Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Ema Glőcknerová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. 2012 Ema Glőcknerová"

Transkript

1 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE 2012 Ema Glőcknerová

2 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS s.r.o. Čelákovice Volně prodejná anxiolytika Farmaceutický asistent Vedoucí práce: Mgr. Jitka Havlíčková Vypracovala: Ema Glőcknerová Čelákovice 2012

3 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracovala samostatně a všechny použité písemné i jiné informační zdroje jsem řádně ocitovala. Jsem si vědoma, že doslovné kopírování cizích textů v rozsahu větším, než je krátká doslovná citace je hrubým porušením autorských práv ve smyslu zákona 121/2000 Sb., a je v přímém rozporu s interním předpisem školy a je důvodem k nepřipuštění absolventské práce k obhajobě. V Čelákovicích dne Podpis.. 1

4 Úvod V práci nazvané Volně prodejná anxiolytika bych chtěla zmapovat nabídku volně prodejných podpůrných a léčivých prostředků, které pomáhají zmírnit stres a úzkost, snížit vnitřní napětí a upravit spánkové poruchy, které jsou téměř vždy spojené s negativními psychickými jevy. Dále bych chtěla popsat nabídku homeopatik. Homeopatická medicína, na rozdíl od medicíny alopatické, rozeznává úzkostné stavy jiným způsobem a specificky vyhledává odpovídající preparát. I když Světová zdravotnická organizace WHO vydala oficiální prohlášení, že homeopatika nefungují v případě vážných onemocnění, v případě psychického nepohodlí, úzkosti a stresu, může být jejich případný účinek, byť i jako placebo, přínosem pro pacienta. V teoretické části nejprve uvedu charakteristiku úzkostných poruch a stresových stavů. Neustálý spěch a časová tíseň vyvolává v organismu odpovídající a ne vždy příznivou odpověď. V současné době je pro člověka podstata nebezpečí spíše psychická než fyzická ale evolučně je člověk naprogramován na boj s predátorem - bojuj a uteč- tedy aktivuje se sympatický nervový systém. Neustálá aktivace sympatiku je z evolučního hlediska nyní špatnou reakcí těla s vyplývajícími důsledky, kterými jsou psychické obtíže, úzkostné stavy a v konečném důsledku kardiovaskulární onemocnění, v jejichž počtu v procentech úmrtnosti, drží naše republika smutný primát v rámci Evropy. Lékárny navštěvuje kvůli stavům tenze, pocitům napětí, stresu a jiných somatických příznaků stále více lidí. Někteří klienti stále ještě pociťují návštěvu psychiatrické ordinace, jako stigma a tak je farmaceut nezřídka první, kterému se klient svěří. Téma jsem si vybrala, protože mě daná problematika zajímá, sama budu jednou v rámci volného prodeje radit a nabízet první pomoc klientům, kteří se jako laici neorientují v široké škála léčivých prostředků. Při práci budu využívat knih, odborných časopisů a internetových stránek. Jako praktickou část zpracuji dotazníkové šetření na téma užívání volně prodejných anxiolytik, další případný materiál shromáždím z osobních rozhovorů. Jako zkoumanou 2

5 skupinu respondentů jsem si vybrala ženy ve věku let, tedy ženy ve fertilním věku, abych odlišila případné psychické rozlady související s klimakteriem. 3

6 Obsah Úvod Cíl absolventské práce Teoretická část Vymezení pojmu Druhy stresu Nervový systém Hormony stresové reakce Důsledky stresových reakcí pro orgánové systémy Trávicí systém Kardiovaskulární systém Imunitní systém Vliv stresu na učení a paměť Somatizace stresu Stresové faktory a projevy stresu Psychologické projevy stresu Projevy stresu v myšlení Projevy stresu v emocích Projevy stresu v chování Zvládání stresu Životospráva Charakteristika úzkostných poruch a jejich doprovodné příznaky Nejpoužívanější léčivé rostliny s anxiolytickými účinky Homeopatická medicína Postavení homeopatie v ČR

7 Principy homeopatie Vysvětlení účinku homeopatik Diagnostický pohovor u homeopata Praktická část Vlastní šetření Dotazník Vyhodnocení dotazníkového šetření Otázka č Otázka č Otázka č Otázka č Otázka č Otázka č Otázka č Otázka č Otázka č Otázka č Bylinné přípravky a homeopatika Vlastní zhodnocení přípravků Diskuse Závěr Zusammenfassung Bibliografie

8 1 Cíl absolventské práce Cílem absolventské práce je: charakterizovat formy stresů, úzkostných poruch a zdravotních komplikací z nich vyplývajících s důrazem na ty, které je možné ovlivnit pomocí volně prodejných anxiolytik a popsat nabídku volně prodejných anxiolytik Výzkumné nástroje: práce s literaturou, odbornými publikacemi, práce s internetem, dotazníkové šetření, sběr dat ve formě osobních rozhovorů. 6

9 2 Teoretická část 2.1 Vymezení pojmu Pojem stres byl vymezen endokrinologem Hansem Sely již v polovině dvacátého století jako fyziologická odpověď na poškození nebo ohrožení organismu, která se projevuje prostřednictvím adaptačního syndromu. Je to stav po selhání homeostatických mechanismů. Teorií stresu se zabývali i další vědci, kteří upozornili na velké individuální rozdíly v prožívání. Výsledný stav je ovlivněn kombinací individuálních fyziologických reakcí, kognitivních procesů, a zpětné vazby. [Baštecká, 2001] Stres je funkční stav živého organismu v okamžiku vystavení mimořádným podmínkám. Jeho následná obranná reakce má za cíl zachování homeostázy a brání poškození nebo smrti organismu. [Praško, Prašková 2001] Druhy stresu Eustres stimuluje organismus k vyšším anebo lepším výkonům. Distres nadměrná zátěž, která může organismus poškodit a vyvolat onemocnění či dokonce smrt. Pokud stres vede k vyšším psychickým nebo fyzickým výkonům, jedná se o eustres. Tento druh stresu patří k hlavní motivaci lidského chování a žene pokrok kupředu. Reakce naší psychiky na distres zahrnují přizpůsobení, případně úzkost nebo depresi. [Praško, Prašková 2001] 7

10 2.2 Nervový systém Lidský organismus je protkaný neviditelnou sítí nervů, které řídí naše reakce, hýbou našimi svaly, reagují na podněty, varují nás a upozorňují na nebezpečí. Nervový systém se dělí na centrální nervovou soustavu a na periferní nervovou soustavu. Centrální nervovou soustavu tvoří mozek a prodloužená mícha, periferní nervový systém je složitější. Tvoří ho dvě soustavy: somatický nervový systém, který ovládáme vůlí, zajišťuje pohyb prostřednictvím ovládání jednotlivých svalových vláken, pomocí nervů zvané eferentní. Ty vedou vzruchy a pokyny z CNS na periferii. Podněty, ať už příjemné nebo bolestivé, zjišťuje nervovými vlákny aferentními, které vedou z periferie do CNS a přináší informaci o intenzitě a druhu podráždění. vegetativní nebo také autonomní nervový systém, který vůlí neovládáme. Tento systém inervuje naše vnitřní orgány. Jeho aferentní část vede podněty z vnitřních orgánů do CNS, eferentní část vede nervové vzruchy z CNS zpět. Eferentní část se ještě dále dělí na část sympatickou a parasympatickou. Vegetativní systém zajišťuje neurohumorální regulaci organismu a je řízen z CNS. Přenos informací je uskutečňován pomocí chemických látek zvaných neurotransmitery. neurotransmitery jsou uvolňovány z nervových zakončení na synaptické štěrbině a způsobují rychlé a přechodné změny v místech jejich vyplavení. Neurotransmise je místem možného zásahu a ovlivnění činnosti vegetativní nervové soustavy. hormony jsou uvolňovány do krevního oběhu a působí i na vzdálené orgány, jejich účinek je pomalejší a delší Většina vnitřních orgánů je inervována současně systémem sympatickým i parasympatickým. Výsledná funkce orgánu je závislá na intenzitě působení každého z nich. V některých orgánech je jejich působení protichůdné, jinde působí podobně. 8

