I. CHARAKTERISTIKA FIRMY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. CHARAKTERISTIKA FIRMY"

Transkript

1 Vyplněno 22 podniky 1. Zařazení firmy dle OKEČ: I. CHARAKTERISTIKA FIRMY Název OKEČ Zemědělství A Těžba rostných surovin C Zpracovatelský průmysl D Výr. a rozv. elektř. vody a plynu E Stavebnictví F 45 5 Obchod, opravy mot. voz. a výr. pro osobní spotřebu G Ubytování a pohostinství H 55 2 Doprava a spoje I Finanční zprostředkování J Čin. v oblasti movitostí a pronájmu, podnik. činnosti K Vzdělávání M 80 0 Zdravotní a soc. péče, veterin. N 85 0 Ostatní veř, soc. a osob. služby O Jiné Čin. v oblasti movitostí a pronájmu 4% Obchod, opravy mot. voz. 8% Stavebnictví 20% Doprava a spoje 4% Ubytování a pohostinství 8% Zemědělství Těžba 16% rostných surovin 4% Zpracovatelský průmysl 36% Upřesněte činnost vaší firmy: Výroba garážových, průmyslových a rychloběžných vrat, výroba potravinářských obalů, výroba křišťálových svítidel, rozvod - voda, plyn, topení, základní zemědělská výroba, výstavba a rekonstrukce komunikací, kovářství a zámečnictví, výroba volantů, obchod, strojnictví, zemědělské služby, výroba svítidel, výroba a prodej křišťálových svítidel, lustrových ověsů, figurek, hrvky, zemědělská výroba, těžba písku, dřevovýroba, ubytování a pohostinství, obchod stavebniny, paliva, výroba vajec a prodej kuřic, mezinárodní kamionová doprava, výroba ocelových konstrukcí, stavebnictví,

2 gumárenský průmysl 2. Vlastnická struktura firmy: právnické osoby 15 fyzické osoby 7 zahraniční osoby 0 město 0 stát 0 jiné 0 fyzické osoby 32% právnické osoby 68% 3. Vaše firma společnost se zahraniční účastí 3 má další pobočky 4 má další pobočky 15 1

3 společnost se zahraniční účastí 14% má další pobočky 18% má další pobočky 68% 4. Ředitelství firmy je: na této adrese 20 jinde v Královohradeckém kraji jinde v ČR 2 jinde jinde v ČR 9% na této adrese 91% 5. Firma vznikla: 1 po roce 1989, v roce: 2

4 rok % rok % rok % rok % rok % rok % rok % rok % rok % 1 pokračováním národního podniku, v roce privatizací, v roce 0 1 jiné: sloučením družstev odkup od právní osoby 1 3

5 odkup od právní osoby 33% % sloučením družstev 33% 6. Počet zaměstnanců ve firmě: Struktura pracovní síly (odhad v %) a) z tuzemska 1443 cizinci 11 cizinci 1% z tuzemska 99% 4

6 b) místní 872 dojíždějící 582 dojíždějící 40% místní 60% c) ženy 553 muži 901 ženy 38% muži 62% 5

7 d) věk do 40 let 611 věk nad 40 let 843 do 40. let 42% nad 40 let 58% e) manuální 814 odborná ve výrobě 208 administrativa 432 administrativa 30% odborná ve výrobě 14% manuální 56% 6

8 8. Průměrná měsíční mzda zaměstnanců ve vaší firmě je ve srovnání s průměrnou hrubou měsíční mzdou v ČR (v roce 2005 byla ,- Kč/měsíc): nižší 16 vyšší 2 srovnatelná 2 vyšší 10% srovnatelná 10% nižší 80% 9. Na jaké trhy směřuje výsledek vaší činnosti? v rámci kraje 0% až 39% 2 40% až 69% 3 70% až 100% 7 ČR 0% až 39% 6 40% až 69% 3 70% až 100% 2 východní Evropa 0% až 39% 5 40% až 69% 2 70% až 100% 0 západní Evropa 0% až 39% 7 40% až 69% 1 70% až 100% 3 mimo Evropu 0% až 39% 2 40% až 69% 2 70% až 100% 1 7

9 % až 39% 40% až 69% 70% až 100% 0% až 39% 40% až 69% 70% až 100% 0% až 39% 40% až 69% 70% až 100% 0% až 39% 40% až 69% 70% až 100% 0% až 39% 40% až 69% 70% až 100% v rámci kraje ČR východní Evropa západní Evropa mimo Evropu 10. Nemovitost, ve které podnikáte vlastníte 11 najímáte 9 obojí 2 obojí 9% najímáte 41% vlastníte 50% 11. Jsou prostory, ve kterých podnikáte, dostatečně velké pro vaše případné rozšíření? 12 8

