Mzdy, personalistika a pracovní právo

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mzdy, personalistika a pracovní právo"

Transkript

1 V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Mzdy, personalistika a pracovní právo kurzy a semináře květen / srpen VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1,

2 předplatné on-line kurzů DANĚ, ÚČETNICTVÍ, MZDY A PERSONALISTIKA l Při sledování on-line kurzů, které vedou přední odborníci, získáte znalosti související se změnami zákonů. l Získejte minimálně 80 hodin interaktivního vzdělávání s možností přímé diskuze s lektorem. l Objednejte předplatné a můžete se efektivně vzdělávat v průběhu celého roku.

3 mzdy, personalistika a pracovní PRÁVO obsah TERMÍN název kurzu STRANA ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM VÝKON FUNKCE STATUTÁRA PODLE ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ V ČR A VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ DO ZAHRANIČÍ Z POHLEDU SOCIÁLNÍHO A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚ- NÍ A DANĚ Z PŘÍJMŮ V ROCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ PRO PERSONALISTY ZÁKONÍK PRÁCE V PRAXI SPECIÁLKA 8 PRÁVNÍ ASPEKTY VYUŽÍVÁNÍ SÍTĚ LINKEDIN K NÁBORU ZAMĚSTNANCŮ JAK SE NENECHAT DLOUHODOBĚ NIČIT KONFLIKTY PŘI PRÁCI VE ZDRAVOTNICTVÍ PRAKTICKÉ ZHODNOCENÍ ZMĚN V OBLASTI PRACOVNÍHO PRÁVA V ROCE NOVINKY V PRAVOPISE, STYLISTICE A NORMĚ a MZDOVÝ AUDIT PRACOVNÍ PRÁVO V PRAXI PERSONALISTIKA A BEZPEČNOST PRÁCE PŘEDPISY O ZAMĚSTNANOSTI CESTOVNÍ NÁHRADY VE VAZBĚ NA ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ A DALŠÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY FKSP A SOCIÁLNÍ FONDY AKTUÁLNÍ STAV A NOVINKY VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ A VEDENÍ POHOVORŮ, ADAPTAČNÍ PROCES ZÁKON O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ ZÁKON O POJISTNÉM NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ZÁKON O STÁTNÍ SLUŽBĚ, SOUVISEJÍCÍ ZÁKONY A PRÁVNÍ PŘEDPISY JAK ZVÝŠIT EFEKTIVITU VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ, VEDENÍ EVIDENČNÍCH LISTŮ ZÁKON O ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI KOMPLEXNÍ POHLED MZDOVÉ PŘEDPISY V PRAXI SPRÁVA DOKUMENTŮ PO NOVELÁCH ZÁKONA O ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÉ SLUŽBĚ A DALŠÍCH PŘÍSLUŠNÝCH ZÁKONŮ VEDENÍ PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ AGENDY, MZDOVÝ AUDIT ŘÍZENÍ A ROZVOJ PODŘÍZENÝCH VE ZDRAVOTNICTVÍ

4 mzdy, personalistika a pracovní PRÁVO ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ NA ÚZEMÍ ČR KOMPLEXNÍ PŘEDSTAVENÍ PROBLEMATIKY S DŮRAZEM NA ZMĚNY V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ A JEJICH PRAKTICKÉ DOPADY SROVNÁNÍ ČESKÉHO A SLOVENSKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA PRACOVNĚPRÁVNÍ MINIMUM ANTIDISKRIMINAČNÍ ZÁKON VE VAZBĚ NA PERSONÁLNĚPRÁVNÍ VZTAHY JAK EFEKTIVNĚ ELEKTRONICKY KOMUNIKOVAT (NEJEN) S ÚŘADY OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PERSONALISTICE A VE FINANČNÍCH SLUŽBÁCH ZÁKLADNÍ ORIENTACE VPERSONALISTICE 30 JAK NA HODNOCENÍ STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ DLE ZÁKONA O STÁTNÍ SLUŽBĚ PRAKTICKÁ APLIKACE ZÁKONA Č. 225/2012 Sb., KONTROLNÍHO ŘÁDU A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ PŘI KONTROLE NA MÍSTĚ VEDENÍ OSOBNÍ AGENDY ZAMĚSTNANCŮ MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ V PŘÍKLADECH RODINNÉ A DĚDICKÉ PRÁVO PODLE NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU NOVÉ TRENDY V ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ ZÁKONÍK PRÁCE NEROVNOMĚRNÉ ROZVRŽENÍ PRACOVNÍ DOBY Z POHLEDU PRAXE VE FIRMÁCH ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ INTERPERSONÁLNÍ DOVEDNOSTI 35 ZÁKONÍK PRÁCE 2015 PRO ZAČÍNAJÍCÍ CESTOVNÍ NÁHRADY VEDENÍ MZDOVÉ AGENDY PRO ZAČÍNAJÍCÍ MZDOVÉ ÚČETNÍ VEDENÍ MZDOVÉ AGENDY KOMPLIKOVANÉ MZDOVÉ VÝPOČTY EKONOMICKÉ, DAŇOVÉ A ÚČETNÍ MINIMUM PRO NEÚČETNÍ PROFESE ZÁKONÍK PRÁCE Z POHLEDU PRAXE V ROCE CESTOVNÍ NÁHRADY VE VAZBĚ NA ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ A DALŠÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY ZÁKON O POJISTNÉM NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A ZÁKON O ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ ZÁVISLÁ ČINNOST

