číslo 7-8 červenec/srpen 2012 ročník X zdarma do všech domácností

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo 7-8 červenec/srpen 2012 ročník X www.dobrany.cz zdarma do všech domácností"

Transkript

1 číslo 7-8 červenec/srpen 2012 ročník X zdarma do všech domácností SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÉHO VÍCEÚČELOVÉHO OBJEKTU CETRUM ŠLOVICE UVNITŘ LISTU ZAUJALO VÁS NA FACEBOOKU» PŮJČKY OBČANŮM Z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ PRO ROK » NOVÁ GYNEKOLOGICKÁ ORDINACE OTEVŘENA! » ROZHOVOR SE ŠÁRKOU TOMANOVOU » RADBUZA FEST » DVA VOLEBNÍ SLIBY SPLNĚNÉ JEDNOU RANOU! » OBERTRAUBLINGSKÁ ŠKOLA POPRVÉ V DOBŘANECH » 1. ROČNÍK FLORBALOVÉHO TURNAJE DĚTSKÝCH TÝMŮ Slavnostní koncert ZUŠ J. S. Bacha v klášteře Kladruby. Redakce, inzerce: Městské kulturní středisko, náměstí T.G.M. 5, Dobřany,

2 ZPRÁVY Z RADNICE Vážené Dobřaňačky, vážení Dobřaňáci, dostává se Vám do rukou číslo, které se rozhodně nebude líbit nerudným škarohlídům. Je v něm nezvykle mnoho poděkování a dobrých zpráv. Myslím, že až se k některým novinkám prolistujete, nebude se vám chtít ani věřit, že je to možné. Předem upozorňuji na informační přehled na předposlední stránce, najdete tam kontakt na nového lékaře. Nemá cenu popisovat, kolik úsilí musel starosta a místostarostka vyvinout k tomu, aby naplnili přání občanek projevené peticí. Kdo chce znát, ptá se, ostatní by to brali jako nemístný chvalozpěv Původně jsem chtěl psát samostatný článek týkající se velkého úspěchu mé dlouholeté kolegyně ze zbrojnice, ale nakonec jsem se rozhodl využít pro tuto věc prostor sloupku, aby nebylo číslo přeslazené jako cukrová vata. Tak tedy, staršímu kolektivu malých hasičů pod vedením Heleny Dvořákové se po čtvrtstoletí podařilo vyhrát okresní kolo hry Plamen. Abyste pochopili, jak obrovský je to úspěch, je třeba nastínit, jak různě se k tomuto soutěžení přistupuje. Jsou sbory, kde se vše dělá pro vítězství, vybírají se nejzdatnější sportovci ze školy, kteří se věnují tréninku hasičiny dokonce i v hodinách tělesné výchovy ve škole. Je koneckonců jedno, zda mají děti zájem o to hlavní, čím je hasičina důležitá, o pomoc bližnímu, jen když se vyhrává. A pak je tu přístup dobřanský, kde jde především o to druhé, kde se nepřibírají atleti jako posily před soutěží, kde se hledá a nachází příležitost i pro děti, které nemají běžecké ani jiné vlohy, ale pokud chodí na schůzky, mají právo na zážitek ze soutěže. A hlavně se hledí na to, aby byla šance, že alespoň někdo z kroužku se bude záchraně životů věnovat celoživotně. Ne nadarmo se Dobřany pyšní velkým počtem odchovanců, kteří to dotáhli až do nejvyšších pater vedení profesionálních hasičů. O to větší radost je, když takováto parta, pro kterou soutěž není tím nejdůležitějším, zhodnotí svou zkušenost a vytře o několik hlav vyšším borcům zrak! Je snadné se do toho vžít, dodnes cítím tu euforii, která nastala, když se to povedlo Heleně s námi. Vůbec nevadí, že v krajském kole už to necinklo, musíme mít na zřeteli, že jiné sbory sestavují před soutěží okresní reprezentace, pak je i ta pověstná bramborová medaile příjemná. Navíc většina kluků má šanci závodit ještě příští rok. Příjemné prázdniny. Martin Sobotka O DOBŘANSKOU VODU STOJÍ VŠECHNY VÝZNAMNÉ NADNÁRODNÍ SKUPINY Nejsložitější výběrové řízení v dějinách Dobřan má za sebou první milník. Známe firmy, které postoupily z prvního kola. Dobrou zprávou je, že komise nemusela vyřadit ani jednu společnost, všechny splnily kvalifikační předpoklady. Zájem mají tři firmy: stávající provozovatel ČEVAK, kladenská pobočka koncernu VEOLIA a Severomoravské vodovody a kanalizace (s vlastníky ze Španělska). Zejména posledně jmenovaná skupina má pověst té, která tlačí ceny dolů, protože usiluje o zvýšení podílu na trhu za každou cenu. Z toho vyplývá naděje na to, že si i nadále udržíme široko daleko nejspravedlivější ceny vodného a stočného. Příprava podkladů byla mimořádně složitá, návrh provozovatelské smlouvy jsme obhajovali i na příslušném ministerstvu. Po zkušenostech se zrušeným výběrovým řízením jsme se odhodlali postupovat sami bez poradenské společnosti. Příprava podkladů proto stála mnoho sil, poděkování zaslouží právník města František Kaftan a Jana Milotová, jejichž pečlivost a důslednost je zárukou toho, že dokumentace je v pořádku. Jediným záporem je, že nikdo nereagoval na nabídku zkontrolovat i výpočetní část dokumentace, přestože jsme k tomu všechny politické subjekty vyzvali na zastupitelstvu s velkým předstihem. Martin Sobotka místostarosta (mimo jiné pro správu strategického majetku města) PŮJČKY OBČANŮM Z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ PRO ROK 2012 V souladu se závaznými pravidly schválenými zastupitelstvem města a vyhlašuje Město Dobřany pro občany a subjekty PŮJČKY Z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ pro rok 2012, formou výběrového řízení podání žádostí o půjčky II. KOLO Všichni žadatelé musí přijmout závazek, že poskytnutou půjčku použijí pouze ve prospěch těchto obytných budov nebo jejich staveb. Půjčku je možno využít např. na zřízení malé čistírny odpadních vod, kanalizační, vodovodní, elektrické, plynové přípojky k domu, rodinnému domu či bytovému domu, udržovací práce, stavební úpravy zateplení a obnovu fasády, na zřízení vytápění tepelným čerpadlem, na energeticky obnovitelné zdroje - solární panely, fotovoltaické panely, na zřízení přípojky na centrální zdroj tepla v rámci systému CZT města Dobřany a jiné stavební aktivity vyjmenované v pravidlech Fondu rozvoje bydlení města Dobřany. Obdobně jako v loňském roce je novinkou VÝRAZNÉ ZVÝHODNĚNÍ VLASTNÍKŮ NEMOVI- TOSTÍ SLOUŽÍCÍCH PRO BYDLENÍ V ÚZEMÍ MĚSTSKÉ PAMÁT- KOVÉ ZÓNY V DOBŘANECH ČI VLASTNÍKŮ STAVEB, KTERÉ JSOU NEMOVITOU KULTURNÍ PAMÁTKOU. Jedná se o udržovací práce a stavební úpravy (např. nový nátěr, omítky, zateplení, výměna oken, výměna vchodových dveří, střešní okna, výměna okapů a ostatních klempířských prvků, hromosvod) fasády a venkovních otvorů rodinného nebo bytového domu, rekonstrukce či výměna krovu nebo střešní krytiny. Pro tyto vlastníky je úroková sazba pouhá 2% s dobou splácení nově do šesti let a výše půjčky do 500 tisíc Kč na jeden rodinný dům či do 1 mil. Kč na bytový dům! Výše úrokové sazby půjček se pohybuje v jednotlivých vyjmenovaných podporovaných aktivitách v rozmezí od 2% do 4% p.a., doba splácení půjčky je od čtyř do osmi let dle jednotlivých, v závazných pravidlech vyjmenovaných aktivitách. Závazná pravidla a formuláře žádostí včetně příloh jsou zveřejněny na internetových stránkách města Dobřany nebo si je v písemné podobě lze vyzvednout v podatelně Městského úřadu Dobřany, přízemí budovy č.p.1, Náměstí T.G.M., vlevo. Lhůta přijímání žádostí ve druhém kole v roce 2012: V období: od 2. července 2012 do 24. srpna 2012 do 13:00 hodin. Vyplněné žádosti lze odevzdávat v podatelně MěÚ Dobřany, přízemí budovy č.p. 1, Náměstí T.G.M., vlevo, nejpozději do pátku, 24. srpna 2012 do 13:00 hodin. O podpoře ve formě půjčky na základě žádosti budou všichni uchazeči vyrozuměni neprodleně po schválení Zastupitelstvem města Dobřany v září roku 2012, nejpozději do 20. září Žádosti doručené po 24. srpnu 2012 nebudou zařazeny do procesu hodnocení žádostí. Na poskytnutí podpory ve formě půjčky není právní nárok. Bc. Marek Sýkora starosta města Dobřany 2

