ČERVEN 2008 ROČNÍK XIII. ČÍSLO 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČERVEN 2008 ROČNÍK XIII. ČÍSLO 6"

Transkript

1 ČERVEN 2008 ROČNÍK XIII. ČÍSLO 6 Exhibice mistra světa v kulturistice Petra Vaniše při loňských slavnostech Rosa byla součástí soutěže Silák Sedlčan. Foto: Jiří Matouš

2 SLAVNOSTI ROSA - ohlédnutí 2007 Foto: archiv Jiřího Matouše

3 AKTUALITY Z RADNICE CHRONOLOGICKÝ PŘEHLED JEDNÁNÍ, KTERÁ STAROSTA MĚSTA ING. JIŘÍ BURIAN ABSOLVOVAL V POSLEDNÍCH TÝDNECH 12. dubna 2008: Finále hokejové soutěže Na zimním stadionu jsem se zúčastnil finálového utkání amatérské hokejové ligy. Je pro mne potěšující, že vítězem letošního ročníku se stal domácí tým. Na závěr jsme hodnotili s vedoucím stadionu po věcné stránce uplynulou sezonu s tím, že v následném období došlo k uzavření provozu, rozpuštění ledu a vlastně odstavení zimního stadionu. Bude následovat finanční vyhodnocení sezony a v letním období pak čas oprav a údržby tak, aby stadion byl připraven pro novou sezonu již možná někdy v září. 14. dubna 2008: Krajské zastupitelstvo V Praze jsem byl přítomen zasedání krajského zastupitelstva, kde jsme projednávali materiály týkající se finančních záležitostí, zapojení přebytku z loňska ve výši 800 mil. Kč a povýšení různých kapitol dle potřeby kraje, otázky z oblasti zdravotnictví, majetkové záležitosti. Průběh byl poměrně rychlý a přijali jsme kolem 60 usnesení. 16. dubna 2008: Jednání s Komerční bankou S vedoucí pobočky KB ing. Maškovou jsme na radnici jednali o možnostech financování operačních programů EU. Jde o jednu z možností, jak financnovat případně naše žádosti. 16. dubna 2008: Jednání s ČEZ Týž den jsem měl jednání se zástupci ČEZ o nabídce dalších služeb v oblasti veřejného osvětlení z hlediska vypracování úplného dokumentu o stávající síti a dále o nabídce rekonstrukce sídlištních a územních částí, to vše s nabídkou na provozování. Domluvili jsme se s vedením technických služeb, že zváží nabídku. Myslím si, že provozování, údržba i rekonstrukce veřejného osvětlení je v dobrých rukách Sedlčanských technických služeb. 18. dubna 2008: Jednání na krajském úřadu Jednal jsem u Mgr. Kupsy z regionální rady se zástupci Českých drah, kteří uplatňují podání žádosti na finanční prostředky v rámci ROP pro prioritní osu 1 a 2, čili zlepšení veřejné dopravy. Záměrem je nákup 9 nových vozových jednotek ze zahraničí, které by nahradily pantografy na konkrétních tratích v našem kraji, zejména na trase Praha Benešov a dalších. Shodli jsme se, že žádost přednesou na výboru regionální rady a bude-li akceptovatelná, pak projekt podpoříme. 21. dubna 2008: Návštěva žáků ZUŠ na radnici Žáci výtvarného oboru ZUŠ Sedlčany mne navštívili na radnici. Šlo o děti ve věku kolem 8 let, které se mnou besedovaly na různá témata. Během povídání děti stačily nakreslit pana starostu v různém provedení a myslím, že tyto práce zůstanou v ZUŠ archivovány. Já jsem svým výtvorem přispěl při výrobě keramického kachle, který bude součástí úprav před základní uměleckou školou. 21. dubna 2008: Lucerna v KDJS Večer jsem navštívil představení sedlčanských ochotníků v kulturním domě, kde předvedli velmi dobrý výkon ve známé hře Lucerna. Myslím, že i tato oblast je pro ně hratelná a bylo vidět, že jejich výkony rostou rok od roku včetně nových mladých herců, kteří jsou oživením souboru. 22. dubna 2008: Dopravní komise města Na zasedání jsme hodnotili plnění úkolů od ledna 2007 přes průběh loňského roku včetně stanovení nových úkolů. (Podrobněji v Tématu měsíce.) 22. dubna 2008: Projekt do ROP V Praze jsem měl jednání s ing. Přikrylem, zpracovatelem naší žádosti na projekt do ROP v prioritní ose 3,2 - revitalizace nám. TGM v hodnotě 13,5 mil. Kč. Došlo zde k úplné kompletaci a předání žádosti se všemi dokumenty na úřad regionální rady. 22. dubna 2008: Jednání s Povodím Vltavy Ten samý den jsem měl ještě jednání s generálním ředitelem Povodí Vltavy ing. Slancem na téma dalších protipovodňových opatření kolem čistírny odpadních vod a směrem na Chalupy. Šlo o náš požadavek na odstranění uzlové závady těsně pod ČOV, narovnání vodoteče přeložkou tak, aby voda nezaplavovala okolní louky a nezanášela je naplaveninami všeho druhu. Na mé překvapení s mým názorem generální ředitel souhlasil a uložil řediteli závodu Dolní Vltava vypracovat investiční záměr na tuto akci a zařadit ji do 2. pololetí letošního roku. 23. dubna 2008: Stavební veletrh v Brně Zúčastnil jsme se tohoto veletrhu, jehož součástí byl i veletrh Urbis, což jsou vlastně nabídky pro města a obce. Stavební veletrh byl na vysoké úrovni, pouze záležitost Urbisu poněkud stagnuje. 25. dubna 2008: Změna územního plánu S paní arch. Krásovou jsem jednal o změně územního plánu č. 4 tak, abychom uzavřeli práci na konceptu a mohl se projednávat s příslušnými orgány a přenést jej v co nejkratší době do našeho zastupitelstva. Časová náročnost daná zákonem i strukturou jednání je však příliš velká. 28. dubna 2008: Jednání s Roximou Tato společnost pro nás zpracovala dokumentaci pro žádost do ROP na umělé povrchy dráhy a sektorů a rekonstrukci travnaté plochy na lehkoatletickém stadionu Taverny ve výši 19 mil. Kč a tuto žádost jsme uplatnili následně na kraji. 29. dubna 2008: Prezentace výroby biomasy V Jarošovicích u Týna nad Vltavou jsem se zúčastnil prezentace výroby biomasy a jejího zpracování pro energetiku, hlavně v teplárenství. Měl jsem možnost vidět technologii zpracování bioodpadů i výslednou hmotu včetně všech provozních, technických a ekonomickch údajů. 30. dubna 2008: Jednání s vlastníky domu č. 113 Na radnici jsem měl jednání se spoluvlastníky tohoto obytného domu v Nádražní ulici na téma řešení opravy fasády, střechy a dalších stavebních zásahů z pohledu vazby na náměstí a z pohledu názorů na postup jednotlivých prací. Na závěr bylo dohodnuto, že se zpracuje kompletní odborný posudek stavebních úprav nezávislým autorizovaným odborníkem s tím, že potom bude postup prací dán v čase a penězích, aby se spolumajitelé mohli shodnout na jeho realizaci. 6. května 2008: Jednání se společností Roxima Šlo o zahájení prací na vytvoření žádosti do ROP ministerstva životního prostředí na přivaděč pitné vody Benešov Sedlčany. Je předpoklad, že na podzim bude další výzva ministerstva životního prostředí, resp. státního fondu a chceme mít věci připravené již na den vyhlášení této výzvy. Rozhodl jsem se jmenovat pracovní komisi pro tuto záležitost ve složení: paní Kadlecová, hlavní ekonomka MěÚ, pan Fremut, vedoucí investičního odboru, ing. Vyhlas, projektant Athos Praha a společnost Roxima, zpracovatel naší žádosti. Já budu tento tým zastřešovat a jejich jednání koordinovat. Nyní je třeba připravit řadu podkladů pro další zpracování žádosti. Je třeba hledat modelové řešení zapojení vlastních zdrojů asi 15% nákladů, což představuje 45 mil.kč, pokud bude systém financování z EU zachován. (pokračování na následující straně) 1

