Ve Vinařicích dne VNITŘNÍ ŘÁD VĚZNICE PRO ODSOUZENÉ ZAŘAZENÉ K VÝKONU TRESTU DO VĚZNICE S O S T R A H O U A D O Z O R E M

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ve Vinařicích dne 24.6. 2011 VNITŘNÍ ŘÁD VĚZNICE PRO ODSOUZENÉ ZAŘAZENÉ K VÝKONU TRESTU DO VĚZNICE S O S T R A H O U A D O Z O R E M"

Transkript

1 Ve Vinařicích dne VNITŘNÍ ŘÁD VĚZNICE PRO ODSOUZENÉ ZAŘAZENÉ K VÝKONU TRESTU DO VĚZNICE S O S T R A H O U A D O Z O R E M Vnitřní řád se vydává v souladu s 14 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Vnitřní řád věznice byl schválen generálním ředitelstvím Vězeňské služby České republiky dne: Vnitřní řád nabývá účinnosti 15. dnem po jeho schválení

2 Čl. 1 Profilace věznice (1) Věznice Vinařice (dále jen věznice ) je věznicí pro výkon trestu odnětí svobody (dále jen výkon trestu ) odsouzených s ostrahou. (2) Ve věznici jsou zřízena oddělení pro výkon trestu s dozorem, s ostrahou a oddělení specializované pro výkon trestu odsouzených s mentální retardací ve věznici s ostrahou. (3) Adresa věznice: Věznice Vinařice č.p V i n a ř i c e (4) Dozor nad dodržováním právních předpisů při výkonu trestu provádí krajské státní zastupitelství, v jehož obvodu se trest vykonává. Adresa krajského státního zastupitelství: Krajské státní zastupitelství v Praze Husova Praha 1 Čl. 2 Přijímání do výkonu trestu (1) Odsouzený nastupuje výkon trestu v určené věznici. Po přemístění do zdejší věznice je ubytován v nástupním oddělení za dodržení zásad stanovených v zákoně č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVTOS ). (2) Nepovolené věci jsou uloženy do úschovy věznice, dovoluje-li to jejich povaha a množství, nebo jsou na náklady odsouzeného zaslány na jím uvedenou adresu. Nemá-li odsouzený dostatek finančních prostředků, bude vynaložená částka vedena jako škoda věznice způsobená odsouzeným. (3) Odsouzený si může ponechat u sebe povolené věci v rozsahu ZVTOS, vyhlášky č. 345/1996 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody (dále jen ŘVTOS ) a dále: a) telefonní kartu, b) snubní prsten, pokud nepožádá o jeho uložení (další prsteny, řetízky, náušnice a jiné cennosti nejsou povoleny), c) příborový nůž s kulatou špičkou, jehož čepel není delší než 7 cm, d) kuřácké potřeby (s výjimkou benzinových zapalovačů a tlakových nádob), e) spodní prádlo (ponožky, slipy nebo trenýrky, tílko) a kapesníky f) sportovní oblečení a obuv. Čl. 3 Přemísťování (1) Žádost odsouzeného nebo jeho blízkých osob o přemístění do jiné věznice (dále jen žádost o přemístění ) musí být podána písemně řediteli věznice, ve které vykonává trest. K žádosti blízkých osob se odsouzený písemně vyjádří s uvedením, zda s přemístěním souhlasí či nikoliv. Bližší informace k podání žádosti o přemístění poskytne odsouzenému vychovatel. (2) Z obsahu žádosti o přemístění musí být zřejmé důvody, které vedly žadatele k sepsání žádosti. Pokud v žádosti o přemístění nejsou důvody k přemístění nebo jiné důležité údaje uvedeny, vrátí se žádost zpět žadateli k doplnění. (3) Žádost o přemístění do jiné věznice je v případě souhlasného stanoviska ředitele kmenové věznice, odesílána maximálně do jedné věznice, do níž si odsouzený žádá, přičemž se vyčká na stanovisko této věznice. S rozhodnutím o vyřízení žádosti je odsouzený vždy prokazatelně seznámen. 2

3 Čl. 4 Eskortování a přemísťování, řád pro dočasně eskortované (1) Odsouzený, který je eskortován k soudnímu jednání nebo do zdravotnických zařízení se vybaví pro účely těchto eskort pouze věcmi osobní potřeby, kterými se rozumí zejména: a) věci osobní hygieny nezbytné na jeden den, b) přiměřené množství potravin, maximálně však v rozsahu celodenní stravní dávky, c) korespondence a dokumentace potřebná k soudním, případně jiným úkonům, d) soukromá korespondence (do pěti kusů) a fotografie (do pěti kusů), e) léky v množství stanoveném lékařem. (2) Při přemístění odsouzeného do jiné věznice nebo zdravotnického zařízení Vězeňské služby České republiky (dále jen Vězeňská služba ) se odsouzený vybaví věcmi uvedenými v předchozím odstavci a dalšími povolenými věcmi, které jsou přepravovány v zapečetěných eskortních vacích. Ostatní osobní věci uloží v oděvním skladu, ostatní výstrojní součástky odevzdá ve výstrojním skladu. Osobní věci přepravované v eskortním vaku jsou věci: a) osobní hygienické prostředky (do dvou kusů od každého druhu), b) potraviny a nápoje nad rámec celodenní stravní dávky, c) max. jeden karton cigaret nebo tomu odpovídající množství jiných tabákových výrobků, včetně nezbytných kuřáckých potřeb, d) osobní prádlo: košile nebo tričko (do dvou kusů), trenýrky nebo slipy (do sedmi kusů), pyžamo (jeden kus), ponožky (do sedmi párů), ručník (do dvou kusů), e) oděv: kalhoty (jeden kus), sako, bunda, svetr, apod. - podle ročního období (jeden kus), obuv (jeden pár), f) sportovní oděv (jeden kus), sportovní obuv (jeden pár). (3) Při trvalém přemístění do jiné věznice se odsouzený předvede k provedení lékařské prohlídky a poté do výstrojního skladu. Přidělenou skříňku nechává odsouzený prázdnou a vyčištěnou bez uzamčení a visacího zámku. Čl. 5 Propouštění z výkonu trestu (1) V den propuštění je odsouzený předveden se všemi osobními věcmi a věcmi zapůjčenými k užívání do výstrojního skladu, kde vrátí všechny zapůjčené věci zapsané v jeho evidenčním listu. Jsou mu vydány všechny jeho osobní věci uložené v úschově. (2) Samotné propuštění je realizováno v místnosti k tomu účelu určené, do které je odsouzený předveden zaměstnancem věznice. Propuštění z výkonu trestu probíhá denně v době od 08,00 do 16,00 hodin, nebo v době stanovené v listině zakládající důvod propuštění. (3) Pokud odsouzený neodevzdá zapůjčené věci, bude vrácen zpět do ubytovny k dohledání chybějících věcí a propuštění proběhne po jejich dohledání, případně bude s odsouzeným zpracován Protokol o způsobené ztrátě a škodě. Čl. 6 Vystrojování a výměna prádla a oděvu (1) Převzetí poskytnutého oděvu a výstrojních součástek se eviduje ve výstrojní kartě v oděvním skladu. V případě jejich ztráty nebo poškození je odsouzenému chybějící oděv nebo součástka opětovně vydána nebo vyměněna a předepsána k úhradě. Ztrátu, odcizení nebo poškození přidělených oděvů a jiných výstrojních součástek odsouzený oznámí příslušnému vychovateli. 3

4 (2) Odsouzený nosí výstrojní oděv a součástky podle pokynů občanských zaměstnanců a příslušníků Vězeňské služby České republiky (dále jen zaměstnanec věznice ) a řádně se o ně stará. Jakákoliv úprava výstrojního oděvu a součástky je nepřípustná s výjimkou provádění drobných oprav (např. přišití knoflíku). V opačném případě bude poškozená součást předepsána odsouzenému k náhradě. (3) Odsouzenému zařazenému do práce poskytuje věznice nebo zaměstnavatelský subjekt pracovní oděv popř. obuv podle druhu a rozsahu vykonávané práce. V případě vyřazení z pracoviště je odsouzený povinen pracovní oděv nebo obuv ihned odevzdat do výstrojního skladu, případně zaměstnavatelskému subjektu. (4) Pracovní oděv může odsouzený používat také při pracovní terapii, pracích k zajištění každodenního provozu věznice nebo při odchodu na pracoviště a zpět, pokud není stanoveno jinak. (5) Vlastní (sportovní) oděv a obuv odsouzený nosí pouze při sportovní činnosti nebo sportovní zájmové aktivitě programu zacházení, pokud není vychovatelem nebo speciálním pedagogem povoleno jinak. Vlastní oděvní součásti sportovního oděvu, které má odsouzený u sebe, musí být evidovány v oděvním skladu s poznámkou, že byly vydány odsouzenému k užívání. Odsouzený si tyto oděvní součástky ukládá do přidělené skříňky. (6) Spodní prádlo není považováno za sportovní oděv. Pantofle, přezůvky, sandály nejsou považovány za sportovní obuv. (7) Ošetřující lékař může ze zdravotních důvodů povolit na nezbytně nutnou dobu úlevu od nošení výstrojního oděvu a součástek. K tomuto účelu jsou vydávána povolení o úlevě, kterými se odsouzený prokazuje. Po uplynutí vyznačené doby je povolení neplatné. (8) Na návrh lékaře může ředitel věznice ve výjimečných případech povolit úlevy od ústrojové kázně z důvodu mimořádných klimatických podmínek. (9) Povolený vlastní sportovní oděv a spodní prádlo si může odsouzený prát a sušit na vlastní náklady podle potřeby v prostorech k tomu určených. (10) Provádění jakékoliv výměny, směny, prodeje, koupě, darování a půjčování osobních věcí, mezi odsouzenými není povoleno bez souhlasu speciálního pedagoga. (11) Výměna vlastního oděvu, prádla nebo obuvi se uskutečňuje zasíláním poštou nebo při návštěvách na základě předchozího povolení. V případě, že odsouzený žádá o odeslání balíčku s vlastním oděvem, prádlem nebo obuví, je balíček za dohledu zaměstnance věznice zabalen a odeslán na náklady odsouzeného. V případě výměny při návštěvě zpracuje odsouzený předem seznam věcí, které budou po předchozí kontrole v den návštěvy předány. (12) Během výkonu trestu lze vydat odsouzenému občanský oděv (kromě sportovního oděvu dle čl. 2, odst. 3, písm. f), pouze v těchto případech: a) Opuštění věznice povolené ředitelem věznice v souvislosti s návštěvou dle ZVTOS b) Kázeňská odměna Povolení opustit věznici až na 24 hodin v souvislosti s návštěvou nebo s programem zacházení dle ZVTOS, c) Kázeňská odměna Přerušení výkonu trestu dle ZVTOS, d) Přerušení výkonu trestu pro naléhavé rodinné důvody dle ZVTOS, e) Přerušení výkonu trestu z důvodu neodkladného poskytnutí zdravotní péče dle ZVTOS, f) Organizované akce mimo věznici dle ŘVTOS, g) Odsouzený do věznice s dozorem podle 18, odst. 3, písm. a) ŘVTOS Čl. 7 Ubytování, vybavení ložnice a cely a vzory lůžka (1) Odsouzený je ubytován v jednotlivých oddílech ubytoven nebo odděleních. Oddílem nebo oddělením se zpravidla rozumí uzavřená část chodby s ložnicemi nebo celami, kulturní nebo společenskou místností a hygienickým zařízením, prostory pro realizaci sebeobslužných aktivit nebo aktivit programu zacházení popř. dalšími vyčleněnými prostory. 4

