ŽEBĚTÍN ŽIJE ČÍSLO 5 INZERCE / INFORMACE. Tradiční výstava bonsají. 27. ročník Cesty pohádkovým lesem. Slavnost v Pohádce máje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŽEBĚTÍN ŽIJE ČÍSLO 5 INZERCE / INFORMACE. Tradiční výstava bonsají. 27. ročník Cesty pohádkovým lesem. Slavnost v Pohádce máje"

Transkript

1 INZERCE / INFORMACE Tradiční výstava bonsají Bonsai klub Brno vás zve na výstavu bonsají, která se bude konat ve dnech května v Brně v Klášteře sv. Voršily na ulici Josefská 1, denně od 10 do 19 hodin ( pouze do 15 hodin). Vždy v sobotu ve 13 hodin ukázky tvarování. Více na Srdečně zvou pořadatelé ŽEBĚTÍN ŽIJE ROČNÍK 20/2010 K V Ě T E N ČÍSLO ročník Cesty pohádkovým lesem se uskuteční v sobotu 29. května od hodin. Směrovky z autobusové zastávky Ríšova Vás zavedou až do Pohádkového lesa. Srdečně zvou skauti a skautky LEVNĚ A RYCHLE ZABEZPEČUJI ZNALECKOU ČINNOST odhady nemovitostí, oceňování podniku a k tomu veškeré právní služby spojené s darováním, koupí, prodejem i výměnou nemovitostí. tel.: * Vydává: Statutární město Brno, Městská část Brno-Žebětín * adresa redakce: ÚMČ Brno-Žebětín, Křivánkovo nám. 35, Brno * * informace k inzerci * redakční rada: Mgr. Michaela Čornejová, Ph.D., Bc. Radka Pospíšilová, Ing. František Zacharník, šéfredaktorka: Ing. Ivana Faktorová * grafická úprava: Martin Kudláček * tisk: TISKDRUCK Velímský, Hostislavova 34 * distribuce: Distra, s.r.o., Kšírova 114b, náklad 1400 ks * titulní foto: Martina Veselá, foto: archiv, Ing. Kurt Barták, Mgr. Martin Jurtík, Václav Kříž, Pavel Nečas, Martina Veselá * redakční uzávěrka , vychází * o zveřejňování příspěvků a jejich krácení rozhoduje redakční rada * nevyžádané příspěvky se nevracejí * příspěvky prošly jazykovou korekturou * registrováno MK ČR E Slavnost v Pohádce máje se bude konat v neděli 16. května u sochy Helenky u Podkomorské myslivny. V programu od 15 hodin vystoupí žáci základní školy pořádající obce Ostrovačice, dále žáci mateřských a základních škol z Bystrce, Veverských Knínic a Žebětína. Do Pohádky máje vede ze Žebětína žlutá turistická značka. Václav Kříž, místostarosta Co nás zajímá: Stavba století? Žebětín na realizaci některých projektů čeká příliš dlouho. Zatím se vždy po letech dočkal: mateřské školy, samoobsluhy, telefonů, znovuotevření Katolického domu, vodovodu, plynu, dokonce i kanalizace. S kanalizací je sice potíž, asi třetina obyvatel celá léta čeká na vybudování kanalizace právě v té ulici, kde bydlí. Ale i v tomto směru se zdá se blýská na lepší časy. Finanční prostředky by měly z Evropské unie doputovat do Brna ještě letos, takže se stavbou by se mohlo za rok začít. Vydělat by na tom mohla ulice, jejíž část občanů se proti poslednímu plánovanému projektu postavila. Ulice Otevřená by se mohla dočkat kanalizace přednostně, pokud bude realizován projekt naplánovaný téměř před 80 lety stavba základní školy. Kromě plánů byly na školu vyčleněny pozemky mezi dnešními ulicemi Drdy a Otevřená, pozemky prý místní občané k tomuto účelu věnovali obci. Začátek druhé světové války znamenal konec všem snahám, projekt byl odložen. Rok 1945 udělal tečku za válečnými boji a navázal na předválečné snahy na stavbu školy i na její vybavení se začaly sbírat peněžní prostředky. Přispívali organizace i jednotlivci. Podruhé musely být plány odloženy s příchodem roku 1948, a to na více než 40 let. Mezitím se Žebětín stal součástí Brna a do roku 1989 byl víceméně zapomenutým brněnským koutem. Není divu, že už první naši zastupitelé chtěli navázat na snahu předků a nechali vypracovat novou studii na školu devítiletou s bazénem. Projekt to byl náramně krásný a zdálo se, že tentokrát mu nic nebude stát v cestě. Od té doby Pokračování na str. 3

