1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA"

Transkript

1 Milí přátelé, je před námi doba prázdnin, dovolených a duchovních cvičení. Bývá to doba odpočinku, ale také mnohdy doba shonu, vypětí a starostí. Příprava na dovolenou, dětí na chaloupky, různé akce a návraty z nich jsou mnohdy náročné a vyčerpávající. To nemluvím o těch, kdo něco organizují pro druhé (chaloupky, tábory, duchovní cvičení ). Plánujeme trasu cesty, co navštívit a na co nezapomenout, hry a zábavy pro sebe i pro druhé. Při vymýšlení všech těch samo o sobě dobrých programů nemáme zapomínat na ten hlavní program program našeho života. Tady bych odcitoval myšlenky Jana Pavla II. ze závěru jeho encykliky ECCLESIA DE EUCHARISTIA. nejde o vymýšlení nějakého nového programu. Program už tu je; stále týž, odvozený z evangelia a živé tradice. Jeho středem je vlastně sám Kristus, kterého máme poznat, milovat, následovat Každé úsilí o svatost, každá činnost tíhnoucí k tomu, aby uskutečňovala poslání církve, každé provedení pastoračních plánů musí čerpat nezbytnou sílu z eucharistického tajemství Kdybychom zanedbávali eucharistii, jak bychom mohli najít lék na svou krajní nouzi? Mnohdy nejde jenom o eucharistii, ale vůbec o duchovní život. Mám zkušenost, že když jsem na cestách, dovolené tak vypadnu ze svého zaběhnutého rytmu, a to základní z duchovního života se tam obtížně dostává. Ti, kdo slouží druhým (např. vedoucí na chaloupkách), jen těžko hledají klidnou chvilku pro sebe. A přece známe z Bible i zkušenosti církve, že se mnozí setkali s Ježíšem ve zcela nečekaných situacích. Jeden z nich je příběh lotra po pravici. Víra dobrého lotra naplnila svatého Augustina obdivem a úžasem. Táže se ho: Jak jsi mohl poznat, že Mesiáš je Bůh, ve chvíli, kdy jeho nepřátelé hlasitě triumfovali, kdy i sami apoštolové nebyli schopni umírajícího Pána poznat? Jedni i druzí přece studovali Písma a neviděli, že se naplňují? Což jsi mezi dvěma loupežnými výpravami studoval knihy, v nichž znalci neuměli číst? A dobrému lotrovi pak vkládá do úst tuto obdivuhodnou odpověď: Ne, nerozjímal jsem Písma, ne, nerozjímal jsem proroky. Ale Ježíš se na mne podíval a z jeho pohledu jsem pochopil všechno! Když tolik úsilí věnujeme vnější přípravě našich akcí, měli bychom také věnovat čas přípravě duchovní? Naši předkové věděli, že bez Božího požehnání marné lidské namáhání. Přeji nám všem, abychom tak jako lotr po pravici dokázali i v nečekaných situacích zachytit Ježíšův pohled a nechat se jím zasáhnout. Maria Pomocnice křesťanů, vyprošuj Boží požehnání nám i celé salesiánské rodině. Miloš Jansa Milí přátelé. Jak ten čas letí. Jsme v půlce června a za chvíli tu jsou prázdniny a dovolené. Čas, kdy budeme mít možnost si odpočinout, či toho stihnout ještě mnohem víc než nor- 1

2 málně. To už záleží na každém z nás. Je to ale také čas, abychom se obnovovali i po duchovní stránce. Proto také v následujících dvou měsících je nejvíc termínů duchovních cvičení, i když ani září či říjen nepokulhávají. Přeji vám co nejlepší podmínky pro to, abyste mohli mít z duchovních cvičení co největší prospěch. Don Bosco na ně vždycky kladl velký důraz. Také chci povzbudit ty, kteří se ještě nepřihlásili, aby tu Boží nabídku nepropásli. Vím také, že někteří z vás se z nejrůznějších důvodů nebudou moci duchovních cvičení zúčastnit. Ty chci zase povzbudit, aby využili i sebemenší možnost ke zklidnění, k četbě Písma či jiné duchovní knihy, zkrátka, abyste aspoň nějakou chvíli svého času věnovali svému duchovnímu životu. Kéž tedy nastávající čas prospěje našemu tělu i duši. Hezké prožití prázdnin a dovolené vám přeje Johny 1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA Ze zápisu z 9. jednání provinciální rady Zámok Smolenice Formace PR bere na vědomí zahájení aspirantátu: Eva Hájková a František Hájek, Eva Šmídová, všichni MS Podorlicko, osobní formátoři všech Eva a Roman Barabášovi ( ) Stanislav Vocásek a Nataša Kleplová MS Severní Čechy (t.č. Rusko), osobní formátoři Iva a František Růžičkovi ( ) Adresář, web Připravuje se tištěný Adresář salesiánské rodiny. Prosíme všechna místní společenství, aby zkontrolovala své údaje na webovém Adresáři. Údaje v něm budou sloužit jako zdroj dat. Mirek Málek doplnil na webu údaje o našich chalupách jsou tam již všechny a naleznete tam GPS souřadnice i kontakty na jejich správce. Děkujeme Mirkovi za neustálé vylepšování našeho webu. Různé Pravidla pro výběr a jmenování nového delegáta či delegátky místního společenství ASC: Zodpovědný za výběr nového delegáta je provinciální delegát SDB. Ten v součinnosti s koordinátorem místního společenství a s ředitelem salesiánské komunity, z níž by měl být delegát vybrán, nebo s ředitelkou komunity FMA, v případě, že by se delegátkou měla stát sestra FMA, hledá vhodného kandidáta. Provinciální delegát o tomto procesu informuje provinciála nebo provinciálku a provinciálního koordinátora. Po zdařilém výběru a po souhlasu odpovědných představených provinciální delegát seznámí s výsledkem hledání provinciálního koordinátora. Ten požádá provinciála SDB o jmenování delegáta, či provinciálku FMA o jmenování delegátky, pro toto místní společenství ASC. Dohodli jsme se, že jako typický rys naší provincie představí naši zástupci na podzimním jednání regionální Consulty Zpravodaj a jednotné formační plány. Zástupcem ASC v koordinačním týmu pro přípravu jubilea v roce 2015 bude Anežka Hesová. Další jednání PR: Hr. Králové, společně s předsednictvem SHM Brno-Žabovřesky Důležité termíny: společná Pouť pěšky či na kole za povolání září / říjen volby do místních rad setkání PR s nově zvolenými MR a rádci odpovědnými za formaci, Brno-Žabovřesky 2

3 Úmysl modlitby Prosíme za Boží požehnání a ochranu Panny Marie na všechny prázdninové akce Salesiánské rodiny. Prosíme za všechny lidi postižené povodněmi a za ty, kteří při nich nezištně pomáhali. Děkujeme slovenské provinciální radě za vřelé přijetí a příjemně strávené společné chvíle ve Smolenicích. Zapsali Vojta Tošovský a Veronika Semerádová Osobní dovětek: Bůh promlouvá mnoha způsoby. S Maruškou jsme se na toto setkání velmi těšili a připravovali se na něj. Přišlo však pondělí a povodně. Vzhledem k tomu, že velmi citelně zasáhly do mé pracovní činnosti, nemohli jsme odjet. Od pátku jsou mými společníky především špína, čerpadla, košťata a čističe. Na druhou stranu se v praxi potvrdilo, že provinciální rada je kolektivní služba a Bůh své dary rozdává štědře. Je mi ctí, že mohu být členem tak schopného společenství. Marian Cúth, zástupce koordinátora Společné setkání české a slovenské provinciální rady červen 2013 Jsou chvíle, kdy jsem docela rád, že jsem členem PR. Jednou z nich bylo i společné setkání se slovenskou provinciální radou ve Smolenici u Trnavy. Celým setkáním se neslo jedno velké, radostné a přitom zavazující poslání. Seznamovali jsme se s ním postupně. V pátek večer při slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, při slavnosti Boží lásky nám bylo sděleno první. Nechte na sebe působit Boží lásku, vědomí toho, že nás Bůh miluje. Druhý krok, opětujme tuto Boží lásku k Bohu, k bližnímu, k nepřátelům. Během soboty pak při slavnosti Neposkvrněného srdce Panny Marie v jednom z nejstarších kostelíků v Trnavě zasvěcenému sv. Heleně pak druhé. Při evangeliu jsme slyšeli: Panna Maria uchovávala Ježíšova slova ve svém srdci Co uchováváme ve svém srdci my? Co do něho necháváme vstupovat? A v neděli pak ve smolenickém kostelíku zaznělo poselství poslední. Ve Starém i Novém zákoně slyšíme vyprávět o vzkříšení syna. Ježíš přistupuje k plačící matce, je mu jí líto, nechá se prostoupit jejím utrpením, soucítí s ní. Pak se obrací k Bohu s prosbou a přináší slova i skutky útěchy. Když se plánovalo toto setkání, myslím si, že nikoho ani nenapadlo, že nám to takhle pěkně vyjde slavit takové velké svátky pospolu a ono to vyšlo. Už samotné přijetí bylo úžasné. Přijeli jsme na zámek. Tam nás již očekávali manželé Horváthovi se sklenkou trnavské medoviny výborné pití. Postupně přijížděli ostatní. Až se nás sešlo 36. Následovala večeře v zámecké jídelně a po ní netradiční aktivity v loveckém salonu. Některým se chtělo spát, někteří chtěli ještě zůstat. A tak jsme se postupně rozcházeli. Sobotní ráno jsme začali společnou modlitbou ranních chval a pak hurá na snídani. Samé radosti. Marně jsem se pokoušel zrušit dopolední jednání české provinciální rady. Zástupcem pověřeným zástupce (tedy Veronika) to měla pevně, ale při tom laskavě v rukou. Takže zatímco si ostatní vyšli na výlet do podzemní krápníkové jeskyně, my jsme zůstali, abychom mohli jednat o otázkách sdružení. Odpoledne jsme se věnovali prohlídce města se slavnou minulostí a přitažlivou přítomností. Jako správní katolíci jsme zahájili prohlídku města mší svatou v již zmíněném kostelíku sv. Heleny, který je nejstarším ze zachovalých v Trnavě. Přestože byl v baroku přestavován, dodnes má svůj původní středověký vzhled a půvab. Jednoduchý, ale očarující jednolodní kostel v sobě ukrývá hodnotné gotické prvky. Po mši sv. následoval sobáš, toho jsme se ale již neúčastnili, ale vyrazili na prohlídku města s poutavým výkladem Růženky, co má ráda sudoku. Nejvíce mě zaujala monumentální stavba kostela sv. Mikuláše. 3

