1. Přehled řešených projektů 2. Administrativní běžná praxe v rámci CUNI 3. Případová studie IRG projekt 4. Bariéry implementace IRG projekt 5.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Přehled řešených projektů 2. Administrativní běžná praxe v rámci CUNI 3. Případová studie IRG projekt 4. Bariéry implementace IRG projekt 5."

Transkript

1

2 1. Přehled řešených projektů 2. Administrativní běžná praxe v rámci CUNI 3. Případová studie IRG projekt 4. Bariéry implementace IRG projekt 5. Případová studie IOF projekt 6. Bariéry implementace IOF projekt 7. Případová studie ITN projekt 8. Bariéry implementace ITN projekt 9. Případová studie IEF projekt 10. Bariéry implementace IEF projekt 11. Lessons learned 12. Kontakty a diskuze

3 1. Industrial upgrading and regional development effects of the Czech and Slovak automotive industries (AUTOMOTIVE INDUSTRY), FP7-PEOPLE-IRG-2008; 48 months 2. Electromagnetic and spin wave interactions in magnetic nanostructure-based metamaterials and devices (EMSWIM), PEOPLE IRG; 48 months 3. From MAthematical LOgic to Applications (MALOA), FP7-PEOPLE-ITN Controllable global illumination for film production (GI-FOR-FILM), PEOPLE IOF Marie Curie Action; 36 months 5. Advanced industrial microseismic monitoring (AIM), FP7-PEOPLE-IAPP-2008; 48 months 6. Enhancing literacy development in European languages (ELDEL), PEOPLE ITN Marie Curie Action; 48 months 7. Evolution and function of the Blastocytis mitochondrion-like organelle (BhMLOEvoFunc), FP7-PEOPLE-IOF- 2008; 36 months 8. Quantitative Estimation of Earth's Seismic Sources and Structure (QUEST), FP7-PEOPLE-ITN-2008; 48 months 9. PLANT developmental biology: discovering the ORIGINS of form (PLANTORIGINS), FP7-PEOPLE-ITN-2008; 48 months 10. Common Language Resources and their Applications (CLARA), FP7-PEOPLE-ITN-2008; 48 months 11.Integrated Training Programme for Analysis, Assessment and Advice on EU External Action and its Institutional Architecture (EXACT), FP7-PEOPLE-ITN-2008; 48 months 12.Trans-European Research Laboratory Network for Web Service Integration Training (RELATE), FP7-PEOPLE ITN; 48 months Více informací na:

4 Fellows podepisují standardní pracovní smlouvu v rámci jednotlivých fakult, centralizovaný dodatek zajišťující soulad s EC GA Struktura dodatku preambule, definice, povinnosti plnění, informace a komunikace, realizace programu, finanční ustanovení, práva duševního vlastnictví, závěreční ustanovení Pracovní smlouva: smlouva na dobu určitou, s přímými odkazy na GA a její trvání, závazek spolupracovat na zpracování monitorovacích zpráv, povinnost odevzdat pracovní výkaz, převedení technických povinností z EC GA na stipendistu, povinnosti publicity, Osobní plán profesního rozvoje, monitoring udržitelnosti/ kontaktní údaj, IPR, dovolená, finanční ustanovení Finanční ustanovení: (i) příspěvek na bydlení, (ii) příspěvek na mobilitu, (iii) příspěvek na cestovné, (iv) grant na profesní rozvoj. vypořádání přeplatků na konci monitorovacího období směnný kurz pro přepočet mzdy a cestovních příspěvků ČNB ke dni UDP vyúčtování pro form C (kurz ECB) také ke dni UDP pro minimalizaci kurzových ztrát

5 TYP PROJEKTU: návrat zkušeného výzkumníka do členských států EU, po minimálně tříletém působení ve výzkumu mimo EU a zároveň s minimálně čtyřletou zkušeností FORMA FINANCOVÁNÍ: paušální sazba EUR/ rok, trvání projektu max. 4 roky, je na rozhodnutí žadatele, jak rozvrství náklady projektu (limit pouze na aktivity managementu 3% a sazbu pro režii 10% celkových nákladů) PROPOSAL klade důraz na: (i) S&T Quality 30%, (ii) Researcher 30%, (iii) Implementation 20%, (iv) Impact 20% a (v) Ethical issues Informace o negociaci projektu cca 4 měsíce od podání žádosti, délka negociace cca 2 měsíce

6 Malá pravidel programu v rámci administrativních oddělení (personální, grantové a ekonomický úsek) a nutnost zesouladit vzájemnou spolupráci, problémy s AJ Běžné mzdy v rámci fakulty vs. mezinárodně konkurenceschopný plat výzkumníka Ko-financování projektu ze zdrojů výzkumného záměru Režijní náklady běžná praxe organizace vs. % režie stanovené projektem

