Panická porucha (F 41.0) = epizodická paroxysmální úzkost: kognitivní přístupy v terapii

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Panická porucha (F 41.0) = epizodická paroxysmální úzkost: kognitivní přístupy v terapii"

Transkript

1 Panická porucha (F 41.0) = epizodická paroxysmální úzkost: kognitivní přístupy v terapii MUDr.Miroslav Novotný Centrum duševního zdraví Dukelská 456, Jeseník 584/ /

2 Pouze pro vnitřní potřebu IKBT Obsah studijních bloků je určen pouze pro studijní účely IKBT Hradec Králové K Sokolovně 309, IČO Studijní materiály nesmějí být dále kopírovány,rozmnožovány,ani jinak šířeny bez písemného souhlasu jednatele společnosti MUDr. Jana Zbytovského

3

4 Definice Opakované ataky těžké úzkosti (paniky), které nejsou omezeny na nějakou zvláštní situaci, nebo na určité podmínky a nelze je proto předvídat. Hlavní příznaky: palpitace bolesti na hrudníku pocity dušení závratě pocity nereálnosti(depersonal.+ derealizace) Sekundární strach ze smrti,zešílení,ztráty kontroly.

5 Dg. kritéria MKN-10 A. Jedinec prožije opakované panické ataky, které nejsou v přímé souvislosti s určitou situací,nebo objektem,které se objevují spontánně,t,j. nelze je předvídat. Panické ataky nesouvisejí s výraznou námahou, nebo s expozicí nebezpečným nebo život ohrožujícím situacím

6 B. Dg. kritéria MKN-10 1.je to ohraničená epizoda intenzivního strachu a nepohody 2.začíná náhle 3.dosahuje maxima během několika málo minut a trvá nejméně několik minut 4.musí být přítomny alespoňčtyři z níže uvedených příznaků přičemž jeden musí být z (a) až z (d )

7 Dg. kritéria MKN-10 -příznaky vegetativního podráždění (a) palpitace,bušení srdce, nebo zrychlený pulz (b) pocení (c) chvění nebo třes (d) sucho v ústech, které není způsobeno medikací, nebo dehydratací

8 Dg. kritéria MKN-10-příznaky týkající se hrudníku a břicha (e) obtížné dýchání (f) pocit zalykání se (g) boleti, nebo nepříjemné pocity v hrudníku (h) nauzea, nebo břišní nevolnost(např. neklid, víření v břiše).

9 Dg. kritéria MKN-10-příznaky týkající se duševního stavu (i) pocit závratě,neklidu,mdloby,točení hlavy (j) pocity, že objekty nejsou reálné (derealizace),nebo že jedinec je mimo není zde skutečně (depersonalizace) (k) strach ze ztráty kontroly, zešílení, ztráty vědomí (l) strach ze smrti

10 Dg. kritéria MKN-10 -celkové příznaky (m) návaly horka nebo chladu (a) pocity znecitlivění, nebo mravenčení

11 Výskyt a rozdělení 26.6 % populace trpí anxietou 1. Fobické úzkostné poruchy - agorafobie (3-6 %) - sociální fobie ( 3 %) - specifické fobie (11% mužů,16 % žen) 2. Jiné úzkostné poruchy - panická porucha( 1,5-3 %) - generalizovaná úzkostná porucha(4-7%) - smíšená úzkostně-depresivní porucha(4/30) 3. Obsedantně-kompulsivní porucha(2-3%) 4. Akutní reakce na závažný stres 5. Posttraumatická stresová porucha(6/12%)

12 Etiologie úzkosti I. 1.Biologické teorie a koreláty a.nadměrná vegetativní reaktivita s nárůstem tonu sympatiku b.zvýšené vyplavování katecholaminů c.zvýšené vyplavování metabolitů noradrenalinu.infuze laktátu sodného zvyšuje hladinu NA a indukuje úzkost.u predisponovaných jedinců panickou ataku d. při anxietě je ve stavu hyperaktivity locus coeruleus,centrum NA neuronů

13 Etiologie úzkosti II. e. snížení GABA způsobuje hyperaktivitu CNS.GABA inhibuje CNS. f. úzkost může způsobit zvýšení hladiny serotoninu a zvýšení dopaminergní aktivity g. při úzkosti je hyperaktivní centrum v temporální kůře h. dochází ke snížení latence REM a 4. stadia spánku/jako u depresí/. i. u paniky je zvýšený průtok krve pravým parahipokampem/u anxiety frontálním lalokem dle PET studií/ j. prolaps v.mitralis u 50% pac. s panikou

14 Behaviorální inhibiční systém SIGNÁLY BOLESTI SIGNÁLY FRUSTRACE SIGNÁLY NEBEZPEČÍ NEZNÁMÉ PODNĚTY ENDOGENNÍ PODNĚTY BIS STOP dosavadním aktivitám ZVÝŠENÍ POZORNOSTI ZVÝŠENÍ NAPĚTÍ Locus coeruleus (NA) Nc. raphae (5-HT) Spuštění kaskády poplachové fáze stresu, která má za úkol připravit organismus na útok nebo útěk (fight/flight)

15 Etiologie úzkosti III. B. Psychoanalytické teorie a. potlačená přání,např. sexuální, nebo agresivní hrozí proniknout do vědomí a působí úzkost. b. k ochraně před úzkostí jsou používány obranné mechanismy c. fobie je způsobena mechanismem přenosu,přesunu, nebo vytěsnění d.sublimace,vytěsnění,přenos vedou k OCD e. porucha vytěsnění vede k panice,nebo GAD

16 Etiologie úzkosti III. pokračování B. Psychoanalytické teorie f. agorafobie je spojená se vztahem hostilita-závislost, nebo se strachem z vlastních agresivních/sexuálních impulzů vůči jiným nebo naopak

17 Etiologie úzkosti IV. 3. Teorie učení a. úzkost vzniká z frustrace nebo stresu.po vstupním zážitku může dále působit podmíněný spoj mezi úzkostí a méně závažnými situacemi frustrace nebo stresu, než byly původní. b.úzkost může být naučená imitováním úzkostných projevů rodičů c.úzkost spojená s přirozeným nepříjemným podnětem, např. úrazem,se podmiňováním přesune na jiný podnět,který může vyvolávat fobii

