VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra cestovního ruchu CESTOVNÍ RUCH SBÍRKA PŘÍKLADŮ. Ivica Linderová. Petr Scholz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra cestovního ruchu CESTOVNÍ RUCH SBÍRKA PŘÍKLADŮ. Ivica Linderová. Petr Scholz"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra cestovního ruchu CESTOVNÍ RUCH SBÍRKA PŘÍKLADŮ Ivica Linderová Petr Scholz 2014

2 Ing. Ivica Linderová, PhD. Ing. Petr Scholz, DiS. 1., 2., 3., 6., 7., 8., 9. kapitola 3., 4., 5. kapitola CESTOVNÍ RUCH Sbírka příkladů 1. vydání Vydala Vysoká škola polytechnická Jihlava, Tolstého 16, Jihlava, Schválila ediční komise Vysoké školy polytechnické v Jihlavě jako učební text. Rukopis neprošel jazykovou úpravou. ISBN Ivica Linderová, Petr Scholz, 2014

3 OBSAH PŘEDMLUVA 4 PRVNÍ ČÁST KALKULACE ZÁJEZDŮ 1. Tvorba zájezdu Kalkulace zájezdu Nepřímé náklady Náklady na dopravu Náklady na průvodce Ostatní nepřímé náklady Přímé náklady Tuzemský zájezd Zahraniční zájezd 35 DRUHÁ ČÁST KALKULACE UBYTOVÁNÍ 4. Tvorba produktu ubytovacího zařízení Kalkulace ceny pokoje 62 TŘETÍ ČÁST KALKULACE JÍDEL A NÁPOJŮ 6. Tvorba produktu pohostinského zařízení Kalkulace ceny jídel Kalkulace ceny nápojů Kalkulace ceny menu 95 ŘEŠENÍ 108 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 112 3

4 PŘEDMLUVA Cestovní ruch je významným interdisciplinárním jevem, který provází současnou společnost. Kromě jeho geografických, sociálních či psychologických aspektů, nemůžeme opomíjet ani ty ekonomické. Ve vyspělých světových ekonomikách patří cestovní ruch k nejvýznamnějším odvětvím. Na světovém HDP se podílí 9 % a k roku 2013 připadá 1 pracovní místo v cestovním ruchu na každých 11 pracovních míst vytvořených ve světě v jiných odvětvích. Od roku 1950 do roku 2013 stoupl počet příjezdů v mezinárodním cestovním ruchu z 25 mil. na mil. Neodmyslitelnou součástí cestovního ruchu je hotelnictví, pohostinství, cestovní kanceláře a cestovní agentury a organizace destinačního managementu. Všechny tyto složky se podílí na růstu významu cestovního ruchu v regionálních ekonomikách. Na úrovni podniků cestovního ruchu je kromě počtu návštěvníků či hostů důležitým měřítkem objem tržeb a objem vytvořeného zisku. Pro úspěšné fungování podniku po ekonomické stránce je potřeba znát problematiku kalkulací ceny. Jednotlivé podniky mohou přispívat k regionálnímu rozvoji prostřednictvím odvedených daní a poplatků do místních rozpočtů, tvorbou pracovních míst apod. pouze za předpokladu, že jsou ekonomicky zdravé. Důležitá je proto znalost cenové politiky. Kalkulace cen se různí od typu podniků. Cílem této knihy je přiblížit čitateli teoretická východiska tvorby cen vybraných produktů cestovního ruchu. Zároveň umožní čitateli prakticky si procvičit získané poznatky. Text věnuje pozornost problematice kalkulací tuzemských a zahraničních zájezdů v cestovních kancelářích v souladu s platnou legislativou. Zaobírá se také kalkulacemi cen pokojů v ubytovacích zařízeních pomocí hodnotového faktoru a pomocí neúplných (fixních a variabilních) nákladů. Pohostinské služby jsou také součástí balíku služeb cestovního ruchu. Text věnuje pozornost tvorbě cen jídel, nápojů a slavnostních menu v pohostinských zařízeních a pohostinských odbytových střediskách. Publikace poskytuje základní teoretický i praktický pohled na problematiku tvorby ceny produktů cestovním ruchu. 4 a u t o ř i

5 PRVNÍ ČÁST KALKULACE ZÁJEZDU objasnění pojmu zájezd a jeho součástí rozdíl mezi standardním produktem cestovní kanceláře a produktem na objednávku objasnění tvorby ceny produktu cestovní kanceláře vysvětlení problematiky přímých a nepřímých nákladů při kalkulaci zájezdu Klíčová slova Nepřímé náklady. Přímé náklady. Standardní zájezd. Zájezd. Zájezd na objednávku. 5

6 1. TVORBA ZÁJEZDU Produkt je základním marketingovým nástrojem podniku. Rozumíme jím vše, co cestovní kancelář nabízí na trhu konečným zákazníkům na získání a spotřebu, jakož i zprostředkovatelům na další použití (prodej za provizi). Obecně jsou produktem cestovní kanceláře různorodé služby, které lze podle Oriešky (2010) členit na: (1) poskytování informací, (2) zprostředkování zboží a služeb jiných producentů; jedná se tedy o služby ubytovací, stravovací, dopravní, sportovně-rekreační, kulturně-společenské, služby lázeňských podniků, cestovních kanceláří, producentů upomínkových předmětů, prodej cestovatelské literatury apod., (3) organizování souborů (balíků) služeb cestovního ruchu. Rozlišujeme tedy nabídku produktů jiných podniků, které cestovní kancelář dále prodává, a to zprostředkování dopravních cenin, ubytování, pořízení pojištění, směnárenských služeb, prodej cestovatelské literatury. A vlastní produkt, který cestovní kancelář tvoří tak, že kombinuje heterogenní služby od různých producentů do komplexního souboru zážitků v cestovním ruchu s jistou časovou hodnotou. Podle 1 zákona č. 159/1999 Sb. zájezdem rozumíme předem sestavenou kombinaci alespoň dvou služeb, je-li prodávána nebo nabízena k prodeji za souhrnnou cenu a je-li služba poskytována po dobu přesahující 24 hodin nebo když zahrnuje ubytování přes noc. Jedná se o kombinaci služeb doprava, ubytování nebo jiné služby cestovního ruchu, jež nejsou doplňkem dopravy nebo ubytování a tvoří významnou část zájezdu nebo jejichž cena tvoří alespoň 20 % souhrnné ceny zájezdu (obrázek 1). Oddělené účtování za jednotlivé položky téhož zájezdu nezprošťuje subjekt, který je oprávněn nabízet a prodávat zájezdy, závazků podle zákona. Zájezdem podle tohoto zákona není kombinace služeb cestovního ruchu (1) prodávaná jinému podnikateli za účelem jeho dalšího podnikání nebo (2) jejíž nabídka a prodej nesplňuje znaky živnostenského podnikání (Linderová, 2013). Musí se tedy jednat o činnost soustavnou, provozovanou samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku. Za zájezdy nepovažujeme školní výlety, pobyty organizované sportovními organizacemi apod. 6

7 Obrázek 1: Zájezd doprava a výjimečně/nebo a/nebo ZÁJEZD pojištění ubytování a/nebo a/nebo průvodce stravování ostatní služby Pramen: Linderová, a) Předem sestavená kombinace služeb. Vymezení, kdy kombinaci služeb považujeme za zájezd a kdy nikoliv, je z hlediska praxe nesmírně důležité. Podle výkladu Evropského soudního dvoru podmínka, že zájezd je předem sestavená kombinace služeb, znamená, že se jedná o kombinaci sestavenou kdykoliv před čerpáním první služby. Jedná se tedy tak o balík služeb, který je předem sestavený a nabízený v tištěném katalogu, elektronickém katalogu nebo na letáku, jako i o kombinaci sestavenou na základě individuální objednávky zákazníka dříve, než spotřebitel začne čerpat první službu (Linderová, 2013). Zájezdem tedy je kombinace služeb na základě přání klienta, ale není jím dokoupení fakultativního výletu, oběda, či večeře v cílové destinaci [1]. b) Kombinace služeb přesahující 24 hodin. Podle 1 zákona č. 159/1999 Sb. je další podmínkou klasifikace zájezdu poskytování kombinace služeb po dobu přesahující 24 hodin nebo zahrnutí ubytování přes noc. Za zájezd tedy považujeme kombinaci dopravy a programu, kterého cena tvoří min. 20 % ceny zájezdu, případně program, který je pro účastníka zájezdu významný v případě, že celek přesáhne 24 hodin. c) Kombinace min. dvou služeb. Zájezdem je i kombinace dopravy a ubytování, pokud ubytování není doplňkem dopravy. Za zájezd ale nepovažujeme ubytování v dopravním prostředku jako součást přepravy na základě přepravní ceniny, tj. lůžko ve vlaku, kajuta 7

