9/09 PR 0415a Rodinné právo : Hrušáková, Milana, (brož.) 4., přeprac. a Brno dopl. :Masarykova vyd. univerzita, ,50

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "9/09 PR 0415a Rodinné právo : Hrušáková, Milana, 80-210-3719-9 (brož.) 4., přeprac. a Brno dopl. :Masarykova vyd. univerzita,2005 201082009 122,50"

Transkript

1 1/09 Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků za rok 2008 / 2/09 Náhrada mzdy a nemocenské zaměstnance při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě 2009 / Pelech, Petr, dopl. a aktualiz. Olomouc vyd. :ANAG,c2008 hotově 239, (brož.) Olomouc :ANAG,2009 hotově 179,00 3/09 PS 0478 Fenomenologická psychologie / Rezek, Petr, (brož.) 2., upr. a rozš. Praha vyd. :Ztichlá klika, ,00 4/09 PS 0479 Kognitivní psychologie / Eysenck, Michael W (váz.)vyd. 1. Praha :Academia, ,50 5/09 PS 0479a Kognitivní psychologie / Eysenck, Michael W (váz.)vyd. 1. Praha :Academia, ,50 6/09 PR 0414 Primární základy penologie / Hanuš, Bohuslav (brož.) 1. vyd. Praha :Vysoká škola J.A Komenského, ,50 7/09 PR 0414a Primární základy penologie / Hanuš, Bohuslav (brož.) 1. vyd. Praha :Vysoká škola J.A Komenského, ,50 8/09 PR 0415 Rodinné právo : Hrušáková, Milana, (brož.) 4., přeprac. a Brno dopl. :Masarykova vyd. univerzita, ,50 9/09 PR 0415a Rodinné právo : Hrušáková, Milana, (brož.) 4., přeprac. a Brno dopl. :Masarykova vyd. univerzita, ,50 10/09 SO 0216a Stárnutí, věk a diskriminace - nové souvislosti / Vidovićová, Lucie, (váz.) 1. vyd. Brno :Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický 225,00ústav, /09 SO 0162c Umění pomáhat / Úlehla, Ivan, (brož.): Vyd. 3., V Sociologickém Praha :Sociologické nakl. 2. nakladatelství, ,00 12/09 SO 0213d Slabikář sociální práce na ulici : Bednářová, Zdena, (brož.) 1. vyd. Brno :Doplněk, ,50 13/09 SO 0213e Slabikář sociální práce na ulici : Bednářová, Zdena, (brož.) 1. vyd. Brno :Doplněk, ,50 14/09 SO 0218 Sociální politika / Petrášek, Josef, (brož.) Vyd /09 SO 0218a Sociální politika / Petrášek, Josef, (brož.) Vyd. 1. Praha :Univerzita Jana Amose Komenského, ,50 Praha :Univerzita Jana Amose Komenského, ,50 16/09 PR 0287c Trest odnětí svobody na doživotí / Kalvodová, Věra (brož.) Vyd. 1. Brno :Masarykova univerzita, ,00 17/09 PR 0416 Predikce vývoje pachatele / Blatníková, Šárka, (brož.) Vyd. : 1. Praha :Institut pro kriminologii a sociální prevenci,2008 0,00 18/09 VT 0085 CorelDRAW X4 : Pírková, Kateřina, (brož.) Vyd. 1. Brno :Computer Press, ,00 19/09 Pojistné na sociální zabezpečení : Ženíšková, Marta, Olomouc :ANAG,2009 paragon ,00 20/09 Zdravotní pojištění Červinka, Tomáš vyd. OlomoucAnag2009 paragon ,00 21/09 PR 0389a Trestní předpisy ; (1. vyd.) Ostrava :Sagit,2009 paragon ,00 22/09 PR 0417 Příklady z právní praxe pro střední školy / Ryska, Radovan (brož.) : 1. vyd. Praha :Fortuna, ,00 23/09 SO 0220 Strach ze svobody / Fromm, Erich, (brož.) : Vyd. 1. Praha :Naše vojsko, ,00 24/09 PS 0480 Člověk a proměny současného světa - možnosti a rizika = (brož.) 1. vyd. Praha :Matfyzpress, ,00 25/09 PE 0248 Celoživotní vzdělávání učitelů : (brož.) Vyd. : 1. V Ostravě :Ostravská univerzita, ,00 26/09 PR 0334a Historie zemské donucovací pracovny a věznice pro ženy v Pardubicích / 27/09 JA 0110a Česko - anglicko - německo - francouzský slovníček právních pojmů / Kalábová, Květoslava (v knize neuvedeno : brož.) Praha :Vězeňská služba České republiky,2005, p2006 0,00 Bakeš, Milan upr.vyd. Praha :Linde Praha, ,00 28/09 JA 0191 Jak napsat odborný text / Čmejrková, Světla, (brož.) Vyd. 1. Praha :Leda, ,00 29/09 PR 0318a Väzenstvo na Slovensku / Fábry, Anton (1. vyd.) Bratislava :Generálne riaditeľstvo ZVJS SR,19960,00 30/09 PR rokov slovenského väzenstva / Šníerová, Tatiana (1. vyd.) Leopoldov :Tlačiareň ZVJS SR, ,00 - Stránka 1 -

2 31/09 PR 0400b Hrad Mírov od založení po současnost / Křupka, Václav, (v knize neuvedeno Mírov : váz.) :Věznice : Mírov,2008 0,00 32/09 PR 0419 Úvod do sociální patologie / Sochůrek, Jan, (brož.) Vyd /09 PR 0419a Úvod do sociální patologie / Sochůrek, Jan, (brož.) Vyd /09 PR 0419b Úvod do sociální patologie / Sochůrek, Jan, (brož.) Vyd /09 PR 0419c Úvod do sociální patologie / Sochůrek, Jan, (brož.) Vyd /09 PR 0419d Úvod do sociální patologie / Sochůrek, Jan, (brož.) Vyd /09 PR 0419e Úvod do sociální patologie / Sochůrek, Jan, (brož.) Vyd /09 PR 0419f Úvod do sociální patologie / Sochůrek, Jan, (brož.) Vyd /09 PR 0419g Úvod do sociální patologie / Sochůrek, Jan, (brož.) Vyd /09 PR 0419h Úvod do sociální patologie / Sochůrek, Jan, (brož.) Vyd /09 PR 0419i Úvod do sociální patologie / Sochůrek, Jan, (brož.) Vyd /09 ZD 0054a Výroční zpráva o stavu ve věcech drog pro Evropské monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti : Liberec :Technická univerzita v Liberci, ,00 Liberec :Technická univerzita v Liberci, ,00 Liberec :Technická univerzita v Liberci, ,00 Liberec :Technická univerzita v Liberci, ,00 Liberec :Technická univerzita v Liberci, ,00 Liberec :Technická univerzita v Liberci, ,00 Liberec :Technická univerzita v Liberci, ,00 Liberec :Technická univerzita v Liberci, ,00 Liberec :Technická univerzita v Liberci, ,00 Liberec :Technická univerzita v Liberci, ,00 Praha :Úřad vlády ČR,2002-0,00 43/09 Základy psychologie / Vágnerová, Marie, (váz.) Vyd. 1. V Praze :Karolinum,2004hotově 280,00 44/09 PE 0273 Indoor aktivity : Vecheta, Vladimír, (brož.) Vyd. 1. Brno :Computer Press, ,00 45/09 SO 0225 Moc, vliv, autorita / Bedrnová, Eva, (brož.) Vyd. 1. Praha :Management Press, ,00 46/09 EV 0121a Psychologie a sociologie řízení / Bedrnová, Eva, (váz.) 3., rozš. a dopl. Praha vyd. :Management Press, ,50 47/09 EV 0121b Psychologie a sociologie řízení / Bedrnová, Eva, (váz.) 3., rozš. a dopl. Praha vyd. :Management Press, ,50 48/09 PS 0483 Management osobního rozvoje : Bedrnová, Eva, (brož.) Vyd. : 1. Praha :Management Press, ,00 49/09 PR 0423 Ústavní právo / Klíma, Karel, (váz.) 3., rozš. vyd. Plzeň :Vydavatelství a nakladatelství hotově paragon Aleš Čeněk, ,00 50/09 PR 0424 Praktikum českého ústavního práva / Klíma, Karel, (brož.) 3., rozš. vyd. Plzeň :Vydavatelství a nakladatelství hotově paragon Aleš Čeněk, ,00 51/09 PS 0484 Psychologie pro právníky / Holeček, Václav, (brož.) 2., rozš. vyd. Plzeň :Vydavatelství a nakladatelství hotově paragon Aleš Čeněk, ,00 52/09 PS 0230a Psychologie pro právníky / Houbová, Drahomíra, (brož.) Plzeň :Aleš Čeněk,2008 hotově paragon 239,00 53/09 PR 0388a Prameny k dějinám práva v českých zemích / Adamová, Karolina (1.vyd.) Plzeň :Aleš Čeněk,2004 hotově paragon 291,00 54/09 PR 0425 Sylabus římského práva soukromého / Hrdina, Ignác Antonín, (brož.) 1. vyd. Dobrá Voda u Pelhřimova hotově :Aleš paragon Čeněk, ,00 55/09 PR 0426 Rukověť k dějinám římského práva a jeho institucí / Balík, Stanislav, (brož.) 2., rozš. vyd. Plzeň :Vydavatelství a nakladatelství hotově paragon Aleš Čeněk, ,00 56/09 PE 0250 Česká psychopedie : Černá, Marie, (váz.)vyd. 1. Praha :Karolinum,2008 hotově paragon 198,00 57/09 PE 0250a Česká psychopedie : Černá, Marie, (váz.)vyd. 1. Praha :Karolinum,2008 hotově paragon 198,00 58/09 PE 0251 Sociální aspekty dyslexie / Matějček, Zdeněk, (brož.) Vyd. 1. Praha :Karolinum,2006 hotově paragon 234,00 59/09 PS 0485 Školní poradenská psychologie pro pedagogy / 60/09 EV 0148 Nová pravidla písemné a elektronické komunikace / Vágnerová, Marie, (váz.) Vyd. 1. Praha :Karolinum,2005 hotově paragon 297,00 Neugebauer, Tomáš, (brož.) Vyd. 1. Kralice na Hané :Computer hotově Media,c2009 paragon 180,00 61/09 JA 0193 Slovník českých synonym a antonym / (váz.) 1. vyd. V Brně :Lingea,2007 hotově paragon 330,00 - Stránka 2 -

3 62/09 PS 0006a Malé dějiny české a středoevropské psychologie / Hoskovec, Jiří, (brož.) : Vyd. 1. Praha :Portál,2000 hotově paragon 20,00 63/09 EV 0149 Přehled ekonomie : Gillespie, Andrew (brož.) : Vyd. 1. Praha :Portál,2002 hotově paragon 20,00 64/09 ZD 0074a Mozek a jeho duše / Koukolík, František, (dotisk 3., : rozš. váz.) a : přeprac. Praha vyd. :Galén,c2005 hotově paragon 250,00 65/09 PS 0430b Vzpoura deprivantů : Koukolík, František, (váz.) Nové, přeprac. Praha vyd.dotisk :Galén,c2008 hotově paragon 250,00 66/09 PS 0430c Vzpoura deprivantů : Koukolík, František, (váz.) Nové, přeprac. Praha vyd.dotisk :Galén,c2008 hotově paragon 250,00 67/09 JA 0194 Jak být in v písemném projevu : Polívková, Alena (váz.)vyd. 1. Praha :Knižní klub,2009 hotově paragon 179,00 68/09 Bible : (váz., Vyd. lamino) 1. Praha :Biblion,2009 hotově paragon 250,00 69/09 VT nejlepších tipů a triků pro digitální fotografii / 70/09 VT 0087 Expozice a světlo v digitální fotografii / Davis, Harold, (brož.) Vyd. 1. Freeman, Michael, : Vyd. 1. Brno :Computer Press, ,00 Brno :Computer Press, ,99 71/09 VT 0088 Kompozice v digitální fotografii / Bartoš, Michal, (váz.)vyd. 1. Brno :Computer Press, ,01 72/09 VT 0089 Zásady skupiny, profily a IntelliMirror pro Windows 2003, 2000 a XP / Moskowitz, Jeremy (brož.): Vyd. 1. Brno :Computer Press, ,99 73/09 VT 0075a Microsoft Office Outlook 2003 / (brož.): Vyd. 1. Brno :Computer Press, ,00 74/09 VT 0090 Microsoft Windows Vista : Bitto, Ondřej, (brož.) dotisk 1.vydáníBrno :Computer Press, ,00 75/09 VT 0091 Windows Vista : Roubal, Pavel, (brož.) dotisk 1. vydání Brno :Computer Press, ,00 76/09 ZD 0092 Interakce mezi léky při substituční léčbě opioidy : 77/09 ZD 0093 Sex v pěti dílech světa, aneb, Cestopis časem a prostorem tělesné lásky / 78/09 ZD 0094 Léčba problémů spojených se zneužíváním drog : 79/09 OS 0027 Outdoor aktivity : Vecheta, Vladimír, (brož.) Vyd (brož.) 1. vyd. : v českém [Praha] jazyce :Úřad vlády České republiky,2009 0,00 Stingl, Miloslav, X (váz.) Vyd. 1. Brno :Jota, ,00 Gossop, Michael, (brož.) 1. vyd. : v jazyce Praha českém :Úřad vlády České republiky, ,00 Brno :Computer Press, ,00 80/09 PR 0427 Slovník služebního poměru / Tomek, Petr, (brož.) 1. vyd. Olomouc :ANAG,2009 paragon ,00 81/09 PR 0427a Slovník služebního poměru / Tomek, Petr, (brož.) 1. vyd. Olomouc :ANAG,2009 paragon ,00 82/09 PE 0252 Učíme se po celý život? : (brož.) 1. vyd. Brno :Masarykova univerzita, /0188/09 319,00 83/09 PE 0252a Učíme se po celý život? : (brož.) 1. vyd. Brno :Masarykova univerzita, /0188/09 319,00 84/09 Jak správně vytvářet a využívat FKSP ; Libnarová, Anna rozšířené aktual.vyd Praha :Sondy,2009 paragon 228,00 86/09 ZD 0133 První pomoc a jak ji učit / Kubíková, Zdeňka, (brož.) 2., upr. vyd. Brno :Masarykova univerzita, hotově Fakulta par sportovních 250,00 studií, /09 ZD 0133a První pomoc a jak ji učit / Kubíková, Zdeňka, (brož.) 2., upr. vyd. Brno :Masarykova univerzita, hotově Fakulta par sportovních 250,00 studií, /09 PR 0428 Z minulosti do přítomnosti pankrácké věznice 89/09 PR 0428a Z minulosti do přítomnosti pankrácké věznice Kýr, Aleš 1.vydání PrahaTiskárna Vazební věznice Praha - Pankrác2009 0,00 Kýr, Aleš 1.vydání PrahaTiskárna Vazební věznice Praha - Pankrác2009 0,00 90/09 PR 0429 Trestní zákoník... : Ostrava :Sagit,[2009] ,00 91/09 PR 0429a Trestní zákoník... : Ostrava :Sagit,[2009] ,00 92/09 PE 0253 Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací / Zbíral, Robert, (brož.) : Praha :Linde, ,00 - Stránka 3 -

