Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2013"

Transkript

1

2 Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2013 Tvorba dotazníku a vyhodnocení dat: Magdaléna Katolická 2

3 Obsah 1. ÚVOD CHARAKTER VÝZKUMU Dotazník Cílová skupina dotazníku VÝSLEDKY VÝZKUMU Počet a struktura respondentů Vyhodnocení dílčích otázek Účast na konferenci Účast na brněnském barcampu Závaznost přihlášení na konferenci Spokojenost s průběhem konference Očekávání od konference Informace o konferenci Neúčast na konferenci Barcamp Brno Připomínky a komentáře SOUHRN A ZÁVĚR

4 1. ÚVOD Účelem dotazníkového šetření mezi účastníky konference a přihlášenými na konferenci, jež se barcampu nezúčastnili, byla, stejně jako v předchozích dvou letech, zpětná vazba. Získané informace pomohou organizátorům s přípravou dalšího ročníku konference. 2. CHARAKTER VÝZKUMU Nástrojem pro sběr dat byl elektronický dotazník vytvořený ve službě Survio. O jeho vyplnění byli respondenti požádání prostřednictvím sociální sítě Twitter. 2.1 Dotazník Sběr dat proběhl v termínu od do Pro účastníky konference měl dotazník 9 zjišťovacích otázek, týkajících se konference, a 6 identifikačních otázek. Pro ty, jež byli na konferenci přihlášeni, ale nezúčastnili se jí, měl dotazník 7 zjišťovacích otázek a 6 identifikačních. V obou případech pak byl respondentům nabídnut prostor pro jejich postřehy a komentáře. Celkem bylo sebráno 251 odpovědí ke dni ukončení sběru dat, po jejich první kontrole a analýze byl vyřazen 1 formulář. 2.2 Cílová skupina dotazníku Cílovou skupinou dotazníkového šetření byli všichni přihlášení (1 380 respondentů). Vyhodnoceno bylo 250 formulářů z 251 obdržených (227 z 800 účastníků konference, 23 z 580 přihlášených, jež se třetího brněnského barcampu nezúčastnili). 3. VÝSLEDKY VÝZKUMU Nejprve byla vyhodnocena data k jednotlivým otázkám, následně byly zjišťovány závislosti mezi vybranými proměnnými. 3.1 Počet a struktura respondentů Dotazníkového šetření se zúčastnilo 250 respondentů, z toho: 91 % (227 osob) se konference zúčastnilo, 9 % (23 osob) nikoliv, 82 % (213 osob) byli muži a 18 % (34 osob) ženy. Z grafů č. 1 je možné si povšimnout, že věková struktura respondentů je podobná jako v letech a V průběhu daných let však došlo k postupnému poklesu počtu respondentů mladších 20 let a nárůstu počtu respondentů ve věku 20 až 25 let. Průměrný věk respondentů je 25 let (stejný jako v roce 2011 a o rok nižší než v roce ), typický 24. Nejmladšímu respondentovi bylo 17 let, nejstaršímu 48. 4

5 Grafy č. 1: Věková struktura respondentů konference Barcamp Brno v letech Počet respondentů (%) % 50% 40% 30% 48% 42% 39% 32% 3 30% % 10% 1 7% 15% 12% 1 3% 5% 5% 0% Méně než 20 <20-25) <25-30) <30-35) 35 a více Respondenti měli nejčastěji středoškolské vzdělání s maturitou (40 % oproti 39 % v roce ), vysokoškolské s titulem Ing./Mgr. (28 % oproti 25 % v roce ) a titulem Bc. (27 % oproti 26 % v roce ). V roce byli mezi respondenty čtyři se středoškolským vzděláním s výučním listem, v letošním roce žádný. Z výsledků je patrné, že ve struktuře vzdělání respondentů nedošlo, stejně jako ve struktuře věkové, k výrazným změnám. Více ilustruje graf číslo 2. Graf č. 2: Nejvyšší dosažené vzdělání příznivců konference Barcamp Brno v roce a 2013 Vysokoškolské doktorské 2% 2% 2013 Vysokoškolské Ing, Mgr. Vysokoškolské Bc. 28% 25% 27% 26% Vyšší odborné vzdělání 2% Střední vzdělání s maturitou 40% 39% Střední vzdělání s výučním listem Základní vzdělání 0% 2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 5

6 Respondenti byli nejčastěji studenti (40 %) a zaměstnanci (35 %), viz graf č. 3. Graf č. 3: Hlavní ekonomická aktivita respondentů 35% Zaměstnanec OSVČ, podnikatel Student Jinak ekonomicky neaktivní 4 23% Z grafu č. 4 je možné si povšimnout, že oproti roku došlo mezi respondenty k nárůstu počtu studentů o 6 % a zaměstnanců o 5 %. Pokles byl naopak zaznamenán mezi OSVČ, podnikateli, kde byl propad v počtu respondentů 11 %. Graf č. 4: Srovnání ekonomických aktivit respondentů v letech 2013 a Jinak ekonomicky neaktivní 2013 Student 35% 4 OSVČ, podnikatel 23% 3 Zaměstnanec 30% 35% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Dále bylo zjištěno, že 60 % respondentů se základním vzděláním (83 % v roce ), 59 % se středoškolským vzděláním s maturitou (75 % v roce ) a 53 % s vysokoškolským vzděláním s titulem Bc. (46 % v roce ) dále studuje. Oproti datům z roku tak došlo v těchto hodnotách ke značnému poklesu. 6

7 Z grafu č. 5 dále vyplývá, že respondenti, kteří pracují jako zaměstnanci, mají nejčastěji vysokoškolské magisterské vzdělání (45 % z nich), obdobně jsou na tom podnikající respondenti 43 % z nich má titul Mgr. či Ing. Graf č. 5: Hlavní ekonomická aktivita respondentů s ohledem na vzdělání respondentů Počet odpovědí v % 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Základn í vzdělán í Střední vzdělán í s maturit ou Vyšší odborn é vzdělán í Vysoko školské Bc. Vysoko školské Ing., Mgr. Vysoko školské doktors ké Zaměstnanec 2 2% 23% 45% 3% OSVČ, podnikatel 2% 3 2% 17% 43% 2% Student 3% 57% 0% 3 6% 0% Jinak ekonomicky neaktivní 0% 0% 0% 50% 50% 0% 65 % respondentů bydlí v Jihomoravském kraji, 7 % v kraji Moravskoslezském a 6 % v Praze. V tabulce grafů č. 1 si můžeme povšimnout, že oproti roku došlo ke zvýšení počtu respondentů z Jihomoravského kraje a k poklesu respondentů s kraje Moravskoslezského a Prahy. Změny obdobného charakteru byly zaznamenány již v roce při srovnání s rokem