11 Výběžky nervů z mozku vycházejí ven, do těla, z páteře. Nervy parasympatické v oblasti kraniální a sakrální, nervy sympatické v oblasti hrudní a bederní.[dylevský 2000] 2.3 Hormony stresové reakce Účinky sympatiku na cílové tkáně vedou k přípravě na útok nebo boj. Systém se aktivuje při jakémkoli stresu. Zesilují srdeční kontrakce, zvyšuje se srdeční frekvence a tlak, dojde k dilataci cév a rozšíření zorniček, oko akomoduje do dálky a vyplavují se zásoby do krevního oběhu. Zvýší se katabolický spalovací metabolismus. Organismus necítí bolest, dojde k poklesu peristaltiky a spasmu svěračů. Účinky parasympatiku jsou opačné, směřují ke klidu a trávení potravy. Převládá anabolický ukládací metabolismus. Snižuje se srdeční frekvence a srdeční dráždivost, zvýší se motilita zažívacího traktu a svěrače se uvolní. Organismus odpočívá. K tomu, aby došlo v organismu k těmto změnám, používá nervový systém hormony adrenalin a noradrenalin. Oba tyto hormony se vylučují v dřeni nadledvin. Obr.1 Krystalky adrenalinu, autor Josef Reischig http//cs.wikipedia.org/wiki Noradrenalin je neurotransmiter sympatického nervového systému na periferii i v CNS, adrenalin je neurotransmiter v CNS. Pokud se při stresu aktivuje sympatický nervový systém, vyloučí se více adrenalinu i noradrenalinu se všemi důsledky, které z toho pro organismus jako celek vyplynou. 9

12 Parasympatický nervový systém používá jako mediátor látku zvanou acetylcholin. Mozek při stresu aktivuje osu hypotalamus hypofýza - nadledviny. Hypothalamus je část mozku, kde se nacházejí různá řídící centra, kontroluje i hladinu různých hormonů v krvi. Vysílá chemické signály do podvěsku mozkového (hypofýzy), který reaguje vyplavením hormonů přímo ovlivňujících činnost jiných žláz s vnitřní sekrecí. Popsaná obranná reakce je pro organismus užitečná pouze pokud je krátkodobá, je náročná na energii a vyčerpává rezervy organismu. Vyžaduje ovšem následný odpočinek pro regeneraci a pro doplnění energie.[praško,prašková 2001] Mechanismus adaptace na stres 1. Poplachová reakce se spustí u člověka, který se dostane do stresové situace. Člověk se pokouší svůj stres zvládnout. 2. Pomalu začíná na stresovou zátěž adaptovat. Stres se pro něj stává přirozenou věcí, prvotní šok ustupuje. 3. Dostavuje se fáze vyčerpání, která je přímým důsledkem dlouhodobého zvládání stresu. Adaptivní reakce selhává a tělo se dostává do krize, protože zdroje energie jsou nutné pro zajištění běžných tělesných pochodů, jako je trávení nebo ukládání zásob. [Vinay Joshi 2007] Ve fázi adaptace na stres vyplavují kortikoidy, především kortizol. Současně se zvýší činnost štítné žlázy. Zvyšují se také hladiny dalších hormonů hypofýzy. Při psychické zátěži se ovšem připravená energie pro boj a útěk nespotřebuje a tak dochází k poškození srdce a jiných orgánů. [Mačák, Mačáková 2004] 2.4 Důsledky stresových reakcí pro orgánové systémy Stres je poplachová reakce organismu, ve které mobilizujeme energii. Spouští se ve chvílích, kdy se domníváme, že jsme v ohrožení. Nemusíme už ale bojovat s predátory nebo utíkat. Lidská psychika to tak, bohužel, stále chápe a jako následnou reakci spouští celou řadu záchranných mechanismů. Důsledkem mohou být psychosomatická 10

13 onemocnění. Aktivace sympatiku při stresu, strachu nebo úzkosti vede k uvolnění energie ve formě cukrů tuků a škrobů ze zásob. Tato energie je zasílána přednostně těm tkáním, které jsou pro boj a útěk nejdůležitější. Tedy mozek, svaly, srdce a plíce. Po poplachu by v organismu mělo dojít k uklidnění a aktivaci parasympatiku. Pokud je ale organismus při stresu opakovaném nebo dlouhodobém, znecitlivělý k tomuto signálu, dochází k dalšímu stupňování stresové reakce a vzniku úzkostných a depresivních poruch. Stresové reakce umožňují krátkodobě podávat vysoké výkony v případě nebezpečí. To umožňuje přežití člověka v přírodě. Stejná reakce se však spouští i v případě, když je moderní člověk vystaven psychickým tlakům, které nejsou skutečnou hrozbou pro fyzickou existenci. Způsob života často vede k tomu, že člověk nemůže na stres reagovat bojem nebo útěkem. Pokud není schopen psychický tlak z různých důvodů zvládnout, přechází do stadia distresu, kdy původně užitečné obranné mechanismy začnou tělu škodit. Dlouhodobé psychické problémy právě tímto mechanismem vyvolávají různé zdravotní obtíže, které nejprve přispívají ke snížené kvalitě života a později se podílejí na rozvoji onemocnění, která představují reálné nebezpečí ohrožení života. [zdroj vlastní] Trávicí systém V ústech se potrava mísí se slinami, dochází ke štěpení cukrů enzymy obsaženými ve slinách, k mechanickému rozmělnění potravy a ke zvlhčení sousta před vstupem do jícnu. V průběhu stresové reakce organismu dochází ke snížení produkce slin. Všichni známe pocit, že nám vyschlo v krku pokud máme před veřejným vystoupením, zkouškou, pohovorem, žádostí o ruku nebo první večeří s rodiči budoucího partnera. Už jenom tato, z celkového pohledu, drobná stresová reakce, pokud je dlouhodobá, má zásadní vliv na trávení. Pokud je potrava v ústech špatně zpracována, zatěžuje žaludek. Žaludek je další zastávkou v cestě potravy trávicím systémem. Buňky žaludku produkují kyselinu chlorovodíkovou, která zajišťuje trávení i aktivaci trávicích enzymů. V žaludku 11

