VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra cestovního ruchu CESTOVNÍ RUCH SBÍRKA PŘÍKLADŮ. Ivica Linderová. Petr Scholz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra cestovního ruchu CESTOVNÍ RUCH SBÍRKA PŘÍKLADŮ. Ivica Linderová. Petr Scholz"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra cestovního ruchu CESTOVNÍ RUCH SBÍRKA PŘÍKLADŮ Ivica Linderová Petr Scholz 2014

2 Ing. Ivica Linderová, PhD. Ing. Petr Scholz, DiS. 1., 2., 3., 6., 7., 8., 9. kapitola 3., 4., 5. kapitola CESTOVNÍ RUCH Sbírka příkladů 1. vydání Vydala Vysoká škola polytechnická Jihlava, Tolstého 16, Jihlava, Schválila ediční komise Vysoké školy polytechnické v Jihlavě jako učební text. Rukopis neprošel jazykovou úpravou. ISBN Ivica Linderová, Petr Scholz, 2014

3 OBSAH PŘEDMLUVA 4 PRVNÍ ČÁST KALKULACE ZÁJEZDŮ 1. Tvorba zájezdu Kalkulace zájezdu Nepřímé náklady Náklady na dopravu Náklady na průvodce Ostatní nepřímé náklady Přímé náklady Tuzemský zájezd Zahraniční zájezd 35 DRUHÁ ČÁST KALKULACE UBYTOVÁNÍ 4. Tvorba produktu ubytovacího zařízení Kalkulace ceny pokoje 62 TŘETÍ ČÁST KALKULACE JÍDEL A NÁPOJŮ 6. Tvorba produktu pohostinského zařízení Kalkulace ceny jídel Kalkulace ceny nápojů Kalkulace ceny menu 95 ŘEŠENÍ 108 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 112 3

4 PŘEDMLUVA Cestovní ruch je významným interdisciplinárním jevem, který provází současnou společnost. Kromě jeho geografických, sociálních či psychologických aspektů, nemůžeme opomíjet ani ty ekonomické. Ve vyspělých světových ekonomikách patří cestovní ruch k nejvýznamnějším odvětvím. Na světovém HDP se podílí 9 % a k roku 2013 připadá 1 pracovní místo v cestovním ruchu na každých 11 pracovních míst vytvořených ve světě v jiných odvětvích. Od roku 1950 do roku 2013 stoupl počet příjezdů v mezinárodním cestovním ruchu z 25 mil. na mil. Neodmyslitelnou součástí cestovního ruchu je hotelnictví, pohostinství, cestovní kanceláře a cestovní agentury a organizace destinačního managementu. Všechny tyto složky se podílí na růstu významu cestovního ruchu v regionálních ekonomikách. Na úrovni podniků cestovního ruchu je kromě počtu návštěvníků či hostů důležitým měřítkem objem tržeb a objem vytvořeného zisku. Pro úspěšné fungování podniku po ekonomické stránce je potřeba znát problematiku kalkulací ceny. Jednotlivé podniky mohou přispívat k regionálnímu rozvoji prostřednictvím odvedených daní a poplatků do místních rozpočtů, tvorbou pracovních míst apod. pouze za předpokladu, že jsou ekonomicky zdravé. Důležitá je proto znalost cenové politiky. Kalkulace cen se různí od typu podniků. Cílem této knihy je přiblížit čitateli teoretická východiska tvorby cen vybraných produktů cestovního ruchu. Zároveň umožní čitateli prakticky si procvičit získané poznatky. Text věnuje pozornost problematice kalkulací tuzemských a zahraničních zájezdů v cestovních kancelářích v souladu s platnou legislativou. Zaobírá se také kalkulacemi cen pokojů v ubytovacích zařízeních pomocí hodnotového faktoru a pomocí neúplných (fixních a variabilních) nákladů. Pohostinské služby jsou také součástí balíku služeb cestovního ruchu. Text věnuje pozornost tvorbě cen jídel, nápojů a slavnostních menu v pohostinských zařízeních a pohostinských odbytových střediskách. Publikace poskytuje základní teoretický i praktický pohled na problematiku tvorby ceny produktů cestovním ruchu. 4 a u t o ř i

5 PRVNÍ ČÁST KALKULACE ZÁJEZDU objasnění pojmu zájezd a jeho součástí rozdíl mezi standardním produktem cestovní kanceláře a produktem na objednávku objasnění tvorby ceny produktu cestovní kanceláře vysvětlení problematiky přímých a nepřímých nákladů při kalkulaci zájezdu Klíčová slova Nepřímé náklady. Přímé náklady. Standardní zájezd. Zájezd. Zájezd na objednávku. 5

6 1. TVORBA ZÁJEZDU Produkt je základním marketingovým nástrojem podniku. Rozumíme jím vše, co cestovní kancelář nabízí na trhu konečným zákazníkům na získání a spotřebu, jakož i zprostředkovatelům na další použití (prodej za provizi). Obecně jsou produktem cestovní kanceláře různorodé služby, které lze podle Oriešky (2010) členit na: (1) poskytování informací, (2) zprostředkování zboží a služeb jiných producentů; jedná se tedy o služby ubytovací, stravovací, dopravní, sportovně-rekreační, kulturně-společenské, služby lázeňských podniků, cestovních kanceláří, producentů upomínkových předmětů, prodej cestovatelské literatury apod., (3) organizování souborů (balíků) služeb cestovního ruchu. Rozlišujeme tedy nabídku produktů jiných podniků, které cestovní kancelář dále prodává, a to zprostředkování dopravních cenin, ubytování, pořízení pojištění, směnárenských služeb, prodej cestovatelské literatury. A vlastní produkt, který cestovní kancelář tvoří tak, že kombinuje heterogenní služby od různých producentů do komplexního souboru zážitků v cestovním ruchu s jistou časovou hodnotou. Podle 1 zákona č. 159/1999 Sb. zájezdem rozumíme předem sestavenou kombinaci alespoň dvou služeb, je-li prodávána nebo nabízena k prodeji za souhrnnou cenu a je-li služba poskytována po dobu přesahující 24 hodin nebo když zahrnuje ubytování přes noc. Jedná se o kombinaci služeb doprava, ubytování nebo jiné služby cestovního ruchu, jež nejsou doplňkem dopravy nebo ubytování a tvoří významnou část zájezdu nebo jejichž cena tvoří alespoň 20 % souhrnné ceny zájezdu (obrázek 1). Oddělené účtování za jednotlivé položky téhož zájezdu nezprošťuje subjekt, který je oprávněn nabízet a prodávat zájezdy, závazků podle zákona. Zájezdem podle tohoto zákona není kombinace služeb cestovního ruchu (1) prodávaná jinému podnikateli za účelem jeho dalšího podnikání nebo (2) jejíž nabídka a prodej nesplňuje znaky živnostenského podnikání (Linderová, 2013). Musí se tedy jednat o činnost soustavnou, provozovanou samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku. Za zájezdy nepovažujeme školní výlety, pobyty organizované sportovními organizacemi apod. 6

7 Obrázek 1: Zájezd doprava a výjimečně/nebo a/nebo ZÁJEZD pojištění ubytování a/nebo a/nebo průvodce stravování ostatní služby Pramen: Linderová, a) Předem sestavená kombinace služeb. Vymezení, kdy kombinaci služeb považujeme za zájezd a kdy nikoliv, je z hlediska praxe nesmírně důležité. Podle výkladu Evropského soudního dvoru podmínka, že zájezd je předem sestavená kombinace služeb, znamená, že se jedná o kombinaci sestavenou kdykoliv před čerpáním první služby. Jedná se tedy tak o balík služeb, který je předem sestavený a nabízený v tištěném katalogu, elektronickém katalogu nebo na letáku, jako i o kombinaci sestavenou na základě individuální objednávky zákazníka dříve, než spotřebitel začne čerpat první službu (Linderová, 2013). Zájezdem tedy je kombinace služeb na základě přání klienta, ale není jím dokoupení fakultativního výletu, oběda, či večeře v cílové destinaci [1]. b) Kombinace služeb přesahující 24 hodin. Podle 1 zákona č. 159/1999 Sb. je další podmínkou klasifikace zájezdu poskytování kombinace služeb po dobu přesahující 24 hodin nebo zahrnutí ubytování přes noc. Za zájezd tedy považujeme kombinaci dopravy a programu, kterého cena tvoří min. 20 % ceny zájezdu, případně program, který je pro účastníka zájezdu významný v případě, že celek přesáhne 24 hodin. c) Kombinace min. dvou služeb. Zájezdem je i kombinace dopravy a ubytování, pokud ubytování není doplňkem dopravy. Za zájezd ale nepovažujeme ubytování v dopravním prostředku jako součást přepravy na základě přepravní ceniny, tj. lůžko ve vlaku, kajuta 7

