Panická porucha (F 41.0) = epizodická paroxysmální úzkost: kognitivní přístupy v terapii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Panická porucha (F 41.0) = epizodická paroxysmální úzkost: kognitivní přístupy v terapii"

Transkript

1 Panická porucha (F 41.0) = epizodická paroxysmální úzkost: kognitivní přístupy v terapii MUDr.Miroslav Novotný Centrum duševního zdraví Dukelská 456, Jeseník 584/ /

2 Pouze pro vnitřní potřebu IKBT Obsah studijních bloků je určen pouze pro studijní účely IKBT Hradec Králové K Sokolovně 309, IČO Studijní materiály nesmějí být dále kopírovány,rozmnožovány,ani jinak šířeny bez písemného souhlasu jednatele společnosti MUDr. Jana Zbytovského

3

4 Definice Opakované ataky těžké úzkosti (paniky), které nejsou omezeny na nějakou zvláštní situaci, nebo na určité podmínky a nelze je proto předvídat. Hlavní příznaky: palpitace bolesti na hrudníku pocity dušení závratě pocity nereálnosti(depersonal.+ derealizace) Sekundární strach ze smrti,zešílení,ztráty kontroly.

5 Dg. kritéria MKN-10 A. Jedinec prožije opakované panické ataky, které nejsou v přímé souvislosti s určitou situací,nebo objektem,které se objevují spontánně,t,j. nelze je předvídat. Panické ataky nesouvisejí s výraznou námahou, nebo s expozicí nebezpečným nebo život ohrožujícím situacím

6 B. Dg. kritéria MKN-10 1.je to ohraničená epizoda intenzivního strachu a nepohody 2.začíná náhle 3.dosahuje maxima během několika málo minut a trvá nejméně několik minut 4.musí být přítomny alespoňčtyři z níže uvedených příznaků přičemž jeden musí být z (a) až z (d )

7 Dg. kritéria MKN-10 -příznaky vegetativního podráždění (a) palpitace,bušení srdce, nebo zrychlený pulz (b) pocení (c) chvění nebo třes (d) sucho v ústech, které není způsobeno medikací, nebo dehydratací

8 Dg. kritéria MKN-10-příznaky týkající se hrudníku a břicha (e) obtížné dýchání (f) pocit zalykání se (g) boleti, nebo nepříjemné pocity v hrudníku (h) nauzea, nebo břišní nevolnost(např. neklid, víření v břiše).

9 Dg. kritéria MKN-10-příznaky týkající se duševního stavu (i) pocit závratě,neklidu,mdloby,točení hlavy (j) pocity, že objekty nejsou reálné (derealizace),nebo že jedinec je mimo není zde skutečně (depersonalizace) (k) strach ze ztráty kontroly, zešílení, ztráty vědomí (l) strach ze smrti

10 Dg. kritéria MKN-10 -celkové příznaky (m) návaly horka nebo chladu (a) pocity znecitlivění, nebo mravenčení

11 Výskyt a rozdělení 26.6 % populace trpí anxietou 1. Fobické úzkostné poruchy - agorafobie (3-6 %) - sociální fobie ( 3 %) - specifické fobie (11% mužů,16 % žen) 2. Jiné úzkostné poruchy - panická porucha( 1,5-3 %) - generalizovaná úzkostná porucha(4-7%) - smíšená úzkostně-depresivní porucha(4/30) 3. Obsedantně-kompulsivní porucha(2-3%) 4. Akutní reakce na závažný stres 5. Posttraumatická stresová porucha(6/12%)

12 Etiologie úzkosti I. 1.Biologické teorie a koreláty a.nadměrná vegetativní reaktivita s nárůstem tonu sympatiku b.zvýšené vyplavování katecholaminů c.zvýšené vyplavování metabolitů noradrenalinu.infuze laktátu sodného zvyšuje hladinu NA a indukuje úzkost.u predisponovaných jedinců panickou ataku d. při anxietě je ve stavu hyperaktivity locus coeruleus,centrum NA neuronů

13 Etiologie úzkosti II. e. snížení GABA způsobuje hyperaktivitu CNS.GABA inhibuje CNS. f. úzkost může způsobit zvýšení hladiny serotoninu a zvýšení dopaminergní aktivity g. při úzkosti je hyperaktivní centrum v temporální kůře h. dochází ke snížení latence REM a 4. stadia spánku/jako u depresí/. i. u paniky je zvýšený průtok krve pravým parahipokampem/u anxiety frontálním lalokem dle PET studií/ j. prolaps v.mitralis u 50% pac. s panikou

14 Behaviorální inhibiční systém SIGNÁLY BOLESTI SIGNÁLY FRUSTRACE SIGNÁLY NEBEZPEČÍ NEZNÁMÉ PODNĚTY ENDOGENNÍ PODNĚTY BIS STOP dosavadním aktivitám ZVÝŠENÍ POZORNOSTI ZVÝŠENÍ NAPĚTÍ Locus coeruleus (NA) Nc. raphae (5-HT) Spuštění kaskády poplachové fáze stresu, která má za úkol připravit organismus na útok nebo útěk (fight/flight)

15 Etiologie úzkosti III. B. Psychoanalytické teorie a. potlačená přání,např. sexuální, nebo agresivní hrozí proniknout do vědomí a působí úzkost. b. k ochraně před úzkostí jsou používány obranné mechanismy c. fobie je způsobena mechanismem přenosu,přesunu, nebo vytěsnění d.sublimace,vytěsnění,přenos vedou k OCD e. porucha vytěsnění vede k panice,nebo GAD

16 Etiologie úzkosti III. pokračování B. Psychoanalytické teorie f. agorafobie je spojená se vztahem hostilita-závislost, nebo se strachem z vlastních agresivních/sexuálních impulzů vůči jiným nebo naopak

17 Etiologie úzkosti IV. 3. Teorie učení a. úzkost vzniká z frustrace nebo stresu.po vstupním zážitku může dále působit podmíněný spoj mezi úzkostí a méně závažnými situacemi frustrace nebo stresu, než byly původní. b.úzkost může být naučená imitováním úzkostných projevů rodičů c.úzkost spojená s přirozeným nepříjemným podnětem, např. úrazem,se podmiňováním přesune na jiný podnět,který může vyvolávat fobii

