Vakcíny a Oèkování. Èlánky ze serveru

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vakcíny a Oèkování. Èlánky ze serveru www.vakciny.net"

Transkript

1 Vakcíny a Oèkování Roèník 2003 Èlánky ze serveru

2 Obsah Selhalo očkování proti dávivému kašli?... 2 Jaké bude očkování v roce 2003?... 2 Očkování ve Spolkové republice Německo... 3 Očkování proti meningokokovým nákazám u dětí mladších 2 let... 5 Očkování - účinná zbraň proti chřipce a plicním onemocněním... 5 Očkování ve Velké Británii... 6 Očkování dětí proti chřipce... 7 OZP a její příspěvky v prevenci očkování Účinnost očkování proti pneumokokovým nákazám Bezpečnost očkování vakcínou TRIVIVAC Očkovat proti pravým neštovicím? Proč se nechat očkovat proti žloutence typu A? Účinnost vakcíny Trivivac Kateřina Kašparová: "Očkování se nesmí podceňovat" Zákeřnost virové hepatitidy typu A Těžký akutní respirační syndrom (SARS) Zvýhodněné očkování? Očkování v Itálii Jana Adámková: "Očkování je pro dítě velmi důležité" Úhrada očkování proti virovým hepatitidám Eradikace dětské přenosné obrny - jaké bude další očkování Očkování proti virové hepatitidě typu A - očkování před dovolenou Očkování ve Francii Kombinované očkovací látky se složkou eipv Současný přehled TBC u dětí a návrh změn kalmetizace Očkování neurologicky postižených dětí Isabella Soukupová: Očkování je samozřejmostí Očkování dětí při výjezdech do zahraničí "Acelulární" vakcína - šetrnější vakcína Prázdniny s očkováním Cestovní lékárna Zásady ochrany před malárii DUKORAL Očkování v Belgii Skladování a manipulace s vakcínami "Adoptuj panenku a zachráníš dítě" NEPODCEŇUJME CHŘIPKU Očkování ve Španělsku Představujeme další střediska očkování Účinnost masového očkování vakcínou proti chřipce a 23-valentní pneumokokovou vakcínou u dospělých osob ve věku od 65 let OZP rozšířila nabídku očkování Tuberkulóza v České republice za rok Důsledky nezodpovědnosti: hrozba se stala skutečností Je třeba se znovu bát tuberkulózy v Evropě?

3 Selhalo očkování proti dávivému kašli? M. Petráš 06/01/2003 V posledním měsíci loňského roku se téměř všechna média zabývala hlášením zvýšeného počtu případů nakažení dávivým kašlem (nebo též černým kašlem). Co je příčinou? Je to selhání očkování? Vzhledem k nepřesným interpretacím v médiích se zde pokusíme vysvětlit několik faktorů ovlivňující výskyt tohoto i jiného infekčního onemocnění. Kumulativní hodnoty nemocnosti (dávivého kašle) za prosinec 2002 ještě nebyly zveřejněny. Proto se podíváme na data z listopadu Pro srovnání uvedeme počty případů do listopadu v letech Počet osob nakažených dávivým kašlem byl 171 v roce 2002, 88 v roce 2001, 121 v roce 2000 a 45 v roce Při detailním pozorování ročního výskytu počtu nových případů dávivého kašle se ukazuje zajímavý jev, zhruba každé 3 roky se zvýší počet těchto případů. Tento epidemiologický jev se objevuje nejen u nás, ale i v dalších zemí (převážně tam, kde jde vysoký stupeň proočkovanosti populace). Proč se počet nakažených zvyšuje, je-li populace vysoce proočkována? I když je u nás proočkovanost vůči dávivému kašli relativně vysoká (více než 95%), každoročně se zvyšuje počet těch rodičů, kteří své děti nenechávají očkovat. Tento vliv na růst počtu nových případů dávivého kašle lze považovat jako minimální. V každé odborné literatuře o očkování proti dávivému kašli (včetně příbalových informací výrobců vakcín) se lze dočíst, že účinnost očkovací látky proti dávivému kašli je relativně vysoká %. Z toho plyne, že minimálně 5% populace nemusí být dostatečně dobře chráněno vůči této infekci. Dalším významným faktorem je skutečnost, že poslední dávku vakcíny dostane dítě v 5-6. roce. Od tohoto věku se vakcína proti dávivému kašli nepodává (snad jen ve výjimečných případech), a protože v našem prostředí (tj. středoevropský region) stále ubývá přítomnost divokého i vakcinačního kmene bakterie dávivého kašle (Bordetella pertussis) starší děti a dospělá populace není tzv. boosterovaná (tj. nedochází u ní k vnějšímu posilování imunity specifické vůči dávivému kašli). V důsledku toho celková séroprotekce vůči dávivému kašli klesá a zvětšuje se skupina vnímavých jedinců k této infekci. Stávající vakcína používaná pro pravidelné očkování dětí není vhodná pro dospělé, proto se posilující očkování u dospělých neprovádí. Protože v 90.letech minulého století se postupně zavedla do praktického očkování i tzv. acelulární pertusová vakcína (tj. nebuněčná vakcína), která je bezpečná i pro dospělé, existují už návrhy, jak rozšířit toto očkování o další posilující očkování (např. podobně jako je očkování proti tetanu vždy po letech). Závěrem lze jen konstatovat, že i když v pravidelných intervalech dochází k nárůstu a poklesu výskytu dávivého kašle, v měřítku celé populace je tento nárůst zanedbatelný a očkování proti dávivému kašli lze dále hodnotit jako úspěšné. Jaké bude očkování v roce 2003? M. Petráš 13/01/2003 Stát, respektive Ministerstvo zdravotnictví prostřednictvím hygienických stanic každoročně zajišťuje očkovací látky pro tzv. pravidelné neboli povinné očkování. Jedná se o očkovací látky proti příušnicím, spalničkám a zarděnkám, proti dětské přenosné obrně, proti dávivému kašli, tetanu a záškrtu, proti nákazám způsobených bakterií Haemophilus influenzae typu b a proti virové hepatitidě typu B. Výjimku tvoří pouze očkovací látka 2

4 proti TBC, která je z větší části hrazena zdravotními pojišťovnami, avšak i ty získávají tuto úhradu z peněz Ministerstva zdravotnictví. Ze zákona (dáno vyhláškou) mělo Ministerstvo zdravotnictví vypsat loni výběrové řízení pro dodávky těchto vakcín. Jak bývá pro socialistickou vládu obvyklé, na výběrové řízení se zapomnělo, a tak na poslední chvíli (polovina prosince 2003) proběhlo výběrové řízení za účasti našich "odborníků". Díky pozdnímu termínu tohoto řízení, nebylo na začátku roku 2003 nic připraveno. Proto platí jakási džentlmenská dohoda o dodatečném financování nákupu vakcín hygienickým stanicím, které musí šáhnout do svého rozpočtu a vakcíny nakoupit. Výběrové řízení proběhlo při nedodržení všech zákonných náležitostí pro výběrová řízení, takže se může stát, že účastníci - dodavatelé mohou vznést námitky vůči rozhodnutí plynoucího z tohoto řízení. Pro rodiče (respektive pro jejich děti) to naštěstí nic neznamená a očkování proběhne jako v minulých letech. Jeden rozdíl tu však existuje. Od letošního roku vznikla možnost pro rodiče volit mezi vakcínami zdarma (tj. očkovacími látkami, které hradí stát) a vakcínami, které nebyly vybrány výběrovým řízením. Tato možnost existovala i v minulých letech, ale moc se o tom nemluvilo. Rodiče tak mohou volit mezi vakcínami registrovanými v České republice. Cenu za takovou vakcínu si rodiče musí uhradit sami. A jaký to má význam? Prakticky žádný. Ale jsou rodiče, kteří pro své děti volí raději dražší výrobek (a možná i bezpečnější). V jakém případě má smysl využít alternativu koupit si vakcínu: 1. očkování proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli v kombinaci s očkováním proti hemofilovým nákazám typu b lze místo standardu použít kombinovanou vakcínu s acelulární složkou očkovací látky proti dávivému kašli 2. místo očkování perorální vakcínou proti dětské přenosné obrně (v březnu a květnu) lze využít inaktivované vakcíny, kterou lze podat kdykoli mimo kampaňovité očkování s perorální vakcínou 3. místo očkování monovakcínou proti virové hepatitidě typu B lze použít očkování kombinovanou vakcínou proti oběma hepatitidám, tj. typu A i B, ale jen v případě očkování dětí ve věku 12 let. U dětí mladších 2 let očkování proti hepatitidě typu A nemá smysl, neboť se toto očkování ukazuje neúčinné (interference vakcinačního antigenu s mateřskými protilátkami). 4. alternativní očkování s kombinovanými vakcínami, které obsahují více než 4 očkovací látky jako jsou pentavakcíny (5 složek), hexavakcíny (6 složek) a heptavakcíny (7 složek) - např. záškrt, tetanus, dávivý kašel, Haemophilus influenzae typu b, dětská přenosná obrna, hepatitida typu B, pneumokokové nákazy apod. Volba vakcíny je na rodičích. Ti, co nechtějí zaplatit až několik tisíc navíc, mohou být v klidu, neboť používané a tedy i kompletně hrazené vakcíny jsou více než dostatečně kvalitní a bezpečné. Očkování ve Spolkové republice Německo M. Petráš 20/01/2003 Dnes není neobvyklé pracovat a žít v jiné zemi než jsme se narodili. To rovněž souvisí i s naším vstupem do Evropské unie. Proto se tento rok bude věnovat i problematice očkování v jiných zemí světa. Seriál otevřeme kapitolou očkování v Německu. Mnoho rodičů se do ciziny stěhuje za prací s celou rodinou. Pak se může stát, že očkování jejich dětí by mohlo být nekompletní nebo zbytečně opakované. Vždy platí pravidlo, že při dlouhodobém pobytu (více než 1 rok) se vyplatí mít s sebou očkovací průkaz (včetně jeho překladu v jazyce cílové země nebo alespoň v angličtině) nebo opis očkovacího průkazu jako lékařského potvrzení o provedeném očkování (samozřejmě s notářky ověřeným překladem). Může se tím předejít mnoha nedorozumění. 3

