květen ročník 2. číslo téma čísla Asie Čečensko Banánové děti Rozhovor: Ali Amiri ČASOPIS PRO MULTIKULTURNÍ MLÁDEŽ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "květen 2010 1. ročník 2. číslo téma čísla Asie Čečensko Banánové děti Rozhovor: Ali Amiri ČASOPIS PRO MULTIKULTURNÍ MLÁDEŽ"

Transkript

1 tn rčn 2 čsl Bnán dt Ččns Rzhr: Al Ar t čsl As ČASOPIS PRO MULTIKULTURNÍ MLÁDEŽ

2 Mlý čtnář s chd slunnjšh pčs cház druh dtrl čsl Vďr Stjn j psldn j tntrát nbt člán rzhr z dln tých lgů z čsých záldnch šl zjý sp zušnjšch rdtrů nb dbrnů Druh čsl nuj stdlu trý č dál c thuj pzrnst l nž ád jšt prn ál Vtšn ld s pd As dst zjn z j j Vtn Čn nb Jpns M js tt rzntntů szřj nl dsttčný str t hnd nl článcch Zjl nás dš j s ld z tcht z žj 1 Obsh Čs rpublc Z jdnh z nch s nld dzš d j s ůž stát tzný bnáný dtt Vdl th js l brl z z sttnch tr jsu bčs trchu ná spjtst s As pjn Přnáš t jdnčný rzhr s zpá Al Ar trý n c nž sých pcých úspšch hř Íránu z nž s d třct lt nrdl Stjn j řd sttnch cznců u nás á Al s rtáru nl šptných zušnst s žt ČR tr s s tbu pdl Nn zjý j člán Jn Hrdl Ččnsu dlš sjs z jž j čs d čsu nšch dch slňán spjtst s álčný nflt l tr th s bžný Erpn jn l ál Nš ldrubšt rdtř šl s nápd zřdt d tuálnh čsl dustrnu dpc n dálu trá s psldnch ltch stáá clsplčnsý fnn Dzš s j s t ůžš dt z ntr z rzjých z dptt j zušnst s tu dpc j zná sbnst bčjn ld Zár bch á š rád pdl z dps tr ná d rdc 1 2 EDITORIAL t: Bnán dt 3 4 INTERVIEW: Al Ar 5 6 SOS: Tp hnjsých ulc 7 8 TÉMA: Vtn Čch Ččns hr pl d ráj 9 10 TRENDY: Fcb BLEŠÁK PORADNA: Vpdá jn?! Vš dtz INTERVIEW: Ngun Th Onh REDAKCE: J žj R Chn TÉMA: Adpc n dálu TRENDY: Mód sjs tržnc REDAKCE: Md n Chn ETNO: R n cst Erpu 19 KOMIKS: Vtn Čch Vtn dšl jjchž střdnct jst s s ná pdll nápd j čsps zlpšt Vdl tšh stru nnh ód js s rzhdl n š án zřdt sutž zj cn Optstc ůž hlást ž šln r bud už brz z ná t s budš ct s lt dpčnut d šch čtrtlt zárčných r Hnd p ázdnnách s l hlás s dlš čsl N n s ůžš pdlt t Stč npst -l n Vzhůru d čtn! Třb t d tch ázdnn rchlj utč! Luáš Hud Rčn: I Čsl: 2/2010 Vdtl: ROMEA s Nd Prsu Prh 10 Adrs rdc: Rn ďr ROMEA s Žtná Prh 2 IČ: Tl: l: Intrnt dán: wwwrndrcz Šfrdtr: Luáš Hud Edtř: Rd Stlá Mrt Sčsá Jt Vtá Hln rdc: ZŠ Chn Dd Vň Mrt Kršá Sár Mrá Rchrd Krs Tbr Bl Rn Šáb Mchl Ppá Hln Grunzá Ann Sáá Splucujc rdc: Msr ZŠ (Tnld) ZŠ B Nc (Přr) ZŠ (Kldrub u Střbr) ZŠ TG Msr (Zstá u Brn) ZŠ V Sdch (Hlčů Brd) ZŠ Nárdn (Prchtc) ZŠ MC Sldws (Jách) ZŠ Studán (Prdubc) ZŠ Bulhrsá (Ostr) Mnžr jtu: Zdn Ršý Krdnátr jtu: Jrl Blážá Jz rtur: Ln Jndáá Ftgrf: Luáš Hud Grf: Lnrd sr (wwwlnrdcz) Ts dstrbuc čspsu: Adssn Ks: Lď Gžá Přld d tnštn: Ngun Th Thu Trng Cn čspsu: zdr Prdct: dusčn Rgstrán u MK ČR: MK ČR E Čsps cház rác jtu Vzájnu spluc nrsých rsých žáů dstrnn rssu xnfb šlách splčnst trý j splufnncán Erpsý scáln fnd státn rzpčt Čs rpubl Stáhn s Vďr d sh pčtč

3 Bnán dt Dážt s dstt ž růstát du různých ulturách? V snz uspt šl zpdnut z splužá s způsbujt ultuř jdn l d s rdč ust rsptt jz z ultur jn? Pj bnán dt s u nás d bcnh pd žl cb tfr sthujc sučsnu gnrc tnsých dt tr s nrdl nb žj dlč Čs rpublc Sc pdj j Ast jnž untř s t ůbc nct; jsu j bnán n chu žlut td tnšt untř bl td čšt Mžná át třd tnsh splužá nb splužču tř čštnu ládj j rdlý luč dst žná j čs jn dbst j ndl ůbc bst npznl ž jjch rdč jsu Vtnc Npdl ás nd ž d us lut cht s úpln jn nž šl ž nn ůbc jdnduch phbt s z d tl dlšný st b s zdčt? Ztc čsá ptž ur-rcá ultur zdhuj nddultu sbdu čl-jdnc sjsá ultur ná čl žd j sučást tš splčns jdnt (rdn státu) tr s jdnc us pdřdt N nán rdnných hdnt Vtnu á lý l nfucáns učn (Knfucus bl čnsý udrc jhž phld n rdnu splčnst lnl šln tc clh Dálnh ýchdu) tr pnuj úctu rdčů strš utrtá t zdlán Vtnšt rdč pustl d b zd tř nnstp cl zjstl t sý dt ltn zdlán cl rdn lpš buducnst V suldu s tnsu trdc t p ptcch žduj b sůj čs nl hln učn šl l ýbrn zná jl j n gnázu p Slduj náš ntrtn wb wwwrndrcz n n su šlu V Vtnu čst clá rdn štř pnz n t b njndnjš pt hl studt n záld th zsl dbř plcnu ác fnnčn pdl zbt rdn Bnán dt s š d šl čsý rádů dl c zttžňuj s čsu ntltu nn n lh plnt dst rdčů B c c sý rdčů s zdluj jz dž clý dn lu čs rdč dj jn pzd čr d s rcj z ác Bnán dt t nzápl jn s chd z čštnu tnštnu z střd čsý střd sých rjnů Sučsn ttž hldj dpď n tázu d lstn jsu? Vpdj j Vtnc l ýšl j Čš D s ct td nál čsých ptrtů j l nbr dáá nj ž jjch d j Vtnu N záldn šl t bnán dt bl ptlčuj sůj tnsý půd dtj s učt lut tns nchtj s d sttnch splužáů lšt T pzdjš u cházj n t ž znlst cr ultur jzů j náš ýhd Zálž š n nh ftrch (n rdn šl rádch j) d zd tu pznán bnán dt dspj j s n nlž Šár Mrtná Občns sdružn Hnj Žt Čchách j c hzý Jsu tu l pn pát různ jn c tr třb Vtnu ná Al á t druhu stránu Mj n dáá bchd d á spustu zbž Jnž ntř ld jsu n nás njn ntř dnc hrub Já šl s učn ná c bl l bl á s splužá nb rstn Nd n chdb slš nráž pdbn c Jn ld s ná j suct chj s ná l slušn Vtnšt ld njsu t j s nh ld ůž slt Vtnc cuj l trd já s j l bduj Ntř c td jsu prn dluh dláj s hdn pnz pslj d Vtnu sp n chrtu pstžný ld ncný l n pdn d trd cujc ld ztrácj sůj jt dů pnz ntř dnc ztrt s blz Čch jsu u rdnu z Kdb s nd zptl bch s brl z Vtn Čch t n j dpdt Ob z c znnj Ln Ph H Yn ZŠ Máns Střbr Můj žt Čchách Jnuju s Ln js tns slušnst Bdl Střbř chd tu t d šl Máns ulc Žju tu d nrzn s sj nu sstru ds jšt s ttn jnž tn zřl dž bl 9 lt t 2

4 Prč jst s rzhdl studt zhrnč? A č jst s brl á Čsu rpublu? U nás j z ž dž chc chlp nc dázt us djt d rdčů Můj tc thl dšl ůj brtr t tž dž bl dnáct třnáct lt zčl js plánt Vdl js ž ž dnč gnázu n djdu Čs bl náhd Hldl js z rpsý unrzt d bch hl studt Krl unrzt šl l zjá t j j strá C ás dl tu ž jst s rzhdl Čchách zůstt p dnčn stud bl důd rzjždjc s pcá rr nb jst t užl jž dř? Určt t hdn phl tž dž js dnčl studu dcn chtl js s udlt nju spclzc Bl n n jstl s rzhdnu zůstt udlá s spclzc td nb nd Erp A jlž js bl už tršu znáý hl js s brt tr st chc j t chc Tž t bl jdnduch zůstl js V jst s nrdl Íránu l p jst s rdnu žl Kujtu J tu dšl? V tr z tcht z jst chdl d šl? Chdl js d šl Kujtu l dž z Írán Kujt nstl ál dsthl js s zpát d Íránu T js strál čtř r p js s zs rátl d Kujtu pt d Dubj Bl t pln Kdž js snčl gnázu djl js d Čch J n ás půsb Čš č slt ž jsu jn nž Íránc? Ld jsu Íránu ášnjš trchu c hrrn T znná ž s rchlj nštu nh c s sj Mluj cznc T j tt z znáá Jsu třb c tr nudt nd jnd nž Íránu Stjt frnt n lst pud jst cznc šchn ás pust ddu nu t nd Nd s t st ná bl cž j Čs rpublc np Všchn s n ás dj c tu dlát Nřá ž s thl chá ldá gnrc l u strš gnrc t t j ád Aspň já js t t ctl dž js jl bčs trj Strš ld s n dl t j bch tu zbrl st V Íránu j t ý p Must h nštt bst t pchpl Írán j uslsá z Ddržujt sá njá nábžnsá dl? Js čl trý ř ž xstuj njá zláštn sl Pr nh t ůž být Bůh nh třb Jžš nh zs nc jnh Nptř td z ld tř s sl ž š s dj náhdn Al bch ddržl nj zán dl nj nábžnst t n J t j z šh phldu žn Íránu? Žn šud n st bjuj z sá á tž nulst s už tř tšnu půsbl rád nstl zán n žn zpnl Al dns s z žnsá á bjuj Íránu Žn t j sbdu dlj c chtj Al dž chtj jt d třb d bznu j jdn dn d chd jn d V jný dn chd jn už jný chd splčn D Íránu studuj n unrzt čstj nž luc Prcuj t d chtj surtu nb šptál st dl Prá j l ndál z n bjuj cž j sán Thl b t l být V uslsých zch fungl djž nhžnst J Íránu čst dns? J s n t dát? V Íránu dá s řct nhžnst už nxstuj tž dž s čl pdá n zán trý h uuj j l sný Pud chc ttž už druhu žnu us t nžl dt us s t suhlst us pdpst ž s t suhls Muž tu nc us t důd n ž sj žnu sc luj l n nůž t dt nb ž s zbláznl (sch) Al pzr á pnnst dát b nžlá stjn Tž dž jdn up ut druh h us upt t Jn b hl snčt u sudu N druhu strnu tu l nnjdt už trý b l šst ln tr p thtn stnu s z nch sbdn n T j ážná c Žn p trp dž jsu n t s Můžt s zptt d tr j dt zůstl sbdn Pchpt j j t n tž V Íránu t bl njsu t čst Stl jst s d t nž jst s stl znáý s nju ngtn rc ld ůl šu půdu? Čs d čsu n Občs s n nd nzchl hz l j t hdn ndduáln Jdnu Plzn t už bl pár sců p SuStr js s s rád šl n nd zčl n ulc řt j jn tž js n nj zál Kdž n l šl zčl ndát Řl js td jh rádů ť h ddu dů ž už á dns dst On zslchl ž js řl dů zřčl: Dů? Já js td d! D td njs t! A zčl znu ndát Nnc js s tršu pl (sch) T jsu stuc trý dcház zch tr bl njý čs uzřn Mus pchpt ž t ptřbuj čs nnc t bud č Vš gnrc chd d šl s ld s jnu bru plt zjá s jn ultur Dř t thl nbl t us pchpt J jsn ž z dst ptnáct lt t bud jn ntrw 3 AlAr Dl s n j bch zbrl st

5 Zpl jst řjn už d SuStr Čchách nb d Íránu? Zpá clý žt Zp luj Vlstn zpá d t db c js s zčl udt sá sb O ndch js s s brtr hrál n zpá d ru js zl cl c pdl j rfn n pstl js zpl drn psnč A nš n hrál šlnu fnnu tncl t V t db t td zčl Pzdj js hrál fsnáln bstbl ád js usl chdt pš z šl d lubu zpát T js s p cst tšnu zpl Zjstl js ž zp dlá ntřn dbř dž n t n nd nc nházl n z t nndál pznl js ž á s dbrý hls Kdž js tu p zčl studt zpl js jdnu z týdn rsturc N pt šl SuStr t js s hlásl Mslt s ž á š úspchu sutž phl xtcý zhld? V nč určt n l nč n T ž js jný způsbl ž hnd j js s uázl tlz ld rgstrl Ptuju s ž hnd druhý dn ld n ulc zdrl T s Čchů ntýá tž tšnu pdj stjn tž t js l plus Prbl l bl jzá brr J áš pcý úspch Čchách ná š rdn? Jst d Íránu ppulárn pdbn j Čsu? Kdž js jl dů uázl js tát j cdč pdl s n nj řl: J dbrý A dl h zpát Můj tát ttž ždc chtl bch s stl lř Hrál js pt lt ddl čnhru n s nd nšl pdt Vždc řl ž chlp us být lř Nd tt hldu njl pdu Mj sstr bl l szřj ndšn rzdál šud j cdč uzl d Al tát c n A n tu ždc p: Já dl ž nc dážš V Íránu js l nd řjn nzpl tž js t žl jn pt lt Mslt s ž j ýhdu t ž jst znáý dž jdnát s pcnt? Zzčátu js s sll ž n l dns d ž t á sj ýhd N dřch ncnc á npsná jn tž dž ld cházj d rdnc j pct ž th čl trý j bud štřt znj Pcnt s n usj pdá s splu rásn rdnc zpj t J t st t átlštjš V tt hldu t td stršn phl Kdbst nd stál d rzhdnut ž s budt ust brt z c lř zp ču bst dl dnst? Abst zpl nust být fsnáln zpá Já ůžu být zpá tuhl chl dž budu chtt zzpá s J úpln jdn jstl z t dstnu pnz nb nd psluchá jn t Být lř j n clý žt j t nádhrn plán Přdstt s ž ntr ác tr jsu su jsu čs zn Nld dlng T j t rásná ác l jn n čs U dcn j t np č jst strš t j t hzč Plánujt s d Íránu jdnu rátt? Vrůstl js hlub lásc sý rdčů np Nd s n nchl šptn n t nzpnu Ať s stl c s stl žd js splčn čřl I dž js usl nd čt třb d půl jdnáct n tátu js pčl Thl js chn Č js strš č strš jsu j rdč t c s stýsá Nchc b zůstl stář s jdnu nd zll ž tát dstl nfrt Ntrl bch s dstht zpt d Íránu s l nchtl Spš bch chtl být t nj npůl Čchách npůl t Nl Brzbhtá Šár Tcrá Bár Šdá Šár Strá ZŠ Kldrub Rzhr cl znn njdt n wwwrndrcz Al Ar j jdnu z dnch tář čs ppulárn scn Nrdl s d třct lt ráns Thránu Vstudl plzňsu Lřsu fultu Unrzt Krl cž dznnl jh dnšn zstnán Fultn ncnc n Bulc d s spclzuj n žn ncnn V rc 2005 s stl fnlstu sutž Čs hldá SuStr V sučsnst stupuj s supnu Arnt rlzuj lstn sólá stupn ntrw 4