8 na lodní lince. Na druhé straně je zájezdem ubytování ve vlaku, autokaru nebo výletní lodi tzv. cruise, pokud je nabízené speciálně jako turistická poznávací trasa nebo plavba. Tedy kombinace služeb, kde účelem cesty není dopravit se z výchozího do koncového místa, ale projet trasu resp. místa na ní včetně případného programu. Kombinace dopravy a ubytování není zájezdem, pokud doprava je jen doplňkem ubytování např. transfer z a do ubytovacího zařízení z obvyklého dopravního uzlu, doprava zavazadel ubytovaných hostů apod. [1]. d) Souhrnná cena kombinace služeb. Termín za souhrnnou cenu je v zákoně doplněn dovětkem o tom, že oddělené účtování za jednotlivé položky téhož zájezdu nezprošťuje subjekt, který je oprávněn nabízet a prodávat zájezdy, závazků podle zákona. Souhrnná cena tedy neznamená, že cena zájezdu musí být nutně uvedena v jedné částce, resp. součtem. Rozhodující není, kolik účtenek bude vystaveno, ale že budou vystaveny stejným subjektem, stejnému zákazníkovi a na služby vztahující se ke stejné akci [1] Kalkulace zájezdu Pokud stanovujeme cenu zájezdu, hovoříme o kalkulaci ceny. Kalkulace zájezdu vychází z časového harmonogramu zájezdu, způsobu dopravy, z ostatních služeb a jejich smluvního zabezpečení. Kalkulací rozumíme stanovení vlastních nákladů a ceny na kalkulační jednotku, tj. na jednoho účastníka zájezdu. Rozlišujeme tzv. předběžnou a výslednou kalkulaci. V předběžné kalkulaci se stanoví předpokládané náklady a cena zájezdu před jeho zařazením do nabídky cestovní kanceláře. Nabízená cena je uvedena v katalogu cestovní kanceláře a zájezd se za ni prodává zákazníkovi. Ve výsledné kalkulaci, která se stanoví po uskutečnění zájezdu, se zjišťují skutečné náklady a příčiny jejich překročení nebo snížení oproti předběžné kalkulaci (Kunešová, Farková 2004). Při tvorbě ceny na bázi nákladů je směrodatný charakter produktu, tj. zda se jedná o standardní produkt připravený pro neznámý počet zákazníků nebo o produkt připravený na objednávku pro konkrétní počet zákazníků. V prvním případě je třeba počítat s rizikem z neobsazení (maximálně 20 %), resp. s faktorem využití kontrahované kapacity, v druhém případě dané riziko neexistuje. Kalkulace ceny produktu na objednávku je tedy jednodušší a vychází ze součtu pořizovacích cen nakupovaných služeb. Při nakupování služeb v cizí měně je nutné počítat i s kurzovým rizikem, obvykle ve výši 10 % z nákladů hrazených v dané měně (Pompurová, 2011). 8

9 Schéma 1: Kalkulace výsledné ceny produktu cestovní kanceláře součet pořizovacích cen služeb tvořících produkt (přímé a nepřímé náklady) + přirážka cestovní kanceláře (15 30 %) + plánovaná provize pro prodejce/zprostředkovatele produktu (8 15 %) + plánované slevy (10 20 %) + DPH (vypočítaná z přirážky cestovní kanceláře, provize, plánovaných ale zatím neposkytnutých slev) = hrubá cena zájezdu Pramen: Vlastní zpracování, Základem kalkulace je nákladová cena, která se stanoví tak, že se k pořizovacím cenám nakupovaných služeb v rámci souboru služeb (např. letecké přepravy, transferů, ubytování s polopenzí, službám delegáta) přičte přirážka cestovní kanceláře (Pompurová, 2011). V praxi se obchodní přirážka pohybuje okolo % z pořizovací ceny. Během sezóny se přitom přirážka cestovní kanceláře může různit. Při stejném produktu může na začátku a na konci sezóny představovat např. 15 %, v hlavní sezóně např. 30 %. Je zdrojem krytí nákladů cestovní kanceláře např. mzdových, na propagaci, nájemné prostor apod. a tvorby zisku. Součástí nákladů započítaných v přirážce by mělo být i pojištění cestovní kanceláře proti insolventnosti. Obvykle tvoří maximálně 2 % z ceny balíčku služeb. Některé cestovní kanceláře však pojištění proti insolventnosti nezapočítávají do realizační ceny produktu, ale účtují ho zákazníkovi jako povinný příplatek. Stejně tak činí i při letištních a palivových poplatcích, pobytových taxách apod. V zemích jako Česká republika, Rakousko, Německo, Dánsko se zákazníkovi předkládá cena, která obsahuje všechny povinné příplatky, tedy konečná cena (Pompurová, 2011). V případě prodeje produktu prostřednictvím zprostředkovatelů jiných cestovních kanceláří nebo cestovních agentur je třeba do výsledné ceny balíčku služeb započítat i provizi pro prodejce. Její výška závisí na podílu prodeje ve vlastní síti, resp. přes síť prodejců. Obvykle představuje 10 % ze základní ceny produktu, tedy balíku služeb bez příplatků. Provize pro prodejce se může měnit v závislosti na množství prodaných produktů či jiných kritériích. Důvodem je především snaha podnítit prodejce k vyššímu obratu produktů dané 9

10 cestovní kanceláře. Někdy bývá provize pro prodejce součástí přirážky cestovní kanceláře (Pompurová, 2011). Obyčejně se při kalkulaci ceny produktu berou v úvahu i možné slevy poskytované zákazníkům. K pořizovací ceně jednotlivých služeb se proto kromě obchodní přirážky a provize prodejci připočítává i plánovaná sleva ve výši většinou % (Pompurová, 2011). Výšku slev stanovuje cestovní kancelář. Cestovní agentura prodává zájezdy za ceny stanovené cestovní kanceláři, nesmí je prodávat levněji. Prodejní cena požadovaná od zákazníka obsahuje i daň z přidané hodnoty (DPH), kterou se zdaňuje obchodní přirážka cestovní kanceláře, provize pro zprostředkovatele a částka, kterou cestovní kanceláře plánuje použít za určitých podmínek na slevy (Pompurová, 2011). Výši DPH stanovuje zákon. V roce 2014 představovala základní sazba DPH v České republice 21 % a snížená sazba DPH byla 15 %. Po vstupu České republiky do Evropské unie musí čeští autobusoví dopravci dodržovat i platný systém DPH v jednotlivých státech Unie. V současnosti platí, že ve státech jako Německo, Rakousko, Belgie a Dánsko se autokarové společnosti musí registrovat u příslušných finančních úřadů k DPH a podávat daňová hlášení na předepsaném formuláři. V případě neodvedení DPH hrozí finanční postih pro subjekt, který daň neodvedl Nepřímé náklady Nepřímé náklady jsou společné náklady, které je nutné vynaložit na zájezd bez ohledu na skutečný počet účastníků. Na jednoho účastníka se rozpočítají dělením. Jedná se především o náklady na dopravu (autokar, mimořádný let, vlak nebo loď), průvodce, náklady na akce za pevné ceny a kurzové riziko. Nepřímé náklady je třeba uhradit v plné výši i v případě, že se někdo ze zákazníků zájezdu nezúčastní (Kunešová, Farková 2004, s. 19). K nepřímým nákladům patří (1) náklady na dopravu, (2) poplatky za použití silnic, (3) rozdíl spotřeby nafty při zájezdech do zahraničí, (4) náhradu mzdy druhého řidiče, (5) poplatky za vjezd do nízkoemisní zóny, (6) poplatky za parkování, (7) náklady na průvodce, (8) akce za pevné ceny (divadla, koncerty, sportovní akce) a (9) daň z přidané hodnoty. 10

