ŽEBĚTÍN ŽIJE ČÍSLO 5 INZERCE / INFORMACE. Tradiční výstava bonsají. 27. ročník Cesty pohádkovým lesem. Slavnost v Pohádce máje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŽEBĚTÍN ŽIJE ČÍSLO 5 INZERCE / INFORMACE. Tradiční výstava bonsají. 27. ročník Cesty pohádkovým lesem. Slavnost v Pohádce máje"

Transkript

1 INZERCE / INFORMACE Tradiční výstava bonsají Bonsai klub Brno vás zve na výstavu bonsají, která se bude konat ve dnech května v Brně v Klášteře sv. Voršily na ulici Josefská 1, denně od 10 do 19 hodin ( pouze do 15 hodin). Vždy v sobotu ve 13 hodin ukázky tvarování. Více na Srdečně zvou pořadatelé ŽEBĚTÍN ŽIJE ROČNÍK 20/2010 K V Ě T E N ČÍSLO ročník Cesty pohádkovým lesem se uskuteční v sobotu 29. května od hodin. Směrovky z autobusové zastávky Ríšova Vás zavedou až do Pohádkového lesa. Srdečně zvou skauti a skautky LEVNĚ A RYCHLE ZABEZPEČUJI ZNALECKOU ČINNOST odhady nemovitostí, oceňování podniku a k tomu veškeré právní služby spojené s darováním, koupí, prodejem i výměnou nemovitostí. tel.: * Vydává: Statutární město Brno, Městská část Brno-Žebětín * adresa redakce: ÚMČ Brno-Žebětín, Křivánkovo nám. 35, Brno * * informace k inzerci * redakční rada: Mgr. Michaela Čornejová, Ph.D., Bc. Radka Pospíšilová, Ing. František Zacharník, šéfredaktorka: Ing. Ivana Faktorová * grafická úprava: Martin Kudláček * tisk: TISKDRUCK Velímský, Hostislavova 34 * distribuce: Distra, s.r.o., Kšírova 114b, náklad 1400 ks * titulní foto: Martina Veselá, foto: archiv, Ing. Kurt Barták, Mgr. Martin Jurtík, Václav Kříž, Pavel Nečas, Martina Veselá * redakční uzávěrka , vychází * o zveřejňování příspěvků a jejich krácení rozhoduje redakční rada * nevyžádané příspěvky se nevracejí * příspěvky prošly jazykovou korekturou * registrováno MK ČR E Slavnost v Pohádce máje se bude konat v neděli 16. května u sochy Helenky u Podkomorské myslivny. V programu od 15 hodin vystoupí žáci základní školy pořádající obce Ostrovačice, dále žáci mateřských a základních škol z Bystrce, Veverských Knínic a Žebětína. Do Pohádky máje vede ze Žebětína žlutá turistická značka. Václav Kříž, místostarosta Co nás zajímá: Stavba století? Žebětín na realizaci některých projektů čeká příliš dlouho. Zatím se vždy po letech dočkal: mateřské školy, samoobsluhy, telefonů, znovuotevření Katolického domu, vodovodu, plynu, dokonce i kanalizace. S kanalizací je sice potíž, asi třetina obyvatel celá léta čeká na vybudování kanalizace právě v té ulici, kde bydlí. Ale i v tomto směru se zdá se blýská na lepší časy. Finanční prostředky by měly z Evropské unie doputovat do Brna ještě letos, takže se stavbou by se mohlo za rok začít. Vydělat by na tom mohla ulice, jejíž část občanů se proti poslednímu plánovanému projektu postavila. Ulice Otevřená by se mohla dočkat kanalizace přednostně, pokud bude realizován projekt naplánovaný téměř před 80 lety stavba základní školy. Kromě plánů byly na školu vyčleněny pozemky mezi dnešními ulicemi Drdy a Otevřená, pozemky prý místní občané k tomuto účelu věnovali obci. Začátek druhé světové války znamenal konec všem snahám, projekt byl odložen. Rok 1945 udělal tečku za válečnými boji a navázal na předválečné snahy na stavbu školy i na její vybavení se začaly sbírat peněžní prostředky. Přispívali organizace i jednotlivci. Podruhé musely být plány odloženy s příchodem roku 1948, a to na více než 40 let. Mezitím se Žebětín stal součástí Brna a do roku 1989 byl víceméně zapomenutým brněnským koutem. Není divu, že už první naši zastupitelé chtěli navázat na snahu předků a nechali vypracovat novou studii na školu devítiletou s bazénem. Projekt to byl náramně krásný a zdálo se, že tentokrát mu nic nebude stát v cestě. Od té doby Pokračování na str. 3