5 květen 2015 ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM mzdy, personalistika a pracovní PRÁVO VÝKON FUNKCE STATUTÁRA PODLE ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH :00 13:00 Seminář je určen personalistům, mzdovým účetním, podnikovým právníkům, personálním manažerům a dále všem fyzickým a právnickým osobám, které zaměstnavateli jsou nebo se zaměstnavateli stát teprve chystají. Po absolvování semináře budete umět správně rozlišit kategorie zdravotně postižených a vědět, ve kterých předpisech najít jejich úpravu. Budete si umět vyžádat správné podklady pro vedení evidence zdravotně postižených, budete umět správně nastavit kritéria pro zaměstnávání zdravotně postižených. Nastíněny budou základní novely pracovněprávních předpisů v této oblasti. Mgr. Petr Kieler (vedoucí právního odboru OIP pro hl. m. Prahu) JUDr. Jaroslav Stádník (vedoucí inspektor OIP pro hlavní město Prahu) Informace o aktuální právní úpravě v oblasti zaměstnanosti zákonná úprava statutu osob se zdravotním postižením příspěvky zaměstnavatelům na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením pracovní rehabilitace povinnosti zaměstnavatelů při zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Povinný podíl osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele výpočet a druhy plnění povinného podílu doměření povinného podílu dle daňového řádu přeplatek na povinný podíl. Příspěvek zaměstnavatelům s více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením kontrola ze strany Státního úřadu inspekce práce, sankce za neplnění zákonných povinností. KÓD: :00 14:00 Seminář je určen pracovníkům HR oddělení, manažerům na střední a vyšší úrovni řízení, členům statutárních orgánů právnických osob, tj. zejména členům představenstva akciových společností a jednatelům společností s ručením omezeným, a dále členům dozorčích rad. Po absolvování semináře budete umět definovat problémy, které mohou postihnout manažery při výkonu jejich funkce. Seminář se zaměří také na změny, které přinesla účinnost nové právní úpravy soukromého práva, tedy ZOK a OZ. JUDr. Jaroslav Škubal (advokát, spolupracuje s advokátní kanceláří PRK Partners) VYSVĚTLENÍ ZÁKLADNÍCH ROZDÍLŮ MEZI FUNKCÍ STATUTÁRNÍHO ORGÁNU A MANAŽE- RA (VEDOUCÍHO ZAMĚSTNANCE): Vznik, obsah a ukončení funkcí odpovědnost statutárních orgánů a manažerů konkurenční jednání obou funkcí odměňování obou funkcí. SOUBĚH FUNKCÍ: Paralelní výkon funkce statutárního orgánu a manažerské funkce (typicky generálního ředitele) vysvětlení rizik souběhu možnosti překlopení stávajících souběhů do jediné smlouvy o výkonu funkce, a to při maximálním zachování ochrany pro manažery. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 5

6 mzdy, personalistika a prac. PRÁVO květen 2015 ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ V ČR A VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ DO ZAHRANIČÍ Z POHLEDU SOCIÁLNÍHO A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A DANĚ Z PŘÍJMŮ V ROCE :00 17:00 Především personalistům, pracovníkům poradenských firem, ale i finančním ředitelům, daňovým poradcům, mzdovým účetním i auditorům, kteří se ve své práci setkávají s občany EU i z třetích států, provozujícími činnost na území ČR. Po absolvování semináře porozumíte právním aspektům zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců do zahraničí, jakož i aktuálnímu výkladu koordinačních nařízení EU pro oblast sociálního zabezpečení (nařízení Rady EU 883/2004 a jeho prováděcí nařízení 987/2009). Budete seznámeni se změnami v navazující právní úpravě sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění v České republice týkající se zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků pro rok Mgr. Tomáš Červinka (VZP ředitel odboru pojistného a správy pohledávek) Mgr. Dana Ryšavá (ČSSZ metodička oddělení mezinárodních pojistných vztahů) Mgr. Magdaléna Vyškovská (daňová poradkyně se zaměřením na zaměstnávání cizinců, zdanění příjmů ze zahraničí a sociální pojištění v EU) 9:00 10:30 SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ CIZINCŮ, ODVOD POJISTNÉHO NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VE VZTAHU K ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ Mgr. Dana Ryšavá Účast na nemocenském pojištění ve vztahu k zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí dopad koordinačních nařízení a mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení na účast na sociálním pojištění a odvod pojistného, povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců pravidla pro určení státu pojištění při migraci v rámci EU určení příslušných právních předpisů při souběžně vykonávané činnosti ve více členských státech po novele koordinačních nařízení včetně příkladů dokládání příslušnosti k právním předpisům (formuláře používané v rámci EU) postup při žádosti o vystavení formuláře A1. 11:00 12:30 ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Mgr. Tomáš Červinka Cizinci ve vztahu k systému veřejného zdravotního pojištění v ČR cizinci ze států EU, ze států mimo EU režim bilaterálních smluv o sociálním zabezpečení zdravotní pojištění (věcné dávky nemocenského pojištění) dle EU legislativy rozsah nároků na zdravotní péči nároky na rozsah zdravotní péče nezaopatřených rodinných příslušníků typy průkazů zdravotního pojištění odvod pojistného u mezinárodního pronájmu pracovní síly. 13:30 17:00 DAŇOVÁ PROBLEMATIKA Mgr. Magdaléna Vyškovská Zdanění příjmů ze závislé činnosti dle variant činnosti (vyslaní zaměstnanci do ČR, zaměstnanci českého subjektu, pronájem pracovní síly) nový přístup ke zdanění příjmů jednatelů, zdanění členů statutárních orgánů a společníků pracujících pro společnost v ČR specifika stanovení základu daně u daňových nerezidentů výpočet základu daně podle různých kategorií zaměstnanců odvod daně v případě mezinárodního pronájmu pracovní síly nárok na uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění u cizinců omezení nároků na uplatnění slev a daňového zvýhodnění na dani u daňových nerezidentů postup mzdové účtárny při ročním zúčtování daně u daňových nerezidentů důsledky některých forem zaměstnávání cizinců v ČR pro jejich zahraniční zaměstnavatele právní a daňové aspekty vysílání pracovníků do zahraničí (směrnice 96/71/ES, smlouvy o zamezení dvojímu zdanění) zdanění příjmů vyslaných pracovníků za práci v zahraničí podle smluv o zamezení dvojímu zdanění vznik stálé provozovny zaměstnavatele ve státě vyslání a další. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 6

