Ve františkánské modlitbě hvězdy a měsíc, voda a oheň, život a smrt jsou zahrnuty do nezničitelné jednoty citů a rodinných

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ve františkánské modlitbě hvězdy a měsíc, voda a oheň, život a smrt jsou zahrnuty do nezničitelné jednoty citů a rodinných"

Transkript

1 n o v i n y ř í j e n f a r n o s t i s v. A n e ž k y n a S p o ř i l o v ě, r o č n í k I X P O S V Ě C E N Í D O M U B O Ž Í H O Když Jákob prchal před svým bratrem, kterého připravil o otcovské požehnání, přespal pod širákem a měl vidění: viděl žebřík, který vystupoval k nebi a sám Hospodin sestupoval, aby ho ujistil svým požehnáním. Když Jákob procitl, řekl: Toto místo je svaté, je to brána do nebe. V tomto měsíci vzpomínáme posvěcení našeho domu Božího. Je to pro nás svaté místo a brána do nebe. Když přicházíme na svět, zde náš Pán na nás klade ruku a říká: Ty ke mně navždy patříš. Když dorůstáme, zde smíme usedat s naším Pánem k jeho velké Hostině. Když vstupujeme do lásky, zde náš Pán žehná našemu svazku. Když se naše dny nachylují a doléhá na nás břemeno života, zde nám náš Pán odpouští a posiluje nás. Zde za nás prosí společenství, když odcházíme k našemu Pánu. Je to vzácné a požehnané místo našeho života, je to domov naší duše. Milujeme tento dům Chleba, kde denně nacházíme potravu pro naši hladovou duši. Otec Řehoř

2 2. strana farní noviny říjen 2008 Š N E Č Č Í P U T O VÁ N Í K R A K O N O Š O V Ý M K R Á L O V S T V Í M Když jsme se na poslední schůzce v červnu loučili, věděli jsme, že nás v červenci čeká těžký úkol pomoci Krakonošovi ochránit hory, aby se tu dařilo dobrým lidem. Chystali jsme se strávit týden v Krakonošově revíru. Sešlo nás 30 Šnečků někdo měl kufr větší než on sám. Všichni jsme se těšili. A k velkému údivu našich maminek jsme už, už chtěli být na horách. Pozvání od samotného Krakonoše se přeci neodmítá, maminko, podotkl jeden chlapec. Děti ve věku 4-9 let, každý v ruce svírá cestovní pas do Krakonošova revíru, a se svými malými i velkými kamarády odjíždí vstříc novému dobrodružství. Náš autobus se vyšplhal do výšky 1000 m.n.m, přímo pod Sněžku, která tu byla jen 10 km daleko a zahalená v oparu mraků se mohutně tyčila nad celé pohoří. Hory nás přivítaly studeným severským počasím. Ale naše Šnečky nic nezastaví! S úsměvem na tvářích, jen ve 3 stupních nad nulou jsme měli rozcvičku. Hned druhý den ráno jsme si ozdobili vánoční stromeček a zazpívali koledy. Při přenášení pokladu jsme pouštěli lodičky z kůry v pláštěnkách a holinkách, opět to byla jedna z nezapomenutelných chvil, kdy člověk na přírodní živly nemá. Vysílali jsme zprávu od Krakonošovy Sojky, pomocí mávání křídel tedy morseovkou za mlhy. Seno jsme raději Krakonošovi sušili přímo v našem penzionu, pomocí hry na špehy. Ve chvíli, kdy bylo nejhůř, protože Trautenberg zajal naše praktikantky, zpívali jsme a prosili o lepší počasí. Písnička Sluníčko, sluníčko nám brzy přinesla užitek. Olympiádu jsme zahajovali při silném severním větru, ale končila slavnostním vyhlášením již v tričku a se soutěží o nejrychleji vylízané lízátko. Všichni jsme nakonec za krásného slunečného počasí získali odměnu nejen od hor v podobě výborných borůvek, tak i od samotného Krakonoše sladký poklad. Spokojeni a s táborovou hymnou na jazyku jsme se vrátili k rodičům. Za naše malé kamarády Anežka, Anička, Terka, Křížala, Majda, Radim a Veronika Opět se těšíme, že se budeme scházet na schůzkách každé úterý hodin. Nyní je nás okolo 45 dětí, uvítáme tedy výpomoc - třeba jen občasnou - vaření čajíků, doprovod dětí na toaletu, závěrečný úklid... Více informací na Veronika Koběrská strana 3 farní noviny říjen 2008 N a zdi u vchodu do malinké kapličky San Gregorio modrá se na fresce svatý František, s plavými vlasy a dětským pohledem. Je s námi i tehdy, když vzlétá s modlit- bou k nebi. Skutečná modlitba nemůže znamenat útěk. Víme, že jsme obsaženi ve františkánské modlitbě, že trváme v každém slově Prosťáčkově, že v jeho životě nenastala chvíle, kdy by užil modlitby jako nástroje útěku před lidmi trpícími, kteří potřebo- vali jeho péče a jeho opory. V tomto univerzalismu citů tkví moc františkánské modlitby. Objímá svým dosahem celé lidstvo bez rozdílu národností i ras, smiřuje člověka s člověkem a lidi s Bohem a jako matka se milosrdně sklání nad hříšníkem. Ve františkánské modlitbě hvězdy a měsíc, voda a oheň, život a smrt jsou zahrnuty do nezničitelné jednoty citů a rodinných pout. Františkánská modlitba vytváří bratrské společenství. Roman Brandstaetter, Umbrijské kroniky Z rukopisu Život sv. Františka, poč. 16. stol., Ratiboř

