Hodnocení tepelně vlhkostního mikroklimatu budov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hodnocení tepelně vlhkostního mikroklimatu budov"

Transkript

1 CT 52 Technika prostředí LS 2013 Hodnocení tepelně vlhkostního mikroklimatu budov 4. Přednáška Ing. Olga Rubinová, Ph.D. 1

2 Osnova předmětu týden přednáška 1 Faktory ovlivňující kvalitu vnitřního prostoru 2 Tepelná pohoda a rovnováha člověka 3 Vlhkost v budovách 4 Hodnocení tepelně vlhkostního mikroklimatu budov 5 Vzduch, který dýcháme 6 Hodnocení a zvyšování kvality vzduchu 7 Hygienické požadavky na pracovní prostředí + TEST 8 Energetická náročnost a legislativa ČR 9 ENB vytápění a chlazení 10 ENB osvětlení a teplá voda 11 ENB větrání 12 Problematika nízkoenergetických budov 13 Další složky mikroklimatu budov 2

3 Co je to tepelná pohoda? Tepelná pohoda znamená, že je dosaženo takových tepelných poměrů, kdy člověku není ani chladno, ani příliš teplo - člověk se cítí příjemně (Cihelka) Tepelnou pohodou (někdy též tepelnou neutralitou) se označuje stav, kdy prostředí odnímá člověku jeho tepelnou produkci bez výrazného (mokrého) pocení (Pulkrábek). Tepelná pohoda je stav mysli, jenž vyjadřuje spokojenost s teplotním klimatem a který vychází ze subjektivního hodnocení (ASHRAE). Tepelná pohoda znamená podmínky prostředí, za kterých jsou regulační mechanismy organismu namáhány tak, aby člověk adaptovaný na prostředí udržel s minimálním úsilím v chodu všechny své biologicky významné funkce (Selye 1964) 3

4 Co je to tepelná pohoda? Tepelná pohoda je v prostředí, které u člověka vyvolává pohodu a uspokojuje jeho city (Krch 1965) Tepelná pohoda představuje stav mysli, který vyjadřuje uspokojení s prostředím (Fanger 1970) Tepelná pohoda znamená stav, ve kterém největší procento osob ze skupiny udává pohodu prostředí (Fanger 1970) Tepelná pohoda zahrnuje souhrn podmínek, za nichž si subjekt neuvědomuje stav prostředí (Saini 1971) Tepelná pohoda se vyznačuje neexistencí zbytečné tísně při dané činnosti (Brundrett 1974) 4

5 Kvalita prostředí a lidská produktivita Existují zahraniční studie, které dokazují, že např. při lehké práci dochází ke stoprocentnímu výkonu člověka při teplotě 22 C, při teplotě 27 C klesá schopnost podávat plný výkon o 25 %, při 30 C se dosahuje pouze 50 % z optima. Mathauserová, tzb-info,2005 5

6 Metody hodnocení prostředí Objektivní tepelná rovnováha člověka, skutečný účinek agencií na člověka Subjektivní tepelný pocit člověka, vnímání prostředí Předpisové hygienické předpisy (zákony a prováděcí předpisy - závazné, normy) 6

7 Ergonomie tepelného prostředí ČSN EN ISO 8996 Ergonomie tepelného prostředí - Určování metabolizmu ČSN EN ISO 9886 Ergonomie - Hodnocení tepelné zátěže podle fyziologických měření ČSN ISO Ergonomie tepelného prostředí - Stanovení vlivů tepelného prostředí použitím subjektivních posuzovacích stupnic ČSN EN ISO 9920 Ergonomie tepelného prostředí - Hodnocení tepelné izolace oděvu a odporu oděvu proti odpařování ČSN EN ISO 7730 Ergonomie tepelného prostředí - Analytické stanovení a interpretace tepelného komfortu pomocí výpočtu ukazatelů PMV a PPD a kritéria místního tepelného komfortu ČSN EN Ergonomie. Stanovení tepelné produkce organismu (ISO 8996:1990) ČSN EN ISO 7933 Ergonomie tepelného prostředí - Analytické stanovení a interpretace tepelného stresu pomocí výpočtu předpovídané tepelné zátěže 7

8 Stěžejní veličiny TV MK ČLOVĚK fyzická aktivita oděv PROSTŘEDÍ Teplota vzduchu Teplota povrchů (radiační) Rychlost proudění vzduchu Vlhkost vzduchu Vzájemná interakce Jak to zjistit? Jak je můžeme zjistit? 8

9 Objektivní hodnocení TV stavu prostředí A) v reálných budovách měřením fyzikálních veličin a aplikací metod pro hodnocení (PMV, WBGT, teplota výsledná) B) v navrhovaných budovách modelování TV MK materiální experimenty s pokusnými osobami v klimatických komorách matematické výpočtové metody simulující s různou přesností tepelný stav prostředí a fyziologickou odezvu lidského organismu 9

10 10

11 Teplota vzduchu t a Teplota vzduchu je teplota interiérového vzduchu bez vlivu sálání z okolních povrchů. 11

12 Teplota výsledná t g = teplota změřená kulovým teploměrem, která zahrnuje jak vliv teploty vzduchu, tak obklopujících stěn. Optimální radiační pohoda, tedy optimální poměr mezi teplem vydaným konvekcí a sáláním, je dosažena při maximálním rozdílu teploty kulového teploměru a teploty vzduchu /t a -t g / < 4K. Teplota vzduchu + stěn 12

13 Měření radiační teploty Kulový teploměr Vernonův Válcový teploměr Missénárdův Comfytest podle Korsgaarda a Madsena Mossův stereoteploměr 13

14 Střední radiační teplota t r zohledňuje vzdálenost posuzovaného bodu od jednotlivých povrchů a jejich poměrnou velikosti (tzv. view factor - poměr osálání F) a je tedy vázána na daný bod v prostoru. U interiérů s rovnoměrnou povrchovou teplotou okolních ploch je vliv posuzovaného místa v prostoru malý, u interiérů s velkými chladnými resp. horkými povrchy je tento vliv podstatný a nezanedbatelný - střední radiační teplota bude zcela jiná v těsné blízkosti a ve velké vzdálenosti od chladné stěny T r n FT F T F T... F T n n F 1 14

15 Střední radiační teplota t r Rozložení radiační teploty v místnosti s chlazeným stropem a teplým oknem svislý řez místnost 8,4 x 7,2 x 2,7 m, teplota stropu 18 C, teplota okna 35 C a teplota stěn (vzduchu) 28 C 15

16 Operativní teplota t o = vypočtená veličina, je definována jako jednotná teplota černého uzavřeného prostoru, ve kterém by tělo sdílelo konvekcí i sáláním stejné množství tepla, jako ve skutečném teplotně nesourodém prostředí. t 0 v a A t 1 A 1m / s A 0,75. v t r 0,16 v ar 0,2 0,3 0,4 0,6 0,8 1,0 A 0,50 0,53 0,60 0,65 0,70 0,75 Teplota vzduchu + stěn + proudění 16

17 Střední radiační teplota t r t r = [(tg + 273) 4 + 2, va 0,6 ( tg- ta)] 1/4 273 kde t g je výsledná teplota kulového teploměru o průměru 0,10 m (Vernon-Jokl) t r = [(tg + 273) 4 +2, va 0,6 (tg - ta)] 1/4 273 kde t g je výsledná teplota kulového teploměru o průměru 0,15 m (Vernon) t a - teplota vzduchu ( C) v a - rychlost proudění vzduchu (m.s -1 ) 17