7 květen 2015 MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ PRO PERSONALISTY mzdy, personalistika a pracovní PRÁVO N ovinka :00 14:00 Seminář je určen pro zaměstnance zodpovědné za personální práci personalisty, kumulované pozice personalista mzdová účetní, vedoucí zaměstnance. Na semináři se dozvíte, co v personální oblasti ovlivňuje mzdové náklady. Vladislava Dvořáková, DiS. (mzdová a personální auditorka) PRACOVNĚPRÁVNÍ OBLAST: Druhy pracovně právních vztahů a dopad zúčtování těchto vztahů do mzdových nákladů odvod zdravotního a sociálního pojištění pracovní poměr a dohody konané mimo pracovní poměr. Dovolená její nárok kalendářní rok a alikvótní část, krácení dovolené, mzdové příplatky ze ZP a nad ZP. Přesčasová práce a náhradní volno, pracovní pohotovost, překážky v práci, průměrný výdělek co vše spadá do průměrného výdělku, ukončení pracovního poměru zrušení pracovního poměru ve zkušební době v době prvních 14 dnů pracovní neschopnosti. Odstupné dle ZP a nad ZP dopad do mzdových nákladů. Konkurenční doložka její možné podmínky a její zúčtování na mzdové účtárně. Potvrzení o zaměstnání, srážky ze mzdy a jejich proces v organizaci jejich pořadí externí srážky a vnitrofiremní srážky ze mzdy. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením změny v zákoně o zaměstnanosti plnění OZP za kalendářní rok. MZDOVÁ OBLAST: Daň z příjmů ze závislé činnosti prohlášení, daňové slevy, daňové zvýhodnění v roce 2015, příjmy osvobozené od daně, RZD roční zúčtování. Potvrzení o zdanitelných příjmech a potvrzení o průměrném měsíčním čistém výdělku pro PÚ. Dopad pracovněprávního vztahu cizince do oblasti sociálního, zdravotního pojištění a daňové nerezidenství u cizince. Zdravotní pojištění ohlašovací povinnost, sazby, odvod, měsíční přehledy, minimální vyměřovací základ, neplacené volno neplacené volno a neomluvená absence změny. Sociální pojištění ohlašovací povinnost, sazby, odvod, měsíční přehledy, maximální vyměřovací základ, nemocenské pojištění účast, zaměstnání malého rozsahu, náhrada za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti, příloha k žádosti o dávky, vyměřovací základ, rozhodné období, vyloučené doby, ochranná lhůta, podpůrčí doba. Důchodové spoření účast, sazba, odvod, měsíční hlášení, maximální vyměřovací základ, samovyměření, penále, úroky z prodlení ukončení důchodového spoření. Důchodové pojištění a ELDP dopad do ELDP zadávání pracovně právních vztahů do SW souběhy, četnost v daném roce. Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele kdo spadá do zákonného pojištění zaměstnavatele. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 7

8 mzdy, personalistika a prac. PRÁVO květen 2015 ZÁKONÍK PRÁCE V PRAXI SPECIÁLKA S DŮRAZEM NA ZMĚNY, PRAKTICKÉ PROBLÉMY A VÝKLADOVÉ OTÁZKY den 9:00 16:00, 2. den 9:00 14:00 Všem pokročilým zájemcům o problematiku pracovního práva, tj. zejména personalistům, podnikovým právníkům, advokátům, mzdovým účetním a řídícím pracovníkům. Seminář je určen především lidem z praxe, u nichž se předpokládá, že již získali základní znalosti v oblasti pracovního práva. Získáte informace o posledních a připravovaných změnách zákoníku práce, a dále se budete umět orientovat v aktuálních a problémových otázkách daných tématických okruhů zákoníku práce. Výklad všech odborných bloků semináře bude proveden se zaměřením na rozbor zkušeností s praktickou aplikací. JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. (advokát, odborník na pracovněprávní problematiku) JUDr. Petr Bukovjan (specialista na pracovní právo s praxí v kontrolní činnosti, člen Kolegia expertů AKV Praha) 1. den POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE PŘI VZNI- KU, ZMĚNÁCH A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU, PŘEKÁŽKY V PRÁCI JUDr. Petr Bukovjan Způsoby vzniku pracovního poměru: Náležitosti pracovní smlouvy, principy spojené se jmenováním, odvolání zaměstnance z vedoucího pracovního místa, následný postup aj. Změny pracovního poměru: Problémy při převedení zaměstnance na jinou práci, doplatky do průměrného výdělku, dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli. Skončení pracovního poměru: Rozbor jednotlivých způsobů skončení pracovního poměru, neuspokojivé pracovní výsledky a porušení povinností zaměstnance jako důvod k rozvázání pracovního poměru a jejich dopad do praxe. Odstupné: Výše, vazba na trvání pracovního poměru, vztah k poskytování podpory v nezaměstnanosti a další. Překážky v práci na straně zaměstnance. Překážky v práci na straně zaměstnavatele. 2. den PRACOVNÍ DOBA, ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI, DOVOLENÁ, DOHODY O PRACÍCH KONA- NÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. Pojem pracovní doby a související základní pojmy. Mzda a plat: Způsoby určení (smluvní a jednostranné) výše (ve vazbě na nejnižší úrovně zaručené mzdy) jednotlivé složky (nárokové i nenárokové) a jejich možné změny a další. Druhy a výměra dovolené: Poměrná část krácení principy jejího čerpání dovolená čerpaná po mateřské dovolené náhrada mzdy a platu za dovolenou proplácení nevyčerpané dovolené převody do dalšího roku. Dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce: Rozdíly s pracovním poměrem možnosti výhodnost limity rozsahu práce. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 8

9 květen 2015 mzdy, personalistika a pracovní PRÁVO JAK SE NENECHAT DLOUHODOBĚ NIČIT KONFLIKTY PŘI PRÁCI VE ZDRAVOTNICTVÍ KONFLIKTY V PRÁCI VŽDY VYČERPÁVAJÍ A VE ZDRAVOTNICTVÍ TO PLATÍ DVOJNÁSOB. NAUČTE SE KONFLIKTŮM PŘEDCHÁZET NEBO JE ÚČELNĚ ŘEŠIT :00 16:00 Program je určen všem pracovníkům ve zdravotnictví, kteří se chtějí naučit zvládat konflikty ve své profesi tak, aby je tolik nevyčerpávaly a stresově nezatěžovaly. Uvědomíte si, jak běžným konfliktům ve své zdravotnické praxi předcházet, a jak je řešit v případě, že už nastanou. Naučíte se analyzovat skutečnou příčinu konfliktů a najít řešení ušité na míru konkrétní situaci a komunikačnímu typu protistrany. Zároveň si prakticky vyzkoušíte řešení modelových konfliktních situací, které ve zdravotnictví běžně nastávají. Ing. Zuzana Hekelová (lektorka, publicistka a konzultantka v oblasti zdravotnictví) KONFLIKTY ÚVOD DO PROBLEMATIKY KONFLIKTY VE ZDRAVOTNICTVÍ JEJICH SPECIFIKA: Konflikt ve zdravotnictví (s kým a jeho specifika) role praktické cvičení na téma konfliktní komunikace ve zdravotnictví teorie konfliktu s ohledem na zdravotnickou praxi možné přístupy ke konfliktům (prevence, řešení) příčiny konfliktů, typy konfliktů (jednorázové, opakované) přínosy a stinné stránky konfliktů osobnostní typologie aneb rozdílné vnímání konfliktů, příklady konflikty a asertivita. OSVĚDČENÉ KOMUNIKAČNÍ TECHNIKY PŘI KONFLIKTECH (NEJEN) VE ZDRAVOTNICTVÍ: Doporučené komunikační techniky při konfliktech praktický nácvik všech technik. MOŽNÉ ZPŮSOBY ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ: Test individuálního přístupu k řešení konfliktů možné vyústění konfliktu s ohledem na výsledky testu role možné řešení konfliktů ve zdravotnictví. OBZVLÁŠTĚ PROBLÉMOVÉ OSOBY A KON- FLIKTY S NIMI: Problémové osobnosti a konfliktní situace (atypičtí pacienti i kolegové) případová studie ze zdravotnické praxe. V ceně semináře jsou podkladové materiály a celodenní občerstvení. Účastníci obdrží na konci semináře OSVĚD- ČENÍ jeho absolvování. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 9