2 [ OBSAH ] [ CO NÁS ZAJÍMÁ ] 1,3,4,5 Co nás zajímá: Stavba století? 2 Blahopřání 5 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 6 Na slovíčko s 7 Ze života v obci 8 Program Klubu maminek Krteček v květnu 8 V květnu se Cvočkem 9 Kam na kopanou 9 Masarykův okruh v květnu 10 Z jednání zastupitelstva 10 Brno město uprostřed Evropy 11 Pilotní projekt kompostování 11 Akce ZUŠ Fr. Jílka 11 Informativní schůzka na Václavské hody 12 Fejeton: Pozdravem ke zdraví 13 Přivítejte jaro na naučných stezkách 13 Koutek úsměvů 13 Jezdecký klub Eliot 13 Našim dětem 14 Květen měsíc pro rodinu 14 Poradna pro uživatele sociálních služeb 15 Společenské centrum v Bystrci 15 Brněnské krematorium oslaví 80 let 16 Výstava bonsají ročník cesty Pohádkovým lesem 16 Slavnost v Pohádce máje Blahopřání ŽIVOTNÍ STYL Dne se dožívá 50 let života náš duchovní pastýř p. Pavel Haluza. Za obětavou službu děkují a do dalších let vyprošují Boží požehnání a zvláště ochranu Panny Marie farníci ze Žebětína a Kohoutovic. Hojnost milostí vyprošujeme též jeho předchůdcům p. Martinu Holíkovi a p. Radomilu Kalábovi. Stavba století? Pokračování ze str. 1 uplynulo téměř dvacet let a sen generací zůstává nesplněn. Proč? Na to se ptají rodiče dětí, které dnes navštěvují mateřskou nebo základní školu. Obě ředitelky jsou zasypávány dotazy, na které neznají odpově. Dotazy směřují i na úřad. Proto jsme se rozhodli zodpovědět nejčastější z nich touto cestou. Shrňme si, co se událo od roku (Připomeňme, že v průběhu let dochází ke změnám právních předpisů, podle kterých je postupováno. To má faktické důsledky pro realizaci celého projektu.) V roce 1996 bylo stavebním úřadem vydáno územní rozhodnutí na devítiletou základní školu, jejíž realizace měla přijít na mnohonásobně vyšší částku, než tvořil rozpočet městské části. Bylo jasné, že stavbu musí financovat město ze svého rozpočtu, musí ji zařadit do svého plánu investičních akcí. To se podařilo asi po dvou letech. Do té doby byly upřednostňovány jiné projekty. Zdálo se, že projekt bude odstartován během dvou let. Ale zase to nebylo tak snadné. Deset let nového hospodaření ukázalo, že před realizací každého projektu je třeba udělat řádnou analýzu. Analýza potřeby základní školy v Žebětíně přinesla městu argument nemáte děti, nepotřebujete školu (ve třídách tehdy bylo přibližně dětí, kapacita školní kuchyně nebyla naplněna). Jak to vlastně bylo, pane starosto? Vít Beran, starosta: Od roku 1998 usiluji o postavení nové školy. Zpočátku jsem argumentoval chybějící tělocvičnou a fungováním stávajících školních budov jen díky výjimce z hygienických předpisů. Brno však mělo jiné investiční priority. RR (redakční rada): Nedal se předpokládat nárůst počtu školních dětí? VB: Snažili jsme se u investorů bytové výstavby zjistit, jaké skupině obyvatel budou určeny plánované byty a domy. V podstatě jsme dostali pouze v jednom případě odpově, z níž jsme mohli čerpat a plánovat budoucnost. Proto jsme připravili rozšíření mateřské školy, ačkoliv ještě v roce 2004 se zdálo, že školka bude kapacitně stačit. Použili jsme k tomu i vlastní zdroje. Se školou to ale bylo jiné. Neustálé přesouvání schváleného investičního záměru na stavbu žebětínské školy do dalších let mne znepokojovalo, zvláště poté, kdy se naplnila i kapacita mateřské školy. RR: Proč došlo najednou ke změně školy devítileté na školu pro první stupeň? VB: To vyplynulo z jednání v orgánech města. Město má dostatek úplných škol, které stačí pokrýt současnou i budoucí potřebu. Proto mi rada města Brna doporučila v roce 2005 přepracovat projekt a zvážit stavbu školy pro první stupeň. První stupeň by tak zůstal v Žebětíně zachován i nadále, avšak v nové, hygienicky vyhovující budově, a škola by konečně měla svoji tělocvičnu. Chybějící druhý stupeň by v době, kdy děti navštěvují osmiletá gymnázia nebo mění školu po páté třídě, nemusel být nevýhodou. RR: Kdy došlo ke změně projektové dokumentace? VB: Původní územní rozhodnutí na stavbu školy bylo prodlužováno, jeho platnost měla skončit Od září 2008 proto byly zpracovávány nové projekty na základní školu pro první stupeň. V témže roce bylo možné podávat projekty na stavbu víceúčelových tělocvičen. Toho jsme využili a projekt jsme podali. Chtěli jsme začít stavět školu třeba od tělocvičny. Projekt byl schválen a v současné době máme na tento projekt k dispozici 60 mil. Kč z Evropské unie. RR: Jedná se skutečně o školní tělocvičnu? VB: Samozřejmě. Je ekonomické využívat tělocvičnu čtyři hodiny denně k výuce tělesné výchovy? Nebo je lepší nabídnout její prostory i dalším sportovním aktivitám, co myslíte? Pokračování na str. 4 2 S T R A N A S T R A N A 3

