Lidé darují lidem VÝROČNÍ ZPRÁVA MMXI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lidé darují lidem VÝROČNÍ ZPRÁVA MMXI"

Transkript

1 Lidé darují lidem VÝROČNÍ ZPRÁVA MMXI

2 Obsah Úvodní slovo O nás Dárcovský program Grantový program Podpora neziskového sektoru Program Dialog Finanční zpráva Organizační struktura

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ÚSTECKÁ KOMUNITNÍ NADACE ÚVODNÍ SLOVO 3 Dámy a pánové, právě listujete výroční zprávou ÚSTECKÉ KOMUNITNÍ NADACE za rok Jejím prostřednictvím bychom Vás rádi seznámili s aktivitami, kterým jsme se v uplynulém roce věnovali, a s výsledky, kterých jsme za přispění mnohých z Vás dosáhli. Dříve než se ale začtete do stránek věnovaných uplynulému roku, rád bych zmínil několik důležitých momentů z činnosti nadace v uplynulém roce. Ústecká komunitní nadace pořádala na Státním zámku Velké Březno již VI. benefiční večeři, jejímž hostem byl pan Marek Eben. Pozvání přijalo na čtyřicet dalších hostů z řad dárců a příznivců nadace. Výtěžek z benefice ve výši Kč nadace použila ve prospěch charitativních projektů neziskových organizací z okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem. V roce 2012 chystáme novinku v podobě charitativního golfového turnaje, ale tradiční akci v podobě benefiční večeře samozřejmě neopouštíme. zaručit, že po dárci taková filantropická investice zůstane natrvalo. Institut dobročinných odkazů může také představovat významný finanční zdroj pro nadace, nicméně jeho potenciál není dosud dostatečně využíván. Téma dobročinných odkazů ze závěti je také málo diskutované jak na poli teoretickém tak v rovině praktické. Z toho důvodu chceme toto téma v roce 2012 dále rozvíjet. Luděk Masopust * V roce 1992 dokončil studium na Vysoké škole ekonomické. Od roku 1998 předseda představenstva Greif Czech Republic, a.s. V současné době žije se svou rodinou v Ústí nad Labem. V orgánech nadace pracuje již od roku Byl založen Stipendijní fond Renesance, který je vůbec prvním stipendijním fondem v Ústeckém kraji založeným soukromým dárcem. Pan Martin Hausenblas, zakladatel fondu, chce do něj každoročně darovat 10 % svých příjmů. Díky této pomoci několik studentů z našeho regionu bude moci každým rokem rozšířit své vzdělání na prestižních zahraničních školách. Dále jsme otevřeli téma dobročinných odkazů ze závětí. Darování na dobročinné účely formou odkazu v závěti je v zemích s nepřerušenou filantropickou tradicí zcela běžná věc, ale v naší zemi bylo takové téma doposud spíše tabu. Ano, filantropie a fundraising jsou záležitosti výsostně kulturní a jako takové přinášejí celou řadu otázek a etických dilemat. Nicméně se domníváme, že by se lidé měli umět správně rozhodovat, co bude s jejich majetkem, až tu nebudou. Jednou z možností je právě odkaz v závěti ve prospěch vybrané nadace. Komunitní nadace mohou navíc prostřednictvím dárcovských fondů Mnoho nadací a neziskových organizací v dnešní době řeší otázku diverzifikace zdrojů jakožto často jediné možné cesty k trvalé udržitelnosti, přičemž vliv individuálních darů by mohl v tomto procesu hrát jednu z velmi podstatných rolí. Vážíme si toho, že nás někteří dárci podporují dlouhodobě. I pro nás je podpora ze strany jednotlivců nenahraditelná. Je to pro nadaci také nejlepší zpětná vazba. Dá se tak poznat, zda děláme naši práci dobře a jak nás veřejnost vnímá. Dovolte mi závěrem poděkovat všem, kteří v uplynulém roce přispěli k činnosti nadace: místním i zahraničním dárcům za jejich finanční prostředky; všem institucím a partnerům za vzájemně přínosnou spolupráci a v neposlední řadě realizátorům podpořených projektů, za jejich přispění k rozvoji naší komunity. Luděk Masopust předseda správní rady

4 4 O NÁS VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ÚSTECKÁ KOMUNITNÍ NADACE Ústecká komunitní nadace je první českou komunitní nadací, jejíž kořeny sahají do roku 1993 a druhou nejstarší nadací tohoto typu ve střední a východní Evropě. Své sídlo má v Ústí nad Labem. DARY Za dobu svého působení získala nadace od místních firem a jednotlivců více než 32 mil. Kč. NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY Podpořila více než projektů místních neziskových organizací v celkové výši přes 32,5 mil. Kč. NADAČNÍ JMĚNÍ Za 19 let své činnosti nashromáždila nadační jmění ve výši skoro 47 mil. Kč. PŮSOBNOST Od roku 1993 do roku 2011 nadace rozšířila svou působnost z okresu Ústí nad Labem na okresy Děčín, Litoměřice, Louny, Teplice a Ústí nad Labem. POSLÁNÍ Ústecká komunitní nadace je nevládní nezisková organizace, která usiluje o otevřené lidské společenství a zlepšování podmínek života v okresech Děčín, Litoměřice, Louny, Teplice a Ústí nad Labem. Ústecká komunitní nadace toho dosahuje: podporováním různorodých společenství, propojováním veřejného a soukromého sektoru a zjišťováním potřeb a problémů místní komunity; spoluvytvářením prostoru, ve kterém se mohou při hledání a iniciování společných vizí a řešení problémů sejít občané, podnikatelé, zástupci neziskových organizací spolu s představiteli místní a státní správy; přispíváním k řešení dnešních i budoucích problémů získáváním a rozdělováním finančních prostředků prostřednictvím nadačních příspěvků do oblastí kultury, ekologie, vzdělávání, sociálních a zdravotních služeb a místního rozvoje.

5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ÚSTECKÁ KOMUNITNÍ NADACE DÁRCOVSKÝ PROGRAM 5 Dárcovský program Vytváření vztahů s dárci a získávání finančních prostředků pro řešení dnešních i budoucích potřeb a priorit komunity je základním kamenem snad každé komunitní nadace. Naší strategií je, kromě vybudování ekonomické nezávislosti nadace, zajistit dostatečně širokou dárcovskou základnu především z řad firemních a individuálních dárců, kteří v naší komunitě žijí, pracují nebo jinak působí.

