1. Vývoj firmy v čase

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Vývoj firmy v čase"

Transkript

1 Oceňování podniku akvizice a fúze Richard Skyva Pro dobré fungování firmy je třeba ovládat a řídit podnikové finanční transakce. V každé fázi vývoje firmy pracujeme s jinými transakcemi, které zajišťují úspěch a zvyšují tržní hodnotu podniku. Richard Skyva přednáší o oceňování podniku k prodeji ze své pozice externího konzultanta pro firmy. 1. Vývoj firmy v čase Většina podniků opisuje typická křivku životního vývoje v rámci své existence. Fáze se mohou lišit ve svém počtu i možném průběhu, protože přirozeně je každá firma jiná. Prezentace jednotlivých fází je důležitá zejména pro představu o firemních transakcích a jejich zasazení v životním cyklu podniku. a. Záměr (myšlenka) b. Start-up c. Růst d. Stabilita e. Expanze f. Zralost g. Exit Záměr (myšlenka) V rámci záměru a startovní myšlenky se rozhodujeme o tom, jakou formu bude mít naše podnikání, jaký je trh apod. Tato fáze se odehrává čistě v rovině myšlenky a úvahy. Start-up Firma se etabluje do existence v rámci právního rámce (fyzická, právnická osoba), a s tím souvisí už určité transakce, které mohou v rámci firmy nastat. Zároveň se buduje zákaznická základna. V této fázi se uplatňují transakce ve formě finančních zdrojů vložených do kapitálu společnosti, a to jsou většinou vlastní zdroje, přátelé, rodina, dodavatelské úvěry, dotace pro začínající podnikatele etc.

2 Růst Pokud se firma dostane přes úvodní překážky, dostává se do fáze překotného růstu. Firma čelí novým a novým výzvám v období svého mládí. Fáze si žádá nové nastavení procesů, organizační struktury, nabírání nových zaměstnanců. Období růstu bývá často velmi kritické, a co se týče tržeb, tak ty jdou rychle nahoru společně se zvyšující se základnou zákazníků (což vyžaduje větší nároky na péči o zákazníky). Zvýšené tržby je třeba financovat, a to například z úvěru bank, které jsou ochotné financovat podniky v této fázi, financování ze zisku, leasing, dotace, faktoring. V této fázi jsou to důležité formy financování pro fázi růstu. Stabilita Každý růst jednou končí v tržním hospodářství. Stabilita je však myšlena v dobrém. Růst se utlumí, ale firma je stabilní, stále přibývají zákazníci a rostou tržby. Firma má svou historii a svůj systém organizace a řízení a soustřeďuje se na vylepšování a zvyšování produktivity. Trh nikdy nespí a může docházet i k útlumu. Zdroje financování jsou jiné. Firma by neměla tolik využívat faktoringu (je to drahé). Banky jsou jedním z hlavních zdrojů financování, protože firma už disponuje vlastním majetkem a má své záruky. Přichází na řadu zvažování možnosti prodeje firmy fungují zde fondy rizikového kapitálu jsou více institucionalizované. Fondy rizikového kapitálu mohou obsáhnout velkou část firemních transakcí. Fondů funguje celá řada na úrovni země, mezinárodní apod. Neustále vyhledávají možnosti investice svého kapitálu. Vstupují do firmy, za určité poskytnutí kapitálu a předpokládají, že v horizontu 5-7 let z firmy vystoupí. IPO= uveřejnění akcií na veřejný trh, další zdroj financování, neuplatňuje to každá firma, protože transakce vyžaduje obnos financí Expanze Pro podnikatele je nutné v této fázi, aby se soustředili na strategii a vývoj makroekonomického klimatu, vývoji v oboru, sledování konkurence. Tato fáze života firmy je ve znamení období růstu. V této fázi se majitel se svou firmou soustředí na rozvoj. Expandování na nové trhy pomocí nových kanálů, novým zákazníkům. Expandujeme i mezinárodně. Což zase vyžaduje finanční prostředky, které v této fázi získáváme pomocí: joint-ventures (spojení dvou obchodníků obsáhnou tak větší trh, větší vyjednávací síla vůči dodavatelům), banky, franchising (poskytnutí know-how), noví investoři. Typy transakcí: fúze, akvizice, prodej části firmy, IPO (to není vhodné v začátku podnikání)