4 AKTUALITY Z RADNICE CHRONOLOGICKÝ PŘEHLED JEDNÁNÍ, KTERÁ STAROSTA MĚSTA ING. JIŘÍ BURIAN ABSOLVOVAL V POSLEDNÍCH TÝDNECH 6. května 2008: Výběrové řízení Na krajském úřadu jsem se týž den zúčastnil dalšího výběrového řízení na dopravní stavby ve Středočeském kraji. 7. května 2008: Návštěva ve škole Propojení Zde jsem se zúčastnil zahájení obhajoby odborných prací žáků této školy. Vedení školy vypsalo řadu témat z různých oblastí, která si žáci 9. tříd měli možnost vybrat a zpracovat jakousi malou diplomovou práci a tu nyní ústně obhajovali. Byl jsem přítomen u dvou obhajob těchto prací a líbí se mi, že škola připravuje děti k další samostatnosti v hledání literatury, studiu podkladů, dokumentů, samostatného názoru na danou věc a umět s tím pracovat. To vše se jim bude hodit jako systém ve studiu na střední i vysoké škole. 7. května 2008: Kaple Solopysky Proběhl zde jakýsi kontrolní den, kde jsme se sešli s firmou Stavba Barták a upřesnili si postup prací tak, aby i přes nedostatek finančních prostředků v letošním roce byla kaple dokončena. Řešili jsme se subdodavatelem kompletaci elektroprací a probírali jsme rozsah víceprací, které vzniknou v souvislosti s úpravou okolí a nebyly součástí projektu května 2008: Návštěva Taverny V těchto dnech jsem se zúčastnil s naší delegací návštěvy přátelského francouzského města Taverny. Oslavili jsme 15. výročí podepsání Charty o partnerství a přátelství. Ve čtvrtek nás přijalo vedení města a jednotlivé rodiny, u nichž měli účastníci zájezdu zázemí. V pátek jsme s panem starostou měli na programu prohlídku města. Odpoledne v rámci Dne Evropy proběhlo slavnostní setkání naší delegace se zastupiteli a radními Taverny za účasti zástupkyně českého velvyslanectví v Paříži. Po mě bylo nejvýznamnější událostí to, že jsem obdržel od pana starosty a vedení města čestné občanství Taverny. Nesmírně mne to potěšilo a na druhé straně i dojalo a zavázalo. Velice si toho vážím, neboť patřím mezi málo jednotlivců, kteří toto občanství Taverny dosud obdrželi. Sobotní dopoledne jsme strávili v rodinách podle vlastního programu. Večer jsme s vedením radnice přejeli do Paříže, kde jsme měli slavnostní večeři dokonce s kulturním pořadem typu Moulin Rouge v zábavním podniku Paradis. Kolem půlnoci jsme se zastavili na přípitek pod Eiffelovou věží. V neděli jsme chtěli brzy odjet domů, ale bohužel u města Remeš došlo k poruše autobusu a náhradním autobusem jsme se vrátili do Sedlčan až v pondělí večer. Vzhledem k této situaci jsem se musel omluvit z jednání v Táboře o dalším postupu výstavby dálnice D3 a museli jsme přeložit zasedání zastupitelstva města, neboť jej v pondělí nebylo možné zrealizovat. 13. května 2008: Jednání s bankou Wüstenrot Jednalo se o nabídku na financování oprav a prodeje městských bytů, což je jeden z kroků, které nyní připravujeme. 13. května 2008: Jednání s Povodím Vltava Ten den ještě proběhlo jednání se zástupcem závodu Povodí Dolní Vltava na konkretizaci přeložky potoka Mastník v oblasti ČOV. Na konkrétních krocích jsme se domluvili co bude úkolem města a co úkolem jejich a je předpoklad, že ve 2. pololetí 2008 by se úpravy provedly. 13. května 2008: Jednání s Mediterrou Hned poté se uskutečnilo jednání s novou jednatelkou společnosti Mediterra ing. Rognerovou za přítomnosti ředitele sedlčanské společnosti pana ing. Filipiho a pracovníka Mediterry v oblasti zdravotního pojištění pana Drvoty na téma prodloužené chirurgické ambulance do 22 hodin a jejího finančního zabezpečení. Hodnotili jsme výkaz za 4. čtvrtletí, který jsme v radě připomínkovali a ukazuje se, že nelze finanční ztráty uplatnit u VZP nebo jiných pojišťoven. Dohodli jsme se, že vše bude projednáno v radě a zastupitelstvu města ve variantě úplného zrušení, nebo zachování současné podoby s dotací zhruba 460 tisíc Kč ročně, nebo zavedení časové regulace cca do 20 hodin z hlediska snížení nákladů z naší strany. Lidé bez domova - (výstava k 65. výročí vystěhování Sedlčanska v letech ) Městské muzeum Sedlčany pro vás připravilo výstavu věnovanou smutnému období našich nedávných dějin. Návštěvníci si budou moci prohlédnout mnoho kvalitních dobových materiálů, fotografií a dokumentů. Součástí výstavy bude řada originálních trojrozměrných předmětů, navozujících dobovou atmosféru období druhé světové války. Slavnostní otevření výstavy se koná ve čtvrtek 12. června v 18 hod. Výstavu bude možno navštívit až od 21. září. Otevírací doba muzea je v červnu od úterý do neděle od 9 do 16 hod. Vstupné do výstavní síně je zdarma. 2

5 USNESENÍ Usnesení RADY MĚSTA SEDLČANY č. 8/2008 ze dne Rada města (RM) bere na vědomí zprávu místostarosty města o kontrole plnění usnesení z posledního zasedání rady. - RM bere na vědomí zprávu jednatele společnosti MTS, s.r.o. za rok 2007 a souhlasí s předloženým plánem činnosti na rok RM souhlasí s navýšením mandátní odměny za správu bytů na částku 130 Kč/byt/měsíc, a to s účinností od RM doporučuje zařadit do rozpočtu města pro rok 2008 rekonstrukci kotelny v čp. 34 v rámci rozpočtových opatření. - RM souhlasí s plánem údržby bytového fondu v roce 2008 v celkové hodnotě 10,5 mil. Kč dle předložené struktury. - RM ukládá starostovi města a jednateli MTS, s.r.o. vypracovat podklady pro zahájení prodeje části městských bytů. - RM stanovuje termín veřejného zasedání Zastupitelstva města na den od 17 hod. v KDJS Sedlčany (následně došlo k přesunutí na den ). - RM schvaluje obsazení komise pro program podpory kulturních památek ve složení pí Hájková, pí Svobodová, p. Fremut, Mgr. Hroch, Ing. Barták. - RM souhlasí s vypracováním a podáním žádosti na Ministerstvo kultury ČR na akci oprava kaple Solopysky. - RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Telefónicou O 2 Czech Republic, a.s. (budoucí oprávněný) a městem Sedlčany (budoucí povinný), a to za účelem stavby vedení veřejné komunikační sítě po pozemcích parc. č. 569/33 a 2762/1 v k.ú. Sedlčany, které jsou ve vlastnictví města. - RM schvaluje žádost manželů Dagmar a Jaroslava Rozsévačových, trvale bytem Havlíčkova čp. 623, Sedlčany o výměnu bytu 3+1, který dosud užívají na uvedené adrese, a to za byt 2+1 na adrese U Školky čp. 726 v Sedlčanech s tím, že vrácený byt 3+1 bude přidělen dle pořadníku na rok RM schvaluje přidělení bytu v DPS, č. bytu 12/ III. patro na adrese ul. 28. října čp. 173, Sedlčany, a to panu Františku Roušalovi, dosud trvale bytem Dublovice čp RM schvaluje uzavření smlouvy o podnájmu městského bytu 3+1 na adrese ulice Západní čp. 1172, Sedlčany, která byla uzavřena mezi nájemcem bytu slečnou Anetou Havlovou a podnájemcem paní Monikou Michálkovou, trvale bytem Příčovy čp. 105, a to ze studijních důvodů na dobu určitou od 1. května do 31. prosince RM schvaluje uzavření smlouvy o podnájmu městského bytu 1+1 Na Severním sídlišti čp. 675, Sedlčany, která byla uzavřena mezi nájemcem bytu Pavlou Fialovou a podnájemci slečnou Blankou Jiřincovou, trvale bytem Na Severním sídlišti čp. 661, Sedlčany a panem Michalem Fejtem, trvale bytem Sokolovská čp. 580, Sedlčany, a to na dobu určitou od 1. června do 31. prosince RM schvaluje žádost pana Milana Vondráčka, trvale bytem Strojírenská čp. 791, Sedlčany o prodloužení termínu splátek dluhu za pobyt na městské ubytovně v celkové výši Kč s tím, že dluh bude splacen nejpozději do 30. června V opačném případě bude dluh vymáhán soudní cestou. Usnesení RADY MĚSTA SEDLČANY č. 9/2008 ze dne RM bere na vědomí zprávu místostarosty města o kontrole plnění usnesení z posledního zasedání rady. - RM bere na vědomí přednesené zprávy o činnosti TJ Sokol, SK Pegas a TJ Tatran Sedlčany. - RM ukládá starostovi města zajistit odborný posudek stávajícího stavebně-technického stavu objektu Sokolovny. - RM požaduje od vedení TJ Tatran předložit vyhodnocení provozu ZS za období 10/ / RM doporučuje ZM schválit navržené úpravy rozpočtu města. - RM ukládá starostovi města projednat problematiku prodloužené zdravotní péče v Městské nemocnici na úrovni Středočeského kraje a Ministerstva zdravotnictví. - RM ve funkci valné hromady schvaluje navýšení kapitálu STS, s.r.o., a to o částku Kč. - RM jmenuje komisi pro výběr kamerového systému pro město Sedlčany ve složení p. Němeček, p. Krch a p. Fremut. - RM schvaluje výměnu bytů mezi manž. Lomozovými (byt 3+1, č.b. 15) na adrese U Školky 738, Sedlčany a manž. Stolaříkovými (byt 3+1, č.b. 13) na adrese U Školky 738, Sedlčany. - RM schvaluje uzavření smlouvy o ochraně pozemků v lokalitě Horní Solopyský rybník s Krajským úřadem Středočeského kraje. Usnesení ZASTUPITELSTVA MĚSTA SEDLČANY ze dne Zastupitelstvo města (dále jen ZM) bere jednohlasně (16) na vědomí zprávu místostarosty města Sedlčan o plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva, které se konalo dne 18. února ZM bere jednohlasně (17) na vědomí zprávu místostarosty města o jednání rady města od minulého zasedání zastupitelstva. - ZM jednohlasně (17) schvaluje rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2008, a to navýšením příjmů a výdajů ve výši Kč oproti rozpočtu schválenému dne ZM jednohlasně (17) schvaluje darovací smlouvu, na základě které Sdružení obcí Sedlčanska daruje městu Sedlčany podíl ideální 2/6 vzhledem k celku, pozemků zapsaných ve zjednodušené evidenci parcela původní Pozemkový katastr, parc. č. 747/13 o výměře m 2 a parc. č. 747/14 o výměře m 2, vše v obci a k. ú. Kosova Hora, které se nachází v areálu skládky TKO v Kosově Hoře. - ZM jednohlasně (17) schvaluje prodej pozemku panu Ladislavu Kolacímu ml., trvale bytem Komenského náměstí 70, Sedlčany, a to pozemek parc. č. 2360/1 trvalý porost o výměře 603 m 2 v k. ú. Sedlčany za cenu 100 Kč/m 2, tj. celkem Kč s tím, že kupující zároveň uhradí správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí ve výši 500 Kč. - ZM jednohlasně (16) schvaluje s účinností od 1. května 2008 měsíční odměny poskytované neuvolněným členům zastupitelstva ve smyslu nařízení vlády č. 79/2008 Sb., ze dne 25. února 2008 ve výši: - člen RM Kč - předseda výboru nebo komise Kč - člen výboru nebo komise Kč - člen ZM Kč - ZM jednohlasně (16) schvaluje zřízení zvláštních bankovních účtů pro Ministerstvo životního prostředí ČR pro příjem prostředků z ROP EU na akce Revitalizace náměstí T. G. M., Rekonstrukce stadionu LAS - Taverny a Překládací stanice TKO. - ZM ukládá jednohlasně (16) starostovi města projednat podmínky prodloužení chirurgické ambulantní péče v městské nemocnici s odborem zdravotnictví Krajského úřadu Středočeského kraje, Ministerstvem zdravotnictví ČR a Sdružením obcí Sedlčanska. 3