6 6 DÁRCOVSKÝ PROGRAM VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ÚSTECKÁ KOMUNITNÍ NADACE NAŠI DÁRCI Academy for the Development of Philanthropy in Poland Příspěvek na cestu na konferenci v Katowicích a na realizaci projektu s náz vem Matching Philanthropic Interests with Community Needs podpořeným v rámci programu V4 Community Foundation Maturity Program. Dlouho jsem přemýšlel, jak v rámci podnikání podpořit region, ve kterém jsem vyrůstal a žiji. Myšlenka byla jasná: Podpořit sounáležitost lidí s tímto krásným místem. CENTROPOL ENERGY je vůči zákazníkům transparentní, proto jsme i dárcovství chtěli takto nastavit. Ústecká komunitní nadace přesně splňovala naše představy a po setkání s jejími zástupci bylo vše ještě jasnější. Fond Centropol nemohl najít lepšího nositele naší vize. Ing. Aleš Graf, MBA předseda představenstva CENTROPOL HOLDING, a.s. Fond Black & Decker Uvědomujeme si, že prostředí, ve kterém naši zaměstnanci žijí a pracují, významným způsobem ovlivňuje úspěch společnosti Black & Decker. Proto se naše společnost rozhodla založit dárcovský fond na podporu obecně prospěšných aktivit konaných na území okresu Ústí nad Labem. Black & Decker (Czech) s.r.o. Fond CDL SYSTEM Fond CDL SYSTEM byl založen členem správní rady nadace a spolumajitelem společnosti CDL SYSTEM a.s. v jedné osobě, již v roce Z každoročně vložených finančních prostředků je podporován jak rozvoj nadace, tak neziskové organizace, na jejichž činnosti se podílejí zaměstnanci společnosti. CDL SYSTEM a.s. Fond CENTROPOL Uchování kontinuity a historické paměti je to, co náš region dlouhodobě postrádá. Pomocí Fondu Centropol chceme alespoň do určité míry přispět k větší sounáležitosti lidí s místem, ve kterém žijí. CENTROPOL ENERGY, a.s. Fond Hennlich V roce 2005 založila firma Hennlich Industrietechnik, spol. s r.o. dobročinný Fond Hennlich, jehož základní program nese název Litoměřice live city jsi ty a je zaměřen na podporu aktivit mladých lidí ve věku 15 až 25 let na Litoměřicku. Hennlich Industrietechnik spol. s r.o. Fond KS Kolbenschmidt CZ Se společností KS Kolbenschmidt Czech Republic, a.s. (do roku 2007 Metal Ústí n. L., a.s.) spolupracuje nadace již od roku Není tedy s podivem, že to byla právě tato firma, která si u nadace v roce 2003 jako vůbec první založila svůj dobročinný fond. KS Kolbenschmidt Czech Republic, a.s. Fond Miroslava Dušánka Rodina Miroslava Dušánka, nevidomého, který i přes svůj handicap dokázal žít plnohodnotným životem, se rozhodla uctít jeho památku založením dobročinného fondu. Z fondu Miroslava Dušánka jdou každoročně prostředky na pomoc lidem se zrakovým postižením. IZOLACE BERAN s.r.o. Fond Pavly a Pavla Redlichových On byl včelař, ona zase členka rozmanitých kulturních spolků. Sourozenci Pavla a Pavel Redlichovi, na jejichž památku byl založen v roce 2008 fond, který se zaměřuje na rozvoj včelařství a opravy drobných kulturních památek. Eva Bärtlová a Jiří Matějka Martin Jonáš Kateřina Valešová Fond T-Mobile Fond T-Mobile byl založen v červnu 2005 společností T-Mobile Czech Republic a.s., a stal se tak další z řady aktivit, kterými se T-Mobile prezentuje jako společensky odpovědná firma. T-Mobile Czech Republic a.s. Otevřený grantový fond Základní fond nadace, jehož cílem je podporovat otevřená grantová kola a operační programy nadace, které jsou v souladu s jejím posláním. Dárci, kteří přijali pozvání na benefiční večeři s panem Markem Ebenem AIR PRODUCTS spol. s r.o. Ivan Beránek Jaroslav Beránek Black & Decker (Czech), s.r.o. Bytový interiér Lorencovi CENTROPOL ENERGY, a.s. Cosmetics ATOK International s.r.o. Jan Hadraba Martin Hausenblas Ladislav Hruška IZOLACE BERAN s.r.o. Dana a Vítězslav Kotrsovi Eva Lohniská

7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ÚSTECKÁ KOMUNITNÍ NADACE DÁRCOVSKÝ PROGRAM 7 Host benefiční večeře pan Marek Eben. Pomáháme měnit místo, kde žijeme a působíme. Připojte se k nám. Dušan Mátl Martin Sameš SKD Průmstav - stavby, a.s. Spedition Rosner, s.r.o. Surgipa Medical, spol. s r.o. Jaroslav Šimsa Josef Vejlupek Dárci, kteří dlouhodobě podporují otevřená grantová kola a operační programy nadace Ivan Beránek Milan Boháček Alena Bošková Jaroslav Bukáček ENVIROCONT s.r.o. Jiří Exner Marek Fišer GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries a.s. Greif Czech Republic a.s. Heineken Česká republika, a.s. Jotun Powder Coatings (CZ) a.s. Tomáš Krejčí Luděk Masopust Martin Roman RWE Energie, a.s. Zuzana Slámová Surgipa Medical, spol. s r.o. TBG Plzeň Transportbeton s.r.o. Mikhail Zolotukhin Veřejná sbírka VILLA Veřejná sbírka na vybavení nově postaveného chráněného bydlení pro klienty s duševním onemocněním občanského sdružení Fokus Labe a jejich rodiny. Petr Čálek Tomáš Habrnal Z.E.R.O.STAV INŽENÝRING a.s. jednotlivci, kteří poslali Dárcovskou sms Stipendijní fond Renesance Máme za to, že člověk, který získá světový rozhled, kvalitní jazykové vybavení, vzdělání a vědomí vlastní hodnoty, má po návratu z ciziny zpět domů veškeré předpoklady se úspěšně zapojit do ekonomického, vědeckého, kulturního, společenského či politického života Ústecka a přispět tak k rozvoji své komunity. Martin Hausenblas Petr Hradecký Přemysl Rohlíček Jaroslav Šimsa Věděl jsem, že chci něčemu pomoct, měl jsem vizi, jak to má zhruba fungovat, jaký účel to má plnit, měl jsem nějaké peníze, ale nevěděl jsem, co je mezi tím. V tu chvíli jsem si uvědomil, že je potřeba se spojit s partnerem, který udělá nějaký kus práce, a já pak taky udělám kus práce. A tak vznikl ve spolupráci s Ústeckou komunitní nadací Stipendijní fond Renesance, jehož cílem je financování zahraničních studií studentům z ústeckého regionu. Kromě toho jsem udělal vnitřní závazek, že budu darovat 10 % svého ročního příjmu a rád bych odkázal 30% svého majetku skrze dobročinný odkaz ze závěti právě na výše uvedený účel. Martin Hausenblas, MBA zakladatel Stipendijního fondu Renesance Děčínský rodák, který studoval v Ústí nad Labem a stal se během let ústeckým patriotem.

8 8 NAŠI PARTNEŘI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ÚSTECKÁ KOMUNITNÍ NADACE NAŠI PARTNEŘI Fakulta sociálně ekonomická, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Od června 2009 jsme se zapojili jako jedna z pěti neziskových organizací působící v okrese Ústí nad Labem do projektu s názvem Inovace studijního oboru Sociální práce. Na projektu se podílíme jak v rovině praktické, podílíme se na vytvoření pracoviště praxe pro studenty tohoto studijního oboru v naší nadaci, tak v rovině teoretické, snažíme se v rámci pracovní skupiny formulovat doporučení pro organizace, které by také chtěly odborné praxe poskytovat. Ladislav Špaček, Freecom group S panem Ladislavem Špačkem úspěšně spolupracujeme již šestým rokem zejména při přípravě a realizaci benefičních večeří, kde bychom se bez jeho rad a zkušeností z oblasti etikety jen těžko obešli. Microsoft Česká Republika Díky vstřícnosti společnosti Microsoft Česká Republika nám bylo umožněno využívat školní multilicenci pro nákup softwaru od společnosti Microsoft za zvýhodněné ceny. Partners For Life Planning, a.s. S finančními poradci společnosti Partners For Life Planning, a.s. konzultujeme jak možnosti investování nadačního jmění, tak vytváření investičních strategií šitých na míru potřebám našich dárců. Seznam.cz, a.s. Se společností Seznam.cz, a.s. dlouhodobě spolupracujeme na projektu Profesní organizace, nadace a neziskové organizace, díky němuž máme lepší přístup k nabízeným produktům na tomto vyhledávači. T-Mobile Czech Republic a.s. Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. nás nepodporuje pouze finančně prostřednictvím Fondu T-Mobile, ale zdarma nám poskytuje kredit pro naše mobilní telefony. Virtua.cz internet marketing Ústecká společnost Virtua.cz nám je profesionálním partnerem v oblasti internetové komunikace a správy webových stránek, na jejichž tvorbě a technickém řešení se aktivně podílela. Podporuji neziskové organizace a charitativní společnosti, každý rok věnuji na charitativní projekty několik desítek tisíc korun. Jsem patronem společnosti Dobrý skutek. Mám už patnáct let v rámci programu Adopce na dálku už druhou holčičku v Indii, tam, kde lidé pomoc potřebují mnohem naléhavěji než kdekoli jinde. Proto chápu smysl a poslání Ústecké komunitní nadace. S Komunitní nadací spolupracuji už léta, takže ji znám a znám i její program a úspěchy. Je mi potěšením pomáhat jí právě v oblasti etikety. Ladislav Špaček V letech 1992 až 2003 zastával funkci mluvčího prezidenta republiky Václava Havla a ředitele Tiskového odboru Kanceláře prezidenta republiky. Některými spolupracovníky nazýván pan Etiketa.

9 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ÚSTECKÁ KOMUNITNÍ NADACE GRANTOVÝ PROGRAM 9 Grantový program Grantový program, tedy rozdělování nadačních příspěvků, chápeme především jako otevřený proces, ve kterém se setkává hned několik pohledů. Od prodloužené ruky dobročinnosti místních dárců, přes podporu projektů vybraných v soutěži na základě širších diskusí odborníků, až po zviditelnění přístupů nadace k věcem veřejným.