3 [ CO NÁS ZAJÍMÁ ] [ CO NÁS ZAJÍMÁ ] Stavba století? Pokračování ze str. 3 RR: Co zbývá k tomu, aby se začalo stavět, paní inženýrko? Eva Voitová, referentka stavebního úřadu: Pravomocné stavební povolení na tělocvičnu i na školu. Stavby byly rozděleny z důvodu rozdílného financování na tělocvičnu byla podána žádost o dotace z EU. Jinak jsou stavby propojeny, pro obě má fungovat jediná kotelna, umístěná u tělocvičny. Než vydáme stavební povolení na školu, musíme počkat, až bude stavební povolení na tělocvičnu pravomocné. Škola nemá z úsporných důvodů další kotelnu, takže kotelna u tělocvičny je podmiňující investicí pro školu. RR: Proč je celý proces vydání stavebního povolení tak zdlouhavý? To je běžné? EV: Žádost o vydání územního rozhodnutí podala městská část V únoru 2009 bylo územní rozhodnutí vydáno, na základě odvolání zasláno odvolacímu orgánu a v odvolacím řízení zrušeno. Znovu bylo územní rozhodnutí po doplnění vydáno v červenci 2009 a znovu na základě odvolání občana proběhlo odvolací řízení. Tentokrát bylo rozhodnutí potvrzeno, právní moci nabylo Žádost o stavební povolení na základní školu a na tělocvičnu byla podána v říjnu 2009 a v témže měsíci byla zahájena obě stavební řízení. Před vydáním stavebního povolení na tělocvičnu bylo nutné počkat na nabytí právní moci stavebního povolení na stavbu retenční nádrže a odlučovače tuků. I proti těmto stavbám se zmiňovaný občan odvolal, takže nezbylo než čekat na uplynutí lhůt daných zákonem. Krajský úřad odvolání zamítl, takže v únoru letošního roku nabyla potřebná rozhodnutí právní moci. V březnu proto stavební úřad vydal stavební povolení na stavbu víceúčelové tělocvičny. Protože proti tomuto rozhodnutí podal opět týž občan odvolání spolu s další občankou, která není účastníkem řízení, je spis postoupen odvolacímu orgánu. Délka celého procesu je ovlivněna probíhajícími odvolacími řízeními. V případě, že by celý proces proběhl standardně bez odvolání, je pravděpodobné, že by obě stavby byly již zahájeny. RR: Podaná odvolání tedy stavby oddalují. Jak je to s financemi? Vznikají investorovi další náklady? Nebo je ohrožena celá výstavba školy? VB: Městská část nechala v roce 2009 přepracovat projektovou dokumentaci dle přání účastníků řízení, hlukovou studii a posudky, a další pak v roce Celkem jsme z rozpočtu městské části vynaložili na tyto záležitosti téměř Kč. Do jaké míry je výstavba školy ohrožena, nelze říct. Je jasné, že peníze z Evropské unie jsou blokovány jen na omezenou dobu. RR: Někdy slýcháme, zda Žebětín školu potřebuje Dagmar Šenbergerová, ředitelka ZŠ: Potřebu školy může asi nejvíce posoudit zřizovatel a ti, kteří ve škole pracují. Možná si někteří občané ani neuvědomují, s jakými problémy se denně potýkáme. V současnosti máme sedm tříd ve třech budovách, které na takový počet dětí nebyly připraveny. Na dvě školní budovy máme omezenou výjimku z hygienických norem. Až skončí, bude potřeba počet tříd snížit nebo budovy přestavět. A to nemluvím o tělocvičně, která škole chybí úplně. Díky prostorám v Katolickém domu máme kde cvičit, ale! Prostory chtějí užívat zájmové organizace a další skupiny občanů i v dopoledních hodinách a pro ty už od příštího školního roku nezbude místo. Komplikace nám dělá i stravování. Jídelna je v mateřské škole a pojme omezený počet strávníků. Od příštího roku počítáme se zavedením směnového režimu právě při stravování. RR: Přináší stravování komplikace i mateřské škole? Alena Procházková, ředitelka MŠ: Určitě. Nejen že nedostáváme finanční prostředky na výdejnu stravy v potřebné výši, ale kapacitně jsme už plně vytíženi. I kuchyni jsme již museli dovybavit tak, abychom mohli požadavky na stravování uspokojit. RR: Přinese stavba nové školy nějaká pozitiva i pro mateřskou školu? AP: Za sebe mohu říci, že se nemohu dočkat, až se uvolní prostory, které v současné době slouží výdeji stravy. V našich představách je z nich další třída, do které se vejde zase pár dětí navíc. Stručně řečeno přinejmenším se zvýší kapacita mateřské školy o jedno oddělení. Navíc se nabízí možnost zřízení detašovaného pracoviště v jedné ze stávajících školních budov. RR: Vzniknou i nějaká nová pracovní místa v obci v souvislosti s novou školou? VB: O tom není pochyb. Kuchyně, jídelna, družina to vše se bude rozšiřovat podle skutečných potřeb. Další pracovníky bude škola jistě potřebovat. RR: Bude nová škola stačit Žebětínu ivbudoucnu? VB: Myslím, že nemusíme mít obavy. Plánuje se zřízení deseti kmenových tříd, dvou speciálních učeben, dílny, družiny, malé i velké tělocvičny, kuchyně a jídelny. RR: Jaké kroky tedy zbývají k zahájení výstavby základní školy? VB: Vyčkat na pravomocné stavební povolení víceúčelové tělocvičny, následné vydání stavebního povolení základní školy. Teprve potom bude moci vypsat magistrát výběrové řízení na dodavatele stavby. RR: Doufejme, že se Žebětín dočká. Děkujeme za odpovědi Aleně Procházkové, Mgr. Dagmar Šenbergerové, Ing. Evě Voitové a Ing. Vítu Beranovi. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční v pátek od 14 do 22 hod. a v sobotu od 8 do 14 hod. v budově ZŠ na Křivánkově nám. 11. Voličům budou dodány hlasovací lístky tři dny před konáním voleb. Voličem je státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a ve dnech voleb volební komisi o umožnění hlasování mimo volební místnost. Voliči bude umožněno hlasování poté, co prokáže svoji totožnost a státní občanství ČR platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi. Voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu a který prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu ze stálého seznamu dodatečně a umožní mu hlasování. V letošních volbách dochází opět k přečíslování volebních okrsků. Voliči budou hlasovat ve třech volebních okrscích podle místa bydliště, jak je uvedeno dále. Pro volební okrsek č. 348 je volební místností třída 1. A v přízemí pro voliče trvale hlášené k pobytu v ulicích: Akátová, Buková, Klobouček, Májová, Pramenná, Prokopův kopec, Revírníkova, Ríšova, Srnčí, U hájovny, Výpadní, pro volební okrsek č. 349 je volební místností třída 1. B v I. poschodí pro voliče trvale hlášené k pobytu v ulicích: Bešůvka, Drdy, Chrpová, Jalovcová, Jehličnatá, Keřová, Otevřená, Za Kněžským hájkem, pro volební okrsek č. 350 je volební místností 4. třída v I. poschodí: Bartolomějská, Dlážděná, Fojtíkova, Helenčina, Hostislavova, Kohoutovická, Koreisova, Křivánkovo nám., Lavičky, Na Padělkách, Ostrovačická, Pilařova, Pod Borovníkem, Pod kopcem, Vrbová, trvale obydlené chaty. 4 S T R A N A S T R A N A 5

4 [ NA SLOVÍČKO S... ] [ ZE ŽIVOTA V OBCI ]... panem Romanem Sýkorou, provozovatelem Žabnetu Při střídání rozhovorů se zajímavými staroa novousedlíky došla řada na Vás, který patříte mezi ty druhé jmenované. Jak dlouho bydlíte v Žebětíně? Přistěhoval jsem se v roce 2001, ale už předtím jsem bydlel nedaleko, v Troubsku. Proč padla volba právě na Žebětín? Zdejší krásné okolí jsem znal dávno a líbí se mi, rozhodovaly i solidní podmínky zakoupení bytu v tehdy nové výstavbě. Bydlíme na ulici Keřová s manželkou a dcerou. Žena je povoláním učitelka českého jazyka a dějepisu, momentálně na mateřské dovolené, protože Veronika má teprve dva a půl roku. Ale už te mám obavy, zda kvůli známým překážkám ve výstavbě bude chodit už do tolik potřebné nové školy v místě. Jaké školy jste navštěvoval Vy? Po základní škole jsem chodil na elektroprůmyslovku v Brně, obor elektr. počítačové systémy, a maturoval tu v roce Pokračoval jste ve vystudovaném oboru i v praxi? Dá se říci, že ano. Nejdřív jsem nastoupil do Královopolské a pracoval v oddělení, které se zabývalo přípravou podkladů pro výrobu, v roce 1995 jsem přešel do soukromé firmy ISS (Informační systémy a služby), kde jsem zůstal do roku Takže první kroky zavádění internetu v místě svého bydliště jste dělal ještě při zaměstnání? Ano. Spolu se sousedy v našem a vzápětí v sousedním domě jsme chtěli, nebo vlastně potřebovali mít možnost internetu. To se psal rok Podobně postupovalo samostatně i několik dalších obyvatel Bešůvky a Keřové. Dnes, pokud vím, už všichni užívají služeb Vaší sítě, tedy Žabnetu. Název asi není těžké vysvětlit. Napadlo mě spojit slovo žáby, kterým je u žebětínského rybníku věnována známá ochrana, a slovo internet. Nic složitého. V současné době je jen zde na sídlišti (bydlím také na Keřové) na 250 připojených uživatelů. Péče o provoz, řešení eventuálních problémů a dalších vylepšování vyžaduje už spoustu času, že? Od roku 2007 se tenhle můj koníček, který vyžadoval stále více času, stal mým jediným povoláním. A připojených uživatelů i v dalších částech Žebětína přibývá, letos bychom mohli oslavit 500 uživatelů, v provozu je již 8 vysílačů a 3 Wifi hotspoty s připojením zdarma. Stále jsou další zájemci. Na stránkách Žabnetu se dá najít plno zajímavostí, oznámení, přehled akcí, nabídek, ztrát i nálezů, ale i diskuze. Máte přehled, kolik příspěvků je třeba za měsíc? Je to různé. Když někdo nadhodí kontroverzní téma, vzplanou vášně, jak říkám, a diskuze je bohatá. To bylo třeba v zimě kolem radaru a odklízení sněhu. Však nás díky tomu napadl námět na fejeton. A plány do budoucna? Samozřejmě jsou. Mým úmyslem je postupně začít šířit internet i po optickém kabelu a nahrazovat tím bezdrátové přípojky tam, kde to půjde, časem třeba nabídnout i televizi po kabelu. Ale to je opravdu ještě hudba budoucnosti. Děkuji za poskytnutý rozhovor a péči o náš internet, bez kterého si ani já už neumím život představit! F. Zacharník Předškolní i školní děti si připomenuly svátek Země. Velikonoční výstava byla opět pastvou pro oči. Vzpomínka na oběti druhé světové války. Naši benjamínci. 6 S T R A N A S T R A N A 7

