KVĚTEN - MĚSÍC PANNY MARIE, KRÁLOVNY MÁJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KVĚTEN - MĚSÍC PANNY MARIE, KRÁLOVNY MÁJE"

Transkript

1 ROČNÍK: V KVĚTEN 2011 Společný zpravodaj farností Újezd a Horní Lhota. VYDÁVÁ FARNÍ ÚŘAD PRO POTŘEBU SVÝCH FARNÍKŮ. č. 5 KVĚTEN - MĚSÍC PANNY MARIE, KRÁLOVNY MÁJE Úcta k Panně Marii Matce Boží je nedílnou součástí víry katolického křesťana. Májové pobožnosti k Panně Marii jsou projevem této úcty a lidové zbožnosti. Z májových pobožností letos vyzařuje zvlášť velikonoční radost. Díváme se přitom na Marii, která nejenom stála pod křížem, ale mohla také dospět k víře ve Zmrtvýchvstalého. Maria nám porodila Ježíše, vítěze nad zlem a smrtí. Její mateřství je nejhlubším důvodem, kvůli němuž křesťané už od nejdávnějších dob uctívali Marii. V průběhu dějin církve se toto uctívání vyjadřovalo nejrůznějším způsobem, například modlitbou růžence nebo májovými pobožnostmi. V tomto roce rozjímáme o Panně Marii v církevním roce. Církevní rok je v těsném spojení s Marií, matkou Ježíšovou, bez níž je nemyslitelný. V církevním roce prožíváme dějiny našeho vykoupení. Maria našeho Vykupitele porodila, je tedy v jistém smyslu spoluvykupitelkou světa. Proto se s ní setkáváme ve všech dobách církevního roku: V adventě je jitřenkou ohlašující krásné ráno, bez Marie není možné myslet na vánoce. Vidíme ji pod Ježíšovým křížem, ale i uprostřed apoštolů při seslání Ducha svatého. V liturgickém mezidobí se setkáváme s Marií v evangeliích. Skrze ni, Marii k Ježíšovi. Strana 1 / 21

2 Májové pobožnosti v květnu : Újezd: Po. - Čt.: 17.30; Pá.: 15.20; Ne.: Horní Lhota: Pá. - St.: 17.30; Čt.: Drnovice: Po. - So.: Slopné: Po. - Ne.: APOŠTOLÁT MODLITBY Denní modlitba apoštolátu: Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den. Přináším ti v něm své modlitby, práce, radosti i utrpení ve spojení s Ježíšem Kristem, který ve mši sv. neustále zpřítomňuje oběť sebe samého za záchranu světa. Duch svatý, který jej vedl, kéž je i mým průvodcem a vyzbrojí mě silou pro svědectví o tvé lásce. To vše přináším jako svou nepatrnou oběť spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve, zvláště na úmysly, které nám předkládá Svatý otec a naši biskupové pro měsíc květen. Úmysl všeobecný: Aby ti, kdo pracují v médiích, ctili pravdu, solidaritu a lidskou důstojnost. Úmysl misijní: Aby Pán pomáhal církvi v Číně vytrvat ve věrnosti evangeliu a růst v jednotě. Úmysl národní: Za všechny pokřtěné, kterým různé důvody brání otevřít se Božímu pozvání, aby nalezli v církvi pochopení, vstřícnou pomoc a laskavé přijetí.: Z FARNÍCH MATRIK : Do společenství víry jsme skrze svátost křtuv dubnu 2011 přijali: Sabinu Repatou Loučka V měsíci dubnu odešli na věčnosta byli pohřbeni: 30. března: Vincenc Váňa Horní Lhota let 3. dubna: Alois Daďa Slopné let 19. dubna: Františka Staňková Vysoké Pole let Strana 2 / 21

3 Ze života kněze TY NAŠE KAPLIČKY ČESKÉ Ty naše kapličky u každé vesničky skromně jsou postavené. Kolik je krásy v nich a je to velký hřích, že jsou tak vybílené. Ty naše kapličky české, ty jsou tak hezké, tak hezké Co je malé, to je hezké. Proto mají lidé raději kapličky než kostely. Nebudu zapírat, že já také. Kapličky bývají útulné, stačí, když přijde pár lidí a hned jsou plné, a vůbec člověk se v nich cítí dobře. Možná v tom má prsty Panna Maria, které jsou mnohé z nich zasvěcené. Kapličky se líbí i dětem, což je dobré znamení. V naší obci zinicioval opravu jedné a vybral na to pár stovek devítiletý kluk. Jako kněz jsem jich prošel desítky a na všechny rád vzpomínám. Ožívají hlavně v květnu, kdy se v nich nebo před nimi konají májové pobožnosti, které mají své kouzlo a poezii jinde nevídané. Zrovna minulý týden jsme jednu měli. Místní lidé kapličku vyčistili a vyzdobili, děti natrhaly doma na zahrádce pár kytiček do dvou váz na oltáři, babičky jim za to poděkovaly, maminky vynadaly, já jsem přivezl liturgická fidlátka a pár farníků ze sousední vesnice a v šest hodin večer se mohlo začít. Mohlo, ale nezačalo, protože se čekalo asi dvacet minut na paní Nováčkovou, která musela se psem na očkování. To přijali všichni s pochopením jako vážný důvod, kromě její sousedky Vejmelkové, které tento pes zakousl slepici, a třiasedmdesátiletého pana Maříka, jemuž vadilo, že nestihl Večerníček. Pak už začala mše svatá a po ní ještě byla májová. Při kázání jsem hovořil o Panně Marii a o kapličkách, které lidi z lásky k Bohu postavili. Bylo mi docela dobře a ta hodinka, kterou jsme tam prožili, mi připadala téměř jako v nebi. Důležitější ovšem je, jestli tam bylo dobře také lidem, což bohužel nevím, protože to většinou neřeknou. Někdy se to ale dá vytušit třeba z toho, jak zpívají. Tentokrát zpívali velmi živě a pěkně, i když jinou písničku, než kterou hrál varhaník na elektrofonické varhany. Mně to ale moc nevadilo, protože obě zněly k oslavě Boží. Spokojený byl dokonce i pan Mařík, který se svěřil, že se mu líbily zvláště Bavorské litanie, a poprosil mě, jestli bych mohl májovou pobožnost zopakoval v září, až bude mít narozeniny a přijedou jeho zbožní příbuzní z Moravy. Nejdřív jsem mu řekl, že to nepůjde, ale pak jsem dodal, že si to ještě rozmyslím. Než jsme se rozešli domů, přijal jsem ještě pozvání od paní Vejmelkové na večeři. Potěšilo mě, že pozvala rovněž paní Nováčkovou s podmínkou, že dá psovi napřed nažrat, potom mu navlékne náhubek a nakonec ho přiváže pevným řetězem nejméně kilometr od jejího domu. To všechno způsobila jedna májová pobožnost v kapličce na návsi. Už aby bylo to září a měli jsme další. (z postřehů a povídek P. Jiřího Barhoně připravil V. Ulrich) O včelách a lidech. Může se člověk pán tvorstva poučit chováním obyčejného hmyzu? Myslím, že to rozhodně stojí za zvážení. Tak teda například: Když se včela vylíhne, nevylétá hned z úlu pro nektar. Nejdříve je z ní tzv. mladuška a čeká ji spousta práce v úle: krmit včelí larvičky, zpracovat nektar na med, stavět plástve z vosku... atd, atd. Až si projde všemi těmito zkušenostmi Strana 3 / 21

4 a stádii vývoje, dospěje a teprve potom vyletí. S čím se má do úlu vrátit zpátky ví díky zkušenostem přesně a je to zaručeně to, co právě včelstvo nejvíce potřebuje. V naší společnosti je ale praxe taková, že často rozhodují uředníci o věcech, které znají jenom teoreticky třeba ze školních lavic. Dokonce nejsou vyjímkou ministři, kteří s rezortem, který spravují, nemají vůbec žádné předchozí zkušenosti. Při vší úctě k našemu školství stále platí moudrost, že je lépe jednou zkusit, než stokrát slyšet a rozhodně by nebylo na škodu aby lidé, kteří rozhodují o rozdělování milionů z veřejných financí nejdříve vyzkoušeli, kolik dá práce vydělat třeba stokorunu. Je docela možné, že se včelí zkušeností nechali inspirovat nám dobře známí pánové Tomáš Baťa a František Čuba. Lidé, kteří byli v jejich podnicích na vedoucích místech se tam museli postupně vypracovat a projít si celý výrobní proces. Znali pak dokonale možnosti i potřeby svého rezortu a i to byl jeden z důvodů, proč jejich firmy vyčnívaly nad ostatními a šlapaly jako hodinky. Pavel Maček pokračování příště Zamyšlení k článku Maria Mystická Růže Po přečtení článku z minulého Života farnosti se nemůžu ubránit dojmu, že kněží a řeholníci jsou nejhorší lidé pod sluncem.vždyť kvůli nim pláče i samotná Panna Maria. Díky Bohu za to, že toto zjevení ještě není uznáno Církví, můžeme tedy doufat, že to tak není. Zajímavé je, že nepláče kvůli nám laikům, kteří se kolikrát o život v Pravdě ani nesnažíme. Protože jsem žila nějaký čas v klášteře, můžu vydat svědectví, že tam nežijí dokonalí lidé, mají své chyby jako my, ale všichni se podle svých sil snaží hledat Boha. Nevím, jestli se toto dá říct o nás, kteří žijeme pro své rodiny, práci, majetek a na přemýšlení o Bohu už nám nezbývá čas. Důsledky toho potom vidíme v každodenním životě. Nejhorší na tom je, že potom nevidíme své vlastní chyby, ale spíš chyby těch, kteří nás duchovně vedou a také nejsou dokonalí. Co z toho vyvodíme, je na nás. Mě osobně to vede k poznání, že jen Jediný je dobrý. Společně pak bychom se měli modlit za ty, kteří se ho snaží následovat a mít v úctě jejich zasvěcený život. Honba za různými zjeveními nás neučiní lepšími křesťany, ale když budeme promýšlet život Panny Marie právě v její naprosté obyčejnosti a jednoduchosti, může nás to změnit. Možná toto nám chce říct Církev, která má právo rozhodnout, co je z Ducha svatého a co ne. Kéž bychom se jí dokázali podřídit. Petra Bézová Slavnost žehnání křížové cesty ve Vysokém Poli Když je na začátek dubna naplánovaná velká akce pod širým nebem, je to vždy velký risk, jak se zachová aprílové počasí. Tou dobou může klidně také ještě sněžit, nebo sníh ležet, nebo silně pršet a taky může být krásně. Dobrý organizátor pak má nachystánu i alternativu. Letos, 10. dubna ve Vysokém Poli však alternativní situace nebyla potřeba, protože Pán viděl dobře, že jde o dílo jemu milé. Z darů obyvatel byla postavena křížová cesta, znázorněná 14-ti monumentálními dřevenými kříži, které provázejí cestu k Vysocké kapli. Jsou jednoduché, ale tady více než kde jinde platí, že v jednoduchosti je krása. Kristus si na Golgotu přece nenesl vyřezávaný kříž s ornamenty.. nesl hrubá prkna, spojená do tvaru kříže.. Strana 4 / 21

