NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Čarodějnice. Městský zpravodaj ŘEMESLO A UMĚNÍ VE SKLE NOVÝ BOR sv. Florián a sv. Agáta (Háta)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Čarodějnice. Městský zpravodaj ŘEMESLO A UMĚNÍ VE SKLE NOVÝ BOR 2009. sv. Florián a sv. Agáta (Háta)"

Transkript

1 NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Duben 2009 cena: 9,-- Kč ŘEMESLO A UMĚNÍ VE SKLE NOVÝ BOR 2009 str. 8 VÝSTAVA VE SKLÁŘSKÉM MUZEU LUDMILA LAGESSON - ANDRASKO str. 8 Čarodějnice Po roce se novoborské náměstí opět stane rejdištěm čarodějnic, které se zde slétnou ke svému tradičnímu srazu. Patronka zdejších divých žen Bludimíra spolu se svým diskžokejem tentokrát přivítá všechny děti ze své nové kouzelné chaloupky na muří nožce V prostoru náměstí budou moci děti spatřit a navštívit hned několik dalších čarodějnic, od kterých zdarma obdrží dětský divotvorný lektvar nebo opečený kouzelný buřtík Jako vždy si také mohou zasoutěžit o sladké odměny v rozličných čarodějnických disciplínách. V závěru slavnosti budou na veliké hranici symbolicky spáleny tři nejdivočejší ženštiny, které zdejšímu panství a lidem za loňský rok nejvíce škodily. Děti se o občerstvení starat nemusí - mají ho zdarma a dospěláci mohou potěšit své chutě u řady stánků. Zakoupit si můžete pečené klobásy, staročeské koláče a trdelník, perníky a letos nově na Čarodějnice i poctivé zabijačkové pochoutky, jako jsou jitrnice, jelita a hlavně zabijačkový guláš a polévka, na kterou si klidně přineste bandasku Uzavření mateřských škol o letních prázdninách str. 7 Spolu s celou řadou firem a jednotlivců, kteří pracovali zdarma, věnovali finanční prostředky či nás trvale podporují a zejména s městem Nový Bor, které na uspořádání akce věnovalo peníze, Vás zveme na Čarodějnice 2009! Vaši Dobrovolní hasiči Změna programu vyhrazena ČTVRTEK 30. DUBEN HODIN náměstí Míru sv. Florián a sv. Agáta (Háta) Vážení spoluobčané, sklářské řemeslo je součástí Lužických hor už více jak 700 let. Lužické hory byly vhodným místem pro sklářskou výrobu. Hojnost bukových porostů, kvalitní písky a k tomu zručné ruce sklářů, byly zárukou kvalitního skla a jeho věhlasu po celém světě. 4. května tradičně oslaví skláři den sv. Floriána. Tento patron dbá na to, aby hutě nevyhořely, ale především, aby sklářské pece nevyhasly. V tomto roce asi bude málo důvodů k oslavám, se smutkem sleduji, jak právě sklářské pece jedna po druhé vyhasínají, je utlumována výroba a celé rodiny sklářů se dostávají do existenčních problémů. Vždy jsem byl pyšný, že město Nový Bor je nazýváno městem skla a sklářů, ale nyní si kladu otázky, jaký bude osud českých sklářů, jak překonají hospodářskou krizi a jak opět pozvednou sklářskou výrobu na světovou úroveň? Jsem rozhodnut učinit veškeré možné kroky k záchraně tohoto krásného řemesla a přeji všem hodně sil a vytrvalosti. Svatý Floriáne a Háto, ochraňujte skláře a nedejte jejich řemeslu zahynout. Jindřich Mareš starosta Více informací str. 4 duben09.indd :01:23

2 Zprávy z Města Město nejdříve koupí cestu Pozemky podél benzinové čerpací stanice OMV, po nichž povede přístupová cesta do průmyslové zóny, zakoupí město Nový Bor nejdříve, rozhodli městští zastupitelé. Ačkoliv se jedná o relativně malé plochy, jsou pro fungování průmyslové zóny nepostradatelné a tomu také odpovídá jejich cena. Vychází několikanásobně dráž než parcely určené v zóně pro zástavbu, a proto za ně město zaplatí více než 1 milion korun. Zastupitelé zatím dali vedení jen souhlas, aby s majiteli sepsalo příslušné kupní smlouvy a pak rozhodnou definitivně. Průmyslová zóna bude dostupná také z druhé strany z Nemocniční ulice, přístupové cesty zajistí město směnami pozemků mezi městem a jinými vlastníky. Je to jedna z variant, důležité je, že pokud bude pochopení majitelů, tak velice rychlá, uvedl místostarosta Nového Boru Stanislav Valdman. Pokud budou cesty, zastupitelé i lépe uslyší na návrhy, aby kupcem některých parcel bylo přímo město. Podle jeho informací někteří podnikatelé neusilují o zakoupení pozemků v průmyslové zóně prostřednictvím města, ale jednají přímo s vlastníky parcel. Víme o dvou podnikatelských subjektech, které už v zóně zakotvily. Ani tito podnikatelé nemohou v průmyslové zóně fungovat bez přístupových cest, podotýká místostarosta, čímž nepřímo zdůvodňuje rozhodnutí zastupitelů. Uvedl také, že pokračují jednání s Czechinvestem, který zprostředkovává jednání o příchodu nových investorů do Nového Boru. Helena Plicková MěÚ Nový Bor Psi znečišťují sídliště Novelu vyhlášky o místních poplatcích ze psů a novelu obecně závazné vyhlášky o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezení prostor pro pobíhající psy musí na podnět rady města vypracovat finanční odbor. Na radě zazněly návrhy na tvrdší postup vůči těm majitelům, jejichž psi zaneřáďují sídliště zejména Rumburských hrdinů. A proti majitelům, kteří své psy nechávají volně pobíhat po lese. Starosta města Jindřich Mareš sice nařídil městské policii, aby se touto problematikou více zabývala při pochůzkové činnosti, ale to samo o sobě nestačí. Proto budou zastupitelé znovu zvažovat větší finanční postihy neukázněných majitelů psů i navýšení poplatku ze psů. Helena Plicková, MěÚ Nový Bor Město potřebuje peníze Turistické informační centrum sídlí v Novém Boru na třídě T. G. Masaryka v domě č. p. 47. A právě tento dům by chtěli někteří radní prodat, aby město mělo dostatek peněz na různé investiční akce či koupi pozemků. Osobně s prodejem TIC nesouhlasím, i když uznávám, že na investiční akce finance nestačí, připouští místostarosta Nového Boru Stanislav Valdman. Při nákupu pozemků budeme muset jít cestou úvěrů, ale musíme disponovat zároveň majetkem, kterým bychom mohli za úvěry ručit, zdůvodňuje odmítavý postoj k prodeji domu č. p. 47. Kdysi Novoborští prodej domu, v němž TIC sídlí, zvažovali. Tehdy byla tržní cena nemovitosti odhadnutá na 10, 5 milionů korun, ale protože uplynulo pár let, musí odbor správy majetku připravit nové podklady pro navrhovaný prodej objektu. Z jednání rady města vzešel také návrh na prodej nemovitosti v Dvořákově ulici naproti poliklinice, kterou nyní využívá úřad práce. Podklady pro prodej připravuje odbor správy majetku. Úřad práce se přestěhování nebrání, ale město prozatím nemá k dispozici prostory, kam jej přemístit, uvedl místostarosta. Je třeba rozhodnout, kam úřad práce přemístit, nechat nemovitost znovu odhadnout a musí se zvolit metoda případného prodeje. Rovněž k prodeji této nemovitosti se budou muset vyjádřit zastupitelé. Helena Plicková, MěÚ Nový Bor Czech Point šetří čas O poskytnutí dotace z integrovaného operačního programu zaměřeného na podporu kontaktních míst Czech Point v obcích žádá město Nový Bor. Z dotace hodlá doplnit vybavení alespoň jednoho ze svých pracovišť například multifunkčním zařízením, laserovou barevnou tiskárnou, skenerem atd. Celkové náklady na dovybavení pracoviště vycházejí zhruba na 68 tisíc 500 korun. Dotace by měla být něco málo přes 58 tisíc a zbytek uhradí město, upřesnil místostarosta Nového Boru Stanislav Valdman. Na Městském úřadu v Novém Boru jsou vytvořena čtyři kontaktní místa Czech Point (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminal), z nichž mohou občané pohodně komunikovat s úřady a institucemi. Ačkoliv byli i Novoborští zpočátku nedůvěřiví, dnes patří tato pracoviště k nejnavštěvovanějším místům na městském úřadu, poněvadž tu lidé výrazně šetří čas. Občané zde mohou získat všechny informace o údajích, které o nich stát vede v centrálních registrech, podotýká místostarosta. Nejčastěji si přicházejí vyřizovat výpisy z katastru nemovitostí, požadují ověřené výstupy z živnostenského a obchodního rejstříku a také z rejstříku trestů. Kromě obcí jsou kontaktní místa Czech Point k dispozici také ve vybraných pracovištích České Pošty, zastupitelských úřadech, v kancelářích Hospodářské komory a v kancelářích notářů. Helena Plicková, MěÚ Nový Bor 2 Novoborský měsíčník / duben 2009 duben09.indd :01:24

