Mzdy, personalistika a pracovní právo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mzdy, personalistika a pracovní právo"

Transkript

1 V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Mzdy, personalistika a pracovní právo kurzy a semináře květen / srpen VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1,

2 předplatné on-line kurzů DANĚ, ÚČETNICTVÍ, MZDY A PERSONALISTIKA l Při sledování on-line kurzů, které vedou přední odborníci, získáte znalosti související se změnami zákonů. l Získejte minimálně 80 hodin interaktivního vzdělávání s možností přímé diskuze s lektorem. l Objednejte předplatné a můžete se efektivně vzdělávat v průběhu celého roku.

3 mzdy, personalistika a pracovní PRÁVO obsah TERMÍN název kurzu STRANA ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM VÝKON FUNKCE STATUTÁRA PODLE ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ V ČR A VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ DO ZAHRANIČÍ Z POHLEDU SOCIÁLNÍHO A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚ- NÍ A DANĚ Z PŘÍJMŮ V ROCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ PRO PERSONALISTY ZÁKONÍK PRÁCE V PRAXI SPECIÁLKA 8 PRÁVNÍ ASPEKTY VYUŽÍVÁNÍ SÍTĚ LINKEDIN K NÁBORU ZAMĚSTNANCŮ JAK SE NENECHAT DLOUHODOBĚ NIČIT KONFLIKTY PŘI PRÁCI VE ZDRAVOTNICTVÍ PRAKTICKÉ ZHODNOCENÍ ZMĚN V OBLASTI PRACOVNÍHO PRÁVA V ROCE NOVINKY V PRAVOPISE, STYLISTICE A NORMĚ a MZDOVÝ AUDIT PRACOVNÍ PRÁVO V PRAXI PERSONALISTIKA A BEZPEČNOST PRÁCE PŘEDPISY O ZAMĚSTNANOSTI CESTOVNÍ NÁHRADY VE VAZBĚ NA ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ A DALŠÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY FKSP A SOCIÁLNÍ FONDY AKTUÁLNÍ STAV A NOVINKY VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ A VEDENÍ POHOVORŮ, ADAPTAČNÍ PROCES ZÁKON O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ ZÁKON O POJISTNÉM NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ZÁKON O STÁTNÍ SLUŽBĚ, SOUVISEJÍCÍ ZÁKONY A PRÁVNÍ PŘEDPISY JAK ZVÝŠIT EFEKTIVITU VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ, VEDENÍ EVIDENČNÍCH LISTŮ ZÁKON O ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI KOMPLEXNÍ POHLED MZDOVÉ PŘEDPISY V PRAXI SPRÁVA DOKUMENTŮ PO NOVELÁCH ZÁKONA O ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÉ SLUŽBĚ A DALŠÍCH PŘÍSLUŠNÝCH ZÁKONŮ VEDENÍ PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ AGENDY, MZDOVÝ AUDIT ŘÍZENÍ A ROZVOJ PODŘÍZENÝCH VE ZDRAVOTNICTVÍ

4 mzdy, personalistika a pracovní PRÁVO ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ NA ÚZEMÍ ČR KOMPLEXNÍ PŘEDSTAVENÍ PROBLEMATIKY S DŮRAZEM NA ZMĚNY V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ A JEJICH PRAKTICKÉ DOPADY SROVNÁNÍ ČESKÉHO A SLOVENSKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA PRACOVNĚPRÁVNÍ MINIMUM ANTIDISKRIMINAČNÍ ZÁKON VE VAZBĚ NA PERSONÁLNĚPRÁVNÍ VZTAHY JAK EFEKTIVNĚ ELEKTRONICKY KOMUNIKOVAT (NEJEN) S ÚŘADY OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PERSONALISTICE A VE FINANČNÍCH SLUŽBÁCH ZÁKLADNÍ ORIENTACE VPERSONALISTICE 30 JAK NA HODNOCENÍ STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ DLE ZÁKONA O STÁTNÍ SLUŽBĚ PRAKTICKÁ APLIKACE ZÁKONA Č. 225/2012 Sb., KONTROLNÍHO ŘÁDU A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ PŘI KONTROLE NA MÍSTĚ VEDENÍ OSOBNÍ AGENDY ZAMĚSTNANCŮ MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ V PŘÍKLADECH RODINNÉ A DĚDICKÉ PRÁVO PODLE NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU NOVÉ TRENDY V ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ ZÁKONÍK PRÁCE NEROVNOMĚRNÉ ROZVRŽENÍ PRACOVNÍ DOBY Z POHLEDU PRAXE VE FIRMÁCH ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ INTERPERSONÁLNÍ DOVEDNOSTI 35 ZÁKONÍK PRÁCE 2015 PRO ZAČÍNAJÍCÍ CESTOVNÍ NÁHRADY VEDENÍ MZDOVÉ AGENDY PRO ZAČÍNAJÍCÍ MZDOVÉ ÚČETNÍ VEDENÍ MZDOVÉ AGENDY KOMPLIKOVANÉ MZDOVÉ VÝPOČTY EKONOMICKÉ, DAŇOVÉ A ÚČETNÍ MINIMUM PRO NEÚČETNÍ PROFESE ZÁKONÍK PRÁCE Z POHLEDU PRAXE V ROCE CESTOVNÍ NÁHRADY VE VAZBĚ NA ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ A DALŠÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY ZÁKON O POJISTNÉM NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A ZÁKON O ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ ZÁVISLÁ ČINNOST

5 květen 2015 ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM mzdy, personalistika a pracovní PRÁVO VÝKON FUNKCE STATUTÁRA PODLE ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH :00 13:00 Seminář je určen personalistům, mzdovým účetním, podnikovým právníkům, personálním manažerům a dále všem fyzickým a právnickým osobám, které zaměstnavateli jsou nebo se zaměstnavateli stát teprve chystají. Po absolvování semináře budete umět správně rozlišit kategorie zdravotně postižených a vědět, ve kterých předpisech najít jejich úpravu. Budete si umět vyžádat správné podklady pro vedení evidence zdravotně postižených, budete umět správně nastavit kritéria pro zaměstnávání zdravotně postižených. Nastíněny budou základní novely pracovněprávních předpisů v této oblasti. Mgr. Petr Kieler (vedoucí právního odboru OIP pro hl. m. Prahu) JUDr. Jaroslav Stádník (vedoucí inspektor OIP pro hlavní město Prahu) Informace o aktuální právní úpravě v oblasti zaměstnanosti zákonná úprava statutu osob se zdravotním postižením příspěvky zaměstnavatelům na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením pracovní rehabilitace povinnosti zaměstnavatelů při zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Povinný podíl osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele výpočet a druhy plnění povinného podílu doměření povinného podílu dle daňového řádu přeplatek na povinný podíl. Příspěvek zaměstnavatelům s více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením kontrola ze strany Státního úřadu inspekce práce, sankce za neplnění zákonných povinností. KÓD: :00 14:00 Seminář je určen pracovníkům HR oddělení, manažerům na střední a vyšší úrovni řízení, členům statutárních orgánů právnických osob, tj. zejména členům představenstva akciových společností a jednatelům společností s ručením omezeným, a dále členům dozorčích rad. Po absolvování semináře budete umět definovat problémy, které mohou postihnout manažery při výkonu jejich funkce. Seminář se zaměří také na změny, které přinesla účinnost nové právní úpravy soukromého práva, tedy ZOK a OZ. JUDr. Jaroslav Škubal (advokát, spolupracuje s advokátní kanceláří PRK Partners) VYSVĚTLENÍ ZÁKLADNÍCH ROZDÍLŮ MEZI FUNKCÍ STATUTÁRNÍHO ORGÁNU A MANAŽE- RA (VEDOUCÍHO ZAMĚSTNANCE): Vznik, obsah a ukončení funkcí odpovědnost statutárních orgánů a manažerů konkurenční jednání obou funkcí odměňování obou funkcí. SOUBĚH FUNKCÍ: Paralelní výkon funkce statutárního orgánu a manažerské funkce (typicky generálního ředitele) vysvětlení rizik souběhu možnosti překlopení stávajících souběhů do jediné smlouvy o výkonu funkce, a to při maximálním zachování ochrany pro manažery. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 5

