MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY: JAK JIM MOHOU NEJLÉPE POMOCI PROSTŘEDKY Z EVROPSKÝCH FONDŮ?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY: JAK JIM MOHOU NEJLÉPE POMOCI PROSTŘEDKY Z EVROPSKÝCH FONDŮ?"

Transkript

1 MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY: JAK JIM MOHOU NEJLÉPE POMOCI PROSTŘEDKY Z EVROPSKÝCH FONDŮ? V Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky se uskutečnil první expertní seminář organizovaný think-thankem Evropské hodnoty na téma Malé a střední podniky a jejich budoucí přístup k financování. Soustředil se na výhledy financování českých podnikatelů z evropských fondů v letech a možnosti zlepšení práce veřejné správy v této oblasti. Doporučení think-tank Evropské hodnoty si můžete pustit ZDE. Hned v úvodu si vzal slovo Jan Michal, vedoucí zastoupení Evropské komise v České republice, aby vysvětlil, proč se zabýváme právě malými a středními podniky. Malé a střední podniky vytvářejí dvě třetiny pracovních míst, vysvětlil a dodal, že více než 80 % firem v EU jsou malé a střední podniky a u nás je to ještě víc. Podpora malých a středních firem by měla být jednou z priorit, tvrdí. Malé a střední podniky podle něj sice silně pocítily dopady krize, ale mají nejlepší vyhlídky, že se z ní velmi rychle zotaví. Na rozdíl od velkých podniků jsou ochotny riskovat a investovat do inovací. V Německu a Rakousku se jim už daří dostávat na čísla před krizí, říká, ale přiznává, že v ostatních státech EU je zatím úspěch jen částečný. Jan Michal si uvědomuje, že aby dosáhli úspěchu jako Německo, je třeba vytyčit, kam je třeba směřovat finanční podporu. Je třeba podporovat podnikatelské prostředí, které bude příznivé pro inovace, infrastrukturu, rozvoj lidského kapitálu a účinné a šetrné využívání přírodního kapitálu, moderní a profesionální správu. Nutnost odpovědného rozdělování finančních prostředků se linula příspěvkem Jiřího Kopala, místopředsedy think-thanku Evropské hodnoty. V rámci dlouhodobé strategické priority posilování institucí vytyčené Národní ekonomickou radou vlády (NERV) se zaměřil i na důležitost investování do manažerského rozvoje pracovníků veřejné správy, který by měl probíhat paralelně s jejím zeštíhlováním. Úředníci by měli podnikatele a jejich projekty v budoucnosti skutečně akcelerovat. Nemůžeme v této oblasti dlouhodobě oproti jiným zemím ztrácet. Něměli bychom považovat za normální, aby se podnikatelé úředníkům i v případě důvtipných možností

2 podpory raději vyhýbali, jak to představitelé podnikatelských asociací často komentují v současnosti, komentoval současnou situaci Kopal. Zahájil tím první ze tří panelů, ve kterých se diskutující zaměřili na zhodnocení čerpání fondů v minulých letech, na jeho současný stav a čerpání fondů v budoucnosti. Špatná praxe v současnosti V rámci další diskuse Martin Shabu, investigativní novinář České pozice, upozornil na několik závažných současných problémů v čerpání dotací. Jako první uvedl předem rozdělené dotace politickým vedením. O dotace nesoutěží nejlepší projekty, už předem se ví, kam a kolik peněz půjde, vykládá Shabu a udává jako příklad dohodu mezi Ústeckým a Karlovarským krajem. Chybí nám zákon o úřednících, úředníci nemají jistotu, že když budou dobře vykonávat svoji práci, nebudou vyhozeni, tvrdí Shabu. Připomněl také neobjektivní výběrová řízení. Existují dva modely hodnocení projektů exaktní a hodnotitelský. U toho druhého případu je kladem důraz na subjektivitu hodnotitele, subjektivní hodnocení může být podle Shabu zmanipulováno, proto by větší důraz kladl na modely podle měřitelných výstupů. K výčtu překážek v efektivním čerpání fondů se přidal i Miroslav Matej, náměstek ministra financí. Úspěšní žadatelé o dotaci, když se dostanou do fáze realizace, často nemají odbornou nebo administrativní kapacitu, aby zakázku zadali. Zadávají to vně přes právnické kanceláře nebo administrátory, vysvětluje. Bohužel i oni chybovali a odpovědnost na ně nebyla přenesena, ta zůstává pořád zadavateli. Neexistence pojištění administrátora veřejných zakázek tak přinesla další finanční náklady příjemci dotace, který následně musel zaplatit za korekce chyb. Karel Havlíček, předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, upozornil na své zkušenosti s problémy v získávání finančních prostředků na příkladu malých firem, které chtějí investovat do nových technologií. Malé firmě, která investuje do nových technologií, buď zbývá jít do banky, nebo pracovat se strukturálními fondy. V oblasti nových nápadů je to jeden z mála prostředků v ČR, je přesvědčen Havlíček. Velký potenciál vidí ve spolupráci firem s technickými univerzitami. Půjde to efektivněji a přehledněji? Velká část semináře byla věnována úvahám, jak lze zefektivnit čerpání dotací. Diskutující se shodli na tom, že velkým problémem pro podnikatele je nepřehlednost a složitost systému pro čerpání finančních prostředků.

