Roèník XVIII. BŘEZEN 2012 Cena 10 Kč (předplatné 7 Kč) Přeštičtí radní navštívili Nittenau

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Roèník XVIII. BŘEZEN 2012 Cena 10 Kč (předplatné 7 Kč) Přeštičtí radní navštívili Nittenau"

Transkript

1 Roèník XVIII. BŘEZEN 2012 Cena 10 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku ples ZŠ Přeštice str. 6 Slovo starosty Vážení spoluobčané, také já přidám myšlenku k tématu, které na stránkách přeštických novin v prosinci otevřel pan Petr Blažek, v lednu okomentoval ředitel ZŠ pan Mgr. Josef Šperl a v únoru znovu připomněl pan Jan Mrkvička. Otázka, jestli v Přešticích dostatečně slavíme a ctíme historii významnými státními svátky, má na pozadí téměř nulové účasti veřejnosti při vzpomínkovém aktu konaném 28. října minulého roku opodstatnění. Přestože v ten slavnostní den byl vzpomínkový akt bez veřejnosti opravdu zvláštní, pocit hanby nebo ostudy jsem neměl. I když absence spoluobčanů mohla těm se silným národním cítěním zcela pochopitelně připadat jako nedocenění či neuctění odkazu předků, jsem v soudech o jejích příčinách i důsledcích shovívavější. Národní cítění a uvědomění je společensky zásadní a všeprostupující hodnota, v plné síle se projevuje a prověřuje v čase historických změn, kdy nejstatečnější z nás jí věnují své životy. Národní ideu tisíciletí tvořili, bránili a postupně nám předávali naši předci, je v nás a jen tak se nevytratí. S jazykem zakládá naši národní identitu, respekt druhých národů, osobní přináležitost a ochranu. Obrazem národního cítění je z druhé strany konání každého z nás v životním a pracovním stereotypu všedních dnů. Bylo by pokrytecké hlásit se k hrdému a čestnému národu, kdybychom se nesnažili posilovat ho svým čestným jednáním, na které můžeme být hrdi. To je ověřený nejlepší způsob, jak můžeme národní ideu včetně pocty našim předkům předávat dál, neboť mladí nevnímají s nadšením naše poučování a pózy, ale skutky a příklady. Vlastní zkušenost je nesdělitelná, ať příjemná či nepříjemná. Z vyprávění nepocítíš ani hřejivé teplo ani spalující žár ohně. Čím vzdálenější je generace od historických událostí, tím méně je jimi v toku běžného života oslovována. Vím, že výše uvedení autoři mají chvályhodnou snahu udržovat a předávat povědomí o významných národních milnících nejen 20. století i že tuto dědičnou čestnou povinnost máme všichni. Při nedávném rozhovoru s panem ředitelem ZŠ nám proto oběma přišlo nespravedlivé, že na stránkách přeštických novin padla v souvislosti se zmíněným aktem neúměrná a neoprávněná kritika na hlavu současných učitelek a učitelů, kteří ve srovnání s podaným odkazem jejich úctyhodných historických kolegů těžko mohli obstát. Troufnu si říci, že práce dnešních pedagogů je v mnoha ohledech daleko náročnější, že zaujmout žáka je daleko těžší, než tomu bývalo už jen v časech mého relativně nedávného učitelování, kdy jsem se při občanské výchově snažil žákům učiliště vtisknout něco málo o hlubším významu tehdy čerstvé sametové revoluce. A to mi tehdy ještě nekonkuroval počítač, mobilní telefon a MP-šestapůlka, to žáci byli ukázněnější z domova i ZDŠ-ky a bez větších obav jsem měl více nástrojů i povolení, jak je zkáznit. Že se naše školy a školky do dění ve městě právě díky učitelkám a učitelům výrazně zapojují je nesporné, forma i obsah odpovídá dnešní době. Žákyním a žákům, jejich učitelům a učitelkám za to děkujeme. Dnešní sloupek uzavřu pozvánkou na zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 15. března Na něm projednáme mimo jiné rozdělení příspěvků města neziskovým organizacím na tento rok, široce diskutovaný návrh systému parkování v centru města, stav a výhled přeštické pobočky Mikulášského gymnázia, pokračování stavebních prací rekonstrukce kanalizační sítě v rámci projektu Čistá Berounka včetně její nejproblematičtější části vedené Pohořkem. Přeji nám všem příjemný a slunečný příchod jara. Mgr. Antonín Kmoch, starosta Přeštičtí radní navštívili Nittenau Členové Rady Města Přeštice Václav Blažek a Ing. Richard Bastl se starostou Nittenau Karlem Bleyem. Prof. Heribert Prantl se starostou Nittenau Karlem Bleyem při zápisu do pamětní knihy. Do našeho partnerského města Nittenau přijeli dne 9. února letošního roku na pozvání jeho starosty pana Karla Bleye členové Rady města Přeštice. Hlavním důvodem pro pozvání přeštických radních do Nittenau právě v tento den byla jejich účast na přednášce V srdci Evropy, vlast Česko, vlast Horní Falcko pohádka, která většinou nebyla pohádkou rodáka z Nittenau uznávaného prof. Dr. Heriberta Prantla. Jeho přednáška a následující diskuse probíhala v aule regentalského gymnázia, jehož absolventem Heribert Prantl právě je. Právník a novinář Heribert Prantl (narozen 1953) píše pro Süddeutsche Zeitung. Od roku 1995 je tento horlivý zastánce liberálního právního státu a člověk otevřený světu vedoucím domácí rubriky výše uvedeného mnichovského deníku. Za své komentáře, eseje a knihy o domácí politické scéně obdržel Heribert Prantl řadu ocenění. Ve svém laudatiu jej bývalý kancléř Gerhard Schröder dokonce nazval třetí komorou Ústavního soudu. V rámci návštěvy našeho partnerského města se plánovala další vzájemná spolupráce vzájemné návštěvy, a to nejen na letošní rok, ale již též na rok 2013, ve kterém to bude už 20 let (přesně 17. dubna 1993), kdy byla bývalým starostou Přeštic Vladimírem Bendou za českou stranu, a bývalým starostou Nittenau Juliem Schmatzem za stranu německou v Nittenau podepsána Smlouva o přátelství a spolupráci obou našich měst. Též byla projednána letošní jarní návštěva žáků základní školy Nittenau a také studentů regentálského gymnázia u nás v Přešticích. Organizační i finanční záštitu bude zajišťovat Mikroregion Přešticka. Při této návštěvě se žáci z Nittenau setkají s našimi žáky ze základních škol v Horšicích a Řenčích. Studenti z regentálského gymnázia se seznámí se studenty přeštické odloučené gymnaziální pobočky a naváží nové společné přeshraniční přátelství. Domů z Nittenau se přeštičtí radní vraceli s těmi nejlepšími zážitky. Atmosféru bezpochyby nejlépe vystihnou přiložené fotografie paní Ulrike Wolf z Nittenau. Mgr. Jan Königsmark, 2. místostarosta pro školství, kulturu a sport Zcela zaplněná aula regentálského gymnázia během přednášky prof. Heriberta Prantla. Profesor Heribert Prantl společně se zástupci vedení obou partnerských měst. Plzeňskou kartu si zájemci mohou objednat i v Informačním centru v Přešticích V souvislosti s rozšířením území Integrované dopravy Plzeňska (IDP) se předpokládá i větší počet cestujících, kteří budou chtít využít výhod předplatného jízdného IDP, tj. výhod Plzeňské karty. Pro cestující, kteří do Plzně pravidelně nedojíždějí, může být získání Plzeňské karty komplikované. Proto je možné od začátku března podat žádost o vydání Plzeňské karty také v Informačním centru v Přešticích. Vyhotovená Plzeňská karta bude k vyzvednutí do termínu, který bude žadatelům sdělen při odevzdání žádosti. Od 19. března se začne aktivovat předplatné jízdné pro nové vnější zóny platné od 1. dubna Co je nutné k získání Plzeňské karty? vyplněná Žádost o vydání Plzeňské karty (ke stažení na nebo obdržíte v místě, kde budete žádat) podepsané Podmínky pro vydávání a používání Plzeňské karty (ke stažení na nebo obdržíte v místě, kde budete žádat) občanský průkaz (za nezletilé děti musí žádost podat a kartu vyzvednout rodič nebo jiný zákonný zástupce) průkazová fotografii v originálu o rozměrech 35 x 45 mm případně doklad o nároku na slevu zaplacení manipulačního poplatku 170 Kč Více informací o distribuci Plzeňské karty podají pověření pracovníci IC Přeštice, Masarykovo nám. 311, Přeštice nebo je najdete na adrese: plzenska-karta/plzenska-karta-4.aspx nebo na telefonních číslech: , Mgr. Martina Míšková, ředitelka KKC Přeštice Fotografie ing. J. Běla z výstavy Vzduchem, vodou po kolejích světem modelářů, jejíž část, provoz modelových kolejišť, skončila v Domu historie Přešticka v neděli 26. února. Děkujeme vystavovatelům Josefu Němečkovi, manželům Květoňovým, Josefu Hrabětovi a Klubu železničních modelářů Plzeň za radost, kterou díky jejich ochotě zažili u mašinek stovky rodičů i prarodičů se svými dětmi. Výstava modelů lodí, letadel, automobilů i mašinek (tentokrát uzavřených ve vitríně) modelářů z Přeštic a okolí pokračuje v přízemním výstavním sále Domu historie Přešticka do 29. dubna Děti i rodiče zde mají k dispozici vedle stovek modelů také letecký simulátor. Bc. Drahomíra Valentová Dům historie Přešticka Veřejné fórum 2012 Dne 19. dubna 2012 se bude opět konat veřejné fórum Zdravého města Přeštice příležitost pro všechny občany, kteří mají zájem o rozvoj města, v němž žijí nebo pracují. Názory občanů přednesené na veřejném fóru jsou důležitým zdrojem informací o nutnosti řešení problémů ze všech oblastí života ve městě. Výsledky fóra jsou každoročně zapracovány do Komunitního plánu zdraví a kvality života v Přešticích a jejich plnění je veřejně vyhodnocováno. Podrobnosti o připravovaném veřejném fóru přinese dubnové vydání Přeštických novin. Máte-li zastupitelům nebo vedoucím úředníkům co říci, udělejte si ve čtvrtek 19. dubna odpoledne čas na společné setkání. Těšíme se na vás. Eva Česáková, koordinátorka projektu Zdravé město Přeštice Město Přeštice zve širokou veřejnost na Zastupitelstvo města Přeštice, které se koná dne od hodin ve velkém sále KKC Přeštice, Masarykovo náměstí. Město Přeštice vyhlašuje diskuzní téma pro měsíc březen Dáváte přednost elektronickým knihám před klasickými? Svůj názor k tématu můžete vyjádřit v diskuzním fóru, které naleznete na webových stránkách

2 PŘEŠTICKÉ NOVINY BŘEZEN 2 Informace Městského úřadu Seznámení občanů s činností městské policie za měsíc leden 2012 Na MP Přeštice bylo oznámeno občany nebo zjištěno strážníky 124 událostí. Celkem bylo zjištěno 27 přestupků, 25 řešeno blokově, 2 oznámeny správnímu orgánu. 1x zadržen pachatel podezřelý ze spáchání trestného činu nebezpečné pronásledování, který byl omezen na osobní svobodě, aby bylo zamezeno jeho útěku a k zajištění důkazů, předán dle věcné příslušnosti k vyřízení Policii ČR zjištěn vrak vozidla v ul. Karlova, po vylepení výzvy byl provozovatelem odstraněn proveden odtah vozidla zn. Ford, které tvořilo v ul. Hlávkova překážku silničního provozu provedeny 2 výjezdy na potulující se psy 3 odchyceni a předáni do městské záchytné stanice v měsíci leden: provedeno 6 akcí na neosvětlené cyklisty, zvýšen dohled nad veřejným pořádkem na odboru sociálních věcí a zdravotnictví při výplatě sociálních dávěk, na žádost MěÚ byla 2x provedena asistence hlídky MP jako nezúčastněné osoby při kontrole městských bytů na území města nalezeno: 1x pánské jízdní kolo, 1x peněženka s průkazkami místních organizací a 2x občanský průkaz, vše předáno na městský úřad nebo samotným občanům na žádost HZS Přeštice bylo provedeno dne usměrňování dopravy z důvodu ohrožení její bezpečnosti a plynulosti při kácení stromů v areálu MŠ Dukelská a dne zajištění uzavření otevřeného okna věže kostela v době hustého sněžení a možného způsobení škody na jeho vnitřním zařízení 6x výjezd na stížnosti rušení nočního klidu, narušení veřejného pořádku, rvačky: dne v 8.00 h na neznámého muže, který v ul. Husova obcházel vchody panelových domů a snažil se dostat dovnitř, dne ve h hluk v ul. Krátká dvanáctičlennou skup. mladíků, dne v h obtěžování občanů hlasitým křikem skup. mladistvých v ul. Husova, dne ve h - nalezen ležící podnapilý mladík z Přeštic v ul. Mlýnská, dne ve h na Tř. 1. máje převrátili tři mladíci plastový kontejner na domovní odpad a dne ve 3.33 h výjezd na rvačku do domu v ul. Nepomucká vše vyřešeno na místě Z další činnosti uvádím: Dne v 1.30 h bylo oznámeno hlídce napadení řidiče taxislužby třemi mladíky v ul. Jungmannova před barem Krijcos. Řidič byl V obci Skočice se 15. prosince nalezli u rybníka zatoulaní psi Pravděpodobně Americký pitbulteriér, fena, bíločerné barvy, stáří asi 6 let Dne v Přešticích v ul. V Háječku nalezen pes, německý ovčák, barvy černé, stáří cca 3 roky, v dobrém stavu, hodný a přítulný. Umístěn v záchytné stanici města Přeštice, ul. V Háječku. Zlatý retriever, pes, stáří asi 4 roky. Občanské sdružení zdravotně postižených Přešticko let organizace Při této příležitosti se uskuteční slavnostní výroční členská schůze dne od hodin ve velkém sále sokolovny v Přešticích. Srdečně zveme všechny svoje členy Výbor organizace Pozvánka na konferenci Zápis do Mateřské školy v Horšicích proběhne ve čtvrtek od 13 do 16 hodin. Rodiče si donesou rodný list dítěte. V naší malé školce můžeme nabídnout klidné rodinné prostředí, výuku anglického jazyka a kroužky flétniček a dovedných rukou. Na všechny se moc těší učitelky Jarka a Dana Od byla po celý týden v konferenčním sále KKC ke zhlédnutí překrásná výstava fotografií pana Václava Sklenáře. Autor zachytil zajímavá, netradiční místa a zákoutí nám dobře známé Šumavy. (red) V letošním roce si vlastivědný sborník jižního Plzeňska Pod Zelenou Horou připomíná hned dvojité výročí. A to 80 let od svého založení a 15 let od polistopadového obnovení. Zatímco původní podoba sborníku, vydávaného jako školní časopis učitelskou obcí bývalého politického okresu Přeštického, vycházela v rozmezí let až do úředního zastavení německými okupanty, současný čtvrtletník svého předchůdce délkou existence již předběhl. Je to zásluhou všech, kteří se na jeho tvorbě a vydávání spolupodílejí. Ale bez přízně a podpory těch, kteří Zelenou Horu čtou, využívají, nebo jí prostě jen udělají radost svým blízkým, by to nedávalo žádný smysl. U příležitosti kulatých jubileí bývá dobrým zvykem ohlédnout se trochu zpátky a bilancovat. Ale zároveň je nutné zadívat se také do budoucna, jak přizpůsobovat zaměření časopisu nárokům a úrovni jeho dnešních čtenářů. Oba tyto póly se bude snažit svým programem naplnit konference Regionální periodika pramen poznání místní historie a kultury, která proběhne ve dnech března 2012 v Přešticích. Připravují ji společně Kulturní a komunitní centrum Přeštice a Kulturní informační centrum Nepomuk s oběma vydavateli sborníku Městy Nepomuk a Přeštice a ve spolupráci s občanskými sdruženími Aktivios a Pod Zelenou Horou. Nad celou akci převzal záštitu Plzeňský kraj prostřednictvím pana radního pro kulturu Václava Koubíka a odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Již nyní se lze například těšit na referát Historická bibliografie a regionální periodika v éře digitalizace, s nímž vystoupí zástupce Historického ústavu AV ČR, na příspěvek mapující ochranu kulturního dědictví Plzeňska v zatím běžně nedostupném Atlase krajiny ČR, či na přiblížení osobnosti prvního redaktora Zelené Hory, hudebního skladatele Jaroslava Bradáče, z pohledu etnologa. Pořadatelé uvítají, když se konference zúčastní vydavatelé podobně laděných periodik, historici, archiváři, muzejní pracovníci, regionální profesionální i amatérští badatelé, kronikáři, učitelé a studenti s referáty nebo diskusními příspěvky na dané téma. Samozřejmě že zvláště vítáni budou mezi účastníky naši pravidelní i příležitostní čtenáři a dopisovatelé. Součástí konference by měl být i večerní diskusní kulatý stůl a odborná exkurze po historických památkách v okolí Přeštic a Nepomuku. Zájemci o vystoupení, účast na konferenci a exkurzi si mohou stáhnout a vyplnit přihlášku na Věra Kokošková odvezen záchrannou službou na ošetření a zjištění mladíci jsou prošetřováni Policií ČR z jeho napadení. Dne v h provedla hlídka ve spolupráci s Policií ČR šetření po muži, který platil v prodejně Penny Market v Přešticích padělanou bankovkou v hodnotě 100 Euro. Muž z Přešticka byl vypátrán a v současné době je Policií ČR prováděno ve věci další šetření. Dne ve 4.39 h hlídka vyjela na oznámení ženy, která má být obtěžována před provozovnou Tipsport baru. Na místo do ul. Husova dorazila hlídka MP do jedné minuty a zde zadržela mladíka z Plzně, který již delší dobu pronásleduje svoji bývalou přítelkyni žijící nyní v Přešticích. Mladík, který je podezřelý ze spáchání trestného činu nebezpečné pronásledování, byl na místě předán hlídce Policie ČR k dalšímu opatření. Dne ve h byla oznámena dopravní nehoda na Masarykově nám., kde došlo k přeražení stromu u autobusových zastávek. Jelikož řidič na místě zanechal přední registrační značku, nebylo jeho zjištění již složité. Věc na místě předána skupině dopravních nehod k došetření. Dne v 0.07 h vyjížděla hlídka MP společně s Policií ČR na údajnou rvačku na křižovatce ul. Nepomucká x Rybova x Tř. 1. máje. Napadený muž pouze okřikl skup. čtyř mladíků, aby nekopala do reklamních cedulí a jeden ze skup. jej poté napadl. Tento mladík z Přešticka je nyní podezřelý ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví, neboť napadený muž byl s těžkým poraněním odvezen záchrannou službou na ošetření do FN Plzeň. Věc si na místě převzala dle věcné příslušnosti Policie ČR. Pavel Hošťálek, vedoucí strážník Městské policie Přeštice Stopy po dopravní nehodě na Masarykově náměstí ze dne Nepřehlédněte *Rada města rozhodla, že se město připojí k ekologické akci Hodina Země v sobotu v čase vypnutím či ztlumením osvětlení přeštického chrámu NPM. PLCI&feature=youtu.be symbolicky účastní vzpomínkové akce letos k 53. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu vyvěšením tibetské vlajky na radnici dne *Rada zvažuje smluvní pronájem či koupi měřiče rychlosti vozidel *v dotovaném projektu Čistá Berounka bude brzy pokračovat rekonstrukce části kanalizační sítě v ulicích Hlávkově (Pohořko), Mlýnské, od Veleslavínovy k Nepomucké. Budeme Vás informovat, jakmile budeme znát přesný postup a termín prací, jimi vyvolaná omezení. *v březnu předáme dodavateli staveniště k výstavbě a vybavení nové úpravny vody (vedle současné budovy úpravny v Háječku). *Od se i v našem městě spustí systém IDP integrovaná doprava Plzeňska, informace i Plzeňskou kartu získáte v KKC Přeštice. *Stavebníkům ulehčí shánění podkladů pro stavební řízení systém hromadného podání žádosti o vyjádření k existenci sítí příslušným správcům zaváděný na odboru výstavby MěÚ. *V září minulého roku jsem za naše sportovce gratuloval fotbalistům Viktorie Plzeň k postupu do Ligy mistrů. Po několika měsících jim děkuji za výkon, kterým potvrdili, že do Evropy právem patří. Klobouk dolů před jejich výkonem a přístupem v závěrečné dvouhodinové bitvě s FC Schalke 04. Mgr. Antonín Kmoch, starosta Sledujte