8 Tabulka č. 1: Bydliště respondentů v letech a % 5% 6% 2% 0% Praha Jihočeský 7% 0% 2% Středočeský Plzeňský Jihomoravský Vysočina Kralovehradecky Pardubický Ústecký Moravskoslezský Zlínský 65% Olomoucký Jiné 6% 5% 13% 2% Praha Jihočeský Středočeský Plzeňský 10% Jihomoravský Vysočina 3% Kralovehradecky Pardubický 2% Ústecký Moravskoslezský Zlínský 5 Olomoucký Jiné 8

9 Nejčastějšími obory zájmu/práce/podnikání jsou stále IT (59 %), marketing, média a PR (16 %) a grafika (5 %). Z grafů v tabulce č. 2 je však patrné, že oproti roku došlo k poklesu respondentů v těchto oborech zájmu ve prospěch jiných oborů, jako jsou například věda a výzkum, finance, vzdělání, HR a jiné. Tabulka č. 2: Hlavní obor zájmu/práce/podnikání respondentů v letech a % 5% 2% 3% IT Marketing, Média, PR Obchod, podnikání Administrativa Grafika 16% 59% HR Věda a výzkum Finance Vzdělání Jiné 2% 2% 2% 6% IT Marketing, Média, PR Obchod, podnikání Administrativa 18% Grafika Věda a výzkum 65% Vzdělání Jiné 9

10 3.2 Vyhodnocení dílčích otázek Nyní se budeme blíže zabývat dílčími otázkami týkající se konference a důvody neúčasti na konferenci v případě respondentů, jež byli na konferenci přihlášeni, ale nezúčastnili se jí Účast na konferenci Z 250 zpracovaných formulářů bylo 227 z nich respondentů, jež se brněnského barcampu zúčastnili, a 23 respondentů, kteří se na konferenci přihlásili, ale nezúčastnili se jí. V případě respondentů, kteří se na konferenci přihlásili, ale nezúčastnili se jí, neodpověděla na dotazníkové šetření žádná žena, nejčastějším nevyšším dosaženým vzděláním bylo vzdělání vysokoškolské magisterské (48 %) a hlavní ekonomickou aktivitou bylo podnikání (43 %). Rozdíly oproti účastníkům včetně průměrného a typického věku jsou uvedeny v tabulce č. 3. Tabulka č. 3: Rozdíly ve struktuře respondentů podle jejich účasti/neúčasti na konferenci Struktura respondentů Přihlášení, zúčastnili se Přihlášení, nezúčastnili se Nevyšší dosažené vzdělání Středoškolské s maturitou (41 %) Vysokoškolské Ing., Mgr. (48 %) Hlavní ekonomická aktivita Student (42 %) OSVČ, podnikatel (43 %) Pohlaví Muž (81 %) Muž (100 %) Průměrný věk Typický věk

11 3.2.2 Účast na brněnském barcampu 59 % respondentů uvedlo, že toto byl (54 %), nebo měl být (5 %), jejich první brněnský barcamp. Konference Barcamp Brno se již jednou zúčastnilo 24 % respondentů, více než jednou pouze 17 %. Data jsou přehledně zobrazena v grafu č. 6. Varianta Toto měl být můj první brněnský barcamp se týkala respondentů, kteří se na konferenci přihlásili, ale z nějakého důvodu se jí nezúčastnili. Graf č. 6: Informace o tom, kolikrát se respondenti zúčastnili brněnského barcampu 5% 2, jednou., více než jednou. 5 17% Ne, toto byl můj první brněnský barcamp. Ne, toto měl být můj první brněnský barcamp. Z grafu č. 7. je možné si povšimnout, že pro podnikající respondenty se v 62 % jednalo o již druhý či třetí brněnský barcamp a pouze v 37 % o první. Graf č. 7: Účast na brněnském barcampu a hlavní ekonomická aktivita respondentů Počet odpovědí v % Zaměstnanec OSVČ, podnikatel Student Jinak ekonomicky neaktivní, jednou. 26% 36% 16% 0%, více než jednou. 17% 26% 1 100% Ne, toto byl můj první brněnský barcamp. 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Ne, toto měl být můj první brněnský barcamp. 55% 3 68% 0% 2% 7% 6% 0% 11

12 3.2.3 Závaznost přihlášení na konferenci Za nezávazné považovalo přihlášení na konferenci 41 % mužů a 36 % žen, celkem se jednalo o 40 % všech respondentů, viz graf č. 8. Graf č. 8: Závaznost přihlášení na konferenci Ne, 40%, 60% Nejčastěji bylo přihlášení na konferenci považováno jako závazné v případě respondentů ve věku 35 a více (88 % respondentů), respondentů se základním vzděláním (80 % respondentů) a těch, jejichž hlavní ekonomickou aktivitou bylo podnikání (71 % respondentů). Nejméně bylo přihlášení na konferenci považováno za závazné u respondentů mezi 25 a 30 roky (49 % respondentů), u respondentů s vysokoškolským doktorským stupněm vzdělání (50 % respondentů) a těch, kteří nestudují, ale jsou jinak ekonomicky neaktivní mateřská, rodičovská dovolená apod. (50 % respondentů). 12

13 3.2.4 Spokojenost s průběhem konference Respondenti shledali místo konání akce jako dobře dopravně dostupné v 99 %. Oproti roku se zvýšil počet respondentů, jež se přiklonili k odpovědi, místo bylo dobře dopravně dostupné (85 % v roce 2013 oproti 76 % v roce ), a klesl počet těch, kteří se vybrali odpověď Místo bylo spíše dobře dopravně dostupné (14 % v roce 2013 oproti 21 % v roce ). Vhodnost prostor pro konání akce hodnotili respondenti v 92 % jako zcela vhodné, v 8 % jako spíše vhodné. Změny jednotlivých odpovědí v souvislosti s rokem přibližují grafy v tabulce č. 4. Tabulka č. 4: Tabulka grafů hodnotících spokojenost s místem konání akce a prostory, v nichž se akce konala Místo konání bylo dobře dopravně dostupné 0% % % Ne 76% Prostory byly vhodné pro potřeby konání akce 8% % 92% 9 S místem konání byli respondenti spokojeni vždy nejméně z 94 % bez ohledu na to, v jakém kraji bydlí. Nejméně (v 89 %) s tvrzením souhlasili ti, kteří přijeli z jiné země. 13

