I. CHARAKTERISTIKA FIRMY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. CHARAKTERISTIKA FIRMY"

Transkript

1 Vyplněno 22 podniky 1. Zařazení firmy dle OKEČ: I. CHARAKTERISTIKA FIRMY Název OKEČ Zemědělství A Těžba rostných surovin C Zpracovatelský průmysl D Výr. a rozv. elektř. vody a plynu E Stavebnictví F 45 5 Obchod, opravy mot. voz. a výr. pro osobní spotřebu G Ubytování a pohostinství H 55 2 Doprava a spoje I Finanční zprostředkování J Čin. v oblasti movitostí a pronájmu, podnik. činnosti K Vzdělávání M 80 0 Zdravotní a soc. péče, veterin. N 85 0 Ostatní veř, soc. a osob. služby O Jiné Čin. v oblasti movitostí a pronájmu 4% Obchod, opravy mot. voz. 8% Stavebnictví 20% Doprava a spoje 4% Ubytování a pohostinství 8% Zemědělství Těžba 16% rostných surovin 4% Zpracovatelský průmysl 36% Upřesněte činnost vaší firmy: Výroba garážových, průmyslových a rychloběžných vrat, výroba potravinářských obalů, výroba křišťálových svítidel, rozvod - voda, plyn, topení, základní zemědělská výroba, výstavba a rekonstrukce komunikací, kovářství a zámečnictví, výroba volantů, obchod, strojnictví, zemědělské služby, výroba svítidel, výroba a prodej křišťálových svítidel, lustrových ověsů, figurek, hrvky, zemědělská výroba, těžba písku, dřevovýroba, ubytování a pohostinství, obchod stavebniny, paliva, výroba vajec a prodej kuřic, mezinárodní kamionová doprava, výroba ocelových konstrukcí, stavebnictví,

2 gumárenský průmysl 2. Vlastnická struktura firmy: právnické osoby 15 fyzické osoby 7 zahraniční osoby 0 město 0 stát 0 jiné 0 fyzické osoby 32% právnické osoby 68% 3. Vaše firma společnost se zahraniční účastí 3 má další pobočky 4 má další pobočky 15 1

3 společnost se zahraniční účastí 14% má další pobočky 18% má další pobočky 68% 4. Ředitelství firmy je: na této adrese 20 jinde v Královohradeckém kraji jinde v ČR 2 jinde jinde v ČR 9% na této adrese 91% 5. Firma vznikla: 1 po roce 1989, v roce: 2

4 rok % rok % rok % rok % rok % rok % rok % rok % rok % 1 pokračováním národního podniku, v roce privatizací, v roce 0 1 jiné: sloučením družstev odkup od právní osoby 1 3

5 odkup od právní osoby 33% % sloučením družstev 33% 6. Počet zaměstnanců ve firmě: Struktura pracovní síly (odhad v %) a) z tuzemska 1443 cizinci 11 cizinci 1% z tuzemska 99% 4

6 b) místní 872 dojíždějící 582 dojíždějící 40% místní 60% c) ženy 553 muži 901 ženy 38% muži 62% 5

7 d) věk do 40 let 611 věk nad 40 let 843 do 40. let 42% nad 40 let 58% e) manuální 814 odborná ve výrobě 208 administrativa 432 administrativa 30% odborná ve výrobě 14% manuální 56% 6

8 8. Průměrná měsíční mzda zaměstnanců ve vaší firmě je ve srovnání s průměrnou hrubou měsíční mzdou v ČR (v roce 2005 byla ,- Kč/měsíc): nižší 16 vyšší 2 srovnatelná 2 vyšší 10% srovnatelná 10% nižší 80% 9. Na jaké trhy směřuje výsledek vaší činnosti? v rámci kraje 0% až 39% 2 40% až 69% 3 70% až 100% 7 ČR 0% až 39% 6 40% až 69% 3 70% až 100% 2 východní Evropa 0% až 39% 5 40% až 69% 2 70% až 100% 0 západní Evropa 0% až 39% 7 40% až 69% 1 70% až 100% 3 mimo Evropu 0% až 39% 2 40% až 69% 2 70% až 100% 1 7

9 % až 39% 40% až 69% 70% až 100% 0% až 39% 40% až 69% 70% až 100% 0% až 39% 40% až 69% 70% až 100% 0% až 39% 40% až 69% 70% až 100% 0% až 39% 40% až 69% 70% až 100% v rámci kraje ČR východní Evropa západní Evropa mimo Evropu 10. Nemovitost, ve které podnikáte vlastníte 11 najímáte 9 obojí 2 obojí 9% najímáte 41% vlastníte 50% 11. Jsou prostory, ve kterých podnikáte, dostatečně velké pro vaše případné rozšíření? 12 8

10 7 předpokládáme rozšíření 3 předpokládám e rozšíření 14% 32% 54% 12. Vaše provozy jste modernizovali, rekonstruovali do 1 mil mil mil mil. a více 3 chystáte se k rekonstrukci do 1 mil mil. 0 do mil 2 průběžně 1 15 mil. a více 1 chystáte se na inovaci výroby 2 nic chystáme Předpokládáte: Rozšíření výroby (poskytovaných služeb) - v regionu 12 - mimo region 0 7 vím 3 9

11 vím 14% 32% - v regionu 54% Snížení produkce (služeb, výroby ) 2 16 vím 4 Pokud, důvod: silná zahraniční konkurence, vysoká zaměstnst, nízká ekonomická stabilita vím 18% 9% 73% 10