3 Zralost Firma má stabilní tržby, zisky, soutěž s konkurencí je intenzivnější. Pokud majitel nic nepodnikne, může dojít k poklesu nebo dokonce zániku firmy. Klíčovou otázkou je, jak dlouho firma může vydržet záporný peněžní tok (pramení z toho, že nerostou tržby a zisky, ale naopak kvůli inflaci rostou náklady). Zdroje financování: podstatnou formou financování jsou dodavatelé a zákazníci, majitelé firmy, banky (jsou ale obezřetnější vůči tomuto stavu firmy), investoři (čekají na možnost likvidace a možnosti koupit firmu za dobrou cenu) Cílem této fáze je hledání nových podnikatelských cest, snižování nákladů a nalézání způsobů jak zachovat kladný peněžní tok. Typy firemních transakcí: prodej části firmy, fúze Exit Odchod majitele z firmy by měl být spojený se zpeněžením let náročné práce pro firmu. Ale pro někoho to nakonec znamená jen uzavření (likvidace) firmy. Výzvy: Prodej vlastní firmy vyžaduje realistické vyhodnocení její hodnoty. A jestliže se majitel rozhodne firmu jen uzavřít, pak je výzvou, jak se vyrovnat se všemi nejen finančními problémy, ale i s psychickými problémy ze ztráty firmy. 2. Podnikové transakce V této kapitole se zaměříme na konkrétní podnikové transakce: fúzi a akvizici, tedy určité typy prodeje. Podnikové transakce jsou součástí podnikové strategie. Úvaha o nich a jejich provedení je každodenní činnosti majitele firmy. Rozdíl mezi fúzí a akvizicí se stále více potlačuje. Z právního hlediska je fúze spojením dvou entit do jednoho celku, zatímco akvizice znamená, že jedna společnost přebírá tu druhou. Nejedná se o rovnocenné partnerství. Business Brokerage v oboru existuje ještě jedna důležitá pozice objekt/subjekt, který se věnuje prodeji menších firem (do 2mil. Kč). Jedná se o jednodušší proces nalezení vhodného kupce za cenu, se kterou obě strany souhlasí. Typy M&A transakcí Akvizice je nákup jednoho podniku jinou společností nebo jiným podnikatelem. MBO = Management Buyout se vztahuje na situaci, kdy v pozici kupujícího subjektu je stávající management firmy

4 MBI = Management Buyin se vztahuje na situaci, kdy v pozici kupujícího subjektu je manažerský tým z jiné firmy, který poskytnul dostatečné financování. OBO = Owners Buyout je transakce, kdy odkup realizuje některý z akcionářů manažerů firmy. LBO = Leverage Buyout je situace, kdy je podnik kupován za převážně dluhové peníze pomocí bank. Probíhá tzn. akvizice předlužených firem. Fund Raising je získání kapitálu v různých fázích vývoje podniku. Mohou se účastnit jak bankovní společnosti, tak různé kapitálové společnosti, soukromí investoři. IPO = Initial Public Offering u kterého se jedná o zajištění kapitálu nabídkou akcií společnosti pro veřejnost prostřednictvím kapitálových trhů. Spin off je transakce, kdy se společnost rozdělí na části, které jsou následně prodány samostatně. Restrukturalizace společnosti je proces reorganizace společnosti v oblasti právní, majetkové, finanční, provozní za účelem zvýšení ziskovosti společnosti. Divestice znamená snížení aktiv je to opak investice. Prodáním aktiv získáváme hotovost. 3. Důvody finančních transakcí o Prodej společnosti - Finanční důvody - Vlastník chce změnit obor podnikání - Vlastník nemá nástupce - Odprodej vedlejších aktivit o Nákupy (akvizice) společnosti - Koupě konkurenta - Vertikální/horizontální integrace - Odkup společnosti jejím vedením - Příležitostná koupě 4. Proces fúze, akvizice či prodeje firmy Majitelé se rozhodnou prodat firmu, ať už je to z jakýchkoliv důvodů. Doporučuje se přizvat k prodeji a přípravě poradce nebo poradenskou firmu. Příprava podkladové dokumentace o Interview s klientem (poradce zjišťuje údaje o firmě, sbírají se data z interních zdrojů i data o externích trzích, kde firma funguje)

5 o Business summary vyhotovení anonymního profilu společnosti jsou to anonymní informace společnosti pro předběžné zájemce o Confident Business Report detailní zpráva určena pro vážné zájemce o Stanovení hodnoty podniku o Odsouhlasení připravených podkladů klientem Vyhledávání potencionálního kupujícího o Založení dokumentace a informačního systému v rámci mezinárodní společnosti mohou poradenské služby z různých zemí vyhledávat informace o Publikování nabídky u menších společností třeba i online, v rámci větších společností už existuje síť potencionálních zájemců, kterým je nabídka publikována o Identifikace kupujících seznámení prodávajícího s kupujícími, kupující jsou seznámeni se zprávou o podniku o Předběžné seznámení o Bližší seznámení o Podpis dohody o zachování důvěrnosti Vyjednávání o podmínkách transakce o Schůzka majitele a jeho poradce s potencionálním kupujícím důležitá je fyzická návštěva investorů, prezentace detailních informací o podniku o Předání Confidential Business Reportu kupujícímu o Naplánování návštěvy v prodávaném podniku o Vyjednávání o Podpis Letter of Intent slouží k tomu, že obě strany vyjádří v jednoduchých bodech hlavní podmínky obchodu v písemné podobě a vytvoří tak závazný dokument Eliminace rizik transakce o Provádí se Due Dilligence je to jednoduše prověrka, která se týká právních informací (kontrola smluv), účetnictví, daňové dokumentace o Financování úkolem poradce je prověřit finanční zdroje investorů o Ostatní rizika - jsou součástí prověrky, ale vždycky existuje riziko, že si to prodávající prodej firmy rozmyslí Dokončení transakce o Koordinace právníků a auditorů o Distribuce finální smluvní dokumentace

