Moderní dřevostavba. ...může být moderní i po mnoha letech DOPORUČENÉ SKLADBY. Nová generace minerální vlny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Moderní dřevostavba. ...může být moderní i po mnoha letech DOPORUČENÉ SKLADBY. Nová generace minerální vlny"

Transkript

1 Moderní dřevostavba DOPORUČENÉ SKLADBY - střešních plášťů - vnitřních stěn - obvodových plášťů...může být moderní i po mnoha letech Nová generace minerální vlny

2 02 Úvod Obsah Úvod 2 Materiály pro dřevostavby 3 Střešní pláště 4 Vnitřní stěny 5 Obvodové pláště 6 Úvod Moderní dřevostavby představují plnohodnotnou alternativu ke klasickým těžkým konstrukcím staveb. Oproti nim však vykazují několik předností: - Vyšší rychlost výstavby bez nutnosti významných technologických přestávek - Dosažení vynikajích tepelně technických parametrů obálky budovy při nižších tloušťkách konstrukce - Efektivnější využití zastavěné plochy - Vysoká variabilita úpravy fasády - Menší zátěž pro životní prostředí Proč zateplovat dům na lepší než tzv. požadovanou úroveň? Protože požadavky norem nelze považovat za ekonomicky optimální. Podle některých výpočtů je i zateplení na tzv. doporučenou hodnotu ekonomicky optimální pro budovu s uvažovanou životností pouze 20 let! Jak se budou vyvíjet požadavky norem v budoucnu? S jistotou můžeme říci, že se budou postupně zvyšovat. Lze předpokládat, že v horizontu 10 let bude za základní standard považována budova jejíž vlastnosti budou odpovídat tomu, co dnes nazýváme pasivní dům. Domníváte se, že máte-li špatně zateplenou fasádu, tak nemá význam kvalitně zateplovat například podkroví? To není pravda! Výsledná ztráta tepla obvodovou konstrukcí je tvořena součtem ztrát jednotlivých konstrukcí (střechou, fasádou, okny, ), není určena tzv. nejslabším článkem. Co mi přinese dosažení lepší hodnoty součinitele prostupu tepla? Součinitel prostupu tepla v podstatě vyjadřuje množství tepla, které proteče určitou plochou stavební konstrukce. Představíte-li si unikající teplo jako peníze, které konstrukcí unikají do vzduchu, tak při dosažení součinitele prostupu tepla 0,20 W/m 2 K Vám jedním čtverečním metrem střechy uteče teplo za dvakrát tolik peněz, než v případě, kdyby konstrukce dosáhla hodnoty 0,10 W/m 2 K. Jak mám porozumět tomuto prospektu? Hustota tepelného toku (ztráty tepla konstrukcí) závisí na dosažené hodnotě součinitele prostupu tepla a také na orientaci stavební konstrukce; Teplo stoupá vzhůru. Shora dolů (například stropem nad průjezdem) uniká méně tepla než zdola nahoru (například plochou střechou). Proto jsou pro různé kontrukce stanoveny různé požadavky. Hodnota požadovaná - té musí být dosaženo vždy Hodnota doporučená - hodnota, o které se již dá uvažovat jako o minimální, ekonomicky rozumné míře zateplení. Hodnota vhodná pro dům nízkoenergetický nebo dům v pasivním standardu hodnota, kterou lze považovat za dobrou investici a záruku toho, že Váš dům bude moderní i za deset let!

3 Materiály pro dřevostavby 03 Materiály pro dřevostavby - PURE 35 RN FIT - rolovaná izolace; nejmodernější typ minerální izolace na bázi skelné vlny, je charakteristická čistě bílou barvou a je uživatelsky nadstandardně příjemná. Je určená speciálně pro zateplování dřevěných rámových stavebních konstrukcí (šikmá střecha, stěny dřevostaveb atd.). Vyznačuje se vynikajícími vlastnostmi tepelně technickými i mechanickými. - PURE 39 RN SILVER - rolovaná izolace; izolace nové generace. Je charakteristická čistě bílou barvou a je uživatelsky nadstandardně příjemná. - PURE 40 PN - izolace ve formě desek; nejmodernější typ minerální izolace na bázi skelné vlny, výrobek určený pro izolaci lehkých příček, je použitelný také jako druhá vrstva izolace pod krokvemi, do vnitřních předstěn atd. Je charakteristická svou čistě bílou barvou a je uživatelsky nadstandardně příjemná. - SF 35 a SF 32 - rolovaná izolace; je určená speciálně pro zateplování dřevěných rámových stavebních konstrukcí (šikmá střecha, stěny dřevostaveb atd.), vykazuje nejlepší vlastnosti tepelně technické i mechanické. Izolaci SF 32 s hodnotou součinitele tepelné vodivosti D = W/(m K) lze v současné době považovat za nejšpičkovější materiál tohoto typu na českém trhu. - DF 39 - rolovaná izolace; univerzální minerální izolace plně dostačující pro většinu běžných aplikací. - TWF 1 - rolovaná izolace dodávaná v šířce 625 mm; osvědčený výrobek určený pro izolace lehkých příček, použitelný také jako druhá vrstva izolace pod krokvemi a do vnitřních předstěn atd. - TWF FONO - rolovaná izolace dodávaná v šířce 625 mm; novinka vycházející z osvědčeného materiálu TWF 1, oblasti použití jsou stejné jako u TWF 1. - TWP 1 - izolace ve formě desek; osvědčený výrobek určený pro izolaci lehkých příček použitelný také jako druhá vrstva izolace pod krokvemi, do vnitřních předstěn atd. - FKP 2 - izolace ve formě desek; všechny tepelné izolace určené do fasád lze použít i pro zateplování dřevostaveb. Minerální izolace na bázi skelné vlny GLASSWOOL a PureOne by umožňují dosáhnout nejlepších hodnot tepelně izolačních, zvyšují požární odolnost stavebních konstrukcí a přispívají ke zvýšení úrovně ochrany před hlukem. Materiály GLASSWOOL jsou výsledkem dlouhodobého vývoje a ve své kategorii tepelných izolací patří ke světové špičce. PureOne by představuje nejnovější generaci výrobků zařazených do skupiny minerálních izolací pro stavebnictví. Kombinují výhody minerální izolace na bázi skelné vlny s nejmodernější technologií pojení. Výsledkem je nehořlavá, čistě bílá minerální vlna bez obsahu formaldehydů, méně prašná a nedráždivá s nejlepšími vlastnostmi tepelně technickými, akustickými a mechanickými. Název výrobku Norma TWP1 TWF1 TWF FONO DF 39 PURE 40 PN PURE 39 RN SILVER PURE 35 RN FIT SF 35 SF 32 FKP 2 Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti D (W/mK) ČSN EN ,040 0,040 0,040 0,040 Podélný specifický odpor proudění vzduchu (kpa s/m 3 ) ČSN EN Třída reakce na oheň Tloušťka (mm) Šířka (mm) ČSN EN ,50, 60,80, 100, ,160 40, 60, 80 50, 75, ,60, 80, ,140, 160,180, ,50, 60,80, 100, 120 A1 50, 100, 160, , 140, ,140, 160,180, 200,220, , 120, 140, , , 140, 160 Délka (mm) * Pro izolaci různých stavebních konstrukcí lze použít i jiné typy materiálů, než které jsou zde uvedené. Budete-li řešit jakýkoliv problém v souvislosti s použitím izolací, kontaktujte společnost CZ, naši pracovníci Vám vždy rádi pomohou.

