Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2013"

Transkript

1

2 Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2013 Tvorba dotazníku a vyhodnocení dat: Magdaléna Katolická 2

3 Obsah 1. ÚVOD CHARAKTER VÝZKUMU Dotazník Cílová skupina dotazníku VÝSLEDKY VÝZKUMU Počet a struktura respondentů Vyhodnocení dílčích otázek Účast na konferenci Účast na brněnském barcampu Závaznost přihlášení na konferenci Spokojenost s průběhem konference Očekávání od konference Informace o konferenci Neúčast na konferenci Barcamp Brno Připomínky a komentáře SOUHRN A ZÁVĚR

4 1. ÚVOD Účelem dotazníkového šetření mezi účastníky konference a přihlášenými na konferenci, jež se barcampu nezúčastnili, byla, stejně jako v předchozích dvou letech, zpětná vazba. Získané informace pomohou organizátorům s přípravou dalšího ročníku konference. 2. CHARAKTER VÝZKUMU Nástrojem pro sběr dat byl elektronický dotazník vytvořený ve službě Survio. O jeho vyplnění byli respondenti požádání prostřednictvím sociální sítě Twitter. 2.1 Dotazník Sběr dat proběhl v termínu od do Pro účastníky konference měl dotazník 9 zjišťovacích otázek, týkajících se konference, a 6 identifikačních otázek. Pro ty, jež byli na konferenci přihlášeni, ale nezúčastnili se jí, měl dotazník 7 zjišťovacích otázek a 6 identifikačních. V obou případech pak byl respondentům nabídnut prostor pro jejich postřehy a komentáře. Celkem bylo sebráno 251 odpovědí ke dni ukončení sběru dat, po jejich první kontrole a analýze byl vyřazen 1 formulář. 2.2 Cílová skupina dotazníku Cílovou skupinou dotazníkového šetření byli všichni přihlášení (1 380 respondentů). Vyhodnoceno bylo 250 formulářů z 251 obdržených (227 z 800 účastníků konference, 23 z 580 přihlášených, jež se třetího brněnského barcampu nezúčastnili). 3. VÝSLEDKY VÝZKUMU Nejprve byla vyhodnocena data k jednotlivým otázkám, následně byly zjišťovány závislosti mezi vybranými proměnnými. 3.1 Počet a struktura respondentů Dotazníkového šetření se zúčastnilo 250 respondentů, z toho: 91 % (227 osob) se konference zúčastnilo, 9 % (23 osob) nikoliv, 82 % (213 osob) byli muži a 18 % (34 osob) ženy. Z grafů č. 1 je možné si povšimnout, že věková struktura respondentů je podobná jako v letech a V průběhu daných let však došlo k postupnému poklesu počtu respondentů mladších 20 let a nárůstu počtu respondentů ve věku 20 až 25 let. Průměrný věk respondentů je 25 let (stejný jako v roce 2011 a o rok nižší než v roce ), typický 24. Nejmladšímu respondentovi bylo 17 let, nejstaršímu 48. 4

5 Grafy č. 1: Věková struktura respondentů konference Barcamp Brno v letech Počet respondentů (%) % 50% 40% 30% 48% 42% 39% 32% 3 30% % 10% 1 7% 15% 12% 1 3% 5% 5% 0% Méně než 20 <20-25) <25-30) <30-35) 35 a více Respondenti měli nejčastěji středoškolské vzdělání s maturitou (40 % oproti 39 % v roce ), vysokoškolské s titulem Ing./Mgr. (28 % oproti 25 % v roce ) a titulem Bc. (27 % oproti 26 % v roce ). V roce byli mezi respondenty čtyři se středoškolským vzděláním s výučním listem, v letošním roce žádný. Z výsledků je patrné, že ve struktuře vzdělání respondentů nedošlo, stejně jako ve struktuře věkové, k výrazným změnám. Více ilustruje graf číslo 2. Graf č. 2: Nejvyšší dosažené vzdělání příznivců konference Barcamp Brno v roce a 2013 Vysokoškolské doktorské 2% 2% 2013 Vysokoškolské Ing, Mgr. Vysokoškolské Bc. 28% 25% 27% 26% Vyšší odborné vzdělání 2% Střední vzdělání s maturitou 40% 39% Střední vzdělání s výučním listem Základní vzdělání 0% 2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 5

6 Respondenti byli nejčastěji studenti (40 %) a zaměstnanci (35 %), viz graf č. 3. Graf č. 3: Hlavní ekonomická aktivita respondentů 35% Zaměstnanec OSVČ, podnikatel Student Jinak ekonomicky neaktivní 4 23% Z grafu č. 4 je možné si povšimnout, že oproti roku došlo mezi respondenty k nárůstu počtu studentů o 6 % a zaměstnanců o 5 %. Pokles byl naopak zaznamenán mezi OSVČ, podnikateli, kde byl propad v počtu respondentů 11 %. Graf č. 4: Srovnání ekonomických aktivit respondentů v letech 2013 a Jinak ekonomicky neaktivní 2013 Student 35% 4 OSVČ, podnikatel 23% 3 Zaměstnanec 30% 35% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Dále bylo zjištěno, že 60 % respondentů se základním vzděláním (83 % v roce ), 59 % se středoškolským vzděláním s maturitou (75 % v roce ) a 53 % s vysokoškolským vzděláním s titulem Bc. (46 % v roce ) dále studuje. Oproti datům z roku tak došlo v těchto hodnotách ke značnému poklesu. 6

7 Z grafu č. 5 dále vyplývá, že respondenti, kteří pracují jako zaměstnanci, mají nejčastěji vysokoškolské magisterské vzdělání (45 % z nich), obdobně jsou na tom podnikající respondenti 43 % z nich má titul Mgr. či Ing. Graf č. 5: Hlavní ekonomická aktivita respondentů s ohledem na vzdělání respondentů Počet odpovědí v % 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Základn í vzdělán í Střední vzdělán í s maturit ou Vyšší odborn é vzdělán í Vysoko školské Bc. Vysoko školské Ing., Mgr. Vysoko školské doktors ké Zaměstnanec 2 2% 23% 45% 3% OSVČ, podnikatel 2% 3 2% 17% 43% 2% Student 3% 57% 0% 3 6% 0% Jinak ekonomicky neaktivní 0% 0% 0% 50% 50% 0% 65 % respondentů bydlí v Jihomoravském kraji, 7 % v kraji Moravskoslezském a 6 % v Praze. V tabulce grafů č. 1 si můžeme povšimnout, že oproti roku došlo ke zvýšení počtu respondentů z Jihomoravského kraje a k poklesu respondentů s kraje Moravskoslezského a Prahy. Změny obdobného charakteru byly zaznamenány již v roce při srovnání s rokem

8 Tabulka č. 1: Bydliště respondentů v letech a % 5% 6% 2% 0% Praha Jihočeský 7% 0% 2% Středočeský Plzeňský Jihomoravský Vysočina Kralovehradecky Pardubický Ústecký Moravskoslezský Zlínský 65% Olomoucký Jiné 6% 5% 13% 2% Praha Jihočeský Středočeský Plzeňský 10% Jihomoravský Vysočina 3% Kralovehradecky Pardubický 2% Ústecký Moravskoslezský Zlínský 5 Olomoucký Jiné 8

