číslo 7-8 červenec/srpen 2012 ročník X zdarma do všech domácností

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo 7-8 červenec/srpen 2012 ročník X www.dobrany.cz zdarma do všech domácností"

Transkript

1 číslo 7-8 červenec/srpen 2012 ročník X zdarma do všech domácností SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÉHO VÍCEÚČELOVÉHO OBJEKTU CETRUM ŠLOVICE UVNITŘ LISTU ZAUJALO VÁS NA FACEBOOKU» PŮJČKY OBČANŮM Z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ PRO ROK » NOVÁ GYNEKOLOGICKÁ ORDINACE OTEVŘENA! » ROZHOVOR SE ŠÁRKOU TOMANOVOU » RADBUZA FEST » DVA VOLEBNÍ SLIBY SPLNĚNÉ JEDNOU RANOU! » OBERTRAUBLINGSKÁ ŠKOLA POPRVÉ V DOBŘANECH » 1. ROČNÍK FLORBALOVÉHO TURNAJE DĚTSKÝCH TÝMŮ Slavnostní koncert ZUŠ J. S. Bacha v klášteře Kladruby. Redakce, inzerce: Městské kulturní středisko, náměstí T.G.M. 5, Dobřany,

2 ZPRÁVY Z RADNICE Vážené Dobřaňačky, vážení Dobřaňáci, dostává se Vám do rukou číslo, které se rozhodně nebude líbit nerudným škarohlídům. Je v něm nezvykle mnoho poděkování a dobrých zpráv. Myslím, že až se k některým novinkám prolistujete, nebude se vám chtít ani věřit, že je to možné. Předem upozorňuji na informační přehled na předposlední stránce, najdete tam kontakt na nového lékaře. Nemá cenu popisovat, kolik úsilí musel starosta a místostarostka vyvinout k tomu, aby naplnili přání občanek projevené peticí. Kdo chce znát, ptá se, ostatní by to brali jako nemístný chvalozpěv Původně jsem chtěl psát samostatný článek týkající se velkého úspěchu mé dlouholeté kolegyně ze zbrojnice, ale nakonec jsem se rozhodl využít pro tuto věc prostor sloupku, aby nebylo číslo přeslazené jako cukrová vata. Tak tedy, staršímu kolektivu malých hasičů pod vedením Heleny Dvořákové se po čtvrtstoletí podařilo vyhrát okresní kolo hry Plamen. Abyste pochopili, jak obrovský je to úspěch, je třeba nastínit, jak různě se k tomuto soutěžení přistupuje. Jsou sbory, kde se vše dělá pro vítězství, vybírají se nejzdatnější sportovci ze školy, kteří se věnují tréninku hasičiny dokonce i v hodinách tělesné výchovy ve škole. Je koneckonců jedno, zda mají děti zájem o to hlavní, čím je hasičina důležitá, o pomoc bližnímu, jen když se vyhrává. A pak je tu přístup dobřanský, kde jde především o to druhé, kde se nepřibírají atleti jako posily před soutěží, kde se hledá a nachází příležitost i pro děti, které nemají běžecké ani jiné vlohy, ale pokud chodí na schůzky, mají právo na zážitek ze soutěže. A hlavně se hledí na to, aby byla šance, že alespoň někdo z kroužku se bude záchraně životů věnovat celoživotně. Ne nadarmo se Dobřany pyšní velkým počtem odchovanců, kteří to dotáhli až do nejvyšších pater vedení profesionálních hasičů. O to větší radost je, když takováto parta, pro kterou soutěž není tím nejdůležitějším, zhodnotí svou zkušenost a vytře o několik hlav vyšším borcům zrak! Je snadné se do toho vžít, dodnes cítím tu euforii, která nastala, když se to povedlo Heleně s námi. Vůbec nevadí, že v krajském kole už to necinklo, musíme mít na zřeteli, že jiné sbory sestavují před soutěží okresní reprezentace, pak je i ta pověstná bramborová medaile příjemná. Navíc většina kluků má šanci závodit ještě příští rok. Příjemné prázdniny. Martin Sobotka O DOBŘANSKOU VODU STOJÍ VŠECHNY VÝZNAMNÉ NADNÁRODNÍ SKUPINY Nejsložitější výběrové řízení v dějinách Dobřan má za sebou první milník. Známe firmy, které postoupily z prvního kola. Dobrou zprávou je, že komise nemusela vyřadit ani jednu společnost, všechny splnily kvalifikační předpoklady. Zájem mají tři firmy: stávající provozovatel ČEVAK, kladenská pobočka koncernu VEOLIA a Severomoravské vodovody a kanalizace (s vlastníky ze Španělska). Zejména posledně jmenovaná skupina má pověst té, která tlačí ceny dolů, protože usiluje o zvýšení podílu na trhu za každou cenu. Z toho vyplývá naděje na to, že si i nadále udržíme široko daleko nejspravedlivější ceny vodného a stočného. Příprava podkladů byla mimořádně složitá, návrh provozovatelské smlouvy jsme obhajovali i na příslušném ministerstvu. Po zkušenostech se zrušeným výběrovým řízením jsme se odhodlali postupovat sami bez poradenské společnosti. Příprava podkladů proto stála mnoho sil, poděkování zaslouží právník města František Kaftan a Jana Milotová, jejichž pečlivost a důslednost je zárukou toho, že dokumentace je v pořádku. Jediným záporem je, že nikdo nereagoval na nabídku zkontrolovat i výpočetní část dokumentace, přestože jsme k tomu všechny politické subjekty vyzvali na zastupitelstvu s velkým předstihem. Martin Sobotka místostarosta (mimo jiné pro správu strategického majetku města) PŮJČKY OBČANŮM Z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ PRO ROK 2012 V souladu se závaznými pravidly schválenými zastupitelstvem města a vyhlašuje Město Dobřany pro občany a subjekty PŮJČKY Z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ pro rok 2012, formou výběrového řízení podání žádostí o půjčky II. KOLO Všichni žadatelé musí přijmout závazek, že poskytnutou půjčku použijí pouze ve prospěch těchto obytných budov nebo jejich staveb. Půjčku je možno využít např. na zřízení malé čistírny odpadních vod, kanalizační, vodovodní, elektrické, plynové přípojky k domu, rodinnému domu či bytovému domu, udržovací práce, stavební úpravy zateplení a obnovu fasády, na zřízení vytápění tepelným čerpadlem, na energeticky obnovitelné zdroje - solární panely, fotovoltaické panely, na zřízení přípojky na centrální zdroj tepla v rámci systému CZT města Dobřany a jiné stavební aktivity vyjmenované v pravidlech Fondu rozvoje bydlení města Dobřany. Obdobně jako v loňském roce je novinkou VÝRAZNÉ ZVÝHODNĚNÍ VLASTNÍKŮ NEMOVI- TOSTÍ SLOUŽÍCÍCH PRO BYDLENÍ V ÚZEMÍ MĚSTSKÉ PAMÁT- KOVÉ ZÓNY V DOBŘANECH ČI VLASTNÍKŮ STAVEB, KTERÉ JSOU NEMOVITOU KULTURNÍ PAMÁTKOU. Jedná se o udržovací práce a stavební úpravy (např. nový nátěr, omítky, zateplení, výměna oken, výměna vchodových dveří, střešní okna, výměna okapů a ostatních klempířských prvků, hromosvod) fasády a venkovních otvorů rodinného nebo bytového domu, rekonstrukce či výměna krovu nebo střešní krytiny. Pro tyto vlastníky je úroková sazba pouhá 2% s dobou splácení nově do šesti let a výše půjčky do 500 tisíc Kč na jeden rodinný dům či do 1 mil. Kč na bytový dům! Výše úrokové sazby půjček se pohybuje v jednotlivých vyjmenovaných podporovaných aktivitách v rozmezí od 2% do 4% p.a., doba splácení půjčky je od čtyř do osmi let dle jednotlivých, v závazných pravidlech vyjmenovaných aktivitách. Závazná pravidla a formuláře žádostí včetně příloh jsou zveřejněny na internetových stránkách města Dobřany nebo si je v písemné podobě lze vyzvednout v podatelně Městského úřadu Dobřany, přízemí budovy č.p.1, Náměstí T.G.M., vlevo. Lhůta přijímání žádostí ve druhém kole v roce 2012: V období: od 2. července 2012 do 24. srpna 2012 do 13:00 hodin. Vyplněné žádosti lze odevzdávat v podatelně MěÚ Dobřany, přízemí budovy č.p. 1, Náměstí T.G.M., vlevo, nejpozději do pátku, 24. srpna 2012 do 13:00 hodin. O podpoře ve formě půjčky na základě žádosti budou všichni uchazeči vyrozuměni neprodleně po schválení Zastupitelstvem města Dobřany v září roku 2012, nejpozději do 20. září Žádosti doručené po 24. srpnu 2012 nebudou zařazeny do procesu hodnocení žádostí. Na poskytnutí podpory ve formě půjčky není právní nárok. Bc. Marek Sýkora starosta města Dobřany 2