5 Očkování v SRN Více než 95% všech očkovaných osob v SRN je prováděno u lékařů, především u pediatrů a praktických lékařů. Jen několik málo procent se nechává očkovat v nemocnicích nebo na hygienických stanicích. Podobně jako u nás i zde je tzv. pravidelné očkování hrazeno státem, respektive zdravotními pojišťovnami. Díky systému surveillance (dohledu) výskytu infekčních onemocnění dosahovala v roce 1996 proočkovanost populace 80% vůči záškrtu, tetanu a dětské přenosné obrně, více než 70% vůči nákazám Haemophilus influenzae typu b, 75% vůči spalničkám a příušnicím, 35-60% vůči zarděnkám a 45% vůči dávivému kašli. I když dnes je proočkovanost vyšší, přesto Německo nedosahuje našich výsledků. Důvodem je nižší ochota rodičů nechat své děti očkovat. Očkování proti TBC Provádí se zde očkování jen rizikových dětí nebo na požádání rodičů. U nás se tento systém zkoušel regionálně na přelomu 80. až 90. let a vymstil se zbytečnou smrtí jednoho novorozence. Proto se u nás nadále toto očkování provádí jako povinné. Očkování záškrtu, tetanu a dávivému kašli společně s očkováním proti nákazám Haemophilus influenzae typu b Toto očkování se v Německu provádí podání pouze 4 dávek podle schématu obdobně jako u nás: ve 3., 4. a 5. měsíci a mezi měsícem. K očkování se dnes již používá kombinovaná vakcína s acelulární složkou vůči dávivému kašli. U nás se pátá dávka vakcíny vůči záškrtu, tetanu a dávivému kaši osvědčila, proto se doporučuje nejpozději do 6. roku dítě očkovat touto pátou dávkou. Později se už toto očkování neprovádí z důvodu zvýšeného rizika nežádoucích účinků. V Německu se každých 10 let podává jedna posilující dávka vakcíny vůči záškrtu a tetanu (u nás jen monovakcína vůči tetanu). Očkování proti dětské přenosné obrně Toto očkování se zde provádí výhradně inaktivovanou vakcínou, která se u nás používá jen ve výjimečných případech. Očkovací schéma je: 3., 4., 5. měsíc a mezi měsícem. Přeočkování se provádí mezi rokem. U nás se očkuje proti dětské přenosné obrně kampaňovitě. Pokud je dítě rozočkováno jedním typem vakcíny může být doočkováno druhým typem, aniž by došlo ke snížení účinnosti nebo ke zvýšení rizika nežádoucích účinků. V Německu se toto očkování provádí obvykle s očkování proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli. Očkování proti virové hepatitidě typu B Proti virové hepatitidě typu B se očkují novorozenci ve věku 3, 5 a měsíců (3 dávky) a dále neočkovaní mladí lidé (shodné s naším očkováním). Opět se zpravidla provádí současně s očkováním proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli, kombinovanou vakcínou nebo sdruženým očkováním. Očkování proti příušnicím, spalničkám a zarděnkám Základní očkování proti příušnicím, spalničkám a zarděnkám se provádí podobně jako u nás ve věku měsíců. Narozdíl od našeho očkování se druhá posilující dávka podává až v 6 letech. Proto bylo-li Vaše dítě již očkováno 2 dávkami, nemusí být v 6. roce znovu očkováno. Ostatní očkování Očkování proti chřipce, meningokokovým nákazám, virové hepatitidě typu A apod. se i v Německu pouze doporučuje za určitých podmínek a proto bývá hrazeno jen některými zdravotními pojišťovnami v různém rozsahu. 4

6 Očkování proti meningokokovým nákazám u dětí mladších 2 let M. Petráš 27/01/2003 V tomto roce se i Česká republika dočkala možnosti očkování dětí mladších 2 let proti meningokokovým nákazám. I když jde jen o očkování proti těmto nákazám způsobeným skupinou C, je významné to, že je možné očkovat touto konjugovanou vakcínou právě děti mladší 2 let. Tím se však indikace této vakcíny neomezuje jen na tuto věkovou skupinu, ale prospěch přináší i starším osobám, neboť vyvolává dlouhodobější imunitní odpověď (tedy i ochranu). Tradiční vakcíny (nekonjugované) vyvolávají spolehlivou ochranu na zhruba 3 roky. Nová konjugovaná vakcína je tvořena podobně jako tradiční, polysacharidem z pouzdra bakterie Neisseria meningitidis sklupiny C, který je dále navázán (konjugován) na tetanový anatoxín. Ve světě jsou k dispozici 2 konjugované vakcíny: NeisVac-C, Menjugate. U nás od tohoto roku je k dispozici právě vakcína NeisVac-C. Tato vakcína je hodnocena jako velmi bezpečná, nežádoucí účinky jsou obvykle lokálního charakteru: mírná bolest, otok, zarudnutí v místě vpichu, nebo celkového charakteru: bolest hlavy, únava, bolest svalů, podrážděnost, nechutenství, průjem a teplota. Navíc u malých dětí se může objevit neutišitelný pláč, poruchy spánku a ospalost. Očkování touto vakcínou bývá u dětí mladších 1 roku prováděno 3 dávkami v intervalu 1 měsíce. U dětí starších 1 roku a dospělých osob se očkování provádí podáním pouze 1 dávky vakcíny. Význam této očkovací látky je zřejmý: možnost očkování dětí mladších 2 let proti meningokokovým nákazám způsobeným skupinou C, které vyvolávají jedny z nejkomplikovanějších infekčních meningokokových onemocnění (purulentní meningitidy, sepse apod.). I když tato věková skupina (děti mladší 2 let) patří mezi nejrizikovější, pravděpodobnost přenosu této nákazy obvykle vzniká jen v dětských kolektivech (tj. v jeslích, dětská hřiště parky apod.). Nevýhodou je pouze singulární očkování (tj. očkování vůči jedné skupině meningokoků) a cena (lze předpokládat na základě zahraničních cen, že se bude pohybovat v rozmezí ,- Kč). Pro očkování starších osob má význam tehdy, je-li třeba vyvolat dlouhodobou ochranu, kterou tradiční vakcína nezajistí (pouze cca. 3 roky). Vzhledem k tomu, že se tato vakcína používá v praxíi od roku 2000, není ještě přesně stanovena doba, kdy se bude provádět další tzv. posilující očkování. Určitě si tato očkovací látka najde své místo na trhu, lze předpokládat, že bude v největší míře používaná tam, kde existuje riziko nákazy způsobené meningokoky skupiny C u dětí maldších 2 let. V ostatních přpadech se bude s největší pravděpodobností nadále používat tradiční vakcína Meningococcal polys. A+C vaccine nebo Menpovax A+C. Očkování - účinná zbraň proti chřipce a plicním onemocněním M.Petráš 03/02/2003 Tato onemocnění jsou závažná již při svém akutním průběhu. Vzniknou-li však při nich komplikace, zejména zánět plic, může dojít i k ohrožení života. Jedním z mýtů poslední doby je názor, že jedinou možnou dobou k očkování proti chřipce je pouze podzim, případně začátek zimy. V naší republice se chřipka vyskytuje každoročně převážně v lednu až dubnu. Chřipková epidemie obvykle trvá 6 až 8 týdnů a v tomto období onemocní 1 až 3 milióny lidí, tj procent obyvatel našeho státu. 5

