Čeští vynálezci světu Lodní šroub

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Čeští vynálezci světu Lodní šroub"

Transkript

1 Časopis Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků na Novém Zélandě Číslo 2 (No.2) Únor 2010 (February 2010) Ročník 21 (Vol. 21) Čeští vynálezci světu Lodní šroub Významní představitelé technické a vědecké inteligence patří, či alespoň by měli patřit, vedle inteligence kulturní vždy a všude k národním pokladům dané země. Možná ani nevíte, které všechny známé i méně známé vynálezy a objevy dali světu lidé, kteří žili a tvořili, nebo se alespoň narodili v Českých zemích. Důmysl, vtip, zručnost, neúnavná práce a originální nápady nikdy nechyběly českým lidem, z nichž se mnohým podařilo nesmazatelně se zapsat mezi světové velikány svých oborů. Vtéto rubrice vám budeme postupně přinášet informace o jednotlivých objevech, vynálezech, vědcích a vynálezcích. A tímto rozšiřovat povědomí o významných počinech českých, moravských a slovenských mozků v oblasti vědy a techniky. Myšlenkou na využití Archimédova šroubu k pohonu plavidel se ve svých úvahách zabýval již v 16. století Leonardo da Vinci. Ovšem teprve konstruktér Josef Ludvík František Ressel jako první navrhl a vyzkoušel (1826, patent 1827) optimální tvar lodního šroubu a jeho umístění vodorovně pod záď lodi před kormidlo. Tento vynález tak postupně vytlačil rozšířený kolesový mechanismus pohonu lodí. do roku 1866, čehož se již nedožil. Jako lesník se podílel na kultivaci lesů a zejména na zalesňování Istrie. Josef Ressel se narodil 29. června 1793 v Chrudimi. Studoval gamnázium v Linci a v roce 1809 se ucházel o studium na dělostřelecké škole v Českých Budějovicích, s cílem stát se důstojníkem. Tam ovšem nebyl přijat pro své chabé fyzické dispozice. Nakonec absolvoval studium na lesnické akademii v Mariabrunnu. Působil jako lesník v Kraňsku a roku 1821 se stal lesmistrem v Terstu. Již od počátku zdejšího působení ověřoval své experimenty s lodním šroubem, nejprve s modely a posléze roku 1826 se skutečnou lodí. Svůj vynález patentoval roku 1827, ale protože se zároveň vyrojilo mnoho spekulantů a dalších údajných vynálezců, trval vleklý spor o přiznání Resslova prvenství až Kromě dnes celosvětově používaného lodního šroubu stál také, jako konstruktér u zrodu šroubového lisu na víno a olej, parního vyluhování barviv a tříslovin, kuličkového ložiska bez mazání, či pneumatické potrubní pošty. Josef Ressel zemřel na malárii 9. října 1857 během své služební cesty v Lublani. Převzato z Internetu

2 Deset mužů z Hradu (Přebráno z magazínu REFLEX 2008) (část 5) Všichni prezidenti od založení Československé republiky 1918 až do nynějšího roku Pokračování z minulého měsíce: Svědčí o tom i skutečnost, že Václav Havel v době revoluce usiloval právě o tuto funkci. O přetrvávajícím významu Hradu vypovídá ještě jedna událost. Když Gustáv Husák 18. listopadu 1991 zemřel, dostavil se mu na pohřeb i tehdejší předseda slovenské vlády Ján Černogurský a předseda parlamentu František Mikloš, což vyvolalo u české veřejnosti nechápavý a uražený údiv. Svou přítomnost na pohřbu objasnil mimo jiné slovy, že ať už byl Husák jakýkoliv, stal se prvním Slovákem, jenž zaujal post československého prezidenta. Češi to nikdy neocenili, protože nejsou s takový způsob uvažování pochopit. I proto se zhruba rok po Husákově smrti Československo rozpadlo. Václav Havel: bezmoc mocného Listopadová revoluce v roce 1989 vystavila Václava Havla do situace, kterou dosud neznal: musel převzít roli skutečného politika, tedy někoho, kdo oslovuje a vede masy Existenciální pojetí veřejného působení jako života v pravdě neboli tzv. nepolitickou politiku rychle vystřídala plná náměstí a boj o moc jak s končícím komunistickým režimem, tak v rámci široké protirežimní koalice. Euforie z pádu komunismu se totiž čím dál tím více prolínala s rostoucími ambicemi skupin i jednotlivců. V době masových protirežimních demonstrací novopečený tribun lidu Havel ukul historický kompromis s pružným a vlivným komunistou Matiánem Čalfou. Zažehnal tak nejenom nebezpečí plynoucí z kontrarevolučních aktivit starých struktur, ale získal též rozhodující převahu nad reálnými konkurenty v boji o vytoužený (?) prezidentský úřad, Ladislavem Adamcem i Alexandrem Dubčekem. K vítězství nad legendou Pražského jara Dubčekem mu pomohlo i nepsané pravidlo, že když je premiérem Slovák, prezidentem musí být Čech. Stejně jako slib, že po volbách v létě 1990 se uskuteční další 2 prezidentské volby a karty se znovu rozdají. Následovala dodnes problematická volba disidenta Václava Havla komunistickým parlamentem. Havel a Čafka Po pragmatickém svazku Havel-Čafka z let zůstává dodnes pachuť a neustále se vracející otázka: stálo to za to, bylo to nutné? A nezaplatili jsme všichni příliš vysokou cenu za hodně zbrklé obsazení funkce prezidenta bez významnějších pravomocí? Vliv Václava Havla byl v revolučních dobách obrovský, postupem doby však slábl, protože narazil na fenomén politických stran. Stejně jako na každodenní (a nudnou) formu prosazování politické vůle cestou projednávání a úporného prosazování zákonů, předpisů a vyhlášek v parlamentních kuloárech, výborech i v byrokratické houštině ministerstev a úřadů. Jeho polistopadový odpor k politickému stranictví přitom nebyl momentální reakcí revolučního romantického hrdiny na byrokratizaci a jistou normalizaci politického života. Havel byl v tomto ohledu naprosto konzistentní. Již v Moci bezmocných z roku 1978 napsal: Naše pozornost se tak nevyhnutelně obrací k tomu nejpodstatnějšímu: ke krizi soudobé technické civilizace jako celku, k té krizi, kterou Heidegger popisuje jako bezradnost člověka tváří v tvář planetární moci techniky. Nic skutečně nenasvědčuje tomu, že by západní demokracie tj. demokracie tradičního parlamentního typu otevírala nějaké hlubší východisko. Ale celý ten statický komplex ztuchlých, koncepčně rozbředlých a politicky tak účelově jednajících masových politických stran, ovládaných profesionálními aparáty a vyvazujících občana z jakékoli konkrétní osobní odpovědnosti; celé ty složité struktury skrytě manipulujících a expanzivních ohnisek kumulace kapitálu; celý ten všudypřítomný diktát konzumu, produkce, reklamy, komerce, konzumní kultury a celá ta povodeň informací, to všechno tolikrát už rozebráno a popsáno opravdu lze asi těžko považovat za nějakou perspektivní cestu k tomu, aby člověk znovu nalezl sám sebe. Pro případ v roce 1978 reálně nepředstavitelný výrazného uvolnění poměrů, či dokonce pádu komunismu by podle Havla mohl být tradiční parlamentarismus s obvyklým spektrem velkých politických stran jakýmsi vhodným přechodným řešením, které by pomohlo rekonstituovat zdecimované občanské sebevědomí a obnovit smysl pro demokratickou diskusi. Upínal se však k tradiční parlamentní demokracii jako k politickému ideálu a podléhat iluzi, že jen tato, (osvědčená) forma může natrvalo zaručovat člověku důstojné a svéprávné