14 Respondenti hodnotili technické vybavení jako vyhovující a délku prezentací jako přijatelnou častěji než v roce. Tuto skutečnost ilustrují grafy v tabulce č. 5. Tabulka č. 5: Tabulka grafů hodnotících spokojenost s technickým vybavením a délkou prezentací Technické vybavení bylo vyhovující % 0% 7% 13% 92% 85% Ne Délka prezentací byla přijatelná % 9% 79% 35% 55% Ne Byla zjištěna jen mírná závislost mezi spokojeností s technickým vybavením konference a oborem zájmu/podnikání/studia. 14

15 Také s tvrzením Prostor pro diskusi byl dostatečný souhlasilo více respondentů než v roce. Nespokojeno bylo jen 14 % respondentů oproti 21 % z předchozího roku. V případě občerstvení se počet nespokojených respondentů snížil z 24 % na 16 %, viz grafy v tabulce č. 6. Tabulka č. 6: Tabulka grafů hodnotících spokojenost s prostorem pro diskusi a s občerstvením Prostor pro diskusi byl dostatečný % 13% 18% 47% 38% 39% Ne 4 Ne Občerstvení bylo vyhovující 13% 3% % 17% % Ne 32% Ne S prostorem pro diskusi byli méně spokojeni muži než ženy (20 % mužů nespokojeno oproti 12 % žen), nejméně pak respondenti ve věku 25 až 30 let (21 % pro variantu Prostor pro diskusi byl spíše nevyhovující ) a respondenti se základním vzděláním (40 % pro variantu Prostor pro diskusi byl spíše nevyhovující ). S občerstvením pak byli nejméně spokojeni respondenti od 30 do 35 let (25 % pro variantu Občerstvení bylo spíše nevyhovující ). 15

16 3.2.5 Očekávání od konference Stejně jako v předchozích letech očekávali účastníci konference zejména nové poznatky ze svého oboru zájmu (33 % respondentů). Druhým, největším očekáváním však oproti předchozím rokům, kdy bylo druhým největším očekáváním Setkání se zajímavými lidmi networking, byla Motivace pro další rozvoj (27 %). Rozdíly ve struktuře odpovědí oproti roku jsou patrné z grafů v tabulce č. 7. Tabulka č. 7: Tabulka grafů hlavních očekávání respondentů od konference v letech a % % 33% Nové poznatky z mého oboru zájmu Nové poznatky z jiných oborů než je můj obor zájmu Motivaci pro můj další rozvoj 27% 2 Setkání se zajímavými lidmi - networking Jiné 0% 25% Nové poznatky z mého oboru zájmu 40% Nové poznatky z jiných oborů než je můj obor zájmu Motivaci pro můj další rozvoj 22% 13% Setkání se zajímavými lidmi - networking Jiné Získání nových poznatků v oboru zájmu bylo hlavním očekáváním 32 % mužů a 34 % žen, účastníků konference do 30 let a ve věku 35 a výše a těch, jež se zúčastnili již jedné konference Barcamp Brno (33 %), nebo se této konference zúčastnili poprvé (34 %). U respondentů od 30 do 35 let bylo hlavním očekáváním Setkání se zajímavými lidmi (32 %) a stejně tak tomu bylo u respondentů, jež se zúčastnili brněnského barcampu již potřetí (30 % respondentů). 16

17 Hlavní očekávání od konference s ohledem na vzdělání respondentů přibližuje graf č. 9. V něm si můžeme povšimnout, že Nové poznatky z oboru zájmu byly hlavním očekáváním u respondentů s vysokoškolským magisterským vzděláním (50 %). Graf č. 9: Očekávání od konference s ohledem na vzdělání respondentů 60% Počet odopovědí v % 50% 40% 30% 20% 10% 0% Základní vzdělání Střední vzdělání s maturitou Vyšší odborné vzdělání Vysokoškols ké Bc. Vysokoškols ké Ing., Mgr. Vysokoškols ké doktorské Nové poznatky z mého oboru zájmu 0% 18% 33% 25% 22% 50% Nové poznatky z jiných oborů 20% 38% 33% 33% 27% 0% Motivaci pro můj další rozvoj 20% 29% 0% 2 28% 25% Setkání se zajímavými lidmi 40% 1 33% 17% 20% 25% Jiné 20% 3% 0% 0% 3% 0% Mezi vzděláním a očekáváním od konference byla zjištěna jen velmi malá závislost. 17

18 Oproti roku vzrostl počet respondentů, kteří uvedli, že konference jejich očekávání splnila (88 % oproti 80 % v roce ). Přesné rozložení přibližují grafy v tabulce grafů č. 8. Tabulka č. 8: Tabulka grafů zachycující splnění hlavních očekávání respondentů v letech a % 3% % 42% Spíš ano Ne 15% 33% Spíš ano Ne 48% 50 % respondentů, kteří nejsou studenti, ale jsou jinak ekonomicky neaktivní, uvedlo, že jejich očekávání byla spíše splněna. 18

