Hodnocení tepelně vlhkostního mikroklimatu budov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hodnocení tepelně vlhkostního mikroklimatu budov"

Transkript

1 CT 52 Technika prostředí LS 2013 Hodnocení tepelně vlhkostního mikroklimatu budov 4. Přednáška Ing. Olga Rubinová, Ph.D. 1

2 Osnova předmětu týden přednáška 1 Faktory ovlivňující kvalitu vnitřního prostoru 2 Tepelná pohoda a rovnováha člověka 3 Vlhkost v budovách 4 Hodnocení tepelně vlhkostního mikroklimatu budov 5 Vzduch, který dýcháme 6 Hodnocení a zvyšování kvality vzduchu 7 Hygienické požadavky na pracovní prostředí + TEST 8 Energetická náročnost a legislativa ČR 9 ENB vytápění a chlazení 10 ENB osvětlení a teplá voda 11 ENB větrání 12 Problematika nízkoenergetických budov 13 Další složky mikroklimatu budov 2

3 Co je to tepelná pohoda? Tepelná pohoda znamená, že je dosaženo takových tepelných poměrů, kdy člověku není ani chladno, ani příliš teplo - člověk se cítí příjemně (Cihelka) Tepelnou pohodou (někdy též tepelnou neutralitou) se označuje stav, kdy prostředí odnímá člověku jeho tepelnou produkci bez výrazného (mokrého) pocení (Pulkrábek). Tepelná pohoda je stav mysli, jenž vyjadřuje spokojenost s teplotním klimatem a který vychází ze subjektivního hodnocení (ASHRAE). Tepelná pohoda znamená podmínky prostředí, za kterých jsou regulační mechanismy organismu namáhány tak, aby člověk adaptovaný na prostředí udržel s minimálním úsilím v chodu všechny své biologicky významné funkce (Selye 1964) 3

4 Co je to tepelná pohoda? Tepelná pohoda je v prostředí, které u člověka vyvolává pohodu a uspokojuje jeho city (Krch 1965) Tepelná pohoda představuje stav mysli, který vyjadřuje uspokojení s prostředím (Fanger 1970) Tepelná pohoda znamená stav, ve kterém největší procento osob ze skupiny udává pohodu prostředí (Fanger 1970) Tepelná pohoda zahrnuje souhrn podmínek, za nichž si subjekt neuvědomuje stav prostředí (Saini 1971) Tepelná pohoda se vyznačuje neexistencí zbytečné tísně při dané činnosti (Brundrett 1974) 4

5 Kvalita prostředí a lidská produktivita Existují zahraniční studie, které dokazují, že např. při lehké práci dochází ke stoprocentnímu výkonu člověka při teplotě 22 C, při teplotě 27 C klesá schopnost podávat plný výkon o 25 %, při 30 C se dosahuje pouze 50 % z optima. Mathauserová, tzb-info,2005 5

6 Metody hodnocení prostředí Objektivní tepelná rovnováha člověka, skutečný účinek agencií na člověka Subjektivní tepelný pocit člověka, vnímání prostředí Předpisové hygienické předpisy (zákony a prováděcí předpisy - závazné, normy) 6

7 Ergonomie tepelného prostředí ČSN EN ISO 8996 Ergonomie tepelného prostředí - Určování metabolizmu ČSN EN ISO 9886 Ergonomie - Hodnocení tepelné zátěže podle fyziologických měření ČSN ISO Ergonomie tepelného prostředí - Stanovení vlivů tepelného prostředí použitím subjektivních posuzovacích stupnic ČSN EN ISO 9920 Ergonomie tepelného prostředí - Hodnocení tepelné izolace oděvu a odporu oděvu proti odpařování ČSN EN ISO 7730 Ergonomie tepelného prostředí - Analytické stanovení a interpretace tepelného komfortu pomocí výpočtu ukazatelů PMV a PPD a kritéria místního tepelného komfortu ČSN EN Ergonomie. Stanovení tepelné produkce organismu (ISO 8996:1990) ČSN EN ISO 7933 Ergonomie tepelného prostředí - Analytické stanovení a interpretace tepelného stresu pomocí výpočtu předpovídané tepelné zátěže 7

8 Stěžejní veličiny TV MK ČLOVĚK fyzická aktivita oděv PROSTŘEDÍ Teplota vzduchu Teplota povrchů (radiační) Rychlost proudění vzduchu Vlhkost vzduchu Vzájemná interakce Jak to zjistit? Jak je můžeme zjistit? 8

9 Objektivní hodnocení TV stavu prostředí A) v reálných budovách měřením fyzikálních veličin a aplikací metod pro hodnocení (PMV, WBGT, teplota výsledná) B) v navrhovaných budovách modelování TV MK materiální experimenty s pokusnými osobami v klimatických komorách matematické výpočtové metody simulující s různou přesností tepelný stav prostředí a fyziologickou odezvu lidského organismu 9

10 10

11 Teplota vzduchu t a Teplota vzduchu je teplota interiérového vzduchu bez vlivu sálání z okolních povrchů. 11

12 Teplota výsledná t g = teplota změřená kulovým teploměrem, která zahrnuje jak vliv teploty vzduchu, tak obklopujících stěn. Optimální radiační pohoda, tedy optimální poměr mezi teplem vydaným konvekcí a sáláním, je dosažena při maximálním rozdílu teploty kulového teploměru a teploty vzduchu /t a -t g / < 4K. Teplota vzduchu + stěn 12

13 Měření radiační teploty Kulový teploměr Vernonův Válcový teploměr Missénárdův Comfytest podle Korsgaarda a Madsena Mossův stereoteploměr 13

14 Střední radiační teplota t r zohledňuje vzdálenost posuzovaného bodu od jednotlivých povrchů a jejich poměrnou velikosti (tzv. view factor - poměr osálání F) a je tedy vázána na daný bod v prostoru. U interiérů s rovnoměrnou povrchovou teplotou okolních ploch je vliv posuzovaného místa v prostoru malý, u interiérů s velkými chladnými resp. horkými povrchy je tento vliv podstatný a nezanedbatelný - střední radiační teplota bude zcela jiná v těsné blízkosti a ve velké vzdálenosti od chladné stěny T r n FT F T F T... F T n n F 1 14

15 Střední radiační teplota t r Rozložení radiační teploty v místnosti s chlazeným stropem a teplým oknem svislý řez místnost 8,4 x 7,2 x 2,7 m, teplota stropu 18 C, teplota okna 35 C a teplota stěn (vzduchu) 28 C 15

16 Operativní teplota t o = vypočtená veličina, je definována jako jednotná teplota černého uzavřeného prostoru, ve kterém by tělo sdílelo konvekcí i sáláním stejné množství tepla, jako ve skutečném teplotně nesourodém prostředí. t 0 v a A t 1 A 1m / s A 0,75. v t r 0,16 v ar 0,2 0,3 0,4 0,6 0,8 1,0 A 0,50 0,53 0,60 0,65 0,70 0,75 Teplota vzduchu + stěn + proudění 16

