Vydala Nadace na ochranu zvířat. Projekt Pes ve městě je realizován s finančním přispěním hlavního města prahy a mč praha 4.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vydala Nadace na ochranu zvířat. Projekt Pes ve městě je realizován s finančním přispěním hlavního města prahy a mč praha 4."

Transkript

1 ydl Ndce n ochrnu zvířt. Projekt Pes ve městě je relizován s finnčním přispěním hlvního měst prhy mč prh 4.

2 Obsh: Destero soužití lidí psů Než si pořídíte ps neb důležité úvhy předem Co musíme uvážit Jk si vybrt Zákldní orientce v plemenech psů Péče o ps Zákldní výbv potřeby pro spokojený psí život Zdrví hygien Pohyb ptří ke zdrvému životu... Zásdy krmení Aby nám to spolu klplo Zákldy výchovy... Co by měl umět městský pes... Možnosti vyžití se psem neb kdo si hrje, nezlobí Nejsme tdy smi neb prvidl soužití... Bezpečnost ps ve městě Nástrhy velkoměst... Ztrát ps... Jk ps bezpečně oznčit Co musíme ještě vědět.... Co dělt při pornění člověk.... Zákldní legisltiv... Co dělt, jsme-li svědky týrání zvířt... Rdy těm, kteří ps nemjí neb jk se chovt ke psům jk se vyhnout riziku pokousání Důležité kontkty Kde njdete dlší informce Přílohy: Příloh č. 1 Informce o vyhláškách HMP Příloh č. 2 Pohyb psů v městské zeleni Příloh č. 3 Možnosti volného pohybu psů n území Prhy 4 Příloh č. 4 Psí prky (hřiště) n území hl. měst Prhy 3

3 Destero soužití lidí psů 1. Pes má právo n svou smečku - žít s lidmi, kteří o něj pečují jsou z něj plně odpovědni. 2. Člověče, vychovej svého ps tk, by nikdy neobtěžovl lidi ni zvířt by byl ovldtelný i bez vodítk, je to příjemnější pro něj i pro tebe. 3. Nedělej nic, co by mohlo vyvolt nepříjemné vzpomínky n setkání s tebou tvým psem, n to vždy pmtuj. 4. ždy ukliď po svém psu to, co po něm zůstne. 5. Nikdy nenechávej ps bez dozoru pohromdě s mlými dětmi (ni vlstními). 6. Místům, km mjí psi zkázán přístup, se rději vyhni. 7. Nezpomínej, že kždému psu je třeb se dosttečně věnovt, dopřát mu dlouhé procházky, hrát si s ním změstnt ho. Pk bude spokojený nebude myslet n lumpárny. 8. Pečuj o zdrví čistotu svého ps znedbný pes není příjemný svému okolí. 9. Člověče, k cizím psům se chovej neutrálně nemusíš si jich všímt, le ni se jim vyhýbt obloukem, nikdy před nimi neutíkej neprojevuj pnický strch. Pokud si chceš cizího ps pohldit, vždy se zeptej jeho mjitele. Kdo ps vědomě dráždí, zslouží si všechno, co se stne. 10. Člověk, který opustil svého ps, nechť je nvždy zbven cti. Než si pořídíte ps neb důležité úvhy předem Nezpomeňte pes vám obrátí život i obydlí úplně nruby! Co musíte uvážit čs Pes jkéhokoliv plemene bude mít nároky n váš čs (některá plemen více, některá méně, le všechn áš denní režim ovlivní). Pokud chcete, by byl váš vzájemný vzth uspokojivý, budete muset věnovt svému psu několik hodin denně (venčení procházky, péče o zevnějšek o zdrví, příprv podávání krmení pod.), může onemocnět bude vyždovt zvýšenou péči jste schopni ochotni tento čs obětovt? finnční možnosti Pes bude mít nároky i n ši peněženku, dobře rozvžte, jké jsou še finnční možnosti krmení jednoho mlého psík ás ztíží jistě méně, než krmení dvou psů velikosti npříkld německé dogy, byť by se ám tkoví psi sebevíce líbili. Tké zdrvotní problémy šeho ps mohou neočekávně tvrdě zsáhnout do rozpočtu domácnosti bytové podmínky ybírejte vhodné plemeno tké podle toho, kde v jkých podmínkách bydlíte několik velkých chluptých hfnů v dvoupokojovém bytě v centru velkoměst není si rozumným řešením, pokud zrovn netrávíte celé dny i se psy v terénu nejezdíte se domů jen umýt vyspt způsob život Pes je tvor velice přizpůsobivý podřídit se životnímu stylu rodiny mu nedělá tk velké problémy, přesto i tento spekt je třeb brát v úvhu. Pokud jste celý den v práci večer ještě prcujete n dlším vedlejším změstnání, pk by jistě nebylo rozumné si ps pořizovt. Lidé, kteří rději tráví volný čs nd knížkou nebo v křesle před televizí si neuspokojí tempermentního teriér, ztímco npříkld pes nějkého mlého společenského plemene by v jejich přítomnosti s krtšími procházkmi mohl být docel spokojený. vzth osttních členů domácnosti ke psovi Pokud někdo z rodiny se psem zásdně nesouhlsí, je třeb být velmi optrný ještě koupi ps rozmyslet (ke vzthu ke psům nelze nikoho nutit, nkonec by mohli být nešťstní všichni ) možné ovlivnění zdrvotního stvu členů rodiny přítomností ps (npř. lergie, očekávání novorozence). délku život ps Myslete n budoucnost - ovlivní nše spolužití po dobu 10 více let. 4 Než si pořídíte ps neb důležité úvhy předem 5

4 Než se definitivně rozhodnete, Odpovězte si poctivě n tyto otázky 1. Jsem ochoten schopen věnovt psu několik hodin denně? 2. Umožní mi mé prcovní ztížení prvidelnou péči o ps? 3. Jsem ochoten uprvit progrm dovolených s ohledem n potřeby ps (njít místo, km mohu ps vzít sebou nebo zjistit vhodnou péči o ps během dovolené, přípdně si dovolenou v rodině rozdělit v péči o ps se vystřídt)? 4. Počítám se zvýšenou péčí čsovým ztížením během prvních měsíců štěněte, s tím, že štěně je třeb trpělivě dlouho učit čistotě, smířím se s loužičkmi i s tím, že může něco zničit? 5. Dokážu být přiměřeně důsledný sprvedlivý při výchově štěněte při zstávání funkce vůdce smečky? 6. Počítám s finnčním ztížením (krmení, veterinární péče)? 7. Mám dobře rozmyšleno, jký pes se ke mně, k mému životnímu stylu do prostředí, kde žiji hodí? 8. ím určitě, že pes je to prvé, co potřebuji, že vím, co soužití se psem znmená co mi přinese? 9. Jsem ochoten vzít n sebe závzek odpovědnost z živého tvor n dlších ptnáct let? 10. Mám rozmyšleno, jk bych zbezpečil ps v přípdě, že bych se o něj nemohl strt (nemoc pod.)? Pokud si n všechny tyto otázky můžete odpovědět no, pk s chutí do toho, k ruce knížky o výchově psů už jen šťstnou ruku při výběru Zodpovíme si ještě tři otázky 1. Ps nebo fenu? To je velice individuální, záleží n tom, co komu více vyhovuje. Fenky bývjí jemnější, komuniktivnější, musíme počítt s háráním obvykle 2x do rok, pokud chceme odchovávt štěňt, je třeb si to dobře rozmyslet přípdně se pordit se zkušenými chovteli, co to obnáší. Pes bývá tvrdší, prcovitější, odpdjí problémy s háráním, le zse ho kdykoliv zlákjí hárvé fenky procházky i v tom nejhorším nečse musí být o něco delší. 2. Štěně nebo rději dospělého? I zde má oboje své pro i proti, výchov štěněte je velice čsově i psychicky náročná, období loužiček trvá nějkou dobu, tké s destruktivním potenciálem štěněte musíme počítt. N druhou strnu využijeme období, kdy je štěně nejtvárnější, kdy si ho můžeme vychovt k svému obrzu můžeme zjistit potřebnou socilizci podle nšich předstv. Dospělý pes nepotřebuje tk intenzivní péči jko mlé štěně, nebývá tk ničivý, le zse má již své návyky zkušenosti, které mohou někdy působit problémy při sžívání s novým prostředím s novou smečkou, které je u dospělého ps vždy náročnější delší. 3. Čistokrevného ps s průkzem původu, bez průkzu původu nebo voříšk? Pokud máme jsnou předstvu, jkého ps chceme, jké vlstnosti od něho očekáváme, pk je dobré volit čistokrevného s průkzem původu. Tm je největší záruk toho, že z roztomilého štěněte vyroste oprvdu pes, jkého očekáváme chceme že bude odpovídt vybrnému plemeni. Pokud chceme ušetřit při nákupu štěněte zvolíme ps čistokrevného bez průkzu původu, vystvujeme se nebezpečí, že nám vyroste něco, co nebude zcel odpovídt nšim předstvám, přípdně že bude psík ztížen nějkou vdou, pro kterou byl npříkld některý z rodičů vyřzen z chovu. Pokud nemáme zcel konkrétní předstvu chceme jen psího kmrád, pk voříšek může být dobrým řešením. Jsou to čsto psi velice krásní, chytří, šikovní zdrví. Osttně, chceme-li pomoci psíkovi, kterému nebyl osud zrovn nkloněn, třeb v některém z útulků njdeme spřízněnou dušičku, s kterou si pdneme do ok k tomuto rozhodnutí je le třeb velké odpovědnosti důkldného výběru uvážení po pordě s prcovníky útulku, kteří vědí více o minulosti psík jeho přípdných problémech. 6 Než si pořídíte ps neb důležité úvhy předem 7

