Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina. Aktualizace pro rok 201

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina. Aktualizace pro rok 201"

Transkript

1 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor sociálních věcí Žižkova 57, , Česká republika Pracoviště: Tolstého 15, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina Aktualizace pro rok tel.: , fax: , internet: IČ: , bankovní spojení: Volksbank CZ, a.s., č.ú.: /6800

2 Obsah I. Úvod 3 II. Charakteristika kraje 4 III. Sociální služby v Kraji Vysočina SWOT analýza 14 IV. Proces realizace práce na aktualizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 17 V. Programová část 34 VI. Příloha č. 1 Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Kraji Vysočina s předpokladem financování 41 VII. Příloha č. 2 Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Finanční kalkulace sociálních služeb 112 2

3 I. Úvod ke střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb Motto: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb představuje dokument, který stanovuje cíle a priority podpory provozu a investičního rozvoje sociálních služeb. Obsahuje výhled na rozsah a financování sociálních služeb a transparentní informace pro všechny aktéry v oblasti sociálních služeb. Na počátku práce na aktualizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina byla stanovena struktura jednotlivých pracovních skupin, a to včetně řídící skupiny. Na aktualizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb se podílelo devět pracovních skupin, a to Poskytovatelé služeb pro osoby s duševním, Poskytovatelé služeb pro seniory, Poskytovatelé služeb pro osoby s mentálním a kombinovaným a osoby s autismem, Poskytovatelé služeb pro osoby s tělesným a jiným, Poskytovatelé služeb pro osoby se smyslovým a další služby, Poskytovatelé služeb zaměřených na cílovou skupinu rodiny s dětmi a mládež, Poskytovatelé služeb pro osoby ohrožené závislostmi, Poskytovatelé služeb pro národnostní a etnické menšiny, osoby bez přístřeší a osoby ohrožené domácím násilím, Poskytovatelé služeb hospicového typu. Jednotlivé pracovní skupiny zpracovaly své výstupy, ve kterých uvádí charakteristiku cílové skupiny a především potom jednotlivé cíle a opatření. Samotný Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obsahuje kromě charakteristiky kraje také SWOT analýzu kraje. Významnou částí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina je Programová část, která na základě výstupů pracovních skupin obsahuje Strategickou vizi a cíle a opatření, které jsou rozděleny na dvě části první z nich jsou společné cíle a opatření pro všechny pracovní skupiny. Druhou částí jsou potom cíle a opatření, které jsou charakteristické pro konkrétní cílovou skupinu. Další částí plánu je potom přehled poskytovatelů, kteří působí na území Kraje Vysočina. Poslední částí je potom Finanční kalkulace služeb. Vzhledem k očekávaným změnám v systému financování sociálních služeb byla provedena aktualizace střednědobého plánu s tím, že v případě změny financování od roku 2014 bude v příštím roce aktualizován. Pokud by změna byla odložena, bude kraj vycházet ze schválené podoby i v roce

4 II. Charakteristika kraje 1 Kraj Vysočina má centrální polohu v rámci ČR. Sousedí s krajem Jihočeským, Středočeským, Pardubickým a Jihomoravským, se kterým vytváří oblast NUTS 2 za účelem podpory regionálního rozvoje. Od sousedních regionů se kraj odlišuje členitostí území, vyšší nadmořskou výškou a řídkým osídlením. Rozdrobená sídelní struktura způsobuje v některých případech vylidňování menších obcí a emigraci mladých a kvalifikovaných obyvatel. Vysočina má vnitrozemskou polohu a její hranice se nedotýkají státní hranice ČR. Jižní část kraje však zasahuje do pásma podél hranice s Rakouskem, a proto byly okresy a Třebíč zařazeny do programu přeshraniční spolupráce Phare. Povrch území je tvořen pahorkatinami Českomoravské vrchoviny. Region je atraktivní svým poměrně nízkým znečištěním ovzduší, zdravými lesy, čistými a vodohospodářsky významnými vodními plochami a zdroji vody. Rozlohou km2 (od ) se kraj řadí mezi regiony nadprůměrné velikosti pouze 4 kraje ČR mají větší plošnou velikost. Území Kraje Vysočina se administrativně člení na 5 okresů, 15 správních obvodů obcí s rozšířenou působností (ORP) a 26 obvodů pověřených obecních úřadů (POÚ). Základní samosprávnou jednotkou jsou obce, kterých je v kraji 704 (stav od 1. ledna 2005). Průměrná populační velikost obce na Vysočině je 731 obyvatel, což je nejméně ze všech krajů ČR. V kraji jsou nejčetněji zastoupeny obce s počtem obyvatel menším než 500. Statut města má v současnosti 34 obcí kraje, což je v rámci ČR vzhledem k velikosti kraje mírně podprůměrné. Na území Kraje Vysočina žilo ke konci roku 2011 celkem obyvatel. V demografické struktuře mají nepatrně větší zastoupení ženy. Počet obyvatel kraje se v časové řadě 2005 až 2011 zvyšoval až do roku V prvních čtyřech letech tohoto období byl migrační přírůstek v kladných hodnotách a kromě roku 2005 také přirozený přírůstek. Počínaje rokem 2009 nastal pokles obyvatel způsobený především záporným migračním saldem. Na obyvatel kraje se nejvíce osob přistěhovalo v roce 2007 a naopak vystěhovalo rovněž v roce Ke konci roku 2010 bylo na území České republiky evidováno celkem cizinců. Kraj Vysočina s počtem cizinců patří ke krajům s nejmenším počtem cizinců. 1 Statistická ročenka Kraje Vysočina Český statistický úřad,

