ROSA. Zpravodaj Rosicka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROSA. Zpravodaj Rosicka"

Transkript

1 ROSA Zpravodaj Rosicka Květen

2 Z OBSAHU Informace pro občany Babic Informace pro občany Kratochvilky Výpisy z usnesení rady Zelená úsporám Volby do Evropského parlamentu Společenská kronika Policie radí, pátrá, informuje Ochrana rorýsů při rekonstrukcích budov Z vašich dopisů Svaz tělesně postižených Elektrowin rozšiřuje počet míst zpětného odběru Právnická poradna Co nového na školní zahradě Pozvánka na otevření školní zahrady, Adopce zvířat Panelák popis děje Ekopobyt osmáků Ze školních lavic Březnové pasování na čtenáře ročník dyslektické olympiády Zápis do MŠ Zámecká Zápis do MŠ Pampeliška, Husova čtvrt Zveme vás do knihovny Technické služby nezahálejí Setkání harmonikářů, Nová obřadní síň na rosickém zámku KIC informuje Program DSEK na květen Mladá krev dotekla na Mladou scénu Pozvánky Co nového v SVČ Vstupenky Ticketpro Sport Program kina Panorama Kulturní přehled Těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Přesto, že zasedání městského zastupitelsva lze přirovnat spíše k bojišti, než ke cvičišti, lehko mi na setkání zástupců občanů v žádném případě nebývá. Před začátkem i po skončení zasedání se spolu zastupitelé, i ti opoziční, dokáží bavit normálně. Průběh jednání je však napjatý a nastávají v něm okamžiky, kdy atmosféra v zasedací místnosti nepříjemně houstne. A nutno dodat, že většinou zcela zbytečně. Stranická příslušnost, ať už politická, nebo prostě jen k určité straně stolu, převažuje nad střízlivým úsudkem. A kritika, která by při troše dobré vůle mohla být více konstruktivní, by při další troše dobré vůle nemusela být chápána v osobní rovině. Zdali Becherovka lidi sbližuje, stejně jako je tomu v televizní reklamě, to nevím. Na vlastní kůži cítím, že politika lidi rozděluje. A bohužel i ta na komunální úrovni. Určitě by stálo za to dělat ji u nás v Rosicích jinak. Nebo se o to alespoň pokoušet. Lukáš Volánek šéfredaktor editorial ROSA ROSA Zpravodaj Rosicka Tiskne se pro město Rosice a obce Kratochvilka a Babice Vydává Kulturní informační centrum Rosice Květen Šéfredaktor: Lukáš Volánek. Koupíte jej v Tetčicích v potravinách p. Fukana. Příspěvky, ohlasy a objednávky předplatného zasílejte na adresu redakce: Kulturní informační centrum Rosice Palackého nám. 45, Rosice, inzerci vyřizuje: Jarmila Helsnerová, tel.: , v kanceláři KIC, naproti radnici po pá , Uzávěrka vždy 10. den v měsíci. Distribuce Rosy: Monika Škodová, tel.: Tomáš Štrobl, tel.: Cena 10 Kč, občanům Rosic je dodáván zdarma Grafická úprava, tisk: Michal Eliáš, tel.: Titulní strana: Důl Ferdinand Foto: Lukáš Volánek ROSA 5/2009 3

3 obec Babice INFORMACE PRO OBČANY BABIC VEŘEJNÁ ZABÍJAČKA Babice u Rosic Na první jarní den sobotu připravili BABIČTÍ SOKOLI svým spoluobčanům a nejen jim další novou akci. Jednalo se o VEŘEJNOU ZABÍ- JAČKU. Počasí nám přálo, a tak jsme krásně oslavili letošní příchod jara. Všichni, kteří si našli cestu na náves před obecní úřad, viděli při práci řezníka pana Pešku, který prováděl kompletně celou zabíjačku i s výrobou zabíjačkových specialit. Kdo nechtěl čekat, až budou jitrničky a jelítka hotovy, mohl si již Foto: archiv OÚ Babice od 8.00 hodin vše včetně masa zakoupit v připraveném stánku. Pro všechny byl také připraven stánek s nápoji na žízeň a na zahřátí. Musíme přiznat, že množství návštěvníků nás mile překvapilo. Odhadem přišlo 200 a více lidí, což zapříčinilo naprostý nedostatek všeho. Za organizátory můžeme slíbit, že na plánovaných vepřových hodech, které v Babicích u Rosic proběhnou letos na podzim, bude dostatek masa a pochoutek pro všechny. Zvláštní poděkování patří manželům Stanislavě a Vincenci Zelinkovým, kteří se aktivně podíleli na přípravě a průběhu celé zabíječky. Většina návštěvníků odcházela domů spokojena s tím, jak dobré a kvalitní výrobky si nakoupili za přijatelné ceny. S přáním, ať se nás na dalších námi pořádaných akcích sejde co nejvíce, se těší ORGANIZAČNÍ VÝBOR SOKOLU BABICE Foto: archiv OÚ Babice 4 ROSA 5/2009

4 CO SE CHYSTÁ V BABICÍCH 30. dubna ČARODĚJÁLES masky vítány 8. května Turistický výšlap BABICKÁ ŠLAPKA 30. května Den dětí 13. června Pouťová zábava s grilováním 28. června Turnaj v malé kopané SPOLEČENSKÁ KRONIKA OBCE KRATOCHVILKA Jménem celé rodiny děkuji všem, kteří se přišli rozloučit ve čtvrtek 9. dubna 2009 s mojí maminkou, za projevy soustrasti a květiny. Jana Trojanová obec Kratochvilka VÝPIS USNESENÍ RADY Č. 66/2009 konané dne v 8.00 hodin na MěÚ Rosice Rada města Rosice na svém jednání dne přijala toto usnesení: 1. Bere na vědomí a) zprávu o činnosti Rosických TS za rok 2008 b) výroční zprávu o hospodaření Základní školy Rosice c) výroční zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Správa zámku Rosice v roce 2008 d) výroční zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Husova čtvrť za rok 2008 e) zprávu o činnosti příspěvkové organizace Zařízení školního stravování Husova čtvrť za rok Schvaluje a) kladný výsledek hospodaření příspěvkové organizace Rosické TS za rok 2008 ve výši ,27 Kč a jeho převod 80% do fondu odměn a 20% do rezervního fondu ve výši 20 % b) kladný výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Rosice za rok 2008 ve výši 726,58 Kč a jeho převod do rezervního fondu c) volno ředitele školy dne d) kladný výsledek hospodaření příspěvkové organizace Správa zámku Rosice za rok 2008 ve výši ,23 Kč a jeho převod 80 % do fondu odměn a 20 % do rezervního fondu e) kladný výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Husova čtvrť, Rosice za rok 2008 ve výši Kč a jeho převod 20% do fondu odměn a 80% do rezervního fondu f) úpravu platu ředitelky Mateřské školy Husova čtvrť Rosice s účinností od g) kladný výsledek hospodaření příspěvkové organizace Zařízení školního stravování, Husova čtvrť, Rosice za rok 2008 ve výši 306,68 Kč z rozpočtu města a 79,83 Kč z hospodářské činnosti a převod 100% do fondu rezervního h) zprávu hodnotitelské komise a rozhodla o přidělení zakázky na stavební práce akce Zámecké kulturní centrum Rosice firmě Tocháček spol. s r. o., Slovinská 36, Brno. ROSA 5/2009 5

