Lidé darují lidem VÝROČNÍ ZPRÁVA MMXI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lidé darují lidem VÝROČNÍ ZPRÁVA MMXI"

Transkript

1 Lidé darují lidem VÝROČNÍ ZPRÁVA MMXI

2 Obsah Úvodní slovo O nás Dárcovský program Grantový program Podpora neziskového sektoru Program Dialog Finanční zpráva Organizační struktura

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ÚSTECKÁ KOMUNITNÍ NADACE ÚVODNÍ SLOVO 3 Dámy a pánové, právě listujete výroční zprávou ÚSTECKÉ KOMUNITNÍ NADACE za rok Jejím prostřednictvím bychom Vás rádi seznámili s aktivitami, kterým jsme se v uplynulém roce věnovali, a s výsledky, kterých jsme za přispění mnohých z Vás dosáhli. Dříve než se ale začtete do stránek věnovaných uplynulému roku, rád bych zmínil několik důležitých momentů z činnosti nadace v uplynulém roce. Ústecká komunitní nadace pořádala na Státním zámku Velké Březno již VI. benefiční večeři, jejímž hostem byl pan Marek Eben. Pozvání přijalo na čtyřicet dalších hostů z řad dárců a příznivců nadace. Výtěžek z benefice ve výši Kč nadace použila ve prospěch charitativních projektů neziskových organizací z okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem. V roce 2012 chystáme novinku v podobě charitativního golfového turnaje, ale tradiční akci v podobě benefiční večeře samozřejmě neopouštíme. zaručit, že po dárci taková filantropická investice zůstane natrvalo. Institut dobročinných odkazů může také představovat významný finanční zdroj pro nadace, nicméně jeho potenciál není dosud dostatečně využíván. Téma dobročinných odkazů ze závěti je také málo diskutované jak na poli teoretickém tak v rovině praktické. Z toho důvodu chceme toto téma v roce 2012 dále rozvíjet. Luděk Masopust * V roce 1992 dokončil studium na Vysoké škole ekonomické. Od roku 1998 předseda představenstva Greif Czech Republic, a.s. V současné době žije se svou rodinou v Ústí nad Labem. V orgánech nadace pracuje již od roku Byl založen Stipendijní fond Renesance, který je vůbec prvním stipendijním fondem v Ústeckém kraji založeným soukromým dárcem. Pan Martin Hausenblas, zakladatel fondu, chce do něj každoročně darovat 10 % svých příjmů. Díky této pomoci několik studentů z našeho regionu bude moci každým rokem rozšířit své vzdělání na prestižních zahraničních školách. Dále jsme otevřeli téma dobročinných odkazů ze závětí. Darování na dobročinné účely formou odkazu v závěti je v zemích s nepřerušenou filantropickou tradicí zcela běžná věc, ale v naší zemi bylo takové téma doposud spíše tabu. Ano, filantropie a fundraising jsou záležitosti výsostně kulturní a jako takové přinášejí celou řadu otázek a etických dilemat. Nicméně se domníváme, že by se lidé měli umět správně rozhodovat, co bude s jejich majetkem, až tu nebudou. Jednou z možností je právě odkaz v závěti ve prospěch vybrané nadace. Komunitní nadace mohou navíc prostřednictvím dárcovských fondů Mnoho nadací a neziskových organizací v dnešní době řeší otázku diverzifikace zdrojů jakožto často jediné možné cesty k trvalé udržitelnosti, přičemž vliv individuálních darů by mohl v tomto procesu hrát jednu z velmi podstatných rolí. Vážíme si toho, že nás někteří dárci podporují dlouhodobě. I pro nás je podpora ze strany jednotlivců nenahraditelná. Je to pro nadaci také nejlepší zpětná vazba. Dá se tak poznat, zda děláme naši práci dobře a jak nás veřejnost vnímá. Dovolte mi závěrem poděkovat všem, kteří v uplynulém roce přispěli k činnosti nadace: místním i zahraničním dárcům za jejich finanční prostředky; všem institucím a partnerům za vzájemně přínosnou spolupráci a v neposlední řadě realizátorům podpořených projektů, za jejich přispění k rozvoji naší komunity. Luděk Masopust předseda správní rady

4 4 O NÁS VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ÚSTECKÁ KOMUNITNÍ NADACE Ústecká komunitní nadace je první českou komunitní nadací, jejíž kořeny sahají do roku 1993 a druhou nejstarší nadací tohoto typu ve střední a východní Evropě. Své sídlo má v Ústí nad Labem. DARY Za dobu svého působení získala nadace od místních firem a jednotlivců více než 32 mil. Kč. NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY Podpořila více než projektů místních neziskových organizací v celkové výši přes 32,5 mil. Kč. NADAČNÍ JMĚNÍ Za 19 let své činnosti nashromáždila nadační jmění ve výši skoro 47 mil. Kč. PŮSOBNOST Od roku 1993 do roku 2011 nadace rozšířila svou působnost z okresu Ústí nad Labem na okresy Děčín, Litoměřice, Louny, Teplice a Ústí nad Labem. POSLÁNÍ Ústecká komunitní nadace je nevládní nezisková organizace, která usiluje o otevřené lidské společenství a zlepšování podmínek života v okresech Děčín, Litoměřice, Louny, Teplice a Ústí nad Labem. Ústecká komunitní nadace toho dosahuje: podporováním různorodých společenství, propojováním veřejného a soukromého sektoru a zjišťováním potřeb a problémů místní komunity; spoluvytvářením prostoru, ve kterém se mohou při hledání a iniciování společných vizí a řešení problémů sejít občané, podnikatelé, zástupci neziskových organizací spolu s představiteli místní a státní správy; přispíváním k řešení dnešních i budoucích problémů získáváním a rozdělováním finančních prostředků prostřednictvím nadačních příspěvků do oblastí kultury, ekologie, vzdělávání, sociálních a zdravotních služeb a místního rozvoje.

5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ÚSTECKÁ KOMUNITNÍ NADACE DÁRCOVSKÝ PROGRAM 5 Dárcovský program Vytváření vztahů s dárci a získávání finančních prostředků pro řešení dnešních i budoucích potřeb a priorit komunity je základním kamenem snad každé komunitní nadace. Naší strategií je, kromě vybudování ekonomické nezávislosti nadace, zajistit dostatečně širokou dárcovskou základnu především z řad firemních a individuálních dárců, kteří v naší komunitě žijí, pracují nebo jinak působí.