5 V průběhu roku 2011 se v Kraji Vysočina živě narodilo dětí, což bylo o 282 méně než v roce předchozím, avšak byl to šestý nejvyšší počet od roku Úroveň úhrnné plodnosti v roce 2011 dosáhla hodnoty 1, 419 živě narozených dětí na jednu ženu v reprodukčním věku. V roce 2011 pokračoval vzestup podílu dětí rodících se mimo manželství. Na neprovdané ženy připadlo v Kraji Vysočina 35, 7 % ze všech živě narozených a jedná se o druhý nejnižší podíl v rámci České republiky. V roce 2011 bylo v kraji evidováno potratů, což v meziročním porovnání znamená nárůst o 39 případů. Celková hrubá míra úmrtnosti v Kraji Vysočina v roce 2011 byla pod úrovní České republiky, na obyvatel středního stavu připadlo 9, 8 osob. V Kraji Vysočina podle zjištěných údajů v roce 2011 představují ti, co aktivně pracují, resp. ti, kteří o práci aktivně usilují 57, 2 % z celkového počtu obyvatel ve věku nad 15 let. Do pracovních sil bylo ke konci roku 2011 v Kraji Vysočina započítáno 251 tisíc osob. Z toho bylo 235 tisíc zaměstnaných (53, 5 % z obyvatel nad 15 let) a 16 tisíc nezaměstnaných. Obecná míra nezaměstnanosti činila v roce 2011 v Kraji Vysočina 6, 4 %. Zbývajících 188 tisíc osob jsou osoby ekonomicky neaktivní. Hlavním důvodem ekonomické neaktivity je řádný starobní a invalidní důchod, dále osoby navštěvují základní školu, připravují se v učilištích, studují na střední nebo vysoké škole. Další skupinou jsou osoby pečující o rodinu, včetně žen na mateřské dovolené, nebo jsou v domácnosti. Zbývající počet připadá na ostatní důvody, jako jsou zdravotní, nebo lidé, kteří nechtějí nebo nepotřebují pracovat. Na konci roku 2011 bylo na Vysočině bez práce déle než jeden rok osob. Dlouhodobá nezaměstnanost je v rámci okresů Vysočiny výrazným problémem v okrese Třebíč, který byl zasažen postupnou likvidací významných zaměstnavatelů. V Kraji Vysočina ke konci roku 2011 pobíralo některý z důchodů celkem osob. Jejich počet se ve srovnání s předchozím rokem zvýšil o osob (2, 0 %). Z celkového počtu bylo 59, 3 % důchodců starobních plných, příjemci důchodů vdovských a vdoveckých tvořili téměř jednu čtvrtinu (23, 7 %) a příjemců důchodů invalidních - třetího, druhého a prvního stupně bylo 15, 5 %. Bez ohledu na druh důchodu mezi příjemci v Kraji Vysočina převažovaly s 59, 3 % ženy. 5

6 Zdroj: Český statistický úřad. Dostupné z: 6

7 Počet obyvatel ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Kraje Vysočina v roce 2010 Kraj, ORP Sňatky Rozvody Živě narození Potraty celkem UPT 1) Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Přírůstek stěhováním Celkový přírůstek Absolutní údaje Kraj celkem v tom ORP: Bystřice n.pernštejnem Brod Humpolec Chotěboř Moravské Budějovice Náměšť nad Oslavou Nové Město na Moravě Pacov Pelhřimov Světlá nad Telč Třebíč Velké Meziříčí Relativní údaje (na obyvatel středního stavu) Kraj celkem 4,3 2,6 10,4 3,1 1,6 9,9 0,5 6,6 7,9-1,3-0,8 v tom ORP: Bystřice n.pernštejnem 4,2 2,2 8,6 2,7 1,4 11,4-2,8 9,6 11,6-2,0-4,8 Brod 4,5 2,5 11,7 3,9 2,0 9,5 2,2 12,7 14,6-1,9 0,3 Humpolec 4,6 2,7 9,0 3,2 1,8 9,8-0,9 14,5 12,0 2,5 1,6 Chotěboř 4,3 2,5 9,4 2,2 1,1 9,9-0,5 12,3 17,1-4,8-5,3 4,6 2,7 11,6 3,2 1,5 10,2 1,3 10,5 9,7 0,8 2,1 Moravské Budějovice 4,1 2,1 9,7 1,9 1,0 10,0-0,3 11,3 14,3-3,0-3,3 Náměšť nad Oslavou 4,6 2,5 10,2 2,0 1,0 8,9 1,3 15,8 14,6 1,2 2,5 Nové Město na Moravě 4,0 2,1 11,3 3,3 2,0 8,3 3,0 11,4 17,1-5,7-2,7 Pacov 1,9 1,7 7,6 2,3 1,4 13,1-5,4 14,6 13,3 1,3-4,1 Pelhřimov 4,0 2,7 10,0 3,9 2,1 10,0 0,0 11,2 14,1-2,8-2,8 Světlá nad 3,9 2,3 10,0 3,1 1,5 10,9-0,9 11,7 13,8-2,1-3,0 Telč 5,1 2,3 8,6 2,5 1,0 9,8-1,2 13,4 12,0 1,3 0,1 Třebíč 4,6 2,5 9,7 3,1 1,6 9,8-0,1 8,6 10,8-2,2-2,3 Velké Meziříčí 4,0 3,0 11,7 2,3 1,1 9,7 2,0 10,1 10,0 0,2 2,1 4,1 3,1 10,2 3,5 1,9 9,1 1,1 9,1 11,0-1,9-0,8 1) umělá přerušení těhotenství Zdroj: Český statistický úřad. Dostupné z: 7