5 z radnice i) Dodatek č. 1 ke smlouvě na zpracování projektu za účelem získání dotace pro záměr Sběrný dvůr v Rosicích j) Dodatek č. 2 ke Smlouvě mezi městem Rosice a Českou poštou, s. p., jejímž předmětem je rozšíření spolupráce v oblasti zabezpečeného přenosu dat k) Přílohu č. 1 a Přílohu č. 2 ke Smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu za předpokladu, že nebude navýšen rozpočet l) poskytnutí finančního daru Svazu tělesně postižených v ČR, o. s., místní organizace Rosice ve výši Kč m) poskytnutí finančního daru p. Robinu Kašpaříkovi, Rosice ve výši Kč na filmový projekt Seance s tím, že město Rosice bude uvedeno jako jeden ze sponzorů n) poskytnutí finančního daru TJ Sokol Rosice ve výši Kč na zakoupení olympijské činky. 3. Rozhodla a) o rozšíření předmětu činnosti Mateřské školy Husova čtvrť o vzdělávání dětí se zdravotním postižením a zřízení nového místa výkonu činnosti na adrese Smetanova 964 u MŠ, ŠJ b) vypovědět stávající nájemní Smlouvu o nájmu nebytového prostoru ze dne , uzavřenou mezi městem Rosice a p. Romanem Pelikánem dle podmínek smlouvy a nový pronájem řešit podle nově stanovených podmínek. 4. Souhlasí a) s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Rosice a firmou E.ON Distribuce, a. s., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Věcné břemeno bude zřízeno z důvodu umístění nového kabelového vedení NN do pozemku města p. č. 252/518 zapsaného na LV 10001, jednorázová úplata NALEZENÉ VĚCI na území města Rosice: Bližší informace poskytne odbor vnitřní správy MěÚ Rosice na tel. č , osobně lze kontaktovat podatelnu úřadu, budova zámku, Žerotínovo nám. 1. Datum nálezu: Nalezené věci : Místo nálezu svazek klíčů Komenského nám sluchátka k mobilnímu telefonu Žerotínovo nám mobilní telefon Ul. Tyršova svazek klíčů na Trojici činí Kč. Veškeré vzniklé náklady, spojené se zřízením věcného břemene, s vyhotovením smlouvy o zřízení věcného břemene včetně GP a se zahájením řízení u příslušného katastrálního pracoviště KÚ ponese budoucí oprávněný b) s uzavřením smlouvy mezi městem Rosice a firmou VAŠSTAV s. r. o., Brno, jejímž předmětem je Dohoda o podmínkách realizace technické infrastruktury při zástavbě území v k. ú. Rosice, lokalita Velké Díly c) s uzavřením smlouvy o vedení kroniky města Rosice za rok 2008 s pí Alenou Rausovou, Na Mýtě 421, Rosice e) s uzavřením smlouvy mezi městem Rosice a firmou ASEC-elektrosystémy s. r. o., Havelkova 689/23, Brno, jejímž předmětem je servis, provádění oprav a periodických revizí městského kamerového systému f) s uzavřením smlouvy mezi městem Rosice a ČR Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, organizační složka státu, Gorazdova 24, Praha o poskytování přístupu k ČSN ve formátu PDF prostřednictvím služby ČSN online. Ing. Petr Klíma starosta Ing. Jaroslav Dytrych Josef Hájek ověřovatelé 6 ROSA 5/2009

6 z radnice VÝPIS USNESENÍ RADY Č. 67/2009 konané dne v 8.00 hodin na MěÚ Rosice Rada města Rosice na svém jednání dne přijala toto usnesení: 1. Bere na vědomí a) výroční zprávu o hospodaření Mateřské školy Zámecká za rok 2008 b) výroční zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Penzion pro důchodce Rosice za rok 2008 c) zprávu o činnosti odboru rozpočtu a účetnictví d) zprávu o činnosti odboru správy pohledávek a informatiky. 2. Schvaluje a) kladný výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Zámecká za rok 2008 ve výši ,95 Kč a jeho rozdělení 20 % do fondu odměn a 80 % do rezervního fondu b) úpravu platu ředitelky Mateřské školy Zámecká s účinností od z rozvojového programu Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních mezd pedagogických pracovníků c) kladný výsledek hospodaření příspěvkové organizace Penzion pro důchodce Rosice za rok 2008 ve výši ,02 Kč a jeho rozdělení 20 % do fondu odměn a 80 % do fondu rezervního d) nařízení města č. 1/2009, o stanovení maximální paušální ceny za přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla, platnou na území města Rosice e) pronájem části plochy p. č. 2587/1 o výměře 50 m 2 za účelem umístění sociálního zařízení, cena 105 Kč/m 2 / rok a část skladu č. 13, p. č o výměře 78 m 2, cena 525 Kč/m 2 /rok v celkové výši Kč v areálu bývalé sklárny firmě VHS Brno, a. s., Masná 102, Brno, na dobu určitou do f) poskytnutí finančního daru pro MIGHTY SHAKE o. s. na Taneční a filmový festival ve výši Kč. 3. Rozhodla a) o navýšení jednoho pracovního místa na odboru pohledávek a informatiky ve funkci informatika b) o jmenování hodnotící komise pro veřejnou zakázku na akci Stavební úpravy jižního křídla ve složení: Lev Koudelka, Ing. Jaroslav Dytrych, Ing. Petr Klíma, RNDr. Petr Lukáš, Ing. Radek Drnovský a o jmenování komise pro otevírání obálek ve složení: Lev Koudelka, Ing. Jaroslav Dytrych, Ing. Petr Klíma c) o jmenování hodnotící komise pro veřejnou zakázku na akci Výměna oken radnice v Rosicích ve složení: Lev Koudelka, Ing. Petr Klíma, Ing. Jaroslav Dytrych, Ing. Radek Drnovský a o jmenování komise pro otevírání obálek ve složení: Lev Koudelka, Ing. Jaroslav Dytrych, Ing. Petr Klíma d) na akci Oprava komunikací ve městě Rosice obeslat firmy Miloš Soukup, Jiráskova 511, Zbýšov, MiKo Neslovice, Za Humny 283, Neslovice, Josef Crlík, Křiby 31, Tetčice. 4. Souhlasí a) s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Rosice a obcí Veverské Knínice o zajištění výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel a rodných čísel, spočívající v rozhodování ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu pro obec Veverské Knínice b) s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 679/4 v k. ú. Rosice u Brna o výměře 210 m 2 označeného dle geometrického plánu č /93 ze dne jako parc. č. 679/73 s identifikací parcely jako díly a a b, a to za 8 ROSA 5/2009