6 6 DÁRCOVSKÝ PROGRAM VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ÚSTECKÁ KOMUNITNÍ NADACE NAŠI DÁRCI Academy for the Development of Philanthropy in Poland Příspěvek na cestu na konferenci v Katowicích a na realizaci projektu s náz vem Matching Philanthropic Interests with Community Needs podpořeným v rámci programu V4 Community Foundation Maturity Program. Dlouho jsem přemýšlel, jak v rámci podnikání podpořit region, ve kterém jsem vyrůstal a žiji. Myšlenka byla jasná: Podpořit sounáležitost lidí s tímto krásným místem. CENTROPOL ENERGY je vůči zákazníkům transparentní, proto jsme i dárcovství chtěli takto nastavit. Ústecká komunitní nadace přesně splňovala naše představy a po setkání s jejími zástupci bylo vše ještě jasnější. Fond Centropol nemohl najít lepšího nositele naší vize. Ing. Aleš Graf, MBA předseda představenstva CENTROPOL HOLDING, a.s. Fond Black & Decker Uvědomujeme si, že prostředí, ve kterém naši zaměstnanci žijí a pracují, významným způsobem ovlivňuje úspěch společnosti Black & Decker. Proto se naše společnost rozhodla založit dárcovský fond na podporu obecně prospěšných aktivit konaných na území okresu Ústí nad Labem. Black & Decker (Czech) s.r.o. Fond CDL SYSTEM Fond CDL SYSTEM byl založen členem správní rady nadace a spolumajitelem společnosti CDL SYSTEM a.s. v jedné osobě, již v roce Z každoročně vložených finančních prostředků je podporován jak rozvoj nadace, tak neziskové organizace, na jejichž činnosti se podílejí zaměstnanci společnosti. CDL SYSTEM a.s. Fond CENTROPOL Uchování kontinuity a historické paměti je to, co náš region dlouhodobě postrádá. Pomocí Fondu Centropol chceme alespoň do určité míry přispět k větší sounáležitosti lidí s místem, ve kterém žijí. CENTROPOL ENERGY, a.s. Fond Hennlich V roce 2005 založila firma Hennlich Industrietechnik, spol. s r.o. dobročinný Fond Hennlich, jehož základní program nese název Litoměřice live city jsi ty a je zaměřen na podporu aktivit mladých lidí ve věku 15 až 25 let na Litoměřicku. Hennlich Industrietechnik spol. s r.o. Fond KS Kolbenschmidt CZ Se společností KS Kolbenschmidt Czech Republic, a.s. (do roku 2007 Metal Ústí n. L., a.s.) spolupracuje nadace již od roku Není tedy s podivem, že to byla právě tato firma, která si u nadace v roce 2003 jako vůbec první založila svůj dobročinný fond. KS Kolbenschmidt Czech Republic, a.s. Fond Miroslava Dušánka Rodina Miroslava Dušánka, nevidomého, který i přes svůj handicap dokázal žít plnohodnotným životem, se rozhodla uctít jeho památku založením dobročinného fondu. Z fondu Miroslava Dušánka jdou každoročně prostředky na pomoc lidem se zrakovým postižením. IZOLACE BERAN s.r.o. Fond Pavly a Pavla Redlichových On byl včelař, ona zase členka rozmanitých kulturních spolků. Sourozenci Pavla a Pavel Redlichovi, na jejichž památku byl založen v roce 2008 fond, který se zaměřuje na rozvoj včelařství a opravy drobných kulturních památek. Eva Bärtlová a Jiří Matějka Martin Jonáš Kateřina Valešová Fond T-Mobile Fond T-Mobile byl založen v červnu 2005 společností T-Mobile Czech Republic a.s., a stal se tak další z řady aktivit, kterými se T-Mobile prezentuje jako společensky odpovědná firma. T-Mobile Czech Republic a.s. Otevřený grantový fond Základní fond nadace, jehož cílem je podporovat otevřená grantová kola a operační programy nadace, které jsou v souladu s jejím posláním. Dárci, kteří přijali pozvání na benefiční večeři s panem Markem Ebenem AIR PRODUCTS spol. s r.o. Ivan Beránek Jaroslav Beránek Black & Decker (Czech), s.r.o. Bytový interiér Lorencovi CENTROPOL ENERGY, a.s. Cosmetics ATOK International s.r.o. Jan Hadraba Martin Hausenblas Ladislav Hruška IZOLACE BERAN s.r.o. Dana a Vítězslav Kotrsovi Eva Lohniská

7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ÚSTECKÁ KOMUNITNÍ NADACE DÁRCOVSKÝ PROGRAM 7 Host benefiční večeře pan Marek Eben. Pomáháme měnit místo, kde žijeme a působíme. Připojte se k nám. Dušan Mátl Martin Sameš SKD Průmstav - stavby, a.s. Spedition Rosner, s.r.o. Surgipa Medical, spol. s r.o. Jaroslav Šimsa Josef Vejlupek Dárci, kteří dlouhodobě podporují otevřená grantová kola a operační programy nadace Ivan Beránek Milan Boháček Alena Bošková Jaroslav Bukáček ENVIROCONT s.r.o. Jiří Exner Marek Fišer GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries a.s. Greif Czech Republic a.s. Heineken Česká republika, a.s. Jotun Powder Coatings (CZ) a.s. Tomáš Krejčí Luděk Masopust Martin Roman RWE Energie, a.s. Zuzana Slámová Surgipa Medical, spol. s r.o. TBG Plzeň Transportbeton s.r.o. Mikhail Zolotukhin Veřejná sbírka VILLA Veřejná sbírka na vybavení nově postaveného chráněného bydlení pro klienty s duševním onemocněním občanského sdružení Fokus Labe a jejich rodiny. Petr Čálek Tomáš Habrnal Z.E.R.O.STAV INŽENÝRING a.s. jednotlivci, kteří poslali Dárcovskou sms Stipendijní fond Renesance Máme za to, že člověk, který získá světový rozhled, kvalitní jazykové vybavení, vzdělání a vědomí vlastní hodnoty, má po návratu z ciziny zpět domů veškeré předpoklady se úspěšně zapojit do ekonomického, vědeckého, kulturního, společenského či politického života Ústecka a přispět tak k rozvoji své komunity. Martin Hausenblas Petr Hradecký Přemysl Rohlíček Jaroslav Šimsa Věděl jsem, že chci něčemu pomoct, měl jsem vizi, jak to má zhruba fungovat, jaký účel to má plnit, měl jsem nějaké peníze, ale nevěděl jsem, co je mezi tím. V tu chvíli jsem si uvědomil, že je potřeba se spojit s partnerem, který udělá nějaký kus práce, a já pak taky udělám kus práce. A tak vznikl ve spolupráci s Ústeckou komunitní nadací Stipendijní fond Renesance, jehož cílem je financování zahraničních studií studentům z ústeckého regionu. Kromě toho jsem udělal vnitřní závazek, že budu darovat 10 % svého ročního příjmu a rád bych odkázal 30% svého majetku skrze dobročinný odkaz ze závěti právě na výše uvedený účel. Martin Hausenblas, MBA zakladatel Stipendijního fondu Renesance Děčínský rodák, který studoval v Ústí nad Labem a stal se během let ústeckým patriotem.

8 8 NAŠI PARTNEŘI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ÚSTECKÁ KOMUNITNÍ NADACE NAŠI PARTNEŘI Fakulta sociálně ekonomická, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Od června 2009 jsme se zapojili jako jedna z pěti neziskových organizací působící v okrese Ústí nad Labem do projektu s názvem Inovace studijního oboru Sociální práce. Na projektu se podílíme jak v rovině praktické, podílíme se na vytvoření pracoviště praxe pro studenty tohoto studijního oboru v naší nadaci, tak v rovině teoretické, snažíme se v rámci pracovní skupiny formulovat doporučení pro organizace, které by také chtěly odborné praxe poskytovat. Ladislav Špaček, Freecom group S panem Ladislavem Špačkem úspěšně spolupracujeme již šestým rokem zejména při přípravě a realizaci benefičních večeří, kde bychom se bez jeho rad a zkušeností z oblasti etikety jen těžko obešli. Microsoft Česká Republika Díky vstřícnosti společnosti Microsoft Česká Republika nám bylo umožněno využívat školní multilicenci pro nákup softwaru od společnosti Microsoft za zvýhodněné ceny. Partners For Life Planning, a.s. S finančními poradci společnosti Partners For Life Planning, a.s. konzultujeme jak možnosti investování nadačního jmění, tak vytváření investičních strategií šitých na míru potřebám našich dárců. Seznam.cz, a.s. Se společností Seznam.cz, a.s. dlouhodobě spolupracujeme na projektu Profesní organizace, nadace a neziskové organizace, díky němuž máme lepší přístup k nabízeným produktům na tomto vyhledávači. T-Mobile Czech Republic a.s. Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. nás nepodporuje pouze finančně prostřednictvím Fondu T-Mobile, ale zdarma nám poskytuje kredit pro naše mobilní telefony. Virtua.cz internet marketing Ústecká společnost Virtua.cz nám je profesionálním partnerem v oblasti internetové komunikace a správy webových stránek, na jejichž tvorbě a technickém řešení se aktivně podílela. Podporuji neziskové organizace a charitativní společnosti, každý rok věnuji na charitativní projekty několik desítek tisíc korun. Jsem patronem společnosti Dobrý skutek. Mám už patnáct let v rámci programu Adopce na dálku už druhou holčičku v Indii, tam, kde lidé pomoc potřebují mnohem naléhavěji než kdekoli jinde. Proto chápu smysl a poslání Ústecké komunitní nadace. S Komunitní nadací spolupracuji už léta, takže ji znám a znám i její program a úspěchy. Je mi potěšením pomáhat jí právě v oblasti etikety. Ladislav Špaček V letech 1992 až 2003 zastával funkci mluvčího prezidenta republiky Václava Havla a ředitele Tiskového odboru Kanceláře prezidenta republiky. Některými spolupracovníky nazýván pan Etiketa.