4 04 Střešní pláště Střešní pláště Skladby zateplených konstrukcí šikmých střech s použitím systému Fermacell a tepelných izolací Zateplené konstrukce šikmých střech musí vždy splnit tyto požadavky: - Dlouhodobou ochranu před vnějšími vlivy - Tepelnou ochranu budov (Dosažení příslušné hodnoty součinitele prostupu tepla U N podle ČSN ); od dochází dle vyhlášky 78/2013 o energetické náročnosti budov ke změně požadavků pro novostavby a rekonstrukce - viz. tabulka Změny požadavků dle vyhlášky 78/2013 o energetické náročnosti budov (novela 148/207) požadavky pro novostavby Parametr Označení Jednotky Průměrný součinitel prostupu tepla - Vyhovující vlhkostní bilanci v konstrukci (Podle ČSN , případně ČSN EN ISO ) Ochranu před vnějšími vlivy zajišťuje střešní krytina v kombinaci s větrotěsnou difúzně otevřenou pojistnou hydroizolační fólií. Dosažení příslušné hodnoty součinitele prostupu tepla konstrukcí zajišťuje správně navržená skladba konstrukce s použitím vhodné minerální tepelné izolace. Při posouzení skladby musí být zahrnut vliv všech prvků v konstrukci obsažených (tepelné mosty, větrané i nevětrané vzduchové mezery atd.). Vlhkostní bilance závisí na vlivu tepelných mostů v konstrukci obsažených a difúzních parametrech všech materiálů, které konstrukce obsahuje. V lehkých stavebních konstrukcích je vhodné dosáhnout skladby, která výpočtem podle ČSN vykazuje roční množství kondenzované vodní páry Mc = 0 (kg/(m 2 a)). Při realizaci střešních plášťů je třeba respektovat ostatní technické podklady společností Fermacell a. Zároveň je třeba respektochnických normách a zákonných nařízeních U em Opláštění sádrovláknitou deskou FERMACELL tl. 10 mm 1 Mezikrokevní izolace 2 Kovové závěsy, např. krokvový závěs 3 CD W/(m 2 K) Rekonstrukce - požadavky na měněné prvky obálky budovy 4 Dvě vrstvy izolace Změna dokončené budovy 1 x požadovaná hodnota ČSN : Parozábrana/parobrzda dle požadavků 6 Sádrovláknitá deska FERMACELL, upevnění dle návodů na zpracování (šroubování nebo sponkování) Hodnota Nová budova 0,8 x požadovaná hodnota ČSN :2011 Parametr Označení Jednotky Hodnota Součinitel prostupu tepla U W/(m 2 K) Doporučená hodnota dle ČSN : Podlahové prvky FERMACELL s kročejovou izolací a výškovým vyrovnáním viz prospekt: Plánování a zpracování podlahových prvků FERMACELL nebo Návody na zpracování podlahových prvků FERMACELL. 8 Vyrovnávací podsyp FERMACELL 9 Izolace Budova s téměř nulovou spotřebou energie 0,7 x požadovaná hodnota ČSN :2011 Popis skladby: První vrstva tepelné izolace se vkládá mezi krokve v závislosti na tom, jaká je skladba podstřeší. Podle skladby podstřeší se konstrukce střechy koncipuje jako dvouplášťová nebo tříplášťová. Pokud je jako pojistná hydroizolace použita tzv. kontaktní vysoce difúzně otevřená podstřešní fólie (bez bednění), tak se tepelná izolace vkládá do plné výšky krokví bez vzduchové mezery (dvouplášť). Pokud je v konstrukci střechy použita nekontaktní podstřešní fólie nebo jiná pojistně hydroizolační vrstva s vyšším difúzním odporem, tak mezi pojistnou hydroizolací (případně bedněním) musí být vymezena větraná vzduchová mezera (podle ČSN , min 40 mm při sklonu střechy 25, tříplášť). Pro dosažení požadované hodnoty součinitele prostupu tepla je obvykle potřeba přidat, dle potřeby, jednu nebo více vrstev tepelné izolace. Z vnitřní strany je konstrukce opláštěná sádrovláknitými deskami FERMACELL, které se montují (pomocí sponek nebo vrutů) na rošt z dřevěných latí nebo z ocelových CD profilů s osovou roztečí max. 400 mm (na šikminách) a horizontálních podhledech). Použité řezivo musí odpovídat třídě S 10 podle DIN 4074, respektive ČSN EN Součástí nosné konstrukce jsou ostatní prvky uvedené ve výrobní dokumentaci příslušného dílce stavební konstrukce, ve vazbě na statické posouzení konstrukce. V konstrukci musí být umístěna vhodná parozábrana. Konstrukce podhledu je vyplněna průmyslově vyráběnou tepelnou izolací z minerální vlny GLASSWOOL nebo PureOne by s deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti (viz. ČSN EN ) min. λ D 0,040 (W/m K).