4 93/09 PS 0064b Psychologie osobnosti / Nakonečný, Milan, (váz.)vyd. 2., rozš. a Praha přeprac. :Academia, ,00 94/09 SO 0227 Sociální deviace / Urban, Lukáš, (brož.) Plzeň :Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, ,00 95/09 SO 0122c Sociální politika : Tomeš, Igor, (Sociopress Vyd. : brož.) 1. : Praha :Sociopress, ,00 96/09 SO 0228 Sociologie nových náboženských hnutí / Václavík, David, - Stránka (Malvern Vyd. 1. : brož.) Praha :Malvern, ,00 97/09 PR 0430 Trestní právo hmotné : Jelínek, Jiří, (váz.)vyd. 1. Praha :Leges, ,00 98/09 PR 0431 Trestní zákoník a trestní řád : Jelínek, Jiří, (váz.) 1. vyd. podle stavu Praha k :Leges, ,00 99/09 FI 0128 Úvod do filozofie, sociologie a psychologie : 100/09 PR 0006h Základy práva pro střední a vyšší odborné školy / 101/09 PR 0006i Základy práva pro střední a vyšší odborné školy / Keller, Jan, (váz.)vyd. 1. Liberec :Dialog, ,00 Šíma, Alexander, Šíma, Alexander, (brož.) 9., dopl. vyd. V Praze :C.H. Beck, , (brož.) 9., dopl. vyd. V Praze :C.H. Beck, ,00 102/09 PR 0431a Trestní zákoník a trestní řád : Jelínek, Jiří, (váz.) 1. vyd. podle stavu Praha k :Leges, ,00 103/09 PR 0431b Trestní zákoník a trestní řád : Jelínek, Jiří, (váz.) 1. vyd. podle stavu Praha k :Leges, ,00 104/09 PR 0432 Trest smrti v dějinách lidstva / Schreiber, Hermann, (váz.) Praha :Naše vojsko, ,00 105/09 PS 0045a Sociální psychologie / Nakonečný, Milan, (brož.) Vyd. 2., rozš. a Praha přeprac. :Academia, ,00 106/09 PR 0427b Slovník služebního poměru / Tomek, Petr, (brož.) 1. vyd. Olomouc :ANAG, ,00 107/09 JA 0007a Rétorika : Buchtová, Božena, (brož.) 2., aktualiz. vyd. Praha :Grada, ,00 108/09 Pracovní doba podle zákoníku práce / Kottnauer, Antonín (brož.) 1. vyd. Olomouc :ANAG, ,00 109/09 PR 0433 O novém trestním zákoníku : (brož.) Vyd. 1. Praha :Leges, ,00 110/09 JA 0195 First certificate masterclass. Haines, Simon (brož.) 1st pub. 111/09 JA 0196 First certificate masterclass. Haines, Simon (brož.) 1st pub. 112/09 PR 0434 Postavení a úkoly Probační a mediační služby / 113/09 PR 0434a Postavení a úkoly Probační a mediační služby / Žatecká, Eva, Žatecká, Eva, (brož.) Vyd (brož.) Vyd /09 PR 0435 Vývoj české veřejné správy / Schelle, Karel, (brož.) Vyd /09 PR 0436 Repetitorium českých právních dějin do roku 1945 / 116/09 EV 0150 Základy společenských věd. Bílý, Jiří, (brož.) Vyd /09 FI 0129 Základy společenských věd. Bílý, Jiří, (brož.) Vyd /09 FI 0130 Základy společenských věd. Bílý, Jiří, (brož.) Vyd /09 SV 0095 Základy společenských věd. Bílý, Jiří, (brož.) Vyd. 1. Oxford :Oxford University Press, ,00 Oxford :Oxford University Press, ,00 Ostrava :Key Publishing,2007 FAV ,00 Ostrava :Key Publishing,2007 FAV ,00 Ostrava :Key Publishing,2008 FAV ,00 Vojáček, Ladislav, (váz.)vyd. 1. Ostrava :Key Publishing,2008 FAV ,00 Ostrava :Key Publishing,2009 FAV ,00 Ostrava :Key Publishing,2009 FAV ,00 Ostrava :Key Publishing,2009 FAV ,00 Ostrava :Key Publishing,2009 FAV ,00 120/09 PR 0437 Trestní právo hmotné : Fryšták, Marek, (obecná Vyd. část 2., zcela : brož.) Ostrava přeprac. :Key a dopl. Publishing,2009 FAV ,00 121/09 PR 0438 Trestní právo hmotné : Fryšták, Marek, (obecná Vyd. část 2., zcela : brož.) Ostrava přeprac. :Key a dopl. Publishing,2009 FAV ,00 122/09 PS 0487 Emoční inteligence v praxi : Bradberry, Travis (váz.)vyd. 1. Praha :Columbus, ,30 123/09 PS 0487a Emoční inteligence v praxi : Bradberry, Travis (váz.)vyd. 1. Praha :Columbus, ,30 124/09 EV 0151 Práce s emoční inteligencí / Goleman, Daniel, (váz.) 1. vyd. Praha :Columbus, ,30

5 125/09 EV 0151a Práce s emoční inteligencí / Goleman, Daniel, (váz.) 1. vyd. Praha :Columbus, ,30 126/09 EV 0151b Práce s emoční inteligencí / Goleman, Daniel, (váz.) 1. vyd. Praha :Columbus, ,30 127/09 PS 0488 Emoční alchymie : Bennett-Goleman, Tara (váz.) Praha :Columbus, ,30 128/09 SO 0229 Sociologie politiky / Pecka, Emanuel, (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada,2010 FO ,27 129/09 SO 0229a Sociologie politiky / Pecka, Emanuel, (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada,2010 FO ,27 130/09 PS 0367c Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu / 131/09 PS 0367d Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu / 132/09 PS 0367e Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu / 133/09 Účetnictví pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace a organizační složky státu 2010 / Miovský, Michal, (brož.) Dotisk 1. Praha :Grada,2009 FO ,17 Miovský, Michal, (brož.) Dotisk 1. Praha :Grada,2009 FO ,17 Miovský, Michal, (brož.) Dotisk 1. Praha :Grada,2009 FO ,17 Máče, Miroslav, - Stránka (brož.) 1. vyd. Praha :Grada,2010 FO ,77 134/09 PS 0481a Anatomie lidské destruktivity : Fromm, Erich, (váz.) : Praha :Aurora, ,30 135/09 PS 0481b Anatomie lidské destruktivity : Fromm, Erich, (váz.) : Praha :Aurora, ,30 136/09 SO 0230 Cesty z nemocné společnosti : Fromm, Erich, (váz.)vyd. 1. Praha :Earth Save, ,10 137/09 SO 0230a Cesty z nemocné společnosti : Fromm, Erich, (váz.)vyd. 1. Praha :Earth Save, ,10 138/09 PS 0261e Forenzní psychologie / Čírtková, Ludmila, (brož.) 2., upr. vyd. Plzeň :Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, ,00 139/09 PS 0261f Forenzní psychologie / Čírtková, Ludmila, (brož.) 2., upr. vyd. Plzeň :Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, ,00 140/09 PS 0261g Forenzní psychologie / Čírtková, Ludmila, (brož.) 2., upr. vyd. Plzeň :Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, ,00 141/09 EV 0152 Knowledge management : Collison, Chris (brož.): Vyd. 1. Brno :Computer Press, ,10 142/09 PR 0439 Kurs trestního práva : Kratochvíl, Vladimír, (váz.) 1. vyd. Praha :C.H. Beck, ,00 143/09 FI 0131 Mít, nebo být? / Fromm, Erich, (váz.) : Vyd. tohoto překladu Praha :Aurora, ,20 144/09 PR 0440 Praktikum českých právních dějin / Schelle, Karel, (brož.) 3., upr. vyd., (Ve Plzeň :Vydavatelství a nakl. a nakladatelství Aleš Čeněk 1. Aleš vyd.) Čeněk, ,10 145/09 PR 0441 Praktikum z trestního práva hmotného : (brož.) 3. vyd. V Praze :C.H. Beck, ,00 146/09 PR 0441a Praktikum z trestního práva hmotného : (brož.) 3. vyd. V Praze :C.H. Beck, ,00 147/09 FI 0132 Psychoanalýza a náboženství / Fromm, Erich, (váz.) : Vyd. 1. Praha :Aurora, ,10 148/09 PS 0484a Psychologie pro právníky / Holeček, Václav, (brož.) 2., rozš. vyd. Plzeň :Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, ,60 149/09 PS 0270c Psychologie v právu : Netík, Karel Vyd.1. Praha :C.H.Beck, ,00 150/09 PE 0211b Psychopedie : (váz.) 3., dopl. a upr. Praha vyd. :Parta, ,20 151/09 SO 0231 Regionální sociologie, sociologie prostoru a prostředí II / Heřmanová, Eva, (brož.) Vyd. : 1. Praha :Oeconomica, ,50 152/09 SO 0201b Sociologické problémy sportu / Sekot, Aleš, (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada, ,10 153/09 PR 0442 Teorie a metodologie kriminalistiky / Straus, Jiří, (brož.) Plzeň :Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, ,00 154/09 PR 0443 Učebnice pravidel silničního provozu : Souček, Vladimír (brož.) Přeprac. a dopl. Praha vyd. :Ottovo nakladatelství, ,10 155/09 FI 0094b Úvod do myšlení Edmunda Husserla / Bernet, Rudolf, (váz.) 1. vyd. Praha :OIKOYMENH, ,20 156/09 PS 0171a Emoční inteligence dítěte a její rozvoj / Shapiro, Lawrence E., (brož.) Vyd. 3. Praha :Portál, ,85 157/09 PS 0171b Emoční inteligence dítěte a její rozvoj / Shapiro, Lawrence E., (brož.) Vyd. 3. Praha :Portál, ,85

6 158/09 SO 0232 Když někdo blízký pije : Ühlinger, Claude (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,88 159/09 SO 0232a Když někdo blízký pije : Ühlinger, Claude (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,88 160/09 SO 0232b Když někdo blízký pije : Ühlinger, Claude (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,88 161/09 FI 0133 Člověk a náboženství : Sokol, Jan, (brož.) : Vyd. 1. Praha :Portál, ,53 162/09 FI 0133a Člověk a náboženství : Sokol, Jan, (brož.) : Vyd. 1. Praha :Portál, ,53 163/09 SO 0017a Sociologie náboženství / Nešpor, Zdeněk R., (brož.) Vyd. : 1. Praha :Portál, ,53 164/09 SO 0017b Sociologie náboženství / Nešpor, Zdeněk R., (brož.) Vyd. : 1. Praha :Portál, ,53 165/09 PS 0182a Manželská a párová terapie / Kratochvíl, Stanislav, (váz.)vyd. 1. Praha :Portál, ,68 166/09 SO 0233 Masová média / Jirák, Jan, (váz.)vyd. 1. Praha :Portál, ,58 167/09 SO 0233a Masová média / Jirák, Jan, (váz.)vyd. 1. Praha :Portál, ,58 168/09 PS 0058d Přehled teorií osobnosti / Drapela, Victor J., (váz.) 5. vyd. Praha :Portál, ,54 169/09 PS 0058e Přehled teorií osobnosti / Drapela, Victor J., (váz.) 5. vyd. Praha :Portál, ,54 170/09 PE 0254 Zprostředkované učení : Málková, Gabriela (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,88 171/09 PE 0188a Dítě v osobnostním pojetí : Helus, Zdeněk, (brož.) 2., přeprac. a Praha rozš. vyd. :Portál, ,62 172/09 PE 0188b Dítě v osobnostním pojetí : Helus, Zdeněk, (brož.) 2., přeprac. a Praha rozš. vyd. :Portál, ,62 173/09 EV 0131a Teambuilding : Mohauptová, Eva (brož.) Vyd. 2. Praha :Portál, ,92 174/09 PS 0441a Preterapie / Prouty, Garry (brož.) : Vyd. 1. Praha :Portál, ,89 175/09 PS 0441b Preterapie / Prouty, Garry (brož.) : Vyd. 1. Praha :Portál, ,89 176/09 ZD 0095 Ergoterapie / Jelínková, Jana (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,46 177/09 ZD 0095a Ergoterapie / Jelínková, Jana (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,46 178/09 ZD 0095b Ergoterapie / Jelínková, Jana (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,46 179/09 ZD 0095c Ergoterapie / Jelínková, Jana (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,46 180/09 PS 0411c Práce s emocemi pro pomáhající profese : 181/09 PS 0411d Práce s emocemi pro pomáhající profese : 182/09 PS 0489 Psychologie environmentálních problémů / 183/09 PS 0489a Psychologie environmentálních problémů / 184/09 PS 0489b Psychologie environmentálních problémů / Hájek, Karel Vyd. 2. Praha :Portál, ,18 Hájek, Karel Vyd. 2. Praha :Portál, ,18 Winter, Deborah Du Nann Winter, Deborah Du Nann Winter, Deborah Du Nann (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, , (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, , (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,76 185/09 FI 0097a Filozofie náboženství / Cole, Peter, (brož.) : Vyd. 1. Praha :Portál, ,08 186/09 FI 0097b Filozofie náboženství / Cole, Peter, (brož.) : Vyd. 1. Praha :Portál, ,08 187/09 PE 0255 Pedagogická encyklopedie / (váz.)vyd. 1. Praha :Portál, ,16 188/09 PE 0256 Děti jsou hosté, kteří hledají cestu / Prekop, Jirina, (brož.) 5. vyd. Praha :Portál, ,58 189/09 PE 0099b Co, kdy a jak ve výchově dětí / Matějček, Zdeněk, (brož.) Vyd. : 4. Praha :Portál, ,11 190/09 SO 0234 Deset tajemství lásky / Biddulph, Steve (brož.) Vyd. 2. Praha :Portál, ,80 - Stránka 6 -