3 ZPRÁVY Z RADNICE PROČ MUSÍME TISKNOUT I VELMI NEPŘESNÉ ČI NEPRAVDIVÉ ČLÁNKY? Poté, co vyšlo červnové číslo, dostávám často (naštěstí mírně) vyčiněno za to, že na opoziční stránce bez úprav a komentářů otiskujeme články, které obsahují velké množství věcných chyb a i vyložených nepravd. Je těžké odpovídat na díla, která se vyjadřují k zdánlivému dění bez opory ve skutečných událostech. Nevadí občasný omyl či neověřená drobnost, to se stane každému. Nemělo by se stávat, že článek plave na vodě úplně celý. Vzpomeňme na Saturnina, který se s dědečkem vrhnul do opravování románů podle skutečnosti. Oba rozbory z minulé opoziční stránky označení nemají od románu vůbec daleko. Román o školkách Článek Olgy Kapitánové připomíná záslužné úsilí národních buditelů, kteří sbírali lidové báchorky. Po drobných úpravách je předali dál. Díky tomu vznikl i soubor polopravd, nepravd a otázek, jehož rozbor byl výborným podkladem pro setkání s rodiči 20.6., o které požádala předsedkyně Unie rodičů MŠ Stromořadí Daniela Okrouhlá. Odkaz na dokument dokazující, že v textu Olgy Kapitánové je jen jedna pravdivá oznamovací věta najdete na facebooku Dobřanských listů. Pro pořádek ona jediná pravdivá věta zní: Každá z nich je něčím charakteristická a originální, má svoje programy a projekty. Jako ukázku rozboru nepravd přijměte prosím tuto autorčinu větu včetně vysvětlení. A proč to mají být právě mateřské školy, na kterých se náhle musí šetřit, když v minulých letech se nemalé finanční prostředky vydaly na rekonstrukci ZŠ a ZUŠ? Rozbor: 1) Není pravda, že se šetří náhle, každý, kdo čte noviny, ví, že ministerstvo školství chystá velkou reformu, která omezí prostředky na pomocný personál všech typů škol a postupně a plíživě přenese více provozních a zejména mzdových nákladů na zřizovatele škol, v tomto případě naše město! 2) Mezi nejdůležitější motivy rekonstrukce budov patří úspory provozních nákladů, že zateplená fasáda a nová okna šetří peníze, ví snad každý. 3) Opravou budov šetříme peníze našim nástupcům, investujeme do budoucnosti, úspory na provozu fungují úplně stejně, jde o totožný proces! 4) Opravy školských budov probíhají postupně, ano opravila se ZŠ a ZUŠ, ale ne jen to. Až bude mít aktivní pisatelka čas podívat se z okna bytu, kde bydlí, uvidí, že opravená je i první budova MŠ. A její kolegové - zastupitelé ji mohli sdělit, že město projektově připravuje velmi masivní rekonstrukci Mateřské školy Stromořadí. Připadá vám nepřesné psaní neškodné? Článek obsahuje větu, kvůli které by město přišlo nejméně o dva milióny! Pokud bychom se totiž řídili podle autorky a zřídili úplně novou školku, museli bychom všem zaměstnancům dát odstupné. Proto volíme cestu začlenění jedné školky do druhé, kdy nic takového nehrozí. Zastupitelé otevřených moc dobře vědí, že o sloučení školek ještě nehlasovali (je to výlučná pravomoc zastupitelstva), stejně tak vědí, že expertka na stravování byla až do poloviny června zaneprázdněná, proč tedy autorce s článkem nepomohli? Zvlášť, když je psaný v množném čísle a zjevně tak za ním stojí více spoluautorů. Román o územním plánu Oba autoři jsou lidé vzdělaní, dal bych ruku do ohně za to, že jim skutečně jde především o to, aby se krajina kolem Dobřan neproměnila způsobem, který by zničil její ojedinělý ráz, přírodní i kulturní hodnotu. Článek ale vypadá, jako kdyby autoři nevěděli, že je třeba si před psaním vyhledat podklady. Autoři tvrdí, že zákon tvrdí něco, co netvrdí, čímž poněkud ztrácejí půdu pod nohama, ale budiž, hrubka spočívající v záměně dvou naprosto odlišných termínů: veřejné projednávání a jednání zastupitelstva se může přihodit. Dávat najevo víru, že všemu zlu zabrání zveřejňování všeho možného na internetu, ale nepodívat se, co na internetu je, už vede k pokrčení obočí. V závěru článku autoři vyjadřují obavy z hrůzných událostí v dobřanské krajině, z čehož jasně vyplývá, že nečetli Návrh zadání územního plánu, který na internetu města visí od jara 2010 a přítel Google ho při zadání správných slov vyhodí jako nejvýše pátý odkaz! Tento dokument je v rámci územního plánování naprosto zásadní, při dalším projednávání přes jeho ustanovení takzvaně nejede vlak. Z jeho obsahu naprosto zřetelně vyplývá, že vše, čeho se autoři bojí, nehrozí. Skládka i velkosklad jsou poněkud podivné příklady. Velesmetiště vzniklo v době, kdy jeho vzniku nemohl zabránit žádný územní plán. Průmyslová zóna kolem Osoblaha je součástí územního plánu 15 let (nejméně 2 roky je dostupný na internetu webu Plzeňského kraje), to je snad krátká doba na námitky proti velkoskladům a továrnám? EIA (posouzení vlivů stavby na životní prostředí) visela na internetu dost dlouho a jediný, kdo se zastal životního prostředí, bylo město Dobřany. Nikdo se nemusí bát, jakmile bude územní plán hotový, bude náležitě zveřejněný stejně jako ve městech, která nám autoři dávají za příklad. Upozorňovat jiné na takovou spoustu chyb je strašlivá nepříjemnost, ale vidím kolem sebe lidi, kterých se podobné nepoučené psaní osobně dotýká a drtí je. S poctivou kritikou to nemá nic společného! Ta taky zprvu naštve, každý je raději chválený Ale dá se z ní něco vzít, dá se debatovat, dá se využít toho, že si dal kritik tu práci a nad problémem se zamyslel. Což se zatím opozici povedlo snad jen u článků upozorňujících na bláto v garážích a bezpečnost u bazénu. Lidem, kteří normálně slušně přijdou a upozorní na problém, který je pálí, se za stejné období podařilo prosadit mnohem víc! Nicméně, musíme demokraticky trvat na tom, že opozice má právo otiskovat i takové články, při kterých se problémem zabývá povrchně a staví převážně na dojmech. Už jen proto, že otištěným drbům se čelí lépe, než těm, které se šíří pokoutně, tudíž musíme i tak autorům za jejich zájem o město poděkovat. Bez ironie, lhostejnost ohrožuje budoucnost daleko víc. Martin Sobotka NOVÁ GYNEKOLOGICKÁ ORDINACE OTEVŘENA! V prostorách zdravotního střediska funguje od druhého červencového týdne (od 9. července 2012) nová gynekologická ordinace. Na základě skoro dva roky trvající intenzivní snahy města Dobřany, řady jednání, velké spousty dopisů, dokumentů a administrativních záležitostí zahajuje v tomto termínu svůj provoz nová gynekologická ordinace pana MUDr. Petra Krčála, odborného ambulantního gynekologa a porodníka, jehož pacientkami je velká spousta žen a dívek z našeho města. Ty musely dojíždět za panem doktorem do jeho ordinací v Chlumčanech či v Chotěšově. Nyní již nemusí, pan doktor Krčál bude v prostorách dobřanského zdravotního střediska fungovat v prvních měsících dvakrát, respektive třikrát v týdnu, a to v každý lichý týden v pondělí od 7:30 hodin do 11:30 hodin, každý týden ve čtvrtek od 10:00 hodin do 13:30 hodin a v pátek od 7:00 do 12:00 hodin (v případě objednání ze strany pacientek z Dobřan) s tím že v případě potřeby se ordinační hodiny jeho ordinace prodlouží. Od 27. srpna 2012 do 7. září 2012 pan doktor Krčál ordinovat nebude vůbec, protože bude čerpat řádnou dovolenou. Jinak veškeré aktuální informace naleznete na internetových stránkách Za velmi intenzivní trpělivou a nelehkou snahu vedoucí ke kýženému cíli - výraznému ulehčení dostupnosti zdravotní péče pro řadu žen a dívek v Dobřanech je třeba poděkovat prvotnímu veřejnému impulsu paní Vlasty Boudové a dále především panu starostovi města Marku Sýkorovi, paní místostarostce města Dagmar Terelmešové a radní města Dobřany paní MUDr. Jitce Šebestové. Josef Šefl, zastupitel města 3