12 Propouštět zaměstnance 1 16 vím 5 Pokud, důvod: vysoká zaměstnst, nízká ekonomická stabilita vím 23% 5% 72% Přestěhovat firmu - v rámci regionu 2 19 vím 0 11

13 - v rámci regionu 10% 90% II. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ 14. Faktory, které omezují rozvoj vašeho podnikání: ( každý faktor ohodnoťte podle toho, zda máte pocit, že omezuje vaši činnost bo ) Současná úroveň legislativy 4 spíše 8 spíše

14 35% 20% spíše 5% spíše 40% Ekonomická situace v ČR 6 spíše 3 spíše % 32% spíše 5% spíše 16% Ekonomická situace v regionu 13

15 4 spíše 5 spíše % 19% spíše 14% spíše 24% Platební schopnost obchodních partrů 10 spíše 4 spíše

16 24% 47% spíše 10% spíše 19% Domácí konkurence 5 spíše 1 spíše % 26% spíše 5% spíše 26% Zahraniční konkurence 7 15

17 spíše 2 spíše % 35% spíše 10% spíše 10% Dostupnost finančních zdrojů 4 spíše 5 spíše

18 38% 19% spíše 19% spíše 24% Zastaralé stroje a zařízení 2 spíše 1 spíše % spíše 5% 58% spíše 26% Cena materiálových vstupů 12 17

19 spíše 3 spíše 3 0 spíše 17% spíše 17% 66% Ergetické náklady 15 spíše 2 spíše

20 spíše 10% spíše 15% 75% Cena pracovní síly 6 spíše 2 spíše % 30% spíše 40% spíše 10% Dostupná kvalifikovaná pracovní síla 19

21 9 spíše 3 spíše % 45% spíše 15% spíše 15% Přístup na trhy 2 spíše 1 spíše

22 10% spíše 5% 65% spíše 20% Místní dopravní infrastruktura 1 spíše 5 spíše % spíše 24% 57% spíše 14% Kapacita inženýrských sítí 0 21

23 spíše 1 spíše 1 17 spíše 5% spíše 5% 90% Přístup místní zprávy 4 spíše 0 spíše

24 20% 65% spíše 15% Umístění v regionu 0 spíše 2 spíše % spíše 11% spíše 16% 73% pozn: přístup místní zprávy zcela deformující přístup památkářů (ing. Bičiště) 23

25 15. Kvalita a dostupnost pracovní síly v místě vašeho podnikání: výborná 0 dobrá 6 dostatečná 5 špatná 11 výborná 0% dobrá 27% špatná 50% dostatečná 23% Pokud špatná, proč: Nízká kvalifikace (8x), ochota pracovat (3x), chtějí chodit do práce (5x), špatné dopravní spojení 16. Spolupráce s institucemi. (Vyjmenujte instituce vč. odboru, oddělení apod. (např. Finanční úřad, Úřad práce, ), se kterými přicházíte do častého kontaktu v souvislosti s vaším podnikáním a ohodnoťte jejich spolupráci): Finanční úřad výborná 4 dobrá 12 dostatečná 1 špatná 1 Úřad práce výborná 5 dobrá 7 dostatečná 4 špatná 0 Městský úřad výborná 5 dobrá 5 dostatečná 0 špatná 0 Investiční oddělení výborná 0 dobrá 2 dostatečná 1 špatná 0 Živnostenský úřad výborná 0 dobrá 2 24

26 dostatečná 0 špatná 0 dostatečná 6% špatná 6% výborná 24% dobrá 64% dostatečná 27% špatná 0% výborná 33% výborná dobrá dostatečná špatná dobrá 40% 25

27 dostatečná 0% špatná 0% dobrá 50% výborná 50% špatná 0% dostatečná 33% výborná 0% dobrá 67% 26

28 dostatečná 0% špatná 0% výborná 0% dobrá 100% 17. Ohodnoťte kvalitu následujících služeb místní správy pro podnikatele: Podpora podnikání: výborná 0 dobrá 7 dostatečná 0 špatná 3 provádí 8 provádí 44% dobrá 39% špatná 17% 27

29 Informovst o záměrech města: výborná 4 dobrá 9 dostatečná 3 špatná 4 provádí 2 špatná 18% provádí 9% výborná 18% dostatečná 14% dobrá 41% Nabídka pozemků, objektů k podnikání: výborná 2 dobrá 5 dostatečná 2 špatná 4 provádí 4 28

30 provádí 24% výborná 12% špatná 24% dostatečná 12% dobrá 28% Údržba silnic vedoucích kolem vašich pozemků: výborná 1 dobrá 8 dostatečná 6 špatná 6 provádí 1 špatná 27% provádí 5% výborná 5% dobrá 36% dostatečná 27% Veřejná doprava: provádí 29

31 Ochota a rychlost při jednání při jednání na městském úřadě: výborná 7 dobrá 10 dostatečná 0 špatná 2 provádí 1 špatná 10% provádí 5% výborná 35% dobrá 50% Propagace regionu: výborná 4 dobrá 9 dostatečná 1 špatná 1 provádí 3 30

32 špatná 6% provádí 17% výborná 22% dostatečná 6% dobrá 49% 18. Která z výše uvedených služeb by měla být zlepšena a jak? Podpora podnikání 6 Informovst o záměrech města 3 Nabídka pozemků, objektů k podnikání 3 Údržba silnic vedoucích kolem vašich pozemků 5 Veřejná doprava 0 Ochota a rychlost při jednání na městském úřadě 3 Propagace regionu 2 31