9 Nejčastějšími obory zájmu/práce/podnikání jsou stále IT (59 %), marketing, média a PR (16 %) a grafika (5 %). Z grafů v tabulce č. 2 je však patrné, že oproti roku došlo k poklesu respondentů v těchto oborech zájmu ve prospěch jiných oborů, jako jsou například věda a výzkum, finance, vzdělání, HR a jiné. Tabulka č. 2: Hlavní obor zájmu/práce/podnikání respondentů v letech a % 5% 2% 3% IT Marketing, Média, PR Obchod, podnikání Administrativa Grafika 16% 59% HR Věda a výzkum Finance Vzdělání Jiné 2% 2% 2% 6% IT Marketing, Média, PR Obchod, podnikání Administrativa 18% Grafika Věda a výzkum 65% Vzdělání Jiné 9

10 3.2 Vyhodnocení dílčích otázek Nyní se budeme blíže zabývat dílčími otázkami týkající se konference a důvody neúčasti na konferenci v případě respondentů, jež byli na konferenci přihlášeni, ale nezúčastnili se jí Účast na konferenci Z 250 zpracovaných formulářů bylo 227 z nich respondentů, jež se brněnského barcampu zúčastnili, a 23 respondentů, kteří se na konferenci přihlásili, ale nezúčastnili se jí. V případě respondentů, kteří se na konferenci přihlásili, ale nezúčastnili se jí, neodpověděla na dotazníkové šetření žádná žena, nejčastějším nevyšším dosaženým vzděláním bylo vzdělání vysokoškolské magisterské (48 %) a hlavní ekonomickou aktivitou bylo podnikání (43 %). Rozdíly oproti účastníkům včetně průměrného a typického věku jsou uvedeny v tabulce č. 3. Tabulka č. 3: Rozdíly ve struktuře respondentů podle jejich účasti/neúčasti na konferenci Struktura respondentů Přihlášení, zúčastnili se Přihlášení, nezúčastnili se Nevyšší dosažené vzdělání Středoškolské s maturitou (41 %) Vysokoškolské Ing., Mgr. (48 %) Hlavní ekonomická aktivita Student (42 %) OSVČ, podnikatel (43 %) Pohlaví Muž (81 %) Muž (100 %) Průměrný věk Typický věk

11 3.2.2 Účast na brněnském barcampu 59 % respondentů uvedlo, že toto byl (54 %), nebo měl být (5 %), jejich první brněnský barcamp. Konference Barcamp Brno se již jednou zúčastnilo 24 % respondentů, více než jednou pouze 17 %. Data jsou přehledně zobrazena v grafu č. 6. Varianta Toto měl být můj první brněnský barcamp se týkala respondentů, kteří se na konferenci přihlásili, ale z nějakého důvodu se jí nezúčastnili. Graf č. 6: Informace o tom, kolikrát se respondenti zúčastnili brněnského barcampu 5% 2, jednou., více než jednou. 5 17% Ne, toto byl můj první brněnský barcamp. Ne, toto měl být můj první brněnský barcamp. Z grafu č. 7. je možné si povšimnout, že pro podnikající respondenty se v 62 % jednalo o již druhý či třetí brněnský barcamp a pouze v 37 % o první. Graf č. 7: Účast na brněnském barcampu a hlavní ekonomická aktivita respondentů Počet odpovědí v % Zaměstnanec OSVČ, podnikatel Student Jinak ekonomicky neaktivní, jednou. 26% 36% 16% 0%, více než jednou. 17% 26% 1 100% Ne, toto byl můj první brněnský barcamp. 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Ne, toto měl být můj první brněnský barcamp. 55% 3 68% 0% 2% 7% 6% 0% 11

12 3.2.3 Závaznost přihlášení na konferenci Za nezávazné považovalo přihlášení na konferenci 41 % mužů a 36 % žen, celkem se jednalo o 40 % všech respondentů, viz graf č. 8. Graf č. 8: Závaznost přihlášení na konferenci Ne, 40%, 60% Nejčastěji bylo přihlášení na konferenci považováno jako závazné v případě respondentů ve věku 35 a více (88 % respondentů), respondentů se základním vzděláním (80 % respondentů) a těch, jejichž hlavní ekonomickou aktivitou bylo podnikání (71 % respondentů). Nejméně bylo přihlášení na konferenci považováno za závazné u respondentů mezi 25 a 30 roky (49 % respondentů), u respondentů s vysokoškolským doktorským stupněm vzdělání (50 % respondentů) a těch, kteří nestudují, ale jsou jinak ekonomicky neaktivní mateřská, rodičovská dovolená apod. (50 % respondentů). 12

13 3.2.4 Spokojenost s průběhem konference Respondenti shledali místo konání akce jako dobře dopravně dostupné v 99 %. Oproti roku se zvýšil počet respondentů, jež se přiklonili k odpovědi, místo bylo dobře dopravně dostupné (85 % v roce 2013 oproti 76 % v roce ), a klesl počet těch, kteří se vybrali odpověď Místo bylo spíše dobře dopravně dostupné (14 % v roce 2013 oproti 21 % v roce ). Vhodnost prostor pro konání akce hodnotili respondenti v 92 % jako zcela vhodné, v 8 % jako spíše vhodné. Změny jednotlivých odpovědí v souvislosti s rokem přibližují grafy v tabulce č. 4. Tabulka č. 4: Tabulka grafů hodnotících spokojenost s místem konání akce a prostory, v nichž se akce konala Místo konání bylo dobře dopravně dostupné 0% % % Ne 76% Prostory byly vhodné pro potřeby konání akce 8% % 92% 9 S místem konání byli respondenti spokojeni vždy nejméně z 94 % bez ohledu na to, v jakém kraji bydlí. Nejméně (v 89 %) s tvrzením souhlasili ti, kteří přijeli z jiné země. 13

14 Respondenti hodnotili technické vybavení jako vyhovující a délku prezentací jako přijatelnou častěji než v roce. Tuto skutečnost ilustrují grafy v tabulce č. 5. Tabulka č. 5: Tabulka grafů hodnotících spokojenost s technickým vybavením a délkou prezentací Technické vybavení bylo vyhovující % 0% 7% 13% 92% 85% Ne Délka prezentací byla přijatelná % 9% 79% 35% 55% Ne Byla zjištěna jen mírná závislost mezi spokojeností s technickým vybavením konference a oborem zájmu/podnikání/studia. 14

