Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice"

Transkript

1 Pastýřský list arcibiskupa Jana k době postní s.5, Slovníček hábit, homilie, hostie, humerál s.7, Přínos papežů 3.díl (rok po Kr. s. 7, Farní kronika (rok ) s. 9, Termíny letních táboru Klubu SHM Pv s.12 Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice Rok rodiny /2014 Ročník 5 Začíná doba postní Křížová cesta na Velký pátek Foto: Jaroslav Navrátil Tříleté směřování farnosti : Motto: Ukotvit správně svou víru Heslo ročního směřování farnosti : Být na straně papeže Cíl na rok 2014: Prohloubit znalosti o nástupcích sv.petra a inspirovat se

2 Slůvko Drazí a milí farníci, vstupujeme do postní doby. Inspiraci k dobrému prožití tohoto období naleznete v dopise arcibiskupa Jana k postní době na s. 5. Děti se v postní době mohou zapojit do postní cesty, kterou pro ně opět připravují Květa a Jarek Navrátilovi. Zvu všechny farníky, aby dle svých možností přišli na postní duchovní obnovu na faru. Poprvé při obnově budeme mít na faře společný oběd. Z tohoto důvodu prosím, aby se zájemci včas přihlásili, a to nejpozději do středy V postní době vyzývám všechny Foto na stránce: Vašek Lízner a Petr Matula farníky, aby se s větší intenzitou modlili za dvě naše dospělé katechumenky, které budou o letošních Velikonocích v našem kostele pokřtěny (Květa Navrátilová a Denisa Mimochodková). V postní době budeme také vybírat finanční hotovost na úhradu Adopce na dálku dvou indických dětí, na jejich roční školné. Jedno dítě postupuje do vyššího ročníku, proto se cena navýšila. Potřebujeme vybrat celkem Kč. Tato vybraná částka bude mít o to větší hodnotu, jak velké postní odřeknutí nás to stálo. Že jsme si třeba něco nedůležitého nekoupili, ale ty ušetřené peníze dali na adopci. Naše postní snažení nás má vést k velikonočnímu zřeknutí se Zlého. Osvědčenými prostředky na této postní cestě je modlitba (víc se za druhé přimlouvat u Boha), půst (zříci se něčeho, co nás činí nesvobodnými) a almužna (rozdělit se o něco s bližním). Kéž se nám daří dobře se připravit na blížící se velikonoční svátky. Všem žehnám P. Petr Matula SDB, administrátor farnosti Ó, mladí lidé, uchovejte si ve svém srdci čistotu, poklad všech ctností: tak získáte všechno. Když tento poklad ztratíte, stanete se nejnešťastnějšími na světě. (Sv. Jan Bosko) Bartolomějské listy 3/2014 stránka 2

3 Zprávy z farnosti Možnosti setkání s farářem dle osobní domluvy termínu po každé mši svaté nebo telefonicky (telefon: ) nebo přes P.Petr Matula SDB, administrátor farnosti Zápisy Pastorační rady farnosti (PRF) a Ekonomické rady farnosti (ERF) můžete nalézt na webových stránkách (http://prostejov.sdb.cz/kdepusobime/farnost-prostejov-vrahovice/pastoracni-rada-prf/a ). Zasedání PRF Zasedání ERF Členové PRF a ERF jsou poradním sborem administrátora farnosti. Můžete se na ně obracet se svými podněty. Sbírka na opravy kostela zpravidla každou třetí neděli v měsíci: ( se vybraly 4000 Kč). Na potřeby farnosti můžete přispět také přímo na účet farnosti (Česká spořitelna č.ú /0800). Mohu vám na požádání za příslušný dar vystavit potvrzení k odpočtu daní. Děkuji vám všem za vaši štědrost a podporu, které si vážím. Pokud máte nějaké dotazy ohledně financí, tak se klidně zeptejte. P.Petr Matula SDB Postní almužna během postní doby bude farnost sbírat finanční prostředky na zaplacení Adopce na dálku pro dva indické chlapce (Suhal A. Jogi a Ravi Kiran). Celkem je potřeba vybrat Kč na jejich roční školné (5.000 Kč Ravi Kiran Kč Suhal A. Jogi). Finanční prostředky můžete vhazovat buď do označené pokladničky v kostele sv.bartoloměje nebo je předat osobně P.Petru Matulovi. Děkuji předem za vaši štědrost. Sobotní herní dopoledne pro děti první sobotu v měsíci 9:00-11:30 na faře (1.3., 5.4., 3.5., 7.6.). Zvou Květa a Jarek Navrátilovi. Postní cesta pro děti děti se sejdou vždy v postní neděli po mši svaté v kostele sv.bartoloměje u Květy a Jarka Navrátilových. Nedělní katecheze pro děti v sakristii během promluvy od do Katecheze nebudou, když bude nedělní mše zaměřená pro rodiny s dětmi (2.3., 6.4., 4.5., 8.6.). Schola při nedělní mši svaté vedoucí scholy Eva Hasová, můžete se zapojit. Nácvik je vždy před nedělní mší na faře. Dětská schola své děti můžete přihlašovat u Veroniky Sekaninové nebo Andrei Jelínkové. Nácvik je na faře v sobotu v 11:00 (1.3., 5.4., 3.5., 7.6.). Výuka náboženství od do vždy v úterý: třída - úterý 13:00-13:45/3.třída - úterý 14:00-14: třída - úterý 15:00-15:45 Vyučuje P.Mgr.Petr Matula SDB. První a druhé úterý v měsíci je výuka na faře (sraz před farou ul.majakovského 3, Prostějov - Vrahovice), ostatní úterý je výuka v učebnách školy ZŠ Majakovského 1, Prostějov (sraz před hlavním vchodem nové budovy školy). Děti, které jsou v družině, budou na tento kroužek vyzvednuty. Přihlášky jsou k dispozici v kostele, na faře nebo na hodině Bartolomějské listy 3/2014 stránka 3