10 7 předpokládáme rozšíření 3 předpokládám e rozšíření 14% 32% 54% 12. Vaše provozy jste modernizovali, rekonstruovali do 1 mil mil mil mil. a více 3 chystáte se k rekonstrukci do 1 mil mil. 0 do mil 2 průběžně 1 15 mil. a více 1 chystáte se na inovaci výroby 2 nic chystáme Předpokládáte: Rozšíření výroby (poskytovaných služeb) - v regionu 12 - mimo region 0 7 vím 3 9

11 vím 14% 32% - v regionu 54% Snížení produkce (služeb, výroby ) 2 16 vím 4 Pokud, důvod: silná zahraniční konkurence, vysoká zaměstnst, nízká ekonomická stabilita vím 18% 9% 73% 10

12 Propouštět zaměstnance 1 16 vím 5 Pokud, důvod: vysoká zaměstnst, nízká ekonomická stabilita vím 23% 5% 72% Přestěhovat firmu - v rámci regionu 2 19 vím 0 11

13 - v rámci regionu 10% 90% II. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ 14. Faktory, které omezují rozvoj vašeho podnikání: ( každý faktor ohodnoťte podle toho, zda máte pocit, že omezuje vaši činnost bo ) Současná úroveň legislativy 4 spíše 8 spíše

14 35% 20% spíše 5% spíše 40% Ekonomická situace v ČR 6 spíše 3 spíše % 32% spíše 5% spíše 16% Ekonomická situace v regionu 13

15 4 spíše 5 spíše % 19% spíše 14% spíše 24% Platební schopnost obchodních partrů 10 spíše 4 spíše

16 24% 47% spíše 10% spíše 19% Domácí konkurence 5 spíše 1 spíše % 26% spíše 5% spíše 26% Zahraniční konkurence 7 15

17 spíše 2 spíše % 35% spíše 10% spíše 10% Dostupnost finančních zdrojů 4 spíše 5 spíše

18 38% 19% spíše 19% spíše 24% Zastaralé stroje a zařízení 2 spíše 1 spíše % spíše 5% 58% spíše 26% Cena materiálových vstupů 12 17

19 spíše 3 spíše 3 0 spíše 17% spíše 17% 66% Ergetické náklady 15 spíše 2 spíše

20 spíše 10% spíše 15% 75% Cena pracovní síly 6 spíše 2 spíše % 30% spíše 40% spíše 10% Dostupná kvalifikovaná pracovní síla 19

21 9 spíše 3 spíše % 45% spíše 15% spíše 15% Přístup na trhy 2 spíše 1 spíše

22 10% spíše 5% 65% spíše 20% Místní dopravní infrastruktura 1 spíše 5 spíše % spíše 24% 57% spíše 14% Kapacita inženýrských sítí 0 21

23 spíše 1 spíše 1 17 spíše 5% spíše 5% 90% Přístup místní zprávy 4 spíše 0 spíše

24 20% 65% spíše 15% Umístění v regionu 0 spíše 2 spíše % spíše 11% spíše 16% 73% pozn: přístup místní zprávy zcela deformující přístup památkářů (ing. Bičiště) 23

25 15. Kvalita a dostupnost pracovní síly v místě vašeho podnikání: výborná 0 dobrá 6 dostatečná 5 špatná 11 výborná 0% dobrá 27% špatná 50% dostatečná 23% Pokud špatná, proč: Nízká kvalifikace (8x), ochota pracovat (3x), chtějí chodit do práce (5x), špatné dopravní spojení 16. Spolupráce s institucemi. (Vyjmenujte instituce vč. odboru, oddělení apod. (např. Finanční úřad, Úřad práce, ), se kterými přicházíte do častého kontaktu v souvislosti s vaším podnikáním a ohodnoťte jejich spolupráci): Finanční úřad výborná 4 dobrá 12 dostatečná 1 špatná 1 Úřad práce výborná 5 dobrá 7 dostatečná 4 špatná 0 Městský úřad výborná 5 dobrá 5 dostatečná 0 špatná 0 Investiční oddělení výborná 0 dobrá 2 dostatečná 1 špatná 0 Živnostenský úřad výborná 0 dobrá 2 24

