ČERVEN 2008 ROČNÍK XIII. ČÍSLO 6

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČERVEN 2008 ROČNÍK XIII. ČÍSLO 6"

Transkript

1 ČERVEN 2008 ROČNÍK XIII. ČÍSLO 6 Exhibice mistra světa v kulturistice Petra Vaniše při loňských slavnostech Rosa byla součástí soutěže Silák Sedlčan. Foto: Jiří Matouš

2 SLAVNOSTI ROSA - ohlédnutí 2007 Foto: archiv Jiřího Matouše

3 AKTUALITY Z RADNICE CHRONOLOGICKÝ PŘEHLED JEDNÁNÍ, KTERÁ STAROSTA MĚSTA ING. JIŘÍ BURIAN ABSOLVOVAL V POSLEDNÍCH TÝDNECH 12. dubna 2008: Finále hokejové soutěže Na zimním stadionu jsem se zúčastnil finálového utkání amatérské hokejové ligy. Je pro mne potěšující, že vítězem letošního ročníku se stal domácí tým. Na závěr jsme hodnotili s vedoucím stadionu po věcné stránce uplynulou sezonu s tím, že v následném období došlo k uzavření provozu, rozpuštění ledu a vlastně odstavení zimního stadionu. Bude následovat finanční vyhodnocení sezony a v letním období pak čas oprav a údržby tak, aby stadion byl připraven pro novou sezonu již možná někdy v září. 14. dubna 2008: Krajské zastupitelstvo V Praze jsem byl přítomen zasedání krajského zastupitelstva, kde jsme projednávali materiály týkající se finančních záležitostí, zapojení přebytku z loňska ve výši 800 mil. Kč a povýšení různých kapitol dle potřeby kraje, otázky z oblasti zdravotnictví, majetkové záležitosti. Průběh byl poměrně rychlý a přijali jsme kolem 60 usnesení. 16. dubna 2008: Jednání s Komerční bankou S vedoucí pobočky KB ing. Maškovou jsme na radnici jednali o možnostech financování operačních programů EU. Jde o jednu z možností, jak financnovat případně naše žádosti. 16. dubna 2008: Jednání s ČEZ Týž den jsem měl jednání se zástupci ČEZ o nabídce dalších služeb v oblasti veřejného osvětlení z hlediska vypracování úplného dokumentu o stávající síti a dále o nabídce rekonstrukce sídlištních a územních částí, to vše s nabídkou na provozování. Domluvili jsme se s vedením technických služeb, že zváží nabídku. Myslím si, že provozování, údržba i rekonstrukce veřejného osvětlení je v dobrých rukách Sedlčanských technických služeb. 18. dubna 2008: Jednání na krajském úřadu Jednal jsem u Mgr. Kupsy z regionální rady se zástupci Českých drah, kteří uplatňují podání žádosti na finanční prostředky v rámci ROP pro prioritní osu 1 a 2, čili zlepšení veřejné dopravy. Záměrem je nákup 9 nových vozových jednotek ze zahraničí, které by nahradily pantografy na konkrétních tratích v našem kraji, zejména na trase Praha Benešov a dalších. Shodli jsme se, že žádost přednesou na výboru regionální rady a bude-li akceptovatelná, pak projekt podpoříme. 21. dubna 2008: Návštěva žáků ZUŠ na radnici Žáci výtvarného oboru ZUŠ Sedlčany mne navštívili na radnici. Šlo o děti ve věku kolem 8 let, které se mnou besedovaly na různá témata. Během povídání děti stačily nakreslit pana starostu v různém provedení a myslím, že tyto práce zůstanou v ZUŠ archivovány. Já jsem svým výtvorem přispěl při výrobě keramického kachle, který bude součástí úprav před základní uměleckou školou. 21. dubna 2008: Lucerna v KDJS Večer jsem navštívil představení sedlčanských ochotníků v kulturním domě, kde předvedli velmi dobrý výkon ve známé hře Lucerna. Myslím, že i tato oblast je pro ně hratelná a bylo vidět, že jejich výkony rostou rok od roku včetně nových mladých herců, kteří jsou oživením souboru. 22. dubna 2008: Dopravní komise města Na zasedání jsme hodnotili plnění úkolů od ledna 2007 přes průběh loňského roku včetně stanovení nových úkolů. (Podrobněji v Tématu měsíce.) 22. dubna 2008: Projekt do ROP V Praze jsem měl jednání s ing. Přikrylem, zpracovatelem naší žádosti na projekt do ROP v prioritní ose 3,2 - revitalizace nám. TGM v hodnotě 13,5 mil. Kč. Došlo zde k úplné kompletaci a předání žádosti se všemi dokumenty na úřad regionální rady. 22. dubna 2008: Jednání s Povodím Vltavy Ten samý den jsem měl ještě jednání s generálním ředitelem Povodí Vltavy ing. Slancem na téma dalších protipovodňových opatření kolem čistírny odpadních vod a směrem na Chalupy. Šlo o náš požadavek na odstranění uzlové závady těsně pod ČOV, narovnání vodoteče přeložkou tak, aby voda nezaplavovala okolní louky a nezanášela je naplaveninami všeho druhu. Na mé překvapení s mým názorem generální ředitel souhlasil a uložil řediteli závodu Dolní Vltava vypracovat investiční záměr na tuto akci a zařadit ji do 2. pololetí letošního roku. 23. dubna 2008: Stavební veletrh v Brně Zúčastnil jsme se tohoto veletrhu, jehož součástí byl i veletrh Urbis, což jsou vlastně nabídky pro města a obce. Stavební veletrh byl na vysoké úrovni, pouze záležitost Urbisu poněkud stagnuje. 25. dubna 2008: Změna územního plánu S paní arch. Krásovou jsem jednal o změně územního plánu č. 4 tak, abychom uzavřeli práci na konceptu a mohl se projednávat s příslušnými orgány a přenést jej v co nejkratší době do našeho zastupitelstva. Časová náročnost daná zákonem i strukturou jednání je však příliš velká. 28. dubna 2008: Jednání s Roximou Tato společnost pro nás zpracovala dokumentaci pro žádost do ROP na umělé povrchy dráhy a sektorů a rekonstrukci travnaté plochy na lehkoatletickém stadionu Taverny ve výši 19 mil. Kč a tuto žádost jsme uplatnili následně na kraji. 29. dubna 2008: Prezentace výroby biomasy V Jarošovicích u Týna nad Vltavou jsem se zúčastnil prezentace výroby biomasy a jejího zpracování pro energetiku, hlavně v teplárenství. Měl jsem možnost vidět technologii zpracování bioodpadů i výslednou hmotu včetně všech provozních, technických a ekonomickch údajů. 30. dubna 2008: Jednání s vlastníky domu č. 113 Na radnici jsem měl jednání se spoluvlastníky tohoto obytného domu v Nádražní ulici na téma řešení opravy fasády, střechy a dalších stavebních zásahů z pohledu vazby na náměstí a z pohledu názorů na postup jednotlivých prací. Na závěr bylo dohodnuto, že se zpracuje kompletní odborný posudek stavebních úprav nezávislým autorizovaným odborníkem s tím, že potom bude postup prací dán v čase a penězích, aby se spolumajitelé mohli shodnout na jeho realizaci. 6. května 2008: Jednání se společností Roxima Šlo o zahájení prací na vytvoření žádosti do ROP ministerstva životního prostředí na přivaděč pitné vody Benešov Sedlčany. Je předpoklad, že na podzim bude další výzva ministerstva životního prostředí, resp. státního fondu a chceme mít věci připravené již na den vyhlášení této výzvy. Rozhodl jsem se jmenovat pracovní komisi pro tuto záležitost ve složení: paní Kadlecová, hlavní ekonomka MěÚ, pan Fremut, vedoucí investičního odboru, ing. Vyhlas, projektant Athos Praha a společnost Roxima, zpracovatel naší žádosti. Já budu tento tým zastřešovat a jejich jednání koordinovat. Nyní je třeba připravit řadu podkladů pro další zpracování žádosti. Je třeba hledat modelové řešení zapojení vlastních zdrojů asi 15% nákladů, což představuje 45 mil.kč, pokud bude systém financování z EU zachován. (pokračování na následující straně) 1