7 cenu ve výši 2 Kč/ m 2 ročně. V ostatním platí stejné podmínky jako u ostatních nájmů pozemku parc. č. 679/4 v k. ú. Rosice u Brna, na ulici Mrštíkova c) s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Rosice a firmou E.ON Distribuce, a. s. F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Věcné břemeno bude zřízeno z důvodu umístění nové zemní kabelové přípojky NN do pozemku města p. č. 3489/1 zapsané na LV č. 1001, jednorázová úplata činí Kč, nedojde k překopu komunikace. Veškeré vzniklé náklady, spojené se zřízením věcného břemene, s vyhotovením smlouvy o zřízení věcného břemene včetně GP a se zahájením řízení u příslušného katastrálního pracoviště KÚ ponese budoucí oprávněný d) s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem Rosice a GenAgro Říčany, a. s., Veveří 18, Ostrovačice, jejímž předmětem je nájem pozemků ve vlastnictví pronajímatele, zapsané v katastru nemovitostí v k. ú. Rosice u Brna LV-1 (1/1), o celkové výměře m 2, specifikované v příloze smlouvy, na dobu od do , roční nájemné ve výši 1,5% z ceny půdy dle BPEJ, tj. 936 Kč e) s vyřazením majetku města z evidence v souladu s protokolem likvidační komise ze dne s tím, že auto Mazda bude předáno do autobazaru. 5. Ruší a) usnesení rady č. 65/2009, bod 2, písm b). 6. Doporučuje a) zastupitelstvu ke schválení výměnu části pozemku p. č. 252/505 za část pozemku p. č. 252/220. Ing. Petr Klíma starosta RNDr. Petr Lukáš Dana Prokešová ověřovatelé BLIŽŠÍ INFORMACE O DOTACI ZELENÁ ÚSPORÁM Občanské sdužení sociálních a finančních poradenčr spolu se Svazem důchodců informuje. Sociální a finanční poradna OSSaFP ČR rozšiřuje své služby o informace a pomoc při vyřizování žádostí na státní dotace ZE- LENÁ ÚSPORÁM zateplování domů, ekologického topení a dalších ekologických zařízení. Kontaktní místa: Brno telefon: , mobil: , Pro ostatní klienty Sociální a finanční poradny nabízíme pomoc a informace o slevách: na elektrickou energii u vybraného dodavatele na dodávku plynu u vybraného dodavatele na pohonné hmoty v síti vybraných čerpacích stanic na služby vybraného mobilního operátora, pevné linky na pojištění domácnosti a nemovitosti na zákonné a havarijní pojištění osobních automobilů Neplaťte víc než je třeba ROSA 5/2009 9

8 z radnice OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU Starosta města Rosice podle 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje: Volby do Evropského parlamentu se uskuteční v pátek dne 5. června 2009 od hodin do hodin a v sobotu dne 6. června 2009 od 8.00 hodin do hodin. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost MŠ, Husova čtvrť 1070 pro voliče hlášené k trvalému pobytu v ulici: Alšova Gen. Klímy Kolkova Bezručova Husova Máchova Boženy Němcové Husova čtvrť Polní Brněnská Janáčkova Smetanova Dobrovského Jiráskova Tetčická El. Krásnohorské Karla IV. U Boží muky Zhořova Ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost v Sokolovně, Tyršova 316 pro voliče hlášené k trvalému pobytu v ulici: Dělnická Kpt. Jaroše Tyršova Fügnerova Mrštíkova U Pálenice Havířská Příční U Sýpky Hybešova Příkrá Wolkerova Kollárova Sportovní Zámecká Komenského nám. Trávníky Zámečnická Ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost v ZŠ, Pod Zahrádkami 120 pro voliče hlášené k trvalému pobytu v ulici: Čechova Nad Školami Stará Dr. Živanského Nádražní Úvoz Družstevní Palackého nám. V Cihelně Kostelní Pod Oborou V Kopci Lesní Pod Strání Ve Strži Na Schodech Pod Trojicí Zbýšovská Na Štěpnici Pod Valy 1. května Nábřeží Pod Zahrádkami Zastávecká Nad Nádražím Sklářská Žerotínovo nám. Ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost v Penzionu pro důchodce, Kaštanová 1223 pro voliče hlášené k trvalému pobytu v ulici: Borová Lipová Okrouhlík Cukrovarská Litostrovská Pod Ploty Javorová Na Mýtě Říčanská Kaštanová Na Pomezí Trnková pokračování na straně ROSA 5/2009

9 společenská kronika SPOLEČENSKÁ KRONIKA MĚSTA ROSICE Dne 7. května 2009 by se dožila 95 let naše maminka a babička paní Božena Radová. Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. Syn a dcery s rodinami. 23. května se dožívá krásných 80 roků pan Ladislav Smutný. Pevné zdraví, ště stí a spokojenost do dalších let mu přejí děti Zdenka, Milan a Laďa s rodinami, všechna vnoučata a pravnoučata. Dne 13. května by se dožil 85 let náš milovaný manžel, tatínek, tchán, dědeček, pradědeček a prapradědeček pan František Havlíček z Rosic u Brna, ale bohužel 10. září 2009 vzpomeneme 19. výročí jeho úmrtí. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Manželka, dcery Jindra, Jarka, Blanka a syn František s rodinami. Voliči bude umožněno hlasování poté, co prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky), nebo totožnost a státní občanství jiného členského státu Evropské unie a zápis v evidenci obyvatel. Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky do domovních schránek v místě trvalého bydliště. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů odbor vnitřní správy MěÚ v Rosicích (tel ) a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Do lze zažádat o vydání voličského průkazu a to u odboru vnitřní správy MěÚ Rosice, budova zámku, Žerotínovo nám. 1. Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do Evropského parlamentu k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky. Volič může hlasovat způsobem: 1) Vloží do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku. 2) Na hlasovacím lístku, který vkládá do úřední obálky, může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 2 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Každý volič si může do , v úředních hodinách, u odboru vnitřní správy MěÚ Rosice, evidence obyvatel ověřit, zda je zapsán v seznamu voličů. V Rosicích dne Ing. Petr Klíma starosta města Rosice 12 ROSA 5/2009

