Tříkrálová sbírka. Dění okolo přechodů pokračování

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tříkrálová sbírka. Dění okolo přechodů pokračování"

Transkript

1 BŘEZEN 2014

2 Vážení spoluobčané, zastupitelstvo obce dne na svém zasedání mezi celou řadou záležitostí, které, pokud budete mít zájem, najdete na webových stránkách obce, projednalo také dva důležitější body, o nichž je zřejmě potřeba se zmínit i ve Zpravodaji, protože ne všichni pravidelně sledujete webové stránky. Tím prvním bodem bylo schválení obecního rozpočtu v celkové výši tisíc korun, kdy rozpočet je samozřejmě sestaven jako vyrovnaný s poměrně značným důrazem na komunální a územní rozvoj, protože nás v letošním roce čekají nutné a vcelku dost finančně náročné akce, ať již to bude místní hřbitov, kde se zvolna začíná rozpadat ohradní zeď a márnice, přechody pro chodce u nákupního střediska Jednoty, práce v obecním lese, dětská hřiště, podle výsledků schvalování naší žádosti také doufejme, že možná v letošním roce bude potřeba zajistit náš spolupodíl na financování výměny oken a zateplení školy a školky, stejně jako bude potřeba mít spolupodíl na nákup nového víceúčelného zametacího stroje a některé další záležitosti, z nichž jedny se budou realizovat přímo a jiné jen připravovat, jako třeba projektová dokumentace na kanalizaci a ČOV, což je také, jen tak mimochodem, záležitost v řádu zhruba 800 tis. Kč jen u prvního stupně k územnímu rozhodnutí. Z těch jen připravovaných věcí je to také návrh územního plánu obce, který by bylo potřeba už konečně dotáhnout do konce, aby se podle něj dalo řídit dalších deset let. Samozřejmě, že obec také musí zajistit svůj běžný provoz, včetně třeba ZŠ a MŠ, stejně jako se musí počítat s údržbou a opravami stávajícího majetku. Součástí schvalování rozpočtu bylo i schválení příspěvků spolkům a organizacím působících výhradně v obci, protože pro letošní rok mimo výnosů z některých akcí - třeba vánoční koncert aj., se téměř nepočítá s tím, že by obec ze svého rozpočtu podpořila jiné žadatele než ty naše. I tak byla trochu delší diskuse o přístupu jednotlivých spolků a jejich představách o podpoře toho či onoho druhu volnočasových aktivit, kdy zastupitelstvo nakonec rozdělilo 150 tis. Kč téměř obdobně jako v loňském roce. Druhá, pro Vás možná zajímavá záležitost, bylo schválení dalšího pokračování půjček z Fondu rozvoje bydlení, kdy na jiném místě tohoto Zpravodaje najdete podrobnější informace, které ještě navíc, pokud budete potřebovat, Vám budou na obecním úřadě doplněny v případě jakýchkoliv nejasností nebo když budete mít za to, že ještě něco je nutné upřesnit. Pokud jde o další dění v obci, mimo běžné práce a údržby, přes zimu to bylo především chystání ploch na nové výsadby v obecních lesích tak, abychom měli všechny plochy po olších, habrech a bezinkách vyklizeny a podle počasí zalesněny nejdéle do konce března, kdy pak práce v lese musíme ukončit a čeká nás poměrně dost jiné práce v obci, kolem zřizování nových přechodů v souvislosti s letošními úpravami povrchu průtahu silnice I/23 přes obec. Snaha bude letos i udělat něco nového kolem dětských hřišť, úprav chodníků, balkonů DPS, hřbitova, úpravy veřejného prostranství kolem kostela a další práce, při nichž se nedá zapomenout i na pomoc sokolům, fotbalistům a dalším, kteří by si některé práce, i přes jejich snahu, nebyli schopni zajistit sami. Ve dnech se uskuteční již pátý ročník Regionální olympiády dětí a mládeže, kdy snad ani není potřeba nějak zvlášť naši olympiádu představovat, protože celá řada sportovců z Kralic se jí už v minulosti úspěšně účastnila, včetně hojného doprovodu svých rodinných příslušníků, ať již při jednotlivých disciplínách nebo při slavnostních ceremoniálech 2

3 zahájení a ukončení olympiády. Mimo sportovců se ale zúčastňovaly třeba také děti svými výtvarnými pracemi v soutěži, která bude letos stejná s tím, že stejně jako výtvarná soutěž i vše další podstatné zůstává obdobné jako u předcházejících ročníků, tedy i to, že za naše reprezentanty obec hradí startovné žákům mimo region a středoškolákům, zajišťuje omluvenky (samozřejmě, ale také zpětně kontroluje, že skutečně sportovali), nebo poskytuje doplňující informace, které snad případně nenajdete na stránkách olympiády. Adresy jsou uvedeny na rozpisu soutěží, který je přílohou tohoto Zpravodaje. Závěrem nezbývá, než popřát, aby se olympiády zúčastnilo mimo našich sportovců i dost občanů, protože Regionální olympiáda dětí a mládeže bývá pro všechny zúčastněné velkým zážitkem, skutečným svátkem, u kterého přejeme našim sportovcům obdobně vynikající výsledky jako při minulých ročnících. Ing. Emil Dračka, MBA starosta obce Tříkrálová sbírka Dne proběhla v Kralicích nad Oslavou a později i v Horních Lhoticích Tříkrálová sbírka. Při obchůzce Kralic nad Oslavou pomohli členové FC Kralice. Počasí bylo celkem pěkné a tak členové Stáje Honzík zajistili tříkrálový průvod na koních. Všem, kteří pomohli, patří poděkování, protože věnovali jeden svůj volný den na to, aby byly navštíveny všechny domy s přáním požehnání a prosbou o pomoc. Vám všem, kteří jste přispěli celkovou částkou ,- Kč na pomoc potřebným, upřímné Pán Bůh zaplať. Je to krásná částka a pomůže těm, kteří to potřebují. Jana Nekudová Dění okolo přechodů pokračování Dne proběhlo na DI v Třebíči jednání ohledně zajištění bezpečnosti chodců v Kralicích nad Oslavou po zrušení přechodů pro chodce přes komunikaci I/23. Byla to reakce na dopis na Prezidium PČR, ze dne Zástupci Prezidia PČR si udělali čas a provedli šetření přímo v Kralicích nad Oslavou, dne Na základě jejich zjištění, je vhodné v Kralicích nad Oslavou přechody pro chodce obnovit, ale samozřejmě již v souladu s novými předpisy. Nejdůležitějším otázkou bylo, co ale do doby, než budou nové přechody zbudovány. I v tomto případě však bylo navrženo řešení. Do Kralic nad Oslavou byl na náklady obce instalován tzv. skrytý radar, na základě mapování provozu v obci (kolik vozidel jezdí a hlavně jakou rychlostí), PČR provede cílená opatření ke zpomalení provozu v Kralicích nad Oslavou. Výsledky měření má již PČR k dispozici a tak by opatření měla následovat v nejbližší době (dotaz na opatření byl již vznesen). I když jednání se zpozdilo minimálně o 2 měsíce (Krajský DI na podnět z naší strany nereagoval), byli jsme rádi, že jednání proběhlo a že jsme se dostali k doporučením přímo z míst nejvyšších. Považuji za důležité zmínit i to, že přechody pro chodce nebyly zrušeny na příkaz PČR, ta k tomu nemá kompetenci, ale ze strany Krajského úřadu v Jihlavě. Ten svoje rozhodnutí popřel a telefonicky mě informoval o tom, že rozhodnutí vydal DI v Třebíči. Proto další komunikace probíhala právě s PČR. 3