6 o Prověření připravenosti finančních zdrojů o Závěrečná schůzka a podpis finálních smluv o Závěrečné finanční vypořádání 5. Stanovení hodnoty firmy V rámci oborů existují určité standarty, stejně tak i v oboru stanovení hodnoty firmy. Definice: tržní hodnoty dle Mezinárodních standardů (International Valuation Standards. Tržní hodnota je odhadnutá částka, za kterou by měl být majetek směněn k datu cenění mezi dobrovolným kupujícím a dobrovolným prodávajícím při transakci mezi samostatnými a nezávislými partnery po náležitém marketingu, ve které by obě strany jednaly informovaně rozumně a bez nátlaku. Důležité pojmy: Hodnota (value) není skutečnost, ale názor na nejpravděpodobnější cenu, která by měla být zaplacena při směně nebo na ekonomické užitky z držení aktiva. Hodnota při směně je hypotetická cena a předpoklady, za kterých je hodnota odhadována jsou určeny účelem ocenění. Hodnota pro vlastníka je odhad užitků, které by vlastnictví přineslo konkrétní straně. Trh (market) je prostředí, ve kterém jsou zboží a služby obchodovány mezi kupujícími a prodávajícími prostřednictvím cenového mechanismu. Pojem trhu předpokládá, že zboží a/nebo služba může být obchodována mezi kupujícími a prodávajícími bez omezení jejich činnosti. Každá strana bude reagovat na vztahy nabídky a poptávky a ostatní cenotvorné faktory, stejně jako na své vlastní chápání relativní užitečnosti zboží nebo služby a individuální potřeby a přání. Trh může být místní, regionální, národní nebo mezinárodní. Postup při ocenění společnost

7 Definice účelu a rozsahu ocenění Dobrovolné ocenění - Nabídka na odkup/prodej podniku - Odkoupení podílů spoluvlastníků - Porovnání s konkurencí - Postup budování reálné hodnoty podniku - Pravidelné ověření hodnoty a porovnání v čase - Motivace manažerů vázaná na hodnotu Ocenění vyžadované zákonem (týká se i bank) - Vklad do jiného podniku - Zástava podniku věřiteli

8 - Fúze nebo rozdělení podniku - Účetní důvody při konsolidaci v holdingu Vymezení a získání potřebných informací Vymezení potřebných informací: - Data o činnosti podniku za minulá období a finanční plány pro budoucnost - Data týkající se odvětví a především širšího relevantního trhu (trhů) a jeho výhledu - Data o stavu širšího hospodářského celku, kde je podnik činný Získání informací sběr dat - Interní zdroje podniku majitelé, finančníci, obchodní útvar apod. - Oborové informace profesní komory a asociace, oborové analýzy, statistické údaje - Údaje o státním hospodářství a jeho vývoji statistický úřad, ČNB - Údaje o světovém vývoji v případě, že firma působí na mezinárodních trzích Finanční analýza Úkolem analýzy je posoudit finanční zdraví podniku a odpovědět na otázku, zda má firma pokračující hodnotu (going concern). Finanční analýza zahrnuje: - Analýzu účetní politiky tzn. jak se co účtuje - Analýzu účetních výkazů - Analýzu poměrových ukazatelů - Syntézu výsledků a analýzu finanční politiky - Závěr finanční analýzy rámcová formulace možných typizovaných zjištění: Předpoklad nekonečného trvání nebyl z finančních hledisek zpochybněn Budoucnost podniku se zdá být z finančního hlediska ohrožena Podnik se nachází ve vážných finančních problémech Roztřídění majetku Rozdělení majetku podniku na provozně nutný a z hlediska naplnění základního podnikání potřebný a druhý, který je provozně nadbytečný. Co je nadbytečný majetek: - Nemovitosti nevyužívané pro provoz podniku - Stroje a zařízení, které podnik nevyužívá - Podíly ve společnostech nesouvisejících s hlavním předmětem podnikání

9 Analýza a prognóza generátorů hodnoty Generátory hodnoty jsou základními podnikovými veličinami, které mají rozhodující význam pro schopnost podniku tvořit hodnotu. Mezi generátory hodnoty patří: - Růst tržeb, velikost a vývoj ziskové marže, investice (desinvestice) do pracovního kapitálu, investice (desinvestice) do provozně potřebného majetku podniku, předpokládaná délka provozování podniku, tj. počet let generování peněžních toků z podniku, náklady kapitálu včetně míry zadlužení Projekce tržeb strategická analýzy - Specifikace relevantního trhu a jeho dlouhodobá projekce - Pozice podniku na trhu a analýza konkurence (tržní podíly) - Projekce tržního podílu oceňovaného podniku - Dlouhodobá projekce tržeb z hlavního předmětu činnosti podniku - V případě, že podnik působí na více trzích (produktová odlišnost) je nutné zpracovat tuto analýzu pro každou jednotku (divizi) zvlášť Zisková marže - Výsledek hospodaření pro výpočet ziskové marže je třeba upravit o Rozdělení na výsledek hospodaření z provozně potřebného majetku a výsledek hospodaření z majetku, který není pro hlavní podnikatelskou činnost potřeba. o Úprava o jednorázové vlivy (například prodej majetku, který není základní činností podniku), které se pravděpodobně nebudou opakovat a které tedy nemají stálý vliv na hodnotu podniku. o Marže je analyzována za minulost a prognózována pro budoucnost. Při prognóze musí být přihlíženo ke konkurenčnímu postavení oceňovaného podniku. Investice - Investicemi rozumíme jak investice do dlouhodobého majetku, tak i do pracovního kapitálu v rámci generátorů hodnoty se analýza a prognóza zaměňuje na provozně potřebný majetek - Na základě investiční náročnosti v minulosti, na základě investiční náročnosti dosahované hlavními konkurenty a informací poskytnutých oceňovaným podnikem, je sestavena projekce potřebných investic do budoucnosti. Investiční náročnost je analyzována a prognózována zvlášť za pracovní kapitál a zvlášť za dlouhodobý majetek.