5 (2) O zařazení do jednotlivých oddělení a oddílů rozhoduje komise odborných zaměstnanců věznice (dále jen odborná komise ), o ubytování odsouzeného do jednotlivých ložnic nebo cel rozhoduje vychovatel příslušného oddílu. V případě umístění odsouzeného v lůžkové části zdravotnického střediska rozhoduje o jeho ubytování do konkrétní ložnice vedoucí lékař. V případě umístění odsouzeného do Uzavřeného oddělení rozhoduje o jeho ubytování na konkrétní celu službukonající příslušník. (3) Při vstupu zaměstnance věznice do ložnice nebo cely a ostatních ubytovacích prostor přítomný odsouzený v době od budíčku do večerky povstane, nebrání-li tomu jeho zdravotní stav. (4) Odsouzenému je zakázáno navazovat nedovolené kontakty s osobami uvnitř nebo mimo věznici např. křikem, předáváním nebo vyhazováním věcí. (5) Odsouzenému je zakázáno poškozovat zařízení využívaných prostor a neprovádí v nich jakékoliv úpravy bez souhlasu vychovatele nebo speciálního pedagoga, nenavštěvuje odsouzené ubytované v jiných oddílech nebo odděleních bez vědomí vychovatele nebo speciálního pedagoga. (6) Vybavení ložnice musí odpovídat platnému Inventárnímu seznamu, jiné věci nejsou povoleny, kromě 1 ks orámovaného zrcadla na jednu ložnici odsouzených. O rozmístění jednotlivých kusů nábytku v ložnici rozhoduje vychovatel nebo speciální pedagog příslušného oddílu. (7) Odsouzený si může uzamykat ložnici, v níž je ubytován, pouze po dobu jeho nepřítomnosti v ložnici. Náhradní klíče jsou uloženy u vychovatele. Výměna zámků ložnic bez vědomí vychovatele není dovolena. (8) Skříňka a lůžko jsou označeny jmenovkou s identifikačním kódem, jménem a příjmením odsouzeného, kterému jsou přiděleny. Označení přidělené skříňky a lůžka jmenovkou si zajistí každý odsouzený, který dále pečuje o to, aby jmenovky byly čitelné. Jmenovky na označení skříňky a lůžka si vyzvedne odsouzený u vychovatele.vzor úpravy lůžka je uveden na konci čl. 7. (9) V době od budíčku do večerky má odsouzený ustlané lůžko podle stanoveného vzoru. Odsouzenému je povoleno ležet na ustlaném lůžku pouze v době osobního volna vymezeném v časovém rozvrhu dne (dále jen ČRD ). Mimo tuto dobu může odsouzený ležet na lůžku pouze na základě vydaného povolení o úlevě nebo povolení vychovatele. Po vyhlášení večerky odsouzený dodržuje noční klid; poslech vlastních radiopřijímačů a další povolené elektroniky omezuje tak, aby nebyli rušeni ostatní odsouzení. (10) Lůžko udržuje odsouzený v čistotě, je zakázáno lůžko jakkoliv zdobit a upravovat, připevňovat cokoliv na lůžko, vytvářet na lůžku zástěny. (11) Odsouzený si může ponechat povolené věci osobní potřeby v takovém množství, které lze uložit do poskytnuté skříňky. Věci ve skříňce musí být řádně složeny. (12) Skříňky musí být přístupné, nesmějí vytvářet zástěny a zákoutí. Skříňku si odsouzený může zamknout vlastním zámkem. Zámek k uzamčení poskytnuté skříňky si může odsouzený zakoupit ve vězeňské prodejně nebo jej může přijmout v balíčku nebo při návštěvě. (13) Na vyzvání zaměstnance věznice odsouzený skříňku odemkne a umožní její prohlídku. V případě odmítnutí požadovaného otevření skříňky, je zaměstnancem věznice skříňka otevřena bez náhrady poškozeného zámku. (14) Skříňky není povoleno využívat jako skladové prostory pro uložení čistících prostředků a jiných věcí jako např. botníky apod. Vnější a vnitřní stěny skříňky musí být čisté, je zakázáno polepovat je obrázky, fotografiemi, nebo zde cokoliv připevňovat. (15) Neobsazené skříňky musí být prázdné, bez jmenovky, umyté a čisté. (16) Na stěny ložnice lze umístit max. 4 ks závěsných standardizovaných držáků (poliček) pro odpovídající počet květináčů s květinami, upevňování pnoucích výhonků rostlin po stěnách a stropech ložnic není povoleno. Na jiných místech je zakázáno květináče umísťovat. (17) V případě vybavení ložnice policemi, slouží tyto pouze k uložení knih, časopisů a společenských her. (18) Na stěny ložnic, s výjimkou obvodových stěn ubytovny, je se souhlasem vychovatele či speciálního pedagoga možné zavěsit max. 4 ks zarámovaných reprodukcí obrazů, eventuálně originály zhotovené odsouzenými. (19) Volné vyvěšování a vylepování plakátů, obrázků a fotografií, poškozování a jakékoliv úpravy zařízení ložnic, není povoleno. 5

6 (20) Svévolné stěhování odsouzeného do jiné ložnice, záměna postelí či skříněk bez vědomí vychovatele není povolena. (21) V ložnicích není povoleno skladovat žádné nářadí (kladiva, šroubováky, kleště apod.), jakož i náčiní sloužící k posilování. Pod postel lze umístit pouze PET lahve s nápoji. (22) Úklidové a čistící prostředky se soustředí na jednom místě v ložnici, vše po jednom kuse (1 kbelík, 1 kartáč, 1 hadr, 1 prachovka, čistící prostředky po 1 ks). Nádoby na praní osobních věcí odsouzených - max. 1 ks na ložnici se ukládají v umývárnách. (23) Je zakázáno provádění jakýchkoliv zásahů do elektroinstalace, zakrývání, stínění a zabarvování krytů světel a zářivek. (24) Ve všech oddílech a odděleních jsou zřízeny kulturní nebo společenské místnosti, které jsou vybaveny přiměřeným množstvím nábytku a televizí. (25) Na stěny kulturní místnosti (s výjimkou obvodových stěn ubytovny) je možné zavěsit přiměřený počet vhodných obrazů nebo nástěnek po předchozím souhlasu vychovatele či speciálního pedagoga. Každý obraz musí být zarámován jednotlivě. Dále lze v kulturní místnosti umístit vhodnou květinovou výzdobu. (26) Chodba oddílu je vybavena vězeňským stolkem a stoličkou. U stolku je instalována nástěnná schránka se ZVTOS, ŘVTOS a Vnitřním řádem věznice (dále jen VŘV ) (27) Počet a obsah nástěnek umístěných na chodbě oddílu podléhá souhlasu příslušného vychovatele či speciálního pedagoga. (28) O další úpravě ubytovacích prostor a prostor pro zacházení rozhoduje vychovatel nebo speciální pedagog příslušného oddílu. Vzor lůžka Označení přidělené skříňky je prováděno odsouzeným, a to nalepením jmenovky v pravém horním rohu s informacemi uvedenými v odst.8 tohoto článku. Čl. 8 Stravování (1) Odsouzenému je vydávána strava v souladu s ČRD do stanoveného jídelního nádobí podle platné stravní normy v rámci stanoveného peněžního limitu na osobu a den. Jídelníček je k nahlédnutí v prostoru určeném ke stravování. (2) Při odběru stravy odsouzený bez vyzvání předkládá stravenku. Totožnost odsouzeného může být na vyzvání zaměstnance věznice ověřena předložením identifikačního průkazu odsouzeného. (3) Strava je odsouzeným (kromě studené stravy) osobně odebírána a konzumována v jídelně. Odnášení stravy nebo jejich zbytků, vynášení a používání nádobí a podnosů mimo určené prostory není povoleno. 6

7 Výjimku tvoří pouze přídavky pro pracující, přídavky nápojů, celodenní stravní dávka pro eskortované odsouzené, studená strava popř. pečivo a strava vydávaná odsouzeným umístěným na lůžkové části zdravotnického střediska a Uzavřeného oddělení. (4) Snídaně pro odsouzeného je vydávána v jednotlivých ubytovnách věznice a v těchto prostorách je odsouzeným konzumována. Obdobným způsobem je vydávána ostatní studená strava. (5) Připomínky k množství a kvalitě stravy může odsouzený uplatňovat u zaměstnanců kuchyně nebo prostřednictvím dozorce bezprostředně po převzetí stravy. Další podněty a připomínky ke stravování může odsouzený podávat písemně prostřednictvím příslušného vychovatele. (6) Odsouzený si může ve vyhrazených prostorech s využitím povolených elektrospotřebičů ohřívat vodu k přípravě nápojů nebo instantních potravin, které nepotřebují další tepelnou úpravu. Jiné svařování potravin je zakázáno. Čl. 9 Zdravotní péče, ordinace odborných lékařů (1) Ordinační hodiny praktického lékaře pro odsouzeného, dobu a způsob výdeje léků jsou stanoveny v ČRD. K lékaři se odsouzený hlásí v pracovních dnech formou zápisu do knihy, která je k dispozici v každém oddíle nebo oddělení. V akutních případech se odsouzený nahlásí k ošetření u přítomného zaměstnance věznice. (2) Odsouzený užívá pouze léky předepsané lékařem a ve stanoveném množství, není mu dovoleno opatřovat sobě nebo jinému jakékoliv léky, které nebyly lékařem předepsány. Čl. 10 Vycházky (1) Vycházky jsou realizovány dle ČRD zpravidla v prostorách určených pro jednotlivé ubytovny odsouzených. (2) Vycházkový dvůr před ubytovnou O slouží též jako hřiště k provozování míčových her. (3) V době konání vycházek je odsouzený ustrojen v ústavním oděvu a dodržuje pravidla vystrojování uvedená v čl. 6 VŘV. Pokud se odsouzený v průběhu vycházek věnuje sportovní činnosti, může být ustrojen ve vlastním sportovním oděvu a obuvi v souladu s ustanovením čl. 6 VŘV. Čl. 11 Korespondence (1) Zaměstnanci, kteří v souladu s ŘVTOS mohou zkontrolovat obsah korespondence, jsou vedle příslušného vychovatele též speciální pedagog, sociální pracovník, psycholog, vedoucí oddělení výkonu trestu se svými zástupci a v odůvodněných případech pracovník oddělení prevence a stížností. Korespondence, která podléhá kontrole, se odevzdává v nezalepené obálce. (2) Korespondenci odsouzeného s obhájci, advokáty, mezinárodními orgány a organizacemi uvedenými v čl. 23 VŘV může odsouzený odevzdávat nebo vhazovat do určených schránek v zalepené obálce. (3) Nepovolený obsah korespondence se odsouzenému nepředá a odešle se zpět odesílateli na náklady odsouzeného nebo ji lze uložit do úschovy věznice. Nemá-li odsouzený dostatek finančních prostředků k odeslání, bude vynaložená částka vedena jako pohledávka věznice vůči odsouzenému (vzniklá na základě protokolu o škodě). V případě, že korespondence bude obsahovat nepovolené věci zcela nepatrné hodnoty, lze je s prokazatelným souhlasem odsouzeného a za jeho přítomnosti zničit. (4) Jestliže je odsouzenému v korespondenci do věznice zaslána finanční hotovost, tato se odsouzenému nevydá. O této skutečnosti je odsouzený informován a finanční hotovost je předána k zaúčtování na příslušný účet vedený věznicí. Pokud o to odsouzený požádá, může být zadržená finanční hotovost na jeho náklady zaslána zpět odesilateli. 7