18 Intenzita sálání I (W.m -2 ) popisuje výměnu tepla sáláním mezi povrchy (plochami) prostoru a lidským tělem - Sálavé vytápění nebo jiné teplé/horké povrchy I = [(tr + 273) 4 8, ] / 17,

19 Sálavé vytápění a radiační stíny ta = 15 C tg = 16 C ta = 16 C tg = 25 C 19

20 Intenzita sálání I (W.m -2 ) 20

21 Teplota efektivní t ef = teplota prostoru při relativní vlhkosti 50 %, která způsobí stejné celkové tepelné ztráty z pokožky jako ve skutečném prostředí. Dva prostory se stejnou efektivní teplotou vyvolají stejné reakce organismu, i když tyto prostory mají rozdílnou teplotu i vlhkost vzduchu. Podmínkou je však stejná rychlost proudění vzduchu. Teplota vzduchu + vlhkost Vznik živlů které oblast lidem vadí? 21

22 Zdánlivá teplota (Steadman Apparent Temperature) AT 22

23 WBGT (Wet Bulb Globe Temperature ) Horká prostředí ČSN ISO 7243 Stanovení tepelné zátěže pracovníka podle ukazatele WBGT WBGT 0,7t 0,2t 0, 1t WBGT 0,7t m 0, 3t g m g a kulový teploměr Přirozeně větraný mokrý teploměr Vliv vlhkosti vzduchu (možnost pocení) Vliv teploty vzduchu, povrchů a proudění (ochlazování konvekcí) Teplota vzduchu + povrchů + proudění + vlhkost 23

24 WBGT vztah mezi teplotou a vlhkostí vzduchu 24

25 WBGT limitní hodnoty Aktivita Max. WGBT Podmínky, zátěž, zdravotní riziko Sport 18 nízké 22 Mírné Pracovní prostředí (EN) 28 vysoké >28 extrémní Armáda (USA) 26,7 Trvalá činnost při střední zátěži 28,0 75 % práce + 25 % odpočinek (stř.z.) 29,4 50 % práce + 50 % odpočinek (stř.z.) 31,1 25 % práce + 75 % odpočinek (stř.z.) 25

26 Korigovaná teplota pro práci v chladu Korigovaná teplota t korig ( C) je teplota vzduchu snížená vlivem proudění vzduchu, která se užívá při hodnocení účinku větru na člověka na venkovních pracovištích. 26

27 Beaufortova stupnice síly větru Stupeň Označení Rozpoznávací znaky Rychlost (m/s) 0 Bezvětří kouř stoupá kolmo vzhůru 0,0 0,2 1 Vánek směr větru je poznatelný podle pohybu kouře, vítr neúčinkuje na větrnou korouhev 0,3 1,5 2 Slabý vítr vítr je cítit ve tváři, listy stromu šelestí 1,6 3,3 3 Mírný vítr listy stromů a větvičky jsou v trvalém pohybu 3,4 5,4 4 Dosti čerstvý vítr vítr zdvihá prach, pohybuje slabšími větvemi 5,5 7,9 5 Čerstvý vítr listnaté keře se začínají hýbat, na vodních plochách se tvoří menší vlny 8,0 10,7 6 Silný vítr vítr pohybuje silnějšími větvemi, je těžké používat deštník 10,8 13,8 7 Prudký vítr vítr pohybuje celými stromy, chůze proti větru je obtížná 13,9 17,1 8 Bouřlivý vítr vítr ulamuje větve, chůze proti větru je téměř nemožná 17,2 20,7 9 Vichřice vítr způsobuje menší škody na stavbách 20,8 24,4 10 Silná vichřice vyvrací stromy, způsobuje větší škody na stavbách 24,5 28,4 11 Mohutná vichřice působí rozsáhlá zpustošení 28,5 32,6 12 Orkán ničivé účinky 32,7 a více 27

28 Měření veličin v nestejnorodém prostředí Platí pro teploty a všechny veličiny průměr = ¼(hlava + 2x břicho+kotníky) 28

29 Rychlost proudění vzduchu nestejnoměrná v prostoru vede k průvanu 29

30 MZ ČR Měření mikroklimatických parametrů pracovního prostředí a vnitřního prostředí staveb Základní kritéria pro vyhodnocení mikroklimatických parametrů vnitřního prostředí Operativní teplota vzduchu t o ( C) Výsledná teplota kulového teploměru t g ( C) Relativní vlhkost vzduchu rh (%) Rychlost proudění vzduchu v a (m.s 1 ) Stereoteplota t st ( C) Porovnání se zákonnými předpisy 30

31 Ukazatelé PMV a PPD ČSN EN ISO 7730 Mírné tepelné prostředí Stanovení ukazatelů PMV a PPD a popis podmínek tepelné pohody POUŽITÍ: Predicted mean vote (PMV) Predicted percentage dissatisfied (PPD) Předpověď středního tepelného pocitu člověka PMV na základě jeho činnosti, oděvu a faktorů prostředí v 7mi stupňové stupnici Předpověď procentuálního podílu nespokojených PPD, která poskytuje informaci o tepelné nepohodě tím, že předpovídá procentuální počet lidí, kteří budou v daném prostředí pravděpodobně pociťovat přílišné teplo nebo přílišné chladno Předpověď procentuálního podílu osob, které budou v daném prostředí pociťovat průvan, stupeň obtěžování průvanem DR Teplota vzduchu + povrchů + proudění + aktivita a oblečení osob 31

32 Použití ukazatele PMV ověření, že dané tepelné prostředí odpovídá kritériím pohody vytvoření širších mezí přijatelnosti v prostorách s nižšími požadavky na pohodu předpovědi kombinace činnosti, oděvu a podmínek prostředí, které vyvolají tepelně neutrální pocit (PMV = 0) PMV 0,303e 0,036M 0,028 3 M W 3, ,99 M W p a 5 0,42 M W 58,15 1,7 10 M 5867 pa 8 4 0,0014M 34 ta 3,96 10 fcl tcl t r 273 fcl hc tcl ta 32

33 Ukazatel PPD PMV=0 PPD=5% PMV=(-0,5 až +0,5) PPD=10% 33

34 1 Index PMV pro člověka s danou aktivitou a oblečením 116 2,0 W/m 2 met 0,25 1,00 0,039 0,155 t o C ,1 m/s 1,41 0,93 0,45 0,04 0,52 0,97 1,42 1,88 0,68 0,41 0,13 0,14 0,41 0,68 0,96 rychlost proudění 0,15 m/s 1,48 1,03 0,57 0,09 0,38 0,86 1,35 1,84 0,75 0,48 0,21 0,06 0,34 0,61 0,91 0,2 m/s 1,69 1,21 0,73 0,23 0,28 0,78 1,29 1,81 0,84 0,56 0,28 0,00 0,28 0,57 0,87 34

35 Ukazatel PPD Ukazatel PPD je kvantitativní předpověď poměrného počtu lidí, kteří budou s daným prostředím nespokojení. Z velké skupiny lidí předpovídá procentuální podíl osob, které budou pravděpodobně pociťovat přílišné teplo nebo chladno. PPD e 0,033 PMV 4 0,2179 PMV 2 35

36 2 Najděte vhodný oblek skladníkovi Přípustné rozmezí 5 % nespokojených Skladník naváží zboží, rovná do regálu M = 120 až 180 W/m 2 Pohybuje se v prostředí s operativní teplotou 16 až 20 C a prouděním vzduchu do 0,2 m/s PPD = 5 % PPD = 0 (op mální stav) M = 120 W/m 2 = 2,1 met M = 180 W/m 2 = 3,1 met Hledáme pro variantu nízké aktivity teplejší oděv a pro vyšší aktivitu (a nižší teplotu) oděv s menším tepelným odporem.