6 Blzý zdálný Vtn n str pdntl Čs rpublc strn d úspšn tns jdn N z ltdl ý jt áln upu zd ý st ž blz s nás Vtn j s psďt dstt V č s Vtn lš? Phdln n dn pc u lý n ustá z n t t ný r nd n druh st cž s žt j lh sá žt tpl pln pň ulc tstu ru t stn tsf njdnu Vás n třc lnný utbus zčnát nsá p št z lt šud j t h Jd Prc n z b služ bz nc tc urc nh dlš rst čst hl lčn t pu njd n už zbr chtn pc ť nustálý ruch tr chdn žt n phd Vtnc žd nrá sb Kl h jn sl nc tnh býá ls Nz tný bčs j tž slšt t A hl žádný br l jn hůl ž s p dluh cst nčn nj pd š n Rzhdtrhu ch rj t s splčnu řč č nl Tšt s á z t dn ás l pát rán bud hls bdntn cč t ch pd nž bjt n s t pddá Přš p Ld l ás hrj n ulc n B s t njs dn rzh ž t bjt rás Hnj nt s jt s zbht zjstt ph (nudlá pl) rz tpc dát s nž ýá nzb už P Přjn rnn nldn SJ Vtn j lá stn nzsá rgnzc zbýjc s dš jt scáln blst j j zán ládžnch cntr jt dts ncnc šl nd pd Orgnzc st s tt n pc dbrlnů ť už stnch č znárdnch Tp hnjsých ulc Jdn z tpcýc hh (Ft: P tr V njsých d ů tlá ) ft Ptr Vtlá V rc 2008 js bl brán n třsčn stáž rác gru rzj spluác GLEN Črnc ž řjn thž ru js td strál hln st Vtnu Hnj D Hnj js rzl s ncu tnd lgn Ktrn nš s bl pc l stn nzs rgnzc SJ Vtn s fundrsng (hldán fnnc chd rgnzc) jtý ngnt (řzn jjch tt) Pulčn dřnct (Ft: Ptr Vtlá) J nš ác pd l? Hnd n zčátu s rz plnul bubln zná fundrsng jtý ngnt S Ktrn ná trl t ř sc nž js rgnzc c pznl nštl tšnu j tů t nj s usdl T jný sl znná ž už js s tlrát nztrácl žddnnch cstác h hnjsý utbus zstá sc xstuj l nl už ná z zstá A t dpdbnst ž stupt d ptřbujt bz d j st pdá j prn nzá Já s lc rchl zčl rntt st nch tšnu dltsnch prch Má úpln n tn sá t pužná nlrát dnn bl : Bz s s! N žd s zdřl Přc jn nh V tnc trch s n n s P sc dptc ná nzbýl nž suš nsttt ž ná už zbýj jn d sc t js s rhl d c Tu stžjn bl pc s u l sl Střdu pdz u njc s půlc zář (sát j phblý ) Dř s jdnl sl u slzn Dns j tt sl určn dš dt J t t ý tnsý dtsý dn Ulc jsu pln ld bdujcch njultjš njjsnjš sc rc Kžd dt á sůj lpn K dn jsu tz l tnc j s spcáln láč plnn n pstu z ltsý ch sn Snd ždý pušt brs lpn trých s p nd Hnj znáš nl tsc Krásná p dná SJ Vtn l tut slu Mládžnc cntru dt z sých Mládžnc cntru j hln jt rgnzc jdný trý funguj už d stnh jtů Pr nás dbrln- zlžn rgnzc rc 2005 V Vtnu s nůžt jn t stht z st n st l ptřbujt n t pln d st bl rásn rchln nch úřdů Dstt pln dstht s z snc d st j tř nžn Tt znl Hn dt j pd st Lng Bn ln blžn ptdct plucch dů Jjch btl s rzhdl šťstn dt stht s z dnu lpšh žt st Vtšn z nch á pt Tt dt l zhld pbht l tu ž nbdl st sh fcálnh bdlšt nhu chdt d šl Hnj s lpn N tut stuc zrgl SJ Vtn zlžn ládžnch cntr hu tt dt ždý chutnát láč t ž- dn jt zst lspň záldn zdlán Mstn dbrlnc učuj ttu tnštnu znárdn dbrlnc nglčtnu Mtc účstnt s učán j bd zdr nst stupt Výu j stžjn ttu rgnzc l n jdnu Rdn žj l chudých prch t rác dstsj Vtn jn rgnzuj sbr blčn ádá různ fstl páhá s u plun tr s n dbrlnc cch dů dáá rdná s dt ždý sc rýž zdr l Bánh g l Prdln js s už rán d pzdnh čr h n čs d n ř t du lá č u n jt u blb Zpčátu jn n n n jn j t d s tn P js pchpl ž n s jdnl různ tč už Ať st d sl n blb č á n zl bl chut č zrzlnu ppulárn už Ať n b d p tr rýž črná fzl s nbl šptn Vzhld l j zn t chu tt ln d luju js s j tu ž zrzlnu dál Vtnsý n Krád Ch pzl sb dů hnd p chdu s rdst znál ž dzl trdčn láč z sh rgnu N Dnh D ru pdl nc c tr bru pnl zlný ádr Zčl js s ptt hl stršl dst t c t bud Zčl js ýšlt nd úný cst Já bl t nst zbbl l z nulých zušnst js dl ž bnán lstu ůž být zbln tc cl Nzbl n nc jnh nž lst zčt plu trt p chl n ul črný láč! V duchu js s řl: A j t td! Tď budu ust snst nc zláštnh úpln črnh Kd c j untř! Ch nbl schpn ppst z čh j láč rbn já s td dhdll usl H nbl t ůbc šptn Vlstn t bl nnc c dbr Črná rst bl jn tná untř s srýl hustá sldá sá ss A č t črná? Jn st ptrnářs br Al uznjt V Čsu n črný láč jn t nnrzt Prt t b Nn á hu bánh g jn řl dučt! Kdž Ch ndán druh nášt Hnj dl pt tpcu sldst z sh rgnu trá bl zblná nůhldn blu už js s ůbc nbál s ús jn pdl 6 S O S S O S Hnjsý rb trh (Ft: Ptr Vtlá) jdl Cznc tns l tns bchůd- 5 Výu ládžnc cntru SJ Vtn Ptr Vtlá

7 Blzý zdálný Vtn n str pdntl Čs rpublc strn d úspšn tns jdn N z ltdl ý jt áln upu zd ý st ž blz s nás Vtn j s psďt dstt V č s Vtn lš? Phdln n dn pc u lý n ustá z n t t ný r nd n druh st cž s žt j lh sá žt tpl pln pň ulc tstu ru t stn tsf njdnu Vás n třc lnný utbus zčnát nsá p št z lt šud j t h Jd Prc n z b služ bz nc tc urc nh dlš rst čst hl lčn t pu njd n už zbr chtn pc ť nustálý ruch tr chdn žt n phd Vtnc žd nrá sb Kl h jn sl nc tnh býá ls Nz tný bčs j tž slšt t A hl žádný br l jn hůl ž s p dluh cst nčn nj pd š n Rzhdtrhu ch rj t s splčnu řč č nl Tšt s á z t dn ás l pát rán bud hls bdntn cč t ch pd nž bjt n s t pddá Přš p Ld l ás hrj n ulc n B s t njs dn rzh ž t bjt rás Hnj nt s jt s zbht zjstt ph (nudlá pl) rz tpc dát s nž ýá nzb už P Přjn rnn nldn SJ Vtn j lá stn nzsá rgnzc zbýjc s dš jt scáln blst j j zán ládžnch cntr jt dts ncnc šl nd pd Orgnzc st s tt n pc dbrlnů ť už stnch č znárdnch Tp hnjsých ulc Jdn z tpcýc hh (Ft: P tr V njsých d ů tlá ) ft Ptr Vtlá V rc 2008 js bl brán n třsčn stáž rác gru rzj spluác GLEN Črnc ž řjn thž ru js td strál hln st Vtnu Hnj D Hnj js rzl s ncu tnd lgn Ktrn nš s bl pc l stn nzs rgnzc SJ Vtn s fundrsng (hldán fnnc chd rgnzc) jtý ngnt (řzn jjch tt) Pulčn dřnct (Ft: Ptr Vtlá) J nš ác pd l? Hnd n zčátu s rz plnul bubln zná fundrsng jtý ngnt S Ktrn ná trl t ř sc nž js rgnzc c pznl nštl tšnu j tů t nj s usdl T jný sl znná ž už js s tlrát nztrácl žddnnch cstác h hnjsý utbus zstá sc xstuj l nl už ná z zstá A t dpdbnst ž stupt d ptřbujt bz d j st pdá j prn nzá Já s lc rchl zčl rntt st nch tšnu dltsnch prch Má úpln n tn sá t pužná nlrát dnn bl : Bz s s! N žd s zdřl Přc jn nh V tnc trch s n n s P sc dptc ná nzbýl nž suš nsttt ž ná už zbýj jn d sc t js s rhl d c Tu stžjn bl pc s u l sl Střdu pdz u njc s půlc zář (sát j phblý ) Dř s jdnl sl u slzn Dns j tt sl určn dš dt J t t ý tnsý dtsý dn Ulc jsu pln ld bdujcch njultjš njjsnjš sc rc Kžd dt á sůj lpn K dn jsu tz l tnc j s spcáln láč plnn n pstu z ltsý ch sn Snd ždý pušt brs lpn trých s p nd Hnj znáš nl tsc Krásná p dná SJ Vtn l tut slu Mládžnc cntru dt z sých Mládžnc cntru j hln jt rgnzc jdný trý funguj už d stnh jtů Pr nás dbrln- zlžn rgnzc rc 2005 V Vtnu s nůžt jn t stht z st n st l ptřbujt n t pln d st bl rásn rchln nch úřdů Dstt pln dstht s z snc d st j tř nžn Tt znl Hn dt j pd st Lng Bn ln blžn ptdct plucch dů Jjch btl s rzhdl šťstn dt stht s z dnu lpšh žt st Vtšn z nch á pt Tt dt l zhld pbht l tu ž nbdl st sh fcálnh bdlšt nhu chdt d šl Hnj s lpn N tut stuc zrgl SJ Vtn zlžn ládžnch cntr hu tt dt ždý chutnát láč t ž- dn jt zst lspň záldn zdlán Mstn dbrlnc učuj ttu tnštnu znárdn dbrlnc nglčtnu Mtc účstnt s učán j bd zdr nst stupt Výu j stžjn ttu rgnzc l n jdnu Rdn žj l chudých prch t rác dstsj Vtn jn rgnzuj sbr blčn ádá různ fstl páhá s u plun tr s n dbrlnc cch dů dáá rdná s dt ždý sc rýž zdr l Bánh g l Prdln js s už rán d pzdnh čr h n čs d n ř t du lá č u n jt u blb Zpčátu jn n n n jn j t d s tn P js pchpl ž n s jdnl různ tč už Ať st d sl n blb č á n zl bl chut č zrzlnu ppulárn už Ať n b d p tr rýž črná fzl s nbl šptn Vzhld l j zn t chu tt ln d luju js s j tu ž zrzlnu dál Vtnsý n Krád Ch pzl sb dů hnd p chdu s rdst znál ž dzl trdčn láč z sh rgnu N Dnh D ru pdl nc c tr bru pnl zlný ádr Zčl js s ptt hl stršl dst t c t bud Zčl js ýšlt nd úný cst Já bl t nst zbbl l z nulých zušnst js dl ž bnán lstu ůž být zbln tc cl Nzbl n nc jnh nž lst zčt plu trt p chl n ul črný láč! V duchu js s řl: A j t td! Tď budu ust snst nc zláštnh úpln črnh Kd c j untř! Ch nbl schpn ppst z čh j láč rbn já s td dhdll usl H nbl t ůbc šptn Vlstn t bl nnc c dbr Črná rst bl jn tná untř s srýl hustá sldá sá ss A č t črná? Jn st ptrnářs br Al uznjt V Čsu n črný láč jn t nnrzt Prt t b Nn á hu bánh g jn řl dučt! Kdž Ch ndán druh nášt Hnj dl pt tpcu sldst z sh rgnu trá bl zblná nůhldn blu už js s ůbc nbál s ús jn pdl 6 S O S S O S Hnjsý rb trh (Ft: Ptr Vtlá) jdl Cznc tns l tns bchůd- 5 Výu ládžnc cntru SJ Vtn Ptr Vtlá