6 mzdy, personalistika a prac. PRÁVO květen 2015 ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ V ČR A VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ DO ZAHRANIČÍ Z POHLEDU SOCIÁLNÍHO A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A DANĚ Z PŘÍJMŮ V ROCE :00 17:00 Především personalistům, pracovníkům poradenských firem, ale i finančním ředitelům, daňovým poradcům, mzdovým účetním i auditorům, kteří se ve své práci setkávají s občany EU i z třetích států, provozujícími činnost na území ČR. Po absolvování semináře porozumíte právním aspektům zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců do zahraničí, jakož i aktuálnímu výkladu koordinačních nařízení EU pro oblast sociálního zabezpečení (nařízení Rady EU 883/2004 a jeho prováděcí nařízení 987/2009). Budete seznámeni se změnami v navazující právní úpravě sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění v České republice týkající se zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků pro rok Mgr. Tomáš Červinka (VZP ředitel odboru pojistného a správy pohledávek) Mgr. Dana Ryšavá (ČSSZ metodička oddělení mezinárodních pojistných vztahů) Mgr. Magdaléna Vyškovská (daňová poradkyně se zaměřením na zaměstnávání cizinců, zdanění příjmů ze zahraničí a sociální pojištění v EU) 9:00 10:30 SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ CIZINCŮ, ODVOD POJISTNÉHO NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VE VZTAHU K ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ Mgr. Dana Ryšavá Účast na nemocenském pojištění ve vztahu k zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí dopad koordinačních nařízení a mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení na účast na sociálním pojištění a odvod pojistného, povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců pravidla pro určení státu pojištění při migraci v rámci EU určení příslušných právních předpisů při souběžně vykonávané činnosti ve více členských státech po novele koordinačních nařízení včetně příkladů dokládání příslušnosti k právním předpisům (formuláře používané v rámci EU) postup při žádosti o vystavení formuláře A1. 11:00 12:30 ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Mgr. Tomáš Červinka Cizinci ve vztahu k systému veřejného zdravotního pojištění v ČR cizinci ze států EU, ze států mimo EU režim bilaterálních smluv o sociálním zabezpečení zdravotní pojištění (věcné dávky nemocenského pojištění) dle EU legislativy rozsah nároků na zdravotní péči nároky na rozsah zdravotní péče nezaopatřených rodinných příslušníků typy průkazů zdravotního pojištění odvod pojistného u mezinárodního pronájmu pracovní síly. 13:30 17:00 DAŇOVÁ PROBLEMATIKA Mgr. Magdaléna Vyškovská Zdanění příjmů ze závislé činnosti dle variant činnosti (vyslaní zaměstnanci do ČR, zaměstnanci českého subjektu, pronájem pracovní síly) nový přístup ke zdanění příjmů jednatelů, zdanění členů statutárních orgánů a společníků pracujících pro společnost v ČR specifika stanovení základu daně u daňových nerezidentů výpočet základu daně podle různých kategorií zaměstnanců odvod daně v případě mezinárodního pronájmu pracovní síly nárok na uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění u cizinců omezení nároků na uplatnění slev a daňového zvýhodnění na dani u daňových nerezidentů postup mzdové účtárny při ročním zúčtování daně u daňových nerezidentů důsledky některých forem zaměstnávání cizinců v ČR pro jejich zahraniční zaměstnavatele právní a daňové aspekty vysílání pracovníků do zahraničí (směrnice 96/71/ES, smlouvy o zamezení dvojímu zdanění) zdanění příjmů vyslaných pracovníků za práci v zahraničí podle smluv o zamezení dvojímu zdanění vznik stálé provozovny zaměstnavatele ve státě vyslání a další. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 6

7 květen 2015 MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ PRO PERSONALISTY mzdy, personalistika a pracovní PRÁVO N ovinka :00 14:00 Seminář je určen pro zaměstnance zodpovědné za personální práci personalisty, kumulované pozice personalista mzdová účetní, vedoucí zaměstnance. Na semináři se dozvíte, co v personální oblasti ovlivňuje mzdové náklady. Vladislava Dvořáková, DiS. (mzdová a personální auditorka) PRACOVNĚPRÁVNÍ OBLAST: Druhy pracovně právních vztahů a dopad zúčtování těchto vztahů do mzdových nákladů odvod zdravotního a sociálního pojištění pracovní poměr a dohody konané mimo pracovní poměr. Dovolená její nárok kalendářní rok a alikvótní část, krácení dovolené, mzdové příplatky ze ZP a nad ZP. Přesčasová práce a náhradní volno, pracovní pohotovost, překážky v práci, průměrný výdělek co vše spadá do průměrného výdělku, ukončení pracovního poměru zrušení pracovního poměru ve zkušební době v době prvních 14 dnů pracovní neschopnosti. Odstupné dle ZP a nad ZP dopad do mzdových nákladů. Konkurenční doložka její možné podmínky a její zúčtování na mzdové účtárně. Potvrzení o zaměstnání, srážky ze mzdy a jejich proces v organizaci jejich pořadí externí srážky a vnitrofiremní srážky ze mzdy. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením změny v zákoně o zaměstnanosti plnění OZP za kalendářní rok. MZDOVÁ OBLAST: Daň z příjmů ze závislé činnosti prohlášení, daňové slevy, daňové zvýhodnění v roce 2015, příjmy osvobozené od daně, RZD roční zúčtování. Potvrzení o zdanitelných příjmech a potvrzení o průměrném měsíčním čistém výdělku pro PÚ. Dopad pracovněprávního vztahu cizince do oblasti sociálního, zdravotního pojištění a daňové nerezidenství u cizince. Zdravotní pojištění ohlašovací povinnost, sazby, odvod, měsíční přehledy, minimální vyměřovací základ, neplacené volno neplacené volno a neomluvená absence změny. Sociální pojištění ohlašovací povinnost, sazby, odvod, měsíční přehledy, maximální vyměřovací základ, nemocenské pojištění účast, zaměstnání malého rozsahu, náhrada za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti, příloha k žádosti o dávky, vyměřovací základ, rozhodné období, vyloučené doby, ochranná lhůta, podpůrčí doba. Důchodové spoření účast, sazba, odvod, měsíční hlášení, maximální vyměřovací základ, samovyměření, penále, úroky z prodlení ukončení důchodového spoření. Důchodové pojištění a ELDP dopad do ELDP zadávání pracovně právních vztahů do SW souběhy, četnost v daném roce. Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele kdo spadá do zákonného pojištění zaměstnavatele. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 7

