květen ročník 2. číslo téma čísla Asie Čečensko Banánové děti Rozhovor: Ali Amiri ČASOPIS PRO MULTIKULTURNÍ MLÁDEŽ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "květen 2010 1. ročník 2. číslo téma čísla Asie Čečensko Banánové děti Rozhovor: Ali Amiri ČASOPIS PRO MULTIKULTURNÍ MLÁDEŽ"

Transkript

1 tn rčn 2 čsl Bnán dt Ččns Rzhr: Al Ar t čsl As ČASOPIS PRO MULTIKULTURNÍ MLÁDEŽ

2 Mlý čtnář s chd slunnjšh pčs cház druh dtrl čsl Vďr Stjn j psldn j tntrát nbt člán rzhr z dln tých lgů z čsých záldnch šl zjý sp zušnjšch rdtrů nb dbrnů Druh čsl nuj stdlu trý č dál c thuj pzrnst l nž ád jšt prn ál Vtšn ld s pd As dst zjn z j j Vtn Čn nb Jpns M js tt rzntntů szřj nl dsttčný str t hnd nl článcch Zjl nás dš j s ld z tcht z žj 1 Obsh Čs rpublc Z jdnh z nch s nld dzš d j s ůž stát tzný bnáný dtt Vdl th js l brl z z sttnch tr jsu bčs trchu ná spjtst s As pjn Přnáš t jdnčný rzhr s zpá Al Ar trý n c nž sých pcých úspšch hř Íránu z nž s d třct lt nrdl Stjn j řd sttnch cznců u nás á Al s rtáru nl šptných zušnst s žt ČR tr s s tbu pdl Nn zjý j člán Jn Hrdl Ččnsu dlš sjs z jž j čs d čsu nšch dch slňán spjtst s álčný nflt l tr th s bžný Erpn jn l ál Nš ldrubšt rdtř šl s nápd zřdt d tuálnh čsl dustrnu dpc n dálu trá s psldnch ltch stáá clsplčnsý fnn Dzš s j s t ůžš dt z ntr z rzjých z dptt j zušnst s tu dpc j zná sbnst bčjn ld Zár bch á š rád pdl z dps tr ná d rdc 1 2 EDITORIAL t: Bnán dt 3 4 INTERVIEW: Al Ar 5 6 SOS: Tp hnjsých ulc 7 8 TÉMA: Vtn Čch Ččns hr pl d ráj 9 10 TRENDY: Fcb BLEŠÁK PORADNA: Vpdá jn?! Vš dtz INTERVIEW: Ngun Th Onh REDAKCE: J žj R Chn TÉMA: Adpc n dálu TRENDY: Mód sjs tržnc REDAKCE: Md n Chn ETNO: R n cst Erpu 19 KOMIKS: Vtn Čch Vtn dšl jjchž střdnct jst s s ná pdll nápd j čsps zlpšt Vdl tšh stru nnh ód js s rzhdl n š án zřdt sutž zj cn Optstc ůž hlást ž šln r bud už brz z ná t s budš ct s lt dpčnut d šch čtrtlt zárčných r Hnd p ázdnnách s l hlás s dlš čsl N n s ůžš pdlt t Stč npst -l n Vzhůru d čtn! Třb t d tch ázdnn rchlj utč! Luáš Hud Rčn: I Čsl: 2/2010 Vdtl: ROMEA s Nd Prsu Prh 10 Adrs rdc: Rn ďr ROMEA s Žtná Prh 2 IČ: Tl: l: Intrnt dán: wwwrndrcz Šfrdtr: Luáš Hud Edtř: Rd Stlá Mrt Sčsá Jt Vtá Hln rdc: ZŠ Chn Dd Vň Mrt Kršá Sár Mrá Rchrd Krs Tbr Bl Rn Šáb Mchl Ppá Hln Grunzá Ann Sáá Splucujc rdc: Msr ZŠ (Tnld) ZŠ B Nc (Přr) ZŠ (Kldrub u Střbr) ZŠ TG Msr (Zstá u Brn) ZŠ V Sdch (Hlčů Brd) ZŠ Nárdn (Prchtc) ZŠ MC Sldws (Jách) ZŠ Studán (Prdubc) ZŠ Bulhrsá (Ostr) Mnžr jtu: Zdn Ršý Krdnátr jtu: Jrl Blážá Jz rtur: Ln Jndáá Ftgrf: Luáš Hud Grf: Lnrd sr (wwwlnrdcz) Ts dstrbuc čspsu: Adssn Ks: Lď Gžá Přld d tnštn: Ngun Th Thu Trng Cn čspsu: zdr Prdct: dusčn Rgstrán u MK ČR: MK ČR E Čsps cház rác jtu Vzájnu spluc nrsých rsých žáů dstrnn rssu xnfb šlách splčnst trý j splufnncán Erpsý scáln fnd státn rzpčt Čs rpubl Stáhn s Vďr d sh pčtč

3 Bnán dt Dážt s dstt ž růstát du různých ulturách? V snz uspt šl zpdnut z splužá s způsbujt ultuř jdn l d s rdč ust rsptt jz z ultur jn? Pj bnán dt s u nás d bcnh pd žl cb tfr sthujc sučsnu gnrc tnsých dt tr s nrdl nb žj dlč Čs rpublc Sc pdj j Ast jnž untř s t ůbc nct; jsu j bnán n chu žlut td tnšt untř bl td čšt Mžná át třd tnsh splužá nb splužču tř čštnu ládj j rdlý luč dst žná j čs jn dbst j ndl ůbc bst npznl ž jjch rdč jsu Vtnc Npdl ás nd ž d us lut cht s úpln jn nž šl ž nn ůbc jdnduch phbt s z d tl dlšný st b s zdčt? Ztc čsá ptž ur-rcá ultur zdhuj nddultu sbdu čl-jdnc sjsá ultur ná čl žd j sučást tš splčns jdnt (rdn státu) tr s jdnc us pdřdt N nán rdnných hdnt Vtnu á lý l nfucáns učn (Knfucus bl čnsý udrc jhž phld n rdnu splčnst lnl šln tc clh Dálnh ýchdu) tr pnuj úctu rdčů strš utrtá t zdlán Vtnšt rdč pustl d b zd tř nnstp cl zjstl t sý dt ltn zdlán cl rdn lpš buducnst V suldu s tnsu trdc t p ptcch žduj b sůj čs nl hln učn šl l ýbrn zná jl j n gnázu p Slduj náš ntrtn wb wwwrndrcz n n su šlu V Vtnu čst clá rdn štř pnz n t b njndnjš pt hl studt n záld th zsl dbř plcnu ác fnnčn pdl zbt rdn Bnán dt s š d šl čsý rádů dl c zttžňuj s čsu ntltu nn n lh plnt dst rdčů B c c sý rdčů s zdluj jz dž clý dn lu čs rdč dj jn pzd čr d s rcj z ác Bnán dt t nzápl jn s chd z čštnu tnštnu z střd čsý střd sých rjnů Sučsn ttž hldj dpď n tázu d lstn jsu? Vpdj j Vtnc l ýšl j Čš D s ct td nál čsých ptrtů j l nbr dáá nj ž jjch d j Vtnu N záldn šl t bnán dt bl ptlčuj sůj tnsý půd dtj s učt lut tns nchtj s d sttnch splužáů lšt T pzdjš u cházj n t ž znlst cr ultur jzů j náš ýhd Zálž š n nh ftrch (n rdn šl rádch j) d zd tu pznán bnán dt dspj j s n nlž Šár Mrtná Občns sdružn Hnj Žt Čchách j c hzý Jsu tu l pn pát různ jn c tr třb Vtnu ná Al á t druhu stránu Mj n dáá bchd d á spustu zbž Jnž ntř ld jsu n nás njn ntř dnc hrub Já šl s učn ná c bl l bl á s splužá nb rstn Nd n chdb slš nráž pdbn c Jn ld s ná j suct chj s ná l slušn Vtnšt ld njsu t j s nh ld ůž slt Vtnc cuj l trd já s j l bduj Ntř c td jsu prn dluh dláj s hdn pnz pslj d Vtnu sp n chrtu pstžný ld ncný l n pdn d trd cujc ld ztrácj sůj jt dů pnz ntř dnc ztrt s blz Čch jsu u rdnu z Kdb s nd zptl bch s brl z Vtn Čch t n j dpdt Ob z c znnj Ln Ph H Yn ZŠ Máns Střbr Můj žt Čchách Jnuju s Ln js tns slušnst Bdl Střbř chd tu t d šl Máns ulc Žju tu d nrzn s sj nu sstru ds jšt s ttn jnž tn zřl dž bl 9 lt t 2

4 Prč jst s rzhdl studt zhrnč? A č jst s brl á Čsu rpublu? U nás j z ž dž chc chlp nc dázt us djt d rdčů Můj tc thl dšl ůj brtr t tž dž bl dnáct třnáct lt zčl js plánt Vdl js ž ž dnč gnázu n djdu Čs bl náhd Hldl js z rpsý unrzt d bch hl studt Krl unrzt šl l zjá t j j strá C ás dl tu ž jst s rzhdl Čchách zůstt p dnčn stud bl důd rzjždjc s pcá rr nb jst t užl jž dř? Určt t hdn phl tž dž js dnčl studu dcn chtl js s udlt nju spclzc Bl n n jstl s rzhdnu zůstt udlá s spclzc td nb nd Erp A jlž js bl už tršu znáý hl js s brt tr st chc j t chc Tž t bl jdnduch zůstl js V jst s nrdl Íránu l p jst s rdnu žl Kujtu J tu dšl? V tr z tcht z jst chdl d šl? Chdl js d šl Kujtu l dž z Írán Kujt nstl ál dsthl js s zpát d Íránu T js strál čtř r p js s zs rátl d Kujtu pt d Dubj Bl t pln Kdž js snčl gnázu djl js d Čch J n ás půsb Čš č slt ž jsu jn nž Íránc? Ld jsu Íránu ášnjš trchu c hrrn T znná ž s rchlj nštu nh c s sj Mluj cznc T j tt z znáá Jsu třb c tr nudt nd jnd nž Íránu Stjt frnt n lst pud jst cznc šchn ás pust ddu nu t nd Nd s t st ná bl cž j Čs rpublc np Všchn s n ás dj c tu dlát Nřá ž s thl chá ldá gnrc l u strš gnrc t t j ád Aspň já js t t ctl dž js jl bčs trj Strš ld s n dl t j bch tu zbrl st V Íránu j t ý p Must h nštt bst t pchpl Írán j uslsá z Ddržujt sá njá nábžnsá dl? Js čl trý ř ž xstuj njá zláštn sl Pr nh t ůž být Bůh nh třb Jžš nh zs nc jnh Nptř td z ld tř s sl ž š s dj náhdn Al bch ddržl nj zán dl nj nábžnst t n J t j z šh phldu žn Íránu? Žn šud n st bjuj z sá á tž nulst s už tř tšnu půsbl rád nstl zán n žn zpnl Al dns s z žnsá á bjuj Íránu Žn t j sbdu dlj c chtj Al dž chtj jt d třb d bznu j jdn dn d chd jn d V jný dn chd jn už jný chd splčn D Íránu studuj n unrzt čstj nž luc Prcuj t d chtj surtu nb šptál st dl Prá j l ndál z n bjuj cž j sán Thl b t l být V uslsých zch fungl djž nhžnst J Íránu čst dns? J s n t dát? V Íránu dá s řct nhžnst už nxstuj tž dž s čl pdá n zán trý h uuj j l sný Pud chc ttž už druhu žnu us t nžl dt us s t suhlst us pdpst ž s t suhls Muž tu nc us t důd n ž sj žnu sc luj l n nůž t dt nb ž s zbláznl (sch) Al pzr á pnnst dát b nžlá stjn Tž dž jdn up ut druh h us upt t Jn b hl snčt u sudu N druhu strnu tu l nnjdt už trý b l šst ln tr p thtn stnu s z nch sbdn n T j ážná c Žn p trp dž jsu n t s Můžt s zptt d tr j dt zůstl sbdn Pchpt j j t n tž V Íránu t bl njsu t čst Stl jst s d t nž jst s stl znáý s nju ngtn rc ld ůl šu půdu? Čs d čsu n Občs s n nd nzchl hz l j t hdn ndduáln Jdnu Plzn t už bl pár sců p SuStr js s s rád šl n nd zčl n ulc řt j jn tž js n nj zál Kdž n l šl zčl ndát Řl js td jh rádů ť h ddu dů ž už á dns dst On zslchl ž js řl dů zřčl: Dů? Já js td d! D td njs t! A zčl znu ndát Nnc js s tršu pl (sch) T jsu stuc trý dcház zch tr bl njý čs uzřn Mus pchpt ž t ptřbuj čs nnc t bud č Vš gnrc chd d šl s ld s jnu bru plt zjá s jn ultur Dř t thl nbl t us pchpt J jsn ž z dst ptnáct lt t bud jn ntrw 3 AlAr Dl s n j bch zbrl st