37 2 Najděte vhodný oblek skladníkovi 2,0 met; PMV = f( to, v, I) 3,0 met; PMV = f (to, v, I) 37

38 2 Najděte vhodný oblek skladníkovi Hledáme skladbu oděvu s tepelným odporem I = 0,25 až 1,0 clo Teplo + vysoká aktivita Chladno + nízká aktivita tričko 0,09 0,09 spodky 0,05 0,05 Flanelová košile s 0,30 dlouhými rukávy Běžné kalhoty 0,25 0,25 Boty 0,03 0,03 ponožky 0,02 Tenký svetr 0,2 Silné dlouhé ponožky 0,1 Celkem [clo] 0,44 1,02 38

39 Obtěžování průvanem DR Průvan = pohyb vzduchu, který může způsobit nežádoucí místní ochlazování lidského těla. Možno vyjádřit procentuálním podílem lidí, u kterých se předpokládá pocit obtěžování průvanem. DR (34 t a )( v 0,05) 0,62 (0,37v. Tu 3,14) Tu místní intenzita turbulence (%) 39

40 Kategorie tepelného mikroklimatu budov ČSN EN ISO 7730 PD pro: Kategorie budovy PPD PMV DR Vertikální rozdíl teplot Teplou nebo chladnou podlahu Sálavou asymetrii A < 6 % 0,2 / +0,2 < 15 % < 3 % < 10 % < 5 % B < 10 % 0,5 / +0,5 < 20 % < 5 % < 10 % < 5 % C < 15 % 0,7 / + 0,7 < 25 % < 10 % < 15 % < 10 % 40

41 Prof. Ing. Miloslav V. Jokl, DrSc. hodnocení TV MK Celoživotní práce v oblasti vnitřního prostředí budov. Autor teorie ekosystému a komplexního ekosystému v uzavřených prostorách budov a jeho matematického modelu. Experimentální výzkum tepelného zatížení člověka v klimatické komoře. Vlastní konstrukce kulového teploměru a stereoteploměru. zákon zachování hmoty a energie = zákon zachování agencie 41

42 Joklův systém hodnocení je zaměřený na posuzování všech tepelně -vlhkostních stavů zejména pracovního prostředí. Vyhodnocují se tu: toky agencií, tj. tepelné toky exponující organismus člověka koncentrace těchto agencií v jednotce objemu prostorové rozložení toků agencií v exponovaném subjektu - rovnoměrnost expozice, tj. rovnoměrnost tepelné zátěže člověka v prostoru doba expozice a časové rozložení toků agencií, tj. poměry tepelných toků různého druhu. 42

43 Metodika hodnocení TV mikroklimatu únosný výsledný tepelný stres člověka optimální 43

44 Metodika hodnocení TV mikroklimatu výsledný tepelný stres člověka optimální tepelná rovnováha při optimálním toku do prostředí relace konvekčního a radiačního tepla tok vodní páry z organismu rovnoměrnost (v prostoru a čase) 44

45 Metodika hodnocení TV mikroklimatu výsledný tepelný stres člověka únosný hypotermický krátkodobý perspirační dlouhodobý hypertermický krátkodobý ztráta akumulovaného tepla rovnoměrnost (v prostoru a čase) únosný perspirační tok tepla rovnoměrnost (v prostoru a čase) akumulovaný tok tepla v těle rovnoměrnost (v prostoru a čase) 45

46 Optimální TV mikroklima Tepelná rovnováha lidského organismu bez pocení Optimální rovnoměrností tepelné zátěže člověka v prostoru a v čase Optimální relací konvekčního a radiačního tepla Optimálním tokem vodní páry do prostředí Další podmínky doplňující tepelnou rovnováhu 46

47 Další podmínky doplňující tepelnou pohodu Tepelná rovnováha (neutralita) nemusí nutně znamenat tepelnou pohodu (může jí být dosaženo např. v nepříjemně těžkém oděvu), ale tepelná pohoda je podmíněna tepelnou rovnováhou. Oblast tepelné pohody je totiž jen částí rozsahu tepelné neutrality. 47

48 Další podmínky doplňující tepelnou rovnováhu podmínka Asymetrie radiační teploty od oken nebo jiných chladných svislých povrchů nesmí být větší než 10 C. Rozdíly teplot vzduchu mezi úrovní hlavy a kotníků nesmí být větší jak 3 C. Asymetrie radiační teploty od teplého stropu nebo jiných vodorovných povrchů nesmí být větší jak 5 C. Intenzita osálání hlavy od okna nebo infrazářiče nesmí být větší než 200 W/m 2 DR (stupeň obtěžování průvanem) ve středu vzdálenosti 50 cm od oken nebo jiných nadměrně ochlazovaných svislých stavebních konstrukcí (dveří, stěn) nesmí být větší jak 15 %. Vliv vytápění a vzduchotechniky umístění vyústek přívodu vzduchu umístění vyústek přívodu vzduchu vytápěné nebo chlazené stropy či podlahy umístění infrazářičů umístění otopných těles a jejich dostatečná délka umístění a typ vyústek přívodu vzduchu 48

49 Krátkodobě únosné horké mikroklima sálavé teplo W/m teplota vzduchu ( C) 49

50 Optimální tok vodní páry do prostředí relativní vlhkost (%) teplota vzduchu ( C) 50

51 ASHRAE operativní teploty Optimální a přípustné operativní teploty pro osoby vykonávající lehkou práci, při relativní vlhkosti vzduchu 50% a střední rychlosti vzduchu 0,15 m.s -1 ASHRAE Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy Americká norma (Tepelné parametry interiéru obývaného člověkem) 51

52 PMV a co dál? PMV ASHRAE Ukazatele PMV a pocity lidí v reálných podmínkách vykazují rozdíly: stacionární podmínky prostředí při PMV zjednodušené stanovení M (není stacionární, dynamické termoregulační procesy) nadhodnocení odporu oděvu, omezená přesnost transferu tepla do prostředí (přestupy, povrchové teploty) 52

53 Subjektivní hodnocení Subjektivní hodnocení TV stavu prostředí ČSN ISO Stanovení vlivů tepelného prostředí použitím posuzovacích stupnic Subjektivní vjem prostředí dotazníky: Stupeň Tepelný pocit Horko Teplo Mírně teplo Neutrálně Mírně chladno Chladno zima Spokojenost s prostředím Značná nepohoda Mírná nepohoda Pohoda komfort Mírná nepohoda Značná nepohoda prostředí horké optimální chladné 53

54 Experimentální metody Experimentální metody hodnocení TV mikroklimatu Klimatická komora regulace teploty vzduchu, relativní vlhkosti, rychlosti proudění vzduchu i sálání okolních ploch objektivní hodnocení reakce subjektu (srdeční frekvence, množství vyloučeného potu) subjektivní hodnocení (vnímání prostředí) 54

55 Experimentální metody Klimatická komora Centrum pracovního lékařství (CPL) Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě Klimatická komora nabízí možnosti testování reakce lidského organismu na zvýšenou zátěž v extrémních tepelných a vlhkostních podmínkách. Odezvu regulačních center a zejména kardiopulmonálního systému na zvýšenou pracovní tepelně-vlhkostní zátěž umožňuje komora kontinuálně monitorovat za přesně definovaných podmínek. Na základě epidemiologické analýzy získaných dat v těchto simulovaných podmínkách je možné se značnou přesností provést odhad zdravotních dopadů pracovně-tepelné zátěže ve vybraných profesích (hasiči, důlní záchranáři apod.). 55