8 mzdy, personalistika a prac. PRÁVO květen 2015 ZÁKONÍK PRÁCE V PRAXI SPECIÁLKA S DŮRAZEM NA ZMĚNY, PRAKTICKÉ PROBLÉMY A VÝKLADOVÉ OTÁZKY den 9:00 16:00, 2. den 9:00 14:00 Všem pokročilým zájemcům o problematiku pracovního práva, tj. zejména personalistům, podnikovým právníkům, advokátům, mzdovým účetním a řídícím pracovníkům. Seminář je určen především lidem z praxe, u nichž se předpokládá, že již získali základní znalosti v oblasti pracovního práva. Získáte informace o posledních a připravovaných změnách zákoníku práce, a dále se budete umět orientovat v aktuálních a problémových otázkách daných tématických okruhů zákoníku práce. Výklad všech odborných bloků semináře bude proveden se zaměřením na rozbor zkušeností s praktickou aplikací. JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. (advokát, odborník na pracovněprávní problematiku) JUDr. Petr Bukovjan (specialista na pracovní právo s praxí v kontrolní činnosti, člen Kolegia expertů AKV Praha) 1. den POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE PŘI VZNI- KU, ZMĚNÁCH A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU, PŘEKÁŽKY V PRÁCI JUDr. Petr Bukovjan Způsoby vzniku pracovního poměru: Náležitosti pracovní smlouvy, principy spojené se jmenováním, odvolání zaměstnance z vedoucího pracovního místa, následný postup aj. Změny pracovního poměru: Problémy při převedení zaměstnance na jinou práci, doplatky do průměrného výdělku, dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli. Skončení pracovního poměru: Rozbor jednotlivých způsobů skončení pracovního poměru, neuspokojivé pracovní výsledky a porušení povinností zaměstnance jako důvod k rozvázání pracovního poměru a jejich dopad do praxe. Odstupné: Výše, vazba na trvání pracovního poměru, vztah k poskytování podpory v nezaměstnanosti a další. Překážky v práci na straně zaměstnance. Překážky v práci na straně zaměstnavatele. 2. den PRACOVNÍ DOBA, ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI, DOVOLENÁ, DOHODY O PRACÍCH KONA- NÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. Pojem pracovní doby a související základní pojmy. Mzda a plat: Způsoby určení (smluvní a jednostranné) výše (ve vazbě na nejnižší úrovně zaručené mzdy) jednotlivé složky (nárokové i nenárokové) a jejich možné změny a další. Druhy a výměra dovolené: Poměrná část krácení principy jejího čerpání dovolená čerpaná po mateřské dovolené náhrada mzdy a platu za dovolenou proplácení nevyčerpané dovolené převody do dalšího roku. Dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce: Rozdíly s pracovním poměrem možnosti výhodnost limity rozsahu práce. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 8

9 květen 2015 mzdy, personalistika a pracovní PRÁVO JAK SE NENECHAT DLOUHODOBĚ NIČIT KONFLIKTY PŘI PRÁCI VE ZDRAVOTNICTVÍ KONFLIKTY V PRÁCI VŽDY VYČERPÁVAJÍ A VE ZDRAVOTNICTVÍ TO PLATÍ DVOJNÁSOB. NAUČTE SE KONFLIKTŮM PŘEDCHÁZET NEBO JE ÚČELNĚ ŘEŠIT :00 16:00 Program je určen všem pracovníkům ve zdravotnictví, kteří se chtějí naučit zvládat konflikty ve své profesi tak, aby je tolik nevyčerpávaly a stresově nezatěžovaly. Uvědomíte si, jak běžným konfliktům ve své zdravotnické praxi předcházet, a jak je řešit v případě, že už nastanou. Naučíte se analyzovat skutečnou příčinu konfliktů a najít řešení ušité na míru konkrétní situaci a komunikačnímu typu protistrany. Zároveň si prakticky vyzkoušíte řešení modelových konfliktních situací, které ve zdravotnictví běžně nastávají. Ing. Zuzana Hekelová (lektorka, publicistka a konzultantka v oblasti zdravotnictví) KONFLIKTY ÚVOD DO PROBLEMATIKY KONFLIKTY VE ZDRAVOTNICTVÍ JEJICH SPECIFIKA: Konflikt ve zdravotnictví (s kým a jeho specifika) role praktické cvičení na téma konfliktní komunikace ve zdravotnictví teorie konfliktu s ohledem na zdravotnickou praxi možné přístupy ke konfliktům (prevence, řešení) příčiny konfliktů, typy konfliktů (jednorázové, opakované) přínosy a stinné stránky konfliktů osobnostní typologie aneb rozdílné vnímání konfliktů, příklady konflikty a asertivita. OSVĚDČENÉ KOMUNIKAČNÍ TECHNIKY PŘI KONFLIKTECH (NEJEN) VE ZDRAVOTNICTVÍ: Doporučené komunikační techniky při konfliktech praktický nácvik všech technik. MOŽNÉ ZPŮSOBY ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ: Test individuálního přístupu k řešení konfliktů možné vyústění konfliktu s ohledem na výsledky testu role možné řešení konfliktů ve zdravotnictví. OBZVLÁŠTĚ PROBLÉMOVÉ OSOBY A KON- FLIKTY S NIMI: Problémové osobnosti a konfliktní situace (atypičtí pacienti i kolegové) případová studie ze zdravotnické praxe. V ceně semináře jsou podkladové materiály a celodenní občerstvení. Účastníci obdrží na konci semináře OSVĚD- ČENÍ jeho absolvování. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 9

10 mzdy, personalistika a pracovní PRÁVO květen 2015 PRÁVNÍ ASPEKTY VYUŽÍVÁNÍ SÍTĚ LINKEDIN K NÁBORU ZAMĚSTNANCŮ NOVINKY V PRAVOPISE, STYLISTICE A NORMĚ VZDĚLÁVACÍ JE AKREDITOVÁN MV ČR POD ČÍSLEM AK/PV-251/2014 A MŠMT Č.J.: MSMT-17486/ d iskuzní s eminář N ovinka M v ČR :00 13:00 MÍSTO PFIZER, spol. s r.o., Stroupežnického 3191/17, PRAHA 5 Seminář je určen personalistům, recruiterům, headhunterům i dalším zájemcům těm, kdo řeší nábor pracovníků přes sociální sítě nebo o tomto způsobu náboru v současné době uvažují. Získáte především praktické poznatky, jak získávat a uchovávat informace, které o kandidátech naleznete na sociálních sítích, aniž byste překročili právní rámec zákonů, zejména pak zákona o ochraně osobních údajů. Mgr. Vladimír Černý (lektor a poradce v oblasti pracovněprávních vztahů a kolektivního vyjednávání) Josef Kadlec (Recruitment Academy LinkedIn headhunter) Michal Kankrlík (Ivitera obchodní ředitel a místopředseda představenstva) ODBORNÝ GARANT: Michal Kankrlík LINKEDIN Z POHLEDU PRÁVNÍ PRAXE EU A ČR S OHLEDEM NA OCHRANU OSOB- NÍCH DAT Vladimír Černý NÁBOR PŘES SÍŤ LINKEDIN: JAK LEGÁLNĚ ZÍSKÁVAT, UCHOVÁVAT A AKTUALIZOVAT IN- FORMACE O KANDIDÁTECH Michal Kankrlík TĚŽÍME LINKEDIN NA MAXIMUM. LEGÁLNĚ! Josef Kadlec DISKUZE. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH :00 14:00 Kurz je určen pro úředníky, úřednice a všechny, kteří si nechtějí svou profesní image kazit zbytečnými hrubkami. Nového je více než hodně! Vyšla nová pravidla pravopisu, aktualizuje se korespondenční norma a mění se také stylistika firemní korespondence. Chcete-li držet krok s dobou a nekazit si image profesionálů zbytečnými chybami, nechejte se lektorkou provést všemi změnami. Uděláte si pořádek v tom, co je dnes jinak, než jste se učili ve škole, a doplníte to, co vás ve škole zapomněli naučit. Díky tomuto kurzu získáte jistotu v písemné komunikaci a nerozladíte své partnery a klienty už oslovením nebo hned prvním řádkem u. Mgr. Jana Olchavová (učitelka, metodička, autorka učebnic a metodických materiálů) Ach ty čárky! velká písmena tituly, hodnosti, funkce jak oslovit a neurazit aneb pátý pád stále žije zkratky a značky moderní stylistika jak se vypořádat s úředničinou nelogičnosti, nadbytečnosti a modernismy v úřednickém jazyce kouzelná slůvka a malé zrady v jazyce úředníka mezery na vás hodně prozradí aneb základy typografie norma ČSN úprava písemností psaných textovými editory y co o nich říká norma záchranný kruh kde najdeme rychlou pomoc. Účastníci semináře obdrží Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu akreditovaného MV ČR a MŠMT. KÓD: CENA: Kč bez DPH (cena je osvobozena od DPH dle 57 zákona o DPH č. 235/2004 Sb. ve znění p.p.) 10