19 Graf č. 10: Očekávání od konference s ohledem na ekonomickou aktivitu respondentů Počet odpovědí v % 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Spíš ano Ne Zaměstnanec % 5% OSVČ, podnikatel 33% 5 8% Student 55% 39% 5% Jinak ekonomicky neaktivní 0% 50% 50% 0% Očekávání byla splněna vždy minimálně u 67 % respondentů bez ohledu na to, co bylo daným hlavním očekáváním. Pro možnost, konference zcela splnila má očekávání se rozhodli především respondenti, jejichž hlavním očekáváním byl networking (95 %) a motivace pro další rozvoj (95 %) Informace o konferenci Podrobnější informace před konáním konference by uvítalo 72 % respondentů, podrobnější informace po konání konference 41 % a informace o dění kolem konference a jejích příprav v průběhu roku 51 % respondentů (tabulka č. 9). Tabulka č. 9: Postoj k zasílání informaci o konferenci a dění kolem konference Uvítal/a byste podrobnější informace Ne před konáním konference? 72% 28% po konání konference? 4 59% o dění kolem konference a její přípravy v průběhu roku? 5 49% Podrobnější informace před konferencí chtějí obdržet téměř stejně tak muži (72 %) jako ženy (71 %), především je chtějí respondenti ve věku 30 až 35 let (89 %) a respondenti s vyšším odborným a vysokoškolským doktorským vzděláním (100 %). Informace po konferenci pak chtějí zaslat zejména respondenti ve věku 35 a více let (63 %), studenti (49 %) a respondenti s vyšším odborným vzděláním (100 %). Co se týká informací o dění kolem konference v průběhu roku, tyto informace by spíše uvítaly ženy (62 %), respondenti ve věku od 30 do 35 let (57 %), respondenti se základním vzděláním (60 %) a ti, jejichž hlavní ekonomickou aktivitou je podnikání (67 %). 19

20 3.2.7 Neúčast na konferenci Nejčastějším důvodem neúčasti na konferenci bylo, že akce kolidovala s jinou, pro respondenty zajímavější akcí. Pro tuto variantu se rozhodlo celých 48 % respondentů. Dalšími, nejčastějšími důvody neúčasti pak byly důvody jiné, než nabízené (35 %), například pracovní vytížení či nedostatečné zaujetí konečnou podobou programu konference. Podrobněji strukturu jednotlivých důvodů neúčasti na konferenci přibližuje graf č. 11. Graf č. 11: Důvody neúčasti na konferenci 35% 48% Konference kolidovala s jinou, pro mě zajímavější akcí. Nepostřehl/a jsem změnu termínu konání konference. Program konference mě nezaujal, nelíbil se mi. Neměl/a jsem se jak dopravit. Zapomněl/a jsem. 9% 0% 0% Nechtělo se mi. Jiné Barcamp Brno % respondentů uvedlo, že se zúčastní příští konference Barcamp Brno, pokud budou moci. Došlo tak k nárůstu o 3 % oproti roku (93 % se zúčastní) a o 20 % oproti roku 2011 (76 % se zúčastní). O neúčasti tak uvažují pouze 4 % respondentů, jež jako důvody uvedli zejména tyto: nezajímavé přednášky (malá odbornost, zaměření spíše na vtipnost a zalíbení), cílení na studenty a startupisty. 20

21 Graf č. 12: Účast na příští konferenci Barcamp Brno 23% 72% Ne Respondenti, kteří se konference zúčastnili, uvedli oproti těm, jež se jí nezúčastnili, v 5 % více, že se příští konference Barcamp Brno nezúčastní, i když budou moci. Příznivce konference Barcamp Brno by na příští konferenci nejvíce zajímala oblast IT, obchodu/podnikání a marketingu (graf č. 13), tedy stejné oblasti, jaké uvedli respondenti v letech a U varianty Jiné byl jako nejčastější oblast zájmu uváděn osobní rozvoj, mezi dalšími pak psychologie a témata spojená s psychologií jako například prokrastinace, mimika apod. Graf č. 13: Témata, která by respondenty nejvíce zajímala 8% 9% 15% 15% 26% 20% Technologie Obchod/podnikání Investice Marketing PR Zábava Jiná 7% 21

22 3.2.9 Připomínky a komentáře Připomínky a komentáře se týkaly následujícího: upravit registraci tak, aby bylo jasné, zda je závazná, či nikoliv, a zda je akce zdarma, či nikoliv, hlasování o výběru přednášek spustit až potom, co jsou přihlášeni všichni přednášející, zvážit zavedení vstupního poplatku (například 100 Kč), aby se snížil počet těch, kteří přijdou na konferenci jen kvůli občerstvení, upozornit na konání akce předem em, lépe informovat o změně programu před konáním akce i v průběhu jejího konání (upozornění na změnu prostřednictvím Twitteru či rozvrhu u učebny považováno za nedostačující), přidat krátký popis k přednáškám včetně informace o tom, komu je přednáška určena, přizpůsobit výběr místností pro jednotlivé přednášky podle předběžného zájmu tak, aby místnost pro zajímavé a žádané téma nebyla příliš malá, vítána by byla větší kvalita přednášek (více odbornosti místo zábavy, více do hloubky), vítány by byly přednášky z psychologie a podobných oborů, díky čemuž by si přišli na své i účastníci, jejichž oborem studia/práce/podnikání není IT, marketing či obchod, 4 respondenti uvedli, že by uvítali hodnocení přednášek a přednášejících, více prostoru mezi přednáškami, aby byl čas zajít na toaletu, občerstvit se či se poznávat a diskutovat, vyřešit hromadné občerstvení tak, aby se jídlo dostalo na všechny a aby někteří účastníci konference nebyli nuceni jít se občerstvit mimo areál. Mezi návrhy bylo dále zkvalitnění záznamů z konference, zajištění kvalitnějších záznamů z konference, streamování konference či vyčlenění místností pro jednotlivé okruhy (marketing, IT, sociální sítě apod.). V případě Afterparty jeden z respondentů uvedl, že by uvítal více místa k sezení a občerstvení vhodné i pro vegetariány. 4. SOUHRN A ZÁVĚR Typickým účastníkem konference Barcamp Brno 2013 byl: pohlaví: muž, věk: 24 (o 1 rok starší než v roce a 2011), vzdělání: středoškolské vzdělání s maturitou, ekonomická aktivita: student, obor zájmu: IT, místo bydliště: Jihomoravský kraj. 22

