ROSA. Zpravodaj Rosicka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROSA. Zpravodaj Rosicka"

Transkript

1 ROSA Zpravodaj Rosicka Květen

2 Z OBSAHU Informace pro občany Babic Informace pro občany Kratochvilky Výpisy z usnesení rady Zelená úsporám Volby do Evropského parlamentu Společenská kronika Policie radí, pátrá, informuje Ochrana rorýsů při rekonstrukcích budov Z vašich dopisů Svaz tělesně postižených Elektrowin rozšiřuje počet míst zpětného odběru Právnická poradna Co nového na školní zahradě Pozvánka na otevření školní zahrady, Adopce zvířat Panelák popis děje Ekopobyt osmáků Ze školních lavic Březnové pasování na čtenáře ročník dyslektické olympiády Zápis do MŠ Zámecká Zápis do MŠ Pampeliška, Husova čtvrt Zveme vás do knihovny Technické služby nezahálejí Setkání harmonikářů, Nová obřadní síň na rosickém zámku KIC informuje Program DSEK na květen Mladá krev dotekla na Mladou scénu Pozvánky Co nového v SVČ Vstupenky Ticketpro Sport Program kina Panorama Kulturní přehled Těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Přesto, že zasedání městského zastupitelsva lze přirovnat spíše k bojišti, než ke cvičišti, lehko mi na setkání zástupců občanů v žádném případě nebývá. Před začátkem i po skončení zasedání se spolu zastupitelé, i ti opoziční, dokáží bavit normálně. Průběh jednání je však napjatý a nastávají v něm okamžiky, kdy atmosféra v zasedací místnosti nepříjemně houstne. A nutno dodat, že většinou zcela zbytečně. Stranická příslušnost, ať už politická, nebo prostě jen k určité straně stolu, převažuje nad střízlivým úsudkem. A kritika, která by při troše dobré vůle mohla být více konstruktivní, by při další troše dobré vůle nemusela být chápána v osobní rovině. Zdali Becherovka lidi sbližuje, stejně jako je tomu v televizní reklamě, to nevím. Na vlastní kůži cítím, že politika lidi rozděluje. A bohužel i ta na komunální úrovni. Určitě by stálo za to dělat ji u nás v Rosicích jinak. Nebo se o to alespoň pokoušet. Lukáš Volánek šéfredaktor editorial ROSA ROSA Zpravodaj Rosicka Tiskne se pro město Rosice a obce Kratochvilka a Babice Vydává Kulturní informační centrum Rosice Květen Šéfredaktor: Lukáš Volánek. Koupíte jej v Tetčicích v potravinách p. Fukana. Příspěvky, ohlasy a objednávky předplatného zasílejte na adresu redakce: Kulturní informační centrum Rosice Palackého nám. 45, Rosice, inzerci vyřizuje: Jarmila Helsnerová, tel.: , v kanceláři KIC, naproti radnici po pá , Uzávěrka vždy 10. den v měsíci. Distribuce Rosy: Monika Škodová, tel.: Tomáš Štrobl, tel.: Cena 10 Kč, občanům Rosic je dodáván zdarma Grafická úprava, tisk: Michal Eliáš, tel.: Titulní strana: Důl Ferdinand Foto: Lukáš Volánek ROSA 5/2009 3

3 obec Babice INFORMACE PRO OBČANY BABIC VEŘEJNÁ ZABÍJAČKA Babice u Rosic Na první jarní den sobotu připravili BABIČTÍ SOKOLI svým spoluobčanům a nejen jim další novou akci. Jednalo se o VEŘEJNOU ZABÍ- JAČKU. Počasí nám přálo, a tak jsme krásně oslavili letošní příchod jara. Všichni, kteří si našli cestu na náves před obecní úřad, viděli při práci řezníka pana Pešku, který prováděl kompletně celou zabíjačku i s výrobou zabíjačkových specialit. Kdo nechtěl čekat, až budou jitrničky a jelítka hotovy, mohl si již Foto: archiv OÚ Babice od 8.00 hodin vše včetně masa zakoupit v připraveném stánku. Pro všechny byl také připraven stánek s nápoji na žízeň a na zahřátí. Musíme přiznat, že množství návštěvníků nás mile překvapilo. Odhadem přišlo 200 a více lidí, což zapříčinilo naprostý nedostatek všeho. Za organizátory můžeme slíbit, že na plánovaných vepřových hodech, které v Babicích u Rosic proběhnou letos na podzim, bude dostatek masa a pochoutek pro všechny. Zvláštní poděkování patří manželům Stanislavě a Vincenci Zelinkovým, kteří se aktivně podíleli na přípravě a průběhu celé zabíječky. Většina návštěvníků odcházela domů spokojena s tím, jak dobré a kvalitní výrobky si nakoupili za přijatelné ceny. S přáním, ať se nás na dalších námi pořádaných akcích sejde co nejvíce, se těší ORGANIZAČNÍ VÝBOR SOKOLU BABICE Foto: archiv OÚ Babice 4 ROSA 5/2009

4 CO SE CHYSTÁ V BABICÍCH 30. dubna ČARODĚJÁLES masky vítány 8. května Turistický výšlap BABICKÁ ŠLAPKA 30. května Den dětí 13. června Pouťová zábava s grilováním 28. června Turnaj v malé kopané SPOLEČENSKÁ KRONIKA OBCE KRATOCHVILKA Jménem celé rodiny děkuji všem, kteří se přišli rozloučit ve čtvrtek 9. dubna 2009 s mojí maminkou, za projevy soustrasti a květiny. Jana Trojanová obec Kratochvilka VÝPIS USNESENÍ RADY Č. 66/2009 konané dne v 8.00 hodin na MěÚ Rosice Rada města Rosice na svém jednání dne přijala toto usnesení: 1. Bere na vědomí a) zprávu o činnosti Rosických TS za rok 2008 b) výroční zprávu o hospodaření Základní školy Rosice c) výroční zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Správa zámku Rosice v roce 2008 d) výroční zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Husova čtvrť za rok 2008 e) zprávu o činnosti příspěvkové organizace Zařízení školního stravování Husova čtvrť za rok Schvaluje a) kladný výsledek hospodaření příspěvkové organizace Rosické TS za rok 2008 ve výši ,27 Kč a jeho převod 80% do fondu odměn a 20% do rezervního fondu ve výši 20 % b) kladný výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Rosice za rok 2008 ve výši 726,58 Kč a jeho převod do rezervního fondu c) volno ředitele školy dne d) kladný výsledek hospodaření příspěvkové organizace Správa zámku Rosice za rok 2008 ve výši ,23 Kč a jeho převod 80 % do fondu odměn a 20 % do rezervního fondu e) kladný výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Husova čtvrť, Rosice za rok 2008 ve výši Kč a jeho převod 20% do fondu odměn a 80% do rezervního fondu f) úpravu platu ředitelky Mateřské školy Husova čtvrť Rosice s účinností od g) kladný výsledek hospodaření příspěvkové organizace Zařízení školního stravování, Husova čtvrť, Rosice za rok 2008 ve výši 306,68 Kč z rozpočtu města a 79,83 Kč z hospodářské činnosti a převod 100% do fondu rezervního h) zprávu hodnotitelské komise a rozhodla o přidělení zakázky na stavební práce akce Zámecké kulturní centrum Rosice firmě Tocháček spol. s r. o., Slovinská 36, Brno. ROSA 5/2009 5

