Život. Znovuotevření parku Jiřího Holíka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Život. Znovuotevření parku Jiřího Holíka"

Transkript

1 Život 5 6/ /2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Znovuotevření prku Jiřího Holík 1. Znovuotevření prku Jiřího Holík Slovo redkce Zstupitelstvo měst Z činnosti měst MěÚ Mnichovické krmření (9. Ročník) Ldův krj ještě ke Dni Země Z Policie ČR České dráhy Turistické informční centrum j Mteřská škol Zákldní škol Šibeniční vrch Kultur Od nšich básníků spisovtelů Přístv Zvířt kolem nás Něco ohledně zdrví strvy Z Všich dopisů Nše církve Sport Reklmy Dodtky Společenská kronik...35 Slvnostní přestřižení pásky při znovuotevření prku Jiřího Holík strostou měst Ing. Petrem Schneiderem tjemnicí MěÚ Miroslvou Vojtíškovou Prk Jiřího Holík v Mnichovicích se podřil z podpory Evropské unie zrelizovt slvnostně otevřít V pátek 19. červn 2009 od hod. byl v Mnichovicích slvnostně otevřen prk pro všechny lidi. Tento projekt Revitlizce znovuoživení prku J. Holík Loďk Město Mnichovice zrelizovlo z podpory Evropské unie prostřednictvím Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkov MAS Říčnsko. Celkové nákldy n projekt činily ,- Kč z toho 90 % nákldů hrdí EU 10 % Město Mnichovice. Město ve spolupráci s prtnerem Společností pro ktivní rodinu, o. s. provozovtelem Rodinného klubu Přístv uspořádlo slvnostní otevření zábvné kulturní odpoledne pro všechny lidi spojené s občerstvením. Strost měst Ing. Petr Schneider přivítl přítomné v nově zrekonstruovném prku Jiřího Holík Loďk. Ve svém projevu konsttovl, že je velice rád, že se městu Mnichovice podřilo zrelizovt projekt Revitlizce znovuoživení prku J. Holík Loďk, to z velice krátkou dobu. Prvotní záměr myšlenk rekonstrukce prku vzešl v roce 2008 od Společnosti pro ktivní rodinu o. s. v Mnichovicích n zákldě předložené studie Ing. rch. V. Třebické- Tomnové. Město Mnichovice převzlo tuto studii n jejím zákldě zdlo projektovou dokumentci, kterou vytvořil Ing. Peck následně byly učiněny kroky: zprcování žádosti o dotci n zákldě výzvy MAS Říčnsko z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkov podání žádosti v září Projekt měst byl doporučen k finncování 1

2 Život Mnichovic pk následovlo výběrové řízení n zhotovitele prku v dubnu uzvření smlouvy o podpoře smlouvy s vybrným zhotovitelem nyní tedy mohl být prk slvnostně otevřen. Strost měst Ing. Petr Schneider poděkovl touto cestou všem, kteří se o toto dílo zsloužili: Zstupitelům měst Mnichovice z schválení záměru relizce prku, Ing. rch. V. Třebické-Tomnové z vyprcování studie předložení prvotní myšlenky, Ing. Peckovi z projektovou dokumentci, tjemnici Miroslvě Vojtíškové z úspěšné zprcování žádosti o dotci se všemi přílohmi tk, že projekt byl vyhodnocen k finncování MAS Říčnsko Evropskou unií. Relizční firmě CHIC s. r. o. Prh, která rekonstrukci prku provedl, Veřejným službám obce Mnichovice, jehož prcovníci odvedli dobrou práci, n úprvě ploch které nebyly předmětem dotce, nátěry, úklid pomoc při příprvě kce. V neposlední řdě MAS Říčnsko Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu z vyhodnocení nšeho projektu k finncování. Zároveň poděkovl Prtnerovi kce Společnosti pro ktivní rodinu provozovtel Klubu Přístv z mediální podporu projektu příprvu zábvné kce pnu Spíkovi Hostinec U koně, Klokočná, který připrvil občerstvení. Dále pn strost požádl pn Držil, rchiváře kronikáře měst Mnichovice, by přednesl pár slov o osobnosti Jiřího Holík pozvl přítomné občny ke zhlédnutí výstvy k osobnosti Jiřího Holík s názvem Vynálezce moderního štěpování, kterou připrvil pn Držil je od 18. červn instlován ve výstvní expozici informčního centr MěÚ Mnichovice, z což mu pn strost poděkovl. Následovl přednášk o životě díle Jiřího Holík od pn Krl Držil. Potom strost měst pn Ing. Petr Schneider spolu s tjemnicí MěÚ Mnichovice pní Miroslvou Vojtíškovou slvnostně přestřihli pásku pokřtili prk, který byl předán občnům k užívání. I když počsí moc nepřálo, následovlo zábvné odpoledne s kulturním progrmem, který připrvil Společnost pro ktivní rodinu o. s. provozovtel Klubu Přístv. Miroslv Vojtíšková tjemnice MěÚ Mnichovice Slvnostní pokřtění pmátečního kmene s deskou popisující kdo se o obnovu prku zsloužil Strost měst Ing. Petr Schneider při projevu Spolu s Městem Mnichovice PŘÍSTAV vdechovl život zpomenutému prku Město Mnichovice nše občnské sdružení Společnost pro ktivní rodinu, o.s., provozovtel rodinného klubu PŘÍSTAV v pátek společně slvnostně otevřeli nově zrekonstruovný prk J. Holík předli ho veřejnosti do užívání. N pozvné hosty čekl více než dvouhodinový progrm pro děti i dospělé oživený vystoupením mžoretek, chodců n chůdách, klun kouzelník, pn hrmonikáře i ženské kpely divdl Cirkus Žebřík, Herky. Nechybělo ni bohté občerstvení pro velké i mlé. Progrm byl do posledního detilu připrvený jko červnová prty pod letním nebem. Počsí nám všk nepřálo zlomyslně nás nkonec vyhnlo do provizorních krytých prostor, které se nvíc n poslední chvíli měnily, tkže námi pozvní hosté nbyli dojmu, že jsme pro ně připrvili i neočekávnou bojovku. Po lijáku progrm pokrčovl suchou částí v sále, v prku prlelně hrál muzik vystupovli mžoretky chodci n chůdách. Věříme všk, že kždý, koho vrtochy počsí neodrdily, si nkonec progrm užil. Byl to pro nás velký den hodně nám při příprvách záleželo n tom, by to byl neobvyklá kce. Progrm oživil i klun kouzelník všem, kteří jeho vystoupení viděli, chceme jenom doplnit zemi jeho původu. Ano, klun byl oprvdu cizinec přijel ze Špnělsk. I následná výtvrná díln byl neobvyklá. Uskutečnil se díky první přespolní spolupráci s mteřskými centry v Mirošovicích ve Zvánovicích. Obě centr nám půjčil velká rzítk n potisk triček pní Princlová ze Zvánovic nám při smotné dílně i velmi pomáhl. Tvůrčí neobvyklou tmosféru doplňovlo i vystoupení pn Arnošt Sříbrného, který žije ve Švýcrsku kromě svého muzikntského umění nám věnovl i svůj vzácný čs v rámci soukromé návštěvy České republiky. Děkujeme! Zrekonstruovný prk J. Holík si z pohledu všech těch prků hřišť, které vidíme v Prze, není ničím obzvlášť vyjimečným. Vyjimečný je všk jeho příběh to, že u jeho znovuoživení stáli v různých etpách jeho existence dobrovolníci lidé, kteří mu bez nároku n odměnu věnovli svůj čs obrovské úsilí. Jko ztělesnění tohoto fktu přece jenom v něčem vyjimečný rys jsou objekty sochy z proutí, které vznikly před měsícem n výtvrném sympoziu Andělé z větví které jsou v prku instlovány. Věříme, že se prk stne příjemným zákoutím v Mnichovicích bude místem odpočinku, komunitního život her nšich nejmenších. Z podporu kce chceme dále poděkovt společnosti JTC Mnichovice, s.r.o., pní Mrtině Šrámkové, pní Vendule Bendové, pnu Pvlu Rundovi ptronovi rodinného klubu, společnosti Mountfield,.s. Mrtin Linková o.s. PŘÍSTAV 2

3 5 6/2009 Vynálezce moderního štěpřství Pod tímto názvem jsem uspořádl v informčním centru výstvku o mnichovickém rodáku Jiřím Holíkovi (letos uplynulo 375 let od jeho nrození). Výstvk je utvořen n podkldě pátrání někdejšího předsedy Místní orgnizce československého zhrádkářského ovocnářského svzu v Mnichovicích p. Aloise Zemn. Dv roky obětvě sháněl p. Zemn podkldy informce o Jiřím Holíkovi. Jiří Holík se těžce probíjel životem, le proslvil se svými objevy v ovocnářství stl se jedním z nejlepších výzkumníků své doby. Jednoduchost spolehlivost Holíkových objevů způsobil rozvoj štěpřství, které se stlo důležitým objevem. Historie ho všk nezslouženě přešl. Ve středověkých válkách byly po celé Evropě zničeny téměř všechny zhrdy. Největší úpdek nstl v 17. století v dobách třicetileté války. Zhrdy updly, že více než sto let bylo u nás ovoce velkou vzácností. V té době náš rodák Jiří Holík dává zákld novodobému štěpování ovocných stromů. Nový způsob vymyslel vyzkoušel v městě Královec (dnešní Kliningrd). Převážná většin štěpřů v Evropě tehdy roubovl stromy pomocí sekyry. Kmen stromu, tzv. podložku, n kterou se měl roub zchytit, rozštípnul sekyrou do tohoto rozštěpu se vložil roub. Tkové surové zcházení se Holíkovi nelíbilo. Nlezl tři nové způsoby roubování: ) družení, b) sedélkování c) tringulce. Jiří Holík npsl 20 knížek pojednávjících o zhrdnictví. V jednotlivých kpitolách pojednává o sdřství, zhrdních kuchyňských rostlinách, o vinné révě chmelu, dále pk o půdě, jkož i jejím zprcování. Uvádí i mnoho receptů, návodů, prktik dlších pozntků ze zhrdnické péče. V mezinárodním význmu posloužil Jiří Holík svou prcí, svými objevy celému lidstvu. Zslouží si, by byl uveden mezi nšimi velkými pobělohorskými exulnty, kteří proslvili v cizině svým dílem jméno nší vlsti. Jiří Holík, mnichovický rodák, nesmí být zpomenut! Kronikář měst Krel Držil referuje o životě díle nšeho rodák pn Jiřího Holík Kdo chcete poznt dlší podrobnosti o životě díle J. Holík, nvštivte nši výstvku v IC. Výstvu připrvil kronikář měst K. Držil. Byl otevřen v předvečer znovuotevření Prku Jiřího Holík 18. červn Krel Držil kronikář měst Pmáteční kámen Výstv v informčním centru pnel s kopií podpisu Jiřího Holík Dlší účstníci slvnostního otevření prku Skluzvk pro děti Výstv v informčním centru - obrázek skříň s dokumenty 3

4 Život Mnichovic Účstníci slvnostního otevření prku úplně vlevo pn Jiří Bbor, uprostřed Ing. rch. Veronik Třebická-Tomnová, která projekčně připrvil návrh úprvy prku Mžoretky-dorost s velitelkou Uprvené okolí lip v prku Slovo redkce Mlé mžoretky jejich vystoupení Detil z vystoupení mžoretek Vážení občné, V tomto prázdninovém dvojčísle ŽM (č. 5/6) njdete především informce o kcích, které se konly v posledních měsících nebo, které se budou kont během prázdninových měsíců. V turistickém informčním centru zčl výstv o mnichovickém rodáku zkldteli moderního štěpřství pnu Jiřím Holíkovi. Po tomto nšem rodákovi exulntovi ze 17. století byl pojmenován prk v Kunické ulici, který byl v letošním roce obnoven, dne 19. červn slvnostně otevřen. Jk proběhlo otevření prku, kdo všechno se o jeho znovuotevření zsloužil, tk o tom je podrobně referováno v úvodu tohoto čisl ŽM včetně bohté obrázkové dokumentce. Je zde tké podrobně popsán již 9. Ročník Mnichovického krmření, který proběhl 23. květn, ze kterého byl pěkný výtěžek ve výši 140 tisíc Kč. Jsou zde obvyklé rubriky jko Z činnosti měst MěÚ, informce ze zsedání zstupitelstv měst dlší rubriky zjímvosti. ČD informovly MěÚ o uzvření přejezdu n Božkov ve dnech to v rámci prcí n IV. trnzitním železničním koridoru. Kromě toho je ve stejném období uzvřen silnice z Mnichovic přes Vávrov do Strnčic tké z důvodu prcí (výměn mostní konstrukce n podjezdu) n IV. trnzitním koridoru. Je zde tké bohtá sportovní rubrik informující o úspěších nšeho dorostu, žen i mužů, kteří letos hrjí o 3. místo v lize pozemního hokeje. Blíží se období prázdnin dovolených, cestujeme bych povzbudil vylíčení zážitků z cest stručně jsem npsl o své návštěvě v hlvním městě USA ve Wshingtonu DC, kde jsem byl letos v dubnu. Redkce ŽM rád uveřejní příspěvky o Všich cestovních zážitcích. Děkujeme Vám z Váš zájem o ŽM, o dění v nšem městě jeho okolí, pište nám nebo posílejte příspěvky n nši elektronickou dresu: nebo znechte své písemné příspěvky v Turistickém informčním centru. Jménem strosty měst Ing. Petr Schneider, tjemnice pní Miroslvy Vojtíškové, všeho oszenstv MěÚ, turistického informčního centr, nší redkce i jménem svým Vám přejeme hezké prožití letních měsíců především lepší počsí RNDr. Jiří Mreš šéfredktor ŽM Jeden týden ve Wshingtonu DC V letošním roce jsem měl možnost pobýt 2 týdny v USA, z toho jeden týden v jejich hlvním městě ve Wshingtonu DC. Před více než 100 lety moje bbičk odešl vydělávt si peníze n výbvu do USA. Tm z ní přijel její mldší sestr, která tm potom zůstl do konce svého život. Celou tuto dobu jsme si mezi sebou (mezi dlšími genercemi) dopisovli, tkže vlstně kontkty probíhjí ž do součsnosti. Vlstní osobní kontkt byl teprve v roce 1980, kdy k nám přijel její vnuk se svoji ženou (stále přitom vzpomínjí 4

5 5 6/2009 Fotogrfie před Bílým domem ve Wshingtonu DC - tu si musí pořídit kždý, kdo tm přijede Součsný president Brk Obm při sázení stromů úprvě v jednom z wshingtonských prků n přechod železné opony vlkem z Mnichov do Prhy v únoru r. 1980). V r zde n Krlově universitě studovl její prvnuk já sám se dostl prvně do USA v r. 2007, kdy jsem nvštívil mtčin posledního žijícího brtrnce n oslvách jeho devdesátin. Letos jsem se znovu z nimi podívl domluvil jsem se n týdenním pobytu u nich.protože bydlí v Mrylndu cc 30 km od centr Wshingtonu mohl jsem si během tohoto týdne podrobně prohlédnout hlvní město USA Wshington DC. Wshington DC byl vpodsttě zložen cc před 250 lety, je pojmenován po jednom ze zkldtelů USA jejich prvním presidentovi Georgi Wshingtonovi. Je to velice pěkné město plné zeleně, v dubnu, kdy jsem tm byl, tk tm téměř všechno kvetlo. Je to především město federálních vládních úřdů, kongresu USA smozřejmě sídlo president v Bílém domě. Kromě toho je tm řd pmátníku n význmné merické presidenty (Wshington, Jefferson, Lincoln, Roosevelt j.) tké jsou tm válečné pmátníky od války z nezávislost, přes občnskou válku, I. II. větovou válku, válku v Korei Vietnmu. Wshington je nvíc město muzeí, které jsou umístěny podél 3 km dlouhého prostrnství zvného The Ntionl Mll, kde jsou Muzeum letectvi kosmonutiky, Muzeum národní historie, Přírodovědecké muzeum, Indiánské muzeum řd uměleckých muzeí. To co je překvpivé pro nás specielně si pro některé nše lidi je to, že vstup do těchto muzeí i do dlších v okolí je zdrm, to trvle po celý rok - je tm trvlá volná muzejní noc. V USA tedy nemusí být vše z dolry, jk se to zde občs mylně presentuje. Během týdne ve Wshingtonu DC jsem si jej oprvdu mohl projít, jk můžete vidět n přiložených fotkách. Dl jsem tm ještě jednu, n které je jejich součsný prezident Obm při sázení stromů ve Wshingtonu v jednom z jeho krásných prků. Včer ve zprávách byl tké ukázk ze zhrdy Bílého domu, kde první dám M. Obmová zložil zeleninovou zhrádku s dětmi sklízel první úrodu (slát hrášek). Nkonec pozemek u Bílého domu je Pmátník prvního president USA G. Wshington dost velký, bez kontroly se tm pohybují pouze šedé merické veverky. Tto činnost je si mnohem lepší než různé kce řeči nšich zelených, které toto vůbec nezjímá, kteří ni nevědí co je to bioms. Bezpilotní průzkumný letoun v Národním muzeu letectví kosmonutiky Tké se zdá, že se postupně mění politik USA, což nše bývl vlád moc nepozorovl spíše chtěl svoje názory vnucovt USA. Oni tm Bushe Jr. nemohli už cítit, tk ni jeho nástupce z republikánské strny nezvolili. RNDr. Jiří Mreš Bílý dům od jihu Budov Kongresu USA 5