7 191/09 PS 0490 Umění prožívat emoce / Arrivé, Jean-Yves (brož.) : Praha :Portál, ,84 192/09 PE 0257 Tajemství výchovy šťastných dětí / Biddulph, Steve (brož.) Vyd. 3. Praha :Portál, ,26 193/09 PE 0257a Tajemství výchovy šťastných dětí / Biddulph, Steve (brož.) Vyd. 3. Praha :Portál, ,26 194/09 SO 0235 Láska a sexualita v trvalém vztahu / Dallaire, Yvon (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,83 195/09 PS 0491 Mužství : Biddulph, Steve (brož.) Vyd. : 1. Praha :Portál, ,42 196/09 PS 0491a Mužství : Biddulph, Steve (brož.) Vyd. : 1. Praha :Portál, ,42 197/09 ZD 0096 Relaxace v každodenním životě / Cungi, Charly (brož.) : Vyd. 1. Praha :Portál, ,87 198/09 PE 0258 Proč jsou šťastné děti šťastné / Biddulph, Steve (brož.) Vyd. 4. Praha :Portál, ,11 199/09 PE 0258a Proč jsou šťastné děti šťastné / Biddulph, Steve (brož.) Vyd. 4. Praha :Portál, ,11 200/09 ZD 0097 Jak lépe žít se zdravotními problémy : Barsky, Arthur J., (brož.) Vyd. : 1. Praha :Portál, ,52 201/09 SO 0184a Oběť, kat a zachránce ve vztazích a komunikaci / 202/09 SO 0184b Oběť, kat a zachránce ve vztazích a komunikaci / Petitcollin, Christel Petitcollin, Christel - Stránka (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, , (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,47 203/09 PS 0492 Zbavit se minulosti : Rancourt, Benoît (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,95 204/09 ZD 0098 Bolest a její zvládání / Janáčková, Laura, (brož.) Vyd. : 1. Praha :Portál, ,52 205/09 ZD 0037a Drogy : (brož.) Vyd. : 1. Praha :Portál, ,91 206/09 ZD 0037b Drogy : (brož.) Vyd. : 1. Praha :Portál, ,91 207/09 ZD 0037c Drogy : (brož.) Vyd. : 1. Praha :Portál, ,91 208/09 ZD 0099 Agorafobie a panická porucha : (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,27 209/09 ZD 0100 Bioenergetická cvičení / Hoffmann, Richard (brož.) Vyd. : 2. Praha :Portál, ,79 210/09 ZD 0100a Bioenergetická cvičení / Hoffmann, Richard (brož.) Vyd. : 2. Praha :Portál, ,79 211/09 PS 0435a Specifické fobie / Praško, Ján, (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,91 212/09 PS 0405a Stres a zdraví / Joshi, Vinay (brož.) Vyd. : 1. Praha :Portál, ,87 213/09 ZD 0101 Stop traumatickým vzpomínkám : (brož.) : Vyd. 1. Praha :Portál, ,84 214/09 PS 0427a Demence : Buijssen, Huub, X (brož.) : Vyd. 1. Praha :Portál, ,80 215/09 SO 0236 Účinná komunikace v zaměstnání / Sperandio, Sylvie, (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,00 216/09 PS 0493 Trénink obou polovin mozku / Bragdon, Allen D (brož.) Vyd. 3. Praha :Portál, ,40 217/09 JA 0197 Umění rétoriky : Braun, Roman, (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,99 218/09 PS 0494 Nedovolte mozku stárnout / Bragdon, Allen D (brož.) Vyd. 2. Praha :Portál, ,11 219/09 PE 0259 Hry s hudbou a techniky muzikoterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi / Šimanovský, Zdeněk, (brož.) Vyd. 3. Praha :Portál, ,84 220/09 ZD 0019a Když mozek pracuje jinak / Bragdon, Allen D (brož.) : Vyd. 1. Praha :Portál, ,62 221/09 PS 0495 Krize středního věku / Hrdlička, Michal, (brož.) : Vyd. 1. Praha :Portál, ,84 222/09 PE 0245a Hry pro rozvoj emocí a komunikace : Zelinová, Milota, (brož.) Vyd. : 1. Praha :Portál, ,98 223/09 PS 0496 Hry pro levou polovinu mozku : Bragdon, Allen D (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,80 224/09 PS 0129a Cyril Höschl : Janíček, Jeroným Vyd.1. Praha :Portál, ,80

8 225/09 FI 0134 Temné noci duše : Moore, Thomas, (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,08 226/09 FI 0134a Temné noci duše : Moore, Thomas, (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,08 227/09 PE 0098a Vychovávej jako Don Bosco / Ferrero, Bruno (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,11 228/09 FI 0135 Deprese jako šance : Grün, Anselm, (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,76 229/09 FI 0135a Deprese jako šance : Grün, Anselm, (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,76 230/09 PE 0260 O dětech a výchově / Gilbert, Guy, (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,43 231/09 PE 0260a O dětech a výchově / Gilbert, Guy, (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,43 232/09 PE 0260b O dětech a výchově / Gilbert, Guy, (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,43 233/09 PS 0039c Základy sociální psychologie / Hayes, Nicky, (brož.) Vyd. 5. Praha :Portál, ,15 234/09 PS 0039d Základy sociální psychologie / Hayes, Nicky, (brož.) Vyd. 5. Praha :Portál, ,15 235/09 PS 0039e Základy sociální psychologie / Hayes, Nicky, (brož.) Vyd. 5. Praha :Portál, ,15 236/09 PS 0497 Sebepoznání / Kuneš, David, (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,87 237/09 PS 0497a Sebepoznání / Kuneš, David, (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,87 238/09 PS 0498 Úvod do teorie a metodologie měření chování / 239/09 PS 0498a Úvod do teorie a metodologie měření chování / Martin, Paul R., Martin, Paul R., - Stránka (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, , (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,63 240/09 ZD 0102 Úvod do veřejného zdravotnictví / Janečková, Hana, (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,96 241/09 ZD 0102a Úvod do veřejného zdravotnictví / Janečková, Hana, (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,96 242/09 SV 0096 Mezinárodní bezpečnost v době globalizace / Eichler, Jan, (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,43 243/09 PS 0089a Psychologie týmové práce : Hayes, Nicky, (brož.) : Vyd. 1. Praha :Portál, ,27 244/09 EV 0153 Regionální politika a její nástroje / Stejskal, Jan, (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,95 245/09 SO 0186a Základy kvantitativního šetření / Punch, Keith (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,80 246/09 SO 0187a Úspěšný návrh výzkumu / Punch, Keith (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,95 247/09 SV 0088b Současný politický extremismus a radikalismus / Charvát, Jan (brož.) Vyd. : 1. Praha :Portál, ,52 248/09 JA 0128g Psychologický slovník / Hartl, Pavel, (váz.)vyd. 2. Praha :Portál, ,40 249/09 JA 0128h Psychologický slovník / Hartl, Pavel, (váz.)vyd. 2. Praha :Portál, ,40 250/09 ZD 0060d Sexuální deviace : Weiss, Petr, (váz.)vyd. 2. Praha :Portál, ,20 251/09 ZD 0060e Sexuální deviace : Weiss, Petr, (váz.)vyd. 2. Praha :Portál, ,20 252/09 JA 0140g Pedagogický slovník / Průcha, Jan (váz.)nové, rozš. a Praha aktualiz. :Portál,2009 vyd ,67 253/09 JA 0140f Pedagogický slovník / Průcha, Jan (váz.)nové, rozš. a Praha aktualiz. :Portál,2009 vyd ,67 254/09 PS 0352c Psychologie / Říčan, Pavel, (váz.) 3., aktualiz. vyd. Praha :Portál, ,03 255/09 PS 0352d Psychologie / Říčan, Pavel, (váz.) 3., aktualiz. vyd. Praha :Portál, ,03 256/09 PR 0399a Sociální správa : Tomeš, Igor, (váz.)vyd. 2., rozš. a Praha přeprac. :Portál ,80 257/09 PR 0399b Sociální správa : Tomeš, Igor, (váz.)vyd. 2., rozš. a Praha přeprac. :Portál ,80 258/09 PR 0399c Sociální správa : Tomeš, Igor, (váz.)vyd. 2., rozš. a Praha přeprac. :Portál ,80

9 259/09 PR 0399d Sociální správa : Tomeš, Igor, (váz.)vyd. 2., rozš. a Praha přeprac. :Portál ,80 260/09 PR 0399e Sociální správa : Tomeš, Igor, (váz.)vyd. 2., rozš. a Praha přeprac. :Portál ,80 261/09 SV 0089a Anarchie a řád ve světové politice / Barša, Pavel, (váz.)vyd. 1. Praha :Portál, ,03 262/09 SO 0168c Sociální práce v praxi : X (váz.) : Vyd. 1. Praha :Portál, ,91 263/09 SO 0168d Sociální práce v praxi : X (váz.) : Vyd. 1. Praha :Portál, ,91 264/09 SO 0168e Sociální práce v praxi : X (váz.) : Vyd. 1. Praha :Portál, ,91 265/09 SO 0168f Sociální práce v praxi : X (váz.) : Vyd. 1. Praha :Portál, ,91 266/09 SO 0168g Sociální práce v praxi : X (váz.) : Vyd. 1. Praha :Portál, ,91 267/09 SO 0168h Sociální práce v praxi : X (váz.) : Vyd. 1. Praha :Portál, ,91 268/09 SO 0135h Metody a řízení sociální práce / Matoušek, Oldřich, Vyd. 2. Praha :Portál, ,23 269/09 SO 0135i Metody a řízení sociální práce / Matoušek, Oldřich, Vyd. 2. Praha :Portál, ,23 270/09 SO 0135j Metody a řízení sociální práce / Matoušek, Oldřich, Vyd. 2. Praha :Portál, ,23 271/09 SO 0130h Základy sociální práce / Matoušek, Oldřich, (váz.) Vyd. : 2. Praha :Portál, ,44 272/09 SO 0130i Základy sociální práce / Matoušek, Oldřich, (váz.) Vyd. : 2. Praha :Portál, ,44 273/09 SO 0130j Základy sociální práce / Matoušek, Oldřich, (váz.) Vyd. : 2. Praha :Portál, ,44 274/09 PS 0058f Přehled teorií osobnosti / Drapela, Victor J., (váz.) 5. vyd. Praha :Portál, ,87 275/09 PS 0058g Přehled teorií osobnosti / Drapela, Victor J., (váz.) 5. vyd. Praha :Portál, ,87 276/09 PS 0338b Úzkostné poruchy : Praško, Ján, (váz.) : Vyd. 1. Praha :Portál, ,32 277/09 PE 0001f Přehled pedagogiky : Průcha, Jan (váz.) 3., aktualiz. vyd. Praha :Portál, ,28 278/09 PE 0001g Přehled pedagogiky : Průcha, Jan (váz.) 3., aktualiz. vyd. Praha :Portál, ,28 279/09 SO 0134f Sociální služby : Matoušek, Oldřich, (váz.)vyd. 1. Praha :Portál, ,63 280/09 SO 0134g Sociální služby : Matoušek, Oldřich, (váz.)vyd. 1. Praha :Portál, ,63 281/09 SO 0134h Sociální služby : Matoušek, Oldřich, (váz.)vyd. 1. Praha :Portál, ,63 282/09 SO 0134i Sociální služby : Matoušek, Oldřich, (váz.)vyd. 1. Praha :Portál, ,63 283/09 ZD 0065a Poruchy autistického spektra : Thorová, Kateřina (váz.) : Vyd. 1. Praha :Portál, ,28 284/09 PS 0251b Základy klinické psychologie / Baštecká, Bohumila, (váz.) : Vyd. 1. Praha :Portál, ,32 285/09 PS 0245c Psychologie zdraví / Křivohlavý, Jaro, (brož.) Vyd. 3. Praha :Portál, ,39 286/09 PS 0245d Psychologie zdraví / Křivohlavý, Jaro, (brož.) Vyd. 3. Praha :Portál, ,39 287/09 PS 0413c Psychopatologie a psychiatrie : Češková, Eva, (váz.) : Vyd. 1. Praha :Portál, ,40 288/09 PS 0413d Psychopatologie a psychiatrie : Češková, Eva, (váz.) : Vyd. 1. Praha :Portál, ,40 289/09 ZD 0103 Dětská a adolescentní psychiatrie / (váz.)vyd. 2. Praha :Portál, ,39 290/09 PS 0447a Klinická psychologie v praxi / Baštecká, Bohumila, (váz.) : Vyd. 1. Praha :Portál, ,32 291/09 PS 0023d Kognitivní psychologie / Sternberg, Robert J., (váz.)vyd. 2. Praha :Portál, ,78 292/09 SO 0139c Krizová intervence / Vodáčková, Daniela, (váz.) 2. vyd. Praha :Portál, ,30 293/09 SO 0139d Krizová intervence / Vodáčková, Daniela, (váz.) 2. vyd. Praha :Portál, ,30 294/09 SO 0139e Krizová intervence / Vodáčková, Daniela, (váz.) 2. vyd. Praha :Portál, ,30 295/09 PE 0002g Moderní pedagogika / Průcha, Jan, (brož.) 4., : aktualiz. a Praha dopl.vyd. :Portál, ,20 - Stránka 9 -