2 [ OBSAH ] [ CO NÁS ZAJÍMÁ ] 1,3,4,5 Co nás zajímá: Stavba století? 2 Blahopřání 5 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 6 Na slovíčko s 7 Ze života v obci 8 Program Klubu maminek Krteček v květnu 8 V květnu se Cvočkem 9 Kam na kopanou 9 Masarykův okruh v květnu 10 Z jednání zastupitelstva 10 Brno město uprostřed Evropy 11 Pilotní projekt kompostování 11 Akce ZUŠ Fr. Jílka 11 Informativní schůzka na Václavské hody 12 Fejeton: Pozdravem ke zdraví 13 Přivítejte jaro na naučných stezkách 13 Koutek úsměvů 13 Jezdecký klub Eliot 13 Našim dětem 14 Květen měsíc pro rodinu 14 Poradna pro uživatele sociálních služeb 15 Společenské centrum v Bystrci 15 Brněnské krematorium oslaví 80 let 16 Výstava bonsají ročník cesty Pohádkovým lesem 16 Slavnost v Pohádce máje Blahopřání ŽIVOTNÍ STYL Dne se dožívá 50 let života náš duchovní pastýř p. Pavel Haluza. Za obětavou službu děkují a do dalších let vyprošují Boží požehnání a zvláště ochranu Panny Marie farníci ze Žebětína a Kohoutovic. Hojnost milostí vyprošujeme též jeho předchůdcům p. Martinu Holíkovi a p. Radomilu Kalábovi. Stavba století? Pokračování ze str. 1 uplynulo téměř dvacet let a sen generací zůstává nesplněn. Proč? Na to se ptají rodiče dětí, které dnes navštěvují mateřskou nebo základní školu. Obě ředitelky jsou zasypávány dotazy, na které neznají odpově. Dotazy směřují i na úřad. Proto jsme se rozhodli zodpovědět nejčastější z nich touto cestou. Shrňme si, co se událo od roku (Připomeňme, že v průběhu let dochází ke změnám právních předpisů, podle kterých je postupováno. To má faktické důsledky pro realizaci celého projektu.) V roce 1996 bylo stavebním úřadem vydáno územní rozhodnutí na devítiletou základní školu, jejíž realizace měla přijít na mnohonásobně vyšší částku, než tvořil rozpočet městské části. Bylo jasné, že stavbu musí financovat město ze svého rozpočtu, musí ji zařadit do svého plánu investičních akcí. To se podařilo asi po dvou letech. Do té doby byly upřednostňovány jiné projekty. Zdálo se, že projekt bude odstartován během dvou let. Ale zase to nebylo tak snadné. Deset let nového hospodaření ukázalo, že před realizací každého projektu je třeba udělat řádnou analýzu. Analýza potřeby základní školy v Žebětíně přinesla městu argument nemáte děti, nepotřebujete školu (ve třídách tehdy bylo přibližně dětí, kapacita školní kuchyně nebyla naplněna). Jak to vlastně bylo, pane starosto? Vít Beran, starosta: Od roku 1998 usiluji o postavení nové školy. Zpočátku jsem argumentoval chybějící tělocvičnou a fungováním stávajících školních budov jen díky výjimce z hygienických předpisů. Brno však mělo jiné investiční priority. RR (redakční rada): Nedal se předpokládat nárůst počtu školních dětí? VB: Snažili jsme se u investorů bytové výstavby zjistit, jaké skupině obyvatel budou určeny plánované byty a domy. V podstatě jsme dostali pouze v jednom případě odpově, z níž jsme mohli čerpat a plánovat budoucnost. Proto jsme připravili rozšíření mateřské školy, ačkoliv ještě v roce 2004 se zdálo, že školka bude kapacitně stačit. Použili jsme k tomu i vlastní zdroje. Se školou to ale bylo jiné. Neustálé přesouvání schváleného investičního záměru na stavbu žebětínské školy do dalších let mne znepokojovalo, zvláště poté, kdy se naplnila i kapacita mateřské školy. RR: Proč došlo najednou ke změně školy devítileté na školu pro první stupeň? VB: To vyplynulo z jednání v orgánech města. Město má dostatek úplných škol, které stačí pokrýt současnou i budoucí potřebu. Proto mi rada města Brna doporučila v roce 2005 přepracovat projekt a zvážit stavbu školy pro první stupeň. První stupeň by tak zůstal v Žebětíně zachován i nadále, avšak v nové, hygienicky vyhovující budově, a škola by konečně měla svoji tělocvičnu. Chybějící druhý stupeň by v době, kdy děti navštěvují osmiletá gymnázia nebo mění školu po páté třídě, nemusel být nevýhodou. RR: Kdy došlo ke změně projektové dokumentace? VB: Původní územní rozhodnutí na stavbu školy bylo prodlužováno, jeho platnost měla skončit Od září 2008 proto byly zpracovávány nové projekty na základní školu pro první stupeň. V témže roce bylo možné podávat projekty na stavbu víceúčelových tělocvičen. Toho jsme využili a projekt jsme podali. Chtěli jsme začít stavět školu třeba od tělocvičny. Projekt byl schválen a v současné době máme na tento projekt k dispozici 60 mil. Kč z Evropské unie. RR: Jedná se skutečně o školní tělocvičnu? VB: Samozřejmě. Je ekonomické využívat tělocvičnu čtyři hodiny denně k výuce tělesné výchovy? Nebo je lepší nabídnout její prostory i dalším sportovním aktivitám, co myslíte? Pokračování na str. 4 2 S T R A N A S T R A N A 3

3 [ CO NÁS ZAJÍMÁ ] [ CO NÁS ZAJÍMÁ ] Stavba století? Pokračování ze str. 3 RR: Co zbývá k tomu, aby se začalo stavět, paní inženýrko? Eva Voitová, referentka stavebního úřadu: Pravomocné stavební povolení na tělocvičnu i na školu. Stavby byly rozděleny z důvodu rozdílného financování na tělocvičnu byla podána žádost o dotace z EU. Jinak jsou stavby propojeny, pro obě má fungovat jediná kotelna, umístěná u tělocvičny. Než vydáme stavební povolení na školu, musíme počkat, až bude stavební povolení na tělocvičnu pravomocné. Škola nemá z úsporných důvodů další kotelnu, takže kotelna u tělocvičny je podmiňující investicí pro školu. RR: Proč je celý proces vydání stavebního povolení tak zdlouhavý? To je běžné? EV: Žádost o vydání územního rozhodnutí podala městská část V únoru 2009 bylo územní rozhodnutí vydáno, na základě odvolání zasláno odvolacímu orgánu a v odvolacím řízení zrušeno. Znovu bylo územní rozhodnutí po doplnění vydáno v červenci 2009 a znovu na základě odvolání občana proběhlo odvolací řízení. Tentokrát bylo rozhodnutí potvrzeno, právní moci nabylo Žádost o stavební povolení na základní školu a na tělocvičnu byla podána v říjnu 2009 a v témže měsíci byla zahájena obě stavební řízení. Před vydáním stavebního povolení na tělocvičnu bylo nutné počkat na nabytí právní moci stavebního povolení na stavbu retenční nádrže a odlučovače tuků. I proti těmto stavbám se zmiňovaný občan odvolal, takže nezbylo než čekat na uplynutí lhůt daných zákonem. Krajský úřad odvolání zamítl, takže v únoru letošního roku nabyla potřebná rozhodnutí právní moci. V březnu proto stavební úřad vydal stavební povolení na stavbu víceúčelové tělocvičny. Protože proti tomuto rozhodnutí podal opět týž občan odvolání spolu s další občankou, která není účastníkem řízení, je spis postoupen odvolacímu orgánu. Délka celého procesu je ovlivněna probíhajícími odvolacími řízeními. V případě, že by celý proces proběhl standardně bez odvolání, je pravděpodobné, že by obě stavby byly již zahájeny. RR: Podaná odvolání tedy stavby oddalují. Jak je to s financemi? Vznikají investorovi další náklady? Nebo je ohrožena celá výstavba školy? VB: Městská část nechala v roce 2009 přepracovat projektovou dokumentaci dle přání účastníků řízení, hlukovou studii a posudky, a další pak v roce Celkem jsme z rozpočtu městské části vynaložili na tyto záležitosti téměř Kč. Do jaké míry je výstavba školy ohrožena, nelze říct. Je jasné, že peníze z Evropské unie jsou blokovány jen na omezenou dobu. RR: Někdy slýcháme, zda Žebětín školu potřebuje Dagmar Šenbergerová, ředitelka ZŠ: Potřebu školy může asi nejvíce posoudit zřizovatel a ti, kteří ve škole pracují. Možná si někteří občané ani neuvědomují, s jakými problémy se denně potýkáme. V současnosti máme sedm tříd ve třech budovách, které na takový počet dětí nebyly připraveny. Na dvě školní budovy máme omezenou výjimku z hygienických norem. Až skončí, bude potřeba počet tříd snížit nebo budovy přestavět. A to nemluvím o tělocvičně, která škole chybí úplně. Díky prostorám v Katolickém domu máme kde cvičit, ale! Prostory chtějí užívat zájmové organizace a další skupiny občanů i v dopoledních hodinách a pro ty už od příštího školního roku nezbude místo. Komplikace nám dělá i stravování. Jídelna je v mateřské škole a pojme omezený počet strávníků. Od příštího roku počítáme se zavedením směnového režimu právě při stravování. RR: Přináší stravování komplikace i mateřské škole? Alena Procházková, ředitelka MŠ: Určitě. Nejen že nedostáváme finanční prostředky na výdejnu stravy v potřebné výši, ale kapacitně jsme už plně vytíženi. I kuchyni jsme již museli dovybavit tak, abychom mohli požadavky na stravování uspokojit. RR: Přinese stavba nové školy nějaká pozitiva i pro mateřskou školu? AP: Za sebe mohu říci, že se nemohu dočkat, až se uvolní prostory, které v současné době slouží výdeji stravy. V našich představách je z nich další třída, do které se vejde zase pár dětí navíc. Stručně řečeno přinejmenším se zvýší kapacita mateřské školy o jedno oddělení. Navíc se nabízí možnost zřízení detašovaného pracoviště v jedné ze stávajících školních budov. RR: Vzniknou i nějaká nová pracovní místa v obci v souvislosti s novou školou? VB: O tom není pochyb. Kuchyně, jídelna, družina to vše se bude rozšiřovat podle skutečných potřeb. Další pracovníky bude škola jistě potřebovat. RR: Bude nová škola stačit Žebětínu ivbudoucnu? VB: Myslím, že nemusíme mít obavy. Plánuje se zřízení deseti kmenových tříd, dvou speciálních učeben, dílny, družiny, malé i velké tělocvičny, kuchyně a jídelny. RR: Jaké kroky tedy zbývají k zahájení výstavby základní školy? VB: Vyčkat na pravomocné stavební povolení víceúčelové tělocvičny, následné vydání stavebního povolení základní školy. Teprve potom bude moci vypsat magistrát výběrové řízení na dodavatele stavby. RR: Doufejme, že se Žebětín dočká. Děkujeme za odpovědi Aleně Procházkové, Mgr. Dagmar Šenbergerové, Ing. Evě Voitové a Ing. Vítu Beranovi. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční v pátek od 14 do 22 hod. a v sobotu od 8 do 14 hod. v budově ZŠ na Křivánkově nám. 11. Voličům budou dodány hlasovací lístky tři dny před konáním voleb. Voličem je státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a ve dnech voleb volební komisi o umožnění hlasování mimo volební místnost. Voliči bude umožněno hlasování poté, co prokáže svoji totožnost a státní občanství ČR platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi. Voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu a který prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu ze stálého seznamu dodatečně a umožní mu hlasování. V letošních volbách dochází opět k přečíslování volebních okrsků. Voliči budou hlasovat ve třech volebních okrscích podle místa bydliště, jak je uvedeno dále. Pro volební okrsek č. 348 je volební místností třída 1. A v přízemí pro voliče trvale hlášené k pobytu v ulicích: Akátová, Buková, Klobouček, Májová, Pramenná, Prokopův kopec, Revírníkova, Ríšova, Srnčí, U hájovny, Výpadní, pro volební okrsek č. 349 je volební místností třída 1. B v I. poschodí pro voliče trvale hlášené k pobytu v ulicích: Bešůvka, Drdy, Chrpová, Jalovcová, Jehličnatá, Keřová, Otevřená, Za Kněžským hájkem, pro volební okrsek č. 350 je volební místností 4. třída v I. poschodí: Bartolomějská, Dlážděná, Fojtíkova, Helenčina, Hostislavova, Kohoutovická, Koreisova, Křivánkovo nám., Lavičky, Na Padělkách, Ostrovačická, Pilařova, Pod Borovníkem, Pod kopcem, Vrbová, trvale obydlené chaty. 4 S T R A N A S T R A N A 5