3 ZPRÁVY Z RADNICE PROČ MUSÍME TISKNOUT I VELMI NEPŘESNÉ ČI NEPRAVDIVÉ ČLÁNKY? Poté, co vyšlo červnové číslo, dostávám často (naštěstí mírně) vyčiněno za to, že na opoziční stránce bez úprav a komentářů otiskujeme články, které obsahují velké množství věcných chyb a i vyložených nepravd. Je těžké odpovídat na díla, která se vyjadřují k zdánlivému dění bez opory ve skutečných událostech. Nevadí občasný omyl či neověřená drobnost, to se stane každému. Nemělo by se stávat, že článek plave na vodě úplně celý. Vzpomeňme na Saturnina, který se s dědečkem vrhnul do opravování románů podle skutečnosti. Oba rozbory z minulé opoziční stránky označení nemají od románu vůbec daleko. Román o školkách Článek Olgy Kapitánové připomíná záslužné úsilí národních buditelů, kteří sbírali lidové báchorky. Po drobných úpravách je předali dál. Díky tomu vznikl i soubor polopravd, nepravd a otázek, jehož rozbor byl výborným podkladem pro setkání s rodiči 20.6., o které požádala předsedkyně Unie rodičů MŠ Stromořadí Daniela Okrouhlá. Odkaz na dokument dokazující, že v textu Olgy Kapitánové je jen jedna pravdivá oznamovací věta najdete na facebooku Dobřanských listů. Pro pořádek ona jediná pravdivá věta zní: Každá z nich je něčím charakteristická a originální, má svoje programy a projekty. Jako ukázku rozboru nepravd přijměte prosím tuto autorčinu větu včetně vysvětlení. A proč to mají být právě mateřské školy, na kterých se náhle musí šetřit, když v minulých letech se nemalé finanční prostředky vydaly na rekonstrukci ZŠ a ZUŠ? Rozbor: 1) Není pravda, že se šetří náhle, každý, kdo čte noviny, ví, že ministerstvo školství chystá velkou reformu, která omezí prostředky na pomocný personál všech typů škol a postupně a plíživě přenese více provozních a zejména mzdových nákladů na zřizovatele škol, v tomto případě naše město! 2) Mezi nejdůležitější motivy rekonstrukce budov patří úspory provozních nákladů, že zateplená fasáda a nová okna šetří peníze, ví snad každý. 3) Opravou budov šetříme peníze našim nástupcům, investujeme do budoucnosti, úspory na provozu fungují úplně stejně, jde o totožný proces! 4) Opravy školských budov probíhají postupně, ano opravila se ZŠ a ZUŠ, ale ne jen to. Až bude mít aktivní pisatelka čas podívat se z okna bytu, kde bydlí, uvidí, že opravená je i první budova MŠ. A její kolegové - zastupitelé ji mohli sdělit, že město projektově připravuje velmi masivní rekonstrukci Mateřské školy Stromořadí. Připadá vám nepřesné psaní neškodné? Článek obsahuje větu, kvůli které by město přišlo nejméně o dva milióny! Pokud bychom se totiž řídili podle autorky a zřídili úplně novou školku, museli bychom všem zaměstnancům dát odstupné. Proto volíme cestu začlenění jedné školky do druhé, kdy nic takového nehrozí. Zastupitelé otevřených moc dobře vědí, že o sloučení školek ještě nehlasovali (je to výlučná pravomoc zastupitelstva), stejně tak vědí, že expertka na stravování byla až do poloviny června zaneprázdněná, proč tedy autorce s článkem nepomohli? Zvlášť, když je psaný v množném čísle a zjevně tak za ním stojí více spoluautorů. Román o územním plánu Oba autoři jsou lidé vzdělaní, dal bych ruku do ohně za to, že jim skutečně jde především o to, aby se krajina kolem Dobřan neproměnila způsobem, který by zničil její ojedinělý ráz, přírodní i kulturní hodnotu. Článek ale vypadá, jako kdyby autoři nevěděli, že je třeba si před psaním vyhledat podklady. Autoři tvrdí, že zákon tvrdí něco, co netvrdí, čímž poněkud ztrácejí půdu pod nohama, ale budiž, hrubka spočívající v záměně dvou naprosto odlišných termínů: veřejné projednávání a jednání zastupitelstva se může přihodit. Dávat najevo víru, že všemu zlu zabrání zveřejňování všeho možného na internetu, ale nepodívat se, co na internetu je, už vede k pokrčení obočí. V závěru článku autoři vyjadřují obavy z hrůzných událostí v dobřanské krajině, z čehož jasně vyplývá, že nečetli Návrh zadání územního plánu, který na internetu města visí od jara 2010 a přítel Google ho při zadání správných slov vyhodí jako nejvýše pátý odkaz! Tento dokument je v rámci územního plánování naprosto zásadní, při dalším projednávání přes jeho ustanovení takzvaně nejede vlak. Z jeho obsahu naprosto zřetelně vyplývá, že vše, čeho se autoři bojí, nehrozí. Skládka i velkosklad jsou poněkud podivné příklady. Velesmetiště vzniklo v době, kdy jeho vzniku nemohl zabránit žádný územní plán. Průmyslová zóna kolem Osoblaha je součástí územního plánu 15 let (nejméně 2 roky je dostupný na internetu webu Plzeňského kraje), to je snad krátká doba na námitky proti velkoskladům a továrnám? EIA (posouzení vlivů stavby na životní prostředí) visela na internetu dost dlouho a jediný, kdo se zastal životního prostředí, bylo město Dobřany. Nikdo se nemusí bát, jakmile bude územní plán hotový, bude náležitě zveřejněný stejně jako ve městech, která nám autoři dávají za příklad. Upozorňovat jiné na takovou spoustu chyb je strašlivá nepříjemnost, ale vidím kolem sebe lidi, kterých se podobné nepoučené psaní osobně dotýká a drtí je. S poctivou kritikou to nemá nic společného! Ta taky zprvu naštve, každý je raději chválený Ale dá se z ní něco vzít, dá se debatovat, dá se využít toho, že si dal kritik tu práci a nad problémem se zamyslel. Což se zatím opozici povedlo snad jen u článků upozorňujících na bláto v garážích a bezpečnost u bazénu. Lidem, kteří normálně slušně přijdou a upozorní na problém, který je pálí, se za stejné období podařilo prosadit mnohem víc! Nicméně, musíme demokraticky trvat na tom, že opozice má právo otiskovat i takové články, při kterých se problémem zabývá povrchně a staví převážně na dojmech. Už jen proto, že otištěným drbům se čelí lépe, než těm, které se šíří pokoutně, tudíž musíme i tak autorům za jejich zájem o město poděkovat. Bez ironie, lhostejnost ohrožuje budoucnost daleko víc. Martin Sobotka NOVÁ GYNEKOLOGICKÁ ORDINACE OTEVŘENA! V prostorách zdravotního střediska funguje od druhého červencového týdne (od 9. července 2012) nová gynekologická ordinace. Na základě skoro dva roky trvající intenzivní snahy města Dobřany, řady jednání, velké spousty dopisů, dokumentů a administrativních záležitostí zahajuje v tomto termínu svůj provoz nová gynekologická ordinace pana MUDr. Petra Krčála, odborného ambulantního gynekologa a porodníka, jehož pacientkami je velká spousta žen a dívek z našeho města. Ty musely dojíždět za panem doktorem do jeho ordinací v Chlumčanech či v Chotěšově. Nyní již nemusí, pan doktor Krčál bude v prostorách dobřanského zdravotního střediska fungovat v prvních měsících dvakrát, respektive třikrát v týdnu, a to v každý lichý týden v pondělí od 7:30 hodin do 11:30 hodin, každý týden ve čtvrtek od 10:00 hodin do 13:30 hodin a v pátek od 7:00 do 12:00 hodin (v případě objednání ze strany pacientek z Dobřan) s tím že v případě potřeby se ordinační hodiny jeho ordinace prodlouží. Od 27. srpna 2012 do 7. září 2012 pan doktor Krčál ordinovat nebude vůbec, protože bude čerpat řádnou dovolenou. Jinak veškeré aktuální informace naleznete na internetových stránkách Za velmi intenzivní trpělivou a nelehkou snahu vedoucí ke kýženému cíli - výraznému ulehčení dostupnosti zdravotní péče pro řadu žen a dívek v Dobřanech je třeba poděkovat prvotnímu veřejnému impulsu paní Vlasty Boudové a dále především panu starostovi města Marku Sýkorovi, paní místostarostce města Dagmar Terelmešové a radní města Dobřany paní MUDr. Jitce Šebestové. Josef Šefl, zastupitel města 3