3 PŘEŠTICKÉ NOVINY BŘEZEN Společenská kronika Blahopřejeme k životním výročím. VÝROČÍ 81 let Anna JANČÍKOVÁ 82 let Josef KALČÍK Marie PETRÁŠOVÁ (Zastávka) 83 let Marie BOUŘILOVÁ (Žerovice) Josef JÍLEK (Žerovice) Jaroslav BĚL (Skočice) 86 let Marie PEXOVÁ Josef BRKL 87 let Bohumila KRÁLOVÁ Karel TUŠEK 89 let František MEDEK Všem oslavencům přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let. ÚMRTÍ Růžena ŠOBROVÁ Jiří POZLER Josef SEDLÁČEK Karel PĚCHOUČEK Božena MEDKOVÁ (1926) (1954) (1927) Skočice (1935) Skočice (1915) Poděkování Chtěli bychom touto cestou poděkovat za záchranu života naší dcery Barborky dne 25. ledna 2012 ve večerních hodinách, zejména posádce záchranné služby v Přešticích, která zasahovala ve složení MUDr. Martin Straka, zdr. sestra Dagmar Štěpánková a řidič záchranář Robert Vodička, a posádce letecké záchranné služby MUDr. Lanzerdorfovi a zdr. sestře Špalkové. Stejný dík patří i dispečerce na tísňové lince 155 Veronice Jindrové, která nás vedla první pomocí před příjezdem záchranné služby. Jen díky jejich rychlému zásahu, profesionálnímu přístupu a obrovskému nasazení se naše dcera po uzdravení na JIRP dětského oddělení FN Plzeň-Lochotín opět těší plnému zdraví. Všem děkují vděční rodiče Dolejšovi 3 Blahopřání k 85. narozeninám 85. narozeniny oslavila dne paní Jiřina Kašparová z Přeštic a dne pan Jaroslav Stehlík též z Přeštic, mnohaletý člen místního sboru dobrovolných hasičů. Oběma oslavencům osobně poblahopřál a do dalších let popřál hlavně hodně zdraví, štěstí, klidu a pohody v kruhu svých nejbližších 2. místostarosta Mgr. Jan Königsmark. Blahopřání k 75. narozeninám Pan Jaroslav Holý oslavil 75. narozeniny Ve středu 15. února 2012 oslavil 75. narozeniny pan Jaroslav Holý. Přeštický občan a dlouholetý sportovec tělem i duší se významně podílel svojí prací na formování sportovního a tělovýchovného odvětví v Přešticích. Jeho největší sportovní láskou byl a stále zůstává fotbal. Za Přeštice hrál a řadu let i jako trenér předával zkušenosti další generaci fotbalistů. Pracoval také jako metodik, a to nejen ve fotbalovém oddílu, ale také ve výboru Tělovýchovné jednoty Přeštice, kde později pracoval i v jiné funkci. Právě ale fotbal je a na základě osobních setkání s panem Holým a dis- kuzí vedených často s humorem jsem přesvědčen, že opravdu pořád bude, jeho vášní. Chtěl bych mít jeho neutuchající optimismus a víru ve stále lepší výkony hlavně plzeňské Viktorie a také národního mužstva. Chtěl bych panu Holému poděkovat především jménem bývalých sportovců za jeho práci ve prospěch přeštického fotbalu a tělovýchovy. Do dalších let mu přeji hlavně zdraví, štěstí, pohodu a stále stejný optimismus, a to nejen v souvislosti s fotbalovým děním. Luboš Štych zastupitel města Přeštice 2. místostarosta Mgr. Jan Königsmark s oslavencem panem Jaroslavem Stehlíkem. Blahopřání k 80. narozeninám Oslavenec pan Jaroslav Stehlík se svojí manželkou a svými dětmi. Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast. matrika MěÚ Přeštice Blahopřání k 90. narozeninám Dne oslavila své 90. narozeniny paní Slávka Ulrichová z Přeštic Zámostí. Za Město Přeštice jí byla předána květina a blahopřání. V únoru oslavily své jubilejní 80. narozeniny dvě naše spoluobčanky ze Žerovic dne paní Jiřina Hrubá a dne paní Marie Jílková. Obě oslavenkyně osobně navštívil a popřál jim do dalších let hodně zdraví, štěstí, pohody a optimismu 2. místostarosta Mgr. Jan Königsmark. Dne oslavila své 80. narozeniny paní Božena Horová z Přeštic. Všem těmto oslavenkyním byla předána květina a blahopřání. Své jubilejní 80. narozeniny oslavil dne také pan Václav Skála z Přeštic, mnohaletý zaměstnanec jednoho z někdejších největších přeštických závodů Západočeské cihelny Stod, závod Přeštice. V den jeho narozenin jej navštívil a do dalších let popřál především hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody rovněž 2. místostarosta. Chtěli bychom touto cestou popřát našemu dědovi, Josefu Fornouzovi z Přeštic, který dne oslaví kulaté osmdesáté narozeniny, hlavně hodně zdraví, štěstí, pohody a dobré nálady do dalších let. Všechno nejlepší přeje rodina. Gratulace Občanka Přeštic, paní Marie Ausbergerová, která se dožívá 90 let, dostala osobní gratulaci od prezidenta Václava Klause. Spolek pro záchranu památek Přešticka, Dům historie Přešticka a Kulturní a komunitní centrum Přeštice přejí uměleckému knihaři, hudebníku a občanu města Přeštic Bedřichu Zákosteleckému vše nejlepší k jeho 70. narozeninám. Blahopřání k úctyhodnému výročí Své úctyhodné 93. narozeniny oslavil dne pan Vojtěch Pluhař ze Skočic. Vedení Města Přeštice přeje panu Pluhařovi do dalších let především mnoho zdraví, pohody a spokojenosti. Pan Josef Fornouz s pravnučkou Elenkou. Dne , přesně v den 90. narozenin, navštívil 2. místostarosta naši spoluobčanku paní Marii Levorovou z Přeštic. Do dalších let popřál paní Levorové především pevné zdraví, mnoho radosti, štěstí a pohody v kruhu své rodiny. Paní Levorová velice poutavě vyprávěla o mnohém ze svého života... S velkou láskou vzpomínala na svého manžela, uznávaného přeštického architekta.

4 PŘEŠTICKÉ NOVINY BŘEZEN 4 Kultura a umění březen od hodin: Univerzita 3. věku Místo konání: multimediální učebna Pořadatel: MAS Aktivios od 8.30 hodin: Výroční schůze MO Rybářů Pořadatel: Rybáři Přeštice od hodin: Maškarní ples Místo konání: sokolovna Přeštice Pořadatel: Junák Přeštice od 8.30 a od hodin: Staré pověsti české II. J. Přeučil + E. Hrušková Školní představení Pořadatel: KKC Přeštice od hodin: Maškarní zumba pro děti Pořadatel: DDM, KKC Přeštice od hodin: Cestou necestou s Miroslavem Donutilem Vyprávění, scénky, vtipy a historky oblíbeného herce, doprovázené písničkami. Pořadatel: KKC Přeštice Vstupné: 220 Kč Předprodej: IC Přeštice Pletení z pedigu V pátek se sešly ženy z Horní Lukavice, které mají zájem o pletení z pedigu, aby se zdokonalily v technice pletení. Výsledkem jejich snažení byly různé praktické doplňky a dekorace. Pedig okouzlil všechny přítomné svými možnostmi. Bylo krásné sledovat, jak se z tak prostého materiálu dají vytvořit nejrozmanitější předměty od hodin: Kolovečtí ochotníci Katka a bude z ní matka Svěží komedie z manželského života místy s erotickým nábojem od autora Martina Volfa. Divadelní ochotnické představení Pořadatel: KKC Přeštice od hodin: Posezení s dechovkou Malá muzika Nauše Pepíka K tanci a k poslechu zahraje oblíbená dechová hudba. Pořadatel: KKC Přeštice Vstupné: 120 Kč Předprodej: IC Přeštice od hodin: Univerzita 3. věku Místo konání: multimediální učebna Pořadatel: MAS Aktivios od hodin: Vítání jara Vystoupení tanečního oboru při ZUŠ Přeštice. Pořadatel: ZUŠ Přeštice od 9.00 hodin: Nedělní jóga s Mílou Mrnuštíkovou Pořadatel: KKC Přeštice Vstupné: 150 Kč od 9.00 hodin: Vlastivědná konference sborníku Pod Zelenou Horou Místo konání: velký sál, malý sál KKC Pořadatel: Město Přeštice, KKC Přeštice od hodin: Univerzita 3. věku Místo konání: multimediální učebna Pořadatel: MAS Aktivios : Slavnostní otevírání řeky Úhlavy Místo konání: loděnice Přeštice Pořadatel: KČT Úhlava, TOM Úhlava Zápisy do MŠ zřizovaných městem Přeštice pro školní rok 2012/13 MŠ Přeštice, Dukelská 959: čtvrtek od 8 do 15 h MŠ Přeštice, Gagarinova 202: čtvrtek od 8 do 15 h MŠ Skočice: úterý od 15 do h K zápisu si rodiče přinesou svůj průkaz totožnosti, rodný list dítěte, potvrzení od dětského lékaře o povinném očkování dítěte a vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. V den zápisu bude v přeštických mateřských školách zároveň probíhat den otevřených dveří a hravé aktivity pro budoucí školáčky. Mgr. Dana Hanušová, vedoucí OŠKPP TIP na výlet Program na měsíc březen PÁ: ZBIROH Vlakem z Přeštic 7.14 do Plzně, z Plzně v 8.20 do Zbiroha (906). Zpět ze Zbiroha do Plzně, z Plzně do Přeštic. TRASA: Zbiroh ČD zámek Čertova skála Pod Bukovem Kařez Zbiroh ČD Možno navštívit zámek výstava Templáři v Čechách, autoportrét Leonardo da Vinci (16 km vede J. Hošek) SO: VALCHA PLZEŇ Vlakem z Přeštic 7.14 na Valchu (7.36). Zpět z Plzně do Přeštic. TRASA: Valcha Nová Hospoda Vochov Malesice Radčice Čertova kazatelna Plzeň (16 km vede V. Čermák) SO: NA TANEČEK Vlakem z Přeštic 8.43 do Borov. TRASA: Borovy Nezdice Taneček Zelené Zálesí Černá skála pod Březníkem Příchovice Přeštice (16 km vede J. Hanzlíčková) Historie na pokračování První tábor českých junáků A.B. Svojsík si byl vědom, že k prosazení skautingu je nejlepší propagací důkaz, a proto se rozhodl uspořádat skautský tábor. Aby dokázal, že junácká výchova se hodí pro pražskou i mimopražskou mládež, vybíral si hochy ve stáří od 11 do 18 let v různých školách a různých městech. Bylo třeba obstarat si táborový inventář a především přesvědčit rodiče, že o jejich děti bude dobře postaráno. S materiální stránkou mu pomohla Zemská komise, která věnovala 300 Kč. Z této částky byl zakoupen kuchyňský inventář, potřebné pracovní nářadí, odborná skautská literatura a dvoukolový vozík. Stanová plátna a potřeby pro sport a tělocvik byly zapůjčeny. Celá výprava čítající 15 hochů se vydala na cestu 13. července 1912 a putovala pěšky k hradu Lipnici, kde v blízkosti Vorlovské myslivny postavili tábor. Cesta trvala čtyři dny s nákladem daleko přesahujícím 300 kg, který byl naložen na dvoukolovém vozíku. Lesním správcem v těch lesích byl Svojsíkův tchán, a proto zde byli skauti příznivě přijati a měli dostatek tyčkoviny na táborové stavby i pálení. Blízko byla i voda na pití a koupání, směli si trhat lesní plodiny, chytat pstruhy SO: CHOTĚŠOV KŘÍŽOVÝ VRCH Vlakem z Přeštic 7.14 do Plzně, z Plzně 8.09 do Chotěšova. Zpět z Chlumčan do Přeštic i do Plzně. TRASA: I. Chotěšov Vstiš Bayerův důl Dnešice Chlumčany II. Chotěšov Křížový vrch Černotín Chlumčany (16 km vede V. Borobvcová) SO: ŠVIHOV PŘEŠTICE od 13 hod otevírání Úhlavy Vlakem z Přeštic 8.43 do Švihova (8.59). TRASA : Švihov Červené Poříčí Stropčice Nezdice Lužany Příchovice Přeštice (14 km vede V. Řežábek) sobota od 13 hodin pořádají přeštičtí vodáci na KČT Otevírání Úhlavy. Na závěr pochodu se můžeme této akce zúčastnit. Občerstvení zajištěno. PROGRAMOVÁ SCHŮZE SE KONÁ VE VELKÉ KLUBOVNĚ HOTEL SPORT ve čtvrtek 15. března 2012 v 17.hodin Změna programu vyhrazena! Mateřská škola v Horšicích pořádá dětský maškarní karneval dne v hostinci U Knaizlů od 14 hodin. Čeká vás bohatá tombola. K tanci a poslechu budou hrát opět manželé Květoňovi, se kterými se můžete těšit nejen na tanec, ale i na spoustu soutěží. Srdečně Vás všechny zvou učitelky Mateřské školy v Horšicích. a táborovou kuchyni zpestřovali i divocí králíci, které Svojsík střílel, nebo jim byly dodáni z myslivny. Blízko bylo i do Bratroňovic, Humpolce nebo Lipnice na nákup. Všechny tyto okolnosti vedly Svojsíka k tomu, že zde tábořil o všech dalších prázdninách až do roku První skautský tábor měl pět stanů, kuchyni, sklep, kůlnu na dříví, můstek přes potok a hloubenou studánku. Průběh tábora byl zdařilý, byl navštěvován učiteli i zájemci z okolí a rodiči junáků. Jak píše Rudolf Plajner: Ledy nedůvěry byly definitivně prolomeny a nic již nemělo stát v cestě přijetí a rozšíření skautingu. Příště: Jak se do skautingu zapojily dívky A teď trochu současnosti. Rádi bychom vás pozvali na Dětský maškarní karneval, který se bude konat v sobotu 3. března 2012 od 14. hod, tentokrát v sokolovně. Přiveďte své děti a přijďte se s nimi pobavit, rádi vás uvidíme. A už teď bychom vás rádi pozvali na naši skautskou výstavu do Domu historie Přešticka, která bude přístupná v průběhu dubna. Jájina išt ní pe í