10 mzdy, personalistika a pracovní PRÁVO květen 2015 PRÁVNÍ ASPEKTY VYUŽÍVÁNÍ SÍTĚ LINKEDIN K NÁBORU ZAMĚSTNANCŮ NOVINKY V PRAVOPISE, STYLISTICE A NORMĚ VZDĚLÁVACÍ JE AKREDITOVÁN MV ČR POD ČÍSLEM AK/PV-251/2014 A MŠMT Č.J.: MSMT-17486/ d iskuzní s eminář N ovinka M v ČR :00 13:00 MÍSTO PFIZER, spol. s r.o., Stroupežnického 3191/17, PRAHA 5 Seminář je určen personalistům, recruiterům, headhunterům i dalším zájemcům těm, kdo řeší nábor pracovníků přes sociální sítě nebo o tomto způsobu náboru v současné době uvažují. Získáte především praktické poznatky, jak získávat a uchovávat informace, které o kandidátech naleznete na sociálních sítích, aniž byste překročili právní rámec zákonů, zejména pak zákona o ochraně osobních údajů. Mgr. Vladimír Černý (lektor a poradce v oblasti pracovněprávních vztahů a kolektivního vyjednávání) Josef Kadlec (Recruitment Academy LinkedIn headhunter) Michal Kankrlík (Ivitera obchodní ředitel a místopředseda představenstva) ODBORNÝ GARANT: Michal Kankrlík LINKEDIN Z POHLEDU PRÁVNÍ PRAXE EU A ČR S OHLEDEM NA OCHRANU OSOB- NÍCH DAT Vladimír Černý NÁBOR PŘES SÍŤ LINKEDIN: JAK LEGÁLNĚ ZÍSKÁVAT, UCHOVÁVAT A AKTUALIZOVAT IN- FORMACE O KANDIDÁTECH Michal Kankrlík TĚŽÍME LINKEDIN NA MAXIMUM. LEGÁLNĚ! Josef Kadlec DISKUZE. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH :00 14:00 Kurz je určen pro úředníky, úřednice a všechny, kteří si nechtějí svou profesní image kazit zbytečnými hrubkami. Nového je více než hodně! Vyšla nová pravidla pravopisu, aktualizuje se korespondenční norma a mění se také stylistika firemní korespondence. Chcete-li držet krok s dobou a nekazit si image profesionálů zbytečnými chybami, nechejte se lektorkou provést všemi změnami. Uděláte si pořádek v tom, co je dnes jinak, než jste se učili ve škole, a doplníte to, co vás ve škole zapomněli naučit. Díky tomuto kurzu získáte jistotu v písemné komunikaci a nerozladíte své partnery a klienty už oslovením nebo hned prvním řádkem u. Mgr. Jana Olchavová (učitelka, metodička, autorka učebnic a metodických materiálů) Ach ty čárky! velká písmena tituly, hodnosti, funkce jak oslovit a neurazit aneb pátý pád stále žije zkratky a značky moderní stylistika jak se vypořádat s úředničinou nelogičnosti, nadbytečnosti a modernismy v úřednickém jazyce kouzelná slůvka a malé zrady v jazyce úředníka mezery na vás hodně prozradí aneb základy typografie norma ČSN úprava písemností psaných textovými editory y co o nich říká norma záchranný kruh kde najdeme rychlou pomoc. Účastníci semináře obdrží Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu akreditovaného MV ČR a MŠMT. KÓD: CENA: Kč bez DPH (cena je osvobozena od DPH dle 57 zákona o DPH č. 235/2004 Sb. ve znění p.p.) 10

11 květen 2015 PRAKTICKÉ ZHODNOCENÍ ZMĚN V OBLASTI PRACOVNÍHO PRÁVA V ROCE 2015 mzdy, personalistika a pracovní PRÁVO KDE SI NEJSTE ZCELA JISTI PŘI KAŽDODENNÍ PERSONÁLNĚPRÁVNÍ PRAXI? d iskuzní s eminář :00 16:00 Seminář je určen všem zájemcům o problematiku pracovního práva, tj. zejména personalistům, podnikovým právníkům, advokátům, manažerům, personálním poradcům a konzultantům. Na semináři si prohloubíte svoje zkušenosti a získáte návod na řešení méně častých či problematických případů. Výklad a společná diskuze bude vycházet z modelových příkladů, se kterými se při své praxi setkáváte. Mgr. Vladimír Černý (lektor a poradce v oblasti pracovněprávních vztahů a kolektivního vyjednávání) ÚVOD DO PROBLEMATIKY: Historická úprava pracovněprávních vztahů v ČR aktuální stav právní úpravy v roce 2015 všeobecná ustanovení zákoníku práce smluvní volnost, závislá práce, účastníci pracovněprávních vztahů, zastupování, základní zásady, odbory, rovné zacházení, diskriminace aktuální srovnání pracovněprávních vztahů k občanskému zákoníku platného od roku POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE PŘI VZNI- KU, ZMĚNÁCH A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU A VE VZTAHU K ODBORŮM: Postup před vznikem pracovního poměru způsoby vzniku pracovního poměru náležitosti pracovní smlouvy zkušební doba rozbor jednotlivých způsobů rozvázání pracovního poměru porušení povinností zaměstnance jako důvod k rozvázání pracovního poměru konkrétní příklady soudních rozhodnutí a jejich dopad do praxe. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU, PŘE- KÁŽKY: Stanovení týdenní pracovní doby formy jejího rozvržení přestávka v práci na jídlo a oddech, bezpečnostní překážka v práci překážky v práci na straně zaměstnance, jiné důležité osobní překážky v práci překážky v práci na straně zaměstnavatele prostoj, přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy, jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele problematika částečné nezaměstnanosti. DOVOLENÁ: Druhy a délka krácení dovolené převody do dalšího roku. DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRA- COVNÍ POMĚR: Dohoda o pracovní činnosti dohoda o provedení práce rozdíly s pracovním poměrem možnosti, výhodnost, limity rozsahu práce. ODPOVĚDNOST ZAMĚSTNANCE A ZAMĚST- NAVATELE ZA ŠKODU: Náhrada škody, způsobené zaměstnancem zaměstnavateli předpoklady odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnanci hmotná odpovědnost odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů. PROBLEMATIKA ZÁSADY ROVNOSTI A NE- DISKRIMINOVÁNÍ V PRACOVNĚPRAVNÍCH VZTAZÍCH. Svoje dotazy, na které bude lektor v průběhu semináře reagovat, můžete zaslat na a to nejpozději týden před jeho konáním. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 11