7 TYP PROJEKTU: výjezd (12-24 měsíců) mimo EU a návrat (12 měsíců) zkušeného výzkumníka (4 roky od udělení titulu opravňujícího k PhD studiu) do členských států EU. Výzkumník v mimo-eu organizaci nestrávil v posledních 3 letech, více jak 12 měsíců. FORMA FINANCOVÁNÍ: paušální sazba dle zkušeností zapojeného výzkumníka upravená o korekční koeficient pro konkrétní zemi, příspěvek na mobilitu, výzkum a ostatní náklady, limit na aktivity managementu 3% a sazbu pro režii 10% celkových nákladů. PROPOSAL klade důraz na: (i) S&T Quality 25%, (ii) Training 15%, (iii) Researcher 25%, (iv) Implementation 15%, (v) Impact 20% + (vi) Ethical Issues

8 Příjemce projektu CUNI, mimo-eu organizace v Kanadě, fellow je občanem EU, ale v ČR nikdy nepracoval a vůči CUNI nikdy nebyl v praocvním Přijetí zahraničního pracovníka do pracovně právního vztahu v ČR (zejména povinnost odvádět sociální a zdravotní pojištění) a jeho vyslání na dlouhodobou stáž do zahraničí Povinnost odvádět povinné dávky na sociální a zdravotní v Kanadě je dodatkem převedena na výzkumníka, přičemž na jeho účet je vyplácena celá částka stipendia + platí obecné náležitosti dodatku Smlouva s mimo EU organizací ohledně hostování výzkumníka platba tzv. bench fees (měsíční paušál, vs. čtvrtletní zálohy; bankovní poplatky), IPR otázky, režie hostitelské organizace mimo EU, povinnosti z EC GA Změny informací v rámci negociace, podpisy formálních dokumentů pro EU

9 TYP PROJEKTU: více organizací realizuje společný výzkumně výukový program zaměřený na rozvoj začínajících výzkumníků (do 5 let zkušeností). V rámci projektu si jednotlivá zapojená pracoviště nejčastěji vyměňují PhD studenty a know how formou odborných přednášek zkušených výzkumníků FORMA FINANCOVÁNÍ: paušální sazba dle počtu člověko-měsíců zapojených začínajících a zkušených výzkumníků, omezení pro režii 10% a pro management 10%. OBVYKLÉ TRVÁNÍ projektu 48 měsíců, typické konsorcium obsahu 6-10 účastníků, tři úrovně participace v projektu: (i) plný partner, (ii) asociovaný partner a (iii) subkontraktor PROPOSAL klade důraz na: (i) S&T QUALITY 30%, (ii) Training 30%, (iii) Implementation 20%, (iv) Impact 20%

10 CUNI nejčastěji v roli plného partnera => povinnost přijímat zahraniční výzkumné pracovníky Zaměstnání řešeno převážně pracovní smlouvou s dodatkem zajišťujícím komplementaritu s EC GA, povinné pojištění je hrazeno do systému v ČR, v zahraničí jsou platby pozastaveny Existence Konsorciální smlouvy je vysoce žádoucí, ale EK u některých projektů nevyžadovala Disproporce mezi finančními poměry ve VaV v ČR a finančními podmínkami ITN stipendistů

11 TYP PROJEKTU: podpora kariérního rozvoje zkušených výzkumníků (minimálně 4 roky výzkumné praxe, nebo s titulem PhD) formou jejich stáže na jiném Evropském pracovišti. Zejména vhodné pro znovunastartování kariéry pro MD (career restart panel) FORMA FINANCOVÁNÍ: stanovena paušální sazbou dle zkušeností výzkumného pracovníka upravenou o korekční koeficient pro danou zemi, přípěvek na mobilitu, cestovné, kariérní rozvoj a realizaci výzkumu v rámci hostinské organizace Typicky PROJEKTY TRVAJÍ měsíců a podává je výzkumník ve spolupráci s budoucí hostitelskou organizací PROPOSAL klade důraz na: (i) S&T Quality 25%, (ii) Training 15%, (iii) Researcher 25%, (iv) Implementation 15%, (v) Impact 20% a (vi) Ethical issues

12 Styl psaní odlišný od grantů národních poskytovatelů Změna obvyklého účelu projektu = nejen VaV, ale také kariérní rozvoj jednotlivce Nejistota ohledně proveditelnosti návratu na CUNI (přerušení pracovního poměru vs. neplacené volno) + plateb sociálního a zdravotního pojištění Malá spolupráce se zahraničním hostitelským pracovištěm. Výběr pracoviště založen na jeho ochotě výzkumníka přijmout nikoliv na jeho excelenci. Zařazení výzkumníků do career restart panelu po mateřské dovolené (tito totiž formálně zůstávají v zaměstnaneckém poměru, což EK vylučuje)