6 VZPOMÍNKY SPORTOVNÍ VZPOMÍNKY NA VÁLEČNÉ SEDLČANY 6. část: Sedlčanský tenis před vystěhováním Pravidelné souteže se tenisový oddíl nezúčastňoval, přesto vykazoval dosti bohatou činnost. Byly sjednávány přátelské zápasy, nejčastějšími soupeři bývali tenisté z Milevska, Votic a Neveklova. Kromě toho byl v době až do vystěhování města připravován turnaj mužů o pohár lékárníka Františka Meškana, tehdy čelného funkcionáře našeho oddílu. Těchto turnajů se zúčastňovali přední hráči z blízkého okolí - Votic, Neveklova, Benešova, Milevska a někdy i z Prahy. V roce 1940 hrál na turnaji u nás Boža Váňa, tehdejší mistr světa ve stolním tenisu. Při příležitosti této účasti předvedl své umění ve stolním tenisu na sokolském hřišti. Soupeřem při této exhibici mu byl J. Kuthan. Mistr světa ve stolním tenisu Boža Váňa na tenisovém turnaji v Sedlčanech v roce Vlevo O. Hlinecký. Postupem válečné doby celková úroveň sedlčanského tenisu upadala, slibný růst mladých hráčů byl zastaven. Někteří museli odejít v rámci totálního nasazení na práci do Říše nebo byli přeřazeni na pracoviště mimo Sedlčany (většinou do některých válečných průmyslových podniků v Protektorátu). Celkové činnosti bránil i nedostatek tenisových míčků, raket, výpletů a různých materiálů pro údržbu kurtů. Velkou ztrátu utrpěl oddíl zatčením Karla Vystyda německým gestapem v roce Byl vězněn nejdříve v Protektorátu, později v koncentračním táboře Mauthausen, kde v roce 1941 zemřel. V něm odešel jeden z prvních sedlčanských tenistů a nejpřednější tenisový funkcionář a zakladatel oddílu. Dalším tenistou, který musel kvůli válce opustit řady svých kamarádů, byl také Míra Buzek. Ten byl zatčen po studentských demonstracích v Praze už roku Z koncentračního tábora se vrátil v roce Opory sedlčanského tenisu Míra Buzek a Jiří Kuthan. K úplnému zániku tenisového oddílu došlo po vystěhování města v roce V následujícím období kurty pustly, zarůstaly plevelem, oplocení chátralo, za oběť okupantům padla i tenisová bouda, která byla vybudována v roce 1934 a sloužila tenistům jako klubovna a kabina pro převlékání, zmizela i menší budka, ve které bylo čerpadlo pro kropení kurtů a skladiště pro uložení pracovního nářadí. Rekonstrukce celého zařízení byla prováděna až po válce. Činnost na obnovených kurtech byla zahájena v roce K uctění památky nacisty umučeného Karla Vystyda, zakladatele původních tenisových kurtů, byly po válce pořádány turnaje pod názvem Memoriál Karla Vystyda, při kterých s oddílem velmi dobře spolupracoval ing. Miloš Vystyd, syn K. Vystyda. Jeho zásluhou přijížděli do Sedlčan někteří významní tenisté z Prahy - Jan Kodada, ing. J. Pařízek, J. Sekera a jiní. Jiří Chvátal Miloš Vystyd, syn Karla Vystyda, budovatele dvorců na sokolském hřišti. Zajímavé červnové akce - Neděle od 14 hod.: ZUŠ Sedlčany (Koncerty dechových hudeb, Areál U Chovatelů) - Pondělí od 14 hod.: SETKÁNÍ KLUBU DŮCHODCŮ (Červený sál KDJS Sedlčany) - Sobota od 14 hod.: VÍTÁNÍ LÉTA (Vystoupení souborů a žáků ZUŠ Sedlčany v prostorách skanzenu ve Vysokém Chlumci) - Sobota v 16 hod.: ŠTĚPÁN RAK (Koncert v kostele sv. Martina v Sedlčanech) - Sobota od 21 hod.: ARGEMA & MATYAS (Sedlčanská kotlina) - Neděle od 14 hod.: Venkovanka (Koncerty dechových hudeb, Areál U Chovatelů) - Čtvrtek v 18 hod.: Lidé bez domova (Vernisáž výstavy, připomínající 65 let od vystěhování Sedlčanska, městské muzeum) - Sobota ve 20 hod.: ROCK WONDER (U Zahrádek) - Sobota : MOTOCROSS SMS PŘEBOR (Sedlčanská kotlina) - Sobota : ZAHRADNÍ SLAVNOST V MC PETRKLÍČ (Taneční a výtvarné dílny pro děti) - Neděle od 14 hod.: ZUŠ Vlašim & ZUŠ Benešov (Koncerty dechových hudeb, Areál U Chovatelů) - Pondělí ve 14 hod.: Klub důchodců (Červený salonek KDJS Sedlčany) - Pondělí : BESEDA S MICHALEM VIEWEGHEM (Městská knihovna Sedlčany, ve 14 hod. pro studenty, v 18 hod. pro veřejnost) - Čtvrtek v 15 hod.: Slavnostní vyřazení dětí 5. MŠ (KDJS Sedlčany) - Sobota : SPEEDCROSS (Sedlčanská kotlina) - Sobota od 10 hod.: Sedlčanský hermelín (Závody v rychlostní kanoistice. Přehrada Sedlčany) - Neděle od 14 hod.: Dechovka Míly Nováka (Koncerty dechových hudeb, Areál U Chovatelů) - Středa od 9 hod.: Velká cena Sedlčan (Závod pramic o pohár starosty města Sedlčan. Tradičně budou závodit žáci 6. až 9. tříd ze základních škol a gymnázia v Sedlčanech) - Čtvrtek v 8.30 hod.: Slavnostní závěr školního roku 1. ZŠ (KDJS) - Pátek v 8 hod.: Slavnostní závěr školního roku GaSOŠE (KDJS Sedlčany) - Sobota od 21 hod.: ODYSSEA (kotlina) - Neděle : RC MODELY (kotlina) - Neděle od 14 hod.: Dechovka Rudy Ešnera (Koncerty dechových hudeb, Areál U Chovatelů) - Pondělí ve 14 hod.: Klub důchodců (Červený salonek KDJS Sedlčany) 4

7 KDJS SEDLČANY KULTURNÍ KALENDÁŘ - ČERVEN 2008 Úterý 3. června v hodin Divadelní sál Závěr právě končící sezony v kulturním domě bude patřit velice zajímavému koncertu, na kterém se před cestou do Maďarska představí TANEČNÍ ORCHESTR ZUŠ SEDLČANY pod vedením VÁCLAVA CALTY Na programu koncertu budou známé lidovky, swingové skladby, rocková hudba a další hudební žánry. V průběhu večera vystoupí rovněž někteří hosté, které si orchestr na své vystoupení pozval. Vstupenky se prodávají v kanceláři předprodeje v přízemí radnice nebo půl hodiny před začátkem koncertu přímo v pokladně KDJS. Vynikající herečka Simona Stašová se našemu publiku představí na předplatné divadla ve hře Drobečky z perníku, kterou uvede Divadlo Příbram 16. září Za ztvárnění hlavní role obdržela Simona Stašová cenu Thálie za nejlepší ženský herecký výkon v roce PRODEJ PŘEDPLATNÉHO NA SEZONU bude zahájen v pondělí 2. června V kanceláři předprodeje vstupenek v přízemí radnice bude od pondělí 2. června 2008 zahájen prodej předplatitelských průkazek na novou kulturní sezonu. Zájemci si budou opět moci zakoupit předplatné na divadlo nebo na večery poezie. Podrobný seznam her a pořadů zařazených do obou abonmá naleznete na 2. straně tohoto Kulturního kalendáře. Nabídka je určitě zajímavá a pestrá a na jeviště divadelního či koncertního sálu přivede znovu celou řadu našich předních divadelních a koncertních umělců a v nabídce nebude chybět ani představení sedlčanských ochotníků. Sedmičku divadelních her, které jsou zařazeny do předplatného, zahájí hned v září vynikající inscenace Divadla Antonína Dvořáka Příbram, nazvaná Drobečky z perníku, v níž exceluje v hlavní roli Simona Stašová. Za výkon v této hře obdržela v březnu v Národním divadle prestižní cenu Thálie. V říjnu uvede Městské divadlo Mladá Boleslav známou hru od Guy de Maupassanta Miláček s Petrem Mikeskou v titulní roli. V listopadu přijede pražské Divadlo pod Palmovkou s výtečnou hrou Ať žije královna! a s řadou populárních herců - Jitkou Čvančarovou, Zuzanou Slavíkovou, Ladislavem Županičem, Rudolfem Jelínkem a dalšími. V lednu se majitelé předplatného mohou těšit na výborné ztvárnění hry Přelet nad kukaččím hnízdem, ve které se v ústřední postavě představí oblíbený herec Filip Blažek. Následovat bude komedie ze současnosti To byl teda Silvestr! se známými herci Mahulenou Bočanovou, Martinem Zounarem, Janou Šulcovou, Filipem Tomsou a jinými. Na úvod jubilejních 45. Sukových Sedlčan bude uvedena Prodaná nevěsta, nejoblíbenější česká opera od Bedřicha Smetany, v nastudování Severočeského divadla opery a baletu Ústí nad Labem. A na závěr předplatitelského cyklu to bude v dubnu dosud ještě blíže neupřesněné představení Spolku divadelních ochotníků v Sedlčanech. Také nabídka na předplatné poezie přináší zajímavé tituly s vynikajícím obsazením. Nejprve v koncertním sále vystoupí trio skvělých herců Petr Kostka, Bořivoj Navrátil a Carmen Mayerová v nádherném koncertu melodramů Od Fibicha k Sukovi. Také druhé představení připravil rodinný tým - Carmen Mayerová s dcerou Terezou Kostkovou zahrají převzatou hru z Violy nazvanou Hodně smíchu a pár slz. V lednu k nám zavítá výtečný herec a muzikant Alfred Strejček spolu s loutnistou Jindřichem Mackem s pořadem Alchymie lásky. Poslední představení na předplatné poezie se jmenuje Utrpení mladého Werthera od J. W. Goetha a účinkuje v něm naše nejlepší cembalistka Edita Keglerová, sopranistka Ivana Bilej Brouková a herec Tomáš Pavelka. Upozornění: Dosavadním držitelům předplatitelských průkazek na divadlo a poezii rezervujeme jejich místa v sále nejpozději do pondělí 30. června Po tomto datu budou nevyzvednuté průkazky nabídnuty dalším zájemcům! 1

