Březolupský zpravodaj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Březolupský zpravodaj"

Transkript

1 Březolupské hasičky umí bojovat Po vydařeném začátku sezóny se nás štěstí i nadále drželo. Závody v Mistřicích (22.6.) potvrdily naši schopnost dokonale se sehrát a ani naše stará (mašina) nás nenechala ve štychu. Časomíra se zastavila na konečných 19:63s. Tento čas jsme po zbytek sezóny nepřekonaly a tím se stal naším rekordem. Další víkend jsme strávily v Dolním Němčí, kde počasí všem družstvům přálo a ani my jsme nepřišly zkrátka a odvezly si pohár za 3. místo (21:90s). První červencovou neděli jsme za závody nejely příliš daleko, konaly se totiž v blízkém Částkově. Slunce si vybíralo svoji daň, lidé vyhledávali stinná místa, ale my odolávaly slunečním paprskům s chladnou hlavou. To se ukázalo jako dobrá strategie a v konkurenci 11 družstev jsme obsadily 4. místo (21:58s). V tomto závodě se poprvé ukázali i naši mladí kluci. Závodní tréma a nezkušenost však byla silnější, a proto jim nedovolila jejich požární útok úspěšně dokončit. Ale i nás někdy sportovní štěstí opustí a útoky se nepovedou. To se projevilo v Tučapech (N) a Kněžpoli (37:65s 10. místo). pokračování na str. 3 Hromadné foto: Zleva: Tomáš Řezníček, Jiří Jurák, Martin Skovajsa, Vendula Křižková, Jana Burešová, Milada Řezníčková, Petra Gregorová, Jan Křižka, Vladimíra Bednaříková (chybí Martin Dybal, Leoš Křižka, Rudolf Křižka, Petr Soška) -1-

2 CO MŮŽETE SPOLEČNĚ S NÁMI UDĚLAT PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ? ODEVZDÁVEJTE ELEKTROZAŘÍZENÍ V MÍSTECH ZPĚTNÉHO ODBĚRU! Velké spotřebiče Malé spotřebiče Chlazení Nářadí, hobby, dílna Střední spotřebiče Zahrada Elektrowin, a. s. Michelská 300/60, Praha 4 tel.: , fax: Ban A4.indd :47:19-2-

3 Dokončení ze str. 1 S třetím srpnovým dnem došel štafetový kolík VC UH i na březolupské hasiče. Přípravy probíhaly od časných ranních hodin a trvaly až do zahájení soutěže slavnostním nástupem, který byl ve 14 hod. Na místní fotbalové hřiště se sjelo 17 mužských a 8 ženských družstev. Počasí přálo, pivo se čepovalo, klobásky se grilovaly, úsměvy létaly a první družstvo se připravovalo na startovní čáru. Jak čas plynul, tak se dostalo i na naše muže. Svůj útok dokončili s krásným časem 25:90s, ale na zkušenější družstva to nestačilo. Ženskou kategorii zahájila domácí děvčata a za velkého povzbuzování diváků zastavila časomíru na čase 20:11s, čímž nastavily laťku pěkně vysoko. Ostatní družstva zvedla hozenou rukavici a soutěž se stala velmi napínavou. První místo ukořistil Vlčnov (20:07s), druhé pak Tupesy (20:08s) a třetí patřilo našim ženám. Za dalšími závody jsme se vypravili do Vések. Tentokrát perlili naši chlapci, kteří se umístili na 11. místě s časem 19:81s., ženy pak na 8. místě s časem 27:18s. Za nezvyklou dráhou jsme si v půlce srpna zajeli do Drslavic. Za čas 22:34s jsme přivezli 5. místo. Po druhé za tuto sezónu se nám nedařilo, v Kunovicích jsme svůj útok nedokončily. Předposlední závod Velké ceny UH pořádalo premiérově Staré Město. Po neúspěchu z Kunovic jsme zmobilizovaly všechny své síly a potvrdily naši kvalitu krásným časem 20:92s (3. místo). Poslední závod sezóny proběhl v Košíkách. Mužská kategorie už předem znala svého vítěze VC UH, ale v ženské kategorii bylo stále pro co bojovat. Březolupská děvčata nepropadla panice a svůj útok předvedla s grácií. Do jejich sbírky pohárů za letošní rok přibyly nové přírůstky v podobě 3 pohárů: 2. místo ( 19:66s) za tuto soutěž, konečné 2. místo ve VC UH (117 bodů) a pro nás velmi ceněnou trofejí pohár pro nejlepší proudařku soutěže, zásluhou Peťky Gregorové na levém proudu (18:27s). Kromě seriálu VC UH jsme se zúčastnily i jiných závodů: Částkov (noční), Lhotka (noční), Tlumačov (noční 1. místo), Karolín (noční), Pravčice (extraliga), Hřivínův Újezd, Kněžpole (O pohár starosty SH ČMS), Vlachovice (O pohár hejtmana ZL kraje 5. místo), Veľké Chlievany (Slovenská republika). Na závěr bychom chtěli poděkovat všem sponzorům za finanční pomoc při pořádání soutěže, všem rodičům za pomoc při soutěži a burze a v neposlední řadě také všem členům, kteří věnovali většinu prázdninových víkendů mezi bratry a sestrami z řad hasičů. Také bychom chtěli poprosit občany o darování starých, nepotřebných kachliček. Budou použity na úpravu WC v místní zbrojnici. Dále bychom chtěli poprosit ty, kteří se chystají vyměnit starý sektorový nábytek za nový, aby se nám ozvali. Nábytek by byl použit na vybavení klubovny. A ještě bychom měli jednu prosbu. Týká se všech pamětníků z řad hasičů. Rádi bychom doplnili starou kroniku, a proto by nám pomohly jakékoliv informace o činnosti SDH Březolupy od roku 1970 (fotografie, úřední spisy, dopisy, pozvánky, vlastní vzpomínky ) Předem děkujeme. Tel: , Křižka Leoš, Březolupy 538. Sepsaly Vendula Křižková a Lucie Křižková PODĚKOVÁNÍ Ve čtvrtek ve hod. se naší obcí rozhoukala siréna. Hořelo kompostoviště nad obcí. První k požáru přijeli se svou cisternou místní hasiči posilnění i o dobrovolníky z řad našich občanů ( cca za 11 minut ). Dále přijela jednotka profesionálů z Bílovic a 2 cisterny z Uherského Hradiště ( všechny tři stejně řádově za 15 minut ). Za čtvrteční výjezd si naši hasiči s dobrovolníky za jejich rychlou reakci a také výpomoc s hašením zcela jistě zaslouží poděkování a pochvalu. Děkujeme samozřejmě i profesionálům z Bílovic a Uherského Hradiště. -3-