15 Také s tvrzením Prostor pro diskusi byl dostatečný souhlasilo více respondentů než v roce. Nespokojeno bylo jen 14 % respondentů oproti 21 % z předchozího roku. V případě občerstvení se počet nespokojených respondentů snížil z 24 % na 16 %, viz grafy v tabulce č. 6. Tabulka č. 6: Tabulka grafů hodnotících spokojenost s prostorem pro diskusi a s občerstvením Prostor pro diskusi byl dostatečný % 13% 18% 47% 38% 39% Ne 4 Ne Občerstvení bylo vyhovující 13% 3% % 17% % Ne 32% Ne S prostorem pro diskusi byli méně spokojeni muži než ženy (20 % mužů nespokojeno oproti 12 % žen), nejméně pak respondenti ve věku 25 až 30 let (21 % pro variantu Prostor pro diskusi byl spíše nevyhovující ) a respondenti se základním vzděláním (40 % pro variantu Prostor pro diskusi byl spíše nevyhovující ). S občerstvením pak byli nejméně spokojeni respondenti od 30 do 35 let (25 % pro variantu Občerstvení bylo spíše nevyhovující ). 15

16 3.2.5 Očekávání od konference Stejně jako v předchozích letech očekávali účastníci konference zejména nové poznatky ze svého oboru zájmu (33 % respondentů). Druhým, největším očekáváním však oproti předchozím rokům, kdy bylo druhým největším očekáváním Setkání se zajímavými lidmi networking, byla Motivace pro další rozvoj (27 %). Rozdíly ve struktuře odpovědí oproti roku jsou patrné z grafů v tabulce č. 7. Tabulka č. 7: Tabulka grafů hlavních očekávání respondentů od konference v letech a % % 33% Nové poznatky z mého oboru zájmu Nové poznatky z jiných oborů než je můj obor zájmu Motivaci pro můj další rozvoj 27% 2 Setkání se zajímavými lidmi - networking Jiné 0% 25% Nové poznatky z mého oboru zájmu 40% Nové poznatky z jiných oborů než je můj obor zájmu Motivaci pro můj další rozvoj 22% 13% Setkání se zajímavými lidmi - networking Jiné Získání nových poznatků v oboru zájmu bylo hlavním očekáváním 32 % mužů a 34 % žen, účastníků konference do 30 let a ve věku 35 a výše a těch, jež se zúčastnili již jedné konference Barcamp Brno (33 %), nebo se této konference zúčastnili poprvé (34 %). U respondentů od 30 do 35 let bylo hlavním očekáváním Setkání se zajímavými lidmi (32 %) a stejně tak tomu bylo u respondentů, jež se zúčastnili brněnského barcampu již potřetí (30 % respondentů). 16

17 Hlavní očekávání od konference s ohledem na vzdělání respondentů přibližuje graf č. 9. V něm si můžeme povšimnout, že Nové poznatky z oboru zájmu byly hlavním očekáváním u respondentů s vysokoškolským magisterským vzděláním (50 %). Graf č. 9: Očekávání od konference s ohledem na vzdělání respondentů 60% Počet odopovědí v % 50% 40% 30% 20% 10% 0% Základní vzdělání Střední vzdělání s maturitou Vyšší odborné vzdělání Vysokoškols ké Bc. Vysokoškols ké Ing., Mgr. Vysokoškols ké doktorské Nové poznatky z mého oboru zájmu 0% 18% 33% 25% 22% 50% Nové poznatky z jiných oborů 20% 38% 33% 33% 27% 0% Motivaci pro můj další rozvoj 20% 29% 0% 2 28% 25% Setkání se zajímavými lidmi 40% 1 33% 17% 20% 25% Jiné 20% 3% 0% 0% 3% 0% Mezi vzděláním a očekáváním od konference byla zjištěna jen velmi malá závislost. 17

18 Oproti roku vzrostl počet respondentů, kteří uvedli, že konference jejich očekávání splnila (88 % oproti 80 % v roce ). Přesné rozložení přibližují grafy v tabulce grafů č. 8. Tabulka č. 8: Tabulka grafů zachycující splnění hlavních očekávání respondentů v letech a % 3% % 42% Spíš ano Ne 15% 33% Spíš ano Ne 48% 50 % respondentů, kteří nejsou studenti, ale jsou jinak ekonomicky neaktivní, uvedlo, že jejich očekávání byla spíše splněna. 18

19 Graf č. 10: Očekávání od konference s ohledem na ekonomickou aktivitu respondentů Počet odpovědí v % 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Spíš ano Ne Zaměstnanec % 5% OSVČ, podnikatel 33% 5 8% Student 55% 39% 5% Jinak ekonomicky neaktivní 0% 50% 50% 0% Očekávání byla splněna vždy minimálně u 67 % respondentů bez ohledu na to, co bylo daným hlavním očekáváním. Pro možnost, konference zcela splnila má očekávání se rozhodli především respondenti, jejichž hlavním očekáváním byl networking (95 %) a motivace pro další rozvoj (95 %) Informace o konferenci Podrobnější informace před konáním konference by uvítalo 72 % respondentů, podrobnější informace po konání konference 41 % a informace o dění kolem konference a jejích příprav v průběhu roku 51 % respondentů (tabulka č. 9). Tabulka č. 9: Postoj k zasílání informaci o konferenci a dění kolem konference Uvítal/a byste podrobnější informace Ne před konáním konference? 72% 28% po konání konference? 4 59% o dění kolem konference a její přípravy v průběhu roku? 5 49% Podrobnější informace před konferencí chtějí obdržet téměř stejně tak muži (72 %) jako ženy (71 %), především je chtějí respondenti ve věku 30 až 35 let (89 %) a respondenti s vyšším odborným a vysokoškolským doktorským vzděláním (100 %). Informace po konferenci pak chtějí zaslat zejména respondenti ve věku 35 a více let (63 %), studenti (49 %) a respondenti s vyšším odborným vzděláním (100 %). Co se týká informací o dění kolem konference v průběhu roku, tyto informace by spíše uvítaly ženy (62 %), respondenti ve věku od 30 do 35 let (57 %), respondenti se základním vzděláním (60 %) a ti, jejichž hlavní ekonomickou aktivitou je podnikání (67 %). 19

20 3.2.7 Neúčast na konferenci Nejčastějším důvodem neúčasti na konferenci bylo, že akce kolidovala s jinou, pro respondenty zajímavější akcí. Pro tuto variantu se rozhodlo celých 48 % respondentů. Dalšími, nejčastějšími důvody neúčasti pak byly důvody jiné, než nabízené (35 %), například pracovní vytížení či nedostatečné zaujetí konečnou podobou programu konference. Podrobněji strukturu jednotlivých důvodů neúčasti na konferenci přibližuje graf č. 11. Graf č. 11: Důvody neúčasti na konferenci 35% 48% Konference kolidovala s jinou, pro mě zajímavější akcí. Nepostřehl/a jsem změnu termínu konání konference. Program konference mě nezaujal, nelíbil se mi. Neměl/a jsem se jak dopravit. Zapomněl/a jsem. 9% 0% 0% Nechtělo se mi. Jiné Barcamp Brno % respondentů uvedlo, že se zúčastní příští konference Barcamp Brno, pokud budou moci. Došlo tak k nárůstu o 3 % oproti roku (93 % se zúčastní) a o 20 % oproti roku 2011 (76 % se zúčastní). O neúčasti tak uvažují pouze 4 % respondentů, jež jako důvody uvedli zejména tyto: nezajímavé přednášky (malá odbornost, zaměření spíše na vtipnost a zalíbení), cílení na studenty a startupisty. 20