5 Zpl jst řjn už d SuStr Čchách nb d Íránu? Zpá clý žt Zp luj Vlstn zpá d t db c js s zčl udt sá sb O ndch js s s brtr hrál n zpá d ru js zl cl c pdl j rfn n pstl js zpl drn psnč A nš n hrál šlnu fnnu tncl t V t db t td zčl Pzdj js hrál fsnáln bstbl ád js usl chdt pš z šl d lubu zpát T js s p cst tšnu zpl Zjstl js ž zp dlá ntřn dbř dž n t n nd nc nházl n z t nndál pznl js ž á s dbrý hls Kdž js tu p zčl studt zpl js jdnu z týdn rsturc N pt šl SuStr t js s hlásl Mslt s ž á š úspchu sutž phl xtcý zhld? V nč určt n l nč n T ž js jný způsbl ž hnd j js s uázl tlz ld rgstrl Ptuju s ž hnd druhý dn ld n ulc zdrl T s Čchů ntýá tž tšnu pdj stjn tž t js l plus Prbl l bl jzá brr J áš pcý úspch Čchách ná š rdn? Jst d Íránu ppulárn pdbn j Čsu? Kdž js jl dů uázl js tát j cdč pdl s n nj řl: J dbrý A dl h zpát Můj tát ttž ždc chtl bch s stl lř Hrál js pt lt ddl čnhru n s nd nšl pdt Vždc řl ž chlp us být lř Nd tt hldu njl pdu Mj sstr bl l szřj ndšn rzdál šud j cdč uzl d Al tát c n A n tu ždc p: Já dl ž nc dážš V Íránu js l nd řjn nzpl tž js t žl jn pt lt Mslt s ž j ýhdu t ž jst znáý dž jdnát s pcnt? Zzčátu js s sll ž n l dns d ž t á sj ýhd N dřch ncnc á npsná jn tž dž ld cházj d rdnc j pct ž th čl trý j bud štřt znj Pcnt s n usj pdá s splu rásn rdnc zpj t J t st t átlštjš V tt hldu t td stršn phl Kdbst nd stál d rzhdnut ž s budt ust brt z c lř zp ču bst dl dnst? Abst zpl nust být fsnáln zpá Já ůžu být zpá tuhl chl dž budu chtt zzpá s J úpln jdn jstl z t dstnu pnz nb nd psluchá jn t Být lř j n clý žt j t nádhrn plán Přdstt s ž ntr ác tr jsu su jsu čs zn Nld dlng T j t rásná ác l jn n čs U dcn j t np č jst strš t j t hzč Plánujt s d Íránu jdnu rátt? Vrůstl js hlub lásc sý rdčů np Nd s n nchl šptn n t nzpnu Ať s stl c s stl žd js splčn čřl I dž js usl nd čt třb d půl jdnáct n tátu js pčl Thl js chn Č js strš č strš jsu j rdč t c s stýsá Nchc b zůstl stář s jdnu nd zll ž tát dstl nfrt Ntrl bch s dstht zpt d Íránu s l nchtl Spš bch chtl být t nj npůl Čchách npůl t Nl Brzbhtá Šár Tcrá Bár Šdá Šár Strá ZŠ Kldrub Rzhr cl znn njdt n wwwrndrcz Al Ar j jdnu z dnch tář čs ppulárn scn Nrdl s d třct lt ráns Thránu Vstudl plzňsu Lřsu fultu Unrzt Krl cž dznnl jh dnšn zstnán Fultn ncnc n Bulc d s spclzuj n žn ncnn V rc 2005 s stl fnlstu sutž Čs hldá SuStr V sučsnst stupuj s supnu Arnt rlzuj lstn sólá stupn ntrw 4

6 Blzý zdálný Vtn n str pdntl Čs rpublc strn d úspšn tns jdn N z ltdl ý jt áln upu zd ý st ž blz s nás Vtn j s psďt dstt V č s Vtn lš? Phdln n dn pc u lý n ustá z n t t ný r nd n druh st cž s žt j lh sá žt tpl pln pň ulc tstu ru t stn tsf njdnu Vás n třc lnný utbus zčnát nsá p št z lt šud j t h Jd Prc n z b služ bz nc tc urc nh dlš rst čst hl lčn t pu njd n už zbr chtn pc ť nustálý ruch tr chdn žt n phd Vtnc žd nrá sb Kl h jn sl nc tnh býá ls Nz tný bčs j tž slšt t A hl žádný br l jn hůl ž s p dluh cst nčn nj pd š n Rzhdtrhu ch rj t s splčnu řč č nl Tšt s á z t dn ás l pát rán bud hls bdntn cč t ch pd nž bjt n s t pddá Přš p Ld l ás hrj n ulc n B s t njs dn rzh ž t bjt rás Hnj nt s jt s zbht zjstt ph (nudlá pl) rz tpc dát s nž ýá nzb už P Přjn rnn nldn SJ Vtn j lá stn nzsá rgnzc zbýjc s dš jt scáln blst j j zán ládžnch cntr jt dts ncnc šl nd pd Orgnzc st s tt n pc dbrlnů ť už stnch č znárdnch Tp hnjsých ulc Jdn z tpcýc hh (Ft: P tr V njsých d ů tlá ) ft Ptr Vtlá V rc 2008 js bl brán n třsčn stáž rác gru rzj spluác GLEN Črnc ž řjn thž ru js td strál hln st Vtnu Hnj D Hnj js rzl s ncu tnd lgn Ktrn nš s bl pc l stn nzs rgnzc SJ Vtn s fundrsng (hldán fnnc chd rgnzc) jtý ngnt (řzn jjch tt) Pulčn dřnct (Ft: Ptr Vtlá) J nš ác pd l? Hnd n zčátu s rz plnul bubln zná fundrsng jtý ngnt S Ktrn ná trl t ř sc nž js rgnzc c pznl nštl tšnu j tů t nj s usdl T jný sl znná ž už js s tlrát nztrácl žddnnch cstác h hnjsý utbus zstá sc xstuj l nl už ná z zstá A t dpdbnst ž stupt d ptřbujt bz d j st pdá j prn nzá Já s lc rchl zčl rntt st nch tšnu dltsnch prch Má úpln n tn sá t pužná nlrát dnn bl : Bz s s! N žd s zdřl Přc jn nh V tnc trch s n n s P sc dptc ná nzbýl nž suš nsttt ž ná už zbýj jn d sc t js s rhl d c Tu stžjn bl pc s u l sl Střdu pdz u njc s půlc zář (sát j phblý ) Dř s jdnl sl u slzn Dns j tt sl určn dš dt J t t ý tnsý dtsý dn Ulc jsu pln ld bdujcch njultjš njjsnjš sc rc Kžd dt á sůj lpn K dn jsu tz l tnc j s spcáln láč plnn n pstu z ltsý ch sn Snd ždý pušt brs lpn trých s p nd Hnj znáš nl tsc Krásná p dná SJ Vtn l tut slu Mládžnc cntru dt z sých Mládžnc cntru j hln jt rgnzc jdný trý funguj už d stnh jtů Pr nás dbrln- zlžn rgnzc rc 2005 V Vtnu s nůžt jn t stht z st n st l ptřbujt n t pln d st bl rásn rchln nch úřdů Dstt pln dstht s z snc d st j tř nžn Tt znl Hn dt j pd st Lng Bn ln blžn ptdct plucch dů Jjch btl s rzhdl šťstn dt stht s z dnu lpšh žt st Vtšn z nch á pt Tt dt l zhld pbht l tu ž nbdl st sh fcálnh bdlšt nhu chdt d šl Hnj s lpn N tut stuc zrgl SJ Vtn zlžn ládžnch cntr hu tt dt ždý chutnát láč t ž- dn jt zst lspň záldn zdlán Mstn dbrlnc učuj ttu tnštnu znárdn dbrlnc nglčtnu Mtc účstnt s učán j bd zdr nst stupt Výu j stžjn ttu rgnzc l n jdnu Rdn žj l chudých prch t rác dstsj Vtn jn rgnzuj sbr blčn ádá různ fstl páhá s u plun tr s n dbrlnc cch dů dáá rdná s dt ždý sc rýž zdr l Bánh g l Prdln js s už rán d pzdnh čr h n čs d n ř t du lá č u n jt u blb Zpčátu jn n n n jn j t d s tn P js pchpl ž n s jdnl různ tč už Ať st d sl n blb č á n zl bl chut č zrzlnu ppulárn už Ať n b d p tr rýž črná fzl s nbl šptn Vzhld l j zn t chu tt ln d luju js s j tu ž zrzlnu dál Vtnsý n Krád Ch pzl sb dů hnd p chdu s rdst znál ž dzl trdčn láč z sh rgnu N Dnh D ru pdl nc c tr bru pnl zlný ádr Zčl js s ptt hl stršl dst t c t bud Zčl js ýšlt nd úný cst Já bl t nst zbbl l z nulých zušnst js dl ž bnán lstu ůž být zbln tc cl Nzbl n nc jnh nž lst zčt plu trt p chl n ul črný láč! V duchu js s řl: A j t td! Tď budu ust snst nc zláštnh úpln črnh Kd c j untř! Ch nbl schpn ppst z čh j láč rbn já s td dhdll usl H nbl t ůbc šptn Vlstn t bl nnc c dbr Črná rst bl jn tná untř s srýl hustá sldá sá ss A č t črná? Jn st ptrnářs br Al uznjt V Čsu n črný láč jn t nnrzt Prt t b Nn á hu bánh g jn řl dučt! Kdž Ch ndán druh nášt Hnj dl pt tpcu sldst z sh rgnu trá bl zblná nůhldn blu už js s ůbc nbál s ús jn pdl 6 S O S S O S Hnjsý rb trh (Ft: Ptr Vtlá) jdl Cznc tns l tns bchůd- 5 Výu ládžnc cntru SJ Vtn Ptr Vtlá

