číslo dubna 2012 informační čtrnáctideník zdarma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo 8 25. dubna 2012 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz"

Transkript

1 Mateřské školy o letních prázdninách str. 2 Burza volného času pozvánka str. 3 Svoz odpadu o svátcích str. 3 Galerie získala peníze z grantu str. 5 Vodicí psi soutěžili v Blansku str. 5 Zpravodaj města Blanska číslo dubna 2012 informační čtrnáctideník zdarma Okresní kolo Středoškolské odborné činnosti v DDM Garantem okresních kol SOČ je z pověření Jihomoravského kraje Dům dětí a mládeže. A to již mnoho let. Letos do jeho budovy dorazilo 31 účastníků, kteří uspěli ve školních kolech. Uspějí-li zde, postoupí do krajského kola a na závěr do celostátní přehlídky SOČ. Studenti přijeli z Gymnázia Boskovice, Gymnázia Blansko, Gymnázia Rájec, SOŠ a SOU Masarykovy školy práce v Letovicích, VOŠ ekonomické, zdravotnické a střední školy z Boskovic. Středoškolská odborná činnost (SOČ) je dobrovolná zájmová činnost žáků všech typů středních škol, případně i talentovaných žáků základních škol. Výsledkem SOČ je samostatně vypracovaná práce nebo učební pomůcka, která je předkládána k odbornému posouzení a následně je obhajována před odbornou porotou. Tolik oficiální definice. Skutečnost je taková, že většinou se jedná o studenty ze třetích a čtvrtých ročníků. Často je zpracované téma výstupem jejich ročníkové práce, kterou pak prezentují v rámci středoškolské odborné činnosti. Je to taková malá studentská vědecká práce a také průprava k maturitě i na vysokou školu. Často se studenti zabývají opravdu fundovanými experimenty, spolupracují s odborníky. Máme tu hned několik účastníků, kteří na svých pracích spolupracovali s institucemi v Brně, s Vysokým učením technickým a jinými ústavy či laboratořemi, upozorňuje zástupce ředitelky DDM a současně jeden z členů odborné poroty Mgr. Tomáš Zachoval. Práce většinou vychází z toho, co studenty zajímá, co je jim blízké. Musí však odpovídat oborům vyhlášeným ministerstvem školství. Těch je 18 počínaje fyzikou a konče informatikou. Každý rok reflektují nějaké dění či trendy. Oblast fyziky nebo technické obory jsou jejich součástí stále, ale obměňují se další obory, přibývají například sociální témata. Tomu odpovídalo i zaměření přihlášených prací. Namátkou měření napětí v materiálu, bilingvismus, stalking, molekulární» pokračování na straně 4 Zahájení okresního kola SOČ za účasti starosty Lubomíra Toufara a místostarosty Jiřího Crhy. Zasílejte návrhy na udělení Ceny města Blanska za kulturu V letošním roce opět po třech letech můžete navrhovat laureáty na udělení Ceny města Blanska za kulturu. Mamografický screening Nemocnice Blansko na 1. místě mezi 66 hodnocenými centry ČR Statistiky hovoří jasně. Nádorové onemocnění prsu je nejčastější příčinou úmrtí českých žen ve věku let, celkově se jedná o žen ročně! Česká republika se právě na základě těchto alarmujících čísel zapojila do tzv. celoplošného mamografického screeningu, který umožňuje ženám nad 45 let bez omezení horní věkové hranice bezplatně absolvovat preventivní mamografické vyšetření. Mamografický screening je komplexní program zahrnující v případě potřeby i ultrazvukové vyšetření, bioptické vyšetření a mamologickou poradnu. Nemocnice Blansko byla znovu zařazena do sítě mamografických screeningových center v roce 2008 s reakreditací do konce roku V České republice je celkem 66 screeningových pracovišť. Pro zařazení pracoviště mezi tato screeningová centra, ale také» pokračování na straně 3 Termín, místo a doba pro podání žádostí o přijetí dětí do mateřských škol na rok 2012/2013 Ředitelé mateřských škol zřizovaných Městem Blansko oznamují, že v dohodě se zřizovatelem stanovili termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2012/2013 na středu 9. května 2012 v době od 09:00 do 16:00 hodin. O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2012/2013, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout tři měsíce, Nositeli ceny za kulturu, již tvoří titul, symbolická plastika a finanční odměna, se mohou stát jednotlivci nebo skupiny, jejichž profesionální i amatérská práce je mimořádně úspěšná v široké oblasti kultury nebo vzdělávání, a tím je zároveň prospěšná městu a jeho občanům. Získat ji však nemohou znovu ti laureáti, kteří ji již obdrželi v předchozích letech. Ze zaslaných návrhů občanů vybírá laureáty komise jmenovaná Radou města Blanska. Své návrhy zasílejte písemně nebo em řediteli KSMB Jaroslavu Jeřábkovi. Poštovní adresa: Jaroslav Jeřábek, KSMB, Hybešova 1, Blansko, Jaroslav Jeřábek ředitel Kulturního střediska města Blanska rozhodne ředitel příslušné mateřské školy s ohledem na kapacitní možnosti školy ve správním řízení. odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Tři představení v jednom dni odehrál v Dělnickém domě v Blansku Vojenský umělecký soubor Ondráš. A diváci je hodnotili jako velmi vydařená. Dopoledne patřilo školkám (Zatoulané pohádky, viz foto) a základním školám (Rande naslepo aneb Hudebně-společenská převýchova). Večerní představení s názvem Z kraje do kraje bylo určené široké veřejnosti. Anketa: Firma, živnostník roku Město Blansko vyhlašuje soutěž, kterou se vyhodnocují podnikatelé, jež v roce 2011 dosáhli vysokého uznání blanenské veřejnosti v oblasti výroby a služeb. Cílem soutěže je ocenit a poskytnout mediální podporu nejlepším podnikatelům, výrobcům a poskytovatelům služeb, kteří se v roce 2011 prezentovali progresivními výrobky, dosáhli úspěchu při budování firem a dlouhodobě nabízejí kvalitní služby. Návrhy na nominaci můžete podávat do 15. května 2012, a to hned několika způsoby: Koncert zahraničních dechových orchestrů PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů Palackého třída 159, Brno vyplněním a odesláním elektronického formuláře na webových stránkách vhozením vyplněného formuláře do boxu v Informační kanceláři Blanka zasláním vyplněného formuláře na adresu Městský úřad v Blansku, náměstí Svobody 3, Blansko, označení zásilky Firma roku Podrobnosti k soutěži a formuláře na vytištění najdete na cz. Potřebný formulář vám také rády vydají pracovnice Informační kanceláře Blanka, která je rovněž jedním ze sběrných míst. red V rámci II. ročníku mezinárodního festivalu dechových orchestrů Letovice 2012 se na náměstí Svobody v Blansku uskuteční v pátek 11. května 2012 od 13:30 hodin koncert, na kterém vystoupí Dechový orchestr Vozokanka ze Slovenska a Orchester Liebertwolkwitz z německého Lipska. odbor ŠKOL TELEVIZE BLANSKO ON-LINE Blanenská TV vysílá na internetu. Nala te si Blanenský video urnál na