3 postavení, by bylo podle Havlova názoru přinejmenším krátkozraké. Tolik Václav Havel z roku Po celou dobu svého působení v prezidentské funkci říkal v podstatě totéž. Zde se pochopitelně zásadně střetl s politikem, který volal právě po restauraci osvědčených forem a stavěl se proti experimentům a třetím cestám s Václavem Klausem. Dva Václavové Jenže nešlo pouze o střet dvou teorií, neboť Václav Havel se svými představami narazil i v praxi. Bez stranické podpory v parlamentu totiž dokázal prosadit čím dál tím méně. Československo se nakonec rozpadlo, jeho snaha o prosazení zákonů na podzim 1991, které měly společný stát udržet, skončila neúspěšně. Snad největší ponížení představoval pokus o jeho lynčování, když jako československý prezident při návštěvě Bratislavy v březnu 1991 zavítal na demonstraci nacionalistů. Vznik České republiky v lednu 1993 pak znamenal postupné skomírání Havlova vlivu i étosu, i když do úřadu prezidenta se jej neodvažovala nevolit ani ODS. Havel je v cizině nejznámější, lepšího kandidáta nemáme zněl vždy hlavní argument pro jeho setrvání na Hradě. Zejména v době, kdy v Parlamentu existovala alespoň trochu konzistentní většina, se musel prezident Havel omezit na verbální kritiku poměrů a na opakování svých hlavních témat: dodržování lidských práv, zodpovědnost za svět, kritika politického stranictví, podpora (jeho pojetí) občanské společnosti. Jenže moudrost, je-li stokrát opakována, navíc stejnými slovy, začíná znít jako fráze. Podceňovali bychom však Václava Havla, kdybychom z něj dělali pouze planého moralistu. Už za sametové revoluce projevil nečekané vlohy pro zákulisní manévrování. Po volbách 1996, které z tehdejší vládní koalice učinily menšinovou, Václav Havel pochopil, že má jedinečnou šanci opět vstoupit do aktivní politiky. Vzájemná podpora Hradu, menších koaličních stran (zejména Josefa Luxe) a opozičního křídla v ODS (Josefa Zielence) nakonec vedla k pádu druhé vlády hlavního Havlova rivala Václava Klause. Je příznačné, že v čele kabinetu, jenž měl otevřít novou éru očištěné politiky, stanul Josef Tošovský, člověk formátu Mariána Čalfy. Byl to někdejší šéf centrální banky Tošovský, na něhož až nedávno vyšlo najevo, že byl spolupracovníkem komunistické rozvědky. To ale musel tušit každý, kdo věděl, že Josef Tošovský působil před Listopadem v londýnské pobočce Živnobanky, finančního ústavu, který prováděl pro komunistický režim životně důležité bankovní operace. Po krátké epizodě s Tošovského vládou však následovaly předčasné parlamentní volby v létě 1998 a po nich další Havlova politická porážka: opoziční smlouva dvou největších politických stran, jež přinesla 3 i záchranu Václava Klause jako čelného ústavního činitele. Volby 2002 sice znamenaly nástup Havlovi blízkých sil k vládě, jenže ta se ujala moci v době, kdy už si pomalu začínal na Hradě balit kufry. Odcházení Od revoluce visela ve vzduchu tichá otázka, jestli Václav Havel ještě někdy napíše divadelní hru. Už se stalo a nese název Odcházení. Je to hra o hořkosti ze ztráty moci a z chování těch druhých, kteří pozvolna odpadají a navazují alianci s novými mocnými. Jednu věc nám však Václav Havel ještě dluží: hru, v níž se vypořádá sám se sebou, drama o vztahu disidenta a komunistických pragmatiků typu Mariána Čalfy a Josefa Tošovského. Hru o kontrastu velkých slov a mocenského pragmatismu, pro nějž měl až nečekané pochopení vždy, pokud byl v jeho vlastním zájmu. Snad se jí ještě dočkáme. Václav Klaus: poslední mohykán? Při historicky prvním jednání delegace Občanského fóra s posledním komunistickým premiérem Ladislavem Adamcem v Obecním domě 26. listopadu 1989 došlo hned na začátku k drobnému faux pas. Václav Havel představil člena své delegace Václava Klause slovy: To je doktor Volf. Když ho Václav Klaus opravil, uvedl Václav Havel vše na pravou míru: Promiňte mi, chtěl jsem říct Klaus, ekonom z Prognostického ústavu. Tehdy to vypadalo jako nevinné přeřeknutí, jaké se člověku běžně přihodí i v mnohem méně vypjatých situacích. A nelze v něm samozřejmě hledat kauzální

4 příčinu dodnes velmi napjatých vztahů mezi oběma muži. Některé náhody však s odstupem času přestanou jako náhody vyhlížet. Stejně jako se nikdy nedozvíme, jakou roli sehrála v prvních revolučních dnech roku 1989 slečna Drahomíra Dražská, která pustila do světa zprávu o mrtvém studentovi, musíme i tuto revoluční náhodu ponechat bez vysvětlení. Kdyby se však ukázalo, že celý polistopadový vývoj probíhal podle scénáře neznámého dramatika, nemohl budoucí vnímání Václava Klause očima Václava Havla předznamenat lépe. Klaus původce všeho zla, Klaus doktor Vlk. Vlastík Klein Havlovo Odcházení není jen hrou o konci kariéry jednoho významného politika, neboť má především zachytit smrt starých časů a příchod nové modernity, dravé, nesmlouvavé a děsivě obhroublé, symbolizované zde například zvukem motorové pily kácející višňový sad, vyzváněním mobilu a vizí výstavby jakéhosi multifunkčního polycentra. Slovy Moci bezmocných z roku 1978, hra zachycuje triumf statického komplexu ztuchlých, koncepčně rozbředlých a politicky účelově jednajících masových politických stran ( ); složitých struktur skrytě manipulujících a expanzivních ohnisek kumulace kapitálu; všudypřítomného diktátu konzumu, produkce, reklamy, komerce, konzumní kultury a celé té povodně informací. Příchod nového marasmu personifikuje postava jménem Vlastík Klein. Nejen iniciály jeho jména svádějí k jednoduchému výkladu, že jím Havel zachycuje samotného Václava Klause. Nicméně i Václav Havel si musel povšimnout, že Václav Klaus svým životním stylem do doby okázalého konzumu, korupce a bezskrupulózního kořistnictví jaksi nezadá. Ovšem Havel nikdy Klausovi nepřestal vyčítat, že k transformačnímu neštěstí výrazně přispěl svým ekonomistním vnímáním světa, necitlivostí k významu práva, kultury, dějinné tradice a podobně. Václav Klaus je v tomto kontextu jakýmsi komiksovým doktorem Volfmanem, šíleným profesorem, jenž vypustil z láhve džina trhu bez přívlastků, který pak za sebou zanechává spoušť. Zhruba taková je Havlova argumentace jejich sporu o devadesátá léta, jenž je dodnes jednou z hlavních konfliktních os české politiky i společenské diskuse. Konec epochy Smutek nad koncem jisté epochy ve stejném roce, kdy Havel dopsal Odcházení, vyjádřil i jeho hlavní politický sok a nástupce na Pražském hradě Václav Klaus. V dvojnekrologu Ingmara Bergmana a Michelangela Antonioniho, který vyšel v Lidových novinách druhého srpna 2007 pod titulkem Konec starých dobrých časů?, Klaus píše, že oba filmoví režiséři byli spolutvůrci celé jeho epochy: Byla to doba stále ještě moderní, nikoli postmoderní. Jisté hodnoty ještě měly svou platnost, ještě nebyly relativizovány, a tím zásadně zpochybněny. Velikánové byli velikány a jako takoví byli respektováni. Nebylo možné je přehlížet, každý se s nimi musel tak či onak vypořádat profesně i zcela osobně. ( ) Nabídka, zejména v našem, komunismem sevřeném světě, byla sice daleko omezenější, ale díky tomu i obsáhnutelnější. Základní věci prostě nabylo možné přehlédnout. Neexistovala televize, alespoň ne jako masový jev. Četli jsme, asi daleko více než dnes, chodili jsme na výstavy a do divadel, ale dominoval film. Byl hlavním prostředkem utváření norem, osobních vzorů a vzorců chování, byl účinnou cestou nastolování otázek i formulování odpovědí. ( ) Z velikánů, kteří nás ve filmu nejvíce ovlivňovali a (nezemřeli už dávno jako Fellini, Visconti či Buňuel), až do dnešních dnů, vydrželi právě Bergman a Antonioni. Nevím, jestli svou dobu přežili, nebo jestli právě tím, že ještě žili, umožňovali, aby tato doba stále trvala. Chci věřit, že platilo to druhé. Klausův závěr o vztahu trvání jisté epochy a trvání pozemské existence těch, kteří ji reprezentují, lze vztáhnout i na něj samotného a jeho domnělého antipoda Václava Havla. Pokud oni dva odejdou z veřejného života, skončí jedna epocha. Nikoliv náhodou se sešli v šedesátých letech v časopisu Tvář, a byť se oba potkali až za sametové revoluce a záhy se vyprofilovali jako velcí soupeři, mají přesto společného mnohem více, než by byli ochotni připustit. Patří ke stejné době, v níž se ještě názory formují a tříbí kolem nějaké revue či časopisu, kdy lidé ještě čtou hodně knihy a diskutují o nich, kdy se i od výtvarného umění, hudby a filmu očekává především hledání odpovědí na otázky lidské existence. K době kdy i obraz a zvuk jsou ještě nositeli nějakého závažného sdělení. To se projevilo i v pěti letech Klausova prezidentství ( ), během nichž český prezident proslul zprvu jako kritik birokratizace a přílišného stupně integrace Evropské unie, posléze jako oponent teorie o globálním oteplování, respektive tvrzení o hlavním podílu lidské činnosti na tomto jevu. Většina polemik s Klausem však měla docela ubohé věcné jádro : spočívala v tvrzení, že Václav Klaus stojí buď proti celé Evropě, anebo proti panelu všech vědců, a že Česká republika má kvůli tomu mezinárodní ostudu. Jen málokdo z Klausových oponentů dokázal opravdu věcně argumentovat. To samozřejmě vůbec nedokazuje pravdivost Klausových názorů, dokládá to však intelektuální ochablost české společnosti skoro dvacet let po převratu. V příštím čísle dokončení o prezidentech a začátek o prvních dámách státu. 4