4 JAK TO VIDÍ OPOZICE NĚKOLIK DOJMŮ Z INFORMAČNÍ SCHŮZKY O MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH Ve středu v 17 hodin se ve školní jídelně ZŠ Dobřany konala informační schůzka pro rodiče dětí z mateřských škol a snad i pro veřejnost, což na pozvánce sice nebylo, ale nikdo naštěstí nekontroloval, jste-li rodič nebo jen občan, který se o danou problematiku zajímá. Protože jedním z impulzů pro konání této schůzky byl i můj článek v DL (i když vedení města to nepřipouští), schůzku jsem si nenechala ujít. Své dojmy shrnuji do několika bodů: Velmi dobrý pocit mám z toho, že do školní jídelny přišlo hodně lidí a nejen přišli, ale velmi aktivně a ve většině případů i věcně se dotazovali a diskutovali. Potvrdilo se, že schůzka byla svolána pozdě a pokud se pan místostarosta vyjádřil, že chtěli tuto schůzku uskutečnit už v září, ale z jakýchsi taktických důvodů to neudělali, zjevně se tato taktika ukázala jako zcela chybná. Včasnými informacemi se mohlo předejít řadě nepříjemností, jako jsou např. současné výpovědi několika pracovnic MŠ Stromořadí včetně paní ředitelky. Rovněž se potvrdilo, že po ekonomické stránce není projekt slučování MŠ, zrušení jídelen v MŠ a zřízení jedné samostatné školní jídelny, odkud by se jídlo do MŠ dováželo, promyšlený a připravený. Několikrát jsme sice vyslechli, kolik milionů se v posledních letech v Dobřanech investovalo do školních budov (což nikdo nezpochybňuje), ale o očekávaných úsporách se mluvilo velmi mlhavě a neurčitě s odkazem na selský rozum, který by nám to měl podle pana místostarosty napovědět. A v souvislosti s těmi miliony na školní budovy se nabízí i otázka, proč byla upřednostněna nákladná rekonstrukce ZUŠ před rekonstrukcí MŠ Stromořadí vědělo se přece, že se počet narozených dětí zvyšuje a brzo bude velká poptávka po jejich umístění do MŠ. Budova ZUŠ nebyla v havarijním stavu a s její rekonstrukcí nebylo nezbytné tak pospíchat. Velmi profesionálně na schůzce působilo vystoupení paní vedoucí školní jídelny z Plzně (jméno si bohužel nepamatuji), která má zkušenost jak s osamostatněním ŠJ, tak s dovážením jídla do MŠ. Snažila se přítomné přesvědčit o výhodnosti těchto změn. Osamostatnění ŠJ by jistě ulehčilo základní škole, o výhodnosti dovážení jídla do MŠ přesvědčená nejsem, je zde ještě příliš mnoho otazníků. Záměr sloučit obě MŠ pod jedno vedení je druhá palčivá otázka. Bohužel zdůvodňování tohoto záměru vyznělo naprosto zmateně a nepřesvědčivě spojovat mateřské školy snad nelze zdůvodnit tím, že když máme jednu velkou základní školu, měli bychom mít i jednu velkou školu mateřskou. Stejně tak vyjádření paní dr. Havlíčkové z KÚ o tom, že i v Plzni se školy spojovaly, je o něčem jiném tam se spojovaly školy střední, a to proto, že měly nedostatek žáků. Podle vyjádření vedení města není ještě o ničem definitivně rozhodnuto, vše musí schválit zastupitelstvo města. To je sice pravda, proč však byla paní ředitelka MŠ Stromořadí předem vyřazena ze hry, nikdo uspokojivě nevysvětlil a slyšeli jsme opět jen vytáčky a nevhodná vyjádření na její adresu. Jistě si všichni přítomní udělali obrázek o tom, jak naše radnice provádí personální politiku. Obracím se na členy našeho zastupitelstva prosím, uvažte dobře, jak budete o těchto citlivých otázkách hlasovat. Na schůzce bylo vidět, že máme řadu aktivních občanů, kteří určitě budou se zájmem řešení těchto problémů sledovat. Sledujme všichni, jak budou probíhat slíbená výběrová řízení na místo ředitelky v případě sloučení MŠ a na místo vedoucí nově zřízené školní jídelny. Jedná se tady přece o naše děti, a to by nás mělo velmi zajímat. Olga Kapitánová JAK NÁS NAUČILI V MATEŘSKÉ ŠKOLCE MYSLET Pan místostarosta Sobotka nás v posledních Dobřanských listech vyzývá ke kritickému myšlení a píše: Jde o to, že dřív, než se nechám něčím vytočit, ověřím si, zda se nevzrušuji kvůli něčemu, co se nestalo, nebo dokonce ani není možné, aby se dělo. S apelem pana místostarosty nelze než souhlasit. Ale problém i jistá licoměrnost tohoto tvrzení spočívá v obtížnosti ověřování skutečných záměrů vedení města. Procvičme se v kritickém myšlení na kauze, o které se dnes v Dobřanech hodně mluví, na záměru města sloučit obě mateřské školky a ve školce v ul. Stromořadí zrušit kuchyni, jídlo pro děti sem dovážet a prostor kuchyně využít pro novou třídu. Je zřejmé, že tento záměr se přímo dotýká rodičů dětí, které do školky chodí i rodičů, jejichž žádost o umístění dětí do školky byla zamítnuta. Podívejme se, jak tento jistě citlivý a nelehký problém město řeší, přesněji, co se nám v této věci podařilo zjistit. Se záměrem je seznámena školská komise. Logické by bylo, že tato komise by si nejdříve vyžádala potřebné podklady, včetně ekonomické rozvahy (má se bourat fungující kuchyně). Výsledkem by mělo být doporučení komise uskutečnit, či zamítnout projekt přestavby. Nic takového se však nestalo, Já jsem se pak na posledním zastupitelstvu přímo zeptal na zdůvodnění tohoto záměru. Z odpovědi vedení města jasně vyplynulo, že záměr se připravuje, a že je nejen výhodný, ale i nutný především z ekonomického hlediska. Konkrétní čísla jsem se však nedozvěděl. Můj dotaz na zastupitelstvu a následný článek paní Kapitánové v listech byl asi prvním veřejným upozorněním na to, že se ve školkách něco chystá. Rodiče ze školky v ul. Stromořadí, zřejmě zaskočeni touto skutečností, sepsali petici proti záměru města. Následovalo předvolání ředitelky školky na radnici. O tom, co se zde odehrálo, se můžeme jen domnívat. Známe však výsledek, paní ředitelka podala žádost o ukončení pracovního poměru. Existují, pan Sobotka mi promine, jisté dohady, že jednání bylo velmi nepříjemné a padala i obvinění paní ředitelky v souvislosti s peticí rodičů. Rádi bychom si tyto absurdity ověřili, například zvukovým záznamem z jednání. Konečně na 20. června svolává vedení města veřejnou informační schůzku, kde chce svoje záměry ohledně školek představit. Nezbývá než konstatovat, pozdě, ale přece (článek je napsán ). Město má ale i další záměry, které by si zasloužily širší diskusi a více času, tak aby nakonec nebylo pozdě. Jedná se především o návrh nového územního plánu, který by město mělo mít zpracovaný již od dubna 2011, ale zatím s ním nebyli seznámeni ani zastupitelé. Na to, abychom si ověřili oprávněnost případných námitek k návrhu územního plánu a nenechali se tak zbytečně vytočit, potřebujeme čas, který teď zbytečně ztrácíme. Josef Weinreb, OMD Dobřany Obsah a jazykovou korekturu opoziční stránky zajišťuje: Otevřené město Dobřany, o.s. Případné dotazy nám můžete posílat na 4