8 na lodní lince. Na druhé straně je zájezdem ubytování ve vlaku, autokaru nebo výletní lodi tzv. cruise, pokud je nabízené speciálně jako turistická poznávací trasa nebo plavba. Tedy kombinace služeb, kde účelem cesty není dopravit se z výchozího do koncového místa, ale projet trasu resp. místa na ní včetně případného programu. Kombinace dopravy a ubytování není zájezdem, pokud doprava je jen doplňkem ubytování např. transfer z a do ubytovacího zařízení z obvyklého dopravního uzlu, doprava zavazadel ubytovaných hostů apod. [1]. d) Souhrnná cena kombinace služeb. Termín za souhrnnou cenu je v zákoně doplněn dovětkem o tom, že oddělené účtování za jednotlivé položky téhož zájezdu nezprošťuje subjekt, který je oprávněn nabízet a prodávat zájezdy, závazků podle zákona. Souhrnná cena tedy neznamená, že cena zájezdu musí být nutně uvedena v jedné částce, resp. součtem. Rozhodující není, kolik účtenek bude vystaveno, ale že budou vystaveny stejným subjektem, stejnému zákazníkovi a na služby vztahující se ke stejné akci [1] Kalkulace zájezdu Pokud stanovujeme cenu zájezdu, hovoříme o kalkulaci ceny. Kalkulace zájezdu vychází z časového harmonogramu zájezdu, způsobu dopravy, z ostatních služeb a jejich smluvního zabezpečení. Kalkulací rozumíme stanovení vlastních nákladů a ceny na kalkulační jednotku, tj. na jednoho účastníka zájezdu. Rozlišujeme tzv. předběžnou a výslednou kalkulaci. V předběžné kalkulaci se stanoví předpokládané náklady a cena zájezdu před jeho zařazením do nabídky cestovní kanceláře. Nabízená cena je uvedena v katalogu cestovní kanceláře a zájezd se za ni prodává zákazníkovi. Ve výsledné kalkulaci, která se stanoví po uskutečnění zájezdu, se zjišťují skutečné náklady a příčiny jejich překročení nebo snížení oproti předběžné kalkulaci (Kunešová, Farková 2004). Při tvorbě ceny na bázi nákladů je směrodatný charakter produktu, tj. zda se jedná o standardní produkt připravený pro neznámý počet zákazníků nebo o produkt připravený na objednávku pro konkrétní počet zákazníků. V prvním případě je třeba počítat s rizikem z neobsazení (maximálně 20 %), resp. s faktorem využití kontrahované kapacity, v druhém případě dané riziko neexistuje. Kalkulace ceny produktu na objednávku je tedy jednodušší a vychází ze součtu pořizovacích cen nakupovaných služeb. Při nakupování služeb v cizí měně je nutné počítat i s kurzovým rizikem, obvykle ve výši 10 % z nákladů hrazených v dané měně (Pompurová, 2011). 8

9 Schéma 1: Kalkulace výsledné ceny produktu cestovní kanceláře součet pořizovacích cen služeb tvořících produkt (přímé a nepřímé náklady) + přirážka cestovní kanceláře (15 30 %) + plánovaná provize pro prodejce/zprostředkovatele produktu (8 15 %) + plánované slevy (10 20 %) + DPH (vypočítaná z přirážky cestovní kanceláře, provize, plánovaných ale zatím neposkytnutých slev) = hrubá cena zájezdu Pramen: Vlastní zpracování, Základem kalkulace je nákladová cena, která se stanoví tak, že se k pořizovacím cenám nakupovaných služeb v rámci souboru služeb (např. letecké přepravy, transferů, ubytování s polopenzí, službám delegáta) přičte přirážka cestovní kanceláře (Pompurová, 2011). V praxi se obchodní přirážka pohybuje okolo % z pořizovací ceny. Během sezóny se přitom přirážka cestovní kanceláře může různit. Při stejném produktu může na začátku a na konci sezóny představovat např. 15 %, v hlavní sezóně např. 30 %. Je zdrojem krytí nákladů cestovní kanceláře např. mzdových, na propagaci, nájemné prostor apod. a tvorby zisku. Součástí nákladů započítaných v přirážce by mělo být i pojištění cestovní kanceláře proti insolventnosti. Obvykle tvoří maximálně 2 % z ceny balíčku služeb. Některé cestovní kanceláře však pojištění proti insolventnosti nezapočítávají do realizační ceny produktu, ale účtují ho zákazníkovi jako povinný příplatek. Stejně tak činí i při letištních a palivových poplatcích, pobytových taxách apod. V zemích jako Česká republika, Rakousko, Německo, Dánsko se zákazníkovi předkládá cena, která obsahuje všechny povinné příplatky, tedy konečná cena (Pompurová, 2011). V případě prodeje produktu prostřednictvím zprostředkovatelů jiných cestovních kanceláří nebo cestovních agentur je třeba do výsledné ceny balíčku služeb započítat i provizi pro prodejce. Její výška závisí na podílu prodeje ve vlastní síti, resp. přes síť prodejců. Obvykle představuje 10 % ze základní ceny produktu, tedy balíku služeb bez příplatků. Provize pro prodejce se může měnit v závislosti na množství prodaných produktů či jiných kritériích. Důvodem je především snaha podnítit prodejce k vyššímu obratu produktů dané 9

10 cestovní kanceláře. Někdy bývá provize pro prodejce součástí přirážky cestovní kanceláře (Pompurová, 2011). Obyčejně se při kalkulaci ceny produktu berou v úvahu i možné slevy poskytované zákazníkům. K pořizovací ceně jednotlivých služeb se proto kromě obchodní přirážky a provize prodejci připočítává i plánovaná sleva ve výši většinou % (Pompurová, 2011). Výšku slev stanovuje cestovní kancelář. Cestovní agentura prodává zájezdy za ceny stanovené cestovní kanceláři, nesmí je prodávat levněji. Prodejní cena požadovaná od zákazníka obsahuje i daň z přidané hodnoty (DPH), kterou se zdaňuje obchodní přirážka cestovní kanceláře, provize pro zprostředkovatele a částka, kterou cestovní kanceláře plánuje použít za určitých podmínek na slevy (Pompurová, 2011). Výši DPH stanovuje zákon. V roce 2014 představovala základní sazba DPH v České republice 21 % a snížená sazba DPH byla 15 %. Po vstupu České republiky do Evropské unie musí čeští autobusoví dopravci dodržovat i platný systém DPH v jednotlivých státech Unie. V současnosti platí, že ve státech jako Německo, Rakousko, Belgie a Dánsko se autokarové společnosti musí registrovat u příslušných finančních úřadů k DPH a podávat daňová hlášení na předepsaném formuláři. V případě neodvedení DPH hrozí finanční postih pro subjekt, který daň neodvedl Nepřímé náklady Nepřímé náklady jsou společné náklady, které je nutné vynaložit na zájezd bez ohledu na skutečný počet účastníků. Na jednoho účastníka se rozpočítají dělením. Jedná se především o náklady na dopravu (autokar, mimořádný let, vlak nebo loď), průvodce, náklady na akce za pevné ceny a kurzové riziko. Nepřímé náklady je třeba uhradit v plné výši i v případě, že se někdo ze zákazníků zájezdu nezúčastní (Kunešová, Farková 2004, s. 19). K nepřímým nákladům patří (1) náklady na dopravu, (2) poplatky za použití silnic, (3) rozdíl spotřeby nafty při zájezdech do zahraničí, (4) náhradu mzdy druhého řidiče, (5) poplatky za vjezd do nízkoemisní zóny, (6) poplatky za parkování, (7) náklady na průvodce, (8) akce za pevné ceny (divadla, koncerty, sportovní akce) a (9) daň z přidané hodnoty. 10

11 Náklady na dopravu Kalkulace cen dopravy se vypracovává podle jednotlivých dopravních prostředků, které je nutné při zájezdu použít. U zájezdů z katalogu je nutno počítat s rizikem z neobsazení zájezdu, které by mělo být max. 20 % objednané kapacity. Před vypsáním zájezdu je nutné znát podmínky dodavatele pro případné stornování zájezdu nebo jeho části a uvážit, zda poskytnuté slevy pro účastníky umožní pokrýt nezbytné náklady. Při kalkulaci dopravy se berou v úvahu všechny druhy dopravy, které jsou v ceně zájezdu zahrnuty, tj. transfery, trajekty, lanovky, lodě apod. (Kunešová, Farková 2004). Je potřeba poznamenat, že v praxi je cena dopravy vždy výsledkem jednání smluvních stran. U letecké dopravy se kalkulují letištní poplatky (taxy), u lodní dopravy poplatky za vjezd do přístavu, při sportovních zájezdech poplatky za přepravu jízdních kol a ostatního sportovního vybavení. Při autokarové dopravě se počítá s náklady na parkovné, mýtem (silniční poplatky) a poplatky na nákup pohonných hmot v zahraničí (Kunešová, Farková 2004). Při kalkulaci autokarové dopravy se vychází z počtu ujetých kilometrů zvýšených o přístavní kilometry z garáže a zpět. Nejméně 5 % z ujetých km se kalkuluje na objížďky. Čekací doba se stanoví v čtvrthodinách a započítává se každá započatá čtvrthodina čekání. Při vícedenních zájezdech se nepočítá čekací doba od 18. hodiny večerní do 6. hodiny ranní, pokud nebyl autokar v tomto čase použit. Sazbu za 1 km a čekací dobu je nutné smluvně dohodnout s dopravcem. V kalkulaci se musí počítat s náklady na ubytování a s cestovními náhradami pro řidiče. Při dlouhých zahraničních cestách se počítá i s druhým příp. třetím řidičem (Kunešová, Farková 2004). Ceny letecké dopravy vycházejí ze smlouvy a způsobu jejího zajištění. Cestovní kancelář si může objednat charter, tedy mimořádný let nebo pravidelný let. Záleží na počtu účastníků a na možnostech letecké společnosti. Letecká společnost obvykle poskytuje slevy pro skupiny, slevy při přepravě v noci apod. Sjednaná cena záleží do značné míry na práci managementu cestovní kanceláře při výběru a uzavírání smluv s leteckými dopravci (Kunešová, Farková 2004). Kalkulace vnitrostátních vlakových zájezdů vycházejí z cen a slev, které poskytují České dráhy. Ceny zahraničních jízdenek se stanovují podle mezinárodních tarifů TCV. Dráhy zúčastněné na přepravě podle tarifů TCV (Tarif Commun pour Voyageurs, mezinárodní tarif pro železniční přepravu cestujících a zavazadel) mají přesně stanovené druhy slev a podmínky 11