4 V celé ČR byly ze strany PČR podány připomínky ke stavu přechodů pro chodce a pouze v Kraji Vysočina a v Olomouckém kraji došlo na základě rozhodnutí krajských úřadů k rušení přechodů pro chodce. To jen k dokreslení celé situace. O dalším dění okolo přechodů Vás samozřejmě budeme informovat. Jana Nekudová Fond rozvoje bydlení Do středy je možné podávat žádosti o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení obce Kralice nad Oslavou. Půjčka je poskytována vlastníkům obytných budov a bytů k úhradě nákladů spojených s opravami a modernizací bytového fondu u nemovitostí starších 10 let. Půjčku je možné použít zejména na obnovu střech, obnovu fasády včetně zateplení, vnitřní úpravy a modernizace bytu. Maximální doba a poskytnutá částka je 100 tis. Kč na 6 let při 4% p.a. úročení půjčky. Žádost musí obsahovat jméno a adresu žadatele, přesné označení budovy (č.p., parcelní číslo) včetně prohlášení nebo jiného dokladu o vlastnictví, dále pak stavební povolení či jiný příslušný doklad o přípustnosti akce, pokud je vyžadován. U těchto akcí pak je třeba předložit příslušnou projektovou dokumentaci, předběžnou dohodu s dodavatelem akce s orientační cenou nákladů. V případě svépomocné práce postačí jen orientační cena materiálu a popis účelu, na který je půjčka požadována. Posledními vcelku důležitými částmi žádosti jsou: předpokládaná lhůta dokončení akce, celková požadovaná částka a její zajištění dvěma ručiteli. Formulář žádosti je k dispozici na webových stránkách obce, případně na obecním úřadě. V loňském roce jsme si připomněli výročí 400 let od vydání Bible kralické V letošním roce uplynulo 450 let (1564) od vydání překladu Nového zákona od Jana Blahoslava a tentýž upravený Nový zákona se stal šestým dílem Bible kralické, který započali čestí bratři v Kralicích tisknout v roce 1593 a dokončili v roce 1594, tedy před 420 lety. Potřeba věrného překladu Nového zákona z řečtiny a nikoliv pouze překlad překladu, jak tomu bylo v případě překladů z latiny, vedlo biskupa jednoty bratrské Jana Blahoslava k tomu, že roku 1564 vydává v Ivančicích v malém formátu zkušební vydání Nového zákonu. Toto vydání mělo zřejmě pronikavý úspěch, protože 4roky po něm vyšlo druhé vydání ve větším formátu a větším tiskem přepracované pouze s malými úpravami. Blahoslav popisuje svou práci na překladu Nového zákona takto: A však také i vlastnosti jazyka našeho pilně sem šetřil více nežli ozdob, chtěje, aby slova obyčejná a srozumitelná i způsob mluvení byl hladký a vážný, tak jakož sluší na Písmo Svaté. Blahoslav přistoupil k úkolu překladu Nového zákona v první řadě tak, že zapracoval na zdokonalení české mluvnice. Své dílo, které je známo jako Gramatika česká, začal psát v roce 1551 a dokončil je v roce 1571,v roce své smrti.toto pak tvořilo nejenom základ pro jeho vlastní překlad, ale přispělo ke vzniku kolektivu mužů, z nichž někteří byli jeho vlastními studenty a učedníky,kteří po jeho smrti přeložili Starý zákon. Tento překlad Starého a Nového zákona je to, co na konci 16.století tvoří Bibli kralickou. Překlad vycházel postupně v letech 1579 až 1594 u nás v Kralicích. Text byl doplněn rozsáhlými komentáři a byl rozdělen do šesti svazků. Díky našim vzdělaným předkům za jejich obětavou práci! Monika Doležalová 4