4 Foto: Petr Matula náboženství. Výuka starších děti (od 6.třídy) probíhá na faře u Povýšení sv. Kříže ve městě nebo dle domluvy. Biblické společenství vždy ve středu 1x za 14 dní na faře po večerní mši svaté (19:00 20:30) od (5.3., 19.3., 2.4., 23.4.). Setkání seniorů vždy 1. středu v měsíci na faře (15:00 17:00) , 2.4. Společenství starších manželů vždy první pátek v měsíci na faře (19:00-21:00) , 4.4. Postní duchovní obnova pro mládež v sobotu začátek v 9:30 v katechetickém sále fary u Povýšení sv.kříže v Prostějově. Postní duchovní obnova naší farnosti v sobotu začátek v 8:30 mší sv. v kapli na faře, od 9:00 dvě promluvy a ztišení, společný oběd na faře, závěr asi ve 13:00. Téma: Výzvy papeže Františka dle apoštolské exhortace Evangelii gaudium. Prosím o přihlášení se do středy z důvodu zajištění oběda. Všichni jste zváni. Farní knihovna je otevřena na faře vždy po nedělní mši seznam knih naleznete na: Svátosti a svátostiny Křty Ema Marie Dostálová ( 2013), Filip Rada ( 2013). Adorace každý pátek přede mší sv. v kostele sv. Bartoloměje (16:00 17:15 v postní době bude následovat modlitba křížové cesty) a adorace nebude. Svátost smíření Držovice (pondělí 17:30 17:55), Vrahovice (pátek 16:00 17:45; neděle 8:30 8:55; jindy dle domluvy) v kostele Povýšení sv. Kříže v Prostějově denně vždy půl hodiny přede mší sv. (ráno od 7:30, v ne v 7:00). Příprava na křest dospělých a na biřmování - je vždy v pondělí na faře (19:00-20:00). Mohou přijít i dospělí, kteří by si chtěli prohloubit své znalosti o víře. Termíny: 3.3., 10.3., 17.3., 24.3., 31.3., 7.4., 14.4., Příprava na 1.svaté přijímání dětí v neděli na faře (10:00-10:30); setkání je určeno pro připravující se děti a rodiče těchto dětí. Termíny: 16.3., 23.3., 30.3., 6.4., 13.4., 11.5., 18.5., Bohoslužby Držovice: pondělí v 18:00; Vrahovice: středa a pátek v 18:00, neděle v 9:00. Návštěvy nemocných vždy v 1. pátek v měsíci dopoledne 7.3., 4.4. Společné udílení sv. pomazání nemocných v neděli v 9:00 při mši sv. v kostele sv. Bartoloměje v Prostějově-Vrahovicích. Modlitba křížové cesty v době postní Držovice (pondělí 17:15-17:45), Vrahovice (pátek 17:15-17:45). Bartolomějské listy 3/2014 stránka 4

