PROJEKT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROJEKT 2006-2008. www.ekonomservis.cz/podnikatel"

Transkript

1 PROJEKT

2

3 BÝT PODNIKATELEM VERSUS BÝT ZAMĚSTNANCEM?! POMÁHÁME NASTARTOVAT ZMĚNU BUDOUCNOSTI SMĚREM K PODNIKÁNÍ PROJEKT CZ / /2810 PRVNÍ KROK DO PODNIKÁNÍ KVĚTEN 2008

4 OBSAH: 1. Slovo úvodem 3 2. Představení projektu 4 3. Realizace a zhodnocení výsledků projektu 8 4. Vybrané názory účastníků projektu Vyjádření partnerů O realizátorovi Závěr Realizační tým 23

5 Vážené dámy a vážení pánové, Slovo úvodem účastníci projektu začínající podnikatelé, zástupci veřejné správy i samosprávy, všichni, kteří jste se s námi setkávali při realizaci projektu První krok do podnikání dovolte mi, abych Vám jménem všech realizátorů projektu poděkoval za spolupráci, díky které se nám podařilo projekt připravit, realizovat a dovést do úspěšného konce. Zvláštní poděkování pak patří Úřadu práce v Přerově a společnosti KAZUIST, spol. s r.o., bez kterých jako partnerů našeho projektu, by nebylo možné v plánovaném rozsahu všechny aktivity realizovat. Dlouholetou součástí našich aktivit je i vzdělávání pro občany připravující se na podnikání, příprava jejich podnikatelských plánů, žádostí o dotace z prostředků aktivní politiky zaměstnanosti, vedení jejich prvních kroků v nově založené firmě a také pomoc při zajištění bezúročných úvěrů z programu START. Když se objevila možnost pomoci těmto začínajícím podnikatelům i prostředky z Evropského sociálního fondu, byla volba cílové skupiny projektu i jeho jednotlivých aktivit poměrně jasnou záležitostí. Přidáme-li k tomu některé postupy a metody, které v rámci předchozích aktivit vyvinula společnost Kazuist, spol. s r.o., pak byl celý projekt na světě a jsme rádi, že zaujal i ty, kteří rozhodovali o jeho financování z veřejných zdrojů. Ing. František Schröpfer jednatel společnosti, manažer projektu Před vstupem České republiky do Evropské unie v roce 2004 se naše společnost RPIC-EKONOMSERVIS Přerov s. r. o. připravovala pomoci malým a středním podnikatelům při získávání dotačních prostředků na jejich rozvojové programy. Nepředpokládali jsme, že budeme realizovat vlastní projekty zaměření naší činnosti bylo spíše do oblasti podpory jiných subjektů při přípravě a realizaci jejich rozvojových projektů. Tomu odpovídalo i naše soustředění se na oblast poradenství v ekonomice, účetnictví a daních, doprovázené přípravou podnikatelských plánů a krátkodobými vzdělávacími aktivitami v odbornosti firmy. 3

6 Představení projektu Olomoucký kraj patří v České republice ke krajům s nejvyšší mírou nezaměstnanosti. V polovině roku 2005, kdy tento projekt vznikal, dosahovala míra nezaměstnanosti v okresech Přerov 12,3 %, Olomouc 9,5 % a Prostějov 8,7 %. Souhrnně bylo v evidenci úřadů práce těchto okresů téměř 25 tisíc uchazečů o zaměstnání. Zejména některé skupiny osob obtížně hledají práci - absolventi bez praxe, lidé dlouhodobě bez práce, ženy po mateřské dovolené, osoby nad 50 let, osoby se zdravotními komplikacemi atd. Takových skupin je v evidenci úřadů práce v Olomouckém kraji celá řada. Ztráta zaměstnání může způsobit u některých nezaměstnaných tendence zůstat při dlouhodobé nezaměstnanosti na sociálních dávkách, osoby ztrácejí pracovní návyky a v horších případech může docházet i ke ztrátě sebevědomí. Určitou možností jak se seberealizovat a odbourat tato rizika, je začít vlastní podnikání. Podpora vzniku malých a středních podniků je jedním z významných cílů většiny národních i evropských strategických dokumentů. Společnost RPIC-EKONOMSERVIS Přerov s.r.o. měla příležitost se podílet na realizaci projektu Na vlastní nohy v Moravskoslezském kraji. Díky této projektové zkušenosti a vytvořeným podpůrným nástrojům a metodikám vznikl ve společnosti RPIC-EKONOMSERVIS Přerov s.r.o. vlastní projekt První krok do podnikání. Potřeba tohoto projektu vyplynula ze situace na trhu práce, kdy pro začínající podnikatele v Olomouckém kraji neexistovala komplexní nabídka servisu před zahájením podnikání doprovázeného poradenskými a informačními službami. V rámci grantového schématu Podpora aktivní politiky zaměstnanosti financovaného z Evropského sociálního fondu byla v druhém kole výzvy v září 2005 podána žádost o finanční podporu z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, opatření 1.1. Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání. Podpisem Dohody o poskytnutí příspěvku s Úřadem práce v Olomouci byla v prosinci 2005 zahájena realizace projektu První krok do podnikání č. CZ / /2810. Datum ukončení projektu bylo naplánováno k 31. lednu Pozitivním vývojem událostí, zejména v důsledku průběžného dobrého hodnocení projektu, však došlo k prodloužení jeho realizace až do 31. července Hlavním smyslem projektu bylo vytvoření nových pracovních míst sebezaměstnáním. Noví podnikatelé multiplikovaně pomohou vytvořit další pracovní místa v regionu a tím napomoci při snižování nezaměstnanosti v kraji. Podpůrným cílem projektu bylo zajištění informovanosti začínajících podnikatelů a rozšíření vzdělání pomocí rekvalifikačního kurzu Základy podnikání. Komplexní pomoc při zahájení vlastního podnikání cílových skupin uchazečů a zájemců o zaměstnání byla řešena několika realizačními fázemi. 4