7 Tento rok zatím ještě nebyl hlášen zvýšený nárůst onemocnění chřipkou, a tak je stále ještě čas se chránit a zároveň i své blízké před tímto často tak podceňovaným onemocněním. V USA a ve většině zemí západní a východní Evropy se používá k úspěšném předcházení výše uvedených onemocnění 23 valentní pneumokoková očkovací látka, tj. očkovací látka proti 23 nejčastěji se vyskytujícím typům pneumokoků. V České republice je rovněž dostupná 23 valentní očkovací látka firmy Pasteur Merieux Connaught, doporučovaná zejména pro děti starší 2 let s rizikem závážných pneumokokových infekcí. Patří mezi ně i osoby starší 65 let a pacienti s chronickými nemocemi, podobně jako je tomu při očkování proti chřipce. K vyvolání ochrany postačí jedna injekce očkovací látky, přeočkování (posilující očkování) se provádí po pěti letech. Protože použítí jak chřipkové, tak pneumokokové očkovací látky je doporučeno stejným skupinám osob, je možné a výhodné podat obě látky současně, je však nutné každou z nich aplikovat na odlišná místa těla. Společné podání je dobře snášeno a obě látky zůstávají stejně účinné jako při samostatném podání. S platností do konce února připravila společnost Aventis Pasteur velice výhodnou cenovou nabídkou jak pro chřipkovou vakcínu, tak pro vakcínu proti nejčastějšímu původci zápalu plic Streptokoku pneumoniae. Očkovací látku proti chřipce VAXIGRIP lze koupit za 90,- Kč (původní cena 176,- Kč) a vakcínu proti pneumokokovým nákazám (nejčastějšímu původci zápalu plic) jen za 120,- Kč (původní cena 209,- Kč). Obě vakcíny jsou vhodné i pro očkování dětí. Chřipková vakcína pro děti od 6 měsíců a pneumokoková pro děti od 2 let. Očkování ve Velké Británii M. Petráš 10/02/2003 Tímto článkem navazujeme na seriál očkování v zahraničí. Cestujete-li za prací nebo studiem do této země na dobu delší než 1 rok, je vhodné si s sebou vzít překlad Vašeho očkovacího průkazu nebo Vašeho dítěte (notářsky ověřený překlad do angličtiny). Očkování ve Velké Británii Ve Velké Británii se očkuje téměř výhradně u dětských lékařů nebo praktických lékařů pro dospělé. Očkování je hrazeno i garantováno státem. Očkování proti TBC Provádí se zde očkování jen rizikových dětí nebo na požádání rodičů. Obvykle se očkuje až ve 12 letech. Očkování záškrtu, tetanu a dávivému kašli společně s očkováním proti nákazám Haemophilus influenzae typu b Proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli se očkuje stejně jako u nás společně s vakcínou proti hemofilovým nákazám typu b. Rozdíl je ten, že se očkuje buď kombinovanou vakcínou (proti všem 4 infekčním nemocem) a to jen při posilujícím očkování (tj. 4. dávka) nebo odděleně v jeden den při základním očkování. Základní očkování se provádí přibližně jako u nás ve 2., 3. a 4. měsíci. Přeočkování se realizuje podáním jen jediné dávky zhruba po 6 měsících, tj. ve 12. měsíci (a v případě potřeby až měsíci). V posledních letech byla pertusssová složka kombinované vakcíny nahrazena acelulární, která se používá zatím jen pro přeočkování, nikoli pro základní očkování. Další očkování se provádí kombinovanou vakcínou proti tetanu a záškrtu (pro dospělé) v 11. až 12. roce, a pak vždy po 10 letech. U nás je toto očkování prováděno s monovakcínou jen proti tetanu. 6

8 Očkování proti dětské přenosné obrně Proti dětské přenosné obrně se zde očkuje stejně jako u nás s živou perorální vakcínou. Podává se ve 4 dávkách ve věku 2, 3, 4 a 16 měsíců. Následně se přeočkovává ve 13 letech. V poslední době se i ve Velké Británii zvažuje možnost očkovat inaktivovanou parenterální vakcínou. Očkování proti virové hepatitidě typu B Proti virové hepatitidě typu B se ve Velké Británii očkují jen rizikové osoby (zdravotníci, děti HBsAg pozitivních matek, osoby v obzvláště rizikových podmínkách). Narozdíl od našeho očkovacího kalendáře, britský kalendář toto očkování neobsahuje. V poslední době se mluví o možnosti zavedení očkování proti virové hepatitidě typu B do očkovacího kalendáře. V případě, že Vaše dítě bude rozočkováno (např. první dvě dávky), je vhodné toto očkování dokončit i ve Velké Británii, tj. zde zakoupit. Očkování proti příušnicím, spalničkám a zarděnkám Základní očkování proti příušnicím, spalničkám a zarděnkám se provádí podobně jako u nás ve věku 13 měsíců. Narozdíl od našeho očkování se druhá posilující dávka podává až ve 4 letech. Proto bylo-li Vaše dítě již očkováno 2 dávkami, nemusí být ve 4. roce znovu očkováno. Očkování proti meningokokovým nákazám Ve Velké Británii se narozdíl od jiných států provádí pravidelné očkování proti meniningokokovým nákazám skupiny C. Očkují se děti starší 2 měsíců podáním 3 dávek ve věku 2, 3 a 4 měsíců. K tomuto očkování se používá nová konjugovaná vakcína (od tohoto roku dostupná i u nás). Děti starší 1 roku se doočkovávají podáním pouze jediné dávky. Ostatní očkování Očkování proti chřipce, virové hepatitidě typu A apod. se i ve Velké Británii pouze doporučuje za určitých podmínek, a proto bývá hrazeno jen některými zdravotními pojišťovnami v různém rozsahu. Očkování dětí proti chřipce J. Helcl. 10/02/2003 Chřipka je obvykle pokládána za infekční onemocnění, které postihuje především starší populaci a osoby postižené chronickým onemocněním. V průběhu každoročních epidemií chřipky však dochází k nejvyššímu relativnímu postižení dětí a při vysoké nakažlivosti chřipky se děti uplatňují jako velmi významný zdroj při šíření virů chřipky ve společnosti. Každé dítě je ohroženo chřipkovou nákazou, a to nejen děti z rizikových skupin, včetně astmatiků, ale i zdravé děti, zvláště děti ve stáří do dvou let a děti školního věku. V průběhu chřipkových epidemií dochází k nadměrnému počtu hospitalizací u dospělých i dětí, přičemž děti ve věku do dvou let, nepatřící do rizikových skupin, jsou hospitalizovány v příčinné souvislosti s chřipkovým onemocněním v poměrném počtu, odpovídajícímu poměrnému počtu u dospělých z rizikových skupin. Chřipka je významnou příčinou nemocnosti a úmrtnosti všech dětí. Hospitalizované děti představují jen špičku ledovce z počtu dětí, postižených chřipkou. K dětem léčeným doma nemusí být buď povolán lékař, nebo onemocnění dítěte může být diagnostikována jako onemocnění jiné než chřipka. Je to ovlivněno i tím, že u postižených dětí se ve vysokém procentu vyskytují jako hlavní příznaky rýma, faryngitida, zvracení, průjem a příznaky bronchiolárního a plícního postižení (1). Protože kašel a nevolnost mohou přetrvávat i dva týdny, bývá onemocnění dětí delší než u zdravých dospělých a je následováno dlouhým obdobím slabosti a únavnosti. 7

