V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O Č N Í Z P R Á V A"

Transkript

1 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA PETRKLÍČ nám. Osvoboditelů 368, Praha 5 Radotín PSČ 53 00, IČO , tel , č. j.: 005/204 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 203/204 Předkladatel: Mgr. Et Bc. Larysa Vursta, ředitelka školy Podklady pro vypracování zprávy projednány a schváleny na pedagogické radě dne Zpráva byla předána školské radě dne Školskou radou projednána dne s tímto závěrem: Školská rada projednala a souhlasí s předloženou zprávou a výroční zprávu přijímá. Praha 5 - Radotín Hana Štulířová

2 I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Přesný název školy resp. školského zařízení dle platného zápisu v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT k Název: Soukromá mateřská škola Petrklíč Adresa: Náměstí Osvoboditelů 368 Praha 5 Radotín Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich a telefon. Ředitel školy: do Alena Sebastianidesová od Larysa Vursta (telefon: ) Statutární zástupce: Alena Sebastianidesová (telefon: ) Zřizovatel školy: Občanské sdružení Petrklíč (k duši klíč) Předseda sdružení: Ilona Kydlíčková (telefon: ) e- mail: 3. Webové stránky školy (současná adresa). web: 2

3 4. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita (podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku). Mateřská škola je soukromou školou zřízenou podle zákona č.56/2004sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborným a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon ), a která zajišťuje předškolní vzdělávání pro děti zpravidla od 3 do 6 let, s celodenním provozem. Jejím zřizovatelem je Občanské Sdružení Petrklíč (k duši klíč). Rozhodnutí o zařazení do sítě škol k Z rozhodnutí ze dne do školského rejstříku zapisuje nejvyšší povolený počet dětí v mateřské škole: 75 s účinností od Změny ve vzdělávacích programech oproti školnímu roku 202/203: a. Nový program ŠVP s názvem PO-ZEMŠŤANé byl rozdělen do čtyř integrovaných bloků: Země krásná neznámá Tajemství stromů Letem světem s Ferdou Mravencem Přírodní kalendář po-zemšťana Nalodili jsme se na palubu lodi z látky a z papíru, vytáhli kotvu a s Ferdou Mravencem jsme se vydali poznávat svět. Ferda Mravenec zaujal místo kapitána a stal se našim průvodcem. Protože jsme se vydali na cestu kolem světa, umíme se pozdravit nejen česky, ale i anglicky, španělsky, rusky, německy! Podáním ruky a pohledem do očí stvrzujeme naše přátelství. Učíme se jak být přátele a jak přinášet radost lidem kolem nás. b. Zrušený program Téma vzniklo v návaznosti na minulý školní rok MIMO-ZEMŠŤANé. 6. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb (do závorky uveďte vlastníka objektu): Soukromá mateřská škola Petrklíč náměstí Osvoboditelů 368 Praha 5 Radotín (vlastník objektu je městská část Praha 6 Radotín) 7. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby Mateřská škola je vybavena nábytkem určeným pro předškolní zařízení. Ve třídách a hernách je dostatečné množství pomůcek, hraček a stavebnic, které jsou průběžně doplňovány. Děti mají možnost využívat vlastní tělocvičnu, keramickou a výtvarnou dílnu, pracovní dílnu pro kutily i venkovní prostory se sportovním hřištěm, pískovištěm, průlezkami, letními bazénky a trampolínou. Od roku 20 kdy jsme otevřeli nové prostory nedaleko MŠ (vedle KS U Koruny v Radotíně) pravidelně děti dochází do rozlehlé zahrady a poznávají nedotčenou přírodu. 8. Školská rada datum ustanovení, seznam členů Datum ustanovení: Členové rad: Hana Štulířová Bc. Jiřina Hovorková Mariya Mykulyanych 3

