprávy. B. Ministerstvo dopravy ČR. Kontrolní otázky Nejdůležitějším právním předpisem pro železniční dopravu je A. zákon o drahách. B. vyhláška, kterou se vydává dopravní řád drah. C. zákon o působnosti drážního správního úřadu na drahách

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obsah směrnice: I. Obecná část II. Vnitřní kontrolní systém III. Řídící kontrola

Více

Číslo 7/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 18. dubna 2014 ISSN 1805-9864

Číslo 7/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 18. dubna 2014 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 7/2014, ročník LXX 18. dubna 2014 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice věci

Více

Pracovní cesta. 42 odst. 1 ZP. 153 odst. 2 ZP. viz 2.1.3. 153 odst. 1 ZP. záznam o provozu vozidla apod.

Pracovní cesta. 42 odst. 1 ZP. 153 odst. 2 ZP. viz 2.1.3. 153 odst. 1 ZP. záznam o provozu vozidla apod. Zákoník práce v kostce 2012 Str. 131 8.2 8.2 Pracovní cesta a podmínky jejího konání Pracovní cesta Pracovní cestou je podle 42 odst. 1 zákoníku práce časově omezená cesta k výkonu práce mimo sjednané

Více

České dráhy. P ř e d p i s. p r o l o k o m o t i v n í č e t y

České dráhy. P ř e d p i s. p r o l o k o m o t i v n í č e t y České dráhy ČD V 2 P ř e d p i s p r o l o k o m o t i v n í č e t y Schváleno rozhodnutím vrchního ředitele divize obchodně provozní dne 8.1.1998 č.j.: 60 796/97- O18 Účinnost od 22.4.1998 ČD V 2 - Účinnost

Více

Hygienické parametry kolejových vozidel

Hygienické parametry kolejových vozidel Hygienické parametry kolejových vozidel Konzultační den 21.4.2011 Ing. J. Hollerová Státní zdravotní ústav Praha Laboratoř pro fyzikální faktory Tel.: 267082684 Email: jhollerova@szu.cz Historie kolejových

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 313 nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 313 nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 313 nákladní pro tratě Prostějov hl.n. Chornice Kostelec na Hané Olomouc hl.n. Senice na Hané Červenka Litovel předměstí Mladeč Platí

Více

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady crdux0041ci8 CRDUX0041CI8 Č. j.: DUCR-12061/12/Jr Metodický pokyn pro získání všeobecné odborné způsobilosti pro vydání licence strojvedoucího (úplné

Více

Dopravní a návěstní předpis. Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 17.12.2012 č.j. 55738/2012-OZŘP

Dopravní a návěstní předpis. Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 17.12.2012 č.j. 55738/2012-OZŘP Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město SŽDC D1 Dopravní a návěstní předpis Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 17.12.2012 č.j. 55738/2012-OZŘP

Více

Opravy (výměnným způsobem), údržba a montáž elektronických rychloměrových. výrobce METRA BLANSKO a.s.

Opravy (výměnným způsobem), údržba a montáž elektronických rychloměrových. výrobce METRA BLANSKO a.s. Příloha č.21 Opravy (výměnným způsobem), údržba a montáž elektronických rychloměrových souprav LTE výrobce METRA BLANSKO a.s. 1. Obecné: 1.1 V DKV Praha PJ Vršovice je vyčleněna skupina zaměstnanců pro

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 10 PŘEPRAVY PLM. TERMINOLOGIE A LEGISLATIVATÝKAJÍCÍ SE NADROZMĚRNÝCH PŘEPRAV. DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY. DOPLNĚNÍ OPORY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

Ing. Jiří Witiska ředitel odboru plánování kapacit (O14) Konference ČD Cargo 2011 Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn, 1. - 3. 11.

Ing. Jiří Witiska ředitel odboru plánování kapacit (O14) Konference ČD Cargo 2011 Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn, 1. - 3. 11. Ing. Jiří Witiska ředitel odboru plánování kapacit (O14) Konference ČD Cargo 2011 Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn, 1. - 3. 11. 2011 1 Obsah prezentace 1. Zásady plánování v rámci EU 2. Proces přípravy

Více

Metodický pokyn č. 2. Kurzy k OZ D-04

Metodický pokyn č. 2. Kurzy k OZ D-04 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Generální ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Metodický pokyn č. 2 Kurzy k OZ D-04 Číslo jednací 36 751/2014-O10 Vydání č. 1 Ukládací znak 20.9

Více

Organizační řád Základní školy Všeruby

Organizační řád Základní školy Všeruby Organizační řád Základní školy Všeruby školy. Organizační řád patří mezi základní dokumenty, které upravují organizaci, řízení a činnost Při zpracování organizačního řádu řed. školy respektuje: platné

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD LETNÍHO STŘEDISKA

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD LETNÍHO STŘEDISKA NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD LETNÍHO STŘEDISKA a SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY HORSKÝCH DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ SKIAREÁL Herlíkovice na základě provozních podmínek areálu, dle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších

Více

Poskytování a účtování cestovních náhrad

Poskytování a účtování cestovních náhrad Poskytování a účtování cestovních náhrad Vnitřní předpis Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č. j. VP-06/2013 Originál: Sekretariát Elektronická verze: Platnost od: 1.1.2013

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2011 V Praze dne 29. června 2011 Částka: 28 O B S A H: Část I. 28. Pokyn generálního ředitele

Více

PLÁNY SPOJŮ. pro dopravu vozů se sběrným zbožím. Schváleno ředitelem Odboru nákladní dopravy a přepravy dne 25.10.2005 (č. j. 61.