5 PŘEŠTICKÉ NOVINY BŘEZEN 5 V koncertním sále ZUŠ Přeštice se v pátek konalo okresní kolo pěvecké soutěže Základních uměleckých škol. Soutěž zahrnovala jak zpěv sólový, tak i komorní v různých věkových kategoriích, a zúčastnili se jí zpěváčci ze ZUŠ Přeštice, ZUŠ Dobřany, ZUŠ Stod a ZUŠ Blovice. Žáci ZUŠ Přeštice obsadili velmi pěkná umístění ve všech kategoriích. V nejmladší kategorii sólového zpěvu získala 1. místo Karolína Mourková. 1. místo s postupem do krajského kola bylo uděleno Jakubovi Písařovi a Marii Hofmanové. Sourozenci Alena a Aleš Trachtovi obsadili 2. místo. Zástupci starších kategorií slavili také úspěchy. Štěpánka Jílková a bratři Luboš a Štěpán Mrázovi získali 1. místo s postupem do krajského kola a Kateřina Kapounová 1. místo bez postupu. V druhé polovině proběhla soutěž v komorním zpěvu a z přeštické ZUŠ postoupili do krajského kola dua Marie Hofmanová s Alenou Trachtovou, Štěpánka Jílková s Kateřinou Kapounovou a Luboš Mráz se Štěpánem Mrázem. O čtyři dny dříve, v pondělí , proběhla soutěž Základních uměleckých škol Hudební večer v Cis dur, aneb koncert k sedmdesátinám Bedřicha Zákosteleckého Významného jubilea se letos dožívá bývalý profesor plzeňské Konzervatoře pan Bedřich Zákostelecký, který v současné době žije v Přešticích, kde má i svoji dílnu, v níž dělá knihvazačství, různé upomínkové předměty z kůže a další krásné věci. Každý správný muzikant ví, že stupnice Cis dur má sedm křížků a zrovna takového počtu letos dosáhne i pan Zákostelecký. Oslaví totiž sedmdesátiny a proto je takto nazván i hudební večer, věnovaný k jeho narozeninám. V programu vystoupí vesměs žáci pana Zákosteleckého, kteří jsou v současnosti činnými hudebníky po celé naší republice. Na klarinet se vám představí František Bláha Dobrovolně po škole Odpoledne mohou děti v Přešticích rozvíjet nadání a schopnosti v ZUŠ a DDM. Také základní škola umožňuje odpolední zájmovou činnost (zcela bezplatně nebo jen za symbolický poplatek). Každou středu se scházejí malí zpěváčci u paní učitelky Evy Kučerové. Pilně nacvičují v pěveckém kroužku, aby se pak s chutí předvedli na vystoupeních souboru Skaláček. Hudební kroužek se vzhledem k velkému počtu přihlášených schází v úterý, ve čtvrtek i v pátek. Pod vedením paní učitelky Vlasty Holé je může veřejnost slyšet jako Přeštické flétničky. Oba soubory každoročně připraví vánoční a jarní koncert, na požádání ochotně vystupují nejen v adventním čase, ale též v průběhu školního roku. Dramatický kroužek každoročně potěší kamarády ze školy i nejmenší diváky z MŠ (i okolních MŠ a ZŠ) nastudováním pohádky či hry. Malí herci zvládnou vždy v květnu díky trpělivosti Mgr. Dany Mrskošové a Mgr. Danuše Velíškové (a díky pomoci paní Sýkorové dvorní kostymérka a tvůrce kulis) během dvou dnů čtyři dopolední představení a na závěr podvečerní pro dospěláky. Děti rády vystupují i jindy, najde-li se vhodná příležitost. v Dobřanech ve hře na dechové nástroje dřevěné a žesťové. Ve 3. kategorii zobcových fléten získala Natálie Štychová a Alena Trachtová 3. místo, ve 4. kategorii obsadily 3. místo Magdalena Benešová a Andrea Waltová a v nejstarší, 5. kategorii, si odnesla Karolína Netušilová čestné uznání. Renata Pluhařová z 2. kategorie a Irena Bachová ze 4. kategorie získaly 2. místo ve hře na příčnou flétnu, dále Luboš Mráz obdržel 2. místo ve hře na klarinet a Štěpán Mráz 2. místo ve hře na saxofon. Mezi nejúspěšnější žáky naší školy se zařadili Adam Brada, který získal ve hře na trubku 1. místo s postupem, Tomáš Brabenec ve hře na baryton získal 1. místo s postupem a Václav Květoň ve hře na saxofon obdržel taktéž 1. místo s postupem do krajského kola. V letošním roce proběhne i soutěž ve hře na bicí nástroje, kde nás v krajském kole budou reprezentovat Tomáš Brabenec, Daniel Pluhař a Richard Pluhař. Všem soutěžícím děkujeme za dosavadní reprezentaci školy a postupujícím držíme palce v kole krajském. Za ZUŠ Přeštice Marie Mikulková 1. klarinetista České filharmonie, Václav Hruška profesor na Konzervatoři v Českých Budějovicích, Robert Pacourek učitel ZUŠ v Praze, Milan Srb 1. klarinetista DJKT v Plzni a Radek Žitný učitel ZUŠ v Písku. Na klavír je doprovodí Jindra Jandová, Jitka Zábranová a Gabriela Molová. Dále se vám představí František Spurný, který je také spjat s plzeňskou Konzervatoří a MUDr. Martin Gregora poslanec Parlamentu České republiky. Koncert se uskuteční 23. března 2012 v hod. v sále Základní umělecké školy v Přešticích a všichni jste srdečně zváni. Miroslav Vacek ředitel ZUŠ Přeštice Mezi děvčaty je zájem o kroužek Cvičení při hudbě. Každé úterý přicházejí odpoledne do tělocvičny, aby se pod dohledem paní učitelky Jitky Schluckové zdokonalovaly. Společně vystupují na různých akcích. V letošním školním roce se nejlepší dívky poprvé účastnily okresního přeboru v aerobiku jednotlivců. Na škole pracuje rovněž zdravotnický kroužek, který vedou Mgr. Anna Bezděková a Mgr. Jaroslava Kozlová. Získané dovednosti a vědomosti pravidelně uplatňují v okresním a následně též krajském kole soutěže HMZ. Na jaře se pravidelně účastní nejobratnější a nejšikovnější žáci okresního kola Dopravní soutěže ml. cyklistů. Připravují se v Kroužku dopravní výchovy. Na závěr své činnosti podniknou s paní učitelkou Olgou Vizingrovou cyklistický výlet. Zatím nejmladší na škole je Kroužek cvičení řeči. Má však hodně zájemců, kterým se odpoledne věnují paní učitelky Lenka Plachá a Jindra Radová. Žáci školy se během školního roku účastní mnohých akcí a soutěží, na kterých je doprovází učitelé nejen dopoledne a odpoledne, ale i v sobotu. Mgr. Hana Černošková Milí lidé, přináším Vám světlo do vašeho života Milí lidé, přináším Vám světlo do vašeho života, láskyplné poselství a naději v lepší budoucnost a existenci nás všech. Všichni vidíme a slyšíme, co se kolem nás neustále děje. Nešťastné náhody, katastrofy, které přibývají, politické změny a další nepříjemné situace, které chtě nechtě nás všechny ovlivňují a vyvolávají v nás emoce, kterým se člověk v téhle dnešní uspěchané době, světa lži a přetvářky, jen tak lehce neubrání. Teď je právě ten čas, kdy máme všichni možnost s tím něco udělat. Copak vy jste spokojení s tím, co se kolem nás děje? Většina z nás si stěžuje, komentuje události, ale nic to nevyřeší. Čím víc se tím zaobíráme, tím tyto věci jen umocňujeme naším negativním myšlením a emocemi. Svět potřebuje změnu! Změnu k lepšímu nás všech! Je zapotřebí pozitivního myšlení, abychom něco společně změnili, neobviňovat svět, ale každý musí začít sám u sebe, takříkajíc zamést si nejdříve před svým vlastním prahem a nesoudit druhé. Zaměřit se spíše na to, co chceme a nezabývat se stále tím co nechceme. Podle vesmírného zákona přitažlivosti totiž platí, jaké myšlenky vysíláme, takové se nám pak vrací. Pokud jsou negativní, dějí se negativní věci, pokud myslíme pozitivně, pak můžeme očekávat pozitivní výsledky. Příklad manifestace s myšlenkou Nechceme válku! je negativní. Akorát si ji tímto výrokem přivoláváme, správně pozitivně by tedy mělo znít Chceme mír! Lidé by se měli dobře naučit rozlišovat tyto myšlenky a zvažovat jejich smysl. Také materialistické pojetí světa v dnešní moderní době převládá a lidé zapomínají a vytrácí se z jejich vztahů cit a láska. Naopak se prohlubuje závist a přílišné lpění na majetku, které nás může jednoho dne úplně zaslepit a zničit tu pravou duchovnost člověka, kterou jsme kdysi měli. Zanedlouho naše planeta Země ukončí proces převibrování do vyšší dimenze, očistí se od veškerého negativismu a začne nová éra lidstva pro ty, kteří se stihnou pozitivně přeladit na stejnou vysokovibrační frekvenci jako planeta Země. Tato událost je také spojována s koncem světa. V tomto novém lepším světě budou žít lidé, kteří si projdou transformací vědomí a budou tak žít v lásce, harmonii, bez bolesti, v naprosté svobodě, nikým neovládáni. Transformace vědomí. lze dosáhnout očištěním se od negativních věcí Co přináší čtvrtletník Pod Zelenou Horou Jarní číslo letos jubilujícího XVI. ročníku sborníku Pod Zelenou Horou zahajuje životopisem prvního historika Přeštic (a také prý přeštického Vergilia ), kterého pro nás objevil archivář Michal Tejček. Tento vzdělaný benediktin byl v 18. století téměř pětapadesát let svrchovaným správcem Přeštic a velmi se zasloužil o jejich kulturní a sociální rozvoj. Výčtem iniciativ, které se týkají záchrany našeho ovocnářského dědictví, pokračuje materiál Dr. Evy Heřmanové ze čtvrtého čísla PZH roku Historii tří roupovských kaplí se věnuje Dalibor Jan Tíkal. Neméně zajímavých památek lidové architektury se týká pojednání Romana Tykala, nazvané Neznámá skupina polygonálních stodol z jižního Plzeňska. Existenci a činnost Divadelního kroužku v Drahkově popsala paní Jaroslava Bínová podle divadelní kroniky například v meditaci nebo podobných praktikách. Ostatním se jejich svět nijak výrazně nezmění, spíše bude přibývat katastrof, nemocí, bolesti a strachu, manipulace lidí, cit a láska postupně vymizí, pro někoho mohou však nastat i krušnější časy. Je to tedy jen a jen na vás, kterým směrem se vydáte, máte to ve svých rukou, co si zvolíte! Myslete také na vaše děti a jejich budoucnost. Všichni si přece přejeme k narozeninám, k vánocům zdraví, štěstí, lásku. Právě teď nadešel čas vzít pevně svůj život do rukou a jít si za tím až do cíle. Na trhu se objevuje více a více literatury s touto tématikou, čtěte, slyšte a naslouchejte své srdce. Vyřčená proroctví Mayů, Toltéků a dalších se začínají naplňovat. Taktéž nespočet písní, které známe z hudební scény, se nám snaží již léta naznačit svými texty, že existuje lepší svět. Lidé si většinou řeknou, to je pěkná písnička, avšak neposlouchají co říkají a jaký smysl dávají tato slova. Proto nebuďte hluší, otevřete oči a odkryjte toto tajemství života, které už poznalo několik milionů lidí na celém světě a stále jich přibývá. Všeříkající texty písní našeho božského Karla Gotta, nebo např. Petra Koláře a dalších, vás mohou též nasměrovat ke změně myšlení. Tak jako symbolizující rozsvícené svíčky na adventním věnci prosvětlují temnotu, pojďme společně odstranit všechno zlo a pozvat do našeho života lásku, dobro, štěstí, mír. Připojuji vlastní verše: Odkryj ten závoj tmy z našich myslí, odhal ten stín z našich srdcí, světlo žene zář, odžene tu zášť, překonáš ten sráz, protrhneš tu hráz a ukážeš svou krásnou tvář. Zažehni tu božskou jiskru, kterou v sobě máš a najdeš tu pravou lásku, která dříme v každém z nás. Nech se vést svým citem, naplní tě neskonalým klidem, přinese mír, štěstí a lásku všem lidem. Jdi a poslechni své srdce, ukáže Ti více, ukáže ti jiný krásnější svět! Tak jdi a žij svou svobodu! To jest cílem každého z nás! V letošním roce Vám všem přeji pevné zdraví, štěstí, lásku a též brzké probuzení nového S láskou v srdci, Štěpánka Lexová a fotodokumentace pana Františka Terče z Drahkova. Nejen Josef Hlávka, ale v našem regionu působili i další méně známí dobrodinci, kteří by neměli být zapomenuti. Jejich jména a zásluhy zvěčnil ve svých záznamech učitel a spisovatel Jaroslav František Urban. V archivech se leckdy dohledají zprávy, které si nezadají se současnou Černou kronikou. Několik jich pro naše čtenáře vybral Bohuslav Šindelář. A za historií svatojánských muzeí v Nepomuku se ve svém příspěvku ohlédl Jiří Černý. Věra Kokošková Od března čerstvý KOZÍ SÝR

