Starosta obce Březno Zděnek Valenta se Zlatou stuhou za Vesnici roku 2010.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Starosta obce Březno Zděnek Valenta se Zlatou stuhou za Vesnici roku 2010."

Transkript

1 SEVEROČESKÉ LISTY ZPRAVODAJ, KTERÝ PÍŠETE SAMI ROČNÍK II. PODZIM 2010 Hornická kolonie v Lomu stále žije str. 10 aktuálně V Mariánských Radčicích odstartovala výstavba systému ochranných opatření I když se hrana lomu Bílina přiblíží k Mariánským Radčicím až v následujících dvaceti letech, už nyní, v dostatečném předstihu, začaly Severočeské doly s realizací systému ochranných opatření eliminujících vliv dobývacích provozů na život obyvatel obce. V září byla zahájena výstavba ochranné zelené stěny. Její celková délka dosáhne 250 metrů, výška 10 metrů. Stěna tvořená nosnou ocelovou konstrukcí bude hotova do konce letošního roku. V následujícím vegetačním období se osází rychle rostoucími rostlinami. Zemní práce pro ochrannou zelenou stěnu byly spuštěny za přítomnosti starostky Vlasty Tůmové a generálního ředitele Severočeských dolů Jana Demjanoviče. Ochranný systém snižující negativní vliv povrchové těžby se týká také Braňan a Ledvic. Březno Vesnice roku 2010 v Ústeckém kraji Třísettisícovou odměnu věnují lidem postiženým letošními záplavami Vítězství bude připomínat příštím generacím krásný strom Březňanům můžou závidět obyvatelé daleko větších obcí a měst. Místní zastupitelstvo totiž dlouhodobě usiluje o zdejší všestranný rozvoj a zároveň dbá na bohaté kulturní a sportovní vyžití občanů. Celý rok je doslova nabitý řadou nejrůznějších společenských akcí, ze kterých si vyberou všechny věkové kategorie. Obdobná pozornost je věnována také infrastruktuře. Upravují se komunikace, staví nové byty a připravují zasíťované parcely pro výstavbu rodinných domů. Stranou nezůstává ani podpora místního sportu a obnova kulturních památek. Nepochybně všechny tyto aspekty systematického rozvoje obce přispěly k udělení titulu Vesnice roku 2010 v Ústeckém kraji. Slavnostní vyhlášení výsledků už 16. ročníku prestižní soutěže se tradičně uskutečňuje ve vítězné obci. Tak tomu bylo také letos, kdy se do Března 24. srpna sjeli zástupci obcí, které se umístily na finálových místech, nebo získaly diplom v dalších kategoriích. Početně byli zastoupení také domácí, kteří si výjimečnou příležitost nechtěli nechat ujít. Stali se tak svědky aktu předání Zlaté stuhy a šeku na finanční odměnu z rukou paní hejtmanky Jany Vaňhové. pokračování na str. 2 Starosta obce Březno Zděnek Valenta se Zlatou stuhou za Vesnici roku Další krok ke snižování prašnosti zkrápěcí zařízení na rýpadle KU 300/K 71 Po plánované rekonstrukci je od října v provozu uhelného lomu Dolů Bílina rýpadlo KU 300/K 71 osazeno zkrápěcím zařízením. Odprášení jednotlivých přesypů obstarává tlaková jednotka, která přivádí vodu s konstantním tlakem k jednotlivým postřikovým rampám s tryskami. Zkrápěcí zařízení je zásobováno vodou z nádrže o objemu 12 m 3 umístěné na vyvažovacím výložníku. Objem vody stačí na 20 hodin provozu. Nové zařízení se bude na Dolech Bílina podílet na snižování prašnosti spolu se zkrápěním přesypů pásové dopravy a důlních komunikací. Zdokonalování ekologicky šetrných procesů těžby patří mezi priority Severočeských dolů. Deklarace STOP PRACH znamená společné úsilí o společný cíl 1. července byla v Praze podepsána společná deklarace Ministerstva životního prostředí ČR, společnosti Severočeské doly a starostů měst a obcí aktivních v iniciativě STOP PRACH (Bíliny, Braňan, Duchcova, Světce/Chotějovic, Ledvic, Lomu, Mariánských Radčic a Oseka), jejímž hlavním smyslem je snižování úrovně znečištění ovzduší v okolí lomu Bílina. Starostové podepsáním deklarace vyjádřili vůli usilovat společně o zlepšení kvality ovzduší a pokračovat v iniciativě STOP PRACH. Severočeské doly vyjádřily ochotu přispět na realizaci akčního programu STOP PRACH v období částkou 16 milionů korun. SD tento akční program navíc podpoří i odborně a organizačně a jeho aktivity budou koordinovat s aktivitami vlastního Protiprašného projektu SD, který zastřešuje nápravná opatření minimalizace vlivu těžební činnosti lomu Bílina na úroveň znečištění ovzduší. Tato opatření budou stát několik miliard korun. Ministerstvo životního prostředí v deklaraci přislíbilo využít dostupné legislativní nástroje a aplikovat zkušenosti z akčního programu STOP PRACH při čerpání prostředků z fondů EU i dotačního programu Operační program Životní prostředí a z programu Zelená úsporám. Města a obce se budou podílet na návrhu místních akčních plánů, tedy na upřesňování konkrétních možných opatření pro konkrétní lokalitu. Signatáři podepsali deklaraci v Praze na Ministerstvu životního prostředí. LEDVICE NAŠLY SVÉHO SPISOVATELE str. 5 STŘÍBRNÝ JUNIORSKÝ MISTR ČR V MOTOKROSU BILANCUJE str. 11

2 2 SEVEROČESKÉ LISTY ROČNÍK II. PODZIM Exkurze na Mibrag Škanta, technik přípravy skrývky Dolů Bílina. Ocenil jsem probíhající nebo již hotové vodní rekultivace. Pokud bychom porovnávali lesnické rekultivace v okolí Lipska s těmi našimi, určitě bychom v tomto srovnání výborně obstáli, konstatuje Petr Škanta. Inventura úspěchů v naší anketě starostové hodnotí uplynulé čtyři roky Severočeské doly připravily pro občany z Braňan studijní cestu do středoněmeckého uhelného revíru. Kromě prohlídky aktivního povrchového lomu tvořily program vodní rekultivace zbytkových jam v okolí Lipska. Cíle cesty: povrchový důl a nová jezera u Lipska Společnost MIBRAG ročně vytěží na dvou povrchových lomech okolo 20 mil. t hnědého uhlí. Většina uhelné produkce je určena pro sousední elektrárny. Od roku 2009 je vlastníkem středoněmecké uhelné společnosti MIBRAG konsorcium Severočeských dolů, člena Skupiny ČEZ, a skupiny J&T. V Sasku došlo po společenských změnách v roce 1990 k výraznému útlumu těžby uhlí. Do programu exkurze proto byla zařazena kromě prohlídky lomu Vereinigtes Schleenhain návštěva dvou zatopených zbytkových jam. Zatímco jezero Makleeberger See je už napuštěno a slouží k rekreačnímu využití obyvatel dva kilometry vzdáleného Lipska, v jezeře Michal Nesvadba opět mezi dětmi na Bílinsku a Tušimicku Děti ze školek nebo škol v obcích a městech v sousedství Dolů Bílina a Dolů Nástup Tušimice si pamatují, že brzy po prázdninách přímo za nimi přijíždí tolik oblíbený herec a mim Michal Nesvadba. Bylo tomu tak i letos. Sérií sedmi představení na přelomu září a října potěšil nejen děti z mateřských škol, ale i jejich starší kamarády z prvních tříd. Zbrusu nový program Michala z populárního televizního pořadu Kouzelná školka opět skvěle pobavil. Michala Nesvadbu zase potěšily výkresy, které mu děti namalovaly, a hlavně bouřlivý spontánní dětský potlesk. Zwenkauer See dosáhne hladina své konečné úrovně až v roce 2014, kdy by měl být celkový objem vody 174 mil. m 3. Novou tvář dostávají nejen zatopené velkolomy, ale také okolí. Díky velkorysým rekultivacím se celá tato oblast, kde dříve probíhala intenzivní těžba hnědého uhlí, proměňuje v saskou jezerní lázeňskou krajinu. Jak dopadlo porovnání lomu Vereinigtes Schleenhain s lomem Bílina Mezi pětatřiceti občany Braňan, kteří se exkurze zúčastnili, byli také bývalí, ale i současní zaměstnanci Dolů Bílina. Znaleckým okem