5 [ KULTURA ZÁBAVA SPORT SPOLEČNOST ] Program KM Krteček na květen Slavíme Den Matek. Cvičíme se šátky. Ve výtvarném tvoření si vyrobíme zápich. S sebou šátek Psychomotorické cvičení s padákem, balónky a kelímky. Vyrábíme létající balóny Prodejní výstava bavlněného textilu pro děti i dospělé firmy Matýsek. Pro děti připraven program v tělocvičně (dnes bez svačinky) Masáže a relaxace pomocí drátěnek. Navlékáme korále z těstovin nebo brček. Dívky, ženy, slečny, mládí není věčný. Prodlouží ho, dodá smích, dámská jízda u Živných. Zařídí to KRTEČEK, dáme si s ním taneček. Čekáme Vás jistě na tom správném místě. Moc se na Vás těšíme, v účast Vaši věříme! Říkáte si, kdepak je to správné místo? V restauraci Žebětínský dvůr fialový salonek, v hodin. Začínáme přípitkem a večeří, následuje taneční vystoupení, tombola Podrobnější informace a místenky do na tel.: V květnu se Cvočkem První květnovou akcí, které se může zúčastnit kdokoliv, je jarní tvořivá dílnička u žebětínského rybníka. Konat se bude v pátek od hodin (jen za slušného počasí!!), sraz na hrázi na žebětínské straně. Ve středu budeme opět pořádat Kolení pro všechna pokolení malou dopravní olympiádu pro všechny cyklisty, bruslaře, koloběžkáře... Akce začne v hodin (místo cvičení pro děti) před tělocvičnou, šatna k dispozici. Nezapomeňte si vzít svá kolečka a přilbu, disciplíny, občerstvení i odměny pro vás nachystáme. V neděli začíná v hodin malá dobrodružná hra, která se jmenuje Kmotra. Předem vám prozradíme jenom to, že sraz je u kontejneru na šatstvo na náměstí. Děti z našich kroužků budou vystupovat v rámci doprovodného programu při Cestě pohádkovým lesem v neděli Letos předvedeme Odysseovy cesty. Ivana Nanjo Kolaříková ŽIVOTNÍ STYL Kam na kopanou v květnu SK Žebětín Mladší přípravka SK Žebětín Soběšice B Slatina SK Žebětín SK Žebětín Kohoutovice B Moravská Slavia B SK Žebětín SK Žebětín Obřany Mladší žáci SK Žebětín Tuřany Obřany SK Žebětín Řečkovice SK Žebětín SK Žebětín ČAFC B Líšeň B SK Žebětín Starší přípravka SK Žebětín ČAFC B Líšeň B SK Žebětín St. Lískovec SK Žebětín SK Žebětín 1. FC Brno B Starší žáci FC Brno SK Žebětín SK Žebětín Řečkovice MCV SK Žebětín SK Žebětín Líšeň B Chrlice SK Žebětín Muži A Bohunice B SK Žebětín SK Žebětín Sparta B Lelekovice SK Žebětín SK Žebětín Svratka B Řečkovice SK Žebětín Slatina SK Žebětín Muži B Řícmanice SK Žebětín B SK Žebětín B Chrlice B Řečkovice B SK Žebětín B Bílovice B SK Žebětín B SK Žebětín B Starý Lískovec B Slatina B SK Žebětín B Masarykův okruh v květnu května 2010 Memoriál F. Š astného (Mezinárodní mistrovství ČR motocyklů Alpe Adria Cup) května 2010 FIA GT (Mistrovství světa vozů Grand Tourismo) 8 S T R A N A S T R A N A 9