10 černá kronika POLICIE ČR ROSICE RADÍ PÁTRÁ INFORMUJE Přišly první teplé dny, na silnici se začaly pohybovat ve větší míře motorky a jízdní kola a sváteční řidiči, co v zimě nejezdí, vyjeli po delší době opět do ulic. Teplé počasí vytáhlo i mnohé pěší obyvatele na vycházku. Zvýšený provoz na silnicích s sebou nese i zvýšené riziko dopravních nehod. K tomu mnohdy ještě neopravené díry ve vozovce či jiné pozůstatky zimního období kladou na běžné motoristy zvýšené nároky na jejich ostražitost a předvídavost. Jako obvykle začnu základními informacemi o závažnějších trestných činech, oznámených v březnu 2009 na zdejším útvaru Policie ČR: Újezd u Rosic: vloupání do lesního pracovního stroje vypáčený zámek, odcizeno autorádio, nářadí, nafta, škoda cca Kč Střelice: poškození plastového zahradního nábytku na koupališti škoda Kč Vysoké Popovice: vloupání do auta u hřbitova, odcizena dámská kabelka, škoda Kč Rosice: poškození dodávkového auta ul. Nad Školou, škoda Kč Tetčice: krádež tašky s doklady a platební kartou na ul. Tyršova, škoda Kč Popůvky: vloupání do dvou chat nic nebylo odcizeno, škoda Kč Rosice: vloupání do zemního rypadla u Bobravy poblíž Adosy, odcizeno nářadí, akumulátor a nafta, celková škoda cca Kč Veverské Knínice: krádež nafty z náklad. auta v bývalém ZD, škoda Kč Říčany: poškození auta Seat Cordoba na ul. Lihovarská, škoda cca Kč Rosice: nedodané zboží na inzerát místo mobilu balíček soli, škoda Kč Zastávka: vloupání do auta Opel Astra na ul. Červený Vrch, škoda Kč Zbýšov: krádež peněz v bytě bez zjevného násilí, škoda cca Kč Zastávka: poškození auta betonovým kvádrem, hozeným na kapotu auta, škoda Kč Popůvky: posprejování okenních rámů na novostavbě rekreační chaty, škoda cca Kč Zakřany: vloupání do auta Š Felicia před sokolovnou, škoda cca Kč Veverské Knínice: neoprávněný odběr plynu připojeno bez plynoměru, škoda cca Kč Rosice: vloupání do chaty lokalita Kamínky, poškozené dveře, nic nebylo odcizeno Rosice: vloupání do sklepní kóje odcizena jízdní kola, lyže, kočárek, škoda cca Kč V březnu bylo na OOP Rosice oznámeno celkem 35 trestných činů. Z tohoto množství bylo 18 skutků spácháno neznámými pachateli. Z těch ostatních se dva případy týkaly jízdy pod vlivem alkoholu s výslednou naměřenou hodnotou více než 1, v jednom případě jízda bez řidičského oprávnění, 6 oznámení směřovalo na neplnění vyživovací povinnosti. ostatní skutky byly majetkového charakteru, tedy krádeže, vloupání a poškozování věcí. Dále bylo šetřeno 74 přestupků, z toho 14 deliktů bylo majetkových a 24 přestupků narušovalo nějakým způsobem občanské soužití. Zbytek, tedy 36 přestupků, bylo spácháno na úseku dopravy, kdy 29 přestupků bylo vyřízeno na místě blokovou pokutou, tři dopravní přestupky byly oznámeny k projednání a zbylé 4 případy byly alkohol za volantem. Koncem března dne byla policisty OOP Rosice opět provedena kontrolní akce na podávání alkoholu osobám mladším 18 let. A opět 14 ROSA 5/2009

11 bylo zjištěno několik nezletilců, u nichž byla dechová zkouška pozitivní. Ve 21:10 hod. byla provedena kontrola diskotéky v Babicích u Rosic, kde byl přistižen mladík ve věku 17 let, který nadýchal 0,07 promile alkoholu v dechu. Dle jeho výpovědi vypil půl litru 11 piva, které si údajně vzal doma sám den předtím dne kolem 17:00 hod. Tentýž večer v 21:20 hod., byla provedena kontrola provozovny ve Zbýšově, ul. Masarykova, kde byli zjištěni dva mladíci pod vlivem alkoholu. První ve věku 17 let zde vypil čtyři 10 piva a nadýchal 0,95 a druhý, jemuž bude 18 let až v prosinci, měl naměřeno 0,26 a vypil zde jedno 10 pivo. V obou případech jim alkoholické nápoje podala obsluha provozovny. Chvíli nato v Rosicích, byla po hod. provedena kontrola diskotéky, kde byla přistižena osoba mladší 15 let (ročník 1996) s hodnotou 0,10 alkoholu v dechu, hlídce OOP Rosice tvrdil, že vypil asi 0,2 dcl Coca-coly z láhve, která byla volně odložena na parapetu okna, a koho byla tato láhev s nápojem údajně nevěděl. A ještě další příklad ze začátku dubna: Dne v hod. bylo oznámeno na linku 158 ostrahou objektu výkupny Barko Zastávka, že u nádraží ČD Zastávka je skupina mladých osob ve věku cca let, která se zde nevhodně chová. Hlídka na místě již nikoho nezastihla, ale na konci nádraží ve směru na Zakřany byli dle popisu ostrahy přistiženi tři mladíci, kteří v dané skupince původně byli. Z jejich chování vzniklo podezření, že jsou pod vlivem alkoholu. Dechová zkouška toto potvrdila, u mladíka ve věku 16 let byla naměřena hodnota 0,39 alkoholu v dechu, u 15 letého 0,81 alkoholu a poslední ve věku 14 let měl naměřenou hodnotu 0,39. Údajně jich zde bylo asi 8 školou povinných a jeden z nich donesl láhev vodky, z níž všichni popíjeli. V rámci přestupkového řízení jsou pro podezření z přestupku na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomániemi dle ust. 30 odst. 1, písm. a) z.č. 200/90 Sb. postihování ti, co osobám ml. 18 let alkohol podali či umožnili požít. Samotní mládežníci, přistižení pod vlivem alkoholu, se PODĚKOVÁNÍ přestupkovému řízení vyhnou, ale jsou oznámeni Odboru sociální péče o děti při MěÚ Rosice, jehož pracovníci si je zvou v doprovodu zákonných zástupců na pohovory a v případě častějších problémů je na tuto rodinu pohlíženo jako na problémovou a ze strany sociálního odboru jsou následně podrobováni zvýšenému dozoru. Největší zodpovědnost a podíl na výchově dětí nesou samozřejmě rodiče, kteří by si měli lépe ohlídat, co jejich děti provádějí v mimoškolní době a zaujmout k tomu příslušné stanovisko, aby pak nebyli nuceni kvůli dětem obcházet po úřadech a zodpovídat se za jejich chování či eventuelně hradit možné vzniklé škody. Na danou problematiku je kladen důraz i ze strany vedení policie a v podobných kontrolách se bude i nadále pokračovat. prap. Josef Hlávka Policie ČR, Obvodní oddělení ROSICE Děkuji pracovníkům Rosických technických služeb pod vedením pana Jaroslava Koblížka za opravení výlepové plochy na ulici Říčanské. Plakátovací plochu zcela zničili neznámí vandalové. Nyní mohou opět sledovat informace o kulturním a společenském dění i obyvatelé sídliště Kamínky. Lukáš Volánek KIC Rosice ROSA 5/