9 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ÚSTECKÁ KOMUNITNÍ NADACE GRANTOVÝ PROGRAM 9 Grantový program Grantový program, tedy rozdělování nadačních příspěvků, chápeme především jako otevřený proces, ve kterém se setkává hned několik pohledů. Od prodloužené ruky dobročinnosti místních dárců, přes podporu projektů vybraných v soutěži na základě širších diskusí odborníků, až po zviditelnění přístupů nadace k věcem veřejným.

10 10 GRANTOVÝ PROGRAM VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ÚSTECKÁ KOMUNITNÍ NADACE NAŠI PŘÍJEMCI NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ Fond Black & Decker Podpora projektů 19. otevřeného grantového kola ( Kč) Společnost Black & Decker (Czech), s.r.o. se stala generálním partnerem 19. otevřeného grantového kola a podílela se svým příspěvkem na částečné úhradě nákladů spojených s níže uvedenými projekty. Občanské sdružení OBERIG, Ústí nad Labem Výchovně vzdělávací dětský klub Privet Waldorfská iniciativa Litoměřice Waldorfská lesní školka Řetouň Klub pro 3 generace, o.s., Ústí nad Labem Klub mezi lidmi LEVIL, Ústí nad Labem Pojďme zvelebit naši náves srdce Střížovic Mateřské centrum Oáza, Česká Kamenice České tradice hrou Mozaika, o.s., Lovosice Sadování Občanské sdružení pod Studencem, Česká Kamenice Panoramatická prezentace mikroregionu Českokamenicko II. fáze Sdružení pro Střední školu sociální PERSPEKTIVA Agility Klub Pohoda sdružení pro dítě a psa, o.s., Terezín.

11 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ÚSTECKÁ KOMUNITNÍ NADACE GRANTOVÝ PROGRAM 11 a Vyšší odbornou školu s.r.o. a Komunitní školu, Teplice Tyhle děti to zvládnou (kroužek BREBTA) Sdružení rodičů a přátel dětí Tisá, OS Záchrana Schönsteinského anděla Základní škola Antonína Sochora Duchcov, Teplická ul. 13, okres Teplice (3 000 Kč) Příspěvek na zajištění aktivit žáků Základní školy Antonína Sochora v Duchcově. Fond CDL SYSTEM Sdružení na podporu pěstounských rodin PAMPELIŠKA, o.s., Podsedice Příměstský tábor s výtvarným kursem TJ Bižuterie, o.s., Jablonec nad Nisou ( Kč) Podpora rozvoje lyžování v roce Fond Hennlich Komentář: Souhrnné informace o 19. otevřeném grantovém kole najdete na straně 16. Podpora projektů 20. otevřeného grantového kola ( Kč) Společnost Black & Decker (Czech), s.r.o. si vybrala projekty na základě nabídky tzv. zásobníku projektů a podílela se svým příspěvkem na částečné úhradě nákladů spojených s níže uvedenými projekty. Arkadie, společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené, Teplice Pravidelná doprava dětí se zdravotním postižením Demosthenes, o.p.s., Ústí nad Labem Se zvířátky do pohádky aneb pes a kůň pro zdraví Komentář: Souhrnné informace o 20. otevřeném grantovém kole najdete na straně otevřené grantové kolo Litoměřice Live city jsi ty Klub ochotníků a přátel loutkového divadla, Litoměřice (5 000 Kč) Svatojánská noc pro děti Uspořádání Svatojánské noci pro litoměřické rodiče s dětmi. Agility Klub Pohoda sdružení pro dítě a psa, o.s., Terezín (2 500 Kč) Dvojzkoušky Porta Bohemica Cup 2011 Uspořádání závodů agility s cílem zpopularizovat tento poměrně nový sport, při kterém mají děti a mládež možnost aktivně trávit volný čas se svým psem. Roman Filip (2 500 Kč) Mikulášský turnaj pro dětský domov Litoměřice Uspořádání předvánočního sportovního odpoledne pro děti z dětského domova Litoměřice. Základní škola Antonína Sochora Duchcov, Teplická ul. 13, okres Teplice. Klub ochotníků a přátel loutkového divadla, Litoměřice. Klub ochotníků a přátel loutkového divadla, Litoměřice.

12 12 GRANTOVÝ PROGRAM VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ÚSTECKÁ KOMUNITNÍ NADACE Lanový park rozloučení s prázdninami (Petr Vomáčka). Gymnázium, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, o.p.s., Litoměřice (5 000 Kč) I stáří má právo na sebevědomí... Prostřednictvím návštěv vybraných zařízení pečující o seniory na území města Litoměřice navázat neformální kontakt mezi mladou generací studentů střední školy a seniory. Jan Kacar (2 500 Kč) Výstava fotografií 3. ročník výstavy fotografií dvojice mladých autorů, která se snaží přiblížit tvorbu mladých umělců veřejnosti, u které chce nenásilnou formou probudit zájem o svět výtvarna a imaginace. Klub přátel chlapeckého sboru Páni Kluci, Litoměřice (5 000 Kč) Příprava nahrávky na CD Vytvoření hudebního nosiče s obsahem repertoáru mužského komorního sboru Páni Kluci. Eliška Korčáková (2 500 Kč) UNICORN Existenciální detektivka pro jednoho herce Realizace divadelního představení s názvem UNICORN existenciální detektiva pro jednoho herce. V hlavní roli Petr Vaněk. Karel Macas (2 500 Kč) Tábor Organizace tábora turistického oddílu mládeže zaměřeného na budování kladného vztahu k přírodě i k dětem mezi sebou. Hana Macasová (5 000 Kč) Za střechu nad hlavou Projekt by měl podpořit tvořivost dětí z turistického oddílu Sluníčka, a zároveň prodejem jejich výrobků na jarmaku získat finanční prostředky pro nákup celt na každoroční tábor. Jakub Pleyer (5 000 Kč) ARCHITEKTONICKÁ DÍLNA Podpora vzniku architektonické dílny, která si klade za cíl seznámit odbornou i laickou veřejnost s památkovou rezervací a hodnotnými stavbami nacházejícími se v Litoměřicích. Potápěčský klub KRAKEN LITOMĚŘICE (5 000 Kč) EKOAKCE Úklidová akce na jezeru v Píšťanech u Litoměřic. TAPOS Litoměřice (5 000 Kč) Taneční soustředění Soustředění pro děti a mládež za účelem zvyšování soudržnosti kolektivu a výkonnosti jednotlivých párů. Lanový park rozloučení s prázdninami (Petr Vomáčka). Hana Lísalová (2 500 Kč) Na věku nezáleží 2. ročník Pásmo volnočasových aktivit organizovaných studenty litoměřické střední školy s cílem sblížit zdánlivě nesbližitelné generace dětí z místního dětského domova a seniorů. Tělovýchovná jednota Slavoj Litoměřice občanské sdružení (5 000 Kč) Dětský den na vodě Realizace dětského dne v atraktivním prostředí historické veslařské loděnice v Litoměřicích.