10 10 GRANTOVÝ PROGRAM VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ÚSTECKÁ KOMUNITNÍ NADACE NAŠI PŘÍJEMCI NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ Fond Black & Decker Podpora projektů 19. otevřeného grantového kola ( Kč) Společnost Black & Decker (Czech), s.r.o. se stala generálním partnerem 19. otevřeného grantového kola a podílela se svým příspěvkem na částečné úhradě nákladů spojených s níže uvedenými projekty. Občanské sdružení OBERIG, Ústí nad Labem Výchovně vzdělávací dětský klub Privet Waldorfská iniciativa Litoměřice Waldorfská lesní školka Řetouň Klub pro 3 generace, o.s., Ústí nad Labem Klub mezi lidmi LEVIL, Ústí nad Labem Pojďme zvelebit naši náves srdce Střížovic Mateřské centrum Oáza, Česká Kamenice České tradice hrou Mozaika, o.s., Lovosice Sadování Občanské sdružení pod Studencem, Česká Kamenice Panoramatická prezentace mikroregionu Českokamenicko II. fáze Sdružení pro Střední školu sociální PERSPEKTIVA Agility Klub Pohoda sdružení pro dítě a psa, o.s., Terezín.

11 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ÚSTECKÁ KOMUNITNÍ NADACE GRANTOVÝ PROGRAM 11 a Vyšší odbornou školu s.r.o. a Komunitní školu, Teplice Tyhle děti to zvládnou (kroužek BREBTA) Sdružení rodičů a přátel dětí Tisá, OS Záchrana Schönsteinského anděla Základní škola Antonína Sochora Duchcov, Teplická ul. 13, okres Teplice (3 000 Kč) Příspěvek na zajištění aktivit žáků Základní školy Antonína Sochora v Duchcově. Fond CDL SYSTEM Sdružení na podporu pěstounských rodin PAMPELIŠKA, o.s., Podsedice Příměstský tábor s výtvarným kursem TJ Bižuterie, o.s., Jablonec nad Nisou ( Kč) Podpora rozvoje lyžování v roce Fond Hennlich Komentář: Souhrnné informace o 19. otevřeném grantovém kole najdete na straně 16. Podpora projektů 20. otevřeného grantového kola ( Kč) Společnost Black & Decker (Czech), s.r.o. si vybrala projekty na základě nabídky tzv. zásobníku projektů a podílela se svým příspěvkem na částečné úhradě nákladů spojených s níže uvedenými projekty. Arkadie, společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené, Teplice Pravidelná doprava dětí se zdravotním postižením Demosthenes, o.p.s., Ústí nad Labem Se zvířátky do pohádky aneb pes a kůň pro zdraví Komentář: Souhrnné informace o 20. otevřeném grantovém kole najdete na straně otevřené grantové kolo Litoměřice Live city jsi ty Klub ochotníků a přátel loutkového divadla, Litoměřice (5 000 Kč) Svatojánská noc pro děti Uspořádání Svatojánské noci pro litoměřické rodiče s dětmi. Agility Klub Pohoda sdružení pro dítě a psa, o.s., Terezín (2 500 Kč) Dvojzkoušky Porta Bohemica Cup 2011 Uspořádání závodů agility s cílem zpopularizovat tento poměrně nový sport, při kterém mají děti a mládež možnost aktivně trávit volný čas se svým psem. Roman Filip (2 500 Kč) Mikulášský turnaj pro dětský domov Litoměřice Uspořádání předvánočního sportovního odpoledne pro děti z dětského domova Litoměřice. Základní škola Antonína Sochora Duchcov, Teplická ul. 13, okres Teplice. Klub ochotníků a přátel loutkového divadla, Litoměřice. Klub ochotníků a přátel loutkového divadla, Litoměřice.

12 12 GRANTOVÝ PROGRAM VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ÚSTECKÁ KOMUNITNÍ NADACE Lanový park rozloučení s prázdninami (Petr Vomáčka). Gymnázium, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, o.p.s., Litoměřice (5 000 Kč) I stáří má právo na sebevědomí... Prostřednictvím návštěv vybraných zařízení pečující o seniory na území města Litoměřice navázat neformální kontakt mezi mladou generací studentů střední školy a seniory. Jan Kacar (2 500 Kč) Výstava fotografií 3. ročník výstavy fotografií dvojice mladých autorů, která se snaží přiblížit tvorbu mladých umělců veřejnosti, u které chce nenásilnou formou probudit zájem o svět výtvarna a imaginace. Klub přátel chlapeckého sboru Páni Kluci, Litoměřice (5 000 Kč) Příprava nahrávky na CD Vytvoření hudebního nosiče s obsahem repertoáru mužského komorního sboru Páni Kluci. Eliška Korčáková (2 500 Kč) UNICORN Existenciální detektivka pro jednoho herce Realizace divadelního představení s názvem UNICORN existenciální detektiva pro jednoho herce. V hlavní roli Petr Vaněk. Karel Macas (2 500 Kč) Tábor Organizace tábora turistického oddílu mládeže zaměřeného na budování kladného vztahu k přírodě i k dětem mezi sebou. Hana Macasová (5 000 Kč) Za střechu nad hlavou Projekt by měl podpořit tvořivost dětí z turistického oddílu Sluníčka, a zároveň prodejem jejich výrobků na jarmaku získat finanční prostředky pro nákup celt na každoroční tábor. Jakub Pleyer (5 000 Kč) ARCHITEKTONICKÁ DÍLNA Podpora vzniku architektonické dílny, která si klade za cíl seznámit odbornou i laickou veřejnost s památkovou rezervací a hodnotnými stavbami nacházejícími se v Litoměřicích. Potápěčský klub KRAKEN LITOMĚŘICE (5 000 Kč) EKOAKCE Úklidová akce na jezeru v Píšťanech u Litoměřic. TAPOS Litoměřice (5 000 Kč) Taneční soustředění Soustředění pro děti a mládež za účelem zvyšování soudržnosti kolektivu a výkonnosti jednotlivých párů. Lanový park rozloučení s prázdninami (Petr Vomáčka). Hana Lísalová (2 500 Kč) Na věku nezáleží 2. ročník Pásmo volnočasových aktivit organizovaných studenty litoměřické střední školy s cílem sblížit zdánlivě nesbližitelné generace dětí z místního dětského domova a seniorů. Tělovýchovná jednota Slavoj Litoměřice občanské sdružení (5 000 Kč) Dětský den na vodě Realizace dětského dne v atraktivním prostředí historické veslařské loděnice v Litoměřicích.

13 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ÚSTECKÁ KOMUNITNÍ NADACE GRANTOVÝ PROGRAM 13 Rita Vlčková (5 000 Kč) S Klokánkem na koně Projekt je zaměřen na děti z Klokánku v Litoměřicích s cílem změnit náplň jejich dne. Adam Vomáčka (5 000 Kč) The First LTM DH Race Uspořádání závodu ve sjezdu znalosti a zkušenosti využijí žáci 2. A při tvorbě společného díla, které bude zdobit jejich třídu a ponese název Noemova Archa. Komentář: Ke dni uzávěrky 7. otevřeného grantového kola Litoměřice Člověk v tísni, o.p.s., Praha (5 000 Kč) Realizace mezinárodního letního workcampu v Předlicích. Roman Dietz (5 000 Kč) Zajištění koncertní sezóny na zámku Trmice. Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor, Liberec (3 000 Kč) Zajištění výzkumné práce, pozorování živočichů či rostlin, péče o přírodní zajímavosti, ekosystémy, regionální problémy a ekologické výchovy dětí na školách. Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem, příspěvková organizace. na horských kolech na svahu pod Radobýlem směrem k mostu generála Chábery. Petr Vomáčka (5 000 Kč) Lanový park rozloučení s prázdninami Organizace sportovně- -zábavného dne pro místní děti a mládež, kteří dostanou šanci se netradičně rozloučit s prázdninami formou vyžití v lanovém centru zbudovaném na Mostné hoře. Kateřina Žaludová (5 000 Kč) Keramická dílna Noemova Archa Seznámení dětí ze Základní školy U Stadionu s tvorbou z keramické hlíny. Získané Live city jsi ty 18. března 2011 obdržela nadace 33 žádostí o finanční podporu. Po projednání žádostí hodnotící komisí bylo vyhověno 18 z nich. Podpořených 18 projektů v celkové výši Kč bude realizováno po dobu maximálně 1 roku, a to od 15. května 2011 do 14. května Fond KS Kolbenschmidt CZ Občanské sdružení The Boom, Ústí nad Labem (5 000 Kč) Propagace a realizace 21. vánočního koncertu The Boom Beatles Revival Band and Orchestra. Dagmar Matoušková (8 000 Kč) Uspořádání poznávacího pobytu v Bavorsku pro studenty Střední školy Trmice. Mateřská škola speciální, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace (5 000 Kč) Nákup počítače a dalších pomůcek pro děti. Mateřská škola Trmice, Lovecká 600, příspěvková organizace (8 000 Kč) Zakoupení pianina k výuce a hrám dětí z Mateřské školy Trmice. Sdružení Romano jasnica, Trmice (3 000 Kč) Realizace 8. ročníku Různobarevného festivalu v Trmicích. Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem, příspěvková organizace ( Kč) Realizace inscenace Járy Beneše Na tý louce zelený. ÚSTECKÝ FOTOKLUB, Ústí nad Labem ( Kč) Zajištění volnočasové činnosti školní mládeže zaměstnanců společnosti KS Kolbenschmidt CZ. Základní škola Trmice, Tyršova 482 (8 000 Kč) Zajištění zájmových kroužků a organizace volného času dětí.