17 Střední radiační teplota t r t r = [(tg + 273) 4 + 2, va 0,6 ( tg- ta)] 1/4 273 kde t g je výsledná teplota kulového teploměru o průměru 0,10 m (Vernon-Jokl) t r = [(tg + 273) 4 +2, va 0,6 (tg - ta)] 1/4 273 kde t g je výsledná teplota kulového teploměru o průměru 0,15 m (Vernon) t a - teplota vzduchu ( C) v a - rychlost proudění vzduchu (m.s -1 ) 17

18 Intenzita sálání I (W.m -2 ) popisuje výměnu tepla sáláním mezi povrchy (plochami) prostoru a lidským tělem - Sálavé vytápění nebo jiné teplé/horké povrchy I = [(tr + 273) 4 8, ] / 17,

19 Sálavé vytápění a radiační stíny ta = 15 C tg = 16 C ta = 16 C tg = 25 C 19

20 Intenzita sálání I (W.m -2 ) 20

21 Teplota efektivní t ef = teplota prostoru při relativní vlhkosti 50 %, která způsobí stejné celkové tepelné ztráty z pokožky jako ve skutečném prostředí. Dva prostory se stejnou efektivní teplotou vyvolají stejné reakce organismu, i když tyto prostory mají rozdílnou teplotu i vlhkost vzduchu. Podmínkou je však stejná rychlost proudění vzduchu. Teplota vzduchu + vlhkost Vznik živlů které oblast lidem vadí? 21

22 Zdánlivá teplota (Steadman Apparent Temperature) AT 22

23 WBGT (Wet Bulb Globe Temperature ) Horká prostředí ČSN ISO 7243 Stanovení tepelné zátěže pracovníka podle ukazatele WBGT WBGT 0,7t 0,2t 0, 1t WBGT 0,7t m 0, 3t g m g a kulový teploměr Přirozeně větraný mokrý teploměr Vliv vlhkosti vzduchu (možnost pocení) Vliv teploty vzduchu, povrchů a proudění (ochlazování konvekcí) Teplota vzduchu + povrchů + proudění + vlhkost 23

24 WBGT vztah mezi teplotou a vlhkostí vzduchu 24

25 WBGT limitní hodnoty Aktivita Max. WGBT Podmínky, zátěž, zdravotní riziko Sport 18 nízké 22 Mírné Pracovní prostředí (EN) 28 vysoké >28 extrémní Armáda (USA) 26,7 Trvalá činnost při střední zátěži 28,0 75 % práce + 25 % odpočinek (stř.z.) 29,4 50 % práce + 50 % odpočinek (stř.z.) 31,1 25 % práce + 75 % odpočinek (stř.z.) 25

26 Korigovaná teplota pro práci v chladu Korigovaná teplota t korig ( C) je teplota vzduchu snížená vlivem proudění vzduchu, která se užívá při hodnocení účinku větru na člověka na venkovních pracovištích. 26

27 Beaufortova stupnice síly větru Stupeň Označení Rozpoznávací znaky Rychlost (m/s) 0 Bezvětří kouř stoupá kolmo vzhůru 0,0 0,2 1 Vánek směr větru je poznatelný podle pohybu kouře, vítr neúčinkuje na větrnou korouhev 0,3 1,5 2 Slabý vítr vítr je cítit ve tváři, listy stromu šelestí 1,6 3,3 3 Mírný vítr listy stromů a větvičky jsou v trvalém pohybu 3,4 5,4 4 Dosti čerstvý vítr vítr zdvihá prach, pohybuje slabšími větvemi 5,5 7,9 5 Čerstvý vítr listnaté keře se začínají hýbat, na vodních plochách se tvoří menší vlny 8,0 10,7 6 Silný vítr vítr pohybuje silnějšími větvemi, je těžké používat deštník 10,8 13,8 7 Prudký vítr vítr pohybuje celými stromy, chůze proti větru je obtížná 13,9 17,1 8 Bouřlivý vítr vítr ulamuje větve, chůze proti větru je téměř nemožná 17,2 20,7 9 Vichřice vítr způsobuje menší škody na stavbách 20,8 24,4 10 Silná vichřice vyvrací stromy, způsobuje větší škody na stavbách 24,5 28,4 11 Mohutná vichřice působí rozsáhlá zpustošení 28,5 32,6 12 Orkán ničivé účinky 32,7 a více 27

28 Měření veličin v nestejnorodém prostředí Platí pro teploty a všechny veličiny průměr = ¼(hlava + 2x břicho+kotníky) 28

29 Rychlost proudění vzduchu nestejnoměrná v prostoru vede k průvanu 29

30 MZ ČR Měření mikroklimatických parametrů pracovního prostředí a vnitřního prostředí staveb Základní kritéria pro vyhodnocení mikroklimatických parametrů vnitřního prostředí Operativní teplota vzduchu t o ( C) Výsledná teplota kulového teploměru t g ( C) Relativní vlhkost vzduchu rh (%) Rychlost proudění vzduchu v a (m.s 1 ) Stereoteplota t st ( C) Porovnání se zákonnými předpisy 30

31 Ukazatelé PMV a PPD ČSN EN ISO 7730 Mírné tepelné prostředí Stanovení ukazatelů PMV a PPD a popis podmínek tepelné pohody POUŽITÍ: Predicted mean vote (PMV) Predicted percentage dissatisfied (PPD) Předpověď středního tepelného pocitu člověka PMV na základě jeho činnosti, oděvu a faktorů prostředí v 7mi stupňové stupnici Předpověď procentuálního podílu nespokojených PPD, která poskytuje informaci o tepelné nepohodě tím, že předpovídá procentuální počet lidí, kteří budou v daném prostředí pravděpodobně pociťovat přílišné teplo nebo přílišné chladno Předpověď procentuálního podílu osob, které budou v daném prostředí pociťovat průvan, stupeň obtěžování průvanem DR Teplota vzduchu + povrchů + proudění + aktivita a oblečení osob 31

32 Použití ukazatele PMV ověření, že dané tepelné prostředí odpovídá kritériím pohody vytvoření širších mezí přijatelnosti v prostorách s nižšími požadavky na pohodu předpovědi kombinace činnosti, oděvu a podmínek prostředí, které vyvolají tepelně neutrální pocit (PMV = 0) PMV 0,303e 0,036M 0,028 3 M W 3, ,99 M W p a 5 0,42 M W 58,15 1,7 10 M 5867 pa 8 4 0,0014M 34 ta 3,96 10 fcl tcl t r 273 fcl hc tcl ta 32

33 Ukazatel PPD PMV=0 PPD=5% PMV=(-0,5 až +0,5) PPD=10% 33

34 1 Index PMV pro člověka s danou aktivitou a oblečením 116 2,0 W/m 2 met 0,25 1,00 0,039 0,155 t o C ,1 m/s 1,41 0,93 0,45 0,04 0,52 0,97 1,42 1,88 0,68 0,41 0,13 0,14 0,41 0,68 0,96 rychlost proudění 0,15 m/s 1,48 1,03 0,57 0,09 0,38 0,86 1,35 1,84 0,75 0,48 0,21 0,06 0,34 0,61 0,91 0,2 m/s 1,69 1,21 0,73 0,23 0,28 0,78 1,29 1,81 0,84 0,56 0,28 0,00 0,28 0,57 0,87 34