8 Vybrané ukazatele za Kraj Vysočina VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL (VŠPS) Měřicí jednotka Obyvatelstvo ve věku 15 a více let tis. osob z toho podle dosaženého vzdělání: základní a bez vzdělání % 20,5 19,3 18,1 18,1 17,0 16,7 střední bez maturity % 41,2 41,0 42,7 40,6 39,6 39,4 střední s maturitou % 30,1 31,0 30,3 31,9 33,7 33,7 vysokoškolské % 8,1 8,6 8,9 9,5 9,6 10,0 Pracovní síla tis. osob v tom: zaměstnaní v NH z toho ženy nezaměstnaní z toho ženy Ekonomicky neaktivní obyvatelstvo tis. osob z toho: studující (vč. učňů) důchodci Zaměstnaní v NH podle sektorů: zemědělství % 9,9 8,4 7,9 9,3 9,1 7,2 průmysl a stavebnictví % 44,9 47,2 48,7 44,5 43,8 44,0 služby % 45,2 44,5 43,4 46,2 47,0 48,8 Zaměstnaní v NH podle postavení v zaměstnání: zaměstnanci % 82,3 84,7 85,5 84,1 84,0 83,7 zaměstnavatelé % 3,4 3,0 2,7 3,1 2,9 3,5 pracující na vlastní účet % 10,5 9,7 9,1 10,3 10,9 11,4 Míra ekonomické aktivity % 58,3 58,5 59,7 58,3 57,9 58,1 v tom: muži 68,1 68,2 69,6 68,0 67,1 67,4 ženy 48,9 49,1 50,0 48,8 49,0 49,1 z toho ve věku let % 75,9 76,5 77,6 76,1 75,6 76,2 Míra zaměstnanosti % 54,4 55,4 56,9 56,4 54,6 54,1 v tom: muži 64,2 65,2 67,2 66,5 64,0 63,2 ženy 45,0 45,9 47,0 46,6 45,5 45,3 z toho ve věku let % 71,0 72,7 74,1 73,7 71,4 71,0 Míra nezaměstnanosti % 6,8 5,3 4,6 3,3 5,7 6,9 v tom: muži 5,8 4,4 3,5 2,3 4,7 6,2 ženy 8,0 6,6 6,1 4,6 7,0 7,9 NEZAMĚSTNANOST k (MPSV) Uchazeči o zaměstnání evidovaní úřady práce osoby z toho: ženy absolventi škol a mladiství osoby se s nárokem na podporu v nezaměstnanosti v tom podle věku: dosažitelní let let let let

9 55 a více let průměrný věk roky 37,9 38,7 39,8 39,2 38,9 39,6 v tom podle dosaženého vzdělání: základní a bez vzdělání osoby střední bez maturity osoby střední s maturitou osoby vysokoškolské osoby z toho podle klasifikace zaměstnání: nemanuální pracovníci osoby vysoce kvalifikovaní (třídy 1-3) s nižší kvalifikací (třídy 4 a 5) manuální pracovníci z toho podle délky evidence: osoby kvalifikovaní (třídy 6-8) nekvalifikovaní (třída 9) do 3 měsíců osoby měsíců osoby měsíců osoby od 1 roku do 2 let osoby více než 2 roky osoby Průměrná měsíční podpora v nezaměstnanosti Kč Míra registrované nezaměstnanosti % 8,2 7,1 5,6 6,3 10,3 10,7 v tom: muži 6,6 5,7 4,6 5,3 9,6 10,1 ženy 10,4 9,0 7,0 7,7 11,1 11,6 Dlouhodobá nezaměstnanost 1) % 3,3 2,9 2,1 1,7 2,3 3,4 Volná pracovní místa počet Uchazeči na 1 volné pracovní místo počet ZAMĚSTNANOST CIZINCŮ Zaměstnaní cizinci k osoby z toho ze zemí mimo EU 2) v tom podle postavení na trhu práce: evidovaní na úřadech práce osoby z toho ženy s platným živnostenským oprávněním osoby z toho ženy ČISTÝ DISPONIBILNÍ DŮCHOD DOMÁCNOSTÍ celkem mil. Kč na 1 obyvatele Kč průměr ČR = 100 % 93,8 94,4 95,1 95,3 94,4. VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ MEZD 3) Průměrná hrubá měsíční mzda Kč v tom: muži ženy Medián mezd Kč v tom: muži ženy STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA Přiznané dávky celkem počet z toho přídavek na dítě Hodnota vyplacených dávek celkem tis. Kč z toho přídavek na dítě Hodnota vyplacených dávek státní sociální podpory na 1 obyvatele Kč DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ (stav v prosinci) Příjemci důchodů celkem počet