14 14 GRANTOVÝ PROGRAM VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ÚSTECKÁ KOMUNITNÍ NADACE Spolupráci s Ústeckou komunitní nadací považujeme za výbornou, a to jak z profesního, tak i z lidského hlediska. Naše aktivity týkající se ochrany a podpory sovy pálené a sýčka obecného neprodukují zisk, naším dlouhodobým cílem je ochrana a podpora těchto sov v jejich přirozeném prostředí, ve spolupráci s vlastníky a nájemci objektů, v nichž oba druhy sov hnízdí. Podpora našich projektů Ústeckou komunitní nadací je proto pro ochranu sovy pálené i sýčka obecného v Ústeckém kraji velmi významná. Sympatické a milé je, že pracovníci Ústecké komunitní nadace nás upozornili na některé dotační tituly, o kterých jsme nevěděli. Děkujeme. Sovy pálené, jejichž hnízdění podporuje Občanské sdružení TYTO. Karel Poprach předseda občanského sdružení TYTO Za dobu 6 let práce v Ústeckém kraji se podařilo občanskému sdružení TYTO zabezpečit a udržet desítky hnízdních budek pro sovy a sovám vyvést do přírody několik set mláďat. Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková organizace ( Kč) Zajištění krmení pro slony v Zoologické zahradě Ústí nad Labem. Fond Miroslava Dušánka 2. otevřené grantové kolo Tadeáš H. z Teplic ( Kč) Pořízení asistenčního programu a PC vybavení. Michal M. z Litvínova ( Kč) Nákup elektronické pomůcky pro vzdělávání. Jana P. z Klášterce nad Ohří ( Kč) Nákup PC vybavení pro obsluhu kamerové lupy. 3. otevřené grantové kolo Šárka K. z Loun ( Kč) Nákup notebooku pro studijní účely. Eva L. z Ústí nad Labem ( Kč) Nákup PC se sadou Microsoft office home a Magik, multifunkčního zařízení (scaner, kopírka, tiskárna) a kurzu kreslení. Komentář: V roce 2011 obdržela nadace 8 žádostí o finanční podporu. Po projednání žádostí hodnotící komisí bylo vyhověno 5 z nich v celkové výši Kč. Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, Truhlářova 16, příspěvková organizace ( Kč) Realizace záměru napomáhajícímu k rozvoji vzdělanosti zrakově postiženého klienta dětského domova Michala S. Fond Pavly a Pavla Redlichových Občanské sdružení pod Studencem, Česká Kamenice ( Kč) Rekonstrukce křížku U Jánika ve Valtířově. Fond T-Mobile 6. otevřené grantové kolo Tělocvičná jednota SOKOL, Peruc ( Kč) ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ se Sokolem Peruc Podpora celoročního pásma volnočasových aktivit. Tělovýchovná jednota Stadión Louny ( Kč) Ozelenění cyklistického stadionu Odstranění letitých a proschlých topolů a znovu osázení prostoru místního velodromu mladými stromky a keři. TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s. ( Kč) Jde to i bez Zajištění činnosti svépomocných klubů pro občany s těžkým zrakovým postižením z Lounska. TYTO, Věrovany ( Kč) Ochrana a podpora genofondu silně ohroženého sýčka obecného

15 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ÚSTECKÁ KOMUNITNÍ NADACE GRANTOVÝ PROGRAM 15 Ochrana a podpora genofondu silně ohroženého sýčka obecného za účasti zemědělské veřejnosti v okrese Louny. Komentář: Na jaře roku 2010 byly vyplaceny druhé splátky nadačních příspěvků ve výši Kč v rámci 5. otevřeného grantového kola Fondu T-Mobile pro okres Louny. 7. otevřené grantové kolo Koňský dvorec Chmelištná občanské sdružení, Chmelištná / Nepomyšl ( Kč) Likvidace skládky u příjezdové cesty do vsi Chmelištná Podpora svépomocné iniciativy snažící se o odstranění černé skládky a zatravnění a úpravu nově vzniklého prostoru pro pořádání společenských akcí a dětských táborů ve vsi Chmelištná. Lenešický okrašlovací spolek, o.s., Lenešice ( Kč)* Restaurování oltářního obrazu Restaurování rozměrného oltářního obrazu tak, aby mohl místním sloužit ještě před dostavbou kostelní věže, jež se zřítila v roce Centrum aktivního odpočinku Jezdecká společnost BITOZEVES o.s. ( Kč) Klub Šikulka Podpora pásma tvořivých dílen oživujících pro zájemce všech generací z Bitozevsi a přilehlého okolí zapomenutá tradiční podhorská řemesla. Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.s. ( Kč) Krásná zahrada Zlepšení prostředí a vytvoření zázemí pro společenská setkávání a odpočinek ve dvorním traktu domu s pečovatelskou službou v Postoloprtech. DŽBÁNSKO, o.p.s., Liběšice u Žatce ( Kč)* Okna do nebe Obnova vitráží v kostele sv. Mikuláše v Želči, který se díky dlouhodobé aktivitě místních občanů a spolků podařilo zachránit před úplnou devastací. Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Údolí Zlatého potoka Kryry ( Kč)* Oprava a modernizace skautské chaty Dobudování tábořiště a skautské chaty celoročně využívané kryrskými dětmi a místními spolky. Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace ( Kč) Když kůň léčí Snahou je přiblížit dětem a žákům logopedické školy svět zvířat a snažit se prostřednictvím realizace pravidelné hipoterapie vybudovat u nich vztah mezi člověkem a zvířetem, který by obohatil jejich citový život. Mateřská škola speciální Louny, Školní 2428, příspěvková organizace ( Kč) Učíme se v zahradě Vybudování a proměna školní zahrady v přírodní učebnu a hernu, a to za přispění dobrovolnické práce rodičů dětí i darů místních obyvatel. MĚSTYS SLAVĚTÍN ( Kč) Oprava ohradní zdi kostela sv. Jakuba Většího ve Slavětíně Oprava hradební zdi tvořící zázemí kostela sv. Jakuba Většího ve Slavětíně tak, aby nebyla ostudou a nebezpečím pro návštěvníky, ale stala se plnohodnotnou a důstojnou součástí této památkově chráněné historické památky. Obec Jimlín ( Kč)* Oprava kapličky Zeměchy Rekonstrukce kaple a úprava jejího okolí, do které se svým dílem zapojí místní obyvatelé, sportovci, hasiči a žáci školy. Obec Lubenec ( Kč) Oslavy 140. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Lubenci Podpora slavnosti zviditelňující záslužnou a obětavou práci dobrovolných hasičů. Obec Měcholupy ( Kč)* Oživujeme historii, osvětlujeme budoucnost Zprovoznění unikátního hodinového stroje v kostele sv. Václava ve Velké Černoci a osvětlení této dominanty obce. Obec Petrohrad ( Kč) Naše náves místo pro trávení volného času a občanského dialogu Podpora společné iniciativy obce Petrohrad a místních občanů o úpravu návsi v obci Petrohrad a její proměna v moderní a bezpečnou zónu sloužící k hrám dětí i odpočinku seniorů. Obec Vrbno nad Lesy ( Kč) Obnova okrasného plotu hřiště Obnova keřového živého plotu v intravilánu obce, do které se společnými silami pustí zástupci vrbenských spolků i místní obyvatelé. Roztančená kolečka, o.s., Žatec ( Kč) Taneční kurzy pro vozíčkáře Zajištění devítiměsíčního kurzu výuky tance pro vozíčkáře z okresu Louny. SK Ohře, Louny ( Kč) Cestománií dojdeme ke zdravému životnímu stylu Podpora série turisticko-poznávacích akcí po Lounsku pro žáky a příznivce lounské speciální základní školy a sportovního klubu Ohře. SK Ohře, Louny ( Kč) Netradiční olympijské hry 1. ročník netradiční letní a zimní olympiády pro zdravotně postižené děti a dospělé z Loun. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Okresní organizace SPMP ČR v Lounech ( Kč) Plavecký maraton Louny 2012 Podpora netradiční sportovní akce, kdy pod heslem Doplaveme co nejdál se pokusí lidé napříč všemi generacemi společně s lidmi se zdravotním postižením z Loun vytvořit