4 Slovo na úvod Březolupský zpravodaj Byť nám všem možná už připadá, že nějaké ty volby jsou u nás v České republice, slovy našeho Peťana, častěji než třináctý plat, přece jenom mají termíny voleb do jednotlivých orgánů svůj zákonný řád. Po čtyřech letech se volební místnosti v naší základní škole otevřenou v pátek 17. a sobotu pro volby do krajského zastupitelstva Zlínského kraje. V některých jiných obcích proběhnou souběžně i volby do senátu ČR (řádově třetina obcí, Březolupy letos ne). V souvislosti s krajskými volbami v naší obci bych si dovolil Vás voliče vyzvat, abyste i v době hodové našli cestu do volební místnosti a svobodně, dle svého uvážení, sdělili svůj názor na složení naší budoucí krajské reprezentace vhozením hlasovacích lístků do volební urny. Ti z Vás, kteří ještě váháte, zda svůj hlas uplatníte nebo ne, myslete na to, že svým rozhodnutím ovlivňujete veřejné dění ve svém blízkém okolí nejen pro sebe, ale i pro své děti a nenechávejte toto rozhodování, prosím, jen na těch ostatních. Osobně se domnívám, že ze subjektů, které se ucházejí i o Váš hlas se dá vybrat a záleží jen na Vás, komu svůj hlas odevzdáte. Já jen doufám, že všichni budeme mít šťastnou a odpovědnou ruku a společně vybereme takovou krajskou reprezentaci, která tu krajskou káru popotáhne zase o něco dál kupředu. ing. Petr Kukla, starosta obce Vážení občané, i Vy se můžete podílet na obsahu a podobě dalších zpravodajů. Pokud máte zájem přispět k vydávání zpravodaje článkem, svými postřehy či inzercí, kontaktujte vydavatele Obec Březolupy tel Zpravodaj vychází 4 krát za rok s nákladem 400 výtisků, grafická úprava a tisk Petr Brázda vydavatelství Břeclav, prodej obchodní síť v obci Březolupy. Neprošlo jazykovou úpravou. Archív zpravodajů můžete nalézt na Autorem většiny fotek v tomto zpravodaji je František Stašek senior. Děkujeme -4-

5 Z jednání zastupitelstva obce Třetí zasedání zastupitelstva obce v roce 2008 se konalo 13. srpna. Zastupitelstvo schválilo: Záměr na podání žádosti o dotaci na nakládání se zelenými bioodpady a modernizaci sběrného dvora. Součástí projektu k podání žádosti na SFŽP by mělo být zřízení skládky kompostu včetně zpevněných ploch, skládka stavební suti před recyklací, nákup domácích kompostérů pro domácnosti, nákup techniky pro obsluhu kompostoviště, tzn. malý traktor, vlečka, štěpkovač, nakladač atd. Principy realizace výstavby inženýrských sítí v lokalitě U Remíze. Dohodnuté principy s ing. Semelou zatím čekají na realizaci. Záměr na podání žádosti o dotaci na výstavbu dětských hřišť. Žádost byla podána v rámci společného projektu Regionu Za Moravú. V Březolupech by se jednalo o hřiště v areálu školky, za školou a u kluziště. Záměr na podání žádosti o dotaci na II. etapu ČOV. Nejdříve musí být vypracována studie vedení trasy sběrače v části obce Včelínky, Zápolí a částečně Dědina. Po získání souhlasu majitelů pozemků se stavbou bude následovat projekt a asi za rok podání žádosti o dotaci. Předpoklad fyzické realizace Poskytnutí příspěvku na provoz stavebního úřadu v Bílovicích ve výši 10Kč na obyvatele za rok. Odložení kolaudace novostaveb rodinných domů p. Z. Mikla a s. J. Tománkové. Úvěrovou smlouvu č. 1768/08/LCD s Českou spořitelnou na poskytnutí úvěru pro realizaci stavby Kanalizace + ČOV v Obci Březolupy 1. etapa, první a druhá část. Přijetí dotace ,-Kč z Programu na podporu obnovy venkova Zlínského kraje na vypracování nového územního plánu obce Březolupy. Aktualizaci cenové nabídky na rekonstrukci místní komunikace v Malé uličce. Nové ocenění prací zní na Kč. Pořadatele letošních hodů - TJ SOKOL Březolupy oddíl kopané. Zastupitelstvo vzalo na vědomí: Zprávu o činnosti rady od minulého veřejného zasedání. Zprávu o průběhu realizace investičních akcí. Připomínky členů zastupitelstva. Z práce rady obce: Rada obce se zabývala zejména zpracováním záměrů na další období, řešením žádostí a podnětů od občanů, místních organizací a přípravou podkladů pro jednání zastupitelstva. Z dalších činností vyberu následující: Ve spolupráci s firmou RENARDS Brno vypracovala zadávací dokumentaci, jmenovala komise a náhradníky pro otevírání obálek a výběr dodavatele na níže uvedené investiční akce. -5-

6 Kanalizace a ČOV I. etapa 1. část zahrnující kanalizační sběrač na pravé straně potoka a samotnou stavbu ČOV včetně technologie. Na tuto akci obec získala dotaci z programu Rozvoje venkova( SZIF, min.zemědělství, EU ) cca 36,0 mil. Kč. Komisí byla vybrána na realizaci stavby firma FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby,a.s., Brno. Kanalizace a ČOV I. Etapa 2. část zahrnující přístupovou komunikaci k čističce a vodovod.- Komisí byly vybrány firmy v tomto pořadí: Vodohospodářské stavby Javorník- CZ, s.r.o., Veselí nad Moravou, ALPINE, stavební společnost CZ, s.r.o., Valašské Meziříčí, FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby,a.s., Brno. První dvě firmy se zakázky vzdaly, stavbu bude realizovat FIRESTA. Úvěr na výstavbu kanalizace a ČOV v obci Březolupy. Komise vybrala za poskytovatele úvěru Českou spořitelnu, a.s. Praha 4. Zlepšení energetické náročnosti objektů zdravotního střediska a základní školy. zahrnující výměnu oken a zateplení zdravotního střediska a zateplení ZŠ. Na tuto akci obec získala dotaci z Operačního programu Životní prostředí (EU, SFŽP) v částce cca 6,3 mil. Kč. Komise vybrala na realizaci stavby firmu Ing. Jiří Křen-TRADIX. Revitalizace území za víceúčelovou halou v Březolupech. Na tuto akci získala obec dotaci z Regionálního operačního programu ( Zlínský kraj, EU ). Komisí byla vybrána na realizaci akce firma SVS-CORRECT, spol.s r.o. Bílovice. Rozhodla zadat zpracování Inventarizaci a pasportizace zeleně v intravilánu obce Ing. Šmitákovi Projednala a odsouhlasila podmínky pro konkurz na obsazení místa správce víceúčelové haly v Březolupech a jmenovala výběrovou komisi. Projednala a připomínkovala návrh řešení parkoviště v prostoru STK-kabiny-hala. Vyjádřila zásadní nesouhlas se záměrem České pošty omezit provozní hodiny na místní přepážce. Odsouhlasila vícepráce, které budou provedeny při probíhající rekonstrukci ZŠ bude proveden nátěr střechy na staré části školy, instalace sněhových zábran na střeše, výměna střešních okapů a svodů dešťové vody, zateplení a obklad soklu. Rozhodla zvýšit ceny nájemného za akce ve víceúčelové hale o 15% od zpracoval Stanislav Bařica, člen rady obce V srpnu byly zahájeny realizační práce na stavbě čistírny odpadních vod a kanalizačního přivaděče. Práce by měly být hotové do 10/2009, kdy by měl být zahájen roční zkušební provoz ČOV -6-

7 Společenská kronika Říjen let Hybler Josef Hyblerová Brigita 60 let Mikel František Úlehla Stanislav 65 let Sošková Ludmila 70 let Juřena František Musilová Vlasta Soška Jan 75 let Pastyříková Libuše 98 let Hoferková Štěpánka nejstarší občanka obce Prosinec let Ambruzová Hana Dohnal Jan Listopad let Bařicová Olga Hoferková Stanislava Hrabicová Jana Hubáček Miroslav Kalašová Marcela 60 let Vojkůvka Ladislav 65 let Hoferek František Křístek Ivo Ševečková Libuše 75 let Strapec Stanislav 85 let Hubáčková Štěpánka Blahopřejeme 60 let Burcev Vladimír 70 let Andrýsek Stanislav Havlíková Marie Malotová Jarmila 80 let Michalík Rudolf Údaje o matrice zpracovala paní Šohajková, pracovnice OÚ Knihovna Tedáááá.. tady to dnes žijééé...jeden čtenář za druhým. Ozvalo se mi jedno sobotní odpoledne za zády. Kdo to mluví? Rozhlížím se kolem sebe, ale za mnou nikdo není. To jsem přece já. Anička. V tom mě to trklo. Za mnou totiž už 6 let hlídá dětskou literaturu Andulka. Je to dívenka s copánky, pihovatá a věčně rozesmátá. Lekla ses, co? Tolik čtenářů už tady dlouho nebylo. I internet je dnes pořád obsazený. To je dobře, že sem lidi chodí. Už mi bylo někdy smutno, když jsme byli v knihovně jen my dvě. A tolik je tady hezkých knížek. No to víš, někdy se lidem do knihov- -7-