35 Ukazatel PPD Ukazatel PPD je kvantitativní předpověď poměrného počtu lidí, kteří budou s daným prostředím nespokojení. Z velké skupiny lidí předpovídá procentuální podíl osob, které budou pravděpodobně pociťovat přílišné teplo nebo chladno. PPD e 0,033 PMV 4 0,2179 PMV 2 35

36 2 Najděte vhodný oblek skladníkovi Přípustné rozmezí 5 % nespokojených Skladník naváží zboží, rovná do regálu M = 120 až 180 W/m 2 Pohybuje se v prostředí s operativní teplotou 16 až 20 C a prouděním vzduchu do 0,2 m/s PPD = 5 % PPD = 0 (op mální stav) M = 120 W/m 2 = 2,1 met M = 180 W/m 2 = 3,1 met Hledáme pro variantu nízké aktivity teplejší oděv a pro vyšší aktivitu (a nižší teplotu) oděv s menším tepelným odporem.

37 2 Najděte vhodný oblek skladníkovi 2,0 met; PMV = f( to, v, I) 3,0 met; PMV = f (to, v, I) 37

38 2 Najděte vhodný oblek skladníkovi Hledáme skladbu oděvu s tepelným odporem I = 0,25 až 1,0 clo Teplo + vysoká aktivita Chladno + nízká aktivita tričko 0,09 0,09 spodky 0,05 0,05 Flanelová košile s 0,30 dlouhými rukávy Běžné kalhoty 0,25 0,25 Boty 0,03 0,03 ponožky 0,02 Tenký svetr 0,2 Silné dlouhé ponožky 0,1 Celkem [clo] 0,44 1,02 38

39 Obtěžování průvanem DR Průvan = pohyb vzduchu, který může způsobit nežádoucí místní ochlazování lidského těla. Možno vyjádřit procentuálním podílem lidí, u kterých se předpokládá pocit obtěžování průvanem. DR (34 t a )( v 0,05) 0,62 (0,37v. Tu 3,14) Tu místní intenzita turbulence (%) 39

40 Kategorie tepelného mikroklimatu budov ČSN EN ISO 7730 PD pro: Kategorie budovy PPD PMV DR Vertikální rozdíl teplot Teplou nebo chladnou podlahu Sálavou asymetrii A < 6 % 0,2 / +0,2 < 15 % < 3 % < 10 % < 5 % B < 10 % 0,5 / +0,5 < 20 % < 5 % < 10 % < 5 % C < 15 % 0,7 / + 0,7 < 25 % < 10 % < 15 % < 10 % 40

41 Prof. Ing. Miloslav V. Jokl, DrSc. hodnocení TV MK Celoživotní práce v oblasti vnitřního prostředí budov. Autor teorie ekosystému a komplexního ekosystému v uzavřených prostorách budov a jeho matematického modelu. Experimentální výzkum tepelného zatížení člověka v klimatické komoře. Vlastní konstrukce kulového teploměru a stereoteploměru. zákon zachování hmoty a energie = zákon zachování agencie 41

42 Joklův systém hodnocení je zaměřený na posuzování všech tepelně -vlhkostních stavů zejména pracovního prostředí. Vyhodnocují se tu: toky agencií, tj. tepelné toky exponující organismus člověka koncentrace těchto agencií v jednotce objemu prostorové rozložení toků agencií v exponovaném subjektu - rovnoměrnost expozice, tj. rovnoměrnost tepelné zátěže člověka v prostoru doba expozice a časové rozložení toků agencií, tj. poměry tepelných toků různého druhu. 42

43 Metodika hodnocení TV mikroklimatu únosný výsledný tepelný stres člověka optimální 43

44 Metodika hodnocení TV mikroklimatu výsledný tepelný stres člověka optimální tepelná rovnováha při optimálním toku do prostředí relace konvekčního a radiačního tepla tok vodní páry z organismu rovnoměrnost (v prostoru a čase) 44

45 Metodika hodnocení TV mikroklimatu výsledný tepelný stres člověka únosný hypotermický krátkodobý perspirační dlouhodobý hypertermický krátkodobý ztráta akumulovaného tepla rovnoměrnost (v prostoru a čase) únosný perspirační tok tepla rovnoměrnost (v prostoru a čase) akumulovaný tok tepla v těle rovnoměrnost (v prostoru a čase) 45

46 Optimální TV mikroklima Tepelná rovnováha lidského organismu bez pocení Optimální rovnoměrností tepelné zátěže člověka v prostoru a v čase Optimální relací konvekčního a radiačního tepla Optimálním tokem vodní páry do prostředí Další podmínky doplňující tepelnou rovnováhu 46

47 Další podmínky doplňující tepelnou pohodu Tepelná rovnováha (neutralita) nemusí nutně znamenat tepelnou pohodu (může jí být dosaženo např. v nepříjemně těžkém oděvu), ale tepelná pohoda je podmíněna tepelnou rovnováhou. Oblast tepelné pohody je totiž jen částí rozsahu tepelné neutrality. 47

48 Další podmínky doplňující tepelnou rovnováhu podmínka Asymetrie radiační teploty od oken nebo jiných chladných svislých povrchů nesmí být větší než 10 C. Rozdíly teplot vzduchu mezi úrovní hlavy a kotníků nesmí být větší jak 3 C. Asymetrie radiační teploty od teplého stropu nebo jiných vodorovných povrchů nesmí být větší jak 5 C. Intenzita osálání hlavy od okna nebo infrazářiče nesmí být větší než 200 W/m 2 DR (stupeň obtěžování průvanem) ve středu vzdálenosti 50 cm od oken nebo jiných nadměrně ochlazovaných svislých stavebních konstrukcí (dveří, stěn) nesmí být větší jak 15 %. Vliv vytápění a vzduchotechniky umístění vyústek přívodu vzduchu umístění vyústek přívodu vzduchu vytápěné nebo chlazené stropy či podlahy umístění infrazářičů umístění otopných těles a jejich dostatečná délka umístění a typ vyústek přívodu vzduchu 48

49 Krátkodobě únosné horké mikroklima sálavé teplo W/m teplota vzduchu ( C) 49

50 Optimální tok vodní páry do prostředí relativní vlhkost (%) teplota vzduchu ( C) 50

51 ASHRAE operativní teploty Optimální a přípustné operativní teploty pro osoby vykonávající lehkou práci, při relativní vlhkosti vzduchu 50% a střední rychlosti vzduchu 0,15 m.s -1 ASHRAE Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy Americká norma (Tepelné parametry interiéru obývaného člověkem) 51