8 n- u á házt l c r d Hr ru Prružn B pst n d J u Pt žl s á ld ns č l áh Vl sn jšt tš dluh ř z ná 2000 n p su Č s n j t c n č t r jns lu Č uj ř r t á št čs žný dln n rán c n nf n stu s l pd suč jh l d ft rch Jn Hr čpnls d ráj Č hr t ď střdn gnrc bu álc Njlpš ld c T n cz l d drc zhnul nb gr publu Rus f r nráln slušn u) l n s jd á z tj ch (n á l n dn st žá zů n ř t u t j Ččns st tru l žt zpnut l su ssttn ás hl 91 čn znu 19 nsuhlsl n c tn r t V s s J lc tž njt h j S l nn č uz č násl tt z z lnch z n znu pujch hájl n rusz u r ž j tt rjt t t j stlc z p tř t stlu t N nš č lč hln Rus tr d htst pdb n l ž d ru 1996 c 1999 n urt l b r t š u dn s lá T su álu T tr rp ns du zšť cnn surn jsu jž zltý s pusl Čč sl Ru dů V s s uh dn dr d P nc zl pdstt jb zdá ž Čč u druhu T trá nch zch nárd ln zdáln st t b d d hlásl ál p Zá h nclzných tsc bžnců n j pst dýc bu ál chj l z n ld tht nárd l j udl ld Stáá s s nšl útčšt b hu z řc dsátý r jž lu r nt d Uznáá ž dn úz p ž p j du ptřbuj t sá čn S ut n s lč s č h h z n č jsu n tt j důd á žn š n M Ččns j jdnu lt st š ssl už s d rnh Kzu n Kz du rdán t d rn st ých rpubl S n h z z nchž žd jl j d ž l pásu hr átlst čst lc r ál p h njdt t s nc n N n ýrzn lstns ř ál tt lt nh nnných ld Kspcý Črný unc r h č ůl d Č d z su d d l t s á c l Pud l t ál s n nč s p 2 Jhu Rus Zps nc b n n l d St tátr J V lc lý b ptř Erp átl pznát tu rzhdnut d duj jstl Ččns rý t d r n ru ná ý úz hu ns dst lý čč pd j t ušlchtlý způsb r usl stht c As V žd rá j t t js n d j d sn r N j ů d dl ňu lt t zchstánu rád sur up hrnc z st s t dl d K jjch půdn d č jsu djn ž t čst s sát j d h ná d n lš l d dů š l čn sl zc st n j čá N lá V j n č ác z Gr ln žt n nldn s lgn t n d nbl nc tt l z t l á tp ud st h d t ds n d u zl r d sl zd n d js nctl tl část nárd t dů ph ld tř s rdnách hnul ch z jj án ád j str d á h h tl n p tl zn drsný zs dchá- d ž j l áz dšl žj Erb u ch z ns č K ž Č Ld tř z Jdntl r Žt hrách ut ch š ý tž u t js r uj ůsb b np čst s b pst p grc půs zj Zn tr zp ld s usl s s ch ld št t t ž n s n n t z d áh t žd p n N jstl s lc ctln dbách s nučl n lc schpn Prt bh t uchlc jsu l jsu Ččnc trdč ž dázt pc řc d gnrcch Ččnš I t gč r n lů r t h d nž uch t c stlt splčnst dl sáznjš s sttl hužn d lc hn t lu t st rá š s n j stn ru ž žt ultu třl l ých z Kd t t ld jjch sldnch lc z jn l sb npsných zls nl pl du p ž střd tr zn p t st n zj sl l t sd st tů t čst ččns Mnh zných d tř žtu j s bčnsých ál ž dr st tt u b s ds n p hl rých s l js zt nh zbbrdán zn r p l N b t z u l Zárň plt srnán s ddns tr js p d nstýs Grznj bl tc p h l dů át á c s d d h pu sátých lt žt ld n c js pznl t Od zčátu dd l ht á ld C jn : h l št á Mn sl t j t ž np řátl žtjš n dř s s ný sp stlt t ld žj ld z sb t njlpš sbu š nn t z d t rá dl dná n l á n ch šl b át t ztr ns z žl žl už žná n stát č nábž c nás j Al t rdn trá b n n c n l g V n ) š 7 (dns slá ých žtlů dt Dn njs nráln Jn Hrdlá ttn žd blz stl z ál r h ýc lt sá usádán s t c d c r ř t h drážj ptřb tc Jnuj s Ph Krád šl řj Flp D Čs rpubl js jl z ttu dž bl 14 lt D á jšt brtr rdč Z clu dbu c js Prz js nl žnst s pdt z sý buzný d Vtnu Čst j sutn ř ž s t jdnu pt pdá Stýsá s p tns slunču ř rd Vtšnu j chldn l zčná s zt n čsu zu Nštuj střdn dbrnu šlu tnt r budu nčt Nšl js s hdn čsých rádů Přjl d čs rdn tž á čsu nu brášu Nučl js s lut čs Čštn bl zpčátu hdn tžá Dns páhá sý rjnů ládt dž us nc řzt n úřdch bnách ncncch n cznc plc pd Stáá s s různý žtn bh tr jsu čst sutn Hdn ld z Vtnu jžd d Čch s dnu ž s td slušn dlj Ab s s dstl zplt l pnz Čst s půjč d sých buzných tř zst bnc sůj dů Vř ž z ác zsj slušný ýdl z trh hu pslt pnz dů n úhrdu sých dluhů Jsu t ld z chudých rdn jsu zl n trdu ác Vtšnu s jždj s zstřdujc gntur tr s z jjch ýdlů sráž lu část n různ náld Čst s j ndstáá n n záldn žtn ptřb ntž n rácn půjč Njhrš j ž pud zůstnu bz ác ztrác nár n pbt njdnu s ctj stuc ž jsu tt rpublc nžáduc sb Nj pnz n cstu zpt dž b hl užt nbd bzpltn ltn nhu s rátt tž j d čá jšt hrš stuc nž td Nj ttž střd n splcn sých lých dluhů Jsu tšnu dázán n s buzn zná tř td jž žj nl lt Tt pc j š jn dčsná Kždá tnsá rdn tžc cuj clý týdn d rán d čr Chtj s dt lstn bdln pst- Afgáns tán j jdnu Blz h z z zjn ýchdu t rá s d r u 197 pltc 3z sldu ých npj tá ch V d dluh ůl xtr stcý th ládnu t ch su z pn n ddrž b án z ldsá áldn l á t js z c n l u nás Z ř j z ž c ld třct lt dc jž ház st b n ál šl út bzp č č nu z n njšch z št ch c utr h j 12 ltá Jd básn Dn rpubl s s trá d Čs ý r šl jž d n l dč dlt nut sý dt c njltnjš zdlán pct sý buzný Vtnu Afgán stán I dž td žj ct s stál být d j Dn Vtnu Jjch dt tr s už nrdl Rn lst! Čchách s np ct j Čš Řj Mj l s bnán dt nrch jsu žlut Mj st j drh l á ntř bl cž znná ž znu jsu jsu st rdná z j ý srdc j lás ů Vtnc untř jsu Čš Plu u j l Js p šná n u úctu d sůj důd j zpnj lut tns ld Js p hrdst dá Kždá tnsá rdn l ddržuj á j šná n t tns trdc snž s s dt n řsu jbht z Ach j š j r st trdčn hdntá tr s ns ásn j j ú n ž cthd s sbu nsl z dlh Vtnn n t p třt u Vtn á bhtu hstr Má nár d lts sl ýznn ýrč n p nst j nd tř 1000 lt d zlžn st Hnj Kždý t chc d n š zácn á dn s c žt j js I dž s čst zpnu n sůj šťs dstuj tn t j dlý d luj st ý nj á blpn sý n V tš á ž s tr js nšl sůj druhý sn árd n t th sttčn rý ůž h ná d d nlstn rdu být h rd Být jn r dá n n trá jl z sh ztrtl árdnst bch p čln Nšl js hdn áct r dst tl tř čst páhj Pr s ůj nár d udlá c bud já s n n hu splh ždť ých slác š nut Rád s cház p h nu ptř clu d str Prz bduj jj c u Žt sp š s h áž lý srdc rchtturu Js dčný lčn t ď nn nn žn n jd ž bl užnn být nduc dž t h r ůj sučást tht st dstn nn ů nárd nn bl b d js nšl st dž t c jn z tb ůj nár s l d chc žt čs bch d trp nn šť stný Má r td rád nšl dbru ád ns Afgnstn ác zlžl rdnu jj sr sj dc l zp Srdc l stál zůstnách rásných st nustá l nu Vtnc trý Můj ná sých šlná rd chc jdnu nštt ůj l ch j u lásu d j š z d s nrdl Ml ný čá T btý n ár b čá n uducnst j d ás sp sná j Z srd c z n nnčn c b l uduc Zdn Dubá duš nst n ádhrn T j Ph Huu Dnh u šť 8 bčns sdružn stnu INFO-DRÁČEK t n s č spl

9 n- u á házt l c r d Hr ru Prružn B pst n d J u Pt žl s á ld ns č l áh Vl sn jšt tš dluh ř z ná 2000 n p su Č s n j t c n č t r jns lu Č uj ř r t á št čs žný dln n rán c n nf n stu s l pd suč jh l d ft rch Jn Hr čpnls d ráj Č hr t ď střdn gnrc bu álc Njlpš ld c T n cz l d drc zhnul nb gr publu Rus f r nráln slušn u) l n s jd á z tj ch (n á l n dn st žá zů n ř t u t j Ččns st tru l žt zpnut l su ssttn ás hl 91 čn znu 19 nsuhlsl n c tn r t V s s J lc tž njt h j S l nn č uz č násl tt z z lnch z n znu pujch hájl n rusz u r ž j tt rjt t t j stlc z p tř t stlu t N nš č lč hln Rus tr d htst pdb n l ž d ru 1996 c 1999 n urt l b r t š u dn s lá T su álu T tr rp ns du zšť cnn surn jsu jž zltý s pusl Čč sl Ru dů V s s uh dn dr d P nc zl pdstt jb zdá ž Čč u druhu T trá nch zch nárd ln zdáln st t b d d hlásl ál p Zá h nclzných tsc bžnců n j pst dýc bu ál chj l z n ld tht nárd l j udl ld Stáá s s nšl útčšt b hu z řc dsátý r jž lu r nt d Uznáá ž dn úz p ž p j du ptřbuj t sá čn S ut n s lč s č h h z n č jsu n tt j důd á žn š n M Ččns j jdnu lt st š ssl už s d rnh Kzu n Kz du rdán t d rn st ých rpubl S n h z z nchž žd jl j d ž l pásu hr átlst čst lc r ál p h njdt t s nc n N n ýrzn lstns ř ál tt lt nh nnných ld Kspcý Črný unc r h č ůl d Č d z su d d l t s á c l Pud l t ál s n nč s p 2 Jhu Rus Zps nc b n n l d St tátr J V lc lý b ptř Erp átl pznát tu rzhdnut d duj jstl Ččns rý t d r n ru ná ý úz hu ns dst lý čč pd j t ušlchtlý způsb r usl stht c As V žd rá j t t js n d j d sn r N j ů d dl ňu lt t zchstánu rád sur up hrnc z st s t dl d K jjch půdn d č jsu djn ž t čst s sát j d h ná d n lš l d dů š l čn sl zc st n j čá N lá V j n č ác z Gr ln žt n nldn s lgn t n d nbl nc tt l z t l á tp ud st h d t ds n d u zl r d sl zd n d js nctl tl část nárd t dů ph ld tř s rdnách hnul ch z jj án ád j str d á h h tl n p tl zn drsný zs dchá- d ž j l áz dšl žj Erb u ch z ns č K ž Č Ld tř z Jdntl r Žt hrách ut ch š ý tž u t js r uj ůsb b np čst s b pst p grc půs zj Zn tr zp ld s usl s s ch ld št t t ž n s n n t z d áh t žd p n N jstl s lc ctln dbách s nučl n lc schpn Prt bh t uchlc jsu l jsu Ččnc trdč ž dázt pc řc d gnrcch Ččnš I t gč r n lů r t h d nž uch t c stlt splčnst dl sáznjš s sttl hužn d lc hn t lu t st rá š s n j stn ru ž žt ultu třl l ých z Kd t t ld jjch sldnch lc z jn l sb npsných zls nl pl du p ž střd tr zn p t st n zj sl l t sd st tů t čst ččns Mnh zných d tř žtu j s bčnsých ál ž dr st tt u b s ds n p hl rých s l js zt nh zbbrdán zn r p l N b t z u l Zárň plt srnán s ddns tr js p d nstýs Grznj bl tc p h l dů át á c s d d h pu sátých lt žt ld n c js pznl t Od zčátu dd l ht á ld C jn : h l št á Mn sl t j t ž np řátl žtjš n dř s s ný sp stlt t ld žj ld z sb t njlpš sbu š nn t z d t rá dl dná n l á n ch šl b át t ztr ns z žl žl už žná n stát č nábž c nás j Al t rdn trá b n n c n l g V n ) š 7 (dns slá ých žtlů dt Dn njs nráln Jn Hrdlá ttn žd blz stl z ál r h ýc lt sá usádán s t c d c r ř t h drážj ptřb tc Jnuj s Ph Krád šl řj Flp D Čs rpubl js jl z ttu dž bl 14 lt D á jšt brtr rdč Z clu dbu c js Prz js nl žnst s pdt z sý buzný d Vtnu Čst j sutn ř ž s t jdnu pt pdá Stýsá s p tns slunču ř rd Vtšnu j chldn l zčná s zt n čsu zu Nštuj střdn dbrnu šlu tnt r budu nčt Nšl js s hdn čsých rádů Přjl d čs rdn tž á čsu nu brášu Nučl js s lut čs Čštn bl zpčátu hdn tžá Dns páhá sý rjnů ládt dž us nc řzt n úřdch bnách ncncch n cznc plc pd Stáá s s různý žtn bh tr jsu čst sutn Hdn ld z Vtnu jžd d Čch s dnu ž s td slušn dlj Ab s s dstl zplt l pnz Čst s půjč d sých buzných tř zst bnc sůj dů Vř ž z ác zsj slušný ýdl z trh hu pslt pnz dů n úhrdu sých dluhů Jsu t ld z chudých rdn jsu zl n trdu ác Vtšnu s jždj s zstřdujc gntur tr s z jjch ýdlů sráž lu část n různ náld Čst s j ndstáá n n záldn žtn ptřb ntž n rácn půjč Njhrš j ž pud zůstnu bz ác ztrác nár n pbt njdnu s ctj stuc ž jsu tt rpublc nžáduc sb Nj pnz n cstu zpt dž b hl užt nbd bzpltn ltn nhu s rátt tž j d čá jšt hrš stuc nž td Nj ttž střd n splcn sých lých dluhů Jsu tšnu dázán n s buzn zná tř td jž žj nl lt Tt pc j š jn dčsná Kždá tnsá rdn tžc cuj clý týdn d rán d čr Chtj s dt lstn bdln pst- Afgáns tán j jdnu Blz h z z zjn ýchdu t rá s d r u 197 pltc 3z sldu ých npj tá ch V d dluh ůl xtr stcý th ládnu t ch su z pn n ddrž b án z ldsá áldn l á t js z c n l u nás Z ř j z ž c ld třct lt dc jž ház st b n ál šl út bzp č č nu z n njšch z št ch c utr h j 12 ltá Jd básn Dn rpubl s s trá d Čs ý r šl jž d n l dč dlt nut sý dt c njltnjš zdlán pct sý buzný Vtnu Afgán stán I dž td žj ct s stál být d j Dn Vtnu Jjch dt tr s už nrdl Rn lst! Čchách s np ct j Čš Řj Mj l s bnán dt nrch jsu žlut Mj st j drh l á ntř bl cž znná ž znu jsu jsu st rdná z j ý srdc j lás ů Vtnc untř jsu Čš Plu u j l Js p šná n u úctu d sůj důd j zpnj lut tns ld Js p hrdst dá Kždá tnsá rdn l ddržuj á j šná n t tns trdc snž s s dt n řsu jbht z Ach j š j r st trdčn hdntá tr s ns ásn j j ú n ž cthd s sbu nsl z dlh Vtnn n t p třt u Vtn á bhtu hstr Má nár d lts sl ýznn ýrč n p nst j nd tř 1000 lt d zlžn st Hnj Kždý t chc d n š zácn á dn s c žt j js I dž s čst zpnu n sůj šťs dstuj tn t j dlý d luj st ý nj á blpn sý n V tš á ž s tr js nšl sůj druhý sn árd n t th sttčn rý ůž h ná d d nlstn rdu být h rd Být jn r dá n n trá jl z sh ztrtl árdnst bch p čln Nšl js hdn áct r dst tl tř čst páhj Pr s ůj nár d udlá c bud já s n n hu splh ždť ých slác š nut Rád s cház p h nu ptř clu d str Prz bduj jj c u Žt sp š s h áž lý srdc rchtturu Js dčný lčn t ď nn nn žn n jd ž bl užnn být nduc dž t h r ůj sučást tht st dstn nn ů nárd nn bl b d js nšl st dž t c jn z tb ůj nár s l d chc žt čs bch d trp nn šť stný Má r td rád nšl dbru ád ns Afgnstn ác zlžl rdnu jj sr sj dc l zp Srdc l stál zůstnách rásných st nustá l nu Vtnc trý Můj ná sých šlná rd chc jdnu nštt ůj l ch j u lásu d j š z d s nrdl Ml ný čá T btý n ár b čá n uducnst j d ás sp sná j Z srd c z n nnčn c b l uduc Zdn Dubá duš nst n ádhrn T j Ph Huu Dnh u šť 8 bčns sdružn stnu INFO-DRÁČEK t n s č spl