5 z radnice i) Dodatek č. 1 ke smlouvě na zpracování projektu za účelem získání dotace pro záměr Sběrný dvůr v Rosicích j) Dodatek č. 2 ke Smlouvě mezi městem Rosice a Českou poštou, s. p., jejímž předmětem je rozšíření spolupráce v oblasti zabezpečeného přenosu dat k) Přílohu č. 1 a Přílohu č. 2 ke Smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu za předpokladu, že nebude navýšen rozpočet l) poskytnutí finančního daru Svazu tělesně postižených v ČR, o. s., místní organizace Rosice ve výši Kč m) poskytnutí finančního daru p. Robinu Kašpaříkovi, Rosice ve výši Kč na filmový projekt Seance s tím, že město Rosice bude uvedeno jako jeden ze sponzorů n) poskytnutí finančního daru TJ Sokol Rosice ve výši Kč na zakoupení olympijské činky. 3. Rozhodla a) o rozšíření předmětu činnosti Mateřské školy Husova čtvrť o vzdělávání dětí se zdravotním postižením a zřízení nového místa výkonu činnosti na adrese Smetanova 964 u MŠ, ŠJ b) vypovědět stávající nájemní Smlouvu o nájmu nebytového prostoru ze dne , uzavřenou mezi městem Rosice a p. Romanem Pelikánem dle podmínek smlouvy a nový pronájem řešit podle nově stanovených podmínek. 4. Souhlasí a) s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Rosice a firmou E.ON Distribuce, a. s., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Věcné břemeno bude zřízeno z důvodu umístění nového kabelového vedení NN do pozemku města p. č. 252/518 zapsaného na LV 10001, jednorázová úplata NALEZENÉ VĚCI na území města Rosice: Bližší informace poskytne odbor vnitřní správy MěÚ Rosice na tel. č , osobně lze kontaktovat podatelnu úřadu, budova zámku, Žerotínovo nám. 1. Datum nálezu: Nalezené věci : Místo nálezu svazek klíčů Komenského nám sluchátka k mobilnímu telefonu Žerotínovo nám mobilní telefon Ul. Tyršova svazek klíčů na Trojici činí Kč. Veškeré vzniklé náklady, spojené se zřízením věcného břemene, s vyhotovením smlouvy o zřízení věcného břemene včetně GP a se zahájením řízení u příslušného katastrálního pracoviště KÚ ponese budoucí oprávněný b) s uzavřením smlouvy mezi městem Rosice a firmou VAŠSTAV s. r. o., Brno, jejímž předmětem je Dohoda o podmínkách realizace technické infrastruktury při zástavbě území v k. ú. Rosice, lokalita Velké Díly c) s uzavřením smlouvy o vedení kroniky města Rosice za rok 2008 s pí Alenou Rausovou, Na Mýtě 421, Rosice e) s uzavřením smlouvy mezi městem Rosice a firmou ASEC-elektrosystémy s. r. o., Havelkova 689/23, Brno, jejímž předmětem je servis, provádění oprav a periodických revizí městského kamerového systému f) s uzavřením smlouvy mezi městem Rosice a ČR Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, organizační složka státu, Gorazdova 24, Praha o poskytování přístupu k ČSN ve formátu PDF prostřednictvím služby ČSN online. Ing. Petr Klíma starosta Ing. Jaroslav Dytrych Josef Hájek ověřovatelé 6 ROSA 5/2009

6 z radnice VÝPIS USNESENÍ RADY Č. 67/2009 konané dne v 8.00 hodin na MěÚ Rosice Rada města Rosice na svém jednání dne přijala toto usnesení: 1. Bere na vědomí a) výroční zprávu o hospodaření Mateřské školy Zámecká za rok 2008 b) výroční zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Penzion pro důchodce Rosice za rok 2008 c) zprávu o činnosti odboru rozpočtu a účetnictví d) zprávu o činnosti odboru správy pohledávek a informatiky. 2. Schvaluje a) kladný výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Zámecká za rok 2008 ve výši ,95 Kč a jeho rozdělení 20 % do fondu odměn a 80 % do rezervního fondu b) úpravu platu ředitelky Mateřské školy Zámecká s účinností od z rozvojového programu Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních mezd pedagogických pracovníků c) kladný výsledek hospodaření příspěvkové organizace Penzion pro důchodce Rosice za rok 2008 ve výši ,02 Kč a jeho rozdělení 20 % do fondu odměn a 80 % do fondu rezervního d) nařízení města č. 1/2009, o stanovení maximální paušální ceny za přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla, platnou na území města Rosice e) pronájem části plochy p. č. 2587/1 o výměře 50 m 2 za účelem umístění sociálního zařízení, cena 105 Kč/m 2 / rok a část skladu č. 13, p. č o výměře 78 m 2, cena 525 Kč/m 2 /rok v celkové výši Kč v areálu bývalé sklárny firmě VHS Brno, a. s., Masná 102, Brno, na dobu určitou do f) poskytnutí finančního daru pro MIGHTY SHAKE o. s. na Taneční a filmový festival ve výši Kč. 3. Rozhodla a) o navýšení jednoho pracovního místa na odboru pohledávek a informatiky ve funkci informatika b) o jmenování hodnotící komise pro veřejnou zakázku na akci Stavební úpravy jižního křídla ve složení: Lev Koudelka, Ing. Jaroslav Dytrych, Ing. Petr Klíma, RNDr. Petr Lukáš, Ing. Radek Drnovský a o jmenování komise pro otevírání obálek ve složení: Lev Koudelka, Ing. Jaroslav Dytrych, Ing. Petr Klíma c) o jmenování hodnotící komise pro veřejnou zakázku na akci Výměna oken radnice v Rosicích ve složení: Lev Koudelka, Ing. Petr Klíma, Ing. Jaroslav Dytrych, Ing. Radek Drnovský a o jmenování komise pro otevírání obálek ve složení: Lev Koudelka, Ing. Jaroslav Dytrych, Ing. Petr Klíma d) na akci Oprava komunikací ve městě Rosice obeslat firmy Miloš Soukup, Jiráskova 511, Zbýšov, MiKo Neslovice, Za Humny 283, Neslovice, Josef Crlík, Křiby 31, Tetčice. 4. Souhlasí a) s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Rosice a obcí Veverské Knínice o zajištění výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel a rodných čísel, spočívající v rozhodování ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu pro obec Veverské Knínice b) s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 679/4 v k. ú. Rosice u Brna o výměře 210 m 2 označeného dle geometrického plánu č /93 ze dne jako parc. č. 679/73 s identifikací parcely jako díly a a b, a to za 8 ROSA 5/2009

7 cenu ve výši 2 Kč/ m 2 ročně. V ostatním platí stejné podmínky jako u ostatních nájmů pozemku parc. č. 679/4 v k. ú. Rosice u Brna, na ulici Mrštíkova c) s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Rosice a firmou E.ON Distribuce, a. s. F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Věcné břemeno bude zřízeno z důvodu umístění nové zemní kabelové přípojky NN do pozemku města p. č. 3489/1 zapsané na LV č. 1001, jednorázová úplata činí Kč, nedojde k překopu komunikace. Veškeré vzniklé náklady, spojené se zřízením věcného břemene, s vyhotovením smlouvy o zřízení věcného břemene včetně GP a se zahájením řízení u příslušného katastrálního pracoviště KÚ ponese budoucí oprávněný d) s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem Rosice a GenAgro Říčany, a. s., Veveří 18, Ostrovačice, jejímž předmětem je nájem pozemků ve vlastnictví pronajímatele, zapsané v katastru nemovitostí v k. ú. Rosice u Brna LV-1 (1/1), o celkové výměře m 2, specifikované v příloze smlouvy, na dobu od do , roční nájemné ve výši 1,5% z ceny půdy dle BPEJ, tj. 936 Kč e) s vyřazením majetku města z evidence v souladu s protokolem likvidační komise ze dne s tím, že auto Mazda bude předáno do autobazaru. 5. Ruší a) usnesení rady č. 65/2009, bod 2, písm b). 6. Doporučuje a) zastupitelstvu ke schválení výměnu části pozemku p. č. 252/505 za část pozemku p. č. 252/220. Ing. Petr Klíma starosta RNDr. Petr Lukáš Dana Prokešová ověřovatelé BLIŽŠÍ INFORMACE O DOTACI ZELENÁ ÚSPORÁM Občanské sdužení sociálních a finančních poradenčr spolu se Svazem důchodců informuje. Sociální a finanční poradna OSSaFP ČR rozšiřuje své služby o informace a pomoc při vyřizování žádostí na státní dotace ZE- LENÁ ÚSPORÁM zateplování domů, ekologického topení a dalších ekologických zařízení. Kontaktní místa: Brno telefon: , mobil: , Pro ostatní klienty Sociální a finanční poradny nabízíme pomoc a informace o slevách: na elektrickou energii u vybraného dodavatele na dodávku plynu u vybraného dodavatele na pohonné hmoty v síti vybraných čerpacích stanic na služby vybraného mobilního operátora, pevné linky na pojištění domácnosti a nemovitosti na zákonné a havarijní pojištění osobních automobilů Neplaťte víc než je třeba ROSA 5/2009 9