2 Zpravodaj města Blanska číslo dubna 2012 informační čtrnáctideník zdarma 2 Usnesení z 30. schůze rady města ze dne Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostor ve III. podlaží budovy polikliniky provoz oční optiky, a to kancelář, provozní místnost a podíl na společných prostorách, a to o celkové výměře 38,21 m² v budově čp. 1596, postavené na pozemku p. č v obci k. ú. Blansko (budova Nemocnice Blansko na ul. Sadová 33). Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostor ve III. podlaží budovy polikliniky psychiatrické ambulance pro provoz nestátního zdravotnického zařízení, místnost č. 2 a 3 a podíl na společných prostorách, a to o celkové výměře 38,73 m² v budově čp. 1596, postavené na pozemku p. č v obci k. ú. Blansko (budova Nemocnice Blansko na ul. Sadová 33). Rada schvaluje poskytnutí daru, opotřebovaný a neupotřebitelný majetek Nemocnice Blansko v hodnotě ,02 Kč bezúplatně převedený na Město Blansko, Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Blansko, se sídlem Sadová 149/2, Blansko. Rada vydává směrnici Řízení rizik. Rada souhlasí s uzavřením dohody o splátkovém kalendáři mezi Městem Blansko a FK Blansko podle předloženého návrhu. Rada zcela svěřuje odboru kancelář tajemníka ukládání pokut ve věcech samostatné působnosti obce podle 58 zákona o obcích. Rada souhlasí s poskytnutím finančních prostředků z rozpočtu města v oblasti sociálních služeb v roce 2012 podle předloženého materiálu a ukládá odboru SOC předložit ke schválení zastupitelstvu města ty, které v součtu s jinými příspěvky z rozpočtu města překročí částku Kč. Rada schvaluje po úpravách pořadí žadatelů o pronájem bytu pro období od do Rada souhlasí s uzavřením splátkového kalendáře s výší splátky Kč pro manžele Danielovy, Blansko a doporučuje k projednání v zastupitelstvu. Rada souhlasí se změnou smlouvy č. 2012/001/N-Pe na pronájem budovy hotelu Dukla spočívající v povolení podnájmu části prostor pro společnost TIPSPORT, a. s. za účelem provozování kurzových sázek. Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. 12/4 zahrada o výměře 363 m 2 v k. ú. Blansko za účelem užívání jako zahrada (při ul. Horní Palava, Blansko). Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 589/22 orná půda o výměře cca 40 m 2 v k. ú. Dolní Lhota (část pozemku, která je zastavěna stavbou čerpací stanice), za účelem sjednocení vlastnictví zastavěného pozemku a stavby na něm. Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemky parc. č. 351/4 a 351/3, oba orná půda v k. ú. Blansko (lokalita Staré Blansko, nad cihelnou). Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout části pozemků parc. č. 639/1 orná půda a parc. č ostatní plocha o výměře m 2 v k. ú. Blansko, za účelem výstavby bytových domů a souvisejících staveb, na dobu určitou 5 let ode dne podpisu smlouvy, za nájemné nejméně 34 Kč/m 2 / rok + každoroční zvyšování o míru inflace a odprodat plochu cca m 2 uvedených pozemků, které budou zastavěny stavbami bytových domů, garážových stání, soukromých parkovacích ploch a soukromé zeleně, za kupní cenu nejméně Kč/m 2, přičemž prodej může být realizován vždy nejdříve po zápisu rozestavěné stavby do katastru nemovitostí, to vše společnosti TENZA Real s. r. o., IČ: , z důvodu změny podnikatelského záměru. Záměr bude zveřejněn do , aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky ( 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích). Rada souhlasí se změnou nájemní smlouvy č. 2011/000547/ INV/OS z uzavřené mezi Městem Blansko a společností HOPA Group s. r. o., Blansko jako nájemcem na pronájem pozemků parc. č. 746/24, parc. č. 746/25 a parc. č. 746/55, vše ostatní plocha v k. ú. Blansko za účelem realizace stavby bytového domu a souvisejících staveb, přičemž změna spočívá v posunutí termínu pro vydání pravomocného stavebního povolení, a to do (článek V., odst. 1., písm d.2) nájemní smlouvy) a termínu pro vydání kolaudačního souhlasu, a to do (článek V., odst. 1., písm d.3) nájemní smlouvy) Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit prodloužení termínu pro uzavření směnné smlouvy dle smlouvy o uzavření budoucí směnné smlouvy č. 2011/000098/INV/ BF z , prodloužení termínu pro uzavření kupní smlouvy dle smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2011/000548/INV/OS z a prodloužení termínu pro uzavření kupní smlouvy dle smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2011/000291/INV/DS z , a to do Jedná se o smlouvy, které jsou uzavřeny mezi Městem Blansko a společností HOPA Group s. r. o., Blansko. Rada nesouhlasí s podnětem pana Dvořáčka ze dne k novému posouzení dopravního opatření na ulici Rodkovského a B. Němcové, jelikož situace na této ulici byla odborně posouzena Policií ČR, dopravním inspektorátem a odborníky v pracovněprávním vztahu k vlastníkovi komunikace. Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o právu provedení stavby Dolní Lhota rekonstrukce NN + TS OPP, číslo stavby SB se společností E.ON Distribuce, a. s., zastoupena na základě plné moci ze dne společností E.ON Česká republika, s. r. o., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ: s tím, že jistina na dodržení závazků z této smlouvy je stanovena ve výši Kč a její úhrada bude provedena nejpozději 30 dnů před zahájením stavebních prací. Rada vydává směrnici Veřejné zakázky. Usnesení v plném znění jsou k dispozici na úřední desce umístěné před budovou MěÚ a na internetových stránkách města Blanska Mateřské školy o letních prázdninách Ředitelé mateřských škol po projednání se zřizovatelem oznamují organizaci provozu jednotlivých mateřských škol v Blansku v měsících červenec a srpen Mateřská škola 1. týden 2. týden 3. týden 4. týden 5. týden 6. týden 7. týden 8. týden MŠ Rodkovského 2a provoz provoz X X X X X X MŠ Divišova 2a provoz provoz X X X X X X MŠ Dvorská 26 provoz provoz X X X X X X MŠ Dvorská 30 X X provoz provoz X X X X MŠ Údolní 8 X X X X provoz provoz X X MŠ Dvorská 96 X X X X X X provoz provoz MŠ Rodkovského 2b X X X X X X provoz provoz MŠ Těchov 124 X X X X X X X X MŠ Dolní Lhota X X X X X X X X Od 27. srpna 2012 budou v provozu všechny mateřské školy včetně mateřských škol v městských částech Těchov a Dolní Lhota. Informace k přijímání dětí na prázdninový provoz v jiné mateřské škole: K prázdninovému pobytu v jiné mateřské škole budou přijímány děti podle kapacitních možností příslušné mateřské školy. Od 1. června do 10. června 2012 mohou zákonní zástupci dítěte u ředitele mateřské školy, kterou si zvolí k náhradnímu prázdninovému pobytu svého dítěte, osobně vyplnit žádost o přijetí; do konce měsíce června 2012 bude ve správním říz ení příslušným ředitelem vydáno rozhodnutí. Zákonný zástupce přijatého dítěte na prázdninový pobyt uhradí předem zálohu na stravné a úplatu za předškolní vzdělávání. odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Kouzelná Noc s Andersenem V pátek 30. března 2012 se v blanenské knihovně uskutečnila už podesáté Noc s Andersenem. Letos byla sice kratší, spát jsme šli všichni domů, ale i tak si děti odnášely plno zážitků. Kreslení hrníčků do soutěže bylo jednou z mnoha zábavných činností připravených pro děti v knihovně na Noc s Andersenem. Foto: autorka V šest večer se tu sešli samí opravdoví milovníci knih, kteří využili ke čtení každou volnou chvilku. Tématem večera byly knihy o čarodějnicích a kouzelnících. Předčítat jsme začali tu s názvem Naše máma je bosorka, kterou napsala slovenská autorka Gabriela Futová. Četli jsme i během kreslení čajových hrnečků. Zapojili jsme se tím do soutěže, kterou vyhlásila společnost Pickwick. Potom jsme společně vyzdobili prostory dětského oddělení figurínami kouzelníka a čarodějnice, luštili hádanky, hráli na tichou poštu. Nakonec přišel i kouzelník. Vystoupení pana Blahoňovského zhlédli společně s dětmi i někteří rodiče. A líbilo se všem! Drahoslava Křivánková Městská knihovna Blansko Průmyslová zóna Vojánky: plně obsazeno Průmyslová zóna Vojánky v Blansku je zcela zaplněna tato zpráva minulý měsíc proběhla médii coby příslib rozvoje města v příštích letech. Jak se na tuto skutečnost dívají hlavní aktéři této pozitivní změny, zástupci firem, jež se mají stát nájemci a budoucími majiteli pozemků v průmyslové zóně, shrnují dva rozhovory pořízené krátce po rozhodnutí zastupitelstva, kterým byl schválen pronájem a následný prodej volných pozemků. Pavel Tomášek: nechceme přešlapovat na místě Zastupitelstvo na svém zasedání 6. března 2012 schválilo odprodej části průmyslové zóny firmě Hydraulické stroje, s.r.o. Jaké jsou vaše plány s tímto prostorem? O pozemky v průmyslové zóně jsme se ucházeli s projektem technologického parku, v němž by sídlilo více firem. Impuls k tomu dala vlastní zkušenost, kdy jsme potřebovali rozšířit současné prostory a narazili jsme na limity, které areál ve středu Blanska přináší. Prostor uprostřed města jednoduše není určen pro rozvoj průmyslu, zůstávat zde by bylo přešlapování na místě. Myšlenka přesídlení do průmyslové zóny byla jen dalším přirozeným krokem. Jelikož nám však nepřipadalo příliš konzistentní postavit uprostřed průmyslové zóny budovy pro jedinou firmu a zbytek i nadále nechat ležet ladem, oslovili jsme další partnery s myšlenkou technologického parku, který má určitou ucelenou koncepci. Když jsme pak do projektu doplnili čísla zahrnující ekonomickou stránku věci, dospěli jsme k názoru, že jde o zajímavou záležitost, ať už pro partnery současné, či budoucí. Čím by podle vás měl být projekt technologického parku zajímavý? Jsou zde tři významné důvody. Prvním je ekonomika provozu. Podnikání v nově vybudovaném technologickém parku musí být ekonomicky zajímavé. Druhým důvodem je kvalita. Firmy získají prostory, které rozměrově odpovídají prostorám stávajícím, ovšem odpovídající evropským standardům, ať už jde o prašnost, světlost, bezpečnost práce, energetické parametry staveb a jiné. Tím třetím je pak důvod, pro který technologické parky vůbec začaly vznikat. Soustředěním většího počtu firem na jednom místě dochází k synergickému efektu celek je jednoduše víc než jen souhrn jednotlivých část. Je zvykem, že firmy část obchodů uskuteční mezi sebou, spolupracují, čímž dále šetří náklady. Mluvíte o dalších firmách v průmyslové zóně máte už představu, o jaké firmy půjde? Ta představa je naprosto konkrétní, ovšem vzhledem k realizaci projektu jde o značně citlivou záležitost. Strategickými partnery by však měly být firmy podobného zaměření, jako jsme my, tedy z oblasti strojírenství. Projekt technologického parku je tomu ostatně i uzpůsoben: park je rozčleněn na tři terasy na dolní bude prostor pro klasické výrobní haly, horní komplex je pak určen pro kancelářské budovy popř. sídla menších firem zaměřených na služby. Celou dobu si povídáme o projektu technologického parku v souvislosti s firmou Hydraulické stroje, s. r. o. Znamená to, že jste se kromě strojírenské výroby rozhodli vrhnout také na správu nemovitostí? To rozhodně ne, tuto skutečnost bych chtěl uvést na pravou INZERCE VE ZPRAVODAJI míru. Myšlenka technologického parku vzešla z naší firmy, další kroky jsou však otázkou společného postupu partnerů projektu. Pro vybudování a správu parku bude účelově založena společnost, která tuto agendu převezme. Technologický park existuje zatím jen v plánech. Když si však představíte již dokončený technologický park za 20 let jaká je konečná vize? Ekonomická stránka projektu skutečně kalkuluje s výhledem na dvacet let, což je plánovaná doba životnosti technologického parku. Dvacet let je tedy nejzazší doba, kdy by se park měl zaplatit a ještě si vydělat na svou obnovu. Přestože zde rizika existují projekt sám vznikal v době, kdy jsme se vymanili z ekonomické krize a ekonomika se pohybuje ve vlnách věřím, že za oněch dvacet let budou v blanenském technologickém parku prosperující a ekonomicky silné firmy, které budou mít chuť do dalších investic. Pavel Blata: je čas jít zase nahoru Podle zpráv, které se objevily v tisku, se firma Blata definitivně rozhodla rozšířit svůj areál dále do průmyslové zóny. Jak vy sám tento krok vnímáte? Dneska už se pozapomnělo, že se s naší účastí v průmyslové zóně počítalo už při jejím vzniku, v roce Po našich potížích s čínským plagiátorstvím, což je kauza všeobecně známá, se věci vyvíjely hůř, než jsme předpokládali. Teď se však situace obrací. Myslím, že až v této době, po více než 22 letech podnikání, můžeme čerpat ze všech těch příběhů spojených s naší firmou a ze všechno, co za tu dobu vzniklo. Firma Blata začala své podnikání s motorkami a minibiky. Kam směřuje nyní? Motorky si určitě necháme, je to naše značka, díky ní nás už znají. Trh s motorkami je však už naplněn, proto jsem se rozhodli zaměřit na jiné segmenty. Máme přesnou výrobu, rozjíždí se letecký program a také konstrukce a design, celkem čtyři divize. Filosofií naší firmy je všestrannost, což vyplývá z podmínek, které panovaly v době jejího vzniku v roce Tehdy tady nebyly žádné firmy, které by pro nás něco vyrobily a museli jsme si všechno vyrobit sami, včetně pneumatik. Lidé si to ani neuvědomovali, ale za pochodu se toho museli hrozně moc naučit. Dneska se tyto zkušenosti úročí. Na motorkách jsme se naučili přesné, precizní práci, kterou dnes můžeme aplikovat na letecký průmysl. Jako velké plus bych rád zmínil spolupráci s vysokými školami náš šéf Pavel Blata u jednoho ze soutěžních minibiků. designu ostatně přímo vyučuje v Praze na Vysokém učení technickém. Za design jsme vyhráli už několik cen. Co tedy bylo tím hlavním impulsem k další investici a rozšíření výrobních prostor? Tato perspektiva tady byla pořád, ale doposud se nenaskytla ta pravá příležitost. Finální impuls nám však dalo navázání těsnějších vztahů s leteckým průmyslem. Pokud jde o motorky, zvažujeme možnost rozšíření výroby do zahraničí, ale uvidíme, zatím je vše v jednání. Firma Blata sídlí v budově, která získala ocenění za architekturu, byla nominována na cenu Miese van der Rohe, důraz na kvalitu je znát všude. Je možné říct, že toto je strategie firmy vysoká kvalita za vysokou cenu? Vysoká kvalita za rozumnou cenu, tak bych to řekl. Za tím je naše zkušenost s Čínou Čína vyrábí velká množství a je schopna konkurovat cenou, ale i tady se situace mění a Čína se místo exportu začíná orientovat na vlastní vnitřní trh. Naším cílem je vyrábět komplexně z výroby motocyklů vím, že možnost vidět finální výrobek, to osvobozuje a dává křídla. Nechtěl bych, aby se z toho stala montovna. Pořád vnímám Blansko jako město s průmyslovou tradicí a věřím, že se za zajímavou prací lidé opět vrátí. Zmínil jste se o Blansku. Vy sám jste zastupitel, váš postoj k věci je ovlivněn i touto skutečností. Co by tedy rozšíření výroby firmy Blata mělo přinést Blansku? Rozhodně více pracovních míst byli bychom rádi, kdyby se lidé začali do Blanska za prací stěhovat. S tím souvisí i další věci. Když tady pak peníze vydělají, mohou je tady i utrácet a podpořit místní služby. Měli by sem přijít kvalifikovaní, vzdělaní lidé, kteří ovlivňují své okolí k lepšímu. Když si představíte svou firmu za pět let, kde byste měli být? Do pěti let by měly všechny provozy plánované v nové hale fungovat v plném režimu. Postupně se rozšiřujeme už teď samozřejmě nejde nabrat větší množství kvalifikovaných lidí naráz. Z personálního hlediska je zajímavá otázka vnitřních zdrojů lidé postaveni před nové úkoly často zvládnou i to, co by jeden nečekal. Dřív jsem to tolik nevnímal, ale když se změnou výrobního programu přišla nutnost přesného definování a nastavení výrobních procesů, ukázaly se i tyto rezervy a nové možnosti. I to je poznání, za které jsem vděčný. Období boje s čínskými padělateli bylo těžké a trpké. Máte pocit, že je to už za vámi? Jsem optimista, tak tomu věřím. Ale tak to v podnikání je: neustále s něčím bojujete. Třeba Čína napáchala velké škody, nejen přímé, ale také na vztazích s našimi tehdejšími dodavateli. Podle mého poznání se však vývoj pohybuje ve vlnách, proto je teď čas jít opět nahoru. kkuc Foto: K. Kučerová