7 Blzý zdálný Vtn n str pdntl Čs rpublc strn d úspšn tns jdn N z ltdl ý jt áln upu zd ý st ž blz s nás Vtn j s psďt dstt V č s Vtn lš? Phdln n dn pc u lý n ustá z n t t ný r nd n druh st cž s žt j lh sá žt tpl pln pň ulc tstu ru t stn tsf njdnu Vás n třc lnný utbus zčnát nsá p št z lt šud j t h Jd Prc n z b služ bz nc tc urc nh dlš rst čst hl lčn t pu njd n už zbr chtn pc ť nustálý ruch tr chdn žt n phd Vtnc žd nrá sb Kl h jn sl nc tnh býá ls Nz tný bčs j tž slšt t A hl žádný br l jn hůl ž s p dluh cst nčn nj pd š n Rzhdtrhu ch rj t s splčnu řč č nl Tšt s á z t dn ás l pát rán bud hls bdntn cč t ch pd nž bjt n s t pddá Přš p Ld l ás hrj n ulc n B s t njs dn rzh ž t bjt rás Hnj nt s jt s zbht zjstt ph (nudlá pl) rz tpc dát s nž ýá nzb už P Přjn rnn nldn SJ Vtn j lá stn nzsá rgnzc zbýjc s dš jt scáln blst j j zán ládžnch cntr jt dts ncnc šl nd pd Orgnzc st s tt n pc dbrlnů ť už stnch č znárdnch Tp hnjsých ulc Jdn z tpcýc hh (Ft: P tr V njsých d ů tlá ) ft Ptr Vtlá V rc 2008 js bl brán n třsčn stáž rác gru rzj spluác GLEN Črnc ž řjn thž ru js td strál hln st Vtnu Hnj D Hnj js rzl s ncu tnd lgn Ktrn nš s bl pc l stn nzs rgnzc SJ Vtn s fundrsng (hldán fnnc chd rgnzc) jtý ngnt (řzn jjch tt) Pulčn dřnct (Ft: Ptr Vtlá) J nš ác pd l? Hnd n zčátu s rz plnul bubln zná fundrsng jtý ngnt S Ktrn ná trl t ř sc nž js rgnzc c pznl nštl tšnu j tů t nj s usdl T jný sl znná ž už js s tlrát nztrácl žddnnch cstác h hnjsý utbus zstá sc xstuj l nl už ná z zstá A t dpdbnst ž stupt d ptřbujt bz d j st pdá j prn nzá Já s lc rchl zčl rntt st nch tšnu dltsnch prch Má úpln n tn sá t pužná nlrát dnn bl : Bz s s! N žd s zdřl Přc jn nh V tnc trch s n n s P sc dptc ná nzbýl nž suš nsttt ž ná už zbýj jn d sc t js s rhl d c Tu stžjn bl pc s u l sl Střdu pdz u njc s půlc zář (sát j phblý ) Dř s jdnl sl u slzn Dns j tt sl určn dš dt J t t ý tnsý dtsý dn Ulc jsu pln ld bdujcch njultjš njjsnjš sc rc Kžd dt á sůj lpn K dn jsu tz l tnc j s spcáln láč plnn n pstu z ltsý ch sn Snd ždý pušt brs lpn trých s p nd Hnj znáš nl tsc Krásná p dná SJ Vtn l tut slu Mládžnc cntru dt z sých Mládžnc cntru j hln jt rgnzc jdný trý funguj už d stnh jtů Pr nás dbrln- zlžn rgnzc rc 2005 V Vtnu s nůžt jn t stht z st n st l ptřbujt n t pln d st bl rásn rchln nch úřdů Dstt pln dstht s z snc d st j tř nžn Tt znl Hn dt j pd st Lng Bn ln blžn ptdct plucch dů Jjch btl s rzhdl šťstn dt stht s z dnu lpšh žt st Vtšn z nch á pt Tt dt l zhld pbht l tu ž nbdl st sh fcálnh bdlšt nhu chdt d šl Hnj s lpn N tut stuc zrgl SJ Vtn zlžn ládžnch cntr hu tt dt ždý chutnát láč t ž- dn jt zst lspň záldn zdlán Mstn dbrlnc učuj ttu tnštnu znárdn dbrlnc nglčtnu Mtc účstnt s učán j bd zdr nst stupt Výu j stžjn ttu rgnzc l n jdnu Rdn žj l chudých prch t rác dstsj Vtn jn rgnzuj sbr blčn ádá různ fstl páhá s u plun tr s n dbrlnc cch dů dáá rdná s dt ždý sc rýž zdr l Bánh g l Prdln js s už rán d pzdnh čr h n čs d n ř t du lá č u n jt u blb Zpčátu jn n n n jn j t d s tn P js pchpl ž n s jdnl různ tč už Ať st d sl n blb č á n zl bl chut č zrzlnu ppulárn už Ať n b d p tr rýž črná fzl s nbl šptn Vzhld l j zn t chu tt ln d luju js s j tu ž zrzlnu dál Vtnsý n Krád Ch pzl sb dů hnd p chdu s rdst znál ž dzl trdčn láč z sh rgnu N Dnh D ru pdl nc c tr bru pnl zlný ádr Zčl js s ptt hl stršl dst t c t bud Zčl js ýšlt nd úný cst Já bl t nst zbbl l z nulých zušnst js dl ž bnán lstu ůž být zbln tc cl Nzbl n nc jnh nž lst zčt plu trt p chl n ul črný láč! V duchu js s řl: A j t td! Tď budu ust snst nc zláštnh úpln črnh Kd c j untř! Ch nbl schpn ppst z čh j láč rbn já s td dhdll usl H nbl t ůbc šptn Vlstn t bl nnc c dbr Črná rst bl jn tná untř s srýl hustá sldá sá ss A č t črná? Jn st ptrnářs br Al uznjt V Čsu n črný láč jn t nnrzt Prt t b Nn á hu bánh g jn řl dučt! Kdž Ch ndán druh nášt Hnj dl pt tpcu sldst z sh rgnu trá bl zblná nůhldn blu už js s ůbc nbál s ús jn pdl 6 S O S S O S Hnjsý rb trh (Ft: Ptr Vtlá) jdl Cznc tns l tns bchůd- 5 Výu ládžnc cntru SJ Vtn Ptr Vtlá

8 n- u á házt l c r d Hr ru Prružn B pst n d J u Pt žl s á ld ns č l áh Vl sn jšt tš dluh ř z ná 2000 n p su Č s n j t c n č t r jns lu Č uj ř r t á št čs žný dln n rán c n nf n stu s l pd suč jh l d ft rch Jn Hr čpnls d ráj Č hr t ď střdn gnrc bu álc Njlpš ld c T n cz l d drc zhnul nb gr publu Rus f r nráln slušn u) l n s jd á z tj ch (n á l n dn st žá zů n ř t u t j Ččns st tru l žt zpnut l su ssttn ás hl 91 čn znu 19 nsuhlsl n c tn r t V s s J lc tž njt h j S l nn č uz č násl tt z z lnch z n znu pujch hájl n rusz u r ž j tt rjt t t j stlc z p tř t stlu t N nš č lč hln Rus tr d htst pdb n l ž d ru 1996 c 1999 n urt l b r t š u dn s lá T su álu T tr rp ns du zšť cnn surn jsu jž zltý s pusl Čč sl Ru dů V s s uh dn dr d P nc zl pdstt jb zdá ž Čč u druhu T trá nch zch nárd ln zdáln st t b d d hlásl ál p Zá h nclzných tsc bžnců n j pst dýc bu ál chj l z n ld tht nárd l j udl ld Stáá s s nšl útčšt b hu z řc dsátý r jž lu r nt d Uznáá ž dn úz p ž p j du ptřbuj t sá čn S ut n s lč s č h h z n č jsu n tt j důd á žn š n M Ččns j jdnu lt st š ssl už s d rnh Kzu n Kz du rdán t d rn st ých rpubl S n h z z nchž žd jl j d ž l pásu hr átlst čst lc r ál p h njdt t s nc n N n ýrzn lstns ř ál tt lt nh nnných ld Kspcý Črný unc r h č ůl d Č d z su d d l t s á c l Pud l t ál s n nč s p 2 Jhu Rus Zps nc b n n l d St tátr J V lc lý b ptř Erp átl pznát tu rzhdnut d duj jstl Ččns rý t d r n ru ná ý úz hu ns dst lý čč pd j t ušlchtlý způsb r usl stht c As V žd rá j t t js n d j d sn r N j ů d dl ňu lt t zchstánu rád sur up hrnc z st s t dl d K jjch půdn d č jsu djn ž t čst s sát j d h ná d n lš l d dů š l čn sl zc st n j čá N lá V j n č ác z Gr ln žt n nldn s lgn t n d nbl nc tt l z t l á tp ud st h d t ds n d u zl r d sl zd n d js nctl tl část nárd t dů ph ld tř s rdnách hnul ch z jj án ád j str d á h h tl n p tl zn drsný zs dchá- d ž j l áz dšl žj Erb u ch z ns č K ž Č Ld tř z Jdntl r Žt hrách ut ch š ý tž u t js r uj ůsb b np čst s b pst p grc půs zj Zn tr zp ld s usl s s ch ld št t t ž n s n n t z d áh t žd p n N jstl s lc ctln dbách s nučl n lc schpn Prt bh t uchlc jsu l jsu Ččnc trdč ž dázt pc řc d gnrcch Ččnš I t gč r n lů r t h d nž uch t c stlt splčnst dl sáznjš s sttl hužn d lc hn t lu t st rá š s n j stn ru ž žt ultu třl l ých z Kd t t ld jjch sldnch lc z jn l sb npsných zls nl pl du p ž střd tr zn p t st n zj sl l t sd st tů t čst ččns Mnh zných d tř žtu j s bčnsých ál ž dr st tt u b s ds n p hl rých s l js zt nh zbbrdán zn r p l N b t z u l Zárň plt srnán s ddns tr js p d nstýs Grznj bl tc p h l dů át á c s d d h pu sátých lt žt ld n c js pznl t Od zčátu dd l ht á ld C jn : h l št á Mn sl t j t ž np řátl žtjš n dř s s ný sp stlt t ld žj ld z sb t njlpš sbu š nn t z d t rá dl dná n l á n ch šl b át t ztr ns z žl žl už žná n stát č nábž c nás j Al t rdn trá b n n c n l g V n ) š 7 (dns slá ých žtlů dt Dn njs nráln Jn Hrdlá ttn žd blz stl z ál r h ýc lt sá usádán s t c d c r ř t h drážj ptřb tc Jnuj s Ph Krád šl řj Flp D Čs rpubl js jl z ttu dž bl 14 lt D á jšt brtr rdč Z clu dbu c js Prz js nl žnst s pdt z sý buzný d Vtnu Čst j sutn ř ž s t jdnu pt pdá Stýsá s p tns slunču ř rd Vtšnu j chldn l zčná s zt n čsu zu Nštuj střdn dbrnu šlu tnt r budu nčt Nšl js s hdn čsých rádů Přjl d čs rdn tž á čsu nu brášu Nučl js s lut čs Čštn bl zpčátu hdn tžá Dns páhá sý rjnů ládt dž us nc řzt n úřdch bnách ncncch n cznc plc pd Stáá s s různý žtn bh tr jsu čst sutn Hdn ld z Vtnu jžd d Čch s dnu ž s td slušn dlj Ab s s dstl zplt l pnz Čst s půjč d sých buzných tř zst bnc sůj dů Vř ž z ác zsj slušný ýdl z trh hu pslt pnz dů n úhrdu sých dluhů Jsu t ld z chudých rdn jsu zl n trdu ác Vtšnu s jždj s zstřdujc gntur tr s z jjch ýdlů sráž lu část n různ náld Čst s j ndstáá n n záldn žtn ptřb ntž n rácn půjč Njhrš j ž pud zůstnu bz ác ztrác nár n pbt njdnu s ctj stuc ž jsu tt rpublc nžáduc sb Nj pnz n cstu zpt dž b hl užt nbd bzpltn ltn nhu s rátt tž j d čá jšt hrš stuc nž td Nj ttž střd n splcn sých lých dluhů Jsu tšnu dázán n s buzn zná tř td jž žj nl lt Tt pc j š jn dčsná Kždá tnsá rdn tžc cuj clý týdn d rán d čr Chtj s dt lstn bdln pst- Afgáns tán j jdnu Blz h z z zjn ýchdu t rá s d r u 197 pltc 3z sldu ých npj tá ch V d dluh ůl xtr stcý th ládnu t ch su z pn n ddrž b án z ldsá áldn l á t js z c n l u nás Z ř j z ž c ld třct lt dc jž ház st b n ál šl út bzp č č nu z n njšch z št ch c utr h j 12 ltá Jd básn Dn rpubl s s trá d Čs ý r šl jž d n l dč dlt nut sý dt c njltnjš zdlán pct sý buzný Vtnu Afgán stán I dž td žj ct s stál být d j Dn Vtnu Jjch dt tr s už nrdl Rn lst! Čchách s np ct j Čš Řj Mj l s bnán dt nrch jsu žlut Mj st j drh l á ntř bl cž znná ž znu jsu jsu st rdná z j ý srdc j lás ů Vtnc untř jsu Čš Plu u j l Js p šná n u úctu d sůj důd j zpnj lut tns ld Js p hrdst dá Kždá tnsá rdn l ddržuj á j šná n t tns trdc snž s s dt n řsu jbht z Ach j š j r st trdčn hdntá tr s ns ásn j j ú n ž cthd s sbu nsl z dlh Vtnn n t p třt u Vtn á bhtu hstr Má nár d lts sl ýznn ýrč n p nst j nd tř 1000 lt d zlžn st Hnj Kždý t chc d n š zácn á dn s c žt j js I dž s čst zpnu n sůj šťs dstuj tn t j dlý d luj st ý nj á blpn sý n V tš á ž s tr js nšl sůj druhý sn árd n t th sttčn rý ůž h ná d d nlstn rdu být h rd Být jn r dá n n trá jl z sh ztrtl árdnst bch p čln Nšl js hdn áct r dst tl tř čst páhj Pr s ůj nár d udlá c bud já s n n hu splh ždť ých slác š nut Rád s cház p h nu ptř clu d str Prz bduj jj c u Žt sp š s h áž lý srdc rchtturu Js dčný lčn t ď nn nn žn n jd ž bl užnn být nduc dž t h r ůj sučást tht st dstn nn ů nárd nn bl b d js nšl st dž t c jn z tb ůj nár s l d chc žt čs bch d trp nn šť stný Má r td rád nšl dbru ád ns Afgnstn ác zlžl rdnu jj sr sj dc l zp Srdc l stál zůstnách rásných st nustá l nu Vtnc trý Můj ná sých šlná rd chc jdnu nštt ůj l ch j u lásu d j š z d s nrdl Ml ný čá T btý n ár b čá n uducnst j d ás sp sná j Z srd c z n nnčn c b l uduc Zdn Dubá duš nst n ádhrn T j Ph Huu Dnh u šť 8 bčns sdružn stnu INFO-DRÁČEK t n s č spl