3 Na jedné straně máme evropské předpisy, na druhou stranu máme složitou implementační strukturu, kde je mnoho řídicích orgánů a spousta zprostředkujících subjektů, kde tyto subjekty často vystupují v roli poskytovatele dotace, upozornil Miroslav Matej. Podle českých předpisů odpovídají za plnění podmínek těch rozhodnutí, nicméně ve vztahu k EU má tuto zodpovědnost řídící orgán. Takže tam docházelo ke štěpení manažerské odpovědnosti, která taky nepřispěla ke stavu, co tady máme, vysvětluje Daniel Braun, první náměstek ministra pro místní rozvoj, ujistil, že se na zefektivnění systému pracuje. Snažíme se sjednotit pravidla tam, kde je to efektivní. V momentu, kdy bude jeden web a jedna pravidla, bude jednodušší se v tom orientovat pro podnikatele. Z hlediska kontroly to bude taky jednodušší, tvrdí Braun a prohlašuje, že zjednodušení pomůže i v boji proti korupci. Nesrozumitelnost plodí prostor pro korupci, potvrdil poslanec Václav Kubata. V současné době mnoho zadavatelů, aby mělo jistotu, že neudělá chybu, udává jako jediné kriterium cenu, pak výsledky nejsou dostatečně kvalitní a rozhodně ne inovativní, upozorňuje na další problém Miroslav Matej. Je třeba sjednotit tuto terminologii, aby od roku 2014 každý úředník věděl, jakým způsobem má podnikatele žádající o finanční podporu hodnotit, potvrzuje Richard Lev, ředitel úseku Poradenství, GRANTIKA Česká spořitelna. Přes všechny problémy Evropské projekty patří k tomu lepšímu, co se v ČR realizuje. Z našich čísel vyplývá, že evropské projekty jsou transparentnější, jsou otevřenější, je tam méně anonymních firem, tvrdí ekonom z Institutu ekonomických studií UK a thinktanku IDEA Petr Janský. Jak zaměřit priority? Debata se dotkla i otázky, na které odvětví by se měl stát zaměřit. Dagmar Vránová z Odboru inovačního podnikání a investic Ministerstva průmyslu a obchodu je přesvědčena, že bychom měli podporovat firmy, které přicházejí s novými výrobky, které mají nastartovanou trajektorii. Myslím, že bychom měli podporovat problematické regiony, ale zase žádná podpora by neměla jít k těm špatným, ale k těm, co mají dobré nápady a dobré myšlenky.