5 15x100 CO BY PODLE VÁS ZPŘÍJEMNILO LÉTO V DOBŘANECH? Michal Šašek Osobně jsem spokojený s promítáním filmů na náměstí. Letní kino úspěšně nabourává koncept podvečerního a večerního neživota v centru města. Schází mi pravidelné letní finančně nenáročné koncerty rozličných žánrů (folk, jazz, country, pop). V minulosti podobný koncept využíval pan Kuba ve své cukrárně. To by asi většina obyvatel, kteří zůstávají v Dobřanech, přivítala. Tento typ akcí se může konat i v letních zahradách restaurací nebo v prostoru biotopu. Pro milovníky dechovky by to mohla být pravidelná dostaveníčka s různými oblíbenými kapelami. Určitě by i tyto akce podpořili obyvatelé jiných měst a obcí. Možná se příští rok dočkáme:-) Marek Sýkora Určitě dobrá nálada a optimismus všech Dobřaňáků! A co se týká materiálních věcí, je léto a k létu patří voda a koupání. A pro všechny Dobřaňáky je tady v létě každý den od devíti ráno do devíti večer otevřeno naše koupaliště - Biotop Kotynka s ještě lepším zázemím a novými službami než v loňské sezoně. A s nabídkou permanentek určených právě pro Dobřaňáky, kdy každého dospělého vyjde jeden vstup na 10 korun! Mimo jiné, naše koupaliště bylo serverem IDnes a MF Dnes vybráno mezi padesát nejlepších míst pro koupání v České republice a jejím okolí! To je docela hezké, ne? Tak krásné léto, Dobřaňáci. Michal Trdlička Myslím, že nabídka je již nyní bohatá, každý z nás má na výběr. Možnost koupání? Máme jednu z nejlepších v okolí. Možnost příjemného posezení? Stačí jen obejít náměstí. Sportovní vyžití? Procházky v přírodě? Výlety na kole? Letní kino? Hudba? Prvky, které dohromady tvoří příjemné léto, jsou hrozně subjektivní. Ale to hlavní jsou pozitivně naladění lidé v našem okolí, se kterými si to krásné léto dokážeme vytvořit. Jan Vozár Příjemné léto budou mít určitě dobřanské děti, které odjíždí na některý z letních táborů pořádaných různými organizacemi z Dobřan. Milovníci vodních radovánek si určitě užijí na biotopu Kotynka, který je od letošní sezóny navíc doplněn zděnou budovou pro občerstvení. Domnívám se, že se v létě ve městě koná spoustu akcí drobnějšího charakteru (zpívané, kapely v restauracích apod.). Jen je škoda, že neexistuje jednotný systém a přehled, kde bychom tyto akce mohli najít. Martin Sobotka Léto u nás by rozhodně bylo zajímavější, pokud by se dalo posedět přímo na ploše náměstí v zahrádce klidné kavárny nebo hospůdky, pokud by se dalo vzít návštěvu na věž, vyjít po naučné či jiné stezce. Snad se nám povede to všechno někdy uskutečnit. Osobně by mne hrozně potěšilo, kdyby byl někde na čepu cider:) Pavel Sloup Blíží se doba prázdnin, dovolených a odpočinku. S tím se pojí samozřejmě hezké počasí. Objednat ho ovšem nelze. Pokud nám ale bude přát, nemusíme se bát, jelikož to, co nám, všem Dobřanským, dlouho chybělo, máme koupaliště. Takže hurá k vodě. Ten, kdo není milovníkem vodních radovánek a má raději aktivní odpočinek, si určitě také přijde na své. Jako příklad zmíním novou tenisovou halu a pěkné cyklotrasy v okolí. Možností je dost. Nejdůležitější je dobrá nálada a chuť. Přeji všem pohodové léto a spoustu příjemných zážitků. Lenka Tomanová Příjemných 25ºC, slunečné počasí... Přeji všem, aby během letních měsíců co nejvíc dobili baterky a odpočinuli si. 5