11 květen 2015 PRAKTICKÉ ZHODNOCENÍ ZMĚN V OBLASTI PRACOVNÍHO PRÁVA V ROCE 2015 mzdy, personalistika a pracovní PRÁVO KDE SI NEJSTE ZCELA JISTI PŘI KAŽDODENNÍ PERSONÁLNĚPRÁVNÍ PRAXI? d iskuzní s eminář :00 16:00 Seminář je určen všem zájemcům o problematiku pracovního práva, tj. zejména personalistům, podnikovým právníkům, advokátům, manažerům, personálním poradcům a konzultantům. Na semináři si prohloubíte svoje zkušenosti a získáte návod na řešení méně častých či problematických případů. Výklad a společná diskuze bude vycházet z modelových příkladů, se kterými se při své praxi setkáváte. Mgr. Vladimír Černý (lektor a poradce v oblasti pracovněprávních vztahů a kolektivního vyjednávání) ÚVOD DO PROBLEMATIKY: Historická úprava pracovněprávních vztahů v ČR aktuální stav právní úpravy v roce 2015 všeobecná ustanovení zákoníku práce smluvní volnost, závislá práce, účastníci pracovněprávních vztahů, zastupování, základní zásady, odbory, rovné zacházení, diskriminace aktuální srovnání pracovněprávních vztahů k občanskému zákoníku platného od roku POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE PŘI VZNI- KU, ZMĚNÁCH A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU A VE VZTAHU K ODBORŮM: Postup před vznikem pracovního poměru způsoby vzniku pracovního poměru náležitosti pracovní smlouvy zkušební doba rozbor jednotlivých způsobů rozvázání pracovního poměru porušení povinností zaměstnance jako důvod k rozvázání pracovního poměru konkrétní příklady soudních rozhodnutí a jejich dopad do praxe. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU, PŘE- KÁŽKY: Stanovení týdenní pracovní doby formy jejího rozvržení přestávka v práci na jídlo a oddech, bezpečnostní překážka v práci překážky v práci na straně zaměstnance, jiné důležité osobní překážky v práci překážky v práci na straně zaměstnavatele prostoj, přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy, jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele problematika částečné nezaměstnanosti. DOVOLENÁ: Druhy a délka krácení dovolené převody do dalšího roku. DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRA- COVNÍ POMĚR: Dohoda o pracovní činnosti dohoda o provedení práce rozdíly s pracovním poměrem možnosti, výhodnost, limity rozsahu práce. ODPOVĚDNOST ZAMĚSTNANCE A ZAMĚST- NAVATELE ZA ŠKODU: Náhrada škody, způsobené zaměstnancem zaměstnavateli předpoklady odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnanci hmotná odpovědnost odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů. PROBLEMATIKA ZÁSADY ROVNOSTI A NE- DISKRIMINOVÁNÍ V PRACOVNĚPRAVNÍCH VZTAZÍCH. Svoje dotazy, na které bude lektor v průběhu semináře reagovat, můžete zaslat na a to nejpozději týden před jeho konáním. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 11

12

13 květen 2015 mzdy, personalistika a pracovní PRÁVO MZDOVÝ AUDIT INTERNÍ PROVĚRKA MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ, RADY A TIPY OD PROFESIONÁLŮ VOLNÝ CYKLUS MOŽNOST ZÍSKAT MEZINÁRODNÍ CERTIFIKÁT IES a Mzdovým účetním, auditorům, HR manažerům a všem ostatním, kteří se připravují na interní prověrku nebo ji sami vykonávají. Na semináři získáte ucelený přehled o pracovněprávních a mzdových předpisech, které je nezbytné znát při vedení mzdové agendy a provádění mzdového auditu. JUDr. Miloš Hejmala (advokát, specialista, odborný konzultant a lektor v oboru pracovního práva) Ing. Růžena Klímová (odborná lektorka a konzultantka mzdového účetnictví, specialistka personální agendy) JUDr. Roman Lang, Ph.D. (MPSV ČR odbor sociálního pojištění) Jitka Luciani (VZP ČR vedoucí oddělení podpory služeb klientům) Ing. Jitka Pavelková (účetní a ekonomická poradkyně) JUDr. Helena Pelikánová (odborná lektorka specialistka pro oblast důchodového pojištění) JUDr. Marie Salačová (odbornice na problematiku cestovních náhrad) JUDr. Ladislava Steinichová (specialistka na problematiku zaměstnanosti) Ing. Martin Šabo (MF ČR odbor účetnictví) Bc. Zdeněk Šenk (auditor, certifikovaný specialista BOZP, autor publikací) JUDr. František Vlasák (MPSV ČR oddělení nemocenského pojištění a pojistného) Ing. Marta Ženíšková (MPSV ČR odbor sociálního pojištění) ODBORNÁ GARANTKA Ing. Růžena Klímová 13

14 mzdy, personalistika a pracovní PRÁVO květen 2015 MZDOVÝ AUDIT SE SKLÁDÁ ZE DVANÁCTI SEMINÁŘŮ, KTE- RÉ LZE ABSOLVOVAT SAMOSTATNĚ 1. seminář PRACOVNÍ PRÁVO V PRAXI JUDr. Miloš Hejmala 2. seminář PERSONALISTIKA A BEZPEČNOST PRÁCE Bc. Zdeněk Šenk 3. seminář PŘEDPISY O ZAMĚSTNANOSTI JUDr. Ladislava Steinichová 4. seminář CESTOVNÍ NÁHRADY VE VAZBĚ NA ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ A DALŠÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY JUDr. Marie Salačová 5. seminář FKSP A SOCIÁLNÍ FONDY AKTUÁLNÍ STAV A NOVINKY 2015 Ing. Martin Šabo 6. seminář ZÁKON O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ JUDr. František Vlasák 7. seminář ZÁKON O POJISTNÉM NA SOCIÁLNÍ ZABEZ- PEČENÍ Ing. Marta Ženíšková 8. seminář DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ, VEDENÍ EVIDENČ- NÍCH LISTŮ JUDr. Helena Pelikánová JUDr. Roman Lang, Ph.D. 9. seminář ZÁKON O ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ Jitka Luciani 10. seminář DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI KOM- PLEXNÍ POHLED Ing. Jitka Pavelková 11. seminář MZDOVÉ PŘEDPISY V PRAXI Ing. Růžena Klímová 12. seminář VEDENÍ PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ AGENDY, MZDOVÝ AUDIT Ing. Růžena Klímová Po skončení výuky TEST IES. Na konci cyklu účastníci obdrží Osvědčení o jeho absolvování. Zájemci mohou na základě úspěšného zvládnutí testu získat mezinárodní certifikát IES. Účastníte se celého cyklu MZDOVÝ AUDIT? Vyplňte na konci hodnotící dotazník a dostanete se do losování o POUKAZ NA VÍKENDO- VÝ POBYT S POLOPENZÍ PRO 2 OSOBY v Hotelu ASTRA ve Špindlerově Mlýně (čerpání do ). KÓD: CENA: Kč bez DPH (vč. slevy ve výši Kč bez DPH při účasti na celém cyklu) Kč vč. 21% DPH KÓD: CENA: Kč bez DPH (cena za certifikát Mzdový auditor / Mzdová auditorka) 14