4 AKTUALITY Z RADNICE CHRONOLOGICKÝ PŘEHLED JEDNÁNÍ, KTERÁ STAROSTA MĚSTA ING. JIŘÍ BURIAN ABSOLVOVAL V POSLEDNÍCH TÝDNECH 6. května 2008: Výběrové řízení Na krajském úřadu jsem se týž den zúčastnil dalšího výběrového řízení na dopravní stavby ve Středočeském kraji. 7. května 2008: Návštěva ve škole Propojení Zde jsem se zúčastnil zahájení obhajoby odborných prací žáků této školy. Vedení školy vypsalo řadu témat z různých oblastí, která si žáci 9. tříd měli možnost vybrat a zpracovat jakousi malou diplomovou práci a tu nyní ústně obhajovali. Byl jsem přítomen u dvou obhajob těchto prací a líbí se mi, že škola připravuje děti k další samostatnosti v hledání literatury, studiu podkladů, dokumentů, samostatného názoru na danou věc a umět s tím pracovat. To vše se jim bude hodit jako systém ve studiu na střední i vysoké škole. 7. května 2008: Kaple Solopysky Proběhl zde jakýsi kontrolní den, kde jsme se sešli s firmou Stavba Barták a upřesnili si postup prací tak, aby i přes nedostatek finančních prostředků v letošním roce byla kaple dokončena. Řešili jsme se subdodavatelem kompletaci elektroprací a probírali jsme rozsah víceprací, které vzniknou v souvislosti s úpravou okolí a nebyly součástí projektu května 2008: Návštěva Taverny V těchto dnech jsem se zúčastnil s naší delegací návštěvy přátelského francouzského města Taverny. Oslavili jsme 15. výročí podepsání Charty o partnerství a přátelství. Ve čtvrtek nás přijalo vedení města a jednotlivé rodiny, u nichž měli účastníci zájezdu zázemí. V pátek jsme s panem starostou měli na programu prohlídku města. Odpoledne v rámci Dne Evropy proběhlo slavnostní setkání naší delegace se zastupiteli a radními Taverny za účasti zástupkyně českého velvyslanectví v Paříži. Po mě bylo nejvýznamnější událostí to, že jsem obdržel od pana starosty a vedení města čestné občanství Taverny. Nesmírně mne to potěšilo a na druhé straně i dojalo a zavázalo. Velice si toho vážím, neboť patřím mezi málo jednotlivců, kteří toto občanství Taverny dosud obdrželi. Sobotní dopoledne jsme strávili v rodinách podle vlastního programu. Večer jsme s vedením radnice přejeli do Paříže, kde jsme měli slavnostní večeři dokonce s kulturním pořadem typu Moulin Rouge v zábavním podniku Paradis. Kolem půlnoci jsme se zastavili na přípitek pod Eiffelovou věží. V neděli jsme chtěli brzy odjet domů, ale bohužel u města Remeš došlo k poruše autobusu a náhradním autobusem jsme se vrátili do Sedlčan až v pondělí večer. Vzhledem k této situaci jsem se musel omluvit z jednání v Táboře o dalším postupu výstavby dálnice D3 a museli jsme přeložit zasedání zastupitelstva města, neboť jej v pondělí nebylo možné zrealizovat. 13. května 2008: Jednání s bankou Wüstenrot Jednalo se o nabídku na financování oprav a prodeje městských bytů, což je jeden z kroků, které nyní připravujeme. 13. května 2008: Jednání s Povodím Vltava Ten den ještě proběhlo jednání se zástupcem závodu Povodí Dolní Vltava na konkretizaci přeložky potoka Mastník v oblasti ČOV. Na konkrétních krocích jsme se domluvili co bude úkolem města a co úkolem jejich a je předpoklad, že ve 2. pololetí 2008 by se úpravy provedly. 13. května 2008: Jednání s Mediterrou Hned poté se uskutečnilo jednání s novou jednatelkou společnosti Mediterra ing. Rognerovou za přítomnosti ředitele sedlčanské společnosti pana ing. Filipiho a pracovníka Mediterry v oblasti zdravotního pojištění pana Drvoty na téma prodloužené chirurgické ambulance do 22 hodin a jejího finančního zabezpečení. Hodnotili jsme výkaz za 4. čtvrtletí, který jsme v radě připomínkovali a ukazuje se, že nelze finanční ztráty uplatnit u VZP nebo jiných pojišťoven. Dohodli jsme se, že vše bude projednáno v radě a zastupitelstvu města ve variantě úplného zrušení, nebo zachování současné podoby s dotací zhruba 460 tisíc Kč ročně, nebo zavedení časové regulace cca do 20 hodin z hlediska snížení nákladů z naší strany. Lidé bez domova - (výstava k 65. výročí vystěhování Sedlčanska v letech ) Městské muzeum Sedlčany pro vás připravilo výstavu věnovanou smutnému období našich nedávných dějin. Návštěvníci si budou moci prohlédnout mnoho kvalitních dobových materiálů, fotografií a dokumentů. Součástí výstavy bude řada originálních trojrozměrných předmětů, navozujících dobovou atmosféru období druhé světové války. Slavnostní otevření výstavy se koná ve čtvrtek 12. června v 18 hod. Výstavu bude možno navštívit až od 21. září. Otevírací doba muzea je v červnu od úterý do neděle od 9 do 16 hod. Vstupné do výstavní síně je zdarma. 2

5 USNESENÍ Usnesení RADY MĚSTA SEDLČANY č. 8/2008 ze dne Rada města (RM) bere na vědomí zprávu místostarosty města o kontrole plnění usnesení z posledního zasedání rady. - RM bere na vědomí zprávu jednatele společnosti MTS, s.r.o. za rok 2007 a souhlasí s předloženým plánem činnosti na rok RM souhlasí s navýšením mandátní odměny za správu bytů na částku 130 Kč/byt/měsíc, a to s účinností od RM doporučuje zařadit do rozpočtu města pro rok 2008 rekonstrukci kotelny v čp. 34 v rámci rozpočtových opatření. - RM souhlasí s plánem údržby bytového fondu v roce 2008 v celkové hodnotě 10,5 mil. Kč dle předložené struktury. - RM ukládá starostovi města a jednateli MTS, s.r.o. vypracovat podklady pro zahájení prodeje části městských bytů. - RM stanovuje termín veřejného zasedání Zastupitelstva města na den od 17 hod. v KDJS Sedlčany (následně došlo k přesunutí na den ). - RM schvaluje obsazení komise pro program podpory kulturních památek ve složení pí Hájková, pí Svobodová, p. Fremut, Mgr. Hroch, Ing. Barták. - RM souhlasí s vypracováním a podáním žádosti na Ministerstvo kultury ČR na akci oprava kaple Solopysky. - RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Telefónicou O 2 Czech Republic, a.s. (budoucí oprávněný) a městem Sedlčany (budoucí povinný), a to za účelem stavby vedení veřejné komunikační sítě po pozemcích parc. č. 569/33 a 2762/1 v k.ú. Sedlčany, které jsou ve vlastnictví města. - RM schvaluje žádost manželů Dagmar a Jaroslava Rozsévačových, trvale bytem Havlíčkova čp. 623, Sedlčany o výměnu bytu 3+1, který dosud užívají na uvedené adrese, a to za byt 2+1 na adrese U Školky čp. 726 v Sedlčanech s tím, že vrácený byt 3+1 bude přidělen dle pořadníku na rok RM schvaluje přidělení bytu v DPS, č. bytu 12/ III. patro na adrese ul. 28. října čp. 173, Sedlčany, a to panu Františku Roušalovi, dosud trvale bytem Dublovice čp RM schvaluje uzavření smlouvy o podnájmu městského bytu 3+1 na adrese ulice Západní čp. 1172, Sedlčany, která byla uzavřena mezi nájemcem bytu slečnou Anetou Havlovou a podnájemcem paní Monikou Michálkovou, trvale bytem Příčovy čp. 105, a to ze studijních důvodů na dobu určitou od 1. května do 31. prosince RM schvaluje uzavření smlouvy o podnájmu městského bytu 1+1 Na Severním sídlišti čp. 675, Sedlčany, která byla uzavřena mezi nájemcem bytu Pavlou Fialovou a podnájemci slečnou Blankou Jiřincovou, trvale bytem Na Severním sídlišti čp. 661, Sedlčany a panem Michalem Fejtem, trvale bytem Sokolovská čp. 580, Sedlčany, a to na dobu určitou od 1. června do 31. prosince RM schvaluje žádost pana Milana Vondráčka, trvale bytem Strojírenská čp. 791, Sedlčany o prodloužení termínu splátek dluhu za pobyt na městské ubytovně v celkové výši Kč s tím, že dluh bude splacen nejpozději do 30. června V opačném případě bude dluh vymáhán soudní cestou. Usnesení RADY MĚSTA SEDLČANY č. 9/2008 ze dne RM bere na vědomí zprávu místostarosty města o kontrole plnění usnesení z posledního zasedání rady. - RM bere na vědomí přednesené zprávy o činnosti TJ Sokol, SK Pegas a TJ Tatran Sedlčany. - RM ukládá starostovi města zajistit odborný posudek stávajícího stavebně-technického stavu objektu Sokolovny. - RM požaduje od vedení TJ Tatran předložit vyhodnocení provozu ZS za období 10/ / RM doporučuje ZM schválit navržené úpravy rozpočtu města. - RM ukládá starostovi města projednat problematiku prodloužené zdravotní péče v Městské nemocnici na úrovni Středočeského kraje a Ministerstva zdravotnictví. - RM ve funkci valné hromady schvaluje navýšení kapitálu STS, s.r.o., a to o částku Kč. - RM jmenuje komisi pro výběr kamerového systému pro město Sedlčany ve složení p. Němeček, p. Krch a p. Fremut. - RM schvaluje výměnu bytů mezi manž. Lomozovými (byt 3+1, č.b. 15) na adrese U Školky 738, Sedlčany a manž. Stolaříkovými (byt 3+1, č.b. 13) na adrese U Školky 738, Sedlčany. - RM schvaluje uzavření smlouvy o ochraně pozemků v lokalitě Horní Solopyský rybník s Krajským úřadem Středočeského kraje. Usnesení ZASTUPITELSTVA MĚSTA SEDLČANY ze dne Zastupitelstvo města (dále jen ZM) bere jednohlasně (16) na vědomí zprávu místostarosty města Sedlčan o plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva, které se konalo dne 18. února ZM bere jednohlasně (17) na vědomí zprávu místostarosty města o jednání rady města od minulého zasedání zastupitelstva. - ZM jednohlasně (17) schvaluje rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2008, a to navýšením příjmů a výdajů ve výši Kč oproti rozpočtu schválenému dne ZM jednohlasně (17) schvaluje darovací smlouvu, na základě které Sdružení obcí Sedlčanska daruje městu Sedlčany podíl ideální 2/6 vzhledem k celku, pozemků zapsaných ve zjednodušené evidenci parcela původní Pozemkový katastr, parc. č. 747/13 o výměře m 2 a parc. č. 747/14 o výměře m 2, vše v obci a k. ú. Kosova Hora, které se nachází v areálu skládky TKO v Kosově Hoře. - ZM jednohlasně (17) schvaluje prodej pozemku panu Ladislavu Kolacímu ml., trvale bytem Komenského náměstí 70, Sedlčany, a to pozemek parc. č. 2360/1 trvalý porost o výměře 603 m 2 v k. ú. Sedlčany za cenu 100 Kč/m 2, tj. celkem Kč s tím, že kupující zároveň uhradí správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí ve výši 500 Kč. - ZM jednohlasně (16) schvaluje s účinností od 1. května 2008 měsíční odměny poskytované neuvolněným členům zastupitelstva ve smyslu nařízení vlády č. 79/2008 Sb., ze dne 25. února 2008 ve výši: - člen RM Kč - předseda výboru nebo komise Kč - člen výboru nebo komise Kč - člen ZM Kč - ZM jednohlasně (16) schvaluje zřízení zvláštních bankovních účtů pro Ministerstvo životního prostředí ČR pro příjem prostředků z ROP EU na akce Revitalizace náměstí T. G. M., Rekonstrukce stadionu LAS - Taverny a Překládací stanice TKO. - ZM ukládá jednohlasně (16) starostovi města projednat podmínky prodloužení chirurgické ambulantní péče v městské nemocnici s odborem zdravotnictví Krajského úřadu Středočeského kraje, Ministerstvem zdravotnictví ČR a Sdružením obcí Sedlčanska. 3