6 Život Mnichovic Zstupitelstvo měst Zstupitelstvo měst Mnichovice n svém zsedání dne schválilo: Závěrečný účet měst Mnichovice z rok 2008 úprvu rozpočtu měst n rok 2009 pod.č. rozpočtového optření 102/2009 vzlo n vědomí: že dle zprávy uditor byly zjištěny dv nedosttky, které byly odstrněny zároveň bere n vědomí stnovisko měst ze dne pod č.j. 644/2009/str. dopis JUDr.Čichovského, který zstupuje vlstníky pozemků Pvl Konrád Dgmr Adrinsenovou, že strost podává zvádějící informce klientům o pozemcích 1279/1,1384/1 1279/9 v.k.ú. Božkov u Mnichovic, že se zde nedá stvět předloženou s tudii nástvby MŠ Mnichovice že dosvdní členky Školské rdy Mgr. Brbor Behrová Ing. rch. Veronik Třebická oznámily ukončení své činnosti nesptřilo pochybení strosty: který musí prvdivě seznámit se skutečností, že je vydán stvební uzávěr n loklitu, kde se ncházejí pozemky 1279/1, 1384/1, 1279/9 v k.ú. Božkov u Mnichovic přijlo: finnční výtěžek z dobročinné kulturní kce Mnichovické krmření, která se uskutečnil , ve výši ,- Kč n zákldě uzvřené smlouvy o spolupráci n zjištění kce 50.MTB Posázvím výtěžek z kce konné ve výši 7 101,-Kč, který bude využit n rezervu Zstupitelstv měst Mnichovice souhlsilo: s rozdělením výtěžku z Mnichovického krmření poskytnutím příspěvku: Mteřská škol v Mnichovicích ,- Kč, Zákldní škol T.G.Msryk v Mnichovicích ,- Kč, Dětský domov ve Strnčicích ,- Kč, Adopce dítěte z Afriky 5 000,- Kč s poskytnutím příspěvku n provoz TJ Slvoj Velké Popovice n rok 2009 ve výši ,- Kč z důvodu poskytnutí ledové plochy v dopoledních hodinách ZŠ Mnichovice bruslení zdrm o školních prázdninách s přijetím dru pozemku prc.č. 1113/3 o rozloze 37 m2 v k.ú. Mnichovice u Říčn od SJM Czechowski René Ing. Czechowská Jiřin do vlstnictví měst z účelem rozšíření komunikce s uzvřením drovcí smlouvy n pozemek prc.č. 1113/3 v k.ú. Mnichovice u Říčn s poskytnutím finnčního příspěvku n služby rné péče pro dítě s těžkým zrkovým postižením s předloženým záměrem odkoupení vyznčených částí pozemku 1289/13 v k.ú. Božkov u Mnichovic od mjitelů SJM Aleše Jndy Gbriely Jndové z nvrhovnou cenu s přijetím dru pozemků prc.č.1076/5 o rozloze 199 m /4 o rozloze 132 m 2 ob v k.ú. Mnichovice u Říčn od spolumjitelů Ing. Vítězslv Kinšt, Ing. Ldislv Mlýnk Mgr. Zdeňky Mlýnkové se zpojením měst Mnichovice do projektu Agend 21 ustnovuje pí. Ing. Mgdlenu Třebickou zodpovědným politikem z proces místní Agendy 21 ve městě Mnichovice s podáním žádosti o dotci v roce 2009 zároveň s uzvřením smlouvy o dílo s firmou RENARDS, s.r.o.n vyprcování žádosti o dotci z příslušného dotčního titulu zároveň schvluje budoucí finnční závzek pro rok 2010 v přípdě úspěšného získání dotce n zteplení výměnu oken v ZŠ T.G.Msryk v Mnichovicích se jmenováním dvou členů Školské rdy: Mgr. Veroniky Antonínové Michl Bláhy pověřilo: příspěvkovou orgnizci měst Veřejné služby obce Mnichovice uzvíráním smluv s právnickými podnikjícími fyzickými osobmi n území měst Mnichovice o přistoupení k systému likvidce tříděného komunálního odpdu příprvou vypsáním nového výběrového řízení n zprcovtele Územního plánu měst Mnichovice zstupitele měst p. Michl Jirásk změnilo: své rozhodnutí ze dne pod č. usn , kdy ve schváleném zvýšení cen vodného stočného s účinností od došlo k chybnému určení výpočtu DPH, místo 9 % bylo počítáno 5%, proto dochází k oprvě výpočtu DPH stnovení schválené ceny uložilo strostovi: zslt Závěrečný účet měst Mnichovice z rok 2008 včetně optření n Krjský úřd Středočeského krje do zjistit vyplcení finnčních příspěvků z Mnichovického krmření 2009 do dle schválených dispozic zstupitelstvem měst uzvřít drovcí smlouvu s mjiteli pozemků prc.č. 1076/5 1172/4 ob v k.ú. Mnichovice u Říčn dle schválených dispozic zstupitelstvem měst uložilo Ing. Třebické: předložit n příštím zsedání zstupitelstv návrh osoby k ustnovení koordinátorem procesu místní Agendy 21 ve městě Mnichovice uložilo ředitelkám MŠ ZŠ: podt zprávu o využití finnčních prostředků z Mnichovického krmření 2009 do Zprávy budou zveřejněny n mnichovickém webu Ing. Petr Schneider strost měst Mnichovice (Výth z usnesení sestvil Mgr. Dgmr Šrámková) Zstupitelstvo měst Mnichovice při zsedání dne 22. červn. Odlev doprv Krel Pátek, Michl Jirásek, Mgr. Jkub Žvejkl, tjemnice MěÚ Miroslv Vojtíšková, strost měst Ing. Petr Schneider, zástupce strosty Ing. Mgdlen Třebická, PhDr. Petr Dvořák Jiří Kučer 6

7 5 6/2009 Vážení spoluobčné, Informce o novém ÚP přináším po mlé odmlce informce o probíhjícím zdání ÚP. Jk si mnozí všimli, město Mnichovice vyhlásilo veřejnou zkázku n zprcovtele nového ÚP, která probíhl od Město obesllo výzvou celkem 9 odborných projekčních knceláří. V rámci celkem přísných poždvků n uchzeče této veřejné soutěže v dném termínu podl nbídku pouze 1 společnost: DHV CR, spol. s r.o, z celkovou cenu Kč. Vzhledem k tomu, že nebylo možné objektivně zhodnotit porovnt nbídkové ceny, zstupitelstvo následně Kdo trochu sledovl jednotlivé volební kmpně nšich prlmentních strn volby smotné, možná se nestčil divit jko já. Nše dvě nejsilnější strny ODS ČSSD již nepovžovly z důležité vysvětlit lidem, co se jejich zástupcům v EP povedlo čeho by rádi dále dosáhli. Místo toho stčilo postvit proti sobě dv nejslvnější muže nší domácí politické scény polepit s nimi všechny billbordy v zemi. Pk tu byly tké strny tkové, jejichž zástupci se nešťstně těsně před volbmi znemožnili smi pk nepomohli ni vtipné videoklipy. Celkově n svém zsedání dne veřejnou zkázku zrušilo uložilo strostovi vyhlásit nové výběrové řízení v souldu se směrnicí 3/2009 zák. č. 137/2006 Sb. Vzhledem k velkému prcovnímu vytížení p. strosty, zejmén v souvislosti s kcí vodovodu Regionu-Jih bylo dne projednáno v zstupitelstvu pověření mé osoby dlším jednáním, vypsáním nového zdávcího řízení n zprcovtele nového ÚP v souldu s výše uvedenými právními předpisy. O probíhjícím řízení Vás budu neprodleně informovt. Více informcí nleznete n Volby do EP mlé zmyšlení se dá říci, že volební kmpně nbrly nový rozměr jsem oprvdu zvědv, čím budeme překvpeni při podzimních prlmentních volbách. Jk to vypdlo v smotných Mnichovicích? Poměrně vysoká volební účst cc 38 % ve srovnání s osttními obcemi okresu Prhvýchod. V rámci Středočeského krje byl průměrná volební účst cc 29 % průměrná volební účst všech krjů cc 28 %. Modří u nás dostli cc 50% všech hlsů. Z nimi Ornžoví s 12% třetí Rudí s téměř 6% hlsů. Zvýšení počtu Zstupitelů Je celorepublikové vítězství ODS překvpivým výsledkem proti výsledku ČSSD v krjských volbách? Já myslím že ne. Možná občny trochu neplánovně zskočil incident s pádem vlády v době nšeho význmného evropského předsednictví. Možná to bylo i více důvodů. Kždopádně výsledek voleb ukázl spokojenost občnů se součsnou politikou jednotlivých strn. Dl prostor k zmyšlení. O jedno bych si vás, vážení občné, dovolil požádt už teď. Přijďte v co největším počtu k podzimním prlmentním volbám. Půjde o hodně. Pomlu se blíží čs, kdy bude nutné rozhodnout o počtu zstupitelů pro dlší volební období. Všechn politická uskupení měl ve svých volebních progrmech jeho zvýšení. Součsný počet je 7. Nově se vedou diskuse o 11, 13 nebo 15členném zstupitelstvu. V přípdě 15-ti členného s rdou obce. Rozhodnutí by mělo pdnout po prázdninách. Zvýšení počtu zstupitelů by nemělo přinést zvýšené provozní výdje. To vše z předpokldu, že se budoucí zástupci vzdjí svých zákonných odměn stejně jko součsní zstupitelé. Jde le především o to, by v zstupitelstvu bylo obsženo širší spektrum politických strn lidí, kteří chtějí udělt něco pro společnou věc. Úkolů je mnoho Z činnosti Měst MěÚ v 7 lidech, z nichž pouze jeden má činnost pro město n hlvní prcovní poměr, se z pomyslného koláče ukrjuje pomlu. Nechť je toto první signál pro všechny strny sdružení. Shánějte ochotné rozumné spoluobčny k nvýšení svých členů. Srovnání okolních obcí (počet zstupitelů/ počet občnů): Bbice... 7/343 Čestlice... 9/483 Herink... 7/79 Hrusice... 8/498 Kmenice... 15/3157 Klokočná... 9/158 Kunice... 11/735 Louňovice... 9/590 Mirošovice... 9/909 Mnichovice... 7/2491 Mukřov... 13/1408 Ondřejov... 15/1096 Popovičky... 7/218 Senohrby... 9/957 Strnčice... 15/1625 Struhřov... 9/614 Tehov... 9/480 Velké Popovice... 15/2027 Všestry... 9/532 Zvánovice... 9/370 Přeji Vám všem hezké dovolené zejmén šťstný návrt. Michl Jirásek Ke svozu tuhého komunálního odpdu Vážení občné, při kontrole nší evidence bylo zjištěno, že někteří občné dosud nejsou přihlášeni k odvozu tuhého komunálního odpdu (dále jen TKO). Upozorňujeme v této souvislosti n pltnost zákon č. 185/2001 Sb. dále n obecně závznou vyhlášku měst č. 4/2007, kterou se stnoví systém nkládání s komunálním stvebním odpdem n území měst Mnichovice která je závzná pro všechny fyzické osoby n území měst, které mjí ve městě trvlý pobyt dále pro osoby, které mjí n území měst ve vlstnictví stvbu určenou nebo sloužící k individuální rekreci. To znmená, že je povinností mjitelů rekrečních objektů likvidovt odpd n území měst nebo obce, kde vlstní nemovitost, ne se mylně domnívt, že si odpd mohou vozit do míst svého trvlého bydliště. N území měst Mnichovice bylo stnoveno zkoupení minimálně 6ks pytlů n likvidci TKO n rok. V přípdě, že bude zjištěno, že není dodržován výše uvedený zákon porušován vyhlášk měst, bude tento přestupek řešen v souldu se zákonem č. 200/1990 Sb. o přestupcích zákonem č. 185/2001 Sb. o odpdech. Vyzýváme proto, byste se do nší evidence urychleně přihlásili zjistili si odvoz popelnic, či zkoupili pytle n likvidci odpdu. Mrt Dvídková z MěÚ Mnichovice 7

8 Život Mnichovic VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ V MNICHOVICÍCH PŘI VOLBÁCH DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU VE DNECH červn 2009 Počet volebních okrsků...4 Počet osob zpsných do výpisu ze stálého seznmu voličů (100 %) Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky (38.3 %) Počet odevzdných úředních obálek (38.2 %) Počet pltných hlsů ve volebním obvodu celkem (38.05 %) Výsledky hlsování: počet hlsů Liberts.cz...10 (1.18 %) Křesťnská demokrtická unie Československá strn lidová...42 (4.94 %) Věci veřejné...29 (3.41 %) Občnská demokrtická strn (49.29 %) Suverenit Kolici tvoří: Strn zdrvého rozumu, POLITIKA (1.41 %) Volte Prvý Blok strnu z sndnou rychlou ODVOLATELNOSTpolitiků státních úředníků přímo občny, z NÍZKÉ dně, VYROVNANÝrozpočet, MINIMALIZACI byrokrcie, SPRAVEDLIVOU NEZKORUMPO- VANOU policii justici, REFERENDA PŘÍ- MOU demokrcii 11 (1.29 %) Sdružení pro republiku Republikánská strn Československ...1 (0.12 %) Česká strn národně socilistická...0 (0 %) Evropská demokrtická strn...45 (5.29 %) Strn Svobodných demokrtů...2 (0.24 %) Demokrtická strn zelených...5 (0.59 %) Česká strn národně sociální...0 (0 %) Národní strn...0 (0 %) SDŽ Strn důstojného život...2 (0.24 %) Humnistická strn...2 (0.24 %) Morvné...0 (0 %) Spojení demokrté Sdružení nezávislých. všichni kndidáti se vzdli kndidtury Liberálové.CZ...0 (0 %) Strn demokrcie svobody...1 (0.12 %) Nejen hsiči živnostníci s učiteli do Evropy Kolici tvoří: Hnutí n podporu dobrovolných hsičů dlších dobrovolníků, Strn drobných živnostníků podniktelů...7 (0.82 %) Komunistická strn Čech Morvy...49 (5.75 %) STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ VAŠE ALTERNATIVA Kolici tvoří: STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ, ALTERNATIVA...35 (4.12 %) Strn svobodných občnů...19 (2.24 %) SNK Evropští demokrté...18 (2.12 %) Blbínov poetická strn...6 (0.71 %) Strn zelených...18 (2.12 %) Korun Česká (monrchistická strn Čech, Morvy Slezsk)...2 (0.24 %) Lidé Politik...0 (0 %) Strn soukromníků České republiky...2 (0.24 %) Zelení...0 (0 %) Dělnická strn...4 (0.47 %) Nezávislí...7 (0.82 %) Česká strn sociálně demokrtická (12 %) Výsledky zprcovl Ivn Kuklová MěÚ Mnichovice Zpráv o činnosti Měst Městského úřdu v Mnichovicích z uplynulé období V měsíci květnu červnu 2009 N MěÚ se uskutečnil orgnizční schůzk ke konání kulturní dobročinné kce Mnichovické krmření. U příležitosti květnových oslv proběhlo z účsti strosty měst kldení věnců k pomníkům pdlých bojovníků z I. II. světové války. Město zdlo objemovou studii n nástvbu MŠ v Mnichovicích z důvodu potřebného rozšíření kpcity MŠ. Konl se pord strosty měst z účsti zstupitelů měst tjemnice. Konly se pordy vedení z účsti strosty měst, tjemnice, vedoucí stvebního úřdu vedoucího veřejných služeb. Zástupci měst MěÚ se zúčstnili konzultční pordy k novele zákon o DPH n finnčním úřdě. Auditorská společnost Bohemi udit s. r. o. předložil městu zprávu o výsledcích hospodření měst z rok MěÚ Mnichovice přijlo n bezpltnou prxi studentky odborných škol n dministrtivní výpomoc. V obřdní síni MěÚ Mnichovice se uskutečnilo vítání nových občánků měst. Město ve spolupráci se ZŠ MŠ Mnichovice osttními sdruženími orgnizcemi pořádlo 9. ročník dobročinné kulturní kce Mnichovické krmření Město převzlo zprávu od Finnčního ředitelství Prh se závěry o provedené finnční cenové kontroly bez nedosttků. N MěÚ Mnichovice se uskutečnilo jednání ve věci reklmcí n vodovodních knlizčních sítích ve městě v rámci záruční lhůty. Město zdlo oprvy komunikcí sfltovým povrchem n zákldě vyhodnoceného poptávkového řízení. 8

9 5 6/2009 Město urgovlo u SÚS Kutná Hor nutnost relizce vodorovného doprvního znčení n státních komunikcích. N MěÚ Mnichovice se uskutečnilo jednání ve věci uzvírky železničního přejezdu jeho oprv včetně objízdných trs doprvních optření. Město provedlo kontrolu komunikcí po relizovných výkopových prcích ve městě. N MěÚ Mnichovice proběhl kontrol mtriční gendy se závěrem bez závžných nedosttků. N MěÚ Mnichovice proběhlo v souldu se zákonem školení prcovníků v oblsti bezpečnosti práce požární ochrny. Strost měst se zůčstnil předstvenstv Svzku obcí Region Jih. Strost měst se zúčstnil otevření nově zrekonstruovné státní komunikce II/508 v úseku ulice Ondřejovská Mirošovická. N MěÚ Mnichovice proběhl kontrol dokumentů k projektu podporovného z EU Revitlizce znovuoživení prku J. Holík Loďk bez nedosttků. Ve stálých volebních okrscích se uskutečnily volby do Evropského prlmentu. Došlo k předání převzetí rekonstrukčních revitlizčních prcí v prku J. Holík. Slvnostně byl otevřen prk pro všechny lidi dokončen projekt podporovný z EU Revitlizce znovuoživení prku J. Holík Loďk. Koncem květn otevřená nová silnice, most chodník u dolního mlýn Uskutečnilo se řádné zsedání Zstupitelstv měst Mnichovice. V obřdní síni MěÚ Mnichovice se konlo slvnostní rozloučení s dětmi z MŠ Mnichovice. Strost měst spolu s tjemnicí popřáli občnce měst k význmnému životnímu jubileu předli jí dárek. Ing. Petr Schneider strost měst Mnichovice Miroslv Vojtíšková tjemnice MěÚ Mnichovice Celkový pohled n rekonstruovnou rozšířenou silnici od křižovtky n Ondřejov Mirošovice (finncovl Středočeský krjský úřd) Nový chodník podle silnice Můstek pro chodce u chráněného černého topolu Nový most přes Mnichovku Nově vyszené lípy Mnichovické krmření 09 Mnichovické krmření 2009 V sobotu 23. květn 2009 se konl trdičně již 9. ročník Mnichovického krmření n Msrykově náměstí v Mnichovicích. Tto kulturní dobročinná kce se kždoročně koná z účelem podpory dětí z Mteřské školy Zákldní školy T.G.M. v Mnichovicích. Letošní ročník opět nše děti chtěly pomoci i jiným dětem, to Dětskému domovu Strnčice Dětem v Africe. Celou kci pořádlo Město Mnichovice ve spolupráci se ZŠ MŠ Mnichovice, hsičským sborem, Společností pro ktivní rodinu o. s., provozovtelem Klubu Přístv, Občnským sdružením ROS, Občnským sdružením Mnichovický Rynek, Občnským sdružením Myšlín tedy jsem, Rockování OS společností Mountfield. Počsí bylo opět velice příznivé, proto výtěžek z celé kce byl oprvdu bohtý. Vytěžilo se celkem , Kč. pokrčování n dlší strně Příprv n Krmření ráno 23. květn n náměstí 9

10 Život Mnichovic Mteřská škol v Mnichovicích přidělené finnční prostředky použije n dekortivní výzdobu ložnic v MŠ n dovybvení zhrdy herními objekty Zákldní škol T.G. Msryk v Mnichovicích n zkoupení pomůcek vybvení technického zázemí pro zkvlitnění výuky pro žáky zákldní školy. Pord u pultu informčního centr Účstníci pochodu Po stopách kocour Mikeše Pohádkové Hrusice přicházejí Pní ředitelk Mgr. M. Erbeková se rdí s děvčty z informčního centr Zkoušk n jednu z her pro děti - sllom s kolečkem 10 Prodejní stánek mteřské školy - prodává pní ředitelk Z vystoupení dětí z mteřské školy v Mnichovicích Dlší prodejní stánky Spokojenost dětských účstníků Trdičně se ve stáncích prodávly knihy, hrčky, domácí pečivo, sldkosti, občerstvení, výrobky od dětí prodej nového zboží od sponzorů. Zákldní škol měl n strosti prodej losů příprvu tomboly. Mteřská škol prodávl výrobky dětí ze školky výborné domácí pečivo. Město Mnichovice zjišťovlo prodej hrček od sponzorů zábory veřejného prostrnství od stánkřů. O b č n s k é s d r u ž e n í Mnichovický Rynek prodávlo stré knihy použité zboží. Občnské sdružení ROS stré hrčky. Společnost Mountfield trdičně prodávl připrvovl ve svém stánku nápoje občerstvení. Připrvený progrm po celý den byl oprvdu bohtý počsí nám opět přálo. Dopolední progrm zčínl soutěžemi pro děti n Msrykově náměstí v Mnichovicích. Pro ty, kteří se zúčstnili n kolech Cesty kocour Mikeše - Pohádkové Hrusice byly uspořádány soutěže pro děti Společností pro ktivní rodinu o. s., provozovtel Klubu Přístv ZŠ Mnichovice. U informčního centr vítli turisty cyklisty Pšík, Mikeš Bobeš. Pro kždé dítě, které se pochodu zúčstnilo, byl v informčním centru připrven sldká odměn. V poledne n Msrykově náměstí letos opět nechyběl dětská moderovná diskoték stánky s občerstvením. Hlvní progrm byl zhájen ve hod. Trdičně v odpoledním progrmu vystoupily děti z MŠ ZŠ Mnichovice, Mirošovice, Struhřov, Jo Jo efekt Alice Brdové, TEAM Gábiny Jirákové. Po tombole s hodnotnými cenmi dále následovl hudební zábvný progrm: hudebně zábvná show Hppy dy TOUR 2009 s vystoupením zpěvák Mrtin Ševčík, imitátor Petr Stebnického, zpěvák Fešák Pín se dvěm