14 je velmi kyselé prostředí, žaludeční stěna se brání natrávení vrstvami sliznice pokrytými hlenem. Při stresu ale může dojít a také dochází ke snížené produkci ochranného hlenu a k samonatrávení stěny žaludku. Výsledkem jsou vředy, bolesti žaludku, dyspepsie, pocity pálení žáhy a jiné nepohodlí, které zpočátku jen obtěžují, ale ve svých důsledcích mohou později i ohrozit na životě. Ze žaludku postupuje natrávená potrava do tenkého střeva, kde dochází k absorpci živin a dále do tlustého střeva. Tam dochází k zahuštění a tvorbě formované stolice. Při aktivaci sympatiku se snižuje motilita zažívacího traktu a může dojít k poruchám vyprazdňování. Ať už ve smyslu zácpy nebo průjmu. Důsledky dlouhodobého nebo opakovaného stresu jsou tedy pro trávicí soustavu a tedy pro náš každodenní život nepříjemné, bolestivé a mohou vyvolat další stres samy o sobě. Samostatnou zmínku je nutné udělat o slinivce břišní. Tato žláza se skládá ze dvou částí. Jedna část má funkci endokrinní a vylučuje hormony insulin a glukagon. Tyto hormony hlídají a stabilizují hladinu cukru v krvi a umožňují vstup glukosy do buněk. Hormony stresové reakce způsobí, že se v krevním oběhu objevuje větší množství glukosy. Slinivka odpovídá zvýšením produkce insulinu, který hladinu cukru sníží. Pracuje více a vyčerpává se. Pokud je přítomná nadváha, může dojít ke vzniku diabetu 2. typu. Tukové buňky jsou na působení insulinu rezistentní, cukr do buněk neproniká a zůstává v krevním oběhu. Diabetes 2. typu je příčinou nedokrvení vlásečnic v očích a vede ke slepotě, dále může vést k neuropatiím dolních končetin a ke vzniku onemocnění zvaného diabetická noha, kdy v důsledku špatného hojení drobných ran na končetinách a nedokrvování tkání může dojít až k amputaci. Cukrovka druhého typu je nazývána epidemií 21. Století a její důsledky patří k nejčastějším příčinám úmrtí. Zatímco v roce 1990 bylo v Česku na obyvatel diabetiků, v roce 2008 už /MF DNES, XXll/268, strana 2- citace / Druhá část slinivky má funkci exokrinní a vylučuje trávicí enzymy do žaludku. 12

15 2.4.2 Kardiovaskulární systém Za normálního stavu srdce tepe rychlostí tepů / stahů/ za minutu. Při aktivaci reakce bojuj a uteč nebo u citlivých jedinců stačí i pouhé pomyšlení na těžkou zkoušku, srdce svůj výkon znásobí, kontrakce srdce zesílí a tlak stoupne. Nedojde-li k uklidnění, nebo pokud se stres často opakuje, není již cesty zpět. Dochází k rozvoji hypertenze a k poruchám srdečního rytmu. Pokud jsou ještě cévy zúžené aterosklerotickými pláty, je infarkt jen otázkou času. Nejčastějším onemocněním srdce je ischemická choroba srdeční tedy nedokrvení srdečního svalu. V závislosti na stupni zúžení věnčitých tepének rozlišujeme tyto typy onemocnění: Angina pectoris Infarkt myokardu Ischemická choroba srdeční-chronická Angina pectoris je vyvolaná přechodnou a reverzibilní ischemií srdeční svaloviny. Infarkt myokardu je nemoc především mužů. Ženy ve fertilním věku chrání vysoká hladina estrogenů. Změny na svalu se projevují v rozsahu minut, tyto změny jsou ještě vratné. Později ale vzniká nevratné poškození svaloviny. V rozmezí 18 až 24 hodin je již infarktem postižená tkáň nenávratně poškozena. Míra poškození závisí na době a rozsahu nedokrvení. Infarkt může postihnout srdeční tkáň na jakémkoli místě. Prognóza infarktu asi 25% postižených umírá náhle, 10-20% nemá komplikace ale u 80 až 90 % přeživších pacientů se vyskytuje arytmie, selhávání levé komory, nebo může dojít k vyklenutí nekrotické a tím pádem oslabené srdeční tkáně. Vzniká akutní nebo chronické aneurysma. Chronická ischemická choroba- hlavně je vyvolána změnami na věnčitých tepnách, k těmto aterosklerotickým změnám dochází i u mladých lidí, hlavními rizikovými faktory jsou kouření, vysoký krevní tlak, vysoká hladina cholesterolu v krvi a diabetes.[mačák, Mačáková 2004] 13

16 2.4.3 Imunitní systém Imunitu rozlišujeme na specifickou a nespecifickou. Imunita nespecifická je nám vrozená, je to obranný systém, který organismus chrání svými fyzikálními vlastnostmi. Kyselý plášť potu, který pokrývá naší kůži, je projevem nespecifické imunity. Ve slinách se nachází enzym lysozym, který likviduje bakterie ještě před vstupem do nižších pater zažívacího traktu, případně vysoká kyselost žaludku, také patří do nespecifických imunitních nástrojů, kterými se naše tělo brání napadení. Imunitu specifickou tvoří protilátky, které si tělo vytvoří v průběhu života. Protilátky vznikají jako reakce na prodělané onemocnění, případně jako reakce na očkovací látku. Důležitý je počet bílých krvinek. Množství bílých krvinek ve vyšetření krevního obrazu je důležitým diagnostickým ukazatelem. Bílé krvinky dělíme na lymfocyty a monocyty. Lymfocyty se dále dělí na typ T a B a tvoří se v kostní dřeni. Když bakterie napadne tělo je to makrofág, / doslovný překlad jedlík / tedy monocyt, který cizorodou částici rozpozná. Pomocí látek zvaných interleukiny dá signál T buňkám. Ty se začnou množit a likvidovat cizorodé buňky. Tato imunita se nazývá buněčná. Hormony stresové reakce mají výrazný vliv na potlačení imunity. V prvních okamžicích stresu je imunitní systém dokonce posílen, ale po zhruba hodině působení stresu dojde k oslabení imunitních reakcí. Hormony stresové reakce mohou nakonec i snížit počet lymfocytů v krvi a celkově oslabit buněčnou imunitu Vliv stresu na učení a paměť Slabý nebo občasný stres paměť a schopnost učení spíše zlepšuje. Z evolučního hlediska bylo nutné zapamatovat si ve chvílích útěku před predátorem skrýše a ve chvílích hladu možné zdroje potravy. 14