13 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ÚSTECKÁ KOMUNITNÍ NADACE GRANTOVÝ PROGRAM 13 Rita Vlčková (5 000 Kč) S Klokánkem na koně Projekt je zaměřen na děti z Klokánku v Litoměřicích s cílem změnit náplň jejich dne. Adam Vomáčka (5 000 Kč) The First LTM DH Race Uspořádání závodu ve sjezdu znalosti a zkušenosti využijí žáci 2. A při tvorbě společného díla, které bude zdobit jejich třídu a ponese název Noemova Archa. Komentář: Ke dni uzávěrky 7. otevřeného grantového kola Litoměřice Člověk v tísni, o.p.s., Praha (5 000 Kč) Realizace mezinárodního letního workcampu v Předlicích. Roman Dietz (5 000 Kč) Zajištění koncertní sezóny na zámku Trmice. Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor, Liberec (3 000 Kč) Zajištění výzkumné práce, pozorování živočichů či rostlin, péče o přírodní zajímavosti, ekosystémy, regionální problémy a ekologické výchovy dětí na školách. Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem, příspěvková organizace. na horských kolech na svahu pod Radobýlem směrem k mostu generála Chábery. Petr Vomáčka (5 000 Kč) Lanový park rozloučení s prázdninami Organizace sportovně- -zábavného dne pro místní děti a mládež, kteří dostanou šanci se netradičně rozloučit s prázdninami formou vyžití v lanovém centru zbudovaném na Mostné hoře. Kateřina Žaludová (5 000 Kč) Keramická dílna Noemova Archa Seznámení dětí ze Základní školy U Stadionu s tvorbou z keramické hlíny. Získané Live city jsi ty 18. března 2011 obdržela nadace 33 žádostí o finanční podporu. Po projednání žádostí hodnotící komisí bylo vyhověno 18 z nich. Podpořených 18 projektů v celkové výši Kč bude realizováno po dobu maximálně 1 roku, a to od 15. května 2011 do 14. května Fond KS Kolbenschmidt CZ Občanské sdružení The Boom, Ústí nad Labem (5 000 Kč) Propagace a realizace 21. vánočního koncertu The Boom Beatles Revival Band and Orchestra. Dagmar Matoušková (8 000 Kč) Uspořádání poznávacího pobytu v Bavorsku pro studenty Střední školy Trmice. Mateřská škola speciální, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace (5 000 Kč) Nákup počítače a dalších pomůcek pro děti. Mateřská škola Trmice, Lovecká 600, příspěvková organizace (8 000 Kč) Zakoupení pianina k výuce a hrám dětí z Mateřské školy Trmice. Sdružení Romano jasnica, Trmice (3 000 Kč) Realizace 8. ročníku Různobarevného festivalu v Trmicích. Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem, příspěvková organizace ( Kč) Realizace inscenace Járy Beneše Na tý louce zelený. ÚSTECKÝ FOTOKLUB, Ústí nad Labem ( Kč) Zajištění volnočasové činnosti školní mládeže zaměstnanců společnosti KS Kolbenschmidt CZ. Základní škola Trmice, Tyršova 482 (8 000 Kč) Zajištění zájmových kroužků a organizace volného času dětí.

14 14 GRANTOVÝ PROGRAM VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ÚSTECKÁ KOMUNITNÍ NADACE Spolupráci s Ústeckou komunitní nadací považujeme za výbornou, a to jak z profesního, tak i z lidského hlediska. Naše aktivity týkající se ochrany a podpory sovy pálené a sýčka obecného neprodukují zisk, naším dlouhodobým cílem je ochrana a podpora těchto sov v jejich přirozeném prostředí, ve spolupráci s vlastníky a nájemci objektů, v nichž oba druhy sov hnízdí. Podpora našich projektů Ústeckou komunitní nadací je proto pro ochranu sovy pálené i sýčka obecného v Ústeckém kraji velmi významná. Sympatické a milé je, že pracovníci Ústecké komunitní nadace nás upozornili na některé dotační tituly, o kterých jsme nevěděli. Děkujeme. Sovy pálené, jejichž hnízdění podporuje Občanské sdružení TYTO. Karel Poprach předseda občanského sdružení TYTO Za dobu 6 let práce v Ústeckém kraji se podařilo občanskému sdružení TYTO zabezpečit a udržet desítky hnízdních budek pro sovy a sovám vyvést do přírody několik set mláďat. Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková organizace ( Kč) Zajištění krmení pro slony v Zoologické zahradě Ústí nad Labem. Fond Miroslava Dušánka 2. otevřené grantové kolo Tadeáš H. z Teplic ( Kč) Pořízení asistenčního programu a PC vybavení. Michal M. z Litvínova ( Kč) Nákup elektronické pomůcky pro vzdělávání. Jana P. z Klášterce nad Ohří ( Kč) Nákup PC vybavení pro obsluhu kamerové lupy. 3. otevřené grantové kolo Šárka K. z Loun ( Kč) Nákup notebooku pro studijní účely. Eva L. z Ústí nad Labem ( Kč) Nákup PC se sadou Microsoft office home a Magik, multifunkčního zařízení (scaner, kopírka, tiskárna) a kurzu kreslení. Komentář: V roce 2011 obdržela nadace 8 žádostí o finanční podporu. Po projednání žádostí hodnotící komisí bylo vyhověno 5 z nich v celkové výši Kč. Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, Truhlářova 16, příspěvková organizace ( Kč) Realizace záměru napomáhajícímu k rozvoji vzdělanosti zrakově postiženého klienta dětského domova Michala S. Fond Pavly a Pavla Redlichových Občanské sdružení pod Studencem, Česká Kamenice ( Kč) Rekonstrukce křížku U Jánika ve Valtířově. Fond T-Mobile 6. otevřené grantové kolo Tělocvičná jednota SOKOL, Peruc ( Kč) ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ se Sokolem Peruc Podpora celoročního pásma volnočasových aktivit. Tělovýchovná jednota Stadión Louny ( Kč) Ozelenění cyklistického stadionu Odstranění letitých a proschlých topolů a znovu osázení prostoru místního velodromu mladými stromky a keři. TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s. ( Kč) Jde to i bez Zajištění činnosti svépomocných klubů pro občany s těžkým zrakovým postižením z Lounska. TYTO, Věrovany ( Kč) Ochrana a podpora genofondu silně ohroženého sýčka obecného