9 n- u á házt l c r d Hr ru Prružn B pst n d J u Pt žl s á ld ns č l áh Vl sn jšt tš dluh ř z ná 2000 n p su Č s n j t c n č t r jns lu Č uj ř r t á št čs žný dln n rán c n nf n stu s l pd suč jh l d ft rch Jn Hr čpnls d ráj Č hr t ď střdn gnrc bu álc Njlpš ld c T n cz l d drc zhnul nb gr publu Rus f r nráln slušn u) l n s jd á z tj ch (n á l n dn st žá zů n ř t u t j Ččns st tru l žt zpnut l su ssttn ás hl 91 čn znu 19 nsuhlsl n c tn r t V s s J lc tž njt h j S l nn č uz č násl tt z z lnch z n znu pujch hájl n rusz u r ž j tt rjt t t j stlc z p tř t stlu t N nš č lč hln Rus tr d htst pdb n l ž d ru 1996 c 1999 n urt l b r t š u dn s lá T su álu T tr rp ns du zšť cnn surn jsu jž zltý s pusl Čč sl Ru dů V s s uh dn dr d P nc zl pdstt jb zdá ž Čč u druhu T trá nch zch nárd ln zdáln st t b d d hlásl ál p Zá h nclzných tsc bžnců n j pst dýc bu ál chj l z n ld tht nárd l j udl ld Stáá s s nšl útčšt b hu z řc dsátý r jž lu r nt d Uznáá ž dn úz p ž p j du ptřbuj t sá čn S ut n s lč s č h h z n č jsu n tt j důd á žn š n M Ččns j jdnu lt st š ssl už s d rnh Kzu n Kz du rdán t d rn st ých rpubl S n h z z nchž žd jl j d ž l pásu hr átlst čst lc r ál p h njdt t s nc n N n ýrzn lstns ř ál tt lt nh nnných ld Kspcý Črný unc r h č ůl d Č d z su d d l t s á c l Pud l t ál s n nč s p 2 Jhu Rus Zps nc b n n l d St tátr J V lc lý b ptř Erp átl pznát tu rzhdnut d duj jstl Ččns rý t d r n ru ná ý úz hu ns dst lý čč pd j t ušlchtlý způsb r usl stht c As V žd rá j t t js n d j d sn r N j ů d dl ňu lt t zchstánu rád sur up hrnc z st s t dl d K jjch půdn d č jsu djn ž t čst s sát j d h ná d n lš l d dů š l čn sl zc st n j čá N lá V j n č ác z Gr ln žt n nldn s lgn t n d nbl nc tt l z t l á tp ud st h d t ds n d u zl r d sl zd n d js nctl tl část nárd t dů ph ld tř s rdnách hnul ch z jj án ád j str d á h h tl n p tl zn drsný zs dchá- d ž j l áz dšl žj Erb u ch z ns č K ž Č Ld tř z Jdntl r Žt hrách ut ch š ý tž u t js r uj ůsb b np čst s b pst p grc půs zj Zn tr zp ld s usl s s ch ld št t t ž n s n n t z d áh t žd p n N jstl s lc ctln dbách s nučl n lc schpn Prt bh t uchlc jsu l jsu Ččnc trdč ž dázt pc řc d gnrcch Ččnš I t gč r n lů r t h d nž uch t c stlt splčnst dl sáznjš s sttl hužn d lc hn t lu t st rá š s n j stn ru ž žt ultu třl l ých z Kd t t ld jjch sldnch lc z jn l sb npsných zls nl pl du p ž střd tr zn p t st n zj sl l t sd st tů t čst ččns Mnh zných d tř žtu j s bčnsých ál ž dr st tt u b s ds n p hl rých s l js zt nh zbbrdán zn r p l N b t z u l Zárň plt srnán s ddns tr js p d nstýs Grznj bl tc p h l dů át á c s d d h pu sátých lt žt ld n c js pznl t Od zčátu dd l ht á ld C jn : h l št á Mn sl t j t ž np řátl žtjš n dř s s ný sp stlt t ld žj ld z sb t njlpš sbu š nn t z d t rá dl dná n l á n ch šl b át t ztr ns z žl žl už žná n stát č nábž c nás j Al t rdn trá b n n c n l g V n ) š 7 (dns slá ých žtlů dt Dn njs nráln Jn Hrdlá ttn žd blz stl z ál r h ýc lt sá usádán s t c d c r ř t h drážj ptřb tc Jnuj s Ph Krád šl řj Flp D Čs rpubl js jl z ttu dž bl 14 lt D á jšt brtr rdč Z clu dbu c js Prz js nl žnst s pdt z sý buzný d Vtnu Čst j sutn ř ž s t jdnu pt pdá Stýsá s p tns slunču ř rd Vtšnu j chldn l zčná s zt n čsu zu Nštuj střdn dbrnu šlu tnt r budu nčt Nšl js s hdn čsých rádů Přjl d čs rdn tž á čsu nu brášu Nučl js s lut čs Čštn bl zpčátu hdn tžá Dns páhá sý rjnů ládt dž us nc řzt n úřdch bnách ncncch n cznc plc pd Stáá s s různý žtn bh tr jsu čst sutn Hdn ld z Vtnu jžd d Čch s dnu ž s td slušn dlj Ab s s dstl zplt l pnz Čst s půjč d sých buzných tř zst bnc sůj dů Vř ž z ác zsj slušný ýdl z trh hu pslt pnz dů n úhrdu sých dluhů Jsu t ld z chudých rdn jsu zl n trdu ác Vtšnu s jždj s zstřdujc gntur tr s z jjch ýdlů sráž lu část n různ náld Čst s j ndstáá n n záldn žtn ptřb ntž n rácn půjč Njhrš j ž pud zůstnu bz ác ztrác nár n pbt njdnu s ctj stuc ž jsu tt rpublc nžáduc sb Nj pnz n cstu zpt dž b hl užt nbd bzpltn ltn nhu s rátt tž j d čá jšt hrš stuc nž td Nj ttž střd n splcn sých lých dluhů Jsu tšnu dázán n s buzn zná tř td jž žj nl lt Tt pc j š jn dčsná Kždá tnsá rdn tžc cuj clý týdn d rán d čr Chtj s dt lstn bdln pst- Afgáns tán j jdnu Blz h z z zjn ýchdu t rá s d r u 197 pltc 3z sldu ých npj tá ch V d dluh ůl xtr stcý th ládnu t ch su z pn n ddrž b án z ldsá áldn l á t js z c n l u nás Z ř j z ž c ld třct lt dc jž ház st b n ál šl út bzp č č nu z n njšch z št ch c utr h j 12 ltá Jd básn Dn rpubl s s trá d Čs ý r šl jž d n l dč dlt nut sý dt c njltnjš zdlán pct sý buzný Vtnu Afgán stán I dž td žj ct s stál být d j Dn Vtnu Jjch dt tr s už nrdl Rn lst! Čchách s np ct j Čš Řj Mj l s bnán dt nrch jsu žlut Mj st j drh l á ntř bl cž znná ž znu jsu jsu st rdná z j ý srdc j lás ů Vtnc untř jsu Čš Plu u j l Js p šná n u úctu d sůj důd j zpnj lut tns ld Js p hrdst dá Kždá tnsá rdn l ddržuj á j šná n t tns trdc snž s s dt n řsu jbht z Ach j š j r st trdčn hdntá tr s ns ásn j j ú n ž cthd s sbu nsl z dlh Vtnn n t p třt u Vtn á bhtu hstr Má nár d lts sl ýznn ýrč n p nst j nd tř 1000 lt d zlžn st Hnj Kždý t chc d n š zácn á dn s c žt j js I dž s čst zpnu n sůj šťs dstuj tn t j dlý d luj st ý nj á blpn sý n V tš á ž s tr js nšl sůj druhý sn árd n t th sttčn rý ůž h ná d d nlstn rdu být h rd Být jn r dá n n trá jl z sh ztrtl árdnst bch p čln Nšl js hdn áct r dst tl tř čst páhj Pr s ůj nár d udlá c bud já s n n hu splh ždť ých slác š nut Rád s cház p h nu ptř clu d str Prz bduj jj c u Žt sp š s h áž lý srdc rchtturu Js dčný lčn t ď nn nn žn n jd ž bl užnn být nduc dž t h r ůj sučást tht st dstn nn ů nárd nn bl b d js nšl st dž t c jn z tb ůj nár s l d chc žt čs bch d trp nn šť stný Má r td rád nšl dbru ád ns Afgnstn ác zlžl rdnu jj sr sj dc l zp Srdc l stál zůstnách rásných st nustá l nu Vtnc trý Můj ná sých šlná rd chc jdnu nštt ůj l ch j u lásu d j š z d s nrdl Ml ný čá T btý n ár b čá n uducnst j d ás sp sná j Z srd c z n nnčn c b l uduc Zdn Dubá duš nst n ádhrn T j Ph Huu Dnh u šť 8 bčns sdružn stnu INFO-DRÁČEK t n s č spl