5 Pastýřský list pro první neděli postní 2014 Drazí bratři a sestry, milé děti, už máme za sebou několik měsíců Roku rodiny. Pokud jste přijali mou adventní výzvu, udělali jste v rodinách společnou zkušenost s modlitbou, se společným otevřením se Bohu. O Vánocích jsme přidali cvičení vzájemné lásky. Modlitba nás otevírá pro Boha a Boží láska, kterou si navzájem darujeme, umožňuje zkušenost Boží blízkosti, radostnou vánoční atmosféru po celý rok. Nyní jsme vstoupili do doby velkého postu, kterým se připravujeme na Velikonoce, na dar vykoupení. Z první knihy Mojžíšovy jsme slyšeli o prvním hříchu, o největší katastrofě lidských dějin, kdy člověk neposlechl Boha, ba jednal, jako by Boha nebylo, jako by ho nepotřeboval. Sám si začal hrát na Boha, který rozhoduje o dobru a zlu. Lidé pak brzy poznali, že život bez Boha je životem bez lásky a bez naděje. Život v hříchu bere svobodu i radost, dokonce zatemňuje rozum, takže člověk spoutaný hříchem jedná nerozumně a škodí sám sobě i těm, které má rád. Tu zkušenost má každý z nás, v malém či velkém to známe z našich rodin i z celé společnosti. Kolik rodinných tragédií začalo hloupým hříchem, který přivolával další hříchy a spoutával srdce, oslaboval vůli a vedl k špatnému rozhodování? Lidská vina však probudila Boží milosrdenství. Kristus přišel jako Zachránce a velmi draze za nás zaplatil. Sám nevinný umírá jako smírná oběť na kříži, zrazený, opuštěný, odepsaný jako vyvrhel bez práva na lidskou čest. Takovou cenu chce Kristus dobře využít. Touží odpustit každý hřích a uzdravit každé duchovní zranění. Naše viny přitahují jeho uzdravující milosrdenství. Ukažme mu svá zranění, aby je uzdravil. Dejme si práci a najděme všechna svá pochybení, abychom je nechali uzdravit. Všimněme si i těch chyb, které zranily vzájemné vztahy v rodině, nebo kterých jsme se dopouštěli společně. Když manželé otevřou evangelium a nechají na sebe působit Kristovo živé slovo, jejich sebedůvěra se rychle vytratí. Buď knihu odloží, nebo dojdou k přesvědčení, že hřeší, a začnou dělat pokání. To znamená: odvrátí se od pouze lidských hodnot, které je ovládají, a obrátí se k Bohu. Protože se jim to nedaří, nemohou být na sebe pyšní; budou se proto obracet na Krista Spasitele a dovolávat se jeho milosrdné lásky. K tomu potřebují odvahu, protože obyčejně se bojíme, že evangelium naruší naše pohodlí. Když překonáme námitky, odpor a strach, sejdeme se v pokoře před Spasitelem a společně zakusíme dotek Boží lásky, zázrak uzdravení.1 Postní doba zve celé rodiny k přijetí svátosti smíření. Připravte se na ni společně! A nezapomeňte se omluvit i jeden druhému dřív, než půjdete ke zpovědi. Bude to možná těžké, ale pak budete moci jeden druhého vidět úplně nově. A pak: co odpustíte, už nikdy nepřipomínejte. Ani Bůh nepřipomíná, co odpustil. Komu je odpuštěno, je čistý. Přesto může být někdy těžké milovat druhého, když vidíme jeho opakované chyby. Svatá Terezička říkávala: Nemůžeš-li milovat člověka pro jeho zlobu, miluj Bartolomějské listy 3/2014 stránka 5

6 Krista v jeho srdci, který tam trpí jeho zlobou. Potěš Krista tím, že poneseš jeho bolest tiše s ním. Zdá se ti někdy, že jsi už miloval dost, a chceš přestat? Podívej se na Ukřižovaného. On sice umírá, ale hřích ho nepřemohl. On miluje až do posledního dechu, modlí se za odpuštění pro ty, kteří ho ukřižovali. Ještě dýcháš? Tak miluj. Myslíš, že to máš těžké? Na kříži to bylo těžší. Od Roku víry je snad v každé naší rodině kříž. Využij každého pohledu na kříž k povzbuzení své lásky. Řekni Ukřižovanému, že se mu chceš aspoň trochu v lásce podobat, a popros ho o pomoc, o schopnost dál milovat. Kdo se dnes rozhodne, že už miloval dost, rozhodl o smrti lásky. Zítra se už jen smíří s tím, že nemiluje. V čem spočívá usmíření? Základním krokem je: nerozhodnout se nemilovat. Chybu přiznat před manželem, manželkou (u chyb neznámých je to trochu jinak), odsoudit se a požádat o odpuštění. Takový projev pokory je velkým důkazem lásky. Někteří si od svatby umínili, že neusnou bez usmíření, protože na tom závisí budoucnost jejich lásky. V jedné takové rodině se stalo, že po třech letech manželka odmítla dát manželovi polibek na dobrou noc. Manžel beze slov klekl k posteli a začal růženec. Byl přesvědčen, že situace je vážná. Žena věděla, že by byl schopen se modlit celou noc. Třetí desátek ho už dokončit nenechala. Manželé se v době začátku své lásky domnívají, že jejich láska je silná a nezranitelná. Po čase svou domýšlivost musí přiznat. Ke své lásce totiž potřebují Boha. Bez něho se zlu neubrání. Bez něho si svá selhání lásky nebudou umět dlouho odpouštět.2 V Roku rodiny chceme nejen udělat něco pro rodinu, ale chceme se snažit společně jako rodina. Manželství je příležitost jít k Bohu společně. To také znamená nést společně naše kříže. Jak říká apoštol Pavel: Neste břemena jeden druhého. Rodina patří k sobě. I závod o věčnou spásu běží rodina společně jako tým. Proto jeden druhému pomáhá, povzbuzuje, ulehčuje, když je potřeba. Silnější táhne svým příkladem ty slabší, aniž by se vyvyšoval. Drazí manželé, rodiče i děti, vstupme společně do postní doby, pomozme si navzájem na cestě ke svatosti. Nic nevzdávejme proto, že jsme slabí. Kristus nabízí pomoc. Najděme všechny své rány a ukažme je Božímu milosrdenství. Odpuštění přináší naději. A pohled na kříž ať nás vždy povzbudí k lásce, která je věrná, která miluje až do konce, která se nevzdává. Nelekejme se, když přijde pokušení. I Krista pokoušel ďábel, když se čtyřicet dní jen modlil a postil. Ďábel nepokouší ty, kteří jsou už jeho. Zato doráží na ty, kteří se rozhodli vydat se za Kristem. V pokušení zůstaňme klidní, ale rozhodní. Pokaždé opakujme jako Ježíš na každé pokušení své jasné NE. Buďme jistí, že Bůh je nesrovnatelně silnější než celé peklo. S jeho pomocí zvítězíme. Jeho milosrdenství je zárukou naděje. Kráčejme společně postní dobou k velikonočnímu vítězství. Denně na Vás myslím v modlitbě a každému z Vás žehnám. arcibiskup Jan Graubner K myšlenkám je možno se vrátit na Srov. Henri Caffarell: Manželství cesta k Bohu. MCM Olomouc, Henri Caffarell: Manželství cesta k Bohu. MCM Olomouc, Bartolomějské listy 3/2014 stránka 6