5 Měsíc ve zprávách V Česku dosud na prasečí chřipku zemřelo 101 lidí, jeden za týden Praha - V Česku dosud na prasečí chřipku zemřelo 101 lidí, jeden za poslední týden. Uvedlo to dnes ministerstvo zdravotnictví. Za poslední týden se nechalo v ČR očkovat proti prasečí chřipce asi 450 lidí, celkem se využilo 27 procent z dosud dovezených vakcín. Minulý týden bylo číslo podobné. Lidé v Česku nejsou očkování nakloněni, mnozí ho odmítají. Podle expertů však má očkování nadále smysl, a to i u lidí, kteří nejsou chronicky nemocní. ČTK Asociace chce po Praze, aby zastavila práce na Karlově mostě Praha - Asociace kritizující rekonstrukci Karlova mostu vyzvala Prahu, aby zakázala firmě Mott MacDonald pokračovat v opravách této památky. K opravám mostu se Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR (ASORKD) kriticky vyjadřuje od svého vzniku loni na podzim, naposledy avizovala podání podnětu na vyvlastnění mostu. ČTK Havel se uzdravil, na doporučení lékařů odjede do teplých krajů Praha - Exprezident Václav Havel, jehož trápil zánět dýchacích cest, se uzdravil a na doporučení lékařů se chystá na dovolenou do teplých krajů. Za sluníčkem mimo Evropu odjede bývalá hlava českého státu v polovině příštího týdne. ČTK to dnes řekla Havlova tajemnice Sabina Tančevová. ČTK ČR léčí rakovinu jako EU, do center se ale nedostanou všichni Praha - Pacienti s rakovinou byli v ČR loni poprvé léčeni stejně jako nemocní v zakládajících zemích EU. Z dat onkologů však zároveň vyplývá, že do center se zdaleka nedostali všichni, kteří by měli. Komplexní onkologická centra neměla finanční limity a stejně tomu bude letos. Zpřísní se však kritéria pro podání biologické léčby. Dostanou ji jen pacienti, jimž prokazatelně pomůže. Novinářům to dnes řekl předseda České onkologické společnosti profesor Jiří Vorlíček. ČTK Točna zůstane v parku v Č. Krumlově ještě minimálně do roku 2015 Český Krumlov - Otáčivé hlediště bude v parku českokrumlovského zámku minimálně do roku Ministr kultury Václav Riedlbauch vydáním příslušného souhlasu vyhověl společné žádosti jihočeského hejtmana Jiřího Zimoly, českobudějovického primátora Juraje Thomy a starosty Českého Krumlova Luboše Jedličky. Ti v lednu kritizovali současnou praxi, kdy se nájemní 5 smlouva uzavírá vždy na jeden rok. ČTK o tom dnes informovala mluvčí českobudějovického magistrátu Jitka Welzlová. Točna se nelíbí organizaci UNESCO, která Český Krumlov zapsala na seznam světového kulturního dědictví. ČTK Vrcholní politici procestovali loni přes 71 milionů korun Praha - V loňském roce stát utratil za zahraniční cesty českých státníků a návštěvy zahraničních hostů v tuzemsku více než v roce předchozím, uvedlo na dotaz ČTK ministerstvo zahraničí. V roce 2009 stát za vrcholné návštěvy zaplatil nejméně 71,6 milionu korun, předloni 39,7 milionu korun. ČTK Kraje loni za regulační poplatky vydaly zhruba 480 milionů korun Praha - Kraje loni za regulační poplatky ve zdravotnických zařízeních vydaly zhruba 480 milionů korun. Pro letošní rok na ně vyčlenily přes 300 milionů korun, některé ale jen na první čtvrtinu nebo polovinu roku. Očekávají totiž, že vyhraje-li ČSSD květnové sněmovní volby, poplatky zruší. Kraje hradí poplatky většinou od února loňského roku. ČTK Volby by vyhrála ČSSD s velkým náskokem před ODS Praha - Volby do sněmovny by v únoru podle průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění

6 (CVVM) vyhrála ČSSD s 33 procenty, druhá ODS by měla 20,5 procenta. Sociální demokraté si proti lednu polepšili o pět procentních bodů, ODS pět procentních bodů ztratila. Na poslanecký mandát by dosáhlo celkem sedm stran. V únoru by totiž uspěly i KSČM, TOP 09 a Věci veřejné. Přesně pěti procent nutných pro vstup do sněmovny by dosáhli i zelení a lidovci. CVVM průzkum dnes zveřejnilo na svých internetových stránkách. ČTK Češi loni adoptovali z ciziny deset dětí, obešli při tom stát Brno - I když v České republice není možné oficiálně adoptovat dítě ze zahraničí, deset českých rodin jen za loňský rok dítě z ciziny přijalo. Sedm dětí pocházelo z Konga. Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí (ÚMPOD) chce případy začít monitorovat. Ředitel Zdeněk Kapitán snahu lidí získat dítě, aniž by své motivy museli vysvětlovat úřadům a absolvovat seriál pohovorů a dotazníků, chápe. Rodiny si však neuvědomují rizika s mezinárodní adopcí spojená, řekl dnes novinářům. ČTK Ostatky sv. Anežky se v kostele sv. Haštala nenašly Praha - Ostatky sv. Anežky se v pražském kostele sv. Haštala nenašly. Archeologové dnes dopoledne skončili dvoudenní průzkum, který měl potvrdit, či vyvrátit domněnky o přítomnosti ostatků české světice v jeho podzemí. V kostele se našly jen rakve z 18. století s uloženými těly v anatomické poloze, která nenasvědčují tomu, že by je někdo ke sv. Haštalu přenášel. "Problém druhotného uložení ostatků sv. Anežky České zůstává nadále otevřený," uvedli dnes vedoucí výzkumu v tiskové zprávě. ČTK Pokuty za dopravní přestupky bude možné platit kartou v březnu Praha - Pokuty za dopravní přestupky bude možné platit policistům od konce března platební kartou. Policie nový pilotní projekt zatím spustí jen na dálnicích. Podle toho, jak se osvědčí, bude zvažovat rozšíření této služby. ČTK to dnes řekla Veronika Benediktová z policejního prezidia. ČTK Soud rozpustil Dělnickou stranu, ta přesto půjde do voleb Brno - Krajně pravicová Dělnická strana (DS) skončí, rozpustil ji Nejvyšší správní soud (NSS). Vyhověl v pořadí druhému návrhu vlády, podle níž je strana extremistická a ohrožuje demokracii. Soudci našli v programu, idejích a symbolech DS xenofobní a šovinistické prvky, rasistický podtext a návaznost na nacionální socialismus, ideologii Adolfa Hitlera. V historii samostatné ČR to je poprvé, kdy soud rozpustil některou z politických stran kvůli její politické činnosti. Soud zároveň uvedl, že řada problémů, na které strana poukazovala, skutečně existuje. ČTK ČEZ pozastavuje odpojování černých odběratelů elektřiny Praha - ČEZ s okamžitou platností do odvolání 6 pozastavuje odpojování neoprávněných odběratelů elektřiny. Změní také praxi kontrolorů, kteří byli kritizováni kvůli svým sporným metodám. Oznámil to dnes novinářům šéf společnosti Martin Roman. ČEZ podle něj ale nadále věří, že činnost odboru netechnických ztrát byla v souladu se zákonem. ČTK Každé desáté dítě zažilo za poslední půlrok kyberšikanu Praha - Každé desáté dítě zažilo za poslední půlrok takzvanou kyberšikanu, tedy šikanování přes SMS zprávy nebo po internetu. Vyplývá to z dnes zveřejněného průzkumu projektu na minimalizaci šikany. Zástupci občanského sdružení Aisis a Nadace O2, kteří projekt organizují, se ale zaměřili i na kyberšikanu namířenou na učitele. Výsledky ukázaly, že více než pětina dětí pokládá za zábavné svého kantora natáčet na video a pak jej zesměšňovat. ČTK Kvalita ovzduší v Moravskoslezském kraji se znovu zhoršuje Ostrava - Po víkendu, kdy se v Moravskoslezském kraji výrazně zlepšily rozptylové podmínky, začalo během dneška množství polétavého prachu v ovzduší opět vzrůstat. Ještě v neděli na většině měřících stanic klesly čtyřiadvacetihodinové koncentrace prachových částic ve vzduchu pod limit 50

