Slánská radnice. Jak správně na kruhovým objezd. Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaného. Září 2003 Číslo 9 / Ročník VI.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slánská radnice. Jak správně na kruhovým objezd. Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaného. Září 2003 Číslo 9 / Ročník VI."

Transkript

1 Slánská radnice Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaného Září 2003 Číslo 9 / Ročník VI. ZDARMA Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, zdaleka nejvýznamnějšími akcemi měsíce srpna, konajícími se na území našeho města, byly Mistrovství Evropy jednotlivců na ploché dráze a hudební festival Rock na valníku. Je shodou okolností, že oba pořady se časově překrývaly, což bylo náročné pro návštěvníky, kteří chtěli stihnout obé. Opět po roce se ve Slaném konal vrcholný podnik plochodrážního sportu. Po loňském vydařeném finále mistrovství světa juniorů se tentokrát konalo mistrovství Evropy seniorské. Mezinárodní komise tak dala, podvakrát za sebou, důvěru našemu městu a organizátorům z místního Autoklubu. Pro Slaný a jeho obyvatele to neznamenalo jen nevšední sportovní zážitek s přídechem výjimečnosti, ale byla to neobvyklá a prestižní příležitost představit návštěvníkům města jedno z nejstarších královských měst Střední Evropy. Je třeba velmi ocenit hrstku nadšenců ze slánského Autoklubu a celou řadu sponzorů, bez jejichž peněz by se nemohlo významné sportovní klání vůbec uskutečnit. Předchozí pochvalné řádky v plné míře platí i o organizátorech a sponzorech již 4. ročníku Rock na valníku. Tentokráte se jednalo o nesrovnatelně větší riziko (podnikatelské a organizátorské), protože festival byl dvoudenní. Mladí lidé většinou z futsalového oddílu RSC Čechie Slaný si s obrovským břemenem poradili obdivuhodně. Není vždy snadné udržet pořádek a harmonogram programu při více než tisícové návštěvě. Poslední mé úvodníkové díky patří těm, kteří stojí vždy v pozadí masových sportovních a kulturních akcí, a to strážníkům městské policie a Policie ČR. Bez jejich nenápadné preventivní práce by se obdobné akce daly jen velmi těžko zajišťovat. Mějte se hezky! Váš starosta Ivo Rubík Jak správně na kruhovým objezd Povídání pro ty z nás, kteří již mají výcvik v autoškole delší dobu za sebou, i pro ty, kteří mají z jízdy křižovatkou s kruhovým objezdem zbytečné obavy. V neděli 17. srpna bylo možno poprvé ve Slaném vjet na křižovatku s kruhovým objezdem, jejíž výstavba vyvolala mnohou polemiku. Jedná se o věc sice nikoli novou, ale pro některé řidiče přece jen trochu nezvyklou, proto bych připomenul pravidla týkající se jízdy po kruhovém objezdu. Tento článek je určen nejen těm, kteří mají z jízdy křižovatkou tohoto typu obavy, ať již jsou příčiny těchto obav jakékoli, ale i těm, kteří si již přece jen pravidla provozu na pozemních komunikacích tak dobře nepamatují a do provozu se statečně vrhnou s heslem: Mně se přece nemůže nic stát, vždyť i ostatní musí dávat pozor! Každá křižovatka s kruhovým objezdem znamená pro řidiče zjednodušení činnosti při vjíždění do tohoto typu křižovatky je totiž nucen značně snížit rychlost jízdy, a má tedy daleko více času na to, aby dal přednost v jízdě vozidlům, která se k němu mohou správným způsobem jízdy přiblížit pouze z levé strany. A levá strana je ta, na kterou má poměrně dobrý výhled vždyť na téhle straně auta sedí. Dále nemusí svou činnost komplikovat odbočováním vlevo, při kterém by byl povinen dát přednost v jízdě protijedoucím, (odhadnout rychlost a vzdálenost protijedoucího vozidla je přece jen obtížná činnost), nemůže vjet do křižovatky s řízeným provozem na signál Stůj! a podobně. Myslím, že i chodci ocení snížení rychlosti jízdy vozidel v blízkosti křižovatky tohoto typu. dokončení na straně srpna bylo možno poprvé vjet na křižovatku s kruhovým objezdem (IH)

2 Slánská radnice Číslo 9 / Ročník VI. Strana 2 Jak správně na kruhový objezd dokončení ze strany 1 Zmatek a nebezpečné situace na křižovatce tohoto typu vytvářejí jedinci, kteří nemají jasno v používání směrových světel. Jak tedy na to? Protože náš kruháček ve Slaném patří k těm rozměrově menším, je nutno se této záležitosti více věnovat a používat i rozum a ne jen pravidla provozu na pozemních komunikacích. Ta nás totiž nabádají dát znamení o změně směru jízdy (lidově blinkr ), pokud měníme směr jízdy, vybočujeme z něho, nebo pokud to vyžaduje bezpečnost nebo plynulost provozu. Ta bezpečnost a plynulost je právě pole působnosti řidičského citu a rozumu. Když je mi jasné, že pojedu kruhovým objezdem systémem dovnitř ven (opustím kruhový objezd na prvním výjezdu), je vhodné použít znamení o změně směru jízdy vpravo ještě před vjetím do křižovatky, nechat směrovku zapnutou při jízdě kruhákem a vypnout ji opravdu až po vyjetí ven. Tento systém je ale naprosto nevhodný v případě, že hodlám pro výjezd použít některý z pozdějších výjezdů a nikoli hned ten první. Dám-li znamení o změně směru jízdy v tomto případě před vjetím do kruhu, mohl bych zmást některého z kolegů řidičů, který hodlá do křižovatky vjet nejbližším vjezdem. Do křižovatky tedy najedu bez blinkru (i když toto jednání je porušením pravidel) a teprve potom použiji pravidlo provozu na pozemních komunikacích, které praví, že znamení o změně směru jízdy máme dávat včas před započetím jízdního úkonu dáme je tedy tak, aby bylo zřejmé, který výjezd hodláme použít. Jedinci, kteří dávají znamení o změně směru jízdy při výjezdu z kruhového objezdu na poslední chvíli (nebo dokonce vůbec ne), ani bezpečnosti ani plynulosti nepomohou, spíše naopak, a ten, kdo bliká vlevo při jízdě po kruhovém objezdu, si jen zbytečně komplikuje situaci, protože tato činnost je naprosto zbytečná. Doufám tedy, že tato minipřednáška alespoň někomu pomohla vyjasnit situaci, stejně jako doufám, že odborníci mi prominou nepřesné formulace. Měl jsem totiž obavy, že pouhými citacemi a výběrem paragrafů, odstavců a písmen zákona o provozu na pozemních komunikacích bych případné čtenáře odradil. J. Vesecký, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Oprava ulice Pražská V souvislosti s otevřením nové kruhové křižovatky v lokalitě U Brodu a upraveným prostorem nového autobusového nádraží, parku a prodejny Lidlu se mne mnozí občané ptají: A co tankodrom v ulici Pražská (lidově tzv. slánská kanálštráse)? Kdy ta se bude opravovat? Reaguji následovně. Tuto komunikaci (stejně jako většinu hlavních silnic ve Slaném) město nevlastní, tudíž nemůže na nich vykonávat údržbu ani opravy. Konkrétně Pražská ulice patří pod Správu a údržbu silnic (SÚS) a je ve vlastnictví Středočeského kraje. Město může (a také to tak dělá) pouze lobovat, urgovat a přemlouvat, aby vlastník a správce opravu uskutečnili. Po několikerém jednání mě s konečnou platností náměstkyně ředitele SÚS informovala, že nejpozději do konce října t.r. SÚS uskuteční opravu Pražské ulice, a to od okraje nové kruhové křižovatky až k odbočce do ulice Netovická. Oprava se bude provádět za plného provozu, předpoklad trvání asi tři dny a v klíčové době pokládání živičného povrchu bude provoz řízen přenosnými semafory. Ivo Rubík, starosta SETKÁNÍ OBČANŮ SE STAROSTOU MĚSTA Další z pravidelných setkání starosty města Slaného RNDr. Ivo Rubíka se slánskými občany se uskuteční v pondělí 15. září 2003 od 16 hodin v sále bývalého hotelu Pošta. Slánská kasárna aneb rekonstrukce začíná Během prázdnin dosáhly přípravné práce pro I. etapu rekonstrukce areálu bývalých Kyjevských kasáren na obytnou zónu vrcholu a v současné době začínají stavební práce. Ze tří objektů podél Tomanovy ulice, které se budou v I. etapě rekonstruovat, započne rekonstrukce na objektu A, tedy na tom nejblíže k centru města. Město Slaný předalo objekt A stavební firmě Konstruktiva Konsit, a.s., která zvítězila ve výběrovém řízení, a ta by nám jej měla vrátit v červnu 2004 s jedenácti bytovými jednotkami vonícími novotou. Zároveň s výstavbou Město Slaný zahajuje prodej rekonstruovaných bytů a garážových stání v podzemních garážích. Byty se v areálu bývalých kasáren dají koupit za cenu , Kč/m 2 až , Kč/m 2 a garážové stání za cenu jednotnou , Kč. V současné době je k odprodeji připraveno 11 bytů velikosti 2+1 až 4+1 v objektu A, další byty se předběžně rezervují. Dispozice bytů, včetně výměr jednotlivých místností lze najít na internetové stránce, na kterou se dostanete odkazem ze stránek Městského úřadu ve Slaném, tj. Výzvy na podání nabídky ke koupi bytu se postupně objevují na úřední desce Městského úřadu ve Slaném a na jeho internetové nástěnce. Bližší informace o bytech, možných způsobech financování a podmínek podání nabídky lze získat u manažera rozvoje města, telefon nebo na ové adrese: Hezký začátek podzimu, třeba i s úvahami o novém bydlení Milan Grohmann, manažer rozvoje města

