číslo 7-8 červenec/srpen 2012 ročník X zdarma do všech domácností

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo 7-8 červenec/srpen 2012 ročník X www.dobrany.cz zdarma do všech domácností"

Transkript

1 číslo 7-8 červenec/srpen 2012 ročník X zdarma do všech domácností SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÉHO VÍCEÚČELOVÉHO OBJEKTU CETRUM ŠLOVICE UVNITŘ LISTU ZAUJALO VÁS NA FACEBOOKU» PŮJČKY OBČANŮM Z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ PRO ROK » NOVÁ GYNEKOLOGICKÁ ORDINACE OTEVŘENA! » ROZHOVOR SE ŠÁRKOU TOMANOVOU » RADBUZA FEST » DVA VOLEBNÍ SLIBY SPLNĚNÉ JEDNOU RANOU! » OBERTRAUBLINGSKÁ ŠKOLA POPRVÉ V DOBŘANECH » 1. ROČNÍK FLORBALOVÉHO TURNAJE DĚTSKÝCH TÝMŮ Slavnostní koncert ZUŠ J. S. Bacha v klášteře Kladruby. Redakce, inzerce: Městské kulturní středisko, náměstí T.G.M. 5, Dobřany,

2 ZPRÁVY Z RADNICE Vážené Dobřaňačky, vážení Dobřaňáci, dostává se Vám do rukou číslo, které se rozhodně nebude líbit nerudným škarohlídům. Je v něm nezvykle mnoho poděkování a dobrých zpráv. Myslím, že až se k některým novinkám prolistujete, nebude se vám chtít ani věřit, že je to možné. Předem upozorňuji na informační přehled na předposlední stránce, najdete tam kontakt na nového lékaře. Nemá cenu popisovat, kolik úsilí musel starosta a místostarostka vyvinout k tomu, aby naplnili přání občanek projevené peticí. Kdo chce znát, ptá se, ostatní by to brali jako nemístný chvalozpěv Původně jsem chtěl psát samostatný článek týkající se velkého úspěchu mé dlouholeté kolegyně ze zbrojnice, ale nakonec jsem se rozhodl využít pro tuto věc prostor sloupku, aby nebylo číslo přeslazené jako cukrová vata. Tak tedy, staršímu kolektivu malých hasičů pod vedením Heleny Dvořákové se po čtvrtstoletí podařilo vyhrát okresní kolo hry Plamen. Abyste pochopili, jak obrovský je to úspěch, je třeba nastínit, jak různě se k tomuto soutěžení přistupuje. Jsou sbory, kde se vše dělá pro vítězství, vybírají se nejzdatnější sportovci ze školy, kteří se věnují tréninku hasičiny dokonce i v hodinách tělesné výchovy ve škole. Je koneckonců jedno, zda mají děti zájem o to hlavní, čím je hasičina důležitá, o pomoc bližnímu, jen když se vyhrává. A pak je tu přístup dobřanský, kde jde především o to druhé, kde se nepřibírají atleti jako posily před soutěží, kde se hledá a nachází příležitost i pro děti, které nemají běžecké ani jiné vlohy, ale pokud chodí na schůzky, mají právo na zážitek ze soutěže. A hlavně se hledí na to, aby byla šance, že alespoň někdo z kroužku se bude záchraně životů věnovat celoživotně. Ne nadarmo se Dobřany pyšní velkým počtem odchovanců, kteří to dotáhli až do nejvyšších pater vedení profesionálních hasičů. O to větší radost je, když takováto parta, pro kterou soutěž není tím nejdůležitějším, zhodnotí svou zkušenost a vytře o několik hlav vyšším borcům zrak! Je snadné se do toho vžít, dodnes cítím tu euforii, která nastala, když se to povedlo Heleně s námi. Vůbec nevadí, že v krajském kole už to necinklo, musíme mít na zřeteli, že jiné sbory sestavují před soutěží okresní reprezentace, pak je i ta pověstná bramborová medaile příjemná. Navíc většina kluků má šanci závodit ještě příští rok. Příjemné prázdniny. Martin Sobotka O DOBŘANSKOU VODU STOJÍ VŠECHNY VÝZNAMNÉ NADNÁRODNÍ SKUPINY Nejsložitější výběrové řízení v dějinách Dobřan má za sebou první milník. Známe firmy, které postoupily z prvního kola. Dobrou zprávou je, že komise nemusela vyřadit ani jednu společnost, všechny splnily kvalifikační předpoklady. Zájem mají tři firmy: stávající provozovatel ČEVAK, kladenská pobočka koncernu VEOLIA a Severomoravské vodovody a kanalizace (s vlastníky ze Španělska). Zejména posledně jmenovaná skupina má pověst té, která tlačí ceny dolů, protože usiluje o zvýšení podílu na trhu za každou cenu. Z toho vyplývá naděje na to, že si i nadále udržíme široko daleko nejspravedlivější ceny vodného a stočného. Příprava podkladů byla mimořádně složitá, návrh provozovatelské smlouvy jsme obhajovali i na příslušném ministerstvu. Po zkušenostech se zrušeným výběrovým řízením jsme se odhodlali postupovat sami bez poradenské společnosti. Příprava podkladů proto stála mnoho sil, poděkování zaslouží právník města František Kaftan a Jana Milotová, jejichž pečlivost a důslednost je zárukou toho, že dokumentace je v pořádku. Jediným záporem je, že nikdo nereagoval na nabídku zkontrolovat i výpočetní část dokumentace, přestože jsme k tomu všechny politické subjekty vyzvali na zastupitelstvu s velkým předstihem. Martin Sobotka místostarosta (mimo jiné pro správu strategického majetku města) PŮJČKY OBČANŮM Z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ PRO ROK 2012 V souladu se závaznými pravidly schválenými zastupitelstvem města a vyhlašuje Město Dobřany pro občany a subjekty PŮJČKY Z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ pro rok 2012, formou výběrového řízení podání žádostí o půjčky II. KOLO Všichni žadatelé musí přijmout závazek, že poskytnutou půjčku použijí pouze ve prospěch těchto obytných budov nebo jejich staveb. Půjčku je možno využít např. na zřízení malé čistírny odpadních vod, kanalizační, vodovodní, elektrické, plynové přípojky k domu, rodinnému domu či bytovému domu, udržovací práce, stavební úpravy zateplení a obnovu fasády, na zřízení vytápění tepelným čerpadlem, na energeticky obnovitelné zdroje - solární panely, fotovoltaické panely, na zřízení přípojky na centrální zdroj tepla v rámci systému CZT města Dobřany a jiné stavební aktivity vyjmenované v pravidlech Fondu rozvoje bydlení města Dobřany. Obdobně jako v loňském roce je novinkou VÝRAZNÉ ZVÝHODNĚNÍ VLASTNÍKŮ NEMOVI- TOSTÍ SLOUŽÍCÍCH PRO BYDLENÍ V ÚZEMÍ MĚSTSKÉ PAMÁT- KOVÉ ZÓNY V DOBŘANECH ČI VLASTNÍKŮ STAVEB, KTERÉ JSOU NEMOVITOU KULTURNÍ PAMÁTKOU. Jedná se o udržovací práce a stavební úpravy (např. nový nátěr, omítky, zateplení, výměna oken, výměna vchodových dveří, střešní okna, výměna okapů a ostatních klempířských prvků, hromosvod) fasády a venkovních otvorů rodinného nebo bytového domu, rekonstrukce či výměna krovu nebo střešní krytiny. Pro tyto vlastníky je úroková sazba pouhá 2% s dobou splácení nově do šesti let a výše půjčky do 500 tisíc Kč na jeden rodinný dům či do 1 mil. Kč na bytový dům! Výše úrokové sazby půjček se pohybuje v jednotlivých vyjmenovaných podporovaných aktivitách v rozmezí od 2% do 4% p.a., doba splácení půjčky je od čtyř do osmi let dle jednotlivých, v závazných pravidlech vyjmenovaných aktivitách. Závazná pravidla a formuláře žádostí včetně příloh jsou zveřejněny na internetových stránkách města Dobřany nebo si je v písemné podobě lze vyzvednout v podatelně Městského úřadu Dobřany, přízemí budovy č.p.1, Náměstí T.G.M., vlevo. Lhůta přijímání žádostí ve druhém kole v roce 2012: V období: od 2. července 2012 do 24. srpna 2012 do 13:00 hodin. Vyplněné žádosti lze odevzdávat v podatelně MěÚ Dobřany, přízemí budovy č.p. 1, Náměstí T.G.M., vlevo, nejpozději do pátku, 24. srpna 2012 do 13:00 hodin. O podpoře ve formě půjčky na základě žádosti budou všichni uchazeči vyrozuměni neprodleně po schválení Zastupitelstvem města Dobřany v září roku 2012, nejpozději do 20. září Žádosti doručené po 24. srpnu 2012 nebudou zařazeny do procesu hodnocení žádostí. Na poskytnutí podpory ve formě půjčky není právní nárok. Bc. Marek Sýkora starosta města Dobřany 2