7 Celý průběh realizace projektu by se dal přirovnat k trychtýři, do kterého v počátečním stádiu vstupuje řada potencionálních zájemců o podnikání. Po postupném seznamování se s problematikou podnikání jejich počty řídnou, až v konečné fázi projektu z něj vystupují účastníci projektu připravení realizovat svoji podnikatelskou myšlenku. fáze INFORMAČNÍ fáze MOTIVAČNÍ Model podpory MSP letáky, info, workshop motivační programy, diskuse, databáze inspirací, dobré příklady Zastavme se v tuto chvíli u jednotlivých fází (částí) projektu: Informační fáze: V první fázi realizace projektu byla velmi cenná pomoc ze strany spolupracujících úřadů práce v Prostějově, Olomouci a zejména z Úřadu práce v Přerově, který byl oficiálním partnerem projektu. Pracovníci ÚP vytipovali z evidence nezaměstnaných osoby, které měly potenciální zájem začít s vlastní podnikatelskou činností. Po vytipování vhodné skupiny osob realizátor projektu uskutečnil na úřadech práce několik hromadných informačních schůzek, na kterých byli uchazeči o zaměstnání podrobně seznámeni s informacemi o projektu a jeho výhodách v případě zapojení se do něho. Za účelem plošného zajištění realizace do téměř celého Olomouckého kraje byla v bývalých okresních městech Přerov, Prostějov, Olomouc vytvořena tzv. Start business centra (dále jen SBC), která jako poradenská a vzdělávací místa mohla poskytovat potřebné spektrum služeb pro znevýhodněné skupiny v jednotlivých regionech. fáze PŘÍPRAVNÁ fáze PODNIKÁNÍ SRP, IdKP, všechny databáze, autoporadenství, diskuse kurz ZP, virt. firma, PAP, diskuse ZP SRP IdKP PAP kurz Základy podnikání poradenský nástroj Start a rozvoj podnikání poradenský nástroj Identifikace kompetencí podnikatele Program asistovaného poradenství Motivační fáze: Někteří uchazeči o zaměstnání nebyli před vstupem do projektu plně rozhodnuti začít podnikat nebo měly jen povrchní představy o podnikání. Zejména pro tyto potencionální účastníky projektu byla určena fáze zahrnující Motivační workshop v délce 3 dnů. Na něm byla s psychology zaměřenými na práci se znevýhodněnými skupinami na trhu práce řešena problematika nedůvěry ve vlastní schopnosti, komunikace s potencionálními obchodními partnery a zaměstnanci v rámci podnikání, sebeprezentace, asertivita apod. Cílem workshopu bylo odstranění vnitřních bariér a podpora sebevědomí za účelem motivace k podnikavosti. Výstupem z této aktivity bylo rozčlenění účastníků workshopu na ty, které skutečně mají předpo- 5

8 klady k samostatné podnikatelské činnosti a na zbývající, kteří se jako osobnosti na podnikání nehodí, ale alespoň se připravili na další jednání při získávání zaměstnání. Pro snadnou práci se skupinou osob byl zvolen maximální počet účastníků workshopu na 12. Fáze přípravná: Uchazeči o zaměstnání, kteří prošli předchozími fázemi, se postupně dostávali k základním informacím o podnikání. Ve workshopu Podnikatelského minima, který trval 2 dny, si všichni účastníci mohli prověřit svou podnikatelskou myšlenku. Prostřednictvím PC programů a internetových portálů se účastníci simulovaně seznámili s potenciálními problémy v podnikání. V mnoha případech došlo k ujasnění předmětu podnikatelské činnosti, seznámení se základní problematikou prostorových, finančních a odbytových nároků podnikatelských aktivit. Výhodou této fáze projektu byla osobní konzultace různých problémů při přípravě podnikání s lektorem workshopu. Právě z důvodu individuálního přístupu k účastníkům byl zvolen optimální počet 10 účastníků v jednom workshopu. V několika případech došlo k mírnému překročení této hodnoty, neboť nikomu nechtěla být odepřena šance na získání základních informací o podnikání. Plánovaný počet 6 workshopů byl z důvodu prodloužení realizace projektu zvýšen na 9. Fáze zahájení podnikání: Vyčleněná skupina uchazečů o zaměstnání, která měla skutečný zájem a předpoklady pro podnikání, byla zařazena do rekvalifikačního kurzu Základy podnikání. Kurz akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) pro pracovní činnost Základy podnikání poskytl svým absolventům detailní a ucelené informace z oblastí, se kterými 6 se setkává každý podnikatel. Obsahem kurzu byly přednášky a cvičení v oblastech : Právní formy podnikání Živnostenský zákon, Obchodní zákoník, Zákoník práce Daňová soustava Účetnictví nebo daňová evidence teorie Účetnictví nebo daňová evidence praktická cvičení Sociální pojištění Zdravotní pojištění Finanční zdroje a podpory MSP Pojištění podnikatelských rizik Marketing Psychologie v praxi podnikatele Struktura podnikatelského plánu Struktura podnikatelského plánu praktická cvičení Využití PC Podnikání v rámci Evropské unie. Pro rekvalifikační kurz byli vybráni lektoři, kteří mohli poskytnout kvalitní informace zaručující jejich aktuálnost vzhledem k neustále se měnícím zákonným podmínkám v podnikání. Proto byl na každý přednášený předmět vybrán jiný lektor specialista. Mezi lektory byli odborní pracovníci veřejnoprávních organizací (OSSZ, VZP, ) i soukromých společností, kteří mohli předat účastníkům co nejvíce praktických zkušeností. Kurz nespočíval pouze v poslechu přednášek lektorů, ale také v aktivní diskuzi k různým tématům podnikání. Zejména z důvodu bližšího přístupu byl nastaven maximální počet účastníků v jednom rekvalifikačním kurzu na 12. Celkový plánovaný počet všech kurzů byl z původní hodnoty 3 z důvodu prodloužené realizace projektu a v důsledku mimořádného zájmu navýšen na 9 kurzů.

9 Po samotném rekvalifikačním kurzu bylo účastníkům projektu k dispozici navazující individuální poradenství od pracovníků Start business centra k problematice zahájení podnikání, zejména ke zpracování podnikatelského záměru pro potřeby bank; zařízení živnosti, nájemních prostor; vyřízení žádosti o úvěrové či dotační finanční prostředky určené pro rozjezd podnikání apod. Ing. Petra Boušková za realizační tým 7