8 (5) Odesílání a přijímání korespondence se provádí zásadně prostřednictvím příslušného vychovatele. Odesílání a přijímání korespondence nebo dalších zpráv a sdělení jiným způsobem není povoleno. (6) U odesílané doporučené korespondence na přední stranu obálky v levém horním rohu odsouzený uvede adresu odesílatele, tedy své jméno, příjmení a adresu věznice. Bez tohoto údaje nebude korespondence jako doporučená poštou přijata. S touto korespondencí odsouzený předkládá zároveň řádně vyplněný podací lístek. Podací lístek je odsouzenému vrácen bezprostředně po potvrzení na poštovním úřadu a doručení do věznice. (7) U odesílané korespondence odsouzený ve vlastním zájmu na přední stranu levého horního rohu obálky uvede čitelně (hůlkovým písmem) své jméno, příjmení a oddíl z důvodu možného vrácení při nepřevzetí poštovním úřadem či adresátem. Čl. 12 Užívání telefonu (1) K realizaci telefonního hovoru odsouzeného je určen kartový telefonní automat vybavený digitálním záznamovým zařízením. Telefonní karty si může odsouzený zakoupit ve vězeňské prodejně, přijmout v balíčku, korespondenci nebo při návštěvě. (2) Telefonní hovor lze realizovat zásadně v pracovní době příslušného vychovatele, který je hovoru přítomen. Čl. 13 Návštěvy (1) Odsouzený má právo přijímat návštěvy blízkých osob. (2) V žádankách o návštěvu odsouzený uvádí své jméno, kód, ubytovnu, datum narození, požadovaný datum a čas návštěvy, jména a příjmení návštěvníků, vztah k odsouzenému, adresu trvalého bydliště a adresu, kam bude povolenka k návštěvě odesílána. Žádost spolu s korespondencí nebo nadepsanou obálkou předá odsouzený v dostatečném předstihu vychovateli. V individuálních případech může být odsouzenému z výchovných nebo závažných důvodů, s přihlédnutím ke kapacitním možnostem návštěvní místnosti, povolen jiný termín konání návštěvy. K žádance přikládá schválené žádosti o předání nebo výměnu věcí u návštěv, povolení osob jiných než blízkých a povolení změny termínu, pokud se bude návštěva konat s jiným oddílem. Odsouzený může na jeden termín návštěv požádat počet osob v souladu s pravidly vnitřní diferenciace. (3) Pro konání návštěv se stanovuje zpravidla jeden den v měsíci pro každý oddíl ve dnech pracovního volna nebo pracovního klidu a jeden den v měsíci se stanovuje pro každý oddíl v pracovní den. Návštěvy odsouzených se konají v pracovní dny v době od 08,00 do 11,00 hodin, ve dnech pracovního volna a pracovního klidu se konají v termínech: 08,00-11,00; 13,30-16,30 hodin. Z kapacitních důvodů se návštěvy plánují maximálně pro 24 odsouzených v jednom termínu. Do tohoto počtu nejsou započítána 3 místa pro konání návštěv oddělených přepážkou, tzv. bezkontaktním způsobem. (4) Odsouzený, který má ve věznici povolenou návštěvu (platnou povolenku k návštěvě) a v době určené k vykonání návštěvy je přemístěn na přechodnou dobu (trvající déle než 14 dní) do jiné věznice, má nárok na uskutečnění návštěvy v rozsahu práva uvedeného ZVTOS. (5) V případě udělení kázeňské odměny mimořádného zvýšení doby trvání návštěvy během jednoho kalendářního měsíce až na 5 hodin (dle ZVTOS), odsouzený zpravidla využije k realizaci termíny návštěv stanovené pro oddíl, na němž je umístěn. (6) K návštěvě si odsouzený s sebou vezme, kromě stanoveného oděvu přiměřeného klimatickým podmínkám, pouze identifikační průkaz odsouzeného a klíč od přidělené skříňky. Identifikační průkaz odsouzeného odevzdá odsouzený příslušníkovi před začátkem návštěvy, po ukončení návštěvy ji převezme zpět. (7) Odsouzený se může přivítat a rozloučit s návštěvou běžným společenským způsobem, což je podání ruky apod. U osob blízkých lze povolit i jiný kontakt (obejmutí, polibek). Zaměstnanec věznice může povolit 8

9 kontakt odsouzených s nezletilým dítětem (pochování, apod.). V případě podezření, že je dítě využíváno jako prostředek k pronášení nepovolených věcí či dochází-li k nevhodnému chování, zaměstnanec věznice kontakt přeruší. Po dobu konání návštěv není povoleno v prostorách věznice kouření a konzumace potravin či nápojů. (8) Poučení o způsobu provádění návštěv bez zrakové a sluchové kontroly obsahuje zejména organizační ustanovení (délka návštěvy, prostory pro provádění návštěv, atd.), bezpečnostní zásady (respektování zásad běžné hygieny, neumožnění návštěvy osob nemocných nakažlivými či infekčními chorobami, způsob přivolání pomoci a komunikace se zaměstnancem věznice v závažných případech zhoršení zdravotního stavu či úrazu, atd.) a hygienické zásady (způsob případného použití lůžkovin a dalšího vybavení, způsob přípravy jednoduchého občerstvení, způsob úklidu návštěvní místnosti, atd.). Tento způsob návštěvy není jiným než blízkým osobám umožněn. (9) Návštěvy bez přímé zrakové a sluchové kontroly zaměstnancem věznice se konají v pracovní dny ve dvou termínech v čase: 07:30-10:30 a 11:00-14:00. (10) V průběhu návštěvy bez zrakové a sluchové kontroly je povolena konzumace potravin a nealkoholických nápojů včetně kávy, jejichž nákup si odsouzený nebo osoba (návštěva) může předem zajistit v prodejně věznice. Donáška vlastních potravin a nápojů návštěvníky do věznice není povolena. (11) V případě naléhavé potřeby mají návštěvník i odsouzený možnost přivolat zaměstnance věznice pomocí tísňového hlásiče, umístěného v návštěvní místnosti. Každý ze zúčastněných má možnost návštěvu kdykoliv ukončit pomocí tísňového hlásiče. (12) Ve věznici jsou zřízeny zvláštní místnosti v přízemí ubytovny M, přiměřeně vybavené pro rozhovory odsouzených s jejich advokátem. Pokud advokát neoznámí návštěvu u odsouzeného minimálně 24 hodin předem, návštěva se zpravidla uskuteční v mimopracovní době odsouzeného. Čl. 14 Uspokojování kulturních potřeb (1) Sledování televizních pořadů se umožňuje odsouzenému v době jeho osobního volna v čase stanoveném v ČRD s omezením stanoveným pro jednotlivé oddíly nebo oddělení podle jeho typu a v souladu s pravidly vnitřní diferenciace (viz Motivační činitelé ve věznici s dozorem a s ostrahou). (2) Pokud při sledování televize není v oddíle odsouzených dodržován klid, pořádek a dochází k porušování některého z ustanovení ZVTOS, ŘVTOS nebo VŘV, může zaměstnanec vězeňské služby provádějící kontrolu oddílu, se souhlasem vedoucího oddělení výkonu trestu (dále jen OVT ), přerušit sledování televizoru (dále jen TV ). Po obnovení pořádku je sledování TV obnoveno. V době nepřítomnosti vedoucího OVT může v odůvodněných případech rozhodnout o přerušení sledování TV vrchní inspektor strážní služby. (3) Odsouzenému je umožněn ve stanovené době dle ČRD výběr knih z knihovního fondu vězeňské knihovny podle jeho zájmu, duchovních potřeb a vyznání. Knihovna je umístěna v nástavbě ubytovny K a je vybavena dle možností věznice běžně dostupnou beletrii, náboženskou a odbornou literaturou, včetně základních právních předpisů z jednotlivých právních odvětví. V případě ztráty nebo zničení se kniha odsouzenému předepíše k náhradě. (4) Odsouzený může číst denní tisk a časopisy včetně zahraničních, distribuovaných v tuzemsku. Objednávka a odběr denního tisku a časopisů je odsouzeným z jejich prostředků umožněna ve vězeňské prodejně. K zasílání denního tisku a časopisů může odsouzený též využít služeb příslušných distribučních organizací. Čl. 15 Duchovní a sociální služby a jejich zajišťování (1) Účast církví a náboženských společností je ve věznici realizována v souladu s právními předpisy a Dohodou o duchovní službě. (2) Duchovní službu ve věznici koordinuje kaplan vězeňské služby 9

10 (3) Z církví a náboženských společností, které získaly oprávnění k výkonu zvláštních práv (duchovní služby ve věznicích), působí ve věznici tyto církve a náboženské společnosti: Apoštolská církev, Církev adventistů sedmého dne, Českobratrská církev evangelická, Církev římskokatolická, Náboženská společnost Svědkové Jehovovi. Čl. 16 Nákup potravin a věcí osobní potřeby, minimální sortiment zboží vězeňské prodejny (1) Podle ZVTOS je stanoven zaručený sortiment zboží vězeňské prodejny takto: a) Potraviny, pochutiny, nápoje: 1. pečivo (např. chléb, rohlíky, záviny, bábovky, vánočky), 2. trvanlivé pečivo (např. slané tyčinky, piškoty, oplatky), 3. cukrovinky (např. řezy, žvýkačky, čokolády, bonbóny, balené zmrzlinářské výrobky), 4. trvanlivé salámy a uzeniny, pomazánky, paštiky a konzervy (např. kompoty), 5. pochutiny (např. hořčice, kečup, sůl, koření, cukr, nízkokalorické sladidlo, med), 6. ovesné vločky, těstoviny, rýže, 7. mléčné výrobky (např. mléko, jogurt, sýry, máslo, kondenzované mléko), 8. instantní potraviny (např. polévky, mléko, smetana, kakao, nápoje, kávovinové směsi), 9. nápoje (např. balená voda, sirup, džus, nektar, limonády), 10. čaj (např. ovocný, bylinný, černý, porcovaný, sypaný, instantní), 11. káva (např. rozpustná, mletá), 12. vitamíny (např. B-komplex, Celaskon, šumivé vitamíny), 13. sezónní zelenina a ovoce (např. rajčata, papriky, okurky, ředkvičky, kedlubny, mrkev, jablka, pomeranče, citróny, banány, hroznové víno). b) Drogistické a průmyslové zboží: 1. toaletní potřeby (např. hřeben, kartáček na zuby, zubní pasta, mýdlo, šampon, kondicionér, prostředky na holení, prostředky k ošetření pleti po holení, pleťové krémy a mléka, opalovací a ochranné krémy, etue a pouzdro na mýdlo, pouzdro na kartáček na zuby, zrcátko, prací prostředky), 2. hygienické potřeby (např. toaletní papír, ubrousky, kapesníky, vata, prezervativy), 3. tabákové výrobky a kuřácké potřeby (např. cigarety, tabák, doutníky, cigaretové dutinky, cigaretové papírky, pomůcky k balení cigaret, tabatěrka, zápalky, zapalovače, kamínky do zapalovače), 4. prostředky k vedení korespondence a telefonování (např. dopisní papír, obálky, pohlednice, poštovní známky, telefonní karty, sešity a poznámkové bloky, pryž, ořezávátko, psací potřeby včetně pastelek, fixů), 5. jídelní potřeby (např. polévková lžíce, čajová lžička, příbor, hrnek), 6. spodní prádlo (např. ponožky, slipy, trenýrky), 7. společenské hry, tiskoviny (např. noviny, časopisy). (2) Na základě předchozí objednávky je možno zakoupit i další zboží, které se od výše uvedené nabídky zásadním způsobem neodchyluje. Na základě povolení speciálního pedagoga lze zakoupit i předměty určené k realizaci programu zacházení. (3) Na základě předchozího povolení speciálního pedagoga je možno zakoupit spotřební elektroniku včetně náhradních zdrojů. (4) Nákup odsouzeného je realizován zpravidla 1 x týdně, max. ve finanční částce dle zařazení odsouzeného do prostupné skupiny vnitřní diferenciace (viz Motivační činitelé ve věznici s dozorem a s ostrahou), v době stanovené ČRD. Nákup odsouzeného je realizován donáškovým způsobem na ubytovnu. Soupis požadovaného zboží předá odsouzený vychovateli, který jej předá vedoucí prodejny nebo jí pověřené osobě. (5) K ověření totožnosti odsouzeného při vlastním nákupu slouží identifikační průkaz odsouzeného. V případě, že odsouzeného nelze identifikovat, umožní se nákup až po ověření totožnosti odsouzeného. 10