6 PŘEŠTICKÉ NOVINY BŘEZEN 6 1. ples základní školy Přeštice V režii tří významných osobností města Přeštice Mgr. Josefa Šperla, Mgr. Nadi Květoňové a Heleny Macháčkové spatřil světlo světa dne zcela nový projekt na oživení společenského života v Přešticích, 1. ples základní školy Přeštice. Myšlenka uspořádat tento reprezentační ples vznikla u příležitosti 15. výročí otevření budovy 2. stupně ZŠ Na Jordáně a chystaného 125. výročí otevření budovy školy v Rebcově ulici. Jako každá nová událost, i tato se rodila s obavami z přijetí, podpory a účasti přeštické veřejnosti. Jak vyplynulo z několika rozhovorů, největší komplikací při přípravě plesu byly, jak je v dnešní době nepsaným pravidlem, finance. Opět se ukázalo, že sponzoring podobných akcí v současnosti je ve většině případů záležitostí dobrých osobních vztahů organizátorů akce s majiteli či vedoucími pracovníky oslovených firem. Je škoda, že výše pronájmu jediného sálu, který je v Přešticích využitelný k těmto účelům, spíše brání, nežli podporuje konání akcí tohoto typu, které výrazně oživují kulturní dění v našem městě. Před Vánocemi přinesl náš syn Marek ze školy informaci, že ZŠ Přeštice bude v únoru pořádat historicky první společenský ples. Jelikož rádi tančíme, v lednu jsme zakoupili lístky. Překvapil nás velký zájem a s ním spojená poměrně malá možnost výběru místa v sálu z důvodu vyprodání většiny vstupenek. U vchodu do přeštické sokolovny nás v den konání plesu mile přivítali žáci 2. stupně ZŠ Přeštice. Ples zahájil Mgr. Josef Šperl, ředitel základní školy Přeštice, společně s učitelkou 1. stupně ZŠ, výbornou zpěvačkou a moderátorkou mnoha hudebních akcí Mgr. Naďou Květoňovou, která celým večerem provázela. Po uvítání všech hostů byl uveden první bod bohatého programu, vystoupení mažoretek ZUŠ Přeštice. Taneční parket se zaplnil ihned po zaznění prvních tónů úvodních skladeb. Všichni se snažili přenést rytmus známých písní do svých tanečních pohybů a odreagovat se od každodenních starostí. Je příjemné, když se v jednom sále mohou potkat bývalí spolužáci, kamarádi, členové různých spolků a sportovních oddílů spolu se svými učiteli. Všichni společně jsme vzpomínali na léta povinné školní docházky, na příhody úsměvné i různé průšvihy. Zaznívala jména těch, se kterými jsme zažili mnoho legrace, i těch, kteří se dnes nemohli plesu zúčastnit a společně se s námi bavit na tanečním parketu či u baru. Postupně se témata hovoru stáčela od minulosti k současnosti, a to k našim potomkům, kteří právě navštěvují ZŠ Přeštice nebo se na školní docházku teprve chystají. Z hovoru nás neustále vytrhával a k tanci vyzýval orchestr OKiii band, v jehož čele stojí skvělý hudebník a učitel ZUŠ Přeštice Dušan Rada. Ke zpestření plesu nemalou měrou přispěla i dámská volenka spojená s koupí růže pro dámu a následně tancem s květinou. Nechyběla ani bohatá tombola, jejíž losování o dvanáct hlavních cen naplnilo sál opravdu zvýšenou pozorností. Jako host plesu několikrát vystoupil Josef Alois Náhlovský, který jako bývalý učitel humornou formou sděloval své rady a zážitky místním kolegům. Pozornost především pánské části společnosti upoutaly členky tanečního studia MODERN Klatovy, které se objevily na tanečním parketu s působivým půlnočním kankánem. I přes velké snahy prodloužit podařené plesové chvíle o několik dalších hodin, či alespoň minut, jsme se v brzkých ranních hodinách museli s reprezentačním plesem rozloučit, ovšem s konstatováním, že již nyní se velice těšíme na druhý ročník v roce 2013! Mgr. Petr Valach, Ph.D., Mgr. Martina Valachová

7 PŘEŠTICKÉ NOVINY BŘEZEN Přeštice v čase XXVIII. 7 Masopustní veselice v MŠ Dnešice V ZŠ Na Jordáně se učí od září 1996, je to nejlepší škola, jakou kdy Přeštice měly. Budově školy v Rebcově ulici je letos 125 let. Původně Na Jordáně stál statek, vpravo dole je budova bývalého lihovaru. Text a foto ing. Jiří Běl a archiv Přeje přeinformovanost neinformovanosti? Co si budeme nalhávat ono umět číst a psát je na třetí tisíciletí už trochu málo. Ovšem pozor, stále je to základní gramotnost. Totiž předpoklad k tomu abychom získali další. Znám i několik (jinak velmi vzdělaných) lidí, kterým činí problém psát tužkou a neumějí malou násobilku. A na co taky. Jsou přeci počítačově gramotní, finančně gramotní a i jinak gramotní. Tak co třeba taková informační gramotnost. Někdy se mi zdá, že je až ke škodě mít mnoho informací. Ale co naděláme držíme krok s dobou. Například když jdeme k lékaři, vyhledáme diagnózu na internetu, vše prokonzultujeme s odborníkem, zkontrolujeme lékárníka. Po přečtení desetistránkového návodu zvážíme, zda zemřít na chorobu samotnou anebo vedlejší účinky léků. Nedávno jsem si ve vlaku všimla, že jsem jediná, která nebyla připojená na nějaký životně důležitý přístroj. Ti, kteří na tom byli ještě celkem dobře, tak těm trčely hadičky jen z ucha, jiní, patřící do kategorie těžších případů, měli napojení i k ústům, protože jinak by nepřežili. Všichni nervózně kroutili prsty a ťukali. Displeje a monitory blikaly, až jsem se lekla, že je to pojízdné ARO. Někdy se ptám, kam se poděl ten čas získaný novými technologiemi a proč ho nedoženou ani počítače s nejrychlejšími procesory či fantasticky rychlá auta? Vlastně ani nevím, jestli žijeme rychle. Občas mám totiž pocit, že jen překračujeme současnost a jako nadopovaní koně se ženeme někam, kde by to mělo být pravděpodobně mnohem lepší. Jenomže nejsme jako koně, ale spíše jako poníci. Jednou na Matějské pouti jsem takového poníka viděla. Téměř každý si na něj chtěl sáhnout, pohladit a každé malé dítě se chtělo na poníkovi svézt. Všichni byli celí unešení z toho, jak je ten poník roztomilý. No, raději jsem tedy dala ruce pryč, aby ten budoucí kůň nezblbnul ještě dříve, než se koněm skutečně stane Ing. Jana Štrejnová Únor, měsíc masopustu, radosti a smíchu, k tanci vybral král i šašek pohádkovou vílu. Tak jsme si hráli a tvořili s dětmi šašky a klauny v rámci vzdělávacího projektu Obnovování tradic v obci. Děti si společně s rodiči vyrobily nejen masky, ale i barevnou masopustní výzdobu za pomocí učitelek. O této staročeské tradici a jiných zvycích se dozvěděli více i ti nejmenší. Za podpory rozhlasu obecního úřadu se masopustní průvod vydal na náves, kde si všichni pěkně zazpívali a zatančili. Sladkou tečkou byly masopustní koblihy, které děti připravily s paní kuchařkou. Veselá zábava a dobrá nálada vykouzlila každému úsměv na tváři. Všem zúčastněným děkujeme a těšíme se na příští veselici. Za kolektiv MŠ Dnešice ředitelka J. Soukupová jóga Klasická s ing. Mílou Sávitrí Mrnuštíkovou 2012 Jsem dárce krve. Jaké výhody dárcùm poskytuje ZP M-A? ZP M-A odmìòuje dárce krve vitamínovým balíèkem pro obnovu krvetvorby po každém odbìru a pro aktivní dárce, nositele Janského plakety nebo Zlatého køíže, má pøipraveny pøíspìvky v hodnotì až Kè. Pro dárce kostní døenì je pøíspìvek v hodnotì Kè. Malá muzika Nauše Pepíka Dále vám nabízíme: PAPILOMAVIRUS - oèkování proti rakovinì dìložního èípku (pro dívky let) pøíspìvek na oèkování proti chøipce, žloutence, klíš ové encefalitidì, meningokokovému onemocnìní a rotavirovým infekcím pøíspìvek na bezlepkovou dietu pro nemocné CELIAKIÍ ve výši Kè webová samoobsluha (on-line informace o osobním úètu) zvýhodnìné pojištìní od Allianz pojiš ovny, a.s. Babouci nejstarší jihočeská dechová kapela Moravanka Jana Slabáka

8 PŘEŠTICKÉ NOVINY BŘEZEN 8 Ve školce vládnul masopust Masopustní veselí si po celý jeden únorový týden užívaly děti v mateřské školce v Dukelské ulici. Všechny děti se výborně bavily a všude masek, kam jen oko dohlédlo. Ve třídách tančily princezny a čarodějnice, kovbojové bojovali s indiány, mezi nimi se motali piráti, přeběhla myška a za ní skákala žabka, malý myslivec dával pozor, aby nezašlápnul muchomůrku, klauni a šaškové předváděli své kejkle. Vše vyvrcholilo velkým společným masopustním veselím venku v areálu, kde při muzice jen zčervenalé tváře připomenuly, že teploměr ukazuje dost stupínků pod nulou. K tomu čerstvě napadaný sníh jen dokresloval pravou zimní atmosféru masopustu. Na závěr se děti spolu s učitelkami vydaly v dlouhém průvodu okolními ulicemi města, aby se všem, koho potkají, pochlubily svými maskami. (šat) V Domu historie Přešticka jede, jede mašinka a kouří se jí z komínka... Nevěříte? Kdo navštívil současnou výstavu v Domě historie Přešticka Vzduchem, vodou, po kolejích světem modelářů, potvrdí má slova. Není nutné popisovat zmíněnou výstavu, protože ji mnozí z nás a hlavně dětí, viděli dokonce několikrát. Ráda bych touto cestou poděkovala pracovnicím DHP paní Bc. D. Valentové, paní R. Süssové a všem spoluorganizátorům (Modeláři Přeštice, pan J. Němeček, Klub železničních modelářů Plzeň a jistě další), potěšili jste nejen oko, ale i duši každého návštěvníka. Děkuji a ať se Vám i nadále daří rozdávat nejen radost dětem i dospělým. H. Macháčková Maškarní rej v Dolní Lukavici Tak jako většina mateřských škol, tak i ta naše, dolnolukavická, toto masopustní období velmi aktivně prožívá již od začátku února. Projekty, které si paní učitelky připravily na toto období, jsou plny různých tematických činností ve všech směrech. Vyrábíme masky, převleky, kreslíme, malujeme, stříháme, lepíme, zdobíme peříčky, flitry, prostě se chystáme na největší akci tohoto období, což je Maškarní rej. Vždyť kdo by se nechtěl alespoň jednou v roce proměnit ve vysněnou postavu z pohádky, komixu nebo filmu. A to neplatí jen o dětech. Vždyť uvolnit své emoce se nám podaří právě nejlépe v převleku, kdy vystupujeme za danou postavu a ne za sebe. A tak se na našem včerejším maškarním reji (15. 2.) sešla spousta krásných i strašidelných bytostí. Princezny, čarodějky, pavoučí muži, kovbojové, včelky, vodnice a mnoho dalších postaviček z vysněného světa plnilo spoustu pohádkových úkolů, tančilo v kole na oblíbené písničky a všichni, včetně pí učitelek, se dobře bavili. Všemu tomu hemžení přihlíželi rodiče, prarodiče, mladší sourozenci, ale také zástupci z obce. A nejen přihlíželi, také se zapojili a zatančili si společně s maskami. Vyhlásit nejlepší masky proto bylo velmi těžké. I když vybrány byly tři nejlepší, odměnu jsme vlastně dostali všichni. Prožili jsme společně veselé soutěživé dopoledne, o kterém si budeme ještě mnoho vyprávět. A i když dnes zalehla přírodu bílá peřina a jistě si užijeme bobování a koulování na naší zahradě, už se těšíme na jaro. Na sluníčko, motýly, ptáčky a na Velikonoce, kdy se zase všichni ve školce sejdeme u společného tvořeníčka. Děti a učitelky MŠ Dolní Lukavice Každoročně pořádá kulturní komise Obecního úřadu v Horní Lukavici maškarní karneval, který se letos konal v sále hostince Na Zámečku. Navzdory mrazivému počasí se sešlo hodně dětí i dospělých, kteří se celé odpoledne dobře bavili s kapelou ASFALT a bohatým zábavným programem, vedeným pí Květoňovou. Nechyběly soutěže a tombola pro všechny děti. Parkování ve městě na programu jednání zastupitelstva 15. března Pro čtenáře Přeštických novin zopakuji moji tiskovou zprávu, kterou jsem na webových stránkách města poskytl , po ní Vás informuji o stavu projednání věci ke konci února. Čtenáři internetových stránek mi opakovanou zprávu prominou, ale oproti čtenářům PN jsou v menšině. Tisková zpráva starosty ze : VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ PROBLEMATIKY PARKOVÁNÍ VOZIDEL V PŘEŠTICÍCH V pondělí dne se ve velkém sále přeštického Kulturního a komunitního centra uskutečnilo od hodin Veřejné projednání problematiky parkování vozidel. Na tuto dlouhodobě předem avizovanou akci přišla téměř stovka místních občanů. V únorovém čísle Přeštických novin vyšel k problematice obšírný článek v rozsahu dvou stran. Další dokumenty k prohlédnutí a ke stažení byly zveřejněny na www stránkách města. Občané tak předem dostali všechny potřebné informace, aby se mohli k této problematice kvalifikovaně vyjádřit. Probíhala také diskuse na www stránkách města s názory kritickými i souhlasnými. Proto se s určitým napětím očekávala bezprostřední reakce občanů při osobním projednávání této problematiky s řešitelským týmem. Před poloplné hlediště předstoupila se zprávou o zjištěných skutečnostech a s návrhy variant možného řešení šestičlenná odborná pracovní skupina spolu se starostou města. Prezentovala veřejnosti zjištěné skutečnosti na velkém plátně bývalého kina, předložila jí oficiální výsledky měření vývoje dopravní intenzity na silnicích v různých částech města od roku 1990 do roku 2010, popsala situaci kolem připravované výstavby obchvatu města, učinila odhad budoucího vývoje dopravy ve městě. Probrala jednotlivé problematické části města a upřesnila místa vhodná k úpravám pro parkování vozidel. Diváci měli možnost zhlédnout více něž 100 fotografií konkrétních míst z různých částí města. Zazněla podstatná informace, že už teď je na mnoha místech ve městě dopravní situace kritická a že nejméně dalších deset let, do doby než bude vybudován obchvat města, se bude zhoršovat. Na přímou otázku položenou do pléna nebyl v sále nikdo, kdo by zastával názor, že tuto situaci není potřeba řešit. Detailně připravená prezentace zjištěných skutečností a variant řešení problematiky parkování trvala více než půl druhé hodiny. A to jen proto, že sama veřejnost si vyžádala její zkrácení na pouze podstatné informace z důvodu, že je dostatečně informována z novin a internetu. V diskusi vystoupilo celkem 24 občanů s 28 příspěvky a trvala více než dvě hodiny. Diskutující se vyjadřovali k prezentovaným skutečnostem a navrhovaným opatřením, kladli konkrétní dotazy, vznášeli připomínky a cenné náměty. Největší pozornost byla věnována centru města, tj. náměstí, prostoru u bytových domů v Městském parku, ulicím kolem centra. Detailně byly diskutovány varianty regulace parkování s využitím parkovacích automatů a rezidenčních karet, samozřejmě výše zpoplatnění vše stále ve stadiu návrhu! Na všechny podněty reagoval řešitelský tým se závěrem, že všechna sdělení občanů z veřejného projednání a z internetové diskuse vyhodnotí a radě města do konce měsíce února 2012 předloží definitivní návrhy na řešení. Tím řešitelský tým svoji činnost ukončí. Další osud problematiky regulace parkování přeberou zpět do svých rukou rada a zastupitelstvo města. Pokud bude schválena některá z navržených variant zavedení parkovacího systému ve městě, bude utvořen nový realizační tým, který uvede parkovací systém do provozu. K termínu případného zavedení lze říci, že není s čím otálet, bude-li systém finančně a funkčně zajištěn. Veřejné projednání problematiky parkování ukázalo, že i velmi citlivé a nepříjemné problémy města umíme projednávat otevřeně, účelně a kultivovaným způsobem. Jménem vedení města a řešitelského týmu všem Vám, kteří jste k tomu při včerejší diskusi pomohli, děkuji. tolik tisková zpráva. Od veřejného představení návrhu změny systému parkování a jeho projednání pokračovala čilá, především internetová diskuse s veřejností, avšak již řádně informovanou. Řešitelský tým zpracoval všechny její podněty a předložil radě města konečný návrh řešení. Ten rada projedná na svém zasedání 1. 3., výsledné doporučení předloží na pracovním jednání ZM dne Ve čtvrtek pak s velkou pravděpodobností zastupitelstvo rozhodne o dalších krocích, které by měly systematicky zlepšovat podmínky parkování a jeho stav v Přešticích. Mgr. Antonín Kmoch, starosta Ještě jednou k Židům, kteří nás opustili Ano, jde o krutou vzpomínku z válečných let, kdy nás navždy opustili naši spoluobčané, Židi, která se nedá z mé mysli vymazat (viz článek z minulých PN paní Mgr. Klepsové). V této pohnuté válečné době r jsem jako malý chlapec bydlel na Pohořku a pamatuji si, že Židé nějakou dobu před odsunem byli povinni si našít na oblečení žluté hvězdy, se kterými potupně chodili do města za nákupy apod. V mém okolí to byli členové rodiny Hanákovy, Waldsteinovy s malým Pavlíkem jsem si hrával (měli koloniál nad námi na Pohořku) nebo rodina (jméno neznám) naproti v Třebízského ulici, nezapomenutelný je pro mne dodnes okamžik, kdy jsem je viděl naposled odcházet ráno s malým kufříkem (zřejmě před radnici k deportaci). Dodnes mám před očima tento moment, kdy nevinní slušní lidé, nic netušící vlastně odchází ze svého domova z Přeštic na smrt. Veškerý majetek jim byl odebrán a nebo zlikvidován. Hanákovi měli obchod od Branky přes ulici. Pamatuji si, že dřevěné regály, šuplíčky s popisy koření apod. byly vyházeny na dvoře u Mrskošů (drogerie) zapadané sněhem, kde jsme si jako děti s šuplíčky hrály. Mám jedinou otázku k pamětníkům a pisatelce článku o Židech v minulých PN, proč je mezi deportovanými Židy uvedena pouze paní Matylda Waldsteinová a ne celá rodina (není uvedena ani na památníku padlých na náměstí). Údajně se do Přeštic z koncentračního tábora vrátil po válce pouze starý pán Waldstein. Na závěr bych chtěl na adresu některých mladých říci: Nechte toho hajlování, nezažili jste ty hrůzy a urážíte tím nás všechny. Máte možnost se zviditelnit (a o to Vám jde) ve sportu nebo v jiných odvětvích. Petr Blažek