26 dostatečná 0 špatná 0 dostatečná 6% špatná 6% výborná 24% dobrá 64% dostatečná 27% špatná 0% výborná 33% výborná dobrá dostatečná špatná dobrá 40% 25

27 dostatečná 0% špatná 0% dobrá 50% výborná 50% špatná 0% dostatečná 33% výborná 0% dobrá 67% 26

28 dostatečná 0% špatná 0% výborná 0% dobrá 100% 17. Ohodnoťte kvalitu následujících služeb místní správy pro podnikatele: Podpora podnikání: výborná 0 dobrá 7 dostatečná 0 špatná 3 provádí 8 provádí 44% dobrá 39% špatná 17% 27

29 Informovst o záměrech města: výborná 4 dobrá 9 dostatečná 3 špatná 4 provádí 2 špatná 18% provádí 9% výborná 18% dostatečná 14% dobrá 41% Nabídka pozemků, objektů k podnikání: výborná 2 dobrá 5 dostatečná 2 špatná 4 provádí 4 28

30 provádí 24% výborná 12% špatná 24% dostatečná 12% dobrá 28% Údržba silnic vedoucích kolem vašich pozemků: výborná 1 dobrá 8 dostatečná 6 špatná 6 provádí 1 špatná 27% provádí 5% výborná 5% dobrá 36% dostatečná 27% Veřejná doprava: provádí 29

31 Ochota a rychlost při jednání při jednání na městském úřadě: výborná 7 dobrá 10 dostatečná 0 špatná 2 provádí 1 špatná 10% provádí 5% výborná 35% dobrá 50% Propagace regionu: výborná 4 dobrá 9 dostatečná 1 špatná 1 provádí 3 30

32 špatná 6% provádí 17% výborná 22% dostatečná 6% dobrá 49% 18. Která z výše uvedených služeb by měla být zlepšena a jak? Podpora podnikání 6 Informovst o záměrech města 3 Nabídka pozemků, objektů k podnikání 3 Údržba silnic vedoucích kolem vašich pozemků 5 Veřejná doprava 0 Ochota a rychlost při jednání na městském úřadě 3 Propagace regionu 2 31

33 Ochota a rychlost při jednání na městském úřadě 14% Údržba silnic vedoucích kolem vašich pozemků 23% Propagace regionu 9% Nabídka pozemků, objektů k podnikání 14% Podpora podnikání 26% Informovst o záměrech města 14% bod f obsazení pozice odpovídající za památky pracovníkem, který rozumí podnikatelskému prostředí v 21. století!!! 19. Které služby by mělo město poskytovat podnikatelům na Novobydžovsku? Zvýhodněné pronájmy bytových prostor: 8 spíše 5 spíše

34 32% 42% 0% 26% Zvýhodněné půjčky: 10 spíše 3 spíše % spíše 5% 53% spíše 16% 33

35 Garance za úvěry: 8 spíše 1 spíše % 40% spíše 15% spíše 5% Podpora při získávání veřejných zakázek: 10 spíše 4 spíše

36 spíše 6% 17% spíše 22% 55% Asistenční služby při jednání s úřady: 10 spíše 4 spíše % spíše 5% spíše 20% 50% 35

37 Informace o rozvojových záměrech města: 16 spíše 3 spíše 0 0 spíše 16% 84% Společná propagace podniků a města: 15 spíše 3 spíše

38 spíše 15% spíše 5% 5% 75% Budování průmyslových zón: 15 spíše 2 spíše 1 1 spíše 11% spíše 5% 5% 79% 37

39 Inkubátor pro začínající podnikatele: 7 spíše 6 spíše 3 2 spíše 17% 11% 39% spíše 33% Vzdělávací kurzy: 11 spíše 2 spíše

40 16% spíše 16% spíše 11% 57% Účast podnikatelů na tvorbě a realizaci rozvojových strategií: 10 spíše 6 spíše 0 1 spíše 0% 6% spíše 35% 59% 39