5 Taneční kroužek V letošním školním roce 2013/2014 byla otevřena nová volnočasová aktivita, a to Taneční kroužek. Kroužek je vedený pod SDH Kralice nad Oslavou. První hodina proběhla v pondělí 16. září 2013 a od tohoto dne se koná každé pondělí od do v tělocvičně místní základní školy. Kroužek je určen pro chlapce i dívky předškolního a mladšího školního věku. Nyní navštěvuje kroužek 16 dětí,a to pouze dívky ve věku od 3 do 10 let. Kroužek vedou dvě dívky studující Masarykovu univerzitu, obor Učitelství mateřských škol, které mají s podobným kroužkem zkušenosti již z dřívějška. Na začátku školního roku děti nacvičily vystoupení na kralické Martinské hody v rytmu polky a valčíku, na jehož konci byla zařazena modernější skladba pro rozveselení jak vystupujících, tak diváků. Nyní nacvičují choreografii na modernější hudbu se základy moderních prvků. Výuka vychází z potřeb dětí, a proto jim je náplň kroužku přizpůsobena. Začátek je zahájen hrou na honěnou s motivací, následuje rozcvička s využitím pomůcek, nácvik choreografie. Následují hry a činnosti na přání dětí a nakonec je zařazena relaxační hra a děti dostávají od cvičitelek zpětnou vazbu. Lucie Kroupová, Radka Čeléniová Hasiči Kralice nad Oslavou V sobotu 4. ledna proběhla výroční valná hromada našeho sboru. Přítomnými byl zvolen staronový výbor SDH, který bude letošní rok pracovat ve stejném složení jako v loňském roce: starosta: Ing. Emil Dračka místostarosta: Jan Batelka velitel: Ing. Vladimír Červinka vedoucí mladých hasičů: Mgr. Jan Musil jednatel: Tomáš Červinka pokladník: Ing. Ludmila Musilová hlavní strojník a technik: Jiří Barteček referentka žen: Bohumila Musilová předseda revizní komise: Ing. Josef Doležal člen revizní komise: Hovhannes Harutjunjan K počátku letošního roku eviduje sbor 79 členů, z toho 38 mladých hasičů do 18 let. Od začátku roku byla naše výjezdová jednotka povolaná už ke 3 ostrým zásahům: - 3. února planý poplach tmavý kouř ze dvorku RD v Kralicích (ul. Třebíčská) února požár chat v Kralicích (obora) března požár okraje lesa v Rapoticích S příchodem jara opět začínáme novou sezónu s pravidelnými schůzkami a tréninky naší hasičské mládeže: 1) STARŠÍ ŽÁCI (2. st. ZŠ) a DOROST každý pátek vždy od 16:30 do 17:30 h. (poprvé v pátek ) 2) PŘÍPRAVKA (děti z MŠ) a MLADŠÍ ŽÁCI (1. st. ZŠ) každé pondělí vždy od 16:00 do 16:45 h. (poprvé v pondělí ) - sloučeno - změna oproti loňskému roku! 5

6 V sobotu 17. května odpoledne se uskuteční již tradiční akce DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V HASIČSKÉ ZBROJNICI v Kralicích, která bude opět zpestřena soutěží v požárním útoku mladých hasičů. Nebude samozřejmě chybět posezení s občerstvením v prostorách zbrojnice. Stále jsou u nás vítáni noví zájemci, bez rozdílu věku, o hasičskou činnost. Mgr. Jan Musil, za výbor SDH Kralice Kynologický klub Činnost našeho klubu v loňském roce - stále patříme k nejlepším klubům na Vysočině Největší úspěch našeho klubu vybojoval Jiří Štěpař s německým ovčákem Enriko, když na mistrovství republiky obsadil 3. místo a zajistil si účast na Mistrovství světa v USA, kde v říjnu 2013 osadil 29. místo z 200 soutěžících a stal se 2. našim nejlepším reprezentantem. Naše závodní družstvo se zúčastňuje ligy JMK Na závodě ve Zbraslavi J. Jašková s NO Brazil 2. místo, L. Nováčková s NO Wenga 3. místo, T. Čechovský ml. 5. místo, Š. Kováčová NO Sorbon 6. místo. Na závodě v Miroslavi: Jašková 3. místo kat. ZVV1, J. Coufalová NO Rita 5. místo, T. Čechovský ml. belg.ovčák Bria 3. místo, L. Nováčková Wenga 4. místo, l. Nováčková - Tampa 7. místo. V celková lize, kde jsou 4 kola, jsme se umístili kat. ZVV1 Jašková Brazil 3. místo,12. místo Coufalová, kat. ZZO L. Nováčková Wenga 1. místo, 5. místo náš mládežník T. Čechovský belg. ovčák Bria, daší místa 7., 11. a 15. místo. Na jaře jsme uspořádali 12. ročník O pohár Bible kralické, účast 15 psovodů sponzorovala brněnská firma Noviko, v kat. ZVV1 obsadila J. Jašková 3. místo a v kat. ZZO obsadila L. Nováčková 3. místo. Letos se závod koná , už teď je slíbená účast 20 psovodů z celé jižní Moravy a znovu sponzoruje firma Noviko a Vetamix a další drobní sponzoři. Dále jsme jeli na závod do Svitávky, jelo tam 6 našich psovodů a v těžké konkurenci se neztratil T. Čechovský starší, obsadil s NO Estrid 3. místo, dále jsme obsadili ZZO T. Čechovský ml. 4. místo.závod v Rajci Jestřebí 3. místo L. Nováčková - Wenga závod Bzenec J. Jašková Brazil 2. místo kat. ZVV1 / N. Vostálová s chodským ovčákem Alwika 1. místo ZZO. V tomto roce jsme uspořádali 2 zkoušky z výkonu, 90% úspěšnost našich psovodů. Závod v Kuřimi na podzim opět naši bodovali, Vostálová 1. místo, T. Čechovský ml. 2. místo, L. Nováčková 5. místo. Na podzim jsme uspořádali 11. ročník O pečet kralického starosty, 15 psovodů, v kat. ZVV1 vyhrála J. Jašková s NO AXA, v kat. ZZO vyhrála M. Losova zlatý retriever, závodu se zúčastňují i zajímavá plemena jako bígl, leopardí luisianský pes, kříženci, kanadský ovčák, bearde kolie apod. Loni jsme uspořádali několik akcí se školou, školkou i obecním úřadem pro děti, páleni čarodějnic, samozřejmě i letos máme toto v plánu. Tím naše činnost nekončí. Hlavně se věnujeme výcviku a výchově psů, loni zde probíhala psí školka i letos od dubna bude. Je škoda, že si mnozí majitelé neuvědomí, že když si pořídí psa, tak by o jeho výchově měli něco vědět. Neposlušný pes je neovladatelný, tudíž i nebezpečný. Vše o našem klubu se můžete dozvědět na našich stránkách Jednatel klubu Jašková 6