21 Graf č. 12: Účast na příští konferenci Barcamp Brno 23% 72% Ne Respondenti, kteří se konference zúčastnili, uvedli oproti těm, jež se jí nezúčastnili, v 5 % více, že se příští konference Barcamp Brno nezúčastní, i když budou moci. Příznivce konference Barcamp Brno by na příští konferenci nejvíce zajímala oblast IT, obchodu/podnikání a marketingu (graf č. 13), tedy stejné oblasti, jaké uvedli respondenti v letech a U varianty Jiné byl jako nejčastější oblast zájmu uváděn osobní rozvoj, mezi dalšími pak psychologie a témata spojená s psychologií jako například prokrastinace, mimika apod. Graf č. 13: Témata, která by respondenty nejvíce zajímala 8% 9% 15% 15% 26% 20% Technologie Obchod/podnikání Investice Marketing PR Zábava Jiná 7% 21

22 3.2.9 Připomínky a komentáře Připomínky a komentáře se týkaly následujícího: upravit registraci tak, aby bylo jasné, zda je závazná, či nikoliv, a zda je akce zdarma, či nikoliv, hlasování o výběru přednášek spustit až potom, co jsou přihlášeni všichni přednášející, zvážit zavedení vstupního poplatku (například 100 Kč), aby se snížil počet těch, kteří přijdou na konferenci jen kvůli občerstvení, upozornit na konání akce předem em, lépe informovat o změně programu před konáním akce i v průběhu jejího konání (upozornění na změnu prostřednictvím Twitteru či rozvrhu u učebny považováno za nedostačující), přidat krátký popis k přednáškám včetně informace o tom, komu je přednáška určena, přizpůsobit výběr místností pro jednotlivé přednášky podle předběžného zájmu tak, aby místnost pro zajímavé a žádané téma nebyla příliš malá, vítána by byla větší kvalita přednášek (více odbornosti místo zábavy, více do hloubky), vítány by byly přednášky z psychologie a podobných oborů, díky čemuž by si přišli na své i účastníci, jejichž oborem studia/práce/podnikání není IT, marketing či obchod, 4 respondenti uvedli, že by uvítali hodnocení přednášek a přednášejících, více prostoru mezi přednáškami, aby byl čas zajít na toaletu, občerstvit se či se poznávat a diskutovat, vyřešit hromadné občerstvení tak, aby se jídlo dostalo na všechny a aby někteří účastníci konference nebyli nuceni jít se občerstvit mimo areál. Mezi návrhy bylo dále zkvalitnění záznamů z konference, zajištění kvalitnějších záznamů z konference, streamování konference či vyčlenění místností pro jednotlivé okruhy (marketing, IT, sociální sítě apod.). V případě Afterparty jeden z respondentů uvedl, že by uvítal více místa k sezení a občerstvení vhodné i pro vegetariány. 4. SOUHRN A ZÁVĚR Typickým účastníkem konference Barcamp Brno 2013 byl: pohlaví: muž, věk: 24 (o 1 rok starší než v roce a 2011), vzdělání: středoškolské vzdělání s maturitou, ekonomická aktivita: student, obor zájmu: IT, místo bydliště: Jihomoravský kraj. 22

23 91 % respondentů se zúčastnilo konference Barcamp Brno, 9 % nikoliv. Jako hlavní důvod neúčasti vybrali respondenti nejčastěji variantu Akce kolidovala s jinou, pro mě zajímavější akcí (48 %), nebo variantu Jiné (35 %), v rámci níž pak uvedli možnosti jako pracovní vytíženost a nespokojenost s konečnou podobou programu konference. 40 % respondentů nepovažovalo přihlášení na konferenci za závazné. Pro 59 % respondentů byl toto, nebo měl být, první brněnský barcamp. Již jednoho brněnského barcampu se zúčastnilo 24 % respondentů, již dvou 17 %. S průběhem konference byla většina respondentů spokojena, a to ať už se jednalo o dopravní dostupnost místa jejího konání (99 % spokojeno), vhodnost prostor pro konání akce (100 % spokojeno), technického vybavení (99 % spokojeno), délky prezentací (99 % spokojeno), prostoru pro diskusi (86 % spokojeno) či občerstvení (84 %). Stejně jako v přechozích letech také letos očekávali účastníci konference nejčastěji Nové poznatky ze svého oboru zájmu (33 % oproti 40 % v roce a 41 % v roce 2011). Druhým největším očekáváním byla, na rozdíl od networkingu z let a 2011, Motivace pro další osobní rozvoj (27 % respondentů). Třetím nejčastějším očekáváním byly Nové poznatky z jiných oborů než z oboru zájmu (21 %). Očekávání od konference byla splněna v 88 % (ve 42 % zcela, ve 46 % spíše), což bylo o 9 % více než v roce a o 2 % méně než v roce Pro možnost, konference zcela splnila má očekávání se rozhodli především respondenti, jejichž hlavním očekáváním byl networking (95 %) či motivace pro další rozvoj (95 %). Respondenti by uvítali bližší informace před konáním konference (72 % z nich). Pro bližší informace po konání konference se vyjádřilo méně než 50 % respondentů (41 %) a pro bližší informace v průběhu roku pak 51 % respondentů. Účast na příští konferenci Barcamp Brno přislíbilo celkem 95 % respondentů (72 % ano, 27 % spíše ano), což je o 2 % více než v roce a o 19 % více než v roce Vítána by byla opět témata jako IT (26 %), obchod/podnikání (21 %), marketing (15 %) a zábava (15 %). Ve variantě Jiné a dále v připomínkách a komentářích pak respondenti uváděli psychologii a témata spojená s psychologií (fungování mozku, mimika apod.). 23

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012 Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012 Tvorba dotazníku a vyhodnocení dat: Magdaléna Katolická / @madla_art magdalena@marketingovevyzkumy.cz www.magdalenakatolicka.cz 2 Obsah

Více

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2011

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2011 Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2011 Tvorba dotazníku a vyhodnocení dat: Magdaléna Katolická magdalena@marketingovevyzkumy.cz www.marketingovevyzkumy.cz Obsah 1. ÚVOD... 3

Více

Vyhodnocení dotazníku Barcamp Brno 2012. Magdaléna Katolická / @madla_art magdalena [at] marketingovevyzkumy.cz www.magdalenakatolicka.