12 pro poskytování slev pro skupiny. Z tarifů vyplývají ceny lůžkových a lehátkových lístků a podmínky pro stanovení cen za mimořádně vlaky (Kunešová, Farková 2004). Součástí ceny dopravy jsou poplatky za použití dálnic. Ty se liší a v různých zemích platí různé předpisy. V České republice, Rakousku, Maďarsku jsou při individuální dopravě osobním automobilem potřebné dálniční známky, v některých státech se vybírají poplatky přímo v hotovosti nebo formou platebních karet např. Chorvatsko. Autokary platí mýtné většinou elektronicky (Kunešová, Farková 2004). Sazby mýtného jsou pro jednotlivé země odlišné. V některých státech platí autokary mýtné podle počtu ujetých kilometrů např. Česká republika, Slovensko, Rakousko, Polsko, v dalších zemích je stanovená sazba pro konkrétní silniční úseky např. Francie, Norsko. V Dánsku, Švédsku a zemích Beneluxu platí systém Eurovignette, podle kterého se mýtné platí jako jednodenní, týdenní nebo měsíční oprávnění nezávisle od počtu ujetých kilometrů. Některé státy mají stanoveny osobitné poplatky za průjezd tunelů např. Španělsko. V Německu jsou autokary osvobozeny od placení mýtného. V České republice se k placení mýtného pro autokary a nákladní automobily využívá systém premid.cz. V některých městech jsou zavedeny tzv. nízkoemisní nebo ekologické zóny. Vjezd do těchto zón je povolen automobilovým vozidlům jen za určitých podmínek (poplatek, známka). V Německu musí např. autokary disponovat známkami, které jsou barevně odlišeny (EURO I žádná známka, EURO II červená, EURO III žlutá, EURO IV zelená). Cena známky je cca 5 EUR. V případě vstupu do označené zóny bez vlastnictví známky hrozí pokuta cca 40 EUR. V Itálii funguje např. Ecopass při vjezdu do Milána (autobus EURO IV 5 EUR/den), Busspass pro Florencii (např. Busspass B 120 EUR/den, každý další den 90 EUR) a speciální povolení pro Řím. Nízkoemisní zóny má také Švédsko (Stockholm, Göteborg, Lund, Malmö), Dánsko (Kodaň, Frederiksberg, Odense, Aarhus, Aalborg), Nizozemsko (Amsterdam, Eindhoven, Utrecht, Tilburg, Breda, Rotterdam, Maastricht, Den Haag), Velká Británie (Londýn). Praha plánuje zavést nízkoemisní zóny od roku V kalkulaci autokarové dopravy je potřeba počítat také s poplatky za parkování. Většinou se vychází z různých informací, které cestovní kancelář o těchto cenách postupně získává. Vždy je třeba počítat s tím, že parkovné v centru města je vyšší než na odstavných parkovištích a liší se od atraktivnosti jednotlivých cílových míst (Kunešová, Farková 2004). Osobitně u zahraničních zájezdů tvoří významnou část nákladů poplatky na nákup pohonných hmot (rozdíl v ceně nafty). Spotřeba nafty je v průměru 25 litrů na 100 km (příp. 22 litrů), když předkládáme objem nádrže autokaru cca. 400 litrů. Je nutné propočítat, jaké 12

13 množství pohonných hmot je třeba tankovat v zahraničí a jaký je cenový rozdíl oproti nákupu stejného množství v České republice (Kunešová, Farková 2004). U tuzemských zájezdů se rozdíl v ceně nafty nepočítá. Vzorový příklad Kalkulujte náklady na pohonné hmoty u 8-denního zájezdu Plzeň Mnichov Verona Florencie Montepulciano Portoferraio Volterra Modena Plzeň, pokud víte, že cesta z Plzně do Portoferraio (Elba) je dlouhá km, cesta zpátky km. Celkové přístavné kilometry, tedy trasa autokaru z garáží dopravce na nástupní místo, jsou 16 km. Přejezdy jsou následovné: Česká republika: 75 km (1 cesta) Německo: 290 km (1 cesta) Rakousko: 107 km (1 cesta, A12, A13) Itálie: 654 km (tam), 650 km (zpět) K dopravě je použit autokar se 2 nápravami v emisní třídě EURO V+. Objem palivové nádrže je 400 l a spotřeba autokaru je 25 l/100 km. Cena nafty v České republice je 33,5 CZK/l, v Itálii 1,6 EUR/l. Kurz měny je přitom 1 EUR = 25 CZK. Postup řešení Pokud chceme zjistit rozdíl v ceně nafty, je potřeba prvně zjistit délku trasy. Cesta z Plzně do Portoferraio je dlouhá km, cesta zpět km. celkové kilometry = 2 248,00 km objížďky x 0,05 = 112,4 km přístavné kilometry 16 = 16,00 km 2 376,4 km Celkové kilometry ujeté v rámci zájezdu jsou 2 376,4 km. Dále je potřeba si uvědomit, že autokar je cestovní kanceláři k dispozici s plnou nádrží. Rozdíl v ceně nafty v zahraničí a v České republice tedy vyčíslíme jenom na pohonné hmoty tankované po spotřebování plné nádrže autokaru. 13

14 Objem nádrže autokaru je v našem případě 400 l a jeho spotřeba je 25 l na 100 km. Na plnou nádrž tedy autokar ujede: 25 l km 400 l... x km x = (400/25) x 100 = km 2 376, = 776,4 km celkové km zájezdu km ujeté na plnou nádrž km, na které je potřeba dotankovat V zahraničí je tedy potřeba tankovat: 25 l km x l ,4 km x = 7,764 x 25 = 194,1 l Cesta do destinace má délku km. Na plnou nádrž ujedeme km. Po příjezdu do Portoferraio zůstává v nádrži nafta na 474 km, protože: km km = 474 km Úsek v Itálii cestou zpět je dlouhý 650 km. V nádrži zůstala nafta na 474 km. Je tedy potřeba tankovat v Itálii. Cena nafty v České republice je 33,5 CZK za litr. V Itálii je to 1,6 EUR za litr, tedy: 1,6 x 25 = 40 CZK kurz EUR k CZK Rozdíl v ceně nafty je: nafta v ČR: 33,5 CZK < nafta v I: 40 CZK 40 33,5 = 6,5 CZK/l V zahraničí je potřeba tankovat na 776,4 km, což odpovídá 194,1 l. Náklady na nákup pohonných hmot v zahraničí jsou: 194,1 x 6,5 = 1 261,5 CZK rozdíl v ceně nafty kalkulován v nákladech Součástí nákladů na dopravu jsou i náklady na řidiče. Cestovní kancelář si od dopravce pronajímá autokar společně s řidičem. Mzda řidiče je takovém případě započítána v ceně dopravy (sazba za kilometr). K nákladům na řidiče ale patří poskytnuté ubytování a strava. V některých případech se do nákladů na řidiče promítá i stravné. Zejména v případě, kdy je řidič zaměstnancem cestovní kanceláře. 14

15 U delších zájezdů, kdy přeprava z nástupního do cílového místa trvá více než 9 hodin jízdy v průběhu jednoho dne, je nutno využít také druhého řidiče. Je to z důvodu dodržování Evropské dohody o práci osádek v mezinárodní silniční přepravě (AETR, Accord européen sûr les transports routiers). Podle této domluvy může řidič vést motorové vozidlo max. 9 hodin denně. Přitom po 4,5 hodinách musí být zařazena bezpečnostní přestávka (45 minut; rozdělena na 15ti minutovou přestávku v první části a 30ti minutovou v druhé části, přestávky jsou zařazeny do doby řízení). Pokud je cesta do destinace delší než 9 hodin jízdy, účastní se zájezdu dva řidiči. Doba jízdy v případě využití dvou řidičů je dvounásobná. Náklady na druhého řidiče se pak kalkulují s ubytováním, stravováním a náhradou mzdy. Přitom první a poslední den se někdy počítá alikvotně (poměrně), ve většině případů má však řidič stanovenou denní sazbu. Náhrada mzdy druhého řidiče při cestách do zahraničí vychází ze smluvních podmínek mezi ním a dopravní společností, příp. cestovní kanceláří Náklady na průvodce Kalkulace nákladů na průvodce vychází ze smluvní odměny, která mu za daný zájezd přináleží. Do odměny pro průvodce se započítává i čas na přípravu a vyúčtování akce. Při vícedenních zájezdech je odměna obvykle stanovena paušálně denním paušálem, u jednotlivých zájezdů může vycházet z hodinové sazby. Pokud mají účastníci zájezdu zabezpečenou plnou penzi, má i průvodce nárok na plnou penzi ve stejném rozsahu (Kunešová, Farková 2004). Pokud je průvodce zaměstnancem cestovní kanceláře má zároveň nárok na stravné podle zákona č. 262/2006 Sb. Zákoníku práce. V případě, že průvodcovské služby jsou zajišťovány externě, stravné je součástí odměny průvodce. Výšku, způsob výpočtu a podmínky vzniku nároku na stravné upravují osobitné vyhlášky. Stravné u tuzemských zájezdů upravuje každoročně vydávaná vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. Na stravné při doprovázení zahraničního zájezdu se vztahuje každoročně aktualizována vyhláška Ministerstva financí České republiky. Průvodci (zaměstnanci) přísluší za každý kalendářní den zájezdu (pracovní cesty) stravné minimálně ve výši stanovené prováděcími právními předpisy. Výše stravného se mění v závislosti na aktuálním vývoji cen podle 189 Zákoníku práce. Ke změnám ve výši stravného dochází pravidelně k 1. lednu. V případě, že se v době účinnosti vyhlášky zvýší 15