18 Somatické a neurologické příčiny úzkosti (vizte tabulka) 1.tu mozku,encephalitis,epi, migréna 2.kardiovaskul. onem.anémie,hypoxie 3.endokrinol.dysfunkce hypofýzy thyreoidey,nadledvin,feochromocytom 4.kolagenozy lupus erytematodes polyarteritis nodoza 5.karence vitaminu B, pelagra 6.toxické stavy,těžké kovy, sulfonamidy sympatomimetika amfetaminy,abstˇáky, 7.hypoglykemie,premenstruum,urémie,hepa

19 Vyšetření KB rozhovor Poslední případ: Kdy naposledy jste měl tyto problémy Co se konkrétně stalo Jaké jste měl pocity v těle Co vám běželo hlavou, co jste si myslel Co jste dělal Co se stalo potom, byl to typický případ

20 Spouštěče (antecedenty) Co předcházelo posledním potížím? Myšlenka, představa, sen, očekávání Druh chování,konkrétní člověk,živočich Situace, pořadí událostí, nebo jejich výčet Vjemy /zrakové,sluchové, čichové, tělocitné chuťové, prostorové,pohybové/ Dovednosti a jejich nedostatky

21 Frekvence Jak často se tento problém objevuje Objevuje se v určitých situacíchčastěji nebo výrazněji Jsou situace,kterým se snažíte vyhnout Pokud ANO: Co nejhoršího se představujete, že by se mohlo stát Jaké situace zvládáte snáze a proč

22 Fyziologické reakce Máte obvykle i nějaké nepříjemné tělesné příznaky/dýchací,bušení, svírání,tlaky, pocení,návaly horka,či zimnice,pocity na omdlení,závratě, nevolnost,mravenčení,třes Jak často se tyto příznaky objevují Začínají náhle, nebo pozvolna narůstají Co se objeví nejdříve, co potom Kdy se cítíte nejhůř Jak dlouho obvykle trvají

23 Chování Co děláte,když se obáváte Co děláte,když se opravdu do situace.. Co děláte,když se úzkost opravdu dostaví Popis:Jak se vyhýbáte obávaným situacím Jak se chováte, abyste zvládli tuto situaci Jak tlumíte úzkost/jídlo, alkohol,léky/

24 Kognice-Prožívání Jak často,na tento problém myslíte Co si o něm myslíte/myšlenky představy/ Co se objeví v reálné úzkostné situaci Co si myslíte, když to přejde

25 Minulost Jak dlouho se úzkosti objevují Jak dlouho se těm situacím vyhýbáte Jak to začalo Stalo se v té době něco neobvyklého

26 Kolísání intenzity Byla období,kdy jste byl schopen této situace zvládat lépe Kdy to bylo naposledy Co se tehdy stalo/nemoci, menses,ovulace sociální situace= sňatek,úmrtí,výročí,soud, nezaměstnanost,neúspěch v práci,problémy v rodině/

27 NÁSLEDKY-zisky ze symptomu 1/.Jaký vliv má tento problém na váš život zaměřit se na negativní i na pozitivní následky.např.možnost vyhnout se plnění nepříjemných úkolů 2/.Jak čelíte omezením, která vám tento problém způsobují

28 Mezilidské vztahy 1/.Jaký vliv má váš problém na jiné lidi 2/.Co si o tom myslí 3/.Co si o tom myslí váš manžel, manželka 4/. Co si myslí, že byste s tím měl dělat

29 Motivace k léčbě 1/.Proč jste přišel na léčení právě nyní 2/.Zhoršil se váš problém v poslední době 3/.Reagují jiní lidé jinak na váš problém

30 Předchozí léčení 1/ Už jste se někdy pro tento problém léčil 2/.Léčil jste se někdy na psychiatrii,třeba i kvůli něčemu jinému 3/.Kdy to bylo 4/.Jak Vám léčení pomohlo 5/.Pokud ne, proč jste jej ukončil

31 Somatické vyšetření Byl jste v poslední době vyšetřen u nějakého lékaře(praktik, internista,jiný specialista, lékařská pohotovost, RZP) Výsledek tohoto vyšetření Řekl jste mu o svých záchvatech úzkosti Berete nějaké léky Pijete kávu, kouříte, pijete alkohol, drogové experimenty

32

33 Kognitivní model paniky Jedinec prožívá ataky paniky jako důsledek trvalého sklonu INTERPRETOVAT tělesné pocity většinou příznaky normální úzkosti (BUŠENÍ,DUŠNOST ZÁVRATĚ), jako signály HROZÍCÍ KATASTROFY

34 Kognitivní model paniky Lehké příznaky dušnosti jsou interpretovány jako bezprostředně hrozící UDUŠENÍ A SMRTI pocity na omdlení jako znamení hrozícího KOLAPSU bušení srdce jako známka INFARKTU zmatek v myšlenkách či depersonalizace jako známka ZTRÁTY KONTROLY,nebo brzkého ZEŠÍLENÍ

35 Sekvence událostí během paniky Zevní spouštěče= situace ve které tento člověk již jednou záchvat měl Vnitřní spouštěče = tělesné pocity myšlenky představy Spouštěče rozbíhají pocity hrozby,stav napjatého očekávání a obavy Obavy jsou doprovázeny tělesnými senzacemi Interpretace pocitu do katastrofizace a ZESÍLENÍ stavu napjatého očekávání

36 Co udržuje paniku Nadměrné zaměření se na pocity,kterých se člověk obává Zaměření vede k zesílenému vnímání fyziologických příznaků Z těch se stávají další důkazy pro existenci vážné tělesné nebo duševní choroby Vyhýbavé chování chrání pacienta před chorobou. Vyhýbání vede k zábraně zjištění, že klientovy prožitky nejsou nebezpečné Posiluje víru ve správnost katastrofizace

37 K-B terapie paniky Frekvence většinou lx týdně 5 až 20 sezení Krok č. l.: Edukace Krok č.2: Kognitivní restrukturace Krok č.3:dechový trénink Krok č.4: Interoceptivní expozice Krok č.5: Expozice strachovým podnětům v imaginaci a in vivo Krok č.6:aplikovaná relaxace Krok č.7: Řešení problému dále vizte tabulka jednotlivé kroky terapie

38 K-B terapie paniky - 1.Edukace Pro začátek, podat co nejvíce informací, co je to úzkost,stresová reakce,boj nebo útěk. Pračlověk Janeček ve své rodné jeskyňce (příznaky, evoluce a funkce úzkosti) Ujistit, že bušení není život ohrožující. Vztahy mezi myšlením, pocity a chováním Namalujeme KBT MODEL s dosazením Dáme brožuru, výhodné je i poskytnout audionahrávku se záznamem I. sezení