6 SPOLEČENSKÁ RUBRIKA / CO SE DĚJE Blízkost tvou stále cítím... INFORMAČNÍ CENTRUM V DOBŘANECH MÁ NEJKRÁSNĚJŠÍ VÝLOHU Velké poděkování patří Lucii Tomáškové, která již několik sezón tráví svou odbornou praxi v našem Infocentru. Každým rokem se velmi čile zapojuje do práce v této organizaci. Letos nás ovšem velmi mile překvapila, když během několika málo dní vyrobila z obyčejných kartónových krabic krásný model kostela sv. Víta. Ještě jednou děkujeme. Mgr. Simona Sýkorová, ředitelka MěKS Dobřany uplyne 5 let od náhlého odchodu naší dcery, sestry a maminky Pavly. Vzpomeňte si spolu s námi na výjimečnou zpěvačku, dobrou parťačku, kamarádku i kolegyni. Moc nám všem chybí. Děkujeme. rodina Kapitánova Dne 2. června 2012 byly přivítány na radnici v Dobřanech k oslavě zlaté svatby manželské páry: Anna a Václav Kalinovi, Libuše a Vladimír Škardovi, Vlasta a Libor Försterovi, Anna a Rudolf Fuchsovi, Jana a Josef Kubelovi. Za Sbor pro občanské záležitosti města Dobřany jim přejeme do dalších let pevné zdraví a spokojenost. V měsíci červnu oslavila 90. narozeniny paní Zdenka Podzimková. Za Sbor pro občanské záležitosti města Dobřany jí přejeme do dalších let hodně zdraví a spokojenosti. 6