4 Podle Richarda Lva je potřeba podporovat malé a střední podniky napříč spektrem. Je třeba aby přicházely s novými a životaschopnými návrhy. A pak se objeví něco, v čem budeme dobří. Dneska jsou to nanotechnologie, ale co bude za pět let, to nikdo neví. S tím nesouhlasí Karel Havlíček. Nové technologie bychom měli podporovat, protože je to solidní prezentace, ale nikdy nebudou hlavním tahounem, reaguje a vysvětluje, že bychom měli podporovat stavebnictví. Marketing ani politologie nás neuživí, souhlasil s Havlíčkem poslanec Kubata. K tomu se přidal i Martin Babuška z CzechInvestu, který se zasazoval o to, aby se v České republice více podporovaly technické školy. Máme mnoho vzdělaných gymnazistů a vysokoškolských humanistů, ale málo technicky zaměřených studentů. Bylo by třeba podporovat zájem o vědu a techniku od základních škol. Vysvětlit jim, že dělat něco rukama nebo technického, není nic špatného, říká Babuška. Dotace nebo raději návratné finanční nástroje? Velkým tématem byly i způsoby finanční podpory. Hosté semináře se shodli na tom, že by se měli více zaměřit na vratné finanční prostředky podpory. Dotace jsou komplikovaná věc, protože jejich vyřízení trvá třeba 6 měsíců, zatímco vyřízení úvěru pět dní, je přesvědčena Dagmar Vránová. Martin Babuška by podporu

5 rozdělil: pro začínající podnikatele by primárně byly dotace a pro zajeté firmy finanční nástroje. Petr Zahradník, ekonom Národní ekonomické rady vlády uvedl, že rozsah návratných finančních podpor by měl v následujícím období dosáhnout deseti procent. Daniel Braun s ním nesouhlasí: Finanční nástroje tady budou mít větší prostor než v minulém období, ale nemyslím si, že se dostaneme na deset procent, v tom musím být realistický. Zkušenost z Německa Na samý závěr semináře vystoupil díky pozvání Konrad Adenauer Stiftung expert z Horního Porýní - Vestfálska Petr Wohlmeyer. Jednatel Centra pro inovaci a techniku ZENIT se zaměřil na zkušenosti s účelným rozdělováním dotací v této takřka 18 milionové spolkové zemi. Hlavní důraz v posledních letech se zaměřuje na distribuci peněz tematicky zaměřeným klastrům sdružujícím malé a střední podnikatele. Tyto klastry soupeří o evropské peníze mezi sebou v rámci vysoce transparentních soutěží hodnocených nezávislými experty. Soutěže se ukázaly jako velmi dobrým nástrojem zejména v oblasti inovací. Rozdělované peníze mají dotační charakter v daleko menší míře než v České republice. Návratnost finančních prostředků z evropských fondů se na celoněmecké úrovni pohybuje kolem 30%. Projekt Malé a střední podniky a další české zájmy v hospodářských politkách EU podporuje Zastoupení Evropské komise v České republice a Konrad Adanauer Stiftung. Záštitu nad ním převzal pan Jan Bauer, předseda Výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Mediálním partnerem je zpravodajský portál EurActiv.cz. Evropské hodnoty jsou think-tank, který přináší kvalifikované názory na zásadní společenská témata a pojmenovává české zájmy v evropských a globálních souvislostech. Od roku 2005 usilujeme skrze výzkumné a vzdělávací aktivity o informovanou a důstojnou veřejnou debatu zaměřenou na úspěch České republiky ve světě. Nevyhýbáme se složitým a dlouhodobým problémům. Podporujeme taková řešení, díky nimž bude Česko a Evropa svobodnější, silnější a bezpečnější. Jsme nevládní nezisková organizace, která není spojena s žádnou politickou stranou.

SPEKTRUM 11 2013. Konkurenceschopnost v mezinárodním srovnání. Valná hromada upravila stanovy Svazu. Inovační barometr: Pád o tři příčky

SPEKTRUM 11 2013. Konkurenceschopnost v mezinárodním srovnání. Valná hromada upravila stanovy Svazu. Inovační barometr: Pád o tři příčky SPEKTRUM 11 2013 Inovační barometr: Pád o tři příčky Konkurenceschopnost v mezinárodním srovnání Valná hromada upravila stanovy Svazu Úvodní slovo... 03 Konkurenceschopnost Inovační barometr pád o tři

Více

Vláda prošla rekonstrukcí

Vláda prošla rekonstrukcí V politice všechno nejde tak úsečně jako v manažerské praxi, říká hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler ROZHOVOR STRANY 6 A 7 Když se daří podnikatelům v kraji, vrací se to v rozvoji regionu, tvrdí

Více

Výroční zpráva za rok 2005 Transparency International - Česká republika, o.p.s.