10 Realizace a zhodnocení výsledků projektu Předem stanovených cílů bylo dosaženo, monitorovací indikátory byly překročeny a můžeme konstatovat, že realizace projektu proběhla bez významných komplikací. Pozitivní výsledky realizace ukazují, že myšlenka projektu byla dobrá a vhodně připravená. Průběh projektu a jeho vliv na cílovou skupinu byl neustále sledován prostřednictvím hodnotících dotazníků z jednotlivých workshopů a kurzů a na závěr byl všem účastníkům zaslán dotazník hodnotící jednotlivé aktivity projektu a pohled účastníků na začátek jejich podnikání. Průběžné hodnocení na závěr každého workshopu či kurzu ukázalo spokojenost s jejich obsahem i s lektory, proto nebyly dány důvody k výrazným změnám průběhu projektu. Fáze projektu informační fáze (informační workshop) motivační fáze (motivační workshop) přípravná fáze (workshop Podnikatelského minima) fáze zahájení podnikání (kurz Základy podnikání) Počet zúčastněných osob 181 Poznámka bez započtení osobních a telefonických konzultací 66 dobrovolná účast na těchto aktivitách, tzn. nejedná se o účast týchž osob na obou 81 workshopech 98 započítány pouze osoby, které absolvovaly kurz ZP, tzn. bez započtení následného dobrovolného asistovaného poradenství 8 Informační fáze, publicita a propagace Dostatečná pozornost byla ve všech fázích projektu věnována publicitě a propagaci projektu, ke které se realizátor zavázal v Dohodě o poskytnutí příspěvku. Kromě pořádání hromadných informačních schůzek na úřadech práce realizační tým sám oslovoval potenciální zájemce o projekt prostřednictvím informačně-motivačních letáků umístěných nejen na úřadech práce v regionu Přerovska, Prostějovska a Olomoucka, ale také na živnostenských úřadech. Informační schůzky na ÚP Přerov, ÚP Prostějov a ÚP Olomouc a letáky se nakonec dle dotazníků ukázaly jako nejúčinnější prostředky publicity, když přes 80 % účastníků se dozvědělo o projektu právě těmito formami. Propagace byla zaměřena také na osoby, které byly ohroženy ztrátou zaměstnání nebo plánovaly zaměstnání opustit a chtěly si z osobních důvodů založit vlastní podnikatelskou činnost. Tyto osoby se o projektu mohly dozvědět zejména z informačních spotů v regionálních rádiích a z inzerátů v místním tisku. O průběhu realizace bylo v místním tisku (Nové Přerovsko, Olomoucký deník, Olomoucký kraj, ) otištěno několik článků. V pořadu Hledám práci byla na programu ČT 1 odvysílána reportáž z realizace tohoto projektu. Všichni účastníci projektu obdrželi řadu propagačních materiálů a předmětů, které poukazovaly na pomoc z Evropského sociálního fondu a také sloužily jako podpůrný prostředek k výuce. Hromadných informačních schůzek na úřadech práce se zúčastnilo téměř 200 osob. Pracovníci SBC poskytli dalším cca 70-ti potenciálním zájemcům osobní konzultace k projektu. Výsledkem aktivního poskytování informací o projektu bylo pořádání více workshopů Podnikatelského minima a více kurzů Základy podnikání oproti plánu. Potenciální zájemci o projekt vždy při získání informací jako protihodnotu vyplnili osobní dotazník o dosavadních pracovních zkušenostech a představách o podnikání. Výstupem informačních workshopů a osobních konzultací bylo doporučení zájemce do motivační

11 fáze projektu nebo konstatování, že podnikání je oblast, které by se zájemce neměl v budoucnu z jakýchkoliv důvodů věnovat. Fáze přípravná Osoby s jasnými představami o podnikání se začínaly účastnit aktivit projektu až od této fáze. Proto účastníků této fáze bylo více než předchozí motivační fáze. Workshopů Podnikatelského minima se konalo 9 s více jak 80 účastníky. Plánovaná hodnota 6 workshopů byla vysoce překročena, neboť se průběžnou realizací projektu ukázal vysoký zájem účastníků o požadovaný druh aktivity, která byla pojímána jako vstupní brána k uceleným informacím na kurzu Základy podnikání. Anonymní dotazníky zhodnocující průběh workshopu potvrdily spokojenost zúčastněných s jeho rozsahem i obsahem a byly provázeny vysokým zájmem pokračovat v účasti v projektu. informační workshop, ÚP Přerov, leden 2008 Motivační fáze V rámci motivační fáze se celkem uskutečnilo 9 Motivačních workshopů s téměř 70 účastníky. Plánované hodnoty 12 workshopů nebylo dosaženo. Analýza příčin ukázala, že významná část zájemců o účast v projektu měla jasné představy o svém budoucím podnikání, kdy necítili potřebu účastnit se této aktivity, byla proto vnímána jako méně přínosná. Dalším důvodem nižšího zájmu o tuto aktivitu mohou být určité obavy účastníků z práce s psychology, které jsou však neopodstatněné. Výsledky hodnocení účastníků této fáze projektu ukázaly na spokojenost se všemi tématy na workshopech. 9 workshop podnikatelského minima, Přerov, září 2007 Fáze zahájení podnikání Účast na veškerých předchozích aktivitách byla pro účastníky projektu dobrovolná. Pokud účastník projevil skutečný zájem

12 o informace k vlastnímu podnikání, tak byl před rekvalifikačním kurzem Základy podnikání zařazen do projektu na základě Dohody o účasti v projektu. Takto zařazených osob bylo v průběhu realizace nakonec 98, přestože původní plánovaná hodnota byla 30. Tento výstupní ukazatel Počet účastníků kurzů byl z 52 % naplněn ženami. Převážná většina účastníků ( 88 % ) byla z evidence ÚP Přerov, ostatní pak téměř rovnocenně z evidencí ÚP Prostějov a ÚP Olomouc. O rekvalifikační kurz byl vysoký zájem zejména z důvodů získání potřebných informací pro podnikání, ale také z důvodu zvýšení šance na získání dotací z úřadu práce či možnosti podat žádost o bezúročný úvěr z programu START. Účastníci projektu měli na konci kurzu Základy podnikání (dále jen ZP) za sebou maximální možné množství informací k podnikání, které lze účastníkům předat v předem vymezených hodinách na 2 workshopech a kurzu ZP. O profesionalitě přednášejících lektorů i kvalitě a rozsahu poskytnutých informací, nejen z oblasti teorie, ale i praxe, svědčí vysoce pozitivní hodnocení účastníků rekvalifikačního kurzu, které potvrdilo názor realizátora projektu, že jen kvalitní a profesionálně podané informace mohou pomoci budoucím podnikatelům. Po ukončení rekvalifikačního kurzu následovalo již jen rozhodnutí účastníků projektu o jejich vlastní budoucnosti. Dle provedeného šetření (viz graf níže) je vidět, že do kurzu opravdu nastupovaly osoby s vyjasněnými podnikatelskými myšlenkami a nápady. Zde jsou výsledky z obdržených dotazníků: Rozhodnutí o budoucnu po kurzu Základy podnikání Důvod vstupu do projektu Z důvodu žádosti o bezúročný úvěr z programu START Nechat se zaměstnat - 6 % Bez ujasněné představy o budoucnu - 25 % Podnikat - 69 % Z důvodu žádosti o dotaci na úřadě práce Nesedět jen tak doma Získat informace potřebné k podnikání 10 V průběhu realizace projektu dostála fáze zahájení podnikání rekvalifikační kurz - výrazné změny. V důsledku mimořádného úspěchu projektu a prodloužení jeho realizace na 30 měsíců skončila platnost původní akreditace kurzu Základy podnikání a bylo potřeba kurz nově akreditovat. Nová pravidla Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro pracovní činnost Základy podnikání ukládá akreditovat kurz v minimál-