4 škola ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem. Pedagogičtí pracovníci a. počty osob II. Pracovníci školské právnické osoby Soukromá mateřská škola Petrklíč b. kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu) škola Soukromá MŠ Petrklíč počet pedagogických pracovníků Kvalifikovaných pedagogů Kvalifikovaných asistentů pedagoga (integrace) Nekvalifikovaných asistentů pedagoga 6 3 celkem % z celkového počtu ped. pracovníků 75% 3 25% c. další vzdělávání pedagogických pracovníků Semináře: Základních postupu při aktualizaci ŠVP v MŠ Právní poradna pro ředitelky MŠ počet zaměření Zaměří se na učební plán a jeho úpravu, rozpracování výstupů jednotlivých vzdělávacích oblastí Záměrem semináře je vytvořit dostatečný časový prostor pro diskusi k současnému stavu a vývoji pracovněprávní, počet účastníků NIDV vzdělávací instituce Agentura vzdělávání dospělých - AVDO 4

5 školské a související legislativy Výchova zážitkem (pro MŠ a. st. ZŠ) Seminář je úvodem do zážitkové pedagogiky PedF UK Letní škola Začít spolu Prosociální činnosti v předškolním vzdělávání Kurzy: Kurz první pomoci rozvíjející kurz pro zájemce z řad učitelů MŠ Step by Step ČR, o.p.s. Získání zásobu činností a her, které umožňuji naplňovat požadavky RVP PV na rozvoj prosociálnosti u dětí předškolního věku. NIDV První pomoc u dětí ml. Školního věku 0 Záchranná služba BOZP Bezpečnost práce a požární ochrana 0 Školský management: Jak úspěšně vést mateřskou školu Mateřské školy očima České školné inspekce Vedení výchovně vzdělávacího procesu Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání z pohledu hodnocení mateřských škol NIDV NIDV Jiné: M0 Návštěva v mateřské škole Začít spolu Možnost vidět realizaci programu ZaS v prostředí MŠ MŠ Kurandové, Praha 5- Barrandov M02 Návštěva v mateřské škole Začít spolu Možnost vidět program ZaS ve firemní MŠ FN Motol MŠ Motoláček, Praha 5- Motol M03 Setkání ředitelů MŠ Začít spolu Příležitost potkat se s řediteli MŠ Začít spolu z celé republiky, sdílet své zkušenosti, inspirovat se novinkami Step by Step ČR, o.p.s. Bubenská 477/, Praha 7 - Holešovice 5

6 d. jazykové vzdělávání a jeho podpora z toho počet učitelů cizích jazyků s odbornou kvalifikací 0 (dle zákona o ped. prac.) bez odborné kvalifikace 0 (dle zákona o ped. prac.) rodilý mluvčí celkem (fyzické osoby) 2. Nepedagogičtí pracovníci školy a. počty osob fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 5 5 b. další vzdělávání nepedagogických pracovníků Semináře počet zaměření počet účastníků vzdělávací instituce - - Kurzy Kurz První pomoci jiné (uvést jaké) První pomoc u dětí ml. Školního věku 2 Záchranná služba 6

7 III Aktivity právnické osoby Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti. Výchovné a kariérní poradenství MŠ Petrklíč nabízí poradenskou a konzultační činnost v oblasti vzdělávání a výchovy (pro rodiče i děti) - PhDr. Vlasta Rezková, Lenka Carbochová, Mgr. Irena Šáchová - DĚTSKÝ PSYCHOLOG: PhDr. Vlasta Rezková (test školný zralosti) - VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PORADCE: Lenka Carbochová - novinka ve šk. roce 203/204 Jedná se o odbornou konzultaci zaměřenou na výchovné problémy dětí. Základní témata, s kterými jsme se potkali během roku: nezvládnuté adaptační schopnosti dítěte, potíže s chováním, vyjadřováním emocí, nevyjasněné sourozenecké vztahy apod. Konzultace podle potřeb byly doplněny systematickou arteterapií (procvičování grafomotoriky), systematickou muzikoterapií (korekce emocionálního projevu a přenos neverbálních složek osobnosti do dynamického zvukového pole atd.) a také v návaznosti na relaxační techniky, Poradna je také odbornou podporou při integraci a vzdělání dětí se speciálními potřebami. DĚTSKÝ LOGOPED: Mgr. Irena Šáchová Využívali jsme služeb SPC Štíbrova, SPC Horáčkova, SPC Jedličkou ústav 7