8 ny moc nechce, když mají doma spoustu práce. Ale teď to už bude lepší. Venku začíná podzim a večery se budou pomalinku prodlužovat. A ani počasí už nebude pořád super. No to jo, to jo. Už se těším, až bude pořád plná knihovna. Baví mě pozorovat lidi, jak si vybírají. Pomalinku knížku otevřou, dívají se, o čem je Někteří ji vrátí zpátky na poličku a někteří si ji dají zase na hromádku a odnesou domů. Zajímalo by mě, podle čeho si ty knížky vybírají. Hmmm tak to tedy vrtá Aničce hlavou, když je někdy vážná a neusmívá se. Někteří lidé mají rádi jen oddechovou literaturu. To je taková, při které si odpočinou, nemusí na nic myslet Jiní si zase raději přečtou něco, kde se dozví nové informace. Prostě každý čte to, co ho baví. Holky dívčí romány, kluci něco dobrodružného, babičky zase zamilované románky a dědečkové válečné knížky, detektivky A co se třeba teď nejvíc čte? Co čtou holky, které sem chodí?, vyptává se Anička. Nezbývá mi teda nic jiného, než jí všechno říct. Už v knihovně nikdo není, tak se otáčím k Aničce a začínám. Dnes mi Janička přinesla vrátit knížku od Cathy Hopkinsové Hledá se nejkrásnější kluk. Moc se jí líbila. Čtrnáctiletá Lucy se v ní potýká se spoustou zdánlivě neřešitelných problémů. Třeba jí vadí, že je malá a hubená. Nakonec se zamiluje do kluka, který ani netuší, že existuje. A když si má Lucy vybrat povolání, které by ji bavilo, musí na pomoc přijít maminka a kamarádky. Eva zase přinesla knížku od stejné autorky, která se jmenuje Není všechno zlato. V ní zase Nesta potkala kluka svých snů, Simona. Je hezký, zábavný a bohatý. V životním stylu se mu Nesta nemůže rovnat. Zato nafoukaná Cressida ano. Na Simona si dělá zálusk a své sokyni v lásce dává při každé příležitosti najevo svou nadřazenost. Nestu to ale pořádně vytáčí a ze všech sil se snaží Cressidu trumfnout. Jenže její nápady občas končí malérem Jééé.. a nechceš mi někdy něco přečíst? Jsem tady už sice dlouho, ale číst jsem se ještě moc nenaučila. Budeš mě muset naučit i písmenka, ať se tady nenudím, když tu jsem skoro pořád sama. Ty sem přijdeš jen v úterý večer a v sobotu odpoledne. Stěžuje si trochu plačtivě Anička. Tak to někdy zkusíme. Uvidíme, jak ti to čtení půjde. Ale ještě ti řeknu, jaké nové knížky jsou tady pro dospělé. Od Vlastimila Vondrušky přibyla do knihovny detektivka Záhada zlaté štoly. Další z příběhů královského prokurátora Oldřicha z Chlumu se odehrává v okolí Prahy. Nevysvětlitelným způsobem se při cestě z královských dolů v Jílovém do Prahy ztratí truhlice plná zlata. Král Přemysl Otakar II. povolá Oldřicha z Chlumu, aby se ujal vyšetřování, protože je jasné, že v pozadí musí stát někdo z předních šlechticů království. Další novou knížkou je Krev vítězství od Alana Fursta. V začínajícím válečném konfliktu se životodárnou tekutinou stává nafta. Proto britská tajná služba v roce 1940 hledá cesty, jak zastavit export rumunské ropy do Německa. A teď mám v ruce román Rexane Becnelové Na první pohled. V něm se Abby ještě nestačila vzpamatovat z matčiny smrti, když její otec náhle rozhodl, že se vydají na dalekou cestu do Oregonu, kde vláda rozdává pozemky novým osadníkům. Abby je záhadou, proč musí cestovat pod smyšleným jménem. Na daleké cestě otec vyčerpáním umírá a osiřelá dívka se ocitne ve smrtelném nebezpečí: Někdo jí usiluje o život. Naštěstí někdo usiluje i o její lásku -8-

9 Historický román z doby Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny se jmenuje Královská láska a napsala ho Anna Březinová. Samolibý, prudký a ctižádostivý král cizinec Jan Lucemburský určitě není tím nejideálnějším partnerem půvabné a inteligentní dědičky přemyslovské dynastie Elišky. Královna proto hledá útěchu v náruči mužného a statečného šlechtice Viléma Zajíce z Valečka, pravého vzoru rytířské cti. A to je všechno? Já myslela, že je jich víc. To víš, že je. Ale už je pozdě a já musím domů. Budeš to tady muset zase vydržet sama. A pořádně mi tu knihovnu hlídej. V sobotu přijdu a budeme si povídat dál. Na Aničce bylo vidět, že jsem ji moc nepotěšila. Je tady sice spousta pěkných knížek, ale co z toho, když je tady sama a nemá si s kým povídat a nemá ani koho pozorovat. Proto se na vaši návštěvu v naší knihovně obě moc těšíme. Jen připomínám, že knihovna je otevřena v úterý od 18.oo do 20.oo hodin a v sobotu od 14.oo do 18.oo hodin. Olga Rosíková Zahrádkářův rok Věz, člověče zahradní, že v tyto podzimní dny se ještě může přesazovat. To se nejdřív dokola okope a obryje keř nebo stromek co nejhlouběji; potom se podebere rýčem odspodu, načež obyčejně rýč praskne vedví. Karel Čapek, Zahradníkův rok Říjen * Květiny, které zůstaly ještě venku, jako jsou třeba fuchsie a listopadky, přikryjte na noc netkanou textilií, starými novinami nebo jutovými pytli. Vydrží déle kvést a nespálí je mráz. * Rostliny a keře, které jsou venku, stále potřebují vláhu. Neprší-li dlouho, zalévejte vřesy i stálezelené jehličnany. * Ještě je čas sázet nové stromky. Nikdy však ne do nepřipravené půdy. Jáma, kterou pro mladý stromek vyhloubíte, musí být nejméně půlmetrová a pod kořeny nového stromu nejdříve uložte kompost. * Po sklizni nechte vyschnutá semena fazolí a hrachu uložená dva dny v mrazničce. Mráz nepřežije zrnokaz, který je mohl napadnout. * Namnožte si pelargonie řízkováním. Nenechte řízky zakořenit ve vodě, ale ihned je zapíchněte do substrátu pro výsadbu a uložte do tepla. Zakoření během měsíce. Vyzkoušejte třeba odrůdu Atomic Snowflake, jejíž vůně připomíná růže a šeřík. Listopad * Suché spadané listí použijte pro mulčování, podestelte jím půdu pod keři a rostlinami. Pozor, trávníku listí neprospívá. * Dokud mráz nespálí listopadky, nechte je na záhonech. * Stále ještě můžete vysazovat růže. * Skalku před mrazy ochráníte vrstvou chvojí. * Zryjte zahradu a pohnojte půdu, aby byla připravená na jaro. * Pokojové rostliny preventivně postříkejte proti třásněnkám a zvlhčujte vzduch v místnos- -9-