5 Střešní pláště / Vnitřní stěny 05 Součinitel prostupu tepla, hodnoty pro jednotlivé úrovně zateplení střechy,20 Úroveň požadavků pro lehké konstrukce zateplených střešních plášťů Požadovaná hodnota, střecha se sklonem do 45 (platí pro všechny stavby) 0,24 Doporučená hodnota, střecha se sklonem do 45 0,16 Hodnota vhodná pro dům nízkoenergetický a dům v pasivním standardu, střecha se sklonem do 45 0,11 Požadovaná hodnota, střecha se sklonem nad 45 (platí pro všechny stavby) 0,30 Doporučená hodnota, střecha se sklonem nad 45 0,20 Hodnota vhodná pro dům nízkoenergetický a dům v pasivním standardu, střecha se sklonem nad 45 0,13 Tabulka vychází z ČSN Dosažené hodnoty součinitele prostupu tepla UN pro vybrané varianty skladeb Tepelná izolace mezi krokvemi (krokve 100 x 160 mm, rozteč 900 mm) s přidanou tepelnou izolací tloušťky 60 mm v příčném dřevěném nebo ocelovém roštu (60 x 40 mm rozteč 400 mm) pod krokvemi. Na spodním roštu je umístěna parozábrana a opláštění deskami FERMACELL 10 mm. Mezi krokvemi (160 mm) Pod krokvemi (60 mm) PURE 39 RN SILVER, DF 39 0,22 PURE 35 RN FIT, SF 35, FKP 2 0,20 SF 32 0,19 Tepelná izolace mezi krokvemi (krokve 100 x 160 mm, rozteč 900 mm) s přidanou tepelnou izolací tloušťky 120 mm v příčném dřevěném nebo ocelovém roštu (rozteč 400 mm) pod krokvemi. Na spodním roštu je umístěna parozábrana a opláštění deskami FERMACELL 10 mm. Mezi krokvemi (160 mm) Pod krokvemi (120 mm) PURE 39 RN SILVER, DF 39 0,16 PURE 35 RN FIT, SF 35, FKP 0,14 SF 32 0,13 Tepelná izolace mezi krokvemi (krokve 100 x 160 mm, rozteč 900 mm) s přidanou tepelnou izolací v tloušťce 200 mm v nosném roštu, který je konstruován tak, že netvoří významný tepelný most. Na spodním roštu je umístěna parozábrana a opláštění deskami FERMACELL 10 mm. Mezi krokvemi (160 mm) Pod krokvemi (200 mm) PURE 39 RN SILVER, DF 39 0,12 PURE 35 RN FIT, SF 35, FKP 2 0,10 SF 32 0,10 Vnitřní stěny Lehké konstrukce vnitřních stěn s využitím materiálů včetně souhrnu jejich parametrů, najdete také v prospektu Ochrana před hlukem vydaného společností CZ. Spodní konstrukce Označení 1 HT 15 Zvuková izolace Opláštění FERMACELL Izolace žebra jedna strana [mm] [mm] Tloušťka stěny sloupky [mm] [mm] /100 60/100 12,5 Požárně Plošná hmotnost Rw(2) podle Požární odolnost podle tloušťka/obj. hmotnost Povolené napětí p ČSN EN ISO ČSN EN osvědčení [mm] [kg/m3] [N/mm2] [kg/m2] [db] 2, REI 15 DP2 REI 45 DP3 PKO / AO 204 2, REI 15 DP2 REW 15 DP2 REI 45 DP3 REW 45 DP3 PKO / AO 204 TWP 1, TWF 1, 1 HT /100 + předsazená stěna 40/60 TWF FONO, 60/100 12,5 PURE 40 PN

