Ve františkánské modlitbě hvězdy a měsíc, voda a oheň, život a smrt jsou zahrnuty do nezničitelné jednoty citů a rodinných

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ve františkánské modlitbě hvězdy a měsíc, voda a oheň, život a smrt jsou zahrnuty do nezničitelné jednoty citů a rodinných"

Transkript

1 n o v i n y ř í j e n f a r n o s t i s v. A n e ž k y n a S p o ř i l o v ě, r o č n í k I X P O S V Ě C E N Í D O M U B O Ž Í H O Když Jákob prchal před svým bratrem, kterého připravil o otcovské požehnání, přespal pod širákem a měl vidění: viděl žebřík, který vystupoval k nebi a sám Hospodin sestupoval, aby ho ujistil svým požehnáním. Když Jákob procitl, řekl: Toto místo je svaté, je to brána do nebe. V tomto měsíci vzpomínáme posvěcení našeho domu Božího. Je to pro nás svaté místo a brána do nebe. Když přicházíme na svět, zde náš Pán na nás klade ruku a říká: Ty ke mně navždy patříš. Když dorůstáme, zde smíme usedat s naším Pánem k jeho velké Hostině. Když vstupujeme do lásky, zde náš Pán žehná našemu svazku. Když se naše dny nachylují a doléhá na nás břemeno života, zde nám náš Pán odpouští a posiluje nás. Zde za nás prosí společenství, když odcházíme k našemu Pánu. Je to vzácné a požehnané místo našeho života, je to domov naší duše. Milujeme tento dům Chleba, kde denně nacházíme potravu pro naši hladovou duši. Otec Řehoř

2 2. strana farní noviny říjen 2008 Š N E Č Č Í P U T O VÁ N Í K R A K O N O Š O V Ý M K R Á L O V S T V Í M Když jsme se na poslední schůzce v červnu loučili, věděli jsme, že nás v červenci čeká těžký úkol pomoci Krakonošovi ochránit hory, aby se tu dařilo dobrým lidem. Chystali jsme se strávit týden v Krakonošově revíru. Sešlo nás 30 Šnečků někdo měl kufr větší než on sám. Všichni jsme se těšili. A k velkému údivu našich maminek jsme už, už chtěli být na horách. Pozvání od samotného Krakonoše se přeci neodmítá, maminko, podotkl jeden chlapec. Děti ve věku 4-9 let, každý v ruce svírá cestovní pas do Krakonošova revíru, a se svými malými i velkými kamarády odjíždí vstříc novému dobrodružství. Náš autobus se vyšplhal do výšky 1000 m.n.m, přímo pod Sněžku, která tu byla jen 10 km daleko a zahalená v oparu mraků se mohutně tyčila nad celé pohoří. Hory nás přivítaly studeným severským počasím. Ale naše Šnečky nic nezastaví! S úsměvem na tvářích, jen ve 3 stupních nad nulou jsme měli rozcvičku. Hned druhý den ráno jsme si ozdobili vánoční stromeček a zazpívali koledy. Při přenášení pokladu jsme pouštěli lodičky z kůry v pláštěnkách a holinkách, opět to byla jedna z nezapomenutelných chvil, kdy člověk na přírodní živly nemá. Vysílali jsme zprávu od Krakonošovy Sojky, pomocí mávání křídel tedy morseovkou za mlhy. Seno jsme raději Krakonošovi sušili přímo v našem penzionu, pomocí hry na špehy. Ve chvíli, kdy bylo nejhůř, protože Trautenberg zajal naše praktikantky, zpívali jsme a prosili o lepší počasí. Písnička Sluníčko, sluníčko nám brzy přinesla užitek. Olympiádu jsme zahajovali při silném severním větru, ale končila slavnostním vyhlášením již v tričku a se soutěží o nejrychleji vylízané lízátko. Všichni jsme nakonec za krásného slunečného počasí získali odměnu nejen od hor v podobě výborných borůvek, tak i od samotného Krakonoše sladký poklad. Spokojeni a s táborovou hymnou na jazyku jsme se vrátili k rodičům. Za naše malé kamarády Anežka, Anička, Terka, Křížala, Majda, Radim a Veronika Opět se těšíme, že se budeme scházet na schůzkách každé úterý hodin. Nyní je nás okolo 45 dětí, uvítáme tedy výpomoc - třeba jen občasnou - vaření čajíků, doprovod dětí na toaletu, závěrečný úklid... Více informací na Veronika Koběrská strana 3 farní noviny říjen 2008 N a zdi u vchodu do malinké kapličky San Gregorio modrá se na fresce svatý František, s plavými vlasy a dětským pohledem. Je s námi i tehdy, když vzlétá s modlit- bou k nebi. Skutečná modlitba nemůže znamenat útěk. Víme, že jsme obsaženi ve františkánské modlitbě, že trváme v každém slově Prosťáčkově, že v jeho životě nenastala chvíle, kdy by užil modlitby jako nástroje útěku před lidmi trpícími, kteří potřebo- vali jeho péče a jeho opory. V tomto univerzalismu citů tkví moc františkánské modlitby. Objímá svým dosahem celé lidstvo bez rozdílu národností i ras, smiřuje člověka s člověkem a lidi s Bohem a jako matka se milosrdně sklání nad hříšníkem. Ve františkánské modlitbě hvězdy a měsíc, voda a oheň, život a smrt jsou zahrnuty do nezničitelné jednoty citů a rodinných pout. Františkánská modlitba vytváří bratrské společenství. Roman Brandstaetter, Umbrijské kroniky Z rukopisu Život sv. Františka, poč. 16. stol., Ratiboř