3 Slánská radnice Číslo 9 / Ročník VI. Strana 3 Slánský poklad Je tomu již bezmála třicet let, kdy při asanaci starých domů v Lípové ulici došlo v pátek v odpoledních hodinách při hloubení základů k objevu starých mincí. Zásluhou bagristy pana J. Snopa a jeho spolupracovníků se podařilo větší část nalezených mincí zachránit a významnou měrou tak obohatit sbírky slánského muzea. Mince byly zpozorovány až při vysýpání lžíce bagru do nákladního auta, takže původní uložení pokladu bylo možno určit jen přibližně. Podle terénní situace je pravděpodobné, že byl zakopán v podlaze sklepa asanovaného domu. Mince ležely v kovové, snad cínové schránce, přibližně válcovitého tvaru tedy patrně v konvici. Lze jen litovat, že nádobu, nebo alespoň její zbytky, se nepodařilo získat.podle její velikosti by totiž bylo možno odhadnout, kolik mincí mohla obsahovat a z toho usoudit, jak velkou část nálezu se pro studium podařilo zachránit. Z nálezu se dochovalo celkem 47 mincí, z toho počtu 32 mincí shromáždili zaměstnanci Průmstavu na stavbě a dalších 15 mincí dodatečně našli členové Vlastivědného muzea v Slaném a Archeologického ústavu ČSAV v Praze. V mincovním nálezu z Lípové ulice převažují tolary a jen v menší míře jejich díly (půltolary). Drobná mince je zastoupena jen několika exempláři. Při zpracování mincovních nálezů se kromě speciálních numismatických otázek sleduje hlavně historické pozadí nálezu, jako je např. zjistit příčiny a dobu uložení pokladu, jeho časové rozpětí, složení mincí podle místa jejich ražby, stupeň opotřebení, složení kovu a pod. Z těchto důvodů je proto důležité, aby byl zachován pohromadě celý mincovní nález vždyť jedna ztracená mince může úplně zkreslit dobu, kdy byl poklad do země uložen. Mincovní nález z Lípové ulice obsahuje ražby z časového rozpětí od roku 1520 do roku Nejstarší mincí je tolar Štěpána Šlika ražený v Jáchymově po roce 1520 za vlády Ludvíka I. Jagellonského ( ), nejmladší minci souboru představuje cizí tolar z roku 1623 ražený Wolfgangem Vilémem ( ) ve Falci Neuburgu s jeho heslem na líci mince In Deo mea consolatio (V Bohu je má útěcha). Není vyloučeno, že tato nejmladší mince souboru určuje dobu, kdy byl poklad uložen do země. Zajímavé je také složení mincí, pokud se týká poměru domácích ražeb k ražbám cizím. Z cizích mincí je zastoupeno Polsko pěkně zachovaným tolarem z roku 1618 z období vlády Zikmunda III. ( ), l8 mincí pochází ze sousedního Saska a územně vzdálené Španělsko je zastoupeno osmi mincemi z období vlády Filipa II. ( ). Naše české ražby, kromě již zmíněného šlikovského tolaru, jsou representovány mincemi z období vlády Ferdinanda I. ( ), Maxmiliána II. ( ), Rudolfa II. ( ) Ferdinanda II. ( ). V souboru mincí tedy převládají cizí ražby nad domácími. Ozdobou mincovního nálezu ze Slaného je nepochybně tolar z období vlády Rudolfa II. zobrazujícím na líci mince panovníka v dobovém oděvu, na rubu letícího dvouhlavého orla s říšským jablkem na prsou. Model těchto motivů vytvořil slavný italský medailér Antonio Abondio tedy do českého mincovnictví zasahuje přímý vliv italského renesančního umění. Naši pozornost také zaujme drobná mince s nápisem MALEY GROSS ražená v pražské mincovně v roce 1584 za vlády Rudolfa II. V našich dějinách jde o jedinou minci, jejíž nominál je vyjádřen slovně. Jak bylo uvedeno, poklad byl do země uložen nejspíše v roce 1623, nebo krátce po něm, tedy v neklidné době třicetileté války ( ), kdy Slaný bylo sužováno drancováním cizích a domácích vojsk procházejících městem a neutěšenou politickou a hospodářskou situací. V té době také z našeho města část obyvatelstva odchází z náboženských důvodů do ciziny, především do Saska, které bylo domovu nejblíže. Je snad poklad mincí z Lípové ulice majetkem některého z exulantů, který se do vlasti již nevrátil? Na tuto otázku sotva budeme moci dát spolehlivou odpověď. O významném nálezu se bude moci slánská veřejnost více dozvědět v některém z příštích čísel ročenky Slánský obzor. Tento mincovní poklad bude vystaven ve výstavním sále slánského muzea ve dnech 13. a 14. září 2003 (sobota a neděle). Václav Moucha UKÁZKA MINCÍ SLÁNSKÉHO POKLADU líc rub