8 KULTURNÍ KALENDÁŘ - ČERVEN 2008 PŘEDPLATNÉ DIVADLO CENA 800 Kč POEZIE CENA 400 Kč Neil Simon: DROBEČKY Z PERNÍKU Divadlo Antonína Dvořáka Příbram Tragikomický příběh alkoholičky právě propuštěné z léčení. Hrají: Simona Stašová, Čestmír Gebouský, Ernesto Čekan, Vojtěch Záveský, Helena Karochová, Radka Filásková. Režie: Milan Schejbal Guy de Maupassant: MILÁČEK Městské divadlo Mladá Boleslav Lekce kurzu cesty nahoru v prostředí pařížské bohémy a smetánky. Hrají: Petr Mikeska, Jana Kovalčíková, Roman Teprt, Ota Jirák, Karolina Frydecká, Dagmar Teichmanová aj. Režie: Pavek Khek. Robert Bolt: AŤ ŽIJE KRÁLOVNA! Divadlo pod Palmovkou Praha Duel královen Alžběty I. a Marie Stuartovny o moc, čest a lásku. Hrají: Jitka Čvančarová, Zuzana Slavíková, Rudolf Jelínek, René Přibil, Ladislav Županič, Jan Révai aj. Režie: Petr Kracik. Dale Wasserman: PŘELET NAD KUKAČČÍM HNÍZDEM Divadlo Antonína Dvořáka Příbram Příběh svobodomyslného McMurphyho v ústavu pro duševně choré. Hrají: Filip Blažek, Vladimír Senič, Robert Tyleček, Zbigniew Kalina, Jiří Weingärtner, Debora Štolbová. Režie: M. Schejbal. Zbyšek Pantůček: TO BYL TEDA SILVESTR! Divadelní společnost HÁTA Olgy Želenské Praha Až příliš veselé setkání několika generací při oslavě Silvestra. Hrají: Mahulena Bočanová, Martin Zounar, Adéla Gondíková, Lucie Zedníčková, Filip Tomsa, Jana Šulcová aj. Režie: Milan Schejbal. ŽIVÁ ANTOLOGIE MELODRAMU aneb OD FIBICHA K SUKOVI Skvělý pořad v rámci 11. Mezinárodního festivalu koncertního melodramu, který připravila Společnost Zdeňka Fibicha. Účinkují: PETR KOSTKA - přednes BOŘIVOJ NAVRÁTIL - přednes CARMEN MAYEROVÁ - přednes VĚRA ŠUSTÍKOVÁ - úvodní slovo MIROSLAV SEKERA - klavír HODNĚ SMÍCHU A PÁR SLZ aneb CO ŽIVOT DAL A VZAL BETTY McDONALDOVÉ Poutavé představení z pražské Violy. Svěží dialog bezstarostného mládí a moudré zralosti, schopnost vidět události z lepší strany. Účinkují: CARMEN MAYEROVÁ TEREZA KOSTKOVÁ ALCHYMIE LÁSKY Renesanční a barokní poezie alžbětinské Anglie a dobové skladby pro sólovou loutnu. Verše W. Shakespeara, F. Bacona a dalších. Účinkují: ALFRED STREJČEK - přednes JINDŘICH MACEK - loutna UTRPENÍ MLADÉHO WERTHERA Čtení z milostného románu v básních od J. W. von Goetha s hudbou raného klasicismu. Nádherný hudebně poetický večer. Účinkují: IVANA BILEJ BROUKOVÁ - soprán EDITA KEGLEROVÁ - cembalo TOMÁŠ PAVELKA - přednes Bedřich Smetana: PRODANÁ NEVĚSTA Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem Nejkrásnější česká opera zahájí 45. ročník Sukových Sedlčan. Hrají: Jaromír Březina, Petr Matuszek, Miroslava Kalašová, Jitka Burgetová, Jaroslav Kovacs aj. Dirigent: Norbert Baxa. Duben 2009 Spolek divadelních ochotníků v Sedlčanech Na závěr předplatitelského cyklu uvedou sedlčanští ochotníci dosud blíže neurčenou divadelní hru. Nejlepší česká cembalistka Edita Keglerová vystoupí v krásném pořadu na předplatné poezie Utrpení mladého Werthera. 2

9 KULTURNÍ KALENDÁŘ - ČERVEN 2008 Populární herečky Zuzana Slavíková a Jitka Čvančarová v hlavních rolích hry Ať žije královna!, kterou Divadlo pod Palmovkou uvede v rámci předplatného na divadlo. Majitelé předplatného na poezii se mohou těšit na umění vynikajícího herce Petra Kostky v pořadu Živá antologie melodramu aneb Od Fibicha k Sukovi, připraveného Společností Zdeňka Fibicha v rámci 11. Mezinárodního festivalu koncertního melodramu. Do divadelního předplatného je rovněž zařazena výborná komedie Divadelní společnosti HÁTA nazvaná To byl teda Silvestr!, v níž účinkují oblíbení herci Mahulena Bočanová, Martin Zounar a další. Známý herec Filip Blažek se představí v titulní roli skvělé hry Přelet nad kukaččím hnízdem, kterou v předplatitelském cyklu na divadlo zahraje Divadlo Antonína Dvořáka Příbram. 3

10 PROGRAM NA MĚSÍC ČERVEN 2008 středa 4. června ve 20 hodin film GB - akční, sci-fi, horor (2008) SOUDNÝ DEN - Mezi Velkou Británií a Skotskem je postavena zeď, která zadrží nakažené smrtelným virem, aby se nemoc nešířila dál. Za čas se ale virus opět objeví ve VB. Vláda musí za zeď poslat skupinu, která má přinést lék od dr. Kana. Co je čeká za zdí, je záhadou. Mládeži do 12 let nevhodné pátek a sobota 6. a 7. června ve 20 hodin film USA - dobrodružný (2008) př. n. l. - Člen horského kmene, mladý lovec D Leh, objevil tu nejsilnější vášeň svého srdce - krásnou dívku Evolet. Do vesnice však vtrhli neznámí nájezdníci a Evolet s jinými unesli. D Leh s lovci se vydává po stopách únosců. Cestou bojují s prehistorickými tvory. Mládeži do 12 let nevhodné úterý 10.června ve 20 hodin film USA - komedie (2008) BLÁZNOVO ZLATO - Ben je hledač pokladů posedlý hledáním legendárního královnina věna, které se utopilo v moři v roce Zároveň se mu potápí i manželství s Tess. Ani Tess však nedokáže odolat pokušení odhalit tajemství pokladu a hledá s Benem. Nejsou však na hledání sami... Mládeži do 12 let nevhodné středa 11. června ve 20 hodin film USA - thriler (2008) MONSTRUM - Tahle noc změní život všem. A některým ho ukončí. V útulném newyorském klubu je večírek, dojde k výpadku proudu a nad městem se rozléhá zlověstný zvuk. Dochází k útoku supermonstra na nic netušící New York. Hrají J. Lucasová, M. Stahl-David a další. Mládeži do 15 let nepřístupné pátek a sobota 13. a 14. června ve 20 hodin film Rusko/N/Kaz./Mongol. - dobrodružný MONGOL - ČINGISCHÁN - Oscarovou nominací oceněný historický velkofilm představuje mongolského dobyvatele Čingischána jako prvního civilizovaného Evropana. Ovládal polovinu tehdejšího světa. Sjednotil Mongolsko, podmanil si Čínu a jeho vojska se zastavila až v Evropě. Mládeži do 12 let nevhodné středa 18. června ve 20 hodin film ČR - drama, komedie, hudební (2007) KVASKA - Film oceněný Českým lvem ze zákulisí muzikálu s hudbou Daniela Landy. Hrdina příběhu se ocitne ve vězení a při životě ho drží láska k muzikálové hvězdě Karin. Aby ji získal, uteče z vězení a zúčastní se konkurzu. Hrají L. Vondráčková, F. Tomsa, J. Korn. Mládeži do 12 let nevhodné pátek a sobota 20. a 21. června ve 20 hodin film USA - kriminální (2008) NEŽ ĎÁBEL ZJISTÍ, ŽE SEŠ MRTVEJ - Andy a Hank mají tíživý nedostatek financí, a tak se rozhodnou vyloupit klenotnictví rodičů. Při loupeži byla zavražděna jejich matka a otec se sám pouští do pátrání po vrazích. Plán jak přijít k penězům se pro ně stává noční můrou. Hrají E. Hawk, A. Finney. Mládeži do 15 let nevhodné středa 25. června ve 20 hodin film USA - akční sci-fi (2008) IRON MAN - Slavná komiksová postava Iron Man patří mezi nejhýčkanější superhrdiny. Přesto se až teď mohl přidat ke svým sourozencům Spider-Manovi, X-Menům, kteří mohou o sobě prohlašovat, že o nich natočili film. Hrají R. Downey, G. Paltrovová, J. Bridges a jiní. Mládeži do 12 let nevhodné pátek 27. června ve 20 hodin film ČR - komedie (2007) GYMPL - Komedie režiséra Tomáše Vorla o partě studentů, kteří našli zálibu v malování graffiti. To je ale jen záminkou pro vykreslení problémů současné mladé generace. Hrají J. Mádl, T. Vorel, T. Matonoha, L. Jurošková a další. Mládeži přístupné sobota 28. června ve 20 hodin film ČR/SR - drama, komedie (2007) TAJNOSTI - Oskarově oceněný film J. Svěráka od A. Nelis. Pětačtyřicetiletá Julie se rozhodne koupit piano a v putování za jeho získáním prožije den, který jí změní život. V hlavních rolích komorního dramatu hrají I. Bittová, K. Roden, I. Franěk, A. Šišková a jiní. Mládeži do 12 let nevhodné úterý 10. června v 16 hodin film N/F/L - animovaný dobrodružný LOVCI DRAKŮ - Ztracení poutníci a novopečení cestovatelé, vítejte na palubě! Připravte se na průzkum ostrovů, kde nebezpečí číhá za každým rohem, na seznámení s nejstatečnějšími hrdiny vašeho života. úterý 17. června ve 20 hodin film USA - akční thriler (2008) ÚHEL POHLEDU - Příběh sledujeme očima osmi různých lidí, kteří se pokoušejí odhalit pravdu o pokusu atentátu na prezidenta USA na summitu ve Španělsku. Jak tito lidé postupně doplňují jednotlivé části skládačky, začínají se odhalovat děsivé souvislosti o atentátu. Mládeži do 12 let nevhodné čtvrtek 19. června ve 20 hodin film ČSSR - režie B. Pojar (1974) ZAHRADA - Představení pro diváky všech věkových kategorií. Dnes již klasika českého animovaného filmu. Zahrada je nezapomenutelným loutkovým filmem o zahradě, partě kluků a zlém kocourovi. Film je inspirován knížkou Jiřího Trnky. 4