11 (6) Pokud nákup nelze realizovat ze závažných důvodů (např. státem uznávaný svátek, eskorta odsouzeného mimo věznici), je nákup proveden, na základě dohody příslušného vychovatele s pracovnicemi ekonomického oddělení a vedoucí prodejny, v mimořádném termínu. (7) Odsouzený umístěný v krizovém oddělení realizuje nákup v den nákupu svého oddílu. (8) U odsouzeného umístěného na uzavřeném oddělení (dále jen UO) z důvodu výkonu kázeňských trestů celodenního umístění do UO a samovazby se nákup, s výjimkou nákupu základních hygienických potřeb, neumožní. (9) V případě, kdy odsouzený vykonává kázeňský trest umístění do UO s výjimkou doby stanovené k plnění úkolů programu zacházení, obdrží požadované zboží se svým kmenovým oddílem. Čl. 17 Přijetí balíčku (1) Právo na přijetí balíčku vzniká odsouzenému dnem nástupu výkonu trestu odnětí svobody. (2) Za balíček se považuje též písemné sdělení do hmotnosti 2 kg, pokud jsou k němu přiloženy potraviny nebo věci osobní potřeby. (3) Balíček se z pošty nepřevezme v případě, že: - odsouzený byl propuštěn, vyhoštěn, vydán nebo předán do ciziny nebo zemřel, - balíček zaslaný z ciziny nesplňuje příslušné celní předpisy a odsouzený nesplní požadavky celního úřadu při celním řízení, nezaplatí clo vyměřené celním úřadem, - odsouzený odmítne doplatit částku vyměřenou poštovním úřadem za doručení nebo nemá příslušnou finanční částku na zaplacení, - balíček je poškozený nebo je zřejmé, že během přepravy došlo k úbytku na váze a odsouzený nesouhlasí s jeho převzetím. (4) Odsouzenému, který vykonává kázeňský trest umístění do samovazby nebo celodenní umístění do UO, se balíček vydá po skončení tohoto kázeňského trestu. (5) Odsouzenému přemístěnému na dobu přechodnou do jiné věznice, se balíček vydá zpravidla po jeho návratu. (6) Balíčky s potravinami a věcmi osobní potřeby se povolují do hmotnosti 5 kg a mohou obsahovat potraviny nepodléhající rychlé zkáze, zakoupené v obchodní síti, které není nutno tepelně upravovat, z masných výrobků pouze trvanlivé salámy, tabákové výrobky, dopisní papíry, obálky, základní psací potřeby s výjimkou lihových, poštovní známky, spodní prádlo, povolené hygienické potřeby, elektrický holicí strojek, náramkové nebo kapesní hodinky. (7) V případě, že balíček s potravinami a věcmi osobní potřeby přesahuje povolenou hmotnost, předají se odsouzenému věci pouze do hmotnosti 5 kg. Nepředaná část balíčku se vrátí na náklady odsouzeného odesílateli jako nová zásilka nebo se vrátí při návštěvě. Nemá-li odsouzený dostatek finančních prostředků k úhradě nákladů na vrácení balíčku nebo nepředaných věcí, bude vynaložená částka vedena jako škoda způsobená odsouzenými věznici. (8) V případě, že balíček s potravinami a věcmi osobní potřeby obsahuje nepovolené věci, které odsouzený nemůže mít u sebe, odsouzený je ihned odešle zpět odesílateli na své náklady. Pokud odsouzený nesouhlasí s odesláním věcí zpět odesílateli, protože nemá finanční prostředky a jedná se o potraviny podléhající rychlé zkáze nebo věci zcela nepatrné hodnoty, mohou být zničeny. Jestliže se jedná o věci, které zničit nelze, jsou tyto neprodleně odeslány zpět odesílateli, přičemž vynaložená částka bude vedena jako škoda věznice způsobená odsouzeným nebo se mu věci uloží do úschovy s tím, že mu budou vydány až při propuštění. (9) Léky a vitamínové preparáty nebo podpůrné látky obsažené v zásilce se odsouzeným nevydají. (10) V případě, že balíček obsahuje věci, které odsouzený může mít u sebe, na nějž však nebylo vystaveno povolení, odsouzený jej odešle zpět odesílateli na své náklady, pokud k jeho předání nedojde při návštěvě. Pokud odsouzený nesouhlasí s odesláním a chce si zaslané věci ponechat a nemá vyčerpán limit přijatých balíčků, lze s jeho souhlasem zásilku zaevidovat jako balíček s potravinami a věcmi osobní 11

12 potřeby. Pokud odsouzený nesouhlasí s odesláním věcí zpět odesílateli, protože nemá finanční prostředky a má již vyčerpán limit přijatých balíčků, úhrada za odeslání se vede jako škoda věznice způsobená odsouzeným. (11) Balíčkem lze zasílat tabákové výrobky označené českou tabákovou nálepkou. Tabákové výrobky označené jinou než českou tabákovou nálepkou nebo tabákové výrobky nálepkou neoznačené se v případě podezření, že byl spáchán přestupek nebo jiný správní delikt odsouzenému nepředají, přičemž budou převzaty do úschovy a neprodleně se informuje místně příslušný celní úřad, který postupuje způsobem stanoveným právním předpisem. Čl. 18 Potraviny podléhající rychlé zkáze epidemiologicky rizikové skupiny potravin (1) Epidemiologicky rizikovými skupinami potravin jsou podle příslušné vyhlášky, kterou se stanoví pravidla pro výběr epidemiologicky rizikových skupin, potraviny určené k přímé spotřebě (tzn. potraviny, které se konzumují v nezměněném stavu, potraviny tepelně opracované, které se konzumují v teplém nebo studeném stavu a sušené potraviny, které musí být před spotřebou smíchány s teplou nebo studenou tekutinou), které neprocházejí při výrobě technologickým postupem, který ničí nebo zaručuje zničení nebo odstraňuje patogenní agens (původce onemocnění z potravin - bakterie, viry, plísně, paraziti a toxiny bakterií a plísní). (2) V balíčku nelze zasílat potraviny, které podléhají rychlé zkáze nebo mají povahu výše uvedených epidemiologicky rizikových skupin potravin, přičemž jde zejména o: 1. maso a výrobky z masa, včetně masa drůbežího a rybího, 2. veškeré vnitřnosti, 3. zabijačkové výrobky, 4. šunky a měkké salámy, 5. játrové sýry, játrovky nebo čajovky, 6. huspeniny, 7. vejce, majonézy a výrobky s majonézou, 8. mléko, včetně mléka koz a ovcí, mléčné výrobky, které neprošly tepelnou úpravoušlehačky, smetany, máslo, tvarohy, pribináčky apod. 9. lahůdkářské výrobky - saláty, včetně zeleninových, chlebíčky, pomazánky, aspiky, obložené housky, bagety apod., 10. měkké cukrářské výrobky, veškeré dorty, rolády, záviny a buchty, 11. zmrzlinářské výrobky, 12. ovoce a zelenina s narušenou strukturou, včetně porcovaných, které nemají obvyklý vzhled a vlastnosti, 13. zahradní a lesní ovoce - jahody, maliny, borůvky, ostružiny apod., 14. výrobky z luštěnin, včetně sójových (sójové nápoje, zakysané výrobky, Tofu, Tempeh apod., 15. naklíčená semena, naklíčené obiloviny nebo olejniny, 16. zmrazené ovoce a zelenina a výrobky z nich, které neprošly tepelnou úpravou, 17. potraviny, které se musí tepelně upravovat nebo ohřívat, 18. chlazená nebo mražená jídla, 19. polokonzervy. (3) V balíčku dále nelze zasílat balené potraviny, u kterých nelze při přepravě a uložení dodržet stanovené skladovací podmínky a jejichž datum použitelnosti nebo minimální trvanlivosti je kratší než obvyklá doba potřebná k předání balíčku. Datum použitelnosti a minimální trvanlivosti popř. též podmínky skladování stanoví výrobce a jsou uvedeny na obalu. (4) Potraviny, u kterých nelze dodržet podmínky pro jejich skladování stanovené výrobcem, nelze nakupovat ve vězeňské prodejně v množství větším, než které odpovídá možnosti konzumace v den zakoupení. 12

13 (5) Pokud v letním období klimatické podmínky vyžadují prakticky okamžitou konzumaci potravin podléhajících rychlé zkáze nebo epidemiologicky rizikových potravin, lze jejich nákup přechodně zakázat nebo prodej vyloučit. Čl. 19 Příjem peněz a nakládání s nimi (1) Veškeré platby odsouzeného se provádějí pomocí bezhotovostního styku, který je ve věznici zaveden. Držení finanční hotovosti není odsouzenému ve věznici povoleno a může být posuzováno jako porušení ZVTOS a VŘV. (2) Na základě písemné žádosti adresované ekonomickému oddělení věznice bude odsouzenému poskytnuta informace o aktuálním stavu na jeho účtech. (3) Peníze lze odsouzenému zaslat do věznice běžně používaným způsobem poštovní poukázkou s uvedením adresy věznice, jména, příjmení a data narození odsouzeného. Peníze je možné přijmout rovněž bankovním převodem přes stanovený variabilní symbol na určené číslo účtu věznice. Pokud odsouzený nesouhlasí s přijetím peněz, jsou peníze vráceny zpět na adresu odesílatele. Pokud však vyjádří prokazatelný souhlas s jejich přijetím a nejsou účelově určeny na zdravotní konto, peníze se rozdělí z jedné poloviny na rezervované peníze, z druhé poloviny na peníze v úschově. (4) Peníze odsouzeného vede věznice na oddělených účtech kapesné, úložné, peníze v úschově, cestovné, rezervované peníze, exekuce, sociální kapesné a konto zdravotní. Způsob rozúčtování pracovní odměny odsouzených, vedení účtů a jejich čerpání je uvedeno v Čl. 24 tohoto VŘV. Čl. 20 Podíl odsouzených na organizaci života ve věznici (1) Odsouzený se může podílet na řešení otázek souvisejících s jeho životem ve věznici též prostřednictvím účasti na společných setkáních odsouzených se zaměstnanci věznice nebo prostřednictvím zástupců z řad odsouzených. (2) V rámci realizace programu zacházení nebo zajištění denního chodu oddílu nebo oddělení může být odsouzený pověřován činnostmi (koordinací) souvisejícími s organizací života ve věznici, ze kterých však nevyplývají žádné nařizovací pravomoci vůči ostatním odsouzeným. Vykonávané činnosti jsou zahrnuty do programu zacházení odsouzených. (3) Koordinátor vykonává svoji činnost v době od budíčku do vyhlášení večerky oddílu. Odsouzený vykonávající činnosti koordinátora je ustrojen do vězeňského oděvu a bot a je označen štítkem KOORDINÁTOR ODDÍLU. Koordinátor je pověřen vychovatelem k plnění některých z těchto úkolů: - Po dobu výkonu činnosti se odsouzený zdržuje na určeném stanovišti. - Dbá na úsporný provoz přidělených vařičů oddílu a tyto udržuje v čistotě. - Dohlíží na šetření elektrickou energií (provoz osvětlovacích těles v denní době, zbytečný provoz TV apod.). - Dbá na řádné uzavírání vodovodních kohoutků na umývárně oddílu. - Informuje neprodleně příslušného vychovatele o závadách a mimořádných událostech, v případě nepřítomnosti příslušného vychovatele předá informaci dozorci. - V případě hromadných akcí v rámci ČRD se koordinátor těchto akcí zúčastňuje. - V dalších činnostech se řídí pokyny zaměstnanců věznice. 13