18 Somatické a neurologické příčiny úzkosti (vizte tabulka) 1.tu mozku,encephalitis,epi, migréna 2.kardiovaskul. onem.anémie,hypoxie 3.endokrinol.dysfunkce hypofýzy thyreoidey,nadledvin,feochromocytom 4.kolagenozy lupus erytematodes polyarteritis nodoza 5.karence vitaminu B, pelagra 6.toxické stavy,těžké kovy, sulfonamidy sympatomimetika amfetaminy,abstˇáky, 7.hypoglykemie,premenstruum,urémie,hepa

19 Vyšetření KB rozhovor Poslední případ: Kdy naposledy jste měl tyto problémy Co se konkrétně stalo Jaké jste měl pocity v těle Co vám běželo hlavou, co jste si myslel Co jste dělal Co se stalo potom, byl to typický případ

20 Spouštěče (antecedenty) Co předcházelo posledním potížím? Myšlenka, představa, sen, očekávání Druh chování,konkrétní člověk,živočich Situace, pořadí událostí, nebo jejich výčet Vjemy /zrakové,sluchové, čichové, tělocitné chuťové, prostorové,pohybové/ Dovednosti a jejich nedostatky

21 Frekvence Jak často se tento problém objevuje Objevuje se v určitých situacíchčastěji nebo výrazněji Jsou situace,kterým se snažíte vyhnout Pokud ANO: Co nejhoršího se představujete, že by se mohlo stát Jaké situace zvládáte snáze a proč

22 Fyziologické reakce Máte obvykle i nějaké nepříjemné tělesné příznaky/dýchací,bušení, svírání,tlaky, pocení,návaly horka,či zimnice,pocity na omdlení,závratě, nevolnost,mravenčení,třes Jak často se tyto příznaky objevují Začínají náhle, nebo pozvolna narůstají Co se objeví nejdříve, co potom Kdy se cítíte nejhůř Jak dlouho obvykle trvají

23 Chování Co děláte,když se obáváte Co děláte,když se opravdu do situace.. Co děláte,když se úzkost opravdu dostaví Popis:Jak se vyhýbáte obávaným situacím Jak se chováte, abyste zvládli tuto situaci Jak tlumíte úzkost/jídlo, alkohol,léky/

24 Kognice-Prožívání Jak často,na tento problém myslíte Co si o něm myslíte/myšlenky představy/ Co se objeví v reálné úzkostné situaci Co si myslíte, když to přejde

25 Minulost Jak dlouho se úzkosti objevují Jak dlouho se těm situacím vyhýbáte Jak to začalo Stalo se v té době něco neobvyklého

26 Kolísání intenzity Byla období,kdy jste byl schopen této situace zvládat lépe Kdy to bylo naposledy Co se tehdy stalo/nemoci, menses,ovulace sociální situace= sňatek,úmrtí,výročí,soud, nezaměstnanost,neúspěch v práci,problémy v rodině/

27 NÁSLEDKY-zisky ze symptomu 1/.Jaký vliv má tento problém na váš život zaměřit se na negativní i na pozitivní následky.např.možnost vyhnout se plnění nepříjemných úkolů 2/.Jak čelíte omezením, která vám tento problém způsobují

28 Mezilidské vztahy 1/.Jaký vliv má váš problém na jiné lidi 2/.Co si o tom myslí 3/.Co si o tom myslí váš manžel, manželka 4/. Co si myslí, že byste s tím měl dělat

29 Motivace k léčbě 1/.Proč jste přišel na léčení právě nyní 2/.Zhoršil se váš problém v poslední době 3/.Reagují jiní lidé jinak na váš problém

30 Předchozí léčení 1/ Už jste se někdy pro tento problém léčil 2/.Léčil jste se někdy na psychiatrii,třeba i kvůli něčemu jinému 3/.Kdy to bylo 4/.Jak Vám léčení pomohlo 5/.Pokud ne, proč jste jej ukončil

31 Somatické vyšetření Byl jste v poslední době vyšetřen u nějakého lékaře(praktik, internista,jiný specialista, lékařská pohotovost, RZP) Výsledek tohoto vyšetření Řekl jste mu o svých záchvatech úzkosti Berete nějaké léky Pijete kávu, kouříte, pijete alkohol, drogové experimenty

32

33 Kognitivní model paniky Jedinec prožívá ataky paniky jako důsledek trvalého sklonu INTERPRETOVAT tělesné pocity většinou příznaky normální úzkosti (BUŠENÍ,DUŠNOST ZÁVRATĚ), jako signály HROZÍCÍ KATASTROFY

34 Kognitivní model paniky Lehké příznaky dušnosti jsou interpretovány jako bezprostředně hrozící UDUŠENÍ A SMRTI pocity na omdlení jako znamení hrozícího KOLAPSU bušení srdce jako známka INFARKTU zmatek v myšlenkách či depersonalizace jako známka ZTRÁTY KONTROLY,nebo brzkého ZEŠÍLENÍ

35 Sekvence událostí během paniky Zevní spouštěče= situace ve které tento člověk již jednou záchvat měl Vnitřní spouštěče = tělesné pocity myšlenky představy Spouštěče rozbíhají pocity hrozby,stav napjatého očekávání a obavy Obavy jsou doprovázeny tělesnými senzacemi Interpretace pocitu do katastrofizace a ZESÍLENÍ stavu napjatého očekávání

36 Co udržuje paniku Nadměrné zaměření se na pocity,kterých se člověk obává Zaměření vede k zesílenému vnímání fyziologických příznaků Z těch se stávají další důkazy pro existenci vážné tělesné nebo duševní choroby Vyhýbavé chování chrání pacienta před chorobou. Vyhýbání vede k zábraně zjištění, že klientovy prožitky nejsou nebezpečné Posiluje víru ve správnost katastrofizace

37 K-B terapie paniky Frekvence většinou lx týdně 5 až 20 sezení Krok č. l.: Edukace Krok č.2: Kognitivní restrukturace Krok č.3:dechový trénink Krok č.4: Interoceptivní expozice Krok č.5: Expozice strachovým podnětům v imaginaci a in vivo Krok č.6:aplikovaná relaxace Krok č.7: Řešení problému dále vizte tabulka jednotlivé kroky terapie