12 informace MěÚ OCHRANA RORÝSŮ PŘI REKONSTRUKCÍCH BUDOV Za teplých letních večerů si můžeme všimnout skupin ptáků s dlouhými křídly létajících vysoko nad našimi hlavami a vydávajícími charakteristické táhlé pískání, které je velmi odlišné od volání vlaštovek či jiřiček. Jsou to rorýsi obecní, nádherní ptáci se zajímavým způsobem života, kteří neodmyslitelně patří k létu. Rosice jsou jedním z míst, kde rorýsi pravidelně hnízdí. Početná je populace rorýsů hnízdících v Rahnově domě a jiných historických budovách v centru města. Rorýsi se však nevyhýbají ani hnízdění v poměrně nových stavbách rodinných domů, např. v dutině pod sedlovou střechou nebo pod atikou. Rorýs obecný (Apus apus) je jediným u nás pravidelně hnízdícím zástupcem řádu svišťounů (Apodiformes), do kterého patří např. i exotičtí kolibříci. Dosahuje velikosti vlaštovky, se kterou si jej lidé nejčastěji pletou, je ovšem štíhlejší s užšími a delšími křídly. Tráví celý svůj život prakticky ve vzduchu. Pevnou půdu pod nohama potřebuje rorýs vlastně pouze k tomu, aby měl kam naklást vejce a poté vyvést mláďata. Po celý zbytek roku neusedá, a když, tak se spíše přichycuje k šikmým stěnám. Ve vzduchu rorýsi odpočívají, loví potravu, ale také se zde páří a v letu dokonce i spí. Většinu roku tráví rorýsi v tropech, k nám si vlastně jen odskočí vyhnízdit. První rorýsi se u nás objevují ve druhé polovině dubna, odlétají většinou již koncem července a v průběhu srpna. Naprostá většina (více než 95 %) jich žije ve městech a vesnicích. Nejpočetnější jsou hnízdiště v historických centrech měst. Nejen ta však v poslední době procházejí rozsáhlými rekonstrukcemi (opravy fasád, střešních konstrukcí, půdní vestavby, zateplování apod.), které rorýse připravují o vhodná hnízdiště. Rorýsů stále více ubývá, a to navzdory poměrně přísné zákonné ochraně. Stejně jako všechny volně žijící druhy ptáků u nás je rorýs chráněn zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (ZOPK). Jak porušení zákona předcházet? Jaké jsou nejčastější situace, kdy je porušován? A jak můžeme rorýsům pomoci? Prokázat hnízdění rorýse není vůbec jednoduché, protože nezanechává téměř žádné pobytové stopy. Hnízdo staví daleko od vletového otvoru, a pokud to podmínky dovolí, je umístěno v rohu dutiny. Žádný trus mláďat ani na hnízdě, ani v jeho okolí nenajdeme. Rodiče jej během hnízdění průběžně odnášejí. Zbývá tedy jediné sledování během krátkého období hnízdění, tj. od poloviny května do konce července. Dospělí jedinci se však u hnízda neobjevují příliš často (ukládají potravu pro mláďata ve voleti) a v dutině zmizí během zlomku sekundy. Při pochybách nám mohou poradit odborníci ornitologové. Připravujete-li rekonstrukci domu (a to i panelového) a víte, že rorýsi v domě hnízdí, je nutné informovat projekční kancelář, která tuto skutečnost uvede a zapracuje do projektové dokumentace. Stavebník nebo stavební úřad v rámci řízení o stavebním povolení požádá u příslušného odboru životního prostředí o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněného druhu (v našem správním obvodu Jihomoravský krajský úřad). Pro rorýse je z pohledu stavebních prací nejdůležitější jejich načasování. Práce na zateplení by neměly kolidovat s hnízdní sezónou, tj. s obdobím od 20. dubna do 10. srpna. Pokud není zbytí a práce musí 16 ROSA 5/2009

13 informace MěÚ být realizovány v tomto období, je třeba stavbu a harmonogram prací této skutečnosti přizpůsobit. Provádění rekonstrukcí budov v hnízdním období rorýse je nebo může být zásahem do přirozeného vývoje rorýse obecného. Pokud rorýsi využívají budovu ke hnízdění a stavba přesto probíhá bez patřičných povolení dle ZOPK, vystavuje se investor spolu se stavební firmou nebezpečí postihu ze strany ČIŽP, případně odboru životního prostředí MěÚ Rosice. Tyto orgány pak mohou v souladu s 66 a 88 ZOPK ukládat předběžná opatření, jako např. zastavení rušivé činnosti, nebo uložit poměrně velkou sankci. Všechna tato opatření zní sice hrozivě, ale lze jim vždy při dobré vůli bez větších problémů předejít. Podrobnosti k tomuto tématu včetně nákresů a fotografií technických opatření najdete v brožurce vydané Českou společností ornitologickou, která je k dispozici na Městském úřadu v Rosicích, a to buď na odboru životního prostředí, nebo na stavebním úřadě. Zde vám také podají potřebné informace k tomuto tématu, a to jak pro případné udělení výjimky, tak např. i pro ty, kteří by chtěli připravit rorýsům umělé hnízdiště ve svojí blízkosti. Rorýsi jsou nádherní ptáci, kteří si od nás určitě zaslouží trochu pozornosti navíc. Podkladem ke článku byl text Mgr. Lukáše Viktory z ČSOP. Děkuji Zdeňku Tunkovi za souhlas s uveřejněním jeho fotografie. Ing. Eva Králová odbor životního prostředí MěÚ Rosice JAKÉ JE POSLÁNÍ ČESKÉHO SVAZU BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU? (citováno ze stanov) Přispívat k rozvoji České republiky v duchu demokratických a humanitních tradic zakladatelů našeho státu a zásad Charty lidských práv. Usilovat o posilování národní hrdosti a lidské důstojnosti i o mravní čistotu společnosti na základě principu rovnosti občanů. Vyjadřovat a prosazovat stanoviska bojovníků za svobodu k aktuálním politickým a společenským problémům, a zachovávat historickou paměť národa. Zdůrazňovat nezpochybnitelnost, nedotknutelnost a neměnnost poválečných opatření přijatých vítěznými spojenci pro mírové a bezpečnostní zajištění svobodné Evropy. Usilovat, aby dějiny národního boje za svobodu byly pravdivě zpracovány a aby byl objektivně hodnocen jejich význam pro současné i budoucí generace. Seznamovat veřejnost, zejména mládež, s historií a odkazem národního boje za svobodu vydáváním publikací, svazového periodika, přednáškami, besedami a zejména prostřednictvím sdělovacích prostředků a spolupracovat s nimi i s občanskými sdruženími při zřizování a udržování památníků, pomníků a pamětních desek obětí národního boje za svobodu. Uplatňovat práva a oprávněné nároky členů Svazu ve spolupráci se státními a samosprávnými orgány, zejména v oblasti sociální, zdravotní a občanskoprávní. Spolupracovat úzce s Československou obcí legionářskou, navazovat a rozvíjet přátelské vztahy s o statními demokratickými organizacemi doma i v zahraničí. Zdůrazňovat jednotu domácího a zahraničního odboje, posilovat vlastenecké uvědomění našeho národního společenství. 18 ROSA 5/2009