Vyhodnocení dotazníku Barcamp Brno 2012. Magdaléna Katolická / @madla_art magdalena [at] marketingovevyzkumy.cz www.magdalenakatolicka. Vyhodnocení dotazníku Barcamp Brno 2012 Magdaléna Katolická / @madla_art magdalena [at] marketingovevyzkumy.cz www.magdalenakatolicka.cz Charakter výzkumu Proč? Získat zpětnou vazbu od účastníků konference

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2012

Občané o stavu životního prostředí květen 2012 oe206 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Technické parametry Občané o stavu životního prostředí

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2014

Občané o stavu životního prostředí květen 2014 oe06 TISKOÁ ZPRÁA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav A ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Občané o stavu životního prostředí květen 20 Technické

Více

Metadata průzkumu "Krize a nejistota zaměstnání"

Metadata průzkumu Krize a nejistota zaměstnání Metadata průzkumu "Krize a nejistota zaměstnání" Autor průzkumu: Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj Šetření: 03. 02. 2010-17. 02. 2010 Délka průzkumu: 336 hod Počet respondentů: 154 Vypovídací hodnota:

Více

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2014

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2014 eu22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 80 12 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen

Více

Miloš Zeman Rok ve funkci

Miloš Zeman Rok ve funkci Miloš Zeman Rok ve funkci Závěrečná zpráva Březen 0 Hlavní zjištění Oproti obdobnému výzkumu 00 dní ve funkci z června 0 si Miloš Zeman mírně pohoršil. V celkové spokojenosti ubylo rozhodně spokojených

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

BYDLENÍ PRO MLADOU GENERACI VÝSLEDKY PRŮZKUMU

BYDLENÍ PRO MLADOU GENERACI VÝSLEDKY PRŮZKUMU konference Regenerace ových domů DYNAMIKA PROMĚN BYDLENÍ BYDLENÍ PRO MLADOU GENERACI VÝSLEDKY PRŮZKUMU Ing.Renata ZDAŘILOVÁ, Ph.D., Ing.Martin FERKO Katedra městského inženýrství Fakulta stavební VŠB Technická

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2013

Občané o stavu životního prostředí květen 2013 oe306b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o stavu životního prostředí květen 203 Technické

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

369 hod. dobrá. žádné. celý dotazník najednou

369 hod. dobrá. žádné. celý dotazník najednou Metadata průzkumu "Předvolební preference 2010" Autor průzkumu: Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj Šetření: 26. 04. 2010-11. 05. 2010 Délka průzkumu: 369 hod Počet respondentů: 148 Vypovídací hodnota:

Více

Postoje občanů k fungování demokracie v ČR únor 2014

Postoje občanů k fungování demokracie v ČR únor 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje občanů k fungování demokracie v ČR

Více

SVOBODA ZVÍŘAT. Kožešinová zvířata. Na základě dat CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., pro Svobodu zvířat. Zpracovala: PhDr. Lucie Moravcová

SVOBODA ZVÍŘAT. Kožešinová zvířata. Na základě dat CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., pro Svobodu zvířat. Zpracovala: PhDr. Lucie Moravcová SVOBODA ZVÍŘAT Kožešinová zvířata Na základě dat CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., pro Svobodu zvířat Zpracovala: PhDr. Lucie Moravcová 2013 SOUHRN HLAVNÍCH VÝSLEDKŮ Součástí šetření veřejného mínění Centra pro

Více

336 hod. nízká. http://www.vmonline.cz

336 hod. nízká. http://www.vmonline.cz Metadata průzkumu FINANČNÍ GRAMOTNOST Autoři průzkumu: - tým VMonline - Šetření: 8. - 22.10. 2011 Délka průzkumu: 336 hod. Počet respondentů: 82/ validních 61 Vypovídací hodnota: nízká Počet otázek: 20

Více

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,7 Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,7 Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní Česká republika Podíl na obyvatelstvu 1 v dubnu 2016 činil 5,7 % jde celkem o 396 410 dosažitelných 2 evidovaných na úřadech práce. V letech 2004 2008 průměrná celková nezaměstnanost v ČR dlouhodobě klesala.

Více

Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj. 361 hod. nízká. žádné. celý dotazník najednou

Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj. 361 hod. nízká. žádné. celý dotazník najednou Metadata průzkumu "Cena a kvalita pohonných hmot" Autor průzkumu: Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj Šetření: 21. 04. 2010-06. 05. 2010 Délka průzkumu: 361 hod Počet respondentů: 55 Vypovídací hodnota:

Více

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2015

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2015 eu22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 80 12 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 201

Více

Sankce EU vůči Rusku. Závěrečná zpráva. Září 2014

Sankce EU vůči Rusku. Závěrečná zpráva. Září 2014 Sankce EU vůči Rusku Závěrečná zpráva Září 2014 Hlavní zjištění 82 % dotázaných ví o sankcích EU vůči Rusku. Častěji jsou informováni muži, lidé nad 0 let, s maturitou nebo VŠ a lidé, kteří se zajímají

Více

Sociodemografické údaje auditorů

Sociodemografické údaje auditorů Sociodemografické údaje auditorů Pohlaví Údaje v tabulce Pohlaví Absolutní Relativní f 1793 54,09 % m 1522 45,91 % Údaje v grafech 26. 10. 2015 3 z 20 2014 RA Copyright reklamni-auditor.cz Věk Údaje v

Více

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e DIVÁCI TV ÓČKO O b ch o d n í p r e z e n t a c e CELKOVÁ SLEDOVANOST TV ÓČKO Televize Óčko vysílá už od roku 2002 a je to tak první česká tematická televize se zaměřením na hudbu a moderní lifestyle.

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

Obrázek č. 9 reklamní plakát

Obrázek č. 9 reklamní plakát Obrázek č. 9 reklamní plakát MĚSTO MÍSTO Dotazník - Řezané květiny Prosím o vyplnění, Vaše odpovědi budou podkladem k diplomové práci. 1) Vaše nejčastější důvody nákupu řezaných květin: vyberte minimálně

Více

BIO POTRAVINY ZPRÁVA Z VÝZKUMU OFICIÁLNÍ PARTNER: KANTAR MEDIA GROUP PRO ČR A SR

BIO POTRAVINY ZPRÁVA Z VÝZKUMU OFICIÁLNÍ PARTNER: KANTAR MEDIA GROUP PRO ČR A SR BIO POTRAVINY ZPRÁVA Z VÝZKUMU VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9 tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz OFICIÁLNÍ

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2011/2012 činil 124 719, z toho do studia

Více

Názory občanů na státní maturitu září 2012

Názory občanů na státní maturitu září 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na státní maturitu září 2012 Technické

Více

Chování domácností a hodnocení stavu životního prostředí - květen 2015

Chování domácností a hodnocení stavu životního prostředí - květen 2015 oe0608 TISKOÁ ZPRÁA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav A ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 29 E-mail: nadezada.cadova@soc.cas.cz Chování domácností a hodnocení stavu životního prostředí

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2013/2014 činil 116 842, z toho do studia

Více

Analýza uplatnění absolventů FIM UHK. Petra Poulová Univerzita Hradec Králové

Analýza uplatnění absolventů FIM UHK. Petra Poulová Univerzita Hradec Králové Analýza uplatnění absolventů FIM UHK Petra Poulová Univerzita Hradec Králové Dotazníkové šetření = za 2 let existence má fakulta 534 absolventů = dotazníky distribuovány e-mailem 8 absolventům, kteří se

Více

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e DIVÁCI TV ÓČKO O b ch o d n í p r e z e n t a c e CELKOVÁ SLEDOVANOST TV ÓČKO Televize Óčko vysílá už od roku 2002 a je to tak první česká tematická televize se zaměřením na hudbu a moderní lifestyle.