10 tech. * Chcete-li udržet azalky kvetoucí co nejdéle, pamatujte na to, že teplota v místnosti nesmí překročit dvacet stupňů a květináč nesmí vyschnout. * Citrusy, ibišky, kaktusy a další rostliny, které potřebují zimní klid, přeneste tam, kde se netopí a kde teplota neklesne pod 10 stupňů a nepřesáhne 18 stupňů. EXTRA TIP - Podzimní likér Růži šípkovou po prvních mrazících otrhejte, šípky rozmačkejte či rozmixujte a poté na dva týdny naložte do kvalitní čtyřicetiprocentní vodky spolu se skořicí a pomerančovou kůrou. Pak stačí svařit cukr s litrem vody v poměru 1:3 a smíchat se šípkovou směsí prokapanou skrz síto s filtrem z kávovaru. Je to nejlepší prevence proti chřipce. Prosinec * Prázdné květináče vymyjte ve vodě s decilitrem octa. Kyselá lázeň pomůže odstranit skvrny od usazené vody a zlikviduje vajíčka a larvy škůdců. * Narychlete si řeřichu - mělkou misku vyložte vatou nebo buničinou a tu navlhčete. Semínka rozložte, misku dejte na okenní parapet, kde nebude průvan, ale teplo od radiátoru. Často doplňujte vodu a první sklizeň budete mít do týdne. * Začátkem měsíce uřízněte barborky - pár větviček třešně, višně, broskvoně nebo zlatice, a dejte do odstáté vody. * Připravte krmítka. * Svažte štíhlé jehličnany, aby je padající sníh nezničil. * Rostliny v nádobách, které zůstávají venku, přikryjte chvojím a obalte květináče jutou. Ve velkých mrazech by mohly vymrznout, protože kořenový systém rostlin je v nádobách méně chráněný než v půdě. Ideální ochrana proti mrazu je vyhloubit na prázdných záhonech jámy a uložit do nich celé květináče i s rostlinou. * Nešlapte po zmrzlém trávníku, abyste ho nepoškodili. * Cibulky narcisů a hyacintů dejte začátkem měsíce do skleněných váziček a zalijte vodou tak, aby byl sloupec vody pod cibulkou, ale nikoliv nad ní. Vázu postavte na chladné místo, kde teplota nepřekračuje 10 stupňů, a překryjte tmavou látkou. Po šesti týdnech přeneste vázu do tepla a na světlo, kde cibule vyraší. zdroj: MFDnes Informace zvěrolékaře Chtěla bych Vás požádat o radu, pes mé tety snědl jed na krysy. Údajně existují dva typy, jeden silnější, druhý slabší. Omlouvám se, že nemám žádné konkrétní informace, např. o jaký jed se jedná. Léčí ho živočišným uhlím, údajně nějakým kapkami, které prý velice finančně nákladné a bude je prý muset brát po dobu deseti let. Zjistili mu, že má nález na játrech, samozřejmě nevím jaký. Samozřejmě mohu těžko komentovat tento případ pokud nevím, o jaký jed se jedná. Budeme předpokládat, že se jedná o kumarinové deriváty a deriváty indandionu. 1. kumarinové deriváty první generace: kumachlor, warfarin - u těchto látek je zapotřebí k vyvolání otravy opakovaného příjmu toxické látky po několik po sobě následujících -10-

11 dní 2. kumarinové deriváty 2. generace: brodifacoum, bromadiolon, coumafen, coumafuryl, coumatetralyl, difenacoum, fumarin 3. deriváty indandionu: difacinon, chlorofacinon, pindon, pival u dalších dvou dostačuje k vyvolání otravy příjem jedné dávky Výše uvedené látky látky se míchají se základním návnadovým materiálem - zrninami, obilným šrotem, masokostní moučkou, cukrem. Zejména návnady s masokostí jsou pro psy a kočky velmi atraktivní. Prvotní příznaky otravy: Spontální krvácení s přirozených tělních otvorů, které je později provázené slabostí a malátností. Dochází ke zvracení krve, krvácení z nosu, čůrání krve a k přítomnosti krve v trusu. Vyskytují se krváceniny na jinak bledých sliznicích, spojivce i duhovce a tvoří se podlitiny. Zvířata intenzivně a dlouhodobě krvácí i z banálních povrchových poranění. První pomoc: Opatření první pomoci jsou účinná, jen v případech včasného záchytu onemocnění, tj. při ošetření zvířete do 2-4 hodin po pozření toxické nástrahy. Tj. pokud zjistíte, že Váš pes pozřel některou z výše uvedených nástrah, snažte se co nejdříve vyvolat zvracení. Nejjednodušší je použití 3% peroxidu vodíku (podává se do efektu) a neprodleně kontaktujte svého veterináře. Nezapomeňte informovat veterináře o tom, jakou účinnou látku jed obsahuje. Ostatní léčba zahrnující výplach žaludku, podání živočišného uhlí v dávce 1-3g/kg, injekční podání vitaminu K a případná transfuze je už záležitost pro Vašeho veterináře. Po stabilizaci pacienta následuje podávání vit.k ve formě kapek, se kterými se už nesmí podávat živočišné uhlí a které se podávají s tučnou potravou pro lepší vstřebávání. Doba po kterou je nutné kapky podávat je min.5 týdnů. Po celou dobu léčby je nutné krmit psa řídkou kašovitou potravou, která nevyžaduje kousání a snižuje tak riziko traumatizace sliznic a tím i riziko dalšího krvácení. Dále je během léčby nutné udržovat psa v klidu, bez pracovní zátěže a bez nutnosti překonávání jakýchkoliv překážek. Rada na závěr: Většinu otrav si způsobí majitelé sami svou lehkomyslností a nedbalostí. Pamatujte, že tyto nástrahy na hlodavce jsou jedy a musí se skladovat v uzamykatelné skříni. K pokládání nástrah se mají používat speciální nástrahové staničky umístěné na místech kam se Vaši miláčci nedostanou. Pane doktore, máme 2,5 letou fenku labradora, vůbec nechce granule - jen vyjímečně. Její celodenní strava je: Ráno jeden včerejší rohlík a při odchodu do práce jí dáme 2 vitamínové tyčinky. Odpoledne dostane někdy paštiku pro psy - malé balení 100g nebo vařené maso a večer si vyloudí rohlík. Občas dostane piškot nebo sušenku, má ráda i banány nebo syrové brambory, ale od všeho si vezme jen trochu. Nějaké plné misky jídla - to ne. Je dost tlustá - váží asi 40 kg, ven s ní chodíme, ráda běhá, ale potom špatně došlapuje na zadní nohu. Známí mi tvrdí, že má určitě problémy se štítnou žlázou. Může to být pravda? Pokud máte problém s krmením Vašeho psa, je potřeba zavést do krmení určitý sys- -11-