4 Kromě jiných zajímavostí, které se mi hluboko vryly do paměti, jsme se také dozvěděli, jak město přišlo ke svému názvu. Když sem totiž přišli benediktini, začali budovat klášter na periferii, kde rostlo jen samé bodláčí a trní. Ve městě právě probíhal festival křesťanských písní LUMEN a tak kromě hudebníků na pódiu jsme cestou potkávali řadu kněží, řeholníků a řeholnic, ale i laiků, kteří navazovali kontakty s kolemjdoucími a rozdávali nejrůznější brožury. Taky jsem jednu dostal: Společenská etika platí aj v kostele. Zaujalo mě pravidlo 3x30. Tedy že 30 cm od vrchu hlavy, 30 cm od dolní části (od nohou) a posledních 30 cm na rukách má být decentně upraveno. Bylo by dobré, když by se s tím pohani seznámili. Pak jsme si dali rozchod a každý si mohl dělat, co chtěl. Zamířili jsme tedy se slovenskými přáteli do restaurace na sklenku piva. Tento nápad jsme nedostali jenom my, a tak jsme postupně zaplnili hned několik stolů. Personál byl spokojený a my v tom horku taky, Večer nás čekala castel party na zámeckém nádvoří. Prostřené stoly plné dobrého jídla a pití Nedělní dopoledne bylo vyhrazené pro vzájemné obohacování, neboť bohatství člověka spočívá v jeho vztazích. Pavel Kvapil nám pro tuto chvíli napsal ručně psaný dopis, z něhož vyjímám: Milost víry je neuvěřitelné bohatství a nemáme ji pro svou soukromou potřebu. Prosím Ducha Svatého, aby stále obnovoval náš zápal a nadšení pro Boha. A aby se náš život stával pramenem naděje pro všechny lidi, se kterými se potkáváme Na závěr nás pak Slováci seznámili s odkazem Dona Cháveze při jeho návštěvě na Slovensku v Drienici: 1/ Ochrana života od početí po přirozenou smrt 2/ Ochrana rodin 3/ Výchova 4/ Evangelizace 5/ Pastorace V nezkrácené podobě se na to můžete podívat na webových stránkách: https://docs.google.com/file/d/0byfsceeik6kpandwd3fjlwlrwvk/edit?usp=drive_web A víte co je to cedesko? To samé jako u nás CŠS. Akorát místo šťastné Slováci říkají dobré. Místo bylo výborně vybráno nejen svým prostředím, ale i vzdáleností. My, kteří jsme to měli z ČR nejdál, totiž z Prahy (cca 350 km), jsme to měli blíž, než naši přátelé z Prešova. Ještě jednou dík všem organizátorům i všem zúčastněným, a i těm, kteří na nás vzpomínali, protože z nejrůznějších důvodů nemohli přijet. Zvláště pak Tobě, Pavle! Za jednoho ze zúčastněných Vojtěch Tošovský Setkání se zástupci regionální rady ASC Vydáno dne V neděli nás na zasedání provinciální rady v Pustých Žibřidovicích navštívili zástupci regionální rady Darina Čierniková a Peter Jakubík ze Slovenska. Prožili jsme společně mši svatou a vzájemné představení. Mluvili jsme o tom, jak to vypadá v naší provincii, kolik nás je, jak žijeme v salesiánské rodině, ale více jsme se ptali Dariny 4

5 a Petra, jak fungují jiné provincie, které navštívili. Protože setkání bylo krátké, položil jsem jim přes několik otázek. Můžete nám něco říct o sobě? Darina Čierniková Moji rodičia mi dali meno Darina (zdá sa, že tým chceli vyjadriť, že mám byť DAR INým). A tak sa snažím v živote napĺňať toto poslanie. Žiť tak, aby môj život bol darom pre iných. Mám 52 rokov. Z malebnéj Oravy som sa presťahovala do Žiliny a tu je moja hlavná téma, ktorej sa venujem, práca s mládežou a pre mládež. Peter Jakubík Mám 61 rokov. Som ženatý 33 rokov a spolu s manželkou Darinou máme štyri dospelé deti a tešíme sa so šiestich vnúčat. Bývame v Ružomberku a pracujem posledný rok pred dôchodkom v papierňach. Jak jste se dostali mezi salesiánské spolupracovníky? D: Hlboko v totalite v roku 1978 som sa dostala do spoločenstva mladých ľudí, ktoré u nás v dedine založil mladý vysokoškolák (bratranec), ktorý študoval vo Zvolene, kde sa stretával so saleziánom. Bolo to malé spoločenstvo, ktoré nič nevedelo o saleziánov. Skôr nás nadchýňali myšlienky Focoláre. V druhom ročníku na strednej škole niektorí členovia spoločenstva boli na svojich prvých duchovných cvičeniach pri Zvolene, ktoré viedli saleziáni. Tieto cvičenia odhalila polícia. Pri vyšetrovaní niekto spomenul aj moje meno a tak som sa dostala na zoznam účastníkov duchovných cvičení, hoci som tam nebola. Nastal kolotoč vyšetrovania, pohovorov s vedením školy. Celá škola o tom hovorila. Vtedy prišiel za mnou žiak z vyššieho ročníka a pozval ma na jedno stretnutie. Vedela som, že je to chlapec, ktorého stretávam v kostole, preto som išla na pozvane stretnutie. A tu som sa prvý raz stretla so skutočným saleziánom (ešte vtedy som nevedela, že je kňaz) Bol nim don Jozef Sobota. A tak som nastúpila na počiatok cesty, ktorá má doteraz názov saleziánska. Po skončení strednej školy som nastúpila na štúdia do Košíc, kde som hneď bola zaradená do spoločenstva mladých ľudí, ktoré viedli saleziáni (vtedy tajní). Stretávali sme sa v rodinách mladých manželov, ktorí (ako sme sa neskôr dozvedeli) sa v tom čase pripravovali na cestu saleziánov spolupracovníkov. Po skončení vysokej školy som sa vrátila späť na Oravu a tu som poznala už mnoho mladých ľudí, ktorí chodili k don Jozefovi, ktorého sme volali krstný otec. A tak sa tu začal písať rok 1984, kedy som nastúpila formáciu k saleziánom spolupracovníkom. Vyvrcholením bol deň , kedy som zložila svoj prísľub a nastúpila som naplno cestu saleziánky spolupracovníčky. Od toho roku nepretržite slúžim striedavo v miestnej či provinciálnej rade ASC a teraz od roku 2008 aj v regionálnej rade Strednej a východnej Európy. P: K saleziánom som sa dostal ako 16-ročný. V lete v roku 1968 som mal možnosť ísť na výlet do Vysokých Tatier a nakoniec z toho boli duchovné cvičenia. Tu som stretol po prvý krát saleziánov. Od vtedy som bol stále v pravidelnom kontakte so saleziánmi. Postupne som mal skupinku, o ktorú som sa staral, organizoval som rôzne podujatia modlitebné stretnutia, výlety, duchovné cvičenia a pod. Aktivít bolo veľa a ťažko je ich všetky vymenovať. V roku 1980 bola znovu obnovená činnosť Saleziánov spolupracovníkov. Vtedy sme 5