38 K-B terapie paniky - 1.Edukace Pro začátek, podat co nejvíce informací, co je to úzkost,stresová reakce,boj nebo útěk. Pračlověk Janeček ve své rodné jeskyňce (příznaky, evoluce a funkce úzkosti) Ujistit, že bušení není život ohrožující. Vztahy mezi myšlením, pocity a chováním Namalujeme KBT MODEL s dosazením Dáme brožuru, výhodné je i poskytnout audionahrávku se záznamem I. sezení

39 Krok č.1. EDUKACE vol 2: Pacient dostává informace o agorafobii a o panické poruše Současně dostává psaný text, kde se mu vše stručně zopakuje Demonstrace modelu poruchy na příznacích, které pacient ve vyšetření uvedl EDUKACE O LÉČBĚ-jakým způsobem se bude léčit

40 Krok č.1. EDUKACE vol 3: Jedná se o známou nemoc, ta se dá léčit Nejde o nic unikátního, nepopsaného Neděláme žádné experimenty v léčbě Utříděním poznatků dochází k pocitu možné kontroly podle příručky Plánujeme jednotlivé kroky, ty jsou srozumitelné už to vede ke zmírnění potíží Příznaky se dekatastrofizují Probouzíme zájem o změnu situace

41 Krok č.1. EDUKACE vol 4: Plán-co dělat při záchvatu paniky Zůstat na místě.neutíkat,nevyhýbat se Uvědomit si míru paniky škála 1-8 Monitorovat se, abych věděl kdy úzkost začíná klesat Odvést pozornost jinak,např.počítat velkou násobilku Řízené dýchání, cvičit a zpomalit dech Odměnit se, za to že jsem zůstal v obávané situaci

42 Krok č.1. EDUKACE vol 5: Bludný kruh úzkosti-model A: spouštěče/antecedenty/ B: problém - myšlenky - vegetativní reakce - emoce - chování C: důsledky/concequences/

43 Krok č.1. EDUKACE vol 6: Podle modelu A,B,C s pacientem namalujeme jeho vlastní konkrétní příznaky Myšlenky -měníme kognitivní rekonstrukcí Chování - měníme expozicemi Emoce - měníme relaxací a někdy farmaky Vegetativní reakce - měníme kontrolou dechu, relaxací a farmaky Některé příčiny a důsledky-metoda řešení problému

44 Krok č.1. EDUKACE vol 7: Všechny tyto systémy se navzájem ovlivňují - jakmile jeden z nich změníme vždy se to projeví i v ostatních Práce s automatickými myšlenkami zasahuje jeden z uzlů v bludném kruhu Expozice - nejpodstatnějšíčást léčby /a nejnamáhavější pro klienta /

45

46 Krok č.2.kognitivní restrukturace Ke změně katastrof. myšlenek vedou 2 cesty: A. Manipulace s pozorností /odvedení pozornosti,zablokování proudu automatických myšlenek/ B. Logické testování automatických dysfunkčních myšlenek

47 Krok č.2.kognitivní restrukturace A. Manipulace s pozorností je rychlejší ale neovlivňuje sebedůvěru,efekt není trvalý a jde spíše o pomocnou techniku B. Logické testování je pracné, zdlouhavé, vyžaduje postupnou změnu způsobu myšlení. Efekt je však trvalejší Vede ke zvýšení sebedůvěry Dovednosti se generalizují i na jiné situace

48 Krok č.2.kognitivní restrukturace Myšlenky jsou spojeny jak s pocity, tak s chováním Změna automatických negativních myšlenek vede ke ZMÍRMĚNÍ ÚZKOSTI 4.kroky vedoucí k cíli: 1.spojit emoční reakce s automatickými myšlenkami 2.rozpoznat automatické myšlenky 3.testovat platnost automatických myšlenek 4.vytvořit racionální odpověď

49 2.Kognitivní restrukturace Panický otčenáš V záchvat paniky se automaticky objevují myšlenky, které mají ohrožující charakter Tyto destruktivní myšlenky vedou k nárůstu úzkosti a pak k úzkostnému chování vyhýbání se,ne však k ŘEŠENÍ SITUACE Je potřeba se naučit stavět se do OPOZICE k těmto automatickým myšlenkám a TESTOVAT jejich platnost Nahradit destruktivní myšlenky KONSTRUKTIVNÍMI..

50 2.Kognitivní restrukturace Panický otčenáš - pokračování NESPĚCHAT učit se POSTUPNĚ. ZLOZVYK mít ve stresu úzkostné automatické myšlenky bývá dlouhodobý.. Vizte schéma (dosaďte stejný spouštěč) situace-myšlenka-emoční reakce - chování (ale hodnocení situace=myšlenky je různé)

51 2.Kognitivní restrukturace krok č.1 Krok 1.spojit emoční reakce s automatickými myšlenkami ODHALUJEME vztahy mezi emoční reakcí a automatickými myšlenkami situace-myšlenka -emoční reakce Vysvětlení na příkladu Podivný šramot a). V domě je zloděj b).zapomněl jsem zavřít okno dále viz příklady ve verzi A ve verzi B

52 2.Kognitivní restrukturace krok č.2 Krok 2. rozpoznat automatické myšlenky Automatické myšlenky jsou většinou ukvapené závěry. Situace není důkladně zvážena,ale jen rychle automaticky ohodnocena. A.M.bývají silně ovlivněny náladou a naopak samy náladu výrazně ovlivňují Úzkostné A.M. jsou ZLOZVYKEM,který katastroficky, nebo přehnaně negativně hodnotí situaci

53 2.Kognitivní restrukturace kr. č.2 Cvičení k identifikaci A.M.dělá UMĚNÍ problémy s identifikací A.M.: 1.Negat.A.M. jsou tak obvyklé,a tak zjevně platné, že vůbec neupoutávají pozornost 2.V úzkosti majíčasto hlavní úlohu VIZUÁLNÍ PŘEDSTAVY(velmi krátké mnohdy jednu sekundu)proto je obtížné si jich všimnout a zapamatovat si je. Často bizarerie(vidět sám sebe ležet v rakvi) TRIK:upozornit že tyto představy BĚŽNĚ doprovázejí silnou úzkost(najděte JE)