5 Jk si vybrt Prostudujte dostupnou literturu (tlsy plemen psů) zdroje n internetu Uvžte povhové vlstnosti, historii i exteriér plemene (velikost, typ srsti, stvb těl) jeho nároky n výchovu, ubytování pohyb, konfrontujte se svými možnostmi, životním stylem předstvmi Zjistěte si, k jké činnosti bylo vytipovné plemeno po generce šlechtěno, jké vlstnosti schopnosti u něj byly vyždovány preferovány Kontktujte chovtele vybrného plemene, přípdně, pokud se rozhodnete, že dáte domov některému opuštěnému psu, nvštivte psí útulek zjistěte, jestli tm je psík odpovídjící všim předstvám (pokuste se zjistit co nejvíce informcí o vybrném pejskovi, jeho osud čsto mohl být nerdostný následky si nese do dlšího život - s tím musíte počítt být velmi trpěliví citliví, zvláště ze zčátku) U vybrného chovtele si vše pořádně prohlédněte, seznmte se s mtkou štěňt, vyptejte se n vše potřebné (nestyďte se si seznm otázek npst, při pohledu n klubko roztomilých štěňt klidně zpomenete i to, jk se jmenujete) Smozřejmostí bývá kupní smlouv s údji o štěněti, dtem převzetí cenou, přípdně dlšími detily očkovcí průkz (petps) s údji o již proběhlém očkování odčervení Pokud máte jkékoliv pochybnosti o kvlitě chovu, klidně se obrťte n jiného chovtele ybíráte-li ps z útulku, snžte se dozvědět co nejvíce podrobností o osudu psík, o jeho vlstnostech potřebách Zákldní orientce v plemenech psů neb Hodí se ke mně? lstnosti, které si štěně nese do život po svých předcích, jsou po generce člověkem šlechtěné utvrzovné jsou typické pro určitá plemen. Proto ten, kdo se rozhoduje jké plemeno si vybrt, by měl hledět nejen n vzhled, le především n jeho povhové vlstnosti, které člověk po generce chovu u jednotlivých plemen preferovl. Podívejme se teď, jk plemen podle příbuznosti prcovního využití rozdělil mezinárodní kynologická orgnizce FCI: Skupin č. 1: Ovčáčtí honáčtí psi Psi střední velikosti nebo menší, pohybliví, většinou se stojtým ušim (npř. německý ovčák, belgičtí ovčáci, kolie pod., z menších šeltie, puli, pumi, pyrenejský ovčák pod.), původně určení k práci se stádem pomoci člověku v jeho ovládání. Typická pro ně bývá sndná ovldtelnost, dobrá komunikce s člověkem, výborná cvičitelnost (odjkživ byli vybíráni psi, kteří byli ochotni plnit ovčákovy příkzy, učenliví komuniktivní). Nemívjí příliš intenzivní lovecké sklony (při práci v přírodě se stádem by to bylo problemtické). Honáčtí psi byli používání k práci s většími zvířty (stád hovězího dobytk), jsou povhově i fyzicky tvrdší. Někteří z nich bývjí k cizím ostržití jsou dobrými hlídči. Dnes se používjí čsto jko služební prcovní psi pro různé účely, hodí se tké n většinu dnes moderních psích sportů. Jejich potřebou je jkákoliv práce změstnání, hodně pohybu intenzivní kontkt s pánem. Pokud nemjí dosttečné změstnání, njdou si ho smi vybíjejí svůj temperment způsobem, který nemusí být podle nšich předstv. Skupin č. 2: Pinčové knírči, molossoidní švýcrští honáčtí psi Pinčové knírči Svým zložením náturou trochu podobní teriérům, původně určení k lovu myší potknů ve stájích, k hlídání dvorů doprovodu povozů. Tempermentní sebevědomí, výborní hlídči, výchov vyžduje důslednost dná jednoznčná prvidl, pk dovedou fungovt jko hodinky. Hodí se pro sportovní ktivní lidi, potřebují změstnt, pk jsou výbornými společníky do nepohody, schopní tké výborných výkonů v různých kynologických disciplínách. Mlí zástupci této skupiny jsou výbornými společníky i pro děti nebo strší lidi Pstevečtí psi horského typu ětšinou mohutní chluptí, původně určení ke střežení stád před útoky šelem lidí (npř. šrplninec, kvkzský pstevecký pes, středosijský pstevecký pes pod.). Bývjí nprosto neúpltnými strážci svěřeného území vůči cizím lidem jsou ostržití. Jejich výchov bývá náročná vyžduje zkušenosti hlvně přirozenou utoritu - jsou zvyklí jednt rozhodovt se smosttně, uznávjí jen jednoho pán se skutečnou utoritou. ýborně se hodí n strážení rozlehlých prostorů, kde spokojeně obhlíží svěřené území zodpovědně plní své povinnosti. Nopk se příliš nehodí do městského bytu pro lidi se slbší povhou. Švýcrští honáčtí psi Spíše mohutní, se zjímvým zbrvením, prcovití. Nejznámější nejoblíbenější je bernský slšnický pes, jediný dlouhosrstý s chrkteristickým tříbrevným zbrvením. Bývjí to většinou příjemní, sndno ovldtelní rodinní psi 8 Než si pořídíte ps neb důležité úvhy předem 9

6 Molossoidní psi (dogovití) Odprdávn strážci obránci člověk, velcí silní, klidní, moudří rozvážní, nevyždují mnoho pohybu, zshují jen v přípdě, když to povžují z oprvdu nezbytné. Jink jsou mírní lskví, většinou i k cizím, pokud je neohrožují. Nepotřebují si svou sílu dokzovt, le své lidi i jejich mjetek spolehlivě ochrání. ětšinou vyždují velký prostor, le pokud jde o pohyb, tkové nároky nemjí. Skupin č. 3: Teriéři Lovci bojovníci tělem i duší, vyždují důslednou pečlivou výchovu, bývjí smosttní (vždyť v noře při boji s liškou či s potkny krysmi se museli rozhodovt smi). Dnešní teriéři jsou ve většině přípdů plemeny společenskými, le sebevědomí, temperment energie jim nechybí. Bývjí nezdolní neunvitelní, při správné výchově velmi prcovití veselí společníci do nepohody. Někteří teriéři jsou stále pltnými vyhledávnými pomocníky myslivců. Skupin č. 4: Jezevčíci Pltí o nich ve většině totéž co o teriérech, jsou to smosttní lovci, zvyklí se rozhodovt smi. Jejich výchov není úplně jednoduchá. Ačkoliv jsou oblíbení jko společníci do měst, lidé by neměli zpomínt n jejich původní poslání lov především v norách měli by počítt s tím, že jejich kmrád bude velice inteligentní bude se snžit o všem hodně přemýšlet proszovt vlstní názor. Skupin č. 5: Špicové primitivní typy Ptří sem kromě známých špiců severských tžných plemen npříkld lovecká plemen severu jko ljky nebo plemen sijských psů Severští tžní psi yšlechtění určení k tomu, by mohli svou energii vložit do běhu. Nejšťstnější jsou v přírodě při práci, vyždují obrovské množství pohybu změstnání, ť již v zápřhu nebo při běhu u kol či v jiných podobných ktivitách. hodní jsou pro pán sportovce. 10 Asijská plemen (ču ču, kit, shib ) Psi se svéráznou mentlitou, které musí člověk přijít n chuť, možná n první pohled poněkud odtžití, smosttní, jejich výchov není vůbec sndná. Skupin č. 6: Honiči, brváři příbuzná plemen Psi této skupiny byli ve většině přípdů stvořeni pro práci v lesních honitbách. Jsou to psi s vyvinutým loveckým pudem. Bývjí příjemní veselí společníci, někdy le dost smosttní tvrdohlví. Jko všichni lovečtí psi potřebují dosttek pohybu změstnání. Ptří sem npříkld bígl, jehož výchov je le poměrně náročná, tké dobromyslný bset, le i tempermentní dlmtin nebo dnes módní rhodéský ridgebck. Skupin č. 7: Ohři Ohři jsou psi velice elegntní ušlechtilí proto mnoho lidí po tkovém společníkovi ztouží. Jsou to le vyloženě prcovní psi potřebují obrovské množství pohybu. Mlý městský byt krátké procházky n vodítku v městském prku je rozhodně neuspokojí. Při dosttečném pohybu změstnání (nejlépe loveckém využití) jsou to psi dobře ovldtelní, přátelští příjemní společníci. Skupin č. 8: Retrívři, slídiči vodní psi této skupině jsou v poslední době velmi módní retrívři (především lbrdoři zltí retrívři). Není divu, jsou to psi velmi přátelští výborně ovldtelní v celém světě jsou pro svoji povhu oblíbení jko psi rodinní. Čsto se používjí jko pomocníci různě hndicpovných lidí upltnění ncházejí i v cnisterpii. I tito lskví psi všk potřebují dosttek pohybu řádnou výchovu. Dlšími oblíbenými psy z této skupiny jsou ngličtí meričtí kokršpnělé. Jsou to výborně ovldtelní psi s velkým zájmem o zvěř. Ačkoliv jsou čsto chováni jko společníci, především nglický kokršpněl je výborným loveckým psem. Než si pořídíte ps neb důležité úvhy předem 11

7 Skupin č. 9: Společenská toy plemen ětšinou mlí jemní, jejich posláním je dělt společnost člověku, být v jeho blízkosti těšit ho. Jsou sndno ovldtelní, učenliví, něžní poslušní, přizpůsobiví vždy ochotní ke hrám. Někteří bývjí i dobrými hlídči, kteří kždého vetřelce svědomitě hlásí. Jejich jediným úkolem je dělt člověku rdost. A to není málo! Skupin č. 10: Chrti Svébytní pro někoho těžko pochopitelní, smosttní nezávislí, jejich posláním byl lov jejich přirozeností je rychlost běh. yždují hodně pohybu citlivou výchovu. Komu učrovl nádherný fgánský chrt, musí počítt tké s dosttkem čsu n péči o jeho krásnou srst. Obrovský irský vlkodv, nvzdory svému jménu lskvý dobrotivý, vyžduje od mjitele dosttečné finnční zázemí n kvlitní výživu. Neuznná plemen Kromě více než čtyř stovek plemen uznných FCI existují plemen národní, která ještě FCI neuznl. Sem ptří i několik plemen českých npříkld chodský pes, všestrnný rodinný pes s líbivým zjevem příjemnou povhou vhodný pro téměř jkoukoliv práci i sport, pržský krysřík, mlý veselý psík pro rdost, nebo český horský pes, mohutný, prcovitý s vyrovnnou povhou, který by ve městě příliš spokojený nebyl. Příjemným rodinným psem zjímvého vzhledu je tké český strktý pes. Uvedené chrkteristiky smozřejmě nemusí pltit pro kždého jedince, měli bychom le vycházet z toho, že pořídíme-li si ps určitého plemene, je jistá prvděpodobnost, že jeho povh bude dnému plemeni odpovídt. Člověk během stletí vyšlechtil víc než 1000 nejrůznějších plemen psů. Některá čsem znikl, le stále jich je tolik, že vybrt si může oprvdu kždý podle svých potřeb předstv. 12 Péče o ps Zákldní výbv potřeby pro spokojený život Co připrvit, než ho přivedeme domů obojek (obojek zvolte tkový, který psu dobře sedí, je pohodlný bezpečný, pmtujte n správnou velikost mteriál pro mlé štěně!) vodítko dvě misky odpovídjící velikosti (n vodu n krmení) pohodlný pelíšek n vhodném místě potřeby n údržbu srsti (hřeben, krtáč, přípdně dlší speciální pomůcky) hrčky musí být bezpečné, štěně by mohlo nevhodné hrčky npříkld rozkousnout spolknout pod. krmení dobrá rd projděte si prostory, kde bude štěně pobývt, nejlépe po čtyřech, odstrňte pokud možno všechny potenciálně zničitelné nebezpečné věci (zvláště pozor n elektrické dráty od spotřebičů tké n jedovté rostliny)! později budete potřebovt ještě náhubek Používné pomůcky musí být z hledisk ps bezpečné nesmí mu způsobovt bolest. Obojek volte tk velký, by se pes z něj nemohl jediným pohybem vyvléknout. Náhubek vždy musí být uzpůsoben tk, by v ndměrné míře neomezovl přirozené dýchání ps by ho pes nemohl sndno sám sundt. Je povžován z nezbytný v tkových prostorách při tkových činnostech, kde nelze vyloučit obrnnou rekci ps n bolestivý, byť neúmyslný podnět (v doprvních prostředcích je povinný podle přeprvního řádu). Proto by kždý pes měl být n použití náhubku zvyklý. Kždý mjitel by měl použití náhubku u svého ps sám uvážit podle prostředí vlstností konkrétního ps. Zdrví hygien Zákldní prevence očkování odčervení. Co nejdříve potom, co si štěně přivedete domů, nvštivte veterinárního lékře, který štěně prohlédne. S ním si domluvíte nejvhodnější schém očkování odčervení. Nezpomeňte, že zákonnou povinností je kždoroční očkování psů proti vzteklině uchovávání dokldů o tomto očkování (záznm v očkovcím průkzu nebo v Petpsu). Péče o ps 13

