ŽEBĚTÍN ŽIJE ČÍSLO 5 INZERCE / INFORMACE. Tradiční výstava bonsají. 27. ročník Cesty pohádkovým lesem. Slavnost v Pohádce máje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŽEBĚTÍN ŽIJE ČÍSLO 5 INZERCE / INFORMACE. Tradiční výstava bonsají. 27. ročník Cesty pohádkovým lesem. Slavnost v Pohádce máje"

Transkript

1 INZERCE / INFORMACE Tradiční výstava bonsají Bonsai klub Brno vás zve na výstavu bonsají, která se bude konat ve dnech května v Brně v Klášteře sv. Voršily na ulici Josefská 1, denně od 10 do 19 hodin ( pouze do 15 hodin). Vždy v sobotu ve 13 hodin ukázky tvarování. Více na Srdečně zvou pořadatelé ŽEBĚTÍN ŽIJE ROČNÍK 20/2010 K V Ě T E N ČÍSLO ročník Cesty pohádkovým lesem se uskuteční v sobotu 29. května od hodin. Směrovky z autobusové zastávky Ríšova Vás zavedou až do Pohádkového lesa. Srdečně zvou skauti a skautky LEVNĚ A RYCHLE ZABEZPEČUJI ZNALECKOU ČINNOST odhady nemovitostí, oceňování podniku a k tomu veškeré právní služby spojené s darováním, koupí, prodejem i výměnou nemovitostí. tel.: * Vydává: Statutární město Brno, Městská část Brno-Žebětín * adresa redakce: ÚMČ Brno-Žebětín, Křivánkovo nám. 35, Brno * * informace k inzerci * redakční rada: Mgr. Michaela Čornejová, Ph.D., Bc. Radka Pospíšilová, Ing. František Zacharník, šéfredaktorka: Ing. Ivana Faktorová * grafická úprava: Martin Kudláček * tisk: TISKDRUCK Velímský, Hostislavova 34 * distribuce: Distra, s.r.o., Kšírova 114b, náklad 1400 ks * titulní foto: Martina Veselá, foto: archiv, Ing. Kurt Barták, Mgr. Martin Jurtík, Václav Kříž, Pavel Nečas, Martina Veselá * redakční uzávěrka , vychází * o zveřejňování příspěvků a jejich krácení rozhoduje redakční rada * nevyžádané příspěvky se nevracejí * příspěvky prošly jazykovou korekturou * registrováno MK ČR E Slavnost v Pohádce máje se bude konat v neděli 16. května u sochy Helenky u Podkomorské myslivny. V programu od 15 hodin vystoupí žáci základní školy pořádající obce Ostrovačice, dále žáci mateřských a základních škol z Bystrce, Veverských Knínic a Žebětína. Do Pohádky máje vede ze Žebětína žlutá turistická značka. Václav Kříž, místostarosta Co nás zajímá: Stavba století? Žebětín na realizaci některých projektů čeká příliš dlouho. Zatím se vždy po letech dočkal: mateřské školy, samoobsluhy, telefonů, znovuotevření Katolického domu, vodovodu, plynu, dokonce i kanalizace. S kanalizací je sice potíž, asi třetina obyvatel celá léta čeká na vybudování kanalizace právě v té ulici, kde bydlí. Ale i v tomto směru se zdá se blýská na lepší časy. Finanční prostředky by měly z Evropské unie doputovat do Brna ještě letos, takže se stavbou by se mohlo za rok začít. Vydělat by na tom mohla ulice, jejíž část občanů se proti poslednímu plánovanému projektu postavila. Ulice Otevřená by se mohla dočkat kanalizace přednostně, pokud bude realizován projekt naplánovaný téměř před 80 lety stavba základní školy. Kromě plánů byly na školu vyčleněny pozemky mezi dnešními ulicemi Drdy a Otevřená, pozemky prý místní občané k tomuto účelu věnovali obci. Začátek druhé světové války znamenal konec všem snahám, projekt byl odložen. Rok 1945 udělal tečku za válečnými boji a navázal na předválečné snahy na stavbu školy i na její vybavení se začaly sbírat peněžní prostředky. Přispívali organizace i jednotlivci. Podruhé musely být plány odloženy s příchodem roku 1948, a to na více než 40 let. Mezitím se Žebětín stal součástí Brna a do roku 1989 byl víceméně zapomenutým brněnským koutem. Není divu, že už první naši zastupitelé chtěli navázat na snahu předků a nechali vypracovat novou studii na školu devítiletou s bazénem. Projekt to byl náramně krásný a zdálo se, že tentokrát mu nic nebude stát v cestě. Od té doby Pokračování na str. 3