Výroční zpráva za rok 2005 Transparency International - Česká republika, o.p.s. , o.p.s. OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO. Milan Kudyn, předseda Správní rady TIC. Adriana Krnáčová, výkonná ředitelka TIC 2. PROJEKTY TIC V ROCE 2005. Hrozby a příležitosti strukturálních fondů EU. Kontrola obchodu

Více

Podpora malého a středního podnikání

Podpora malého a středního podnikání Masarykova univerzita Právnická fakulta Veřejná správa Katedra finančního práva a národního hospodářství BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Podpora malého a středního podnikání JAN BUREŠ 2010 1 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Tož demokracii bychom už měli, teď ještě nějaké ty demokraty.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Tož demokracii bychom už měli, teď ještě nějaké ty demokraty. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Tož demokracii bychom už měli, teď ještě nějaké ty demokraty. Tomáš Garrigue Masaryk 1 Obsah Naše témata... 4 Evropské hodnoty v médiích... 5 Struktura organizace... 6 Naši lidé...

Více

Kvalita je jako čarodějka s ostrými drápky

Kvalita je jako čarodějka s ostrými drápky BIO dny v Lidlu Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 (10/2013) www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz www.freshtime.cz Biopotraviny jsou v posledních letech velmi vyhledávané také díky

Více

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba?

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Vzdělávání v ČR neodpovídá potřebám firem, ukazují data V globálním světě plném nových technologií potřebují firmy podle

Více

SPEKTRUM 11 2014. Energetika. Valná hromada. Mise do Číny

SPEKTRUM 11 2014. Energetika. Valná hromada. Mise do Číny SPEKTRUM 11 2014 Energetika Valná hromada Mise do Číny Úvodní slovo...03 Energetika Podzim v energetice: čas rozhodování...04 Život Svazu Valnou hromadu hostila Škoda auto...12 Legislativa Insolvenční

Více

PROJEKTY. Rozvojové. Praha. www.rprg.cz. Akcelerace program podpory podnikání na území Hlavního města Prahy rozhovor s radní Aleksandrou Udženija

PROJEKTY. Rozvojové. Praha. www.rprg.cz. Akcelerace program podpory podnikání na území Hlavního města Prahy rozhovor s radní Aleksandrou Udženija www.rprg.cz PROJEKTY Rozvojové Praha Akcelerace program podpory podnikání na území Hlavního města Prahy rozhovor s radní Aleksandrou Udženija Inovační vouchery v Praze rozhovor s radní Evou Vorlíčkovou

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ASOCIACE NNO V ČR ZA LÉTA 2008 2009

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ASOCIACE NNO V ČR ZA LÉTA 2008 2009 Motto: Každá nezisková organizace v ČR je plně samostatným a svébytným subjektem občanské společnosti. Asociace NNO ČR podporuje vše, co nás sbližuje, odstraňuje to, co nás rozděluje a prezentuje náš společný

Více

Státní podpora venture kapitálu v České republice State Support of Venture Capital in the Czech Republic

Státní podpora venture kapitálu v České republice State Support of Venture Capital in the Czech Republic Státní podpora venture kapitálu v České republice State Support of Venture Capital in the Czech Republic Toman Petr, Kousalová Lucie Abstrakt Článek je zaměřen na státní podporu venture kapitálu v České

Více

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Ústí nad Labem 2014 & b a c EU? b a c EU? A B C A B C? EU? EU? b a c A B C A B C A B b a c A B A B C OBSAH Veletrh komunitárních programů

Více

za dané sekce, včetně odborníků z řad zaměstnanců kanceláře Unie.

za dané sekce, včetně odborníků z řad zaměstnanců kanceláře Unie. Na veletrh do Hanoje přihlášky do 12. září Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 (8/2013) www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz www.freshtime.cz Vzhledem k probíhajícím dovoleným ve firmách

Více

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha Od teorie k praxi úspěšné příběhy VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha SBORNÍK DOBRÉ PRAXE Obsah

Více

Úspěšný žadatel VS Rychleby Příklady z praxe. letter. Pokračuji jen v tom, co znám a co umím.. Rozhovor

Úspěšný žadatel VS Rychleby Příklady z praxe. letter. Pokračuji jen v tom, co znám a co umím.. Rozhovor 1/2011 letter Nová ekonomika, o.p.s. www.nova-ekonomika.cz www.socialni-ekonomika.cz www.public-procurement.cz www.diversity-management.cz 02 editorial 01 sociální podnikatel 01 ROZHOVORY 01 ODBORNÝ PŘÍSPĚVEK