11 5 6/2009 Divácká obec n krmření Tneční tým Gábiny Jirákové Příprvy jedné z kpel Děti dlší účstníci u trkcí tnečnicemi soutěžemi pro diváky. Dále následovlo koncertní vystoupení SMOKIE REVIVAL PRAHA vystoupení českomerické blues-rockové kpely THE CELL USA/CZ se zpěvákem Dvidem Gorem žijícím v Mnichovicích. A n závěr vystoupil nšemu krji známá rocková kpel Projekt 76. Celou kci moderovl opět zkušený moderátor Ing. Miloš Hejný. Město Mnichovice děkuje touto cestou sponzorům bez jejichž přispění by se Mnichovické krmření neuskutečnilo: Poděkování ptří: Hlvním sponzorům : Město Mnichovice Mountfield. s. ROTO Nové Město Winkhus Riffeisen bnk Alltoys AUTO Bbiš Mnichovice Vres Mnichovice. s. Petr Byron ichois + Počítče Říčny Sportovní reál Šibeniční vrch f Tichovský ploty Spolusponzorům: Vinoték Kučerová Trfik Mnichovice Jirsová Jn Trfik nádrží pí Bürgerová FUCHS OIL CORPORATION s. r. o. Dr. Kučer OD Mnichovk Mnichovická relitní kncelář OS Rockování Plzeňský przdroj. s., Pivovr Velké Popovice TJ Slvoj Velké Popovice - zimní stdion Podskláček pní Bulíčková Chovtelské potřeby p. Nikl ČZU školní lesní podnik Kostelec nd Černými Lesy Potrviny p.řejh Stvebniny Šindelář P. Vyskočil oprvn ut Mnichovice Vávr Fjm Potrviny Pogrr Mnichovk p. JUDr. Vldimír Ibl Mnichovice Firm A.S.A. Firm A.S.P. f Prince Oliver KK mso p. Křeček f Knorr Zelenin Richrd Pleier Rádio Blník - mediální prtner Moderátorovi kce Ing. Miloši Hejnému Všem, kteří se n příprvě orgnizci Mnichovického krmření podíleli to zástupcům : Měst Mnichovice, Informčního centr MěÚ, Veřejných služeb obce Mnichovice, Zákldní školy T.G. Msryk v Mnichovicích, Mteřské školy Mnichovice, Hsičského sboru, Společnosti pro ktivní rodinu, provozovtel Klubu Přístv, Občnského sdružení ROS, Občnského sdružení Mnichovický Rynek, Občnského sdružení Myšlín tedy jsem OS Rockování společnosti Mountfield. Dále poděkování ptří všem občnům, kteří jkýmkoliv způsobem přispěli n Mnichovické krmření v podobě drování použitého zboží, knih, či jkoukoliv koupí při návštěvě kce. Z Město Mnichovice: Miroslv Vojtíšková tjemnice MěÚ Mnichovice Čuník Pšík (jink pn učitel Fojtík) se sličnými žčkmi Pne Nováku, děkujeme Rovnou se přiznám, že následující řádky se mi psly moc hezky, čkoliv celý příběh zčl nepříjemným úlekem. No řekněte smi, jké si mohl mít pocity jedn z návštěvnic nedávného Mnichovického krmření, když z reproduktorů n náměstí uslyšel, že někdo nšel její peněženku? Čert vem ty tři tisíce, které v ní byly, řekl si možná, le přijít součsně o všechny osobní dokldy, to by byl průšvih. T pní le měl veliké štěstí. Peněženku nšel - proč to neříci, že jsme n něj hrdí náš mnichovický občn, pn Michl Novák z bytovek U koupdl. Poctivě ji odnesl jedné z členek orgnizčního týmu krmření, která už zjistil, by se i s obshem vrátil v pořádku ke své mjitelce. Šťstný konec příběhu? Ano. Snd zbývá ještě dodt, že firm Mountfield se jkožto trdiční spolupořdtel Mnichovického krmření rozhodl nálezce odměnit. Pnu Novákovi věnujeme pěkný notebook v hodnotě 8 tisíc korun, sdělil ředitelk sekretriátu generálního ředitele Mountfieldu, pní Mrcel Černá. A dodl, že tk poctivých lidí si její firm velice váží Firm Mountfield 11

12 Život Mnichovic Ldův krj ještě ke Dni Země Téměř 600 účstníků kce Čistý Ldův krj se zsloužilo o úklid přírody v okolí obcí, turistických cest cyklostezek. V 10 obcích Ldov krje - v Kmenici, Louňovicích, Mirošovicích, Mnichovicích, Ondřejově, Říčnech, Senohrbech, Struhřově, Velkých Popovicích ve Všestrech - uklízeli dospělí i školáci. Nplnili všechny kontejnery, které sponzorsky přistvily firmy ASP ASA, uklidili i několik černých skládek. Rekord vytvořil Kmenice, kde se kce zúčstnilo 320 dětí ze zákldní školy 20 skutů. Ldův krj, MAS Říčnsko Ekocentrum Říčny děkují všem dobrovolníkům sponzorům, kteří odlehčili přírodě přispěli k tomu, by se všichni v regionu cítili příjemně. Akce byl relizován v rámci mezinárodní kmpně Ukliďme svět. Toto je oficiální krjská správ. I Mnichovice se zúčstnily bylo nás okolo Čistý Ldův krj 30, převážně, díky spolupráci se zákldní školou, tedy děti ze školy. Nsbírli jsme 15 pytlů odpdků n čtyřech trsách, oznčili jsme 3 černé skládky. N závěr ptří nše poděkování pnu Bborovi, který v sobotu neměl problém odpd nložit odvozit. Pytel s nsbírnými odpdy Bylo dobře, že děti viděly, co všechno se dá vyhodit z dům nebo do les. A příští rok nás třeb už bude zse víc! Ing.Mgdlen Třebická, komise životního prostředí rozvoje měst Pohozená bterie Po úklidu v informčním centru Z Policie ČR Účstníci úklidu Tisková zpráv Územní odbor Prh venkov JIH 1) Poškození vozidl před rekreční chtou Dne 1. červn oznámil mjitel osobního motorového vozidl zn. Škod Superb jeho poškození. Předchozího dne ve večerních hodinách zprkovl svůj vůz v ktstru obce Mukřov před pozemkem rekreční chty. Vozidlo řádně uzvřel, uzmkl. Když v šest hodin ráno k utomobilu přišel, zjistil, že zámek levých předních dveří je poškozený, jsou stžen všechn okn z vozu zmizel pánská kožená bund, notebook, sportovní tšk, CD nosiče DVD, nbíječk k telefonu nvigci, dálkové ovládání k rádiu. Celková škod odcizením poškozením činí více než , Kč. 2) Odcizení vozidl zprkovného před obecním úřdem V odpoledních hodinách dne 1. červn zprkovl čtyřicetiletý řidič služební vozidlo zn. Škod Octvi před Obecním úřdem ve Velkých Popovicích. Vzl si dokldy z kufru šel n stvební úřd. Když se z zhrub deset minut vrátil, otevřel kufr zjistil, že mu chybí tšk notebook. V okolí si nevšiml žádné podezřelé osoby, která by se v blízkosti pohybovl. Vozidlo nebylo poškozeno v jeho přední části zůstl nvigce. Škod způsobená odcizením činí více než ,- Kč. 3) Pchtel vykrdl hned dvě vozidl součsně n jednom místě Řidič své osobní motorové vozidlo zn. BMW zprkovl u své rekreční chty 12

13 5 6/2009 v ktstru obce Kliště, v rekreční osdě V Hbři dne 31. květn kolem deváté hodiny večer. Ráno druhého dne při příchodu k vozidlu uviděl rozbité okno prvých předních dveří, kterým prvděpodobně dosud neznámý pchtel vnikl dovnitř odcizil utorádio, část volntu s elektronickým ovládáním irbgem utosedčku. Zjistil tké, že utomobil je nepojízdný, že mohlo dojít i k odcizení součástek z motoru. Tuto skutečnost může potvrdit ž prcovník utoservisu, který vozidlo zkontroluje. Do součsné doby byl škod vyčíslen n více než ,- Kč. Pchtel nezůstl pouze u jednoho vozidl, le stejným způsobem vnikl i do vozu BMW zprkovného opodál. Z druhého utomobilu odcizil tké utorádio. Škod způsobená odcizením činí 8.000,- Kč poškozením 5.000,-Kč. Policisté po neznámém pchteli neustále intenzivně pátrjí. nprp. Štěpánk Ztlouklová nprp. Mrkét Johnová tiskové mluvčí PČR Prh - venkov Tisková zpráv Ochrn rekrečních objektů Návštěvnost rekrečních objektů má v průběhu roku svá neměnná prvidl. Větší intenzit návštěv přichází n jře, kulminuje v létě, by se sklizní zhrdních plodů n podzim zčl slábnout. Objekty se zzimovávjí čeká se opět n jro. Celý tento cyklus se neustále opkuje. A to co se tké neustále opkuje je vloupání do cht jk v zimě, tk v létě. Pchtelé si pk odnášejí většinou elektroniku, potrvinové zásoby, kterých v tomto období bývá n chtách velké množství. Cennosti, které mjitelé nechávjí v chtách, rovněž mizí v nenechvých rukách pchtelů. Ti si rádi vybírjí především odlehlé nezbezpečené objekty, ke kterým se dá dobře zjet utomobilem. Není v silách Police ČR, která má jen omezené možnosti, by uhlídl všechny objekty. Strost o zbezpečení těchto objektů musí mít především jejich mjitelé. Jké mjí možnosti? Jde především o následující rdy optření: Zbezpečte si rekreční objekt především certifikovnými mechnickými zábrnnými prostředky (dokonlý bezpečnostní zámkový systém, zvolněné dveře, mříže, uzmyktelné okenice). Věnujte pozornost zejmén stvebním otvorům (vstupní dveře, okn, verndy) Pro vyšší stndrd ochrny využijte elektronickou ochrnu, přípdně připojení objektu n pult centrlizovné ochrny. Objekt mějte správně pojištěný nejen proti krádeži, le i proti požáru. Nechlubte se před neznámými lidmi mjetkem uloženým v objektu. Pro přípd vloupání si pořiďte fotodokumentci cenných věcí. Poznmenejte si výrobní čísl elektrických přístrojů. Cennější věci rozhodně nenechávejte v rekrečním objektu, le odvezte je do bezpečí. Při pobytu n chtě si všímejte pohybu neznámých osob i ut. I přípdné svědectví je důležitým vodítkem pro práci policie, Nebuďte neteční dnes nvštívil zloděj soused, zítr se to může stát vám! Při podezření z vykrdení zásdně nevstupujte do objektu, neuklízejte po zlodějích věc oznmte neprodleně policii. Vše důležité pro vypátrání odcizených věcí dopdení pchtele oznmte do policejního protokolu. Policie neprovádí pouze represi, le pomocí preventivních návštěv rekrečních oblstí, rozhovorů nvzování neformálních vzthů s chlupáři předchází možné mjetkové kriminlitě. Policisté Územního odboru Prh- venkov prcovníci preventivně informční skupiny Vám přejí hezké léto čs dovolených. nprp. Štěpánk Ztlouklová tisková mluvčí PČR Prh - venkov Tisková zpráv Květnové dny plné sluníčk vylákly n výlet spoustu cyklistů. A to nejen dospělých, le především dětí. Ty svá kol prohánějí nejen n hřištích místech k tomu určených, le pohybují se tké n komunikcích. Velmi čsto jsou tk vidět celé rodiny n kolech lemující krjnice cest. Nejde všk jen o komunikce, kde je provoz motorových vozidel mlý. Cyklisté, to především ti nejmenší, děsí řidiče n těch nejfrekventovnějších nejvytíženějších silnicích. Řidiči mnohdy jen n poslední chvíli cyklisty objíždějí přibrzďují jen těsně z jejich zády. Děti, le i dospělí zpnikří, znejistí dostnou se tk do jízdního pruhu, kde jsou ohroženi. Řidiči se dělí n dvě skupiny. Ti, kteří cyklisty respektují tolerují ty, kteří svou bezohlednou jízdou ohrožují nejen je, le tké sebe osttní účstníky silničního provozu. Je nutno podotknout, že obě strny, cyklisté i řidiči, by měli být k sobě velmi ohleduplní, předvídví svou jízdou se nvzájem neohrožovt. Při střetu vozidl kol čstěji prohrávjí ti slbší - cyklisté. Dne 17. květn v odpoledních hodinách v ktstru obce Psáry Nechánice došlo k doprvní nehodě s cyklistou. Nezletilý chlpec nedl přednost v jízdě, vjel do jízdní dráhy jinému cyklistovi, jedoucímu po hlvní komunikci. Ten ve snze střetu zbránit prudce zbrzdil přepdl přes řídítk, spdl n vozovku zrnil se. Dechová zkoušk provedená u dospělého cyklisty byl negtivní. Chlpec byl doprovázen jedním ze svých rodičů, který mu dávl znmení, kdy komunikci může přejet. Ani tkovéto přípdy nejsou výjimkou. Srážk dvou či více cyklistů je tké velmi nebezpečná dochází k těžkým zrněním účstníků. Koncem dubn ve večerních hodinách v obci Černošice n křižovtce Krlštejnská Fungerov došlo k doprvní nehodě. Cyklist jedoucí po prvém chodníku n jízdním kole při vjíždění n komunikci nedl přednost pětdvcetileté řidičce. T jel po hlvní komunikci s osobním vozidlem zn. Ford. Při doprvní nehodě došlo k lehkému zrnění jedndvcetiletého cyklisty, který byl převezen do pržské nemocnice k ošetření. I zde stčil chvilk nepozornosti, by se cyklist střetl s vozidlem. Škod způsobená n vozidle činí ,- Kč. Třipdesátiletý řidič jedoucí s osobním vozidlem zn. Škod Felicie, který jel ve směru Dobříš Rudná při vjíždění z vedlejší komunikce n hlvní komunikci nedl přednost zlev přijíždějícímu cyklistovi. Jednčtyřicetiletý cyklist jel ve směru Tchlovice Rudná do vozidl nrzil. Svědek této doprvní nehody poskytl zrněnému první pomoc přivoll lékřskou pomoc. Cyklist byl převezen do nemocnice k dlšímu ošetření. Orientční dechová zkoušk provedená u řidiče osobního vozidl ukázl negtivní výsledek. U cyklisty byl proveden odběr krve n zkoušku lkoholu. Aby k nehodách motorového vozidl s cyklistou docházelo co nejméně musí všichni účstníci silničního provozu dodržovt prvidl. Řidiči by si měli uvědomit, pokrčování n dlší strně 13

14 Život Mnichovic že cyklistů v letním období extrémně n silnicích přibude díky dovoleným zesílí tké provoz n komunikcích. Cyklisté jsou tím slbším článkem proto by n svoji bezpečnost měli dbát co nejvíce. Alkohol neptří ni z volnt ni z řídítk kol. Cyklist pod vlivem lkoholu je velmi nebezpečným účstníkem v doprvě. V kombinci se šptným osvětlením kol, úzkou silnicí pod. je jen otázkou čsu, kdy dojde k doprvní nehodě. Rdy pro cyklisty: Jezdi co nejblíže u prvého okrje silnice sleduj pozorně provoz okolo sebe, bys mohl včs zpomlit nebo zstvit před možným nebezpečím Nikdy nejezděte dv vedle sebe, ni dv ne jednom kole. Nevoz ni předměty, které by mohly tebe nebo dlší osoby zrnit. České dráhy Své úmysly dávej njevo včs tkovým způsobem, by je osttní řidiči i chodci správně pochopili. Při kždé změně směru jízdy dej včs zřetelně znmení pží. Před vybočením dolev se nezpomeň ohlédnout. N přechodu pro chodce, zejmén, když odbočuješ vprvo nebo vlevo, dej přednost přecházejícím chodcům. Tm, kde je hustý provoz, veď jízdní kolo rději optrně po chodníku. Respektuj pokyny policistům světelné signály doprvní znčky. Buď ohleduplný k osttním účstníkům silničního provozu. Nezdržuj provoz zbytečně pomlou jízdou nepřekážej osttním řidičům. Při jízdě si vždy chrň hlvu před zrněním cyklistickou přilbou. Z snížené viditelnosti nezpomeň rozsvítit světlo. Oblékej si brevné světloodrážející oblečení. Před kždou jízdou n kole i během jízdy - pltí zákz požívání lkoholických nápojů jko při řízení motorových vozidel. Prvidelně ošetřuj své jízdní kolo dbej zejmén n to, by bylo řádně vybveno mělo v pořádku všechny součásti, které ti umožňují bezpečnou jízdu. Chovej se vždy tk, jk bys chtěl, by se osttní chovli k tobě. Budeš-li všechny tyto zásdy bezpečné jízdy dodržovt, snížíš tk nebezpečí možnosti úrzu, které hrozí nejen tobě, le i osttním účstníkům silničního provozu!!!! nprp. Štěpánk Ztlouklová tisková mluvčí PČR Prh venkov 24. červn byl slvnostně otevřen dlší část rekonstruovného Hlváku, jk se můžete přesvědčit z následujících fotogrfií Lékárn drogerie Schlecker Nové pohyblivé schody n severní část nástupišť Nové prodejny dole v hle u metr Nová informční tbule pojízdné schody n Hlváku 14

15 5 6/2009 Důležitá informce! Město Mnichovice oznmuje tímto, že v termínu od do bude uzvřen železniční přejezd v Mnichovicích z důvodu provádění stvebních prcí n úrovňovém přejezdu - výstvb IV. koridoru ČD. Dále v souvislosti s výměnou mostní konstrukce n železniční trti nd podjezdem silnice přes Vávrov z Mnichovic do Strnčic bude tto komunikce uzvřen ve stejném termínu. Jko důsledek tohoto uzvření dochází ke změně trs utobusů linek č. 489, všechny uvedené linky nepojedou přes Vávrov, le z Mnichovic přímo n Všestry odtmtud k nádrží ve Strnčicích. Mění se tké čsy odjezdu utobusů č. 489, ve směru do Strnčic v tomto směru budou utobusy 489, odjíždět ze všech mnichovických zstávek o 3-4 minuty dříve (n zstávkách jsou vylepeny dočsné jízdní řády). V opčném směru tzn. ve směru ze Strnčic do Mnichovic se čsy odjezdu utobusů nemění. Turistické informční centrum Pojeďme se projet s kolem kolem Prhy Druhý červencový týden se koná již podruhé setkání cykloturistů S kolem kolem Prhy 2009, které pořádá společně Klub českých turistů Středočeská oblst Klub českých turistů Prh ve spolupráci s místními informčními centry. Nelekejte se žádné dvové jízdy v pelotonu. Pořdtelé pro účstníky připrvili n 2500 km trs různých délek pro dálkře, pro pohodáře i pro rodiny s dětmi či dětské kolektivy vyznčili je v cyklompách vydných speciálně pro tuto kci. Trsy vedou po málo frekventovných silnicích po polních či lesních cestách. Jko účstníci si pk jen vyberete vhodnou trsu, přípdně se můžete pordit s pořdteli či utory těchto trs pk už vyrzíte buď smosttně dle mpy itineráře, ve skupince se svými blízkými či ve skupině doprovázené průvodcem. Poznáte n kole trktivní turistické regiony středních Čech i smotné město Prhu. Vyjedete do Ldov krje, do Českého krsu či krje Oty Pvl, nebo vyjedete do krje pod Okoří či n Kldensko projedete krj Protce Čech. Ve čtvrtek zčínáme od 9 do 10:30 hod. v Říčnech n náměstí před informčním centrem. Pojedete mikroregionem Ldův krj, který kromě krásné přírody nbízí mnoho historických kulturních pmátek tké sportovní vyžití. Obzvláště dobré jsou zde podmínky pro cyklisty, protože Ldův krj je protkán znčenými cyklotrsmi, které dohromdy měří téměř 150 km. V tomto krji n vás čeká zvlněná krjin protkná řekou Sázvou, posázená vesničkmi s ldovskými kostelíky, lidovou rchitekturou, průjezdy lesem, silničkmi s výhledy n mlebnou krjinu. Ten kus země mezi Hrusicemi Prhou, nádherný krj, byl celý život mým rájem, mou inspircí. Těmito slovy popsl oblst Josef Ld, který nezpomenutelně výtvrně ztvárnil Hškov Švejk. A kdo by si tké nevzpomněl n černého mluvícího kocourk Mikeše, který s Pepíkem Ševců prožívl svá dobrodružství právě v Ldově rodném krji po jehož stopách se tké můžete vydt. Cíl je pk v Turistickém informčním centru v Mnichovicích, kde můžete znvení cestou posedět občerstvit se. V pohodě pk dojedete zpět do Říčn, nebo můžete použít prvidelné vlky s rozšířenou nbídkou přeprvy kol v půlhodinovém intervlu. Záštitu nd celým srzem převzl primátor hl. m. Prhy MUDr. Pvel Bém hejtmn Středočeského krje MUDr. Dvid Rth. Propozice informce o kci získáte n drese Turistické infocentrum KČT, Fügnerovo nám. 3, Prh 2 e-mil: web: www. kct.cz; tel./fx: ; mobil le tké v Infocentrech v Říčnech či v Mnichovicích. Neváhejte pojďte se projet Ldovým krjem. Ing. Ivn Press předsed orgnizčního štábu Vybrli jsme pro vás tipy z Přehledu kulturních pořdů v Prze n návštěvu vybrných muzeí, glerií, pmátek výstv, ve kterých je v určité dny vstup zdrm: České muzeum hudby, Krmelitská 2/4, Prh 1, bývlý brokní kostel sv. Máří Mgdleny kždý první čtvrtek v měsíci od 10,00 do 18,00 hod Glerie Modern, Msrykovo nábř. 24, Prh 1 Otevřeno denně 10,00 12,00 hod. 13,00 18,00 hod. Výstv: Frntišek Gross Grfik n výstvě bude k vidění n 80 grfických listů, je uspořádán ke stému výročí nrození Frntišk Grosse (od do ) Glerie Royl Dux, Mánesov 7, Prh 2 Otevřeno po pá 14,00 18,00 hod., so + ne 11,00 18,00 hod. Stálá prodejní výstv: Figurální ozdobný porcelán mnufktury Royl Dux Bohemi díl předního českého mlíře, grfik sochře Herbert Kiszy Muzeum hl. m. Prhy, N Poříčí 52, Prh 8 kždý první čtvrtek v měsíci otevřeno do 20,00 hod vstupné pro žáky, studenty seniory zdrm, osttní 1,- Kč Národní glerie v Prze, Stroměstské nám. 12, Prh 1 kždou první středu v měsíci od 15,00 do 20,00 hod (pltí do stálých expozic n výstvy) Národní muzeum, Václvské nám. 68, Prh 1 kždé první pondělí v měsíci Národní zemědělské muzeum Prh, Kostelní 44, Prh 7 pokrčování n dlší strně 15