2 [ OBSAH ] [ CO NÁS ZAJÍMÁ ] 1,3,4,5 Co nás zajímá: Stavba století? 2 Blahopřání 5 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 6 Na slovíčko s 7 Ze života v obci 8 Program Klubu maminek Krteček v květnu 8 V květnu se Cvočkem 9 Kam na kopanou 9 Masarykův okruh v květnu 10 Z jednání zastupitelstva 10 Brno město uprostřed Evropy 11 Pilotní projekt kompostování 11 Akce ZUŠ Fr. Jílka 11 Informativní schůzka na Václavské hody 12 Fejeton: Pozdravem ke zdraví 13 Přivítejte jaro na naučných stezkách 13 Koutek úsměvů 13 Jezdecký klub Eliot 13 Našim dětem 14 Květen měsíc pro rodinu 14 Poradna pro uživatele sociálních služeb 15 Společenské centrum v Bystrci 15 Brněnské krematorium oslaví 80 let 16 Výstava bonsají ročník cesty Pohádkovým lesem 16 Slavnost v Pohádce máje Blahopřání ŽIVOTNÍ STYL Dne se dožívá 50 let života náš duchovní pastýř p. Pavel Haluza. Za obětavou službu děkují a do dalších let vyprošují Boží požehnání a zvláště ochranu Panny Marie farníci ze Žebětína a Kohoutovic. Hojnost milostí vyprošujeme též jeho předchůdcům p. Martinu Holíkovi a p. Radomilu Kalábovi. Stavba století? Pokračování ze str. 1 uplynulo téměř dvacet let a sen generací zůstává nesplněn. Proč? Na to se ptají rodiče dětí, které dnes navštěvují mateřskou nebo základní školu. Obě ředitelky jsou zasypávány dotazy, na které neznají odpově. Dotazy směřují i na úřad. Proto jsme se rozhodli zodpovědět nejčastější z nich touto cestou. Shrňme si, co se událo od roku (Připomeňme, že v průběhu let dochází ke změnám právních předpisů, podle kterých je postupováno. To má faktické důsledky pro realizaci celého projektu.) V roce 1996 bylo stavebním úřadem vydáno územní rozhodnutí na devítiletou základní školu, jejíž realizace měla přijít na mnohonásobně vyšší částku, než tvořil rozpočet městské části. Bylo jasné, že stavbu musí financovat město ze svého rozpočtu, musí ji zařadit do svého plánu investičních akcí. To se podařilo asi po dvou letech. Do té doby byly upřednostňovány jiné projekty. Zdálo se, že projekt bude odstartován během dvou let. Ale zase to nebylo tak snadné. Deset let nového hospodaření ukázalo, že před realizací každého projektu je třeba udělat řádnou analýzu. Analýza potřeby základní školy v Žebětíně přinesla městu argument nemáte děti, nepotřebujete školu (ve třídách tehdy bylo přibližně dětí, kapacita školní kuchyně nebyla naplněna). Jak to vlastně bylo, pane starosto? Vít Beran, starosta: Od roku 1998 usiluji o postavení nové školy. Zpočátku jsem argumentoval chybějící tělocvičnou a fungováním stávajících školních budov jen díky výjimce z hygienických předpisů. Brno však mělo jiné investiční priority. RR (redakční rada): Nedal se předpokládat nárůst počtu školních dětí? VB: Snažili jsme se u investorů bytové výstavby zjistit, jaké skupině obyvatel budou určeny plánované byty a domy. V podstatě jsme dostali pouze v jednom případě odpově, z níž jsme mohli čerpat a plánovat budoucnost. Proto jsme připravili rozšíření mateřské školy, ačkoliv ještě v roce 2004 se zdálo, že školka bude kapacitně stačit. Použili jsme k tomu i vlastní zdroje. Se školou to ale bylo jiné. Neustálé přesouvání schváleného investičního záměru na stavbu žebětínské školy do dalších let mne znepokojovalo, zvláště poté, kdy se naplnila i kapacita mateřské školy. RR: Proč došlo najednou ke změně školy devítileté na školu pro první stupeň? VB: To vyplynulo z jednání v orgánech města. Město má dostatek úplných škol, které stačí pokrýt současnou i budoucí potřebu. Proto mi rada města Brna doporučila v roce 2005 přepracovat projekt a zvážit stavbu školy pro první stupeň. První stupeň by tak zůstal v Žebětíně zachován i nadále, avšak v nové, hygienicky vyhovující budově, a škola by konečně měla svoji tělocvičnu. Chybějící druhý stupeň by v době, kdy děti navštěvují osmiletá gymnázia nebo mění školu po páté třídě, nemusel být nevýhodou. RR: Kdy došlo ke změně projektové dokumentace? VB: Původní územní rozhodnutí na stavbu školy bylo prodlužováno, jeho platnost měla skončit Od září 2008 proto byly zpracovávány nové projekty na základní školu pro první stupeň. V témže roce bylo možné podávat projekty na stavbu víceúčelových tělocvičen. Toho jsme využili a projekt jsme podali. Chtěli jsme začít stavět školu třeba od tělocvičny. Projekt byl schválen a v současné době máme na tento projekt k dispozici 60 mil. Kč z Evropské unie. RR: Jedná se skutečně o školní tělocvičnu? VB: Samozřejmě. Je ekonomické využívat tělocvičnu čtyři hodiny denně k výuce tělesné výchovy? Nebo je lepší nabídnout její prostory i dalším sportovním aktivitám, co myslíte? Pokračování na str. 4 2 S T R A N A S T R A N A 3