6 [ INFORMACE ÚŘADU ] [ INFORMACE ÚŘADU ] Schválilo směnu pozemku p. č. 2927/265 díl c) za obecní pozemek p. č. 2927/157 díl f) a d) o výměře 9m 2, vše k. ú. Žebětín, svěření obecních pozemků p. č. 212/1, p. č. 216/1, p. č. 218, p. č. 328/5, p. č. 328/6, p. č. 328/11, p. č. 329/3, p. č. 329/6 a p. č. 1497/1, vše k. ú. Žebětín, žádost Klubu důchodců v Brně-Žebětíně o prominutí poplatku z pronájmu nebytových prostor v Katolickém domě, rozpočtové opatření č. 3/2010 dle varianty B po doplnění, žádost Základní školy Brno, Křivánkovo nám. 11 o vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, žádost Mateřské školy Žabka o vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, žádost Českého svazu včelařů, o. s., základní organizace Brno-Žabovřesky o poskytnutí dotace na rok 2010 ve výši Kč za účelem uvedeným v žádosti, žádost Diecézní charity Brno, Effeta denní stacionář, o poskytnutí finanční dotace na rok 2010 ve výši Kč za účelem uvedeným v žádosti; Pověřilo starostu k podpisu smlouvy o přiznání finanční dotace ve výši Kč z rozpočtu městské části Brno-Žebětín, starostu k podpisu smlouvy o přiznání finanční dotace ve výši Kč z rozpočtu městské části Brno-Žebětín; Vzalo na vědomí zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Brno-Žebětín za rok 2009 a ověření účetní závěrky k , zprávu předsedy výboru rozvoje, výstavby a dopravy o činnosti, zprávu předsedy výboru životního prostředí, vodního a lesního hospodářství a zemědělství o činnosti, informaci o přípravě výstavby základní školy s víceúčelovou tělocvičnou s ohledem na odvolání Ing. Vlastimila Krejčího a Svatavy Hynštové, informaci k požadavku na výstavbu kruhového objezdu na Staré dálnici, informaci ke změně velitele jednotky sboru dobrovolných hasičů. 13. ročník festivalu Brno město uprostřed Evropy, 21. května 6. června 2010 STAROBRNO-IGNIS BRUNENSIS přehlídka ohňostrojů pátek PRELUDE, Olympia Brno, THEATRUM PYROBOLI (Česko) sobota EXHIBICE Brněnská přehrada, FLASH BARRANDOV SFX (Česko) středa soutež, Brněnská přehrada, NOCTILUCA (Německo) sobota soutež, Brněnská přehrada, PYRA (Slovensko) středa soutež, Brněnská přehrada, STORM ARTIFICES (Francie) pátek finále Denisovy sady, FLASH BARRANDOV SFX (Česko) DOPRAVNÍ NOSTALGIE, nám. Svobody a centrum Brna DĚTSKÝ DEN NA LETIŠTI BRNO, NOC KOSTELŮ, noční návštěva kostelů BITVA MIDWAY, Brněnská přehrada Rakovecká zátoka AUTOTEC & AUTOSALON BRNO 2010, , CLASSIC SHOW BRNO Podrobnější informace najdete na Akce ZUŠ F. Jílka Základní umělecká škola Františka Jílka, Brno, Vídeňská 52, která nabízí vzdělání v oborech hudba, tanec, divadlo a výtvarné práce, vás zve na květnové akce. Dne se v 18 hodin uskuteční Absolventský koncert v Křiš álovém sále Staré radnice. Také se můžete přijít podívat na Výtvarnou výstavu, která bude zahájena v hodin ve Staré pekárně na Štefánikově ulici. Další akcí naší školy je vystoupení BB bandu Informativní schůzka na Václavské hody Zastupitelstvo městské části Brno-Žebětín na svém Pilotní projekt domácího kompostování Brno-Žebětín 37. zasedání, konaném dne 14. dubna 2010 Statutární město Brno bude jako přidružený subjekt v rámci mezinárodního projektu návrh realizace a zhodnocení inovačního a udržitelného strategického plánu vedoucího k minimalizaci městského organického odpadu v zemích EU, ve zkratce MINIWASTE, realizovat Pilotní projekt domácího kompostování v městské části Brno-Žebětín. Nositelem projektu je Communauté agglomération Rennes Metropole a přidruženými subjekty jsou Asociace města a regionů pro recyklaci a udržitelné řízení zdrojů ACR+, Serviˆ o Intermunicipalizado de Gesta ~ o de Resíduos do Grande Porto LIPOR, Statutární město Brno a Centre National u Machinisme Agricole, du Génie Rural, des Eaux et des Fore^ts UR GERE Unité de Recherche Bestiin environnementale et traitement biologique des déchets. Projekt je zaměřen na předcházení vzniku odpadů, a to zejména na minimalizaci kompostovatelných složek ve zbytkovém odpadu s cílem najít, vyzkoušet a šířit vhodné nástroje umožňující správnou implementaci a monitorování aktivit v oblasti snižování odpadu. V rámci města Brna je navrhováno v území Brno-Žebětín umístění komposterů do nemovitostí. Umístění komposterů je dobrovolné. V rámci projektu bude sledována kvalita kompostu, složení zbytkového odpadu a budou realizovány osvětové ukázkové akce včetně názorných ukázek v rámci školní výuky. Po dobu trvání projektu, tj. v období 2010 až 2012 je navrženo rozmístění 350 ks kompostérů obsahu přibližně 400 litrů a 10 kompostérů obsahu přibližně 700 litrů. Podmínky předávání kompostérů k užívání zatím nebyly stanoveny. Zahájení rozmis ování komposterů dle požadavků občanů se předpokládá v září Pokud je již v současné době ze strany občanů požadavek na umístění komposterů, lze ho zaslat na Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna: v nákupním centru Olympia, kde bude hrát u příležitosti otevření Dětského zábavního parku. Začátek je plánován na 17 hodin. BB band se ukáže také v předním jazzovém klubu Music bar Metro na Poštovské ulici, jako předkapela Big bandu ze ZUŠ Smetanova. Začátek ve 20 hodin. Na měsíc květen chystáme i Varhanní koncert, který proběhne od 19 hodin v chrámě sv. Augustina v Masarykově čtvrti. se bude konat ve středu 12. května 2010 v 19 hodin v přísálí Katolického domu. Václavské hody se uskuteční v sobotu 25. září Míla Prokešová a Eliška Haluzová 10 S T R A N A S T R A N A 11