4 [ NA SLOVÍČKO S... ] [ ZE ŽIVOTA V OBCI ]... panem Romanem Sýkorou, provozovatelem Žabnetu Při střídání rozhovorů se zajímavými staroa novousedlíky došla řada na Vás, který patříte mezi ty druhé jmenované. Jak dlouho bydlíte v Žebětíně? Přistěhoval jsem se v roce 2001, ale už předtím jsem bydlel nedaleko, v Troubsku. Proč padla volba právě na Žebětín? Zdejší krásné okolí jsem znal dávno a líbí se mi, rozhodovaly i solidní podmínky zakoupení bytu v tehdy nové výstavbě. Bydlíme na ulici Keřová s manželkou a dcerou. Žena je povoláním učitelka českého jazyka a dějepisu, momentálně na mateřské dovolené, protože Veronika má teprve dva a půl roku. Ale už te mám obavy, zda kvůli známým překážkám ve výstavbě bude chodit už do tolik potřebné nové školy v místě. Jaké školy jste navštěvoval Vy? Po základní škole jsem chodil na elektroprůmyslovku v Brně, obor elektr. počítačové systémy, a maturoval tu v roce Pokračoval jste ve vystudovaném oboru i v praxi? Dá se říci, že ano. Nejdřív jsem nastoupil do Královopolské a pracoval v oddělení, které se zabývalo přípravou podkladů pro výrobu, v roce 1995 jsem přešel do soukromé firmy ISS (Informační systémy a služby), kde jsem zůstal do roku Takže první kroky zavádění internetu v místě svého bydliště jste dělal ještě při zaměstnání? Ano. Spolu se sousedy v našem a vzápětí v sousedním domě jsme chtěli, nebo vlastně potřebovali mít možnost internetu. To se psal rok Podobně postupovalo samostatně i několik dalších obyvatel Bešůvky a Keřové. Dnes, pokud vím, už všichni užívají služeb Vaší sítě, tedy Žabnetu. Název asi není těžké vysvětlit. Napadlo mě spojit slovo žáby, kterým je u žebětínského rybníku věnována známá ochrana, a slovo internet. Nic složitého. V současné době je jen zde na sídlišti (bydlím také na Keřové) na 250 připojených uživatelů. Péče o provoz, řešení eventuálních problémů a dalších vylepšování vyžaduje už spoustu času, že? Od roku 2007 se tenhle můj koníček, který vyžadoval stále více času, stal mým jediným povoláním. A připojených uživatelů i v dalších částech Žebětína přibývá, letos bychom mohli oslavit 500 uživatelů, v provozu je již 8 vysílačů a 3 Wifi hotspoty s připojením zdarma. Stále jsou další zájemci. Na stránkách Žabnetu se dá najít plno zajímavostí, oznámení, přehled akcí, nabídek, ztrát i nálezů, ale i diskuze. Máte přehled, kolik příspěvků je třeba za měsíc? Je to různé. Když někdo nadhodí kontroverzní téma, vzplanou vášně, jak říkám, a diskuze je bohatá. To bylo třeba v zimě kolem radaru a odklízení sněhu. Však nás díky tomu napadl námět na fejeton. A plány do budoucna? Samozřejmě jsou. Mým úmyslem je postupně začít šířit internet i po optickém kabelu a nahrazovat tím bezdrátové přípojky tam, kde to půjde, časem třeba nabídnout i televizi po kabelu. Ale to je opravdu ještě hudba budoucnosti. Děkuji za poskytnutý rozhovor a péči o náš internet, bez kterého si ani já už neumím život představit! F. Zacharník Předškolní i školní děti si připomenuly svátek Země. Velikonoční výstava byla opět pastvou pro oči. Vzpomínka na oběti druhé světové války. Naši benjamínci. 6 S T R A N A S T R A N A 7