14 POZVÁNÍ Na pietní shromáždění u příležitosti 64.výročí osvobození naší vlasti od fašistické nadvlády. Pietní shromáždění se uskuteční ve čtvrtek dne 8. května 2009 od hodin u památníků Rudé armády a umučených na místním hřbitově v Rosicích z vašich dopisů Foto: archiv ČSBS Srdečně zve výbor ČSBS v Rosicích Vystupovat proti snahám podrývajícím základy naší státnosti a proti zkreslujícímu výkladu našich dějin. Potkat se s námi můžete každou poslední středu v měsíci od hod. na Radnici místnost č. 1 Využíváme této příležitosti a vyzýváme ty občany, kteří mají určité dobové materiály (fotky, dopisy ), týkající se odbojové činnosti v Rosicích, aby se nám ozvali. Předem děkujeme. Kontaktní adresy: Za výbor MO ČSBS Ludvík Dvořák předseda bytem Havířská 251, tel.: Ing Pavel Pavlík jednatel Kaštanová 1177, tel.: Anna Gűrtlerová hospodář, Zbýšovská 805, tel.: PSÁNO V ROSICÍCH DNE 22. SRPNA 1945 (opsáno z testamentu, vloženého do základu pro podstavec pískovcového památníku stavěného na počest našich osvoboditelů.),, Bojováno bylo o město od 18. dubna až do 8. května Nejbolestivější byly ztráty na životech. Ve městě zahynulo 34 občanů, v bojích o město našlo smrt 63 Rudoarmějců. Těžkým bojům odpovídají také velké zkázy na budovách. Úplně bylo zničeno 40 domů. Z 963 domů bylo 750 více či méně poškozeno. V posledních dnech fronty byl zapálen parní mlýn, v němž shořelo 120 vagonů mouky, 80 vagonů obilí a 15 vagonů těstovin. Za odbojovou činnost byl v Brně popraven Jan Prudík. Z koncentračních táborů se nevrátili: Adolf Škoda, František Spěšný, Josef Juran (mladší), Josef Kožnar, JUDr. Ladislav Dvořák, Ignác Michalík, František Svoboda. S podlomeným zdravím se vrátili z koncentračních táborů: Jan Pavlík, Evžen Spěšný, Bohumila Juranová, Vincencie Ježková, Jaroslav Klíma, brigádní generál v. v. František Pleskač, Drahomír Burian, Bohumil Kroupa, Alois Pavlíček, Hubert Kozílek, Valentin Řezníček, Ladislav Hruda, Vilém Zeman, Jaroslav Marvan a Vlastimil Procházka. ROSA 5/

15 z vašich dopisů SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH V ČR, O. S. Členové bilancovali a plánovali Členové místní organizace STP v Rosicích se sešli v pátek 20. března 2009 na své výroční schůzi. Zhodnotili činnost organizace v roce 2008 a stanovili si záměry pro rok Za nemocnou předsedkyni pí Litvíkovou pozdravila přítomné místopředsedkyně pí Radová. Dalšího řízení jednání výroční schůze se pak ujal JUDr. Polák. Přivítal členy MO a zejména naše milé hosty. Pana Ing. Petra Klímu, starostu města Rosice, pana Jaroslava Brůžu, starostu obce Tetčice, pana RNDr. Petra Pospíšila, starostu obce Zastávka, a pana Josefa Hájka, místostarostu města Rosice. Neméně srdečně přivítal paní Alenu Procházkovou, zástupkyni oblastní organizace Svazu neslyšících a nedoslýchavých se sídlem na Zastávce. Organizace sdružuje 217 členů ze 12 obcí obvodu Rosicka. Zprávu o činnosti přednesl JUDr. Polák. V roce 2008 uskutečnila MO tři poznávací zájezdy, dva zájezdy do termálních lázní a dvě posezení s trampskou skupinou Olymp. V měsíci prosinci navštívily členky výboru a úsekové důvěrnice imobilní členy, kterým předali vánoční balíčky. Členové se dále zúčastnili rekondičních pobytů, organizovaných oblastní organizací SNN. Všech akcí pořádaných MO měli možnost se zúčastnit také občané města a okolních obcí. Na svých schůzích řešil výbor další organizační záležitosti. Schází se první čtvrtek v měsíci v klubovně SDH Rosice ve hodin. Činnost organizace by nebyla možná bez podpory, zejména finanční, města Rosice, obcí Tetčice a Zastávka a dalších sponzorů. Za tuto podporu všem děkujeme. Pro rok 2009 jsou navrženy obdobné akce pro členy MO a další občany. Předpokládáme však uskutečnění pouze dvou poznávacích zájezdů, uskutečníme dva zájezdy do termálních lázní a dvoje posezení se skupinou Olymp. I nadále budeme spolupracovat s dalšími sdruženími a zejména s organizací Svazu neslyšících a nedoslýchavých. S hospodařením MO v roce 2008 seznámila přítomné hospodářka výboru paní Urbánková, která též přednesla návrh rozpočtu na rok Konstatovala, že činnost MO je do značné míry odvislá od finanční pomoci obcí. Členka revizní komise paní Rožnovská přednesla zprávu revizní komise, dle které hospodaření organizace bylo v souladu se stanovami a směrnicemi pro hospodaření. V rozpravě hovořilo 12 přítomných. Páni starostové ve svých vystoupeních ocenili práci organizace, která mimo péči o své členy pořádá akce též pro ostatní občany. Byli překvapeni rozsahem naší činnosti. Hovořili o poskytnutí finanční pomoci organizace v letošním roce. Rada města Rosice schválila dar ve výši Kč, zastupitelstvo obce Zastávka dar ve výši Kč, v Tetčicích zastupitestvo o poskytnutí finančního daru jedná. Místostarosta Rosic p. Hájek ocenil práci MO ve vztahu k imobilním členům. Další diskuze byla zaměřena na problémy organizace a vůbec seniorů. Byla kritizována kritéria pro přidělování dotací v Rosicích, která neberou v úvahu specifika a postavení organizace se zdravotně postiženými a převážně členy seniorského věku. Organizace do značné míry nahrazuje klub důchodců, který v našem městě ke škodě věci zanikl. Také absence větší místnosti sálu do značné míry limituje poptávku po akcích organizovaných pro širokou veřejnost. Byla objasněna problematika účasti na zájezdech pořádaných jak naší organizací, tak SNN. Paní Procházková seznámila s prací SNN, oblastní organizace Zastávka, v oblasti pořádání vícedenních rehabilitačních pobytů, ať již v Orlických horách, Beskydech, či Luhačovicích. Letos přibudou dva turnusy na Vysočině. Seznámila s organizací sociálního poradenství, která je zabezpečována 2 x v měsíci, 20 ROSA 5/2009

16 a to druhé a čtvrté úterý v Dělnickém domě na Zastávce. Přijetím usnesení byla zakončena oficiální část výroční schůze. Následovalo losování 186 cen tomboly darů podniků, podnikatelů a členů MO STP. Po losování bylo podáno občerstvení a následovala volná zábava, kterou hudebně doprovodil ke spokojenosti všech přítomných p. Zdeněk Procházka. Děkujeme: Městu Rosice, obci Tetčice a obci Zastávka ze poskytnutí finanční podpory organizaci v roce Všem sponzorům, kteří svými dary přispěli do tomboly na výroční schůzi a tím přispěli k jejímu dobrému průběhu. Kolektivu restaurace FC Slovan Rosice pod vedením pí Prokešové za vzornou obsluhu, přípravu jídla a zejména za přípravu sálů pro tak velký počet účastníků schůze a panu Procházkovi za ozvučení sálu a hudební doprovod. Připravujeme: Na neděli 24. května 2009 zájezd do termálních lázní v maďarském Mosonmagyárováru. Odjezd je plánován na 5.30 hodin, návrat mezi 19. a 20. hodinou. Cena včetně vstupného 450 Kč. V úterý 16. června se uskuteční jednodenní zájezd, kdy navštívíme největší přečerpávající přehradu Dlouhé stráně, zámek a papírnu ve Velkých Losinách, prohlídneme si lázeňský park a město Bludov. Odjíždět budeme v 5 hodin ráno, návrat cca ve 20 hodin. Cena zájezdu 510 Kč. Informace podá a na oba zájezdy přijímá závazné přihlášky včetně úhrady cen zájezdů paní Jarmila Bohýlová, Rosice, Husova čtvrť 1085, telefon , mobil Místa v autobuse budou obsazována dle podaných přihlášek. Bližší informace budou uvedeny na propagačních letácích. Na oba zájezdy srdečně zveme. Božena Poláková jednatelka MO ROSA 5/