6 VZPOMÍNKY SPORTOVNÍ VZPOMÍNKY NA VÁLEČNÉ SEDLČANY 6. část: Sedlčanský tenis před vystěhováním Pravidelné souteže se tenisový oddíl nezúčastňoval, přesto vykazoval dosti bohatou činnost. Byly sjednávány přátelské zápasy, nejčastějšími soupeři bývali tenisté z Milevska, Votic a Neveklova. Kromě toho byl v době až do vystěhování města připravován turnaj mužů o pohár lékárníka Františka Meškana, tehdy čelného funkcionáře našeho oddílu. Těchto turnajů se zúčastňovali přední hráči z blízkého okolí - Votic, Neveklova, Benešova, Milevska a někdy i z Prahy. V roce 1940 hrál na turnaji u nás Boža Váňa, tehdejší mistr světa ve stolním tenisu. Při příležitosti této účasti předvedl své umění ve stolním tenisu na sokolském hřišti. Soupeřem při této exhibici mu byl J. Kuthan. Mistr světa ve stolním tenisu Boža Váňa na tenisovém turnaji v Sedlčanech v roce Vlevo O. Hlinecký. Postupem válečné doby celková úroveň sedlčanského tenisu upadala, slibný růst mladých hráčů byl zastaven. Někteří museli odejít v rámci totálního nasazení na práci do Říše nebo byli přeřazeni na pracoviště mimo Sedlčany (většinou do některých válečných průmyslových podniků v Protektorátu). Celkové činnosti bránil i nedostatek tenisových míčků, raket, výpletů a různých materiálů pro údržbu kurtů. Velkou ztrátu utrpěl oddíl zatčením Karla Vystyda německým gestapem v roce Byl vězněn nejdříve v Protektorátu, později v koncentračním táboře Mauthausen, kde v roce 1941 zemřel. V něm odešel jeden z prvních sedlčanských tenistů a nejpřednější tenisový funkcionář a zakladatel oddílu. Dalším tenistou, který musel kvůli válce opustit řady svých kamarádů, byl také Míra Buzek. Ten byl zatčen po studentských demonstracích v Praze už roku Z koncentračního tábora se vrátil v roce Opory sedlčanského tenisu Míra Buzek a Jiří Kuthan. K úplnému zániku tenisového oddílu došlo po vystěhování města v roce V následujícím období kurty pustly, zarůstaly plevelem, oplocení chátralo, za oběť okupantům padla i tenisová bouda, která byla vybudována v roce 1934 a sloužila tenistům jako klubovna a kabina pro převlékání, zmizela i menší budka, ve které bylo čerpadlo pro kropení kurtů a skladiště pro uložení pracovního nářadí. Rekonstrukce celého zařízení byla prováděna až po válce. Činnost na obnovených kurtech byla zahájena v roce K uctění památky nacisty umučeného Karla Vystyda, zakladatele původních tenisových kurtů, byly po válce pořádány turnaje pod názvem Memoriál Karla Vystyda, při kterých s oddílem velmi dobře spolupracoval ing. Miloš Vystyd, syn K. Vystyda. Jeho zásluhou přijížděli do Sedlčan někteří významní tenisté z Prahy - Jan Kodada, ing. J. Pařízek, J. Sekera a jiní. Jiří Chvátal Miloš Vystyd, syn Karla Vystyda, budovatele dvorců na sokolském hřišti. Zajímavé červnové akce - Neděle od 14 hod.: ZUŠ Sedlčany (Koncerty dechových hudeb, Areál U Chovatelů) - Pondělí od 14 hod.: SETKÁNÍ KLUBU DŮCHODCŮ (Červený sál KDJS Sedlčany) - Sobota od 14 hod.: VÍTÁNÍ LÉTA (Vystoupení souborů a žáků ZUŠ Sedlčany v prostorách skanzenu ve Vysokém Chlumci) - Sobota v 16 hod.: ŠTĚPÁN RAK (Koncert v kostele sv. Martina v Sedlčanech) - Sobota od 21 hod.: ARGEMA & MATYAS (Sedlčanská kotlina) - Neděle od 14 hod.: Venkovanka (Koncerty dechových hudeb, Areál U Chovatelů) - Čtvrtek v 18 hod.: Lidé bez domova (Vernisáž výstavy, připomínající 65 let od vystěhování Sedlčanska, městské muzeum) - Sobota ve 20 hod.: ROCK WONDER (U Zahrádek) - Sobota : MOTOCROSS SMS PŘEBOR (Sedlčanská kotlina) - Sobota : ZAHRADNÍ SLAVNOST V MC PETRKLÍČ (Taneční a výtvarné dílny pro děti) - Neděle od 14 hod.: ZUŠ Vlašim & ZUŠ Benešov (Koncerty dechových hudeb, Areál U Chovatelů) - Pondělí ve 14 hod.: Klub důchodců (Červený salonek KDJS Sedlčany) - Pondělí : BESEDA S MICHALEM VIEWEGHEM (Městská knihovna Sedlčany, ve 14 hod. pro studenty, v 18 hod. pro veřejnost) - Čtvrtek v 15 hod.: Slavnostní vyřazení dětí 5. MŠ (KDJS Sedlčany) - Sobota : SPEEDCROSS (Sedlčanská kotlina) - Sobota od 10 hod.: Sedlčanský hermelín (Závody v rychlostní kanoistice. Přehrada Sedlčany) - Neděle od 14 hod.: Dechovka Míly Nováka (Koncerty dechových hudeb, Areál U Chovatelů) - Středa od 9 hod.: Velká cena Sedlčan (Závod pramic o pohár starosty města Sedlčan. Tradičně budou závodit žáci 6. až 9. tříd ze základních škol a gymnázia v Sedlčanech) - Čtvrtek v 8.30 hod.: Slavnostní závěr školního roku 1. ZŠ (KDJS) - Pátek v 8 hod.: Slavnostní závěr školního roku GaSOŠE (KDJS Sedlčany) - Sobota od 21 hod.: ODYSSEA (kotlina) - Neděle : RC MODELY (kotlina) - Neděle od 14 hod.: Dechovka Rudy Ešnera (Koncerty dechových hudeb, Areál U Chovatelů) - Pondělí ve 14 hod.: Klub důchodců (Červený salonek KDJS Sedlčany) 4