4 Slánská radnice Číslo 9 / Ročník VI. Strana 4 Výpis z činnosti městské policie od do řešili strážníci drobnou krádež v samoobsluze U Pánka, kde žena z Lotouše odcizila zboží za 952 Kč. Za krádež jí byla udělena bloková pokuta Kč asistovali strážníci při nakládání vozidla, které policie ČR odebrala majiteli z důvodu podezření, že ve správním řízení může být vysloveno propadnutí či zabrání věci, což se nelíbilo známým a příbuzným majitele vozidla, kteří svojí nelibost vyjadřovali hlasitými projevy a výhružkami asistovali strážníci u požáru vozidla Š 105, které hořelo v ulici Revoluční v Kvíci. Hořící vozidlo uhasili hasiči a případ si převzala policie ČR zjistili strážníci při řešení přestupku, že řidič nevlastní řidičské oprávnění. Přestupek byl předán na Odbor dopravy Městského úřadu ve Slaném řešili strážníci nalezení vraku vozidla v ulici Okružní. Další dva vraky na Vojenském sídlišti a v lokalitě Pod Horou jsou již také v šetření MP na základě oznámení občana přistihla hlídka podomní prodejce, kteří nabízeli brambory. Hlídka prodejce poučila o porušování Obecně závazné vyhlášky města a další prodej po domech zakázala opět přistihla hlídka osobu nevlastnící řidičské oprávnění při páchání dopravního přestupku. I tento případ byl předán odboru dopravy zajišťovali strážníci odvoz silně podnapilého muže do nemocnice. Muž byl nalezen v ulici Wilsonova a tvrdil, že se uhodil do hlavy odchytili strážníci u Otrub Hroznýše královského. Asi 140 cm dlouhého hada předali s pomocí chovatele hadů, shodou okolností i strážníka MP Kladno na Záchytnou stanici Čabárna zadržela hlídka pachatele krádeže mobilního telefonu na plovárně, který byl odcizen mladé ženě. Žena pachatele popsala a ten byl na základě jejího popisu a místní znalosti strážníků zadržen hlídkou i s mobilem v ulici U Brodu. Pachatel byl předán policii ČR opět hlídka zajišťovala odvoz do nemocnice silně podnapilému muži, který usnul tentokrát v ulici Štechova. Jednalo se o stejného občana jako v předchozím případě přijali strážníci oznámení o nálezu uhynulých slepic nad Hemerkovým statkem. Hlídka jich napočítala 31. O úklid se postaral Veterinární asanační ústav. O týden později byl nahlášen další nález, tentokrát na černé skládce u Drnova. Zde jich byla napočítána zhruba stovka. Úklid zajišťovaly Technické služby a Veterinární asanační ústav hlídka zajišťovala místo dopravní nehody v ulici Brožovského, kde řidič dodávky, který pravděpodobně zkolaboval, naboural do čtyřech odstavených vozidel. Případ šetří DI policie ČR byli strážníci nuceni přivolat HZS k likvidaci benzínové skvrny v ul. Štechova. Hasiči vyteklý benzín zlikvidovali a majitelka, kterou strážníci vyrozuměli, si vozidlo zajistila proti dalšímu úniku benzínu strážníci zadrželi mladíka, který před letním kinem fyzicky napadl občana za to, že jej napomenul kvůli nevhodnému chování. Hlídka mladíka zadržela podle popisu poškozeného na náměstí T. G. M. Konfrontací s poškozeným byl pachatel usvědčen z přestupku proti občanskému soužití zajišťovali strážníci RZS muže, který údajně soutěžil, kdo vypije více alkoholu, čímž se přivedl do těžké opilosti. Muž byl RZS převezen k hospitalizaci. Zda nebyl porušen zákon ze strany obsluhy podniku nyní strážníci šetří strážníci zajišťovali místo dopravní nehody u Blahotic, kde došlo ke zranění osob. Hlídka zajišťovala bezpečný průjezd vozidel do příjezdu DI policie ČR řešili strážníci napadení mezi prodavačkou a zákaznicí prodejny, která přišla reklamovat zboží. Po ostré výměně názorů na potřebnost paragonu, přerostla potyčka slovní ve fyzickou, kdy prodavačka údajně na svoji obranu použila železnou tyč a způsobila zákaznici zranění. Případ byl předán policii ČR pro podezření ze spáchání trestného činu vyjížděla hlídka na oznámení, že u 3. ZŠ zůstaly vlivem zaseknutých dveří uvězněny tři děti v budce zařízení Eva. Strážníci děti z budky vyprostili a vysvětlili jim, že toto zařízení není na hraní řešili strážníci případ v Plusu, kdy děti muže z Prahy zkonzumovaly v prodejně dvě balení Českých koláčů a otec se prázdných obalů snažil zbavit jejich odhozením mezi ostatní zboží. Případ byl řešen jako přestupek proti majetku. V období posledních čtrnácti dnů vyjížděli strážníci na dalších šest případů občanského soužití, kdy si většinou manželé mezi sebou vyřizovali svoje spory tak vehementně, že na místě byl nutný zákrok strážníků. OZNÁMENÍ Město Slaný oznamuje, že v důsledku ztráty ruší dnem 18. srpna 2003 služební odznak Městské policie Slaný číslo

5 Slánská radnice Číslo 9 / Ročník VI. Strana 5 Základní kynologická organizace ve Slaném informuje V březnovém čísle Slánské radnice byl uveřejněn rozhovor s předsedou Základní kynologické organizace ve Slaném, p.karlem Bradáčem, který se mimo jiné zmínil o tom, že sportovní kynologie není již dávno vyhrazena pouze pro psy klasických služebních plemen, jako je např. německý ovčák. Na naše otázky tedy dnes odpovídali majitelé jiných plemen, kteří se kynologii začali věnovat teprve v posledních letech (jejich činnost jim však již přinesla úspěchy), a to paní Jana Zelenková ze Svinařova, Ing. Milada Jirásková z Přelíce a pan Jiří Matějka ze Slaného : Jakého psa vlastníte a odkdy jste členem ZKO Slaný? Jana Zelenková Jsem členkou ZKO Slaný teprve od roku 2000, kdy jsem si pořídila bílého švýcarského ovčáka (dříve americko kanadský bílý ovčák). Je to můj první pes, jmenuje se Abraxas Halit Paša. Milada Jirásková Od roku 1999 se pravidelně zúčastňuji výcviku se svými dvěma fenkami zlatého retrívra Bodie Chlupaté štěstí a nyní již s její dcerou Angie z Přelíčského mlýna. Jiří Matějka Já jsem se věnoval kynologii již v šedesátých letech 20. století, kdy jsem vlastnil a cvičil kolii. Dnes jsem se k pejskařině vrátil, ale již s jiným plemenem. Mám belgického ovčáka druh tervueren, který se jmenuje Denny. Jiří Matějka Díky temperamentu tohoto plemene jsou pro mne nejžádanější cvičení, při kterých se může pořádně rozpohybovat, ať už jde o překonávání překážek nebo nalézání osoby figuranta. Určitě se již můžete pochlubit některými úspěchy? Jana Zelenková Práce se psem je vždy dlouhodobá záležitost, takže výsledky se vidí nejdříve po roce. Abraxas však již složil zkoušku ovladatelnosti psa, prošel úspěšně bonitací a stal se tak chovným psem, z čehož mám velkou radost. Milada Jirásková Máme za sebou tzv. zkoušky OVVR, což je speciální přezkoušení pro retrívry, máme za sebou hodně úspěšných účastí na výstavách s výborným oceněním, vrcholem však pro moji Angie bylo udělení titulu Český šampion Českomoravskou kynologickou unií. Jiří Matějka Denny prošel úspěšně bonitací a byl uchovněn. Dne 2. září 2002 mu byl udělen titul Juniorchampion klubu Berger Belge. V letošním roce se zúčastním světové výstavy belgických ovčáků v zemi jejich původu v Belgii. Jak často se psem pracujete? Jana Zelenková Každou neděli se scházíme ke společnému výcviku, kdy probíhá výcvik stopování, poslušnosti a obrany. V průběhu týdne se potom snažím tyto dovednosti zdokonalit. Milada Jirásková Kromě pravidelných společných výcviků se scházíme s našimi instruktory též v průběhu týdne, abychom si procvičili speciální cviky a dovednosti, Základ všeho je však v každodenním kontaktu a soužití s pejskem. Co nám řeknete o Vaší výchově a výcviku psa? Jana Zelenková Když si balíme věci, které používám při výcviku, nesmím nikdy zapomenout na stopovací šňůru, protože práce na stopách ho moc baví, těší se také na obranu, jen ty aporty kdyby nebyly, to by se mu ulevilo. Milada Jirásková Kynologická organizace ve Slaném se přizpůsobila současné poptávce po tzv. přátelských společenských plemenech, a proto základní cviky můžeme cvičit společně s ostatními. Pod individuálním vedením výcvikáře se pak věnujeme přípravě na výstavy a na speciální zkoušky.

6 Slánská radnice Číslo 9 / Ročník VI. Strana 6

7 Správní uspořádání severozápadní části středních Čech v roce 1907

8 rok 1930 přičleněno v roce 1948 Slaný a vývoj správního uspořádání severozápadní části středních Čech Nejdůležitější politickou změnou revolučního roku 1848 v Rakousku bylo zrušení poddanství, které s sebou přineslo zákonitě i likvidaci patrimoniální tj. poddanské správy. Likvidací této správy ovšem vypadl základní stupeň správního uspořádání habsburské monarchie, která měla na základní úrovni soudní, správní a daňové pravomoci nad většinou obyvatelstva. Porevoluční období tedy nastolilo nutnost zásadní reorganizace státní správy a soudnictví. Zrušená poddanská správa musela být vládou nahrazena tak, aby nová správa vyhovovala vznikající občanské společnosti. Základní součástí nově budované státní správy se v období tzv. Bachova absolutismu staly politické a soudní okresy. Soudní okres v sobě zahrnoval území působnosti jednotlivých soudů. Soudní okresy bývaly menší než politické a na území politického okresu se většinou nacházely 2 3 soudní okresy. Politický okres byl pak správní jednotkou, která spravovala z hlediska politické správy určité území. Vzhledem k tomu, že Slaný bylo přirozeným centrem regionu, vznikl zde jak soudní, tak politický okres. Jako první ze státních úřadů začal ve Slaném pracovat berní úřad. C. k. okresní hejtmanství (podkrajský úřad) začalo ve Slaném úřadovat 15. února Okresní hejtmanství byl úřad, který stál v čele okresu a představoval tím nejnižší úroveň státní politické správy. Slaný se tak stalo sídlem politického okresu, který zahrnoval soudní okresy Slaný, Libochovice a Velvary. Nadřízeným úřadem slánského podkrajského úřadu byla krajská vláda v Praze. Tento stav ale netrval dlouho, protože při další správní reformě roku 1855 vznikly nové smíšené okresní úřady s pravomocí politickou a soudní. Okresní soudy tím přestaly existovat. Poměrně malé okresní úřady se neosvědčily a tak v roce 1868 došlo k další správní reformě.