3 Zpravodaj města Blanska číslo dubna 2012 informační čtrnáctideník zdarma 3 Mamografický screening Nemocnice Blansko na 1. místě mezi 66 hodnocenými centry ČR Burza volného času» pokračování ze strany 1 vé a všech ostatních pracovníků Burza volného času se bude zmapovat povědomí a základní Nabízíme Vám pronájem kancelářských, pro získání udělení reakreditace radiodiagnostického oddělení, konat 11. května od 9:00 do informovanost veřejnosti o možnostech výrobních prostor a skladovacích prostor trávení volného času v je- je nutné splnit kritéria kvality (počet ročně vyšetřených žen, počet kém programu usilovně podílí. nického domu v Blansku. Předjich městě. kteří se na celém mamografic- 18:00 hodin v prostorách Děl- v areálu ADAST v centru města Blanska žen s diagnózou zhoubného nádoru, aj.) a provádět pravidelný lo udržet výsledek z roku 2009, zde chybí, provázanost jednotli- Blanenskému centru se podaři- Akce typu burzy volného času od 490 Kč/m 2 staví se zde více než 20 organizací, které nabízí veřejnosti možnosti, jak trávit jejich málního vzdělávání není propra- datový audit. Datový audit je 1 kdy pracoviště obsadilo rovněž vých složek zájmového i nefor- ročně vyhodnocen a právě splněné indikátory kvality mamografic- V případě zájmu o více infor- volný čas. Předvedou svoji cována, zapojení veřejnosti není první příčku. kého screeningu v jednotlivých mací nebo přímo objednání k mamografickému vyšetření nabízí- moct vidět i živá vystoupení Návštěvníkům organizace na- činnost, návštěvníci budou příliš pravidelné. centrech určují výsledné pořadí jednotlivých pracovišť v žebříčku me bezplatnou telefonní linku: bídnou informace o své činnosti, a vyzkoušet si různé aktivity. nejúspěšnějších center Objednací doby jsou předvedou živá vystoupení a dokonce Na základě obdrženého reportu o indikátorech kvality mamografického screeningu za rok 2010 se pracoviště Nemocnice 1 2 týdny, vyšetření je naprosto bezbolestné a krátké. Každá vyšetřená pacientka obdrží ihned po vyšetření výsledek jak pro prak- Burza volného času volně navazuje na předchozí ročníky pořádané Domem dětí a mládeže Blansko v letech si lidé můžou vyzkoušet některé zajímavé činnosti z nabídky zúčastněných organizací. Základní myšlenkou celé akce je Blansko umístilo na 1. místického lékaře, tak gynekologa. Jedná se o představení velkého přehlídka těchto volnočasových tě z 66 hodnocených center. V Blansku dne množství organizací zabývajících subjektů na jednom místě, přehledná struktura a participace To je obrovský úspěch, který Bc. Kateřina Ostrá se volným časem z Blanska a blízmářky Zubní pohotovost je zásluhou především paní pri- Tisková mluvčí Nemocnice Blansko kého okolí. dětí, mládeže i dospělých. MUDr. Dany Kolmačko- Nemocnice Blansko Letošní ročník je podporován Cílem burzy volného času je Zubní pohotovost je sloužena od 8:00 do 12:00 h. Mimo níže uvedené z Evropských strukturálních fondů v rámci projektu Klíče pro ži- subjekty, zapojit širokou veřej- zlepšit spolupráci mezi těmito termíny pak v Úrazové nemocnici Brno, Ponávka 6, tel ve všední dny od 17:00 do 7:00 h, o sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě. vot, Tvorba a pilotáž vzdělávacích programů v oblasti průřespělých) při spolupráci s těmito MUDr. Hanáková Blansko, Pražská 1b nost (včetně dětí, mládeže a do MUDr. Well Adamov, Smetanovo nám Zámek letos prokoukne zových témat, zde se konkrétně organizacemi. Výsledkem vzdělávacího MUDr. Havlová Blansko, Pražská 1b programu bude participa MUDr. Hepp Rájec, Šafranice Již více než 17 milionů korun bylo investováno do oprav jedná o téma Participace a informovanost ce organizací a široké veřejnosti MUDr. Hosová Rájec, Zdrav. středisko a úprav Zámku Blansko za posledních 10 let. Letos poprvé Akce je pořádána za podpory na veřejném dění a zvýšení zájmu MUDr. Hošák Adamov, U Kostela dostane i dotaci od Jihomoravského kraje ve výši 900 tis. Kč. města Blanska a ve spolupráci dětí a mládeže o společnost MUDr. Houdková Blansko, Pražská 1b Letos probíhá rekonstrukce nádvoří a prostor v přízemí. Omítky, s Kulturním střediskem města Vzhledem k celodennímu konání MUDr. Jílková Rájec, Ol. Blažka dlažba, kašna na nádvoří, to vše bude nové. Vzniká také nový přístup Blanska. Jak již bylo zmíněno Burzy volného času očeká MUDr. Tomášková Blansko, Pražská 1b pro tělesně postižené k expozicím ve druhém nadzemním podlaží zámku. I během těchto prací je muzeum v provozu. Přehled vynaložených finančních prostředků do obnovy památkového objektu zámku Blansko od roku 2003: výše, klíčovou oblastí je participace a informovanost. Chceme široké veřejnosti přiblížit co nejvíce organizací zabývajících se váme návštěvu žáků blanenských základních i středních škol v dopoledních hodinách, po celý den bude burza přístupná široké veřejnosti MUDr. Klapušová Poliklinika Blansko, Sadová Rok Celková investice Podíl dotace Popis volným časem dětí, mládeže i dospělých, jejich úlohu a postavení Za DDM Blansko , ,00 Rekonstrukce stropů na trhu volného času, stejně jako Mgr. Tomáš Zachoval Charitní šatník , ,00 Zabezpečovací signalizace Charitní šatník má své sídlo na Písečné v Blansku v blízkosti , ,00 Rekonstrukce stropů 2004 nábytku Nejči. Zde vždy 1 měsíčně (1. středu v měsíci teď , ,00 Zabezpečovací signalizace nejblíže 2. května) v době od 12:00 do 18:00 hodin probíhá , ,00 Zabezpečovací signalizace sběr šatstva a drobných domácí potřeb , ,00 Zabezpečovací signalizace , ,48 Obnova a uchování kulturní památky zámek Blansko ,00 Litinová kašna před zámkem , ,00 Zpřístupnění sklepních prostor ve východním křídle Nádvoří zámku počátkem dubna opravené omítky, rozebraná dlažba a odkrytá klenba původní kanalizace pod nádvořím. Svoz zbytkového komunálního odpadu ve svátky 1. a 8. května 2012 Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. proběhne svoz zbytkového komunálního odpadu od občanů i ve svátek, a to v úterý 1. a 8. května To znamená, že proběhne svoz ve svátek a je zapotřebí zabezpečit vystavení popelnic jako v běžném termínu svozu a umožnit i svoz z kontejnerových stání. odbor komunální údržby Přerušení dodávky elektrické energie , 7:00 15:00 h Blansko, Těchov Vypnuta bude místní část Čcškovice včetně lokalit Zahradní Město a Lesní Město. V Blansku chatová oblast Sloupečník pod parkovištěm u Myslivny, restaurace Myslivna a objekty v její těsné blízkosti , 07:00 16:30 h Blansko ulice Stařeckého domy č. o. 2, 4, 6 nám. Míru domy č. o. 1, 2, 3, 4 Cílem Střediska vzájemné humanitární pomoci je přemístit oblečení, nábytek, funkční elektrospotřebiče pro domácnost, domácí potřeby atd. od lidí, kteří je již nepotřebují, k těm, kteří je potřebují nutně a na nové nemají finanční prostředky. Lidé přivážejí a přinášejí nepotřebné oblečení (dětské, dámské i pánské), pokud možno vyprané, nejraději v krabicích od banánů nebo v igelitových pytlích. Naše pracovnice a dobrovolnice šatstvo třídí a ukládají na ramínka a do polic, kam si v první řadě chodí vybrat naši uživatelé sociálních služeb (klienti). Protože pěkného oblečení je dost, dáváme možnost i sociálně slabším obyvatelům, aby si přišli také vybrat. Uvítáme od nich drobný dar na provoz šatníku. Ošacení, které vyřadíme, nebo které si po dobu jednoho měsíce nikdo nevybere, nabízíme Diakonii Broumov, která šatstvo dále třídí, část rozdává svým sociálně slabým, část expeduje do zahraničí jako humanitární pomoc a část dále zpracovává. Máme zájem o veškeré oděvy, boty, povlečení, přikrývky, spacáky, nádobí, kuchyňské potřeby, hračky. Sbíráme také galanterii látky, korálky, knoflíky, nitě, vyšívané stuhy, výplňový materiál (molitan, vatelín, duté vlákno) apod. Kontaktní osoba: Anna Baláková Mobil: Trocha historie nikoho nezabije Názorná historie v podání žáků čtvrtého ročníku. Foto: autorka Pod tímhle názvem si čtvrťáci z Erbenky připravili pásmo pověstí a vlastivědného vyprávění. Pozvali svoje mladší spolužáky ze III.A, aby jim ukázali, co je příští rok ve vlastivědě čeká. Nejdříve předvedli tři známé pověsti. První dvě pověsti Krokovy dcery a O Bruncvíkovi sehráli jako klasické divadelní představení. Pověst O Ječmínkovi zahráli kluci s papírovými loutkami. Potom čtvrťáci vyprávěli o životě ve středověkém městě, o časové ose i o Ježíši Kristu, který konal dobro. Také svým kamarádům doporučili ke čtení knihy a časopisy, které se historie dotýkají. Mladší žáci si měli možnost prohlédnout pracovní listy, které čtvrťáci vytváří podle knihy Staré pověsti české. Na závěr si mohli třeťáci ve skupinách sestavit puzzle středověkého města. Mgr. Alena Štěrbáčková ZŠ Blansko, Erbenova 13 Žáci Soukromé ZUŠ Blansko úspěšní v soutěžích Žáci Soukromé ZUŠ Blansko včetně jejich Folklorních souborů Drahan a Drahánek Blansko se zúčastnili soutěží vyhlášených jednak Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy České republiky a dále Horáckým folklorním sdružením. Jednotlivá kola soutěží MŠMT ČR se konala v různých místech Jihomoravského kraje, soutěž HOR- FOS se konala v Jihlavě. V Dělnickém domě Blansko se konalo okresní a krajské kolo soutěže MŠMT v tanečním oboru ZUŠ. Z krajského kola vybrala porota ze 32 choreografií 4 na postup do celostátního kola. Mezi nimi je i Folklorní soubor Drahan. Soutěžní vystoupení folklórního souboru Drahánek. V soutěži horáckých lidových písní žáci Soukromé ZUŠ Blansko získali první, druhé a čtvrté místo z 22 soutěžících jednotlivců v hlavní kategorii a opět postup do celostátního kola. Byli to Michaela Šobová, Vilém Cupák a Ludmila Krejčí. V okresním kole soutěže zobcových fléten pořádaném v ZUŠ Blansko bylo v jednotlivých kategoriích porotou uděleno žákům Soukromé ZUŠ Blansko následující hodnocení. Tereza Vaisová 1. místo 4. kat. postup, Navrátil Martin 1. místo 4. kat. bez postupu, Kučerová Klára 1. místo 4. kat. bez postupu, Musilová Nikola 1. místo 4. kat. postup, Konečná Iveta 1. místo 5. kat. postup, Zatloukalová Eva 1. místo 5. kat. postup, absolutní vítěz, Šindelková Monika 2. místo 5. kat. postup, Filoušová Anna 1. místo 6. kat. postup. V okresním kole soutěže ZUŠ ve zpěvu naši žáci získali opět přední místa. Panáčková Jana 1. místo kat. 9 postup, Cupák Vilém 1. místo kat. 4 postup, Krejčí Ludmila 2. místo kat. 4 postup. V krajském kole soutěže ve zpěvu pořádaném v Kyjově získal 1. místo s postupem ve 4. kategorii Vilém Cupák, čestné uznání v 9. kategorii Jana Panáčková. V krajském kole soutěže zobcových fléten pořádaným v Ivančicích získala 3. místo v 5. kategorii Eva Zatloukalová. Nikola Musilová, Klára Kučerová a Anna Filoušová obdržely čestná uznání. Všem reprezentantům Soukromé ZUŠ Blansko a jejich pedagogům patří velké poděkování a přání úspěchu ve vrcholových kolech soutěží. Jak již bylo uvedeno, okresní a krajské kolo soutěže tanečního oboru bylo pořádáno v Dělnickém domě Blansko. Pořadatelem byla Soukromá ZUŠ Blansko spolu s Kulturním střediskem města Blanska. Okresního kola se zúčastnilo přes 120 soutěžících, v krajském kole to bylo 300 soutěžících a je na místě prostřednictvím tohoto článku také tlumočit velké uznání porotců obou kol a poděkování mnoha pedagogů zúčastněných škol Jihomoravského kraje pořadatelům za jejich profesionalitu s uspořádáním a celým průběhem soutěží. JJ