13 ním rozsahu 120 hodin v lednu 2008 realizátor obdržel od MŠMT novou akreditaci na kurz Základy podnikání v délce 126 hodin včetně zkoušky. Původních 70 akreditovaných hodin bylo rozšířeno o další témata pro přednášky, ale také přibyly konzultační hodiny pro zpracování vlastních podnikatelských záměrů. Novým závěrem kurzu pak byla nejen zkouška ze získaných teoretických znalostí, ale také obhajoba vlastní podnikatelské myšlenky, zpracované do podnikatelského plánu, před hodnotitelskou komisí. I přes prodloužení trvání kurzu na téměř dvojnásobnou délku byl zachován vysoký zájem o kurz ze strany zájemců o podnikání. pro mimořádný zájem o tento druh vzdělávání a také proto, aby nebyla nikomu ze zájemců odepřena možnost získat detailní informace k podnikání a aby tím nebyl diskriminován. Individuální poradenství po kurzu Základy podnikání (tzv. asistované poradenství) nebylo z velké míry účastníky projektu využíváno. Důvody jsou spatřovány v dostatečných podrobných informacích k zahájení podnikání získaných přímo na kurzu, čímž účastníkům odpadla potřeba řešit tyto otázky individuálně. Při zařazení do projektu bylo 31 % účastníků v evidenci ÚP déle než 6 měsíců. Výsledky ukazující vysoký podíl opuštění evidence nezaměstnaných účastníky projektu jsou velmi pozitivní, přestože níže uvedené podíly nejsou přesným obrazem skutečnosti (výsledky nejsou od všech dotázaných). Setrvání v evidenci ÚP a probíhající příprava na podnikání Po skončení účasti v projektu... Setrvání v evidenci ÚP a žádná příprava na podnikání Zahájení podnikání V pracovně právním vztahu Z vlastního šetření na webových stránkách Ministerstva financí (databáze ARES) bylo zjištěno, že již zahájilo vlastní podnikatelskou činnost 40 % všech zúčastněných projektu. Předzávěrečná zkouška, kurz Základy podnikání, říjen 2007 Uskutečnění celkem 9 kurzů Základy podnikání oproti plánovaným 3 umožnily ušetřené finanční prostředky na jiných aktivitách. K navýšení počtu kurzů bylo přistoupeno především 11

14 pokládá se, že toto procento bude nadále narůstat, neboť jen před několika týdny skončil předposlední rekvalifikační kurz a někteří jeho účastníci ještě z různých důvodů nemohli podnikání zahájit a zároveň v době sestavování této publikace ještě probíhá výuka v posledním kurzu Základy podnikání všichni jsou již zahrnuti v počtech účastníků projektu, nemohli však ještě naplnit smysl své účasti v projektu. Poradenství 14 % Osobní služby 11 % Obory nových podnikatelů Jiný obor (psí hotel, grafika) 6 % Obchodní činnost 26 % Výroba 20 % Řemeslné služby 23 % Z dotazníkového šetření vyplývá a zároveň se osobními konzultacemi s účastníky během workshopů potvrdila domněnka, proč osoby chtějí podnikat nechtějí být na nikom závislé, což v postavení zaměstnanců není možné. Důvody k zahájení vlastního podnikání OLZA NÁBYTEK paní Jana Paszová, Tovačov 26 % 2 % Možnost rozhodovat se samostatně, plně využít svých možností Největší zastoupení mezi obory podnikání u nových podnikatelů z projektu mají obchodní činnosti, výroba a řemesla. 2 % 7 % 63 % Zvýšení životní úrovně Rodinná tradice v podnikání Zvolený obor je dlouholetým koníčkem Jiný důvod (zdravotní problémy...) 12

15 Zároveň se také potvrdilo, co potenciální podnikatele odrazuje od zahájení podnikání - v největším měřítku je to nedostatek financí a obavy z rizik, které s sebou podnikání nese. 5 % 12 % 14 % Důvody pro opožděné zahájení podnikání či nepodnikání vůbec Nedostatek odvahy 7 % 10 % 3 % 18 % 14 % 17 % Nedostatek finančních prostředků Spokojenost v zaměstnání Rodinné důvody Nedostatek informací Nedostatek zkušeností Nejasná představa o oboru podnikání Studium 13 Jiné (zahraniční pobyt, časová náročnost podnikání...) Záměrem podávaných informací účastníkům na kurzech nebylo malovat růžovou budoucnost v podnikání, ale naopak je připravit na rizika spojená s podnikáním. Kdo již zahájil podnikatelskou činnost, tak by mohl vyprávět, že opravdu není lehké začít v současném silně konkurenčním prostředí podnikat. Dvě třetiny dotazovaných potvrdily, že podnikání je složitější, než si představovaly, ale že jej zvládají. Zbývající účastníci jsou dobrým příkladem úspěšných podnikatelů, neboť tvrdí, že podnikání je jednodušší než si mysleli. Pozitivním výsledkem pro realizátora je fakt, že projekt dobře připravil pro podnikání ty co následně opravdu začali podnikat, neboť žádný z účastníků netvrdí, že by podnikání nezvládal. 22 % Největší zápor na podnikání z pohledu účastníků 11 % Dalšími výslednými ukazateli projektu jsou Podíl úspěšných absolventů na celkovém počtu účastníků projektu a Podíl osob, u kterých byl projektem splněn účel. Dle metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) se do těchto ukazatelů zařazují osoby, které ukončí kurz závěrečnou zkouškou (první ukazatel). Ke splnění účelu projektu (druhý ukazatel) dojde ukončením kurzu, sebezaměstnáním, zaměstnáním, studiem, Pro potřeby tohoto projektu je výsledek obou ukazatelů shodný. V 99 % došlo k ukončení kurzu a překročení tak plánované hodnoty těchto ukazatelů o 19 % (resp. o 49 % u druhého výše zmíněného ukazatele). Tak vysoké procento ukončení kurzu značí, že do kurzu Základy podnikání byly zařazeny osoby s opravdovým zájmem o všechny informace na něm přednášené a že informace natolik zaujaly, že kurz téměř všichni dokončili. Ing. Petra Boušková za realizační tým 11 % 45 % 11 % Práce v sobotu i v neděli Práce více jak 10 hodin denně Zadlužení, život v nejistotě Dlouhá a nepříjemná jednání s úřady Jiné (platby daní, SP a ZP, počáteční získání klientů, organizace času...)

16 Seznam účastníků projektu: Kurz Základy podnikání (70 hodin): září 2006 Benešová Jiřina Šejbová Kristýna Vítovský Tomáš Vlach Pavel Zittová Hana Zmeškalová Ilona Kurz Základy podnikání (70 hodin): říjen 2006 Hrabalová Andrea Krejčiříková Libuše Kučerová Iva Lebánková Vlasta Ludíková Miroslava Mára Jiří, Ing. Paszová Jana Skorčíková Dana Škantárová Radana Vaculová Lenka Zárychtová Danuše Kurz Základy podnikání (70 hodin): listopad 2006 Adámek Roman Bedřich Jaroslav, Ing. Gálik Adam Hrdina Lukáš Kociánová Věra Králová Bohumila Kučerová Zuzana, Ing. Lukášová Yveta 14 Mikula Pavel Rýpar Antonín Svatošová Jitka Vondráková Klára Kurz Základy podnikání (70 hodin): březen - duben 2007 Andrejší Veronika Benda Antonín Dvořák Jiří Janotová Maria Korejz Přemysl Kozáková Marcela Kozel Jiří Kubešová Michaela Ostrčil Kamil Ploštica Josef Simon František, Ing. Šafratová Alena Šípková Michaela Zaťko Radek Bc. Kurz Základy podnikání (70 hodin): květen - červen 2007 Brázda Tomáš Caletková Ilona Jurečka Miroslav Kainarová Zdenka Lopezová Castro Lenka Motáň Stanislav Patkaň Zdenek Sležek Petr Tomek Michal