17 ekologie ELEKTROWIN ROZŠIŘUJE POČET MÍST ZPĚTNÉHO ODBĚRU Stále více občanů už nemusí s menšími vysloužilými elektrospotřebiči z domácností běhat do sběrných dvorů. Kolektivní systém ELEKTROWIN přišel v roce 2008 s novinkou, která přispěje k dalšímu rozšíření sítě míst, kde je možné zdarma odevzdat vysloužilé elektrospotřebiče. Více než 2200 prodejen v celé České republice bylo vybaveno (a další přibývají) speciálními sběrnými koši, do kterých je možné odkládat především menší zařízení, která v domácnostech dosloužila, tedy například rychlovarné konvice, fény nebo elektrické nářadí. Počet míst zpětného odběru vysloužilých elektrozařízení se tak po celé České republice podstatně zvýšil. Dosavadní síť tvořená sběrnými dvory obcí se Foto: Elektrowin rozšířila o další místa zpětného odběru u posledních prodejců, kde je možné se zdarma zbavit vysloužilých zařízení. Máte v obci školu? Rozvoji povědomí o zpětném odběru v rámci environmentální a ekologické výchovy ve školách věnuje ELEKTROWIN výraznou podporu. K nejnovějším aktivitám patří projekt pro základní a střední školy Ukliďme si svět. Výchozí myšlenkou projektu, který ELEKTROWIN připravil ve spolupráci se společností Terra-klub a pod záštitou Ministerstva školství ČR, bylo zapojit děti a mládež ještě více než dosud do zpětného odběru vysloužilých elektrozařízení. Od dubna 2007, kdy se projekt začal ve školách realizovat, se do něj aktivně zapojilo více než 100 škol. Převážně jde o školy, které se již tradičně účastní vědomostní soutěže Eurorebus, jejímž je ELEKTROWIN jedním ze stěžejních partnerů. Díky projektu, do kterého se žáci zapojili, se tak vlastně zúčastněné školy staly zároveň místem zpětného odběru. ELEKTROWIN je vybavil sběrnými koši s vyměnitelnými bagy, do nichž žáci mohli nosit spotřebiče, které v jejich domácnostech už dosloužily. Ale nejen to, některé školy začaly fungovat jako místa zpětného odběru pro celou obec, rodiče žáků, kteří ve snaze dětem pomoci získat jednu ze zajíma- 22 ROSA 5/2009

18 ekologie vých cen, vozili i velké domácí spotřebiče. Tento způsob zpětného odběru měl hned několik velkých výhod. Přiblížil dětem systém zpětného odběru elektrozařízení, pomohl dětem nasbírat potřebná kila do soutěže, díky systému rychlého odvozu elektroodpadu vysloužilá zařízení nikde dlouho nepřekážela, a navíc to často bylo do školy blíž než na jiné, zavedenější místo zpětného odběru. Projekt pokračuje i ve školním roce 2008/2009, kde navíc mohou zapojené školy získat za odevzdané spotřebiče peněžitý bonus. Co říkáte? Nevyplatí se ve vaší škole zřídit podobné místo zpětného odběru a pomoci dětem se zapojit do projektu Ukliďme si svět? Putující kontejner Nový program Putující kontejner začal od října 2008 realizovat kolektivní systém ELEK- TROWIN v menších obcích na území celé republiky. Je tak trochu obdobou železných nedělí, kdy občané měli tradičně možnost v daný termín odložit na určené místo železný šrot. Teď tuto možnost budou mít s vysloužilými elektrospotřebiči, které dosud překážely v kůlnách, na půdách a ve sklepech. Do sběrného dvora je to však daleko a mnozí, zejména starší lidé, nemají auto, aby je tam dopravili. Program je určen pro svazky obcí a mikroregiony a vznikl s cílem dát občanům příležitost odložit bezplatně, jednoduše a pohodlně již nepotřebné domácí elektrospotřebiče na dostupném místě všude tam, kde mají do sběrného dvora příliš daleko nebo v okolí jejich bydliště zcela chybí. Současně jde v novém programu o zajištění toho, aby odložené spotřebiče s ohledem na ochranu životního prostředí zůstaly kompletní a nepoškozené. Bližší informace mohou občané získat buď na svém obecním úřadu, nebo internetových stránkách: Elektrowin 24 ROSA 5/2009

19 PRÁVNICKÁ PORADNA Dotaz: Jsem 25 let šťastně ženatý, máme dvě dospělé děti, a proto mě hodně překvapilo, když jsem se dozvěděl, že manželka již před dvěma lety darovala starší dceři zahradu s chatou nemovitosti, které nabyla před uzavřením manželství. Jak jsem zjistil z výpisu z listu vlastnictví, vlastnické právo bylo řádně vloženo na katastr ve prospěch dcery. Syn se o tom dozvěděl a napadá manželku a sestru a požaduje od nich, aby mu byla vyplacena polovina odhadní ceny nemovitostí. Je synův požadavek oprávněný? tyto nemovitosti darovala pouze vaší dceři, mohla je darovat i komukoliv jinému i bez toho, že by mohli mít ostatní členové rodiny vůči ní nějaké finanční nároky. Ač to váš syn cítí jako nespravedlnost, vaše manželka má právo volně nakládat se svým majetkem, a proto váš syn nemá vůči své matce ani sestře nárok na žádné finanční vypořádání. právnická poradna Odpověď: Požadavek vašeho syna je naprosto neoprávněný. Vlastníkem nemovitostí byla vaše manželka, která měla uvedené Martin P., Zastávka nemovitosti ve svém výlučném vlastnictví, a proto nepatřily do společného jmění manželů. Mohla s nimi tedy dle vlastní vůle a uvážení nakládat. Pokud JUDr. Petronela Sojková advokátka Brněnská 555, Rosice Tel.: ROSA 5/