3 4. s t r a n a f a r n í n o v i n y ř í j e n f a r n í n o v i n y ř í j e n s t r a n a 5 Extravagantní paní Emílii Rychetskou jistě nemusíme stálým farníkům představovat. Je ji vidět, slyšet, je vždy všude, kde se něco děje. Zrovna dnes, v pátek, jsem ji potkala na ulici s městským strážníkem, který, doufám, nejen poslouchal její lamentace nad liknavým sběrem psích hovínek. Za každým z nás stojí prožitý život, o osudech paní Emílie si můžete přečtete právě teď. Odkud pocházíte? Narodila jsem se na Slovensku v chudé oravské rodině. Tatínek byl dělník. První řeč, kterou jsem vnímala, byla goralština (něco mezi polštinou a slovenštinou). Celá Orava má polské zvyky hluboce zakořeněné. Pocházím z tradičně věřící katolické rodiny. Samozřejmě během padesátých let, kdy jsem chodila na gymnázium a na ubniverzitu, se to neobešlo bez problémů. Častokrát mne zachránil právě dělnický původ. Tatínek byl svým způsobem rebel, nebál se říct své názory (psal Husákovi, vykřičel družstvo kvůli krádežím) a to jsem podědila i já. Po maturitě jsem začala studovat v Bratislavě na filozofické fakultě filologický obor slovenština - rumunština. V roce 1956 po maďarské revoluci se začali bouřit studenti v Bratislavě, tzv. pyžamová revoluce. V noci mě vzbudili, abych sepsala požadavky studentů naší fakulty. Chtěli jsme, aby studenti západních jazyků mohli přes prázdniny vycestovat do ciziny třeba na brigády a aby asistenti nemuseli zkoušet studenty na chodbách. K veřejnému proklamování požadavků studentů všech bratislavských fakult však nedošlo. Okamžitě zapracovala StB a marxisté studenty dialekticky zpracovávali, že celá akce je namířena proti dělnické třídě. Nespokojených studentů byly plné ulice. Vystoupila jsem ještě s prohlášením, že se stejně sejdeme, ale další shromáždění se už nekonalo. Mou perzekucí bylo pouze odebrání koleje, nikoli vyloučení ze školy, to mne opět zachránil můj proletářský původ. Paradoxně nás, studenty rumunštiny, za nedlouho pozvalo velvyslanectví Rumunska na měsíční výměnný pobyt. Podrobně jsme tam referovali o bratislavských událostech a dodatečně zjistili, že s námi vycestoval i pohledný zaměstnanec Státní bezpečnosti. Jak to dopadlo s pyžamovou revolucí? Nebylo z toho nic. Mnozí studenti byli vyloučeni, ze mě se stal jen bezdomovec a nasadili mi na krk StB. Ptali se mě: Co vám poví otec? Ten by tu byl s námi, odpověděla jsem. Kdy jste se ocitla v Čechách? V roce 1959 jsem se provdala za Čecha. Sice jsem byla v Praze na půlroční stáži na filozofické fakultě, ale na trvalo mě sem přivedla vlastně láska. S mužem jsme se seznámili na Oravě. S kamarády pluli na přehradě na voru a já, náhodou, byla se dvěma sestrami maminkou poslána na brusinky. Bylo horko, nikde pes ani vlk, tak jsme se šly koupat. Začalo pršet a my se schovaly do stanu zmíněných vorařů. A tak začala naše známost. Vlastně to byla láska na první pohled. Byla jsem půl roku po promoci a za dalšího půl roku jsem už jako vdaná žila v Jihozápadní V. u Geofyzikálního ústavu. Byli jsme oba věřící katolíci, ale