16 nebo sníží ceny alespoň o 20 %, dochází ke změnám ve výši stravného v mimořádném termínu. Stravné se stanovuje paušální částkou závislou na délce trvání cesty. Nepožaduje se tedy žádné prokazování výdajů spojených se stravováním v průběhu pracovní cesty. V případě tuzemského zájezdu vzniká průvodci zákonný nárok na stravné po pěti hodinách trvání. Prováděcí předpis stanovuje minimální výšku stravného, na kterou má průvodce nárok (tabulka 1). Nesjedná-li zaměstnavatel nebo neurčí před vysláním průvodce na pracovní cestu výši stravného, přísluší zaměstnanci stravné ve výši dolní sazby rozpětí. Tabulka 1: Nárok na stravné tuzemská pracovní cesta Tuzemské stravné sazba stravného krácení od 5 do 12 hodin CZK 70 % krácení za každé jídlo od 12 do 18 hodin CZK 35 % krácení za každé jídlo nad 18 hodin CZK 25 % krácení za každé jídlo Pramen: Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 435/2013 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad. Pokud bylo průvodci během zájezdu (pracovní cesty) poskytnuto jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře, na které zaměstnanec finančně nepřispívá tzv. bezplatné jídlo, přísluší zaměstnanci stravné snížené za každé bezplatné jídlo (krácení). Povinnost krácení stravného platí i v případě, kdy je snídaně již zahrnuta v ceně ubytování. Na stravné nemá průvodce vůbec nárok, pokud mu během pracovní cesty, která trvala (1) 5 až 12 hodin, byla poskytnuta dvě bezplatná jídla, (2) 12 až 18 hodin, byla poskytnuta tři bezplatná jídla. Při zájezdech do zahraničí se průvodci poskytuje zahraniční stravné. Stravné v zahraničí upravuje 170 Zákoníku práce. Stravné se poskytuje v plné výši, pokud doba strávená mimo území České republiky trvá v kalendářním dni déle než 18 hodin. Pokud je doba strávená v zahraničí kratší, přináleží průvodci snížená sazba stravného (tabulka 2). Tabulka 2: Nárok na stravné zahraniční pracovní cesta Zahraniční stravné sazba stravného krácení od 1 do 12 hodin 1/3 70 % krácení za každé jídlo od 12 do 18 hodin 2/3 35 % krácení za každé jídlo nad 18 hodin 100% 25 % krácení za každé jídlo Pramen: Vyhláška Ministerstva financí č. 354/2013 Sb. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok

17 Nárok na zahraniční stravné vzniká v případě, že doba strávená v zahraničí je delší než jedna hodina. Jestliže je doba strávená v zahraničí kratší než 1 hodina, zahraniční stravné se neposkytuje. Zahraniční stravné se řídí v rámci jednotlivých zemí světa vyhláškou Ministerstva financí České republiky o stanovení základní sazby zahraničního stravného pro daný rok (tabulka 3). Jednotlivé země jsou uvedeny v abecedním pořadí. Tabulka 3: Sazby zahraničního stravného v letech ve vybraných zemích Krajina Měna Belgie EUR Bělorusko EUR Bulharsko EUR Černá Hora EUR Dánsko EUR Finsko EUR Francie EUR Chorvatsko EUR Itálie (San Marino, Vatikán) EUR Kuba EUR Lichtenštejnsko EUR Litva EUR Lotyšsko EUR Lucembursko EUR Maďarsko EUR Maroko EUR Monako EUR Německo EUR Nizozemsko EUR Norsko EUR Polsko EUR Portugalsko a Azory EUR Rakousko EUR Rumunsko EUR Rusko EUR Řecko EUR Slovensko EUR Slovinsko EUR Spojené státy americké USD Srbsko EUR Španělsko EUR Švédsko EUR Švýcarsko CHF Ukrajina EUR Velká Británie GBP Pramen: Vyhlášky Ministerstva financí č. 379/2011 Sb., č. 392/2012 Sb., č. 354/2013 Sb. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok Doby strávené mimo území České republiky, které trvají 1 hodinu a déle při zájezdu, kde průvodce v jednom kalendářním dni navštíví více zemí, se pro účely zahraničního stravného 17

18 sčítají. Doby, za které nevznikne zaměstnanci právo na zahraniční stravné, se připočítávají k době rozhodné pro poskytnutí stravného. Pro určení výše zahraničního stravného, tj. stravného v cizí měně, je rozhodující celková doba strávená v kalendářním dni v zahraničí a základní (denní) sazba zahraničního stravného platná pro stát, ve kterém byl průvodce v kalendářním dni nejdéle. Výjimkou jsou pracovní cesty trvající v kalendářním dni v zahraničí méně než jednu hodinu, protože tato doba se u příslušné zahraniční pracovní cesty přičítá k její tuzemské části uskutečněné v tomtéž kalendářním dni. Zahraniční stravné se nestanoví v kalendářním dni za každou pracovní cestu samostatně, jak je tomu u tuzemského stravného, ale v případě, že v jednom dni uskutečnil průvodce více zahraničních pracovních cest, přísluší mu za všechny tyto cesty v kalendářním dni celkové zahraniční stravné stanovené podle doby strávené v tento den v zahraničí celkem. Výjimkou jsou pracovní cesty trvající v kalendářním dni v zahraničí méně než jednu hodinu, protože tato doba se u příslušné zahraniční pracovní cesty přičítá k její tuzemské části uskutečněné v tomtéž kalendářním dni (Fetter, 2014). Při použití letecké dopravy je dobou přechodu státní hranice doba odletu (příletu) letadla z letiště do (ze) zahraničí. Doba letu mezi letišti v tuzemsku je součástí tuzemské části pracovní cesty (Fetter, 2014). Trvá-li doba strávená mimo území České republiky méně než 1 hodinu, zahraniční stravné se neposkytuje (Fetter, 2014). Pokud je průvodci (zaměstnanci) během zahraniční pracovní cesty poskytnuto jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře, na které finančně nepřispívá, je zaměstnavatel oprávněn zahraniční stravné ve výši základní sazby krátit. Když zaměstnavatel míru krácení zahraničního stravného nesjedná, nebo ji neurčí před vysláním zaměstnance na zahraniční pracovní cestu, přísluší zaměstnanci zahraniční stravné podle uvedeného. Zahraniční zájezd je pro průvodce pracovní cestou a má zpravidla svou tuzemskou a zahraniční část. Za tuzemskou část pracovní cesty průvodci přísluší stravné jako při tuzemské pracovní cestě, přičemž doby před výjezdem z České republiky a po návratu do České republiky v tomtéž kalendářním dni se sčítají. Na zahraniční stravné má průvodce nárok ve výši (celé) základní sazby zahraničního stravného, jestliže doba strávená mimo území České republiky trvá v kalendářním dni déle než 18 hodin. Trvá-li tato doba déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin, poskytne zaměstnavatel průvodci zahraniční stravné ve výši 2/3 této sazby, a ve výši 1/3 této sazby, trvá-li doba strávená mimo území České republiky 18

19 12 hodin a méně, avšak alespoň 1 hodinu, nebo déle než 5 hodin, pokud vznikne za cestu na území České republiky právo na tuzemské stravné (Fetter, 2014). Pro nárok na stravné v cizí měně není určující jen délka trvání pracovní cesty mimo území České republiky, ale i to, zda průvodci vznikne za pracovní cestu nebo za část cesty na území České republiky právo na tuzemské stravné či nikoliv (Fetter, 2014). Vzorový příklad Kalkulujte náklady na průvodce u 8-denního zájezdu Plzeň Mnichov Verona Florencie Montepulciano Portoferraio Volterra Modena Plzeň, pokud znáte harmonogram zájezdu a víte, že sazba stravného v Německu, Itálii i Rakousku je 45 EUR na den. Mzda průvodce: 990 CZK/den Harmonogram: odjezd z příjezd do 1. den 06:30 Plzeň 10:00 Mnichov 16:00 Mnichov 20:30 Verona 2. den 15:00 Verona 18:00 Florencie 3. den Florencie 4. den 13:00 Florencie 14:30 Montepulciano 5. den 08:00 Montepulciano 12:30 Portoferraio 6. den Portoferraio 7. den 10:00 Portoferraio 13:30 Volterra 18:00 Volterra 21:00 Modena 8. den 13:00 Modena 23:00 Plzeň Přejezdy: 1. den CZ/D 07:30 D/A 17:15 A/I 18:30 8. den I/A 17:15 A/D 18:30 D/CZ 21:15 Ubytování: Verona 28 EUR/os./noc; snídaně v ceně Florencie 37 EUR/os./noc; polopenze v ceně ubytování Montepulciano 25 EUR/os./noc; snídaně 10 EUR/os. Portoferraio 40 EUR/os./noc; all inclusive Modena 22 EUR/os./noc; snídaně 6 EUR/os. Místní průvodce: Florencie 95 EUR/den (služby průvodce pouze 3. den zájezdu) Italský večer (gastronomie, folklór): 360 EUR/skupina Vstupy: nejsou zahrnuty v ceně zájezdu 19