3 [ CO NÁS ZAJÍMÁ ] [ CO NÁS ZAJÍMÁ ] Stavba století? Pokračování ze str. 3 RR: Co zbývá k tomu, aby se začalo stavět, paní inženýrko? Eva Voitová, referentka stavebního úřadu: Pravomocné stavební povolení na tělocvičnu i na školu. Stavby byly rozděleny z důvodu rozdílného financování na tělocvičnu byla podána žádost o dotace z EU. Jinak jsou stavby propojeny, pro obě má fungovat jediná kotelna, umístěná u tělocvičny. Než vydáme stavební povolení na školu, musíme počkat, až bude stavební povolení na tělocvičnu pravomocné. Škola nemá z úsporných důvodů další kotelnu, takže kotelna u tělocvičny je podmiňující investicí pro školu. RR: Proč je celý proces vydání stavebního povolení tak zdlouhavý? To je běžné? EV: Žádost o vydání územního rozhodnutí podala městská část V únoru 2009 bylo územní rozhodnutí vydáno, na základě odvolání zasláno odvolacímu orgánu a v odvolacím řízení zrušeno. Znovu bylo územní rozhodnutí po doplnění vydáno v červenci 2009 a znovu na základě odvolání občana proběhlo odvolací řízení. Tentokrát bylo rozhodnutí potvrzeno, právní moci nabylo Žádost o stavební povolení na základní školu a na tělocvičnu byla podána v říjnu 2009 a v témže měsíci byla zahájena obě stavební řízení. Před vydáním stavebního povolení na tělocvičnu bylo nutné počkat na nabytí právní moci stavebního povolení na stavbu retenční nádrže a odlučovače tuků. I proti těmto stavbám se zmiňovaný občan odvolal, takže nezbylo než čekat na uplynutí lhůt daných zákonem. Krajský úřad odvolání zamítl, takže v únoru letošního roku nabyla potřebná rozhodnutí právní moci. V březnu proto stavební úřad vydal stavební povolení na stavbu víceúčelové tělocvičny. Protože proti tomuto rozhodnutí podal opět týž občan odvolání spolu s další občankou, která není účastníkem řízení, je spis postoupen odvolacímu orgánu. Délka celého procesu je ovlivněna probíhajícími odvolacími řízeními. V případě, že by celý proces proběhl standardně bez odvolání, je pravděpodobné, že by obě stavby byly již zahájeny. RR: Podaná odvolání tedy stavby oddalují. Jak je to s financemi? Vznikají investorovi další náklady? Nebo je ohrožena celá výstavba školy? VB: Městská část nechala v roce 2009 přepracovat projektovou dokumentaci dle přání účastníků řízení, hlukovou studii a posudky, a další pak v roce Celkem jsme z rozpočtu městské části vynaložili na tyto záležitosti téměř Kč. Do jaké míry je výstavba školy ohrožena, nelze říct. Je jasné, že peníze z Evropské unie jsou blokovány jen na omezenou dobu. RR: Někdy slýcháme, zda Žebětín školu potřebuje Dagmar Šenbergerová, ředitelka ZŠ: Potřebu školy může asi nejvíce posoudit zřizovatel a ti, kteří ve škole pracují. Možná si někteří občané ani neuvědomují, s jakými problémy se denně potýkáme. V současnosti máme sedm tříd ve třech budovách, které na takový počet dětí nebyly připraveny. Na dvě školní budovy máme omezenou výjimku z hygienických norem. Až skončí, bude potřeba počet tříd snížit nebo budovy přestavět. A to nemluvím o tělocvičně, která škole chybí úplně. Díky prostorám v Katolickém domu máme kde cvičit, ale! Prostory chtějí užívat zájmové organizace a další skupiny občanů i v dopoledních hodinách a pro ty už od příštího školního roku nezbude místo. Komplikace nám dělá i stravování. Jídelna je v mateřské škole a pojme omezený počet strávníků. Od příštího roku počítáme se zavedením směnového režimu právě při stravování. RR: Přináší stravování komplikace i mateřské škole? Alena Procházková, ředitelka MŠ: Určitě. Nejen že nedostáváme finanční prostředky na výdejnu stravy v potřebné výši, ale kapacitně jsme už plně vytíženi. I kuchyni jsme již museli dovybavit tak, abychom mohli požadavky na stravování uspokojit. RR: Přinese stavba nové školy nějaká pozitiva i pro mateřskou školu? AP: Za sebe mohu říci, že se nemohu dočkat, až se uvolní prostory, které v současné době slouží výdeji stravy. V našich představách je z nich další třída, do které se vejde zase pár dětí navíc. Stručně řečeno přinejmenším se zvýší kapacita mateřské školy o jedno oddělení. Navíc se nabízí možnost zřízení detašovaného pracoviště v jedné ze stávajících školních budov. RR: Vzniknou i nějaká nová pracovní místa v obci v souvislosti s novou školou? VB: O tom není pochyb. Kuchyně, jídelna, družina to vše se bude rozšiřovat podle skutečných potřeb. Další pracovníky bude škola jistě potřebovat. RR: Bude nová škola stačit Žebětínu ivbudoucnu? VB: Myslím, že nemusíme mít obavy. Plánuje se zřízení deseti kmenových tříd, dvou speciálních učeben, dílny, družiny, malé i velké tělocvičny, kuchyně a jídelny. RR: Jaké kroky tedy zbývají k zahájení výstavby základní školy? VB: Vyčkat na pravomocné stavební povolení víceúčelové tělocvičny, následné vydání stavebního povolení základní školy. Teprve potom bude moci vypsat magistrát výběrové řízení na dodavatele stavby. RR: Doufejme, že se Žebětín dočká. Děkujeme za odpovědi Aleně Procházkové, Mgr. Dagmar Šenbergerové, Ing. Evě Voitové a Ing. Vítu Beranovi. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční v pátek od 14 do 22 hod. a v sobotu od 8 do 14 hod. v budově ZŠ na Křivánkově nám. 11. Voličům budou dodány hlasovací lístky tři dny před konáním voleb. Voličem je státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a ve dnech voleb volební komisi o umožnění hlasování mimo volební místnost. Voliči bude umožněno hlasování poté, co prokáže svoji totožnost a státní občanství ČR platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi. Voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu a který prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu ze stálého seznamu dodatečně a umožní mu hlasování. V letošních volbách dochází opět k přečíslování volebních okrsků. Voliči budou hlasovat ve třech volebních okrscích podle místa bydliště, jak je uvedeno dále. Pro volební okrsek č. 348 je volební místností třída 1. A v přízemí pro voliče trvale hlášené k pobytu v ulicích: Akátová, Buková, Klobouček, Májová, Pramenná, Prokopův kopec, Revírníkova, Ríšova, Srnčí, U hájovny, Výpadní, pro volební okrsek č. 349 je volební místností třída 1. B v I. poschodí pro voliče trvale hlášené k pobytu v ulicích: Bešůvka, Drdy, Chrpová, Jalovcová, Jehličnatá, Keřová, Otevřená, Za Kněžským hájkem, pro volební okrsek č. 350 je volební místností 4. třída v I. poschodí: Bartolomějská, Dlážděná, Fojtíkova, Helenčina, Hostislavova, Kohoutovická, Koreisova, Křivánkovo nám., Lavičky, Na Padělkách, Ostrovačická, Pilařova, Pod Borovníkem, Pod kopcem, Vrbová, trvale obydlené chaty. 4 S T R A N A S T R A N A 5

4 [ NA SLOVÍČKO S... ] [ ZE ŽIVOTA V OBCI ]... panem Romanem Sýkorou, provozovatelem Žabnetu Při střídání rozhovorů se zajímavými staroa novousedlíky došla řada na Vás, který patříte mezi ty druhé jmenované. Jak dlouho bydlíte v Žebětíně? Přistěhoval jsem se v roce 2001, ale už předtím jsem bydlel nedaleko, v Troubsku. Proč padla volba právě na Žebětín? Zdejší krásné okolí jsem znal dávno a líbí se mi, rozhodovaly i solidní podmínky zakoupení bytu v tehdy nové výstavbě. Bydlíme na ulici Keřová s manželkou a dcerou. Žena je povoláním učitelka českého jazyka a dějepisu, momentálně na mateřské dovolené, protože Veronika má teprve dva a půl roku. Ale už te mám obavy, zda kvůli známým překážkám ve výstavbě bude chodit už do tolik potřebné nové školy v místě. Jaké školy jste navštěvoval Vy? Po základní škole jsem chodil na elektroprůmyslovku v Brně, obor elektr. počítačové systémy, a maturoval tu v roce Pokračoval jste ve vystudovaném oboru i v praxi? Dá se říci, že ano. Nejdřív jsem nastoupil do Královopolské a pracoval v oddělení, které se zabývalo přípravou podkladů pro výrobu, v roce 1995 jsem přešel do soukromé firmy ISS (Informační systémy a služby), kde jsem zůstal do roku Takže první kroky zavádění internetu v místě svého bydliště jste dělal ještě při zaměstnání? Ano. Spolu se sousedy v našem a vzápětí v sousedním domě jsme chtěli, nebo vlastně potřebovali mít možnost internetu. To se psal rok Podobně postupovalo samostatně i několik dalších obyvatel Bešůvky a Keřové. Dnes, pokud vím, už všichni užívají služeb Vaší sítě, tedy Žabnetu. Název asi není těžké vysvětlit. Napadlo mě spojit slovo žáby, kterým je u žebětínského rybníku věnována známá ochrana, a slovo internet. Nic složitého. V současné době je jen zde na sídlišti (bydlím také na Keřové) na 250 připojených uživatelů. Péče o provoz, řešení eventuálních problémů a dalších vylepšování vyžaduje už spoustu času, že? Od roku 2007 se tenhle můj koníček, který vyžadoval stále více času, stal mým jediným povoláním. A připojených uživatelů i v dalších částech Žebětína přibývá, letos bychom mohli oslavit 500 uživatelů, v provozu je již 8 vysílačů a 3 Wifi hotspoty s připojením zdarma. Stále jsou další zájemci. Na stránkách Žabnetu se dá najít plno zajímavostí, oznámení, přehled akcí, nabídek, ztrát i nálezů, ale i diskuze. Máte přehled, kolik příspěvků je třeba za měsíc? Je to různé. Když někdo nadhodí kontroverzní téma, vzplanou vášně, jak říkám, a diskuze je bohatá. To bylo třeba v zimě kolem radaru a odklízení sněhu. Však nás díky tomu napadl námět na fejeton. A plány do budoucna? Samozřejmě jsou. Mým úmyslem je postupně začít šířit internet i po optickém kabelu a nahrazovat tím bezdrátové přípojky tam, kde to půjde, časem třeba nabídnout i televizi po kabelu. Ale to je opravdu ještě hudba budoucnosti. Děkuji za poskytnutý rozhovor a péči o náš internet, bez kterého si ani já už neumím život představit! F. Zacharník Předškolní i školní děti si připomenuly svátek Země. Velikonoční výstava byla opět pastvou pro oči. Vzpomínka na oběti druhé světové války. Naši benjamínci. 6 S T R A N A S T R A N A 7