10 z toho ženy Příjemci starobního důchodu celkem 4) počet z toho ženy Příjemci předčasného starobního důchodu 5) počet z toho ženy Podíl příjemců předčasného starobního důchodu na počtu příjemců starobního důchodu celkem 6) % 24,5 25,9 27,3 28,5 30,2 31,8 v tom: muži 23,7 25,4 27,2 28,2 29,9 31,6 ženy 25,1 26,3 27,4 28,7 30,4 32,0 Průměrná měsíční výše důchodu celkem Kč v tom: muži ženy Průměrná měsíční výše starobního důchodu celkem (sólo) Kč v tom: muži ženy Podíl průměrné výše starobního důchodu celkem (sólo) na mzdovém mediánu % 44,3 44,2 43,0 44,7 47,8 46,8 NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Výdaje na dávky nemocenského pojištění celkem tis. Kč z toho dávky: nemocenské peněžitá pomoc v mateřství podpora při ošetřování člena rodiny ZDRAVOTNICTVÍ Lékaři celkem (vč. smluvních) počet z toho lékaři v nestátních zařízeních Lékaři na obyvatel počet Nemocnice lůžka počet hospitalizovaní pacienti tis. osob průměrná ošetřovací doba dny využití lůžek dny ŠKOLSTVÍ Děti, žáci a studenti k počet mateřských škol základních škol středních škol vč. konzervatoří (denní studium) vyšších odborných škol (denní studium) Studenti vysokých škol k počet s trvalým bydlištěm v kraji s místem výuky v kraji z toho v prezenčním studiu % 91,1 90,5 92,4 86,0 80,5. Absolventi vysokých škol s místem výuky v kraji počet KRIMINALITA, NEHODY Zjištěné trestné činy počet na 1000 obyvatel Objasněné trestné činy počet Usmrcené osoby při dopravních nehodách počet ) podíl dlouhodobě nezaměstnaných (12 měsíců a déle) na pracovní síle 10

11 2) v letech mimo EU 25, v letech mimo EU 27 3) MPSV ČR (Informační systém o průměrném výdělku) a MF ČR (Informační systém o platu a služebním příjmu) 4) příjemci tzv. "sólo" starobních důchodů - bez souběhu s vdovským nebo vdoveckým důchodem; od jsou do počtu příjemců starobních důchodů zahrnuti i příjemci invalidního důchodu po dosažení věku 65 let 5) předčasným důchodem se rozumí přiznání kráceného starobního důchodu (sólo) podle 30 a 31 zákona č. 155/1995 Sb. 6) v roce 2010 výpočet z příjemců starobního důchodu celkem bez příjemců starobního důchodu vzniklého přeměnou invalidního důchodu po dosažení věku 65 let Předpokládaný vývoj populace v Kraji Vysočina Prognózu vývoje obyvatelstva Kraje Vysočina zpracovanou podle dat ČSÚ ukazuje projekce do roku Tabulka 1 Vývoj obyvatelstva Kraje Vysočina do roku 2020 území r r r r Brod Pelhřimov Třebíč Kraj Vysočina Zdroj: Český statistický úřad Vývoj věkové struktury obyvatelstva v Kraji Vysočina v období by měl být následný: Tabulka 2 Věková struktura obyvatelstva Kraje Vysočina věková rok skupina let (%) 22,2 17,6 15,9 15,2 15,4 14, let (%) 60,4 64,1 64,6 63,0 60,7 59,6 60 a více let 17,4 18,3 19,5 21,8 23,9 25,6 (%) Index stáří 78,4 106,2 122,2 143,8 155,4 172,5 Zdroj: Český statistický úřad 11

12 Výsledky projekce vývoje počtu osob 60+ v Kraji Vysočina (varianta nižší plodnosti) Vývoj osob 60+ na Vysočině Věk Zdroj: Projekce obyvatelstva Kraje Vysočina do roku 2020, Katedra demografie VŠE, 2003 Projekce vývoje počtu mladých osob 0-24 let na Vysočině (varianta nižší plodnosti) Vývoj osob 0-24 let na Vysočině Věk Zdroj: Projekce obyvatelstva Kraje Vysočina do roku 2020, Katedra demografie VŠE,

13 Závěr Z předložené projekce je zřejmé, že i Kraj Vysočinu čeká proces úbytku obyvatel a demografické stárnutí. Prognóza pro předproduktivní věk bude mít mírně klesající tendenci, resp. je téměř stagnující, zatímco lidí v produktivním věku bude ubývat za současného nárůstu osob v poproduktivním věku. Předpoklad poklesu počtu obyvatel v předproduktivním věku může být ovlivněn tím, že klesá počet lidí, kteří se stávají ekonomicky aktivními v období od 14 do 20 let. Roste také počet lidí, kteří se ještě po dvacátém roku věku připravují na budoucí povolání. Obyvatel ve věku od 20 do 65 let, tedy ve věku ekonomicky aktivním, bude v roce 2020 asi 321 tis. obyvatel. Proces stárnutí znamená, že oproti 74 tis. obyvatelům starších 65 let v roce 2005 může dle výše uvedených grafů počet obyvatel v této kategorii narůst na 104 tis. Z této kategorie pocházejí zpravidla uživatelé sociálních služeb pro seniory. V důsledku tohoto procesu budou muset obce i občané změnit způsob svého chování. Z hlediska sociálních služeb je důležité i to, že vzhledem k nárůstu počtu starých lidí bude muset být přehodnoceno zejména vybavení službami pro seniory. Tento vývoj povede zejména ke zvýšení poptávky po terénních službách pro seniory a vyžádá si zaměření na efektivitu systému poskytování sociálních služeb uvedené cílové skupině. Na druhou stranu nižší porodnost může vést ke snižování absolutního počtu obyvatel s některými typy zdravotního postižení. Roztříštěná sídelní struktura pak vede k obtížím při zabezpečení místní dostupnosti sociálních služeb. 13