rodina muže vlastně nepraktikovala. Byla jsem zklamaná. Hlavní obřad neděle nebyl kostel, ale oběd. Přitom kostel byl projektován v kanceláři architekta Režného, švagra mé tchyně. Když přišly děti - máme tři chlapce - manžel nám nebránil chodit do kostela, dva synové jsou biřmováni. V době, kdy manžel kandidoval, vštípil klukům myšlenku, že když budou chodit do kostela, nedostanou se na gymnázium. Kluci svlíkli saka, bílé košile a zasedli k televizi. Kostel k mé hrůze opustili. Jestliže nemáte společenství, které vás drží, semknutou rodinu, tak v bolševickém ateistickém moři neobstojíte. Přes mnohá pnutí jsme s manželem zůstali až do jeho smrti spolu. Vnoučata jsou všechna pokřtěná a člověk neví, jak nit bude pokračovat. Není všem dnům konec. R O Z H O V O R S E M Í L I Í R Y C H E T S K O U Jaká byla vaše zaměstnání? Zpočátku jsem v Praze učila na strojní a stavební průmyslovce. Při studiu nám slíbili, že budeme moci pracovat jako překladatelky. To se mi splnilo. Začala jsem tlumočit vždy pro nějakého delegáta a třeba i několik týdnů s ním jezdila. Později jsem pracovala ve Kbelích ve Zkušebním výzkumném ústavu leteckém jako dokumentátorka a překladatelka s tajným číslem 021. Přišly děti a já si prosadila, že s nimi zůstanu doma, což v těhdejší době nebylo běžné. Ženy odcházely do práce po pár měsících a já zůstala osm let v domácnosti. Po roce 1967, kdy se federalizovala republika, přišlo do Prahy mnoho Slováků a bylo potřeba otvírat i slovenské třídy na školách. Začala jsem pracovat jako inspektorka Krajského pedagogického ústavu. Matice slovenská mi později našla místo profesorky v elitní Ústřední škole ROH. Funkcionáři odboráři, kteří neměli maturitu, si ji zde dodělávali. Studovali vždy týden jednou za měsíc. Po maturitě pak mohli na této škole studovat dál. Pracovala jsem na katedře všeobecně vzdělávacích předmětů a učila jsem slovenštinu. Co způsobilo, že jste tam jako věřící až do důchodu vydržela? To je otázka. Věc Boží. Paradoxy. Po vzniku federace se opravdu hlídalo, zda je všechno rovnoprávné. Takže Slováci v Praze měli vlastně zvláštní postavení. A také za námi stál Husák Slovák. Tak nám toho dost prošlo. V devadesátých letech jste byla politicky činná. Hned po revoluci jsem vstoupila do KDU- -ČSL na podnět paní Zlámalové, Černé a dalších. Tím jsem se také dostala v komunálních volbách za Prahu 4 na kandidátku strany. Vloni jsem ale kvůli Čunkovi vystoupila, protože nesouhlasím s jeho řešením romské otázky. Jste zapojena v projektu Adopce na dálku. Ano. Mám čtyři děti - Boru z Konga, Karolise Rupnikase z Litvy (moc se mi líbí jeho jméno), Marii-Luisu z kostela sv. Tomáše v Africe a Michaila z Ukrajiny, který už ukončil své vzdělání. Jelikož Michail už nepotřebuje podporovat, vyhlídla jsem si nové dětičky. Kromě peněz posílám i oblečení. Jaké máte pouto k farnosti svaté Anežky? Vždy, když jsem po létě přijížděla z Oravy, chvátala jsem do kostela sv. Anežky a měla radost, že toho našeho anděla s bílými vlasy zase vidím stát u oltáře. Připravila Michaela Tučková