3 4. s t r a n a f a r n í n o v i n y ř í j e n f a r n í n o v i n y ř í j e n s t r a n a 5 Extravagantní paní Emílii Rychetskou jistě nemusíme stálým farníkům představovat. Je ji vidět, slyšet, je vždy všude, kde se něco děje. Zrovna dnes, v pátek, jsem ji potkala na ulici s městským strážníkem, který, doufám, nejen poslouchal její lamentace nad liknavým sběrem psích hovínek. Za každým z nás stojí prožitý život, o osudech paní Emílie si můžete přečtete právě teď. Odkud pocházíte? Narodila jsem se na Slovensku v chudé oravské rodině. Tatínek byl dělník. První řeč, kterou jsem vnímala, byla goralština (něco mezi polštinou a slovenštinou). Celá Orava má polské zvyky hluboce zakořeněné. Pocházím z tradičně věřící katolické rodiny. Samozřejmě během padesátých let, kdy jsem chodila na gymnázium a na ubniverzitu, se to neobešlo bez problémů. Častokrát mne zachránil právě dělnický původ. Tatínek byl svým způsobem rebel, nebál se říct své názory (psal Husákovi, vykřičel družstvo kvůli krádežím) a to jsem podědila i já. Po maturitě jsem začala studovat v Bratislavě na filozofické fakultě filologický obor slovenština - rumunština. V roce 1956 po maďarské revoluci se začali bouřit studenti v Bratislavě, tzv. pyžamová revoluce. V noci mě vzbudili, abych sepsala požadavky studentů naší fakulty. Chtěli jsme, aby studenti západních jazyků mohli přes prázdniny vycestovat do ciziny třeba na brigády a aby asistenti nemuseli zkoušet studenty na chodbách. K veřejnému proklamování požadavků studentů všech bratislavských fakult však nedošlo. Okamžitě zapracovala StB a marxisté studenty dialekticky zpracovávali, že celá akce je namířena proti dělnické třídě. Nespokojených studentů byly plné ulice. Vystoupila jsem ještě s prohlášením, že se stejně sejdeme, ale další shromáždění se už nekonalo. Mou perzekucí bylo pouze odebrání koleje, nikoli vyloučení ze školy, to mne opět zachránil můj proletářský původ. Paradoxně nás, studenty rumunštiny, za nedlouho pozvalo velvyslanectví Rumunska na měsíční výměnný pobyt. Podrobně jsme tam referovali o bratislavských událostech a dodatečně zjistili, že s námi vycestoval i pohledný zaměstnanec Státní bezpečnosti. Jak to dopadlo s pyžamovou revolucí? Nebylo z toho nic. Mnozí studenti byli vyloučeni, ze mě se stal jen bezdomovec a nasadili mi na krk StB. Ptali se mě: Co vám poví otec? Ten by tu byl s námi, odpověděla jsem. Kdy jste se ocitla v Čechách? V roce 1959 jsem se provdala za Čecha. Sice jsem byla v Praze na půlroční stáži na filozofické fakultě, ale na trvalo mě sem přivedla vlastně láska. S mužem jsme se seznámili na Oravě. S kamarády pluli na přehradě na voru a já, náhodou, byla se dvěma sestrami maminkou poslána na brusinky. Bylo horko, nikde pes ani vlk, tak jsme se šly koupat. Začalo pršet a my se schovaly do stanu zmíněných vorařů. A tak začala naše známost. Vlastně to byla láska na první pohled. Byla jsem půl roku po promoci a za dalšího půl roku jsem už jako vdaná žila v Jihozápadní V. u Geofyzikálního ústavu. Byli jsme oba věřící katolíci, ale