6 s manželkou boli oslovení saleziánmi o možnosti vstúpiť do združenia. Po 4-ročnej príprave sme zložili prísľub dňa Jaké máte zážitky z totality? D: Skúsenosti z totality mám dvojaké. Veľmi dobre zážitky zo života a práce v malom spoločenstve, kde boly vzťahy veľmi blízke, vládla dôvera a spontánnosť. Na druhej strane boli to okamihy strachu z odhalenia, aj zážitky z vyšetrovania políciou. Okrem hore spomínaného zážitku s mojou účasťou-neúčasťou na duchovných cvičeniach a následného vyšetrovania, spomenu skúsenosť z dvoch rokoch pred padom totality. V tom čase som viedla štyri spoločenstva mladých ľudí na celej Orave, spievala som v našom spevokole, chodila som miestnu faru pomáhať nášmu kňazovi. Pracovala som v podniku v kancelárii. Jedného dňa si ma zavolal riaditeľ a predstavil mi dvoch príslušníkov polície. Že vraj niečo vyšetrujú a potrebujú aj odo mňa nejakú odpoveď. Prešli sme do malej miestnosti. Jeden z príslušníkov bol veľmi milý a druhý veľmi hrubý. Vypytovali sa na činnosť nášho kňaza, na moje kontakty s nim, a na rôznych ďalších ľudí. Niektoré mená som ani nepoznala. Pretože som už bola trošku pripravená na odpovede moje informácie boli veľmi diplomatické, čo vždy rozzúrilo hrubého príslušníka a začal neuveriteľne po mne revať. Asi po hodinovom vyšetrovaní vyrukovali s tým, že majú rozmnoženú náboženskú brožúrku (aj mi ju ukázali), ktorú som ja rozdávala mladým ľuďom. To ma veľmi prekvapilo. Komu, kde? A ešte pridali, že som to rozmnožovala na rozmnožovacom stroji v podniku, lebo ta brožúrka ma tmavý pás a taký pas robí stroj, ktorý je u nás v rozmnožovni. Viem, že som mladým ľuďom zvykla dávať nejaké náboženské materiály, no nikdy som nič v práci neromnožovala a nikdy som nebola v rozmnožovacej miestnosti. A keď som si prelistovala brožúrku, zistila som, že som ju nikdy nevidela. Nepoznala som jej obsah. Vtedy vstúpil so mňa hlboký pokoj to je chyták. Darmo som ich presviedčala, že to nepoznám, že nič som nikde nedávala. Čím viac som prejavovala pokoj, tým viac zúrivý vyšetrovateľ jačal. Asi po troch hodinách ma poslali do kancelárie s tým, že budeme nabudúce pokračovať. Nabudúce už nebolo. No vedela som, že si volajú rôznych kolegov a vypytujú sa ich na mňa. (potajme mi to na záchode hovorili). Od vtedy som bola tajne sledovaná v práci. (Mali sme tam viacerých kolegov, o ktorých sme vedeli, že sú nasadení na sledovanie). Keď vypukol bratislavsky Veľký piatok sviečková demonštrácia som bola chorá. Ležala som doma. Moja izba v rodičovskom dome bola pod strechou a tam nebolo počuť zvonček. A tak som nepočula zvonček, kolegov z práce, ktorí prišli na kontrolu mojej práceneschopnosti. Moja mamka pracovala v blízkej škole. Jej kolegyne išli s potravinami okolo nášho domu vo chvíli, keď kontrola zvonila na zvonček. Mamke povedali, že sme mali návštevu. Ona hneď dobehla za mnou a donútila ma zatelefonovať do práce, že som doma, aby som nemala problémy. Ja som nechcela volať. No nakoniec pre pokoj som to urobila. Keď som po maródke prišla do práce, zavolal si ma pán riaditeľ a povedal mi, že som mala jedinečné šťastie, že som zatelefonovala, že som doma, lebo kontrolóri mali vyšetrovateľom polície doniesť informáciu, či som doma, lebo ak by so nebola, bolo by jasne, že som na sviečkovej manifestácii v Bratislave. Až tak ma sledovali. A podobných zážitkov bolo v totalite viac. P: Ako rodina sme počas totality organizovali výlety pre deti a mladých. Pripravovali sme duchovné cvičenia pre rodiny a mládež. Tiež sme sa stretávali s kňazmi, ktorí boli tajne vysvätení, a poskytovali im náš byt na stretnutia a slúženia svätej omše. Tých akcií bolo veľa a o tom by bolo možné písať knihu. 6

7 Peter, jste z manželkou Darinou velmi aktivní, pamatuji si ji jako členku vaší provinciální rady, jak se má? V našej rodine sme boli spolu s manželkou zapojení do činnosti združenia. Počas totality som bol členom provinciálnej rady ja. Manželka pracovala v PR po totalite ako ekonómka šesť rokov. V súčasnosti pracuje na miestnej úrovni. Mohli byste něco říct o regionální radě, ve které působíte? Pred štyrmi rokmi bola kreovaná Regionálna rada saleziánov spolupracovníkov Stredná a východná Európa. Regionálna rada bola tvoraná na základe PAŽ. Bolo to niečo úplne nové, ktoré otváralo nový systém organizovania práce. Kolik má členů a odkud? Regionálnu radu sekretariát tvoria: Helenka Jankowska svetový delegát z Poľska Barbara Pieraňska sekretárka rady z Poľska Darina Čierniková formátorka zo Slovenska Peter Jakubík administrátor zo Slovenska Zenon Klawikowsky SDB delegát z Poľska Malgorzata Ogrodnik FMA delegátka z Moskvy Jak často se scházíte a kde? Stretávame sa dva krát ročne za účelom vzájomného poznania aktivít a činností v jednotlivých provinciách a tiež aj k príprave podkladov pre svetové forum. Absolvovali sme posledné stretnutia vo Warszawe, Wroclave, Ružomberku. Vy dva jste prý objížděli některé země regionu, kde jste byli? Pre lepšie spoznanie regiónu sme absolvovali stretnutia s Provinciálnymi radami Maďarska, Slovinska, Chorvátska, Čiech a Slovenska a Ruska. Uvedený okruh sme realizovali v marci a máji tohto roku. Je to určitě náročné na čas i finance. I když jsme sousedé, vaše cesta k nám trvala několik hodin. Máte nějakého sponzora? Všetky stretnutia, ktoré boli doteraz uskutočnené, boli zabezpečené nasledovne: Stravu a ubytovanie hradila provincia, v ktorej sme sa stretli, a náklady a cestovné sme si hradili z vlastných zdrojov. Príspevok na cestovné sme dostali zo Slovinskej provincie 200 Eur, Slováci nám prispeli na cestovné náklady na stretnutie do Moskvy. Darina a Peter při návštěvě v Polsku Co byste nám řekli o jednotlivých zemích. Co máme stejné a čím se lišíme? Každá provincia žije a pracuje v duchu Don Bosca typickým spôsobom pre danú krajinu. Veľa aktivít máme spoločných, ale v mnohých sa líšime, pretože to vychádza z daných podmienok a kultúr daných krajín. Rovnakú máme lásku ku Ježišovi, Don Boskovi a ľuďom. Odlišní sme v spôsobe, akým to prejavujeme. 7

8 Kolik je kde spolupracovníků? Aktuálne štatistické údaje budú spresnené na septembrovom stretnutí Konzulty Reginalnej rady Budapešti. Minuly rok v 10 provinciách regiónu strednej a východnej Európy ( SK-CZ- HU-HR- SL-RU PL 4x ) žije skoro saleziánov spolupracovníkov, Na svete sa eviduje spolu saleziánov spolupracovníkov, ktorá žijú v 11 regiónoch sveta. Jak mezi sebou vycházejí Chorvaté a Slovinci? Uvedené Provinciálne rady majú pomerne málo vzájomných kontaktov a prejavili záujem o bližšie spoznanie a spoluprácu. Medzi spolupracovníkmi vládne láska a porozumenie. A co Maďarsko? V Maďarsku spolupracovníci pracujú pre najbiednejšich, bezdomovcov a realizujú pastoráciu Rómov. V Maďarsku nie je veľa spolupracovníkov, no ti, čo sú všetko obetujú pre svoj apoštolát. Jak nás a vás vnímají Poláci, kde je situace přece dost odlišná? V Poľsku sme mali priame kontakty s Provinciálnou radou Warszawa a Wroclaw. Tu si uvedomujeme dominantné postavenie bratov SDB a sestier FMA, ktorí spolupracujú s lokálnymi strediskami saleziánov spolupracovníkov a aktivity realizujú spoločne. Spolupracovníci sú tiež zapojení do činnosti na saleziánskych školách a inštitúciách, ktoré sú tam zriadené saleziánmi. Pred spolupracovníkmi tu stoji výzva väčšej samostatnosti, preberania zodpovednosti za vlastné povolanie, apoštolát aj rozhodovanie. Priemerný vek je tu dosť vysoký, no množstvu lásky, ktorú prejavujú, to neuberá na sile. Ve dnech jste měli zasedání v Moskvě, můžete nám o tom něco říct? Tu sme sa mali možnosť stretnúť s Provincialnou radou Ruska Moskva a zástupcov Ukrajiny. Pre nás osobne to bolo veľké obohatenie a povzbudenie. Na jednej strane máme skúsenosť z minulosti ateistické Rusko a dnes veriaci bratia a sestry, ktorí prežívajú znovuzrodenie a entuziazmus viery v Don Boscovom duchu. Pracujú v lokálnych strediskách, kde prebieha 10 až 15 rokov vybudovanie kostolov, oratórií, pastoračných centier v spolupráci v bratmi SDB a sestrami FMA. Sú príkladom spolupráce všetkých troch zložiek saleziánskej rodiny v ich vzájomnej podpore. Darina a Peter při návštěvě v Moskvě A jak v kontextu regionu vidíte nás spolupracovníky v České republice? Kontakty spolupracovníkov Čiech a Slovenska sú dlhodobé a vzájomne obohacujúce obidve strany. Tento model spolupráce by bolo vhodné pretransformovať aj do iných krajín regiónu. Tak ako sa zdieľajú česká a slovenská Provinciálna rada, bolo by veľmi užitočné, aby sa aj česká rada stretávala a zdieľala svoje skúsenosti aj s ďalšími provinciami. Českí spolupracovníci sú obetaví a hlboko veriaci ľudia. 8