8 2. Prevence sociálně patologických jevů V průběhu tohoto roku jsme se snažili, aby dětí dokázali uvědomit si sami sebe. Seznámili je s pravidly chování ve vztahu k druhému a hlavně aby se podíleli na jejich vytváření. Posilování prosociálniho chování ve vztahu k ostatním lidem byl pro nás celoroční cíl, který se nám opravdu povedlo maximálně splnit a na konci roku jsme pozorovali velké pokroky a posunutí, hlavně ve vztahu dětí k integrovaným kamarádům, při spolupráci jak ve skupinách tak i při organizaci práce. Děti jsou vedeny k samostatnému rozhodování, ke kolektivnímu hodnocení chování a jednání kamarádů. Použité hry a činnosti pro prevenci: ranní zastavení (ranní úkol) každodenní komunitní kruh (rituál) krabice překvapení (rituál na začátku týdne) křeslo pro kamaráda nácvik sebehodnocení pomocí umisťování rukou do prostoru společné sdílení zážitků např. z víkendů, výletů apod. - děti se učí chápat roli komunikačního partnera výlety návštěvy knihovny a zapůjčení knih přednášky (hoste Petrklíče) hra na pantomimu- děti si losují obrázkové karty a ostatním mají za úkol obrázek beze slov předvést kreslení zážitků (arteterapie) myšlenkové mapy prosocialní hry čajovny pečení 8

9 3. Ekologická výchova a environmentální výchova Environmentální výuka je významnou součástí školního vzdělávacího programu. Prolíná se ve všech integrovaných blocích. Velmi úspěšný byl projekt Tajemství stromu propojený s využitím výukových programu v Botanické zahradě Strom, stromek, stromeček na podzim. Dětí poznávaly život stromu a co strom charakterizuje. Seznámili se s tím, co se skrývá v lese a proč jsou stromy v přírodě důležité. V zimě jsme se zase zúčastnili venkovní expozice Zimní ptačí hoste Také jsme využívali nabídky výukových programů EKODOMOVA. Na podzim jsme se sešli na naší Kouzelné zahradě Pod stromem Dozvěděli jsme se hodně zajímavých věci třeba: Proč jsou důležité listy? Co je důležitější kmen anebo kořeny? 9

10 Na jaře zase O ptáku kurovi a člověku Do Slavičího údolí jsme se vydali za ovečkami, kde jsme probudili ovčáka, který spal tři sta let! V každé třídě máme umístěny kontejnery na tříděný odpad a děti jsou vedeny k péči a ochraně životního prostředí. V zimě instalují krmítka pro ptáky na zahradě, dětí zapojují se i do péče o zahradu hrabání listí, sázení bylinek 4. Multikulturní výchova V mateřské škole jsou ve třídách jak dětí cizinců a tak dětí ze smíšených manželství, což přispívá k tomu, aby byli vedeni k upevňování dobrých mezilidských vztahů na základě ohleduplnosti a respektování individuálních možností. Novou posilou týmu v Petrklíči je rodilý mluvčí na pozici asistenta pedagoga. Výuka angličtiny tedy probíhá během běžných řízených i volných činností. Děti mají tak jedinečnou příležitost se spontánně učit cizí jazyk, který se stane přirozenou součástí v tomto nejcitlivějším, předškolním, věku dítěte- tak i tato skutečnost přispívá k multikulturnímu rozvoji dětí. V rámci integrovaného bloku Letem světem jsme se vydali za poznáváním životů různých národů a jejich kultur. Využívali jsme vyprávění dětí-cizinců o tom jak slaví svátky v jejich zemi, co se vaří, hledali jsme zemi na mapě, povídali jsme si jak si tam dětí hrají a nesměla nám chybět jejich pohádka. Velkým přínosem byli HOSTe PETRKLÍČE: rodiče dětí, které nám pomáchali s organizací projektového týdne (upekli mezinárodní dort, připravili prezentaci o zemi, kde se narodili) a také nepravidelné setkávání se zajímavými osobnostmi 0

11 Alsolaiman Marwan hudebník Host z Afriky Sledovali jsme události v obci a aktivně jsme se jich zúčastnili (např. Havelské posvícení, dětský den, lakrosový turnaj). 5. Výchova k udržitelnému rozvoji Cílem je přirozeně vést děti k úctě, respektu k živé i neživé přírodě a k šetrnému, účelnému využití prostředků. Výchovu k udržitelnému rozvoji máme zapracovánu nejen do integrovaných bloků, ale stává se součástí všech činností a jsou do ní zapojeni všichni jak dětí tak i pedagogové, tak i rodiče (EVVO v rámci každé třídy, výlety do okolí, Den stromů na zahradě, Otevírání zahrady, Den Země Jako nejvhodnější strategie výuky se nám jeví vyučování prožitkem.