16 16 GRANTOVÝ PROGRAM VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ÚSTECKÁ KOMUNITNÍ NADACE ustavující rekord v plaveckém maratonu. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Okresní organizace SPMP ČR v Lounech ( Kč) Všichni se bavíme hudbou Podpora hudebně-divadelní akce pro osoby s mentálním postižením z Lounska. Spolek pro obnovu Ročova ( Kč) Obnova zvoničky v obci Úlovice Renovace dřevěné přístavbové zvoničky postavené místními občany za První republiky. VOŽEKOVO sdružení, Koštice ( Kč) Vesnické minimuzeum v Košticích Zřízení malého lidového muzea v Košticích s cílem uchovávat a vystavovat muzejní předměty získané přímo od místních obyvatel, které by všem připomínaly dávnou i nedávnou minulost této vesnice. Základní škola a Mateřská škola Staňkovice, okres Louny ( Kč) Dětské hřiště pro radost Renovace a dovybavení školního hřiště a vybudování tak bezpečného a lákavého prostředí pro hry a aktivní odpočinek místních dětí. Základní škola Ročov, okres Louny ( Kč) Podpora volnočasových aktivit v Ročově Realizace celoročního pásma sportovně-kulturních aktivit, kterými chce škola v Ročově plnit roli přirozeného centra v obci a nabídnout dětem pestrou paletu mimoškolních akcí a kroužků. Komentář: Do 7. otevřeného grantového kola programu Fond T-Mobile pro okres Louny bylo přihlášeno celkem 57 žádostí od neziskových organizací z okresu Louny, požadující v součtu Kč. Po projednání žádostí osmičlennou hodnotící komisí bylo vyhověno 23 z nich. Podpořených 23 žádostí v celkové výši Kč bude realizováno po dobu maximálně 12 měsíců, a to od 1. prosince 2011 do 30. listopadu *) Nadační příspěvky rozdělené do dvou splátek. Podpořeným neziskovým organizacím byly vyplaceny v roce 2011 první splátky nadačních příspěvků v celkové výši Kč, druhé splátky ve výši Kč byly vyplaceny na jaře roku Otevřený grantový fond 19. otevřené grantové kolo Občanské sdružení OBERIG, Ústí nad Labem ( Kč) Výchovně vzdělávací dětský klub Privet Podpora výchovně-vzdělávacího programu pro děti imigrantů z východní Evropy žijících na Ústecku. Waldorfská iniciativa Litoměřice ( Kč) Waldorfská lesní školka Řetouň Zajištění předškolní výchovy v duchu waldorfských přístupů pro děti z Ústecka a Litoměřicka. Asociace pomáhající lidem s autismem APLA Severní Čechy, o. s., Ústí nad Labem ( Kč) Aktivity pro rodiny dětí s autismem Celoroční podpora vzdělávacích a odlehčovacích aktivit pro rodiny dětí s autismem z Ústeckého kraje. Klub pro 3 generace, o.s., Ústí nad Labem ( Kč) Klub mezi lidmi Dovybavení klubu pro seniory potřebného k rozjezdu centra pro mezigenerační setkávání na ústeckém sídlišti Severní Terasa. LEVIL, Ústí nad Labem ( Kč) Pojďme zvelebit naši náves srdce Střížovic Obnova božích muk na střížovické návsi místní nově vzniklou občanskou iniciativou. Mateřské centrum Oáza, Česká Kamenice (6 500 Kč) České tradice hrou Společensko-kulturní akce pro děti a jejich rodiče z Českokamenicka s cílem přiblížit staré české zvyky a tradice nové generaci. Mozaika, o.s., Lovosice ( Kč) Sadování Podpora celoročního pásma zážitkových aktivit s ekologickou tematikou pro rodiny s dětmi z Lovosicka, v rámci kterých bude svépomocně obnovován i zastaralý sad v obci Malé Žernoseky. Občanské sdružení pod Studencem, Česká Kamenice ( Kč) Panoramatická prezentace mikroregionu Českokamenicko II.fáze Rozšíření panoramatické prezentace mikroregionu Českokamenicko na webu s jasným cílem, co nejlépe propagovat tento kraj. Sdružení pro Střední školu sociální PERSPEKTIVA a Vyšší odbornou školu s.r.o. a Komunitní školu, Teplice ( Kč) Tyhle děti to zvládnou (kroužek BREBTA) Celoroční pásmo výchovných volnočasových aktivit realizovaných dobrovolníky z řad studentů pro romské děti ze sociálně ohrožené komunity Pozorka v Dubí. Sdružení rodičů a přátel dětí Tisá, OS ( Kč) Záchrana Schönsteinského anděla Zapojení veřejnosti z obce Tisá do záchrany památné sochy, která je jedinou připomínkou na zaniklé panské sídlo Schönstein, které v obci do 16. století stálo. Sdružení na podporu pěstounských rodin - PAMPELIŠKA, o.s., Podsedice ( Kč) Příměstský tábor s výtvarným kursem

17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ÚSTECKÁ KOMUNITNÍ NADACE GRANTOVÝ PROGRAM 17 Ústecká komunitní nadace podpořila náš zcela první projekt - Propagace obnovy rozhledny na Studenci. I další nadací podpořené projekty - Krajina pod Studencem v proměnách doby, panoramatická prezentace mikroregionu Českokamenicko, restaurátorský průzkum a obnova obrazů skalní Johnovy kaple z r byly nedocenitelnou podporou naší činnosti. Nadace se stala hlavním partnerem sdružení, vážíme si této spolupráce a děkujeme. Jitka Tůmová předsedkyně výkonné rady Občanského sdružení pod Studencem Občanské sdružení pod Studencem je dobrovolným, nevládním a neziskovým sdružením, jehož aktivity směřují k péči o kulturní a historické hodnoty, zejména obnově a údržbě drobných památek. Avšak jedním z významných počinů sdružení byla obnova unikátní železné rozhledny na Studenci.