10 296/09 ZD 0104 Mozek a řeč : Love, Russell J., (váz.)vyd. 1. Praha :Portál, ,16 297/09 PS 0499 Lékařská psychologie / Vymětal, Jan, X (váz.) 3., aktualiz. vyd., Praha V nakl. :Portál, vyd ,20 298/09 EV 0154 Přehled statistických metod : Hendl, Jan, (váz.) 3., přeprac. vyd. Praha :Portál, ,23 299/09 PE 0019d Moderní vyučování / Petty, Geoffrey (brož.) Vyd. 5. Praha :Portál, ,79 300/09 PE 0019e Moderní vyučování / Petty, Geoffrey (brož.) Vyd. 5. Praha :Portál, ,79 301/09 PS 0258k Psychopatologie pro pomáhající profese / 302/09 PS 0258l Psychopatologie pro pomáhající profese / 303/09 PS 0258m Psychopatologie pro pomáhající profese / Vágnerová, Marie, Vágnerová, Marie, Vágnerová, Marie, - Stránka (váz.)vyd. 4., rozš. a Praha přeprac. :Portál, , (váz.)vyd. 4., rozš. a Praha přeprac. :Portál, , (váz.)vyd. 4., rozš. a Praha přeprac. :Portál, ,96 304/09 EV 0155 Public relations : L'Etang, Jacquie, (váz.)vyd. 1. Praha :Portál, ,60 305/09 PS 0170b Nejčastější poruchy chování dětí : Train, Alan (brož.) : Vyd. 1. Praha :Portál, ,91 306/09 ZD 0105 Pevné objetí : Prekop, Jirina, (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,20 307/09 ZD 0105a Pevné objetí : Prekop, Jirina, (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,20 308/09 Láska a její kat : Yalom, Irvin D., X (brož.) : Vyd. 2. Praha :Portál, ,71 309/09 Láska a její kat : Yalom, Irvin D., X (brož.) : Vyd. 2. Praha :Portál, ,71 310/09 Když Nietzsche plakal : Yalom, Irvin D., (brož.) Vyd. 2. Praha :Portál, ,71 311/09 Pohled do slunce : Yalom, Irvin D., (váz.)vyd. 1. Praha :Portál, ,20 312/09 Láska a jiné nemoci : Yovell, Yoram, (váz.)vyd. 1. Praha :Portál, ,39 313/09 Láska a jiné nemoci : Yovell, Yoram, (váz.)vyd. 1. Praha :Portál, ,39 314/09 FI 0136 Východní filozofie / Osborne, Richard, (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,55 315/09 ZD 0106 Lévi-Strauss a strukturální antropologie / 316/09 ZD 0106a Lévi-Strauss a strukturální antropologie / Wiseman, Boris Wiseman, Boris (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, , (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,59 317/09 SO 0173a Kulturní antropologie / Davies, Merryl Wyn (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,55 318/09 SO 0173b Kulturní antropologie / Davies, Merryl Wyn (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,55 319/09 PE 0261 Poradenství pro osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněním : 320/09 PE 0261a Poradenství pro osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněním : 321/09 PE 0261b Poradenství pro osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněním : Novosad, Libor, Novosad, Libor, Novosad, Libor, (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, , (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, , (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,03 322/09 ZD 0107 Když duše mluví řečí těla : Morschitzky, Hans, (brož.) Vyd. : 1. Praha :Portál, ,52 323/09 ZD 0107a Když duše mluví řečí těla : Morschitzky, Hans, (brož.) Vyd. : 1. Praha :Portál, ,52 324/09 ZD 0108 Trauma a rodinné konstelace : Ruppert, Franz, (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,03 325/09 ZD 0108a Trauma a rodinné konstelace : Ruppert, Franz, (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,03 326/09 PS 0500 Hysterie - strach z odmítnutí / Röhr, Heinz-Peter, (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,80

11 327/09 PS 0500a Hysterie - strach z odmítnutí / Röhr, Heinz-Peter, (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,80 328/09 PS 0501 Dobrodružství psychického vývoje : West, G. Kenneth (brož.) : Vyd. 1. Praha :Portál, ,46 329/09 Můj život pro mladé : Bosco, Jan, (brož.) Vyd. : 1. Praha :Portál, ,55 330/09 Můj život pro mladé : Bosco, Jan, (brož.) Vyd. : 1. Praha :Portál, ,55 331/09 PS 0328c Hraniční porucha osobnosti : Röhr, Heinz-Peter, (brož.) Vyd. 2. Praha :Portál, ,51 332/09 PS 0328d Hraniční porucha osobnosti : Röhr, Heinz-Peter, (brož.) Vyd. 2. Praha :Portál, ,51 333/09 PS 0456b Integrativní přístup v poradenství a psychoterapii : 334/09 PS 0409b Teorie a praxe skupinové psychoterapie / Culley, Sue (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,03 Yalom, Irvin D., (váz.)vyd. 2. Praha :Portál, ,63 335/09 PS 0502 Kognitivní terapie : Neenan, Michael (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,76 336/09 PS 0503 Racionálně emoční behaviorální psychoterapie / Neenan, Michael (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,80 337/09 PS 0396a Společná terapie rodiny / Satir, Virginia, (brož.) Vyd. : 1. Praha :Portál, ,67 338/09 PS 0396b Společná terapie rodiny / Satir, Virginia, (brož.) Vyd. : 1. Praha :Portál, ,67 339/09 SO 0237 Poradenství / Dryden, Windy, (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,83 340/09 PS 0389a Focusing : Gendlin, Eugene T., (brož.) : Vyd. 1. Praha :Portál, ,52 341/09 PS 0504 Témata psychoanalýzy II : (brož.) : Vyd. 1. Praha :Portál, ,48 342/09 ZD 0110 Perspektivy stárnutí : (váz.)vyd. 1. Praha :Portál, ,43 343/09 ZD 0110a Perspektivy stárnutí : (váz.)vyd. 1. Praha :Portál, ,43 344/09 PS 0505 Příručka pro uživatele mozku : Howard, Pierce J., (brož.): Vyd. 4. Praha :Portál,2005, c ,36 345/09 PS 0505a Příručka pro uživatele mozku : Howard, Pierce J., (brož.): Vyd. 4. Praha :Portál,2005, c ,36 346/09 PS 0506 Neurotická osobnost naší doby / Horney, Karen, (brož.) Vyd. : 1. Praha :Portál, ,46 347/09 PS 0506a Neurotická osobnost naší doby / Horney, Karen, (brož.) Vyd. : 1. Praha :Portál, ,46 348/09 PS 0507 Transakční analýza v poradenství a psychoterapii / Lister-Ford, Christine (brož.) : Vyd. 1. Praha :Portál, ,71 349/09 PS 0508 Narativní psychoterapie / Freedman, Jill, (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,19 350/09 PS 0508a Narativní psychoterapie / Freedman, Jill, (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,19 351/09 ZD 0111 Léčivá síla imaginace : Reddemann, Luise, (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,63 352/09 ZD 0111a Léčivá síla imaginace : Reddemann, Luise, (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,63 353/09 PS 0390a Tělo v psychoterapii / Smith, Edward W. L (brož.) Vyd. : 1. Praha :Portál, ,46 354/09 PE 0262 Metody aktivního vyučování : Sitná, Dagmar (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,83 355/09 PE 0122d Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program / 356/09 PE 0122e Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program / Zelinková, Olga Vyd. 2. Praha :Portál, ,84 Zelinková, Olga Vyd. 2. Praha :Portál, ,84 357/09 SO 0158a Fundraisingové aktivity : Polačková, Zuzana (brož.) : Vyd. 1. Praha :Portál, ,51 358/09 SV 0097 Metafory studené války : Drulák, Petr, (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,43 - Stránka 11 -

12 359/09 PS 0307b Techniky a přístupy ve skupinové psychoterapii / - Stránka (brož.) : Vyd. 1. Praha :Portál, ,39 360/09 PS 0441c Preterapie / Prouty, Garry (brož.) : Vyd. 1. Praha :Portál, ,18 361/09 SO 0090d Výchova k toleranci a proti rasismu : (brož.) Vyd. 2., aktualiz. Praha :Portál, ,20 362/09 SO 0090e Výchova k toleranci a proti rasismu : (brož.) Vyd. 2., aktualiz. Praha :Portál, ,20 363/09 SO 0090f Výchova k toleranci a proti rasismu : (brož.) Vyd. 2., aktualiz. Praha :Portál, ,20 364/09 EV 0131b Teambuilding : Mohauptová, Eva (brož.) Vyd. 2. Praha :Portál, ,84 365/09 EV 0131c Teambuilding : Mohauptová, Eva (brož.) Vyd. 2. Praha :Portál, ,84 366/09 ZD 0064a Neurogenní poruchy komunikace u dospělých : 367/09 SO 0189a Komerční sexualizované násilí na dětech / 368/09 SO 0189b Komerční sexualizované násilí na dětech / Neubauer, Karel, (brož.) Vyd. : 1. Praha :Portál, ,39 Milfait, René Milfait, René (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, , (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,92 369/09 SO 0238 Návrat k rodině a domů / Rieger, Zdeněk, (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,83 370/09 SO 0238a Návrat k rodině a domů / Rieger, Zdeněk, (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,83 371/09 SO 0238b Návrat k rodině a domů / Rieger, Zdeněk, (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,83 372/09 SO 0238c Návrat k rodině a domů / Rieger, Zdeněk, (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,83 373/09 PS 0509 Komunikace ve zdravotnické péči / Janáčková, Laura, (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,83 374/09 PE 0263 Zájmové vzdělávání dospělých / Šerák, Michal, (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,27 375/09 PS 0387b Rodinná terapie psychosomatických poruch / Trapková, Ludmila, (brož.) : Vyd. 1. Praha :Portál,c ,86 376/09 PS 0510 Neverbální komunikace dětí : Doherty-Sneddon, Gwyneth, (brož.) : Vyd. 1. Praha :Portál, ,42 377/09 PS 0510a Neverbální komunikace dětí : Doherty-Sneddon, Gwyneth, (brož.) : Vyd. 1. Praha :Portál, ,42 378/09 ZD 0112 Terapie afázie : Cséfalvay, Zsolt (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,96 379/09 ZD 0112a Terapie afázie : Cséfalvay, Zsolt (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,96 380/09 PS 0511 Lépe porozumět sobě i ostatním : Ciccotti, Serge (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,95 381/09 ZD 0113 Program aktivního stylu života pro seniory / 382/09 PE 0041a Jak efektivně studovat a pracovat s informacemi / Štilec, Miroslav, (brož.) : Vyd. 1. Praha :Portál, ,51 Kahn, Norma B Vyd. 1. Praha :Portál, ,83 383/09 PS 0437a Trénink paměti pro každý věk / Suchá, Jitka, (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,16 384/09 PS 0275e Interkulturní psychologie : Průcha, Jan, (brož.) 2., rozš. : vyd. Praha :Portál, ,10 385/09 PS 0275f Interkulturní psychologie : Průcha, Jan, (brož.) 2., rozš. : vyd. Praha :Portál, ,10 386/09 SO 0010a Přehled sociologie / Montoussé, Marc (váz.) : Vyd. 1. Praha :Portál, ,72 387/09 PS 0273b Aplikovaná psychologie / Hayes, Nicky Vyd.1. Praha :Portál, ,24 388/09 SO 0057b Konflikty mezi lidmi / Křivohlavý, Jaro, (brož.) Vyd. 2. Praha :Portál, ,52 389/09 SO 0057c Konflikty mezi lidmi / Křivohlavý, Jaro, (brož.) Vyd. 2. Praha :Portál, ,52 390/09 SO 0057d Konflikty mezi lidmi / Křivohlavý, Jaro, (brož.) Vyd. 2. Praha :Portál, ,52

13 391/09 SO 0062b Lži, polopravdy a pravda v lidské komunikaci / 392/09 SO 0062c Lži, polopravdy a pravda v lidské komunikaci / Vybíral, Zbyněk, Vybíral, Zbyněk, - Stránka (brož.) Vyd. 2. Praha :Portál, , (brož.) Vyd. 2. Praha :Portál, ,16 393/09 ZD 0114 Terapie realitou : Glasser, William, (brož.) : Vyd. 1. Praha :Portál, ,00 394/09 ZD 0114a Terapie realitou : Glasser, William, (brož.) : Vyd. 1. Praha :Portál, ,00 395/09 PS 0512 Témata psychoanalýzy I : (brož.) : Vyd. 1. Praha :Portál, ,20 396/09 PS 0422a Archeologie mysli: Frankl, George, (brož.) : Vyd. 1. Praha :Portál, ,27 397/09 PS 0285b Psychiatrie / Malá, Eva, (brož.) : Vyd. 1. Praha :Portál, ,51 398/09 PE 0151a Jak napsat a používat individuální vzdělávací program / 399/09 PE 0151b Jak napsat a používat individuální vzdělávací program / Kaprálek, Karel Vyd.1. Praha :Portál, ,51 Kaprálek, Karel Vyd.1. Praha :Portál, ,51 400/09 ZD 0115 Bioenergetika : Lowen, Alexander, (brož.) Vyd. : 2. Praha :Portál, ,67 401/09 ZD 0115a Bioenergetika : Lowen, Alexander, (brož.) Vyd. : 2. Praha :Portál, ,67 402/09 FI 0137 Filozofie / Osborne, Richard, (brož.) : Vyd. 1. Praha :Portál, ,23 403/09 PE 0192a Agresivita dětí / Antier, Edwige (brož.) : Vyd. 1. Praha :Portál, ,11 404/09 PE 0192b Agresivita dětí / Antier, Edwige (brož.) : Vyd. 1. Praha :Portál, ,11 405/09 PS 0513 Anatomie emocí : Keleman, Stanley, (brož.) : Vyd. 1. Praha :Portál, ,56 406/09 PS 0175b Co děti nejvíc potřebují / Matějček, Zdeněk, (brož.) Vyd. 5. Praha :Portál, ,22 407/09 PS 0175c Co děti nejvíc potřebují / Matějček, Zdeněk, (brož.) Vyd. 5. Praha :Portál, ,22 408/09 PE 0264 Hry pro zvládání agresivity a neklidu / Šimanovský, Zdeněk, (brož.) Vyd. 2. Praha :Portál, ,51 409/09 SO 0142c Supervize v pomáhajících profesích / Hawkins, Peter, (brož.) : Vyd. 1. Praha :Portál, ,07 410/09 SO 0142d Supervize v pomáhajících profesích / Hawkins, Peter, (brož.) : Vyd. 1. Praha :Portál, ,07 411/09 PS 0462b Skupinové hry a činnosti pro seniory : Walsh, Danny (brož.) : Vyd. 1. Praha :Portál, ,56 412/09 SO 0239 Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích / 413/09 SO 0239a Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích / Tošner, Jiří (brož.) : Vyd. 2. Praha :Portál, ,48 Tošner, Jiří (brož.) : Vyd. 2. Praha :Portál, ,48 414/09 Lži na pohovce : Yalom, Irvin D., (brož.) Vyd. 4. Praha :Portál, ,71 415/09 PE 0256a Děti jsou hosté, kteří hledají cestu / Prekop, Jirina, (brož.) 5. vyd. Praha :Portál, ,83 416/09 PS 0514 Pusť mě, ale neopouštěj! : Rufo, Marcel, (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,42 417/09 PS 0514a Pusť mě, ale neopouštěj! : Rufo, Marcel, (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,42 418/09 ZD 0097a Jak lépe žít se zdravotními problémy : Barsky, Arthur J., (brož.) Vyd. : 1. Praha :Portál, ,64 419/09 SO 0240 Umění přátelského řešení konfliktů / Baum, Tanja (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,22 420/09 PS 0493a Trénink obou polovin mozku / Bragdon, Allen D (brož.) Vyd. 3. Praha :Portál, ,80 421/09 JA 0197a Umění rétoriky : Braun, Roman, (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,54 422/09 PE 0216a Příručka instruktora zážitkových akcí / Pelánek, Radek, (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,64 423/09 PE 0216b Příručka instruktora zážitkových akcí / Pelánek, Radek, (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,64