člověka, který na šachtě pracoval čtyřicet let, si saský povrchový lom prohlédl Josef Hajzler. Rád se podívám na jakoukoliv Zlatou stuhu a šek na tři sta tisíc korun přijal od hejtmanky Ústeckého kraje starosta Zděnek Valenta. Letošní ocenění za komplexní rozvoj obce v bytové výstavbě, sportu, kultuře, společenském životě a kulturním dědictví vnímám jako uznání práce všech občanů, kteří se na něm systematicky podílejí. Bez nich by nešlo rozvinout bohatý kulturní a společenský život. Hodně věcí se nám daří proto, že tady máme kvalitní lidi, uvedl starosta. V soutěži Vesnice roku není Březno žádným nováčkem. Na finálových místech se umístilo v letech 2002 a V loňském roce získalo Bílou stuhu za nadstandardní Na vyhlídce na lomu Vereinigtes Schleenhain: (zleva) Petr Škanta, Miroslav Procházka a Josef Hajzler. šachtu. Tahle není tak hluboká, mají tady jiné nadloží a zřejmě je tady netrápí pozůstatky hlubinné těžby, jako je třeba bývalý hlubinný důl Mír v porubní frontě Dolů Bílina, srovnává Josef Hajzler. Zkušenosti s povrchovou těžbou má také Miroslav Procházka, který na Bílinsku aktivně fáral v letech 1953 až Jako bývalého revírníka skrývky mě zaujaly vyřazené velkostroje z uzavřených povrchových lomů, které zde mají vystavené jako technické exponáty připomínající těžbu uhlí, prozrazuje pan Procházka, který se poprvé seznámil s německou šachtou v roce 1968, a to v lokalitě Schwarze Pumpe v souvislosti s montáží tehdy východoněmeckého zakladače A2RsB 8800 určeného pro sypání na Radovesické výsypce. Mladou hornickou generaci zastupoval Petr péči o mládež. V čem je Březno jiné než ostatní obce a co všechno nabízí svým obyvatelům? Mezi občanskou vybavenost patří mateřská a základní škola, ordinace praktického a dětského lékaře. Místní obyvatelé nepostrádají ani obchody, restaurace a poštu. Bezpečnost střeží služebna Policie ČR. Vyžití zde najdou nejen děti, pro které bylo nedávno postaveno nové hřiště. V Březně se také systematicky věnují sportovnímu vyžití. Vloni byly uvedeny do provozu dva tenisové kurty. O tom, že v Březně dostává život nový rozměr, svědčí fakt, že sem stěhují i lidé z měst. Pro novou výstavbu rodinných domů Výlet do budoucnosti si nenechaly ujít tři generace rodiny Šedivých Jak bude vypadat naše okolí po ukončení báňské činnosti na Dolech Bílina? Jaké to je stát tváří v tvář velkému jezeru, které vzniklo zatopením uhelného lomu? A jak bude působit zhruba 11 km 2 rozlehlá hladina v sousední krajině? Takové otázky si kladly babička, dcera a vnučka rodiny Šedivých. Zajímá je nejen současný život Březno vítězem krajské soutěže Vesnice roku 2010 Březno připravilo pro účastníky slavnostního předání zajímavý doprovodný program. Anna Liptáková a Ladislav Slezák sledují napouštění jezera Zwenkauer See. Tři generace rodiny Šedivých na břehu jezera Zwenkauer See. je připraveno a zasíťováno 27 parcel. Stranou nezůstávají ani panelové domy. Na jednom z nich probíhá zateplování a nástavba se čtyřmi obecními byty. Skutečnou chloubou je v Březně celoročně bohatý kulturní program. Nepotřebují zde služby žádné zprostředkovatelské agentury. Většinu kulturních a společenských akcí si připravují sami občané. Vrcholem je tradiční Březenská pouť. Potěšující je, že zastupitelstvo se rozhodlo odměnu ve výši tři sta tisíc korun věnovat na pomoc lidem, kteří byli letos v srpnu postiženi ničivými povodněmi. Bohulibý skutek učinili také žáci místní základní školy. U modelu skrývkového mostu: (zleva) Pavel Kraus, Petr Škanta a Zdeněk Přibyl. v Braňanech, ale i jejich budoucnost. Právě do ní se mohly i díky studijní cestě k nové německé jezerní krajině podívat. A na co se jednou můžeme těšit? Zaujal nás moderní sportovní areál vodních sportů na jezeře Markleeberger See. V létě jsou určitě vyhledávané pláže. Autenticky působí malý ostrov uprostřed vodní plochy, říká vnučka Zuzana. Ráda, že se účastnila exkurze, je i vitální babička Jaroslava Šedivá. Po absolvování dnešního programu jsem si udělala představu, jak to bude jednou u Braňan vypadat. Měla jsem tak možnost poznat atraktivní budoucí krajinu, ve které bude jednou žít moje vnučka Zuzanka, optimisticky hodnotí Jaroslava Šedivá. Jedním z darů, který vítězná obec soutěže Vesnice roku obdržela, byl stromek jeřáb oskeruše, kterým Březno obdarovalo Ministerstvo životního prostředí ČR. Žáci stromek zasadili u dětského hřiště v sousedství školy a převzali nad ním patronát. Budou o mladého listnáče pečovat. Jeřáb oskeruše je opadavý listnatý ovocný strom, který dorůstá výšky až 30 metrů. V našich zeměpisných šířkách se dožívá několika set let. Pokud se úsilí školáků podaří, bude strom připomínat vítězství v letošním ročníku příštím březenským generacím. Slavnostní předání Zlaté stuhy za účasti hejtmanky Ústeckého kraje, starosty a zastupitelů. SEVEROČESKÉ LISTY příloha HORNICKÝCH LISTŮ, č. 10/2010 REGISTRAČNÍ ČÍSLO: MK ČR E VYDAVATEL: Severočeské doly a.s., B. Němcové 5359, Chomutov IČ: Šéfredaktor: ZKOMPLETOVÁNÍ: INFO-PRINCIP, s.r.o. TISK: TISKÁRNA K&B, s. r. o. Most Zděnek Valenta, starosta obce Březno Především se povedlo oživení společenského a kulturního života. Pozitivní je, že na tomto nastartování mají největší podíl místní občané. Nejen, že hojně navštěvují kulturní akce, ale sami je také připravují. Na začátku školního roku jsme otevřeli novou mateřskou školku s celkovou kapacitou 50 dětí. Těší mě, že se podařilo připravit a zasíťovat 27 stavebních parcel rodinných domů ve čtvrti Pod Lesem. A nesmím zapomenout vítězství v soutěži Vesnice roku, které vnímám jako ocenění všech našich občanů, kteří se podílejí na rozvoji Března. Vlastimil Krupka, starosta obce Braňany Pokud bychom rekapitulovali uplynulé období, určitě bychom se nemuseli stydět. Realizovali jsme množství projektů. Za ty nejpodstatnější považuji: kompletní obnovu veřejného osvětlení, obnovení zdravotního střediska nebo vyčištění vodní plochy Tonovka. Zahájena byla půdní vestavba na budově základní školy a zateplení kulturního domu Stromovka. Nedávno se úspěšně uskutečnilo třetí znovuobnovené Braňanské posvícení, které se těší stále větší popularitě v širokém okolí. Můžeme se také pochlubit moderním hřištěm u školy. Děti pomáháji dětem Josef Egermann, starosta obce Málkov Co se u nás podařilo v posledních letech? Především jsme investovali v oblasti infrastruktury a bytové výstavby. Zasíťovali jsme 26 stavebních parcel pro výstavbu rodinných domů v části Zelená, tam se přistavěla budova mateřské školy a postavila dvě potřebná parkoviště. V části Vysoká byla vybudována kanalizace a čistírna odpadních vod. Vyžadoval to trvale rostoucí počet našich obyvatel. Aktivní jsme byli také při zpracování projektů v oblasti sportu a rozvoje mládeže. Nesmím zapomenout na zahájenou stavbu rozhledny. Milan Živný, starosta obce Droužkovice Mám radost, že Droužkovice rostou. Jsme sice na kraji dolů, ale oddělují nás od nich ochranné lesní pásy. Jistě i proto je o bydlení v Droužkovicích zájem. Reagovali jsme vybudováním inženýrských sítí pro pětatřicet domů a požádali o dotaci z takzvaných ekomiliard na dalších jednatřicet. V uplynulém období jsme také kompletně rekonstruovali chodníky. Pěkný areál bohatě vybaveného dětského hřiště nám může závidět leckteré