15 květen 2015 PRACOVNÍ PRÁVO V PRAXI mzdy, personalistika a pracovní PRÁVO PERSONALISTIKA A BEZPEČNOST PRÁCE :00 17: :00 13:00 Seminář je určen personalistům, HR manažerům, mzdovým účetním a těm, kteří se připravují na provedení mzdového auditu. Na semináři získáte praktický pohled na aktuální pracovní právo. JUDr. Miloš Hejmala (advokát, specialista, odborný konzultant a lektor v oboru pracovního práva) Platné pracovněprávní předpisy způsoby vzniku pracovního poměru jmenování a odvolání z funkce druhy pracovního poměru dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr pracovní smlouva a její obsah povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců převedení zaměstnance na jinou práci a do jiného místa výkonu práce pracovní cesty pracovní doba přestávky v práci práce přesčas, v noci, o svátcích náhradní volno pracovní pohotovost dovolená na zotavenou překážky v práci změny pracovního poměru způsoby skončení pracovního poměru posudky a potvrzení organizační změny zvyšování a prohlubování kvalifikace. Seminář je určen personalistům, pracovníkům zodpovědným za BOZP, mzdovým účetním a těm, kteří se připravují na provedení mzdového auditu. Na semináři se seznámíte s hlavními právními požadavky pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a praktickými příklady a vzory k implementaci požadavků v praxi. Bc. Zdeněk Šenk (auditor, certifikovaný specialista BOZP, autor publikací) Úvod do problematiky právní a ostatní požadavky odpovědnost za BOZP odborně způsobilá osoba v plnění úkolů v prevenci rizik výcvik zaměstnanců pracovní úrazy prověrky a kontroly BOZP dotazy a diskuze. Seminář je součástí cyklu MZDOVÝ AUDIT. Obsahem semináře je ucelené téma, lze jej proto absolvovat samostatně. Seminář je součástí cyklu MZDOVÝ AUDIT. Obsahem semináře je ucelené téma, lze jej proto absolvovat samostatně. KÓD: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 15

16 mzdy, personalistika a pracovní PRÁVO květen 2015 PŘEDPISY O ZAMĚSTNANOSTI CESTOVNÍ NÁHRADY VE VAZBĚ NA ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ A DALŠÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY :00 18:00 Pro personalisty, mzdové účetní, OSVČ, zaměstnance neziskových organizací a pro ty, kteří se připravují na provedení mzdového auditu. Na semináři získáte povědomí o aktuálních předpisech týkajících se zaměstnanosti. JUDr. Ladislava Steinichová (specialistka na problematiku zaměstnanosti) Předpisy o zaměstnanosti včetně právní úpravy zaměstnávání cizinců a osob se zdravotním postižením kontrola jejich dodržování. Seminář je součástí cyklu MZDOVÝ AUDIT. Obsahem semináře je ucelené téma, lze jej proto absolvovat samostatně :00 13:00 Seminář je určen pro každého, kdo se zabývá problematikou cestovních náhrad, tzn. především pro účetní, mzdové účetní, personalisty, podnikatele, statutární orgány, vedoucí pracovníky a také pro ty, kteří se připravují na provedení mzdového auditu. Na semináři se seznámíte s platnou právní úpravou a s praktickým poskytováním cestovních náhrad. JUDr. Marie Salačová (odbornice na problematiku cestovních náhrad) Platná právní úprava o poskytování cestovních náhrad včetně novelizace od ve vazbě na zákon o daních z příjmů a dalších právních předpisů. Náhrady při tuzemských pracovních cestách náhrady při zahraničních pracovních cestách paušalizace cestovních náhrad zálohy na pracovní cestu. Seminář je součástí cyklu MZDOVÝ AUDIT. Obsahem semináře je ucelené téma, lze jej proto absolvovat samostatně. KÓD: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 16

17 květen 2015 FKSP A SOCIÁLNÍ FONDY AKTUÁLNÍ STAV A NOVINKY 2015 mzdy, personalistika a pracovní PRÁVO VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ A VEDENÍ POHOVORŮ, ADAPTAČNÍ PROCES :00 18: :00 16:00 Pro účetní, odborové funkcionáře, ekonomy a další zájemce o tuto problematiku v organizačních složkách státu, příspěvkových organizacích, obcích, krajích. Seminář je rovněž určen těm, kteří se připravují na provedení mzdového auditu. Na semináři se seznámíte s aktuálními pravidly pro tvorbu a použití prostředků FKSP a sociálních fondů. Upozorněni budete na případy, kdy prostředky z fondů čerpat nelze. Ing. Martin Šabo (MF ČR odbor účetnictví) Výklad vyhlášky 114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb a souvisejících právních předpisů. Používání fondů a jejich účel tvorba fondů a zásady použití prostředků fondu. Fondy dle specifikace: Organizační složky státu příspěvkové organizace obce kraje. Způsob čerpání fondů zdaňování prostředků fondů daní z příjmů ze závislé činnosti a případné změny odborové organizace a jejich spolurozhodování co lze a nelze z fondů hradit příspěvky na závodní stravování, rekreaci, kulturní a sportovní činnost, půjčky, odměny, pracovní a životní výročí. Vazba na související právní předpisy a jejich změny (například zákoník práce). Odpovědi na dotazy. Seminář je součástí cyklu MZDOVÝ AUDIT. Obsahem semináře je ucelené téma, lze jej proto absolvovat samostatně. KÓD: Všem, do jejichž náplně spadá nebo které zajímá proces výběru zaměstnanců a následné nastavení adaptačního procesu. Účastníci se v průběhu tohoto semináře naučí připravit výběrové řízení, vést strukturované pohovory, získat potřebné informace a správně je vyhodnotit tak, aby dokázali vybrat vhodného uchazeče pro danou pozici. Seznámí se s postupy, jak rozpoznat jednotlivé typy lidí a lépe jim porozumět z hlediska jejich vhodnosti pro jednotlivé pracovní pozice. Účastníci se dále seznámí s adaptačním procesem, jeho nastavením a postupem při jeho realizaci. Olga Franců (poradkyně HR, lektorka, dlouholetá praxe ve vrcholových HR pozicích) Úloha personalistů při plánování lidských zdrojů návaznosti na personální strategii definice pracovního místa a volba vhodného způsobu obsazení sestavení kritérií pro výběr příprava strukturovaného pohovoru příklady vhodných otázek principy vedení pohovoru typologie praktické rady pro rozpoznání jednotlivých typů osobnosti co lze vyčíst z řeči těla hodnocení kandidátů používání testů při výběru využívání služeb personálních agentur. Adaptační proces a jeho přínosy poskytování průběžných neformálních hodnocení oboustranná očekávání sdílení firemních hodnot poskytování vedení a podpory v průběhu adaptačního procesu. V ceně semináře jsou podkladové materiály a celodenní občerstvení. Účastníci obdrží na konci semináře OSVĚDČENÍ o jeho absolvování. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 17