20 Postup řešení Pokud chceme zjistit výšku nákladů na průvodce, je potřeba spočítat náklady na ubytování, stravu, stravné, vstupy a mzdu průvodce. délku pobytu v jednotlivých státech zjistíme podle přejezdů hranic nárok na 2/3, protože 1. den zájezdu trval jen 16,5 hodiny nárok mínus krácení za jídlo Den Sazba Nárok na... Ubytování Krácení za jídlo Celkem (délka trvání) 1. (16,5h) 45 D: 9,75h A: 1,25h 2/3, tj. 30 Verona I: 5,5h 2. (24h, I) %, tj. 45 Florencie S, V 25%,tj. 45 x 0,50 = 22,50 22,50 3. (24h, I) %, tj. 45 Florencie S, V 25%,tj. 45 x 0,50 = 22,50 22,50 4. (24h, I) %, tj. 45 Montepulciano S 25%,tj. 45 x 0,25 = 11,25 33,75 5. (24h, I) %, tj. 45 Portoferraio S, O, V 25%,tj. 45 x 0,75 = 33,75 11,25 6. (24h, I) %, tj. 45 Portoferraio S, O, V 25%,tj. 45 x 0,75 = 33,75 11,25 7. (24h, I) %, tj. 45 Modena S 25%,tj. 45 x 0,25 = 11,25 33,75 8.(21,25h) I: 17,25h A: 1,25h D: 2,75h %, tj S 25%,tj. 45 x 0,25 = 11,25 33,75 Vysvětlivky: D = Německo, A = Rakousko, I = Itálie, CZ = Česká republika S = snídaně, O = oběd, V = večeře 198,75 EUR 4 968,75 CZK Pokud ubytovatel neposkytuje gratuitu, je potřeba započítat k nepřímým nákladům i náklady na ubytování průvodce. V našem případě stráví průvodce jednu noc ve Veroně, dvě noci ve Florencii a Portoferraio a po jedné noci v Montepulcianu a Modeně. Náklady na ubytování průvodce jsou tedy: 28 + (2 x 37) (2 x 40) + 22 = 229 EUR, tj CZK kurz 1 EUR = 25 CZK Pokud není strava zahrnuta v ceně ubytování, kalkulujeme k nákladům na průvodce i náklady na stravování, které je součástí ceny zájezdu. V našem případě se jedná o stravu, kterou je potřeba hradit navíc k ceně ubytování, tedy snídaně v Montepulcianu a v Modeně, tj.: = 16 EUR, tj. 400 CZK 20

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Technika poskytování zájezdu Téma Ročník Autor Technika

Více

Cenotvorba autokarový zájezd

Cenotvorba autokarový zájezd Cenotvorba autokarový zájezd Iveta Hennetmairová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iveta Hennetmairová, DiS.

Více

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Schváleno ČSÚ pro MMR ČR ČV 125/13 ze dne 26.10. 2012 Dotazník je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2013. Podle zákona č. 89/1995

Více

Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce

Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem

Více

3.4. Nutné vedlejší výdaje

3.4. Nutné vedlejší výdaje 8. Směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad Cestovní náhrady jsou poskytovány podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění. I. ÚČEL 1.1. Účelem této směrnice je zajištění jednotného

Více

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Schváleno ČSÚ pro MMR ČR ČV 125/13 ze dne 2610 2012 Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Dotazník je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2013 Podle zákona č 89/1995 Sb,

Více

7/ Cestovní náhrady při tuzemských pracovních cestách

7/ Cestovní náhrady při tuzemských pracovních cestách VEDENÍ LÉKAŘSKÉ PRAXE str. 1 Cestovní náhrady při tuzemských pracovních cestách Ing. Ivan Macháček Daňový poradce Zaměstnanci vyslanému na pracovní cestu je povinen poskytnout zaměstnavatel následující

Více

INFORMACE PRO KLIENTY 1

INFORMACE PRO KLIENTY 1 INFORMACE PRO KLIENTY 1 leden 2012 Cestovní náhrady Vážená klientko, vážený kliente! V důsledku změn Zákoníku práce s účinností od 1. 1. 2012 došlo i k zásadním změnám v oblasti poskytování cestovních

Více

7. Neprokáže-li zastupitel cenu pohonné hmoty, náhrada výdajů za pohonné hmoty mu přísluší dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 158.

7. Neprokáže-li zastupitel cenu pohonné hmoty, náhrada výdajů za pohonné hmoty mu přísluší dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 158. Z Á S A D Y pro poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách členům Zastupitelstva města Rumburk vydané v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. t) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

Více

Cíl: definovat zahraniční pracovní cest, vyjmenovat náhrady při zahraniční pracovní cestě a stanovit jejich výši.

Cíl: definovat zahraniční pracovní cest, vyjmenovat náhrady při zahraniční pracovní cestě a stanovit jejich výši. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

Směrnice č. 3/2011 o cestovních náhradách

Směrnice č. 3/2011 o cestovních náhradách Obec : K O Z L O V IČ : 0 0 5 4 1 9 1 Směrnici zpracoval: Jaromír Plodek, místostarosta obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Ambrož, starosta obce Datum zpracování: červenec 2011 Směrnice nabývá platnosti:

Více

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82 Obsah Úvodní slovo autora... 12 Použité zkratky... 13 1. Komu a kdy se cestovní náhrady poskytují... 14 1.1 Zaměstnanci a osoby, které se za zaměstnance považují... 19 1.2 Úhrada cestovních výdajů jiným

Více

Směrnice o cestovních náhradách

Směrnice o cestovních náhradách Mikroregion Bystřicko Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem, 593 01 Směrnice č.7/2012 Směrnice o cestovních náhradách Směrnici zpracoval: Alena Jarošová Směrnici schválil: Augustin Holý Projednáno a schváleno

Více

5.2 Tuzemské stravné při zahraniční pracovní cestě Krácení stravného Nekrácení stravného Zahraniční stravné

5.2 Tuzemské stravné při zahraniční pracovní cestě Krácení stravného Nekrácení stravného Zahraniční stravné Obsah Úvodní slovo autora 13 Použité zkratky 14 Účty použité v příkladech 15 1. Komu a kdy se cestovní náhrady poskytují 16 1.1 Zaměstnanci a osoby, které se za zaměstnance považují 21 1.2 Úhrada cestovních

Více

Cestovní náhrady. Článek 1 Úvodní ustanovení

Cestovní náhrady. Článek 1 Úvodní ustanovení ÚPLNÉ ZNĚNÍ ve znění novely č. 3/2012, novely č. 1/2013 a č. 5/2013 Cestovní náhrady Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Tato směrnice je platná pro Českou zemědělskou univerzitu v Praze (ČZU) a všechny její

Více

SMĚRNICE O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH Č.1/2017

SMĚRNICE O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH Č.1/2017 SMĚRNICE O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH Č.1/2017 Obec: Drahelčice Adresa: Drahelčice, Na Návsi 25, 252 19 IČ: 233200 Článek 1: Úvodní ustanovení Zákonný rámec: 1. Směrnice o cestovních náhradách je vypracována

Více

Poskytování cestovních nákladů pro členy zastupitelstva a zaměstnanců obce Směrnice č.8

Poskytování cestovních nákladů pro členy zastupitelstva a zaměstnanců obce Směrnice č.8 Poskytování cestovních nákladů pro členy zastupitelstva a zaměstnanců obce Směrnice č.8 Obec : Suchohrdly Adresa : Suchohrdly 114, 669 02 Znojmo Směrnici zpracoval : Bajerová Anna Směrnici schválil : Matochová

Více

Specifikace předmětu veřejné zakázky pro část A

Specifikace předmětu veřejné zakázky pro část A Příloha č. 1 na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem Zajištění zahraničního jazykového kurzu pro učitele a jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky ZŠ Povážská Strakonice Specifikace předmětu

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA PŘEDPIS ZASTUPITELSTVA MĚSTA Č. 1/2014 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA MĚSTA

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA PŘEDPIS ZASTUPITELSTVA MĚSTA Č. 1/2014 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘEDPIS ZASTUPITELSTVA MĚSTA Č. 1/2014 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA MĚSTA Zpracovatel: Rozsah působnosti: Iveta Genčurová, úřednice FO členové zastupitelstva města, městský

Více

Tuzemské pracovní cesty

Tuzemské pracovní cesty CESTOVNÍ NÁHRADY CES str. 1 Tuzemské pracovní cesty Právní úprava: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 2 odst. 4, 42, 151 až 190 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Více