9 rok 1960 odtrženo k Zákonem č. 44/1868 ř. z. z dostala definitivní podobu i státní politická správa, jejímž základním článkem se stala okresní hejtmanství, která v sobě zahrnovala 2 3 soudní okresy. V případně slánského C. k. okresního hejtmanství to byly soudní okresy Slaný, Nové Strašecí a Velvary (soudní okres libochovický připadl okresnímu hejtmanství v Roudnici nad Labem). Tento stav zůstal v podstatě až do začátku 20 století nezměněn. V r vznikly rozdělením území soudního okresu Velvary dva soudní okresy Velvary a Kralupy nad Vltavou které se o rok později staly součástí nového politického okresu Kralupy nad Vltavou. Právní předpisy vymezovaly věcnou působnost volených orgánů samosprávných (obecní výbor, obecní představenstvo, starosta v obcích). Okresní hejtmanství se státním úřednictvem bylo vedeno okresním hejtmanem. Územní působnost uvedených orgánů tvořily u okresní samosprávy zastupitelské úřady totožné s okresy soudními. Nově vzniklá Československá republika se svým prvním zákonem v den převratu 28. října 1918 přihlásila k zachování kontinuity se starým právním řádem rakouským a převzala i jeho správní soustavu. Vznik republiky se proto

10 Slaný správní obvod obce s rozšířenou působností v roce 2003 státní správy na nejnižší úrovni příliš nedotkl a úpravy byly spíše drobného rázu. Dosavadní okresní hejtmanství bylo přejmenováno na okresní správu politickou ale působnost tohoto úřadu zůstala stejná. V roce 1927 byl přijat zákon o organizaci politické správy, který znamenal poslední legislativní úpravu veřejné správy v době I. republiky. Po desetiletém trvání republiky došlo roku 1928 k reformě veřejné správy a vznikly mimo jiné okresní úřady. V této podobě fungoval slánský úřad až do roku 1937, kdy vznikla jeho pobočka (expozitura) v Novém Strašecí, která existovala do roku V době okupace naší vlasti v letech dožívala okleštěná samospráva I. republiky. Obecní zastupitelstva byla zrušena a nahrazena jmenovanými zástupci protektorátní správy. Nacistická okupace příliš správní uspořádání na okresní úrovni nepozměnila a tak tento model v podstatě dožíval s různými drobnými obměnami po celou dobu války. Až rok 1945 a osvobození s sebou přineslo radikální zásah do státní správy. Na základě dekretů prezidenta Beneše vznikly Okresní národní výbory (ONV). Nové výbory měly v poválečném období poměrně rozsáhlé pravomoce, které vedly k definitivnímu odstranění dvojkolejnosti veřejné správy. ONV fungoval i ve Slaném Tento stav se příliš nezměnil ani po komunistickém převratu v roce Okresní národní výbor ve Slaném fungoval až do roku V tomto roce vznikl sloučením původního okresu Kladno s okresem Slaný nový okres Kladno. K tomuto novému okresu byly připojeny některé obce z bývalého okresu kralupského, roudnického, novostrašeckého a Prahy-západ. Nově utvořený okres se skládal ze 144 obcí, které se dále dělily na 166 osad. Po komunálních volbách v listopadu 1990 byly opětovně vytvořeny podmínky pro odlišení samosprávy od státní správy, kdy městské a národní výbory vystřídaly městské a obecní úřady, pověřené výkonem státní správy a městská a obecní zastupitelstva jako orgány samosprávné. Zároveň s tím došlo ke zrušení 7 krajských a 75 okresních národních výborů a k jejich částečnému nahrazení 73 okresními úřady. Pro Slaný to znamenalo, že ONV na Kladně byl nahrazen okresním úřadem Kladno. V rámci pokračující reformy veřejné správy došlo ke konci roku 2002 ke zrušení stávajících okresních úřadů s tím, že velkou část jejich kompetencí převzaly od obce s rozšířenou působností (205 je v rámci celé republiky). Jednou z těchto obcí se stalo i královské město Slaný, které se tím (jako jedno z 26 měst v rámci Středočeského kraje) opět stalo přirozeným administrativním a kulturním centrem celé oblasti. B. Franková, ředitelka Vlastivědného muzea ve Slaném, PhDr. M. Pehr a Ing. P. Bartoníček, místostarosta města Slaného

11 Slánská radnice Číslo 9 / Ročník VI. Strana 7 Přehled kulturních a ostatních akcí ve 2. pololetí roku 2003 v Domě s pečovatelskou službou, Na Sadech 173, Slaný čtvrtek v 15 hodin Kavárnička pro seniory V. Holec II.patro, pořádá DPS pondělí v 17 hodin Přednáška o poruchách zažívání MUDr. S. Solař I. patro, pořádá DIA pondělí ve Společenské odpoledne V. Holec II.patro, pořádá SPŽ čtvrtek v 15 hodin Kavárnička pro seniory B+M Family II. patro, pořádá DPS čtvrtek v 15 hodin Beseda s místostarostou města a vedoucím DPS p. Hložek a p.leitner II. patro, pořádá DPS úterý v 15 hodin Přednáška o nádorových onemocněních MUDr. K. Linhart I. patro, pořádá DIA úterý ve Nemoci seniorů a jejich prevence MUDr. R. Ranková II.patro, pořádá SPŽ čtvrtek v 15 hodin Tmavomodrý svět J. Ježka D. Vlachová a J. Vízner II.patro, pořádá DPS pondělí ve Společenské odpoledne V. Holec II. patro, pořádá SPŽ středa v 15 hodin Psychika a nemoci stáří Mgr. H. Šteklová I. patro, pořádá DIA čtvrtek v 15 hodin Kavárnička pro seniory Bratři Horovi II. patro, pořádá DPS čtvrtek v 9 hodin DEN DIABETU měření, vážení, tlak atd. I. patro, pořádá DIA čtvrtek v 15 hodin Hudební odpoledne Bratři Horovi II. patro, pořádá DIA pondělí ve Společenské odpoledne V. Holec II. patro, pořádá SPŽ čtvrtek v 15 hodin Mikulášská zábava V. Holec II. patro, pořádá DPS úterý v Edukační program sestra I. Nováková I.patro, pořádá DIA čtvrtek ve Beseda s výstavkou vánočního pečiva E. Forejtová II. patro, pořádá SPŽ pondělí v 15 hodin Předvánoční členská schůze KDU ČSL II. patro, pořádá KDU ČSL pondělí v 17 hodin Obezita MUDr. S. Solař I. patro, pořádá DIA úterý v 15 hodin Vánoční koledy ZUŠ Slaný II. patro, pořádá DPS pátek ve Společenské odpoledne V. Holec II. patro, pořádá SPŽ úterý v 15 hodin Silvestr rozloučení s rokem 2003 Kapela pana Rudolfa Hyšky II. patro, pořádá DPS Každé úterý se koná od 15 hodin cvičení diabetiků ve společenské místnosti I.patro. Každé úterý probíhá od 14 hodin kroužek ručních prací seniorů ve společenské místnosti ve druhém patře. Změna programu vyhrazena. L. Leitner, vedoucí DPS Slaný