Více

Stát by se měl už brzy naučit dobře strategicky řídit

Stát by se měl už brzy naučit dobře strategicky řídit Ročník 17 (7/2015) www.iprosperita.cz INZERCE Stát by se měl už brzy naučit dobře strategicky řídit Česká republika má na různých úrovních přes 440 strategií a koncepcí. Jejich kvalita je však velmi rozdílná

Více

Pro české firmy se otevírá cesta

Pro české firmy se otevírá cesta Ročník 16 (3/2014) www.iprosperita.cz Až 4,1 % ročně AKCENTA zvýšila úrokové sazby AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, oznámila zvýšení úrokových sazeb u svých spořicích produktů v eurech. Zvýšení se

Více

Dr. Pavel Doležal ředitel Zlaté koruny. Vážené dámy, vážení pánové, ÚVODNÍ SLOVO

Dr. Pavel Doležal ředitel Zlaté koruny. Vážené dámy, vážení pánové, ÚVODNÍ SLOVO 2015 ÚVODNÍ SLOVO Dr. Pavel Doležal ředitel Zlaté koruny Vážené dámy, vážení pánové, tak a máme tady třináctku. 13. ročník soutěže Zlatá koruna. Číslo pro někoho k zapomenutí a pro jiné naopak šťastné.

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITITKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Praha, leden 2009 Petr Matějů (vedoucí projektu), František Ježek, Daniel Münich, Jan Slovák, Jana Straková, David Václavík, Simona Weidnerová, Jan Zrzavý 2007 13 OP Vzdělávání

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

Legislativní smršť Začátek roku přinese zase to samé. Podnikatelé se budou muset utkat s novými zákony

Legislativní smršť Začátek roku přinese zase to samé. Podnikatelé se budou muset utkat s novými zákony Rezervy jsou všude, říká Robert Beňačka, expert na efektivitu řízení str. 16 číslo 11 l 10. 11. 2014 l 39 Kč l řízená distribuce l www.profit.cz l měsíčník vydavatelství Mladá fronta Měsíčník pro Legislativní

Více

V otázce Kosova není EU jednotná

V otázce Kosova není EU jednotná INZERCE ČSOB Pojišťovna získala vyšší rating Standard & Poor s znovu zvýšil rating ČSOB Pojišťovny, nyní již na A- Prezentace str. 16 www.csobpoj.cz Nezávislý měsíčník založený 30. dubna 2004 Evropský

Více

Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice

Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice Semily a Brno, 2008 Obsah: Úvod: Dva produkty Partnerství pro rozvoj Přehledný

Více

Výzkum stavu drobného, malého a středního podnikání na venkově

Výzkum stavu drobného, malého a středního podnikání na venkově Výzkum stavu drobného, malého a středního podnikání na venkově Tomáš Svoboda Obsah 1. Úvod... 3 2. Metodika výzkumu... 4 2.1. Cíle a předmět výzkum... 4 2.2. Definování hypotéz... 5 3. Analýza stávajících

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více

VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově. Tomáš Svoboda

VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově. Tomáš Svoboda VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově Tomáš Svoboda VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově Tomáš Svoboda Tato publikace je

Více

Sítě 4G: Přichází opravdu rychlý mobilní internet

Sítě 4G: Přichází opravdu rychlý mobilní internet to podstatné pro firmy a veřejnou správu leden ÚNOR 2014 www.moravskehospodarstvi.cz 2 Ekonomika poroste. Ale jak rychle? www.facebook.com/moravskehospodarstvi 9 Sítě 4G: Přichází opravdu rychlý mobilní

Více

Klastry v cestovním ruchu a jejich potenciál v České republice se specializací na Zlínský kraj. Bc. Andrea Kadlecová

Klastry v cestovním ruchu a jejich potenciál v České republice se specializací na Zlínský kraj. Bc. Andrea Kadlecová Klastry v cestovním ruchu a jejich potenciál v České republice se specializací na Zlínský kraj Bc. Andrea Kadlecová Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Diplomová práce obsahuje stručný přehled vývoje klastrů

Více