7 [ FEJETON ] [ INFORMACE ] Pozdravem ku zdraví Kdysi dávno se někde vzal zvyk pozdravit se vzájemně při setkání jednoho s druhým, s druhými. Ostatně i ve zvířecí říši nejdou kolem sebe dva tvorové stejného druhu zpravidla bez povšimnutí, obvykle nějak dají najevo, že setkání zaznamenali zvukem či jinak, třeba naši domácí mazlíčci při venčení. Ale o ně mi te nejde. Chci se totiž zamyslet nad naším lidským zdravením. Že slova pozdrav a zdraví spolu souvisí, je jasné. Stará známá zdravení byla vlastně přáním, aby dotyčného provázelo zdraví, aby mu ho dopřál ten Nejvyšší. Pozdrav Pán Bůh! byl pozdrav z nejobvyklejších a následovala odpově Dejž to Pán Bůh! Při loučení se zdraví už vytratilo pozdravem Spánembohem nebo Sbohem. Patří sem asi i daleko pozdější Tě Bůh!, které ovšem zaznívá spíše při setkání a dostalo i docela jiný význam, při hodnocení něčeho překvapivého, nečekaného. Zdravení se časem proměňovalo. Zevšeobecnělo původně vodácké Ahoj! nebo sokolské Nazdar!, jen horníci si ponechali své Zdař Bůh! Ze slovníku asi pražské (nikoli brněnské!) hantýrky bych zaznamenal třeba Tě pic! nebo Tě péro!, ale neumím si vysvětlit jejich původ. Požádám o vysvětlení jednu z redakčních kolegyň, která se v podobných záležitostech určitě vyzná. Všechny tyto pozdravy jsou univerzální, dají se použít při počátku i konci setkání, maximálně se před ně dá slovo tak Tak ahoj!, Tak zdar!. Speciální loučící formulkou, která zároveň předesílá další setkání, je stále užívané Nashledanou, zkráceně Nashle! Málem bych zapomněl, že druh pozdravu ovlivňuje i den a jeho doba. Od obecného Dobrý den přes Dobré ráno až po Dobrý večer nebo Dobrou noc!. A pořád je to pozdrav přací, netýká se už výslovně zdraví, ale přejeme tomu, koho zdravíme, prostě dobré prožití daného časového úseku. V dobách, kdy vládli svým říším diktátoři, objevilo se v pozdravu i jméno milovaného vůdce. Tak ve starém Římě to bylo Ave Caesar, v minulém století třeba Heil Hitler. V éře Stalina dostali přednost soudruzi Zdravstvujtě továrišči a práce, které se vzdávala čest. Když už jsme zabrousili do světa, tak některá zdravení v nám známých jazycích jsou docela podobná. Good morning, Auf Wiedersehen nebo Arivederci. To jen Američané musí mít něco speciálního. Zdraví se vlastně otázkou How do you do? (jak se máš?, jak se ti daří?), přičemž ani neočekávají odpově, nýbrž uslyší to samé How do you do?. Vědí, že by skutečná odpově zněla asi: lepší už to být nemůže! (Vzhledem k naší národní mentalitě bychom nejspíš změnili slovo lepší za horší...) Současná mládež z ciziny ochotně přijala a počeštila pozdrav Čau!, eventuálně Čus!, což nevím, co znamená, možná se už zdraví i Helou! A aniž si to uvědomuje, pěkně postaru zvolá i Měj se! Odborník na slovo vzatý, pan Špaček, by nám vysvětlil, kdy, koho a jak zdravit, jaký pozdrav je vhodný, kdo zdraví první, smeká-li muž při pozdravu klobouk a kdy se sluší políbit dámě ruku. A spoustu dalších náležitostí, vážících se ke správnému pozdravu. No, je to jistě důležité. Ale za nejdůležitější považuji, když se lidé jakkoli pozdraví. V centru velkoměsta, kde proudí davy lidí, bychom se asi uzdravili, ale třeba u nás v Žebětíně mi připadá divné nepozdravit se s tím, koho potkáme. I když se třeba neznáme. Chválím proto žebětínské školáky (a rodiče i pedagogy, kteří je k tomu vedou), že v drtivé míře vždycky pozdraví. Šli jsme tuhle na procházku po lese, proti nám mladí rodiče, pár kroků za nimi jejich synek. Rodiče nás míjeli bez pozdravu, zato chlapec pěkně nahlas pozdravil. A dospěláci honem dodatečně taky. Výchova proběhla tentokrát opačným směrem... A tak jsem pro, abychom se zdravili. Třeba to bude mít dobrý vliv i naše zdraví! F. Zacharník Přivítejte jaro na naučných stezkách Našim dětem: Další popletená přísloví Dokážete je zase spojit tak, aby dávala smysl? Urban centrum na Staré radnici nabízí od 16. dubna 2010 výstavu o naučných stezkách v Brně a okolí. Okolí Brna je plné krásných přírodních zákoutí, která stojí za zhlédnutí v každém ročním období. Vydejte se k nim po naučných stezkách, turistických a cyklistických trasách zřízených a udržovaných péčí úřadů brněnských městských částí, občanských sdružení a spolků ochránců přírody. Snahou města Brna je postupně budovat a obnovovat stezky, které by propojovaly a zpřístupňovaly mozaiku významných přírodních i historických lokalit. V současné době je takových tras v Brně a jeho okolí patnáct. Aktuální přehled o nich poskytuje studie Mapování naučných stezek v městě Brně, kterou pro Odbor životního prostředí brněnského magistrátu zpracovalo loni na podzim Sdružení pro ekologickou výchovu a ochranu přírody Rezekvítek. S jejími výsledky se můžete seznámit na výstavě v Urban centru. Výstava nabízí mapky, fotografie a popisy tras patnácti naučných stezek. Trvá od 16. dubna do konce června Urban centrum Brno Stará radnice, Mečová 5 út pá: hod, so: hod tel.: Kdo jinému jámu kopá... nesmí do lesa! Lepší vrabec v hrsti... z nebe nespad! Jak se do lesa volá... sám do ní padá. Kdo se bojí... tak se z lesa ozývá. Žádný učený... nežli holub na střeše! Jezdecký klub Eliot pořádá dne 29. května 2010 od 11 hod. parkurové závody. Vzpomínka na Velikonoce. 12 S T R A N A S T R A N A 13