3 ZPRÁVY Z RADNICE PROČ MUSÍME TISKNOUT I VELMI NEPŘESNÉ ČI NEPRAVDIVÉ ČLÁNKY? Poté, co vyšlo červnové číslo, dostávám často (naštěstí mírně) vyčiněno za to, že na opoziční stránce bez úprav a komentářů otiskujeme články, které obsahují velké množství věcných chyb a i vyložených nepravd. Je těžké odpovídat na díla, která se vyjadřují k zdánlivému dění bez opory ve skutečných událostech. Nevadí občasný omyl či neověřená drobnost, to se stane každému. Nemělo by se stávat, že článek plave na vodě úplně celý. Vzpomeňme na Saturnina, který se s dědečkem vrhnul do opravování románů podle skutečnosti. Oba rozbory z minulé opoziční stránky označení nemají od románu vůbec daleko. Román o školkách Článek Olgy Kapitánové připomíná záslužné úsilí národních buditelů, kteří sbírali lidové báchorky. Po drobných úpravách je předali dál. Díky tomu vznikl i soubor polopravd, nepravd a otázek, jehož rozbor byl výborným podkladem pro setkání s rodiči 20.6., o které požádala předsedkyně Unie rodičů MŠ Stromořadí Daniela Okrouhlá. Odkaz na dokument dokazující, že v textu Olgy Kapitánové je jen jedna pravdivá oznamovací věta najdete na facebooku Dobřanských listů. Pro pořádek ona jediná pravdivá věta zní: Každá z nich je něčím charakteristická a originální, má svoje programy a projekty. Jako ukázku rozboru nepravd přijměte prosím tuto autorčinu větu včetně vysvětlení. A proč to mají být právě mateřské školy, na kterých se náhle musí šetřit, když v minulých letech se nemalé finanční prostředky vydaly na rekonstrukci ZŠ a ZUŠ? Rozbor: 1) Není pravda, že se šetří náhle, každý, kdo čte noviny, ví, že ministerstvo školství chystá velkou reformu, která omezí prostředky na pomocný personál všech typů škol a postupně a plíživě přenese více provozních a zejména mzdových nákladů na zřizovatele škol, v tomto případě naše město! 2) Mezi nejdůležitější motivy rekonstrukce budov patří úspory provozních nákladů, že zateplená fasáda a nová okna šetří peníze, ví snad každý. 3) Opravou budov šetříme peníze našim nástupcům, investujeme do budoucnosti, úspory na provozu fungují úplně stejně, jde o totožný proces! 4) Opravy školských budov probíhají postupně, ano opravila se ZŠ a ZUŠ, ale ne jen to. Až bude mít aktivní pisatelka čas podívat se z okna bytu, kde bydlí, uvidí, že opravená je i první budova MŠ. A její kolegové - zastupitelé ji mohli sdělit, že město projektově připravuje velmi masivní rekonstrukci Mateřské školy Stromořadí. Připadá vám nepřesné psaní neškodné? Článek obsahuje větu, kvůli které by město přišlo nejméně o dva milióny! Pokud bychom se totiž řídili podle autorky a zřídili úplně novou školku, museli bychom všem zaměstnancům dát odstupné. Proto volíme cestu začlenění jedné školky do druhé, kdy nic takového nehrozí. Zastupitelé otevřených moc dobře vědí, že o sloučení školek ještě nehlasovali (je to výlučná pravomoc zastupitelstva), stejně tak vědí, že expertka na stravování byla až do poloviny června zaneprázdněná, proč tedy autorce s článkem nepomohli? Zvlášť, když je psaný v množném čísle a zjevně tak za ním stojí více spoluautorů. Román o územním plánu Oba autoři jsou lidé vzdělaní, dal bych ruku do ohně za to, že jim skutečně jde především o to, aby se krajina kolem Dobřan neproměnila způsobem, který by zničil její ojedinělý ráz, přírodní i kulturní hodnotu. Článek ale vypadá, jako kdyby autoři nevěděli, že je třeba si před psaním vyhledat podklady. Autoři tvrdí, že zákon tvrdí něco, co netvrdí, čímž poněkud ztrácejí půdu pod nohama, ale budiž, hrubka spočívající v záměně dvou naprosto odlišných termínů: veřejné projednávání a jednání zastupitelstva se může přihodit. Dávat najevo víru, že všemu zlu zabrání zveřejňování všeho možného na internetu, ale nepodívat se, co na internetu je, už vede k pokrčení obočí. V závěru článku autoři vyjadřují obavy z hrůzných událostí v dobřanské krajině, z čehož jasně vyplývá, že nečetli Návrh zadání územního plánu, který na internetu města visí od jara 2010 a přítel Google ho při zadání správných slov vyhodí jako nejvýše pátý odkaz! Tento dokument je v rámci územního plánování naprosto zásadní, při dalším projednávání přes jeho ustanovení takzvaně nejede vlak. Z jeho obsahu naprosto zřetelně vyplývá, že vše, čeho se autoři bojí, nehrozí. Skládka i velkosklad jsou poněkud podivné příklady. Velesmetiště vzniklo v době, kdy jeho vzniku nemohl zabránit žádný územní plán. Průmyslová zóna kolem Osoblaha je součástí územního plánu 15 let (nejméně 2 roky je dostupný na internetu webu Plzeňského kraje), to je snad krátká doba na námitky proti velkoskladům a továrnám? EIA (posouzení vlivů stavby na životní prostředí) visela na internetu dost dlouho a jediný, kdo se zastal životního prostředí, bylo město Dobřany. Nikdo se nemusí bát, jakmile bude územní plán hotový, bude náležitě zveřejněný stejně jako ve městech, která nám autoři dávají za příklad. Upozorňovat jiné na takovou spoustu chyb je strašlivá nepříjemnost, ale vidím kolem sebe lidi, kterých se podobné nepoučené psaní osobně dotýká a drtí je. S poctivou kritikou to nemá nic společného! Ta taky zprvu naštve, každý je raději chválený Ale dá se z ní něco vzít, dá se debatovat, dá se využít toho, že si dal kritik tu práci a nad problémem se zamyslel. Což se zatím opozici povedlo snad jen u článků upozorňujících na bláto v garážích a bezpečnost u bazénu. Lidem, kteří normálně slušně přijdou a upozorní na problém, který je pálí, se za stejné období podařilo prosadit mnohem víc! Nicméně, musíme demokraticky trvat na tom, že opozice má právo otiskovat i takové články, při kterých se problémem zabývá povrchně a staví převážně na dojmech. Už jen proto, že otištěným drbům se čelí lépe, než těm, které se šíří pokoutně, tudíž musíme i tak autorům za jejich zájem o město poděkovat. Bez ironie, lhostejnost ohrožuje budoucnost daleko víc. Martin Sobotka NOVÁ GYNEKOLOGICKÁ ORDINACE OTEVŘENA! V prostorách zdravotního střediska funguje od druhého červencového týdne (od 9. července 2012) nová gynekologická ordinace. Na základě skoro dva roky trvající intenzivní snahy města Dobřany, řady jednání, velké spousty dopisů, dokumentů a administrativních záležitostí zahajuje v tomto termínu svůj provoz nová gynekologická ordinace pana MUDr. Petra Krčála, odborného ambulantního gynekologa a porodníka, jehož pacientkami je velká spousta žen a dívek z našeho města. Ty musely dojíždět za panem doktorem do jeho ordinací v Chlumčanech či v Chotěšově. Nyní již nemusí, pan doktor Krčál bude v prostorách dobřanského zdravotního střediska fungovat v prvních měsících dvakrát, respektive třikrát v týdnu, a to v každý lichý týden v pondělí od 7:30 hodin do 11:30 hodin, každý týden ve čtvrtek od 10:00 hodin do 13:30 hodin a v pátek od 7:00 do 12:00 hodin (v případě objednání ze strany pacientek z Dobřan) s tím že v případě potřeby se ordinační hodiny jeho ordinace prodlouží. Od 27. srpna 2012 do 7. září 2012 pan doktor Krčál ordinovat nebude vůbec, protože bude čerpat řádnou dovolenou. Jinak veškeré aktuální informace naleznete na internetových stránkách Za velmi intenzivní trpělivou a nelehkou snahu vedoucí ke kýženému cíli - výraznému ulehčení dostupnosti zdravotní péče pro řadu žen a dívek v Dobřanech je třeba poděkovat prvotnímu veřejnému impulsu paní Vlasty Boudové a dále především panu starostovi města Marku Sýkorovi, paní místostarostce města Dagmar Terelmešové a radní města Dobřany paní MUDr. Jitce Šebestové. Josef Šefl, zastupitel města 3