9 PŘEŠTICKÉ NOVINY BŘEZEN 9 Výroční schůze základní organizace Českého zahrádkářského svazu Přeštice 28. ledna 2012 od hod. se v restauraci hotelu Sport za velké účasti členů uskutečnila výroční členská schůze základní organizace Českého zahrádkářského svazu Přeštice. Schůzi zahájil předseda základní organizace Ing. Jan Kovářík. Přednesl zevrubnou zprávu, ve které zhodnotil celý uplynulý rok Členská základna měla ke konci minulého roku 88 členů, jednomu bylo ukončeno členství z důvodu neplacení poplatků, další člen Ing. Josef Kreuzman z Radkovic bohužel tragicky zemřel. Výbor je 13členný, revizní skupina tříčlenná. V loňském roce se konaly 4 členské schůze a 11 schůzí výboru. Členové základní organizace mají zájem o celý zahrádkářský sortiment od pěstování jádrovin, peckovin, vinné révy, zeleniny, citrusů, suchých plodů, květin, skalniček, jehličnanů až po úpravu svých zahrádek z užitkových na okrasné. Se svými výpěstky se členové zúčastňují různých výstav a seminářů. Pro celou členskou základnu se pořádají na členských schůzích přednášky s odbornou zahrádkářskou tematikou. Do činnosti členů základní organizace patří rovněž společné zájezdy. V minulém roce se pořádaly dva jednak členové navštívili výstavu HOBBY České Budějovice a další velice zajímavou výstavou byla Zahrada Čech v Litoměřicích. Spolupráce s dalšími občanskými sdruženími pak probíhá výměnou zkušeností a účastí na výročních členských schůzích. Spolupráce s Územním sdružením Českého zahrádkářského svazu Plzeň region probíhá prostřednictvím předsedy základní organizace Ing. J. Kováříka a místopředsedy Územní rady J. Königsmarka, vedoucího revizní skupiny. Aby základní organizace získala mladé členy a aby se v budoucnu mohli zúčastňovat i soutěže Mladý zahrádkář, založila základní organizace společně s Domem dětí a mládeže Přeštice kroužek Zahradníček. Kroužek zaštiťuje a také jej vede předseda základní organizace Ing. J. Kovářík. Po zprávě předsedy byly předány věcné dárky v podobě knižní publikace všem těm, kteří během letošního roku dosáhnou životních jubileí. Následovaly další zprávy: o stavu majetku a finančním hospodaření a zpráva revizorů účtu za uplynulý rok a též návrh plánu činnosti na rok letošní. Poté přišla na řadu diskuse a vystoupení hostů se svými příspěvky. Na schůzi byla udělena předsedovi základní organizace Českého zahrádkářského svazu Přeštice Ing. J. Kováříkovi předsedou Územního sdružení Plzeň region Janem Urbanem za Český zahrádkářský svaz zlatá medaile za zásluhy o rozvoj zahrádkářství. Další část výroční schůze vyplnila kvalitní a zajímavá přednáška pana Václava Rajšla o pěstování orchidejí. Závěrem výroční schůze popřál předseda základní organizace všem jejím členům hodně pěstitelských úspěchů, elánu do další práce a rodinné pohody. Mgr. Jan Königsmark, 2. místostarosta pro školství, kulturu a sport Článek z deníku PRAVDA ze dne 27. června 1964 Státní vyznamenání vědcům a chovatelům Plzeň (jh) Včera se v zasedací síni KNV sešli přední chovatelé s vědeckými pracovníky na vědeckotechnické konferenci o chovu černostrakatého přeštického prasete. Jednání se zúčastnil řešitelský kolektiv výzkumu zemědělské praxe, nositel Řádu práce. Vysoké státní vyznamenání bylo kolektivu uděleno u příležitosti oslav 1. máje za zušlechtění českého přeštického prasete v nové československé plemeno. Řešitelům předal I. náměstek ministra zemědělství ing. Josef Nágr na včerejší konferenci potvrzení o příslušnosti ke kolektivu, nositeli Řádu práce. Potvrzení dostali prof. Vysoké školy zemědělské dr. Karel Koubek, kandidát věd ing. Karel Moskal z Výzkumného ústavu pro chov prasat v Kostelci nad Orlicí, Bohuslav Bauša, ředitel SZTŠ Nečtiny, Jan Vaněk, plemenář Krajské plemenářské správy v Plzni, Jaroslav Heřman, zootechnik JZD Libákovice, Karel Pluhař, ošetřovatel prasat JZD Merklín a Václav Zoubek, předseda ONV Plzeň-jih. K úspěchu blahopřál vyznamenaným předseda KNV Jan Pelnář a první náměstek ministra, který vyzdvihl význam spolupráce vědeckých pracovníků se zootechniky, ošetřovateli a funkcionáři národních výborů. Výsledkem této úzké spolupráce a dvanáctileté píle je vyšlechtění nového typu prasete, jehož kvality předčí známé české bílé prase. No vida, i státní vyznamenání dostali chovatelé přeštického prasete. K tomuto článku z novin má MVDr. Božetěch Vácha přiloženy Směrnice pro chov přeštického prasete: Chovný cíl a plemenný standard přeštických prasat. Hned první věta mně zarazila: K plnění požadavků masného průmyslu lze požadovat přeštické prase: 1) prase maso-sádelné (podle sovětské terminologie sádelno-masné prase) atd Tak tedy sovětská terminologie a praxe nám zasahovala i do pěstování přeštických prasat. Přemýšlel jsem, proč se přeštická prasata neuplatnila v masném průmyslu, byla pronásledována k vyhubení, pak znova objevena a posléze jejich chov úplně zlikvidován. Samozřejmě, že to nebylo na pokyn sovětských vědců, lépe řečeno pavědců. Starší lidé si ještě pamatují vědce typu akademika Lysenka a jeho jarovizaci, sovětské krávy typu Poslušnica I. a II., které dojily denně až 100 litrů mléka a z toho 20 l smetany, rozdojení kozla Lysenkem a Lepešinskou a jiné úspěchy sovětského zemědělství. Otázka pěstování, či dalšího šíření přeštického plemene je asi jinde. Přeštičáci byli ideální na maso ve váze kg. Pro šunku byla tzv. šunková prasata ve váze kg. Intenzita přírůstků byla do váhy 80 kg asi 650 gr za den, později se intenzita snižuje v důsledku ukládání tuku. U šunkových prasat byla spotřeba ječmene plánovaná 3,3 kg na 1 kg přírůstku. Tedy ideál byl tak kolem 80 kg. Je tedy možné, že přeštická prasata se znelíbila, protože v masné váze 70 kg byla výtěžnost 80%. Prasata o váze 90 kg měla výtěžnost 82%, ale poměr masa k tuku již byl 37% a čím těžší prasata (110 kg výtěžnost 84%, ale poměr masa k tuku již 40%) a tento ukazatel nebyl pro přeštičáky příznivý. Jak tehdy prohlásil prezident Novotný maso bude, soudruzi, chtěli pěstovat prasata masová, sádlo nebylo v oblibě, třebaže celé generace v dřívějších dobách vařily, smažily a pekly na sádle a neměly zvýšený cholesterol. Proto ten ústup ze slávy našeho přeštického prasete. Dnes je to plemeno zaniklé, zájemci se mohou jít podívat do plzeňské ZOO, jak opravdu interiér přeštického prasete vypadal. Sochy umístěné před Bílým domem na Pohořku klamou, přeštičáci byli možná velice přibližně barevně stejní měli černou barvu a ne hnědou, ale určitě jiné podoby a i tělesné stavby, než jak ukazují tyto betonové výtvory. Dle vzpomínek pana MVDr. Božetěcha Váchy napsal Slavomír Vácha. Pozvánka na informativní schůzku o možnosti gymnaziálního studia Když se ve čtvrtek dne 16. února konal na přeštické odloučené gymnaziální pobočce Den otevřených dveří, během něhož byly podány informace ke studiu na této pobočce, byli v té době někteří žáci 7. tříd ZŠ Přeštice na lyžařském výcviku. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli informativní schůzku zopakovat. Den otevřených dveří přeštické odloučené gymnaziální pobočky Vedení Gymnázia Plzeň, Mikulášské nám. 23 a vedení Města Přeštice uspořádalo ve čtvrtek 16. února od hod. v budově ZŠ Přeštice Na Jordáně Den otevřených dveří odloučené gymnaziální pobočky. Přítomní rodiče i jejich děti získali aktuální informace a materiály týkající se gymnaziálního Zájemce zveme ve středu 7. března 2012 v hod. do budovy ZŠ Přeštice Na Jordáně do učebny gymnaziální třídy 3. D. Na schůzce bude možné získat aktuální informace a materiály týkající se studia na odloučené gymnaziální pobočce v Přešticích po ukončení 7. třídy. Mgr. Jan Königsmark, 2. místostarosta pro školství, kulturu a sport studia v budově ZŠ Přeštice po ukončení 7. třídy. Zhlédli také prezentaci o gymnáziu s průvodním slovem jeho ředitele Mgr. Josefa Trnečka. Ředitel gymnázia a vedoucí náborového týmu Mgr. Jan Königsmark též všem přítomným zodpověděli nejrůznější dotazy. Mgr. Jan Königsmark, 2. místostarosta pro školství, kulturu a sport V lednovém čísle Přeštických novin byla otištěna k přeštické odloučené gymnaziální pobočce a celkově k významu středního školství v Přešticích vyjádření člena náborového týmu Doc. akad. malíře Josefa Mištery, který na pobočce též vyučuje nepovinně volitelný předmět Základy umění a designu. V tomto čísle Přeštických novin čtenářům nabízíme pohled předsedy gymnaziální školské rady Mgr. Martina Baxy, plzeňského primátora, který na Gymnáziu Plzeň, Mikulášské nám. též již několik let vyučuje a dále pohled krajského zastupitele Ing. Václava Votavy, poslance Parlamentu ČR. Dovoluji si panu primátorovi i panu poslanci poděkovat za jejich ochotu a čas, který věnovali svým vyjádřením. V dubnovém čísle Přeštických novin se budou moci čtenáři také ještě seznámit s vyjádřením radního pana Václava Blažka, zastupitele Města Přeštice za KDU-ČSL a pana Doc. Ing. Jana Horejce, Ph.D., též zastupitele Města Přeštice za sdružení nezávislých kandidátů Volba pro Přeštice. Mgr. Jan Königsmark, 2. místostarosta Města Přeštice pro školství, kulturu a sport Mgr. Martin Baxa předseda Školské rady Gymnázia, Plzeň, Mikulášské nám. 23, a primátor města Plzně 1) Jaký je Váš názor na pobočku prestižního plzeňského Mikulášského gymnázia v Přešticích? Jak se díváte na její dosavadní fungování? Jsem přesvědčen, že pobočka Mikulášského gymnázia v Přešticích je přínosem nejen pro město Přeštice, ale i pro celé jižní Plzeňsko. Navíc budova základní školy, kde se pobočka nachází, poskytuje pro výuku velmi dobré zázemí. 2) Jaký je Váš názor na snahu a představu městské samosprávy zajistit všestranný rozvoj místní pobočky (např. zajištění nadstandardní výuky nepovinně volitelných předmětů formou zájmových kroužků, atd.)? Rozšíření výuky je vždy ku prospěchu především žáků, kteří na škole studují. Proto úsilí rozšířit možnosti vyučování pokládám za velice důležité. Věřím, že snahu zatraktivnit výuku nepovinně volitelných předmětů formou zájmových kroužků, které povedou zkušení středoškolští a v jednom případě dokonce vysokoškolský pedagog, žáci ocení. 3) Jak hodnotíte snahu městské samosprávy, aby bylo střední školství v Přešticích, mající zde letitou tradici a velice dobrou pověst, zachováno a výrazně podporováno? Takovou snahu hodnotím určitě pozitivně. Zřízení pobočky v Přešticích si prošlo nelehkou cestou a domnívám se, že podpora a udržení gymnaziální pobočky je tím správným rozhodnutím. Plně podporuji odloučenou pobočku jednoho z nejprestižnějších plzeňských gymnázií v Přešticích V Přešticích, v budově moderní základní školy, již několik let sídlí pobočka jednoho z nejprestižnějších plzeňských gymnázií. Mám dostatek informací o tom, že se toto školské zařízení podařilo otevřít po velice trnitých jednáních mnohých, kteří si jeho velký význam v Přešticích uvědomovali a chtěli po letech opět do města vrátit tradici středního školství. Jsem plně přesvědčen o tom, že pobočka gymnázia v Přešticích je velkým přínosem pro celé jižní Plzeňsko a byla by skutečně velká škoda, kdyby možnost gymnaziálního studia v Přešticích měla skončit. Maximální úsilí v záležitosti udržení, ale také všestranného rozvoje středního školství v Přešticích, vyvíjí místostarosta města pro školství, kulturu a sport pan Mgr. Jan Königsmark. Tento středoškolský učitel a místní patriot zastává jednoznačný názor, že střední škola do jeho rodiště bezpochyby patří. Střední školství pokládám pro město velikosti jako jsou Přeštice za prestižní záležitost, plně se přimlouvám za jeho udržení, protože si uvědomuji, že střední škola znamená pro město nejen centrum vzdělanosti, kultury a společenského dění, ale je i určitým stabilizačním prvkem. Rodičům žáků letošních 7. tříd z Přeštic i blízkého okolí doporučuji rozhodně nepropást nabízenou možnost kvalitního gymnaziálního studia svých dětí. Ing. Václav Votava, poslanec Parlamentu ČR a zastupitel Plzeňského kraje