4 Zpravodaj města Blanska číslo dubna 2012 informační čtrnáctideník zdarma 4 Mezonety nad Blanskem Mnoho lidí přemýšlí, kde kvalitně bydlet v Blansku. Takovou možnost nyní představují mezonetové bytu na nám. Míru, které se právě dokončují. Stavební práce pokračují svižným tempem a již za tři měsíce se budou noví majitelé stěhovat do nových bytů. Celkem zde vzniklo devět mezonetových bytů, osm z nich již má svého majitele, jeden byt je ještě k dispozici. Zájem veřejnosti byl veliký a důvodů bylo hned několik. Především se jedná o byty, které se v Blansku běžně nestaví, ani neprodávají. Velmi příznivá je i cena bytu, která po přepočtu na metr čtvereční vychází ve srovnání s jinými srovnatelnými novostavbami v Blansku nejlépe. Byt se tak dá pořídit za částku okolo 2,2 mil. Kč, a to se prosím jedná o novostavbu. Každého, kdo se byl na výstavbě podívat, ohromil nádherný a ničím nerušený výhled na údolí a hořické lesy. Bytový dům je nedaleko od centra města, takže všude to je kousek, přesto však zaručuje klidné bydlení. Dispozičně jsou byty řešeny jako 3+kk či 4+kk, přičemž podlahová plocha se pohybovala až ke 100 m² (poslední volný byt má podlahovou plochu 86 m² a je ještě možné zvolit, zda bude mít tři nebo čtyři pokoje). K těmto plochám ještě připočtěme prostornou lodžii orientovanou na západní stranu, kde lidé mohou relaxovat a kochat se výhledem na Blansko. Ke každému bytu je k dispozici sklep o výměře 3 m², který je přístupný přímo z nově budovaných venkovních parkovacích stání, případně i z chodby bytového domu. To nejlepší však pro zájemce představuje možnost podílet se na budoucím vzhledu a zařízení bytu. V okamžiku, kdy se zájemce pro byt rozhodne, začíná si vybírat obklady, podlahy, dveře, zařízení koupelny, atd., vše podle svého vkusu. Všechny tyto zařizovací předměty a krytiny budou ve vysokém provedení kvalitních dodavatelů. Svůj domov si tak vytváříte sami a stavební firma pouze realizuje Vaše představy. Na nové byty je poskytována záruka, v horizontu 15 let Vás nečeká žádná větší investice. Náklady na bydlení tak budou v budoucnu nízké. Tyto náklady sníží i vlastní plynový kotel a skutečnost, že dům je zateplován a revitalizován. Byty se prodávají do osobního vlastnictví, takže na jejich financování lze použít hypoteční úvěr. Zájemci především ocenili, že po podpisu smlouvy složili pouze 10 % z ceny bytu, zbytek stačí investorovi uhradit až s převodem bytu do vlastnictví kupujícího. Takový vstřícný přístup investora je v současné době ve stavebnictví ojedinělý. Pokud Vás výše uvedené informace zaujaly, přijďte se o nich na vlastní oči přesvědčit a podívat se na poslední nezadaný byt. Podobná nabídka se v Blansku na dlouhou dobu nemusí objevit. Další informace naleznete na stránkách nebo Vám je poskytne Mgr. Martin Abrahámek na telefonním čísle či osobní schůzce. Bydlete spokojeně a kvalitně již v tomto létě. (placená inzerce) Okresní kolo Středoškolské odborné činnosti v DDM» pokračování ze strany 1 design enzymu ß-glukosidasy, studium magnetických vlastností ultratenkých feromagnetických vrstev apod. Ministerstvo podporuje práci s dětmi, které jsou nějakým způsobem vyhraněné nebo talentované. Tato soutěž už není jen běžná čeština nebo matematika. Je to něco, co student musí udělat navíc. A je to také jediná soutěž, kde si mladí vybírají témata z toho, co je zajímá. Není založena na učebních osnovách, vysvětluje ředitelka DDM Blanka Kostková. Máme řadu úspěšných řešitelů a předkladatelů. Loni nám postoupil student z Gymnázia Blansko až do celostátní přehlídky s odbornou prací z fyziky, dodává. Jiří Novák obhajoval práci na téma Spořící účty. Jedná se o jednu z deseti postupujících prací. Dobrovolníci opět uklidili Kras letos již podvacáté V rodinách je dobrým zvykem, že se před Velikonocemi uvede domácnost do stavu vysokého lesku, aby se blížící svátky jara mohly odehrát ve slavnostní atmosféře. Je dost dobře možné, že právě tato myšlenka stála před dvacet lety u zrodu dnes již tradičního úklidu Moravského krasu, který se odehrává pod hlavičkou Dne Země. Když jsme před 20 lety začínali, tak to byli pracovníci CHKO a jejich rodinní příslušníci, vzpomíná Leoš Štefka, vedoucí správy CHKO Moravský kras. Dnes se úklidu účastní přes 800 lidí, takže jsme akci dokonce museli rozdělit na etapy, dodává. Na dotaz, komu by chtěl obzvlášť poděkovat, však odpovědět neumí. Nemohu vybrat jenom jednoho jmenovat jen jeden subjekt by znamenalo dotknout se ostatních, prohlásil vedoucí CHKO s tím, že konkrétně školy mají o akci velký zájem a s blížícím se termínem se aktivně hlásí. Množství zájemců o úklid z řad žáků dokonce přesahuje možnosti organizátorů. Vzhledem k limitům dopravy jsme museli stanovit doporučené počty účastníků pro jednotlivé školy, i když zájem bývá větší, přiznává Štefka. I tak účastníci úklidu nasbírali plné dva kontejnery odpadků a snědli celých 56 kilogramů párků připravených jako občerstvení. Je však zřejmé, že jen samotná práce dobrovolníku a nasazení zaměstnanců CHKO by nestačily a akce by se rozhodně neobešla bez kvalitního technického zázemí a podpory partnerských organizací. Rozpočet CHKO je napjatý, zvlášť letos. Kdybychom to měli všechno vzít na sebe, platit třeba Ministerstvo školství se snaží podpořit zohlednění úspěchů v SOČ při přijímacích pohovorech na vysokých školách. Jde především o to, aby společnost tyto talenty podpořila a už o ně nepřišla. Další podpora talentovaným studentům, tentokrát finanční, přichází od generálního sponzora soutěže, jímž je Česká spořitelna. Studenti často spolupracují s univerzitami, kde mají odborné pracoviště a mohou tam provádět experimenty, pro které by na své škole neměli ani vybavení. Sice studují gymnázium, ale spolu s asistentem z vysoké školy připravují svou ročníkovou práci. Asistenti pak dělají oponenty prací, ale zasedají také v odborné porotě. Ta nemůže obsáhnout všechny obory, které zde studenti přednášejí, proto si DDM nechává vyhodnotit oponentské posudky od vysokoškolských učitelů. Spolupracuje s Mendelovou univerzitou, Vysokým učením technickým v Brně či Fyzikálním ústavem MU. Jedna část hodnocení je oponentský posudek, další částí hodnocení je samotná obhajoba studenta před porotou jak je schopný téma vysvětlit, popsat jej a jak s ním umí pracovat. Na to má student asi deset minut. Pak přichází doplňující otázky od poroty, případně od dalších soutěžících, protože ti se mohou obhajob zúčastnit, a to nejen jako diváci. Stanislav Mrázek kontejnery, už bychom to nezvládli, přiznává Štefka. Přistavení jednoho z kontejnerů určeného ke shromáždění nabíraného odpadu proto uhradilo město Blansko, druhý zaplatily Lesy české republiky, s jejich odvozem následně pomohl Školní lesní podnik Křtiny. ČAD Blansko zajistila dopravu a vozila brigádníky i v rámci běžných linek bezúplatně. Vláčkaři i řidiči autobusů už tyhle děti bezpečně rozpoznají, směje se Štefka a dodává, že bonusem pro účastníky je také bezplatná návštěva některé z jeskyní coby poděkování za celodenní práci. Z hlediska CHKO a aktuálního roku je skvělé, že je les čistý. A pak je tady druhý pohled na věc, a to výchova a prevence. Za dvacet let se na úklidu Krasu vystřídaly tisíce lidí a já věřím, že časem i těch odpadků ubude, uzavírá Leoš Štefka. kkuc Na blanenském náměstí Republiky se o velikonočním víkendu sešli zástupci blanenských církví u čtení Bible. Akci zahájili starosta města Blanska Lubomír Toufar a ředitel městské knihovny Pavel Přikryl přečtením prvních úryvků. Dle připraveného rozpisu je následovali kněží, pastoři a kazatelé všech blanenských církví. Mimo to se do akce zapojovali i kolemjdoucí, a to ve dne i v noci. Někteří dokonce přijeli i ze vzdálených obcí jen proto, aby se do projektu zapojili. Za 24 hodin nepřetržitého čtení se vystřídalo asi 70 čtenářů. Sobotní dopoledne oživilo písněmi osm mladých hudebníků. Jejich vystoupení však proběhlo bez většího zájmu občanů. Pořadatelé rozdali zájemcům asi 50 Nových zákonů a uskutečnili mnoho osobních rozhovorů. Text a foto: Josef Merta Na 800 dobrovolníků se vydalo uklízet Moravský kras. Foto: Marta Antonínová

5 Zpravodaj města Blanska číslo dubna 2012 informační čtrnáctideník zdarma 5 V blízkosti centra vyroste nová budova, poskytne prostory pro kanceláře i mléčný bar Hladová zeď tak přezdívali blanenští po léta křivolaké kamenné zídce, kterou míjeli cestou k vlakové zastávce. Zeď s vitrínami, v minulosti sloužícími k propagaci činnosti podnikových klubů, rok za rokem chátrala až do stavu naprosté bezútěšnosti. Šedivý objekt z lámaného vápence se však pomalu stává minulostí lžíce bagru jej nakousla už začátkem dubna a zídka začala mizet, aby uvolnila místo nové stavbě. Rádi bychom celý ten prostor změkčili, proto jsme zvolili budovu bez ostrých rohů, se zajímavou strukturou fasády, vysvětluje Ing. Zdeněk Rizner, jehož firma zaměřená na inženýrskou činnost a projektování staveb je jak realizátorem, tak i budoucím uživatelem kancelářské části objektu. Ta by se měla nacházet v patře zastíněném žaluziemi, v přízemí je pak plánována kavárna či mléčný bar, kde by mohli posedět cestující, co čekají na vlak, ale třeba i maminky, které do nedalekého parku vyrazily s kočárkem. Budova sama je dílem blanenského rodáka Ing. arch. Pavla Holouše, který se již podílel na řadě realizací přímo v Blansku, nezapomnělo se ani na sadové úpravy, jež navrhla Ing. Dana Münsterová, absolventka zahradnické fakulty v Lednici. Je místní, vyzná se, jistě odhadne, co na místě dobře poroste, komentoval její návrh sestávající z trvalek, keřů a stromokeřů Ing. Rizner. A proč zvolil právě toto místo? Pocházím z Blanska a rád bych v Blansku zůstal, říká projektant, který měl vytypováno několik lokalit, ale nakonec zvolil tuto právě s ohledem na vlastní zkušenost. Často jezdím do Brna a když člověk čeká na vlak v mínus pěti, uvědomí si, že tam nějaký příjemný prostor k posezení chybí, dodal Zdeněk Rizner. Stavba by měla být uvedena do provozu v prosinci Shodou náhod tak realizace časově zapadá do aktivit zaměřených na oživení nábřeží Svitavy, jež iniciovalo město Blansko ve spolupráci s Galerií města Blanska a Ekologický institutem Veronica. kkuc Vizualizace podoby nové budovy u vlakové zastávky. Autor: H-arch Projekt, Ing. arch. Pavel Holouš Vodicí psi pro nevidomé soutěžili v Blansku Osmnáct vodicích psů se postavilo na start soutěže připravené jim na míru. Z náměstí Svobody měli již podeváté za úkol provést svého pána bezpečně středem města Blanska. Kdo by zde čekal jen retrívry, asi by se divil. I když jsou mezi vodicími psy pro svou klidnou a pro tento výcvik vhodnou povahu zastoupeni nejvíce. Vodicím psem se může stát i pes jiné rasy, např. německý ovčák, pudl nebo border kolie. Vybíráni jsou pro tuto činnost už mezi štěňaty. Vycvičit dobrého vodicího psa trvá nejméně 1,5 roku. Z toho je zřejmé, že tahle zvláštní pomůcka, jak psa zákon nazývá, stojí nemalé peníze. Nevidomému ale dokáže ohromě pomoci. Vodicí psi je jako průvodci a společníci doprovázejí na všechna místa, kam člověk obvykle chodí do školy, do práce, k lékaři, za přáteli či jinam. Čtyřnozí průvodci vedou své pány bezpečně a s jistotou. To ostatně prokazují v této soutěži, kde musí pána několikrát převést přes frekventovanou silnici, správně navést do vchodu do obchodu, vyhnout se překážkám, a to i takovým, které jsou ve směru chůze více jak metr nad zemí překáží tedy jen pánovi, nikoliv psovi, který jej vede. Toto všechno tito čtyřnozí tvorové zvládají. Jak je již zvykem, připravili pořadatelé program i pro veřejnost. Kdo měl zájem, mohl si vyzkoušet např. chůzi poslepu jen s bílou holí. Dětem ze škol, kterých se akce zúčastňuje pravidelně velké množství, členové blanenské pobočky nevidomých a slabozrakých představují kompenzační pomůcky a vysvětlují jim, jak pes pomáhá člověku při orientaci v prostoru. Stanislav Mrázek Galerie města Blanska získala peníze z grantu Galerie města Blanska obdržela dotaci z Ministerstva kultury ČR na celoroční výstavní činnost pro rok 2012 ve výši Kč. Je to zatím nejvyšší částka, kterou za posledních 5 let, kdy se snaží dotaci získat, obdržela. Poprvé dotaci na podporu výstavní činnosti získala v roce Galerie města Blanska prezentuje současné profesionální umění a pořádá řadu doprovodných akcí, zejména workshopy a komentované prohlídky s umělci a kurátory. Grant využijeme na finanční pokrytí nákladů spojených s transportem výstav, pojištěním děl, propagací výstav, instalací, tiskem brožur, materiálem na přípravu výstav a workshopů, ubytování umělců a kurátorů, na umělecké honoráře, apod., vyjmenovává vedoucí galerie Olga Hořavová kde všude peníze pomůžou. Je také ráda, že s žádostí uspěla, dle jejích slov navzdory krizi. Tato situace svědčí o vysoké kvalitě programu blanenské galerie i o úctyhodné tradici současných výstav, na které můžeme navazovat a které byly v Blansku pořádány od 60. let 20. století, připomněla slavnou historii blanenské galerie. O dotaci na celoroční výstavní činnost v roce 2012 žádalo u Ministerstva kultury ČR více než 80 institucí a subjektů. Projekt Galerie města Blanska skončil po hodnocení odborné komise na 6. místě. red Vodicí psi dokážou nevidomé doslova vrátit zpět do života. V Blansku v létě přibudou dvě nové kryté zastávky MHD Jedná se o místa na náměstí Republiky a na ulici 9. května. Zastávky budou vypadat tak, jak je známe, z jeklů, tří stěn z polykarbonátu a s obloukovou střechou. Součásti čekárny je lavička. Čekárny jsou vydlážděné zámkovou dlažbou. Předpoklad zahájení prací je červenec/ srpen odbor investic a územního rozvoje Oslava Dne matek Komise pro občanské záležitosti Rady města Blansko pořádá ve čtvrtek 10. května 2012 ve 14:00 hodin v sále Městského klubu důchodců v Blansku na ulici Dvorské oslavu Dne matek. V kulturním programu vystoupí soubor Lipka. Na tuto oslavu jsou srdečně zvány občanky našeho města. Komise pro občanské záležitosti BRNO NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY! Zahradní nábytek Jasmín provedení: kombinace eukalyptové dřevo a kov křeslo, stohovatelné stůl, 159 x 97 cm lavička 1.990, , ,- Zahradní houpačka 3-místná, ocelová konstrukce, práškově lakováno, pohodlné polstrování, barva mandarinka, il. foto Benzinová sekačka Hurricane HBG 39, výkon 1,55 kw/ 2,04 PS, šířka záběru 39 cm, motor GGP RS100, 4-taktní, 100 cm 3, 5 poloh nast. výšky střihu, šasi tvrzený plast, sběrný koš 45 l, il. foto Benzinová sekačka s pojezdem Gardol 5350 SPE, výkon 2,6 kw/ 3,5 PS, šířka záběru 53 cm, motor B&S 625 Series, 4-taktní, 190 cm 3, elektrostart, 5 poloh nast. výšky střihu, centrální, šasi ocelový plech, sběrný koš 60 l 2,04 PS 3,5 PS 39 cm 53 cm 3.290, , ,- Přesné tvárnice x 500 x 250 mm, hladké nebo PDK Značkové suché maltové směsi 25 kg Benzinový křovinořez Hurricane HBI 80, motor 2-taktní, výkon 0,8 kw/ 1,1 PS, 25 cm 3, šířka záběru struna 43 cm/ nůž 23 cm, struna 2 mm, 2x 3 m nebo 4-zubový nůž Benzinová řetězová pila Gardetech GTW 5218, 2-taktní motor, výkon 3,1 PS, objem 52 cm 2, řezná lišta 46 cm, hmotnost 6 kg, řetěz Oregon, automatické mazání 3,1 PS 46 cm od 14, 50 St áž od 50, , ,- Brno, Strážní 7, vchod z ul. Heršpická Po Pá , So Ne Tato nabídka platí do vyprodání zásob, nejdéle však do (včetně). Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny. Blansko 280x190 CMYK.indd :26