14 424/09 PE 0259a Hry s hudbou a techniky muzikoterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi / Šimanovský, Zdeněk, (brož.) Vyd. 3. Praha :Portál, ,88 425/09 SO 0185a Nenásilná komunikace : Rosenberg, Marshall B : Vyd. 1. Praha :Portál, ,02 426/09 SO 0185b Nenásilná komunikace : Rosenberg, Marshall B : Vyd. 1. Praha :Portál, ,02 427/09 PE 0245b Hry pro rozvoj emocí a komunikace : Zelinová, Milota, (brož.) Vyd. : 1. Praha :Portál, ,63 428/09 SO 0241 Rozhovory o matkách a mateřství / Hášová Truhelková, Lucie, (váz.)vyd. 1. Praha :Portál, ,22 429/09 SV 0084a Politické strany moderní Evropy : (váz.) : Vyd. 1. Praha :Portál, ,62 430/09 PE 0243c Základy sociální pedagogiky / Kraus, Blahoslav, (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,22 431/09 SV 0042a Úvod do současné politologie : Říchová, Blanka, (brož.) Vyd. 2. Praha :Portál, ,88 432/09 SO 0242 Agenda setting : McCombs, Maxwell E., (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,96 433/09 SO 0242a Agenda setting : McCombs, Maxwell E., (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,96 434/09 FI 0138 Katechetika / Alberich, Emilio (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,46 435/09 EV 0156 Průvodce globální ekonomikou / Epping, Randy Charles (váz.) : Vyd. 1. Praha :Portál, ,96 436/09 JA 0146a Slovník mediální komunikace / Reifová, Irena, (váz.) : Vyd. 1. Praha :Portál, ,84 437/09 JA 0146b Slovník mediální komunikace / Reifová, Irena, (váz.) : Vyd. 1. Praha :Portál, ,84 438/09 PR 0444 Volební systémy / (váz.)vyd. 4., V Portálu Praha 1. :Portál, ,68 439/09 SO 0168i Sociální práce v praxi : X (váz.) : Vyd. 1. Praha :Portál, ,98 440/09 FI 0116a Antropologie náboženství / Bowie, Fiona (váz.)vyd. 1. Praha :Portál, ,22 441/09 SO 0188a Sociální a kulturní antropologie : Eriksen, Thomas Hylland, (váz.)vyd. 1. Praha :Portál, ,78 442/09 PS 0515 Psychologická encyklopedie : (váz.)vyd. 1. Praha :Portál, ,95 443/09 PS 0515a Psychologická encyklopedie : (váz.)vyd. 1. Praha :Portál, ,95 444/09 PS 0515b Psychologická encyklopedie : (váz.)vyd. 1. Praha :Portál, ,95 445/09 PE 0002h Moderní pedagogika / Průcha, Jan, (brož.) 4., : aktualiz. a Praha dopl.vyd. :Portál, ,40 446/09 PE 0002i Moderní pedagogika / Průcha, Jan, (brož.) 4., : aktualiz. a Praha dopl.vyd. :Portál, ,40 447/09 SV 0098 Encyklopedie mezinárodních vztahů / (váz.)vyd. 1. Praha :Portál, ,12 448/09 ZD 0116 Dětský autismus : (brož.) : Vyd. 1. Praha :Portál, ,88 449/09 PE 0265 Autismus u dospívajících a dospělých : Howlin, Patricia, (brož.) Vyd. 2. Praha :Portál, ,58 450/09 PE 0265a Autismus u dospívajících a dospělých : Howlin, Patricia, (brož.) Vyd. 2. Praha :Portál, ,58 451/09 PE 0266 Reedukace specifických poruch učení u dětí / 452/09 PE 0149a Programy pro rozvoj myšlení dětí s odchylkami vývoje : Jucovičová, Drahomíra, (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, , (brož.) : Vyd. 1. Praha :Portál, ,34 453/09 PE 0267 Výchova dětí s autismem : Richman, Shira, (brož.) Vyd. 2. Praha :Portál, ,90 454/09 Obejmout život : Remen, Rachel Naomi, (váz.)vyd. 1. Praha :Portál, ,40 455/09 SO 0243 Na osobu zaměřený přístup v práci s lidmi s mentálním postižením a s klienty vyžadujícími trvalou péči / Pörtner, Marlis, (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,74 - Stránka 14 -

15 456/09 SO 0243a Na osobu zaměřený přístup v práci s lidmi s mentálním postižením a s klienty vyžadujícími trvalou péči / 457/09 SO 0243b Na osobu zaměřený přístup v práci s lidmi s mentálním postižením a s klienty vyžadujícími trvalou péči / 458/09 SO 0243c Na osobu zaměřený přístup v práci s lidmi s mentálním postižením a s klienty vyžadujícími trvalou péči / Pörtner, Marlis, Pörtner, Marlis, Pörtner, Marlis, (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, , (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, , (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,74 459/09 SO 0156a Syndrom pomocníka / Schmidbauer, Wolfgang, (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,06 460/09 SO 0156b Syndrom pomocníka / Schmidbauer, Wolfgang, (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,06 461/09 PE 0268 Dramatická výchova v kurikulu současné školy : Marušák, Radek (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,94 462/09 PE 0194b Bolest šikanování / Kolář, Michal, (brož.) : Vyd. 2. Praha :Portál, ,36 463/09 PE 0169e Pedagogika volného času : (brož.) Vyd. 4. Praha :Portál, ,99 464/09 PE 0169f Pedagogika volného času : (brož.) Vyd. 4. Praha :Portál, ,99 465/09 PS 0511a Lépe porozumět sobě i ostatním : Ciccotti, Serge (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,26 466/09 PE 0041b Jak efektivně studovat a pracovat s informacemi / Kahn, Norma B Vyd. 1. Praha :Portál, ,42 467/09 PS 0437b Trénink paměti pro každý věk / Suchá, Jitka, (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,12 468/09 PE 0105a Rozvíjení emoční inteligence žáků : Gajdošová, Eva (brož.) : Vyd. 1. Praha :Portál, ,10 469/09 PE 0105b Rozvíjení emoční inteligence žáků : Gajdošová, Eva (brož.) : Vyd. 1. Praha :Portál, ,10 470/09 PS 0516 Základní formy strachu : Riemann, Fritz, (brož.) Vyd. 2. Praha :Portál, ,40 471/09 OS 0025 Chaloupky : Vracovský, Jaroslav, (brož.) : Vyd. 1. Praha :Portál, ,63 472/09 PS 0302a Základy vedení psychoterapeutického rozhovoru : Timuľák, Ladislav (brož.) : Vyd. 1. Praha :Portál, ,00 473/09 ZD 0100b Bioenergetická cvičení / Hoffmann, Richard (brož.) Vyd. : 2. Praha :Portál, ,14 474/09 PS 0496a Hry pro levou polovinu mozku : Bragdon, Allen D (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,60 475/09 SV 0085a Politická sociologie : Müller, Karel, (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,88 476/09 SV 0087a Teorie evropské integrace / Kratochvíl, Petr, (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,50 477/09 SV 0087b Teorie evropské integrace / Kratochvíl, Petr, (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,50 478/09 SV 0096a Mezinárodní bezpečnost v době globalizace / Eichler, Jan, (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,62 479/09 EV 0153a Regionální politika a její nástroje / Stejskal, Jan, (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,26 480/09 EV 0153b Regionální politika a její nástroje / Stejskal, Jan, (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,26 481/09 PS 0170c Nejčastější poruchy chování dětí : Train, Alan (brož.) : Vyd. 1. Praha :Portál, ,98 482/09 PS 0170d Nejčastější poruchy chování dětí : Train, Alan (brož.) : Vyd. 1. Praha :Portál, ,98 483/09 PE 0229b Autismus - zdravotní a výchovné aspekty : Gillberg, Christopher, Vyd. 3. Praha :Portál, ,31 - Stránka 15 -

16 484/09 PE 0266a Reedukace specifických poruch učení u dětí / Jucovičová, Drahomíra, - Stránka (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,84 485/09 ZD 0116a Dětský autismus : (brož.) : Vyd. 1. Praha :Portál, ,88 486/09 PE 0269 Autismus a hra : Beyer, Jannik, (brož.) : Vyd. 1. Praha :Portál, ,14 487/09 PE 0267a Výchova dětí s autismem : Richman, Shira, (brož.) Vyd. 2. Praha :Portál, ,90 488/09 SO 0244 Šikana dětí s poruchami autistického spektra / 489/09 SO 0244a Šikana dětí s poruchami autistického spektra / 490/09 PE 0261c Poradenství pro osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněním : 491/09 PE 0261d Poradenství pro osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněním : Dubin, Nick Dubin, Nick Novosad, Libor, Novosad, Libor, (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, , (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, , (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, , (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,82 492/09 PE 0262a Metody aktivního vyučování : Sitná, Dagmar (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,42 493/09 SV 0097a Metafory studené války : Drulák, Petr, (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,62 494/09 SO 0179b Sanace rodiny : Bechyňová, Věra, (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,46 495/09 PE 0263a Zájmové vzdělávání dospělých / Šerák, Michal, (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,50 496/09 PE 0263b Zájmové vzdělávání dospělých / Šerák, Michal, (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,50 497/09 PS 0437c Trénink paměti pro každý věk / Suchá, Jitka, (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,12 498/09 PS 0437d Trénink paměti pro každý věk / Suchá, Jitka, (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,12 499/09 JA anglických frází : (brož.) 1. vyd. Praha :Grada, ,77 500/09 JA 0199 Anglické předložky : (brož.) 1. vyd. Praha :Grada, ,17 501/09 JA 0200 Němčina : Alzin, Marcela (brož.) 1. vyd. Praha :Grada, ,77 502/09 EV 0124b Klíč k účinnému vedení lidí : Tureckiová, Michaela (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada, ,37 503/09 SO 0245 Velká kniha umění slovní sebeobrany / Nöllke, Matthias, (brož.) 1. vyd. Praha :Grada, ,54 504/09 PS 0517 Velká kniha technik učení, tréninku paměti a koncentrace / (brož.) 1. vyd. Praha :Grada, ,54 505/09 SO 0246 Umění slovní sebeobrany : Nöllke, Matthias, (brož.) 1. vyd. Praha :Grada, ,77 506/09 SO 0247 Rétorika a prezentace : Hierhold, Emil, (váz.) 1. vyd. Praha :Grada, ,77 507/09 SO 0198a Průvodce úspěšnou komunikací : Vymětal, Jan, (brož.) 1. vyd. Praha :Grada, ,97 508/09 SO 0076b Komunikační dovednosti v praxi / Mikuláštík, Milan, (brož.) Vyd. 1., dotiskpraha :Grada, ,27 509/09 SO 0248 Asertivita pro manažery / Lahnerová, Dagmar (brož.) 1. vyd. Praha :Grada, ,54 510/09 PS 0460a Psychologie - základ úspěchu v práci / Klein, Hans-Michael, (brož.) 1. vyd. Praha :Grada, ,97 511/09 PS 0461a Sebepoznání, sebeřízení a stres : Plamínek, Jiří, (brož.) 2., aktualiz. a Praha dopl. vyd. :Grada, ,37 512/09 PS 0518 Emoční inteligence : Pletzer, Marc (brož.) 1. vyd. Praha :Grada, ,77 513/09 PS 0518a Emoční inteligence : Pletzer, Marc (brož.) 1. vyd. Praha :Grada, ,77 514/09 SO 0249 Řeč těla pro ženy : Topf, Cornelia, (brož.) 1. české vyd. Praha :Grada, ,54 515/09 SO 0070b Moderní rétorika : Špačková, Alena, (brož.) 3., dopl. vyd. Praha :Grada,c ,37 516/09 SO 0250 Konflikty a vyjednávání : Plamínek, Jiří, (brož.) 2., aktualiz. vyd. Praha :Grada, ,07