8 Pohyb ptří ke zdrvému životu Zákldní péče o hygienu Zdrvý pes má jsné oči, s hldkou čistou spojivkou bystrým výrzem, všechny sliznice tělní otvory bez výtoků, obvykle hldkou lesklou srst, přirozeně bez problémů se pohybuje má zájem o okolí, pije přijímá přiměřené množství potrvy, močí prvidelně bez obtíží má formovný trus. Umožněte psu trvle přístup k nezávdné vodě. Krmte v nvyknutých prvidelných intervlech nepřekrmujte, mějte pod kontrolou množství pmlsků mimo denní dávku krmení (při výcviku). Misky n vodu krmení i osttní pomůcky potřeby pro péči o ps (krtáč pod.) udržujte čisté. Kontrolujte kvlitu krmiv vhodně jej skldujte (v temnu chldu). Udržujte čistotu srsti pročesáváním nebo krtáčováním, odstrňte z ní cizí předměty, v přípdě zevních przitů zbezpečte ošetření ps i prostředí, ve kterém se mohou vyskytovt vývojová stdi przitů (npř. blech). Pelíšek nebo venkovní ubytování ps prvidelně uklízejte udržujte v čistotě. Nepoužívejte šmpóny mycí prostředky, které nejsou určeny pro psy, stejně tk nepoužívejte voňvky nebo jiné prostředky (dezinfekce, prostředky proti hmyzu), které mohou dráždit jejich velice vnímvý čich. Důvody k návštěvě veterináře 14 kždoroční preventivní prohlídky spojené s očkováním pornění nebo úrz ps změn chování ps nechutenství, průjmy, zvrcení náhlé změny v příjmu vody frekvenci močení nefyziologické výtoky, kožní změny, ndměrná svědivost poruchy pohyblivosti, bolestivost při pohybu nebo při dotyku td. zákonem stnovené povinné vyšetření ps, který pornil člověk Ke zdrvému spokojenému životu kždého ps ptří přiměřený pohyb možnost prvidelného vyvenčení. Ani mlému psíkovi nestčí 2x denně n chvilku vyvenčit domů! Možnost vyvenčení musí mít minimálně 3x denně, z toho lespoň 1-2x denně možnost volného pohybu delší dobu podle libosti (nároky jsou různé podle plemen ½ hodiny ž několik hodin). Sebevětší zhrd psu nenhrdí procházky s pánem seznmování s novým prostředím! Zásdy krmení Můžete krmit dom připrvovnou strvou nebo využít pestré nbídky grnulovných krmiv či konzerv různé ceny kvlity. Při výběru se změřte n složení n etiketách, složky obsžené v krmivu by měly být npsány podle obsženého množství postupně od nejvyššího k nejnižšímu. Chcete-li připrvovt krmení dom, berte v úvhu, že pes je sice msožrvcem, le podávání pouze krmiv živočišného původu může poškodit jeho zdrvotní stv. Krmná dávk by optimálně měl obshovt msovou složku, le i dlší přílohy, jko zeleninu, obiloviny, vitmíny minerály. ětšin odborníků n výživu veterinářů nedoporučuje kombinovt strvu grnulovnou konzervovnou s dom připrvovnou potrvou, psi to čsto šptně snášejí. Důležitou zásdou krmení je jeho kvlit nezávdnost prvidelnost podávání (podle věku zdrvotního stvu ps 1x 4x denně). Péče o ps 15

9 Aby nám to spolu klplo Zákldy výchovy 1. prvidlo výchovy ps lskvá důslednost 2. prvidlo výchovy ps změstnt kdo si hrje, nezlobí 3. prvidlo výchovy ps trpělivost sebeovládání Čím zčít Socilizce Citlivě seznmujte štěně s co největším množstvím podnětů situcí. Štěně by co nejdříve mělo poznt vše, co bude součástí jeho život (doprvní prostředky, osttní psy, jiná zvířt, cizí lidi, různé městské hluky pod.). Čistotnost Co nejdříve učte štěně vykonávt potřebu mimo byt vždy po vyspání po njedení ho vyneste n vykázné místo, pokud potřebu vykoná, velmi pochvlte, vykoná-li ji v bytě, dejte njevo, že to je nesprávné, le nijk to nedrmtizujte, z čs to pochopí (buďte trpěliví) trestáním se to neurychlí (i vy jste určitou dobu používli plenky ). Nvykání n smotu Svého ps budete dříve nebo později přinuceni ponecht spoň občs smotného dom, proto je potřeb ho n to co nejdříve přivyknout zčněte nejdříve jen několik minutmi, čs smoty postupně nenásilně prodlužujte, nikdy se nevrcejte ke psu, když se toho hlsitými zvuky dožduje (brzy přijde n to, že mu to není nic pltné). Předtím než ps opustíte, ho řádně vyvenčete unvte hrmi, pk bude rád, že může v klidu spát, nechte mu dom oblíbené hrčky nebo žvýkcí kost n zbvení. U mlého štěněte odkliďte všechny nebezpečné zničitelné věci. Před odchodem můžete používt stále stejnou formulku (npř. zůstň tdy, já přijdu ), která pro něj bude po čse znment jistotu, že je vše v pořádku zse se vrátíte. Návyk n jméno Od prvního dne oslovujte štěně jménem, spojujte jeho jméno s příjemnými věcmi krmení, hr, mzlení pod. Návyk n obojek vodítko Nszujte obojek ze zčátku jen n chvíli, při hře či jiném změstnání, stejně tk s vodítkem. Zčněte hned zákldní návyky vštěpujte štěněti od prvního dne, co je u ás dom. To, co bude pro ps zkázáno, musí být zkázáno od zčátku vždy pes potřebuje jsná prvidl, těžko chápe, že jednou něco může jindy to má zkázáno. Buďte vůdcem smečky chovejte se jko dominntní pes Autoritu respekt si u svého ps musíte zsloužit ne násilím, le přirozenou utoritou citlivým sprvedlivým přístupem. Dodržujte zákldní prvidl - pomůže vám to v dlší výchově v upevnění vzthu se psem vůdce rozhoduje o přídělu potrvy pro sebe i pro osttní vůdce má nárok n jkékoliv místo v domě vůdce má nárok n kteroukoliv hrčku vůdce rozhoduje, kdy co se bude dělt, km se půjde, kdy se zčne skončí hr pod. vůdce řeší krizové situce, nikoliv pes Jkékoliv projevy proti vám okmžitě zrzte už v zárodku i když se vám to zdá u mlého štěněte roztomilé! Zpočátku stčí ostrý pohled či slovo, lehké klepnutí přes čumák, jemné vytřepnutí z kůži z krkem nebo přitlčení k zemi všímejte si, jk trestá nezvedená štěňt mtk fen, jk se k sobě chovjí psi ve smečce! Těmto psím gestům i štěňt mldí psi dobře rozumí. Pes je pes proto se k němu chovejte jko ke psu nechte ho být psem! Pes nerozumí lidské řeči chápe nučí se, že nějký zvuk má určitý význm, že tón hlsu nebo gesto něco znmená. Proto pro jeden pokyn používejte vždy jedno totéž slovo. elice dobře le rozumí signálům gest řeči těl používejte je, oprvdu to funguje! Pochvl trest elice důležité je nučit se mldého psík správně chválit trestt tk, by pochopil, z co je chválen (trestán) že je právě oprvdu chválen (trestán)! Pochvl (trest) musí přijít vzápětí po dotyčném činu nebo situci, sdělení musí být psu srozumitelné. Pokud pes projeví náhlou nezvyklou nepřiměřenou rekci (npř. gresivitu), mjitel by měl zvážit komplexní veterinární vyšetření, protože nepřiměřená rekce může být důsledkem onemocnění (npř. mozková onemocnění, bolest tp.). 16 Aby nám to spolu klplo 17

10 Co by měl umět městský pes zákldní dovednosti ps mezi lidmi (minimum, které by měl znát kždý pes) přivolání ponechání n místě chůze u nohy n vodítku i bez vodítk zstvení návyk n náhubek neobtěžovt lidi ni zvířt sedni, lehni povel fuj přerušení nežádoucí činnosti nesbírt venku nic ze země ztichnout n povel Možnosti vyžití se psem neb kdo si hrje, nezlobí Dlší prktické dovednosti utomtické zstvení před silnicí odmítání potrvy od cizích lidí vyprzdňování mimo chodník Rdy, jk ps nučit slušným způsobům, njdete v příručkách o výchově výcviku. Prospěšná je návštěv výcvikového kursu pro psy nejenom pro velké psy! Návštěv psí školy slouží nejenom bezproblémovému soužití ps člověk. Zlepšuje tké vzájemný vzth ps mjitele, protože mjitel se nučí lépe rozumět svému psu lépe odhdovt jeho chování, mldý pes se zse učí rozumět signálům svého mjitele. těchto kursech se pes formou hry učí poslušnosti štěňt kontktu s jedinci svého druhu. Učí se přizpůsobit neobvyklým situcím. Tkto profitují všichni ze společně nvštíveného tréninku. Ale i u psů pltí celoživotní vzdělávání, nejenom návštěv kursu! Společné učení se svými úspěchy i neúspěchy vede jk u mjitelů, tk u psů ke zpevnění vzájemné důvěry. ýsledkem pk je jistější n veřejnosti vhodnější vystupování sehrné dvojice. Jen změstnný pes je spokojený bezproblémový, proto jedním z nejdůležitějších úkolů mjitelů je vymyslet pro ps dost podnětné zjímvé činnosti. Možností je celá řd stčí jen vybrt tu, která bude v návznosti n chrkter zložení ps i jeho pán nejlépe vyhovovt. součsné době je výběr ktivit oprvdu široký od gility pro rychlé běhvé psy pány-sportovce, přes tnec se psem ž po sportovní či záchrnářský výcvik. Informce rády podjí kynologické orgnizce nebo specilizovné kluby. Co se pod jednotlivými ktivitmi skrývá? Agility Sport n rekreční ž vrcholové úrovni, překonávání překážkové dráhy psem podle pokynů psovod, co nejrychleji s co nemenším počtem chyb (www.klubgility.cz). Flybll Soutěž družstev, štfetový běh přes překážky pro míček, vystřelovný ze speciálního zřízení (www.flybll.cz). Dogresbee Chytání létjících tlířů psem podle přesných prvidel (www.discdog.cz). Dogdncing (tnec se psem) Předvádění různých figur sestv s využitím hudebního doprovodu, ukázk souhry ps psovod (www.dogdncing.wz.cz, Obedience Cvičení poslušnosti n vrcholné úrovni, deset cviků s různým stupněm obtížnosti (www.obedience.cz). Sportovní kynologie Asi nejznámější odvětví klsický výcvik sestávjící ze tří částí poslušnost, stopy, obrn (www.kynologie.cz). Záchrnářský výcvik ýcvik vyhledávání ztrcených či zvlených osob v různých terénech prostředích plochy, sutiny, lviny, vod velmi náročná dlouhodobá činnost (www.zchrnri.cz). Dogtrekking Dálkové pochody se psy vytrvlostní kce s délkou trsy i přes 100 km (www.dogtrekking.info). Cnicross, scootering, bikejoring, skijoring, mushing Sporty pro velmi ktivní psy i psovody, drenlin v přírodě běh se psem, pes koloběžk, pes kolo, pes lyže, psí spřežení (www.cnicross.cz, ýčet ktivit sportů není kompletní, stále přicházejí nové nové hry soutěže, dlšími odvětvími práce se psem jsou tké npříkld lovecká kynologie či psení, městský pes všk většinou není pro tkové ktivity primárně pořizován. 18 Aby nám to spolu klplo 19