10 fnn dstlt Dbř pzrt t ůž n blnch tlfnch Vtšn ných tlfnů tngr á sý ýrbc plán grá tr usndňuj stup d tt unčn st z zřzn I dž s nch nnstt tl c plnhdntn rzhrn bln tlfn st pstč udržán s nln ržu dl dl Prgrátř tt glbáln strán dpládl dnc čs nrůstjc strtptu clh střd jn ndstupn lpšn už ust táhnut su pnžnu Nčjt l zártn část (cn s bžn phbuj l pár dlrů) Pud s rzhdnt c bnusů část s z rátu chl rpdn nýš N Fcbu ůž hrát hr unt s átl sdlt s n ftgrf ud č d subr Vš á zbln úhldn jdnduch ul srzutln bátu V tt hldu s ná j j dnlý ůpncý sst l dnšn db psthán Plc ČR Fcb b ttž nl užt l dt tr jsu hldáán pdfl T z rtlst dluj nfrc jjch bdlšt d chd d šl d d s hrj nu d chd spát Jjch rdč t nus nc dt P tých dtch s ůž nžd slhnut ch zsý N Fcbu s ndučuj n lt sá trápn trt s pusu n špcr č nh plut Přc jn lu glbáln st Bz Dnn h užj lón ld dnn n n sdl dstlón sých ftgrf lrd šln Kunčn sť Fcb s psldnch pár ltch rzj blsý způsb Jh řn shj ž ru 2003 d rcý studnt Hrrds unrzt Mr Zucrbrg třl s splužá untn sť trá s pstupn rzšřl z dlš unrzt pt d clh st Dns jj užá l 400 lónů ld tř lstn pčtč s pjn n ntrnt Vs ppulrt npáhá sá pgc Přld udu pčtč hr Vtšn ýjářů tář s dut fnušs supn á zd Výhdu d nzých náldch (j fnnčnch t čsých) n zznn clu údržbu fnst Nn s zd d brs rchlst jdnduchst bjuj t slžt ngrný wbý stráná nustál Prá d s cl rchlst jdnduchst j Fcb tl ppulárn A t prčl ultn žnst hrn hr u trých s držl hsl pdl nhž s jl clý Fcb rchl jdnduš Odu P zru Phnu s jdná zábn hln lcn hr tr ás pb šch chlch hu s dš hrát zdr An sán puz hu Stn hrn s š átl ás stj jn drhcnný čs Př tuz s pltt z nj trnd 9 stjn j hň ůž su pánu dbř služt ůž jj t tžc ppált Č dál čstj slš sl bršn Kbršn dstuj hln pschcu úju způsbnu ltrnu č ntrnt tšnu dáz šnu bčjnu Spčá už nld t ž ás splužá bz suhlsu ft bráz dplnný zsšňujc ntář uřjn nld n ntrntu A á tu bršnu Prstřdnct Fcbu s tt nfrc šř blsurchlu řtzu rc z su šálu ld Šřtl tcht zá hu být řádnh zbzpčn jž j bsžn zálžc nstn s pdt jšt hůř nž ntáln Jný sl řčn: Tůrc FB s dl du zálžt ýsld s dá lhc zpzrt D nu s psunuj hrnc unc z ld Jdnduš splu sdlt sj zážt t njn sln l pc brázů d č hudb V nzušných ruu s t ůž nt zbrň hrdnh nčn Přst s Fcbu nust bát Jn s d n držt n pzru jt n pt ž zd njst s Mchl Klc Msr ZŠ Tnld

11 Blšá Zpj s! Kdž jd n řdu lás J jst t lás ůž být zájná l bhužl t nptná Prá t j jj stnná strán Sr ždý s stl s t ž nh ll ztc tn druhý jh n Tý pd j sc sutný l nn t nc st Kůl nzájn lásc s hln ntrpt žt jd c dál jdnh dn určt ptát čl s trý s budt du blzc Pud š lás zájná bud nn c řšt J určt hz t nh rád (td spš h lt) V záplu lás bst l určt nl zpnt n s njblžš Klrát s stn ž jst d nh zln át t zslpn č lásu ž zndbáát su rdnu rád Chdl jst dt s átl nupt nb d n? Nznná c ž dž nh lujt stnu ás xstt átl Vždť átlst j t důlžt A už ůbc nzpnjt n rdnu Pžádá ás n bst j s nč phl? A s zrn chstát n s sý lu? Už pnlát jst j dtl rdš rchl zdrhnt? T nn sán Jstl j tn lu tn ý á ás du rád rzhdn s s á ůl tu nrzjd Dlut s s n rnd n št Kdž nchát jdnu cházu nc s c nstn nb n? Prt á rd nzpnjt n s njblžš! Sbn Dlžlá ZŠ V Sdch Hlčů Brd Stán njrůznjšch ld u ýrbů šh druhu buřl dsus rdst z ulnh usu t š ptř nptln tsfř blšch trhů st trá dtář lrt nh rpsých st Prt spušt unátn Blšá čtnář Vďr jh wbu! Máš hlub d ps st pj plný njrůznjšch zjst slbst ýrb tr nsu hstr dchzh jtl nb chuť nt c jž nptřbnu z nc c t uchátl? 6 Nbd č6 Blnn rtr štč rztl hlčč lst S-M ýn z cl 8 Nbd č8 Psldn CD Mchl Jcsn z ru 2001 s náz Inncbl 16 psn ýnu z cl 5 7 Nbd č7 Orntáln náušnc s rálu lťu plc ýn z jný š Nbd č5 2CD Shn lgndárnh Crls Sntn hstů j Dd č Mc Gr 16 psn (2002) ýn z cl J sňt VOĎORI blšáu? 01 Vfť cl c nbzš ýn (d dpln nhu CD bud tšu ) 02 Npš ddný txt udj důlžt nfrc čtnář (lst du stář c funčnst pd) 03 Ftu s txt usnn c pždujš ýnu pšl n drsu (zřd h d dnu uřjn čsps n wbu) 04 Slduj tuáln nbdu dlšch účstnů Blšáu 05 Njdš-l t c hldáš npš n drsu 06 V tut chl zčná nš ác spj s s tbu sbu s nž chcš sňt zstřduj dhdu 07 V pd bustrnnh záju b sb pšlu s c n pštn drsu sdružn ROMEA (Žtná 49 Prh bál znčná hsl Blšá ) 08 Jl djdu c d bu strn rzšl j ný jtlů u nchž nná c zčn žt sůj ný žt 09 Lstujš čsps nrzš nbdc Blšáu n njý sst trý chcš zručn t? Npš n l Blšáu uď c nbzš ýnu Nzpň ust čsl nbd 10 Jdn c zpltš j pštn z dručn t c n nš drsu Jdndušj ůžš s c nt n nš wbu wwwrndrcz N š án js s rzhdl zřdt n strán nšh čspsu dlnu sutž trá dá čtnářů lžtst utt s dstn subj zj cn V hstrc n ďrs sutž budt c dázt š znlst z st ultur Supn tnčnh ddl NANOHACH ptř z njýrznjš ssupn n čs scn sučsnh tnc Vstupuj j Čs rpublc t zhrnč udl jž řdu dác úspšných dstn V rc 2007 NANOHACH nld zsl stžn Cnu SAZKY z bj tnc s sý dstn Prtrt Sutžn táz tt l zn: V j rc bl ssupn NANOHACH zlžn? S dpd zsljt d 15 črn n drsu glc Vlsný ýhrc trý zsll sánu dpď zsá unátn trč tt supn rčn dpltn čspsu Rn ďr d du Sutz blšá 10

12 Máš bl s lásu šl s rád s rdnu s st st sá s sbu? Nrzuš s s rdč pdrzl t rád nš j znt lásu j s lbt nbru t d t učtl s n tb zsdl áháš c dlt p šl? Oz s nš pschlžc -l nb ssu n čsl Pschlž t brt d j s t stuc zcht S dtz ůžš pládt střdnct ltrnch frulář n stránách wwwrndrcz V Vďr s budš dln stát s ýbr njzjjšch dtzů tr d Prdn dšl Rdt s bl t bud Dn Hjná Dn Hjná j lncá pschlž s zušnst ác rz cntru ládž rz cntru dspl Nn á suru pschlgcu x Prz dn 11 Vpdá jn?! Důdů dtán z strn rstnů ůž být nh njčstj t š býá jál dlšnst Jná br plt jný tr č lst pst jná br lsů ph brýl ndáh d řč (pdn tst) td Tt dlšnst jsu dt l stř nán šln u n n bl rguj dtán V dsplst j t už p jn Čst á dlšn ld jsu t úspšnjš nž t ůrn Dt njý způsb pdjc jn nž ůr jsu l čst bt šn J čst šn dcház? Šn j čstá st psthuj c nž ptnu dt záldnch šlách dstnu šlách střdnch nš část njn jdnu týdn Vtšn dt učtlů n rdčů nzná bl z strchu ž jsu bt šn Tř čtrtn pdů šn s dhráj šl zbt n cst d šl nb z šl pdn l d Šnán jdn bt ůž trt dn týdn sc dl C dlt? Vžd s brň Ozn t učtl řdtl šl rdčů č jn dspl sb jž důřujš Nn t žlán l nutná brn t zlu zlý ld Nn t n bnzán č udáán j s á čst snž trdt splužá trý šnuj Šnujc jn chtrl pužá t tt zsán zl trh j půdc Tn d hržuj cház z th ž strch j jh njlpš půc Tn d tráp ž šn s njlp dř tsfř tjst J lpš znát nš fr šn nčt ž s šn rzn S šnu s nlz sřt! Nn d ž t nd z dsplých npchp nd t ndáž pc C j t šn? Šn j jl chán jhž zár j ublžt hrzt nb zstršt jnh čl pdn supnu ld Zhrnuj fzcý út nld bt nb pšzán c druhh čl l út sln d ndá pnžán p plu Šn ůž být ná šnujc s třb chá t j b druhý čl nxstl J s ct bť? Bj s chdt d šl á hrš zná pzná z npzrnst N j rdčů stlt č á pšzn sšt učbnc d jsu pnz n bd č á dřn pnčn n št td Std s z t Bj s t ul z dsplých řc Zčná s slt ž nd nůž pc C jšt dlt? Ptuj s ž hdnt čl s nř t j pdá l t c čl dlá T ž js jný nž sttn znná ž js ýjčný Dj sb dt už ž js stjn dbrý j sttn C hu dlt rdč nb učtl? Dspl b nl řt dt b bl sttčn rátl t c s j stl Dt n t nj slu řšn t nn J třb b dsplý jdnl ndln sá Tn d šnuj bud bl s chán zt Nn žn h td stt tázc l njdř udlt ůzu cl třd zpt zth pc různých dtznů zřných n blbnst/nblbnst S ýsld th ůzuu s jž dá ct dál S dtt j třb brt nrtn jdntl žnst řšn Dtt půž dž uslš c á řc stuc d s u nd psá j ůž nrtn rgt Dt s ůž nld dstt ž psáč j nhtý nb á l sln uš T u půž nt strch Řšn ůž být lžn d jn třd pdn šl l j třb s d řt j t t pdá c s zthů z dt týč PhDr Dn Hjná

13 K s brátt? Ln bzpč (bzpltn nnstp) Ln rdč Plc ČR 158 Vš dtz U nás třd j jdn lu trý s hdn lb Vůbc s l nšá Jn s n bčs usj já clá zrudnu Rdš u nc nřá tž s bj bch nbl trpná Z d sc á slu nrznn chtl bch h pzt Jn s bj b s nsál J bch s h l zptt? Mnč 14 lt Mnč pdl th c pšš t úpln nsptcá určt rád njs Jstl s n Tb bčs usj t b s třb s Tbu rád sznál c Nápd pzt h n nrznnu slu pdá j dbrý fjn lžtst c s pznt N slu budš zát s c ld tž rád T ud s jný ld d js ulnná užáš s zábu bz strst j půsbš n druh Pzán n nrznnu slu bud n růč tu bst splu zčl lut T js s stl bát V pd ž b rád nhl nb nchtl n slu jt t t bud spšn tž lš brru lčn Js tršu slnjš splužác s psj ž js tlustý T řj ž srd dž t nn žádná d Vůbc s nchc chdt d šl ná sr žádn rád Zn s t nd? Mtáš 12 lt Mtáš bl b dbr db ss s sý strst sřl rdčů Máš-l sln ndáz t b T rdč hl pc s úu jdlnču cl s žtsáu (c stu td) Js-l slnjš pst t j žn ž s t c ptš p j n st zýšná pč tl (dnn s scht užt ddrnt t zápchu) Cl j ptřb b ss ctl jstjš sá s sbu s splužá pdl th jdnl Nnch s zstršt ýschu s nšj Pud b l splužác nstál dučl bch T sřt s třdn učtlc trá b l zsáhnut s splužá lut Splužác ád luj bch s s n šl zuřt rhunu Mc s nchc t řj ž js dná trpná Tď chd p třd přuj n ž js srb Vůbc n j s á zcht Kč 16 lt Kč cňuj ž áš lstn názr n uřn rhun npdlháš tu c dlá tšn splužáů Vůbc t njs dná nb trpná np j zřj ž js slný čl s lstn sdčn Mžná á t js splužá t zjá snž s T t Hz ráds zth s splužá l ndlj drg l spš splčn záj tr ás hu spjt A pud t ld nnjdš třd t zus hldt třdu st bdlšt ružu nb rdn Budš-l t nju sznnu duš t s T budu nsnáz třd zládt lp Js stjná j J ptnáct lt js R Přd nu j psldn šln r s ld tr á rád Chstá s n střdn bchdn šlu Mj rdč pcház z Slns Tž js t tršu Sln t j sr ždý R Nchc psát s půdu l t j žj dns Jšt d d r js ndl j t j chdt n s rsý rád Už dl d js hl zčt chdt n js chdl jn s nrsý dt tž js ůbc ndl ž jsu dt jn V n třd s nu n chdl Cgán l bl úpln stjn j já Až pát třd s t zčl nj nt Zčl js s udt ž s s n rzu Jšt ád z ná l nbl žádný du lý rádsý zth Vždc js j brl j rád z šl Od sd třd s t už nčn znl Zčl js splu chdt n P třl úžsnu dstu! Chdl js t dln ždu sbtu stršn js s t t blbl Hl nučl hdn c Od t chl p nbl dn d bch s s n ndl Stl s z nás du l rád Njn n s nu l t s ý nrsý rád trých bl du dst Ml js chl d js ptřbl jn j tž s n js s rzul úpln njc Knčn js l pct ž js zpdl ž js nšl sj ld dž j sttn rád js t stršn zbžňl Bl js du lá bnd ld nu t ndl Prst js s l rád t j js bl zl js s n sb Mžná ždc brl jn žná ůl tu ž js l c rád gádžn nž jch Odsuzl z t Řl ž s n Cgánu jn hrju Vdl t l c js s t l dlt? Nchápl ž já nůžu z t ž nbdl t d n ž s n njs d rán d čr T j dl ž á t jn rád I s t šchn řá: Js stjná j dž jná A ždc ás budu t rád Mš Hráthá ZŠ B Nc Přr dn 12