3 VÝBĚR USNESENÍ ze ZM konané dne USNESENÍ č. 1100/09/ZM32 Dotace na prevenci kriminality 2009 ZM schvaluje podání žádosti o grant na Letní výchovně rekreační tábor pro děti z rizikového prostředí z grantového programu Libereckého kraje č.24 - Podpora prevence kriminality na rok 2009 a vlastní finanční spoluúčast na podaném projektu ve výši 30%. USNESENÍ č. 1101/09/ZM32 Granty na rok 2009 oblast sociální a oblast protidrogové prevence ZM schvaluje poskytnutí grantu na rok 2009 v programu č.5 - oblast sociální a zdravotnická O.s. Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje Komplexní sociální služby pro seniory a občany s těžkým zdravotním postižením v Novém Boru ,- Kč a poskytnutí grantu na rok 2009 v programu č.6 - oblast protidrogové prevence O.s. Pasant Česká Lípa K-centrum - centrum pro drogové závislosti ,- Kč a pověřuje starostu města podpisem smluv. USNESENÍ č. 1102/09/ZM32 Schválení smluv grantů na rok 2009 oblast sociální ZM schvaluje uzavření smluv o poskytnutí grantů v oblasti sociální a zdravotnické, které schválila RM dne a pověřuje starostu města podpisem těchto smluv. USNESENÍ č. 1105/09/ZM32 Vyřazení z účtu nedokončené investice ZM souhlasí s vyřazením z evidence nedokončeného investičního majetku, vedeného na účtu projekty a příprava staveb, níže uvedený majetek: Název: Studie úprav třídy T. G. Masaryka; rok pořízení: 2002; Částka k vyřazení: Kč Název: Studie + PD k ÚŘ Řadové garáže Rumburských Hrdinů - nová výstavba; rok pořízení: 2002; Částka k vyřazení: Kč USNESENÍ č. 1111/09/ZM32 Schválení smlouvy - účel. dotace pro Náboženskou obec Církve čsl husitské N.Bor ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace ve výši ,- Kč pro Náboženskou obec Církve československo husitské, Nový Bor na zbudování hromosvodu na kostele sv. Ducha a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí účelové dotace USNESENÍ č. 1112/09/ZM32 Záměr prodeje parcel pč. 1984/10, pč. 1964/17, 1984/11 a část pč. 1964/18 v k.ú. Arnultovice u Nového Boru (lokalita Zátiší) ZM schvaluje záměr prodat parcely pč. 1984/10 ost. plocha, jiná plocha, pč. 1964/17 lesní pozemek, 1984/11 ost. plocha, jiná plocha, část pč. 1964/18 lesní pozemek o celkové výměře cca 1463 m2 v k.ú. Arnultovice u Nového Boru, za účelem stavby rodinného domu, za minimální cenu 400,- Kč/m2+náklady s převodem spojené+cena za porosty+cena za odnětí pozemků z lesního půdního fondu, dle předložené průvodky záměru prodeje USNESENÍ č. 1113/09/ZM32 Prodej parcely pč. 2161/17 oddělená z pč. 2161/3 dle GP č /2009 a pč. 2165/9 oddělená z pč. 2165/1 dle GP č /2009 vše v k.ú. Nový Bor ZM schvaluje prodej parcel pč. 2161/17 o výměře 137 m2 trv. trav. porost oddělené dle GP z parcely pč. 2161/3 v k.ú. Nový Bor a parcely pč. 2165/9 o výměře 185 m2 ost. pl., ostatní komunikace oddělené dle GP z parcely pč. 2165/1 v k.ú. Nový Bor, za účelem rozšíření zahrady, do SJM Josefa a Anny Čihákových, za smluvní cenu 200.-Kč/m2+náklady s převodem spojené Bor o celkové výměře 571 m2, za účelem stavby polyfunkčního domu, formou obálkové metody, za minimální cenu 600,- Kč/m2+náklady s převodem spojené, dle předložené průvodky záměru prodeje nemovitostí USNESENÍ č. 1116/09/ZM32 Servisní smlouva na výtahy v budově B MěÚ B.Egermanna 1001, Nový Bor s firmou Miroslav Havránek HTM - Výtahy ZM schvaluje smlouvu na zajištění servisu výtahů v budově B MěÚ B.Egermanna 1001 v Novém Boru s firmou Miroslav Havránek HTM - Výtahy v předloženém znění a pověřuje starostu města podpisem smlouvy USNESENÍ č. 1117/09/ZM32 Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod č Kalinova 572 ZM schvaluje smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod č odběrné místo Kalinova 5712, Nový Bor se Severočeskými vodovody a kanalizacemi a.s. v předloženém znění a pověřuje starostu města podpisem smlouvy USNESENÍ č. 1178/09/ZM32 Diskuse - odstoupení Ing. Silné z redakční rady Novob. měsíčníku ZM bere na vědomí odstoupení Ing. Stanislavy Silné z redakční rady Novoborského měsíčníku USNESENÍ č. 1179/09/ZM32 Diskuse - doplnění Mgr. K.Maškové do redakční rady Novob. měsíčníku ZM souhlasí s doplněním p. Mgr. Kateřiny Maškové do redakční rady Novoborského měsíčníku Jindřich Mareš v.r., starosta MĚSTO NOVÝ BOR Městský úřad Nový Bor - odbor správy majetku nám. Míru 1, Nový Bor, tel.: , fax: , Město Nový Bor zveřejňuje tímto podle 39 zákona č.128/2000 Sb., o obcích následující Záměr prodeje nemovitosti Záměr schválil a vydává : Zastupitelstvo města č.usnesení: 1114/09/ ZM32 ze dne: Nemovitost Parcela pč. 7/1 (oddělená dle GP z parcely pč. 7) v k.ú. Arnultovice u Nového Boru, pč. 319 v k.ú. Nový Bor a pč. 320/1 (oddělená dle GP z parcely pč. 320/1) v k.ú. Nový Bor Výměra pozemku (pozemků): o celkové výměře 571 m2 Katastrální území Nový Bor, Arnultovice u Nového Boru Podnět k prodeji Město Nový Bor Lokalita B. Egermanna- nad květinářstvím Zatížení nemovitosti Bez smluvních věcných břemen Minimální prodejní cena 600,-Kč/m²+ náklady s převodem spojené Účel využití Stavba polyfunkčního domu - prodej pozemků bude uskutečněn po vydání územního rozhodnutí, územního souhlasu nebo jiném rozhodnutí na stavbu polyfunkčního domu dle stavebního zákona, které si zajistí na své náklady schválený kupující. Kupující se v kupní smlouvě zavazuje, že nejpozději do 5 let od nabytí právní moci stavebního povolení na pozemcích dokončí a zkolauduje stavbu polyfunkčního domu Úhrada kupní ceny Celá kupní cena při podpisu kupní smlouvy nebo v případě úhrady z úvěru do 90 dnů od podpisu kupní smlouvy Další podmínky záměru Formou obálkové metody Způsob podání připomínek: Písemně poštou na výše uvedenou adresu nebo na podatelnu MěÚ Nový Bor, nám.míru 1, Nový Bor Způsob podání nabídek: Písemně poštou na výše uvedenou adresu nebo na podatelnu MěÚ Nový Bor, nám.míru 1, Nový Bor v zalepené obálce označené slovy: NEOTEVÍRAT Prodej parcel na stavbu polyfunkčního domu lokalita B. Egermanna - na obálku uvede zájemce svojí adresu - do žádosti zájemci uvedou předmět koupě, účel koupě stavba polyfunkčního domu, výši nabídnuté kupní ceny, jméno, adresu, tel. číslo, (právnická osoba-název, IČ, sídlo firmy) způsob platby kupní ceny. Termín podání připomínek a nabídek do do hod. Ing. Blanka Fialová, Vedoucí OSM MěÚ Nový Bor MĚSTO NOVÝ BOR Městský úřad Nový Bor - odbor správy majetku nám. Míru 1, Nový Bor, tel.: , fax: , Město Nový Bor zveřejňuje tímto podle 39 zákona č.128/2000 Sb., o obcích následující Záměr prodeje nemovitosti Záměr schválil a vydává : Zastupitelstvo města č.usnesení: 1112/09/ ZM32 ze dne: Nemovitost Parcela pč. 1964/17, pč. 1984/10, pč. 1984/11 a část pč. 1964/18 Výměra pozemku (pozemků): Celkem cca 1463 m² Katastrální území Arnultovice u Nového Boru Podnět k prodeji Žádost za účelem stavby RD Lokalita Zátiší Zatížení nemovitosti Na pozemku se nachází porosty Minimální prodejní cena 400,- Kč/m²+ náklady s převodem spojené+cena za odnětí pozemků z lesního půdního fondu+cena za porosty Účel využití Stavba rodinného domu prodej parcel bude uskutečněn po vydání územního rozhodnutí, územního souhlasu nebo jiném rozhodnutí dle stavebního zákona, které si zajistí schválený kupující. Kupující se v kupní smlouvě zavazuje, že nejpozději do 5 let od nabytí právní moci stavebního povolení, jiného rozhodnutí dle stavebního zákona nebo do 5 let od vydání ohlášení stavby na pozemcích dokončí a zkolauduje stavbu rodinného domu. Úhrada kupní ceny Celá kupní cena při podpisu kupní smlouvy nebo do 90 dnů od podpisu kupní smlouvy Další podmínky záměru Formou obálkové metody Způsob podání připomínek Písemně poštou na výše uvedenou adresu nebo na podatelnu MěÚ Nový Bor, nám.míru 1, Nový Bor Způsob podání nabídek: Písemně poštou na výše uvedenou adresu nebo na podatelnu MěÚ Nový Bor, nám.míru 1, Nový Bor v zalepené obálce označené slovy: NEOTEVÍRAT Prodej parcel lokalita Zátiší v k.ú. Arnultovice u Nového Boru a na obálku uvede zájemce svojí adresu - do žádosti zájemci uvedou předmět koupě, účel koupě stavba rodinného domu, výši nabídnuté kupní ceny, jméno, adresu, tel. číslo, způsob platby kupní ceny. Termín podání nabídek a připomínek do do hod Ing. Blanka Fialová, Vedoucí OSM MěÚ Nový Bor Novoborský měsíčník / duben duben09.indd :01:24

4 Zprávy z MěÚ 22. duben - Mezinárodní den Země Den Země v Novém Boru ve středu 22. dubna 2009 na náměstí Míru Zajímá vás osud planety Země? Zajímáte se o životní prostředí? Pak s námi určitě přijďte ve středu 22. dubna oslavit Den Země, který je světovým svátkem životního prostředí. V České republice se tento svátek slaví od roku 1990 a podporuje ho celá řada významných organizací i osobností z oblasti vědy, kultury i politického života. Jeho význam spočívá v tom, že úplně každému umožňuje přispět k péči o životní prostředí. Každým rokem probíhá velké množství akcí, do kterých se zapojují zejména školy, místní samosprávy a také velké množství jednotlivců. Přispějte i vy ke Dni Země a zapojte se do připravovaných akcí. Na letošní Den Země v Novém Boru vás zvou Odbor životního prostředí, Odbor správy majetku a Odbor školství, kultury a sportu MěÚ Nový Bor, DDM Smetanka, Sklářské muzeum a studenti VOŠ a SŠ sklářské Nový Bor. Je připraven program, který přinese zábavu i poučení. A jaké bude hlavní téma? Samozřejmě sklo a životní prostředí. Dopoledne je určeno zejména pro organizované skupiny školáků i předškoláků, na odpolední program zveme širokou veřejnost. Na jednotlivých tématických stanovištích jsou připraveny soutěžní úkoly. Uvidíte, co se sklem umí člověk. Ve svém ateliéru vás se svou sklářskou show očekává David Wünsch, fi rma Ajeto vám zprostředkuje ukázky hutního tvarování skla. Turistické informační centrum, kde bude instalovaná výstava studentů novoborské sklářské školy, a také sklářské muzeum otevírají v tento den zdarma své dveře pro širokou veřejnost a zvou vás k prohlídce expozic. Program na náměstí Míru zpestří hudba, prodej ekologických výrobků, čajovna. Všichni soutěžící se mohou samozřejmě těšit na odměny. RNDr. Alena Forgáčová vedoucí OŠKS BOR tématický seminář Novoborská radnice přislíbila všem, kdo se zapojili do diskuze o událostech roku 1945 a především o 2. červnu 1945 v našem městě, že na toto téma připraví seminář s pracovním názvem BOR 1945, kde bude možné shrnout veškeré povědomosti o těchto historických událostech. Většinově jsme se shodli, že městské periodikum Novoborský měsíčník není tím nejvhodnějším prostorem pro vedení diskuzí a polemik. Seminář je plánován na sobotu 3. října 2009 a pravděpodobně se uskuteční v Navrátilově síni. Pozváni budou historici, kteří se zabývají tímto obdobím na regionální i celostátní úrovni a další hosté. Možnost prezentace dostanou všichni, kteří budou chtít přispět svými poznatky a názory ke zdaru semináře. Předpokladem je, že jejich příspěvek bude řádně předem přihlášen a bude splňovat kriteria stanovená organizátory akce. Předpokládáme, že by ze semináře vzešel Sborník, který může být např.nahrazen i přílohou Novoborského měsíčníku. O přípravách semináře budou informovat následující čísla městského zpravodaje. Nyní připravujeme - nová rubrika na městském webu Vedení města se rozhodlo otevřít od letošního dubna na svých webových stránkách novou samostatnou rubriku pro účely shora zmíněného semináře. Bude do ní možné vkládat prostřednictvím Oboru školství, kultury a sportu dokumenty, které mají přímý vztah k tématu semináře. Zveřejněny budou jakékoliv dokumenty vztahující se k roku 1945 v našem městě, např. fotokopie či přepisy úředních či archivních dokumentů, zaznamenané či nové vzpomínky pamětníků, fotografi e, novinové články apod., které mohou doložit historickou skutečnost. Ovšem žádná polemika, tu si nechme všichni na seminář. Stanislav Valdman místostrosta Velikonoční symbol na Skalce Velikonoční svátky jsou velmi významným křesťanským svátkem, oslavují zmrtvýchvstání Ježíše Krista a připadají vždy na neděli následující po prvním jarním úplňku. Neděle zmrtvýchvstání páně připadá v letošním roce na 12. dubna. Po ní následuje Velikonoční pondělí, které je v našich krajích spojeno s různými tradicemi a zvyky. Patří k nim např. chození s pomlázkou a koledování malovaných vajec. Velikonoce však mají také svoje symboly. Nejvýznamnějším z nich je kříž, který je symbolem Ježíšovy smrti. Na letošní velikonoční svátky se s největší pravděpodobností opět na Skalce v Arnultovicích rozsvítí kříž. S laskavým svolením vlastníka pozemků, který zdarma městu umožní jejich využití k tomuto účelu, bude o letošních velikonočních svátcích městu opět vévodit tato svítící dominanta. VÝZVA PRO OBČANY Na listopad je plánována výstava fotografií k 20. výročí sametové revoluce. Prosíme občany, kteří mají fotografie z této události na Novoborsku a jsou ochotni je zapůjčit, aby je doručili na odbor školství, kultury a sportu do konce září. Po výstavě budou vráceny majitelům. RNDr. Alena Forgáčová, vedoucí OŠKS RNDr. A. Forgáčová, vedoucí OŠKS 4 Novoborský měsíčník / duben 2009 duben09.indd :01:24

5 Pár slov o zeleni v Novém Boru Údržba zeleně ve městě Autorský kolektiv: Ing. Jitka Kopčáková, Bohumila Krenická a Ing. Tomáš Socha Zprávy z MěÚ Údržba zeleně ve městě je od r rozdělena na 2 poloviny. Dělící čárou je ulice TGM. Ppolovina směrem k autobusovému nádraží (např. Smetanovy a Horovy sady, Arnultovice, nádraží,...) je v péči bývalých Technických služeb Nový Bor s.r.o. - dnes Compagu SEVER s.r.o. Druhou polovinu města udržuje firma Anna Paurová (Kapraska, Palackého náměstí, náměstí Míru, kruhové objezdy,..) Obě firmy zabezpečují podle smlouvy v letech pravidelné sekání trávy a hrabání listí, střih keřů a živých plotů, odborné ošetření alejí Husova, Česká, Štursova, Nádražní, Kalinova a údržbu záhonů a případně květinových mís včetně mulčování. Ošetření většiny vzrostlé zeleně není součástí smluv, provádí se dle potřeby odbornými firmami na základě poptávkových řízení. Údržbu zeleně na Arnultovickém, Pihelském a Bukovanském hřbitově provádí v letech na základě smlouvy firma Anna Paurová. O Lesní hřbitov (LH) se stará průběžně po celý rok správce, který má většinou k dispozici od dubna do konce roku pracovnice VPP. Odborné práce v zeleni péči o válečné hroby, hrob zakladatele a květinovou výzdobu zajišťuje firma Anna Paurová. Vzrostlá zeleň na hřbitově je pravidelně kontrolována odborníky. Ing. Blanka Fialová vedoucí OSM MěÚ Nový Bor Svoz odpadů s čárovými kódy v r Svozy pytlů papíru a plastů z domácnosti, které jsou opatřeny čárovými kódy, budou i v r probíhat vždy první pondělí v měsíci tedy v termínech : 2.3., 6.4., 4.5., 1.6., 7.7. (úterý výjimka), 3.8., 7.9., 5.10., a Prosíme občany, aby kontrolovali průběžně svá odevzdaná množství na webových stránkách města: městský úřad - odbory - odbor správy majetku komunální odpady evidence sběru tříděného odpadu s čárovým kódem nebo přímo na úřadě a aby své kódy před svozem důsledně přelepovali průhlednou izolepou (lépe drží)!! Další čárové kódy a pytle můžete obdržet opět na OSM MěÚ Nový Bor. U sběru papíru je třeba dodržovat max. množství v jednom balíku cca 10 kg, balíky musí být v igelitovém obalu. Výsledky třídění za r ( ) najdete na webových stránkách města (viz výše). Deset nejlepších třídičů bylo v říjnu odměněno. Napsala : ing.jitka Kopčáková Ing. Blanka Fialová vedoucí OSM MěÚ Nový Bor INFORMACE 1.Sběrové soboty v roce 2009 v Novém Boru : Sběr železného šrotu 18.4., Výše uvedený odpad je třeba uložit ve stanovený den k popelnicím, svoz uskuteční v průběhu celého dne firma Compag Sever s.r.o. 2.Velkoobjemové kontejnery v Bukovanech, Horním a Dolním Pihelu, Janově u CO a u autobusové zastávky /u rybníčku / a u hospody, a v Chomoutech v roce 2009: , 23.5., 26.9., Oznámení o vakcinaci psů proti vzteklině Vedle přistavených kontejnerů je možné v těchto dnech přistavit i lednice, TV, svázaný papír a železný šrot. Zpracovala: Ing.Jitka Kopčáková, OSM MěÚ Nový Bor Ing.Blanka Fialová vedoucí OSM MěÚ Nový Bor Na základě 4 veterinárního zákona č. 166/99Sb., ve znění pozdějších předpisů, se uskuteční v úterý dne od 10:00 do 12:00 hod. a od 16:30 do 17:30 hod. povinné očkování psů proti vzteklině. Vakcinace bude probíhat před vchodem Městského úřadu. Cena za očkování se bude pravděpodobně pohybovat kolem 120,- Kč. TRHY NA NÁMĚSTÍ MÍRU V NOVÉM BORU 16. dubna 2009 finanční odbor Městského úřadu Novoborský měsíčník / duben duben09.indd :01:25