7 Logo tříletého směřování farnosti Logo je převzato ze zásobníku klipartů v běžném počítači a oslovilo mě svou jednoduchostí. Můžeme v logu vidět zrcadlení tříletého směřování farnosti. Loď s napnutými plachtami symbolizuje lodičku církve zmítanou momentálním počasím (různými postoji společnosti vůči církvi). Tato část symbolu nám připomíná směřování prvního roku tříletí (rok 2013/14 - Být na straně papeže, toho, který loď církve řídí. Být na palubě této lodi a být zapojený do fungování této lodi.). Vlny moře nám symbolizují Pannu Marii, kterou si budeme připomínat v druhém roce tříletí (rok 2014/15 - Ukotvit se k Panně Marii). Maria nás nese, jako moře nese loď. Obrys slunce na pravé straně loga nám může připomínat Eucharistii, která nás i naši loď zcela zahrnuje, přikrývá, ochraňuje (rok 2015/16 - Ukotvit se k Eucharistii). Symbolika loga vychází ze snu sv. Jana Boska z roku 1862 o osudu církve, který je inspirací tříletého směřování farnosti. P.Petr Matula SDB Slovníček hábit oblečení řeholníků. Na rozdíl od kleriky nemá jednotný tvar. Bývá v různých barvách, podle řádových zvyklostí. homilie kázání, promluva. Součást bohoslužby slova, ve které jsou vykládány a aplikovány biblické texty. hostie v původním významu znamená oběť, obětní dar. Čistý pšeničný chléb, používaný při mši svaté. Východní církve užívají chléb kvašený, v západní, latinské církvi se užívá nekvašený ve formě tenké kulaté oplatky. Zhotovují se obvykle ve dvou velikostech: větší pro vystavení Nejsvětější svátosti oltářní v monstranci a pro kněze při sloužení mše sv. a menší pro přijímání věřících. humerál čtyřhranný plátěný šátek na dvou rozích opatřený tkanicí. Obléká se jako první liturgické roucho pod albu kolem krku přes ramena. Nazývá se také amikt. E.G.Šindlovský-Svět liturgie, Klášter premonstrátů na Strahově, Praha 1991 Přínos papežů pro život církve (sv.petr - František) Naše farnost se v roce 2014 dle schváleného pastoračního plánu farnosti zaměřuje na prohloubení vztahu k papežské službě (heslo roku: Být na straně papeže). Vztah k nástupci sv. Petra je jedním z opěrných bodů naší víry. Papež je znamením jednoty nebo nejednoty Kristovy církve. V roce 2014 bude v Bartolomějských listech vycházet na pokračování stručný přehled papežů. U význačnějších bude uvedeno ještě pár slov o tom, čím obohatili život církve. Stručný přehled papežů ( po Kr.) 3. díl 53) sv.jan I. ( ) první papež, který cestoval do Konstantinopole. Pocházel z Toskánska v Itálii. Ostrogótský král Teodorich, panovník v Itálii, nařídil Janovi tuto cestu, aby se zasadil u byzantského císaře Justina I. O zastavení Bartolomějské listy 3/2014 stránka 7