56 Experimentální metody Experimentální stanovení termoregulačního chování člověka Určení okrajových podmínek v rovnicích výdeje tepla (model fyziologické odezvy organismu) Sezení v křesle Sezení na byciklovém ergometru bez šlapání šlapání na byciklovém ergometru se zátěží 40 W šlapání na byciklovém ergometru se zátěží 1 W / 1KG Měření Produkce metabolického tepla Střední teplota pokožky Puls Ztráta vody 2 druhy oděvu Stanovení optimální teploty 56

57 Experimentální metody Klimatická komora Experimentální stanovení termoregulačního chování člověka T g C Oblast naměřených hodnot T 31,71 0, 102 g q m Oděv 0,5 clo q m 2 W / m 57

58 Klimatická komora - Termoregulační rozmezí člověka T g C Třídy budovy: 0,5 clo 1,2 met (70 W/m 2 ) q m 2 W / m optimální teplota Tg ( C) A nejnáročnější interiéry (celoroční klimatizace) 24,5 +/- 1,0 24,6 +1,0-0,5 B střední nároky (klimatizace+přirozené větrání) 24,5 +/-1,5 24,6 +2,0-1,0 58 C nízké požadavky (přirozené větrání) 24,5 +/-2,5 24,6 +3,0-2,0

59 Experimentální box Experiment, při kterém byly nosnice dlouhodobě vystaveny prostředí o teplotě C, kdy již slepice trpí hypertermií, která má negativní dopad i na velikost snášky. Úpravou krmné dávky však bylo dosaženo stejné užitkovosti jako při teplotách o 5 K nižších. Je to příklad další možnosti redukce tepelného stresu. 59

60 P. Ole Fanger, Professor, D.Sc., Hon.D.Sc. International Centre for Indoor Environment and Energy 30 let výzkumů na půdě DTU (Dánská technická univerzita) v oboru vnitřního prostředí budov. První kniha v roce Autor více jak desítky monografií, řada medailí Jeho práce je základem EN na hodnocení mírného tepelného prostředí (PMV, PPD) 60

61 Climate chambers International Centre for Indoor Environment and Energy Subjekty jsou exponovány specifickým podmínkám prostředí (teplota a vlhkost vzduchu apod.) a zaznamenává se jejich subjektivní reakce a fyzilogická odpověď organismu. Během experimentu subjekty často čtou nebo píší. 61

62 Thermal mankin International Centre for Indoor Environment and Energy Vytápěná figurína má 16 samostatně vyhřívaných zón. Tepelná ztráta z povrchu kůže může být snímána z 8 různých míst. Nahrazuje člověka, je vystavován různým podmínkám, oblečení (také spací pytel apod.) Simulují lidi z různých evropských zemí. Měření proudění vzduchu při velmi malých rychlostech Laser Doppler anemometrem. 62

63 Thermal manekin for CFD International Centre for Indoor Environment and Energy 63

64 Prostý absolvent školy má tři druhy znalostí: cenné, cenné před třiceti lety a bezcenné. Milan Zelený 64

Měření tepelně vlhkostního mikroklimatu v budovách

Měření tepelně vlhkostního mikroklimatu v budovách Měření tepelně vlhkostního mikroklimatu v budovách Veličiny k hodnocení tepelně vlhkostní složky mikroklimatu budov Teplota vzduchu Výsledná teplota Teplota mokrého teploměru Operativní teplota Střední

Více

5.1 Hodnocení tepelně vlhkostního mikroklimatu budov

5.1 Hodnocení tepelně vlhkostního mikroklimatu budov 5.1 Hodnocení tepelně vlhkostního mikroklimatu budov Úloha 5.1.1 Kancelář je větrána přirozeně okny. Měřením byly zjištěny rychlosti proudění vzduchu na jednotlivých pracovních místech. Určete procentuální

Více

Hodnocení a integrované navrhování budov

Hodnocení a integrované navrhování budov České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Hodnocení a integrované navrhování budov prof. Ing. Karel Kabele, CSc. (C) prof. K. Kabele CKLOP 2011 1 21.století

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Postup poskytovatelů zdravotních služeb při propouštění novorozenců

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Postup poskytovatelů zdravotních služeb při propouštění novorozenců Věstník Ročník 2013 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 8 Vydáno: 9. PROSINCE 2013 Cena: 74 Kč OBSAH: 1. Postup poskytovatelů zdravotních služeb při propouštění novorozenců do vlastního sociálního

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Laboratoře TZB. Cvičení č. 6 Posouzení vnitřního prostředí

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Laboratoře TZB. Cvičení č. 6 Posouzení vnitřního prostředí ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Laboratoře TZB Cvičení č. 6 Posouzení vnitřního prostředí Ing. Daniel Adamovský, Ph.D. Katedra TZB, fakulta stavební, ČVUT v Praze Praha 2011 Evropský

Více

Tepelná pohoda a nepohoda

Tepelná pohoda a nepohoda 1 z 7 17.9.2013 16:09 Tepelná pohoda a nepohoda Datum: 13.12.2000 Autor: Ing. Lada CENTNEROVÁ Zdroj: Vytápění větrání instalace 5/2000 Recenzent: MUDr. Ariana Lajčíková, CSc. Popsány jsou fyziologické

Více

VUT FAST, Veveří 95, budova E1, Laboratoř TZB místnost E520

VUT FAST, Veveří 95, budova E1, Laboratoř TZB místnost E520 CZ.1.07/2.4.00/31.0037 Partnerská síť mezi univerzitami a soukromými subjekty s vazbou na environmentální techniky v chovu skotu - Měření tepelně vlhkostního mikroklimatu v budovách teplotní a vlhkostní

Více

Zuzana Mathauserová. Státní zdravotní ústav Centrum laboratorních činností Laboratoř pro fyzikální faktory zmat@szu.cz

Zuzana Mathauserová. Státní zdravotní ústav Centrum laboratorních činností Laboratoř pro fyzikální faktory zmat@szu.cz VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ STAVEB Zuzana Mathauserová Státní zdravotní ústav Centrum laboratorních činností Laboratoř pro fyzikální faktory zmat@szu.cz Kvalita vnitřního prostředí staveb je popsána hodnotami fyzikálních,

Více

Vnitřní prostředí staveb a větrání Zuzana Mathauserová

Vnitřní prostředí staveb a větrání Zuzana Mathauserová Vnitřní prostředí staveb a větrání Zuzana Mathauserová Státní zdravotní ústav Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Laboratoř pro fyzikální faktory zmat@szu.cz Vnitřní prostředí staveb Definice

Více

lavé halových objektů Tepelná pohoda-po iny požadavky č.178/2001 z 18.4.2001,ve znění 523/2002, kterým se stanoví Prostor operativní teploty

lavé halových objektů Tepelná pohoda-po iny požadavky č.178/2001 z 18.4.2001,ve znění 523/2002, kterým se stanoví Prostor operativní teploty ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Stropní sálav lavé a teplovzdušné vytápění halových objektů Tepelná pohoda - veličiny iny Prostor Operativní teplota teplota účinná teplota

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO. Vybrané souvislosti a sledované hodnoty

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO. Vybrané souvislosti a sledované hodnoty EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Větrání škol Vybrané souvislosti a sledované hodnoty Ing. Zdeněk Zikán tel. +420 608 644660 e-mail poradenstvi@atrea.cz Investice do Vaší budoucnosti

Více

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE české pracovní lékařství číslo 1 28 Původní práce SUMMARy KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE globe STEREOTHERMOMETER A NEW DEVICE FOR measurement and

Více

Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU

Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Mikroklimatické podmínky Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Fyziologické poznámky Homoiotermie (=teplokrevnost): schopnost zajištění tepelné rovnováhy (člověk: 36-37 o C) Mechanismy

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ HODNOCENÍ TEPELNÉ POHODY PROSTŘEDÍ V BUDOVÁCH ASSESSMENT OF THERMAL COMFORT IN BUILDINGS

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ HODNOCENÍ TEPELNÉ POHODY PROSTŘEDÍ V BUDOVÁCH ASSESSMENT OF THERMAL COMFORT IN BUILDINGS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE HODNOCENÍ TEPELNÉ POHODY PROSTŘEDÍ V BUDOVÁCH

Více

Zdeňka Podzimková. BIOANALYTIKA CZ s.r.o.