33 Ochota a rychlost při jednání na městském úřadě 14% Údržba silnic vedoucích kolem vašich pozemků 23% Propagace regionu 9% Nabídka pozemků, objektů k podnikání 14% Podpora podnikání 26% Informovst o záměrech města 14% bod f obsazení pozice odpovídající za památky pracovníkem, který rozumí podnikatelskému prostředí v 21. století!!! 19. Které služby by mělo město poskytovat podnikatelům na Novobydžovsku? Zvýhodněné pronájmy bytových prostor: 8 spíše 5 spíše

34 32% 42% 0% 26% Zvýhodněné půjčky: 10 spíše 3 spíše % spíše 5% 53% spíše 16% 33

35 Garance za úvěry: 8 spíše 1 spíše % 40% spíše 15% spíše 5% Podpora při získávání veřejných zakázek: 10 spíše 4 spíše

36 spíše 6% 17% spíše 22% 55% Asistenční služby při jednání s úřady: 10 spíše 4 spíše % spíše 5% spíše 20% 50% 35

37 Informace o rozvojových záměrech města: 16 spíše 3 spíše 0 0 spíše 16% 84% Společná propagace podniků a města: 15 spíše 3 spíše

38 spíše 15% spíše 5% 5% 75% Budování průmyslových zón: 15 spíše 2 spíše 1 1 spíše 11% spíše 5% 5% 79% 37

39 Inkubátor pro začínající podnikatele: 7 spíše 6 spíše 3 2 spíše 17% 11% 39% spíše 33% Vzdělávací kurzy: 11 spíše 2 spíše

40 16% spíše 16% spíše 11% 57% Účast podnikatelů na tvorbě a realizaci rozvojových strategií: 10 spíše 6 spíše 0 1 spíše 0% 6% spíše 35% 59% 39

41 20. Jste ochotni koordinovat vlastní rozvojové záměry s vedením města? bezvýhradně 11 za podmík 4 4 vím 2 Podmínky: musí to přispět k rozvoji stávajících podniků, podnikatelé budou nuceni ke kompromisům, postoj památkářů Ing. Bičiště, mgr. Sosková NPÚ Pardubice bude konstruktivní potřebám města a občanům regionu 19% vím 10% za podmík 19% bezvýhradně 52% 21. Pro činnost vaší firmy na území Novobydžovska a) je přínosem Místo bydliště (9x), levná pracovní síla (4x), tradice, bohatý region, dobrá strategická poloha, nízké nájmy, přístup na dálnici, teritoriální vazba, dobré výrobní prostory b) je překážkou Nekvalitní pracovní síla (5x), Chudý region (2x), zaměstnst-nízká koupěschopnost obyvatel (2x), špatná legislativa, dokončená infrastruktura, dokončené napojení na dálnici, památkáři Ing. Bičiště 22. Jak celkově hodnotíte podmínky pro podnikání ve vašem regionu? dobré 5 uspokojivé 13 špatné 2 40

42 špatné 10% dobré 25% uspokojivé 65% 23. Jaké jsou návrhy pro zlepšení podmík podnikání ve vašem regionu? Rekvalifikovat pracovní sílu (5x), vzdělávání více lidí v učňovských i jiných manuálních oborech, rozšíření novobydžovského učiliště(4x), zlepšení dopravní infrastruktury (2x), víc pracovních míst (2x), zjednodušit legislativu (2x), větší informovst o záměrech města (2x), poskytování výhodných půjček, upřednostňovat domácí firmy(2x), rekonstrukce ulice Milady Horákové (u nádraží), zviditelnění firem při zaměstnávání nadbytečných, bo těžko uplatitelných lidí z regionu, vytvořit společnou koncepci podpory podnikání, ochota města udržet ve městě podnikatelé i přes ochotu památkářů a větší snaha ze strany města, zlepšení polních cest (ds využívány i jako cyklostezky) Zem a.s. může má je ve vlastnictví, takže vzniká uznávaný daňový základ, lepší vynutitelnost práva, postoj památkářů (Ing. Bičiště) bude konstruktivní potřebám města a občanům regionu 24. Vstup do EU pro vás znamenal: zlepšení podmík 7 nic se mění 9 hrozba 4 41

43 hrozba 20% zlepšení podmík 35% nic se mění 45% Pokud zhoršení, tak především v čem? (zakroužkujte odpovídající) a) růst ceny práce, což snižuje konkurenceschopnost 1x b) tvrdší normy EU, které znamenají rostoucí investice na přizpůsobení 3x c) zahraniční konkurence 1x jiné: ztráta zákazníků, zvýšení dovozových cel do USA, levné dovozy, jiná legislativa, dodržování legislativních norem EU v rámci jednotlivých států unie Pokud zlepšení, tak především v čem? (zakroužkujte odpovídající) a) dostupnost zdrojů a možnost účasti v programech EU 0x b) přístup na větší trh 4x c) stabilní podnikatelské prostředí 6x d) lepší vyjednávací pozice vůči partrům mimo EU 2x e) jednotná a levnější celní administrativa 4x f) snazší vynutitelnost práva 1x g) jiné Možnost čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU: 1 využíváme této možnosti jaký program (fond)? Operační program předmět projektu? Nákup strojů, Obnova starých objektů (v řízení) do 100 tis Kč 0 do 1 mil. Kč 1 do 3 mil. Kč 0 do 5 mil. Kč 0 42