12 tém. 1. Musíte se rozhodnout, jakou formu krmiva bude Váš pes dostávat - pouze kvalitní granule - pouze konzervy - pouze domácí vařenou stravu (příklad 1/3 masa a 2/3 příkrmu - rýže, těstovin se zeleninou) s vitaminominerálním doplňkem. Dnes jsou nejčastější variantou kvalitní granule. 2. Vyřaďte všechny pamlsky. Ty můžete dávat až po zlepšení stravovacích návyků a jen jako cílenou odměnu, například za dobře provedený cvik. 3. Psa nepřekrmujte a snažte se dávkovat krmivo podle aktuální kondice psa. 4. Krmte systémem 1/3 krmné dávky ráno - třeba v 7hodin a 2/3 krmné dávky večer - třeba v 19 hodin (obecně pozdě navečer). Dodržujte každý den stejnou dobu krmení. Jedná se o využití Pavlovových reflexů - pes ví, že dostane krmivo - těší se na ně a připraví si zažívání. 5. Před hlavním krmením zařaďte vždy vydatnou procházku (alespoň 45minut) a po krmení dvouhodinový klid pro trávení. 6. Jedenkrát týdně zaveďte půstový den (24 hodinovou hladovku). 7. Při krmení velkých plemen - vlhčete granule (vodou nebo masovým vývarem) a krmte z výše umístěné misky. 8. Vždy pamatujte na pravidelný pitný režim a dostatečný příjem tekutin (kvalitní voda). Na závěr bych se chtěl zmínit o snížené funkci štítné žlázy u dospělých psů - primární hypotyreóze. Onemocnění je geneticky vázané (dědičné). Predisponovaná plemena - nejčastěji psi těžší než 20-30kg: retrívr (zlatý), dobrman, jezevčík, německá doga, irský setr, dalmatin,pudl, boxer,bernský salašnický pes, malý knírač, erdelteriér, aljašský malamut, irský vlkodav, čau-čau, afgánský chrt, novofunlandský pes, šeltie, bobtail, briard, barváři... V našich podmínkách nejčastěji - německý ovčák, boxer, rotvajler, z menších plemen pak jezevčík, francouzský buldoček, kokršpaněl. Velká plemena - první příznaky již od stáří 2-3 let, malá plemena - první příznaky až od stáří 5-7 let. Nejčastější příznaky: Metabolismus: snížená chuť k příjmu krmiva, zvyšování tělesné hmotnosti, vyhledávání tepla, špatná snášenlivost chladu. Srst a kůže: suchá lomivá srst matné barvy, zvýšené vypadávání srsti, nesvědivá symetrická alopecie (místa se ztrátou chlupů), hyperkeratóza (drsná kůže). Trávící trakt: chronická zácpa. Pohlavní systém: zkracování až vynechávání říje, ztráta libida. Nervový a pohybový systém: letargie, slabost, spavost, toporná chůze. Onemocnění má mnoho forem a často se vyskytují jen některé z uvedených příznaků. Máte-li podezření na sníženou funkci štítné žlázy Vašeho psa, domluvte se s Vaším veterinářem na odběru krve a zhodnocení činnosti štítné žlázy. Onemocnění je velmi dobře léčitelné a to podáváním hormonu štítné žlázy ve formě tablet. odpovídal MVDr. Pavel Lakomý, praktický veterinární lékař v Olomouci, se specializací na malá zvířata (http://www.sweb.cz/faunanet) -12-

13 Placená inzerce Březolupský zpravodaj neztratíte KOVOŠROT BAREVNÉ KOVY HUTNÍ MATERIÁL AUTOVRAKOVIŠTĚ NEBEZPEČNÉ ODPADY EKOLOGICKÉ PORADENSTVÍ SBĚRNÝ DVŮR ELEKTROŠROT UHLÍ A PALIVA ZPRACOVÁNÍ PNEUMATIK ZPRACOVÁNÍ ODPADOVÉHO DŘÍVÍ EXKURZE STARÉ MĚSTO BRNĚNSKÁ 1372 TEL.: HODONÍN VELKOMORAVSKÁ 26 TEL.: MOB: VESELÍ NAD MORAVOU RUMUNSKÁ TEL.: MOB: STRÁŽNICE VESELSKÁ 746 MOB: UHERSKÝ BROD VAZOVÁ 2143 TEL: MOB:

14 Informace ze školy Základní školu v Březolupech navštěvuje ve školním roce 2008/2009 celkem 164 žáků - 16 jich dojíždí ze Svárova a 18 odjinud. Paní ředitelka - Mgr. Miroslava Chlachulová, pan zástupce Ing. Pavel Masařík, výchovný poradce - Mgr. Ingrid Davidová, metodik prevence Mgr. Radmila Mikulincová, školní družina - Kamila Švancarová. Třídy a třídní učitelé: 1. třída (15 žáků) Mgr. Hana Hubáčková 2. třída (18 žáků) Mgr. Blanka Zábojníková 3. třída (18 žáků) - Mgr. Yvona Kolůchová 4. třída (14 žáků) Mgr. Andrea Kubáňová 5. třída (20 žáků) - Mgr. Hana Trčalová 6. třída (23 žáků) Mgr. Jana Otrhálková 7. třída (19 žáků) - Mgr. Radmila Mikulincová 8. třída (20 žáků) Ing. Pavel Masařík 9. třída (17 žáků) - Mgr. Věra Gřešáková Bez třídnictví je Mgr. Ingrid Davidová a Marcela Schafferová. Kroužky (provoz podle zájmu dětí): Cvičení z jazyka českého - p. uč. Gřešáková Dramatický kroužek p. uč. Davidová Florbal - p. zás. Masařík Náboženství - p. uč. Trčalová Ruční práce - p. uč. Otrhálková Sportovní hry - p. uč. Kubáňová Taneční (Botík) - p. uč. Zábojníková Výtvarný - p. uč. Mikulincová 17. září se žáci 1., 2. a 3. třídy vypravili na exkurzi do firmy Kovosteel ve Starém Městě a dozvěděli se, k čemu slouží kovový šrot a jak se dá ještě využít. 18. září navštívila p. uč. Davidová se žáky 8. třídy knihovnu ve Zlíně. Ve čtvrtek 18. září se žáci 5. a 9. ročníku zúčastnili na náměstí Míru ve Zlíně Evropského dne jazyků (European day of languages). Na akci pořádané Eurocentrem Zlín si děti prohlédly prezentační stánky jazykových škol Zlínska a prezentace různých evropských zemí a národností. Měly možnost hovořit s anglicky mluvícími hosty z Velké Británie a ověřit si svou schopnost dorozumět se cizím jazykem. Mladší žáci shlédli divadelní představení pohádky O pejskovi a kočičce v angličtině, soutěžili v jazykových hrách, malovali charakteristické obrázky a symboly k jednotlivým evropským státům. Též se mohli zúčastnit interaktivní jazykové výuky. Celá akce byla provázena atraktivními hudebními a tanečními vystoupeními. U dětí měla akce příznivý ohlas a to nejen díky pěkným cenám a upomínkovým předmětům, které si děti přinesly domů. Získaly především potřebné informace a motivaci k výuce cizích jazyků. p. uč. Marcela Schafferová -14-