9 Děkuji Darinke i Peterovi za rozhovor na dálku a přeji jim osobně i všem jejich blízkým hodně Božího požehnání a stálou ochranu Panny Marie. Miloš Jansa, rádce pro formaci 2. DUCHOVNÍ CVIČENÍ Zrušení duchovních cvičení termín v Újezdě u Uničova Vydáno dne Pro malý zájem se ruší DC v termínu v Újezdě u Uničova. Informace pro všechny váhající, kterých je ještě stále dost. Budete-li s přihlašováním otálet, může se stát, že se již nebudete mít kam přihlásit. Vaše provinciální sekretářka Veronika Semerádová Přihlašování na duchovní cvičení Vydáno dne Milí přátelé, čas dovolených je již za dveřmi a právě část dovolené někteří z nás prožíváme i duchovně na exerciciích, které organizuje naše sdružení. Přihlášení je letos možné na webových stránkách v sekci Adresář ASC. Pro přihlášení budete potřebovat znát své uživatelské jméno a heslo. Pokud své jméno a heslo neznáte, tak se můžete obrátit na správce adresáře na u ascczech.cz, který vám rád jméno a heslo zašle. Pomůcku a popis k novému přihlašování naleznete v PDF na webu. Na exercicie se prosím, pokud možno, s ohledem na organizaci exercicií přihlaste co nejdříve (nejlépe do prázdnin). Jestliže práce s počítačem není pro vás to pravé ořechové, tak vám rádi s přihlášením pomohou ředitelé konkrétních exercicií. Dejme možnost Pánu, aby se s námi setkal a osobně se dotkl našich srdcí a načerpejme povzbuzení ze setkání s přáteli z naší salesiánské rodiny. Za provinciální radu s přáním krásného a požehnaného prožití dovolených Roman Turowski 3. APOŠTOLÁT Aktualizovány údaje o chalupách ASC Vydáno dne Drazí přátelé, s potěšením vám oznamuji, že v sekci Odkazy na našich webových stránkách byly doplněny zeměpisné údaje o poloze chalup, které jsou v užívání nebo ve vlastnictví našeho sdružení. Další bližší informace, týkající se těchto chalup, bychom vám rádi v dohledné době zprostředkovali. chalupa kontaktní osoba web / kontakt Borek Václav Nádvorník Lipiny Jan Koláčný Pusté Žibřidovice Jiří Hampl adresar.ascczech.cz Klášterecká Jeseň Jiří Rezek , Ovčín Jiří Boček Josífkov-Spáleniště František Jakubec Mimo doplnění údajů o chalupách je také přidán odkaz, kde se kliknutím na souřadnice zobrazí mapa s místem chalupy. Najít konkrétní místo už bude hračka. Jarda Kotal, rádce pro ekonomiku, chalupy 9

10 4. FORMACE Málo známý poklad Vydáno dne Tak by se možná dal nazvat duchovní život sestry Marie Dominiky Mazzarellové, jejíž svátek slavíme dnes 13. května. Marie byla prosté a nevzdělané děvče, které neumělo téměř psát, ani příliš číst. Toužila stát se řeholnicí, ale nedovedla si představit, že by ji někam přijali. Za několik let však stojí u vzniku nové, dynamicky se rozvíjející kongregace. I když má kolem sebe daleko vzdělanější sestry, je takřka proti své vůli jednomyslně zvolená generální představenou. To ukazuje, že to byla mimořádná osobnost, jejíž přirozená autorita a pracovitost byla doplňována velkou schopností vcítit se do radostí a bolestí druhých. Velká důvěra v milujícího Boha, úplná odevzdanost Panně Marii, smysl pro sebezápor a bezmezná obětavost vůči bližním ukazují na její hluboký duchovní život. Když jsem si před lety přečetl její životopis, tak jsem zatoužil shrnout její poselství do jedné věty, podobně jako je to u Dona Boska Dej mi duše a ostatní si vezmi. Samozřejmě jsem nic nevymyslel a na celou věc jsem zapomněl. Po nějakém čase při rozjímání žalmu 63,9: Má duše přilnula k tobě, tvá pravice mě pevně drží, jsem si náhle uvědomil, že tento úryvek asi vystihuje Marii Dominiku. Tajemství její úspěšné činnosti je v jejím hlubokém duchovním životě a úplném přilnutí k Bohu. Bůh ji pak vedl, podpíral a pomáhal. V roce 2001, když byly Dny salesiánské spirituality v Koclířově o Marii Dominice Mazzarellové, přijela tam přednášet sestra Marie Ester Posada, která učila salesiánskou spiritualitu. Zeptal jsem se jí, zda tento úryvek žalmu vyjadřuje život Marie Dominiky Mazzarellové. Rozzářily se jí oči a hned celý žalm 63 začala zpaměti citovat s tím, že tento žalm je umístěn a citován v jejím rodném domku v Mornese. Marie Dominika může být vzorem a přímluvkyní všem, ale zvláště obyčejným lidem. Každý se může po jejím vzoru víc snažit přimknout k Bohu, spoléhat na jeho pomoc a žít obyčejný, všední život. Tak jak ona plnit denní povinnosti co nejlépe a často se spojovat s Bohem v modlitbě. Sv. Marie Dominiko Mazzarellová, přimlouvej se za nás. Miloš Jansa, rádce pro formaci Životní cyklus spolupracovníka manuál pro místní radu Vydáno dne Milí kamarádi, když si otevřete internetový adresář ASC a podíváte se na statistiku, shledáte, že nás nyní je, po slibech ve Fryštáku, již 620. Dále máme 11 aspirantů, 46 předaspirantů a ještě další zájemce ve fázi seznamování. Předešlá provinciální rada sestavila formační manuály pro aspirantát a předaspirantát, takže vedoucí formačních společenství a formátoři mají z čeho vycházet. Ale pořád někde přetrvává nejistota nebo neznalost, co kdy kde kam a proč zařídit, vyplnit, nahlásit a poslat, aby se na někoho s něčím nezapomnělo a abychom v tom měli trochu pořádek. A tak provinciální rada vytvořila malý manuál pro místní rady a lidi zodpovědné za formaci nazvali jsme ho tak trochu technicky Životní cyklus spolupracovníka ve kterém je stručně symbolicky popsáno, co je třeba v jaké fázi členství udělat, od úvodního seznámení se s Donem Boskem až po definitivní odchod na věčnost do jeho náruče. Snažili jsme se být struční a názorní, a doufáme, že vám tento dvoustránkový dokument umožní soustředit se více na vlastní formaci než na administrativní záležitosti. Manuál ke stažení v PDF na webu nebo je uložen také v sekci Ke stažení. 10

11 Památka svatého Giuseppe Marello Vydáno dne Na dnešek (30. května) připadá památka svatého Giuseppe Marello, kterému Don Bosco osobně předal diplom salesiána spolupracovníka. Narodil se v Turíně a zemřel 30. května 1895 ve městě Savona. Dětství prožil v S. Martino Alfieri blízko Asti. Jeho zvláštní oddanost Panně Marii určila výběr jeho povolání a jeho věrnost k němu. Don Bosco ho přijal do Oratoře. Vstoupil do semináře v Asti, kde podněcoval své přátele svojí dobrotou a svatostí. Na kněze byl vysvěcen 19. září Giuseppe Marello prožíval svůj kněžský život intenzívně: diecézi v Asti sloužil nejprve jako tajemník biskupa a potom jako kancléř, řídil činnost kurie a věnoval se duchovnímu poradenství a katechezi. Bral vážně morální a náboženské vzdělání mládeže a pomáhal v pastorační službě. Projevil se jako citlivý ke starým lidem, když převzal dům pro seniory, který neměl prostředky na provoz. Zaangažoval laiky prostřednictvím katolických iniciativ, které byly utvořeny pro podporu papežovy osoby a aktivit v době, která byla pro církev obtížná. Současně uvažoval o tom, že se zcela zasvětí Pánu v kartuziánském klášteře. Avšak jeho biskup Monsignor Savio ho od této myšlenky odradil a řekl mu, že Pán od něho požaduje něco jiného. Chtěl usměrnit Marellovu touhu úplného zasvěcení Pánu tak, že založí novou náboženskou rodinu, která by v Asti znovu podpořila duchovní život. 14. března 1878 Giuseppe založil Kongregaci sv. Josefa, který jim byl vzorem důvěrného vztahu k Bohu. Jako hlavní úkol svěřil otcům a bratrům v kongregaci šířit oddanost k sv. Josefovi, školit mladé a pomáhat ve službě místním farnostem. Nechybí mu těžkosti, ale ty překonává a světlo dostává v setkáních s Donem Boskem. Don Bosco mu osobně předal diplom salesiána spolupracovníka. Během 1. vatikánského koncilu Jeho Eminence Giacchino Cardinal Pecci, pozdější papež Lev XIII., měl příležitost ocenit ctnosti a nadání mladého kněze Giuseppe Marella, který doprovázel svého biskupa jako tajemník. Papež Lev XIII. jmenoval Giuseppa Marella biskupem v Acqui, byl vysvěcen 17. února Jako biskup se přiblížil ke všem lidem a usiloval o to, vytvořit jednotu mezi duchovenstvem a věřícími. Ve své pastorační práci podporoval studium katechismu, křesťanskou výchovu mládeže, farní misie a křesťanský život. Giuseppe Marello zemřel 30. května 1895 v Savoně, kam odešel navzdory chatrnému zdraví, aby se zúčastnil oslav 300 let od smrti sv. Filipa Neri. Kauza jeho kanonizace začala 28. května Prohlášení o nesmírné ctnosti bylo přečteno 12. června 1978 za přítomnosti papeže Pavla VI. Svatý otec Jan Pavel II. blahořečil Giuseppa Marellu 26. září 1993 v Asti a vyzdvihl ho jako příklad lásky k bližnímu, neúnavné a tiché práce pro mladé a opuštěné, a jako vzor pro všechny duchovní pastýře Božího lidu a pro všechny na celém světě, kteří pokračují v práci apoštolů. Slavnostním výnosem dne 18. prosince 2000 Svatý otec prohlásil, že zázrak, který Bůh vykonal na přímluvu blahoslaveného Giuseppa Marella, biskupa z Acqui, zakladatele kongregace sv. Josefa, byl verifikován: a sice náhlé, úplné a trvalé uzdravení dětí Alfréda a Isilie Chávez León, které se obě uzdravily ve stejnou dobu ze zánětu plic, nemoci, která je doprovázena vysokou horečkou a dušností u pacientů a je obvykle způsobena chronickou podvýživou. Po uznání tohoto zázraku, během veřejné obvyklé konzistoře pro svatořečení blahoslaveného, papež Jan Pavel II. dne 13. března 2001 slavnostně prohlásil: Z moci všemohoucího Boha, svatých apoštolů Petra a Pavla a naší vlastní, prohlašujeme, že blahoslavený Giuseppe Marello má být zapsán do souboru svatých 25. listopadu