11 Náklady na dopravu Kalkulace cen dopravy se vypracovává podle jednotlivých dopravních prostředků, které je nutné při zájezdu použít. U zájezdů z katalogu je nutno počítat s rizikem z neobsazení zájezdu, které by mělo být max. 20 % objednané kapacity. Před vypsáním zájezdu je nutné znát podmínky dodavatele pro případné stornování zájezdu nebo jeho části a uvážit, zda poskytnuté slevy pro účastníky umožní pokrýt nezbytné náklady. Při kalkulaci dopravy se berou v úvahu všechny druhy dopravy, které jsou v ceně zájezdu zahrnuty, tj. transfery, trajekty, lanovky, lodě apod. (Kunešová, Farková 2004). Je potřeba poznamenat, že v praxi je cena dopravy vždy výsledkem jednání smluvních stran. U letecké dopravy se kalkulují letištní poplatky (taxy), u lodní dopravy poplatky za vjezd do přístavu, při sportovních zájezdech poplatky za přepravu jízdních kol a ostatního sportovního vybavení. Při autokarové dopravě se počítá s náklady na parkovné, mýtem (silniční poplatky) a poplatky na nákup pohonných hmot v zahraničí (Kunešová, Farková 2004). Při kalkulaci autokarové dopravy se vychází z počtu ujetých kilometrů zvýšených o přístavní kilometry z garáže a zpět. Nejméně 5 % z ujetých km se kalkuluje na objížďky. Čekací doba se stanoví v čtvrthodinách a započítává se každá započatá čtvrthodina čekání. Při vícedenních zájezdech se nepočítá čekací doba od 18. hodiny večerní do 6. hodiny ranní, pokud nebyl autokar v tomto čase použit. Sazbu za 1 km a čekací dobu je nutné smluvně dohodnout s dopravcem. V kalkulaci se musí počítat s náklady na ubytování a s cestovními náhradami pro řidiče. Při dlouhých zahraničních cestách se počítá i s druhým příp. třetím řidičem (Kunešová, Farková 2004). Ceny letecké dopravy vycházejí ze smlouvy a způsobu jejího zajištění. Cestovní kancelář si může objednat charter, tedy mimořádný let nebo pravidelný let. Záleží na počtu účastníků a na možnostech letecké společnosti. Letecká společnost obvykle poskytuje slevy pro skupiny, slevy při přepravě v noci apod. Sjednaná cena záleží do značné míry na práci managementu cestovní kanceláře při výběru a uzavírání smluv s leteckými dopravci (Kunešová, Farková 2004). Kalkulace vnitrostátních vlakových zájezdů vycházejí z cen a slev, které poskytují České dráhy. Ceny zahraničních jízdenek se stanovují podle mezinárodních tarifů TCV. Dráhy zúčastněné na přepravě podle tarifů TCV (Tarif Commun pour Voyageurs, mezinárodní tarif pro železniční přepravu cestujících a zavazadel) mají přesně stanovené druhy slev a podmínky 11

12 pro poskytování slev pro skupiny. Z tarifů vyplývají ceny lůžkových a lehátkových lístků a podmínky pro stanovení cen za mimořádně vlaky (Kunešová, Farková 2004). Součástí ceny dopravy jsou poplatky za použití dálnic. Ty se liší a v různých zemích platí různé předpisy. V České republice, Rakousku, Maďarsku jsou při individuální dopravě osobním automobilem potřebné dálniční známky, v některých státech se vybírají poplatky přímo v hotovosti nebo formou platebních karet např. Chorvatsko. Autokary platí mýtné většinou elektronicky (Kunešová, Farková 2004). Sazby mýtného jsou pro jednotlivé země odlišné. V některých státech platí autokary mýtné podle počtu ujetých kilometrů např. Česká republika, Slovensko, Rakousko, Polsko, v dalších zemích je stanovená sazba pro konkrétní silniční úseky např. Francie, Norsko. V Dánsku, Švédsku a zemích Beneluxu platí systém Eurovignette, podle kterého se mýtné platí jako jednodenní, týdenní nebo měsíční oprávnění nezávisle od počtu ujetých kilometrů. Některé státy mají stanoveny osobitné poplatky za průjezd tunelů např. Španělsko. V Německu jsou autokary osvobozeny od placení mýtného. V České republice se k placení mýtného pro autokary a nákladní automobily využívá systém premid.cz. V některých městech jsou zavedeny tzv. nízkoemisní nebo ekologické zóny. Vjezd do těchto zón je povolen automobilovým vozidlům jen za určitých podmínek (poplatek, známka). V Německu musí např. autokary disponovat známkami, které jsou barevně odlišeny (EURO I žádná známka, EURO II červená, EURO III žlutá, EURO IV zelená). Cena známky je cca 5 EUR. V případě vstupu do označené zóny bez vlastnictví známky hrozí pokuta cca 40 EUR. V Itálii funguje např. Ecopass při vjezdu do Milána (autobus EURO IV 5 EUR/den), Busspass pro Florencii (např. Busspass B 120 EUR/den, každý další den 90 EUR) a speciální povolení pro Řím. Nízkoemisní zóny má také Švédsko (Stockholm, Göteborg, Lund, Malmö), Dánsko (Kodaň, Frederiksberg, Odense, Aarhus, Aalborg), Nizozemsko (Amsterdam, Eindhoven, Utrecht, Tilburg, Breda, Rotterdam, Maastricht, Den Haag), Velká Británie (Londýn). Praha plánuje zavést nízkoemisní zóny od roku V kalkulaci autokarové dopravy je potřeba počítat také s poplatky za parkování. Většinou se vychází z různých informací, které cestovní kancelář o těchto cenách postupně získává. Vždy je třeba počítat s tím, že parkovné v centru města je vyšší než na odstavných parkovištích a liší se od atraktivnosti jednotlivých cílových míst (Kunešová, Farková 2004). Osobitně u zahraničních zájezdů tvoří významnou část nákladů poplatky na nákup pohonných hmot (rozdíl v ceně nafty). Spotřeba nafty je v průměru 25 litrů na 100 km (příp. 22 litrů), když předkládáme objem nádrže autokaru cca. 400 litrů. Je nutné propočítat, jaké 12

13 množství pohonných hmot je třeba tankovat v zahraničí a jaký je cenový rozdíl oproti nákupu stejného množství v České republice (Kunešová, Farková 2004). U tuzemských zájezdů se rozdíl v ceně nafty nepočítá. Vzorový příklad Kalkulujte náklady na pohonné hmoty u 8-denního zájezdu Plzeň Mnichov Verona Florencie Montepulciano Portoferraio Volterra Modena Plzeň, pokud víte, že cesta z Plzně do Portoferraio (Elba) je dlouhá km, cesta zpátky km. Celkové přístavné kilometry, tedy trasa autokaru z garáží dopravce na nástupní místo, jsou 16 km. Přejezdy jsou následovné: Česká republika: 75 km (1 cesta) Německo: 290 km (1 cesta) Rakousko: 107 km (1 cesta, A12, A13) Itálie: 654 km (tam), 650 km (zpět) K dopravě je použit autokar se 2 nápravami v emisní třídě EURO V+. Objem palivové nádrže je 400 l a spotřeba autokaru je 25 l/100 km. Cena nafty v České republice je 33,5 CZK/l, v Itálii 1,6 EUR/l. Kurz měny je přitom 1 EUR = 25 CZK. Postup řešení Pokud chceme zjistit rozdíl v ceně nafty, je potřeba prvně zjistit délku trasy. Cesta z Plzně do Portoferraio je dlouhá km, cesta zpět km. celkové kilometry = 2 248,00 km objížďky x 0,05 = 112,4 km přístavné kilometry 16 = 16,00 km 2 376,4 km Celkové kilometry ujeté v rámci zájezdu jsou 2 376,4 km. Dále je potřeba si uvědomit, že autokar je cestovní kanceláři k dispozici s plnou nádrží. Rozdíl v ceně nafty v zahraničí a v České republice tedy vyčíslíme jenom na pohonné hmoty tankované po spotřebování plné nádrže autokaru. 13

14 Objem nádrže autokaru je v našem případě 400 l a jeho spotřeba je 25 l na 100 km. Na plnou nádrž tedy autokar ujede: 25 l km 400 l... x km x = (400/25) x 100 = km 2 376, = 776,4 km celkové km zájezdu km ujeté na plnou nádrž km, na které je potřeba dotankovat V zahraničí je tedy potřeba tankovat: 25 l km x l ,4 km x = 7,764 x 25 = 194,1 l Cesta do destinace má délku km. Na plnou nádrž ujedeme km. Po příjezdu do Portoferraio zůstává v nádrži nafta na 474 km, protože: km km = 474 km Úsek v Itálii cestou zpět je dlouhý 650 km. V nádrži zůstala nafta na 474 km. Je tedy potřeba tankovat v Itálii. Cena nafty v České republice je 33,5 CZK za litr. V Itálii je to 1,6 EUR za litr, tedy: 1,6 x 25 = 40 CZK kurz EUR k CZK Rozdíl v ceně nafty je: nafta v ČR: 33,5 CZK < nafta v I: 40 CZK 40 33,5 = 6,5 CZK/l V zahraničí je potřeba tankovat na 776,4 km, což odpovídá 194,1 l. Náklady na nákup pohonných hmot v zahraničí jsou: 194,1 x 6,5 = 1 261,5 CZK rozdíl v ceně nafty kalkulován v nákladech Součástí nákladů na dopravu jsou i náklady na řidiče. Cestovní kancelář si od dopravce pronajímá autokar společně s řidičem. Mzda řidiče je takovém případě započítána v ceně dopravy (sazba za kilometr). K nákladům na řidiče ale patří poskytnuté ubytování a strava. V některých případech se do nákladů na řidiče promítá i stravné. Zejména v případě, kdy je řidič zaměstnancem cestovní kanceláře. 14