8 protiariánských opatření. Pro papežství to bylo jedno z největších pokoření všech dob (arianismus bylo kacířské učení). Jan I. Byl v Konstantinopoli přijat se všemi poctami, nedosáhl však ničeho. Teodorich pak považoval misi za nezdar, dal papeže při jeho návratu zatknout a uvěznit v Ravenně. Jan zemřel utrpěnými pokořeními. Byl brzy uctíván národem jako mučedník. Své místo posledního odpočinku našel u sv. Petra v Římě.; 54) sv.felix III. ( ); 55) Bonifác II. ( ) a protipapež Dioskur ( ); 56) Jan II. ( ); 57) sv.agapet I. ( ); 58) sv.silverius ( ) byl synem papeže Hormisdy a působil zprvu jako podjáhen v Římě. Ostrogótský král Theodahad ho pak jmenoval v polovině roku 536 papežem, římský klérus ho však uznal jen pod nátlakem. V prisinci 536 se podařilo Silveriovi jednáním předat Řím bez boje byzantskému vojevůdci Belisarovi. Belisar však potom obvinil Silveria z velezrádných vztahů ke Gotům, načež byl papež zatčen a vypovězen do Patary v Lykii. V Římě mezi tím zvolili papežem Vigila. Biskup v Pataře dosáhl o několik měsíců později, že se Silverius mohl vrátit do Říma, aby se ospravedlnil a objasnil otázku viny. Silverius však byl hned znovu vyobcován, tentokrát Vigilem na italský ostrov Ponzu před Neapolí. Zklamán a vyčerpán se vzdal Silverius svého úřadu, za tři týdny zemřel v Ponze. Pro pokořování a bolesti, které papež vytrpěl, je uctíván také jako mučedník.; 59) Vigilius ( ); 60) Pelagius I. ( ); 61) Jan III. ( ); 62) Benedikt I. ( ); 63) Pelagius II. ( ); 64) sv.řehoř I. ( ) spolu se sv. Ambrožem, sv.augustinem a sv.jeronýmem patří ke čtyřem latinským církevním otcům. Narodil se kolem roku 540 v Římě jako syn vážené rodiny. Po smrti otce přeměnil otcovský palác v benediktinský klášter. V letech byl městským prefektem. V roce 575 se uchýlil s několika druhy do kláštera. V roce 579 přijal od papeže Pelagia II. jáhenské svěcení a působil jako papežův vyslanec u císařského dvora v Konstantinopoli. Roku 590 byl zvolen papežem. Za jeho pontifikátu vstoupily národy Anglie, Španělska a Langobardů do katolické církve. Jmění římské církve nazýval jměním chudých a použil ho ke zmírnění nouze a bídy mezi obyvateli Itálie. Jeho charitativní činnost, sociální péče a ochranná opatření proti vykořisťování se staly směrnicí pro všechny papeže pozdější doby. Jeho Morální teologie ovlivnila celý středověk. Řehoř I. po celý život trpěl těžkou žaludeční chorobou. Zemřel a byl pochován v kostele sv.petra v Římě.; 65) Sabinian ( ); 66) Bonifác III. ( ); 67) sv.bonifác IV. ( ); 68) sv.adeodat I. ( ); 69) Bonifác V. ( ); 70) Honorius I. ( ); 71) Severin ( ); 72) Jan IV. ( ); 73) Theodor I. ( ); 74) sv.martin I. ( ) uctíván jako mučedník, protože byl pro svůj úřad zatčen a zemřel ve vězení. Pocházel z umbrijského města Todi. Roku 649 byl zvolen papežem a byl posvěcen bez císařova schválení. Císaře Konstantina II. to velmi rozhořčilo. Když pak Martin I. několik měsíců po své volbě odsoudil na synodě v Lateránu monoteletismus (víru, že je v osobě Ježíše Krista jediná vůle), názor propagovaný císařem, dal císař Bartolomějské listy 3/2014 stránka 8

9 příkaz papeže zatknout. Martin I. pak byl v Konstantinopoli odsouzen k trestu smrti pro velezradu. Dostal milost a byl vypovězen do Chersonu na Krymu. Tam za dva roky na útrapy a pokořování zemřel. Už za jeho života zvolilo římské duchovenstvo nového papeže, ale protože Martin I. neodstoupil, platil až do své smrti za úřadujícího papeže.; 75) sv.eugen I. ( ) zvolen za života a s vědomím předchozího papeže, který byl umučen; 76) sv.vitalian ( ); 77) Adeodat II. ( ); 78) Donus ( ). Pokračování příště. Přehled jednotlivých dílů: BL 1/2014: 1) sv. Petr (+64/67) až 26) Felix I. ( ); BL 2/2014: 27) Eutychian ( ) až 52) Hormisdas ( ); BL 3/2014: 53) Jan I. ( ) až 78) Donus ( ); BL 4/2014: 79) Agathon ( ) až 104) Benedikt III. ( ) a protipapež Anastasius (855); BL 5/2014: 105) Mikuláš I. ( ) až 130) Jan XXII. ( ); BL 6/2014: 131) Lev VIII. ( ) až 156) Alexandr II. ( ) a protipapež Honorius II. ( ); BL 7/2014: 157) Řehoř VII. ( ) až 182) Urban IV. ( ); BL 8/2014: 183) Klement IV. ( ) až 208) Mikuláš V. ( ); BL 9/2014: 209) Kalixt III. ( ) až 234) Řehoř XV. ( ); BL 10/2014: 235) Urban VIII. ( ) až 266) František (2013 ) Z farní kroniky rok Pamětní kniha farnosti vrahovické od roku 1901 (strana 60 62) Dne 28. října 1918 prohlášen byl nový československý stát provoláním Národního výboru k národu, jež po celé oblasti nového svobodného státu vyvolalo nesmírný jásot. Toto provolání nalézá se v origináli v přílohách ve farním archívu pod čís. VI.I (Nový tento stát nazván československou republikou. Dne 21.prosince přijel z ciziny Tomáš G. Masaryk a dne 22. prosince přednesl na hradě Pražském, v němž jest ubytován, své první poselství k národu. V programu nové vlády jest také kulturní boj proti katolický. Naznačil to sám president Masaryk v přípise svém ministru školství Habrmanovi: Chystaná rozluka státu a církve provede se v oboru školské správy s potřebným taktem, odcírkevnění školy nepoškodí výchovu. Oslava sv. Jana Boska v kostele Povýšení Pokynu presidenta dbal ministr sv.kříže v Prostějově Habrman pilně, ale prováděl tu rozluku netaktně. Foto: Petr Matula Vydal hned výnosy, kterými jest náboženství ve školách středních prohlášeno za předmět nepovinný a ubráno mu učebných hodin. Bartolomějské listy 3/2014 stránka 9