4 JAK TO VIDÍ OPOZICE NĚKOLIK DOJMŮ Z INFORMAČNÍ SCHŮZKY O MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH Ve středu v 17 hodin se ve školní jídelně ZŠ Dobřany konala informační schůzka pro rodiče dětí z mateřských škol a snad i pro veřejnost, což na pozvánce sice nebylo, ale nikdo naštěstí nekontroloval, jste-li rodič nebo jen občan, který se o danou problematiku zajímá. Protože jedním z impulzů pro konání této schůzky byl i můj článek v DL (i když vedení města to nepřipouští), schůzku jsem si nenechala ujít. Své dojmy shrnuji do několika bodů: Velmi dobrý pocit mám z toho, že do školní jídelny přišlo hodně lidí a nejen přišli, ale velmi aktivně a ve většině případů i věcně se dotazovali a diskutovali. Potvrdilo se, že schůzka byla svolána pozdě a pokud se pan místostarosta vyjádřil, že chtěli tuto schůzku uskutečnit už v září, ale z jakýchsi taktických důvodů to neudělali, zjevně se tato taktika ukázala jako zcela chybná. Včasnými informacemi se mohlo předejít řadě nepříjemností, jako jsou např. současné výpovědi několika pracovnic MŠ Stromořadí včetně paní ředitelky. Rovněž se potvrdilo, že po ekonomické stránce není projekt slučování MŠ, zrušení jídelen v MŠ a zřízení jedné samostatné školní jídelny, odkud by se jídlo do MŠ dováželo, promyšlený a připravený. Několikrát jsme sice vyslechli, kolik milionů se v posledních letech v Dobřanech investovalo do školních budov (což nikdo nezpochybňuje), ale o očekávaných úsporách se mluvilo velmi mlhavě a neurčitě s odkazem na selský rozum, který by nám to měl podle pana místostarosty napovědět. A v souvislosti s těmi miliony na školní budovy se nabízí i otázka, proč byla upřednostněna nákladná rekonstrukce ZUŠ před rekonstrukcí MŠ Stromořadí vědělo se přece, že se počet narozených dětí zvyšuje a brzo bude velká poptávka po jejich umístění do MŠ. Budova ZUŠ nebyla v havarijním stavu a s její rekonstrukcí nebylo nezbytné tak pospíchat. Velmi profesionálně na schůzce působilo vystoupení paní vedoucí školní jídelny z Plzně (jméno si bohužel nepamatuji), která má zkušenost jak s osamostatněním ŠJ, tak s dovážením jídla do MŠ. Snažila se přítomné přesvědčit o výhodnosti těchto změn. Osamostatnění ŠJ by jistě ulehčilo základní škole, o výhodnosti dovážení jídla do MŠ přesvědčená nejsem, je zde ještě příliš mnoho otazníků. Záměr sloučit obě MŠ pod jedno vedení je druhá palčivá otázka. Bohužel zdůvodňování tohoto záměru vyznělo naprosto zmateně a nepřesvědčivě spojovat mateřské školy snad nelze zdůvodnit tím, že když máme jednu velkou základní školu, měli bychom mít i jednu velkou školu mateřskou. Stejně tak vyjádření paní dr. Havlíčkové z KÚ o tom, že i v Plzni se školy spojovaly, je o něčem jiném tam se spojovaly školy střední, a to proto, že měly nedostatek žáků. Podle vyjádření vedení města není ještě o ničem definitivně rozhodnuto, vše musí schválit zastupitelstvo města. To je sice pravda, proč však byla paní ředitelka MŠ Stromořadí předem vyřazena ze hry, nikdo uspokojivě nevysvětlil a slyšeli jsme opět jen vytáčky a nevhodná vyjádření na její adresu. Jistě si všichni přítomní udělali obrázek o tom, jak naše radnice provádí personální politiku. Obracím se na členy našeho zastupitelstva prosím, uvažte dobře, jak budete o těchto citlivých otázkách hlasovat. Na schůzce bylo vidět, že máme řadu aktivních občanů, kteří určitě budou se zájmem řešení těchto problémů sledovat. Sledujme všichni, jak budou probíhat slíbená výběrová řízení na místo ředitelky v případě sloučení MŠ a na místo vedoucí nově zřízené školní jídelny. Jedná se tady přece o naše děti, a to by nás mělo velmi zajímat. Olga Kapitánová JAK NÁS NAUČILI V MATEŘSKÉ ŠKOLCE MYSLET Pan místostarosta Sobotka nás v posledních Dobřanských listech vyzývá ke kritickému myšlení a píše: Jde o to, že dřív, než se nechám něčím vytočit, ověřím si, zda se nevzrušuji kvůli něčemu, co se nestalo, nebo dokonce ani není možné, aby se dělo. S apelem pana místostarosty nelze než souhlasit. Ale problém i jistá licoměrnost tohoto tvrzení spočívá v obtížnosti ověřování skutečných záměrů vedení města. Procvičme se v kritickém myšlení na kauze, o které se dnes v Dobřanech hodně mluví, na záměru města sloučit obě mateřské školky a ve školce v ul. Stromořadí zrušit kuchyni, jídlo pro děti sem dovážet a prostor kuchyně využít pro novou třídu. Je zřejmé, že tento záměr se přímo dotýká rodičů dětí, které do školky chodí i rodičů, jejichž žádost o umístění dětí do školky byla zamítnuta. Podívejme se, jak tento jistě citlivý a nelehký problém město řeší, přesněji, co se nám v této věci podařilo zjistit. Se záměrem je seznámena školská komise. Logické by bylo, že tato komise by si nejdříve vyžádala potřebné podklady, včetně ekonomické rozvahy (má se bourat fungující kuchyně). Výsledkem by mělo být doporučení komise uskutečnit, či zamítnout projekt přestavby. Nic takového se však nestalo, Já jsem se pak na posledním zastupitelstvu přímo zeptal na zdůvodnění tohoto záměru. Z odpovědi vedení města jasně vyplynulo, že záměr se připravuje, a že je nejen výhodný, ale i nutný především z ekonomického hlediska. Konkrétní čísla jsem se však nedozvěděl. Můj dotaz na zastupitelstvu a následný článek paní Kapitánové v listech byl asi prvním veřejným upozorněním na to, že se ve školkách něco chystá. Rodiče ze školky v ul. Stromořadí, zřejmě zaskočeni touto skutečností, sepsali petici proti záměru města. Následovalo předvolání ředitelky školky na radnici. O tom, co se zde odehrálo, se můžeme jen domnívat. Známe však výsledek, paní ředitelka podala žádost o ukončení pracovního poměru. Existují, pan Sobotka mi promine, jisté dohady, že jednání bylo velmi nepříjemné a padala i obvinění paní ředitelky v souvislosti s peticí rodičů. Rádi bychom si tyto absurdity ověřili, například zvukovým záznamem z jednání. Konečně na 20. června svolává vedení města veřejnou informační schůzku, kde chce svoje záměry ohledně školek představit. Nezbývá než konstatovat, pozdě, ale přece (článek je napsán ). Město má ale i další záměry, které by si zasloužily širší diskusi a více času, tak aby nakonec nebylo pozdě. Jedná se především o návrh nového územního plánu, který by město mělo mít zpracovaný již od dubna 2011, ale zatím s ním nebyli seznámeni ani zastupitelé. Na to, abychom si ověřili oprávněnost případných námitek k návrhu územního plánu a nenechali se tak zbytečně vytočit, potřebujeme čas, který teď zbytečně ztrácíme. Josef Weinreb, OMD Dobřany Obsah a jazykovou korekturu opoziční stránky zajišťuje: Otevřené město Dobřany, o.s. Případné dotazy nám můžete posílat na 4