16 Život Mnichovic Kždou první středu v měsíci je vstup volný od 13,00 do 17,00 hod Náprstkovo muzeum sijských, frických merických kultur, Betlémské nám. 1, Prh 1 kždý první pátek v měsíci od 10,00 do 18,00 hod Plynárenské muzeum, U Plynárny 500, Prh 4 expozice je přístupná po celý rok pouze po předchozím objednání n tel.: nebo Stálá expozice: Počátky vývoj plynárenství v Čechách i ve světě Modely výrobních zřízení plynojemů Stré plynové spotřebiče Stroměstská rdnice sál rchitektů, Stroměstské nám. 1 (4. ptro, vchod přes turistické informce), Prh 1 Otevřeno: Po 11,00 18,00 hod Út ne 9,00 18,00 hod Expozice: Model hl. m. Prhy z konce 20. století, stálá expozice části nového modelu KLUB KLUB KLUB ESKÝCH ESKÝCH TURIST VÁS ZVE KLUB ESKÝCH ESKÝCH ESKÝCH ESKÝCH ESKÝCH TURIST TURIST TURIST TURIST TURIST TURIST VÁS VÁS VÁS VÁS ZVE VÁS ZVE VÁS ZVE ZVE ZVE ZVE n n Celostátní n Celostátní n n n Celostátní srz srz srz cykloturist cykloturist cykloturist 2009 n Celostátní srz srz srz cykloturist srz cykloturist cykloturist cykloturist S SKOLEM KOLEM S KOLEM KOLEM KOLEM PRAHY KOLEM PRAHY PRAHY PRAHY v termínu v termínu v v termínu v ervence ervence 12. ervence 12. ervence 2009 v termínu ervence 12. ervence ervence Prhy v měřítku 1:1000Výstv: Proměny měst stroměstský novoměstský břeh Vltvy (od do ) Uměleckoprůmyslové muzeum v Prze, 17. listopdu 2, Prh 1 kždé úterý od 17,00 19,00 hod Mrtin Burinová Turistické informční centrum Pro p edem Pro Pro p edem p ihlášené p ihlášené ú stníky ú stníky je zjišt no je zjišt no ubytování, strvování doprovodný progrm n eské n eské Pro p edem Pro p edem p edem p ihlášené p ihlášené p ihlášené ú stníky ú stníky ú stníky je je zjišt no je zjišt no zjišt no ubytování, ubytování, strvování strvování doprovodný doprovodný progrm progrm progrm n n eské n eské Pro zem d lské zem d lské univerzit Pro p edem univerzit p edem p ihlášené v Prze p ihlášené ú stníky v Suchdole. Prze ú stníky je zjišt no Pro všechny Pro je zjišt no je pk je p iprveno ubytování, pk p iprveno p es strvování p es km doprovodný cyklotrs km progrm eské n n eské eské zem d lské zem d lské zem d lské univerzit univerzit univerzit v v Prze Prze Suchdole. Prze Suchdole. Pro Pro všechny Pro všechny všechny je je pk je pk p iprveno pk p iprveno p iprveno p es p es p es km km cyklotrs km cyklotrs zem d lské v délkách v délkách od 10 zem d lské univerzit do od do km 141 v univerzit v Prze okolí km v Prhy, okolí v Prze Prhy, v krji Suchdole. Pro v pod krji Oko í pod Pro Oko í všechny je pk n Kldensku, n je pk p iprveno v p iprveno p es cyklotrs krji v Protce krji p es Protce ech, km ech, km cyklotrs v v délkách délkách délkách od od 10 do od do do 141 km 141 km v okolí km v okolí Prhy, okolí Prhy, Prhy, v krji krji pod krji pod Oko í pod Oko í Oko í n Kldensku, n v délkách od 10 do 141 km v okolí Prhy, v krji pod Oko í n Kldensku, v n v krji krji Protce krji Protce v krji Protce ech, ech, Protce ech, ech, v Ldov v Ldov krji ( í nsko v krji délkách ( í nsko od Posázví) 10 do 141 v km krji v okolí v Oty krji Pvl Prhy, Oty (K ivoklátsko Pvl v krji (K ivoklátsko pod Oko í eský n eský krs). Kldensku, krs). v krji Protce ech, v v Ldov Ldov Ldov krji v krji Ldov v Ldov ( í nsko krji ( í nsko krji ( í nsko krji ( í nsko Posázví) ( í nsko Posázví) v Posázví) krji v krji Oty krji Oty v Pvl krji v Oty Pvl krji Oty (K ivoklátsko Pvl (K ivoklátsko Oty Pvl (K ivoklátsko Pvl (K ivoklátsko (K ivoklátsko eský eský eský krs). krs). eský eský krs). krs). krs). Nep ihlášení Nep ihlášení Nep ihlášení zájemci zájemci o ú st, o vyznv i ú st, vyznv i p íznivci p íznivci cyklistiky, se mohou se mohou zú stnit zú stnit i jednotlivého i dne dne Nep ihlášení Nep ihlášení zájemci zájemci zájemci o o ú st, ú st, vyznv i ú st, vyznv i vyznv i p íznivci p íznivci p íznivci cyklistiky, cyklistiky, se se mohou se mohou mohou zú stnit zú stnit zú stnit i i jednotlivého i jednotlivého dne Nep ihlášení dne srzu KLUB srzu využít ČESKÝCH využít tk Nep ihlášení zájemci libovolnou tk z zájemci o ú st, p iprvených z TURISTŮ p iprvených o ú st, vyznv i srzových vyznv i p íznivci cyklotrs p íznivci VÁS svojí cyklistiky, se mohou ZVE ú stí svojí podpo it ú stí se mohou zú stnit podpo it oprávn ný zú stnit i oprávn ný i jednotlivého dne dne dne srzu srzu srzu využít využít využít tk tk libovolnou tk libovolnou z z p iprvených z p iprvených p iprvených srzových srzových cyklotrs cyklotrs cyklotrs svojí svojí ú stí svojí ú stí podpo it ú stí podpo it podpo it oprávn ný srzu oprávn ný poždvek cyklist srzu využít cyklist cykloturist využít tk oprávn ný cykloturist tk n libovolnou z p iprvených bezpe né n bezpe né z p iprvených d stojné d stojné podmínky srzových pro cyklotrs svojí cyklistickou pro svojí ú stí doprvu ú stí podpo it podpo it oprávn ný oprávn ný poždvek poždvek cyklist cyklist cyklist cyklist cykloturist cykloturist cykloturist n cykloturist n bezpe né n bezpe né bezpe né n bezpe né d stojné d stojné d stojné podmínky podmínky d stojné pro pro cyklistickou pro cyklistickou pro doprvu doprvu doprvu cykloturistiku v poždvek R. St í v R. p ijet St í cyklist n p ijet kterýkoli cykloturist n z p iprvených n z p iprvených bezpe né strt : d stojné strt : podmínky pro cyklistickou doprvu cykloturistiku cykloturistiku v cykloturistiku v R. St í R. R. St í v R. p ijet v St í p ijet R. St í n p ijet n St í kterýkoli p ijet n kterýkoli p ijet kterýkoli z n z n p iprvených kterýkoli z p iprvených p iprvených strt : z p iprvených z p iprvených strt : strt : strt : strt : n Celostátní srz cykloturistů 2009 S KOLEM KOLEM PRAHY tvrtek tvrtek 9. tvrtek ervence 9. ervence tvrtek tvrtek ervence 9. ervence tvrtek od 9 do od 10:30 tvrtek ervence 9. ervence 9 do hod 10:30 9. í ny ervence od hod í ny nám stí nám stí (p ed M stským (p ed M stským infocentrem) v cíl do termínu od 9 do od 9 10:30 do do 10:30 hod 10:30 hod 17:00 hod Mnichovice 8. í ny hod í ny 12. í ny nám stí nám stí července nám stí nám stí (p ed (p ed M stským (p ed M stským (p ed M stským 2009 M stským infocentrem) od infocentrem) cíl do 17:00 od 9 do hod 9 do 10:30 10:30 hod hod í ny í ny nám stí nám stí nám stí (p ed M stským (p ed M stským (p ed infocentrem) M stským infocentrem) cíl cíl do 17:00 cíl do do 17:00 cíl hod 17:00 hod cíl do do 17:00 Mnichovice 17:00 hod Mnichovice hod hod Mnichovice nám stí nám stí nám stí (p ed (p ed nám stí nám stí M stským (p ed M stským (p ed M stským infocentrem) (p ed M stským infocentrem) M stským infocentrem) Pátek Pátek 10. Pátek ervence 10. ervence Pátek Pátek ervence 10. ervence Pátek od 9 do od 10:30 Pátek 10. ervence 9 do hod 10: ervence ervence od Beroun hod Beroun (p ed nádržím (p ed Čtvrtek D), cíl 9. D), tmtéž července cíl tmtéž do 17:00 do hod. 17:00 hod. od 9 do od 9 10:30 do do 10:30 hod 10:30 hod Beroun hod Beroun Beroun (p ed od 9 do 10:30 hod (p ed Beroun nádržím (p ed nádržím (p ed nádržím D), D), cíl D), cíl od 9 do 10:30 hod Beroun (p ed nádržím tmtéž D), cíl tmtéž D), tmtéž do cíl do cíl tmtéž 17:00 tmtéž do 17:00 hod. 17:00 hod. do do 17:00 hod. 17:00 hod. hod. Pro předem přihlášené účstníky je zjištěno ubytování, strvování doprovodný progrm n České zemědělské univerzitě v Prze Suchdole. Pro všechny je pk připrveno přes km cyklotrs v délkách od 10 do 141 km v okolí Prhy, v krji pod Okoří n Kldensku, v krji Protce Čech, v Ldově krji (Říčnsko Posázví) v krji Oty Pvl (Křivoklátsko Český krs). Sobot Sobot 11. Sobot ervence 11. ervence Sobot Sobot ervence 11. ervence Sobot cíl do 17:00 hod Mnichovice náměstí od 8 do od 10 Sobot 11. ervence 8 hod do 10 reál 11. ervence hod ervence od ZU reál v ZU Prze v 6 Prze Suchdole 6 (Kruhová hl), cíl hl), tmtéž cíl tmtéž do 18:00 do hod. 18:00 hod. od 8 do od 8 10 do hod do hod reál hod reál ZU reál ZU v ZU v Prze (před Prze 6 Prze Suchdole Městským 6 od 8 do 10 hod reál ZU v Prze Suchdole 6 Suchdole infocentrem) (Kruhová (Kruhová (Kruhová hl), 8 do 10 hod reál ZU v Prze 6 Suchdole hl), (Kruhová cíl hl), cíl tmtéž hl), cíl tmtéž hl), tmtéž do cíl do cíl tmtéž 18:00 tmtéž do 18:00 hod. 18:00 hod. do do 18:00 hod. 18:00 hod. hod. Suchdole v Kruhové hle ČZU n jednotlivých strtech získáte informce o trsách, progrmu, zkoupíte srzové mpy, turistic- N strty N N trs strty se trs m žete se m žete výhodn výhodn doprvit vlky Pátek s vlky rozší enou 10. s rozší enou července p eprvou p eprvou jízdních kol, jezdícími kol, v 30-ti v 30-ti N strty N strty trs strty trs se trs se m žete se m žete m žete výhodn výhodn výhodn doprvit doprvit doprvit vlky vlky s vlky s rozší enou s rozší enou rozší enou p eprvou p eprvou p eprvou jízdních jízdních jízdních kol, kol, jezdícími kol, jezdícími jezdícími v v 30-ti 30-ti N resp. 60-ti resp. minutových 60-ti N strty strty trs intervlech. trs se m žete se m žete výhodn Denní výhodn od Denní strtovné 9 do 10:30 doprvit vlky zhrnuje hod Beroun vlky s rozší enou srzovou s rozší enou p eprvou (před nádržím cyklompu p eprvou s itinerá i jízdních kol, kou známku s itinerá i trs kol, srzu j. trs jezdícími 30-ti v 30-ti v 30-ti resp. resp. 60-ti resp. 60-ti minutových 60-ti minutových intervlech. intervlech. Denní Denní z míst strtu, smolepky cyklosrzu, ú stenský ČD), Denní strtovné strtovné cíl list tmtéž strtovné zhrnuje zhrnuje (dosp lí 17:00 zhrnuje srzovou srzovou 30,- hod. srzovou cyklompu cyklompu s s itinerá i s itinerá i itinerá i trs resp. trs z míst strtu, resp. 60-ti 60-ti minutových intervlech. Denní ú stenský Denní list strtovné (dosp lí K, zhrnuje 30,- senio i K, srzovou senio i d ti do cyklompu s itinerá i d ti 15-ti do let 15-ti 20,- s itinerá i trs trs let 20,- trs z z míst z míst strtu, míst strtu, strtu, smolepky smolepky cyklosrzu, cyklosrzu, ú stenský ú stenský ú stenský list list (dosp lí list (dosp lí (dosp lí 30,- 30,- K, 30,- K, senio i K, senio i senio i d ti do d ti d ti do 15-ti do 15-ti let 15-ti let 20,- let 20,- z míst K ). Ve K ). srzovém Ve z míst strtu, infocentru strtu, v smolepky Prze v Suchdole Prze cyklosrzu, ú stenský v Kruhové v ú stenský list hle ZU hle list (dosp lí ZU n (dosp lí 30,- jednotlivých n 30,- K, K, senio i strtech senio i d ti strtech získáte d ti do získáte do 15-ti 15-ti 20,- let let 20,- 20,- K ). K ). Ve K ). Ve srzovém Ve srzovém srzovém infocentru infocentru v v Prze Prze Suchdole Prze Suchdole Suchdole v Sobot v Kruhové 11. Kruhové Kruhové hle července hle ZU hle ZU ZU n jednotlivých n n jednotlivých strtech Fügnerovo strtech nám. strtech získáte K ). získáte 3, Prh 2, informce o trsách, K ). Ve o trsách, progrmu, Ve srzovém zkoupíte infocentru v Prze srzové v Prze srzové mpy, Suchdole v mpy, turistickou v Kruhové hle známku známku hle ZU srzu ZU n j. srzu n j. jednotlivých strtech strtech získáte získáte získáte informce informce o o trsách, trsách, trsách, progrmu, progrmu, zkoupíte zkoupíte od 8 srzové do 10 srzové srzové hod mpy, reál mpy, mpy, turistickou ČZU v turistickou Prze známku 6 známku známku srzu srzu j. srzu e-mil: j. informce o trsách, o trsách, progrmu, zkoupíte srzové srzové mpy, mpy, turistickou známku srzu j. srzu j. j. Suchdole (Kruhová hl), web: Informce: Informce: Turistické infocentrum K T, K T, Fügnerovo cíl tmtéž nám. do 18:00 3, nám. 120 hod. 3, Prh 00 Prh 2, 2, Informce: Turistické Turistické infocentrum infocentrum K T, K T, K T, Fügnerovo Fügnerovo nám. nám. 3, nám. 3, 1203, Prh 00 Prh Prh 2, 2, 2, e-mil: Informce: e-mil: Turistické infocentrum K T, nám. 3, Prh 2, web: web: K T, Fügnerovo nám. 3, Prh 2, e-mil: e-mil: e-mil: e-mil: web: tel./fx: , mobil N 736 strty web: 754 trs web: 224 e-mil: , mobil se web: můžete 105 web: tel./fx: výhodně doprvit , tel./fx: tel./fx: , , mobil mobil vlky 355, mobil s mobil 754 rozšířenou tel./fx: , mobil přeprvou jízdních kol, jezdícími v 30-ti resp. 60-ti minutových Srz po ádá Srz Srz po ádá K T Prh K T Prh K T St edo eská K T St edo eská oblst oblst pod záštitou pod záštitou Srz po ádá Srz po ádá Srz po ádá K T K T intervlech. po ádá Prh K T Prh K T Prh Denní K T Prh K T strtovné St edo eská K T St edo eská K T St edo eská oblst zhrnuje St edo eská oblst srzo- oblst pod pod oblst záštitou Středočeského pod záštitou pod záštitou záštitou krje MUDr. Dvid Rth primátor hl.m.prhy MUDr. MUDr. Pvl Srz Bém Pvl po ádá Bém hejtmn K T Prh St edo eského K T St edo eského St edo eská krje MUDr. krje oblst MUDr. Dvid pod záštitou primátor Dvid Rth Rth primátor hl.m.prhy hl.m.prhy primátor MUDr. MUDr. hl.m.prhy MUDr. Pvl Pvl MUDr. MUDr. Bém Pvl Bém Pvl Bém Pvl hejtmn Bém Bém hejtmn hejtmn St edo eského St edo eského hejtmn St edo eského krje St edo eského St edo eského krje MUDr. krje MUDr. krje MUDr. Dvid krje Dvid MUDr. MUDr. Dvid Rth Rth Dvid Dvid Rth Rth Rth Nepřihlášení zájemci o účst, vyznvči příznivci cyklistiky, se mohou zúčstnit i jednotlivého dne srzu využít tk libovolnou z připrvených srzových cyklotrs svojí účstí podpořit oprávněný poždvek cyklistů cykloturistů n bezpečné důstojné podmínky pro cyklistickou doprvu cykloturistiku v ČR. Stčí přijet n kterýkoli z připrvených strtů: od 9 do 10:30 hod Říčny náměstí (před Městským infocentrem) vou cyklompu s itineráři trs z míst strtu, smolepky cyklosrzu, účstenský list (dospělí 30,- Kč, senioři děti do 15-ti let 20,- Kč). Ve srzovém infocentru v Prze Informce: Turistické infocentrum KČT, tel./fx: , mobil Srz pořádá KČT Prh KČT Středočeská oblst pod záštitou primátor hl.m.prhy MUDr. Pvl Bém hejtmn 16