12

13 květen 2015 mzdy, personalistika a pracovní PRÁVO MZDOVÝ AUDIT INTERNÍ PROVĚRKA MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ, RADY A TIPY OD PROFESIONÁLŮ VOLNÝ CYKLUS MOŽNOST ZÍSKAT MEZINÁRODNÍ CERTIFIKÁT IES a Mzdovým účetním, auditorům, HR manažerům a všem ostatním, kteří se připravují na interní prověrku nebo ji sami vykonávají. Na semináři získáte ucelený přehled o pracovněprávních a mzdových předpisech, které je nezbytné znát při vedení mzdové agendy a provádění mzdového auditu. JUDr. Miloš Hejmala (advokát, specialista, odborný konzultant a lektor v oboru pracovního práva) Ing. Růžena Klímová (odborná lektorka a konzultantka mzdového účetnictví, specialistka personální agendy) JUDr. Roman Lang, Ph.D. (MPSV ČR odbor sociálního pojištění) Jitka Luciani (VZP ČR vedoucí oddělení podpory služeb klientům) Ing. Jitka Pavelková (účetní a ekonomická poradkyně) JUDr. Helena Pelikánová (odborná lektorka specialistka pro oblast důchodového pojištění) JUDr. Marie Salačová (odbornice na problematiku cestovních náhrad) JUDr. Ladislava Steinichová (specialistka na problematiku zaměstnanosti) Ing. Martin Šabo (MF ČR odbor účetnictví) Bc. Zdeněk Šenk (auditor, certifikovaný specialista BOZP, autor publikací) JUDr. František Vlasák (MPSV ČR oddělení nemocenského pojištění a pojistného) Ing. Marta Ženíšková (MPSV ČR odbor sociálního pojištění) ODBORNÁ GARANTKA Ing. Růžena Klímová 13

14 mzdy, personalistika a pracovní PRÁVO květen 2015 MZDOVÝ AUDIT SE SKLÁDÁ ZE DVANÁCTI SEMINÁŘŮ, KTE- RÉ LZE ABSOLVOVAT SAMOSTATNĚ 1. seminář PRACOVNÍ PRÁVO V PRAXI JUDr. Miloš Hejmala 2. seminář PERSONALISTIKA A BEZPEČNOST PRÁCE Bc. Zdeněk Šenk 3. seminář PŘEDPISY O ZAMĚSTNANOSTI JUDr. Ladislava Steinichová 4. seminář CESTOVNÍ NÁHRADY VE VAZBĚ NA ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ A DALŠÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY JUDr. Marie Salačová 5. seminář FKSP A SOCIÁLNÍ FONDY AKTUÁLNÍ STAV A NOVINKY 2015 Ing. Martin Šabo 6. seminář ZÁKON O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ JUDr. František Vlasák 7. seminář ZÁKON O POJISTNÉM NA SOCIÁLNÍ ZABEZ- PEČENÍ Ing. Marta Ženíšková 8. seminář DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ, VEDENÍ EVIDENČ- NÍCH LISTŮ JUDr. Helena Pelikánová JUDr. Roman Lang, Ph.D. 9. seminář ZÁKON O ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ Jitka Luciani 10. seminář DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI KOM- PLEXNÍ POHLED Ing. Jitka Pavelková 11. seminář MZDOVÉ PŘEDPISY V PRAXI Ing. Růžena Klímová 12. seminář VEDENÍ PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ AGENDY, MZDOVÝ AUDIT Ing. Růžena Klímová Po skončení výuky TEST IES. Na konci cyklu účastníci obdrží Osvědčení o jeho absolvování. Zájemci mohou na základě úspěšného zvládnutí testu získat mezinárodní certifikát IES. Účastníte se celého cyklu MZDOVÝ AUDIT? Vyplňte na konci hodnotící dotazník a dostanete se do losování o POUKAZ NA VÍKENDO- VÝ POBYT S POLOPENZÍ PRO 2 OSOBY v Hotelu ASTRA ve Špindlerově Mlýně (čerpání do ). KÓD: CENA: Kč bez DPH (vč. slevy ve výši Kč bez DPH při účasti na celém cyklu) Kč vč. 21% DPH KÓD: CENA: Kč bez DPH (cena za certifikát Mzdový auditor / Mzdová auditorka) 14

15 květen 2015 PRACOVNÍ PRÁVO V PRAXI mzdy, personalistika a pracovní PRÁVO PERSONALISTIKA A BEZPEČNOST PRÁCE :00 17: :00 13:00 Seminář je určen personalistům, HR manažerům, mzdovým účetním a těm, kteří se připravují na provedení mzdového auditu. Na semináři získáte praktický pohled na aktuální pracovní právo. JUDr. Miloš Hejmala (advokát, specialista, odborný konzultant a lektor v oboru pracovního práva) Platné pracovněprávní předpisy způsoby vzniku pracovního poměru jmenování a odvolání z funkce druhy pracovního poměru dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr pracovní smlouva a její obsah povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců převedení zaměstnance na jinou práci a do jiného místa výkonu práce pracovní cesty pracovní doba přestávky v práci práce přesčas, v noci, o svátcích náhradní volno pracovní pohotovost dovolená na zotavenou překážky v práci změny pracovního poměru způsoby skončení pracovního poměru posudky a potvrzení organizační změny zvyšování a prohlubování kvalifikace. Seminář je určen personalistům, pracovníkům zodpovědným za BOZP, mzdovým účetním a těm, kteří se připravují na provedení mzdového auditu. Na semináři se seznámíte s hlavními právními požadavky pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a praktickými příklady a vzory k implementaci požadavků v praxi. Bc. Zdeněk Šenk (auditor, certifikovaný specialista BOZP, autor publikací) Úvod do problematiky právní a ostatní požadavky odpovědnost za BOZP odborně způsobilá osoba v plnění úkolů v prevenci rizik výcvik zaměstnanců pracovní úrazy prověrky a kontroly BOZP dotazy a diskuze. Seminář je součástí cyklu MZDOVÝ AUDIT. Obsahem semináře je ucelené téma, lze jej proto absolvovat samostatně. Seminář je součástí cyklu MZDOVÝ AUDIT. Obsahem semináře je ucelené téma, lze jej proto absolvovat samostatně. KÓD: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 15