7 KDJS SEDLČANY KULTURNÍ KALENDÁŘ - ČERVEN 2008 Úterý 3. června v hodin Divadelní sál Závěr právě končící sezony v kulturním domě bude patřit velice zajímavému koncertu, na kterém se před cestou do Maďarska představí TANEČNÍ ORCHESTR ZUŠ SEDLČANY pod vedením VÁCLAVA CALTY Na programu koncertu budou známé lidovky, swingové skladby, rocková hudba a další hudební žánry. V průběhu večera vystoupí rovněž někteří hosté, které si orchestr na své vystoupení pozval. Vstupenky se prodávají v kanceláři předprodeje v přízemí radnice nebo půl hodiny před začátkem koncertu přímo v pokladně KDJS. Vynikající herečka Simona Stašová se našemu publiku představí na předplatné divadla ve hře Drobečky z perníku, kterou uvede Divadlo Příbram 16. září Za ztvárnění hlavní role obdržela Simona Stašová cenu Thálie za nejlepší ženský herecký výkon v roce PRODEJ PŘEDPLATNÉHO NA SEZONU bude zahájen v pondělí 2. června V kanceláři předprodeje vstupenek v přízemí radnice bude od pondělí 2. června 2008 zahájen prodej předplatitelských průkazek na novou kulturní sezonu. Zájemci si budou opět moci zakoupit předplatné na divadlo nebo na večery poezie. Podrobný seznam her a pořadů zařazených do obou abonmá naleznete na 2. straně tohoto Kulturního kalendáře. Nabídka je určitě zajímavá a pestrá a na jeviště divadelního či koncertního sálu přivede znovu celou řadu našich předních divadelních a koncertních umělců a v nabídce nebude chybět ani představení sedlčanských ochotníků. Sedmičku divadelních her, které jsou zařazeny do předplatného, zahájí hned v září vynikající inscenace Divadla Antonína Dvořáka Příbram, nazvaná Drobečky z perníku, v níž exceluje v hlavní roli Simona Stašová. Za výkon v této hře obdržela v březnu v Národním divadle prestižní cenu Thálie. V říjnu uvede Městské divadlo Mladá Boleslav známou hru od Guy de Maupassanta Miláček s Petrem Mikeskou v titulní roli. V listopadu přijede pražské Divadlo pod Palmovkou s výtečnou hrou Ať žije královna! a s řadou populárních herců - Jitkou Čvančarovou, Zuzanou Slavíkovou, Ladislavem Županičem, Rudolfem Jelínkem a dalšími. V lednu se majitelé předplatného mohou těšit na výborné ztvárnění hry Přelet nad kukaččím hnízdem, ve které se v ústřední postavě představí oblíbený herec Filip Blažek. Následovat bude komedie ze současnosti To byl teda Silvestr! se známými herci Mahulenou Bočanovou, Martinem Zounarem, Janou Šulcovou, Filipem Tomsou a jinými. Na úvod jubilejních 45. Sukových Sedlčan bude uvedena Prodaná nevěsta, nejoblíbenější česká opera od Bedřicha Smetany, v nastudování Severočeského divadla opery a baletu Ústí nad Labem. A na závěr předplatitelského cyklu to bude v dubnu dosud ještě blíže neupřesněné představení Spolku divadelních ochotníků v Sedlčanech. Také nabídka na předplatné poezie přináší zajímavé tituly s vynikajícím obsazením. Nejprve v koncertním sále vystoupí trio skvělých herců Petr Kostka, Bořivoj Navrátil a Carmen Mayerová v nádherném koncertu melodramů Od Fibicha k Sukovi. Také druhé představení připravil rodinný tým - Carmen Mayerová s dcerou Terezou Kostkovou zahrají převzatou hru z Violy nazvanou Hodně smíchu a pár slz. V lednu k nám zavítá výtečný herec a muzikant Alfred Strejček spolu s loutnistou Jindřichem Mackem s pořadem Alchymie lásky. Poslední představení na předplatné poezie se jmenuje Utrpení mladého Werthera od J. W. Goetha a účinkuje v něm naše nejlepší cembalistka Edita Keglerová, sopranistka Ivana Bilej Brouková a herec Tomáš Pavelka. Upozornění: Dosavadním držitelům předplatitelských průkazek na divadlo a poezii rezervujeme jejich místa v sále nejpozději do pondělí 30. června Po tomto datu budou nevyzvednuté průkazky nabídnuty dalším zájemcům! 1

8 KULTURNÍ KALENDÁŘ - ČERVEN 2008 PŘEDPLATNÉ DIVADLO CENA 800 Kč POEZIE CENA 400 Kč Neil Simon: DROBEČKY Z PERNÍKU Divadlo Antonína Dvořáka Příbram Tragikomický příběh alkoholičky právě propuštěné z léčení. Hrají: Simona Stašová, Čestmír Gebouský, Ernesto Čekan, Vojtěch Záveský, Helena Karochová, Radka Filásková. Režie: Milan Schejbal Guy de Maupassant: MILÁČEK Městské divadlo Mladá Boleslav Lekce kurzu cesty nahoru v prostředí pařížské bohémy a smetánky. Hrají: Petr Mikeska, Jana Kovalčíková, Roman Teprt, Ota Jirák, Karolina Frydecká, Dagmar Teichmanová aj. Režie: Pavek Khek. Robert Bolt: AŤ ŽIJE KRÁLOVNA! Divadlo pod Palmovkou Praha Duel královen Alžběty I. a Marie Stuartovny o moc, čest a lásku. Hrají: Jitka Čvančarová, Zuzana Slavíková, Rudolf Jelínek, René Přibil, Ladislav Županič, Jan Révai aj. Režie: Petr Kracik. Dale Wasserman: PŘELET NAD KUKAČČÍM HNÍZDEM Divadlo Antonína Dvořáka Příbram Příběh svobodomyslného McMurphyho v ústavu pro duševně choré. Hrají: Filip Blažek, Vladimír Senič, Robert Tyleček, Zbigniew Kalina, Jiří Weingärtner, Debora Štolbová. Režie: M. Schejbal. Zbyšek Pantůček: TO BYL TEDA SILVESTR! Divadelní společnost HÁTA Olgy Želenské Praha Až příliš veselé setkání několika generací při oslavě Silvestra. Hrají: Mahulena Bočanová, Martin Zounar, Adéla Gondíková, Lucie Zedníčková, Filip Tomsa, Jana Šulcová aj. Režie: Milan Schejbal. ŽIVÁ ANTOLOGIE MELODRAMU aneb OD FIBICHA K SUKOVI Skvělý pořad v rámci 11. Mezinárodního festivalu koncertního melodramu, který připravila Společnost Zdeňka Fibicha. Účinkují: PETR KOSTKA - přednes BOŘIVOJ NAVRÁTIL - přednes CARMEN MAYEROVÁ - přednes VĚRA ŠUSTÍKOVÁ - úvodní slovo MIROSLAV SEKERA - klavír HODNĚ SMÍCHU A PÁR SLZ aneb CO ŽIVOT DAL A VZAL BETTY McDONALDOVÉ Poutavé představení z pražské Violy. Svěží dialog bezstarostného mládí a moudré zralosti, schopnost vidět události z lepší strany. Účinkují: CARMEN MAYEROVÁ TEREZA KOSTKOVÁ ALCHYMIE LÁSKY Renesanční a barokní poezie alžbětinské Anglie a dobové skladby pro sólovou loutnu. Verše W. Shakespeara, F. Bacona a dalších. Účinkují: ALFRED STREJČEK - přednes JINDŘICH MACEK - loutna UTRPENÍ MLADÉHO WERTHERA Čtení z milostného románu v básních od J. W. von Goetha s hudbou raného klasicismu. Nádherný hudebně poetický večer. Účinkují: IVANA BILEJ BROUKOVÁ - soprán EDITA KEGLEROVÁ - cembalo TOMÁŠ PAVELKA - přednes Bedřich Smetana: PRODANÁ NEVĚSTA Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem Nejkrásnější česká opera zahájí 45. ročník Sukových Sedlčan. Hrají: Jaromír Březina, Petr Matuszek, Miroslava Kalašová, Jitka Burgetová, Jaroslav Kovacs aj. Dirigent: Norbert Baxa. Duben 2009 Spolek divadelních ochotníků v Sedlčanech Na závěr předplatitelského cyklu uvedou sedlčanští ochotníci dosud blíže neurčenou divadelní hru. Nejlepší česká cembalistka Edita Keglerová vystoupí v krásném pořadu na předplatné poezie Utrpení mladého Werthera. 2

9 KULTURNÍ KALENDÁŘ - ČERVEN 2008 Populární herečky Zuzana Slavíková a Jitka Čvančarová v hlavních rolích hry Ať žije královna!, kterou Divadlo pod Palmovkou uvede v rámci předplatného na divadlo. Majitelé předplatného na poezii se mohou těšit na umění vynikajícího herce Petra Kostky v pořadu Živá antologie melodramu aneb Od Fibicha k Sukovi, připraveného Společností Zdeňka Fibicha v rámci 11. Mezinárodního festivalu koncertního melodramu. Do divadelního předplatného je rovněž zařazena výborná komedie Divadelní společnosti HÁTA nazvaná To byl teda Silvestr!, v níž účinkují oblíbení herci Mahulena Bočanová, Martin Zounar a další. Známý herec Filip Blažek se představí v titulní roli skvělé hry Přelet nad kukaččím hnízdem, kterou v předplatitelském cyklu na divadlo zahraje Divadlo Antonína Dvořáka Příbram. 3