8 z radnice OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU Starosta města Rosice podle 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje: Volby do Evropského parlamentu se uskuteční v pátek dne 5. června 2009 od hodin do hodin a v sobotu dne 6. června 2009 od 8.00 hodin do hodin. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost MŠ, Husova čtvrť 1070 pro voliče hlášené k trvalému pobytu v ulici: Alšova Gen. Klímy Kolkova Bezručova Husova Máchova Boženy Němcové Husova čtvrť Polní Brněnská Janáčkova Smetanova Dobrovského Jiráskova Tetčická El. Krásnohorské Karla IV. U Boží muky Zhořova Ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost v Sokolovně, Tyršova 316 pro voliče hlášené k trvalému pobytu v ulici: Dělnická Kpt. Jaroše Tyršova Fügnerova Mrštíkova U Pálenice Havířská Příční U Sýpky Hybešova Příkrá Wolkerova Kollárova Sportovní Zámecká Komenského nám. Trávníky Zámečnická Ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost v ZŠ, Pod Zahrádkami 120 pro voliče hlášené k trvalému pobytu v ulici: Čechova Nad Školami Stará Dr. Živanského Nádražní Úvoz Družstevní Palackého nám. V Cihelně Kostelní Pod Oborou V Kopci Lesní Pod Strání Ve Strži Na Schodech Pod Trojicí Zbýšovská Na Štěpnici Pod Valy 1. května Nábřeží Pod Zahrádkami Zastávecká Nad Nádražím Sklářská Žerotínovo nám. Ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost v Penzionu pro důchodce, Kaštanová 1223 pro voliče hlášené k trvalému pobytu v ulici: Borová Lipová Okrouhlík Cukrovarská Litostrovská Pod Ploty Javorová Na Mýtě Říčanská Kaštanová Na Pomezí Trnková pokračování na straně ROSA 5/2009

9 společenská kronika SPOLEČENSKÁ KRONIKA MĚSTA ROSICE Dne 7. května 2009 by se dožila 95 let naše maminka a babička paní Božena Radová. Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. Syn a dcery s rodinami. 23. května se dožívá krásných 80 roků pan Ladislav Smutný. Pevné zdraví, ště stí a spokojenost do dalších let mu přejí děti Zdenka, Milan a Laďa s rodinami, všechna vnoučata a pravnoučata. Dne 13. května by se dožil 85 let náš milovaný manžel, tatínek, tchán, dědeček, pradědeček a prapradědeček pan František Havlíček z Rosic u Brna, ale bohužel 10. září 2009 vzpomeneme 19. výročí jeho úmrtí. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Manželka, dcery Jindra, Jarka, Blanka a syn František s rodinami. Voliči bude umožněno hlasování poté, co prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky), nebo totožnost a státní občanství jiného členského státu Evropské unie a zápis v evidenci obyvatel. Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky do domovních schránek v místě trvalého bydliště. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů odbor vnitřní správy MěÚ v Rosicích (tel ) a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Do lze zažádat o vydání voličského průkazu a to u odboru vnitřní správy MěÚ Rosice, budova zámku, Žerotínovo nám. 1. Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do Evropského parlamentu k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky. Volič může hlasovat způsobem: 1) Vloží do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku. 2) Na hlasovacím lístku, který vkládá do úřední obálky, může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 2 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Každý volič si může do , v úředních hodinách, u odboru vnitřní správy MěÚ Rosice, evidence obyvatel ověřit, zda je zapsán v seznamu voličů. V Rosicích dne Ing. Petr Klíma starosta města Rosice 12 ROSA 5/2009

10 černá kronika POLICIE ČR ROSICE RADÍ PÁTRÁ INFORMUJE Přišly první teplé dny, na silnici se začaly pohybovat ve větší míře motorky a jízdní kola a sváteční řidiči, co v zimě nejezdí, vyjeli po delší době opět do ulic. Teplé počasí vytáhlo i mnohé pěší obyvatele na vycházku. Zvýšený provoz na silnicích s sebou nese i zvýšené riziko dopravních nehod. K tomu mnohdy ještě neopravené díry ve vozovce či jiné pozůstatky zimního období kladou na běžné motoristy zvýšené nároky na jejich ostražitost a předvídavost. Jako obvykle začnu základními informacemi o závažnějších trestných činech, oznámených v březnu 2009 na zdejším útvaru Policie ČR: Újezd u Rosic: vloupání do lesního pracovního stroje vypáčený zámek, odcizeno autorádio, nářadí, nafta, škoda cca Kč Střelice: poškození plastového zahradního nábytku na koupališti škoda Kč Vysoké Popovice: vloupání do auta u hřbitova, odcizena dámská kabelka, škoda Kč Rosice: poškození dodávkového auta ul. Nad Školou, škoda Kč Tetčice: krádež tašky s doklady a platební kartou na ul. Tyršova, škoda Kč Popůvky: vloupání do dvou chat nic nebylo odcizeno, škoda Kč Rosice: vloupání do zemního rypadla u Bobravy poblíž Adosy, odcizeno nářadí, akumulátor a nafta, celková škoda cca Kč Veverské Knínice: krádež nafty z náklad. auta v bývalém ZD, škoda Kč Říčany: poškození auta Seat Cordoba na ul. Lihovarská, škoda cca Kč Rosice: nedodané zboží na inzerát místo mobilu balíček soli, škoda Kč Zastávka: vloupání do auta Opel Astra na ul. Červený Vrch, škoda Kč Zbýšov: krádež peněz v bytě bez zjevného násilí, škoda cca Kč Zastávka: poškození auta betonovým kvádrem, hozeným na kapotu auta, škoda Kč Popůvky: posprejování okenních rámů na novostavbě rekreační chaty, škoda cca Kč Zakřany: vloupání do auta Š Felicia před sokolovnou, škoda cca Kč Veverské Knínice: neoprávněný odběr plynu připojeno bez plynoměru, škoda cca Kč Rosice: vloupání do chaty lokalita Kamínky, poškozené dveře, nic nebylo odcizeno Rosice: vloupání do sklepní kóje odcizena jízdní kola, lyže, kočárek, škoda cca Kč V březnu bylo na OOP Rosice oznámeno celkem 35 trestných činů. Z tohoto množství bylo 18 skutků spácháno neznámými pachateli. Z těch ostatních se dva případy týkaly jízdy pod vlivem alkoholu s výslednou naměřenou hodnotou více než 1, v jednom případě jízda bez řidičského oprávnění, 6 oznámení směřovalo na neplnění vyživovací povinnosti. ostatní skutky byly majetkového charakteru, tedy krádeže, vloupání a poškozování věcí. Dále bylo šetřeno 74 přestupků, z toho 14 deliktů bylo majetkových a 24 přestupků narušovalo nějakým způsobem občanské soužití. Zbytek, tedy 36 přestupků, bylo spácháno na úseku dopravy, kdy 29 přestupků bylo vyřízeno na místě blokovou pokutou, tři dopravní přestupky byly oznámeny k projednání a zbylé 4 případy byly alkohol za volantem. Koncem března dne byla policisty OOP Rosice opět provedena kontrolní akce na podávání alkoholu osobám mladším 18 let. A opět 14 ROSA 5/2009