12 Při jeho svatořečení papež řekl: Bůh totiž rozhodl, aby se v [Kristu] usídlila veškerá plnost dokonalosti (Kol 1,19). Na této plnosti měl účast svatý Giuseppe Marello jako kněz kléru v Asti a jako biskup diecéze Acqui. Plnost milosti, podnícené v něm intenzivní zbožností k nejsvětější Panně Marii; plnost kněžství, kterou mu Bůh udělil jako dar a závazek; plnost svatosti, které dosáhl připodobněním se Kristu, Dobrému Pastýři. Mons. Marello se formoval ve zlatém období piemontské svatosti, kdy mezi různorodými formami nepřátelství vůči církvi a katolické víře vykvetli mistři ducha a lásky, jako Cottolengo, Cafasso, Don Bosco, Murialdo a Allamano. Mladý, dobrý a inteligentní, zaujatý kulturou a občanskými záležitostmi, našel náš světec syntézu každého ideálu v Kristu a zasvětil se Mu v kněžství. Jednat v zájmu Kristově bylo mottem jeho života, a toto viděl ve svatém Josefovi, snoubenci Panny Marie, pěstounovi Vykupitele. Na svatém Josefovi ho silně přitahovala skrytá služba, živená hlubokou niterností. Tento styl dovedl vtisknout Oblátům svatého Josefa, řeholní kongregaci, kterou založil. Velmi rád jim opakoval: Buďte mimořádní ve věcech obvyklých a dodával: Buďte kartuziány doma a apoštoly mimo dům. Jeho silnou osobností si Pán chtěl posloužit pro svou Církev, když ho povolal do biskupské služby v diecézi Acqui, kde v několika málo letech vydal pro stádce všechnu svou energii a zanechal stopu, kterou čas nesmazal. Janko Ihnát 5. NALÉHAVÁ VÝZVA Pojďte s námi pomáhat! Vydáno dne Hledáme dobrovolníky na pomoc do povodní postižené vesnice Křešice u Litoměřic. Ubytování je ve stanovém městečku v Křešicích. Hlásit se můžete co nejdříve, každá pomocná ruka je dobrá. Kontaktní osoba: Hanka Koudelková, FMA, telefon: MODLITEBNÍ MOST Zprávy od Dvořáků Vydáno dne Milí přátelé, chtěli bychom se s vámi podělit o jednu radostnou událost. A to, že náš Tom po devíti měsících chodí!!! Kolena se uvolnila a chodí již zcela bez berlí. Kolena bolí jen při jízdě na kole či běhu. Zmizela i nespavost. Bolesti hlavy jsou menší, ale trvají. Snažíme se pokračovat dále v započaté léčbě a nepolevovat, snad až do uzdravení, dá-li Bůh. Moc děkujeme za vše. Jana a Pavel Dvořákovi Modlitba pro každý prst ruky 1. Palec je prst nejbližší. Začni se tedy modlit za ty, kteří jsou ti nejblíže. Jsou to lidé, na které si vzpomeneme nejsnadněji. Modlitba za naše drahé je milá povinnost. 2. Dalším prstem je ukazováček. Modli se za ty, kdo učí, vzdělávají a pečují o druhé. Sem patří učitelé, profesoři, lékaři a kněží. Potřebují podporu a moudrost, aby ostatním ukazovali správný směr. Vždy na ně pamatuj ve svých modlitbách. 3. Další prst je největší. Připomíná nám naše vůdce. Modli se za prezidenta, poslance, podnikatele a další zodpovědné. Jsou to lidé, kteří řídí osud naší vlasti a ovlivňují veřejné mínění. Oni potřebují Boží vedení. 4. Čtvrtým prstem je prsteníček. Mnozí se budou divit, ale je to náš nejslabší prst, což může potvrdit každý učitel hry na klavír. Tento prst nám má připomínat modlitbu za slabé, 12

13 zkoušené a nemocné. Oni potřebují tvé modlitby ve dne i v noci. Modliteb za ně nebude nikdy dost. Prsteníček nás zve i k modlitbě za manželské páry a rodiny. 5. Nakonec přichází malíček, nejmenší ze všech. Podobně malými se máme cítit před Bohem a před bližním. Bible říká, že poslední budou prvními. Malíček ti připomíná, aby ses modlil za sebe. Poté, co se pomodlíš za všechny ostatní, lépe pochopíš, jaké jsou tvé potřeby, a uvidíš je správným úhlem pohledu. papež František 7. SPOLEČENSTVÍ SE PŘEDSTAVUJE Společenství ASC Pardubice (504) Nějak se to tak sešlo, že jsme společenství hodně rozdílných lidiček a možná z různých pohledů už vůbec ne ideálních. Snažíme se ale pravidelně scházet alespoň jedenkrát za měsíc (střídavě v Pardubicích a střídavě u Ochů, kteří nikam jet nemohou)a už to je docela výkon, protože všichni jsme poměrně dost zaměstnáni. Myslíme, že většina z nás může říct, že nás spojuje pomoc těm nejpotřebnějším: dětem a mladým lidem, kteří neměli to štěstí, aby se narodili do alespoň nějak fungující rodiny: Ochovi mají už fůru let opravdu velkou rodinu díky svému Soukromému dětskému domovu Markéta. Holt nemají možnost jezdit na různá spolupracovnická setkání, ale zaslouží si opravdu obdiv a hlavně modlitbu, aby vydrželi v tom, co dělají. Je to apoštolát jako hrom a díky jejich působení se v Radhošti, vesnici, kde žijí, hodně k lepšímu změnily sousedské vztahy. Ale především dali spolu možnost zažít teplo rodiny dětem, které by jinak vůbec neměly šanci mívají většinou výrazné výchovné problémy. Jarča Vaňková se se svým mužem stará o tři pěstounské holky kdo sám má někoho v pěstounské péči, tak ví, že to není procházka růžovým sadem. U Peterků je Vláďa v invalidním důchodě: o to víc podporuje Moniku, aby mohla fungovat v Centru Don Bosco Pardubice. To už řadu let pomáhá mladým lidem z dětských domovů, aby se dokázali postavit na vlastní nohy. Centrum Don Bosco je místem, kam se tito mladí mohou vracet na návštěvu nebo s konkrétní potřebou pomoci. Na rozdíl od našich dětí totiž tito mladí opravdu většinou nikoho kloudného nemají. Tahle náročná práce by nebyla možná bez skvělého týmu, ve kterém v současné době funguje salesián Jirka Woclawek. Centrum funguje v salesiánském domě a salesiáni jsou také jeho zřizovatelé. Jarmila Nováková, inženýrka chemie, kromě toho, že přispívá k dobrým vztahům na pracovišti je ve vedoucí pozici tak v Centru Don Bosco výborně vaří na Kurzech přípravy na život. Přispívá tím velkou mírou k rodinné atmosféře, o kterou se snažíme. No, a Traxlerovi, ti se věnují už léta prevenci. To ale asi všichni víte. Kromě toho, že Věra pracuje v Centru pro rodinu, tak se léta věnuje se svým mužem Ladislavem přípravě snoubenců na manželství. Myslím, že by to byl velmi slušný počet manželství, která spolu nějak na začátku ovlivnili. Jako delegáta máme Josefa Trochtu, SDB, který se nám přes svou vytíženost (střídavě ředitel komunity a ekonom komunity v Pardubicích), snaží poctivě věnovat. No a o tom, že už většina z nás má docela velké děti a často i vnoučata, za které je potřeba se taky modlit, snad někdy příště. Díky za další květ do spolupracovnické kytice!!! V našem seriálu jsme se dostali již do dvou třetin. Příště se můžeme těšit na seriálové pokračování z Podorlicka, pokud se nepletu :-) Sazeč 13