5 Na svěcení křížové cesty byl pozván Mons. Josef Hrdlička, pomocný biskup olomoucké arcidiecéze. Jak několikrát vzpomněl ve své homilii, pozvání přijal také kvůli tomu, že zároveň obec Vysoké Pole, stejně jako okolní obce i samotné Vizovice, slaví 750 let od první písemné zmínky o ní ve spiscích vizovického kláštera. Mše svatá byla přichystána v hradisku místě setkávání obyvatel obce na různých akcích, která i tentokráte splnila svou funkci bezezbytku. Zázemí poskytla blízká hasičská zbrojnice, hasiči a myslivci se také stali hlavními pomocníky organizátorů v přípravě slavnosti. Mše svatá začala za krásného slunečného, ale větrného počasí přivítáním otce biskupa družičkami a starostou obce, který připomněl, proč občané křížovou cestu vytvořili a také význam pro dnešní, ale i příští generace. V homilii Mons. Hrdlička vzpomněl především významné výročí obce, to, že za tři čtvrtiny tisíciletí, kdy se objevila první zmínka o ní, se v této relativně chudé, ale duchovně silné oblasti projevila spousta Boží milosti, že od nás byli někteří mladí muži povoláni ke kněžství, ženy k řeholní službě, oblast je to chudá ve srovnání s jinými, ale mohla by se stát kvasem a příkladem jiným v duchovní činnosti. Po skončení mše svaté se vydal průvod směrem ke kapli a otec biskup u každého zastavení pronesl světící modlitbu a také slova k připomínce Kristova utrpení. Dlouhý zástup, odhadem kolem 700 poutníků (pro lidi, kteří si netroufali vyjít, jezdil koňský povoz), šel směrem ke Kapli Panny Marie, kde se slavila poslední část liturgie, byla požehnána Cesta zdraví mezi velkou a vodní kaplí a bylo požehnání všem přítomným, ale i budoucím poutníkům, kteří tato místa navštíví. Po skončení slavnosti Strana 5 / 21

6 otec biskup s několika lidmi promluvil a poté odjel koňským spřežením na slavnostní oběd do sálu. Spousta poutníků využila potom ještě krásného slunečného počasí k návštěvě vodní kaple. Prožili jsme 10. dubna ve Vysokém Poli velmi pěknou slavnost, která byla duchovním povzbuzením pro spoustu přítomných a také nadějným a velkým přínosem pro příští generace v našich obcích. Kéž je těchto 14 křížů povzbuzením pro všechny lidi, kteří pochopí, že velké věci se rodí často v těžkostech, ale že cesta kříže je cestou naděje a především cestou ke Kristu. - VK - *** Snaž se vejít do pokladnice, kterou máš v sobě, a tak objevíš pokladnici nebes. Neboť obě jsou jedna a tatáž. Podaří-li se ti vejít do jedné z nich, spatříš obě. Žebřík k tomuto království je ukryt v tobě, ve tvé duši. Ignác Syrský Z pamětní knihy farnosti Újezd IV. Náboženské poměry dle zaznamenání P. Stanislava Gottwalda, faráře a administrátora zdejší farnosti v letech A.D Pastorační práce našemu oblíbenému a agilnímu faráři P. Gottwaldovi se i v následujících letech, přes značné obtíže, které mu jeho záměry znesnadňovaly, dařila. Přesto, že např. od postavení berlínské zdi uplynulo 12 let, od invaze vojsk Varšavské smlouvy 5 let, od Stalinovy smrti 20 let, a od historického XX. sjezdu KSČ 17 let. Mohlo tomu tak být i díky právě v tomto roce 1973 zahájené Helsinské konferenci o bezpečnosti a spolupráci v Evropě KBSE. Její účastnické státy vyzývaly v souladu s přáním obyvatel tedy i věřících k respektování lidských práv a požadovaly svobodu pohybu, osob i myšlenek a obnovení dialogu od Atlantiku po Ural. Konference dala impuls k odzbrojování, pohybu informací a k ideologické destabilizaci východní Evropy roku Přes veškeré dary, jež komunisté církvi nabízeli, byly otrávené. Vedle milostivého ponechání velmi omezeného prostoru pro pastorační činnost mezi ně patřilo zejména hmotné zajištění církve za situace, kdy stát konfiskoval nebo jednoduše zabral největší část církevního majetku, mezi čímž nečinil valného rozdílu a na právní stránku věci komunisté dbali pramálo. Hmotné zabezpečování spočívalo v poskytování platu, příp. důchodu kněžím, kteří měli státní souhlas a k údržbě církevních památek, částečně na náklady vydávání katolických knih či periodik. Nebyla v tom žádná velká štědrost, platy duchovních byly hluboce pod celostátním mzdovým průměrem, rozpočty na údržbu a opravy kostelů byly značně omezené a katolický tisk měl striktně limitované náklady, navíc strohá cenzura bedlivě sledovala obsah knih a časopisů a ty si komunisté přáli mít: jako víry dobré nanejvýš pro nevzdělané, neuvědomělé nebo staré lidi. Totalitní vládci nezakázali sbírky v kostelích a ani přijímání mešních stipendií. V oblastech živé víry se vybíralo vždy dosti finančních prostředků na údržbu far a kostelů, nadto věřící často přiložili ruku k dílu. Síly nebyly neomezené, v oblasti Sudet bylo mnoho církevních památek v havarijním stavu. Komunisté svépomocným akcím na záchranu památek nebránili, nedovolovali stavět nové svatyně, neusilovali o zboření těch, které již stály. Mohli takto do čerstvě opravených kostelů vodit návštěvníky z ciziny Strana 6 / 21

7 (popřípadě se chlubit cizím peřím ve formě tvrzení, že o udržování církevních památek se stará výhradně stát), předvádět jim je jako další doklad toho, že v ČSSR vládne dokonalá náboženská svoboda... V tomto výše citovaném roce byly provedeny tyto práce: 6 osvětlení křížové cesty v kostele nákladem Kčs, práci provedli bří Raškové zdarma. Topení v sakristii (akumulační kamna za Kčs práce bří Raškové zdarma. Topení v celém kostele provedly komunální služby Kroměříž, obnosem asi Kčs. Kabel od transformátoru ke kostelu položili brigádníci z celé farnosti (72 mužů přišlo na práci kabel v délce asi 300 m). Oplocení celé zahrady kolem fary nákladem Kčs. Práci udělali muži z farnosti. Vysázeno asi 50 ks stromků Kčs. Uzavřena smlouva po dlouhých jednáních s n. p. Varhany Krnov na rekonstrukci našich varhan. Práce by měly být skončeny do července 1974 za plánovaný obnos Kčs. Natřena střecha kostela (3x obnosem Kčs), opravena kaple ve Vysokém Poli (omítka, vymalováno vše brigádnicky, jen materiál zaplacen, cca Kčs). Duchovní záležitosti: sezdáno 30 párů, pokřtěno 88 dětí, zemřelo 55 osob. Do výuky náboženství přihlášeno přesně jako loni 377 dětí. První svaté přijímání nebylo. Pokladní zpráva: příjmy , vydání ; měsíční sbírky Kčs, poutníci Kčs, jubilanti Počet sv. přijímání cca A.D Rekonstrukce presbytáře a hlavního oltáře. Dle rozhodnutí II. Vatikánského koncilu bylo stanoveno po instrukci věřících a souhlasu farní rady (10 proti 2 nesouhlasili, místní p. J. Jordán a F. Machů) provést rekonstrukci presbytáře a hl. oltáře. Návrh pořídil arch. Ludvík Kolek z Brna. V červenci byl pracně zakoupen bílý mramor v ceně Kč v Bílovicích u Blanska. Dosavadní oltář rozebral p. Snášel z Chropyně. Ten měl vykonat celou práci. Po rozebrání však onemocněl a musel nastoupit dlouhé léčení. Zůstali jsme bez vedení. Navíc místní naprosto bojkotovali práce, nikdo nepomohl jen farníci ze Slopného, Loučky a občas z Drnovic. Mramorářské práce dělal místní občan p. Martin Hollý. Ač to předtím nikdy neprováděl, podařilo se mu vše dobře. Při sundávání menzy ze starého oltáře se stal malér menza praskla v jedné třetině. Zavezli jsme ji do Kroměříže zařezat a předali jsme ji do kostela do Chropyně, odkud jsme dovezli jinou menzu, pocházející z kostela sv. Josefa od Salesiánů z Ostravy z kararského mramoru. Výtvarnou část presbytáře navrhl akademický mistr Peňáz, provedl mistr Hugo Verbický z Gottwaldova. Oltář byl benedikován při biřmování otcem biskupem Josefem Vranou. Dle úsudku rozumných lidí se dílo povedlo. Administrátor při pracích konal nádenické a zednické práce pro nedostatek pochopení místních farníků. Rada pro nástupce: Jen nic neodstraňovat z kostela, jinak nebudeš našim přítelem! Poznal jsem z celé záležitosti tvrdou konzervatičnost zdejšího lidu, který si velmi váží dědictví otců, ale zároveň i jejich omezenost. Po dokončení díla vlna nelibosti umlká, lid si zvyká a jen ojediněle doznívá jakási nelibost. 6. října 1974 bylo ve farnosti sv. biřmování (otec biskup Vrana za pomoci kancléře P. Trtílka z Olomouce). Otec biskup posvětil nový oltář, pochválil dílo i pracovníky a udělil biřmování 475 biřmovancům (z toho 100 cizím). Slavnost byla pěkná a důstojná. Biřmování bylo v neděli při hrubé a odpoledne ve (při mši sv.). Mgr.Vladimír Měřínský (pokračování příště) ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ Závěrečný dokument Plenárního sněmu katolické církve v ČR Sněmovní text č. 8 (pokračování) Při koncipování tohoto příspěvku mně byl nabídnut zpravodaj Křesťanská mezinárodní solidarita CSI č. 2/2011, z něhož se dovídám, že v daleké východní Indii v Imphalu zemřel náš významný a obětavý misionář P. Jan Med SDB ve věku 95 let, který zasvětil svůj život lidem žijícím v tamních nelehkých podmínkách. Na sklonku svého života posílá otec Med důležité poselství pro své věrné Čechy, v němž mj. píše, že 21. století musí být stoletím lásky. Evropa se musí obnovit. Zase se musí začít všechno od začátku. Dále se zde dovídáme, o pronásledování křesťanů ve světě (jakoby toho nebylo dost za dvou Strana 7 / 21