11 KRONIKA - HVĚZDÁRNA Z kroniky města Zápisky kronikáře Jana Pavelky ROK Vystěhování Sedlčan Berní správa v Sedlčanech se přestěhuje v době od 6. do 12. července do Sedlce u Prčice. Proto nebudou v době od 6. července 1943 strany přijímány. Pro strany začne berní správa úřadovati až 15. července 1943 a sice již v Sedlci u Prčice. Rovněž veškerá korespondence, odpovědi na výzvy a pod. budiž adresovány již do Sedlce. V sobotu dne 10. července 1943 zahájila činnost v Sedlčanech pobočka velitelství SS cvičiště Benešov. Velitelem pobočky byl nadporučík Kahlayss a jemu k pomoci poddůstojník Kühlewind a 2 písařky. Obsadili přízemí kanceláře okresního úřadu, takže tam umístěná oddělení se musila okamžitě vystěhovati a úřadovala až do svého přestěhování do Votic na chodbě (podatelna, dr. Sturm - okresní lékař). Oba dva se chovali pánovitě, arogantně, zejména poddůstojník Kühlewind. Při prohlídkách bytů nezdravili, byty prohlíželi i po 9. hod. večerní. Zástupce velitele Kühlewind byl po několika výtržnostech ze Sedlčan odvolán. Později (před 1. srpnem) se přestěhovali do domu dr. Chodounského na náměstí čp Městský rozhlas, 14. července Okresní záložna hospodářská přesídluje do Vysokého Chlumce. Přestěhování bude provedeno tuto sobotu dne 17.července a následující pondělí a úterý. Úřadovati počne ve středu dne 21. července ve Vysokém Chlumci. Sídlo okresního úřadu bylo přeloženo do Votic. Přesídlení okresního úřadu do Votic bude provedeno ve dnech 14. až 24. července. Od 19. čer- vence adresujte všechny spisy: Okresní úřad ve Voticích. Vyzýváme všechno obyvatelstvo, aby v době přesídlení omezilo své návštěvy jen na nejnutnější, která vyžadují okamžitého vyřízení. -jip- V domě č. 165 na sedlčanském náměstí (druhý zprava) od srpna 1943 sídlila pobočka velitelství cvičiště SS Benešov (SS Truppenübungplatz Beneschau) Lidová hvězdárna Kolem letního slunovratu 21. června, kdy začíná astronomické léto, jsou méně příznivé pozorovací podmínky oproti jiným obdobím z jednoduchého důvodu. Prakticky po celou noc trvá soumrak, takže málo jasné objekty jako jsou mlhoviny a galaxie se hůře rozpoznají na přesvětleném pozadí. Sledování jasnějších objektů jako jsou planety a Měsíc není soumrakem narušeno. Na scénu noční oblohy vstupují souhvězdí letní oblohy vedená Herkulem, následovaný Lyrou a Labutí. Pod Labutí a Lyrou jižním směrem září jasný Atair ze souhvězdí Orla a zcela nad jižním obzorem svítí Antares, první hvězda ve Štíru. Jižního obzoru se dotýká pruh Mléčné dráhy se seskupením hvězd souhvězdí Střelce. Zde leží ve vzdálenosti přibližně 30 tisíc světelných roků střed naší Galaxie (Mléčné dráhy) s černou dírou o hmotnosti asi 3 miliony sluncí. Černá díra zaujímá oblast menší než sluneční soustava ve které je soustředěná obrovská hmota. Pozorování z posledních deseti roků pomocí dalekohledů a přístrojové techniky v oblasti infračerveného záření potvrzují rychlý pohyb hvězd v blízkosti galaktické černé díry. V oblastech vzdáleného vesmíru byly objeveny ještě hmotnější galaktické černé díry ve kterých je soustředěna hmotnost odpovídající i miliardám sluncí. K jasnějším objektům patří kulové hvězdokupy z nichž k nejznámějším na severní obloze patří M13 ze souhvězdí Herkula. I přes nepřízeň soumraku můžeme spatřit (nesmí rušit svit Měsíce) několik galaxií ve Velké medvědici a také známou vírovou galaxii M57 v Honicích psech. Obrázek přibližuje zapadající Slunce, na jehož kotouč se promítají vrcholky stromů vzdálené asi 20 km. Celá série snímků, z nichž je tento vybrán, ukazuje postupnou deformaci slunečního kotouče způsobenou nerovnoměrným ohybem světla v hustých vrstvách zemské atmosféry. Pozorovací program pro veřejnost na měsíc červen: (hvězdárna otevřena každý pátek od 21 do 23 hod.) Měsíc Na páteční večerní obloze 6., 13. a 20. června. Nov 3. VI. První čtvrt 10. VI. Úplněk 18. VI. Planety Merkur nepozorovatelný. Venuše nepozorovatelná. Mars na večerní obloze. Jupiter pozdě v noci. Saturn v první polovině noci. Uran s Neptunem ve druhé polovině noci. Ostatní objekty galaxie, hvězdokupy, mlhoviny a další objekty. Pozorovací program pro pokročilé: Sledování proměnných hvězd, objektů v programech HERO a TRESCA. Sledování zákrytů hvězd Měsícem. Sledování zákrytů hvězd planetkami podle aktuálních předpovědí. Testování nové kamery CCD ST-2000XM v programu proměnných hvězd. František Lomoz 5