10 Na školách obecných byly zatím prohlášeny za nepovinné služby Boží a sv. svátosti. Konání modlitby ponecháno k rozhodnutí učitelským sborům, jakož i to, má-li se ponechati ve škole kříž. Na mnohých místech započato hned s odstraňováním modlitby a křížů. V Praze pak vyvezli kříže ze škol na voze, na němž vozívají se smetí a popel, z města ven. Na velmi mnohých místech zakročili katoličtí rodičové velmi rázně proti takovému násilí a někde i konaly se proto i školní stávky. V neděli 14. září 1919 konány byly více než v 1000 obcích schůze katolíků, na kterých bylo usneseno hájiti práva katolických dětí ve školách a pohroženo všeobecnou školní stávkou. Vedle toho vypověděn byl od vlády boj i školám klášterním a usilováno o jejich zrušení. S největší nešetrností zakročováno proti řeholím vůbec, jejich budovy byly zabírány zemskou politickou správou pro účely veřejné. Dne 21. května 1919 byl odhlasován v Nár. shromáždění zákon o manželské rozluce, jejž navrhl známý a pověstný volnomyšlenkář Dr. Bouček. Katolickým poslancům podařilo se zmírniti návrh zákona, dle něhož měl býti sňatek občanský povinný, tím,že dodáno bylo v 12: Stranám občansky již oddaným je dáno na vůli, chtějí li se podvoliti také obřadům církevním. Přejí li si snoubenci pouze sňatek církevní, konají se ohlášky a oddavky u příslušného duchovního správce. Novým zákonem tím prohlášeno však i manželství katolíků za rozlučitelné a mimo jiné byl zrušen i dosavadní paragraf, že vyšší svěcení a slavné sliby jsou překážkou manželství. Dle nového tohoto zákona mohou se nyní civilně i kněží ženiti a jeptišky vdávati. Takové uvolňování zákonů církevních přišlo vhod mnohým laxním kněžím zvláště z Čech a brzo potom odeslal farář Boh. Zahradník v Ouběnicích v Čechách veškerému duchovenstvu československému poštou leták, ve kterém žádal o důvěrné vyjádření, kde odsouhlasí, aby jednota českého katolického duchovenstva v Praze, v jejímž čele stáli t. zv. Reformní kněží čeští, zasadila se o to vší silou, aby v celé Československé republice provedeno bylo následujících 7 bodů: 1.) zrušení patronátního práva a souměrné obsazování míst 2.) volba biskupů duchovenstvem a věřícím 3.) důstojné zaopatření kněze ve službě i ve výslužbě 4.) zavedení v největší míře mateřského jazyka do bohoslužeb a obřadů 5.) odstranění bezženství biskupů a kněží 6.) zdemokratizování konsistoří a vikariátů 7.) odstranění holení Oslava sv. Jana Boska v kostele Povýšení sv.kříže v Prostějově Foto: Petr Matula vousů a nošení kolárů Na leták tento ovšem veškeré kněžstvo neodpovědělo, dle Bartolomějské listy 3/2014 stránka 10