12 INKLUZE, pomoc potřebným začleněním dětí se znevýhodněním mezi děti zdravé posilujeme nejen jejich sebevědomí, ctižádost a sociálně adaptační schopnosti, ale také pomáháme vytvářet nezkreslený obraz o lidech se zdravotním nebo jiným handicapem, který budou jejich spolužáci mít až do dospělosti. Nezapomínáme ani na rodiče integrovaných dětí, kterým poskytujeme odbornou podporu a pomáháme odstranit společenskou izolovanost, nadměrnou psychickou a fyzickou zátěž. 6. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy Místo pobytu a počet žáků na škole v přírodě. Zaměření kurzu, zájezdu, místo, počet účastníků. Místo Počet účastníků Škola v přírodě Čestice 3 Čestice Škola v přírodě Pec pod Sněžkou 5 Milíře Tenis Zaří říjen Radotín 50 každý pátek Lakros Listopad prosinec Sokol-Radotín 50 každý pátek Bruslení Černošice 30 každý pátek Plavání každý pátek Barrandov 30 2

13 7. Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou) Kroužky, kurzy aj. pro žáky (zájmové, sportovní, kulturní) organizované školou - uvést počet a zaměření a počty žáků. Dětí využívaly nabídku kroužků: dílny, tanečky, angličtina, karate, golf, keramika. 3

14 8. Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů Týden pro inkluzi v Petrklíči Do celonárodní akce, kterou pořádali o.p.s. Rytmus a o.p.s. Člověk v tísni, jsme se zapojili zcela přirozeně. Celý prvý listopadový týden tu děti pod heslem Jsme na jedné lodi zkoumaly vnímání světa skrze jednotlivé smysly: pekly a čichaly srdíčka z lineckého těsta, řešily pohybové hádanky podle obrázků piktogramů, poznávali drobné předměty se zavázanýma očima a připravena měli i poslechová cvičení a další zábavné hry. Ve středu 6. listopadu 203 bylo v Petrklíči otevřeno pro každého, koho zajímá téma inkluze. V Den otevřených srdcí jsme pohostili návštěvu ze speciální základní školy pro sluchově postižené v Praze 5 malí návštěvníci si společně s petrklíčskými vyzkoušeli centra aktivit i práci s keramickou hlínou, užili si zahradu a na oplátku domácí naučili pár slov znakovou řečí. Hned poté k nám zavítala mezinárodní humanitární organizace ADRA s řediteli desítky moldavských mateřských škol, s nimiž pracuje na projektu Rozšiřování úspěšného modelu inkluzívního předškolního vzdělávání v Moldavsku. Ti si přijeli pro zkušenosti s integrací dětí v Petrklíči. Na odpolední tvůrčí dílnu Šikovné ručičky byly pozvány děti, které byly integrované v Petrklíči v předchozích letech (dorazilo 6 dětí a jejich rodiče), o. s. Dobré místo, které pečuje o lidi se schizofrenií, odkud dorazili 3 dospěláci, a další děti a rodiče, kteří jsou v Petrklíči rádi. Všichni společně tvořili a povídali a bylo jim spolu dobře. 9. Spolupráce právnické osoby s partnery Mateřská škola dále spolupracuje Městská část Praha 6 Základní škola Radotín Dům dětí a mládeže Praha 5 Kulturní středisko U Koruny Pečovatelský dům Radotín Hasičský sbor Radotín Knihovna Radotín Dětský domov a Diagnostické centrum Lety a Slaný PhDr. Vlasta Rezková - psycholog Sokol Radotín Základní školy pro sluchově postižené v Praze 5 Humanitární organizace ADRA O. s. Dobré místo 4