17 Kurz Základy podnikání (70 hodin): říjen 2007 Čadrová Zuzana Černošková Markéta Janásková Petra Krejčiříková Radana, Bc. DiS. Látal Miroslav, Bc. Nečas Marian Pösinger Pavel Snášelová Blanka Šťastná Drahomíra Šváčková Marta Tláskal Jan Vaňková Šárka Kurz Základy podnikání (70 hodin): říjen - listopad 2007 Bajková Olga Dohnal František Chovancová Věra Klíč Alois, Ing. Lakomý Josef, Ing. Nevtípil Jan Nižník Zdeněk Skorčík Petr Stalčík Roman, Ing. Suchá Jana Šimková Nina Žákovský Radim Josepčuk Michal Králík Marcel Mašlaňová Ilona Pagáčová Tereza Pavlík Jan Tadičová Pavla Vildová Radana Wenzelová Dagmar, Ing. Zobaník Lukáš Kurz Základy podnikání (126 hodin): duben - červen 2008 Horák Jan Jadlovský Martin Janáček Martin Kopečný Daniel Kučerová Zdena Možíšová Jana, Mgr. Navrátil František Sedláček Libor, Bc. Stržínek Petr Zapalač Radomír Kurz Základy podnikání (126 hodin): březen - duben 2008 Barešová Viera, Ing. Černochová Magda, Mgr. Galeková Zuzana 15

18 Vybrané názory účastníků kurzu Pan Michal Tomek muzikant; V loňském roce jsem začal podnikat. A jak se to stane, že se člověk rozhodne být sám svým pánem, řídit sám svůj čas a mít plnou odpovědnost sám za sebe i po stránce pracovní? S myšlenkou podnikání jsem si pohrával již za dob studií. Ale vzhledem k tomu, že škola zabírala poměrně dost času, tak jsem ani kšefty ve svém oboru aktivně nevyhledával a jen příležitostně něco vzal na základě dohody o provedení práce. Idea podnikání šla dočasně stranou, ovšem ta touha tam zůstala. Situace se změnila v okamžiku, kdy jsem se stal nezaměstnaným a tedy uchazečem o zaměstnání vedeným na ÚP. Poměrně dlouhou dobu jsem nemohl i vzhledem k určitým zdravotním omezením najít práci. Pak ale věci nabraly velmi rychlý spád V dubnu loňského roku se objevila konkrétní nabídka z Vídně na možnost spolupracovat s firmou Yamaha. Podstoupil jsem tedy proškolení (ještě v evidenci ÚP) a byl vybrán na pozici prezentátora a školitele v oblasti klávesových nástrojů pro ČR a SR (Yamaha Keyboard Endorser CZ & SK). To bylo pro mě tím největším impulzem pustit se do podnikání a začít se živit tím, co jsem vždy chtěl hudbou. Proto jsem ihned začal zjišťovat, co vše mě před začátkem podnikání čeká, co vše bude potřeba vyřídit atd. Na úřadu práce jsem zjistil, že existuje dokonce kurz, který by mi mohl pomoci si mnohé věci ohledně podnikání ujasnit a 16 získat další cenné informace. Neváhal jsem a požádal jsem o zapsání do kurzu. Šlo samozřejmě o projekt s příznačným názvem První krok do podnikání. Potřeboval jsem začít podnikat už od 1.7. a další kolo kurzu mělo začít až v září. Proto jsem byl velmi rád, když mi po domluvě v RPIC-EKONOMSERVIS Přerov s.r.o. vyšli vstříc a mohl jsem vynechat motivační část kurzu (subjektivní motivace začít podnikat u mě byla i bez této části kurzu dost vysoká) a nastoupit do již probíhajícího kola. V květnu 2007 jsem tedy vstoupil přímo do kurzu Základy podnikání. A co mi projekt První krok do podnikání dal? Poznal jsem nové lidi, získal spoustu užitečných a prospěšných informací, které mi pak opravdu usnadnily právě ten první krok v začátcích a z kterých ale čerpám i dnes. Není na místě dělat si iluze, že přibližně během měsíce, kdy kurz probíhal, lze získat komplexní informace o všem, s čím se dnešní podnikatel potýká (ať už je to problematika daní, zákonů, pojištění, účetnictví atd.). Ale právě díky kurzu pořádanému společností RPIC-EKONOM- SERVIS Přerov s.r.o. jsem získal potřebné základy, spoustu věcí jsem si ujasnil a na některé si poopravil mé doposud mylné představy. V neposlední řadě mi projekt První krok do podnikání také otevřel cestu k žádosti o příspěvek od ÚP. Za pomoci znalostí v kurzu získaných jsem si sestavil podnikatelský plán. Zde jsem využil také možnosti následné konzultace po ukončení základního kurzu přímo ve společnosti RPIC-EKONOMSERVIS Přerov s.r.o., která má v této oblasti velmi bohaté zkušenosti. I díky tomu se mi podařilo získat nemalou částku (na přerovský okres nadstandardní) jako příspěvek od úřadu práce. Tato dotace mi velmi odlehčila při pořizování věcí nutných k pod-

19 nikání hned v začátcích, kdy jsem volných prostředků neměl ještě tolik. Dnes vlastním 7 živnostenských listů a před nedávnem jsem podal své první daňové přiznání jako OSVČ. Můj koníček (hudba) se stal mou prací a tím jsem si splnil dlouholetý sen. A za to vděčím také společnosti RPIC-EKONOMSERVIS Přerov s.r.o. a projektu První krok do podnikání. Paní Mgr. Magda Černochová ruční výroba bižuterie, kresba na hedvábí; Po 16 letech strávených ve školství jsem se z mnoha různých důvodů rozhodla pro radikální změnu vstup do světa podnikání. Měla jsem pocit, že by bylo dobré získat informace od těch, kteří mají s podnikáním nějaké zkušenosti. Zašla jsem proto na úřad práce, abych zjistila, zda nenabízí nějaké rekvalifikační kurzy, které by mi mohly pomoci. Vůbec jsem netušila, že existuje rekvalifikační kurz určený přímo pro začínající podnikatele. Vlastní kurz mě příjemně překvapil. Všichni přednášející byli příjemní, snažili se nám vyjít vstříc a zodpovědět všechny naše dotazy. Přivítala jsem zejména výuku účetnictví, se kterým jsem se nikdy nesetkala. Přesto si po absolvování hodin s trpělivou a do svého oboru doslova zakousnutou inženýrkou Moulíkovou troufnu sama účtovat. Velice jsem se těšila na marketing, protože jsem měla a stále mám pocit, že není takový problém něco vyrobit jako prodat. Hodiny s inženýrkou Žídkovou byly nejen poučné, ale i zábavné. Osobně bych marketingu věnovala více prostoru. Ve výčtu pozitiv bych mohla pokračovat dále, ale nerada bych vás nudila. Za zmínku určitě stojí možnost individuálních konzultací nejen během práce na projektu, ale i po skončení výuky. Tento příspěvek píšu v době, kdy se svým podnikáním začínám. Ještě mi ani nestihla uschnout barva na razítku u živnostenského listu. Nevím, zda uspěji, ale jedno vím jistě. S informacemi, které jsem získala během projektu První krok do podnikání, se té velké životní změny tolik nebojím. Před nástupem do kurzu jsem se zúčastnila i úvodních workshopů. Vzhledem k tomu, že mé praktické ekonomické zkušenosti byly minimální, mě nejvíce zaujal program s inženýrem Schröpferem. Během krátkého času jsem získala poměrně slušný vhled do toho, jak stanovit cenu svých výrobků a služeb. 17