4 JAK TO VIDÍ OPOZICE NĚKOLIK DOJMŮ Z INFORMAČNÍ SCHŮZKY O MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH Ve středu v 17 hodin se ve školní jídelně ZŠ Dobřany konala informační schůzka pro rodiče dětí z mateřských škol a snad i pro veřejnost, což na pozvánce sice nebylo, ale nikdo naštěstí nekontroloval, jste-li rodič nebo jen občan, který se o danou problematiku zajímá. Protože jedním z impulzů pro konání této schůzky byl i můj článek v DL (i když vedení města to nepřipouští), schůzku jsem si nenechala ujít. Své dojmy shrnuji do několika bodů: Velmi dobrý pocit mám z toho, že do školní jídelny přišlo hodně lidí a nejen přišli, ale velmi aktivně a ve většině případů i věcně se dotazovali a diskutovali. Potvrdilo se, že schůzka byla svolána pozdě a pokud se pan místostarosta vyjádřil, že chtěli tuto schůzku uskutečnit už v září, ale z jakýchsi taktických důvodů to neudělali, zjevně se tato taktika ukázala jako zcela chybná. Včasnými informacemi se mohlo předejít řadě nepříjemností, jako jsou např. současné výpovědi několika pracovnic MŠ Stromořadí včetně paní ředitelky. Rovněž se potvrdilo, že po ekonomické stránce není projekt slučování MŠ, zrušení jídelen v MŠ a zřízení jedné samostatné školní jídelny, odkud by se jídlo do MŠ dováželo, promyšlený a připravený. Několikrát jsme sice vyslechli, kolik milionů se v posledních letech v Dobřanech investovalo do školních budov (což nikdo nezpochybňuje), ale o očekávaných úsporách se mluvilo velmi mlhavě a neurčitě s odkazem na selský rozum, který by nám to měl podle pana místostarosty napovědět. A v souvislosti s těmi miliony na školní budovy se nabízí i otázka, proč byla upřednostněna nákladná rekonstrukce ZUŠ před rekonstrukcí MŠ Stromořadí vědělo se přece, že se počet narozených dětí zvyšuje a brzo bude velká poptávka po jejich umístění do MŠ. Budova ZUŠ nebyla v havarijním stavu a s její rekonstrukcí nebylo nezbytné tak pospíchat. Velmi profesionálně na schůzce působilo vystoupení paní vedoucí školní jídelny z Plzně (jméno si bohužel nepamatuji), která má zkušenost jak s osamostatněním ŠJ, tak s dovážením jídla do MŠ. Snažila se přítomné přesvědčit o výhodnosti těchto změn. Osamostatnění ŠJ by jistě ulehčilo základní škole, o výhodnosti dovážení jídla do MŠ přesvědčená nejsem, je zde ještě příliš mnoho otazníků. Záměr sloučit obě MŠ pod jedno vedení je druhá palčivá otázka. Bohužel zdůvodňování tohoto záměru vyznělo naprosto zmateně a nepřesvědčivě spojovat mateřské školy snad nelze zdůvodnit tím, že když máme jednu velkou základní školu, měli bychom mít i jednu velkou školu mateřskou. Stejně tak vyjádření paní dr. Havlíčkové z KÚ o tom, že i v Plzni se školy spojovaly, je o něčem jiném tam se spojovaly školy střední, a to proto, že měly nedostatek žáků. Podle vyjádření vedení města není ještě o ničem definitivně rozhodnuto, vše musí schválit zastupitelstvo města. To je sice pravda, proč však byla paní ředitelka MŠ Stromořadí předem vyřazena ze hry, nikdo uspokojivě nevysvětlil a slyšeli jsme opět jen vytáčky a nevhodná vyjádření na její adresu. Jistě si všichni přítomní udělali obrázek o tom, jak naše radnice provádí personální politiku. Obracím se na členy našeho zastupitelstva prosím, uvažte dobře, jak budete o těchto citlivých otázkách hlasovat. Na schůzce bylo vidět, že máme řadu aktivních občanů, kteří určitě budou se zájmem řešení těchto problémů sledovat. Sledujme všichni, jak budou probíhat slíbená výběrová řízení na místo ředitelky v případě sloučení MŠ a na místo vedoucí nově zřízené školní jídelny. Jedná se tady přece o naše děti, a to by nás mělo velmi zajímat. Olga Kapitánová JAK NÁS NAUČILI V MATEŘSKÉ ŠKOLCE MYSLET Pan místostarosta Sobotka nás v posledních Dobřanských listech vyzývá ke kritickému myšlení a píše: Jde o to, že dřív, než se nechám něčím vytočit, ověřím si, zda se nevzrušuji kvůli něčemu, co se nestalo, nebo dokonce ani není možné, aby se dělo. S apelem pana místostarosty nelze než souhlasit. Ale problém i jistá licoměrnost tohoto tvrzení spočívá v obtížnosti ověřování skutečných záměrů vedení města. Procvičme se v kritickém myšlení na kauze, o které se dnes v Dobřanech hodně mluví, na záměru města sloučit obě mateřské školky a ve školce v ul. Stromořadí zrušit kuchyni, jídlo pro děti sem dovážet a prostor kuchyně využít pro novou třídu. Je zřejmé, že tento záměr se přímo dotýká rodičů dětí, které do školky chodí i rodičů, jejichž žádost o umístění dětí do školky byla zamítnuta. Podívejme se, jak tento jistě citlivý a nelehký problém město řeší, přesněji, co se nám v této věci podařilo zjistit. Se záměrem je seznámena školská komise. Logické by bylo, že tato komise by si nejdříve vyžádala potřebné podklady, včetně ekonomické rozvahy (má se bourat fungující kuchyně). Výsledkem by mělo být doporučení komise uskutečnit, či zamítnout projekt přestavby. Nic takového se však nestalo, Já jsem se pak na posledním zastupitelstvu přímo zeptal na zdůvodnění tohoto záměru. Z odpovědi vedení města jasně vyplynulo, že záměr se připravuje, a že je nejen výhodný, ale i nutný především z ekonomického hlediska. Konkrétní čísla jsem se však nedozvěděl. Můj dotaz na zastupitelstvu a následný článek paní Kapitánové v listech byl asi prvním veřejným upozorněním na to, že se ve školkách něco chystá. Rodiče ze školky v ul. Stromořadí, zřejmě zaskočeni touto skutečností, sepsali petici proti záměru města. Následovalo předvolání ředitelky školky na radnici. O tom, co se zde odehrálo, se můžeme jen domnívat. Známe však výsledek, paní ředitelka podala žádost o ukončení pracovního poměru. Existují, pan Sobotka mi promine, jisté dohady, že jednání bylo velmi nepříjemné a padala i obvinění paní ředitelky v souvislosti s peticí rodičů. Rádi bychom si tyto absurdity ověřili, například zvukovým záznamem z jednání. Konečně na 20. června svolává vedení města veřejnou informační schůzku, kde chce svoje záměry ohledně školek představit. Nezbývá než konstatovat, pozdě, ale přece (článek je napsán ). Město má ale i další záměry, které by si zasloužily širší diskusi a více času, tak aby nakonec nebylo pozdě. Jedná se především o návrh nového územního plánu, který by město mělo mít zpracovaný již od dubna 2011, ale zatím s ním nebyli seznámeni ani zastupitelé. Na to, abychom si ověřili oprávněnost případných námitek k návrhu územního plánu a nenechali se tak zbytečně vytočit, potřebujeme čas, který teď zbytečně ztrácíme. Josef Weinreb, OMD Dobřany Obsah a jazykovou korekturu opoziční stránky zajišťuje: Otevřené město Dobřany, o.s. Případné dotazy nám můžete posílat na 4

