11,00 11,00 33,6 33, , Úroky z běžných účtů 2 000,00

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "11,00 11,00 33,6 33,6 3 694,64 644 10 Úroky z běžných účtů 2 000,00"

Transkript

1 Nákladové účetnictví plán nákladů/výnosů pro rok 2010 Příloha č. 4 Upr. nákl. Sch. nákl. uprav. schv. Skutečnost Výnosový, nákl. nákl nákladový Předmět účtování ( v tis. ) ( v tis. ) v % v % ( v Kč ) účet Návrh nákladů/výnosů r ,00 0,00 100, , Tržby z prodeje služeb ,00 reklama Chevak ,00 reklama VAK 11,00 11,00 33,6 33, , Úroky z běžných účtů 2 000,00 0,00 0,00 0, Tržby z dlouh. fin. majetku - výnos z podílových listů ČP Invest 0,00 0,00 0, Kurzové zisky 220,00 220,00 0,0 0,0 0, Tržby z prodeje dlouhodobého majetku ,00 prodej vozidla Mazda 30,00 30,00 75,0 75, , Přijaté příspěvky , ,00 příspěvek na LTM 0,00 0,00 0, Jiné ostatní výnosy - převod zůstatků účtů fondů 0,00 0,00 2, Jiné ostatní výnosy - haléřové vyrovnání 1 431, ,00 100,2 109, , Přijaté členské příspěvky - od obcí , ,00 členské příspěvky obcí rok ,00 87,00 98,7 98, , Přijaté členské příspěvky - od svazků obcí , ,00 členské příspěvky od svazků obcí za rok ,00 340,00 34,2 31, , Ost. neinv. dotace ze st. rozpočtu - k Cíli , ,45 příspěvek na ADM DF a FMP Cíl 3 od státu 2 080, ,00 32,4 30, , Dotace a granty od mezinárodních institucí , ,41 Přijaté dotace Administrace DF a FMP ,00 Dotace od Č-N fondu bud. - LTM 40,00 40,00 125,8 125, , Neinvestiční přijaté dotace ze zahr. j.n. 0, ,88 příspěvek na LTM ze SRN

2 4 409, , ,45 Výnosy celkem , , ,00 72,0 72, , Mzdové náklady z hlavního pracovního poměru ,00 160,00 80,00 67,8 135, , Mzdové náklady z dohod o provedení práce ,00 386,10 382,20 68,5 69, , Zákonné pojistné - sociální pojištění hraz. zaměstnavatelem ,00 133,70 132,30 72,0 72, , Zákonné pojistné - zdravotní pojištění hraz. zaměstnavatelem ,00 6,10 6,10 73,5 73, , Jiné ost. náklady - povinné poj. hrazené zaměstnavatelem 7 410,00 2,00 2,00 0,0 0,0 0, Spotřeba materiálu - knihy, účební pomůcky 2 000,00 10,00 0,00 52, , Drobný majetek do 3000,- Kč do spotřeby , ,00 nákup 2 ks židlí 2 581,00 skartovačka P-58Cs 139,00 nabíječka 30,00 40,00 64,7 48, , Nákup materiálu do spotřeby ,00 880,00 vlajky EU ,00 kancelářské potřeby 3 193,00 ostatní materiál do spotřeby 3 122,50 součástky do PC 0,00 0,00 0, Nákup materialu na sklad do nákladů 0,00 30,00 10,00 86,2 258, , Kurzové ztráty ,00 65,00 65,00 68,4 68, , Spotřeba materiálu - PHM ,00 15,00 20,00 44,0 33, , Jiné ostatní náklady - poštovné ,00 50,00 50,00 76,5 76, , Jiné ostatní náklady - služby radiokomunikací a telekomunikací ,00 42,00 40,00 23,2 24, , Jiné ostatní náklady - služby peněžních ústavů , ,94 bankovní poplatky 4 618,00 komerční pojištění ( včetně cestovního pojištění ) 1 417,00 pojištění vozidla 532,00 pojištění LTM 335,00 135,00 30,2 74, , Ostatní služby - nájemné ,00