10 PŘEŠTICKÉ NOVINY BŘEZEN 10 Další povídání o přeštických prasatech z pera Božetěcha Váchy Minule jsem se zmínil, že plemenní kanci museli mít licenci. Zákonem z roku 1928 nebylo přeštické prase uznáno plemenným chovem, chovným typem bylo jen bílé rychnovské, třebaže všichni byli pro přeštické. Býval jsem vždy členem komise pro získávání licence kanců, další dva byli většinou úředníci a byli rádi,že nemuseli rozhodovat. Jelikož černí kanci nebyli uznávaní, tak jak to udělat, aby byli bílí? Výhodou bylo, když měl kanec bílou hlavu. Na černé skvrny se dal pytel, protože právě dnes přestal žrát a je nemocen. Slíbil jsem, že se na něj přijedu podívat, až se vymarodí, nyní nebudeme komisi zdržovat. Příštím rokem nebyl sice nemocen, ale komise jej přece zná od loňska, celkem ani moc na váze nepřibral. Nebo si dal majitel na vrata cedulku, kterou ochotně starosta zapůjčil: Červenka vepřů, vstup zakázán. Tehdy byla červenka těžce nakažlivá nemoc a ani komise si nedovolila vstoupit do dvora, kde se objevila červenka, aby nákazu nepřenesla, když chodila po chlívech. Dodatečně se tam jeti nemohlo, aby se zbytečně nepálil benzín, a tak se hodnotilo naslepo. Také se stalo, že o licencování nebyl majitel včas vyrozuměn, nikdo nebyl doma, dvůr zavřen a hlídán zlým psem, jak hlásala výstražná tabulka na vratech. Jelikož kance jsme přece znali, nadiktoval jsem do posuzovacího bloku jen počet bodů. Někdy také nebyl kanec doma, byl někde na freju, ale ochotná hospodyně zvala komisi na svačinku, že kance hned seženou. Kanec samozřejmě doma byl, byl pěkně zavřen a nakrmen, aby nekničel, ale svačina byla dobrá, a tak se posoudilo vždyť jsme jej loni viděli. Na rozdíl od jiných oblastí, kde se kanec honil za sviňkami, na Přešticku to bylo opačně, sviňky chodily za kancem. Také se však stalo, že opravdu kanec byl venku, a tak se po svačince licentoval chlívek bez majitele. To jsme museli, abychom nebyli napadeni po svačince z podplácení. Byli i takoví kanci, že se před licentováním stávali tak zlými, že se nemohlo do chlívku a prohlédl se jen skrz okénko, protože si kvůli nějakému zlému kanci nikdo nenechá roztrhat kalhoty. Někdy jsme museli být tak slepí, že jsme licencovali bílou svini místo kance, aby černý byl zachován, ale to bylo většinou jen skrz okénko, notně špinavé a dovnitř se nemohlo, aby se komise neumazala od hnoje. Také se stalo, že po nás přišla kontrola, že skáče černý, ale zase byla výmluva, že bílý skáče špatně a zrovna nemá dobré období, tak jej na chvíli zastupuje černý. Dělalo se to tak, že známým a kamarádům se pouštěl černý a blbcům pouštěl bílý licencovaný. Horší potom bylo, když se kůže kruponovaly. Pařilo se celé tělo kromě hřbetu a tam jako na hlavě bylo vidět černou barvu. Udělalo se to tak, že se kůže úmyslně poškrábala a ta poničená se přeci nemohla kruponovat. Takové byly potíže s přeštickými kanci, kteří byli tak oblíbení a byli v takové nemilosti, možná, že pro tu jejich černou pekelnou barvu. Kdo tomu však rozuměl, věděl, že na talíři je přeštičák pochoutka a těžko je něco lepšího. Říká se, že prase je nečisté a mohamedáni je dokonce považují za špinavé a nejedí vepřové. Nevím, jestli ví, o co se ochuzují, ale když jim to Mohamed zakázal, tak ať baští jen hovězí. Prase je naopak tvor velmi čistotný. Jsou sice zkazky, že sežere i svoje výkaly, ale nikdy Slavná výročí tělocvičné jednoty Sokol jsem to neviděl, a nebo bylo tak špatně krmené, že hlady nevědělo co sežrat. Ti kteří tvrdí, že pije močůvku a válí se ve svých výkalech, jsou možná větší špindíry než skutečná prasata. Prase, pokud má prostor, vyhledává čistý suchý kout, ten si udržuje a rozšiřuje. Hranice v kotci na kálecí a část na krmivo určuje prase. Tato hranice opravdu existuje a zjistí se při dobrém pozorování.viděl jsem dokonce v Pteníně, že selata měla slámu v hovězím žlabu asi 60 cm vysoko a do žlabu lezla po žebříku, protože tam bylo čisto, sucho a teplo. Celkově bych řekl, že na Přešticku se o prasata dobře starali, lepší a čistší kotce jsem nikde neviděl. Nejlepší však pro selata byl výběh do trávy, kde měla pastvu, slunce a nevadilo, že to bylo za každého počasí. Musí však být stín a dostatek vody. Byly také prasnice, které na zeleném krmení a vodě vyváděly selata. Lepší je však 3 týdny před oprasením jim přidat nějakou bílkovinu a brambory. Nejlepší je průtočná voda, prasata se ráda koupají, a to i v zimě, kdy na vodě je již led. Prase by mělo mít také dostatek soli. Prase je schopno za den sežrat až 15 dkg soli. Zažil jsem v Bílukách asi tříletého kance, který měl jen 150 kg. Ve žlabu měl jen vodu a nějaký poprašek, asi otrub. Kance jsme dali jinam a za 4 měsíce měl 300 kg. Je známo, že kráva sežere vše, na co přijde. Kráva však nekouše, ta jen polyká. Tak jsem kdysi vyndal z čepce i řídítka z kola. Prase však kouše, a tak jsem přišel o několik plášťů a kalhoty také mockrát utrpěly újmu. Prase je však hltavé, a tak klidně shltne celý brambor a nebo jablko. Aby se neudusilo, musí se pak z jícnu vyndat. Všimneme-li si jak prase žere, uvidíme, že se na žrádlo ani nedívá, jen jazykem je ohmatává, šmejdí jím a vlastně ochutnává. Proto je asi vepřový jazyk taková lahůdka. Prasata mají ráda sladkosti, a proto se jim do léčiv dává cukr, med, zavařenina. Prasata si však takto pochutnávají na takových odporných věcech, jako je omítka a slepičí trus. Je to však způsobeno nedostatkem vápna a soli. Prase rádo chroupe uhlí, křoupe pecky, má rádo vše, co je cítit rybinou. Prasnice po porodu mají rády maso, a tak sežerou plodové blány, dokonce poznají je-li nějaké sele vadné, a tak je často sežerou. Zatoulá-li se slepice k prasnici, nemá moc nadějí a je sežrána. Také cizí podsvinče se musí míti na pozoru. Viděl jsem prase, které si pochutnávalo na troubeli od fajfky. Prase má mimořádně vyvinutý čich, hned po psu. Jestliže jsme šli k praseti s jódem a kresolem, musili jsme se mít hodně na pozoru, protože prase nás již z dálky cítilo a přirovnávalo ke svému úhlavnímu nepříteli řezníku. Všeobecně je známo, že ve Francii se prasata používají ke hledání lanýžů. Prase rádo reje a divočák i pod 2 m sněhu cítí pozapomenutou bramboru. Pro jejich rytí se také asi říká reješ jako prase. Samozřejmě, že vzpomínek měl pan Dr. Vácha mnoho, dost jich napsal, některé odbornější však již v nynější době postrádají svou aktuálnost a hodí se spíše do veterinární latiny. Tyto jsem si dovolil přepsat kvůli nedávno uveřejňovanému seriálu o přeštickém černostrakatém praseti v PN, který byl pěkný, ale postrádal zákulisí této problematiky. Dle vzpomínek pana MVDr. Božetěcha Vácha ( ), přepsal a přeložil do srozumitelnějšího jazyka Slavomír Vácha. Před 150 lety v roce 1862 zakládá Dr. Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner Tělocvičnou jednotu pražskou s názvem Sokol. Po jejich vzoru pak postupně jsou v zemích českých zakládány další jednoty. Na popud JUDr. Chlumeckého je založena v našem městě Tělocvičná jednota Sokol v roce Čímž se stala jedním z nejstarších dobrovolných spolků v Přešticích. Proto se výbor naší jednoty rozhodl důstojně oslavit tato výročí 150 let založení Sokola a 125 let založení naší jednoty uspořádáním několika akcí. V době od 3. března 2012, ve spolupráci s Domem historie Přešticka, se uskuteční výstava, na které chceme připomenout jednak historii, ale hlavně seznámit veřejnost se současnou činností. Dne 30. března uspořádáme v sokolovně tělocvičnou akademii, kde budou předvedeny i ukázky skladeb připravovaných na XV. Všesokolský slet, který se bude konat ve dnech července v Praze. Na tento svátek České obce sokolské se v naší jednotě připravují cvičenky a cvičenci ve třech skladbách. Generální zkouškou budou župní slety v Klatovech a v Plzni. Srdečně zveme naše spoluobčany k účasti na těchto akcích. Jiří Siegl Zaskočil nás studený únor Vzpomínka na první cvičení V té době měly Přeštice přibližně 700 domů a obyvatel. Měly městský a okresní úřad, okresní soud, berní úřad a správu, okresní hospodářskou záložnu, chlapeckou a dívčí měšťanskou školu, hospodářskou školu, spořitelnu, sokolovnu a další důležité budovy pro správu města i okresu. Zkrátka pro tehdy mladé občánky velké město. Chrám Nanebevzetí Panny Marie vzbuzoval vždy všeobecný obdiv a pozornost. Rovněž sochy na náměstí a kašna plná čisté vody byly ozdobou a k městu patřily. Pro pětileté děti nebyl význam budov až tolik důležitý. Některé domy se míjely bez povšimnutí, ale některá místa se dříve nebo později stala cílem dětských zábav, prvních her a kamarádských srazů. Je samozřejmé, že minulost mnohé vzpomínky z mysli vymazala. Nebýt písemné upomínky, byl by možná zapomenut i den, kdy v budově přeštické sokolovny 5. října 1937 dostávaly malé sokolské žákyně upomínku na první cvičení. Znamenala uvítání v kruhu malých přeštických sokolských žákyň. Na první straně listiny byl barevný obrázek Marie Fischerové-Kvěchové děvčátek v červenobéžovém obleku žákyňském kroji, stojících kolem též krojované sestry Letošní první polovina února byla pro nás velmi mrazivá. Divili jsme se, že v zimě je zima a že napadl sníh. Važme si sněhu, je to voda a té máme stále méně a méně. Některé dny, i vlivem televize a rozhlasu, nás děsily předpovědí minusových teplot na další den. Vždy to ale byly teploty pro Horskou Kvildu, nikoli pro Přeštice. Pro děti byla zamrzlá Úhlava a napuštěné zamrzlé hřiště na KČT příjemná. Děti oprášily svoje brusle a po mnoha létech si opět mohly s rodiči zabruslit a kluci zahrát hokej. Dříve se také bruslilo na zamrzlých loužích na lukách, u Příchovice u Ostrova, na velkém rybníku rybárny, na rybníčcích za dráhou pod Lipkami a děti na vesnicích na rybnících. Málo si pamatujeme nebo zapomínáme. Takové mrazy jako letos se pravidelně vždy po více než deseti létech opakují. Pamatuji, že hokejisté hráli hokej na KČT a bylo 30 C. Zvykli jsme si na mírné zimy, teploty ve dne kolem nuly a v noci do 5 C. Řeknete svým vnoučatům, že byly uhelné prázdniny. Těšte se na jaro a věřte bude líp. Na fotografii ing. Jiřího Běla vidíte zamrzlé hřiště na KČT se zamrzlou Úhlavou a velký rybník rybárny. Masopust 2012 v Dolní Lukavici Tak už se posedmé přišli lukavičtí k hospodě U Bílé růže podívat na maškarní průvod a oslavit konec masopustu. Letos se nám to povedlo i ve správném termínu; byla poslední masopustní sobota a ve středu začal Popeleční středou čtyřicetidenní předvelikonoční půst. Počasí s námi žertovalo do poslední chvíle: bude 25 nad nulou nebo pod nulou? Bude sněhová chumelenice nebo vichřice? Nebo se v maskách budeme zase pařit? Bylo hezky teplo a nehezky blátivo a mokro. Asi 55 masek a hlouček obecenstva si vyslechli supliku babky kořenářky, kterou uctivě žádala pány radní o povolení průchodu obcí. Stařičká mluvčí maškar slíbila za všechny masky, že neztropí žádné prostopášnosti, opilství, smilstvo a hazard až do klekání. Pan starosta má měkké srdce, a té 314 let staré babce opravdu klíče od Obce svěřil. A ještě se s ní zatočil v kole. Průvod mohl vyrazit. Letos ho doprovázely hned dvě kapely kromě Hájenky se zapojili do programu i hosté z Ameriky. Obě kapely se v hraní poctivě se střídaly a ty nejznámější pecky si vystřihly společně. A kdo tu všechno byl? Z pohádky přišly babky kořenářky, strašidla, Červená Karkulka, rytíř s královničkou (to byli ti nejmladší účastníci) sudičky, Šmoulinka, mazlivé Tuli-Tuli, Shrek a Fiona a momentálně zavostalej Otík Rákosník vyhlížel panapavka. Dokonalý lovec mamutů se obezřetně rozhlížel po zvěři a krčil se přitom za obecní kadiboudu s nonstop provozem a vyvěšeným ceníkem.tolik za to nechtějí snad ani na Karlštejně!! Floru a faunu reprezentovala jenom jedna mandarinka k nakousnutí, tradiční host mohutná gorila a ospalý medvěd. Kůže na něm po té dlouhé zimě visela a v kožíšku ho prý kousaly blešky.tak ho děti drbaly pod krkem a na zádech a ti nejstatečnější ho krmili koblihami, aby trochu přibral. Gorila taky nezůstala dlouho osamělá. Díky pohostinnosti Dolnolukaváků si mnohé masky už z Lukavice odnášely do autobusu svoji vlastní pěknou opičku, nebo i pořádnou opici. Lukavický masopust je opravdu už tradiční akce a propagace je dokonalá. Proto jsme měli tu čest přivítat mezi sebou vystrojené Egypťanky, tureckou delegaci v tradičních fezech, Araba i s celým harémem, černocha z nejmenované spřátelené země, a v Lišicích se vynořil i Ussáma bin Ládík. To nevěstilo nic dobrého, vzhledem k účinkování VIP hostů, legendární americké rockové kapely Kiss!!! To byli lukavičtí hasiči v dokonalých maskách a se špičkovou aparaturou. Byli nepřehlédnutelní a nepřeslechnutelní. Kdekdo obdivoval nejen masky, dokonalý projev, (pch! playback!), ale hlavně jejich úžasné, PIČKOVÉ BASY. (Piva.) Ti střízliví začali (tedy začaly) volat po Masopustní policii, drábovi, policajtovi či alespoň esenbákovi, hlavně, ať má svaly a odvahu zvládnout případný konflikt dvou světů a kultur. Leč rockeři i teroristé byli úplně v pohodě, konflikt vypukl jinde, jindy a z jiných důvodů, a snopoušovští mohli sledovat pravou lukavickou pranici jako od Lady a několik menších strkanic. I to ale patřilo k masopustním zvykům a tradicím. Přeprava busem byla zcela luxusní, cestou vyhrávaly dvě kapely, ve výbavě Kissáků byl i dobře zásobený bar a na palubě bylo i WC S OBSLUHOU. Co chybělo? Nakonec jsme se všichni přece jen sešli ve shodě v snopoušovské hospodě a dali si guláš. Kdyby měla být vybrána ta nejdokonalejší, nejvtipnější, prostě nej, nej maska, byla by to těžká volba. Na pomyslné bedně by se tlačili Kissáci s Otíkem, s pračlověkem, s hajzlbábou a obecním WC. Na čestném místě by se také umístil turistický spolek Bolavý koleno. Členky Dámského klubu se pyšnily, že to ONY jsou letos těmi nejstaršími v průvodu, ale to jim stejně nikdo nevěřil! Zase nám všem daly na frak, se svojí energií, se smyslem pro humor a s tím dokonalým vybavením by dokázaly pokořit Himaláje a ještě tam prohnat yettiho, Zpívaly, tančily a dobře se bavily po celou trasu průvodu. A mimochodem, nejstarší přece byly ty babky kořenářky, ne? Já sama bych dala medaili za přínos letošnímu Masopustu dvěma nejmladším členům Hájenky, Honzíkovi a Tomášovi Hrubých. Zatímco většina jejich vrstevníků paří na kompu, kluci poctivě šlapali celou cestu, před sebou těžké nástroje, hráli, zpívali (a znali slova ), pod dohledem rodičů a dospělých členů kapely.to by leckdo nedal! Kluci, jste fakt HVĚZDY! Blanka Zahradníková cvičitelky. Text pravil: Vítáme Tě, milé děvčátko, v kruh sokolských žákyň. Jsi nám milá, jsi nám drahá, protože jsi naše sestřička a protože věříme, že s námi a u nás vyrosteš v českou sokolskou ženu a že se budeme mít rády. Musíš vytrvat a zůstat s námi v jednotě. Nazdar! Tato listina byla formou i obsahem závazkem a slibem pro další léta blížící se války. Trpělivá a tvořivá práce cvičitelek pak dokázala během jednoho roku z neposedných děvčátek vykouzlit působivá taneční vystoupení na besídkách a akademiích. Život v předválečném sokolském kolektivu býval radostný, s odstupem času a uchovanými fotografiemi se stal nezapomenutelným. Při pravidelném cvičení, akademiích, veřejných vystoupeních, závodech a sletech se zažilo mnoho příhod a událostí, které zůstávají v paměti natrvalo. Ve dnech, kdy se pořádalo veřejné cvičení, se dopoledne naplnily ulice a náměstí Přeštic zpěvem, nadšeným voláním, dechovou hudbou, vyhrávající sokolské pochody. Ulicemi procházel pestrobarevný průvod krojovaných sokolů a sokolek, všeobecná radost se přenášela i na přihlížející diváky. Danuše Brklová