14 III. Sociální služby v Kraji Vysočina SWOT ANALÝZA Silné stránky Dobrý zdravotní stav obyvatelstva Nastavený proces řízení kvality poskytované zdravotní a sociální péče Participace krajského, obecního a nestátního neziskového sektoru v systému sociální péče V rámci ČR relativně nízký podíl sociálně rizikových skupin obyvatelstva včetně problémových uživatelů návykových látek Ucelený systém některých druhů služeb pokrývající celé území kraje - organizace pro zajištění manželského a rodinného poradenství s celokrajskou působností, existence intervenčního centra s celokrajskou působností (pomoc obětem domácího násilí), síť sociálních služeb pro duševně nemocné Existence nástrojů podpory pro zavádění dobrovolnictví do sociálních služeb, aktivní zájem poskytovatelů o zapojování dobrovolníků do své činnosti Relativně bezkonfliktní soužití většinové společnosti a romského etnika Snaha poskytovatelů reagovat na poptávku po nových sociálních službách Zapojení kraje do procesu transformace a humanizace sociálních služeb Rozšiřující se síť poskytovatelů slev pro rodiny s dětmi v rámci projektu Rodinných pasů Kraje Vysočina Existence krajského informačního systému o poskytovatelích sociálních služeb (sociální portál) Slabé stránky Neúplná síť sociálních služeb a absence některých typů těchto služeb na lokální, popřípadě regionální úrovni - domy na půl cesty, služby osobní asistence, nedostupnost pečovatelské služby v malých obcích Nerovnoměrné zapojení obcí v rámci systému financování sociálních služeb Nedostatečné finanční ohodnocení pracovníků v sociálních službách způsobující nedostatek odborných pracovníků na tomto úseku Nedostatečná provázanost zdravotnické a sociální péče a služeb 14

15 Chybějící analýza drogové situace (strategie protidrogové politiky Kraje Vysočina je zpracována bez této analýzy) a nerovnoměrná síť protidrogových služeb na území kraje Nedostatečná provázanost nabízených druhů sociálních služeb a nestejnoměrné pokrytí Kraje Vysočina z hlediska nabídky sociálních služeb Snížená dostupnost a zvýšená nákladovost poskytování sociálních služeb v důsledku rozdrobené sídelní struktury Kraje Vysočina Chybějící koncepce pro některé oblasti - pro začleňování romské menšiny, pro prorodinnou politiku, pro vyrovnávání příležitostí osob se, pro přípravu na stárnutí populace Poskytování sociálních služeb v nevyhovujících objektech a s nedostatečným materiálně-technickým vybavením Nedostatečná metodická podpora systému inspekcí kvality sociálních služeb a nerealizování inspekcí MPSV v příspěvkových organizacích kraje Příležitosti Využití možností čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU Rozvoj dobrovolnictví a jeho potenciálu v sociálních službách Zlepšování kvalifikační připravenosti poskytovatelů sociálních služeb Rozvoj partnerství kraje a obcí při zajištění sociálních služeb Hlubší zapojení rizikových skupin obyvatelstva do běžného života společnosti Zlepšování zapojení romského obyvatelstva do běžného života společnosti Zabezpečení sítě protidrogových služeb pro celé území kraje Zlepšování metodické pomoci obcím při realizaci sociální politiky Využívání spolupráce s komerčním sektorem v oblasti zvýšení dostupnosti a kvality sociálních služeb Standardizace sociálních služeb z hlediska vnitřního vybavení zařízení zřizovaných krajem Zavedení centralizovaného nákupu vhodných komodit u zřizovaných zařízení sociálních služeb Provázání zdravotnické péče a sociálních služeb 15

16 Pokračování započatého procesu transformace a humanizace sociálních služeb Ohrožení Pokračující stárnutí populace Kraje Vysočina Nestabilita financování sociálních služeb ze státního rozpočtu, ztráta finančních zdrojů v systému sociálních služeb zvláště s ohledem na daňovou výtěžnost nebo snížení příjmů z fondů zdravotního pojištění Nepřipravenost sítě sociálních služeb na některé jevy ve společnosti (stárnutí populace, rostoucí rozvodovost, nárůst problematických uživatelů apod.) Pokračující odliv kvalifikovaných pracovníků ze systému poskytování sociálních služeb z důvodu nízkých platů nebo výpadku ve financování Narušení systému sociálních služeb a protidrogové prevence v důsledku zániku některých služeb nebo programů Zvýšení konfliktnosti vztahů většinové společnosti a romské nebo jiné menšiny Nevyužívání příspěvku na péči pro nákup sociálních služeb ze strany jeho příjemců, neefektivní využívání disponibilních zdrojů Snižování kvality života rodin s dětmi v kraji Neplnění standardů kvality sociálních služeb ze strany zřizovaných zařízení sociálních služeb Růst administrativních a dalších povinností pro poskytovatele sociálních služeb, vyplývajících z legislativní úpravy, růst administrativních a dalších povinností v rámci systémů kontroly kvality a systémů financování sociálních služeb bez adekvátního finančního pokrytí 16