4 6. s t r a n a f a r n í n o v i n y ř í j e n f a r n í n o v i n y ř í j e n s t r a n a 7 D O B R O D U Š Vážení bratři a sestry! Obracíme se na Vás s informací a nabídkou, nebo lépe prosbou. Jde o to, že naše nejnovější služba potřebným projekt Dobroduš, v němž mají významnou roli dobrovolníci - by potřebovala rozšířit jejich okruh. Domníváme se, že u vás ve farnostech bychom mohli najít dobrovolné spolupracovníky. Pokud třeba někteří neznáte naše služby, dovolíme si Vám je stručně představit. SOS centrum funguje od roku 1992 v rámci Diakonie ČCE Střediska křesťanské pomoci v Praze. Pomoc zde vyhledávají lidé, kteří mají své problémy a trápení a neumí si s nimi poradit nebo potřebují podporu a povzbuzení. V SOS centru naleznou odbornou pomoc psychologů a sociálních pracovníků. Pracujeme s lidmi bez ohledu na jejich vyznání. Mnoho klientů SOS centra se potýká s duševním onemocněním problémem přitom často nebývá nemoc jako taková (klienti jsou odborně léčeni a užívají psychofarmaka), ale pocity sociální izolace, osamělost, ztráta sociálních kontaktů. V důsledku duševního onemocnění a často i odchodu do invalidního důchodu klienti ztrácejí pocit jistoty, často neumí sami navazovat kontakty s okolním světem a neumí si poradit s každodenními záležitostmi a událostmi např. mají strach z cestování MHD, nedovedou si sami vyřídit různé záležitosti na úřadech, bojí se komunikovat s ostatními lidmi, nevědí, jak překonat samotu. Z těchto důvodů se postupně zrodila myšlenka projektu DOBRODUŠ, který úspěšně běží třetím rokem a pomáhá právě lidem s duševním onemocněním. Projekt je určený pro dospělé klienty s duševním onemocněním, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením. Podmínkou účasti v projektu je doporučení od ošetřujícího psychiatra a klientova spolupráce s ním, zároveň klient nesmí být závislý na návykových látkách a mít ve své anamnéze sklony k agresivitě. Posláním projektu DOBRODUŠ je pomoc klientovi začlenit se opět do společnosti, rozvíjet klientovu schopnost navazování kontaktů a rovněž i pomoc s komunikačními dovednostmi. Dále pomoc s aktivním trávením volného času, případně nácvik různých zručností jako např. práce s mobilním telefonem, práce na PC, výuka cizího jazyku nebo i hudby. Cílem projektu je jakési přemostění mezi dvěma odlišnými světy klientovým a těch lidí, kteří duševní nemoc nemají, zlepšení kvality života člověka s duševním onemocněním, v rámci možností minimalizace jeho sociálního vyloučení, překonávání různých překážek vnějšího světa, zapojení do běžného života. Dílčím cílem je i snaha snížit počet hospitalizací (klient je prostřednictvím projektu motivován k pravidelnému užívání léků a ke spolupráci se svým psychiatrem, rovněž mohou být včas zachyceny změny v chování klienta, které by mohly signalizovat návrat duševní nemoci) a posílení schopnosti klienta zůstávat ve svém přirozeném prostředí. Projekt DOBRODUŠ sociální služba následné péče je bezplatná a dobrovolná a probíhá prostřednictvím pravidelných setkání s dobrovolníkem. Náš dobrovolník je dospělý člověk starší 20 ti let, který se zúčastnil vstupního pohovoru a byl odborně proškolen. Dobrovolník tráví s klientem volný čas (zpravidla jednou týdně po dobu 2-3 hod.) pokud možno v přirozeném prostředí klienta, případně dochází za klientem do léčebny. Dvojice spolu vymýšlí náplň volného času náplň aktivit je skutečně Pondělí Pěvecký sbor Úterý Schůzka oddílu Šnečci F A R N Í Ú Ř A D P. Řehoř Mareček Jihovýchodní IV. č. 25 tel úřední hodiny: po pá spíš posilovat klientovu schopnost postupně se začleňovat do společnosti a umět si vytvářet kontakty s vnějším světem dobrovolník ho v tomto směru doprovází. Koordinátor projektu je po celou dobu setkávání v kontaktu s dvojicí, dobrovolníci se účastní pravidelné supervize a vzdělávacích seminářů, pokud by se vyskytl nějaký problém či nejasnost, mohou se kdykoli klienti i dobrovolníci na koordinátora obrátit. Spolupráce se uzavírá na půl roku, přičemž se může za dohodnutých podmínek prodloužit. V současnosti máme 27 fungujících dvojic; pomoc dobrovolníků je neocenitelná jejich nadšení a ochota pomáhat druhým lidem pomáhá zlepšovat život lidem s duševním onemocněním (klientům), zároveň dobrovolníci získávají nové zkušenosti a trochu jiný pohled na svět. Odpusťte, že jsme se tak rozepsali o této naší službě, ale chtěli jsme Vám poskytnout dostatek informací. Naše prosba k Vám spočívá v tom, abyste naši nabídku a zároveň výzvu zveřejnili ve své farnosti, případně ji cíleně nabídli některým lidem, o nichž víte, že by chtěli jiným lidem pomáhat a mají na to čas i psychickou odolnost. Možná Vám při čtení dopisu spíše přicházeli na mysl někteří farníci, kteří by takovou službu využívali. Ani tomu se nebráníme, pokud se ovšem o ně už někdo z Vaší farnosti nestará. Připomínáme ovšem, že podmínkou zařazení klientů do projektu je, že jsou léčeni psychiatrem. Děkujeme Vám, že jste našemu dopisu věnovali svůj čas a navrhujeme Vám, abyste se obrátili v případě jakýchkoliv nejasností buď na mne, nebo na kolegyni Lucii Eliášovou, tel , nebo , mail cz., Středa Se srdečným pozdravem a přáním pokoje PhDr. Jarmila Čierná Křty: Samuel Shon, Maria Ďurkechová, Sofie Juhaszová, František Tatíček Svatby: Jaroslav Březina a Jana Zelingerová, Jan Bergler a Sylva Radová, Jan Zaplatílek a Markéta Bumbálková C O S E D Ě J E P O D K O S T E L E M Výuka náboženství 14.30,15.15,16.00 Pátek Úklid kostela 8.00 B O H O S L U Ž B Y pondělí: Petýrkova ulice hod. úterý pátek: hod. neděle: hod dětská mše