10 fnn dstlt Dbř pzrt t ůž n blnch tlfnch Vtšn ných tlfnů tngr á sý ýrbc plán grá tr usndňuj stup d tt unčn st z zřzn I dž s nch nnstt tl c plnhdntn rzhrn bln tlfn st pstč udržán s nln ržu dl dl Prgrátř tt glbáln strán dpládl dnc čs nrůstjc strtptu clh střd jn ndstupn lpšn už ust táhnut su pnžnu Nčjt l zártn část (cn s bžn phbuj l pár dlrů) Pud s rzhdnt c bnusů část s z rátu chl rpdn nýš N Fcbu ůž hrát hr unt s átl sdlt s n ftgrf ud č d subr Vš á zbln úhldn jdnduch ul srzutln bátu V tt hldu s ná j j dnlý ůpncý sst l dnšn db psthán Plc ČR Fcb b ttž nl užt l dt tr jsu hldáán pdfl T z rtlst dluj nfrc jjch bdlšt d chd d šl d d s hrj nu d chd spát Jjch rdč t nus nc dt P tých dtch s ůž nžd slhnut ch zsý N Fcbu s ndučuj n lt sá trápn trt s pusu n špcr č nh plut Přc jn lu glbáln st Bz Dnn h užj lón ld dnn n n sdl dstlón sých ftgrf lrd šln Kunčn sť Fcb s psldnch pár ltch rzj blsý způsb Jh řn shj ž ru 2003 d rcý studnt Hrrds unrzt Mr Zucrbrg třl s splužá untn sť trá s pstupn rzšřl z dlš unrzt pt d clh st Dns jj užá l 400 lónů ld tř lstn pčtč s pjn n ntrnt Vs ppulrt npáhá sá pgc Přld udu pčtč hr Vtšn ýjářů tář s dut fnušs supn á zd Výhdu d nzých náldch (j fnnčnch t čsých) n zznn clu údržbu fnst Nn s zd d brs rchlst jdnduchst bjuj t slžt ngrný wbý stráná nustál Prá d s cl rchlst jdnduchst j Fcb tl ppulárn A t prčl ultn žnst hrn hr u trých s držl hsl pdl nhž s jl clý Fcb rchl jdnduš Odu P zru Phnu s jdná zábn hln lcn hr tr ás pb šch chlch hu s dš hrát zdr An sán puz hu Stn hrn s š átl ás stj jn drhcnný čs Př tuz s pltt z nj trnd 9 stjn j hň ůž su pánu dbř služt ůž jj t tžc ppált Č dál čstj slš sl bršn Kbršn dstuj hln pschcu úju způsbnu ltrnu č ntrnt tšnu dáz šnu bčjnu Spčá už nld t ž ás splužá bz suhlsu ft bráz dplnný zsšňujc ntář uřjn nld n ntrntu A á tu bršnu Prstřdnct Fcbu s tt nfrc šř blsurchlu řtzu rc z su šálu ld Šřtl tcht zá hu být řádnh zbzpčn jž j bsžn zálžc nstn s pdt jšt hůř nž ntáln Jný sl řčn: Tůrc FB s dl du zálžt ýsld s dá lhc zpzrt D nu s psunuj hrnc unc z ld Jdnduš splu sdlt sj zážt t njn sln l pc brázů d č hudb V nzušných ruu s t ůž nt zbrň hrdnh nčn Přst s Fcbu nust bát Jn s d n držt n pzru jt n pt ž zd njst s Mchl Klc Msr ZŠ Tnld

11 Blšá Zpj s! Kdž jd n řdu lás J jst t lás ůž být zájná l bhužl t nptná Prá t j jj stnná strán Sr ždý s stl s t ž nh ll ztc tn druhý jh n Tý pd j sc sutný l nn t nc st Kůl nzájn lásc s hln ntrpt žt jd c dál jdnh dn určt ptát čl s trý s budt du blzc Pud š lás zájná bud nn c řšt J určt hz t nh rád (td spš h lt) V záplu lás bst l určt nl zpnt n s njblžš Klrát s stn ž jst d nh zln át t zslpn č lásu ž zndbáát su rdnu rád Chdl jst dt s átl nupt nb d n? Nznná c ž dž nh lujt stnu ás xstt átl Vždť átlst j t důlžt A už ůbc nzpnjt n rdnu Pžádá ás n bst j s nč phl? A s zrn chstát n s sý lu? Už pnlát jst j dtl rdš rchl zdrhnt? T nn sán Jstl j tn lu tn ý á ás du rád rzhdn s s á ůl tu nrzjd Dlut s s n rnd n št Kdž nchát jdnu cházu nc s c nstn nb n? Prt á rd nzpnjt n s njblžš! Sbn Dlžlá ZŠ V Sdch Hlčů Brd Stán njrůznjšch ld u ýrbů šh druhu buřl dsus rdst z ulnh usu t š ptř nptln tsfř blšch trhů st trá dtář lrt nh rpsých st Prt spušt unátn Blšá čtnář Vďr jh wbu! Máš hlub d ps st pj plný njrůznjšch zjst slbst ýrb tr nsu hstr dchzh jtl nb chuť nt c jž nptřbnu z nc c t uchátl? 6 Nbd č6 Blnn rtr štč rztl hlčč lst S-M ýn z cl 8 Nbd č8 Psldn CD Mchl Jcsn z ru 2001 s náz Inncbl 16 psn ýnu z cl 5 7 Nbd č7 Orntáln náušnc s rálu lťu plc ýn z jný š Nbd č5 2CD Shn lgndárnh Crls Sntn hstů j Dd č Mc Gr 16 psn (2002) ýn z cl J sňt VOĎORI blšáu? 01 Vfť cl c nbzš ýn (d dpln nhu CD bud tšu ) 02 Npš ddný txt udj důlžt nfrc čtnář (lst du stář c funčnst pd) 03 Ftu s txt usnn c pždujš ýnu pšl n drsu (zřd h d dnu uřjn čsps n wbu) 04 Slduj tuáln nbdu dlšch účstnů Blšáu 05 Njdš-l t c hldáš npš n drsu 06 V tut chl zčná nš ác spj s s tbu sbu s nž chcš sňt zstřduj dhdu 07 V pd bustrnnh záju b sb pšlu s c n pštn drsu sdružn ROMEA (Žtná 49 Prh bál znčná hsl Blšá ) 08 Jl djdu c d bu strn rzšl j ný jtlů u nchž nná c zčn žt sůj ný žt 09 Lstujš čsps nrzš nbdc Blšáu n njý sst trý chcš zručn t? Npš n l Blšáu uď c nbzš ýnu Nzpň ust čsl nbd 10 Jdn c zpltš j pštn z dručn t c n nš drsu Jdndušj ůžš s c nt n nš wbu wwwrndrcz N š án js s rzhdl zřdt n strán nšh čspsu dlnu sutž trá dá čtnářů lžtst utt s dstn subj zj cn V hstrc n ďrs sutž budt c dázt š znlst z st ultur Supn tnčnh ddl NANOHACH ptř z njýrznjš ssupn n čs scn sučsnh tnc Vstupuj j Čs rpublc t zhrnč udl jž řdu dác úspšných dstn V rc 2007 NANOHACH nld zsl stžn Cnu SAZKY z bj tnc s sý dstn Prtrt Sutžn táz tt l zn: V j rc bl ssupn NANOHACH zlžn? S dpd zsljt d 15 črn n drsu glc Vlsný ýhrc trý zsll sánu dpď zsá unátn trč tt supn rčn dpltn čspsu Rn ďr d du Sutz blšá 10

12 Máš bl s lásu šl s rád s rdnu s st st sá s sbu? Nrzuš s s rdč pdrzl t rád nš j znt lásu j s lbt nbru t d t učtl s n tb zsdl áháš c dlt p šl? Oz s nš pschlžc -l nb ssu n čsl Pschlž t brt d j s t stuc zcht S dtz ůžš pládt střdnct ltrnch frulář n stránách wwwrndrcz V Vďr s budš dln stát s ýbr njzjjšch dtzů tr d Prdn dšl Rdt s bl t bud Dn Hjná Dn Hjná j lncá pschlž s zušnst ác rz cntru ládž rz cntru dspl Nn á suru pschlgcu x Prz dn 11 Vpdá jn?! Důdů dtán z strn rstnů ůž být nh njčstj t š býá jál dlšnst Jná br plt jný tr č lst pst jná br lsů ph brýl ndáh d řč (pdn tst) td Tt dlšnst jsu dt l stř nán šln u n n bl rguj dtán V dsplst j t už p jn Čst á dlšn ld jsu t úspšnjš nž t ůrn Dt njý způsb pdjc jn nž ůr jsu l čst bt šn J čst šn dcház? Šn j čstá st psthuj c nž ptnu dt záldnch šlách dstnu šlách střdnch nš část njn jdnu týdn Vtšn dt učtlů n rdčů nzná bl z strchu ž jsu bt šn Tř čtrtn pdů šn s dhráj šl zbt n cst d šl nb z šl pdn l d Šnán jdn bt ůž trt dn týdn sc dl C dlt? Vžd s brň Ozn t učtl řdtl šl rdčů č jn dspl sb jž důřujš Nn t žlán l nutná brn t zlu zlý ld Nn t n bnzán č udáán j s á čst snž trdt splužá trý šnuj Šnujc jn chtrl pužá t tt zsán zl trh j půdc Tn d hržuj cház z th ž strch j jh njlpš půc Tn d tráp ž šn s njlp dř tsfř tjst J lpš znát nš fr šn nčt ž s šn rzn S šnu s nlz sřt! Nn d ž t nd z dsplých npchp nd t ndáž pc C j t šn? Šn j jl chán jhž zár j ublžt hrzt nb zstršt jnh čl pdn supnu ld Zhrnuj fzcý út nld bt nb pšzán c druhh čl l út sln d ndá pnžán p plu Šn ůž být ná šnujc s třb chá t j b druhý čl nxstl J s ct bť? Bj s chdt d šl á hrš zná pzná z npzrnst N j rdčů stlt č á pšzn sšt učbnc d jsu pnz n bd č á dřn pnčn n št td Std s z t Bj s t ul z dsplých řc Zčná s slt ž nd nůž pc C jšt dlt? Ptuj s ž hdnt čl s nř t j pdá l t c čl dlá T ž js jný nž sttn znná ž js ýjčný Dj sb dt už ž js stjn dbrý j sttn C hu dlt rdč nb učtl? Dspl b nl řt dt b bl sttčn rátl t c s j stl Dt n t nj slu řšn t nn J třb b dsplý jdnl ndln sá Tn d šnuj bud bl s chán zt Nn žn h td stt tázc l njdř udlt ůzu cl třd zpt zth pc různých dtznů zřných n blbnst/nblbnst S ýsld th ůzuu s jž dá ct dál S dtt j třb brt nrtn jdntl žnst řšn Dtt půž dž uslš c á řc stuc d s u nd psá j ůž nrtn rgt Dt s ůž nld dstt ž psáč j nhtý nb á l sln uš T u půž nt strch Řšn ůž být lžn d jn třd pdn šl l j třb s d řt j t t pdá c s zthů z dt týč PhDr Dn Hjná