44 do 10 mil Kč 0 nad 10 mil Kč 0 1 zatím využíváme, ale zvažujeme to 7x 1 využíváme a ani to zvažujeme 12x 1 pokusili jsme se žádat, ale uspěli jsme o jaký program? Reality předmět projektu? Obnova starých objektů do 100 tis Kč 0 do 1 mil. Kč 0 do 3 mil. Kč 1 do 5 mil. Kč 0 do 10 mil Kč 1 nad 10 mil Kč 1 Pokud využíváte bo se chystáte využít možnosti získat finanční prostředky ze struktur. fondů, žádost podáváte: sami 3 využijeme odbornou pomoc 4 využijeme odbornou pomoc 57% sami 43% Využíváte některého z programů podpory Ministerstva průmyslu a obchodu ČR?

45 žádali jsme, ale úspěšně 1 žádali jsme, ale úspěšně 5% 18% 77% jakého?pgrlf, Czechinvest, Českomoravská rozvojová banka, Reprezentace (veletrh) 26. Cítíte potřebu čerpání informací spojených s podnikáním od specializovaných institucí? velmi často 2 často 5 zřídka 10 nikdy 3 44

46 nikdy 15% velmi často 10% často 25% zřídka 50% Hospodářská komora a InMP velmi často 1 často 4 zřídka 2 nikdy 6 Městský úřad velmi často 1 často 4 zřídka 2 nikdy 6 Intertových strák specializ. Institucí velmi často 3 často 7 zřídka 3 nikdy velmi často zřídka nikdy velmi často zřídka nikdy velmi často zřídka nikdy Řada1 Hospodářská komora a InMP Městský úřad Intertových strák specializ. 45

47 Jiné: Firmy pro export, Agrární komora Pokud nám chcete sdělit jakékoliv další návrhy a podmětu, které se týkají podnikání v regionu, využijte tohoto listu. Děkujeme. 1) Domnívám se, že odpovědní zástupci města by měli více naslouchat podnikatelským aktivitám, které do města přicházejí odjinud a jsou ochotni investovat své prostředky do malých či větších projektů. Měli by důkladně rozlišovat, které podnikatelské aktivity jsou pro občany a region přínosem a usměrňovat pak pracovní úsilí svých zaměstnanců na odborech úřadu tak, aby investiční akce podnikatelů bez jakéhokoliv čerpání finančních prostředků z rozpočtu města a jejich ochota ve městě Nový Bydžov vybudovat něco pro lidi byla realizována. Z tohoto důvodu např. ds vedle hotelu Tatra stojí krytý plavecký bazén s následujícími službami oddělení fits pro muže i ženy 2) Vytvoření databáze služeb, které nabízí místní podnikatelé. 3) Zvýšení úrovně ubytovacích služeb. 46

Průzkum podnikatelského prostředí

Průzkum podnikatelského prostředí Průzkum podnikatelského prostředí MIKROREGION URBANICKÁ BRÁZDA Dobřenice, Kratonohy, Lhota pod Libčiany, Obědovice, Osice, Osičky, Praskačka, Roudnice, Syrovátka, Urbanice, Libčany, Hvozdnice Název firmy

Více

M Ě S T O Š U M P E R K

M Ě S T O Š U M P E R K M Ě S T O Š U M P E R K STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA DOTAZNÍK EKONOMICKÝM SUBJEKTŮM Vážení podnikatelé města Šumperka, dovolujeme si Vás seznámit se záměrem města Šumperka vypracovat Strategický

Více

Průzkum podnikatelského prostředí v Chebu

Průzkum podnikatelského prostředí v Chebu I. VŠEOBECNÉ INFORMACE O PODNIKU Průzkum podnikatelského prostředí v Chebu. Ve kterém roce byla Vaše firma (nebo její předchůdce) založena / etablovala se v tomto městě?. Jaká je právní forma Vašeho podniku?

Více

Průzkum podnikatelského prostředí podzim 2006

Průzkum podnikatelského prostředí podzim 2006 I. VŠEOBECNÉ INFORMACE O PODNIKU Průzkum podnikatelského prostředí podzim 00. Ve kterém roce byla Vaše firma (nebo její předchůdce) zaloţena / etablovala se v tomto městě?. Jaká je právní forma Vašeho

Více

Hodnocení dotazníkového šetření Respondenti: Ekonomické subjekty

Hodnocení dotazníkového šetření Respondenti: Ekonomické subjekty Hodnocení dotazníkového šetření Respondenti: Ekonomické subjekty Termín šetření: od 7. září do 5. října 2007 Počet respondentů: 19 I. IDENTIFIKACE PODNIKATELE 1. Charakteristika podnikatele Fyzická osoba

Více

Úvod... 3. Metodika... 3 Výběr respondentů... 3

Úvod... 3. Metodika... 3 Výběr respondentů... 3 STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ 2008-2020 Příloha č. 2 PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ Obsah Úvod... 3 Metodika... 3 Výběr respondentů... 3 Výsledky průzkumu... 5 Charakteristika firem... 5

Více

Strategický plán rozvoje města Rokytnice nad Jizerou

Strategický plán rozvoje města Rokytnice nad Jizerou Centrum EP Hradec Králové Strategický plán rozvoje města Rokytnice nad Jizerou Příloha č. : Vyhodnocení průzkumu podnikatelského prostředí Obsah 1 Metodika průzkumu... Vyhodnocení průzkumu... Závěr souhrn