5 8. s t r a n a f a r n í n o v i n y ř í j e n v 19 hodin večer hudby a poezie. Účinkuje DUO SEMPLICE harfeník Lukáš Dobrodinský a flétnista Vít Homér. S T A N E S E v se uskuteční představení MARŠO VORIJLA. Výtěžek ve prospěch sdružení BERKAT. Hrají Jana a Hana Frankovy MISIJNÍ NEDĚLE a sbírka na misie Jako vloni i letos bychom chtěli podpořit Papežské misijní dílo a uspořádat na tuto Misijní neděli výstavu s misijní tematikou. Podílet se na ní budou děti z náboženství a skautského oddílu Šnečků. Po mších svatých si budete moci koupit stolní misijní kalendář 2009 s unikátními pohlednicemi z misijních zemí. K oslavám lze připojit modlitbu růžence, adoraci, návštěvu nemocných apod slavnost výročí posvěcení našeho kostela sv. Anežky, mše sv. v 18 hodin se scházejí františkánští terciáři (každý 1. pátek v měsíci) v 16:30 ve třídě pod kostelem sv. Anežky. Program: Františkánské aktuality u nás i ve světě, Slovo duchovního asistenta P. Řehoře Marečka OFM, Formace - otázky - odpovědi, Mše svatá, Nešpory. Všichni jsme srdečně zváni. Pravidelný úklid kostela jednou za čtrnáct dní v pátek v 8 hodin. Kdo by chtěl pomoci, bude srdečně vítán. N E Č E K E J M E, A Ž N Ě K D O U D Ě L Á R A D O S T N Á M, Z K U S M E J I U D Ě L AT J A K O P R V N Í Misijní poslání nadále zůstává absolutní prioritou a důležitým úkolem pro všechny pokřtěné. Pouze v Kristu může lidstvo nalézt vykoupení a naději. Je tedy naléhavou povinností každého hlásat Krista a jeho zachraňující poselství. Drazí bratři a sestry, kéž oslava světového dne misií povzbudí každého, aby přijal obnovené povědomí o naléhavé potřebě hlásat Evangelium. Kéž sbírka, prováděná ve všech farnostech na světový den misií, je znamením společenství a vzájemného zájmu mezi církvemi. A konečně, ať se mezi křesťany zvýší důraz na modlitbu, která je základním duchovním prostředkem pro šíření světla Kristova mezi všemi lidmi. (Z poselství Benedikta XVI. Ke světovému dni misií 2008) o misijní neděli budou po ranní i dětské mši svaté děti nabízet misijní kalendáře Papežského misijního díla dětí Papua-Nová Guinea a vybírat peníze na misie. Jménem Sv. Otce a chudých lidí vám ze srdce děkujeme! Klára Kudrnová Naše noviny si můžete přečíst i na internetové adrese Cena: 4 Kč. Číslo vyšlo Redakce: Michaela Tučková, Magdalena Martinovská