54 2.Kognitivní restrukturace kr. č.2 Problémy s identifikací A.M.: 3.A.M. vedou k úzkosti proto se jim pacient otevřeněči skrytě snaží vyhnout Když se objeví A.M., pacient se ji snaží potlačit(soustředí se na něco jiného),nebo uteče ze situace, která to vyvolala. Tím zabrání podrobnému zpracování myšlenky. Není schopen uvědomit si přesný obsah kognitivních procesů pojících se s úzkostí

55 2.Kognitivní restrukturace kr. č.2 Myšlenky na ohrožení vyvolají úzkost,proto se pacienti ZDRÁHAJÍ o nich hovořit s terapeutem a úmyslně si je znovu vyvolat Hovoří v obecných pojmech a tématech nebo popisují ZŘEDĚNÉ VERZE svých M Terapeut slušně ale důrazně pokračuje v otázkách,dokud nezjistí SKUTEČNÉ myšlenky a představy TRIK:ptej se sám sebe byl bych také tak úzkostný,jako pacient,kdybych si tohle myslel a věřil tomu?

56 Rozpoznání automatické myšlenky (AM) Bychy a musy Katastrofické závěry Nadnesená slova Otázky na které si člověk neodpovídá Přehnané zevšeobecnění Značkování Práce se záznamem dysfunkčích myšlenek

57 2.Kognitivní restrukturace kr. č.2 Záznam dysfunkčních myšlenek pacient se učí: 1.identifikovat nepříjemné pocity 2.identifikovat situace, v nichž se tyto pocity objevují 3.identifikovat doprovodné negativní automatické myšlenky Viz Denní záznam dysfunkčních myšlenek

58 2.Kognitivní restrukturace kr. č.3 3.testovat platnost automatických myšlenek Problém: pacient bývá přesvědčen, že A.M. vyjadřují naprostou pravdu 1.Pomáháme klientovi sokratovským rozhovorem 2.Zadáme na téma téze - antitéze domácí úkol 3.Společně zjišťujeme nakolik jsou A.M. reálné a zda nejsou přehnané 4.Pomocí naváděcích otázek pomáháme pacientovi ohodnotit A.M. a nahradit je

59 2.Kognitivní restrukturace kr. č.3 Nejvhodnější je,když si klient vede Denní záznam k dysfunkčních myšlenek vizte tabulka Případně Deník panických záchvatů Otázky k testování platnosti automatických myšlenek vizte tabulka- tu by měl dostat i klient Příklad určitě se zblázním - vizte tabulka

60 2.Kognitivní restrukturace kr. č.4 4. Vytvoření racionální odpovědi říkáme: zkuste to říct jinak, než co vám diktuje momentální pocit zvažte odpovědi podle toho,jak se dlouhodobě znáte, nebo jak byste a podobnou otázku odpověděli v době,kdy jste se cítili dobře Racionální odpověď by se měla držet reality,nepřehánět do druhého extrému

61 SMYSL TECHNIKY Přimět pacienta aby SÁM přišel s alternativní interpretací terapeut NESMÍ odvést veškerou práci zpochybňováním má dojít k preventivnímu působení INSTALACE racionální odpovědi jako malá násobilka

62

63 Krok č.3:dechový trénink vol 1 Nácvik kontroly dechu = (řízené dýchání) I:Vysvětlení /Kognice/ kontrolou dechu je možné zmírnit příznaky paniky, naopak hyperventilace vyvolává záchvat paniky II: Nácvik /Behaviorální složka/ Ruku na břicho Nádech.. tři,čtyři pět,šest Výdech... tři čtyři,pět, šest..pauza /raz,dva/ Cíl: 8 až 10 dechů za minutu, Brániční typ Vhodné nahrát normální rytmus pac.na mgf

64 Krok č.4: Interoceptivní expozice U paniky je nejdůležitější expozice vnitřním podnětům,které klienta děsí. Interoceptivní expozicí chceme vyvolat vegetativní příznaky,které spouštějí paniku Nejčastěji děláme hyperventilaci -vizte tabulka interoceptivní expozice s hyperventilací

65 Kr.č.5:Expozice zevním podnětů Pacient se učíčelit obávané situaci tím, že se jí VYSTAVÍ Jednotlivé kroky předem naplánujeme podle stupně obtížnosti Nejprve expozice v představách pak ve skutečnosti (in vivo) Další krok vždy až zvládneme předchozí bez větších potíží ZAPLAVENÍ=protrahovaná expozice in vivo,nevíce obávané situaci,dokud nedojde k habituaci (snížení pocitu nepohody)

66 Krok č.5:expozice zevním podnětům-zaplavení 1.vysvětlit smysl postupu, mít souhlas!!! 2.mít lékařské vyšetření!!! 3.vysvětlíme jak úzkost probíhá(po obavném podnětu prudce stoupá úzkost nad nepohodlnou mez až k nesnesitelnosti)to je senzitizačníčást úzkosti.pak habituace.pak ale vždy desenzitizace.po opakování je senzitizace vždy nižší,habituace kratší a desenzitizace rychlejší.po opakovaném zaplavení úzkost z dané situace mizí zcela. Někdy i po jediné expozici.