41 20. Jste ochotni koordinovat vlastní rozvojové záměry s vedením města? bezvýhradně 11 za podmík 4 4 vím 2 Podmínky: musí to přispět k rozvoji stávajících podniků, podnikatelé budou nuceni ke kompromisům, postoj památkářů Ing. Bičiště, mgr. Sosková NPÚ Pardubice bude konstruktivní potřebám města a občanům regionu 19% vím 10% za podmík 19% bezvýhradně 52% 21. Pro činnost vaší firmy na území Novobydžovska a) je přínosem Místo bydliště (9x), levná pracovní síla (4x), tradice, bohatý region, dobrá strategická poloha, nízké nájmy, přístup na dálnici, teritoriální vazba, dobré výrobní prostory b) je překážkou Nekvalitní pracovní síla (5x), Chudý region (2x), zaměstnst-nízká koupěschopnost obyvatel (2x), špatná legislativa, dokončená infrastruktura, dokončené napojení na dálnici, památkáři Ing. Bičiště 22. Jak celkově hodnotíte podmínky pro podnikání ve vašem regionu? dobré 5 uspokojivé 13 špatné 2 40

42 špatné 10% dobré 25% uspokojivé 65% 23. Jaké jsou návrhy pro zlepšení podmík podnikání ve vašem regionu? Rekvalifikovat pracovní sílu (5x), vzdělávání více lidí v učňovských i jiných manuálních oborech, rozšíření novobydžovského učiliště(4x), zlepšení dopravní infrastruktury (2x), víc pracovních míst (2x), zjednodušit legislativu (2x), větší informovst o záměrech města (2x), poskytování výhodných půjček, upřednostňovat domácí firmy(2x), rekonstrukce ulice Milady Horákové (u nádraží), zviditelnění firem při zaměstnávání nadbytečných, bo těžko uplatitelných lidí z regionu, vytvořit společnou koncepci podpory podnikání, ochota města udržet ve městě podnikatelé i přes ochotu památkářů a větší snaha ze strany města, zlepšení polních cest (ds využívány i jako cyklostezky) Zem a.s. může má je ve vlastnictví, takže vzniká uznávaný daňový základ, lepší vynutitelnost práva, postoj památkářů (Ing. Bičiště) bude konstruktivní potřebám města a občanům regionu 24. Vstup do EU pro vás znamenal: zlepšení podmík 7 nic se mění 9 hrozba 4 41

43 hrozba 20% zlepšení podmík 35% nic se mění 45% Pokud zhoršení, tak především v čem? (zakroužkujte odpovídající) a) růst ceny práce, což snižuje konkurenceschopnost 1x b) tvrdší normy EU, které znamenají rostoucí investice na přizpůsobení 3x c) zahraniční konkurence 1x jiné: ztráta zákazníků, zvýšení dovozových cel do USA, levné dovozy, jiná legislativa, dodržování legislativních norem EU v rámci jednotlivých států unie Pokud zlepšení, tak především v čem? (zakroužkujte odpovídající) a) dostupnost zdrojů a možnost účasti v programech EU 0x b) přístup na větší trh 4x c) stabilní podnikatelské prostředí 6x d) lepší vyjednávací pozice vůči partrům mimo EU 2x e) jednotná a levnější celní administrativa 4x f) snazší vynutitelnost práva 1x g) jiné Možnost čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU: 1 využíváme této možnosti jaký program (fond)? Operační program předmět projektu? Nákup strojů, Obnova starých objektů (v řízení) do 100 tis Kč 0 do 1 mil. Kč 1 do 3 mil. Kč 0 do 5 mil. Kč 0 42

44 do 10 mil Kč 0 nad 10 mil Kč 0 1 zatím využíváme, ale zvažujeme to 7x 1 využíváme a ani to zvažujeme 12x 1 pokusili jsme se žádat, ale uspěli jsme o jaký program? Reality předmět projektu? Obnova starých objektů do 100 tis Kč 0 do 1 mil. Kč 0 do 3 mil. Kč 1 do 5 mil. Kč 0 do 10 mil Kč 1 nad 10 mil Kč 1 Pokud využíváte bo se chystáte využít možnosti získat finanční prostředky ze struktur. fondů, žádost podáváte: sami 3 využijeme odbornou pomoc 4 využijeme odbornou pomoc 57% sami 43% Využíváte některého z programů podpory Ministerstva průmyslu a obchodu ČR?