17 Chronický stres ale paměť a schopnost učení zhoršuje. Je zhoršená schopnost vybavování vzpomínek ale i krátkodobá paměť. Určitá úroveň stresu je důležitá a potřebná v situacích, kdy máme reagovat na nezvyklou nebo překvapivou situaci. Přiměřená hladina stresu vede ke zvýšení pozornosti a soustředění. Naopak nízká úroveň stresu vede k odkládání rozhodnutí a k nedostatečné aktivitě. [Praško, Prašková 2001] 2.5 Somatizace stresu Mechanismus somatizace stresu probíhá takto: spouštěčem je příznak stresu, například bušení srdce, z toho vzniká pocit ohrožení na životě, obavy, zvýšené sledování se a následné utvrzení se v pociťovaných změnách. To vede k chybné interpretaci tělesných příznaků jako projevů vážné nemoci. Bludný kruh stresového prožívání se stupňuje, což samo o sobě stres ještě zvýší. V oblasti tělesné se stres může projevovat způsoby, které mohou vypadat jako příznaky vážných chorob. Například točením a bolestí hlavy, dále pak nespavostí a potížemi s usínáním. Stres narušuje trávicí proces a mohou se tedy projevit obtíže jako pálení žáhy, nechutenství nebo naopak zvýšená chuť k jídlu. Bušení srdce, zvýšený krevní tlak a pocit nemožnosti se nadechnout se mohou jevit jako příznaky onemocnění srdce. Onemocnění gastrointestinálního traktu a kardiovaskulárního systému jsou bohužel často výsledkem dlouhotrvajícího stresu. 2.6 Stresové faktory a projevy stresu Prožívání stresu je varovný signál - varuje před vážnějšími důsledky - pokud na něj nereagujeme změnou životního stylu. [ Jan Praško, Hana Prašková 2001] 15

18 Dlouhodobé pocity prožívání psychické nepohody jsou velký civilizační problém. Příroda a evoluce nás vybavila mechanismy, které nám dnes v podstatě život tak trochu komplikují.[ Jan Praško, Hana Prašková 2001] Následující výčet faktorů vyvolávajících stres není a ani nemůže být úplný. Běžné jsou faktory fyzikální, jako je prudké světlo, nadměrný hluk, nízká nebo vysoká teplota. Dále pak faktory vyplývající z životního stylu daného člověka, jako je práce, odpovědnost, frustrace a nadměrná očekávání. Určitě svou roli hraje také věk, rodinné vztahy a paradoxně i radostné životní události jako jsou svatby a narození dětí. Velkým stresujícím faktorem v životě jedince může být týrání a zneužívání v raném věku Psychologické projevy stresu Stresový stav se může projevovat ve všech třech osobnostních sférách, které utvářejí postoje jedince, tedy v myšlení,v emocích a v chování Projevy stresu v myšlení Podstatou je neustálý proud negativních myšlenek a katastrofických představ. Vede k trvalé mozkové aktivitě, zvyšování pocitu vnitřní tenze a nakonec ke smutku a rezignaci. Negativní a stále se opakující myšlenky vedou k nespavosti, pocitům únavy a brání nám naplno se věnovat činnosti, kterou chceme soustředěně vykonávat. Myšlenky si žijí nezávislým životem, prší v hlavě a zacloňují realistický pohled na problém. I když je odháníme, neustále se znova objevují. V mysli se vytváří katastrofické scénáře, které se zakládají nerealistickém pohledu na problém. 16

19 Co když udělám chybu? Co když to nezvládnu? Co když nebudu znát správnou odpověď? Automatické negativní myšlenky jsou velmi podobné a stejně neproduktivní jako vytváření katastrofických scénářů. Já na to nemám! Dělám stále chyby! Stejně to k ničemu nepovede! Tyto myšlenky vedou k rezignaci předem a vesměs jsou přehnané. Horší situace nastane, pokud se obavy splní. Průběh stresové reakce se prohloubí a probíhá v duchu věty já to říkal/a. / Projevy stresu v emocích Emočním prožitkem ve stresu je pocit nepohody, napětí, vztek, úzkost a bezradnost, ztráta chuti k jakékoli činnosti, případně naopak křečovité veselí a snaha o ovládnutí situace. Nálada ovlivňuje naše chování, prožívání a výkonnost Projevy stresu v chování Projevy stresu v chování jsou různorodé a mohou být skryté za vrozenými vlastnostmi. Může se jednat o sníženou schopnost rozhodování, vyhýbání se určitým sociálním situacím, kontaktům s lidmi, nervozitu nebo konfliktní jednání. Jde o skrytý boj / konflikty, nadávání, ironie, výsměch, fyzická agrese / a útěk / vyhýbání se kontaktům s lidmi, vyhýbání se nepříjemným věcem, odkládání nepříjemných záležitostí /. Tedy jde přesně o obranné reakce zděděné po předcích ve smyslu bojuj a uteč. 17

20 Nervózní chování bývá nápadnější. Okusování nehtů, popotahování se za vlasy nebo nervosní poposedávání můžeme těžko označit za vrozená povahové vlastnosti. Patří sem i poruchy řeči jako je zadrhávání, příliš rychlá nebo pomalá mluva a dlouhé přestávky v řeči spojené s hledáním nejvhodnějšího výrazu. Hlavní obranné mechanismy psychiky nemění stresovou situaci, nýbrž způsob, jak tyto situace člověk vnímá nebo jak o nich přemýšlí. Patří k nim například: Vytěsnění vyloučení bolestivých impulsů nebo vzpomínek z vědomí Racionalizace přidělení logického důvodu nelogickému počínání Reaktivní formace navenek opačné vyjádření motivu chování /matka rozmazluje dítě, trpí pocitem, že ho nechtěla/ Projekce připisování vlastních negativních vlastností druhým Intelektualizace pokus o získání emočního odstupu od stresové situace Popření popírání reality /rodiče nemocného dítěte si odmítají nemoc připustit/ Sublimace přesunutí na náhradní cíl /soustředění na sport/ [Praško, Prašková 2001] 2.7 Zvládání stresu Stres jako takový se dá řešit jedině snahou o odstranění jeho příčin. Potravní doplňky nebo volně prodejné léky mohou pomoci zvládnout některé průvodní příznaky stresu, jako je například nespavost nebo trávicí obtíže a za určitých okolností mohou být užitečnými pomocníky při překonávání těžké životní situace Životospráva Správné stravovací návyky - nadbytek kofeinu a alkoholu spíše zvyšuje úzkostné prožívání zátěžových situací. Rychle zhltnuté jídlo, případně vynechávání jídel 18

21 vede k trávicím obtížím. Jednoduchá lehká strava a přiměřený čas věnovaný jídlu, zvyšuje odolnost proti stresu všedního dne. Hygiena spánku dodržování základních zásad spánkové hygieny Dechová relaxace - práce s dechem. Několik hlubokých nádechů a výdechů navodí uvolnění. Autogenní relaxace - využívá ovlivnění napínání a uvolňování svalů. Při vědomém hlubokém uvolnění svalů dojde ke zklidnění, prohloubení dechu a k pocitu uvolnění psychické tenze. Naše každodenní jednání by mělo směřovat k: zabránění působení stresového podnětu zmírnění stresu, jestliže už stresová situace nastala posílení adaptačních mechanismů na stres předejití psychosomatické poruše. Každodenní stres se lidé snaží zvládat různými způsoby, které mj. zahrnují fyzické cvičení, různé relaxační techniky, meditace atd. Strategie zvládání stresu jsou nazývány copingovými strategiemi. / zdroj Wikipedie/ 2.8 Charakteristika úzkostných poruch a jejich doprovodné příznaky Úzkost má pro organismus, stejně jako strach, důležitou adaptivní funkci. Problémy se objeví tam, kde je příliš častá, trvá dlouho nebo je situaci nepřiměřená. Mírné obavy pociťuje občas každý, pokud ale ve formě vystupňované úzkosti zasahují do života, psychika onemocní. Úzkost není vyvolaná reálným nebezpečím, jde o nepříjemný emoční stav, jehož příčinu je těžké definovat. [ Prašková, Praško 2000] Rozlišuje se: Panická úzkostná porucha 19