15 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ÚSTECKÁ KOMUNITNÍ NADACE GRANTOVÝ PROGRAM 15 Ochrana a podpora genofondu silně ohroženého sýčka obecného za účasti zemědělské veřejnosti v okrese Louny. Komentář: Na jaře roku 2010 byly vyplaceny druhé splátky nadačních příspěvků ve výši Kč v rámci 5. otevřeného grantového kola Fondu T-Mobile pro okres Louny. 7. otevřené grantové kolo Koňský dvorec Chmelištná občanské sdružení, Chmelištná / Nepomyšl ( Kč) Likvidace skládky u příjezdové cesty do vsi Chmelištná Podpora svépomocné iniciativy snažící se o odstranění černé skládky a zatravnění a úpravu nově vzniklého prostoru pro pořádání společenských akcí a dětských táborů ve vsi Chmelištná. Lenešický okrašlovací spolek, o.s., Lenešice ( Kč)* Restaurování oltářního obrazu Restaurování rozměrného oltářního obrazu tak, aby mohl místním sloužit ještě před dostavbou kostelní věže, jež se zřítila v roce Centrum aktivního odpočinku Jezdecká společnost BITOZEVES o.s. ( Kč) Klub Šikulka Podpora pásma tvořivých dílen oživujících pro zájemce všech generací z Bitozevsi a přilehlého okolí zapomenutá tradiční podhorská řemesla. Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.s. ( Kč) Krásná zahrada Zlepšení prostředí a vytvoření zázemí pro společenská setkávání a odpočinek ve dvorním traktu domu s pečovatelskou službou v Postoloprtech. DŽBÁNSKO, o.p.s., Liběšice u Žatce ( Kč)* Okna do nebe Obnova vitráží v kostele sv. Mikuláše v Želči, který se díky dlouhodobé aktivitě místních občanů a spolků podařilo zachránit před úplnou devastací. Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Údolí Zlatého potoka Kryry ( Kč)* Oprava a modernizace skautské chaty Dobudování tábořiště a skautské chaty celoročně využívané kryrskými dětmi a místními spolky. Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace ( Kč) Když kůň léčí Snahou je přiblížit dětem a žákům logopedické školy svět zvířat a snažit se prostřednictvím realizace pravidelné hipoterapie vybudovat u nich vztah mezi člověkem a zvířetem, který by obohatil jejich citový život. Mateřská škola speciální Louny, Školní 2428, příspěvková organizace ( Kč) Učíme se v zahradě Vybudování a proměna školní zahrady v přírodní učebnu a hernu, a to za přispění dobrovolnické práce rodičů dětí i darů místních obyvatel. MĚSTYS SLAVĚTÍN ( Kč) Oprava ohradní zdi kostela sv. Jakuba Většího ve Slavětíně Oprava hradební zdi tvořící zázemí kostela sv. Jakuba Většího ve Slavětíně tak, aby nebyla ostudou a nebezpečím pro návštěvníky, ale stala se plnohodnotnou a důstojnou součástí této památkově chráněné historické památky. Obec Jimlín ( Kč)* Oprava kapličky Zeměchy Rekonstrukce kaple a úprava jejího okolí, do které se svým dílem zapojí místní obyvatelé, sportovci, hasiči a žáci školy. Obec Lubenec ( Kč) Oslavy 140. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Lubenci Podpora slavnosti zviditelňující záslužnou a obětavou práci dobrovolných hasičů. Obec Měcholupy ( Kč)* Oživujeme historii, osvětlujeme budoucnost Zprovoznění unikátního hodinového stroje v kostele sv. Václava ve Velké Černoci a osvětlení této dominanty obce. Obec Petrohrad ( Kč) Naše náves místo pro trávení volného času a občanského dialogu Podpora společné iniciativy obce Petrohrad a místních občanů o úpravu návsi v obci Petrohrad a její proměna v moderní a bezpečnou zónu sloužící k hrám dětí i odpočinku seniorů. Obec Vrbno nad Lesy ( Kč) Obnova okrasného plotu hřiště Obnova keřového živého plotu v intravilánu obce, do které se společnými silami pustí zástupci vrbenských spolků i místní obyvatelé. Roztančená kolečka, o.s., Žatec ( Kč) Taneční kurzy pro vozíčkáře Zajištění devítiměsíčního kurzu výuky tance pro vozíčkáře z okresu Louny. SK Ohře, Louny ( Kč) Cestománií dojdeme ke zdravému životnímu stylu Podpora série turisticko-poznávacích akcí po Lounsku pro žáky a příznivce lounské speciální základní školy a sportovního klubu Ohře. SK Ohře, Louny ( Kč) Netradiční olympijské hry 1. ročník netradiční letní a zimní olympiády pro zdravotně postižené děti a dospělé z Loun. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Okresní organizace SPMP ČR v Lounech ( Kč) Plavecký maraton Louny 2012 Podpora netradiční sportovní akce, kdy pod heslem Doplaveme co nejdál se pokusí lidé napříč všemi generacemi společně s lidmi se zdravotním postižením z Loun vytvořit

16 16 GRANTOVÝ PROGRAM VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ÚSTECKÁ KOMUNITNÍ NADACE ustavující rekord v plaveckém maratonu. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Okresní organizace SPMP ČR v Lounech ( Kč) Všichni se bavíme hudbou Podpora hudebně-divadelní akce pro osoby s mentálním postižením z Lounska. Spolek pro obnovu Ročova ( Kč) Obnova zvoničky v obci Úlovice Renovace dřevěné přístavbové zvoničky postavené místními občany za První republiky. VOŽEKOVO sdružení, Koštice ( Kč) Vesnické minimuzeum v Košticích Zřízení malého lidového muzea v Košticích s cílem uchovávat a vystavovat muzejní předměty získané přímo od místních obyvatel, které by všem připomínaly dávnou i nedávnou minulost této vesnice. Základní škola a Mateřská škola Staňkovice, okres Louny ( Kč) Dětské hřiště pro radost Renovace a dovybavení školního hřiště a vybudování tak bezpečného a lákavého prostředí pro hry a aktivní odpočinek místních dětí. Základní škola Ročov, okres Louny ( Kč) Podpora volnočasových aktivit v Ročově Realizace celoročního pásma sportovně-kulturních aktivit, kterými chce škola v Ročově plnit roli přirozeného centra v obci a nabídnout dětem pestrou paletu mimoškolních akcí a kroužků. Komentář: Do 7. otevřeného grantového kola programu Fond T-Mobile pro okres Louny bylo přihlášeno celkem 57 žádostí od neziskových organizací z okresu Louny, požadující v součtu Kč. Po projednání žádostí osmičlennou hodnotící komisí bylo vyhověno 23 z nich. Podpořených 23 žádostí v celkové výši Kč bude realizováno po dobu maximálně 12 měsíců, a to od 1. prosince 2011 do 30. listopadu *) Nadační příspěvky rozdělené do dvou splátek. Podpořeným neziskovým organizacím byly vyplaceny v roce 2011 první splátky nadačních příspěvků v celkové výši Kč, druhé splátky ve výši Kč byly vyplaceny na jaře roku Otevřený grantový fond 19. otevřené grantové kolo Občanské sdružení OBERIG, Ústí nad Labem ( Kč) Výchovně vzdělávací dětský klub Privet Podpora výchovně-vzdělávacího programu pro děti imigrantů z východní Evropy žijících na Ústecku. Waldorfská iniciativa Litoměřice ( Kč) Waldorfská lesní školka Řetouň Zajištění předškolní výchovy v duchu waldorfských přístupů pro děti z Ústecka a Litoměřicka. Asociace pomáhající lidem s autismem APLA Severní Čechy, o. s., Ústí nad Labem ( Kč) Aktivity pro rodiny dětí s autismem Celoroční podpora vzdělávacích a odlehčovacích aktivit pro rodiny dětí s autismem z Ústeckého kraje. Klub pro 3 generace, o.s., Ústí nad Labem ( Kč) Klub mezi lidmi Dovybavení klubu pro seniory potřebného k rozjezdu centra pro mezigenerační setkávání na ústeckém sídlišti Severní Terasa. LEVIL, Ústí nad Labem ( Kč) Pojďme zvelebit naši náves srdce Střížovic Obnova božích muk na střížovické návsi místní nově vzniklou občanskou iniciativou. Mateřské centrum Oáza, Česká Kamenice (6 500 Kč) České tradice hrou Společensko-kulturní akce pro děti a jejich rodiče z Českokamenicka s cílem přiblížit staré české zvyky a tradice nové generaci. Mozaika, o.s., Lovosice ( Kč) Sadování Podpora celoročního pásma zážitkových aktivit s ekologickou tematikou pro rodiny s dětmi z Lovosicka, v rámci kterých bude svépomocně obnovován i zastaralý sad v obci Malé Žernoseky. Občanské sdružení pod Studencem, Česká Kamenice ( Kč) Panoramatická prezentace mikroregionu Českokamenicko II.fáze Rozšíření panoramatické prezentace mikroregionu Českokamenicko na webu s jasným cílem, co nejlépe propagovat tento kraj. Sdružení pro Střední školu sociální PERSPEKTIVA a Vyšší odbornou školu s.r.o. a Komunitní školu, Teplice ( Kč) Tyhle děti to zvládnou (kroužek BREBTA) Celoroční pásmo výchovných volnočasových aktivit realizovaných dobrovolníky z řad studentů pro romské děti ze sociálně ohrožené komunity Pozorka v Dubí. Sdružení rodičů a přátel dětí Tisá, OS ( Kč) Záchrana Schönsteinského anděla Zapojení veřejnosti z obce Tisá do záchrany památné sochy, která je jedinou připomínkou na zaniklé panské sídlo Schönstein, které v obci do 16. století stálo. Sdružení na podporu pěstounských rodin - PAMPELIŠKA, o.s., Podsedice ( Kč) Příměstský tábor s výtvarným kursem