18 18 GRANTOVÝ PROGRAM VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ÚSTECKÁ KOMUNITNÍ NADACE Zajištění výtvarně laděného příměstského tábora pro děti z Třebenicka zakončeného výstavou na téma Proměny naší obce. Komentář: Do 19. otevřeného grantového kola bylo přihlášeno celkem 60 žádostí o finanční podporu od neziskových organizací z okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem, žádající v součtu Kč. Po projednání žádostí hodnotící komisí bylo vyhověno 11 z nich. Podpořených 11 projektů v celkové výši Kč bude realizováno po dobu maximálně 12 měsíců, a to od 1. července 2011 do 30. června Finanční prostředky rozdělené v rámci 19. otevřeného grantového kola pocházely z výnosů příspěvku z Nadačního investičního fondu a z příspěvku Fondu Black & Decker a daru společnosti Surgipa Medical, spol. s r.o. 20. otevřené grantové kolo Hornonezelské sdružení, Horní Nezly ( Kč) KoNeV Horní Nezly Zajištění legálního zásobování osady Horní Nezly pitnou vodou formou provozování komunitního neziskového vodovodu. Hornonezelské sdružení, Horní Nezly ( Kč) NOPiVo Horní Nezly Zajištění nouzového odběru pitné vody při výpadku neziskového veřejného vodovodu osady Horní Nezly. Arkadie, společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené, Teplice (7 500 Kč) Pravidelná doprava dětí se zdravotním postižením Příspěvek na dopravu zdravotně postižených dětí a mládeže z Teplicka do školských a sociálních zařízení. Centrum MATÝSEK, Roudnice nad Labem ( Kč) Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Roudnici n/l. Zajištění provozu nízkoprahového klubu určeného pro neorganizované skupiny dětí ve věku 6-12 let z roudnického sídliště Hracholusky. Demosthenes, o.p.s., Ústí nad Labem ( Kč) Se zvířátky do pohádky aneb pes a kůň pro zdraví Podpora rozvoje canisterapie a hipoterapie, která umožní dětem se zdravotním postižením či ohroženým ve vývoji na Ústecku kontakt se speciálně vycvičeným psem a koněm s cílem podpořit jejich celkový vývoj. Chvojensko, Velké Chvojno ( Kč) Posvícení v Lučňáku Podpora místní iniciativy usilující o zavedení nové tradice konání posvícení v Lučním Chvojně. Klub českých turistů Krásná Lípa ( Kč) Výměna vchodových dveří na rozhledně Vlčí hora Podpora místního turistického klubu v další fázi renovace a údržby rozhledny na Vlčí hoře. MAS Labské skály, Jílové ( Kč) Poznejme pověsti z městečka v údolí sov Celoroční pásmo aktivit s cílem zábavnou a populární formou zvýšit zájem dětí a mládeže o historii i současnost města Jílového a zlepšit jejich identifikaci se svým městečkem. Mateřské centrum Sovička, o.s., Jílové ( Kč) Vybavení nové provozovny mateřského centra Sovička Jílové Dovybavení prostor nově otevřeného mateřského centra poskytujícího výukové aktivity pro rodiny s dětmi z Jílového. o.s. PRO ARTE BEURONENSIS Společnost pro obnovu kaple Gymnázia Teplice ( Kč) Přes překážky ke hvězdám Restaurování stropní malby Beuronské kaple ve spolupráci se studenty oboru kulturně historické regionalistiky a dějin umění. Příspěvková organizace Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích ( Kč) Víkendové aktivity pro rodiče a děti Realizace celoročního pásma víkendových aktivit pro rodiny s dětmi s cílem hravou a zajímavou formou přiblížit dětem četbu, poodhalit jim tajemný svět literárních hrdinů, ale i přírody a regionálních památek. ROZKOŠ bez RIZIKA, Brno ( Kč) Ústí, Děčín, Teplice - zdravé sex-pracovnice! Celoroční projekt zaměřený na práci s osobami s rizikovým sexuálním chováním z Ústecka. Sdružení na podporu pěstounských rodin - PAMPELIŠKA, o.s., Podsedice ( Kč) Pasování na čtenáře

19 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ÚSTECKÁ KOMUNITNÍ NADACE GRANTOVÝ PROGRAM 19 Zlepšení služeb pro dětské čtenáře z Podsedic a okolí v nedávno založené venkovské knihovně. Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace (9 494 Kč) Umění pro každého Projekt umožňuje mentálně handicapovaným návštěvníkům celoročně zdarma využívat cyklus arteterapeutických programů v litoměřické galerii výtvarného umění. TYTO, Věrovany ( Kč) Ochrana silně ohrožené sovy pálené Aktivní ochrana silně ohrožené sovy pálené na území bývalých okresů Litoměřice a Teplice. Komentář: Do 20. otevřeného grantového kola bylo přihlášeno celkem 47 žádostí o finanční podporu od neziskových organizací z okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem, žádající v součtu Kč. Po projednání žádostí hodnotící komisí bylo vyhověno 15 z nich. Podpořených 15 projektů v celkové výši Kč bude realizováno po dobu maximálně 12 měsíců, a to od 1. ledna 2012 do 31. prosince Finanční prostředky pro 20. otevřené grantové kolo pocházejí z výnosů příspěvku Nadačního investičního fondu, z darů společností Jotun Powder Coatings (CZ) a.s., Black & Decker (Czech) s.r.o., ENVIROCONT s.r.o., GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries a.s., Surgipa Medical, spol. s r.o. a dalších místních firem a jednotlivců. Projekty podpořené z Otevřeného grantového fondu na základě individuálních dohod s dárci finančních prostředků Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace (2 000 Kč) Příspěvek na zakoupení sedací soupravy do Domova pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa. Národní památkový ústav, Praha ( Kč) Zajištění provozu sezony roku 2011 Státního zámku Velké Březno. Sdružení pro vzdělávání komunit ( Kč) Zajištění vybraných činností programu Dialog. Projekt Čtení pomáhá Obec Řehlovice ( Kč) Zajištění péče o stomický vývod pro paní Irenu V. TYTO, Věrovany ( Kč) Ochrana a podpora genofondu silně ohroženého sýčka obecného ve spoluporáci s vlastníky a nájemci zemědělských objektů v Ústeckém kraji. Heineken Česká republika Národní památkový ústav, Praha ( Kč) Nákup a instalace nového parkového mobiliáře v areálu Státního zámku Velké Březno. Občanské sdružení pod Studencem, Česká Kamenice ( Kč) Obnova skalní výklenkové Zubrnická museální železnice. Zubrnická museální železnice. Johnovy kaple v obci Studený/ Kunratice u České Kamenice. Středohoří sobě, o.s., Ústí nad Labem ( Kč) Obnova kulturních prvků návsi v Knínicích. Zubrnická museální železnice, Velké Březno ( Kč) Zajištění železničního provozu na musejní trati Velké Březno Zubrnice v roce 2011.

20 20 GRANTOVÝ PROGRAM VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ÚSTECKÁ KOMUNITNÍ NADACE Je to přesně čtrnáct dní od příjezdu z Indočíny. Čtrnáct dní, kdy člověk stále myslí na region deset tisíc kilometrů daleko na jeho srdečné a stále usměvavé obyvatele, na země prosluněné sluncem, na půvabné Kméry, hlasité Vietnamce a vřelé Laosany. Šest měsíců strávených v tomto regionu mě vybavilo kritickým pohledem na naší tzv. civilizovanou společnost. Rád bych se v nejbližší době zapojil do veřejného života na Ústecku, avšak po této zkušenosti cítím, že ještě nenastal čas. Region bývalé Indočíny má se mnou zřejmě jiné plány Mějte se hezky. Michal Guzi Student magisterského stupně geografie na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a zároveň jeden z prvních studentů, který získal finanční prostředky na zahraniční pobyt na jím vybrané Nha Trang Univ. Institute for Biotechnology and Enviroment ze Stipendijního fondu Renesance. Stipendijní fond Renesance 1. otevřené grantové kolo Dalibor Černý ( Kč) Financování nákladů spojených se studijním pobytem v USA, na University of San Francisco, School of Law. Magdalena Čurdová ( Kč) Financování nákladů spojených se studijním pobytem v Nizozemí, na Royal Academy of Art, the Hague. Michal Guzi ( Kč) Financování nákladů spojených se studijním pobytem ve Vietnamu, na Nha Trang University, Institute for Biotechnology and Enviroment. Michaela Ordošová ( Kč) Financování nákladů spojených se studijním pobytem ve Velké Británii, na Kingston University, Faculty of Arts and Social Sciences. Ivana Slachová ( Kč) Financování nákladů spojených se studijním pobytem ve Španělsku, na Universidad de Málaga, Fakulta cestovního ruchu a Filosofická fakulta. Lucie Šperková ( Kč) Financování nákladů spojených se studijním pobytem ve Švédsku, na Jönköping University International Business School. Jan Tříska ( Kč) Financování nákladů spojených se studijním pobytem v Německu, na Technische Universität Dresden. Komentář: Do 1. otevřeného grantového kola Stipendijního fondu Renesance bylo k datu 9. května 2011 přijato celkem 24 žádostí o stipendium v požadované hodnotě téměř 2,5 milionu Kč. K ústním pohovorům konaným 1. června 2011 postoupilo deset nejlepších žadatelů, kteří před sedmičlennou odbornou komisí představili a obhajovali záměr svého studijního pobytu v zahraničí. Na základě pohovorů bylo odbornou komisí navrženo a nás ledně správní radou Ústecké komunitní nadace schváleno udělit celkem osmi žadatelům příslib stipendia k podpoře jejich studia v zahraničí ve školním roce 2011/2012, a to v souhrnné částce Kč. Fotografie Michala Guziho ze studijní cesty ve Vietnamu. Vít Svejkovský ( Kč) Financování nákladů spojených se studijním pobytem v USA, na Suffolk University, School of Law, Boston.