45 žádali jsme, ale úspěšně 1 žádali jsme, ale úspěšně 5% 18% 77% jakého?pgrlf, Czechinvest, Českomoravská rozvojová banka, Reprezentace (veletrh) 26. Cítíte potřebu čerpání informací spojených s podnikáním od specializovaných institucí? velmi často 2 často 5 zřídka 10 nikdy 3 44

46 nikdy 15% velmi často 10% často 25% zřídka 50% Hospodářská komora a InMP velmi často 1 často 4 zřídka 2 nikdy 6 Městský úřad velmi často 1 často 4 zřídka 2 nikdy 6 Intertových strák specializ. Institucí velmi často 3 často 7 zřídka 3 nikdy velmi často zřídka nikdy velmi často zřídka nikdy velmi často zřídka nikdy Řada1 Hospodářská komora a InMP Městský úřad Intertových strák specializ. 45

47 Jiné: Firmy pro export, Agrární komora Pokud nám chcete sdělit jakékoliv další návrhy a podmětu, které se týkají podnikání v regionu, využijte tohoto listu. Děkujeme. 1) Domnívám se, že odpovědní zástupci města by měli více naslouchat podnikatelským aktivitám, které do města přicházejí odjinud a jsou ochotni investovat své prostředky do malých či větších projektů. Měli by důkladně rozlišovat, které podnikatelské aktivity jsou pro občany a region přínosem a usměrňovat pak pracovní úsilí svých zaměstnanců na odborech úřadu tak, aby investiční akce podnikatelů bez jakéhokoliv čerpání finančních prostředků z rozpočtu města a jejich ochota ve městě Nový Bydžov vybudovat něco pro lidi byla realizována. Z tohoto důvodu např. ds vedle hotelu Tatra stojí krytý plavecký bazén s následujícími službami oddělení fits pro muže i ženy 2) Vytvoření databáze služeb, které nabízí místní podnikatelé. 3) Zvýšení úrovně ubytovacích služeb. 46

Průzkum podnikatelského prostředí - Mikroregion Krnovsko

Průzkum podnikatelského prostředí - Mikroregion Krnovsko Průzkum podnikatelského prostředí - Mikroregion Krnovsko V červnu a červenci 2002 byl mezi zaměstnavateli obyvatel mikroregionu Krnovsko proveden členy Komise pro strategický rozvoj mikroregionu Krnovsko

Více

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR M

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR M FS Podnikatelský inkubátor Fiktivní cvičná případová studie! Tento dokument obsahuje cvičnou případovou studii proveditelnosti fiktivního projektu. Všechny uvedené části mají sloužit jen jako příklady

Více

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 duben 2006 Obsah 2 1. Úvod 3 2. Výsledky realizace Koncepce podpory malého a středního 3 podnikání v letech 2005-2006 2.1 Výsledky realizace

Více

2.5 HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY

2.5 HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 2.5 HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 2.5.1 EKONOMICKÁ ZÁKLADNA Makroekonomické ukazatele potvrzují, že pražská ekonomická základna má v rámci státu specifické a bezkonkurenční postavení. Podíl Prahy na hrubém domácím

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

Informace o bance a jejích službách pro klienty

Informace o bance a jejích službách pro klienty Informace o bance a jejích službách pro klienty Květen 2005 Obsah Základní informace Vznik a historie ČMZRB, a. s. Souhrnná charakteristika Právní rámec činnosti Poslání Hlavní činnosti Naši klienti Spolupráce

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa STRATEGICKÁ ČÁST únor 2006 Obsah Úvod... 2 Priority a opatření Strategického plánu rozvoje regionu... 4 PRIORITA 1: ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY... 5 PRIORITA 2: ŘEŠENÍ

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

Výchozí stav PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST A SLUŽBY. Zaměstnanost

Výchozí stav PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST A SLUŽBY. Zaměstnanost PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST A SLUŽBY Vedoucí: Členové: Mgr. Karel Zrůbek starosta města Ing. Miloslav Chlan podnikatel Jaroslava Škudrnová vedoucí ÚP Marie Šolcová vedoucí Živnostenského odboru MěÚ Výchozí

Více

Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR

Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR ČÁST MPO zpracovatelský průmysl na bázi dřeva Dřevozpracující průmysl v ČR Odvětví dřevozpracujícího průmyslu

Více

Zvýhodněné úvěry v Operačním programu Průmysl a podnikání v roce 2006

Zvýhodněné úvěry v Operačním programu Průmysl a podnikání v roce 2006 Zvýhodněné úvěry v Operačním programu Průmysl a podnikání v roce 2006 Obsah I. Specifické podmínky jednotlivých programů... 3 KREDIT... 3 START... 4 II. Společné podmínky programů... 6 Příjemce zvýhodněného

Více

PROJEKT KONCEPCE ROZVOJE PODNIKÁNÍ V OLOMOUCKÉM KRAJI

PROJEKT KONCEPCE ROZVOJE PODNIKÁNÍ V OLOMOUCKÉM KRAJI PROJEKT KONCEPCE ROZVOJE PODNIKÁNÍ V OLOMOUCKÉM KRAJI 1 OBSAH Seznam obrázků 5 ÚVOD 7 A. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 10 1. ZÁKLADNÍ VÝVOJOVÉ TENDENCE 10 1.1 Přehled veličin a vývoj uplynulého období 10 2.