Více

or11013 První otázka z tematického bloku věnovaného vysokoškolskému vzdělávání se zaměřila na mínění českých občanů o tom, zda je v České republice ka

or11013 První otázka z tematického bloku věnovaného vysokoškolskému vzdělávání se zaměřila na mínění českých občanů o tom, zda je v České republice ka or11013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 2 0 129 E-mail: milan.tuček@soc.cas.cz Občané o možnostech a motivaci ke studiu na vysokých

Více

SISP - charakteristika výběrového souboru

SISP - charakteristika výběrového souboru SISP - charakteristika výběrového souboru Výběr osob ve Studii individuální spotřeby potravin reprezentuje populaci České republiky dle Výsledků sčítání lidu, domů a bytů, 21. Šetření se zúčastnilo 259

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Co Češi skutečně vědí o očkování? , Praha, CZ/PHCA/0033/16

Co Češi skutečně vědí o očkování? , Praha, CZ/PHCA/0033/16 Co Češi skutečně vědí o očkování? 23. 11. 2016, Praha, CZ/PHCA/0033/16 METODOLOGIE Sběr dat byl realizován prostřednictvím internetového dotazníku (CAWI) na internetovém panelu agenturou STEM/MARK Terénní

Více

Kožešinová zvířata pohledem české veřejnosti

Kožešinová zvířata pohledem české veřejnosti Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 tel: 286 840 129 E-mail: cvvm@soc.cas.cz, http://cvvm.soc.cas.cz/ Kožešinová zvířata pohledem české veřejnosti Závěrečná

Více

METODOLOGIE. TÉMA PRŮZKUMU: Životní úroveň v krajích ČR (září 2016)

METODOLOGIE. TÉMA PRŮZKUMU: Životní úroveň v krajích ČR (září 2016) METODOLOGIE TÉMA PRŮZKUMU: Životní úroveň v krajích ČR (září 2016) REALIZÁTOR: VÝBĚR RESPONDENTŮ: TYP OTÁZEK: REPREZENTATIVITA: SANEP s.r.o. kvótní výběr multiplechoice ve věku 18+ Reprezenta)vní vzorek

Více

DOTAZNÍK PRO PODPOŘENÉ OSOBY V PROJEKTECH OPZ

DOTAZNÍK PRO PODPOŘENÉ OSOBY V PROJEKTECH OPZ DOTAZNÍK PRO PODPOŘENÉ OSOBY V PROJEKTECH OPZ 1. ČÁST ÚDAJE PŘI VSTUPU DO PROJEKTU Tento dotazník slouží k zjištění přínosů účasti v projektech financovaných z Operačního programu Zaměstnanost, které jsou

Více

288 hod. nízká. http://www.vmonline.cz

288 hod. nízká. http://www.vmonline.cz Metadata průzkumu POSTOJE K PSYCHOLOGŮM A LÉKAŘŮM Autoři průzkumu: - tým VMonline - Šetření: 28.11-09.12. 2011 Délka průzkumu: 288 hod. Počet respondentů: 454/ validních 400 Vypovídací hodnota: nízká Počet

Více

ČTENÁŘI BEZPLATNÝCH TITULŮ MEDIÁLNÍ SKUPINY MAFRA

ČTENÁŘI BEZPLATNÝCH TITULŮ MEDIÁLNÍ SKUPINY MAFRA ČTENÁŘI BEZPLATNÝCH TITULŮ MEDIÁLNÍ SKUPINY MAFRA CELKOVÁ ČTENOST A NÁKLAD Deník Metro 1 229 000 ČTENÁŘŮ CELKEM Týdeník 5plus2 1 777 000 ČTENÁŘŮ CELKEM Inzertní kombinace XXL Kombi 2 589 000 ČTENÁŘŮ CELKEM

Více

Rychlý růst vzdělanosti žen

Rychlý růst vzdělanosti žen 3. 11. 2016 Rychlý růst vzdělanosti žen V České republice rapidně roste úroveň formálního vzdělání. Ve věkové skupině 25-64letých v průběhu posledních deseti let počet obyvatel stagnoval, ale počet osob

Více

Vlastnictví zbraní Zpracováno exkluzivně pro:

Vlastnictví zbraní Zpracováno exkluzivně pro: Vlastnictví zbraní 29. 6. 2016 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz Zpracováno

Více

Česká republika. 1 Za dosažitelné jsou považováni uchazeči o zaměstnání evidovaní na úřadech práce, kteří nejsou ve vazbě, ve

Česká republika. 1 Za dosažitelné jsou považováni uchazeči o zaměstnání evidovaní na úřadech práce, kteří nejsou ve vazbě, ve Česká republika Celková míra v dubnu 2012 činila 8,4 %, což představuje 480 818 tzv. dosažitelných 1 evidovaných na úřadech práce. V letech 2004 2008 průměrná celková míra v ČR klesala. Dopad ekonomické

Více

ČTENÁŘI BEZPLATNÝCH TITULŮ MEDIÁLNÍ SKUPINY MAFRA

ČTENÁŘI BEZPLATNÝCH TITULŮ MEDIÁLNÍ SKUPINY MAFRA ČTENÁŘI BEZPLATNÝCH TITULŮ MEDIÁLNÍ SKUPINY MAFRA CELKOVÁ ČTENOST A NÁKLAD Deník Metro 1 336 000 ČTENÁŘŮ CELKEM Týdeník 5plus2 1 861 000 ČTENÁŘŮ CELKEM Inzertní kombinace XXL Kombi 2 678 000 ČTENÁŘŮ CELKEM

Více

Graf č.1: Jsem spokojený/á v práci

Graf č.1: Jsem spokojený/á v práci Dotazníkové šetření zaměstnanci DST - Vyhodnocení Pro sběr dat byl použit dotazník. Dotazník byl zaměřen na zaměstnance, na jejich spokojenost s prací, roli v týmu, ocenění jejich práce. Dotazník obsahoval

Více

Listopad vlna

Listopad vlna Listopad 16 30. vlna Informace o projektu Základní informace Zadavatel výzkumu Česká televize Realizátor výzkumu TNS Aisa Termín sběru dat 5. 11. až 25. 11. 16 Způsob sběru dat CATI (Computer Assisted

Více

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s.

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Vyhodnocení dotazníku MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Listopad 2010 Zpracovala: Hana Půžová 1 Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním z nástrojů, jak lze zajistit názory nejenom členů Místní

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice Název média: Všechna měřená média celkem Měsíc: Březen 2005 Základní informace Počet respondentů Total (za všechna měřená

Více

Hodnocení a zkušenosti s elektronickou evidencí tržeb (EET) výzkum obecné populace MML-TGI. Software. Mediální výzkumy.