Více

Vyhodnocení průzkumu názorů ekonomických subjektů

Vyhodnocení průzkumu názorů ekonomických subjektů STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHRUDIMĚ Vyhodnocení průzkumu názorů ekonomických subjektů prosinec 2003 1. Úvod Od června do září roku 2003 byl mezi zaměstnavateli, resp. podnikatelskými subjekty v Chrudimi,

Více

Dotační možnosti pro podnikatele. Ing. Dagmar Ruferová projektové poradenství

Dotační možnosti pro podnikatele. Ing. Dagmar Ruferová projektové poradenství Dotační možnosti pro podnikatele Ing. Dagmar Ruferová projektové poradenství Úvod Základní přehled státních dotací Programy podpor a strukturální fondy EU Operačního program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Více

Zjištěné potřeby podnikatelů se mají odrazit v dotačních titulech e.hamplova@seznam.cz 602 490 840 (Eva Hamplová).

Zjištěné potřeby podnikatelů se mají odrazit v dotačních titulech e.hamplova@seznam.cz 602 490 840 (Eva Hamplová). Dobrý den, Místní akční skupina Šluknovsko zjišťuje potřeby podnikatelů, aby podle nich mohla nastavit cíle strategie rozvoje regionu na roky 2014 2020. Na základě této strategie pak budou podnikatelé

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Dotazníkové šetření podnikatelské subjekty Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Vážení podnikatelé, Vážení zástupci podnikatelských subjektů, dovolujeme si Vás oslovit a požádat

Více

Dotační programy pro roky 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory:

Dotační programy pro roky 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory: Podpora podnikání Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory: podnikání a inovace lidské zdroje a zaměstnanost výzkum a vývoj START Poskytovatel Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Více

Zdroje financování. Podpora podnikání

Zdroje financování. Podpora podnikání Zdroje financování Podpora podnikání Obsah přednášky Státní podpora podnikání Podpora z národních zdrojů Podpora z fondů EU Operační program rozvoje Získávání dotačních zdrojů Státní podpora podnikání

Více

1. Cíl projektu Dotazníkové šetření pro průzkum podnikatelského prostředí Nový Jičín 2004. 2. Metoda, technika a organizace projektu

1. Cíl projektu Dotazníkové šetření pro průzkum podnikatelského prostředí Nový Jičín 2004. 2. Metoda, technika a organizace projektu OBSAH 1. Cíl projektu Dotazníkové šetření pro průzkum podnikatelského prostředí Nový Jičín 2004 3 2. Metoda, technika a organizace projektu..3 2.1. Pozorovací terén 3. Základní soubor dotazníkového šetření..4

Více

Průzkum podnikatelského prostředí - Mikroregion Krnovsko

Průzkum podnikatelského prostředí - Mikroregion Krnovsko Průzkum podnikatelského prostředí - Mikroregion Krnovsko V červnu a červenci 2002 byl mezi zaměstnavateli obyvatel mikroregionu Krnovsko proveden členy Komise pro strategický rozvoj mikroregionu Krnovsko

Více

Rusko, Ukrajina...Kanada, USA...jiné

Rusko, Ukrajina...Kanada, USA...jiné Úvodní dotazník Klastru českých nábytkářů Vážená paní, vážený pane, rádi bychom Vás požádali o vyplnění krátkého dotazníku. Tento dotazník nám pomůže určit bližší zaměření klastru podle Vašich preferencí,

Více

STRATEGICKÝ PLÁN UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

STRATEGICKÝ PLÁN UDRŽITELNÉHO ROZVOJE STRATEGICKÝ PLÁN UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 NA OBDOBÍ 2017 2026 VYHODNOCENÍ SOCIOLOGICKÉHO PRŮZKUMU MEZI PODNIKATELI A LÉKAŘI PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Doc. Ing.

Více

Průzkum inovačního prostředí v Královéhradeckém kraji

Průzkum inovačního prostředí v Královéhradeckém kraji Průzkum inovačního prostředí v Královéhradeckém kraji (Dotazník pro podnikatelské subjekty a výzkumné organizace) Název firmy Sídlo (ulice, č.p., obec, PSČ) Ředitel (jméno a příjmení, telefon, e-mail)

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta. Rozvoj podnikatelské činnosti ve vybraném regionu

Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta. Rozvoj podnikatelské činnosti ve vybraném regionu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Studijní obor: Veřejná správa a regionální rozvoj Teze k diplomové práci na téma: Rozvoj podnikatelské činnosti ve vybraném regionu Autor

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Podpora podnikání a zaměstnanosti v Olomouckém kraji. 10. června 2014, Olomouc

Podpora podnikání a zaměstnanosti v Olomouckém kraji. 10. června 2014, Olomouc Podpora podnikání a zaměstnanosti v Olomouckém kraji 10. června 2014, Olomouc Struktura prezentace Olomoucký kraj v číslech Podpora podnikání Podpora zaměstnanosti Olomoucký kraj v číslech Olomoucký kraj

Více

Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR FÓRUM ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ 2010 STAVEBNICTVÍ A RECESE Praha 3. března 2010 Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR Obsah prezentace: Vývoj stavebnictví v roce 2009 a výhled zakázky Strategie