10 Délka provozu podniku - Snažíme se zjistit, do kterých třech kategorií podnik patří (délka platnosti licence, vyčerpání ložiska) - V zásadě je možno rozšířit tři základní situace: o Není důvod nepředpokládat going concern, o podnik je schopen fungovat, ale jen po omezenou dobu, o podnik je v kritické situaci. Náklady kapitálu (diskontní míra) - Diskontní míra je procento, které slouží k převodu budoucího užitku na jeho současnou hodnotu - Diskontní míra je především míra výnosnosti očekávaná investorem při akvizici budoucího peněžního toku s ohledem na riziko spojené s možnosti tento výnos získat - Diskontní míra je obvykle kalkulována jako součet bezrizikové výnosnosti a rizikové přirážky Finanční plán pro ocenění Funkce finančního plánu - Slouží k predikci a projekci 5-7 let a to z hlediska jak budou finanční hodnoty vypadat a z toho se odvozují veličiny pro vlastní ocenění - Hlavním výsledkem je doložení schopnosti podniku dlouhodobě udržet finanční rovnováhu, a tedy opodstatněnost předpokladu going concern Vlastnosti finančního plánu - Je postaven na syntéze předchozích analýz, - jeho kostru tvoří projekce generátorů hodnoty, - je rozdělen na část týkající se provozně nutného a provozně zbytného majetku, - jeho součástí je plán volných peněžních toků, případně jiné veličiny, ze kterých je vyvozována výnosová hodnota podniku Vlastní ocenění podniku Výpočet ocenění musí vycházet z provedených analýz a projekcí generátorů promítnutých do finančního plánu. Volbu metod použitých pro ocenění je třeba ve zprávě zdůvodnit ve vazbě na účet a rozsah ocenění. Existuje několik metod: Výnosové metody Metody tržní a tržně porovnávací Majetkové metody Výnosové metody metoda diskontovaných peněžních toků

11 Hodnota firmy je vyjádřena metodou diskontovaných peněžních toků, které vyjadřují užitek firmy. Nejčastěji používáme metody DCF entity a Metoda DCF ekvity. DCF entity výpočet probíhá ve dvou fázích: bruto hodnota podniku (hodnota podniku jako takového) a od ní je nutné odečíst hodnotu závazků, což dává hodnotu netto. DCF ekvity jde o peněžní toky, které jdou přímo vlastníkům. Metoda kapitalizovaných čistých výnosů Zde počítáme s čistými výnosy po zdanění. Paušální varianta počítá s tím, že generován stabilní budoucí čistý výnos. Analytická varianta měla by při správném použití generovat stejné výsledky jako ostatní výnosové metody. Metody tržní a tržně porovnávací Tyto metody odvozují hodnotu podniku přímo z dat o hodnotách na trhu. Trhem se rozumí především trh s podniky, s vlastnickými podíly v podnicích a kapitály. Ocenění se odvozuje buď přímo z dat, nebo častěji pomocí porovnání se srovnatelnými podniky. Základními kritérii jsou: výnosnost, riziko, očekávaný růst, obchodovatelnost. Majetkové metody Základní princip majetkových metod spočívá v tom, že jsou oceněny jednotlivé majetkové položky podniku a hodnota podniku brutto je pak tvořena součtem těchto jednotlivých hodnot identifikovatelných majetkových položek. Majetkové metody stanovené: účetní hodnotou, substanční hodnotou, likvidační hodnotou. Vypracování zprávy a prezentace ocenění Zprávy o stanovení hodnoty podniku mají doporučený obsah. Doporučená literatura: T. Copeland: Valuation M. Mařík: Oceňování podniku R.C.Higgins: Analýza pro finanční management International Valuation Standards

12 Kontrolní otázky 1) Co je to IPO? a. Uvedení akcií podniku na veřejný trh jako další zdroj financování b. Zdroj financování, který existuje ve formě úvěru od banky c. Koupě jedné firmy větší společností d. Technika auditu 2) Co poskytuje primárně jedna firma druhé, pokud se jedná o franchising? a. Seznam zákazníků b. Know-how c. Úvěr d. Účetní program 3) Které dvě fáze v životě firmy jsou si podobné typem firemních transakcí? a. Exit a start-up b. Expanze a stabilita c. Start-up a zralost d. Zralost a expanze 4) Co je to akvizice? a. Spojení dvou entit do jednoho celku b. Jedna společnost přebírá tu druhou c. Rovnocenné partnerství dvou mezinárodních podniků d. Jedna firma půjčí té druhé finanční prostředky 5) Co je to fúze? a. Kupující subjekt ovládne kupovanou firmu na úrovni top managementu b. Technika účetnictví c. Z právního hlediska je to spojení dvou podniků do jednoho celku se stejným podílem d. Snížení aktiv 6) Letter of Intent obsahuje: a. Interní informace o podniku, který se prodává b. Slouží k tomu, že obě strany vyjádří v jednoduchých bodech hlavní podmínky obchodu