15 25. září si žáci 4. třídy zopakovali své znalosti z oblasti dopravy na dopravním hřišti v Uherském Hradišti v Mařaticích. Ve čtvrtek se žáci 9. třídy zúčastnili burzy středních škol. Letos se konala na Střední průmyslové škole ve Zlíně ve dnech a byla určena nejen vycházejícím deváťákům a jejich rodičům, ale i maturantům, neboť zde byly i nabídky na vyšší a vysokoškolské studium. Přes 70 středních a vyšších škol, státních i soukromých, prezentovalo své studijní obory v samostatných stáncích umístěných v chodbách a tělocvičnách průmyslové školy. Žáci ze všech konců Zlínského kraje sem byli sváženi zvláštními autobusy a jízdné bylo hrazeno z fondů ministerstva školství. I naši deváťáci se rozhodovali, na jaký učební obor nebo maturitní studium půjdou a mnohým přehlídka udělala jasno. Někteří však byli zaskočeni nepřeberným výběrem a své konečné rozhodnutí odsouvají a nechávají ještě zvážit svými rodiči. Nabídkové prospekty různých škol jsou k dispozici u výchovné poradkyně p. uč. Mgr. Ingrid Davidové, kam si mohou ještě váhaví žáci dojít na radu. Všem žákům i jejich rodičům přeji šťastnou volbu. p. uč. Mgr. Věra Gřešáková V sobotu 6. prosince proběhne ve sportovní hale BŘEZOLUP- SKÝ JARMARK. Téma soutěžní výstavy je pro letošní rok Mikuláš, čert, anděl. Výrobky budou rozděleny jako obvykle do 3 kategorií práce mladších, starších dětí a práce s rodičů s dětmi. Všichni jste srdečně zváni. Není to tak dávno, co se žáci 9. ročníku rozloučili se svou kmenovou školou a nyní již usedli do lavic v různých středních školách. Po dobu docházky se aktivně zapojovali do literárních soutěží a v konkurenci literárních pokusů žáků Zlínského kraje se neztratili a velmi dobře obstáli. Získali i řadu ocenění v krajském kole. Některými pracemi chceme připomenout jejich tvorbu. Ani ve výtvarném projevu nezůstali žáci 9. třídy pozadu. Zúčastnili se dětské výtvarné soutěže Ex-libris Nejlepší obrázky v porotě vybrali básník Jiří Žáček, ilustrátorka Galina Miklíková, Milan Humplík z českého Spolku sběratelů a přátel Jeden z oceněných obrázků v rámci dětské výtvarné soutěže Ex-libris Autorem je Stanislav Křižka. ex libris. Je velmi potěšující, že 4 žáci svými pracemi získali čestná uznání: Petr BARTOŠ, Martina HOFERKOVÁ, Stanislav KŘIŽKA a Jakub JARCOVJÁK. Dodatečně srdečně blahopřejeme. Mgr. Ingrid Davidová Můj nejkrásnější zážitek z prázdnin Vendula HUBÁČKOVÁ (7. třída) Poslední týden v červenci jsem vyrazila s rodiči pod stan na soukromou přehradu, kde se chytají ryby. Nejdřív jsem byla z toho výletu docela otrávená, protože představa polehávání u přehrady mě vůbec nelákala. Po příjezdu na určené místo a asi hodinovém přenášení věcí, stavění stanu a následném vybalování jsem byla s náladou docela až na bodu mrazu. Naši si s úsměvem vytáhli pruty a začali nahazovat. Po chvilce přemlouvání jsem se i já nechala ukecat a nahodila jsem si svůj první prut. Nečekala jsem od toho žádný zázrak. Když ale splávek začal poskakovat, tak mi stoupl adrenalin. Za malou chviličku jsem z vody vytáhla svoji první rybu. -15-

16 Rodiče měli radost z mého úspěchu. Netrvalo dlouho a měla jsem na háčku krásného kapra. Den uplynul jako voda a my jsme se šli zavrtat do spacáků. Ale moc klidná noc to nebyla. Někdo nebo něco se nám hrabalo v pytli s odpadky. Nejdřív nás to vyděsilo, ale když jsme uslyšeli to známé dupání a funění, usoudili jsme, že je to ježek a není se tedy čeho bát. Další den byl taky pěkný. Když mě omrzelo chytat ryby, tak jsem si řekla, že se půjdu vykoupat. Poslední den jsme si nachytali krásné kapry domů. Sbalili jsme stan a s lítostí jsme opustili přehradu a naše stanoviště. Byl to super výlet. Dovolená Rudolf TRUCLA (7. třída) O prázdninách jsme byli na dovolené ve Vysokých Tatrách. Byli jsme ubytování ve Štrbě.Je to asi 12 km od Štrbského plesa. Chodili jsme na horské túry. Byli jsme na Solisku, u Popradského plesa, na Rysech, u Štrbského plesa a ve Velké studené dolině na zbojnické chatě. Mně se nejvíce líbila túra na Rysy. Nahoru se jde z Popradského plesa 4 hodiny. Je tam moc hezká příroda. Jde se tam po malých a velkých balvanech. Kolem je spousta potoků a vodopádů a je odtud vidět hodně krásných ples. Když jsme přišli nahoru, byl tam ještě sníh. Postavil jsem si tam malého sněhuláčka a taťka mě u něho vyfotil. Cestou jsme viděli kamzíky, sviště a jiné zvířátka. Asi 500 metrů pod vrcholem je chata, kde jsme posvačili. Hora Rysy je hranice mezi Polskem a Slovenskem. Než jsme jeli domů, navštívili jsme Poprad a akvapark Tatralandia. Nachází se tam mnoho tobogánů a bazénů pro malé i velké děti, sauny s hudbou, solária a vyhřívaná voda s bublinkami. Venku se dá taktéž koupat ve vyhřívaném bazénu, kde je spousta atrakcí pro všechny návštěvníky. Moc se mi tam líbilo a velmi rád bych tam jel s rodiči a malým bráškou znovu. Hluboká nad Vltavou Petra DYBALOVÁ (7. třída) O prázdninách jsem byla v Hluboké nad Vltavou. Bydlela jsem u tety. Teta bydlí kousek od Vltavy. Se strýcem jsme často pluli na loďce po Vltavě a když bylo teplo, tak jsme se koupali i s jejich dětmi Eliškou a Mirečkem. Nebo jsme chodili na zámek. Kde jsme se dověděli, že to byl dřív hrad založený ve 13. století a že roku 1563 byl přestavěn na zámek. Myslím, že je to náš nejhezčí zámek a proto se tam točily i pohádky: Pyšná princezna, Jezerní královna a pan Tau. S tetou jsme jezdili na výlety. Na kolech jsme jeli do Zoo Ohrady. V Zoo jsme viděli spoustu hezkých zvířat. A mají tam i dětská hřiště. Nebo jsme jezdili na hřiště a někdy večer jsme hráli ještě hry, nebo jsme se dívali na televizi. Podzim Žaneta SAMOHÝLOVÁ (7. třída) Podzim je moje nejoblíbenější období. Je plné barev a zralého ovoce. Podzim je plný tajemství, takové tajuplné období. Teplé barevné dny se střídají s deštivými a sychravými. Podzim je plný radostí, smutku a barev. Co si představíte pod pojmem podzim? Každý si představí něco jiného. Já si představím tohle: Melancholický čas, dušičky, ale i teplé, barevné, hřejivé dny. Každý podzim vnímá jinak. Já ho vnímám jako čas zrání ale i usínání přírody. -16-

17 Podzim Roman KUTRA (7. třída) Na podzim už listí padá, vítr fouká do vlasů, větřík pěkně pofukuje, na poli už vítr duje. Děti pouští dráčky, na obloze jsou mráčky. Mráčky plují po obloze, sluníčko už zapadá. Podzim barví listí, čas se rychle krátí. Brzy se stmívá a zima se plíží k nám. Podzim Martin BARTOŇ, Radek HŮLKA, Petr VAVRUŠA (7. třída) Léto končí a podzim začíná, listí nám padá přímo do klína. Pouštíme draky a loďky taky, na poli ležíme, sledujem mraky. Podzim je chladný ale ne moc, cvrčci cvrkají celičkou noc. Listy se barví a taky schnou, večer se procházím černou tmou. Škola už začíná, úkoly taky, zas budem s kámoši dostávat známky. Velryba Alexandra KALINOVÁ (9. třída) Velryba pluje v širém moři a její krásné oči hoří. Vypadá jako velká vlna a její ústa jsou teď plná malých i větších rybiček. Nejhorší je když nad hlavou velrybě plave spousta rybiček. Ona se schová pod vodou. Nejkrásnější v celém moři je houpavé plavání velryby, v hluboké vodě vypadá bez chyby, v mělčině se s ním však moří. Velryba má bílé zuby, před žraloky se s nimi chlubí. Kouše jimi všechnu potravu. Kdo neviděl její hlavu? Ať se rychle podívá. Je to naše velryb!!! Klokani Kateřina BARTASOVÁ, Kateřina ROZEHNALOVÁ, Magda VLČKOVÁ (5. třída) Klokani, klokani jsou to mistři v skákání, skákají jak o život přes hory a mnoho vod. V kapse mají mláďátko a mláďátko má lízátko. Mláďátko je roztomilé, některé je třeba bílé. Je to albín klokaní a v malíčku má skákání. Jsou šikovní odjakživa, je dobrá jejich výživa. Výživa je rostlinná, říká jim to mamina. -17-