Hodnocení a zkušenosti s elektronickou evidencí tržeb (EET) výzkum obecné populace MML-TGI. Software. Mediální výzkumy. Mediální výzkumy MML-TGI Software Vývoj technologií Hodnocení a zkušenosti s elektronickou evidencí tržeb (EET) výzkum obecné populace 11. 12. 2016 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE

Více

Příloha č Tabulky a grafy porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 až 2012, obcí, MČ, DSO

Příloha č Tabulky a grafy porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 až 2012, obcí, MČ, DSO Příloha č. 10 - Tabulky a grafy porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 až 2012, obcí, MČ, DSO Tabulka porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 2012 závěr

Více

Dotazník vzdělávací sekce Sítě MC. Graf 1.1. Dotazníkové šetření vzdělávací sekce Sítě mateřských center o.s. Výsledky 2011

Dotazník vzdělávací sekce Sítě MC. Graf 1.1. Dotazníkové šetření vzdělávací sekce Sítě mateřských center o.s. Výsledky 2011 Dotazník vzdělávací sekce Sítě MC Téma: Hodnocení semináře Zadavatel: vzdělávací sekce Sítě MC, Praha 1, http://www.materska-centra.cz Zpracovatel: Viktorie Kolínská, kolvik@seznam.cz Cíl dotazníku: zmapování

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14.5.2003 26 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI.

Více

Česká republika. 1 Od roku 2013 se změnila metodika výpočtu ukazatele celkové nezaměstnanosti. Místo míry nezaměstnanosti,

Česká republika. 1 Od roku 2013 se změnila metodika výpočtu ukazatele celkové nezaměstnanosti. Místo míry nezaměstnanosti, Česká republika Podíl na obyvatelstvu 1 v dubnu 2013 činil 7,7 % jde celkem o 551 662 dosažitelných 2 evidovaných na úřadech práce. To představuje nejvyšší počet v novodobé historii České republiky. V

Více

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění Technické

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

Dopady hospodářské krize na trh s bydlením v České republice

Dopady hospodářské krize na trh s bydlením v České republice Dopady hospodářské krize na trh s bydlením v České republice Kdo patřil k nejvíce ohroženým a jak mohou nástroje bytové politiky potenciálně zmírnit problémy těchto skupin? Tomáš Kostelecký Petr Sunega

Více

RESPONDENTI DLE EKONOMICKÉ AKTIVITY

RESPONDENTI DLE EKONOMICKÉ AKTIVITY Vyhodnocení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření proběhlo v roce 2014. Respondenti měli možnost vyplnit buď tištěnou, nebo elektronickou verzi dotazníku. Tištěná verze dotazníku byla distribuována

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA 1/[9] Centrum pro výzkum veřejného mínění. CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Technické parametry Naše společnost, v12-11b

TISKOVÁ ZPRÁVA 1/[9] Centrum pro výzkum veřejného mínění. CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Technické parametry Naše společnost, v12-11b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 840 1 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Češi k prezidentským volbám v USA listopad 2012

Více

Práva homosexuálů Zpracováno exkluzivně pro:

Práva homosexuálů Zpracováno exkluzivně pro: Práva homosexuálů 29. 6. 2016 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz Zpracováno

Více

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data.

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data. SEŠIT III ŠETŘENÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNÍKŮ UBYTOVANÝCH V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Tabulky a grafy ubytovaných návštěvníků listopad 2009 V tomto sešitě jsou umístěny tabulky, grafy a hodnocení,

Více

eu100 špatnou a vyučenými bez maturity. Například mezi nezaměstnanými (, % dotázaných) hodnotilo 8 % z nich nezaměstnanost jako příliš vysokou, mezi O

eu100 špatnou a vyučenými bez maturity. Například mezi nezaměstnanými (, % dotázaných) hodnotilo 8 % z nich nezaměstnanost jako příliš vysokou, mezi O eu100 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 80 12 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 201

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice Název média: Všechna měřená média celkem Měsíc: Únor 2005 Počet respondentů Total (za všechna měřená média) N = 19 372 PV(počet)

Více

Názory veřejnosti na členství České republiky v Evropské unii duben 2016

Názory veřejnosti na členství České republiky v Evropské unii duben 2016 pm1002 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +20 2 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Názory veřejnosti na členství České republiky

Více

Češi k prezidentským volbám v USA

Češi k prezidentským volbám v USA TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Češi k prezidentským volbám v USA Technické parametry

Více

po /[5] Jilská 1, Praha 1 Tel./fax:

po /[5] Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: po00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 8 80 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s oblastmi sociální politiky, a školství

Více

Stáže ve firmách vzdělávání praxí INFORMACE O PROJEKTU

Stáže ve firmách vzdělávání praxí INFORMACE O PROJEKTU Stáže ve firmách vzdělávání praxí INFORMACE O PROJEKTU ŠABLONY STÁŽÍ 28. 7. 2014 se uskutečnilo jednání Odborné rady, na kterém bylo schváleno všech 6 předložených šablon a systém revize stávajících šablon.

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Michaela Pomališová http://www.timur.cz

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2010/2011 činil 133 140, z toho do studia

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2009

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2009 Spr.116 /2010-000 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2009 S cílem zajištění základních statistických údajů o počtech případů Probační

Více

Spokojenost volajících s fungováním Zelené informační linky agentury CzechInvest

Spokojenost volajících s fungováním Zelené informační linky agentury CzechInvest Spokojenost volajících s fungováním Zelené informační linky agentury CzechInvest V letošním roce provedla agentura CzechInvest průzkum identifikující spokojenost žadatelů o dotaci z Operačního programu

Více

Graf 1: Spokojenost se životem v místě svého bydliště (v %) 1 or % 1% % velmi spokojen spíše spokojen % ani spokojen, ani nespokojen spíše nesp

Graf 1: Spokojenost se životem v místě svého bydliště (v %) 1 or % 1% % velmi spokojen spíše spokojen % ani spokojen, ani nespokojen spíše nesp TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení životních podmínek v místě bydliště duben

Více

Závěrečná zpráva ze sociologického výzkumu NÁZORY ČESKÉ POPULACE NA MAJETKOVÉ ZAPOJENÍ OBCÍ A OBČANŮ DO PROJEKTŮ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN

Závěrečná zpráva ze sociologického výzkumu NÁZORY ČESKÉ POPULACE NA MAJETKOVÉ ZAPOJENÍ OBCÍ A OBČANŮ DO PROJEKTŮ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN Závěrečná zpráva ze sociologického výzkumu NÁZORY ČESKÉ POPULACE NA MAJETKOVÉ ZAPOJENÍ OBCÍ A OBČANŮ DO PROJEKTŮ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN NÁZORY POPULACE NA ZAPOJENÍ OBCÍ A OBČANŮ DO PROJEKTŮ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN

Více

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Cíl anketního šetření Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Anketní šetření je jedním z nástrojů, jak lze zjistit názory uživatelů pečovatelské služby na poskytovanou službu. Respondenti se

Více

Uzavření obchodů na státní svátky

Uzavření obchodů na státní svátky Uzavření obchodů na státní svátky 26. 10. 2016 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 5% 2% 25% 10% 58%

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 5% 2% 25% 10% 58% TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 86 80 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o inflaci a reálných příjmech leden 06 Technické parametry

Více

Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi

Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi Evaluační zpráva pilotního ověření projektu Název projektu: Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi Uskutečněno v rámci projektu financovaného z

Více

Jedná se o absolventy nástavbového studia po vyučení (L5) a absolventy maturitních oborů, v nichž je součástí výuky odborný výcvik (L0).