6 Novela zákona o odpadech, která nabyla účinnosti 13. srpna 2005, stanoví výrobcům elektrických a elektronických zařízení povinnost zajistit zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování a recyklaci vyřazených elektrozařízení. Výrobci velkých a malých domácích spotřebičů založili 25. května 2005 ELEKTROWIN a. s., jako provozovatele kolektivního systému, jehož prostřednictvím se rozhodli plnit své zákonné povinnosti. Do obchodního rejstříku byla společnost ELEKTROWIN zapsána 15. července 2005 a 5. prosince téhož roku obdržela rozhodnutí od ministerstva životního prostředí o zápisu do Seznamu výrobců jako kolektivní systém pro skupiny elektrozařízení 1, 2 a 6 (velké domácí spotřebiče, malé domácí spotřebiče a elektrické a elektronické nářadí a nástroje) pod registračním číslem: KH001/05-ECZ. Zprávy z MěÚ Kolektivní systém ELEKTROWIN se představuje lhůty k dosažení těchto cílů nejvýše o dva roky. Česko o dvouletý odklad požádalo a získalo jej. Nejdůležitější jsou informace Stále se zlepšující výsledky zpětného odběru, odděleného sběru, zpracování a recyklace vyřazených elektrozařízení ovšem nejsou jen zásluhou vybudované sítě sběrných míst, mobilního svozu a navazujících zpracovatelských kapacit. Stejně důležité je neustále zlepšovat informovanost veřejnosti o fungování tohoto systému, o tom, kam je možné vysloužilý spotřebič odevzdat, za jakých podmínek nebo jak je systém financován. Těší nás váš zájem o tuto problematiku, který zároveň svědčí o vašem kladném vztahu k ochraně životního prostředí. Máte-li zájem o bližší informace, kdykoli je najdete na internetových stránkách: O výsledcích hovoří čísla Vznikem firmy začal proces, na jehož konci je recyklace elektrospotřebičů a perfektně fungující systém zajišťující sběr a následné materiálové využití surovin získaných z vysloužilých elektrospotřebičů. Objektivně o výsledcích práce každého kolektivního systému v České republice je jich zapsáno celkem šest vypovídají čísla. Konkrétně ta, která uvádějí, jaké množství elektrospotřebičů je zpětně odebráno a předáno k recyklaci. Pro větší srozumitelnost se toto množství uvádí v kilogramech odebraných spotřebičů na občana a rok. V době, kdy společnost ELEK- TROWIN započala svou činnost, třídily domácnosti 1,24 kg elektroodpadů na jednoho obyvatele. V polovině třetího roku činnosti kolektivních systémů již toto množství dosahuje 3 kg, z toho ELEK- TROWIN za prvních 8 měsíců roku 2008 ve svém systému zpětně odebral 1, 2 kg na obyvatele velkých a malých domácích spotřebičů, nářadí a nástrojů. Do konce roku 2008 je potřebné tuto hranici ještě navýšit. České republice to ukládá evropská směrnice, která stanovila členským zemím zajistit už do konce roku 2006 plnění kvóty 4 kg na obyvatele a rok. Novým členským státům Irské republice a Řecku umožnila směrnice požádat o prodloužení Předmětem činnosti společnosti ELEKTROWIN a. s. je provozování a řízení kolektivního systému, zajišťujícího plnění povinností výrobcům podle 37g písm. e) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, společné plnění jejich povinností stanovených v osmém dílu hlavy II zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, pro oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu. Kolektivní systém ELEKTROWIN plní za výrobce jejich zákonem uložené povinnosti a stará se o zpětný odběr a recyklaci vysloužilého elektrozařízení. Zpracovala: Ing. Jitka Kopčáková Pro lepší informovanost obyvatel připravuje kolektivní systém ELEK- TROWIN řadu akcí, kde se zejména školní mládež a děti učí jak zacházet s vysloužilými elektrospotřebiči 6 Novoborský měsíčník / duben 2009 duben09.indd :01:27

7 Zprávy z MěÚ VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU Volby do Evropského parlamentu na území České republiky upravuje zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, Vyhláška Ministerstva vnitra č. 409/2003 Sb., k provedení zák. č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí prezidenta republiky č. 49/2009, o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu. Volby se konají ve dnech: pátek 5.června 2009 (14,00 hod. 22,00 hod.) a v sobotu 6. června 2009 (8,00 hod. 14,00 hod.). Rádi bychom občany upozornili na nejdůležitější informace: 1) Umístění volebních okrsků je stejné jako v předchozích volbách, a to: č. vol. okrsku Umístění volebního okrsku 1 Pihel (bývalá Severka Cvikov), Pihel 226 2,3,4,5,12 Základní škola, nám. Míru 128, N.Bor 6,7,8 Dům dětí Smetanka, Smetanova 387, N.Bor 9,10,11,13 Základní škola, Boženy Němcové 539, N.Bor 14,15 Základní škola, Gen. Svobody 114, N.Bor 2) právo volit na území ČR do EP má každý občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, a občan jiného členského státu EU, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů (tj. od ) veden v evidenci obyvatel podle zvláštního právního předpisu, tj. má na území ČR pobyt. 3) podmínkou výkonu volebního práva ve volbách do EP je zápis voliče do seznamu voličů pro volby do EP. Oproti ostatním typům voleb NEBUDE MOŽNÉ ve dnech voleb do EP případné nedostatky ve výpisech ze seznamu voličů napravit ve volební místnosti dopisováním oprávněných voličů do výpisu ze seznamu pro volby do EP. Voliči, který není zapsán ve výpisu ze seznamu voličů pro volby do EP, okrsková komise hlasování neumožní. Proto upozorňujeme občany na možnost ověřit si, zda jsou zapsáni v seznamu voličů, a to do do 16,00 hodin (osobně na MěÚ správním odboru-evidence obyvatel č. kanc. 208, nebo telefonicky na č ). Pokud je občan jiného členského státu, který má právo volit, (viz. odstavec 2) veden v dodatku stálého seznamu voličů, podá u obecního úřadu v jehož správním obvodu je veden v dodatku stálého seznamu voličů do do 16,00 hodin ŽÁDOST o přenesení svých údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do EP, pokud požádal o zápis do seznamu voličů již před konáním voleb do EP v r.2004 a nepožádal o vyškrtnutí, není povinen podávat novou žádost, pokud nově požaduje zápis do seznamu voličů, podá u obecního úřadu v jehož správním obvodu je veden v evidenci obyvatel dle zvláštního právního předpisu do do 16,00 hodin ŽÁDOST o zápis do seznamu voličů pro volby do EP. 4) v těchto volbách bude možno volit také na voličský průkaz. Voličský průkaz vydá buď obecní úřad voliči, který nebude moci anebo nehodlá volit ve volebním okrsku, kde je zapsán v seznamu voličů nebo zastupitelský úřad voliči, který je státním občanem České republiky, má bydliště v územním obvodu tohoto zastupitelského úřadu a je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem. K tomu, aby volič mohl volit na voličský průkaz, musí POŽÁDAT o jeho vydání písemně, a to nejpozději do do 16,00 hodin úřad, u kterého je zapsán v seznamu voličů pro volby do EP. Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do Evropského parlamentu k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku pouze na území České republiky. Aktuální informace o volbách do EP naleznete též na internetových stránkách a vývěsce Městského úřadu Nový Bor. Ing. Miluše Rychtářová, vedoucí SO MěÚ Nový Bor Počátkem března se stala obětí podvodníků 82letá žena z České Lípy, která se mylně domnívala, že pomáhá lidem v nouzi. V pondělí 2. března kolem 16. hodiny 82letá žena venčila svého psa poblíž křižovatky ulic Antonína Sovy a Na Nivách v České Lípě. V té době se setkala s profesionálními podvodníky, kteří ji podle osvědčeného a již zaběhnutého scénáře zavlekli do fiktivního problému, který jim měla pomoci vyřešit. Posádka blíže nespecifikovaného osobního vozidla u staré paní účelově zastavila a zeptala se jí na cestu do místní nemocnice. Paní se snažila cestu co nejlépe popsat, ale řidiči a jeho spolujezdkyni pořád něco nebylo jasné a oba prosili o to, aby paní nasedla do jejich vozidla a cestu jim raději ukázala. Ve vozidle si pak paní vyslechla lživou historku o tom, že tito dva lidé byli účastníky dopravní nehody, při které se těžce zranil jejich kamarád. Podle nich měl právě ležet v českolipské nemocnici ve velmi kritickém stavu. Havarovat měli kamionem a předstírali nejen obavy o život zraněného kamaráda, ale také problémy s odtahovou službou, která po nich měla chtít zaplatit za odtah kamionu vysokou částku. Oni u sebe měli údajně jen americké dolary, které bylo podle nich těžké proměnit za českou měnu a tak babičku během jízdy požádali o půjčku nejprve 16 a potom dokonce 35 tisíc korun. Stará paní se nechala srdcervoucím příběhem snadno zmanipulovat a peněžní pomoc jim přislíbila. Z toho důvodu zamířili k ní domů, aby si mohla vyzvednout své peníze. Paní měla doma jen 20 tisíc korun, které ráda dvěma neštastným lidem poskytla. Hrané divadýlko bylo propracované do detailu, během jízdy řidiči osobního vozu několikrát zazvonil telefon a z následného rozhovoru si paní vyslechla informace o tom, jak se POZOR NA PODVODNÍKY zraněnému příteli v nemocnici přitížilo a jak zlí zaměstnanci odtahové služby naléhají na vyplacení peněz za odtah kamionu. Paní podvodné dvojici předala svých 20 tisíc korun a za to získala příslib, že jí peníze do dvou hodin vrátí. Jako záruku v jejím bytě podvodníci zanechali dámskou kabelku, ve které údajně zůstaly uložené blíže nespecifikované cennosti vysoké hodnoty, které podvodníci před stařenkou okázale zamkli jakýmsi zámečkem na kabelce. Tu si pak měli vyzvednout při vrácení zapůjčených 20 tisíc korun. Paní se po vydání peněz ale nikoho z povedené dvojice nedočkala. Teprve ve večerních hodinách pochopila, že naletěla podvodníkům a vyrozuměla policisty. Případ si okamžitě převzala služba kriminální policie a vyšetřování územního pracoviště Česká Lípa, která má od svých kolegů z jiných okresů na severu Čech o tomto podvodném jednání své signály. Tyto podvodníky babička popsala jako muže ve stáří mezi 30 až 35 lety, tmavých, krátkých vlasů, středně silné postavy, hovořícího slovensky. Jeho společnice byla žena ve věku kolem 30 let, plnoštíhlé postavy s tmavými, středně dlouhými vlasy a mluvila čistou slovenštinou. Kriminalisté říkají, že v tomto případě popis pachatelů není podstatný, neboť se touto podvodnou trestnou činností na seniorech obohacuje již poměrně početná skupina pachatelů ze Slovenska a severní Moravy. Tyto případy se v celé republice již počítají na desítky. Policisté touto cestou varují všechny seniory, aby na ulici nenavazovali komunikaci s neznámými osobami, které od nich žádají peníze. Podvodníky žadonící o finanční prostředky je třeba zdvořile, ale důrazně odmítnout. Jakmile to okolnosti dovolí, ohlaste svou zkušenost s obtěžováním tohoto druhu na linku 158. Policisté si totožnost takovýchto podezřelých osob rádi ověří. por. Bc. Ivana Baláková Novoborský měsíčník / duben duben09.indd :01:27