39 Krok č.1. EDUKACE vol 2: Pacient dostává informace o agorafobii a o panické poruše Současně dostává psaný text, kde se mu vše stručně zopakuje Demonstrace modelu poruchy na příznacích, které pacient ve vyšetření uvedl EDUKACE O LÉČBĚ-jakým způsobem se bude léčit

40 Krok č.1. EDUKACE vol 3: Jedná se o známou nemoc, ta se dá léčit Nejde o nic unikátního, nepopsaného Neděláme žádné experimenty v léčbě Utříděním poznatků dochází k pocitu možné kontroly podle příručky Plánujeme jednotlivé kroky, ty jsou srozumitelné už to vede ke zmírnění potíží Příznaky se dekatastrofizují Probouzíme zájem o změnu situace

41 Krok č.1. EDUKACE vol 4: Plán-co dělat při záchvatu paniky Zůstat na místě.neutíkat,nevyhýbat se Uvědomit si míru paniky škála 1-8 Monitorovat se, abych věděl kdy úzkost začíná klesat Odvést pozornost jinak,např.počítat velkou násobilku Řízené dýchání, cvičit a zpomalit dech Odměnit se, za to že jsem zůstal v obávané situaci

42 Krok č.1. EDUKACE vol 5: Bludný kruh úzkosti-model A: spouštěče/antecedenty/ B: problém - myšlenky - vegetativní reakce - emoce - chování C: důsledky/concequences/

43 Krok č.1. EDUKACE vol 6: Podle modelu A,B,C s pacientem namalujeme jeho vlastní konkrétní příznaky Myšlenky -měníme kognitivní rekonstrukcí Chování - měníme expozicemi Emoce - měníme relaxací a někdy farmaky Vegetativní reakce - měníme kontrolou dechu, relaxací a farmaky Některé příčiny a důsledky-metoda řešení problému

44 Krok č.1. EDUKACE vol 7: Všechny tyto systémy se navzájem ovlivňují - jakmile jeden z nich změníme vždy se to projeví i v ostatních Práce s automatickými myšlenkami zasahuje jeden z uzlů v bludném kruhu Expozice - nejpodstatnějšíčást léčby /a nejnamáhavější pro klienta /

45

46 Krok č.2.kognitivní restrukturace Ke změně katastrof. myšlenek vedou 2 cesty: A. Manipulace s pozorností /odvedení pozornosti,zablokování proudu automatických myšlenek/ B. Logické testování automatických dysfunkčních myšlenek

47 Krok č.2.kognitivní restrukturace A. Manipulace s pozorností je rychlejší ale neovlivňuje sebedůvěru,efekt není trvalý a jde spíše o pomocnou techniku B. Logické testování je pracné, zdlouhavé, vyžaduje postupnou změnu způsobu myšlení. Efekt je však trvalejší Vede ke zvýšení sebedůvěry Dovednosti se generalizují i na jiné situace

48 Krok č.2.kognitivní restrukturace Myšlenky jsou spojeny jak s pocity, tak s chováním Změna automatických negativních myšlenek vede ke ZMÍRMĚNÍ ÚZKOSTI 4.kroky vedoucí k cíli: 1.spojit emoční reakce s automatickými myšlenkami 2.rozpoznat automatické myšlenky 3.testovat platnost automatických myšlenek 4.vytvořit racionální odpověď

49 2.Kognitivní restrukturace Panický otčenáš V záchvat paniky se automaticky objevují myšlenky, které mají ohrožující charakter Tyto destruktivní myšlenky vedou k nárůstu úzkosti a pak k úzkostnému chování vyhýbání se,ne však k ŘEŠENÍ SITUACE Je potřeba se naučit stavět se do OPOZICE k těmto automatickým myšlenkám a TESTOVAT jejich platnost Nahradit destruktivní myšlenky KONSTRUKTIVNÍMI..

50 2.Kognitivní restrukturace Panický otčenáš - pokračování NESPĚCHAT učit se POSTUPNĚ. ZLOZVYK mít ve stresu úzkostné automatické myšlenky bývá dlouhodobý.. Vizte schéma (dosaďte stejný spouštěč) situace-myšlenka-emoční reakce - chování (ale hodnocení situace=myšlenky je různé)

51 2.Kognitivní restrukturace krok č.1 Krok 1.spojit emoční reakce s automatickými myšlenkami ODHALUJEME vztahy mezi emoční reakcí a automatickými myšlenkami situace-myšlenka -emoční reakce Vysvětlení na příkladu Podivný šramot a). V domě je zloděj b).zapomněl jsem zavřít okno dále viz příklady ve verzi A ve verzi B

52 2.Kognitivní restrukturace krok č.2 Krok 2. rozpoznat automatické myšlenky Automatické myšlenky jsou většinou ukvapené závěry. Situace není důkladně zvážena,ale jen rychle automaticky ohodnocena. A.M.bývají silně ovlivněny náladou a naopak samy náladu výrazně ovlivňují Úzkostné A.M. jsou ZLOZVYKEM,který katastroficky, nebo přehnaně negativně hodnotí situaci

53 2.Kognitivní restrukturace kr. č.2 Cvičení k identifikaci A.M.dělá UMĚNÍ problémy s identifikací A.M.: 1.Negat.A.M. jsou tak obvyklé,a tak zjevně platné, že vůbec neupoutávají pozornost 2.V úzkosti majíčasto hlavní úlohu VIZUÁLNÍ PŘEDSTAVY(velmi krátké mnohdy jednu sekundu)proto je obtížné si jich všimnout a zapamatovat si je. Často bizarerie(vidět sám sebe ležet v rakvi) TRIK:upozornit že tyto představy BĚŽNĚ doprovázejí silnou úzkost(najděte JE)

54 2.Kognitivní restrukturace kr. č.2 Problémy s identifikací A.M.: 3.A.M. vedou k úzkosti proto se jim pacient otevřeněči skrytě snaží vyhnout Když se objeví A.M., pacient se ji snaží potlačit(soustředí se na něco jiného),nebo uteče ze situace, která to vyvolala. Tím zabrání podrobnému zpracování myšlenky. Není schopen uvědomit si přesný obsah kognitivních procesů pojících se s úzkostí

55 2.Kognitivní restrukturace kr. č.2 Myšlenky na ohrožení vyvolají úzkost,proto se pacienti ZDRÁHAJÍ o nich hovořit s terapeutem a úmyslně si je znovu vyvolat Hovoří v obecných pojmech a tématech nebo popisují ZŘEDĚNÉ VERZE svých M Terapeut slušně ale důrazně pokračuje v otázkách,dokud nezjistí SKUTEČNÉ myšlenky a představy TRIK:ptej se sám sebe byl bych také tak úzkostný,jako pacient,kdybych si tohle myslel a věřil tomu?