12 Slánská radnice Číslo 9 / Ročník VI. Strana 8 Tajemná rudá planeta na večerní obloze Hotel Pošta na náměstí Současně, čí spíše v mírném předstihu s probíhající opravou a přestavbou areálu domu čp. 160 tzv. Hotelu Pošta na náměstí ve Slaném je postupně vypracováván tzv. stavebně-historický průzkum. Co je stavebně-historický průzkum? Znamená to vyhodnocení stavu jednotlivých budov a pokus proniknout do dějin objektu poznat jeho způsob užívání, podobu stavebních konstrukcí a vnější výraz, tedy zjednodušeně řečeno fasádu. To vše podléhalo dílčím či větším změnám, nejvíce informací přitom poskytuje stavba sama konstrukce zdiva, stropů a krovu, skladba místnosti, okna, dveře, vrstvy omítek a nátěrů to vše je čítankou dějepisu budovy. Zdravím Vás, milí čtenáři Slánské radnice. Mnozí z Vás si jistě povšimli, že se na tomto místě pravidelně objevují články pracovníků Městské hvězdárny o aktuálním dění v astronomii. Nejinak tomu je i dnes, a jak již sám název článku napovídá, dozvíte se některé zajímavé informace o pověstné rudé planetě, o planetě Mars. Načervenalý kotouček, který se navečer objevuje nad jihovýchodním obzorem, je právě planeta Mars. Období, kdy můžeme planetu dobře pozorovat, je od srpna do října. Právě v tomto období se planeta nachází Zemi nejblíže, a máme tedy možnost pozorovat na povrchu planety větší podrobnosti nežli v jiných období. Mars je v pořadí čtvrtou planetou Sluneční soustavy a svým průměrem km je téměř poloviční než naše Země. Jeho průměrná vzdálenost od Slunce činí 1,55 astronomické jednotky, tedy 1,55 násobku průměrné vzdálenosti Země od Slunce. Jeho známé načervenalé zbarvení, patrné již na první pohled pouhým okem, je způsobeno oxidy železa nacházejícími se na povrchu planety. Mars má velmi řídkou atmosféru a jeho tvář se relativně často skrývá za clonami zvířeného prachu při lokálních nebo až celoplanetárních prachových bouřích. Pokud se však prach usadí, tak se již malými dalekohledy dají rozeznat světlé polární čepičky a tmavší oblasti povrchu planety. Velmi zajímavou skutečností letošního pozorování Marsu je, že se planeta na své eliptické dráze kolem Slunce přiblíží k naší Zemi nejvíce za posledních let. Bude dokonce blíž než v roce 1988, a to téměř o dva miliony kilometrů. Díky tomuto přiblížení se Mars opět dostal do popředí zájmu světových kosmických agentur. Nastává totiž výhodné období pro vyslání sond s větším počtem přístrojů při menších nákladech na palivo. V nedávné době startovaly ze Země k Marsu dokonce hned čtyři sondy. Dvě vyslala americká NASA a po jedné Evropa a Japonsko. Tyto sondy mají za úkol zjistit s konečnou platností, zda byl či stále je na Marsu život. Druhým úkolem sond je soustředit potřebné informace k tomu, aby se v co nejbližší době mohl k Marsu vydat i člověk. Právě Mars je ze všech planet Sluneční soustavy již od pradávných dob spojován se záhadami, obestřen tajemstvími a hlavně byl často považován za obydlený inteligentními bytostmi. Zatím se však nic z toho, s čím si Mars spojujeme, nepodařilo potvrdit, avšak ani vyvrátit. Domnívám se, že přirozená lidská zvědavost spolu se zápalem a lidským umem nakonec na všechny otázky týkající se Marsu odpověď najde. A již zmíněné vyslání sond je bezpochyby krokem na dlouhé cestě k osídlení Marsu a možná i v budoucnu dalším útočištěm naší civilizace ve Sluneční soustavě. Pavel Týř, Městská hvězdárna Slaný Astronomie pro každého Městská hvězdárna pořádá každoročně od října jednoletý astronomický kurz pro posluchače od 13 let. V tomto kurzu se posluchači dozvědí zajímavé informace z astronomie, navštíví planetárium, hvězdárnu v Praze i observatoř Astronomického ústavu v Ondřejově a samozřejmě také budou pozorovat oblohu dalekohledy. Studium probíhá formou devadesátiminutových lekcí, které se konají vždy jednou týdně v odpoledních hodinách. Kromě vlastního výkladu a diskuze jsou lekce doplněny diapozitivy a filmy, které se vztahují k probírané látce. Astronomický kurz, který vedou naši odborní pracovníci, je vhodnou přípravou pro zapojení se absolventů do činnosti odborných sekcí hvězdárny, či do obecné popularizace astronomie. Cena kurzu pro jednoho posluchače je 500 Kč. Astronomický kurz bude zahájen v úterý 30. září v 16 hodin v přednáškovém sále Městské hvězdárny. K tomu přistupuje spolupracovník historik, který vyhodnotí záznamy v archivu nejčastějším záznamem je prodej či koupě, ale nezřídka byl pořízen popis. Dějiny všedního dne pak dokumentují různé účty a korespondence. Speciálním archivem je pak archiv stavebního úřadu, který je již vyhodnocen a skýtá neobvykle bohatý fond plánů a korespondence k hotelu Pošta. Plasticitu obrazu všedního dne pak snad může dobře doložit nadčasová drobnost od září 1894 do března 1895 se táhne šňůra korespondence, v níž město neustále vyzývá nájemce hotelu Pošta a stavitele k okamžitému odklizení hromad vykopané zeminy, které leží na náměstí před hotelem. Nájemce i stavitel se od počátku dušují, že hromady určitě odklidí, jenže hlína mezitím zmrzla... Významnou oporou pro stavebně-historický průzkum je tzv. dendrochronologie. Je to exaktní metoda, podle níž lze s přesností na rok určit letopočet kácení dřeva, pokud jsou zachovány všechny jeho letokruhy. Spolupráce

13 Slánská radnice Číslo 9 / Ročník VI. Strana 9 se stavebním historikem pak v praxi vypadá tak, že průzkum určí skupiny dřevěných prvků jako reprezentanty určité stavební etapy a specialista z takto určených trámů odebere vzorky k datování. Průzkum hotelu Pošta ještě není skončen a tak některé závěry ještě nejsou definitivní. Jak tedy vypadají dějiny tohoto areálu? Jak již předpokládal při povšechném průzkumu celého jádra v r města Dr. Muk, panská hospoda vznikla na místě 3 parcel měšťanských domů. Sklepy z nich jsou dodnes zachovány a s nadzemním zdivem jsou proto nápadně nesourodé. Obdobně na místě asi dalších 3 parcel patrně současně vzniklo piaristické gymnázium, vše jako výsledek pobělohorské přestavby města. Dá se proto předpokládat, že základní půdorysný rozvrh předního, do náměstí obráceného křídla může být ze 2. poloviny 17. stol. Krov je však jednoznačně datován dendrochronologií rokem Ukazuje se tedy, že požár piaristické koleje v roce 1795 panskou hospodu nezasáhl, přinejmenším ne přední dům. Východní křídlo, které se právě nyní přestavuje, pochází ze sklonku 18. století. Bylo nejprve přízemní a snad k němu můžeme přiřadit druhotně použitý trám kácený Zvláště pamětihodné je zaklenutí konírny v přízemí křídla s pískovcovými sloupy, obdobnými jako v průjezdu hlavní budovy. Ty rovněž pocházejí z přestavby kolem roku Ještě na vyobrazení města v r je východní křídlo přízemní. K vystavění patra došlo podle výsledků průzkumu někdy ve 30. letech 19. stol., dendrochronologie potvrdila předpoklad s výsledkem Patro východního křídla bylo určeno jako sýpka, ale s přípravou na snadnou změnu na byty připraveny byly výklenky velkých oken. Bylo to velmi prozíravé a bylo jen otázkou času, kdy ve městě bude důležitější prostor pronajímán jako byty, než využíván jako sýpka. K tomuto jevu skutečně došlo a ve dvou vlnách bylo patro i část přízemí přestavěno na byty v roce 1880 a Mezitím proběhla vleklá přestavba severního křídla, ukončená ve 40. letech 19. stol. Ovšem již v roce 1836 je severní křídlo znovu přestavováno a vzniká sál v patře. Ve 30. letech proběhla další z přestaveb hlavního křídla. Pamětihodná jsou okna dvojího druhu hustěji členěná (levnější sklo) do dvora a řidčeji členěná okna do náměstí s dosud zachovanými detaily kování, které si nijak nezadají se stejně starými špičkovými budovami v Praze. V roce 1833 a 1866 by1 zásadně opraven krov nad západním křídlem z posledního jmenovaného roku pochází poněkud tvrdé narovnání dolní části mansardy novými námětky. Z dalších úprav stojí za zmínku přestavba pro německý dům, doložená v archivu stav. úřadu, která proběhla od roku 1942 do roku 1944, patrně s přestávkami. Tato výrazná epocha se zapsala do výrazu uvnitř stavby novoklasicistními, typicky německými štukovými a truhlářskými detaily. Štukatury, které míjíme na schodišti a v jeho okolí, jsou tedy z roku Drobností, až mrazivě dokumentující dobu, je zazděné jízdní kolo ve sklepě jako pohon ventilátoru protileteckého krytu ve sklepě. M. Rykl Průzkum zpracovává M. Rykl, spolupracují J. Malík, I. Minář a dendrochronologii vyhodnotil T. Kyncl. Archiválie vyhledává M. Ebel. Za vyhledání dobových fotografií z fondu Vlastivědného muzea ve Slaném autoři průzkumu děkují pracovnicím muzea.