52 PMV a co dál? PMV ASHRAE Ukazatele PMV a pocity lidí v reálných podmínkách vykazují rozdíly: stacionární podmínky prostředí při PMV zjednodušené stanovení M (není stacionární, dynamické termoregulační procesy) nadhodnocení odporu oděvu, omezená přesnost transferu tepla do prostředí (přestupy, povrchové teploty) 52

53 Subjektivní hodnocení Subjektivní hodnocení TV stavu prostředí ČSN ISO Stanovení vlivů tepelného prostředí použitím posuzovacích stupnic Subjektivní vjem prostředí dotazníky: Stupeň Tepelný pocit Horko Teplo Mírně teplo Neutrálně Mírně chladno Chladno zima Spokojenost s prostředím Značná nepohoda Mírná nepohoda Pohoda komfort Mírná nepohoda Značná nepohoda prostředí horké optimální chladné 53

54 Experimentální metody Experimentální metody hodnocení TV mikroklimatu Klimatická komora regulace teploty vzduchu, relativní vlhkosti, rychlosti proudění vzduchu i sálání okolních ploch objektivní hodnocení reakce subjektu (srdeční frekvence, množství vyloučeného potu) subjektivní hodnocení (vnímání prostředí) 54

55 Experimentální metody Klimatická komora Centrum pracovního lékařství (CPL) Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě Klimatická komora nabízí možnosti testování reakce lidského organismu na zvýšenou zátěž v extrémních tepelných a vlhkostních podmínkách. Odezvu regulačních center a zejména kardiopulmonálního systému na zvýšenou pracovní tepelně-vlhkostní zátěž umožňuje komora kontinuálně monitorovat za přesně definovaných podmínek. Na základě epidemiologické analýzy získaných dat v těchto simulovaných podmínkách je možné se značnou přesností provést odhad zdravotních dopadů pracovně-tepelné zátěže ve vybraných profesích (hasiči, důlní záchranáři apod.). 55

56 Experimentální metody Experimentální stanovení termoregulačního chování člověka Určení okrajových podmínek v rovnicích výdeje tepla (model fyziologické odezvy organismu) Sezení v křesle Sezení na byciklovém ergometru bez šlapání šlapání na byciklovém ergometru se zátěží 40 W šlapání na byciklovém ergometru se zátěží 1 W / 1KG Měření Produkce metabolického tepla Střední teplota pokožky Puls Ztráta vody 2 druhy oděvu Stanovení optimální teploty 56

57 Experimentální metody Klimatická komora Experimentální stanovení termoregulačního chování člověka T g C Oblast naměřených hodnot T 31,71 0, 102 g q m Oděv 0,5 clo q m 2 W / m 57

58 Klimatická komora - Termoregulační rozmezí člověka T g C Třídy budovy: 0,5 clo 1,2 met (70 W/m 2 ) q m 2 W / m optimální teplota Tg ( C) A nejnáročnější interiéry (celoroční klimatizace) 24,5 +/- 1,0 24,6 +1,0-0,5 B střední nároky (klimatizace+přirozené větrání) 24,5 +/-1,5 24,6 +2,0-1,0 58 C nízké požadavky (přirozené větrání) 24,5 +/-2,5 24,6 +3,0-2,0

59 Experimentální box Experiment, při kterém byly nosnice dlouhodobě vystaveny prostředí o teplotě C, kdy již slepice trpí hypertermií, která má negativní dopad i na velikost snášky. Úpravou krmné dávky však bylo dosaženo stejné užitkovosti jako při teplotách o 5 K nižších. Je to příklad další možnosti redukce tepelného stresu. 59

60 P. Ole Fanger, Professor, D.Sc., Hon.D.Sc. International Centre for Indoor Environment and Energy 30 let výzkumů na půdě DTU (Dánská technická univerzita) v oboru vnitřního prostředí budov. První kniha v roce Autor více jak desítky monografií, řada medailí Jeho práce je základem EN na hodnocení mírného tepelného prostředí (PMV, PPD) 60

61 Climate chambers International Centre for Indoor Environment and Energy Subjekty jsou exponovány specifickým podmínkám prostředí (teplota a vlhkost vzduchu apod.) a zaznamenává se jejich subjektivní reakce a fyzilogická odpověď organismu. Během experimentu subjekty často čtou nebo píší. 61

62 Thermal mankin International Centre for Indoor Environment and Energy Vytápěná figurína má 16 samostatně vyhřívaných zón. Tepelná ztráta z povrchu kůže může být snímána z 8 různých míst. Nahrazuje člověka, je vystavován různým podmínkám, oblečení (také spací pytel apod.) Simulují lidi z různých evropských zemí. Měření proudění vzduchu při velmi malých rychlostech Laser Doppler anemometrem. 62

63 Thermal manekin for CFD International Centre for Indoor Environment and Energy 63

64 Prostý absolvent školy má tři druhy znalostí: cenné, cenné před třiceti lety a bezcenné. Milan Zelený 64

Tepelná pohoda a nepohoda

Tepelná pohoda a nepohoda 1 z 7 17.9.2013 16:09 Tepelná pohoda a nepohoda Datum: 13.12.2000 Autor: Ing. Lada CENTNEROVÁ Zdroj: Vytápění větrání instalace 5/2000 Recenzent: MUDr. Ariana Lajčíková, CSc. Popsány jsou fyziologické

Více

Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Požadavky na provoz budov

Více

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov 125TVNP Teorie vnitřního prostředí budov prof. Ing. Karel Kabele, CSc. Ing. Pavla Dvořáková, Ph.D. Ing. Hana Kabrhelová, Ph.D. Ing. Zuzana

Více

Seminář BOZP. NEW ELTOM Ostrava, s.r.o. Ing. Ivan Kričfaluši, Ph.D. www.neweltom.cz. Prostějov, 6. 9. 2012

Seminář BOZP. NEW ELTOM Ostrava, s.r.o. Ing. Ivan Kričfaluši, Ph.D. www.neweltom.cz. Prostějov, 6. 9. 2012 Seminář BOZP NEW ELTOM Ostrava, s.r.o. Ing. Ivan Kričfaluši, Ph.D. www.neweltom.cz Prostějov, 6. 9. 2012 OBSAH Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky zdraví při práci Ochranné nápoje a teploty na pracovišti

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.180 2006 Ergonomie tepelného prostředí - Analytické stanovení a interpretace tepelného komfortu pomocí výpočtu ukazatelů PMV a PPD a kritéria místního tepelného komfortu ČSN

Více

Tepelná pohoda a tepelná rovnováha člověka

Tepelná pohoda a tepelná rovnováha člověka CT 52 Technika prostředí LS 2013 Tepelná pohoda a tepelná rovnováha člověka 2. Přednáška Ing. Olga Rubinová, Ph.D. 1 Osnova předmětu týden přednáška 1 Faktory ovlivňující kvalitu vnitřního prostoru 2 Tepelná