PLÁNY SPOJŮ. pro dopravu vozů se sběrným zbožím. Schváleno ředitelem Odboru nákladní dopravy a přepravy dne 25.10.2005 (č. j. 61. PLÁNY SPOJŮ pro dopravu vozů se sběrným zbožím Schváleno ředitelem Odboru nákladní dopravy a přepravy dne 25.10.2005 (č. j. 61.005/05 O21) Platí od 11. 12. 2005 1 Účinnost od 11. 12. 2005 Obsah Záznam

Více

Místní akční skupina Valašsko Horní Vsacko, o.s. Vnitřní předpis č. 03/2012 SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ ÚČETNICTVÍ ORGANIZACE

Místní akční skupina Valašsko Horní Vsacko, o.s. Vnitřní předpis č. 03/2012 SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ ÚČETNICTVÍ ORGANIZACE Vnitřní předpis č. 03/2012 SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ ÚČETNICTVÍ ORGANIZACE V souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb.,

Více

Směrnice akreditovaných činností SAC 9. certifikační orgán dokument revize číslo platnost od: stránka stránek SMĚRNICE

Směrnice akreditovaných činností SAC 9. certifikační orgán dokument revize číslo platnost od: stránka stránek SMĚRNICE 0 1. 2. 2015 1 8 1 OBSAH 1 OBSAH... 1 2 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 2 3 TERMÍNY A DEFINICE... 3 4 ÚVOD... 4 5 SOUVISEJÍCÍ ZÁKONY, NORMY A VYHLÁŠKY... 4 6 POSTUP PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ NÁMITEK/STÍŽNOSTÍ...

Více

Železniční infrastruktura a legislativa

Železniční infrastruktura a legislativa Dopravní infrastruktura a potřeba změny legislativy Poslanecká sněmovna PČR Hospodářský výbor, 27. 2. 2014, 14:00 h Železniční infrastruktura a legislativa Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Univerzita

Více

VNITŘNÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS č. 01/2014

VNITŘNÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS č. 01/2014 ČL. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, NÁZEV SMĚRNICE A ZÁSADY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ 1.1 V souladu s ustanoveními stanov vydává Sdružení rodičů a přátel při uměleckých školách v Opavě se sídlem Nádražní 674/11, 746 01

Více

Odchylná pracovní doba

Odchylná pracovní doba Odchylná pracovní doba Tato příloha stanoví odchylně pracovní dobu zaměstnanců, u nichž se režim pracovní doby řídí zákonem č. 475/2001 Sb., o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců s nerovnoměrně

Více

Číslo 10/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 29. května 2014 ISSN 1805-9864

Číslo 10/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 29. května 2014 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 10/2014, ročník LXX 29. května 2014 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice věci

Více

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Silniční doprava nadále zůstane jedinou živností s názvem: silniční motorová doprava členit se bude

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

Předpis pro provozování drážních vozidel

Předpis pro provozování drážních vozidel Strana: 1 z 19 Předpis pro provozování drážních vozidel Platí od 1.1.2008 Strana: 2 z 19 Zpracovatel Jméno e-mail Podpis Datum Zpracoval Ing. Patrovský Jan patrovsky.jan@azd.cz Ing. Svoboda Jiří lg-svoboda@seznam.cz

Více

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel Výzva a Základní údaje zadávací dokumentace (dále jen ZÚZD) pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou jako VZMR dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen

Více

Směrnice SŽDC č. 100 pro poskytování informací cestujícím ve stanicích a na zastávkách prostřednictvím provozovatele dráhy

Směrnice SŽDC č. 100 pro poskytování informací cestujícím ve stanicích a na zastávkách prostřednictvím provozovatele dráhy Směrnice SŽDC č. 100 pro poskytování informací cestujícím ve stanicích a na zastávkách prostřednictvím provozovatele dráhy Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 20. srpna 2012 č.j.: 24498/2012-OZŘP

Více

ČESKÉ DRÁHY, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU. Změna č. 5 STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE PODBOŘANY. Účinnost od: 1.12.2007

ČESKÉ DRÁHY, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU. Změna č. 5 STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE PODBOŘANY. Účinnost od: 1.12.2007 ČESKÉ DRÁHY, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU Změna č. 5 STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE PODBOŘANY Účinnost od: 1.12.2007 Změna se týká Rozsahu znalosti a článků číslo: 1, 3, 13, 28, 55, 56, 58A, 65A, 75,