8 Zprávy z organizačních složek Města Nový Bor - Příspěvkové organizace Černá kronika Krádeže v obchodě - na žádost vedoucího OD Penny řešili strážníci krádež zboží pachateli krádeže udělili blokovou pokutu stejně tak jako ženě, která zde spáchala stejný přestupek - za účelem ověření totožnosti převezla hlídka pachatelku krádeže zboží v OD Penny na PČR, kde jí byla udělena bloková pokuta - také dva muže, kteří odcizili zboží v prodejně Billa strážníci předali PČR, podobně jako ženu, která se po krádeži zboží v OD Lidl přiznala k tomu, že je v současné době v podmíněném trestu - i dalšího pachatele krádeže, který se tohoto jednání dopouštěl opakovaně, hlídka převezla na OO PČR v Novém Boru k dašímu šetření Přestupky - strážníci opět museli řešit celou řadu dopravních přestupků, podle stupně závažnosti přestupku udělili buď domluvu či blo kovou pokutu ( ta byla udělena např. za parkování vozidla na trávě) - stížnosti na rušení nočního klidu byly také poměrně častým důvodem k výjezdům hlídek MP Dopravní nehody - došlo k nehodě dvou nákladních vozidel, ke zranění osob ne došlo, hlídka na místě usměrňovala dopravu až do příjezdu dopravní policie - k poměrně značnému poškození osobního vozu došlo po pádu sněhu ze střechy, událost řešila PČR - řidič osobního vozu přerazil sloup telefonního vedení a zničil dopravní značku, PČR bylo zjištěno, že řidič byl pod vlivem alkoholu Útulky - do útulku v Dobranově byli odvezeni tito psi: štěně bígla, rezavá fenka křížence, fena labradora bílé barvy, rottweiler, šarpej, německý ovčák, světle hnědé štěně pinče, štěně německého ovčáka - do útulku pro kočky v Kozlech hlídka odvezla kočku, která byla ve velmi špatném zdravotním stavu Jiné - strážníci asistovali soudnímu vykonavateli při otevírání bytu - záchranné stanici Falco byl předán zesláblý výr, poštolka a ježek - společně s PČR řešila hlídka spor týkající se neshod mezi rodiči (předání dítěte), tento případ skončil rozumnou dohodou - hlídka vykázala z autobusu muže, který odmítal vystoupit a požadoval po řidiči peníze na další cestu - hlídka prověření telefonické oznámení občana, který upozor ňoval na podezření z týrání psů - důraznou domluvu udělili strážníci jednomu z místních bezdo movců, který se potuloval po cizí zahradě - na chodníku u autobusové zastávky došlo k pádu starší ženy, které se udělalo nevolno, služebním vozidlem byla žena odve zena k lékařskému ošetření - při hlídkové činnosti si strážníci všimli vozidla, které kličkovalo po silnici, vozidlo hlídka zastavila, při kontrole řidiče zjistila, že nevlastní řidičské oprávnění, proto na místo neprodleně přivo lala hlídku PČR, která si případ převzala k dalšímu šetření - na žádost PČR prověřila hlídka MP odstavené, poškozené, nepojízdné osobní vozidlo, které stálo v křižovatce vše oznámeno PČR - PČR byla předána informace o vloupání do osobního vozidla Opilé osoby - podobně jako v předchozích obdobích strážníci vyjížděli k několika opilým občanům, kteří ve většině případů po pří lišném požití alkoholu leželi na veřejných prostranstvích města, v jednom případě musel být z DPS vykázán opilý muž, který zde obtěžoval nájemníky - hlídka vyjela do obce Pihel, kde v blízkosti rybníka ležel opilý a zcela promočený muž, na místo strážníci okamžitě přivolali RZS, která muže odvezla do nemocnice v České Lípě Kamerový systém - na základě oznámení obsluhy KS hlídka vyjela ke sportovní hale, kde se mladý muž projížděl v parku na čtyřkolce za znečištění veřejného prostranství mu byla udělena na místě bloková pokuta - při monitorování města si pracovník KS všiml osobního vozi dla převráceného na stranu, hlídka kontaktovala majitele, poté mu strážníci automobil pomohli narovnat Upozorňujeme všechny majitele psů, že vzhledem k častým stížnostem občanů na silné znečištění veřejných prostranství a také na volně pobíhající psy, se hlídky ve zvýšené míře zaměří na tuto problematiku. Vyhláška města č.2/2005 upravuje pohyb psů na veřejném prostranství a vymezuje prostory pro jejich volné pobíhání. Strážníci se v následujícím období více zaměří na dodržování této vyhlášky a za její porušení hrozí majitelům psů sankce. Naděžda Hromková, MěP Uzavření novoborských mateřských škol červenec - srpen x x x x x x x x MŠ Srdíčko x x x x x MŠ Pohádka x x x x x MŠ Kytička x x x x x MŠ Klíček x x x x x x x x MŠ Jablíčko x - školka uzavřena (MŠ Srdíčko bude uzavřena již od z důvodu rekonstrukce) Prosíme rodiče, kteří potřebují naléhavě umístit dítě v náhradní MŠ, aby si vyplnili žádost a odevzdali ji u třídních učitelek do 30. května. Děkujeme. 8 Novoborský měsíčník / duben 2009 duben09.indd :01:27

9 Zprávy z organizačních složek Města Nový Bor ŘEMESLO A UMĚNÍ VE SKLE 6. ročník uměleckořemeslné soutěže V letošním roce si připomínáme sto let od první doložené uměleckořemeslné soutěže v Novém Boru, která se uskutečnila v roce 1909 z podnětu jednoho ze zakladatelů novoborského sklářského muzea, malíře skla Alexandra Pfohla a odborného učitele Huga Maxe z Kamenického Šenova. Již patnáct let uběhlo od doby, kdy se místnímu Sklářskému muzeu podařilo tuto tradici obnovit. Soutěže jsou pořádány formou trienále od roku Letos tedy muzeum vyhlašuje 6. ročník soutěže Řemeslo a Umění ve skle Nový Bor Nelehká situace, se kterou se právě české sklářství i naše město potýká, nás ještě více utvrdila v tom, že je třeba české sklo vystavovat, podporovat a propagovat. Obracíme se tedy na Vás, sklářské hutě a rafinérie, odborné sklářské školy, mistři sklářských řemesel, technici, řemeslníci výtvarníci a vybízíme Vás k aktivní účasti. Ti z Vás, kteří se již soutěže v minulosti zúčastnili dostanou soutěžní propozice poštou. Ti, kteří nebudou osloveni přímo, změnili kontaktní údaje nebo s účastí váhají, budeme informováni přímo ve sklářském muzeu. Práce všech účastníků budou celou hlavní sezonu (od 19. června do 27. září), tedy i po dobu konání Mezinárodního sklářského sympozia IGS, vystaveny v prostorách Sklářského muzea. Nejlepší z každé kategorie budou odměněni diplomy a věcnými dary. Navíc bude udělena Zvláštní cena Karla Rybáčka, která bude dotována částkou Kč. Závazně se přihlásit do soutěže je možné do Vernisáž výsledných prací proběhne Těšíme se na Vás, účastníci naší soutěže, i na Vás, návštěvníci, kteří přijdete výsledky letošního ročníku do našeho muzea v létě obdivovat. Sklářské muzeum Nový Bor, náměstí Míru 105, Nový Bor, Tel: , URL: www. glassmuseum.eu Sklářské muzeum představuje Ludmilu Lagesson Andrasko Počínaje 1. dubnem 2009 mají návštěvníci muzea možnost zhlédnout výstavu české rodačky žijící od roku 1968 ve Švédsku. Ludmila Lagesson Andrasko, rozená Eisnerová, je absolventkou sklářské školy v Kamenickém Šenově a Vysoké školy chemicko technologické v Praze. Své vzdělání dále prohlubovala na švédských univerzitách. Spojení jejího estetického cítění a exaktního způsobu myšlení je klíčem k pochopení tvorby této originální umělkyně. Naše muzeum poprvé ve své historii prezentuje zahraničního výtvarníka, navíc osobnost, jejíž tvorba se naprosto vymyká české tradici ateliérového skla. Na základě technologických znalostí vyvinula Ludmila Lagesson Andrasko zcela novou techniku reliéfu. Kromě toho, že jsou její objekty vizuálně nesmírně zajímavé, každý z nich výtvarnými prostředky zobrazuje vědeckou skutečnost a předkládá ji divákovi. Netradiční výstava bude ve Sklářském muzeu Nový Bor k vidění do 7. června Sklářské muzeum Novoborský měsíčník / duben duben09.indd :01:29

10 Zprávy z organizačních složek Města Nový Bor NOVINKY V KNIHOVNĚ ANEB CO JSTE JEŠTĚ NEPŘEČETLI BELETRIE DOSPĚLÉ ODDĚLENÍ Historické romány Král bez zítřka / Christophe Conner Katalánec / Noah Gordon Římská trilogie. I, Impérium / Robert Harris Poezie Rok krysy / Ivan Martin Jirous Detektivní romány Ďábelská past / Hana Doubková Kočka, která sklidila aplaus / Lilian Jackson Braun Muži, kteří nenávidí ženy : Milénium ; 1. díl / Stieg Larsson Tajemství rukopisu : Oxfordské zločiny / Veronica Stallwood Psychologické romány Zloděj kufrů / Arnošt Lustig Skafandr a motýl / Jean-Dominique Bauby Padající muž / Don DeLillo S elegancí ježka / Muriel Barberyová Romány pro ženy Léto modelky / Pavlína Pořízková Brána do ráje / Vlasta Javořická Ať už je láska cokoliv / David Baddiel Alibi / Sandra Brown Silikonové blues : plastické lásky jedné krásky / Kathy Letteová Sci-fi, fantasy Obranný reflex / Petr Eisner Chlapec, který bude žít navěky / Frederik Pohl Diplomatická imunita : dobrodružství Milese Vorkosigana / Lois McMaster Bujold Válečná lest : příběhy vojáka z Pohraničí / Vladimír Šlechta Thrillery Testament / Sam Bourne Smrtelný pád / Robert Liparulo Kritický bod / Robin Cook Islamističtí teroristé v Praze : český špionážní thriller / Zdenek Červenka Romány pro muže Román pro muže / Michal Viewegh Židle pro Štefana / Martin Šmaus Povídky V ovzduší zámků / Vlasta Pittnerová Ozvěny dávných výstřelů/ Suchánek Antonín Cesty za nadějí / Josef Fousek Se psem je psina : povídky pro kočku a pro psa / Marcela Borgisová NAUČNÁ LITERATURA - DOSPĚLÉ ODDĚLENÍ Nebe a osud : astrologie v dějinách / Benson Bobrick Záhady lidského těla / Milan Klíma : člověk - tvor nedokonalý První dny s vážnou diagnózou : praktický rádce v mezní životní situaci / Jessie Grumanová Zelenina v malé zahradě : inspirace pro vaši zahradu / Jo Whittinghamová Snadné šití : módní doplňky, bytové dekorace a dárky / Isabella Becková Velvyslancem u Eiffelovy věže : (Praha - Paříž v zahraniční politice) / Jaroslav Šedivý Pouštní lékárna : léčitelská tajemství jihoafrických Křováků / Daniel Oliver Bachmann Můj recept na dlouhověkost / Zita Kabátová Dracula : Krvavý Vlad III. : Napichovač / Luboš Y. Koláček Čteme? : obyvatelé České republiky a jejich vztah ke knize (2007) / Jiří Trávníček Paměti kavalíra / Philippe Noiret Krásná zahrada bez čekání / Dorothée Waechterová Komiksy Nervy v kýblu bublin : čarodějnický speciál / Matt Groening Pohádky Kocourci / Vlastimil Toman Lvíče / vypráví Ivona Březinová Fantasy Justin Time. 3 : Sibiřská brána / Peter Schwindt Vodní královna. 1. díl / Kai Meyer Mýty a legendy : Příběhy z dávných časů / Neil Philips BELETRIE PRO DĚTI NAUČNÁ LITERATURA PRO DĚTI V měsíci únoru knihovna nakoupila 90 kusů knih za celkovou částku ,- Kč. Radka Zemancová, MěK Nový Bor 10 Novoborský měsíčník / duben 2009 duben09.indd :01:29

11 Zprávy z organizačních složek Města Nový Bor Jubilanti DUBEN Společenská rubrika Dne 7. března 2009 přivítal pan starosta Jindřich Mareš na městském úřadě 31 občánků Nového Boru. Na slavnostním vítání zazpívaly žákyně ze Základní školy U Lesa pod vedením Jaroslavy Černé. Ludmila Röhrerová, Anna Štorchová, Jaroslav Kubát, Jiřina Szabová, Věra Hrochová Všem jubilantům přejeme pevné zdraví do dalších let života Naši noví občánci jsou: Šárka Balíková, Matěj Jelínek, Jan Kolenský, Kateřina Králová, Victoria Podpinková, Jan Potměšil, Filip Cerha, Nataša Divišovská, Annabel Lee Jurásková, Anna Kroužková, Eliška Kroužková, Kateřina Fifernová, Anna Hloušková, Ondřej Švorc, Simona Tomášková, Matěj Fojt, Anna Kozmanová, Marek Mrázek, Ondřej Schulz, Lukáš Pernica, Mariana Urbanová, Daniel Vokál, Nela Krejná, Lukáš Svoboda, Nela Janků, Olina Waldhauserová, Lukáš Hanuš, Dominik Stromecký, Nikola Horáková, Veronika Pokorná, Eliška Horníková P o d ě k o v á n í - i n m e m o r i a m Dne 3. března 2009 zemřel náš dlouholetý spolupracovník a blízký přítel p. Bohuslav Myslík. Ztratili jsme skvělého hudebníka, který nám pomáhal zpestřit nejen svatební obřady, ale i další akce pořádané matričním úřadem. Budeme velmi těžko překonávat smutek a prázdnotu, neboť pan B. Myslík patřil neodmyslitelně k našemu kolektivu. Naše slova díků již, bohužel, neuslyší, přesto je znovu vyslovíme: Bohoušku, díky za Tvou dlouholetou spolupráci, za pomoc při zajišťování slavnostních obřadů, za lidskost a přátelství! Čest jeho památce! Brigitte Procházková matrikářka MěÚ Nový Bor Nový Bor, ARNOŠT LUSTIG Pozvánka na taneční odpoledne, které se koná ve č t v r t e k 23. dubna od 14:00 hod. v Grandhotelu Pražák. K tanci i poslechu nám zahraje p. Petr Baumgartner ze Skalice. Srdečně zveme všechny novoborské seniory. Těšíme se na Vaši účast. Za VÝBOR ZO Svazu Důchodců Nový Bor Hana Novotná Spisovateli Arnoštu Lustigovi by nikdo nehádal rok narození Dne 16. března navštívil českolipské gymnázium na pozvání paní Zuzany Rozsypalové a odpoledne zavítal do Nového Boru do restaurace Ajeto, kde na něho už čekalo mnoho posluchačů. Spisovatel a publicista, který v životě poznal mnoho zlého ale i pěkného, hovořil o svém životě a zkušenostech s obrovským nadhledem a humorem. Vyprávěl anekdoty i historky ze života, zavzpomínal na svého přítele Bohumila Hrabala. zpracovala: Markéta Kudrnová NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Cena: 9,-- Kč Sídlo redakce: MěÚ Nový Bor, odbor školství,kultury a sportu, náměstí Míru 1, Nový Bor Tel: , Redakce: Markéta Kudrnová, Tereza Horňáková Redakční rada: Jindřich Mareš, Mgr. Kateřina Mašková, Viktor Novotný Jitka Stowasserová, RSDr. Miroslav Šonka, Jan Tichý, Ing. Otakar Válek DTP : Markéta Kudrnová tisk: Tisk, Reklama, Propagace Dominik Štefko, Jabloňová 1443, Nový Bor, tel: Povoleno: evidenční číslo MK ČR E Náklad: 1300 ks Vytištěno: Vydáno: internetové stránky MěÚ Nový Bor: Redakční rada má právo zamítnout příspěvky, které budou v rozporu s jejím kodexem nebo budou dodány po uzávěrce. Vydavatel nenese zodpovědnost za obsah zveřejněné inzerce a případné následné škody. Uzávěrka na květen je 15. dubna Novoborský měsíčník / duben duben09.indd :01:29