14 Obráz Lď Gžá Ngun Th Onh: Dt zládj čštnu dbř Pn Ngun s d dnáct lt sthl z Vtnu d Čs rpubl Žj l zápdčs st Střbř s sý nžl tř dt Splu s nžl lstn bchd s blčn tr b cuj J dluh žjt Čs rpublc? Už 12 lt S nžl á tř dt Njstrš j Hnz Tu j dst P Elš t j sd A tď á njldšh Adá tu j d půl ru Mj bl šl? Nld s čsý jz? Zt n uč s dbř I čštnu zládj dbř On s td nrdl t jz ládj lp nž s nžl N l j t bud dál J splu lut d? Mlut n dt čs nb tns? Nd t nd t Ntr sl třb dt n j s tns řn t h řnu čs Cl u dt s lp čs nž tns Vřt d čsá nb tnsá jdl? Mát nj blbn čs jdl? Vř ýhrdn tnsá jdl Já t čsá řt nu Má l tu bbču Čšu trá ná hldl dt T ná čsá jdl nd uř tž j zná chutná šchn C jst Vtnu studl? Ju ác jst t dll? Já js nstudl Dnčl js střdn šlu p js dšl s d Čch z nžl ntrw 13 Bl thd 21 lt Prct js zčl ž td B Vás ác tru Čchách dlát? N zná s ž c n Jná žnst l nn Mus dát Má nd z š rdn zušnst s dn bchdu? Ml nd bchd Vtnu? Můj tc dž js bl lá bl sd lt Čchách Prcl tu bchd Přdt Vtnu js l žádný bchd nl Trá s á dt rád čs bchd Chtj á páht? N n jsu n t jšt l n j t nb Ju át dstu jjch studu? C bst chtl b dll? Zt n Já n t jšt nsl J pdl Vš dtst Vtnu? Kd jst žl st nb n snc? N t nráln Mj rdn nbl c bhtá Bdll js hln st Hnj J dluh trá Vtnu šln dcház? J s t n šlách učuj dt? Šl trá j td u ás dt lt p j střdn šl n tř r Vsá šl pt pt nb šst lt Přdt jsu stjn j td nld tt tlc J s á šl dl? C ás njc bl? M šl c nbl Al dcl šl pčtán tt ch fz Můžt srnt pstn žn Vtnu Čchách? Td j t určt lpš Td j žn tš cnu U nás Vtnu j t tď už t jn Al ád j t t ž už dláj pnz njsu c d žn s c strj rdnu Sl s Vtnu stjn sát j td Čchách? Sl jn sát Trdčn ná třb Vánc l nd j tď už t sl Má nld sát dt Jdn z nch sl 15 srpn Cl á trchu jný lndář Kd ás npdl šln dstht s d Čch? Odšl jst s s nb s nžl? M js s s nžl jšt nznl Mnžl bl Čchách Pzl s t js z n jl P js s zl Vzl jst s Čchách nb jst s n stbu rátl d Vtnu? Vzl js s Čchách n bsád M už js s d Vtnu rátt nhl tž js bl thtná J pdá Vtnsá stb? Nš stb j lpš j jná Já js td bl n stb jn jdnu U ás j

15 n stb ál ld Mn šl tá sutná Ld jdu n čř p dů V Vtnu s sjd clá rdn rád ld z ác Sl s zpá hrj d rán Bl tž zžán zd d rdčů djt? Já js tnrát nchtl djt ůbc An n č Al tď s á dbř J s n Váš bchd dl rdn? Ml jst jjch pdu? Řl ž j t ůj žt Msll ž s tu budu t lp J čst nštujt rdnu? Mát s rdnu ntt? Z 12 lt js t bl jn drát Mnžl t jzd čstj Js l nttu tlfnuj s tď unuj s ntrnt Chtl bst b s š rdn sthl z á? On nchtj Jsu rdj Hnj Už jsu strš Mát plánu zůstt Čs rpublc nb s chct nd rátt d Vtnu? N já bch tu zůstt chtl N l j t bud jstl bud t žnst Bl b t tu lpš dt E Nddá Bár Šdá Šár Tcrá ZŠ Kldrub J žj R Chán Msl s ž t R tř nj ác j tž Dá nzstnn njsu c s Ml b hspdřt Ntř t u l tšn Rů n Kdž j pnz djdu t s jdu půjčt Prbl j ž s půjčuj d lchář Dstnu s d ltč dluhů z trh s lc tž dstáj Lchář nld půjč člu tsc run us u rátt tsc pt st Kdž u pnz nrát t j částu zýš Vtšn Rů s chc tut žtu hnut Chtj zust nc nh zčt ný žt jných státch nld Knd nb Angl Al t tř jsu bz ác jsu n t jšt hůř nž Čs rpublc Můj názr j ž dž rdn nu žt hspdřt d nbud s j dřt n nd czn Msl s ž ctý R sj rdnu už Rdtr z ZŠ Chn Drg rdn Mj rdn žl l strst Všchn nás zsthl trgcá událst trá s týá h brtr Ml l bl tr ndázl řšt S nžlu čtř dt nl d bdlt Zčl brát drg Stuc jh rdn s stál zhršl s pc bu ých rdčů V db d šl s lstn bdln s sthl d rdčů rdčů Nnc h nžl s dt pustl n pdl drgá úpln Všchn nás t hdn trápl zlášť nu trá n šchn zůstl úpln s Brách s ný z rdn nlul Jn s njdl psluchl hudbu dšl n šl ž l dsát hdn čr Brtr bl hdn nšťstný tž s n už nd z jh znáých nchtl rádt Dšl t t dl ž zpnřl sčl z n Nštst t žl Zůstl l dluhu dbu ncnc T šchn bl s sgnál ž s t us stt Tď j s ná d Strá s nj n s rchl uzdruj Brtr j tď sdčný ž už drg brát nbud Já dufá ž t sl ážn Kluc hl nudljt tu chbu ju udll ůj brách Řšt bl jn J t hlupst Rdtr z ZŠ Chn rdc 14

16 Prč nš šl dptl dt z Kn N n phld ná Kň ůž pdt j rásná z l j t z utrpn blst Dn c dn zd urá nh ld btl jsu čst nzdln A t s rc 2007 nš Záldn šl Kldrub rzhdl pc užnt nju dtt šnc n zdlán Insc ná thd nsl jtý dn n t Afr d js s dzdl j s Afrc žj ž žnst zdlát s j zd náln Thdjš dáťác nátu n ntrntu brl rgnzc Hunstc cntru Nrnu z jj dtbáz tpl nl dt tr t njc ptřbl Z nch js pt jdn lsl Abch hl zpltt šchn pplt ( Kn j sc šln dcház bzpltná l žá ptřbuj šln unfru učbnc různ půc) ptřbuj dát dhrd rčn částu 7200 Kč (Jn zjst 7200 Kč rčn = 20 Kč dnn = n f brbůr čsps ) Tt pnz s dláá lstn sl Vráb různ ýrb tr p dáá n trzch ( Váncch n Vlnc nb Hstrc jrru) A tž s ná tšnu dř dlt c užl js už drát nbd n tz dár nc zpltl js Muthnu (t s nš hlčč jnuj) l t zdrtn pjštn tnt r K tu j třrát d r pslá blč s dps Kn j sc šln dcház bzpltná l žá ptřbuj šln unfru učbnc různ půc Pár sl nš Muthnu Nš dptná hlčč s jnuj Muthnu Munw j j 10 lt Jj rdn bdl snc s s 800 btl blst Mun ( jžn část Kn) ž s zdlst Muthnu á pt surznců (Mwlu Mwngl Mu Knth Mubu) Šln r Kn j rzdln d tř učcch bdb z trý jsu ázdnn P unčn ždh bdb dstn sdčn t dps s ftgrf A j pš t dpsch šl s Muthnu dř psldn db s zlpšl (žd j z pt njlpš žá třd) A jn t zjst t j s žná Kn zn jn dž s dj? Mt nš Muthnu s z sbdn jnl Elzbth Kn dž s zl pn Munw K zsl jn Elzbth Kn Munw Křstn jn nžl s td stn ný jn nžl Zušnst s dpc n dálu Rdtř z ZŠ Kldrub Adpc n dálu j j čst puj jdn z njlpšch bchdů trý ůžt rlzt Pr z nstnu částu sutčnst ž z n ůžt dt pdsttnu znu ldsh sudu sr štst j n trhu tř bz nurnc Pr t c nptřbuj pčtt s stč sdlt ž dt s sčn cc 20 ltrů bnznu z t ž nd nzůstn ngrtný pčn pd clžtn řzný z šnc žt j čl nn žádná řhl V rác šch žných chrttnch zárů pžuj dpc n dálu z jdn z njlpšch Jn Krus hrc t 15 S tl js s rc 2008 dptl sltu hlčču z ndch st Mnglr Drát ž třrát d r dstáá d hlčč dps nž pš j s á j s á jj rdn j s j dř šl j jsu stn z pd K dpsu žd pj rásný bráz Dps jsu psán hndštn l tž tnt jz áld nšch zpsných šřách ládá rgnzc dps ládá d nglčtn Msl s ž j sán páht ld tř t sutčnst du ptřbuj Pd nás stj pár tscrun rčn jsu t určt dbř nlžn pnz Brbr Cjthlá zdrtn sstr

17 ADOPCE NA DÁLKU Arcdczn chrt Prh zlžl jt ADOPCE NA DÁLKU rc 1993 Od t db hu d dárců z Čs rpubl brn dt z rzjých z zsát zdlán stát s t č du chtj Njd š dpc sutčnu Dt bdl dál s su rdnu s z čsý spnzr puz fnnčn spá n studu Z rčn částu Kč (Ind) 7000 Kč (Ugnd DR Kng) 8000 Kč (Zb) Kč (Thjs) 6900 Kč (Blrus) zsá dt šln šln půc unfru záldn zdrtn pč 20 % z spu dárc putuj t n rzj cl unt d dt žj V spluác s nš tnrsý střds rdč sttn btl snc rgnzuj rznt zdlác jt ádá urz hgn č zdlst xstuj dnc urz čtn psn dspl Dárc td páhá njn jdnu brnu dtt l nh ld l Dt dárců 2x rčn pš jdnu z r dstn spnzr t sdčn tuáln ftgrf V sučsn db gr ADOPCE NA DÁLKU páhá c nž dt Ind Ugnd Drtc rpublc Kng Zb Blrusu Př ýbru z s trý splucuj s zřuj n nl ftrů V řd us být nš pc st sutčn ptřb Vbrá s chud z d b dt bz pc dárců z Čs rpubl nhl chdt d šl nb b šlu z stjných důdů usl dčsn pustt Zárň us z xstt splhlá tnrsá rgnzc trá zjšťuj fungán clh jtu Nzbtná j t stblzná bzpčnstn stuc b dt šlu sutčn hl nštt Dárc s ůž stát dl z Vás Pud j Vás rčn část lš sá ůžt třt supnu ld trá s n šln dt slž n Vš átl šl třd ddl frnst bc Pdt-l jdn z nšch dt užnt u splnt s jh sn Krstn Mršálá rdnátr jtu ADOPCE NA DÁLKU wwwchrt-dpccz Asjsý bchd njdt žd st J t buď nná djn nb stán d s dá upt tř š Spust ld s n tt bchd dá srz st l tř ždý á s štnu njý tn us blčn trý upl á t bchd Zjá nás zd bch tcht bchdch nšl nc c b s ná lbl hln l pnz bch zd utrtl V ž djc tšnu nu čs á strch jstl ná nd z nch ůbc dl bch s jh zbž zušl nc s n ftl Hnd n pus ndpdl njlp Jl djc zjstl ž jjch bchd chc ftgrft nb psát zdřl t ztl Zlán bl prn l l s jn t nzdá Zus druhý pus Zus nc jnh Nn už půjd s ld d tnštn ld th c lstn chc bchd dlt Kdž djc dl p npsný jjch řč ztářl s nc chtnj Vdl js j jsu tt dps pn A j t cl dpdl? Mus řct ž hl tr js s zúčstnl tt rtáž bch s tcht bchdch brl nc c b s ná du lbl Cn jsu du nz dl b s řct ž z pár run s zd dj nupt dcl pn c Mrz nás ž js nul t djců lp stlt c ná jd ž jzá brr tu st nustál njá j Msl ž ft dpdl dcl dbř j n ás bst psudl jstl ná t Prdubcch sluš M s sl ž t nn úpln njhrš C n t? Klár Ehlá lt: Vrn Ťupá Mš Čpá Krln Čráá Ft: Bár Hdásá Záldn šl Studán Prdubc Mód =Mód =z z Asjs tržnc =St nb cház Tnt dl j hdný j n cházu s ps t n bhán d u J lc phdlný Mdl l bt: 399 Kč Prcn bund: 690 Kč tplá: 190 Kč Mdl bt: 399 Kč bund: 690 Kč tplá: 190 Kč schůz Snh blá šl črn lht jsu důz usu lgnc bt: 239 Kč lht: 199 Kč šl: 250 Kč Ktjl Št s nýr s hd nld n turtn pls črn ldč clý utft sl dplňuj Bt: 249 Kč št: 489 Kč Vlný čs Džn rťs stn trč s pts s hd ždu chl Jdt n s rád nt c n sb? Vzt s á tnt dl Z lstn zušnst dučuj Mdl l - bt: 299 Kč rťs: 150 Kč trč: 189 Kč Mdl - bt: 349 Kč rťs: 199 Kč trč: 189 Kč trnd 16