11 bylo zjištěno několik nezletilců, u nichž byla dechová zkouška pozitivní. Ve 21:10 hod. byla provedena kontrola diskotéky v Babicích u Rosic, kde byl přistižen mladík ve věku 17 let, který nadýchal 0,07 promile alkoholu v dechu. Dle jeho výpovědi vypil půl litru 11 piva, které si údajně vzal doma sám den předtím dne kolem 17:00 hod. Tentýž večer v 21:20 hod., byla provedena kontrola provozovny ve Zbýšově, ul. Masarykova, kde byli zjištěni dva mladíci pod vlivem alkoholu. První ve věku 17 let zde vypil čtyři 10 piva a nadýchal 0,95 a druhý, jemuž bude 18 let až v prosinci, měl naměřeno 0,26 a vypil zde jedno 10 pivo. V obou případech jim alkoholické nápoje podala obsluha provozovny. Chvíli nato v Rosicích, byla po hod. provedena kontrola diskotéky, kde byla přistižena osoba mladší 15 let (ročník 1996) s hodnotou 0,10 alkoholu v dechu, hlídce OOP Rosice tvrdil, že vypil asi 0,2 dcl Coca-coly z láhve, která byla volně odložena na parapetu okna, a koho byla tato láhev s nápojem údajně nevěděl. A ještě další příklad ze začátku dubna: Dne v hod. bylo oznámeno na linku 158 ostrahou objektu výkupny Barko Zastávka, že u nádraží ČD Zastávka je skupina mladých osob ve věku cca let, která se zde nevhodně chová. Hlídka na místě již nikoho nezastihla, ale na konci nádraží ve směru na Zakřany byli dle popisu ostrahy přistiženi tři mladíci, kteří v dané skupince původně byli. Z jejich chování vzniklo podezření, že jsou pod vlivem alkoholu. Dechová zkouška toto potvrdila, u mladíka ve věku 16 let byla naměřena hodnota 0,39 alkoholu v dechu, u 15 letého 0,81 alkoholu a poslední ve věku 14 let měl naměřenou hodnotu 0,39. Údajně jich zde bylo asi 8 školou povinných a jeden z nich donesl láhev vodky, z níž všichni popíjeli. V rámci přestupkového řízení jsou pro podezření z přestupku na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomániemi dle ust. 30 odst. 1, písm. a) z.č. 200/90 Sb. postihování ti, co osobám ml. 18 let alkohol podali či umožnili požít. Samotní mládežníci, přistižení pod vlivem alkoholu, se PODĚKOVÁNÍ přestupkovému řízení vyhnou, ale jsou oznámeni Odboru sociální péče o děti při MěÚ Rosice, jehož pracovníci si je zvou v doprovodu zákonných zástupců na pohovory a v případě častějších problémů je na tuto rodinu pohlíženo jako na problémovou a ze strany sociálního odboru jsou následně podrobováni zvýšenému dozoru. Největší zodpovědnost a podíl na výchově dětí nesou samozřejmě rodiče, kteří by si měli lépe ohlídat, co jejich děti provádějí v mimoškolní době a zaujmout k tomu příslušné stanovisko, aby pak nebyli nuceni kvůli dětem obcházet po úřadech a zodpovídat se za jejich chování či eventuelně hradit možné vzniklé škody. Na danou problematiku je kladen důraz i ze strany vedení policie a v podobných kontrolách se bude i nadále pokračovat. prap. Josef Hlávka Policie ČR, Obvodní oddělení ROSICE Děkuji pracovníkům Rosických technických služeb pod vedením pana Jaroslava Koblížka za opravení výlepové plochy na ulici Říčanské. Plakátovací plochu zcela zničili neznámí vandalové. Nyní mohou opět sledovat informace o kulturním a společenském dění i obyvatelé sídliště Kamínky. Lukáš Volánek KIC Rosice ROSA 5/

12 informace MěÚ OCHRANA RORÝSŮ PŘI REKONSTRUKCÍCH BUDOV Za teplých letních večerů si můžeme všimnout skupin ptáků s dlouhými křídly létajících vysoko nad našimi hlavami a vydávajícími charakteristické táhlé pískání, které je velmi odlišné od volání vlaštovek či jiřiček. Jsou to rorýsi obecní, nádherní ptáci se zajímavým způsobem života, kteří neodmyslitelně patří k létu. Rosice jsou jedním z míst, kde rorýsi pravidelně hnízdí. Početná je populace rorýsů hnízdících v Rahnově domě a jiných historických budovách v centru města. Rorýsi se však nevyhýbají ani hnízdění v poměrně nových stavbách rodinných domů, např. v dutině pod sedlovou střechou nebo pod atikou. Rorýs obecný (Apus apus) je jediným u nás pravidelně hnízdícím zástupcem řádu svišťounů (Apodiformes), do kterého patří např. i exotičtí kolibříci. Dosahuje velikosti vlaštovky, se kterou si jej lidé nejčastěji pletou, je ovšem štíhlejší s užšími a delšími křídly. Tráví celý svůj život prakticky ve vzduchu. Pevnou půdu pod nohama potřebuje rorýs vlastně pouze k tomu, aby měl kam naklást vejce a poté vyvést mláďata. Po celý zbytek roku neusedá, a když, tak se spíše přichycuje k šikmým stěnám. Ve vzduchu rorýsi odpočívají, loví potravu, ale také se zde páří a v letu dokonce i spí. Většinu roku tráví rorýsi v tropech, k nám si vlastně jen odskočí vyhnízdit. První rorýsi se u nás objevují ve druhé polovině dubna, odlétají většinou již koncem července a v průběhu srpna. Naprostá většina (více než 95 %) jich žije ve městech a vesnicích. Nejpočetnější jsou hnízdiště v historických centrech měst. Nejen ta však v poslední době procházejí rozsáhlými rekonstrukcemi (opravy fasád, střešních konstrukcí, půdní vestavby, zateplování apod.), které rorýse připravují o vhodná hnízdiště. Rorýsů stále více ubývá, a to navzdory poměrně přísné zákonné ochraně. Stejně jako všechny volně žijící druhy ptáků u nás je rorýs chráněn zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (ZOPK). Jak porušení zákona předcházet? Jaké jsou nejčastější situace, kdy je porušován? A jak můžeme rorýsům pomoci? Prokázat hnízdění rorýse není vůbec jednoduché, protože nezanechává téměř žádné pobytové stopy. Hnízdo staví daleko od vletového otvoru, a pokud to podmínky dovolí, je umístěno v rohu dutiny. Žádný trus mláďat ani na hnízdě, ani v jeho okolí nenajdeme. Rodiče jej během hnízdění průběžně odnášejí. Zbývá tedy jediné sledování během krátkého období hnízdění, tj. od poloviny května do konce července. Dospělí jedinci se však u hnízda neobjevují příliš často (ukládají potravu pro mláďata ve voleti) a v dutině zmizí během zlomku sekundy. Při pochybách nám mohou poradit odborníci ornitologové. Připravujete-li rekonstrukci domu (a to i panelového) a víte, že rorýsi v domě hnízdí, je nutné informovat projekční kancelář, která tuto skutečnost uvede a zapracuje do projektové dokumentace. Stavebník nebo stavební úřad v rámci řízení o stavebním povolení požádá u příslušného odboru životního prostředí o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněného druhu (v našem správním obvodu Jihomoravský krajský úřad). Pro rorýse je z pohledu stavebních prací nejdůležitější jejich načasování. Práce na zateplení by neměly kolidovat s hnízdní sezónou, tj. s obdobím od 20. dubna do 10. srpna. Pokud není zbytí a práce musí 16 ROSA 5/2009

13 informace MěÚ být realizovány v tomto období, je třeba stavbu a harmonogram prací této skutečnosti přizpůsobit. Provádění rekonstrukcí budov v hnízdním období rorýse je nebo může být zásahem do přirozeného vývoje rorýse obecného. Pokud rorýsi využívají budovu ke hnízdění a stavba přesto probíhá bez patřičných povolení dle ZOPK, vystavuje se investor spolu se stavební firmou nebezpečí postihu ze strany ČIŽP, případně odboru životního prostředí MěÚ Rosice. Tyto orgány pak mohou v souladu s 66 a 88 ZOPK ukládat předběžná opatření, jako např. zastavení rušivé činnosti, nebo uložit poměrně velkou sankci. Všechna tato opatření zní sice hrozivě, ale lze jim vždy při dobré vůli bez větších problémů předejít. Podrobnosti k tomuto tématu včetně nákresů a fotografií technických opatření najdete v brožurce vydané Českou společností ornitologickou, která je k dispozici na Městském úřadu v Rosicích, a to buď na odboru životního prostředí, nebo na stavebním úřadě. Zde vám také podají potřebné informace k tomuto tématu, a to jak pro případné udělení výjimky, tak např. i pro ty, kteří by chtěli připravit rorýsům umělé hnízdiště ve svojí blízkosti. Rorýsi jsou nádherní ptáci, kteří si od nás určitě zaslouží trochu pozornosti navíc. Podkladem ke článku byl text Mgr. Lukáše Viktory z ČSOP. Děkuji Zdeňku Tunkovi za souhlas s uveřejněním jeho fotografie. Ing. Eva Králová odbor životního prostředí MěÚ Rosice JAKÉ JE POSLÁNÍ ČESKÉHO SVAZU BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU? (citováno ze stanov) Přispívat k rozvoji České republiky v duchu demokratických a humanitních tradic zakladatelů našeho státu a zásad Charty lidských práv. Usilovat o posilování národní hrdosti a lidské důstojnosti i o mravní čistotu společnosti na základě principu rovnosti občanů. Vyjadřovat a prosazovat stanoviska bojovníků za svobodu k aktuálním politickým a společenským problémům, a zachovávat historickou paměť národa. Zdůrazňovat nezpochybnitelnost, nedotknutelnost a neměnnost poválečných opatření přijatých vítěznými spojenci pro mírové a bezpečnostní zajištění svobodné Evropy. Usilovat, aby dějiny národního boje za svobodu byly pravdivě zpracovány a aby byl objektivně hodnocen jejich význam pro současné i budoucí generace. Seznamovat veřejnost, zejména mládež, s historií a odkazem národního boje za svobodu vydáváním publikací, svazového periodika, přednáškami, besedami a zejména prostřednictvím sdělovacích prostředků a spolupracovat s nimi i s občanskými sdruženími při zřizování a udržování památníků, pomníků a pamětních desek obětí národního boje za svobodu. Uplatňovat práva a oprávněné nároky členů Svazu ve spolupráci se státními a samosprávnými orgány, zejména v oblasti sociální, zdravotní a občanskoprávní. Spolupracovat úzce s Československou obcí legionářskou, navazovat a rozvíjet přátelské vztahy s o statními demokratickými organizacemi doma i v zahraničí. Zdůrazňovat jednotu domácího a zahraničního odboje, posilovat vlastenecké uvědomění našeho národního společenství. 18 ROSA 5/2009