Poskytování vyšších cestovních náhrad

Poskytování vyšších cestovních náhrad 8 Poskytování vyšších cestovních náhrad Poskytování vyšších cestovních náhrad zaměstnancům z podnikatelské sféry při jejich tuzemských a zahraničních cestách může v současném období patřit k významným

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Článek 1 V souladu s příslušnými

Více

Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU

Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU Praha 30.11.2004 sekr. 41238/2004 Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU S platností od 01.12. 2004 vydávám tuto směrnici o cestovních náhradách na AMU Cestovní náhrady v tuzemsku a

Více

SMĚRNICE č. 8/2017 o poskytování a účtování cestovních náhrad zaměstnanců svazku

SMĚRNICE č. 8/2017 o poskytování a účtování cestovních náhrad zaměstnanců svazku SMĚRNICE č. 8/2017 o poskytování a účtování cestovních náhrad zaměstnanců svazku Čl. 1 Základní ustanovení 1. Cestovní náhrady při tuzemských i zahraničních pracovních cestách se řídí zákonem č. 262/2006

Více

Oddíl I. Článek 1 Úvodní ustanovení

Oddíl I. Článek 1 Úvodní ustanovení STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Zásady k poskytování cestovného, pracovního volna a náhrad členům Zastupitelstva města Karviné Schváleno: 13.09.2016 Účinnost: 14.09.2016 Zpracovatel: Odbor organizační Zastupitelstvo

Více

I. Tuzemské pracovní cesty

I. Tuzemské pracovní cesty Z á s a d y pro poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách členům Zastupitelstva Ústeckého kraje schválené usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 13 / 28Z / 2012 dne 22. 02. 2012 vydané

Více

Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů

Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů Opatření Ekonomicko-správní fakulty č. 5/2017 Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 sb., o vysokých školách

Více

Cestovní náhrady. Právnické výpočty Adam Ptašnik 2007

Cestovní náhrady. Právnické výpočty Adam Ptašnik 2007 Cestovní náhrady Právnické výpočty Adam Ptašnik 2007 1 Základní zásady Základní úprava u soukromých zaměstnanců, u státních pouze odchylky Soukromí zaměstnanci minimální standard, státní zaměstnanci upravena

Více

ABSOLUTORIUM. Témata pro teoretickou zkoušku z odborných předmětů

ABSOLUTORIUM. Témata pro teoretickou zkoušku z odborných předmětů ABSOLUTORIUM Témata pro teoretickou zkoušku z odborných předmětů Předmět: Technika služeb cestovního ruchu Studijní skupina: 4. VOŠ ds Školní rok: 2014/2015 l. Význam ubytovacích služeb ve vztahu k CR.

Více

HLAVA I Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce

HLAVA I Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce ČÁST SEDMÁ Náhrada výdajů poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce HLAVA I Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce 151 Zaměstnavatel je povinen

Více

Cestovní náhrady. Právnické výpočty Adam Ptašnik 2012

Cestovní náhrady. Právnické výpočty Adam Ptašnik 2012 Cestovní náhrady Právnické výpočty Adam Ptašnik 2012 1 Základní zásady Základní úprava u soukromých zaměstnanců, u státních pouze odchylky ( 174 ZP) Soukromí zaměstnanci minimální standard, státní zaměstnanci

Více

SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD

SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Číslo: SR/03/2011 Účinnost od: 6. 5. 2011 Směrnice synodní rady jsou se všemi právy, povinnostmi

Více

Příloha č. 1. I. Tuzemské pracovní cesty

Příloha č. 1. I. Tuzemské pracovní cesty Z á s a d y pro poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách členům Zastupitelstva Ústeckého kraje schválené usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. / 2014 dne 26. 2. 2014 vydané v souladu

Více

Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd. Vyúčtování zahraniční pracovní cesty (nutno předložit do 10 pracovních dnů po návratu)

Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd. Vyúčtování zahraniční pracovní cesty (nutno předložit do 10 pracovních dnů po návratu) Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd V Praze dne Vyúčtování zahraniční pracovní cesty (nutno předložit do 10 pracovních dnů po návratu) Jméno a příjmení zaměstnance: Telefon/E-mail: Cesta

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ MZA č. 55/2006 technické informace ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ Pneumatiky s hroty a sněhové řetězy Ve všech evropských státech je hloubka vzorku pneumatik u osobních automobilů předepsána na 1,6 mm, v některých

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Přílohy. Příloha č. 1 Dotazník pro ředitele škol. Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Přílohy. Příloha č. 1 Dotazník pro ředitele škol. Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Přílohy Příloha č. 1 Dotazník pro ředitele škol Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, jsem posluchačkou 2. ročníku magisterského studia Pedagogické fakulty UK v Praze management ve vzdělávání. Dovoluji

Více

Náhradu výdajů poskytovaných zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce stanoví zákoník práce v části sedmé ( 151 až 172, 182 až 189).

Náhradu výdajů poskytovaných zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce stanoví zákoník práce v části sedmé ( 151 až 172, 182 až 189). Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 3 / 2007 Cestovní náhrady Platí od: 1. 1. 2007 Určeno: všem zaměstnancům. Náhradu výdajů poskytovaných zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Pracovní režimy řidičů

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Pracovní režimy řidičů ŘIDIČOVA KNIHOVNA Pracovní režimy řidičů Pracovní režimy řidičů silničních motorových vozidel po vstupu ČR do Evropské unie a změnách k 1. 5. 2006, 1. 1. 2007 11. 4. 2007 a 1. 1. 2008 Vstupem ČR do Evropské

Více

SMĚRNICE CČSH č. 1/06 O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH

SMĚRNICE CČSH č. 1/06 O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH SMĚRNICE CČSH č. 1/06 O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tato směrnice upravuje postup při vyúčtování pracovní cesty zaměstnanců CČSH a volených členů CČSH ve všech církevních právnických osobách

Více

Právní předpisy pro pracovní režimy řidičů

Právní předpisy pro pracovní režimy řidičů Právní předpisy pro pracovní režimy řidičů MEZINÁRODNÍ DOPRAVA VNITROSTÁTNÍ Na území EU Mimo území EU DOPRAVA a ve Švýcarsku Ve smluvním státě AETR Ve státě mimo AETR ČR Nařízení Rady EHS Dohoda AETR Vnitrostátní

Více

VNITŘNÍ PŔEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD. Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i.

VNITŘNÍ PŔEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD. Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i. VNITŘNÍ PŔEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i. Vnitřní předpis vychází z ustanovení zákona 262/06 Sb, část 7, 264/06 Sb. a vyhlášky 549/2006 Sb., a platí od 1. 1. 2007.

Více

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Žamberka

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Žamberka ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Žamberka Číslo dokumentu: SAM 3214 Vydání č.: 05 Výtisk č.: 01 Platnost od: 18.10.2011 Účinnost od : 20.10.2011

Více

Směrnice kvestorky č. 8/2005. o cestovních náhradách na AMU

Směrnice kvestorky č. 8/2005. o cestovních náhradách na AMU Praha 1.června 2005 sekr. 6582/2005 Směrnice kvestorky č. 8/2005 o cestovních náhradách na AMU S platností od 1.6. 2005 vydávám tuto směrnici o cestovních náhradách na AMU 1 Cestovní náhrady v tuzemsku

Více

S004P0194J0A PŘEDKLÁDÁ: PŘEDNÁŠEJÍCÍ: NÁVRH USNESENÍ: Obsah zprávy: položka 5173 cestovné u odboru EaF. odbor EaF

S004P0194J0A PŘEDKLÁDÁ: PŘEDNÁŠEJÍCÍ: NÁVRH USNESENÍ: Obsah zprávy: položka 5173 cestovné u odboru EaF. odbor EaF nelze MĚSTO HODONÍN Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín S004P0194J0A Bod číslo: pro jednání: konané dne: 47. schůze rady města 14.2.2017 Obsah zprávy: Vnitřní předpis o cestovních náhradách Důvod projednávání:

Více

Preambule k Přílohám č. 1A a č. 1B Specifikace předmětu zakázky

Preambule k Přílohám č. 1A a č. 1B Specifikace předmětu zakázky Preambule k Přílohám č. 1A a č. 1B Specifikace předmětu zakázky Popis zakázky Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb, které se týkají zahraničních jazykových kurzů pro učitele a zahraničního jazykově-vzdělávacího

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Silniční, vodní, městská a vertikální doprava Téma

Více

Die Online Zusatzdienste der. UTA MultiBox. Online služby UTA MultiBox

Die Online Zusatzdienste der. UTA MultiBox. Online služby UTA MultiBox Die Online Zusatzdienste der UTA MultiBox Online služby UTA MultiBox Allgemein Při příležitosti představení nového UTA MultiBoxu můžeme našim zákazníkům poprvé nabídnout dodatečný online servis. Na zprovoznění

Více

Pracovní cesta. 42 odst. 1 ZP. 153 odst. 2 ZP. viz 2.1.3. 153 odst. 1 ZP. záznam o provozu vozidla apod.