18 Vlaštovky Petra BERECKOVÁ (9. třída) Země ztratila svou svěží barvu léta, vlaštovky zvyklé na léto se řadí i se svými mláďaty na drátech vysokého napětí. První se vznesla do výše, za ní ostatní, ve vzduchu vytvořily něco jako šipku a vyrazily. Tak začala jejich pouť za zelenou planetou, která končí někde na druhé polokouli, kde země procitá ze zimního spánku. Letěly dlouho bez přestání, až si unavená mláďata vyžádala odpočinek.snesly se tedy na stromy a začaly relaxovat. Brzy se ale některé začaly nudit. Vymýšlely, čím by se zabavily, poletují a hrají si na honěnou. V zápalu hry ale přehlédly visící dráty, zapletly se do nich a z deseti mláďat žádné nepřežilo. Když starší vlaštovky zpozorovaly to neštěstí, svolaly ostatní a daly povel k odletu. Ve tři čtvrtě cesty minuly vrány, které cestovaly na opačnou stranu. Vědí, že už jsou kousek od cíle. Nemyslí na nic, jen na teplo. Nevšímají si zatažené oblohy ani padajících kapek. Chtějí se jen dostat co nejdříve na jih. Po chvíli se na nebi zaklikatil blesk, teprve teď začíná jít do tuhého. Musí rychle k zemi. Ví, co mají dělat, ale jsou příliš vyplašené, aby se o něco pokusily. Právě tohle přináší další oběti z řad mláďat. Velmi rychle jim ztěžkla křídla vodou a ony se zřítily dolů. Chytří jedinci se snesly níže, kde na ně dopadá méně kapek a v poklidu pokračují v cestě. Nečekají, až přestane pršet, cítí, že už jim chybí jen chvíle. Zrychlily tempo. Po krátké době se skutečně ocitají na místě. Odpočívají a užívají si zelenou planetu plnou tepla. Začátek školního roku 2008/09 v MŠ Je tu opět měsíc září a s ním začátek nového školního roku. Mámo, táto, v komoře je myš ozývá se začátkem září z mladší třídy, která je zase plná dětí, jako smetí. Je nás 15 nových dětí ve mladším oddělení a 2 děti nám přibyly do staršího oddělení. Celkem je nás tedy 52. Jen maloučko si někteří poplakali, jiní utíkali od maminky za kamarády do třídy a teď, na konci září, se dokonce stane, že se někomu nechce jít ani domů! Starší děti mají za sebou první plavání... Na letošní rok v MŠ jsme si stanovili tento cíl: Vytvářet u dětí počátky správných vztahů k celému životnímu prostředí, ve styku s ním. Při jeho využívání, při jeho dotváření, při pobytu venku a pobytu dětí v něm (v přírodě k rostlinám a živočichům, ve společnosti k práci a výsledkům práce lidí, ke kulturním památkám, k umělecké tvorbě). Je to pokračování ekologických záměrů z minulých let. Jako vesnická škola máme větší možnost celoročně poznávat a pozorovat přírodu, vliv člověka na přírodu a přírody na člověka. Děti jsou dále vedeny k pozorování okolního světa a uvědomování si individuálních potřeb a zájmů. Děti mají možnost se bavit a projevovat přirozeným a dětským způsobem -hrou. Hra tedy zůstává ústřední činností, prolíná všemi denními činnostmi a je jí věnována mimořádná pozornost. V MŠ máme vypracován Školní vzdělávací program, který je rozvržen do desíti tématických celků, které jsou zasazeny do reálného prostředí dítěte a váží se ke konkrétním dětem blízkým a srozumitelným tématům. Pro učitelky to znamená, že si připravují denní přípravy a organizují si činnosti tak, aby si děti mohly vybírat. Stále se však přihlíží k individuálním potřebám dítěte. Celý rok budou na děti čekat různé pohádky, cvičeníčka, hry a hlavně kamarádi. Doufáme, že se jim bude tedy ve škole líbit a přejeme jim hodně úspěchů. Kolektiv MŠ Březolupy -18-

19 -19-

20 Činnost SRPŠ Březolupy Hlavním záměrem činnosti je finanční podpora a pomoc při organizování akcí pořádaných školou a jiných organizací pro děti. Hlavním příjmem sdružení je Společenský večer rodičů, prodejní stánek na jarní i podzimní moto burze a také členské příspěvky. Všechny finanční prostředky, které SRPŠ má, jdou zpět všem dětem. V minulých letech SRPŠ hradila ZŠ doskočiště, dataprojektor, hokejky na floorball, encyklopedie, které děti využívají v rámci výuky. Též přispívala tanečnímu kroužku POHODA na hrazení dopravy na soutěž do Prahy i tanečnímu souboru BOTÍK při příležitosti pořádání 1. ročníku dětského dne Z pohádky do pohádky. Též mikulášský balíček se stal samozřejmostí, atd Tento výčet všech investic, by určitě nešel napsat bez ochoty maminek i tatínků, kteří se v SRPŠ angažují a nezištně pomáhají při všech akcích pořádaných sdružením. Letošní školní rok jsme naši činnost zahájili na karnevalovém odpoledni pro děti. Veselý program zajistili bratři Chabičovští za pomoci dětí v maskách Karkulky, princezny, rytíře, mušketýra, kovboje, nevěsty, baletky, rybáře a dalších Velkým překvapením pro děti i dospělé byl příchod Krtečka v nadživotní velikosti. Snad příští rok si více dětí zatouží zatančit a zasoutěžit. A tak určitě kdo přijde, nebude litovat a bude se bavit tak, jak děti letos. Též už proběhla podzimní moto burza, na které má SRPŠ svůj stánek a může se pochlubit prodejem čerstvých langošů a dalších pochutin. Další akcí, kterou pořádáme, je Společenský večer rodičů. V tomto školním roce se bude konat 14. února Na plese bude k dobré náladě hrát živá hudba v podání hradišťské skupiny SORY, která je oblíbená po celém okrese pro velmi dobrý repertoár. Na plese také vystoupí taneční skupina POHODA a všichni doufáme, že i letošní 9. třída se nenechá zahanbit a připraví si program. Tímto malým výčtem programu si Vás všechny dovoluji na ples pozvat. Na závěr můj dík patří všem členům SRPŠ, kteří pomáhají, a bez kterých by SRPŠ nebylo. Doufám, že ještě víc rodičů bude ochotno si najít čas a pomoci nám v pořádání všech akcí. Za SRPŠ L. Řezníčková Na začátek letošní školní roku uspořádalo místní SRPŠ karnevalové odpoledne pro děti. Veselý program zajistili bratři Chabičovští -20-

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice Odloučené pracoviště: Mateřská škola Tyršova 304 Tetčice 664 17 Názvy měsíčních tematických celků

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

Pohádka s živými zvířátky aneb Jak kočička s pejskem dělali dort.