7 Rybářský kroužek pro mladé rybáře v Kralicích nad Oslavou V září 2013 projevily děti z Kralic nad Oslavou zájem o navštěvování rybářského kroužku. Aby nemusely dojíždět do Náměště, navrhl výbor Místní organizace Moravského rybářského svazu v Náměšti nad Oslavou, aby se kroužek scházel v Kralicích. Obecní úřad vytvořil podmínky pro činnost kroužku a umožnil jeho konání v jídelně domova s pečovatelskou službou. Kroužek byl bezplatný. Odbornou činnost zajišťoval hospodář pan Jaroslav Řezanina Celkem se do kroužku přihlásilo 12 dětí. Kroužek se konal každé úterý. Děti byly seznamovány jak s rybářskými předpisy tak i ve znalosti ryb a rybolovné techniky. Kroužek úspěšně ukončilo zkouškami a získáním prvního rybářského lístku 9 dětí. S dětmi je nyní prováděna praktická výuka na rybníku. Všechny děti se staly členy Moravského rybářského svazu a mohou lovit na jeho revírech. V Kralicích k dosavadním 26 členům přibylo nových devět. Výbor MOMRS Náměšť nad Oslavou přeje všem novým mladým rybářům hodně úlovků a aby jim jejich zájem o rybařinu dlouho vydržel. S pozdravem Petrův zdar Za Moravský rybářský svaz, o.s. místní organizaci Náměšť nad Oslavou Jaroslav Řezanina, hospodář TJ FC Kralice nad Oslavou v sezóně V lednu 2014 byl zvolen nový fotbalový výbor, jeho členové jsou: Tomáš Jelínek, Martin Dymáček, Adam Krčál, Vítězslav Zigmund, Jiří Veselý, Tomáš Chadim, pokladník Eva Vadovičová, sekretář Jindřich Němec, místopředseda Michal Nekuda, předseda Jaroslav Chadim. Podzimní část ukončilo mužstvo mužů na 2.místě IV. skupiny (společně s mužstvem Hodova). Trenéry jsou Alois Krčál a Jiří Tomek. Starší žáci se v mistrovské soutěži starších žáků 7+1 umístili na 14. místě. Tuto soutěž hrají prvním rokem po přechodu z mladších žáků pod vedením Tomáše Chadima. Starší přípravka se v soutěži okresního přeboru přípravek 5+1 umístila na 6. místě. Trenérem je Tomáš Jelínek. Přípravu na jarní sezonu zahájili turnajem v Hrotovicích, kterého se účastnilo celkem 22 týmů z Třebíčska. Po dvou odehraných kolech se umístili na 17. místě. Poděkování patří nejen klukům, kteří se opravdu snažili ale i rodičům, kteří jezdili své děti povzbuzovat. Naše mladší přípravka se účastní soutěže mladších přípravek 4+1, tato soutěž nemá vedenou tabulku. Trenéry jsou Jiří Veselý a Jan Rous. Stejně jako starší, tak i mladší přípravka zahájila přípravu turnajem v Hrotovicích, kde se umístila na velmi pěkném 8. místě z 22. týmů. Chtěl bych Vás pozvat na nevšední zážitek a to na návštěvu FC Zbrojovky Brno dne , kde žáci starší přípravky nastoupí od 17. hodin jako doprovod hráčů 1.Gambrinus ligy v zápase s SK Slavia Praha, a o poločasové přestávce sehrají utkání s místní přípravkou. Přeji všem hráčům hodně úspěchů v nadcházející sezóně a trenérům hodně trpělivosti v jejich odhodlání. Za výbor Jaroslav Chadim 7

8 SOLNÁ JESKYNĚ VELKÁ BÍTEŠ ( ) SOLNÁ JESKYNĚ VELKÁ BÍTEŠ ( ) Touto cestou děkujeme našim hodným pánům řidičům, p. Rousovi a p. Pavlíkovi, kteří nás vždy spolehlivě odvezli. Touto cestou děkujeme našim hodným pánům řidičům, p. Rousovi a p. Pavlíkovi, kteří nás vždy spolehlivě odvezli. ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY V MŠ ( ) ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ U MALÝCH HRY DĚTÍ V MŠ ( ) ROZCVIČKA U MALÝCH DĚTÍ ROZCVIČKA KRASOBRUSLÍME KRASOBRUSLÍME 8

9 HLEDÁME HOKEJISTY DÁME GÓLA, DÁME FANDÍME NAŠIM!! BĚŽCI NA LYŽÍCH MALÍ MEDAILISTI 9

10 U PŘEDŠKOLÁKŮ NAŠI OLYMPIONICI BORCI NA DRÁZE 10

11 A CO NÁS ČEKÁ NA JAŘE V NAŠÍ MŠ? si vytvoříme malované prostírání s výtvarnicí paní Matouškovou pojedeme do knihovny v Náměšti n. Oslavou a ještě spoustu dalších překvapení OZNÁMENÍ ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ KRALICE Zápis dětí do MŠ Kralice n. Osl. pro školní rok 2014/2015 se uskuteční v budově MŠ ve středu 23. dubna 2013 od 9.00 do hodin a od do hodin. Společně se zápisem bude probíhat pro rodiče a jejich děti Den otevřených dveří MŠ. K zápisu rodič nebo zákonný zástupce dítěte přinese rodný list dítěte a kopii očkovacího průkazu. Přednostně budou přijaty děti, které dovršily 3. let a děti předškolního věku. Co se děje v ZŠ Vážení rodiče a milí občané Kralic! Ať žije jaro! Jaro je dalším obdobím života, které ukončilo období zimy. Proběhly akce jako bylo bruslení v Náměšti nad Oslavou, karneval, o jehož výsledku e můžee informovat v ZŠ i MŠ, zápis nových školáčků do prvního ročníku a účast našich žáků v okresním kole matematické olympiády v Třebíči. Navštívili jsme také sportovní areál Bongo v Brně, který vždy naše děti velmi potěší a umožní jim uvolnit veškerou energii, kterou nastřádají během školní docházky. Bylo to správné naladění pro jejeich jarní prospěšné dovádění venku, jelikož vůně jara v nás všech dokáže probudit zájem o vše nové a sluneční paprsky nás opět nabijí potřebnou životní energií. Přejeme Vám jarní pozitivní náladu! 11