20 ze školství CO NOVÉHO NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ? Již dříve jsme rosickou veřejnost informovali o zapojení rosické školy do grantového programu Škola pro udržitelný život Nadace Partnerství a střediska ekologické výchovy SEVER. Generálním sponzorem projektu je společnost TOYOTA. Co jsme na školní zahradě zbudovali? Díky prostředkům z grantu jsme mohli zakoupit na školní zahradu pískoviště a jeden z herních prvků šikmý žebřík pro cvičení obratnosti dětí. Upravili jsme travnatou plochu, vytvořili jsme naučnou stezku, v altánku jsme zabudovali síťové tabule vhodné pro výuku v terénu, dešťovou vodu z altánku a nářaďovny nám klempířská firma svedla do barelů. Pískoviště má sloužit jako výuková pomůcka i jako prostor pro hraní, naučná stezka poslouží přímo pro výuku naukových předmětů jako je prvouka, přírodověda a pracovní činnosti. Jsme velmi rádi, že se nám daří pořádat řadu akcí na školní zahradě pro děti nebo rodiče s dětmi. Je to například sportovní dopoledne pro děti miniolympiáda, Den Země, Zahradní odpoledne pro prvňáky a jejich rodiče, atd. Naši zahradu využívají i různé kroužky. Nově letos žáci 6. tříd uspořádají na zahradě Den Země pro děti z MŠ Palackého a Zámecká a druháci si pozvou svoje maminky na program Zpíváme jaru a mamince. Školní zahrada je tedy otevřena všem dobrým lidem, kteří se z ní chtějí těšit a trochu přidat ruce k dílu, když je něco potřeba udělat. O to víc jsme však byli zklamáni, když jsme po jarních prázdninách zjistili, že jsme měli nezvané hosty, kteří nepřišli brankou, ale zničili plot, rozbili stříšku u nářaďovny, poničili výzdobu na stěně nářaďovny, kterou dělaly mladší děti. Viníci byli dopadeni, těžko říct, zda budou skutečně potrestáni, protože finanční náhrada je jen jednou stránkou věci. Všichni, kdo mají s podobným bojem proti větrným mlýnům zkušenost, mi asi dají za pravdu, že nejhorší je pocit znevážení lidské práce, pošpinění a beznaděje. Takto bychom však neradi náš článek zakončili, neboť na druhé straně je spousta lidí, kteří nám v našem díle pomáhají, nebojí se práce ani úkolů navíc. Velké poděkování patří všem, kteří nám s přeměnou školní zahrady pomohli a pomáhají. Kromě zmíněné Nadace Partnerství a brněnské Lipky jsou to Technické služby Rosice, firma Kovotvar pana Tvarůžka, klempířství pana Skokana, stolařství pana Smutného, Moravský plynostav, odbor životního prostředí MěÚ Rosice a další příznivci a přátelé školy. PaedDr. Jaroslava Kroupová 26 ROSA 5/2009

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30. 3. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, p. Hanák, Ing. Kovařík, pí Rozkydalová, pí Horáková, Mgr. Fialová, Ing. Koždoň,

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis Č. 8/20 15 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 9. 9. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009

USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009 USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: Návrhová komise: Ověřovatelé zápisu: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 16 zastupitelů dle

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice.

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Ing. Miroslav Rozkot CSc., Ing. Milena Krupičková,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 08. 01. 2014

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 08. 01. 2014 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 08. 01. 2014 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Občané obce: - Zapisovatel: Ověřovatelé

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání se konalo v budově obecního úřadu, zahájeno bylo v 18:03 hod., přítomno 5 zastupitelů ze 7, omluveni pan Ladislav Chladil a paní

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 7. zasedání dne 28. ledna 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 415/2015 Číslo spisu jednání: 404/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 7 / 1 5 : 1. program zasedání

Více

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu Starostka města Hlinska podle ~ 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010.

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010. Zápis ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Ing. Miroslav Špička Lenka Stránská Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 3. KONANÉ DNE 11.12.2014 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 3. KONANÉ DNE 11.12.2014 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 3 KONANÉ DNE 11.12.2014 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková Ing. Alois Bayer Ing.

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 41. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.01.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Z á p i s ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Přítomni: dle prezenční listiny Zasedání zahájil a řídil starosta

Více

Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis z 27. veřejného zasedání dne 10.2.2014

Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis z 27. veřejného zasedání dne 10.2.2014 Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis z 27. veřejného zasedání dne 10.2.2014 Program: 1. Volba předsedajícího 2. Schválení programu 3. Volba ověřovatelů zápisu 4. Kontrola úkolů z minulého zasedání 5. Prodej

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Obec Vysokov ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, Z. Hovorková, H. Černá, J. Kosinka, P.

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 11. 03. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 8/2014 v 17.30 hod.

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu.

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu. Z Á P I S o průběhu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 22. prosince 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil I. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

U S N E S E N Í. z 53. schůze Rady města Hranice, konané dne 19.12. 2012 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í. z 53. schůze Rady města Hranice, konané dne 19.12. 2012 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í z 53. schůze Rady města Hranice, konané dne 19.12. 2012 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice Přítomni: Miroslav Picka, František Jurčák,PhDr. Hana Levá,Zdeňka Heišteinová,František Černý USNESENÍ

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 01/12/2011 RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření Městského kulturního střediska Tišnov k 30.04.2011. 02/12/2011 RM konstatuje nespokojenost

Více

Strana 1 (celkem 7) Zápis č. 2

Strana 1 (celkem 7) Zápis č. 2 Strana 1 (celkem 7) Zápis č. 2 Z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stádlec (dále jen ZO) konaného dne 13.12.2010 v 16.30 hod. v zasedací místnosti OÚ, Stádlec čp.150 Přítomni: Ing. Milan Kelich,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 1 č.j. 8/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.11.2014 17:10 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 2011.2014 19:40

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015

U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015 U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 8. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 04. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří

Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří konané dne 8. 2. 2007 v Říčanech Přítomni: obec Hvozdec: Bc. Jana Švédová obec Chudčice: Vladimír Kalus obec Javůrek : Karel Jobánek obec Ostrovačice

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

1. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 19. ledna 2015

1. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 19. ledna 2015 1. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 19. ledna 2015 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták, Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička, Vlastimila Krumlová Omluveni: x Zapisovatel:

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Zápis. o průběhu 2. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 27. 2. 2012 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 2. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 27. 2. 2012 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 2. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 27. 2. 2012 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy. Jednání řídil: Lakatoš Zdeněk-starosta Přítomni: Jana Čečáková, Josef Hraško ml., Jan Felt, Rudolf Löffler

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy. Jednání řídil: Lakatoš Zdeněk-starosta Přítomni: Jana Čečáková, Josef Hraško ml., Jan Felt, Rudolf Löffler Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 06. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 22.02.2011 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Hosté : Ing. František Sojka, zástupci JSDHO Komárov

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 IČO:00584061 Č.j.: 0000197/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 4/2005 konaného dne

Více

Zápis ze 8. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. května 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 8. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. května 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 8. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. května 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie, Svoboda Miroslav, Havelka

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Vladimír Korek, Hynek Čada (příchod v 18.15.), Pavel Havelka, Josef Šnábl, Vítězslav

Více

Rada města Chropyně. Usnesení

Rada města Chropyně. Usnesení čj. MCH 6624/2009 spisová značka 6621/2009 OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 7. prosince 2009 R M 1 / 9 4 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 09. 09. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 15. zasedání ze dne 18.5. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing. Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Havířová

Více