20 Vyjádření partnerů projektu Úřad práce v Přerově Projekt První krok do podnikání navázal na dřívější vzdělávací aktivity úřadu práce zaměřené na pomoc osobám plánujícím samostatnou výdělečnou činnost. Těmito aktivitami, včetně následné finanční dotace z prostředků APZ, bylo podpořeno před zahájením podnikání od r několik set uchazečů o zaměstnání. Uvedený projekt vycházející z osvědčené metodiky a návazných zkušeností byl určen nejen uchazečům a zájemcům o zaměstnání, ale i dalším kategoriím osob nastupujících nebo vracejících se na trh práce. Formálně byl strukturován do několika na sebe navazujících fází a to od informačních, motivačních až po školící a poradenské. Cílem bylo komplexně, pomocí těchto aktivit, podpořit sebezaměstnání osob a iniciovat vznik malých firem v regionu. Úřadem práce Přerov bylo od zahájení v r zařazeno do projektu celkem 85 uchazečů. Z tohoto počtu bylo vyřazeno k , 56 osob, t.j. 66%. Vlastní podnikání zahájilo převážně s příspěvkem úřadu práce 28 účastníků. S ohledem na skutečnost, že 22 uchazečů vstoupilo do projektu v průběhu března a dubna 2008, je nutno tyto výsledky hodnotit jako pozitivní. Účast v projektu umožňuje podstatně rozšířit a prohloubit znalosti uchazečů, což vede k vysokému uplatnění na trhu práce. Potvrzuje se, že vzdělávací aktivity zaměřené na přípravu na podnikání patří z hlediska celkové efektivity mezi nejpřínosnější. 18 KAZUIST, spol. s r.o. V prvním kole Evropské iniciativy EQUAL, které v České republice probíhalo v letech 2002 až 2005 naše společnost společně s Treximou Zlín a dalšími partnery realizovala projekt Na vlastní nohy. Podstatou projektu bylo poskytování motivačních, informačních, lektorských a poradenských služeb prostřednictvím sítě Start business center a speciálně připraveného webového portálu Cesta k podnikání. Služby byly poskytovány znevýhodněným skupinám na trhu práce mladým lidem, lidem nad 45 let, ženám po mateřské dovolené, dlouhodobě nezaměstnaným a lidem se zdravotním postižením, pro které může být podnikání východiskem ze složité situace. Vzdělávací a poradenské programy, které pomáhaly nezaměstnaným najít práci tak, že sami sebe zaměstnají, byly vytvořené a pilotně ověřené zejména v Moravskoslezském kraji. Velmi dobré výsledky, cenné zkušenosti, účinné nástroje a zpracovaná metodika se však přímo nabízely k dalšímu doladění a k využití také v dalších regionech. Proto nás velmi potěšila iniciativa společnosti RPIC-EKONOM- SERVIS z Přerova, která projevila zájem implementovat výstupy projektu Na vlastní nohy v Olomouckém kraji a přizvala nás ke spolupráci na projektu První krok do podnikání. V průběhu spolupráce s realizačním týmem projektu jsem si znova uvědomila, že mezi tak zvaně znevýhodněnými skupinami na trhu práce je spousta těch, kteří mají potřebný potenciál pro podnikání, aniž si to sami uvědomují. Často jim však tato myšlenka přijde nereálná, protože nejvíce ze všeho ztrácí víru

Počítačová služba s.r.o.

Počítačová služba s.r.o. Jeden z největších národních projektů v Olomouckém kraji Dodavatel: Stupkova 413/1a, Olomouc Najdi si práci v Olomouckém kraji Termín realizace: od 1. 7. 2006 do 31. 5. 2008 CÍLE PROJEKTU Cílem je přispět

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných INFORMAČNÍ BULLETIN 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP 9/2007 Dne 20. 9. 2007 proběhlo v Hotelu DAKOL v Petrovicích u Karviné 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Na setkání byli všem

Více

Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006

Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006 Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006 VÝSTUPY PRACOVNÍCH SKUPIN PS Analytika PS Integrační centra PS Školící centra PS Informatika PS Poradenství PS Vzdělávání

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Hospodářská komora okresu Karviná

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Hospodářská komora okresu Karviná projekt Ženy naší generace Operační program Rozvoj lidských zdrojů Ing. Andrea Hoschnová, manažer projektu REALIZACE Registrační číslo: CZ.04.1.3/2.2.15.03/0120 Doba realizace projektu: 1.1.2007 30.5.2008

Více

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ? Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci, kontaktní pracoviště Prostějov, Plumlovská č. 36, 796 01 Prostějov

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ? Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci, kontaktní pracoviště Prostějov, Plumlovská č. 36, 796 01 Prostějov CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ? Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci, kontaktní pracoviště Prostějov, Plumlovská č. 36, 796 01 Prostějov ÚŘAD PRÁCE JAKO PARTNER Uvažujete o zahájení podnikání? Jak Vám může

Více

Najdi si práci v Olomouckém kraji - 29. 04. 2008

Najdi si práci v Olomouckém kraji - 29. 04. 2008 Najdi si práci v Olomouckém kraji Dodavatel: Cílová skupina NsPOK 1. Do 6 měsíců v evidenci ÚP 2. Vstup v šesti cyklech po cca 100 účastnících. 3. Do projektu vstoupilo 713 účastníků, Termín realizace:

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 1. Identifikace projektu Název projektu: Regionální centra pomoci a mobility Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/1.1.15.3/0046 Číslo priority: 3.1 Aktivní politika zaměstnanosti Území dopadu: CZ05 NUTS

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

Aktuální projekty pro vzdělávání zaměstnanců v Olomouckém. Říjen 2014

Aktuální projekty pro vzdělávání zaměstnanců v Olomouckém. Říjen 2014 Aktuální projekty pro vzdělávání zaměstnanců v Olomouckém kraji Říjen 2014 Živé projekty A) Projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců, CZ.1.04/1.1.00/C3.00001; bližší informace na http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/projekty_esf/v_realizaci/nip/podpora_odborneho_vzdelavani_

Více

JAK JE PLNĚN PROJEKT ESF V RÁMCI OP RZL, PROBĚHLO- LI JIŢ 6 MOTIVAČNÍCH KURZŮ A PRVNÍ SPOLEČNÁ KONFERENCE?