14 Čl. 21 Zásady hygieny, bezpečnosti, ochrany zdraví a požární ochrany (1) Odsouzený je povinen dbát na osobní hygienu, prádlo, osobní i výstrojní oděvní součásti udržuje čisté a je vždy řádně ustrojen v souladu s pravidly vystrojování dle čl. 6 VŘV. Vlasy udržuje z hygienických důvodů upravené a čisté. K ostříhání může využít služeb vězeňského holiče. (2) Skříňku a lůžko udržuje odsouzený v náležité čistotě při dodržování základních hygienických pravidel. Klepání dek a matrací se provádí v době stanovené v ČRD. Běžné čistící a desinfekční prostředky se vydávají k udržování čistoty a pořádku v oddílu nebo oddělení. Tyto prostředky se používají podle návodu na používání. Odsouzený nepoužívá k úklidu zdraví škodlivých látek a hořlavin. (3) Odsouzený dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a všechna stanovená protipožární opatření tak, aby nemohlo dojít ke vzniku úrazu nebo požáru. Úklidovými pracemi, udržováním pořádku apod., zabraňuje možnosti vzniku nebezpečných kluzkých míst na chodbách, ložnicích nebo v jiných prostorech věznice (koupelny, jídelny, pracoviště atp.). Tříděním komunálního odpadu předchází vzniku ekologických škod. (4) Odsouzenému je zakázáno jakýmkoli způsobem zasahovat do elektroinstalace, anténních rozvodů, televizních přijímačů, rozvodů vody a tepla a vyrábět, používat a přechovávat vlastní antény k radiopřijímačům a televizím, případné závady a poruchy hlásí neprodleně zaměstnanci věznice. Elektrická zařízení, zejména tepelná, nenechává odsouzený v provozu bez dozoru, vařiče musí mít nehořlavou tepelně izolační podložku a odsouzeným je zakázáno přemísťovat bez povolení zaměstnance věznice. Odsouzený chrání elektrické spotřebiče před mokrem, stykem s vodou a ukládáním do vlhka. Ve vlhkém prostředí, např. v koupelnách, smějí být používány pouze elektrospotřebiče s bezpečným napětím, tj. nejvýše do 24 voltů. (5) Kontrolní pečetě Vězeňské služby, kterými je označena povolená elektronika, odsouzený nesnímá, neporušuje či jakkoli nepoškozuje. (6) Každý úraz je odsouzený povinen nahlásit neprodleně zaměstnanci věznice, na pracovištích vedoucímu pracoviště. (7) V prostorech, kde není povoleno kouření, odsouzený nepoužívá otevřený oheň. V prostorech, kde je povoleno kouřit, odsouzený používá pouze popelníky z nehořlavých materiálů, tyto nevysypává do hořlavých nádob, dbá na to, aby se do odpadu nedostaly doutnající nebo žhavé materiály (nedopalky cigaret). Odpadové hořlavé materiály ukládá jen do míst k tomu určených. (8) V případě vzniku požáru je odsouzený povinen tuto skutečnost nahlásit a podle zákona o požární ochraně je povinen podle svých možností požár uhasit. Vodou a vodními ručními hasicími přístroji nelze hasit elektrická zařízení pod napětím, odsouzený nezneužívá a nepoškozuje protipožární techniku. (9) Používání náhradních zdrojů a přídavných baterií umístěných vně přístroje povolené elektroniky není umožněno. Provoz těchto přístrojů se umožní pouze s vloženými typizovanými bateriemi. Použité baterie všeho druhu jsou ukládány výhradně do plastových schránek pro tyto účely instalovaných v dostupných místech. (10) Nádoby znečištěné barvami, ředidly, ropnými látkami (používané odsouzeným zaměstnaným v pracovišti vnitřního provozu věznice a odsouzeným při programech zacházení) a vyřazené zářivkové trubice se ukládají ve vyhrazených prostorech věznice odděleně od ostatního odpadu. (11) Z hygienických důvodů odsouzený nechová nebo nepřechovává zvířata, pokud ředitel věznice nestanoví jinak. 14

15 Čl. 22 Kouření (1) Odsouzený může ve věznici kouřit jen ve vyhrazených a označených místech KOUŘENÍ POVOLENO. V ostatních prostorech a objektech věznice je kouření zakázáno, a to jak ve vnitřních, tak venkovních prostorách věznice. (2) Odsouzený dále nekouří zejména v ložnicích ubytoven a při všech organizovaných nástupech a při chůzi odsouzených ve tvaru. Čl. 23 Seznam mezinárodních orgánů a organizací ve smyslu ZVTOS (1) Stížnosti a žádosti k uplatnění svých práv a oprávněných zájmů může odsouzený adresovat kromě orgánů a institucí České republiky i mezinárodním orgánům a organizacím: a) Evropská komise pro lidská práva, Štrasburk, b) Rada Evropy Štrasburk.. (2) Odsouzený si může vyžádat přesnou adresu na příslušné instituce a organizace u vychovatele nebo sociálního pracovníka. Čl. 24 Rozúčtování pracovní odměny a další finanční náležitosti (1) Účet peněz odsouzených vede věznice, ve které odsouzený vykonává trest a ve které má uložen finanční spis na oddělených účtech (kapesné, úložné, v úschově, cestovné, rezervy, exekuce, zdravotní konto a sociální kapesné). (2) Při přemístění odsouzeného k léčení do nemocnice nebo do jiné věznice k soudu, zůstává finanční spis i konto odsouzeného v kmenové věznici. Při dočasném přemístění na dobu delší než pět pracovních dnů kmenová věznice může převést na základě písemné žádosti odsouzeného část jeho účtu (účtu kapesného, účtu sociálního kapesného, účtu v úschově) do věznice, kam byl dočasně přemístěn. (3) Peníze v úschově věznice: a) Kapesné konto: z účtu kapesného nesmějí být prováděny žádné srážky ani převody na jiné účty. Srážky mohou být provedeny jen se souhlasem odsouzeného. b) Úložné konto: použití úložného je možné na základě písemné žádosti odsouzeného. (4) Čerpání peněz z úložného se provádí na základě žádanky odsouzeného, doporučené vedoucím oddělení výkonu trestu a schválené vedoucím ekonomického oddělení. (5) Peníze v úschově: jsou peníze, které si odsouzený do věznice přinesl a peníze které mu byly do věznice zaslány a které odsouzený přijal. Patří sem rovněž peníze, které odsouzený obdržel v korespondenci, balíku nebo při návštěvě. (6) Cestovné: věznice z došlých peněz uloží na cestovné částku do výše 500 Kč (500 Kč je nutné minimum). S účtem cestovného odsouzený během výkonu trestu nenakládá. Částka je mu vyplacena při ukončení trestu odnětí svobody. (7) Rezervované peníze: Jedna polovina peněz přijatých odsouzeným (dle ZVTOS) se převede na účet tzv. rezervovaných peněz, z kterých jsou hrazeny náklady výkonu trestu. (8) Konto exekuce: tvoří zbytek peněz z konta rezervovaných peněz po uhrazení nákladů výkonu trestu a slouží k hrazení dalších pohledávek (dle ZVTOS). (9) Konto zdravotní: jedná se o účelově určené konto. Používá se výhradně k přijímání finančních prostředků k hrazení pohledávek odsouzeného za regulační poplatky ve zdravotnictví nebo doplatky na léky, dále na nákup dalších nezbytných léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely a zdravotnických prostředků 15

16 předepsaných lékařem. (10) Konto sociální kapesné: nárok na přiznání sociálního kapesného má odsouzený, který není zařazen do práce, neodmítl bez závažného důvodu práci, není poživatelem důchodu a neměl v období jednoho kalendářního měsíce jiný příjem nebo jinou hotovost ve výši alespoň 100 Kč. Sociální kapesné je určené především na nákup základních hygienických potřeb odsouzeného. Čl. 25 Knihovní řád (1) Do prostoru vězeňské knihovny platí přísný zákaz vstupu nepovolaným osobám. (2) V knihovně není povoleno kouření a zacházení s otevřeným ohněm. (3) Půjčování knih probíhá v době stanovené v ČRD, v jiné době není návštěva knihovny odsouzenému umožňována. (4) Seznamování odsouzeného s knihovním fondem se provádí individuálně prostřednictvím knihovních (čtenářských) katalogů, které jsou k dispozici v knihovně. (5) Odsouzený si může jednorázově zapůjčit maximálně tři knihy na dobu nejdéle 14 dnů, a to pouze oproti předloženému vlastnímu identifikačnímu průkazu (6) Studium vybrané části odborné literatury je umožněno pouze v prostoru před knihovnou, tyto tituly nelze zapůjčit na ubytovnu. (7) Odsouzený odpovídá za zapůjčené knihy z majetku knihovny a dbá, aby nedošlo k jejich poškození anebo ztrátě. Závady nebo poškození zjištěné při vypůjčení knih je odsouzený povinen oznámit knihovníkovi. Závady nebo poškození knih, které nebyly včas oznámeny, budou řešeny v souladu s platnými normami uplatňující výkon trestu odnětí svobody. (8) Při odjezdu na eskortu a při skončení výkonu trestu odnětí svobody je odsouzený povinen vrátit zapůjčené knihy zpět do knihovny. Nevrácené knihy budou dány odsouzenému k úhradě v plné výši jejich ceny. Čl. 26 Podmínky pro užívání radiopřijímačů, televizních přijímačů a dalších věcí (1) Odsouzený může používat pouze takový vlastní elektrospotřebič, který mu byl stanoveným způsobem povolen. (2) Odsouzenému se na základě jeho písemné žádosti umožní provedení revize u používaného elektrospotřebiče v souladu s platnou normou. Povolení k používání elektrického spotřebiče ve věznici bude možné pouze na základě předložení platné revizní zprávy. (3) Povolení vlastního přenosného radiopřijímače napájeného z vlastního zdroje (dále jen radiopřijímač ) odsouzeného je podmíněno řádným vyplněním čestného prohlášení uživatele o hrazení poplatků za užívání radiopřijímače (tzv. koncesionářských poplatků), v souladu se zákonem o rozhlasových a televizních poplatcích. Povolení je nepřenosné, platí pouze ve věznici. Jeho ztrátu anebo zničení oznámí odsouzený neprodleně příslušnému vychovateli. (4) V případě přemístění odsouzeného z jiné věznice, kde již byla kontrola radiopřijímače provedena a odsouzený o tom vlastní platný doklad a je znám způsob hrazení koncesionářských poplatků, se radiopřijímač vydá k užívání až po řádném ověření dokladů a zaevidování radiopřijímače ve zdejší věznici. (5) Za provoz, bezpečný chod a opravy elektrického spotřebiče ve vlastnictví odsouzeného, povoleného VŘV, odpovídá odsouzený, kterému bylo uděleno povolení k používání elektrického spotřebiče. (6) Vymezení rozhlasových pásem užívaných odsouzenými: Ve věznici může odsouzený používat pouze rozhlasový přijímač, který umožňuje příjem v následujících rozhlasových pásmech: 16

17 Rozhlasové pásmo název označení frekvenční rozsah Poznámka Velmi krátké vlny VKV II (FM) 87,5 až 108 MHz Velmi krátké vlny VKV I (FM) 66 až 73 MHz (je-li součástí zařízení) Střední vlny SV 0,5265 až MHz (526,5 až 1606,5 khz) Dlouhé vlny DV až 0,2835 MHz (148,5 až 283,5 khz) (7) Odsouzenému nebude umožněno používání rozhlasového přijímače, a) který umožňuje detekci, případně automatické vyhledávání (skenování) signálu mimo výše uvedená rozhlasová pásma, b) který umožňuje nahrávání nebo ukládání záznamu nebo c) jehož součástí je paměťové médium pro záznam nebo přehrávání dat nebo hlasové komunikace. (8) Podmínky stanovené v předchozích odstavcích se vztahují rovněž na zařízení, jehož užívání již bylo povoleno. (9) V případě zjištění nedovolených parametrů u zařízení, jehož užívání již bylo povoleno, odsouzený zařízení odevzdá do úschovy věznice ke svým osobním věcem na základě podmínek stanovených v ZVTOS. Čl. 27 Organizovaná činnost odsouzených (1) Činnost odsouzeného od budíčku do večerky je ve věznici organizována a řídí se ČRD, rozvrhem aktivit programů zacházení, nařízeními a pokyny zaměstnanců věznice. Hromadně organizované akce, včetně přípravy a provádění všech nástupů, jsou vyhlašovány pověřeným zaměstnancem věznice. (2) Prověrka početního stavu probíhá v době stanovené ČRD. Po vyhlášení přípravy nastoupí odsouzený na určeném místě. Odsouzený nastupuje vždy ustrojen ve vězeňském oděvu (s výjimkou odsouzeného v lůžkové části zdravotnického střediska, v uzavřeném oddělení a na pracovišti). V nástupu odsouzený zůstane až do ukončení prověrky. (3) Při hromadných akcích se odsouzený po věznici pohybuje organizovaně v sevřených uskupeních dle pokynů zaměstnanců věznice. (4) K výdeji stravy nastupuje každý odsouzený. Při nástupu dodržuje pokyny zaměstnanců věznice. (5) Úklid společných a dalších prostor provádí odsouzený na základě rozpisu sestaveného vychovatelem v době stanovené ČRD. Pořádek v ložnicích odsouzený zajišťuje v průběhu celého dne. Čl. 28 Program zacházení, nabídka aktivit programu zacházení (1) Realizace programu zacházení vychází z příslušných ustanovení ZVTOS a ŘVTOS. Nabídka aktivit programu zacházení je k dispozici na jednotlivých oddílech. (2) Průběžné hodnocení programu zacházení je podkladem pro hodnocení naplňování účelu výkonu trestu např. pro potřeby soudu při jednání o podmíněném propuštění či o přeřazení do jiného typu věznice. (3) Minimální program zacházení pro odsouzeného se skládá z povinnosti dodržovat pořádek, kázeň, běžné společenské normy a provádění práce k zajištění každodenního provozu věznice. (4) Sportovní soutěže, utkání, turnaje, kvízy apod. si mohou odsouzení organizovat za vedení příslušného zaměstnance věznice, který stanoví základní pravidla a podmínky. Organizování těchto soutěží podléhá jejich uvedení v týdenním Časovém rozvrhu aktivit programu zacházení. 17