10 PROGRAM NA MĚSÍC ČERVEN 2008 středa 4. června ve 20 hodin film GB - akční, sci-fi, horor (2008) SOUDNÝ DEN - Mezi Velkou Británií a Skotskem je postavena zeď, která zadrží nakažené smrtelným virem, aby se nemoc nešířila dál. Za čas se ale virus opět objeví ve VB. Vláda musí za zeď poslat skupinu, která má přinést lék od dr. Kana. Co je čeká za zdí, je záhadou. Mládeži do 12 let nevhodné pátek a sobota 6. a 7. června ve 20 hodin film USA - dobrodružný (2008) př. n. l. - Člen horského kmene, mladý lovec D Leh, objevil tu nejsilnější vášeň svého srdce - krásnou dívku Evolet. Do vesnice však vtrhli neznámí nájezdníci a Evolet s jinými unesli. D Leh s lovci se vydává po stopách únosců. Cestou bojují s prehistorickými tvory. Mládeži do 12 let nevhodné úterý 10.června ve 20 hodin film USA - komedie (2008) BLÁZNOVO ZLATO - Ben je hledač pokladů posedlý hledáním legendárního královnina věna, které se utopilo v moři v roce Zároveň se mu potápí i manželství s Tess. Ani Tess však nedokáže odolat pokušení odhalit tajemství pokladu a hledá s Benem. Nejsou však na hledání sami... Mládeži do 12 let nevhodné středa 11. června ve 20 hodin film USA - thriler (2008) MONSTRUM - Tahle noc změní život všem. A některým ho ukončí. V útulném newyorském klubu je večírek, dojde k výpadku proudu a nad městem se rozléhá zlověstný zvuk. Dochází k útoku supermonstra na nic netušící New York. Hrají J. Lucasová, M. Stahl-David a další. Mládeži do 15 let nepřístupné pátek a sobota 13. a 14. června ve 20 hodin film Rusko/N/Kaz./Mongol. - dobrodružný MONGOL - ČINGISCHÁN - Oscarovou nominací oceněný historický velkofilm představuje mongolského dobyvatele Čingischána jako prvního civilizovaného Evropana. Ovládal polovinu tehdejšího světa. Sjednotil Mongolsko, podmanil si Čínu a jeho vojska se zastavila až v Evropě. Mládeži do 12 let nevhodné středa 18. června ve 20 hodin film ČR - drama, komedie, hudební (2007) KVASKA - Film oceněný Českým lvem ze zákulisí muzikálu s hudbou Daniela Landy. Hrdina příběhu se ocitne ve vězení a při životě ho drží láska k muzikálové hvězdě Karin. Aby ji získal, uteče z vězení a zúčastní se konkurzu. Hrají L. Vondráčková, F. Tomsa, J. Korn. Mládeži do 12 let nevhodné pátek a sobota 20. a 21. června ve 20 hodin film USA - kriminální (2008) NEŽ ĎÁBEL ZJISTÍ, ŽE SEŠ MRTVEJ - Andy a Hank mají tíživý nedostatek financí, a tak se rozhodnou vyloupit klenotnictví rodičů. Při loupeži byla zavražděna jejich matka a otec se sám pouští do pátrání po vrazích. Plán jak přijít k penězům se pro ně stává noční můrou. Hrají E. Hawk, A. Finney. Mládeži do 15 let nevhodné středa 25. června ve 20 hodin film USA - akční sci-fi (2008) IRON MAN - Slavná komiksová postava Iron Man patří mezi nejhýčkanější superhrdiny. Přesto se až teď mohl přidat ke svým sourozencům Spider-Manovi, X-Menům, kteří mohou o sobě prohlašovat, že o nich natočili film. Hrají R. Downey, G. Paltrovová, J. Bridges a jiní. Mládeži do 12 let nevhodné pátek 27. června ve 20 hodin film ČR - komedie (2007) GYMPL - Komedie režiséra Tomáše Vorla o partě studentů, kteří našli zálibu v malování graffiti. To je ale jen záminkou pro vykreslení problémů současné mladé generace. Hrají J. Mádl, T. Vorel, T. Matonoha, L. Jurošková a další. Mládeži přístupné sobota 28. června ve 20 hodin film ČR/SR - drama, komedie (2007) TAJNOSTI - Oskarově oceněný film J. Svěráka od A. Nelis. Pětačtyřicetiletá Julie se rozhodne koupit piano a v putování za jeho získáním prožije den, který jí změní život. V hlavních rolích komorního dramatu hrají I. Bittová, K. Roden, I. Franěk, A. Šišková a jiní. Mládeži do 12 let nevhodné úterý 10. června v 16 hodin film N/F/L - animovaný dobrodružný LOVCI DRAKŮ - Ztracení poutníci a novopečení cestovatelé, vítejte na palubě! Připravte se na průzkum ostrovů, kde nebezpečí číhá za každým rohem, na seznámení s nejstatečnějšími hrdiny vašeho života. úterý 17. června ve 20 hodin film USA - akční thriler (2008) ÚHEL POHLEDU - Příběh sledujeme očima osmi různých lidí, kteří se pokoušejí odhalit pravdu o pokusu atentátu na prezidenta USA na summitu ve Španělsku. Jak tito lidé postupně doplňují jednotlivé části skládačky, začínají se odhalovat děsivé souvislosti o atentátu. Mládeži do 12 let nevhodné čtvrtek 19. června ve 20 hodin film ČSSR - režie B. Pojar (1974) ZAHRADA - Představení pro diváky všech věkových kategorií. Dnes již klasika českého animovaného filmu. Zahrada je nezapomenutelným loutkovým filmem o zahradě, partě kluků a zlém kocourovi. Film je inspirován knížkou Jiřího Trnky. 4

11 KRONIKA - HVĚZDÁRNA Z kroniky města Zápisky kronikáře Jana Pavelky ROK Vystěhování Sedlčan Berní správa v Sedlčanech se přestěhuje v době od 6. do 12. července do Sedlce u Prčice. Proto nebudou v době od 6. července 1943 strany přijímány. Pro strany začne berní správa úřadovati až 15. července 1943 a sice již v Sedlci u Prčice. Rovněž veškerá korespondence, odpovědi na výzvy a pod. budiž adresovány již do Sedlce. V sobotu dne 10. července 1943 zahájila činnost v Sedlčanech pobočka velitelství SS cvičiště Benešov. Velitelem pobočky byl nadporučík Kahlayss a jemu k pomoci poddůstojník Kühlewind a 2 písařky. Obsadili přízemí kanceláře okresního úřadu, takže tam umístěná oddělení se musila okamžitě vystěhovati a úřadovala až do svého přestěhování do Votic na chodbě (podatelna, dr. Sturm - okresní lékař). Oba dva se chovali pánovitě, arogantně, zejména poddůstojník Kühlewind. Při prohlídkách bytů nezdravili, byty prohlíželi i po 9. hod. večerní. Zástupce velitele Kühlewind byl po několika výtržnostech ze Sedlčan odvolán. Později (před 1. srpnem) se přestěhovali do domu dr. Chodounského na náměstí čp Městský rozhlas, 14. července Okresní záložna hospodářská přesídluje do Vysokého Chlumce. Přestěhování bude provedeno tuto sobotu dne 17.července a následující pondělí a úterý. Úřadovati počne ve středu dne 21. července ve Vysokém Chlumci. Sídlo okresního úřadu bylo přeloženo do Votic. Přesídlení okresního úřadu do Votic bude provedeno ve dnech 14. až 24. července. Od 19. čer- vence adresujte všechny spisy: Okresní úřad ve Voticích. Vyzýváme všechno obyvatelstvo, aby v době přesídlení omezilo své návštěvy jen na nejnutnější, která vyžadují okamžitého vyřízení. -jip- V domě č. 165 na sedlčanském náměstí (druhý zprava) od srpna 1943 sídlila pobočka velitelství cvičiště SS Benešov (SS Truppenübungplatz Beneschau) Lidová hvězdárna Kolem letního slunovratu 21. června, kdy začíná astronomické léto, jsou méně příznivé pozorovací podmínky oproti jiným obdobím z jednoduchého důvodu. Prakticky po celou noc trvá soumrak, takže málo jasné objekty jako jsou mlhoviny a galaxie se hůře rozpoznají na přesvětleném pozadí. Sledování jasnějších objektů jako jsou planety a Měsíc není soumrakem narušeno. Na scénu noční oblohy vstupují souhvězdí letní oblohy vedená Herkulem, následovaný Lyrou a Labutí. Pod Labutí a Lyrou jižním směrem září jasný Atair ze souhvězdí Orla a zcela nad jižním obzorem svítí Antares, první hvězda ve Štíru. Jižního obzoru se dotýká pruh Mléčné dráhy se seskupením hvězd souhvězdí Střelce. Zde leží ve vzdálenosti přibližně 30 tisíc světelných roků střed naší Galaxie (Mléčné dráhy) s černou dírou o hmotnosti asi 3 miliony sluncí. Černá díra zaujímá oblast menší než sluneční soustava ve které je soustředěná obrovská hmota. Pozorování z posledních deseti roků pomocí dalekohledů a přístrojové techniky v oblasti infračerveného záření potvrzují rychlý pohyb hvězd v blízkosti galaktické černé díry. V oblastech vzdáleného vesmíru byly objeveny ještě hmotnější galaktické černé díry ve kterých je soustředěna hmotnost odpovídající i miliardám sluncí. K jasnějším objektům patří kulové hvězdokupy z nichž k nejznámějším na severní obloze patří M13 ze souhvězdí Herkula. I přes nepřízeň soumraku můžeme spatřit (nesmí rušit svit Měsíce) několik galaxií ve Velké medvědici a také známou vírovou galaxii M57 v Honicích psech. Obrázek přibližuje zapadající Slunce, na jehož kotouč se promítají vrcholky stromů vzdálené asi 20 km. Celá série snímků, z nichž je tento vybrán, ukazuje postupnou deformaci slunečního kotouče způsobenou nerovnoměrným ohybem světla v hustých vrstvách zemské atmosféry. Pozorovací program pro veřejnost na měsíc červen: (hvězdárna otevřena každý pátek od 21 do 23 hod.) Měsíc Na páteční večerní obloze 6., 13. a 20. června. Nov 3. VI. První čtvrt 10. VI. Úplněk 18. VI. Planety Merkur nepozorovatelný. Venuše nepozorovatelná. Mars na večerní obloze. Jupiter pozdě v noci. Saturn v první polovině noci. Uran s Neptunem ve druhé polovině noci. Ostatní objekty galaxie, hvězdokupy, mlhoviny a další objekty. Pozorovací program pro pokročilé: Sledování proměnných hvězd, objektů v programech HERO a TRESCA. Sledování zákrytů hvězd Měsícem. Sledování zákrytů hvězd planetkami podle aktuálních předpovědí. Testování nové kamery CCD ST-2000XM v programu proměnných hvězd. František Lomoz 5