Pracovní cesta. 42 odst. 1 ZP. 153 odst. 2 ZP. viz 2.1.3. 153 odst. 1 ZP. záznam o provozu vozidla apod. Zákoník práce v kostce 2012 Str. 131 8.2 8.2 Pracovní cesta a podmínky jejího konání Pracovní cesta Pracovní cestou je podle 42 odst. 1 zákoníku práce časově omezená cesta k výkonu práce mimo sjednané

Více

Zajištění 1 zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky zaměřeného na němčinu

Zajištění 1 zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky zaměřeného na němčinu Zadavatel: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno, Lerchova 63, 602 00 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1777 Název projektu: Kniha a jazyk Název veřejné zakázky:

Více

S M Ě R N I C E č. E - 01/2015

S M Ě R N I C E č. E - 01/2015 ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ PRAHA S M Ě R N I C E č. E - 01/2015 Č S S Výplata cestovních náhrad Ing. Petr Baroch president ČSS Vydává: Český střelecký svaz Účinnost této směrnice je od 1.1.2015 1 Směrnice ČSS

Více

XML EXPORT ZÁJEZDŮ. popis XML formátu denní aktualizace konečné ceny

XML EXPORT ZÁJEZDŮ. popis XML formátu denní aktualizace konečné ceny prodej zájezdů přes internet XML EXPORT ZÁJEZDŮ popis XML formátu denní aktualizace konečné ceny Formát XML exportu Zajezdy Základní root element, který tvoří kolekce elementů Zajezd a obsahuje popisy

Více

Vážení přátelé, Přeji Vám mnoho ujetých kilometrů bez nehod a v případě jakýchkoliv problémů se na nás můžete s důvěrou obrátit.

Vážení přátelé, Přeji Vám mnoho ujetých kilometrů bez nehod a v případě jakýchkoliv problémů se na nás můžete s důvěrou obrátit. Vážení přátelé, dne 02. 06. 2011 jsme spustili nové webové stránky (novou strukturu a nový design). Cílem této výrazné změny byly ohlasy od obchodních partnerů, členů a dalších subjektů k rychlejší a jednodušší

Více

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4.

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4. Zahraniční cestovní ruch ČR Rudolf Olšovský ředitel odboru platební bilance Sekce měnová a statistiky ČNB VŠE Praha 17. září 2009 Obsah 1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní

Více

1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník.

1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník. Případová studie část A nákladní doprava vnitrostátní 1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník. 2. Jaká je zákonná lhůta pro provedení technické prohlídky

Více

2 Základní pojmy. a) vlaky regionální dopravy takové vlaky, jimiž dopravce zajišťuje základní dopravní obslužnost území kraje závazky veřejné služby,

2 Základní pojmy. a) vlaky regionální dopravy takové vlaky, jimiž dopravce zajišťuje základní dopravní obslužnost území kraje závazky veřejné služby, PŘÍLOHY PŘÍLOHA A Vyhláška č. 241/2005 Sb., o prokazatelné ztrátě ve veřejné drážní osobní dopravě a o vymezení souběžné veřejné osobní dopravy Ministerstvo dopravy stanoví podle 39a odst. 3 a 39b odst.

Více

Specifikace předmětu zakázky

Specifikace předmětu zakázky Zadavatel: Waldorfská škola Příbram - mateřská škola, základní škola a střední škola,hornická 327, 261 01, Příbram II Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.2604 Název projektu: Zlepšení jazykových

Více

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Nařízení (EU) č. 181/2011 (dále jen nařízení ) vstoupilo v platnost dne 1. března 2013. Toto nařízení stanoví minimální soubor práv cestujících

Více

Pracovní kalkulace ceny taxislužby Varianta - OSVČ Září 2015 Superb

Pracovní kalkulace ceny taxislužby Varianta - OSVČ Září 2015 Superb Pracovní kalkulace ceny taxislužby Varianta - OSVČ Září 2015 Superb viz. komentář Náklady za rok Kč 1. pořízení vozidla 193 218 2. servis a údržba vozidla 26 198 3. pneumatiky 16 400 4. taxametr 3 436

Více

BMW Motorrad Mobile Care. Celoevropská záruka mobility BMW Motorrad.

BMW Motorrad Mobile Care. Celoevropská záruka mobility BMW Motorrad. BMW Motorrad Poprodejní služby Mobile Care Radost z jízdy R BMW Motorrad Mobile Care. Celoevropská záruka mobility BMW Motorrad. Postaráme se, abyste dojeli do cíle Vaší cesty. Vždy nablízku i na dalekých

Více

k č. 266/1994 Sb. Nařízení vlády o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu, ve znění nařízení vlády č. 295/2000 Sb.

k č. 266/1994 Sb. Nařízení vlády o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu, ve znění nařízení vlády č. 295/2000 Sb. Právní předpisy a směrnice vydané v působnosti Ministerstva dopravy MINISTERSTVO DOPRAVY k 31. 12. 2008 I. Drážní doprava Zákon o dráhách, ve znění zákona 189/1999 Sb., zákona 23/2000 Sb., zákona 71/2000

Více

Vozidlo poskytnuté zaměstnavatelem zaměstnanci na soukromé a služební účely

Vozidlo poskytnuté zaměstnavatelem zaměstnanci na soukromé a služební účely 9 Vozidlo poskytnuté zaměstnavatelem zaměstnanci na soukromé a služební účely Poměrně obvyklé je, že zaměstnavatel bezplatně poskytne svému zaměstnanci motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé

Více

amortizace náhrada za PHM průměrná spotřeba náhrada za PHM celkem jízdné Cestovné pracovní list.notebook základní náhrada u osobních vozidel 3,70 Kč

amortizace náhrada za PHM průměrná spotřeba náhrada za PHM celkem jízdné Cestovné pracovní list.notebook základní náhrada u osobních vozidel 3,70 Kč JÍZDNÉ Zaměstnanec Michal Polívka jel na služební cestu do Prahy. Místo výkonu práce má ve smlouvě sjednáno Chrudim. Jel vlastním autem. Ujel celkem 390 km (2 * 195 km). Jeho auto Citroen C5 má v technickém

Více

Metodika pro vyplnění formuláře: Cestovní příkaz tuzemský

Metodika pro vyplnění formuláře: Cestovní příkaz tuzemský Metodika pro vyplnění formuláře: Cestovní příkaz tuzemský (Pro potřeby CČSH zpracoval kolektiv autorů H. Kurková, K. Kozáková, Z. Sedláčková, H. Zejdová, zaměstnanci ÚÚR a členové CRFV) Obsah 1. Vyplňování

Více

Specifikace předmětu zakázky

Specifikace předmětu zakázky Zadavatel: Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0754 Název projektu: Za jazyky do světa Název veřejné zakázky: Výzva k podání

Více

Obsah. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 10 Úvod... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ... 15

Obsah. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 10 Úvod... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ... 15 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.................... 10 Úvod........................................................... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ....................

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

Poskytování a účtování cestovních náhrad

Poskytování a účtování cestovních náhrad Poskytování a účtování cestovních náhrad Vnitřní předpis Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č. j. VP-06/2013 Originál: Sekretariát Elektronická verze: Platnost od: 1.1.2013

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY. I. Drážní doprava II. Silniční doprava III. Vodní doprava IV. Letecká doprava V. Předpisy společné pro různé druhy dopravy

MINISTERSTVO DOPRAVY. I. Drážní doprava II. Silniční doprava III. Vodní doprava IV. Letecká doprava V. Předpisy společné pro různé druhy dopravy MINISTERSTVO DOPRAVY I. Drážní doprava II. Silniční doprava III. Vodní doprava IV. Letecká doprava V. Předpisy společné pro různé druhy dopravy I. Drážní doprava Zákon o dráhách, ve znění zák. č. 189/1999

Více

Zásady k poskytování cestovného, pracovního volna a náhrad členům Zastupitelstva města Karviné

Zásady k poskytování cestovného, pracovního volna a náhrad členům Zastupitelstva města Karviné STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/10629/2016 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor organizační oddělení právní a kontrolní Godálová Jana Mgr. (Vedoucí oddělení) Materiál

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Znojmo, příspěvková organizace 1

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Znojmo, příspěvková organizace 1 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Znojmo, příspěvková organizace 1 MZPSZN 3/2016 S M Ě R N I C E P R O P O S K Y T O V Á N Í A Ú Č T O V Á N Í C E S T O V N Í C H N Á H R A D Úvodní ustanovení

Více

NABÍDKA FESTIVALOVÝCH BALÍČKŮ

NABÍDKA FESTIVALOVÝCH BALÍČKŮ 2016 Svátky Písní Olomouc 2016 NABÍDKA FESTIVALOVÝCH BALÍČKŮ 1 44. Mezinárodní festival pěveckých sborů Svátky písní 2016 Pobytové balíčky Cestovní náklady, ubytování a stravování si hradí každý sbor na

Více

Zásady k poskytování cestovného, pracovního volna a náhrad členům Zastupitelstva města Karviné

Zásady k poskytování cestovného, pracovního volna a náhrad členům Zastupitelstva města Karviné STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/11149/2017 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor organizační oddělení právní a kontrolní Godálová Jana Mgr. (Vedoucí oddělení) Materiál

Více

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Česká Lípa

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Česká Lípa Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Česká Lípa 1.1 Dle ust. 78 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích náleží členovi zastupitelstva města v souvislosti s výkonem jeho funkce

Více

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH 1. Právní předpis Poskytování cestovních náhrad se řídí zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., část sedmá, Hlava I IV a navazujícími vyhláškami.