14 POZVÁNÍ Na pietní shromáždění u příležitosti 64.výročí osvobození naší vlasti od fašistické nadvlády. Pietní shromáždění se uskuteční ve čtvrtek dne 8. května 2009 od hodin u památníků Rudé armády a umučených na místním hřbitově v Rosicích z vašich dopisů Foto: archiv ČSBS Srdečně zve výbor ČSBS v Rosicích Vystupovat proti snahám podrývajícím základy naší státnosti a proti zkreslujícímu výkladu našich dějin. Potkat se s námi můžete každou poslední středu v měsíci od hod. na Radnici místnost č. 1 Využíváme této příležitosti a vyzýváme ty občany, kteří mají určité dobové materiály (fotky, dopisy ), týkající se odbojové činnosti v Rosicích, aby se nám ozvali. Předem děkujeme. Kontaktní adresy: Za výbor MO ČSBS Ludvík Dvořák předseda bytem Havířská 251, tel.: Ing Pavel Pavlík jednatel Kaštanová 1177, tel.: Anna Gűrtlerová hospodář, Zbýšovská 805, tel.: PSÁNO V ROSICÍCH DNE 22. SRPNA 1945 (opsáno z testamentu, vloženého do základu pro podstavec pískovcového památníku stavěného na počest našich osvoboditelů.),, Bojováno bylo o město od 18. dubna až do 8. května Nejbolestivější byly ztráty na životech. Ve městě zahynulo 34 občanů, v bojích o město našlo smrt 63 Rudoarmějců. Těžkým bojům odpovídají také velké zkázy na budovách. Úplně bylo zničeno 40 domů. Z 963 domů bylo 750 více či méně poškozeno. V posledních dnech fronty byl zapálen parní mlýn, v němž shořelo 120 vagonů mouky, 80 vagonů obilí a 15 vagonů těstovin. Za odbojovou činnost byl v Brně popraven Jan Prudík. Z koncentračních táborů se nevrátili: Adolf Škoda, František Spěšný, Josef Juran (mladší), Josef Kožnar, JUDr. Ladislav Dvořák, Ignác Michalík, František Svoboda. S podlomeným zdravím se vrátili z koncentračních táborů: Jan Pavlík, Evžen Spěšný, Bohumila Juranová, Vincencie Ježková, Jaroslav Klíma, brigádní generál v. v. František Pleskač, Drahomír Burian, Bohumil Kroupa, Alois Pavlíček, Hubert Kozílek, Valentin Řezníček, Ladislav Hruda, Vilém Zeman, Jaroslav Marvan a Vlastimil Procházka. ROSA 5/

15 z vašich dopisů SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH V ČR, O. S. Členové bilancovali a plánovali Členové místní organizace STP v Rosicích se sešli v pátek 20. března 2009 na své výroční schůzi. Zhodnotili činnost organizace v roce 2008 a stanovili si záměry pro rok Za nemocnou předsedkyni pí Litvíkovou pozdravila přítomné místopředsedkyně pí Radová. Dalšího řízení jednání výroční schůze se pak ujal JUDr. Polák. Přivítal členy MO a zejména naše milé hosty. Pana Ing. Petra Klímu, starostu města Rosice, pana Jaroslava Brůžu, starostu obce Tetčice, pana RNDr. Petra Pospíšila, starostu obce Zastávka, a pana Josefa Hájka, místostarostu města Rosice. Neméně srdečně přivítal paní Alenu Procházkovou, zástupkyni oblastní organizace Svazu neslyšících a nedoslýchavých se sídlem na Zastávce. Organizace sdružuje 217 členů ze 12 obcí obvodu Rosicka. Zprávu o činnosti přednesl JUDr. Polák. V roce 2008 uskutečnila MO tři poznávací zájezdy, dva zájezdy do termálních lázní a dvě posezení s trampskou skupinou Olymp. V měsíci prosinci navštívily členky výboru a úsekové důvěrnice imobilní členy, kterým předali vánoční balíčky. Členové se dále zúčastnili rekondičních pobytů, organizovaných oblastní organizací SNN. Všech akcí pořádaných MO měli možnost se zúčastnit také občané města a okolních obcí. Na svých schůzích řešil výbor další organizační záležitosti. Schází se první čtvrtek v měsíci v klubovně SDH Rosice ve hodin. Činnost organizace by nebyla možná bez podpory, zejména finanční, města Rosice, obcí Tetčice a Zastávka a dalších sponzorů. Za tuto podporu všem děkujeme. Pro rok 2009 jsou navrženy obdobné akce pro členy MO a další občany. Předpokládáme však uskutečnění pouze dvou poznávacích zájezdů, uskutečníme dva zájezdy do termálních lázní a dvoje posezení se skupinou Olymp. I nadále budeme spolupracovat s dalšími sdruženími a zejména s organizací Svazu neslyšících a nedoslýchavých. S hospodařením MO v roce 2008 seznámila přítomné hospodářka výboru paní Urbánková, která též přednesla návrh rozpočtu na rok Konstatovala, že činnost MO je do značné míry odvislá od finanční pomoci obcí. Členka revizní komise paní Rožnovská přednesla zprávu revizní komise, dle které hospodaření organizace bylo v souladu se stanovami a směrnicemi pro hospodaření. V rozpravě hovořilo 12 přítomných. Páni starostové ve svých vystoupeních ocenili práci organizace, která mimo péči o své členy pořádá akce též pro ostatní občany. Byli překvapeni rozsahem naší činnosti. Hovořili o poskytnutí finanční pomoci organizace v letošním roce. Rada města Rosice schválila dar ve výši Kč, zastupitelstvo obce Zastávka dar ve výši Kč, v Tetčicích zastupitestvo o poskytnutí finančního daru jedná. Místostarosta Rosic p. Hájek ocenil práci MO ve vztahu k imobilním členům. Další diskuze byla zaměřena na problémy organizace a vůbec seniorů. Byla kritizována kritéria pro přidělování dotací v Rosicích, která neberou v úvahu specifika a postavení organizace se zdravotně postiženými a převážně členy seniorského věku. Organizace do značné míry nahrazuje klub důchodců, který v našem městě ke škodě věci zanikl. Také absence větší místnosti sálu do značné míry limituje poptávku po akcích organizovaných pro širokou veřejnost. Byla objasněna problematika účasti na zájezdech pořádaných jak naší organizací, tak SNN. Paní Procházková seznámila s prací SNN, oblastní organizace Zastávka, v oblasti pořádání vícedenních rehabilitačních pobytů, ať již v Orlických horách, Beskydech, či Luhačovicích. Letos přibudou dva turnusy na Vysočině. Seznámila s organizací sociálního poradenství, která je zabezpečována 2 x v měsíci, 20 ROSA 5/2009