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

Potravinová banka v Ústeckém kraji z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Potravinová banka v Ústeckém kraji z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Poslání Potravinová banka bojuje proti hladu a proti plýtvání potravinami. Ve svém poslání respektujeme Chartu evropských potravinových bank. Vize Zajištění sítě dárců, dosažení větší

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah výroční zprávy: 1. Charakteristika společnosti 2. Aktivity v roce 2009 3. Poděkování sponzorům 4. Hospodaření Helias Ústí nad Labem o.p.s 5. Přílohy Úvod: Organizace: Helias

Více

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí Nadační fond Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí 757 01 Valašské Meziříčí, Máchova 10, IČ 44740671 tel.: 571 751 011, fax: 571 751 010, e-mail:nadfond@spsstavvm.cz Výroční zpráva 2013

Více

Obsah. 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2012 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr

Obsah. 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2012 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr Ve Vtelně, 31.3.2012 Obsah 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2012 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr 1) Úvodem Myšlenka založit sdružení

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Annual Report 2009 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2009 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1 Výroční zpráva 2010 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

RAFAEL DĚTEM, nadační fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

RAFAEL DĚTEM, nadační fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 RAFAEL DĚTEM, nadační fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH: Úvodní slovo Základní údaje Poslání Hospodaření Poděkování dárcům Vážení a milí přátelé, RAFAEL DĚTEM, nadační fond byl založen, aby pomáhal zejména

Více

1. LIDÉ A MÍSTO POSILOVÁNÍ VZTAHU K MÍSTU 2. LIDÉ S LIDMI BUDOVÁNÍ LIDSKÉ VZÁJEMNOSTI 3. LIDÉ K BUDOUCNOSTI SMĚŘOVÁNÍ K DLOUHODOBÉ UDRŽITELNOSTI

1. LIDÉ A MÍSTO POSILOVÁNÍ VZTAHU K MÍSTU 2. LIDÉ S LIDMI BUDOVÁNÍ LIDSKÉ VZÁJEMNOSTI 3. LIDÉ K BUDOUCNOSTI SMĚŘOVÁNÍ K DLOUHODOBÉ UDRŽITELNOSTI Ústecká komunitní nadace ve spolupráci s partnery z řad místních firem vyhlašuje výzvu k předkládání projektů do 29. otevřeného grantového kola se zaměřením: 1. LIDÉ A MÍSTO POSILOVÁNÍ VZTAHU K MÍSTU 2.

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

Obsah. Úvodní slovo...1 O nás...2. Dárcovský program...4. Grantový program...8

Obsah. Úvodní slovo...1 O nás...2. Dárcovský program...4. Grantový program...8 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Obsah Úvodní slovo...1 O nás...2 Poslání...3 Dárcovský program...4 Naši dárci...5 Naši partneři...7 Grantový program...8 Příjemci našich nadačních příspěvků...9 Podpora neziskového

Více

SLOŽENÍ ODPOVĚDNÝCH ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI

SLOŽENÍ ODPOVĚDNÝCH ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI Výroční zpráva 2015 SLOŽENÍ ODPOVĚDNÝCH ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI Správní rada předseda: člen: Jiří Herynek (do 16. 12. 2015) Bc. Petr Herynek (od 16. 12. 2015) Jiří Herynek Ing. Jarmila Menšíková Dozorčí rada

Více

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice

Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice Jiří Bárta, 3. února 2006 Obsah a cíl prezentace: trendy ve financování obecně prospěšných projektů NNO a sociální

Více

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1 Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě

Více

Pomáháme. aneb: Největší firemní dárce. Skupina ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný

Pomáháme. aneb: Největší firemní dárce. Skupina ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný Pomáháme aneb: Největší firemní dárce prof. Úsporný Osminásobný firemní dárce roku je největším firemním dárcem v České republice, což dokládá také osm ocenění Největší firemní dárce roku, udělovaných

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

- vysílající projekty: hostitelské projekty: 589 zahraničních účastníků, 521 domácích účastníků

- vysílající projekty: hostitelské projekty: 589 zahraničních účastníků, 521 domácích účastníků PROGRAM MLÁDEŽ V ČR HODNOCENÍ 2002 AKCE 1 MEZINÁRODNÍ VÝMĚNY MLÁDEŽE Priority ČNA pro podávané v rámci Akce 1 byly pro rok 2002 stanoveny následovně: 1. podpora multilaterálních mládežnických výměn, propagace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VIA VITAE

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VIA VITAE VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VIA VITAE roku 2007 OBSAH NADAČNÍ FOND PRO MÍSTNÍ KOMUNITU 2 NAŠE ČINNOST 2 NAŠI DÁRCI A PARTNEŘI 3 ROK 2007 4 FONDY 4 DALŠÍ AKTIVITY 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 6 KONTAKTY 7

Více

Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011

Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011 Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. 43.22.11 Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011 Radě městské části Praha 12 je předkládána

Více

Výroční zpráva "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza

Výroční zpráva V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva 2014 "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2014 Dobrovolnické centrum

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

Financování záchrany a obnovy kulturního dědictví. Možnosti nadací a státních programů. Omnium z.s. Jakub Děd

Financování záchrany a obnovy kulturního dědictví. Možnosti nadací a státních programů. Omnium z.s. Jakub Děd Financování záchrany a obnovy kulturního dědictví Možnosti nadací a státních programů Omnium z.s. Jakub Děd Struktura prezentace Nadace a nadační fondy Státní programy Ministerstva Hlavní oblasti dotační

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Obsah. 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok ) Dlouhodobé cíle 7) Závěr

Obsah. 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok ) Dlouhodobé cíle 7) Závěr Ve Vtelně, 31.3.2013 Obsah 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2013 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr 1) Úvodem Myšlenka založit sdružení

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury Veřejné slyšení Senát PČR 03. 03. 2014 Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 impuls pro veřejné slyšení RV NNO:

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013 Začátek roku 2013 se nesl v duchu plánování rekonstrukce pavilonu A. Na tomto pavilonu je plánováno vybudovat dvě

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o., středisko Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa, Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, uspterasa@volny.cz,

Více

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1 1. Základní informace Organizace: Hrádeček Červený Hrádek o. s. Se sídlem: Červený Hrádek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Hlavní poslání a cíle společnosti a) ochrana nejvýznamnějších hodnot území střední Moravy, kterými jsou zejména venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Hlavní poslání a cíle společnosti a) ochrana nejvýznamnějších hodnot území střední Moravy, kterými jsou zejména venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní

Více

OBSAH: Poslání 2. Rok 2006 2. Činnost 3. Dárci a partneři 4. Granty 4. Rozvoj 5. Organizační struktura 7. Kontakty 7.