14 Slánská radnice Číslo 9 / Ročník VI. Strana 10 Nový odkaz na Na internetové adrese Městského úřadu ve Slaném (www.meuslany.cz ) byl vytvořen nový odkaz EU a evropské záležitosti. Kromě částí Do EU s MMR (Ministerstvem pro místní rozvoj), Národní rozvojový plán (je i v anglické verzi), Smlouva o přistoupení ČR k EU a Průvodce Strukturální fondy by se zde měly objevovat rovněž aktuální informace sloužící k informování širší veřejnosti. Pavel Bartoníček V muzeu o smečenském baroku Ve středu 17. září 2003 v 15 hodin zveme do Malé galerie Vlastivědného muzea ve Slaném na setkání O smečenském baroku hudebním a výtvarném. Procházka slánskými ulicemi VIII pokračování z minulého čísla Pod Ungeltem: místní označení krátké průchozí uličky z Masarykova náměstí do Štechovy ulice. Pokorného: Alois Pokorný ( ) byl soustružníkem v továrně Kolben-Daňek ve Slaném. Stal se náčelníkem župní organizace Federace proletářské tělovýchovy. Cvičil na dvou spartakiádách v Praze na Maninách. Za odbojovou činnost jako člen KSČ byl zatčen a zemřel v koncentračním táboře v Mauthausenu. Politických vězňů: Ulice vede od pomníku popravených a umučených slánských občanů za 2. světové války na Hlaváčkově náměstí směrem k Otrubům. Pomník byl odhalen při 20. výročí osvobození (čedičový balvan byl odstřelen na Slánské hoře, na bronzových deskách jsou jména umučených spoluobčanů). Původně se jmenovala Sadová, poté Třída osvobozených politických vězňů, od roku 1990 pouze Politických vězňů. Pražská: Označení hlavní komunikace vedoucí z města směrem na Prahu, Též celá oblast předměstí se nazývá Pražské předměstí. Přibilova: Dr. Martin Přibil, vlastenecký kněz a exulant, se narodil ve Slaném v Třebízského ulici čp. 174 v roce l803. Studoval na piaristickém gymnasiu v Slaném, v Mostě a v Plzni. Vstoupil pak do semináře a stal se knězem. Pro velké neshody s arcibiskupem odešel do Pruska, kde se stal královským archivářem v Berlíně. V Lipsku studoval na universitě a byl promován doktorem filosofie. Se svými přáteli v bývalé vlasti byl v neustálém styku, neboť měl touhu působit doma v Praze. Je autorem sbírky básní, Umění barokního Smečna a jeho význam v rámci regionu přiblíží Vladimír Přibyl. O dějinách smečenského hudebního kůru, zvláště o osobnosti Františka Mensiho, promluví Karel Procházka, vedoucí člen souboru Chorus Carolinus. Soubor připravuje letos vydání premiérového CD s osmi skladbami tohoto zatím nedoceněného hudebního skladatele, který působil na Slánsku (Smečno, Hobšovice, Pchery). Vladimír Přibyl Církev československá husitská ve Slaném Vás zve na Komponovaný pořad Lukáše Jurka herce Středočeského divadla v Kladně neděle 14. září od 16hodin v modlitebně Církve čs. husitské (vedle tržiště) Cestopis z francouzského Taizé duchovního centra mladých neděle 28. září od 16 hodin v modlitebně Církve čs. husitské (vedle tržiště) některé byly i zhudebněny (Chval každý duch Hospodina, Jede mladík na svém koni). Zemřel v Berlíně Ulice byla pojmenována v roce Rabasova: Václav Rabas se narodil v Krušovicích na Rakovnicku a zemřel v Praze. Malíř a krajinář. Jeho obrazy převážně pocházejí z rodného kraje. Maloval krajinu, pole a chmelnice na Rakovnicku, Slánsku a Žatecku. Byl milovníkem monumentálních obrazů. Vysoce je ceněn soubor Chleba. Ulice se dříve jmenovala Braunova, v roce l990 byla přejmenována na Rabasovu. Revoluční: ulice se nachází v Kvíci. Riegrova: František Ladislav Riegr ( ), známý český politik a poslanec českého sněmu a říšské rady. Vůdce staročeské konzervativní strany. Sestavil v letech jedenáctidílný Riegrův slovník naučný. Rudé armády: Třída Rudé armády je hlavní ulicí v Kvíci. Je připomínkou května l945. Pokračování v příštím čísle. Božena Franková, ředitelka Vlastivědného muzea ve Slaném Ročenka Slánský obzor Ročenka Slánský obzor muzejního spolku v Slaném vyšla poprvé v roce l893. Muzejní spolek v ročenkách publikoval články o historii města i jeho okolí. Informoval o spolcích působících ve Slaném, o činnosti různých institucí a úřadů, průmyslových závodů i škol. Dosud jsou nedocenitelnou studnicí informací o životě města. Tato ročenka vycházela pravidelně 55 let až do

15 Slánská radnice Číslo 9 / Ročník VI. Strana 11 roku 1947, kdy byla násilně ukončena. Navázat na tradici vydávání se podařilo díky pochopení a podpoře Městského úřadu v Slaném v roce 1993, kdy ročenka Slánský obzor začala pravidelně vycházet. V letošním roce vyšel již desátý ročník. Ročenka si zachovala původní obal se znakem města, který v roce l897 pro muzejní spolek nakreslil Mikoláš Aleš. Vydavatelem je Vlastivědné muzeum společně s Patrií Společností pro ochranu kulturního dědictví. V roce 1997 se k vydávání připojil také Státní okresní archiv Kladno. V letošním roce ročenka Slánský obzor obdržela mezinárodní standardní číslo periodických publikací ISSN (Internetové stránky časopisu ww.slanskyobzor.cz).vážíme si tohoto uznání a těšíme se, že další čtenáři projeví o tuto ročenku zájem. Nové 10. číslo Slánského obzoru je možné zakoupit ve Vlastivědném muzeu Slaný a ve slánském Infocentru. Cena výtisku je 80 Kč. Z obsahu nové čísla: Václav Moucha, Pozoruhodný pravěký nález z Klobuk u Slaného Vladimír Přibyl, Slánská fioretti (ze slánského františkánského baroku) Libor Dobner, Vznik Sokola pražského a jeho následné rozšíření na Slánsku a Kladensku Jiří Kovařík, Německé plány na přestavbu Kladna ( ). Božena Franková Zprávy ze slánského Infocentra Milý čtenáři, v minulém čísle Slánské radnice jsme vám představili webové stránky Knihovny V. Štecha. Infocentrum je součástí knihovny, a proto na těchto stránkách najdete také odkaz na stránky Íčka. Seznámíte se na nich se službami, které nabízíme tuzemským i zahraničním turistům, ale i slánským občanům. Jsou zde kontakty na ubytovací a stravovací zařízení ve městě, včetně jejich webových stránek (pokud je mají), na banky, pojišťovny, autoservisy a další praktické informace. Pokud nevíte, jak naložit s volným časem, nechte se inspirovat nabídkou zájmových kroužků a organizací pro vás nebo vaše děti a nebo navštivte některý ze slánských sportovních klubů. Jejich program a informace o pořádaných akcích najdete pod odkazem Sport v hlavní nabídce Infocentra. Můžete se také podívat na nabídku programů městského kina, divadla či dividýlka. Jestliže jste vášniví turisté, zajisté si vyberete z nabídky již šesti Kulturně historických putování Slánskem, které jsme začali vydávat v loňském roce, a budeme v této řadě pokračovat. Nabídku najdete pod označením Tipy na výlety. Jsou zde popsané trasy procházek a také fotografie turistických zajímavostí jednotlivých obcí. Údaje o turistických zajímavostech na Slánsku, jako jsou např. zvonice nebo menhiry, najdete pod ikonou Zajímavosti v regionu. Pro ty, Slaný v Travel Trade Gazette V letošním červencovém čísle TTG (Travel Trade Gazette), prestižním časopise věnujícím se cestovnímu ruchu, byl zveřejněn leták Královské město Slaný turistická sezóna Informační leták, vydaný v počtu výtisků, byl distribuován nejen ve Slaném, ve vybraných Infocentrech a informačních střediscích středních Čech, ale i v několika pobočkách ČCCR (České centrály cestovního ruchu). Akce, které byly pro letošní rok v letáku avizovány Procházka městem Slaný prohlídka Masarykova náměstí, Prohlídka Velvarské brány a Vycházka po slánských hřbitovech přilákaly do města také návštěvníky z bližších i vzdálenějších míst naší republiky. Nezbývá než čekat na sezónu 2004, ve které stávající nabídku rozšíříme. Pavel Bartoníček TURISTICKÁ SEZÓNA VE SLANÉM AKTUÁLNĚ Vy cházka po slánských hřbitovech sobota ve 13 hodin Vycházka po slánských hřbitovech, kterou pořádá Vlastivědné muzeum ve Slaném, seznamuje nejen s funerální architekturou od konce 16. století, ale i s hroby slavných rodáků a dalších významných osobností. Sraz před vchodem u hlavní brány (vedle kláštera). kteří se zajímají o historii vesnic na Slánsku, je připraven odkaz Obce v regionu, kde se s těmito informacemi seznámí. Nesmíme opomenout ani odkaz Akce na Slánsku. Návštěvníci se dozvědí, kdy a co se právě v určený den koná, co se připravuje. Tyto údaje se snažíme co nejčastěji doplňovat, aby byly stále čerstvé. Na webové stránky Íčka se dostanete nejen ze stránek knihovny, ale také ze stránek a kde uvidíte ikonu bílého I v zeleném poli, a nebo z kteréhokoli vyhledavače (Seznam, Atlas, Centrum ) pokud zadáte sousloví Infocentrum Slaný. Naše stránky stále aktualizujeme, aby co nejlépe vyhovovaly různorodým požadavkům našich potenciálních návštěvníků a aby spektrum naší nabídky bylo co nejširší. Hezký zbytek léta vám přejí pracovnice Infocentra. Slánský týdenní kalendář Dne byl uveden do prodeje první slánský týdenní stolní kalendář Slaný na starých pohlednicích Najdete jej na pultech Antikvariátu a knihkupectví na Komenského náměstí, Papírnictví Zlata na Masarykově náměstí, Knihkupectví a papírnictví Zlata na Hlaváčkově náměstí a v Infocentru Knihovny V. Štecha na Masarykově náměstí. Představení toho kalendáře slánské veřejnosti proběhlo ve čtvrtek 4. září 2003 v 16 hodin v Infocentru. Infocentrum Slaný