Více

Smluvní obchodní podmínky ČD Cargo Plus

Smluvní obchodní podmínky ČD Cargo Plus Smluvní obchodní podmínky ČD Cargo Plus Článek I Všeobecné podmínky 1. ČD Cargo,a.s. (dále jen dopravce nebo ČDC) zařadila do své obchodní nabídky přepravních služeb novou službu komplexního zajištění

Více

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Základní změny (určeno především pro zaměstnance segmentu provozuschopnosti) Úvod k prezentaci Tato prezentace slouží především pro základní seznámení

Více

DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA DĚČÍNA, A. S. PROVOZNÍ ŘÁD AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V DĚČÍNĚ

DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA DĚČÍNA, A. S. PROVOZNÍ ŘÁD AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V DĚČÍNĚ DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA DĚČÍNA, A. S. PROVOZNÍ ŘÁD AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V DĚČÍNĚ - projednáno v představenstvu společnosti Dopravní podnik města Děčína, a. s., (dále jen DpmD) dne 20. 8. 2002 - schváleno

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD

SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Číslo: SR/03/2011 Účinnost od: 6. 5. 2011 Směrnice synodní rady jsou se všemi právy, povinnostmi

Více

Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém. I. Úvodní ustanovení

Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém. I. Úvodní ustanovení Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém I. Úvodní ustanovení 1. Tarif VYDIS - dopravního integrovaného systému (dále jen Tarif VYDIS) stanovuje ceny jízdného a způsob uplatňování jízdného v přepravách

Více

Pokyn. ředitele služby dopravní Policie ČR policejního prezidia

Pokyn. ředitele služby dopravní Policie ČR policejního prezidia Pokyn ředitele služby dopravní Policie ČR policejního prezidia Ročník 2005 dne 21. prosince 2005 Číslo : 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Prohlášení o dráze regionální

Prohlášení o dráze regionální Prohlášení o dráze regionální KŽC, s.r.o., IČO 27210481, se sídlem Meinlinova 336, Praha 9 Koloděje, PSČ 190 16, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 104704 (dále

Více

METODIKA ME 13/06 PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

METODIKA ME 13/06 PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ČEZ DISTRIBUCE SKUPINA ČEZ DRUH DOKUMENTU METODIKA ČÍSLO DOKUMENTU ME 13/06 NÁZEV PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HLAVNÍ ZPRACOVATEL odbor Strategický rozvoj vedoucí odboru 12120000 / Ing. Milan Špatenka

Více

SMĚRNICE KOMISE 2011/18/EU

SMĚRNICE KOMISE 2011/18/EU 2.3.2011 Úřední věstník Evropské unie L 57/21 SMĚRNICE SMĚRNICE KOMISE 2011/18/EU ze dne 1. března 2011, kterou se mění přílohy II, V a VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě

Více

ČESKÉ DRÁHY, a.s. GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ. Čekací doby. a opatření při zpoždění vlaků osobní dopravy. Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín

ČESKÉ DRÁHY, a.s. GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ. Čekací doby. a opatření při zpoždění vlaků osobní dopravy. Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín ČESKÉ DRÁHY, a.s. GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ Čekací doby a opatření při zpoždění vlaků osobní dopravy Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín Platí od 11.prosince 2005 Schváleno rozhodnutím ředitele odboru osobní

Více

České dráhy ČD K 11. Předpis. pro přepravu kurýrních zásilek

České dráhy ČD K 11. Předpis. pro přepravu kurýrních zásilek České dráhy ČD K 11 Předpis pro přepravu kurýrních zásilek v systému ČD - Kurýr České dráhy ČD K 11 Předpis pro přepravu kurýrních zásilek v systému ČD - Kurýr Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Účinnost: od 1.9.2015 Schválila: Bc. Hana Kűfhaberová ředitelka školy 1 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Odborná způsobilost zaměstnanců zařazených na vybraných funkcích v jednotkách HZS podniků a členů vykonávajících službu v JSDH obcí nebo podniků jako svoje zaměstnání v hlavním pracovním poměru ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Více

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992 NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92 ze dne 26. března 1992 o přístupu na trh silniční přepravy zboží uvnitř Společenství na území nebo z území členského státu nebo procházející územím jednoho nebo více členských

Více

Prohlášení o dráze regionální

Prohlášení o dráze regionální Prohlášení o dráze regionální Jindřichohradecké místní dráhy, a. s., IČO 62509870, se sídlem Nádražní 203/II, Jindřichův Hradec, PSČ 377 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

S M Ě R N I C E č. O ROZPOČTU. Obec Žernov, Žernov čp. 112, 552 03 Česká Skalice, IČO 00273295

S M Ě R N I C E č. O ROZPOČTU. Obec Žernov, Žernov čp. 112, 552 03 Česká Skalice, IČO 00273295 Obec Žernov, Žernov čp. 112, 552 03 Česká Skalice, IČO 00273295 S M Ě R N I C E č. O ROZPOČTU Obec: Žernov Adresa: Žernov 112, 552 03 Česká Skalice Směrnici zpracoval: Kropáčková Jitka Směrnici schválil:

Více

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 MÚK Trojice Říjen 2009 Závěrečná zpráva Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 DHV CR, spol. s r.o. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8

Více