Více

Podpora podnikání v České republice

Podpora podnikání v České republice Podpora podnikání v České republice MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Podpora podnikání v České republice 2007 OBSAH Úvod......9 A. VŠEOBECNÉ PODPORY 1. Podpora malých a středních podniků.........13 Národní

Více

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU AKTUÁLNÍ VERZE ŘÍJEN 2010 1 EVIDENCE ZMĚN Platnost od Předmět změny Strana č. 7.4.2009 Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Životní prostředí,

Více

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU Zadavatel : Sdružení obcí okresu Strakonice (finančně podpořeno MMR ČR v rámci Programu obnovy venkova) Zpracoval : ing. Jan Přikryl, CSc. PROODOS Praha

Více

Výzkum stavu drobného, malého a středního podnikání na venkově

Výzkum stavu drobného, malého a středního podnikání na venkově Výzkum stavu drobného, malého a středního podnikání na venkově Tomáš Svoboda Obsah 1. Úvod... 3 2. Metodika výzkumu... 4 2.1. Cíle a předmět výzkum... 4 2.2. Definování hypotéz... 5 3. Analýza stávajících

Více

VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově. Tomáš Svoboda

VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově. Tomáš Svoboda VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově Tomáš Svoboda VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově Tomáš Svoboda Tato publikace je

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86 SPOLEČNÝ REGIONÁLNÍ OPERAČ Í NÍ PROGRAM ČESKÉ REPUBLIKY NA LÉTA 2004-2006 Praha, březen 2003 OBSAH SEZNAM ZKRATEK...6 1 ÚVOD...7 2 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONŮ SOUDRŽNOSTI...10 2.1 EKONOMICKÁ

Více

Opatření MPO na podporu hospodářského růstu ČR

Opatření MPO na podporu hospodářského růstu ČR Opatření MPO na podporu hospodářského růstu ČR 1. Lepší podnikatelské prostředí Vláda podpoří rozvoj malého a středního podnikání, živnostenského podnikání, které představují další možnosti ekonomického

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA Dokument neprošel jazykovou korekturou a stylistickou úpravou 1/49 OBSAH 1 VIZE MĚSTA MILEVSKA... 3 1.1 Infrastruktura a životní prostředí... 3 1.2 Podnikání

Více

REGIONÁLNÍ REŠERŠE PARDUBICKÝ KRAJ

REGIONÁLNÍ REŠERŠE PARDUBICKÝ KRAJ REGIONÁLNÍ REŠERŠE PARDUBICKÝ KRAJ Finální verze ke dni 11. 7. 2014 Zpracování: Ing. Jaroslav Ponert Markéta Heroutová Josef Hostinský Iva Roušarová Lenka Seidlová Sektorové dohody jako nástroj sociálního

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR www.strukturalni-fondy.cz; info@strukturalni-fondy.

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR www.strukturalni-fondy.cz; info@strukturalni-fondy. STRUČNÝ PŘEHLED OPERAČNÍCH PROGRAMŮ Vypracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR, www.strukturalni-fondy.cz, info@strukturalni-fondy.cz Operační program Podnikání

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

Operační program Praha - Adaptabilita

Operační program Praha - Adaptabilita Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Operační program Praha - Adaptabilita 1 SHRNUTÍ představuje pro hl. m. Prahu v programovém období 2007 2013 nástroj pro čerpání podpory z Evropského sociálního

Více

Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009-2020

Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009-2020 Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009-2020 AKTUALIZACE FINÁLNÍ VERZE 2.0 Vedoucí zpracovatelského týmu: Ing. Petr Zahradník Obsah 1. Úvod... 4 2. Hodnocení hlavního cíle strategie... 5 2.1. Makroekonomické

Více

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Aktualizace ke dni: 16. 5. 2011 Jihočeská hospodářská komora Husova 9, 370 01 České Budějovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úřadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o.

Více

a k t u a l i z a c e 2013

a k t u a l i z a c e 2013 Program rozvoje města Hlinska a k t u a l i z a c e 2013 www.hlinsko.cz Strana 1 (celkem 57) Zadavatel: Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1 539 23 Hlinsko IČ 00270059 Zastoupené : PhDr.Magdou Křivanovou

Více