5 15x100 CO BY PODLE VÁS ZPŘÍJEMNILO LÉTO V DOBŘANECH? Michal Šašek Osobně jsem spokojený s promítáním filmů na náměstí. Letní kino úspěšně nabourává koncept podvečerního a večerního neživota v centru města. Schází mi pravidelné letní finančně nenáročné koncerty rozličných žánrů (folk, jazz, country, pop). V minulosti podobný koncept využíval pan Kuba ve své cukrárně. To by asi většina obyvatel, kteří zůstávají v Dobřanech, přivítala. Tento typ akcí se může konat i v letních zahradách restaurací nebo v prostoru biotopu. Pro milovníky dechovky by to mohla být pravidelná dostaveníčka s různými oblíbenými kapelami. Určitě by i tyto akce podpořili obyvatelé jiných měst a obcí. Možná se příští rok dočkáme:-) Marek Sýkora Určitě dobrá nálada a optimismus všech Dobřaňáků! A co se týká materiálních věcí, je léto a k létu patří voda a koupání. A pro všechny Dobřaňáky je tady v létě každý den od devíti ráno do devíti večer otevřeno naše koupaliště - Biotop Kotynka s ještě lepším zázemím a novými službami než v loňské sezoně. A s nabídkou permanentek určených právě pro Dobřaňáky, kdy každého dospělého vyjde jeden vstup na 10 korun! Mimo jiné, naše koupaliště bylo serverem IDnes a MF Dnes vybráno mezi padesát nejlepších míst pro koupání v České republice a jejím okolí! To je docela hezké, ne? Tak krásné léto, Dobřaňáci. Michal Trdlička Myslím, že nabídka je již nyní bohatá, každý z nás má na výběr. Možnost koupání? Máme jednu z nejlepších v okolí. Možnost příjemného posezení? Stačí jen obejít náměstí. Sportovní vyžití? Procházky v přírodě? Výlety na kole? Letní kino? Hudba? Prvky, které dohromady tvoří příjemné léto, jsou hrozně subjektivní. Ale to hlavní jsou pozitivně naladění lidé v našem okolí, se kterými si to krásné léto dokážeme vytvořit. Jan Vozár Příjemné léto budou mít určitě dobřanské děti, které odjíždí na některý z letních táborů pořádaných různými organizacemi z Dobřan. Milovníci vodních radovánek si určitě užijí na biotopu Kotynka, který je od letošní sezóny navíc doplněn zděnou budovou pro občerstvení. Domnívám se, že se v létě ve městě koná spoustu akcí drobnějšího charakteru (zpívané, kapely v restauracích apod.). Jen je škoda, že neexistuje jednotný systém a přehled, kde bychom tyto akce mohli najít. Martin Sobotka Léto u nás by rozhodně bylo zajímavější, pokud by se dalo posedět přímo na ploše náměstí v zahrádce klidné kavárny nebo hospůdky, pokud by se dalo vzít návštěvu na věž, vyjít po naučné či jiné stezce. Snad se nám povede to všechno někdy uskutečnit. Osobně by mne hrozně potěšilo, kdyby byl někde na čepu cider:) Pavel Sloup Blíží se doba prázdnin, dovolených a odpočinku. S tím se pojí samozřejmě hezké počasí. Objednat ho ovšem nelze. Pokud nám ale bude přát, nemusíme se bát, jelikož to, co nám, všem Dobřanským, dlouho chybělo, máme koupaliště. Takže hurá k vodě. Ten, kdo není milovníkem vodních radovánek a má raději aktivní odpočinek, si určitě také přijde na své. Jako příklad zmíním novou tenisovou halu a pěkné cyklotrasy v okolí. Možností je dost. Nejdůležitější je dobrá nálada a chuť. Přeji všem pohodové léto a spoustu příjemných zážitků. Lenka Tomanová Příjemných 25ºC, slunečné počasí... Přeji všem, aby během letních měsíců co nejvíc dobili baterky a odpočinuli si. 5