rodina muže vlastně nepraktikovala. Byla jsem zklamaná. Hlavní obřad neděle nebyl kostel, ale oběd. Přitom kostel byl projektován v kanceláři architekta Režného, švagra mé tchyně. Když přišly děti - máme tři chlapce - manžel nám nebránil chodit do kostela, dva synové jsou biřmováni. V době, kdy manžel kandidoval, vštípil klukům myšlenku, že když budou chodit do kostela, nedostanou se na gymnázium. Kluci svlíkli saka, bílé košile a zasedli k televizi. Kostel k mé hrůze opustili. Jestliže nemáte společenství, které vás drží, semknutou rodinu, tak v bolševickém ateistickém moři neobstojíte. Přes mnohá pnutí jsme s manželem zůstali až do jeho smrti spolu. Vnoučata jsou všechna pokřtěná a člověk neví, jak nit bude pokračovat. Není všem dnům konec. R O Z H O V O R S E M Í L I Í R Y C H E T S K O U Jaká byla vaše zaměstnání? Zpočátku jsem v Praze učila na strojní a stavební průmyslovce. Při studiu nám slíbili, že budeme moci pracovat jako překladatelky. To se mi splnilo. Začala jsem tlumočit vždy pro nějakého delegáta a třeba i několik týdnů s ním jezdila. Později jsem pracovala ve Kbelích ve Zkušebním výzkumném ústavu leteckém jako dokumentátorka a překladatelka s tajným číslem 021. Přišly děti a já si prosadila, že s nimi zůstanu doma, což v těhdejší době nebylo běžné. Ženy odcházely do práce po pár měsících a já zůstala osm let v domácnosti. Po roce 1967, kdy se federalizovala republika, přišlo do Prahy mnoho Slováků a bylo potřeba otvírat i slovenské třídy na školách. Začala jsem pracovat jako inspektorka Krajského pedagogického ústavu. Matice slovenská mi později našla místo profesorky v elitní Ústřední škole ROH. Funkcionáři odboráři, kteří neměli maturitu, si ji zde dodělávali. Studovali vždy týden jednou za měsíc. Po maturitě pak mohli na této škole studovat dál. Pracovala jsem na katedře všeobecně vzdělávacích předmětů a učila jsem slovenštinu. Co způsobilo, že jste tam jako věřící až do důchodu vydržela? To je otázka. Věc Boží. Paradoxy. Po vzniku federace se opravdu hlídalo, zda je všechno rovnoprávné. Takže Slováci v Praze měli vlastně zvláštní postavení. A také za námi stál Husák Slovák. Tak nám toho dost prošlo. V devadesátých letech jste byla politicky činná. Hned po revoluci jsem vstoupila do KDU- -ČSL na podnět paní Zlámalové, Černé a dalších. Tím jsem se také dostala v komunálních volbách za Prahu 4 na kandidátku strany. Vloni jsem ale kvůli Čunkovi vystoupila, protože nesouhlasím s jeho řešením romské otázky. Jste zapojena v projektu Adopce na dálku. Ano. Mám čtyři děti - Boru z Konga, Karolise Rupnikase z Litvy (moc se mi líbí jeho jméno), Marii-Luisu z kostela sv. Tomáše v Africe a Michaila z Ukrajiny, který už ukončil své vzdělání. Jelikož Michail už nepotřebuje podporovat, vyhlídla jsem si nové dětičky. Kromě peněz posílám i oblečení. Jaké máte pouto k farnosti svaté Anežky? Vždy, když jsem po létě přijížděla z Oravy, chvátala jsem do kostela sv. Anežky a měla radost, že toho našeho anděla s bílými vlasy zase vidím stát u oltáře. Připravila Michaela Tučková