13 K s brátt? Ln bzpč (bzpltn nnstp) Ln rdč Plc ČR 158 Vš dtz U nás třd j jdn lu trý s hdn lb Vůbc s l nšá Jn s n bčs usj já clá zrudnu Rdš u nc nřá tž s bj bch nbl trpná Z d sc á slu nrznn chtl bch h pzt Jn s bj b s nsál J bch s h l zptt? Mnč 14 lt Mnč pdl th c pšš t úpln nsptcá určt rád njs Jstl s n Tb bčs usj t b s třb s Tbu rád sznál c Nápd pzt h n nrznnu slu pdá j dbrý fjn lžtst c s pznt N slu budš zát s c ld tž rád T ud s jný ld d js ulnná užáš s zábu bz strst j půsbš n druh Pzán n nrznnu slu bud n růč tu bst splu zčl lut T js s stl bát V pd ž b rád nhl nb nchtl n slu jt t t bud spšn tž lš brru lčn Js tršu slnjš splužác s psj ž js tlustý T řj ž srd dž t nn žádná d Vůbc s nchc chdt d šl ná sr žádn rád Zn s t nd? Mtáš 12 lt Mtáš bl b dbr db ss s sý strst sřl rdčů Máš-l sln ndáz t b T rdč hl pc s úu jdlnču cl s žtsáu (c stu td) Js-l slnjš pst t j žn ž s t c ptš p j n st zýšná pč tl (dnn s scht užt ddrnt t zápchu) Cl j ptřb b ss ctl jstjš sá s sbu s splužá pdl th jdnl Nnch s zstršt ýschu s nšj Pud b l splužác nstál dučl bch T sřt s třdn učtlc trá b l zsáhnut s splužá lut Splužác ád luj bch s s n šl zuřt rhunu Mc s nchc t řj ž js dná trpná Tď chd p třd přuj n ž js srb Vůbc n j s á zcht Kč 16 lt Kč cňuj ž áš lstn názr n uřn rhun npdlháš tu c dlá tšn splužáů Vůbc t njs dná nb trpná np j zřj ž js slný čl s lstn sdčn Mžná á t js splužá t zjá snž s T t Hz ráds zth s splužá l ndlj drg l spš splčn záj tr ás hu spjt A pud t ld nnjdš třd t zus hldt třdu st bdlšt ružu nb rdn Budš-l t nju sznnu duš t s T budu nsnáz třd zládt lp Js stjná j J ptnáct lt js R Přd nu j psldn šln r s ld tr á rád Chstá s n střdn bchdn šlu Mj rdč pcház z Slns Tž js t tršu Sln t j sr ždý R Nchc psát s půdu l t j žj dns Jšt d d r js ndl j t j chdt n s rsý rád Už dl d js hl zčt chdt n js chdl jn s nrsý dt tž js ůbc ndl ž jsu dt jn V n třd s nu n chdl Cgán l bl úpln stjn j já Až pát třd s t zčl nj nt Zčl js s udt ž s s n rzu Jšt ád z ná l nbl žádný du lý rádsý zth Vždc js j brl j rád z šl Od sd třd s t už nčn znl Zčl js splu chdt n P třl úžsnu dstu! Chdl js t dln ždu sbtu stršn js s t t blbl Hl nučl hdn c Od t chl p nbl dn d bch s s n ndl Stl s z nás du l rád Njn n s nu l t s ý nrsý rád trých bl du dst Ml js chl d js ptřbl jn j tž s n js s rzul úpln njc Knčn js l pct ž js zpdl ž js nšl sj ld dž j sttn rád js t stršn zbžňl Bl js du lá bnd ld nu t ndl Prst js s l rád t j js bl zl js s n sb Mžná ždc brl jn žná ůl tu ž js l c rád gádžn nž jch Odsuzl z t Řl ž s n Cgánu jn hrju Vdl t l c js s t l dlt? Nchápl ž já nůžu z t ž nbdl t d n ž s n njs d rán d čr T j dl ž á t jn rád I s t šchn řá: Js stjná j dž jná A ždc ás budu t rád Mš Hráthá ZŠ B Nc Přr dn 12

14 Obráz Lď Gžá Ngun Th Onh: Dt zládj čštnu dbř Pn Ngun s d dnáct lt sthl z Vtnu d Čs rpubl Žj l zápdčs st Střbř s sý nžl tř dt Splu s nžl lstn bchd s blčn tr b cuj J dluh žjt Čs rpublc? Už 12 lt S nžl á tř dt Njstrš j Hnz Tu j dst P Elš t j sd A tď á njldšh Adá tu j d půl ru Mj bl šl? Nld s čsý jz? Zt n uč s dbř I čštnu zládj dbř On s td nrdl t jz ládj lp nž s nžl N l j t bud dál J splu lut d? Mlut n dt čs nb tns? Nd t nd t Ntr sl třb dt n j s tns řn t h řnu čs Cl u dt s lp čs nž tns Vřt d čsá nb tnsá jdl? Mát nj blbn čs jdl? Vř ýhrdn tnsá jdl Já t čsá řt nu Má l tu bbču Čšu trá ná hldl dt T ná čsá jdl nd uř tž j zná chutná šchn C jst Vtnu studl? Ju ác jst t dll? Já js nstudl Dnčl js střdn šlu p js dšl s d Čch z nžl ntrw 13 Bl thd 21 lt Prct js zčl ž td B Vás ác tru Čchách dlát? N zná s ž c n Jná žnst l nn Mus dát Má nd z š rdn zušnst s dn bchdu? Ml nd bchd Vtnu? Můj tc dž js bl lá bl sd lt Čchách Prcl tu bchd Přdt Vtnu js l žádný bchd nl Trá s á dt rád čs bchd Chtj á páht? N n jsu n t jšt l n j t nb Ju át dstu jjch studu? C bst chtl b dll? Zt n Já n t jšt nsl J pdl Vš dtst Vtnu? Kd jst žl st nb n snc? N t nráln Mj rdn nbl c bhtá Bdll js hln st Hnj J dluh trá Vtnu šln dcház? J s t n šlách učuj dt? Šl trá j td u ás dt lt p j střdn šl n tř r Vsá šl pt pt nb šst lt Přdt jsu stjn j td nld tt tlc J s á šl dl? C ás njc bl? M šl c nbl Al dcl šl pčtán tt ch fz Můžt srnt pstn žn Vtnu Čchách? Td j t určt lpš Td j žn tš cnu U nás Vtnu j t tď už t jn Al ád j t t ž už dláj pnz njsu c d žn s c strj rdnu Sl s Vtnu stjn sát j td Čchách? Sl jn sát Trdčn ná třb Vánc l nd j tď už t sl Má nld sát dt Jdn z nch sl 15 srpn Cl á trchu jný lndář Kd ás npdl šln dstht s d Čch? Odšl jst s s nb s nžl? M js s s nžl jšt nznl Mnžl bl Čchách Pzl s t js z n jl P js s zl Vzl jst s Čchách nb jst s n stbu rátl d Vtnu? Vzl js s Čchách n bsád M už js s d Vtnu rátt nhl tž js bl thtná J pdá Vtnsá stb? Nš stb j lpš j jná Já js td bl n stb jn jdnu U ás j

15 n stb ál ld Mn šl tá sutná Ld jdu n čř p dů V Vtnu s sjd clá rdn rád ld z ác Sl s zpá hrj d rán Bl tž zžán zd d rdčů djt? Já js tnrát nchtl djt ůbc An n č Al tď s á dbř J s n Váš bchd dl rdn? Ml jst jjch pdu? Řl ž j t ůj žt Msll ž s tu budu t lp J čst nštujt rdnu? Mát s rdnu ntt? Z 12 lt js t bl jn drát Mnžl t jzd čstj Js l nttu tlfnuj s tď unuj s ntrnt Chtl bst b s š rdn sthl z á? On nchtj Jsu rdj Hnj Už jsu strš Mát plánu zůstt Čs rpublc nb s chct nd rátt d Vtnu? N já bch tu zůstt chtl N l j t bud jstl bud t žnst Bl b t tu lpš dt E Nddá Bár Šdá Šár Tcrá ZŠ Kldrub J žj R Chán Msl s ž t R tř nj ác j tž Dá nzstnn njsu c s Ml b hspdřt Ntř t u l tšn Rů n Kdž j pnz djdu t s jdu půjčt Prbl j ž s půjčuj d lchář Dstnu s d ltč dluhů z trh s lc tž dstáj Lchář nld půjč člu tsc run us u rátt tsc pt st Kdž u pnz nrát t j částu zýš Vtšn Rů s chc tut žtu hnut Chtj zust nc nh zčt ný žt jných státch nld Knd nb Angl Al t tř jsu bz ác jsu n t jšt hůř nž Čs rpublc Můj názr j ž dž rdn nu žt hspdřt d nbud s j dřt n nd czn Msl s ž ctý R sj rdnu už Rdtr z ZŠ Chn Drg rdn Mj rdn žl l strst Všchn nás zsthl trgcá událst trá s týá h brtr Ml l bl tr ndázl řšt S nžlu čtř dt nl d bdlt Zčl brát drg Stuc jh rdn s stál zhršl s pc bu ých rdčů V db d šl s lstn bdln s sthl d rdčů rdčů Nnc h nžl s dt pustl n pdl drgá úpln Všchn nás t hdn trápl zlášť nu trá n šchn zůstl úpln s Brách s ný z rdn nlul Jn s njdl psluchl hudbu dšl n šl ž l dsát hdn čr Brtr bl hdn nšťstný tž s n už nd z jh znáých nchtl rádt Dšl t t dl ž zpnřl sčl z n Nštst t žl Zůstl l dluhu dbu ncnc T šchn bl s sgnál ž s t us stt Tď j s ná d Strá s nj n s rchl uzdruj Brtr j tď sdčný ž už drg brát nbud Já dufá ž t sl ážn Kluc hl nudljt tu chbu ju udll ůj brách Řšt bl jn J t hlupst Rdtr z ZŠ Chn rdc 14

16 Prč nš šl dptl dt z Kn N n phld ná Kň ůž pdt j rásná z l j t z utrpn blst Dn c dn zd urá nh ld btl jsu čst nzdln A t s rc 2007 nš Záldn šl Kldrub rzhdl pc užnt nju dtt šnc n zdlán Insc ná thd nsl jtý dn n t Afr d js s dzdl j s Afrc žj ž žnst zdlát s j zd náln Thdjš dáťác nátu n ntrntu brl rgnzc Hunstc cntru Nrnu z jj dtbáz tpl nl dt tr t njc ptřbl Z nch js pt jdn lsl Abch hl zpltt šchn pplt ( Kn j sc šln dcház bzpltná l žá ptřbuj šln unfru učbnc různ půc) ptřbuj dát dhrd rčn částu 7200 Kč (Jn zjst 7200 Kč rčn = 20 Kč dnn = n f brbůr čsps ) Tt pnz s dláá lstn sl Vráb různ ýrb tr p dáá n trzch ( Váncch n Vlnc nb Hstrc jrru) A tž s ná tšnu dř dlt c užl js už drát nbd n tz dár nc zpltl js Muthnu (t s nš hlčč jnuj) l t zdrtn pjštn tnt r K tu j třrát d r pslá blč s dps Kn j sc šln dcház bzpltná l žá ptřbuj šln unfru učbnc různ půc Pár sl nš Muthnu Nš dptná hlčč s jnuj Muthnu Munw j j 10 lt Jj rdn bdl snc s s 800 btl blst Mun ( jžn část Kn) ž s zdlst Muthnu á pt surznců (Mwlu Mwngl Mu Knth Mubu) Šln r Kn j rzdln d tř učcch bdb z trý jsu ázdnn P unčn ždh bdb dstn sdčn t dps s ftgrf A j pš t dpsch šl s Muthnu dř psldn db s zlpšl (žd j z pt njlpš žá třd) A jn t zjst t j s žná Kn zn jn dž s dj? Mt nš Muthnu s z sbdn jnl Elzbth Kn dž s zl pn Munw K zsl jn Elzbth Kn Munw Křstn jn nžl s td stn ný jn nžl Zušnst s dpc n dálu Rdtř z ZŠ Kldrub Adpc n dálu j j čst puj jdn z njlpšch bchdů trý ůžt rlzt Pr z nstnu částu sutčnst ž z n ůžt dt pdsttnu znu ldsh sudu sr štst j n trhu tř bz nurnc Pr t c nptřbuj pčtt s stč sdlt ž dt s sčn cc 20 ltrů bnznu z t ž nd nzůstn ngrtný pčn pd clžtn řzný z šnc žt j čl nn žádná řhl V rác šch žných chrttnch zárů pžuj dpc n dálu z jdn z njlpšch Jn Krus hrc t 15 S tl js s rc 2008 dptl sltu hlčču z ndch st Mnglr Drát ž třrát d r dstáá d hlčč dps nž pš j s á j s á jj rdn j s j dř šl j jsu stn z pd K dpsu žd pj rásný bráz Dps jsu psán hndštn l tž tnt jz áld nšch zpsných šřách ládá rgnzc dps ládá d nglčtn Msl s ž j sán páht ld tř t sutčnst du ptřbuj Pd nás stj pár tscrun rčn jsu t určt dbř nlžn pnz Brbr Cjthlá zdrtn sstr