11 pozdější však novinářské zprávy odpovědělo prý p. faráři Zahradníkovi asi 2000 kněží, z nichž prý dvoutřetinová většina vyslovila souhlas se všemi 7 body. To dodalo odvahy některým nespokojeným vůdcům českého kněžstva, by přednesli splnění těchto požadavků svých dílem u sudinaristů a když tito nechtěli jim vyhověti, poslali tito kněží čeští i do Říma ke sv. Otci deputaci v této záležitosti, kdež však také špatně pořídili. Aby tyto svoje snahy v provedení svých požadavků rozšířili mezi lidem, počali reformní kněží vydávati časopis Právo národa, kdež velmi břitce útočili na autoritu církevní a způsobem kněze mnohdy nedůstojným žádali o splnění svých požadavků, žádajíce za Jarní prázdniny na Staré Vodě (2.turnusy a ) a na Annabergu ( ) Foto: animátoři Klubu SHM Prostějov odstranění arcibiskupa olomouckého Dr. Skrbenského, biskupa Kleina z Brna a biskupa z Litoměřic, pražský arcibiskup hrabě Huyn již dříve z Prahy odejel pryč, předvídaje asi akci tohoto svého odbojného kléru. Že tím sv. víra velmi utrpěla a že i obyčejný lid dovídaje se o činnosti těchto kněží nespokojených počal kroutiti hlavou, dá se mysliti. Pokračování příště. Bartolomějské listy 2014 Ročník 5 Číslo 3/2014 vyšlo v nákladu 130 kusů. Vydává: ŘK farnost sv. Bartoloměje; Majakovského 3, Prostějov-Vrahovice. Farnost zahrnuje městskou část Prostějov-Vrahovice a obec Držovice. Příští číslo vyjde Uzávěrka je v neděli Tisk Josef Záboj / Sazba Petr Matula / Korektura Jana Hrušková Příspěvky můžete předat P. Petru Matulovi SDB (tel.: ); dát do sakristie nebo poslat em nebo Měsíčník je zdarma. Náklady na jedno číslo jsou 3 Kč. Více informací na: Bartolomějské listy 3/2014 stránka 11

12 Klub SHM Prostějov termíny letních táborů 2014 Přihlášení a více informací na: Turnus Tábor Datum Hlavní vedoucí Místo Plyšový tábor Plyšový tábor Ondra Češka Stará Voda Zita Novotná Stará Voda 003 Pěší pouť o. Petr Matula Velehrad 004 Roháče Ondra Češka Roháče, Huty (Sk) 005 Příměstský tábor 006 Rozpravky zo salaša 007 Po stopách skřítka Gilla 008 Ministrantský tábor Plyšový tábor 010 Slovinsko Start roku Dona Boska 012 Triple Rangers Věk Bez omezení Syslové Jirka Galda Prostějov 6-12 Petr Češka Huty (Sk) Terka Slezáková o. Petr Matula Pavla Janíková- Štěpánková Jeseníky Annaberg 6-10 Annaberg Vašek Lízner Slovinsko o. Jaroslav Prostějov Němec o.jaroslav N. /Petr Č. /Terka S. Beskydy 15 a starší Všichni Animátoři 013 Zamávání Jirka Galda Stará 7-13 prázdninám Voda 014 Klobáskovaná Petr Češka Prostějov všichni 015 Brigáda o. Jaroslav Němec Annaberg 13 a více Bartolomějské listy 3/2014 stránka 12

březen A. D. 2014, ročník XIII, číslo 3 www.farnostvizovice.cz úvodník

březen A. D. 2014, ročník XIII, číslo 3 www.farnostvizovice.cz úvodník 3 březen A. D. 2014, ročník XIII, číslo 3 www.farnostvizovice.cz úvodník CÍRKEV JAKO PROSTOR OTEVŘENÉ A KLIDNÉ KONFRONTACE V pátek 14. února 2014 se setkal papež František soukromě s českými a moravskými

Více

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice Ohlédnutí se za rokem 2013 s.2, ERF 27.11.2013 s.6, Slovníček eucharistie, evangeliář, exorcista s.7, Logo tříletého směřování farnosti 2013 2016 s. 7, Přínos papežů 1.díl s. 8, Farní kronika (rok 1917)

Více

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice PRF 11. 1. 2012 s. 3, ERF 25. 1. 2012 s. 5, Slovníček posvátný prostor, popel, světlo a žár s. 6, YouCat 6. díl Sedm svátostí s. 7, Podněty arcibiskupa Jana s. 8, Farní kronika fara, 5. díl s. 8, Adopce

Více

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice Ohlédnutí farnosti za rokem 2011 s. 4, Slovníček lektor, akolyta, jáhen s. 6, YouCat 5. díl Bůh a liturgie s. 6, Modlitby k Duchu svatému s.7, Podněty arcibiskupa Jana s. 8, Kniţní tipy s. 8, Farní kronika

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Březen 2014 Číslo 3 Ročník 20 Úvodník František Ponížil, jáhen Liturgický kalendář Rosteme ve víře - Desatero 4. přikázání Věřím, že drahá Matka Vojtěcha přišla na místo věčné

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2014 Číslo 2 Ročník 20 Úvodník P. Bedřich Horák Liturgický kalendář Rosteme ve víře - Desatero Světec měsíce Rosteme ve víře Maličkosti dělají dokonalost, ale dokonalost

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J č. 99 postní doba 2013 Nada te turbe, Nada te espante Ničím se nermuť, ničím se neznepokojuj Z

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč 7/8 V Polné se otevře církevní muzeum Rozhovor s P. Josefem Kopeckým, SDB Na návštěvě: Farnost Hradec Králové Pražské Předměstí Moje dítě

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2012 Číslo 2 Ročník 18 Úvodník P. Wojciech Zapiór Liturgický kalendář Rosteme ve víře Živý růženec Pomáhat druhým přináší radost oběma stranám Te Deum z Domova pro seniory

Více

10 /2011 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA

10 /2011 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 10 /2011 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA Hle, já a děti, které mi dal Hospodin, jsme v Izraeli znameními a zázraky od Hospodina zástupů, který přebývá na hoře Sijónu. Iz 8,18 Nedělní mše sv. pro děti v

Více

Zpravodaj. Leden 2015. farnosti sv. Václava na Smíchově Kde je Král?