7 mikrogramů na metr krychlový. Nyní je však na řadě z nich limit znovu překročen. Vyplývá to z informací zveřejněných na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). ČTK Rath: Krajské nemocnice kvůli snížení úhrad neudrží kvalitu péče Praha - Středočeské oblastní nemocnice kvůli snížení úhrad od Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) neudrží rozsah a kvalitu péče jako v loňském roce, řekl dnes novinářům hejtman David Rath (ČSSD). Podle něj hrozí, že pacienti budou muset jezdit jinam, například do Prahy, nebo se prodlouží čekací doby. Pojišťovna ale tvrdí, že středočeským nemocnicím zálohy nesnižuje. Zařízení podle ní dostávají zaplaceno za to, co mají nasmlouváno. ČTK Lékaři v Ivančicích po operaci nechali v břiše ženy špachtli Brno/Ivančice (Brněnsko) - Lékaři z nemocnice v Ivančicích se údajně dopustili velkého pochybení. V břiše ženy, kterou operovali, zapomněli osmadvaceticentimetrový chirurgický nástroj, takzvanou špachtli. Na chybu přišli až po téměř pěti měsících před týdnem a předmět jí z těla vyndali. Celých pět měsíců žena mezitím trpěla bolestmi. Nyní se chce obrátit na soud kvůli náhradě škody, uvedla dnes televize Prima. Vyjádření ředitele nemocnice se ČTK nepodařilo získat. Kraj, pod nějž nemocnice patří, chce vše důkladně vyšetřit. ČTK Případem Brožové-Polednové se bude zabývat Štrasburk Praha - Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku se bude podle dnešního deníku Právo zabývat případem někdejší dělnické prokurátorky Ludmily Brožové-Polednové. Její obhájce Vladimír Kovář se na soud obrátil loni v prosinci se stížností, v níž napadá rozsudky všech českých soudů. "Dostal jsem od nich dopis, že to (stížnost) obdrželi a že už se některými konkrétními věcmi zabývají. Čili teď si vyžádají od zdejších soudů spisy," řekl listu Kovář. ČTK Slamečka chce řidičům tolerovat 0,25 promile Praha - Řidiči, kteří při dechové zkoušce na alkohol nadýchají méně než 0,25 promile, by neměli být v žádném případě postihováni. Dnešnímu Právu to řekl ministr dopravy Gustáv Slamečka. Zdůraznil ale, že v české legislativě by měla i nadále zůstat nulová tolerance vůči alkoholu za volantem. ČTK Arcibiskupa Duku čeká řada výzev Praha - Novým pražským arcibiskupem a českým katolickým primasem byl dnes jmenován královéhradecký biskup Dominik Duka. Rozhodnutí Vatikánu dnes ČTK sdělilo pražské arcibiskupství. Duka ve funkci nahradí Miloslava Vlka, který 7 rezignoval kvůli svému věku. Vlk si ale i nadále podrží církevní hodnost kardinála. ČTK Češi v cizině budou vybírat poslance opět z jihočeských kandidátů Praha - Češi pobývající v cizině si letos budou vybírat poslance opět z kandidátek předložených v Jihočeském kraji. Stejnou možnost měli i při předchozích sněmovních volbách před čtyřmi lety. Rozhodla o tom dnes losem Státní volební komise. ČTK o tom informoval Vladimír Řepka z tiskového odboru ministerstva vnitra. ČTK Fischer na poslední chvíli zarazil nákup 20 milionů vakcín Praha - Ministerstvo zdravotnictví chtělo původně nakoupit až 20 milionů vakcín proti prasečí chřipce za více než pět miliard korun. Obří kontrakt na poslední chvíli zarazil premiér Jan Fischer, kterému se objednávka zdála přehnaná a pochybná, píše to dnešní Mladá front Dnes. Česko nakonec objednalo jeden milion vakcín za 222 milionů korun. ČTK Princ Charles s chotí zavítají v březnu do Česka Praha - Britský korunní princ Charles a jeho manželka Camilla zavítají mezi 15. a 23. březnem do Polska, Maďarska a

8 Česka. Informaci o návštěvě dnes v prohlášení pro ČTK potvrdilo britské velvyslanectví v Praze. Česká metropole bude poslední zastávkou na osmidenní cestě prince a jeho choti, vévodkyně z Cornwallu, po střední Evropě. Jejím hlavním tématem bude ochrana společného kulturního a přírodního dědictví. ČTK Topolánek: Spekulace o Klausově návratu jsou hra soupeřů Praha - Spíše za virtuální předvolební hru, než za reálný plán považují špičky ODS návrat prezidenta Václava Klause mezi občanské demokraty. Také podle informací ČTK z Hradu je comeback Klause do ODS zatím jen spekulací. Někteří poslanci ODS by návrat bývalého předsedy a zakladatele strany přivítali, nedovedou si to ale představit bez proměny ODS. ČTK Plné spuštění základních registrů se asi posune na červenec 2012 Praha - Čtyři základní informační registry veřejné správy, které mají nahradit nejednotné databáze úřadů, budou zřejmě naplno spuštěny až od července Roční odklad dnes sněmovna schválila ve zrychleném režimu. Odklad navrhla skupina poslanců z ODS, ČSSD a KSČM kvůli obavám, že registry do července příštího roku nebudou na standardní provoz připraveny. Vláda s odložením souhlasila. Novelu ještě musí schválit Senát. ČTK Elektronické občanské průkazy budou asi až od roku 2012 Praha - Elektronické občanské průkazy začnou české úřady vydávat zřejmě až od ledna 2012, nikoliv už od letošního července. Odklad o půldruhého roku dnes sněmovna schválila ve zrychleném režimu na návrh skupiny poslanců ODS, ČSSD a KSČM. Odložení souvisí s ročním zpožděním, se kterým by měly začít plně fungovat čtyři základní informační registry veřejné správy. Návrh nyní dostane k posouzení Senát. ČTK V Praze bylo loni nejbezpečněji v Ruzyni a v Újezdu nad Lesy Praha - Mezi nejbezpečnější části Prahy loni patřila Ruzyně, okolí Výstaviště a Újezd nad Lesy. Vyplývá to z policejních statistik, podle kterých zjistili policisté v těchto oblastech nejnižší počet trestných činů. Naopak nejvíce práce měli kriminalisté v historickém centru města, na Smíchově, ve Vršovicích a také na Lhotce. ČTK Fischer vezme letadlem do Vancouveru Růžičku, Jágra a Vernera Praha - Na palubu vládního speciálu, který odveze premiéra Jana Fischera na zahájení zimních olympijských her v kanadském Vancouveru, pozval předseda vlády část olympijské výpravy. Poletí s ním tak evropská část hokejové 8 reprezentace včetně trenéra hokejistů Vladimíra Růžičky a největší osobnosti českého týmu Jaromíra Jágra, dále například krasobruslař Tomáš Verner nebo fyzioterapeut Pavel Kolář. ČTK to sdělil mluvčí kabinetu Roman Prorok. Fischer podle něj dal pokyn, aby bylo letadlo "nacpáno olympioniky". Do Kanady poletí také Fischerova manželka Dana. ČTK Vláda vyhlásí 38 nových národních kulturních památek Praha - Vláda by měla na svém pondělním jednání vyhlásit 38 nových národních kulturních památek (NKP). Je mezi nimi třeba Plečnikův kostel v Praze na Vinohradech, kubistický dům U Černé Matky Boží, brněnský hotel Avion, vila Primavesi v Olomouci i technické stavby. Z movitých památek bude nejvyšší ochranu státu požívat zlomek latinského překladu Dalimilovy kroniky nebo železniční motorový vůz Slovenská strela z roku ČTK Motejl: Invalidům hrozí bez změny zákona bída