12 Zprávy z regionu DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA PORUCHY VEŘ. OSVĚTLENÍ - KOMUNIKACE NONSTOP , Po-Pá 6:00-14: PORUCHY ELEKTŘINY V DOMÁCNOSTI HASIČI 150, po-pá MĚSTSKÁ POLICIE ODPADY - ZELEŇ Vandrujeme po Severu s ČRo Sever Český rozhlas Sever si pro své posluchače a nejen pro ně, připravil putovní akci. Od začátku dubna do konce října můžete navštěvovat vybrané památky (hrady - Trosky, Střekov, Bezděz, Grabštejn, Houska, Hazmburk, zámky - Frýdlant, Hrubý Rohozec, Lemberk, Sychrov, Zákupy, Červený Hrádek, Ploskovice, Benešov nad Ploučnicí, Děčín, informační centrum Krásná Lípa, Zoologické zahrady - Chomutov, Ústí nad Labem a Děčín, Památník Terezín) a sbírat razítka do vaší Vandrkarty. Po nasbírání 10 razítek získáte zlaťák Českého rozhlasu Sever. Pokud budete chtít soutěžit dál o hodnotné ceny, můžete potrápit své znalosti a odpovědět na otázky ve Vandrkartě. Abyste to neměli tak těžké, odpovědi na naše všetečné otázky se dozvíte buď při výkladu průvodce na daném výletním místě, nebo ve vysílání, a to v pořadech Host na Severu a Přijeli jsme k Vám. Více informací se dozvíte na webových stránkách: Příjemné vandrování po našem regionu a pohodový poslech vám přeje vaše rádio - Český rozhlas Sever. Hurá PIZZA! Na měsíc květen si Český rozhlas Sever připravil pro své zaměstnané posluchače zajímavou soutěž. Během celého měsíce se můžete přihlašovat pomocí sms a tím se pokusit vyhrát pro sebe a svůj kolektiv pizzu, kterou Vám dovezeme až na pracoviště. Stačí jen napsat sms ve tvaru: Sever pizza LB příjmení, název firmy, město, počet kolegů a telefonní číslo do práce a zaslat ji na tel. číslo: nebo se přihlásit pomocí formuláře na webových stránkách ČRo Sever Následně pak poslouchejte ČRo Sever a když vám náš moderátor zavolá a vy budete znát správné heslo, získáte pro svůj kolektiv oběd až do práce. Více informací na: rozhlas.cz Dobrou chuť, neboli HURÁ PIZZA! Vaše rádio Český Rozhlas Sever. STOMATOLOGICKÉ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY Ordinační hodiny: soboty, neděle, svátky (8:00-12:00) DUBEN sobota sobota MUDr. Eva Frýdová MUDr. Naděžda Motlíková tel: tel: Hvězdovská 178, Mimoň Eliášova 1545, Č. Lípa neděle neděle MUDr. Dita Lacinová MUDr. Ivana Hanzáková tel: tel: Purkyňova 1849, Č. Lípa Bendlova 2236, Č. Lípa sobota sobota MUDr. Jiří Kraus MUDr. Irena Rohlíčková tel: tel: Malá 1167/22 Česká Lípa Čs. armády 1566, Č. Lípa neděle neděle MUDr. Milena Horáčková MUDr. Dita Lacinová tel: tel: Mariánská 845, Č. Lípa Purkyňova 1849, Č. Lípa pondělí MUDr. Jiří Cajthaml tel: Děčínská 246, Žandov Zdravotní středisko Hvozd s.r.o. MUDr. Aleš Kotouš, gynekologie Vážené klientky, oznamujeme přemístění ordinace ženského lékaře MUDr. Aleše Kotouše z prostor střediska u Crystalexu do nových prostor. Nová adresa pracoviště je nyní - Hřebenka 532 Nový Bor. Číslo mobilního telefonu je beze změn, ordinační hodiny taktéž. Út 13:00-19:00 Pá 7:00-12:30 Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši návštěvu. Vážení milovníci výhledů z rozhledny na Studenci, dne ve 12:40 hodin, se rozhledna vrátila zpět na své stanoviště. Všem Vám děkuji za podporu, finanční příspěvky a hlavně za důvěru, že se obnova povede. Děkuji opravdu všem. Je to tady, a já doufám, že se všichni sejdeme při příležitosti slavnostního znovuotevření. O termínu Vás budeme včas informovat. S úctou a obdivem Jitka Tůmová, Občanské sdružení Studený a Lipnice 12 Novoborský měsíčník / duben 2009 duben09.indd :01:30

13 Zprávy ze škol - příspěvkové organizace ZŠ ULesa O jarních prázdninách jsme navštívili Londýn 22 žáků z osmých a devátých tříd se ve dnech zúčastnilo poznávacího zájezdu do anglické metropole Londýna. Velmi nás, pedagogický dozor, potěšilo nejen reprezentativní chování všech zúčastněných, ale též jejich vlastní hodnocení zájezdu. Zde několik úryvků: V Londýně to bylo super. Určitě se každému líbila cesta letadlem, protože většina z nás ještě nikdy neletěla. Navštívili jsme hodně zajímavých míst.. V. Korcová V Anglii bylo pěkně. Líbila se mi všeobecná pohoda a laskavost Angličanů. K. Ilavský Velkým zážitkem byla také doprava metrem a ubytování v rodinách Viděla jsem všechno, co jsem chtěla. Snad jediná věc chyběla nejeli jsme doubledeckrem. B. Kropáčková V Anglii se mi v podstatě líbilo všechno. Ráda bych se tam vrátila se stejnou partou V rodině to bylo skvělé, stále jsem s nimi hovořila. Nechtělo se mi je opouštět A. Rohová Výlet do Londýna je zážitek na celý život. I přesto, že pobyt trval pět dní, všichni si ho skvěle užili. Ubytováni jsme byli v rodinách a konverzace nikomu nedělala problém. J. Brücknerová Eva Smolíková Základní škola U Lesa Nový Bor, Boženy Němcové 539 Jazyková a sportovní třída Základní škola U Lesa bude ve školním roce 2009/2010 otevírat dvě specializované 6. třídy třídu s rozšířenou výukou jazyků a třídu sportovní. V jazykové třídě nabízíme jako druhý cizí jazyk výuku angličtiny, němčiny, francouzštiny nebo ruštiny. Sportovní třídy jsou zaměřeny na atletiku, míčové hry a seznámení se základy méně známých her a sportovních disciplín. Vyplněné přihlášky je možné podat v kanceláři školy do Přijímací řízení se bude konat : do jazykové třídy od 14 hodin do sportovní třídy od 14 hodin Přihlášky a bližší informace o přijímacím řízení jsou k dispozici v kanceláři školy tel nebo na webových stránkách ZŠ Okrouhlá ZŠ Okrouhlá na škole v přírodě Už je to sice týden, co se děti vrátily ze ŠvP, ale stále se téměř o něčem jiném nemluví. Protože naše školička na tyto pobyty nejezdila, rozhodli jsme se, že si to pořádně užijeme. Vypravili jsme se na Sklárnu do Žihle, kde nás čekala úchvatná příroda. Nádherné lesy, se spoustou zvláštních žulových balvanů, s nevyčerpatelnými zdroji šišek a mechu, lákaly nejen ke stavbě rozmanitých domečků i obytných bunkrů, ale také popouštěly uzdu bujné dětské fantazii. Počasí nám skutečně přálo a výlety do okolní přírody se konaly každý den. Snažili jsme se splnit všechna dětská očekávání a tak nesměl chybět ani výlet na pohár, opékání buřtů, bezvadná diskotéka, či lekce tenisu, stolního tenisu, fotbal i vybíjená. Děti si zahrály spoustu her a soutěží, vyrobily si dárečky z přírodního materiálu. Největší odměnou nám dospělákům byly rozzářené oči dětí a zvednuté všechny ruce při otázce: Kdo by chtěl jet příští rok znovu? Na závěr bych ráda poděkovala Obecnímu úřadu v Okrouhlé za to, že nám zaplatil dopravu a svým kolegům ředitelce Evě Kraumanové a Milanu Bláhovi, díky nimž se škola v přírodě stala tím krásným nezapomenutelným zážitkem pro všechny. Hana Macelová ZŠ a MŠ Okrouhlá Nvoborský měsíčník / duben duben09.indd :01:31

14 Zprávy ze škol - příspěvkové organizace ZŠ nám. Míru JAZYKOVÉ TŘÍDY ZŠ NOVÝ BOR, nám.míru V novém školním roce nabízíme jazykově nadaným dětem budoucích 2. tříd rozšířenou výuku jazyků (1. jazyk anglický, 2. jazyk od 6. roč. německý, francouzský, ruský). Mimořádně nadané děti mohou podat přihlášku i do 6. ročníku. Přihlášky s uvedením jména, třídy, školy a adresy je možné podat do 15. května 2009 písemně na ředitelství ZŠ Nový Bor náměstí Míru Nový Bor nebo telefonicky na číslo nebo mailem: Přijímací pohovory se budou konat 19. května 2009 od 8 hodin. Ředitelství ZŠ nám.míru Žák přinese s sebou: - psací potřeby - žákovskou knížku (notýsek) - sešity z Čj - přezůvky - svačinu Spaní ve škole Ve středu před jarními prázdninami jsme spali ve škole. Po vyučování jsme si donesli věci na chodbu do prvního patra. Potom jsme si zahráli vybíjenou. Když jsme skončili, tak mi chůvička Radka pomalovala obličej barvami. Vypadala jsem jako zebra. Pak byla večeře. K večeři jsme měli dva párky a řízek. Koukali jsme se také na pohádku o koních. Ještě jsme hráli hry. Pak jsme se šli připravit na spaní. Předváděli jsme také zábavné scénky. To nás moc bavilo. Těsně před spaním jsme šli na stezku odvahy. Chodbou jsme kráčeli do naší třídy, kde jsme se museli podepsat svým jménem na tabuli. Všude byla samozřejmě tma, jen tu a tam svítily svíčky. Potom byli všichni moc unavení a tak brzy usnuli. Ráno jsme dostali rohlík s rybí pomazánkou, chleba se sýrem, kakao nebo čaj. Pak nám opět začalo vyučování. Spaní ve škole se mi moc líbilo. Chtěla bych to zažít znovu. Natálie Marušáková 3.A Týden čtení 2009 a poděkování Městské knihovně v Novém Boru Dne 10. března 2009 jsme měli možnost posedět, porozhlédnout se, poslouchat a dozvědět se. O čem? Přece o naší knihovně, kam chodí čtenáři. Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlásil TÝDEN ČTENÍ 2009 v týdnu od března. Ani naše knihovna nezůstala pozadu a opět se nabídkou zajímavých a netradičních akcí snaží přitáhnout ke čtení především děti a mládež a zapojit celé rodiny do různých aktivit knihoven věnovaných propagaci čtení. Naše beseda byla na téma Jak se stát členem knihovny. Děti poslouchaly a naučily se, jak se mohou v knihovně orientovat, jak si půjčovat, ale také se dozvěděly, jak se knihy v naší knihovně balí. Záleží jen a jen na rodičích, zda této možnosti pro své děti využijí a své děti do knihovny přihlásí. Poděkování patří paní Radce Zemancové, která nám věnovala svůj čas. Myslím si, že je to člověk na svém místě a svou ochotou nové čtenáře jistě v brzké době v knihovně uvítá. Mgr. Kateřina Mašková a třída 5.A ZŠ Praktická Workshop ve sklářském učilišti Ve středu 11. února byli žáci vyšších ročníků naší školy pozváni do Sklářského učiliště v Novém Boru. Po příchodu se skupina 16 žáků rozdělila do 4 skupinek a každé se ujal mistr odborného výcviku. A pro děti začalo zajímavé dopoledne. Všichny děti si vyzkoušely práci malířů a brusičů, ale největším zážitkem byla sklářská huť. Žáci si zkusili práci se sklářskou píšťalou, některým se podařilo vyfouknout svůj první výrobek. Pro mnohé z našich žáků to bylo první setkání se sklářským provozem. Poznali, že tato práce je mnohdy těžká a vyžaduje spoustu trpělivosti. Naš. ZŠ GEN. SVOBODY Karneval v Arnultovicích Karneval patří k oblíbeným akcím na naší škole, proto jsme se na něj náležitě připravili. Děti namalovaly pěkné pozvánky, vyzdobily tělocvičnu a už jsme se všichni těšili na sobotu 7.3. Sešlo se téměř 70 masek, jedna hezčí než druhá. Každý, kdo měl masku, dostal čokoládu a diplom. Děti se vyřádily, do soutěží se zapojili i rodiče. Pohled na tatínky na chůdách stál opravdu za to. Dvě hodiny zábavy, tance a her utekly jako voda a my už se těšíme na setkání zase za rok. Na závěr bychom chtěli poděkovat za pěkné předtančení skupině Rebelky pod vedením paní učitelky Medové. Mgr. Ivana Rázlová 14 Nvoborský měsíčník / duben 2009 duben09.indd :01:31