18 mzdy, personalistika a pracovní PRÁVO květen 2015 ZÁKON O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ ZÁKON O POJISTNÉM NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ :00 13:00 Seminář je určen mzdovým účetním, personalistům a těm, kteří se připravují na provedení mzdového auditu. Po absolvování semináře se budete umět orientovat v aktuálním systému nemocenského pojištění. Získáte návod, jak řešit vybrané nejasné či sporné otázky a komplikované situace. Budete seznámeni s dalším předpokládaným vývojem v oblasti nemocenského pojištění. JUDr. František Vlasák (MPSV ČR oddělení nemocenského pojištění a pojistného) ÚVOD: Charakteristika systému nemocenského pojištění základní pojmy. ÚČAST NA NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ: Okruh pojištěných osob podmínky a průběh účasti na pojištění zaměstnání malého rozsahu dohody o provedení práce. DÁVKY: Obecné podmínky nároku nemocenské peněžitá pomoc v mateřství ošetřovné vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství výše dávek. ORGANIZACE PROVÁDĚNÍ POJIŠTĚNÍ: Organizace systému úkoly zaměstnavatele výplata dávek. DISKUZE, ZÁVĚR :00 18:00 Seminář je určen mzdovým účetním, personalistům a těm, kteří se připravují na provedení mzdového auditu. Na semináři získáte aktuální přehled o pojistném na sociální zabezpečení a o očekávaných změnách. Upozorněni budete na nesprávné postupy a naučíte se, jak se jich vyvarovat. Ing. Marta Ženíšková (MPSV ČR odbor sociálního pojištění) Okruh poplatníků pojistného vyměřovací základ (výjimky) sazba pojistného 26 % a 3,5 % odvod pojistného maximální vyměřovací základ přehled o výši pojistného přeplatky a nedoplatky, výkazy nedoplatků, platební výměry promíjení penále splátky pokuty změny od Odpovědi na dotazy. Seminář je součástí cyklu MZDOVÝ AUDIT. Obsahem semináře je ucelené téma, lze jej proto absolvovat samostatně. Účastníci obdrží aktuální ÚZ. Seminář je součástí cyklu MZDOVÝ AUDIT. Obsahem semináře je ucelené téma, lze jej proto absolvovat samostatně. Účastníci obdrží aktuální ÚZ. KÓD: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 18

19 květen 2015 mzdy, personalistika a pracovní PRÁVO ZÁKON O STÁTNÍ SLUŽBĚ, SOUVISEJÍCÍ ZÁKONY A PRÁVNÍ PŘEDPISY PRŮVODCE ZÁKONEM O STÁTNÍ SLUŽBĚ SE ZAMĚŘENÍM NA AKTUÁLNÍ PROBLEMATIKU APLIKAČNÍ PRAXE V SOUVISLOSTI S PŘEVODEM ZAMĚSTNANCŮ MINISTERSTEV A JINÝCH SPRÁVNÍCH ÚŘADŮ DO STÁTNÍ SLUŽBY :00 15:45 Vedoucím, právníkům a zaměstnancům personálních útvarů ministerstev a jiných správních úřadů, dotčených zákonem o státní službě na základě jeho institucionální působnosti. Systematický výklad veřejnoprávní úpravy služebního poměru státních zaměstnanců. Výklad základních pojmů: Předpoklady a požadavky pro přijetí do služebního poměru, výběrová řízení, změny služebního poměru, řízení a rozhodování ve věcech služebního poměru státních zaměstnanců, služební předpis, povinnosti, práva a omezení některých práv, kárná odpovědnost, podmínky výkonu státní služby, služební hodnocení státního zaměstnance, vedení osobního spisu státního zaměstnance a další otázky. JUDr. Miroslav Bělecký (analytik, právník a konzultant pro otázky právní úpravy státní služby, s bohatou přednáškovou a publikační činností k dané problematice) Úvod (příprava návrhu zákona o státní službě) institucionální a osobní působnost zákona systematika zákona o státní službě vysvětlení základních pojmů (správní služební úřad, služba, obor služby, státní zaměstnanec, představený, zastupování, služební orgán, systemizace, organizační struktura služebního úřadu, služební předpis, služební poměr a služební slib, výběrové řízení, služební hodnocení, aj.) řízení ve věcech služebního poměru (rozhodnutí a jeho náležitosti) povinnosti a práva státního zaměstnance a představeného omezení některých práv zákaz konkurence služební kázeň kárná odpovědnost kárné řízení odvolací řízení aplikace správního řádu podmínky výkonu služby delegace úpravy podle zákoníku práce bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby odměňování státních zaměstnanců úřednická zkouška pravidla převodu dosavadních zaměstnanců do služebního poměru. Účastníci obdrží seznam s výkladem vybraných otázek právní úpravy podle zákona o státní službě a souvisejících zákonů s metodikou pro aplikační praxi. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 19

20 mzdy, personalistika a pracovní PRÁVO květen 2015 JAK ZVÝŠIT EFEKTIVITU VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ, VEDENÍ EVIDENČNÍCH LISTŮ :00 16:00 Seminář je určen HR business partnerům, HR specialistům, zabývajícím se plánováním a realizací vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. Účinnost prostředků věnovaných na vzdělávání zaměstnanců je mnohdy problematická. Příčinou jsou chyby při plánování vzdělávacích akcí, při jejich realizaci i následném hodnocení. Seminář se proto zabývá nejčastějšími praktickými příčinami nízké efektivnosti vzdělávání a hlavními cestami, jak účinnost vzdělávání zvýšit. doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc. (ředitel poradenské společnosti, lektor, konzultant) Na co si dát pozor při plánování vzdělávacích akcí nejčastější příčiny nízké efektivnosti firemního vzdělávání jak provádět analýzu vzdělávacích potřeb jaké vzdělávací metody jsou úspěšnější a proč jak poznat vhodného lektora či vzdělávací firmu jak a kdy výsledky vzdělávání hodnotit proč je důležitá motivace zaměstnanců ke vzdělávání nástroje ke zvýšení motivace ke vzdělávání jak vzdělávání zaměstnanců lépe prodat vedení firmy. V ceně semináře jsou podkladové materiály a celodenní občerstvení. Účastníci obdrží na konci semináře OSVĚD- ČENÍ o jeho absolvování :00 13:00 Seminář je určen mzdovým účetním, personalistům a těm, kteří se připravují na provedení mzdového auditu. Na semináři se seznámíte s aktuálními praktikami důchodového pojištění a vedením ELDP. JUDr. Roman Lang, Ph.D. (MPSV ČR odbor sociálního pojištění) JUDr. Helena Pelikánová (odborná lektorka specialistka pro oblast důchodového pojištění) Okruh pojištěných osob poslední změny dávky důchodového pojištění a jejich výše vzorové příklady výpočtu úkoly zaměstnavatelů v důchodovém pojištění se zaměřením zejména na agendu ELDP vzorové příklady vyplnění ELDP v situacích, v nichž se nejčastěji chybuje součinnost zaměstnavatelů při uplatnění nároku zaměstnance na důchod upřednostnění vyloučených dob před příjmy využívané tiskopisy uvažované změny. Seminář je součástí cyklu MZDOVÝ AUDIT. Obsahem semináře je ucelené téma, lze jej proto absolvovat samostatně. KÓD: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 20

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

Nezisková sféra Jsme tu pro vás

Nezisková sféra Jsme tu pro vás V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Nezisková sféra Jsme tu pro vás kurzy a semináře květen / srpen 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz předplatné on-line kurzů

Více

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem.

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem. Vzdělávací agentura JVN www.jvn.cz Ing. Renata Horníčková Mobil: 604 914621 686 01 Uh.Hradiště jvn@ jvn.cz si Vás dovoluje pozvat na čtyřdenní vzdělávací cyklus Personální a mzdové procesy jako strategie

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Mzdy, personalistika a pracovní právo kurzy a semináře květen srpen 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz VZDĚLÁVÁNÍ OTEVÍRÁ X MOŽNOSTÍ

Více

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah Předmluva....................................................................... XVII Seznam zkratek.................................................................. XVIII DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele

Více

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah Předmluva....................................................................... XVII Seznam zkratek.................................................................. XVIII DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele

Více

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Mzdy, personalistika a pracovní právo kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám

Více

2.2.6.8 Obsah potvrzení o zaměstnání a některých dalších potvrzení 57 2.2.6.9 Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru 59 2.2.