město. Hřiště využívají nejen děti z místní školky, ale i jejich starší kamarádi z celé naší obce. Žáci základní školy v Březně nebyli lhostejní k ničivým důsledkům srpnových povodní. Rozhodli se, že sami pomohou lidem postiženým velkou vodou. Pod vedením akademického malíře Kamila Sopka pomalovali různě veliké a tvarované kusy pískovce. Nápaditá výtvarná díla pak prodávali nejen rodičům, ale i ostatním zájemcům. Sbírka se povedla, celkem školáci získali sedm tisíc korun. O tom, jak je využijí, mají jasno. Na podzim pojedou na školu v přírodě do Rumburku. Právě oblast Šluknovského výběžku patřila k nejvíce poničeným. Děti chtějí vyhledat konkrétní školské zařízení, kterému předají výtěžek z prodeje svých prací na zmírnění následků záplav a povodní. Josef Nétek, starosta města Lom Úspěšně jsme navázali kontakty s velkými společnostmi v našem sousedství, od kterých jsme získali nemalé finanční prostředky na řadu akcí a podporu různých organizací všech věkových skupin. Schválením územního plánu jsme nastartovali rozsáhlou výstavbu rodinných domů, se kterou se pojí opravy a modernizace infrastruktury. Neustále jsme usilovali o zlepšování vzhledu města, třeba založením dvou nových ploch městské zeleně nebo terénními úpravami u Oprámu, aby se město Lom stalo místem, kde stojí za to žít. Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje: Odstranění škod po povodních si vyžádá dvě miliardy korun Uprostřed léta, konkrétně počátkem srpna, zasáhly ničivé povodně způsobené extremními srážkami více než šest desítek měst a obcí okresu Děčín a také další obce především na Ústecku a Litoměřicku. Koordinace všech činností spojených se záchranou životů občanů, odstraňováním prvotních škod a postupnými kroky k obnově území, to byla bez přehánění dennodenní pracovní náplň hejtmanky kraje Jany Vaňhové, která je rovněž předsedkyní Bezpečnostní rady Ústeckého kraje. To vše spolu s pracovníky krajského úřadu, členy krizového štábu a v úzké součinnosti s jednotlivými složkami Integrovaného záchranného systému ÚK. Po deseti týdnech jsou už škody sečteny. Do jaké výše se, paní hejtmanko, vyšplhaly? Máme spočteno, že náklady na kompletní obnovu území představují sumu téměř dvou miliard korun. Bylo například zaplaveno 1534 objektů, zničeno 145 mostů, mostků Soňa Prachfeldová, starostka obce Světec V minulém roce naše obec oslavila osm set let od svého založení. Nejen k této příležitosti byla uspořádána řada kulturních akcí. Vydána byla také jubilejní publikace mapující bohatou historii Světce. Rekonstruovali jsme objekty hasičské zbrojnice, mateřské školy, fary nebo dětských hřišť. Osobně mám velkou radost z odkoupení vodní plochy Márinka od společnosti Glaverbel. Proběhla zde rekultivace a byla vybudována písčitá pláž pro veřejné koupání. Mimo letní sezonu je Márinka vyhledávána rybáři. Hejtmanka Jana Vaňhová se starostou nejpostiženější obce Hřenska Josefem Černým. a lávek, zcela nebo částečně poškodila velká voda i 87 komunikací a železničních tratí. Jenom na majetku kraje byly škody za více než půl miliardy korun, další stamilionové škody má stát, města a obce a také jednotliví občané nebo právnické subjekty. Vlasta Tůmová, starostka obce Mariánské Radčice Mezi hlavní akce určitě patří dokončení stavby rodinného domu v Nádražní ulici, kde získaly pěkné bydlení tři mladé rodiny. Nelehkou situaci na pracovním trhu jsme se snažili zmírnit ve spolupráci s úřadem práce vytvořením osmi pracovních míst veřejně prospěšných prací. Opravili jsme také požární zbrojnici včetně bytu správce a dvě místní komunikace, se kterými nám pomohla dotace Krajského úřadu v Ústí nad Labem. Stranou našeho zájmu nezůstal ani společenský život. Letos proběhla už třetí znovuobnovená Mariánská pouť. Už řadu let náš region trápí povodně, tu na Labi, jindy v kopcovitém terénu Děčínska a na dalších místech. Kde kraj pořád bere finance na odstraňování škod? I přes vyčlenění nemalých prostředků od státu, například prostřednictvím ministerstev dopravy, pro místní rozvoj nebo zemědělství, z náhrad pojišťoven a díky mobilizaci vnitřních zdrojů obcí, měst i jednotlivců, musí peníze najít ve svém rozpočtu i Ústecký kraj. A jde o vysoké částky! Proto jsem velmi ráda, že peníze půjdou na odstraňování škod i z naší veřejné sbírky, kterou jsme vyhlásili. Například na Kontu Povodně Dc ( /0800) je v současné době hodně přes dva miliony korun, další finance pak přicházejí Ústeckému kraji jako finanční dary přímo na běžný účet. Musím ocenit například velkorysou pomoc Severočeských dolů, a. s., které nám věnovaly 1,5 mil. Kč. Dohromady máme na kontu a od dalších dárců přes čtyři miliony, a všechny půjdou samozřejmě na obnovu poškozeného území. O rozdělení rozhoduje zastupitelstvo kraje. Zbyněk Šebesta

3 4 SEVEROČESKÉ LISTY ROČNÍK II. PODZIM Nová ochranná opatření se v Ledvicích projeví už na jaře Těšily jsme se se sousedkami, že budeme opět chodit na náš plácek u laviček, jak se tady odjakživa říká, a kde jsme za pěkného počasí o víkendech sedávaly od odpoledne až do pozdního večera a bavily se o lecčem. Bylo to tu obrostlé keři, stál tu vysoký kaštan a dokonce meruňka. Bohužel, nové lavičky leží někde uskladněné, asi už nestálo za to je sem před zimou nainstalovat. Pro nás je to velká škoda. Po letech pociťujeme v úrovni životního prostředí určité zlepšení, ale my dříve narození to těžko můžeme porovnávat, protože jsme se už s hlukem i s prašností sžili. Rozhodně si zasloužili vysvětlení. Jinak musím hluku bylo víc, když nám tu kousek od potvrdit, že se životní prostředí u nás domů jezdily mašinky a běžela pasovka. Jsme smířeni s tím, že to ještě něvená, jezdí sem pravidelně čisticí stroj pomalu zlepšuje. Dnes je obec uprajaký rok potrvá. Víc to vnímají lidé, kteří a všechny domy mají plastová okna, k nám přijedou na návštěvu, dodává vysvětluje Petr Procházka. Bohumila Opelová. Trojice obyvatel Jiráskovy ulice si Zajímalo by mě, kdo bude provádět k problémům řekla své, nešlo o žádnou kritiku, ale o dobré rady. Své si údržbu celé nosné kovové konstrukce. Ta bude poměrně nákladná, a na to asi řekne určitě i nové zastupitelstvo, které postaví otázku životního prostředí obec nebude mít prostředky; nejspíš to budou muset opět zaplatit Severočeské doly. To jsou možná maličkosti, mezi své priority. a spolupráci se Severočeskými doly Pod střechou altánu se před deštěm schovali Zdeňka Fritscherová, Bohumila Opelová a Petr Procházka. o kterých se mezi lidmi hovoří a ti by Václav Sedlák Před rokem byly v ledvické Jiráskově ulici zahájeny terénní práce a během letošního roku dokončeny stavební záměry. Projekt předpokládá, že do dvou let se odtud zcela změní pohled na odkaliště. V oblouku ulice vyrostla protihluková dřevěná stěna, na kterou naváže stěna s rychle rostoucími a pnoucími rostlinami, které budou bránit postupu prašnosti a ztlumí i hluk dobývací a dopravní techniky. Jiráskova a přilehlé ulice jsou propojeny s asfaltovými vozovkami a chodníky se zámkovou dlažbou, u stěny vznikla řada parkovacích míst pro automobily a na svah dětských her naváže odpočinkový kout s altánem a lavičkami. Představy o projektu se u obyvatel liší a je škoda, že své názory nedokázali přednést na jednáních, která se v předstihu