56 Rozpoznání automatické myšlenky (AM) Bychy a musy Katastrofické závěry Nadnesená slova Otázky na které si člověk neodpovídá Přehnané zevšeobecnění Značkování Práce se záznamem dysfunkčích myšlenek

57 2.Kognitivní restrukturace kr. č.2 Záznam dysfunkčních myšlenek pacient se učí: 1.identifikovat nepříjemné pocity 2.identifikovat situace, v nichž se tyto pocity objevují 3.identifikovat doprovodné negativní automatické myšlenky Viz Denní záznam dysfunkčních myšlenek

58 2.Kognitivní restrukturace kr. č.3 3.testovat platnost automatických myšlenek Problém: pacient bývá přesvědčen, že A.M. vyjadřují naprostou pravdu 1.Pomáháme klientovi sokratovským rozhovorem 2.Zadáme na téma téze - antitéze domácí úkol 3.Společně zjišťujeme nakolik jsou A.M. reálné a zda nejsou přehnané 4.Pomocí naváděcích otázek pomáháme pacientovi ohodnotit A.M. a nahradit je

59 2.Kognitivní restrukturace kr. č.3 Nejvhodnější je,když si klient vede Denní záznam k dysfunkčních myšlenek vizte tabulka Případně Deník panických záchvatů Otázky k testování platnosti automatických myšlenek vizte tabulka- tu by měl dostat i klient Příklad určitě se zblázním - vizte tabulka

60 2.Kognitivní restrukturace kr. č.4 4. Vytvoření racionální odpovědi říkáme: zkuste to říct jinak, než co vám diktuje momentální pocit zvažte odpovědi podle toho,jak se dlouhodobě znáte, nebo jak byste a podobnou otázku odpověděli v době,kdy jste se cítili dobře Racionální odpověď by se měla držet reality,nepřehánět do druhého extrému

61 SMYSL TECHNIKY Přimět pacienta aby SÁM přišel s alternativní interpretací terapeut NESMÍ odvést veškerou práci zpochybňováním má dojít k preventivnímu působení INSTALACE racionální odpovědi jako malá násobilka

62

63 Krok č.3:dechový trénink vol 1 Nácvik kontroly dechu = (řízené dýchání) I:Vysvětlení /Kognice/ kontrolou dechu je možné zmírnit příznaky paniky, naopak hyperventilace vyvolává záchvat paniky II: Nácvik /Behaviorální složka/ Ruku na břicho Nádech.. tři,čtyři pět,šest Výdech... tři čtyři,pět, šest..pauza /raz,dva/ Cíl: 8 až 10 dechů za minutu, Brániční typ Vhodné nahrát normální rytmus pac.na mgf

64 Krok č.4: Interoceptivní expozice U paniky je nejdůležitější expozice vnitřním podnětům,které klienta děsí. Interoceptivní expozicí chceme vyvolat vegetativní příznaky,které spouštějí paniku Nejčastěji děláme hyperventilaci -vizte tabulka interoceptivní expozice s hyperventilací

65 Kr.č.5:Expozice zevním podnětů Pacient se učíčelit obávané situaci tím, že se jí VYSTAVÍ Jednotlivé kroky předem naplánujeme podle stupně obtížnosti Nejprve expozice v představách pak ve skutečnosti (in vivo) Další krok vždy až zvládneme předchozí bez větších potíží ZAPLAVENÍ=protrahovaná expozice in vivo,nevíce obávané situaci,dokud nedojde k habituaci (snížení pocitu nepohody)

66 Krok č.5:expozice zevním podnětům-zaplavení 1.vysvětlit smysl postupu, mít souhlas!!! 2.mít lékařské vyšetření!!! 3.vysvětlíme jak úzkost probíhá(po obavném podnětu prudce stoupá úzkost nad nepohodlnou mez až k nesnesitelnosti)to je senzitizačníčást úzkosti.pak habituace.pak ale vždy desenzitizace.po opakování je senzitizace vždy nižší,habituace kratší a desenzitizace rychlejší.po opakovaném zaplavení úzkost z dané situace mizí zcela. Někdy i po jediné expozici.

67 Krok č.5:expozice zevním podnětům vol.2 1. Pacient vypracuje hierarchii situací, kterých se bojí 2. Pak domluva co pacient chce zda postupně( přes imaginace) nebo zda chce rychlý efekt po zaplavení.(z toho mají zase velký strach) 3.Někdy je třeba přítomnost blízké osoby při expozici, ale další krok je expozice bez 4.Některé expozice je třeba opakovat x krát 5.Vždy každý dosažený krok ODMĚNIT

68 Krok č.5:expozice zevním podnětům vol.3 Smysl techniky: naučit se nebát a mít pocit sebekontroly nad situací Obtíže: při nedostatečném vysvětlení může pacient chápat expozici jako trest Chyby:ukončit expozici dříve, než poklesne úzkost(pacient se již do této situace nevrátí)pak jen posilujeme vyhýbavé chování

69 Krok č.6:aplikovaná relaxace Relaxací se pacienti přesvědčí, jak mít příznaky pod kontrolou Jedná se o dovednost,kterou je možno získat až opakovaným cvičením Existuje celářada způsobů nácviku relaxace Cíl: nejen v křesle ale i při běžných činnostech i v situacích, kdy se dostáváme do velkého napětí

70 OSTova progresivní relaxace vizte tabulku Nácvik progresivní relaxace dle OSTA+modifikace Durecová + Novotný Nácvik autogenního tréninku a modifikací Domácí úkol č. l = 2x denně procvičování relaxace po dobu 15 minut Domácí úkol č.2 = 10 denně procvičovat progresivní relaxaci

71 Metoda řešení problémů Vizte tabulku BYLO TOHO DOST Děkuji za pozornost

72

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a poruchy přizpůsobení

Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a poruchy přizpůsobení Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a poruchy přizpůsobení Zkráceně neurotické poruchy (toto je materiál pouze k vnitřní potřebě, neobsahuje korektní citace!, nešířit) Neurotické poruchy Úzkostné