Více

České vysoké učení technické v Praze. Fakulta stavební

České vysoké učení technické v Praze. Fakulta stavební České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební TRADIČNÍ & ADAPTIVNÍ MODEL TEPELNÉ POHODY Disertační práce 2001 Ing. Lada Centnerová České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební TRADIČNÍ

Více

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví VYHLÁŠKA kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení

Více

Tepelné mosty v pasivních domech

Tepelné mosty v pasivních domech ing. Roman Šubrt Energy Consulting Tepelné mosty v pasivních domech e-mail: web: roman@e-c.cz www.e-c.cz tel.: 777 96 54 Sdružení Energy Consulting - KATALOG TEPELNÝCH MOSTŮ, Běžné detaily - Podklady pro

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍČECHY ECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápěnía využitíobnovitelných zdrojůenergie se zaměřením na nízkoenergetickou a pasivní výstavbu Parametry pasivní výstavby Investice do Vaší

Více

Autor: Ing. Jan Červenák

Autor: Ing. Jan Červenák Autor: Ing. Jan Červenák Objekt Prostor a jeho dislokace Způsob uložení Systémy zajišťující mikroklima a jeho regulace Kontrolní měření mikroklimatu Nový - zadávací požadavky uživatele pro projektanta

Více

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu Pohled na energetickou bilanci rodinného domu Miroslav Urban Katedra technických zařízení budov Stavební fakulta, ČVUT v Praze Univerzitní centrum energeticky efektivních budov UCEEB 2 Obsah prezentace

Více

Energetický audit a hodnocení energetické náročnosti budov

Energetický audit a hodnocení energetické náročnosti budov České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a hodnocení energetické náročnosti budov prof.ing.karel Kabele,CSc. Globální oteplování Výchozí

Více

6/2003 Sb. Předmět úpravy

6/2003 Sb. Předmět úpravy Systém ASPI - stav k 5.5.2010 do částky 45/2010 Sb. a 19/2010 Sb.m.s. Obsah a text 6/2003 Sb. - poslední stav textu 6/2003 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví hygienické limity chemických,

Více

BIM & Simulace CFD simulace ve stavebnictví. Ing. Petr Fischer

BIM & Simulace CFD simulace ve stavebnictví. Ing. Petr Fischer BIM & Simulace CFD simulace ve stavebnictví Ing. Petr Fischer Agenda 10:15 11:00 Úvod do problematiky Petr Fischer Technické informace a příklady Jiří Jirát Otázky a odpovědi Používané metody navrhování

Více

Infračervená termografie ve stavebnictví

Infračervená termografie ve stavebnictví Infračervená termografie ve stavebnictví Autor: Ing. Marcela POČINKOVÁ, Ph.D., Ing. Olga RUBINOVÁ, Ph.D. Termografické měření a následná diagnostika je metodou pro bezkontaktní a poměrně rychlý průzkum

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva Jiří Novák činnost technických poradců v oblasti stavebnictví květen 2006 Obsah Obsah...1 Zadavatel...2

Více

Inteligentní průmyslové haly - část 1

Inteligentní průmyslové haly - část 1 1 z 10 19.2.2010 8:35 ytištěno z internetového portálu TZB-info (www.tzb-info.cz), dne: 19.2.2010 zdroj: Inteligentní průmyslové haly - část 1 Datum: 21.12.2009 Autor: Ing. Miroslav Kotrbatý, Ing. Zuzana

Více

1. Tepelně aktivní stavební systémy (TABS) Významový slovník

1. Tepelně aktivní stavební systémy (TABS) Významový slovník 1. Tepelně aktivní stavební systémy (TABS) Moderní budovy potřebují účinné systémy chlazení. Jedním z možných řešení, jak snížit teplotu, je ochlazovat desku, díky čemuž lze ochlazovat místnost chladným

Více

Temperování betonových konstrukcí vzduchem CONCRETCOOL

Temperování betonových konstrukcí vzduchem CONCRETCOOL Temperování betonových konstrukcí vzduchem CONCRETCOOL Inovativní systém u nás chladí příroda Nová knihovna Humboldtovy univerzity, Berlín. Foto Stefan Müller. Centrální knihovna, Ulm. Foto Martin Duckek.

Více

Hygienické požadavky na vnitřní prostředí staveb novelizace předpisů Zuzana Mathauserová

Hygienické požadavky na vnitřní prostředí staveb novelizace předpisů Zuzana Mathauserová Hygienické požadavky na vnitřní prostředí staveb novelizace předpisů Zuzana Mathauserová Státní zdravotní ústav Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Laboratoř pro fyzikální faktory zmat@szu.cz

Více

361/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. prosince 2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

361/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. prosince 2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 361/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. prosince 2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci Změna: 68/2010 Sb. Změna: 93/2012 Sb. Změna: 9/2013 Sb. Vláda nařizuje podle 21 písm. a) zákona

Více

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ (PŘEDEVŠÍM V PASIVNÍCH STANDARDECH) 1. JAK VĚTRAT A PROČ? VĚTRÁNÍ K ZAJIŠTĚNÍ HYGIENICKÝCH POŽADAVKŮ FYZIOLOGICKÁ POTŘEBA ČLOVĚKA Vliv koncentrace CO 2 na člověka 360-400 ppm - čerstvý

Více

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem České vysoké učení technické v Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem prof.ing.karel 1 Energetický audit

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

Jindřich Pl Plaza O s t r a v a ( C Z )

Jindřich Pl Plaza O s t r a v a ( C Z ) Prezentace Top - Expo / Výškové budovy Ji dři h Pl Jindřich Plaza Ostrava (CZ) AUTOŘI NÁVRHU: CMC architects a.s. Dipl. Arch. David R. Chisholm AIA, ČKA Akad. Arch. Vít Máslo ČKA HIP, KOORDINACE: AED projekt

Více

Hygienické parametry kolejových vozidel

Hygienické parametry kolejových vozidel Hygienické parametry kolejových vozidel Konzultační den 21.4.2011 Ing. J. Hollerová Státní zdravotní ústav Praha Laboratoř pro fyzikální faktory Tel.: 267082684 Email: jhollerova@szu.cz Historie kolejových

Více

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Průkaz energetické náročnosti budovy má umožnit majiteli a uživateli jednoduché a jasné porovnání kvality budov z pohledu spotřeb energií Ověřovací nástroj kvality zpracování

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Postup poskytovatelů zdravotních služeb při propouštění novorozenců

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Postup poskytovatelů zdravotních služeb při propouštění novorozenců Věstník Ročník 2013 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 8 Vydáno: 9. PROSINCE 2013 Cena: 74 Kč OBSAH: 1. Postup poskytovatelů zdravotních služeb při propouštění novorozenců do vlastního sociálního

Více

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Zapracovány změny provedené NV č. 68/2010 Sb. a NV č. 93/2012 Sb.)