4 6. s t r a n a f a r n í n o v i n y ř í j e n f a r n í n o v i n y ř í j e n s t r a n a 7 D O B R O D U Š Vážení bratři a sestry! Obracíme se na Vás s informací a nabídkou, nebo lépe prosbou. Jde o to, že naše nejnovější služba potřebným projekt Dobroduš, v němž mají významnou roli dobrovolníci - by potřebovala rozšířit jejich okruh. Domníváme se, že u vás ve farnostech bychom mohli najít dobrovolné spolupracovníky. Pokud třeba někteří neznáte naše služby, dovolíme si Vám je stručně představit. SOS centrum funguje od roku 1992 v rámci Diakonie ČCE Střediska křesťanské pomoci v Praze. Pomoc zde vyhledávají lidé, kteří mají své problémy a trápení a neumí si s nimi poradit nebo potřebují podporu a povzbuzení. V SOS centru naleznou odbornou pomoc psychologů a sociálních pracovníků. Pracujeme s lidmi bez ohledu na jejich vyznání. Mnoho klientů SOS centra se potýká s duševním onemocněním problémem přitom často nebývá nemoc jako taková (klienti jsou odborně léčeni a užívají psychofarmaka), ale pocity sociální izolace, osamělost, ztráta sociálních kontaktů. V důsledku duševního onemocnění a často i odchodu do invalidního důchodu klienti ztrácejí pocit jistoty, často neumí sami navazovat kontakty s okolním světem a neumí si poradit s každodenními záležitostmi a událostmi např. mají strach z cestování MHD, nedovedou si sami vyřídit různé záležitosti na úřadech, bojí se komunikovat s ostatními lidmi, nevědí, jak překonat samotu. Z těchto důvodů se postupně zrodila myšlenka projektu DOBRODUŠ, který úspěšně běží třetím rokem a pomáhá právě lidem s duševním onemocněním. Projekt je určený pro dospělé klienty s duševním onemocněním, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením. Podmínkou účasti v projektu je doporučení od ošetřujícího psychiatra a klientova spolupráce s ním, zároveň klient nesmí být závislý na návykových látkách a mít ve své anamnéze sklony k agresivitě. Posláním projektu DOBRODUŠ je pomoc klientovi začlenit se opět do společnosti, rozvíjet klientovu schopnost navazování kontaktů a rovněž i pomoc s komunikačními dovednostmi. Dále pomoc s aktivním trávením volného času, případně nácvik různých zručností jako např. práce s mobilním telefonem, práce na PC, výuka cizího jazyku nebo i hudby. Cílem projektu je jakési přemostění mezi dvěma odlišnými světy klientovým a těch lidí, kteří duševní nemoc nemají, zlepšení kvality života člověka s duševním onemocněním, v rámci možností minimalizace jeho sociálního vyloučení, překonávání různých překážek vnějšího světa, zapojení do běžného života. Dílčím cílem je i snaha snížit počet hospitalizací (klient je prostřednictvím projektu motivován k pravidelnému užívání léků a ke spolupráci se svým psychiatrem, rovněž mohou být včas zachyceny změny v chování klienta, které by mohly signalizovat návrat duševní nemoci) a posílení schopnosti klienta zůstávat ve svém přirozeném prostředí. Projekt DOBRODUŠ sociální služba následné péče je bezplatná a dobrovolná a probíhá prostřednictvím pravidelných setkání s dobrovolníkem. Náš dobrovolník je dospělý člověk starší 20 ti let, který se zúčastnil vstupního pohovoru a byl odborně proškolen. Dobrovolník tráví s klientem volný čas (zpravidla jednou týdně po dobu 2-3 hod.) pokud možno v přirozeném prostředí klienta, případně dochází za klientem do léčebny. Dvojice spolu vymýšlí náplň volného času náplň aktivit je skutečně Pondělí Pěvecký sbor Úterý Schůzka oddílu Šnečci F A R N Í Ú Ř A D P. Řehoř Mareček Jihovýchodní IV. č. 25 tel úřední hodiny: po pá spíš posilovat klientovu schopnost postupně se začleňovat do společnosti a umět si vytvářet kontakty s vnějším světem dobrovolník ho v tomto směru doprovází. Koordinátor projektu je po celou dobu setkávání v kontaktu s dvojicí, dobrovolníci se účastní pravidelné supervize a vzdělávacích seminářů, pokud by se vyskytl nějaký problém či nejasnost, mohou se kdykoli klienti i dobrovolníci na koordinátora obrátit. Spolupráce se uzavírá na půl roku, přičemž se může za dohodnutých podmínek prodloužit. V současnosti máme 27 fungujících dvojic; pomoc dobrovolníků je neocenitelná jejich nadšení a ochota pomáhat druhým lidem pomáhá zlepšovat život lidem s duševním onemocněním (klientům), zároveň dobrovolníci získávají nové zkušenosti a trochu jiný pohled na svět. Odpusťte, že jsme se tak rozepsali o této naší službě, ale chtěli jsme Vám poskytnout dostatek informací. Naše prosba k Vám spočívá v tom, abyste naši nabídku a zároveň výzvu zveřejnili ve své farnosti, případně ji cíleně nabídli některým lidem, o nichž víte, že by chtěli jiným lidem pomáhat a mají na to čas i psychickou odolnost. Možná Vám při čtení dopisu spíše přicházeli na mysl někteří farníci, kteří by takovou službu využívali. Ani tomu se nebráníme, pokud se ovšem o ně už někdo z Vaší farnosti nestará. Připomínáme ovšem, že podmínkou zařazení klientů do projektu je, že jsou léčeni psychiatrem. Děkujeme Vám, že jste našemu dopisu věnovali svůj čas a navrhujeme Vám, abyste se obrátili v případě jakýchkoliv nejasností buď na mne, nebo na kolegyni Lucii Eliášovou, tel , nebo , mail cz., Středa Se srdečným pozdravem a přáním pokoje PhDr. Jarmila Čierná Křty: Samuel Shon, Maria Ďurkechová, Sofie Juhaszová, František Tatíček Svatby: Jaroslav Březina a Jana Zelingerová, Jan Bergler a Sylva Radová, Jan Zaplatílek a Markéta Bumbálková C O S E D Ě J E P O D K O S T E L E M Výuka náboženství 14.30,15.15,16.00 Pátek Úklid kostela 8.00 B O H O S L U Ž B Y pondělí: Petýrkova ulice hod. úterý pátek: hod. neděle: hod dětská mše