15 0. Další vzdělávání realizované právnickou osobou Vzdělávání určené pro veřejnost (celoživotní učení). odborný kurz typ vzdělávání zaměření Jak lépe zvládnout adaptaci dítěte do MŠ počet účastníků určeno pro dospělé / žáky dospěle akreditace MŠMT ano / ne Beseda pro rodiče budoucích prvňáčků dospěle přednášky Jak zvládat emoce - svoje i našeho dítěte dospěle Ne Jak na chronické nemoci dospěle Prevence šikany - Aperio dospěle. Další aktivity, prezentace Září 203 Zahájení nového šk. roku 203/204 Třídní schůzky Logopedické vyšetření dětí Říjen 203 Botanická zahrada - vzdělávací program Havelské posvícení -výrobky z tvůrčí dílny Petrklíče Besídka pro školáky z Petrklíče Eko-program Pod stromem Podzimní ZAHRADNÍ slavnost Den stromu pro rodiny s dětmi 5

16 Listopad 203 Den otevřených srdcí- týden inkluze v Petrklíči Focení dětí Výstava Play Hosty do Petrklíče letem světem s Ferdou Pohádka pro děti Prosinec 203 Zapalování adventních svíček Společné zdobení stromu přání Procházka Prahou Radotínské trhy vánoční Společné posezení s rodiči-besídky Leden 204 HOST do Petrklíče Marwan Testy školní zralosti Třídní schůzky Návštěva základní školy třída ZaS Únor 204 Knihovna Radotin Den otevřených dveří-zápis do školky Botanická zahrada Březen204 Masopust-lidova tradice pohřbívání basy Vítání jara-roznášení petrklíčů Knihovna Radotin Duben 204 Jarní ZAHRADNÍ slavnost-den Země Lakrosový turnaj v Radotíně- stánek Petrklíče s dílničkou Eko-program Květen 204 Návštěva hasičů v Radotíně Výlet na letiště Klaun Pepino Lakrosový turnaj v Radotíně- stánek Petrklíče s dílničkou Červen204 Dětský den MČ Praha 6 Procházka Karlovým mostem Společné posezení s rodiči-besídky Noc v Petrklíči přespávání ve školce Závěrečná zahradní slavnost rodiče a děti 6

17 2. Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, v době školních prázdnin Prázdniny v Petrklíči Občanské sdružení Petrklíč (k duši klíč) v prostorách MŠ pořádá pro všechny děti z okolí letní příměstský tábor. Tento rok jsme nabídli 5 týdnů zábavy a her:. týden SPORTOVNÍ TÝDEN 2. týden POHÁDKOVÝ TÝDEN 3. týden TÝDEN VĚDY A TECHNIKY 4. týden TÝDEN S ANGLIČTINOU 5. týden TÝDEN V PŘÍRODĚ VI. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol Ve školním roce 203/204 nebyla v mateřské škole realizována státní kontrola ČŠI. 7

18 VII. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 203 VÝNOSY ,00 POSKYTNUTÉ DOTACE ,00 účel.znak 3355-dotace pro soukromé školy ,00 účel.znak 3325-dotace asistenti pedagoga pro děti,žáky a studenty se ,00 zdravotním postižením v soukromých školách VLASTNÍ VÝNOSY ,00 tržby školné ,00 tržby stravné ,00 tržby školy v přírodě 5 400,00 tržby kroužky,ostatní ,00 ostatní výnosy ,00 NÁKLADY ,0 MZDOVÉ NÁKLADY ,00 platy ,00 ostatní osobní náklady 46 3,00 odvody na zákonné pojistné ,00 OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY (neinvestiční výdaje ) ,0 údržba,opravy ,00 učební a metodické pomůcky,hračky,výtvarné potřeby 0 239,80 DHM dr.vybavení školy ,50 potraviny 62 37,75 dárky pro děti školní akce ,20 spotřební a ostatní materiál ,58 spotřeba energie,tepla,vody ,00 cestovné ,00 služby pošt 2 037,00 služby telekomunikací ,84 nájemné ,00 vzdělávání pedagogů ,70 sportobní kroužky,švp,kulturní akce pro děti ,00 pedagogické psychologické služby ,00 režijní služby - úklid,mytí,odpad ,00 reklamní služby 7 3,50 ostatní služby ,80 úroky 6 835,0 jiné provozní náklady ,24 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK ,0 VIII. Další informace Příloha:. Vzdělávací nabídka součást školního vzdělávacího programu 8

Katolická mateřská škola sv. Klimenta U Uranie 16/1080, 170 00 Praha 7 - Holešovice Telefon: 220 571 008, IČO: 49 625 063.