5 [ KULTURA ZÁBAVA SPORT SPOLEČNOST ] Program KM Krteček na květen Slavíme Den Matek. Cvičíme se šátky. Ve výtvarném tvoření si vyrobíme zápich. S sebou šátek Psychomotorické cvičení s padákem, balónky a kelímky. Vyrábíme létající balóny Prodejní výstava bavlněného textilu pro děti i dospělé firmy Matýsek. Pro děti připraven program v tělocvičně (dnes bez svačinky) Masáže a relaxace pomocí drátěnek. Navlékáme korále z těstovin nebo brček. Dívky, ženy, slečny, mládí není věčný. Prodlouží ho, dodá smích, dámská jízda u Živných. Zařídí to KRTEČEK, dáme si s ním taneček. Čekáme Vás jistě na tom správném místě. Moc se na Vás těšíme, v účast Vaši věříme! Říkáte si, kdepak je to správné místo? V restauraci Žebětínský dvůr fialový salonek, v hodin. Začínáme přípitkem a večeří, následuje taneční vystoupení, tombola Podrobnější informace a místenky do na tel.: V květnu se Cvočkem První květnovou akcí, které se může zúčastnit kdokoliv, je jarní tvořivá dílnička u žebětínského rybníka. Konat se bude v pátek od hodin (jen za slušného počasí!!), sraz na hrázi na žebětínské straně. Ve středu budeme opět pořádat Kolení pro všechna pokolení malou dopravní olympiádu pro všechny cyklisty, bruslaře, koloběžkáře... Akce začne v hodin (místo cvičení pro děti) před tělocvičnou, šatna k dispozici. Nezapomeňte si vzít svá kolečka a přilbu, disciplíny, občerstvení i odměny pro vás nachystáme. V neděli začíná v hodin malá dobrodružná hra, která se jmenuje Kmotra. Předem vám prozradíme jenom to, že sraz je u kontejneru na šatstvo na náměstí. Děti z našich kroužků budou vystupovat v rámci doprovodného programu při Cestě pohádkovým lesem v neděli Letos předvedeme Odysseovy cesty. Ivana Nanjo Kolaříková ŽIVOTNÍ STYL Kam na kopanou v květnu SK Žebětín Mladší přípravka SK Žebětín Soběšice B Slatina SK Žebětín SK Žebětín Kohoutovice B Moravská Slavia B SK Žebětín SK Žebětín Obřany Mladší žáci SK Žebětín Tuřany Obřany SK Žebětín Řečkovice SK Žebětín SK Žebětín ČAFC B Líšeň B SK Žebětín Starší přípravka SK Žebětín ČAFC B Líšeň B SK Žebětín St. Lískovec SK Žebětín SK Žebětín 1. FC Brno B Starší žáci FC Brno SK Žebětín SK Žebětín Řečkovice MCV SK Žebětín SK Žebětín Líšeň B Chrlice SK Žebětín Muži A Bohunice B SK Žebětín SK Žebětín Sparta B Lelekovice SK Žebětín SK Žebětín Svratka B Řečkovice SK Žebětín Slatina SK Žebětín Muži B Řícmanice SK Žebětín B SK Žebětín B Chrlice B Řečkovice B SK Žebětín B Bílovice B SK Žebětín B SK Žebětín B Starý Lískovec B Slatina B SK Žebětín B Masarykův okruh v květnu května 2010 Memoriál F. Š astného (Mezinárodní mistrovství ČR motocyklů Alpe Adria Cup) května 2010 FIA GT (Mistrovství světa vozů Grand Tourismo) 8 S T R A N A S T R A N A 9