16 mzdy, personalistika a pracovní PRÁVO květen 2015 PŘEDPISY O ZAMĚSTNANOSTI CESTOVNÍ NÁHRADY VE VAZBĚ NA ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ A DALŠÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY :00 18:00 Pro personalisty, mzdové účetní, OSVČ, zaměstnance neziskových organizací a pro ty, kteří se připravují na provedení mzdového auditu. Na semináři získáte povědomí o aktuálních předpisech týkajících se zaměstnanosti. JUDr. Ladislava Steinichová (specialistka na problematiku zaměstnanosti) Předpisy o zaměstnanosti včetně právní úpravy zaměstnávání cizinců a osob se zdravotním postižením kontrola jejich dodržování. Seminář je součástí cyklu MZDOVÝ AUDIT. Obsahem semináře je ucelené téma, lze jej proto absolvovat samostatně :00 13:00 Seminář je určen pro každého, kdo se zabývá problematikou cestovních náhrad, tzn. především pro účetní, mzdové účetní, personalisty, podnikatele, statutární orgány, vedoucí pracovníky a také pro ty, kteří se připravují na provedení mzdového auditu. Na semináři se seznámíte s platnou právní úpravou a s praktickým poskytováním cestovních náhrad. JUDr. Marie Salačová (odbornice na problematiku cestovních náhrad) Platná právní úprava o poskytování cestovních náhrad včetně novelizace od ve vazbě na zákon o daních z příjmů a dalších právních předpisů. Náhrady při tuzemských pracovních cestách náhrady při zahraničních pracovních cestách paušalizace cestovních náhrad zálohy na pracovní cestu. Seminář je součástí cyklu MZDOVÝ AUDIT. Obsahem semináře je ucelené téma, lze jej proto absolvovat samostatně. KÓD: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 16

17 květen 2015 FKSP A SOCIÁLNÍ FONDY AKTUÁLNÍ STAV A NOVINKY 2015 mzdy, personalistika a pracovní PRÁVO VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ A VEDENÍ POHOVORŮ, ADAPTAČNÍ PROCES :00 18: :00 16:00 Pro účetní, odborové funkcionáře, ekonomy a další zájemce o tuto problematiku v organizačních složkách státu, příspěvkových organizacích, obcích, krajích. Seminář je rovněž určen těm, kteří se připravují na provedení mzdového auditu. Na semináři se seznámíte s aktuálními pravidly pro tvorbu a použití prostředků FKSP a sociálních fondů. Upozorněni budete na případy, kdy prostředky z fondů čerpat nelze. Ing. Martin Šabo (MF ČR odbor účetnictví) Výklad vyhlášky 114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb a souvisejících právních předpisů. Používání fondů a jejich účel tvorba fondů a zásady použití prostředků fondu. Fondy dle specifikace: Organizační složky státu příspěvkové organizace obce kraje. Způsob čerpání fondů zdaňování prostředků fondů daní z příjmů ze závislé činnosti a případné změny odborové organizace a jejich spolurozhodování co lze a nelze z fondů hradit příspěvky na závodní stravování, rekreaci, kulturní a sportovní činnost, půjčky, odměny, pracovní a životní výročí. Vazba na související právní předpisy a jejich změny (například zákoník práce). Odpovědi na dotazy. Seminář je součástí cyklu MZDOVÝ AUDIT. Obsahem semináře je ucelené téma, lze jej proto absolvovat samostatně. KÓD: Všem, do jejichž náplně spadá nebo které zajímá proces výběru zaměstnanců a následné nastavení adaptačního procesu. Účastníci se v průběhu tohoto semináře naučí připravit výběrové řízení, vést strukturované pohovory, získat potřebné informace a správně je vyhodnotit tak, aby dokázali vybrat vhodného uchazeče pro danou pozici. Seznámí se s postupy, jak rozpoznat jednotlivé typy lidí a lépe jim porozumět z hlediska jejich vhodnosti pro jednotlivé pracovní pozice. Účastníci se dále seznámí s adaptačním procesem, jeho nastavením a postupem při jeho realizaci. Olga Franců (poradkyně HR, lektorka, dlouholetá praxe ve vrcholových HR pozicích) Úloha personalistů při plánování lidských zdrojů návaznosti na personální strategii definice pracovního místa a volba vhodného způsobu obsazení sestavení kritérií pro výběr příprava strukturovaného pohovoru příklady vhodných otázek principy vedení pohovoru typologie praktické rady pro rozpoznání jednotlivých typů osobnosti co lze vyčíst z řeči těla hodnocení kandidátů používání testů při výběru využívání služeb personálních agentur. Adaptační proces a jeho přínosy poskytování průběžných neformálních hodnocení oboustranná očekávání sdílení firemních hodnot poskytování vedení a podpory v průběhu adaptačního procesu. V ceně semináře jsou podkladové materiály a celodenní občerstvení. Účastníci obdrží na konci semináře OSVĚDČENÍ o jeho absolvování. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 17

18 mzdy, personalistika a pracovní PRÁVO květen 2015 ZÁKON O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ ZÁKON O POJISTNÉM NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ :00 13:00 Seminář je určen mzdovým účetním, personalistům a těm, kteří se připravují na provedení mzdového auditu. Po absolvování semináře se budete umět orientovat v aktuálním systému nemocenského pojištění. Získáte návod, jak řešit vybrané nejasné či sporné otázky a komplikované situace. Budete seznámeni s dalším předpokládaným vývojem v oblasti nemocenského pojištění. JUDr. František Vlasák (MPSV ČR oddělení nemocenského pojištění a pojistného) ÚVOD: Charakteristika systému nemocenského pojištění základní pojmy. ÚČAST NA NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ: Okruh pojištěných osob podmínky a průběh účasti na pojištění zaměstnání malého rozsahu dohody o provedení práce. DÁVKY: Obecné podmínky nároku nemocenské peněžitá pomoc v mateřství ošetřovné vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství výše dávek. ORGANIZACE PROVÁDĚNÍ POJIŠTĚNÍ: Organizace systému úkoly zaměstnavatele výplata dávek. DISKUZE, ZÁVĚR :00 18:00 Seminář je určen mzdovým účetním, personalistům a těm, kteří se připravují na provedení mzdového auditu. Na semináři získáte aktuální přehled o pojistném na sociální zabezpečení a o očekávaných změnách. Upozorněni budete na nesprávné postupy a naučíte se, jak se jich vyvarovat. Ing. Marta Ženíšková (MPSV ČR odbor sociálního pojištění) Okruh poplatníků pojistného vyměřovací základ (výjimky) sazba pojistného 26 % a 3,5 % odvod pojistného maximální vyměřovací základ přehled o výši pojistného přeplatky a nedoplatky, výkazy nedoplatků, platební výměry promíjení penále splátky pokuty změny od Odpovědi na dotazy. Seminář je součástí cyklu MZDOVÝ AUDIT. Obsahem semináře je ucelené téma, lze jej proto absolvovat samostatně. Účastníci obdrží aktuální ÚZ. Seminář je součástí cyklu MZDOVÝ AUDIT. Obsahem semináře je ucelené téma, lze jej proto absolvovat samostatně. Účastníci obdrží aktuální ÚZ. KÓD: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 18