17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ÚSTECKÁ KOMUNITNÍ NADACE GRANTOVÝ PROGRAM 17 Ústecká komunitní nadace podpořila náš zcela první projekt - Propagace obnovy rozhledny na Studenci. I další nadací podpořené projekty - Krajina pod Studencem v proměnách doby, panoramatická prezentace mikroregionu Českokamenicko, restaurátorský průzkum a obnova obrazů skalní Johnovy kaple z r byly nedocenitelnou podporou naší činnosti. Nadace se stala hlavním partnerem sdružení, vážíme si této spolupráce a děkujeme. Jitka Tůmová předsedkyně výkonné rady Občanského sdružení pod Studencem Občanské sdružení pod Studencem je dobrovolným, nevládním a neziskovým sdružením, jehož aktivity směřují k péči o kulturní a historické hodnoty, zejména obnově a údržbě drobných památek. Avšak jedním z významných počinů sdružení byla obnova unikátní železné rozhledny na Studenci.

18 18 GRANTOVÝ PROGRAM VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ÚSTECKÁ KOMUNITNÍ NADACE Zajištění výtvarně laděného příměstského tábora pro děti z Třebenicka zakončeného výstavou na téma Proměny naší obce. Komentář: Do 19. otevřeného grantového kola bylo přihlášeno celkem 60 žádostí o finanční podporu od neziskových organizací z okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem, žádající v součtu Kč. Po projednání žádostí hodnotící komisí bylo vyhověno 11 z nich. Podpořených 11 projektů v celkové výši Kč bude realizováno po dobu maximálně 12 měsíců, a to od 1. července 2011 do 30. června Finanční prostředky rozdělené v rámci 19. otevřeného grantového kola pocházely z výnosů příspěvku z Nadačního investičního fondu a z příspěvku Fondu Black & Decker a daru společnosti Surgipa Medical, spol. s r.o. 20. otevřené grantové kolo Hornonezelské sdružení, Horní Nezly ( Kč) KoNeV Horní Nezly Zajištění legálního zásobování osady Horní Nezly pitnou vodou formou provozování komunitního neziskového vodovodu. Hornonezelské sdružení, Horní Nezly ( Kč) NOPiVo Horní Nezly Zajištění nouzového odběru pitné vody při výpadku neziskového veřejného vodovodu osady Horní Nezly. Arkadie, společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené, Teplice (7 500 Kč) Pravidelná doprava dětí se zdravotním postižením Příspěvek na dopravu zdravotně postižených dětí a mládeže z Teplicka do školských a sociálních zařízení. Centrum MATÝSEK, Roudnice nad Labem ( Kč) Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Roudnici n/l. Zajištění provozu nízkoprahového klubu určeného pro neorganizované skupiny dětí ve věku 6-12 let z roudnického sídliště Hracholusky. Demosthenes, o.p.s., Ústí nad Labem ( Kč) Se zvířátky do pohádky aneb pes a kůň pro zdraví Podpora rozvoje canisterapie a hipoterapie, která umožní dětem se zdravotním postižením či ohroženým ve vývoji na Ústecku kontakt se speciálně vycvičeným psem a koněm s cílem podpořit jejich celkový vývoj. Chvojensko, Velké Chvojno ( Kč) Posvícení v Lučňáku Podpora místní iniciativy usilující o zavedení nové tradice konání posvícení v Lučním Chvojně. Klub českých turistů Krásná Lípa ( Kč) Výměna vchodových dveří na rozhledně Vlčí hora Podpora místního turistického klubu v další fázi renovace a údržby rozhledny na Vlčí hoře. MAS Labské skály, Jílové ( Kč) Poznejme pověsti z městečka v údolí sov Celoroční pásmo aktivit s cílem zábavnou a populární formou zvýšit zájem dětí a mládeže o historii i současnost města Jílového a zlepšit jejich identifikaci se svým městečkem. Mateřské centrum Sovička, o.s., Jílové ( Kč) Vybavení nové provozovny mateřského centra Sovička Jílové Dovybavení prostor nově otevřeného mateřského centra poskytujícího výukové aktivity pro rodiny s dětmi z Jílového. o.s. PRO ARTE BEURONENSIS Společnost pro obnovu kaple Gymnázia Teplice ( Kč) Přes překážky ke hvězdám Restaurování stropní malby Beuronské kaple ve spolupráci se studenty oboru kulturně historické regionalistiky a dějin umění. Příspěvková organizace Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích ( Kč) Víkendové aktivity pro rodiče a děti Realizace celoročního pásma víkendových aktivit pro rodiny s dětmi s cílem hravou a zajímavou formou přiblížit dětem četbu, poodhalit jim tajemný svět literárních hrdinů, ale i přírody a regionálních památek. ROZKOŠ bez RIZIKA, Brno ( Kč) Ústí, Děčín, Teplice - zdravé sex-pracovnice! Celoroční projekt zaměřený na práci s osobami s rizikovým sexuálním chováním z Ústecka. Sdružení na podporu pěstounských rodin - PAMPELIŠKA, o.s., Podsedice ( Kč) Pasování na čtenáře

19 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ÚSTECKÁ KOMUNITNÍ NADACE GRANTOVÝ PROGRAM 19 Zlepšení služeb pro dětské čtenáře z Podsedic a okolí v nedávno založené venkovské knihovně. Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace (9 494 Kč) Umění pro každého Projekt umožňuje mentálně handicapovaným návštěvníkům celoročně zdarma využívat cyklus arteterapeutických programů v litoměřické galerii výtvarného umění. TYTO, Věrovany ( Kč) Ochrana silně ohrožené sovy pálené Aktivní ochrana silně ohrožené sovy pálené na území bývalých okresů Litoměřice a Teplice. Komentář: Do 20. otevřeného grantového kola bylo přihlášeno celkem 47 žádostí o finanční podporu od neziskových organizací z okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem, žádající v součtu Kč. Po projednání žádostí hodnotící komisí bylo vyhověno 15 z nich. Podpořených 15 projektů v celkové výši Kč bude realizováno po dobu maximálně 12 měsíců, a to od 1. ledna 2012 do 31. prosince Finanční prostředky pro 20. otevřené grantové kolo pocházejí z výnosů příspěvku Nadačního investičního fondu, z darů společností Jotun Powder Coatings (CZ) a.s., Black & Decker (Czech) s.r.o., ENVIROCONT s.r.o., GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries a.s., Surgipa Medical, spol. s r.o. a dalších místních firem a jednotlivců. Projekty podpořené z Otevřeného grantového fondu na základě individuálních dohod s dárci finančních prostředků Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace (2 000 Kč) Příspěvek na zakoupení sedací soupravy do Domova pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa. Národní památkový ústav, Praha ( Kč) Zajištění provozu sezony roku 2011 Státního zámku Velké Březno. Sdružení pro vzdělávání komunit ( Kč) Zajištění vybraných činností programu Dialog. Projekt Čtení pomáhá Obec Řehlovice ( Kč) Zajištění péče o stomický vývod pro paní Irenu V. TYTO, Věrovany ( Kč) Ochrana a podpora genofondu silně ohroženého sýčka obecného ve spoluporáci s vlastníky a nájemci zemědělských objektů v Ústeckém kraji. Heineken Česká republika Národní památkový ústav, Praha ( Kč) Nákup a instalace nového parkového mobiliáře v areálu Státního zámku Velké Březno. Občanské sdružení pod Studencem, Česká Kamenice ( Kč) Obnova skalní výklenkové Zubrnická museální železnice. Zubrnická museální železnice. Johnovy kaple v obci Studený/ Kunratice u České Kamenice. Středohoří sobě, o.s., Ústí nad Labem ( Kč) Obnova kulturních prvků návsi v Knínicích. Zubrnická museální železnice, Velké Březno ( Kč) Zajištění železničního provozu na musejní trati Velké Březno Zubrnice v roce 2011.