Katolická mateřská škola sv. Klimenta U Uranie 16/1080, 170 00 Praha 7 - Holešovice Telefon: 220 571 008, IČO: 49 625 063. Katolická mateřská škola sv. Klimenta U Uranie 16/1080, 170 00 Praha 7 - Holešovice Telefon: 220 571 008, IČO: 49 625 063 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Identifikační I údaje I. Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014 Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické

Více

Výroční zpráva. Základní školy a mateřské školy Heřmánek. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. Základní školy a mateřské školy Heřmánek. za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Heřmánek za školní rok 2011/2012 (Veškeré údaje jsou uvedeny dle stavu k 31.8.2012) Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Heřmánek za školní rok

Více

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014 EKO GYMNÁZIUM PRAHA o.p.s. FAKULTNÍ ŠKOLA PřF a PedF UK Praha Nad Vodovodem 460/81, 108 00 Praha 10 - Malešice tel.-fax: 274 783 072 e-mail: info@ekogymnazium.cz www.ekogymnazium.cz ŠKOLA UNESCO Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KOUZELNÝCH ŠKOL - mateřské školy a základní školy, š.p.o. ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA KOUZELNÝCH ŠKOL - mateřské školy a základní školy, š.p.o. ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA KOUZELNÝCH ŠKOL - mateřské školy a základní školy, š.p.o. ZA ŠKOLNÍ ROK 203/204 I. Základní údaje o škole. Název školy: Kouzelné školy mateřská škola a základní škola, š.p.o. 2. Ředitelka:

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 V Praze dne 14.10.2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2013/2014

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2013/2014 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2013/2014 Srpen 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole... 3 2 Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006-2007

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006-2007 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006-2007 Předkladatel: Mgr. Jaroslava Bímová Verze: k 31. 10. 2007 Obsah: 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Z Š L i b č i c e n a d V l t a v o u, o k r e s P r a h a z á p a d 5. k v ě t n a 6 8 2 5 2 6 6 L i b č i c e n a d V l t a v o u Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Libčice nad Vltavou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola při Nemocnici Na Bulovce, Praha 8, Budínova 2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 20/204 Praha 8. října 204 Zpracovala: Mgr. Bc. Radislava Jiřičková ředitelka

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školní rok 2013/2014 P I N K C R O C O D I L E S C H O O L (MŠ a ZŠ pro děti s kombinovaným postižením PINK CROCODILE SCHOOL, o.p.s.) Výroční zpráva školní rok 203/204 Mateřská škola a základní škola pro děti s kombinovaným

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Praha 2009 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve

Více

za školní rok 2013 2014

za školní rok 2013 2014 M a t e ř s k á š k o l a, Praha 4, Blatenská 2145 www.ms-blatenska.cz, e-mail: info@ms-blatenska, tel.fax :272 933 137, mobil : 724 251 550 ÚMČ Praha 11 OŠK Vidimova 1324 149 41 Praha 4 V Praze dne č.j.

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Výroční zpráva schválena radou školy

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1. Ing. Sylva Taufmannová

2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1. Ing. Sylva Taufmannová 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy Ing. Sylva Taufmannová Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 5 1.1 Charakteristika školy... 6 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Předkládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115. Výroční zpráva

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115. Výroční zpráva Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115 Výroční zpráva Školní rok 2013/2014 1 Výroční zpráva školy 2013-2014 Č. j. GOA/551/An/2014 I. Základní

Více

za školní rok 2012 2013

za školní rok 2012 2013 Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva Mateřské školy Napajedla za školní rok 2012 2013 Vypracovala: Martina Švandová, ředitelka Mateřské školy Napajedla

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Základní škola, Vítkov, nám. J. Zajíce č. 1, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA... - 2 - OBSAH... - 3 - I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 1.1.

Více