11 PŘEŠTICKÉ NOVINY BŘEZEN 11 Změny v areálu sportoviště národní házené TJ Přeštice Zimní měsíce svými klimatickými podmínkami národním házenkářům sice nevyhovují z hlediska tréninkové činnosti na venkovním hřišti, nicméně oddíl národní házené TJ Přeštice i v tomto období pracuje na zlepšování podmínek pro své příznivce a samozřejmě také pro hráče, trenéry a všechny členy oddílu. V rámci úprav areálu sportoviště u hotelu Sport oddíl národní házené požádal Výkonný výbor Tělovýchovné jednoty Přeštice o podání žádosti o pokácení stromů na příslušný odbor Městského úřadu v Přešticích. Jedná se o pokácení 19 stromů (11 líp, 7 javorů a 1 jasan) v prostorách za budovou nových šaten oddílu národní házené. K návrhu tohoto razantního řešení nás vedl skutečný stav zmíněných stromů, které jsou vlivem stáří, hniloby a špatných pěstebních zásahů z minulých období ve velmi špatném zdravotním stavu. Vzhledem k tomu, že tyto stromy jsou v prostorách využívaných hotelem Sport a oddílem národní házené, existuje zde reálné nebezpečí ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a rovněž způsobení nemalých materiálních škod na přilehlých budovách, či zaparkovaných automobilech. Zároveň s touto nepříjemnou informací chceme všechny obyvatele a návštěvníky těchto prostor ujistit, že nám není lhostejný vzhled Muži a ženy zůstaly před branami Finále Českého poháru O víkendu 11. a byly na programu semifinálové skupiny mužů a žen v Českém poháru za účasti družstev TJ Přeštice. Nejdříve v sobotu za účasti pouze celků ze západních Čech Nýřan, Plzně-Újezda, Tymákova a Přeštic se odehrály boje o dvě postupová místa. Předem byly pasovány do role favoritů Nýřany a Plzeň Újezd, jež jsou poslední roky stabilně účastníky Finále ČP. Ztížit tuto roli chtěly těmto dvěma špičkovým družstvům Přeštice a Tymákov. Přeštice ale zasáhla velká marodka a musely se obejít bez tří opor Zemana Karla, Langa Rudolfa a Šelepa Kamila z důvodu zranění. Takto dostali velký herní prostor mladí hráči, kteří si nevedli vůbec špatně. Konečné 3. místo je pro Přeštice úspěchem. Z výsledků mužů TJ Přeštice: - Nýřany 15:19 (5:7), - Tymákov 17:14 (8:8), - Plzeň-Újezd 13:19 (7:9) Sestava Přeštic: brankáři: Chmelík Tomáš, Kováč Gabriel obrana: Hajžman Tomáš, Mrskoš Tomáš, Kraus Jan, Šik Ondřej útok: Ausberger Radek (9 branek), Urban Tomáš (6), Brada Marek (8), Kydlíček Pavel (22) trenér: Hajžman Václav, vedoucí Chmelík Martin Konečné pořadí: 1. TJ DIOSS Nýřany 6 bodů 57:46 2. TJ Plzeň-Újezd 4 body 52:49 3. TJ Přeštice 2 body 46:52 4. Sokol Tymákov 0 bodů 51:58 Do Finále ČP 2012 postupují Nýřany a Plzeň- -Újezd. Z druhé skupiny 1.NH Brno a Svinov. V neděli se uskutečnilo semifinále ČP žen, ve kterém měla dvě zastoupení Severočeská oblast SK Chomutov NH a TJ Šroubárna Žatec a dva celky ze západu Čech Sokol Tymákov a TJ Přeštice. Zde se očekávaly vyrovnané boje, ale bohužel ženy Přeštic v tomto klání neuspěly. Vyrovnaný souboj svedly pouze s Chomutovem, ale zbylá dvě utkání s Žatcem a Tymákovem se herně vůbec nepovedla a konečné TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PŘEŠTICE Zve nejen příznivce sportu a pohybu, ale také širokou veřejnost na slavnostní akademii, kde Vám cvičenci předvedou ukázky sletových skladeb. Zastoupeny jsou všechny věkové kategorie. Na příjemný zážitek se můžete těšit 30. března 2012 od hodin. Sokolské nazdar okolí a v žádném případě se nechceme obklopit betonovou džunglí. Proto součástí podané žádosti byl i návrh budoucího řešení. Po pokácení stromů a úpravě terénu budou v těchto místech opět vysazeny stromy. Nová výsadba je navržena tak, aby částečně zastiňovala parkovací stání, oddělila prostor parkoviště a sportoviště a částečně oddělila prostor zahrad a sportoviště. Druhová skladba je volena nejen s ohledem na stanovištní podmínky, ale i na velikost jednotlivých exemplářů v dospělosti. Z tohoto důvodu jsou použity kultivary, jejichž výška nepřesahuje 6 m a šířka koruny 5,5 m (javor mleč, javor babyka a živý plot z habru obecného). Žádost o povolení ke kácení byla podána začátkem letošního roku, projednána se zástupci odboru životního prostředí Městského úřadu Přeštice a v současné době byla kladně vyřízena, proto již v blízkém období začnou probíhat přípravné práce a samotné kácení. Doufáme, že pochopíte naše nepopulární řešení této problematiky a nadále zůstanete našimi příznivci a zavítáte do našeho sportovního areálu, který bez pochyb patří k nejhezčím a nejmodernějším areálům národní házené v celé České republice. Stanislav Zadražil, oddíl národní házené TJ Přeštice 4. místo je velkým zklamáním. Družstvu Přeštic chyběla pouze zraněná Zadražilová Lenka. Z výsledků žen TJ Přeštice: - Chomutov 11:11 (5:6), - Žatec 15:20 (8:12), - Tymákov 12:21 (6:12) Sestava Přeštic: brankářky: M.n.h. Klinerová Helena, Zadražilová Soňa obrana: Skálová Václava, Horáková Hana, Vizingrová Kristýna, Bošková Petra útok: Živná Jitka (15 branek), Volfová Hana (9), Šrámková Ivana (5), Kaslová Tereza (5), Krouparová Eva (4) trenér: M.n.h. Zadražil Stanislav, asistent trenéra: M.n.h. Bradová Šárka, vedoucí: Šatra Petr Konečné pořadí: 1. Sokol Tymákov 6 bodů 61:46 2. TJ Šroubárna Žatec 4 body 48:43 3. SK Chomutov NH 1 bod 41:47 4. TJ Přeštice 1 bod 38:52 Do Finále ČP 2012, které se koná a v Bílovci u Ostravy, postupují Tymákov a Žatec. Z druhé skupiny Dobruška a Krčín. Těžko hodnotil tuto akci trenér Stanislav Zadražil: Nečekal jsem, že dopadneme takhle. Jeli jsme bez bekyně, na nové složení obrany si děvčata zvykala tři tréninky a nestačilo to. Ale tentokráte se bohužel nedařilo vůbec nikomu, žádná z hráček nedokázala zvednout pomyslný prapor a vzít na sebe zodpovědnost. Zápas s Chomutovem byl ještě dobrý, hlavně ale ze strany zadních řad. Zbylá dvě utkání byl jeden velký propadák celého družstva. Nedařila se střelba, srážely nás vlastní technické chyby, z toho přetížená obrana inkasovala a nejlepší den neměly ani brankářky. Vůbec jsem holky nepoznával. Vypadli jsme z Českého poháru, takže všechny síly nyní věnujeme přípravě na ligu a pokusíme se uspět. Stanislav Zadražil, oddíl národní házené TJ Přeštice TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PŘEŠTICE pořádá spolu s DOMEM HISTORIE Výstavu o činnosti sokola od jeho založení po současnost. K vidění budou fotografie, dobové i současné cvičební úbory sletových skladeb. Každou neděli Vám cvičenci Sokola rádi zodpoví otázky související s činností Sokola v Přešticích. Na výstavu se přijďte podívat od 3. března do 25. března 2012 do prostor DOMU HISTORIE. TOMíci z Přeštic nezklamali Na letošním 3. ročníku Mistrovství Plzeňského, Jihočeského a Karlovarského kraje v eskymování soutěžící z vodáckého oddílu TOM Úhlava nezklamali a opět obhájili svá vítězství: Pavel Beneš 1. místo v kategorii K1 hoši a 3. místo v kategorii C1, Gábina Vavřičková 2. místo v kategorii K1 ženy, Barbora Doležalová 3. místo v kategorii K1 ženy a Denisa Molková 3. místo v kategorii K1 dívky. Všichni postupují na Mistrovství ČR v eskymování, které se bude konat dne v Brně. Krajské kolo v eskymování pořádal oddíl Gábina a Bára na stupních vítězů. Zimní halový pohár mladších žáků v národní házené Po sobotním ZHP mladších žákyň pořádal oddíl národní házené TJ Přeštice tento zimní turnaj i pro kategorii mladších žáků. Konal se v neděli a zúčastnilo se ho také 6 družstev, když Příchovice zrušily svoji účast. Hrálo se systémem každý s každým 2x12 min. Tento turnaj nebyl tak vyrovnaný jako u mladších žaček a suverénně mu kraloval vítěz TJ Plzeň-Újezd. Domácí srdnatě bojovali, ale na medailové umístění to nakonec nestačilo a obsadili nepopulární 4. místo. Výsledky družstva Přeštic: TJ Přeštice - Plzeň-Újezd 2:11 (1:4), - Nýřany 9:0 (4:0), - Tymákov 3:10 (0:6), - Božkov 8:1 (3:0), - Nezvěstice 6:9 (1:6) Sestava Přeštic: brankář: Rund Zbyšek obrana: Rout Daniel, Rádla Jan, Přerost Martin útok: Doubek Tomáš (11 branek), Brada Pavel (10), Řezanka Václav (7) Konečné pořadí: 1. TJ Plzeň Újezd :15 10 bodů 2. Sokol Tymákov :25 8 b. 3. Sokol Nezvěstice :44 6 b. 4. TJ Přeštice :31 4 b. 5. TJ Božkov :52 2 b. 6. TJ DIOSS Nýřany :59 0 b. KČT a TOM Úhlava dne na bazéně SK Radbuza v Plzni a zúčastnilo se ho 41 soutěžících. Soutěžilo se ve dvou disciplínách, a to: eskymování na čas (soutěžící musel absolvovat trať, během které musel otočit předepsaný počet eskymáckých obratů) a eskymování na počet (soutěžící musel ve stanoveném limitu 30 vteřin absolvovat co možná nejvíce eskymáckých obratů). Kromě soutěže v eskymování proběhla také výtvarná soutěž o Nejkrásnějšího eskymáka a vyřazovací závod v SUP (Stand by Paddling). Hana Žambůrková, KČT a TOM Úhlava Pavel Beneš na kajaku. Družstvo TJ Přeštice mělo ve svém středu dva klíčové hráče, kteří byli hodnoceni trenéry ostatních celků mezi nejlepšími jednotlivci. Mezi obránci byl vyhlášen nejlepším hráčem Rout Daniel a druhým nejlepším brankářem byl vyhodnocen Rund Zbyšek. Poděkování: Závěrem by oddíl národní házené TJ Přeštice chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu obou turnajů. V první řadě Základní škole Přeštice v ulici Na Jordáně, která poskytla tělocvičnu a vždy vynikající zázemí, bez kterého by takové turnaje nešly uspořádat. Dále je třeba poděkovat všem členům oddílu, kteří zabezpečili bezproblémový průběh obou akcí, ať to byli ředitelé turnajů Pavel Dobiš a Rudolf Lang, rozhodčí Stanislav Zadražil, Tomáš Bouda, Tomáš Chmelík a Marek Brada, Petr Moravec zajišťující technické zabezpečení a kolektivy žen B a mužů A, které obstaraly občerstvení pro všechny účastníky a návštěvníky. Se zabezpečením pomáhaly i dorostenky a starší žáci, hlavně s obsluhou časomíry. Na přípravě se ještě podíleli Václav Řežábek (rozpisy utkání) a Tomáš Chmelík (zhotovení diplomů). Stanislav Zadražil, oddíl národní házené TJ Přeštice Děkujeme všem bruslařům a bruslařkám za návštěvu! Velmi mile nás potěšila velká návštěvnost kluziště před přeštickou loděnicí. Vysoké únorové mrazy nám umožnily provozovat ledovou plochu celých 16 dní a za tuto dobu si zabruslilo 804 platících sportovců. Při topení a vaření čaje se v ohřívárně vystřídalo 10 členů i nečlenů KČT Úhlava, kterým chci poděkovat za jejich přínos k této akci pro veřejnost (odpracováno bylo 80 hodin). Kluziště jsme udržovali každodenním hrabáním za pomoci mnohých dobrovolníků. Bohužel polévat tuto plochu mnohokrát nešlo z důvodů velkých mrazů a zamrzlé řeky. Za spolupráci a pomoc též děkujeme panu Tuškovi (zapůjčení hrabel a gumových chodníků), Sboru dobrovolných hasičů Přeštice (napuštění hřiště a kropení) a Městu Přeštice (za dřevo a zapůjčení hrabel). Výtěžek z této akce bude zaslán na obnovu rozhledny Hýlačka v Táboře, která vyhořela Dagmar Švihlová KČT Úhlava