9 Onemocnění chřipkou vede poměrně často ke vzniku komplikací, především k zánětům středního ucha a k postižení plic. U dětí postižených chřipkou dochází ve % k zánětům středního ucha. V průběhu epidemického období bývá sice většina případů dětských bronchiolitid vyvolána RS virem, 20 25% případů je však vyvoláno virem chřipky (2). Přímé i nepřímé výdaje rodin i zdravotnictví, vznikající následkem chřipkových onemocnění a jejich komplikací, jsou proto podstatné a chřipka u dětí je proto nejen zdravotním, ale i ekonomickým problémem. Jak závažná je problematika chřipky dětí prokazují i údaje z epidemiologické a virologické surveillance akutních respiračních onemocnění v průběhu epidemické sezóny 2000/2001 v České republice, zajišťované Národní referenční laboratoří pro chřipku a Národní referenční laboratoří pro nechřipkové respirační viry v Centru epidemiologie a mikrobiologie Státního zdravotního ústavu (3). Chřipková epidemie trvala v tomto období celkem 4 týdny od 4. do 7. kalendářního týdne V tomto období bylo ohlášeno celkem případů akutních respiračních onemocnění. Postižení věkových skupin vyjádřené pomocí attact rate (kumulativní ukazatel incidence, užívaný pro výskyt onemocnění v určité skupině osob, pozorované po omezenou dobu a za zvláštních okolností, např. během epidemie, vyjádřený v procentech) bylo u věkové skupiny 0-5 letých 26,7%, u školních dětí (6 14 let) bylo 27,2% a u věkové skupiny 15 a více let jen 7,1%. Maximální relativní nemocnost přesáhla u školních dětí případů na a týden. Za období chřipkové epidemie bylo hlášeno komplikací v podobě zánětu plic (pneumonie a bronchopneumonie). Relativní nemocnost zánětem plic byla nejvyšší ve věkové skupině 0 5 letých dětí, na druhém místě byla věková skupina školáků (6-14 let). Výskyt zánětu plic ve věkové skupině let a 60 a více let byl prakticky stejný. Pokud byl vztažen výskyt zánětu plic k nemocnosti akutními respiračními onemocněními, byly získány zajímavé výsledky. Nejvyšší podíl výskytu komplikací byl ve skupině 0-5 let (1,5% - 3,5%), následovala věková skupina 6 14 letých (1% - 3%). Ve věkové skupině let bylo 0,7% - 1,8% komplikací. Celkový počet akutních respiračních onemocnění, hlášených v době epidemie, v přepočtu na celou populaci, představuje osob, na populaci ve věku 0-5 let osob, ve věku 6-14 let osob ve věku 15 a více let osob. Pro potřeby hlášení je v současné době za akutní respirační onemocnění považováno každé onemocnění s některou z následujících klinických diagnóz: akutní zánět nosohltanu, akutní zánět hrtanu a průdušnice a chřipka. Určitý odhad toho, jaká virová infekční agens se při jejich vzniku v určitém období uplatňovala, je možno provést na základě výsledků virologické surveillance. V lednu, únoru a březnu 2001, tj. v období předcházejícím epidemii, v jejím průběhu a v období bezprostředně po ní, byl u dětí ze skupiny 0-5 let zjištěn ve 111 případech v párových sérech signifikantní vzestup protilátek proti chřipkovým nebo nechřipkovým virům, z toho ve 24 případech (21,6%) to bylo proti viru chřipky. U dětí 6-14 letých byla pozitivní detekce protilátek ve 160 případech, z toho v 56 případech (35,0%) proti viru chřipky. Ve stejném období byl pozitivní nález antigenů uvedených virových agens prokázán u skupiny 0-5 letých dětí v 131 případech, z toho v 27 případech (20,6%) to byl průkaz viru chřipky. U dětí 6-14 letých byla pozitivní detekce antigenů u 120 dětí, z toho u 92 to byl průkaz viru chřipky (76,6%). Jedinou účinnou prevencí chřipky je očkování. Vakcína proti chřipce je však zatím obvykle doporučována pouze pro děti z rizikových skupin a jen zřídka je podávána i dětem zdravým. Stoupající počet údajů o zdravotním i ekonomickém dopadu chřipky u dětí i o jejich významné roli v šíření chřipky v populaci, vedou nově k názorům, že by měl být očkován proti chřipce i co nejvyšší počet zdravých dětí. Jako příklad je možno uvést doporučení Poradního sboru pro imunizační praxi pro Centra pro kontrolu a prevenci nemocí v USA k používání očkovací látky proti chřipce, publikovaná každoročně v Morbidity and Mortality Weekly Report (4). Po řadu let bylo v těchto doporučeních uváděno, že používání chřipkové vakcíny je doporučováno pro 8

10 všechny osoby starší než 6 měsíců, které mají zvýšené riziko k vzniku komplikací chřipky. V doporučení v roce 2002 se však nově uvádí, že vzhledem k tomu, že jinak zdravé děti mají vysoké riziko hospitalizací ve vztahu k onemocnění chřipkou, doporučuje se očkování proti chřipce zdravých dětí ve stáří 6 23 měsíců, kdykoliv je to jen možné. Doporučení očkovat děti z rizikových skupin přetrvává (děti s chronickým postižením plic a kardiovaskulárního systému, včetně astmatiků, děti s chronickým metabolickým onemocněním, renální dysfunkcí, hemoglobinopatií a imunosupresí, děti a adolescenti s dlouhodobou terapií aspirinem) Hromadné očkování dětí je umožněno existencí účinných, bezpečných a dobře tolerovaných očkovacích látek proti chřipce. VAXIGRIP Aventis Pasteur je významným představitelem těchto přípravků. V tříleté randomizované, prospektivní, kontrolované studii s touto očkovací látkou byla prokázána její účinnost vyšší než 89% (5). V nejnovějších klinických studiích s látkou VAXIGRIP, prováděných na souborech dětí, byl zjištěn pouze velmi nízký počet převážně lokálních reakcí, které jen zřídká trvaly déle než 24 hodin. U méně než 10% očkovaných se projevily horečnaté reakce v průběhu tří dnů po aplikaci. Nebyly hlášeny žádné závažné nežádoucí účinky. VAXIGRIP je podáván podle následujícího očkovacího schématu: - Děti ve věku od 6 do 35 měsíců: 1 dávka 0,25 ml (na předplněné stříkačce je ryska pro odměření této dávky) - Děti ve věku od 36 měsíců: 1 dávka 0,5 ml - U dětí mladších než 8 let, které dosud neprožily chřipku a nebyly dosud očkovány, má být aplikována posilovací druhá dávka za 4 týdny po první dávce. K vzestupu titrů na ochranné hladiny dochází za 15 dní po první dávce. Nejvhodnější doba pro očkování je před nástupem chřipkové sezóny. Očkování je třeba každoročně opakovat, protože virus chřipky průběžně pozměňuje svůj antigenní charakter a je proto nutné každý rok upravovat složení očkovací látky tak, aby chránila před změněným aktuálním virem. Provedené studie prokázaly, že očkovací látka proti chřipce účinně snižuje počet případů zánětu středního ucha v dětské populaci, vznikajících v průběhu epidemické sezóny chřipky. Clements a spol. zjistili, že očkovaní proti chřipce vedlo v průběhu epidemické sezóny u populace dětí ve věku 6 30 měsíců k snížení počtu případů zánětu středního ucha o 32% (6). Heikkinen a spol. provedli studii u dětí ve věku 1 3 roky a prokázali, že v průběhu chřipkové epidemie byl u proti chřipce očkovaných dětí výskyt zánětu středního ucha o 83% nižší než u dětí neočkovaných (7). V současné době začíná období, vhodné pro provádění chřipkové vakcinace. Praktičtí lékaři pro děti a dorost by měli uvážit všechny uvedené informace a doporučovat rodičům očkování proti chřipce nejen pro děti z rizikových skupin, ale i pro děti zdravé. Mohou tak přispět nejen k snížení případů chřipky u dětí ve své oblasti v příští chřipkové sezóně, ale i k snížení počtu závažných komplikací. 1) Kilbourne E.D. Influenza: Infection and Disease. New York, Plenum, 1987 : ) Brunell P.A., Collier A.M., Glezen W.P. et al. Management and Prevention: New Options. Infect Dis Child Dec ) Havlíčková M., Kynčl J., Otavová M.,Brynychová D., Lukášová M., Limberková R. Zpráva NRL pro chřipku a NRL pro nechřipkové respiračn viry za sezónu 2000/2001, Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2001; 10 (6): ) CENTRES FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION (CDC) Prevention and Control of Influenza. MMWR April 12, 2002 ; 51 5) Wilde J.A., McMillan J.A., Serwint J. et al. Effectiveness of influenza vaccine in health professionals A randomized trial. JAMA 1999; 281 (10): ) Clemenrs D.A., Langon L., Bland C., Walter E. Influenza A vaccine decreases the incidence of otitis media in 6-30 months-old children in day care. Arch Pediatr Adolesc Med 1995; 149:

11 7) Heikkinen T., Ruuskanen O., Waris M. et ak. Influenza vaccination in the prevention of acute otitis media in children. AJDC 1991; 145: OZP a její příspěvky v prevenci očkování M. Petráš 17/02/2003 Oborová zdravotní pojišťovna pokračuje v prevenci onemocnění klíšťovou encefalitidou. Zařadila do svého programu pro své pojištěnce příspěvky na očkování proti onemocnění klíšťovou encefalitidou i pro rok Program OZP - očkování proti klíšťové encefalitidě Děti a mládež od 3 do 26 let: OZP poskytuje dětem a mládeži po ukončení základního schématu očkování finanční příspěvek na dvě očkovací dávky ve výši až 450,- Kč na jednu dávku. Podmínky pro přiznání příspěvku: - Jednu očkovací dávku hradí vždy rodiče. - Příspěvek za 2. a 3. dávku je možné nárokovat po ukončení očkování. - Úhradu provede OZP formou refundace na základě zaslané žádosti, doplněné o originál účetního dokladu za 2. a 3. dávku a kopii očkovacího průkazu. Přeočkování dětí a dospělých: OZP poskytuje všem očkovaným finanční příspěvek na přeočkování v maximální výši 450,- Kč na jednu dávku očkovací látky. Podmínky pro přiznání příspěvku: Úhradu provede OZP formou refundace na základě zaslané žádosti, doplněné o originál účetního dokladu a kopii očkovacího průkazu. NABÍDKA OZP Programy preventivní zdravotní péče Významnou a dlouhodobou aktivitou OZP vedoucí ke zlepšení zdravotní péče o své pojištěnce všech věkových kategorií jsou zdravotně preventivní programy. OZP hradí z Fondu prevence i část jinak nehrazené zdravotní péče na základě doporučení odborných společností a předních specialistů. Pro děti a mládež OZP poskytuje (v oblasti prevence infekčních onemocnění): - Příspěvek na očkování a přeočkování proti klíšťové encefalitidě (od 3 do 26 let) - Příspěvek na očkování proti Haemophilus influenzae (od 0 do 5 let) - Příspěvek na očkování proti infekční hepatitidě (od 0 do 26 let) Pro dospělé klienty OZP poskytuje (v oblasti prevence infekčních onemocnění): - Příspěvek na přeočkování proti klíšťové encefalitidě (není věkově omezeno) Účinnost očkování proti pneumokokovým nákazám M. Petráš 17/02/2003 Současné očkovací látky proti pneumokokovým nákazám obsahují více než jeden vakcinační antigen. U nás je k dispozici vakcína PNEUMO 23, obsahující 23 vakcinačních antigenů. Ve světě je k dispozici navíc ještě 7-valentní konjugovaná vakcína (Prevnar), která je vhodná zejména pro očkování dětí mladší 2 let, zatímco tradiční 23-valentní vakcínou se očkují všechny osoby starší 2 let. Podobně jako u tradičních 10

12 polysacharidových (případně oligosacharidových) vakcín proti meningokokovým nákazám a hemofilovým nákazám typu b, není tato tradiční vakcína schopna indukovat dostatečnou převážně protilátkovou (humorální) odpověď. V některých státech se používají i méně valentní vakcíny, např. 12-ti nebo 14-ti valentní polysacharidové vakcíny. Dnes běžně používaná 23-valentní polysacharidová pneumokoková vakcína pokrývá 23 nejčastěji se objevujících sérotypů této bakterie (Streptococcus pneumoniae). Tím chrání z více než 88% účinností před pneumokokovými bakteriémiemi e meningitidami dospělé osoby a téměř se 100% účinností děti starší 2 let. Účinnost tohoto očkování u dětí Klinické studie provedené v 80. až 90. letech minulého století nepotvrdily jednoznačnou spolehlivou účinnost tohoto očkování jako ochranu dětí před zánětem středního ucha vyvolaného pneumokokovou nákazou. Ale naopak potvrdily jednoznačné snížení mortality akutní infekce dolních cest dýchacích. Účinnost očkování u dospělých Již od 40. let minulého století bylo provedeno mnoho klinických studií po celém světě, které měly potvrdit nebo vyvrátit účinnost očkování proti pneumokokovým nákazám u dospělých osob. Vzhledem k tomu, že účinnost byla klinicky sledována několik let po očkování, obvykle porovnávána mezi očkovanými a neočkovanými, nebylo ji vždy snadné jednoznačně vyhodnotit. Problematika hodnocení spočívala ve složitosti průkaznosti případného vzniku pneumokokové pneumonie (zápalu plic) vakcinačního sérotypu či nevakcinačního sérotypu u obou skupin očkovaných a neočkovaných osob. Přesto všechny studie ukázaly, že toto očkování má velký význam pro ochranu veřejného zdraví před invazivními pneumokokovými nemocemi. Ochrana před pneumokokovými nákazami Základní imunitní odpověď po očkování je tvořena specifickými protilátkami. K jejich tvorbě dochází u většiny očkovaných již po 2-3 týdnech. Podobně jako u jiného očkování i v tomto případě platí, že se doba tvorby protilátek prodlužuje u pacientů s některým chronickým onemocněním. Může se také stát, že u nich nedojde po podání jediné dávky vakcíny k vytvoření dostatečně vysoké protektivní hladiny protilátek. U více než 80% zdravých očkovaných jedinců dochází k tvorbě protektivních hladin kompletních protilátek specifických proti všem vakcinačním sérotypům. Hladiny protilátek přetrvávají zhruba po dobu 5 let, a pak postupně klesají. Proto se po 5 letech obvykle provádí další posilující očkování podáním pouze jediné dávky. Tento mechanismus perzistence protilátek může být u chronicky nemocných mnohem kratší. Na základě všech dostupných výsledků klinických hodnocení bývá účinnost tohoto očkování považována za 60-70% v prevenci před všemi invazivními pneumokokovými infekcemi (tj. i těch, vůči kterým vakcína neobsahuje specifické antigeny). Příklad nárůstu protilátek specifických vůči vakcinačním antigenům jednotlivých sérotypů demonstruje obrázek. Zde je na ose y vynesen nárůst (index) příslušné protilátky po dnech po očkování vyjádřený jako poměr po a před očkováním. V průměru byl nárůst protilátek 4,2x. V současné době je možné u nás zakoupit vakcínu PNEUMO 23 za výhodnou cenu, která platí do konce února. Vzhledem k tomu, že nás nyní již postihla chřipková epidemie, je asi vhodnější si vakcínu zakoupit a nechat si ji aplikovat po překonání chřipkové epidemie. Pneumokokové nákazy nejsou jen sezónní infekcí a navíc ochrana přetrvává minimálně 5 let. 11

13 Bezpečnost očkování vakcínou TRIVIVAC M. Petráš 24/02/2003 Očkovací látka TRIVIVAC určená pro prevenci spalniček, příušnic a zarděnek se u nás používá od roku Za celou dobu bylo jen v České republice distribuováno téměř dávek. Vzhledem k tomu, že každé dítě dostává celkem dvě dávky vakcíny, bylo touto vakcínou očkováno zhruba dětí. Z celkového počtu podaných dávek bylo zaznamenáno pouze 36 nežádoucích účinků a z toho 18 očkovaných osob nevyžadovalo žádnou další léčbu, 11 bylo léčeno ambulantně a 7 si vyžádalo hospitalizaci. U všech očkovaných osob došlo k uzdravení bez následků. Věk očkování v době Počet Pohlaví Dávka Způsob aplikace NÚ M Ž i.d.* s.c.** i.m.*** 1 rok roky roky starší 3 let Celkem *) intradermální (nitrokožní) podání **) subktutánní (podkožní) podání ***) intramuskulární (nitrosvalové) podání ) U tří subjektů není známo, zda byla podána první či druhá dávka vakcíny. 12

14 Charakter a popis nežádoucího účinku po očkování vakcínou TRIVIVAC v letech je uveden v následující tabulce. Symptomy Celkové reakce Počet Intenzita Zvýšená teplota Laryngitis 1 1 Konjunktivitis 3 3 Erupce kožní Lymfadenopatie 2 2 Nauzea 1 1 Zvracení 1 1 Lymfedém 2 2 Pruritus 2 2 Edém 1 1* Křeče Pocení 1 1 Hyperpyrexie 2 2 Alergická reakce 1 1 Lokální reakce Bolest 5 5 Edém 7 7 Absces 1 1 Erythema induratum 7 7 Jiná reakce-nespecif. 4 4 * Bližší údaje nebylo možné zjistit Uvedené nežádoucí účinky odpovídají četnosti a závažnosti nežádoucích účinků citovaných u jiných vakcín proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám. Vzhledem k těmto údajům lze jednoznačně považovat očkování vakcínou TRIVIVAC za bezpečné a velmi dobře snášené. Údaje poskytla MUDr. I. Lesná, manager klinického oddělení společnosti Sevapharma a.s., které zpracovala ze záznamů Státního ústavu pro kontrolu léčiv a interních údajů Sevapharma a.s. Očkovat proti pravým neštovicím? M.Petráš 03/03/2003 V posledních týdnech se stále častěji mluví díky hrozbě biologických zbraní o očkování proti pravým neštovicím. Podařilo se nám zjistit několik informací. Kdysi (před více než 20 lety) byla očkovací látka vyráběna v Ústavu sér a očkovacích látek. Stejně jako další lékařský materiál i tato vakcína byla kupována armádou. I po vyhlášení eradikace (v 80 letech minulého století), byla nadále vakcína uchována v armádních zásobách. Armáda vakcínu nezničila, a proto dosud existuje v jejích zásobách. A kolik jí zůstalo? Víc než dost. Nejmenovaný zdroj uvádí zhruba balení, přičemž jedno balení 13