11 Pokud nemáte chuť ni čs podnikt se psem orgnizovné ktivity účstnit se soutěží zkoušek, rozhodně ho nemusíte ochudit o rdost ze společně strávených chvil o smysluplné využití čsu. I bez orgnizovných kcí cvičení můžete psovi dopřát dosttek změstnání pohybu n čerstvém vzduchu, fntzii se meze nekldou možnosti jsou neomezené. Kždodenní vycházky zpestřete drobnými úkoly ztrácení nlézání věcí, hry n schovávnou, házení přinášení míčků, překonávání různých náhodných terénních překážek pod. Nučíte-li psík hledt ztrcené věci, může se to jednou vypltit v prxi. Prvidl soužití dětí psů Nejsme tdy smi neb prvidl soužití Pokud chcete, by i še okolí mělo dobrý vzth ke psům, buďte co nejvíce ohleduplní tolerntní i k těm, kteří třeb ke psům nemjí vzth. Nezvdávejte příčiny ke stížnostem n chování všeho ps i še! še práv končí tm, kde zčínjí práv osttních. Dodržujte tyto zákldní zásdy: Dodržujte zákzy vstupu psů do vyznčených prostor. Tm, kde je to písemně nebo piktogrmem (znčkou) vyznčeno se psy nevstupujte. Při vstupu se psem do veřejných nebo soukromých prostor si rději vyžádejte souhls příslušné osoby řiďte se jejími pokyny - morální převh bude vždy n vší strně. Ps n rušných místech voďte n vodítku nikdy nevíte, co se může přihodit, i sebelépe vycvičený pes může nedekvátně zregovt (může vběhnout pod uto, někomu i nechtěně ublížit ). ychovejte ps tk, by nikoho neobtěžovl svým chováním lidi ni zvířt. Dodržujte místní nřízení o pohybu psů. Dodržujte přeprvní předpisy MHD. ždy uklízejte po svém psovi! Berte v úvhu, že ne kždému je přítomnost ps příjemná, buďte tolerntní k projevům nevole. Svého ps řádně přihlste plťte příslušné popltky. Svého ps udržujte v čistotě špinvý znedbný pes není příjemný ni největším milovníkům psů. I v Prze jsou honební pozemky, respektujte právo zvěře n klid. 20 Nikdy nenechte děti pohromdě se psem (cizím i vlstním) bez dozoru! Postoj btolt i větších dětí lezoucích po čtyřech připomíná psovi postoj jeho přirozených soupeřů nebo kořisti. Pro dítě je nebezpečné i snížení polohy obličeje do výšky ps. Pozor, updne-li dítěti v blízkosti ps sousto nebo hrčk, ob vnímjí, že se jedná o jejich předmět, pes je obvykle rychlejší může dojít ke konfliktu. Pes může regovt i n nové pro něho neznámé podněty, dětský pláč, vrnění pod. ětší těžší psi mohou pornit dítě nechtěně - npř. drápem končetiny, převrhnutím kočárku, mohou dítě porzit. Především kojenci mlé děti vidí čsto v psovi ideálního prtner n hrní. ývojově podmíněné, čsto nešikovné pohyby dítěte si le pes může šptně vyložit. Pes reguje reflexivně, mohl by dítě dokonce kousnout. I strší děti čsto regují pro ps nepochopitelně běhjí, křičí, mávjí rukm pod. pes n to může nevhodně zregovt Čsto se stává hr mezi dětmi psy nechtěně prudkou. Někdy se mezi sebou nvzá jem hádjí i děti. Pk se může stát, že se pes přikloní k jednomu z dětí chce ho chránit. Přítomnost dospělých je nutná pro kontrolu řešení tkovýchto stvů. Ochrnitelský instinkt se může projevit především v situci, kdy jsou n návštěvě cizí děti hrjí si s domácími. Děti je nezbytné co nejdříve s ohledem n jejich možnosti chápání poučit, jk se ke psu chovt. Buďte optrní při hře se psy Psi, zvláště štěňt puberťáci, se při hře někdy nvzájem koušou, niž by se při tom zrnili. Ale vy byste si při hře s nimi měli dávt pozor, nemáte tělo chráněné hustou srstí. Psi se přitom dokáží (npř. gestem podřízení) vyhnout vážným zrněním. Dobře socilizovní psi nepřekročí při hře stnovené hrnice. Aby nám to spolu klplo 21

12 Mldý pes ještě nemusí rozlišit citlivost lidí od jedince svého druhu. Proto se může stát, že při hře se i vše ruk ocitne v tlmě všeho ps. Zchovejte chldnou hlvu neodthujte ruku. Dobře vychovný pes ji n povel pustí. Pokud se pes při hře s ámi příliš rozdivočí, uklidněte ho hru ukončete. Tké pes cítí bolest Necitlivé zcházení působí psu bolest, vyvrujte se i v zájmu vlstní bezpečnosti všeho, čím byste psu mohli bolest zbytečně způsobit K mnoh porněním došlo v přípdech, kdy se člověk snžil pomoci zrněnému zvířeti (npř. při úrzu po utonehodě) nesprávně nebo bolestivě se psem mnipulovl buďte v tomto přípdě optrní! Pes je zvíře vnímvé k bolesti. Některé prtie těl jsou obzvláště citlivé (npř. ocs, uši). Proto s nimi zcházejte ohleduplně s citem. U dětí předškolního věku se někdy stne, že psu ublíží ten se brání. Ujistěte se, že i vše děti znjí prvidl chování ke zvířtům že je dodržují. Utrpení ž týrání ps můžete vyvolt i znedbáním péče o něj npř. nezjištěním npájení krmení, chovem v nevyhovujících podmínkách (trvlé uvázání u boudy, málo prostoru, trvlá tm, působení dráždivých látek podnětů), přetěžováním jeho fyzických schopností (dlouhodobý běh u kol pod.), neodborným podáním léčiv či provedením léčebného zákroku. Bezpečnost ps ve městě Nástrhy velkoměst Život ve městě pohyb městskými ulicemi skýtá psovi, doprovázejícímu svého pán mnoho nástrh nepříjemných situcí. Mjitel ps by si jich měl být vědom měl by se snžit je co nejvíce eliminovt. Provoz ut nevěřte tomu, že touto ulicí skoro nic nejezdí, že áš pes je vycvičen nikdy do vozovky nevstoupí, veďte jej rději n vodítku proběhnout n volno jej nechte n bezpečných místech. Sportovci - v místech, kde se pohybují cyklisté, běžci, bruslři n inlinech, lyžři nebo jiní pohybově zujtí sportovci, by měl být pes veden n vodítku! Předejdete tk zbytečným konfliktům. Koncentrce lidí velká koncentrce lidí různých typů může ps, který n to není zvyklý, tké lekt, zvykejte ho n tkové situce od štěněte, počítejte tké s různými rekcemi lidí n ps. Hluk pes je n hluk citlivější než lidé, uvědomte si, že hlučné ulice provozy mu mohou být nepříjemné mohou ho lekt zvykejte jej n ruch velkoměst postupně od štěněte. Ovzduší psi se pohybují v nižších sférách než my, jsou nuceni dýcht nečistoty v přízemní vrstvě vzduchu (především zplodiny výfukových plynů prch) snžte se pohyb n frekventovných ulicích plných smogu omezit n minimum. Odpdky ve městě, zvláště v blízkosti sídlišť, může pes njít mnoho odhozených odpdků, dbejte, by nic ze země nesbírl, může pozřít zkžené zbytky jídel nebo ostré kosti, které mu mohou ublížit. Sůl v zimě v zimním období psí tlpky trpí solí n chodnících silnicích, snžte se tkovým místům vyhýbt po procházce tlpky umyjte, pomůže i ošetření npř. speciální mstí n tlpky. Nikdy se nevměšujte do rvčky dvou psů Když se psi perou, nikdy se nevměšujte, pokud nemáte možnost ve spolupráci s druhým mjitelem rvčku bezpečně zlikvidovt! Děti by měly vždy přivolt dospělého! Hry nebo potyčky psů působí čsto vážněji, než ve skutečnosti jsou. mnoh přípdech probíhá hr intenzivně (vrčení, thnice). Tkto se určuje hierrchie Zásh člověk ruší průběh tkových hierrchických potyček. Jestliže se všk perou dv dominntní jedinci, je třeb zsáhnout, by nedošlo k vážnému pornění psů. ětšinou se le podří bez vlstní újmy psy od sebe odtrhnout jen zkušeným mjitelům (kteří si ovšem musí nvzájem pomoci). Když se psi pokouší zneškodnit soupeře, nedávjí přitom pozor, km kousnou. Tkové chňpnutí může n nechráněné lidské kůži způsobit pornění. Rozumnější je ještě před rvčkou vyčíst z chování psů hrozící nebezpečí, vyhnout se tk možné konfrontci zvířt. Ztrát ps Jk jí předejít Svého ps vychovejte. N rušných místech nebo v rušném období (ánoce, Silvestr) voďte rději ps n vodítku. Nenechávejte ps uvázného před obchody, úřdy pod. Nechte ho oznčit čipem nebo tetováním řádně ho zregistrujte N obojek připevněte registrční známku, eventuálně uveďte jméno telefon (nevycházejte se psem bez obojku!). Co dělt, když se ztrtí Nepropdejte pnice. Pokud máte ps s čipem, oznmte to v registru, kde je hlášen (nezpomeňte ps nčipování ps do registru přihlásit nebo ověřit u veterináře, zd je nhlášen). 22 Bezpečnost ps ve městě 23