5 8. s t r a n a f a r n í n o v i n y ř í j e n v 19 hodin večer hudby a poezie. Účinkuje DUO SEMPLICE harfeník Lukáš Dobrodinský a flétnista Vít Homér. S T A N E S E v se uskuteční představení MARŠO VORIJLA. Výtěžek ve prospěch sdružení BERKAT. Hrají Jana a Hana Frankovy MISIJNÍ NEDĚLE a sbírka na misie Jako vloni i letos bychom chtěli podpořit Papežské misijní dílo a uspořádat na tuto Misijní neděli výstavu s misijní tematikou. Podílet se na ní budou děti z náboženství a skautského oddílu Šnečků. Po mších svatých si budete moci koupit stolní misijní kalendář 2009 s unikátními pohlednicemi z misijních zemí. K oslavám lze připojit modlitbu růžence, adoraci, návštěvu nemocných apod slavnost výročí posvěcení našeho kostela sv. Anežky, mše sv. v 18 hodin se scházejí františkánští terciáři (každý 1. pátek v měsíci) v 16:30 ve třídě pod kostelem sv. Anežky. Program: Františkánské aktuality u nás i ve světě, Slovo duchovního asistenta P. Řehoře Marečka OFM, Formace - otázky - odpovědi, Mše svatá, Nešpory. Všichni jsme srdečně zváni. Pravidelný úklid kostela jednou za čtrnáct dní v pátek v 8 hodin. Kdo by chtěl pomoci, bude srdečně vítán. N E Č E K E J M E, A Ž N Ě K D O U D Ě L Á R A D O S T N Á M, Z K U S M E J I U D Ě L AT J A K O P R V N Í Misijní poslání nadále zůstává absolutní prioritou a důležitým úkolem pro všechny pokřtěné. Pouze v Kristu může lidstvo nalézt vykoupení a naději. Je tedy naléhavou povinností každého hlásat Krista a jeho zachraňující poselství. Drazí bratři a sestry, kéž oslava světového dne misií povzbudí každého, aby přijal obnovené povědomí o naléhavé potřebě hlásat Evangelium. Kéž sbírka, prováděná ve všech farnostech na světový den misií, je znamením společenství a vzájemného zájmu mezi církvemi. A konečně, ať se mezi křesťany zvýší důraz na modlitbu, která je základním duchovním prostředkem pro šíření světla Kristova mezi všemi lidmi. (Z poselství Benedikta XVI. Ke světovému dni misií 2008) o misijní neděli budou po ranní i dětské mši svaté děti nabízet misijní kalendáře Papežského misijního díla dětí Papua-Nová Guinea a vybírat peníze na misie. Jménem Sv. Otce a chudých lidí vám ze srdce děkujeme! Klára Kudrnová Naše noviny si můžete přečíst i na internetové adrese Cena: 4 Kč. Číslo vyšlo Redakce: Michaela Tučková, Magdalena Martinovská