5 15x100 CO BY PODLE VÁS ZPŘÍJEMNILO LÉTO V DOBŘANECH? Michal Šašek Osobně jsem spokojený s promítáním filmů na náměstí. Letní kino úspěšně nabourává koncept podvečerního a večerního neživota v centru města. Schází mi pravidelné letní finančně nenáročné koncerty rozličných žánrů (folk, jazz, country, pop). V minulosti podobný koncept využíval pan Kuba ve své cukrárně. To by asi většina obyvatel, kteří zůstávají v Dobřanech, přivítala. Tento typ akcí se může konat i v letních zahradách restaurací nebo v prostoru biotopu. Pro milovníky dechovky by to mohla být pravidelná dostaveníčka s různými oblíbenými kapelami. Určitě by i tyto akce podpořili obyvatelé jiných měst a obcí. Možná se příští rok dočkáme:-) Marek Sýkora Určitě dobrá nálada a optimismus všech Dobřaňáků! A co se týká materiálních věcí, je léto a k létu patří voda a koupání. A pro všechny Dobřaňáky je tady v létě každý den od devíti ráno do devíti večer otevřeno naše koupaliště - Biotop Kotynka s ještě lepším zázemím a novými službami než v loňské sezoně. A s nabídkou permanentek určených právě pro Dobřaňáky, kdy každého dospělého vyjde jeden vstup na 10 korun! Mimo jiné, naše koupaliště bylo serverem IDnes a MF Dnes vybráno mezi padesát nejlepších míst pro koupání v České republice a jejím okolí! To je docela hezké, ne? Tak krásné léto, Dobřaňáci. Michal Trdlička Myslím, že nabídka je již nyní bohatá, každý z nás má na výběr. Možnost koupání? Máme jednu z nejlepších v okolí. Možnost příjemného posezení? Stačí jen obejít náměstí. Sportovní vyžití? Procházky v přírodě? Výlety na kole? Letní kino? Hudba? Prvky, které dohromady tvoří příjemné léto, jsou hrozně subjektivní. Ale to hlavní jsou pozitivně naladění lidé v našem okolí, se kterými si to krásné léto dokážeme vytvořit. Jan Vozár Příjemné léto budou mít určitě dobřanské děti, které odjíždí na některý z letních táborů pořádaných různými organizacemi z Dobřan. Milovníci vodních radovánek si určitě užijí na biotopu Kotynka, který je od letošní sezóny navíc doplněn zděnou budovou pro občerstvení. Domnívám se, že se v létě ve městě koná spoustu akcí drobnějšího charakteru (zpívané, kapely v restauracích apod.). Jen je škoda, že neexistuje jednotný systém a přehled, kde bychom tyto akce mohli najít. Martin Sobotka Léto u nás by rozhodně bylo zajímavější, pokud by se dalo posedět přímo na ploše náměstí v zahrádce klidné kavárny nebo hospůdky, pokud by se dalo vzít návštěvu na věž, vyjít po naučné či jiné stezce. Snad se nám povede to všechno někdy uskutečnit. Osobně by mne hrozně potěšilo, kdyby byl někde na čepu cider:) Pavel Sloup Blíží se doba prázdnin, dovolených a odpočinku. S tím se pojí samozřejmě hezké počasí. Objednat ho ovšem nelze. Pokud nám ale bude přát, nemusíme se bát, jelikož to, co nám, všem Dobřanským, dlouho chybělo, máme koupaliště. Takže hurá k vodě. Ten, kdo není milovníkem vodních radovánek a má raději aktivní odpočinek, si určitě také přijde na své. Jako příklad zmíním novou tenisovou halu a pěkné cyklotrasy v okolí. Možností je dost. Nejdůležitější je dobrá nálada a chuť. Přeji všem pohodové léto a spoustu příjemných zážitků. Lenka Tomanová Příjemných 25ºC, slunečné počasí... Přeji všem, aby během letních měsíců co nejvíc dobili baterky a odpočinuli si. 5