14 8. SALESIÁNSKÁ RODINA Májové osvěžení na duchu i na těle na Festivalu 2013 Vydáno dne V sobotu 11. května 2013 se uskutečnil již 13. ročník Festivalu, který pořádalo Salesiánské hnutí mládeže a Sdružení salesiánů spolupracovníků. V Salesiánském středisku mládeže v Pardubicích tak společně přivítali na 600 účastníků, pro které byl připraven opravdu bohatý program. Jako každý rok byl i letošní Festival zahájen slavnostní mší svatou. Hlavním celebrantem se stal otec biskup Mons. Karel Herbst, SDB. Spolu s ním sloužilo bohoslužbu osm kněží, vypomáhal jeden jáhen a přisluhovalo mnoho ministrantů z klubů po celé republice. Aby se dětem (ale i dospělým) více přiblížilo evangelium, bylo před oltářem ztvárněno pomocí tvořivé práce s biblickými postavičkami. Mohli ho tak všichni vnímat nejen intelektem, ale i smysly a emotivní stránkou. Mši svatou hudebně doprovodil známý chrámový smíšený pěvecký sbor Santini z Telče. V průběhu celého Festivalu měly jednotlivé kluby SHM a místní společenství ASC možnost prezentovat svou činnost formou vystavených nástěnek, předvedením kulturního vystoupení, ale i realizací nejrůznějších workshopů. Děti i dospělí si mohli vyzkoušet např. lukostřelbu, používání středověkých zbraní a zbrojí, seznámit se se základy práce s biblickými postavičkami a postavit si vlastní scénu podle daného biblického textu, nebo se aktivně zapojit do ukázky činností při canisterapii čili léčebném kontaktu psa a člověka. Pro děti byl připravený dětský koutek a velmi oblíbené malování na obličej. U dalších stánků byla možnost vyrobit si náramky, papírové skládačky, zápichy do květináčů, záložky do knih, ozdobit si vázičky, poskládat různé origami, vytvořit si vlastní placku a další drobné dekorace. Na Festivalu bylo letos celkem patnáct workshopů. Toto rekordní číslo hezky vypovídá o šikovnosti a tvořivosti členů ASC i SHM, kteří jsou ochotni dobrovolně se věnovat druhým ve svém volném čase. Na pódiu se postupně střídala koncertní a divadelní představení. K poslechu znovu zahráli hudebníci ze sboru Santini, dále vystoupila Schola SDDM a SDDM Band z Ostravy, skupina LO3 a bigbítová kapela SAXER z Hlinska. Odpolední program patřil také pohádce s názvem Napravený čaroděj z dílny SHM Klubu Krucemburk a muzikálu Popelka v předvedení členů z SHM Klubu Plzeň. Velký úspěch zaznamenalo také napínavé představení šermířů ve středověkých oblecích. Během Festivalu proběhlo také přátelské setkání šéfů SHM, ASC a jednotlivých zástupců dalších salesiánských větví při číši vína. Aktivita Škatulata, batolata, hejbejte se! byla zaměřena zvláště na děti. Jejím cílem bylo vyzkoušet si nejrůznější dovednosti a splnit úkoly na dvanácti pohádkových stanovištích. Po splnění daného úkolu děti dostávaly na každém stanovišti malou drobnost a razítko na kartičku. Po splnění pěti úkolů si mohly dojít pro větší odměnu cukrovou vatu nebo párek v rohlíku. Všichni se velmi snažili, o čemž svědčí i to, že se rozdalo 238 ks 14

15 cukrových vat a 150 párků v rohlíku. Na závěr byly ještě vylosovány ceny pro děti, které splnily úkoly na všech stanovištích. Děti i dospělí si mohli vyzkoušet řídit různé modely lodiček, ponorku či vznášedlo v novém bazénku. Celým areálem se také proplétala auta řízená na dálkové ovládání. Děti řádily i u dalších aktivit například u prolézacího pytle, házecích panáků či stolního fotbalu. Zkoušely také chodit na chůdách. Letošní sportovní vyžití bylo pestré. Jako každý rok zaujala všechny věkové kategorie nafukovací skluzavka Hrad, nafukovací horolezecká stěna Věž a horolezecká stěna v tělocvičně. Řidiče i neřidiče velmi potěšily čtyřkolky, pro které byla po celý den připravena závodní dráha. Probíhala u nich také soutěž v odhadu přepravených tun. Pro informaci uveďme, že se na nich za dvě hodiny vystřídalo přes 200 lidí, kteří vážili přes 9,2 tuny. Další festivalovou novinkou byla hra RINGO. Vítězným týmem se po lítém boji stala dvojice z Újezdu u Brna. Blahopřejeme. Celý Festival byl provoněný mnoha dobrotami. Pro zajímavost lze uvést pár čísel: snědlo se 200 litrů guláše, 300 kusů domácích klobás, 90kilové grilované prase společně s 65 bochníky chleba. Mistři kuchaři usmažili za 4,5 hodiny kolem 360 palačinek naplněných marmeládou či nutelou. Ačkoli bylo celý den chladno, během chvíle se rozdalo 333 kornoutků se zmrzlinou, tedy 27 litrů. K domácím buchtám a nejen k nim byla připravena káva, horký čaj, ale i točená kofola (vypilo se jí 200 litrů). Na Festivalu proteklo i mnoho vody, od tří hodin napršelo 35 mm srážek. K závěru tohoto setkání zaznělo i slůvko na cestu, které nás povzbudilo a připomnělo, že každý může být šťastný. Ačkoliv Festivalu 2013 počasí úplně nepřálo, přesto se jeho účastníci nenechali odradit a po celý den vládla v areálu přátelská atmosféra. Poděkování patří proto všem, kdo přijeli ať už jako účastníci nebo dobrovolníci, kteří měli na starost nějakou část programu či výpomoc s organizací. Díky patří také všem, kdo podporovali Festival v myšlenkách a modlitbách. Je třeba poděkovat také Salesiánskému středisku mládeže v Pardubicích za poskytnuté zázemí. Festival 2013 sice právě skončil, ale již nyní pořadatelé srdečně zvou celou Salesiánskou rodinu na další setkání na Festivalu 2014, který se bude konat 17. května Ondrovi, Lajblovi, Zrzavých, Pražanovi Noví dobrovolníci jsou připraveni k vyplutí Předminulý víkend (7. až 9.6) proběhl poslední přípravný víkend salesiánských dobrovolníků. To znamená, že noví dobrovolníci budou v nejbližší době vyrážet na svá působiště v salesiánských misiích. Slavnostní vyslání dobrovolníků proběhne letos při příležitosti oslav výročí příchodu věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje viz dal- 15

16 ší článek. Vyprošujme novým dobrovolníkům hodně Božího požehnání v jejich práci pro potřebné. Poděkujme také týmu, který od září připravoval zájemce o dobrovolnictví na jejich poslání. A samozřejmě poděkujme také těm, kteří v současné době v misiích končí. Děkujeme za to, že věnovali rok svého života službě dětem v duchu Dona Boska. Věříme, že jste si občas našli čas a přečetli jste si něco z jejich dopisů a také se za ně modlili nebo i nějak podpořili. Lída a Honza Obručovi P.S. Salesiánským misiím a dobrovolníkům jsou věnované také články v nejnovějším čísle Salesiánského magazínu a v Katolickém týdeníku č. 24. Velehrad: balónkem na pomoc Adopci nablízko (převzato z webu výročí příchodu Cyrila a Metoděje ve znamení vyslání dobrovolníků Při příležitosti oslav výročí příchodu věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na naše území bude slavnostně vysláno kolem patnácti dobrovolníků. Ti budou působit po dobu jednoho měsíce až celého roku v Indii, Africe, Bulharsku, Německu, Velké Británii nebo Mexiku. Dobrovolníci budou vysláni během slavnostní mše svaté v pátek 5. července 2013 v rámci projektu Adopce nablízko, který je jedním z podporovaných projektů velehradských Dnů lidí dobré vůle. Tak jako bratři Cyril a Metoděj přišli na naše území, aby šířili vzdělanost, tak i naši dobrovolníci putují do různých koutů světa pomáhat těm nejpotřebnějším, říká Iveta Pešatová, koordinátorka projektu Adopce nablízko. Dny lidí dobré vůle jsou již tradičním vyvrcholením Cyrilometodějských oslav na našem území a událostí nadnárodního rozměru. Myšlenka vyslání dobrovolníků během velehradských slavností bude podpořena akcí organizovanou Adopcí nablízko s názvem Balónkem na pomoc. Do ní se může zapojit kterýkoliv návštěvník Dnů lidí dobré vůle zakoupením balónku s logem Adopce nablízko a Velehradských slavností. Balónky budou hromadně vypuštěny na začátku živého koncertu v předvečer státního svátku Cyrila a Metoděje. Pokusíme se překonat rekord z minulého roku, kdy bylo najednou vysláno 2012 balónků, popisuje akci jedna z jejích organizátorů Marie Kolmačková. Balónky budou opatřeny kartičkou s QR kódem a unikátním číselným kódem, dle kterého bude moci případný nálezce vypuštěného balónku dohledat informace a identifikovat balónek pomocí facebookové aplikace. Výtěžek z prodeje půjde na náklady spojené s vysíláním dobrovolníků Adopce nablízko. Projekt Adopce nablízko již dlouhodobě působí na poli dobrovolnické služby. Od roku 2005 školí a vysílá dobrovolníky do různých zemí světa, kde pomáhají chudým a znevýhodněným dětem. Celkem již bylo vysláno přes 100 dobrovolníků. Příprava každého z nich je nejen časově, ale i finančně náročná. Náklady na vyslání jednoho dobrovolníka se můžou vyšplhat až přes 100 tisíc korun, říká P. Jaroslav Vracovský, ředitel Salesiánské asociace Dona Boska, která projekt realizuje. Více informací o projektu Adopce nablízko naleznete na stránkách 16