6 [ INFORMACE ÚŘADU ] [ INFORMACE ÚŘADU ] Schválilo směnu pozemku p. č. 2927/265 díl c) za obecní pozemek p. č. 2927/157 díl f) a d) o výměře 9m 2, vše k. ú. Žebětín, svěření obecních pozemků p. č. 212/1, p. č. 216/1, p. č. 218, p. č. 328/5, p. č. 328/6, p. č. 328/11, p. č. 329/3, p. č. 329/6 a p. č. 1497/1, vše k. ú. Žebětín, žádost Klubu důchodců v Brně-Žebětíně o prominutí poplatku z pronájmu nebytových prostor v Katolickém domě, rozpočtové opatření č. 3/2010 dle varianty B po doplnění, žádost Základní školy Brno, Křivánkovo nám. 11 o vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, žádost Mateřské školy Žabka o vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, žádost Českého svazu včelařů, o. s., základní organizace Brno-Žabovřesky o poskytnutí dotace na rok 2010 ve výši Kč za účelem uvedeným v žádosti, žádost Diecézní charity Brno, Effeta denní stacionář, o poskytnutí finanční dotace na rok 2010 ve výši Kč za účelem uvedeným v žádosti; Pověřilo starostu k podpisu smlouvy o přiznání finanční dotace ve výši Kč z rozpočtu městské části Brno-Žebětín, starostu k podpisu smlouvy o přiznání finanční dotace ve výši Kč z rozpočtu městské části Brno-Žebětín; Vzalo na vědomí zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Brno-Žebětín za rok 2009 a ověření účetní závěrky k , zprávu předsedy výboru rozvoje, výstavby a dopravy o činnosti, zprávu předsedy výboru životního prostředí, vodního a lesního hospodářství a zemědělství o činnosti, informaci o přípravě výstavby základní školy s víceúčelovou tělocvičnou s ohledem na odvolání Ing. Vlastimila Krejčího a Svatavy Hynštové, informaci k požadavku na výstavbu kruhového objezdu na Staré dálnici, informaci ke změně velitele jednotky sboru dobrovolných hasičů. 13. ročník festivalu Brno město uprostřed Evropy, 21. května 6. června 2010 STAROBRNO-IGNIS BRUNENSIS přehlídka ohňostrojů pátek PRELUDE, Olympia Brno, THEATRUM PYROBOLI (Česko) sobota EXHIBICE Brněnská přehrada, FLASH BARRANDOV SFX (Česko) středa soutež, Brněnská přehrada, NOCTILUCA (Německo) sobota soutež, Brněnská přehrada, PYRA (Slovensko) středa soutež, Brněnská přehrada, STORM ARTIFICES (Francie) pátek finále Denisovy sady, FLASH BARRANDOV SFX (Česko) DOPRAVNÍ NOSTALGIE, nám. Svobody a centrum Brna DĚTSKÝ DEN NA LETIŠTI BRNO, NOC KOSTELŮ, noční návštěva kostelů BITVA MIDWAY, Brněnská přehrada Rakovecká zátoka AUTOTEC & AUTOSALON BRNO 2010, , CLASSIC SHOW BRNO Podrobnější informace najdete na Akce ZUŠ F. Jílka Základní umělecká škola Františka Jílka, Brno, Vídeňská 52, která nabízí vzdělání v oborech hudba, tanec, divadlo a výtvarné práce, vás zve na květnové akce. Dne se v 18 hodin uskuteční Absolventský koncert v Křiš álovém sále Staré radnice. Také se můžete přijít podívat na Výtvarnou výstavu, která bude zahájena v hodin ve Staré pekárně na Štefánikově ulici. Další akcí naší školy je vystoupení BB bandu Informativní schůzka na Václavské hody Zastupitelstvo městské části Brno-Žebětín na svém Pilotní projekt domácího kompostování Brno-Žebětín 37. zasedání, konaném dne 14. dubna 2010 Statutární město Brno bude jako přidružený subjekt v rámci mezinárodního projektu návrh realizace a zhodnocení inovačního a udržitelného strategického plánu vedoucího k minimalizaci městského organického odpadu v zemích EU, ve zkratce MINIWASTE, realizovat Pilotní projekt domácího kompostování v městské části Brno-Žebětín. Nositelem projektu je Communauté agglomération Rennes Metropole a přidruženými subjekty jsou Asociace města a regionů pro recyklaci a udržitelné řízení zdrojů ACR+, Serviˆ o Intermunicipalizado de Gesta ~ o de Resíduos do Grande Porto LIPOR, Statutární město Brno a Centre National u Machinisme Agricole, du Génie Rural, des Eaux et des Fore^ts UR GERE Unité de Recherche Bestiin environnementale et traitement biologique des déchets. Projekt je zaměřen na předcházení vzniku odpadů, a to zejména na minimalizaci kompostovatelných složek ve zbytkovém odpadu s cílem najít, vyzkoušet a šířit vhodné nástroje umožňující správnou implementaci a monitorování aktivit v oblasti snižování odpadu. V rámci města Brna je navrhováno v území Brno-Žebětín umístění komposterů do nemovitostí. Umístění komposterů je dobrovolné. V rámci projektu bude sledována kvalita kompostu, složení zbytkového odpadu a budou realizovány osvětové ukázkové akce včetně názorných ukázek v rámci školní výuky. Po dobu trvání projektu, tj. v období 2010 až 2012 je navrženo rozmístění 350 ks kompostérů obsahu přibližně 400 litrů a 10 kompostérů obsahu přibližně 700 litrů. Podmínky předávání kompostérů k užívání zatím nebyly stanoveny. Zahájení rozmis ování komposterů dle požadavků občanů se předpokládá v září Pokud je již v současné době ze strany občanů požadavek na umístění komposterů, lze ho zaslat na Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna: v nákupním centru Olympia, kde bude hrát u příležitosti otevření Dětského zábavního parku. Začátek je plánován na 17 hodin. BB band se ukáže také v předním jazzovém klubu Music bar Metro na Poštovské ulici, jako předkapela Big bandu ze ZUŠ Smetanova. Začátek ve 20 hodin. Na měsíc květen chystáme i Varhanní koncert, který proběhne od 19 hodin v chrámě sv. Augustina v Masarykově čtvrti. se bude konat ve středu 12. května 2010 v 19 hodin v přísálí Katolického domu. Václavské hody se uskuteční v sobotu 25. září Míla Prokešová a Eliška Haluzová 10 S T R A N A S T R A N A 11