před samotnou realizací v obci vedla. Rozdíly však nejsou tak markantní Doly dávají zaměstnání mnoha zdejším lidem a vytvářejí pro ně ve spolupráci s obecním zastupitelstvem příznivější podmínky k životu. V Droužkovicích nebyly chodníky. Položené panely podél cesty se sice tak mohly nazývat, ale nová chodníková zámková dlažba v délce asi 1,5 km snese i to nejpřísnější měřítko při představě, jak má vypadat chodník. Nejpříznivější hodnocení zaujímá v měřítku hodnot i nové dětské hřiště. Prolézačky, lanová stěna, skluzavka a čas určitě ukáže, že záměr byl dobrý. Předpokládá se, že ocelové sloupy s lany, které se brzy se stanou oporou rostlinám, nebudou na tomto místě stát věčně. Poté, co svah obroste dřevinami do potřebné výše, bude konstrukce nejspíš odstraněna. U zděného altánu ve středu ulice jsme se na začátku října sešli se zastupitelkou Zdeňkou Fritscherovou, která pracuje v ledvické úpravně, s důchodkyní Bohumilou Opelovou, jež na úpravně strávila 33 let, a s Josefem Procházkou, který slouží řadu let na rýpadle K K opatřením v Jiráskově ulici jsou různé názory. Lidé si dost dobře Spolupráce se SD a. s. má konkrétní podobu Například v Droužkovicích, kde občané chodí po nových chodnících a děti skotačí na novém hřišti. Jsou tu i jiné věci, za které místní vděčí společnosti Severočeské doly Chomutov. Starosta Milan Živný se prochází na jednom z nových chodníků v Droužkovicích. a další dětmi tak oblíbené a žádané atrakce jakoby střeží logo SD s krásným slovem Pomáháme. Spolupráce se Severočeskými doly Chomutov má pro nás velice konkrétní podobu. Projednáváme s nimi řadu věcí a vždycky máme dveře otevřené. Někdy se jedná jakoby o drobnosti, ale pro nás představují veliký význam, říká starosta Droužkovic Milan Živný. Díky SD tu jsou i další věci. Například replika menhiru nebo další kamenná zajímavost. Je to velký kus černovického pískovce vytesaný do podoby obráceného písmene T. Podle archeologů snad ze 13. století. Stával na rozcestí poblíž Března, na našem katastru. Byl něčím jako mezníkem i místem, kde se zastavovali pocestní, aby si na kameni, na jeho dvou kamenných sedátkách, odpočinuli. Žel, nějakému nenechavci se ho zželelo a chtěl si ho přivlastnit. Díky SD se mu to nepovedlo a kámen, což je vlastně artefakt s dost vysokou uměleckou hodnotou, bude ozdobou našeho nového dětského hřiště. Antonín Dohnal nedokážou představit, jak to tu bude za pár let vypadat. Musíme věřit odborníkům, kteří realizaci navrhli. Pokud to bude takové, jak ukazuje z několika pohledů panel u altánu, pak budeme spokojeni. Dnes nás jen mrzí, že je tu zatím o zeleň, která byla vysázena letos v dubnu, pečováno jen sporadicky a při sekání trávy se podařilo některé výpěstky zkosit, když navíc v tomto období před zimou vyžadují zvýšenou péči. Pozastavujeme se i nad altánem, jehož dřevěnými střešními prvky při vydatných deštích proteklo hodně vody. Jestli střecha neproschne, můžeme se s ní na jaře rozloučit, uvedla v úvodu Zdeňka Fritscherová. Mezi poslední akce, které jsme v tomto roce dokončili, patří přístavba mateřské školy. Ta původní s kapacitou 22 míst už zdaleka nestačila, když se u nás usazuje stále víc mladých rodin s malými dětmi, ale zájem o její využití mají i rodiče z okolních obcí, kteří k nám nebo do firem v sousedství dojíždějí za prací. Za dva měsíce se nám nákladem osmi milionů korun podařilo zajistit výstavbu jedné nové třídy s kompletním zázemím. Stavba se povedla, objekt, který má dnes kapacitu 45 dětí, budí dojem jednolitosti a dnes by nikdo nepoznal, že se jednalo o přístavbu. Velmi pěkné je i okolí, kde se nyní buduje dětské hřiště, a to z větší části hrazené z fondu hejtmanky, přibližuje jednu z čerstvě dokončených investičních akcí starosta Málkova Josef Egermann. Stejnou radost mohou mít Málkovičtí z dostavby nového bytového domu s nákladem 40 milionů korun, které obec získala v minulých letech po prodeji akcií Severočeských dolů. Výstavba domu s kapacitou 21 samostatných klasických bytů v několika velikostech byla zahájena na jaře loňského roku a 12. října tady proběhl den otevřených dveří. Protože převážná část bytů je v přízemí, je naším záměrem, aby zde našli svůj domov především soběstační senioři, kteří bydlí v patrech místních panelových domů. I v tomto případě jde o velmi zdařilou stavbu, která vhodně zapadá do Symbolický první výkop v Jiráskově ulici provedli: (zleva) Jiří Neruda, výrobní ředitel SD, Josef Šichtař, starosta města Ledvice, a František Strach, ředitel ledvické elektrárny. Po dětech dostanou v Málkově dárek i senioři Za uplynulých 20 let se ukázalo v městech a obcích, jak schopná zastupitelstva si dokázali občané zvolit. Ve většině míst se podařilo vybudovat infrastrukturu a zabezpečit standardní podmínky pro spokojený život obyvatel všech věkových kategorií. Jeho indikátorem je na venkově stabilita rodin. V atriu obytného domu naleznou obyvatelé příjemné prostředí pro odpočinek a relaxaci. zdejší přírody. K centrálnímu topení budou využívána ekologická a ekonomicky úsporná teplovodní čerpadla z vrtů až 80 metrů hlubokých. Uprostřed objektu je velké atrium, které bude sloužit k odpočinku obyvatel. Protože jsme uvažovali o tom, že zde budou bydlet senioři, je tu i ordinace, do které bude pravidelně docházet lékař. Ostatní služby, včetně dovážky obědů, si budou obyvatelé zajišťovat sami. Zájem o byty je značný, ještě před dokončením jsme měli na obecním úřadu 54 žádostí, a to i od lidí mimo Málkov, dodává starosta Egermann. Málkov má dnes prakticky kompletní vybavenost včetně překrásného sportovního areálu, který se bude podle finančních možností ještě rozšiřovat. V části Vysoká byla vybudována kanalizace s přívodem do čistírny odpadních vod, jež byla v první etapě rozšířena i díky jednomilionovému příspěvku Severočeských dolů a po druhé etapě by její kapacita měla stačit i na pokrytí nově postavených rodinných domků. Loni obec poskytla k výstavbě rodinných domků 26 parcel a připravuje k využití dalších 40 parcel. Málkov zaznamenává letos ještě jednu zajímavost. Nad obcí se provádí výstavba ocelové rozhledny, z které bude nádherný rozhled do okolí, a návštěvníci budou moci mimo jiné porovnávat, jak se rychle mění díky rekultivacím vzhled bývalého dobývacího prostoru Dolů Nástup Tušimice. Václav Sedlák Datum narození: 1913 O věku by se zejména u žen nemělo mluvit. Paní Marie Fišnarová je v tomto směru velkorysá a věk netají. Ve svých 97 letech je nejstarší obyvatelkou Mariánských Radčic. Při skutečně úctyhodném věku se těší dobré psychické a fyzické kondici. V Mariánských Radčicích jsem spokojená Paní Marie Fišnarová nepatřila mezi první české osidlovatele pohraničí, kteří sem dorazili bezprostředně po skončení druhé světové války. Přišla o něco později. Naprosto přesně si to pamatuje. Do Mariánských Radčic jsem přijela s dcerou 9. dubna 1947 těsně před polednem. První, co mám uchováno v paměti, byl zvuk kostelního zvonu, který právě odbíjel poledne, vzpomíná paní Fišnarová. Následovala tehdy manžela, který sem přijel o něco dříve, aby obstaral bydlení pro svoji rodinu. Práci našel jako většina místních mužů na hlubinném dole Kohinoor. Fišnarovi se do hnědouhelného pohraničí přestěhovali z malebné vesničky Litenčice na