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas?

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

FARNÍ LIST SRPEN 2016

FARNÍ LIST SRPEN 2016 FARNÍ LIST SRPEN 2016 Milí farníci, srdečně Vás zdravím i touto cestou. Jsem rád, že již necelé dva měsíce mohu spolu s Vámi putovat na cestě k Bohu. Rád bych Vám poděkoval za to, jak se dáváte k dispozici

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

SÓLO RODIČE A KOMBINACE

SÓLO RODIČE A KOMBINACE SÓLO RODIČE A KOMBINACE PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA Radka Dudová, Ph.D. Gender a sociologie Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. PODÍL JEDNORODIČOVSKÝCH RODIN NA VŠECH RODINÁCH SE ZÁVISLÝMI DĚTMI Zdroj:

Více

Příběhy pamětníků 2015

Příběhy pamětníků 2015 Příběhy pamětníků 2015 Foto: Vypracovali: Vladimír H., Michael Jiří K., Adéla K., Edit K., Veronika O., žáci ZŠ Brána Nová Paka pod dozorem p. učitelky Lenky Čančíkové. Edit 1- ÚVOD a dětství: Znělka pořadu

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován Večery u kapucínů Cyklus benefičních akcí, které se konají první středu v měsíci (mimo letní prázdniny) od 19 hodin v prostorách kláštera bratří kapucínů v Praze na Hradčanech. Svým dobrovolným darem v

Více

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.3. 31.3. 1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4. 6.4. 4. postní První pátek v měsíci 5. postní Po kříž. cestě Henčlov 17:30 Od 15 hod. 20:00 14:30 16:30 17:00 Za +

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni. Tento materiál vznikl za finanční

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už není ten stejný život, neboť my už nejsme tak úplně stejní.

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

OBECNÍ ÚŘAD VŠEMINA Všemina 162, Info Slušovice (fax)

OBECNÍ ÚŘAD VŠEMINA Všemina 162, Info Slušovice (fax) OBECNÍ ÚŘAD VŠEMINA Všemina 162, 763 15 Info Slušovice 577 986 214 (fax) 577 986 151 601 377 424 www.obecvsemina.cz podatelna@obecvsemina.cz Úřední hodiny: PO a ST od 8:00-17:00 hodin Infokanál Všemina:

Více

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE PLZEŇ 10. 11.11.2011 DLOUHODOBÁ PÉČE V POJETÍ CHARITY ANEB PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FARNÍ CHARITA -20 LET NAŠÍ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH Ředitelka Miloslava

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

MISIJNÍ NEDĚLE. Děti z Francovy Lhoty a Valašské Senice se zapojily do pečení cukroví na Misijní neděli.

MISIJNÍ NEDĚLE. Děti z Francovy Lhoty a Valašské Senice se zapojily do pečení cukroví na Misijní neděli. MISIJNÍ NEDĚLE Děti z Francovy Lhoty a Valašské Senice se zapojily do pečení cukroví na Misijní neděli. Díky šikovným dětičkám, několika maminkám a čtyřem ochotným chlapcům se podařilo napéct velké množství

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Dobrý den, dotazník, který máte právě před sebou, má za cíl zmapovat motivy a faktory, které mohou ovlivňovat rozhodování jednotlivce, zda poskytne finanční dar