8 předchozích totalitních režimů 20. stol.), na což reagoval ve svém novoročním projevu Benedikt XVI. slovy: Skutečný pokoj je třeba vytvářet obranou náboženské svobody. Chci tímto připomenout v březnovém čísle našeho farního listu citovaného P. Dietricha Bonhofera, který již v roce 1945 v koncentračním táboře v Dachau před svou smrtí napsal prorocká slova: Jdeme vstříc nenáboženské době... (ne jak bylo neúmyslně napsáno náboženské době...) Prosím tímto čtenáře za omluvu. A jak je patrné z výše citovaného úvodu, jsou to slova pravdivá. I Svatý otec jim dává za pravdu slovy svého novoročního projevu, když v jeho závěru říká: Chtěl bych na závěr mocně zdůraznit, že náboženství nepředstavuje pro společnost žádný problém, není faktorem znepokojení či konfliktu. Chtěl bych opakovat, že církev neusiluje o privilegia, ani nechce zasahovat do oblastí, které nejsou vlastní jejímu poslání, nýbrž jednoduše plnit toto své poslání svobodně. Život současné církve a úsilí nástupců papeže-pastýře dává za pravdu, že o několik let později bude konstatováno, že Jan XXIII. postupoval při organizaci koncilu s určitým empirismem, aniž by předvídal jak bude dlouhý a jak komplexní problémy s sebou přinese. Je skutečností, že se vědomě uchýlil k nástroji, jímž byl koncil, aby dosáhl aspoň toho, že uvede v pohyb proces reformy, jehož zahájení pomocí prostředků, které má papež normálně k dispozici, si lze těžko představit. Jan XXIII. se snaží rozvázat jazyky a otevřít ústa, vrátit církvi možnost, aby promluvila, zatímco za Pia XII. hovořil pouze papež. Myšlenkové proudy a všemožné aspirace se vynořují z podzemní církve a ukazují se v plném denním světle, aby se podílely na přepracování oficiální nauky. Díky Roncallimu který se v minulosti stal obětí Římem rozpoutané kampaně proti modernismu je skoncováno s nedotknutelností určitého systému vzešlému ze scholastiky, z protireformace a z velmi centralistické katolické restaurace 19. stol., jenž pokračoval v antimodernistické reakci počátku 20. stol. A teologie nebyla jedinou oblastí, kde Jan XXIII. otevřel okna, aby do poněkud zatuchlé církevní budovy mohl proudit svěží vzduch. Papežovy postoje uvolnily velmi podstatně napjatou atmosféru ve vztazích mezi katolickou církví a ostatními profesemi. Křesťané, kteří spolu dříve komunikovali pouze polemickými spisy, jejichž vzájemné styky se vyznačovaly v nejlepším případě chladnou zdvořilostí a kteří spolupracovali nanejvýš při řešení problémů, jež se netýkaly náboženství, nyní začali nacházet společnou řeč. Jan XXIII. dával příklad a otevřel vatikánské brány hostům, jejichž setkání s papežem bylo dříve nemyslitelné, tzn. hodnostářům nekatolických církví např. přijetí canterburského arcibiskupa G. F. Fishera. Systematicky se o kontakty s křesťany jiných vyznání začal starat téhož roku ustavený Sekretariát pro jednotu křesťanů. Cesta na koncil byla nekatolickým pozorovatelům otevřena. Podobně se Jan XXIII. snažil i o zlepšení poměru mezi katolickou církví a židovstvím. Encyklikou Mater et magistra rozšiřuje učení svých předchůdců. Všímá si mimo jiné problémů zemědělství, bídy, hladu a analfabetismu nevyvinutých zemí spojenou s nezbytností na ni reagovat pomocí, jež nebude přinášet ekonomickou kolonizaci těchto zemí. Rozhodl, že nunciové mají mít vždy hodnost arcibiskupa a dle vídeňské konvence z r je nuncius stálým doyenem diplomatického sboru dle specifik ustanovení. Koncil byl zahájen za účasti 7 patriarchů, 80 kardinálů, sídelních arcibiskupů, 975 pomocných biskupů s hlasovacím právem, 97 generálních představených řeholních řádů a kongregací, 42 laických auditorů a 400 teologů. V inaugurační řeči vyznačil směr: Církev dává dnes přednost tomu, užívat spíš léku milosrdenství než přísnosti. Má za to, že může spíš odpovědět potřebám dneška tím, že prokáže platnost své nauky, než bude-li cokoli odsuzovat. Potvrdil pozitivní záměry koncilu návrat k pastýřské dimenzi církve, dialog s moderním člověkem a současnou kulturou, příspěvek k budování nového řádu lidských vztahů a jednoty lidského rodu prostřednictvím široké ekumenické angažovanosti a práce ve prospěch světového míru. Závětí Jana XXIII. byla encyklika Pacem in terris z 11/ V ní prohlásil, že nelze nikdy mluvit o spravedlivé válce a vyloučil, že by v atomovém věku mohla být válka použita jako nástroj spravedlnosti, vyslovil se pro spolupráci křesťanů i nekřesťanů, jež může přispět k zachování míru, zdůraznil zásadu, podle níž je pro církev mír povinně absolutně nutným cílem. Poznamenal do svého deníku: Žehnám všem národům a nikomu neodnímám svou důvěru. Zdrojem lidské důvěry starého papeže byla hluboká metafyzická víra a jeho postoje vzbuzovaly všeobecné sympatie. Ztělesňoval naději a ta nikoho neurážela, proto zemřel oplakáván věřícími i nevěřícími. Přechodný papež Jan XXIII. zajistil přechod církve do budoucnosti. Sit Vobis terra levis! Mgr.Vladimír Měřínský (pokračování příště) Strana 8 / 21

9 Pořad bohoslužeb v květnu 2011 farnost Újezd 7.00 Új.: 1. května : Neděle 2. neděle velikonoční Sv. Josefa, Dělníka 8.15 Sl.: 9.40 Új.: Dr.: 2. května : Pondělí Sv. Atanáše, biskupa a učitele církve 3. května : Úterý Dr.: Sv. Filipa a Jakuba, apoštolů 4. května : Středa Sv. Floriána Sl.: 5. května : Čtvrtek 6. května : Pátek Sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka Dr.: Új.: Sl.: 6.30 Új.: 7. května : Sobota 6.00 Lo.: 7.00 Új.: 8. května : Neděle 3. neděle velikonoční 8.15 Sl.: 9.40 Új.: Dr.: 9. května : Pondělí 10. května : Úterý Dr.: 11. května : Středa Sl.: Za + Josefa Kráčalíka, rodiče, ochranu a Boží pomoc pro živou rodinu Ke cti svatého Floriána za živé a + hasiče ze Slopného Za + Františka Zvonka, jeho + rodiče, tři bratry, snachu Evu a duše v očistci Za + Jana Častulíka (výroční mše sv.) Za + Františka Hovězáka, dvoje rodiče, bratra s manželkou, švagrovou Olgu a dar zdraví pro celou živou rodinu Za + Ladislava Saba a Boží požehnání pro živou rodinu Za + Marii a Jana Pavelkovy, jejich rodiče, dva bratry, švagra, švagrovou, zetě Františka Zichu a Josefa Kořenka, duše v očisti, pomoc a Boží ochranu pro živé rodiny Za rodiče Hlavičkovy, Machů a živé rodiny Za + Františka Váňu, rodiče z obou stran, duše v očistci, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu Za + Františka Fojtů, zetě Josefa, dva bratry, švagrové, jejich rodiče a Boží požehnání pro živé rodiny Za rodiče Běloňovy, dceru, syny, snachu, zetě, vnuky, duše v očistci, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu Za + Marii Hlavičkou, rodiče, sourozence, švagrovou Františku, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu Za + Ludmilu Šustkovu, rodiče Šustkovy, dar zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu Za + rodiče a prarodiče Ambruzovy, + zetě Petra, nemocnou osobu a Boží ochranu pro živou rodinu Za Františka Bartoše, rodiče, Aloise Buriánka a Boží požehnání pro živou rodinu Za + Marii a Františka Machů, jejich rodiče, rodiče Šimákovy, děti, manžely Rošťanské a dar zdraví pro živou rodinu Za + manžela, syna, rodiče Zvonkovy, Fiodorovy, stařečky z obou stran a Boží ochranu pro živé rodiny Za + Ludmilu Kamenčákovu (nedožitých 90 let), jejího manžela Josefa, dceru Vlastu (nedožitých 70 let), rodiče Šimonů, Frýželkovy a dar zdraví pro živou rodinu Za Františka Matošku, manželku, rodiče z obou stran, Karla Slabiňáka, Františka Anderse, duše v očistci a Boží požehnání pro živé rodiny Za + rodiče Rumanovy, + děti, + rodinu a Boží ochranu pro živé rodiny Za rodiče Mozgvovy, děti, rodiče, duše v očistci a Boží ochranu pro živou rodinu Za + Josefa Ovesného, rodiče, syna Josefa, duše v očistci, ochranu a pomoc Panny Marie pro živou rodinu Za + Ladislava Marcaníka, dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu Za + Františka Polácha, jeho rodiče, sestru Jaroslavu, rodinu Kovářovu a Boží požehnání pro živou rodinu Strana 9 / 21 Ku Mě Ra KJ On Ov Pe Ku MJ ŠF An ZvV ŠF MJ On Ku MJ