15 U delších zájezdů, kdy přeprava z nástupního do cílového místa trvá více než 9 hodin jízdy v průběhu jednoho dne, je nutno využít také druhého řidiče. Je to z důvodu dodržování Evropské dohody o práci osádek v mezinárodní silniční přepravě (AETR, Accord européen sûr les transports routiers). Podle této domluvy může řidič vést motorové vozidlo max. 9 hodin denně. Přitom po 4,5 hodinách musí být zařazena bezpečnostní přestávka (45 minut; rozdělena na 15ti minutovou přestávku v první části a 30ti minutovou v druhé části, přestávky jsou zařazeny do doby řízení). Pokud je cesta do destinace delší než 9 hodin jízdy, účastní se zájezdu dva řidiči. Doba jízdy v případě využití dvou řidičů je dvounásobná. Náklady na druhého řidiče se pak kalkulují s ubytováním, stravováním a náhradou mzdy. Přitom první a poslední den se někdy počítá alikvotně (poměrně), ve většině případů má však řidič stanovenou denní sazbu. Náhrada mzdy druhého řidiče při cestách do zahraničí vychází ze smluvních podmínek mezi ním a dopravní společností, příp. cestovní kanceláří Náklady na průvodce Kalkulace nákladů na průvodce vychází ze smluvní odměny, která mu za daný zájezd přináleží. Do odměny pro průvodce se započítává i čas na přípravu a vyúčtování akce. Při vícedenních zájezdech je odměna obvykle stanovena paušálně denním paušálem, u jednotlivých zájezdů může vycházet z hodinové sazby. Pokud mají účastníci zájezdu zabezpečenou plnou penzi, má i průvodce nárok na plnou penzi ve stejném rozsahu (Kunešová, Farková 2004). Pokud je průvodce zaměstnancem cestovní kanceláře má zároveň nárok na stravné podle zákona č. 262/2006 Sb. Zákoníku práce. V případě, že průvodcovské služby jsou zajišťovány externě, stravné je součástí odměny průvodce. Výšku, způsob výpočtu a podmínky vzniku nároku na stravné upravují osobitné vyhlášky. Stravné u tuzemských zájezdů upravuje každoročně vydávaná vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. Na stravné při doprovázení zahraničního zájezdu se vztahuje každoročně aktualizována vyhláška Ministerstva financí České republiky. Průvodci (zaměstnanci) přísluší za každý kalendářní den zájezdu (pracovní cesty) stravné minimálně ve výši stanovené prováděcími právními předpisy. Výše stravného se mění v závislosti na aktuálním vývoji cen podle 189 Zákoníku práce. Ke změnám ve výši stravného dochází pravidelně k 1. lednu. V případě, že se v době účinnosti vyhlášky zvýší 15

16 nebo sníží ceny alespoň o 20 %, dochází ke změnám ve výši stravného v mimořádném termínu. Stravné se stanovuje paušální částkou závislou na délce trvání cesty. Nepožaduje se tedy žádné prokazování výdajů spojených se stravováním v průběhu pracovní cesty. V případě tuzemského zájezdu vzniká průvodci zákonný nárok na stravné po pěti hodinách trvání. Prováděcí předpis stanovuje minimální výšku stravného, na kterou má průvodce nárok (tabulka 1). Nesjedná-li zaměstnavatel nebo neurčí před vysláním průvodce na pracovní cestu výši stravného, přísluší zaměstnanci stravné ve výši dolní sazby rozpětí. Tabulka 1: Nárok na stravné tuzemská pracovní cesta Tuzemské stravné sazba stravného krácení od 5 do 12 hodin CZK 70 % krácení za každé jídlo od 12 do 18 hodin CZK 35 % krácení za každé jídlo nad 18 hodin CZK 25 % krácení za každé jídlo Pramen: Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 435/2013 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad. Pokud bylo průvodci během zájezdu (pracovní cesty) poskytnuto jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře, na které zaměstnanec finančně nepřispívá tzv. bezplatné jídlo, přísluší zaměstnanci stravné snížené za každé bezplatné jídlo (krácení). Povinnost krácení stravného platí i v případě, kdy je snídaně již zahrnuta v ceně ubytování. Na stravné nemá průvodce vůbec nárok, pokud mu během pracovní cesty, která trvala (1) 5 až 12 hodin, byla poskytnuta dvě bezplatná jídla, (2) 12 až 18 hodin, byla poskytnuta tři bezplatná jídla. Při zájezdech do zahraničí se průvodci poskytuje zahraniční stravné. Stravné v zahraničí upravuje 170 Zákoníku práce. Stravné se poskytuje v plné výši, pokud doba strávená mimo území České republiky trvá v kalendářním dni déle než 18 hodin. Pokud je doba strávená v zahraničí kratší, přináleží průvodci snížená sazba stravného (tabulka 2). Tabulka 2: Nárok na stravné zahraniční pracovní cesta Zahraniční stravné sazba stravného krácení od 1 do 12 hodin 1/3 70 % krácení za každé jídlo od 12 do 18 hodin 2/3 35 % krácení za každé jídlo nad 18 hodin 100% 25 % krácení za každé jídlo Pramen: Vyhláška Ministerstva financí č. 354/2013 Sb. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok

17 Nárok na zahraniční stravné vzniká v případě, že doba strávená v zahraničí je delší než jedna hodina. Jestliže je doba strávená v zahraničí kratší než 1 hodina, zahraniční stravné se neposkytuje. Zahraniční stravné se řídí v rámci jednotlivých zemí světa vyhláškou Ministerstva financí České republiky o stanovení základní sazby zahraničního stravného pro daný rok (tabulka 3). Jednotlivé země jsou uvedeny v abecedním pořadí. Tabulka 3: Sazby zahraničního stravného v letech ve vybraných zemích Krajina Měna Belgie EUR Bělorusko EUR Bulharsko EUR Černá Hora EUR Dánsko EUR Finsko EUR Francie EUR Chorvatsko EUR Itálie (San Marino, Vatikán) EUR Kuba EUR Lichtenštejnsko EUR Litva EUR Lotyšsko EUR Lucembursko EUR Maďarsko EUR Maroko EUR Monako EUR Německo EUR Nizozemsko EUR Norsko EUR Polsko EUR Portugalsko a Azory EUR Rakousko EUR Rumunsko EUR Rusko EUR Řecko EUR Slovensko EUR Slovinsko EUR Spojené státy americké USD Srbsko EUR Španělsko EUR Švédsko EUR Švýcarsko CHF Ukrajina EUR Velká Británie GBP Pramen: Vyhlášky Ministerstva financí č. 379/2011 Sb., č. 392/2012 Sb., č. 354/2013 Sb. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok Doby strávené mimo území České republiky, které trvají 1 hodinu a déle při zájezdu, kde průvodce v jednom kalendářním dni navštíví více zemí, se pro účely zahraničního stravného 17