13 Ve většině případů požaduje EK samostatný bankoví účet/ podúčet pro příjem finančních prostředků (mimo případy partnerských a subkontraktorských účastí) Dopředu dobře zvážit implementaci projektu změny při negociačním procesu i později jsou výrazně zdlouhavé a často vedou k opoždění zálohových plateb ze strany EK Komunikujte se svým PO, a pokud je to možné, tak na informační schůzku do Bruselu vezměte také kolegu/ kolegyni která se stará o administraci projektu Upřesňující informace ze strany EK mějte podchyceny písemně (včetně telefonátů) Oficiální dokumenty vždy podepisuje zodpovědná osoba, podpisy v zastoupení jsou pro EK problémové a vedou ke zdržení komunikace

14 Kontaktní adresa: Mgr. Karolína Řípová, GRANT Garant s.r.o. Náměstí Jiřího z Lobkovic 2277/7, Praha 3, Tel: ; Fax:

MARIE SKLODOWSKA-CURIE ACTIONS (MSCA)

MARIE SKLODOWSKA-CURIE ACTIONS (MSCA) Základní poslání MARIE SKLODOWSKA-CURIE ACTIONS (MSCA) rozvoj nových znalostí a zlepšení dovedností osob zabývajících se výzkumem a inovacemi zajištění excelentního a inovativního výzkumu profesionálně

Více

Individuální stáže 7.RP Marie Curie (výzva pro rok 2011) Pravidla financování a návrh projektu

Individuální stáže 7.RP Marie Curie (výzva pro rok 2011) Pravidla financování a návrh projektu Individuální stáže 7.RP Marie Curie (výzva pro rok 2011) Pravidla financování a návrh projektu 21. dubna 2011, Brno Seminář 7. rámcový program EU mobilita VaV pracovníků Ing. Lenka Chvojková (Lepičová)

Více

VÝZKUMNÉHO PRACOVNÍKA

VÝZKUMNÉHO PRACOVNÍKA www.vscht.cz POSTUP PŘI PŘIJETÍ ZAHRANIČNÍHO VÝZKUMNÉHO PRACOVNÍKA Zkušenosti VŠCHT Praha Právní rámec mobility výzkumníků Mezinárodní mobilita výzkumníků se řídí zákony EU Směrnice ER 2005/71/ES o zvláštním

Více

Finanční řízení projektů 7. RP pravidla a příklady

Finanční řízení projektů 7. RP pravidla a příklady Finanční řízení projektů 7. RP pravidla a příklady listopad 2010 Lenka Chvojková a Kateřina Rakušanová chvojkova@tc.cz, rakusanova@tc.cz NCP pro finanční a právní záležitosti, TC AV ČR 1 Úvod do 7. RP;

Více

Pravidla financování projektů 7. RP (pro specifické programy Spolupráce a Kapacity)

Pravidla financování projektů 7. RP (pro specifické programy Spolupráce a Kapacity) Pravidla financování projektů 7. RP (pro specifické programy Spolupráce a Kapacity) Vademecum 7. RP EU DŮLEŽITÉ WEBOVÉ STRÁNKY Základní informace o 7. RP http://cordis.europa.eu http://ec.europa.eu/research

Více

Finanční řízení projektů 7. RP

Finanční řízení projektů 7. RP Finanční řízení projektů 7. RP 21. října 2010, Ostrava Ing. Lenka Chvojková (Lepičová), TC AV ČR 1 OSNOVA 1. Základní charakteristika 7.RP 2. Základní principy financování projektů 7.RP 3. Příprava a realizace

Více

Co všechno musí zařídit hostitelská organizace v souvislosti s přijetím zahraničního výzkumníka

Co všechno musí zařídit hostitelská organizace v souvislosti s přijetím zahraničního výzkumníka www.vscht.cz Co všechno musí zařídit hostitelská organizace v souvislosti s přijetím zahraničního výzkumníka Zkušenosti z VŠCHT Praha Seminář JCMM Zaměstnávání cizích státních příslušníků ve vědě a výzkumu,

Více

Finanční řízení projektů H2020

Finanční řízení projektů H2020 Finanční řízení projektů H2020 Praha 19. září 2014 Milena Lojková (lojkova@tc.cz) Finanční NCP pro projekty 7. RP/H2020 Dokumenty upravující finanční pravidla Finanční nařízení č. 966/2012 Pravidla účasti