15 obsahuje množství pro minimálně 100 očkování. Lze tedy říci, že Česká republika má k dispozici více než dávek této vakcíny. Potřebnost vakcíny lze odhadnout na zhruba dávek (převážně pro osoby mladší 20 let). I když je vakcína stará, je dosud použitelná, protože se uchovává v tzv. lyofilizovaném stavu (suchý stav) a je tvořena živými viry. Kontrola "funkčnosti" vakcíny už započala a výsledky jsou příznivé. Proč se ale otálí se zahájením celoplošného očkování české populace? Důvodem je hledisko bezpečnosti. Jak jsme v mnoha článcích uváděli, dnes se dbá především na bezpečnost léčivého přípravku, tedy i vakcíny. Očkování proti pravým neštovicím je velmi účinné, ale bohužel nesplňuje dnešní náročná kritéria bezpečnosti při celoplošném očkování (některé závažné nežádoucí účinky po očkování byly sekundární bakteriální infekce, infekce oka se ztrátou zraku, ekzém, postvakcinační encefalitida s úmrtím apod.). To může být hlavní důvod, proč se v některých zemích očkují jen osoby v armádě, které by mohly být vystaveny riziku pravých neštovic, a proč se celoplošné očkování civilního obyvatelstva prakticky nikde zahájilo). Bude-li skutečné riziko ohrožení, pak toto očkování je smysluplné a určitě i u nás bude vyhlášeno. Dokud toto riziko není skutečné (ale jen pravděpodobné), je určitě rozumné neočkovat. Proč se nechat očkovat proti žloutence typu A? M.Petráš 03/03/2003 Virová hepatitida typu A (virový zánět jater typu A) je akutní zánětlivé onemocnění jater, způsobené specifickým virem hepatitidy A (virus čeledi Picornaviridae). I když toto onemocnění často (zejména u dětí) probíhá nezjevně nebo bez typických příznaků infekční žloutenky, charakteristickým projevem bývají gastrointestinální obtíže. Virová hepatitida typu A (infekční žloutenka) postihuje nejen děti ale i dospělé. Původce této nemoci, virus žloutenky, se vylučuje stolicí nemocných. Při nedokonalé hygieně dochází k přenosu prostřednictvím nemytých rukou nebo kontaminovaných předmětů, potravin a tekutin. Šíření tohoto viru lze zastavit dodržováním pravidel osobní i obecné hygieny, zajištěním zásobování nezávadnou pitnou vodou a ochranou potravin před kontaminací. Specifickou ochranu proti nákaze je očkování proti virové hepatitidě A. Současné očkovací látky poskytují ochranu proti nákaze za 2 3 týdny po první dávce. Po podání druhé dávky za 6 12 měsíců bývá délka ochrany minimálně 10 let. I když v České republice trvale již několik let po sobě klesá počet nových případů tohoto onemocnění, nelze hygienu stejně jako prevenci očkování nikterak podceňovat. Riziko velké epidemie infekční žloutenky nadále přetrvává, neboť podmínky porušení hygienických pravidel zůstávají i v té nejvyspělejší civilizaci. Příkladem takové situace jsou rozsáhlé povodně, které nás postihly minulý rok. V těchto situacích je nejlepší být chráněn očkováním. A kdo by se měl nechat očkovat proti virové hepatitidě typu A? Prakticky všichni, kdo se ještě neočkovali. Ti, co byli již očkováni při povodních minulý rok, by se měli nechat znovu očkovat, aby zůstali chráněni alespoň po dobu další 10 let. A ti co se ještě nenechali očkovat a plánují dovolenou ať už v exotických zemích nebo někde doma u vody, by neměli dlouho váhat a měli by se nechat očkovat ještě před sezónou. Neboť největší počet nových případů tohoto onemocnění bývá totiž zaznamenáváno každoročně v letním období. 14

16 U nás máme k dispozici několik očkovacích látek, z nichž cenově výhodná je Havrix pro děti a Avaxim pro dospělé. Účinnost vakcíny Trivivac M. Petráš 10/03/2003 Očkovací látka TRIVIVAC, jejíž výrobcem je společnost Sevapharma a.s., byla v letech klinicky sledována u 49 dětí. Byla podávána jak pro primovakcinaci (základní očkování), tak pro posilující (booster) očkování. U některých dětí byla použita pro základní očkování i vakcína MOPAVAC, která má shodné složení jako vakcína TRIVIVAC, ale neobsahuje zarděnkovou vakcinační složku. Imunizační schéma První dávka vakcíny byla aplikována dětem ve věku měsíců. Před zahájením očkování se dětem odebralo sérum, aby se mohlo posoudit míra nárustu specifických protilátek po očkování (tj. srovnání před a po očkování). Další kontrolní sérum bylo odebráno 6 týdnů po očkování. Druhá dávka vakcíny (booster dávka) se aplikovala zhruba po 10 měsících po základním očkování. Stějně jako před podáním první dávky se opět odebralo sérum i před podáním druhé dávky vakcíny a dále pak po 6 týdnech po očkování. Demografické údaje subjektů Počet subjektů Věk (základní očkování) Věk (booster očkování) Kontrolní séra Celkem 61 Muži 28 Ženy 32 Průměrný (měsíce) 21,6 Minimální věk (měsíce) 13 Maximální věk (měsíce) 36 Průměrný (měsíce) 31,9 Minimální věk (měsíce) 21 Maximální věk (měsíce) 48 Primovakcinace (před/6 týdnů po očkování): Příušnice/Spalničky/Zarděnky Booster očkování (před/6 týdnů po očkování): Příušnice/Spalničky/Zarděnky 45/ 43/ 39 61/ 61/ 55 Výsledky Sérologické vyšetření bylo vyjádřeno virus neutralizačními protilátkami (spalničky, příušnice) a hemaglutinačně inhibičními virovými protilátkami (zarděnky). Minimální protektivní hladiny protilátek byly pro příušnice ředění 1:2, pro spalničky 1:4 a pro zarděnky 1:8. Výsledky byly zpracovány stetistickými metodami párového t-testu (před očkováním a 6 týdnů po očkování). Nárůst protilátek je považován za extrémně statisticky významný (p<0,0001). 15

17 16

18 Přehled dosažené sérokonverze a hladin protilátek Odebrané sérum Příušnice Spalničky Zarděnky Před očkováním Průměrný titr (CI 95%) Sérokonverze 2,2% 7,0% 5,1% <2 (1,0-1,26) <4 (0,98-3,74) <8 (5,78-6,74) 6 týdnů po Sérokonverze 62,2% 100% 97,4% základním Průměrný titr 2,4 28,59 77,52 očkování (CI 95%) (1,67-3,13) (18,5-38,68) (50,05-104,99) Sérokonverze 68,9% 100% 100% Před booster očkováním Průměrný titr (CI 95%) 2,54 (1,81-3,27) 25,73 (21,44-30,02) 74,06 (54,66-93,46) Sérokonverze 100% 100% 100% 6 týdnů po booster 158,84 Průměrný titr 13,23 61,91 očkování (126,81- (CI 95%) (10,02-16,26) (52,12-71,7) 190,87) Ochrana proti příušnicím K významnému nárůstu virus neutralizačních protilátek došlo až po posilujícím očkování (booster) při p<0,0001 u všech očkovaných dětí, tj. 100% sérokonverze. Primovakcinace (základní očkování) zajistí téměř 70% sérokonverzi při protektivní hladině protilátek v ředění 1:2. Ochrana proti spalničkám K extrémně statisticky významnému (p<0,0001) nárůstu virus neutralizačních protilátek proti spalničkám dochází již po podání základní dávky očkování a vedlo ke 100% séroprotekci u všech očkovaných dětí. Ochrana proti zarděnkám K extrémně statisticky významnému (p<0,001) nárůstu hemaglutinačně inhibičních protilátek proti zarděnkám dochází již po podání základní dávky očkování a vedlo k téměř 100% séroprotekci u očkovaných dětí. Závěr Očkování vakcínou TRIVIVAC je účinné při dodržení imunizačního schématu, tj. při podávání 2 dávek. V případě podání pouze jediné dávky existuje riziko selhání ochrany vůči příušnicím (individuálně, zhruba 70% séroprotekce). I když existují očkovací látky, které zajišťují téměř 100% sérokonverzi po podání jediné dávky, patří i česká vakcína při dvoudávkovém schématu mezi kvalitní vakcíny, tj. účinné i bezpečné. Navíc se dnes téměř ve všech zemích, kde je toto očkování povinné (nebo pravidelné), provádí podáním 2 dávek, protože zkušenosti ukázaly, že jedna dávka nemusí ochránit očkované dítě po zbytek života. Kateřina Kašparová: "Očkování se nesmí podceňovat" I. Steinerová 17/03/2003 Kateřina Kašparová patřila ještě před několika lety k nejoblíbenějším televizním reportérkám. Na obrazovkách TV Nova jsme ji mohli vídat prakticky denně. Pak se však z obrazovky vytratila. Jak sama ale přiznává, tak současná profese jí moc baví. 17