13 c. Prověrka, která kontroluje stav účetní jednotky d. Seznam top zákazníků podniku 7) Cizí výraz going concern znamená: a. Analýzu účetní politiky b. Rozdělení majetku podniku na provozně nutný a přebytečný c. Projekci tržního podílu oceňovaného podniku d. Odpovídá na otázku, zda má firma pokračující hodnotu v čase Správné řešení: 1)a, 2)b, 3)c, 4)b, 5)c, 6)b, 7)d

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které Oceňování podniku Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování

Více

Podnik jako předmět ocenění

Podnik jako předmět ocenění Oceňování podniku Podnik jako předmět ocenění Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli

Více

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky Principy oceňování a value management Úvod do problematiky Obsah Principy oceňování společností Principy oceňování DCF Chování klíčových faktorů Finanční trhy a hodnota firmy Value based management Dluh

Více

Oceňování podniku. doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D. Katedra podnikové ekonomiky Fakulta podnikohospodářská Vysoká škola ekonomická v Praze

Oceňování podniku. doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D. Katedra podnikové ekonomiky Fakulta podnikohospodářská Vysoká škola ekonomická v Praze Oceňování podniku doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D. Katedra podnikové ekonomiky Fakulta podnikohospodářská Vysoká škola ekonomická v Praze Obsah přednášky Cena x hodnota Přístupy ke stanovení hodnoty

Více

Výnosové metody oceňování podniku. Tomáš Buus

Výnosové metody oceňování podniku. Tomáš Buus Výnosové metody oceňování podniku Tomáš Buus Jsou schopny zachytit dynamiku vývoje podniku hodnotu nehmotných aktiv (know-how, fungující organizační struktura, schopnosti manažerů, dobré jméno) V současnosti

Více

Téma 13: Oceňování podniku

Téma 13: Oceňování podniku Téma 13: Oceňování podniku 1. Důvody zjišťování tržní hodnoty podniku 2. Postup při oceňování 3. Metody oceňování podniku: A) Výnosové metody B) Metody tržního srovnání C) Majetkové ocenění (substanční

Více

Jaké existují varianty prodejního procesu firmy. klady a zápory. Pavlišová Petra

Jaké existují varianty prodejního procesu firmy. klady a zápory. Pavlišová Petra Jaké existují varianty prodejního procesu firmy klady a zápory Pavlišová Petra Proces prodeje vyžaduje Proces prodeje firmy je dlouhodobější záležitost v rozmezí cca šest měsíců až několik roků, prodej

Více

Konference Klastry 2006 Financování projektů

Konference Klastry 2006 Financování projektů Konference Klastry 2006 Financování projektů Margareta Křížová Central European Advisory Group CEAG 5.května 2006, Brno Témata I. Finanční zdroje v různých fázích vývoje firmy II. Financování prostřednictvím

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ OCEŇOVÁNÍ PODNIKU I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ OCEŇOVÁNÍ PODNIKU I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ PODNIKU I Osnova Základní pojmy, podněty a předpisy pro oceňování podniku Báze(kategorie) hodnoty

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Jak dobře prodat nebo správně koupit firmu

Jak dobře prodat nebo správně koupit firmu Jak dobře prodat nebo správně koupit firmu Petr Kříž 1. října 2014 EY ve světě V 95 zemích světa máme k dispozici síť více než 10 000 odborníků na transakční poradenství, kteří mají zkušenosti s transakcemi

Více

Oceňování podniku. Základní metody oceňování podniku

Oceňování podniku. Základní metody oceňování podniku Oceňování podniku Základní metody oceňování podniku Postup při oceňování podniku Prvním krokem při oceňování podniku je vyjasnění důvodu, kvůli kterému je oceňování prováděno Druhým krokem je ujasnění

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Právní aspekty M&A Jan Juroška 24. března 2015

Právní aspekty M&A Jan Juroška 24. března 2015 Právní aspekty M&A Jan Juroška 24. března 2015 Možné typy M&A transakcí M přeměna nevyužívá se pro vstup zahraničního investora užití až pro restrukturalizaci po koupi spíše pro strategického investora

Více

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zefektivnění podniku Zajištění vyšší hodnoty pro vlastníky Důvody restrukturalizace podniku Sanace podniku Řešení podnikové krize při

Více

Akvizice a akviziční financování

Akvizice a akviziční financování Akvizice a akviziční financování Petr Kříž Head of M&A Czech Republic 17. června 2014 Počet a objem transakcí - svět Strana 2 Zdroje jsou!, říká premiér. Zdroj: Acquisition Daily Strana 3 Počet a objem

Více

Hodnocení firem aneb co znamená úspěšná firma? Tomáš Vrána 2017 /2018 MSFN

Hodnocení firem aneb co znamená úspěšná firma? Tomáš Vrána 2017 /2018 MSFN Hodnocení firem aneb co znamená úspěšná firma? Tomáš Vrána 2017 /2018 MSFN Obsah Druhy hodnocení firem Hodnotící kritéria pro hodnocení firmy Možnosti úspěchu firmy Úspěšný podnik Úspěšné firma Metrostav