6 06 Obvodové pláště Obvodové pláště Skladby obvodových stěn s použitím systému Fermacell a tepelných izolací Obvodové stěny musí vždy splnit tyto požadavky: - Dlouhodobou ochranu před vnějšími vlivy - Tepelnou ochranu budov (Dosažení příslušné hodnoty součinitele prostupu tepla U N podle ČSN ); od dochází dle vyhlášky 78/2013 o energetické náročnosti budov ke změně požadavků na průměrný součinitel prostupu tepla pro novostavby a u rekonstrukcí na součinitel prostupu tepla - viz. tabulka str.4) - Vyhovující vlhkostní bilanci v konstrukci (Podle ČSN , případně ČSN EN ISO ) Ochranu před vnějšími vlivy zajišťuje vnější obložení stěny, případně v kombinaci s větrotěsnou difúzně otevřenou hydroizolační fólií. Dosažení příslušné hodnoty součinitele prostupu tepla konstrukcí zajišťuje správně navržená skladba konstrukce s použitím vhodné minerální tepelné izolace. Při posouzení skladby musí být zahrnut vliv všech prvků v konstrukci obsažených (tepelné mosty, větrané i nevětrané vzduchové mezery atd.). Vlhkostní bilance závisí na vlivu tepelných mostů a difúzních parametrech všech materiálů, které konstrukce obsahuje. V lehkých stavebních konstrukcích je vhodné dosáhnout skladby, která výpočtem podle ČSN vykazuje roční množství kondenzo - vané vodní páry Mc = 0 (kg/(m 2 a). Při realizaci stěny je třeba respektovat ostatní technické podklady společností Fermacell a. Zároveň je třeba respektovat ckých normách a zákonných nařízeních. 10 Schéma základní konstrukce 1 Vnější konstrukční deska; v případě že skladba nebude doplněna o další vrstvy izolace, musí být použit vhodný typ desky, například Powerpanel FERMACELL HD Armovací páska 3 Armovací lepidlo Fasádní stěrka s armovací síťovinou 5 Armovací síťovina 6 Tenkovrstvá omítka Tepelná izolace GLASSWOOL nebo PureOne by 6 8 Dřevěný sloupek nosné konstrukce 9 Parozábrana 10 Vnitřní konstrukční deska Popis skladby: Dřevěný rám je zhotoven ze sloupků 50/140 mm s osovou vzdáleností sloupků max. 625 mm, spojených dole a nahoře vodorovnými vlysy shodných Použité řezivo musí odpovídat třídě S 10 podle DIN 4074, respektive ČSN EN Součástí rámu jsou nadokenní překlady a ostatní prvky dřevěného rámu uvedené ve výrobní dokumentaci příslušného dílce obvodové stěny ve vazbě na statické posouzení konstrukce. Dřevěný rám je vyplněn průmyslově vyráběnou tepelnou izolací z minerální vlny GLASSWOOL nebo PureOne by s deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti (viz. ČSN EN ) min. λ D 0,040 (W/m K) o tloušťce 140 mm. Dřevěný rám je oboustranně oplášťěn sádrovláknitými deskami Fermacell tloušťky 12,5 mm. Mezi vnitřní deskou Fermacell a tepelnou izolací je vložena konvekčně celistvá vrstva, omezující prostup vodních par z interiéru do konstrukce, vytvořená použitím polyetylénové (PE) fólie jako parozábrany nebo polypropylénové (PP) fólie jako parobrzdy. Vnitřní předstěny: Z hlediska dosažení vyšší míry funkční bezpečnosti obvodových stěn je vhodné z vnitřní strany doplnit konstrukci o zateplenou předstěnu (například z desek Fermacell na CW Předstěna ještě zvýší tepelný odpor konstrukce aniž by ji ohrozila z hlediska vlhkostní bilance (vždy doporučujeme ověřit výpočtem) a zároveň umožňuje provést rozvody (potrubí, kabeláže atd.) bez nutnosti proniknout rovinou parozábrany. Statika: Sádrovláknité desky Fermacell skladebných rozměrů šířky 1250/625 mm a délky min mm jsou ke sloupkům a vodorovným vlysům rámu, dle údajů výrobce desek pro staticky namáhané konstrukce, připevněny doporučenými sponkami (52x10x1,5 mm) po 75 a150 mm. Styky sádrovláknitých desek jsou na vnitřní straně slepeny spárovacím lepidlem Fermacell. Na vnější straně jsou styky desek provedeny na sraz. Zatížení stěny je možné do 64,8 kn/m. Požární odolnost: Platí pro všechny uvedené konstrukční varianty. REI 15 DP2 REI 45 DP3 Podle ČSN EN Požárně osvědčení PKO /AO 204

7 Obvodové pláště 07 Součinitel prostupu tepla, hodnoty pro jednotlivé úrovně zateplení lehké konstrukce vnější stěny,20 Úroveň požadavků pro lehké konstrukce vnější stěny Požadovaná hodnota (platí pro všechny stavby) 0,30 Doporučená hodnota 0,20 Hodnota vhodná pro dům nízkoenergetický a dům v pasivním standardu 0,13 Tabulka vychází z ČSN Dosažené hodnoty součinitele prostupu tepla UN pro vybrané varianty difúzně otevřené skladby Tepelná izolace pouze mezi sloupky nosné konstrukce, z vnější strany s větranou vzduchovou mezerou (popis skladby: viz předchozí strana). Celková tloušťka izolace 140 mm. Mezi sloupky 140 mm izolace PURE 35 RN FIT, SF 35, FKP 2 0,29 SF 32 0,27 Tepelná izolace mezi sloupky nosné konstrukce, z vnější strany s přidanou tepelnou izolací v příčném dřevěném roštu 60 x 40 mm, rozteč 625 mm (λd v příčném roštu 0,040 W/(m K), například TWP 1, DF 39, z vnější strany s větranou vzduchovou mezerou (popis skladby: viz předchozí strana). Celková tloušťka izolace 200 mm. Mezi sloupky a v příčném roštu celkem 200 mm izolace 0,040 PURE 40 PN, TWP 1, FKP 1 PURE 39 RN SILVER, DF 39 0,23 PURE 35 RN FIT, SF 35, FKP 2 0,21 SF 32 0,20 0,23 Tepelná izolace mezi sloupky nosné konstrukce, z vnější strany s přidanou tepelnou izolací v konstrukci zavěšené fasády a následnou větranou vzduchovou mezerou. Konstrukce pro zavěšení fasády neobsahuje významné tepelné mosty. Celková tloušťka izolace (mm). Mezi sloupky a v konstrukci pro zavěšení fasády celkem 240 mm izolace 0,040 PURE 40 PN, TWP 1, FKP 1 PURE 39 RN SILVER, DF 39 0,12 PURE 35 RN FIT, SF 35, FKP 2 0,11 SF 32 0,10 0,12 Skladby s kontaktním zateplovacím systémem Z celé řady důvodů se u dřevostaveb velmi často volí použití některé z variant kontaktního zateplovacího systému (ETICS). Tyto systémy jsou však vždy relativně difúzně uzavřené a při jejich navrhování je nutné pečlivé ověření skladby zejména z hlediska bilance vlhkosti. Tepelná izolace mezi sloupky nosné konstrukce. Z vnější strany kontaktní zateplovací systém s použitím expandovaného (pěnového) polystyrénu tloušťka 120 mm. Celková tloušťka izolace (mm). Tepelná izolace: Mezi sloupky (z vnější strany vždy 140 mm izolace kontaktního zateplení) λd [W/(m K)] 0,040 PURE 40 PN, TWP 1, FKP 1 PURE 39 RN SILVER, DF 39 0,16 0,16 PURE 35 RN FIT, SF 35, FKP 2 0,15 SF 32 0,14 Poznámka: pro některé konstrukce jsou v tabulkách uvedeny stejné hodnoty součinitele prostupu tepla při použití kvalitativně odlišných tepelných izolací. To je způsobeno zaokrouhlováním vypočtené hodnoty, vždy nahoru v krocích po 0,01 W/m 2 K. Rozdíl mezi takto uvedenými hodnotami tak může být téměř 0,01 W/m2 K tj., v některých případech, téměř 10 %.