12 Sokolský ples 2014 V sobotu 15. února 2014 proběhl v sokolovně tradiční sokolský ples. Návštěvnost byla tentokráte malá, což nás velmi mrzí. Čekali jsme za naši snahu větší podporu, nicméně je potřebné vyjádřit touto cestou poděkování všem osloveným sponzorům z řad podnikatelů, živnostníků a ostatních občanů za to, že díky jejich darům mohla být připravena celkem bohatá plesová tombola. Velice si toho vážíme a věříme v podporu i v dalším období. Valná hromada V sobotu 15. března 2014 se konala v prostorách sokolovny valná hromada TJ Sokol Kralice. Na jednání sokolů byla zhodnocena činnost TJ od poslední valné hromady, její hospodaření a byl schválen plán činnosti do dalšího období. Stěžejními oblastmi činnosti a fungování sokola v obci zůstává zabezpečování hospodárného chodu a údržby sokolského areálu pro sportovní a společenské využití jak svých členů, tak i široké veřejnosti, dále zabezpečování a podpora činnosti sportovních oddílů a v neposlední řadě širší zapojování členů do sportovní všestrannosti. Z jednání vyplynul i velmi důležitý fakt, že bychom potřebovali získat cvičitele popřípadě trenéry z řad mladých lidí, nejlépe rodičů, kteří by se mohli věnovat hlavně dětem, jejichž počet v obci narůstá. Proto vítáme a velmi pozitivně hodnotíme vznik florbalového kroužku dětí pod vedením Davida Casky. Tyto aktivity má smysl podporovat. Mrzí nás, že pro nezájem cvičenců nebylo pokračováno ve cvičení rodičů s dětmi, které bylo z naší strany také podporováno. Upozornění pro členy a cvičence TJ Do konce měsíce března vyžadujeme zaplacení členských příspěvků všemi registrovanými členy. Neuhrazení příspěvku bude mít bohužel vliv na vyřazení člena z registrace a tím úplného pozastavení volného vstupu do sokolovny v rámci cvičení a her. výbor TJ Sokol Kralice nad Oslavou 12

13 Životní styl Vážení spoluobčané, asi nejsem tem pravý, který by měl psát cokoliv o zdravém životním stylu. Moje postava tomu rozhodně neodpovídá. Protože však u naprosté většiny mých klientů narážím na stejný problém, rozhodl jsem se sem o něm něco napsat. Ten problém se nazývá nedostatečný pitný režim. Jistě všichni vědí, již ze základní školy, že voda a její příjem je nejdůležitější složkou naší potravy. V našem těle se naprosto nic nemůže odehrát bez vody. My však často tuto situaci podceňujeme, a tělo dlouhodobě udržujeme, ve stavu mírné až střední dehydratace. Pijeme, když máme pocit žízně a někdy ani na to nemáme čas. Ale je dobré vědět, že žízeň není časnou známkou potřeby vody, protože se objevuje až v okamžiku 1-2% dehydratace. Pocit žízně se navíc snižuje ve vyšším věku (častěji u mužů jak u žen). Na druhou stranu zvýšený pocit žízně může být i příznakem některých chorob (např. cukrovky) a existuje i tzv. návyková žízeň, která nemusí být známkou potřeby tekutin. Akutními příznaky mírné dehydratace jsou bolesti hlavy, únava a malátnost, pokles fyzické a duševní výkonnosti včetně poklesu koncentrace. Ztráta tekutin na úrovni 2 % tělesné hmotnosti představuje ztrátu až 20 % výkonu. Dnes už asi každý ví, že zdravý dospělý člověk by měl vypít asi 2-2,5l tekutin denně. Přesná potřeba tekutin je však závislá na složení stravy, tělesném pohybu, námaze, teplotě a vlhkosti prostředí a mnoha dalších faktorech. S věkem se potřeba tekutin zvyšuje, neboť se zvyšuje i přirozená ztráta tekutin. Méně lidí už potom ví, co lze a co nelze, počítat do přijmu tekutin. Tady je výčet některých z nich: - Ke stálému pití pro osoby bez rozlišení věku a zdravotního stavu jsou nejvhodnější čisté vody pitné z vodovodu (studny) nebo balené kojenecké, pramenité a slabě mineralizované přírodní minerální vody bez oxidu uhličitého. Tyto vody lze konzumovat bez omezení množství úměrně k potřebám organismu. K vhodným nápojům patří též vodou ředěné ovocné a zeleninové šťávy, neslazené a ne moc silné čaje (vhodné jsou zvláště zelené) nebo nápoje z praženého obilí. Bylinné čaje, pokud nejde o cílenou léčbu, by se měly pít raději slabé a je vhodné je střídat. - Omezená konzumace nápoje podmíněně vhodné! Minerální vody středně a silně mineralizované nejsou vhodné jako základ pitného režimu. Denní příjem středně mineralizovaných vod by tedy v průměru neměl přesáhnout 0,5 litru; příjem silně mineralizovaných vod by měl být ještě nižší. Je vhodné minerální vody, kterými doplňujeme pitný režim, střídat. Vody sycené oxidem uhličitým jsou oblíbeným osvěžujícím nápojem, ale jejich zdravotní nevýhody převažují nad výhodami a proto by neměly být konzumovány pravidelně, ale jen omezeně a výjimečně. Perlivé vody mohou způsobit žaludeční a trávicí obtíže a tzv. Roemheldův syndrom (bolesti na hrudníku imitující infarkt), zvyšují dýchací a tepovou frekvenci, způsobují posun k acidóze (překyselení) krve. Navíc jich nelze vypít moc najednou a mají diuretické vlastnosti, takže rozhodně nejsou ideálním nápojem k úhradě chybějících tekutin. Mléko a kakao jsou spíše tekutou výživou než nápojem a jejich vypité množství by se nemělo počítat do potřebného denního objemu tekutin. 13