Více

Královéhradecký kraj. Seznam programů pro Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj. Seznam programů pro Královéhradecký kraj Seznam programů pro 48 Název Podpora podnikání ve vybraných oblastech Malý a střední podnikatel Grantové schéma na podporu modernizace a rozšíření ubytovacích kapacit v Královéhradeckém kraji Malý a střední

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

STATISTIKA MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ (data jsou uvedena za podnikatelskou sféru ČR)

STATISTIKA MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ (data jsou uvedena za podnikatelskou sféru ČR) STATISTIKA MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ (data jsou uvedena za podnikatelskou sféru ČR) Tabulka č. 1: Počet ekonomicky aktivních malých a středních podniků Počet aktivních subjektů podíl počtu MSP na celkovém

Více

Základní charakteristika Agentury CzechInvest

Základní charakteristika Agentury CzechInvest Diskusní setkání Stavebního fóra Brownfieldy v Plzeňském kraji a možnosti jejich financování z OPPI PhDr. Blanka Bendlová Ředitelka regionální kanceláře pro Plzeňský kraj 25. 3. 2009, Hotel Angelo, Plzeň

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ KONFERENCE 20. 10. 2015

TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ KONFERENCE 20. 10. 2015 TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ KONFERENCE 20. 10. 2015 STAVEBNICTVÍ V ČR Ing. Václav Matyáš prezident SPS v ČR 1 2 Bytová výstavba 1989 2014 3 Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy Program rozvoje venkova (PRV) Operační program životní

Více

BUSINESS SNÍDANĚ. Clarion Congress Hotel České Budějovice 18. května 2016

BUSINESS SNÍDANĚ. Clarion Congress Hotel České Budějovice 18. května 2016 BUSINESS SNÍDANĚ Clarion Congress Hotel České Budějovice 18. května 2016 PROGRAM 8:45 9:00 Registrace účastníků 9:00 10:00 Představení plánovaných výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Konference Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU předpoklady a bariéry jejich překonání 11.dubna 2014, Brno Konkurenceschopnost - srovnání ČR s vybranými

Více

Dotazování podnikatelů - Slovensko

Dotazování podnikatelů - Slovensko Dotazování podnikatelů - Slovensko dotazovaná osoba druh podniku činnost podniku branže / ekonomická klasifikace vedoucí osobního oddělení osoba s jvyššími pravomocemi v personální problematice (bo zástupce

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Dotazování podnikatelů - Burgenlandsko

Dotazování podnikatelů - Burgenlandsko Dotazování podnikatelů - Burgenlandsko dotazovaná osoba druh podniku činnost podniku branže / ekonomická klasifikace vedoucí osobního oddělení osoba s jvyššími pravomocemi v personální problematice (bo

Více

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014 PRŮMYSL ČR Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch Praha 8. 12. 2014 Obsah I. Postavení průmyslu II. Majetková struktura českého průmyslu III. Postavení průmyslu z pohledu mezinárodní konkurenceschopnosti

Více

Vaše budoucnost začíná zde

Vaše budoucnost začíná zde Vaše budoucnost začíná zde Proč Mexiko? Mexiko aktuálně spolupracuje s 44 zeměmi (včetně zemí Evropské unie) a disponuje 12. dohodami o volném obchodu. Mexiko je 14. největší ekonomika světa. Ve světě

Více

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí Název obce, za kterou vyplňuji dotazník: Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí 1) Ve vztahu k obci, kde žijete, pracujete, případně podnikáte, se považujete za: spokojeného občana za člověka,

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PODNIKATELŮ PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE OBCE ČERVENKA

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PODNIKATELŮ PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE OBCE ČERVENKA VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PODNIKATELŮ PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE OBCE ČERVENKA Dotazníkového šetření se zúčastnilo 10 firem nacházejících se na území obce Červenka. Všechny vyplněné

Více

Aktuální potřeby investorů v oblasti pracovní síly

Aktuální potřeby investorů v oblasti pracovní síly Aktuální potřeby investorů v oblasti pracovní síly Mgr. Ing. Karel Kučera www.czechinvest.org o CzechInvestu Představení poslání a cílů agentury 3 CzechInvest podporuje malé a střední podnikatele podnikatelskou

Více

Fondy a programy EU - výsledky průzkumu -

Fondy a programy EU - výsledky průzkumu - Fondy a programy EU - výsledky průzkumu - prosinec 2005 Informace o průzkumu CEBRE ve spolupráci s portálem BusinessInfo.cz provedlo v průběhu září a října 2005 průzkum mezi českými firmami na téma Fondy

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Jakub Černík regionální projektový manažer, Brno 24.2. 2016 Školicí střediska Výzva II

Více

Operační program Podnikání a inovace Cesta k rozvoji Vašeho podniku

Operační program Podnikání a inovace Cesta k rozvoji Vašeho podniku Operační program Podnikání a inovace Cesta k rozvoji Vašeho podniku Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI 26. listopadu 2009, hotel Clarion Operační

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

Kravaře, 19. dubna 2012 VII. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

Kravaře, 19. dubna 2012 VII. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje Kravaře, 19. dubna 2012 VII. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje REGIONÁLNÍ KANCELÁŘ pro MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ + Aktuální možnosti podpory z programu NEMOVITOSTI Lada KRATOCHVÍLOVÁ

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED Tab. C.1 Srovnání vybraných ukazatelů mezi 22 správními obvody v kraji Hl. m. Praha v 1. až 2. čtvrtletí 2013 Kraj celkem