10 12. května : Čtvrtek Sv. Nerea a Achillea; Dr.: sv. Pankráce, mučedníka 13. května : Pátek Panny Marie Fatimské Új.: Sl.: 14. května : Sobota 6.30 Új.: Svátek sv. Matěje, apoštola Uj.: Lo.: 15. května : Neděle 4. neděle velikonoční 7.00 Új.: 8.15 Sl.: 9.40 Új.: Dr.: 16. května: Pondělí Sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka 17. května : Úterý Dr.: 18. května : Středa Sv. Jana I., papeže a mučedníka Sl.: 19. května : Čtvrtek 20. května : Pátek Sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze 21. května : Sobota Dr.: Sl.: 6.30 Új.: Lo.: 7.00 Új.: 22. května : Neděle 5. neděle velikonoční 8.15 Sl.: Za živou a + rodinu Častulíkovu, dva syny, dva švagry, duše v očistci a dar zdraví pro živé rodiny Za + rodiče Machů, vnuka, rodiče Zichovy, jejich + děti, zemřelé stařečky z obou stran, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu Za + Jana Černobilu, + rodiče a sourozence, syna Petra, duše v očistci a Boží ochranu pro živé rodiny Za rodiče Kozubíkovy, Mlýnkovy, syna a Boží požehnání pro živou rodinu Za rodiče a prarodiče Zvonkovy, duše v očistci, dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní v šedesáti letech společného života v manželství Za + Františka Fojtíka, + snachu a duše v očistci Za + Zdenku Polčákovu, rodinu Polčákovu, Bělaškovu a dar zdraví pro živou rodinu Za farníky Za + Františka Kořénka, rodiče, bratra, švagry, S.M. Rosinu a dary Ducha svatého pro živé rodiny Za živé a + hasiče z Drnovic Za + Vladimíra Zichu, dceru Leničku, rodiče Zichovy, Andělu Drábkovu, nemocnou osobu a dar zdraví pro živou rodinu Za + Stanislava Barcucha, rodiče Barcuchovy, švagra, duše v očistci, ochranu a Boží pomoc pro živou rodinu Za + Josefa Častulíka, syna Josefa, dvoje rodiče a Boží pomoc pro živou rodinu Za + Františka a Františku Rošťanské, rodiče Kamenčákovy a jejich děti Za + rodiče Chmelovy, syna Antonína, vnučku Irenu, + příbuzenstvo, duše v očistci a živou rodinu Za Josefa a Josefku Machů, rodiče z obou stran, Miroslava Machů, Antonína Novotného, duše v očistci a dar zdraví pro živou rodinu Za + rodiče Štěpáníkovy, Trčkovy, syna Karla, manžele Slovákovy a dar zdraví pro živou rodinu Za manžela Vladimíra, rodiče z obou stran, švagry, švagrovou, synovce, Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu Za Marii a Františka Kozubíkovy, bratra Josefa a dar zdraví pro živou rodinu Za Milana Špotáka a jeho rodiče Za + Jana Kozubíka, jeho rodiče, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu Za Františka Machů, jeho rodiče, stařečky z obou stran, duše v očistci a Boží ochranu pro živou rodinu Za + Zdeňka Machů, rodiče Kozubíkovy, Machů a živou rodinu Strana 10 / 21 Pe Ra Mě Ma Pe Ov On On Ov Pe Am An Pe Ku Mě

11 Pouť včelařů na Sv. Hostýně 9.40 Új.: Dr.: 23. května: Pondělí 24. května : Úterý Dr.: 25. května : Středa Sl.: 26. května : Čtvrtek Sv. Filipa Neriho, Dr.: kněze 27. května : Pátek Új.: Sv. Augustina z Canterbury Sl.: 28. května : Sobota 6.30 Új.: Lo.: 29. května : Neděle 6. neděle velikonoční 7.00 Új.: 8.15 Sl.: 9.40 Új.: Dr.: 30. května: Pondělí 31. května : Úterý Navštívení Panny Marie Dr.: Za farníky Za Františku Stružkovu, jejího manžela, + rodinu a Boží požehnání pro živé rodiny Am KJ On Za + Stanislava Zvonka, rodiče z obou stran, sourozence, duše v očistci, dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu Za živou a + rodinu Machů, dceru Annu, dva švagry, duše v Ov očistci a dar zdraví pro živé rodiny Za rodiče Barcůchovy, rodinu Novákovu a Sýkorovu, duše v očisti a dar zdraví pro živou rodinu Za + rodiče Pomykalovy s prosbou o Boží požehnání Pe pro živou rodinu Na poděkování Pánu Boha za přijaté dary a milosti, za + Karla Váňu, jeho + maminku Annu, duše v očistci, živou a + rodinu Váňovu a Kořénkovu Za + rodiče Machů, jejich sourozence, syna Františka ŠF s manželkou, prarodiče Machů, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu Za Jana a Marii Barcuchovy, syna Stanislava, dva vnuky a Boží požehnání pro živou rodinu Za Josefa Maliňáka, vnučku Renatku, duše v očistci MJ a pomoc Ducha svatého pro živou rodinu Za + rodiče Kučerovy, dvě sestry, švagry a Petra Černocha Za + manžele Machů, Kralovičovy, Svobodníkovy, duše Mě v očistci a živou rodinu Za Aloise Bobála, dvoje rodiče, zetě a dar zdraví pro živou rodinu Za + Františku Hlavičkovu (výroční mše sv.) Za farníky Za + Marii a Karla Barcuchovy, jejich rodiče a sourozence Za + Jana a Marii Pavelkovy, jejich rodiče, dva zetě, dva bratry, švagrovou a dary Ducha svatého pro živé rodiny Ma Pe Ov On On Za živou a + rodinu Mačkovu Za + rodiče Lysákovy, duše v očistci a dar zdraví pro živou rodinu Za + Jana Barcucha, děti, + rodinu Zvonkovu, Barcuchovu a Boží ochranu pro živou rodinu Strana 11 / 21 Am

12 Pořad bohoslužeb v květnu 2011 farnost Horní Lhota 1. května : Neděle 2. neděle velikonoční Sv. Josefa, Dělníka 2. května : Pondělí Sv. Atanáše 5. května : Čtvrtek 6. května : Pátek Sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka 7. května : Sobota 8. května : Neděle 3.neděle velikonoční 9. května : Pondělí 12. května : Čtvrtek Za + rodiče Annu a Aloise Váňovy, rodiče z obou stran a duše v očistci Za + Emila Vodičku, jeho rodiče, rodinu Mikuláškovu, bratra Františka a Boží požehnání pro živou rodinu Sehradice: Za Jana a Ludmilu Majzlíkovy, rodiče z obou stran, duše v očistci, dar zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu Za + Adolfa a Jiřinu Václavíkovy, živou a + rodinu Za + Břetislava Navrátila, + syna Pavla, dvoje rodiče, s prosbou o Boží ochranu a dary Ducha svatého pro živé rodiny Za + rodiče Malyškovy, Voltnerovy, Slávku a celou živou rodinu Za Marii a Květoslava Nášelovy, rodiče, celou živou a + rodinu Za členy hasičského sboru z Horní Lhoty, Dolní Lhoty a Sehradic ke cti sv. Floriána Sehradice: Za farníky a účastníky bohoslužeb (výroční) Obsazeno /P. Kryštof/ 14. května : Sobota Svátek sv. Matěje 15. května : Neděle 4. neděle velikonoční 16. května : Pondělí Za + Milana Žáčka a živou rodinu Sv. Jana Nepomuckého, Sehradice: Za zdraví a Boží požehnání dětí s rodinami Mše sv. a Mariánské večeřadlo P. Stříž Za + Františka Polácha, sestru Jaroslavu, celou živou a + rodinu Poláchovu Za Boženu Majzlíkovu, Josefa Demla, rodiče, celou živou a + rodinu Za + Marii a Bohuslava Maňasovy, jejich rodiče, ochranu a Boží požehnání pro živé rodiny Za + Josefa Šimoníka, jeho rodiče, duše v očistci, ochranu a Boží pomoc pro živé rodiny Sehradice: Za dar zdraví, Boží ochranu a dary Ducha svatého pro rodinu Fiodorovu a Záhorovskou Sv. Nerea a Achillea; 17. května : Úterý 19. května : Čtvrtek 21. května : Sobota 22. května : Neděle 5. neděle velikonoční května : Pondělí 26. května : Čtvrtek Sv. Filipa Neriho, kněze května : Sobota 29. května : Neděle 6. neděle velikonoční 30. května : Pondělí Za + rodiče Mottlovy, duše v očistci a Boží ochranu pro živou rodinu Za + Annu Majerikovu (1. výročí úmrtí), manžela a dceru Za + rodiče Marii a Františka Sanytrákovy z Horní Lhoty Obsazeno /P. Kryštof/ Za + Petra Zábojníka, + rodinu Zábojníkovu, Pytlovu, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu Za děti prvokomunikanty a jejich rodiče Sehradice: Za rodinu Idesovu, Bačovu, celý rod a duše v očistci Strana 12 / 21

13 Rozhovor pro farní měsíčník: s P A V L E M B A L D Í N S K Ý M, laickým misionářem v Tanzanii Slovo misionář má své místo ve slovníku každého z nás. S misionáři jsme se možná už někdy setkali, jejich činnost si vybavujeme na základě přečtených knih, možná shlédnutého filmu... Ale do jaké míry se realita shoduje s našimi představami? Jak ve skutečnosti vypadá taková misijní práce v oblasti tisíců kilometrů vzdálených, kde jsou naprosto jiné životní podmínky, jiná mentalita lidí, jiné zvyklosti? O tom ví moc dobře manželé Mirjam a Pavel Baldínští. Ráda bych je v úvodu alespoň velmi stručně představila: manželé Baldínští jsou zakladateli neziskové organizace Misijní banka ubožáků se sídlem v Praze na Smíchově. Tam taky bydlí. Tedy pokud zrovna nejsou na cestách, jejichž cílem bývá osvěta české společnosti zaměřená na okolní svět, na to, že ne všude je samozřejmé najíst se podle potřeby, zajít k lékaři, mít práci, posílat děti do školy, napít se čisté vody... Nabízejí nám poznávání jiných národů a především dávají podněty nejen k přemýšlení, ale i ke konkrétní pomoci, a tím i šanci být lidštějšími ve smyslu vnímání potřeb druhých. Dělají to formou přednášek, které jsou osobním svědectvím, vystupují v rozhlase i televizi, píší články, nevyhýbají se diskusím... a přitom shánějí finanční prostředky, bez nichž by v Africe těžko mohli něco udělat. Když říkám v Africe, mám tím přesněji na mysli Tanzánii, ležící na jejím východním pobřeží, resp. jižní Tanzánii, oblast Mbozi West, kde vybudovali misijní rozvojovou stanici. Ve snaze zmírnit těžkou, často bezvýchodnou situaci tamních obyvatel nasadili všechen svůj elán, své schopnosti, síly, pomoc druhých lidí. Cokoliv dělají, staví na důvěře v Boha, bez něhož nemá smysl nic podnikat. Základem jejich misijně rozvojového úsilí je morální růst mladých Afričanů. Je nezbytné, aby tito lidé poznávali svoje možnosti a těch pak dovedli využívat v péči o sebe i svoji rodinu, aby získali využitelné vzdělání a řemeslo či jinou profesi, která by byla schopna jejich rodiny uživit. Tak se také postupně naučí přebírat odpovědnost za svoji budoucnost. Misijní banka ubožáků dost neobvyklé spojení tří slov... Název MBU vznikl zcela spontánně. Význam slova misijní je jasně dán posláním, které chce člověk jako křesťan uskutečnit ve vztahu k těm, kteří potřebují naši pomoc. Bankou ubožáků rozumíme depozitář či úschovnu dobrých skutků ve prospěch těch ubohých, tzn. těch, kteří jsou pro svoji životní mizérii ve zvláštní péči u Boha = ubožáci. Z hlediska současné společnosti a jejich stereotypů myšlení se spojení slov Banka a Ubožáci k sobě absolutně nehodí. Pro posluchače v něm cosi neladí, protože slovo banka si lidé podvědomě spojují jen s ukládáním peněz a s prosperitou. Že je to však také často jinak a že existují i banky orgánové, potravinové, krevní apod. už zapomínají (viz leták MBU). Z hlediska fundraisingových pravidel, jak přesvědčovat sponzory, aby na aktivity vašeho občanského sdružení přispěli a která jsou většinou založena na psychologickém hodnocení partnerské protistrany, se tento zdánlivý protimluv ukazuje být skvělou výhodou. Potenciální sponzor je obvykle zaujat značně neobvyklým názvem (= slovním spojením) sdružení a řekne si: Co se za tou ptákovinou skrývá? Čím se ti snílci zabývají? No, a většinou je vyhráno, protože přilákat zájem eventuálního sponzora je základním požadavkem odborných publikací o fundraisingu tedy umění, jak získat sponzory. To ale zde mluvíme o lidech většinou nevěřících, kteří mají na starosti sponzoring u různých organizací včetně těch nadnárodních. Samozřejmě v křesťanském prostředí dárcovství jednotlivců i organizací funguje jinak. Zde automaticky předpokládáme, že lidé mají jasno v otázkách milosrdenství a osobní spoluodpovědnosti za své bližní (i ty nejvzdálenější), které patří k lásce jako základnímu postoji před Bohem. První pokusy Vaší misijní činnosti začínají někde na konci 60. let minulého století. Jak se (z)rodí myšlenka stát se misionářem navíc, když je člověku teprve devatenáct a přitom žije v totalitním režimu, kde slovo misionář málem patří k těm zakázaným? Obvykle je běžné, že mladý člověk neplánuje stát se doživotně misionářem, protože je právě nově a šťastně ženat (v našem případě rok 1967). Až časem, v jakémsi retro pohledu nazpět, a to většinou na vrcholu svých sil (u nás 39 let) si vlivem okolností začne dávat věci do souvislostí a lépe chápat, jak je Strana 13 / 21