22 Generalizovaná úzkostná porucha Smíšená úzkostně depresívní porucha [ Prašková, Praško 2000] Panická porucha je charakterizována náhlými a intenzivními záchvaty pocitů typu: zkolabuji, omdlím, mám infarkt. Hlavním rysem jsou opakované záchvaty masívní úzkosti, které nelze předvídat. Dle dostupných pramenů je výskyt panické poruchy v populaci okolo 3 %, ojedinělou ataku ale zažije až 16% obyvatelstva. [ Prašková, Praško 2000] Generalizovaná úzkostná porucha - aspoň 6 měsíců trvající napětí, plynoucí úzkost, která nemá ohraničení a není omezena na určité situace, obavy z každodenních událostí, příznaky vegetativního podráždění. Převažuje strach o zdraví své i celé rodiny, strach o finance a pocit nezvládání každodenních záležitostí. Výskyt v populaci 5% - 15% v celoživotní prevalenci. Průběh je vlnovitý a bez léčby chronický. [Prašková, Praško 2000] Smíšená úzkostně depresivní porucha- smíšené příznaky úzkosti a deprese, jako jsou postoje nic nezvládnu, nikdo o mě nestojí, věci dopadnou špatně. Takovéhle obavy se mohou objevit i v běžném každodenním životě, pokud ale převažují a ovlivňují prožívání nežádoucím způsobem, jedná se již o poruchu. Její průběh je charakterizovaný jako chronický a dle dostupných zdrojů v literatuře je lékaři podceňován, přestože může vést až k invaliditě a pokusu o sebevraždu. Rozlišení fobických poruch Agorafobie Sociální fobie Specifické fobie 20

23 Agorafobie je strach z opuštění domu, z cestování nebo z velkých veřejných prostranství. Obavou je hlavně strach z kolapsu a nedostatku dostupné pomoci. Úzkost je v případě agorafobie podmíněna vzdálením z místa bezpečí a přítomností fobického podnětu. Častým doprovodným rysem onemocnění je výskyt panických atak. Chorobný strach z velkých prostranství popsal již Hippokrates. Sociální fobie obsahuje strach a následná vyhýbání se situacím, kdy je člověk posuzován druhými lidmi. Veřejný projev, jídlo v jídelně, nebo pracovní porada je pro člověka postiženého sociální fobií problematická. Specifické fobie jsou skupinou poruch, v nichž je úzkost vyvolaná dobře definovatelnými situacemi, které běžně nejsou nebezpečné. Zvířata, hlavně myší, hadi, pavouci, někdy také psi nebo kočky, uzavřené prostory, jako jsou výtahy, nebo strach z výšek. Postižený se situacím vyhýbá a tím má fobii pod kontrolou. V mírnější formě pocítí příznaky úzkosti nebo fobických poruch během života takřka každý z nás. Nebezpečné začnou být ve chvíli, kdy snižují kvalitu života, úroveň prožívání a omezují v každodenních aktivitách. Pak je na místě vyhledat odbornou pomoc psychiatra nebo praktického lékaře. Lékem volby jsou antidepresiva, anxiolytika, hypnotika atd. Současná medicína nabízí individuální a fundovanou pomoc. [ Praško, Prašková 2000] 21

24 2.9 Nejpoužívanější léčivé rostliny s anxiolytickými účinky Obr.2 Mučenka pletní / Passiflorae incarnata / z čeledi mučenkovitých / Passifloraceae / je pomocník při všech formách psychického vyčerpání. Jde o tropickou popínavou rostlinu pocházející z jižních států Severní Ameriky a je rozšířena od Floridy po Mexiko. Dorůstá až 10 m. Drogou je nať / Pasiflorae herba /. K léčebným účelům se používají i čerstvé nebo sušené nadzemní části včetně malých drobných plodů. Obsahové látky jsou flavonoidy např. vitelin, isovitexin a luteolin. Indolové alkaloidy, steroly, kumariny a silice. Použití: oblastí použití mučenky jsou neurotické stavy, lehké poruchy usínání, ale také přerušovaný spánek. Dále se používá při bolestech a poruchách srdečního rytmu nervového původu. Má spasmolytický účinek a centrálně sedativní účinek. Vhodné je použití při menstruačních bolestech. Kontraindikace: podání mučenky pletní v době těhotenství a laktace se nedoporučuje. Vysoké dávky drogy mohou způsobit lékové interakce s antidepresivy / zvýšení účinku/. Nedoporučuje se / jako ostatně u všech bylin se sedativními účinky / řízení auta. Obr.3 Kozlík lékařský /Valeriana officinalis / vytrvalá rostlina z čeledi kozlíkovitých / Valerianaceae / vysoká až 200 cm, má drobné růžové květy. 22

25 Oddenek je silný krátký, s dlouhými kořeny. Nachází se na vlhkých půdách Asie Evropy a Severní Ameriky. Drogou je kozlíkový kořen / Valerianae radix /, obsahovými látkami jsou hlavně silice - pinen, limonen, estery borneolu. Mechanismem účinku je působení přes receptory GABA. Použití: jsou stavy nespavosti, úzkosti, stresu, neklidu nebo při psychosomatických poruchách srdeční činnosti. Má sedativní účinky. Další použití jako spazmolytikum. Kontraindikace: je vhodný pouze ke krátkodobému užívání, jinak se projeví jeho negativní vedlejší účinky, jako je bolest hlavy a neklid. Nedoporučuje se současné užívání hypnotik, sedativ a antidepresiv dále je nutné vyvarovat se alkoholu. Podávání kozlíku se v době těhotenství a laktace nedoporučuje. Obr.4 Chmel otáčivý / Humulus lupulus /jde o liánu z čeledi konopovitých / Cannabaceae /, rostlina je dvoudomá, ze samičích květenství se vytváří vejčité šištice. Drogou je chmelová šištice / Lupuli flos /. Tato bylina je rozšířena po celé Evropě. Droga obsahuje hořčiny, především humulon a lupulon, které jí dodávají typickou hořkou chuť. Další skupinou obsahových látek jsou silice tvořené mono a seskviterpeny a třísloviny. Použití: bohaté použití má jako sedativum. Dále se používá jako stomachikum, amarum a antiseptikum. V době těhotenství a kojení se užívání drogy nedoporučuje. Kontraindikace: nežádoucí účinky nemá. I když u citlivých jedinců byly popsány alergické reakce. Přípravky s obsahem této drogy není vhodné užívat s dalšími sedativa příp. s látkami ovlivňujícími CNS pro případné synergické působení. 23

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

STRES STRES ZÁTĚŽ, TÍSEŇ, TLAK, ÚZKOST BÝT VYSTAVEN VNĚJŠÍM SILÁM, TLAKŮM NEJBĚŽNĚJŠÍ PŘEDSTAVA: STRES JE SÍLA, KTERÁ ZPŮSOBUJE TĚLESNÉ NEBO PSYCHICKÉ VYČERPÁNÍ A UTRPENÍ STRES PROŽÍVÁ ČLOVĚK, KTERÝ JE