6 Zpravodaj města Blanska číslo dubna 2012 informační čtrnáctideník zdarma 6 Kulturní a sportovní pozvánky Výstavy , kino Výstava výtvarného oboru Soukromé ZUŠ Vernisáž 4. května v 16:00 hodin , knihovna Zdeňka Mlýnková / Jen tak obrazy Vernisáž výstavy v pátek 4. května v 18:00 hodin. Kulturní program žáci SZUŠ Blansko, úvodní slovo Jana Trubáková a Zdeňka Mlýnková. Otevřeno v provozní době knihovny v 9:00 h, Dům zahrádkářů, Křižkovského 59 Jarní výstava a burza kaktusů, konifer, květin a přísad zeleniny V pátek od 9 do 18 hodin, v sobotu od 9 do 14 hodin. Prodej výpěstků bude zajištěn od drobných pěstitelů, i ze skleníků větších pěstitelů. Součástí výstavy budou: prodej výrobků Domova Olga, dále dřevěné výrobky pro domácnost, pletené výrobky z papíru, ovocné koncentráty bez konzervantů, léčivé byliny a čaje, kaktusy. Výstavu doplní i ruční práce kroužků žen z MKD. Příjem zboží k prodeji i k vystavování ve čtvrtek 3. května 2012 od 9 do 18 hodin , Galerie města Blanska Satyrykon 2011 Legendární legnický Satyrykon Výstava kresleného humoru je pořádaná ve spolupráci s polským městem Legnica, které je partnerem města Blanska. Více informací na straně 7. Vernisáž se uskuteční v sobotu 5. května v 17:00 hodin , Galerie Ve Věži Atelier WAGA Sklářský umělecký atelier vyrábí designové sklo a originální skleněné šperky. Vznikají tady jedinečné skleněné mísy, vázy, skleněné svícny, zvonkohry, skleněné plastiky i unikáty a také moderní skleněné šperky. Svou uměleckou kolekci ručně vyráběného skla představí na prodejní výstavě v Galerii Ve Věži vždy ve středu a neděli od 13 do 17 hodin , Katolický dům Putovní výstava o P. Bulovi a P. Drbolovi Výstavu připravilo Diecézní muzeum Brno. Otevřeno v pracovních dnech od 15 do 18 hodin, soboty a neděle od 8 do 12 hodin. Kino Pokud není uvedeno jinak, filmy jsou uváděny v původním znění s českými titulky. Představení označená Filmový klub jsou přístupná i nečlenům filmových klubů ve 20:00 h, kino PROBUDÍM SE VČERA Komedie s originální zápletkou, v níž si věčně svobodný profesor češtiny Petr díky třídnímu srazu uvědomí, že jediná dívka, kterou kdy miloval, byla jeho spolužačka Eliška. Dostane možnost napravit, co promeškal. Jenže zahrávat si s minulostí není jen tak. Hrají: Jiří Mádl, Eva Josefíková, Viktor Preiss, Miroslav Táborský a další. ČR / 120 minut / přístupný / česká verze ve 20:00 h, kino Koncert U2 ve 3D Unikátní projekt první 3D záznam koncertu na světě. Film byl natočen během jihoamerického turné Vertigo skupiny U ve 20:00 h, kino PROBUDÍM SE VČERA ve 20:00 h, kino OKRESNÍ PŘEBOR POSLEDNÍ ZÁPAS PEPIKA HNÁTKA Film vychází z populárního televizního seriálu Okresní přebor. Jak sám název naznačuje, ve filmu se objeví legendami opředená postava trenéra s licencí Josefa Hnátka. ČR / 104 minut / do 12 let nevhodný / česká verze v 17:00 h, kino AVENGERS (3D) Marvel Studios uvádí super hrdinský tým všech dob Avengers, ve kterém se představí ikoničtí super hrdinové Iron Man, Neuvěřitelný Hulk, Thor, Captain America, Hawkeye a Black Widow. Když se objeví nečekaný nepřítel, který ohrožuje světovou bezpečnost, Nick Fury, ředitel mezinárodní mírové agentury, známé také jako S.H.I.E.L.D. začíná provádět nábor po celém světě. USA / 137 minut / do 12 let nevhodný / česká verze v 15:00 h, kino MODRÝ TYGR Co se stane, když se ve městě objeví modrý tygr? Dobrodružný, magický a humorný rodinný film vtáhne děti i jejich rodiče do světa fantazie. Středobodem všeho dění je trochu zapomenutá, ale stále kouzelná botanická zahrada, kterou se starosta rozhodne zbourat. ČR / 90 minut / přístupný / česká verze ve 20:00 h, kino Koncert U2 ve 3D Fanoušci skupiny by si neměli tento zážitek rozhodně nechat ujít ve 20:00 h, kino OKRESNÍ PŘEBOR POSLEDNÍ ZÁPAS PEPIKA HNÁTKA ve 20:00 h, kino LOV LOSOSŮ V JEMENU Neobyčejně okouzlující příběh o muškaření a politickém kolotoči, o nečekaném hrdinství a lásce a pokusu dokázat, že všechno jde, když se chce. Dr. Alfred Jones je nečekaně požádán, aby se zapojil do bláznivého projektu, jehož cílem je vybudování řeky pro lososy v Jemenu. Velká Británie / 111 minut / přístupný ve 20:00 h, kino TOMORROW WILL BE BETTER Je leden 2010 a Libor Podmol přijíždí do USA, kde si v legendárním obchodě od ještě nedávno nejlepšího freeride jezdce kupuje motorku. Začíná boj o titul mistra světa ve Freestyle motokrosu. Ve svých 26 letech se pokusí dosáhnout na pomyslnou nejvyšší metu stát se Mistrem světa. Fascinující cesta Libora Podmola zobrazuje svět, ve kterém se plní sny, přestože někdy odporují zákonům gravitace. ČR / 73 minut / do 12 let nevhodný / česká verze ve 20:00 h v 17:30 h, 20:00 h, kino STREETDANCE (3D) Tanečník Ash je samotář, který cestuje a soutěží ve streetdance. Snaží se být tím nejlepším z nejlepších a jeho snem je vyhrát Světový šampionát a porazit svého největšího rivala Vince z taneční skupiny Neporazitelní. Šance se blíží tito trojnásobní šampióni budou brzy vystupovat v Paříži. Velká Británie / 85 minut / přístupný v 15:00 h, kino Z POHÁDKY DO POHÁDKY 1 Krtek a sněhulák, Jak krtek ke kalhotkám přišel, Jak jeli k vodě, Psí kusy, Jak Mach a Šebestová prožili deštivé odpoledne, Školní výlet, Jak pejsek s kočičkou dělali dort, Broučci staví dům, Já Baryk a můj ježek. ČR / 88 minut / přístupný / česká verze v h, kino MADAM BUTTERFLY Filmová projekce záznamu operního představení z Metropolitní opery v New Yorku. Příběh z exotického prostředí, soustředěný na dramatický osud přitažlivé hrdinky, obestřené pikantním kouzlem nepoznaného. Inscenace zesnulého filmového a divadelního režiséra Anthonyho Minghelly. Téma svedená a opuštěná je staré jako opera sama a v různých modifikacích se objevuje ve všech slohových obdobích, z nichž právě romantismus z něj vytvořil fenomén. Autor: Giacomo Puccini. Dirigent: Patrick Summers. Účinkují: Patricia Racette, Maria Zifchak, Marcello Giordani, Dwayne Croft. Délka: 02:42 h ve 20:00 h, kino FILMOVÝ KLUB TRAINSPOTTING PROJEKT 100 Je snad někdo, kdo by o tomto kultovním filmu ještě neslyšel? Skvěle vybraná muzika a úžasný Ewan McGregor v jednom z nejlepších filmů o drogách. Film prošpikovaný řadou více či méně humorných scének a momentů, který na jednu stranu baví, na druhou snad od drog každého odradí. Hudba: Blur, Primal Scream, New Order, Pulp, Underworld. Velká Británie / 1996 / 94 minut / do 15 let nepřístupný ve 20:00 h, kino PRCI, PRCI, PRCIČKY: ŠKOLNÍ SRAZ Jablečný koláč coby trenažer prvního sexu už nečekejte. Jinak se ale hrdinové komediální série Prci, prci, prcičky příliš nezměnili, i když jako dospělí spíš než erotické úspěchy sbírají trapasy a ztráty. USA / 113 minut / do 15 let nepřístupný ve 20:00 h, kino LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL Dva roky po diváckém hitu Líbáš jako Bůh přichází autorka a režisérka Marie Poledňáková s volným pokračováním úspěšné komedie. Příběh filmu začíná ve chvíli, kdy staré manželské svazky jsou definitivní minulostí a Helena s Františkem se pokoušejí začít nový společný život. Ovšem, jak už to tak bývá, pouto s bývalým životem nelze zpřetrhat jen tak jednoduše. Stále je to vaše rodina, vaše okolí a vaši bývalí partneři do společného života nutně stále patří. ČR / 113 minut / přístupný / česká verze v 17:30 h, kino TEMNÉ STÍNY Tak tu konečně máme burtonovku, která od prvních vteřin láká na neotřelou podívanou. Před dvě stě lety proměněn v upíra a pak upálen zaživa nyní o dvě stě let později se Barnabas nechtěně dostane ze své hrobky a přichází do naprosto jiného světa roku Vrací se na panství Collinwood a zjistí, že z kdysi velkolepého panství jsou dnes jen ruiny. Zbytku rozpadlé rodiny Collinsů se daří o něco lépe, ale každý skrývá své temné tajemství. USA / 113 minut v h, kino PIRÁTI (3D) Tato komedie začíná, když Pirát kapitán se svou posádkou vytáhne do bitvy proti svému soupeři Černému Bellamymu, aby získal kýženou cenu Pirát roku. Jejich cesta vede z Karibiku až do viktoriánského Londýna, kde se setkají s všemocným nepřítelem, který je odhodlán vymazat piráty z povrchu zemského jednou provždy. Piráti zjišťují, že jejich pátrání je vítězství dobrosrdečného optimismu nad nudným násilím zdravého rozumu. Velká Británie, USA / 88 minut / přístupný / česká verze. Další akce v 9:30 h, Dělnický dům Oslava 1. máje KSČM Okresní a městský výbor KSČM Blansko vás zve na oslavu 1. máje 2012 na ulici Hybešově před Dělnickým domem. Program: 09:30 h koncert dechové hudby 10:00 h zahájení hymna ČR 10:05 h slavnostní projevy 10:45 h koncert dechové hudby v 10:30 h, ASK Blansko 25. ročník regionální soutěže v Pohybových skladbách Akce proběhne v rámci 20. výročí založení České asociace Sport pro všechny. Pořádá: Regionální centrum sportu pro všechny Blansko ve 14:00 h, Rekreační oblast Palava Oslava 1. máje ČSSD Oslavy 1. máje v areálu blanenské přehrady u občerstvení Gizela za účasti: Hejtmana JMK JUDr. Michala Haška Náměstka hejtmana Mgr. Ivo Poláka Senátora PČR Jozefa Regece Hraje Tom Sawyer Band. Po oficiálním zahájení od 14:30 do 16:30 hodin zajištěn volný vstup na minigolf v 8:30 h, klub Ratolest, ul. Sladkovského 2b Zápis do plavání rodičů s dětmi 1 6 let Hotel Panorama nebo Městské lázně Blansko, také na letní prázdninový intenzivní kurz plavání. Bližší informace se dozvíte při zápisu v 9:00 h, nám. Republiky Farmářské trhy v 10:00 h, klub Ratolest, ul. Spontánní tancování pro děti od 1 roku Pásmo spontánního tancování a soutěží pro děti od 1 roku s dobrovolnicí Vladkou Kalovou. Dále každý čtvrtek v 12:00 h, klub Ratolest, ul. Centrum podpory dětí a rodin Od 12 do 15:30 hodin. Každý čtvrtek možnost odborných konzultací (výchova,vývoj dítěte, rodinná komunikace, oblast vzdělávání dětí...) s psychologem Mgr. M. Šamalíkem. Objednávky charita.cz nebo tel Víkendovka Přežití v přírodě II, ale natvrdo Tentokrát to bude formou vandru do lokality Chřiby. Pro více informací: vikendovky.hys.cz, nebo na facebooku Ulita víkendovky. Pro zájemce: je nutné se přihlásit předem do na v 9:00 h, klub Ratolest, ul. Kurz baby masáží S certifikovanou lektorkou Jitkou Pokornou. Přihlaste se na tel Ukázková hodina zdarma. Dále každý pátek v 10:15 h, klub Ratolest, ul. Letní kosmetika pro celou rodinu Přijďte na voňavou besedu s paní Vlaďkou Michlovou. Představí kosmetiku vhodnou pro ženy, muže a děti všech věkových kategorií. Vstup zdarma v 18:30 h Zájezd do divadla Dokonalá svatba Pokračování cyklu ZA DIVA- DLEM. Skvostná klasická situační komedie zkušeného britského dramatika Robina Hawdona v podání činoherní scény Městského divadla v Brně. Odjezd autobusu v pátek 4. května 2012 v 18:30 h od hotelu Dukla. Představení začíná v 19:30 h. Přihlášky přijímá Pavel Svoboda, Galerie Ve Věži Blansko, tel , v 19:00 h, Křesťanské centrum, Kroky ke svobodě 7. Pýcha přináší problémy. V 18:00 h děti, v 19:30 h mládež. Pýcha říká: Jsem lepší než ostatní a Zvládnu to sám nebo Nepotřebuji Boha. Program pro děti a mládež v 19:30 h, Dělnický dům Pozvání na večírek divadelní komedie Pozvání na večírek je komedie o životě. Život je smutný i veselý a člověk se musí naučit ho takový brát. Je to komedie, která je jakousi sondou do všech záhybů lidské duše, někdy veselá, často trochu smutná, hodně něžná, tichá nebo pobuřující, ale vždycky je nějaká, protože Neil Simon je vynikající autor a umí si hrát s lidskou duší. Hrají: Pavel Trávníček, Jana Švandová, Ladislav Frej, Světlana Nálepková a další. Předprodej v Informační kanceláři Blanka, tel v 9:00 h, dřevěný kostelík Sváteční bohoslužby s uvedením nových kazatelů Po úspěšném složení všech zkoušek a prací budou brněnským biskupem ThDr. Petrem Šanderou uvedeni do služby kazatelů: Eva Šebelová, Michal Hvězda a Luboš Vondál. Zpěvem a hudbou doprovodí šošůvská schola v 16:00 h, klub Ratolest, ul. Příprava na život s miminkem Zahájení kurzu pro těhotné ženy a jejich partnery dozvíte se vše o kojení, porodu, péči o novorozence, šestinedělí, cvičení v těhotenství, aromaterapii a masážích těhotných žen. Ještě máme volná místa. Bližší informace na tel v 18:00 h, památník Rudoarmějce Vzpomínkový akt k 67. výročí osvobození Československa v 18:00 h, Křesťanské centrum, Základy hry na kytaru Výuka akordů pro začátečníky a mírně pokročilé. Dále pak každé pondělí ve stejném čase. Vstup zdarma. Program pro děti a mládež v 9:30 h, památník Rudoarmějce Vzpomínkový akt k 67. výročí Dne vítězství Město Blansko, Český svaz bojovníků za svobodu, Vojenské sdružení rehabilitovaných vás zvou v úterý 8. května 2012 k památníku Rudoarmějce. Program: 09:30 h koncert Dechové hudby Blansko 10:00 h položení věnců k památníku padlých spoluobčanů, projev starosty města v 8:00 h, knihovna Nebojte se PC I. část První část kurzu základní obsluhy PC, lektor Bc. Michal Bronec v 19:00 h, klub Ulita, B. Němcové 2A Večer s kotlíkem č. 147: Srí Lanka Klára Maku Šmídová Ostrov koření a čaje dávný Ceylon, donedávna uzavřený před světem kvůli občanské válce. Směsice starobylé kultury a nádherné přírody natěsnaná na ostrově ve tvaru čajového lístku. Během měsíční cesty vystoupali na Adamovu horu s otiskem jeho nohy (případně Buddhovy či Višnuovy podle toho, které legendě věříte), zavítali do sloního sirotčince v Pinnawale, navštívili posvátný chrám v Kandy s Buddhovým zubem a mezi prvními cizinci viděli město Jaffna, donedávna pro turisty nepřístupné ve 14:00 h, klub důchodců Oslava Dne matek Komise pro občanské záležitosti Rady města Blanska pořádá zve na oslavu Dne matek. V kulturním programu vystoupí soubor Lipka. Na tuto oslavu jsou srdečně zvány občanky našeho města v 17:00 h, muzeum Jan Knies ( ) Peyrony moravské Dordogne Přednáška z cyklu Blanenské osobnosti zakladatelé evropské archeologie a speleologie. Přednáší Mgr. Petr Kostrhun, vedoucí pavilonu Anthropos Moravského zemského muzea ve 13:30 h, nám. Svobody Koncert zahraničních dechových orchestrů Vystoupí dechový orchestr Vozokanka ze Slovenska a Orchester Liebertwolkwitz z německého Lipska. V rámci II. ročníku mezinárodního festivalu dechových orchestrů Letovice v 18:00 h, knihovna O Koblížkovi Opakování velmi úspěšné loutkové pohádky s interaktivní dílnou v podání Divadla Kolárka. Pořádá: Městská knihovna Blansko v 19:00 h, Křesťanské centrum, Kroky ke svobodě 8. Návyky, které ničí tělo i život. Krádeže, rvačky, závist, reptání, manipulace, lhaní,... Kolik lidí se pohybuje v některé z těchto oblastí v bludném kruhu zkouší různé duševní techniky, ale opět padají do pasti. Program pro děti a mládež v 9:00 h Zájezd: Olomouc známá i neznámá + Arboretum Horizont Bystrovany Pokračování vlastivědného putování po nejbližším okolí. Mimo historickou i současnou Olomouc navštívíme jedno z nejhezčích arboret Horizont na čtyřhektarové ploše v Bystrovanech. Odjezd od hotelu Dukla v 9:00 hodin. Přihlášky přijímá Pavel Svoboda, Galerie Ve Věži Blansko, tel , v 10:00 h, zámecký park Férová snídaně v Blansku Snídaňový happening pod blanenským zámkem. Příjemná neformální akce propojuje fair trade s lokálními produkty. Účastníci si sami přinesou fairtradové potraviny jako banány, kakao, kávu, čaj, ale například i domácí chleba upečený z místní mouky a čerstvých vajec. Nebo buchtu připravenou z místních ingrediencí a zároveň i fairtradového kakaa a fairtradového třtinového cukru. Více informací na od 14:30 h, Katolický dům SLUNOVRAT přehlídka dětských divadel Další ročník přehlídky dětských divadel, tentokrát k Svátku maminek. Letos se představí soubory z Rájce- -Jestřebí, Čebína a Blanska. Herci i pořadatelé se těší na vaši návštěvu! ve 13:00 h, hřiště Údolní 17. městská kuličkiáda Soutěž pro malé i velké čutaře kuliček. Letos proběhne na hřišti u stadionu na Údolní ulici. Prezence od 13:00 h, oficiální zahájení ve 14:00 h. Za nepříznivého počasí se akce bude konat 20. května v 7:30 h Výlet do Moravského krasu Pro přihlášené dobrovolníky a rodiče s dětmi z Klubu Ratolest. Sraz na Wanklově náměstí v 7:30 hod. zastávka MHD směr Písečná. Návrat kolem 12. hodiny v 18:30 h, Katolický dům Kněží mučedníci totality O P. Bulovi a P. Drbolovi, obětech represe 50. let, hovoří Mons. Jiří Mikulášek. Pořádá SKD ve spolupráci s KLAS a Senior point v 9:00 h, nám. Republiky Farmářské trhy v 18:00 h, Křesťanské centrum, 2012 Pravda, nebo mýtus? Kniha Zjevení a další prorocké knihy v Bibli ukazují, že žijeme v době zásadního přelomu v dějinách. Přednáší a na dotazy odpovídá GLENN COTTON, Alabama, USA v 19:30 h, Dělnický dům Koncert Petry Janů se skupinou GOLEM Jana Václavíka Koncert k životnímu jubileu a 40 letům na profesionální scéně! Předprodej vstupenek v Informační kanceláři Blanka, tel v 10:15 h, klub Ratolest, ul. Vaříme zdravě recepty při alergii na mléko S certifikovanou odbornicí na výživu J. Pokornou, poplatek za vstup, v ceně jsou recepty a informační materiály v 17:00 h, klub Ratolest, ul. Den rodiny společný rodinný podvečer spojený s oslavou Svátku matek Sraz na zahradě Centra PRO Blansko, soutěže pro celé rodiny s dětmi s překvapením, rodinná stezka, zakončení opékáním párků. Přijďte podpořit svou rodinu. Zváni jsou všichni z Blanska i okolí. Akce se uskuteční za příznivého počasí v 18:00 h, Dělnický dům Blansko historické Pro velký zájem opakování besedy o Blansku, spojené s promítáním a ukázkou historických pohlednic a knih. Lektor Pavel Svoboda v 19:00 h, Křesťanské centrum, Kroky ke svobodě 9. Modlitba za specifické problémy. Poruchy výživy, sebepoškozování, zneužívání různých látek trápí možná víc lidí, než jsme ochotni si připustit. Program pro děti a mládež v 17:30 h, klub Ulita, B. Němcové 2A Klub un*xování Koná se každý týden, vždy v neděli od 17:30 h. Klub pro všechny, kdo se chtějí dozvědět trochu víc o počítačích, serverech, sítích a podobných