Zdeňka Podzimková. BIOANALYTIKA CZ s.r.o. Zdeňka Podzimková BIOANALYTIKA CZ s.r.o. 1 Měření mikroklimatických podmínek Legislativa Metodika Hodnocení mikroklimatických podmínek Tabulky pro určení krátkodobě a dlouhodobě únosné doby práce Výpočtové

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 8 8 Copyright U k á z k

Více

Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Požadavky na provoz budov

Více

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov 125TVNP Teorie vnitřního prostředí budov prof. Ing. Karel Kabele, CSc. Ing. Pavla Dvořáková, Ph.D. Ing. Hana Kabrhelová, Ph.D. Ing. Zuzana

Více

Měření parametrů vnitřního prostředí v pasivní dřevostavbě MSDK

Měření parametrů vnitřního prostředí v pasivní dřevostavbě MSDK Měření parametrů vnitřního prostředí v pasivní dřevostavbě MSDK Měřící úloha č. 1 měření vnitřní teploty vzduchu Měřící úloha č. 2 měření vnitřní relativní vlhkosti vzduchu Měřící úloha č. 3 měření globální

Více

Zátěž teplem při práci

Zátěž teplem při práci Zátěž teplem při práci (k nařízení vlády č. 93/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci) Zátěž teplem při práci se vyskytuje na venkovním

Více

Tepelná pohoda a tepelná rovnováha člověka

Tepelná pohoda a tepelná rovnováha člověka CT 52 Technika prostředí LS 2013 Tepelná pohoda a tepelná rovnováha člověka 2. Přednáška Ing. Olga Rubinová, Ph.D. 1 Osnova předmětu týden přednáška 1 Faktory ovlivňující kvalitu vnitřního prostoru 2 Tepelná

Více

termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou

termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou Michal Kovařík, 3.S termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou současně základem pro téměř nulové

Více

5. TEPLOTA A VLHKOST TEPLOTA A VLHKOST VZDUCHU V INTERIÉRU JSOU DŮLEŽITÉ PARAMETRY PRO KVALITNÍ A ZDRAVÉ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ.

5. TEPLOTA A VLHKOST TEPLOTA A VLHKOST VZDUCHU V INTERIÉRU JSOU DŮLEŽITÉ PARAMETRY PRO KVALITNÍ A ZDRAVÉ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ. 5. TEPLOTA A VLHKOST TEPLOTA A VLHKOST VZDUCHU V INTERIÉRU JSOU DŮLEŽITÉ PARAMETRY PRO KVALITNÍ A ZDRAVÉ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ. TEPELNĚ-VLHKOSTNÍ MIKROKLIMA BUDOVY JE V PRVNÍ ŘADĚ URČENO VNĚJŠÍM KLIMATEM.

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.180 2006 Ergonomie tepelného prostředí - Analytické stanovení a interpretace tepelného komfortu pomocí výpočtu ukazatelů PMV a PPD a kritéria místního tepelného komfortu ČSN

Více

Stížnosti na špatnou kvalitu vnitřního prostředí staveb Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory

Stížnosti na špatnou kvalitu vnitřního prostředí staveb Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory Stížnosti na špatnou kvalitu vnitřního prostředí staveb Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory 57. konzultační den 16.10.2014 Kvalita vnitřního prostředí

Více

Stavebně technické předpoklady: - mikroklimatické podmínky - rešerše norem sálů - vzduchotechnické systémy pro čisté provozy operačních sálů

Stavebně technické předpoklady: - mikroklimatické podmínky - rešerše norem sálů - vzduchotechnické systémy pro čisté provozy operačních sálů SNEH ČLS JEP 23. září 2014 XXI. mezinárodní konference Nemocniční epidemiologie a hygiena Stavebně technické předpoklady: - mikroklimatické podmínky - rešerše norem sálů - vzduchotechnické systémy pro

Více

Světlo, teplo, vzduch z pohledu vnitřního prostředí budovy

Světlo, teplo, vzduch z pohledu vnitřního prostředí budovy ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Světlo, teplo, vzduch z pohledu vnitřního prostředí budovy prof. Ing. Karel Kabele, CSc. PROSTŘEDÍ 2 Vnitřní prostředí budov Ve vnitřním

Více

Seminář BOZP. NEW ELTOM Ostrava, s.r.o. Ing. Ivan Kričfaluši, Ph.D. www.neweltom.cz. Prostějov, 6. 9. 2012

Seminář BOZP. NEW ELTOM Ostrava, s.r.o. Ing. Ivan Kričfaluši, Ph.D. www.neweltom.cz. Prostějov, 6. 9. 2012 Seminář BOZP NEW ELTOM Ostrava, s.r.o. Ing. Ivan Kričfaluši, Ph.D. www.neweltom.cz Prostějov, 6. 9. 2012 OBSAH Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky zdraví při práci Ochranné nápoje a teploty na pracovišti

Více

Autor: Ing. Jan Červenák

Autor: Ing. Jan Červenák Autor: Ing. Jan Červenák Objekt Prostor a jeho dislokace Způsob uložení Systémy zajišťující mikroklima a jeho regulace Kontrolní měření mikroklimatu Nový - zadávací požadavky uživatele pro projektanta

Více

TZB - VZDUCHOTECHNIKA

TZB - VZDUCHOTECHNIKA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ JIŘÍ HIRŠ, GÜNTER GEBAUER TZB - VZDUCHOTECHNIKA MODUL BT02-08 KLIMATIZACE STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA TZB Vzduchotechnika,

Více

Základní analýza energetického monitoru

Základní analýza energetického monitoru 1 Vážený pane Zákazníku, příloha obsahuje automaticky vygenerovanou základní analýzu zkoumané otopné soustavy provedenou měřící soupravou Energetický monitor Testo v kombinaci s manuálním sběrem dat. Součástí

Více

České vysoké učení technické v Praze. Fakulta stavební

České vysoké učení technické v Praze. Fakulta stavební České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební TRADIČNÍ & ADAPTIVNÍ MODEL TEPELNÉ POHODY Disertační práce 2001 Ing. Lada Centnerová České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební TRADIČNÍ

Více

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: základní pojmy 3

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: základní pojmy 3 Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: základní pojmy 3 Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1203_základní_pojmy_3_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony

Více

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví VYHLÁŠKA kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍČECHY ECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápěnía využitíobnovitelných zdrojůenergie se zaměřením na nízkoenergetickou a pasivní výstavbu Parametry pasivní výstavby Investice do Vaší

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Stanislav Strnad 2014 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A

Více

Využití ergonomických CHECKLISTů v pracovním lékařství.