OBSAH: Poslání 2. Rok 2006 2. Činnost 3. Dárci a partneři 4. Granty 4. Rozvoj 5. Organizační struktura 7. Kontakty 7. OBSAH: Poslání 2 Rok 2006 2 Činnost 3 Dárci a partneři 4 Granty 4 Rozvoj 5 Organizační struktura 7 Kontakty 7 Finanční zpráva 8 Zhodnocení pravidla pro omezení nákladů na správu nadačního fondu 10 Poslání

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Název: Medic, o. s. Právní forma: občanské sdružení. Adresa: 17. Listopadu 285/29, Ústí nad Labem

Název: Medic, o. s. Právní forma: občanské sdružení. Adresa: 17. Listopadu 285/29, Ústí nad Labem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Medic, o. s. Právní forma: občanské sdružení Adresa: 17. Listopadu 285/29, 40010 Ústí nad Labem Registrace: u Ministerstva vnitra ČR ze dne 28/3/2013 IČ: 01546945 Působnost:

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Annual Report 2010 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2010 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Sdružení VIA Výroční zpráva 2006 1

Sdružení VIA Výroční zpráva 2006 1 Sdružení VIA Výroční zpráva 2006 1 Úvodní slovo Milí přátelé, přestože je Sdružení VIA nejmladším členem rodiny VIA, do které kromě Nadace VIA patří i organizace Friends of VIA, zcela jistě ho můžeme považovat

Více

Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Tak jako rok 2014 i rok 2015 byl pro všechny obyvatele i zaměstnance Domova pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ SPRÁVY, KTERÉ SPOLUPRACUJÍ NA ROZVOJI VENKOVA, ZEMĚDĚLSTVÍ A PŘI ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY

Více

Sdružení VIA. Výroční zpráva 2005

Sdružení VIA. Výroční zpráva 2005 Sdružení VIA Výroční zpráva 2005 Úvodní slovo Milí přátelé, rádi bychom Vám na následujících stránkách představili Sdružení VIA neziskovou organizaci, která vznikla v listopadu 2005. Sdružení VIA bylo

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Národní dotační programy. 26. listopadu 2015 Doksy

Národní dotační programy. 26. listopadu 2015 Doksy Národní dotační programy 26. listopadu 2015 Doksy ü Regionální politika q q q ü Cestovní ruch q ü Bytová politika q q q q q Národní dotační programy Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport Zastupitelstva Libereckého kraje z 10. prosince 2013

Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport Zastupitelstva Libereckého kraje z 10. prosince 2013 Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport Zastupitelstva Libereckého kraje z 10. prosince 2013 usnesení č. 114/11/2013/VVVZS s c h v a l u j e program 11. zasedání konaného dne 10.

Více

Zdroje pro správné skutky. Petr Holý

Zdroje pro správné skutky. Petr Holý Zdroje pro správné skutky Petr Holý Definice dárcovství? Dávání peněz je radost. Lidé dávají rádi proto, že z toho mají dobrý pocit, přidá jim to na společenské vážnosti nebo ulehčí svědomí. Mají možnost

Více

NADACE UDĚLILA 1 000 NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK NA TENTO OKAMŽIK ČEKALA 17 LET

NADACE UDĚLILA 1 000 NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK NA TENTO OKAMŽIK ČEKALA 17 LET Tisková zpráva 8. prosince 2010 Kontakt: Komunitní nadace Euroregionu Labe, Koněvova 18, 40001 Ústí nad Labem, www.komunitninadace.cz Kateřina Valešová, tel. 475208258, katka@komunitninadace.cz Josef Vejlupek,

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Rok 2012 se v Domově pro osoby se zdravotním postižení Severní Terasa dotýkal zejména dvou oblastí - jednou z nich

Více

Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s.

Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s. Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s. Rádi bychom Vás požádali o vyplnění tohoto dotazníku, který bude podkladem pro tvorbu Integrované strategie území MAS Holicko, o.p.s. pro nové dotační

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2011 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

Výroční zpráva Nadace ICN 2005

Výroční zpráva Nadace ICN 2005 Výroční zpráva Nadace ICN 2005 Sídlo: Karolíny Světlé 4, 110 00 Praha 1 Aktuální kontaktní adresa: Mánesova 39, 120 00 Praha, tel./ fax: 224 239 876, GSM: 739 655 236 Poslání Nadace ICN Hlavním cílem Nadace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

NADACE DÁVÁ STUDENTŮM STATISÍCE NA STIPENDIA!

NADACE DÁVÁ STUDENTŮM STATISÍCE NA STIPENDIA! Tisková zpráva 16. prosince 2011 Kontakt: Ústecká komunitní nadace, Koněvova 1697/18, 400 01 Ústí nad Labem, www.komunitninadace.cz Kateřina Valešová, tel. 475 208 258, katka@komunitninadace.cz NADACE

Více

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura Grantové priority pro rok 2012 Obecná ustanovení Tyto Grantové priority stanoví podmínky pro poskytování grantů v jednotlivých oblastech pro rok 2012 v souladu se Zásadami pro poskytování grantů z rozpočtu

Více

Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko. Výroční zpráva

Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko. Výroční zpráva Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko Výroční zpráva Rok 2010 Obsah 1 Základní údaje... 3 2 Informace o organizaci... 4 3 Informace o členské základně... 5 4 Činnost MAS VaS v roce 2010... 6 5 Zpráva

Více

A.K.N. občanské sdružení. A s o ciace k o m u n i t n í c h n a d a cí

A.K.N. občanské sdružení. A s o ciace k o m u n i t n í c h n a d a cí A.K.N. občanské sdružení A s o ciace k o m u n i t n í c h n a d a cí v Česk é republice I n f o r m a c e o činnosti u příležitosti p r v n í h o v ý r očí vzniku organizace září 2006 září 2007 Poslání

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008 ADRESA: SHM Klub Liblice Liblice 58, 277 32 Byšice Tel.: 731 625 905 e-mail: IČ: 68382570 DIČ: 045-68382570 č.ú.: 133719254

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Výroční zpráva MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. popisuje činnost této organizace v roce 2013.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Výroční zpráva MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. popisuje činnost této organizace v roce 2013. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Výroční zpráva MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. popisuje činnost této organizace v roce 2013. Místní akční skupina Mezi Hrady Vážení členové, předkládáme Vám výroční zprávu zájmového sdružení

Více

1 FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CHARITY OSTRAVA 2 POSLÁNÍ Posláním Charity Ostrava je poskytování sociální, zdravotní a humanitární pomoci lidem v nouzi, bez ohledu na jejich vyznání, rasu

Více

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s.

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Výroční zpráva 2015 Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Úvodem V roce 2015 se nám podařilo rozšířit naše aktivity o další projekt. Vedle dobrovolnického centra a stacionáře pro seniory jsme uvedli do

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

I. CÍL A ZAMĚŘENÍ GRANTOVÉ VÝZVY 2016

I. CÍL A ZAMĚŘENÍ GRANTOVÉ VÝZVY 2016 Nadace Proměny Karla Komárka (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2016 v programu Proměň své město (dále také jen grantová výzva nebo výzva ). Program Proměň své město (dále jen program ) se zaměřuje

Více

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015 N a d a č n í f o n d Nabídka spolupráce pro nové partnery Projekty a programy NF SND v roce 2015 Vaše dítě nemělo přístup ke vzdělání, jaké by si přálo? Vaše dítě nemělo ve Vás vzor? Věděli jste, že v

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Hodonín, 6. listopadu 2013 www.zdravamesta.cz/ps Akce je součástí projektu NSZM ČR Dobrovolnictví a veřejná služba v obci - jak na to? podpořeného finančními

Více

r.2001 o činnosti a hospodaření Obsah: Přehled činností vykonávaných v roce 2001 Výkaz o příjmech a výdajích Výkaz o majetku a závazcích Obecné údaje

r.2001 o činnosti a hospodaření Obsah: Přehled činností vykonávaných v roce 2001 Výkaz o příjmech a výdajích Výkaz o majetku a závazcích Obecné údaje ČESKÝ MERÁN obecně prospěšná společnost Vítkovo nám. 69 257 92 Sedlec-Prčice 2 IČO: 26458420 VÝROČNÍ ZPRÁVA r.2001 o činnosti a hospodaření Obsah: Přehled činností vykonávaných v roce 2001 Výkaz o příjmech

Více

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k tel: 605301919 V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 0 MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. založilo 15 zakladatelů v roce 2006 a její území působnosti je vymezeno katastry 33 obcí. Území MAS kopíruje

Více

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Výroční zpráva 2010 Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Posláním nadačního fondu Ledňáček je: - zřizování (budování) vícegeneračních systémů sídelní zeleně (veřejných parků

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace OBČANSKÁ SPOLEČNOST Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013

Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013 Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013 3 Obsah Úvodní slovo předsedy správní rady 4 Základní údaje o nadačním fondu 6 Přehled činností nadačního fondu v roce 2013 8 Soupis nadačních příspěvků v roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2010 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS

PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS V následujících ustanoveních naleznete podmínky registrace a užívání dárcovského komunitního portálu Filantros. Provozovatelem portálu Filantros je občanské sdružení

Více

Škola rozvoje vesnic Podhorácka

Škola rozvoje vesnic Podhorácka Projekt Škola rozvoje vesnic Podhorácka Občanské sdružení Povodí Stařečského potoka nositel projektu Škola rozvoje vesnic Podhorácka VZDĚLÁVACÍ AKCE: B Škola rozvoje vesnic Podhorácka Cílem projektu je

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 5 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4.

Více

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více