13 Kontktujte blízké útulky pro psy, veterinární ordince, policii nhlste ztrátu n úřdě, kde je áš pes přihlášen, přípdně n úřdě obce, kde se ztrtil (liší-li se). Dejte oznámení n internet n stránky týkjící se psů. Jk postupovt, když njdete ztoulného ps olejte útulek v Troji. Informční služb eviduje ztráty i nálezy psů včetně zvířt uhynulých je možné, že byl již nhlášen jeho ztrát pes tk může být předán přímo mjiteli, niž by musel být odvezen do útulku. Nemá-li pes k ám důvěru, v žádném přípdě ho nehoňte nechytejte, le oznmte nález Městské policii nejbližšímu útulku Jk ps bezpečně oznčit Způsoby identifikčního znčení psů jsou v podsttě dv: tetování čipování. Tetování je běžné kynologické i nekynologické veřejnosti záležitost dobře známá. Jedná se o celkem jednoduchý zásh, při kterém se do kůže tenkou jehlou vprvuje speciální brv. přípdě psů se používjí tetovcí kleště nebo tetovcí tužk. O tom, zd, jk jk dlouho bude tetovcí číslo čitelné, rozhoduje řd fktorů. Některé je možné ovlivnit některé ne. Tetuje se buď do ušního boltce ps nebo do jeho předkolenní řsy. Čipování je novější způsob identifikčního oznčování. Čip je mlý, několik milimetrů dlouhý váleček. Obl je vyrobený z dobře snášenlivého mteriálu uvnitř čipu je uložen kód. Čip nemá vlstní zdroj energie nebezpečí, že by nějkým zářením poškozovl orgnizmus ps, nehrozí. Čip je vprvován pod kůži oznčovného zvířete pomocí speciální injekční jehly to n levou strnu krku. Přílohou kždého čipu je několik smolepek s příslušným kódem. Ty se podle potřeby vlepují do přihlášky vrhu, průkzu původu ps, do očkovcího průkzu nebo do psího petpsu tké slouží jko dministrtivní podkld pro evidenci. Kód čipu se čte speciální čtečkou. Rozdíl mezi tetováním čipováním není jen v jejich technickém provedení, le velmi důležitá je i otázk nezbytné mnipulce se psem v okmžiku, kdy se má identifikční oznčení číst. přípdě tetování není vždy jednoduché zjistit, zd je pes vůbec tetován kde má číslo umístěno. Pomocí čtečky se dá pes identifikovt, niž by s ním bylo nutno mnipulovt. Co musíme ještě vědět Co dělt při pornění člověk Okmžitě pátrt (n místě) po původu ps, který pornil, resp. zjistit jeho mjitele. Seznámit mjitele se situcí okmžitě si zpst jeho jméno, dresu telefon. Dohledání ps mjitele později bývá čsto obtížné pokousný si musí bsolvovt ochrnné očkování dlší procedury v nemocnici. Poskytnout porněnému první pomoc ošetřením rány (k dezinfekci postčují běžné prostředky, účinná je mýdlová vod). Neodkldně musí porněný nvštívit lékře. Mjitel je povinen podle 4 písm. ) zákon č. 166/1999 Sb. (veterinární zákon) zjistit, by pes, který pornil člověk nebo s ním přišel do přímého kontktu způsobem nebo z okolností, které mohou vyvolávt podezření z onemocnění vzteklinou, byl neprodleně vyšetřen veterinárním lékřem. Mjitel při prohlídce předloží dokld, že pes byl očkován proti vzteklině. Povinností mjitele je dostvit se se psem k opkovnému vyšetření po 5 dnech, neníli stnoveno jink. Pokud tk chovtel neučiní, je nutné informovt Policii ČR, nebo příslušnou veterinární správu, která je kompetentní tyto problémy řešit eterinární lékř sepíše s mjitelem ps protokol o vyšetření n vzteklinu vyství dokld pro porněnou osobu, ve kterém uvede výsledek vyšetření n vzteklinu zjištění zd pes byl očkován proti vzteklině. Pokud veterinář zjistí, že zvíře, které pokouslo, není očkovné, nebo jeví příznky onemocnění, oznámí to v uvedené zprávě ošetřujícímu lékři dále příslušné městské nebo krjské veterinární správě t stnoví v souldu s pltnými předpisy dlší postup. U zvířt, která byl při npdení člověk usmrcen, nebo pokud se jednlo o nekvlifikovnou mnipulci se zvířty uhynulými podobně, provádí se neprodleně jejich lbortorní vyšetření ve vybrných prcovištích Státních veterinárních ústvů v Liberci, Prze Olomouci. O podezření n možnost nákzou vztekliny se doporučuje neprodleně informovt příslušnou městskou nebo krjskou veterinární správu. Kždé, i minimální pornění (škrábnutí zuby), může být pro neočkovného člověk potenciálně nebezpečné, protože vzteklin je smrtelným onemocněním. Pokud zvíře mělo vzteklinu nebo je n ni podezření, je riziko přenosu znčné. Zákldní prvidlo: Je lepší přehánět, než se pk divit! I když je v nšich podmínkách riziko vztekliny minimální, optrnost je vždy n místě. Zákldní legisltiv Mjitelů psů se přímo dotýká několik zákonných předpisů, je ve všem zájmu se s těmito předpisy seznámit, protože jk známo, sice nevědomost hříchu nečiní, le neznlost zákon neomlouvá. Tedy s chutí do čtení! Zákon č. 246/1992 Sb., n ochrnu zvířt proti týrání, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů 24 Co musíme ještě vědět 25

14 Zákon č.40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákon č. 306ú2009 ( 302 týrání zvířt, 303 znedbání péče o zvíře z nedblosti) Zákon č. 565/1990 Sb., o místních popltcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krjích (krjské zřízení), ve znění pozdějších předpisů Nřízení vlády č.27/2002 Sb., kterým se stnoví způsob orgnizce práce prcovních postupů, které je změstnvtel povinen zjistit při práci související s chovem zvířt Kromě těchto obecných zákonů je třeb se v místě bydliště seznámit s místními vyhláškmi (některá měst mjí své vyhlášky o chovu psů, svoje vyhlášky o popltcích ) v Prze yhlášk č 18/2004, ve které je zveden povinná identifikce centrální evidence. olný pohyb psů v městské zeleni v Prze řeší yhlášk č. 6/2001 o ochrně veřejné zeleně. Co dělt, jsme-li svědky týrání zvířete Pokud jste svědky týrání zvířete, máte sice omezené, le přece jen nějké možnosti, jk zsáhnout: 1. nhlásit přípd n příslušný inspektorát Krjské veterinární správy jeho úkolem je situci prověřit přípdně nřídit nějké náprvné optření, 2. oznámit situci n odboru životního prostředí příslušného úřdu obce s rozšířenou prvomocí 3. informovt policii (pokud se jedná o závžný přípd) Rdy těm, kteří ps nemjí neb jk se chovt ke psům jk se vyhnout riziku pokousání Neutíkejte před psem, ni ho neodhánějte! Blížíte-li se k vám volně pobíhjící pes, zpozorněte, le nepnikřte! přípdě, že si nejste jisti nebo předpokládáte útok, zklidněte svůj pohyb, přípdně se zstvte neutíkejte, nedělejte rychlé pohyby, nezdvíhejte ruce, přípdně se nesnžte zvíře odehnt použitím nebo házením předmětů. N klidně stojícího člověk zvířt neútočí. Před pohlzením požádejte o svolení! yhněte se přímému kontktu se psem, niž byste předem požádli mjitele! Kždý pes má obvykle určité zkušenosti ze setkání s lidmi, ť už to byli dospělí nebo děti. Jestliže jsou tyto zkušenosti negtivní vyvolávjí strch, může pes regovt útěkem nebo se nopk bránit zútočit. Některý pes může bránit i svého mjitele, pokud má pocit, že je ohrožen, proto i k cizímu člověku se psem přistupujte v klidu. Přestože si psi děti všeobecně rádi hrjí, nedovolte dětem bez dovolení sht n cizí psy! Mjitel musí rozhodnout, zd je kontkt bezpečný. Nikdy nehlďte psy přes plot nebo psy uvázné! Psům, kteří jsou uvázáni, ncházejí se z plotem nebo v utě pod., byste se měli vyhnout nesnžit se o přímý kontkt s nimi. Pokus o kontkt může pes pochopit jko hrozbu vstup n své území po překonání bezpečnostní vzdálenosti obvykle reguje gresivně. Přibližujte se optrně! Když je to nezbytné pes dovolí, přibližte se k němu nejdříve zepředu. Přiblíží-li se člověk k psovi zezdu, neměl by to činit nehlučně. Měl by n sebe upozornit, by ps nevylekl. Dejte mu možnost nvázt kontkt (necht se očicht).. N ps se upřeně nedívejte, spíše odvrťte hlvu dívejte se strnou. Odvrátí-li se, uhne nebo dokonce zvrčí, nemá o sbližování zájem! Abyste předešli nedorozumění zklmání, měl by být v kždém přípdě mjitel ps nblízku. Jeho uklidňující slov by mohl pomoci překont první těžkosti. Čsto slýchné tvrzení Můj pes nic neudělá! se hodí skoro ke všem psům. Jistý si všk člověk nemůže být nikdy. První pokus o kontkt probíhá u ps pomocí čichu. Příslovečný psí čenich je pro ps nejdůležitějším smyslovým orgánem. Může podle čichu rozpoznt osoby, může je stopovt ví ještě hodiny později, kterým směrem se vydly. Projeví-li pes zájem, měl by tedy nejdříve nvázt kontkt očicháním. Zůstňte stát s rukm volně spuštěným, popřípdě k němu jednu ruku vztáhněte. yhněte se rychlému pohybu ruky. Když došlo k nvázání kontktu, pohlďte ho nejdříve po strně tlmy nebo z ušim, le nikdy ne shor. I pes má své náldy! Kždý pes dává njevo svým chováním (postvení uší, držení těl, ocsu, td.), jk je momentálně nlděn. Ukzuje, zd má strch, vruje nás nebo je přátelský. Této psí 26 Rdy těm, kteří ps nemjí 27