14 Bohem veden, vyučován a připravován pro úkoly se kterými se momentálně potýká a ještě potýkat bude. Ve dvaceti (1968) jste spolu s kamarády na výletě do Itálie za stejně mladými Italy, kteří se chtějí jako křesťané kamarádit i přes hranice států a nedávnou nevlídnost režimů. Nic netušíte o tom, že jste byli vyzváni ke spolupráci z Československa, protože kdysi kardinál Beran dal podnět k založení kněžského odpočinkového domu v Livornu, a to pro české uprchlé studenty bohosloví v Římě. Že z těchto míst vyšla první iniciativa kontaktovat mladé věřící lidi v ČSR (roky ). Bohužel jste však museli čekat, až pomine doba tzv. normalizace, kdy jste opět vycestovali do Itálie, a tam se chystali na vlastní cestu do Afriky. Kdy to bylo prvně a jaké byly Vaše začátky? Ano, pak spadla normalizační klec na desítky let a zvedla se až v roce Je vám 41 a máte touhu vidět konečně svět. Poznat, jak lidé jinde ve světě žijí. Chcete se učit novým věcem i jazykům. Věříte, že na vás kdesi potřební lidé čekají. Máte vyzkoušeno, že Bůh při vás vždycky stojí a povede vás. Chcete založit vlastní Home Care (Domácí péče) službu. Nemáte peníze, a tak si domluvíte pobyt a práci v Kanadě u podobné organizace. Nejdříve ale jedete na svatořečení Anežky do Říma a cestou se stavíte v Livornu u starých přátel. Tam se totálně změní vaše původní cíle. Jejich organizace CMSR pomáhá v Africe a vás taková práce maximálně oslovuje. Oni souhlasí, ale žádají nejprve vyškolení v Itálii. Souhlasíte a začínáte se učit italsky a více pilujete angličtinu. Nastává pobyt v Itálii nejprve bez rodiny. Doma zůstává Mirjam a děti (?) od let. Příprava na Afriku má trvat tři roky, ale netrvá. Personální okolnosti si vás v Africe okamžitě vyžadují (1991). Děti doma souhlasí s odjezdem rodičů do Afriky, který začíná tříměsíčním kurzem jazyka Kiswahili. Pak následuje vlastní práce v multi-sektoriálním projektu. Máte denně na starosti 205 lidí odlišné kultury a tedy i myšlení a zvyků, 200 ha polností, 55 kusů dobytka, 3 nákladní vozy, 2 Toyoty, traktor, budovy, sklady, garáže. Jste sami dva, neumíte pořádně místní jazyk a máte před sebou milion povinností, které jistě přinesou milion starostí. V tu dobu neexistují ještě mobily, internet, mail. Telefon a nespolehlivý fax jsou 70 km daleko, lékař také. Žijete daleko v buši mezi domorodci Wagogo a Wasukuma. Naštěstí finance obstarávají Italové. Není snadné je ale v těch dobách dopravit až do vašich rukou. Pouze jedenkrát ročně, a to o Vánocích se vracíte do Evropy k dětem. Po třech letech práci zakončíte a vracíte se vyléčeni z původních iluzí. Už víte, že taková práce má smysl, ale nelze ji řídit od zeleného stolu v Itálii. Poznali jste africkou kulturu zevnitř a pochopili (alespoň si to myslíte J), co má smysl dělat a jak, ale také čemu se klidně můžete vyhnout jako zbytečnému. Cítíte v sobě povinnost, nasbírané zkušenosti zúročit. V zájmu pomoci strádajícím nejlépe ve vlastní misijní stanici. Tam, kam si vás Duch sv. příště dovede a ještě malé intermezzo navíc, ale bez konce: Máme zkušenosti z mnoha dosud vystřídaných zaměstnání, mnohaleté práce a aktivit (pašování knih a zpráv z domova pro pomáhající zahraničí, rozmnožování a rozvoz samizdatu, balíčková pomoc misiím v cizině, ale i studia teologie (6 let) v podzemní církvi (P. Mádr - morálka, P. Zvěřina - ekléziologie, mariologie, P. Liška (pozdější česko-budějovický biskup - Nový zákon) a jiní). Mezitím práce. Jako řidič nákladního vozu budujete v Praze Metro trasa C (1972), jindy zase řidič autobusu MHD, pak napíšete Podnět pracujících u Dopravního podniku Praha autobusy a uspořádáte podpisovou akci (rok 1980). Dvě stovky pražských řidičů Podnět podepíší, ale vy schováte před policií jejich seznamy, protože nechcete, aby pod tlakem bezpečnosti své podpisy odvolávali. Policie a StB si to ovšem vyloží jako Zakládání odborů po polském vzoru, (v sousedním Polsku je právě aktivní Solidarita a naši papaláši jsou z ní divocí, protože se instinktivně bojí revoluční infekce, která by je smetla z jejich režimních postů) a protože se vás snaží zbrkle odstřelit, tak vás obviní z poškozování zájmů republiky v zahraničí a z organizovaného teroru ( chtěli jste sypat písek do převodovek autobusů MHD a ohrozit tak výrobní možnosti pracujících). Aby vás vyděsili i varovali, a vy jste pak dala pokoj a také zalezla domů, tak vás vyhodí okamžitě z práce (vánoce 1980). Navrch vás obviní z rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví. Rázem jste bez práce. Tak dáte svého zaměstnavatele k soudu a žádáte vrátit pracovní pozici řidiče autobusu a ušlý zisk. Než se to vyřeší, pracujete skoro na černo jako brigádník. Díky kamarádům chodíte denně - ale kolem půlnoci uklízet chodby a kanceláře na Přírodovědecké fakultě na Karlově. Mezitím s maximální opatrností dál studujete teologii a rozvracíte režim zdola. Váš dům je denně StBáky hlídán motorizovanou hlídkou, takže se stále musíte konspirativně chovat, aby druzí Strana 14 / 21