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba MUDr. Zdeňka Vyhnánková Hormonální změny během menstruačního cyklu do ovulace stoupá hladina estrogenů 10x, hladina progesteronu je nulová v druhé polovině

Více

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Psychiatrická léčebna Bohnice Akutní gerontopsychiatrické odd. pav.32 vedoucí lékař e-mail:tomas.turek@plbohnice.cz Historie Starý zákon- popis mánie a deprese- Král

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace Zátěžové situace frustrace, stres, deprivace Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení

Více

NABÍDKA ČAJŮ od české firmy Apotheke tea porcované čaje

NABÍDKA ČAJŮ od české firmy Apotheke tea porcované čaje NABÍDKA ČAJŮ od české firmy Apotheke tea porcované čaje OVOCNÉ ČAJE určené pro běžné pití LIMETKA A GREP Ovocný čaj pro běžné pití. MALINA A JAHODA Ovocná směs obohacená echinaceou. RANNÍ SVĚŽEST Zelený

Více

Psychologie Psycholog zdraví ie Stres

Psychologie Psycholog zdraví ie Stres Psychologie zdraví Stres Stres 1. Fyziologie stresu 2. Příznaky stresu a jeho diagnostika 3. Následky stresu Fyziologie stresu Stres je reakcí organismu na zátěž. Selye (1993) pro značení tohoto procesu

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

- Kolaps,mdloba - ICHS angina pectoris - ICHS infarkt myokardu - Arytmie - Arytmie bradyarytmie,tachyarytmie

- Kolaps,mdloba - ICHS angina pectoris - ICHS infarkt myokardu - Arytmie - Arytmie bradyarytmie,tachyarytmie NÁHLÁ POSTIŽENÍ OBĚHOVÉHO SYSTÉMU NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. POSTIŽENÍ TEPEN - Onemocnění věnčitých tepen věnčité tepny zásobují srdeční sval krví a tedy i kyslíkem - Onemocnění

Více

Úzkostné poruchy. PSY 442 Speciální psychiatrie. MUDr. Jan Roubal

Úzkostné poruchy. PSY 442 Speciální psychiatrie. MUDr. Jan Roubal Úzkostné poruchy PSY 442 Speciální psychiatrie MUDr. Jan Roubal F40 F49 Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatoformní poruchy F40 Fobické úzkostné poruchy F41 Jiné úzkostné poruchy F42 Obsedantně-kompulzivní

Více

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života.

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života. Březen 1 Spánek je nezbytný nejen pro regeneraci duševních a fyzických sil, pro vytváření paměťových stop a tedy pro kognitivní funkce, ale i pro celou řadu metabolických pochodů. Kvalita nočního spánku

Více

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_16. Člověk III.

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_16. Člověk III. Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_16 Člověk III. Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3185 Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zařazení učiva v rámci

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a poruchy přizpůsobení

Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a poruchy přizpůsobení Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a poruchy přizpůsobení Zkráceně neurotické poruchy (toto je materiál pouze k vnitřní potřebě, neobsahuje korektní citace!, nešířit) Neurotické poruchy Úzkostné

Více

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha Parkinsonova nemoc = primárně neurologické onemocnění doprovodné psychiatrické příznaky deprese psychiatrické

Více

Duševně zdravý člověk je

Duševně zdravý člověk je DUŠEVNÍ HYGIENA Duševně zdravý člověk je vyrovnaný samostatný zdravě kritický k sobě i okolí umí jednat s lidmi ovládá a zdravě prožívá své emoce odlišuje skutečnost od snů plní své povinnosti umí odpočívat

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ Studie Mladý ječmen STUDIE NA MLADÝ JEČMEN / r. 2002 Studii vypracoval MUDr. Miloslav Lacina ve spolupráci se společností Green Ways s.r.o.. Probíhala v roce 2002 v období podzim-zima - v období velké

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže.

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Cukrovka může mít negativní vliv na Váš sexuální život. Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě nemůže nahradit lékařské

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: GE Vyšší kvalita výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Autor: Mgr. Hana Křivánková Téma:

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Název materiálu: Náročné životní situace Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 5. 2. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Náročné životní situace Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 5. 2. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15

Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15 Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15 1. Složení živého organismu buňka - stavba, funkce jednotlivých

Více

S matkou přírodou. bude zase dobře! Johannes Gutmann znalec bylin

S matkou přírodou. bude zase dobře! Johannes Gutmann znalec bylin S matkou přírodou bude zase dobře! Johannes Gutmann znalec bylin Gaius Plinius Secundus Ríká se: Proti všemu vyrostla v přírodě nějaká bylinka! Paracelsus Hildegard von Bingen Hermann-Josef Weidinger M

Více

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Onemocnění charakterizované zvýšeným tepenným tlakem ve velkém krevním oběhu je hypertenze arteriální. Jedno z nejčastějších onemocnění, jehož příčina není známa.

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Témata z předmětů: Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní

Témata z předmětů: Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní Témata z předmětů: Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní 1. Složení živého organismu buňka - stavba, funkce jednotlivých organel tkáně typy tkání, stavba, funkce tělní tekutiny složení, funkce krve,

Více

Floating vodoléčebná zdravotní technika

Floating vodoléčebná zdravotní technika Floating vodoléčebná zdravotní technika Rozhodnutím Státního ústavu pro kontrolu léčiv Praha a pověření Ministerstva zdravotnictví ČR je floatingová vana díky svým prokazatelným léčebným účinkům zařazena

Více

Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE. Kateryna Nohejlová a kol.

Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE. Kateryna Nohejlová a kol. Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE Kateryna Nohejlová a kol. Praha Univerzita Karlova v Praze 3. lékařská fakulta 2013 Úvod do preklinické medicíny: Patofyziologie Vedoucí autorského kolektivu

Více

VEGETATIVNÍ NERVOVÝ SYSTÉM

VEGETATIVNÍ NERVOVÝ SYSTÉM VEGETATIVNÍ NERVOVÝ SYSTÉM Vegetativní nervový systém = autonomní (nezávislý na vůli) Udržuje základní životní funkce, řídí a kontroluje tělo, orgány Řídí hladké svaly (cévní i mimocévní), exokrinní sekreci

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Stres na pracovišti a jeho důsledky. Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti

Stres na pracovišti a jeho důsledky. Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti Stres na pracovišti a jeho důsledky Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti Stres je individuální, stresová reakce je obecná Stresová

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!!