16 a to druhé a čtvrté úterý v Dělnickém domě na Zastávce. Přijetím usnesení byla zakončena oficiální část výroční schůze. Následovalo losování 186 cen tomboly darů podniků, podnikatelů a členů MO STP. Po losování bylo podáno občerstvení a následovala volná zábava, kterou hudebně doprovodil ke spokojenosti všech přítomných p. Zdeněk Procházka. Děkujeme: Městu Rosice, obci Tetčice a obci Zastávka ze poskytnutí finanční podpory organizaci v roce Všem sponzorům, kteří svými dary přispěli do tomboly na výroční schůzi a tím přispěli k jejímu dobrému průběhu. Kolektivu restaurace FC Slovan Rosice pod vedením pí Prokešové za vzornou obsluhu, přípravu jídla a zejména za přípravu sálů pro tak velký počet účastníků schůze a panu Procházkovi za ozvučení sálu a hudební doprovod. Připravujeme: Na neděli 24. května 2009 zájezd do termálních lázní v maďarském Mosonmagyárováru. Odjezd je plánován na 5.30 hodin, návrat mezi 19. a 20. hodinou. Cena včetně vstupného 450 Kč. V úterý 16. června se uskuteční jednodenní zájezd, kdy navštívíme největší přečerpávající přehradu Dlouhé stráně, zámek a papírnu ve Velkých Losinách, prohlídneme si lázeňský park a město Bludov. Odjíždět budeme v 5 hodin ráno, návrat cca ve 20 hodin. Cena zájezdu 510 Kč. Informace podá a na oba zájezdy přijímá závazné přihlášky včetně úhrady cen zájezdů paní Jarmila Bohýlová, Rosice, Husova čtvrť 1085, telefon , mobil Místa v autobuse budou obsazována dle podaných přihlášek. Bližší informace budou uvedeny na propagačních letácích. Na oba zájezdy srdečně zveme. Božena Poláková jednatelka MO ROSA 5/

17 ekologie ELEKTROWIN ROZŠIŘUJE POČET MÍST ZPĚTNÉHO ODBĚRU Stále více občanů už nemusí s menšími vysloužilými elektrospotřebiči z domácností běhat do sběrných dvorů. Kolektivní systém ELEKTROWIN přišel v roce 2008 s novinkou, která přispěje k dalšímu rozšíření sítě míst, kde je možné zdarma odevzdat vysloužilé elektrospotřebiče. Více než 2200 prodejen v celé České republice bylo vybaveno (a další přibývají) speciálními sběrnými koši, do kterých je možné odkládat především menší zařízení, která v domácnostech dosloužila, tedy například rychlovarné konvice, fény nebo elektrické nářadí. Počet míst zpětného odběru vysloužilých elektrozařízení se tak po celé České republice podstatně zvýšil. Dosavadní síť tvořená sběrnými dvory obcí se Foto: Elektrowin rozšířila o další místa zpětného odběru u posledních prodejců, kde je možné se zdarma zbavit vysloužilých zařízení. Máte v obci školu? Rozvoji povědomí o zpětném odběru v rámci environmentální a ekologické výchovy ve školách věnuje ELEKTROWIN výraznou podporu. K nejnovějším aktivitám patří projekt pro základní a střední školy Ukliďme si svět. Výchozí myšlenkou projektu, který ELEKTROWIN připravil ve spolupráci se společností Terra-klub a pod záštitou Ministerstva školství ČR, bylo zapojit děti a mládež ještě více než dosud do zpětného odběru vysloužilých elektrozařízení. Od dubna 2007, kdy se projekt začal ve školách realizovat, se do něj aktivně zapojilo více než 100 škol. Převážně jde o školy, které se již tradičně účastní vědomostní soutěže Eurorebus, jejímž je ELEKTROWIN jedním ze stěžejních partnerů. Díky projektu, do kterého se žáci zapojili, se tak vlastně zúčastněné školy staly zároveň místem zpětného odběru. ELEKTROWIN je vybavil sběrnými koši s vyměnitelnými bagy, do nichž žáci mohli nosit spotřebiče, které v jejich domácnostech už dosloužily. Ale nejen to, některé školy začaly fungovat jako místa zpětného odběru pro celou obec, rodiče žáků, kteří ve snaze dětem pomoci získat jednu ze zajíma- 22 ROSA 5/2009

18 ekologie vých cen, vozili i velké domácí spotřebiče. Tento způsob zpětného odběru měl hned několik velkých výhod. Přiblížil dětem systém zpětného odběru elektrozařízení, pomohl dětem nasbírat potřebná kila do soutěže, díky systému rychlého odvozu elektroodpadu vysloužilá zařízení nikde dlouho nepřekážela, a navíc to často bylo do školy blíž než na jiné, zavedenější místo zpětného odběru. Projekt pokračuje i ve školním roce 2008/2009, kde navíc mohou zapojené školy získat za odevzdané spotřebiče peněžitý bonus. Co říkáte? Nevyplatí se ve vaší škole zřídit podobné místo zpětného odběru a pomoci dětem se zapojit do projektu Ukliďme si svět? Putující kontejner Nový program Putující kontejner začal od října 2008 realizovat kolektivní systém ELEK- TROWIN v menších obcích na území celé republiky. Je tak trochu obdobou železných nedělí, kdy občané měli tradičně možnost v daný termín odložit na určené místo železný šrot. Teď tuto možnost budou mít s vysloužilými elektrospotřebiči, které dosud překážely v kůlnách, na půdách a ve sklepech. Do sběrného dvora je to však daleko a mnozí, zejména starší lidé, nemají auto, aby je tam dopravili. Program je určen pro svazky obcí a mikroregiony a vznikl s cílem dát občanům příležitost odložit bezplatně, jednoduše a pohodlně již nepotřebné domácí elektrospotřebiče na dostupném místě všude tam, kde mají do sběrného dvora příliš daleko nebo v okolí jejich bydliště zcela chybí. Současně jde v novém programu o zajištění toho, aby odložené spotřebiče s ohledem na ochranu životního prostředí zůstaly kompletní a nepoškozené. Bližší informace mohou občané získat buď na svém obecním úřadu, nebo internetových stránkách: Elektrowin 24 ROSA 5/2009

19 PRÁVNICKÁ PORADNA Dotaz: Jsem 25 let šťastně ženatý, máme dvě dospělé děti, a proto mě hodně překvapilo, když jsem se dozvěděl, že manželka již před dvěma lety darovala starší dceři zahradu s chatou nemovitosti, které nabyla před uzavřením manželství. Jak jsem zjistil z výpisu z listu vlastnictví, vlastnické právo bylo řádně vloženo na katastr ve prospěch dcery. Syn se o tom dozvěděl a napadá manželku a sestru a požaduje od nich, aby mu byla vyplacena polovina odhadní ceny nemovitostí. Je synův požadavek oprávněný? tyto nemovitosti darovala pouze vaší dceři, mohla je darovat i komukoliv jinému i bez toho, že by mohli mít ostatní členové rodiny vůči ní nějaké finanční nároky. Ač to váš syn cítí jako nespravedlnost, vaše manželka má právo volně nakládat se svým majetkem, a proto váš syn nemá vůči své matce ani sestře nárok na žádné finanční vypořádání. právnická poradna Odpověď: Požadavek vašeho syna je naprosto neoprávněný. Vlastníkem nemovitostí byla vaše manželka, která měla uvedené Martin P., Zastávka nemovitosti ve svém výlučném vlastnictví, a proto nepatřily do společného jmění manželů. Mohla s nimi tedy dle vlastní vůle a uvážení nakládat. Pokud JUDr. Petronela Sojková advokátka Brněnská 555, Rosice Tel.: ROSA 5/