5 [ KULTURA ZÁBAVA SPORT SPOLEČNOST ] Program KM Krteček na květen Slavíme Den Matek. Cvičíme se šátky. Ve výtvarném tvoření si vyrobíme zápich. S sebou šátek Psychomotorické cvičení s padákem, balónky a kelímky. Vyrábíme létající balóny Prodejní výstava bavlněného textilu pro děti i dospělé firmy Matýsek. Pro děti připraven program v tělocvičně (dnes bez svačinky) Masáže a relaxace pomocí drátěnek. Navlékáme korále z těstovin nebo brček. Dívky, ženy, slečny, mládí není věčný. Prodlouží ho, dodá smích, dámská jízda u Živných. Zařídí to KRTEČEK, dáme si s ním taneček. Čekáme Vás jistě na tom správném místě. Moc se na Vás těšíme, v účast Vaši věříme! Říkáte si, kdepak je to správné místo? V restauraci Žebětínský dvůr fialový salonek, v hodin. Začínáme přípitkem a večeří, následuje taneční vystoupení, tombola Podrobnější informace a místenky do na tel.: V květnu se Cvočkem První květnovou akcí, které se může zúčastnit kdokoliv, je jarní tvořivá dílnička u žebětínského rybníka. Konat se bude v pátek od hodin (jen za slušného počasí!!), sraz na hrázi na žebětínské straně. Ve středu budeme opět pořádat Kolení pro všechna pokolení malou dopravní olympiádu pro všechny cyklisty, bruslaře, koloběžkáře... Akce začne v hodin (místo cvičení pro děti) před tělocvičnou, šatna k dispozici. Nezapomeňte si vzít svá kolečka a přilbu, disciplíny, občerstvení i odměny pro vás nachystáme. V neděli začíná v hodin malá dobrodružná hra, která se jmenuje Kmotra. Předem vám prozradíme jenom to, že sraz je u kontejneru na šatstvo na náměstí. Děti z našich kroužků budou vystupovat v rámci doprovodného programu při Cestě pohádkovým lesem v neděli Letos předvedeme Odysseovy cesty. Ivana Nanjo Kolaříková ŽIVOTNÍ STYL Kam na kopanou v květnu SK Žebětín Mladší přípravka SK Žebětín Soběšice B Slatina SK Žebětín SK Žebětín Kohoutovice B Moravská Slavia B SK Žebětín SK Žebětín Obřany Mladší žáci SK Žebětín Tuřany Obřany SK Žebětín Řečkovice SK Žebětín SK Žebětín ČAFC B Líšeň B SK Žebětín Starší přípravka SK Žebětín ČAFC B Líšeň B SK Žebětín St. Lískovec SK Žebětín SK Žebětín 1. FC Brno B Starší žáci FC Brno SK Žebětín SK Žebětín Řečkovice MCV SK Žebětín SK Žebětín Líšeň B Chrlice SK Žebětín Muži A Bohunice B SK Žebětín SK Žebětín Sparta B Lelekovice SK Žebětín SK Žebětín Svratka B Řečkovice SK Žebětín Slatina SK Žebětín Muži B Řícmanice SK Žebětín B SK Žebětín B Chrlice B Řečkovice B SK Žebětín B Bílovice B SK Žebětín B SK Žebětín B Starý Lískovec B Slatina B SK Žebětín B Masarykův okruh v květnu května 2010 Memoriál F. Š astného (Mezinárodní mistrovství ČR motocyklů Alpe Adria Cup) května 2010 FIA GT (Mistrovství světa vozů Grand Tourismo) 8 S T R A N A S T R A N A 9