14 - Nevhodné nápoje! K nápojům, kterým bychom se měli vyhýbat nebo je konzumovat jen velmi výjimečně, patří především různé soft drinky : limonády, kolové nápoje, ochucené minerální vody, energetické nápoje, nektary apod. Důvodem je cukr, který jen zvyšuje pocit žízně, a jeho prázdné kalorie ; dále umělá sladidla, z nichž některá zvyšují chuť k jídlu, nebo oxid uhličitý, který spolu organickými kyselinami (ochucovadla) poškozuje zubní sklovinu a má i další nevýhody uvedené výše. Kofein v kolových nápojích je diuretikum (zvyšuje tvorbu moči, takže se více tekutin z těla odvede, než by se mělo vypitím nápoje získat). Je to také lehce návyková látka, která vede k hyperaktivitě u dětí. Kyselina fosforečná, která je rovněž součástí kolových nápojů, pravděpodobně zvyšuje riziko osteoporózy. Káva (kofein) a alkoholické nápoje nejsou součástí pitného režimu (nelze je počítat do potřebného denního objemu tekutin), mohou být pouze chuťovým doplňkem stravy. Káva by se měla pít se sklenicí čisté vody. - Jak pít! Pít bychom měli v průběhu celého dne, nejlépe každou hodinu 1,5 2dcl. Rozhodně bychom se měli vyhnout náhlému vypití velkého množství tekutin jen proto, že jsme třeba celé dopoledne zapomněli pít. Není nic od věci mít nějakou lahev s vodou i v blízkosti lůžka a při probuzení se napít. Pozor také na návykové nadměrné pití v posledních letech, se vlivem několika článků, jenž tvrdí, že se má pít 3 a více litrů tekutin denně, zejména u mladých lidí vyskytuje návykově pití. Je to stav kdy si člověk vezme lahev nápoje (zpravidla vody) a z ní potom upíjí po doušcích každých pět minut. Později se z tohoto stane návyk a tito lidé, když se 5 min. nenapijí, mají pocit žízně. I příliš velký dlouhodobý příjem tekutin může mít těžké zdravotní následky! Věnujte tedy pozornost tomu kolik, a čeho vypijete. Můžete tím předejít mnoha zdravotním nepříjemnostem. Děkuji za pozornost a přeji všem hodně zdraví! Č. Tomec Čerpáno z publikací MUDr. Františka Kožíška, CSc. a MUDr. Kateřiny Cajthamlové Zprávičky z naší stájičky Do roku 2014 jsme opět vkročili v sedlech našich koníčků jako Tři králové a to, jak v Kralicích, tak v Náměšti nad Oslavou. Zároveň letošní rok začal mnohými dalšími akcemi a hlavně velkou propagací paradrezury a jezdců, kteří se tomuto sportovnímu ježdění věnují. My letos načínáme 12. rok naší závodní kariéry, a protože je letos vypsáno velké množství závodů, tak je třeba si některé z nich vybrat, připravit se, získat finanční prostředky a pak se hlavně snažit dosáhnout co možná nejlepších výsledků. Důležitá je letos kvalifikace na mezinárodních tříhvězdových závodech, abychom se mohli účastnit Světových jezdeckých her v Normandii. Je to veliká akce v rozsahu mistrovství světa, 14

15 kterého se budou účastnit jezdci zdraví, handicapovaní, ze všech zemí světa v různých koňských disciplínách (drezura, paradrezura, voltiž, parkury, military, vozatajství a další). K této velké akci již probíhá projekt Češi do Normandie Honzík je do tohoto projektu na světové jezdecké hry nominována se účastnil konference v Praze k tomuto projektu. Dále se s Honzíkem v Praze natáčel medailonek o jeho životě s koňmi a závodech. Tento medailonek bude použit pro získávání sponzorů a pro propagaci. Další část tohoto projektu je, reprezentovat se na Jezdeckém festivalu v Lysé nad Labem, který bude probíhat od 19. do s ukázkou küru, což je drezurní úloha na hudbu byla Honzíkovi udělena plaketa na Jezdeckém večírku Jihomoravské oblasti v Lipůvce za získání 3.místa na MČR v paradrezuře v Hradištku u Sadské za rok 2013 a poděkování za vzornou reprezentaci Jihomoravské oblasti. Mezinárodní závody, kterých bychom se rádi zúčastnili jsou: Německo Mannheim , Rakousko Ebreichsdorf , Francie Mulhouse , Itálie SommaLombardo , Německo Überherrn Závodů je mnoho, obzvláště v červnu, budeme si muset vybrat jen jeden, maximálně 2 mezinárodní závody splnit kvalifikaci to znamená zajet drezurní úlohu minimálně na 60 %. Největším a nejvýznamnějším bodem a cílem letošní sportovní sezóny jsou: Světové jezdecké hry v Normandii Byla by to nádhera se sem dostat! A kam bychom také rádi zavítali,tak to jsou naše národní paradrezurnízávody: v Herouticích, v Kutné Hoře a oficiální drezurní závody se zdravými sportovci v Mikulově, Nemochovicích a Tetčicích. Mistrovství České republiky se bude pořádat opět v Hradištku u Sadské ve dnech , a to bude závěr naší letošní sportovní sezóny. Na sobotu od hod., na zahájení letních prázdnin, připravujeme jezdecké hobby závody XII. Setkání přátel koní v Kralicích na loukách v ohradách, kde budou moci jezdci se svými koníčky předvést své umění v drezuře, parkuru, postižení jezdci v paradrezuře a pro děti bude připravena hra židličková. Ceny pro vítěze a občerstvení bude zajištěno. Těšíme se na setkání s Vámi na některých z našich závodů a věříme v další dobrou spolupráci. Za Vaši podporu a přízeň Vám moc děkujeme!!! 15

16 Jezdecký večírek Jihomoravské oblasti v Lipůvce Honzík získal plaketu za vzornou reprezentaci Jihomoravské oblasti a za 3.místo na MČR v paradrezuře Jezdecký večírek Jihomoravské oblasti v Lipůvce Honzík získal plaketu za vzornou reprezentaci Jihomoravské oblasti a za 3. místo na MČR v paradrezuře Tři králové v Kralicích nad Oslavu (vycházíme od Rousů koně jedou z Autoopravny :D ) Koníčci Stáje Honzík ve výběhu, vlevo Salvador, uprostřed Codam, vpravo Rumik Koníčci Koníčci Stáje Honzík ve výběhu,vlevo ve výběhu,vlevo Salvador, uprostřed Salvador, Codam, vpravo uprostřed Rumik Codam, vpravo Rumik níčci Stáje Honzík ve výběhu,vlevo Salvador, uprostřed Codam, vpravo Rumik Tři králové v Kralicích nad Oslavu vycházíme od Rousů koně jedou z Autoopravny (:-) 1/ čtvrtletník, vydává Obec Kralice nad Oslavou, Jinošovská 78, IČO: Místo a datum vydání: Kralice nad Oslavou , reg. MK ČR E Redakce: OÚ Kralice nad Oslavou, Jinošovská 78, telefon Realizace: Petr Večeřa, Bačice. Náklad 430 výtisků. 12

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Zápis z Valné hromady 2012

Zápis z Valné hromady 2012 Zápis z Valné hromady 2012 SOKOL / 2012 / Valná hromada HISTORIE Datum Verze Popis Autor 12. 2. 2013 1 Vytvoření dokumentu David Hlaváč OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2012... 2 1.1 Zpráva

Více

Žádost o přidělení finančního příspěvku na rok 2015. Činnost sportovních oddílů, zájmových spolků a sdružení. Předmět činnosti

Žádost o přidělení finančního příspěvku na rok 2015. Činnost sportovních oddílů, zájmových spolků a sdružení. Předmět činnosti rlr OBECNÍ ÚŘAD PSÁRY, Pražská 137, 25244 Psár Žádost o přidělení finančního příspěvku na rok 2015 Činnost sportovních oddílů, zájmových spolků a sdružení Předmět činnosti Sportovní činnost dětí i dospělých