8 Stáhněte si z zdarma software pro: 1 OBÁLKA výpočet energetického štítku obálky budovy 2 STŘECHA tepelně technické posuzování konstrukcí DOTACE Z PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM! Tepelné izolace jsou registrované v seznamu výrobků technologií (SVT) programu Nová zelená úsporám. CZ s.r.o. Pražská 16/810, Praha 10 Tel.: , Fax: Prodejce: Rev:130502

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

Stavební prefabrikáty - panely RD Rýmařov s. r. o.

Stavební prefabrikáty - panely RD Rýmařov s. r. o. Stavební prefabrikáty - panely RD Rýmařov s. r. o. Výroba a montáž Výroba jednotlivých částí domu probíhá ve výrobních halách v Rýmařově. Zde se za pomoci moderní automatické výrobní linky připravují obvodové

Více

BDX. Zateplovací sada. Zateplovací sada BDX se skládá ze tří částí:

BDX. Zateplovací sada. Zateplovací sada BDX se skládá ze tří částí: BDX Zateplovací sada Zateplovací sada BDX se skládá ze tří částí: a montážními úhelníky pro snadnou instalaci. Izolační rám BDX Tepelně izolační rám z polyethylenové pěnové izolace snízkým součinitelem

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D.

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D. Požární bezpečnost - dodatečné zateplování budov původně stavebně dokončených před rokem 2000 (vyjma dřevostaveb) a certifikovaná požárně bezpečnostní řešení ETICS Cemix THERM aktualizováno k 23.7.2014

Více

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval :

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

Skladba konstrukce (od interiéru k exteriéru) Vlastnosti konstrukce

Skladba konstrukce (od interiéru k exteriéru) Vlastnosti konstrukce Obvodová stěna s předstěnou U=0,18 W/m 2.K Materiál l [W.m 1.K 1 ] m Třída 12,5 Sádrovláknitá deska Fermacell 0,320 13,00 A2 40 Dřevovláknitá izolace Steico Flex/ latě 40x50 0,038 0,50 E 160 Dřevovláknitá

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní domy A HELUZ nízkoenergetické domy B energeticky úsporné domy C D E F G cihelné pasivní domy heluz Víte, že společnost HELUZ nabízí Řešení pro stavbu pasivních

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490 Vážení klienti, touto cestou Vám nabízíme: V posledních 15 letech se cena plynu a elektrické energie pro domácnosti zvyšovala v průměru téměř o 10 % ročně. Náklady na vytápění bytů a rodinných domů tedy

Více

Stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí. Přehled výrobků. staráme se. o vaše zdraví a pohodlí. Samozřejmě lépe izolovat

Stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí. Přehled výrobků. staráme se. o vaše zdraví a pohodlí. Samozřejmě lépe izolovat Stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí Přehled výrobků staráme se o vaše zdraví a pohodlí Samozřejmě lépe izolovat DŘEVO A KONOPÍ - DARY PŘÍRODY Dřevo jako přírodní obnovitelný stavební

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

BramacTherm Systém nadkrokevní tepelné izolace

BramacTherm Systém nadkrokevní tepelné izolace Systém nadkrokevní tepelné izolace Systém nadkrokevní tepelné izolace Jen taková skladba střešní konstrukce, která splňuje stavebně fyzikální požadavky zejména s ohledem na ochranu tepla a zároveň vylučuje

Více

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o.

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Jak správně navrhovat ETICS Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Obsah přednášky! Výrobek vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS)! Tepelně technický návrh ETICS! Požárně bezpečnostní řešení

Více

Nízkoenergetické a pasivní domy

Nízkoenergetické a pasivní domy Nízkoenergetické a pasivní domy www.domypetricek.cz Představení firmy Domy Petříček Naše firma Domy Petříček se od roku 1996, kdy byla založena, věnuje zateplováním, rekonstrukcím a výstavbě rodinných

Více

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 Zateplovací systémy Baumit Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 www.baumit.cz duben 2011 Při provádění zateplovacích systémů je nutno dodržovat požadavky požárních norem, mimo jiné ČSN

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

Dřevostavby Konstrukce s přírodními izolacemi řady NATURDOM

Dřevostavby Konstrukce s přírodními izolacemi řady NATURDOM Dřevostavby Konstrukce s přírodními izolacemi řady NATURDOM červen 2015 Úvod Dřevostavby Konstrukce s izolacemi řady NATURDOM Úvod 2 Konstrukce tvořící obálku budovy 3 Vnitřní dělící konstrukce 3 Nosné

Více

VÝPOČTY Ekonomických úspor a efektivity zateplení RENOVACÍ KE KOMFORTNÍMU BYDLENÍ. Řešení vedoucí k úsporám energie

VÝPOČTY Ekonomických úspor a efektivity zateplení RENOVACÍ KE KOMFORTNÍMU BYDLENÍ. Řešení vedoucí k úsporám energie RENOVACÍ KE KOMFORTNÍMU BYDLENÍ Řešení vedoucí k úsporám energie VÝPOČTY Ekonomických úspor a efektivity zateplení Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací 2 Zateplení se opravdu