23 91 % respondentů se zúčastnilo konference Barcamp Brno, 9 % nikoliv. Jako hlavní důvod neúčasti vybrali respondenti nejčastěji variantu Akce kolidovala s jinou, pro mě zajímavější akcí (48 %), nebo variantu Jiné (35 %), v rámci níž pak uvedli možnosti jako pracovní vytíženost a nespokojenost s konečnou podobou programu konference. 40 % respondentů nepovažovalo přihlášení na konferenci za závazné. Pro 59 % respondentů byl toto, nebo měl být, první brněnský barcamp. Již jednoho brněnského barcampu se zúčastnilo 24 % respondentů, již dvou 17 %. S průběhem konference byla většina respondentů spokojena, a to ať už se jednalo o dopravní dostupnost místa jejího konání (99 % spokojeno), vhodnost prostor pro konání akce (100 % spokojeno), technického vybavení (99 % spokojeno), délky prezentací (99 % spokojeno), prostoru pro diskusi (86 % spokojeno) či občerstvení (84 %). Stejně jako v přechozích letech také letos očekávali účastníci konference nejčastěji Nové poznatky ze svého oboru zájmu (33 % oproti 40 % v roce a 41 % v roce 2011). Druhým největším očekáváním byla, na rozdíl od networkingu z let a 2011, Motivace pro další osobní rozvoj (27 % respondentů). Třetím nejčastějším očekáváním byly Nové poznatky z jiných oborů než z oboru zájmu (21 %). Očekávání od konference byla splněna v 88 % (ve 42 % zcela, ve 46 % spíše), což bylo o 9 % více než v roce a o 2 % méně než v roce Pro možnost, konference zcela splnila má očekávání se rozhodli především respondenti, jejichž hlavním očekáváním byl networking (95 %) či motivace pro další rozvoj (95 %). Respondenti by uvítali bližší informace před konáním konference (72 % z nich). Pro bližší informace po konání konference se vyjádřilo méně než 50 % respondentů (41 %) a pro bližší informace v průběhu roku pak 51 % respondentů. Účast na příští konferenci Barcamp Brno přislíbilo celkem 95 % respondentů (72 % ano, 27 % spíše ano), což je o 2 % více než v roce a o 19 % více než v roce Vítána by byla opět témata jako IT (26 %), obchod/podnikání (21 %), marketing (15 %) a zábava (15 %). Ve variantě Jiné a dále v připomínkách a komentářích pak respondenti uváděli psychologii a témata spojená s psychologií (fungování mozku, mimika apod.). 23

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012 Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012 Tvorba dotazníku a vyhodnocení dat: Magdaléna Katolická / @madla_art magdalena@marketingovevyzkumy.cz www.magdalenakatolicka.cz 2 Obsah

Více

Metadata průzkumu "Krize a nejistota zaměstnání"

Metadata průzkumu Krize a nejistota zaměstnání Metadata průzkumu "Krize a nejistota zaměstnání" Autor průzkumu: Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj Šetření: 03. 02. 2010-17. 02. 2010 Délka průzkumu: 336 hod Počet respondentů: 154 Vypovídací hodnota:

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

336 hod. nízká. http://www.vmonline.cz

336 hod. nízká. http://www.vmonline.cz Metadata průzkumu FINANČNÍ GRAMOTNOST Autoři průzkumu: - tým VMonline - Šetření: 8. - 22.10. 2011 Délka průzkumu: 336 hod. Počet respondentů: 82/ validních 61 Vypovídací hodnota: nízká Počet otázek: 20

Více

SISP - charakteristika výběrového souboru

SISP - charakteristika výběrového souboru SISP - charakteristika výběrového souboru Výběr osob ve Studii individuální spotřeby potravin reprezentuje populaci České republiky dle Výsledků sčítání lidu, domů a bytů, 21. Šetření se zúčastnilo 259

Více

288 hod. nízká. http://www.vmonline.cz

288 hod. nízká. http://www.vmonline.cz Metadata průzkumu POSTOJE K PSYCHOLOGŮM A LÉKAŘŮM Autoři průzkumu: - tým VMonline - Šetření: 28.11-09.12. 2011 Délka průzkumu: 288 hod. Počet respondentů: 454/ validních 400 Vypovídací hodnota: nízká Počet

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

Graf č.1: Jsem spokojený/á v práci

Graf č.1: Jsem spokojený/á v práci Dotazníkové šetření zaměstnanci DST - Vyhodnocení Pro sběr dat byl použit dotazník. Dotazník byl zaměřen na zaměstnance, na jejich spokojenost s prací, roli v týmu, ocenění jejich práce. Dotazník obsahoval

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice Název média: Všechna měřená média celkem Měsíc: Březen 2005 Základní informace Počet respondentů Total (za všechna měřená

Více

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012 Tabulky: Tabulka 1: Vysočina - ubytovací kapacity... 3 Tabulka 2: Hromadná ubytovací zařízení - Kraje 212... 4 Tabulka 3: Počet hostů - Vysočina... 4 Tabulka 4: Počet hostů - Kraje... 6 Tabulka 5: Hosté

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Spokojenost s životem červen 2015

Spokojenost s životem červen 2015 ov150730 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s životem červen 2015 Technické

Více

BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků

BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků Závěrečná zpráva Únor 2014 Obsah Celkové výsledky průzkumu za všechny firmy

Více

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo na území MAS Havlíčkův kraj Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. Zpracovala: Hana

Více

Strategický plán města České Budějovice

Strategický plán města České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Strategický plán města České Budějovice VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI NÁVŠTĚVNÍKY MĚSTA Verze: 15. října 2007 Strana 1 z 14 celkem 1. Charakteristika respondentů

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00 0 sumární sestava kraj: Hlavní město Praha.0.0 Sektor včelstev k.. k.0. a, 0,0 00,0,00 0 0 0 0,00 0,000 0,0,00 0, 0,,0,00 0 0, 0, 0,0,00, 0,,0,00 včelstev 0 včelstev včelstev 0 0 0 Vykoupeno medu v kg

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ realizovaného v rámci projektu Zavedení statusu veřejné prospěšnosti do české legislativy 1. POPIS PRŮZKUMU Průzkum Spolupráce krajů

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Dotazníkové šetření občané městyse Jince Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Vážení občané, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

Celková spokojenost s životem v Broumově

Celková spokojenost s životem v Broumově Grafické znázornění odpovědí z dotazníkového šetření občanů Města Broumova Celkem bylo od respondentů získáno 1315 vyplněných dotazníků. Dotazníkové šetření mezi obyvateli proběhlo od června do srpna roku

Více

2. Druhé kolo veřejné konzultace obdržené podněty, připomínky a doplnění

2. Druhé kolo veřejné konzultace obdržené podněty, připomínky a doplnění Vypořádání připomínek z 2. kola veřejné konzultace k výsledkům mapování existence relevantní infrastruktury pro stanovení podmínek programu na podporu projektů zaměřených na budování přístupových sítí