15 řeči těl se nučte rozumět respektovt ji. Pomůže ám k tomu vhodná litertur pozorování vzájemné komunikce psů. Důležité kontkty Nekrmte ps bez souhlsu mjitele! K pornění nebo vystršení dětí dochází čsto v přípdech, kdy psovi nekontrolovně podávjí sousto (rohlík, bonbón pod.), ze strchu nebo z jiných důvodů pk ucuknou nebo potrvu upustí n zem pes se snží potrvu získt bránit. Čsto jsou tké psi vedeni svým mjitelem k tomu, by potrvu od cizích lidí nepřijímli, proto je nbídnuté sousto pouze zbytečným drážděním jejich smyslů. Můžete se tké dostt do konfliktu s mjitelem. Někteří psi mohou mít i speciální dietu vše dobře míněné sousto by jim mohlo uškodit. Nerušte ps, který přijímá potrvu! Pes, který právě přijímá potrvu, si ji brání. Přistoupit k tkovému zvířeti nebo se jej dotknout může vyvolt obrnnou rekci, která může vést k pornění, v lepším přípdě lespoň k vylekání člověk. Feny si chrání štěňt! Mteřský pud feny, která má štěňt, ji přirozeně vede k jejich ochrně. Při ochrně svých štěňt může ohrozit člověk. K neznámé feně se v tkových přípdech nepřibližujte. Zchovejte v tkových přípdech zvýšenou optrnost, i pokud fenu znáte. Cyklisté běžci Cyklisté běžci jsou pro psy výzvou vyvolávjí jejich zvýšený zájem zejmén svým pohybem. Nevšímejte si přibíhjícího ps. Jestliže pes běží z vámi, zpomlte rychlost nebo se zstvte počkejte, ž si mjitel ps odvolá! Psi většinou pronásledují cyklisty běžce z loveckého pudu (jko kořist) nebo z touhy po hře. Tyto instinkty se snžte nevyprovokovt. Jestliže už z dálky vidíte volně pobíhjícího ps, pokuste se klidně s přiměřeným odstupem projet nebo proběhnout okolo něho. Mějte ho n očích, byste dokázli odhdnout jeho rekci. Když pes o vás projeví zájem, je lépe zpomlit. Již tím ho můžete odrdit. Útulky v Prze Útulek pro opuštěná zvířt Trój městský útulek Zámcích 56, Prh 8 Tel.: , , p. áclv Steinbuer Azyl pro opuštěná zvířt U soutoku 10, Prh 4 Tel , p. Jroslv Kldivová Odchytová služb Lry, Záchrnná stnice pro odchycená opuštěná zvířt ysočnská 546, Prh 9 (dres pro poštu) Tel , p. Jiří Dvořák Azyl pro opuštěné psy Zrušené stvědlo 1, Jeřábová ul., Prh 9 Tel , p. Olg Abrhmová eterinární ošetřovny s nepřetržitým provozem etcentrum Stodůlky K Hájům 946, Prh 5 Stodůlky Tel , , eterinární nemocnice AA-et Chmelová 2920/6, Prh 10 Tel , , eterinární nemocnice Libuš N Šejdru 54, Prh 4 Tel , eterinární klinik Erik Nám. Dr. Holého 8, Prh 8 Tel Důležité kontkty 29

16 eterinární záchrnná služb (pro Prhu část Středočeského krje) Pet medic Tísňová link NONSTOP Dlší důležité kontkty Ministerstvo zemědělství, odbor živočišných komodit oddělení ochrny zvířt České republiky Těšnov 17, Prh 1 Ústřední komise pro ochrnu zvířt Státní veterinární správ České republiky Slezská 7, Prh 2 Tel link, e-mil: Městská veterinární správ v Prze N Kozčce 3, Prh 2 Tel , e-mil: Pohrniční veterinární stnice letiště Ruzyně Lglerové 1087/8, Prh 6 Tel , e-mil: eterinární lbortoř LABET Pržská tržnice, hl 27 Bubenské nábř. 13, Prh 7 Tel , , , e-mil: eterinární frmceutická univerzit Brno Plckého 1-3, Brno Tel , e-mil: Kynologické orgnizce Českomorvská kynologická unie Jnkovcov 53/C, Prh 7 Tel e-mil: Český kynologický svz U Pergmenky 3, Prh 7 Tel , e-mil: Českomorvská kynologická jednot Jungmnnov 25, Prh 1 Tel Morvskoslezský kynologický svz Tř. kpitán Jroše 35, Brno tel , , e-mil: Kde njdete dlší informce Zjímvé internetové stránky Doporučená litertur Čsopisy Pes přítel člověk Svět psů Psí sporty Psí kusy Dogs Mgzín Plnet zvířt Fun 30 Kde njdete dlší informce 31

17 Knihy Plemen psů Esther erhoef-erhllen: Encyklopedie psů, Rebo, 2001 Esther erhoef-erhllen: Psi Prktická encyklopedie, Rebo, 2010 Le Mrtin Smrčkovi: Kpesní tls psů, Cesty, 1999 Esther erhoef-erhllen: elká encyklopedie psů, Rebo, 2003 Bruce Folge, Nová encyklopedie psů, Fortun, 2003? Michl Císřovský: Plemen psů A-Z, Brázd, 1995 Hns Räber: Encyklopedie Plemen psů, 2 díly, Blesk, 1995 Mrtin Říh: Plemen psů, Rubico, 2009 ýchov výcvik, hr se psem Celin del Amo: Školk pro štěňt, Fortun Print, 2007 Gwen Biley: Pes výchov výcvik, šut, 1998 Doris Bumnnová: ýchov výcvik psů, Aktuell, 1994 Ev Nohelová: Poznej vychovej svého ps, Don, 2003 ěr Jríčková: Psí škol hrou, Don, 1999 Mrcel Nijlnd: ýchov štěněte, Rebo, 2005 Kirsten Wolf: Pes výcvik hrou sportem, šut, 2010 Hn Žertová: Od štěněte ke psu jk vychovt bezproblémového ps, Zvířt zdrví, 2009 Kthrin Schlegr-Kofler: ýchov ps Jk n to, šut, 2009 Brigitte Eilert-Overbeck: Hry se psem Nápdité, zábvné, npínvé, šut, 2009 Krin Mhnke: Pes zákldní výcvik, Grd, 2009 Tmr Geller: Pes, nejdržší přítel člověk, Bronet, 2008 Chrlotte Schwrtzová: ýchov štěněte, Fortun Libri, 2007 Chrlotte Schwrtzová: Domácí výchov ps, Fortun Libri, 2007 Mrkét Skálová: ýchov výcvik ps, šut, 2007 Kyr Sundnce: Psí prvidl, Práh, 2010 Roger Abrntes: Řeč psů encyklopedie psího chování, Don, 2007 Dvid Alderton: Jk porozumět svému psovi, Junior, 2005 Brry Eton: Psí dominnce: mýtus nebo skutečnost? Plot, 2010 Turid Rugs: Konejšivé signály, Plot, 2009 Kthrin Schlegr-Kofler: Co nám říká pes?, šut, 2009 Ivo Eichler: Buď já nebo pes, Motto, 2009 Ivo Eichler: Problémové chování psů, Plot, 2009 Rudolf Desenský: Jk poznt psí duši, XYZ, 2008 Elizbeth Mrshll Thomsová: Soukromý život psů, Rybk, 2006 Elisbeth Mtshll Thomsová: Společenský život psů, Rybk, 2001 John Fisher: Proč můj pes?, BB/rt, 2004 Pes právo Jiří Dousek st., Jiří Dousek ml.: Pes v zrcdle předpisů, LexisNexis CZ, 2004 Jn Kűhnelová: áš pes prgrfy, Grd, 1999 A mnoho dlších, stčí zjít do nejbližšího knihkupectví Péče o ps ldimír Tichá: Mlá škol pro chovtele psů, Don, 2000 Greg Lougnis: Pro život všeho ps, Plot, 2001 Zdeněk Procházk: Chov psů, Psek, 2005 Heike Schmidt-Rogerová: Abeced péče o ps, Knižní klub, 2009 Ndj Kneisslerová: Šťstný pes Progrm o deseti bodech pro zdrví dobrou pohodu všeho psího kmrád, Knižní klub, 2009 Frnitšek Preisler: Pes v 21. století, CnisTR, 2008 Michelle Bmberger: Jk poskytnout první pomoc svému psovi, Prgm, 2008 Porozumění psům ldimír Mikulic: Poznej svého ps, Dilog, 1992 Eberhrd Trumlr: Tykáme si ze psem, Don, 1999 Eric H.W. Aldington: O psí duši, Don, 1999 Stnley Coren: Inteligence psů, Robot, 1997 Stnley Coren: Co má pes n jzyku, Knižní klub, 2007 Stenley Coren: Co má pes n mysli, Knižní klub, Kde njdete dlší informce 33

18 Příloh č. 1 Důležité vyhlášky Hl. měst Prhy 1. yhlášk HMP 23/ Obecně závzná vyhlášk o místním popltku ze psů - výth szby popltku ( 2) (1) Pokud není v odstvci 2 ž 4 uvedeno jink, szby popltku činí ročně ) Kč 1.500,- z jednoho ps, b) Kč 2.250,- z druhého kždého dlšího ps téhož držitele. (2) Szb popltku z psy chovné v rodinném domě činí ročně v městských částech. ) Prh 1 ž Prh15 Prh 17 b) osttních 1. Kč 600,- z jednoho ps, 2. Kč 900,- z druhého kždého dlšího ps téhož držitele, 1. Kč 300,- z jednoho ps, 2. Kč 600,- z druhého kždého dlšího ps téhož držitele. (3) Je-li držitelem ps poživtel invlidního, strobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, nebo poživtel sirotčího důchodu, činí szb popltku 200,- Kč ročně z jednoho ps 300,- Kč ročně z druhého kždého dlšího ps téhož držitele. (4) Szb popltku z ps určeného užívného k hlídání objektů, jehož držitelem je právnická osob, která je zároveň vlstníkem hlídného objektu, činí ročně 600,- Kč z jednoho ps 900,- Kč z druhého kždého dlšího ps. vznik zánik popltkové povinnosti ( 3) (1) Popltek se pltí od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy nstl skutečnost, která má z následek vznik povinnosti pltit popltek. znikne-li popltková povinnost během roku, z jednotlivé i zpočté měsíce do konce klendářního roku se pltí jedn dvnáctin szby stnovené podle 2. (2) Nstl-li skutečnost, která má z následek zánik povinnosti pltit popltek, přestává se popltek pltit uplynutím měsíce, ve kterém k této skutečnosti došlo. ohlšovcí povinnost ( 4) (1) Popltník je povinen splnit ohlšovcí povinnost u správce popltku do 15 dnů ode dne, kdy nstl skutečnost, která má z následek vznik povinnosti pltit popltek. Do 15 dnů je popltník rovněž povinen oznámit kždou skutečnost, která má vliv n výši popltku. Po přihlášení ps vydá správce popltku popltníkovi evidenční známku. (2) Přihlásit ps jsou povinni i občné, kteří chovjí ps, jenž podle této vyhlášky popltku nepodléhá. Osvobození úlevy ( 6) (1) Od popltku jsou vedle držitelů psů osvobozených podle zákon osvobozeni i držitelé psů ) chovných k vědeckým účelům v zřízeních k tomu určených, b) jimiž jsou delegovní diplomtičtí zástupci, konzulové z povolání dlší osoby, jsou- li státními příslušníky cizích států, požívjící podle mezinárodního práv výsdy imunity, je-li zručen vzájemnost, c) služebních sloužících Policii ČR městské policii speciálně vycvičených záchrnářských lvinových psů, pokud mjí příslušné osvědčení držitel je členem Svzu záchrnných brigád, d) převztých z útulků provozovných n území hlvního měst Prhy po dobu dvou let od převzetí. (2) Úlev z roční szby popltku ve výši 300,- Kč bude n dobu dvou let poskytnut tomu držiteli, který nechá oznčit ps mikročipem součsně znést do dtbáze hlvního měst Prhy. N tuto úlevu má popltník nárok počínje rokem následujícím po roce, ve kterém splnil obě uvedené podmínky. Úlev se poskytne zpočtením při plnění popltkové povinnosti. Pokud je výše úlevy vyšší než szb popltku, jedná se v konkrétním přípdě o úplné osvobození. 2. yhlášk HMP č. 18/ Obecně závzná vyhlášk, kterou se mění obecně závzná vyhlášk č. 23/2003 Sb. hl. m. Prhy, o místním popltku ze psů výth (znčení evidence) Úlev od popltku ve výši roční szby, nejvýše všk 350 Kč, se poskytne tomu popltníkovi, který nechá oznčit ps mikročipem přihlásí se do evidence chovtelů psů v souldu s touto vyhláškou. N úlevu od popltku má popltník nárok ve dvou po sobě jdoucích letech následujících po roce, kdy obě uvedené podmínky splnil ( 6, odst.2) 34 35