17 5 6/2009 Mteřská škol JAK DOPADL ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY (z dopisu Zstupitelstvu Měst Mnichovice ) Mteřská škol Mnichovice Č.j. 306/09 Zstupitelstvo měst Mnichovice Msrykovo náměstí 83 Mnichovice Věc: Vyhodnocení zápisu do mteřské školy n školní rok 2009/2010 Oznmuji Vám, že dne bylo ukončeno rozhodovcí řízení zápisu do mteřské školy n školní rok 2009/2010. Výběr ždtelů se řídil dle předem stnovených kritérií: 1. Předškolák před vstupem do 1. třídy s trvlým bydlištěm Mnichovice 2. Sociální přípd s trvlým bydlištěm Mnichovice poždující celodenní péči, v souvislosti se zákonem o hmotné nouzi nebo n zákldě vyjádření Odboru péče o dítě, splňující podmínku dovršení tří let dítěte k Ždtel s trvlým bydlištěm v Mnichovicích poždující celodenní péči 4. Osttní Počet podných přihlášek byl 71. Počet dětí, které lze přijmout je 35 ( míst ponechná n odvolcí řízení). U prcovnice MěÚ pní Evy Kerbicové bylo provedeno ověření trvlého bydliště ždtelů o přijetí. Rozbor zápisu: Počet ždtelů: 71 Počet ždtelů s trvlým bydlištěm: 70 Ždtel s jiným bydlištěm: 1 Přijto: 31 dětí + 4 budou přijty po odvolcím řízení Nepřijto: 4 děti pro nesplněná kritéri (trvlé bydliště, celodenní péče, dovršení věku tří let k 31. srpn u soc. přípdu + poždovné dokldy) 32 dětí pro nedosttek míst v mt. škole (z toho 12 dětí dvouletých) Ždtelé o přijetí do mteřské školy měli možnost vyjádřit se k podkldům rozhodovcího řízení dle 36 odst. 3 zákon 500/2004Sb., správní řád v budově mteřské školy ve dnech Odvolání podlo do dnešního dne 16 ždtelů. Tto odvolání budou odeslán n KÚ Středočeského krje po vypršení dné lhůty dne Předpokládný počet dětí, které nstoupí do 1. třídy ZŠ v roce 2010/2011 je 34 dětí. Z výsledku zápisu pro školní rok 2009/2010 je vidět nutnost otevření dlší třídy. Mgr.Alen Hybešová ředitelk MŠ To jsme my BERUŠKY nejmenší z nší školky To koukáš kozo co? Kdo se n tebe přišel podívt? Mteřská škol děkuje pní S. Rovenské z metodickou pomoc vedení při nácviku kondičního cvičení dechu pomocí hry n flétnu ve třídě Sluníček z hudební doprovod při besídce ve Sluníčkové Motýlkové třídě. M. Rovenskému z trdičně pěkný hudební zážitek, který pro nás připrvil se svým flétnovým souborem Hrpyje z uvedení nšich dětí do svět hudby fntsie. Po úspěšném loňském nácviku strodobého tnce Dřeváčky, přišel letos n řdu dlší tnec zvný Brnle, při kterém se nši mlí neposedové proměnili v zámecké pní rytíře. Děkujeme z pěkný nápditý způsob, jk děti nenásilně přivést k pní Hudbě. Mgr. Alen Hybešová ředitelk MŠ Až budu velký budu tké tkhle hrát - jko Mirek Rovenský s hrpyjemi Tnčime Brnle Optrně hldíme čerstvě vylíhlou kchničku To je krásně špinvé 17

18 Život Mnichovic Zákldní škol MNICHOVIČTÍ PRVŇÁCI NA MINISTERSTVU ŠKOLSTVÍ? O nšem čtenářském projektu jsme všechny již informovli. Ale tentokrát se chceme pochlubit. Jen trošku, protože víme, že vythování je věc nepěkná, le zdrvého sebevědomí je třeb. Z práci v projektu jsme byli oceněni pěknou knihou (mnozí z nás již velký kus přečetli). Ale to není vše! Protože jsme šikulkové nše práce se orgnizátorům projektu líbil, pozvli nás n slvnostní předání nšich odměn n Ministerstvo školství, mládeže tělovýchovy do Prhy (spolu s dětmi z dlších dvou škol). Ještě než jsme v tu správnou hodinu dorzili n tu správnou dresu, stihli jsme si prohlédnout krásy stré Prhy přesvědčit se, že po bsolvování první třídy umíme kromě čtení, psní, počítání i mnoho dlších věcí. Npř. pěkně se chovt v doprvních Nši prvňáci n ministerstvu školství, mládeže tělovýchovy prostředcích, dokonce jsme pustili sednout strou pní, umíme pozorovt věci kolem sebe sledovt různé souvislosti, slušně stolovt (po předání knížek byl ministerský rutík ), ocenit umění práci druhých (součástí slvnostního progrmu bylo vystoupení dětského folklorního souboru) Z celoroční spolupráci ptří velký dík i nšim rodičům! Bez spolupráce mezi školou rodinou by si nše první tříd nebyl tkovou, jkou je. Přikládáme i pár obrázků z té slávy věříme, že tkto úspěšně, rdostně s ndšením budeme pokrčovt i v dlších letech nší školní docházky. MNICHOVIČTÍ PRVŇÁCI ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÝCH ROČNÍKŮ Je již n nší škole trdicí, že konec červn je zsvěcen deváťákům obhjobám jejich závěrečných prcí, n nichž prcovli celý školní rok. Co jsou to závěrečné práce proč je nši deváťáci musí psát? Tyto práce by měly být vyvrcholením zákldního vzdělávání. Žáci mjí příležitost ukázt, co se z devět let povinné školní docházky nučili. Ve své závěrečné práci prokzují nejen úroveň hloubku myšlení (kompetence občnská), le tké schopnost třídit zprcovávt informce (kompetence k učení), vyspělost jzykového vyjdřování v písemné i ústní podobě (kompetence komuniktivní) dovednosti, s jkými zvládjí informční technologie (kompetence prcovní). Tém závěrečné práce si žáci volí s přihlédnutím ke svým zájmům, zálibám či k budoucí profesní orientci. Vyprcování ZP bylo pro všechny žáky povinné, stejně jko prezentce práce před komisí veřejností. Vzhledem k tomu, že všechny práce jejich prezentce měly velmi slušnou úroveň, která odpovídá poždvkům kldeným n žáky zákldní školy ( u některých prcí dokonce i poždvkům kldeným n žáky středních škol), jsme se ujistili, že myšlenk závěrečných prcí je smysluplná že není důvod v této trdici v příštích letech nepokrčovt. Jn Velebová Obhjob jedné ze závěrečných prcí deváťáků SPORTOVNÍ OLYMPIÁDA V KUNICÍCH Ve čtvrtek se nši žáci zúčstnili sportovní olympiády v Kunicích. Soutěžili v minikopné vybíjené, přehzovné mnoh tletických disciplínách s žáky z Velkých Popovic, Mirošovic Strnčic. Výsledky míčových her jsou pro nši školu potěšující - žáci ročníku zvítězili v minikopné, děvčt ročníku porzil své protivnice ve vybíjené, v přehzovné obsdili nši žáci druhé místo. Tké v tletických disciplínách jsme se umístili dobře. Žáci prvního stupně soutěžili v kombinci běh-skok do dálky hod. Chlpci v ktegorii tříd obsdili druhé (Jroslv Šulc) třetí (Jn Roj) místo. V ktegorii tříd se n celkovém prvním místě umístil Tomáš Vodenk. V ktegorii tříd dívky všechny překvpil svým vítězstvím Terez Chlupová. Tké žáci druhého stupně obsdili v tletických disciplínách všechn přední míst. V běhu n 50 metrů se chlpci v ktegorii třídy umístili v pořdí Jn Roun (1. místo), Tomáš Plček (2. místo), Mrtin Petrák (3. místo) Dvid Riedl (4. místo). Děvčt v ktegorii třídy obsdil druhé ž páté místo v pořdí Kteřin Vodenková, Ann Vnčurová, Terez Šimůnková Elišk Procházková. První míst obsdili i žáci tříd - chlpci Josef Fousek Lukáš Synek se umístili n prvních dvou místech, dívky osdily první tři míst v pořdí Monik Šrámková, Jiřin Mldá Dgmr Drbohlvová. Ve skoku do dálky nás reprezentovli chlpci v ktegorii třídy Plček (1. místo), Roun (2. místo), Riedl (3. místo) Petrák (4. místo) v ktegorii třídy Synek (1. Místo), Knotek (2.místo). V ktegorii chlpci tříd v hodu kriketovým míčkem brvy nší školy obhájili Plček (1. místo), Roun (2. místo), Kprálek (3. místo) Riedl (4. místo), v ktegorii dívky tříd nás prezentovly Kristýn Dundychová (1. místo), Ann Vnčurová (3. místo) Terez Šimůnková (4. místo), v ktegorii dívky tříd se n prvním druhém místě umístily Kristin Chrástná Jiřin Mldá. Všem, kteří nši školu reprezentovli, děkujeme přejeme jim mnoho dlších sportovních úspěchů. Jn Velebová 18

19 5 6/2009 Výsledky meziškolních soutěží V měsíci květnu žáci ze zákldních škol v nšem okolí poměřili svoje znlosti, dovednosti či fyzičku v několik soutěžích. Pro učitele, kteří žáky doprovázeli, to byl příležitost, jk si vyměnit své zkušenosti či předt dobré nápdy. Vzájemné seznámení nvázání spolupráce mezi dětmi i dospělými je hlvním cílem těchto sportovních či vědomostních utkání. PŘÍRODOVĚDNÁ SOUTĚŽ NATURA Velké Popovice, TŘ KAMENICE VELKÉ POPOVICE MNICHOVICE (Brbor Miklánková) 7. TŘ VELKÉ POPOVICE KAMENICE 8. TŘ KAMENICE VELKÉ POPOVICE 9. TŘ KAMENICE VELKÉ POPOVICE SOUTĚŽ V ANGLIČTINĚ Velké Popovice, TŘ 1. VELKÉ POPOVICE 2. STRANČICE 3. STRANČICE 4. MNICHOVICE (Terez Hoštičková) 5. MNICHOVICE (Kteřin Vodenková) 6. VELKÉ POPOVICE 7. VELKÉ POPOVICE 8. STRANČICE 9. MNICHOVICE (Dvid Riedl) TŘ 1. KAMENICE 2. MNICHOVICE (Terez Klímová), VELKÉ POPOVICE, KAMENICE 3. MNICHOVICE (Mrtin Knotek) 4. KAMENICE 5. MNICHOVICE (Ntálie Lemosová), VELKÉ POPOVICE Úspěšnost nšich žáků při přijímcím řízení n střední školy N zákldě vykonání přijímcích zkoušek hodnocení n vysvědčení v ročníku byli žáci Zákldní školy T. G. Msryk Mnichovice přijti k dlšímu vzdělávání v těchto typech škol: gymnázium z 5. ročníků 9 střední školy s mturitou odborné učiliště z 9. ročníků Z výše uvedených čísel vyplývá jsná převh mturitních oborů. Věřme, že žáci vybrné studijní obory nejen dobře zhájí, le i úspěšně dokončí. Mgr. Mrcel Erbeková, ředitelk školy Šibeniční vrch Šibenice skončil, léto zčíná Pozornější obyvtelé Mnichovic okolí si všimli, že šibenice, umístěná od roku 2002 nd lyžřským svhem reálu, je minulostí. Čsto jsme dotzováni n důvod tohoto kroku. Není rozhodně jediný: Některé mminky nás žádli, bychom tu věc odstrnili, neboť neví, jk dětem vysvětlit účel tkového zřízení. Agentur, zstupující náš reál v tuzemském cestovním ruchu zse žádl změnit logo se šibenicí vyhlíželo příliš morbidně to prý opět odrzuje rodiny s dětmi. Nepopírám, že k odstrnění mne vedli i důvody ryze osobní, le ten hlvní zní: N místě šibenice bude prodloužen sjezdovk tedy i lyžřský vlek, jehož celková délk bude od listopdu činit již čtvrt kilometru! N novém vrcholu sjezdovky by měl být umístěn pouze prostý dřevěný kříž, jký zdobí stovky vrcholů vrcholků po střední Evropě. Nu tk jsme vymýšleli i nové logo Šibeničního vrchu. (Název zdejšího horského reálu zůstává smozřejmě zchován, je historicky odvozen od místního názvu Šibeničky. ) Jednoduchý žlutý kříž v černém poli respektuje obě nše brvy vzdáleně připomíná pmátku poprvených n zdejším kopci. A pokud se čtenáři vybví inspirce stylově podobným oznčením jisté lpské konfederce, pk rozhodně není dleko od prvdy. I když meteorologové strší mimořádně deštivým chldným létem, náš letní progrm jsme pojli jko vždy trdičně: 5. ANENSKÉ SELE. 25. července, uprostřed letních prázdnin, opečeme velké selátko z doprovodu živé country skupiny z nšeho městečk. 5. BALKÁNSKÁ NOC. 15. srpn zzní srbské řecké rytmy, zvoní pečené skopové souvlki dlší jižnské pochoutky. Krev při tnci Řek Zorby opět rozproudí chorvtská pálenk rkij. Prázdniny se přiblíží ke svému konci, le kždoroční hlvní reálový svátek, svtováclvské pivní slvnosti, tedy III. Mnichovický Oktoberfest, letos konný září 2009, opět pod ptroncí pn strosty, nás teprve čeká. Ale o tom oprvdu ž po prázdninách Jn Zenkl Loučení s replikou středověké šibenice, která tm ve středověku stál byl používán 19

20 Život Mnichovic Kultur Výstv NARUŠENO Glerie Koteln, Říčny Kurátor: Kteřin Tučková N výstvě můžete vidět obrzy mldých umělců Michely Spružinové, Zdeňky Benešové, Dvid Demjnoviče & Jrmily Mitríkové. Ve svých dílech používjí zcel netrdiční techniky zprcování, jko npř.: nrušování obrzové plochy vrypy, perforci, řezy stříhání. Nbízejí tk divákovi zcel jinou podobu obrzu, než n kterou je zvyklý. Hostem výstvy je Dniel Mikulášková která svá plátn prošívá pomocí bvlnek do bstrktních, geometrizovných i lyrických obrzců. Nrušení trdičně vnímné plochy se tk stlo i názvem celého výstvního projektu. Připrvujeme: Výstv HOŠI OD VEDLE (vernisáž ) Vystvují: M. Šárovec, V. Větrovský Kurátor: Lucie Šiklová Od září 2009 zveme všechny n kurzy mlby kresby pod vedením Michl Singer, dále pk otvíráme teliér grfiky Tomáše Hřivnáče sochřský teliér Vldimír Vráblík. Více n Zhájení výstvy Nrušeno Prohlídk obrzů Občnské sdružení Myšlín, tedy jsem připrvilo n sobotu v v hotelu Myšlín, promítání předpremiéry filmu PASHMINA spojenou s besedou s jejím tvůrcem Dr. Mrtinem Krtochvílem. Čtyřdílný epický seriál je o pshminové vlně její embrgovné odrůdě shh-tus, z jejíž nelegální vlstnictví se v himlájských zemích chodí do vězení. Diváci se vyprví přes vysoká nebezpečná sedl himlájského hřebene dozví se mnohé o odvze tvrdosti dávných účstníků krvn i o jejich zvycích náboženství. N první polovinu září připrvujeme koncert Zuzny Lpčíkové (cimbál zpěv) prosíme nše diváky, by sledovli vývěsku v Turistickém informčním centru v Mnichovicích, kde budou vyvěšeny plkáty n jednotlivé kce. Přejeme všem nšim příznivcům hezké prázdniny děkujeme z jejich povzbudivé ohlsy, které nám dodávjí energii chuť vymýšlet dlší kulturní kce. Vše občnské sdružení Myšlín, tedy jsem. JUDr. Ann Celbová Koncert ke svátku mtek Dne uskutečnilo nše O.K.O dlší přehrávku v Hotelu Myšlín, věnovnou oslvě svátku mtek. A protože tkovýchto příležitostí, které jsou dresovány pouze mminkám, není mnoho, přichystly si děti jednotlivé skldby jko svoje neopkovtelné dárečky, by jim vyjádřily svou lásku. A tk si v tomto dětském kleidoskopu mohl kždý zhrát to, co se mu zdálo v jeho očích prcovním úsilí nejhezčí nejdokonlejší. Nši mlí pinisté měli dokonce zážitek dvojnásobný, neboť si jko odpolední bombónek vyslechli skldby strších spolužáků, které v nich mohly vzbudit inspirci touhu si je tké jednou zhrát. Vždyť právě kolikrát si se tolik známá Beethovenov Elišk nebo Mozrtův Turecký pochod stly v dějinách pinismu předmětem píle snh těch nejmenších, které v jejich životech roztočily kol osudu. Ze své letité prxe vím, že tyto minitury si touží zhrát kždý, kdo o klvír někdy zvdí. Ale i Chopinovy vlčíky mzurky, Dvořákovy Slovnské tnce se čsto stnou pozváním citlivé dětské duše. Chtěl bych touto cestou veřejně poděkovt svým, dnes již dospělým žákům, Lence Společný obrázek O.K.A. Mšindové svému synu Petru Mrečkovi, že pro nše okáčky jejich rodiče připrvili 20

21 5 6/2009 skvělou čtyřruční produkci v podobě ukázky brokního kánonu, Brhmsov Uherského tnce č.4, Slovnského tnce č 10 frgmentu Smetnovy Vltvy. Nám všem, komu se toto duo líbilo, přijdou opět zhrát n konec školního roku s rozdáváním vysvědčení Když se Vám bude chtít, můžete přijít tké! Děkujeme touto cestou i nšemu mecenáši pnu Peřinovi z umožňování těchto kcí z jeho skvělé zmrzlinové poháry, n které se vždycky všichni velmi těšíme. Mrt Mrečková O.K.O Rogr 2009 Krev severu V Brdečném u Neveklov o víkendu července proběhne dlší ročník rekonstrukce rně středověké bitvy tentokrát s názvem Rogr Krev severu. Akci pořádá občnské sdružení pro oživení historie Midgrd. Příběh bitvy Vás opět zvede do 9. století n. l., kde budete svědky dlšího osudu Viking jménem Rogr. Prožili jsme s Rogrem slvné vítězství, které vikinské vojsko pod vedením Gunnr Fjördson dobylo n území Slovnů. Vikingové obtěžkáni kořistí se s vidinou triumfálního návrtu bouřlivé oslvy vydávjí k domovu. Cestu k přístvu jim všk zkříží podivná událost. Vysvobodí zvláštní ženu ze spárů krvechtivých vesničnů. Tto žen je vědm, která pomocí svých schopností odhlí události, jež n severské válečníky teprve čekjí. Ovšem věštb to není nikterk příznivá. Vikingové se dozvědí, že místo toužebně očekávného návrtu se musí připrvit n zrdu, která si pokrčování n dlší strně Od nšich básníků spisovtelů BÍLÉ ČÁRY Když otevře se čisté modré nebe, rád dívám se n bílé čáry nd hlvou, co kreslí letdlo tm v mrzu, kde to zebe bílou črou pozdrví svět pod sebou. Km třeb tohle letí km míří jk se dlší dvě s ním kříží, teď jednomu se blesklo n špici kde svitnul slunce šíp s ním letící. Teď npdá mi, co lidských duší uvnitř čeká jk šum motorů je uspává hlubin je leká jsou duchem stále n zemi mjí jedno přání všichni pevně věří ve šťstné přistání. Dlouhými řdmi npjtých tváří prochází letušk, úsměvem září káv pro piloty v tmvých brýlích co vedou stroj do mrků bílých. Vrcí se letušk s ndělskou tváří, vůně prfému kávy tváře rozzáří, pohldí spícímu děvčátku vlásky rozdává jistotu všem mizí vrásky. Tmvý kluk co spí n klínu mámy ze spní se ptá, co je pod námi. Jsme vprostřed Evropy, hory, lesy jen všude květy, je tm jistě krásná zem. To vše se děje ve stříbrné tečce, n modré obloze její bílé vlečce kolik ndějí unesou ty bílé čáry, t bílá oblk horké páry. Ze země tečk zde kolos stříbrný v něm stovky lidí s osudem smířeni. Ve žhvých motorech ržá tisíce koní uhání přes hory, moře dálkmi voní. To vše mi dnes v duchu hlvou táhne čáry n nebi mizí jk rukou když mávne já věřím, že ti tm nhoře šťstně doletí dočkjí se shledání vroucích objetí. Npsáno pod dojmem ktstrofy letdl Air Frnce v červnu 2009, jehož bílá čár skončil trgicky n dně oceánu. Antonín Mreček 21