SOUHRNNÝ PŘEHLED Tab. C.1 Srovnání vybraných ukazatelů mezi 22 správními obvody v kraji Hl. m. Praha v 1. až 2. čtvrtletí 2013 Kraj celkem Tab. C.1 Srovnání vybraných ukazatelů mezi 22 správními obvody v kraji Hl. m. v 1. až 2. čtvrtletí 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE (k 31. 12. 2011) Rozloha v km 2 496,1 5,5 4,2 6,5 32,3 35,1 56,1 10,5 Části obce-díl

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo první výzvy v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurence schopnost (OPPIK) Již od 1. 6. 2015 je možno podat žádost o dotace na projekty podporující

Více

CzechInvest. Podnikatelské fórum v Ústeckém kraji. Mgr. Jiří Bureš

CzechInvest. Podnikatelské fórum v Ústeckém kraji. Mgr. Jiří Bureš CzechInvest Podnikatelské fórum v Ústeckém kraji Mgr. Jiří Bureš Obsah prezentace Poslání agentury Czechinvest Brownfieldy pro průmyslové využití a jejich investiční potenciál Služby agentury CzechInvest

Více

Vyhodnocení dotazníků z průzkumu podnikatelského prostředí v Děčíně (únor duben 2013)

Vyhodnocení dotazníků z průzkumu podnikatelského prostředí v Děčíně (únor duben 2013) Vyhodnocení dotazníků z průzkumu podnikatelského prostředí v Děčíně (únor duben 2013) Ing. Jana Šubrtová 31.05.2013 Obsah Vyhodnocení dotazníků z průzkumu podnikatelského prostředí v Děčíně (únor duben

Více

Přehled možných opatření pro zpracování Fichí: Přehled cílů možných opatření:

Přehled možných opatření pro zpracování Fichí: Přehled cílů možných opatření: Přehled možných pro zpracování Fichí: Číslo podle Osa Skupina Název skupiny / / pod Opatření OSA I Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví I. 1. 1. Modernizace zemědělských podniků I. 1.

Více

Dotační příležitosti Program rozvoje venkova ČR

Dotační příležitosti Program rozvoje venkova ČR Dotační příležitosti Program rozvoje venkova ČR Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Program rozvoje venkova ČR Osnova prezentace: prioritní osy podpora podnikání cestovní

Více

II. Stavebnictví (postavení stavebnictví v NH, stavební trh, stavební produkce a ceny, pracovníci a mzdy, hospodářské výsledky stavebních podniků)

II. Stavebnictví (postavení stavebnictví v NH, stavební trh, stavební produkce a ceny, pracovníci a mzdy, hospodářské výsledky stavebních podniků) Cílem příručky Stavebnictví České Republiky je poskytovat základní informace o investiční výstavbě, stavebnictví a stavebních hmotách, a to tuzemským osobám činným ve stavebnictví a ve výrobě stavebních

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Olga Ondráčková MAS Hlinecko

Olga Ondráčková MAS Hlinecko Olga Ondráčková MAS Hlinecko PO 01 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace PO 02 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků PO 03 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury

Více

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1. průmyslu v ČR Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.2015 průmyslu v ČR 1 Současný vývoj chemického průmyslu v ČR Postavení chemického průmyslu v české

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová Zdravotnictví jako součást národního hospodářství Zdravotnictví neznamená jen spotřebu, ale také tvorbu hodnot Pomáhá uspokojovat naše potřeby (být zdravý) Zdraví lidé mohou pracovat práce je podmínkou

Více

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra průmyslu a obchodu Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek 13. 14. června 2016, Ústí nad Labem Strategie

Více

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Minulé a nové dotační programy pro oblast brownfields v ČR Původní program (2004-2006) Program na podporu rozvoje průmyslových zón OP Průmysl a

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Agentura CzechInvest Regionální kancelář pro Liberecký kraj

Agentura CzechInvest Regionální kancelář pro Liberecký kraj Agentura CzechInvest Regionální kancelář pro Liberecký kraj Ing. Tereza Suchomelová, Mgr.A. Lucie Doleželová Ph.D. Hlavní aktivity agentury Podpora investic investiční pobídky a AFC služby Implementace

Více

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst 28. dubna 2012, České Budějovice Vývoj HDP v KV kraji V polovině 90 let patřil KV kraj k bohatším krajům V dalších letech ale

Více

BROWNFIELD TŘEBÍČ 2015

BROWNFIELD TŘEBÍČ 2015 BROWNFIELD TŘEBÍČ 2015 Petr Ullmann 22. října 2015 Obsah Brownfield x Greenfield Operační Program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Program Nemovitosti (zpracováno podle materiálů Agentury pro

Více

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e www.survio.com Současná kvalita života ve Vašem městě Obsah 1 Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 7 4 Přehled odpovědí 8 1. Váš věk.......................................................