12 TÉMA MĚSÍCE Kdo vlastně řeší dopravní otázky v našem městě? K dopravní situaci a dopravnímu řešení ve městě byla ustavena samostatná dopravní komise, která řeší problémy iniciované městskou nebo českou policií, vedením radnice či našimi občany. V loňském roce jsme se sešli celkem čtyřikrát a letos jsme měli první jednání. Jaké jsou nejžhavější problémy v dopravě v Sedlčanech? Nejdůležitější dopravní problémy v současné době jsou následující. Od veřejnosti jsou stálé připomínky k dopravnímu řešení Husovy ulice a Sukova náměstí. Pro nás je v té podobě, jak je provedeno, definitivní. Dojde k obnově vodorovného značení a po roce vyhodnocení se ukazuje, že jde o dopravně bezproblémovou záležitost. Budeme se zabývat rozšířením kapacity parkování v jižním a severním sídlišti tak, aby se zabránilo parkování v zeleni, ale naopak abychom vytvořili nová parkovací místa. Ohledně připomínkovaného výhledového zrcadlo při výjezdu ze Sukova náměstí do ulice 28. října došlo k dohodě s vlastníkem nemovitosti, ve které sídlí firma Barták a v nejbližší době dojde k vyřešení problému a osazení zrcadla. Za splněné požadujeme šest bodů, které se týkaly v loňském roce dopravních řešení v oblasti náměstí TGM. Problémem naopak zůstává přechod u Církvičky ke hřbitovu (viz. snímek). Jednak je na krajské komunikaci, navíc v nepřehledném profilu silnice z obou stran. Jeho předání do spodní části byla jedna z variant, ale muselo by jít o značnou vzdálenost proti stávajícímu přechodu. Budeme muset tento případ řešit dalším dopravním značením a signalizací tak, aby byl přechod pro chodce bezpečný. 6 Se starostou města jsme hovořili o dopravní situaci ve městě Na Rose budou zvony na tříděný odpad V letošním roce budou vůbec poprvé při městských slavnostech Rosa mimo popelnicových stojanů přistaveny i kontejnery na tříděný odpad. V bezprostředním okolí sedlčanského náměstí budou v rámci slavností umístěny kontejnery na plast. Kontejnery budou umístěny u přechodu k OD Rozvoj a v horní části parkoviště na náměstí T. G. Masaryka. Pokud zvony budou mít příznivý vliv na snížení množství odpadů ze slavností, tak bude do budoucna rozmístěno při slavnostech Rosa zvonů více. STS, s.r.o. Jaká další dopravní opatření jste v komisi projednávali? Diskutovali jsme také o tom, jak v době konání sedlčanské poutě dopravně řešit situaci v oblasti za nemocnicí a Nového Města tak, aby nedocházelo ke komplikacím, které tam vznikly v loňském roce hlavně v průjezdu sídlištěm. Řešit se bude také problém těžké nákladní dopravy v oblasti silnice 1/18 k podnikům jako IMF či Strojírny, kam nám zajížděly kamiony. Tato záležitost je nyní vyřešena informačním systémem. Zajímali jsme se o další drobné úkoly, jako je například podélné stání na Novoměstském náměstí, vyhražené parkoviště pro OD Rozvoj v boční ulici, značení v ulici Kpt. Jaroše, zastávka autobusu v Sedlecké ulici, výjezd z komunikace v zadní části hřbitova, parkování v jižním sídlišti. Přešli jsme také k novým úkolům, jakými jsou třeba světelná signalizační zařízení pro měření rychlosti, kde jsme uspěli grantem Středočeského kraje v oblasti dopravy dotací 500 tis. Kč. Řešili jsme rozjetí kamerového systému v centru města Zájemci o tanec mají ještě šanci Zápis do nových kurzů tance a společenského chování probíhá již od poloviny května, ale tancechtiví zájemci mají stále ještě šanci se přihlásit. Vítáni jsou především chlapci! Volná místa jsou na kurzy, které budou probíhat od měsíce září až do Vánoc, a to každý pátek vždy od hodin do hodin ve Společenském sále Kulturního domu Josefa Suka v Sedlčanech. Přihlášky přijímá paní Alena Bubeníčková v kanceláři kulturního domu denně od 10 do 17 hodin. Telefonický kontakt je v návaznosti na náš rozpočet, což je teď otázka výběrového řízení na zhotovitele. Vyhodnocovali jsme měřiče rychlosti na silnici 1/18 a v Havlíčkově ulici z hlediska chování řidičů na takto frekventovaných úsecích. Shodli jsme se, že budeme požadovat od městské policie vyhodnocení každé čtvrtletí. Bavili jsme se i o tom, že prostřednictvím městské policie bude prováděno měření rychlosti v některých částech města především z hlediska zlepšení bezpečnosti na našich komunikacích. Řešili jsme i problém výstavby chodníku v Libíni, což je záležitost podél krajské silnice 2/105, dopravní značení u kulturního domu a vyhražení některých stání ve městě dle požadavků. Co říci závěrem na činnost dopravní komise města? Jak je vidět, komise má opravdu co řešit a určitě ne všechno se dá vyřešit dle přání a požadavků občanů. Mnohdy dopravní řešení podléhá příslušnému rozhodnutí orgánu státní správy, rozhodnutí dopravního inspektorátu ČP, případně dalším odborným posudkům a samozřejmě též otázce logičnosti systému. Cílem snažení této komise je zlepšení celého dopravního systému ve městě, neustále jej monitorovat pro zlepšení bezpečnosti silničního provozu i na místních komunikacích a já se kloním k tomu, aby celý dopravní systém byl jednoduše vnímatelný pro chodce i řidiče. Ve sběrném dvoře je možné odevzdávat i polystyren Od 1. května 2008 je možné ve sběrném dvoře Sedlčanských technických služeb, s.r.o. odevzdávat také polystyren. Polystyren bylo možné již v minulosti třídit spolu s dalšími plasty do zvonů určených na plast, ale s jeho zpracováním byly velké problémy. V celé České republice je jen hrstka firem, které dokáží polystyren nějakým vhodným způsobem využít. Od začátku května máme konečně odběratele, u kterého si můžeme být jisti, že tato druhotná surovina nekončí kdesi na skládce. Polystyren je možné odevzdávat ve sběrném dvoře bezplatně v jakémkoli množství. Jediná podmínka je, že nesmí být znečištěn ničím, co by mohlo začít hnít. STS, s.r.o.