17 Spolupracovnická chaloupka Vydáno dne HODOŇOVICE Na chalupu v Podbeskydí vydala se spousta lidí. Rodičové a dětičky zaplnili pokojíčky. V pátek hořel táborák v sobotu pak přišel mrak. Nikomu však nevadilo, že až do neděle lilo. Program pestrý jak se patří zajistili svatí bratři. S Cyrilem a Metodějem z Řecka na Moravu spějem. Spoustu těžkých úkolů vyřešili jsme spolu. Rostislav byl spokojený za ten výkon odvedený. Mši svatou jsme také měli, s kytarami písně pěli. Víkend SUPER! Bohu díky za překrásné okamžiky! Pavla Oujeská, společenství Moravská brána Koadjutor Ištván Šándor bude blahoslavený Vydáno Papež František podepsal 30. března 2013 dekret o blahořečení. Mezi jeho prvními blahoslavenými je i salesián koadjutor Štěpán (Ištván) Šándor. Dnes je už v římském seznamu svatých veden jako blahoslavený, ale veřejný ceremoniál prohlášení za blahoslaveného bude v Budapešti až v sobotu 19. října V sobotu 8. června uplynulo 60 let od jeho popravy z nenávisti proti víře, jak je formulována jeho mučednická smrt. Hlavní představený k tomu datu napsal zvláštní dopis, kde mluví o hodnotě jeho svědectví. Mrzí mne, že toto slavné datum bratrů v utrpení (Maďarů) u nás prošlo naprostým mlčením. Chtěl bych připomenout zodpovědnost za veliký dar těch salesiánů, kteří léta trpěli kvůli své víře. Z jejich utrpení i my dnes žijeme. Ale i důležitost modlitby za ty, kteří udávali a dodnes pokání dělat nechtějí, a kteří si za svou zradu nechávali platit. Ištván Šándor se narodil 26. října 1914 v Maďarsku ve městě Szolnok na řece Tise, asi 100 km na severovýchod od Budapešti. Narodil se v rodině železničáře, matka byla v domácnosti. Byl synem národa, který ve svých dějinách musel vždy bojovat o nezávislost. Maďarsko trpělo nájezdy Osmanské říše, ale i pod Habsburky, nacisty, a nakonec pod krutým stalinismem, který poslední povstání maďarského národa v roce 1956 utopil v krvi. Život Ištvána Šándora probíhal v době velikých zvratů i nenadálých útoků nepřátel, náhlých změn a pochybných spojenectví. Jeho rodiče, otec Ištván a matka Maria, byli hluboce praktikující katolíci pevných morálních zásad. Měl ještě bratra Jana a Ladislava. Prožil normální šťastné dětství a už v dětství se projevoval jako altruista, byl známý tím, že vždycky pomohl kamarádům v těžkostech. Byl vůdcem všech her. V tom je jeho dětství podobné dětství Dona Boska. Rodina chodila ve městě Szolnok do kostela k františ- 17

18 kánům. A byli to oni, kteří mu poradili, když viděli, co všechno dělá pro mládež, aby vstoupil k salesiánům. Tam uskutečnil svou touhu pracovat pro mládež. Ištván vzal jejich rady velice vážně, protože byl člověk, který uměl brát vážně vlastní život. První informace o své budoucí rodině salesiánech se dovídal z Bolettino Salesiano v maďarštině. Tak poznával Dona Boska i jeho odvážné podniky ve prospěch svých synů. Oceňoval jeho výchovnou metodu i stálou snahu o záchranu mládeže a žasl nad jeho radostí při práci pro mládež, hlavně nejpotřebnější. Pochopil tedy, že jeho ideálem už dále nebude práce dělníka na železnici, kterou dělal jeho otec, a i on tam už nějakou dobu pracoval. Don Bosco ho zasáhl a neustále ho více a více přitahoval k sobě. Nakonec se mu podařilo získat i souhlas rodičů. V roce 1936 vstupuje do aspirantátu v tiskařské škole v Budapešti ve čtvrti Rakospalota. Salesiáni ho tak nadchli, že byl po měsíci připuštěn do noviciátu. Konec jeho formace byl neslavný, protože byl v roce 1941 opětovně povolán do armády. Nad jeho vlastí se kupily mraky. Podařilo se mu ukončit noviciát, ale potom musel ihned obléci vojenskou uniformu. Na vojně pracoval jako telegrafista. Podařilo se mu vytvořit kolem sebe malou skupinku dobrých vojáků, kteří byli přitahováni jeho příkladem a se kterými se modlil. Snažil se udržovat kontakt s představenými. V jeho dopisech se ukazuje jeho obava o vnitřní život, protože se často ocital v těžkých situacích. Na ruské frontě zažíval velice tvrdé situace. Nakonec se ocitl i v americkém zajetí a byl poslán domů. V roce 1944 se vrátil k salesiánům. Salesiány považoval za svůj pravý domov. S příchodem sovětské armády začínají pro církev těžké časy. Na osobní příkaz maršála Vorošilova byl vyhnán apoštolský nuncius Mons. Angelo Rotta, který přispěl k záchraně mnoha Židů. Po příchodu k salesiánům začal Ištván pracovat jako mistr v salesiánské tiskárně. Vojenská zkušenost neoslabila jeho povolání a přesvědčení, naopak ho posílila a začíná ihned rozsáhlý apoštolát mezi mládeží. Události v jeho zemi se odvíjejí rychle. 13. února 1945 osvobozují sovětská vojska Budapešť a Maďarsko přechází pod sovětskou sféru vlivu. 16. srpna ministr školství začíná školní reformu, jejíž cílem je likvidace církevního školství, a 4. listopadu v roce 1945 jsou první volby. I když komunisté získali jenom 17 % hlasů, s podporou sovětské armády začíná kontrola státního aparátu. V roce 1946 už salesiánská tiskařská škola nefunguje, pracuje jenom tiskárna. Ta to v povalečné bídě nemá lehké, když lidé mají sotva na chleba. Katolický tisk je velice omezen. V době od 12. do 27. července 1946 ministr vnitra Ladislav Rajk rozpouští všechna náboženská sdružení, jak mládežnická, tak dospělých. Mnozí funkcionáři těchto sdružení jsou uvězněni. Ještě v roce 1948 se salesiánům podaří vytisknout v malém nákladu překlad preventivního systému do maďarštiny a v červnu 1948 je provoz tiskárny zastaven. Maďarský parlament 16. června 1948 zestátňuje všechny školy a jejich zařízení. Stát zabírá celou síť salesiánských škol. Na rodiče je vyvíjen nátlak, aby nepřihlašovali své děti do náboženství. Po 23 letech je ukončena salesiánská činnost. V červnu 1950 byly rozpuštěny všechny řády a kongregace, 7. června jsou řeholníci exportováni do soustřeďovacích klášterů. Inspektor P. Vincent Sellye ( ) byl odsouzen na 33 let. Mladí salesiáni, klerici a novici jsou posláni domů. Museli si najít práci a zapojit se do pracovního procesu. Ištván Šándor začal pracovat, ale zároveň vyvíjet tajnou apoštolskou činnost mezi mládeží. Mohl odejít do ciziny, ale nakonec si to rozmyslel. Nepovažoval za správné opustit mládež v tak těžké době. Řeholníci se nesměli mezi sebou setkávat, jak to známe i z naší historie. Komunisté považovali 30 tisíc sirotků, kteří byli v Maďarsku, jako příležitost je indoktrinovat a vychovat z nich straně oddané lidi. Po tříměsíčním školení je učinili strážci stranických funkcionářů, služebníky strany. Ti, kteří prožili část svého života v církevních zařízeních, nadále udržovali tajné styky se svými představenými a hlavně s Ištvánem, který mezi nimi tajně působil. 18

19 Tajná policie na to přišla a Ištvánovi nepomohlo ani to, že si změnil jméno. Byl zatčen v závodě, kde pracoval, a od toho dne o něm nebylo slyšet. Krutostí ještě z dalších vymlátili přiznaní a zinscenovali protistátní skupinu. Metody k doznání byly všude v socialistických zemích stejné. 28. října 1952 začal tajný proces, kde se před soudem octlo devět členů speciálních policejních jednotek, pět mladých salesiánů, jeden student a jedna studentka. Vše proběhlo za zavřenými dveřmi a během jednoho stání bylo rozhodnuto. Byli odsouzeni rozhodnutím číslo 1/0308/1952, a to salesián Ištván a tři mladí policisté za zločin spiknutí proti lidově demokratickému státu k trestu smrti. Žádost o milost byla zamítnuta. Za vším stála nenávist k víře. Nábožensky ovlivňovat policisty bylo v tehdejší době velikým zločinem. Až po pádu berlínské zdi a potom, co mohli promluvit ti, kteří museli mlčet, se mohlo dokázat, že Ištván Šándor byl mučedník. Ištván byl popraven večer 8. června Jeho poprava byla oznámena až po roce Místo uložení ostatků je neznámé. (Na slovenském webu je uveřejněn překlad dopisu Cháveze k blahořečení Ištvana Šandora.) Jan Ihnát z pramenů, které jsem sehnal 9. RŮZNÉ INFORMACE Volné místo vychovatelky v Domově mládeže při DKSŠ v Praze-Karlíně Vydáno dne Hledáme novou spolupracovnici do týmu vychovatelek Domova mládeže při Dvouleté katolické střední škole v Praze-Karlíně od školního roku 2013/2014. Požadujeme: pedagogické vzdělání, ochotu pracovat zejména odpoledne a večer (včetně některých nedělí a svátků a práce v noci), kladný vztah k práci s dívkami nestudijního typu a sociálně nebo zdravotně znevýhodněnými, komunikační dovednosti, samostatnost i schopnost týmové spolupráce, ochotu k dalšímu vzdělávání, křesťanský postoj k životu. Motivační dopis a strukturovaný životopis zasílejte na adresu (Ludmila Rybecká, vedoucí vychovatelka). Bližší informace o našem zařízení naleznete na 10. MIMINKA V NAŠÍ VELKÉ RODINĚ Radostná událost na den matek Vydáno dne Tak se nám v neděli na Den matek v 7.40 narodila malá princeznička. K Benediktovi a Samuelovi přibyla Eliana Marie. (Eliana je ženská podoba jména Eliáš.) Dva měsíce po narození vnučky Lidušky od syna Petra máme teď dva vnuky a dvě vnučky! Její míry 3,13 kg a 46 cm. Naše nejstarší dcera Janka je šťastnou maminkou a zeť Pavel Mareda hrdým otcem. Janka Procházková 11. NAŠI OSLAVENCI (Zdroj: Web / Adresář ASC / Jubilea) V těchto a následujících dnech oslavili nebo oslaví svá pěkná jubilea tito naši přátelé: Málková Božena Větrovská Jana Hnát Vlastimil Hájková Jarmila Pavlicová Marie Fiřtová Eva Cúthová Marie Madronová Eva