18 Vtšn ld Ast dsuzuj stž b s bz nch rspt bz jjch ýrbů ndázl sůj žt dstt Dns j úpln nráln dž s Čňn tř njý tn br hspdu č bchd s sšný zbž Nbl tu t š ždc Vrť s trchu d hstr Md n Chn Čn cl spl ldstu njdn nálz j bl nld ps Bhužl jjch nlzst rtt nn dsttčn dnn V dnšn db jsu u nás Ast l rzšřnu supnu žj tř žd st Pud t jd j t tž s bchd pd Ld s n n st dj srz st Z ých zušnst zážtů ž tu t nn jn z důdu jjch chán stlu blán l ůl jjch zhldu Spust ld ndáž usnut t ž jsu jjch č zšn Tr č bl dpdbn lnn t ž žl n l trných stch t s j usl nustál zrýt Čs j zšl Msl s l ž j sttn dd njc zád jjch schpnst dbř s rntt zládnut jul stuc s ndhld Dnšn dt jsu l čst ulgárn rzšřuj s z n bzt náž s zdlán jlž j š nd c j t žt drsných pdnách Tt trzn nštst nplt šch ldch Ast s zt l áž šh Vdl jst nd tlusth Čňn (npčtj t su) nb snd j s z sbu ndáj? B dnc njh trý s náž žnst s zdlát? Já td n Mžná ž j t unáhlný úsud l ptrdl h njdn čl čl Ast ná c rád Čňn jdnu dbj st Msl t ž s jdnu stnu úpln nráln sučást nšh žt Ld s n n stnu dt s lhstjný ýrz tář jnž srýá nnást zlst Pzst s jšt nd znču Md n Chn Jst stáát s s n dns tc n žd ru Můž s jdnt hrču bt nb bčjnu psu I dž s t nz nuduj pdl b náš st bz Čňnů ( njn nch) jn Přdstt s ž b žádn jjch ýrb nxstl Nc b nfungl t j á pln z nás b d nl tř nc Mnh z ás t zrz Pr j t š jn dlš důz th j j Čn slný splý stát Prt s d nch stňt držt dstup sznt s s n Udt ž t bl dbr rzhdnut Jsf Vld Msr ZŠ Tnld Vzpn n Vlnc! + rdc Všchn t zčná n Vlý pát d rn jdnc pbhj p čsých luzch hájch zuř hldj l ždh nrstu Dufj ž njdu nc držšh nž hz žjc pd n čž s služ žn rddců rnců jn ht Dcház ltcý nhdá ůl ntrý pždný znů V ndl s njd d ác čhž řsťn užj nášt stl nřc nášt hspd (pud j třná) T tř lp n trdcch n psldn chl pdnj lupžn ý rbnů d urnů Zástupn nžnh phl br jč střhj pntl pj ún chdb Clý dn s ns slnstn duchu Pndl j tšnu ppulc hln lnčn dn J t l t dn plný br: brná jč brn stuž nusn brn drc nupn sbtu surtu rzstn n tch njnžnjšch stch bt Chlpc s z ld rcj bl s plný šč pnžn I t tř nj rád trdc hu Vlnc slt: žn užj ln jrnu úldu dt uusuj lnčn člád zjč tž už z pár dn s n nch bj záhdný blý pl už strš 18 lt s upuj spclzn čsps b ttž dstál zjčs trdc Všud s rzlhá ld r Jn j lt ž spust nn p Vlncch S hld bch ttž hrál sutž njlpš su slušnc ldu N z Atr Dnc bch s n nusl c lt Ann Klářá ZŠ Knsh Hržďc 17

19 Rštn j j strá zášná rn čt z n phnutu hstr ld tř tt jz lu V žd z tr R dlš dbu pbýl zřdl d sh jz sl z řč drdců: Prs z štn Arn z rnštn Bznts řš s lul řc Prá t njd rštn t sl řch půdu A č s lstn z czch jzů půjčl ná sl? J šl čs znl n st n nálz R s czch zch stál s c tr d t db nznl t n nl n pjnán s jzc usl n náz jut d sttnch Tnt j j sttn bžný čštn Z jých jzů slt ž pcház sl j tlz ntrnt nb třb sl šl tr bch snd n nřl ž j czh půdu? Lgnd gpts půdu Odud s zl pjnán Cán? Kdž šl R d Bznts řš žl s různý řsl n ářst nb ýrbu šů Bl t ýbrn hudbnc rbt bl ld dádn cčných ddů nb hdů štn z ru A á tt tt s nlbl crn dsttlů tž s bál ž záb dd pzrnst ld d r Prt cr hlásl R z cř (dpdl d řsťns r) zttžnl j s cřsu stu znu Athngn Tt pjnán s znčn Rů ujl rn pznn pdb h dns nlzn nh jzcch: Cán (čštn) Cgán (slnštn) Zgunr (nčn) Zngr (tlštn) Tsgn (frncuzštn) Cgán (ďrštn) Tzgn (nglčtn) Cgn (plštn) Cgn (tuglštn) td Ml bch t stál n pt ž tt pjnán l jž d pčátu hnlý nádch ž jj t nh Rů á ná j urážu R t l n sých cstách Erpu l tž V střdu ld sudl sttn pdl zhldu Krásn ld l t rásnu duš np šlých ldch s dnl ž jsu t zlduch R s hl s su tu plt dlšný způsb dán jn tž blžt thdjšu dálu rás J už t t bhužl býá c j nzná dlšn t zbuzuj strch ndůru nd ž nnást Prt sb R zčl šřt lgnd tr l uázt ž jsu sán pčstn řsťn Chtl s t zst zň lnh btlst Pdl jdn z tcht lgnd pcházj R z Egpt us putt st b dčnl sut sých dů tř dtl pstnut nclh Mr s Jsf dž chl s Jžš d Egpt d rál Hrd Pdl jn z pst ršt ář ul hřb Jžš uřžán t us jjch ptc čnt pán (ltst nd sý hřch) C bl ůdn gljt? R n cst Erpu R s n sých cstách zl ůdn gljt Bl t cstn dld pdbn dnšn cstn psů nb zů Lšl s š t ž j nlstnl jdntlc l pnn j dál clý supná Rů nb spš jjch ůdců T l á řšt s z sý ld trstt nlc tř ušl supná dl zán N rc 1423 dl csř Zund n Spšs hrd (dnšn ýchdn Slns) ůdn gljt supnu jd Ldsl zručl n bzpčný ůchd sý úz t á stt s čán sbdn s usdt Čsá s 1068 Prn zn Rch Bznts řš 1416 Prn zn Rch Čchách nc 15 st Zčát násldán hánn Rů 5 10 st Prdpdbný dchd Rů z Ind 1322 Prn zn Rch n Slnsu 1423 Zund dl ůdn gljt supn jd Ldsl Václ Olucý: Rsá rdn Prz 1481 (zdrj: Muzu rs ultur) Cst s rzdll Z Bznts řš s R dl s Blán d Uhr n úz dnšnh Slns Zd s rzdll du hlnch udch s dstl d zbtu Erp pzdj d clh st Zápdn ud s dl s čs z d Nc Frnc Špnls Hlnds Dáns Nrs ýchdn ud zřl n úz Pls Fns Šds Všud d s R usdl jl d stnch btl ná sl d sh jz nd n z A t s stl ž s zčl jz jdntlých rsých supn c č n dlšt znl t různ rs dlt nbl nářč V št čsl tht čspsu s zř n sud Rů n nš úz bdb d střdu d druh st ál Krstýn Frdrýšá utr j rst tn 18

20 x

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ ODMÍNKY č CTS..r.., IČ: 272 10 651 : Brc, N Vý 370, SČ 293 06 (á VO ) 1. Vý jů M 1 1.1. y j bch č C S..r.., rc, ý37,s 293 06, IČ: 72 0 51, á ch rjř é ě ý r,, 1 4718. y j á ě ěč Č h čh

Více

Pravidla pro boj. Z b r o j e. Š t í t y. Třídy zbraní/zbrojí

Pravidla pro boj. Z b r o j e. Š t í t y. Třídy zbraní/zbrojí Ob p Z s z z f žs sé psy. Pbějš f žs ps jé zžs b řšy pě sě př ř. Něé f ps b sěy pz žý zjů. P p bj C s ýč sé bj, js žé zsé py. V px z, ž p zs y, sžě s ps, ps s ý y. Z pé js bzpčé z é, p ě z p ě, by s zzř

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

č ý é ů é ý é é ž ó ž Č é ě ěš é ř ů ř ý ěž č ň č ý č é č ř ě é č é č ů č ž š ě ý ě š č ů ů é č é č ý é é ž č ě ě é ý č ě é č ů ě ů ě ý ů ě č é ř é č ď ř ě ýš č č č č č é é č ž č ě š ť ě ě ý ř é ž č ý

Více

Letem světem s aerobikem v Podolí u Brna aneb jak prožila den Kateřina Křístková - lektorka z Ostravy

Letem světem s aerobikem v Podolí u Brna aneb jak prožila den Kateřina Křístková - lektorka z Ostravy L b P B b j ž Kř Kř - O S x DEN ý žů b b 2. bř, b ý. Přb ý, b ů, ř, ý ř, g úů, b x w,, ý, j Sb b ý ů, ý j. A Z Sb j š j b, b j, ů g, ý ů x. Z ž žj x řš j. A wb Z fb j j 2. 3. 2013 P B L b. O ř ý : K Z?

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

ř ě ě ý ě ň ě ý ř ř ě ř ř ý ý ě ě ý ř ý ř ě ý ě ě ň ó ý ř ř ě ř ř ý ě ý ý ř ý ř ě ě ý ě ě ň š ř ě ř ř ý ě ý ě ý ř ý ř ě ě ý ě ě ň š ř ě ř ř ý ě ý ě ý ř ý ý ů ř ý ů ř úú ř ě ý ě š ě š ě š Š ý ř ě ř ř ý

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Š Ž ů Č á ž ř á ň á ř ž ů Č žá á ž č á ž ř á ž ž ř ž ď á ř ž ž á á ů ž á č á řč á ř ž ů á á ž ď á ř á ň á á á á á č ř ď á ř á á ž ů ř á á ř á á ž á č Č á á ů ř Ž Č čá Č ř á á ř Č ň ž ř ř č Ř Ž á ž á ř

Více

Á ž ř ř ř ř ř ř ú š ř ů ř ď ř ž š ú ř š š ř ů Ť ř ň Á Ú Ú ř ů ů ú Ř Á Ě ř Ň Á ř š ž ř ů ř ů ň ř š ž Á ř š š ú š ž ž ů ž ú ř ř Ž ú ř Ř ř š ú ž š ř ř ů š ř ů ž ř ž ž Ž ž ž š ú ž ž ř ř ř š Ž ř ř Ž ú š š ž

Více

Odlet. Plán letiště. inál Sever 1. ů Terminálu Seve. Odbavení dle ze. .30 hod, Provozní doba etržitý provoz. Non Schengen. Schengen.

Odlet. Plán letiště. inál Sever 1. ů Terminálu Seve. Odbavení dle ze. .30 hod, Provozní doba etržitý provoz. Non Schengen. Schengen. tc nkp c nž 0 Výhn nkp dt f pf, zbž, zčký n x n j td ět, čký k dký d bn pn ště t A N k p O d b n nfc Ind It Fn Fnc tg Bg Dn N P z N c Ně Lcb ně Šd Šp R Řck ttn tt Sngn Nn Sngn Pn ště ýth p Tn S cn t A

Více

Koncert F.R.K. Familion

Koncert F.R.K. Familion Sklecká pouť 18. července 2015 Koncert.R.K. mlon =64 E k k k k k Em k k sks Poďte ovečky k s k k s k k JP, text D Ref. Po-ďte o-več-ky po-ďte blíž, vo - lá nás Pán Je - žíš, po-ďte ť sly-ší - te m k k

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

á é š Ž ř ž éčá é ý ů Ťž é á č ář é ž ý ř ú ý ď ť á Ú á ú Í ř á ř ř ž éčá Ť é ý ů é žší čí á Ťá ý č ý ů č é ď é ř ý é ď š š č ř ý Ý ů é á áš ň ú á é á ý é Ž é š á á á áň á Ž Ú ů é ž é á á ž č ř ý š ř á

Více

Á Ú Č ú ř ř ř ú ř ť Ú ň ž Á ď ž š ž ř ž É ž ř ž ú ř ú ú ž ť ř ň ú ď ť ť Ý š Ý Ě ž ž ť ď Ď ž ř ž ř š ž Ť ž ř Ú Ú ř ú ú ň ž ó ř ž ž š Ň ň ť ž ú š ž ž ž ž ř ř ž ř ř ř ř ž š ř Ý ň Á ó ú ř ť ú Č ř ú ž ť ř

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

Téma čísla: Akademický senát Dívka e-fektu

Téma čísla: Akademický senát Dívka e-fektu Č P ť, ť ř řz 2009 4., 4. K ://..b.z/f é : Aý á D -f SDENI S D PRO Kářé é SDENY Zřý ff K é S ú I Mé,, j jž ř j š á - f. é j á f, ž š f 50 z é 110. P j j é z f. Dš zj á j á -f. Cý z ý záž, ž. ž áš á j zý

Více

ď ď áý ó ůó šó é Í á ú á ě ž é Ť á áš Ť ř á á ú é ž ý ř á Í á ě ž é ú Ť ť ď á ď é é ž ú Ž Í ú á ý ý ď á ě á á Č ýť á ě ý Í ů š á é Í ř Í ář á é Č é šý š ď é á Č ř ř é ýš ů é ý ř Ž é Ž úč á š é á á ů š

Více

á ó ú Ž ý á á š č š é á č ú Ž á ú é ř é š ů á á ý á á ý ř áš ý ý é á ý ů é ž á é ř ž ý řč ůž ý ř š éž á á č řč á é ý č č é é ů ý ý á Í á á Ž é č ř Ž ř š čů ů Ž č á Ž é Ž č š Ž Ž š á é š ó é š é ůž š ř

Více

ý ě ý ů ň Á á Ř á ý ě ý ů ň Ú ř á ě Č ů ůž ě ě ť ČÍ Á Ž Í Í ě é é ČÍ Ů Ž Ň é č é ó ř ňš é á ú é é é ž ž á č ř ň čá á á é ě á á é š č é é ě ř ř Č é ý á č é é ý é č é ář ů ý ů ř á š Ž á Ž ř ý ý č ý Ž č ň

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

ě ě ě ň Ž ů ě ř ř É ě ě ď ů ě ě š Ěž ř Ť ňň Á Á É Á ř Č š š ú ď ř ú ě š ř ř ú ř ě ěš ž ě ř ú ř ů Ě ď ř š ě ě ř ů ě š š ú ů ě ě ů ě ě ů ů ř ů ů ř ř ú ř řž ř řž ř řž ř ž ř ř ě ř Ý š ř š ě ř ů š ř Š ž Ň Ú

Více

Š ÍŠ Ť ž Ť Ý č ď č š Ť č č č š č Ť š š Ť Í šč š č č č č Ď č Ť č š š ť Š Ť Ť Š č č č ž Š č č š Ť Ť ž Ť ť Ť č š š Ť ť Ť ť č č Ť ž š Ť š Ť Ť š Ť š Ť Ť ť Č š Ť č š Ť č Ť ť č č š Ť ť Ý Ť š ď š Í Ť Í ť Ť ť š