12 TÉMA MĚSÍCE Kdo vlastně řeší dopravní otázky v našem městě? K dopravní situaci a dopravnímu řešení ve městě byla ustavena samostatná dopravní komise, která řeší problémy iniciované městskou nebo českou policií, vedením radnice či našimi občany. V loňském roce jsme se sešli celkem čtyřikrát a letos jsme měli první jednání. Jaké jsou nejžhavější problémy v dopravě v Sedlčanech? Nejdůležitější dopravní problémy v současné době jsou následující. Od veřejnosti jsou stálé připomínky k dopravnímu řešení Husovy ulice a Sukova náměstí. Pro nás je v té podobě, jak je provedeno, definitivní. Dojde k obnově vodorovného značení a po roce vyhodnocení se ukazuje, že jde o dopravně bezproblémovou záležitost. Budeme se zabývat rozšířením kapacity parkování v jižním a severním sídlišti tak, aby se zabránilo parkování v zeleni, ale naopak abychom vytvořili nová parkovací místa. Ohledně připomínkovaného výhledového zrcadlo při výjezdu ze Sukova náměstí do ulice 28. října došlo k dohodě s vlastníkem nemovitosti, ve které sídlí firma Barták a v nejbližší době dojde k vyřešení problému a osazení zrcadla. Za splněné požadujeme šest bodů, které se týkaly v loňském roce dopravních řešení v oblasti náměstí TGM. Problémem naopak zůstává přechod u Církvičky ke hřbitovu (viz. snímek). Jednak je na krajské komunikaci, navíc v nepřehledném profilu silnice z obou stran. Jeho předání do spodní části byla jedna z variant, ale muselo by jít o značnou vzdálenost proti stávajícímu přechodu. Budeme muset tento případ řešit dalším dopravním značením a signalizací tak, aby byl přechod pro chodce bezpečný. 6 Se starostou města jsme hovořili o dopravní situaci ve městě Na Rose budou zvony na tříděný odpad V letošním roce budou vůbec poprvé při městských slavnostech Rosa mimo popelnicových stojanů přistaveny i kontejnery na tříděný odpad. V bezprostředním okolí sedlčanského náměstí budou v rámci slavností umístěny kontejnery na plast. Kontejnery budou umístěny u přechodu k OD Rozvoj a v horní části parkoviště na náměstí T. G. Masaryka. Pokud zvony budou mít příznivý vliv na snížení množství odpadů ze slavností, tak bude do budoucna rozmístěno při slavnostech Rosa zvonů více. STS, s.r.o. Jaká další dopravní opatření jste v komisi projednávali? Diskutovali jsme také o tom, jak v době konání sedlčanské poutě dopravně řešit situaci v oblasti za nemocnicí a Nového Města tak, aby nedocházelo ke komplikacím, které tam vznikly v loňském roce hlavně v průjezdu sídlištěm. Řešit se bude také problém těžké nákladní dopravy v oblasti silnice 1/18 k podnikům jako IMF či Strojírny, kam nám zajížděly kamiony. Tato záležitost je nyní vyřešena informačním systémem. Zajímali jsme se o další drobné úkoly, jako je například podélné stání na Novoměstském náměstí, vyhražené parkoviště pro OD Rozvoj v boční ulici, značení v ulici Kpt. Jaroše, zastávka autobusu v Sedlecké ulici, výjezd z komunikace v zadní části hřbitova, parkování v jižním sídlišti. Přešli jsme také k novým úkolům, jakými jsou třeba světelná signalizační zařízení pro měření rychlosti, kde jsme uspěli grantem Středočeského kraje v oblasti dopravy dotací 500 tis. Kč. Řešili jsme rozjetí kamerového systému v centru města Zájemci o tanec mají ještě šanci Zápis do nových kurzů tance a společenského chování probíhá již od poloviny května, ale tancechtiví zájemci mají stále ještě šanci se přihlásit. Vítáni jsou především chlapci! Volná místa jsou na kurzy, které budou probíhat od měsíce září až do Vánoc, a to každý pátek vždy od hodin do hodin ve Společenském sále Kulturního domu Josefa Suka v Sedlčanech. Přihlášky přijímá paní Alena Bubeníčková v kanceláři kulturního domu denně od 10 do 17 hodin. Telefonický kontakt je v návaznosti na náš rozpočet, což je teď otázka výběrového řízení na zhotovitele. Vyhodnocovali jsme měřiče rychlosti na silnici 1/18 a v Havlíčkově ulici z hlediska chování řidičů na takto frekventovaných úsecích. Shodli jsme se, že budeme požadovat od městské policie vyhodnocení každé čtvrtletí. Bavili jsme se i o tom, že prostřednictvím městské policie bude prováděno měření rychlosti v některých částech města především z hlediska zlepšení bezpečnosti na našich komunikacích. Řešili jsme i problém výstavby chodníku v Libíni, což je záležitost podél krajské silnice 2/105, dopravní značení u kulturního domu a vyhražení některých stání ve městě dle požadavků. Co říci závěrem na činnost dopravní komise města? Jak je vidět, komise má opravdu co řešit a určitě ne všechno se dá vyřešit dle přání a požadavků občanů. Mnohdy dopravní řešení podléhá příslušnému rozhodnutí orgánu státní správy, rozhodnutí dopravního inspektorátu ČP, případně dalším odborným posudkům a samozřejmě též otázce logičnosti systému. Cílem snažení této komise je zlepšení celého dopravního systému ve městě, neustále jej monitorovat pro zlepšení bezpečnosti silničního provozu i na místních komunikacích a já se kloním k tomu, aby celý dopravní systém byl jednoduše vnímatelný pro chodce i řidiče. Ve sběrném dvoře je možné odevzdávat i polystyren Od 1. května 2008 je možné ve sběrném dvoře Sedlčanských technických služeb, s.r.o. odevzdávat také polystyren. Polystyren bylo možné již v minulosti třídit spolu s dalšími plasty do zvonů určených na plast, ale s jeho zpracováním byly velké problémy. V celé České republice je jen hrstka firem, které dokáží polystyren nějakým vhodným způsobem využít. Od začátku května máme konečně odběratele, u kterého si můžeme být jisti, že tato druhotná surovina nekončí kdesi na skládce. Polystyren je možné odevzdávat ve sběrném dvoře bezplatně v jakémkoli množství. Jediná podmínka je, že nesmí být znečištěn ničím, co by mohlo začít hnít. STS, s.r.o.

13 Výběr z nových knih v Městské knihovně Sedlčany Beletrie pro dospělé COLLINS, Jackie: Nebezpečná žena. Frýdek-Místek, Alpress Americký román pro ženy. DEAVER, Jeff: Spící panna. Ostrava, Domino s. Americký detektivní román. GARLOCK, Dorothy: Paprsky štěstí. Frýdek-Místek, Alpress Americký román pro ženy. HAYDEN, Torey L.: Spratek. Příběh dítěte, které nikdo nemiloval. Portál Skutečný příběh. HERON, Echo: Konečná diagnóza. Frýdek-Místek, Alpress Americký napínavý lékařský román. HOOPER, Kay: Dotek strachu. Frýdek-Místek, Alpress s. Americký detektivní román. HOWARD, Linda: Pod ochranou noci. Frýdek- Místek, Alpress s. Americký thriller. JACKSON, Lisa: Absolutní strach. Ostrava, Domino s. Americký detektivní román. KOUDELKOVÁ, Barbora: Útěk z afrického pekla. Frýdek-Místek, Alpress s. Zpověď Češky o pěti letech týrání a ponížení. L AMOUR, Louis: Stíny prérie. Frýdek-Místek, Alpress s. Americký dobrodružný román z Divokého západu. LUDLUM, Robert: Bancroftova strategie. Ostrava, Domino s. Americký napínavý politický román. MORRELL, David: Neznámá pravidla. Frýdek- Místek, Alpress s. Americký thriller. OBERMANNOVÁ, Irena: Normální zázraky. Praha, Motto s. České povídky. POBEROVÁ, Slávka: Intriky na českém trůnu. Frýdek-Místek, Alpress s. Příběhy z české historie. PROULX, Annie: Ostrovní zprávy. Praha, Vyšehrad s. Americký psychologický román. ROBERTS, Nora: Síla ohně. Frýdek-Místek, Alpress s. Americký román pro ženy. STEINBECK, John: Měsíc zapadá. Frýdek-Místek, Alpress s. Americký román z 2. světové války o okupaci Norska. WATT, Peter: Než přijde úsvit. Frýdek-Místek, Alpress s. Australský válečný román o ohrožení Tichomoří za 2. světové války. WHITTON, Hana: Anna Česká. Frýdek-Místek, Alpress s. Román o dceři Karla IV. na anglickém trůnu. Naučná literatura pro dospělé AGORAFOBIE a panická porucha. Praha, Portál s. Poruchy osobnosti. DROGY. Otázky a odpovědi. Praha, Portál s. Příručka pro rodinné příslušníky a pomáhající profese. EMMERT, František: Rok 1968 v Československu. Praha, Vyšehrad s. Dokumenty o událostech v r FICHNOVÁ, Katarína: Rozvoj tvořivosti a klíčových kompetencí dětí. Praha, Portál s. Náměty pro předškolní vzdělávání. HÉRIL, Alain: Testy každodenního štěstí. Praha, Portál l s. Psychologická příručka s testy. NEUBAUER, Karel: Neurogenní poruchy komunikace u dospělých. Praha, Portál s. OSBORNE, Richard: Teorie umění. Praha, Portál s. Teorie výtvarného umění. PETITCOLLIN, Christel: Oběť, kat a zachránce ve vztazích a komunikaci. Praha, Portál s. Psychologická příručka. SBORNÍK vlastivědných prací z Podblanicka /2007. Benešov, Muzeum Podblanicka SVOBODA, Pavel: Cvičení pro rozvoj čtení. Pro začínající čtenáře a děti se specifickými poruchami učení. Praha, Portál s. Pedagogická příručka. VANDENBERG, Philipp: Velké lásky. Důvěrné vztahy na královských dvorech. Frýdek-Místek, Alpress s. Životopisné příběhy o milostných aférách evropských panovníků. YOVELL, Yoram: Láska a jiné nemoci. Praha, Portál s. Psychologie a biologie lásky. Beletrie pro děti BACHNER, Anne: Poník na výletě. Havlíčkův Brod, Fragment s. Německý příběh o dětech. BAUER, Insa: Indiáni. Praha, Thovt s. Německý dobrodružný příběh o Indiánech. BAUER, Insa: Jak se stát detektivem. Praha, Thovt s. Napínavé detektivní příběhy. BREZINA, Thomas: Ségra, co šílíš! Havlíčkův Brod, Fragment s. Rakouský humorný příběh o sestrách z edice Klukům vstup zakázán. BREZINA, Thomas: Senza super párty. Havlíčkův Brod, Fragment s. Další příběh z edice Klukům vstup zakázán. BRYANT, Bonnie: Dívky v sedlech. Díl 25 a 26. Frýdek-Místek, Alpress , 102 s. Pokračování příběhů o koních. BREZINA, Thomas: Dům příšer. Havlíčkův Brod, Fragment s. Rakouský napínavý příběh o dětech z edice Klub záhad. BREZINA, Thomas: Město přízraků. Havlíčkův Brod, Fragment s. Další příběh z edice Klub záhad. ESTES, Allison: Nerozluční kamarádi. Frýdek- Místek, Alpress s. Příběh pro dívky o koních z edice Stříbrné podkovy. ESTES, Allison: Záhada zlaté medaile. Frýdek- Místek, Alpress s. Další příběh z edice Stříbrné podkovy. GEHM, Franziska: Příběhy malé elfky. Praha, Thovt s. Pohádkové čtení pro začínající čtenáře. NOVÉ KNIHY GEISLER, Dagmar: Vanda Blesková pomsta. Praha, Thovt s. Humorný německý příběh pro dívky. GEISLER, Dagmar: Vanda Liga proti holkám. Praha, Thovt s. Humorný německý příběh pro dívky. HOLLER, Renée: Druidovo tajemství. Praha, Thovt s. Historické krimi z dob starých Keltů. KESSEL, Carola von: Velká jezdecká soutěž. Havlíčkův Brod, Fragment s. Německý příběh o dívkách z jezdecké školy. KESSEL, Carola von: Vzhůru na slet čarodějnic. Havlíčkův Brod, Fragment s. Další příběh o dívkách z jezdecké školy. KIMPTON, Diana: Eliška a noční dobrodružství. Havlíčkův Brod, Fragment s. Anglický příběh pro malé čtenářky o princezně a ponících. KIMPTON, Diana: Eliška a tajná jeskyně. Havlíčkův Brod, Fragment s. Další příběh o princezně a ponících MCCOMBIE, Karen: Dóóóst dobrá rodinka. Havlíčkův Brod, Fragment s. Anglický humorný příběh pro dívky z edice Alice a MCCOMBIE, Karen: Šíleně žárlivá Frankie. Havlíčkův Brod, Fragment s. Anglický humorný příběh pro dívky z edice Stella a NEUBAUER, Annette: Příběhy ze strašidelného zámku. Praha, Thovt s. Pohádkový příběh o strašidlech pro začínající čtenáře. NEUBAUER, Annette: Případ pro mistrova žáka. Praha, Thovt s. Krimi příběh o Leonardovi da Vinci. PILAŘ, Radek: Rumcajs. Praha, Fragment Leporelo. POSPÍŠILOVÁ, Zuzana: Popletená abeceda. Praha, Fragment s. Popletené básničky. RODDA, Emily: Deltora 3. Ostrov smrti. Havlíčkův Brod, Fragment s. Australský fantastický příběh. RODDA, Emily: Deltora 3. Jižní sestra. Havlíčkův Brod, Fragment s. Australský fantastický příběh. RODIK, Belinda: Ukradené pouzdro na housle. Praha, Thovt s. Krimi příběh o Albertu Einsteinovi. RUDEL, Imke: Římané. Praha, Thovt s. Napínavé příběhy o dětech ve starém Římě. Naučná literatura pro děti DORAŇOVÁ, Veronika: Co umí barvy, nůžky, lepidlo. Praha, Portál s. Nápady pro tvorbu malých dětí. MELLOR, Zoë. Pleteme veselé hračky. Praha, Portál s. 25 veselých a hravých nápadů. TEREŠČUK, Andrej Vasiljevič: Panovníci Ruska. Havlíčkův Brod, Fragment Encyklopedie. 7