Více

Marie Curie. Praha, 2.11.2009. Michaela Vlková

Marie Curie. Praha, 2.11.2009. Michaela Vlková Finančnířízen zení projektů 7. RP Akce Marie Curie Zahraniční zkušenosti Praha, 2.11.2009 Michaela Vlková 1 Obsah Vybrané finanční aspekty akcí Marie Curie z pohledu jiných zemí Finanční podpora účasti

Více

Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková

Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková ODBORNÝ ČLÁNEK 2012 Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina

Více

Novinky a rozšíření výkladu finančních pravidel

Novinky a rozšíření výkladu finančních pravidel 6. Setkání pracovní skupiny zástupců VŠ Guide to Financial Issues relating to FP7 Indirect Actions verze 02/04/2009 Novinky a rozšíření výkladu finančních pravidel 23. září 2009 Lenka Lepičová, Kateřina

Více

Výzva č. 6.3, PO 3, OP VaVpI. Podpora pre-seed aktivit. Hradec Králové, 21. 3. 2012

Výzva č. 6.3, PO 3, OP VaVpI. Podpora pre-seed aktivit. Hradec Králové, 21. 3. 2012 Výzva č. 6.3, PO 3, OP VaVpI Podpora pre-seed aktivit Hradec Králové, 21. 3. 2012 Úvod Proč podpora pre-seed aktivit? Hlavním cílem výzvy je podpora komercializace nadějných technologií a vynálezů s vysokým

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací III. Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 1. Název programu Národní program udržitelnosti I (dále jen Program NPU I ) 2. Identifikační kód

Více

Novinky a rozšíření výkladu finančních pravidel

Novinky a rozšíření výkladu finančních pravidel Guide to Financial Issues relating to FP7 Indirect Actions verze 02/04/2009 Novinky a rozšíření výkladu finančních pravidel červen 2009 Lenka Lepičová, Kateřina Slavíková lepicova@tc.cz, slavikovak@tc.cz

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

OBSAH 4 ÚVOD... 6 SITUACE NA TRHU PRÁCE A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI (ZMĚNY VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK VE VZTAHU K IMPLEMENTACI PROGRAMU)...

OBSAH 4 ÚVOD... 6 SITUACE NA TRHU PRÁCE A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI (ZMĚNY VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK VE VZTAHU K IMPLEMENTACI PROGRAMU)... Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2004 červen 2005 1 OBSAH Seznam zkratek... 4 ÚVOD... 6 1. SITUACE NA TRHU PRÁCE

Více

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy 1 Kdo může žádat o nadační příspěvek/grant? 4 1.1 Naše organizace je před registrací, můžeme přesto žádat? 4 1.2 Můžeme žádat, když je naše

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

NORSKÉ FONDY 2009-2014

NORSKÉ FONDY 2009-2014 NORSKÉ FONDY 2009-2014 Pokyny Ministerstva zdravotnictví pro žadatele o grant z Norských fondů 2009 2014 v rámci otevřených výzev Program CZ11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví OTEVŘENÉ VÝZVY Platný

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-3116-6/OAM-2010 V Praze dne 29. ledna 2010 Výtisk č. 1 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Důvod předložení

Více

Rozpočet Způsobilé výdaje

Rozpočet Způsobilé výdaje Rozpočet Způsobilé výdaje Přiměřené, hospodárné, účelné, efektivní Související s činnostmi projektu Doložitelné účetními doklady Datum uskutečnění výdaje v době trvání projektu datum podpisu akceptace

Více

METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST

METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST Verze: 1 červenec 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Rozvoj spolupráce a transferu znalostí mezi podnikovým a

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Rozvoj spolupráce a transferu znalostí mezi podnikovým a Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Rozvoj spolupráce a transferu znalostí mezi podnikovým a VaV sektorem Gestor Vláda ČR (RVVI) 1 Spolugestor MPO, MŠMT, TAČR Zahájení

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA První etapa průběžného hodnocení Programu Iniciativy Společenství EQUAL

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA První etapa průběžného hodnocení Programu Iniciativy Společenství EQUAL ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA První etapa průběžného hodnocení Programu Iniciativy Společenství EQUAL EURO SERVICE GROUP, s.r.o. AUDITCOM, s.r.o. INTERMUNDIA, o.p.s. OBSAH SHRNUTÍ... 5 SEZNAM ZKRATEK... 20 ÚVOD...

Více

Vzdělávací program EU SOCRATES - ERASMUS

Vzdělávací program EU SOCRATES - ERASMUS Vzdělávací program EU SOCRATES - ERASMUS Mobilita studentů Petra Němečková, Národní agentura Socrates 11.5.2006 Podprogram ERASMUS součást vzdělávacího programu SOCRATES - II. fáze programu (2000-2006),

Více