3 ,00 nájemné AIA 55,00 20,00 96,1 264, , Jiné ostatní náklady - konzultační, poradenské a právní služby , ,00 daňové přiznání ,00 zpracování vzorové smlouvy CÍL ,00 obnova zápisu ochranné známky 30,00 25,00 60,0 72, , Ostatní služby - školení a vzdělávání ,00 711,30 540,00 74,6 98, , Ostatní služby - jinak nejmenované , ,00 mytí vozidla, odpad, drobné služby 6 376,60 www stránky, systémová podpora, správa serveru ,00 překlady, tlumočení, zápisy z jednání ,00 zpracování účetnictví, mezd, rozborů a podkladů pro Adm. DF a FMP ,00 stravenky 1 072,00 PAKATEL ,50 grafické práce a tisk prop. brožury ,07 služby spojené s nájemným Stavoprojekt ,00 služby Regiontour 4 088,00 zveřejnění ve Bílých stránkách, inzerce, předplatné ,00 služby LTM ve Starém Mlýně ,35 dopravné a lanovka LTM ,00 vstupné LTM 128,27 ošetření něm. účastníků LTM 40,00 40,00 74,6 74, , Opravy a udržování , ,00 údržba vozidla 1 175,00 údržba klimatizace 1 369,00 údržba reprodukční techniky 50,00 5,00 8,4 84, , Ostatní služby - programové vybavení ,00 65,00 60,00 67,7 73, , Cestovné ,00 23,00 25,00 72,8 67, , Ostatní služby - pohoštění 60, ,00 ostatní pohoštění 4 100,00 občerstvení U Zlaté koule v ML 4 745,00 občerstvení při jednání RŘV Cíl 3. jednání DF a FMP 136,00 občerstvení koordinační schůzka LTM 1 472,00 občerstvení na LTM v r Občerstvení po Udělování ceny EE 5,00 1,00 0,0 0,0 0, Ostatní služby - ostatní nákupy jinak nejmenované 5 000,00

4 2,00 2,00 0,0 0,0 0, Dary - věcné 2 000,00 12,00 12,00 0,0 0,0 0, Dary 2 000,00 dárky - EE SA/BY 0,00 10,00 0,0 0, Daň z příjmu právnické osoby ,00 5,40 0,00 100, , Daň silniční 6 000,00 3,00 0,00 68, , Ostatní daně a poplatky 4 000,00 29,00 25,00 98,8 114, , Poskytnuté členské příspěvky - do zahraničí ,00 19,00 45,00 0,0 0,0 0, Ostatní služby - do zahraničí 0,00 0,00 0, Jiné ostatní náklady - nespecifikované ( např. hal. vyrovnání ) 0,00 0,00 0, Jiné ostatní náklady - neidentifikované výdaje 30,00 30,00 0,0 0,0 0, Odpisy samostatných mov. věcí a soub. do 40 tis ,00 226,50 226,50 0,0 0,0 0, Odpisy samostatných mov. věcí a soub. nad 40 tis ,00 0, odpisy nehmotného majetku 3 000,00 0,00 0,00 0, Náklady z přecenění cenných papírů 177,00 177,00 0,0 0,0 0, Zůstatková cena vozidla Mazda - pro rok , , , ,87 Náklady celkem ,00 175,90 611, ,58 Hospodářský výsledek před zdaněním 5 590,00 Vyvěšeno Sejmuto dne dne

5 Výnosový, nákladový účet Návrh nákladů/výnosů Regionálního sdružení obcí a měst EUREGIO EGRENSIS na rok 2010 Předmět účtování Příloha č. 4 Návrh nákladů/výnosů r Tržby z prodeje služeb reklama Chevak reklama VAK Úroky z běžných účtů 2 000, Tržby z dlouh. fin. majetku - výnos z podílových listů ČP Invest Kurzové zisky Tržby z prodeje dlouhodobého majetku ,00 prodej vozidla Mazda Přijaté příspěvky ,00 příspěvek na LTM Jiné ostatní výnosy - převod zůstatků účtů fondů Jiné ostatní výnosy - haléřové vyrovnání Přijaté členské příspěvky - od obcí ,00 členské příspěvky obcí rok Přijaté členské příspěvky - od svazků obcí ,00 členské příspěvky od svazků obcí za rok Ost. neinv. dotace ze st. rozpočtu - k Cíli ,00 příspěvek na ADM DF a FMP Cíl 3 od státu Dotace a granty od mezinárodních institucí ,00 Přijaté dotace Administrace DF a FMP Dotace od Č-N fondu bud. - LTM Neinvestiční přijaté dotace ze zahr. j.n. 0,00 příspěvek na LTM ze SRN