14 RŮZNÉ Kontejnery na jarní úklid zahrad I v letošním roce rozmístily Sedlčanské technické služby po domluvě s městem Sedlčany kontejnery na zahradní odpad. Doteď se technické služby bohužel marně snaží najít zahrady se stromy, na kterých rostou pneumatiky, polystyren, železo, matrace a dokonce sklo, plast a papír! Díky všem těmto přispěvovatelům se obsah kontejnerů musel draze skládkovat. Celá tato akce si vyžádala náklady téměř Kč! Tímto bezohledným jarním vyházením všeho možného byla bohužel zmařena snaha všech obyvatel, kteří do kontejnerů v dobré víře uložili pouze zahradní odpad. I přesto všem slušným lidem patří veliký dík. A pro ostatní máme něco k zvážení. Za tyto zbytečné náklady by Sedlčanské technické služby, s.r.o. mohly pořídit dva nové zvony na tříděný odpad a doplnit tak sběrná místa nebo rozšířit jejich počet. Také to vyzývá k zamyšlení, zda to bylo opravdu nutné, když je ve městě 26 míst, kam se dá odpad vytřídit. Až příště půjdete vynést tříděný odpad a řeknete si, že to máte příliš daleko, vzpomeňte si, proč není zvon ve vašem okolí někde blíž. STS, s.r.o. Pozvánka na fotbalové zápasy sedlčanského Tatranu Krajský přebor mužů NE v 17 hod.: TJ TATRAN SEDLČANY A - TJ SOKOL ZÁPY SO v 17 hod.: TJ FK LITOL - TJ TATRAN SEDLČANY A (Odjezd ve hod.) Krajský přebor dorostu (starší a mladší) SO v a hod.: TJ NOVO. KLADNO - TJ TATRAN (Odjezd v 7.30 hod.) SO v a ve hod.: TJ TATRAN SEDLČANY - AFK KOLÍN NE v a ve hod.: FK KOLÍN B - TJ TATRAN (Odjezd v 7.30 hod.) Divize žáků A (starší a mladší žáci) SO v 10 a v hod.: TJ TATRAN SEDLČANY - FC PÍSEK SO ve 13 a ve hod.: SK ČTYŘI DVORY - TJ TATRAN (Odjezd v 10 hod.) ST v 16 a v hod.: TJ TATRAN SEDLČANY - FC VIKTORIE PLZEŇ B Okresní přebor mužů NE v 17 hod.: TJ TATRAN SEDLČANY B - TJ TOCHOVICE NE v 17 hod.: TJ KRÁSNÁ HORA - TJ TATRAN B (Odjezd v hod.) NE v 17 hod.: TJ TATRAN SEDLČANY B - SOKOL DALEKÉ DUŠNÍKY SO v 17 hod.: FC VIŠŇOVÁ - TJ TATRAN SEDLČANY B (Odjezd v hod.) Také na letošní prázdninové období připravil KDJS tradiční přehlídku nejlepších českých filmů z posledního období pod názvem 9. Sedlčanské filmové léto 2008 pátek GYMPL sobota TAJNOSTI pátek VENKOVSKÝ UČITEL sobota VENKOVSKÝ UČITEL pátek KARAMAZOVI sobota BOBULE pátek TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA sobota O ŽIVOT pátek CHYŤTE DOKTORA sobota KULIČKY pátek SMUTEK PANÍ ŠNAJDEROVÉ sobota O RODIČÍCH A DĚTECH pátek SVATBA NA BITEVNÍM POLI sobota U MNE DOBRÝ pátek VRATNÉ LAHVE sobota NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ pátek FRANTIŠEK JE DĚVKAŘ sobota VÁCLAV pátek BÁTHORY sobota BÁTHORY Začátky všech představení jsou ve 20 hodin. 8 Vydává Městský úřad Sedlčany, nám. T. G. Masaryka 32, IČ , jako měsíčník v nákladu 3300 ks, místo vydávání Sedlčany, evidenční číslo MK ČR E 11727, řídí redakční rada, sazba Jan Kuthan, tiskne firma SAMBA servis, spol. s r.o., Sedlčany, vychází zpravidla 28. dne v každém měsíci.

15

16

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. prosince 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. prosince 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. prosince 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: Omluveni: 10 Členů ZO 1 dle presenční listiny Neomluveni: - Jednání řídí

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.1.2014 od 15:00:00 do 16:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 9. 4. 2015 Přítomni: členové rady města Ing. Vlastimil Picek, p. Hynek Homolka, Mgr. Petr Kváča, Ing.

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA. Usnesení č. 18/2012 ze schůze Rady města Čelákovic 20. září 2012

USNESENÍ RADY MĚSTA. Usnesení č. 18/2012 ze schůze Rady města Čelákovic 20. září 2012 USNESENÍ RADY MĚSTA Usnesení č. 18/2012 ze schůze Rady města Čelákovic 20. září 2012 Rada města Čelákovic: 1.1. Schvaluje předložený program jednání 1.2.1. Jmenuje Miloše Sekyru ověřovatelem usnesení.

Více

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici.

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Zápis č. 21/2014 z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Přítomni: Růžičková Marta, Mgr. Vymětal Antonín, Kučera Jiří, Machač Stanislav,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

U s n e s e n í. z 20. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 20. června Zastupitelstvo města:

U s n e s e n í. z 20. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 20. června Zastupitelstvo města: U s n e s e n í z 20. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 20. června 2005 Zastupitelstvo města: 669. volí návrhovou komisi pro toto zasedání ve složení: předseda: Ing. Jozef Pikla členové:

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3. 2012 (usnesení č. 73/8 86/8) 73/8 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Usnesení. z 18. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného

Usnesení. z 18. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného 25.01.2012 Po projednání jednotlivých bodů byla přijata tato usnesení ZM Velký Šenov: č. 515/12 ZM VOLÍ za ověřovatele zápisu pana Miroslava

Více

Zastupitelstvo města Příbora

Zastupitelstvo města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 23.06.2016 v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16.00 hod. VARIANTA USNESENÍ URČENÁ

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 18. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 5. dubna 2005 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 ( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Jednání řídí : Zapisovatel/ka :.. Členů ZO..

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94 Obecní úřad Olešná Olešná čp. 94, 393 01 Pelhřimov IČ: 00515761, bankovní spojení KB Pelhřimov 30521261/0100 telefon 565 323 772, mobil starosta 724 787 489 e-mail: ou.olesna@seznam.cz případně ou.olesna@quick.cz

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Zastupitelstvo města Kraslic. Soupis usnesení

Zastupitelstvo města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kraslic, které se uskutečnilo dne 26.11.2015 v 16:00 hodin ve velké zasedací síni Městského úřadu

Více

Zápis z 10. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 19. května 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 10. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 19. května 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 10. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 19. května 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Roman Čivrný, Ing. Jaroslav Nechanický,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 27.01.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 04.02.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138)

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138) U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. května 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Přerušení provozu MŠ Kojetín

Více

POŘAD JEDNÁNÍ: K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ. z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001.

POŘAD JEDNÁNÍ: K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ. z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001. Příloha USNESENÍ z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001. POŘAD JEDNÁNÍ: 1. Zahájení, procedurální záležitosti 2. Majetkové a finanční otázky 3. Návrh rozpočtových

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září (č. 581/44 600/44)

- 1 - U S N E S E N Í. z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září (č. 581/44 600/44) - 1 - U S N E S E N Í z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září 2016 (č. 581/44 600/44) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, P. Kukučka, Ing. M. Robenek Omluveni : Mgr.

Více

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM USNESENÍ z 15. zasedání Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem, dne 21. 9. 2016 236/15/2016 Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 1. schvaluje zápis z minulého

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í USNESENÍ č. 631/12 USNESENÍ č. 632/12 USNESENÍ č. 633/12 USNESENÍ č. 634/12 USNESENÍ č.