20 20 GRANTOVÝ PROGRAM VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ÚSTECKÁ KOMUNITNÍ NADACE Je to přesně čtrnáct dní od příjezdu z Indočíny. Čtrnáct dní, kdy člověk stále myslí na region deset tisíc kilometrů daleko na jeho srdečné a stále usměvavé obyvatele, na země prosluněné sluncem, na půvabné Kméry, hlasité Vietnamce a vřelé Laosany. Šest měsíců strávených v tomto regionu mě vybavilo kritickým pohledem na naší tzv. civilizovanou společnost. Rád bych se v nejbližší době zapojil do veřejného života na Ústecku, avšak po této zkušenosti cítím, že ještě nenastal čas. Region bývalé Indočíny má se mnou zřejmě jiné plány Mějte se hezky. Michal Guzi Student magisterského stupně geografie na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a zároveň jeden z prvních studentů, který získal finanční prostředky na zahraniční pobyt na jím vybrané Nha Trang Univ. Institute for Biotechnology and Enviroment ze Stipendijního fondu Renesance. Stipendijní fond Renesance 1. otevřené grantové kolo Dalibor Černý ( Kč) Financování nákladů spojených se studijním pobytem v USA, na University of San Francisco, School of Law. Magdalena Čurdová ( Kč) Financování nákladů spojených se studijním pobytem v Nizozemí, na Royal Academy of Art, the Hague. Michal Guzi ( Kč) Financování nákladů spojených se studijním pobytem ve Vietnamu, na Nha Trang University, Institute for Biotechnology and Enviroment. Michaela Ordošová ( Kč) Financování nákladů spojených se studijním pobytem ve Velké Británii, na Kingston University, Faculty of Arts and Social Sciences. Ivana Slachová ( Kč) Financování nákladů spojených se studijním pobytem ve Španělsku, na Universidad de Málaga, Fakulta cestovního ruchu a Filosofická fakulta. Lucie Šperková ( Kč) Financování nákladů spojených se studijním pobytem ve Švédsku, na Jönköping University International Business School. Jan Tříska ( Kč) Financování nákladů spojených se studijním pobytem v Německu, na Technische Universität Dresden. Komentář: Do 1. otevřeného grantového kola Stipendijního fondu Renesance bylo k datu 9. května 2011 přijato celkem 24 žádostí o stipendium v požadované hodnotě téměř 2,5 milionu Kč. K ústním pohovorům konaným 1. června 2011 postoupilo deset nejlepších žadatelů, kteří před sedmičlennou odbornou komisí představili a obhajovali záměr svého studijního pobytu v zahraničí. Na základě pohovorů bylo odbornou komisí navrženo a nás ledně správní radou Ústecké komunitní nadace schváleno udělit celkem osmi žadatelům příslib stipendia k podpoře jejich studia v zahraničí ve školním roce 2011/2012, a to v souhrnné částce Kč. Fotografie Michala Guziho ze studijní cesty ve Vietnamu. Vít Svejkovský ( Kč) Financování nákladů spojených se studijním pobytem v USA, na Suffolk University, School of Law, Boston.

POMÁHÁME MĚNIT MÍSTO, KDE ŽIJEME A PŮSOBÍME

POMÁHÁME MĚNIT MÍSTO, KDE ŽIJEME A PŮSOBÍME POMÁHÁME MĚNIT MÍSTO, KDE ŽIJEME A PŮSOBÍME Výroční zpráva 2013 PROČ TO DĚLÁME? Již 20 let je to naše poslání. Více v kapitole O nás.......................................32 JAK TO DĚLÁME? Finanční, ale

Více

O nás... 5. Co podporujeme?... 8. Poskytnuté nadační příspěvky... 11. Přehled fondů... 18. Přijaté dary a příspěvky... 29. Finanční zpráva...

O nás... 5. Co podporujeme?... 8. Poskytnuté nadační příspěvky... 11. Přehled fondů... 18. Přijaté dary a příspěvky... 29. Finanční zpráva... Výroční zpráva 2014 Obsah O nás... 5 Co podporujeme?... 8 Poskytnuté nadační příspěvky... 11 Přehled fondů... 18 Přijaté dary a příspěvky... 29 Finanční zpráva... 33 Zpráva nezávislého auditora... 37 Ústecká

Více

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008.

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadace OKD - Výroční zpráva 2008 PRVNÍ ROK NADACE OKD 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. 1 509 projektů neziskových organizací a obcí

Více

Rybář, Tereza Hrušková, Lata, Arnošt Marks, Člověk v tísni, Zažít město jinak, Youth for you(th), Nadace Via, APLA, Nová škola,,

Rybář, Tereza Hrušková, Lata, Arnošt Marks, Člověk v tísni, Zažít město jinak, Youth for you(th), Nadace Via, APLA, Nová škola,, Blesková pomoc, krok jinak, Ekolist.cz, Red Bikes, Jan Rybář, Tereza Hrušková, Lata, Arnošt Marks, Člověk v tísni, Zažít město jinak, Youth for you(th), Nadace Via, Nová škola,, vozejkov.cz, CEREBRUM,

Více

Nadační fond Veolia Výroční zpráva 2008

Nadační fond Veolia Výroční zpráva 2008 Nadační fond Veolia Výroční zpráva 2008 Základní data Slovo předseda správní rady Účel a hodnoty nadačního fondu MiNiGRANTY VEOLIA 2008 Další podpořené projekty Poděkování Zpráva Mapa nadačních projektů

Více

NROS. výroční zpráva. Nadace rozvoje

NROS. výroční zpráva. Nadace rozvoje NROS výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti 2006 Vize M i s e Účel nadace Priority nadace Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) je největší grantující nadací v ČR, která ročně rozdělí

Více

NADACE ČEZ V ROCE 2008

NADACE ČEZ V ROCE 2008 výroční zpráva 2008 NADACE ČEZ V ROCE 2008 OBSAH Nadace ČEZ v roce 2008 3 Úvodní slovo předsedy správní rady 4 Základní údaje 6 Orgány Nadace ČEZ k 9. 6. 2009 7 Oranžová hřiště 10 Oranžové kolo 18 Podpora

Více

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného z European Commission, DG - Justice, Freedom and Security

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NAdAce děti-kultura-sport

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NAdAce děti-kultura-sport VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadace děti-kultura-sport 2 ÚVOD Kdo jsme... 3 Organizační struktura... 4 Úvodní slovo...6 Poslání... 7 Základní cíle nadace... 8 Událost roku... 9 Celkový přehled za rok... 11 Grantová

Více

a 2009 Výroční zpráv

a 2009 Výroční zpráv Výroční zpráva 2009 Úvodní slovo 4 Členové správní rady 5 Ředitel NF 5 Základní data 5 Účel NF 6 Hodnoty NF 6 Mapa nadačních projektů 7 Projekty NF 2009 8 MiNiGRANTY VEOLIA 2009 9 Podpořené projekty NF