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 ČERVNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY 80 tisíc rodin pečuje nonstop o seniory. Co když potřebují vydechnout? PRAHA, 18. června 2015 V Česku žije kolem

Více

Články v Křesťanských obzorech aneb mé publikační začátky PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2011 Následující stránky přinášejí první dva mé články,

Články v Křesťanských obzorech aneb mé publikační začátky PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2011 Následující stránky přinášejí první dva mé články, Články v Křesťanských obzorech aneb mé publikační začátky PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2011 Následující stránky přinášejí první dva mé články, které jsem kdy publikoval. Napsal jsem je za totality

Více

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení Život s podporou Podpora samostatného bydlení Každý člověk má mít možnost žít život podle svých představ Bydlet tam kde chce a s tím, koho si vybral a je mu s ním dobře Co je služba Podpora samostatného

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI TROUBKY A BOCHOŘ, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 31.8. 1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 22. Votivní mše svatá k Duchu svatému 22. týdne Památka sv. Řehoře Velikého 22.

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

VZNIK A POSLÁNÍ SPOLKU MaPa NAŠE CÍLE

VZNIK A POSLÁNÍ SPOLKU MaPa NAŠE CÍLE VZNIK A POSLÁNÍ SPOLKU MaPa Spolek MaPa založili manželé Markéta a Pavel Vohnoutovi na jaře roku 2015 v Kosově Hoře u Sedlčan. Díky pečlivosti a cílevědomosti zakladatelů uběhlo od prvotního nápadu z rána

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Název aktivity. Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Název aktivity. Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace. Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526 III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Dotazník pro uživatele občanského sdružení FOKUS-Písek o.s., Pobočka STRAKONICE

Dotazník pro uživatele občanského sdružení FOKUS-Písek o.s., Pobočka STRAKONICE Vyhodnocení dotazníku Dotazník pro uživatele občanského sdružení FOKUS-Písek o.s., Pobočka STRAKONICE Projekt: Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/45.00079

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Děti a mládež

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Děti a mládež Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Děti a mládež Dobrý den, ahoj, obracíme se na Tebe s krátkým dotazníkem, jehož cílem je zjistit, jak jsi spokojen se sociálními službami v Táboře. Výsledky budou

Více

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 4. dopis Letní prázdniny jsou tady!!! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas!

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 4. dopis Letní prázdniny jsou tady!!! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas! U nás se poslední měsíc nesl v duchu končícího školního roku a blížících se Vánoc. Výletovali jsme, uklízeli, učili se na závěrečné zkoušky, psali závěrečné zkoušky, loučili

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Jiří Kuře Král (* 1934)

Jiří Kuře Král (* 1934) Jiří Kuře Král (* 1934) vypracovali: Josef Crkal, Hana Landová Žofie Nováková Radka Staňková Tomáš Taybner Základní škola Mladá Boleslav, Komenského náměstí 91 pedagogické vedení: PhDr. Adam Krupička,

Více

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ v týdnu od 22. 5. - 29. 5. 2016 21. týden 21. 5. Památka sv.kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků 7:30 MÁJOVÁ Za syna Jana Klvánka, živou a Klvánkovu a Orságovu, duše v očistci a nová kněžská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Registrováno u Ministerstva kultury ČR, datum evidence 1.1.2013, evidenční číslo 4-068/2013; IČO: 00445215; číslo transparentního účtu: 2400386976/2010 Fio banka, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Pobočka

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 21 září 2014 www.zssv.cz

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 21 září 2014 www.zssv.cz školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 21 září 2014 www.zssv.cz Foto: Filip Rathouský Na adaptační kurz, který probíhal v září, jsme vycestovali do Ždírce nad Doubravou. V dopoledním programu

Více

Informátor. sboru Vojkovice

Informátor. sboru Vojkovice Informátor sboru Vojkovice zima 2015 1 Slovo kazatele Kamil Majer Milá vojkovická rodinko. Stojíme na prahu nového roku. A toto období, bývá obdobím, kdy rekapitulujeme a hodnotíme rok přechozí a dáváme

Více

DŮM NA PŮL CESTY HAVLÍČKŮV BROD

DŮM NA PŮL CESTY HAVLÍČKŮV BROD DŮM NA PŮL CESTY HAVLÍČKŮV BROD www.pestalozzi.cz Jaké je poslání Domu na půl cesty? Posláním pobytové služby Dům na půl cesty (dále jen DPC) Havlíčkův Brod je poskytovat odborným způsobem podporu mladým