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

STAVEBNÍ SYSTÉM PRO VÝSTAVBU MONTOVANÝCH RODINNÝCH DOMŮ, STAVEB A NÁSTAVEB. LindabConstruline

STAVEBNÍ SYSTÉM PRO VÝSTAVBU MONTOVANÝCH RODINNÝCH DOMŮ, STAVEB A NÁSTAVEB. LindabConstruline STAVEBNÍ SYSTÉM PRO VÝSTAVBU MONTOVANÝCH RODINNÝCH DOMŮ, STAVEB A NÁSTAVEB LindabConstruline obvodové stěny, vnitřní nosné stěny, příčky, stropy a střechy s využitím technologie LindabConstruline, sádrovláknitých

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

DEK TAHÁK ZELENÁ ÚSPORÁM. SEZNAM VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ SPOLEČNOSTI DEK a.s. REGISTROVANÝCH V PROGRAMU. www.dektrade.cz www.atelier-dek.

DEK TAHÁK ZELENÁ ÚSPORÁM. SEZNAM VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ SPOLEČNOSTI DEK a.s. REGISTROVANÝCH V PROGRAMU. www.dektrade.cz www.atelier-dek. DEK TAHÁK SEZNAM VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ SPOLEČNOSTI DEK a.s. REGISTROVANÝCH V PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM TEPELNÉ IZOLACE DEKTRADE Název Charakteristika Používá se pro vytvoření tepelněizolační vrstvy DEKWOOL

Více

KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG

KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG Ytong Ekonom Ytong Komfort Ytong Klasik Ytong Komfort Ytong Ekonom Ytong Klasik Doporučená použití stropních a střešních konstrukcí Ytong ve stavbách typ konstrukce

Více

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ TECHNOLOGIE Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ SKELETOVÉ STAVBY U MONTOVANÉHO SKELETU JE ROZDĚLENA: nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) výplňová část - stěny PODLE UŽITNÉHO ZATÍŽENÍ SE SKELETY

Více

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Úvod KZS Kontaktní Zateplovací Systém ETICS External Thermally Insulating

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

IZOLAČNÍ DESKY 3.1. IZOLAČNÍ DESKA. IZOLAČNÍ DESKY TIEMME - technický katalog podlahového vytápění - strana 18. Omezení rozptylu tepla směrem dolů

IZOLAČNÍ DESKY 3.1. IZOLAČNÍ DESKA. IZOLAČNÍ DESKY TIEMME - technický katalog podlahového vytápění - strana 18. Omezení rozptylu tepla směrem dolů IZOLAČNÍ DSKY IZOLAČNÍ DSKY 3.. IZOLAČNÍ DSKA Izolační deska je pro systémy podlahového vytápění nesmírně důležitá. její funkcí je: omezit rozptyl tepla směrem dolů snížit tepelnou hmotnost (setrvačnost)

Více

Izolační materiály Konstrukční trendy Energetická efektivita - úspory. Ing. Libor Urbášek

Izolační materiály Konstrukční trendy Energetická efektivita - úspory. Ing. Libor Urbášek Izolační materiály Konstrukční trendy Energetická efektivita - úspory Ing. Libor Urbášek Obsah prezentace: 1. Sortiment izolací (MW, EPS, XPS, PUR, PIR, FP, VIP) 2. Vlastnosti izolací tepelné / akustické

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon 1 až 5 )- ČSN

Více

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY jsou obydlí, umožňující transport z místa na místo Móda mobilního bydlení začala již ve 20. století ve Spojených státech amerických, a to především kvůli nutnosti často

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍČECHY ECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápěnía využitíobnovitelných zdrojůenergie se zaměřením na nízkoenergetickou a pasivní výstavbu Parametry pasivní výstavby Investice do Vaší

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

NAVRHOVÁNÍ PLOCHÝCH STŘECH SYSTÉMOVÁ PLOCHÁ STŘECHA. IZOLACE puren PIR. Prezentující : Luděk Kovář

NAVRHOVÁNÍ PLOCHÝCH STŘECH SYSTÉMOVÁ PLOCHÁ STŘECHA. IZOLACE puren PIR. Prezentující : Luděk Kovář NAVRHOVÁNÍ PLOCHÝCH STŘECH SYSTÉMOVÁ PLOCHÁ STŘECHA IZOLACE puren PIR Prezentující : Luděk Kovář SP-T zateplená střecha na trapézovém plechu s tepelnou izolací z PIR desek, mechanicky kotvená, [U=0,22

Více

Detail nadpraží okna

Detail nadpraží okna Detail nadpraží okna Zpracovatel: Energy Consulting, o.s. Alešova 21, 370 01 České Budějovice 386 351 778; 777 196 154 roman@e-c.cz Autor: datum: leden 2007 Ing. Roman Šubrt a kolektiv Lineární činitelé

Více

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny Deska z minerální vlny NOBASIL PTN MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD20-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD15-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD10-WS-WL(P) EC certifikáty shody Reg.-Nr.: K1-0751-CPD-146.0-01-01/07

Více

Je ale nezbytné. A pak je to na nás - aby byla dřevostavba dobře a odborně zpracovaná a aby vlastnosti, které od domu očekáváte byly splněny.