16 Slánská radnice Číslo 9 / Ročník VI. Strana 12 Slánské pamětihodnosti Znovuzrozená památka obraz Narození Krista z kostela sv. Gotharda ve Slaném Dnešní setkání je vlastně pozváním pro všechny příznivce starého umění na premiéru obnoveného obrazu Narození Krista, která uvede bohatý program Dne otevřených památek. Zahájení proběhne v sobotu v 9 hodin v kostele sv. Gotharda, a to za účasti restaurátorek akad. mal. Lenky Helfertové a akad. mal. Markéty Pavlíkové. Běží o rozměrný deskový obraz (189 x 179 cm), který zčernalý visel po dlouhou dobu nad bočním vchodem a jehož uměleckou hodnotu jsme spíše vytušili, než rozpoznali. Teprve restaurování odhalilo význam malby, její jedinečnost v barevném pojetí a expresivních detailech. Je zde zobrazen prostý příbytek chléva, v jehož středu chová Panna Maria na klíně narozeného Spasitele. Je tak ilustrován novozákonní příběh Vánoc, který popsal v evangeliu sv. Lukáš I stalo se, jakž odešli od nich andělé do nebe, že ti pastýři řekli vespolek: Pojďme až do Betléma a vizme tu věc, kteráž se stala, o níž Pán oznámil nám. I přišli chvátajíce a nalezli Marii a Josefa i to nemluvňátko ležící v jeslích (Lk 2,15 16, podle Bible Kralické). Máme před sebou monumentální dílo, unikátní slánskou památku, která, jak prokázal slohový a technologický rozbor, patrně pochází z rudolfínské doby. Na obraze můžeme obdivovat zajímavou kompozici, výraznou svítivou barevnost i řadu jednotlivostí. Zaujme postava mladého chlapce vpravo dole, která je vyvedena v rotačním pohybu, jakýsi vzdálený ohlas pojetí, které uplatňoval třeba rudolfínský malíř Bartolomeus Spranger. Za pozornost také stojí košík s ovocem, který je namalován drobnopisně jako zátiší, nebo detailně propracovaný způsob rafinované úpravy vlasů ženy ve spodní části. To jsou výtvarné pointy, které společně s celkovým expresivním pojetím obličejů a těl účastníků posvátného děje nám přinášejí jedinečný zážitek. Při opravě bylo zjištěno, že dřevěná deska byla několikrát zmenšena, a to ve spodní části téměř o jednu čtvrtinu. Restaurátorky odhalily další pozoruhodné skutečnosti, například to, že skupina andílků vlevo nahoře není původní, ale byla domalována později. Rovněž v centrální části, nad postavou Panny Marie, kde je umístěna postava anděla, byla po sejmutí starých laků nalezena jiná kompozice, snad původní autorův záměr. Obraz Narození zaznamenal na hlavním oltáři ještě slánský děkan Jiří Bláha v roce Při další barokizaci děkanského kostela byla rozměrná deska odstraněna, později zmenšena, zasazena do nového rámu a nakonec zavěšena nad zmíněný boční vstup. Autora díla zatím neznáme. Můžeme hypoteticky uvažovat o slánském malíři Matouši Jednuškovi, který v roce 1617 vytvořil obraz pro hlavní archu. I biblický novozákonní námět, a nikoliv malba světce sv. Gotharda, může napovídat o luteránském prostředí tehdejšího královského města, které zobrazování svatých nepřálo, neboť hlavním pramenem pro tehdejší věrouku města bylo zejména Písmo svaté. Teprve v roce 1623, kdy město Slaný připadlo smečenskému Jaroslavu Bořitovi z Martinic, přichází na děkanství katolický kněz Jan Heřman Blovský. Obraz Narození Krista sice nepatří mezi nejvýznamnější díla rudolfínské malby, ale jedinečným způsobem dokládá pronikání dvorského umění i mimo Prahu. Z pohledu sociologického je tato práce i zajímavým dokladem výtvarné zakázky královského města v době, kdy stáli slánští měšťané pevně na nekatolické straně v pohnuté době předbělohorských Čech. Vladimír Přibyl Detail obrazu Narození Krista z kostela sv. Gotharda ve Slaném po restaurování (1617?) Měsíčník Slánská radnice vydává Městský úřad Slaný. Adresa redakce: MěÚ Slaný, Velvarská 136, Slaný. Telefon: Fax: Odpovědný redaktor: Ing. Pavel Bartoníček, místostarosta města Slaného. Členové redakce: Ing. Petr Kolačkovský, Ivo Horňák. Registrováno Okresním úřadem Kladno pod č.j. RK/39/99. Návrh grafické úpravy: Jan Renner Signum Sazba a DTP: Ivo Horňák. Tisk: Tiskárna Kočka. Toto číslo vyšlo 5. září Uzávěrka tohoto čísla byla 26. srpna Za obsah příspěvků odpovídají jejich autoři.

Slánská radnice. Program nulové tolerance měsíc poté. Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaného

Slánská radnice. Program nulové tolerance měsíc poté. Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaného Slánská radnice Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaného Červenec 2003 Číslo 7 / Ročník VI. ZDARMA Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, vždy, když se setkávám s lidskou

Více

Slánská radnice. Průmyslová zóna Slaného získala další ocenění. Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaného

Slánská radnice. Průmyslová zóna Slaného získala další ocenění. Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaného Slánská radnice Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaného Prosinec 2003 Číslo 12 / Ročník VI. ZDARMA Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milé děti, v adventní čas přichází chvíle ke

Více

Co se děje na slánské radnici? Rada města připravila rozpočet

Co se děje na slánské radnici? Rada města připravila rozpočet Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 1 ročník XVIII leden 2015 POPLATEK ZA ODPAD Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,

Více

BŘEZEN 2012. adresa internetových stránek: www.slatinany.cz Vítání občánků 94. LASKAVÝ VEČER S KARLEM IV. 1. městský ples je úspěšně za námi

BŘEZEN 2012. adresa internetových stránek: www.slatinany.cz Vítání občánků 94. LASKAVÝ VEČER S KARLEM IV. 1. městský ples je úspěšně za námi BŘEZEN 2012 adresa internetových stránek: www.slatinany.cz Vítání občánků V obřadní síni Městského úřadu ve Slatiňanech byli dne 26. listopadu 2011 paní zastupitelkou Ing. Dagmar Fryšovou slavnostně přivítání

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE ROK BAROKA XIV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz ČERVENEC SRPEN 2011 Loutkářská Chrudim stále mladá Celostátní přehlídka amatérského

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA

ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA Na prahu nového roku Na druhou stranu musím zmínit i záležitosti, jež se zatím ještě nepodařilo plně dotáhnout do úspěšného

Více

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Založeno roku 1919 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Dny otevřených dveří Sociální služby města Velké Meziříčí 12. 10., 9 16 hodin Domov pro seniory 12. 10., 10 17 hodin Wellmez 12. 10.