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Panna Maria, Prostřednice všech milostí

Panna Maria, Prostřednice všech milostí Květen 2006 Zpravodaj farností Říčany, Kostelec u Křížků, Mukařov, Velké Popovice, Popovičky a Jažlovice Panna Maria, Prostřednice všech milostí Maria je vznešená hvězda vyšlá z Jakuba, její paprsek osvětluje

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 8.10.2011 40/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 8. října 2011 Společná píseň

Více

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován Večery u kapucínů Cyklus benefičních akcí, které se konají první středu v měsíci (mimo letní prázdniny) od 19 hodin v prostorách kláštera bratří kapucínů v Praze na Hradčanech. Svým dobrovolným darem v

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Náš Domov 21/2016. Leden 2016

Náš Domov 21/2016. Leden 2016 Náš Domov 21/2016 Leden 2016 1 Leden narozeniny budou slavit Tarantová Věra 03.01.1924 92 let Jarolímková Anežka 12.01.1929 87 let Ekr Jiří 16.01.1931 85 let Nosek Miloslav 19.01.1933 83 let Vojtěchová

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA OBSAH: POSLÁNÍ SLUŽBY KOMU JE SLUŽBA URČENA CÍLE SLUŽBY ZÁSADY PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ROZSAH A KAPACITA POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY KDE A

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

... ne, pane doktore, byla bych velmi nerada, kdybyste si mé povídání špatně vysvětloval,

... ne, pane doktore, byla bych velmi nerada, kdybyste si mé povídání špatně vysvětloval, ... ne, pane doktore, byla bych velmi nerada, kdybyste si mé povídání špatně vysvětloval, my jsme byly s maminkou vlastně šťastné, měly jsme, a teď já ovšem také mám, ty všední denní problémy, kdo je nemá,

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

PRINCEZNY TO MAJÍ TĚŽKÉ JINDŘICH MALŠÍNSKÝ

PRINCEZNY TO MAJÍ TĚŽKÉ JINDŘICH MALŠÍNSKÝ PRINCEZNY TO MAJÍ TĚŽKÉ JINDŘICH MALŠÍNSKÝ JINDŘICH MALŠÍNSKÝ verše ALOIS KOLÁŘ PRINCEZNY TO MAJÍ TĚŽKÉ aneb POHÁDKY PRO ANIČKU 2015 Veškerá práva vyhrazena. Žádná část tohoto díla nesmí být přenášena

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Dotazník pro zájemce o službu: Sociální rehabilitace

Dotazník pro zájemce o službu: Sociální rehabilitace Dotazník pro zájemce o službu: Sociální rehabilitace ZÁJEMCE Jméno a příjmení:... Datum narození:... Adresa trvalého bydliště:...... Korespondenční adresa:...... Telefon:... E-mail:... Zdravotní pojišťovna:...

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

Motto : Společně a jeden pro druhého

Motto : Společně a jeden pro druhého Motto : Společně a jeden pro druhého Základní údaje rok založení 2005 Zakladatel Evropská sociální organizace s.r.o. (EJF Berlín diakonická organizace) Poskytované sociální služby sociálně aktivizační

Více

V roce 2017, v roce 100 výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě, nám všem vyprošuji, ať dokážeme tak,

V roce 2017, v roce 100 výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě, nám všem vyprošuji, ať dokážeme tak, 01/2017 LEDEN 2017 V roce 2017, v roce 100 výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě, nám všem vyprošuji, ať dokážeme tak, otec Bohuslav Výroční zpráva za rok 2016 farnost Zůstatek z roku 2015 Pokladna Banka

Více

PROGRAM MENS SANA o.p.s. červenec 2015

PROGRAM MENS SANA o.p.s. červenec 2015 PROGRAM MENS SANA o.p.s. červenec 2015 Důležité informace: Od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2015 MENS SANA, o.p.s. realizuje projekt z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s názvem Pracovat je normální

Více

Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace

Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace I. Označení smluvních stran MENS SANA o.s. zastoupená Mgr. Jaroslavou Saidlovou, předsedkyní Rady sdružení MENS SANA o.s. Ukrajinská 1533/13

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více