Více

Kognitivně behaviorální psychoterapie

Kognitivně behaviorální psychoterapie Kognitivně behaviorální psychoterapie Užívá se hlavně v léčbě PPP, závislostí (obezita, alkohol, drogy, kouření) a dále v léčbě úzkostných stavů, fóbií, funkčních sexuálních poruch, chronických bolestivých

Více

Úzkostné poruchy. PSY 442 Speciální psychiatrie. MUDr. Jan Roubal

Úzkostné poruchy. PSY 442 Speciální psychiatrie. MUDr. Jan Roubal Úzkostné poruchy PSY 442 Speciální psychiatrie MUDr. Jan Roubal F40 F49 Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatoformní poruchy F40 Fobické úzkostné poruchy F41 Jiné úzkostné poruchy F42 Obsedantně-kompulzivní

Více

Zklidňuj. MUDr.Petr Možný

Zklidňuj. MUDr.Petr Možný Zklidňuj ující dýchání MUDr.Petr Možný Příznaky hyperventilace Bušení srdce, zrychlená činnost srdce, pálení u srdce Závratě, točení hlavy; zhoršená koncentrace; rozostřené vidění; mravenčení nebo necitlivost

Více

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoterapeutické směry MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 16 Název materiálu: Psychoterapeutické

Více

KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ FORMULACE PŘÍPADU

KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ FORMULACE PŘÍPADU KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ FORMULACE PŘÍPADU MUDr. Petr Možný Formulace případu Výsledkem procesu vyšetření by měl být individuální popis pacientova problému, zahrnující jeho vznik a vývoj a vysvětlující,

Více

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž ZÁKLADNÍ RYSY KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž 1) KBT je relativně krátká,časově omezená - kolem 20 sezení - 1-2x týdně; 45 60 minut - celková délka terapie

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Kognitivní restrukturalizace. MUDr. Petr Možný

Kognitivní restrukturalizace. MUDr. Petr Možný Kognitivní restrukturalizace MUDr. Petr Možný Edukace klienta Co jsou to emoce Pojmenování emocí Vztah mezi emocemi a myšlenkami Myšlenky automatické a volní Myšlenky primární a sekundární Myšlenky chladné

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

SKUPINOVÁ KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE U PANICKÉ PORUCHY

SKUPINOVÁ KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE U PANICKÉ PORUCHY Left.gif (10785 Midlle.gif (12243 Right.gif (10788 SKUPINOVÁ KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE U PANICKÉ PORUCHY GROUP COGNITIVE BEHAVIORAL THERAPY OF PANIC DISORDER Naďa Soukupová, Ján Praško Psychiatrické

Více

v léčbě úzkostných poruch

v léčbě úzkostných poruch Systematická desenzibilizace v léčbě úzkostných poruch Tvůrce metody: Joseph Wolpe, JAR, 1958 Teoretický základ metody: Teorie klasického a instrumentálního podmiňování (I. P. Pavlov, J. B. Watson, B.

Více

Název materiálu: Strach, úzkost Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 25. 2. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Strach, úzkost Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 25. 2. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

kognitivně behaviorální MUDr.Petr Možný

kognitivně behaviorální MUDr.Petr Možný Specifické fobie kognitivně behaviorální terapie MUDr.Petr Možný Definice specifické fobie: Jde silný a nepřiměřený strach z určitých situací či objektů. Mimo tyto situace není pacient zvýšeně úzkostný

Více

STRUKTURA ÚVODNÍHO ROZHOVORU 1. ÚVOD:

STRUKTURA ÚVODNÍHO ROZHOVORU 1. ÚVOD: PŘEDBĚŽNÉ VYŠETŘENÍ Předběžné vyšet etření krátký (60-90 minut) rozhovor zaměřený na: získání základních informací o klientově problému předběžné stanovení jeho diagnózy zvážení, zda je klient vhodný pro

Více

Tereza Uhrová Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Psychiatrická klinika

Tereza Uhrová Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Psychiatrická klinika Tereza Uhrová Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha zařazení nálezů do kontextu! MoCA = 22 demence koncentrace, deprese, motivace, delirium. poskytnutí

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Mgr. Vendula Kolářová

Mgr. Vendula Kolářová Mgr. Vendula Kolářová Snižování vlivu psycho-sociálních handicapů směřující k posílení zaměstnatelnosti občanů Libereckého kraje CZ.1.04/3.1.02/86.00035 Emoce patří mezi významné řídící a regulační mechanismy

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, IHOK FN Brno Bolest u MM Při postižení kostí je bolest častá Intenzita bolesti v průběhu léčby výrazně kolísá V pokročilých stádiích onemocnění je bolest

Více

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY KBT I

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY KBT I ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY KBT I Požadavky k závěrečné zkoušce: kontrola počtu hodin ve výcviku (minimum 500h) kontrola počtu dokumentovaných kazuistik a jejich supervize (12) kontrola esejí (8) a ppt prezentací

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu. O. Sláma, MOU Brno

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu. O. Sláma, MOU Brno Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, MOU Brno Proč je důležité, aby si lékař s pacientem dobře rozuměli, když je řeč o bolesti Několik poznámek k léčbě bolesti morfinem a silnými opioidy Sedmero

Více

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Psychiatrická léčebna Bohnice Akutní gerontopsychiatrické odd. pav.32 vedoucí lékař e-mail:tomas.turek@plbohnice.cz Historie Starý zákon- popis mánie a deprese- Král

Více

Obsedantně kompulzivní porucha. Aktualizace informací

Obsedantně kompulzivní porucha. Aktualizace informací Obsedantně kompulzivní porucha Aktualizace informací výskyt termínů MSK-10 obsedantně kompulzivní porucha F.42 (mezi neurotickými poruchami za úzkostnými, dělená podle převahy obsesí nebo kompulzí) DSM-IV

Více

Kogn ogn t i ivn vn rest s ruk u t k ur u ali al z i ace

Kogn ogn t i ivn vn rest s ruk u t k ur u ali al z i ace Kognitivní restrukturalizace MUDr. Petr Možný Úvod - edukace klienta Co jsou to emoce Pojmenování emocí Vztah mezi emocemi a myšlenkami Myšlenky automatické a volní Myšlenky primární a sekundární Myšlenky

Více

Vladana Skutilová, OLG FN Hradec Králové

Vladana Skutilová, OLG FN Hradec Králové Vladana Skutilová, OLG FN Hradec Králové Proč KBT v genetickém poradenství? skloubení medicínského a psychoterapeutického pohledu těhotenství obecně radostná doba, ve skutečnosti řada vyšetření přinášejících