22 Život Mnichovic Vyčkávjící vojsko nezslouží nic jiného než tvrdou odpltu. Jrl ze sousední osdy využil situce ke svému prospěchu obsdil Gunnrův dvorec v době jeho nepřítomnosti. Díky této, byť neblhé, věštbě získjí Vikingové možnost se připrvit promyslet, jk srzit tohoto prordného ps n kolen Pokud jste zvědví, jk bude Rogrův příběh dál pokrčovt, jste zváni do Brdečného u Neveklov, kde své síly v bitvě nvzájem změří vikinští i slovnští válečníci. V sobotu 18. července bitv zčíná v 16:00 v neděli 19. července ve 13:30. Nenechte si ujít ni zbytek progrmu, který v sobotu zčíná ve 12:00 v neděli pk v 11:00. Budete se moci projít táborem válečníků, prohlédnout si jejich zbrně zbroje, přípdně si je i vyzkoušet. Připrveni předvést své umění budou i řemeslníci, od nichž se můžete dozvědět řdu zjímvých výrobních postupů některé z nich si smi vyzkoušet. Odpočinek po boji Poznt veselé stránky život nšich předků bude příležitost při inscenci rně středověké velkomorvské svtby. Dále bude k vidění rekonstrukce pohnského obřdiště vikinského žárového hrobu. Zjímvosti o životě v rném středověku se můžete dozvědět i z informčních tbulí. V neposlední řdě je do progrmu zřzen turnj v hodu oštěpem lukostřelecký turnj. Pro mlé i velké diváky je připrven hr Běh bojovník vědomostní soutěž o zjímvé ceny. Po celou dobu progrmu Vám bude k potěše ok i uch tnčit hrát středověké písně polská hudební skupin Poludnic. Těšit se můžete n více jk 200 účinkujících z Čech, Slovensk Polsk. Bližší informce o této kci můžete nlézt n internetových stránkách: Zde si můžete prohlédnout i fotogrfie z předešlých ročníků. Šárk Bejdová o.s. Midgrd 4. ročník hudebního festivlu ROCKOVÁNÍ V sobotu se v Mnichovicích u Prhy (reál Hlšák ve Sportovní ulici nproti fotblovému hřišti) již počtvrté sjedou fnoušci rockové muziky, tentokrát věříme nejen ze Středočeského krje, n ojedinělém festivlu, který vedle celorepublikově známých hudebníků dává velký prostor i kpelám z blízkého okolí resp. s vzbou n zdejší region. Letošní festivl bude vyšperkován především účstí BLUE EFFECT Rdim Hldík, KRUCIPÜSK, VÍTKOVA KVARTETA dnes již tktéž prvoligových VOTCHI THE CELL. Open reál Hlšák bude otevřen od 9:00 tentokrát se můžete těšit n dvě plnohodnotné hudební scény Hlvní Stge (HS) Music City Stge (MCS). Festivl zhájí od 9:00 n MCS jmování hudebníků z řd diváků, n něž od 11:10 nváže hudební produkce 11 mldých kpel Aposepsis (Šestjovice), Blmge, Bo, Clidd (Říčny), Dilted (Uhříněves), Hodně Podně, New Jersey (Říčny), No Heroes (Beroun), Pur Vid (Beroun), Second Chnce (Uhříněves) The Ignu. se zčátky vystoupení vždy o přestávkách n HS, kde zhájí progrm první kpel v 10:30. K již vyjmenovné silné pětce se zde přidjí MATAHARI, PUMPA, MERLIN DAN HORYNA, PĚCHOTA, PROJEKT 76, DEKOLT, DOKTOR TRICERATOPS HOUPACÍ KŮŇ. Dost povedená sestv, nemyslíte? Občerstvení bude zjišťovt opět cteringová společnost Cincibus & Hotovec točit se bude, věříme nejen k nší rdosti, VELKOPOPOVICKÝ KOZEL. Velkoprostorové stny se sezením slunečníky se stly již stndrdem, od kterého nemíníme ustupovt. Stejně tk zchováme i možnost mimořádné doprvy po skončení festivlu směr Prh (směr Benešov jede prvidelný popůlnoční vlk). Letos všk ve spolupráci s doprvní společností Veoli Trnsport, jejíž noční festivlové utobusy vyrzí směr DEPO HOSTIVAŘ v neděli v cc 0:15. I tentokrát myslíme n dobročinné účely - finnční výtěžek z prodeje suvenýrů (tričk, plcky, td) částečně i vstupného poputuje do Dětského domov ve Strnčicích. Cen vstupenek v reálu 260 Kč. Cen v předprodeji milých 190 Kč. Dv z mnoh předprodejů jsou tké v nšem městečku Turistickém informčním centru ve vinotéce Hnky Kučerové. O dlších možnostech nákupu vstupenek resp. dresách osttních prodejních míst se dočtete n Ing. Miloš Hejný Závěrem chceme poděkovt všem prtnerům, díky jejichž podpoře nám bylo umožněno uspořádt čtvrtý ročník ROCKOVÁNÍ (tučně zvýrzněni jsou mnichovičáci ): 22

23 5 6/2009 Generálnímu prtnerovi Oresi s.r.o. Hlvním prtnerům - Mountfield.s., Benefit.s., Tri v.o.s. Prtnerům Alltoys s.r.o., Riffeisen Bnk.s., Město Mnichovice, Music-City, Nábytek Jiroušek, Kmenictví Pánek, Interier Říčny.s., Mestek, Apro s.r.o., Veoli Vod, Beno Říčny s.r.o., Kronus, Lightshow1, Aleš Kozel Elektroslužb, ČD.s., Pepsi Czech Spoluprtnerům Sntk s.r.o., Antonín Sntorcl, Mnichovická relitní kncelář s.r.o., Hotel Myšlín, Pletivo Tichovský s.r.o., Čechofrcht.s., Jroslv Pelikán Instltérství, F.F.T. Počítče, Gsterm Servis s.r.o., Pokorný & Forejt, Frontline Props, Petr Štěpán Interiéry,, Sonorist, Auto B.E.S.T., Studánk Zdrví Mediálním prtnerům Rdiu Bet, regionálnímu měsíčníku Záprží, hudebním internetovým portálům Bndzone, Muzikus, Irockshock, Rockmg internetovému portálu TopReport. Sdružení Přístv Poděkování ptří též Sboru dobrovolných hsičů Mnichovice TJ Mnichovice, kteří nám v den D opět pomohou se zbezpečením orgnizcí kce resp. zjištěním prkovcích stání. Poděkování z tolernci ptří i všem těm mnichovickým občnům, kteří z konání festivlu nejsou příliš ndšeni. Tk se těšíme Z Rockování o.s. Miloš Hejný P.S. Rozhovor z kpelou THE CELL, jenž se hodně líbil i n květnovém Krmření, o jejím merickém turné následným koncertem s meg kpelou ZZ TOP v pržské Tesl Aréně si můžete přečíst v červencovém čísle regionálního čsopisu Záprží. V jeho srpnovém čísle pk bude zveřejněn exkluzivní rozhovor s RADIMEM HLADÍKEM jeho BLUE EFFECT. Regionální inzerce Děti rostou n půdě se hromdí již nepotřebné věci. Kočárky, postýlky, odpichovdl či kol. Tké tm možná njdete knížky, oblečení jiné odrostlé věci. Nbídněte své půdní bohtství novým potenciálním mjitelům. Vám se uvolní úložný prostor nepotřebným kočárkem z pár stovek vytrhnete jiným rodičům pomyslný trh z pty. Využijte možnosti regionální inzerce n A to vše zdrm, bez komisních či jiných popltků. Vzhledem k tomu, že se jedná o regionální inzerci, pro kočárek přes ulici si sndno zjdou zájemci pěšky, tedy odpdá nákld z poštovné. Z Michel Jirásková Jk všichni příznivci Rodinného klubu PŘÍ- STAV jistě vědí, působení klubu v Nádržní ulici bylo před prázdninmi ukončeno. Skončilo tk více než rok trvjící období nejistoty, kdy jsme již znli záměr družstv SNAHA, mjitele objektu, tento prodt. Z tu dobu jsme v Mnichovicích prohlédli několik nbízených PŘÍSTAV po prázdninách prostor k pronájmu. Některé prostory nevyhovovli nšim provozním potřebám, většin převyšovl finnční možnosti nší neziskové orgnizce. Spolu s hledáním nových prostor jsme hledli i nové posily do nšeho týmu. Děkujeme všem, kteří přišli nbídli svoje dovednosti, vědomosti trochu svého vzácného čsu. Bez nových posil změny struktury nebudeme moci prcovt dál. A jk tedy dál? Nyní dojednáváme nše působení v nově vznikjícím prostoru, který bude nbízet ktivity pro dospělé, které by PŘÍSTAV doplnil ktivitmi pro děti rodiče s dětmi. Ve městě by tk vzniklo centrum s celodenní nbídkou ktivit pro všechny věkové ktegorie. Věříme, že toto spojení bude úspěšně zrelizováno po prázdninách se s vámi opět potkáme. Z PŘÍSTAV Lenk Bláhová 23

24 Život Mnichovic ANDĚLÉ Z VĚTVÍ jké bylo... 1.výtvrné symposium pro veřejnost v Mnichovicích Proběhlo n zhrdě knihovny v Mnichovicích, z nádherného počsí,v krásném otevřeném přitom chráněném prostoru velké zhrdy, bychom n chvíli vydechli něco zhmotnili.. Anděl s křídly Závěr sympózi Zvířt kolem nás Sešli jsme se od miminek po bbičky, bylo nás dohromdy si 13 dospělých 9 dětí. Práci jsme zčli vnitřním lděním kresbou uhlem n velké ppíry kdy jsme poodkrývli vlstní motivce hledli nástroje, které by nejlépe vyhovovli nší podsttě nšemu rozpoložení. Pk jsme prohlíželi mteriál, různé typy větví proutí s různými vlstnostmi, vybrli si místo k tvorbě, zvolili zákldní silné větve n kostru. A po puze n oběd se pustili do díl. Většin účstníků zvolil z své tém oprvdu nděly, dlšími objekty byly strom rdosti, kchn, domek s hlídcí divoženkou, domeček - stn. Vyzkoušeli jsme si tvrovt, zprcovávt nový mteriál, znázornit dokončit tém, které jsme si vybrli. Nkonec i t kchn byl posvěcen svtozáří z týpí vyrostl velký nděl. Andělé se tu sešli veselý ktiv ní,tneční,ochrnitelský, bstrktní s živým srdcem, dévovitý přírodní nděl, i miniturní do kpsy, všichni žehnjí svému rodišti některé z nich si můžete nyní prohlédnout Víl divoženk z les nově jko oživení prostoru v čerstvě zrekonstruovném prku J.Holík v Mnichovicích. Dílo se nám dřilo především díky skvělému vybvení pomůckám, které nám drovl náš PATRON RK PŘÍSTAV, firm Mountfield (el. pil, zhr. nůžky, ruční pilky, rukvice) ŽELEZÁŘ- STVÍ U ROTTA (rukvice, drátky, hřebíky, provázky). Velice z tyto dry děkujeme, tké MĚSTU MNICHOVICE z propůjčení zhrdy zvlášť pní Kovříkové z sobotní tneční workshop. Přestože jsou tyto objekty přechodné déle než jednu zimu prvděpodobně nevydrží, znmenjí pro kždého utor vyjádření rdosti. Tk vypdlo i celé symposium, tmosfér svobody, spontánnosti, soustředěnosti příjemného souznění. Těšíme se i s Vámi n příští ročník! Rodinný klub PŘÍSTAV, tel , e-mil: Symposiem provázel Ing.rch. V. Třebická -Tomnová 24 KOČIČÍ ŽIVOT člověk - ŠMUDLA se učí lovit 2) ŠMUDLA se učí lovit Když se Šmudl zbydlovl, učit jsem ho nejenom n jeho nové jméno, které získl díky své ušmudlné srsti při prvním kontktu, le i n jediné místo, kde bude dostávt svoji hostinu tky n jeho WC mísu, což byly dost důležité okolnosti. Dostl tky obojek n krk proti klíšťtům. Byl to velmi učenlivý chytrý kocourek. Nučit se tyto věci pro něj nebyl žádný problém. Do dvou dnů to již uměl bez nějkých podsttných problémů. Dokonce zčl slyšet jenom n počáteční ŠŠŠŠŠŠŠŠŠ - mudlo. Jk to zslechl, už uplovl domu, n svoje místečko pro hostinu, ť byl, kde byl. Přemýšlel jsem tké, jk v něm vzbudit lovecký pud, stále to bylo ještě kotě. Přece jenom to je drvec-lovec pk bude žít u bráčku, tk je tky žádoucí, by si n chleb nějk vyděll = tedy by chytl myšky. Náhodou jsem n trhu jsem nrzil n lserové ukzovátko domnívl jsem se, že to by mohl být t správná pomůck n jeho výuku v jeho dlší lovecké kriéře. Tedy jsem ho zkoupil mzl s tím domu. Hned po příchodu jsem to vyzkoušel. A ejhle, ono to precizně zbrlo. Lítl z tím jko divý, poskkovl z tou mlou červenou tečkou n všechny možné strny, vrhl se n ní všemožně se snžil ji ulovit. Lítl z tím skoro celé odpoledne já pohodlně rozvlený v křesílku jsem ho proháněl po celé zhrdě. Teprve po dlouhé době jsem ho politovl tk jsem trénink lovce ukončil. Ještě se bezrdně rozhlížel po celém okolí, kde TO je, ž pochopil, že pro dnešek je konec pk se zklmně odebrl n svoje spcí místečko celý zbytek odpoledne zvečer prochrápl jk uthný hroch. utorská práv: Koukrová-Kolk Václv/ Mnichovice ŠMUDLA se učí lovit p.s. pokrčování příště

25 5 6/2009 Něco ohledně zdrví strvy SPCN žádá, rdí, informuje Jk se vyznt v záplvě potrvinových doplňků? Nše nezisková orgnizce stále rozšiřuje členskou zákldnu hledá vstřícná křídl, pod kterými by se nšly mlé prostory pro spuštění Centr prevence SPCN projekt Vzorové město zdrví ČR. V nšem seriálu článků již rok používáme pojem MOSS SPCN (Moderní ozdrvný systém strvování). Pomocí bližšího vysvětlení tohoto pojmu bychom rádi pomohli nejen dlším zájemcům o členství v orientci n trhu potrvinových doplňků. Progrm MOSS SPCN je změřen n zákld zdrví - n správnou výživu buněk. Vyžduje spolupráci s uživtelem zpětnou kontrolu zdrví, kterou SPCN poskytuje. MOSS SPCN je postven n pozntku, že nedosttečná výživ buněk způsobuje ž 80% příčin všech civilizčních nemocí. Vysvětlení. Potrv obshuje živiny, které se dělí n mkroživiny mikroživiny. Mkroživiny - tuky, bílkoviny, cukry - do orgnizmu přivádí energii stvební mteriál. Těchto složek máme v potrvě dosttek (i když čsto v nesprávných poměrech), tkže stv tuku n českých bocích utěšeně nrůstá. Mikroživiny mjí nopk neptrnou hmotnost. Rozumíme jimi vitmíny, minerály, stopové prvky, enzymy, flvonoidy dlší látky, obsžené v přirozené, vyvážené, nepoškozené potrvě. Ve srovnání s mkroživinmi je jich jen neptrné množství. Tyto mikrosložky potrvy jsou všk i přes svou mlou hmotnost obzvláště důležité pro vytváření podmínek správného fungování buněk tím celého orgnizmu. Mikroživiny npříkld neobshují energii, le význmně ovlivňují její uvolňování z mkroživin při metbolických pochodech v buňkách. Mikroživiny, to je plivo pro mikroelektrárny, mitochondrie v nšich buňkách. Vlivem vyčerpání nebo znečištění zemědělských půd průmyslového zprcování potrvin máme k nší škodě v orgnizmu těchto mikroživin tk málo, že můžeme hovořit o buněčné podvýživě. Vlivem rostoucí civilizční zátěže jich přitom potřebujeme stále víc. To má z následek trvle klesjící regenerční schopnost výkonnost imunitního systému v obyvtelstvu. Zrd je v tom, že se o tuto podvýživu náš orgnizmus neumí hlásit jko u žízně nebo hldu. Proto o ní nevíme. Díky přizpůsobivosti nšeho orgnizmu spočívá dlší zrd v tom, že se dlouho nic neděje. Náš orgnizmus se lét úspěšně brání, než propukne nějká chronická nemoc. Brání se ntolik dobře, že důležitost buněčné mikrovýživy mohl být v odborných kruzích odsunut do pozdí zdrvotnický průmysl se tk může soustřeďovt n léčbu již vzniklých nemocí ž n prvním místě. Všichni víme, že strv v nemocnicích se nijk zvlášť neliší od běžné strvy ve veřejných strvovcích zřízeních nebo věznicích. Aby nše buňky mohly správně prcovt, musíme jim nejdříve dodt chybějící plivo. K bližšímu vysvětlení potřebujeme znát něco z historie. První, kdo stnovil již v roce 1895 poučku, že příčiny nemocí je třeb hledt n úrovni buněk, byl německý vědec Rudolf Wirchow, oznčovný dodnes z velikán lékřské vědy. Tehdy všk ještě nebyl schopen rozeznt, že hlvním důvodem nedosttečné funkce buněk spočívá v jejich nedosttečné výživě. Jeho dílo dále rozprcovl nositel dvou Nobelových cen biochemik Linus Puling. Jeho výzkum již dokázl vrcet buňkám normální funkci mikrovýživovými složkmi poukzovl n jejich mlé zstoupení v běžné potrvě. Tehdy všk bylo snhou spíše jejich nvyšování. Když Puling dostl po šedesátce rkovinu prostty, zčl sám užívl denní grmová množství vitmínu C. Zemřel v 94 letech n přirozené opotřebení orgnizmu. Dnes se odborníci přou o denních dávkách vitmínu C mezi desítkmi stovkmi miligrmů. Po Pulingovi převzl štfetu buněčné výživy jeho spoluprcovník Dr. Mtthis Rth. Jeho Institut buněčné medicíny v nedávné době dokončil výzkum dlšího kroku ve výzkumu výživy buněk. Zjistilo se, že není ni tk důležité megdávkové nvyšování jednotlivých mikrovýživových složek, jko jejich synergické vyldění. Pro předstvu synergie nám může posloužit npříkld symfonický orchestr. Když budou hrát pouze všechny housle osttní nástroje budou ztich, pk k plnému vyznění skldby (synergie) pochopitelně nijk nepomůže pouhé nvyšování počtu houslí. Podrobně to vysvětluje jeho knih Proč zvířtům nehrozí infrkt lidem no (česky vyšl v roce 2009). V ní je npříkld vysvětlen princip ochrny buněk srdečního svlu cévní stěny vitmínem C nebo, jk je možné, že synergie mikrovýživy účinky jednotlivých mikrovýživových složek nesčítá, le násobí. Progrm MOSS SPCN má tři části: 1) Osvět, přestože informovnost o podsttě výživy buněk má zásdní význm, je stále nedosttečná n všech úrovních. 2) Výčet běžně dostupných zdrvých nezdrvých potrvin. Z hledisk uchování zdrví potrvou je to nezbytná, prktická cenná informce (více n webu SPCN). 3) Nszení doplňkové synergické mikrovýživy vyrobené podle nejnovějších pozntků. Ozdrvné potrviny progrmu MOSS SPCN jsou v souldu s posledním výzkumem, proto nám v orientci n trhu potrvinových doplňků, resp. doplňků strvy, či ozdrvných potrvin, může pomoci přehled jejich vlstností: ) Ozdrvné potrviny MOSS SPCN nejsou lékem. Slouží především pro prevenci. Tvoří soubor pěti synergických potrvin vyvinutých ve spolupráci se SPCN určených pro členy Sdružení. Njdeme zde pouze složky, které jsou přirozenou součástí zdrvé, nepoškozené potrvy. Nic nd to, co nše buňky potřebují pro svou přirozenou funkci. Nic nd to, co si dokážou vyrobit smy. Žádné ndstvbové, lékové složky nebo byliny - léčivky. Při tom se vychází ze zásdního pozntku, že izolovné vitmíny nebo minerály se v přírodě nikdy smosttně, odděleny od osttních živin, nevyskytují (n rozdíl od polic v lékárnách). Kždá ozdrvná potrvin MOSS SPCN má vždy stejné synergické složení liší se pouze nvýšením těch složek, které jsou důležité z hledisk přípdné nemoci (infrkt, rkovin, klouby, cukrovk, oslbená imunit). b) Mjí práškovou formu, vmíchávjí se přednostně do kysných mléčných výrobků, různých pokrmů, či oblíbených potrvin. Instntní formu ni tblety nepoužíváme kvůli možnému ndbytečnému blstu. c) Jednotlivé složky mjí potrvinářskou kvlitu s certifikátem původu, nejsou chemicky kontminovné. Nechybí žádné složky, které jsou pro orgnizmus kždodenně nezbytné, nechybí složky v součsné potrvě nedosttkové, deficitní! Synergii je možné dále zvýšit podáváním zelené sldkovodní řsy. d) Vždy obshují pět zákldních bkterií mléčného kvšení, které osídlují trávicí systém tvoří kvlitní střevní mikroflóru. Svou činností vytváří z obshu zžívcího trktu živou biomsu. Tím zjišťují nejvyšší možnou využitelnost živin jk příprvků smotných, tk osttní potrvy. Nvíc dochází k zmezování výskytu hnilobných zánětlivých procesů v zžívcím trktu, k přirozené, účinné detoxikci orgnizmu k ochrně sliznic zžívcího trktu před vznikem chorobných předrkovinových změn. Důkzem je bsence zápchu n WC. A zde jsme konečně u slíbeného vodítk pro orientci n obrovském trhu potrvinových doplňků. Pokud se setkáváte s nbídkou desítek lhviček jednotlivých kvlitních vitmínů, minerálů, enzymů, nmísto uceleného komplexu, víte, že je to dobré, le není to ono. Pokud se setkáte s nbídkou nějkého čistě bylinného komplexu, ť už v tekuté nebo pokrčování n dlší strně 25