6 SPOLEČENSKÁ RUBRIKA / CO SE DĚJE Blízkost tvou stále cítím... INFORMAČNÍ CENTRUM V DOBŘANECH MÁ NEJKRÁSNĚJŠÍ VÝLOHU Velké poděkování patří Lucii Tomáškové, která již několik sezón tráví svou odbornou praxi v našem Infocentru. Každým rokem se velmi čile zapojuje do práce v této organizaci. Letos nás ovšem velmi mile překvapila, když během několika málo dní vyrobila z obyčejných kartónových krabic krásný model kostela sv. Víta. Ještě jednou děkujeme. Mgr. Simona Sýkorová, ředitelka MěKS Dobřany uplyne 5 let od náhlého odchodu naší dcery, sestry a maminky Pavly. Vzpomeňte si spolu s námi na výjimečnou zpěvačku, dobrou parťačku, kamarádku i kolegyni. Moc nám všem chybí. Děkujeme. rodina Kapitánova Dne 2. června 2012 byly přivítány na radnici v Dobřanech k oslavě zlaté svatby manželské páry: Anna a Václav Kalinovi, Libuše a Vladimír Škardovi, Vlasta a Libor Försterovi, Anna a Rudolf Fuchsovi, Jana a Josef Kubelovi. Za Sbor pro občanské záležitosti města Dobřany jim přejeme do dalších let pevné zdraví a spokojenost. V měsíci červnu oslavila 90. narozeniny paní Zdenka Podzimková. Za Sbor pro občanské záležitosti města Dobřany jí přejeme do dalších let hodně zdraví a spokojenosti. 6