67 Krok č.5:expozice zevním podnětům vol.2 1. Pacient vypracuje hierarchii situací, kterých se bojí 2. Pak domluva co pacient chce zda postupně( přes imaginace) nebo zda chce rychlý efekt po zaplavení.(z toho mají zase velký strach) 3.Někdy je třeba přítomnost blízké osoby při expozici, ale další krok je expozice bez 4.Některé expozice je třeba opakovat x krát 5.Vždy každý dosažený krok ODMĚNIT

68 Krok č.5:expozice zevním podnětům vol.3 Smysl techniky: naučit se nebát a mít pocit sebekontroly nad situací Obtíže: při nedostatečném vysvětlení může pacient chápat expozici jako trest Chyby:ukončit expozici dříve, než poklesne úzkost(pacient se již do této situace nevrátí)pak jen posilujeme vyhýbavé chování

69 Krok č.6:aplikovaná relaxace Relaxací se pacienti přesvědčí, jak mít příznaky pod kontrolou Jedná se o dovednost,kterou je možno získat až opakovaným cvičením Existuje celářada způsobů nácviku relaxace Cíl: nejen v křesle ale i při běžných činnostech i v situacích, kdy se dostáváme do velkého napětí

70 OSTova progresivní relaxace vizte tabulku Nácvik progresivní relaxace dle OSTA+modifikace Durecová + Novotný Nácvik autogenního tréninku a modifikací Domácí úkol č. l = 2x denně procvičování relaxace po dobu 15 minut Domácí úkol č.2 = 10 denně procvičovat progresivní relaxaci

71 Metoda řešení problémů Vizte tabulku BYLO TOHO DOST Děkuji za pozornost

72

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

Kognitivně behaviorální psychoterapie

Kognitivně behaviorální psychoterapie Kognitivně behaviorální psychoterapie Užívá se hlavně v léčbě PPP, závislostí (obezita, alkohol, drogy, kouření) a dále v léčbě úzkostných stavů, fóbií, funkčních sexuálních poruch, chronických bolestivých

Více

Zklidňuj. MUDr.Petr Možný

Zklidňuj. MUDr.Petr Možný Zklidňuj ující dýchání MUDr.Petr Možný Příznaky hyperventilace Bušení srdce, zrychlená činnost srdce, pálení u srdce Závratě, točení hlavy; zhoršená koncentrace; rozostřené vidění; mravenčení nebo necitlivost

Více

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž ZÁKLADNÍ RYSY KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž 1) KBT je relativně krátká,časově omezená - kolem 20 sezení - 1-2x týdně; 45 60 minut - celková délka terapie

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoterapeutické směry MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 16 Název materiálu: Psychoterapeutické

Více

Tereza Uhrová Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Psychiatrická klinika

Tereza Uhrová Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Psychiatrická klinika Tereza Uhrová Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha zařazení nálezů do kontextu! MoCA = 22 demence koncentrace, deprese, motivace, delirium. poskytnutí

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY KBT I

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY KBT I ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY KBT I Požadavky k závěrečné zkoušce: kontrola počtu hodin ve výcviku (minimum 500h) kontrola počtu dokumentovaných kazuistik a jejich supervize (12) kontrola esejí (8) a ppt prezentací

Více

Mgr. Vendula Kolářová

Mgr. Vendula Kolářová Mgr. Vendula Kolářová Snižování vlivu psycho-sociálních handicapů směřující k posílení zaměstnatelnosti občanů Libereckého kraje CZ.1.04/3.1.02/86.00035 Emoce patří mezi významné řídící a regulační mechanismy

Více

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Psychiatrická léčebna Bohnice Akutní gerontopsychiatrické odd. pav.32 vedoucí lékař e-mail:tomas.turek@plbohnice.cz Historie Starý zákon- popis mánie a deprese- Král

Více

KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ. Psychiatrická léčebna Kroměříž

KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ. Psychiatrická léčebna Kroměříž ÚVOD DO TEORIE KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž Základní předpoklady behaviorální terapie 1. Většina lidského chování, s výjimkou základních reflexů a

Více

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Psychoterapie RS v praxi Motto: Učeň se ptá: Co je důležitější než vědění? Mistr

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, IHOK FN Brno Bolest u MM Při postižení kostí je bolest častá Intenzita bolesti v průběhu léčby výrazně kolísá V pokročilých stádiích onemocnění je bolest

Více

Výc Zápa Sever tvrt tvrt rt.

Výc Zápa Sever tvrt tvrt rt. ÚZKOST A ÚZKOSTNÉ PORUCHY PANICKÁ PORUCHA A AGORAFOBIE ÚZKOST A STRACH adaptivní emoce, patří běžně k životu Úzkost nevím, čeho se bojím příprava na neurčité nebezpečí (kontextuální podmiňování) Strach

Více

NEUROTICKÉ PORUCHY V DĚTSKÉM VĚKU

NEUROTICKÉ PORUCHY V DĚTSKÉM VĚKU ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie NEUROTICKÉ PORUCHY V DĚTSKÉM VĚKU (zaměřeno na mladší školní věk) Diplomová práce Dagmar Kallupová Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (2009-2014)

Více

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha Parkinsonova nemoc = primárně neurologické onemocnění doprovodné psychiatrické příznaky deprese psychiatrické

Více

Pacienti ÚHKT a pár postřehů z psychologie. PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://klimes.mysteria.cz

Pacienti ÚHKT a pár postřehů z psychologie. PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://klimes.mysteria.cz Pacienti ÚHKT a pár postřehů z psychologie PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://klimes.mysteria.cz Obsah Dotazníkové šetření ÚHKT Achillova pata - pozdní diagnosa Škodlivé obranné reakce Symbolické

Více

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT Psychologická služba HZS ČR CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (posttraumatická péče) 1 CRITICAL INCIDENT Při záchranných akcích se hasiči setkávají s běžnými situacemi, ale také s těmi, které vyvolávají

Více

Syndrom = skupina příznaků typických pro určitou nemoc (bolest hlavy, rýma, teplota)

Syndrom = skupina příznaků typických pro určitou nemoc (bolest hlavy, rýma, teplota) Otázka: Psychické poruchy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Ruffy Psychická porucha je považována jako nepříjemný stav, znemožňuje úplné zapojení do běžného života, ztěžuje člověku vztahy a

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

Vladana Skutilová, OLG FN Hradec Králové

Vladana Skutilová, OLG FN Hradec Králové Vladana Skutilová, OLG FN Hradec Králové Proč KBT v genetickém poradenství? skloubení medicínského a psychoterapeutického pohledu těhotenství obecně radostná doba, ve skutečnosti řada vyšetření přinášejících

Více

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba MUDr. Zdeňka Vyhnánková Hormonální změny během menstruačního cyklu do ovulace stoupá hladina estrogenů 10x, hladina progesteronu je nulová v druhé polovině

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Komunikace. Tereza Uhrová

Komunikace. Tereza Uhrová Komunikace s dementním pacientem Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze KOMUNIKACE Komunikace je obecně lidská schopnost

Více

Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky:

Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky: Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky: příčina je pro jedince vnější; je pro něj extrémně děsivá; znamená

Více

CHRONICKÉ MOHOU TRVAT AŽ 15 DNÍ V MĚSÍCI!