9 Brno/Praha - Ombudsman Otakar Motejl žádá, aby zákonodárci urychleně změnili zákon o pomoci v hmotné nouzi. Tisícům invalidů prý kvůli němu hrozí bída. Od ledna jim stát dává méně peněz. Řekl to dnes novinářům v Brně. Na to, že současná novela zákona je podle něj špatná, upozorňuje marně již půl roku. ČTK Přistávající letadla v Ruzyni někdo ohrožuje laserem Praha - Čeští civilní piloti loni zaznamenali nejméně sedm laserových útoků na přistávající nebo startující letadla v okolí pražského letiště Ruzyně. ČTK o tom dnes informoval Karel Mündel z technické komise Českého sdružení dopravních pilotů CZALPA Českých aerolinií. Podobné jednání podle něho v současnosti nelze postihovat. Piloti proto žádají sněmovnu, aby bylo zneužití laserů postaveno mimo zákon a bylo možné kvůli tomu zahájit trestní stíhání. ČTK Hlavní hygienik Vít má zřejmě prasečí chřipku Praha - Hlavní hygienik Michael Vít má s největší pravděpodobností prasečí chřipku, léčí se doma, informoval dnes server Novinky.cz. Vít, který je i náměstkem ministryně zdravotnictví Dany Juráskové, byl očkován je proti sezonní chřipce, nikoli prasečí. To překvapilo prezidenta Václava Klause, který kritizoval povinné očkování vojáků. ČTK Ptákem roku 2010 je kukačka obecná Praha - Ptákem roku 2010 zvolila Česká společnost ornitologická kukačku obecnou, o které se mluví jako o poslu jara. I kukaček ubývá, aniž se ví příčina, vysvětlil na dnešní tiskové konferenci výběr ornitolog Jaroslav Cepák. Kukačka má ornitologům sloužit v Mezinárodním roce biodiverzity také jako příklad pestrosti přírody, o kterou je třeba pečovat. Kampaň zaměří především na děti, které budou moct přispívat svými pozorováními do internetového projektu monitorování příletu ptactva Jaro ožívá. ČTK Aktivistka: Chudoba ohrožuje až milion Čechů Praha - Chudoba ohrožuje až milion Čechů, přesto podle předsedkyně české sekce Evropské sítě proti chudobě a sociálnímu vyloučení Mileny Černé čeští politici nemyslí na to, zda svými kroky jejich sociální vyloučení ještě neprohloubí. Černá to řekla při dnešním zahájení Týdnů pro neziskový sektor. Konají se pod heslem Krize a chudoba - nové úkoly a příležitosti pro nestátní neziskové organizace. ČTK Zlatá ulička bude na rok uzavřena kvůli rekonstrukci Praha - Zlatá ulička na Pražském hradě bude od května nejméně na rok uzavřena. Čeká ji zřejmě nejrozsáhlejší rekonstrukce v historii. Opravy se budou týkat hlavně zastaralé kanalizace, která podle Hradu představuje riziko pro statiku celé uličky. ČTK to řekl ředitel Správy Pražského hradu Ivo Velíšek. ČTK Zimní pneumatiky budou možná povinné v celém Česku Praha - Ministerstvo dopravy dokončilo návrh zákona, který by od příští zimy uložil řidičům povinnost mít zimní pneumatiky v případě špatného počasí po celé zimní období na celém území republiky. Zákon by měla v dohledné době projednat vláda. Informaci Lidových novin (LN) dnes zveřejnil server Lidovky.cz. Dosud byly zimní pneumatiky povinné pouze na úsecích označených dopravní značkou Zimní výbava. ČTK

10 Sportovní události Benešová i Hájek vypadli ve 2. kole Melbourne (Austrálie) - Česká tenistka Iveta Benešová napodobila své krajanky Sandru Záhlavovou a Barboru Záhlavovou-Strýcovou a s účinkováním na Australian Open se rozloučila ve druhém kole. Rodačka z Mostu dnes v Melbourne nestačila na devátou nasazenou Rusku Věru Zvonarevovou, které podlehla hladce ve dvou setech 0:6 a 3:6. ČTK V návrhu nominace na ZOH je 88 sportovců Praha - Na olympijské hry do Vancouveru pojede rekordní výprava. Plénum Českého olympijského výboru ve čtvrtek nejspíš schválí návrh výkonného výboru, který zařadil do nominace 88 sportovců. Dosud největší výpravu měla Česká republika v roce 2006 Turíně, kde do her zasáhlo o tři sportovce méně. ČTK to dnes řekl místopředseda ČOV pro sport František Dvořák. ČTK Berdych vypadl, postoupila jen Benešová Melbourne - Český tenista Tomáš Berdych skončil na Australian Open nečekaně již ve druhém kole. Jednadvacátý nasazený prohrál s Jevgenijem Koroljovem z Kazachstánu, bratrancem bývalé ruské tenistky Anny Kurnikovové, po třech setech 4:6, 4:6 a 5:7. Z pětice zástupců českého tenisu dnes v Melbourne postoupila pouze Iveta Benešová v dohrávce prvního kola, stejně jako Berdych vypadly Lucie Hradecká, Sandra Záhlavová a Barbora Záhlavová-Strýcová. ČTK Cyklokrosař Štybar je světovou jedničkou Aigle (Švýcarsko) - Český cyklokrosař Zdeněk Štybar je poprvé v kariéře vedoucím mužem světového žebříčku. Po vítězství v nedělním závodě Světového poháru v Roubaix předstihl dosud vedoucího Belgičana Nielse Alberta a má před ním náskok 130 bodů. Třetí je další belgický jezdec Sven Nijs. ČTK Záhrobská skončila v generálce na Vancouver devátá Maribor (Slovinsko) - Šárka Záhrobská obsadila deváté 10 místo v dnešním slalomu Světového poháru v Mariboru. Majitelka kompletní sady medailí z mistrovství světa nechyběla ani v sedmém závodě olympijské sezony v elitní desítce, umístění ve Slovinsku je ale zatím jejím nejhorším výsledkem v tomto ročníku. ČTK Pro české fandy je jen 500 lístků na OH ve Vancouveru Praha - Pro české fanoušky je na celou zimní olympiádu ve Vancouveru k dispozici jen 500 lístků. Informovala o tom dnes Česká televize (ČT). "Z tohoto čísla je už asi 95 procent vyprodáno," řekl ČT Ladislav Peška ze společnosti Slan tour, která je výhradním prodejcem vstupenek. ČTK Jágr se dostal do nejlepší pětky desetiletí v NHL New York - Český hokejový útočník Jaromír Jágr patří podle fanoušků do elitní pětky uplynulé dekády v NHL. Současný hráč Omsku dostal v anketě oficiálního webu soutěže druhý největší počet hlasů po brankáři Martinu Brodeurovi z New Jersey. ČTK Jan Charouz se vrací formulovým závodům Praha - Automobilový jezdec Jan Charouz se vrací k formulovým závodům. Syn vlivného manažera Antonína Charouze bude v letošním roce startovat ve Světové sérii Renault 3,5 v barvách britského týmu P1 Motorsport. ČTK