15 Zprávy ze škol - příspěvkové organizace DDM Musical Oliver Twist On 3 th March an English speaking students from Glass school in Nový Bor went to Prague to see the musical Oliver Twist with Mrs. Karpová and Mrs. Jeřábková (both are teachers at our school). We left Nový Bor at 9 o`clock and arrived to Prague around an hour later. The play (duration 2 hours), which was completely in English language, took place in Salesian theatre. The actors did a brilliant job of adding a bit of comedy to the sad story of Oliver Twist. When they asked if the students enjoyed the show the answer was yes, but added they had a few problems in understanding the actors`s quick speech (Nobody is perfect anyway or are they?). At least they will remember to take a dictionary next time. David Šedina student 1. ročníku Gymnázia Nový Bor Gymnázium Nový Bor Nvoborský měsíčník / duben duben09.indd :01:33

16 Novoborské atletky patří k české mládežnické špičce O tom, že i malé oddíly jako je novoborská Jiskra dokáží vychovat špičkové atlety, svědčí výsledky skupiny mladých atletek kolem trenéra Petra Choděry. Z loňských žákovských Mistrovství republiky v hale a na dráze si přivezly dva mistrovské tituly a stříbrnou a bronzovou medaili a to zásluhou Barbory Havranové a Olgy Půčkové. Obě získaly svá umístění v závodě na m chůze. Navíc Olga Půčková pravidelně získávala body na trati 800 m v prvoligovém družstvu AC Česká Lípa, kde byla na hostování. I díky jejím výkonům vybojovala Česká Lípa nejvyšší atletickou soutěž do našeho regionu. Znamenité výkony na této tradiční atletické trati vynesly Olze druhé místo v republikových tabulkách, časem 2:22.15 min. Barboru Havranovu její výkonnost přivedla až do české reprezentace do 22 let, kde ve svém osobním rekordu nasbírala body při mezistátním utkání ve Štrasburku. Společně s Olgou Půčkovou je atletický svaz nominoval na náročný závod ve švýcarském Teeserete. Tam nejprve odešly závod na 3 km a poté absolvovaly 10 km Zájmová činnost trať s vysokým převýšením. Zde se ve své kategorii umístily na druhém a čtvrtém místě. Dalším významným mezinárodním podnikem bylo tradiční mezistátní utkání v Poděbradech. Zde si obě naše svěřenkyně oblékly opět reprezentační dres a v nových osobních rekordech na 10 km trati vybojovaly pro české družstvo 6. místo. Letošní sezonu zahájily svěřenkyně trenérské dvojice Petr Choděra a Pavel Půček úspěchem. Barbora Havranová získala již svůj šestý titul Mistryně republiky na halovém šampionátu v Praze. Na stejné soutěži si vybraly svůj díl smůly sestry Půčkovy. Nejprve Olga po taktické chybě přišla o třetí místo v závodě na 3 km chůze. Poté v závodě dorostenek na stejné trati rozhodčí mylně zastavil o kolo dřív Ditu Půčkovou, která šla na třetím místě s více než 10 vteřinovým náskokem. Ta se již nedokázala po náročném závodě znovu rozejít a závod nedokončila. Velké naděje jsme vkládali do závodu na 800 m, kde před závodem figurovala Olga Půčková na 3 místě letošních republikových tabulek. Bohužel chřipka ji poslala do postele přesně týden před závodem. Přesto v pátek lehce potrénovala a v sobotu nastoupila do rozběhu, kde s přehledem získala postup do finále. V tom se ještě 150 m před cílem držela na medailové pozici. Bohužel tréninkový výpadek se v rychlém závodě projevil, a tak se propadla na páté místo. Přesto tento výsledek považujeme za velký úspěch. Nejen na vrcholové úrovni sbírali atleti úspěchy. Vynikající třetí místo získal v seriálu Okresní běžecké ligy mladší žák Petr Cmunt. V kategorii dorostenek dosáhla na třetí místo ve své kategorii Klára Musilová. Na letošním Krajském halovém přeboru získal bronzové medaile v závodech na 800 m a trojskoku Jakub Vojtíšek. Dita Půčková přivezla bronz z trati 400 m. Z nejmenších dětí sbíraly první úspěchy Markéta a Karolína Bočkovy, Ema a Nina Jeřábkovy, Anička Kučerová. Bc. Pavel Půček trenér atletů TJ Jiskra Nový Bor SPORTOVNÍ LEZCI JISKRY ZAHAJUJÍ NOVOU SEZÓNU Již sedmým rokem působí na české lezecké scéně oddíl sportovního lezení mládeže Jiskry Nový Bor. Za tuto poměrně krátkou dobu dosáhl mnoha vynikajících výsledků. Libor a Lucka Hrozovi reprezentovali ČR na juniorských Evropských a Světových pohárech a byli několikanásobní juniorští Mistři ČR. Libor přivezl v roce 2006 medaili z MS v Edinburgu. V současnosti oba působí v dospělé reprezentaci a stále dosahují vynikajících výsledků. Protože novoborský oddíl je zaměřen jen na mládež, přešli tito lezci do Lezeckého centra Holešovice. Štafetu po Hrozových převzala Anna Wágnerová. Ve svých deseti letech se poprvé stala Mistryní ČR v obou disciplínách, tj. v obtížnosti i rychlosti. Dvakrát vyhrála Český pohár opět v obou disciplínách. V barvách české reprezentace do 15 let vystoupila na desítkách závodů v zahraničí, odkud dokázala přivézt nespočetné množství medailí a pohárů. Nejcennější bylo absolutní vítězství na Mistrovství Evropy v Itálii v roce 2006 a vítězství na Světovém festivalu lezecké mládeže v rakouském Imstu. Nyní ve 14 letech je oporou české reprezentace a Kateřina Bělková je velkým talentem nejen na umělých stěnách zúčastňuje se série Evropského poháru. Pouze finanční situace oddílu ji neumožnila využít nominace na loňské Mistrovství světa, které se konalo v Sydney. Na letošní MS ve Francii se již pilně připravuje. Dalšími úspěšnými závodníky z Nového Boru jsou i David Matoušek a Petra Vojířová. Oba už okusili tituly Mistrů ČR i vítězství v Českém poháru. Oba úspěšně reprezentovali ČR na mládežnických závodech v zahraničí. Nelze nevzpomenout na úspěchy, kterých v minulosti dosáhli Lukáš Šveňha a Kateřina Häringová. Ti již závodní činnost ukončili. Lukáš ještě v loňském roce dokázal zvítězit v závodě ČP a přivézt medaili z MČR. Ani nejmladší Jakub a Terezka Kozákovi a především velký talent Kateřina Bělková se za své působení na domácích a zahraničních stěnách nemusí stydět. Vystupují především v české větvi Tendon Cupu, kde pravidelně obsazují stupně vítězů. Oddíl sportovních lezců již dvakrát uspořádal Mistrovství ČR v Novém Boru a další významné závody mládeže i dospělých. I v tomto roce bude novoborská lezecká stěna dějištěm závodu ČP. V letošním roce čeká oddíl nelehký úkol obstát ve stále silnější konkurenci nejen v ČR, ale i na mezinárodním poli. Trojice trenérů Mánek, Kozák a Bělka jejich tréninku věnuje spoustu volného času, včetně víkendů. Vynikající podmínky ve sportovní hale Jiskry a významná podpora města jsou předpokladem dalších úspěchů. Celý tým si pevně věří a udělá maximum pro dobrou reprezentaci ČR tak především našeho města. Petr Mánek 16 Novoborský měsíčník / duben 2009 duben09.indd :01:33

17 Zájmová činnost Zveme Vás na Soutěžení s velikonočním zajíčkem Již 8. ročníkem tohoto zábavného sportovního klání našich nejmenších budeme v letošním roce pokračovat v tradici vytvořené odborem Sport pro všechny TJ Jiskra Nový Bor. Zveme nejen naše členy, ale všechny, kdo se chtějí hýbat a vyzkoušet si svou obratnost, zdatnost, či šikovnost. Vážení rodiče, těšíme se na Vás a Vaše děti ve věku 3 7 let. Sejdeme se ve středu 8. dubna 2009 v hodin v tělocvičně v Sokolovně. Nezapomeňte na cvičební obuv pro děti i sebe! Na závěr si dovolíme připomenout heslo našeho soutěžení: Ne pro super výkony, prostě pro radost! Cvičitelé SPV Z ČINNOSTI ČČK VÝROČNÍ SCHŮZE MS ČČK NOVÝ BOR V pondělí 2.března 2009 proběhla výroční schůze MS ČČK. Tentokrát se sešlo mnohem více lidí, než na našem předvánočním setkání. Schůze byla spojena s oslavou MDŽ. Hned v úvodu potěšily všechny přítomné svým vystoupením děti z MŠ Klíček pod vedením paní ředitelky Ivy Posseltové a paní učitelky Dáši Bláhové. Příjemně naladěni se pak všichni věnovali vážnějším záležitostem zprávám o činnosti i volbě nového výboru. S celoročním programem přítomné seznámil předseda Vladimír Dvořák. A následovala zábava - přípitek k 90. narozeninám bývalého dlouholetého předsedy pana Josefa Špachmana, přípitek na zdraví všech žen, pohoštění a harmonika. Tentokrát nám vyhrávala paní Gebelová. Lidové písničky za chvíli strhly většinu účastníků ke zpěvu i tanci. Bylo nám dobře a věříme, že hojná účast nebyla výjimkou, ale stane se pravidlem. Za výbor ČČK Hana Macelová ODBOR SPORT PRO VŠECHNY TJ JISKRA NOVÝ BOR pořádá dne 19. dubna 2009 od 15:00 hod. ve sportovní hale u koupaliště SPORTOVNÍ AKADEMII Přijďte se podívat na sportovní a taneční ukázky z našeho odboru v provedení našich členů a hostů od nejmenších dětí až po dospělé. Věříme, že s námi strávíte příjemné nedělní odpoledne. Srdečně Vás zvou cvičitelé SPV 15. VÝROČNÍ KONCERT CAMELLY V sobotu 25. dubna se v místním divadle uskuteční již 15. výroční koncert pěveckého sboru Camella. Jako vždy se postupně představí všechna oddělení, od nejmenších Písklat až po dospělý smíšený sbor. A jelikož jde letos o malé jubileum, několik skladeb nacvičily pod vedením K. Pittauerové i bývalé členky sboru, které zazpívají jako hosté v druhé části slavnostního večera. Po jejich vystoupení bude následovat premiéra nových skladeb V. Maštalíře a na závěr zazní písně, které sboru věnoval nedávno zesnulý B. Myslík. P. Dostál ME v šachu s novoborskou účastí Minulý měsíc jsme Vás informovali o úspěších našich hráčů na MČR v Děčíně, kde Pavel Šimáček a Robert Cvek obsadili první a druhou příčku a Lucie Jínová vybojovala stříbro mezi ženami. Mistrovství je každoročně i kvalifikací na šampionát starého kontinentu, kam si všichni jmenovaní vybojovali postup. Do černohorské Budvy nevyrazil, bohužel, Robert Cvek, Pavel Šimáček si v silné konkurenci vede zatím slušně, má 3,5 bodu ze 6 partií. Po velkých peripetiích s vyřizováním víza na poslední chvíli se na ženský přebor do Petrohradu dopravila Lucie Jínová, která zatím předvádí velmi slušný výkon, když drží krok se silnými ruskými hráčkami, má 3 body z 6. Sledovat další vývoj a fandit můžete na klubových stránkách V. Novotný Volný den využila československá výprava k návštěvě ostrova Sv. Štefan, kde sehrál v roce 1992 legendární Bobby Fischer zápas po 20 letech s Borisem Spaským, čímž porušil americké embargo vůči bývalé Jugoslávii. Zleva: jediný slovenský zástupce Peter Vavrák, česká jednička David Navara, bronzový z MČR Vladimír Talla a novoborský mistr ČR Pavel Šimáček. Novoborský měsíčník / duben duben09.indd :01:34