7 [ FEJETON ] [ INFORMACE ] Pozdravem ku zdraví Kdysi dávno se někde vzal zvyk pozdravit se vzájemně při setkání jednoho s druhým, s druhými. Ostatně i ve zvířecí říši nejdou kolem sebe dva tvorové stejného druhu zpravidla bez povšimnutí, obvykle nějak dají najevo, že setkání zaznamenali zvukem či jinak, třeba naši domácí mazlíčci při venčení. Ale o ně mi te nejde. Chci se totiž zamyslet nad naším lidským zdravením. Že slova pozdrav a zdraví spolu souvisí, je jasné. Stará známá zdravení byla vlastně přáním, aby dotyčného provázelo zdraví, aby mu ho dopřál ten Nejvyšší. Pozdrav Pán Bůh! byl pozdrav z nejobvyklejších a následovala odpově Dejž to Pán Bůh! Při loučení se zdraví už vytratilo pozdravem Spánembohem nebo Sbohem. Patří sem asi i daleko pozdější Tě Bůh!, které ovšem zaznívá spíše při setkání a dostalo i docela jiný význam, při hodnocení něčeho překvapivého, nečekaného. Zdravení se časem proměňovalo. Zevšeobecnělo původně vodácké Ahoj! nebo sokolské Nazdar!, jen horníci si ponechali své Zdař Bůh! Ze slovníku asi pražské (nikoli brněnské!) hantýrky bych zaznamenal třeba Tě pic! nebo Tě péro!, ale neumím si vysvětlit jejich původ. Požádám o vysvětlení jednu z redakčních kolegyň, která se v podobných záležitostech určitě vyzná. Všechny tyto pozdravy jsou univerzální, dají se použít při počátku i konci setkání, maximálně se před ně dá slovo tak Tak ahoj!, Tak zdar!. Speciální loučící formulkou, která zároveň předesílá další setkání, je stále užívané Nashledanou, zkráceně Nashle! Málem bych zapomněl, že druh pozdravu ovlivňuje i den a jeho doba. Od obecného Dobrý den přes Dobré ráno až po Dobrý večer nebo Dobrou noc!. A pořád je to pozdrav přací, netýká se už výslovně zdraví, ale přejeme tomu, koho zdravíme, prostě dobré prožití daného časového úseku. V dobách, kdy vládli svým říším diktátoři, objevilo se v pozdravu i jméno milovaného vůdce. Tak ve starém Římě to bylo Ave Caesar, v minulém století třeba Heil Hitler. V éře Stalina dostali přednost soudruzi Zdravstvujtě továrišči a práce, které se vzdávala čest. Když už jsme zabrousili do světa, tak některá zdravení v nám známých jazycích jsou docela podobná. Good morning, Auf Wiedersehen nebo Arivederci. To jen Američané musí mít něco speciálního. Zdraví se vlastně otázkou How do you do? (jak se máš?, jak se ti daří?), přičemž ani neočekávají odpově, nýbrž uslyší to samé How do you do?. Vědí, že by skutečná odpově zněla asi: lepší už to být nemůže! (Vzhledem k naší národní mentalitě bychom nejspíš změnili slovo lepší za horší...) Současná mládež z ciziny ochotně přijala a počeštila pozdrav Čau!, eventuálně Čus!, což nevím, co znamená, možná se už zdraví i Helou! A aniž si to uvědomuje, pěkně postaru zvolá i Měj se! Odborník na slovo vzatý, pan Špaček, by nám vysvětlil, kdy, koho a jak zdravit, jaký pozdrav je vhodný, kdo zdraví první, smeká-li muž při pozdravu klobouk a kdy se sluší políbit dámě ruku. A spoustu dalších náležitostí, vážících se ke správnému pozdravu. No, je to jistě důležité. Ale za nejdůležitější považuji, když se lidé jakkoli pozdraví. V centru velkoměsta, kde proudí davy lidí, bychom se asi uzdravili, ale třeba u nás v Žebětíně mi připadá divné nepozdravit se s tím, koho potkáme. I když se třeba neznáme. Chválím proto žebětínské školáky (a rodiče i pedagogy, kteří je k tomu vedou), že v drtivé míře vždycky pozdraví. Šli jsme tuhle na procházku po lese, proti nám mladí rodiče, pár kroků za nimi jejich synek. Rodiče nás míjeli bez pozdravu, zato chlapec pěkně nahlas pozdravil. A dospěláci honem dodatečně taky. Výchova proběhla tentokrát opačným směrem... A tak jsem pro, abychom se zdravili. Třeba to bude mít dobrý vliv i naše zdraví! F. Zacharník Přivítejte jaro na naučných stezkách Našim dětem: Další popletená přísloví Dokážete je zase spojit tak, aby dávala smysl? Urban centrum na Staré radnici nabízí od 16. dubna 2010 výstavu o naučných stezkách v Brně a okolí. Okolí Brna je plné krásných přírodních zákoutí, která stojí za zhlédnutí v každém ročním období. Vydejte se k nim po naučných stezkách, turistických a cyklistických trasách zřízených a udržovaných péčí úřadů brněnských městských částí, občanských sdružení a spolků ochránců přírody. Snahou města Brna je postupně budovat a obnovovat stezky, které by propojovaly a zpřístupňovaly mozaiku významných přírodních i historických lokalit. V současné době je takových tras v Brně a jeho okolí patnáct. Aktuální přehled o nich poskytuje studie Mapování naučných stezek v městě Brně, kterou pro Odbor životního prostředí brněnského magistrátu zpracovalo loni na podzim Sdružení pro ekologickou výchovu a ochranu přírody Rezekvítek. S jejími výsledky se můžete seznámit na výstavě v Urban centru. Výstava nabízí mapky, fotografie a popisy tras patnácti naučných stezek. Trvá od 16. dubna do konce června Urban centrum Brno Stará radnice, Mečová 5 út pá: hod, so: hod tel.: Kdo jinému jámu kopá... nesmí do lesa! Lepší vrabec v hrsti... z nebe nespad! Jak se do lesa volá... sám do ní padá. Kdo se bojí... tak se z lesa ozývá. Žádný učený... nežli holub na střeše! Jezdecký klub Eliot pořádá dne 29. května 2010 od 11 hod. parkurové závody. Vzpomínka na Velikonoce. 12 S T R A N A S T R A N A 13

8 [ POZVÁNKY ] [ POZVÁNKY ] Květen Měsíc pro rodinu Knihovna Jiřího Mahena v Brně Společnost přátelská rodině připravila na květen program Měsíc pro rodinu, jímž by ráda široké veřejnosti blíže představila své aktivity a projekty v oblasti podpory a usnadňování rodinného života svých klientů a návštěvníků, na kterých dlouhodobě pracuje. Jedním z těchto projektů je např. služba Family point, kterou v současnosti mohou návštěvníci využívat v ústřední knihovně a na třech pobočkách (v Židenicích, Maloměřicích avbystrci), kde mohou rodiče nerušeně nakrmit a přebalit své děti. Záštitu květnovému programu Měsíc pro rodinu poskytl primátor Statutárního města Brna Bc. Roman Onderka, MBA a hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Michal Hašek. Měsíc pro rodinu bude zahájen 6. května 2010, všechny vás srdečně zveme k pestrému programu a těšíme se na setkání s vámi. Ústřední knihovna, Kobližná Co děláme rádi spolu zahájení výstavy fotografií ze stejnojmenné soutěže (16.30 hod.); následuje Tatínek není k zahození autorské čtení Arnošta Goldflama pro děti i rodiče (5. NP) Jak se žije v mateřských centrech aneb MC jako služba rodině zahájení výstavy (17 hod.); následuje Povídám, povídám pohádku aneb Storytelling MgA. Martin Hak seznámí děti i rodiče s vyprávěním jako disciplínou, uměním a výchovně-vzdělávací metodou (5. NP) Adopce na dálku prezentace humanistického centra Narovinu o možnostech pomoci africkým dětem (17 hod., 3. NP) Knihohraní soutěže a výtvarná dílna pro děti (17 hod., ochozy) Vyhlášení výsledků fotosoutěže Co děláme rádi spolu, následuje Knihovní pětiboj pro celou rodinu a malé překvapení na závěr (atrium). V závěru měsíce se uskuteční konference pro odbornou veřejnost na téma Rodina v knihovně. Zajímavý program připravily také některé pobočky KJM v jednotlivých městských částech Brna, podrobnější informace najdete na Lucie Anderová Knihovna Jiřího Mahena v Brně Program Společenského centra v Bystrci v květnu Čaj o půl páté. Taneční podvečer s kapelou L. Kozderky To jsme my s uměleckým vedoucím O. Blahou, uvádějí a zpívají Jiří Helán, Karel Zelníček a Květa Navrátilová. Začátek hodin Summertime. Koncert Českého filharmonického sboru Brno mužské části, ve kterém zazní melodie z muzikálů a spirituály. Začátek v hodin Jak se vyhnout rakovině. Možnosti prevence nádorů, co udělat pro sebe a své blízké, kam se obrátit pro pomoc či radu. Přednáší Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., který po skončení přednášky bude odpovídat na vaše dotazy. Akci pořádá Sdružení pro region. Vstup zdarma. Začátek v 17 hodin The bid 20. Rock n roll a jumpswing bigband koncert k tanci i poslechu. Začátek v hodin. Brněnské krematorium oslaví 80 let Jednou z prvních osobností, která již v roce 1873 propagovala ideu žehu, byl JUDr. Ctibor Helcelet. Léta plynula, následovaly různé návrhy na pohřbívání žehem, až byla ke konfrontaci názorů využita přednáška Ing. F. Mencla, která se konala v únoru 1923 v Brně. Městská rada zvažovala několik návrhů na vybudování krematoria, mezi nimiž byla mimo jiné i stavba krematoria na Špilberku. Nakonec však určila pro nové krematorium pozemek na vyvýšeném pozemku nad Ústředním hřbitovem a v květnu roku 1925 vypsala soutěž pro zpracování návrhů. Vítězným návrhem se stal projekt architekta Arnošta Wiesnera, který sám autor popisuje následovně: Za rozšířený ve všech směrech bude možno považovati systém stavby krematoria teprve tehdy, budou-li půdorys a stavba tvořiti nejúplnější jednotu. Rozvržení prostorů musí být takové, aby variabilita hlavní dispozice nebyla vlastně již ani možná, Na kus řeči. Zábavný pořad Miroslava Donutila a jeho hosta. Začátek v hodin Nejzajímavější kriminální případy. Další již 3. přednáška JUDr. Miloslava Jedličky. Začátek v 17 hodin. Výstava: Pastely Vladimíra Ludina. Výstava je přístupná v pondělí a středu hodin, při akcích ve Společenském centru nebo na základě telefonické dohody (tel.: , ). Vstup volný. Předprodej vstupenek 14 dní před jednotlivými pořady (není-li uvedeno jinak) v pokladně Společenského centra po čt hod. Informace na tel.: , Dále v BKC, Běhounská 17, po pá hod. (tel.: ), INDIES Poštovská 2 a KČT KUDRNA Nádražní 1 (podchod). stavba pak taková, aby to vyjadřovala. Dispozice musí být formovaným typem, jako je egyptský hrob nebo křes anský kostel, že po stránce formy individualizace při tom vždy bude moci se uplatnit, je samozřejmé. Samotná stavba krematoria byla realizována v letech Krematorium dodnes patří k významným stavbám funkcionalistické architektury a emocionálně působí svojí majestátností. Závěrem dovolte, abychom Vás pozvali na Den otevřených dveří, který se bude konat v sobotu 15. května Prohlídky začínají v 9 a v 11 hodin v budově krematoria na ulici Jihlavská 1 v Brně. Při prohlídce budete mít jedinečnou možnost vidět prostory krematoria, které jsou jinak veřejnosti uzavřené. Za společnost Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a. s. Naděžda Křemelková, předsedkyně představenstva Ing. Jiří Kratochvil, ředitel 14 S T R A N A S T R A N A 15