Jedná se o absolventy nástavbového studia po vyučení (L5) a absolventy maturitních oborů, v nichž je součástí výuky odborný výcvik (L0). Česká republika Celková míra v dubnu 2009 činila 7,9 % 1, což představuje 445 024 evidovaných na úřadech práce. V letech 2002 2004 průměrná celková míra v ČR rostla a od roku 2004 začala postupně klesat.

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. III/2010. příliš mnoho, b) přiměřeně, c) příliš málo.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. III/2010. příliš mnoho, b) přiměřeně, c) příliš málo. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2010

Více

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Cíl anketního šetření Anketní šetření je jedním z nástrojů, jak lze zjistit názory uživatelů pečovatelské služby na poskytovanou službu. Respondenti se

Více

SEKCE 1: SOCIODEMOGRAFIE: S01. Pohlaví respondenta 1) Muž 2) Žena

SEKCE 1: SOCIODEMOGRAFIE: S01. Pohlaví respondenta 1) Muž 2) Žena SEKCE 1: SOCIODEMOGRAFIE: S01. Pohlaví respondenta 1) Muž 2) Žena S02. Kolik je Vám let? 1) Méně než 18 let ukončete rozhovor 2) 18-29 let 3) 30-44 let 4) 45-59 let 5) 60 let a více S03. Jaké je Vaše nejvyšší

Více

171 hod. nízká. celý dotazník najednou

171 hod. nízká. celý dotazník najednou Metadata průzkumu "Zavedení odloženého školného" Autor průzkumu: Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj Šetření: 23. 06. 2010-30. 06. 2010 Délka průzkumu: 171 hod Počet respondentů: 77 Vypovídací hodnota:

Více

Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016

Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016 oe606 TISKOÁ ZPRÁA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav A ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 0 2 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení stavu životního prostředí - 206 Technické parametry

Více

Prostředky přímé komunikace

Prostředky přímé komunikace Prostředky přímé komunikace Závěrečná zpráva Červenec 2015 Hlavní zjištění Respondenti výrazně častěji čtou osobní formy komunikace, osobní dopis a osobní e-mail. Osobní dopis si vždy přečtou přibližně

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2015/2016 činil 112 756, z toho do studia

Více

Virtualizace, clustery a cloud computing vyhodnocení série přednášek na vysokých školách

Virtualizace, clustery a cloud computing vyhodnocení série přednášek na vysokých školách Virtualizace, clustery a cloud computing vyhodnocení série přednášek na vysokých školách Zpracoval: Jana Pečinková/jpecinkova@oldanygroup.cz 9. 2. 2010 OldanyGroup představuje virtualizaci studentům společnost

Více

Jedná se o absolventy nástavbového studia po vyučení (L5) a absolventy maturitních oborů, v nichž je součástí výuky odborný výcvik (L0).

Jedná se o absolventy nástavbového studia po vyučení (L5) a absolventy maturitních oborů, v nichž je součástí výuky odborný výcvik (L0). Česká republika Celková míra v dubnu 2010 činila 9,2 % 1, což představuje 523 591 evidovaných na úřadech práce. V letech 2002 2004 průměrná celková míra v ČR rostla a od roku 2004 začala postupně klesat.

Více

Marketingový dotazník města Frýdek Místek ve věci zpracování studie Regenerace brownfields v lokalitě areálu bývalých kasáren Palkovická

Marketingový dotazník města Frýdek Místek ve věci zpracování studie Regenerace brownfields v lokalitě areálu bývalých kasáren Palkovická Marketingový dotazník města Frýdek Místek ve věci zpracování studie Regenerace brownfields v lokalitě areálu bývalých kasáren Palkovická Předem vám děkujeme, že si najdete chvíli k vyplnění tohoto dotazníku

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Dotazníkové šetření občané obce Seloutky Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Vážení občané, dovolujeme si Vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

Q1 Zahájením vyplňování dotazníku potvrzujete, že souhlasíte se zařazením Vámi poskytnutých odpovědí do výzkumu a že je Vám více než 18 let.

Q1 Zahájením vyplňování dotazníku potvrzujete, že souhlasíte se zařazením Vámi poskytnutých odpovědí do výzkumu a že je Vám více než 18 let. Q1 Zahájením vyplňování dotazníku potvrzujete, že souhlasíte se zařazením Vámi poskytnutých odpovědí do výzkumu a že je Vám více než 18 let. SOUHLASÍM SOUHLASÍM 100.00% 631 Total Respondents: 631 1 / 26

Více

1. Vnitřní stěhování v České republice

1. Vnitřní stěhování v České republice 1. Vnitřní stěhování v České republice Objem vnitřní migrace v České republice je dán stěhováním z obce do jiné obce. Proto je třeba brát v úvahu, že souhrnný rozsah stěhování je ovlivněn i počtem obcí.

Více

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2015

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2015 eu10 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 8 9 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání

Více

Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - Charakteristika výběrového souboru

Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - Charakteristika výběrového souboru Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13.4.2005 10 Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - Charakteristika

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/214 VYDÁNO DNE 17.2. 214 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Mírně nadpoloviční většina dotázaných občanů je z hlediska úspor a půjček v plusu, téměř třetina má bilanci

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e DIVÁCI TV ÓČKO O b ch o d n í p r e z e n t a c e DIVÁCI NETERESTRICKÝCH TV DENNÍ SLEDOVANOST 385 tis. 371 tis. 367 tis. 364 tis. 265 tis. 164 tis. 143 tis. 137 tis. 118 tis. 107 tis. 84 tis. 58 tis. 48

Více

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 2. Analýza návštěvníků muzeí a galerií na základě elektronického dotazování závěrečná zpráva týkající se návštěvníků Národního muzea. Analýza

Více

Zpráva o výsledcích výzkumu postojů rodičů žáků 5. ročníku k otázkám spravedlivého přístupu ke vzdělávání a překonávání školního neúspěchu

Zpráva o výsledcích výzkumu postojů rodičů žáků 5. ročníku k otázkám spravedlivého přístupu ke vzdělávání a překonávání školního neúspěchu Zpráva o výsledcích výzkumu postojů rodičů žáků 5. ročníku k otázkám spravedlivého přístupu ke vzdělávání a překonávání školního neúspěchu Technická zpráva z šetření Překonávání školního neúspěchu v České

Více

ING Bank Svět spoření

ING Bank Svět spoření ING Bank Svět spoření Libor Vaníček Ředitel retailového bankovnictví Praha 16. ledna 2013 www.ingbanksvetsporeni.cz Co je ING Bank Svět spoření Aktivita, při které shromažďujeme dostupné informace o úsporách

Více

Koncesionářské poplatky

Koncesionářské poplatky Koncesionářské poplatky Srpen 9 Nobody s Unpredictable Pozadí a cíle výzkumu Výzkum má sloužit jako případný argumentační nástroj návrhu na zrušení televizních a rozhlasových poplatků. V případě pozitivní

Více