18 Zájmová činnost ÚSPĚŠNÍ STOLNÍ TENISTÉ Stolní tenisté Jiskry Nový Bor patří k nejstarším oddílům v tělovýchovné jednotě. Ve své dlouholeté historii dosáhli mnohých významných úspěchů. Pamětníci si jistě vzpomenou, kdy Jiskra hrála nejvyšší soutěž v republice. Ještě nedávno hájili hráči barvy Nového Boru ve 3. lize. Jen finanční náročnost je donutila tuto soutěž přepustit Liberci. V současnosti působí v oddíle 5 družstev. Družstvo A je těsně druhé v divizní soutěži a i když má na postup, neplánuje právě z výše uvedených důvodů postup do ligy. Družstvo B je rovněž na špici Krajského přeboru I. Zatím si drží 3. příčku. Krajský přebor II. je plně v režii družstva C, které tuto soutěž vede. Další dvě družstva se pohybují v Okresních přeborech. Družstvo E, které je složené jen ze žáků a dorostenců úspěšně konkuruje v soutěžích, kde působí převážně dospělí hráči. Nejlepším novoborským hráčem je mladý talent Václav Hruška, který je na 20. místě v žebříčku hráčů ČR. V krajském žebříčku žáků i v krajském žebříčku dorostenců je na 1. místě. V oddíle ještě působí početná skupina seniorů. Hrají sice jen pro svou radost a kondici, ale jsou ostatním příkladem svým přístupem ke sportu a kolektivu. Oddíl stolního tenisu díky podpoře mateřské jednoty a města Nového Boru nejen že dobře reprezentuje své město, ale podílí se na výchově a lásce ke sportu především mládeže. Myslím, že Jiskra v době, kdy oslaví 60 let činnosti, se nemusí za oddíl stolního tenisu stydět. Ing. Josef Šákr předseda odd. st.tenisu Zpráva o činnosti oddílu kuželek v roce 2008 Vážení, z titulu organizačního pracovníka si Vám dovoluji předložit následující zprávu o činnosti našeho oddílu v uplynulém roce. K měl náš oddíl, který vznikl již v roce 1946, 17 registrovaných členů. I přes malý počet členů je oddíl dosti aktivní viz níže. Ve výboru oddílu, jehož předsedou je Josef Arnošt, dále pracuje Daniela Žďárková jako organizační pracovník a Vladimíra Šťastná jako hospodářka. Vladimír Řeřicha a ing. Petr Kout nás zastupují při jednáních na HV TJ a výbor jako členové doplňují vedoucí A. a B.družstva Alena Dunková a Petr Svoboda. Na počátku roku rozšířil po školení řady rozhodčích také Martin Kortan, který získal III.třídu. A nyní k samotné sportovní činnosti. V dlouhodobých soutěžích máme dvě družstva A. v SvČ divizi 6-tičlenných týmů a B. v KP2 4-členných družstev. A. v sezóně 2007/8 skončilo 10. ze 14. a stejnou příčku zaujímá i v polovině sezóny 2008/9. B.tým v sezóně 2007/8 skončil 2. ze 7.zúčastněných družstev a po podzimu sezóny 2008/9 bylo 4. z letošních osmi účastníků. Družstvo A. nahrálo nejlepší výkon doma proti Spartaku Mikulášovice 2593, v němž i Vladimír Řeřicha dosáhl nejlepšího výkonu jednotlivců na naší kuželně v tomto roce 458. B. hrálo nejlépe už proti B. Doks 1649, kdy soupeřům uteklo o rovných 100 kuželek. Mistry oddílu pro rok 2008 byli junior Petr Ludvík, žena Alena Dunková, muž Petr Kout, seniorka Majka Sunková a senior Petr Svoboda. Tituly mistrů okresu do našeho oddílu přinesli opět junior Petr Ludvík, žena Alena Dunková a seniorka Majka Sunková, které na záda z 2.místa dýchala Krysta Karbanová. Nejlepší z našich mužů byl na 8.místě z 25. Martin Kortan a ze seniorů 7. ze 13. Vladimír Řeřicha. Nejlepšího umístění v M-oblasti za náš oddíl dosáhla Alena Dunková, když skončila v ženách 2. z 10. a vybojovala si tak jako jediná postup až na M-ČR. Myslím, že velice pěkným místem bylo i to šesté, které mezi 21.seniory získal Vladimír Řeřicha. Majka v seniorkách byla 4., opět na 5.místě následována Krystou z celkem 7.účastnic. Na M-ČR chybělo pak Aleně jenom opravdu velice málo k postupu do finále a obsadila 23.místo ze 46. Během roku jsme se na své vlastní náklady (jízdné i startovné) zúčastnili několika turnajů Jablonecké 120, memoriálu B. Duse v Kutné Hoře, v Rokytnici n. J., Gambrinus Cupu na pražské Konstruktivě a v Kosmonosích a dále opět v Kutné Hoře Nocarova memoriálu a Podřipského poháru v Roudnici n. L.. Pokračovali jsme na seniorech ve Skalici, v Kosmonosích a opět někteří ve Skalici, znovu v Jablonci n. N. na turnaji o Jizerskohorský balvan a posledními byly Vánoční turnaj v Ústí n. L., turnaj v Teplicích a již tradiční Krakonošův pohár ve Vrchlabí. Koncem srpna a počátkem září jsme pořádali 29. BOHEMII, letos poprvé pořádanou i pro samostatnou kategorii neregistrovaných, jichž se zúčastnilo 32 hráčů 11 žen a 21 mužů. V registrovaných ženách ji ze 38.uskutečněných startů vyhrála Dana Žďárková za Slavii Praha se 458 a nejlepší z aktuálně borských hráček byla Alena Dunková na 15.místě se 405. Muži se stali trofejí Petra Pavlíka ze Slavoje Praha za výkon 464 (v této kategorii bylo odehráno 96 startů) a z našich byl nejlepší Martin Kortan se 437 na 11.místě. V prosinci jsme pravděpodobně zatím naposledy pořádali vánoční turnaj pro zaměstnance v počátku roku 2009 uzavřeného sklářského kombinátu Crystalex, jehož se účastnilo 31 hráčů. V tomto měsíci jsme se ještě zhostili pořadatelství jubilejní 55.Sokolské, kterou vyhrál výkonem 587 z celkem 64 startů Petr Steinz, nyní hráč Narexu Česká Lípa. V červnu jsme byli požádáni o umožnění přátelského turnaje proti kuželkářům německého Erlau-Mittweida, kteří rekreačně pobývali nedaleko Nového Boru. Utkání se hrálo na deset hráčů proti deseti a Boráci vyhráli o 233 kuželek. V květnu jsme si společně vyrazili na bowling do místního centra a poslední společnou akcí roku 2008 bylo tradiční Štěpánské posezení na naší kuželně , kdy jsme se opravdu vyřádili při domečcích, vajíčku a z Německa převzatého Schnapszahlu. Dovolte mi v jednom odstavci také připomenout, že, ač nyní hostují v pražské Slavii, budou Daniela Žďárková a Vladimíra Šťastná, vždy srdíčkem patřit do Nového Boru a jejich výkony jsou dobrou vizitkou především jejich trenérů a mateřského oddílu. Vlaďka jako současná členka reprezentace ČR převážně velmi úspěšně absolvovala tři kontrolní starty v lednu v Přerově (vytvořila tu jeden z dosud platných rekordů této dráhy), v březnu v Husovicích a Rosicích a naposledy v srpnu v Nové Bystřici, ale na MS nakonec nominována nebyla. V sezóně 2007/8 obě ženy výrazně dopomohly Slavii Praha k zisku mistrovského titulu v I. kuželkářské lize žen, když Dana byla v průběžném pořadí jednotlivců nejlepší a Vlaďka hned za ní druhá (ze 107 hráček) a o mnoho horší to není ani v té současné rozehrané 2008/9. Daniele se pak podařilo na M-ČR jednotlivců seniorek obhájit prvenství z roku 2007 a Vlaďka v ženách skončila třetí. Za zisk titulu pak s pražským týmem obě hrály v říjnu na XX. světovém poháru družstev v rakouském Ritzingu, odkud si přivezly stříbrné medaile. V prosinci pak v Anketě o kuželkářku roku obsadila Dana 3. a Vlaďka 7. místo ze 14 bodovaných nejlepších hráček naší republiky. V závěru mojí zprávy bych chtěla Vám i všem Vašim blízkým popřát především hodně zdraví, síly, elánu a spokojenosti ke snadnějšímu překonávání všeho i toho méně pěkného jako je třeba ztráta pracovního místa (již u tří členů našeho oddílu) atp., co nám život v již běžícím roce 2009 přinesl a přinese. Daniela Žďárková organizační pracovník oddílu 18 Novoborský měsíčník / duben 2009 duben09.indd :01:35

19 Zájmová činnost Ohlédnutí za zimní běžeckou sezónou na Polevsku Letošní zima nadělila všem milovníkům běžeckého lyžování dostatek sněhu. Proto jste mohli využívat s přestávkami od listopadu až do března strojově upravované stopy na Polevsku. Zejména v lednu a únoru byly podmínky pro běžecké lyžování na polevských okruzích výborné. Pro širokou sportující veřejnost zde v této sezóně proběhly také 3 závody v běhu na lyžích a jeden běžecký závod. O úpravu běžeckých okruhů se v této oblasti Lužických hor stará již několik desítek let sportovní oddíl SKI Polevsko se svými dvěma skútry a 2. rokem také obec Okrouhlá, která poskytla nejen skútr, ale i pracovníka řidiče. Vzájemná spolupráce funguje ke spokojenosti všech. Finanční prostředky na úpravu stop nám v současnosti poskytly převážně obce sdružené ve Svazku obcí Novoborsko. K radosti všech běžkařů jsme mohli využít nové lyžařské tratě v okolí Cvikova, které financuje právě město Cvikov. Jak podrobně popisoval pan Valdman v minulém čísle Novoborského měsíčníku, ve spolupráci se Svazkem obcí Novoborska, Lesy ČR, Klubem českých turistů a dalšími subjekty chystáme projekt zaměřený na sportovní a rekreační trasy zahrnující území od Kamenického Šenova a Prysku přes Polevsko s napojením na Nový Bor. Dále kolem Kytlice, Svoru na Novou Huť a napojení na cvikovské okruhy. V dalším horizontu se předpokládá napojení na běžecké trasy v Německu v okolí Luže a Oybinu. V zimě budou trasy určeny pro běžecké lyžování a v létě pak pro turistiku, běh a další aktivity s potřebným zázemím. Pokud vyjdou všechny tyto plány, mohou se obyvatelé i turisté z Novoborska těšit na nové možnosti trávení aktivního volného času v Lužických horách. Jménem oddílu běhu na lyžích SKI Polevsko bych rád poděkoval za finanční podporu našim sponzorům a partnerům, zejména městům a obcím ze Svazku obcí Novoborska, které v současnosti z velké části financují zimní údržbu běžeckých tratí. Neobejdeme se ale ovšem ani bez dalších partnerů. Na úpravu běžeckých okruhů a činnost oddílu dále přispěli tuto zimu: DRIS Nový Bor, Liberecký kraj, obec Kytlice, Město Nový Bor, Hostinec a penzion Na Křižovatce Polevsko, pan Milan Janoušek z Nového Boru, Aktivit Nový Bor. Velký dík patří i firmám a živnostníkům, které poskytli ceny pro vítěze závodů v běhu na lyžích. Všem děkujeme za spolupráci. Mezi aktivity sportovního klubu nepatří pouze běžecké lyžování a zima. Dalších akcí polevských běžkařů se můžete účastnit po celý rok. Na jaro 2. května připravujeme Polevský běh lyžařů. 25. července se můžete vydat z Nového Boru na Noční výstup na Klíč, na který nám město Nový Bor poskytlo finanční prostředky z grantu. Vyznavači triatlonu jednotlivci i družstva, se mohou těšit 8. srpna na 23. ročník Kytlického Minitriatlonu. Více informací o akcích najdete na estranky.cz. Konec léta a podzim je na Polevsku každoročně ve znamení pracovních brigád našich členů při úpravě a odvodňování cest, sekání trávy, opravě techniky a zázemí, mapování okruhů, řezání spadlých stromů a větví apod. Vše musí být včas připraveno, než spadnou první sněhové vločky a první běžkaři se sklouznou do nové zimní lyžařské sezóny. Členové SKI Polevsko přejí všem hezké jaro a těší se na vás při sportovních akcích. Jan Šmíd, SKI Polevsko SKI Polevsko, oddíl b hu na lyžích zve na ve ejný závod v b hu pro malé i velké b žce Novoborský měsíčník / duben duben09.indd :01:36