JAK JE PLNĚN PROJEKT ESF V RÁMCI OP RZL, PROBĚHLO- LI JIŢ 6 MOTIVAČNÍCH KURZŮ A PRVNÍ SPOLEČNÁ KONFERENCE? TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY PROJEKT OP RLZ, OPATŘENÍ 2.2 Číslo projektu CZ 4.1.03/2.2.15.1/0069 Název ZVYŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI

Více

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Program vzdělávání pro zaměstnance členů ODVĚTVOVÉHO SVAZU HUTNICTVÍ ŽELEZA, který je financován z evropského sociálního fondu a státního rozpočtu vstoupil do dalšího

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 3. 2009 Datum ukončení realizace 31.

Více

Vzdělávací program Podnikání krok za krokem (Podpora Podpora podnikavosti žáků středních škol)

Vzdělávací program Podnikání krok za krokem (Podpora Podpora podnikavosti žáků středních škol) Vzdělávací program Podnikání krok za krokem (Podpora Podpora podnikavosti žáků středních škol) Rekvalifikační a informační centrum Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více

Projekt OP RLZ Opatření 2.1. Podpora integrace OZP na otevřený trh práce

Projekt OP RLZ Opatření 2.1. Podpora integrace OZP na otevřený trh práce Projekt OP RLZ Opatření 2.1 Podpora integrace OZP na otevřený trh práce Realizátor: Prezentuje: Sdružení CEPAC Morava, Olomouc Mgr. Jitka Zemanová, koordinátor projektu Projekt je spolufinancován evropským

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Dne: 16. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní slovo

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato zpráva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP )

PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP ) PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP ) Tento dokument je určen zaměstnancům ÚP, jsou zde uvedeny základní

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání

Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání Osobní údaje Jméno Příjmení Bydliště (obec) Věk Kateřina Machatá Uherský Brod 44 let Vzdělávací a studijní kariéra Uveďte požadovaný údaj Obor vzdělání na

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Charakteristika programu Podnikání

Více

E3 Plánování osobních výdajů projektu

E3 Plánování osobních výdajů projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E3 Plánování osobních výdajů projektu Anotace tématu: V rámci tématu jsou popsány jednotlivé role v projektovém

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Rozvoj podnikatelských dovedností na ZŠ ve Zlínském kraji

Rozvoj podnikatelských dovedností na ZŠ ve Zlínském kraji Rozvoj podnikatelských dovedností na ZŠ ve Zlínském kraji Centrum pro začínající podnikatele při JVM-RPIC, spol. s r.o. Ing. Jakub Křižka krizka@jvmrpic.cz Tel. 577 210 729 Impuls ke vzniku projektu Centrum

Více

Podnikatelské líhně ve Francii

Podnikatelské líhně ve Francii Podnikatelské líhně ve Francii Mgr. Martin Štainer, Ph.D. REGIONÁLNÍ CENTRUM POMOCI ZAČÍNAJÍCÍM PODNIKATELŮM CZ.04.1.03/1.1.03.4/0008 Unie líhní - historie r. 1995 začátek experimentu s líhněmi r. 2000

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015

Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015 Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015 Přítomni: Jaromír Hron Mgr. Tomáš Grulich v z. JUDr. Hana Poláková RNDr. Hana Slobodníková Mgr. Lucien

Více

Projekt Učme se podnikat, reg.č.: CZ.1.07/1.1.22/02.0014

Projekt Učme se podnikat, reg.č.: CZ.1.07/1.1.22/02.0014 Projekt Učme se podnikat, reg.č.: CZ.1.7/1.1.22/2.14 Projekt probíhal v období říjen 212 březen 215 Na základě podávání průběžných monitorovacích zpráv lze jednotlivá období rozčlenit následujícím způsobem:

Více

Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci

Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci Mgr. Rücker Patrik, Vzdělávací společnost EDOST spol. s r.o. 3. národní konference o podporovaném

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina)

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Integrovaný plán rozvoje města Povinnost sestavení IPRM Důvod tvorby a přínos IPRM Obsah IPRM Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Aktuální stav rozpracovanosti Komunikace s veřejností

Více

1. Zaměření projektu (1)

1. Zaměření projektu (1) ESF JPD Grantové schéma 4.1 Konkurenceschopnost CZ.4..7/4.1../87 INTERNAL CONTROL ACADEMY Eurodan, s.r.o. Ing. Rodan Svoboda +4 6 49 svoboda@eurodan.cz www.eurodan.cz 1. Zaměření projektu (1) Záměr projektu

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036 V lednu 2013 obdrželo město Horažďovice od Ministerstva vnitra České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Městský úřad Horažďovice

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce CZ.1.07/2.1.00/32.0008 Inovace vzdělávacích programů na Vyšší odborné

Více

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb LADISLAV P R Ů Š A BANSKÁ BYSTRICA, 25. BŘEZNA 2014 Osnova 1. Aktuální situace na trhu práce 2.

Více

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2.

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2. Závěrečná zpráva Název projektu: Registrační číslo projektu: Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov CZ.1.04/4.1.00/40.00071 Datum zahájení realizace: 1.3.2010 Datum ukončení realizace: 31.12.2012 Rozhodnutí

Více

Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF. Výzva č.35 Školení je šance

Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF. Výzva č.35 Školení je šance Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF Výzva č.35 Školení je šance Co pro vás uděláme? Fáze podání projektové žádosti: zpracujeme kompletní projektovou dokumentaci (popis cílů, školících

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Společnost Ascari s.r.o. IČO: 284 04

Více

Bilanční diagnostika 2. národní seminář

Bilanční diagnostika 2. národní seminář Bilanční diagnostika 2. národní seminář 17. - 18. 1. 2013, Kutná Hora Zpráva z jednání + fotodokumentace Téma a náplň druhého semináře, který byl zaměřen na problematiku vzdělávání a diagnostických nástrojů

Více

Realizace projektu a jeho výsledky na Mostecku a Ostravsku

Realizace projektu a jeho výsledky na Mostecku a Ostravsku Realizace projektu a jeho výsledky na Mostecku a Ostravsku Pomoc dlouhodobě nezaměstnaným na Mostecku a Ostravsku Prevence předlužení a jak z předlužení RNDr. Ivana Ašmerová vedoucí realizačního týmu objednatel

Více

Tel.: 587 406 126 office@internetporadna.cz www.internetporadna.cz 2

Tel.: 587 406 126 office@internetporadna.cz www.internetporadna.cz 2 Výroční zpráva o.s. INTERNETPORADNA.CZ za rok 2007 Úvodní slovo Rok 2007 další stěhování jako symbol důležitých změn. Některé změny byly vyvolány vnějšími faktory. Jedná se zejména o registrace sociální

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Vážení zaměstnavatelé, dovolujeme si Vás oslovit jménem Kontaktního pracoviště Šumperk, Úřadu práce České republiky, Krajské pobočky v Olomouci s informací

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok ALFA HUMAN SERVICE, občanské sdružení pro pomoc pečujícím o děti se zdravotním postižením Biskupcova 84 130 00 Praha 3 1 číslo registrace:vs/1-1/44086/00-r IČO:70863059 Bankovní spojení:

Více

Rozvojový projekt na rok 2008

Rozvojový projekt na rok 2008 Rozvojový projekt na rok 2008 Název projektu: Posílení kapacit Projektového servisu UP v oblasti podpory přípravy projektů předkládaných do operačních programů Závěrečná zpráva VYSOKÁ ŠKOLA: UNIVERZITA