Více

ÚČEL A HODNOTY NADAČNÍHO FONDU ČINNOST NADAČNÍHO FONDU JAKO SOUČÁST FIREMNÍHO CSR OBSAH

ÚČEL A HODNOTY NADAČNÍHO FONDU ČINNOST NADAČNÍHO FONDU JAKO SOUČÁST FIREMNÍHO CSR OBSAH Výroční zpráva 2013 ÚČEL A HODNOTY NADAČNÍHO FONDU 3 OBSAH Ze statutu Nadačního fondu Veolia: Nadační fond byl zřízen za účelem osvěty a šíření informací zejména v oblasti životního prostředí, podpory

Více

Obsah. www.nadacecs.cz

Obsah. www.nadacecs.cz Výroční zpráva 2010 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2010 4 Majetek nadace k 31. prosinci 2010 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 5 Pomoc seniorům 6 Pomoc drogově závislým

Více

Výroční zpráva Nadace Vodafone 2012/2013

Výroční zpráva Nadace Vodafone 2012/2013 Výroční zpráva Nadace Vodafone 212/213 výroční zpráva nadace vodafone 212/13 2 Obsah 2 úvodní slovo 3 poslání, cíle a struktura 4 programy 4 rok jinak 7 technologie pro společnost 1 vpohybu 16 blesková

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 4 obsah Úvodem......................................... 2 Poslání a cíle..................................... 6 Slovo manažerky Nadace............................ 7 Lidé v Nadaci....................................

Více

NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN

NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN 2005 NADACE JANA PIVEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 NADACE JANA PIVEČKY Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín, Czech Republic, Tel.: 00420-577-342822, Fax: 00420-577-341648,

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI SKUPINY ČSOB V ROCE 2012

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI SKUPINY ČSOB V ROCE 2012 ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI SKUPINY ČSOB V ROCE 0 0 patří mezi přední poskytovatele finančních služeb v České republice. Obsluhuje fyzické osoby, malé a střední podniky, velké korporace a institucionální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. moravskoslezská kulturně ekologická nadace. Tištěno na recyklovaném papíru.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. moravskoslezská kulturně ekologická nadace. Tištěno na recyklovaném papíru. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 moravskoslezská kulturně ekologická nadace Tištěno na recyklovaném papíru. VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE VERONICA ZA ROK 2007 Referenční období 1.1.2007 31.12. 2007 Okamžik sestavení výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE JANA PIVEČKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE JANA PIVEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE JANA PIVEČKY 2012 SLAVIČÍN, ČERVEN 2013 NADACE JANA PIVEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 NADACE JANA PIVEČKY Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín Tel.: +420 571 110 425, +420 603 271

Více

ČSOB a Era pro podporu regionů

ČSOB a Era pro podporu regionů Vítězné projekty Menších komunitních grantů ČSOB : JIHOČESKÝ KRAJ Krajina Mikuláše Rutharda Obnova starých krajinných struktur na Chlumecku a jejich hospodářské využití aneb Přiveď ovečku na pastvu a vysaď

Více

Přemýšlejte o darování ne jako o povinnosti, ale jako o příležitosti. (John D. Rockefeller)

Přemýšlejte o darování ne jako o povinnosti, ale jako o příležitosti. (John D. Rockefeller) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Přemýšlejte o darování ne jako o povinnosti, ale jako o příležitosti. (John D. Rockefeller) Nadace ČEZ 2 Úvodní slovo předsedy správní rady 5 Pět let nadace 6 Orgány Nadace ČEZ k 30.

Více

Hejtmanka Jana Vaňhová: Evropské dotace hrají nepostradatelnou roli při rozvoji Ústeckého kraje.

Hejtmanka Jana Vaňhová: Evropské dotace hrají nepostradatelnou roli při rozvoji Ústeckého kraje. Speciální vydání magazínu Ústeckého kraje k eurodotacím a zahájení turistické sezóny ZDARMA duben 2012 FONDY EVROPSKÉ UNIE: 26,7 miliard pro Českou republiku REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD: 746

Více

Tomki Němec, fotograf Praha, 21. srpen 2008

Tomki Němec, fotograf Praha, 21. srpen 2008 Probudil jsem se a máma mě hladila po tváři. Možná i plakala, ale to si už nepamatuju. Jen mám ten pocit úzkosti zarytej hluboko pod kůží. Byla noc, všude za okny tma, jen ten divnej, nekončící monotonní

Více

Zpráva o činnosti 2012

Zpráva o činnosti 2012 Zpráva o činnosti 2012 český západ o.s. Mít život ve svých rukou OBSAH Výlet pro předškoláky do Karlových Varů

Více

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0 Výroční zpráva Nadace Divoké husy 2 0 1 4 Obsah 3 Úvodní slovo 5 Poslání a cíle Nadace Divoké husy 6 Kdo jsme 7 Lidé v Nadaci 8 Benefice s Divokými husami 9 Podpora v roce 2014 11 Schválené projekty v

Více

Očima předsedy správní rady

Očima předsedy správní rady Poslání Nadace O2 Hlavním posláním Nadace O2 je podpora projektů, které přímo nebo nepřímo přispívají ke zlepšování duševního i tělesného rozvoje dětí a mládeže. Dále chceme přispívat k rozvoji a ochraně

Více

obsah Poslání Nadace Eurotel... 1 Dlouhodobá podpora vybraným projektům... 30 Úvodem... 2 Pomáháme dětem v nemocnicích... 31 Slovo zřizovatele...

obsah Poslání Nadace Eurotel... 1 Dlouhodobá podpora vybraným projektům... 30 Úvodem... 2 Pomáháme dětem v nemocnicích... 31 Slovo zřizovatele... 200 V 5 ýroční zpráva obsah Poslání Nadace Eurotel.......................... 1 Úvodem.............................................. 2 Slovo zřizovatele................................ 6 Lidé v Nadaci....................................

Více

Výroční zpráva 2011 ROZVÍJÍME HODNOTY OTEVŘENÉ SPOLEČNOSTI A DEMOKRACIE JSME SOUČÁSTÍ MEZINÁRODNÍ SÍTĚ OPEN SOCIETY FOUNDATIONS

Výroční zpráva 2011 ROZVÍJÍME HODNOTY OTEVŘENÉ SPOLEČNOSTI A DEMOKRACIE JSME SOUČÁSTÍ MEZINÁRODNÍ SÍTĚ OPEN SOCIETY FOUNDATIONS Výroční zpráva 2011 ROZVÍJÍME HODNOTY OTEVŘENÉ SPOLEČNOSTI A DEMOKRACIE JSME SOUČÁSTÍ MEZINÁRODNÍ SÍTĚ OPEN SOCIETY FOUNDATIONS ROZVÍJÍME HODNOTY OTEVŘENÉ SPOLEČNOSTI A DEMOKRACIE JSME SOUČÁSTÍ MEZINÁRODNÍ

Více

Nadační fond obětem holocaustu. Výroční zpráva 2009

Nadační fond obětem holocaustu. Výroční zpráva 2009 Nadační fond obětem holocaustu Výroční zpráva 2009 Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Úvodní slovo předsedy správní rady Poslání a činnost Nejvýznamnější události v roce 2009 Grantové programy

Více

Nadaci Duhová energie založila energetická společnost ČEZ v roce 2002. Svoji činnost zahájila v únoru 2003, s cílem zastřešit svou podporu, kterou

Nadaci Duhová energie založila energetická společnost ČEZ v roce 2002. Svoji činnost zahájila v únoru 2003, s cílem zastřešit svou podporu, kterou Výroční zpráva 2004 Nadaci Duhová energie založila energetická společnost ČEZ v roce 2002. Svoji činnost zahájila v únoru 2003, s cílem zastřešit svou podporu, kterou každoročně věnuje na veřejně prospěšné

Více

Pozvání na XIV. krajský sněm UNO OK

Pozvání na XIV. krajský sněm UNO OK číslo 2 3 2013 ZDARMA Bulletin Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje vychází s finanční podporou Olomouckého kraje a statutárního města Olomouc Lucerničková martinská slavnost v Jeseníku

Více