7 Zpravodaj města Blanska číslo dubna 2012 informační čtrnáctideník zdarma 7 Kulturní a sportovní pozvánky záhadách. Semináře na různá témata týkající se bezpečnosti, sítí, operačních systémů (hlavně těch Unix-like), programování, webdesignu Sport v h, hřiště Údolní Fotbal: FK Blansko FK Adamov Ml. přípravka B v h, hřiště Údolní Fotbal: FK Blansko Ráječko St. přípravka v h, hřiště Údolní Fotbal: FK Blansko FK Adamov Ml. přípravka A v 8:00 h, kryté lázně O cenu města Blanska Plavecké závody v 9:30 h, sportovní hala TJ ČKD, Údolní 10 Volejbal: TJ ČKD Rájec KP II muži v 13:00 h, 16:00 h, Strawberry field na sportovním ostrově Baseball: Olympia Blansko Skokani Olomouc extraliga, muži v 10:15 h, hřiště Údolní Fotbal: FK Blansko FC Boskovice B Žáci v 16:30 h, hřiště Mlýnská Fotbal: FK Blansko Skalice Muži B v 16:30 h, hřiště Údolní Fotbal: FK Blansko Ivančice Muži A v 17:00 h, hřiště Údolní Fotbal: FK Blansko Černá Hora Ml. přípravka B , Rekreační oblast Palava Soutěž lodních modelářů Seriál EX, Oblastní postupová soutěž žáků a v neděli Moravský pohár v 9:30 h, sportovní hala TJ ČKD, Údolní 10 Volejbal: TJ ČKD Vyškov, Vítovice A KP II ženy v 13:00 h, 16:00 h, Strawberry field na sportovním ostrově Baseball: Olympia Blansko Hroši Brno extraliga, muži v 13:05 h, 11:30 h, hřiště Údolní Fotbal: FK Blansko FC Dosta Bystrc Žáci A, st./ml v 16:30 h, hřiště Údolní Fotbal: FK Blansko Rajhrad Muži A v 10:15 h, 12:30 h, hřiště Mlýnská Fotbal: FK Blansko Viktoria Otrokovice Dorost A, st./ml v 17:00 h, hřiště Údolní Fotbal: FK Blansko FC Boskovice B Ml. přípravka A v 9:30 h, RC autodrom Blansko, sportovní ostrov 1. závod MČR 2012 Blansko 1:10 IC Závod RC modelů aut v měřítku 1:10 se spalovacím motorem v 10:15 h, hřiště Údolní Fotbal: FK Blansko Svitávka Žáci v 13:00 h, 16:00 h, Strawberry field na sportovním ostrově Baseball: Olympia Blansko Technika Brno extraliga, muži v 16:30 h, hřiště Mlýnská Fotbal: FK Blansko FC Boskovice B Muži B v 9:30 h, RC autodrom Blansko, sportovní ostrov XRAY ON-ROAD CHALLENGE 2012 Závody modelů RC aut na elektrický motor. Jarní závody okresní běžecké ligy táhnou Předpověď počasí na velikonoční víkend nebyla nijak povzbudivá, ale naštěstí se pro sobotu 7. dubna 2012 nevyplnila, a tak závod Hořické osmičky proběhl za příjemných teplot, které svými paprsky podpořilo jarní sluníčko. Již kolem deváté hodiny se u prezence začali scházet první účastníci a přes prvotní obavy pořadatelů se na startu závodu v 10:30 h sešel velice potěšitelný počet běžkyň a běžců. Po výstřelu startovní pistole se na trať osmi kilometrů po lesních cestách vydalo totiž 60 závodníků. Tímto počtem byl překonán dosavadní účastnický rekord z roku 2011, kdy měl závod 44 účastníků. Na startu nechyběl Jan Kohut, který byl svou přítomností, příslibem velice kvalitního času. Vždyť v Adamově rekord trati překonal dosti zásadním způsobem. Možná byl jeho výkon ovlivněn menší konkurencí, a tak k překonání traťového rekordu na Hořicích nedošlo. I přesto je jeho výsledný čas 27:43 velice kvalitním počinem. Na druhém místě se umístil Jan Křenek z Bořitova, který se začal častěji objevovat na závodech letošního ročníku OBL. A třetí místo vybojoval Jiří Dvořáček z Petrovic. Ten v loňské sezoně absolvoval jen 12 závodů a tak nepromluvil do celkového pořadí. Jeho dosavadní výsledky a také jeho docházka však hovoří o tom, že letos s ním musíme počítat na čelní pozice. Po závodě na Hořicích se Jirka Dvořáček zmínil, že by rád absolvoval všechny letošní závody, a tak věříme, že se mu to podaří. V kategorii žen jsme na startu marně hledali letošního leadera Miladu Barešovou, která si z Ráječka a z Adamova odvážela vždy maximální počet bodů. Kdo však na startu nechyběl, byla Zdenka Komárková, Alena Žákovská nebo Lenka Suchá. Poslední jmenovaná nepřijela sama a přivezla si velkou posilu Lenku Suchou ml. Ačkoliv je Lenka Suchá ml. teprve ročník 2000, tak se účastnila závodu v celém jeho rozsahu. No a při vyhlášení si v kategorii žen mohla na stupních vítězů podat ruku s první Magdou Krejčovou z Brna a Radkou Kopeckou startující za tým Moravec Benešov, která se umístila na třetím místě. V kategorii žen veteránek se na 1. místě umístila Zdenka Komárková, 2. místo obsadila Alena Žákovská a 3. místo patřilo Lence Slabákové startující za AK Olymp Brno. Nejbližším závodem je Bambasácká desítka ve Skalici nad Svitavou 14. dubna 2012 a dále Jarní pětka na dráze na atletickém ovále v Blansku 25. dubna Kuželky olympijský sport i pro hendikepované V sobotu 14. dubna 2012 proběhl v kuželně ČKD již 11. ročník klání s názvem Blanenská kuželka, určeného hendikepovaným sportovcům. V roli kuželkářských předskokanů vystoupili klienti blanenského Domova Olga, kteří změnili své síly v soutěži 30 hodů do plných. Z Olgy, ti chodí pravidelně a trénují poctivě, ocenil jejich výkony trenér blanenského kuželkářského družstva Jan Šmerda. Úspěšní sportovci následně obdrželi ocenění z rukou starosty města Blanska Lubomíra Toufara. Samotné soutěže rozdělené do šesti kategorií dle stupně postižení se zúčastnilo 37 sportovců z celé České republiky včetně domácího Blanska, hojně byli zastoupeni borci ze Severní Moravy, kteří svedli s domácími o vítězné příčky urputný souboj. Muži, kategorie LP2 Pavlosek J. B. Ostrava Brázda Jar. B. Ostrava Mrhal Ivo Břidličná Muži, kategorie LP1 Špaček Z. ČKD Blansko Vejda M. Rybník Pozvánka na výstavu obrazů Zdeňky Mlýnkové JEN TAK Zdeňka Mlýnková (1973) je fotografkou a zvukařkou Českého rozhlasu Praha. V Praze žije několik let, pochází však z Blanska, kam se ráda vrací za rodinou a přáteli. Jak sama říká: Myslím, že člověk už od dětství tíhne k určitým koníčkům, zálibám, věcem, místům. Mě osud zavál do Prahy a pohltila tvůrčí Kumstat P. ČKD Blansko Ženy, kategorie LP Pastvová R. B. Ostrava Špačková Opava Káňová A. B. Ostrava Muži, kategorie TM Vosyka Břidličná Vávra R. Opava Grebenár Mir. Břidličná Ženy, kategorie TP Lacinová Z. B. Ostrava Illiková M. Opava Klementová V. ČKD Blansko Smíšená, kategorie LP Hyžová B. Ostrava Olivá B. Ostrava Pustaj M. Rybník kkuc práce, proto ráda poslouchám hudbu, fotím a v roce 1993 jsem s potěšením uvítala možnost pracovat v rozhlase, kde jsem nakonec mohla využít obě profese. A i když se život mění, jádro člověka zůstává a právě v tomto období mě začaly zajímat barvy a štětce a nápady musely ven. Moje malířská tvorba tedy není velká, ale jde o jakýsi průřez pocitů, témat a myšlenek, které můj život ovlivnily, což je příroda, sport, cestování, lidé. Blanenské veřejnosti se Zdeňka Mlýnková se svými obrazy představí v Městské knihovně Blansko poprvé jako samostatně vystavující autorka. Vernisáž výstavy se uskuteční v pátek 4. května 2012 v 18 hodin. Úvodní slovo pronese Mgr. Jana Trubáková, v kulturním programu vystoupí žáci SZUŠ Blansko Oba tyto závody mají vypsány dětské kategorie mladší a starší žákyně a žáci, které se v letošním ročníku OBL hodnotí celkově jako kategorie dospělých. Jelikož další tisková zpráva vyjde až v měsíci květnu, tak je třeba připomenout i závod, který lze považovat za vrchol prvního pololetí a tím je Běh za sedmizubým hřebenem, který proběhne 1. května 2012 v Boskovicích. Za Okresní běžeckou ligu věříme, že se na těchto závodech setkáme s co nejvyšším počtem závodníku z Blanenska a Boskovicka. Výsledkový servis a aktuální dění při OBL 2012 mohou příznivci běhu sledovat na webu Na vaše případné dotazy a připomínky budeme rádi reagovat na naší ové adrese OBL Blansko Petr Švedík z Břidličné soutěžil v kategorii těžce postižených. Foto: K. Kučerová Výstava bude k vidění do pátku 1. června 2012 v obvyklých provozních hodinách knihovny. Mgr. Pavel Přikryl, ředitel Městské knihovny Blansko řádková inzerce podnikatelská inzerce» ATIPO vestavěné skříně. Šatní skříně, předsíně, šatny, vše na míru. Tel , AKCE prodej matrací 1+1 ks ZDARMA. ZAŠLEME CENÍ- KY, PROSPEKTY. Zakázková výroba pevných a nevrzajících lůžek s úložným prostorem na lůžkoviny na tzv. výklop. Výroba sklopných lůžek na stěnu do malých bytů. Výroba a prodej špičkových matrací a roštů. Možnost vyzkoušení různých matrací a roštů. Opravy starších lůžek, matrací, lamelových roštů. PRODEJ náhradních dílů - lamely, držáky apod. Nad Kč je doprava po okrese BK ZDAR- MA. Radek Svoboda, Blansko. Tel » Stavební firma přijme kvalitní dělníky různých profesí na stavby. Tel » Sympatizanti Hnutí za přímou demokracii oznamují občanům nemovitosti» Prodej zavedeného pensionu s restaurací v Blansku. Více informací na tel » RD Blansko Lažánky se zahradou, studna, rovinatý pozemek 800 m 2, sklep, vhodné také jako stavební místo (i pro stavbu dvojdomku). Vice info. na tel » Stavební pozemek Blansko- -Žižlavice, 736 m 2 nebo m 2 příjezdová komunikace, studna, Blanska a okolí, kterým není lhostejné, jak se na celostátní úrovni hospodaří s jejich daněmi, že petici na uzákonění referenda po vzoru vyspělých zemí, mohou podepisovat v prodejně Škrabalovy pekárny, Zdíkova 23 na starém Blansku.» Zhubla jsem 10 kg a váhu si udržuji. Poradím Vám jak. Více na Hledáte přivýdělek nebo kariéru? Informujte se o Projektu podnikání z domu. Koupím obrazy, nábytek, hodiny vše do roku I celou pozůstalost. Tel , » Prodej palivového dříví smrk, jedle, borovice, modřín cena 650 Kč/prm. Možnost zajištění dopravy. Kontakt: Stejskalová Markéta, Lhota u Lysic, tel el., pěkné místo v soukromí. Více info. na tel » Pronájem bytu 2+1 po rekonstrukci - Blansko Sever, 2 šatna, lodžie, Kč + služby. Volný od června nebo dle dohody. Tel » Prodej bytu 2+1 v OV, Blansko sever, 3.p, po renovaci, velká šatna, lodžie. Cena Kč. Tel soukromá inzerce» Prodám velmi levně mat. na zimní zahradu či skleník. Mohu pomoci s návrhem i realizací. Tel , prax- 1seznam.cz.» Prodám golfový kočárek CAM šedé barvy s černým zimním nánožníkem a pláštěnkou na celý kočárek. Cena Kč nebo dle dohody. Tel » Hledám touto cestou někoho, kdo pracuje v Brně, nejlépe Řečkovice, Medlánky, Kr. Pole a měl by jedno volné místo v autě, nebo naopak spolujezdce. Tel » Prodám dvojhrob a dvě žulové urny na hřbitově v Blansku. I jednotlivě. Cena dohodou. Tel » Prodám dětské odrážedlo Chicco autíčko - s vodicí tyčí, ohrádkou a hracím panelem. Pův. cena Kč, nyní 800 Kč. Tel Výstava, která vás pobaví: Satyrykon kreslený humor z Polska Cítíte jak negativní myšlení a smutek zaplavuje vaši duši i duše vašich blízkých? Čelit špatné náladě je čím dál těžší. Povzbuzení musíme každý hledat, kde jen to jde. Přijměte tedy pozvání na výstavu kresleného humoru do Galerie města Blanska, která bude od 5. května hostit legendární legnický Satyrykon SATYRYKON 2011 Galerie města Blanska Satyrykon měl zpočátku charakter lokální výstavy wrocławského kresleného humoru organizované Andrzejem Tomiałojćem a Robertem Szecówkou (v roce 1977). V následujících letech se zformoval do celonárodní soutěžní výstavy. Legnice byla prvním a dlouhou dobu jediným polským místem setkání umělců zaměřených na satiru. Bezpochyby má město velký podíl na popularizaci tohoto žánru v Polsku. Od osmdesátých let získal Satyrykon status mezinárodního soutěžního festivalu a je otevřen kreslířům, grafikům, sochařům, grafickým designérům i fotografům z celého světa. Výstava kresleného humoru je pořádaná ve spolupráci s polským městem Legnica, které je partnerem města Blanska. Naposledy Satyrykon v Blansku hostoval v roce 2009, kdy zde byla představena díla z let , šlo tedy o retrospektivní ohlédnutí za třiceti lety úspěšné legnické soutěže. Nyní budou v Galerii města Blanska vystavena díla z loňské přehlídky Satyrykon Věřím, že výstava vás potěší a dodá tolik potřebný nadhled, lehkost a humor. zdroj: Olga Hořavová vedoucí Galerie města Blanska Společenská kronika Úmrtí Otakar Horák 65 roků Blansko Oldřiška Ondroušková 84 roků Těchov Rostislav Kryštof 82 roků Blansko Marie Štěpánová 54 roků Blansko Emilie Manová 66 roků Dolní Lhota Vlastimil Jeřábek 73 roků Rudice Marie Mojžíšová 86 roků Blansko