Využití ergonomických CHECKLISTů v pracovním lékařství. Využití ergonomických CHECKLISTů v pracovním lékařství. MUDr. Hana Lehocká, Ph.D. a kol. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Centrum zdravotnických služeb oddělení fyziologie a psychologie práce Prach

Více

Prosklené kanceláře s PC z hlediska faktorů prostředí

Prosklené kanceláře s PC z hlediska faktorů prostředí Prosklené kanceláře s PC z hlediska faktorů prostředí Ing. Jana Lepší Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení faktorů prostředí - Pracoviště Plzeň jana.lepsi@zuusti.cz Proč jsou zde pracovníci

Více

TEPELNÉ PROSTŘEDÍ V PROSTORU S KAPILÁRNÍMI ROHOŽEMI

TEPELNÉ PROSTŘEDÍ V PROSTORU S KAPILÁRNÍMI ROHOŽEMI TEPELNÉ PROSTŘEDÍ V PROSTORU S KAPILÁRNÍMI ROHOŽEMI Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Technická 4, 166 7 Praha 6 Vladimir.Zmrhal@fs.cvut.cz ANOTACE Se

Více

Rekonstrukce základní školy s instalací řízeného větrání

Rekonstrukce základní školy s instalací řízeného větrání Rekonstrukce základní školy s instalací řízeného větrání 1. Historie a současnost Martin Jindrák V roce 1879 byla za cca ½ roku v obci Kostelní Lhota postavena a předána do užívání škola, kterou prošlo

Více

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti H O D N O C E N Í B U D O V Z H L E D I S K A E N E R G E T I C K É N Á R O Č N O S T I K A P I T O L A. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti Hodnocení stavebně energetické vlastnosti budov

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

Simulace letního a zimního provozu dvojité fasády

Simulace letního a zimního provozu dvojité fasády Simulace letního a zimního provozu dvojité fasády Miloš Kalousek, Jiří Kala Anotace česky: Příspěvek se snaží srovnat vliv dvojité a jednoduché fasády na energetickou náročnost a vnitřní prostředí budovy.

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 4 7 8 VELKOPLOŠNÉ SÁLAVÉ VYTÁPĚNÍ

Více

VZDUCHOTECHNIKA. Prof. Ing. František Drkal, CSc. Ing. Miloš Lain, Ph.D. Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.

VZDUCHOTECHNIKA. Prof. Ing. František Drkal, CSc. Ing. Miloš Lain, Ph.D. Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D. VZDUCHOTECHNIKA Prof. Ing. František Drkal, CSc. Ing. Miloš Lain, Ph.D. Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D. Praha 2009 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

Vliv faktorů pracovního prostředí na pracovníky na velínu. Luboš Kotek, Petr Trávníček, František Babinec, Petr Junga, Leisan Mukhametzianova

Vliv faktorů pracovního prostředí na pracovníky na velínu. Luboš Kotek, Petr Trávníček, František Babinec, Petr Junga, Leisan Mukhametzianova Vliv faktorů pracovního prostředí na pracovníky na velínu Luboš Kotek, Petr Trávníček, František Babinec, Petr Junga, Leisan Mukhametzianova Obsah prezentace Faktory pracovního prostředí ovlivňující výkonnost

Více

WiFi: název: InternetDEK heslo: netdekwifi. Školení DEKSOFT Tepelná technika

WiFi: název: InternetDEK heslo: netdekwifi. Školení DEKSOFT Tepelná technika WiFi: název: InternetDEK heslo: netdekwifi Školení DEKSOFT Tepelná technika Program školení 1. Blok Legislativa Normy a požadavky Představení aplikací pro tepelnou techniku Představení dostupných studijních

Více

Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. ČVUT v Praze Ústav techniky prostředí Technická 4 166 07 Praha 6

Více

Požadavky v oblasti stavební fyziky v české legislativě vs. BREEAM

Požadavky v oblasti stavební fyziky v české legislativě vs. BREEAM Požadavky v oblasti stavební fyziky v české legislativě vs. BREEAM Ing. Daniela Hroššová DEKPROJEKT s.r.o. Mezinárodní konference Udržitelný development a zelené dovednosti: švýcarsko česká spolupráce

Více

Klimatizace prostorů chladicími stropy

Klimatizace prostorů chladicími stropy Klimatizace prostorů chladicími stropy Se zvyšujícími se nároky na pohodu prostředí a tím i na tepelný komfort osob a zároveň se snahou o snížení spotřeby energie je nutné klást si otázku jak takových

Více

Tepelné mosty v pasivních domech

Tepelné mosty v pasivních domech ing. Roman Šubrt Energy Consulting Tepelné mosty v pasivních domech e-mail: web: roman@e-c.cz www.e-c.cz tel.: 777 96 54 Sdružení Energy Consulting - KATALOG TEPELNÝCH MOSTŮ, Běžné detaily - Podklady pro

Více

REFERENČNÍ PODMÍNKY PŘI HODNOCENÍ ÚROVNĚ ENERGETICKÉ SPOTŘEBY

REFERENČNÍ PODMÍNKY PŘI HODNOCENÍ ÚROVNĚ ENERGETICKÉ SPOTŘEBY REFERENČNÍ PODMÍNKY PŘI HODNOCENÍ ÚROVNĚ ENERGETICKÉ SPOTŘEBY Vydala: Česká energetická agentura Vinohradská 8 120 00 Praha 2 tel: 02 / 2421 7774, fax: 02 / 2421 7701 e-mail: cea@ceacr.cz www.ceacr.cz

Více

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu Pohled na energetickou bilanci rodinného domu Miroslav Urban Katedra technických zařízení budov Stavební fakulta, ČVUT v Praze Univerzitní centrum energeticky efektivních budov UCEEB 2 Obsah prezentace

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ (PŘEDEVŠÍM V PASIVNÍCH STANDARDECH) 1. JAK VĚTRAT A PROČ? VĚTRÁNÍ K ZAJIŠTĚNÍ HYGIENICKÝCH POŽADAVKŮ FYZIOLOGICKÁ POTŘEBA ČLOVĚKA Vliv koncentrace CO 2 na člověka 360-400 ppm - čerstvý

Více

SPECIÁLNÍ TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ NEMOCNIČNÍCH BUDOV

SPECIÁLNÍ TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ NEMOCNIČNÍCH BUDOV SYMPOZIUM 10.10.2012 SPECIÁLNÍ TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ NEMOCNIČNÍCH BUDOV ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ZDRAVOTNICKOU TECHNIKU Požadavky na vnitřní prostředí ve zdravotnictví a legislativa Ing. Zuzana Mathauserová Státní

Více

NEROVNOMÌRNÁ TEPELNÁ ZÁTÌŽ VÝSLEDKY SUBJEKTIVNÍHO HODNOCENÍ

NEROVNOMÌRNÁ TEPELNÁ ZÁTÌŽ VÝSLEDKY SUBJEKTIVNÍHO HODNOCENÍ ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO - 8 Pùvodní práce 6 NEROVNOMÌRNÁ TEPELNÁ ZÁTÌŽ VÝSLEDKY SUBJEKTIVNÍHO HODNOCENÍ SUMMARY IRREGULAR THERMAL LOAD RESULTS OF SUBJECTIVE EVALUATION BERNATÍKOVÁ Š.¹, JIRÁK Z.²,

Více

HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy

HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy 25.10.2013 Ing. Pavel Heinrich 1 HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy Ing. Pavel Heinrich Technický rozvoj heinrich@heluz.cz 25.10.2013 Ing. Pavel Heinrich 2 HELUZ Family 2in1 Výroba cihel

Více

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: soustavy vytápění 4

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: soustavy vytápění 4 Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: soustavy vytápění 4 Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1207_soustavy_vytápění_4_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Projektování nízkoenergetických a pasivních staveb konkrétní návrhy budov RD Martin Doležal, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt

Více

152/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví prav...