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje.

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje. 1/2013 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, vstupujeme do postní doby, ve které máme znovu intenzivněji usilovat o obrácení svého života ke Kristu, o návrat k Lásce (srov.

Více

farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově

farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově noviny únor 2015 farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově roč ník XVII Milí přátelé z naší farnosti! Blížíme se cestě pouští do země krásné, zaslíbené. Naše putování nám může pomoci, abychom sami sebe,

Více

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE Ročník XX 1/2009 JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ Právě dočítám známý Kafkův Proces. Je to kniha neradostná. Doposud úspěšnému a ambicióznímu úředníkovi Josefovi K. je oznámeno,

Více

VĚSTNÍK KRISTUS, NE JÁ. KRISTU, NE SOBĚ. KRISTA, NE SEBE ČÍSLO 6 ČERVENEC, SRPEN 2012 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE

VĚSTNÍK KRISTUS, NE JÁ. KRISTU, NE SOBĚ. KRISTA, NE SEBE ČÍSLO 6 ČERVENEC, SRPEN 2012 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE ČÍSLO 6 ČERVENEC, SRPEN 2012 VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE KRISTUS, NE JÁ. KRISTU, NE SOBĚ. KRISTA, NE SEBE Často se Bůh dotkne našeho srdce ve chvíli, kdy to nečekáme. Když totiž předpokládám