8 Zpravodaj města Blanska číslo dubna 2012 informační čtrnáctideník zdarma 8 Judistický turnaj v Blansku skončil úspěchem pro blanenské V sobotu 7. dubna 2012 uspořádal oddíl BeF Home Blansko ve spolupráci s Kulturním střediskem města Blanska turnaj pro nejmladší judistické kategorie. Letos poprvé proběhla akce v Dělnickém domě. Závodů se zú- častnilo celkem 120 judistů z více než 15 oddílů. Naši mladí judisté Velký sál Dělnického domu se proměnil v zápasnickou arénu. se rozhodně nenechali zahanbit a vybojovali hned několik medailí. Na třetím místě se umístil Tomáš Hung, stříbrnou medaili získala Rodová Elen a zvítězili Vojta Navrátil a Ondra Navrátil. M. Klíma Proběhl 13. ročník volejbalového Velikonočního vajíčka Již 13. ročník volejbalového turnaje smíšených družstev uspořádal volejbalový oddíl TJ ČKD Blansko v neděli 8. dubna ve sportovní hale na Údolní ulici. V tradičním turnaji pro neregistrované hráče a hráčky se systémem každý s každým na dva hrané sety utkaly týmy pořádající TJ ČKD Blansko, ASK Blansko, VOBA Blansko, Erbenky, Morendy Brno a Zahrádkáři Brno. Po velice vyrovnaném průběhu turnaje, jehož vrcholem bylo utkání do té doby neporažených týmů ASK Blansko a ČKD Blansko vykrystalizovalo následující konečné pořadí: 1/ ASK Blansko 2/ ČKD Blansko 3/ Morenda Brno 4/ Zahrádkáři Brno 5/ VOBA Blansko 6/ Erbenka 13. ročník tradičního volejbalového klání smíšených družstev skončil vítězstvím družstva ASK. Foto: autor Odborná komise turnaje vyhodnocovala také letos individuální ceny, jejichž držiteli se pro letošní jubilejní ročník turnaje stali : Nejlepší hráč : Rudolf Pokorný /ČKD Blansko/ Nejlepší hráčka: Jana Poláchová /Morenda Blansko/ Miss turnaje: Veronika Dobiášková /VOBA Blansko/ Velké poděkování patří dvojici rozhodčích, kterými byli již osvědčení matadoři s píšťalkou Laďa Čepa a Štefan Pčola, kteří celý turnaj bez problémů dovedli do vítězného konce. Další dostaveníčko na turnaji mají volejbalisté naplánováno na neděli Michal Souček 30. dubna Rekreační oblast Palava ASK od dubna o další klub bohatší Ve čtvrtek 12. dubna se uskutečnila již 22. valná hromada ASK Blansko, v jejímž průběhu tělovýchovná jednota do svých řad přijala nového člena, jímž se stal blanenský oddíl malé kopané. Předseda klubu Josef Vrba ve svém projevu zhodnotil uplynulý rok 2011 a vyzdvihl význam převodu majetku tělovýchovné jednoty na město Blansko, který označil za zlomový a historický krok ve dvaaosmdesátileté historii jednoty. Předseda konstatoval zhoršující se situaci v oblasti financování sportu a vyzval jednotlivé členy k napření svých sil k propagaci své činnosti a získávání sponzorů. Přes to všechno ocenil výsledky klubů i úsilí jejich členů. Nic z toho, co se v naší tělovýchovné jednotě děje, by nebylo bez každodenní poctivé, mravenčí a v drtivé většině dobrovolné práce funkcionářů a trenérů, uzavřel předseda Josef Vrba svůj projev. kkuc Občerstvení, atrakce pro děti, hry pro děti. V rámci programu se předvedou dobrovolní hasiči z Klepačova. od 15:00 h hraje K-BAND a začínají soutěže pro děti v 18:30 h vyhlášení nej čaroděje a čarodějnice v 18:50 h zapálení vatry od 19:00 h až do půlnoci taneční zábava s Prorockem PÁLENÍ ČARODĚJNIC Zpravodaj města Blanska Náměstek hejtmana Ivo Polák, předseda ASK Josef Vrba a místopředseda ASK Antonín Kotlán. Foto: K. Kučerová Vychází 2 měsíčně. V nákladu výtisků je dodáván zdarma do schránek domácností a firem v Blansku a jeho městských částech. Vydává KSMB, Hybešova 1, Blansko, tel , fax , IČ: Šéfredaktor Jaroslav Jeřábek, zástupce šéfredaktora Stanislav Mrázek, redaktorka Klára Kučerová, Registrační číslo MK E Nevyžádané příspěvky se nevracejí, za obsahovou správnost materiálů ručí autoři., není-li uvedeno jinak. Sazba Ideal studio Brno, tisk Novotisk s.r.o. tiskárna Olomouc. Přehled uzávěrek jednotlivých vydání na