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ANALÝZA POTŘEB STUDENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Analýza potřeb studentů VŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u studentů VŠ technického

Více

VYHODNOCENÍ ŠETŘENÍ POŽADAVKŮ ZAMĚSTNAVATELŮ NA KVALITU A POČET PRACOVNÍCH SIL V ZEMĚDĚLSTVÍ

VYHODNOCENÍ ŠETŘENÍ POŽADAVKŮ ZAMĚSTNAVATELŮ NA KVALITU A POČET PRACOVNÍCH SIL V ZEMĚDĚLSTVÍ VYHODNOCENÍ ŠETŘENÍ POŽADAVKŮ ZAMĚSTNAVATELŮ NA KVALITU A POČET PRACOVNÍCH SIL V ZEMĚDĚLSTVÍ 2011 Poznatky ze šetření požadavků zaměstnavatelů v zemědělství na kvalitu a počet pracovních sil Šetření provedla

Více

Dopady hospodářské krize na trh s bydlením v České republice

Dopady hospodářské krize na trh s bydlením v České republice Dopady hospodářské krize na trh s bydlením v České republice Kdo patřil k nejvíce ohroženým a jak mohou nástroje bytové politiky potenciálně zmírnit problémy těchto skupin? Tomáš Kostelecký Petr Sunega

Více

Míra přerozdělování příjmů v ČR

Míra přerozdělování příjmů v ČR Míra přerozdělování příjmů v ČR Luboš Marek, Michal Vrabec Anotace V tomto článku počítají autoři hodnoty Giniho indexu v České republice. Tento index je spočítán nejprve za celou ČR, poté pro skupinu

Více

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni Anketa pro rodiče dětí od 1 do 3 let Vyhodnocení Vyhodnocení zpracovalo: CpKP západní Čechy Americká 29 301 38 Plzeň Tel./fax: +420 / 377 329 558 Mobil: +420

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %)

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) tabulka č. 1 Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) Populace celkem* Populace ohrožená chudobou ** Věk Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem 100 100 100 100 100 100 0-15 18 32 16-24 12 13

Více

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014 ev22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 20 Technické

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

ANALÝZA POTŘEB STŘEDNÍCH ŠKOL V OBLASTI SPOLUPRÁCE S VYSOKOŠKOLSKÝMI PORADENSKÝMI CENTRY

ANALÝZA POTŘEB STŘEDNÍCH ŠKOL V OBLASTI SPOLUPRÁCE S VYSOKOŠKOLSKÝMI PORADENSKÝMI CENTRY ANALÝZA POTŘEB STŘEDNÍCH ŠKOL V OBLASTI SPOLUPRÁCE S VYSOKOŠKOLSKÝMI PORADENSKÝMI CENTRY Závěrečná zpráva Zpracovala: Jana Čihounková Brno 2010 1. Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR svými

Více

Tematická zpráva. Problematika péče poskytované v PPP a SPC žákům s LMP a problematika asistentů pedagoga

Tematická zpráva. Problematika péče poskytované v PPP a SPC žákům s LMP a problematika asistentů pedagoga žákům s LMP a problematika asistentů pedagoga Praha, leden 2015 Obsah Úvod... 3 1 Zjištění... 4 1.1 Školní rok 2012/2013... 4 1.1.1 Nově diagnostikovaní klienti... 4 1.1.2 Kontrolní vyšetření klientů s

Více

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR Projekt Deaf Support, reg.č. CZ.1.04/5.1.01/77.00055, byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Dotazníkový průzkum k zaměstnávání

Více

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Stav 5-01, oddíl 094 za rok 2012 Statistická informace je sestavena

Více

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Oprávněnými žadateli u projektů z SC 1.1 jsou kraje nebo jimi zřízené organizace. Projekt se může týkat pouze komunikací, které jsou ve vlastnictví příslušného

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci březnu roku 2012 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava dotazníkové šetření zjišťující spokojenost

Více

10 let České republiky v EU. ŠETŘENÍ Svazu průmyslu a dopravy ČR a České spořitelny a. s.

10 let České republiky v EU. ŠETŘENÍ Svazu průmyslu a dopravy ČR a České spořitelny a. s. 10 let České republiky v EU ŠETŘENÍ Svazu průmyslu a dopravy ČR a České spořitelny a. s. Duben 2014 Byl pro vaši firmu vstup České republiky do Evropské unie přínosný? šetření SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice. Název média: TOTAL. Zdroj: NetMonitor SPIR Mediaresearch& Gemius

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice. Název média: TOTAL. Zdroj: NetMonitor SPIR Mediaresearch& Gemius SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: Měsíc: Březen 2011 Základní informace Velikost internetové populace ČR 6 105 522 Počet respondentů (zavšechna

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: ekolist.cz Měsíc: Září 9 Základní informace Velikost internetové populace ČR 478 31 Počet respondentů N =4 (zavšechna

Více

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad

Více

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ. Úvod METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ. Úvod METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ Úvod Cílem tohoto dotazníkového šetření bylo zjistit postoje gayů k již schválenému zákonu o registrovaném partrství (dále RP), zda jej respondenti považují za důležitou zákonnou normu,

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Želiv Novými

Více

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura ps8050 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Politická kultura Technické parametry Výzkum:

Více

Postoje k problematice dárcovstvd. rcovství. Praha, březen 2010. Zpracováno pro:

Postoje k problematice dárcovstvd. rcovství. Praha, březen 2010. Zpracováno pro: VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ a VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE MEDIAN, Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101, http: //www.median.cz, e-mail: median@median.cz oficiální partner

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: poradci-sobe.cz Měsíc: Květen 21 Základní informace Velikost internetové populace ČR 54 57 Počet respondentů

Více

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus.

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. 1. Úvod: krátké shrnutí šetření Dotazníkové šetření probíhalo prostřednictvím

Více

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Úvod Tato analýza je součástí grantového projektu Metodická podpora pro učitele angličtiny, zkr.