Více

Svazek obcí Blatenska strana 1 Svazek obcí Blatenska. Bezdědovický dub. telem je rodinná hrobka Hildprandtových, majitelů blatenského zámku.

Svazek obcí Blatenska strana 1 Svazek obcí Blatenska. Bezdědovický dub. telem je rodinná hrobka Hildprandtových, majitelů blatenského zámku. Svazek obcí Blatenska strana 1 Svazek obcí Blatenska SOBE B l a t e n s k o O Bezdědovicích Informační servis Z obcí regionu Ze školství Sociální okénko ž i v e a n o v e Vychází jako VOLNĚ NEPRODEJNÁ

Více

ročník XIV. cena 15 Kč číslo 3/2012 vyšlo 10. 2. 2012 Prezentace R mafiova na veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brnû

ročník XIV. cena 15 Kč číslo 3/2012 vyšlo 10. 2. 2012 Prezentace R mafiova na veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brnû -03-2012 8.2.2012 15:44 Stránka 1 číslo 3/2012 vyšlo 10. 2. 2012 cena 15 Kč Prezentace R mafiova na veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brnû Odbor dopravy Ïádá fiidiãe, aby parkovali na urãen ch parkovi

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

U Atomu bezpečněji Aquapark Laguna roste Dejte odpadům druhou šanci Sportoviště očima studentů Stromy v našem městě potřetí

U Atomu bezpečněji Aquapark Laguna roste Dejte odpadům druhou šanci Sportoviště očima studentů Stromy v našem městě potřetí 05/2013 U Atomu bezpečněji Aquapark Laguna roste Dejte odpadům druhou šanci Sportoviště očima studentů Stromy v našem městě potřetí JARNÍ EKO-BIO JARMARK OTEVŘEL CESTU K LÉTU Více na str. 7 Kulturní památka

Více

11/2014. Nekritizuj, čemu nerozumíš. Nepoznals to, hochu, na vlastní kůži. Elvis Presley. Sonja Baťová. Gahurův prospekt uspěl

11/2014. Nekritizuj, čemu nerozumíš. Nepoznals to, hochu, na vlastní kůži. Elvis Presley. Sonja Baťová. Gahurův prospekt uspěl Nekritizuj, čemu nerozumíš. Nepoznals to, hochu, na vlastní kůži. Elvis Presley 11/2014 Gahurův prospekt uspěl 5 Sonja Baťová 19 Festival outdoorových filmů 21 staré fotky 17. listopad 1989 Den boje za

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí. více str. 9. Na novoborském Pivobraní vystoupí Toxique

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí. více str. 9. Na novoborském Pivobraní vystoupí Toxique NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Září 2009 cena: 9 Kč Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí více str. 9 MC KOBLÍŽEK Rodičovské ladění, projekt podpořený EU více str. 18 Na novoborském Pivobraní

Více

Kam o Vánocích? Do Betléma? Ne. Na betlém!

Kam o Vánocích? Do Betléma? Ne. Na betlém! 12 prosinec 2011 ROÈNÍK XXII cena: 6 Kè Kam o Vánocích? Do Betléma? Ne. Na betlém! Tři roky jsme byli bez betlému manželů Vostrých v telčském muzeu. Tolik roků trvalo jeho generální restaurování. Byly

Více

měsíčník města únor 2011 cena 10 Kč

měsíčník města únor 2011 cena 10 Kč měsíčník města únor 2011 cena 10 Kč Na kolejích (foto: Fotoklub SnS o. s. Ladislav Špalek) Z obsahu Schůze rady......... str. 2 Kdysi a dnes......... str. 6 Školství............. str. 7 Kultura............

Více

Městský úřad Klimkovice Říjen 2012

Městský úřad Klimkovice Říjen 2012 Městský úřad Klimkovice Říjen 2012 Z obsahu tohoto čísla: 1.Slovo starosty 2. Čestný občan města, LSM Jáchymov 4.-5. Informace z rady a zastupitelstva 6. Obecní policie, Kanalizace 7.-8. Volby 9. Centrum

Více

6/2015. Život je to, co se s tebou děje, když si děláš úplně jiné plány. John Lennon. Oprava křižovatky v Malenovicích. Zlín má svoji Venuši

6/2015. Život je to, co se s tebou děje, když si děláš úplně jiné plány. John Lennon. Oprava křižovatky v Malenovicích. Zlín má svoji Venuši Život je to, co se s tebou děje, když si děláš úplně jiné plány. John Lennon 6/2015 Zlín má svoji Venuši 4 Oprava křižovatky v Malenovicích 7 Archiv zve do svých prostor 30 staré fotky Vážení čtenáři zlínského

Více

Slivovice, mladá žena a láska jsou léky Olbrama Zoubka

Slivovice, mladá žena a láska jsou léky Olbrama Zoubka Zpravodaj Města Litomyšle 5. května 2011 Ročník XXI. 5 Litomyšl Japonsku Ganbare Nippon! Go, go Japan! Záběry zpustošených částí Japonska obletěly celý svět a nenechaly snad nikoho chladným. Reaguje rovněž

Více

Výstaviště bylo plné Elegance

Výstaviště bylo plné Elegance Karel se vrací na str. 6 svůj zámek České nezávislé noviny středního Polabí Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Čelákovice, Neratovice, Lysá n. L. Kostelec n. L. a okolí Vandalové z diskotéky terorizují

Více

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU 2012 září MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU Na 17. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice (ZM) došlo ke změně na pozici starosty. Stávající starosta Ing. Aleš Miketa rezignoval na funkci a novým starostou

Více

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika Kalendárium akcí Sport Knihovna 19. ro z vo p í p l n u u e e od ho l h p z r. N ra k Č. Kos l yd l ě k l st z vo. V s n d j k u r z vo p rt h u u e

Více

Roèník XVI. DUBEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč)

Roèník XVI. DUBEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) Roèník XVI. DUBEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 AKTUÁLNÍ INFORMACE O PŘEŠTICÍCH str. 3 MISTROVSTVÍ V ESKYMOVÁNÍ

Více

Osram pozval vedení města k návštěvě firmy

Osram pozval vedení města k návštěvě firmy Představujeme zastupitele MUDr. Petr Kopřivík str. 4 Okradli důchodce o všechny peníze str. 5 Osram pozval vedení města k návštěvě firmy Starosta Bruntálu Ing. Leoš Gregovský a místostarosta Stanislav

Více

! Inzerce. Inzerce. 2 Přeloučský ROŠT

! Inzerce. Inzerce. 2 Přeloučský ROŠT ! Inzerce Inzerce 2 Přeloučský ROŠT Zprávy z radnice! Rada města Přelouče 72. schůze se konala 5. září V Přelouči a místních částech zajiš- >uje správu, údržbu a obnovu systému veřejného osvětlení příspěvková

Více

10 Kč. 11/2009 Vysokomýtský. zpravodaj

10 Kč. 11/2009 Vysokomýtský. zpravodaj 10 Kč 11/2009 Vysokomýtský zpravodaj Na přední straně obálky: Z vysokomýtského hřbitova Foto Lucie Šedová Listopad 1 Neděle 2 Pondělí 3 Úterý 4 Středa 5 Čtvrtek 6 Pátek 7 Sobota 8 Neděle 9 Pondělí 10 Úterý

Více

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní.

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví 10/2013 Park Komenského se změní 4 Cestovatel Leoš Šimánek 19 Knihovna v novém 20 staré fotky Vážení příznivci starých fotografií,

Více

Z obsahu. Foto: Zdena Horní

Z obsahu. Foto: Zdena Horní září 2003 SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJ strana 1 Z obsahu schůze rady rekonstrukce věznice z historie kdysi a dnes 100. výročí Posázavského pacifiku domov důchodců zve kultura kino propozice Rallye Světlá sport

Více

Vybíráme z obsahu. 6. Nezáv. starostové pro kraj 49 hlasů (1,30 %) 7. Děln. str. - zrušení popl. ve zdr. 37 hlasů (0,98 %)

Vybíráme z obsahu. 6. Nezáv. starostové pro kraj 49 hlasů (1,30 %) 7. Děln. str. - zrušení popl. ve zdr. 37 hlasů (0,98 %) L I S T O P A D 0 0 8 č í s l o 1 1 V I. r o č n í k ČSSD suverénně vyhrála volby do pardubického krajského zastupitelstva. Získala téměř třicet šest procent hlasů a v 45členném krajském zastupitelstvu

Více

ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA

ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA Pro lednové číslo Magazínu Zlín jsme požádali o rozhovor primátorku města Zlína Irenu Ondrovou Před několika týdny jsme slavili Vánoce a loučili se s loňským rokem. Pokud

Více