18 Čl. 29 Vnitřní diferenciace (1) Vnitřní diferenciace vyjadřuje zařazení odsouzených do tří prostupných skupin vnitřní diferenciace (dále jen PSVD ) podle jejich přístupu k naplňování stanoveného cíle programu zacházení, chování, jednání, postoje ke spáchanému trestnému činu a přístupu k plnění povinností v průběhu výkonu trestu v souladu s ŘVTOS. (2) Vnitřní diferenciace se neuplatňuje v nástupním, výstupním, krizovém oddělení a Specializovaném oddělení pro odsouzené s mentální retardací. V případě, že vnitřní diferenciace není realizována, jsou zpravidla využívány zásady I. a II. PSVD. V odůvodněných případech lze rozhodnout o využití zásady III. PSVD. (3) Odsouzený se po ukončení pobytu v nástupním oddělení zařadí na návrh odborné komise rozhodnutím ředitele věznice zpravidla do II. PSVD, ve zvlášť odůvodněných případech lze odsouzeného zařadit do I. nebo III. PSVD, např. při přemístění z jiné věznice stejného typu s přihlédnutím k dosavadnímu hodnocení odsouzených. (4) Ředitel věznice může rozhodnout o uplatnění pozitivního nebo negativního motivačního činitele z jiné PSVD. (5) Přeřazení odsouzeného v rámci PSVD se provádí zpravidla při hodnocení programu zacházení, pokud se nejedná o přeřazení v souvislosti s uložením kázeňského trestu dle zásad realizace vnitřní diferenciace. Návrhy na přeřazení odsouzených v rámci PSVD jsou podávány zpravidla příslušným vychovatelem až po uplynutí lhůt stanovených pro jednotlivé PSVD na základě individuálního posouzení odsouzených. (6) Sledování televize odsouzeným je stanoveno v článcích, upravující motivační činitele pro jednotlivé typy věznic. Překročení stanovené doby u významných politických, společenských, kulturních anebo sportovních programů může povolit vedoucí OVT. (7) Do I. nebo II. PSVD se přeřadí odsouzení vždy o jeden stupeň, přičemž: a) Lhůta pro přeřazení z III. do II. PSVD je po uplynutí dvou hodnotících období, pokud odsouzenému byly zpravidla zahlazeny dříve uložené kázeňské tresty umístění do UO až na 28 dnů, s výjimkou doby stanovené k plnění určených úkolů programu zacházení, celodenní umístění do UO nebo umístění do samovazby. Do II. PSVD může být přeřazen i odsouzený, který nemá zahlazeny všechny uložené kázeňské tresty, ale vzhledem k délce zbývajícího trestu již není možné všechny zahladit. Podmínkou je vzorné plnění všech stanovených povinností, včetně programu zacházení po dobu nejméně dvou hodnotících období a nespáchání žádného dalšího kázeňského přestupku, b) Lhůta pro přeřazení z II. do I. PSVD je zpravidla po dvou hodnotících obdobích, po zahlazení dříve uložených kázeňských trestů. Odsouzený současně vyhovuje kritériím, vzorně plní všechny stanovené povinnosti a nespáchal žádný další kázeňský přestupek. (8) Do II. nebo III. PSVD se přeřadí odsouzený: a) z I. do II. PSVD při uložení některého z kázeňských trestů dle ZVTOS a dále odsouzený, který nevyhovuje kritériím pro zařazení do I. PSVD, b) z I. do III. PSVD při uložení kázeňského trestu celodenního umístění do UO oddělení nebo samovazby, c) z II. do III. PSVD, který po uplynutí zpravidla jednoho hodnotícího období neplní program zacházení nebo jej odmítá, soustavně neplní své základní povinnosti, chová se a jedná v rozporu se ZVTOS, ŘVTOS a VŘV nebo byl za závažný přestupek kázeňsky trestán celodenním umístěním do UO nebo umístěním samovazby či po opakovaném uložení kázeňského trestu umístění do UO až na 28 dnů, s výjimkou doby stanovené k plnění určených úkolů programu zacházení, d) do III.PSVD se rovněž přeřadí odsouzený, kterému byl stanoven minimální program zacházení nebo bezdůvodně odmítne vykonávat pracovní nebo brigádnickou činnost, 18

19 e) je-li důvodem k přeřazení uložení kázeňského trestu, podá vychovatel návrh ihned po nabytí právní moci uloženého kázeňského trestu, f) je-li uložen podmíněný kázeňský trest, podá vychovatel návrh na přeřazení pouze v případě nesplnění podmínky. Motivační činitelé ve věznici s dozorem (9) Motivačními činiteli uplatňovanými v I. PSVD se rozumí možnost: a) podání návrhu ředitele věznice na přeřazení odsouzených do věznice s mírnějším režimem, b) podání návrhu ředitele věznice k podmíněnému propuštění nebo připojení se k takovému návrhu, c) udělení kázeňské odměny přerušení výkonu trestu, d) udělení kázeňské odměny opuštění věznice až na 24 hodin v souvislosti s návštěvou nebo programem zacházení, e) předložení návrhu k realizaci opuštění věznice v souvislosti s návštěvou nebude-li ohrožen účel výkonu trestu, f) udělení volného pohybu k návštěvě akcí realizovaných mimo věznici nebo za účelem plnění programu zacházení anebo k docházce do školy, při plnění pracovních úkolů, a to podle příslušných ustanovení ŘVTOS, g) povolení návštěv až 5 osob, h) podle podmínek věznice povolení návštěv bez zrakové a sluchové kontroly zaměstnanců věznice podle příslušného ustanovení ZVTOS, i) přednostního zařazení do práce, j) jednorázového nákupu do výše 1000,- Kč za kalendářní týden, k) účasti na pořádaných kulturních akcích ve věznici bez omezení, l) využívání místnosti pro kondiční cvičení, m) sledování televizních programů do 24 hodin, n) uplatnění estetických prvků v ubytovacím prostoru v rozsahu schváleném speciálním pedagogem, o) používání dalších věcí majících vztah k zajištění dalšího vzdělávání, programu zacházení, případně zájmové činnosti. (10) Motivační činitelé uvedené v předcházejícím odstavci se ve II. PSVD uplatňují ve výjimečných případech s tím, že a) jednorázový nákup je umožněn do výše 800 Kč za kalendářní týden, b) rozsah sledování televizních programů je omezen do 23 hodin, (11) Motivační činitelé uvedené v odstavci pro I. PSVD se ve III. PSVD neuplatňují s tím, že a) jednorázový nákup je umožněn do výše 600 Kč za kalendářní týden, b) rozsah sledování televizních programů je omezen do 22 hodin. Motivační činitelé ve věznici s ostrahou (12) Motivačními činiteli uplatňovanými v I. PSVD se rozumí možnost: a) podání návrhu ředitele věznice na přeřazení odsouzených do věznice s mírnějším režimem, b) podání návrhu ředitele věznice k podmíněnému propuštění nebo připojení se k takovému návrhu, c) udělení kázeňské odměny přerušení výkonu trestu, d) udělení kázeňské odměny opuštění věznice až na 24 hodin v souvislosti s návštěvou nebo programem zacházení, e) předložení návrhu k realizaci opuštění věznice v souvislosti s návštěvou nebude-li ohrožen účel výkonu trestu pro odsouzené umístěné na výstupním oddělení a odsouzené, kteří jsou zaměstnáni na nestřežených pracovištích mimo věznici, f) účast na akcích realizovaných mimo věznici nebo za účelem plnění programu zacházení, a to pro odsouzené umístěné na výstupním oddělení a u odsouzených, kteří jsou zaměstnáni na nestřežených pracovištích mimo věznici, g) povolení návštěv až 5 osob, 19

20 h) podle podmínek věznice povolení návštěv bez zrakové a sluchové kontroly zaměstnanců věznice podle příslušného ustanovení ZVTOS, i) přednostního zařazení do práce, j) jednorázového nákupu do výše 1000 Kč za kalendářní týden, k) účasti na pořádaných kulturních akcích ve věznici, l) využívání místnosti pro kondiční cvičení, m) sledování televizních programů do 24 hodin, n) používání dalších věcí majících vztah k zajištění dalšího vzdělávání, programu zacházení, případně zájmové činnosti. (13) Motivační činitelé uvedené v předcházejícím odstavci se ve II. PSVD uplatňují ve výjimečných případech s tím, že a) jednorázový nákup je umožněn do výše 800 Kč za kalendářní týden, b) rozsah sledování televizních programů je omezen do 23 hodin. (14) Motivační činitelé uvedené v odstavci pro I. PSVD se ve III. PSVD neuplatňují s tím, že a) jednorázový nákup je umožněn do výše 600 Kč za kalendářní týden, b) rozsah sledování televizních programů je omezen do 22 hodin. Čl. 30 Kázeňské řízení (1) K realizaci kázeňské pravomoci jsou zmocněni vychovatel, speciální pedagog, vedoucí oddělení výkonu trestu a ředitel věznice. Čl. 31 Nástupní oddělení, řád nástupního oddělení (1) Nástupní oddělení (dále jen NO ) je zřízeno v souladu s ustanovením ŘVTOS. Po příjezdu do věznice a absolvování prvotních základních úkonů, je odsouzený ubytován v NO, kde si v přidělené uzamykatelné skříňce řádně uloží vězeňský oděv, výstrojní součástky a všechny své osobní věci. (2) V NO je odsouzený prokazatelně seznámen se ZVTOS, ŘVTOS a VŘV včetně jeho příloh a dodatků, směrnicemi požární ochrany, směrnicemi bezpečnosti a ochrany práce a se všemi právy a povinnostmi vyplývajícími ze zákonných norem. Odsouzený si vlastním studiem osvojuje stanovená pravidla VŘV. (3) Odsouzeným cizincům je ve výkonu trestu odnětí svobody v případě zájmu poskytována pomoc při navázání kontaktů s diplomatickou misí nebo konzulárním úřadem státu, jehož je státním občanem. Dále jsou informováni o možnosti podání žádosti k předání do domovské země k dalšímu výkonu trestu odnětí svobody. (4) Odsouzený stanoví okruh svých blízkých osob, které bude chtít zvát na návštěvy s uvedením příbuzenského vztahu. Okruh je možno v průběhu výkonu trestu v odůvodněných případech doplňovat a měnit. (5) V NO je odsouzenému vystaven identifikační průkaz odsouzeného a vydána stravenka. Tyto doklady odsouzený nosí u sebe po celou dobu umístění do věznice, jiný odsouzený je nemá právo používat. Jejich úmyslné poškození nebo zničení je posuzováno jako kázeňský přestupek. Jejich ztrátu odsouzený ihned oznámí příslušnému vychovateli nebo dozorci. Nalezený identifikační průkaz odsouzeného nebo stravenku je odsouzený povinen neprodleně předat nejbližšímu zaměstnanci věznice. 20

VNITŘNÍ ŘÁD VAZEBNÍ VĚZNICE PRO ODSOUZENÉ ZAŘAZENÉ K VÝKONU TRESTU DO VĚZNICE S DOZOREM

VNITŘNÍ ŘÁD VAZEBNÍ VĚZNICE PRO ODSOUZENÉ ZAŘAZENÉ K VÝKONU TRESTU DO VĚZNICE S DOZOREM Č.j.: VS 11/004/001/2014-37/OVVT/300 Schvaluji: Vrchní rada plk. Mgr. Jiří Ruprecht ředitel vazební věznice V Olomouci dne 10. listopadu 2014 VNITŘNÍ ŘÁD VAZEBNÍ VĚZNICE PRO ODSOUZENÉ ZAŘAZENÉ K VÝKONU

Více

Střední odborné učiliště Praha Michle. Ohradní 24, Praha 4 Michle 145 01 ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

Střední odborné učiliště Praha Michle. Ohradní 24, Praha 4 Michle 145 01 ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední odborné učiliště Praha Michle Ohradní 24, Praha 4 Michle 145 01 ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Je nedílnou součástí Vnitřního řádu SOU, stanoví organizaci chod domova mládeže a základní povinnosti ubytovaných

Více

JESLE M. Knesla M. Knesla 4056, 760 01 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína tel. 577 439 554, e-mail. jesle.kneslova@volny.