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 6. 2013 16 Činnost záchytných v roce 2012 Activity of sobering-up stations in 2012 Souhrn Tato Aktuální informace

Více

Povědomí o homeopatii

Povědomí o homeopatii Povědomí o homeopatii Průzkum portálu Ordinace.cz mezi pacienty, 2012 a Praha, duben Mgr. Romana Žatecká, šéfredaktorka HOMEOPATIE A ORDINACE.CZ Portál Ordinace.cz realizoval v měsíci dubnu průzkum názorů

Více

Graf č. 1.:... 3. Srovnání dosavadního počtu vykázání v jednotlivých letech:... 3. Graf 2.:... 3

Graf č. 1.:... 3. Srovnání dosavadního počtu vykázání v jednotlivých letech:... 3. Graf 2.:... 3 Obsah Graf č. 1.:... 3 Srovnání dosavadního počtu vykázání v jednotlivých letech:... 3 Graf 2.:... 3 Srovnání jednotlivých krajů 1.1.2007 31.12.2011:... 3 Přehled počtu vykázání v jednotlivých krajích

Více

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Vyhodnocení ankety laické veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Hustopeče, říjen 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl anketního šetření... 3 3 Metoda šetření... 3 3.1 Cílová skupina...

Více

Index očekávání firem: výhled na 2Q 2014 a dál

Index očekávání firem: výhled na 2Q 2014 a dál Index očekávání firem: výhled na 2Q 2014 a dál České firmy si opět více věří Představení výsledků výzkumu ČSOB Kulatý stůl s novináři 3. dubna 2014 Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví

Více

Administrativní pracovník, referent Administrativa

Administrativní pracovník, referent Administrativa Administrativní pracovník, referent Administrativa COPYRIGHT 2010 PROFESIA Obsah Úvod Struktura celého vzorku Výsledky Všeobecné Poskytování finančních a nefinančních benefitů Metodika průzkumu platů Autor

Více

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání

Více

DOTAZNÍK ZKOUMAJÍCÍ KVALITU PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V ÚZEMÍ MAS HLINECKO

DOTAZNÍK ZKOUMAJÍCÍ KVALITU PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V ÚZEMÍ MAS HLINECKO Toto dotazníkové šetření bylo zaměřeno na podnikatelské subjekty bez ohledu na velikost, které se nacházejí v regionu MAS Hlinecko. Anketa měla za úkol zjistit oblasti, ve kterých jsou podniky ochotny

Více

1 Jste: doktorantské. Masarykova univerzita Mendelova univerzita v Brně Slezská univerzita v Opavě. Strana: 1

1 Jste: doktorantské. Masarykova univerzita Mendelova univerzita v Brně Slezská univerzita v Opavě. Strana: 1 1 Jste: Z následujících možností vyberte jednu. muž žena 2 Jaké je vaše nejvyšší dosažené vysokoškolské vzdělání? bakalářské magisterské, inženýrské doktorantské jiné, napište:... 3 Vaše nejvyšší vysokoškolské

Více

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 11. 2013 50 Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v

Více

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

Názory občanů na úřad Kanceláře veřejného ochránce práv

Názory občanů na úřad Kanceláře veřejného ochránce práv TISKOVÁ ZPRÁVA Mgr. Naděžda Horáková Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129, 221 183 588 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Názory občanů

Více

Dotazník obsahuje celkem čtyři otázky, z toho tři uzavřené a jednu otevřenou. spíše nespokojen/a

Dotazník obsahuje celkem čtyři otázky, z toho tři uzavřené a jednu otevřenou. spíše nespokojen/a Úvodní seminář V rámci proběhlého Úvodního semináře aktivity KA01, které se konalo ve dvou termínech: 14. 15. 10. 2014 v Otrokovicích, kterého se zúčastnilo celkem 19 osob (12 vedoucích pracovníků a 7

Více

JAK FUNGUJÍ STÁŽE PRO MLADÉ ZÁJEMCE O ZAMĚSTNÁNÍ

JAK FUNGUJÍ STÁŽE PRO MLADÉ ZÁJEMCE O ZAMĚSTNÁNÍ JAK FUNGUJÍ STÁŽE PRO MLADÉ ZÁJEMCE O ZAMĚSTNÁNÍ Vědunka Kopečná (FDV) Markéta Nekolová (FDV) Martin Nekola (FSV UK) Evaluace ve světle nových příležitostí, 9. 6. 2015 1 Obecné informace o stážích pracovní

Více

Evaluace Semináře ke zpřístupňování šedé literatury

Evaluace Semináře ke zpřístupňování šedé literatury Evaluace Semináře ke zpřístupňování šedé literatury Vy dotazníků Státní technická knihovna v Praze Úvod... Vy... Vy jednotlivých otázek...3 Otázka č. 1 Jak se Vám líbilo místo, kde se seminář konal?...3

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009 eu0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 00 Technické

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

Všeobecné obchodní podmínky a pravidla hlasování soutěže Realitní Projekt roku 2015

Všeobecné obchodní podmínky a pravidla hlasování soutěže Realitní Projekt roku 2015 Všeobecné obchodní podmínky a pravidla hlasování soutěže Realitní Projekt roku 2015 1. Organizátor a pořádající agentura Společnost Bonafide Group, SE, se sídlem Badeniho 290/1, Praha 6, IČ: 290 40 621,

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

ING Bank Svět spoření

ING Bank Svět spoření ING Bank Svět spoření Libor Vaníček Ředitel retailového bankovnictví Praha 16. ledna 2013 www.ingbanksvetsporeni.cz Co je ING Bank Svět spoření Aktivita, při které shromažďujeme dostupné informace o úsporách

Více

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 Markéta Nesrstová Abstrakt Nezaměstnanost vždy byla, je a bude závažným problémem. Míra nezaměstnanosti v České republice se v současné době

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Praha. VII. ročník

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Praha. VII. ročník ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Praha VII. ročník PRAHA 28. 29. ledna 2014 Ve dnech 28. a 29. ledna 2014 proběhl v areálu Výstaviště Praha Holešovice,

Více

ZÁJEM O PROFESE STUDENTI SŠ CELÁ ČR. Zpracoval: doc. Ing. Jena Švarcová Ph.D.