13 Výběr z nových knih v Městské knihovně Sedlčany Beletrie pro dospělé COLLINS, Jackie: Nebezpečná žena. Frýdek-Místek, Alpress Americký román pro ženy. DEAVER, Jeff: Spící panna. Ostrava, Domino s. Americký detektivní román. GARLOCK, Dorothy: Paprsky štěstí. Frýdek-Místek, Alpress Americký román pro ženy. HAYDEN, Torey L.: Spratek. Příběh dítěte, které nikdo nemiloval. Portál Skutečný příběh. HERON, Echo: Konečná diagnóza. Frýdek-Místek, Alpress Americký napínavý lékařský román. HOOPER, Kay: Dotek strachu. Frýdek-Místek, Alpress s. Americký detektivní román. HOWARD, Linda: Pod ochranou noci. Frýdek- Místek, Alpress s. Americký thriller. JACKSON, Lisa: Absolutní strach. Ostrava, Domino s. Americký detektivní román. KOUDELKOVÁ, Barbora: Útěk z afrického pekla. Frýdek-Místek, Alpress s. Zpověď Češky o pěti letech týrání a ponížení. L AMOUR, Louis: Stíny prérie. Frýdek-Místek, Alpress s. Americký dobrodružný román z Divokého západu. LUDLUM, Robert: Bancroftova strategie. Ostrava, Domino s. Americký napínavý politický román. MORRELL, David: Neznámá pravidla. Frýdek- Místek, Alpress s. Americký thriller. OBERMANNOVÁ, Irena: Normální zázraky. Praha, Motto s. České povídky. POBEROVÁ, Slávka: Intriky na českém trůnu. Frýdek-Místek, Alpress s. Příběhy z české historie. PROULX, Annie: Ostrovní zprávy. Praha, Vyšehrad s. Americký psychologický román. ROBERTS, Nora: Síla ohně. Frýdek-Místek, Alpress s. Americký román pro ženy. STEINBECK, John: Měsíc zapadá. Frýdek-Místek, Alpress s. Americký román z 2. světové války o okupaci Norska. WATT, Peter: Než přijde úsvit. Frýdek-Místek, Alpress s. Australský válečný román o ohrožení Tichomoří za 2. světové války. WHITTON, Hana: Anna Česká. Frýdek-Místek, Alpress s. Román o dceři Karla IV. na anglickém trůnu. Naučná literatura pro dospělé AGORAFOBIE a panická porucha. Praha, Portál s. Poruchy osobnosti. DROGY. Otázky a odpovědi. Praha, Portál s. Příručka pro rodinné příslušníky a pomáhající profese. EMMERT, František: Rok 1968 v Československu. Praha, Vyšehrad s. Dokumenty o událostech v r FICHNOVÁ, Katarína: Rozvoj tvořivosti a klíčových kompetencí dětí. Praha, Portál s. Náměty pro předškolní vzdělávání. HÉRIL, Alain: Testy každodenního štěstí. Praha, Portál l s. Psychologická příručka s testy. NEUBAUER, Karel: Neurogenní poruchy komunikace u dospělých. Praha, Portál s. OSBORNE, Richard: Teorie umění. Praha, Portál s. Teorie výtvarného umění. PETITCOLLIN, Christel: Oběť, kat a zachránce ve vztazích a komunikaci. Praha, Portál s. Psychologická příručka. SBORNÍK vlastivědných prací z Podblanicka /2007. Benešov, Muzeum Podblanicka SVOBODA, Pavel: Cvičení pro rozvoj čtení. Pro začínající čtenáře a děti se specifickými poruchami učení. Praha, Portál s. Pedagogická příručka. VANDENBERG, Philipp: Velké lásky. Důvěrné vztahy na královských dvorech. Frýdek-Místek, Alpress s. Životopisné příběhy o milostných aférách evropských panovníků. YOVELL, Yoram: Láska a jiné nemoci. Praha, Portál s. Psychologie a biologie lásky. Beletrie pro děti BACHNER, Anne: Poník na výletě. Havlíčkův Brod, Fragment s. Německý příběh o dětech. BAUER, Insa: Indiáni. Praha, Thovt s. Německý dobrodružný příběh o Indiánech. BAUER, Insa: Jak se stát detektivem. Praha, Thovt s. Napínavé detektivní příběhy. BREZINA, Thomas: Ségra, co šílíš! Havlíčkův Brod, Fragment s. Rakouský humorný příběh o sestrách z edice Klukům vstup zakázán. BREZINA, Thomas: Senza super párty. Havlíčkův Brod, Fragment s. Další příběh z edice Klukům vstup zakázán. BRYANT, Bonnie: Dívky v sedlech. Díl 25 a 26. Frýdek-Místek, Alpress , 102 s. Pokračování příběhů o koních. BREZINA, Thomas: Dům příšer. Havlíčkův Brod, Fragment s. Rakouský napínavý příběh o dětech z edice Klub záhad. BREZINA, Thomas: Město přízraků. Havlíčkův Brod, Fragment s. Další příběh z edice Klub záhad. ESTES, Allison: Nerozluční kamarádi. Frýdek- Místek, Alpress s. Příběh pro dívky o koních z edice Stříbrné podkovy. ESTES, Allison: Záhada zlaté medaile. Frýdek- Místek, Alpress s. Další příběh z edice Stříbrné podkovy. GEHM, Franziska: Příběhy malé elfky. Praha, Thovt s. Pohádkové čtení pro začínající čtenáře. NOVÉ KNIHY GEISLER, Dagmar: Vanda Blesková pomsta. Praha, Thovt s. Humorný německý příběh pro dívky. GEISLER, Dagmar: Vanda Liga proti holkám. Praha, Thovt s. Humorný německý příběh pro dívky. HOLLER, Renée: Druidovo tajemství. Praha, Thovt s. Historické krimi z dob starých Keltů. KESSEL, Carola von: Velká jezdecká soutěž. Havlíčkův Brod, Fragment s. Německý příběh o dívkách z jezdecké školy. KESSEL, Carola von: Vzhůru na slet čarodějnic. Havlíčkův Brod, Fragment s. Další příběh o dívkách z jezdecké školy. KIMPTON, Diana: Eliška a noční dobrodružství. Havlíčkův Brod, Fragment s. Anglický příběh pro malé čtenářky o princezně a ponících. KIMPTON, Diana: Eliška a tajná jeskyně. Havlíčkův Brod, Fragment s. Další příběh o princezně a ponících MCCOMBIE, Karen: Dóóóst dobrá rodinka. Havlíčkův Brod, Fragment s. Anglický humorný příběh pro dívky z edice Alice a MCCOMBIE, Karen: Šíleně žárlivá Frankie. Havlíčkův Brod, Fragment s. Anglický humorný příběh pro dívky z edice Stella a NEUBAUER, Annette: Příběhy ze strašidelného zámku. Praha, Thovt s. Pohádkový příběh o strašidlech pro začínající čtenáře. NEUBAUER, Annette: Případ pro mistrova žáka. Praha, Thovt s. Krimi příběh o Leonardovi da Vinci. PILAŘ, Radek: Rumcajs. Praha, Fragment Leporelo. POSPÍŠILOVÁ, Zuzana: Popletená abeceda. Praha, Fragment s. Popletené básničky. RODDA, Emily: Deltora 3. Ostrov smrti. Havlíčkův Brod, Fragment s. Australský fantastický příběh. RODDA, Emily: Deltora 3. Jižní sestra. Havlíčkův Brod, Fragment s. Australský fantastický příběh. RODIK, Belinda: Ukradené pouzdro na housle. Praha, Thovt s. Krimi příběh o Albertu Einsteinovi. RUDEL, Imke: Římané. Praha, Thovt s. Napínavé příběhy o dětech ve starém Římě. Naučná literatura pro děti DORAŇOVÁ, Veronika: Co umí barvy, nůžky, lepidlo. Praha, Portál s. Nápady pro tvorbu malých dětí. MELLOR, Zoë. Pleteme veselé hračky. Praha, Portál s. 25 veselých a hravých nápadů. TEREŠČUK, Andrej Vasiljevič: Panovníci Ruska. Havlíčkův Brod, Fragment Encyklopedie. 7

14 RŮZNÉ Kontejnery na jarní úklid zahrad I v letošním roce rozmístily Sedlčanské technické služby po domluvě s městem Sedlčany kontejnery na zahradní odpad. Doteď se technické služby bohužel marně snaží najít zahrady se stromy, na kterých rostou pneumatiky, polystyren, železo, matrace a dokonce sklo, plast a papír! Díky všem těmto přispěvovatelům se obsah kontejnerů musel draze skládkovat. Celá tato akce si vyžádala náklady téměř Kč! Tímto bezohledným jarním vyházením všeho možného byla bohužel zmařena snaha všech obyvatel, kteří do kontejnerů v dobré víře uložili pouze zahradní odpad. I přesto všem slušným lidem patří veliký dík. A pro ostatní máme něco k zvážení. Za tyto zbytečné náklady by Sedlčanské technické služby, s.r.o. mohly pořídit dva nové zvony na tříděný odpad a doplnit tak sběrná místa nebo rozšířit jejich počet. Také to vyzývá k zamyšlení, zda to bylo opravdu nutné, když je ve městě 26 míst, kam se dá odpad vytřídit. Až příště půjdete vynést tříděný odpad a řeknete si, že to máte příliš daleko, vzpomeňte si, proč není zvon ve vašem okolí někde blíž. STS, s.r.o. Pozvánka na fotbalové zápasy sedlčanského Tatranu Krajský přebor mužů NE v 17 hod.: TJ TATRAN SEDLČANY A - TJ SOKOL ZÁPY SO v 17 hod.: TJ FK LITOL - TJ TATRAN SEDLČANY A (Odjezd ve hod.) Krajský přebor dorostu (starší a mladší) SO v a hod.: TJ NOVO. KLADNO - TJ TATRAN (Odjezd v 7.30 hod.) SO v a ve hod.: TJ TATRAN SEDLČANY - AFK KOLÍN NE v a ve hod.: FK KOLÍN B - TJ TATRAN (Odjezd v 7.30 hod.) Divize žáků A (starší a mladší žáci) SO v 10 a v hod.: TJ TATRAN SEDLČANY - FC PÍSEK SO ve 13 a ve hod.: SK ČTYŘI DVORY - TJ TATRAN (Odjezd v 10 hod.) ST v 16 a v hod.: TJ TATRAN SEDLČANY - FC VIKTORIE PLZEŇ B Okresní přebor mužů NE v 17 hod.: TJ TATRAN SEDLČANY B - TJ TOCHOVICE NE v 17 hod.: TJ KRÁSNÁ HORA - TJ TATRAN B (Odjezd v hod.) NE v 17 hod.: TJ TATRAN SEDLČANY B - SOKOL DALEKÉ DUŠNÍKY SO v 17 hod.: FC VIŠŇOVÁ - TJ TATRAN SEDLČANY B (Odjezd v hod.) Také na letošní prázdninové období připravil KDJS tradiční přehlídku nejlepších českých filmů z posledního období pod názvem 9. Sedlčanské filmové léto 2008 pátek GYMPL sobota TAJNOSTI pátek VENKOVSKÝ UČITEL sobota VENKOVSKÝ UČITEL pátek KARAMAZOVI sobota BOBULE pátek TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA sobota O ŽIVOT pátek CHYŤTE DOKTORA sobota KULIČKY pátek SMUTEK PANÍ ŠNAJDEROVÉ sobota O RODIČÍCH A DĚTECH pátek SVATBA NA BITEVNÍM POLI sobota U MNE DOBRÝ pátek VRATNÉ LAHVE sobota NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ pátek FRANTIŠEK JE DĚVKAŘ sobota VÁCLAV pátek BÁTHORY sobota BÁTHORY Začátky všech představení jsou ve 20 hodin. 8 Vydává Městský úřad Sedlčany, nám. T. G. Masaryka 32, IČ , jako měsíčník v nákladu 3300 ks, místo vydávání Sedlčany, evidenční číslo MK ČR E 11727, řídí redakční rada, sazba Jan Kuthan, tiskne firma SAMBA servis, spol. s r.o., Sedlčany, vychází zpravidla 28. dne v každém měsíci.

15

16

ČERVEN 2009 ROČNÍK XIV. ČÍSLO 6

ČERVEN 2009 ROČNÍK XIV. ČÍSLO 6 ČERVEN 2009 ROČNÍK XIV. ČÍSLO 6 Také v letošním roce se v kouzelném prostředí u Červeného Hrádku uskuteční oblíbený Pohádkový les. Foto: Kamil Novotný foto: Kamil Novotný AKTUALITY Z RADNICE CHRONOLOGICKÝ

Více

ŘÍJEN 2010 ROČNÍK XV. ČÍSLO 9

ŘÍJEN 2010 ROČNÍK XV. ČÍSLO 9 ŘÍJEN 2010 ROČNÍK XV. ČÍSLO 9 OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB do zastupitelstva města podle 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

BŘEZEN 2012 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 3

BŘEZEN 2012 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 3 Titulní strana informační brožury s názvem Poznej Sedlčansko, kterou vytvořili studenti sedlčanského gymnázia. Autorkami kresby jsou Aneta Hřebejková a Tereza Svobodová.