Více

FINANČNÍ A SPRÁVNÍ. Metodický list č. 1. Název tématického celku: Vymezení problematiky oceňování podniku. Analýza makroprostředí a odvětví

FINANČNÍ A SPRÁVNÍ. Metodický list č. 1. Název tématického celku: Vymezení problematiky oceňování podniku. Analýza makroprostředí a odvětví Metodický list č. 1 Vymezení problematiky oceňování podniku. Analýza makroprostředí a odvětví Studenti by měli pochopit pojem oceňování podniku, jeho účel, kdo oceňování provádí, rozlišit pojmy cena a

Více

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu PŘÍSTUP FINANČNÍ ANALÝZY ORIENTOVANÝ NA POTŘEBY MEZIPODNIKOVÉ KOMPARACE EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů 15.2 Základní ukazatele 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů

Více

OCENĚNÍ AKTIV FÚZOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ

OCENĚNÍ AKTIV FÚZOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OCENĚNÍ AKTIV FÚZOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ Ing. Andrea PASLEROVÁ 1 Obsah / Úvod / Podklady pro zpracování posudků / Ocenění majetku / Ocenění obchodních společností / Ocenění nemovitého majetku / Ocenění movitého

Více

Principy uznávání a oceňování výnosů dle IFRS a ČÚS

Principy uznávání a oceňování výnosů dle IFRS a ČÚS Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Principy uznávání a oceňování výnosů dle IFRS a ČÚS Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů.

Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. je součástí kontrolního systému v bankách a podstatná část bank. řízení je kontrola průběhu bankovních činností z ekonomického

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Podnikové hospodářství

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Podnikové hospodářství Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Podnikové hospodářství Podnik a jeho okolí Podnikání jeho rysy: Zisk - Uspokojení potřeb zákazníků - Výrobky

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

M&A případová studie, praktické rady a zkušenosti

M&A případová studie, praktické rady a zkušenosti M&A případová studie, praktické rady a zkušenosti Mgr. Ondřej Nejedlý 15. září 2015 Obsah 1. Zadání 2. Analýza zadání 3. Strukturování transakce 4. Příprava transakce 5. Uzavření transakce (SPA) 6. Vypořádání

Více

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710 22. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A FINANČNÍ ANALÝZA na základě účetní uzávěrky se sestavuje účetní závěrka, která podle zákona o účetnictví zahrnuje: rozvahu (bilanci) výkaz zisku a ztráty (výsledovka) příloha, jejíž

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

Téma 14: Spojování podniků. Zánik podniků

Téma 14: Spojování podniků. Zánik podniků Téma 14: Spojování podniků. Zánik podniků 1. Formy spojení podniku 2. Motivy fúzí a akvizic 3. Strategie podniku a akviziční strategie 4. Ocenění podniku 5. Způsoby financování akvizic 6. Holdingové společnosti

Více

Stanovení hodnoty podniku. www.esteem.cz 1

Stanovení hodnoty podniku. www.esteem.cz 1 Stanovení hodnoty podniku www.esteem.cz 1 Stanovení hodnoty podniku Zpracoval: Ing. Ladislav Vlk Finanční analytik Datum: 01. 09. 2008 Počet stran: 9 www.esteem.cz 2 Důvody pro oceňování podniku Dané zákonem:

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Patria Finance, a.s.,

Patria Finance, a.s., FIREMNÍ FINANCE Patria Finance, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, Česká republika, tel.: +420 221 424 111, fax: +420 221 424 196, e-mail: corpfin@patria.cz, http://www.patria.cz PATRIA PŘEDNÍ ČESKÁ

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů

Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů Agenda / Studie projektu rezidenčního projektu s využitím fondu kvalifikovaných investorů, / Podstata procesu / Výhody a nevýhody

Více

MANŽERSKÁ EKONOMIKA. O autorech Úvod... 13

MANŽERSKÁ EKONOMIKA. O autorech Úvod... 13 SYNEK Miloslav a kolektiv MANŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 20 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku...

Více

IPO KROK ZA KROKEM. (2. část)

IPO KROK ZA KROKEM. (2. část) IPO KROK ZA KROKEM (2. část) HLAVNÍ FÁZE PROCESU Příprava Pre-listing Listing Post-listing Příprava a vypracování Business plánu Finanční připravenost Účetní standardy Systémy reportingu Úprava organizační

Více

Štěpánka Chaloupková

Štěpánka Chaloupková Štěpánka Chaloupková Akvizice a fúze: definice základních pojmů Akvizice je proces získávání či nabytí nějakého aktiva (předmětu, věci, osoby) nebo cíl tohoto procesu Označuje převzetí firmy nebo její

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

OCEŇOVÁNÍ TECHNOLOGIÍ. Ivan Dvořák, Sychrov, 23. května 2012

OCEŇOVÁNÍ TECHNOLOGIÍ. Ivan Dvořák, Sychrov, 23. května 2012 van Dvořák, Sychrov, 23. května 2012 Motivace hceme-li prodávat jakýkoliv statek, musíme znát jeho cenu o platí i pro duševní vlastnictví (P), což je tzv. nehmotný statek Speciálním případem duševního

Více

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby 1. a) Daňová soustava definice, princip, význam daní, členění daní, základní daňové pojmy b) Zúčtování daní a dotací daň z příjmu,

Více

Prodat, nebo dále rozvíjet akvizicemi?