20 ze školství CO NOVÉHO NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ? Již dříve jsme rosickou veřejnost informovali o zapojení rosické školy do grantového programu Škola pro udržitelný život Nadace Partnerství a střediska ekologické výchovy SEVER. Generálním sponzorem projektu je společnost TOYOTA. Co jsme na školní zahradě zbudovali? Díky prostředkům z grantu jsme mohli zakoupit na školní zahradu pískoviště a jeden z herních prvků šikmý žebřík pro cvičení obratnosti dětí. Upravili jsme travnatou plochu, vytvořili jsme naučnou stezku, v altánku jsme zabudovali síťové tabule vhodné pro výuku v terénu, dešťovou vodu z altánku a nářaďovny nám klempířská firma svedla do barelů. Pískoviště má sloužit jako výuková pomůcka i jako prostor pro hraní, naučná stezka poslouží přímo pro výuku naukových předmětů jako je prvouka, přírodověda a pracovní činnosti. Jsme velmi rádi, že se nám daří pořádat řadu akcí na školní zahradě pro děti nebo rodiče s dětmi. Je to například sportovní dopoledne pro děti miniolympiáda, Den Země, Zahradní odpoledne pro prvňáky a jejich rodiče, atd. Naši zahradu využívají i různé kroužky. Nově letos žáci 6. tříd uspořádají na zahradě Den Země pro děti z MŠ Palackého a Zámecká a druháci si pozvou svoje maminky na program Zpíváme jaru a mamince. Školní zahrada je tedy otevřena všem dobrým lidem, kteří se z ní chtějí těšit a trochu přidat ruce k dílu, když je něco potřeba udělat. O to víc jsme však byli zklamáni, když jsme po jarních prázdninách zjistili, že jsme měli nezvané hosty, kteří nepřišli brankou, ale zničili plot, rozbili stříšku u nářaďovny, poničili výzdobu na stěně nářaďovny, kterou dělaly mladší děti. Viníci byli dopadeni, těžko říct, zda budou skutečně potrestáni, protože finanční náhrada je jen jednou stránkou věci. Všichni, kdo mají s podobným bojem proti větrným mlýnům zkušenost, mi asi dají za pravdu, že nejhorší je pocit znevážení lidské práce, pošpinění a beznaděje. Takto bychom však neradi náš článek zakončili, neboť na druhé straně je spousta lidí, kteří nám v našem díle pomáhají, nebojí se práce ani úkolů navíc. Velké poděkování patří všem, kteří nám s přeměnou školní zahrady pomohli a pomáhají. Kromě zmíněné Nadace Partnerství a brněnské Lipky jsou to Technické služby Rosice, firma Kovotvar pana Tvarůžka, klempířství pana Skokana, stolařství pana Smutného, Moravský plynostav, odbor životního prostředí MěÚ Rosice a další příznivci a přátelé školy. PaedDr. Jaroslava Kroupová 26 ROSA 5/2009

MĚSTO ROSICE Rada města Rosice Palackého nám. 13, Rosice

MĚSTO ROSICE Rada města Rosice Palackého nám. 13, Rosice MĚSTO ROSICE Rada města Rosice Palackého nám. 13, 665 01 Rosice Výpis z usnesení rady č. 28/2015 konané dne 30.11.2015 v 15:00 hodin na MěÚ Rosice Rada města Rosice na svém jednání dne 30.11.2015 přijala

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN Kancelář starosty a tajemníka

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN Kancelář starosty a tajemníka Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 01 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Brejšová Telefon: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY Starosta Města Blansko podle zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města, zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chropyně

2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města, zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chropyně Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě VÝPIS USNESENÍ ze zasedání č. 10 konaného dne 23. března 2016 Usnesení ZM 1/10/2016: návrhovou komisi ve složení: předsedkyně paní Vladimíra Supová

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne v hod. v budově obecního úřadu ve Valchově

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne v hod. v budově obecního úřadu ve Valchově Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne 20. 12. 2010 v 18.00 hod. v budově obecního úřadu ve Valchově Přítomno: ing. Jindřiška Brožová, ing. Jiří Dokoupil, Milan Fiala, Václav

Více

MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, Rosice

MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, Rosice MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, 665 01 Rosice Výpis z usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Rosice, konaného dne 23.06.2016 na svém zasedání dne 23.06.2016 přijalo následující usnesení:

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Výsledky projednání. z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov

Výsledky projednání. z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov Výsledky projednání z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne 5.5.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov zastupitelstvo obce Zlechov zvolilo: USNESENÍ č. 192: Zastupitelstvo

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 16. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 23. června 2009 do 22. září 2009.

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 16. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 23. června 2009 do 22. září 2009. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 16. zasedání dne 23. září 2009 Z M 1 / 1 6 / 2 0 0 9 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 16. zasedání paní Janu Bajgarovou a

Více

M ě s t o D u c h c o v

M ě s t o D u c h c o v M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í z 9. schůze Rady města Duchcova, která se uskutečnila dne 3.3.2015 od 8.00 hodin v zasedací síni Městského úřadu Duchcov Přítomno: 7 Nepřítomno: 0 Z toho omluveno:

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky

Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování

Více

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 028/12/Pa U S N E S E N Í 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1010/28-1035/28 Rozdělovník - členové

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zapisovatel: Jmenovaní ověřovatelé: Přítomni: osm zastupitelů

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a ze 47. jednání dne 25.05.2010 od 15 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu Přítomni: Ing. L. Dlabola, JUDr. M. Dušková, Ing. J. Konvalina, Mgr. B. Paulů,

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb

O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb pro souběh voleb do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů města Kopřivnice podle zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění

Více

Schválená usnesení z 37. schůze Rady města Polná konané

Schválená usnesení z 37. schůze Rady města Polná konané Schválená usnesení z 37. schůze Rady města Polná konané 7.12.2016 RM-1146/37/2016 Rada města Polná s c h v a l u j e p r o g r a m s c hůze v tomto znění: 1. Kontrola usnesení z 36. schůze RM 2. Majetkoprávní

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Zápis č. 1/2012. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 09. 02. 2012 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod.

Zápis č. 1/2012. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 09. 02. 2012 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod. Zápis č. 1/2012 veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 09. 02. 2012 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod. Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Miroslav Antoš Neomluveni: Josef

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, autopošta Litvínov tel./fax www:

Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, autopošta Litvínov tel./fax www: Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, 436 01 autopošta Litvínov tel./fax 476 116 021 www: www.kliny.eu ZÁPIS ze 14. schůze Zastupitelstva obce Klíny, která se konala dne 26.08. 2016 od

Více

Informace k volbám do zastupitelstev obcí

Informace k volbám do zastupitelstev obcí Informace k volbám do zastupitelstev obcí Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 2010. Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 08. 01. 2014

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 08. 01. 2014 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 08. 01. 2014 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Občané obce: - Zapisovatel: Ověřovatelé

Více

zakázky "Rekonstrukce komunikací v historickém jádru Uničova - Olomoucká ulice".

zakázky Rekonstrukce komunikací v historickém jádru Uničova - Olomoucká ulice. Šumperk, IČ: 64618951, za nabídkovou cenu 8 078 336 Kč včetně DPH po uplynutí zákonných lhůt pro podání námitek proti úkonům zadavatele. UR24/91/2010 Rekonstrukce části komunikace Olomoucká - výběrové

Více

USNESENÍ č. 7 ze schůze RM konané dne

USNESENÍ č. 7 ze schůze RM konané dne USNESENÍ č. 7 ze schůze RM konané dne 29. 4 2015 USNESENÍ PŘENESENÁ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ RM STÁLE TRVAJÍCÍ UR 54/9.1/2013 s uzavřením smlouvy o převodu správy majetku č. 01/2013 mezi městem a příspěvkovou

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

Výpis schválených usnesení z 12. schůze Rady města Polná konané 10. června 2015

Výpis schválených usnesení z 12. schůze Rady města Polná konané 10. června 2015 Výpis schválených usnesení z 12. schůze Rady města Polná konané 10. června 2015 RM-368/12/2015 Rada města Polná schvaluje program schůze v tomto znění: 1. Kontrola usnesení z 11. schůze RM 2. Majetkoprávní

Více

O Z N Á M E N Í. VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU A DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY se uskuteční:

O Z N Á M E N Í. VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU A DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY se uskuteční: O Z N Á M E N Í O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU A SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY Starosta města Rychnov nad Kněžnou podle 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 79/2014 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Milan Paták ml., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička Omluveni: x Zapisovatel:

Více

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 9. 4. 2015 Přítomni: členové rady města Ing. Vlastimil Picek, p. Hynek Homolka, Mgr. Petr Kváča, Ing.