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í USNESENÍ č. 631/12 USNESENÍ č. 632/12 USNESENÍ č. 633/12 USNESENÍ č. 634/12 USNESENÍ č. M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í z 53. schůze Rady města Duchcova, která se uskutečnila dne 4. prosince 2012 od 8.00 hodin v zasedací síni Městského úřadu Duchcov Přítomno: 7 Nepřítomno: 0 Z toho

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 Město Holýšov U S N E S E N Í 110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 122.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 110. (9.) zasedání: 1) Zahájení 2)

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 406/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 407/13rm schvaluje

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 54. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.10.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/54R/2016

Více

USNESENÍ č. 4/2015 z 3. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne

USNESENÍ č. 4/2015 z 3. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne USNESENÍ č. 4/2015 z 3. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 13. 04. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 SEZNAM KONCERTŮ 22. ledna 2015, Slavnostní aula Gymnázia Dr. Pekaře od 19.15 hodin abonentní LOBKOWICZ TRIO Lukáš Klánský klavír Jan Mráček housle Ivan Vokáč violoncello

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí 1 Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 3. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 22. 12. 2010 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-49-2016 Termín jednání 27. července 2016 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni

Více

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar Rückerová, Mgr. Karel Střeleček,

Více

U s n e s e n í z 13. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 25. června 2008

U s n e s e n í z 13. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 25. června 2008 U s n e s e n í z 13. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 25. června 2008 Zastupitelstvo města: 387. schvaluje program jednání 13. řádného zasedání zastupitelstva města; 388. volí

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

3. Projednání žádosti o souhlasné stanovisko s výstavbou RD, na pozemku parc. č. 324/51 k. ú. Tuchoměřice A. Pudilová

3. Projednání žádosti o souhlasné stanovisko s výstavbou RD, na pozemku parc. č. 324/51 k. ú. Tuchoměřice A. Pudilová ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Tuchoměřice č. 3/2016, které se konalo dne 2. 3. 2016 v 18.00 v budově OÚ v Tuchoměřicích Přítomni: J. Radostný, L. Csermelyiová, K. Böhm, I. Ernestová, M. Hlaváč,

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 11/16/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 11/16/Ko ZM města KRNOVA SS 11/16/Ko U S N E S E N Í z 11. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve čtvrtek dne 25. února 2016 v 15:00 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č. usn. 256/11 291/11

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

Program 1. zasedání Zastupitelstva města Žlutice

Program 1. zasedání Zastupitelstva města Žlutice Program 1. zasedání Zastupitelstva města Žlutice Termín a místo konání: středa 17. prosince 2014 od 18 hodin v Kulturním domě Žlutice 1. Zahájení a schválení programu jednání 2. Informace z jednání Rady

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 26. srpna 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 26. srpna 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 26. srpna 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: 10 Členů ZO Omluveni: 1 Neomluveni: 0 Jednání řídí : Zapisovatel/ka : Martin

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 11-2008 z 11. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 28.8. 2008 od 18.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 2/2012 konaného dne od 16,00 hod. do 17,05 hod.

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 2/2012 konaného dne od 16,00 hod. do 17,05 hod. * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

Výpis usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva Města Štětí konaného dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva Města Štětí konaného dne anonymizovaný 2017/15/366 ZM schvaluje vyjmout z programu jednání bod 19 Plán odpadového hospodářství obce Štětí. 2017/15/367 ZM schvaluje vyjmout z programu jednání bod 21 - Prezentace nové tělocvičny. 2017/15/368

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-15-2015 Termín jednání 11. května 2015 Začátek jednání 17:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 5.10.2015, KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ Zahájení: 19:05 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Zdeněk Hlaváček, Miroslav Hruška, Dušan Vaněček, Miloslav

Více

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00.

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Přítomni: 9 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský, Kateřina Šabatová Ověřovatelé: Ing. Jaromír Poledňák, Markéta Počekajlová Program:

Více

Sezimovo Ústí Výroční zpráva 1999

Sezimovo Ústí Výroční zpráva 1999 Sezimovo Ústí Výroční zpráva 1999 Adresa: Hvězdárna Fr. Pešty, P.O.Box 48, Sezimovo Ústí Poloha: 49 23 10 s.š., +14 42 20 v.d., 420 m.n.m. Telefon: 0606 / 578648, 0361 / 262972, 275791, 0602 / 422166 E-mail:

Více

Základní školy 1. stupeň. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová

Základní školy 1. stupeň. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová Základní školy 1. stupeň Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová Vážená paní učitelko, pane učiteli, pro letošní školní rok 2016/2017 Vám nabízíme LITERÁRNÍ BESEDY A LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY, vhodné pro

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Jihlavská astronomická společnost www.jiast.cz, info@jiast.cz

Jihlavská astronomická společnost www.jiast.cz, info@jiast.cz Akce realizované v roce 2009 17. prosince 2009: Astronomický klub JAS: Galaktická astronomie; od 17:00 hod. brána 4. prosince 2009: Besídka Jihlavské astronomické společnosti: Neveřejné, přístupné pouze

Více

Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín

Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín Přítomni: Ověřovatelé: Zapisovatel: viz prezenční listina Ing. Petr Kollert,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 16. března 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 16. března 2015 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 16. března 2015 Přítomní členové zastupitelstva města: Ponocná Jana (01) Krabec Dušan, Mgr. (08) Hejkrlík Martin, Mgr. (02) Vyšohlíd

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Výsledky projednání zastupitelstva obce z 5. zasedání zastupitelstva obce Rozvadov dne

Výsledky projednání zastupitelstva obce z 5. zasedání zastupitelstva obce Rozvadov dne Výsledky projednání zastupitelstva obce z 5. zasedání zastupitelstva obce Rozvadov dne 18.3.2015 Zastupitelstvo obce Rozvadov I/ Schvaluje 5/1) ověřovateli zápisu Jindřicha Červeného, Ivana Jančoviče,

Více

LEGIONÁŘSKÁ. Zápis o zasedání Statutárního orgánu ČsOL dne 8. března 2016

LEGIONÁŘSKÁ. Zápis o zasedání Statutárního orgánu ČsOL dne 8. března 2016 ČESKOSLOVENSKÁ OBEC LEGIONÁŘSKÁ HOTEL LEGIE, SOKOLSKÁ 33, 120 00 PRAHA 2 TEL. 224 266 235, 224 266 241 - WWW.CSOL.CZ Zápis o zasedání Statutárního orgánu ČsOL dne 8. března 2016 Účast: Br. Pavel Budinský,

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 12.10.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 12.10.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 12.10.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jaroslava Martanová, Zdeněk Ženíšek Ing. Michal

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 16.6.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 16.6. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 16.6. 2011 (usnesení č. 35/5 49/5) 35/5 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Usnesení

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen:

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25. 7. 2016 od 16:00 hodin. Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Dana Kodrasová Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Program

Více

Astronomický klub Pelhřimov Pobočka Vysočina Česká astronomická společnost

Astronomický klub Pelhřimov Pobočka Vysočina Česká astronomická společnost www.astroklub.cz Astronomický klub Pelhřimov Pobočka Vysočina Česká astronomická společnost http://vysocina.astro.cz Hvězdářská ročenka 2017 Jakub Rozehnal a kolektiv Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne U S N E S E N Í z 54. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 16. ledna 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Delegování člena RM R 1215/01-13

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 08.04.2013 č. 446-20/2013/ZM až 477-20/2013/ZM USNESENÍ č. 446-20/2013/ZM ze dne 08.04.2013 schvaluje pí J. Babkovou, p. B. Bareše a MUDr. K. Navrátila

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

Usnesení z 12. zasedání zastupitelstva města Žulová, konaného dne 17.12.2008 v zasedací místnosti MěÚ Žulová. 1. Zastupitelstvo města schvaluje :

Usnesení z 12. zasedání zastupitelstva města Žulová, konaného dne 17.12.2008 v zasedací místnosti MěÚ Žulová. 1. Zastupitelstvo města schvaluje : Usnesení z 12. zasedání zastupitelstva města Žulová, konaného dne 17.12.2008 v zasedací místnosti MěÚ Žulová 1. Zastupitelstvo města schvaluje : 1. Program zasedání. 2. Návrhovou komisi a ověřovatele zápisu

Více

Nabídka vybraných pořadů

Nabídka vybraných pořadů Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Vsetínská 78 757 01 Valašské Meziříčí Nabídka vybraných pořadů Pro 1. stupeň základních škol Pro zvídavé školáčky jsme připravili řadu naučných programů a besed zaměřených

Více

Těchobuz 60, Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 1/2009. konaného dne v 19.00

Těchobuz 60, Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 1/2009. konaného dne v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00115/09 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 1/2009

Více

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne v obřadní síni OÚ.

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne v obřadní síni OÚ. Obec Osek nad Bečvou Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne 19. 04. 2012 v obřadní síni OÚ. Usnesení zastupitelstva obce je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně

Více

Přítomni členové rady Svazku: Ing Zdeněk Nejdl, Blanka Čebišová, Pavel Souček, Ing. Dana Bechynská, Ing. Josef Bumba, Hana Hajná

Přítomni členové rady Svazku: Ing Zdeněk Nejdl, Blanka Čebišová, Pavel Souček, Ing. Dana Bechynská, Ing. Josef Bumba, Hana Hajná Zápis z jednání 16. rady Svazku měst a obcí Rakovnicka, které se konalo ve středu 28.11.2012 od 10,00 hodin v kanceláři Svazku měst a obcí Rakovnicka, Husovo náměstí 255, Rakovník Přítomni členové rady

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

Informace o přijatých usneseních. z 10. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 28. ledna 2016

Informace o přijatých usneseních. z 10. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 28. ledna 2016 z 10. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 28. ledna 2016 1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a: a) zvolilo návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 88. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila mimo řádný termín dne 27.08.2014 v 15:00 hodin v malé zasedací síni Městského

Více

Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne

Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne 28. 01. 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí Usnesení z 5. zasedání konaného dne 7. 6. 2011 Počet zastupitelů 15 Přítomno 12 Omluven Ing. Pavel Koutenský, MUDr. Josef Voborník, Martin Novák Neomluven ZM/57/5/11 +11/-0/Z1 program zasedání zastupitelstva

Více

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 11. z jednání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí, konaného dne. 29. února 2016

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 11. z jednání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí, konaného dne. 29. února 2016 Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 11. z jednání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí, konaného dne 29. února 2016 ve společenské místnosti v budově MěÚ Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41

Více