Prodat, nebo dále rozvíjet akvizicemi? Prodat, nebo dále rozvíjet akvizicemi? Miroslav Bratrych ČR Co dál s úspěšnou rodinnou firmou II. Odborná konference, 13. června 2013, Ostrava Co říkají podnikatelé o rozvoji firem? 36% plánuje letos M&A

Více

Pojem investování a druhy investic

Pojem investování a druhy investic Investiční činnost Pojem investování a druhy investic Rozhodování o investicích Zdroje financování investic Hodnocení efektivnosti investic Metody hodnocení investic Ukazatele hodnocení efektivnosti investic

Více

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby 1. 2. 3. 4. 5. 6. a. Základní ekonomické pojmy potřeby, výroba, hospodářství, trh, nabídka, poptávka, tržní rovnováha b. Zúčtování

Více

IAS 39: Účtování a oceňování

IAS 39: Účtování a oceňování IAS 39: Účtování a oceňování Josef Jílek člen Standards Advice Review Group březen 2007 Program Definice Zajišťovací účetnictví Vložené deriváty Deriváty na vlastní kapitálové nástroje Odúčtování aktiv

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

Valuační modely a hodnota firmy coby nástroj diskuze s investory

Valuační modely a hodnota firmy coby nástroj diskuze s investory Valuační modely a hodnota firmy coby nástroj diskuze s investory Jakub Křížek, CFA, ACCA V E N T U R E I N V E S T O R S C O R P O R A T E F I N A N C E Agenda 1. Filozofie přístupu k oceňování 2. Enterprise

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

O autorech Úvod Založení podniku... 19

O autorech Úvod Založení podniku... 19 SYNEK Miloslav MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 19 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku.....24

Více

Financování podniku Fin i an an ování ován í p od od i n k i u

Financování podniku Fin i an an ování ován í p od od i n k i u Financování podniku Financování podniku Vztah mezi věcnými a peněžními toky v podniku práce suroviny stroje výroba výrobky a služby peněžní příjmy prodej peněžní výdaje peníze (cash flow) Úkoly finančního

Více

Podnikatelský plán. Název projektu. Logo. Jméno živnostníka / firmy

Podnikatelský plán. Název projektu. Logo. Jméno živnostníka / firmy Podnikatelský plán Název projektu Logo Jméno živnostníka / firmy (Cílem tohoto návodu je pomoci Vám k vytvoření podnikatelského plánu k Vaší myšlence do podnikání. Není potřeba odpovědět na všechny otázky,

Více

Možné řešení úkolu. Sen Market

Možné řešení úkolu. Sen Market Možné řešení úkolu Sen Market Žák Třída Datum zpracování Osnova 1. Plánování: a) Základní strategické cíle b) SWOT analýza c) Porterova analýza konkurence 2. Organizování: a) Organizační struktura Sen

Více

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 AUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE IFRS OBSAH

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

Akvizice a akviziční financování. 17. června 2014

Akvizice a akviziční financování. 17. června 2014 Akvizice a akviziční financování 17. června 2014 Program 9.00 9.30 9.30 10.45 10.45 11.15 11.15 12.30 12.30 registrace 1. část Co je nového v akvizičním financování? Právní a daňové aspekty akvizic. občerstvení

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

PROVOZNÍ EKONOMIE 6. Finanční management podniku

PROVOZNÍ EKONOMIE 6. Finanční management podniku PROVOZNÍ EKONOMIE 6. Finanční management podniku PODNIK = systém m s cílovým c chováním 1. Organizace 2. Stanovení cílů 3. Systém řízení (vedoucí k dosažen ení cílů) PŘEDPOKLAD: Založen ení,, fungování

Více

Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU

Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy Předmět: Ekonomie a bankovnictví Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU Jsou vydávány na dobu delší než 1 rok Stejně jako šeky a směnky mají zákonem

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium 1. Mzdová politika rovnováha na trhu práce plán práce a mezd mzdy a mzdová politika propočty základních

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Oceňování majetkové hodnoty dřevin

Oceňování majetkové hodnoty dřevin 11. června 2013, Brno Konference měst 2013 Připravil: Ing. Tomáš Badal Oceňování majetkové hodnoty dřevin strana 2 Hodnota = co dostanu dlouhodobější charakter není skutečně zaplacená určuje se odhadem

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 11 FINANČNÍ ŘÍZENÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání: 1

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství J a ro s l av H l av i c a, č e r ve n e c 2 0 1 4 V následující prezentaci se seznámíte s našimi

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

Restrukturalizace a zvyšování efektivity firem

Restrukturalizace a zvyšování efektivity firem Restrukturalizace a zvyšování efektivity firem Ing. Tomáš Pastrňák, MBA Předseda výboru České asociace interim managementu Člen představenstva krajské hospodářské komory MSK Člen komise pro majetek a hospodářskou

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Vykazování informací o segmentech Kontakt: Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 10 Řízení podnikových financí, úvěry,

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

VÝZNAM ZVOLENÉ KATEGORIE HODNOTY DLUŽNÍKOVA MAJETKU PRO POSOUZENÍ ÚPADKU VE FORMĚ PŘEDLUŽENÍ

VÝZNAM ZVOLENÉ KATEGORIE HODNOTY DLUŽNÍKOVA MAJETKU PRO POSOUZENÍ ÚPADKU VE FORMĚ PŘEDLUŽENÍ VÝZNAM ZVOLENÉ KATEGORIE HODNOTY DLUŽNÍKOVA MAJETKU PRO POSOUZENÍ ÚPADKU VE FORMĚ PŘEDLUŽENÍ Tomáš Krabec 26. dubna 2016 2 Odposlechnuto u soudu společnost není předlužená, protože pasiva nepřevyšují aktiva...