6 SPOLEČENSKÁ RUBRIKA / CO SE DĚJE Blízkost tvou stále cítím... INFORMAČNÍ CENTRUM V DOBŘANECH MÁ NEJKRÁSNĚJŠÍ VÝLOHU Velké poděkování patří Lucii Tomáškové, která již několik sezón tráví svou odbornou praxi v našem Infocentru. Každým rokem se velmi čile zapojuje do práce v této organizaci. Letos nás ovšem velmi mile překvapila, když během několika málo dní vyrobila z obyčejných kartónových krabic krásný model kostela sv. Víta. Ještě jednou děkujeme. Mgr. Simona Sýkorová, ředitelka MěKS Dobřany uplyne 5 let od náhlého odchodu naší dcery, sestry a maminky Pavly. Vzpomeňte si spolu s námi na výjimečnou zpěvačku, dobrou parťačku, kamarádku i kolegyni. Moc nám všem chybí. Děkujeme. rodina Kapitánova Dne 2. června 2012 byly přivítány na radnici v Dobřanech k oslavě zlaté svatby manželské páry: Anna a Václav Kalinovi, Libuše a Vladimír Škardovi, Vlasta a Libor Försterovi, Anna a Rudolf Fuchsovi, Jana a Josef Kubelovi. Za Sbor pro občanské záležitosti města Dobřany jim přejeme do dalších let pevné zdraví a spokojenost. V měsíci červnu oslavila 90. narozeniny paní Zdenka Podzimková. Za Sbor pro občanské záležitosti města Dobřany jí přejeme do dalších let hodně zdraví a spokojenosti. 6