15 nebyli ohroženi. Naučíte to také své školou povinné dětičky. Vaše nucená nezaměstnanost trvá téměř rok. V roce 1981 s Boží pomocí soud vyhráváte smírem. Zbavujete se všech křivých obvinění a policie je stahuje nebyli schopni prokázat vám vinu. Co zůstalo ve vašem kádrovém materiálu nevíte, ale furiantsky na to kašlete. Cítíte, že když je Bůh s vámi, kdo proti vám Právě jste se přesvědčila, že Bůh vás ze všeho vytáhl. Zvažujete, čím se živit dál? Cítíte, že konečně nastala příležitost jít do zdravotnictví a pomáhat lidem. Začnete jako sanitář na ORL, hlavní sestra vám nechce povolit večerní studium zdravotní školy, ale také nechce vysvětlit proč. Vy ale víte, že špitální kádrovák má reference od StB a ty ve váš prospěch asi moc nemluví Začnete pracovat na sále ORL, kde se nedostává instrumentářek. Jdete znovu zatlačit na hlavní sestru, ať vás pustí do večerního studia. Všichni na oddělení ORL pro vaše cíle důležití (tzn. primář i vrchní sestra) se za vás přimlouvají. Hlavní sestra sice nerada, ale nakonec studium povoluje. Tvrdohlavě s vámi bojuje a trvá na vašem slibu, že až získáte diplom zdravotní sestry, přejdete pět let pracovat na chirurgii na odd. ambulantní traumatologie. V zápalu boje asi z vyčerpání s takovým zarputilým mezkem si ale svoje vítězství zcela zapomene nechat písemně potvrdit. V tu dobu se tetelím štěstím a tiše doufám, že jsem ji otrávil tak, že se mě bude s chutí vyhýbat a snad se ani neporadí s podnikovým právníkem. Za šest let jí tak diletantskou chybu přijdu připomenout, protože jsem sám měl zájem jít se něco na traumatologii naučit, ale závazek na pět let mi zcela nevyhovoval. Chtěl jsem se zaměřit na geriatrii a gerontologické pacienty v terénu některého ze zdravotnických obvodů Prahy 5. Tak jsem byl i velmi těžko sledovatelný policií. Pro práci v podzemní církvi to byly zcela ideální podmínky. Mnoho jsem se od staroušků naučil. Měl jsem čas je poslouchat. Nemusel jsem nikam spěchat. To byla dobrá příprava na vlastní stáří, ve kterém už lítám, ani nevím jak. Skoro bych přísahal, že je to nedávno, co mi bylo dvacet. Před měsícem ale přišli nějací blázni, co určitě propadali ve škole z počtů, že prý se mnou oslaví 63 roků od narození J Ale abych to téma dotáhl: Takže potom celých 5 let vstáváte už v 5 ráno. Nejprve uklízíte ve špitále, potom přejdete na operační sál nebo lůžkovém oddělení a po práci odcházíte večerně pilně studovat zdrávku. Sedíte ve třídě jako jediný chlap (35 let) mezi samými holkami, což bylo mimochodem fajn. Jsou totiž ve věku vašich dětí a dají vám nahlížet do svého pubertálního světa, a to je doma výchovně využitelné. Vy je oplátkou učíte zdolat latinskou gramatiku. Mezi tím se stále angažujete v aktivitách podzemní i nadzemní (oficiální) církve. Policie si vás stále hlídá jako teroristu J. Máte přece u nich flastr. Kdykoliv něco někde vybuchlo (kupř. OV KSČ v Č. Budějovicích) přijeli mě ex post sebrat. Druhý den mě zase pustili. Mohl bych jako Švejk vyprávět bezpočet komických příhod, které jsme s nimi prožili až do roku V listopadu poslední z nich... bezesporu další významná, ač ne vždy plánována a chtěná, součást příprav na Vaše budoucí poslání. Inu Pán Bůh nás většinou hodně překvapuje, jaké prostředky si k tomu vybírá. Ale přejděme k samotné Africe prý kdo jednou podlehne jejímu kouzlu, víc už jí neodolá... Ano, Afrika má skutečně svůj půvab. Jak by také ne, když ji vytvořili ruce Boží, že? Nicméně v ní pobývat asi opravdu není dáno každému. Zažil jsem lidi, kteří tam přijeli kupř. na svatební cestu a nedostali se pro nemoci ani ven z Dar es Salaamu. Vy jste se ale dál dostali. Mnohem dál. Čím učarovala Afrika Vám? Kdysi jsem obdivoval téměř stoickou trpělivost Afričanů, kteří nám nenadávají, když v autě projíždíme vesnicemi a strašně se při tom práší. Oni se usmívají a radostně mávají. Časem jsem pochopil, že pro ně prach nic neznamená. O čistotu oděvu u nich opravdu nejde. To, co si osobně dodneška vychutnávám, jsou ale vztahy s lidmi a přátelství. Kdysi jsem se velmi nerad vzdával svých dětí, protože jsem toužil vidět, jak vyrůstají. Jak se mění na puberťáky a ty pak na dospělou mládež. To mi dost mrzelo, ale ve prospěch Afričanů jsem to Bohu nabídl jako osobní oběť. Mnohonásobně mi to bylo ale vráceno, protože všechny ty malé černé dětičky mi už několikrát vyrostly před očima a člověk k nim cítí za ta společná léta opravdu rodinná pouta. K této zkušenosti patří i africké podávání a držení rukou. V africké kultuře se mohou pokud se nevidí vysloveně poprvé - dva dospělí chlapi i chlapci či děvčata a ženy držet dlouho za ruce (nebo i tak společně chodit na veřejnosti) a nikoho ani nenapadne je obvinit z čehokoliv. Je to výraz přátelství. Když k nám chodí prosebníci (obou pohlaví a všech věků) rád využívám této zkušenosti. Je zcela běžné a pro Strana 15 / 21

16 mne stále fascinující, že to tak funguje i při setkání s černými řádovými sestrami. Chodí k nám do misijní stanice také manželka posledního existujícího náčelníka, který ještě žije. Bibi Sofie je těžká astmatička asi 80 let stará. Ta se ke mě maminkovsky i přišmajchluje, a to i na veřejnosti. Přesně tak, jako to dělala i moje maminka. Vidím v jejím chování potvrzení Ježíšůva příslibu. Když se ho učedníci ptali, co dostanou výměnou za to, co všechno pro Něho opustili. On jim odpověděl, že stokrát více sester a bratří, domů atd atd. Samozřejmě, že si pořád musíte mýt ruce a myslet na všechna ta exotická onemocnění a úporné kožní plísně, AIDS, TBC, trachomy apod. Mirjam se svojí porušenou imunitou po malárii musí být v Africe extrémně opatrná. Koneckonců je to pro ni obtíž i v evropských podmínkách V Africe jí jde ale bez přehánění o život. Obdivuji její odvahu a vytrvalost. Takže jednoznačně lidé. Jací jsou? Afričani? Tanzanijci? Jsou přátelští. Velice otevření a srdeční. Okamžitě připravení kdekoliv a s kýmkoliv si popovídat o čemkoliv. Od fotbalu přes politiku až k víře. Vůbec nechápou, že existují lidé bez víry. V ateismus jako takový nevěří pro své silně zakořeněné animistické kořeny. Není absolutně možné jim na veřejnosti vyčinit, natožpak sprostě vynadat. To považují za veliké ponížení. To se týká samozřejmě i pracovních věcí. V praxi to znamená, že pokud nějaký problém existuje, je třeba ho řešit v soukromí a hlavně pomocí nějakého kontrastního příkladu (podobně jako podobenství), aby pochopili, kde se stala chyba a jaký má v souvislostech význam. Ideální je pokud to dovedete podat veselým tónem s lehoučkou neurážející ironií, kdy se na konci oba jako partneři zasmějete. Jakýkoliv tlak a netrpělivost je chyba, ale i potenciální ohrožení a nebezpečí pro vaši osobu. Jsou velmi dobří znalci přírody a jedů, které se nerozpakují použít. Kdo to neumí, má možnost se nechat obsloužit šamanem (mchawi). Ty jedy používají skoro profesionálně. Jedům dávají vždy přednost především proto, že jakýkoliv násilný a tedy evidentně zjistitelný čin se musí nahlásit policii. Tomu se zásadně všichni domorodci vyhýbají. V oblasti, kde působíte v Mbozi West, konkrétně ve vesnici Kamsamba, jste založili misijní stanici Allamano Agape. Co znamená agape asi víme, ale proč Allamano? A jak vlastně taková misijní stanice vypadá? Bl. Giuseppe Allamano je italský zakladatel Institutu misionářů a misionářek Consolata (IMC) z Turína. Mladší vrstevník a dokonce příbuzensky spojený s Donem Boskem. Ten IMC založil a první misionáři odjeli do Afriky (Kenya a Tanganika) v roce Po porážce německých kolonistů a jejich vyhnání z Tanganiky včetně misionářů (benediktýni), povolali vítězní Britové na jejich místo IMC. Nám byla od začátku sympatická jejich svobodná a radostná a hlavně přátelská a vstřícná spiritualita, proto jsme symbolicky kooptovali do názvu misijní stanice jméno Allamano ve spojení s Agape jako cílem lidského (nota bene křesťanského) celoživotního usilování. Tak vznikla naše cenná dlouholetá přátelství s Italy, od kterých jsme se rádi učili. Oni zase nahlas vyznali, že si naší práce váží a velice obdivují houževnatost a vytrvalost, se kterou realizujeme svá předsevzetí. Není pro nás větší a důležitější ocenění než od těchto pionýrů Boží lásky. Dokonce i náš současný diecézní černý pan biskup E. Chengula (diecéze Mbeya) je jedním z nich. Tím máme jeho plnou důvěru, i když jsme jurisdikčně podřízeni jeho pravomoci. Jinak struktura misijní stanice je velmi jednoduchá. Patří do ní především budova k našemu bydlení, přípravě jídla, přespávání a ubytování několika hostí a místnosti k pracovním jednáním s pomocníky a hosty. Pak potřebujeme dva sklady. Jeden na materiál a těžké pracovní nářadí. Druhý trochu větší na úrodu, kterou si k nám domorodci po sklizních před místními zloději ukládají. Vedle skladů je prostor na dílenské práce a výuku řemesel učňů tzn. truhlařina tesařina, zedničina, instalatérské práce, servis a opravy auta včetně píchnutých pneumatik, výroba skruží, krejčovství pro děvčata i kluky. V případě velkých sešlostí se toto místo dá využívat i ke stolování hostů, ale i schůzování různých místních spolků kupř. starších žen (od 40-60), tanečních a zpěváckých skupin (mládež), modlitební družiny Srdce Ježíšova apod. Časem potřebujeme postavit montážní jámu s rampou, ale také chceme kino pro děti i dospělé, protože slouží skvěle k osvětě domorodců, kteří téměř nečtou. Pár lidí sice poslouchá rozhlas, ale barevný promítaný obraz vydá za hodiny mluvení. Také nosím v hlavě místo, které by místním nabídlo Strana 16 / 21