JESLE M. Knesla M. Knesla 4056, 760 01 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína tel. 577 439 554, e-mail. jesle.kneslova@volny. JESLE M. Knesla M. Knesla 4056, 760 01 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína tel. 577 439 554, e-mail. jesle.kneslova@volny.cz DOMÁCÍ ŘÁD JESLÍ V jeslích je poskytována péče zdravým dětem ve

Více

Vnitřní řád Domova mládeže (DM)

Vnitřní řád Domova mládeže (DM) Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 Vnitřní předpis ředitele školy Vnitřní řád Domova mládeže (DM) (Červený Kostelec, Lhota 333) I. Práva ubytovaných studentek

Více

DOMOV MLÁDEŽE ELDO VNITŘNÍ ŘÁD

DOMOV MLÁDEŽE ELDO VNITŘNÍ ŘÁD Střední odborné učiliště tradičních řemesel a Vyšší odborná škola, spol. s r.o. S t ř e d n í 5 9, 6 0 2 0 0 B r n o DOMOV MLÁDEŽE ELDO VNITŘNÍ ŘÁD Brno, 1. září 2013 Základní ustanovení I. Domov mládeže

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město JESLE Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město

SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město JESLE Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město Ř Á D J E S L Í Provoz je zajištěn od 6,00 do 16,00 hod. V pondělí a středu nabízíme po dohodě s rodiči prodloužený provoz do 17,30 hod, v úterý a čtvrtek po dohodě do 16,30 hod. Rozdělení dětí do oddělení

Více

VNITŘNÍ ŘÁD INTERNÁTU BENEŠOVSKÁ

VNITŘNÍ ŘÁD INTERNÁTU BENEŠOVSKÁ S ttřed n íí š ko lla llodn íí dop r avy a tte chn iický ch ře me se ll Děč íín V II,, VNITŘNÍ ŘÁD INTERNÁTU BENEŠOVSKÁ I. Obecná ustanovení Vnitřní řád internátu vymezuje práva a povinnosti ubytovaných

Více

10. Provozní řád školní jídelny

10. Provozní řád školní jídelny Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2, příspěvková organizace se sídlem 301 00 Plzeň, Chodské nám. 2 10. Provozní řád školní jídelny Vypracovala: Ing. Ivana Raunerová, ředitelka školy

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace DOMOV DŮCHODCŮ Proseč u Pošné, p.o. Proseč u Pošné 1 PACOV 395 01 Tel.: 565 442 295 Informace č.: 1 pro žadatele, klienty, kontaktní osoby a návštěvy Domova 1) Úvod Domácí řád Domova důchodců Proseč u

Více

Domácí řád. Domova pro seniory v Bystrém

Domácí řád. Domova pro seniory v Bystrém Domácí řád Domova pro seniory v Bystrém Úvodní ustanovení Domácí řád je písemný dokument, který upravuje základní postupy v denním chodu Domova pro seniory v Bystrém (dále jen DpS ) a pomáhá k tomu, aby

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Obsah Úvodní ustanovení...3 Povinnosti ubytovaných žáků a výchovná opatření...4 Práva žáků...5 V rámci bezpečnostních

Více

Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovice, 556 420 741, IČ: 70867844. Domácí řád. 1. Účel domácího řádu. 2. Ubytování

Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovice, 556 420 741, IČ: 70867844. Domácí řád. 1. Účel domácího řádu. 2. Ubytování DOMOV PRO SENIORY KLIMKOVICE příspěvková organizace Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovice, 556 420 741, IČ: 70867844 Domácí řád Poslání Domov pro seniory Klimkovice poskytuje bezpečné a důstojné zázemí

Více

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky Domácí řád je vnitřním předpisem, který podrobněji upravuje poskytování pobytové sociální služby chráněné bydlení

Více

4. Vnitřní řád školní družiny

4. Vnitřní řád školní družiny Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 4. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSUN 179/2015 Spisový znak: 1.1.1

Více

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah 1. Zřízení dětského domova v Jablonném v Podještědí 1.1 Základní identifikační údaje o organizaci 1.2 Statutární

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Vnitřní řád školní jídelny Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim Poděbradova 842, 537 60 Chrudim, tel.: 469 620 207 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ (1) Školní jídelna se řídí právními předpisy:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. ZŠ/0103/2014/04 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Platnost od 1. 9. 2014 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 35 odst. 2, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 2014 Stránka 1 z 6 1. Poslání, cílová skupina, cíle

Více

Provozní řád školní jídelny

Provozní řád školní jídelny Provozní řád školní jídelny Základní škola Švermova 4, Žďár nad Sázavou 1. Provoz školní jídelny: Pracovní doba zaměstnanců: 6.00 14.30 hodin Výdejní doba pro žáky a zaměstnance: Výdejní doba pro cizí

Více

Provozní řád tělocvičny

Provozní řád tělocvičny Základní škola a mateřská škola Dobratice, okres Frýdek-Místek příspěvková organizace Provozní řád tělocvičny Článek I. Základní ustanovení Tělocvična v Dobraticích je majetkem obce Dobratice, která pověřila

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení

Více

celodenní stravování 3-6 r. 114 20 450 60 25 40 190 180 150 15 7-10 r. 149 30 250 70 35 55 215 170 300 30

celodenní stravování 3-6 r. 114 20 450 60 25 40 190 180 150 15 7-10 r. 149 30 250 70 35 55 215 170 300 30 107 VYHLÁŠKA ze dne 25. února 2005 o školním stravování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 35 odst. 2, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Vnitřní řád školní jídelny Vypracoval: Schválil: Jitka Andrejsová, vedoucí školní jídelny Mgr. Hana Janischová, ředitelka školy Směrnice nabývá účinnosti dne: 1.12.2014 Pedagogická rada projednala a schválila

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17. PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Zpracovaný v souladu se školským zákonem 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 43 ze dne 9. února 2006, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 14/2005 Sb.,

Více

JESLE Budovatelská 4820, 760 05 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína DOMÁCÍ ŘÁD JESLÍ

JESLE Budovatelská 4820, 760 05 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína DOMÁCÍ ŘÁD JESLÍ JESLE Budovatelská 4820, 760 05 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína DOMÁCÍ ŘÁD JESLÍ Obsah: 1. ZŘÍZENÍ JESLÍ...3 2. PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ...3 3. PROVOZ JESLÍ...4 3.1. Přivádění dětí...4 3.2. Nepřítomnost

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Základní a Mateřská škola Záhoří Horní Záhoří 3, 398 18 Záhoří tel./fax: 382 284 213, IČO: 75000989 Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Číslo směrnice: 12..2013 Vypracoval: Mgr. Markéta Bajerová,

Více

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523 Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí sociální služby Chráněné bydlení v DH Liberec, o.p.s. Čl. 1 DOMÁCÍ ŘÁD 1. Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v DH Liberec,

Více

Provozní řád Rekreačního zařízení Městské části Praha 16 v Chrobolech,

Provozní řád Rekreačního zařízení Městské části Praha 16 v Chrobolech, MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI TAJEMNÍK Příloha nařízení tajemníka č. 6/2013 Provozní řád Rekreačního zařízení Městské části Praha 16 v Chrobolech V návaznosti na rozhodnutí Rady městské části

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně uzavřená mezi 1) pan (paní)., nar... r.č..., trvalé., Mariánské Lázně 35301 v textu této smlouvy

Více

Provozní řád posilovny

Provozní řád posilovny 17. listopadu 177, Provozní řád posilovny Vlastníkem a provozovatelem posilovny je Bezpečnostně právní akademie, s.r.o., střední škola, 17.listopadu 177,. 1. Provozovatel Provozovatelem posilovny je BPA

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace. Školní řád - Mateřská škola Tážaly

Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace. Školní řád - Mateřská škola Tážaly Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace Školní řád - Mateřská škola Tážaly Školní řád je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb.( školský zákon) a prováděcí vyhláškou

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY VNITŘNÍ SMĚRNICE, POKYNY, NAŘÍZENÍ Oblast: 2. PEDAGOGICKÁ VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Č.j.: ŘŠ 2-3 /2013 Spisový/skart.znak: Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 25. 8. 2014 Školská rada

Více

ŘÁD TÁBORA PENTAGRAMUS 2015

ŘÁD TÁBORA PENTAGRAMUS 2015 ŘÁD TÁBORA PENTAGRAMUS 2015 Cílem našeho tábora je vytvořit dobrou partu, dobrý kolektiv správných táborníků. Táborníci jsou povinni respektovat obecná pravidla chování, bezpečnosti a hygieny, doplněná

Více

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Komenského 157, 679 32 Svitávka 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 9/2016 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 31. 8. 2015 Mgr. Aleš Antl,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola,lužany, okres Jičín se sídlem Lužany 155, 507 06 Lužany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2014 Směrnice nabývá

Více

Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 Křižíkova 11, 612 00 Brno, IČ 00567191

Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 Křižíkova 11, 612 00 Brno, IČ 00567191 Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 Křižíkova 11, 612 00 Brno, IČ 00567191 Směrnice: PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY - VÝDEJNY Vypracoval: Jolana Žufánková Podpis: Schválil:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

HYGIENICKO SANITAČNÍ ŘÁD STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ VÝDEJNY POKRMŮ

HYGIENICKO SANITAČNÍ ŘÁD STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ VÝDEJNY POKRMŮ HYGIENICKO SANITAČNÍ ŘÁD STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ VÝDEJNY POKRMŮ Mateřská škola Petříkov č.p. 6 Obec Petříkov u Velkých Popovic Zpracovala: Ing. Hana Svobodová Vydání: 1 Celkem 8 stran Platnost od 1.9.2011.

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY PŘI ZŠ OVČÁRECKÁ 374, KOLÍN V. Základní ustanovení

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY PŘI ZŠ OVČÁRECKÁ 374, KOLÍN V. Základní ustanovení PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY PŘI ZŠ OVČÁRECKÁ 374, KOLÍN V. Základní ustanovení Školní jídelna se řídí vyhláškou Ministerstva školství o školním stravování č. 463/2011 Sb.,107/2008 Sb. a vyhláškou Ministerstva

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

Provozní řád školní jídelny výdejny

Provozní řád školní jídelny výdejny Provozní řád školní jídelny výdejny 1. a) Školní stravování Poskytuje se v souladu s 122, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), a řídí se vyhláškou MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

Více

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice IČ 75000849 Směrnice 25 SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Povinnosti naší organizace na úseku požární ochrany jsou dány zejména těmito

Více

Základní škola a Mateřská škola Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Základní škola a Mateřská škola Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č. j.: ZSJ /2014 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 30. 6. 2014 Směrnice nabývá

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠspecLa 147/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 03. 09. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 13. 12. 2012

Ročník: 1. Zpracováno dne: 13. 12. 2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_07 Název materiálu: Evakuační zavazadlo Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: V posledním desetiletí je stále častější vznik mimořádných

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 3/2014 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 20.1.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.2014 Mgr. Jiřina Lacinová,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ Základní škola a mateřská škola J. Schrotha, Lipová - lázně ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne 27.2.2007 Směrnice nabývá platnosti

Více

1. Účel Účelem vnitřního předpisu je stanovení pravidel pro zajištění stravy, přihlašování a odhlašování stravy a hlášení pobytu mimo zařízení.