střední Moravě. Nikdy však svého kroku nelitovali. V Radčicích žili spokojeně. Paní Fišnarová nejdříve prodávala smíšené zboží v místní Jednotě. Vše mladé rodině vycházelo až do těžkého úrazu manžela Waltera. Po komplikované a dlouhodobé léčbě už nikdy nefáral pod zem, ale až do svého odchodu do důchodu byl zaměstnán v dílnách na povrchu. Také paní Fišnarová změnila povolání a stala se správcovou budovy Na šachtu nikdy nezapomenu Ladislav Petrásek žije v obci Březno hraničící s dobývacím prostorem Dolů Nástup Tušimice. Právě zde obětavě více než třicet let pracoval. I přes zdravotní potíže měl pan Petrásek přání zase jednou se podívat na šachtu, která pro něho tolik znamenala. Bývalí kolegové mu toto přání rádi splnili. Vzpomínkové fárání se povedlo. Viděl jsem příkladně rozfáranou šachtu, kde se udělal obrovský kus práce, nešetřil chválou bývalý revírník. Tak jako většina českých obyvatel se i rodina Ladislava Petráska přistěhovala do pohraničí po roce 1945, kdy opustila rodné Rakovnicko a rozhodla se využít nových možností v obci Brány. Rodiče začali hospodařit na statku. Zemědělské práce na 13ha pozemcích ale jejich syna Ladislava nelákaly. Raději nastoupil do železáren v Chomutově. Dalším působištěm mu byly od poloviny 60. let dílenské provozy právě se rozvíjejícího největšího důlně-energetického komplexu u nás - Dolů Nástup Tušimice. Na budování pilíře české energetiky se od 70. let podílel Ladislav Petrásek jako směnový technik kolesového rýpadla K 800/K 74. Později byl revírníkem skrývky Libouš. Na třetím skrývkovém řezu se staral o rýpadlo KU 800.6/K 72. S prvním typem tohoto uničovského velkostroje na DNT se důkladně seznámil už při jeho montáži v polovině 70. let. S K 72 se také paradoxně vrátil do prostoru obce Brány, kde začala v roce 1980 její likvidace z důvodu důlní Ladislav Petrásek vzpomíná v rodinném kruhu na léta prožitá na šachtě. dětské poradny, jak se tenkrát říkalo ordinaci dětského lékaře. Ta byla umístěna ve vilce, kde je dnes školka. V tomto domě se zahradou byla paní Fišnarová spokojená. O místní dětskou ordinaci se starala přes dvacet let. Mezitím jediná dcera dospěla a provdala se do Francie. Později paní Fišnarová ovdověla. Osamělá se ale nikdy necítila, v Radčicích měla kamarádky a přátele, navíc často jezdila za dcerou. Mariánské Radčice bych nevyměnila ani za Francii I když dceru a vnuka v jižní Francii navštěvovala poměrně často, nikdy nesplnila dceřino přání, aby zůstala natrvalo. Moje dcera Irma by byla moc ráda, kdybych bydlela u ní. Žije v malém městečku nedaleko Toulouse, kde je moc krásně. Ráda vzpomínám na návštěvu jihofrancouzského poutního místa Lurd nebo na několikadenní výlet do Paříže, kterou jsme prochodili křížem krážem. Přesto jsem se vždycky ráda vracela domů, do Radčic, vysvětluje paní Fišnarová. Nyní obývá přízemní bezbariérový byt v šachťáku, což je obecní bytový dům ležící naproti kostelu Panny Marie Bolestné, kam pravidelně chodí na mše. Tajemství dlouhověkosti neznám Žádný recept na dlouhověkost paní Fišnarová nezná. V životě jsem hodně pracovala, ráda byla venku na zahradě činnosti. Tehdy se dosahovalo nejvyšších objemů těžby skrývky a uhlí. V roce 1984 bylo v DNT vytěženo celkem 22,5 mil. tun uhlí (30 % podíl na celorevírních těžbách). Na šachtě prožil pan Petrásek poctivých 33 let. Do důchodu odešel v roce Zpočátku mu každodenní kontakt s lidmi a milovanou šachtou chyběl, ale díky manželce Zdeňce, zahrádce, domácímu zvířectvu, si na život na odpočinku zvykl. S děním na DNT je v kontaktu díky zeťovi Josefu Buzkovi, řidiči velkostroje KU 300.9/K 64. Velkou oporu má také v dceři Zdeňce, která je dobrou duší bohatého kulturního života v Březně. Právě ona byla iniciátorkou návštěvy na bývalém pracovišti. Vzhledem k pohybovému handicapu pana Petráska se nelehkého úkolu zhostil Josef Pouba, vedoucí Provozního úseku skrývka 1. Na bývalého kolegu si rád udělal čas a seznámil ho Milé setkání s Janem Baxantem, biskupem litoměřickým, na letošní pouti. nebo dělala domácí práce. Radost 97leté ženě dělají návštěvy kamarádky Marie Triebové, se kterou se přátelí už od roku 1952, společnost kočky Krasotinky nebo pravidelné nedělní mše a samozřejmě dcera Irma, která se do Radčic vrací několikrát ročně. Paní Fišnarová si denně zapisuje počasí, poslouchá rádio (nejraději písničky na přání) a sleduje zpravodajské pořady v televizi. I když jí s chodem domácnosti v poslední době pomáhá sousedka Zdeňka Kohutová, občas sama něco uvaří. Třeba bramborový salát, ten umí nejlépe. S chodem domácnosti pomáhá paní Fišnarové sousedka Zdeňka Kohutová. Josef Pouba seznamuje na prvním skrývkovém řezu Ladislava Petráska s novou dobývací technikou. nejen s novou dobývací technikou moderním kolesovým rýpadlem SchRs /K 109 na prvním řezu nové porubní fronty, výkonným zakladačem ZPDH /Z 100. Právě na tomto velkostroji zakládajícím nadložní zeminy na vnitřní výsypce čekalo Ladislava Petráska další milé setkání, s řidičem zakladače Gustavem Potůčkem. Oba měli na co vzpomínat. Stranou zájmu nezůstaly ani rekultivace. Ochranné lesní pásy u Března byly vysazené teprve v roce 1998, už nyní však výrazně snižují pronikání prachu a hluku z důlních provozů do obce. Krátká exkurze do míst aktivní části života revírníka Petráska předčila jeho očekávání. Jsem hrdý na to, co naše generace a naši nástupci na DNT v oblasti techniky a technologie těžby dokázali. Nikdy na šachtu nezapomenu. Inverze Vladimíra Pospíchala Autorským čtením 26. září v Oseku představil Vladimír Pospíchal (*1956), provozní elektrikář SD 1. strojírenské, svoji první knihu INVERZE, čerstvě vydanou nakladatelstvím Bor Liberec. Autor se vrací do Ledvic, místa svého dětství a mládí, do let starého režimu. Zpočátku se zdá, jako by jen osobně vzpomínal, ale jeho schopnost psát o obyčejném životě v Ledvicích před zlikvidováním značné části města před postupem důlní činnosti přesvědčuje přesným popisem atmosféry pohnutých šedesátých let a lidského jednání současníků. Určitě stojí za to si příběh Vladimíra Pospíchala přečíst, nejen kvůli přesným dobovým reáliím a živě vyprávěným historkám. Pochybnosti ledvického rodáka o tom, zda žije ve správné době, kdy lidé z měst a obcí v předpolí hnědouhelných dolů opouštěli své domovy, aniž by mohli vyjádřit svůj názor, kdy neplatily žádné limity znečištění ovzduší, devastace krajiny a vůbec životního prostředí, snad změnilo datum citované na poslední stránce knížky 17. listopad Seskočili ze zídky a rozběhli se na konec Ledvic k oprámu prozkoumat, kde stojí tatínkův bagr. Nakonec se vyškrábali na stejnou hromadu hlíny, z níž nedávno pozorovali maďarské vojáky. Odtud měli celý povrchový důl jako na dlani Na jednotlivých patrech porubů pod nimi stály jako hračky desítky planterů, buldozerů a bagrů. Vrchní patra dolu již byla vytěžena, a stály zde opuštěné stroje, staré a rezavé. Nižší patra se v řezu černala uhlím a zněl odtud pískot rypadel a houkání lokomotiv. Už si myslel, že v tom mumraji tatínkův bagr ani nenajde, ale potom ho spatřil. Stál v dálce, skoro až pod Duchcovem, na druhém řezu shora. Literární počin Vladimíra Pospíchala mohou čtenáři získat u knihkupců mj. v Bílině, Teplicích, Duchcově nebo v ledvickém obchůdku v Jiskře.