17 fotografování nebo i filmování o které velmi stojí především mladí lidé, svatebčané, rodiny Využití je velmi široké. Nepůjde o kšeft, ale o radost a směnu v duchu něco za něco. Stále ve smyslu dobré vůle k vzájemnosti a partnerství. Hned po příletu do Mbozi jste narazili na hlavní problém nedostatek kvalitní vody, nebo spíš jakékoliv vody. A od toho se odvíjí Váš přednostní úkol... (?) Náš první a hlavní úkol je rozvoj africké rodiny se vším, co k tomu v souvislostech patří. Tak jsme to kdysi prezentovali našemu biskupovi. Ano, voda je úkol, který si jako důležitý koleduje o řešení. Stejně tak je pro nás důležité, ale i vzdělání mladé populace. Lze je klidně postavit na roveň s významem vody pro život domorodců. Nelze ale pro vodu zapomínat na lidi, pro které ji chceme získávat. Biblicky řečeno: Člověk tu není pro sobotu, ale sobota pro člověka. Negramotný člověk je pohroma pro jakoukoliv budoucnost. Tedy i africkou. Vzdělání jsou základní potřebné informace, aby i domorodci rozuměli svému životu v souvislostech. To je alfa a omega všeho bytí a konání včetně vazeb na Boha A to přesto, že biblické dějiny znají tzv. nevzdělané svaté osoby. Jim ovšem nechyběl Duch sv., který nahradil nedostatek vzdělání. Na takové výjimečné zkušenosti se ale nedá stavět rozvoj běžné občanské společnosti v Africe, o kterou nám jde. Lapidárně řečeno: Dejte blbci do ruky studnu, vodovod, prostě cokoliv, brzo jej zničí nebo nechá zničit druhé. Nebude jej chránit, opravovat, šetrně používat atd. Dáte-li mu (porodí-li) dítě, brzy mu zemře, protože zanedbá vše, co se zanedbat dá. Mladé Afričanky k nám s umírajícími dětmi přicházejí hledat pomoc obvykle až v jejich terminálním stádiu, když se nedá už vůbec nic dělat. Neznají totiž ohrožení svých dětí. Rizika, kterým je zbytečně vystavují. Podobně je to i s AIDSem. Položme si otázku: Proč je jím Afrika tak pandemicky zasažená? Odpověď: Lidé si vůbec nepřipouští, že by je něco ohrožovalo. Nemají informace. A pokud mají, nehledají v nich souvislosti především pro sebe!!! Záběr Vaší činnosti je natolik rozsáhlý, že jej pochopitelně nejde jen tak celý zachytit. Zkuste nám aspoň přiblížit, jakým způsobem se třeba v Tanzanii hledá ta voda a jak probíhá proces, než se dostane ke spotřebě. Hledat vodu můžete několika způsoby. Při každém z nich se využívají možnosti, které jsou k dispozici ve zkoumané lokalitě. Ty jsou dány hydrogeologickými okolnostmi, které vyžadují jistou zkušenost, která vám je dovolí shromáždit a následně vyhodnotit. Zkušenost hydrogeologa je to nejcennější, co může vést k úspěchu. Dokud však studna není vyvrtána nebo vyhloubena kupř. kopáním, nebudete mít jistotu, že tam, kde jste určili (ať vy nebo expert), skutečně voda bude nalezena. Vždy půjde jen o odhad možnosti. Důležitá je krajina a její konfigurace, porosty a jejich svěžest a schopnost držet vodu, množství srážek během roku, kvalita a složení podloží, do kterého voda stéká a zatéká, musíte se ptát na zkušenosti domorodců s vodou v místě. Hodně nám pomáhají pohledy z družice tzn. nafotografované satelitní snímky. Ideální je, pokud se tak stalo v období dešťů. Pro nás je paradoxní, že v Tanzánii máte zákonem zakázáno hledat vlastními prostředky vodu. Musíme o to žádat vládní firmu a jí takový průzkum tzv. survey také zaplatit. Vrtat ji už pak můžeme. Je jasné, že ideální je kombinovat všechny postupy. Nicméně ani tak nemáte žádnou hmatatelnou jistotu. Všechna rizika nákladů nesete vy. Když se voda nenajde: Pole sana, bwana. Siku nyingine Je nám líto, pane. Tak zase někdy jindy Průzkum i vrty se platí vždy dopředu. Výsledkem průzkumu jsou jen papíry (byť jsou výsledné grafy sestavené počítačem), které mají hodnotu pouze orientační. Když ve výsledku získáte za ,- Kč a více pouze suchou díru do země (80 m. hlubokou), je to jen a jen vaše riziko. Firmy vaši ztrátu s vámi nesdílí. Proč také, oni přece docela slušně vydělali. Vám zůstane jen vztek a oči pro pláč Kromě mnoha dalších křiklavých problémů je tady i velký počet osiřelých dětí... Těm se věnujeme v Adopci na dálku, která je především tématem vzdělání a přijatelně prožitého dětství a mládí, na které by měly děti rády vzpomínat. Je to vzácný čas jejich formace, kdy především sirotci jsou ve velké nevýhodě, protože si na ně každý dovolí. Nejčastěji jsou využívání k těžké polní a domácí práci. Věřím, že kdo neudělal opravdovou zkušenost s tímto světem nám nepochopitelného a nepředstavitelného strádání, nemůže být schopen si ani zdaleka vybavit, co znamená ztráta všech civilizačních vymožeností, Strana 17 / 21

18 co znamená přijít sem, společně sdílet tu mizérii a hledat řešení, jak z ní ven.ano, to je to, co mě na práci Baldínských především zaujalo: nejenom bídu vidět, cítit s těmi, kterých se bezprostředně dotýká, ale i schopnost pro ně něco dělat, dokonce vyrazit přímo do terénu ne jako cestovatelé, ne jako dobrodruzi, nýbrž jako misionáři, kde v jejich pastoraci dostává Boží láska úplně konkrétní podobu. Která z těch našich evropských samozřejmostí Vám nejvíce v Africe chybí, na co jste si tam museli hlavně zvykat, co bylo nejtěžší přijmout? Většinou vám chybí vaši přátelé, děti a vnuci, kteří rychle vyrůstají před očima, a člověk si rád s nimi vychutnává každou příležitost, kdy se učí chodit, mluvit, mudrovat atd. Druhým nedostatkem je jídlo na které jste si doma zvykli a pohodlí, se kterým se dá doma rychle a dobře zhotovit. Lahvové pivo - pokud vůbec je - se pije pouze teplé. V Africe nesmíte ani na vteřinu zapomenout kam šlapete (hadi, škorpióni, jedovaté housenky), co pijete, čeho se dotýkáte (trachomy, žloutenka), kdo na vás zblízka mluví a prská do všech stran (rizika kapénkové infekce, meningitis aj.), co kolem vás lítá, bzučí a bodá, (komár Anofeles a malárie). Všechno se horkem superrychle kazí, takže musíte vařit beze zbytků, aby se to hned snědlo. Jinak riskujete lehčí i těžší otravu. Jednou jsem se tak vyřadil z provozu na celý týden jen proto, že jsem snědl polévku, kterou jsem si schoval z večera. Já rád solím, a tak mi vůbec ráno nepřišla nijak zvlášť slaná, ale ouha. Naštěstí se s tím můj organizmus vyrovnal, ale tři dny jsem ležel jako Lazar a zbytek týdne mě museli domorodci obskakovat, jak mi bylo šoufl. Jinak to, co nejhůře v Africe (a nejen tam) snáším, je lidská hloupost spojená s mezkovitostí a namyšleností funkcionáře v úřadu, se kterou se stále setkávám. Do nebe volající blbost je vysilující překážka mojí energie a optimismu. Prostě někdy je jako hora k neslezení. Nevzdělaným neznalost rádi prominete, ale nadutec na úřadě nebo v sebepitomější funkci, mě dovede stále vytočit do otáček. Když se řekne Tanzanie, vybaví se nám úchvatná africká divočina s krásnými národními parky a přírodními rezervacemi, ale i nebezpečím, které v sobě může skrývat dravá zvěř, různý hmyz, krokodýli, možná zločinecké gangy... I když jste to již částečně nastínil, jaká další rizika hrozí při Vaší práci především? Pár rizik jsem už vyjmenoval; nemoci, různá havět a vlastní neopatrnost. Jedno ale nebylo zmíněno a tím je nezbytnost cestování. Pokud jste ve městě a na hlavních cestách, jezdí proti vám spousta nákladních vraků a autobusů, které řídí mladí kluci. Opojeni rychlostí svého obrovitého vozu mají pocit, že jim všichni musí uhnout z cesty, když se řítí v zatáčkách a vyjíždějí až na krajnici do protisměru. Běda, když za volantem nepředvídáte. Často je lepší zastavit a nechat takového cvoka proletět zatáčku, než se s ním v ní potkat. Obzvlášť je to napínavé, když musíte projíždět horami a pod vámi jsou hluboké strže a koryta řek plná krokodýlů Inu, je třeba hledět před sebe a nikoliv pod sebe. Silniční nehody jsou na tom málu tanzanijských asfaltových silnic téměř vždycky s mrtvými a požárem jednoho nebo obou vraků. Dalším rizikem jsou stálé hrozby přepadů na silnicích ozbrojenými lupiči. Často jimi bývají dřívější profíci, (policie, vojáci), kteří byli propuštěni z činných sborů. Vy ale stále musíte převážet nemalé peníze do vnitrozemí - do buše abyste mohla platit lidem práce, které pro realizaci různých aktivit misie je třeba vykonat. Jezdíte tedy na víru, protože to ani jinak nejde zařídit. Jedenáct let nám to sice zatím vychází, ale pokaždé se před cestou s takovým rizikem musíte vnitřně vyrovnat. Osobně je člověk ochoten podstoupit lecjaké ohrožení, ale své milé toho přirozeně chcete uchránit. V podstatě už za pár dnů znovu odlétáte na misie. Na jak dlouho a co taková příprava vyžaduje. A vůbec, chce se Vám? Ne, nechce. To říkám naprosto na rovinu. Vedeme dvanáct let s MBU schizofrenní život. Když jsme zde, musíme se přemlouvat k odjezdu, protože vše musíte doma a v práci zajistit, více či méně přerušit nebo dokončit a zakonzervovat. Zde začíná i vaše postupné mentální přeladění na jinou, tzn. africkokulturní frekvenci nejbližších tří až čtyř měsíců, a to včetně zajištění návratu. Nejméně tři měsíce před datem odletu už musíte začít plánovat a zařizovat vše, co budete potřebovat a co nelze v Tanzánii sehnat. (očkování, peníze, doklady, letenky, léky, dárky, vhodné oblečení = za tepla odletíte a za zimy se vrátíte aj.). Strana 18 / 21

19 To samé, ale v modrém nás čeká i při pobytu v Africe. Když se už konečně zadaptujete na jejich podmínky a práce začne klapat, musíte začít hlídat čas odletu na letence v km vzdáleném Dar es Salaamu a přesně (nicméně s jistou mírou tolerance) naplánovat cestu zpět, která nám trvá téměř týden. Jsou to opět stovky drobných a důležitých povinností, které musíte před odjezdem z každého bodu trasy Kamsamba - Mbeya - Iringa - Morogoro - Dar es Salaam ( km) splnit. Všechno je třeba vyprat, zabalit a uskladnit i zabezpečit proti nenechavcům. Tolik dalších otázek mám ještě na jazyku... Jenže to nejde. Z kapacitních důvodů našeho farního časopisu to prostě není možné. Za nevšední povídání panu Pavlu Baldínskému pro tuto chvíli moc děkuji a pro ty, koho zaujalo, mám dobrou zprávu: mohou se setkat nejen s ním, ale i s jeho manželkou paní Mirjam naživo, a sice přímo v Újezdě v pátek 13. května v hodin ve zdejším kinosále. Osobně se už hodně těším na setkání s milými hosty, kteří toho mají ještě tolik co říct. Nabídnou nám další zajímavosti o Africe, které se sem nevešly a o své vlastní práci v této části pro nás tak vzdáleného a exotického světa. Mnohé je zachyceno na videu, které budeme moci uvidět, mají spousty osobních zážitků, znají lidské příběhy, jejichž naslouchání bere dech... H. Martincová Strana 19 / 21