Více

GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC IN SYDNEY

GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC IN SYDNEY GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC IN SYDNEY Č.j.:2591 /2009-10.8.2009, Vážení krajané, rád bych Vás upozornil na stanovení konkrétního termínu voleb do

Více

59. zasedání Rady města Bučovice ze dne

59. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 59. zasedání Rady města Bučovice ze dne 5.2.2014 368/59/RM/2014 SZSS 01 - Prodloužení nájemní smlouvy bytu - U Škol 954 Eva Lišková,, bytem k bytu č. 8 v budově čp. 954 v Bučovicích na

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 406/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 407/13rm schvaluje

Více

3. Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Chropyně

3. Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Chropyně Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze zasedání č. 7 konaného dne 18. června 2015 Usnesení ZM 1/07/2015: návrhovou komisi ve složení: předseda Mgr. Stanislav Kalinec a

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 14. 9. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 14. 9. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 14. 9. 2015 Pronájem nebytového prostoru a předzahrádky na Kozím hrádku (mat. č. 309/2015) Usnesení č. 306/2015 I. Bere na vědomí informaci komise

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

ZÁPIS. o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice

ZÁPIS. o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice ZÁPIS o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konaného dne 26.2. 2007 ve Švábenících Starosta (predsedající) Josef Kubík zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábeníce (dále jen "zastupitelstvo

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Zápis z XXIII. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z XXIII. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z XXIII. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 29. 3. 2005 Starosta zahájil zasedání v 19.00 hod. a přivítal přítomné. Přítomno dle prezenční listiny 8 členů zastupitelstva. Zapisovatel: pí

Více

Usnesení č. 8 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 24. února 2015 v přednáškové místnosti Muzea

Usnesení č. 8 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 24. února 2015 v přednáškové místnosti Muzea Usnesení č. 8 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 24. února 2015 v přednáškové místnosti Muzea Přítomni: Omluveni: Bechová Ivana, Janderka Richard, Nováková Helena, Ing. Věra

Více

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Hosté : Ing. František Sojka, zástupci JSDHO Komárov

Více

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 2/2012 konaného dne od 16,00 hod. do 17,05 hod.

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 2/2012 konaného dne od 16,00 hod. do 17,05 hod. * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 62. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 04.09.2013 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání:

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání: Město Sezemice Rada města Sezemice Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice Den konání jednání: 22.02.2017 Místo jednání: Městský úřad Sezemice - zasedací místnost Číslo jednací: č.

Více

Plánované náklady. Akce

Plánované náklady. Akce ZÁVĚREČNÁ P R Á V A o plnění podmínek Dohody o spolupráci (dále jen Dohoda ) s Krajem Vysočina o stavu realizace společného plánu akcí na rok 2014 k 31. 12. 2014 Předmětem této dohody je spolupráce stran

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Bod č. 1 Technický bod

Bod č. 1 Technický bod ZÁPIS z jednání zastupitelstva obce Hnanice ze dne 29.9.2010 o 18.00 hod., číslo zápisu 121/2010, které se uskutečnilo v zasedací místnosti Obecního úřadu Hnanice. Bod č. 1 Technický bod Přítomni: Jiří

Více

Usnesení č.25/ Rada města Konice schvaluje plán účetního odpisu majetku města Konice na rok 2016.

Usnesení č.25/ Rada města Konice schvaluje plán účetního odpisu majetku města Konice na rok 2016. Usnesení č.25/2016 Rada města Konice dne 7.3.2016: 1. Rada města Konice schvaluje plán účetního odpisu majetku města Konice na rok 2016. 2. Rada města Konice schvaluje Roční plán pro provádění finančních

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 29. 6. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna 2012 R 419/12 R 420/12 R 421/12 Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy schvaluje protokol o provedené veřejnoprávní kontrole

Více

ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň

ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň ZÁPIS ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin

Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin 1. ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Starosta na základě prezenční listiny zkontroloval přítomnost členů

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zapisovatel: Petr Záviška Ověřovatelé: Becha Petr,

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne Obec Sviny Čj.4 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.4.2009 Přítomni: Hosté : František David, Ing. František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Ing. Martin Havelda, Jan Radosta,

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 18. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 5. dubna 2005 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Aula A203, Fakulta stavební, VUT v Brně, Veveří 95, Brno

Aula A203, Fakulta stavební, VUT v Brně, Veveří 95, Brno PŘEDBĚŽNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI VÝZVA K ZASLÁNÍ ANOTACE PŘEDNÁŠKY OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing.

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 9. zasedání dne 25. února 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 986/2015 Číslo spisu jednání: 984/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 9 / 1 5 : program zasedání

Více

M Ě S T O I V A N Č I C E. Z á p i s 28. schůze rady města, konané dne 28.12.2006

M Ě S T O I V A N Č I C E. Z á p i s 28. schůze rady města, konané dne 28.12.2006 M Ě S T O I V A N Č I C E Z á p i s 28. schůze rady města, konané dne 28.12.2006 P ř í t o m n i : starosta MUDr. Vojtěch Adam místostarostové Jaroslav Pospíchal, Mgr. Pavel Dočkal ostatní členové rady

Více

Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis z 27. veřejného zasedání dne 10.2.2014

Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis z 27. veřejného zasedání dne 10.2.2014 Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis z 27. veřejného zasedání dne 10.2.2014 Program: 1. Volba předsedajícího 2. Schválení programu 3. Volba ověřovatelů zápisu 4. Kontrola úkolů z minulého zasedání 5. Prodej

Více

Z Á P I S o průběhu 30. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 30. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 30. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 8. 4. 2009 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 30. zasedání zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne (Usnesení č. 41/713 41/733)

U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne (Usnesení č. 41/713 41/733) U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne 13. 11. 2012 (Usnesení č. 41/713 41/733) Č. j. ST/2592/2012/51.2 Rada města Štramberka po projednání : Usnesení č. 41/713 Bere na vědomí

Více

ZÁPIS č. 05/12 z jednání Rady obce Moravské Bránice dne

ZÁPIS č. 05/12 z jednání Rady obce Moravské Bránice dne Přítomni: Předsedající: Zapisovatel: dle presenční listiny Ing. Kamil Ferda - starosta Ing. Kamil Ferda Navržený program: 1. Zahájení - organizační zajištění, presence. 2. Kontrola plnění usnesení RO č.

Více

U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015

U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015 U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

Zápis č. 3/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 3/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 3/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 10. 3. 2016 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Věra Brambůrková,

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:03 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016 konaného dne 30.6.2016 Zasedání bylo řádně svoláno rozesláním pozvánek a plakátů. Informace o zasedání dle ustanovení 93 odst. 1 zákona o obcích byly

Více

Zápis. z 41. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou. konaného dne 15. srpna 2014.

Zápis. z 41. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou. konaného dne 15. srpna 2014. Obec Orlík nad Vltavou, Staré Sedlo 28, 398 07 Orlík nad Vltavou obec@orliknadvltavou.cz www.orliknadvltavou.cz 382 275 118, 382 275 113 IČ 249939 č.ú. 0640022339/0800 Zápis z 41. veřejného zasedání zastupitelstva

Více

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Výsledky projednání jednotlivých bodů programu. 19. zasedání Rady města Moravský Beroun. konaného dne

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Výsledky projednání jednotlivých bodů programu. 19. zasedání Rady města Moravský Beroun. konaného dne MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN Výsledky projednání jednotlivých bodů programu 19. zasedání Rady města Moravský Beroun konaného dne 02.05.2011 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 14. 12. 2009 Starosta zahájil zasedání v 17:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva. Omluveno: 3 Zapisovatel:

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 553 Rada města souhlasí se stavbou Nástavba rekreační chaty č.e. 810, stpč. 3704, Česká Třebová, která sousedí s pozemkem Města Česká Třebová ppč. 2572/7 v katastrálním území a obci Česká Třebová. č.

Více

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Radovan Pukl zahájil IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 20. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 20. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 20. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne 10.2.2016 393/20/RM/2016 Kontrola plnění usnesení z 19. schůze RM kontrolu plnění usnesení z 19.

Více

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov Čížkov

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov Čížkov Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 21.12.2016 Čížkov Bod 01. 1. Zahájení 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 3. Kontrola unesení z minulého zasedání 4. Zpráva starosty 5. Žádost o odkoupení

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne od 18:00 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne od 18:00 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 16. 1. 2017 od 18:00 hodin. Přítomní členové ZO: M. Bolina, M. Cihla, E. Křivancová, J.

Více

i n f o r m u j i v o l i č e, volební okrsek č. 1

i n f o r m u j i v o l i č e, volební okrsek č. 1 Město Králíky Č. J.: 3453/2016/OVV/SV Městský úřad Králíky EVIDENČNÍ ČÍSLO: 12444/2016 Odbor vnitřních věcí VAŠE ZN./ZE DNE: SPISOVÝ ZNAK: 77.4 SK. ZNAK/ LHŮTA: LISTŮ PŘÍLOH: VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ

Více