Více

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: Mgr. Martina Chlápková Odborný garant: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

VĚSTNÍK. CO DOSTANE DO VÍNKU NOVÝ ROK Ozvěny koled doznívají již jen v našich vzpomínkách, pozůstatky silvestrovských ČÍSLO 1 LEDEN 2013

VĚSTNÍK. CO DOSTANE DO VÍNKU NOVÝ ROK Ozvěny koled doznívají již jen v našich vzpomínkách, pozůstatky silvestrovských ČÍSLO 1 LEDEN 2013 ČÍSLO 1 LEDEN 2013 VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE CO DOSTANE DO VÍNKU NOVÝ ROK Ozvěny koled doznívají již jen v našich vzpomínkách, pozůstatky silvestrovských petard z lhoteckých ulic odvál

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Únor 2004 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ...mají se na něm zjevit Boží skutky! Milí farníci! Jedenáctého února slavíme památku Panny Marie Lurdské a současně Světový den modliteb za nemocné. Proč právě tento

Více

VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE

VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE http://lhotecka.farnost.cz/vestnik Číslo 3 4 Listopad 2011 ÚVODNÍ SLOVO aneb programové prohlášení Vážení farníci, před čtyřmi měsíci jsem nastoupil do

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

ČERSTVÉ ZPRÁVY NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY. jaro 2014. Zprávy z podporovaných zemí. Milí dárci a partneři nadace, Co v Čerstvých zprávách najdete:

ČERSTVÉ ZPRÁVY NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY. jaro 2014. Zprávy z podporovaných zemí. Milí dárci a partneři nadace, Co v Čerstvých zprávách najdete: ČERSTVÉ ZPRÁVY Nadace Mezinárodní potřeby Čerstvé zprávy NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY jaro 2014 International Needs (IN) spojuje partnery v rozvojových a rozvinutých zemích v nesení evangelia, učednictví

Více

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY 2/2014 duben Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, když řekneme, že Velikonoce jsou největší křesťanské svátky, asi se většina lidí kolem nás bude stále divit. Proč to nejsou Vánoce?

Více

Společenství. Dušičkové

Společenství. Dušičkové 5/11 Dušičkové "Církev je tajemstvím víry a může být žita jedině v lásce" Romano Guardini OBSAH: VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ..2 O DOBROVOLNÉ SLUŽBĚ V BULHARSKU 4 DOVOLENÁ MAMINEK V JABLUNKOVĚ...7

Více

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na 2/2007 ÚNOR Malý přítel z města N Dozněly všechny vánoční zpěvy i ozvěny. Jak rádi bychom si nastálo ponechali všechny dary těchto kouzelných svátků, když ne v náručí, alespoň v srdci. Např. promluvy Svatého

Více

IKD. Dvacet let církevního školství v diecézi Rozhovor s Jiřím Vojáčkem Na návštěvě: Farnost Ústí nad Orlicí Šance pro rodinu - nová pomoc pro rodiny

IKD. Dvacet let církevního školství v diecézi Rozhovor s Jiřím Vojáčkem Na návštěvě: Farnost Ústí nad Orlicí Šance pro rodinu - nová pomoc pro rodiny IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč 6 Dvacet let církevního školství v diecézi Rozhovor s Jiřím Vojáčkem Na návštěvě: Farnost Ústí nad Orlicí Šance pro rodinu - nová pomoc pro

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více

Zpravodaj. Leden 2015. farnosti sv. Václava na Smíchově Kde je Král?