11 Čech je podle IFFHS pátým brankářem světa Wiesbaden (Německo) - Český reprezentant Petr Čech skončil v anketě Mezinárodní federace fotbalových historiků a statistiků (IFFHS) o nejlepšího brankáře světa za rok 2009 na pátém místě. Pro gólmana londýnské Chelsea je to nejhorší výsledek za posledních šest let. Vítězství v anketě obhájil španělský brankář Iker Casillas z Realu Madrid, jenž dostal nejvíce hlasů od odborníků z 84 zemí. ČTK Bauer vyhrál Tour de Ski Val di Fiemme (Itálie) - Běžec na lyžích Lukáš Bauer vyhrál po úchvatném vystoupení v závěrečné etapě Tour de Ski a zopakoval triumf z roku V obávaném výběhu do sjezdovky Alpe Cermis v italském Val di Fiemme dnes suverénně porazil dosud vedoucího Nora Pettera Northuga. ČTK Sáblíková ovládla ME ve víceboji Hamar (Norsko) - Rychlobruslařka Martina Sáblíková se podruhé v kariéře stala mistryní Evropy ve víceboji. V norském Hamaru bezpečně ovládla závěrečný závod na 5000 metrů, když se jako jediná dostala pod hranici sedmi minut, a v konečném hodnocení předstihla Nizozemku Ireen Wüstovou, která těsně vedla po třech disciplínách. Z českého pohledu vydařený víkend podtrhla celkově devátým místem Karolína Erbanová. ČTK Sudová znovu v Calgary uspěla, skončila třetí Calgary - Akrobatická lyžařka Nikola Sudová znovu skončila při Světovém poháru v Calgary na stupních vítězů. Po pátečním druhém místě obsadila v jízdě v boulích tentokrát třetí příčku. Z prvenství se znovu radovala Kanaďanka Jennifer Heilová. ČTK Víkend šampionů vyhrál Slovan Bratislava Praha - Vítězi čtvrtého ročníku halového turnaje Fortuna Víkend šampionů se dnes v Praze stali fotbalisté Slovanu Bratislava, kteří ve finále porazili Slavii Praha 5:1. Získali prémii půl milionu korun, slávisté za druhé místo 250 tisíc. Poprvé v historii soutěže se stal vítězem mimopražský a současně zahraniční klub. ČTK Volejbalistky Prostějova prohrály v LM Moskva - Volejbalistky Prostějova prohrály ve čtvrtém kole Ligy mistryň v Moskvě s domácím Dynamem 1:3, stejně jako v prosinci doma. Hanačky dnes podaly zejména v úvodu utkání výborný výkon, v prvním dějství ale neproměnily tři 11 setboly. V druhém setu pak své soupeřky předčily, v dalším průběhu zápasu však už neudržely tempo a zkušenější Dynamo jim nedalo naději na zvrat. ČTK Plechatý měl na Dakaru těžkou nehodu a skončil Capiaco (Chile) - Motocyklista Martin Plechatý dnes rozšířil počet českých účastníků Rallye Dakar, pro které soutěž předčasně skončila. Po čtyřech etapách šestý muž kategorie čtyřkolek byl sice nejrychlejší na prvním kontrolním bodě měřeného úseku z Copiapa do Antofagasty, ale poté měl podle oficiálního webu soutěže těžkou nehodu a musel být převezen do bivaku. ČTK Česká fotbalová liga je osmnáctá na světě Wiesbaden (Německo) - Česká liga figuruje v aktuálním žebříčku Mezinárodní federace fotbalových historiků a statistiků (IFFHS) na 18. příčce, která jí patřila i před dvěma roky. Nejkvalitnější domácí soutěž mají dlouhodobě v Anglii. Za tamní Premier League následují momentálně soutěže ve Španělsku a Německu. ČTK Tisk jásá nad Kollerovým příchodem do Cannes Paříž/Nice - Francouzský deník Nice Matin dnes vřele uvítal přestup fotbalového útočníka Jana Kollera do třetiligového klubu AS Cannes. Podle listu se díky příchodu českého obra dostane mužstvo mimo jiné opět do popředí zájmu veřejnosti. ČTK

12 Trochu Humoru Dva vojenští kuchaři byli zaměstnáni přípravou oběda, když přijela inspekce ze štábu. Podejte mi naběračku, zavelel plukovník. Když se tak stalo, zalovil v kotli a nabral trochu tekutiny, kterou vydatně ochutnal. To má být polévka? zařval výhružně lampasák. Ne pane, vysvětluje kuchař, to je voda, v níž myjeme nádobí. Do věznice přivedli nového odsouzeného. Mám jedno přání, mohl bych dostat celu číslo 21? Proč, prosím vás? táže se dozorce. Víte, já velmi ctím rodinnou tradici. Můj dědeček i otec tam seděli a já ji nechci porušit. Stařéček Bečiců u doktora: Vy máte zázračné ruky, pane dochtór! Pár hmatů a ta strašná bolesť mezi lopatkama hneď přestala! Co to bylo? Doktor praví: Měl ste překrůcené kšandy! Starší farmář v Australském Qeenslandu vlastnil velké množství hektarů půdy, kde měl veliké stádo oveček. Na jednom místě byl veliký rybník a kolem spousta stromů s ovocem mango, avokádo a jiné tropické ovoce. Rybník byl ve stínu stromů kde též měl piknikový stůl a několik lavic na odpočinek. Jednoho pěkného večera starý farmář se rozhodl, že se půjde podívat k rybníku a natrhá si nějaké ovoce. Na to si vzal deseti litrový kýbl. Jak se přibližoval k rybníku, zaslechl ženské hlasy. Když přicházel blíže zahlédnul partu mladých děvčat jak se koupají bez plavek v jeho rybníku. Okamžitě si začal pískat, aby si uvědomili, že tam je. Děvčata se hned posunuli dál aby je neviděl nahaté. Jedna dívenka volala na něho, že z rybníka nevylezou pokud on neodejde. Chytrý farmář hned na to: Já jsem se sem nepřišel dívat na vás nahaté plavat v mém rybníce děvčata, nebo vás vyhnat z mé farmy. Přišel jsem krmit krokodýly a pozdvihl kýbl jako by v něm něco bylo. (Starý muž, sice chodí pomalu, má problém se ohnout, ale stále mu to myslí.) Ochota Plavčíku, konejte svou povinnost. V bazénu se mi topí manželka! Lituji, pane, pracuji na pánském oddělení. Povídá Miloš: Moje paní a já, to je vlastně jedna bytost. Rozumíme si ve všem, všechno děláme společně, jsme vlastně jeden. To máš výborné, - obdivuje ho přítel. To já se svou paní jsme absolutní desítka. Jak to myslíš? No, ona je absolutní jednička a já absolutní nula! Uplyne nějaký čas od svatby a mladá paní říká mile manželovi: Chtěla bych ti, drahý, říci, že brzy budeme tři Jseš si tím jista? ptá se radostně manžel. Naprosto! Příští týden přijede moje maminka! Doktor prohlídne Francka a povídá: Víte, že vypadáte o mnoho lépe než posledně? To bude asi tím, že se držím přesně vašeho předpisu, pane doktore! A jaký předpis to byl? Lahvičku s lékem uschovejte a nechte pevně uzavřenou! Při návštěvě psychiatrické kliniky se ptá host ředitele: Promiňte, zajímá mě, proč zde držíte muže a ženy odděleně? Protože tak velcí blázni zase nejsou! 12

13 Klubovní zprávy, Zajímavosti a Dopisy Lednový piknik klubu Na základě nepříznivého počasí byl lednový piknik zrušen. Smutné oznámení Česká komunita ztratila navždy dalšího krajana Jaroslav Velek (Jerry) Zemřel 22. ledna 2010 Pohřeb se konal v kapli pohřebního ústavu KINGSWOOD v Upper Hutt ve středu 27. ledna v 11:00 hodin. Narodil se 26. dubna 1925 Na Nový Zéland připlul 10. srpna 1951 na lodi GOYA s největším transportem Čechoslováků. Pohřbu se zúčastnilo asi 50 lidí. Jednoho krajana jsme navždy ztratili a dalšího jsme získali. Radostné oznámení Janě a Michalovi se narodil syn 12. února 2010, deset minut po jedné odpoledne. Vážil 3.92 kg a je 52 centimetrů. Je určitě po Michalovi. Za zdejší krajany i za sebe, přeji rodině Šolcových hodně zdaru ve výchově nového krajana a nechť jim dělá radost hlavně v noci aby se mohli (nemohli) pořádně vyspat. Gustav Knotek Dopisy: Dobrý den, Gustav Knotek chtěla bych Vás požádat o pomoc při nalezení pana Bohumila Janouška, narozeného , trvalý pobyt Mladá Boleslav. Poslední informace, které mám, jsou ty, že by měl žít na Novém Zélandu. Moc by mi pomohlo, kdyby jste napsali jakékoliv informace o panu Janouškovi a nebo mi poradili, jak bych ho mohla na Novém Zélandu najít. Děkuji za každé informace. S přánním hezkého dne Jitka Jeřábková 13