Je ale nezbytné. A pak je to na nás - aby byla dřevostavba dobře a odborně zpracovaná a aby vlastnosti, které od domu očekáváte byly splněny. d ř e v o s t a v b y Dřevěný dům životní styl Stavební společnost ných objektů. RENO Vám nabízí 13 let zkušeností se stavbami dřevě- Vyrábíme a dodáváme pro Vás rodinné domy, rekreační objekty,penziony,

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

Akustické desky Rigiton 4.07.18 4.07.29

Akustické desky Rigiton 4.07.18 4.07.29 x = max. 900 mm Index zvukové pohltivosti 3 2.4 α w = 0,25 0,85 (dle vzoru a ) Koeficient potlačení hluku NRC 0,45 0,90 l = max. 320 mm 2.3 2.1 1 2.5 2.2 y = max. 1 000 mm Zvuková nebylo měřeno Alternativy

Více

- zásady návrhu - základní skladby

- zásady návrhu - základní skladby DVOUPLÁŠŤOVÉPLOCHÉSTŘECHY - zásady návrhu - základní skladby Ing. Tomáš PETŘÍČEK e-mail: petricek.t@fce.vutbr.cz 03/2012, Brno snímek: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Plochá střecha - sklon střešní roviny < 5 Z hlediska

Více

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY NG nová generace stavebního systému pasivní domy nízkoenergetické domy A B HELUZ FAMILY energeticky úsporné domy C D HELUZ FAMILY NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY HELUZ FAMILY 50 nadstandardní

Více

K 21 Podhledy Knauf Fireboard

K 21 Podhledy Knauf Fireboard K 21 08/2007 K 21 Podhledy Knauf K 215 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 225 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 214 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora K 224 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora

Více

Směrnice EP a RADY 31/2010/EU

Směrnice EP a RADY 31/2010/EU Ing. Jaroslav Šafránek,CSc Centrum stavebního inženýrství a.s. Směrnice EP a RADY 31/2010/EU Zavádí nové požadavky na energetickou náročnost budov Revize zák. č. 406/2000 Sb. ve znění zák. č. 318/2012

Více

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech -

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Stručný technický popis systému LindabRoof Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Vypracoval: Ing. Petr Hynšt Lindab s.r.o. Telefon: 233 107 200 Fax: 233 107 251 Na Hůrce 1081/6

Více

Nová zelená úsporám 2013

Nová zelená úsporám 2013 Nová zelená úsporám 2013 ZDROJE PROGRAMU NZÚ 2013 Program Nová zelená úsporám 2013 (dále jen Program ) je financován z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, a to v souladu se zákonem č. 383/1991

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel

Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel Historie společnosti celosvětově 1932 - bratři Dr. Alfons a Karl Knauf - založili podnik Knauf Rheinische

Více

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K cihelné bloky HELUZ FAMILY pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K nadstandardní jednovrstvé zdivo heluz family 50 Společnost HELUZ uvedla na trh v roce 2009 unikátní broušený cihelný blok,

Více

PORUCHY DVOUPLÁŠŤOVÝCH PLOCHÝCH STŘECH

PORUCHY DVOUPLÁŠŤOVÝCH PLOCHÝCH STŘECH PORUCHY DVOUPLÁŠŤOVÝCH PLOCHÝCH STŘECH Miloslav Novotný 1 Abstrakt Dvouplášťové ploché střechy jsou v současné době vzhledem k zásadnímu zvýšení kvality materiálů pro jednoplášťové ploché střechy (tepelné

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Ing. Jiří Labudek, Ph.D. 1. ENERGIE, BUDOVY A EVROPSKÁ UNIE Spotřeba energie trvale a exponenciálně roste a dle prognózy z roku 2007 lze očekávat v období 2005 až 2030 nárůst

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

Tepelné mosty v pasivních domech

Tepelné mosty v pasivních domech ing. Roman Šubrt Energy Consulting Tepelné mosty v pasivních domech e-mail: web: roman@e-c.cz www.e-c.cz tel.: 777 96 54 Sdružení Energy Consulting - KATALOG TEPELNÝCH MOSTŮ, Běžné detaily - Podklady pro

Více

OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM

OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM TECHNIK ATELIERU DEK, PŮSOBÍCI NA POBOČCE V BRNĚ, SE VYDAL ZA REALIZAČNÍ FIRMOU, ABY JÍ POSKYTL TECHNICKOU PODPORU PŘI ŘEŠENÍ OBNOVY HYDROIZOLACE STŘECHY BAZÉNOVÉ

Více

Ing. Zbyněk Valdmann &

Ing. Zbyněk Valdmann & Ing. Zbyněk Valdmann & NERGIE ÝŠKOVÝCH UDOV ENERGIE ÚVOD - CENY ENERGIE: včera, dnes a zítra, vývoj - NÁKLADY vs. NORMA pro tepelnou ochranu budov na pozadí konstrukcí s požární odolností a bez požární

Více

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling Objednavatel: M.T.A., spol. s r.o., Pod Pekárnami 7, 190 00 Praha 9 Zpracoval: Ing. Bohumil Koželouh, CSc. znalec v oboru

Více

Přednáška 10 Ploché střechy

Přednáška 10 Ploché střechy BH 02 Nauka o pozemních stavbách Přednáška 10 Přednášející: Ing. Radim Kolář, Ph.D. 1. 12. 2014 ÚVOD Ústav pozemního stavitelství 1 ÚVOD ÚVOD Střecha střešní konstrukce odděluje vnitřní (chráněné) prostředí

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení BT01 TZB II HARMONOGRAM CVIČENÍ AR 2012/2012 Týden Téma cvičení Úloha (dílní úlohy) Poznámka Stanovení součinitelů prostupu tepla stavebních Zadání 1, slepé matrice konstrukcí

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva Jiří Novák činnost technických poradců v oblasti stavebnictví květen 2006 Obsah Obsah...1 Zadavatel...2

Více

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 Místo: úl. Holasická 1163/10, Opava, parc.č. 1526, k.ú. Kateřinky u Opavy úl. Holasická 1164/12, Opava,

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_REVITALIZACE PANELOVÝCH DOMŮ_S4 Číslo projektu:

Více

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ ZÁKLADNÍ INFORMACE Krytina Eternit je vyráběna v souladu s evropskou harmonizovanou normou EN 492: Vláknocementové desky a tvarovky, která stanovuje požadavky na vláknocementové desky pro střešní krytinu

Více

Minerální izolace a ECOSE Technology. Ing. Milan Pokrivčák, MBA Mobil: 602 627 219 milan.pokrivcak@knaufinsulation.com