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Zapracovány změny provedené NV č. 68/2010 Sb. a NV č. 93/2012 Sb.) Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Zapracovány změny provedené NV č. 68/2010 Sb. a NV č. 93/2012 Sb.) Část A Třídy práce podle celkového průměrného energetického výdeje (M) vjádřené v brutto

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více

ATREA přední český výrobce zařízení pro větrání, chlazení a teplovzdušné vytápění 25.10.2013 1

ATREA přední český výrobce zařízení pro větrání, chlazení a teplovzdušné vytápění 25.10.2013 1 ATREA přední český výrobce zařízení pro větrání, chlazení a teplovzdušné vytápění 25.10.2013 1 ATREA s.r.o. Jablonec nad Nisou 2 Náklady (Kč/rok) Náklady ( Kč/rok) Náklady ( Kč/rok) Parametry objektů EPD

Více

Ing. Zdeněk Zikán tel. +420 608 644660 e-mail poradenstvi@atrea.cz. 19.4.2013, Ing. Zdeněk Zikán Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách

Ing. Zdeněk Zikán tel. +420 608 644660 e-mail poradenstvi@atrea.cz. 19.4.2013, Ing. Zdeněk Zikán Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách 19.4.2013, Ing. Zdeněk Zikán Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách 25.11.2010 1 Větrání škol Vnitřní mikroklima-legislativa a požadavky. Zhodnocení stávajícího stavu požadavků a reality Zasazení do celkové

Více

č. 361/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. prosince 2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

č. 361/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. prosince 2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci Ve znění: č. 361/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. prosince 2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci Předpis č. K datu Poznámka 68/2010 Sb. (k 1.5.2010) mění, celkem 53 novelizačních

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník

Více

Detail nadpraží okna

Detail nadpraží okna Detail nadpraží okna Zpracovatel: Energy Consulting, o.s. Alešova 21, 370 01 České Budějovice 386 351 778; 777 196 154 roman@e-c.cz Autor: datum: leden 2007 Ing. Roman Šubrt a kolektiv Lineární činitelé

Více

Baumit Zdravé bydlení

Baumit Zdravé bydlení Zdravé bydlení Řada výrobků Baumit Klima Výrazně regulují vlhkost vzduchu Neobsahují škodlivé látky Jsou vysoce prodyšné Nápady s budoucností. Zdravé bydlení POKOJOVÉ KLIMA PRO TĚLO I DUCHA Dýcháte zdravě?

Více

Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné. Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch

Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné. Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Zehnder vše pro komfortní, zdravé a energeticky úsporné vnitřní klima Vytápění, chlazení,

Více

194/2007 Sb. Vyhláška ze dne 17. července 2007,

194/2007 Sb. Vyhláška ze dne 17. července 2007, 194/2007 Sb. Vyhláška ze dne 17. července 2007, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky

Více

Experimentáln. lní toků ve VK EMO. XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký. www.vf.

Experimentáln. lní toků ve VK EMO. XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký. www.vf. Experimentáln lní měření průtok toků ve VK EMO XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký Systém měření průtoku EMO Měření ve ventilačním komíně

Více

TVIP 2015, 18. 20. 3. 2015, HUSTOPEČE - HOTEL CENTRO. Luboš Kotek

TVIP 2015, 18. 20. 3. 2015, HUSTOPEČE - HOTEL CENTRO. Luboš Kotek Vliv faktorů pracovního prostředí na pracovníky na velínu Luboš Kotek Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Technická 2, 616 69 Brno, e-mail: kotek.l@fme.vutbr.cz Petr Trávníček

Více

Protokol č. V- 213/09

Protokol č. V- 213/09 Protokol č. V- 213/09 Stanovení součinitele prostupu tepla U, lineárního činitele Ψ a teplotního činitele vnitřního povrchu f R,si podle ČSN EN ISO 10077-1, 2 ; ČSN EN ISO 10211-1, -2, a ČSN 73 0540 Předmět

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Ing. Jiří Labudek, Ph.D. 1. ENERGIE, BUDOVY A EVROPSKÁ UNIE Spotřeba energie trvale a exponenciálně roste a dle prognózy z roku 2007 lze očekávat v období 2005 až 2030 nárůst

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY Tereza Šulcová tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz Směrnice o energetické náročnosti budov 2010/31/EU Směrnice ze dne 19.května 2010 o energetické

Více

Vytápění elektrickými sálavými panely

Vytápění elektrickými sálavými panely Vytápění elektrickými sálavými panely 1. Účel použití Elektrické sálavé panely se výhodně uplatňují všude tam, kde je vyžadováno vytápění s vysokým uživatelským komfortem. Lze je však použít i k velmi

Více

I n t e g r o va n ý s y s t é m p r o N Í Z K O E N E R G E T I C K É v y tá p ě n í. úsporná

I n t e g r o va n ý s y s t é m p r o N Í Z K O E N E R G E T I C K É v y tá p ě n í. úsporná I n t e g r o va n ý s y s t é m p r o N Í Z K O E N E R G E T I C K É v y tá p ě n í Energeticky úsporná otopná tělesa konvektory větrací jednotky s rekuperací Jedna stavba = jedno řešení = KORADO Člověk

Více

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. ZPRACOVATEL : PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA, S.R.O. VRÁNOVA 1002/131, BRNO TERMÍN

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení BT01 TZB II HARMONOGRAM CVIČENÍ AR 2012/2012 Týden Téma cvičení Úloha (dílní úlohy) Poznámka Stanovení součinitelů prostupu tepla stavebních Zadání 1, slepé matrice konstrukcí

Více

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková Úspory energie v pasivním domě Hana Urbášková Struktura spotřeby energie budovy Spotřeba Zdroj energie Podíl ENERGETICKÁ BILANCE vytápění Výroba tepla Tepelné zisky Odpadové teplo Vnější Vnitřní Ze vzduchu

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Svatý Jan - Radobyl - 8, 262 56 Krásná Hora parc. č. st. 53 dle Vyhl.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Svatý Jan - Radobyl - 8, 262 56 Krásná Hora parc. č. st. 53 dle Vyhl. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Svatý Jan Radobyl 8, 262 56 Krásná Hora parc. č. st. 53 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Jiří Sedlák, Krásná Hora 124, 262 56 Energetický auditor: ING.