6 Výnosy celkem , Mzdové náklady z hlavního pracovního poměru , Mzdové náklady z dohod o provedení práce , Zákonné pojistné - sociální pojištění hraz. zaměstnavatelem , Zákonné pojistné - zdravotní pojištění hraz. zaměstnavatelem , Jiné ost. náklady - povinné poj. hrazené zaměstnavatelem 7 410, Spotřeba materiálu - knihy, účební pomůcky 2 000, Drobný majetek do 3000,- Kč do spotřeby ,00 nákup 2 ks židlí skartovačka P-58Cs nabíječka Nákup materiálu do spotřeby ,00 vlajky EU kancelářské potřeby ostatní materiál do spotřeby součástky do PC Nákup materialu na sklad do nákladů Kurzové ztráty , Spotřeba materiálu - PHM , Jiné ostatní náklady - poštovné , Jiné ostatní náklady - služby radiokomunikací a telekomunikací , Jiné ostatní náklady - služby peněžních ústavů ,00 bankovní poplatky komerční pojištění ( včetně cestovního pojištění ) pojištění vozidla pojištění LTM Ostatní služby - nájemné ,00

7 nájemné AIA Jiné ostatní náklady - konzultační, poradenské a právní služby ,00 daňové přiznání 2008 zpracování vzorové smlouvy CÍL 3 obnova zápisu ochranné známky Ostatní služby - školení a vzdělávání , Ostatní služby - jinak nejmenované ,00 mytí vozidla, odpad, drobné služby www stránky, systémová podpora, správa serveru překlady, tlumočení, zápisy z jednání zpracování účetnictví, mezd, rozborů a podkladů pro Adm. DF a FMP stravenky PAKATEL grafické práce a tisk prop. brožury služby spojené s nájemným Stavoprojekt služby Regiontour zveřejnění ve Bílých stránkách, inzerce, předplatné služby LTM ve Starém Mlýně dopravné a lanovka LTM vstupné LTM ošetření něm. účastníků LTM Opravy a udržování ,00 údržba vozidla údržba klimatizace údržba reprodukční techniky Ostatní služby - programové vybavení , Cestovné , Ostatní služby - pohoštění 60,00 ostatní pohoštění občerstvení U Zlaté koule v ML občerstvení při jednání RŘV Cíl 3. jednání DF a FMP občerstvení koordinační schůzka LTM občerstvení na LTM v r Občerstvení po Udělování ceny EE Ostatní služby - ostatní nákupy jinak nejmenované 5 000,00

8 Dary - věcné 2 000, Dary 2 000,00 dárky - EE SA/BY Daň z příjmu právnické osoby , Daň silniční 6 000, Ostatní daně a poplatky 4 000, Poskytnuté členské příspěvky - do zahraničí , Ostatní služby - do zahraničí Jiné ostatní náklady - nespecifikované ( např. hal. vyrovnání ) Jiné ostatní náklady - neidentifikované výdaje Odpisy samostatných mov. věcí a soub. do 40 tis , Odpisy samostatných mov. věcí a soub. nad 40 tis , odpisy nehmotného majetku 3 000, Náklady z přecenění cenných papírů Zůstatková cena vozidla Mazda - pro rok ,00 Náklady celkem ,00 Hospodářský výsledek před zdaněním 5 590,00 Vyvěšeno dne Sejmuto dne

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Tabulka č. 1 - Rozpočet v třídění dle položek a paragrafů Příjmy celkem

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 27.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč 10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč Třída 1 - daňové příjmy 1361 917 OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní 140 1361

Více

Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín. za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín. za rok 2011 Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín za rok 2011 (zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Zpracováno : 9.5.2012 Vyvěšeno : 9.5.2012 Svěšeno : Vypracovala:

Více

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Příjmová část paragraf název položky, paragrafu druh příjmů Schválený rozpočet 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY: Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků sdílená