8 [ POZVÁNKY ] [ POZVÁNKY ] Květen Měsíc pro rodinu Knihovna Jiřího Mahena v Brně Společnost přátelská rodině připravila na květen program Měsíc pro rodinu, jímž by ráda široké veřejnosti blíže představila své aktivity a projekty v oblasti podpory a usnadňování rodinného života svých klientů a návštěvníků, na kterých dlouhodobě pracuje. Jedním z těchto projektů je např. služba Family point, kterou v současnosti mohou návštěvníci využívat v ústřední knihovně a na třech pobočkách (v Židenicích, Maloměřicích avbystrci), kde mohou rodiče nerušeně nakrmit a přebalit své děti. Záštitu květnovému programu Měsíc pro rodinu poskytl primátor Statutárního města Brna Bc. Roman Onderka, MBA a hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Michal Hašek. Měsíc pro rodinu bude zahájen 6. května 2010, všechny vás srdečně zveme k pestrému programu a těšíme se na setkání s vámi. Ústřední knihovna, Kobližná Co děláme rádi spolu zahájení výstavy fotografií ze stejnojmenné soutěže (16.30 hod.); následuje Tatínek není k zahození autorské čtení Arnošta Goldflama pro děti i rodiče (5. NP) Jak se žije v mateřských centrech aneb MC jako služba rodině zahájení výstavy (17 hod.); následuje Povídám, povídám pohádku aneb Storytelling MgA. Martin Hak seznámí děti i rodiče s vyprávěním jako disciplínou, uměním a výchovně-vzdělávací metodou (5. NP) Adopce na dálku prezentace humanistického centra Narovinu o možnostech pomoci africkým dětem (17 hod., 3. NP) Knihohraní soutěže a výtvarná dílna pro děti (17 hod., ochozy) Vyhlášení výsledků fotosoutěže Co děláme rádi spolu, následuje Knihovní pětiboj pro celou rodinu a malé překvapení na závěr (atrium). V závěru měsíce se uskuteční konference pro odbornou veřejnost na téma Rodina v knihovně. Zajímavý program připravily také některé pobočky KJM v jednotlivých městských částech Brna, podrobnější informace najdete na Lucie Anderová Knihovna Jiřího Mahena v Brně Program Společenského centra v Bystrci v květnu Čaj o půl páté. Taneční podvečer s kapelou L. Kozderky To jsme my s uměleckým vedoucím O. Blahou, uvádějí a zpívají Jiří Helán, Karel Zelníček a Květa Navrátilová. Začátek hodin Summertime. Koncert Českého filharmonického sboru Brno mužské části, ve kterém zazní melodie z muzikálů a spirituály. Začátek v hodin Jak se vyhnout rakovině. Možnosti prevence nádorů, co udělat pro sebe a své blízké, kam se obrátit pro pomoc či radu. Přednáší Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., který po skončení přednášky bude odpovídat na vaše dotazy. Akci pořádá Sdružení pro region. Vstup zdarma. Začátek v 17 hodin The bid 20. Rock n roll a jumpswing bigband koncert k tanci i poslechu. Začátek v hodin. Brněnské krematorium oslaví 80 let Jednou z prvních osobností, která již v roce 1873 propagovala ideu žehu, byl JUDr. Ctibor Helcelet. Léta plynula, následovaly různé návrhy na pohřbívání žehem, až byla ke konfrontaci názorů využita přednáška Ing. F. Mencla, která se konala v únoru 1923 v Brně. Městská rada zvažovala několik návrhů na vybudování krematoria, mezi nimiž byla mimo jiné i stavba krematoria na Špilberku. Nakonec však určila pro nové krematorium pozemek na vyvýšeném pozemku nad Ústředním hřbitovem a v květnu roku 1925 vypsala soutěž pro zpracování návrhů. Vítězným návrhem se stal projekt architekta Arnošta Wiesnera, který sám autor popisuje následovně: Za rozšířený ve všech směrech bude možno považovati systém stavby krematoria teprve tehdy, budou-li půdorys a stavba tvořiti nejúplnější jednotu. Rozvržení prostorů musí být takové, aby variabilita hlavní dispozice nebyla vlastně již ani možná, Na kus řeči. Zábavný pořad Miroslava Donutila a jeho hosta. Začátek v hodin Nejzajímavější kriminální případy. Další již 3. přednáška JUDr. Miloslava Jedličky. Začátek v 17 hodin. Výstava: Pastely Vladimíra Ludina. Výstava je přístupná v pondělí a středu hodin, při akcích ve Společenském centru nebo na základě telefonické dohody (tel.: , ). Vstup volný. Předprodej vstupenek 14 dní před jednotlivými pořady (není-li uvedeno jinak) v pokladně Společenského centra po čt hod. Informace na tel.: , Dále v BKC, Běhounská 17, po pá hod. (tel.: ), INDIES Poštovská 2 a KČT KUDRNA Nádražní 1 (podchod). stavba pak taková, aby to vyjadřovala. Dispozice musí být formovaným typem, jako je egyptský hrob nebo křes anský kostel, že po stránce formy individualizace při tom vždy bude moci se uplatnit, je samozřejmé. Samotná stavba krematoria byla realizována v letech Krematorium dodnes patří k významným stavbám funkcionalistické architektury a emocionálně působí svojí majestátností. Závěrem dovolte, abychom Vás pozvali na Den otevřených dveří, který se bude konat v sobotu 15. května Prohlídky začínají v 9 a v 11 hodin v budově krematoria na ulici Jihlavská 1 v Brně. Při prohlídce budete mít jedinečnou možnost vidět prostory krematoria, které jsou jinak veřejnosti uzavřené. Za společnost Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a. s. Naděžda Křemelková, předsedkyně představenstva Ing. Jiří Kratochvil, ředitel 14 S T R A N A S T R A N A 15

silniční okruh Který je opravdu rozumný? 10/2014 Informace o volbách do Zastupitelstva MČ Praha 20 ve dnech 10. 11. října 2014 na str.

silniční okruh Který je opravdu rozumný? 10/2014 Informace o volbách do Zastupitelstva MČ Praha 20 ve dnech 10. 11. října 2014 na str. 10/2014 Ročník 62 Informace o volbách do Zastupitelstva MČ Praha 20 ve dnech 10. 11. října 2014 na str. 6 Který silniční okruh kolem Prahy je opravdu rozumný? Str. 4 Kalendář akcí v Horních Počernicích

Více

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj Zpravodaj myně Obsah: Co nás potěšilo, Co nás zděsilo, Vernisáž Představuje se Vám Sdružení nájemníků ČR (SON) Kde budou odměny za jízdu na kole s přilbou? Co připravuje Klub dárců krve Kroměřížska v letošním

Více

Připomenutí 364. výročí úspěšné obrany Brna. úseku ulice Šámalova Odbor dopravy magistrátu

Připomenutí 364. výročí úspěšné obrany Brna. úseku ulice Šámalova Odbor dopravy magistrátu Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 092 0 0 9 Připomenutí 364. výročí úspěšné obrany Brna Starosta Ing. Roman Vašina si společně s představiteli Jihomoravského kraje v

Více

ŽEBĚTÍN ŽIJE ČÍSLO 9 INZERCE / INFORMACE. Téma měsíce: Škola začíná Z Á Ř Í Ž E B Ě T Í N S K Ý O B Č A S N Í K ROČNÍK 22/2012

ŽEBĚTÍN ŽIJE ČÍSLO 9 INZERCE / INFORMACE. Téma měsíce: Škola začíná Z Á Ř Í Ž E B Ě T Í N S K Ý O B Č A S N Í K ROČNÍK 22/2012 INZERCE / INFORMACE ŽEBĚTÍN ŽIJE ROČNÍK 22/2012 Z Á Ř Í ČÍSLO 9 * Vydává: Statutární město Brno, Městská část Brno-Žebětín * adresa redakce: ÚMČ Brno-Žebětín, Křivánkovo nám. 35, 641 00 Brno * e-mail:

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

ŽEBĚTÍN ŽIJE ČÍSLO 10 INZERCE / INFORMACE. Drakiáda. Našim dětem: Nové předměty ve škole? Dědeček. Téma měsíce: Draci a draky, dráčci a dráčky

ŽEBĚTÍN ŽIJE ČÍSLO 10 INZERCE / INFORMACE. Drakiáda. Našim dětem: Nové předměty ve škole? Dědeček. Téma měsíce: Draci a draky, dráčci a dráčky INZERCE / INFORMACE Drakiáda 18. středisko Junáka Žebětín vás zve v sobotu 5. 11. 2011 na tradiční Drakiádu. Přihlásit se můžete od 13.30 do 13.45 hodin na louce nad ulicí Ostrovačickou. Start bude ve

Více

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní.