Zpravodaj. Leden 2015. farnosti sv. Václava na Smíchově Kde je Král? 1 Leden 2015 Zpravodaj farnosti sv. Václava na Smíchově Kde je Král? Není tato otázka mudrců také hluboce naší otázkou: Kde je ten, který právem zasluhuje, aby byl nazýván Pánem světa a Pánem mého života,

Více

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ MIMOŘÁDNÉ VYDÁNÍ, SRPEN 2009 Drazí bratři a sestry, mimořádné vydání zpravodaje ukazuje na mimořádné události, které se úzce dotýkají našich farností jako něžný dotek

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě květen 2015 Slovo na cestu Dávat dohromady 20 let na cestě Když rozbijeme hrníček, nebude už sloužit původnímu účelu. Totéž platí o narušení

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Únor 2004 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ...mají se na něm zjevit Boží skutky! Milí farníci! Jedenáctého února slavíme památku Panny Marie Lurdské a současně Světový den modliteb za nemocné. Proč právě tento

Více

pražské arcidiecéze č. 6, červen 2004

pražské arcidiecéze č. 6, červen 2004 pražské arcidiecéze č. 6, červen 2004 Odpočinku čest! Aneb práce bez odpočinku na nás působí negativně Přirozeným důsledkem lidské činnosti je únava. Je to jakýsi poplašný signál potřeby odpočinku. Únava

Více

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. Rá j, prostor Otcová srdce!

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. Rá j, prostor Otcová srdce! Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Únor 2015 1 Rá j, prostor Otcová srdce! Protože Ježíš obětoval svou krev, smíme se, bratří, odvážit vejít do svatyně. (Žid 10,19) Prolitím své krve nám Ježíš dává veliký

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 7 8 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červenec srpen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz CYRILOMETODĚJSKÉ SLAVNOSTI VELEHRAD 2013 Čtvrtek 4. července

Více

Zpravodaj. Prosinec. farnosti sv. Václava na Smíchově Serióznost adventu a sentimentalita Vánoc?

Zpravodaj. Prosinec. farnosti sv. Václava na Smíchově Serióznost adventu a sentimentalita Vánoc? Prosinec 12 2013 Zpravodaj farnosti sv. Václava na Smíchově Serióznost adventu a sentimentalita Vánoc? Vánoce jsou zatíženy všelijakými dudlajdá, purpurami na plotně, po-roce-vánocemi zpívejte přátelé,

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více

život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006

život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006 život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006 Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid To byla slova anděla, který oznámil

Více

Směrnice pro přípravu dětí k prvnímu svatému přijímání a svátosti smíření

Směrnice pro přípravu dětí k prvnímu svatému přijímání a svátosti smíření Normy Biskupství královéhradeckého Normae Episcopatus Reginae Gradecensis Směrnice pro přípravu dětí k prvnímu svatému přijímání a svátosti smíření 3/2006 NRG Obsah Úvod...3 1 Podmínky pro zahájení bezprostřední

Více

FARNÍ LISTY Září 2014 adresa: 755 01 Vsetín, Horní nám. 134 tel.: 571 411 692 e-mail: favsetin@ado.cz web: www.farnost-vsetin.ic.cz; www.

FARNÍ LISTY Září 2014 adresa: 755 01 Vsetín, Horní nám. 134 tel.: 571 411 692 e-mail: favsetin@ado.cz web: www.farnost-vsetin.ic.cz; www. FARNÍ LISTY Září 2014 adresa: 755 01 Vsetín, Horní nám. 134 tel.: 571 411 692 e-mail: favsetin@ado.cz web: www.farnost-vsetin.ic.cz; www. farnost.valasskapolanka.cz NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Začal bych

Více

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Červenec - Srpen 2012 1 ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem V budově fary se přestavuje. Můžete nám blíže popsat probíhající práce? Kromě dění, která

Více

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na 2/2007 ÚNOR Malý přítel z města N Dozněly všechny vánoční zpěvy i ozvěny. Jak rádi bychom si nastálo ponechali všechny dary těchto kouzelných svátků, když ne v náručí, alespoň v srdci. Např. promluvy Svatého

Více

KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS!

KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS! ČÍSLO 4 KVĚTEN 2012 VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS! Poslední květnový den roku 1937, tedy přesně před pětasedmdesáti lety, byl posvěcen pozemek pro budoucí

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Červenec 2006 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Obsah:! Pravoslavní v Jánu. str. 8! Katechumeni v katedrále... str. 9! Ještě k biřmování..str. 11! Deset dětí z našich farností přistoupilo k prvnímu sv. přijímání......

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více