4 6 SEVEROČESKÉ LISTY ROČNÍK II. PODZIM Podzminí procházka Světcem se Soňou Prachfeldovou doly jsem pravidelně informována na seminářích pro zastupitele sousedních obcí nebo v rámci kontrolních dnů, upřesňuje paní Prachfeldová. Márinka ráj pro rybáře Tato rekultivovaná vodní plocha má za sebou první úspěšnou sezonu. Koupat se a užívat si písčitou pláž sem chodili nejen místní, ale i přespolní. Na podzim je Márinka zase oblíbeným cílem rybářů. Miroslav Vízner, jeden z místních nadšenců rybaření, se pochlubil paní starostce čerstvým úlovkem. S psí společností, která nás provází po celou dnešní procházku, pozvolna stoupáme k dominantě Světce zámku a sousednímu kostelu sv. Jakuba Většího. Na lavičce před zámkem V poledním slunci se rozzáří fasáda zámku, kde jsou nejen byty, ale i sídlo obecního úřadu. Kvalitu bydlení vylepšila kromě nové omítky hlavně renovace interiérů a plynofikace objektu. Nyní je zde 12 bytů první kategorie. Kynologický klub Braňany se představuje Štefan Horský při výcviku. Naše buldočí smečka Tři roztomilí francouzští buldočci tvoří neodmyslitelnou součást rodiny Denkových z Ledvic. Veselí a hraví psi si nejraději užívají na zahradě rodinného domu, do kterého se Denkovi přestěhovali před pěti lety z nedaleké Bíliny. Pláž Márinka si v létě získala velkou oblibu. Obec Světec leží na pomyslné hranici mezi úpatím Českého středohoří a industriální krajinou poznamenanou více než stoletou těžební činností severočeské hnědouhelné pánve. Právě přišel podzim a okolní kopce včetně rekultivované Radovesické výsypky hýřily všemi barvami. Ideální atmosféra na procházku po zajímavé obci. Průvodkyní nám byla starostka Soňa Prachfeldová. Vitální žena, která stojí v čele obce už dvacet let, s sebou vzala své dva psy. Výšlap po Světci a přilehlém okolí právě začíná Na břehu vodní plochy Márinka se Miroslav Vízner chlubil starostce svým úlovkem. Nedělní ráno ve Světci S paní starostkou se scházíme krátce po deváté hodině. Světec i slunce na obloze se jen zvolna probouzí do nového dne. Nás líné nedělní dopoledne nečeká. Soňa Prachfeldová je plná energie a optimismu. Podzimní nostalgií rozhodně netrpí. Rychlou chůzí vyrážíme na nedalekou Radovesickou výsypku. Když jsme vystoupali svahem plným listnatých stromů, otevřel se nám nádherný výhled. Ranní opar zvolna ustoupil a my identifikovali nejen dominantní Bořeň, nejvyšší horu Českého středohoří Milešovku, ale i starou vodárenskou věž sklárny v Bílině a do výšky se tyčící stavbu nového bloku Elektrárny Ledvice se sousedící úpravnou uhlí. Jako na dlani jsme odsud viděli i Světec věž kostela, zámek, budovu bývalé školy přeměněnou na obecní byty, a také rekultivovanou plochu u bývalého zatopeného lomu Márinka. Z pošty na obecní úřad Tak by se zjednodušeně dala popsat obrovská změna v životě Soni Prachfeldové. V červnu 1990 totiž s převahou zvítězila v prvních svobodných komunálních volbách. Důvěru dostala také v tajném hlasování nových zastupitelů a stala se tak první starostkou novodobé historie Světce. Myslím, že jsem měla určitou výhodu oproti ostatním kandidátům v mojí profesi. Jako vedoucí místní pošty, kde jsem pracovala řadu let, jsem znala téměř všechny obyvatele, vzpomíná starostka Prachfeldová. Vítězství zapakovala ještě čtyřikrát. V čele obce stojí tedy dvě desítky let. Během nich se podařilo realizovat řadu věcí. Od plynofikace, kanalizace, opravy zámku a obecních bytů, až po rekonstrukci historických památek. Světec tvoří i místní části Chotějovice, Štrbice a Úpoř. Dohromady má necelých tisíc obyvatel. Snažíme se zvelebovat a zkvalitňovat život místním nejen z obecního rozpočtu, ale také čerpáním prostředků z Evropské unie nebo programu na odstraňování ekologických škod. Evropské finance nám pomohly například s fasádou zámku. Z rozpočtu známých ekomiliard jsme realizovali přeměnu zatopeného bývalého lomu na rekreační vodní plochu, upřesňuje starostka. Znám zde každý kámen Cestou z Radovesické výsypky k vodní nádrži Márinka nás starostka seznamuje s nejen s hlavními událostmi posledního dvacetiletí, ale ve vzpomínkách se vrací ještě dál. Pocházím z Bíliny. Na tamějším gymnáziu jsem také maturovala. Poté jsem absolvovala ekonomickou nástavbu v Děčíně. Do Světce jsem se přestěhovala v roce 1972 a pracovala na místní poště. Angažovala jsem se také ve zdejším kynologickém klubu. Hlavní mojí radostí a starostí byla výchova tří synů. Dozvídáme se, že ve Světci založila také klub přátel přírody a důkladně prochodila celé okolí. Fascinuje mě, jak příroda odolává zásahům povrchové těžby uhlí nebo provozu elektrárny. Jako pamětník mám srovnání. Doba okolních oprámů a kyp je nenávratně pryč. S radostí sleduji přeměnu v novou rekultivovanou krajinu. Už současná podoba dává tušit, že po úplném dokončení bude v našem okolí atraktivní krajina. O postupu rekultivačních prací prováděných Severočeskými U lavičky v parku odpočívali také dva psí miláčci paní starostky. Rozvážnou devítiletou fenu chodského psa Hessy doplňoval rozpustilý čtyřletý boxer Apolo. Právě tato rasa je srdeční záležitostí Soni Prachfeldové. Apolo je už jejím šestým boxerem. Do smečky patří ještě voříšek Mili. Naše návštěva nevšední obce na Bílinsku končí. Starostka se loučí a spěchá domů. Po obědě pojedu na kole do Bíliny, chci užít ještě poslední pěkné dny, než bude zima, prozrazuje svůj další nedělní program aktivní Soňa Prachfeldová. Růžena Zápotocká je jednou z obyvatelek zámku. Starostka se stará o občany a je nesmírně obětavá, nešetří slovy chvály. Od roku 1991 se v Braňanech na pěkném kynologickém cvičišti scházejí ti, kteří chtějí naučit své čtyřnohé miláčky základní poslušnosti a povelům a připravit na zkoušky z výkonu. Dobrou partu těší příjemné chvíle při společném cvičení, ale i údržbě a zvelebování cvičiště. Braňanský kynologický klub má v současné době dvanáct členů a pět čekatelů, kteří usilují o řádné členství. Předsedou je Štefan Horský, který patří v oblasti výcviku psů k absolutní špičce. S výcvikem psů začal ve svých devatenácti letech ještě ve starém Mostě. Řadu let pracoval jako psovod u policie a také ve své současné profesi zůstává v každodenním kontaktu se psy. Jako vedoucí psího útulku v Litvínově se snaží co nejlépe se postarat o zatoulané nebo opuštěné psy. Průměrně je jich v útulku kolem třiceti. Nalezenci se sem dostávají nejen z Litvínova, ale i Lomu, Mariánských Radčic a Braňan. Mezi další bohulibé činnosti Štefana Horského patří canisterapie neboli terapie za pomoci psa. Speciálně vedený pes může vyvolat při kontaktu s člověkem, který trpí psychickými problémy nebo se cítí opuštěně, dobrou náladu. Canisterapii provádí pan Horský za pomoci Lady, fenky jezevčíka. Na Členové kynologického klubu v Braňanech. kynologické cvičiště bere německého ovčáka Kubu. Tomuto plemeni je věrný od svých devatenácti let. Němečtí ovčáci jsou nejrozšířenějším pracovním psem. Odpovídá tomu také jejich převaha na braňanském cvičišti. Hrdými majiteli německého ovčáka jsou také Bohumil Vágner nebo Věra Pilná. Všichni si pochvalují u tohoto plemene inteligenci, přátelskost ke svému páníčkovi a radost pracovat. Traduje se, že němečtí ovčáci jsou nešťastní, když nemají co na práci. V Braňanech to platí i o jejich psovodech členech klubu. Prozrazuje to pečlivě posekaná travnatá plocha cvičiště, udržovaná klubovna a řada kynologických pomůcek jako jsou makety na průzkum terénu nebo ochranné rukávce figurantů. V převaze ovčáků nelze přehlédnout zlatého retrívra Denise Ivetty Jirkové. Denis je první pes, kterého jsem si pořídila. Protože je to pes velký, chtěla jsem ho dobře zvládnout. Původně jsem myslela, že až se naučíme Josef Vytlačil a labrador Borek. základní poslušnost, různé povely a zvládneme agilitu neboli překonávání překážkové tratě, přestanu na cvičiště chodit. I když jsme postupně výcvik úspěšně absolvovali, každou sobotu dopoledne chodíme na naše cvičiště. Denis je rád, že se pořádně proběhne a já jsem tady našla dobrou partu lidí, se kterými máme podobné zájmy, říká Ivetta Jirková. Ozdobou psí smečky na braňanském cvičišti je labradorský retrívr Borek. Přátelský a dobrosrdečný pes dělá radost celé rodině Josefa Vytlačila. Předtím měli několik slovenských čuvačů a před sedmi