2.2.6.8 Obsah potvrzení o zaměstnání a některých dalších potvrzení 57 2.2.6.9 Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru 59 2.2. OBSAH 1. OSOBNÍ A MZDOVÁ AGENDA 13 1.1 OBECNĚ K OSOBNÍ EVIDENCI 15 1.2 JAKÁ OSOBNÍ DATA LZE A NELZE VYŽADOVAT 16 1.3 ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO PŘIJETÍ DO ZAMĚSTNÁNÍ. 17 1.4 OSOBNÍ SPIS 18 1.5 OCHRANA OSOBNÍCH

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Mzdy, personalistika a pracovní právo kurzy a semináře září prosinec 2014 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz VZDĚLÁVÁNÍ OTEVÍRÁ X MOŽNOSTÍ

Více

DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Kapitola 1 Povinnosti zaměstnavatele k úřadu práce a vyhledání nového zaměstnance... 100 Kapitola 2 Povinnosti zaměstnavatele před

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Mzdové účetnictví představuje účetnickou agendu související se zaměstnáváním pracovníků účetní jednotky. Zahrnuje personální

Více

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

Abecední seznam hesel

Abecední seznam hesel Abecední seznam hesel A Analogie 12 B Bezdůvodné obohacení 13 Bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby 13 Bezpečnostní sbor 17 Bezúhonnost 18 Bývalý příslušník 19 Č Čerpání dovolené 20 Člen rodiny

Více

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. 6 _Mzdové účetnictví Seminář z práva, P3 ANOTACE V rámci procvičování

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9 Obsah Úvod 8 Používané zkratky 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2011 10 1.1 Právní předpisy 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2011 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a 2008 10 1.2.2 Limit

Více

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27 Obsah ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 1. Právní úkony a právní skutečnosti...17 1.1 Znaky právních úkonů...18 1.2 Písemné a ústní právní úkony...20 1.3 Kdy je právní úkon

Více

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Mzdy, personalistika a pracovní právo KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz OBSAH MZDY, PERSONALISTIKA

Více

24. září 2015. Lucie Rytířová

24. září 2015. Lucie Rytířová 24. září 2015 Lucie Rytířová Zaměstnání Vyslání Imigrační povinnosti Daňové povinnosti Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 2 3 EU / EHP / Švýcarsko Smluvní státy (např. USA, Kanada, Korea, Japonsko,

Více

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY Marie Kučerová TÉMATA: Platy od 1. 11. 2014 Příplatek za vedení Odměny dle 224 ZP Minimální

Více

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců...

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců... Úvod.......................................................................... 13 Seznam použitých zkratek.................................................... 15 Přehled souvisejících právních předpisů......................................

Více

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU ODOP (4 soustředění) Název tématického celku : Optimalizace daně z příjmů v oblasti vztahu

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYPLŇOVÁNÍ DOTAZNÍKU

METODICKÝ POKYN PRO VYPLŇOVÁNÍ DOTAZNÍKU METODICKÝ POKYN PRO VYPLŇOVÁNÍ DOTAZNÍKU Úvod DOTAZNÍK č. 1 (podnikatelská sféra) DOTAZNÍK č. 2 (veřejná služba a správa) DOTAZNÍK č. 3 (obce a kraje) Kontakt Úvod ISPP - Informační systém o pracovních

Více

!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic.

!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic. !lept evropský. OPERČNí PROGRAM EVROPSKA UNIE VAŠI BUDOUCNOST Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Vzdělávání Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc.

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. Pracovníci podniku Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. 1.Struktura pracovníků Kompetentní pracovník nejcennější podnikový kapitál; Kvalifikační struktura pracovníků; Počet a kvalifikace pracovníků podniku;

Více

Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE. Odborný tým Svazu účetních

Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE. Odborný tým Svazu účetních Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE Metodická sekce Svazu účetních: Odborný tým Svazu účetních Ing. Jana Pilátová prezidentka Svazu účetních, šéfredaktorka časopisu Metodické aktuality Svazu

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Právní rizika při vstupu stavebních firem na zahraniční trhy

Právní rizika při vstupu stavebních firem na zahraniční trhy Právní rizika při vstupu stavebních firem na zahraniční trhy Magdaléna Vyškovská Daňový poradce www.peterkapartners.com Obsah Usazení Uznávání kvalifikace Volný pohyb služeb Vysílání pracovníků a pracovní

Více

MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ

MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ Zpracováno v rámci projektu Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích Konfederace zamìstnavatelských a podnikatelských svazù ÈR ve spoluprácii s Èeskomoravskou konfederací

Více

Fúze a akvizice, restrukturalizace

Fúze a akvizice, restrukturalizace Obchodní právo Fúze a akvizice, restrukturalizace Bankovnictví, finance, leasing Nemovitosti a stavební právo Sporná agenda, správa pohledávek Snídaňové diskusní setkání Manažerské smlouvy a švarcsystém

Více

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam Přednáška pro podnikatele nový Zákoník práce Nový zákoník práce - základní principy nového pracovněprávního kodexu, hlavní změny, srovnání se současnou právní úpravou.

Více

praha a brno červenec prosinec 2009

praha a brno červenec prosinec 2009 profesní semináře praha a brno červenec prosinec 2009 budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. pořádá. dvoudenní seminář pro mzdové účetní a personalisty. MZDY v roce 2011. který se uskuteční

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. pořádá. dvoudenní seminář pro mzdové účetní a personalisty. MZDY v roce 2011. který se uskuteční SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO pořádá dvoudenní seminář pro mzdové účetní a personalisty MZDY v roce 2011 který se uskuteční ve dnech 17. a 18. února 2011 v budově SVŠE Znojmo, Loucká 21 Součástí

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR 2012 (3 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně, základní pojmy a prvky

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR ADMINISTRATIVA P

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR ADMINISTRATIVA P MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-87700-9/PO-PVP-2011 Kódové označení: ADMIN-P Počet listů: 25 S c h v a l u je : genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r. Generální

Více

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2013 Strana 1 1 Mzdy/Číselníky mezd/zákl. nemoc. dávek Číselník byl rozšířen o nové hranice redukující vyměřovací základ při výpočtu dočasné pracovní

Více

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008 Legislativa 2008 Zde jsou uvedeny změny nejdůležitějších zákonů a předpisů s vlivem na mzdovou agendu. Platnost změn je od 1.1.2008 (pokud není uvedeno jinak). V závorkách jsou hodnoty platné do 31.12.2007

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

Nový zákoník práce v ČR

Nový zákoník práce v ČR Nový zákoník práce v ČR 14. března 2007 Martin Vacek advokát PETERKA & PARTNERS v.o.s. Obsah I. Koncepce a hlavní principy nového zákoníku práce II. III. Budoucnost současné právní úpravy Stručný přehled

Více

Podnikání českých firem ve Francii

Podnikání českých firem ve Francii Podnikání českých firem ve Francii Magdaléna Vyškovská Daňový poradce www.peterkapartners.com Obsah Usazení Uznávání kvalifikace Volný pohyb služeb Vysílání pracovníků a pracovní podmínky Stálá provozovna

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015 Seminář Mzdy 2015 Ing. Jan Jón 16. ledna 2015 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2014 a v roce 2015 2014 2015 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním...