19 trvlé oznčování psů ( 7) (1) Kždý chovtel ps chovného n území hlvního měst Prhy je povinen necht ps, který je strší než 6 měsíců, trvle oznčit mikročipem, který odpovídá ISO stndrdu vydnému Evropskou unií, nebo tetováním. Oznčení ps mikročipem n žádost chovtele provede veterinární lékř tetování odborně způsobilá osob. (2) Od veterinárního lékře, který plikovl mikročip, nebo odborně způsobilé osoby, která provedl tetování ps, si chovtel k doložení trvlého oznčení vyžádá potvrzení o oznčení ps, n němž je uvedeno číslo mikročipu nebo vytetovné číslo. U psů s průkzem původu lze toto potvrzení nhrdit stejnopisem průkzu původu. (3) Oznčování psů se provádí n nákldy jejich chovtelů. Chovtel, který dl ps oznčit mikročipem, má nárok n úlevu od popltku při splnění podmínek uvedených v 6 odst. 2. evidence chovtelů psů ( 7b) (1) Chovtel je povinen se do 30 dnů od oznčení ps přihlásit do evidence chovtelů psů (dále jen evidence ), kterou vede Mgistrát hlvního měst Prhy. (2) Přihlášení do evidence se provádí pomocí registrční krty chovtele, jejíž tiskopis je v příloze této vyhlášky. (3) Chovtel, který po účinnosti této vyhlášky nbude ps trvle oznčeného, je povinen se do 30 dnů od jeho nbytí přihlásit do evidence. (4) Chovtel je povinen evidenci ohlásit nejpozději do 30 dnů ukončení chovu ps n území hlvního měst Prhy nebo jeho uhynutí. přechodné ustnovení 1. Chovtel, který před účinností této vyhlášky nechl ps trvle oznčit nebo ho před účinností této vyhlášky nbyl trvle oznčeného, je povinen se do 90 dnů od účinnosti vyhlášky přihlásit do evidence. tkovém přípdě se má z to, že podmínky trvlého oznčení ps podle 7 odst.1 splňuje i v přípdě, že použitý mikročip neodpovídá stnovenému ISO stndrdu. 2. Chovtel ps, který nebyl před účinností této vyhlášky trvle oznčen mikročipem nebo tetováním, je povinen necht ps trvle oznčit podle 7 odst. 1 nejpozději do 12 měsíců ode dne účinnosti této vyhlášky. 3. yhlášk hl. m. Prhy č.6/2001 Obecně závzná vyhlášk hlvního měst Prhy o ochrně veřejné zeleně (výth) 2 e veřejné zeleni je zkázáno: c) vstupovt se psy n dětská hřiště pískoviště, umožnit vstupovt n ně volně pobíhjícím psům, 3 (1) Dále je ve veřejné zeleni, která je součástí zhrd prků uvedených v příloze č.1, zkázáno : g) necht volně pobíht psy, (2) osttní veřejné zeleni je zkázáno : d) necht volně pobíht psy. (3) lstník veřejné zeleně může povolit výjimku ze zákzů uvedených v 2 písm. ) 3 odst.1 2. ýjimky ze zákzů uvedených v 3 odst.1 písm. ) ž j) se vyznčují ve veřejné zeleni grfickými znčkmi uvedenými v příloze č.2 této vyhlášky 4. Obecně závzná vyhlášk HMP č. 8/2008 o udržování čistoty n ulicích jiných veřejných prostrnstvích (vyhlášk o čistotě) - výth 3 Zjištění udržování čistoty n ulicích jiných veřejných prostrnstvích (1) Kždý je povinen se chovt tk, by: ) nezpůsobil znečištění ulic nebo jiných veřejných prostrnství. b) nebránil či neznemožnil udržování čistoty ulic nebo jiných veřejných prostrnství. (2) Při znečištění ulice jiného veřejného prostrnství odstrní neprodleně znečiš tění jeho původce. (3) přípdě znečištění ulice nebo jiného veřejného prostrnství výkly zvířete odstrní neprodleně toto znečištění osob, která je vlstníkem nebo držitelem zvířete nebo jiná osob, která má zvíře v dné chvíli ve své péči. Plné znění vyhlášek je k dispozici n

20 26 25 Příloh č. 2 Pohyb psů ve význmných pržských prcích Letenské sdy lstníci nebo vlstníkem pověřené subjekty (npř. městské části) veřejné zeleně mohou povolit výjimku ze zákzu volného pohybu psů ve veřejné zeleni podle vyhlášky Hl. měst Prhy č. 6/2001. Tyto výjimky by měly být ve veřejné zeleni vyznčeny grfickou znčkou (neboli piktogrmem). Konkrétní situce v prcích I. ktegorie ýjimky v tzv. prcích I. ktegorie uděluje odbor ochrny prostředí Mgistrátu hl. m. Prhy, který zstupuje město jko vlstník těchto pozemků. (ýjimky v prcích ve vlstnictví měst, svěřených příslušným městským částem, tedy v prcích II., III. I. ktegorie povolují příslušné městské části.) cyklostezk pes n vodítku trs pro kolečkové brusle pes n vodítku trs Rudolfovy štoly zstávk MHD metro zstávk MHD trm zstávk MHD bus Jk je to se zákzy výjimkmi ve význmných pržských zhrdách prcích, tedy v Královské oboře (Stromovce), zhrdě Kinských, v zhrdách vrchu Petřín, v Letenských sdech n vrchu ítkově, podrobně vysvětlí přiložené orientční mpky. Psi v žádném přípdě nesmějí n dětská hřiště. blízkosti dětských hřišť, květinových záhonů, le tké rybníků či jezírek, kde hnízdí vodní ptctvo, musejí být psi vždy n vodítku. Běhání psů bez vodítk je zkázáno i n cyklistických trsách n některých dlších, n mpě vyznčených plochách. místech (jko jsou rekreční louky), které lidé využívjí k odpočinku, piknikům či ke hrám kde je dovoleno vstupovt n trávu, by psi neměli kálet měli by se pohybovt vždy v doprovodu pán. osttních částech prků mohou psi volně pobíht pouze tm, kde je to oznčeno příslušnou grfickou znčkou piktogrmem (zobrzenou n informční ceduli nebo nmlovnou přímo n cestě). volné pobíhání psů povoleno ps nutno vést n vodítku vstup n trávníky povolen Míst, kde je volné pobíhání psů povoleno, se ncházejí ve všech prcích I. ktegorie. ěnujte proto pozornost znčení v městských prcích, přispějete tk svou ohleduplností ke spokojenosti bezpečnosti všech návštěvníků! Bližší informce poskytne z dodržování prvidel děkuje správce prků, odbor ochrny prostředí MHMP, Jungmnnov 35/29, Prh 1, tel.: Letenské sdy ltv volný pohyb psů pohyb psů pouze n vodítku dětské hřiště zákz vstupu psů rekreční louk vstup n trávník povolen pes n vodítku zde stojíte vstup do Letenských sdů 15 Štefánikův most 16 Čechův most 17 Sv. Mří Mgdlén 18 Úřd vlády ČR 19 Krmářov vil 20 Bílkov vil 21 Stdion AC Sprt 22 Letenská vodárenská věž 23 Ministerstvo vnitr 24 Zemědělské muzeum 25 Národní technické muzeum 26 Gymnázium Nd Štolou místo rozhledu 1 Hnvský pvilon resturce 2 Metronom 3 Letenský zámeček resturce občerstvení 4 Kolotoč 5 Expo 58 6 Dětské hřiště v Kostelní 7 Dětské hřiště U Hroch 8 Dětské hřiště Pod kštny 9 Mobilní WC 10 Občerstvení veřejné WC 11 eřejné WC 12 jezd do Letenského tunelu 13 Rudolfov štol 14 Domek poddůlního Rudolfovy štoly HISTORIE ÚODNÍ SLOO PRIMÁTORA ážení návštěvníci, přeji si, byste prožili příjemné chvíle v prku, který ptří neodmyslitelně k oddychu obyvtel Zdroj:

Úvod 1. Pojetí canisterapie 1.1 Zvířata lidem 1.2 Vznik canisterapie ve světě 1.3 Rozvoj canisterapie v ČR 1.4 Metody a formy canisterapie

Úvod 1. Pojetí canisterapie 1.1 Zvířata lidem 1.2 Vznik canisterapie ve světě 1.3 Rozvoj canisterapie v ČR 1.4 Metody a formy canisterapie Obsh Úvod 1. Pojetí cnisterpie 1.1 Zvířt lidem 1.2 Vznik cnisterpie ve světě 1.3 Rozvoj cnisterpie v ČR 1.4 Metody formy cnisterpie 1. Shrnutí 2. Zákldní terminologie indikce cnisterpie v sociální práci

Více

ČÁST 2 Hlavy A, B a C JAR-FCL 3 IEM FCL 3, A, B & C PŘÍRUČKA CIVILNÍHO LETECKÉHO LÉKAŘSTVÍ JAA

ČÁST 2 Hlavy A, B a C JAR-FCL 3 IEM FCL 3, A, B & C PŘÍRUČKA CIVILNÍHO LETECKÉHO LÉKAŘSTVÍ JAA ČÁST 2 Hlvy A, B C JAR-FCL 3 IEM FCL 3, A, B & C PŘÍRUČKA CIVILNÍHO LETECKÉHO LÉKAŘSTVÍ JAA KAPITOLA 1 VŠEOBECNĚ - KONCEPCE ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K LÉTÁNÍ, LETECKO LÉKAŘSKÉ VYŠETŘENÍ, KONCEPCE HODNOCENÍ

Více

Cesta za povoláním... rok 2015

Cesta za povoláním... rok 2015 Cest z povoláním... rok 0 Dobrá rozhodnutí znmenjí správný výsledek NEPA S.R.O., AUTORIZOVANÝ DISTRIBUTOR SHARP PURKYŇOVA, 00 BRNO, TEL.: +0-0,, FAX: +0-0 NEPA PRAHA, REVOLUČNÍ, HOVORČOVICE, 0 MĚŠICE U

Více

zpravodaj Zličína a Sobína

zpravodaj Zličína a Sobína zprvodj Zličín Sobín List zličínských sobínských občnů číslo dubn Doprvní soutěž pro mlé řidič Pální črodějnic n Zličíně Přdnášk v knihovně o poutní cstě kultur kultur; zprávy z rdnic ulturní tipy v okolí

Více

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020 Strtegický plán měst Třince pro období 20142020 Tr inec fjne mı sto pro z ivot Leden 2014 Obsh Vize rozvoje měst... 4 I Oborová koncepce Doprv... 6 1 Stručná nlýz oblsti Doprvy... 7 1.1 Interpretce problémového

Více

OBJEKTIV MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ ČERVENEC 2014 MOHELNICKÝ POMNÍK PADLÝM VOJÁKŮM Z 1.