20 JMÉNA Z KANCIONÁLU (pokračování) Prof. PhDr. Jiří Sehnal, CSc. (1931) Hudební historik a organolog, narozen 15. února 1931 v Radslavicích (u Přerova). V letech 1942 až 1950 navštěvoval reálné gymnázium v Přerově, současně klavír a hudební teorii u hudebního pedagoga a skladatele Karla Maříka. Po maturitě studoval hudební vědu a estetiku na Filosofické fakultě Palackého univerzity v Olomouci (u Roberta Smetany, Josefa Schrei-bera a Bohumila Markalouse), promovaný historik na základě disertační práce Starý český kontrapunkt instrumentální (1955). Od nastoupil do oddělení katalogizace Univerzitní knihovny v Olomouci, současně spravoval tehdejší pobočku této knihovny v Kroměříži a začal se věnovat soupisu a průzkumu tamních památek. Na pedagogickém oddělení hudební školy v Olomouci vyučoval harmonii ( ). V letech 1958 až 1964 pracoval jako knihovník Výzkumného ústavu zelinářského ČSAZV v Olomouci. V roce 1964 nastoupil do oddělení dějin hudby Moravského (zemského) muzea v Brně, kde do roku 1978 odborným asistentem, v letech 1978 až 1994 vedoucím oddělení. Titul PhDr. získal v roce 1967, CSc Jako externí pedagog působil od roku 1990 na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, v roce 1992 se zde habilitoval v oboru muzikologie, v roce 1997 jmenován profesorem Masarykovy univerzity. Od roku 1995 až do současnosti externě vyučuje na Katedře muzikologie Filozofické fakulty Palackého univerzity v Olomouci. Sehnalův vědecký zájem se zaměřuje zejména na dějiny hudby 17. a 18. století se zvláštním zřetelem k Moravě a ke kapelám olomouckých biskupů, na dějiny varhan (zejména na Moravě) a na katolickou chrámovou hudbu v 17. až 19. století. Během svého života aktivně působí v celé řadě vědeckých a společenských organizací (i zahraničních) a aktivně publikuje. V Kancionálu jsou uvedeny jeho varhanní doprovody k 5 písním. Schneider Trnavský Mikuláš ( ) Narodil se v Trnavě. Po studiu na gymnáziu v Trnavě odchází studovat spolu s budoucím skladatelem Zoltánem Kodálym na Královskou hudební akadémii do Budapešti aby se zde věnoval studiu hudby. Tam se rozhodl studovat kompozici u profesora Koesslera. Další dva roky studuje ve Vídni na Konzervatoři pro hudbu a výtvarné uměníe u profesora Paula Grädenera a klavír, varhany a skladbu. Ve Vídni skládal svoje první slovenské skladby. Na radu četných přátel odchází do Prahy završit studium skladby. Kompozici studoval u prof. Steckera a varhany u prof. J. Kličky. Velmi ho tehdy postihla smrt A. Dvořáka, kterého obdivoval a doufal, že se dostane do jeho třídy. Od r se usadil v Trnavě natrvalo, kde byl regenschorim při chrámu sv. Mikuláše. Později působil jako prof. hudby v učitelském ústavu v Trnavě. V roku 1933 za zásluhy na poli cirkevní hudby mu papež Pius XI. udělil titul Rytíř řádu sv. Řehoře, v roce 1948 by vyznamenaný státní cenou a v roku 1956 se stal národním umělcem. 28. května 1958 v plné tvůrčí práci v Trnavě umírá ve věku 77 let. Hlavní oblastí jeho tvorby byly písně (cykly Slzy a úsmevy, Zo srdca, Piesne o matke), v nichž spojil romantickou tradici s intonacemi lidových písní, které upravoval. Dále autor sborů, komorních skladeb, orchestrálních děl (symfonická báseň Pribinov slub), duchovní a jiné hudby. Napsal vzpomínkovou knihu Úsmevy a slzy. V roce 1936 uspořádal skvělé dílo - "Jednotný katolícky spevník", ve kterém sjednotil zpěv lidových duchovních písní na Slovensku a který nemá v rámci střední Evropy obdobu. Obsahuje více než 500 písní, ze kterých 226 je autorských. O jeho kvalitě JKS svědčí skutečnost, že se na Slovensku používá dodnes a v r bylo vytištěno již jeho 56. vydání Do Kancionálu byla zařazena jeho mešní píseň Ty jsi, Pane, v každém chrámě. Připravil František Čech (pokračování) Strana 20 / 21

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ v týdnu od 22. 5. - 29. 5. 2016 21. týden 21. 5. Památka sv.kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků 7:30 MÁJOVÁ Za syna Jana Klvánka, živou a Klvánkovu a Orságovu, duše v očistci a nová kněžská

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.3. 31.3. 1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4. 6.4. 4. postní První pátek v měsíci 5. postní Po kříž. cestě Henčlov 17:30 Od 15 hod. 20:00 14:30 16:30 17:00 Za +

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

FARNÍ LIST SRPEN 2016

FARNÍ LIST SRPEN 2016 FARNÍ LIST SRPEN 2016 Milí farníci, srdečně Vás zdravím i touto cestou. Jsem rád, že již necelé dva měsíce mohu spolu s Vámi putovat na cestě k Bohu. Rád bych Vám poděkoval za to, jak se dáváte k dispozici

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI TROUBKY A BOCHOŘ, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 31.8. 1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 22. Votivní mše svatá k Duchu svatému 22. týdne Památka sv. Řehoře Velikého 22.

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE?

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? ROČNÍK: IV Vánoční číslo 2010 č. 12 Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? Když se ráno probudíš s přáním milovat Boha a s ním milovat

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Tabulka pořadí předností liturgických dnů

Tabulka pořadí předností liturgických dnů Tabulka pořadí předností liturgických dnů ze Všeobecných ustanovení o liturgickém roku a o kalendáři, č. 59-61 I. Slavnosti Velikonoční triduum. Narození, Zjevení a Nanebevstoupení Páně, Seslání Ducha

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

OBECNÍ ÚŘAD VŠEMINA Všemina 162, Info Slušovice (fax)

OBECNÍ ÚŘAD VŠEMINA Všemina 162, Info Slušovice (fax) OBECNÍ ÚŘAD VŠEMINA Všemina 162, 763 15 Info Slušovice 577 986 214 (fax) 577 986 151 601 377 424 www.obecvsemina.cz podatelna@obecvsemina.cz Úřední hodiny: PO a ST od 8:00-17:00 hodin Infokanál Všemina:

Více

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ FARNOSTI A BOHOSLUŽEBNÝCH AKTIVIT V ROCE 2010 - PUSTKOVEC

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ FARNOSTI A BOHOSLUŽEBNÝCH AKTIVIT V ROCE 2010 - PUSTKOVEC 1/2011 Příjemné čtení (a počítání). Úvodem Na přání Vás farníků bude první číslo Benjamína vycházet hned na začátku nového roku a přinese vyhodnocení hospodaření farnosti za uplynulý rok. Tak je tomu i

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 Jít ve stopách Ježíšových, to je naším povoláním. Ony jsou jedinou cestou,

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

únor 201 6 34 / měsíčník

únor 201 6 34 / měsíčník únor 201 6 34 / měsíčník Upozornění: Neberte všechna má sdělení úplně vážně :-) Milí čtenáři, zdravím vás z ještě stále zasněžené Staré Zagory. Je to k nevíře, ale sníh napadl dokonce dvakrát, jako dvaceti

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR

DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR Váš UTECHTSKÁ UNIE STAROKATOLICKÝCH CÍRKVÍ ZPRÁVA PRO SRC 2007 O NĚKTERÝCH ZÁLEŽITOSTECH, KTERÉ BYLY NA POŘADU MEZINÁRODNÍ BISKUPSKÉ KONFERENCE 1. Reflexe

Více

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 4. dopis Letní prázdniny jsou tady!!! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas!

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 4. dopis Letní prázdniny jsou tady!!! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas! U nás se poslední měsíc nesl v duchu končícího školního roku a blížících se Vánoc. Výletovali jsme, uklízeli, učili se na závěrečné zkoušky, psali závěrečné zkoušky, loučili

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Mentální obraz Romů AKTIVITA

Mentální obraz Romů AKTIVITA Cíle studenti jsou schopni vyjádřit představy asociace spojené se slovy průměrný Rom uvědomují si, že mentální obraz nemusí být plně v souladu se skutečností jsou schopni analyzovat svoje postoje a odhalit

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sborový dopis - září 2009 Co se tu stalo o prázdninách?...byly dokončeny opravy věže horního kostela! Věž je opravdu

Více

Áronské požehnání (4 Moj 6) do Nového roku

Áronské požehnání (4 Moj 6) do Nového roku 01/2016 LEDEN 2016 Áronské požehnání (4 Moj 6) do Nového roku Ať tě Hospodin ochraňuje! Důležitými prostředky Boží ochrany při našem putování může také -dobré prožívání církevního roku, -dodržování Desatera,

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Děkanát Uherské Hradiště

Děkanát Uherské Hradiště Děkanát Uherské Hradiště Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Výchozí situace: Situace v jednotlivých farnostech Ne všechny farnosti z děkanátu jsou v animátorech zastoupeny, a proto zde nejsou informace

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin)

V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin) V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin) Malé krůčky k bezpečné cestě do školy Již čtvrtým rokem působí na naší škole rodičovská dopravní skupinka, která se snaží

Více

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL (Otázky pro vizitovaného a vizitátora v litoměřické diecézi) Schváleno Kněžskou radou litoměřické

Více

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Konečně už nám vysvitlo sluníčko, a tak jsme si ho vyrazili užít ven, do přírody. Čas na psaní Deváťáckých novin jsme si ale samozřejmě také našli. V tomto čísle se dozvíte, co se dělo od 6.

Více

FÍKOVNÍK. Tys sedmi darů studnice, prst Otcovy jsi pravice, tys Bohem přislíbený host, ty dáváš ústům výmluvnost.

FÍKOVNÍK. Tys sedmi darů studnice, prst Otcovy jsi pravice, tys Bohem přislíbený host, ty dáváš ústům výmluvnost. ZPRAVODAJ Římskokatolické farnosti sv. Vojtěcha & Salesiánského střediska mládeže DDM Č. Budějovice 3/2014 květen - červen 23. ROČNÍK FÍKOVNÍK Přijď, Tvůrce, Duchu svatý, k nám, a navštiv myslí našich

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli Rodina v Bibli I. Dnešní téma by mělo být aktuální pro většinu přítomných. Téma Rodina v Bibli/ne manželství, ale rodina/. Většina z nás žijeme uprostřed rodiny ať už v roli rodičů, dětí, dědečků či babiček.

Více

OBSAH PRVNÍ ČÁST ÚVOD INTEGRÁLNÍ A SOLIDÁRNÍ HUMANISMUS PRVNÍ KAPITOLA PLÁN BOŽÍ LÁSKY PRO LIDSTVO

OBSAH PRVNÍ ČÁST ÚVOD INTEGRÁLNÍ A SOLIDÁRNÍ HUMANISMUS PRVNÍ KAPITOLA PLÁN BOŽÍ LÁSKY PRO LIDSTVO OBSAH POUŽITÉ ZKRATKY.................................. 7 ZKRATKY BIBLICKÝCH KNIH.......................... 9 DOPIS KARDINÁLA ANGELA SODANA.................... 11 PREZENTACE DOKUMENTU...........................

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více