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním... Obsah Část A Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání I. Porovnání starého a nového zákoníku práce na úseku odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání (přehled změn)... 18 1. Co vyplývá

Více

Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru KAPITOLA 1 Povinnosti zaměstnavatele k Úřadu práce a vyhledání nového zaměstnance... 100 KAPITOLA 2 Povinnosti zaměstnavatele před

Více

1.Struktura pracovníků

1.Struktura pracovníků Pracovníci podniku 1.Struktura pracovníků Kompetentní pracovník nejcennější podnikový kapitál; Kvalifikační struktura pracovníků; Počet a kvalifikace pracovníků podniku; Produktivita práce; Pracnost; Člověk

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Pohotový společník personalisty

Pohotový společník personalisty OBSAH CD 1.2 STRANA 1 Obsah CD Pohotový společník personalisty 1. Obecné 1. Pověření zaměstnance 2. Zmocnění udělené zaměstnavatelem 3. Zmocnění udělené zaměstnancem 4. Odvolání zmocnění 5. Výpověď zmocnění

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ 1. vydání (březen 2012) 2. aktualizace k 1. 1. 2015 Publikace Mezinárodní zaměstnávání, vysílání a pronájem pracovníků je i v roce 2015 praktickou

Více

Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky

Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2008 Strana 1 Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky Byly přidány následující nové mzdové složky MZS 2624 - Zdr. poj. - úhrn VZ mimo PP - Mzs slouží k

Více

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014 Seminář Mzdy 2014 Ing. Jan Jón 16. ledna 2014 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2013 a v roce 2014 2013 2014 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Informace pro klienty používající program na zpracování mzdové agendy společnosti 6K spol. s r.o.

Informace pro klienty používající program na zpracování mzdové agendy společnosti 6K spol. s r.o. Informace pro klienty používající program na zpracování mzdové agendy společnosti 6K spol. s r.o. Věc: Změny ve mzdách od 1. 1. 2012 Upozornění: Instalovaná verze programu mezd a předané pokyny jsou připraveny

Více

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody 10. Personalistika mzdy, zákonné odvody Klíčová slova: Personální práce, mzda, veřejné zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, státní politika zaměstnanosti. Anotace textu: Cílem

Více

12. května 2015. Lucie Rytířová

12. května 2015. Lucie Rytířová 12. května 2015 Lucie Rytířová Sociální zabezpečení Daň z příjmů Zaměstnávání zahraničních pracovníků Vysílání pracovníků do zahraničí 2 3 EU / EHP / Švýcarsko Smluvní státy (např. USA, Kanada, Korea,

Více

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016)

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) působnost od roku 1992 akreditace MŠMT ČR výpis z živnostenského rejstříku nčj. MMB/0155205/2010 AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) Přehled seminářů....................................................

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY

AKADEMIE PERSONALISTIKY AKADEMIE PERSONALISTIKY Akademie personalistiky Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8 Úvod 11 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 1 Zahraniční osoba z Arménie podnikající v ČR - zápis v obchodním rejstříku 17

Více

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková Ing. Michael Ledvina Působení ve Svazu účetních člen Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele předseda Metodické rady Svazu účetních pro neziskové auditor, člen KA ČR člen Komory certifikovaných účetních

Více

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ Vnitřní platový předpis Čj.: SŠNM/2280/2012 Zpracovala: Jitka Faiferová Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 31. prosince 2012

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M005 Školní rok: 2013/2014 Třída: DS

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 Akademie personalistiky 1 Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Rozvoj a podpora systému dlouhodobého vzdělávání zaměstnanců 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele WASTECH a.s.

Více

Dovolená a překážky v práci

Dovolená a překážky v práci ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Dovolená a překážky v práci v otázkách a odpovědích 2., aktualizované a rozšířené vydání Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Vzor citace: CHLÁDKOVÁ A.,

Více

Zákoník práce, kolektivní vyjednávání, zaměstnanost ohlasy z terénu

Zákoník práce, kolektivní vyjednávání, zaměstnanost ohlasy z terénu Zákoník práce, kolektivní vyjednávání, zaměstnanost ohlasy z terénu JUDr. Jitka Hejduková ředitelka Sekce zaměstnavatelské, SP ČR Brno, 21. června 2012 a státního rozpočtu České republiky. Aktivity jejich

Více

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82 Obsah Úvodní slovo autora... 12 Použité zkratky... 13 1. Komu a kdy se cestovní náhrady poskytují... 14 1.1 Zaměstnanci a osoby, které se za zaměstnance považují... 19 1.2 Úhrada cestovních výdajů jiným

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Příloha č.1 SPECIFIKACE A ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Předmět veřejné zakázky Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Předpokládaný začátek a konec: 1. 3. 2014 31. 5. 2015 Maximální

Více

01101 Řádek v účetním deníku. 01202 Měsíční minimum. 01203 Měsíční maximum. 01204 Vyčlenění lidských zdrojů a datového prostoru

01101 Řádek v účetním deníku. 01202 Měsíční minimum. 01203 Měsíční maximum. 01204 Vyčlenění lidských zdrojů a datového prostoru Strana 1 bez 011 Účetnictví 01101 Řádek v účetním deníku Každý řádek v účetním deníku 16,00 21% 19,40 01102 Měsíční minimum Minimální měsíční poplatek 1 600,00 21% 1 936,00 01103 Měsíční maximum Maximální

Více

NABÍDKA SEMINÁŘŮ - OSTRAVA BŘEZEN 2015

NABÍDKA SEMINÁŘŮ - OSTRAVA BŘEZEN 2015 Olga Tučková - ODBORCONSULT-D tel: 233 550 031, fax: 233 550 807 Štětínská 360/6, 181 00 Praha 8 IČO 45783144, DIČ CZ5852071104 ŽL č.j. F 12361/92 NABÍDKA SEMINÁŘŮ - OSTRAVA BŘEZEN 2015 Přihlášky též:

Více

Projekt Fast Track (Zrychlená procedura pro vnitropodnikově převáděné a lokalizované zaměstnance a statutární orgány zahraničních investorů)

Projekt Fast Track (Zrychlená procedura pro vnitropodnikově převáděné a lokalizované zaměstnance a statutární orgány zahraničních investorů) Projekt Fast Track Projekt byl zpracován Ministerstvem průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem vnitra, Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem zahraničních věcí s cílem řešit aktuální

Více

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky Personalista (kód: 62-007-N) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Povolání: Personalista Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení o profesní

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ - PROSINEC 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 VYŠKOV Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2015 Strana 1 1 Mzdy/Číselníky mezd/zákl. nemoc. dávek Číselník byl rozšířen o nové hranice redukující vyměřovací základ při výpočtu dočasné pracovní

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

Personální činnost podniku mzdy. cv. 11

Personální činnost podniku mzdy. cv. 11 Personální činnost podniku mzdy cv. 11 Odměňování pracovníků Přímé odměny ve finančním vyjádření Nepřímé odměny a výhody ve finančním vyjádření Nepřímé odměny a výhody v nefinančním vyjádření Nehmotné

Více

Přijímání pracovníků

Přijímání pracovníků Přijímání pracovníků Postup Zahrnuje řadu procedur pro vybrání uchazeče (pokud ZC přijetí akceptuje) Hlavní je sepsání pracovní smlouvy (případně jiného dokumentu upravujícího PP vztah) + dodatek k pracovní

Více

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka 11. 18.10.13 Ergonomie - nauka o zákonitostech vztahů mezi člověkem, strojem a pracovním prostředím manipulace s materiálem 1) ruční 2) jeřáby 3) dopravníky 4) vozíky (elektr., benzín, ruční) 5 speciální

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH. Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011

ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH. Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011 ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011 EURAXESS Česká republika www.euraxess.cz Poskytujeme informace, poradenství a asistenci ohledně následujících témat: vstupní

Více