1. Účel Účelem vnitřního předpisu je stanovení pravidel pro zajištění stravy, přihlašování a odhlašování stravy a hlášení pobytu mimo zařízení. Zpracoval/a: Barbora Plandorová, zásobovačka, Markéta Musilová, DiS., nutriční terapeutka, Mgr. Miriam Kotrlová, sociální pracovnice Podpis: A ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY UŽIVATELŮ SLUŽBY Schválil/a: Ing. Petr

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY Ministerstva zdravotnictví. č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY Ministerstva zdravotnictví. č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 148/2004 Sb. a č. 320/2010 Sb. Ministerstvo

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace se sídlem Česká 354, 463 12 Liberec 25 ORGANIZAČNÍ ŘÁD VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Č.j.: CES/0003/2014 Spisový/skartační znak 3.1.1 A5 Vypracoval:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje Název: KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Bydliště: Popinecká č.p.983, 739 32 Vratimov IČ: 46581448 DIČ: CZ46581448 Zapsán v obchodním rejstříku,

Více

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A Domov pokojného stáří Libošovice Libošovice 39, 507 44 Tel./ fax: 493 571 156, e-mail: dps@sobotkacharita.cz, www.sobotkacharita.cz DPS US7 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola a Mateřská škola Huzová, okres Olomouc, příspěvková organizace Směrnice č. 3 Vnitřní řád školní družiny 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školní

Více

Vnitřní řád internátu

Vnitřní řád internátu Vnitřní řád internátu I. Základní ustanovení 1.Název zařízení: ZŠ Olešovice Ringhofferova 436 251 68 Kamenice 2.Účel a poslání: Internát je školské zařízení zajišťující výchovnou a sociální péči pro děti

Více

Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu řádu školy č. 22, školní rok 2014-15) Provozní řád školní jídelny budova A

Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu řádu školy č. 22, školní rok 2014-15) Provozní řád školní jídelny budova A Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most příspěvková organizace Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Směrnice upravující postup při přijímání, evidenci a dalším nakládání s nálezy

Směrnice upravující postup při přijímání, evidenci a dalším nakládání s nálezy Směrnice upravující postup při přijímání, evidenci a dalším nakládání s nálezy ČÁST I. Úvodní ustanovení 1. Tato pravidla upravují postup při přijímání, evidenci a dalším nakládání s nálezy a věcmi skrytými

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Závazné pro: Zpracovala: Datum: 1. 1. 2015 Schválil: Termín aktualizace: leden 2016 všechny zaměstnance Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb

Více

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí VOŠ, SŠ, COP Budějovická 421 Sezimovo Ústí R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí V návaznosti na platné zákonné normy,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

Pracovní listy Pro žáky 1. - 3. třídy

Pracovní listy Pro žáky 1. - 3. třídy Pracovní listy Pro žáky 1. - 3. třídy 1. Urči, které potraviny jsou rostlinného a které živočišného původu. Potraviny vybarvi, vystřihni a nalep. Potraviny rostlinného původu dej do koše, živočišného původu

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 197/12 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Petra Přikrylová Schválil: PeadDr. Václav Hanč, Ph.D. Pedagogická

Více

PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. O b s a h : ODDĚLENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. O b s a h : ODDĚLENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ODDĚLENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ O b s a h : Článek 1: Článek 2: Článek 3: Článek 4: Článek 5: Článek 6: Článek 7: Článek 8:

Více

Vnitřní řád domova mládeže na adrese Kladno, Cyrila Boudy 2953, 272 01 Kladno

Vnitřní řád domova mládeže na adrese Kladno, Cyrila Boudy 2953, 272 01 Kladno Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954 Telefon: 312 248 001, e-mail: skola@sosik.cz Vnitřní řád domova mládeže na adrese Kladno, Cyrila Boudy 2953, 272 01 Kladno

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Hotel Dvorana. Ubytovací a reklamační řád. Ubytovací řád 2. Reklamační řád 5

Hotel Dvorana. Ubytovací a reklamační řád. Ubytovací řád 2. Reklamační řád 5 Hotel Dvorana Ubytovací a reklamační řád Ubytovací řád 2 Reklamační řád 5 Ubytovací řád 1. Hotel může ubytovat pouze hosta, kterého řádně přihlásí. Za tímto účelem host vyplní hotelovou registrační kartu

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Níže uvedeného dne, měsíce a roku Uživatel: datum narození: bydliště: Americká 52, Cheb 350 02 (v textu této smlouvy dále jen uživatel ) u z

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

Pravidla kolektivního soužití. Domova sociálních služeb Skřivany. pro službu Chráněné bydlení

Pravidla kolektivního soužití. Domova sociálních služeb Skřivany. pro službu Chráněné bydlení Dr. Vojtěcha 93, 503 52 IČ 00578991 TEL.: 495 491 336 www.usp-skrivany.cz Název dokumentu: Pravidla kolektivního soužití - CHB Čísl: Ř5 Účinnost od: 1. 1. 2015 Počet příloh: 0 Verze: 2 Pravidla kolektivního

Více

Smluvní podmínky LDT I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

Smluvní podmínky LDT I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU Smluvní podmínky LDT I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU Smluvní vztah mezi pořadatelem pobytu PhDr. Šárka Havelková, Konečná 315, Měchenice, IČ 02365626 (dále jen "provozovatel") a objednavatelem (dále jen "objednavatel")

Více

Provozní řád školní jídelny Gymnázia Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Provozní řád školní jídelny Gymnázia Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Provozní řád školní jídelny Gymnázia Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Článek 1 Základní ustanovení 1. Stravování je poskytováno v souladu se: a) zákonem číslo 561/2004 Sb., školský

Více

Vnitřní pravidla Domova Slunce - domov se zvláštním režimem

Vnitřní pravidla Domova Slunce - domov se zvláštním režimem Vnitřní pravidla Domova Slunce - domov se zvláštním režimem 1. Úvodní ustanovení Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v domově. Musí ho dodržovat všichni uživatelé

Více

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZE ZÁKONA

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZE ZÁKONA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZE ZÁKONA 1. Základní údaje 1.1Právní postavení organizace Obchodní akademie a Jazyková

Více

Jídelníček je sestavován na základě zdravé výživy a dodržování spotřebního koše sledovaných potravin.

Jídelníček je sestavován na základě zdravé výživy a dodržování spotřebního koše sledovaných potravin. 1 Zásady provozu Provoz ŠJ se řídí vyhláškou č. 107/2005 O školním stravováním ze dne 5. 2. 2005, FN /Metodikou spotřebního koše. Novým školským zákonem 561/2004, zákonem O ochraně veřejného zdraví, 258/2000

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy IČO: 49 74 62 27 Č. j.: mš33/2014 Účinnost: od 1. září 2014 Počet stránek: 5 Školní řád mateřské školy Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující

Více

Provozní řád školní jídelny. Lenka Kolářová. Základní škola, U Studny Centrum 2290/14 734 01 Karviná Mizerov IČO 48004511

Provozní řád školní jídelny. Lenka Kolářová. Základní škola, U Studny Centrum 2290/14 734 01 Karviná Mizerov IČO 48004511 Základní škola, U Studny Centrum 2290/14 734 01 Karviná Mizerov IČO 48004511 Obsah 1. Účel školní jídelny... 3 2. Výdej jídla... 3 3. Příchod do jídelny, pobyt ve školní jídelně, dozor nad žáky... 3 4.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Základní škola Jedovnice, okres Blansko Nad Rybníkem 401, 679 06 Jedovnice Č. j. 2/2014 Vypracovala: Schválil: VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Jana Šebelová vedoucí školní jídelny Mgr. Bc. Michal Souček ředitel

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. SCOLAREST - zařízení školního stravování spol. s r.o. Gymnázium Jana Keplera,Parléřova 2, Praha 6

VNITŘNÍ ŘÁD. SCOLAREST - zařízení školního stravování spol. s r.o. Gymnázium Jana Keplera,Parléřova 2, Praha 6 VNITŘNÍ ŘÁD SCOLAREST - zařízení školního stravování spol. s r.o. Gymnázium Jana Keplera,Parléřova 2, Praha 6 s platností od 1. 9. 2014 SÍDLO FIRMY: Jankovcová 1603/47a, Praha 7, 107 00 IZO: 110029534

Více

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 SMLOUVA O PŘIJETÍ KLIENTA DO INTERNÁTNÍHO PROGRAMU STŘEDISKA VÝCHOVNÉ PÉČE Právnická osoba vykonávající činnost zařízení : DÚM, SVP a ŠJ Pobytový program

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Pecka, příspěvková organizace Pecka, okres Jičín ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 22. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 89 /2012 Spisový znak A.1. Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

Š k o l n í ř á d. Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let.

Š k o l n í ř á d. Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let. Organizace provozu mateřské školy Š k o l n í ř á d I. Přijímací řízení Zřizovatelem je Obec Dolní Chvatliny, která poskytuje finanční prostředky na provoz školy, část nákladů na provoz je hrazena formou

Více

Knihovní řád Městské knihovny Lysá nad Labem

Knihovní řád Městské knihovny Lysá nad Labem Knihovní řád Městské knihovny Lysá nad Labem I. Základní ustanovení Čl.1 Knihovní řád je vydán na základě Zřizovací listiny Městské knihovny Lysá nad Labem vydané 16.2. 2006. Upravuje podmínky poskytování

Více

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 48 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Č.j.:ZŠ Mo/403/2014 Ve Zlíně dne 24. 11. 2014 Vypracovala: Mgr. Věra Kundratová, ředitelka školy K 8. 12. 2014 ruším ze dne 1. 1. 2014 a vydávám nový Vnitřní řád školní jídelny platný od 8. 12. 2014. 1.

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ OLEŠNICE, okres Trutnov, příspěvková organizace, Dolní Olešnice 41, 543 71 Hostinné, tel. 724 893 650, E-mail: zsdolniolesnice@seznam.cz IČO 75016591 Vnitřní řád

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. od 3.9.2012

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. od 3.9.2012 Základní škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 1053, příspěvková organizace 744 01 Frenštát p.r.,tyršova 1053 tel. 556 835 737, 731 574 059 e-mail:skola@zsfren.cz www.zsfren.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Více

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba. 1. Základní údaje Dodavatel USB Media, spol. s r.o. se sídlem Nádražní 349/3, 152 00 Praha 5. Dodavatel je plátcem DPH. IČ: 24115131 DIČ: CZ24115131 (dále jen "dodavatel") 2. Objednávka zboží Seznam zboží

Více

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA TÁBOR *********************************** jméno dítěte:... narozené:...

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA TÁBOR *********************************** jméno dítěte:... narozené:... Oddíl Stříbrný vlček Rudná Česká tábornická unie ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA TÁBOR *********************************** Provozovatel: Oddíl Stříbrný vlček Rudná, ČTU Cena tábora pro rok 2015: 3400,- Kč konaného

Více

1. Obecné podmínky. zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

1. Obecné podmínky. zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo informatiky vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu na rok 2006 v rámci Národního programu počítačové gramotnosti na kurz Občan, úředník a Portál

Více

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Tyto závazné podmínky upravují právní vztah mezi fyzickými a právnickými osobami a CK PRESSBURG s.r.o. (dále CK). Nedílnou součástí

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 122/12 Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2012

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Zastupitelstvo obce Olbramice se usneslo dne 20. 12. 2001 vydat podle 10 písm. b) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více