152/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví prav... Stránka č. 1 z 6 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil předpisu: Titul předpisu: Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody, měrné

Více

Tabulka Tepelně-technické vlastností zeminy Objemová tepelná kapacita.c.10-6 J/(m 3.K) Tepelná vodivost

Tabulka Tepelně-technické vlastností zeminy Objemová tepelná kapacita.c.10-6 J/(m 3.K) Tepelná vodivost Výňatek z normy ČSN EN ISO 13370 Tepelně technické vlastnosti zeminy Použijí se hodnoty odpovídající skutečné lokalitě, zprůměrované pro hloubku. Pokud je druh zeminy znám, použijí se hodnoty z tabulky.

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Škola Autor Číslo projektu Číslo dumu Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Ing. Ivana Bočková CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_38_V_3.05 Vzduchotechnika

Více

BIM & Simulace CFD simulace ve stavebnictví. Ing. Petr Fischer

BIM & Simulace CFD simulace ve stavebnictví. Ing. Petr Fischer BIM & Simulace CFD simulace ve stavebnictví Ing. Petr Fischer Agenda 10:15 11:00 Úvod do problematiky Petr Fischer Technické informace a příklady Jiří Jirát Otázky a odpovědi Používané metody navrhování

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO KONKRÉTNÍ ROZBOR TEPELNĚ TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ PRO VYBRANĚ POROVNÁVACÍ UKAZATELE Z HLEDISKA STAVEBNÍ FYZIKY příklady z praxe Ing. Milan Vrtílek,

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY. č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY. č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ze dne 12. prosince 2007, jak vyplývá ze změn provedených nařízeními vlády č. 68/2010 Sb., č. 93/2012 Sb.,

Více

Vzduchotechnika BT02 TZB III cvičení

Vzduchotechnika BT02 TZB III cvičení Vzduchotechnika BT02 TZB III cvičení Anotace Bakalářský studijní program je zaměřen na přípravu k výkonu povolání a ke studiu v magisterském studijním programu. V bakalářském studijním programu se bezprostředně

Více

Monitor mikroklimatu v pracovním prostředí QUESTemp 36

Monitor mikroklimatu v pracovním prostředí QUESTemp 36 Monitor mikroklimatu v pracovním prostředí QUESTemp 36 QUESTemp 36 je monitor mikroklimatu v prostředí, který zabezpečuje pro uživatele všechny informace potřebné pro organizaci pracovního času na základě

Více

TZB - VZDUCHOTECHNIKA

TZB - VZDUCHOTECHNIKA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ JIŘÍ HIRŠ, GÜNTER GEBAUER TZB - VZDUCHOTECHNIKA MODUL BT02-05 TEPELNÉ BILANCE PRO VZDUCHOTECHNIKU STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

6/2003 Sb. Předmět úpravy

6/2003 Sb. Předmět úpravy Systém ASPI - stav k 5.5.2010 do částky 45/2010 Sb. a 19/2010 Sb.m.s. Obsah a text 6/2003 Sb. - poslední stav textu 6/2003 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví hygienické limity chemických,

Více

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva Jiří Novák činnost technických poradců v oblasti stavebnictví květen 2006 Obsah Obsah...1 Zadavatel...2

Více

Infračervená termografie ve stavebnictví

Infračervená termografie ve stavebnictví Infračervená termografie ve stavebnictví Autor: Ing. Marcela POČINKOVÁ, Ph.D., Ing. Olga RUBINOVÁ, Ph.D. Termografické měření a následná diagnostika je metodou pro bezkontaktní a poměrně rychlý průzkum

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍČECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápěnía využitíobnovitelných zdrojůenergie se zaměřením na nízkoenergetickou a pasivní výstavbu OTOPNÁ SOUSTAVA Investice do Vaší budoucnosti Projekt

Více

Co si zapamatovat? Co si zapamatovat?

Co si zapamatovat? Co si zapamatovat? 0- Koloběh vody Varná deska zahřívá vodu v kádince. Voda se vypařuje a stává se plynem, po ochladnutí se sráží a objevuje se ve formě malých kapiček na poklopu a na stěnách kádinky. Proč však poté padá

Více

Jindřich Pl Plaza O s t r a v a ( C Z )

Jindřich Pl Plaza O s t r a v a ( C Z ) Prezentace Top - Expo / Výškové budovy Ji dři h Pl Jindřich Plaza Ostrava (CZ) AUTOŘI NÁVRHU: CMC architects a.s. Dipl. Arch. David R. Chisholm AIA, ČKA Akad. Arch. Vít Máslo ČKA HIP, KOORDINACE: AED projekt

Více

Ing. Jaroslav Slezák Doc., Ing. et Ing. Karel Klouda CSc., Ph.D., M.B.A. RNDr.Hana Kubátová Ph.D.

Ing. Jaroslav Slezák Doc., Ing. et Ing. Karel Klouda CSc., Ph.D., M.B.A. RNDr.Hana Kubátová Ph.D. Ing. Jaroslav Slezák Doc., Ing. et Ing. Karel Klouda CSc., Ph.D., M.B.A. RNDr.Hana Kubátová Ph.D. Experiment, ze kterého prezentace vychází, se prováděl pro potřebu vzniku listu ZZS HMP k typové činnosti

Více

VÝZNAM VĚTRÁNÍ V BUDOVÁCH. Ing.Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory

VÝZNAM VĚTRÁNÍ V BUDOVÁCH. Ing.Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory VÝZNAM VĚTRÁNÍ V BUDOVÁCH Ing.Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory Vnitřní prostředí staveb Je definováno hodnotami fyzikálních, chemických a biologických

Více

TECHNOLOGIE A PŘÍRODA V DOKONALÉ ROVNOVÁZE

TECHNOLOGIE A PŘÍRODA V DOKONALÉ ROVNOVÁZE NÍZKOTEPLOTNÍ SÁLAVÉ PANELY TECHNOLOGIE A PŘÍRODA V DOKONALÉ ROVNOVÁZE SÁLAVÉ PANELY EUKLIMA PANELY SÉRIE STANDARD - EUKLIMA S 1.Sádrokarton 2.Potrubí 3.Izolace 4.Pěnový polystyrén Zvukově izolační polystyrén

Více

Mikroklima obytných prostor a mikroklima nízkoenergetických budov

Mikroklima obytných prostor a mikroklima nízkoenergetických budov Kapitola 3 Mikroklima obytných prostor a mikroklima nízkoenergetických budov Faktory vnitřního prostředí budov Dnešní člověk tráví v budovách většinu svého času, prostředí v budovách se stává jeho životním

Více

Nejnovější trendy v interiérových osvětlovacích technologiích - LED. Ing. Tomáš Novák, Ph.D. prof. Ing. Karel Sokanský, CSc.