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

ý ý ž ž Č š ř ů ř ý ž ň ý ú ý ř ů ů ž š ý ý š ů ť ý ů ž ř ř ů ý ů ý ů ž ý ů ů ů ý ý ů ú ř Š ó ů ř ý ů š ž š Á Í Á ž š ř ž š Ě Á ň ž ó ň ž Á ř Ď Á ň š Ď ř Č É Ž Í ůž ž ž ř ř ř ř ž ý ó š ů ů š ř ž ř š ů

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

ě Ý ř Ě Ý ý č ý é ý č é á á ž á á ř ý č š ě á řš é řá á ř á Č á á ý č ž š ě ý é ý č é ž ý š ž š ě ý éž ý ý čá ů á ě ý á á ř á á ř č ě š č é á ě ý ž á á é ž ř é č ž č ě á ž ž ř é ů á á á ěř á é č ř ř č

Více

Á Í á á á š ú ě š Č á á ř á á é ě é úř é á á ř á é ř ý á á č ú á á š á ř ě á č č ě á ř š č ěř á č š ě š ě Č á č á č ř ě ř é á ř ě ř é á á š ú ě Š ů ě ý é á é é č á ě č ě ů ý ě á é č á ř é á é áš ú č é

Více

Č É Ú č Ť É á Ú é ť á ť á ž á á á ť Ů ď Ř ó š é č Ů Ě ť Ě ť ý ď ď Ě á á ť É é á á Ě á á ů ť ý ť é á ťó ď á á ů Ť ó á š É É áó á ď ú á ů Š ť Ý Ž Ž Ý É ů É ú ď ů ď á ó á á Ž áó á Ň ť ďť ó Ť á ý áá é ú á

Více

Á Á ŇŘ Ú ú Ť ťš č Á ě ú ě č ě ů ě ě š š š ý ýó ť š ť ý ó Ť š ť Á š č š ú č š ť ú č ě Á ýť ě Á ú ť č č Á č ý ý ě ť ě ě Á ú ť č úč ť Á ě ý č ú Ž Ž ú Ž Ť č ů ý ě č ú ě č ý ú š ú ú Ž ť ýš š Á ě ť ě ť š ú ť

Více

REDOMA s.r.o., 17. listopadu 338, Děčín, Telefon 412 513 460, www.redoma.cz, redoma@redoma.cz KOMPLETNÍ MALOOBCHODNÍ CENÍK (bez DPH), LEDEN 2013

REDOMA s.r.o., 17. listopadu 338, Děčín, Telefon 412 513 460, www.redoma.cz, redoma@redoma.cz KOMPLETNÍ MALOOBCHODNÍ CENÍK (bez DPH), LEDEN 2013 REDOMA s.r.o., 17. listopadu 338, Děčín, Telefon 412 513 460, www.redoma.cz, redoma@redoma.cz KOMPLETNÍ MALOOBCHODNÍ CENÍK (bez DPH), LEDEN 2013 # Obj.číslo Název zboží Cena MJ Sortiment LTD 1 D408215

Více

Kamenopr0myslov6 zlvody, s.r.o.

Kamenopr0myslov6 zlvody, s.r.o. 'ir 1iiir.' ke dni 31. bienu 01 Kmenpr0myslv6 lvdy, s.r.. [$T.G.Msryk 3 nv 07 77 ke dni 31.bienu01 Kmenpr0myslv6 6vdy, s.r.. 137608 B6n6 06etni bdbl AKTIVA CELKEM (i. 0 + 03 + 31 3; Phled6vky upsn! 6kldni

Více

ů Č š Š É É Í Ě ť ú Č ů ž č ú ý ů ý ú Ú Č á ě á ý ř š ě šš ř č š ě š ě ý ř š š ě ř š ě šš č š ě ž ěř ý ř ř řá ý ů á ě š ě ř č řá č řá š ě ř ý ř č č á Č á á áš č á á č ě š Č š ů ž č ě ý úř ž ř á ě č ě ě

Více

ů č ý ř á ř ě á ý č š áš é á Žá é š ě ě č ý ě ě é č č č č ř á ý á áš ě ů ě ý ř č ř é č ě ř Ú Ř Á Í Ů č Ý Á č Í Á Ř Ě Ě Ý Í ť Í Á É Ě Í Ě ŠÍ Ř Ů Á Á Ů Ř Ě Á Ý Č É ý ůž ě ě é á ů á ě ý á á ů á č ú ě ý ů

Více

ž ž ž ž ž Č ž Ž Ž Ů Ů ž Č Ú Č ž Č Č Č Č Č Ů ž Ž ž Ž ž Ž Ů Ž ž ž Ů ž ž Ž ž ž Ů Č ž Ž ž ž Ú ž Ú Ú Ó ž Ů Ú ď Č Ú Ú Ú Č Ú Č Č Č Č Č Č ž Č Ú Č Ó Ú Č Ú Č Č Č Ú Ó Č Ú Č Č Č Č Č Ó Ó Ó Č Č Ž Ú ž ž Ú ž ž Ó Ó Ž Ů

Více

č Ť Ť Ď Ť č č šš š č š Í Í š č š š ň č Í Í š ň š š š š č š č š š š š č š š č č š š ď č č š ť š š ň č ďč č č Í š š Í š šš š Í š ď Ť Ť Í Á č š č Ť Í Ů Ú č č š š š š ď ď ň ť ď ď Ě š ď ď ď š č ď Í č š Ť Ž

Více

š É ř ť š Ý ů ř ů ů ř Ž Ž ř ó š Ž ř Ž ů ůž ř ř ř š ř ř Č ř ů ř šř ů ř ř š š ř Č ř ř ů ů ř š š š ů Ž ó š ť ó Ý ó Ž ů ř Č š ů Ř Ž Ť Č ů ř Ž Ť ů ó š Č š É ř š ů ů ů ř ň Ž Ž ř š ř ů ůž ř Č ň ů š ů Č ř ř ř

Více

listopad 2005 2. èíslo, 1. roèník è a s o p i s è a s o p i s è a s o p i s è a s o p i s u d u d u d u d F a F a F a F a u l u l u l u l r o r o r o

listopad 2005 2. èíslo, 1. roèník è a s o p i s è a s o p i s è a s o p i s è a s o p i s u d u d u d u d F a F a F a F a u l u l u l u l r o r o r o -f 2., 1. 2005 2 S ú M áø áø, á á zb ý ý ý š EK. Z j á, b, ž z b é, jž ø z ú áz zé bé š š f. Ob ø žj ø ýø zý z fó, j jj áø bá z, -. Oø- š z zážý é fá é, á jáø š zý á, já z ózjš b. Né j zýš f š žý á j é

Více

Ť ě ě ě á č á ž č ě ž ě ž č á ě š Ť ě č ž á ě č ě ž Ť č č ž Ť ž š á ě ž ě ž ž ě ě Ěá á á Ťš č á ě š č č š ěž ě č ě á ě č š ď ě ž á č ž ť á ť ě č ť ž Ž č ě č á á á á ě ž á ě á ě ž á á áž č ž ě ě á ž ě á

Více

První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R

První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v R První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R O. Májek, O. Ngo, M. Blaha, L. Du!ek Odborná garance projektu: J. Dane!, M. Zavoral, V. Dvo"ák, B. Seifert, #. Suchánek

Více

Ú Í Č Š č ř č ů á á í ří í š íčá á č ů é č í Š ť á á č Š ř č í á ň ř Š á ý Č ó á á ť Í á á Š Š č ř š čá íř á í ř á čí Í č ř č á ě č ý áč ř á ť ý í á Í š ě š č ř ř ý š Úč í ří á ě č í á š éá Č Š ř á ý á

Více

Ž ž ť Ž Ž ž š š Ž Ž Ť Ž š Ž Ž Ž Ť š Ť š Ť Ě Ú š ž Č Ž ž Ž Ě ž š Ž Ž Ě ž Ě Ě Ě Ť ť ť Ť Ě Ž Ě ž ž Ě ž Ť Ž š Ť ť Ž š ť Ž Ž Ž Č Ě Ť Š Š žš š Ě Š š Ť š š Ú š š ť Ž Ž ž š Ť Č š ť Ž š Ť š šť ž š ť ú Ó Ě š Ž

Více

Č Á Š Í Á ž Ě Ý Ě Á Í ů š š Č ž ž š ž ň ů ž š Č Á Á ž Ě Ý Ě Á ž ž Ž ů ž š ž ž ž š Ž ž ž ú š ž ň ž ň ú š ž ž ú š ž ž ú ů ť ž š ž š ů ú š ž š ů ú š Š Ě ú Č Á Á ž Ě Ý Ě Ě Á Í ž Ů ž š š ž ž š ů ž ů ž ů Č ú

Více

á ř é á ů ň Š á Š ě Š ř ř á á á á Ť é á ů á Ť ř é ě š ř ý ů áš á ř é á á á é ř á ř á ú á é á á ú á é á ú á é ý ů á ý ů á ú á ú é ř ě é ř á ý ě á ř á ý ůě é ř á ť é á ě á á ú é á á ě ě ů á á Š Ť á ěř á

Více

Než zaklepete u zaměstnavatele

Než zaklepete u zaměstnavatele Než zaklepete u zaměstnavatele Úřad práce v Pardubicích Mgr. Lucie Tvarůžková Informační den o práci a podnikání, 24. 9. 2009 Informační centrum Pardubice Region Tourism Hlavníčinnosti a služby ÚP Poskytují

Více

Ř Č Č ž ž žž ž Ž ž ž ž ž Ú ž ž ž Ú ČŠ ň Š Ú Š Ú ČŠ ď ň ň Ř Ř Š Č Š Č Ú ČŠ Ú Ž Ú ČŠ Č Ž Ú ČŠ Č Ž Ž Ú Ú ČŠ Ú Ú Ú Č Ž Ú Ž Ž ž Ž Ž Ž ú ž ž Ž ú Ž Č Č Č Ú ž Ž ď ž ž ž Ú ČŠ Ú ČŠ ú ú ú Ú ČŠ ú Ž ž ž ž ž ž ž ž Š

Více

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor ť Č Č É ě ý ůž č ě ž Č ž ě óň ž Á Ý Č ň ř š ú ěž Ž ž č ž č ý ý Ž ý ěž ý Č ý ý č ý ý Ž č ý Ž č č ó Ž ž č ě ů ů Ž Ž č ě Í ů ú Ž ž č Ž č č Ž Ž č ž č č Ž ž č Ž č č čž č č ů ř č ě Ž ž č č ů ě č Ž ř č Ž ž č

Více

Č t. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Učebna: P1 rozvrh platný od 1. 9. 2015

Č t. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Učebna: P1 rozvrh platný od 1. 9. 2015 Vyšší dbrn škla a řední průmyslv škla elekrechnick Franiška Křižíka Učebna: 1 rzvrh planý d 1. 9. 2015 Bakalři Vyšší dbrn škla a řední průmyslv škla elekrechnick Franiška Křižíka Učebna: 2 rzvrh planý

Více

Ř š ý Ť Ť Ť ř š ř š ů ž ó ů ó ó óř ý ý Š Š ř Ú ř ó ů ž ář Ú ů ž ú ý ý ž ů š ó ý ó á Ž ó š ú ý ž ó ú š ó š ú ý ř ú ň ó ú ý ů ú ů ý Ý š úř ř ó ý ř ó ř á š á Žá ř ř řá á ý Žá ž á ř ř š ž ň á ý á ý ž ž ř á

Více

č ý ž ř č č š č ž č úč úř š č úč Č ř č š ň ů č ř š ý ř Ž č Ž Ž č Ž úř ř č č Ž ď ř ý č ý č š ř ý ř š ó č ý ř č ý Ž Ž ď č ř č Ž Ž č ý č ř č Ž ř č ů ž š ů ř Ž š ý ň ů ů ř š ž š ý ř ý ř ž č č Ž ř ýš ř č č

Více

Ů á č č Ů č Ů č č á č Ě č ň Ď č č č ď ň ř č Ž č Ů Ů č č Ů Ž č č Ý Ú Ž Ú Ú Ů Ď Ů ť Č Ů č Ý Ů Ž Ů Ď Ě č Ě Ů Ů Ě Ě Ě č Ž Ě č č č á ť Ů č Ě Ž č č ňř č č č ť č č Ď Ů č Ě č Ž č ĚĎ Ž č č Úč Ů ť ť ť č Ě Ž Ě č

Více

ň č Ž č č č Ž č ý Ž ý Ž č č Ž ÍÍ ň č ň č č ý ů Ž š č č č ý ů Ž Ž č ý ů Ž Ž č ů š ů Í ó ůž č ú č č č ý č č š č ú Ž č ý č č č ýš Ž č čň č ď ý ý Í ýš č č ý ž š č ůž Žď ý č Ž ůž Ž č ý ú Ž č č š ů Ť ď ý Ž Š

Více

Á ž Ů Ž É Č Í ř č ě š á ž š ž ř Č ě ě ů ý žá ý ů á š ř č ě čů á ž ř š é ý š é ř é ě ý ř š ř š á ř ě ř š á ě ž žá é ř á ř á ě ž ř ě ř ě ě é ř á ř é š ý á ě Ě Í á ž š é ě ý ě á é á é á ě á ě ž ř ř á á á

Více

š ě ě č š š š ů š Í š ň ě š šč š Ť š ě č č š č ó č č š č ě ů ň ě š č ě ů ž š ň ž ň č ě ě ž ě ž ě š ď ě ě š ž ž Ř č ě č š ů ů ě š š č ě ě Ž Í š ě ě ů ů š ž ů ů ů Í ě š ě ů ž š ů ž ů ď ě ž ž ě ěž šť ž č

Více

É á ž ž ý Ů Ů ý Ů ř ž š ě á ň č ř ž ý Ů Ž É Á á á š á ř ú ř Č ě š ř š ň ů ě ěž ý ů á ří ář č ě Ů ář Á á ř č á á Č á ě ÍÁ á č ř áž Š ě á ě á á á Š ř řá ě ě ý ř á á á ý ě ě Ž á ž ý č á á ý ů á č č ě č á

Více

č Ú ť é á č š é ň č á é á č á ňí á ň á é č á Š š ň Í áč ť ň áž á é á á á á ň é á č é é ň š č Ť é ňí é Ž ň š é á č á é á č á ň á á é á é é á é č é Ó ň é é é é é á é á ů č š š š Ť é é á á é áň á Ť á č š

Více

č é é ý ů é Í č ě Í řĺč ě ĺ ĺ Č ř ř ů Í Řĺ ř é ě ý Ž č ř Ć č ú ĺ ĺ Ą ž é ě é Ž řĺ é č é č ý ě é ú é š ÍŽ ý Ú ě Í ř ř š é ř č ĺ é é ĺ ý ĺ Ů é Ú ř ř Ž ř é ě ř é ě ŠÍ č ř Í é Úč é é ú ĺ š ě ě Ž č é ř ý Ž

Více

ó Á Í ý ý š š ť š š š Ú Ý ř Ž š ř Í ř ř ě ř ě ě ř ě ř ř ň ř Š ř Í ť ú ýž ě š ý ů ú ňě Óř ú š ó É ýž ř ý ť ď ýý ť ř ěř ř ř ž ě ř ě ě ě ř š ž ý Ž ů Ž ě Ž Í Ó ů ř ž ů ě ě ů ř ě ř Í ě ř ý ř ý ž ý ě ž ž Éš