ZÁJEM O PROFESE STUDENTI SŠ CELÁ ČR. Zpracoval: doc. Ing. Jena Švarcová Ph.D. ZÁJEM O PROFESE STUDENTI SŠ CELÁ ČR 2011 ZLÍN CEED Zpracoval: doc. Ing. Jena Švarcová Ph.D. Cíl výzkum Podmínky pracovního uplatnění absolventů škol v ČR se významně za poslední roky změnily a dále se

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z VÝZKUMU SPOKOJENOSTI KLIENTŮ SÍTĚ ENTERPRISE EUROPE NETWORK (EEN) V ČESKÉ REPUBLICE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z VÝZKUMU SPOKOJENOSTI KLIENTŮ SÍTĚ ENTERPRISE EUROPE NETWORK (EEN) V ČESKÉ REPUBLICE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z VÝZKUMU SPOKOJENOSTI KLIENTŮ SÍTĚ ENTERPRISE EUROPE NETWORK (EEN) V ČESKÉ REPUBLICE Shrnutí ENTERPRISE EUROPE NETWORK (EEN) v České republice systematicky sleduje a hodnotí kvalitu své

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu dne 17. února 2015. 1. Studijní

Více

Autoři: Mgr. Marcela Janečková, Mgr. Radka Vepřková. Říjen 2010

Autoři: Mgr. Marcela Janečková, Mgr. Radka Vepřková. Říjen 2010 Přehled dostupnosti vybraných zdravotních a sociálních služeb, multidisciplinarity rehabilitačních zařízeních a inkluzivních/exkluzivních kritérií pro přijímání pacientů po získaném poškození mozku do

Více

Dotazník pro osoby starší 50 let

Dotazník pro osoby starší 50 let Dotazník pro osoby starší 50 let Aktivní stárnutí můžeme charakterizovat jako zdravý a aktivní životní styl, který má pozitivní dopad na celkovou životní spokojenost osob starších 50 let. Důležitou součástí

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 690 000 13 500 2 630 000 12 500 Byt 2+1 6 700 000 20 000 3 900 000 17 000 Byt 3+1 9 900 000 22 000 5 600 000 18 000 Byt 4+1 10 110 000 30 000 7 000 000

Více

Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost

Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost Analýza byla uskutečněna pro potřeby Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Kladně Zpracovatel:

Více

Univerzita Karlova v Praze Katedra marketingové komunikace a PR VLÁDNÍ KOMUNIKACE

Univerzita Karlova v Praze Katedra marketingové komunikace a PR VLÁDNÍ KOMUNIKACE Univerzita Karlova v Praze Katedra marketingové komunikace a PR VLÁDNÍ KOMUNIKACE Jak vypadá česká vládní komunikace? První odborný výzkum v ČR Jeden z cílů: Jak vnímá česká veřejnost komunikaci vlády

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 03. 2009 3 Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008 Nursing after-care in the Czech Republic

Více

Internetový kurz zdravého životního stylu pro žáky pátých tříd základních škol. Představení projektu

Internetový kurz zdravého životního stylu pro žáky pátých tříd základních škol. Představení projektu Internetový kurz zdravého životního stylu pro žáky pátých tříd základních škol Základní popis projektu Interaktivní kurz, který vede děti a mládež k utváření správných stravovacích návyků a podporuje jejich

Více

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015 pd15002 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Morálka politiků očima veřejnosti - březen

Více

1 Tři respondenti pak neuvedli své pracovní zařazení (odtud součet v kategorii jiná 13 jedinců).

1 Tři respondenti pak neuvedli své pracovní zařazení (odtud součet v kategorii jiná 13 jedinců). Výsledky anket realizovaných v roce 2009 na regionálních konferencích projektu Cesta ke kvalitě Zpracoval: Mgr. Karel Černý Leden 2010 Obsah: 1. Úvod 2. Popis vzorku škol 3. Analýzy 3.1. Hodnocení přístupu

Více

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU..

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU.. Individuální projekt Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00027 s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování

Více

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon v roce 2012 nepoužívaly pouze 4 % osob starších šestnácti V roce 2007, to bylo 14 procent české populace.

Více

Stáže ve firmách vzdělávání praxí. Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 http://fdv.mpsv.cz

Stáže ve firmách vzdělávání praxí. Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 http://fdv.mpsv.cz Stáže ve firmách vzdělávání praxí Základní informace o projektu Realizátor projektu: Fond dalšího vzdělávání Období realizace: červen 2012 říjen 2014 (29 měsíců) Rozpočet projektu: 800 mil. Kč Min. počet

Více

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PROSINEC 2002 Úvodem SVČ a občanská sdružení se ve své

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

Informace. Jednotné přijímací zkoušky v SŠ s maturitními obory a vybavenost škol prostředky ICT

Informace. Jednotné přijímací zkoušky v SŠ s maturitními obory a vybavenost škol prostředky ICT Jednotné přijímací zkoušky v s maturitními obory Praha, červen 2014 1 Úvod Česká školní inspekce (dále ČŠI ) předkládá výsledky inspekčního elektronického zjišťování na téma Jednotné přijímací zkoušky

Více

Názory podnikatelů na moderní metody řízení společnosti

Názory podnikatelů na moderní metody řízení společnosti 1. Výsledky průzkumu č. 1 AMSP ČR Názory podnikatelů na moderní metody řízení společnosti Zadání průzkumu Průzkum se zaměřil na tři hlavní oblasti: 1) Hodnocení konkurenceschopnosti českých firem a bariér

Více

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Martina Mikeszová Oddělení socioekonomie bydlení A09101 Aktivita se soustředí na zmapování

Více

VOLEBNÍ PROGNÓZA 16. 10. 2013

VOLEBNÍ PROGNÓZA 16. 10. 2013 VOLEBNÍ PROGNÓZA 16. 10. 2013 HLAVNÍ ZÁVĚRY Volby by vyhrála ČSSD, druhou nejsilnější stranou by bylo ANO 2011, třetí pak KSČM. Do Poslanecké sněmovny by se dostaly strany TOP 09, Úsvit přímé demokracie

Více

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY str. 60 CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY Ústecký Liberecký Královéhradecký Karlovarský Praha Plzeňský Středočeský Jihočeský Pardubický Jihomoravský Zlínský BYTOVÉ PROSTORY Praha 1 Praha 2 PRODEJ PRONÁJEM PRODEJ

Více

Fakulta stavební, VŠB TU Ostrava

Fakulta stavební, VŠB TU Ostrava Fakulta stavební, VŠB TU Ostrava DÍLČÍ CÍL DC102 Vliv hospodářské krize na regionální disparity ve fyzické dostupnosti bydlení a testování nástrojů fyzické dostupnosti bydlení zejména v oblasti udržitelnosti

Více