Více

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Ondřej Ptáček odbor inovačního podnikání a investic 22. května 2014, Praha Konference Financování

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Podpora podnikání v České republice

Podpora podnikání v České republice Podpora podnikání v České republice MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Podpora podnikání v České republice 2006 OBSAH Úvod......9 A. VŠEOBECNÉ PODPORY 1. Podpora malých a středních podniků.........13 Programy

Více

DOTAZNÍK ZKOUMAJÍCÍ KVALITU PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V ÚZEMÍ MAS HLINECKO

DOTAZNÍK ZKOUMAJÍCÍ KVALITU PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V ÚZEMÍ MAS HLINECKO Toto dotazníkové šetření bylo zaměřeno na podnikatelské subjekty bez ohledu na velikost, které se nacházejí v regionu MAS Hlinecko. Anketa měla za úkol zjistit oblasti, ve kterých jsou podniky ochotny

Více

Agentura CzechInvest. Regionální kancelář pro Kraj Vysočina Adam Joura květen 2016

Agentura CzechInvest. Regionální kancelář pro Kraj Vysočina Adam Joura květen 2016 Agentura CzechInvest Regionální kancelář pro Kraj Vysočina Adam Joura květen 2016 Obsah Představení Oznámení Služby agentury CzechInvest Upozornění: Prezentace vznikla pro účely Exportního fóra konaného

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ. Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám!

LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ. Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám! LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám! rozpočtovým a příspěvkovým organizacím družstvům Jaké jsou hlavní výhody zpětného leasingu? Leasingové Leasing je služba,

Více

Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů

Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Výroční konference ROP Severozápad 21. září 2010, Litoměřice Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 1 Programové období 2004 2006 Rozdělení prostředků na rozvoj

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING Identifikace výzvy: MARKETING I Operační program Podnikání a inovace Správcem programu (poskytovatelem dotace) je Ministerstvo průmyslu

Více

Dotazník pro podnikatele MAS Stolové hory

Dotazník pro podnikatele MAS Stolové hory Dotazník pro podnikatele MAS Stolové hory Vážení podnikatelé a zástupci firem, dovolujeme si vás oslovit s dotazníkem, který slouží pro zjištění názorů a potřeb podnikatelů v obci, kde působíte. Najdete

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Průzkum v podnicích - Slovensko (N=124)

Průzkum v podnicích - Slovensko (N=124) Průzkum v podnicích - Slovensko (N=124) dotazovaná osoba vedoucí osobního oddělení 17% osoba s nejvyššími pravomocemi v personální problematice (nebo zástupce / zástu 16% vedoucí, majitel / majitelka závodu;

Více

Příručka pro podnikání v roce 2010

Příručka pro podnikání v roce 2010 Příručka pro podnikání v roce 2010 Vydavatel: Hospodářská komora České republiky Aktuální elektronická forma publikace je k dispozici na http://www.komora.cz Copyright Hospodářská komora České republiky,

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

Praktické činnosti. Podnikání 8.A

Praktické činnosti. Podnikání 8.A Praktické činnosti Podnikání 8.A 1 3. Drobné podnikání 3.1 Možnosti podnikání, organizování činnosti firmy Podnikání je soustavná činnost za účelem dosažení zisku. Podnikat může buď jednotlivec, tedy podnikatel

Více

Statistické hodnocení čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU subjekty z území Libereckého kraje

Statistické hodnocení čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU subjekty z území Libereckého kraje OBSAH str. Vyhodnocení čerpání ze Strukturálních fondů EU v Libereckém kraji 2 Operační programy 8 52 OP Průmysl a podnikání 8 OP Infrastruktura 16 OP Rozvoj lidských zdrojů 23 OP Rozvoj venkova a multifunkční

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PROGRAM ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PROGRAM ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY RAMS Assets s.r.o. Klimentská 1216/46 110 02 Praha 1 www.rams.as CÍL VÝZVY OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PROGRAM ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY Cílem je podpořit nabídku nových ICT produktů a služeb,

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Konjunkturální průzkum 2016 Ekonomická situace a očekávání německých investorů v Česku. Tisková konference ČNOPK 5. dubna

Konjunkturální průzkum 2016 Ekonomická situace a očekávání německých investorů v Česku. Tisková konference ČNOPK 5. dubna Konjunkturální průzkum 2016 Ekonomická situace a očekávání německých investorů v Česku Tisková konference ČNOPK 5. dubna 2016 10.00 hodin Konjunkturální průzkum 2016 I. Základní informace II. Současná

Více

Export zboží služeb a investic

Export zboží služeb a investic Export zboží služeb a investic rady pro úspěšný vývoz Základní instituce podporující export českých firem Ministerstvo průmyslu a obchodu Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade Zastupitelské úřady

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice

Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice Tisková zpráva Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice Podle Komorového barometru malí a střední podnikatelé začínají věřit v lepší zítřky Praha, 24. září 2013 Rozhodování

Více

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2017

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2017 PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2017 LISTOPAD 2016 Kontrolní akce zařazené do plánu kontrolní činnosti 17/01 Peněžní prostředky státu poskytované z Programu záchrany architektonického dědictví na záchranu

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Hamonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost... 3 2. Program Inovace... 4 3. Program

Více

Dotace a úvěr jak na to?

Dotace a úvěr jak na to? Dotace a úvěr jak na to? Bankovní produkty a finanční instrumenty pro výzkum, vývoj a inovace Praha 30.11.2009 KB Finanční nástroje Hypoteční úvěr Kreditní karta pro podnikatele Profi úvěr FIX menší a

Více

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 ZEMĚDĚLSKÁ PRVOVÝROBA Dotace na stavby a technologie pro rostlinnou a živočišnou výrobu (sila, výrobní linky, skladovací prostory,

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Krajská hospodářská komora ÚK

Krajská hospodářská komora ÚK Krajská hospodářská komora ÚK Faktory rozvoje MSP v ÚK František Jochman 1 Podnikatelské prostředí v ÚK Počet firem na obyvatele je menší než průměr ČR, a to i FO Počet osob samostatně výdělečně činných

Více