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření JSDH Popůvky za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření JSDH Popůvky za rok 2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření JSDH Popůvky za rok 2014 Pro rok 2014 byly stanoveny tyto hlavní úkoly: 1. Zabezpečovat průběžné plnění práce sboru na rok 2014. 2. Podílet se na zabezpečování akceschopnosti

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ 23. března 2012, Na Rychtě - Choceň Josef Tomáš PROGRAM VALNÉ HROMADY 1. Zahájení valné hromady 2. Zpráva o činnosti za r. 2011 členská základna ekonomika hospodaření brigády

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim Hygiena a školní zdravotnictví Výživa a pitný režim Diskuse Proč je zdravá výživa důležitá? Jak byste definovali zdravou výživu? Zdravá výživa a populace České republiky. Jakým způsobem vést dítě ke zdravé

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 Sbor dobrovolných hasičů v Únanově 671 31 Únanov IČ: 45657343 hasiciunanov@seznam.cz Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 V Únanově dne 23.1.2009 vypracovali Ing. Lukáš

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 186/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 462 ze dne 18.03.2014 Poskytnutí peněžitých darů v oblasti tělovýchovy a sportu pro rok 2014/ I. etapa - dary nad 50.000

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH - tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání VVH SDH a to SDH, kteří nemají tolik zkušeností z konáním VVH -

Více

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Leden 14.1.2010 se konalo v Praze v Poslanecké sněmovně

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 10.2 2011 do 9:00 příjezd a ubytování 9:30 18:00 trénink 11.2 2011 9:00 18:00 trénink 12.2 2011 9:00-18:00 trénink 13.2 2011 9:00-15:00 trénink

Více

BEZ NUDY VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ZA ROK 2008 NAŠI SPONZOŘI: T-MOBILE, INTERNETOVÝ OBCHOD MANDALA, PENZION HRÁDEK, DZS KOŤANY MANDALA

BEZ NUDY VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ZA ROK 2008 NAŠI SPONZOŘI: T-MOBILE, INTERNETOVÝ OBCHOD MANDALA, PENZION HRÁDEK, DZS KOŤANY MANDALA VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BEZ NUDY ZA ROK 2008 BEZ NUDY 2008 NAŠI SPONZOŘI: T-MOBILE, INTERNETOVÝ OBCHOD MANDALA, PENZION HRÁDEK, DZS KOŤANY MANDALA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ BEZ NUDY Adresa: Jankovcova

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice

TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice Zpracoval: VV oddílu kopané Obsah: 1. Úvod...3 2. Organizační struktura...4 2.1 Výkonný výbor oddílu kopané...4 2.2 Družstva oddílu

Více

Pardubické karate v roce 2008 Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate)

Pardubické karate v roce 2008 Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate) Pardubické karate v roce 2008 Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate) Náš oddíl vznikl v T.J. Sokole Pardubice I dne 1.9.1997. Trénujeme moderní sportovní karate direktní metodou, kterou nám

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY 8. PROSINCE 2014, JIHLAVA 4. LEDNA 2015, JIHLAVA

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY 8. PROSINCE 2014, JIHLAVA 4. LEDNA 2015, JIHLAVA ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY 8. PROSINCE 2014, JIHLAVA 4. LEDNA 2015, JIHLAVA 1. Správní rada Asociace malého fotbalu České republiky, o. s. (dále jen jako SR

Více

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 8. ročník mezinárodní, integrační akce Setkání bez hranic 2014, plavecké show pro děti z dětských

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÁŽENÍ PŘÁTELÉ ZNOJEMSKÉHO MLÁDEŽNICKÉHO HOKEJE Dovoluji si Vám předložit 1. výroční zprávu hokejového klubu HC Znojemští orli mládež za sezonu

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

V Y H L Á Š K A č. 1/2000

V Y H L Á Š K A č. 1/2000 V Y H L Á Š K A č. 1/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků na opravy a modernizaci bytového fondu na území obce ZÁBOŘÍ. Obecní zastupitelstvo obce Záboří schválilo dne 2.června 2000 na základě

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

závěrečná zpráva PROJEKT

závěrečná zpráva PROJEKT Klub orientačního běhu Moira Brno, o.s, Lidická 50, Brno, 658 12 závěrečná zpráva PROJEKT Sportovní centrum dětí v orientačním běhu při Klubu orientačního běhu Brno na rok 2014 Datum zpracování: listopad,

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

Chlumec nad Cidlinou za laskavé podpory. III. ročník Celostátní soutěže malých plemen dle NZŘ

Chlumec nad Cidlinou za laskavé podpory. III. ročník Celostátní soutěže malých plemen dle NZŘ 127. Základní kynologická organizace Chlumec nad Cidlinou za laskavé podpory Klubu výcviku malých plemen ČR Staffordshire Bull Terier Clubu CZ Beagle Clubu ČR Vás srdečně zve na III. ročník Celostátní

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: - Rozpočtový výhled pro rok 2012-2014

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

2011 USK Slávie Ústí nad Labem Základní pravidla

2011 USK Slávie Ústí nad Labem Základní pravidla Základní pojmy Člen florbalového oddílu (dále jen člen) každý, který se podílí na fungování oddílu na jiné pozic než dále uvedené a podal přihlášku do oddílu. Hráč je člen, který se aktivně tréninků a

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Třebíčský oddíl plavání.

Třebíčský oddíl plavání. Právní forma: občanské sdružení Se sídlem: Třebíč, Mládežnická 2 IČ: 64271706 Třebíčský oddíl plavání Hledáme generálního sponzora Účelem tohoto materiálu je podpořit úsilí při hledání generálního sponzora

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

U s n e s e n í. z 9. jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 9.7.2007 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I

U s n e s e n í. z 9. jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 9.7.2007 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplný originál dokumentu

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

SKP Slovan Moravská Třebová

SKP Slovan Moravská Třebová SKP Slovan Moravská Třebová pořádá 08. 02. 2014 turnaj starší přípravky ročníku 2004 a mladších Pořadatel: SKP Slovan Moravská Třebová Termín: 08. 02. 2014 Startovné: Místo: Hrací plocha: 1.500,- Kč (na

Více

Směrnice. o zásadách členství v TJ a úhradě členských příspěvků. Platí od 01. 01. 2015. v Novém Sedle, 15. 12. 2014 schváleno na řádném jednání VV TJ