Zápis z 37. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. dubna 2010

Zápis z 37. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. dubna 2010 Zápis z 37. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. dubna 2010 Zahájení jednání: Ukončení jednání: Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 18.00 h 20.10 h dle prezenční listiny Ing.

Více

Zápis č. 23/Z6 z 23. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 12. listopadu 2012

Zápis č. 23/Z6 z 23. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 12. listopadu 2012 Zápis č. 23/Z6 z 23. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 12. listopadu 2012 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 8 zastupitelů Ing. Jiroušek, p. Smejkal, Mgr. Procházková

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zápis č. 18/Z6 z 18. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. května 2012

Zápis č. 18/Z6 z 18. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. května 2012 Zápis č. 18/Z6 z 18. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. května 2012 Přítomni: Omluven: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 10 zastupitelů dle prezenční listiny p. Smejkal p. Ing. Zdeněk

Více

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Přítomni: Omluveni: 10 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: Ing.

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Zápis z 20. jednání Zastupitelstva MČ Brno Žebětín, konaného dne 20. srpna 2008

Zápis z 20. jednání Zastupitelstva MČ Brno Žebětín, konaného dne 20. srpna 2008 Zápis z 20. jednání Zastupitelstva MČ Brno Žebětín, konaného dne 20. srpna 2008 Zahájení jednání: 18:00 h Ukončení jednání: 19:30 h Přítomni: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Václav Kříž, Doc.

Více

Zápis č. 19/Z6 z 19. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 18. června 2012

Zápis č. 19/Z6 z 19. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 18. června 2012 Zápis č. 19/Z6 z 19. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 18. června 2012 Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 11 zastupitelů dle prezenční listiny p. Ing. Zdeněk Jiroušek, p. Jiří

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle prezenční listiny pp., Smejkal, Ing. Jiroušek, Kozel Jiří

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 14. týden St 1.4. Čt 2.4. TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 9:00 13:00 Kurz vaření pro přihlášené 7:45 17:00 VESELÝ APRÍLOVÝ VÝLET pro přihlášené 13:00 18:00 Psychologická

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Zápis č. 04/Z6 z 4. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 17. ledna 2011

Zápis č. 04/Z6 z 4. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 17. ledna 2011 Zápis č. 04/Z6 z 4. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 17. ledna 2011 Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 11 zastupitelů (dle prezenční listiny) Ing. David Plešinger a Ing. Zdeněk

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

MINIWASTE Návrh realizace a zhodnocení inovačního strategického plánu vedoucího k minimalizaci komunálního organického odpadu v zemích EU

MINIWASTE Návrh realizace a zhodnocení inovačního strategického plánu vedoucího k minimalizaci komunálního organického odpadu v zemích EU MINIWASTE Návrh realizace a zhodnocení inovačního strategického plánu vedoucího k minimalizaci komunálního organického odpadu v zemích EU Pilotní projekt domácího kompostování v městské části Brno-Žebětín

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Zápis č. 12/Z6 z 12. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 10. října 2011

Zápis č. 12/Z6 z 12. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 10. října 2011 Zápis č. 12/Z6 z 12. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 10. října 2011 Přítomni: Omluveni: 9 zastupitelů dle prezenční listiny p. Smejkal, Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka:

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1 / 2012 1 ÚŘEDNÍ DESKA Poplatky ze psů se platí na obecním úřadu do 29. 2. 2012. Obecní úřad Nemojov zavedl novou službu pro občany: Ověřování listin a podpisů. cena za ověřování listin je 30 Kč/stránku

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti SEŽEV-REKO, a.s., IČ: 46904859, se sídlem Brno - Maloměřice, Jarní 898/50, PSČ 61400. Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. (dále jen společnost ) si

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Účinnost od: 01. 01. 2012 Schváleno: Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne 12. 12. 2012, pod číslem usnesení 156/08 ZM 11 Zpracoval:

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53)

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor,, H.Huňatová R.Svatoň, J.Žižka = členové zastupitelstva

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Bc. Jolana Říhová projektový manaţer rozvoj, komunikace, vzdělávání

Bc. Jolana Říhová projektový manaţer rozvoj, komunikace, vzdělávání Bc. Jolana Říhová projektový manaţer rozvoj, komunikace, vzdělávání nový program proč právě zahrady? ZAHRADA HROU / o programu Podpora zakládání a kreativního využívání originálních zahrad při školách

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011

Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011 Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, pan Arnošt Obst, pan Arnold Vodochodský, Mgr. Jiří Ringel, MUDr. Jiří Veselý a Ing. Eva Blažková

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

3/33 Žádost p. Evy Ónodi Otoupalíkové o prominutí poplatku z pronájmu nebytových prostor v KD