17 517/09 PE 0224a Rukověť dobrého lektora : Kazík, Petr, (brož.) 1. vyd. Praha :Grada, ,07 518/09 PE 0225a Lektorské finty : Šoferová, Jana, (brož.) 1. vyd. Praha :Grada, ,07 519/09 EV 0004a Zásady ekonomie / Mankiw, N. Gregory, (váz.) 1. vyd. Praha :Grada, ,40 520/09 PS 0519 Jak zvládat a řídit problémové zaměstnance / Miller, Laurence, - Stránka (brož.) 1. vyd. Praha :Grada, ,77 521/09 EV 0159 Mistrovské řízení lidských zdrojů : Ulrich, David, (váz.) 1. české vyd. Praha :Grada, ,54 522/09 EV 0157 Jak vést rozhovory s podřízenými pracovníky / Bělohlávek, František, (brož.) 1. vyd. Praha :Grada, ,97 523/09 EV 0158 Odměňování pracovníků / Armstrong, Michael, (váz.) 1. české vyd. Praha :Grada, ,70 524/09 EV 0144a Diagnostické metody v personalistice / Evangelu, Jaroslava Ester, (brož.) 1. vyd. Praha :Grada, ,77 525/09 EV 0123a Efektivní vzdělávání zaměstnanců / Vodák, Josef, (brož.) 1. vyd. Praha :Grada, ,37 526/09 PR 0445 Zákoník práce 2010 v praxi : Jakubka, Jaroslav, (brož.) 1. vyd. Praha :Grada, ,37 527/09 PR 0445a Zákoník práce 2010 v praxi : Jakubka, Jaroslav, (brož.) 1. vyd. Praha :Grada, ,37 528/09 PR 0446 Rádce nájemníka bytu / Taraba, Milan, (brož.) 6., aktualiz. vyd. Praha :Grada, ,17 529/09 OS 0028 Poprvé ve fitness centru / Hojda, Martin, (brož.) 1. vyd. Praha :Grada, ,77 530/09 OS 0029 Posilování : Jarkovská, Helena, (brož.) 1. vyd. Praha :Grada, ,97 531/09 OS 0029a Posilování : Jarkovská, Helena, (brož.) 1. vyd. Praha :Grada, ,97 532/09 PE 0270 Agresivita a kriminalita školní mládeže / Martínek, Zdeněk, (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada, ,17 533/09 PE 0270a Agresivita a kriminalita školní mládeže / Martínek, Zdeněk, (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada, ,17 534/09 ZD 0117 Výchova ke zdraví / Machová, Jitka, (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada, ,27 535/09 ZD 0117a Výchova ke zdraví / Machová, Jitka, (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada, ,27 536/09 PE 0271 Zážitkově pedagogické učení / Hanuš, Radek, (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada, ,37 537/09 PE 0271a Zážitkově pedagogické učení / Hanuš, Radek, (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada, ,37 538/09 PS 0520 Nadání a nadaní : Hříbková, Lenka, (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada, ,27 539/09 PS 0520a Nadání a nadaní : Hříbková, Lenka, (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada, ,27 540/09 PS 0521 Posilněte si svoji vůli : Novák, Tomáš, (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada, ,97 541/09 SO 0251 Praktická komunikace pro každý den / Janáčková, Laura, (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada, ,07 542/09 SO 0251a Praktická komunikace pro každý den / Janáčková, Laura, (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada, ,07 543/09 PS 0522 Grafologie / Fischerová-Katzerová, Vlaďka, (brož.) 2., dopl. vyd. Praha :Grada,c ,77 544/09 PS 0523 Trénování paměti a poznávacích schopností / 545/09 PS 0523a Trénování paměti a poznávacích schopností / 546/09 SV 0099 Kapitoly metodologie sociálních výzkumů / 547/09 SV 0099a Kapitoly metodologie sociálních výzkumů / 548/09 FI 0139 Náboženství a moderní česká společnost / Preiss, Marek, Preiss, Marek, Reichel, Jiří, Reichel, Jiří, Václavík, David, (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada, , (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada, , (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada, , (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada, , (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada, ,27

18 549/09 FI 0139a Náboženství a moderní česká společnost / Václavík, David, - Stránka (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada, ,27 550/09 SO 0013b Kapitoly systematické sociologie / Reichel, Jiří, (brož.) Vyd. 2., přeprac. Praha a dopl., :Grada,2008 V Publishing ,97 551/09 SO 0013c Kapitoly systematické sociologie / Reichel, Jiří, (brož.) Vyd. 2., přeprac. Praha a dopl., :Grada,2008 V Publishing ,97 552/09 SV 0100 Komunální politika : Balík, Stanislav, (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada, ,37 553/09 SO 0252 Interkulturní komunikace / Průcha, Jan (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada, ,27 554/09 SO 0252a Interkulturní komunikace / Průcha, Jan (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada, ,27 555/09 SO 0252b Interkulturní komunikace / Průcha, Jan (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada, ,27 556/09 SO 0253 Krizová komunikace a komunikace rizika / 557/09 SO 0253a Krizová komunikace a komunikace rizika / 558/09 SO 0253b Krizová komunikace a komunikace rizika / 559/09 PS 0524 Psychologie moudrosti a dobrého života / 560/09 PS 0524a Psychologie moudrosti a dobrého života / Vymětal, Štěpán, Vymětal, Štěpán, Vymětal, Štěpán, Křivohlavý, Jaro, Křivohlavý, Jaro, (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada, , (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada, , (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada, , (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada, , (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada, ,97 561/09 PS 0525 Psychologie vděčnosti a nevděčnosti : Křivohlavý, Jaro, (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada, ,97 562/09 PS 0526 Dospělost a její variabilita / Farková, Marie (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada, ,27 563/09 PS 0527 Vývoj resilience v dětství a dospělosti / Šolcová, Iva, (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada, ,67 564/09 PS 0527a Vývoj resilience v dětství a dospělosti / Šolcová, Iva, (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada, ,67 565/09 PS 0369a Rodinná terapie : Gjuričová, Šárka, (brož.) 2., dopl. a přeprac. Praha vyd. :Grada, ,37 566/09 PS 0369b Rodinná terapie : Gjuričová, Šárka, (brož.) 2., dopl. a přeprac. Praha vyd. :Grada, ,37 567/09 SO 0254 Sociální patologie : Fischer, Slavomil (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada, ,27 568/09 SO 0254a Sociální patologie : Fischer, Slavomil (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada, ,27 569/09 SO 0138d Terénní krizová práce : Baštecká, Bohumila X Vyd. 1. Praha :Grada, ,17 570/09 PS 0528 Základy muzikoterapie / Kantor, Jiří (váz.)vyd. 1. Praha :Grada, ,07 571/09 PS 0459c Terapeutická komunita : Kalina, Kamil, (váz.)vyd. 1. Praha :Grada, ,77 572/09 PS 0459d Terapeutická komunita : Kalina, Kamil, (váz.)vyd. 1. Praha :Grada, ,77 573/09 SO 0255 Skupinové poradenství / Hargašová, Marta (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada, ,47 574/09 ZD 0118 Člověk, jeho mozek a svět / Orel, Miroslav, (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada, ,37 575/09 ZD 0119 Klinická hypnóza / Kratochvíl, Stanislav, (váz.) 3., aktualiz. a Praha rozš. vyd. :Grada, ,27 576/09 ZD 0119a Klinická hypnóza / Kratochvíl, Stanislav, (váz.) 3., aktualiz. a Praha rozš. vyd. :Grada, ,27 577/09 ZD 0120 Sexuální dysfunkce / Kratochvíl, Stanislav, (váz.) 3., dopl. a aktualiz. Praha vyd. :Grada, ,17 578/09 ZD 0120a Sexuální dysfunkce / Kratochvíl, Stanislav, (váz.) 3., dopl. a aktualiz. Praha vyd. :Grada, ,17 579/09 PS 0333g Soudní psychiatrie a psychologie / Pavlovský, Pavel, (brož.) 3., rozš. a aktualiz. Praha vyd. :Grada, ,17 580/09 PS 0333h Soudní psychiatrie a psychologie / Pavlovský, Pavel, (brož.) 3., rozš. a aktualiz. Praha vyd. :Grada, ,17 581/09 PS 0333i Soudní psychiatrie a psychologie / Pavlovský, Pavel, (brož.) 3., rozš. a aktualiz. Praha vyd. :Grada, ,17

19 582/09 PS 0333j Soudní psychiatrie a psychologie / Pavlovský, Pavel, (brož.) 3., rozš. a aktualiz. Praha vyd. :Grada, ,17 583/09 PS 0333k Soudní psychiatrie a psychologie / Pavlovský, Pavel, (brož.) 3., rozš. a aktualiz. Praha vyd. :Grada, ,17 584/09 ZD 0079c Základy klinické adiktologie / Kalina, Kamil, (brož.) Vyd. : /09 ZD 0079d Základy klinické adiktologie / Kalina, Kamil, (brož.) Vyd. : 1. - Stránka 19 - Praha :Grada Publishing, ,67 Praha :Grada Publishing, ,67 586/09 ZD 0121 Kognitivní trénink v praxi / Klucká, Jana, (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada, ,17 587/09 ZD 0121a Kognitivní trénink v praxi / Klucká, Jana, (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada, ,17 588/09 ZD 0122 Neurologie v rehabilitaci : Pfeiffer, Jan, (brož.) 1. vyd. Praha :Grada, ,85 589/09 ZD 0123 Konopí a konopné drogy : Miovský, Michal, (váz.) 1. vyd. Praha :Grada, ,27 590/09 ZD 0123a Konopí a konopné drogy : Miovský, Michal, (váz.) 1. vyd. Praha :Grada, ,27 591/09 ZD 0124 Schizofrenie v dětství a adolescenci / Malá, Eva, (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada, ,37 592/09 PS 0373b Emoční poruchy v dětství a dospívání : Pöthe, Petr, (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada, ,27 593/09 PS 0373c Emoční poruchy v dětství a dospívání : Pöthe, Petr, (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada, ,27 594/09 JA 0201 Angličtina pro sestry : Parkinson, Joy (brož.) Vyd. 1. česképraha :Grada, ,17 595/09 ZD 0125 Duševní hygiena zdravotní sestry / Křivohlavý, Jaro, (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada, ,87 596/09 ZD 0126 Komunikace pro zdravotní sestry / Venglářová, Martina, (brož.) Praha :Grada,c ,37 597/09 ZD 0126a Komunikace pro zdravotní sestry / Venglářová, Martina, (brož.) Praha :Grada,c ,37 598/09 ZD 0127 Klíčové dovednosti sester / Workman, Barbara A X (brož.) Vyd. 1. česképraha :Grada, ,17 599/09 ZD 0127a Klíčové dovednosti sester / Workman, Barbara A X (brož.) Vyd. 1. česképraha :Grada, ,17 600/09 ZD 0128 Nespavost a jiné poruchy spánku : Borzová, Claudia (brož.) 1. vyd. Praha :Grada, ,77 601/09 ZD 0129 Demence a jiné poruchy paměti : Jirák, Roman, (brož.) 1. vyd. Praha :Grada, ,17 602/09 ZD 0130 První pomoc pro každého / Petržela, Michal, (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada, ,87 603/09 ZD 0130a První pomoc pro každého / Petržela, Michal, (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada, ,87 604/09 ZD 0131 První pomoc I : (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada, ,37 605/09 ZD 0131a První pomoc I : (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada, ,37 606/09 ZD 0131b První pomoc II : (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada, ,27 607/09 ZD 0131c První pomoc II : (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada, ,27 608/09 ZD 0132 Bolest a jak s ní zacházet : Rokyta, Richard, (brož.) 1. vyd. Praha :Grada, ,27 609/09 EV 0160 Management : X (váz.) : Vyd. 1. Brno :Computer Press,c ,00 610/09 EV 0160a Management : X (váz.) : Vyd. 1. Brno :Computer Press,c ,00 611/09 EV 0161 Kaizen : Imai, Masaaki, (váz.)vyd. 1. Brno :Computer Press,c ,00 612/09 EV 0161a Kaizen : Imai, Masaaki, (váz.)vyd. 1. Brno :Computer Press,c ,00 613/09 EV 0162 Gemba Kaizen / Imai, Masaaki, (váz.) : Vyd. 1. Brno :Computer Press, ,00 614/09 EV 0162a Gemba Kaizen / Imai, Masaaki, (váz.) : Vyd. 1. Brno :Computer Press, ,00 615/09 EV 0163 Jak vést a motivovat lidi / Bělohlávek, František, (brož.) Vyd. 5. [i.e. 1. Brno vyd.] :Computer Press, ,00 616/09 EV 0163a Jak vést a motivovat lidi / Bělohlávek, František, (brož.) Vyd. 5. [i.e. 1. Brno vyd.] :Computer Press, ,00 617/09 EV 0164 Personalistika pro malé a střední firmy / Bláha, Jiří, (váz.) : Vyd. 1. Brno :CP Books, ,00 618/09 EV 0165 Psychologie práce : (váz.)vyd. 1. Brno :Computer Press,c ,00