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!! Masáž Cena Doba trvání Masáž šíje 100 Kč 20 min Masáž zad 200 Kč 40 min Masáž zad a šíje 250 Kč 60 min Masáž horních končetin 200 Kč 20 min Masáž dolních končetin 250 Kč 40 min Masáž hrudníku a břicha

Více

PSYCHOSOMATICKÁ MEDICÍNA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

PSYCHOSOMATICKÁ MEDICÍNA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje PSYCHOSOMATICKÁ MEDICÍNA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Květen 2011 Mgr.Olga Čadilová Psychosomatická medicína Psychická složka se účastní

Více

VY_32_INOVACE_11.14 1/6 3.2.11.14 Hormonální soustava Hormonální soustava

VY_32_INOVACE_11.14 1/6 3.2.11.14 Hormonální soustava Hormonální soustava 1/6 3.2.11.14 Cíl popsat stavbu hormonální soustavy - charakterizovat její činnost a funkci - vyjmenovat nejdůležitější hormony - uvést onemocnění, úrazy, prevenci, ošetření, příčiny - žlázy s vnitřním

Více

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK SE PROBLÉMY S CUKROVKOU II. TYPU PROJEVUJÍ: Hormon řídící přeměnu cukru v těle se nazývá inzulín a je produkován slinivkou břišní. Lépe řečeno Langerhansovými

Více

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová Studie EHES - výsledky MUDr. Kristýna Žejglicová Výsledky studie EHES Zdroje dat Výsledky byly převáženy na demografickou strukturu populace ČR dle pohlaví, věku a vzdělání v roce šetření. Výsledky lékařského

Více

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Zdraví a nemoc Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2009 Mgr.Ladislava Ulrychová motto Když chybí zdraví, moudrost je bezradná, síla

Více

KONTROLNÍ A ŘÍDÍCÍ SOUSTAVY. kontrolu a řízení organismu zajišťují 2 soustavy: o nervová soustava o hormonální soustava

KONTROLNÍ A ŘÍDÍCÍ SOUSTAVY. kontrolu a řízení organismu zajišťují 2 soustavy: o nervová soustava o hormonální soustava KONTROLNÍ A ŘÍDÍCÍ SOUSTAVY kontrolu a řízení organismu zajišťují 2 soustavy: o nervová soustava o hormonální soustava NERVOVÁ SOUSTAVA základní stavební jednotkou je. neuron Funkce.. řídí a koordinuje

Více

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE OBSAH Úvod do studia 11 1 Základní jednotky živé hmoty 13 1.1 Lékařské vědy 13 1.2 Buňka - buněčné organely 18 1.2.1 Biomembrány 20 1.2.2 Vláknité a hrudkovité struktury 21 1.2.3 Buněčná membrána 22 1.2.4

Více

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT Psychologická služba HZS ČR CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (posttraumatická péče) 1 CRITICAL INCIDENT Při záchranných akcích se hasiči setkávají s běžnými situacemi, ale také s těmi, které vyvolávají

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví TRITON Psychologická setkávání Jan Poněšický Psychosomatika pro lékaře, psychoterapeuty i laiky Souvislosti mezi zvládáním životních problémů, tělesným zdravím a nemocí Jan Poněšický Psychosomatika pro

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

Předmět: Biologie Školní rok: 2011/12 Třída: 1.L. Jméno: Jan Grygar Datum:10.1.2012. Referát na téma: bolest. Definice bolesti:

Předmět: Biologie Školní rok: 2011/12 Třída: 1.L. Jméno: Jan Grygar Datum:10.1.2012. Referát na téma: bolest. Definice bolesti: Jméno: Jan Grygar Datum:10.1.2012 Referát na téma: bolest Definice bolesti: Bolest je definována jako nepříjemná vjemová a emocionální zkušenost související se skutečným nebo potenciálním poškozením tkáně,

Více

Andělika lékařská kořen

Andělika lékařská kořen Andělika lékařská kořen Andělika bývá v Číně používána za bylinu gynekologického významu, používanou při bolestivé menstruci a při problémech v přechodu ženy. Dále bývá používána Uklidnění a posílení nervové

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

téměř vždy = 1 bod častěji ano = 2 body někdy = 3 body spíše ne = 4 body nikdy = 5 bodů Tvrzení: Alespoň jednou denně sním teplé jídlo odpovídající

téměř vždy = 1 bod častěji ano = 2 body někdy = 3 body spíše ne = 4 body nikdy = 5 bodů Tvrzení: Alespoň jednou denně sním teplé jídlo odpovídající téměř vždy = 1 bod častěji ano = 2 body někdy = 3 body spíše ne = 4 body nikdy = 5 bodů Tvrzení: Alespoň jednou denně sním teplé jídlo odpovídající zásadám zdravé výživy. Alespoň 4 dny v týdnu spím 6-8

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, IHOK FN Brno Bolest u MM Při postižení kostí je bolest častá Intenzita bolesti v průběhu léčby výrazně kolísá V pokročilých stádiích onemocnění je bolest

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz - poruchy trávení a metabolismu - poruchy způsobené nevhodnou výživou - poruchy způsobené nedostatečnou pohybovou aktivitou nepoměr energetického příjmu a výdeje 1. Příjem energie (určité živiny nebo skupiny

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

OKRUH SLEZINY. MUDr. Josef Jonáš

OKRUH SLEZINY. MUDr. Josef Jonáš OKRUH SLEZINY MUDr. Josef Jonáš 1 Z pohledu detoxikační medicíny je funkce sleziny, tak jak ji chápe moderní medicína, jen málo významná. 2 Například při výčtu základních orgánů pentagramu je nezbytnou

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS14660ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho Civilizační onemocnění Stres a syndrom vyhoření SOŠ InterDACT s.r.o. Most Bc. Jana Macho Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Jana Macho III/2_Inovace a

Více

Jak zdravotní obtíže ovlivňují naši mozkovou výkonnost. PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Jak zdravotní obtíže ovlivňují naši mozkovou výkonnost. PaedDr. Mgr. Hana Čechová Jak zdravotní obtíže ovlivňují naši mozkovou výkonnost PaedDr. Mgr. Hana Čechová I zdánlivě banální onemocnění mohou mít vliv na výkon a funkce našeho mozku. Soustřeďte se na své zdraví, nebojte se zeptat

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Klíšťová encefalitida

Klíšťová encefalitida Klíšťová encefalitida Autor: Michaela Měkýšová Výskyt Česká republika patří každoročně mezi státy s vysokým výskytem klíšťové encefalitidy. Za posledních 10 let připadá přibližně 7 nakažených osob na 100

Více

SOMATICKÁ A VEGETATIVNÍ NERVOVÁ SOUSTAVA

SOMATICKÁ A VEGETATIVNÍ NERVOVÁ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_14_BI2 SOMATICKÁ A VEGETATIVNÍ NERVOVÁ SOUSTAVA NS: anatomický a funkční celek řídí kosterní a útrobní orgány > řízeny odděleně

Více

Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová

Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová ZZS kraje Vysočina Pelhřimov 29.10.2010 Úzkost - subjektivní zážitek doprovázený neblahým tušením, pocitem bezmocnosti, které se váží

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Zdravotní péče ošetřovatelská péče

Zdravotní péče ošetřovatelská péče Zdravotní péče ošetřovatelská péče Zdeňka Mikšová Olomouc 29.11.2016 Ošetřovatelská péče Rozpoznání příznaků poruchy zdraví Svépomoc a pomoc Svépomoc a pomoc při poruše zdraví při poruše zdraví Dodržování

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 2012 Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 Alfida s.r.o., Čelákovice Staré Splavy, hotel Borný 20.9.2012 Výsledky měření na přístroji EAV z 20. 9. 2012 Rekondiční

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta. Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr.