Více

JAK DOBŘE PRODAT NEBO SPRÁVNĚ KOUPIT FIRMU

JAK DOBŘE PRODAT NEBO SPRÁVNĚ KOUPIT FIRMU JAK DOBŘE PRODAT NEBO SPRÁVNĚ KOUPIT FIRMU (Jiný úhel pohledu na fúze a akvizice) Mgr. Ing. Zdeněk Mikuláš Mgr. Ondřej Nejedlý 27. května 2015 Obsah 1. Fúze a akvizice 2. Trendy v M&A 3. Úskalí úspěšné

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ AUDIT Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ Ing. Monika Händelová, MBA (auditor) monika.handelova@vgd.eu monika.handelova@tul.cz Mobil: 602 428 466 Konzultační hodiny: po dohodě AUDIT_PR1 1 Tematické okruhy

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

ZPUSOBY OCEŇOVÁNÍ V ČR

ZPUSOBY OCEŇOVÁNÍ V ČR ZPUSOBY OCEŇOVÁNÍ V ČR Východiska : Zvolený způsob oceňování ovlivňuje velikost individuálních aktiv a dluhů podniku a tím i celková sumu aktiv a celkovou sumu dluhů. V návaznosti na výši těchto veličin

Více

Představení společnosti Concordia Consulting CONCORDIA CONSULTING

Představení společnosti Concordia Consulting CONCORDIA CONSULTING Představení společnosti Concordia Consulting CONCORDIA CONSULTING JSME PORADCI V OBLASTI INOVACÍ A NOVÝCH TECHNOLOGIÍ Popis společnosti Proč Concordia Consulting? Concordia Consulting je poradenská společnost,

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista Číselný kód adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého volného listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno

Více

Oceňování nemovitostí

Oceňování nemovitostí Petr Čihák Září 2008 Nejpoužívanější přístupy a metody Oceňovací přístupy Výnosový přístup Přístupy vedoucí k určení tržní hodnoty Přístup tržního porovnání Netržní přístupy Přístup založený na věcné hodnotě

Více

Jak založit vlastní firmu?

Jak založit vlastní firmu? Jak založit vlastní firmu? Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz Obsah prezentace Podnikání Formy podnikání Podnikatelský záměr / plán účel hlavní prvky forma Finanční výkazy obchodních společností

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

český B Biologická přeměna 12 Biologické aktivum 12 Blízcí členové rodiny jednotlivce 13 C Celopodniková aktiva 13 Cizí měna 14

český B Biologická přeměna 12 Biologické aktivum 12 Blízcí členové rodiny jednotlivce 13 C Celopodniková aktiva 13 Cizí měna 14 REJSTŘÍK český A Akciová opce 9 Aktiva držená dlouhodobým fondem zaměstnaneckých požitků 9 Aktiva z průzkumu a vyhodnocení 10 Aktivní trh 11 Aktivum 11 Antizředění 11 B Biologická přeměna 12 Biologické

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Hodnocení pomocí metody EVA - základ

Hodnocení pomocí metody EVA - základ Hodnocení pomocí metody EVA - základ 13. Metoda EVA Základní koncept, vysvětlení pojmů, zkratky Řízení hodnoty pomocí EVA Úpravy účetních hodnot pro EVA Náklady kapitálu pro EVA jsou WACC Způsob výpočtu

Více

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS V následující prezentaci se seznámíme s investičními principy, kterým věříme a na základě kterých jsme si nechali vytvořit BRODIS hodnotový OPFKI. Tyto

Více

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Základy účetnictví 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Vymezení DM aktiva, která jsou podnik využívána po dobu delší než 12 měsíců pořízen za účelem získání ekonomických prospěchů prostřednictvím užívání

Více

Insolvenční řízení - očekávání, realita, budoucnost. Reorganizace vs. sanační konkurz"

Insolvenční řízení - očekávání, realita, budoucnost. Reorganizace vs. sanační konkurz Insolvenční řízení - očekávání, realita, budoucnost Reorganizace vs. sanační konkurz" Ing. Jaroslav SCHŐNFELD, Ph.D., 7.12.2015, Senát parlamentu České republiky, Praha Obsah 1) Výsledky statistického

Více

Analýza rozvahy a výkazu zisků a ztrát. Vertikální a horizontální analýza

Analýza rozvahy a výkazu zisků a ztrát. Vertikální a horizontální analýza Analýza rozvahy a výkazu zisků a ztrát Vertikální a horizontální analýza Členění rozvahy Položky na straně aktiv jsou členěny podle likvidnosti - od položek nejméně likvidních (stálá aktiva) k položkám

Více