18 sčítají. Doby, za které nevznikne zaměstnanci právo na zahraniční stravné, se připočítávají k době rozhodné pro poskytnutí stravného. Pro určení výše zahraničního stravného, tj. stravného v cizí měně, je rozhodující celková doba strávená v kalendářním dni v zahraničí a základní (denní) sazba zahraničního stravného platná pro stát, ve kterém byl průvodce v kalendářním dni nejdéle. Výjimkou jsou pracovní cesty trvající v kalendářním dni v zahraničí méně než jednu hodinu, protože tato doba se u příslušné zahraniční pracovní cesty přičítá k její tuzemské části uskutečněné v tomtéž kalendářním dni. Zahraniční stravné se nestanoví v kalendářním dni za každou pracovní cestu samostatně, jak je tomu u tuzemského stravného, ale v případě, že v jednom dni uskutečnil průvodce více zahraničních pracovních cest, přísluší mu za všechny tyto cesty v kalendářním dni celkové zahraniční stravné stanovené podle doby strávené v tento den v zahraničí celkem. Výjimkou jsou pracovní cesty trvající v kalendářním dni v zahraničí méně než jednu hodinu, protože tato doba se u příslušné zahraniční pracovní cesty přičítá k její tuzemské části uskutečněné v tomtéž kalendářním dni (Fetter, 2014). Při použití letecké dopravy je dobou přechodu státní hranice doba odletu (příletu) letadla z letiště do (ze) zahraničí. Doba letu mezi letišti v tuzemsku je součástí tuzemské části pracovní cesty (Fetter, 2014). Trvá-li doba strávená mimo území České republiky méně než 1 hodinu, zahraniční stravné se neposkytuje (Fetter, 2014). Pokud je průvodci (zaměstnanci) během zahraniční pracovní cesty poskytnuto jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře, na které finančně nepřispívá, je zaměstnavatel oprávněn zahraniční stravné ve výši základní sazby krátit. Když zaměstnavatel míru krácení zahraničního stravného nesjedná, nebo ji neurčí před vysláním zaměstnance na zahraniční pracovní cestu, přísluší zaměstnanci zahraniční stravné podle uvedeného. Zahraniční zájezd je pro průvodce pracovní cestou a má zpravidla svou tuzemskou a zahraniční část. Za tuzemskou část pracovní cesty průvodci přísluší stravné jako při tuzemské pracovní cestě, přičemž doby před výjezdem z České republiky a po návratu do České republiky v tomtéž kalendářním dni se sčítají. Na zahraniční stravné má průvodce nárok ve výši (celé) základní sazby zahraničního stravného, jestliže doba strávená mimo území České republiky trvá v kalendářním dni déle než 18 hodin. Trvá-li tato doba déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin, poskytne zaměstnavatel průvodci zahraniční stravné ve výši 2/3 této sazby, a ve výši 1/3 této sazby, trvá-li doba strávená mimo území České republiky 18

19 12 hodin a méně, avšak alespoň 1 hodinu, nebo déle než 5 hodin, pokud vznikne za cestu na území České republiky právo na tuzemské stravné (Fetter, 2014). Pro nárok na stravné v cizí měně není určující jen délka trvání pracovní cesty mimo území České republiky, ale i to, zda průvodci vznikne za pracovní cestu nebo za část cesty na území České republiky právo na tuzemské stravné či nikoliv (Fetter, 2014). Vzorový příklad Kalkulujte náklady na průvodce u 8-denního zájezdu Plzeň Mnichov Verona Florencie Montepulciano Portoferraio Volterra Modena Plzeň, pokud znáte harmonogram zájezdu a víte, že sazba stravného v Německu, Itálii i Rakousku je 45 EUR na den. Mzda průvodce: 990 CZK/den Harmonogram: odjezd z příjezd do 1. den 06:30 Plzeň 10:00 Mnichov 16:00 Mnichov 20:30 Verona 2. den 15:00 Verona 18:00 Florencie 3. den Florencie 4. den 13:00 Florencie 14:30 Montepulciano 5. den 08:00 Montepulciano 12:30 Portoferraio 6. den Portoferraio 7. den 10:00 Portoferraio 13:30 Volterra 18:00 Volterra 21:00 Modena 8. den 13:00 Modena 23:00 Plzeň Přejezdy: 1. den CZ/D 07:30 D/A 17:15 A/I 18:30 8. den I/A 17:15 A/D 18:30 D/CZ 21:15 Ubytování: Verona 28 EUR/os./noc; snídaně v ceně Florencie 37 EUR/os./noc; polopenze v ceně ubytování Montepulciano 25 EUR/os./noc; snídaně 10 EUR/os. Portoferraio 40 EUR/os./noc; all inclusive Modena 22 EUR/os./noc; snídaně 6 EUR/os. Místní průvodce: Florencie 95 EUR/den (služby průvodce pouze 3. den zájezdu) Italský večer (gastronomie, folklór): 360 EUR/skupina Vstupy: nejsou zahrnuty v ceně zájezdu 19

20 Postup řešení Pokud chceme zjistit výšku nákladů na průvodce, je potřeba spočítat náklady na ubytování, stravu, stravné, vstupy a mzdu průvodce. délku pobytu v jednotlivých státech zjistíme podle přejezdů hranic nárok na 2/3, protože 1. den zájezdu trval jen 16,5 hodiny nárok mínus krácení za jídlo Den Sazba Nárok na... Ubytování Krácení za jídlo Celkem (délka trvání) 1. (16,5h) 45 D: 9,75h A: 1,25h 2/3, tj. 30 Verona I: 5,5h 2. (24h, I) %, tj. 45 Florencie S, V 25%,tj. 45 x 0,50 = 22,50 22,50 3. (24h, I) %, tj. 45 Florencie S, V 25%,tj. 45 x 0,50 = 22,50 22,50 4. (24h, I) %, tj. 45 Montepulciano S 25%,tj. 45 x 0,25 = 11,25 33,75 5. (24h, I) %, tj. 45 Portoferraio S, O, V 25%,tj. 45 x 0,75 = 33,75 11,25 6. (24h, I) %, tj. 45 Portoferraio S, O, V 25%,tj. 45 x 0,75 = 33,75 11,25 7. (24h, I) %, tj. 45 Modena S 25%,tj. 45 x 0,25 = 11,25 33,75 8.(21,25h) I: 17,25h A: 1,25h D: 2,75h %, tj S 25%,tj. 45 x 0,25 = 11,25 33,75 Vysvětlivky: D = Německo, A = Rakousko, I = Itálie, CZ = Česká republika S = snídaně, O = oběd, V = večeře 198,75 EUR 4 968,75 CZK Pokud ubytovatel neposkytuje gratuitu, je potřeba započítat k nepřímým nákladům i náklady na ubytování průvodce. V našem případě stráví průvodce jednu noc ve Veroně, dvě noci ve Florencii a Portoferraio a po jedné noci v Montepulcianu a Modeně. Náklady na ubytování průvodce jsou tedy: 28 + (2 x 37) (2 x 40) + 22 = 229 EUR, tj CZK kurz 1 EUR = 25 CZK Pokud není strava zahrnuta v ceně ubytování, kalkulujeme k nákladům na průvodce i náklady na stravování, které je součástí ceny zájezdu. V našem případě se jedná o stravu, kterou je potřeba hradit navíc k ceně ubytování, tedy snídaně v Montepulcianu a v Modeně, tj.: = 16 EUR, tj. 400 CZK 20

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Technika poskytování zájezdu Téma Ročník Autor Technika

Více

3.4. Nutné vedlejší výdaje

3.4. Nutné vedlejší výdaje 8. Směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad Cestovní náhrady jsou poskytovány podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění. I. ÚČEL 1.1. Účelem této směrnice je zajištění jednotného

Více

Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce

Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem

Více

INFORMACE PRO KLIENTY 1

INFORMACE PRO KLIENTY 1 INFORMACE PRO KLIENTY 1 leden 2012 Cestovní náhrady Vážená klientko, vážený kliente! V důsledku změn Zákoníku práce s účinností od 1. 1. 2012 došlo i k zásadním změnám v oblasti poskytování cestovních

Více

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Schváleno ČSÚ pro MMR ČR ČV 125/13 ze dne 2610 2012 Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Dotazník je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2013 Podle zákona č 89/1995 Sb,

Více

7. Neprokáže-li zastupitel cenu pohonné hmoty, náhrada výdajů za pohonné hmoty mu přísluší dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 158.

7. Neprokáže-li zastupitel cenu pohonné hmoty, náhrada výdajů za pohonné hmoty mu přísluší dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 158. Z Á S A D Y pro poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách členům Zastupitelstva města Rumburk vydané v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. t) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

Více

HLAVA I Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce

HLAVA I Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce ČÁST SEDMÁ Náhrada výdajů poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce HLAVA I Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce 151 Zaměstnavatel je povinen

Více

Poskytování a účtování cestovních náhrad

Poskytování a účtování cestovních náhrad Poskytování a účtování cestovních náhrad Vnitřní předpis Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č. j. VP-06/2013 Originál: Sekretariát Elektronická verze: Platnost od: 1.1.2013

Více

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82 Obsah Úvodní slovo autora... 12 Použité zkratky... 13 1. Komu a kdy se cestovní náhrady poskytují... 14 1.1 Zaměstnanci a osoby, které se za zaměstnance považují... 19 1.2 Úhrada cestovních výdajů jiným

Více

Daň z příjmu právnických osob (DPPO)

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Veškeré společnosti se sídlem v České republice podléhají dani z příjmů právnických osob, která se vztahuje na všechny celosvětové zdanitelné příjmy a kapitálové zisky.