Více

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT Psychologická služba HZS ČR CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (posttraumatická péče) 1 CRITICAL INCIDENT Při záchranných akcích se hasiči setkávají s běžnými situacemi, ale také s těmi, které vyvolávají

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Obsah. Teorie a diagnostika poruch o so b n o sti Úvod...13 ČÁST I

Obsah. Teorie a diagnostika poruch o so b n o sti Úvod...13 ČÁST I Obsah Úvod...13 ČÁST I Teorie a diagnostika poruch o so b n o sti...15 1.1 Co je porucha osobnosti?... 15 1.2 Klasifikace poruch osobnosti... 17 1.3 Prevalence poruch osobnosti... 20 1.4 Etiologie poruch

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ. Psychiatrická léčebna Kroměříž

KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ. Psychiatrická léčebna Kroměříž ÚVOD DO TEORIE KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž Základní předpoklady behaviorální terapie 1. Většina lidského chování, s výjimkou základních reflexů a

Více

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže.

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Cukrovka může mít negativní vliv na Váš sexuální život. Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě nemůže nahradit lékařské

Více

PRAŽSKÉ FÓRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2017, TÉMA BEZPEČNÉ KLIMA V PRAŽSKÝCH ŠKOLÁCH. Krizová komunikace ve školním prostředí

PRAŽSKÉ FÓRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2017, TÉMA BEZPEČNÉ KLIMA V PRAŽSKÝCH ŠKOLÁCH. Krizová komunikace ve školním prostředí PRAŽSKÉ FÓRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2017, 10. 5. 2017 TÉMA BEZPEČNÉ KLIMA V PRAŽSKÝCH ŠKOLÁCH Krizová komunikace ve školním prostředí KRIZE V psychosociální oblasti je krize definována jako

Více

Komunikace s klienty v náročných situacích ( strach, úzkost, bolest ) - prezentace

Komunikace s klienty v náročných situacích ( strach, úzkost, bolest ) - prezentace Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

Klasifikace Diagnostika Dif.dg Terapie. Neurologická klinika IPVZ-FTN Praha

Klasifikace Diagnostika Dif.dg Terapie. Neurologická klinika IPVZ-FTN Praha Bolesti hlavy Klasifikace Diagnostika Dif.dg Terapie Jolana Marková Neurologická klinika IPVZ-FTN Praha Bolesti hlavy Klasifikační systém ( IHS) Primární bolesti hlavy skupina 1-4 Sk Sekundármí bolesti

Více

Výc Zápa Sever tvrt tvrt rt.

Výc Zápa Sever tvrt tvrt rt. ÚZKOST A ÚZKOSTNÉ PORUCHY PANICKÁ PORUCHA A AGORAFOBIE ÚZKOST A STRACH adaptivní emoce, patří běžně k životu Úzkost nevím, čeho se bojím příprava na neurčité nebezpečí (kontextuální podmiňování) Strach

Více

Rekondice a regenerace

Rekondice a regenerace Rekondice a regenerace VY_32_INOVACE_178 AUTOR: Mgr. Andrea Továrková ANOTACE: Prezentace slouží k seznámení s nácvikem autogenního tréninku. KLÍČOVÁ SLOVA: Pocit tíhy, pocit tepla, klidný dech, srdce,

Více

Psychologie Psycholog zdraví ie Stres

Psychologie Psycholog zdraví ie Stres Psychologie zdraví Stres Stres 1. Fyziologie stresu 2. Příznaky stresu a jeho diagnostika 3. Následky stresu Fyziologie stresu Stres je reakcí organismu na zátěž. Selye (1993) pro značení tohoto procesu

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví TRITON Psychologická setkávání Jan Poněšický Psychosomatika pro lékaře, psychoterapeuty i laiky Souvislosti mezi zvládáním životních problémů, tělesným zdravím a nemocí Jan Poněšický Psychosomatika pro

Více

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba MUDr. Zdeňka Vyhnánková Hormonální změny během menstruačního cyklu do ovulace stoupá hladina estrogenů 10x, hladina progesteronu je nulová v druhé polovině

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

Emoce a jejich poruchy. Rozšiřující materiál k tématu emoce.

Emoce a jejich poruchy. Rozšiřující materiál k tématu emoce. Emoce a jejich poruchy Rozšiřující materiál k tématu emoce. CITY=EMOCE, lat.moveo psychické procesy zahrnující subjektivní zážitky, stavy a vztahy k působícím podnětům provázené fyziologickými změnami,

Více

Tab. 4.1 Záznamový arch předpovědí a preventivních opatření

Tab. 4.1 Záznamový arch předpovědí a preventivních opatření Tab. 4.1 Záznamový arch předpovědí a preventivních opatření Záznamový arch předpovědí a preventivních opatření jste pocítili úzkost? moce a tělesné projevy (např. úzkost, panika, napětí, zrychlený tep)

Více

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha Parkinsonova nemoc = primárně neurologické onemocnění doprovodné psychiatrické příznaky deprese psychiatrické

Více

Psychologie komunikace. Mgr. Vlčková Naděžda PaedDr. Brádková Hana

Psychologie komunikace. Mgr. Vlčková Naděžda PaedDr. Brádková Hana Psychologie komunikace Mgr. Vlčková Naděžda PaedDr. Brádková Hana To nejdůležitější na začátek cíl, realita, možnosti, volba - vůle O Cíl : O Co je cílem O Co chcete, aby se stalo realita O Jaký je současný

Více

Modul 4 - Komunikace s veřejností

Modul 4 - Komunikace s veřejností Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul 4 - Komunikace s veřejností Mgr. Liana Cihelková Komunikace

Více

Drogy a jejich účinky. MUDr. Jakub Minařík

Drogy a jejich účinky. MUDr. Jakub Minařík Drogy a jejich účinky MUDr. Jakub Minařík Terminologie Droga Droga je látka, která splňuje dva základní požadavky: 1. Ovlivňuje nějakým způsobem naše prožívání objektivní reality, tedy má psychotropní

Více

DRUHY DUŠEVNÍCH PORUCH

DRUHY DUŠEVNÍCH PORUCH DRUHY DUŠEVNÍCH PORUCH Mezi typické duševní poruchy patří: stresové poruchy, poruchy přizpůsobení, úzkostné poruchy, neurotické poruchy, obsesivně kompulzivní syndromy, deprese, manické stavy, bipolární

Více

Seminář o duševním zdraví pro střední zdravotnické školy 2015

Seminář o duševním zdraví pro střední zdravotnické školy 2015 Seminář o duševním zdraví pro střední zdravotnické školy 2015 Kvíz.aneb vše, co jste si přáli vědět, ale báli jste se zeptat? Interaktivní hra Jen tak pro představu Jak je člověku v akutní fázi onemocnění

Více

Hemodynamický efekt komorové tachykardie

Hemodynamický efekt komorové tachykardie Hemodynamický efekt komorové tachykardie Autor: Kristýna Michalčíková Výskyt Lidé s vadami srdce, kteří během svého života prodělali srdeční infarkt, trpí zúženými věnčitými tepnami zásobujícími srdce

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 13 VY 32 INOVACE

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 13 VY 32 INOVACE Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 13 VY 32 INOVACE 0115 0213 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Výc Zápa Sever tvrt tvrt rt.