19 Kam zmizela známá tvář televize Nova Kateřina Kašparová? "Vrhla jsem se do kultury, a to přímo do té velmi ušlechtilé a krásné, dělám manažerku houslistovi Pavlu Šporclovi a to se snad ani nedá nazvat prací, je to spíše velká zábava. Samozřejmě, že ne všechno jde vždy hladce a řešíme často řadu problémů, ale v této oblasti se pohybuje spousta milých a slušných lidí, takže je to moc fajn. Navíc se čím dál více ujišťuji, že klasická hudba je skutečně nádherná! Za téměř dva roky spolupráce se nám, myslím, toho už podařilo docela dost, mimořádný úspěch loňského CD s klavírem snad mluví za vše, po půl roce od vydání získalo Zlatou desku Supraphonu a po dalších třech měsících dokonce Platinovou! Na podzim jsme uspořádali velké Žlutomodré turné s tímto CD po patnácti městech naší republiky. Vozili jsme s sebou nejen barevnou scénu, ale také speciální světla a další efekty. Obrovský ohlas diváků byl tou nejlepší pochvalou a už teď s radostí chystáme další překvapení." Proč Vás současná práce tak baví? "Organizační činnost mě bavila odjakživa, už jako produkční v rádiu před deseti lety jsem svou prací doslova žila a trvalo tři měsíce, než mě tehdejší šéf přemluvil na práci redaktorky. No a teď jsem vlastně zpátky u organizační práce. Slávy v záři reflektorů jsem si užila až dost, a tak mi nečiní sebemenší problém stát v pozadí. Naopak se z této nové role raduji a docela si užívám okamžiků, kdy mě už lidé tolik nepoznávají. Konečně třeba mohu vynést odpadky v teplácích..." Co je na práci manažerky nejzajímavější? "Možnost být u toho, když se rozhoduje něco velkého, možnost to přímo ovlivnit, setkat se se zajímavými lidmi. Mně osobně velmi těší fakt, že jsem svou paní, mám svou firmu a sama si určuji, jaký si koupím stůl nebo v kolik půjdu do práce či z práce, nejsem závislá na něčí náladě. Pochopitelně cítím obrovskou odpovědnost vůči Pavlovi, protože pokud zkazím něco sobě, je to moje hloupost a chyba, ale někdo jiný prostě nesmí odnášet moje nezdary." Jak se Vám spolupracuje s Pavlem Šporclem? "Je to skvělý člověk, kterého si vážím za to, co umí a přes všechny úspěchy zůstává dál "normální" a fajn. To je něco velmi vzácného. Vypozorovala jsem, že čím významnější je člověk, tím skromněji a mileji se chová. Pavel je nejen velký profík, ale také prima člověk a bezvadný kamarád." Jste hodně pracovně vytížená. Stíháte vůbec odpočívat? "Snažím se relaxovat aktivně, to je nejlepší. Je důležité dodržovat životosprávu, snažím se jíst hodně čerstvého ovoce a zeleniny a když to jde, nešidím rozhodně spánek. Ten mi dodává hodně energie." Součástí zdraví je také prevence. K ní neodmyslitelně patří očkování. V současné době se hodně hovoří o očkování proti žloutence typu A. Jaký je Váš názor na očkování? "Takové věci by se rozhodně podceňovat neměly! Nebezpečí dnes číhá všude. Myslím, že je trochu škoda, že se očkování přestalo tak nějak centrálně hlídat a člověka už dnes 18

20 vlastně do toho nikdo "nenutí" nebo aspoň mu nikdo nepřipomene, že by měl někam zajít. Zdraví je mnohdy na posledním místě, všichni se honí jen za výdělky a luxusním zbožím. Přitom být naživu a zdráv je to nejdůležitější, ta absolutní priorita. Bez toho přece není to ostatní. Ale to si málokdo uvědomuje, bohužel. Takže očkování proti nebezpečným nemocem? Hlasuji jednoznačně PRO. Jaké máte nejbližší plány do budoucna? "Teď se chystáme hodně do zahraničí, hlavně do Japonska a Ameriky. Doufám, že při tom všem budu nadále stíhat i svou činnost v Pražském spolku ochránců zvířat ve prospěch opuštěných koček." Ano, je o Vás známo, že se už léta aktivně účastníte ochrany zvířat... "Snažím se! Můj názor je, že každý, kdo jen trochu může, by měl někde nezištně pomáhat, nemocným dětem, starým lidem nebo týraným zvířatům. Pro lidi z médií to platí stonásobně! Ti mají skutečnou moc něco ovlivnit, na něco upozornit, někde pomoci. Vnímám životy jako stejně cenné, ať už jsou lidské nebo zvířecí. Nesdílím názor, že člověk je nade všemi. Například, má skutečně život masového vraha větší cenu, než život "obyčejné" kočky nebo pejska, kteří někomu doma zpříjemňují život? Podle mě nikoliv! Lidi, buďme na sebe a na další živé tvory hodnější." Zákeřnost virové hepatitidy typu A M.Petráš 24/03/2003 I když infekční žloutenka neboli virová hepatitida typu A nepatří mezi ta infekční onemocnění, která mohou mít fatální následek nebo způsobit závažné postižení, její zákeřnost spočívá v masivním šíření (orofekální cestou) a v relativně dlouhodobé dietické léčbě, která obvykle postiženou osobu vyřadí z mnoha činností. Závažnost virové hepatitidy je dána především 2 faktory: - předešlé onemocnění jater - věk pacienta. Klinická studie R.S.Koffa (Manifestations cliniques et diagnostic de l'hépatite A. M.C.D. 1992; 21) potvrdila, že skrytý projev (asymptomatický průběh) virové hepatitidy typu A je zřejmý u dětí mladších 6 let; téměř 80% nakažených dětí prožijí toto onemocnění inaparantně (nezjevně). Přesně opačný průběh je pozorován u osob starších 14 let, u kterých se z více než 85% příznaky infekční žloutenky projeví. Je to jeden z důvodů, proč je důležité dodržovat hygienu u malých dětí a preventivně je nechat očkovat. Tato věková skupina bývá často považována za častého přenašeče infekční žloutenky v daných podmínkách. 19

Pandemický plán České republiky

Pandemický plán České republiky Pandemický plán České republiky 0 Předmluva Znalosti získané v průběhu pandemií 20. století vedly vládu ČR již v roce 2001 k vypracování prvního plánu pro případ nutnosti opět čelit chřipkové pandemii.