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví 10/2013 Park Komenského se změní 4 Cestovatel Leoš Šimánek 19 Knihovna v novém 20 staré fotky Vážení příznivci starých fotografií,

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM SPORTUJE 2012 DUBEN 2012 XV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Zastupitelstvo města Chrudim schválilo dne

Více

Informační zpravodaj Městské části Praha 13. Sníh dokáže potěšit i potrápit ÚNOR 2010

Informační zpravodaj Městské části Praha 13. Sníh dokáže potěšit i potrápit ÚNOR 2010 Informační zpravodaj Městské části Praha 13 Sníh dokáže potěšit i potrápit FOTO: DAN NOVOTNÝ ÚNOR 2010 Zprávy z Rady a Zastupitelstva MČ Praha 13 Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii Telnický www.telnice.cz zpravodaj ročník XXV. číslo 3 červen 2015 Články a rozhovory k pietním aktům Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Vzpomínky a texty o telnické historii Reportáže ze společenských

Více

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 ZPRAVODAJ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY 06/2013 06 ČÍSLO Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 Uvnitř najdete Vandalové zničili alej na Slezské magistrále na str. 4 Na nepořádek ve

Více

starolískovecký Září 2012 ROČNÍK 20 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC

starolískovecký Září 2012 ROČNÍK 20 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC starolískovecký Září 2012 ROČNÍK 20 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC 2 starolískovecký zpravodaj I www.staryliskovec.cz Září 2012 Zápisník

Více

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů Volby do zastupitelstva kraje 2012 přehled volebních okrsků str. 2 Tréninky paměti pro seniory str. 2 Humanitární sbírka str. 4 Aquapark 2012: průměrná sezona str. 8 Zpravodaj města Blanska číslo 15 21.

Více

Volba prezidenta republiky

Volba prezidenta republiky Ať třináctka je šťastná! Sklonek roku je časem dobré vůle, děkování a přání do roku příštího. Když jsme zvažovali, koho oslovíme, aby za celý 27členný kolektiv zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou pozdravil

Více

ROSA NA KOLEJÍCH. Apríl 2011. Téma měsíce: Doprava a bezpečnost ve městě

ROSA NA KOLEJÍCH. Apríl 2011. Téma měsíce: Doprava a bezpečnost ve městě ROSA NA KOLEJÍCH Apríl 2011 Téma měsíce: Doprava a bezpečnost ve městě Z OBSAHU: Informace pro občany Babic.......................... 4 Slovo starosty................................... 6 Výpis z usnesení

Více

ARMÉNIE A VÝSTUP NA ARARAT

ARMÉNIE A VÝSTUP NA ARARAT číslo 2 únor 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 7 Aktuální informace o přestavbě objektu Kamínky 3 strana 3 Výsledky volby prezidenta

Více

Jak pracuje odbor sociální péče v Novém Lískovci

Jak pracuje odbor sociální péče v Novém Lískovci číslo 10 říjen 2003 www.brno.cz/novy_liskovec e-mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 3 Jak pracuje odbor sociální péče v Novém Lískovci strana 2 pozvánka na veřejnou

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Přibyslavský O B Č A S N Í K ÚNOR 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 290 ZDARMA Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů

Více

Rekonstrukce kanalizace Tuřany

Rekonstrukce kanalizace Tuřany Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, číslo 3, ročník XXI, červen 2012 uzávěrka příštího čísla: 30. srpna 2012 www.turany.cz Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany Slovo starosty Vážení spoluobčané,

Více

ZÁŘÍ 2010. Od jeskyně k modernímu městu. Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13

ZÁŘÍ 2010. Od jeskyně k modernímu městu. Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13 ZÁŘÍ 2010 Od jeskyně k modernímu městu Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13 FOTO: I. KYNCL, MUZEUM HL. M. PRAHY Zprávy ze zasedání Rady MČ Praha 13 Sdělení úřadu a městské části Kompletní seznam usnesení

Více

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete?

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete? www.radvanice.ostrava.cz e mail: posta@radvanice.ostrava.cz internetová televize: rab.tvova.cz Statutární město Ostrava Informační měsíčník občanů městského obvodu Radvanice a Bartovice RaB NOVINY zdarma

Více

ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ. Zprávy o životním prostředí str 4 Škola, školka, dětské aktivity str 5

ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ. Zprávy o životním prostředí str 4 Škola, školka, dětské aktivity str 5 ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ periodický tisk MČ Praha 21 zdarma leden 2015 Zprávy o životním prostředí str 4 Škola, školka, dětské aktivity str 5 ÚZ v elektronické verzi na www.praha21.cz Rozsvícení vánočního stromu

Více

Život. MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVIII 4/2007. Vážení občané našeho města, Slovo redakce OBSAH

Život. MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVIII 4/2007. Vážení občané našeho města, Slovo redakce OBSAH Život 4/2007 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVIII OBSAH 1. Slovo redakce... 1 2. MTB Posázavím... 1 3. Mnichovické kramaření... 3 4. Zpráva o činnosti města... 3 5.

Více

se zprávami z Jaroměřic a Chornic

se zprávami z Jaroměřic a Chornic se zprávami z Jaroměřic a Chornic KVĚTEN/2010 65 let od osvobození Československa Občané Jevíčka v nacistických věznicích a koncentračních táborech Tragické události roku 1938 a to, co následovalo po té,

Více

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Poplatek za komunální odpad strana 3 5 Informace z radnice strana 6 Ze života naší čtvrti

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ DUBEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ÚZEMNÍ PLÁN STR. 1 XXVI. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA STR. 3 ZELENÝ SLOUPEK STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2014 ČÍSLO 281. Přibyslavský kaleidoskop. str. 2

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2014 ČÍSLO 281. Přibyslavský kaleidoskop. str. 2 Přibyslavský O B Č A S N Í K KVĚTEN 2014 ROČNÍK XXIV ČÍSLO 281 ZDARMA Přibyslavský kaleidoskop str. 2 Vyplatily se soutěže na výběr dodavatele elektrických energií? str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. Proč se skarta zavádí? Důvodem je kromě lepší kontroly státu (pokračování na str. 6)

BYSTRCKÉ NOVINY. Proč se skarta zavádí? Důvodem je kromě lepší kontroly státu (pokračování na str. 6) BYSTRCKÉ NOVINY ČERVENEC/SRPEN ročník XXII/2012 číslo 7/8 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Bystrcké hody potřinácté Výplata nepojistných dávek Odbor finanční Náplň činnosti odboru je pouze zčásti před

Více

Kronika městské části Brno-Slatina

Kronika městské části Brno-Slatina Kronika městské části Brno-Slatina rok 2006 Obsah I. Hlavní události jubilejního roku 2006...4 1. Ve znamení 700. výročí od první autentické písemné zmínky o Slatině...4 2. Výstava Slatina kdysi a dnes...4

Více