19 květen 2015 mzdy, personalistika a pracovní PRÁVO ZÁKON O STÁTNÍ SLUŽBĚ, SOUVISEJÍCÍ ZÁKONY A PRÁVNÍ PŘEDPISY PRŮVODCE ZÁKONEM O STÁTNÍ SLUŽBĚ SE ZAMĚŘENÍM NA AKTUÁLNÍ PROBLEMATIKU APLIKAČNÍ PRAXE V SOUVISLOSTI S PŘEVODEM ZAMĚSTNANCŮ MINISTERSTEV A JINÝCH SPRÁVNÍCH ÚŘADŮ DO STÁTNÍ SLUŽBY :00 15:45 Vedoucím, právníkům a zaměstnancům personálních útvarů ministerstev a jiných správních úřadů, dotčených zákonem o státní službě na základě jeho institucionální působnosti. Systematický výklad veřejnoprávní úpravy služebního poměru státních zaměstnanců. Výklad základních pojmů: Předpoklady a požadavky pro přijetí do služebního poměru, výběrová řízení, změny služebního poměru, řízení a rozhodování ve věcech služebního poměru státních zaměstnanců, služební předpis, povinnosti, práva a omezení některých práv, kárná odpovědnost, podmínky výkonu státní služby, služební hodnocení státního zaměstnance, vedení osobního spisu státního zaměstnance a další otázky. JUDr. Miroslav Bělecký (analytik, právník a konzultant pro otázky právní úpravy státní služby, s bohatou přednáškovou a publikační činností k dané problematice) Úvod (příprava návrhu zákona o státní službě) institucionální a osobní působnost zákona systematika zákona o státní službě vysvětlení základních pojmů (správní služební úřad, služba, obor služby, státní zaměstnanec, představený, zastupování, služební orgán, systemizace, organizační struktura služebního úřadu, služební předpis, služební poměr a služební slib, výběrové řízení, služební hodnocení, aj.) řízení ve věcech služebního poměru (rozhodnutí a jeho náležitosti) povinnosti a práva státního zaměstnance a představeného omezení některých práv zákaz konkurence služební kázeň kárná odpovědnost kárné řízení odvolací řízení aplikace správního řádu podmínky výkonu služby delegace úpravy podle zákoníku práce bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby odměňování státních zaměstnanců úřednická zkouška pravidla převodu dosavadních zaměstnanců do služebního poměru. Účastníci obdrží seznam s výkladem vybraných otázek právní úpravy podle zákona o státní službě a souvisejících zákonů s metodikou pro aplikační praxi. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 19

20 mzdy, personalistika a pracovní PRÁVO květen 2015 JAK ZVÝŠIT EFEKTIVITU VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ, VEDENÍ EVIDENČNÍCH LISTŮ :00 16:00 Seminář je určen HR business partnerům, HR specialistům, zabývajícím se plánováním a realizací vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. Účinnost prostředků věnovaných na vzdělávání zaměstnanců je mnohdy problematická. Příčinou jsou chyby při plánování vzdělávacích akcí, při jejich realizaci i následném hodnocení. Seminář se proto zabývá nejčastějšími praktickými příčinami nízké efektivnosti vzdělávání a hlavními cestami, jak účinnost vzdělávání zvýšit. doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc. (ředitel poradenské společnosti, lektor, konzultant) Na co si dát pozor při plánování vzdělávacích akcí nejčastější příčiny nízké efektivnosti firemního vzdělávání jak provádět analýzu vzdělávacích potřeb jaké vzdělávací metody jsou úspěšnější a proč jak poznat vhodného lektora či vzdělávací firmu jak a kdy výsledky vzdělávání hodnotit proč je důležitá motivace zaměstnanců ke vzdělávání nástroje ke zvýšení motivace ke vzdělávání jak vzdělávání zaměstnanců lépe prodat vedení firmy. V ceně semináře jsou podkladové materiály a celodenní občerstvení. Účastníci obdrží na konci semináře OSVĚD- ČENÍ o jeho absolvování :00 13:00 Seminář je určen mzdovým účetním, personalistům a těm, kteří se připravují na provedení mzdového auditu. Na semináři se seznámíte s aktuálními praktikami důchodového pojištění a vedením ELDP. JUDr. Roman Lang, Ph.D. (MPSV ČR odbor sociálního pojištění) JUDr. Helena Pelikánová (odborná lektorka specialistka pro oblast důchodového pojištění) Okruh pojištěných osob poslední změny dávky důchodového pojištění a jejich výše vzorové příklady výpočtu úkoly zaměstnavatelů v důchodovém pojištění se zaměřením zejména na agendu ELDP vzorové příklady vyplnění ELDP v situacích, v nichž se nejčastěji chybuje součinnost zaměstnavatelů při uplatnění nároku zaměstnance na důchod upřednostnění vyloučených dob před příjmy využívané tiskopisy uvažované změny. Seminář je součástí cyklu MZDOVÝ AUDIT. Obsahem semináře je ucelené téma, lze jej proto absolvovat samostatně. KÓD: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 20

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Mzdy, personalistika a pracovní právo KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz OBSAH MZDY, PERSONALISTIKA

Více

11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10

11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10 DANĚ, ÚČETNICTVÍ A FINANCE obsah TERMÍN NÁZEV KURZU STRANA 11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10 12. 5. 2015 UPLATŇOVÁNÍ DPH SE

Více

Daně a účetnictví. kurzy a semináře květen srpen 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v

Daně a účetnictví. kurzy a semináře květen srpen 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně a účetnictví kurzy a semináře květen srpen 2014 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz VZDĚLÁVÁNÍ OTEVÍRÁ X MOŽNOSTÍ Ve všech našich

Více

Daně, účetnictví a finance

Daně, účetnictví a finance V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně, účetnictví a finance kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám za přízeň

Více

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016)

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) působnost od roku 1992 akreditace MŠMT ČR výpis z živnostenského rejstříku nčj. MMB/0155205/2010 AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) Přehled seminářů....................................................