20 619/09 EV 0166 Personalistika od A do Z : Martin, David M (brož.) Vyd /09 EV 0167 Vybíráme zaměstnance : Dale, Margaret, (brož.) Vyd /09 EV 0168 Rozvíjíme a motivujeme zaměstnance : Thorne, Kaye, (brož.) Vyd Stránka 20 - Brno :Computer Press, ,00 Brno :Computer Press,c ,00 Brno :Computer Press, ,00 622/09 EV 0169 Jak udělat dojem a přesvědčit : Tracy, Brian, (brož.): Vyd. 1. Brno :Computer Press,c ,00 623/09 EV 0170 Profesionální image : Bixler, Susan (brož.): Vyd. 1. Brno :Computer Press,c ,00 624/09 EV 0171 Profesionální vystupování : Schlegel, Gabriele (brož.): Vyd. 1. Brno :Computer Press,c ,00 625/09 PS 0434a Řeč těla : Černý, Vojtěch (váz.)vyd. 1., dotiskbrno :Computer Press, ,00 626/09 PS 0434b Řeč těla : Černý, Vojtěch (váz.)vyd. 1., dotiskbrno :Computer Press, ,00 627/09 SO 0256 Jak jednat s různými typy lidí : Černý, Vojtěch (váz.)vyd. 1. Brno :Computer Press, ,00 628/09 SO 0256a Jak jednat s různými typy lidí : Černý, Vojtěch (váz.)vyd. 1. Brno :Computer Press, ,00 629/09 JA 0202 Angličtina za 24 dnů : Grosvenor, Emily A (brož.): Vyd. 1. Brno :Computer Press, ,00 630/09 JA 0203 Angličtina za 12 hodin : Poslušná, Lucie, (brož.) Vyd /09 JA 0203a Angličtina za 12 hodin : Poslušná, Lucie, (brož.) Vyd /09 JA 0204 Němčina za 24 dnů : Navrátilová, Jana (brož.) Vyd /09 JA 0204a Němčina za 24 dnů : Navrátilová, Jana (brož.) Vyd /09 JA 0205 Nejčastější chyby v angličtině : Poslušná, Lucie, (brož.) Vyd /09 JA 0205a Nejčastější chyby v angličtině : Poslušná, Lucie, (brož.) Vyd. 1. Brno :Computer Press, ,00 Brno :Computer Press, ,00 Brno :Computer Press, ,00 Brno :Computer Press, ,00 Brno :Computer Press, ,00 Brno :Computer Press, ,00 636/09 JA 0206 Cestovní konverzace v pěti jazycích : (brož.): Vyd. 1. Brno :Computer Press, ,00 637/09 JA 0206a Cestovní konverzace v pěti jazycích : (brož.): Vyd. 1. Brno :Computer Press, ,00 638/09 JA 0207 Angličtina pro seniory / Poslušná, Lucie, (brož.) Vyd /09 JA 0208 Konverzační příručka pro seniory : (brož.) Vyd. 1. Brno :Computer Press, ,00 Brno :Computer Press, ,00 640/09 JA 0017l Pravidla českého pravopisu (brož.) Brno :Computer Press, ,00 641/09 JA 0017m Pravidla českého pravopisu (brož.) Brno :Computer Press, ,00 642/09 JA 0017n Pravidla českého pravopisu (brož.) Brno :Computer Press, ,00 643/09 VT tipů a triků pro digitální fotografie / Myška, Miroslav, (brož.) Vyd /09 VT 0086a 101 nejlepších tipů a triků pro digitální fotografii / 645/09 VT 0096 Počítač pro učitele / Roubal, Pavel, (brož.) Vyd /09 VT 0096a Počítač pro učitele / Roubal, Pavel, (brož.) Vyd /09 VT 0097 Microsoft Office Word 2007 : Pírková, Kateřina, (brož.) Vyd /09 VT 0098 Mistrovství v Microsoft Office Word 2007 / 649/09 VT 0099 Microsoft Office Excel 2007 : Brož, Milan, (brož.) Vyd /09 VT 0100 Microsoft Office 2007 : (brož.) Vyd /09 VT 0101 Působivé prezentace v PowerPointu 2007 / 652/09 PE 0272 Občanský a společenskovědní základ - přehled středoškolského učiva / Brno :Computer Press, ,00 Freeman, Michael, : Vyd. 1. Brno :Computer Press, ,00 Brno :Computer Press, ,00 Brno :Computer Press, ,00 Brno :Computer Press, ,00 Murray, Katherine, (váz.)vyd. 1. Brno :Computer Press, ,00 Atkinson, Cliff (brož.) Vyd (brož.) Vyd. 1. Brno :Computer Press, ,00 Brno :Computer Press, ,00 Brno :Computer Press, ,00 Brno :Computer Press, ,00

6/08 SO 0070a Moderní rétorika : Špačková, Alena, 80-247-1704-2 (brož.) 2., rozš. vyd. Praha :Grada,c2006 0746740 159,00

6/08 SO 0070a Moderní rétorika : Špačková, Alena, 80-247-1704-2 (brož.) 2., rozš. vyd. Praha :Grada,c2006 0746740 159,00 1/08 PS 0177a Krizové situace v rodině očima dítěte / Matějček, Zdeněk 80-247-0332-7 Dotisk 1. Praha :Grada,2005 0746740 150,00 2/08 PS 0177b Krizové situace v rodině očima dítěte / Matějček, Zdeněk 80-247-0332-7

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP 8 vyučovacích hodin Agresivita dětí 2009/368 - SP 7 vyučovacích hodin Aktivizace seniorů

Více

ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY SOCIÁLNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ

ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY SOCIÁLNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY Studijní obor: SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ Studijní program: SPECIALIZACE V PEDAGOGICE Kód programu: B 7507 Platnost od akademického roku

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie. Klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie. Klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie Klinický psycholog 1. Duševní poruchy v dětství a adolescenci. 2. Neurotické poruchy v dětství. 3. Poruchy spánku u

Více

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám bakalářské studium Vysoká škola

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám bakalářské studium Vysoká škola Okruhy ke státním závěrečným zkouškám bakalářské studium Vysoká škola Technická univerzita v Liberci Součást vysoké školy Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Název studijního programu Sociální

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie Dětský klinický psycholog I. Psychologická diagnostika dětí a dospívajících 1. Psychologická vývojová diagnostika

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk. Maturitní okruhy - Sociální politika a služby

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk. Maturitní okruhy - Sociální politika a služby Maturitní okruhy - Sociální politika a služby Sociální politika Chudoba a sociální vyloučení Zdravotní politika Vzdělávací politika Sociální služby Sociální pracovník Sociální práce u seniorů Senior v

Více

Ing. Anna Stojaspalová Stránka 1

Ing. Anna Stojaspalová Stránka 1 SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) PC = cílová skupina Pracovník v sociálních službách - další vzdělávání (dle 116 odst. 9 Zákona) VP = cílová skupina Vedoucí pracovníci (dle 117a

Více

Výběr z nových knih 6/2009 psychologie

Výběr z nových knih 6/2009 psychologie Výběr z nových knih 6/2009 psychologie 1. Asertivitou proti stresu / Ján Praško, Hana Prašková Praha : Grada, 2007 -- 277 s. ;. -- čeština. ISBN 978-80-247-1697-8 (brož.) Sign.: II 106962V1 asertivita

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů.

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. I. okruh: Odborné služby v adiktologii (Rozsah předmětů

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

18/11 PR 0497 Poodkryté tváře římského práva : Skřejpek, Michal, 80-903609-3-9 (váz.) Vyd. 1. [Praha] :Havlíček Brain Team,2006 280,00

18/11 PR 0497 Poodkryté tváře římského práva : Skřejpek, Michal, 80-903609-3-9 (váz.) Vyd. 1. [Praha] :Havlíček Brain Team,2006 280,00 1/11 Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků za rok... / 2/11 Náhrada mzdy a nemocenské zaměstnance : 3/11 Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce...

Více

Výběr z nových knih 11/2012 psychologie

Výběr z nových knih 11/2012 psychologie Výběr z nových knih 11/2012 psychologie 1. Diagnostika a terapie duševních poruch / Karel Dušek, Alena Večeřová- Procházková -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2010 -- 632 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-1620-6

Více

ANZENBACHER, A. Úvod do filozofie. 2. vyd. Praha: SPN, 1991, 304 s. ISBN 80-04- 26038-1

ANZENBACHER, A. Úvod do filozofie. 2. vyd. Praha: SPN, 1991, 304 s. ISBN 80-04- 26038-1 LITERATURA PSYCHOLOGIE ANZENBACHER, A. Úvod do filozofie. 2. vyd. Praha: SPN, 1991, 304 s. ISBN 80-04- 26038-1 ATKINSON, R. L. A KOL. Psychologie. 2. vyd. Praha: Portál, 2003, ISBN 80-7178-640-3 BOROSSA,

Více

SPP717 ZÁKLADY PSYCHOLOGIE PRO SPSP

SPP717 ZÁKLADY PSYCHOLOGIE PRO SPSP SPP717 ZÁKLADY PSYCHOLOGIE PRO SPSP Vyučující: Mgr.Jana Mosesová Obor: Sociální politika a sociální práce Typ studia: bakalářské, kombinované Ukončení: zápočet (4EK) Požadavky k zápočtu: zpracování seminární

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

Výběr z nových knih 9/2012 psychologie

Výběr z nových knih 9/2012 psychologie Výběr z nových knih 9/2012 psychologie 1. 15 typů lidí : jak s nimi jednat, jak je vést a motivovat / František Bělohlávek -- 1. vyd. Praha : Grada, 2010 -- 121 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-3001-1 (brož.)

Více

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu Specializace v pedagogice o b o r S o c i á l n í p e d a g o g i k a pro akademický rok 2015/2016 (kombinované

Více

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Vágnerová, Marie Psychopatologie pro pomáhající profese / Marie Vágnerová. Vyd. 3., rozš. a přeprac. Praha : Portál, 2004. 872 s. ISBN 80 7178 802 3 159.97 * 616.89-008

Více

Výběr z nových knih 10/2012 psychologie

Výběr z nových knih 10/2012 psychologie Výběr z nových knih 10/2012 psychologie 1. Inteligence a učení / Nick Lund ; Nigel Holt, Rob Lewis (eds.) ; [z anglického originálu... přeložila Helena Hartlová] -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2012 -- 146 s.

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Psychopedie a etopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

R e š e r š e. (Dokumentografická jednorázová rešerše) Vypracovala: Krajská vědecká knihovna v Liberci Rumjancevova 1362/ Liberec

R e š e r š e. (Dokumentografická jednorázová rešerše) Vypracovala: Krajská vědecká knihovna v Liberci Rumjancevova 1362/ Liberec R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) Ekonomika organizačních složek měst Vypracovala: Krajská vědecká knihovna v Liberci Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec tel. +420-482 412 111 fax +420-482

Více

OKRUHY OTÁZEK PRO STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY OKRUH DISCIPLÍN PSYCHO-SOCIÁLNÍCH

OKRUHY OTÁZEK PRO STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY OKRUH DISCIPLÍN PSYCHO-SOCIÁLNÍCH OKRUHY OTÁZEK PRO STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY Studijní obor: UČITELSTVÍ VÝCHOVY KE ZDRAVÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní program: UČITELSTVÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY Kód programu: N 7503 Akademický rok: 2014/2015

Více

OKRUHY OTÁZEK PRO STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

OKRUHY OTÁZEK PRO STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY OKRUHY OTÁZEK PRO STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY Studijní obor: UČITELSTVÍ VÝCHOVY KE ZDRAVÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní program: UČITELSTVÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY Kód programu: N 7503 Akademický rok: 2011/2012

Více

Okruhy požadavků a literatura ke státní závěrečné zkoušce ze Sociální pedagogiky pro Bc. studium (prezenční i kombinovaná forma)

Okruhy požadavků a literatura ke státní závěrečné zkoušce ze Sociální pedagogiky pro Bc. studium (prezenční i kombinovaná forma) Okruhy požadavků a literatura ke státní závěrečné zkoušce ze Sociální pedagogiky pro Bc. studium (prezenční i kombinovaná forma) Program a obor studia: Vychovatelství (B7505) Vychovatelství (VYCH) Akademický

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

A. Základní přednesené body, ověřovací otázky a úkoly k přednáškám č. 7 a 8.

A. Základní přednesené body, ověřovací otázky a úkoly k přednáškám č. 7 a 8. ZÁKLADNÍ PROBLÉMY Z PŘEDNÁŠEK č. 7 až 12 (část Základy psychologie práva) Následující text se vztahuje k přednáškám č. 7-12 (část Základy psychologie práva) a je určen k samostudiu. V tomto textu jsou

Více

Studijní plán oboru ADIKTOLOGIE

Studijní plán oboru ADIKTOLOGIE 1 Studijní plán oboru ADIKTOLOGIE Verze plánu: 11.8. 10. září 2007 Aktualizace 5. září 2008 Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha 2 I. ročník ZS LS před. cvi č. 1217 Anatomie *)

Více

Interakční psychologický seminář

Interakční psychologický seminář školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Poradenská psychologie a psychoterapie

Poradenská psychologie a psychoterapie Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. Tematické okruhy ke státní magisterské zkoušce Poradenská psychologie a psychoterapie NMgr. obor Psychologie 1 a Vymezení psychoterapie, její indikace,

Více

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Bartečková Daniela Bartečková Martina Bartošek Pavel Bc.

Více

Teorie sociálně- psychologického. Dr. Kolařík (13,45-15,15) Klinická psychologie 2 - Dr. Kupka (11,30-13,45)

Teorie sociálně- psychologického. Dr. Kolařík (13,45-15,15) Klinická psychologie 2 - Dr. Kupka (11,30-13,45) Pondělí 8,00-9,30 9,4-11,1 11,30-13,00 13,1-14,4 1,00-16,30 16,4-18,1 18,30-20,00 Psychologie veřejného mínění - Doc. Cakirpaloglu, P. Obecná psychoterapie - Dr. Lečbych Koučink - Dr. Šucha výcvik 1, A

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Tým Katedry psychologie

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Tým Katedry psychologie DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Tým Katedry psychologie DEN NÁZEV OTEVŘENÝCH KONFERENCE DVEŘÍ 2015 KRÁTCE / MÍSTO KONFERENCE CO VÁS DNES ČEKÁ I. Trocha historie II. Kdo jsme III. Typy studia a jak se k nám dostat

Více

Okruhy k doktorské zkoušce 4letého DSP Speciální pedagogika

Okruhy k doktorské zkoušce 4letého DSP Speciální pedagogika Okruhy k doktorské zkoušce 4letého DSP Speciální pedagogika Povinné předměty Inkluzivní (speciální) pedagogika Umět vyložit pojmy v oboru speciální pedagogika se zaměřením na inkluzi, inkluzivní vzdělávání

Více

Specifické metody SP LS 2016 Tématické okruhy a způsob ukončení:

Specifické metody SP LS 2016 Tématické okruhy a způsob ukončení: Specifické metody SP LS 2016 Tématické okruhy a způsob ukončení: Krizová intervence (M. Vorlová, 1.2. 2016) krize, vyjasnění pojmu, příčiny krize chování člověka v krizi a průběh krize krizová intervence,

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Informační středisko

Informační středisko Autor Informační středisko OA a VOŠ Valašské Meziříčí Přírůstky za rok Název Vysekalová, Jitka Chování zákazníka 2011 Filipová, Alena Umění prodávat 2011 Drlík, Martin Moodle 2013 Lacko, Luboslav Osobní

Více

V Y R O Z U MĚNÍ. Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ O PODANÉM ODVOLÁNÍ

V Y R O Z U MĚNÍ. Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ O PODANÉM ODVOLÁNÍ Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2855/2011-25-Ca-ÚŘSP-Vyro-/ Pozořice, dne: 19.9.2012 Vyřizuje: Bronislava Častková E-mail: su.pozorice@volny.cz Telefon: 544 226 055

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Předměty pro vytváření učebních plánů (tabulka) pastorační zaměření Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání

Předměty pro vytváření učebních plánů (tabulka) pastorační zaměření Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání Předměty pro vytváření učebních plánů (tabulka) pastorační zaměření Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání Název zaměření č. Název předmětu Předměty povinné Úvod do Starého 1 2 3 Úvod

Více

Základní informace o vzdělávacím kurzu

Základní informace o vzdělávacím kurzu Základní informace o vzdělávacím kurzu Číslo kurzu 9 Název kurzu SPECIFICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ODDĚLENÍ SPO Cílová skupina Pracovníci oddělení SPO Odborný garant Mgr. Miroslav Kappl tel.: 493331317,

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura)

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura) Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Objednejte si svůj seminář pro pedagogy nebo dílny/lekce pro děti Seminář Vám připravíme po domluvě ve Vašich

Více

Obecná a vývojová psychologie. Přednáška č. 1 Co je psychologie? Cíle psychologie. Základní psychologické směry.