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta. Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Aleš Hejlek Cíle předmětu: Seznámit studenty s fyziologií všech systémů s

Více

Co je prasečí chřipka?

Co je prasečí chřipka? Co je prasečí chřipka? Prasečí chřipka je respirační onemocnění u prasat způsobené virem chřipky typu A, které u nich často propuká. Lidé za normálních okolností touto nemocí neonemocní, ale k nakažení

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Chronically diseases

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Chronically diseases Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 8. 9 43 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci European Health Interview

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu. O. Sláma, MOU Brno

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu. O. Sláma, MOU Brno Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, MOU Brno Proč je důležité, aby si lékař s pacientem dobře rozuměli, když je řeč o bolesti Několik poznámek k léčbě bolesti morfinem a silnými opioidy Sedmero

Více

Faktory ovlivňující výživu

Faktory ovlivňující výživu Faktory ovlivňující výživu Dříve než setra vyhodnotí stav pacientovi výživy měla by se obeznámit s faktory, které mohou ovlivnit individuální stravovací návyky a dalšími faktory, které mohou ovlivnit přijímání

Více

Anahata: Jóga srdce... 3 Předmluva důvodů proč se miluji Praxe pro odpuštění Denní afirmace... 17

Anahata: Jóga srdce... 3 Předmluva důvodů proč se miluji Praxe pro odpuštění Denní afirmace... 17 Anahata: Jóga srdce... 3 Předmluva... 4 Úvod... 6 50 důvodů proč se miluji... 11 Praxe pro odpuštění... 14 Denní afirmace... 17 Meditace... 19 3 způsoby, jak udržet srdeční čakru zdravou... 21 Cvičení

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_07_BI2 TĚLESNÁ TEPLOTA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_07_BI2 TĚLESNÁ TEPLOTA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_07_BI2 TĚLESNÁ TEPLOTA TĚLESNÁ TEPLOTA člověk (stejně jako ptáci a ostatní savci) je živočich teplokrevný= endotermní, homoiotermní:

Více

Orgánové soustavy. Trávící soustava. VY_32_INOVACE_3.19.Bi._Travici_soustava. Škola: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky

Orgánové soustavy. Trávící soustava. VY_32_INOVACE_3.19.Bi._Travici_soustava. Škola: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky VY_32_INOVACE_3.19.Bi._Travici_soustava Škola: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Autor: Ing. Tkáč Ladislav Datum vytvoření: 7. Leden 2014 Ročník: první Předmět a tematická oblast: Biologie III.

Více

Diabetes - cukrovka. Ing. Miroslava Teichmanová

Diabetes - cukrovka. Ing. Miroslava Teichmanová Diabetes - cukrovka Ing. Miroslava Teichmanová Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Civilizační choroby (nemoci srdce) Anotace Pracovní list stručně shrnuje problematiku civilizačních chorob,

Více

Čekanka nať řezaná. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz

Čekanka nať řezaná. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz Čekanka nať řezaná Čekanka obsahuje glykosidickou hořčinu intybin (reguluje činnost trávící soustavy a ovlivňuje činnost jater, slinivky a krevní soustavy), dále inulin (15 až 20%, podle některých zdrojů

Více

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné?

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12 Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Tuky se v zásadě dělí na přirozené a umělé. Rozlišují se zejména podle stravitelnosti. Nedávný průzkum renomované

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

Hemodynamický efekt komorové tachykardie

Hemodynamický efekt komorové tachykardie Hemodynamický efekt komorové tachykardie Autor: Kristýna Michalčíková Výskyt Lidé s vadami srdce, kteří během svého života prodělali srdeční infarkt, trpí zúženými věnčitými tepnami zásobujícími srdce

Více

KONCENTROVANÝ DATLOVÝ SIRUP

KONCENTROVANÝ DATLOVÝ SIRUP KONCENTROVANÝ DATLOVÝ SIRUP TIENS KONCENTROVANÝ DATLOVÝ SIRUP Hlavní surovina Tiens Koncentrovaného datlového sirupu se připravuje z nejkvalitnějších plodů čínské datle jujuba, varieta Golden Silk. Je

Více

Týká se i mě srdeční selhání?

Týká se i mě srdeční selhání? Týká se i mě srdeční selhání? Tato brožura vám může pomoci si uvědomit některé časné příznaky srdečního selhání. Co je to srdeční selhání? Srdeční selhání sice může znít hrozivě, ale vlastně to znamená,

Více

PŘÍNOS LÉČBY INZULÍNOVOU POMPOU U OSOB S DIABETEM 2. TYPU. Autor: Monika Slezáková 4. ročník LF UP. Výskyt cukrovky

PŘÍNOS LÉČBY INZULÍNOVOU POMPOU U OSOB S DIABETEM 2. TYPU. Autor: Monika Slezáková 4. ročník LF UP. Výskyt cukrovky PŘÍNOS LÉČBY INZULÍNOVOU POMPOU U OSOB S DIABETEM 2. TYPU Autor: Monika Slezáková 4. ročník LF UP Výskyt cukrovky V roce 2010 se léčilo v ČR s tímto onemocněním více než 800 tisíc osob. To představovalo

Více

LÁTKOVÉ ŘÍZENÍ ORGANISMU

LÁTKOVÉ ŘÍZENÍ ORGANISMU LÁTKOVÉ ŘÍZENÍ ORGANISMU PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D. LÁTKOVÉ ŘÍZENÍ ORGANISMU je uskutečňováno prostřednictvím: hormonů neurohormonů tkáňových hormonů endokrinní žlázy vylučují látky do krevního oběhu

Více

Proč právě datum 12. 5.?

Proč právě datum 12. 5.? Proč právě datum 12. 5.? Na počest narození britské reformátorky lékařské péče Florence Nightingaleové (1820-1910) osvícené, odvážné a neúnavné ženy, která byla ve druhé polovině svého života upoutána

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Název materiálu: Strach, úzkost Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 25. 2. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Strach, úzkost Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 25. 2. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe Benefity a terapeutický efekt léčebného bazénu Bolesti hlavy Stres Nespavost Zažívací potíže Bolesti zad Celulitida Těžké nohy Reflexní zóny Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Více

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE RADA A POUČENÍ LÉKAŘE Obsah: Uživatelky kombinované hormonální antikoncepce Léčebné účinky kombinované hormonální antikoncepce Kontraindikace kombinované hormonální antikoncepce Vysvětlivky: COC = z anglického

Více

Bakterie mohou být dobré nebo špatné. Jejich hlavním úložištěm je tlusté střevo.

Bakterie mohou být dobré nebo špatné. Jejich hlavním úložištěm je tlusté střevo. TIENS DIGEST DOBRÉ ZINC and A ŠPATNÉ its influence BAKTERIE on V TRÁVICÍM human body SYSTÉMU Bakterie mohou být dobré nebo špatné. Jejich hlavním úložištěm je tlusté střevo. Špatné bakterie podporují chorobné

Více

Důležité informace k užívání přípravku Tasigna

Důležité informace k užívání přípravku Tasigna Důležité informace k užívání přípravku Tasigna Co je důležité vědět o přípravku Tasigna... Přípravek Tasigna je lék vydávaný pouze na lékařský předpis. Tasigna se používá k léčbě leukemie nazývané chronická

Více