Více

Směrnice kvestorky č. 8/2005. o cestovních náhradách na AMU

Směrnice kvestorky č. 8/2005. o cestovních náhradách na AMU Praha 1.června 2005 sekr. 6582/2005 Směrnice kvestorky č. 8/2005 o cestovních náhradách na AMU S platností od 1.6. 2005 vydávám tuto směrnici o cestovních náhradách na AMU 1 Cestovní náhrady v tuzemsku

Více

VNITŘNÍ PŔEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD. Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i.

VNITŘNÍ PŔEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD. Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i. VNITŘNÍ PŔEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i. Vnitřní předpis vychází z ustanovení zákona 262/06 Sb, část 7, 264/06 Sb. a vyhlášky 549/2006 Sb., a platí od 1. 1. 2007.

Více

Právní předpisy pro pracovní režimy řidičů

Právní předpisy pro pracovní režimy řidičů Právní předpisy pro pracovní režimy řidičů MEZINÁRODNÍ DOPRAVA VNITROSTÁTNÍ Na území EU Mimo území EU DOPRAVA a ve Švýcarsku Ve smluvním státě AETR Ve státě mimo AETR ČR Nařízení Rady EHS Dohoda AETR Vnitrostátní

Více

Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU

Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU Praha 30.11.2004 sekr. 41238/2004 Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU S platností od 01.12. 2004 vydávám tuto směrnici o cestovních náhradách na AMU Cestovní náhrady v tuzemsku a

Více

Pracovní kalkulace ceny taxislužby Varianta - OSVČ Září 2015 Superb

Pracovní kalkulace ceny taxislužby Varianta - OSVČ Září 2015 Superb Pracovní kalkulace ceny taxislužby Varianta - OSVČ Září 2015 Superb viz. komentář Náklady za rok Kč 1. pořízení vozidla 193 218 2. servis a údržba vozidla 26 198 3. pneumatiky 16 400 4. taxametr 3 436

Více

ABSOLUTORIUM. Témata pro teoretickou zkoušku z odborných předmětů

ABSOLUTORIUM. Témata pro teoretickou zkoušku z odborných předmětů ABSOLUTORIUM Témata pro teoretickou zkoušku z odborných předmětů Předmět: Technika služeb cestovního ruchu Studijní skupina: 4. VOŠ ds Školní rok: 2014/2015 l. Význam ubytovacích služeb ve vztahu k CR.

Více

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Česká Lípa

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Česká Lípa Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Česká Lípa 1.1 Dle ust. 78 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích náleží členovi zastupitelstva města v souvislosti s výkonem jeho funkce

Více

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ MZA č. 55/2006 technické informace ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ Pneumatiky s hroty a sněhové řetězy Ve všech evropských státech je hloubka vzorku pneumatik u osobních automobilů předepsána na 1,6 mm, v některých

Více

Obsah. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 10 Úvod... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ... 15

Obsah. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 10 Úvod... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ... 15 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.................... 10 Úvod........................................................... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ....................

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Vážení přátelé, Přeji Vám mnoho ujetých kilometrů bez nehod a v případě jakýchkoliv problémů se na nás můžete s důvěrou obrátit.

Vážení přátelé, Přeji Vám mnoho ujetých kilometrů bez nehod a v případě jakýchkoliv problémů se na nás můžete s důvěrou obrátit. Vážení přátelé, dne 02. 06. 2011 jsme spustili nové webové stránky (novou strukturu a nový design). Cílem této výrazné změny byly ohlasy od obchodních partnerů, členů a dalších subjektů k rychlejší a jednodušší

Více

Die Online Zusatzdienste der. UTA MultiBox. Online služby UTA MultiBox

Die Online Zusatzdienste der. UTA MultiBox. Online služby UTA MultiBox Die Online Zusatzdienste der UTA MultiBox Online služby UTA MultiBox Allgemein Při příležitosti představení nového UTA MultiBoxu můžeme našim zákazníkům poprvé nabídnout dodatečný online servis. Na zprovoznění

Více

XML EXPORT ZÁJEZDŮ. popis XML formátu denní aktualizace konečné ceny

XML EXPORT ZÁJEZDŮ. popis XML formátu denní aktualizace konečné ceny prodej zájezdů přes internet XML EXPORT ZÁJEZDŮ popis XML formátu denní aktualizace konečné ceny Formát XML exportu Zajezdy Základní root element, který tvoří kolekce elementů Zajezd a obsahuje popisy

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek na zakázku malého rozsahu Zajištění jazykově-vzdělávacích kurzů pro žáky SPŠS a JŠ Kolín Základní informace o zakázce: Název programu: Registrační

Více

Pracovní cesta. 42 odst. 1 ZP. 153 odst. 2 ZP. viz 2.1.3. 153 odst. 1 ZP. záznam o provozu vozidla apod.

Pracovní cesta. 42 odst. 1 ZP. 153 odst. 2 ZP. viz 2.1.3. 153 odst. 1 ZP. záznam o provozu vozidla apod. Zákoník práce v kostce 2012 Str. 131 8.2 8.2 Pracovní cesta a podmínky jejího konání Pracovní cesta Pracovní cestou je podle 42 odst. 1 zákoníku práce časově omezená cesta k výkonu práce mimo sjednané

Více

PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ TAJEMNÍKA Č. 2/2014 Metodický pokyn tajemníka k administrativnímu postupu při pracovních cestách zaměstnanců FHS UK

PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ TAJEMNÍKA Č. 2/2014 Metodický pokyn tajemníka k administrativnímu postupu při pracovních cestách zaměstnanců FHS UK PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ TAJEMNÍKA Č. 2/2014 Metodický pokyn tajemníka k administrativnímu postupu při pracovních cestách zaměstnanců FHS UK 1. Účel pracovní cesty Pracovní cestou se rozumí výjezd zaměstnance

Více

SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD

SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Číslo: SR/03/2011 Účinnost od: 6. 5. 2011 Směrnice synodní rady jsou se všemi právy, povinnostmi

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

Leden 2007. Obsah: Locke & Hobbes, a.s. Na Florenci 19, Praha 1 Tel.: + 420 221 733 347 Fax: + 420 224 812 689

Leden 2007. Obsah: Locke & Hobbes, a.s. Na Florenci 19, Praha 1 Tel.: + 420 221 733 347 Fax: + 420 224 812 689 Leden 2007 Obsah: Sociální a zdravotní pojištění v r. 2006 a 2007 str. 1 Stravné v tuzemsku a v cizí měně od 1.1.2007 str. 2 Průměrné ceny pohonných hmot a sazby za používání vozidel od 1.1.2007 str. 3

Více

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva. ze dne 29. 3. 2005. č. 3/05

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva. ze dne 29. 3. 2005. č. 3/05 Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva ze dne 29. 3. 2005 č. 3/05 Čl. 1 Úvodní ustanovení Zastupitelstvo kraje Vysočina (dále jen zastupitelstvo )

Více

Preambule k Přílohám č. 1A a č. 1B Specifikace předmětu zakázky

Preambule k Přílohám č. 1A a č. 1B Specifikace předmětu zakázky Preambule k Přílohám č. 1A a č. 1B Specifikace předmětu zakázky Popis zakázky Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb, které se týkají zahraničních jazykových kurzů pro učitele a zahraničního jazykově-vzdělávacího

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Cestovní kancelář a cestovní agentura Téma Ročník Autor

Více

V případě kabotáže jde o dopravu po území státu provozovanou dopravcem,

V případě kabotáže jde o dopravu po území státu provozovanou dopravcem, 4.2 Podnikání na silniční infrastruktuře Pre-Pay (před uskutečněním zpoplatněné jízdy) uživatel si formou kreditu předplatí u operátora mýtné ve výši od 50,- do 500,- EUR (v hotovosti nebo tankovací či

Více

Specifikace předmětu zakázky

Specifikace předmětu zakázky Zadavatel: Waldorfská škola Příbram - mateřská škola, základní škola a střední škola,hornická 327, 261 01, Příbram II Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.2604 Název projektu: Zlepšení jazykových

Více

č. 1 / 2014 č.j.: 020/14 AVZO TSČ ČR z.s. ze dne 20.01.2014 Lorecká 465-284 01 Kutná Hora (IČO 41695402) Oddíl I Úvodní ustanovení

č. 1 / 2014 č.j.: 020/14 AVZO TSČ ČR z.s. ze dne 20.01.2014 Lorecká 465-284 01 Kutná Hora (IČO 41695402) Oddíl I Úvodní ustanovení nitřní směrnice o cestovních náhradách č. 1 / 2014 č.j.: 020/14 AZO TSČ ČR z.s. ze dne 20.01.2014 Lorecká 465-284 01 Kutná Hora (IČO 41695402) nitřní směrnice o cestovních náhradách. Oddíl I Úvodní ustanovení