Více

PASIVNÍ DŮM TROCHU JINAK VYTÁPĚNÍ (ENERGIE)

PASIVNÍ DŮM TROCHU JINAK VYTÁPĚNÍ (ENERGIE) EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO PASIVNÍ DŮM TROCHU JINAK VYTÁPĚNÍ (ENERGIE) Ing. arch. Jaroslav Tachecí - studio JATA Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou

Více

VÝVOJ A ZÁVAZNOS TEPELNĚ-TECHNICKÝCH PO

VÝVOJ A ZÁVAZNOS TEPELNĚ-TECHNICKÝCH PO VÝVOJ A ZÁVAZNOS TEPELNĚ-TECHNICKÝCH PO VZHLEDEM K POLOZE ČESKÉ REPUBLIKY PATŘÍ TEPELNĚ-VLHKOSTNÍ VLASTNOSTI KONSTRUKCÍ A STAVBY MEZI ZÁKLADNÍ POŽADAVKY SLEDOVANÉ ZÁVAZNOU LEGISLATIVOU. NAŠÍM CÍLEM JE

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Ing. Jiří Cihlář ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Stavební veletrhy Seminář PERSPEKTIVY BYDLENÍ 24. dubna 2013, Brno 1 OSNOVA O čem budeme mluvit? - Hodnocení budov obecně přehled metod - Hodnocení energetické

Více

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Ing. Zuzana Mathauserová, Státní zdravotní ústav, zmat@szu.cz Pokud řešíme jednotlivé faktory

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 parc. č. 866 dle Vyhl. 148/2007 Sb

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 parc. č. 866 dle Vyhl. 148/2007 Sb PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 parc. č. 866 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Ivo Bláha, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 Energetický auditor:

Více

Decentrální větrání školních budov

Decentrální větrání školních budov Decentrální větrání školních budov O společnosti 1919: Dr. Albert Klein, spolupracovník Dr. W. Carriera, USA první patent na technologii indukce 1924: Založení LTG 1. evropská společnost specializující

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA KVALITU VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ BUDOV. Zuzana Mathauserová. zmat@szu. 40. KD Fyzikální faktory pracovního prostředí

HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA KVALITU VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ BUDOV. Zuzana Mathauserová. zmat@szu. 40. KD Fyzikální faktory pracovního prostředí HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA KVALITU VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ BUDOV Zuzana Mathauserová zmat@szu szu.cz 40. KD Fyzikální faktory pracovního prostředí Kvalita nitřního prostředí budov je popsána hodnotami fyzikálních,

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: 535389 Kód katastrálního území: 793353 Parcelní

Více

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli Ing. Juraj Hazucha Centrum pasivního domu juraj.hazucha@pasivnidomy.cz tel. 511111813 www.pasivnidomy.cz Výchozí stav stávající budovy

Více

Infračervené vytápění Schwank Principy a fungování

Infračervené vytápění Schwank Principy a fungování Infračervené vytápění Schwank Principy a fungování Slunce: nejpřirozenější vytápění na světě Infračervené teplo pro maximální pohodlí Princip našeho vytápění jsme odpozorovali z přírody. Tepelné paprsky

Více

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru Petr Kuklík České Budějovice, Kongresové centrum BAZILIKA 29.

Více

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 SEZNAM PŘÍLOH ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY Seznam příloh - TECHNICKÁ

Více

Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012)

Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012) Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012) Co je větrání Větrání je výměna vzduchu v uzavřeném prostoru (obytný prostor, byt). Proč výměna vzduchu Do obytného prostoru (bytu)

Více

Úvod do předmětu Základní pojmy Faktory ovlivňující kvalitu vnitřního prostoru Působení Slunce na budovu

Úvod do předmětu Základní pojmy Faktory ovlivňující kvalitu vnitřního prostoru Působení Slunce na budovu CT 52 Technika prostředí LS 2013 Úvod do předmětu Základní pojmy Faktory ovlivňující kvalitu vnitřního prostoru Působení Slunce na budovu 1. Přednáška Ing. Olga Rubinová, Ph.D. 1 Cíl předmětu / profil

Více

Teplovzdušné. solární kolektory. Nízká cena Snadná instalace Rychlá návratnost. Ohřívá. Větrá Vysušuje Filtruje

Teplovzdušné. solární kolektory. Nízká cena Snadná instalace Rychlá návratnost. Ohřívá. Větrá Vysušuje Filtruje Teplovzdušné solární kolektory Nízká cena Snadná instalace Rychlá návratnost Ohřívá Větrá Vysušuje Filtruje V závislosti na intenzitě slunečního záření ohřívá vnitřní klima objektu řízeným průběhem teplo

Více

SOFTFLO S55. Softflo S55 určen k větrání nebo chlazení velkých prostor pouze přiváděným vzduchem.

SOFTFLO S55. Softflo S55 určen k větrání nebo chlazení velkých prostor pouze přiváděným vzduchem. Softlo technologie = dvakrát efektivnější dodávka přiváděného vzduchu Softlo technologie tichá a bez průvanu Zabírá dvakrát méně místa než běžné koncová zařízení Instalace na stěnu Softflo S55 určen k

Více

Vliv střešních oken VELUX na potřebu energie na vytápění

Vliv střešních oken VELUX na potřebu energie na vytápění Vliv střešních oken VELUX na potřebu energie na vytápění Následující studie ukazuje jaký je vliv počtu střešních oken, jejich orientace ke světovým stranám a typ zasklení na potřebu energie na vytápění.

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 NUMERICKÉ SIMULACE ING. KATEŘINA

Více

Přesvědčivost výsledků výpočtu potřeby tepla na vytápění pasivních domů

Přesvědčivost výsledků výpočtu potřeby tepla na vytápění pasivních domů Přesvědčivost výsledků výpočtu potřeby tepla na vytápění pasivních domů Pavel Kopecký, Kamil Staněk, Jan Antonín, ČVUT, Fakulta stavební Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Tel.: +420 224 354 473, e-mail: pavel.kopecky@fsv.cvut.cz

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v.

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v. o, PRUKAZ ENERGETICKE, v NAROCNOSTIBUDOVY dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. Novostavba rodinného domu Varianta LIFE Comfort space ARGENTINSKÁ 1027/20, PRAHA 7, IČ:285 90 228 říjen 2011 Průkaz energetické

Více

ECO TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA Pro novostavby, nízkoenergetické a pasivní domy

ECO TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA Pro novostavby, nízkoenergetické a pasivní domy ECO TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA Pro novostavby, nízkoenergetické a pasivní domy OCHSNER ELW - ECO VZDUCH/VODA Tepelná čerpadla pro vytápění Ideální systém pro každé použití Tepelné čerpadlo OCHSNER ELW

Více

MIKROKLIMA. Ing.Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz

MIKROKLIMA. Ing.Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz MIKROKLIMA Ing.Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory Vnitřní prostředí staveb Je definováno hodnotami fyzikálních, chemických a biologických ukazatelů.