CHRONICKÉ MOHOU TRVAT AŽ 15 DNÍ V MĚSÍCI! Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Rok prevence 2015 S bolestmi hlavy se setkal téměř každý člověk TY CHRONICKÉ MOHOU TRVAT AŽ 15 DNÍ V MĚSÍCI! ROZLIŠUJEME PRIMÁRNÍ A SEKUNDÁRNÍ BOLESTI HLAVY Bolest

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

Emoce a jejich poruchy. Rozšiřující materiál k tématu emoce.

Emoce a jejich poruchy. Rozšiřující materiál k tématu emoce. Emoce a jejich poruchy Rozšiřující materiál k tématu emoce. CITY=EMOCE, lat.moveo psychické procesy zahrnující subjektivní zážitky, stavy a vztahy k působícím podnětům provázené fyziologickými změnami,

Více

Modul 4 - Komunikace s veřejností

Modul 4 - Komunikace s veřejností Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul 4 - Komunikace s veřejností Mgr. Liana Cihelková Komunikace

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

Skupinová KBT pro úzkostně depresivní a fobické klienty

Skupinová KBT pro úzkostně depresivní a fobické klienty Skupinová KBT pro úzkostně depresivní a fobické klienty Roman Pešek APLA Praha, střední Čechy o.s. vedoucí Terapeutického a sociálně rehabilitační střediska APLA Externí spolupracovník Psychosomatické

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem

Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, střední Čechy, o.s. Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko APLA

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky

Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky MUDr. Martin Anders PhD. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha TOP ten diseases worldwide and in the EU according to DALYS

Více

5. MENTÁLNÍ RETARDACE

5. MENTÁLNÍ RETARDACE 5. MENTÁLNÍ RETARDACE Mentální retardace celkové snížení intelektových schopností, které vznikají průběhu vývoje. Podle doby vzniku intelektového defektu rozlišujeme oligofrenii a demenci. Oligofrenie

Více

Poruchy spánku a jeho léčba. L. Závěšická, K. Espa -Červená, M. Brunovský, M. Matoušek

Poruchy spánku a jeho léčba. L. Závěšická, K. Espa -Červená, M. Brunovský, M. Matoušek Poruchy spánku a jeho léčba L. Závěšická, K. Espa -Červená, M. Brunovský, M. Matoušek Polysomnografické vyšetření: stav bdělosti EEG + EOG + EMG synchronizovaný spánek, pomalovlnný spánek, non REM spánek

Více

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho Civilizační onemocnění Stres a syndrom vyhoření SOŠ InterDACT s.r.o. Most Bc. Jana Macho Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Jana Macho III/2_Inovace a

Více

Freud (1856-1939). 1939).

Freud (1856-1939). 1939). Neurotické poruchy MUDr. Helena Reguli Termín Neuróza Poprvé se termín neuróza objevil ke konci 18.století. O sto let později se neurózami podrobně zabýval rakouský neurolog a psychiatr Sigmund Freud (1856-1939).

Více

Jak (ne)relapsovat? Udržujeme změnu životního stylu. Pracovní e-book k projektu STOBkolo na www.stobklub.cz PhDr. Iva Málková, Mgr.

Jak (ne)relapsovat? Udržujeme změnu životního stylu. Pracovní e-book k projektu STOBkolo na www.stobklub.cz PhDr. Iva Málková, Mgr. Jak (ne)relapsovat? Udržujeme změnu životního stylu Pracovní e-book k projektu STOBkolo na www.stobklub.cz PhDr. Iva Málková, Mgr. Jana Divoká Kniha podléhá autorským právům. Je dovoleno ji šířit jako

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 motivace a vůle Motivace Proč chcete studovat psychologii? Sepište seznam svých motivů Motivace základní pojmy termín motivace z latinského moveo

Více

STRES STRES ZÁTĚŽ, TÍSEŇ, TLAK, ÚZKOST BÝT VYSTAVEN VNĚJŠÍM SILÁM, TLAKŮM NEJBĚŽNĚJŠÍ PŘEDSTAVA: STRES JE SÍLA, KTERÁ ZPŮSOBUJE TĚLESNÉ NEBO PSYCHICKÉ VYČERPÁNÍ A UTRPENÍ STRES PROŽÍVÁ ČLOVĚK, KTERÝ JE

Více

Prezentace Centra psychoterapie

Prezentace Centra psychoterapie Prezentace Centra psychoterapie Centrum psychoterapie Obsah: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Založení Centra psychoterapie Bývalí a současní zaměstnanci Patroni CP Informace o skupinové psychoterapii

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha Emoční zátěž ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha EMOČNÍ ZÁTĚŽ Je způsobena situacemi, které vyvolávají afektivní citovou odezvu tvoří: Pocity Přístupy

Více

FJFI. Emoce a jak je zvládat

FJFI. Emoce a jak je zvládat FJFI Emoce a jak je zvládat Emoce jsou když emoce (e-motio, pohnutí) jsou psychicky a sociálně konstruované procesy zahrnují subjektivní zážitky libosti a nelibosti, provázené: fyziologickými změnami (změna

Více

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života.