lety udělali změnu a rozhodli se pro labradora. Také pan Vytlačil začal pravidelně docházet na cvičiště proto, aby Borka dobře zvládal. Dlouholetý zaměstnanec Dolů Bílina, který odešel před osmi lety do důchodu, chová také včely a angažuje se v místním klubu důchodců. Hyperaktivní francouzské buldočky je obtížné vyfotit společně s Martinou Denkovou a dcerou Adélou, nám se to nakonec podařilo. Proč jsme si vybrali francouzské buldočky? Prvního psa tohoto společenského plemene jsme si pořídili, když jsme ještě bydleli v bytě na sídlišti v Bílině. Francouzští buldočci jsou extrovertní psi a nemůžou žít v kotci. Jejich místo je v rodině, třeba v bytě. Poté, co jsme se přistěhovali do rodinného domku se zahranou, jsme měli ideální podmínky pro postupné rozšiřování o další zástupce těchto společenských psů. Teď zde s námi žije černá šestiletá fenka Audi, její dvouleté štěně bílý pes Gregor a nejmladší, teprve půlroční, nesmírně hravý pes Ozzy. Ten má vzácněji se vyskytující zlatě plavou barvu srsti, označovanou fawn, přestavuje svoji dovádivou psí smečku Martina Denková. S péčí o psy pomáhá také manžel a syn, nejvíc ale dcera Adéla. I když denně dojíždí na střední školu do Ústí nad Labem, na čtyřnohé mazlíčky si vždy udělá čas a podniká s nimi i procházky po okolních loukách. V Ledvicích nám nic nechybí Paní Denková má možnost srovnání kvality bydlení v panelovém sídlišti s venkovským stylem života v malém městě, jehož součástí je také elektrárna a úpravna uhlí. I přes to vycházejí Ledvice lépe. Náhodou jsme se dozvěděli, že se zde prodává starší rodinný domek. Jeho dispozice a zahrada na nás udělaly dobrý dojem. Pokud bych porovnala v Ledvicích často zmiňovanou polétavou prašnost se situací v Bílině, tak bych to subjektivně viděla jako hodně podobné. Horší kvalitu ovzduší pozoruji jen během topné sezony, kdy místní, včetně nás, topí uhlím. Věřím, že situace se zlepší, až bude v roce 2013 dokončen horkovod, hodnotí kvalitu ledvického životního prostředí Martina Denková. Během focení hravých psů na dvoře a zahradě nově zrekonstruovaného domu se vracejí ze školy dcera Adéla a z fotbalového Adélka Denková a přítulný zlatě vybarvený Ozzy. tréninku v Mostě syn Jirka. Všichni se shodují, že jim v Ledvicích vlastně nic nechybí. Pokud by se zlepšilo dopravní spojení tak, aby vyhovovalo i aktivitám středoškolákům, žilo by se tu ještě lépe. DENISA ROUŠAROVÁ A BERNŠTÍ SALAŠNIČTÍ PSI, BŘEZNO O tom, že Denisa Roušarová má zvířata ráda a umí to s nimi, nemůže být pochyb. Kromě koní patří mezi její svěřence také psi. Do prostředí jezdecké stáje se výborně hodí malý jack russell teriér. Nám se rozhodla představit i své tři výstavní bernské salašnické psy. Nejstarší ze smečky je sedmiletý Kim, kterému při hlídání domácího teritoria sekundují čtyřleté feny Adéla a Eliška. O psy je u Roušarových vzorně postaráno. Celoročně dostávají kvalitní granulované krmení, které v zimě doplňují příkrmy masa a těstovin. ZDĚNEK A NIK GRUBEROVI, STAFORDŠÍRSKÝ BULTERIÉR A BANDOG, DROUŽKOVICE V droužkovické čtvrti nových rodinných domů žijí také Gruberovi. Do prostorného domu se přestěhovali z Chomutova i s dnes už dvanáctiletým stafordšírským teriérem. Na jejich pozemku zbylo místo pro kotec, který obývá také poměrně nové plemeno bandog. Bandogové byli vyšlechtěni v 60. letech 20. století v USA. Od té doby se popularita těchto mohutných psů šíří po celém světě. Bandog je křížencem amerického pitbulteriéra a neapolského mastifa. Snahou bylo získat psa spojujícího obratnost pitbulteriérů a obrovskou sílu mastifů. Přes svoji velikost okolo 60 cm v kohoutku a váhu zhruba 55 kg jsou tito svalnatí psi milujícími členy svých rodin, které v případě nebezpečí chrání. Bandog je ideální pro hlídání rodinného domu. I když je učenlivý a poslušný, neměli by si ho pořizovat lidé bez zkušeností s výchovou psů. To ale není případ Zděnka Grubera, který byl dvacet let policejním psovodem a úspěšným účastníkem republikových mistrovství policejních psů. Se svým tříletým bandogem chodí na kynologické cvičiště v Březně a Lounech. NIKOLA STEHLÍKOVÁ A DALMATINCI, MARIÁNSKÉ RADČICE 101 dalmatinů jako v populární pohádce studia Walta Disneye v Mariánských Radčicích nenajdeme. Puntíkatí psi zde žijí zatím jen dva. Oba patří mladé rodině Stehlíkových. Dalmatini jsou čilí a přátelští psi, ideální pro rodinný život. Vyskytují se ve dvou barevných variantách. Buď mají na bílé barvě srsti hnědé plošky, tak jak je tomu u naší třináctileté fenky Nancy, nebo černé, takto zbarvená je sedmiletá Phoebe. Dalmatinci mají rádi pohyb a nejraději si užívají na zahradě, představuje své psy Nikola Stehlíková.

5 8 SEVEROČESKÉ LISTY ROČNÍK II. PODZIM Vznik a cíle iniciativy STOP PRACH V rámci dokumentace pro hodnocení vlivů hornické činnosti Dolů Bílina v období na životní prostředí (EIA) byl vliv důlního provozu na kvalitu ovzduší pečlivě modelován a příslušná nápravná opatření (za několik miliard korun) byla shrnuta do Protiprašného projektu společnosti Severočeské doly pro lom Bílina. Během prací na rozptylové studii se potvrdilo, že k velmi významným zdrojům znečišťování ovzduší patří i vytápění domácností, doprava, či přenos znečištění ze vzdálenějších zdrojů. Navíc, například prachové částice z automobilové dopravy jsou velmi malé a na rozdíl od těch hrubších, pocházejících z mechanických procesů jako je povrchová těžba uhlí, se dostávají až do dolních cest dýchacích. Tomu pak odpovídá i jejich vliv na zdraví lidí. Po diskusích odborníků na ochranu životního prostředí s představiteli města a obcí i se zástupci společnosti Severočeské doly účastníci dospěli k představě společné iniciativy STOP PRACH, která by se paralelně s Protiprašným projektem zaměřila na snížení prašnosti ze zdrojů v městech a obcích v okolí lomu Bílina, zejména z dopravy a domácností. Cíle společné iniciativy byly definovány v několika bodech: osvěta a informování veřejnosti, určení hlavních původců znečištění ovzduší, identifikace nápravných opatření, shoda na programu realizace těchto opatření pro konkrétní lokality. První kroky Úvodní konference pod názvem Víme o problému se uskutečnila 12. listopadu 2009 v Ledvicích za přítomnosti zastupitelů měst a obcí v okolí lomu Bílina, Severočeských dolů, představitelů Ústeckého kraje v čele s hejtmankou Janou Vaňhovou, Ministerstva životního prostředí ČR, členů v regionu působících občanských sdružení a ekologických hnutí. Odborný tým iniciativy STOP PRACH vede Lubomír Paroha ze společnosti ASCEND, jeho členy jsou uznávaní experti ze Státního zdravotního ústavu, Českého hydrometeorologického ústavu a Akademie věd ČR. Organizátoři si nemohli stěžovat na pasivitu a nezájem občanů. Trpělivě vysvětlovali cíle nové iniciativy a seznamovali s jednotlivými etapami aktivit, které by neměly končit jen závěry z konferencí, ale dohledem nad realizací konkrétních dohodnutých opatření. Druhá a třetí konference V Duchově se 8. dubna odehrála druhá konference STOP PRACH SPOLEČNĚ PROTI PRACHU V OKOLÍ LOMU BÍLINA Společná aktivita obcí a měst pod horou Bořeň a Severočeských dolů STOP PRACH má za sebou první rok náročnou úvodní etapu naplněnou analýzami, určováním původců znečištění ovzduší a informováním veřejnosti. Byly uspořádány čtyři konference a identifikována efektivní opatření ke snížení úrovně prašnosti v konkrétních lokalitách. SD a.s. jsou připraveny na realizaci takových opatření finančně přispět. Iniciativa nalezla podporu i u MŽP ČR, KÚ Ústeckého kraje a Skupiny ČEZ. s mottem Známe priority a v Bílině pak 28. června třetí konference Víme jak na to. V rámci příprav na tyto konference odborný tým shrnul všechny dostupné informace o emisích i úrovni znečištění ovzduší a za významné pomoci dotčených měst a obcí provedl kvalifikovaný odhad emisí prachu z domácností a z dopravy. Bylo přitom uplatněno matematické modelování a pro ověření jeho výsledků se uskutečnila doplňková měření v Duchcově a Chotějovicích. To pak umožnilo shrnout hlavní výsledky pro jednotlivá sídla a nastínit možná opatření například energetické audity lokálně vytápěných budov, intenzivnější čištění povrchů komunikací, rekonstrukce kotelen, výsadbu či obnovu izolační zeleně apod. Aktivita STOP PRACH