Více

Kondenzace vlhkosti na oknech

Kondenzace vlhkosti na oknech Kondenzace vlhkosti na oknech Úvod: Problematika rosení oken je věčným tématem podzimních a zimních měsíců. Stále se nedaří vysvětlit jev kondenzace vlhkosti na zasklení široké obci uživatelů plastových

Více

Aplikace vzduchotechnických systémů v bytových a občanských stavbách

Aplikace vzduchotechnických systémů v bytových a občanských stavbách AT 02 TZB II a technická infrastruktura LS 2009 Aplikace vzduchotechnických systémů v bytových a občanských stavbách 13. Přednáška Ing. Olga Rubinová, Ph.D. 1 Harmonogram t. část Přednáška Cvičení 1 UT

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

Přednáška o principech a výhodách SÁLAVÉHO VYTÁPĚNÍ pro domácí a průmyslové použití

Přednáška o principech a výhodách SÁLAVÉHO VYTÁPĚNÍ pro domácí a průmyslové použití Přednáška o principech a výhodách SÁLAVÉHO VYTÁPĚNÍ pro domácí a průmyslové použití Hovoří Otakar Vaníček Infratopení Wellina představuje moderní řešení vytápění na osvědčeném principu který známe například

Více

Proudění vzduchu Nucené větrání

Proudění vzduchu Nucené větrání AT 02 TZB II a technická infrastruktura LS 2012 Proudění vzduchu Nucené větrání 8. Přednáška Ing. Olga Rubinová, Ph.D. Harmonogram t. část Přednáška Cvičení 1 UT Mikroklima budov, výpočet tepelných ztrát

Více

Obsah. Úvod... 7. Vytápění domů a bytů

Obsah. Úvod... 7. Vytápění domů a bytů Copyright Obsah Úvod... 7 1. Tepelná pohoda... 9 1.1 Teplota vzduchu... 10 1.2 Vlhkost vzduchu... 11 1.3 Tepelné ztráty a tepelné izolace... 12 1.4 Výměna vzduchu... 16 2. Rozhodovací kritéria pro volbu

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

Ovzduší v budovách Krajský úřad MSK Ostrava, 13.10.2009

Ovzduší v budovách Krajský úřad MSK Ostrava, 13.10.2009 KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Ovzduší v budovách Krajský úřad MSK Ostrava, 13.10.2009 Ing.Miroslava Rýparová miroslava.ryparova@khsova.cz 595 138 126 Krajskáhygienickástanice

Více

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ NEJUNIVERZÁLNĚJŠÍ SYSTÉM PRO NOVOSTAVBY A REKONSTRUKCE REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE INOVATIVNÍ MATERIÁLY ŠVÉDSKÁ KVALITA

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ NEJUNIVERZÁLNĚJŠÍ SYSTÉM PRO NOVOSTAVBY A REKONSTRUKCE REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE INOVATIVNÍ MATERIÁLY ŠVÉDSKÁ KVALITA PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ NEJUNIVERZÁLNĚJŠÍ SYSTÉM PRO NOVOSTAVBY A REKONSTRUKCE REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE INOVATIVNÍ MATERIÁLY ŠVÉDSKÁ KVALITA SYSTÉM OPTIHEAT OPTIHeat je ucelený systém teplovodního vytápění

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146.8 m 2

Více

TĚLESO KTERÉ DÝCHÁ : Inteligentní a zdravé větrání

TĚLESO KTERÉ DÝCHÁ : Inteligentní a zdravé větrání OXYGEN KČ 2014.CZ TĚLESO KTERÉ DÝCHÁ : Inteligentní a zdravé větrání Jaga Oxygen není tradiční systém ventilace, ale energeticky účinný ventilační systém. Oxygen Hybrid řešení jsou připravena pro použití

Více

POROVNÁNÍ TÉMĚŘ NULOVÉ BUDOVY

POROVNÁNÍ TÉMĚŘ NULOVÉ BUDOVY POROVNÁNÍ TÉMĚŘ NULOVÉ BUDOVY A BUDOVY V PASIVNÍM STANDARDU Pracovní materiál iniciativy Šance pro budovy Jan Antonín, prosinec 2012 1. ÚVOD Studie porovnává řešení téměř nulové budovy podle připravované

Více

STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny

STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny Název stavby: Instalace plynové kotelny bytového domu, ul. Píškova Místo stavby : Píškova 1960/40, Praha 13 Charakter

Více

TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE

TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE Autoři: Ing. David LÁVIČKA, Ph.D., Katedra eneegetických strojů a zařízení, Západočeská univerzita v Plzni, e-mail:

Více

VLIV ŘÍZENÉHO A NEŘÍZENÉHO MIKROKLIMATU NA VÝSLEDKY CHOVU PRASAT

VLIV ŘÍZENÉHO A NEŘÍZENÉHO MIKROKLIMATU NA VÝSLEDKY CHOVU PRASAT VLIV ŘÍZENÉHO A NEŘÍZENÉHO MIKROKLIMATU NA VÝSLEDKY CHOVU PRASAT Líkař, K. BAUER TECHNICS (BAUER AGROMILK GROUP)Tábor BAUER, jako firma soustředěná v rámci holdingu BAUER-AGROMILK se soustřeďuje na vývoj

Více

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny Deska z minerální vlny NOBASIL PTN MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD20-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD15-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD10-WS-WL(P) EC certifikáty shody Reg.-Nr.: K1-0751-CPD-146.0-01-01/07

Více

MIKROKLIMA A VZDUCHOTECHNIKA VE ŠKOLÁCH

MIKROKLIMA A VZDUCHOTECHNIKA VE ŠKOLÁCH MIKROKLIMA A VZDUCHOTECHNIKA VE ŠKOLÁCH Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz Státn tní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikáln lní faktory Zásady a pokyny pro větrání škol Židovská škola v Praze v Jáchymově

Více

I. diskusní fórum. Možnosti zajištění kvality stavby (diagnostická metoda infračervená termografie) VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL O DISKUTOVANÉM TÉMATU

I. diskusní fórum. Možnosti zajištění kvality stavby (diagnostická metoda infračervená termografie) VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL O DISKUTOVANÉM TÉMATU I. diskusní fórum K projektu Cesty na zkušenou Na téma Možnosti zajištění kvality stavby (diagnostická metoda infračervená termografie) které se konalo dne 30. září 2013 od 12:30 hodin v místnosti H108

Více

Program energeticky úsporných budov ve městě Brně

Program energeticky úsporných budov ve městě Brně Program energeticky úsporných budov ve městě Brně Mgr. Martin Ander, Ph.D. náměstek primátora města Brna Smart City Brno Cíle města v oblasti inteligentních technologií a zvyšování kvality života: Systematické

Více

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště Vitocrossal 300. Popis výrobku A Digitální regulace kotlového okruhu Vitotronic B Vodou chlazená spalovací komora z ušlechtilé oceli C Modulovaný plynový kompaktní hořák MatriX pro spalování s velmi nízkým

Více

Hygienické požadavky na pracovní prostředí

Hygienické požadavky na pracovní prostředí CT 52 Technika prostředí LS 2012 Hygienické požadavky na pracovní prostředí 7. Přednáška Ing. Olga Rubinová, Ph.D. 1 Osnova předmětu Harmonogram přednášek týden přednáška 1 Faktory ovlivňující kvalitu

Více

PRŮVZDUŠNOST STAVEBNÍCH VÝROBKŮ

PRŮVZDUŠNOST STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PRŮVZDUŠNOST STAVEBNÍCH VÝROBKŮ Ing. Jindřich Mrlík O netěsnosti a průvzdušnosti stavebních výrobků ze zkušební laboratoře; klasifikační kriteria průvzdušnosti oken a dveří, vrat a lehkých obvodových plášťů;

Více

ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07

ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Krátké představení výzkumného úkolu a použité metody Rámcový popis opatření Ekonomika opatření

Více