17 IV. Proces realizace práce na aktualizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Na počátku práce na aktualizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina byla stanovena struktura jednotlivých pracovních skupin, a to včetně řídící skupiny. Na aktualizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb se podílelo devět pracovních skupin, a to: Poskytovatelé služeb pro osoby s duševním Poskytovatelé služeb pro seniory Poskytovatelé služeb pro osoby s mentálním a kombinovaným a osoby s autismem Poskytovatelé služeb pro osoby s tělesným a jiným Poskytovatelé služeb pro osoby se smyslovým a další služby Poskytovatelé služeb zaměřených na cílovou skupinu rodiny s dětmi a mládež Poskytovatelé služeb pro osoby ohrožené závislostmi Poskytovatelé služeb pro národnostní a etnické menšiny, osoby bez přístřeší a osoby ohrožené domácím násilím Poskytovatelé služeb hospicového typu Jednotlivé pracovní skupiny byly složeny z poskytovatelů sociálních služeb Kraje Vysočina, a to jak se zřizovatelem krajským, obecním, tak poskytovatelů, kde zřizovatelem je nestátní nezisková organizace. Manageři jednotlivých pracovních skupin byli členy tzv. Řídící skupiny, která zajišťovala metodickou a organizační podporu. 17

18 Postup práce na aktualizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Kraji Vysočina V rámci jednotlivých pracovních skupin probíhaly práce na aktualizaci strategického dokumentu pro oblast sociálních služeb v Kraji Vysočina. Z původně stanovených pracovních skupin se po dobu uplynulého období pravidelně scházelo sedm pracovních skupin. Pracovní skupina pro osoby s tělesným a jiným se nescházela, protože v daném období nebyla řešena aktuální problematika, ovšem skupina je i nadále akceschopná a zapojena do komunikace. Tématika pracovní skupiny poskytovatelů služeb pro seniory byla přesunuta expertním směrem, kdy se zástupci nestátních neziskových organizací byla řešena především problematika zabezpečení pečovatelské služby jako služby základní v rámci Kraje Vysočina, především bylo diskutováno rovnoměrné a optimální rozložení této služby v rámci kraje. Na této úrovni vznikly dílčí materiály k řešení této problematiky, které budou nadále diskutovány a řešeny. Celkem se uskutečnilo 92 schůzek pracovních skupin. V uplynulém období byly hlavními tématy diskuze následující oblasti: Jak služby fungují co služba poskytuje jako činnost základní (dle vymezení zákonem), jaké další fakultativní činnosti jsou v rámci služby poskytovány Výkony stanovení výkonové jednotky, která bude sledována, sledování statistických dat dle registru poskytovatelů sociálních služeb Individuální plány uživatelů na základě těchto plánů stanovit oblasti, o které mají uživatelé zájem, ale služba v tuto chvíli není schopna tuto činnost poskytnout Oblast standardů kvality sociálních služeb jak jsou standardy naplňovány, s čím se poskytovatelé potýkají, inspekce kvality, apod. Nejstěžejnějším tématem však byla analýza potřeb uživatelů. Poskytovatelé zjišťovali konkrétní potřeby svých uživatelů především v sociální oblasti, ale i v oblastech přináležejících (oblast zdravotnictví, vzdělávání, bydlení, volného času, bariér, apod.). Některé ze skupin zjišťovali zároveň potřeby osob pečujících. Postup práce byl takový, že každý člen skupiny za svoji službu (příp. poskytovatele) zjistil potřeby svých uživatelů, tento výstup je potom společně diskutován na pracovní skupině. 18

19 Pracovní skupiny se také zabývaly tématem zjišťování potřeb potenciálních uživatelů služeb a projekcí dalšího vývoje ve struktuře složení těchto uživatelů. Pracovní skupiny nastínily několik variant, jak by bylo možné tuto analýzu provést, ale její další vymezení bude předmětem diskuze do dalšího plánovacího období. Aktualizace střednědobého plánu vycházela z jednání v pracovních skupinách a z analýz, které pracovní skupiny provedly s tím, že některé rozvojové kroky jsou podmíněné získáním vhodných finančních zdrojů. Do plánu jsou nově zahrnuty také sociální služby, jejichž financování doporučila Komise sociální a pro protidrogovou problematiku na svých jednáních. 19

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 21 na poskytování sociálních služeb 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Žižkova 1882/57 586 1 1 1.3 IČ:

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Vybraná data z analytické části RPSS ČB Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Obsah prezentace Sociodemografická data Socioekonomická data nezaměstnanost sociální dávky Výskyt kriminality

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje odbor sociálních věcí KÚ ÚK 8. 10. 2014 1 Odbory krajského úřadu (KÚ) vykonávají: 1. Samosprávu dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích., v platném znění tzv. samostatná působnost

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Demografický vývoj v ČR Dle prognózy EUROSTAT se předpokládá do r. 2050 dvojnásobný nárůst podílu nejstarší části populace: o 2007 podíl osob starších 65 let

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Analýza sociálních služeb obce Strahovice

Analýza sociálních služeb obce Strahovice Analýza sociálních služeb obce Strahovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku Obsah Katalog je vydán v rámci realizace projektu Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice Vydalo Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky vypracoval: Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky V posledních 3 letech došlo k navázání spolupráce