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Prevenar 13 injekční suspenze Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (13 valentní, adsorbovaná). 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

11. národní očkovací den České republiky

11. národní očkovací den České republiky Pracovní skupina pro očkování při České pediatrické společnosti pořádá 11. národní očkovací den České republiky pod záštitou hlavního hygienika České republiky MUDr. Michaela Víta, MBA sobota 28. května

Více

OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ

OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ Vedoucí autorského kolektivu Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc. Prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc. PRAHA 2011 1 Autoři: Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., Nadace CINDI, Praha MUDr. Tereza

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Prevenar 13 injekční suspenze Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (13valentní, adsorbovaná). 2,2 μg.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Prevenar 13 injekční suspenze Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (13valentní, adsorbovaná). 2,2 μg. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Prevenar 13 injekční suspenze Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (13valentní, adsorbovaná). 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna dávka

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Synflorix injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (adsorbovaná) 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET

PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET A S PODPOROU ČASOPISU A PARTNERŮ. ODBORNÁ SPOLUPRÁCE: PRIM. MUDR. STANISLAV

Více

MF medireport. Edukační a inzertní příloha časopisu Tempus medicorum. V tomto čísle:

MF medireport. Edukační a inzertní příloha časopisu Tempus medicorum. V tomto čísle: listopad 2010 MF medireport V tomto čísle: KOMPLIKOVANÉ INFEKCE 18 Nové možnosti antimikrobní léčby u nitrobřišních infekcí v chirurgii ZÁCPA 22 Příčiny a léčba zácpy ORALAIR 24 léčba alergické pylové

Více

Silnější u nás stále ještě pomáhají slabším Martin Kovář

Silnější u nás stále ještě pomáhají slabším Martin Kovář Časopis Všeobecné zdravotní pojišťovny ZIMA 2012 4 VZP je váš stabilní partner a garant dostupné a kvalitní péče, říká ředitel VZP ČR Ing. Zdeněk Kabátek 19 Štítná žláza řídí náš život víc, než tušíme

Více

ZIMNÍ OBDOBÍ. v ordinaci praktického lékaře. www.solen.eu

ZIMNÍ OBDOBÍ. v ordinaci praktického lékaře. www.solen.eu ZIMNÍ OBDOBÍ v ordinaci praktického lékaře www.solen.eu Zimní období v ordinaci praktického lékaře SOLEN, 2008, OLOMOUC Slovo úvodem V chladných měsících roku, od sychravého vlhka a mlhy na podzim po lezavou

Více

Vliv farmaceutických společností, očkování a reklama Analýza právní úpravy a praxe v České republice

Vliv farmaceutických společností, očkování a reklama Analýza právní úpravy a praxe v České republice Vliv farmaceutických společností, očkování a reklama Analýza právní úpravy a praxe v České republice Tuto publikaci podpořila nadace OSF, Praha Vliv farmaceutických společností, očkování a reklama 2 Tato

Více

AIDS a prostituce v rozšířené Evropské unii Staré téma - nové cesty

AIDS a prostituce v rozšířené Evropské unii Staré téma - nové cesty AIDS a prostituce v rozšířené Evropské unii Staré téma - nové cesty Dokumentace semináře AIDS a prostituce v rozšířené Evropské unii, staré téma nové cesty v říjnu 2004 na Krajském úřadu v Plzni. 1 OBSAH

Více

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení Lymfom Help, 2010 Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. říjen 2009. číslo 8. ročník 9. K obtížím ve vývoji komunikačních schopností

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. říjen 2009. číslo 8. ročník 9. K obtížím ve vývoji komunikačních schopností VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost říjen 2009 číslo 8 ročník 9 K obtížím ve vývoji komunikačních schopností Rodina a děti s Downovým syndromem v současnosti Jak může pediatr pomoci

Více

BONUS2. Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc. MUDr. Pavlem Caldou, CSc. Mimořádný rok ve zdravotnictví

BONUS2. Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc. MUDr. Pavlem Caldou, CSc. Mimořádný rok ve zdravotnictví Časopis Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP) BONUS2 2006 Mimořádný rok ve zdravotnictví Preventivní programy v roce 2007 Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc.

Více

Zpráva o zdraví. obyvatel České republiky

Zpráva o zdraví. obyvatel České republiky Zpráva o zdraví obyvatel České republiky 2014 Zpráva o zdraví obyvatel České republiky Ministerstvo zdravotnictví České republiky Praha 2014 Autoři: MUDr Danuše Antošová, MUDr. Čestmír Beneš, PhDr. Ladislav

Více

Dětská leukémie průvodce pro rodiče

Dětská leukémie průvodce pro rodiče MUDr. Lucie Šrámková Dětská leukémie průvodce pro rodiče Haima Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby Haima Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby Dětská leukémie Průvodce pro rodiče MUDr. Lucie

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Prevenar 13 injekční suspenze Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (13-valentní, adsorbovaná). 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

Doporučení pro vakcinaci psů a koček

Doporučení pro vakcinaci psů a koček Global Veterinary Development Doporučení pro vakcinaci psů a koček Zpracováno Odbornou skupinou pro vakcinační doporučení (OSVD) při Světové asociaci veterinárních lékařů malých zvířat (WSAVA) Členové

Více

AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE. informace pro pacienty a jejich blízké. kolektiv autorů

AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE. informace pro pacienty a jejich blízké. kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE informace pro pacienty a jejich blízké kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE informace pro pacienty a jejich blízké kolektiv autorů Kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE

Více

"Perspektivy léčby konopím: Zdraví, legislativa, politika" Souhrnná zpráva z odborného parlamentního semináře

Perspektivy léčby konopím: Zdraví, legislativa, politika Souhrnná zpráva z odborného parlamentního semináře "Perspektivy léčby konopím: Zdraví, legislativa, politika" Souhrnná zpráva z odborného parlamentního semináře PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc. Praha, duben 2010 1 Obsah Souhrn výstupů semináře... 3 Léčebné

Více

Evropské směrnice pro kontrolu a prevenci legionářské nemoci

Evropské směrnice pro kontrolu a prevenci legionářské nemoci Evropské směrnice pro kontrolu a prevenci legionářské nemoci Vypracováno členy Evropské komise dohledu nad legionářskou nemocí vztahující se k cestování a Evropskou pracovní skupinou pro infekce Legionellou.

Více

Zdravotní nauky. PhDr. Marie Vrtišková

Zdravotní nauky. PhDr. Marie Vrtišková Zdravotní nauky PhDr. Marie Vrtišková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Inovace oboru vzdělávání Sociální práce na Vyšší odborné škole sociálně právní v Praze Registrační

Více

Dnes už mě jen tak něco nerozhodí Radim Fiala. 4 Dostupnost kvalitní zdravotní péče bude zachována, říká náměstkyně ředitele VZP pro zdravotní péči

Dnes už mě jen tak něco nerozhodí Radim Fiala. 4 Dostupnost kvalitní zdravotní péče bude zachována, říká náměstkyně ředitele VZP pro zdravotní péči Časopis Všeobecné zdravotní pojišťovny LÉTO 2012 4 Dostupnost kvalitní zdravotní péče bude zachována, říká náměstkyně ředitele VZP pro zdravotní péči 14 Dovolená se blíží, cestujte pojištěni 26 Klimakterium

Více

1. Historie komerčního zdravotního pojištění pro cizince v ČR

1. Historie komerčního zdravotního pojištění pro cizince v ČR Komerční zdravotní pojištění cizinců v ČR březen 2010 Helena Hnilicová, Karolína Dobiášová, Pavel Čižinský *** 1. Historie komerčního zdravotního pojištění pro cizince v ČR Velmi brzy po politických změnách

Více

Nemocem můžeme předejít ZDRAVOTNĚ PREVENTIVNÍ PROGRAMY 2005. Evropský průkaz zdravotního pojištění. OZP přivítala 600 000. pojištěnce. www.ozp.

Nemocem můžeme předejít ZDRAVOTNĚ PREVENTIVNÍ PROGRAMY 2005. Evropský průkaz zdravotního pojištění. OZP přivítala 600 000. pojištěnce. www.ozp. 2 2004 Nemocem můžeme předejít ZDRAVOTNĚ PREVENTIVNÍ PROGRAMY 2005 Evropský průkaz zdravotního pojištění OZP přivítala 600 000. pojištěnce Více služeb OZP pro Vaše zdraví SLOVO ÚVODEM OBSAH Vážení klienti,

Více

Číslo konta: Komerční banka, Praha 4: 30333041/0100

Číslo konta: Komerční banka, Praha 4: 30333041/0100 1 2 AMD je členem České rady humanitárních organizací, Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky a členem EAMDA Evropské aliance asociací nervosvalových nemocí. Asociace muskulárních dystrofiků

Více

MUDr. Petr Vondráček

MUDr. Petr Vondráček Zllatý standard péče o paciienty s Duchenneovou a Beckerovou svalovou dystrofiií (DMD/BMD) MUDr. Petr Vondráček Klinika dětské neurologie, Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Více

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů leden 2004 číslo 1 ročník 4 VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů Základní informace o dětské onkologii Náhlé příhody v dětské onkologii Testikulární nádory Bolest a možnosti její léčby tiráž...

Více

CÍL 7: PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ

CÍL 7: PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ CÍL 7: PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ PODSTATNĚ SNÍŽIT NEPŘÍZNIVÉ DŮSLEDKY INFEKČNÍCH NEMOCÍ PROSTŘEDNICTVÍM SYSTEMATICKY REALIZOVANÝCH PROGRAMŮ NA VYMÝCENÍ, ELIMINACI NEBO ZVLÁDNUTÍ INFEKČNÍCH NEMOCÍ,

Více