6 [ INFORMACE ÚŘADU ] [ INFORMACE ÚŘADU ] Schválilo směnu pozemku p. č. 2927/265 díl c) za obecní pozemek p. č. 2927/157 díl f) a d) o výměře 9m 2, vše k. ú. Žebětín, svěření obecních pozemků p. č. 212/1, p. č. 216/1, p. č. 218, p. č. 328/5, p. č. 328/6, p. č. 328/11, p. č. 329/3, p. č. 329/6 a p. č. 1497/1, vše k. ú. Žebětín, žádost Klubu důchodců v Brně-Žebětíně o prominutí poplatku z pronájmu nebytových prostor v Katolickém domě, rozpočtové opatření č. 3/2010 dle varianty B po doplnění, žádost Základní školy Brno, Křivánkovo nám. 11 o vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, žádost Mateřské školy Žabka o vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, žádost Českého svazu včelařů, o. s., základní organizace Brno-Žabovřesky o poskytnutí dotace na rok 2010 ve výši Kč za účelem uvedeným v žádosti, žádost Diecézní charity Brno, Effeta denní stacionář, o poskytnutí finanční dotace na rok 2010 ve výši Kč za účelem uvedeným v žádosti; Pověřilo starostu k podpisu smlouvy o přiznání finanční dotace ve výši Kč z rozpočtu městské části Brno-Žebětín, starostu k podpisu smlouvy o přiznání finanční dotace ve výši Kč z rozpočtu městské části Brno-Žebětín; Vzalo na vědomí zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Brno-Žebětín za rok 2009 a ověření účetní závěrky k , zprávu předsedy výboru rozvoje, výstavby a dopravy o činnosti, zprávu předsedy výboru životního prostředí, vodního a lesního hospodářství a zemědělství o činnosti, informaci o přípravě výstavby základní školy s víceúčelovou tělocvičnou s ohledem na odvolání Ing. Vlastimila Krejčího a Svatavy Hynštové, informaci k požadavku na výstavbu kruhového objezdu na Staré dálnici, informaci ke změně velitele jednotky sboru dobrovolných hasičů. 13. ročník festivalu Brno město uprostřed Evropy, 21. května 6. června 2010 STAROBRNO-IGNIS BRUNENSIS přehlídka ohňostrojů pátek PRELUDE, Olympia Brno, THEATRUM PYROBOLI (Česko) sobota EXHIBICE Brněnská přehrada, FLASH BARRANDOV SFX (Česko) středa soutež, Brněnská přehrada, NOCTILUCA (Německo) sobota soutež, Brněnská přehrada, PYRA (Slovensko) středa soutež, Brněnská přehrada, STORM ARTIFICES (Francie) pátek finále Denisovy sady, FLASH BARRANDOV SFX (Česko) DOPRAVNÍ NOSTALGIE, nám. Svobody a centrum Brna DĚTSKÝ DEN NA LETIŠTI BRNO, NOC KOSTELŮ, noční návštěva kostelů BITVA MIDWAY, Brněnská přehrada Rakovecká zátoka AUTOTEC & AUTOSALON BRNO 2010, , CLASSIC SHOW BRNO Podrobnější informace najdete na Akce ZUŠ F. Jílka Základní umělecká škola Františka Jílka, Brno, Vídeňská 52, která nabízí vzdělání v oborech hudba, tanec, divadlo a výtvarné práce, vás zve na květnové akce. Dne se v 18 hodin uskuteční Absolventský koncert v Křiš álovém sále Staré radnice. Také se můžete přijít podívat na Výtvarnou výstavu, která bude zahájena v hodin ve Staré pekárně na Štefánikově ulici. Další akcí naší školy je vystoupení BB bandu Informativní schůzka na Václavské hody Zastupitelstvo městské části Brno-Žebětín na svém Pilotní projekt domácího kompostování Brno-Žebětín 37. zasedání, konaném dne 14. dubna 2010 Statutární město Brno bude jako přidružený subjekt v rámci mezinárodního projektu návrh realizace a zhodnocení inovačního a udržitelného strategického plánu vedoucího k minimalizaci městského organického odpadu v zemích EU, ve zkratce MINIWASTE, realizovat Pilotní projekt domácího kompostování v městské části Brno-Žebětín. Nositelem projektu je Communauté agglomération Rennes Metropole a přidruženými subjekty jsou Asociace města a regionů pro recyklaci a udržitelné řízení zdrojů ACR+, Serviˆ o Intermunicipalizado de Gesta ~ o de Resíduos do Grande Porto LIPOR, Statutární město Brno a Centre National u Machinisme Agricole, du Génie Rural, des Eaux et des Fore^ts UR GERE Unité de Recherche Bestiin environnementale et traitement biologique des déchets. Projekt je zaměřen na předcházení vzniku odpadů, a to zejména na minimalizaci kompostovatelných složek ve zbytkovém odpadu s cílem najít, vyzkoušet a šířit vhodné nástroje umožňující správnou implementaci a monitorování aktivit v oblasti snižování odpadu. V rámci města Brna je navrhováno v území Brno-Žebětín umístění komposterů do nemovitostí. Umístění komposterů je dobrovolné. V rámci projektu bude sledována kvalita kompostu, složení zbytkového odpadu a budou realizovány osvětové ukázkové akce včetně názorných ukázek v rámci školní výuky. Po dobu trvání projektu, tj. v období 2010 až 2012 je navrženo rozmístění 350 ks kompostérů obsahu přibližně 400 litrů a 10 kompostérů obsahu přibližně 700 litrů. Podmínky předávání kompostérů k užívání zatím nebyly stanoveny. Zahájení rozmis ování komposterů dle požadavků občanů se předpokládá v září Pokud je již v současné době ze strany občanů požadavek na umístění komposterů, lze ho zaslat na Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna: v nákupním centru Olympia, kde bude hrát u příležitosti otevření Dětského zábavního parku. Začátek je plánován na 17 hodin. BB band se ukáže také v předním jazzovém klubu Music bar Metro na Poštovské ulici, jako předkapela Big bandu ze ZUŠ Smetanova. Začátek ve 20 hodin. Na měsíc květen chystáme i Varhanní koncert, který proběhne od 19 hodin v chrámě sv. Augustina v Masarykově čtvrti. se bude konat ve středu 12. května 2010 v 19 hodin v přísálí Katolického domu. Václavské hody se uskuteční v sobotu 25. září Míla Prokešová a Eliška Haluzová 10 S T R A N A S T R A N A 11

7 [ FEJETON ] [ INFORMACE ] Pozdravem ku zdraví Kdysi dávno se někde vzal zvyk pozdravit se vzájemně při setkání jednoho s druhým, s druhými. Ostatně i ve zvířecí říši nejdou kolem sebe dva tvorové stejného druhu zpravidla bez povšimnutí, obvykle nějak dají najevo, že setkání zaznamenali zvukem či jinak, třeba naši domácí mazlíčci při venčení. Ale o ně mi te nejde. Chci se totiž zamyslet nad naším lidským zdravením. Že slova pozdrav a zdraví spolu souvisí, je jasné. Stará známá zdravení byla vlastně přáním, aby dotyčného provázelo zdraví, aby mu ho dopřál ten Nejvyšší. Pozdrav Pán Bůh! byl pozdrav z nejobvyklejších a následovala odpově Dejž to Pán Bůh! Při loučení se zdraví už vytratilo pozdravem Spánembohem nebo Sbohem. Patří sem asi i daleko pozdější Tě Bůh!, které ovšem zaznívá spíše při setkání a dostalo i docela jiný význam, při hodnocení něčeho překvapivého, nečekaného. Zdravení se časem proměňovalo. Zevšeobecnělo původně vodácké Ahoj! nebo sokolské Nazdar!, jen horníci si ponechali své Zdař Bůh! Ze slovníku asi pražské (nikoli brněnské!) hantýrky bych zaznamenal třeba Tě pic! nebo Tě péro!, ale neumím si vysvětlit jejich původ. Požádám o vysvětlení jednu z redakčních kolegyň, která se v podobných záležitostech určitě vyzná. Všechny tyto pozdravy jsou univerzální, dají se použít při počátku i konci setkání, maximálně se před ně dá slovo tak Tak ahoj!, Tak zdar!. Speciální loučící formulkou, která zároveň předesílá další setkání, je stále užívané Nashledanou, zkráceně Nashle! Málem bych zapomněl, že druh pozdravu ovlivňuje i den a jeho doba. Od obecného Dobrý den přes Dobré ráno až po Dobrý večer nebo Dobrou noc!. A pořád je to pozdrav přací, netýká se už výslovně zdraví, ale přejeme tomu, koho zdravíme, prostě dobré prožití daného časového úseku. V dobách, kdy vládli svým říším diktátoři, objevilo se v pozdravu i jméno milovaného vůdce. Tak ve starém Římě to bylo Ave Caesar, v minulém století třeba Heil Hitler. V éře Stalina dostali přednost soudruzi Zdravstvujtě továrišči a práce, které se vzdávala čest. Když už jsme zabrousili do světa, tak některá zdravení v nám známých jazycích jsou docela podobná. Good morning, Auf Wiedersehen nebo Arivederci. To jen Američané musí mít něco speciálního. Zdraví se vlastně otázkou How do you do? (jak se máš?, jak se ti daří?), přičemž ani neočekávají odpově, nýbrž uslyší to samé How do you do?. Vědí, že by skutečná odpově zněla asi: lepší už to být nemůže! (Vzhledem k naší národní mentalitě bychom nejspíš změnili slovo lepší za horší...) Současná mládež z ciziny ochotně přijala a počeštila pozdrav Čau!, eventuálně Čus!, což nevím, co znamená, možná se už zdraví i Helou! A aniž si to uvědomuje, pěkně postaru zvolá i Měj se! Odborník na slovo vzatý, pan Špaček, by nám vysvětlil, kdy, koho a jak zdravit, jaký pozdrav je vhodný, kdo zdraví první, smeká-li muž při pozdravu klobouk a kdy se sluší políbit dámě ruku. A spoustu dalších náležitostí, vážících se ke správnému pozdravu. No, je to jistě důležité. Ale za nejdůležitější považuji, když se lidé jakkoli pozdraví. V centru velkoměsta, kde proudí davy lidí, bychom se asi uzdravili, ale třeba u nás v Žebětíně mi připadá divné nepozdravit se s tím, koho potkáme. I když se třeba neznáme. Chválím proto žebětínské školáky (a rodiče i pedagogy, kteří je k tomu vedou), že v drtivé míře vždycky pozdraví. Šli jsme tuhle na procházku po lese, proti nám mladí rodiče, pár kroků za nimi jejich synek. Rodiče nás míjeli bez pozdravu, zato chlapec pěkně nahlas pozdravil. A dospěláci honem dodatečně taky. Výchova proběhla tentokrát opačným směrem... A tak jsem pro, abychom se zdravili. Třeba to bude mít dobrý vliv i naše zdraví! F. Zacharník Přivítejte jaro na naučných stezkách Našim dětem: Další popletená přísloví Dokážete je zase spojit tak, aby dávala smysl? Urban centrum na Staré radnici nabízí od 16. dubna 2010 výstavu o naučných stezkách v Brně a okolí. Okolí Brna je plné krásných přírodních zákoutí, která stojí za zhlédnutí v každém ročním období. Vydejte se k nim po naučných stezkách, turistických a cyklistických trasách zřízených a udržovaných péčí úřadů brněnských městských částí, občanských sdružení a spolků ochránců přírody. Snahou města Brna je postupně budovat a obnovovat stezky, které by propojovaly a zpřístupňovaly mozaiku významných přírodních i historických lokalit. V současné době je takových tras v Brně a jeho okolí patnáct. Aktuální přehled o nich poskytuje studie Mapování naučných stezek v městě Brně, kterou pro Odbor životního prostředí brněnského magistrátu zpracovalo loni na podzim Sdružení pro ekologickou výchovu a ochranu přírody Rezekvítek. S jejími výsledky se můžete seznámit na výstavě v Urban centru. Výstava nabízí mapky, fotografie a popisy tras patnácti naučných stezek. Trvá od 16. dubna do konce června Urban centrum Brno Stará radnice, Mečová 5 út pá: hod, so: hod tel.: Kdo jinému jámu kopá... nesmí do lesa! Lepší vrabec v hrsti... z nebe nespad! Jak se do lesa volá... sám do ní padá. Kdo se bojí... tak se z lesa ozývá. Žádný učený... nežli holub na střeše! Jezdecký klub Eliot pořádá dne 29. května 2010 od 11 hod. parkurové závody. Vzpomínka na Velikonoce. 12 S T R A N A S T R A N A 13