7 ROZHOVOR SE ŠÁRKOU TOMANOVOU Šáry, v první otázce se vrátím na začátek tvé ZUMBA kariéry. Všichni, kteří chodí na tvé hodiny, vědí, že jsi ve svém oboru lektorky tance více než výborná. Jak to všechno začalo? Když zabrousím hodně do historie, tak na úplném začátku stojí na základní škole nechuť k tělocviku:) Ono mít za maminku učitelku tělocviku vede všechny k představě, že je člověk supersportovec. No, to já zrovna tedy nebyla:) Ale geny mne asi dohonily. Po čase mi to nedalo a začala jsem chodit na aerobik právě k mamce cvičení na hudbu mne už bavilo. Na vysoké mne lákalo zkusit i něco více tanečního a v tu dobu se mi povedlo zapsat se na kurz orientálního tance v Centru Tance v Plzni (dříve Centrum orientálního tance). Tam jsem samozřejmě nevydržela jen u něj, nabídka dalších stylů tanců je tam hodně široká. Takže jsem se vrhla i na sambu, poté na S-Factor a Flirt Dance. V roce 2007 mne spolutanečnice z kurzu přihlásily do soutěže Miss Orient, kde se mi povedlo dostat do finále a dokonce získat titul I. vícemiss Orient Díky tomu jsem dostala nabídku stát se lektorkou orientálního tance a Flirt Dance právě v Centru Tance. V této době jsem se stala i členkou taneční skupiny Sabahat. Po nějaké době se začal v ČR objevovat i Poledance, který mne okamžitě chytil, a chvíli poté přišla v roce 2009 právě Zumba Fitness. Abych všechno skloubila i s prací, tak jsem musela lektorské aktivity trochu omezit a v současnosti dělám v Plzni lektorku Poledance a v Dobřanech lektorku Zumba Fitness. Vlastně i toto teď brzdím, ale doufám, že se k tomu brzy vrátím:) Co tě přimělo k tomu se Zumbě natolik věnovat? Po Poledance jsem si myslela, že mne už hned tak něco nedostane. Ale přišla rána z nebe:) Kombinace dynamické latino hudby, jednoduchých kroků latinskoamerických tanců a tím pádem úžasná možnost se pořádně vyřádit pro mne byla naprosto neodolatelná. Takže jsem se okamžitě vrhla na další kurzy potřebné k tomu, aby člověk toto cvičení mohl vést. Už od začátku jsem měla plány zkusit přivést Zumba Fitness do Dobřan. V čem si ty osobně myslíš, že je Zumba výjimečná? Je v ní obrovská variabilita. Jak už bylo zmíněno, využívají se při ní latinskoamerické rytmy (jako salsa, merengue, cumbia, reggaeton, samba atd.), dále orient, afro, bollywood, ale i rocková hudba nebo třeba popík. Při jedné lekci zvládneme písniček, kdy se snažím, aby styly byly co nejpestřejší. Pokud člověk není nějak výrazně zdravotně limitován, tak v ní není žádné omezení, co se pohlaví týče (máme i svého ZumbaMana chlapi se nemusí bát, že budou vypadat jako baby některé rytmy jsou právě spíše chlapské, jiné pohyby, které jsou pro muže příliš holčičí, si chlap uzpůsobí na mužnější variantu nebo si z nás holek udělá srandu a perfektně nás zparoduje). Ani věk není problém existují varianty pro děti, pro starší generaci nebo lidi, kteří se cvičením úplně začínají. V Dobřanech to však takto nedělíme, protože každá choreografie se dá uzpůsobit potřebám jednotlivce. Například začíná-li někdo poprvé, může vynechat pohyby rukou, poskoky zaměnit za chůzi, zkrátit rozsahy pohybů stačí na začátku hodiny zajít a domluvíme se, jak na to. Ačkoli je Zumba jako taneční styl poměrně profláklá, stále se najdou lidé, kteří nevědí, co konkrétně si pod ní představit. Také se setkávám s názory, že je to novodobá éra aerobiku. Jak to tedy opravdu je? Má Zumba tolik společného s aerobikem? Někdo to nerad slyší, ale určitá spojitost tam je. Při sestavování choreografií se kromě tanečních kroků mohou zapojovat i prvky a kombinace právě z aerobiku. Zumba Fitness je oficiálně, jak už název napovídá, aerobní cvičení, které základních kroků latinskoamerických tanců využívá. Je tedy na lektorovi, která část bude v choreografii převažovat zda ta cvičební, či taneční. Já se snažím, vzhledem k tomu, že se přímo aerobik v Dobřanech také cvičí, o tu tanečnější. Takhle se nám to ideálně doplňuje:) Úplně rozdílná je stavba lekce. Při aerobiku se postupně během lekce učíte jednu choreografii, rytmus hudby se nemění, rychlost se mírně zvyšuje. Při Zumba Fitness máme tolik choreografií, co písniček. Možná to zní moc složitě, ale protože se využívají právě základní kroky a opravdu jednoduché kombinace, dá se to snadno zvládnout. Písničky nejsou oproti originálu nijak upravované, takže se střídají rychlejší a pomalejší rytmy (ať už přímo v jedné písničce nebo celkově rychlé versus pomalé skladby). První hodiny samozřejmě bývají pro začátečníka nejtěžší (jako ale u všeho, s čím člověk začíná), neznámá hudba, neznámé kroky Ale jakmile si jednou zatančíte např. na jakoukoli salsu, tak už každou další dáte s přehledem:) Se svým časem to máš velmi náročné. Flexibilita je pro tebe asi méně známým slovem a přesto sis vybrala na cvičení kromě větších měst (Plzeň) i Dobřany. Tuším správně, že k nim máš osobní vztah? Tak ono bez té flexibility by to asi nešlo:) Je tedy pravda, že jsem se dostala do fáze, kdy jsem měla jako jediný volný den bez lektorování sobotu, kterou jsem ještě občas využila na nějaký vzdělávací seminář. Do toho ještě vystoupení s taneční skupinou nebo s lektorkami z Centra Tance. Pak začaly nějaké zdravotní problémy, takže mi došlo, že už to poněkud přeháním. Musela jsem udělat výběr, čeho se vzdát a co ponechat, což se nakonec povedlo. A vztah je jasný Plzeň, protože tam pracuji, trénuji se Sabahat a sídlí tam mé domovské Centrum Tance, Dobřany, protože tady bydlím. Nyní jsme všechny návštěvnice Zumby tak trochu na rozpacích, jelikož Zumba párty pod širým nebem v rámci pivního festivalu k příležitosti dobřanské pouti je pro nás rozlučková. Odcházíš totiž na mateřskou dovolenou. Jaké možnosti máme od července? Zumba bude pokračovat s jinou lektorkou nebo bude místo Zumby možné navštěvovat odlišné aktivity? Tak letošní červenec a srpen budou opravdu prázdniny. Od září začne v Dobřanech aerobik, předpokládám, že tradičně pondělky a čtvrtky od 19 do 20 hodin. Možná, že se povede ještě nějaká varianta, ale to je hodně nejisté, tak bych to nerada šířila. Určitě dám včas vědět na eblog.cz, a to i v okamžiku, kdy budu hlásit návrat:) Děkuji ti, Šáry, za tvůj čas a přeji za sebe i ostatní Zumba nadšenkyně jen to nejlepší a brzký návrat! ZUMBĚ ZDAR! :-) Děkuji, těším se už teď! Barbora Vlčková 7