Více

S M Ě R N I C E Č. /2007

S M Ě R N I C E Č. /2007 Obec Žernov, Žernov 112, 552 03 Česká Skalice, IČO 00273295 S M Ě R N I C E Č. /2007 K PROPLÁCENÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Obec : Žernov Adresa : Žernov 112, 552 03 Česká Skalice Směrnici zpracoval : Kropáčková

Více

Zajištění 1 zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky zaměřeného na němčinu

Zajištění 1 zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky zaměřeného na němčinu Zadavatel: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno, Lerchova 63, 602 00 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1777 Název projektu: Kniha a jazyk Název veřejné zakázky:

Více

Evropské předpisy pro zimní výbavu nákladních vozidel a autobusů Zima 2014/2015

Evropské předpisy pro zimní výbavu nákladních vozidel a autobusů Zima 2014/2015 Albánie pneumatiky ve vozidle. Použití podle dopravních značek a podmínek. Rakousko Zimní pneumatiky jsou povinné od 1. listopadu do 15. dubna. Riziko zákazu jízdy a vysoké pokuty, pokud nedodržujete předpisy

Více

Metodika pro vyplnění formuláře: Cestovní příkaz tuzemský

Metodika pro vyplnění formuláře: Cestovní příkaz tuzemský Metodika pro vyplnění formuláře: Cestovní příkaz tuzemský (Pro potřeby CČSH zpracoval kolektiv autorů H. Kurková, K. Kozáková, Z. Sedláčková, H. Zejdová, zaměstnanci ÚÚR a členové CRFV) Obsah 1. Vyplňování

Více

Zásady pro poskytování cestovních náhrad

Zásady pro poskytování cestovních náhrad Zásady pro poskytování cestovních náhrad ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Poskytování náhrad výdajů při pracovních cestách (dále jen cestovní náhrady ) se řídí zákonem číslo 262/2006 Sb., zákoník

Více

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4.

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4. Zahraniční cestovní ruch ČR Rudolf Olšovský ředitel odboru platební bilance Sekce měnová a statistiky ČNB VŠE Praha 17. září 2009 Obsah 1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. (dále jen Podmínky) jsou platné pro všechny

Více

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Nařízení (EU) č. 181/2011 (dále jen nařízení ) vstoupilo v platnost dne 1. března 2013. Toto nařízení stanoví minimální soubor práv cestujících

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA Úplné znění Směrnice rektora č. ES18/2007/1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ZAMĚSTNANCŮM VFU BRNO K 8.6.2012 (VČETNĚ DODATKŮ: Č. 1 ZE

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře MEDITERAN travel s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře MEDITERAN travel s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře MEDITERAN travel s.r.o. Smluvní vztah Podmínky, za kterých cestovní kancelář MEDITERAN travel s.r.o., poskytuje svým zákazníkům služby, jsou stanoveny podle

Více

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o.

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o. I) Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné podmínky jsou platné pro zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu cestovní kanceláře icon plavby s r.o. se sídlem Rumunská 1798/1, Praha 2, PSČ 120 00, IČ: 27249786,

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

V hl. m. Praze jsou tyto podmínky i nadále splněny.

V hl. m. Praze jsou tyto podmínky i nadále splněny. Informace o ověření platnosti stanovené maximální ceny osobní taxislužby 1. Úvod Hlavní město Praha se pravidelně zabývá situací na trhu v taxislužbě poskytované na území hl. m. Prahy z důvodu ověření,

Více

NÁVOD NA VYPLŇOVÁNÍ ZAHRANIČNÍHO CESTOVNÍHO VÝKAZU

NÁVOD NA VYPLŇOVÁNÍ ZAHRANIČNÍHO CESTOVNÍHO VÝKAZU NÁVOD NA VYPLŇOVÁNÍ ZAHRANIČNÍHO CESTOVNÍHO VÝKAZU Zahraniční cestovní výkaz je rozdělen do pěti listů: První list - "Povolení cesty" - obsahuje veškeré základní údaje o pracovní cestě, které jsou potřebné

Více

ŠPANĚLSKO. Costa Brava - AKCE FORTUNA *** AUTOKAREM - 7denní pobyt příjezd do ČR. Jízdenka v LUXUSNÍM AUTOKARU:!!! J I Ž V C E N Ě!!!

ŠPANĚLSKO. Costa Brava - AKCE FORTUNA *** AUTOKAREM - 7denní pobyt příjezd do ČR. Jízdenka v LUXUSNÍM AUTOKARU:!!! J I Ž V C E N Ě!!! odjezd z ČR pátek 3.7.15 BUS VYPRODÁNO 10 090,- POLOPENZE šv. stůl 9 990,- 1. dítě (12) 8 480 Kč, 2. dítě (12) sleva -500, 3. a 4. osoba sleva -500 POLOPENZE šv. stůl 8 990,- 1. dítě (13) 2 500 Kč, 2.

Více

Specifikace předmětu zakázky

Specifikace předmětu zakázky Zadavatel: Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0754 Název projektu: Za jazyky do světa Název veřejné zakázky: Výzva k podání

Více

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Schengenský prostor Území států Schengenské dohody Volný pohyb osob v rámci prostoru Absence hraničních kontrol Oblasti spolupráce: policejní a justiční, přes vízové a konzulární záležitosti až po ochranu

Více

1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník.

1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník. Případová studie část A nákladní doprava vnitrostátní 1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník. 2. Jaká je zákonná lhůta pro provedení technické prohlídky

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Kraji Vysočina v roce 2013 Utilization

Více

Let.řád,termíny. Letový řád a případné změny vycházející z všeobecných smluvních podmínek leteckých společností:

Let.řád,termíny. Letový řád a případné změny vycházející z všeobecných smluvních podmínek leteckých společností: Let.řád,termíny Letový řád a případné změny vycházející z všeobecných smluvních podmínek leteckých společností: Vlivem stále se zvyšující hustoty leteckého provozu se v průběhu sezony může stát, že budou

Více

Náhradu výdajů poskytovaných zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce stanoví zákoník práce v části sedmé ( 151 až 172, 182 až 189).

Náhradu výdajů poskytovaných zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce stanoví zákoník práce v části sedmé ( 151 až 172, 182 až 189). Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 3 / 2007 Cestovní náhrady Platí od: 1. 1. 2007 Určeno: všem zaměstnancům. Náhradu výdajů poskytovaných zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce

Více

Poskytování cestovních náhrad zaměstnancům VUT v Brně

Poskytování cestovních náhrad zaměstnancům VUT v Brně Datum vydání: 2.1.2007; 10.4.2007 č. j.: 2/90340/07; 214/90310/07 Za věcnou stránku odpovídá: Šiková Iveta Za oblast účetnictví odpovídá: Toušová Jitka, Kopecká Jana Platnost: od 1.1.2007; 15.4. 2007 Závaznost:

Více

Královéhradecký kraj ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Královéhradecký kraj ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Královéhradecký kraj ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE OBSAH: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ... - 1 - Článek 1 Základní ustanovení...

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Poskytování cestovních náhrad zaměstnancům VUT v Brně

Poskytování cestovních náhrad zaměstnancům VUT v Brně Datum vydání: 2.1.2007 č. j.: 2/90340/07 Za věcnou stránku odpovídá: Šiková Iveta Za oblast účetnictví odpovídá: Toušová Jitka, Kopecká Jana Platnost: od 1.1.2007 Závaznost: pro všechny součásti VUT v

Více

Příloha VII POSUZOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ NA REALIZACI PROJEKTŮ

Příloha VII POSUZOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ NA REALIZACI PROJEKTŮ Příloha VII POSUZOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ NA REALIZACI PROJEKTŮ Uznatelné výdaje lze obecně definovat jako ty skutečně vynaložené výdaje, které lze hradit z dotace a o jejichž úhradu může žadatel o dotaci

Více

Příjezdy (mil.) Příjmy (mld. USD) 687.0 540.6 439.5 481.6 320.1 410.7 278.1 222.3 270.2 165.8 112.9 69.3 25.3 104.4 119.1 40.7 2.1 6.9 11.6 17.