Výc Zápa Sever tvrt tvrt rt. PANICKÁ PORUCHA A AGORAFOBIE ÚZKOST A ÚZKOSTNÉ PORUCHY ÚZKOST A STRACH adaptivní emoce, patří běžně k životu Úzkost nevím, čeho se bojím příprava na neurčité nebezpečí (kontextuální podmiňování) Strach

Více

ZDRAVÝ SPÁNEK Ing. Vladimír Jelínek

ZDRAVÝ SPÁNEK Ing. Vladimír Jelínek ZDRAVÝ SPÁNEK Ing. Vladimír Jelínek ZDRAVÝ SPÁNEK Spánek byl po celá tisíciletí považován za pasivní jev blízký bezesné smrti. Shakespeare ve svém Hamletovi považuje smrt za sestru spánku 2 ZDRAVÝ SPÁNEK

Více

Interview, anamnéza a pozorování nebo čtení mezi řádky

Interview, anamnéza a pozorování nebo čtení mezi řádky Interview, anamnéza a pozorování nebo čtení mezi řádky PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Mgr. Lenka Šťastná, Ph.D. Katedra psychologie FF UP Olomouc Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze Obsah 1. Východiská

Více

Dokonalé zvládání konfliktů. a kritických situací

Dokonalé zvládání konfliktů. a kritických situací Dokonalé zvládání konfliktů a kritických situací Jak si zachovat KLID v každé situaci - pokročilé techniky přístupu a kreativní řešení nejen pracovních konfliktů aneb umění zvládat konflikty způsobem,

Více

Afektivní poruchy. MUDr. Helena Reguli

Afektivní poruchy. MUDr. Helena Reguli Afektivní poruchy MUDr. Helena Reguli Afektivní poruchy Poruchy nálady Hippokrates (400 př.n.l.) použil termín mánie a melancholie Kahlbaum cyklothymie 1882 Kraepelin maniodepresivita 1899: periodický

Více

TRÉNINK KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ V CEREBRU. Bc. Štěpánka Prokopová ergoterapeutka

TRÉNINK KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ V CEREBRU. Bc. Štěpánka Prokopová ergoterapeutka TRÉNINK KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ V CEREBRU Bc. Štěpánka Prokopová ergoterapeutka Obsah příspěvku Cerebrum kdo jsme, co děláme Jak vnímáme trénink kognitivních funkcí Čeho chceme tréninkem dosáhnout Komponenty

Více

Porucha na duchu nebo životní dilema? Psychosomatický přístup v ambulantní psychiatrické praxi. David Skorunka

Porucha na duchu nebo životní dilema? Psychosomatický přístup v ambulantní psychiatrické praxi. David Skorunka Porucha na duchu nebo životní dilema? Psychosomatický přístup v ambulantní psychiatrické praxi David Skorunka skor@lfhk.cuni.cz Základní teze č.1. Bio-psycho-sociální model a tedy i tzv. psychosomatickou

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

STOB. Program Stop obezitě. PhDr. Jana SEVEROVÁ,CSc. Ústav psychologie a psychosomatiky LF MU

STOB. Program Stop obezitě. PhDr. Jana SEVEROVÁ,CSc. Ústav psychologie a psychosomatiky LF MU STOB. Program Stop obezitě PhDr. Jana SEVEROVÁ,CSc. Ústav psychologie a psychosomatiky LF MU Etiologie obezity - ranné dětství Rodinné prostředí - hodnocení vztahu k jídlu u dětí z hlediska matek. Nejistota

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Syndrom = skupina příznaků typických pro určitou nemoc (bolest hlavy, rýma, teplota)

Syndrom = skupina příznaků typických pro určitou nemoc (bolest hlavy, rýma, teplota) Otázka: Psychické poruchy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Ruffy Psychická porucha je považována jako nepříjemný stav, znemožňuje úplné zapojení do běžného života, ztěžuje člověku vztahy a

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Poruchy spánku a jeho léčba. L. Závěšická, K. Espa -Červená, M. Brunovský, M. Matoušek

Poruchy spánku a jeho léčba. L. Závěšická, K. Espa -Červená, M. Brunovský, M. Matoušek Poruchy spánku a jeho léčba L. Závěšická, K. Espa -Červená, M. Brunovský, M. Matoušek Polysomnografické vyšetření: stav bdělosti EEG + EOG + EMG synchronizovaný spánek, pomalovlnný spánek, non REM spánek

Více

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Poruchy osobnosti: základy pro samostudium Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Pro některé běžně užívané pojmy je obtížné dát přesnou a stručnou definici. Osobnost je jedním z nich. osobnost

Více

NEUROTICKÉ PORUCHY V DĚTSKÉM VĚKU

NEUROTICKÉ PORUCHY V DĚTSKÉM VĚKU ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie NEUROTICKÉ PORUCHY V DĚTSKÉM VĚKU (zaměřeno na mladší školní věk) Diplomová práce Dagmar Kallupová Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (2009-2014)

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

Jak na mozek, aby fungoval. PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Jak na mozek, aby fungoval. PaedDr. Mgr. Hana Čechová Jak na mozek, aby fungoval DEPRESE PaedDr. Mgr. Hana Čechová Deprese má reálný, negativní vliv na naši paměť a kognitivní funkce. Nejenom že ničí stávající mozkové buňky, ale nedovolí tvorbu nových. Cíleně

Více

Jde o naslouchání hudbě v uvolněném stavu s cílem povzbudit představivost, vnímání symbolů a pocitů.