Více

Výsledky dotací A 2013

Výsledky dotací A 2013 Návrh počítá s dodatečným navýšením MPSV pro rok 2013. V rámci tvorby návrhu na rozdělení dodatečného navýšení ze strany MPSV byla vytvořena rezerva v rámci částky alokované na z rozpočtu hradeckého kraje

Více

Sociální poradenství

Sociální poradenství Sociální poradenství Dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách: 2 odst. 1) Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství ( 37 odst. 2) o možnostech řešení nepříznivé

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010 Zapojení Města Prachatice do projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území Chance in Nature Local Action Group a území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice 2008-2011 Hanka

Více

Zápis č. 3 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části

Zápis č. 3 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Sociální a zdravotní komise RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 3 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části Datum jednání: 21. 5. 2013 Místo jednání: Seifertova 51, místnost

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

B) cílová skupina osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi Podpora rozvoje nízkoprahových denních center

B) cílová skupina osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi Podpora rozvoje nízkoprahových denních center Podporované aktivity sociálních služeb pro výzvy ROP Jihovýchod vyhlášené dne 12. 9. 2011 (příloha výzev do oblastí podpory 3.2 Rozvoj regionálních středisek a 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Příloha č. 4.1 Demografický vývoj, definice péče a statistická data zdravotních a sociálních služeb

Příloha č. 4.1 Demografický vývoj, definice péče a statistická data zdravotních a sociálních služeb Příloha č. 4.1 Demografický vývoj, definice péče a statistická data zdravotních a sociálních služeb Obsah: DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ... 1 DEFINICE PÉČE... 5 Oblast zdravotní péče... 5 Oblast sociálních služeb...

Více

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2013 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE červen 2013 1 Zpracovatel: GaREP, spol. s r.o. Náměstí 28. října 3 602 00 Brno RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. RNDr. Kateřina Synková Ing. Jan Binek, Ph.D. 2 1.

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území

Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území Tento dokument vznikl v rámci projektu Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Vážení občané, v návaznosti na dobrou tradici je vydáván aktualizovaný, v pořadí již čtvrtý, Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově. Jsou zde

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017 v oblasti spadající do zájmu uvedené PS. - Město Nymburk má v roce 2017 zajištěné dostupné sociální

Více

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky.

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Demografický vývoj Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Tab. č.1: Vývoj počtu obyvatel ve Vnorovech v období

Více

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Chodova na období 2014 2017 Obsah ÚVOD... 4 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb...4 Způsob tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb...5

Více

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb návazných na Klatovsku pro období 2014 2019 Realizační plán byl zpracován v rámci projektu Podpora udržitelnosti

Více

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Vyhodnocení Analýzy potřeb v oblasti

Více

Průběžné vyhodnocení realizace plánu

Průběžné vyhodnocení realizace plánu Síť sociálních služeb Zlínského kraje - rozvojové záměry zařazené do kategorie B pro období 2012-2015 Příloha č. 2 Typ sociální SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY Průběžné vyhodnocení plánu Centra denních služeb

Více

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2015

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2015 1. CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI 1 Dobrovolníci pomáhající seniorům v jejich vlastních domácnostech aktivita 80 000 2 Dobrovolníci pomáhající seniorům v sociálních a zdravotních zařízeních aktivita 170 000 3

Více

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 3.7.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Malenicích pracuje Charita Malenice (je součást Diecézní

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--)

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--) Název organizace Požadované Poskytnutá Obsah projektu Kč 1. Sdružení zdravotně postižených občanů a jejich přátel Rehabilitační pobyt 20.000,-- 10.000,-- - doprava 2. Asociace rodičů a přátel zdravotně

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 III. Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 MPSV poskytuje s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách účelové dotace poskytovatelům sociálních služeb,

Více

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Mgr. Petr Wija, Ph.D. Garant pracovní skupiny Sociální koheze, člen expertního týmu pro Strategický

Více

Analýza cílových skupin sociálních služeb

Analýza cílových skupin sociálních služeb Analýza cílových skupin sociálních služeb Zpracováno v rámci zakázky Zpracování analytických podkladů pro projekt Podpora zavádění, realizace a vyhodnocování procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních

Více

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso. Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007 Kdo se na výběrovém šetření podílel MZ, MPSV a MŠMT Úřad pro ochranu osobních údajů statistická a výzkumná pracoviště - ČSÚ, ÚZIS, ÚIV,

Více

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ DO ROKU 2020 SNÍŽIT ZDRAVOTNÍ ROZDÍLY MEZI SOCIOEKONOMICKÝMI SKUPINAMI NEJMÉNĚ O JEDNU ČTVRTINU ZLEPŠENÍM ÚROVNĚ DEPRIVO- VANÝCH POPULAČNÍCH SKUPIN Spravedlnost ve zdraví

Více

T. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů

T. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů T. Názvy a sídla orgánů ochrany a dalších správních úřadů Ministerstvo životního prostředí 43 zákona MŽP ČR Vršovická 65, 100 10 Praha 10 tel. 267 122 835, fax: 267 126 835 MUDr. Eva Rychlíková - ředitelka

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 Struktura prioritních os OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 ING. JITKA BEDNÁŘOVÁ Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Investiční priority 1.1 Přístup k zaměstnání pro

Více

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN Péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN O.Pěč 17.3.2011 Karlovy Vary Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Zápatí prezentace 1 Řízení lidských zdrojů v JMK Jihomoravský kraj dlouhodobý aktivní přístup