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života. Březen 1 Spánek je nezbytný nejen pro regeneraci duševních a fyzických sil, pro vytváření paměťových stop a tedy pro kognitivní funkce, ale i pro celou řadu metabolických pochodů. Kvalita nočního spánku

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Únava a stres. Duševní hygiena a relaxační techniky. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Analýza úzkosti a úzkostných projevů u žáka na 2. stupni ZŠ

Analýza úzkosti a úzkostných projevů u žáka na 2. stupni ZŠ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra psychologie a patopsychologie Bc. Martina Veverková II. ročník prezenční studium Obor: Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední

Více

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě MUDr. Hana Janatová CSc. Státní zdravotní ústav Státní zdravotní ústav 1 EY 2012 Aktivní a zdravé stárnutí a mezigenerační solidarita Národní strategie podporující pozitivní

Více

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Nelegální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ "Jakákoliv závislost je špatná,

Více

Pavla Novotná Veronika Margoldová

Pavla Novotná Veronika Margoldová Pavla Novotná Veronika Margoldová jsou skupinou velmi závaţných onemocnění, jeţ významně ovlivňuje jak kvalitu ţivota pacientů, tak i jeho délku patří mezi poruchy nálady a jde o patologický smutek pochopitelný

Více

NEUROKOGNITIVNÍ TRÉNINK PRVNÍ ZKUŠENOSTI U DLOUHODOBĚ HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ

NEUROKOGNITIVNÍ TRÉNINK PRVNÍ ZKUŠENOSTI U DLOUHODOBĚ HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ NEUROKOGNITIVNÍ TRÉNINK PRVNÍ ZKUŠENOSTI U DLOUHODOBĚ HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ NEUDERTOVÁ, H., DORAZILOVÁ, A., HUMPOLÍČEK P. ODDĚLENÍ KLINICKÉ PSYCHOLOGIE, FN BRNO PSYCHOLOGICKÝ ÚSTAV FILOZOFICKÉ FAKULTY

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

TÉMA 4 Změna a zátěž jako přirozené aspekty profesního prostředí.

TÉMA 4 Změna a zátěž jako přirozené aspekty profesního prostředí. Leadership II TÉMA 4 Změna a zátěž jako přirozené aspekty profesního prostředí. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

GENERALIZOVANÁ ÚZKOSTNÁ PORUCHA. Kognitivně behaviorální přístup. Prim. MUDr. Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž

GENERALIZOVANÁ ÚZKOSTNÁ PORUCHA. Kognitivně behaviorální přístup. Prim. MUDr. Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž GENERALIZOVANÁ ÚZKOSTNÁ PORUCHA Kognitivně behaviorální přístup Prim. MUDr. Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž Generalizovaná úzkostná porucha Relativně nová diagnostická kategorie Poprvé v DSM

Více

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13 OBSAH Obsah Předmluva................................................. 13 Část první Základní okruhy obecné psychopatologie.............................. 15 1 Úvod..................................................

Více

Duševně zdravý člověk je

Duševně zdravý člověk je DUŠEVNÍ HYGIENA Duševně zdravý člověk je vyrovnaný samostatný zdravě kritický k sobě i okolí umí jednat s lidmi ovládá a zdravě prožívá své emoce odlišuje skutečnost od snů plní své povinnosti umí odpočívat

Více

Poruchy příjmu potravy. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Poruchy příjmu potravy. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Poruchy příjmu potravy Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Psychogenní poruchy příjmu potravy Onemocnění, pro která je charakteristická porucha myšlení a jednání ve vztahu k jídlu a vlastnímu vzhledu

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Vysoký krevní tlak High Blood Pressure. Chronic kidney disease chapter 2. Chronické onemocnění ledvin

Vysoký krevní tlak High Blood Pressure. Chronic kidney disease chapter 2. Chronické onemocnění ledvin High Blood Pressure Chronic kidney disease chapter 2 Chronické onemocnění ledvin je jednou z hlavních příčin chronického onemocnění ledvin. Kromě toho může nedostatečně léčený vysoký krevní tlak vést k

Více

Bolest. v paliativní medicíně. prim.mudr.dagmar Palasová

Bolest. v paliativní medicíně. prim.mudr.dagmar Palasová Bolest. v paliativní medicíně Beskydy 20.4.2013 prim.mudr.dagmar Palasová Bílovecká nemocnice, a.s. Paliativní péče je aktivní péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém

Více

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním CNS - epilepsie

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním CNS - epilepsie Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním CNS - epilepsie Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Rozdělte poruchy vědomí, vysvětlete

Více

Náboţenské proţívání a úzkost Náboţenské proţívání u schizofrenie. PhDr. Pavel Moravec Setkání nemocničních kaplanů Rajhrad u Brna

Náboţenské proţívání a úzkost Náboţenské proţívání u schizofrenie. PhDr. Pavel Moravec Setkání nemocničních kaplanů Rajhrad u Brna Náboţenské proţívání a úzkost Náboţenské proţívání u schizofrenie PhDr. Pavel Moravec Setkání nemocničních kaplanů Rajhrad u Brna F40: Fobické úzkostné poruchy F40.0: Agorafobie F40.1: Sociální fobie F41:

Více

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace Zátěžové situace frustrace, stres, deprivace Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení

Více

Definice zdraví podle WHO

Definice zdraví podle WHO Zdravotní politika ZDRAVOTNÍ POLITIKA Zdraví a nemoc jsou předmětem sociální politiky. Zdraví je však pojímáno buď úzce (biologický stav člověka) nebo široce (biologicky přijatelné podmínky a prostředí).

Více

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog Rodinné Integrační Centrum o.s. Centrum pro autismus z PASti Prodloužená 278, Pardubice 530 09 www.ric.cz, info@ric.cz Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog DOTAZNÍK PRO ŘEDITELE ZŠ A MŠ PARDUBICE zkoumané

Více

Epilepsie. Silvia Čillíková FEL ČVUT. 9th May 2006

Epilepsie. Silvia Čillíková FEL ČVUT. 9th May 2006 Epilepsie Silvia Čillíková FEL ČVUT 9th May 2006 Úvod Epilepsie (zkr. epi) je skupina poruch mozku projevujících se opakovanými záchvaty (paroxysmy) různého charakteru Je to relativně běžné onemocnění,

Více

Výtvarná soutěž STRAŠÁK STRES

Výtvarná soutěž STRAŠÁK STRES Příloha 3 Výtvarná soutěž STRAŠÁK STRES Instruktážní materiál Pracovní stres: příčiny a projevy 2015 PŘÍČINY STRESU nadměrné pracovní vytížení a trvalý tlak (velké množství úkolů, nepřiměřená pracovní

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová jedná se o poruchy chování, které se významně odchylují od normy většiny

Více

ODVAHU! Knížka o přežití. Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice

ODVAHU! Knížka o přežití. Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice Dr. med. Claudia Croos-Müller ODVAHU! Knížka o přežití Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice 12 a ½ cvičení pro okamžitou pomoc pro získání klidu a odvahy V této knize najdeš následující cvičení:

Více

Obezita. Popis poruchy. Diagnóza

Obezita. Popis poruchy. Diagnóza Obezita Popis poruchy Obezita je definována jako zvýšené množství tukové tkáně. Je to multifaktoriálně podmíněná metabolická porucha, a je nutné brát v úvahu individuální geneticky podmíněnou náchylnost

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav porodní asistence. Darina Lesková. Panická porucha.