Nejnovější trendy v interiérových osvětlovacích technologiích - LED. Ing. Tomáš Novák, Ph.D. prof. Ing. Karel Sokanský, CSc. Nejnovější trendy v interiérových osvětlovacích technologiích - LED Ing. Tomáš Novák, Ph.D. prof. Ing. Karel Sokanský, CSc. Osvětlovací technologie - LED Aktuální stav - LED technologie ještě nedosáhla

Více

Energetický audit a hodnocení energetické náročnosti budov

Energetický audit a hodnocení energetické náročnosti budov České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a hodnocení energetické náročnosti budov prof.ing.karel Kabele,CSc. Globální oteplování Výchozí

Více

Centrum AdMaS Struktura centra Vývoj pokročilých stavebních materiálů Vývoj pokročilých konstrukcí a technologií

Centrum AdMaS Struktura centra Vývoj pokročilých stavebních materiálů Vývoj pokročilých konstrukcí a technologií Centrum AdMaS (Advanced Materials, Structures and Technologies) je moderní centrum vědy a komplexní výzkumná instituce v oblasti stavebnictví, která je součástí Fakulty stavební Vysokého učení technického

Více

www.decoen.cz VLIV PERFOTACE KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU NA VLHKOSTNÍ CHOVÁNÍ KONSTRUKCE

www.decoen.cz VLIV PERFOTACE KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU NA VLHKOSTNÍ CHOVÁNÍ KONSTRUKCE VLIV PERFOTACE KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU NA VLHKOSTNÍ CHOVÁNÍ KONSTRUKCE Influence Perforations thermal Insulation Composite System onto Humidity behavior of Structures Ing. Petr Jaroš, Ph.D.,

Více

Hygienické požadavky na vnitřní prostředí staveb novelizace předpisů Zuzana Mathauserová

Hygienické požadavky na vnitřní prostředí staveb novelizace předpisů Zuzana Mathauserová Hygienické požadavky na vnitřní prostředí staveb novelizace předpisů Zuzana Mathauserová Státní zdravotní ústav Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Laboratoř pro fyzikální faktory zmat@szu.cz

Více

Hygienické parametry kolejových vozidel

Hygienické parametry kolejových vozidel Hygienické parametry kolejových vozidel Konzultační den 21.4.2011 Ing. J. Hollerová Státní zdravotní ústav Praha Laboratoř pro fyzikální faktory Tel.: 267082684 Email: jhollerova@szu.cz Historie kolejových

Více

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Zapracovány změny provedené NV č. 68/2010 Sb. a NV č. 93/2012 Sb.)

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Zapracovány změny provedené NV č. 68/2010 Sb. a NV č. 93/2012 Sb.) Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Zapracovány změny provedené NV č. 68/2010 Sb. a NV č. 93/2012 Sb.) Část A Třídy práce podle celkového průměrného energetického výdeje (M) vjádřené v brutto

Více

TERMOVIZNÍ MĚŘENÍ VYBRANÝCH DETAILŮ V BYTĚ P. TOMEŠE BYTOVÉHO DOMU BYTOVÉ DRUŽSTVO BABÁKOVA 2151-5, DRUŽSTVO

TERMOVIZNÍ MĚŘENÍ VYBRANÝCH DETAILŮ V BYTĚ P. TOMEŠE BYTOVÉHO DOMU BYTOVÉ DRUŽSTVO BABÁKOVA 2151-5, DRUŽSTVO TERMOVIZNÍ MĚŘENÍ VYBRANÝCH DETAILŮ V BYTĚ P. TOMEŠE BYTOVÉHO DOMU BYTOVÉ DRUŽSTVO BABÁKOVA 2151-5, DRUŽSTVO ADRESA: BABÁKOVA 2151, PRAHA 4, PSČ 148 00 TERMOVIZNÍ MĚŘENÍ VYBRANÝCH DETAILŮ V BYTĚ PÍ FÉROVÉ,

Více

VYUŽITÍ DYNAMICKÝCH POČÍTAČOVÝCH SIMULACÍ PRO ZPŘESNĚNÍ NĚKTERÝCH. VSTUPNÍCH ÚDAJŮ A SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ HLAVNÍCH MĚŘENÍ Ing.

VYUŽITÍ DYNAMICKÝCH POČÍTAČOVÝCH SIMULACÍ PRO ZPŘESNĚNÍ NĚKTERÝCH. VSTUPNÍCH ÚDAJŮ A SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ HLAVNÍCH MĚŘENÍ Ing. VYUŽITÍ DYNAMICKÝCH POČÍTAČOVÝCH SIMULACÍ PRO ZPŘESNĚNÍ NĚKTERÝCH VSTUPNÍCH ÚDAJŮ A SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ HLAVNÍCH MĚŘENÍ Ing. Lucie Šancová a kolektiv kti výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 1. 1. Simulační

Více

KLIMATIZACE A PRŮMYSLOVÁ VZDUCHOTECHNIKA VYBRANÝ PŘÍKLAD KE CVIČENÍ II.

KLIMATIZACE A PRŮMYSLOVÁ VZDUCHOTECHNIKA VYBRANÝ PŘÍKLAD KE CVIČENÍ II. KLIMATIZACE A PRŮMYSLOVÁ VZDUCHOTECHNIKA VYBRANÝ PŘÍKLAD KE CVIČENÍ II. (DIMENZOVÁNÍ VĚTRACÍHO ZAŘÍZENÍ BAZÉNU) Ing. Jan Schwarzer, Ph.D.. Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší

Více

2. V 1 odst. 1 písmeno a) zní: a) rizikové faktory pracovních podmínek, jejich členění, metody a způsob jejich zjišťování, hygienické limity,.

2. V 1 odst. 1 písmeno a) zní: a) rizikové faktory pracovních podmínek, jejich členění, metody a způsob jejich zjišťování, hygienické limity,. Strana 1610 Sbírka zákonů č. 93 / 2012 93 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. února 2012, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády

Více

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Sálavé a průmyslové vytápění

Sálavé a průmyslové vytápění Fakulta strojní Ústav techniky prostředí Cvičení 5 Světlé a Tmavé plynové zářiče Ing. Ondřej Hojer, Ph.D. 1 Použitá literatura Cihelka, J.: Sálavé vytápění. 2. dopl. a přeprac. vydání. SNTL 1961. Praha.

Více

Experimentáln. lní toků ve VK EMO. XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký. www.vf.

Experimentáln. lní toků ve VK EMO. XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký. www.vf. Experimentáln lní měření průtok toků ve VK EMO XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký Systém měření průtoku EMO Měření ve ventilačním komíně

Více

ATREA přední český výrobce zařízení pro větrání, chlazení a teplovzdušné vytápění 25.10.2013 1

ATREA přední český výrobce zařízení pro větrání, chlazení a teplovzdušné vytápění 25.10.2013 1 ATREA přední český výrobce zařízení pro větrání, chlazení a teplovzdušné vytápění 25.10.2013 1 ATREA s.r.o. Jablonec nad Nisou 2 Náklady (Kč/rok) Náklady ( Kč/rok) Náklady ( Kč/rok) Parametry objektů EPD

Více

v a a relativní vlhkost vzduchu Rh..

v a a relativní vlhkost vzduchu Rh.. Strana 842 Sbírka zákonů č. 68 / 2010 68 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. února 2010, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci Vláda nařizuje podle 21

Více

Detail nadpraží okna

Detail nadpraží okna Detail nadpraží okna Zpracovatel: Energy Consulting, o.s. Alešova 21, 370 01 České Budějovice 386 351 778; 777 196 154 roman@e-c.cz Autor: datum: leden 2007 Ing. Roman Šubrt a kolektiv Lineární činitelé

Více

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 16. 10. 2012

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 16. 10. 2012 Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: 1. Autor: Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 16. 10. 2012 VY_32_INOVACE_ZMAJA_VYTAPENI_14

Více