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 20. schůzi 11.01.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení. přísp. 2007

Usnesení. přísp. 2007 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna 2012 R 419/12 R 420/12 R 421/12 Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy schvaluje protokol o provedené veřejnoprávní kontrole

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 643/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 38. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Výpis usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva Města Štětí konaného dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva Města Štětí konaného dne anonymizovaný 2017/15/366 ZM schvaluje vyjmout z programu jednání bod 19 Plán odpadového hospodářství obce Štětí. 2017/15/367 ZM schvaluje vyjmout z programu jednání bod 21 - Prezentace nové tělocvičny. 2017/15/368

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.4.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 22. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 20.07.2015 od 15:30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 7 členů rady

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. v Uničově UR01/35/2016 Schválení programu 35. schůze Rady města Uničova

Více

Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne

Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne S00RP00O98O7 Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne 27.1.2016 Rada města projednala: R/29/16/3 zápis ze své 28. schůze RM a nemá k tomu připomínky. Rada města schválila: R/29/16/2 schválila

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2012 Schváleno: ZM 12/2012 ze dne 21.2.2012 v tis. Kč Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Daňové příjmy 60 007 DPFO - závislá činnost 10 339 DPFO

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 15. ledna 2014 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice

USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 15. ledna 2014 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice USNESENÍ z 1. schůze rady města, která se konala dne 15. ledna 2014 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Rudolf Flaška místostarosta

Více

BUDMA MTP Poznań, Polsko Stavebnictví a architektura

BUDMA MTP Poznań, Polsko Stavebnictví a architektura MTP Poznań, Polsko Stavebnictví a architektura V minulém roce se tohoto veletrhu s 55 000 m 2 výstavní plochy zúčastnilo přes 800 vystavovatelů z 26 zemí a 45 tis. návštěvníků. Velká část odborné veřejnosti

Více

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne 5. 11. 2012 Usnesení č. 368/12 RM pořízení územní studie na výstavbu průmyslové zóny v Brtnici. Usnesení č. 369/12 RM starostovi Stanislavu Jirků

Více

Výpis z usnesení 17. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 21. září 2015

Výpis z usnesení 17. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 21. září 2015 Výpis z usnesení 17. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 21. září 2015 1/ Kontrola usnesení 17/88 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Rozpočtové opatření č. 12/15 17/89 s

Více

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne Usnesení č. 200 / /06

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne Usnesení č. 200 / /06 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 19.10.2006 Usnesení č. 200 /06-237 /06 200/06 Volba návrhové komise 201/06 Doplnění návrhové komise 202/06 Změna ověřovatelů zápisu

Více

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 987/2011 RM s c h v a l u j e upravené závazné ukazatele na rok 2011 a příslušnou rozpočtovou změnu pro příspěvkovou

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko 15. zasedání ZM U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 7. září 2016 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č.

Více

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/24/2015 Schválení programu 24. schůze Rady města Uničova

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 33. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 15. března (č. 426/33 445/33)

- 1 - U S N E S E N Í. z 33. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 15. března (č. 426/33 445/33) - 1 - U S N E S E N Í z 33. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 15. března 2016 (č. 426/33 445/33) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, Mgr. M. Konečná, P. Kukučka, Ing. M. Robenek

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

Informace o přijatých usneseních. z 10. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 28. ledna 2016

Informace o přijatých usneseních. z 10. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 28. ledna 2016 z 10. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 28. ledna 2016 1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a: a) zvolilo návrhovou komisi ve složení:

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná JUBILANTI ZÁŘÍ 2016 Marcela Urbancová, 70 let Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje Obec Hvozdná. POZVÁNKA V pátek 30. 9. 2016 se koná zasedání zastupitelstva

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014 R 25/14 Změna finančního plánu společnosti Městské lesy Doksy za rok 2013 a) schvaluje změny finančního plánu společnosti Městské lesy Doksy, s.

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

U S N E S E Í R 1312/06-09

U S N E S E Í R 1312/06-09 U S N E S E Í z 58. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 16. června 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna rozpočtu roku 2009 rozpočtové

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Usnesení. z 10. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení. z 10. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 10. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 29.2.2016 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/10/RM/2016 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 21/8/RM/2016 - bod 3), 21/8/RM/2016

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.11.2005 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 79/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice.

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice. Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2014 v programu Parky (dále jen grantová výzva ). Program Parky pomáhá městům rozvíjet veřejná prostranství, která vycházejí z potřeb jejich

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

U S N E S E N Í. 3. Uložení odvodu z fondu investic Základní školy náměstí Míru 83 (tisk R/170)

U S N E S E N Í. 3. Uložení odvodu z fondu investic Základní školy náměstí Míru 83 (tisk R/170) U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. července 2015, v 13:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Souhlas s přijetím účelového

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 39. schůzi 09.01.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12.

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 12. zasedání dne 17. prosince 2008 Z M 1 / 1 2 / 2 0 0 8 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 12. zasedání paní Janu Bajgarovou

Více

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 113. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 07.07.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 5

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 17.06.2014 320/13/RM/2014 - pronájem pozemků Rada města schválila znění a uzavření smlouvy na pronájem pozemkové

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.04.2010 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 18 členů

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, M I R O S L A V

MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, M I R O S L A V MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, 671 72 M I R O S L A V Tel.: 515 333 201-2, fax: 515 266 468, e-mail: urad@mesto-miroslav.cz, www.mesto-miroslav.cz Okres Znojmo Souhrn usnesení č. ZM.21/2010 z 21. zasedání

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady, konané dne 11. listopadu 2015 v zasedací místnosti

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradce nad Moravicí konaného dne 8. června 2010 ve společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí. Město Hradec nad Moravicí 2. strana

Více

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 38 konané dne

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 38 konané dne USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 38 konané dne 23. 4. 2012 Usnesení č. 130/12 RM Zastupitelstvu města Brtnice schválit směnu části pozemku v k.ú. Střížov p.č. 595/14 zahrada, o výměře 43 m 2,

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 49

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 49 MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ b í h úd jů MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 49 DNE: 19. 9. 2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 770/2016/OP NÁZEV: Byty a prostory sloužící k ANOTACE: Dle přiložené tabulky NÁVRH USNESENÍ: Rada města

Více

Usnesení. k k základní běžný účet

Usnesení. k k základní běžný účet Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.6.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

USNESENÍ Zastupitelstva města dne 11. prosince 2013

USNESENÍ Zastupitelstva města dne 11. prosince 2013 USNESENÍ Zastupitelstva města dne 11. prosince 2013 Přítomno 12 zastupitelů, omluveni 3 (Ing. Kapoun, p. Listoň, pí Líbalová) Z 107/13 Podíly z výtěžku loterií a) souhlasí s ukončením platnosti usnesení

Více

Usnesení 647/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření (Ing.

Usnesení 647/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření (Ing. USNESENÍ 41 SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 17.10.2016 Usnesení 647/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření (Ing. Rambousková)

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Zápis z jednání č. 42 rady města konané 29.10.2014. Ing. Miroslav Bouška

Zápis z jednání č. 42 rady města konané 29.10.2014. Ing. Miroslav Bouška Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 42 rady města konané 29.10.2014 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček Mgr. Jan

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016 R 598/16 R 599/16 R 600/16 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke dni 12. 09. 2016, b) souhlasí

Více

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY USNESENÍ ZE DNE 26. 4. 2010 ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Zápis. z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Fořt, MUDr. Blažek,MUDr. Forstová JUDr. Marková - právnička

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Následující rozpočtové opatření č. 14/2009 rozpočtu města: Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Následující rozpočtové opatření č. 14/2009 rozpočtu města: Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 7.12.2009 od 15:00 hod. v koncertním sále Základní umělecké školy Moravská Třebová za účasti

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků v oblasti neprofesionálního umění

Pravidla Rady kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků v oblasti neprofesionálního umění Pravidla Rady kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků v oblasti neprofesionálního umění Opatření Programu rozvoje kraje 2.4.1: Podpora rozvoje aktivit volného času s důrazem na vytváření a

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

U S N E S E N Í. 43. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 43. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 043/12/Pa U S N E S E N Í 43. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 30. 10. 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1668/43-1694/43 Rozdělovník - členové

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Směrnice Rady města Proseč Pravidla pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit Rada města Proseč se na svém zasedání dne 23. 10. 2012 usnesením

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 22. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z Číslo Číslo

PŘEHLED USNESENÍ Z 22. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z Číslo Číslo PŘEHLED USNESENÍ Z 22. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 12.11.2015 Číslo Číslo usn. mat. Problematika 457 1 Kontrola plnění usnesení 458 2 Návrh rozpočtu města Studénky pro rok 2016 459 3 Informace o plnění

Více

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod.

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod. ZO-27-2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE 7.11.2012 Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, 18.00 hod.-19.30 hod. Přítomni: Hosté: Miloslav Vrlík, Jaroslav Novotný, Jaroslav

Více

Zápis č. 1/2009. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, konaného dne 7. 1. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha Satalice

Zápis č. 1/2009. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, konaného dne 7. 1. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha Satalice Zápis č. 1/2009 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, konaného dne 7. 1. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, p. Vrabec,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 81. schůzi dne 7. 8. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 028/12/Pa U S N E S E N Í 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1010/28-1035/28 Rozdělovník - členové

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Jirkova ze dne 16. dubna 2012

USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Jirkova ze dne 16. dubna 2012 USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Jirkova ze dne 16. dubna 2012 1/14/RM/2012 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 22/10/RM/2012, 8/12/RM/2012, 9/12/RM/2012, 10/12/RM/2012, 11/12/RM/2012. 2/14/RM/2012

Více

2. Majetkové záležitosti

2. Majetkové záležitosti - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Z á p i s z 75.

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 10. 6. 2015 312/13/RM/2015 Pronájem pozemku - záměr (Zachová Kateřina) Rada města rozhodla o zveřejnění záměru

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

Informace Obecního úřadu Uhřice občasník. srpen - září 2011

Informace Obecního úřadu Uhřice občasník. srpen - září 2011 OBEC UHŘICE Informace Obecního úřadu Uhřice občasník srpen - září 2011 Vážení spoluobčané, koncem prázdnin za slunného počasí proběhl cyklovýlet Okolo Malé Hané. Jsem rád, že ze zhruba 390 přihlášených

Více

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 30.08.2016 Bod pořadu jednání: 20. Název : Důvod předložení: Zpracoval: Projednal: Majetkoprávní operace prodej: nemovitých věcí v k.ú. Hosty Usnesení č.

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více