Minerální izolace a ECOSE Technology. Ing. Milan Pokrivčák, MBA Mobil: 602 627 219 milan.pokrivcak@knaufinsulation.com Minerální izolace a ECOSE Technology Ing. Milan Pokrivčák, MBA Mobil: 602 627 219 milan.pokrivcak@knaufinsulation.com Druhy materiálů používaných pro tepelnou izolaci stavebních konstrukcí Anorganické

Více

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007 CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Oznámený subjekt 1390; 102 00 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov A)Krovové soustavy B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

w w w. ch y t r a p e n a. c z

w w w. ch y t r a p e n a. c z CHYTRÁ PĚNA - střešní systém EKO H ROOF Jedním z mnoha využití nástřikové izolace Chytrá pěna EKO H ROOF jsou ploché střechy. Náš střešní systém je složen ze dvou komponentů, které jsou aplikovány přímo

Více

Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem

Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem Jan Růžička*) **), Radek Začal**) *) Fakulta stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, 166

Více

VRSTVA Z OSB VZDUCHOTĚSNICÍ DESEK

VRSTVA Z OSB VZDUCHOTĚSNICÍ DESEK VZDUCHOTĚSNICÍ VRSTVA Z OSB DESEK RODINNÝ DŮM S LEHKOU OBVODOVOU NOSNOU KONSTRUKCÍ, KDE JE JEDNA ZE VZDUCHOTĚSNICÍCH VRSTEV TVOŘENA OSB DESKAMI. OSB DESKY ZÁROVEŇ PLNÍ FUNKCI ZTUŽENÍ STĚN PŘENÁŠEJÍCÍ VODOROVNÉ

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí:

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí: ZÁKLADNÍ INFORMACE Firma RD AUDO s.r.o. se zabývá výrobou a montáží montovaných rodinných domů, bytových domů a stavebních občanských objektů z konstrukčního systému AS. Montované AS objekty jsou určeny

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

...inspirujte se přírodou. modulové dřevostavby. rekreaci, ateliér, kancelář a pro jiné komerční účely. určené pro celoroční bydlení,

...inspirujte se přírodou. modulové dřevostavby. rekreaci, ateliér, kancelář a pro jiné komerční účely. určené pro celoroční bydlení, ...inspirujte se přírodou modulové dřevostavby určené pro celoroční bydlení, rekreaci, ateliér, kancelář a pro jiné komerční účely komfortní způsob bydlení Bydlení v domech na bázi dřeva patři v dnešní

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY Tereza Šulcová tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz Směrnice o energetické náročnosti budov 2010/31/EU Směrnice ze dne 19.května 2010 o energetické

Více

SKLADBY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH

SKLADBY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH SKLADBY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH OBSAH 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH 2 1.1. Tabulka označení skladeb střech 2 2. SKLADBY STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ 3 2.1. Nepochůzná jednoplášťová

Více

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY - ZÁSADY SPRÁVNÉHO NAVRHOVÁNÍ

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY - ZÁSADY SPRÁVNÉHO NAVRHOVÁNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY - ZÁSADY SPRÁVNÉHO NAVRHOVÁNÍ DŮVODY PROČ ZATEPLOVAT Když se řekne zateplovací systém, téměř každý si vybaví nějakou fasádu kde viděl, jak se na celou plochu fasády,,něco,, lepí. Pravděpodobně

Více

Stěny Wände. www.novatop-system.com

Stěny Wände. www.novatop-system.com CZ D Stěny Wände I www.novatop-system.com SKLADBY KONSTRUKCÍ / Strukturaufbau I 0 A SYSTÉMOVÁ FASÁDNÍ OMÍTKA / Putz B DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA (λ = 0,043 W/mK; q = 90 kg/m3) (STEICOprotect TYP L) / Holzfaserplatte

Více

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa)

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Praha Václavské náměstí 9 POPIS V blízkosti stanice metra Můstek na Václavském náměstí se nachází objekt, který byl předmětem stavebních

Více

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n Rodinný dům ZERO1 Počet místností 3 + kk Zastavěná plocha 79,30 m 2 Obytná plocha 67,09 m 2 Energetická třída B Obvodové stěny akrylátová

Více

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití Firma se také zabývá zateplovacími systémy Termo+ se sídlem v Ústí nad Labem která je součástí společnosti TERMO + holding a.s., na stavebním trhu působí od roku 1993 a orientuje se výhradně na dodávky

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

Montážní příručka sádrokartonáře

Montážní příručka sádrokartonáře Montážní příručka sádrokartonáře Milí sádrokartonáři, SLOVO ÚVODEM právě držíte v rukou MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKU SÁDROKARTONÁŘE soubor technologických postupů, metod a úkonů vedoucích ke správné montáži konstrukcí

Více

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) s omítkou a s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní

Více

Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN

Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN Knauf ochrana před požárem 3/2010 Předmluva Jako každý rok je nové vydání katalogu Knauf 2010 opět o něco kvalitnější a uživatelsky

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

1 ÚVOD. Josef PAVLÍK 1 VÝZKUMNÉ A INOVAČNÍ CENTRUM MSDK. Abstrakt

1 ÚVOD. Josef PAVLÍK 1 VÝZKUMNÉ A INOVAČNÍ CENTRUM MSDK. Abstrakt Abstrakt Josef PAVLÍK 1 VÝZKUMNÉ A INOVAČNÍ CENTRUM MSDK Příspěvek je věnován výzkumnému a inovačnímu středisku Moravskoslezského dřevařského klastru (MSDK) v energeticky pasivním standardu. Objekt má

Více

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Zachar v Kroměříži

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Zachar v Kroměříži Odůvodnění účelnosti VZ dle Zák. 137/2006 Sb. 156 a Vyhl. 232/2012 Sb. Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Zachar v Kroměříži Veřejný zadavatel popíše změny: a) v popisu potřeb, které

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více