14 Tajenka z minulého měsíce: žít životem toho, koho milujeme Řešení křížovky na této stránce bude uvedeno příští měsíc. Pozor! Nezapomeňte na příští klubovní schůzi! Březnová schůze je v neděli 7. března od 2pm u Honzy a Ilony Koppanových na adrese: 15 Anchor Line, Whitby, Porirua ( Tel: ) RECEPT TOHOTO MĚSÍCE: SUPERRYCHLÝ KNEDLÍK V MIKROVLNCE od chvíle kdy se rozhodnete že je uděláte a dobou kdy je budete servírovat na talíře uběhne cca čtvrt hodiny. Žádné vaření vody, nic takového!!! Do misky nakrájíme: jeden a půl včerejšího rohlíku na kostičky, přisypeme jeden a půl čtvrtlitrového hrnku self rising mouky, 2 žloutky, asi půl lžičky soli, 1 lžička Edmonds Baking powder a zalijeme jedním a půl čtvrtlitrovým hrnkem studeného mléka. Pak ušleháme 2 bílky a hned je lehce vmícháme do výše uvedené hmoty. Vezmeme nějakou formu, která dá knedlíkům tvar. Mně se osvědčila na bábovku (nejlépe z jenského skla, silikonu, nebo keramiky. NE plechovou!!!!!!). Vytřeme ji máslem a vysypeme hrubou moukou. Přesuneme do ní těsto a dáme do mikrovlnky "vlnit". No a pokud máte troubu s výkonem 750W, tak to tam nechte prohánět se přesně 8 minut. Až se trouba vypne, počkejte cca 1-2 minuty, ať se těsto "uklidní" no a pak párátkem popíchejte a už jen vyklopte na talíř a nakrájejte ostrým nožem (mně se ideální jeví ten s pilkou). A je hotovo můžeme podávat. Recept dodala Jana Mrázek Střípky - Čriepky, měsíčník Českého a Slovenského klubu na Novém Zélandě (Inc.) Adresa redakce: PO. Box , Wellington, NZ Tel: +64 (0) , seznam. cz, webová stránka: Předplatné pro členy klubu $15.00, pro nečleny $30.00, plus poštovné mimo N.Z. Šeky pište na: Czech and Slovak Club in N.Z. Pro čtenáře ve finanční tísni na požádání zdarma. Redaktoři: Michal Šolc, Gustav Knotek, Jana Šolc Otištěné články označené jménem autora nemusí vyjadřovat názory klubu ani redakce, vyhrazujeme si právo články jinak upravit.

polovině příštího týdne. ČTK to dnes řekla Havlova tajemnice Sabina Tančevová. ČTK 23.02.2010

polovině příštího týdne. ČTK to dnes řekla Havlova tajemnice Sabina Tančevová. ČTK 23.02.2010 Měsíc ve zprávách V Česku dosud na prasečí chřipku zemřelo 101 lidí, jeden za týden Praha - V Česku dosud na prasečí chřipku zemřelo 101 lidí, jeden za poslední týden. Uvedlo to dnes ministerstvo zdravotnictví.

Více

Leasing v době temna Na pozici jedničky se vrátíme, říká

Leasing v době temna Na pozici jedničky se vrátíme, říká dnes v listu < změny a budoucnost v dopravě trendy v kamionech splavnost Labe příloha doprava a logistika special_doprava a logistika_11_02_10.indd 1 10.2.2010 18:39:17 jednou větou < Již žádné elektrárny,

Více

Václav Moravec: Právníci by se neměli stát ghettem, které bude velmi těžko proniknutelné. Novela zákona o zaměstnanosti součást sociální reformy 2011

Václav Moravec: Právníci by se neměli stát ghettem, které bude velmi těžko proniknutelné. Novela zákona o zaměstnanosti součást sociální reformy 2011 epravo.cz magazine 2/2011 Václav Moravec: Právníci by se neměli stát ghettem, které bude velmi těžko proniknutelné. Dvacet let od založení advokátní kanceláře FELIX A SPOL. (str. 27) Odpovědnost manažerů

Více

Krajskevolby.cz pomohou v rozhodování

Krajskevolby.cz pomohou v rozhodování Hejtmani se ohlížejí za končícím volebním obdobím, STRANA 2 Předvolební rozhovory: Eichler, Netolický, Kadlecová, Plass, Hlaváč STRANY 3, 15, 17, 18, 19, 20 Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce ČR

Více

časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012

časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012 časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012 editoriál Milí čtenáři, právě držíte v rukou letošní druhé číslo našeho časopisu. Vznikalo na začátku července, v době, o níž se rádo říká, že je léto v plném proudu.

Více

11/2012. měsíčník Roztok a Žalova. Tak a je po volbách. Úřad pět dní v týdnu? Kraj opět míří doleva, v Roztokách zvítězila pravice

11/2012. měsíčník Roztok a Žalova. Tak a je po volbách. Úřad pět dní v týdnu? Kraj opět míří doleva, v Roztokách zvítězila pravice 11/2012 měsíčník Roztok a Žalova Tak a je po volbách Úřad pět dní v týdnu? Kraj opět míří doleva, v Roztokách zvítězila pravice Na 138 zemětřesení denně si nikdy nezvyknete Pozoruhodný (ekonomicko-společenský)

Více

Začal školní rok a určitě by se slušelo

Začal školní rok a určitě by se slušelo Č A S O P I S M L A D Ý C H S O C I Á L N Í C H D E M O K R A T Ů Vážení přátelé, dostáváte do rukou další číslo časopisu Ventil. Vzhledem k tomu, že přichází po prázdninách, najdete v něm informace o

Více

Ziskem nemusí být vždy jen peníze

Ziskem nemusí být vždy jen peníze Praktický průvodce světem podnikání cz 12 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 12 / ročník 9, prosinec 2008 Bedlivě sledované veřejné zakázky strana 20

Více

Ochrana proti vodě přibývá po metrech

Ochrana proti vodě přibývá po metrech Další dvě čísla Velkomeziříčska, č. 17 a č. 18, budou výjimečně vycházet ve čtvrtek 2. 5. a 9. 5. z důvodu státních svátků, které připadají na středy 1. a 8. května (Svátek práce a Den vítězství). Trhy

Více

Stát možná koupí Důl Frenštát

Stát možná koupí Důl Frenštát SOBOTA - NEDĚLE Vláda ani parlament nejsou firma Zdeněk Jičínský, právník a publicista 7.-8. BŘEZNA 2015 3 9 Strašidlo v prostěradle a zloděj koní TOULKY ROČNÍK 25 ČÍSLO 56 CENA 12 Kč Jiří Krytinář: Byl

Více

Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed

Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed Zpravodaj Města Litomyšle 5. dubna 2011 Ročník XXI. 4 Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed Olbram Zoubek slaví 85. narozeniny Kulaté životní jubileum oslaví akademický sochař Olbram

Více

moravské hospodářství

moravské hospodářství moravské hospodářství měsíčník pro firmy a veřejnou správu ZÁŘÍ 2012 www.moravskehospodarstvi.cz 2 Co v říjnu čeká voliče a politické strany? 7 Nadstandard v moravských nemocnicích 12 Technické obory vykročily

Více

Mládek a Chovanec si podělí peníze na internet Jan Sedlák Praha Čtrnáct miliard korun,

Mládek a Chovanec si podělí peníze na internet Jan Sedlák Praha Čtrnáct miliard korun, 28 deník pondělí 13. 7. 2015 číslo 1908 l volný prodej 10 Kč l řízená distribuce l Bolestivá změna Politika mi vzala svobodu byznysmena, říká starosta Příbrami Jindřich Vařeka ROZHOVOR str. 10 11 Glóbus

Více

města Frýdku-Místku slovo náměstka primátora Říjen 2008 č. 20 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek

města Frýdku-Místku slovo náměstka primátora Říjen 2008 č. 20 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Říjen 2008 č. 20 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Zastupitelstvo rozhodlo o převodu stadionu Frýdecko-místečtí radní na svém posledním zasedání

Více

DANIEL HERMAN: Vyplňme svobodu konstruktivním a pozitivním programem! Radnice hledá místo pro sochu Zprávy z ČB str. 4

DANIEL HERMAN: Vyplňme svobodu konstruktivním a pozitivním programem! Radnice hledá místo pro sochu Zprávy z ČB str. 4 číslo 5 I ročník 4 I vychází 30. 5. 2013 Radnice hledá místo pro sochu Zprávy z ČB str. 4 Čtyři obce z Budějovicka soutěží ve Vesnici roku 2013 Zprávy z regionu str. 8 ½ Maraton Aktualita str. 13 Indie

Více

2 /2010. Tomáš Sokol: Ota Motejl byl prima chlap. Očekávaná velká novela. zákona o veřejných. zakázkách. Evropské mezinárodní.