PODČÁRNÍK. číslo 5 květen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností NOC S ANDERSENEM

PODČÁRNÍK. číslo 5 květen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností NOC S ANDERSENEM číslo 5 květen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností NOC S ANDERSENEM Více informací o této akci najdete na straně 8 PODČÁRNÍK Jsou fakt jiný, řekl o ženách jeden můj známý, který nedávno

Více

UVNITŘ LISTU ZAUJALO VÁS NA FACEBOOKU. číslo 3 březen 2012 ročník X www.dobrany.cz zdarma do všech domácností ZIMA V DOBŘANECH

UVNITŘ LISTU ZAUJALO VÁS NA FACEBOOKU. číslo 3 březen 2012 ročník X www.dobrany.cz zdarma do všech domácností ZIMA V DOBŘANECH číslo 3 březen 2012 ročník X www.dobrany.cz zdarma do všech domácností ZIMA V DOBŘANECH Foto: Drahomír Hajdúk UVNITŘ LISTU ZAUJALO VÁS NA FACEBOOKU»» GRANTOVÝ DOTAČNÍ TITUL MĚSTA DOBŘANY........................

Více

PODČÁRNÍK. číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností

PODČÁRNÍK. číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností Konvoj vojenských historických vozidel na dobřanském náměstí. PODČÁRNÍK Asi to také znáte, občas se na vás hrne tolik špatných zpráv,

Více

REDAKČNÍ SLOUPEK UVNITŘ LISTU. číslo 3 březen 2009 ročník VII www.dobrany.cz zdarma do všech domácností

REDAKČNÍ SLOUPEK UVNITŘ LISTU. číslo 3 březen 2009 ročník VII www.dobrany.cz zdarma do všech domácností číslo 3 březen 2009 ročník VII www.dobrany.cz zdarma do všech domácností REDAKČNÍ SLOUPEK Vážené Dobřaňačky, vážení Dobřaňáci, od loňského září vás pravidelně informujeme o tom, že náměstí čeká stavba

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů Mìstský zpravodaj ROÈNÍK 25 12/2014 CENA 10 Kè ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE Ing. Pavel Vardan 44 let, kandidát NKK 1 256 hlasů Mgr. Ivana Majíčková, MBA 53 let, kandidátka NKK 1 142 hlasů Ing. Jiří Deml

Více

LEDNOVÉ POVODNĚ V DOBŘANECH

LEDNOVÉ POVODNĚ V DOBŘANECH číslo 2 únor 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností LEDNOVÉ POVODNĚ V DOBŘANECH PODČÁRNÍK Zajímavým přátelským sporem bublajícím v Dobřanech je pře optimistů a škarohlídů o to, jaký je

Více

ročník XXIII. červenec 2013 číslo 7

ročník XXIII. červenec 2013 číslo 7 ročník XXIII. červenec 2013 číslo 7 vyšlo 2. 7. 2013 www.tisnov.cz Z obsahu Opravy ve městě Atletice se v Tišnově daří Tančí v kroji na zábavě i v Dublinu na soutěži Slavnosti Tišnova koncert Václava Neckáře

Více

Evropě i králi Jiřímu

Evropě i králi Jiřímu 29. května 2014 Ročník 23 Číslo 11 Cena 9 Kč Jedna radost V Poděbradech zahájí po prázdninách činnost nová soukromá základní škola. V čem bude jiná než ostatní, prozradil její ředitel Monček. 3 Cenné rady

Více

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola?

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Listopad 201 4 Zpravodaj města Řevnic / 25. ročník Zdarma V zastupitelstvu bude

Více

U NÁS V ČAKOVICÍCH. Dobrovolní hasiči z Miškovic pořádájí nábor a lákají nováčky, str. 6 a 7 ZPRAVODAJ PRO OBČANY ČAKOVIC, MIŠKOVIC A TŘEBORADIC

U NÁS V ČAKOVICÍCH. Dobrovolní hasiči z Miškovic pořádájí nábor a lákají nováčky, str. 6 a 7 ZPRAVODAJ PRO OBČANY ČAKOVIC, MIŠKOVIC A TŘEBORADIC U NÁS V ČAKOVICÍCH ZPRAVODAJ PRO OBČANY ČAKOVIC, MIŠKOVIC A TŘEBORADIC únor 2015 Dobrovolní hasiči z Miškovic pořádájí nábor a lákají nováčky, str. 6 a 7 strana 4 MČ Praha Čakovice bude z dotací rekonstruovat

Více

Konečně se už nemusíme před Líšnicí stydět, a namísto čekání na ortel můžeme začít skládku řešit, říká starostka Jana Zwyrtek Hamplová

Konečně se už nemusíme před Líšnicí stydět, a namísto čekání na ortel můžeme začít skládku řešit, říká starostka Jana Zwyrtek Hamplová 2014 březen Konečně se už nemusíme před Líšnicí stydět, a namísto čekání na ortel můžeme začít skládku řešit, říká starostka Jana Zwyrtek Hamplová Po více jak deseti letech končí spor s obcí Líšnice kolem

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Starostův sloupek Květen pokládám za jeden z nejkrásnějších měsíců v roce a jak jsem psal v minulém sloupku, toto období vybízí

Více

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj INFORMAČNÍ BULLETIN MĚSTA BUŠTĚHRADU Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků informace z radnice město neziskové organizace kultura sport inzerce 2014 Stěhování

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ ČERVEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Z RADNICE STR. 8 9 OBČAN A ZVÍŘE STR. 9 VOLNOČASOVÝ KLUB STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA ROČNÍK XIII.