Pohádka s živými zvířátky aneb Jak kočička s pejskem dělali dort. Pohádka s živými zvířátky aneb Jak kočička s pejskem dělali dort. V tomto článku bych se s vámi ráda podělila o zkušenosti z mé felinoterapeutické praxe. Pracuji pod sdružením Auracanis a začala jsem navštěvovat

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě Hodiny čtení ve 4. třídě nejsou jen tréninkem a zdokonalováním se v technice čtení. Většina dětí už je výbornými čtenáři, jejich přednes je velmi kvalitní. A že si pamatujeme,

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005 1 Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005 - RO vzala na vědomí provedený průzkum cen za sněhovou frézu, která se pohybuje v částce přibližně 400 tis. Kč. V letošním roce bude podána žádost o dotaci

Více

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK PODZIM Vážení rodiče, v letošním školním roce Vám nabízíme, pro naši školku novou formu, předávání informací Vám, rodičům. K nástěnkám v šatně, informacím ve vývěsce na náměstí,

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ PRACOVNÍ LISTY Inspirace a témata pro MŠ každý den si můžeš cvaknout... Spojování Rozebírání Když spojujete dva dílky k sobě, cvaknutím se přesvědčíte, že jsou pevně spojeny. Pokud chcete rozebrat dva

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique Firemní dobrovolnictví 1 - Présentation électronique Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK) jsou co do územní rozlohy působnosti společnosti a rozsahu provozovaného majetku největší společností

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v prosinci. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v prosinci. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapusty 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Ve čtvrtek 3. 11. 2011 se koná A JINÝCH BROUČKŮ

Ve čtvrtek 3. 11. 2011 se koná A JINÝCH BROUČKŮ Obecní vysílání Ve čtvrtek 3. 11. 2011 se koná PRŮVOD SVĚTLUŠEK A JINÝCH BROUČKŮ Milé děti, ve čtvrtek 3. listopadu se v 17,oo hodin sejdeme v Ţatčanech na návsi, abychom si uţili světélek různobarevných

Více

Základní škola. Dolní Vilémovice

Základní škola. Dolní Vilémovice Základní škola Dolní Vilémovice Školní rok 2012 2013 SLOVO ÚVODEM Školní rok 2012 2013 pro malou vilémovskou školičku znamenal mnoho nového. Nová paní ředitelka, nová paní učitelka, vychovatelka Jen ty

Více

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2013/2014

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2013/2014 1 ÚVODNÍK Ahoj, milí čtenáři, vítejte u 18. vydání našich Deváťáckých novin. Tentokrát se dozvíte o dění ve škole i mimo ni v období od 12. do 25. května. Toto číslo pro vás připravili: Filip, Yveta, Martin

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Psaní velkých písmen Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Ročník 2. Anotace

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí.

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. Hlásí se škola Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. O pravidelné práci vypovídají nejlépe fotografie žáků při jednotlivých aktivitách, které přiblíží komentář. Vzorně

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití.

EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití. DEN SE PSY EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití. Letos jsme se zaměřili na lepší informovanost veřejnosti a hlavně dětí o tom,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!!

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! ročník 5. číslo 3 Únor - Březen 08 vydává: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! Také zde opět naleznete spoustu zábavy,her,vtipů

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku Kvalita života s dialýzou Vítejte na našem dialyzačním středisku Úvod V předchozích brožurách jste nahlédl/a do široké škály informací, které by Vám měly pomoci přizpůsobit se životu s dialýzou. Je třeba

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Nezisková organizace Okénko byla založena v únoru roku 2012. Na chodu Okénka se podílí přes 20 dobrovolníků.

Nezisková organizace Okénko byla založena v únoru roku 2012. Na chodu Okénka se podílí přes 20 dobrovolníků. Veronika Marešová: Okénko a čeština v Londýně V první části svého vstupu bych ráda představila Okénko- neziskovou organizaci, jejímž cílem je podporovat českou i slovenskou komunitu ve Velké Británii a

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Informace www.gtmskola.cz Pozvánka na divadelní představení Damals in Berlin

Více

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy)

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy) Tisková zpráva č. 12/2011 Nabídka vzdělávacích akcí pro školy Oddělení pro děti a mládež a hudební oddělení v Ústřední knihovně a obvodní knihovny Krajské knihovny Františka Bartoše připravily na školní

Více

Premium krmivo pro psy

Premium krmivo pro psy Premium krmivo pro psy Formule krmiva Lone Star neobsahuje žádnou pšenici nebo balastní látky. Výrobky Lone Star jsou navrženy tak, aby poskytli vašim psům ideální nutriční hodnotu. Lone Star představuje

Více

V družině proběhla pěvecká soutěž. Vyhrála písnička Ledové království. Na fotografii vidíte šťastné zlaté slavice.

V družině proběhla pěvecká soutěž. Vyhrála písnička Ledové království. Na fotografii vidíte šťastné zlaté slavice. KRONIKA ŘÍJEN 2014 ZLATÝ SLAVÍK V DRUŽINĚ V družině proběhla pěvecká soutěž. Vyhrála písnička Ledové království. Na fotografii vidíte šťastné zlaté slavice. OBLOVKY Děti v 1. a 3. ročníku mají ve třídě

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ

OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ Přivítali jsme opět mezi nás své kamarády z lesa, vody a vůbec z celé přírody. VÁŽENÍ RODIČE, V MĚSÍCI ŘÍJNU JSME VÁS NESVOLALI,

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ Články: O třídě a rozhovor s paní učitelkou Šárkou Kindlovou připravila Bára Bílá Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová Rozhovor s paní uč. Ivanou Běloubkovou

Více

Projekty školní družiny na školní rok 2011/2012. ZŠ V Zahrádkách 48. Praha 3

Projekty školní družiny na školní rok 2011/2012. ZŠ V Zahrádkách 48. Praha 3 Projekty školní družiny na školní rok 2011/2012 ZŠ V Zahrádkách 48 Praha 3 19. 9. 30. 9. pí. Toufarová 3. 10. 11. 11. pí. Kamenská 14. 11. 22. 12. pí. Maskaluková 3. 1. 18. 2. 2012 pí. Lišková 22. 2. 30.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Klinika dětí a dorostu FNKV ve spolupráci se společností Nutricia a.s. Vás zve na EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Období přípravy na mateřství je jedním z nejkrásnějších v životě ženy.

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v září. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v září. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE DOROSTU PARDUBICKÉHO KRAJE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE DOROSTU PARDUBICKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE DOROSTU PARDUBICKÉHO KRAJE 2011 Pořadatel Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Pardubického kraje ve spolupráci s Okresním sdružením hasičů ČMS

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Březen duben 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ. Skvělé tipy pro zimní wellness. Výživa pro lepší život ÚNOR 2014. Vypořádejte se se suchou šupinatou kůží

NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ. Skvělé tipy pro zimní wellness. Výživa pro lepší život ÚNOR 2014. Vypořádejte se se suchou šupinatou kůží ÚNOR 2014 NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ Skvělé tipy pro zimní wellness Vypořádejte se se suchou šupinatou kůží Spánek je nepostradatelný pro dobré zdraví Sluneční svit je nezbytý pro zdravé zuby a kosti. Nedovolte,

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2009 na zámku proběhlo 69 kulturních a společenských akcí, z nichž hlavním nebo jediným pořadatelem jsme byli u 48 akcí. Šlo o následující typy akcí: 5

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Nový Zebrin 1 / 2015 Strana 6 Zprávy z obce OBECNÍ VÝLET 14.12.2015 V neděli 14. 12. 2014 jsme v hojném počtu vyrazili na adventní trhy do německých Drážďan. Počasí nám bohužel vůbec nepřálo, ale naštěstí

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Oddělení pro děti a oddělení pro dospělé čtenáře Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně připravilo na školní rok 2014/2015 plán

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více