Příjezdy (mil.) Příjmy (mld. USD) 687.0 540.6 439.5 481.6 320.1 410.7 278.1 222.3 270.2 165.8 112.9 69.3 25.3 104.4 119.1 40.7 2.1 6.9 11.6 17. Ukazatel/rok 1950 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 Příjezdy 25.3 69.3 112.9 165.8 222.3 278.1 320.1 439.5 540.6 Příjmy 2.1 6.9 11.6 17.9 40.7 104.4 119.1 270.2 410.7 900 800 700 600 500 400 300

Více

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR VÝSLEDKY 2. FÁZE ŠETŘENÍ CK / CA Praha, 28. 5. 2014 1 Projekt a jeho cíle Popis 2. fáze

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Více informací: CK LIKIDIS TRAVEL, s.r.o., Josefská 3, 60200 Brno Tel. 542 219 200, tel/fax: 542 219 201

Více informací: CK LIKIDIS TRAVEL, s.r.o., Josefská 3, 60200 Brno Tel. 542 219 200, tel/fax: 542 219 201 CHALKIDIKI - letovisko NEA VRASNA 2015 letecké zájezdy ODLETY BRNO,OSTRAVA vily VASILIS, VOULA,CHRISTOS II., APOLLON kód zájezdu termín počet dní/nocí 1. a 2. os. STUDIO 1. až 3. os. APARTMÁN 3. a 4. os.

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Srpen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. pololetí 204 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich

Více

Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ. I. Pojištěné osoby

Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ. I. Pojištěné osoby PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ I. Pojištěné osoby Podmínky komplexního cestovního pojištění Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 Pojištěný je každý účastník zájezdu (bez

Více

FUNERMOSTRA VALENCIA - 2013

FUNERMOSTRA VALENCIA - 2013 FUNERMOSTRA VALENCIA - 2013 UBYTOVÁNÍ Ubytování je zajištěno ve čtyřhvězdičkovém hotelu. Cena obsahuje snídaní a veškeré poplatky a je stejná pro oba hotely. Oba hotely jsou luxusní a blízko turistický

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Identifikace zadavatele: Název: Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895, okres Mladá

Více

MAĎARSKO. Termální lázně - Maďarská kuchyně - Péče delegátů VÁNOCE & SILVESTR - AUTOBUSEM

MAĎARSKO. Termální lázně - Maďarská kuchyně - Péče delegátů VÁNOCE & SILVESTR - AUTOBUSEM MAĎARSKO Termální lázně - Maďarská kuchyně - Péče delegátů & - AUTOBUSEM 2015 Vánoce a Silvestr autobusem hotel Répce Gold**** - polopenze řádné l. ve 2 lůžk. pokoji 6 790, 8 290, 1 lůžkový pokoj 8 290,

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

Navigační systém & Digitální Mapy

Navigační systém & Digitální Mapy ANDROID IOS WINDOWS MOBILE WINDOWS PHONE WINDOWS CE BADA SYMBIAN JAVA Navigate the World Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Navigační software Digitální mapy Callcentrum (Cisco) Založeno 2006

Více

EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ. Poskytování odměn a příspěvku na úhradu cestovních výdajů při utkáních

EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ. Poskytování odměn a příspěvku na úhradu cestovních výdajů při utkáních EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Ekonomická směrnice upravuje poskytování odměn za výkon funkce (dále jen odměny) rozhodčího, pomocného rozhodčího, pořadatele a delegáta

Více

INFORMACE O PRODUKTU DOTOVANÉ ZÁJEZDY DO ŠPANĚLSKA PODZIM 2012 ANDALUSIE Destinace : Španělsko Andalusie - Costa del Sol Konání zájezdů: 20.09.- 8.11.2012 Pravidelné týdenní turnusy: čtvrtek čtvrtek CENA

Více

Ekonomický výhled evropského hotelnictví 2014 a 2015

Ekonomický výhled evropského hotelnictví 2014 a 2015 www.pwc.com/hospitality Ekonomický výhled evropského hotelnictví 2014 a 2015 Obsah 1 2 3 4 Jaký byl rok 2013? Výhled pro 2014 a 2015 Trendy Výhled ekonomiky, cestovního ruchu a kapacit 2 Jaký byl rok 2013?

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8 Úvod 11 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 1 Zahraniční osoba z Arménie podnikající v ČR - zápis v obchodním rejstříku 17

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006

Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006 Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006 Evropská unie ve svých strategických materiálech doporučuje zavádění systémů zpoplatnění užívání dopravní infrastruktury na principu uživatel platí. Znamená

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o. 1) Smluvní vztah Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří J&M Cruise, spol. s r.o. se sídlem Doksany 112, 411 82, IČ: 22800131 (dále

Více

Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup.

Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup. Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup. Eva Štichhauerová 19. 11 2014 1 Obsah přednášky 1. Specifika managementu v CK/A. 2. Funkční vs procesní přístup k managementu CK/A. 3. Procesní

Více

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Žamberka

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Žamberka ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Žamberka Číslo dokumentu: SAM 3214 Vydání č.: 07 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 20.2.2014

Více

Návod k použití automatizovaného formuláře cestovního příkazu

Návod k použití automatizovaného formuláře cestovního příkazu Návod k použití automatizovaného formuláře cestovního příkazu Tento formulář je navržen speciálně pro vyúčtování pracovní cesty, při které se používá soukromé vozidlo nebo vozidlo z půjčovny. Usnadňuje

Více

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Založena 2006 Koncových uživatelů 13 000 000+ Zaměstnanců 400+ Vývoj navigačního systému Plná uživatelská podpora Globální centra Navigační software Digitální

Více

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH 1. Právní předpis Poskytování cestovních náhrad se řídí zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., část sedmá, Hlava I IV a navazujícími vyhláškami.

Více

ZDPH zvláštní režim pro cestovní službu

ZDPH zvláštní režim pro cestovní službu KAPITOLA 2 ZDPH zvláštní režim pro cestovní službu Přistoupením České republiky k EU dne 1. 5. 2004 bylo do českého právního řádu implementováno právo EU, aby byla zajištěna jednotná pravidla u všech členských

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

DOHODA O POSKYTNUTÍ PŘÍMÉ PODPORY č. číslo dohody

DOHODA O POSKYTNUTÍ PŘÍMÉ PODPORY č. číslo dohody DOHODA O POSKYTNUTÍ PŘÍMÉ PODPORY č. číslo dohody uzavřená podle 51 občanského zákoníku Univerzita Pardubice Studentská 95, 532 10 Pardubice (dále jen univerzita ), kterou za účelem podpisu této dohody

Více

Elektronické mýto z pohledu uživatele. Elektronické mýtné v České republice: Provozní a technické důsledky pro dopravní firmu

Elektronické mýto z pohledu uživatele. Elektronické mýtné v České republice: Provozní a technické důsledky pro dopravní firmu Elektronické mýtné v České republice: Provozní a technické důsledky pro dopravní firmu Obsah: Kategorie zpoplatněných vozidel Jednotka PREMID Možnosti úhrady mýtných transakcí Ekonomické dopady Provozní

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

CENÍK STĚHOVACÍCH SLUŽEB EASY MOVING

CENÍK STĚHOVACÍCH SLUŽEB EASY MOVING CENÍK STĚHOVACÍCH SLUŽEB EASY MOVING (dále jen ceník ) PLATNÝ OD 24. 8. 2015 Není-li uvedeno jinak, není v cenách zahrnuto DPH ve výši 21%. OBSAH STĚHOVÁNÍ OBYTNÝCH PROSTOR NEBO FIREMNÍ STĚHOVÁNÍ S VOZEM

Více

Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří

Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří Cestovní pojištění Allianz pojišťovny, a. s. nabízí klientům Neomezené krytí léčebných výloh v zahraničí (s výjimkou zubního ošetření)

Více

Důvodová zpráva. 1. Úvod

Důvodová zpráva. 1. Úvod Důvodová zpráva 1. Úvod Hlavní město Praha se pravidelně zabývá situací na trhu v taxislužbě poskytované na území hl. m. Prahy a to nejen z důvodu ověření, zda přetrvávají podmínky pro uplatnění cenové

Více

PRAKTICKÁ CVIČENÍ Z EKONOMIKY A TECHNIKY CESTOVNÍHO RUCHU

PRAKTICKÁ CVIČENÍ Z EKONOMIKY A TECHNIKY CESTOVNÍHO RUCHU Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35 Operační program: Cesta k modernímu vzdělávání PRAKTICKÁ CVIČENÍ Z EKONOMIKY A TECHNIKY CESTOVNÍHO RUCHU Bronislava Vítová Horky nad

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

Užití infrastruktury jako služby. Další možný rozvoj zpoplatnění komunikací

Užití infrastruktury jako služby. Další možný rozvoj zpoplatnění komunikací Moderní doprava Užití infrastruktury jako služby Další možný rozvoj zpoplatnění komunikací Ing.Vladimír Bártl, MBA Průhonice 12.1.2010 Východiska pro ODS lidé podporují další výstavbu dálnic a rychlostních

Více