Více

Abychom Vás i Váš SEAT vrátili zpět na cestu co nejrychleji, poskytujeme následující asistenční služby:

Abychom Vás i Váš SEAT vrátili zpět na cestu co nejrychleji, poskytujeme následující asistenční služby: VŽDY TO NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ Jakmile kontaktujete asistenční linku SEAT Service Mobility, bude Vám nabídnut následující rozsah asistenčních služeb, podle Vašich požadavků a potřeb: Oprava vozidla na cestě Odtažení

Více

PŘÍLOHA Č. 2 SMLOUVY O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH PRAVIDLA PRO VÝPOČET A AKTUALIZACI CENY DOPRAVNÍHO VÝKONU

PŘÍLOHA Č. 2 SMLOUVY O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH PRAVIDLA PRO VÝPOČET A AKTUALIZACI CENY DOPRAVNÍHO VÝKONU PŘÍLOHA Č. 2 SMLOUVY O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH PRAVIDLA PRO VÝPOČET A AKTUALIZACI CENY DOPRAVNÍHO VÝKONU 1. POJMY Cena dopravního výkonu: Cena dopravního výkonu C DV příslušné období

Více

A) MINISTERSTVO DOPRAVY

A) MINISTERSTVO DOPRAVY A) MINISTERSTVO DOPRAVY I. Drážní doprava Zákon o dráhách, ve znění zákona č. 189/1999, zákona č. 23/2000, zákona č. 71/2000, zákona č. 132/2000, zákona č. 77/2002, nálezu Ústavního soudu uveřejněného

Více

ZÁKLADNÍ CENÍK. K ceně přepravy se připočítává mýto ve výši 0,50 Kč/kg a aktuální palivový příplatek

ZÁKLADNÍ CENÍK. K ceně přepravy se připočítává mýto ve výši 0,50 Kč/kg a aktuální palivový příplatek ZÁKLADNÍ CENÍK Zásilka do 1kg 5kg 10kg 15kg 20kg 25kg 30kg 40kg 50kg BE BELGIE 445 700 720 760 830 860 890 1050 1120 2-3 dny BG BULHARSKO 520 915 1485 2050 2620 3200 3745 4900 6090 4-5 dnů DK DÁNSKO 445

Více

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Žamberka

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Žamberka ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Žamberka Číslo dokumentu: SAM 3214 Vydání č.: 07 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 20.2.2014

Více

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR VÝSLEDKY 2. FÁZE ŠETŘENÍ CK / CA Praha, 28. 5. 2014 1 Projekt a jeho cíle Popis 2. fáze

Více

Kodex zveřejňování informací federace EFPIA Zveřejňování informací za rok 2016 Shire Pharmaceuticals (včetně spol. Baxalta US Inc.

Kodex zveřejňování informací federace EFPIA Zveřejňování informací za rok 2016 Shire Pharmaceuticals (včetně spol. Baxalta US Inc. Kodex zveřejňování informací federace EFPIA Zveřejňování informací za rok 2016 Shire Pharmaceuticals (včetně spol. Baxalta US Inc.) 1 Oddíl 1: Způsob vykazování dat za rok 2016 Společnost Shire 3. června

Více

NÍZKOEMISNÍ ZÓNA NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY

NÍZKOEMISNÍ ZÓNA NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NÍZKOEMISNÍ ZÓNA NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY Mgr. Eva Michálková oddělení ochrany ovzduší odbor životního prostředí Magistrát hlavního města Prahy Obsah: Definice NEZ NEZ v právních předpisech ČR Spolupráce

Více

II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací

II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací Plán určen pro stanice podnikové/ bytové/ Nabito 350 Měrná jednotka Cena včetně DPH [Kč] 1 Připojení k síti (zřízení, aktivace)

Více

Vážení přátelé motorismu, obchodní partneři,

Vážení přátelé motorismu, obchodní partneři, Vážení přátelé motorismu, obchodní partneři, ve Zpravodaji březen 2011 jsem popisoval činnost, kterou jsme se zabývali v minulých měsících tj. zvýšené ceny pohonných hmot v návaznosti na samotnou asistenční

Více

S M Ě R N I C E Č. /2007

S M Ě R N I C E Č. /2007 Obec Žernov, Žernov 112, 552 03 Česká Skalice, IČO 00273295 S M Ě R N I C E Č. /2007 K PROPLÁCENÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Obec : Žernov Adresa : Žernov 112, 552 03 Česká Skalice Směrnici zpracoval : Kropáčková

Více

BULHARSKO po slevě 7%

BULHARSKO po slevě 7% BOMBASTICKÁ NABÍDKA PRO SKUPINY I JEDNOTLIVCE pobyt u moře BULHARSKO Letovisko - Primorsko Hotel ANCORA BEACH ***+ 9.6. 17.6.2015 V ceně : 8. 361,- Kč po slevě 7% Možné uplatnit do 31.3.2015, Doprava kombinovaná

Více

Mzdové účetnictví

Mzdové účetnictví ZÁKON č. 262/2006 Sb., zákoník práce - znění účinné k 23.11.2016 ČÁST DRUHÁ Pracovní poměr HLAVA II - Pracovní poměr, pracovní smlouva a vznik pracovního poměru Mzdové účetnictví 34 (1) Pracovní smlouva

Více

VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH.

VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH. VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH. Mobilní hlasové služby (národní volání) Ceník tarifů Profi na míru 1 Profi na míru 3 + 400 MB Profi na míru 5 + 1,5 GB Měsíční paušál 1.00 179.00 219.00 Volné

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

Plavba: Z Miami po tropickém Karibiku na lodi MSC Divina (Karibik)

Plavba: Z Miami po tropickém Karibiku na lodi MSC Divina (Karibik) Plavba: Z Miami po tropickém Karibiku na lodi MSC Divina (Karibik) Plavba s českým delegátem! Akční plavba! Objevte s námi sluncem zalité pláže tropického Karibiku. Plavbu započneme v Miami, ze kterého

Více

MYNADOVOLENÉ U MOŘE NA PLÁŽI POD SLUNCEM SBALTE SI KUFRY, LETÍTE! CHUŤ SNÍT, CHUŤ ŽÍT, CHUŤ CESTOVAT! léčivá ISCHIA. bájný RHODOS.

MYNADOVOLENÉ U MOŘE NA PLÁŽI POD SLUNCEM SBALTE SI KUFRY, LETÍTE! CHUŤ SNÍT, CHUŤ ŽÍT, CHUŤ CESTOVAT! léčivá ISCHIA. bájný RHODOS. SBALTE SI KUFRY, LETÍTE! MYNADOVOLENÉ 2014 léčivá ISCHIA bájný RHODOS voňavá KERKYRA ohnivá ANDALUSIE divoká COSTA BRAVA U MOŘE POD SLUNCEM NA PLÁŽI CHUŤ SNÍT, CHUŤ ŽÍT, CHUŤ CESTOVAT! Andalusie do 15.

Více

Více informací: CK LIKIDIS TRAVEL, s.r.o., Josefská 3, 60200 Brno Tel. 542 219 200, tel/fax: 542 219 201

Více informací: CK LIKIDIS TRAVEL, s.r.o., Josefská 3, 60200 Brno Tel. 542 219 200, tel/fax: 542 219 201 CHALKIDIKI - letovisko NEA VRASNA 2015 letecké zájezdy ODLETY BRNO,OSTRAVA vily VASILIS, VOULA,CHRISTOS II., APOLLON kód zájezdu termín počet dní/nocí 1. a 2. os. STUDIO 1. až 3. os. APARTMÁN 3. a 4. os.

Více

Leden 2007. Obsah: Locke & Hobbes, a.s. Na Florenci 19, Praha 1 Tel.: + 420 221 733 347 Fax: + 420 224 812 689

Leden 2007. Obsah: Locke & Hobbes, a.s. Na Florenci 19, Praha 1 Tel.: + 420 221 733 347 Fax: + 420 224 812 689 Leden 2007 Obsah: Sociální a zdravotní pojištění v r. 2006 a 2007 str. 1 Stravné v tuzemsku a v cizí měně od 1.1.2007 str. 2 Průměrné ceny pohonných hmot a sazby za používání vozidel od 1.1.2007 str. 3

Více

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ uzavřená podle 642 a násl.obch. zák. č. 513/1991 Sb. DODAVATEL Rox Company s.r.o. sídlo : Všemina 300. 763 15 Slušovice zastoupená : Kořének Roman, jednatel bankovní spojení

Více

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o.

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o. I) Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné podmínky jsou platné pro zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu cestovní kanceláře icon plavby s r.o. se sídlem Rumunská 1798/1, Praha 2, PSČ 120 00, IČ: 27249786,

Více

Let.řád,termíny. LETECKY 8 dní/ 7 nocí ITALIE - ISCHIE AUTOBUSEM 10 dní/ 7 nocí pobytu/dosp.os.

Let.řád,termíny. LETECKY 8 dní/ 7 nocí ITALIE - ISCHIE AUTOBUSEM 10 dní/ 7 nocí pobytu/dosp.os. Let.řád,termíny Letový řád a případné změny vycházející z všeobecných smluvních podmínek leteckých společností: Vlivem stále se zvyšující hustoty leteckého provozu se v průběhu sezony může stát, že budou

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA Úplné znění Směrnice rektora č. ES18/2007/1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ZAMĚSTNANCŮM VFU BRNO K 8.6.2012 (VČETNĚ DODATKŮ: Č. 1 ZE

Více