17 ADOPCE NA DÁLKU Arcdczn chrt Prh zlžl jt ADOPCE NA DÁLKU rc 1993 Od t db hu d dárců z Čs rpubl brn dt z rzjých z zsát zdlán stát s t č du chtj Njd š dpc sutčnu Dt bdl dál s su rdnu s z čsý spnzr puz fnnčn spá n studu Z rčn částu Kč (Ind) 7000 Kč (Ugnd DR Kng) 8000 Kč (Zb) Kč (Thjs) 6900 Kč (Blrus) zsá dt šln šln půc unfru záldn zdrtn pč 20 % z spu dárc putuj t n rzj cl unt d dt žj V spluác s nš tnrsý střds rdč sttn btl snc rgnzuj rznt zdlác jt ádá urz hgn č zdlst xstuj dnc urz čtn psn dspl Dárc td páhá njn jdnu brnu dtt l nh ld l Dt dárců 2x rčn pš jdnu z r dstn spnzr t sdčn tuáln ftgrf V sučsn db gr ADOPCE NA DÁLKU páhá c nž dt Ind Ugnd Drtc rpublc Kng Zb Blrusu Př ýbru z s trý splucuj s zřuj n nl ftrů V řd us být nš pc st sutčn ptřb Vbrá s chud z d b dt bz pc dárců z Čs rpubl nhl chdt d šl nb b šlu z stjných důdů usl dčsn pustt Zárň us z xstt splhlá tnrsá rgnzc trá zjšťuj fungán clh jtu Nzbtná j t stblzná bzpčnstn stuc b dt šlu sutčn hl nštt Dárc s ůž stát dl z Vás Pud j Vás rčn část lš sá ůžt třt supnu ld trá s n šln dt slž n Vš átl šl třd ddl frnst bc Pdt-l jdn z nšch dt užnt u splnt s jh sn Krstn Mršálá rdnátr jtu ADOPCE NA DÁLKU wwwchrt-dpccz Asjsý bchd njdt žd st J t buď nná djn nb stán d s dá upt tř š Spust ld s n tt bchd dá srz st l tř ždý á s štnu njý tn us blčn trý upl á t bchd Zjá nás zd bch tcht bchdch nšl nc c b s ná lbl hln l pnz bch zd utrtl V ž djc tšnu nu čs á strch jstl ná nd z nch ůbc dl bch s jh zbž zušl nc s n ftl Hnd n pus ndpdl njlp Jl djc zjstl ž jjch bchd chc ftgrft nb psát zdřl t ztl Zlán bl prn l l s jn t nzdá Zus druhý pus Zus nc jnh Nn už půjd s ld d tnštn ld th c lstn chc bchd dlt Kdž djc dl p npsný jjch řč ztářl s nc chtnj Vdl js j jsu tt dps pn A j t cl dpdl? Mus řct ž hl tr js s zúčstnl tt rtáž bch s tcht bchdch brl nc c b s ná du lbl Cn jsu du nz dl b s řct ž z pár run s zd dj nupt dcl pn c Mrz nás ž js nul t djců lp stlt c ná jd ž jzá brr tu st nustál njá j Msl ž ft dpdl dcl dbř j n ás bst psudl jstl ná t Prdubcch sluš M s sl ž t nn úpln njhrš C n t? Klár Ehlá lt: Vrn Ťupá Mš Čpá Krln Čráá Ft: Bár Hdásá Záldn šl Studán Prdubc Mód =Mód =z z Asjs tržnc =St nb cház Tnt dl j hdný j n cházu s ps t n bhán d u J lc phdlný Mdl l bt: 399 Kč Prcn bund: 690 Kč tplá: 190 Kč Mdl bt: 399 Kč bund: 690 Kč tplá: 190 Kč schůz Snh blá šl črn lht jsu důz usu lgnc bt: 239 Kč lht: 199 Kč šl: 250 Kč Ktjl Št s nýr s hd nld n turtn pls črn ldč clý utft sl dplňuj Bt: 249 Kč št: 489 Kč Vlný čs Džn rťs stn trč s pts s hd ždu chl Jdt n s rád nt c n sb? Vzt s á tnt dl Z lstn zušnst dučuj Mdl l - bt: 299 Kč rťs: 150 Kč trč: 189 Kč Mdl - bt: 349 Kč rťs: 199 Kč trč: 189 Kč trnd 16

18 Vtšn ld Ast dsuzuj stž b s bz nch rspt bz jjch ýrbů ndázl sůj žt dstt Dns j úpln nráln dž s Čňn tř njý tn br hspdu č bchd s sšný zbž Nbl tu t š ždc Vrť s trchu d hstr Md n Chn Čn cl spl ldstu njdn nálz j bl nld ps Bhužl jjch nlzst rtt nn dsttčn dnn V dnšn db jsu u nás Ast l rzšřnu supnu žj tř žd st Pud t jd j t tž s bchd pd Ld s n n st dj srz st Z ých zušnst zážtů ž tu t nn jn z důdu jjch chán stlu blán l ůl jjch zhldu Spust ld ndáž usnut t ž jsu jjch č zšn Tr č bl dpdbn lnn t ž žl n l trných stch t s j usl nustál zrýt Čs j zšl Msl s l ž j sttn dd njc zád jjch schpnst dbř s rntt zládnut jul stuc s ndhld Dnšn dt jsu l čst ulgárn rzšřuj s z n bzt náž s zdlán jlž j š nd c j t žt drsných pdnách Tt trzn nštst nplt šch ldch Ast s zt l áž šh Vdl jst nd tlusth Čňn (npčtj t su) nb snd j s z sbu ndáj? B dnc njh trý s náž žnst s zdlát? Já td n Mžná ž j t unáhlný úsud l ptrdl h njdn čl čl Ast ná c rád Čňn jdnu dbj st Msl t ž s jdnu stnu úpln nráln sučást nšh žt Ld s n n stnu dt s lhstjný ýrz tář jnž srýá nnást zlst Pzst s jšt nd znču Md n Chn Jst stáát s s n dns tc n žd ru Můž s jdnt hrču bt nb bčjnu psu I dž s t nz nuduj pdl b náš st bz Čňnů ( njn nch) jn Přdstt s ž b žádn jjch ýrb nxstl Nc b nfungl t j á pln z nás b d nl tř nc Mnh z ás t zrz Pr j t š jn dlš důz th j j Čn slný splý stát Prt s d nch stňt držt dstup sznt s s n Udt ž t bl dbr rzhdnut Jsf Vld Msr ZŠ Tnld Vzpn n Vlnc! + rdc Všchn t zčná n Vlý pát d rn jdnc pbhj p čsých luzch hájch zuř hldj l ždh nrstu Dufj ž njdu nc držšh nž hz žjc pd n čž s služ žn rddců rnců jn ht Dcház ltcý nhdá ůl ntrý pždný znů V ndl s njd d ác čhž řsťn užj nášt stl nřc nášt hspd (pud j třná) T tř lp n trdcch n psldn chl pdnj lupžn ý rbnů d urnů Zástupn nžnh phl br jč střhj pntl pj ún chdb Clý dn s ns slnstn duchu Pndl j tšnu ppulc hln lnčn dn J t l t dn plný br: brná jč brn stuž nusn brn drc nupn sbtu surtu rzstn n tch njnžnjšch stch bt Chlpc s z ld rcj bl s plný šč pnžn I t tř nj rád trdc hu Vlnc slt: žn užj ln jrnu úldu dt uusuj lnčn člád zjč tž už z pár dn s n nch bj záhdný blý pl už strš 18 lt s upuj spclzn čsps b ttž dstál zjčs trdc Všud s rzlhá ld r Jn j lt ž spust nn p Vlncch S hld bch ttž hrál sutž njlpš su slušnc ldu N z Atr Dnc bch s n nusl c lt Ann Klářá ZŠ Knsh Hržďc 17

19 Rštn j j strá zášná rn čt z n phnutu hstr ld tř tt jz lu V žd z tr R dlš dbu pbýl zřdl d sh jz sl z řč drdců: Prs z štn Arn z rnštn Bznts řš s lul řc Prá t njd rštn t sl řch půdu A č s lstn z czch jzů půjčl ná sl? J šl čs znl n st n nálz R s czch zch stál s c tr d t db nznl t n nl n pjnán s jzc usl n náz jut d sttnch Tnt j j sttn bžný čštn Z jých jzů slt ž pcház sl j tlz ntrnt nb třb sl šl tr bch snd n nřl ž j czh půdu? Lgnd gpts půdu Odud s zl pjnán Cán? Kdž šl R d Bznts řš žl s různý řsl n ářst nb ýrbu šů Bl t ýbrn hudbnc rbt bl ld dádn cčných ddů nb hdů štn z ru A á tt tt s nlbl crn dsttlů tž s bál ž záb dd pzrnst ld d r Prt cr hlásl R z cř (dpdl d řsťns r) zttžnl j s cřsu stu znu Athngn Tt pjnán s znčn Rů ujl rn pznn pdb h dns nlzn nh jzcch: Cán (čštn) Cgán (slnštn) Zgunr (nčn) Zngr (tlštn) Tsgn (frncuzštn) Cgán (ďrštn) Tzgn (nglčtn) Cgn (plštn) Cgn (tuglštn) td Ml bch t stál n pt ž tt pjnán l jž d pčátu hnlý nádch ž jj t nh Rů á ná j urážu R t l n sých cstách Erpu l tž V střdu ld sudl sttn pdl zhldu Krásn ld l t rásnu duš np šlých ldch s dnl ž jsu t zlduch R s hl s su tu plt dlšný způsb dán jn tž blžt thdjšu dálu rás J už t t bhužl býá c j nzná dlšn t zbuzuj strch ndůru nd ž nnást Prt sb R zčl šřt lgnd tr l uázt ž jsu sán pčstn řsťn Chtl s t zst zň lnh btlst Pdl jdn z tcht lgnd pcházj R z Egpt us putt st b dčnl sut sých dů tř dtl pstnut nclh Mr s Jsf dž chl s Jžš d Egpt d rál Hrd Pdl jn z pst ršt ář ul hřb Jžš uřžán t us jjch ptc čnt pán (ltst nd sý hřch) C bl ůdn gljt? R n cst Erpu R s n sých cstách zl ůdn gljt Bl t cstn dld pdbn dnšn cstn psů nb zů Lšl s š t ž j nlstnl jdntlc l pnn j dál clý supná Rů nb spš jjch ůdců T l á řšt s z sý ld trstt nlc tř ušl supná dl zán N rc 1423 dl csř Zund n Spšs hrd (dnšn ýchdn Slns) ůdn gljt supnu jd Ldsl zručl n bzpčný ůchd sý úz t á stt s čán sbdn s usdt Čsá s 1068 Prn zn Rch Bznts řš 1416 Prn zn Rch Čchách nc 15 st Zčát násldán hánn Rů 5 10 st Prdpdbný dchd Rů z Ind 1322 Prn zn Rch n Slnsu 1423 Zund dl ůdn gljt supn jd Ldsl Václ Olucý: Rsá rdn Prz 1481 (zdrj: Muzu rs ultur) Cst s rzdll Z Bznts řš s R dl s Blán d Uhr n úz dnšnh Slns Zd s rzdll du hlnch udch s dstl d zbtu Erp pzdj d clh st Zápdn ud s dl s čs z d Nc Frnc Špnls Hlnds Dáns Nrs ýchdn ud zřl n úz Pls Fns Šds Všud d s R usdl jl d stnch btl ná sl d sh jz nd n z A t s stl ž s zčl jz jdntlých rsých supn c č n dlšt znl t různ rs dlt nbl nářč V št čsl tht čspsu s zř n sud Rů n nš úz bdb d střdu d druh st ál Krstýn Frdrýšá utr j rst tn 18

20 x

cestovní kancelář kuba www.carestyle.cz

cestovní kancelář kuba www.carestyle.cz cstní nclář www.cstyl.cz ysětliy (pitgmy st) V Y S V Ě T L I V K Y Wifi zm htlů tt znčných mát mžnst připjní Všh pčítč wifi zm, ť ž ly htl, zén n přím n pji. Knétní infmc njt žy ppis jntliých htlů. Rinná

Více

k te ří se na re k onstruk ci originál ších pracích spoje ných s touto avnostní ve če r sk ončilne form ál

k te ří se na re k onstruk ci originál ších pracích spoje ných s touto avnostní ve če r sk ončilne form ál Ntičk y s vráti y z Am rik y Finá Prty s b ud k ntvř vnicích Tůně č k á b nv Č rv n 2008 Z prvdjm ěst Ř vnic / 19. rčník Z drm Ak tu ity Pub ik c sš sv. Jn N pm uck éh Tt pub ik c b y vydán při pří ž itsti

Více

Odlet. Plán letiště. inál Sever 1. ů Terminálu Seve. Odbavení dle ze. .30 hod, Provozní doba etržitý provoz. Non Schengen. Schengen.