7 ROZHOVOR SE ŠÁRKOU TOMANOVOU Šáry, v první otázce se vrátím na začátek tvé ZUMBA kariéry. Všichni, kteří chodí na tvé hodiny, vědí, že jsi ve svém oboru lektorky tance více než výborná. Jak to všechno začalo? Když zabrousím hodně do historie, tak na úplném začátku stojí na základní škole nechuť k tělocviku:) Ono mít za maminku učitelku tělocviku vede všechny k představě, že je člověk supersportovec. No, to já zrovna tedy nebyla:) Ale geny mne asi dohonily. Po čase mi to nedalo a začala jsem chodit na aerobik právě k mamce cvičení na hudbu mne už bavilo. Na vysoké mne lákalo zkusit i něco více tanečního a v tu dobu se mi povedlo zapsat se na kurz orientálního tance v Centru Tance v Plzni (dříve Centrum orientálního tance). Tam jsem samozřejmě nevydržela jen u něj, nabídka dalších stylů tanců je tam hodně široká. Takže jsem se vrhla i na sambu, poté na S-Factor a Flirt Dance. V roce 2007 mne spolutanečnice z kurzu přihlásily do soutěže Miss Orient, kde se mi povedlo dostat do finále a dokonce získat titul I. vícemiss Orient Díky tomu jsem dostala nabídku stát se lektorkou orientálního tance a Flirt Dance právě v Centru Tance. V této době jsem se stala i členkou taneční skupiny Sabahat. Po nějaké době se začal v ČR objevovat i Poledance, který mne okamžitě chytil, a chvíli poté přišla v roce 2009 právě Zumba Fitness. Abych všechno skloubila i s prací, tak jsem musela lektorské aktivity trochu omezit a v současnosti dělám v Plzni lektorku Poledance a v Dobřanech lektorku Zumba Fitness. Vlastně i toto teď brzdím, ale doufám, že se k tomu brzy vrátím:) Co tě přimělo k tomu se Zumbě natolik věnovat? Po Poledance jsem si myslela, že mne už hned tak něco nedostane. Ale přišla rána z nebe:) Kombinace dynamické latino hudby, jednoduchých kroků latinskoamerických tanců a tím pádem úžasná možnost se pořádně vyřádit pro mne byla naprosto neodolatelná. Takže jsem se okamžitě vrhla na další kurzy potřebné k tomu, aby člověk toto cvičení mohl vést. Už od začátku jsem měla plány zkusit přivést Zumba Fitness do Dobřan. V čem si ty osobně myslíš, že je Zumba výjimečná? Je v ní obrovská variabilita. Jak už bylo zmíněno, využívají se při ní latinskoamerické rytmy (jako salsa, merengue, cumbia, reggaeton, samba atd.), dále orient, afro, bollywood, ale i rocková hudba nebo třeba popík. Při jedné lekci zvládneme písniček, kdy se snažím, aby styly byly co nejpestřejší. Pokud člověk není nějak výrazně zdravotně limitován, tak v ní není žádné omezení, co se pohlaví týče (máme i svého ZumbaMana chlapi se nemusí bát, že budou vypadat jako baby některé rytmy jsou právě spíše chlapské, jiné pohyby, které jsou pro muže příliš holčičí, si chlap uzpůsobí na mužnější variantu nebo si z nás holek udělá srandu a perfektně nás zparoduje). Ani věk není problém existují varianty pro děti, pro starší generaci nebo lidi, kteří se cvičením úplně začínají. V Dobřanech to však takto nedělíme, protože každá choreografie se dá uzpůsobit potřebám jednotlivce. Například začíná-li někdo poprvé, může vynechat pohyby rukou, poskoky zaměnit za chůzi, zkrátit rozsahy pohybů stačí na začátku hodiny zajít a domluvíme se, jak na to. Ačkoli je Zumba jako taneční styl poměrně profláklá, stále se najdou lidé, kteří nevědí, co konkrétně si pod ní představit. Také se setkávám s názory, že je to novodobá éra aerobiku. Jak to tedy opravdu je? Má Zumba tolik společného s aerobikem? Někdo to nerad slyší, ale určitá spojitost tam je. Při sestavování choreografií se kromě tanečních kroků mohou zapojovat i prvky a kombinace právě z aerobiku. Zumba Fitness je oficiálně, jak už název napovídá, aerobní cvičení, které základních kroků latinskoamerických tanců využívá. Je tedy na lektorovi, která část bude v choreografii převažovat zda ta cvičební, či taneční. Já se snažím, vzhledem k tomu, že se přímo aerobik v Dobřanech také cvičí, o tu tanečnější. Takhle se nám to ideálně doplňuje:) Úplně rozdílná je stavba lekce. Při aerobiku se postupně během lekce učíte jednu choreografii, rytmus hudby se nemění, rychlost se mírně zvyšuje. Při Zumba Fitness máme tolik choreografií, co písniček. Možná to zní moc složitě, ale protože se využívají právě základní kroky a opravdu jednoduché kombinace, dá se to snadno zvládnout. Písničky nejsou oproti originálu nijak upravované, takže se střídají rychlejší a pomalejší rytmy (ať už přímo v jedné písničce nebo celkově rychlé versus pomalé skladby). První hodiny samozřejmě bývají pro začátečníka nejtěžší (jako ale u všeho, s čím člověk začíná), neznámá hudba, neznámé kroky Ale jakmile si jednou zatančíte např. na jakoukoli salsu, tak už každou další dáte s přehledem:) Se svým časem to máš velmi náročné. Flexibilita je pro tebe asi méně známým slovem a přesto sis vybrala na cvičení kromě větších měst (Plzeň) i Dobřany. Tuším správně, že k nim máš osobní vztah? Tak ono bez té flexibility by to asi nešlo:) Je tedy pravda, že jsem se dostala do fáze, kdy jsem měla jako jediný volný den bez lektorování sobotu, kterou jsem ještě občas využila na nějaký vzdělávací seminář. Do toho ještě vystoupení s taneční skupinou nebo s lektorkami z Centra Tance. Pak začaly nějaké zdravotní problémy, takže mi došlo, že už to poněkud přeháním. Musela jsem udělat výběr, čeho se vzdát a co ponechat, což se nakonec povedlo. A vztah je jasný Plzeň, protože tam pracuji, trénuji se Sabahat a sídlí tam mé domovské Centrum Tance, Dobřany, protože tady bydlím. Nyní jsme všechny návštěvnice Zumby tak trochu na rozpacích, jelikož Zumba párty pod širým nebem v rámci pivního festivalu k příležitosti dobřanské pouti je pro nás rozlučková. Odcházíš totiž na mateřskou dovolenou. Jaké možnosti máme od července? Zumba bude pokračovat s jinou lektorkou nebo bude místo Zumby možné navštěvovat odlišné aktivity? Tak letošní červenec a srpen budou opravdu prázdniny. Od září začne v Dobřanech aerobik, předpokládám, že tradičně pondělky a čtvrtky od 19 do 20 hodin. Možná, že se povede ještě nějaká varianta, ale to je hodně nejisté, tak bych to nerada šířila. Určitě dám včas vědět na eblog.cz, a to i v okamžiku, kdy budu hlásit návrat:) Děkuji ti, Šáry, za tvůj čas a přeji za sebe i ostatní Zumba nadšenkyně jen to nejlepší a brzký návrat! ZUMBĚ ZDAR! :-) Děkuji, těším se už teď! Barbora Vlčková 7

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

ŠKOLNÍ NOVINY 2015/2016 číslo 1 ( 1. června 2016)

ŠKOLNÍ NOVINY 2015/2016 číslo 1 ( 1. června 2016) ŠKOLNÍ NOVINY 2015/2016 číslo 1 ( 1. června 2016) DRAZÍ SPOLUŽÁCI Vítejte ve ŠKOLNÍCH NOVINÁCH. Zde se budete dozvídat novinky, které se staly nebo se budou teprve dít. Věříme, že se Vám budou líbit. Redaktorem

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

Z Á P I S č. 11/2016

Z Á P I S č. 11/2016 Z Á P I S č. 11/2016 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 11. 5. 2016 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D., František Hudek Omluveni: Ing. Jiří

Více

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Ve středu 20. listopadu 2013 navštívili žáci čtvrté až deváté třídy jesenické divadlo. Divadelní představení Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej v podání

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

OBŘÍ LOUTKY V PLZNI

OBŘÍ LOUTKY V PLZNI OBŘÍ LOUTKY V PLZNI 28. 30. 8. 2015 VÝSLEDKY PRŮZKUMU OHLASŮ ÚČASTNÍKŮ Obří loutky Carros De Foc v ulicích Evropského hlavního města kultury 2015 Jako poctu tradici plzeňskému loutkářství, do které spadají

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Personální obsazení školy, kontakty Jméno aprobace funkce třídnictví telefon email BALOUNOVÁ Kristýna 1. stupeň Učitelka 4.A 778 406 921 balounova@zskunup.cz

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát V měsíci červnu jsme měli možnost hned 3x oslavit Den dětí. Poprvé se tomu tak stalo 1. 6. ve venkovních prostorách ZŠ Daneta.