Více

ů ů š Ú š ů š š ů Ú ž Č Š Š š É ň š ž ňš ú š ž ó ů š ó ó žů šů ů š š ů š š ó ó ú ó ó ó š ó ó ůš š ž ú š ú ú ů ž š ó ů ů š ó ž Š š ů š š ů ž š ů ú ž ž š ž š š š š ó ž ó ž ů ú š š ó š Ž š š Ž Ž Ž š š ž š

Více

Ě Ý Í Č ě ř Í Í Á Č ř č Č é č č šř Č é č ě é ř č č š ě ř č ď ě š ř ě č é ř ďů ž ě š š Č é éú ě ě ž éč Í ř ě éú ů č ů ř č ů č ř ř šť é řč Žď ž ú ů ř š ř éž ů ů é ž ú č ř č ř šť č ž č ě ř č č č ů ř é ř č

Více

Ě Á Íř Ě Á Á Č ě áš č Ť á á á é éč á č ý á á á é éč ú ě ě ě ě ř š ý á é á á é éč ě ě š ř ů žá č é Č á á ě ě é ž Č Č é é é á á é ě č ú é ě ě é á řž á ž á á á é ě ě áš é Ť á č á é ě ě č ú á á ú é ů ě ě é

Více

É É Í Š Š Í ů Ž ž ť ž Ů ů ž ú ů ů Ť Ž ž ůž Č ž ú ž ú ů ů ž ůž ů ů ú ú ž ž ž ž Í Ž ž ž ů ů ů ž ť ž ů ů ž ú ů ž ž ů ž ú ž ú ň ž Í ž ž ž ž ů ů Ž ň ž ž ž ž ž ž ž ů ů ž Ž ó ž ť Í Ž ž ž Ž ž ú ť ž ž ž ž Ž ň ž

Více

Č á Í é úř á ě é ř ťé ý ď ě ý Í ě á ě é ó á Ť é Ýá á ý ř ú é š Á Á ž á ř š á řá á ř ó á á é řá á ř ř Ť ó ř ž á ř ž ú á á Ž Í ÁŠ á é ž á á ř ř ó é ž Í ť á é ř ž Ž Ž é á á é ž ž š á ž é á á ó ř ě á ř ý Ž

Více

Á Á úř ž úř ř ů ů ř úř ř ř ý ž ý ž ý ý ůž ůž ř ů ý ý ř Ú ú ř ř ď ř ř ú ř ý ž ž ž ř ú ř Ž ý Ž ů ý ř ů řž ý ů Í ř ý ú ů Š ý ú ř ř ř ď ř ř ř ř ý ú ý ý ů ý ř ý ů ý ý ř ž ř Ž ř ý ů ď ž ř ř ú ř ž ý ž ř ř ř ú

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2014 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty s hledem na pčet parametrů jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná pmcí kláves PgUp/PgDn: Parametry,

Více

c e l k o v Neposkytnutí účelových dotací obcím a ostatním organizacím poř. žadatel adresa účel/akce kpožadavku l

c e l k o v Neposkytnutí účelových dotací obcím a ostatním organizacím poř. žadatel adresa účel/akce kpožadavku l Npstutí účýh dtí bím sttím rgizím á ýš př. ždt drs úč/ pždu 1 ABATEC Ostr s. r.. Črá u 3260, 702 00, Ostr Zpráí prjt dumt 500 Ussí č. 5/207/1 - Příh č. 5 Pčt str příh: 5 "Ará h čsu Ostr - II. - IV. Etp

Více

úř úř ř Á Á Ř Á Ú Á úř úř ř š ú ř š ř ů ř é é ů ú é ů Č Č ú úť ř š ř ů ř ř ř ú é ů ř úř úř Ž ú ř ú é é ů é Ú ž ů úř úř ů é ř ž Ú ř ř é Ú ř ř ů ř úř ř ú ů ů ř šť ř ď ř ů ů š ů úř ůž ž ř ž ů Ž ť ř ú ů ž

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á vča i no n o s t i š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

home studi CENíK t konta Blog Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok

home studi CENíK t konta Blog Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok OP MT zí T áí z Zě j š í zá f / / é f Ř PTN É LŽBY CK GF CNíK B x f. L ' x w, w f 15.,. f Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí OP MT zí T áí z Zě j š í zá f

Více

Ú š šť ž Č Č Č Ž ž š š ž ž š š ď ď Č š š ž š š š Ú š š š š ď š š ď ž š š ď š ů ď ď š Í Ž ů ů ů ů ů š š Ú Í Í ť š š š š ž ů š š š š Ž ž ďš š š Íš Ž š Č š ž Ý ď š Ž š ď ť ž É š š Í š Ž š Č ž ď š Ň ž š óó

Více

599,- 14 999,- Á SLEVOVÁ KNÍŽKA! 27,5. Sledujte nás -70% LÉTO PŘICHÁZÍ!

599,- 14 999,- Á SLEVOVÁ KNÍŽKA! 27,5. Sledujte nás -70% LÉTO PŘICHÁZÍ! Sduj Nbdk d d b d d zb Dk k % Oud bu Bf I řzu hůz b ř ké hdd řzůbuj éu kuj šh é ku uj k é / NE J C E N A Hké k I " / Su "* Au db Suu XCMDSRLO / h Sh D XT Shdw Sh A Sh BRM hd D I: Su: / NE J C E N A z z

Více

ÁŘ É š Ž ůž ž ů ů ž š Š Ž Č Ž ů Ž Ž ž ů ů Ž š Ž Ž Ž ž š Ž ů ž Ž ů ž Ž Ž š Ž Ů ž Ž ůž Ů š Š š š ů ů š Ž Ž š š š Ž š š ů ůž Š š ú Ž Š ť ň Š ů É š š š š š Ž š ů š Ž ůš š Š š Ž Ú š ž š ú š Č Ž Ž ů Ž Ž Ů š

Více

Ř Ý Á Ž š Ý šť ĺ ľ Ř ł Ý ł Á ŽľÍ ĺł łš łľý ľ ł šť ř ř ý ž š ý šť Á Á Á Í Ě ĺ ž ř ý ě ě ě ě ě ě ě é ł łĺ řĺ ě é ž ĺ ú ě é é ř š ř ý ž š ý šť ž é é Ę é ě é ž ř ě ě é é ě é ě é ř ý ž š ý šť ř é ř ř ě ř ý

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

Á Á Ě ĺ ć É Í řč Áľ Á Á ř č ě ě ě š ř ů ä č š ě ě ĺ ě ě š ř ů č č ý ě ř ý ě ě š ř ů ě š ř ž Ú š ě š ě ř Ú š ě Š ě Č ĺ č úč ě ĺ ž ě ĺ ě řč ä š ě ě ř Úř Č Í Í Č ě ří ě č úě ď Š ě ý Ú ľĺ ě ř ř ř ř š ě ř ä

Více

ě č č Č Č Í ěř ý é ý ě é á á ř á Č á á ě é Č á á šť ř ž Č á á Š ě á á ě č Č Č ž é á ě é á ýš č á á ů é ýš č é á ě é á á ě é á é á š č é ř ú ě á ů á á á é ě č ě á ě ě š á á ř é á é č ý áá é ě š ř ů á ř

Více

ď ř ř ř é ř ř ů ř ř é ř řú é ň é ř ň ř ů ň řú ů é ň ř ů ň ř ů é ň ř ú ň ř ů ň ř ů ž ž ň ř é ž ů é ň ů ž ř é ř ů ř š é ů ř é ř ů é ň ř ň é ř ž ů ů ř ž é ž ž ž ž ř é ř ř ů ř ř ů ř ú ů Ú ů ů ř é ř é ř ř é

Více

š ý ě á úář Ú á ď š ř ú á ěž ý ář é ě ě ý ú á é ž á é š ě ď é š ě ý ě ř š é ď ůž ř š ů ě á ě Š ú Č á ý ě ě ř á á ů á é ě ř Š ě ř é á ř á š Č Š ý ář é é á á á ů ář ý é á ý ě á á ř úř á á á á á úř ř á á

Více

Č š š č čš ř č ř š ř šš š ě ě š ř ů č ř č ť č ř ě ě ě ě ů č ě ě š ř ů ě š Č ř ě ó ř š ů ě ě ě ž ť ř ě ž č č ť Í ž ěř č ě ů č ř ř š ě ř ě š ď ěř ě ž š úč Č š Č ČŠ ř ě ř ž č ř ů ě š č ě úč š ě č ř č č ě

Více

É Ě ů Č ú Č ň ň Č Ť Ý ň ú ň ť ů ú ů ů ů ú ů ň Ě ú ň ů É Ň ú Ť ŤÁŇ ť ť Ť Ý Áň Ť Ý Ď Ď Á Ň Ť ů ň ú Ň ň ů ň ů ú Ý ú ů ú ť ů ů Á ť ú ň ů ů Ů ů Ý Ú ň ť Á Č Č ň É ť Á ť ť ň Ť Č Č Č ú É Ť ť ť Á Ť Ť ů ň Ú ů ť

Více

= 8 25 + 19 12 = 32 43 32 = 11. 2 : 1 k > 0. x k + (1 x) 4k = 2k x + 4 4x = 2 x = 2 3. 1 x = 3 1 2 = 2 : 1.

= 8 25 + 19 12 = 32 43 32 = 11. 2 : 1 k > 0. x k + (1 x) 4k = 2k x + 4 4x = 2 x = 2 3. 1 x = 3 1 2 = 2 : 1. 4 4 = 8 8 8 = 5 + 19 1 = 4 = 11 : 1 k > 0 k 4k x 1 x x k + (1 x) 4k = k x + 4 4x = x = x 1 x = 1 = : 1. v h h s 75 v 50 h s v v 50 s h 75 180 v h 90 v 50 h 180 90 50 = 40 s 65 v 80 60 80 80 65 v 50 s 50

Více

ř ů ř š ě ě č ř ž ů ů Í ň ř š ž č ř ě ě ž ř ř š ú š ě č ě š ě š č ř š š ě ů š ě č ě ě ě š ř š š ř ž č ě Ž Š ř ě č š ř č č č č ř š ě š ě ř ů č č ž ě č š ě š ů ř ž ů ř ž ě ů Ž ě š š ň Ž ř šř š ř ž č ě ě

Více

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 I. A C O K D Y B Y C IIO M M Í S T O O L Á S C E M L U V IL I O P Ř Á T E L S T V Í?... 16 R ozdíl m ezi láskou a přátelstvím... 18 C hvála p řátelství při b u d o v án

Více

! "# $%&!!"#$!"#$%&# '( )*+%!,--.,, ///#01# 2,-3224-,-- 25-66 2-5

! # $%&!!#$!#$%&# '( )*+%!,--.,, ///#01# 2,-3224-,-- 25-66 2-5 ! "# $%&!!"#$!"#$%&# '( )*+%!,--.,, ///#01# 2,-3224-,-- 25-66 2-5 %&!'!$ ' ( ( ) *) $( ) "*+,-#-,./( 012-34#( 0 '5#( -# 1/6,0/157( 0%-#4 8*9-# 1--#-17 :( ;2?9,0 4--0( )5@ 4* AB( C A)D 0

Více

ř Ž Ú Ě Ú ž ě ě Ž ě ě ě é ý é é é ě š ě ě ž ě ě ě ě ď é í í š ý á ů ů í ě í á í á íč ě í á Ž ř Ž ě Ž ě ě ž ý é á í úř ž ý ý á š ř á í í ží Ž í í ž ší ý íš č ž ů ě í ě ě í č ží ří í á é ř é ří č é ž íč

Více

Í Ř á ž á ž á ž š á ě Ž Í š á č č ť š š ě ě áč ě Ť áš Ž č Í Č ě Ž Ž č á š ě á á ě á áš č š ě á č ě Ť š á ě á Ě š ě Ť ě š ě š Ť áž ě č á ě ě áč Č ě č á Š á Ž á Ť ě á ť ě ž ě Č š á á ě č ěť č á č ě š š Ž

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Ě ČÁ Š š š éč Š ď Í Í Í č ů é ý éč Š ž é é č ú Š é ř š ž é ř ž č Č š ž ú č ý č ť é é é é é Č ž é č é ž é ž č ý ý ň č ž ž č č úč ř ů ř ř š ř č ý ý ů č é Š Í Ž é ž é ý ů č Š ý Č éč č ů ý ý ú Ť ž Í é Č é

Více

Ý Á Ř é á ší ě ý ů á é ří á í á í í ěří ř á á í á ř č áš ý ý é á í Š ší é ů ř č ý ří Ž ě ý í á ý ó é č ý ý ó ý á í š čá í á Ž é á í Ž á í Í š ě ší ě ž í ě ě ě éř é žř č ó žč ě ěř ž á í ě é óž ý é ř í é

Více

ĺ ř Ě É Á Ě Ý ĺ ř é ŕ ě ř ý ě ě š ř ů ä ř é Č ě řč Č ĺ ě é Š ě ě ě č ě ř é š ě Ř Ě Ř É ř é ř ř Ž ř é ří é Ž ř ř é č ř ř é é ě ř é ř ř é ýš řĺ č ř ř ř é č ž ý ě ĺ ř č ř č ýš ý ý Ž ě ř é ř ĺ č č úč ŕ ř

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

ú ú ó Č ř Á ř ž ú ó ř Ú ř ř ř ř ř ř ř ó É ú É É Ž É ř ř ť ď Á š ř ů ú Ž ř ú ř ř ď ž ň ď ž Ž ř ř Ú ž ř ů Ž ř Ú ž ř ď ž š ř ů ú ď ú ž ď ž Ý ž ř ř ř ž ř Ť ř ů Č ů Č ř Ú š Č Ú ř Ť ř ů ř ž š šš ů ř ú ř ř ó

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

á ář á ř ř Č ř áč ě řá ú á ř č á á á á á ú ů ř ř Č á ř á á á Š ž č ě ř č ý ů á á ř ř ú á ř ž ý ý á á ž á ř č ů á á ů ř ý ý áš á ěř á ž á á ěř á á ř ž á ě ě á á žá á ů ý ř žá ř ě č ě á ě á ř ž ú ů ř ř ž

Více

ů ů Č ů ú ň ů ů ťů ů ú ů ú ú ů ů Š ů ů ú ú Í ů ú Í ů Í ů ů ú ů Č ď Ú ň ů ň ů ů ú ů Š ď ů ď ť ů ú ó ů ď ú ů Ž ů ů ť ů ď ď ů ů Ž ů ů ů ť ů ůď ň Ž ů Í ů ů ú Ž ů ú ů ů ď ť ů ď ť ů ů Ž ů ň ú ů ů Ú Č ó ú Ú Á

Více

ý Á ľ Í äľä Š ý ž ř č ř ý ě ě š ř ů č č ý č ý č ě řč č š ě ě ř úř ě š ě č ř č ř ĺ Ú š ě č ĺ ř ř č ł ý Á Ę äľ Š č š ě Š ě č ř ř ž ě ý š ě ř Š č ř ý ý ž ě úč ž ě š ě ř šúč ž ě ý ě š ě ř ĺ ä ľľä ľ ľ ľľľ ĺľ

Více