7 ROZHOVOR SE ŠÁRKOU TOMANOVOU Šáry, v první otázce se vrátím na začátek tvé ZUMBA kariéry. Všichni, kteří chodí na tvé hodiny, vědí, že jsi ve svém oboru lektorky tance více než výborná. Jak to všechno začalo? Když zabrousím hodně do historie, tak na úplném začátku stojí na základní škole nechuť k tělocviku:) Ono mít za maminku učitelku tělocviku vede všechny k představě, že je člověk supersportovec. No, to já zrovna tedy nebyla:) Ale geny mne asi dohonily. Po čase mi to nedalo a začala jsem chodit na aerobik právě k mamce cvičení na hudbu mne už bavilo. Na vysoké mne lákalo zkusit i něco více tanečního a v tu dobu se mi povedlo zapsat se na kurz orientálního tance v Centru Tance v Plzni (dříve Centrum orientálního tance). Tam jsem samozřejmě nevydržela jen u něj, nabídka dalších stylů tanců je tam hodně široká. Takže jsem se vrhla i na sambu, poté na S-Factor a Flirt Dance. V roce 2007 mne spolutanečnice z kurzu přihlásily do soutěže Miss Orient, kde se mi povedlo dostat do finále a dokonce získat titul I. vícemiss Orient Díky tomu jsem dostala nabídku stát se lektorkou orientálního tance a Flirt Dance právě v Centru Tance. V této době jsem se stala i členkou taneční skupiny Sabahat. Po nějaké době se začal v ČR objevovat i Poledance, který mne okamžitě chytil, a chvíli poté přišla v roce 2009 právě Zumba Fitness. Abych všechno skloubila i s prací, tak jsem musela lektorské aktivity trochu omezit a v současnosti dělám v Plzni lektorku Poledance a v Dobřanech lektorku Zumba Fitness. Vlastně i toto teď brzdím, ale doufám, že se k tomu brzy vrátím:) Co tě přimělo k tomu se Zumbě natolik věnovat? Po Poledance jsem si myslela, že mne už hned tak něco nedostane. Ale přišla rána z nebe:) Kombinace dynamické latino hudby, jednoduchých kroků latinskoamerických tanců a tím pádem úžasná možnost se pořádně vyřádit pro mne byla naprosto neodolatelná. Takže jsem se okamžitě vrhla na další kurzy potřebné k tomu, aby člověk toto cvičení mohl vést. Už od začátku jsem měla plány zkusit přivést Zumba Fitness do Dobřan. V čem si ty osobně myslíš, že je Zumba výjimečná? Je v ní obrovská variabilita. Jak už bylo zmíněno, využívají se při ní latinskoamerické rytmy (jako salsa, merengue, cumbia, reggaeton, samba atd.), dále orient, afro, bollywood, ale i rocková hudba nebo třeba popík. Při jedné lekci zvládneme písniček, kdy se snažím, aby styly byly co nejpestřejší. Pokud člověk není nějak výrazně zdravotně limitován, tak v ní není žádné omezení, co se pohlaví týče (máme i svého ZumbaMana chlapi se nemusí bát, že budou vypadat jako baby některé rytmy jsou právě spíše chlapské, jiné pohyby, které jsou pro muže příliš holčičí, si chlap uzpůsobí na mužnější variantu nebo si z nás holek udělá srandu a perfektně nás zparoduje). Ani věk není problém existují varianty pro děti, pro starší generaci nebo lidi, kteří se cvičením úplně začínají. V Dobřanech to však takto nedělíme, protože každá choreografie se dá uzpůsobit potřebám jednotlivce. Například začíná-li někdo poprvé, může vynechat pohyby rukou, poskoky zaměnit za chůzi, zkrátit rozsahy pohybů stačí na začátku hodiny zajít a domluvíme se, jak na to. Ačkoli je Zumba jako taneční styl poměrně profláklá, stále se najdou lidé, kteří nevědí, co konkrétně si pod ní představit. Také se setkávám s názory, že je to novodobá éra aerobiku. Jak to tedy opravdu je? Má Zumba tolik společného s aerobikem? Někdo to nerad slyší, ale určitá spojitost tam je. Při sestavování choreografií se kromě tanečních kroků mohou zapojovat i prvky a kombinace právě z aerobiku. Zumba Fitness je oficiálně, jak už název napovídá, aerobní cvičení, které základních kroků latinskoamerických tanců využívá. Je tedy na lektorovi, která část bude v choreografii převažovat zda ta cvičební, či taneční. Já se snažím, vzhledem k tomu, že se přímo aerobik v Dobřanech také cvičí, o tu tanečnější. Takhle se nám to ideálně doplňuje:) Úplně rozdílná je stavba lekce. Při aerobiku se postupně během lekce učíte jednu choreografii, rytmus hudby se nemění, rychlost se mírně zvyšuje. Při Zumba Fitness máme tolik choreografií, co písniček. Možná to zní moc složitě, ale protože se využívají právě základní kroky a opravdu jednoduché kombinace, dá se to snadno zvládnout. Písničky nejsou oproti originálu nijak upravované, takže se střídají rychlejší a pomalejší rytmy (ať už přímo v jedné písničce nebo celkově rychlé versus pomalé skladby). První hodiny samozřejmě bývají pro začátečníka nejtěžší (jako ale u všeho, s čím člověk začíná), neznámá hudba, neznámé kroky Ale jakmile si jednou zatančíte např. na jakoukoli salsu, tak už každou další dáte s přehledem:) Se svým časem to máš velmi náročné. Flexibilita je pro tebe asi méně známým slovem a přesto sis vybrala na cvičení kromě větších měst (Plzeň) i Dobřany. Tuším správně, že k nim máš osobní vztah? Tak ono bez té flexibility by to asi nešlo:) Je tedy pravda, že jsem se dostala do fáze, kdy jsem měla jako jediný volný den bez lektorování sobotu, kterou jsem ještě občas využila na nějaký vzdělávací seminář. Do toho ještě vystoupení s taneční skupinou nebo s lektorkami z Centra Tance. Pak začaly nějaké zdravotní problémy, takže mi došlo, že už to poněkud přeháním. Musela jsem udělat výběr, čeho se vzdát a co ponechat, což se nakonec povedlo. A vztah je jasný Plzeň, protože tam pracuji, trénuji se Sabahat a sídlí tam mé domovské Centrum Tance, Dobřany, protože tady bydlím. Nyní jsme všechny návštěvnice Zumby tak trochu na rozpacích, jelikož Zumba párty pod širým nebem v rámci pivního festivalu k příležitosti dobřanské pouti je pro nás rozlučková. Odcházíš totiž na mateřskou dovolenou. Jaké možnosti máme od července? Zumba bude pokračovat s jinou lektorkou nebo bude místo Zumby možné navštěvovat odlišné aktivity? Tak letošní červenec a srpen budou opravdu prázdniny. Od září začne v Dobřanech aerobik, předpokládám, že tradičně pondělky a čtvrtky od 19 do 20 hodin. Možná, že se povede ještě nějaká varianta, ale to je hodně nejisté, tak bych to nerada šířila. Určitě dám včas vědět na eblog.cz, a to i v okamžiku, kdy budu hlásit návrat:) Děkuji ti, Šáry, za tvůj čas a přeji za sebe i ostatní Zumba nadšenkyně jen to nejlepší a brzký návrat! ZUMBĚ ZDAR! :-) Děkuji, těším se už teď! Barbora Vlčková 7

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Ve středu 20. listopadu 2013 navštívili žáci čtvrté až deváté třídy jesenické divadlo. Divadelní představení Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej v podání

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Hudební skupina Strašlivá Podívaná vznikla na jaře 1988 a v roce 2013 tedy dosáhla věku 25 let. Písničky Strašlivky vycházejí z inspirací historickými a fantazijními

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 48

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 48 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 48 Obsah: Slovo ředitele školy. Zahájení školního roku. vystoupení v domově důchodců vyhodnocení sběru, bludiště a malování.