Více

Závěrečná zpráva projektu: «Posílení konkurenceschopnosti společnosti ABO valve, s.r.o. prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců»

Závěrečná zpráva projektu: «Posílení konkurenceschopnosti společnosti ABO valve, s.r.o. prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců» Závěrečná zpráva projektu: «Posílení konkurenceschopnosti společnosti ABO valve, s.r.o. prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců» V Olomouci dne 27. července 2011 1 Závěrečná zpráva projektu. «Posílení konkurenceschopnosti

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR 2. 12. 2014 Týn nad Vltavou Jitka Čechová Sociální podnikání podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí propojuje oblast sociální, ekonomickou

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

Olomouc 31.1.2011. Zkušenost plus

Olomouc 31.1.2011. Zkušenost plus Olomouc 31.1.2011 Zkušenost plus Obsah: Realizační tým, aktivity projektu, rekvalifikace - Jana Tomečková, projektový manažer dodavatele Kurzy počítačových dovedností - Simona Kupčíková, lektorka Kurzy

Více

Název projektu: Vzdělávání v DS Heřmanův Městec

Název projektu: Vzdělávání v DS Heřmanův Městec Informace o ukončení projektu Název projektu: Vzdělávání v DS Heřmanův Městec Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00218 Zahájení projektu: 1.1.2014 Ukončení projektu: 31.5.2015 Hlavním cílem projektu

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Rozvojový projekt na rok 2014

Rozvojový projekt na rok 2014 VYSOKÁ ŠKOLA: VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Rozvojový projekt na rok 2014 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: 1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Podprogram: Název

Více

Kontaktní místo bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro region hl. m. Prahy zhodnocení projektu

Kontaktní místo bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro region hl. m. Prahy zhodnocení projektu Kontaktní místo bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro region hl. m. Prahy zhodnocení projektu Úvod V roce 2005 podal Výzkumný ústav bezpečnosti práce žádost na financování projektu z Evropských sociálních

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR

PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR šance s handicapem č.1 Název projektu: Šance s handicapem Číslo projektu: CZ.1.04/2.1.00/70.00049 Zadavatel: ÚP ČR krajská pobočka v Liberci Realizátor: S-COMP Centre CZ s.r.o. Termín realizace projektu:

Více

Společně na trh práce v Karlovarském kraji CZ.1.04/2.1.01/D8.00045

Společně na trh práce v Karlovarském kraji CZ.1.04/2.1.01/D8.00045 Cílem projektu je podpořit uchazeče evidované na úřadu práce ve věku nad 50 let, kteří se snaží vrátit do zaměstnání. Realizátorem projektu je: Karlovarský kraj a partneři: Úřad práce ČR KrP v Karlových

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 5. 2013 Datum ukončení realizace 31.

Více

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax:

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax: Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 PhDr. Kateřina Šímová vedoucí oddělení stáží, Fond dalšího vzdělávání Obsah Souhrnné informace o projektu Hlavní a dílčí cíle projektu Cílová skupina projektu Zdůvodnění

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., pobočka Hlinsko v Č., 539 71 Holetín 26 tel / fax 469 311 851, mobil 603 185 084, e mail otc.hl@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTERNÍ LEKTOR Rozvoj

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

Výsledky průzkumu č. 29 AMSP ČR

Výsledky průzkumu č. 29 AMSP ČR 29. Výsledky průzkumu č. 29 AMSP ČR Čerpání EU dotací AMSP ČR ve spolupráci s Komerční bankou zorganizovala výzkum zaměřený na čerpání EU dotací mezi malými a středními podniky a municipalitami. Tento

Více

úvodní slovo Chtěli bychom k vyspělosti naší společnosti také přispět a doufám, že naše činnost v uplynulém roce určitým příspěvkem byla.

úvodní slovo Chtěli bychom k vyspělosti naší společnosti také přispět a doufám, že naše činnost v uplynulém roce určitým příspěvkem byla. v í n č ýro a v á zpr 2 1 20 úvodní slovo Máme za sebou první rok existence a mně připadá čestný úkol napsat úvodní slovo k naší výroční zprávě. Pokusím se tedy o krátké shrnutí uplynulého období. V naší

Více

ANALÝZA TRHU GRANTOVÉHO PORADENSTVÍ

ANALÝZA TRHU GRANTOVÉHO PORADENSTVÍ ANALÝZA TRHU GRANTOVÉHO PORADENSTVÍ Jednotlivé subjekty v ČR, které se rozhodnou žádat o finanční podporu z EU, mohou buď sestavit žádost o podporu a vést dotační management svých projektů vlastními silami,

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

Uč se a pracuj. CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

Uč se a pracuj. CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Uč se a pracuj CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Důvody realizace projektu vysoká míra nezaměstnanosti ve Šluknovském výběžku zvyšující se počet

Více

Zápis z jednání Valné hromady

Zápis z jednání Valné hromady Zápis z jednání Valné hromady Místo konání: Dne: Městský úřad v Žamberku, zasedací místnost 14.04.2010, od 15.00 hodin Účastníci: Ing. Oldřich Žďárský, Ing. Josef Paďour, Ing. Dana Hubálková, Jan Vychplná

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

Národní tematická síť -NTS

Národní tematická síť -NTS Konference Programu Iniciativy Společenství EQUAL: Národní tematická síť -NTS Skupina C: Posilování sociální ekonomiky, zejména komunitních služeb Robert Sztarovics, předseda NTS-C 22.4.2008 Jak pracuje

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014

aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014 JAK VZDĚLÁVÁME (SE) V MSK aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014 Jak jsme na tom v našem kraji? Zdroje VISK2, RF, ESF (Trisia Třinec) většinou zdarma,

Více

Projekt Servisních center sportu

Projekt Servisních center sportu Projekt Servisních center sportu Materiál pro interní potřebu ČUS Tento materiál byl vypracován ČUS k seznámení se se záměry transformačního procesu, na jehož konci by měla být silná servisní organizace

Více

Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové. Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých:

Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové. Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých: Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých: 1) služby v oblasti personalistiky 2) řízení lidských zdrojů 3) poradenské služby 4) konzultace v oblasti

Více

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část ABRI, s.r.o. Zpracováno ke dni 01. 09. 2015 Strategický dokument zpracoval pracovní tým společnosti ABRI, s.r.o. Vedoucí týmu: Mgr. Miloslav

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 2. 2012 Datum ukončení realizace 30.

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Evidenční číslo: (doplní MŠMT) Název poskytovatele dotace Název

Více

Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání

Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání Představení projektu Fond dalšího vzdělávání Příspěvková organizace MPSV Hlavní poslání FDV realizace a koordinace aktivit v oblasti dalšího vzdělávání FDV napomáhá

Více

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o.

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Jaké bariéry chceme odstranit Především na první pohled neviditelné bariéry: Snížená ochota zaměstnavatelů zdravotně postižené občany zaměstnávat a dát jim šanci Překážky

Více