26 Život Mnichovic tbletovné formě, víte, že se jedná vesměs o kvlitní přírodní bylinné prepráty. Pro přirozenou činnost buněk všk nemjí zákldní důležitost. Kromě toho všichni víme, že jednotlivé léčivé rostliny se n rozdíl od vitmínů minerálů vyskytují v přírodě vždy odděleně. Nvíc nejsou nikdy nebyly přirozenou součástí kždodenní potrvy. Používjí se k léčení, ne k výživě. A jestli je důležitější třešničk n dortu než dort smotný? To už si docel dobře rozhodne kždý sám. Pokud potrvní doplněk neobshuje žádné užitečné bkterie nebo nopk, obshuje jenom bkterie bez dlší výživy, víte, že je to dobré, le ni Z všich dopisů tudy cest k plnohodnotnému zdrví nevede. Pokud dostnete nbídku n zručený detoxikční bylinný progrm, proč ne? Víte všk, že bez dlší nvzující výživy to nemusí stčit. Když Vám někdo řekne, že jeho zázrčný potrvinový doplněk stčí vzít jednorázově nebo jednou z rok, víte, že to tké není ono. Správnou výživu potřebujeme trvle, průběžně. Proto zde nemůžeme ni hovořit o žádné návykovosti. Nejen členy SPCN proto žádáme, by dobře zvžovli nákup cizích potrvinových doplňků (zejmén těch prodávných letecky ), ptli se n jejich princip činnosti, složení synergii podle posledních výzkumů. Zveme Vás n osobní konzultce přednášky vždy poslední středu v měsíci v slonku MNICHOVICKÁ KRČMA V MNICHOVICÍCH poslední pátek v měsíci v učebně KULTURNÍHO STŘEDISKA U LABUTĚ V ŘÍČANECH, vždy v hod. Vzhledem k zájmu je nutné se n konzultci i n veřejnou přednášku nejprve předem objednt telefonicky nebo elektronicky. Doporučuje odborný tým SPCN. Ing. V. Tomek e-mil: tel Vážený pne Dobrý, pod dojmy z událostí posledních dnů mi to nedá musím regovt n váš článek, zveřejněný v č. 4/2009 ŽM. Vdí vám vykácené stromy podle trti, podle silnic, meglomnské sloupy s jkýmsi drátem... Jistě, žádný rozumný člověk nemůže souhlsit s bezdůvodným kácením vzrostlých, zdrvých stromů. Ale kždá mince má dvě strny. Myslím si, že v dnešní době nejde jen tk si vzpomenout jít kácet strom. K tomu se dnes odváží již jen zouflci, kteří jsou přerostlými stromy obtěžováni, leckdy i ohroženi, le jejich volání po náprvě bývá čsto umlčeno ochrnáři z různých spolků či hnutí. Jejich obrn pokždé není n místě bohužel občs ni odborná. Kždý strom, stejně jko vše živé n této plnetě, prochází různými stupni vývoje. Vše čeká to stejné. Zrod, vývoj, čs dospělosti, stáří skon. N tom sotv co kdokoliv změní. Ani u stromů ne. Možná by bylo dobré zmyslet se, kdo stromy kdy sázel k jkému účelu. Stromy podél cest sázeli nši dědové prdědové v době, kdy n silnici nebylo ž tk běžné vidět utomobil. To jsou zbytky lejí, většinou ovocných stromů, třešní, jbloní, hrušní dlších. Že dnes jsou tyto stromy nprosto nevhodné uzná leckdo. Jednk většinou bývjí přestárlé, nemocné, proschlé jsou npdené různými houbmi, npř. hrušně při silnici do Strnčic trpí rzí hrušňovou. Jejich ovoce je v podsttě nepoživtelné, tkže jediný efekt z něj bývá, pokud se urodí, jen znečištěná méně bezpečná cest. Nvíc tyto stromy rostou většinou hned n krjnici, tedy n nprosto nevhodném místě. Později podél cest vyszovli stromy nši otcové dědové. To již nebyly ovocné stromy. Vyszovl se bříz, jsn, jeřbin, vidět můžeme i vlšský ořech, jírovec, jvor dlší. V té době se již se zohledňovl provoz stromy se vyszovly většinou dál od komunikce. Ale ni tyto stromy nebudou žít věčně, i když mnohé z nich jsou schopné přežít mnoho genercí lidí. Tyto stromy le rozhodně není vhodné pro jejich mohutnost náročnost n ošetření sázet podél cest. Jsem přesvědčen, že je nutné tuto situci řešit stré přerostlé stromy, byť s těžkým srdcem nhrdit vhodnější zelení. Věřte, že jediný zchráněný lidský život stojí z poržený strom. Nši dendrologové již vytipovli vhodné dřeviny, které nebudou přerůstt tedy ni nebudou nikoho ohrožovt. Nvíc budou i lépe snášet součsné zmoření půdy kolem cest, které provoz n komunikcích nutně způsobuje. Vážený pne, toto je úkol pro nstupující generci. Nestčí jen chránit z kždou cenu to, co nám znechli dědové otcové. Je nutné též něco udělt, by bylo co dlším genercím předávt. Npříkld - oboustrnná lej bříz při silnici z Konopiště nd obcí Václvice. Původní lej, která byl vysázen nejméně před 50-ti lety při okrji komunikce je nhrzován novou, vysázenou v bezpečné vzdálenosti od komunikce to opět břízmi. Strá lej je postupně kácen. Myslím, že toto je ukázkové řešení. Jistě i tomu, kdo toto nvrhl bylo původní leje líto, le nštěstí zvítězil zdrvý rozum. Pro mne je to příkld hodný následování. Souhlsím s pnem Zdeňkem Svěrákem, je nutné ty krásné kouty přírody, které nám ještě zbyly chránit. Stejně tk je le nutné dívt se, jk to dělli nši otcové dědové, nsloucht jejich rd chovt se k přírodě tk, jk to uměli oni. A to ve všech směrech. Žádný z nich nezvážel lesy odpdky, stromy bez pečlivého uvážení výběru nekáceli, niž by zároveň nevyszovli nové. V lese nenechávli soušky stromy npdené škůdci, pečlivě se strli o kždý potůček, by vod mohl volně odtékt nedocházelo tk ke zbytečnému podmáčení, či erozi půdy. Nezlévli obrovské plochy betonem sfltem, jen by bylo ještě víc prkovcích míst, kvlitní pole nezstvěli domy, velkoskldy, vynález kotlů n splování obilí by nejspíš povžovli z smrtelný hřích nečinili spoustu dlších prohřešků proti přírodě, které s lehkým srdcem s libistickým heslem Pokrok nezstvíš činíme dnes my. A pokud by kupčili s emisními povolenkmi, jistě by tento jidášský peníz lespoň velice uvážlivě investovli zpět k obnově poničené přírody, či n výzkum vědu, nebo n stvby čističek odpdních vod, zkrátk n cokoliv, co by bylo prospěšné všem, přírodě všk v prvé řdě. Nyní ke stromům podle trti ( teď zcel úmyslně opomíjím hlohy n mnichovické zstávce, neboť neznám důvod jejich vykácení). Jedná se o náletové dřeviny, převážně káty. Ať jsou mi jkkoliv milé, musím konsttovt, že n těchto místech jsou nprosto nevhodné. Uvádíte, že jezdíte z Mnichovic vlkem. Tk to máte štěstí, že zde jsou stromy podle trti již vykácené. Vyhnulo se vám tedy velmi nepříjemné cestování, které v poslední době museli podstoupit ti cestující, kteří měli tu smůlu, že n jimi používné trtě popdli stromy. A to nemluvím o štěstí, které se jim dostlo v přípdě, že se vše obešlo bez zrnění. Vážený pne, všiml jste si v jk šptném stvu se stromy podél trtí, le i mimo nich, ncházejí? Jmenovitě káty? Nemusíte proto jezdit dleko. Vidět to lze již n této trti. Akáty jsou proschlé, evidentně npdené nějkým škůdcem či chorobou. Při trti Prh-Beroun je to zvlášť ptrné. Nemyslím si, že jim bude stčit k ochrně pouze brojení proti jejich kácení. To, že se stromy podle železniční trti kácí, rozhodně není geniální předpis kohosi z ČD. Je to nezbytná nutnost pro bezpečnost provozu nás cestujících, jk nám potvrzují zprávy z nšich trtí po kždém větším větru. Pokud n této trti sledujete vývoj stvebních prcí, musíte uznt, že kácení stromů podél trti je velmi šetrné ohleduplné. Je káceno pouze to, co je nezbytně nutné. A ještě jednu mličkost si neodpustím. Jen n vysvětlenou. Ony vámi zmiňovné meglomnské sloupy s jkýmsi drátem n zdejší zstávce musely být vztyčeny. Jink byste odtud si těžko odjel. N páru se jezdí již jen svátečně elektrický proud dosud nikdo jink než dráty, ztím přeprvovt neumí. Tkže tk. Co se týče všich obv o spíše nezájmu mnichovických občnů o zeleň přírodu vůbec, mohl byste využít čekání n vlk n místní zstávce k tomu, byste se dobře rozhlédl po okolí. Budete muset uznt, že již pouhým pohledem je ptrné, že zeleň zde rozhodně netrpí nezájmem, či dokonce

27 5 6/2009 svévolným ničením. V ŽM se můžete dočíst o ktivitách místních občnů, které jsou směřovány k ochrně životního prostředí. Mgr. Alen Hybešová zčíná s výchovou k ochrně životního prostředí již u svých žáčků ve zdejší MŠ pro ně velmi poutvou formou. Ve stejném duchu s většími dětmi pokrčuje i Mgr. Mrcel Erbeková n zdejší ZŠ. Když ve stejném duchu bude pokrčovt výchov i v rodinách, pk se nemusíme o budoucnost přírody obávt. Přeji vám,byste dětem dokázl vždy vysvětlit proč se někdy musí strom kácet jk kde je nutné s rozvhou ohledem vyszovt stromy nové. M. Mládková Mnichovice Co dělá obec pro své trvle přihlášené občny s mlými dětmi? Před pár týdny jsme si vyzvedli n poště (stejně jko mnoho dlších mldých rodin) doporučený dopis. Měl stručné znění: Váš syn nebyl přijt k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2009/2010 z důvodu nedosttečného počtu volných míst v mteřské škole v Mnichovicích Trochu jsme s tím počítli, tk s téměř ročním předstihem jsme s ohledem k vzdálenosti kontktovli téměř všechny školky v Prze, které byly lespoň rozumně dostupné z Mnichovic. V Prze by i míst byl, le vážou je n místní děti z přidružených obcí - tím hůře z Mnichovic děti přijímt nemohou Po nemlém úsilí se nám syn podřilo přeci jen v Prze umístit. N rozdíl od jiných rodin má nše rodin k dispozici pouze jednu bbičku. T ještě není v důchodu její bydliště je od nšeho znčně vzdáleno. Mrně jsme ve školkách (zejmén v té mnichovické) vysvětlovli, že jsme v kritické situci. Mnželce končil mteřská, změstnvtel n ni poždovl návrt, v opčném přípdě nechtěl grntovt podržení její prcovní pozice. Nepomohlo nic. Zchránil nás ž Prh. Postrli se o nás tm, kde nebydlíme. Tm kde n nás obec bere příspěvky od státu nám řekli litujeme. Uvědomil jsem si, že je Nše církve to vlstně poprvé, co jsem jko občn od obce s něčím potřebovl oprvdu pomoci, le bohužel...občne pomož si sám. V Mnichovicích žije náš rod již téměř 100 let, přesto náš syn musí složitě dojíždět do školky jinm. Bude vyrůstt s jinými kmrády ž půjde v Mnichovicích do školy, byť strousedlík, bude ve škole pro kmrády nový. Doteď nechápu proč námi volení zástupci nebyli schopni počítt s populční explozí silných ročníků ze sedmdesátých let hromdně rušili míst ve školkách, přípdně opertivně nezjistili nová. V Mnichovicích se přistvují stále nové domy včetně velkých bytových. Ty domy nepřistvují ni nekupují občné v důchodovém věku, většinou se jedná o mldé lidi, kteří zde zkládjí rodiny. Co dělá obec pro nvýšení míst ve školkách? Obávám se, že pokud se doství nějké ty třídy, bude to v době, kdy porodnost opdne zstupitelstvo bude překvpeno řešit co s prázdnými třídmi Obdobná situce nstne, ž dnešní děti dorostou do školního věku. Vždyť obec má k dispozici údje o občnech, kteří žijí v Mnichovicích včetně těch nově nrozených Všechno nejde svádět n minulá zstupitelstv. Dlší věcí je, že se dnes bsolutně nerozlišuje mezi dětmi, které ve školce stráví pouze pár hodin dětmi, kteří by ve školce byly celý den. Řd mminek je n mteřské s kojenci dom odrostlejší dítě má ve školce. To si čsto po obědě bere domů, když si dom v klidu obstrá to své. Vedle toho jsou tu rodiče, kteří jsou ob od rán do pozdního odpoledne v změstnání (čsto ještě dojíždějí do Prhy), le pro jejich dítě je již ve školce nedosttečný počet míst To mi připdá znčně nesystémové řešení s ohledem n součsnou krizi s místy ve školkách i těžko uvěřitelné. Jko šptný vtip pk povžuji doporučení školky obrátit se n nějké podobné všk soukromé zřízení, kde si všk z kždou službu nechjí velmi tvrdě pltit. N to nše rodin ztížená hypotékou zkrátk nemá finnční prostředky jsem si jist, že je to přípd i většiny osttních mldých rodin. Apeluji n všechny, kteří mjí podobný problém, kterým se tké nepodřilo umístit své děti do školky by stejně jko já žádli po obci vysvětlení, jk nše zstupitelstvo hodlá tuto krizi konkrétně řešit to v rámci rozumného čsového období, tk by se změn k lepšímu týkl i nás. Ondřej Pátek Ze život římskoktolické mnichovické frnosti zčíná Rok kněží. Je to v souvislosti se 150. výročím úmrtí svtého fráře rského. Svtý Jn Mri Vinney se nrodil 8. květn 1786 v obci Drdilly u Lyonu. Vyrůstl v době frncouzské revoluce. S náboženskými prvdmi se mohl seznmovt pouze v rodině nebo neveřejným způsobem. Číst psát se zčl učit ž v 17 letech. Pod vedením fráře z blízké frnosti Ecully se připrvovl n kněžství po vysvěcení n kněze v grenobelském semináři (1815) u něho zčl působit jko kpln. V roce 1818 mu byl svěřen znedbná venkovská frnost v Arsu. Jeho upřímná zbožnost horlivá lásk k duším ji dokázly proměnit v ohnisko náboženského život. Ze život římskoktolické mnichovické frnosti Nebyl teologem ni řečníkem, většinu čsu strávil ve zpovědnici před svtostánkem. Ročně z ním přicházelo do Arsu ž lidí. Toužil po řeholním životě, le z poslušnosti zůstl ve své frnosti ž do smrti ( ). V roce 1925 byl prohlášen z svtého v roce 1929 z ptron kněží v duchovní správě. Když se řekne kněz, co se nám vybví? Možná si někdo vzpomene, že jej kněz pokřtil nebo že jej též učil náboženství, někdo měl svtbu v kostele pod. Kždý kněz působí v určité frnosti. Mnichovická frnost se od rozroste. Budou zrušeny frnosti Ondřejov Chocerdy spojí se s mnichovickou frností. A tk kněz, když má v neděli mši sv. z celou frnost, bude ji mít z lidi, kteří bydlí od Strnčic ž po vesnice z Chocerdy. Ale i lidé n dovolené či víkendu v nší frnosti jsou vítáni. Bůh mluví k nám i mlčky, beze slov skrze své dílo, v tichu les, při obdivu rozkvetlé zhrdy, louky, při pohledu n hvězdntou oblohu či n veliké moře. Zvláště k nám le promlouvá skrze Písmo svté ve mši svté. Kněz má z úkol svěřený lid s Písmem svtým seznmovt vést jej k nebi. Zvláště milá je práce s dětmi, i když ne vždy sndná. Po prázdninách, dá-li Pán Bůh, opět bude pokrčovt náboženství. Letos v červnu bylo 6 dětí u 1. svtého přijímání. Svté přijímání, to je to nejsilnější nejkrásnější spojení s Kristem. Kéž v nší frnosti, která se rozrůstá n km 2, též roste touh po vyšším životě nespokojujeme se jen se životem pozemským, který jednou skončí. O prázdninách bude prvidelný pořd bohoslužeb oznmován n vývěskách kostelů. P. Ivn Kudláček frář mnichovicko-hrusické frnosti 27