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI Údaje o jednotlivých poskytovatelích sociálních služeb jsou platné k 15. 10. 2010 Aktuální informace o sociálních službách jsou dostupné na: http://iregistr.mpsv.cz

Více

Analýza demografické situace obyvatelstva a stavu klientů ve vybraných lůžkových zařízeních v Jihomoravském kraji, Dolním Rakousku a Kraji Vysočina

Analýza demografické situace obyvatelstva a stavu klientů ve vybraných lůžkových zařízeních v Jihomoravském kraji, Dolním Rakousku a Kraji Vysočina závěrečná zpráva Analýza demografické situace obyvatelstva a stavu klientů ve vybraných lůžkových zařízeních v Jihomoravském kraji, Dolním Rakousku a Kraji Vysočina říjen 2013 EUROPEAN UNION European Regional

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 Akční plán pro rok 2014 Obsah 1 Úvod 3 2 Východiska 4 3 Organizační a finanční zajištění pro plnění AP 5 4 Přílohy - 1 - Úvod Důvod zpracování

Více

Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska

Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska 2011 ÚVODNÍ SLOVO SLOVO ÚVODEM Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb. Předkládaný aktualizovaný adresář Vám přináší informace

Více

PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY?

PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY? PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY? aneb téma pro Reformu psychiatrické péče Marek Páv AGENDA Strana 2 Něco málo o psychiatrii a psychiatrické nemocnici v Bohnicích Lidé s autismem

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Priority v oblasti sociálních služeb pro připravované výzvy ROP Jihovýchod

Priority v oblasti sociálních služeb pro připravované výzvy ROP Jihovýchod Priority v oblasti sociálních služeb pro připravované výzvy ROP Jihovýchod Ve druhém pololetí 2011 plánuje Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod vyhlásit výzvy na aktivity sociální péče v následujících

Více

Formulář závěrů ze SWOT analýzy. Zpracovatelé analýzy (seznam členů pracovní skupiny, kteří se na zpracování SWOT analýzy podíleli):

Formulář závěrů ze SWOT analýzy. Zpracovatelé analýzy (seznam členů pracovní skupiny, kteří se na zpracování SWOT analýzy podíleli): Formulář závěrů ze SWOT analýzy Název pracovní skupiny: Osoby s mentálním a kombinovaným postižením Moderátor: PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D. Zapisovatel: PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D. Zpracovatelé

Více

Souvislosti důchodového systému. Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger

Souvislosti důchodového systému. Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger Souvislosti důchodového systému Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger Mandát odborné komise Základní cíle: změny důchodového systému v širším sociálně

Více

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání N á v r h VYHLÁŠKA ze dne o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, zdravotnického pracovníka nebo

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG.

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Psychiatrie Příloha č. 13 Vypracoval:Jana Kárníková Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Dle dostupných vyjádření

Více

Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko. ze dne 19. 9. 2012

Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko. ze dne 19. 9. 2012 Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko ze dne 19. 9. 2012 v rámci projektu Komunitního plánování sociálních služeb města Blansko Registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/78.00036 Místo konání: Blansko,

Více

Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence

Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence Oblastní spolek ČČK Hradec Králové Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence (výtah z Vnitřních pravidel poskytované služby Osobní asistence Oblastního spolku Českého červeného kříže Hradec Králové)

Více

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13 OBSAH Obsah Předmluva................................................. 13 Část první Základní okruhy obecné psychopatologie.............................. 15 1 Úvod..................................................

Více

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2.

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2. Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2.2013 Člověk s duševní nemocí Vítáme zástupce: sociálních služeb

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro poskytovatele sociálních

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních Komunitní plán města Slaný 2007 Analýza poskytovatelů sociálních Zjištěné informace: podklad pro plánování rozvoje sociálních výchozí materiál pro Katalog poskytovatelů

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

sociálních služeb a péče Vsetínska na období 2008-2010

sociálních služeb a péče Vsetínska na období 2008-2010 K o m u n i t n í p l á n sociálních služeb a péče Vsetínska na období 2008-2010 Materiál vznikl za aktivní spolupráce odborníků z pracovních skupin a skupin uživatelů, dále za aktivní spolupráce se Sociální

Více

Souhrnná zprá vá o č erpá ní dotáčí z rozpoč tu me stá Blánsko zá rok 2014 oblást sočiá lní čh sluz eb

Souhrnná zprá vá o č erpá ní dotáčí z rozpoč tu me stá Blánsko zá rok 2014 oblást sočiá lní čh sluz eb Souhrnná zprá vá o č erpá ní dotáčí z rozpoč tu me stá Blánsko zá rok oblást sočiá lní čh sluz eb Obsah Úvod... 2 Využití dotace jednotlivými sociálními službami... 4 Oblastní spolek Českého červeného

Více

Osoby v krizi. Pomoc a poradenství pro diabetiky a jejich rodinné příslušníky, osvěta a poradenství pro širokou veřejnost.

Osoby v krizi. Pomoc a poradenství pro diabetiky a jejich rodinné příslušníky, osvěta a poradenství pro širokou veřejnost. 92 93 Pomoc a poradenství pro diabetiky a jejich rodinné příslušníky, osvěta a poradenství pro širokou veřejnost. Osoby v krizi Vymezení cílové skupiny Osoby v krizi: osoby bez přístřeší bezdomovci předlužení

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více