Více

Nová dětská hřiště VYDAŘENÁ BITVA O ZUBŠTEJN 8/2006

Nová dětská hřiště VYDAŘENÁ BITVA O ZUBŠTEJN 8/2006 ROČNÍK I., SRPEN 2006, 6 400 VÝTISKŮ, ZDARMA 8/2006 Téma měsíce: Otvíráme náruč turistům strana 1 a 2 Listárna strana 4 Prohlášení k medializaci Technických služeb strana 6 Program Kulturního domu na září

Více

Retroples 2010 16. ročník oblíbeného plesu. Čtěte na straně 4

Retroples 2010 16. ročník oblíbeného plesu. Čtěte na straně 4 Krytý bazén patří městu Posun ve vedlejších sporech s IPR Čtěte na straně 2 Retroples 2010 16. ročník oblíbeného plesu Čtěte na straně 4!!!! Karnevalová sezona v plném proudu František Segrado a Jiří Křižan

Více

10/2014. mč Praha 7. Volby do zastupitelstev obcí. 8 let péče o Prahu Nové Ortenovo náměstí Představujeme: vychytávky

10/2014. mč Praha 7. Volby do zastupitelstev obcí. 8 let péče o Prahu Nové Ortenovo náměstí Představujeme: vychytávky 10/2014 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 Volby do zastupitelstev obcí 8 let péče o Prahu Nové Ortenovo náměstí Představujeme: vychytávky inzerce inzerce_178x131_zari_v4.indd 1 12.9.2014

Více

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU I. ADVENTNÍ PODVEČER

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU I. ADVENTNÍ PODVEČER číslo 12 prosinec 2009 ročník VII www.dobrany.cz zdarma do všech domácností SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU I. ADVENTNÍ PODVEČER V neděli 29. listopadu si všichni poprvé vychutnali vánoční atmosféru

Více

STŘÍBRNÁ MEDAILE PRO DOBŘANSKÝ HOKEJBAL

STŘÍBRNÁ MEDAILE PRO DOBŘANSKÝ HOKEJBAL číslo 6 červen 2010 ročník VIII www.dobrany.cz zdarma do všech domácností STŘÍBRNÁ MEDAILE PRO DOBŘANSKÝ HOKEJBAL Více informací o úspěchu mladších žáků TJ Snack Dobřany se dozvíte na straně 12. PODČÁRNÍK

Více

Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem

Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem Zpravodaj Města Litomyšle 5 5. května 2008 Ročník XVIII. Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem Čelo průvodu tvořili sličné vězeňkyně ze Zahradnické školy Největší dramaturgickou novinkou v pořadí

Více

Soukromá škola Čtyřlístek má za sebou 5 měsíců života

Soukromá škola Čtyřlístek má za sebou 5 měsíců života M ariánskolázenské noviny NEZÁVISLÝ ČTRNÁCTIDENÍK - Mariánské Lázně, Velká Hled sebe, Valy, Drmoul, Tři Sekery, Zádub-Závišín, Teplá a Lázně Kynžvart CO NAJDETE NA stránkách čísla 2 Î O lidech, kteří proslavili

Více

Revitalizace sídlišť začíná

Revitalizace sídlišť začíná 11/2010 4. června 2010 Cena 7,00 Kč Brána Šumavy zahájila letní sezónu Rušný květen, který v Sušici hostil mj. mezinárodní konferenci, domácí i zahraniční kapely při hudebních pořadech i účastníky přeshraničních

Více

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ČERVEN VE ZNAMENÍ PŘÍRODY STR. 04 05 POZVÁNKA ZÁVOD XTERRA V PRAZE 14 STR.

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ČERVEN VE ZNAMENÍ PŘÍRODY STR. 04 05 POZVÁNKA ZÁVOD XTERRA V PRAZE 14 STR. měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ČERVEN VE ZNAMENÍ PŘÍRODY STR. 04 05 POZVÁNKA ZÁVOD XTERRA V PRAZE 14 STR. 11 ROZHOVOR: NECHTE NÁS BEAT MOŽNÁ SE TO ZVRHNE A BUDEME SLAVNÍ STR.

Více

úvodník O povinné vojenské službě www.realitymacocha.cz Nezávislý čtrnáctideník Blanenska Blansko Němčice Blansko Jaroměřice 20. ročník, číslo 11/2014

úvodník O povinné vojenské službě www.realitymacocha.cz Nezávislý čtrnáctideník Blanenska Blansko Němčice Blansko Jaroměřice 20. ročník, číslo 11/2014 www.monitor-bk.cz 20. ročník, číslo 11/2014 Chelčického 56 Blansko 678 01 tel./fax: 516/410914 mobil 602/531832 Nezávislý čtrnáctideník Blanenska Na kole - str. 5 úvodník Bambiriáda - str. 4 Blansko Rožmitálova

Více

Město her aneb prázdniny na Boleváku

Město her aneb prázdniny na Boleváku ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 1 http://umo1.plzen.eu / ročník 20 / číslo 4 / srpen / ZDARMA Pozvánka do Lochotínského parku strana 4 Setkáme se v TOTEMU strana 10 Bazén nabízí relax i pohyb strana 20

Více

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2013 VÍTĚZ CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ Milí spoluobčané, přijměte od nás, od celého zastupitelstva,

Více

Z obsahu: Slovo starosty, poděkování Zpravodajství Zdraví, životní prostředí Škola, vzdělávání Spolky, organizace Kultura, cestování Sport.

Z obsahu: Slovo starosty, poděkování Zpravodajství Zdraví, životní prostředí Škola, vzdělávání Spolky, organizace Kultura, cestování Sport. květen - čer ven 2009 20 Inzerce BOLATICKÝ ZPRAVODAJ květen - červen 2009 Z P R AVO DA J O B E C N Í H O Ú Ř A D U B O L AT I C E Z obsahu: Slovo starosty, poděkování Zpravodajství Zdraví, životní prostředí

Více

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních Měsíčník obyvatel města Otrokovice 24. srpna 2012 číslo 8 - ročník 22 zdarma - neprodejné Rekordní sumec strana 3 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) Starostův sloupek Prachatice si 17. dubna odvezly z Pražského hradu významné ocenění, které mimo jiné přináší právo užívat titul Historické město roku 2002. Byl to pro

Více