3/33 Žádost p. Evy Ónodi Otoupalíkové o prominutí poplatku z pronájmu nebytových prostor v KD Zápis z 33. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. října 2013 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle prezenční listiny pp., Ing. Plešinger, Ing. Jiroušek, Sýkora Jiří

Více

Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice

Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice Datum a čas provedení kontroly: 15. 11. 2013 od 8.30 hodin do 11:00 hodin. Místo kontroly: Základní a Mateřská škola Bohuňovice Přítomni:

Více

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 projekt zaštiťují Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje projekt podporuje prof. Ing. Karel

Více

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zastupitelé obce společně prošli staveniště LBC Biocentrum, výsadbu alejí, zbořeniště pivovaru

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 8. 12. 2010 v 15:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Hasenkopfová,

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Bulletin číslo 07/2014

Bulletin číslo 07/2014 Bulletin číslo 07/2014 Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Open Society of Artists - Madame Humanité 2014 > VÝZVA PRO

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 29. 6. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Ad I/1. Ad I/2. Ad I/3

Ad I/1. Ad I/2. Ad I/3 Zápis z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno Žebětín, konaného dne 19. prosince 2007 Zahájení jednání: 18:00 h Ukončení jednání: 19:30 h Přítomni: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Ing. David Plešinger,

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Zápis č. 24/Z6 z 24. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 17. prosince 2012

Zápis č. 24/Z6 z 24. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 17. prosince 2012 Zápis č. 24/Z6 z 24. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 17. prosince 2012 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 10 zastupitelů Ing. Jiroušek, p. Jiří Roháč, Mgr. Alena

Více

Zápis z 19. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se

Zápis z 19. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se pro výchovu a vzdělávání, které se Strana č. 1 / 6 Přítomni: Mgr. Karel Heller - předseda, Mgr. Jana Hlináková, Danuše Bubeníková, Mgr. Petra Kašparová, Mgr. Zuzana Šídlová, Alena Losová, Bc. Barbora Hlobeňová,

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: březen/duben 2010 9. týden

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: březen/duben 2010 9. týden TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: březen/duben 2010 9. týden Po 1.3. 9:30 12:00 HapAteliér - Poděbradova 58 Út 2.3. 9:30 12:00 HapAteliér - Poděbradova 58 13:00 15:00 Fytoterapie 8:40

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov

ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov Starosta obce zahájil 3. zasedání ZO Bezkov v 16.00 hodin a přivítal všechny přítomné. Bod č.

Více

Nadační fond Jendy Rajmana

Nadační fond Jendy Rajmana Statut nadačního fondu Nadační fond Jendy Rajmana I. Všeobecná ustanovení čl. l Nadační fond Jendy Rajmana (dále jen "fond") byl zřízen zakladatelem ing. Pavlem Hančarem, bytem v Hořicích, Riegrova 1048,

Více

III. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í

III. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í III. zasedání Zastupitelstva Členům Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno-Vinohrady Vedoucím odborů m. č. Brno-Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í v 18:00 hodin v zasedací

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let Obsah projektu: 1. Obecné informace o projektu...2 1.1 Filozofie projektu:...2 1.2 Program na kempu:...2 1.3 Financování projektu:...2 2. První ročník projektu...3 2.1 Průběh prvního ročníku kempu:...3

Více

Brno 13. září 2011. Ing. Martin Vaněček

Brno 13. září 2011. Ing. Martin Vaněček MINIWASTE Návrh realizace a zhodnocení inovačního strategického plánu vedoucího k minimalizaci komunálního organického odpadu v zemích EU Pilotní projekt domácího kompostování v městské části Brno-Žebětín

Více

Statut nadačního fondu Střední průmyslové školy Zlín

Statut nadačního fondu Střední průmyslové školy Zlín Statut nadačního fondu Střední průmyslové školy Zlín Čl. I. Název: Nadační fond Střední průmyslové školy Zlín Sídlo: Střední průmyslová škola Zlín, třída T. Bati 4187 IČO: 292 70 031 Čl. II. Účel Cílem

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Důvod předložení: 94 odst. 3 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze Usnesení ZMČ č. 5/2/2011 ze dne 29.6.2011. Obsah:

Důvod předložení: 94 odst. 3 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze Usnesení ZMČ č. 5/2/2011 ze dne 29.6.2011. Obsah: Návrh formy výběrového řízení na prodej jednotlivých domů se šesti a méně byty a změny Zásad pro prodej domů se šesti a méně byty a pro pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

ZPRAVODAJ VV MěFS č. 08/10 ze dne 13. dubna 2010

ZPRAVODAJ VV MěFS č. 08/10 ze dne 13. dubna 2010 ČMFS - MĚSTSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ BRNO Zámečnická 2, 601 98 Brno 1 Telefon, fax : 542 212 675 ZPRAVODAJ VV MěFS č. 08/10 ze dne 13. dubna 2010 Zprávy STK : Uctění památky leteckého neštěstí. E-mail: mefs@fotbalbrno.cz

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Přítomni: p. Fischer, MUDr. Forstová, pí. Houžvičková, MUDr. Chaloupka, Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO 1. Základní informace o organizaci 2. Historie a členové 3. Cíle 4. Přehled činností roku 2014 4.1. Jednání Rady 4.2. Přehled realizovaných

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Svatojánek Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU OBEC SPLNILA SVOJÍ ZÁKONNOU POVINNOST V polovině května provedli na žádost obce pracovníci kontrolního oddělení finančního referátu Okresního úřadu Beroun

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně.

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 79/2014 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Stavba Prodloužení autobusové zastávky Sídliště Zličín návrh Dodatku

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.6.2009 303/17z předložený program 17. zasedání Zastupitelstva

Více

3. Schválení programu Usnesení č. 03/12Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program jednání 12. zasedání zastupitelstva města po doplnění.

3. Schválení programu Usnesení č. 03/12Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program jednání 12. zasedání zastupitelstva města po doplnění. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace z usnesení 55. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.7.2012. 1. Stanovení nájemného pro potřeby statutárního města Brna

Informace z usnesení 55. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.7.2012. 1. Stanovení nájemného pro potřeby statutárního města Brna Informace z usnesení 55. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.7.2012 1. Stanovení nájemného pro potřeby statutárního města Brna Rada městské části Brno Starý Lískovec bere na vědomí materiál Stanovení

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo 02/2015 2/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha Zličín o plnění usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení R M 1 / 5 5 / 0 8

Usnesení R M 1 / 5 5 / 0 8 č.j. zápisu MCH 5584/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 55. zasedání dne 15. září 2008 R M 1 / 5 5 / 0 8 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města Chropyně a s t a n

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj Page 1 of 8 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj 1.Maletínský zpravodaj-leden 2006 vytvořeno: 7.2.2006 změněno:

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin. Přítomní členové ZO: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec, E. Křivancová,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více