Více

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014 Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 214 Rozdaných dotazníků: 76 Odevzdaných dotazníků: 7 Z toho: Počet odevzdaných dotazníků

Více

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu.

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu. FOTBAL Dnes dne 20.dubna se na Hradištském hřišti se odehrál fotbalový zápas mezi třídami ZŠ Hradištko.Všichni hráli moc dobře ale vítěz je jen jedan( 1.A > 1.B-2 Mod=2. Oran-3.=4.-6.

Více

SUMMER NIGHT LASER ZUMBA SHOW

SUMMER NIGHT LASER ZUMBA SHOW SUMMER NIGHT LASER ZUMBA SHOW Podolí 18. 8.2012 Léto je léto.. zpívá se v jedné známé písni a letní akci jsme nevynechali ani tentokrát. Připravili jsme pro vás SUMMER NIGHT ZUMBA SHOW jednu velkou ZUMBA

Více

Centrum Motýlek. Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek. Připravila: Alena Hrbková

Centrum Motýlek. Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek. Připravila: Alena Hrbková Centrum Motýlek Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek Připravila: Alena Hrbková OBSAH Centrum Motýlek Založení Centra Motýlek Členové Centra Motýlek Činnost v roce 2009 Činnost

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Pracovní stáž Garantem stáže

Pracovní stáž Garantem stáže Pracovní stáž Garantem stáže Společnost pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta, o. s., Kostelní nám. 1, Ostrava 1 (akreditace MŠMT) Místo pobytu: Jižní Tyrolsko leží na jižní straně Alp

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK Školní zpravodaj ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK 1/2009-2010 Jsme zpět! Po dvouměsíční přestávce s vámi opět zasedáme do školních lavic. Prázdniny uplynuly jako voda a je to tu zase. ŠKOLA! A s ní opět náš časopis,

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska (úplné znění) Rada města Hlinska schválila v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Více

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince MĚSTO TŘINEC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 02/2014, Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince Schváleno: 18.02.2014 Účinnost: 01.03.2014 Zpracovatel: Oddělení platové a personální

Více

2) Pokud rozhodnutí padne, nejpravděpodobněji vzniknou dvě třídy místo dvou kuchyní.

2) Pokud rozhodnutí padne, nejpravděpodobněji vzniknou dvě třídy místo dvou kuchyní. Kdy proběhne výběrové řízení? Věta po větě (materiál byl rozdán rodičům na informační schůzce 20.6. s informacemi tehdy známými, toto je aktualizace s informacemi k 28.6.) Také jste o tom slyšeli? (Mimo

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Označte, který stupeň Vaše dítě/ děti navštěvuje/ navštěvují:

Označte, který stupeň Vaše dítě/ děti navštěvuje/ navštěvují: Počet odpovědí: 296 v.voltr@zs-jestedska.cz Upravit formulář Zobrazit všechny odpovědi Publikovat analýzu Souhrn Označte, který stupeň Vaše dítě/ děti navštěvuje/ navštěvují: I. 172 58 % II. 84 28 % I.

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Milá TV Noe!!! Bůh Vás ochraňuj a pomáhej Vám!!! Jana Kučerová, Jan Kresta, Petra Olšovská, Ondřej Muroň, Tereza Műnsterová

Milá TV Noe!!! Bůh Vás ochraňuj a pomáhej Vám!!! Jana Kučerová, Jan Kresta, Petra Olšovská, Ondřej Muroň, Tereza Műnsterová Milá TV Noe!!! Zdravíme Vás z třídy tercie Biskupského gymnázia (jestli si nevzpomínáte, tak jsem to my, co Vám v pondělí 7.5.2012, narušili denní program). Chtěli bychom Vám poděkovat za Vaši vstřícnost

Více

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s.

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Je to skvělý pocit, když se vám povede udělat něco dobrého pro lidi kolem sebe.

Více

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr.

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr. ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009 Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr. Marie Slámová Tonda obal na cestách Beseda Dopoledne byla pro 6. a 7. třídy

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ Články: O třídě a rozhovor s paní učitelkou Šárkou Kindlovou připravila Bára Bílá Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová Rozhovor s paní uč. Ivanou Běloubkovou

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a K r á l í k y : O v y t v o ř e n í a p o u ž i t í ú č e l o v ý c h p r o s t ř e d k ů " F o n d u r o z v o j e b y d l e n í " n a

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí NORSKÝ DENÍK 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí Tímto dnem pro nás začala výprava za dobrodružstvím do Norska. Nad ránem jsme se v letištní hale spojili se zbývajícími účastníky projektu z Břeclavi a po odbavení

Více

Evaluace kurzů projektu Postilión za 2. monitorovací období

Evaluace kurzů projektu Postilión za 2. monitorovací období Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace Postilión - projekt zvyšování kvality vzdělávání v oblasti poštovnictví a logistiky s důrazem na konkurenceschopnost

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapusty 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI?

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI? Co můžete očekávat od outplacementu? Outplacement - podpora odcházejících zaměstnanců - se stal běžně dostupnou službou, kterou může zaměstnavatel využít pro zmírnění dopadů propouštění. Z pohledu firem-zaměstnavatelů

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník 2 2010/11 cena 5 Kč Úvodník V mimořádném čísle školního časopisu jsme připravili několik zajímavostí, fotografií a informací o tom, co jsme během školního roku ve vyučování Super Nature s našimi žáky prožili.

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Mgr. Míla Petrová prezident CDO. Prezidentka CDO s prezidentem IDO Michaelem Wendtem

Mgr. Míla Petrová prezident CDO. Prezidentka CDO s prezidentem IDO Michaelem Wendtem Vážení tanečníci a choreografové, drazí rodiče, taneční tour formací CDO již klepe na dveře, první region startuje již za 17 dní. Dokončují se kostýmy, probíhají poslední práce na kulisách, pilují se nacvičené

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny!