Více

ČERVENEC - SRPEN 2010 ROČNÍK XV. ČÍSLO 7

ČERVENEC - SRPEN 2010 ROČNÍK XV. ČÍSLO 7 ČERVENEC - SRPEN 2010 ROČNÍK XV. ČÍSLO 7 Momentky z Velké ceny Sedlčan. V závodě sedlčanských škol si nejlépe vedla 2. ZŠ Propojení AKTUALITY Z RADNICE Z deníku sedlčanského starosty ing. Jiřího Buriana

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Sklářské slavnosti meet czech design. Hurá prázdniny. fotogalerie z akcí

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Sklářské slavnosti meet czech design. Hurá prázdniny. fotogalerie z akcí NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Červen 2014 cena: 10 Kč Hurá prázdniny 27. června 2014 koupaliště v Novém Boru str. 43 fotogalerie z akcí str. 24-29 Sklářské slavnosti meet czech design 13. - 15.

Více

LEKCE SMÍCHU A ZPĚVU ANEB HUMOR A MUZIKÁL. číslo 7 / červenec 2012. Otevření koupaliště Kaplice 30. 6. Olympiáda v Kaplici

LEKCE SMÍCHU A ZPĚVU ANEB HUMOR A MUZIKÁL. číslo 7 / červenec 2012. Otevření koupaliště Kaplice 30. 6. Olympiáda v Kaplici Ročník XVI ZDARMA číslo 7 / červenec 2012 skok vysoký a hod míčkem. V kategorii starších žáků 2 zlaté medaile ve skoku dalekém i vysokém vybojoval František Cais (ZŠ Fantova). Celkové pořadí škol, které

Více

ralupský Samotné zahájení zaznělo Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup 2011. www.mestok ralupy.

ralupský Samotné zahájení zaznělo Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup 2011. www.mestok ralupy. K www.mestok ralupy.cz ralupský Z pravodajčervenec-srpen Měsíčník města Kralupy nad Vltavou / 2011 15,- Kč DNY KRALU P ohlédnutí Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup

Více

Od 1. září se školní lavice opět zaplní. (Foto Aleš Felgr.)

Od 1. září se školní lavice opět zaplní. (Foto Aleš Felgr.) 9/2005 Od 1. září se školní lavice opět zaplní. (Foto Aleš Felgr.) Kalendárium Září BENEŠ Edvard (* 28. 5. 1884 Kožlany na Rakovnicku, 3. 9. 1948 Sezimovo Ústí) - český politik, diplomat a státník PRESL

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA. 4. ples města Adamova

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA. 4. ples města Adamova ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA 4. ples města a Poslední únorový den patřil masopustu. A z fotografií je zřejmé, že se vydařil. 6.4. - 15.4. Pavel Dvorský - vědecká ilustrace,

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 duben Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Zprávy Kronika Poklop Školy Zemřel PhDr. Hladký Dubnová výročí Kronikáři města Náchoda Informace MěÚ Evangelická

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ DUBEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ÚZEMNÍ PLÁN STR. 1 XXVI. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA STR. 3 ZELENÝ SLOUPEK STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Prachatice opět usilují o celostátní titul. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Prachatice opět usilují o celostátní titul. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) www.prachatice. Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) Starostův sloupek P ř e d p á r t ý d n y uběhlo 100 dní, kdy bylo zvoleno nové v e d e n í n a š e h o města. V této chvíli často přicházejí

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Nádraží v Adamově na počátku 20. století jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského

Více

Revitalizace sídlišť začíná

Revitalizace sídlišť začíná 11/2010 4. června 2010 Cena 7,00 Kč Brána Šumavy zahájila letní sezónu Rušný květen, který v Sušici hostil mj. mezinárodní konferenci, domácí i zahraniční kapely při hudebních pořadech i účastníky přeshraničních

Více

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala 8/2012 20. dubna 2012 23. ročník Cena 7,00 Kč Osm festivalových koncertů můžete navštívit ve dnech 20. 22. dubna při příležitosti 9. ročníku festivalu dětských pěveckých sborů Je kraj, kde voní tráva.

Více

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ. Foto: Antonín Špaček

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ. Foto: Antonín Špaček ZPRAVODAJ NEDVĚDICKÝ VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ 2008 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou letos již třetí číslo Zpravodaje a věřím, že si v něm opět každý z Vás

Více

Milevský. zpravodaj ZDARMA 11. Ročník: XIX

Milevský. zpravodaj ZDARMA 11. Ročník: XIX Milevský zpravodaj ZDARMA Ročník: XIX 11. 1. listopadu 2011 Den Sociálních služeb Města Milevska v Domě kultury v Milevsku Ve středu 12. října 2011 se v Domě kultury v Milevsku uskutečnil Den Sociálních

Více

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma ážení spoluobčané, Vtento výtisk našeho měsíčníku dostáváte do rukou v adventním období, které spojujeme s bilancováním uplynulého roku

Více

číslo: MK ČR E 11974. Vychází v nákladu 1 000 ks. Adresa redakce : MěÚ Masarykovo nám. 98, 549 54 www.meu-police. e-mail: meu@meu-police.

číslo: MK ČR E 11974. Vychází v nákladu 1 000 ks. Adresa redakce : MěÚ Masarykovo nám. 98, 549 54 www.meu-police. e-mail: meu@meu-police. 5 Registrační KVĚTEN 2007 Socha sv Václava - text na zadní straně Foto: Oldřich Jenka číslo: MK ČR E 11974. Vychází v nákladu 1 000 ks. Adresa redakce : MěÚ Masarykovo nám. 98, 549 54 www.meu-police. e-mail:

Více

mšenskéročník 5/2013 Cena 10 Kč

mšenskéročník 5/2013 Cena 10 Kč mšenskéročník n o v i n y XIX 5/2013 Cena 10 Kč www.mseno.eu baráčníci a sokolové v krojích stánky s občerstvením, rukodělnými výrobky pouťové atrakce v areálu ZZN historické traktory z Košátek výtvarný

Více

V soutěži Cesty městy zvítězily kruhové křižovatky

V soutěži Cesty městy zvítězily kruhové křižovatky Zpravodaj Města Litomyšle 6. října 2009 Ročník XIX. 10 Žádost na Revitalizaci zámeckého návrší podána Po mnoha měsících příprav byla v úterý 15. září předána žádost o podporu projektu s názvem Revitalizace

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Prázdninový program nabídne i táboření v bazénu. VI. ročník, číslo 7 (červenec 2004) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Prázdninový program nabídne i táboření v bazénu. VI. ročník, číslo 7 (červenec 2004) www.prachatice. Radniční list VI. ročník, číslo 7 (červenec 2004) Starostův sloupek S nadšením jsem sledoval úspěšné tažení našich fotbalistů v Portugalsku. Mimo krásných okamžiků jsem svým laickým okem nabyl přesvědčení,

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Výstavba bytů nad nádražím se rozbíhá V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Novinky v CPA Delfín. Setkání Brodů podeváté. Pozvánka do knihovny

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Výstavba bytů nad nádražím se rozbíhá V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Novinky v CPA Delfín. Setkání Brodů podeváté. Pozvánka do knihovny V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d ř í j e n 2 0 0 5 č í s l o 1 9 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Novinky v CPA Delfín Výstavba bytů nad nádražím se rozbíhá Setkání

Více

Roèník XVI. DUBEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč)

Roèník XVI. DUBEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) Roèník XVI. DUBEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 AKTUÁLNÍ INFORMACE O PŘEŠTICÍCH str. 3 MISTROVSTVÍ V ESKYMOVÁNÍ

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Cenu města získal Jiří Rosenfeld V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Podrobné výsledky komunálních a senátních voleb v Uherském Brodě

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Cenu města získal Jiří Rosenfeld V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Podrobné výsledky komunálních a senátních voleb v Uherském Brodě V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d ř í j e n 2 0 0 6 č í s l o 2 1 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Cenu města získal Jiří Rosenfeld Podrobné výsledky komunálních

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. stomatologické pohotovostní služby. granty a dotace pro rok 2014. Lyžařský sprint

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. stomatologické pohotovostní služby. granty a dotace pro rok 2014. Lyžařský sprint NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Únor 2014 cena: 10 Kč granty a dotace pro rok 2014 str. 3 Lyžařský sprint 15. února 2014 str. 8 stomatologické pohotovostní služby str. 23 investiční plán a návrh

Více

č.6 DNES V LISTECH: www.zamberk.cz ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA ROČNÍK XIX.

č.6 DNES V LISTECH: www.zamberk.cz ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA ROČNÍK XIX. ŽAMBERSKÉ LISTY www.zamberk.cz 1 ROČNÍK XIX. Zámecký rybník, foto: Pavel Morávek DNES V LISTECH: POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO MOBILNÍ SVOZ ODPADŮ LIDOVÝ DŮM - OREL VZPOMÍNKA NA RADOVANA LUKAVSKÉHO ČTRNÁCTIDENÍK

Více

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9,- Kč číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice Město Sedlec-Prčice podalo v loňském roce žádost o dotaci z Regionálního

Více

INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 10. KVĚTEN 2010 ČÍSLO 9

INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 10. KVĚTEN 2010 ČÍSLO 9 Volby do PS PČR 2010 seznam volebních okrsků str. 3 Soutěž neprofesionálních filmů Zlaté slunce 2010 Dvě výročí Společnosti Katolického domu str. 4 str. 8 Historický jarmark nabídne zábavu pro děti i dospělé

Více