Odlet. Plán letiště. inál Sever 1. ů Terminálu Seve. Odbavení dle ze. .30 hod, Provozní doba etržitý provoz. Non Schengen. Schengen. tc nkp c nž 0 Výhn nkp dt f pf, zbž, zčký n x n j td ět, čký k dký d bn pn ště t A N k p O d b n nfc Ind It Fn Fnc tg Bg Dn N P z N c Ně Lcb ně Šd Šp R Řck ttn tt Sngn Nn Sngn Pn ště ýth p Tn S cn t A

Více

cestovní kancelář arabské emiráty www.carestyle.cz

cestovní kancelář arabské emiráty www.carestyle.cz covní nclř www.cl.cz vvělv (pog v) V Y S V Ě T L I V K Y WF zd u holů o oznčných ožno přpojní Všho počíč Wf zd, ť už v lo holu, u znu no přío n pooj. Konní nfoc njd vžd v popu u jdnolvých holů. Rodnn dovoln

Více

INTEGROVANÉ NÁSTROJE

INTEGROVANÉ NÁSTROJE INTEGROVANÉ NÁSTROJE Prnání úzmí pčt bcí % bcí ČR bytlé bcí % bytl ČR ýměr bcí (m2) % ýměry ČR Obc měst d 25000 bytl 6 209 99,30% 6 411 139 60,96% 75 335,19 95,50% Měst nd 25000 bytl 44 0,70% 4 104 986

Více

Monty Python John Cleese zve Čechy do Londýna!

Monty Python John Cleese zve Čechy do Londýna! ČESKÝ LYMPIJSKÝ VÝB Bšvská 6, 11 Prh 1 tl: 271 73 622, 271 732 326, 271 734 734 fx: 271 731 318, -mil: if@lympic.cz www.zijmldym.cz, www.fcbk.cm/lympijskytym Mty Pyth Jh Cls zv Čchy d Ldý! Čský glický

Více

Zpěvník chval. Církev bratrská Chomutov

Zpěvník chval. Církev bratrská Chomutov Zpěvník chvl írkv brtrská homutov Něktré méně pouţívné kordy: Obsh: 1. BB, OTČ... 1 2. J KBY NKVITOL FÍK... 1 3. Ť BŮH, HOSPOIN... 1 4. Ť LÁ ZMĚ SLYŠÍ... 1 5. Ť LÝ SVĚT VÍ, Ž PÁN BRZO PŘIJ... 2 6. Ť

Více

ZPRAVODAJ. máme nový e-shop na náhradní díly. jsou náplně do manuálních převodovek celoživotní? na vašem autě? oleje a maziva pro zemědělskou techniku

ZPRAVODAJ. máme nový e-shop na náhradní díly. jsou náplně do manuálních převodovek celoživotní? na vašem autě? oleje a maziva pro zemědělskou techniku ZPRAVODAJ www.mdil.cz NOVÝ E-SHOP 3/2013 2 máme nvý e-shp n náhdní díly dy 4 jsu náplně d mnuálních převdve celživtní? 4 tipy státe se l n všem utě? exluzivně návdy 6 leje mziv p zemědělsu techniu 3 KASKADÉR

Více

PORTÁL ZVE NA SVĚT KNIHY

PORTÁL ZVE NA SVĚT KNIHY knižn novinky 9 10/2012 37 DOPROVODNÉ PROGRAMY / DOPROVODNÉ PROGRAMY / DOPROVODNÉ PROGRAMY / DOPROVODNÉ PROGRAMY PORTÁL ZVE NA SVĚT KNIHY A DÁLE NA STÁNKU: pátek 18. 5. v 11 hod. KOMIKSOVÁ DÍLNA (PRAVÉ

Více

Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rpen 2 0 0 5 Číslo 7 R oč n ík 1 1 R ok v P ř e r ově o hlé dnu t í s P. A nt o ní ne m Pe chale m a P. J ane m F r ant o u Č í s ó h ode? N a š e h ode! R oz

Více

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více

zpravodaj Zličína a Sobína

zpravodaj Zličína a Sobína zprvodj Zličín Sobín List zličínských sobínských občnů číslo dubn Doprvní soutěž pro mlé řidič Pální črodějnic n Zličíně Přdnášk v knihovně o poutní cstě kultur kultur; zprávy z rdnic ulturní tipy v okolí

Více

VZORNÁ TJ TESLA BRNO ODDÍL ORIENTAČNÍHO BĚHU

VZORNÁ TJ TESLA BRNO ODDÍL ORIENTAČNÍHO BĚHU VZORNÁ TJ TESLA BRNO ODDÍL ORIENTAČNÍHO BĚHU čestná listin~ ~976 O lidu kufrujícím Hurá do Němec!!!! O B S A H ----------------- Zájezd na ~~ v CB do Skotska Mistrovství ~SSR na celkem dost dlouhé trati

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Zápis z 12. j ednáni Rady Ústavu ze dne 24. 9. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-1 3/201 4 ústav pro studium totalitních režimů Praha, 24. z á ř í 20 14 P o č e t li s t ů: 13 Zápis Z 12. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

Úvod. Tiráž. Barbora Vymětalová 8.A. Hlavní redaktor: Julie Kořínková 8.A. Zástupce hl. redaktora: Anna Soukupová 8.A. Hlavní Grafik: Tomáš Zelený 8.

Úvod. Tiráž. Barbora Vymětalová 8.A. Hlavní redaktor: Julie Kořínková 8.A. Zástupce hl. redaktora: Anna Soukupová 8.A. Hlavní Grafik: Tomáš Zelený 8. číslo 2 očník 6 Úvod Huááá... Končně s vám dostlo do uky duhé číslo nšho čsopisu Klád. V ktulitách s dozvít stučně o novinkách v nší škol, jko npříkld o pní učitlc Škubníkové. V tomto čísl s tké dočtt

Více

Časopis přerovského děkanátu Říjen 2003 Číslo 9 R oč n ík 9 Úvodník P. Ryszard L i t u r g i c ký ka l e ndá ř n a ř í j e n C h a r i t a K ř e s a ns ká a ka de m i e C ír ke vní p a m á t ky k o st

Více

KATALOG 2013/14. POLYGLOT: mluvit budou všichni

KATALOG 2013/14. POLYGLOT: mluvit budou všichni KATALOG 2013/14 : mluvit budou všichi v o d ú Váží zákzíci, milí pdgogové studti, přdstvujm vám ktuálí bídku kldtlství školí rok 2013/2014. Pro výuku ěmčiy dětí v věku 5 9 lt zábvou hrvou formou jsm připrvili

Více

Časopis přerovského děkanátu Březen 2000 Číslo 3 R oč n ík 6 k a m p n a š e č t e n á ř e D ě t t ě ž, p d k a, p n í a l n k a M b c t j e?! p č n í R h P. Jan Twardowski rozhovor s od ze ro ské oké

Více

Háječek se bude také soutěžit

Háječek se bude také soutěžit Lp Ir SoT so ipn Ae D c 2 0 1 21 n Čč Í ís sl lo o 1 12 n Rr Oo Čč Nn Íí K k 98 n Dd O o Pp Oo Šš Tt Oo V Nn Íí Cc H h Ss Cc Hh Rr Áá Nn Ee K k zz dd A rr mm A noviny Č E S KO B U D Ě J OV I C K É R A

Více

Výzva k vyvěšení moravské vlajky na radnici dne 5. července 2015 959 obcí a měst. Lenka Holaňová Ing. Jaroslav Krábek

Výzva k vyvěšení moravské vlajky na radnici dne 5. července 2015 959 obcí a měst. Lenka Holaňová Ing. Jaroslav Krábek V ý z v a k v y v ' š e n í m o r a v s k é v l a j k y n a r a d n i cd in e 5. ƒ e r v e n c e 2 0 1 5 V á ž e n í p» e d s t a v i t e l é o b c í, m ' s t a k r a j, d o v o l u j e m e s i V á s t

Více

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ C je rchitektnická sutěž jké jsu její výhdy Zákldní infrmce vypisvání průběhu rchitektnických sutěží zkušensti měst dbříš s vypisváním rchi tekt nická su těž rchitektnické sbrník čk_rchitektnické _2010

Více

PODZIM I HERBST I AUTUMN. Journal. Pupp 3 / 2009. www.pupp.cz www.summithotels.com

PODZIM I HERBST I AUTUMN. Journal. Pupp 3 / 2009. www.pupp.cz www.summithotels.com PODZIM I HERBST I AUTUMN Pupp Jurnl 3 / 2009 www.summithtels.cm EDITORIAL, OBSAH inhlt cntent Vžen hsté, mil nvštěvnci, hektické letn měsce nbité nvštěmi filmých hvězd dech berucmi buřkmi nenpdně ustupuj

Více

**,.b' JAK PRECKAT RECESI VADVOKACII ECESE ZDE NEZNAMtNA žrbron, NÝBpž EKoNoM o lronoláí.h se nlhhs n nc c(ou hoo1o, ncboť tdkl)é ťux Ds by klent! jž Dřcdcn dskr jnnol]o p fuu téžo zskán í ádoktu pod_

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á vča i no n o s t i š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k

Více

4/2014 říjen - prosinec Vydává Úřad městyse v Olbramovicích

4/2014 říjen - prosinec Vydává Úřad městyse v Olbramovicích 4/2014 říjen - posinec Vydává Úřad městyse v Olbamovicích Z OB SAHU In fo ma ce staosty Vá no ce - svátky klidu a míu Zpá vy z fanosti Z čin nos ti školy Spo le čen ská konika, pohyb obyvatel a statistika

Více

Foto: Petr Podroužek. Foto: J. Hallová, NDB

Foto: Petr Podroužek. Foto: J. Hallová, NDB listpad 2010 11 Jižní Mravu za prací i zábavu www.listyjm.cz POZOR! Sutěž letšní nvinku DREAMER! Čtěte na straně 5 Hejtman cenil Pdzimní pcta Leši Janáčkvi Věda a výzkum má zelenu Jižní Mrava se stává

Více

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY V KUTNÉ HOŘE 2012 Strá nká 1

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY V KUTNÉ HOŘE 2012 Strá nká 1 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY V KUTNÉ HOŘE 2012 Strá nká 1 2 Obsah Základní infrmace 5 Kalendárium 2012 7 Dva měsíce v rce, aneb BŘEZEN A ŘÍJEN _ 10 C se děje na pbčkách? 14 Univerzita vlnéh času,

Více

Významná životní jubilea obèanù

Významná životní jubilea obèanù dvdsign - prvodj str 28., 1. o jo dosvdní výborn prái dùvìø. trost sièù pødl dsti èlnùm vìrnostní stžky. Vlná romd byl vlmi pøíjmným stkáním i s dlooltými èlny DH. A nmnì døilo kí byl již trdièní Hsièský

Více

Základní nápěvy I. Začátek hodinek

Základní nápěvy I. Začátek hodinek I.1 Prv modltb dne Pod: ntphon Romnum, Rome 1912, 3*. Zákld nápěvy I. Zčátek hodnek. Pne, o tev ř mé rty, má ús t tě budou chvált. I.2 Ostt hodnky I.2.1 nápěvy d ntphon Romnum (1912) Pod: ntphon Romnum,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ ODMÍNKY č CTS..r.., IČ: 272 10 651 : Brc, N Vý 370, SČ 293 06 (á VO ) 1. Vý jů M 1 1.1. y j bch č C S..r.., rc, ý37,s 293 06, IČ: 72 0 51, á ch rjř é ě ý r,, 1 4718. y j á ě ěč Č h čh

Více