Více

Odborné semináře a kurzy

Odborné semináře a kurzy Odborné semináře a kurzy září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj profesních účetních, controllerů,

Více

rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015.

rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015. Vážení příznivci mzdové problematiky, rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015. Byl to můj sen, mít k účetnímu portálu svého průvodce,

Více

kurzy a semináře květen srpen 2015

kurzy a semináře květen srpen 2015 V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Lidé a jejich rozvoj kurzy a semináře květen srpen 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz GENERACE MILLENNIALS ZVLÁŠTNOSTI A SPECIFIKA

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ BŘEZEN - DUBEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 PRAHA Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého.

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého. DÁMY A PÁNOVÉ, situace na českém trhu práce je, jaká je. Na jedné straně jsou ti, kteří práci nemají, na straně druhé je práce, která nemá, kdo by ji vykonával. Nezáleží na tom, jak hodně nebo málo honosně

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 PRAHA Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH září 2011 únor 2012 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00 Praha 1 telefon: 296 208 220 6 fax: 296 208 228 e-mail: icu@icu-praha.cz

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ KVĚTEN - ČERVEN 2015 OSTRAVA OLOMOUC KVĚTEN ČERVEN 2013 Informace pro: + PRÁZDNINOVÉ SEMINÁŘE pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce

Více

katalog vzdělávání vzdělávání konference poradenství projekty Národní centrum regionů, s.r.o Panská 13, Brno 602 00 11.12.2014

katalog vzdělávání vzdělávání konference poradenství projekty Národní centrum regionů, s.r.o Panská 13, Brno 602 00 11.12.2014 2015 katalog vzdělávání vzdělávání konference poradenství projekty Národní centrum regionů, s.r.o Panská 13, Brno 602 00 11.12.2014 VZDĚLÁVÁNÍ Jsme poradenské, informační a vzdělávací centrum. Dynamicky

Více

Nabídkový katalog odborných publikací

Nabídkový katalog odborných publikací AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ROK 2010: změny přijaté v souvislosti s hospodářskou krizí tzv. krizové balíčky, nové nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací, změny v nemocenském pojištění a v sociálním

Více

Ekonomické a fi nanční vzdělávání

Ekonomické a fi nanční vzdělávání V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Ekonomické a fi nanční vzdělávání KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz OBSAH EKONOMICKÉ A FINANČNÍ

Více

ODBORNÉ PUBLIKACE 2015 ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ PRÁVO OSTATNÍ CLO MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI

ODBORNÉ PUBLIKACE 2015 ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ PRÁVO OSTATNÍ CLO MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI ODBORNÉ PUBLIKACE 2015 ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ PRÁVO OSTATNÍ CLO MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI NAKLADATELSTVÍ ANAG ÚČETNICTVÍ......................................................................................

Více

NABÍDKA SEMINÁŘŮ - OSTRAVA BŘEZEN 2015

NABÍDKA SEMINÁŘŮ - OSTRAVA BŘEZEN 2015 Olga Tučková - ODBORCONSULT-D tel: 233 550 031, fax: 233 550 807 Štětínská 360/6, 181 00 Praha 8 IČO 45783144, DIČ CZ5852071104 ŽL č.j. F 12361/92 NABÍDKA SEMINÁŘŮ - OSTRAVA BŘEZEN 2015 Přihlášky též:

Více

Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru KAPITOLA 1 Povinnosti zaměstnavatele k Úřadu práce a vyhledání nového zaměstnance... 100 KAPITOLA 2 Povinnosti zaměstnavatele před

Více

KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG

KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG NAKLADATELSTVÍ VZDĚLÁVÁNÍ DISTRIBUCE ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ CLO PRÁVO OSTATNÍ MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI ČASOPISY AKTUÁLNÍ ZMĚNY PRO

Více

Mzdové účetnictví. k 1. 1. 2013. praktický průvodce. zásadní změny v předpisech. Václav Vybíhal a kolektiv

Mzdové účetnictví. k 1. 1. 2013. praktický průvodce. zásadní změny v předpisech. Václav Vybíhal a kolektiv Václav Vybíhal a kolektiv Mzdové účetnictví 2013 praktický průvodce zásadní změny v předpisech k 1. 1. 2013 reforma a její dopady na příjemce dávek státní sociální podpory a podpory v nezaměstnanosti pracovní

Více

PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO

PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO DUBEN - SRPEN 2015 Vedení firem, organizační management Sekretářky, asistentky Rozvoj osobnosti Marketing, obchodní dovednosti, obchodní

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

Mzdové účetnictví. praktický průvodce. Václav Vybíhal a kolektiv. zásadní změny v předpisech k 1. 1. 2014 dle nového občanského zákoníku

Mzdové účetnictví. praktický průvodce. Václav Vybíhal a kolektiv. zásadní změny v předpisech k 1. 1. 2014 dle nového občanského zákoníku Václav Vybíhal a kolektiv Mzdové účetnictví 2014 praktický průvodce zásadní změny v předpisech k 1. 1. 2014 dle nového občanského zákoníku dopady reformy na příjemce dávek státní sociální podpory a podpory

Více

OBSAH Průvodce leden červen 2015

OBSAH Průvodce leden červen 2015 OBSAH Průvodce leden červen 2015 KVALITA MANAŽER KVALITY... 6 TECHNIK A KONTROLOR KVALITY... 6 PRACOVNÍ PRÁVO... 7 VEDOUCÍ PROVOZU MISTR / MISTROVÁ REKVALIFIKAČNÍ KURZ... 8 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ, PROJEKTOVÝ

Více

P S PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ KARTOTÉKA

P S PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ KARTOTÉKA 1 P S K PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ KARTOTÉKA 18. ročník 7. ledna 2015 č. 1 Jaké změny čekají zaměstnavatele od 1. ledna 2015 v oblasti zaměstnanosti? Nedostatek práce pro zaměstnance jaká hledat řešení?

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti

KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti Příručka pro pedagogy k výuce finanční a občanskoprávní gramotnosti Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. realizuje projekt KROK ZA KROKEM

Více

ZNALOSTMI K PROSPERITĚ

ZNALOSTMI K PROSPERITĚ Znalostmi k prosperitě Znalostmi k prosperitě ZNALOSTMI K PROSPERITĚ vzdělávací program Předkladatel projektu: Sídlo: Tyršova 106, 261 01 Příbram Adresa pro doručování korespondence pro projekt: Pražská

Více

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Příloha č. 1 k příkazu ministryně č. 16/2014 Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím

Více