28 Život Mnichovic Sport Zsloužený postup! Družstvu žáků vedeného trenérem Tomášem Brtákem se podřilo po vynikjící jrní části vybojovt postup do vyšší soutěže do okresního přeboru žáků. Tento postup v minulých dvou letech žákům unikl vždy o vlásek. Svoji kvlitu družstvo prokázlo již v zimní přestávce, kdy se dvkrát zúčstnilo hlového turnje v Říčnech dvkrát zvítězilo. Potěšilo zejmén to, že družstvo dokázlo porzit družstv žáků z Prhy při prvním turnji i fvorit turnje -kombinovné posílené družstvo Bbic. V jrní části soutěže zůstli žáci nepokořeni všech 8 utkání vyhráli. Klíčovými zápsy byly - domácí vítězství nd Struhřovem v poměru 10 : 0 nd největším soupeřem družstvem Kostelce nd Černými Lesy v poměru 4 : 3 výhr v Mukřově 2 : 1. Celkově družstvo získlo 42 bodů, vstřelilo 134 brnek jen 15 brnek obdrželo. Nejlepším střelcem je Michl Šimáček se 42 vstřelenými brnkmi. N dlších místech jsou pk Mrtin Veselý s 29 brnkmi Tomáš Pešk s 15 brnkmi. Sezón byl ukončen z krásného slunečného odpoledne dne zápsem mezi chlpci Úspěšné družstvo žáků žákyň s trenéry dlšími lidmi jejich rodiči. Chlpci vyhráli poměrem 6 : 2. Poté převzli z rukou trenér postupová tričk. Bc. Jroslv Šimáček Pozemní hokej mládežnické soutěže Strší žákyně: holky hrjící pod hlvičkou Prgy vyhrály svou soutěž. V závěru se sice potýkly se znčnou mrodkou, i když poslední zápsy prohrály, byly po celou sezónu nejlepším družstvem ve své ktegorii. Strší žáci: podobný přípd 7 nšich žáků hrje z oddíl z Hostivře, který obsdil 3. místo ve své ktegorii vypdá to, že tto spolupráce bude pokrčovt i dál. Mldší žáci: mldší žáci se n jře zúčstnili pouze 3 turnjů. Ale v těch herně vůbec nezklmli vedli si přes svůj věkový hndicp velmi slušně. Vždyť jen 3 z nich jsou skutečně mldší žáci, zbytek je příprvk. Npříkld n posledním turnji ve Kbelích prohráli s pozdějším vítězem Slvií Prh 0:1 s vítězem Presidentského poháru Bohemins 1:2 Mldší žákyně: v této ktegorii se udál msivní generční výměn nové hráčky ztím nedoshují nejlepších výkonů. Ale příští sezónu to bude lepší. Příští sezónu totiž ty nejstrší od nšich konkurentek odejdou pro nás bude snzší dávt góly. Příprvk: n posledním turnji příprvek v Mnichovicích jsme postvili 3 družstv. Pro to čtvrté nebylo brnkářské vybvení, protože týden před tím nějký hlupák vykrdl kbiny sebrl mj. 2 sdy betonů pro děti včetně dvou brnkářských přileb. V kždé tšce byl mteriál z cc 30 tisíc korun, který je tomu člověku n nic! Nše družstv v tomto turnji nkonec obsdil 2,3 páté místo ze sedmi družstev. Mirek Vodenk Ženy I TABULKA pořdí mužstvo zápsy vyhrné remízy prohrné góly vstřelené góly obdržené body 1. Mnichovice Bohemins B Slvi B Litice Kdň Tkto vypdá konečná tbulk I. ligy žen. A i když dámy poslední utkání prohrály 0:1 prokázly, že do extrligy ptří. Konečně postup si zjistily prkticky už n podzim. Teď ještě přesvědčit je, že jen dobrá technik nestčí. V extrlize totiž dleko více záleží n fyzické kondici. Tké s trenérem je to pořád šptné. Několik typů jsme měli, le všichni odřekli. Ale překážky jsou od toho, bychom je překonávli. Snd dokážeme, že Mnichovice hrjí i v ženách špičkový pozemák. Mirek Vodenk 28

29 5 6/2009 Hrjeme o 3. místo Před 25 lety nposledy získli mnichovičtí pánové medili. Byl to bronz z něj jko z odměnu jsme tehdy mohli vycestovt ž n Sicílii. Od té doby jsme vybojovli spoustu sezón, kdy se hrálo jk o čtvrtá míst, tk i o sestup. Letos všk nše družstvo mužů konečně dokázlo, že umí nejen pozlobit fvority, le dokáže hrát výborný hokej celou sezónu. Hrjeme o třetí místo v extrlize! V konečné tbulce skončili nši borci n čtvrtém místě. Z celou sezónu všk jko jediní dokázli sebrt body dnes již mistrovské Slvii. V semifinále jsme fvorizovné Slvii Prh podlehli ve dvou zápsech čekl nás boj o bronz. Ten nezčl dobře, protože č jsme n domácím hřišti byli výrzně lepší, prohráli jsme gólem z poslední vteřiny zápsu 1:2! V sobotu se le v Hrdci štěstí přiklonil k nám pánové 1:0 vyhráli. Třetí rozhodující záps se hrje v sobotu od 12 hodin v Hrdci. Držte nám, prosím, plce! Mirek Vodenk Opět souboj o míček Složitá situce před brnkou A je tm Souboj o míček Sprint Odpálím míček Reklmy Inzerce v Životě Mnichovic Od jsou podmínky (rozměry cen) pro inzerci v ŽM následující Celá strn A Kč, rozměr mm ½ strny A Kč, rozměr mm ¼ strny A 700 Kč, rozměr 99,5 124 mm 1 / 8 strny A4 350 Kč, rozměr 99,5 60 mm Redkce ŽM neprovádí jzykovou korekturu nebo grfickou úprvu ni přípdné dlší úprvy zslných reklm (z jejich kvlitu úroveň ručí jejich zdvtelé). Předpltné není stnoveno se slevou. Návrhy posílejte ve formátu WORD, JPG nebo TIF (ve výše uvedených rozměrech) n dresu: (vyřizuje MěÚ Mnichovice pí Kuklová, Tel.: ) 29

30 Život Mnichovic PROGRAM ČERVENEC III. ročník tenisový turnj RKO Mini tenis, bby tenis turnj PANGEA BEATLES koncert Prázdninový progrm s hlídáním dětí Fotblový kemp III. ročník tenisový turnj ALKOM ŽEN divdelní předstvení Volejbl turnj HISTORICKÉ SLAVNOSTI Mrčení velká šermířská muzikálová bitv, jrmrk Prázdninový progrm s hlídáním dětí PROGRAM SRPEN Tenisový turnj čtyřhr Country f estivl Pohádkové odpoledne n zámku Berchtold Zjištěno Zjištěno občerstvení občerstvení obědy obědy vinárn vinárn Prázdniny 09 sportovní, zábvné Bohtý Bohtý progrm progrm Zjištěno pro pro rodiny rodiny občerstvení s dětmi, dětmi, výstv výstv obědy minitur minitur vinárnhrdů hrdů zámků, zámků, nučné progrmy pro děti od 6 do 12 let Bohtý pohádková pohádková progrm pro země, země, rodiny peklo, peklo, s dětmi, projížďk projížďk výstv historickým historickým minitur vozidlem. vozidlem. hrdů zámků, pohádková 29. země, 8. peklo, projížďk Tenisový turnj historickým v kostýmechvozidlem.

31 5 6/2009 Rozhodujete se, které mteřské škole svěřit Vše dítě? Chcete Všemu dítěti kromě všeobecného rozvoje osobnosti dopřát pohybový rozvoj již v předškolním věku? Jsme soukromá mteřská škol zdrvého životního stylu, změřená zejmén n VŠEOBECNÝ ROZVOJ POHYBU ZDRAVOU VÝŽIVU. Přijímáme děti ve věku od 2,5 do 6 let. Nbízíme odbornou péči, prostřednictvím zkušených pedgogů instruktorů celoroční provoz včetně prázdnin, Po - Pá, 7:30-17:30 všeobecnou pohybovou průprvu k letním zimním sportům výtvrnou, drmtickou hudební výchovu (hr n flétnu) nglický jzyk vedený rodilým mluvčím bohtý progrm, výlety (celoroční vstupné do Zoo) zdrvé, vyvážené strvování z vlstní kuchyně prvidelný pitný režim individuální přístup klidné prostředí Přijďte se k nám podívt, přijímáme děti v průběhu celého roku! Lndie, s.r.o. Orlická 2188, Říčny 31

32 Život Mnichovic Vyprcuji zjistím Projekty (rodinné domky, chty, gráže, rekonstrukce, nástvby, přístvby d.) Stvební dozor (dodržování projektu technologických postupů, kontrol klkulce cen, prostvěnosti d.) Inženýring (zjištění ohlášení stvby, územního rozhodnutí, stvebního povolení, koludčního souhlsu d.) Ing. Romn Chvojk utorizovný inženýr Tel Železářství Mnich u kostel Rozšiřuje prodej - železářského zboží zákldního elektroinstlčního mteriálu Provádí zhotovení kopie klíčů vložkových, dozických obyčejných Dále provádí kopírování dokumentů Tisk dokumentů z přinesených nosičů Lminování dokumentů (vše do formátu A3) Pro firmy Projekty pozemních stveb (bytové domy, skldové výrobní objekty, rekonstrukce d.) Technický dozor investor Inženýring V oblsti požární ochrny vyprcování požární dokumentce (požární řád, požární poplchové směrnice d.) Školení vedoucích prcovníků i změstnnců Pomoc s orgnizcí vyhodnocením cvičných požárních poplchů d. RCY spol. s r.o. Ing. Romn Chvojk jedntel Tel

OBJEKTIV MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ ČERVENEC 2014 MOHELNICKÝ POMNÍK PADLÝM VOJÁKŮM Z 1.

OBJEKTIV MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ ČERVENEC 2014 MOHELNICKÝ POMNÍK PADLÝM VOJÁKŮM Z 1. OBJEKTIV MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ ČERVENEC 2014 MOHELNICKÝ POMNÍK PADLÝM VOJÁKŮM Z 1. SVĚTOVÉ VÁLKY Mohelnický válečný pomník nechl odhlit o svtodušních svátcích

Více

zpravodaj Zličína a Sobína

zpravodaj Zličína a Sobína zprvodj Zličín Sobín List zličínských sobínských občnů číslo dubn Doprvní soutěž pro mlé řidič Pální črodějnic n Zličíně Přdnášk v knihovně o poutní cstě kultur kultur; zprávy z rdnic ulturní tipy v okolí

Více

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020 Strtegický plán měst Třince pro období 20142020 Tr inec fjne mı sto pro z ivot Leden 2014 Obsh Vize rozvoje měst... 4 I Oborová koncepce Doprv... 6 1 Stručná nlýz oblsti Doprvy... 7 1.1 Interpretce problémového

Více

Život. MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVIII 4/2007. Vážení občané našeho města, Slovo redakce OBSAH

Život. MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVIII 4/2007. Vážení občané našeho města, Slovo redakce OBSAH Život 4/2007 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVIII OBSAH 1. Slovo redakce... 1 2. MTB Posázavím... 1 3. Mnichovické kramaření... 3 4. Zpráva o činnosti města... 3 5.

Více

Cesta za povoláním... rok 2015

Cesta za povoláním... rok 2015 Cest z povoláním... rok 0 Dobrá rozhodnutí znmenjí správný výsledek NEPA S.R.O., AUTORIZOVANÝ DISTRIBUTOR SHARP PURKYŇOVA, 00 BRNO, TEL.: +0-0,, FAX: +0-0 NEPA PRAHA, REVOLUČNÍ, HOVORČOVICE, 0 MĚŠICE U

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008 Usnesení 54. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2246 - Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1. rozpočet měst Kopřivnice n rok 2009 v celkovém objemu 422 687,9

Více

Úvod 1. Pojetí canisterapie 1.1 Zvířata lidem 1.2 Vznik canisterapie ve světě 1.3 Rozvoj canisterapie v ČR 1.4 Metody a formy canisterapie

Úvod 1. Pojetí canisterapie 1.1 Zvířata lidem 1.2 Vznik canisterapie ve světě 1.3 Rozvoj canisterapie v ČR 1.4 Metody a formy canisterapie Obsh Úvod 1. Pojetí cnisterpie 1.1 Zvířt lidem 1.2 Vznik cnisterpie ve světě 1.3 Rozvoj cnisterpie v ČR 1.4 Metody formy cnisterpie 1. Shrnutí 2. Zákldní terminologie indikce cnisterpie v sociální práci

Více

2/2014. Z obsahu: PALACKÉHO NÁMĚSTÍ SE DOČKÁ NOVÉHO POVRCHU. Citát měsíce

2/2014. Z obsahu: PALACKÉHO NÁMĚSTÍ SE DOČKÁ NOVÉHO POVRCHU. Citát měsíce 2/ PALACKÉHO NÁMĚSTÍ SE DOČKÁ NOVÉHO POVRCHU Kždý, kdo nštíí nše Plckého náměstí, to nemusíte být jenom y, kteří zde žijete, le i turisté, cítí, že to není ono. Jedn sfltoá záplt střídá druhou m tm je

Více

Vybíráme z obsahu. 6. Nezáv. starostové pro kraj 49 hlasů (1,30 %) 7. Děln. str. - zrušení popl. ve zdr. 37 hlasů (0,98 %)

Vybíráme z obsahu. 6. Nezáv. starostové pro kraj 49 hlasů (1,30 %) 7. Děln. str. - zrušení popl. ve zdr. 37 hlasů (0,98 %) L I S T O P A D 0 0 8 č í s l o 1 1 V I. r o č n í k ČSSD suverénně vyhrála volby do pardubického krajského zastupitelstva. Získala téměř třicet šest procent hlasů a v 45členném krajském zastupitelstvu

Více

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská ČERVENEC - SRPEN 2012 Číslo 7-8 Ročník XXI Vyšlo dne: 3. 8. 2012 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO PŘÍSPĚVEK DÁRCŮM KRVE Usnesením č. 537/2012/Z z 18. zasedání ZMJ ze dne 19. 6. 2012

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Sklářské slavnosti meet czech design. Hurá prázdniny. fotogalerie z akcí

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Sklářské slavnosti meet czech design. Hurá prázdniny. fotogalerie z akcí NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Červen 2014 cena: 10 Kč Hurá prázdniny 27. června 2014 koupaliště v Novém Boru str. 43 fotogalerie z akcí str. 24-29 Sklářské slavnosti meet czech design 13. - 15.

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

Volba prezidenta republiky

Volba prezidenta republiky Ať třináctka je šťastná! Sklonek roku je časem dobré vůle, děkování a přání do roku příštího. Když jsme zvažovali, koho oslovíme, aby za celý 27členný kolektiv zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou pozdravil

Více

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN LISTY 3 / 2015 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 3 / 2015 Husovo náměstí ožilo Masopustem Křeslo pro hosta... 1 Sbírka použitého ošacení... 2 Finanční

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ SRPEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU JMENINY MĚSTA STR. 1. 2. Z RADNICE STR. 5. 7. INCIDENT NA KOSTELNÍ VĚŽI STR. 10. 11. MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

Zpravodaj mûsta Odolena Voda

Zpravodaj mûsta Odolena Voda 1 Zpravodaj mûsta Sousedé se společně bavili, tentokrát na Vodolce Nevím přesně, kde jsem tento výrok četl a zda jej vůbec ocituji správně, ale zněl asi takto: Technika překonala všechny vzdálenosti, ale

Více

měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč

měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč Z vernisáže v tanečním sále Společenského domu (foto: Jaroslav Vála) Z obsahu Schůze rady...str. 2 Z historie... str. 9 Školství...str. 10 strana 1 Kultura... str.

Více

Rohanský ostrov oživí Konsorcium Rohan

Rohanský ostrov oživí Konsorcium Rohan NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 ZDARMA Jak rozšiřovat cyklistickou dopravní síť? Fórum. Rekordní Den dětí před KD Krakov. 4. STRANA 6. STRANA Rohanský ostrov oživí Konsorcium Rohan Pro novou zeleň, sport

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

SEDM STRÁŽNÍKŮ. -10.083.340,- Kč

SEDM STRÁŽNÍKŮ. -10.083.340,- Kč Z obsahu březnového čísla str. 2 Technické služby informují str. 2 Městské granty pro oblast sportu a kultury str. 3 Přehled matričních událostí str. 4 Astronomické zajímavosti str. 6 Rozhovor s Janem

Více

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2013 VÍTĚZ CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ Milí spoluobčané, přijměte od nás, od celého zastupitelstva,

Více

Problém tzv. Chodníkové novely

Problém tzv. Chodníkové novely Roèník XV. ŘÍJEN 2009 Cena 6 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Sponzor akce Přeštický kanec VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ str. 7 MINIŽÁCI OBSADILI 3. A

Více

Jedna z ulic Velkého Meziříčí, která je novými orientačními dopravními značkami osazena nejvíce, jsou Novosady. Foto: Martina Strnadová

Jedna z ulic Velkého Meziříčí, která je novými orientačními dopravními značkami osazena nejvíce, jsou Novosady. Foto: Martina Strnadová Založeno roku 1919 14. prosince 2011 Ročník XXII. číslo 45 Cena: 12 Kč SOS poradna Středa 14. 12. pravidelná poradna SOS (sdružení obrany spotřebitelů), od 14 do 16 hodin v nové budově MěÚ (obecní živnostenský

Více

Osram pozval vedení města k návštěvě firmy

Osram pozval vedení města k návštěvě firmy Představujeme zastupitele MUDr. Petr Kopřivík str. 4 Okradli důchodce o všechny peníze str. 5 Osram pozval vedení města k návštěvě firmy Starosta Bruntálu Ing. Leoš Gregovský a místostarosta Stanislav

Více

Roèník XVI. DUBEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč)

Roèník XVI. DUBEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) Roèník XVI. DUBEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 AKTUÁLNÍ INFORMACE O PŘEŠTICÍCH str. 3 MISTROVSTVÍ V ESKYMOVÁNÍ

Více

se již objevila a to ohledně kotelen. Chci se zeptat lidí z přípravného výboru - paní Santariusové a paní Putniorzové - zdali vždy v případě,

se již objevila a to ohledně kotelen. Chci se zeptat lidí z přípravného výboru - paní Santariusové a paní Putniorzové - zdali vždy v případě, ZPRAVODAJ města Český Těšín Číslo 2. Ročník I. Starosta k Těšínskému zrcadlu: Sami si byty koupili, ostatním je nepřejí. Iniciativa zrušení záměru prodeje městských bytů a domů z majetku města vznikla

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí. více str. 9. Na novoborském Pivobraní vystoupí Toxique

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí. více str. 9. Na novoborském Pivobraní vystoupí Toxique NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Září 2009 cena: 9 Kč Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí více str. 9 MC KOBLÍŽEK Rodičovské ladění, projekt podpořený EU více str. 18 Na novoborském Pivobraní

Více

Žamberské. Žamberské ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA. www.zamberk.cz. listy

Žamberské. Žamberské ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA. www.zamberk.cz. listy Žamberské Žamberské listy 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č.15 14. září 2012 2 Zprávy z radnice ZÁKLADNÍ REGISTRY JSOU V PROVOZU Smysl a účel základních registrů Smyslem a účelem základních registrů (ZR)

Více

Volili jsme krajské zastupitelstvo

Volili jsme krajské zastupitelstvo 11 listopad 2012 ROČNÍK XXIII Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Volili jsme krajské zastupitelstvo ČSSD KSČM KDU-ČSL ODS PRO VYS. TOP 09 Telč - město 21,87 16,39 14,09 10,49 21,46 3,12

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. Proč se skarta zavádí? Důvodem je kromě lepší kontroly státu (pokračování na str. 6)

BYSTRCKÉ NOVINY. Proč se skarta zavádí? Důvodem je kromě lepší kontroly státu (pokračování na str. 6) BYSTRCKÉ NOVINY ČERVENEC/SRPEN ročník XXII/2012 číslo 7/8 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Bystrcké hody potřinácté Výplata nepojistných dávek Odbor finanční Náplň činnosti odboru je pouze zčásti před

Více