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Provodov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00284378 název Obec Provodov ulice, č.p. 233 obec Provodov PSČ, pošta 763 45 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Časy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.01.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580503 název Obec Časy ulice, č.p. obec Časy PSČ, pošta 534 01 Kontaktní údaje telefon 466

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Městys Opatov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 24.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00290068 název Městys Opatov ulice, č.p. Opatov 149 obec Opatov PSČ, pošta 675 28 Kontaktní

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 Obec Lažany Údaje o organizaci NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 sestavený ke dni 31.12.2014 (vkč) zpracovaný dle zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění identifikační

Více

Rozpočet DSO Mikulovsko na rok 2015 - příjmy - NÁVRH K PROJEDNÁNÍ DNE 5. 2. 2015

Rozpočet DSO Mikulovsko na rok 2015 - příjmy - NÁVRH K PROJEDNÁNÍ DNE 5. 2. 2015 Rozpočet DSO Mikulovsko na rok 2015 - příjmy - NÁVRH K PROJEDNÁNÍ DNE 5. 2. 2015 Ř. Legenda UZ PAR ORG POL 1 PAR CELKEM PŘÍJMY 2015_NÁVRH Pozn. Neinv. přijaté dotace od obcí - Členské příspěvky, Příspěvky

Více

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu FO ze záv.čin. 360000 1112 Daň z příjmu FO ze SVČ 22000 1113 Daň z příjmu FO z kap.výn. 42000 1121 Daň z příjmu

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245. Návrh rozpočtu na rok 2009 - Příjmy Účetní případ položka MD Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.000,-- Kč Daň z příjmů právnických

Více

Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1

Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1 Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1 kap. 02 - životní prostředí xxx xxx 2310 - pitná voda xxx xxx -5171 opravy a udržování 200 000 izolace ve VDJ v Chrástě -5171 opravy a

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: W184 XCRGBA1A / A1A (16012014 / 28012013) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M sestavený

Více

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku Návrh Rozpočet rozpočtu na na rok rok 2014 Obec Mochov I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek 0000 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob za záv. činn. 2 200 000 0000 1112 Daň z příjmu

Více

II. Příjmy a výdaje podle odpovědných míst

II. Příjmy a výdaje podle odpovědných míst II. Příjmy a výdaje podle odpovědných míst 23 24 V této části je rozpočet každého odpovědného místa v jednotlivých oblastech návazně na bilanční tabulku rozpracován do příslušných paragrafů a položek rozpočtové

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 M Ě S T O Š t í t y IČO : 00303453 DIČ : CZ00303453 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o organizaci identifikační

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

Závěrečný účet obce D O B Š Í N. za r. 2010 =========================

Závěrečný účet obce D O B Š Í N. za r. 2010 ========================= Závěrečný účet obce D O B Š Í N za r. 2010 ========================= P ř í j m y za r. 2010 v ý d a j e za r. 2010 Celkový přehled příjmů a výdajů za r. 2010 Viz: příloha 6 ks Lenka Bártová Starostka Rozbor

Více

Příjmy Výdaje Poznámka kap. 02 - životní prostředí celkem kap. 02 - životní prostředí 5 785 000 19 623 201 kap. 10 - doprava

Příjmy Výdaje Poznámka kap. 02 - životní prostředí celkem kap. 02 - životní prostředí 5 785 000 19 623 201 kap. 10 - doprava Město Týnec nad Sázavou Rozpočet pro rok 2010 Stránka 1 kap. 02 - životní prostředí 2310 pitná voda 2132 příjmy z pronájmu 1 000 000 vodohospodářská infrastruktura 3122 přijaté příspěvky na vodovod 450

Více

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Příjmy: 1 000 Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz.osob závislá činnost 231 15 0000

Více

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY I. P Ř Í J M Y Druh příjmů 31.12.v tis. Kč 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 sdílené daně - celkem 159 066,6 159 066,6 163 538 917,00 102,8 3 z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 38 900,0 38 900,0 37

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Komentář k plnění výdajové části rozpočtu

Komentář k plnění výdajové části rozpočtu Komentář k plnění výdajové části rozpočtu Ozdravování hospodářských zvířat-odchyt psů Výdaje zde vynaložené byly na nákup krmiva pro odchycené psy a jejich očkování v ceně 1.139,-- Kč. Obecní les Náklady

Více