Jde o naslouchání hudbě v uvolněném stavu s cílem povzbudit představivost, vnímání symbolů a pocitů. Imaginace Imaginace Řízené představy a hudba je široce uznávaný muzikoterapeutický přístup. Je zcela v souladu s prověřenými postupy léčitelských rituálů mnoha tradičních kultur. Jde o naslouchání hudbě

Více

Kapitola 3. Příznaky a diagnóza PTSD

Kapitola 3. Příznaky a diagnóza PTSD Kapitola 3 Příznaky a diagnóza PTSD Diagnostická vodítka PTSP PTSP by se měla diagnostikovat jen v tom případě, že stav vznikl do 6 měsíců po závažné traumatizující události. Po uplynutí 6 měsíců lze

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

Stres na pracovišti a jeho důsledky. Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti

Stres na pracovišti a jeho důsledky. Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti Stres na pracovišti a jeho důsledky Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti Stres je individuální, stresová reakce je obecná Stresová

Více

Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem

Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, střední Čechy, o.s. Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko APLA

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života.

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života. Březen 1 Spánek je nezbytný nejen pro regeneraci duševních a fyzických sil, pro vytváření paměťových stop a tedy pro kognitivní funkce, ale i pro celou řadu metabolických pochodů. Kvalita nočního spánku

Více

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě MUDr. Hana Janatová CSc. Státní zdravotní ústav Státní zdravotní ústav 1 EY 2012 Aktivní a zdravé stárnutí a mezigenerační solidarita Národní strategie podporující pozitivní

Více

III. Jak zmapovat problém Mgr. Jakub Novák Soukromá psychologická praxe

III. Jak zmapovat problém Mgr. Jakub Novák Soukromá psychologická praxe III. Jak zmapovat problém Mgr. Jakub Novák Soukromá psychologická praxe Lidická 270, Zliv www.psycholog-zliv.webnode.cz 725397518 Jak zmapovat problém V předchozí prezentaci jste se dozvěděli o tom, jak

Více

Duševně zdravý člověk je

Duševně zdravý člověk je DUŠEVNÍ HYGIENA Duševně zdravý člověk je vyrovnaný samostatný zdravě kritický k sobě i okolí umí jednat s lidmi ovládá a zdravě prožívá své emoce odlišuje skutečnost od snů plní své povinnosti umí odpočívat

Více

Vyuţití kognitivně behaviorální terapie v době kojení. Veronika Křičková

Vyuţití kognitivně behaviorální terapie v době kojení. Veronika Křičková Vyuţití kognitivně behaviorální terapie v době kojení Veronika Křičková Proč KBT v období kojení? Narození dítěte obecně radostná doba, v reále přinášející disstres Strach, úzkost, beznaděj, zlost, pocity

Více

Komunikace. Tereza Uhrová

Komunikace. Tereza Uhrová Komunikace s dementním pacientem Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze KOMUNIKACE Komunikace je obecně lidská schopnost

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Psychoterapie RS v praxi Motto: Učeň se ptá: Co je důležitější než vědění? Mistr

Více

1. Vymezení normality a abnormality 13

1. Vymezení normality a abnormality 13 Úvod 11 1. Vymezení normality a abnormality 13 1.1 Druhy norem 15 Statistická norma 15 Sociokulturní norma 17 Funkční pojetí normality 19 Zdraví jako norma 20 M ediální norma 21 Ontogenetická norma 21

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Zdraví a nemoc Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2009 Mgr.Ladislava Ulrychová motto Když chybí zdraví, moudrost je bezradná, síla

Více

Specifika psychoterapeutické podpory osob se zdravot. postižením a osob pečujících. Kateřina Ožanová Pracujeme společně 2015

Specifika psychoterapeutické podpory osob se zdravot. postižením a osob pečujících. Kateřina Ožanová Pracujeme společně 2015 Specifika psychoterapeutické podpory osob se zdravot. postižením a osob pečujících Kateřina Ožanová Pracujeme společně 2015 Představení Klinická psycholožka a psychoterapeutka v psychiatricko-psychologické

Více

Autogenn trønink - zlom.qxd :28 Page 1 TRITON

Autogenn trønink - zlom.qxd :28 Page 1 TRITON TRITON Autogenní trénink Nácvik koncentrativního sebeuvolnění Základní informace MUDr. Jozef Hašto Tit. list Autogenní trénink Nácvik koncentrativního sebeuvolnění Základní informace Tato kniha ani žádná

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS14660ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

představy o vzniku nemoci ovlivněny vědeckým a kulturním myšlením doby (př. posedlost ďáblem, trest za hřích ) 19.stol vědecké objevy (př. L.

představy o vzniku nemoci ovlivněny vědeckým a kulturním myšlením doby (př. posedlost ďáblem, trest za hřích ) 19.stol vědecké objevy (př. L. Celostní přístupy ke zdraví HOLISMUS Teorie vzniku nemoci představy o vzniku nemoci ovlivněny vědeckým a kulturním myšlením doby (př. posedlost ďáblem, trest za hřích ) 19.stol vědecké objevy (př. L. Pasteur)

Více

DROGY A JEJICH ÚČINKY PROJEVY UŽÍVÁNÍ

DROGY A JEJICH ÚČINKY PROJEVY UŽÍVÁNÍ DROGY A JEJICH ÚČINKY PROJEVY UŽÍVÁNÍ KDO JSME A CO DĚLÁME Semiramis, Laxus, Alma Organizace poskytující sociální a adiktologické služby. V současné době probíhá proces jejich spojování. Působnost ve 4

Více

Zavádění dialekticko behaviorální terapie v TK Kaleidoskop. Renata Tumlířová Miroslava Vykydalová Markéta Rozsívalová

Zavádění dialekticko behaviorální terapie v TK Kaleidoskop. Renata Tumlířová Miroslava Vykydalová Markéta Rozsívalová Zavádění dialekticko behaviorální terapie v TK Kaleidoskop Renata Tumlířová Miroslava Vykydalová Markéta Rozsívalová V roce 2008 proběhlo první školení DBT v Praze Cílem se stalo vyškolit tým v metodách

Více

Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky

Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky MUDr. Martin Anders PhD. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha TOP ten diseases worldwide and in the EU according to DALYS

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Paliativní péče. MUDr. Adam Houska Centrum paliativní péče, Praha

Paliativní péče. MUDr. Adam Houska Centrum paliativní péče, Praha Paliativní péče MUDr. Adam Houska Centrum paliativní péče, Praha Multidisciplinární přístup zaměřený na zvyšování kvality života u pacientů s život ohrožující nemocí a jejich rodin, čehož dosahuje skrze

Více