OBJEKTIV MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ ČERVENEC 2014 MOHELNICKÝ POMNÍK PADLÝM VOJÁKŮM Z 1. OBJEKTIV MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ ČERVENEC 2014 MOHELNICKÝ POMNÍK PADLÝM VOJÁKŮM Z 1. SVĚTOVÉ VÁLKY Mohelnický válečný pomník nechl odhlit o svtodušních svátcích

Více

Modelový test 1. č e s k ý j a z y k. www.telc.net

Modelový test 1. č e s k ý j a z y k. www.telc.net Modelový test 1 č e s k ý j z y k B1 www.tel.net OBSAH Pokyny pro účstníky kurzu 3 Přehled o zkouše 4 Písemná zkoušk 5 Čtení s porozuměním 6 Jzykové prvky 12 Posleh 15 Písemný projev (dopis) 19 Odpovědní

Více

Rady policie ČR a informace o prevenci. Děti a mládež

Rady policie ČR a informace o prevenci. Děti a mládež ZDARMA VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE SOKOLNIC ZVLÁŠTNÍ VYDÁNÍ 2011 Rady policie ČR a informace o prevenci Děti a mládež Jak zajistit bezpečí pro děti 1 Šikana 2 Drogy 4 Senioři Podvody na seniorech 5 Násilí

Více

Kognitivní, motorické a psychické dovednosti dětí s Di George syndromem (překlad části základních informací pro rodiče od Nadace VCFS org.

Kognitivní, motorické a psychické dovednosti dětí s Di George syndromem (překlad části základních informací pro rodiče od Nadace VCFS org. Kognitivní, motorické a psychické dovednosti dětí s Di George syndromem (překlad části základních informací pro rodiče od Nadace VCFS org.) U většiny dětí, pacientů s Di George syndromem se objevují problémy

Více

Návod na kočku. Návod na kočku vypracovala pro použití OS podbrdska a dalších ochranářských organizací Barbora Kolmanová, jednatelka OS podbrdska.

Návod na kočku. Návod na kočku vypracovala pro použití OS podbrdska a dalších ochranářských organizací Barbora Kolmanová, jednatelka OS podbrdska. Návod na kočku Návod na kočku vypracovala pro použití OS podbrdska a dalších ochranářských organizací Barbora Kolmanová, jednatelka OS podbrdska. Obsah KDYŽ SI PŘINESETE DOMŮ KOČIČKU... 3 SEZNAMOVÁNÍ DVOU

Více

PORTÁL ZVE NA SVĚT KNIHY

PORTÁL ZVE NA SVĚT KNIHY knižn novinky 9 10/2012 37 DOPROVODNÉ PROGRAMY / DOPROVODNÉ PROGRAMY / DOPROVODNÉ PROGRAMY / DOPROVODNÉ PROGRAMY PORTÁL ZVE NA SVĚT KNIHY A DÁLE NA STÁNKU: pátek 18. 5. v 11 hod. KOMIKSOVÁ DÍLNA (PRAVÉ

Více

LOVEČTÍ PSI, JEJICH VÝCHOVA, VÝCVIK, VYUŽITÍ V MYSLIVOSTI

LOVEČTÍ PSI, JEJICH VÝCHOVA, VÝCVIK, VYUŽITÍ V MYSLIVOSTI LOVEČTÍ PSI, JEJICH VÝCHOVA, VÝCVIK, VYUŽITÍ V MYSLIVOSTI Obsah: 1. Úvod 2. Výběr loveckého psa 3. Umístění psa, péče o něj 4. Návyk na obojek, vodítko 5. První a další vycházky 6. Vyjížďky se psem na

Více

Metodika výuky k získání odbornosti - INSTRUKTOR

Metodika výuky k získání odbornosti - INSTRUKTOR Metodika výuky k získání odbornosti - INSTRUKTOR Zná hlavní základy pedagogiky a psychologie, bezpečnosti práce při činnosti s dětmi a základy zdravovědy. Zná základní dokumentaci kolektivu. Má rozšířené

Více

Pionýrské minimum. studijní text k přípravě na kvalifikaci

Pionýrské minimum. studijní text k přípravě na kvalifikaci ské minimum studijní text k přípravě na kvalifikaci s. 2 z 38 s. 3 z 38 POZNÁNÍ Pionýr je pracovitý, učí se. jeden z Ideálů Pionýra Pionýrské minimum studijní text k přípravě na kvalifikaci Pionýr je objevitel

Více

POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM

POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM Tomáš Pouch Nové Jirny 2013 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF) a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu OP VK CZ.1.07/3.1.00/37.0171

Více

5 Přijímající organizace str. 16. 6 Komu pomáhají dobrovolníci str. 20. 7 Zásady přístupu ke klientům str. 27

5 Přijímající organizace str. 16. 6 Komu pomáhají dobrovolníci str. 20. 7 Zásady přístupu ke klientům str. 27 1 1 Základní pojmy str. 3 2 Zásady pro chování dobrovolníka v organizaci str. 6 3 Práva a povinnosti dobrovolníků str. 9 4 Pravidla dobrovolnického programu str. 12 5 Přijímající organizace str. 16 6

Více

chov zvířat ve školách

chov zvířat ve školách dana kellnerová chov zvířat ve školách metodický materiál pro učitele odborný text dana kellnerová chov zvířat ve školách metodický materiál pro učitele odborný text lipka školské zařízení pro environmentální

Více

6.3 Životní a penzijní pojištění... 46 6.4 Podnikání, daňová povinnost a daňový systém... 47 6.5 Ochrana spotřebitele... 49 6.6 Trvale udržitelný

6.3 Životní a penzijní pojištění... 46 6.4 Podnikání, daňová povinnost a daňový systém... 47 6.5 Ochrana spotřebitele... 49 6.6 Trvale udržitelný Obsah I. Základní lidská práva a pravidla jednání a chování... 3 1.1. Klasifikace základních lidských práv... 3 1.2. Lidská svoboda... 7 II. Život dítěte po odchodu z dětského domova... 9 2.1 Zajištění

Více

Partneři projektu: Realizátor projektu: Odborný garant a realizátor:

Partneři projektu: Realizátor projektu: Odborný garant a realizátor: Partneři projektu: Realizátor projektu: Odborný garant a realizátor: Autor textu: Věduna Bubleová, Lucie Vránová, Alena Vávrová, Jana Frantíková, Martina Vančáková - Středisko náhradní rodinné péče, Praha,

Více

Sladění péče a profesního života Podnikat nebo se nechat zaměstnat?

Sladění péče a profesního života Podnikat nebo se nechat zaměstnat? Sladění péče a profesního života Podnikat nebo se nechat zaměstnat? Materiál je vydaný v rámci projektu Péče o blízké neznamená konec pracovní kariéry Reg. číslo: CZ.2.17/2.1.00/35124. Realizátor projektu

Více

Bezpečná mateřská škola

Bezpečná mateřská škola Bezpečná mateřská škola Metodika Prevence úrazů a násilí dětí předškolního věku Národní koordinační centrum prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti ve Fakultní nemocnici v Motole Bezpečná

Více

Agroturistika na ekofarmách Jak na to. Tom Václavík

Agroturistika na ekofarmách Jak na to. Tom Václavík Agroturistika na ekofarmách Jak na to Tom Václavík Obsah Co je to agroturistika?.............................. 2 Jak začít?........................................ 4 Od A do Z: možnosti agroturistiky....................

Více

DO PRÁCE NÁVRAT MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI ZAMĚSTNÁNÍ ANEB JAK SI ZÍSKAT

DO PRÁCE NÁVRAT MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI ZAMĚSTNÁNÍ ANEB JAK SI ZÍSKAT NÁVRAT ANEB JAK SI ZÍSKAT DO PRÁCE ZAMĚSTNÁNÍ MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI TIRÁŽ VYDALA MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 V ROCE 2011 JAKO SOUČÁST PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE FINANCOVANÉHO

Více

Praktický průvodce podnikáním pro pečující o osobu blízkou

Praktický průvodce podnikáním pro pečující o osobu blízkou Praktický průvodce podnikáním pro pečující o osobu blízkou Projekt: Nejsme chudinky, jsme hrdinky! Reg. číslo projektu: CZ.1.04/3. 4. 04/88.00315 Vydalo roku 2014 Koordinační a informační středisko pro

Více

číslo 2 únor 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 2 únor 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 2 únor 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Informace z radnice strana 6 Univerzální recept na správné sezení neexistuje strana 9 Jsou

Více

Soubor otázek pro písemnou část zkoušky - test

Soubor otázek pro písemnou část zkoušky - test Souor otázek pro písemnou část zkoušky - test Dílčí kvlifike 1 Strážný J.2.1.99 Aplikování právníh zákldů ezpečnostní činnosti skupin otázek Ústvní právo zákon č. 1/1993 S., Ústv České repuliky, č. 2/1999

Více

Centrum ALMA, o. p. s. PRÁCE A JÁ. Metodika hledání práce pro ženy

Centrum ALMA, o. p. s. PRÁCE A JÁ. Metodika hledání práce pro ženy Centrum ALMA, o. p. s. PRÁCE A JÁ Metodika hledání práce pro ženy Romana Růžičková (ed.) Praha 2014 ESF OPPA Projekt Alma work & go Reg. č. CZ.2.17/2.1.00/35053 Práce a já Metodika hledání práce pro ženy

Více

Českomoravská kynologická unie ZKUŠEBNÍ ŘÁD. pro. mezinárodní zkoušky pracovních psů. mezinárodní zkoušku psa stopaře

Českomoravská kynologická unie ZKUŠEBNÍ ŘÁD. pro. mezinárodní zkoušky pracovních psů. mezinárodní zkoušku psa stopaře Českomoravská kynologická unie M e z i n á r o d n í k y n o l o g i c k á f e d e r a c e FCI ZKUŠEBNÍ ŘÁD pro mezinárodní zkoušky pracovních psů a mezinárodní zkoušku psa stopaře Z pověření FCI komise

Více

Nebojujte se zákony. a slaďte práci s rodinou. Příručka pro rodiče 2013

Nebojujte se zákony. a slaďte práci s rodinou. Příručka pro rodiče 2013 Nebojujte se zákony a slaďte práci s rodinou Příručka pro rodiče 2013 APERIO Společnost pro zdravé rodičovství Praha 2013 Nebojujte se zákony a slaďte práci s rodinou 2013 Vydání publikace bylo financováno

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH Ví vaše škola a její zřizovatel o změnách v této oblasti? V srpnu 2005 zrušilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) svým opatřením

Více