8 [ POZVÁNKY ] [ POZVÁNKY ] Květen Měsíc pro rodinu Knihovna Jiřího Mahena v Brně Společnost přátelská rodině připravila na květen program Měsíc pro rodinu, jímž by ráda široké veřejnosti blíže představila své aktivity a projekty v oblasti podpory a usnadňování rodinného života svých klientů a návštěvníků, na kterých dlouhodobě pracuje. Jedním z těchto projektů je např. služba Family point, kterou v současnosti mohou návštěvníci využívat v ústřední knihovně a na třech pobočkách (v Židenicích, Maloměřicích avbystrci), kde mohou rodiče nerušeně nakrmit a přebalit své děti. Záštitu květnovému programu Měsíc pro rodinu poskytl primátor Statutárního města Brna Bc. Roman Onderka, MBA a hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Michal Hašek. Měsíc pro rodinu bude zahájen 6. května 2010, všechny vás srdečně zveme k pestrému programu a těšíme se na setkání s vámi. Ústřední knihovna, Kobližná Co děláme rádi spolu zahájení výstavy fotografií ze stejnojmenné soutěže (16.30 hod.); následuje Tatínek není k zahození autorské čtení Arnošta Goldflama pro děti i rodiče (5. NP) Jak se žije v mateřských centrech aneb MC jako služba rodině zahájení výstavy (17 hod.); následuje Povídám, povídám pohádku aneb Storytelling MgA. Martin Hak seznámí děti i rodiče s vyprávěním jako disciplínou, uměním a výchovně-vzdělávací metodou (5. NP) Adopce na dálku prezentace humanistického centra Narovinu o možnostech pomoci africkým dětem (17 hod., 3. NP) Knihohraní soutěže a výtvarná dílna pro děti (17 hod., ochozy) Vyhlášení výsledků fotosoutěže Co děláme rádi spolu, následuje Knihovní pětiboj pro celou rodinu a malé překvapení na závěr (atrium). V závěru měsíce se uskuteční konference pro odbornou veřejnost na téma Rodina v knihovně. Zajímavý program připravily také některé pobočky KJM v jednotlivých městských částech Brna, podrobnější informace najdete na Lucie Anderová Knihovna Jiřího Mahena v Brně Program Společenského centra v Bystrci v květnu Čaj o půl páté. Taneční podvečer s kapelou L. Kozderky To jsme my s uměleckým vedoucím O. Blahou, uvádějí a zpívají Jiří Helán, Karel Zelníček a Květa Navrátilová. Začátek hodin Summertime. Koncert Českého filharmonického sboru Brno mužské části, ve kterém zazní melodie z muzikálů a spirituály. Začátek v hodin Jak se vyhnout rakovině. Možnosti prevence nádorů, co udělat pro sebe a své blízké, kam se obrátit pro pomoc či radu. Přednáší Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., který po skončení přednášky bude odpovídat na vaše dotazy. Akci pořádá Sdružení pro region. Vstup zdarma. Začátek v 17 hodin The bid 20. Rock n roll a jumpswing bigband koncert k tanci i poslechu. Začátek v hodin. Brněnské krematorium oslaví 80 let Jednou z prvních osobností, která již v roce 1873 propagovala ideu žehu, byl JUDr. Ctibor Helcelet. Léta plynula, následovaly různé návrhy na pohřbívání žehem, až byla ke konfrontaci názorů využita přednáška Ing. F. Mencla, která se konala v únoru 1923 v Brně. Městská rada zvažovala několik návrhů na vybudování krematoria, mezi nimiž byla mimo jiné i stavba krematoria na Špilberku. Nakonec však určila pro nové krematorium pozemek na vyvýšeném pozemku nad Ústředním hřbitovem a v květnu roku 1925 vypsala soutěž pro zpracování návrhů. Vítězným návrhem se stal projekt architekta Arnošta Wiesnera, který sám autor popisuje následovně: Za rozšířený ve všech směrech bude možno považovati systém stavby krematoria teprve tehdy, budou-li půdorys a stavba tvořiti nejúplnější jednotu. Rozvržení prostorů musí být takové, aby variabilita hlavní dispozice nebyla vlastně již ani možná, Na kus řeči. Zábavný pořad Miroslava Donutila a jeho hosta. Začátek v hodin Nejzajímavější kriminální případy. Další již 3. přednáška JUDr. Miloslava Jedličky. Začátek v 17 hodin. Výstava: Pastely Vladimíra Ludina. Výstava je přístupná v pondělí a středu hodin, při akcích ve Společenském centru nebo na základě telefonické dohody (tel.: , ). Vstup volný. Předprodej vstupenek 14 dní před jednotlivými pořady (není-li uvedeno jinak) v pokladně Společenského centra po čt hod. Informace na tel.: , Dále v BKC, Běhounská 17, po pá hod. (tel.: ), INDIES Poštovská 2 a KČT KUDRNA Nádražní 1 (podchod). stavba pak taková, aby to vyjadřovala. Dispozice musí být formovaným typem, jako je egyptský hrob nebo křes anský kostel, že po stránce formy individualizace při tom vždy bude moci se uplatnit, je samozřejmé. Samotná stavba krematoria byla realizována v letech Krematorium dodnes patří k významným stavbám funkcionalistické architektury a emocionálně působí svojí majestátností. Závěrem dovolte, abychom Vás pozvali na Den otevřených dveří, který se bude konat v sobotu 15. května Prohlídky začínají v 9 a v 11 hodin v budově krematoria na ulici Jihlavská 1 v Brně. Při prohlídce budete mít jedinečnou možnost vidět prostory krematoria, které jsou jinak veřejnosti uzavřené. Za společnost Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a. s. Naděžda Křemelková, předsedkyně představenstva Ing. Jiří Kratochvil, ředitel 14 S T R A N A S T R A N A 15