Zpravodaj. Leden 2015. farnosti sv. Václava na Smíchově Kde je Král? 1 Leden 2015 Zpravodaj farnosti sv. Václava na Smíchově Kde je Král? Není tato otázka mudrců také hluboce naší otázkou: Kde je ten, který právem zasluhuje, aby byl nazýván Pánem světa a Pánem mého života,

Více

noviny farnosti sv. Anežky na Spořilově, ročník IX

noviny farnosti sv. Anežky na Spořilově, ročník IX noviny červen 2007 farnosti sv. Anežky na Spořilově, ročník IX Naše děti Některé z našich dětí v tomto měsíci poprvé přijmou Ježíše. Když je vidíme v celém bílém, básník by řekl: je na nich ještě rosa.

Více

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt 113 5. 4. 2011 Milí přátelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci, možná tyto řádky budete číst na závěr doby postní, možná je budete číst již v době velikonoční. To však není rozhodující. My pro vás

Více

IKD. Křesťan a ekologie. Rozhovor s Ivo Králíčkem. 20 Kč. Po diecézi Hradec Králové. Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011

IKD. Křesťan a ekologie. Rozhovor s Ivo Králíčkem. 20 Kč. Po diecézi Hradec Králové. Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011 IKD Křesťan a ekologie Rozhovor s Ivo Králíčkem Po diecézi Hradec Králové Jak se pracuje v konzervátorském centru 2 Karmelitánská knihkupectví Knihkupectví

Více

Farní zpravodaj. Začíná jubilejní rok 200. výročí narození Dona Boska

Farní zpravodaj. Začíná jubilejní rok 200. výročí narození Dona Boska Farní zpravodaj leden 2015 Začíná jubilejní rok 200. výročí narození Dona Boska Uvnitř tohoto vydání: Úvodník Den farností Teplice v roce 2015 2 Milé setkání 3 Blonďák v Teplicích 4 Jak to viděl Vlastimil

Více

BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1. Ročník X leden 2008 číslo

BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1. Ročník X leden 2008 číslo BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1 Ročník X leden 2008 číslo ú v o d n í k Využití času Hlavně to zdravíčko, slyšíme odevšad při novoročních přáních. Nedávno jsem v nějaké nepříliš cenné tiskovině četla odpovědi

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Červenec 2006 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Obsah:! Pravoslavní v Jánu. str. 8! Katechumeni v katedrále... str. 9! Ještě k biřmování..str. 11! Deset dětí z našich farností přistoupilo k prvnímu sv. přijímání......

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS!

KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS! ČÍSLO 4 KVĚTEN 2012 VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS! Poslední květnový den roku 1937, tedy přesně před pětasedmdesáti lety, byl posvěcen pozemek pro budoucí

Více

do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 3 Vyšlo: 16.9.2007 Ukřižovaný

do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 3 Vyšlo: 16.9.2007 Ukřižovaný OoKoÉoNoKoO do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 3 Vyšlo: 16.9.2007 Ukřižovaný Promítat si do obrazu ukřižovaného Ježíše své viny, svá selhání, křivdy, kterých

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012

Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012 Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012 BŮH SE STAL DÍTĚTEM Bůh se vtělil. Strach se změnil v pokoj, neshoda se proměnila v objetí. Daleké se stalo blízké. Bůh se stal dítětem. Rozumíte, k jaké proměně došlo?

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2014 Číslo 2 Ročník 20 Úvodník P. Bedřich Horák Liturgický kalendář Rosteme ve víře - Desatero Světec měsíce Rosteme ve víře Maličkosti dělají dokonalost, ale dokonalost

Více

Slovo otce Jaroslava. Pane, zůstaň s námi. Zelená vizitka. Co odpoví? mini anketa. Společnost sv. Vincence u Pauly v ČR. Bosé karmelitky 6,7

Slovo otce Jaroslava. Pane, zůstaň s námi. Zelená vizitka. Co odpoví? mini anketa. Společnost sv. Vincence u Pauly v ČR. Bosé karmelitky 6,7 Dačická farnost, 28. 11. 2004, V. ročník / 25. číslo, náklad 220 ks, vychází pro vnitřní potřebu farnosti 3 Společnost sv. Vincence u Pauly v ČR Slovo otce Jaroslava Pohled na Pannu Marii v blízkosti 150.

Více