Směrnice. o zásadách členství v TJ a úhradě členských příspěvků. Platí od 01. 01. 2015. v Novém Sedle, 15. 12. 2014 schváleno na řádném jednání VV TJ Tělovýchovná jednota Baník Union Nové Sedlo, o.s. Masarykova 534, 357 34 Nové Sedlo Směrnice o zásadách členství v TJ Platí od 01. 01. 2015 v Novém Sedle, 15. 12. 2014 schváleno na řádném jednání VV TJ

Více

Soustředění dorostenců a dorostenek pro rok 2011. V disciplínách požárního sportu pro Karlovarský Kraj

Soustředění dorostenců a dorostenek pro rok 2011. V disciplínách požárního sportu pro Karlovarský Kraj Soustředění dorostenců a dorostenek pro rok 2011 V disciplínách požárního sportu pro Karlovarský Kraj V loňském roce připravila Česká federace požárního sportu pro jednotlivce a kolektivy dorostenců a

Více

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25 poskytnutý příspěvek v roce: 2011 11.000,- DC Lokomotiva Stádlec 2012 11.500,- 2013 13.000,- 15.000,- navrhuji přiznat příspěvek ve výši: 15.000,-Kč - došipná (turnaj pro veřejnost) - šipkový vánoční turnaj.

Více

36. ročník Turnajů šachových nadějí

36. ročník Turnajů šachových nadějí Gens una sumus 36. ročník Turnajů šachových nadějí pořádaných Beskydskou šachovou školou z. s. Termín konání: 2. 6. 4. 2015 Místo konání: Národní dům ve Frýdku-Místku Turnaje šachových nadějí Šachy - hra

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C za rok 2009 Vyvěšeno dne : 19.5.2010 Zveřejněno na úřední desce na internetu : 19.5.2010 Sejmuto dne : 4.6.2010 Schváleno v OZ obce : Obsah : strana Návrh závěrečného

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Obec Křesetice Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Přítomni: 9 Omluveni: 2 (p. Linhartová, Černý), 1 zastupitel omluven-odchod v průběhu jednání Hosté:

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Přítomni: 7 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský Ověřovatelé: Ing. Miloš Rydval, Markéta Počekajlová Omluveni: Radka Kittelová,

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

Zapsal: Mgr. Jiří Novák Ověřili: 5

Zapsal: Mgr. Jiří Novák Ověřili: 5 Z Á P I S z XI. zasedání zastupitelstva obce v Březníku Datum: 25. 4. 2008 Hodina: 19.00 Místo: Obecní úřad Březník zasedací místnost Přítomni: Ing. J. Mojžíš, Mgr. Jiří Novák, J. Franěk, A. Fröhlich odešel

Více

Sportovní centrum mládeže v orientačním běhu Hanácké oblasti, o.s. Dlouhá 40, 77900 Olomouc E-mail: scm@obhana.cz Tel.

Sportovní centrum mládeže v orientačním běhu Hanácké oblasti, o.s. Dlouhá 40, 77900 Olomouc E-mail: scm@obhana.cz Tel. Sportovní centrum mládeže v orientačním běhu Hanácké oblasti, o.s. Dlouhá 40, 77900 Olomouc E-mail: scm@obhana.cz Tel.: 602 559 996 Ing. Evžen Cigoš Předseda správní rady Nadace orientačního běhu Těšínská

Více

Chlumec nad Cidlinou

Chlumec nad Cidlinou 127. Základní kynologická organizace Chlumec nad Cidlinou za laskavé podpory Staffordshire Bull Terier Clubu CZ a Beagle Clubu ČR Vás srdečně zve na IV. ročník Celostátní soutěže malých plemen dle NZŘ

Více

Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání Jitřenka, 6. verze, platnost od 1. 9. 2013 č j. 276/2013

Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání Jitřenka, 6. verze, platnost od 1. 9. 2013 č j. 276/2013 Dodatek k ŠVP č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání Jitřenka, 6. verze, platnost od 1. 9. 2013 č j. 276/2013 Škola: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, Jitřní

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

TJ SOKOL STODŮLKY HISTORIE

TJ SOKOL STODŮLKY HISTORIE T J S O K O L S T O D Ů L K Y w w w. s o k o l s t o d u l k y. c z Stojíci: Černý, Vojta, Vydra st., Ferenc Futurista, Burian, Hašler, Vrbský, Dostál, Vydra ml. Sedící: Štěpánek, Veverka, Vošahlík a Kovařík

Více

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu)

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) Fond rozvoje bydlení byl zřízen usnesením Obecního zastupitelstva

Více

Obecná ustanovení. Priority v dotační oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v dotační oblasti: Kultura Dotační priority pro rok 2015 Obecná ustanovení Tyto Dotační priority stanoví podmínky pro poskytování programových dotací v jednotlivých oblastech pro rok 2015 v souladu se Zásadami pro poskytování programových

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a K r á l í k y : O v y t v o ř e n í a p o u ž i t í ú č e l o v ý c h p r o s t ř e d k ů " F o n d u r o z v o j e b y d l e n í " n a

Více

Zprofesionalizujme chod a řízení mládeže tak, abychom dosáhli mnohem vyšší kvalitu sportovní a finančně jsme ještě získali.

Zprofesionalizujme chod a řízení mládeže tak, abychom dosáhli mnohem vyšší kvalitu sportovní a finančně jsme ještě získali. Koncepce mládeže pro rok 2013 Po dohodě předkládám novou kopncepci mládeže. Pokud se HC ZUBR Přerov chce stát oddílem, který kvalitně vychovává mládež a poskytuje celoroční vyžití dětem od 5 do 18 let,

Více

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 OBSAH: 1. Identifikační údaje 2. Zřizovací listiny 3. Inventarizace 2006 4. Plnění rozpočtu 2006 5. Přijaté dotace 6. Rekapitulace zadluženosti obce 7. Analýza kapitálových

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.:

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Platnost od: 06.06.2011 Účinnost od: 01.07.2011 Platnost do: -- Předpis je závazný

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

SPONZOŘI O P A T O V I C E

SPONZOŘI O P A T O V I C E SPONZOŘI O P A T O V I C E Svaz lyžařů České republiky úsek běžeckých disciplín a Lyžařský klub Veřovice ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH RKZ DOROST 2008 ČÁST I. 5. 6. ledna 2008 Veřovice 3 I. Základní informace:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více