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary. Vančurova 83, Karlovy Vary 36017

Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary. Vančurova 83, Karlovy Vary 36017 Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary Vančurova 83, Karlovy Vary 36017 místo poskytovaného vzdělávání : Karlovy Vary, Svahová 26 školní rok 2008/2009 www.specskoly.ic.cz ČERVEN

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

3. DUBNA 2016 JAK BÝT SPOKOJENÝM RODIČEM WEBINÁŘ LUCIE KÖNIGOVÉ. MARTINA VOKURKOVÁ CHOCOVÁ HOST NA WEBINÁŘI

3. DUBNA 2016 JAK BÝT SPOKOJENÝM RODIČEM WEBINÁŘ LUCIE KÖNIGOVÉ.  MARTINA VOKURKOVÁ CHOCOVÁ HOST NA WEBINÁŘI 3. DUBNA 2016 JAK BÝT SPOKOJENÝM RODIČEM WEBINÁŘ LUCIE KÖNIGOVÉ MARTINA VOKURKOVÁ CHOCOVÁ HOST NA WEBINÁŘI Jak být spokojeným rodičem 1 Jak neopakovat chyby svých rodičů? Které to nejčastěji jsou? Jak

Více

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014 Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 214 Rozdaných dotazníků: 76 Odevzdaných dotazníků: 7 Z toho: Počet odevzdaných dotazníků

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka Na Staré radnici v Broumově se 24. listopadu se sešli Správní rada Nadačního fondu Gymnázia Broumov, studenti, vedení školy, sponzoři, rodiče a další přátelé školy u příležitosti předávání Ocenění NF GB

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Pardubická 78, 533 61 Choltice. Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011

Pardubická 78, 533 61 Choltice. Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011 Pardubická 78, 533 61 Choltice Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011 Knihovna městyse Choltice působí jako středisková pro 6 knihoven obvodu. Jedná se o knihovny: Veselí, Turkovice, Svinčany,

Více

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75 Z á z n a m z 12. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného ve čtvrtek dne 15. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

Strategie rozvoje obce Žatčany

Strategie rozvoje obce Žatčany Vyhodnocení názorů obyvatel obce Strategie rozvoje obce Žatčany Ve dnech 1. 10. dubna 2011 proběhlo dotazníkové šetření názorů obyvatel na rozvoj obce. Výsledky šetření jsou důležitým podkladem pro formulaci

Více

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče r. 2015 - Zdravotnický personál dělá vše pro to, aby pacient opět dostal chuť do života podle stávajících možností. - Dodržování doby návštěv. Ve 14 hod.

Více

Gymnázium Nymburk. Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK. Karolína Rejmanová 1PB 2O13

Gymnázium Nymburk. Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK. Karolína Rejmanová 1PB 2O13 Gymnázium Nymburk Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK Karolína Rejmanová 1PB 2O13 1 OBSAH 1. ÚVOD 2. JAK TO VŠECHNO ZAČALO 3. PRVNÍ ROK BYL TĚŽKÝ 4. DOSTAVILY SE VÝSLEDKY 5. ZALOŽENÍ NOVÉHO KLUBU

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. Mistostarostka obce Renata Dobrá. ČERVEN 2014 (vyšlo 30. 6. 2014) Stručné info. Den dětí 1.6.2014

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. Mistostarostka obce Renata Dobrá. ČERVEN 2014 (vyšlo 30. 6. 2014) Stručné info. Den dětí 1.6.2014 ČERVEN 2014 (vyšlo 30. 6. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Den dětí 1.6.2014 Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. Výlet na horu

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více

ČASOPIS FOKUSU VYSOČINA BLUDIŠŤÁK

ČASOPIS FOKUSU VYSOČINA BLUDIŠŤÁK Číslo 2/2016 ČASOPIS FOKUSU VYSOČINA BLUDIŠŤÁK Slovo na úvod Právě v rukou držíte druhé letošní číslo časopisu Bludišťák. Vychází v období, kdy se již nezadržitelně blíží letní prázdniny a i my v Bludišti

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA DOMEČEK SPÁLENÉ POŘÍČÍ 2012/2013

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA DOMEČEK SPÁLENÉ POŘÍČÍ 2012/2013 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA DOMEČEK SPÁLENÉ POŘÍČÍ 2012/2013 1 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 v DDM Spálené Poříčí v letošním školním roce pokračovala činnost Domečku ve Spáleném Poříčí a připravili jsme

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni Bulletin obecně prospěšné společnosti Zajíček na koni Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni www.zajiceknakoni.cz Obsah: Úvodní slovo... 3 Podzim v Bleu de Ciel... 4 KPZ nezná zimní spánek... 5 Kavárna

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2009 Vítání jara na Vrablovci Bylo to v pátek 24. dubna 2009 v sále místní hospody, pořádal Klub důchodců Vrablovec.

Více

11. ledna 2014 Tříkrálová sbírka 16. ledna 2014 "Od Nilu na Vrabčák"

11. ledna 2014 Tříkrálová sbírka  16. ledna 2014 Od Nilu na Vrabčák V sobotu 11. ledna 2014 proběhla v našem Domově Tříkrálová sbírka. Koledníci z Deblína s charitní pokladničkou navštívili naše klienty na pokojích i řádové sestry. Výtěžek sbírky byl odevzdán na potřeby

Více

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník 2 2010/11 cena 5 Kč Úvodník V mimořádném čísle školního časopisu jsme připravili několik zajímavostí, fotografií a informací o tom, co jsme během školního roku ve vyučování Super Nature s našimi žáky prožili.