Zápis z 37. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. dubna 2010

Zápis z 37. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. dubna 2010 Zápis z 37. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. dubna 2010 Zahájení jednání: Ukončení jednání: Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 18.00 h 20.10 h dle prezenční listiny Ing.

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Přítomni: Omluveni: 10 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: Ing.

Více

Zápis č. 19/Z6 z 19. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 18. června 2012

Zápis č. 19/Z6 z 19. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 18. června 2012 Zápis č. 19/Z6 z 19. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 18. června 2012 Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 11 zastupitelů dle prezenční listiny p. Ing. Zdeněk Jiroušek, p. Jiří

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle prezenční listiny pp., Smejkal, Ing. Jiroušek, Kozel Jiří

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

Zápis č. 12/Z6 z 12. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 10. října 2011

Zápis č. 12/Z6 z 12. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 10. října 2011 Zápis č. 12/Z6 z 12. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 10. října 2011 Přítomni: Omluveni: 9 zastupitelů dle prezenční listiny p. Smejkal, Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka:

Více

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 8. ročník mezinárodní, integrační akce Setkání bez hranic 2014, plavecké show pro děti z dětských

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

V. Adresář fotbalových oddílů. Jméno a adresa sekretáře oddílu. Gavenda Jiří Pod nemocnicí 2 625 00 Brno M: 606 100 947

V. Adresář fotbalových oddílů. Jméno a adresa sekretáře oddílu. Gavenda Jiří Pod nemocnicí 2 625 00 Brno M: 606 100 947 V. Adresář fotbalových oddílů Název oddílu Tatran -Bohunice 602001 Němec Lubomír Pod nemocnicí 2 625 00 M: 602 784 530 Gavenda Jiří Pod nemocnicí 2 625 00 M: 606 100 947 fotbalbohunice@seznam.cz Neužilova

Více

Brno 13. září 2011. Ing. Martin Vaněček

Brno 13. září 2011. Ing. Martin Vaněček MINIWASTE Návrh realizace a zhodnocení inovačního strategického plánu vedoucího k minimalizaci komunálního organického odpadu v zemích EU Pilotní projekt domácího kompostování v městské části Brno-Žebětín

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/034 konané dne 18. 8. 2015. a) Zpráva o podáních adresovaných Radě města Brna

Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/034 konané dne 18. 8. 2015. a) Zpráva o podáních adresovaných Radě města Brna Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/034 konané dne 18. 8. 2015 Navržený program jednání: 1. Organizační a personální záležitosti MMB a) Zpráva o podáních adresovaných Radě města

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53)

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor,, H.Huňatová R.Svatoň, J.Žižka = členové zastupitelstva

Více

3/33 Žádost p. Evy Ónodi Otoupalíkové o prominutí poplatku z pronájmu nebytových prostor v KD

3/33 Žádost p. Evy Ónodi Otoupalíkové o prominutí poplatku z pronájmu nebytových prostor v KD Zápis z 33. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. října 2013 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle prezenční listiny pp., Ing. Plešinger, Ing. Jiroušek, Sýkora Jiří

Více

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 7. zasedání dne 28. ledna 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 415/2015 Číslo spisu jednání: 404/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 7 / 1 5 : 1. program zasedání

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2015

V Ř E S K O V Á K březen 2015 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K březen 2015 Vážení spoluobčané, v jarních měsících nás čeká oprava komunikace od silnice na Borovy kolem kostela ke kaštanům a u autobusové garáže. Přesný termín zatím nevím,

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 11. 5. 2015 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zastupitelé obce společně prošli staveniště LBC Biocentrum, výsadbu alejí, zbořeniště pivovaru

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Zápis z jednání Akademického senátu JAMU

Zápis z jednání Akademického senátu JAMU Zápis z jednání Akademického senátu JAMU ze dne 17. prosince 2013 Přítomni (7): doc. Mgr. Petr Francán; doc. MgA. Vít Spilka, Ph.D.; Mgr. MgA. Tomáš Krejčí; prof. Barbara Maria Willi, Ph.D.; prof. Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří

Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří konané dne 8. 2. 2007 v Říčanech Přítomni: obec Hvozdec: Bc. Jana Švédová obec Chudčice: Vladimír Kalus obec Javůrek : Karel Jobánek obec Ostrovačice

Více

Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Jmenování členů redakční rady 1.I. jmenovala

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ ODBOR DOPRAVY, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje/tel. Brno dne MMB/00446154/2014 5400/MMB/00446154/2014 Ing. Iveta Jahnová 2015-04-17 Zn.: 11/10-Z/Jaiv 542 174 215 VEŘEJNÁ

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015 ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA 20. 1. 2015 Přítomni: Ing. Petr Studnička předseda, PhDr. Radovan Havránek, pí Jana Poklopová, p. Martin Rych, p. Vladislav Švestka, Ing. arch. Ivan Vaňousek

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka Vyhodnocení ankety Strategický plán rozvoje obce Lhotka Zastupitelstvo obce Lhotka se rozhodlo v rámci zpracování Strategického rozvoje obce oslovit občany formou anonymního dotazníku, který bude jedním

Více

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin. Přítomní členové ZO: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec, E. Křivancová,

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Stavba Prodloužení autobusové zastávky Sídliště Zličín návrh Dodatku

Více

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Park a prameništi, spojovací chodník do Metropole 1.I. vzala na vědomí informaci o projednávání souhlasů

Více

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Stanovy akciové společností SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost SPORTZONE, a.s. (dále jen společnost

Více

Důvod předložení: 94 odst. 3 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze Usnesení ZMČ č. 5/2/2011 ze dne 29.6.2011. Obsah:

Důvod předložení: 94 odst. 3 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze Usnesení ZMČ č. 5/2/2011 ze dne 29.6.2011. Obsah: Návrh formy výběrového řízení na prodej jednotlivých domů se šesti a méně byty a změny Zásad pro prodej domů se šesti a méně byty a pro pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10

Více

Privatizace ano či ne:

Privatizace ano či ne: Úvod: Bytová koncepce MČ Brno-Černovice je dle našeho názoru jedním ze zásadních dokumentů, kterými se volení zastupitelé MČ zabývají. Problematika bytů je velice složitá a komplexní a vstupuje do ní mnoho

Více

Nadační fond Jendy Rajmana

Nadační fond Jendy Rajmana Statut nadačního fondu Nadační fond Jendy Rajmana I. Všeobecná ustanovení čl. l Nadační fond Jendy Rajmana (dále jen "fond") byl zřízen zakladatelem ing. Pavlem Hančarem, bytem v Hořicích, Riegrova 1048,

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže:

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže: Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Bc. Markéta Jedličková Termín stáže : 9.3.-13.3.2015 Místo stáže: Mateřská škola Švantnerova se sídlem Švantnerova 1, 84101 Bratislava Dne 9.3.2015 jsem navštívila mateřskou

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis Č. 8/20 15 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 9. 9. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Kotlářská 4, 602 00 Brno, tel: +420-549 121 099, fax: +420-549 258 250, email: kotlarska@kotlarska.cz Výroční zpráva 2010/2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA Obsah Část

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Kotlářská 4, 602 00 Brno, tel: +420-549 121 099, fax: +420-549 258 250, email: kotlarska@kotlarska.cz Výroční zpráva 2009/2010 MATEŘSKÁ ŠKOLA Obsah Část

Více

Bc. Jolana Říhová projektový manaţer rozvoj, komunikace, vzdělávání

Bc. Jolana Říhová projektový manaţer rozvoj, komunikace, vzdělávání Bc. Jolana Říhová projektový manaţer rozvoj, komunikace, vzdělávání nový program proč právě zahrady? ZAHRADA HROU / o programu Podpora zakládání a kreativního využívání originálních zahrad při školách

Více

MODŘICE (Brno-Modřice) KŘÍDLOVICKÁ (Brno-střed) KOHOUTOVICKÁ (Brno-Žebětín) OBVODOVÁ (Brno-Bystrc) PALACKÉHO TŘÍDA (Brno-Královo pole)

MODŘICE (Brno-Modřice) KŘÍDLOVICKÁ (Brno-střed) KOHOUTOVICKÁ (Brno-Žebětín) OBVODOVÁ (Brno-Bystrc) PALACKÉHO TŘÍDA (Brno-Královo pole) BR Brno město Každý měsíc na jiném místě Kromě klasického vylepení nabízí naše nové billboardové plochy možnost navěšení billboadrového banneru, díky němuž můžete být dle vlastního uvážení vidět každý

Více

Rozbor případného sloučení právních subjektů

Rozbor případného sloučení právních subjektů MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Úřad městské části Odbor školství, kultury a místní Agendy 21 Staroklánovická 260 190 16 Praha 9 Rozbor případného sloučení právních subjektů vypracováno v dubnu 2012 I. Současný

Více

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně.

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír

Více

Statut nadačního fondu Střední průmyslové školy Zlín

Statut nadačního fondu Střední průmyslové školy Zlín Statut nadačního fondu Střední průmyslové školy Zlín Čl. I. Název: Nadační fond Střední průmyslové školy Zlín Sídlo: Střední průmyslová škola Zlín, třída T. Bati 4187 IČO: 292 70 031 Čl. II. Účel Cílem

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Datum: 26.6.2014 Přítomní členové zastupitelstva: Ondřej Lejdar, Květa Štilcová, Ing. Lucie Bartošová, Martin Vočka, Martin Kühnel, Pavel Votoček Ing.

Více

O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 IČO:00584061 Č.j.: 0000197/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 4/2005 konaného dne

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000, 102 00 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 4. PROVOZNÍ ŘÁD Č.j.: 4ZŠ - OŘ /2005 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 21.6.2006 Směrnice nabývá

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í

V Ý P I S U S N E S E N Í Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů V Ý P I S U S N E S E N Í ze 3. zasedání Zastupitelstva města Klobouky u Brna konaného

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti SEŽEV-REKO, a.s., IČ: 46904859, se sídlem Brno - Maloměřice, Jarní 898/50, PSČ 61400. Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. (dále jen společnost ) si

Více

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 Městská část Praha Zličín Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 V základním strategickém dokumentu Programovém prohlášení Rady MČ

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Obec Slapy Zastupitelstvo obce Slapy Zahájení v 18,10 hod Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Přítomni: Ing. František Neužil, František

Více

prezentace seminář: ZAHRADA HROU 13. 4. 2011 Gabriela Navrátilová ředitelka nadace

prezentace seminář: ZAHRADA HROU 13. 4. 2011 Gabriela Navrátilová ředitelka nadace prezentace seminář: ZAHRADA HROU 13. 4. 2011 Gabriela Navrátilová ředitelka nadace představení nadace kdo jsme a co děláme jak pomáháme Nadace PROMĚNY je soukromá nezisková organizace, kterou na přelomu

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC Tisková zpráva k 16. ročníku mezinárodního, integračního projektu BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC brnobezhranic.cz projekt zaštiťují Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek,

Více

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Účinnost od: 01. 01. 2012 Schváleno: Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne 12. 12. 2012, pod číslem usnesení 156/08 ZM 11 Zpracoval:

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou příspěvková organizace Dolní Rokytnice 291 512 44 Rokytnice nad Jizerou. Směrnice č. 9.

Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou příspěvková organizace Dolní Rokytnice 291 512 44 Rokytnice nad Jizerou. Směrnice č. 9. Liberecký kraj Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou příspěvková organizace Dolní Rokytnice 291 512 44 Rokytnice nad Jizerou Směrnice č. 9 Přijímaní darů Určeno pro: Všechny zaměstnance Standard č.: 2 Souvislost

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice

Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice Datum a čas provedení kontroly: 15. 11. 2013 od 8.30 hodin do 11:00 hodin. Místo kontroly: Základní a Mateřská škola Bohuňovice Přítomni:

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Městská část Brno-Kohoutovice 623 00 BRNO, BAŠNÉHO 36 Koncepce školství Statutárního města Brna, městské části Brno-Kohoutovice OBSAH Úvod...1 Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce

Více

ve spolupráci s ParaCENTRUM Fenix, ASTV a ČSTPS pořádá pod záštitou primátora statutárního města Brna Turnaj stolního tenisu vozíčkářů

ve spolupráci s ParaCENTRUM Fenix, ASTV a ČSTPS pořádá pod záštitou primátora statutárního města Brna Turnaj stolního tenisu vozíčkářů P O Z V Á N K A Sportovní klub M O R A V I A B R N O Mikulovská 9 629 00 BRNO ve spolupráci s ParaCENTRUM Fenix, ASTV a ČSTPS pořádá pod záštitou primátora statutárního města Brna Bc. ROMANA ONDERKY,MBA

Více