20 Pešatová Lenka Vaněk Jan Dufalová Jana Fišer Jan Havlátková Iveta Oujeský Ladislav Šabacký Ladislav Malý Oldřich Maršíková Jindřiška Ovečková Daniela Švandová Eva Kamarád Karel Šuláková Astrid Kuchařová Marie Peterková Monika Hájek Josef Slavíčková Marta Macoun Pavel Ryšavý Milan Moravcová Jaromíra Cahová Martina Drábková Marie Blecha Jan Přikrylová Šárka Havlátko Jindřich Rezková Marie Boštík Josef Šafařík Pavel Janštová Krista Gallina Ladislav Ptáčníková Věra Fišerová Brigita Žižkovský Jiří Reumannová Franceska Vančurová Kateřina Šafářová Markéta Hochmanová Ludmila KALENDÁŘ AKCÍ do převedení příspěvků MS na / 0300, VS číslo MS pouť za povolání pěší i cyklo (Vysočina) září / říjen volby do místních rad jednání PR společně s předsednictvem SHM, Hradec Králové jednání PR, Brno-Žabovřesky setkání PR s nově zvolenými MR a rádci odpovědnými za formaci, Brno-Žabovřesky vždy ve 22:00 ( možno i kdykoli jindy ) Modlitební salva ;-) Zpravodaj Sdružení salesiánů spolupracovníků Vydává: Sdružení salesiánských spolupracovníků, IČ: , Kobyliské náměstí 1, Praha 8 Určeno pro informaci členů ASC. Vychází 6 x ročně. Místo vydání Praha. Evidenční číslo MK ČR E Změny adres: Příspěvky do Zpravodaje zasílejte na adresu: Příspěvky na náš web zasílejte na adresu: Počítačová sazba: František Jakubec Tisk: Jan Macek, Jablonec n. N., Expedice do vašich rukou: Vydavatelství IN s. r. o. Uzávěrka Zpravodaje č. 125 bude v pondělí , dá-li Bůh. Můžete si odstřihnout a založit do svých breviářů Úmysl modlitby Prosíme za Boží požehnání a ochranu Panny Marie na všechny prázdninové akce Salesiánské rodiny. Prosíme za všechny lidi postižené povodněmi a za ty, kteří při nich nezištně pomáhali. 20

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

12. KALENDÁŘ AKCÍ 18. 6. 2013

12. KALENDÁŘ AKCÍ 18. 6. 2013 Pešatová Lenka 11. 6. 45 Vaněk Jan 12. 6. 50 Dufalová Jana 18. 6. 45 Fišer Jan 18. 6. 55 Havlátková Iveta 26. 6. 50 Oujeský Ladislav 27. 6. 70 Šabacký Ladislav 1. 7. 70 Malý Oldřich 7. 7. 65 Maršíková

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz. Výroční zpráva 2015

Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz. Výroční zpráva 2015 Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz Výroční zpráva 2015 1. Identifikační údaje Název: Salesiánský domov mladých

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Grantový program: Pro klienty, zaměření: Pro klienty Příjemce grantu a realizátor projektu: FOKUS Vysočina I.

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Střední

Více

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 4. dopis Letní prázdniny jsou tady!!! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas!

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 4. dopis Letní prázdniny jsou tady!!! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas! U nás se poslední měsíc nesl v duchu končícího školního roku a blížících se Vánoc. Výletovali jsme, uklízeli, učili se na závěrečné zkoušky, psali závěrečné zkoušky, loučili

Více

základní vzdělávání lehké mentální postižení > Člověk a společnost > Dějepis >čtenářská gramotnost

základní vzdělávání lehké mentální postižení > Člověk a společnost > Dějepis >čtenářská gramotnost Cyril a Metoděj základní vzdělávání lehké mentální postižení > Člověk a společnost > Dějepis >čtenářská gramotnost Anotace : Autor: Jazyk: Očekávaný výstup: Speciální vzdělávací potřeby: Klíčová slova:

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 POKOJ VÁM! MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 Tříkrálová sbírka 201 2 V sobotu 7. 1. 201 2, a v některých částech Uničova a okolí již v pátek 6. 1. 201 2, procházely ulicemi města

Více

DOBROVOLNICTVÍ provází člověka od nepaměti. V každé kultuře a společnosti pomáhali ti, kteří na tom byli lépe, těm méně šťastným, kteří kvůli nemoci,

DOBROVOLNICTVÍ provází člověka od nepaměti. V každé kultuře a společnosti pomáhali ti, kteří na tom byli lépe, těm méně šťastným, kteří kvůli nemoci, DÍVEJTE SE KOLEM SEBE... DOBROVOLNICTVÍ provází člověka od nepaměti. V každé kultuře a společnosti pomáhali ti, kteří na tom byli lépe, těm méně šťastným, kteří kvůli nemoci, chudobě či přírodní katastrofě

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze

Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze Mějme oči upřeny na Ježíše: od něho naše víra pochází a on ji vede k dokonalosti.

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

SALESIÁNI V BULHARSKU

SALESIÁNI V BULHARSKU SALESIÁNI V BULHARSKU ZPRAVODAJ ČESKÉ SALESIÁNSKÉ MISIE V BULHARSKU 28/ m ě s í č n í k k v ě t e n 2015 Nad Kaloferem (Stará Planina). - PK - Christos voskrese! Milí přátelé, vážení čtenáři, srdečně Vás

Více

Program sobot a ostatních setkání:

Program sobot a ostatních setkání: Program sobot a ostatních setkání: Dopolední bohoslužba Odpolední shromáždění 6.9. Daniel Kašlík Zkouška sborového zpěvu 13.9. VP Ludvík Švihálek/Daniel Kašlík 20.9. Lenka Chromíková 27.9. Daniel Kašlík

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku Mgr. Michael Martinek 1. CHARAKTERISTIKA Dům Ignáce Stuchlého (dále jen DIS) je pobytovým výchovně vzdělávacím zařízením pro mládež. Patří

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

v Supreme Master TV? Sedněte si, kde je chladněji.

v Supreme Master TV? Sedněte si, kde je chladněji. Musíme víc v Supreme Master TV? Neseďte v posteli, tam meditovat, víte? Více se nalaďme na naše božské Já a pak budeme mít víc Milující Kvality. Jelikož naše Božské Já je láska, víte? () A samozřejmě,

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH

HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH Přečtěte si jeden z mnoha hospicových příběhů. Příběh paní Dity se díky jejímu věku možná maličko liší od příběhů staříků a křehkých stařenek. Poselství však zůstává stejné:

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

ZPRAVODAJ Diecézní charity České Budějovice

ZPRAVODAJ Diecézní charity České Budějovice ZPRAVODAJ Diecézní charity České Budějovice Číslo 2/2015 diecéze českobudějovická 1.4.2015 Tříkrálová sbírka poprvé překonala pětimilionovou hranici Letos dosáhla Tříkrálová sbírka v českobudějovické diecézi

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Příběhy pamětníků 2015

Příběhy pamětníků 2015 Příběhy pamětníků 2015 Foto: Vypracovali: Vladimír H., Michael Jiří K., Adéla K., Edit K., Veronika O., žáci ZŠ Brána Nová Paka pod dozorem p. učitelky Lenky Čančíkové. Edit 1- ÚVOD a dětství: Znělka pořadu

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

Příručka praktikanta

Příručka praktikanta Příručka praktikanta O středisku Historie Začátky oratoře Salesiáni Dona Boska začali působit v českých zemích v roce 1927. V Brně začala jejich činnost až příchodem P. Františka Lepaříka v roce 1939.

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

FARNÍ LIST SRPEN 2016

FARNÍ LIST SRPEN 2016 FARNÍ LIST SRPEN 2016 Milí farníci, srdečně Vás zdravím i touto cestou. Jsem rád, že již necelé dva měsíce mohu spolu s Vámi putovat na cestě k Bohu. Rád bych Vám poděkoval za to, jak se dáváte k dispozici

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více