Více

Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co

Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co připravujeme. Po vyřešení problémů s výkupem pozemků bylo

Více

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD V polovině měsíce se rozběhly po celé republice zápisy do prvních tříd. Podívat se k nám do školy v rámci Dní otevřených dveří p

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD V polovině měsíce se rozběhly po celé republice zápisy do prvních tříd. Podívat se k nám do školy v rámci Dní otevřených dveří p LEDEN Leden je ve znamení konce pololetí, ale také nového začátku... Naše škola začala hledat svoje nové prvňáčky, a že se jí v tom daří! Nové pro nás byly informace o mořských želvách, kterým chceme pomáhat

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

Zadání projektu: Návštěva hudebního oddělení knihovny v Tomkově ulici pořad: Kde domov můj

Zadání projektu: Návštěva hudebního oddělení knihovny v Tomkově ulici pořad: Kde domov můj Zpráva - projektový den - HUDEBNÍ VÝCHOVA 10.12.2010 Zadání projektu: Návštěva hudebního oddělení knihovny v Tomkově ulici pořad: Kde domov můj Cíl: seznámení se s knihovnou, shlédnutí a poslech pořadu

Více

TÝDEN NA SEVERU 31. ŘÍJNA 2006 str. 2

TÝDEN NA SEVERU 31. ŘÍJNA 2006 str. 2 Naše základní škola je již druhým rokem zapojena do projektu Comenius Čteme a učíme se spolu s evropskými dětmi. Práce školy nezůstala bez povšimnutí médií. Nestihli jste nějaká vydání? Přinášíme přehled

Více

Mozaika. Cirkus Berousek

Mozaika. Cirkus Berousek 1 Úvodník Loňští deváťáci nás ujišťovali, že nám devítka uteče jako voda. Teď už vidíme, že měli pravdu. Než jsme se rozkoukali, už máme za sebou první čtvrtletí. A co je neméně důležité, uplynulo i dalších

Více

Označte, který stupeň Vaše dítě/ děti navštěvuje/ navštěvují:

Označte, který stupeň Vaše dítě/ děti navštěvuje/ navštěvují: Počet odpovědí: 296 v.voltr@zs-jestedska.cz Upravit formulář Zobrazit všechny odpovědi Publikovat analýzu Souhrn Označte, který stupeň Vaše dítě/ děti navštěvuje/ navštěvují: I. 172 58 % II. 84 28 % I.

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu.

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu. Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel: Hlavní město Praha pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely Vážení a milí čtenáři, říjen 2012 9. ročník, č. 10 teplé

Více

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 2. Analýza návštěvníků muzeí a galerií na základě elektronického dotazování závěrečná zpráva týkající se návštěvníků Národního muzea. Analýza

Více

BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ. Z obsahu:

BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ. Z obsahu: BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ Číslo vánoční speciál rok 2014 Z obsahu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Úvodní slovo Informace k budově obce v Sedlecku Akce v roce 2015 Oslavy 900. výročí obce Bušovice Advent v Bušovicích Vítání

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ. KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod

NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ. KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod 2016/2017 upozornění Pořady objednávejte e-mailem, případně telefonicky každý všední den od 7:00 do 8:30 hodin.

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu.

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu. FOTBAL Dnes dne 20.dubna se na Hradištském hřišti se odehrál fotbalový zápas mezi třídami ZŠ Hradištko.Všichni hráli moc dobře ale vítěz je jen jedan( 1.A > 1.B-2 Mod=2. Oran-3.=4.-6.

Více

Moje známka v pololetí 2011/2012 (letošní školní rok) na vysvědčení: (napiš číslo 1 až 5)

Moje známka v pololetí 2011/2012 (letošní školní rok) na vysvědčení: (napiš číslo 1 až 5) Přílohy Příloha č.1 - Dotazník Ahoj kluci a holky, prosím o vyplnění následujícího dotazníku. Dotazník má šest stránek. U otázek zaškrtni vždy jen jednu variantu, pokud není uvedeno jinak. Dotazník je

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Turnaj mladých fyziků

Turnaj mladých fyziků Turnaj mladých fyziků Letošní rok jsme měli opět velkou čest zúčastnit se náročné vědecké soutěže, která i po celostátním kole pokračuje ve světovém měřítku Turnaje mladých fyziků. Náš tým se skládal z

Více

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 2013/2014

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 2013/2014 Městská mateřská škola Hořovice, Jiráskova 602, 268 01 Hořovice ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 2013/2014 Motto: Kdo rozumí přírodě a světu, porozumí lépe i sám sobě Koordinátor: Bc. Iveta Matějková Cílové skupiny:

Více

Z Chorvatska vezeme medaile

Z Chorvatska vezeme medaile Z Chorvatska vezeme medaile Jsou za námi další, již XXIV.Mezinárodní salesiánské hry, které se konaly v chorvatském Zagrebu. Již tradičně několik let Česká republika vyslala své nejlepší stolní tenisty,

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Nabídka vzdělávacích lekcí pro mateřské školy. Realizované Městskou knihovnou Písek

Nabídka vzdělávacích lekcí pro mateřské školy. Realizované Městskou knihovnou Písek Nabídka vzdělávacích lekcí pro mateřské školy Realizované Městskou knihovnou Písek Školní rok 2015/2016 Lekce pro mateřské školy Naší prioritou je v průběhu lekce děti do veškerého dění aktivně zapojit

Více

Klima školy - varianta pro rodiče

Klima školy - varianta pro rodiče Základní škola a Mateřská škola Neznašov Klima školy - varianta pro rodiče výsledek dotazníkového šetření Název dotazníku: Klima školy - 2015/2016 (červen) Datum: 26. 05. 2016 Graf 1: Celkový přehled školy

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Celkem žáků -8 *Dívky 6 *Chlapci -2 *Seznam : Jana, Radek, Reneta, Nikola, Květa, Emil, Petra, Kristina *Paní učitelka Anna * * * *Renata je dobrá kámoška. *Má ráda pracovní

Více

Mokrovratský zpravodaj

Mokrovratský zpravodaj číslo 7 červenec 2015 Mokrovratský zpravodaj Měsíčník pro Mokrovraty, Pouště a okolí Vážení spoluobčané, budeme rádi, pokud si i v létě najdete chvilku na Mokrovratský zpravodaj. Mnozí jistě relaxujete

Více

Zpravodaj 2. jaro 2010

Zpravodaj 2. jaro 2010 Tady jsme doma Regionální folklor do škol Zpravodaj 2 jaro 2010 Milí přátelé, pozdravujeme vás v roce 2011. Chceme vás opět informovat o novinkách z našich spřátelených škol, kde probíhá projekt Tady jsme

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Josífek byl už opravdový školák,

Josífek byl už opravdový školák, 1 Josífek byl už opravdový školák, prvňáček. Ale hlavně byl zvědavý malý kluk. Stále si něco vymýšlel, občas nerad poslouchal a taky často lhal. Nic nepomohlo, že začal chodit do školy. Nepomohlo, ani

Více

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

Bilanční diagnostika 2. národní seminář

Bilanční diagnostika 2. národní seminář Bilanční diagnostika 2. národní seminář 17. - 18. 1. 2013, Kutná Hora Zpráva z jednání + fotodokumentace Téma a náplň druhého semináře, který byl zaměřen na problematiku vzdělávání a diagnostických nástrojů

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapusty 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více