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny! Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 25. číslo léto 2015 Hurá na prázdniny! 1 Slovo úvodem Rok se s rokem sešel a už se zase blíží obávaná doba vysvědčení

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření V Poradně Charity Ostrava 2014

Vyhodnocení dotazníkového šetření V Poradně Charity Ostrava 2014 Vyhodnocení dotazníkového šetření V Poradně Charity Ostrava 2014 V Poradně Charity Ostrava proběhlo během roku 2014 anonymní dotazníkové šetření. Cílem bylo průběžně zjišťovat spokojenost klientů s činností

Více

KOMUNITA V ZAHRANIČÍ S T Á R N U T Í V K O M U N I T Ě

KOMUNITA V ZAHRANIČÍ S T Á R N U T Í V K O M U N I T Ě KOMUNITA V ZAHRANIČÍ S T Á R N U T Í V K O M U N I T Ě V e r o n i k a B E Š Ť Á K O V Á w w. c o h o u s i n g. c z O B S A H Ú V O D N U T N Ý E X K U R Z D O D E M O G R A F I C K É S I T U A C E K

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

..září / leden 2015..

..září / leden 2015.. ..září / leden 2015.. IV. ročník, 29. číslo Reportér P.E.S. strana 2 FOTOGALERIE strana 4 Den název otevřených článku dveří + stran strana 8 1 P. E. S. 2014 Každý školní rok začínáme oblíbenou akcí P.

Více

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Zastupitelstvo Obce Levínská Olešnice se usneslo na vydání této Směrnice č. 1/2014, která stanoví postup

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ. KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod

NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ. KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod 2014/2015 kontakt dětské oddělení Monika Dolejší, Lenka Živná 569 400 484 detske@kkvysociny.cz m centrum 569

Více

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 SLOVO ÚVODEM Je tady průběh dalšího týdne a s ním přichází i náš bulvár. Opět jsme si pro Vás připravili drby z našich Vávrovických hasičských řad a nově i slibovaný

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v prosinci. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v prosinci. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Cíle projektu Žák vyjmenuje nejméně 6 živočichů žijících v lese a okolí, jejichž počet se mění se změnou klimatu.

Cíle projektu Žák vyjmenuje nejméně 6 živočichů žijících v lese a okolí, jejichž počet se mění se změnou klimatu. Název projektu: Les a klimatické změny Název školy: ZŠ Horymírova, Ostrava Jméno autora příkladu: Martina Doubravová, Jana Kindlmannová Anotace Projekt na téma Les a jeho mikroklima probíhal po dobu sedmi

Více

Město Vamberk. Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Název dokumentu:

Město Vamberk. Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Název dokumentu: Město Vamberk Název dokumentu: Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ Číslo dokumentu: OS14 Vydání č.: 2 Počet výtisků: 1 Účinnost od: 17.06.2015 Platnost

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Bilanční diagnostika 2. národní seminář

Bilanční diagnostika 2. národní seminář Bilanční diagnostika 2. národní seminář 17. - 18. 1. 2013, Kutná Hora Zpráva z jednání + fotodokumentace Téma a náplň druhého semináře, který byl zaměřen na problematiku vzdělávání a diagnostických nástrojů

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 Dětský aquatlon Čáslav 2015 Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se v Čáslavi konal 1. ročník plavecko-běžeckého poháru škol

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

Zpracování náslechové hospitace

Zpracování náslechové hospitace Zpracování náslechové hospitace Obor: Informační technologie ve vzdělávání Vypracoval Jan Katriniok Obsah Úvod... 3 Vyučovací hodina matematiky... 4 Přehled... 4 Přípravná fáze vyučovací hodiny... 4 Realizační

Více

5) Vstupní anketa pro žáky před akcí

5) Vstupní anketa pro žáky před akcí 5) Vstupní anketa pro žáky před akcí Vstupní žákovská anketa před projektem proběhne v 9. ročníku na úvod prvního dne po 8. h. po kontrole žáků v jednotlivých zemích, v nižších ročnících na začátku dne.

Více

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta

PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta - 2 - Plán práce ZUŠ v Blatné pro školní rok 2009/2010 Úkoly v plánu práce jsou koncipovány dosahováním

Více

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková 1. stupeň ZŠ Kontaktní osoby Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková VÁŽENÁ PANÍ UČITELKO, PANE UČITELI, pro letošní školní rok 2015/2016 Vám nabízíme LITERÁRNÍ BESEDY A LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY, vhodné

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže:

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže: Soutěžní kategorie: A) Jazz, moderna, scénický tanec B) Disko C) Street dance D) Plesová choreografie E) Roztleskávačky Věkové kategorie: 1) mini - do 6 let 2) děti - do 10 let 3) junioři - do 15 let 4)

Více

Herr Shakespeare? Keine Angst

Herr Shakespeare? Keine Angst Herr Shakespeare? Keine Angst Delegace z české a německé školy společně vytvořily projekt s názvem Vorhang auf für Romeo und Julia im neuen Europa!, jenž byl uskutečněn díky programu Comenius. Hlavním

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí.

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. Hlásí se škola Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. O pravidelné práci vypovídají nejlépe fotografie žáků při jednotlivých aktivitách, které přiblíží komentář. Vzorně

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, Česká republika DOTAZNÍK

Více

KVĚTEN Jarní měsíc byl ve znamení výjezdů a výletů tříd a také sportovních úspěchů. Naši žáci úspěšně završili projekt Comenius v Polsku. COMENIUS V POLSKU Na začátku května proběhl poslední výměnný pobyt

Více

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě,

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, doprovázené promítáním filmů na interaktivní tabuli. Dvojice ochranářů ze společnosti

Více

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách.

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách. Město Rokytnice v Orlických horách náměstí Jindřicha Šimka čp.3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách, IČ: 00275301, DIČ: CZ00275301 Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE

1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE Test 4 (lekce 10, 11, 12).../ze 100 bodů 1. Poslouchejte text. Zatrhněte, co je/není pravda. 8 bodů 1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE 2. Jana měla špatnou dovolenou. ANO NE 3.

Více

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Zpráva o činnosti Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Informace o provozu: v roce 2014 Středisko ekologické výchovy Český ráj zahájilo provoz informačního střediska (dále jen IS) ke dni 1. 8.

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 26.2.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 26.2.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 588, ulice Malkovského, Praha 18 - Letňany Identifikační číslo: 271 93 110 Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 26.2.2015 Místo konání: Malkovského 588,

Více