Obecná a vývojová psychologie. Přednáška č. 1 Co je psychologie? Cíle psychologie. Základní psychologické směry. Obecná a vývojová psychologie Přednáška č. 1 Co je psychologie? Cíle psychologie. Základní psychologické směry. Co je vlastně psychologie? Jak lze jednoduše a srozumitelně definovat psychologii? R. Atkinsonová

Více

TÉMATA K PŘEDMĚTU SPECIFICKÉ METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE

TÉMATA K PŘEDMĚTU SPECIFICKÉ METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE TÉMATA K PŘEDMĚTU SPECIFICKÉ METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE Terénní sociální práce Streetwork a nízkoprahové sociální služby Historie streetworku v zahraničí a v ČR Zavedení streetworku v ČR Principy streetworku

Více

Výběr z nových knih 11/2015 psychologie

Výběr z nových knih 11/2015 psychologie Výběr z nových knih 11/2015 psychologie 1. Antropoložka na Marsu : podivuhodné a výjimečné životy geniálních a psychicky odlišných osobností / Oliver Sacks ; z anglického originálu An anthropologist on

Více

Praktická psychologie

Praktická psychologie školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Centrální spojovatelka recepce Vltava J. Boreckého 27 389 03 7511 recepce@zsf.jcu.cz Podatelna J. Boreckého 27 7512 Fax

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE SOCIÁLNÍ PATOLOGIE A PSYCHOPATOLOGIE

TEMATICKÉ OKRUHY K BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE SOCIÁLNÍ PATOLOGIE A PSYCHOPATOLOGIE Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. TEMATICKÉ OKRUHY K BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE SOCIÁLNÍ PATOLOGIE A PSYCHOPATOLOGIE Bc. obor Sociální politika a sociální práce 1 a) Norma, normalita v dynamice

Více

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie Výbr z nových knih 10/2009 psychologie 1. Bludné cesty lásky : manželské trojúhleníky a jiné párové konflikty / Hans Jellouschek ; [z nmeckého originálu... peložil Petr Babka] Praha : Portál, 2009 -- 221

Více

Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014

Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014 Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014 Legenda: Červená barva: povinná, bude využívaná při hodinách. Černá barva: základní pro daný předmět,

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Tým Katedry psychologie

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Tým Katedry psychologie DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Tým Katedry psychologie CO VÁS DNES ČEKÁ I. Trocha historie II. Kdo jsme III. Typy studia a jak se k nám dostat IV. Naše laboratoř I. TROCHA HISTORIE Na Univerzitě Palackého vznikl

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

Obsah. Předmluva...11 Úvod...12

Obsah. Předmluva...11 Úvod...12 Předmluva....................................................................................11 Úvod.........................................................................................12 I. Teorie

Více

Informační a komunikační technologie ve výchově a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Informační a komunikační technologie ve výchově a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, Rumjancevova 1362/1, 460 35 Liberec 1 tel. +420-482 412 111; www.kvkli.cz ; library@kvkli.cz R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše)

Více

Další vzdělávání dospělých Ústí n.l. Akreditované pracoviště MPSV ČR č. 2013/1411-I

Další vzdělávání dospělých Ústí n.l. Akreditované pracoviště MPSV ČR č. 2013/1411-I Datum Název Kraj 8.1.2014 Supervize pracovníků zařízení sociálních služeb 9.1.2014 Supervize pracovníků zařízení sociálních služeb 10.1.2014 Supervize pracovníků zařízení sociálních služeb 20.1.2014 SQSS

Více

Výběr z nových knih 10/2010 pedagogika

Výběr z nových knih 10/2010 pedagogika Výběr z nových knih 10/2010 pedagogika 1. Asistence lidem s postižením a znevýhodněním : praktický průvodce pro osobní a pedagogické asistenty / Iva Uzlová Praha : Portál, 2010 -- 135 s. -- čeština. ISBN

Více

Výběr z nových knih 6/2011 pedagogika

Výběr z nových knih 6/2011 pedagogika Výběr z nových knih 6/2011 pedagogika 1. Angličtina : otázky & odpovědi : nejen k maturitě / Gabrielle Smith-Dluhá a kolektiv Dubicko : INFOA, 2008 -- 231 s. :. -- angličtina. ISBN 978-80-7240-489-6 (brož.)

Více

Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014

Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014 Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014 Legenda: Červená barva: povinná, bude využívaná při hodinách. Černá barva: základní pro daný předmět,

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

Akademické centrum poradenství a supervize Shrnutí dvou let činnosti Pavel Humpolíček Představení projektu Projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státním rozpočtem České republiky

Více

Psychologie práce, organizace a řízení. NMgr. obor Psychologie

Psychologie práce, organizace a řízení. NMgr. obor Psychologie Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. Tematické okruhy ke státní magisterské zkoušce Psychologie práce, organizace a řízení NMgr. obor Psychologie 1 Předmět a metody psychologie práce a

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

Výběr z nových knih 9/2014 psychologie

Výběr z nových knih 9/2014 psychologie Výběr z nových knih 9/2014 psychologie 1. 50 tajemství přesvědčování / Noah J. Goldstein, Steve J. Martin a Robert B. Cialdini ; [překlad Vít Prokůpek] -- 1. vyd. Brno : BizBooks, 2014 -- 240 s. -- cze

Více

BÍLÝ, Jiří. DANICS, Štefan. DOLISTA, Josef. DUŠEK, Jiří

BÍLÝ, Jiří. DANICS, Štefan. DOLISTA, Josef. DUŠEK, Jiří BÍLÝ, Jiří Veřejná správa a bezpečnost státu jako součást udržitelného rozvoje / Jiří Bílý, Štěpán Kavan, Roman Svatoš a kol. ISBN 978-80-87472-48-4 DANICS, Štefan Základy vědy o politice / Danics, Š.

Více

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO Třída: 1A třídní učitel: Mgr Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 PČ PŘÍJMENÍ JMÉNO 1 BOBÁLOVÁ Veronika 2 DOLEŽEL Radim 3 GOROLY Radek 4 HARAKAL Filip 5 HARAKALOVÁ Dominika 6 CHALOUPKA

Více

Zpracovatel: Oddělení informačních služeb NTK. Datum zadání: Datum zpracování:

Zpracovatel: Oddělení informačních služeb NTK. Datum zadání: Datum zpracování: Rešerše: 080402/2015 Téma rešerše: Bibliografie autora z vybraných databází Zadavatel: Jaroslav Mužík Zpracovatel: Datum zadání: 8. 4. 2015 Datum zpracování: 22. 4. 2015 20 mm 210 mm 1/6 Klíčová slova:

Více

Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Absolventi: Obor:Diplomovaná sestra Třídní učitel: Marie Mikříková Absolventi:

Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Absolventi: Obor:Diplomovaná sestra Třídní učitel: Marie Mikříková Absolventi: Seznam absolventů Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Marta Vrbová, Božena Vaňková, Božena Trnková, Ludmila Štěpánová, Milada Stejskalová ( Bendová), Anna Stanová, Karolina

Více

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Více

Základy pedagogiky a psychologie pro vychovatele zkušební okruhy

Základy pedagogiky a psychologie pro vychovatele zkušební okruhy Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta katedra pedagogiky Požadavky ke státní závěrečné zkoušce pro kombinované bakalářské studium VYCHOVATELSTVÍ (7505R008) Státní závěrečná zkouška v oboru vychovatelství

Více

Výběr z nových knih 4/2013 psychologie

Výběr z nových knih 4/2013 psychologie Výběr z nových knih 4/2013 psychologie 1. Asertivita v manželství a v rodině / Tomáš Novák -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2011 -- 100 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-3659-4 (brož.) Sign.: II 110643V1 asertivita

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Objednávka. Adresa dodania: Prešov

Objednávka.   Adresa dodania: Prešov Prešovská univerzita v Prešove Ul. 17. novembra 15 Objednávka Naša značka: Adresa fakturácie: Prešovská univerzita v Prešove Rektorát Ul. 17.novembra 15 Číslo objednávky: R00/4500032910 Dátum: 07.11.2013

Více

Okruhy otázek a literatura k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium z odborného předmětu

Okruhy otázek a literatura k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium z odborného předmětu a literatura z odborného předmětu 1 a literatura k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium z odborného předmětu Aktualizace: 9. 10. 2007 Podniková ekonomika 1. Pojetí podniku a jeho právní

Více

SEZNAM NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ NA JMENOVÁNÍ PROFESOREM s účinností od 1. února 2012

SEZNAM NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ NA JMENOVÁNÍ PROFESOREM s účinností od 1. února 2012 SEZNAM NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ NA JMENOVÁNÍ PROFESOREM s účinností od 1. února 2012 1. docent doktor medicíny Petr Bachleda, kandidát věd pro obor chirurgie 2. docent doktor medicíny Jiří Beneš, kandidát

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

5 kroků k úspěšnému projektu : 22 šablon klíčových dokumentů a 3 kompletní Doležal, reálné Janprojekty

5 kroků k úspěšnému projektu : 22 šablon klíčových dokumentů a 3 kompletní Doležal, reálné Janprojekty název autor 5 kroků k úspěšnému projektu : 22 šablon klíčových dokumentů a 3 kompletní Doležal, reálné Janprojekty Bankovní obchody Liška, Petr Bankovnictví Polouček, Stanislav BPMN modeling and reference

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha 10 Mgr. Babuljaková Tereza Mgr. Baďurová Marie Jeseník

Více

Výběr z nových knih 9/2013 psychologie

Výběr z nových knih 9/2013 psychologie Výběr z nových knih 9/2013 psychologie 1. 110 her pro rozvoj myšlení, lepší paměť a koncentraci / Ines Moser-Will, Ingrid Grube ; [překlad Zdeněk Michňa] -- 1. vyd., dotisk Praha : Grada, 2012 -- 269 s.

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky pro studijní obor: N7504T275 Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol Státní závěrečná zkouška je

Více

Česká školní inspekce, Fráni Šrámka 37, Praha 5 Školní inspektorka

Česká školní inspekce, Fráni Šrámka 37, Praha 5 Školní inspektorka Ţ I V O T O P I S OSOBNÍ INFORMACE Jméno PHDR. JURÁŠKOVÁ Eva Adresa KAMENNÁ 2674, 760 01, Zlín, Česká republika Telefon 605 281 616 E-mail juraskova.e@seznam.cz Národnost česká Datum narození 2. 5. 1966

Více

Výběr z nových knih 5/2014 psychologie

Výběr z nových knih 5/2014 psychologie Výběr z nových knih 5/2014 psychologie 1. 5 elementů efektivního myšlení : [klíč k úspěchu ve studiu, práci i každodenním životě] / Edward B. Burger a Michael Starbird ; [překlad Helena Michková] -- 1.

Více

Seznam povinných učebnic pro školní rok 2015/2016

Seznam povinných učebnic pro školní rok 2015/2016 Anglické gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, s.r.o., Pardubice, Gorkého 867 Seznam povinných učebnic pro školní rok 2015/2016 Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie, ŠVP Public

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl..

Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl.. Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl.. Číslo kurzu: 1 Všeobecné vzdělávání pracovníků v sociálních službách na území Královéhradeckého kraje Cílová skupina: pracovníci v sociálních

Více

Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Státní závěrečná zkouška (magisterská) Pedagogika a psychologie Studenti u státní závěrečné zkoušky prokáží důkladné teoretické znalosti získané studiem

Více

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Městský úřad Česká Lípa odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně-právní ochrany,

Více

Výběr z nových knih 9/2014 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2014 pedagogika Výběr z nových knih 9/2014 pedagogika 1. 111 nápadů pro celý školní rok : nápadník aktivit, her a rad od prvního školního dne až po předání vysvědčení / Sabine Herzig, Anke Lange- Wandling ; [překlad Jana

Více

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13 OBSAH Obsah Předmluva................................................. 13 Část první Základní okruhy obecné psychopatologie.............................. 15 1 Úvod..................................................

Více

BÍLÝ, Jiří. DANICS, Štefan. DOLISTA, Josef. DUŠEK, Jiří

BÍLÝ, Jiří. DANICS, Štefan. DOLISTA, Josef. DUŠEK, Jiří BÍLÝ, Jiří Veřejná správa a bezpečnost státu jako součást udržitelného rozvoje / Jiří Bílý, Štěpán Kavan, Roman Svatoš a kol. ISBN 978-80-87472-48-4 Moc a politika v 21. století / Jiří Bílý a kolektiv

Více

60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2.

60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2. 60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2.3 8.47 T UH 280912 19 Havlíková Kristina 210394 e 8.34

Více