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav porodní asistence. Darina Lesková. Panická porucha. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav porodní asistence Darina Lesková Panická porucha Bakalářská práce Vedoucí práce: MUDr. Aleš Grambal Olomouc 2011 Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny Paliativní péče o ventilovaného pacienta Renata Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec

Více

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY Katamnestická studie záznamů pacientů z ambulantních knih psychiatrického oddělení Nemocnice Ostrov (NEMOS PLUS s r.o.) za období 200-2011 Listopad 2011/ Dodavatel:

Více

TRITON Praha / KromÏ Ìû

TRITON Praha / KromÏ Ìû TRITON Praha / KromÏ Ìû Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Václav Prokopius, Petr Šulista TVOŘIVÁ SÍLA STRACHU Václav Prokopius, Petr Šulista Tvořivá síla strachu Tato kniha ani žádná

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

NEURORESTART EMOCE VÝUKOVÝ A PRACOVNÍ MANUÁL AUTOR: MONIKA URBANOVÁ A JIŘÍ VOKÁČ ČMOLÍK

NEURORESTART EMOCE VÝUKOVÝ A PRACOVNÍ MANUÁL AUTOR: MONIKA URBANOVÁ A JIŘÍ VOKÁČ ČMOLÍK 2015 NEURORESTART EMOCE VÝUKOVÝ A PRACOVNÍ MANUÁL AUTOR: MONIKA URBANOVÁ A JIŘÍ VOKÁČ ČMOLÍK Kapitola - DEN 0 ZAČÍNÁME Připravte se na trénink NEURORESTART EMOCE. Věnujte pozornost informacím ve videu

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Psychologické aspekty panické poruchy

MASARYKOVA UNIVERZITA. Psychologické aspekty panické poruchy MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra výchovy ke zdraví Psychologické aspekty panické poruchy Bakalářská práce Brno 2015 Autor práce: Vedoucí práce: Monika Baslíková RNDr. Mgr. Alice Prokopová,

Více

Modul č. XV. Poruchy socializace, problémový klient

Modul č. XV. Poruchy socializace, problémový klient Modul č. XV Poruchy socializace, problémový klient PORUCHY SOCIALIZACE CO ČLOVĚKA UTVÁŘÍ Na fenotypu (úrovni konečné osobnosti) se podílí faktory: a) vnitřní vrozené (genetická dědičnost) získané (sociální

Více

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK K čemu slouží zdravotnická záchranná služba: Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou

Více

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Léčba CHOPN Odvykání kouřen ení Bronchodilatancia (mimo theofyllinu)

Více

BOLEST II. Terapie, ošetřování nemocného s bolestí

BOLEST II. Terapie, ošetřování nemocného s bolestí BOLEST II. Terapie, ošetřování nemocného s bolestí Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 20.3.2009 Bc.Eva Matoušková Léčba bolesti tradiční

Více

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Legální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ Legální drogy Alkohol Léky Tabák Těkavé

Více

Deprese, nemoc rodu ženského?

Deprese, nemoc rodu ženského? Deprese, nemoc rodu ženského? Autor MUDr. Martin Anders, Ph.D., Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha Důležité upozornění Tato kniha nemůže a ani nechce nahradit lékařské vyšetření; v případě zdravotních

Více

Systémové modely Betty Neuman Systémový model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Systémové modely Betty Neuman Systémový model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Systémové modely Betty Neuman Systémový model Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie *1924 Lowell, Ohio Základní ošetřovatelské vzdělání, pracovala jako sestra Bakalářské (1957) a magisterské

Více

Paměť a učení. Druhy paměti. Vztah paměti a učení. Praktické využití teorie pro kvalitu učení. PaS3 1

Paměť a učení. Druhy paměti. Vztah paměti a učení. Praktické využití teorie pro kvalitu učení. PaS3 1 Paměť a učení Druhy paměti. Vztah paměti a učení. Praktické využití teorie pro kvalitu učení. PaS3 1 Paměť Fukncí paměti je uchování minulé zkušenosti. Některá vymezení paměti: obecná funkce obnovení nebo

Více

Psychologický přístup k agresivním nemocným

Psychologický přístup k agresivním nemocným Psychologický přístup k agresivním nemocným Mgr.Alexandra Škrobánková Hematoonkologická klinika FN Olomouc Oddělení klinické psychologie FN Olomouc 25.1.2007 AGRESE chování, které je vedeno se záměrem

Více

Název materiálu: Náročné životní situace Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 5. 2. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Náročné životní situace Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 5. 2. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

MOTIVACE Definice motivace

MOTIVACE Definice motivace MOTIVACE zpracovaly: Lucie Tylšarová, Lucie Zimlová Definice motivace Původ slova motivace můžeme hledat v latině - movero, movere, tj. pohybovat, měnit. Definice motivace není jednoznačná, každý autor

Více

Chronický únavový syndrom z hlediska psychiatra. Ján Praško, Psychiatrické i centrum Praha 3.lékařská fakulta UK Centrum neuropsychiatrických studií

Chronický únavový syndrom z hlediska psychiatra. Ján Praško, Psychiatrické i centrum Praha 3.lékařská fakulta UK Centrum neuropsychiatrických studií Chronický únavový syndrom z hlediska psychiatra Ján Praško, Psychiatrické i centrum Praha 3.lékařská fakulta UK Centrum neuropsychiatrických studií Dianóza CFS (Chronického KRITÉRIA: únavového syndromu)

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13860NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více