20 Zájmová činnost Setkání s Barmou v Novém Boru V úterý strávilo cca 30 barmských azylantů z pobytového střediska ve Stráži pod Ralskem příjemný a zajímavý den v Novém Boru. Děkujeme SUZ MV, p. Žatecké a p. Šťastné, za zajištění autobusu na náš výlet. Dále děkujeme paní ředitelce domu dětí Smetanka, p. Koutné, za poskytnutí prostor a zázemí. Poděkování dále míří k maminkám z Mateřského centra Koblížek, p. Vlčkové a p. Kudláčkové, které první nabídly spolupráci. Všem se líbilo v huti a dílnách středního odborného učiliště sklářského, jehož prohlídku nám umožnila p. řed. Jindrová a zprostředkovala p. H. Marvanová. Za doprovod a erudovaný výklad jsme vděčni sl. Semerádové a p. Rusínovi. Barmánci se zajímali o výrobu a zušlechťování skla a mužská část výpravy projevila zaujetí i pro sličné blond studentky malířky skla. Všichni odcházeli spokojeně s dárkem v kapse. Potom jsme pokračovali prohlídkou sklářského muzea, kterou nám umožnila zdarma jeho ředitelka, P. Ajšmanová, přátelské přijetí a výklad nám poskytla M. Vojtíšková. Poté jsme společně obdivovali práce studentů v galerii střední průmyslové školy sklářské. Galerií nás provedla Š. Zikmundová, jejíž výstavu Barmánci předtím obdivovali v muzeu. Naše kroky dále směřovaly do domu a dílny p. Štědry, kde jsme si prohlédli výrobu skleněných zvířátek. Všichni si mohli vyrobit vlastní obrázek, což učinili nadšeně a s vervou nejen děti, ale i dospělí. Strávili jsme také hezké chvíle v kuchyni s čajem a hromadou sušenek, navíc ještě Barmánci dostali oblečení pro děti. Další pěkné chvilky a srdečné přijetí jsme si užívali v čajovně Čajový pokojík, kde nás přivítala P. Havlíčková a P. Jablonský. Vychutnali jsme několik druhů čajů a obdivovali jsme nevšední interiér čajovny. Odpoledne jsme strávili ve Smetance, kde se děti (no, nejen děti) nejprve vrhly na výborné pohoštění. Děkujeme p. J. Markové za dvě vynikající bábovky a koláč! Děti potom směřovaly do výtvarné dílny, kde se o ně postarala a zajímavé tvoření přichystala p. H. Mitisková. Maminky z Koblížku předaly barmánským dětem knížky, které se v mateřském centru sbíraly poslední měsíc, přidaly i něco z domácích přebytků a hračky pro děti, a dům dětí ještě věnoval dvě krabice skleniček. Všichni nastupovali do autobusu spokojení a obtěžkaní dárky. Ale i azylanti měli připravené dárky na všech místech, která jsme navštívili, zůstal výrobek z keramické dílny azylového zařízení. Všude, kam jsme tento den přišli, nás čekaly otevřené dveře, úsměvy, vřelé přijetí a mnoho menších či větších dárků. Všechny prohlídky jsme měli zdarma, k tomu výborné pohoštění. Studenti češtiny procvičili tento den hlavně zdravení a děkování, všude byli milými hosty. Mohu říct i za český doprovod barmských klientů, že pro nás všechny byl tento den zajímavý a radostný. Děkujeme vám všem, kteří jste se jakkoli podíleli na programu tohoto výletu, za váš volný čas, štědrost a vstřícnost! Nemysleli jste na sebe, i když vím, že v mnoha rodinách v našem městě teď není situace jednoduchá. Nikdo z vás neodmítl moji žádost, naopak jste toho nabídli a poskytli ještě víc. Přivítali jste srdečně cizince, pro které život v jejich zemi nebyl jednoduchý, ale ani v naší - jiné kultuře - není a nebude vždy snadný. Přichystali jste nám den, na který budeme ještě dlouho vzpomínat Lektorka češtiny barmských klientů, Mgr. Hana Karková 20 Novoborský měsíčník / duben 2009 duben09.indd :01:36

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2016 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání ZM/36/2016

Více

Plánované náklady. Akce

Plánované náklady. Akce ZÁVĚREČNÁ P R Á V A o plnění podmínek Dohody o spolupráci (dále jen Dohoda ) s Krajem Vysočina o stavu realizace společného plánu akcí na rok 2014 k 31. 12. 2014 Předmětem této dohody je spolupráce stran

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 1 č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.9.2012 18:02 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 20.9.2012 19:50

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen:

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25. 7. 2016 od 16:00 hodin. Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Dana Kodrasová Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Program

Více

Odbor vnitřních věcí

Odbor vnitřních věcí Odbor vnitřních věcí Odbor tvoří matrika, evidence obyvatel, oddělení přestupkové agendy. Na těchto úsecích bylo v roce 2012 vyřizováno 2472 podání. Součástí odboru je dále sekretariát a informační středisko.

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

Zápis 20. veřejného jednání ZO Ostrá dne od 19: 30 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá

Zápis 20. veřejného jednání ZO Ostrá dne od 19: 30 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Zápis 20. veřejného jednání ZO Ostrá dne 28.7. 2016 od 19: 30 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Přítomni: Mgr. Jana Kaucká, Ing. Jiří Čenský, Bc. Viktor Vokál, Jana Effenbergerová (od 19:35 hod), Kateřina

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC IN SYDNEY

GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC IN SYDNEY GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC IN SYDNEY Č.j.:2591 /2009-10.8.2009, Vážení krajané, rád bych Vás upozornil na stanovení konkrétního termínu voleb do

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 20. ročník květen 2014 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 Usnesením č. 19/2014 zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2014. Usnesením č. 20/2014 zastupitelé schválili

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 643/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 38. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 1N/01/2017. prodeje POZEMKŮ PRO 10 až 12 ŘADOVÝCH DOMŮ V UL. BREJNÍKOVA. a současně vypis uje NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 1N/01/2017. prodeje POZEMKŮ PRO 10 až 12 ŘADOVÝCH DOMŮ V UL. BREJNÍKOVA. a současně vypis uje NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ MĚSTO HOŘICE nám. Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492 105 411, fax: 493 623 183, e-mail: mesturad@horice.org oznamuje na základě usnesení Rady města Hořice ze dne 18.05.2016

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 14. 10. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Grimmerová Věra Kosík Stanislav

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici.

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Zápis č. 21/2014 z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Přítomni: Růžičková Marta, Mgr. Vymětal Antonín, Kučera Jiří, Machač Stanislav,

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12.

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 12. zasedání dne 17. prosince 2008 Z M 1 / 1 2 / 2 0 0 8 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 12. zasedání paní Janu Bajgarovou

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Městská policie České Budějovice hledá nové strážníky

Městská policie České Budějovice hledá nové strážníky Čtvrtek, 6. srpna 2015 Zdroj: Regiony24 (odkaz) Autor: Věra Školková Městská policie České Budějovice hledá nové strážníky Strážník MP České Budějovice s rotvajlerem Cesarem. Autor / zdroj: Mgr. Václav

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Těškov, konaného dne 29.8. 2012 od 18:00 hodin. V zasedací místnosti obecního úřadu Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Těškov (dále též

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

OS 13. Název materiálu: Obecně závazné vyhlášky města - noční klid a veřejné produkce hudby

OS 13. Název materiálu: Obecně závazné vyhlášky města - noční klid a veřejné produkce hudby Podklady na zasedání ZM dne: 20.10.2016 OS 13. Název materiálu: Obecně závazné vyhlášky města - noční klid a veřejné produkce hudby Předkládá: Vypracoval: Zdeněk Hovorka Zúčastní se projednávání v ZM:

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 26. srpna 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 26. srpna 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 26. srpna 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: 10 Členů ZO Omluveni: 1 Neomluveni: 0 Jednání řídí : Zapisovatel/ka : Martin

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Obec LÍBEZNICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014. o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Líbeznice

Obec LÍBEZNICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014. o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Líbeznice Obec LÍBEZNICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Líbeznice Zastupitelstvo obce Líbeznice se na svém zasedání dne 21.05.2014 usnesením č.

Více

Bilance za rok 2013 Odbor vnitřních věcí

Bilance za rok 2013 Odbor vnitřních věcí Bilance za rok 2013 Odbor vnitřních věcí Odbor tvoří matrika, evidence obyvatel, oddělení přestupkové agendy, sekretariát a informační středisko. Vedoucí odboru je paní Anna Klímová, spolu s ní na odboru

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

USNESENÍ č. 3/2014. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. června 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2014. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. června 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2014 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. června 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 24.03. 2014 v 19 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 24.03. 2014 v 19 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 24.03. 2014 v 19 hodin Termín: pondělí 24.03.2014 od 19 hodin v hasičárně v Boru Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice na březen 2014: Program

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94 Obecní úřad Olešná Olešná čp. 94, 393 01 Pelhřimov IČ: 00515761, bankovní spojení KB Pelhřimov 30521261/0100 telefon 565 323 772, mobil starosta 724 787 489 e-mail: ou.olesna@seznam.cz případně ou.olesna@quick.cz

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Úřední hodiny pro veřejnost: Obecní úřad: Číslo 11/2015 Obecní úřad Libějovice Listopad 2015

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Město Rokycany. Nařízení č. 5/2011. o organizaci parkování na území města Rokycany

Město Rokycany. Nařízení č. 5/2011. o organizaci parkování na území města Rokycany Město Rokycany Nařízení č. 5/2011 o organizaci parkování na území města Rokycany Rada města Rokycany se usnesla dne 15. listopadu 2011 vydat podle 11, odst 1, zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období konaného dne ve výstavní síni MÚ Krupka

U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období konaného dne ve výstavní síni MÚ Krupka U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období 2014 2018 konaného dne 18.02.2015 ve výstavní síni MÚ Krupka Přítomno:20 Nepřítomno: 1 Z toho omluveno: 1 Zasedání zastupitelstva města

Více

Zápis č. 11/2016. z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. srpna 2016 v malém sále zámku v Konici.

Zápis č. 11/2016. z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. srpna 2016 v malém sále zámku v Konici. Zápis č. 11/2016 z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. srpna 2016 v malém sále zámku v Konici. Přítomni: Ing. Leo Doseděl, Anna Hanáková, František Novák, Ing. Svatopluk

Více

U S N E S E N Í ze 19. schůze rady města konané dne 21. června 2005

U S N E S E N Í ze 19. schůze rady města konané dne 21. června 2005 Město Děčín U S N E S E N Í ze 19. schůze rady města konané dne 21. června 2005 Usnesení č. RM 05 19 30 01 Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a b e r e n a v ě d o m í usnesení č.

Více

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod.

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod. Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Korek Vladimír, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Adámek Karel, Illek František,

Více

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM USNESENÍ z 15. zasedání Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem, dne 21. 9. 2016 236/15/2016 Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 1. schvaluje zápis z minulého

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne Obec Sviny Čj.4 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.4.2009 Přítomni: Hosté : František David, Ing. František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Ing. Martin Havelda, Jan Radosta,

Více

Informace k volbám do zastupitelstev obcí

Informace k volbám do zastupitelstev obcí Informace k volbám do zastupitelstev obcí Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 2010. Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 ( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Jednání řídí : Zapisovatel/ka :.. Členů ZO..

Více

39. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 26.2.2014. 1) Schválení návrhové komise

39. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 26.2.2014. 1) Schválení návrhové komise 39. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův, dne 26.2.2014 1) Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Ing. Vlastislav Pecka - Ing. Karel Matoušek. 2) Schválení

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 3. KONANÉ DNE 11.12.2014 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 3. KONANÉ DNE 11.12.2014 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 3 KONANÉ DNE 11.12.2014 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková Ing. Alois Bayer Ing.

Více

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 8/2011 ze zasedání ZO Malotice ze dne 28.9. 2011 od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích. Přítomni: Jirkovská Radka, Mgr. Tereza Jirkovská, Kallaschová Bohumila, Kaše Jiří,

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 11-2009 z 11. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 9. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 30. září 2009 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Zákupy (č. usnesení 167/09 180/09) [hr]

Více

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 2/2012 konaného dne od 16,00 hod. do 17,05 hod.

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 2/2012 konaného dne od 16,00 hod. do 17,05 hod. * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Duchcova, která se uskutečnila dne 29. dubna 2014 od 8.00.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Duchcov Přítomno: 6 Nepřítomno: 0

Více

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 13. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 18. prosince 2008 do 25. března 2009.

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 13. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 18. prosince 2008 do 25. března 2009. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 13. zasedání dne 25. března 2009 Z M 1 / 1 3 / 2 0 0 9 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 13. zasedání paní Janu Bajgarovou

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Nařízení. č. 5/2016. o placeném stání na vymezených úsecích místních komunikací na území města Nové Město nad Metují

Nařízení. č. 5/2016. o placeném stání na vymezených úsecích místních komunikací na území města Nové Město nad Metují Nařízení č. 5/2016 Rada města Nové Město nad Metují se usnesením č. RM 351-14983/16 ze dne 4. července 2016 usnesla vydat podle 23 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-50-2016 Termín jednání 31. srpna 2016 Začátek jednání 15:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 16:00 hodin

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn USNESENÍ z 19. zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn v roce 2016 které se konalo dne 16. 5. 2016 v 16:15 hodin v zasedací místnosti MěÚ ve Špindlerově Mlýně 1/19/2016-ZM Zastupitelstvo města schvaluje

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. prosince 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. prosince 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. prosince 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: Omluveni: 10 Členů ZO 1 dle presenční listiny Neomluveni: - Jednání řídí

Více

Usnesení 12. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne

Usnesení 12. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne Usnesení 12. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne 17. 12. 2015 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby čj. MCH 658/2014 spisová značka 656/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 96. zasedání dne 12. února 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 6 / 1 4 program

Více

14. VÝPIS Z USNESENÍ

14. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 14. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 25.09.2008 392/2008 14. ZM V a) v o l í starostkou města Mgr. Editu Vaňkovou, b)

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne

Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 29.6.2011 Bod č. 95 OZ schválilo navržený program jednání OZ Bod č. 96 OZ souhlasí a nemá žádných připomínek k předchozímu zápisu. Bod č. 97 OZ nemá

Více

Zápis č.8/2016. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:30 hod.

Zápis č.8/2016. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:30 hod. Zápis č.8/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne 17.8.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:30 hod. Přítomni: Jana Krupičková, Josef Rákos, Martin Šafr, Ing. Cyril

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53)

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor,, H.Huňatová R.Svatoň, J.Žižka = členové zastupitelstva

Více

Text částí zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn

Text částí zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn Text částí zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ 00262170 V ý p i s u s n e s e n í 10. řádného zasedání Zastupitelstva města Vejprty, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 22. listopadu 2007 od 16:30 hod. v zasedací síni

Více

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 23. 4. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

Usnesení z 4. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města!upraveno!

Usnesení z 4. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města!upraveno! Usnesení z 4. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 27.3.2017 od 13.30 hodin v kanceláři starosty města!upraveno! Přítomni: dle prezenční listiny - 4, od 15 hodin - hlasování 5 (Mgr. Tojmarová) RAM

Více