2 /2010. Tomáš Sokol: Ota Motejl byl prima chlap. Očekávaná velká novela. zákona o veřejných. zakázkách. Evropské mezinárodní. 2 /2010 Očekávaná velká novela zákona o veřejných zakázkách Evropské mezinárodní právo soukromé epravo.cz magazine 2/2010 Tomáš Sokol: Ota Motejl byl prima chlap Insolvenční zákon k některým aktuálním

Více

Přehled zpráv 9.5.2013-27.5.2013

Přehled zpráv 9.5.2013-27.5.2013 Přehled zpráv 9.5.2013-27.5.2013 MÚ Česká Lípa Českolipský deník Do Lípy míří nová vysoká škola... 3 25.5.2013 Českolipský deník str. 1 Titulní strana MÚ Česká Lípa MICHAEL POLÁK Oslaví jubileum... 4 25.5.2013

Více

4/2012 ČLÁNKY - INFORMACE - AKTUALITY - NÁZORY- FOTOGRAFIE OBSAH:

4/2012 ČLÁNKY - INFORMACE - AKTUALITY - NÁZORY- FOTOGRAFIE OBSAH: 4/2012 ČLÁNKY - INFORMACE - AKTUALITY - NÁZORY- FOTOGRAFIE ÚVODNÍ SLOVO JANOUŠEK A PODOBNÍ ČEŠI SI PŘEDLONI PŘIPLATILI NA ZDRAVÍ 42 MILIARD PŘÍŠERNÝ DOKLAD TOHO V ČEM ŽIJEME ANONYMNÍ AKCIE NÁZORY EXPERTŮ

Více

Deník krajskevolby.cz odstartoval

Deník krajskevolby.cz odstartoval Představitelé politických stran komentují blížící se krajské volby KOMENTÁŘE, STRANA Studenti cvičně volili piráty, TOPku a extrémisty PUBLICISTIKA, STRANA 19 Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce

Více

Splnila jsem si sen TV PROGRAM

Splnila jsem si sen TV PROGRAM Nejmodernější novinový projekt v ČR tištěný náklad 160 114 výtisků v severočeském regionu Konečně noviny, na které jste čekali bezplatná distribuce do domácností a firem v celém Ústeckém kraji plnobarevné

Více

Přehled zpráv 22.6.2012-25.6.2012

Přehled zpráv 22.6.2012-25.6.2012 Přehled zpráv 22.6.2012-25.6.2012 Českolipský deník Béčko Lípy zmizelo z fotbalové mapy...5 23.6.2012 Českolipský deník str. 1 Titulní strana DOZVĚDĚLI SE VŠE O MUŽÍCH...5 23.6.2012 Českolipský deník str.

Více

K R O N I K A. Moravský Krumlov. Rok 2010. Okres Znojmo. Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000.

K R O N I K A. Moravský Krumlov. Rok 2010. Okres Znojmo. Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000. K R O N I K A Moravský Krumlov Okres Znojmo Rok 2010 Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000. 2 OBSAH 1. Úvod...8 Informace o městě Moravský Krumlov...8 Spor o Muchovu

Více

Retroples 2010 16. ročník oblíbeného plesu. Čtěte na straně 4

Retroples 2010 16. ročník oblíbeného plesu. Čtěte na straně 4 Krytý bazén patří městu Posun ve vedlejších sporech s IPR Čtěte na straně 2 Retroples 2010 16. ročník oblíbeného plesu Čtěte na straně 4!!!! Karnevalová sezona v plném proudu František Segrado a Jiří Křižan

Více

32 Milan Dubský. Vladimír Zábrodský: Táta byl báječný chlap 3 / 2013. Od učitelské katedry k Lize vozíčkářů

32 Milan Dubský. Vladimír Zábrodský: Táta byl báječný chlap 3 / 2013. Od učitelské katedry k Lize vozíčkářů 3 / 2013 Vladimír Zábrodský: Táta byl báječný chlap 10 Jan Keller: Žádná generace není pouze dárcem ani pouze dlužníkem 26 Od učitelské katedry k Lize vozíčkářů 32 Milan Dubský a Michal Singer: Krotitelé

Více

Těžaři věnují kraji patnáct milionů

Těžaři věnují kraji patnáct milionů DŮLNÍ NOVINY NOVINY CZECH COAL GROUP číslo 5 30. května 2014 ZDARMA Břehule se vrátily hnízdit na Vršany Strom partnerství zasadili starostové ve Strupčicích Těžaři věnují kraji patnáct milionů Ze zedníka

Více

Jsem týmový hráč. Petr Kmoch. Radek Jaroš. Čtrnáct vrcholků zeměkoule. Snad by byl táta pyšný. Zima 2014/2015 SYMBOL ÚSPĚCHU

Jsem týmový hráč. Petr Kmoch. Radek Jaroš. Čtrnáct vrcholků zeměkoule. Snad by byl táta pyšný. Zima 2014/2015 SYMBOL ÚSPĚCHU Zima 2014/2015 SYMBOL ÚSPĚCHU CZECH TOP 100 FORUM ZIMA 2014/2015 Radek Jaroš Čtrnáct vrcholků zeměkoule Petr Kmoch Snad by byl táta pyšný JAROSLAV BESPERÁT Jsem týmový hráč Jen jedno řešení má cenu zlata.

Více

Na okraj politické situace. Ročník 22 * Číslo 6 * 13. června 2013 * Cena 10 Kč PŘEDEJ PO PŘEČTENÍ

Na okraj politické situace. Ročník 22 * Číslo 6 * 13. června 2013 * Cena 10 Kč PŘEDEJ PO PŘEČTENÍ PO PŘEČTENÍ PŘEDEJ EJ DALŠÍMU! Na okraj politické situace Vláda Petra Nečase pokračuje. I když ODS a TOP 09 jsou ve sporu takřka o všech problémech, ODS chce zrušit skarty, TOPisté ne ukazuje se, jak už

Více

Lidé najdou úřad na jednom místě. Moje obrazy jsou spíše vize

Lidé najdou úřad na jednom místě. Moje obrazy jsou spíše vize Druhý ročník Žižkovského pivobraní se blíží str. 11 a 16 JAK SE VYHNOUT PŘEDLUŽENÍ A JAK ŘEŠIT DOMÁCÍ NÁSILÍ STR. 12 A 13 Moje obrazy jsou spíše vize Rozhovor s malířem a sochařem Jaroslavem Rónou str.

Více

Tři miliardy pro Olomoucký kraj

Tři miliardy pro Olomoucký kraj INZERCE 070388_15%_USPORA_Podval_KN.indd1 1 4.6.2007 14:14:21 Nezávislý měsíčník pro kraje ČR www.krajskenoviny.cz číslo 7 /červenec 2007 ročník 6 cena 15 Kč Vicehejtman Vonka o Hrách III. olympiády dětí

Více

časopis lorm z.s. ZIMa VERŠE SLOVO ŠÉFREDAKTORA ZPRÁVY Z LORMU

časopis lorm z.s. ZIMa VERŠE SLOVO ŠÉFREDAKTORA ZPRÁVY Z LORMU 81 2014 časopis lorm z.s. ZIMa VERŠE SLOVO ŠÉFREDAKTORA ZPRÁVY Z LORMU Nad dopisy čtenářů Místo mého srdce příběh PRÁVNÍ PORADNA ZDRAVÍ haf INFORMACE HLUCHOSLEPé OSOBNOSTI ZE SVĚTA SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Více