12 PŘEŠTICKÉ NOVINY BŘEZEN 12 Vítězství v Zimním halovém poháru mladších žaček Oddíl národní házené TJ Přeštice pořádal z pověření POSK Plzeň Zimní halový pohár mladších žaček pro rok Turnaje se zúčastnilo 6 družstev, která předváděla kvalitní národní házenou této kategorie. Bylo vidět mnoho vyrovnaných soubojů a o konečné pořadí v tabulce se bojovalo až do posledního utkání. Družstvo mladších žaček TJ Přeštice z těchto soubojů nakonec vyšlo vítězně, když našlo přemožitele až v posledním utkání, kdy o vítězi bylo již rozhodnuto. Tímto děvčatům srdečně blahopřejeme a držíme jim palce na Zimním halovém Mistrovství České republiky, kam si jako vítězky zajistily postup. Celostátní akce se bude konat v sobotu ve sportovní nafukovací hale v Řevnicích. Výsledky Přeštic: TJ Přeštice - Příchovice 8:3 (2:1), - Tymákov 5:0 (2:0), - Štěnovice 3:1 (2:1), - Blovice 9:3 (4:1), - Plzeň-Újezd 5:6 (2:4) Sestava vítězného družstva: brankářka: Klinerová Lucie obrana: Mlynaříková Noemi, Jabbourová Aneta, Hodanová Tereza, Komárková Eliška. Dále se na obraně střídaly i útočnice Ausbergerová Klára a Tušková Kamila útok: Tušková Nikola (19 branek), Schejbalová Barbora (7), Ausbergerová Klára (5), Tušková Kamila, Tůmová Gabriela trenér: Tušek Karel, vedoucí: Mlynaříková Sylvie Konečná tabulka ZHP mladších žaček 1. TJ Přeštice :13 8 bodů 2. TJ Příchovice :40 8 b. 3. TJ Plzeň Újezd :40 5 b. 4. Sokol Tymákov :22 5 b. 5. Sokol Blovice :47 4 b. 6. Sokol Štěnovice :43 0 b. Družstvo mladších žaček získalo i individuální ocenění, když nejlepší brankářkou byla vyhlášená Klinerová Lucie a druhou nejlepší obránkyní Jabbourová Aneta. Tohle ocenění dokládá i tabulka, kde Přeštice mají zdaleka nejméně obdržených branek. Nejlepší hráčky: brankářky: 1. Klinerová Lucie (TJ Přeštice), 2. Šebková (Tymákov), 3. Čížková (Příchovice) obránkyně: 1. Synáčová A (Blovice), 2. Jabbourová Aneta (TJ Přeštice), 3. Lišková (Tymákov) útočnice: 1. Šteflíková A. (Příchovice) 2.Kozáková 3.Havlíková (obě Tymákov) střelkyně: 1. Šteflíková A. 29 br. (Příchovice) 2. Šnebergrová 28 br. (Plzeň Újezd), 3. Zelená 21 br. (Blovice) Hodnocení trenéra vítězného družstva družstva p. Tuška Karla: Tento turnaj byl pro děvčata velice přínosný. V podstatě po měsíci tréninků se naše družstvo mohlo herně porovnat se všemi družstvy, se kterými bude bojovat na jaře o celkové umístění v oblastním přeboru. Vítězství v turnaji je pro nás cenné tím, že jsme si vybojovali právo účasti v celorepublikovém finále, které se koná počátkem března v Řevnicích. Takto máme možnost dalšího kvalitního turnaje a konfrontace s předními celky z celé ČR. Nejsme kolektiv velkých individualit, ale těžíme z vyrovnanosti. Dělám to nerad, ale přesto musím vyzdvihnout výkon Lucie Klinerové v brance a solidní hru všech hráček v obraně. V útočné fázi musíme zefektivnit střelbu. Šance si dokážeme vypracovat, ale zbrkle je zahazujeme. Všechna děvčata však musím pochválit za bojovnost a obětavost. Zde splnila mé očekávání. Stanislav Zadražil, oddíl národní házené TJ Přeštice Přátelská utkání fotbalového oddílu TJ Přeštice A muži SO Zbiroh Přeštice 3:4 (0:3) branky: Šambergr, Uzlík, Přibáň, Hrdlička ST Přeštice Rapid 4:1 (3:1) branky: Šambergr, Mastný, Bešta, Přibáň SO ZČE Plzeň Přeštice 1:3 (0:2) branky: Bešta 2x, Hrdlička SO Nýřany Přeštice 0:2 (0:2) branky: Přibáň, Šambergr ST Blovice Přeštice 0:3 (0:1) branky: Bešta, Jindra, Mrázek B muži SO Sokol Lhota Přeštice B 8:2 (3:0) branky: Bešta D., Hořký SO Žákavá Přeštice B 1:1 (0:0) branky: Kroupa NE Přeštice B Měcholupy 4:0 (0:0) branky: Hohlberger, Lecjaks, Haimrle, Bešta D. Dorost Rozpis přátelských zápasů: NE Přeštice (mladší) SŠ Plzeň Turnaj Senco NE Přeštice (starší) SK ZČE Turnaj Senco NE Přeštice (starší) Košutka Turnaj Senco uspořádal oddíl zájezd na utkání Evropské ligy 1. zápas play-off Viktoria Plzeň Schalke 04. Tímto děkujeme Viktorii Plzeň za poskytnutí lístků na utkání pro naše mládežnická mužstva. Pro všechny zúčastněné to byl velmi pěkný zážitek na nově otevřeném stadionu Viktorie. Martin Knopf, oddíl kopaná TJ Přeštice Zimní halový pohár oblasti 2012 v národní házené starší žáci Po vítězství v kvalifikačním turnaji, který se konal v Ejpovicích, si vybojovali starší žáci TJ Přeštice účast mezi nejlepšími družstvy této věkové kategorie. ZHP západočeské oblasti pořádal v sobotu oddíl Sokola Nezvěstice v místní sportovní hale. Výsledky Přeštic: TJ Přeštice - Ejpovice 16:15 (7:9), - Plzeň- -Újezd 10:12 (6:6), - Vřeskovice 3:23 (0:13), - Tymákov 10:22 (5:13) Sestava TJ Přeštice: Brankář: Cibulka Ladislav Obrana: Kolář Jan, Hodan Marek, Šlehofer Michal, Jurkov Jan, Frouz Zdeněk Útok: Dobiš Dominik (15 branek), Hájek Filip (11), Moulis Jakub (11), Dobrý Jan (1), Váchal Vojtěch (1) Přeštické pexeso k pobavení i poučení obsahuje 32 fotografií významných nebo zajímavých památek či objektů a něco málo z historie Přeštic a okolí Vydání Přeštického pexesa bylo financováno z dotace Plzeňského kraje. Prodej zajišťuje IC Přeštice a Dům historie Přešticka. Cena 29 Kč. Konečné pořadí: 1. TJ Vřeskovice 8 bodů, 2. TJ Plzeň-Újezd 6 b. 3. Sokol Tymákov 4 b. 4. TJ Přeštice 2 b. 5. Ejpovice 0 b. TJ Přeštice získaly jedno individuální ocenění, když Kolář Jan byl vyhlášen jako druhý nejlepší obránce. Popiska vítězek ZHP 2012 v kategorii mladších žaček TJ Přeštice: stojící zleva: Sylvie Mlynaříková vedoucí družstva, Noemi Mlynaříková, Nikola Tušková, Gabriela Tůmová, Lucie Klinerová, Tereza Hodanová, trenér Karel Tušek, v pokleku zleva: Eliška Komárková, Klára Ausbergerová, Aneta Jabbourová, Kamila Tušková, Barbora Schejbalová PŘEŠTICKÉ NOVINY vydává Město Přeštice Sídlo redakce Kulturní a komunitní centrum Přeštice, Masarykovo nám. 311, Přeštice, tel Vychází 1x měsíčně, s výjimkou srpna, v nákladu 2000 výtisků. Cena za 1 výtisk 10 Kč. Roční předplatné 140 Kč. Příspěvky a inzerci přijímá vždy do 15. v měsíci KKC Přeštice. Litografie 6 X s.r.o. Tisk NAVA TISK, spol. s r. o. Registrováno OkÚ Plzeň-jih pod pov. Č /95. Zodpovědná redaktorka Mgr. Martina Míšková. Redakce neodpovídá za obsah článků a příspěvků poskytnutých čtenáři.

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 Hodnotící zpráva o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 V Přešticích dne 12. 2. 2010 zpracovala koordinátorka projektu Zdravé město Přeštice Eva Česáková Hodnotící

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení Číslo jednání: JedNR3-12/2015 Datum jednání: 12.05.2015 Žádost o povolení venkovního sezení u NONSTOP baru Nepomuk čp. 152 (USN-R3-313/2015) Nesouhlasí S umístěním venkovního sezení u NONSTOP baru v Nepomuku

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o., Velehradská 625, Kroměříž 76701; IČ: 25319639 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy:

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk i ruku, aby dovedl všechno užitečné rozumně

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014 Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 214 Rozdaných dotazníků: 76 Odevzdaných dotazníků: 7 Z toho: Počet odevzdaných dotazníků

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve 1 Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve volných dnech, v době svátků a prázdnin. Naším cílem je,

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi,

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, Zpravodaj září 2013 Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, srdečně zdravíme všechny v předvečer nového školního roku! Tak jako v loňském roce budeme se i letos snažit přinášet vám informace a aktuality

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě MŠ Kostička Kronika školka blízká přírodě Mateřská škola Kostička Ředitelka školky Bc. Jana Křišťanová Provozní doba školky 6:00-17:00 MŠ Kostička, příspěvková organizace, Milovice-Mladá, Tyršova 1500,

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 Co chystáme tento týden? Opět realizujeme jeden z adaptačních kurzů. Tentokrát to bude pro Střední školu Vimperk. Žáků bude 27 a máme pro ně připraveny ledolamy, hry na

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením Nabídka na využití prostor zříceniny hradu Dívčí Kámen platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014 Určeno veškerým kulturním vystoupením Foto: Petr Znachoř Nabízíme možnost prezentace uměleckých aktivit v netradičním

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2007 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Informace o povolení k nakládání s vodami a jejich platnost od 1.1.2008 2.

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

NEWSLETTER DUBEN 2015. Hřiště u Domu dětí a mládeže

NEWSLETTER DUBEN 2015. Hřiště u Domu dětí a mládeže NEWSLETTER DUBEN 2015 Hřiště u Domu dětí a mládeže Hřiště u Domu dětí a mládeže je od března opět v provozu. V letošním roce máme nový provozní řád. Hřiště mohou využívat i dospěláci", tedy občané nad

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy!

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy! MATÝSKŮV OBČASNÍČEK Č. 42 LEDEN 2010 NOVINKY V MATÝSKU OD LEDNA 2010: Matýskáček, malý žáček Cena dopolední aktivity pro děti Matýskáček, malý žáček : 100,-/2,5 hodiny V ceně program pro děti, svačinka

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Výtvarný projekt Můj životní cíl. pro děti z dětských domovů na Vysočině

Výtvarný projekt Můj životní cíl. pro děti z dětských domovů na Vysočině Výtvarný projekt Můj životní cíl pro děti z dětských domovů na Vysočině Projekt Můj životní cíl Určený pro děti z dětských domovů: DD Jemnice, DD Hrotovice, DD Senožaty, DD Náměšť nad Oslavou Seznam výtvarných

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy.

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy. V ydejte se s námi barevnou podzimní přírodou po místech, kde se na Švihovsku natáčela před čtyřiceti lety oblíbená pohádka Tři oříšky pro Popelku. Poznáte místa, kde Popelka se svojí sestrou Dorou a zlou

Více

Vyhlášení vítězů prvního ročníku fotografické soutěže Česká železnice 2012

Vyhlášení vítězů prvního ročníku fotografické soutěže Česká železnice 2012 Bc. Darja Zajícová tel.: 724 027 623 e-mail: zajicovad@szdc.cz TISKOVÁ ZPRÁVA Vyhlášení vítězů prvního ročníku fotografické soutěže Česká železnice 2012 U příležitosti 10. výročí existence SŽDC a rozvoje

Více

Oblastní unie neslyšících Olomouc

Oblastní unie neslyšících Olomouc Oblastní unie neslyšících Olomouc Regional Union of the Deaf Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Tel: 585 225 597,

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace Téma: Moje škola Seznámení s okolím Měčína Sběr plodin (kaštany, trnky) Výtvarné vyjádření skutečnosti Téma: Barvy podzimu Celoroční spolupráce s Městskou knihovnou Měčín výzdoba, nástěnky Polodenní výlet

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Informace www.gtmskola.cz Pozvánka na divadelní představení Damals in Berlin

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa žadatel IČ účel požadovaná částka v Kč Mateřská škola Sovička, Česká Lípa, Antonína Sovy 1740, PO Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016 NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016 Pokud se do kroužku nepřihlásí dostatečný počet žáků, nebude otevřen. Forma úhrady poplatků za kroužky: v hotovosti při 1. hodině kroužku nebo na účet školy:

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA PROJEKT ZVÍŘÁTKA 2. třída SLUNÍČKA 2. třída Sluníčka Školní rok: 2011/2012 Projekt: ZVÍŘÁTKA Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného bloku:

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice Odloučené pracoviště: Mateřská škola Tyršova 304 Tetčice 664 17 Názvy měsíčních tematických celků

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17.

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17. Občan a stát: Pavilon v parku dostane nové zázemí Volný čas: ZMĚNA V DIVADLE: Drahé tety a já - detektivní komedie místo hry Play Strindberg. Prostor u hudebního pavilonu v bruntálském městském parku získá

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Výsledek hlasování pro 9 proti 0 zdržel se hlasování 0

Výsledek hlasování pro 9 proti 0 zdržel se hlasování 0 Zápis č. 1/2013 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 11. března 2013 od 17:30 hodin ve velké zasedací místnosti MÚ Tišnov Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 občanské sdružení SPOLEČNÁ POHODA se sídlem 262 11 Rosovice 267 IČO 265 44 610 tel.: 605 732 422, č. účtu: 158 836 676/0600 http://pohoda.rosovice.info, e-mail: pohoda@rosovice.info

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více