překročila svým významem hranice regionu a stala se součástí programu celého Ústeckého kraje i vzorem pro ostatní kraje v ČR. Ministerstvo životního prostředí se rozhodlo bezprostředně po 3. konferenci iniciativu podpořit uzavřením deklarace z 1. července, která vyjadřuje společnou vůli zúčastněných stran při řešení problému znečištění ovzduší. BRAŇANY Hejtmanka Jana Vaňhová je velmi aktivním hostem konferencí STOP PRACH. Jan Demjanovič, generální ředitel Severočeských dolů: Jsem rád, že jsme se mohli stát součástí této deklarace a aktivně se podílet na realizaci užitečného programu. Severočeské doly Chomutov chtějí v rámci spolupráce přispět na uskutečnění opatření, která budou obsažena v souhrnném akčním plnu STOP PRACH, částkou 16 milionů korun v letech 2011 až konference: představeny dílčí akční plány Konferenci 16. září přijela do Braňan pozdravit hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová. Ocenila jak Protiprašný projekt Severočeských dolů týkající se provozu lomu Bílina, tak iniciativu STOP PRACH, neboť i krajský úřad zjistil na základě zadané studie v souvislosti se zdržováním dostavby dálnice D8 velký podíl silniční dopravy na prašnosti a neuniklo mu ani výrazné znečišťování ovzduší okálními topidly. Na konferenci byly k diskusi prezentovány návrhy dílčích akčních plánů Sběr informací o znečištění ovzduší z dopravního provozu v Chotějovicích. U vodní nádrže Barbora v Duchově se sledovaly vlivy dopravy i lokálních topenišť. Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje: Ústecký kraj brzy oslaví 10 let od svého vzniku a jeho krajský úřad má mezi svými prioritami neustálé zlepšování životního prostředí. Proto jsme uvítali vznik iniciativy STOP PRACH, budeme ji podporovat a věříme, že se díky navrženým akčním plánům skutečně podaří v okolí Dolů Bílina kvalitu ovzduší zlepšit. opatření ke snížení úrovně znečištění ovzduší pro osm měst a obcí Bílinu, Lom, Osek, Chotějovice, Ledvice, Duchov, Braňany a Mariánské Radčice. Tím prakticky skončila přípravná etapa iniciativy STOP PRACH a může nastoupit fáze realizační. A jak dál? Severočeské doly jsou připraveny společně s odborným týmem představit návrhy akčních plánů nově zvoleným zastupitelům, prodiskutovat jejich obsah a požádat, aby je přijali za své. Pak by měly akční plány vytvořit solidní základ pro čtyřletou realizační fázi. V březnu 2011 se sejde 5. konference STOP PRACH s představiteli samospráv měst a obcí pod horou Bořeň vzešlých z letošních říjnových komunálních voleb., Miloš Žihla Život s šachtou na dlani Jiří Štěpánek se syny Honzou a Vojtou. Na jižním okraji Černovic vyrostla nová čtvrť s více než dvaceti atraktivními rodinnými domy. Noví obyvatelé, většinou mladé rodiny s dětmi, se sem přistěhovali z okolních měst. Jak se jim žije v obci přímo sousedící s dobývacími prostory Dolů Nástup Tušimice? Obec Černovice leží na patě svahu Krušných hor v těsné blízkosti hnědouhelného povrchového dolu. V současné době má něco přes pět set obyvatel, přičemž se počet zvyšuje právě díky nově přistěhovaným občanům. Patří mezi ně i rodina Zdenky Čmelíkové. O tom, že se v Černovicích prodávají zasíťované parcely pro rodinné domy, jsem se dozvěděla od kolegy v práci. Přijeli jsme se sem s manželem podívat a lokalita se nám líbila. Dům jsme začali stavět v červenci Stavba probíhala rychle, a tak jsme se už v únoru 2005 nastěhovali, upřesňuje paní Čmelíková, která je tady s rodinou spokojená. A jak vnímá Zdenka Čmelíková provoz nedalekého povrchového dolu? Žádné omezení necítím. Rozhodně mě neruší. Když jsme ještě bydleli u frekventované silnice na sídlišti v Klášterci, byl tam nesrovnatelně větší hluk, ke kterému se navíc přidávaly nejrůznější zvuky od sousedů. Tady v Černovicích nic podobného Na svou zahradu může být paní Čmelíková právem pyšná. Zdenka Čmelíková u bývalé silnice vedoucí do Spořic. Tři otázky pro: Vlastu Tůmovou, starostku obce Mariánské Radčice Mariánské Radčice mají bohatou historii. První zmínka pochází už z roku Ojedinělý je zdejší barokní areál kostela, fary a presbytáře. Už sto padesát let je existence Mariánských Radčic těsně spojena s těžbou hnědého uhlí. Hlubinný důl Kohinoor (tehdy jako Johann I) zde byl otevřen v roce Podobně jako osud Mariánských Radčic byl uhlím poznamenán také život starostky Vlasty Tůmové. Paní starostko, jak dlouho žijete v Mariánských Radčicích? Už je to čtyřicet čtyři let. Přistěhovala jsem se v roce 1966 z nedaleké obce Břežánky. Tam jsem se narodila. Tatínek byl horníkem v hlubinném dole Mír. O osudu Břežánek bylo rozhodnuto v souvislosti s likvidací tohoto hlubinného dolu a dotěžením uhelných zásob povrchovým způsobem rozvíjejícím se velkolomem Maxim Gorkij. Má rodná obec definitivně ustoupila těžbě na počátku 70. let. Tehdy už jsem žila s manželem a dětmi v Mariánských Radčicích. Nejdříve jsem byla zaměstnána v litvínovské chemičce, později jsem přešla na důl Kohinoor, kde jsem jako administrativní pracovnice závodní odborové organizace působila až do jeho uzavření. Jak jste vnímala ukončení provozu hlubinného dolu Kohinoor a kdy vás poprvé zvolili starostkou? I když jsem pracovala jen na povrchu, byla jsem denně v kontaktu s opravdovými horníky. Pamatuji Tak jako většina obyvatel Mariánských Radčic pracovala i Vlasta Tůmová na hlubinném dole Kohinoor. doby rozkvětu, kdy bylo na Kohinooru zaměstnáno přes dva tisíce lidí. Mezi nimi také většina obyvatel Mariánských Radčic. Kohinoor byl největším hlubinným dolem v revíru. V roce 1984 jsme dosáhli rekordní těžby 1,57 mil. tun. Naproti tomu jsem zde zažila i nepříjemné období, když bylo rozhodnuto o definitivním uzavření dolu. To nastalo v roce 2002, tehdy už jsem byla zvolena starostkou obce, kde byla díky ukončení činnosti Kohinooru 40 % nezaměstnanost. Navíc, v závislosti se zrušením největšího místního zaměstnavatele, se rapidně zhoršilo dopravní spojení Mariánských Radčic s okolím. Naší prioritou bylo, co nejrychleji stabilizovat život v obci. Pozitivním důsledkem konce těžby v našem katastru bylo zamezení nebezpečí poddolování a likvidace obce. Naštěstí nás nestihl stejný osud jako sousední Libkovice. Nedávno u vás byla zahájena výstavba ochranných opatření eliminující dopad povrchové těžby Dolů Bílina. Z historického hlediska čeká Mariánské Radčice poslední etapa soužití s uhlím. Máte představu o tom, jak bude okolí vypadat po ukončení těžby? Z pohledu těch 150 let ovlivněných těžbou uhlí se jeví příštích 40 let opravdu jen závěrečnou etapou. Věřím, že ochranná opatření, s jejichž výstavbou se začalo letos v září a která byla projektována s ohledem na připomínky zastupitelstva a občanů z veřejných projednávání, budou dostatečně účinná. Zároveň s diskusí o komplexu ochranných opatření jsme byli seznámeni i s vizí po ukončení těžby. Zatápění zbytkové jámy lomu Bílina začne nejspíš až po roce Jsem ráda, že jsme už nyní mohli s našimi občany navštívit napuštěná jezera ve středoněmeckém uhelném revíru. Díky tomu si dokážu představit, jak budou v Mariánských Radčicích jednou žít naše vnoučata. Pokud to vyjde podobně, jak jsme to viděli v nové jezerní krajině u Lipska, můžeme jim závidět. S Marií Triebovou, občankou Mariánských Radčic, na břehu jezera Markleeberger See v místě bývalého povrchového dolu u Lipska. Zájem občanů předčil očekávání. Otevřená diskuse je základem dobré spolupráce. Odborný tým iniciativy STOP PRACH. LEDVICE DUCHCOV BÍLINA naštěstí nehrozí. Žít v malé obci má ale i svá úskalí. Jedním z nich je horší dostupnost veřejné dopravy. Tenhle fakt přinutil paní Zdenku k absolvování autoškoly. Nyní se s autem dostane nejen do kilometr vzdáleného Chomutova tak, jak potřebuje. Nová čtvrť rodinných domů rozhodně netrpí komplexem vylidněných satelitních městeček. Vždyť do středu obce, kde žijí starousedlíci, je to coby kamenem dohodil. Bydlení v Černovicích se stává populární. Rozhodla se tady zůstat i dcera paní Čmelíkové. Zatím sice jen v pronajatém domě, ale kdo ví. Vůbec prvními obyvateli nové čtvrti byli Štěpánkovi. Mladá čtyřčlenná rodina se do svého nového domu nastěhovala už v roce Také jim v Černovicích nic nechybí. Rýpadla a pasovky je neruší, ani když mají otevřená okna. Hlava rodiny Jiří Štěpánek chodí pravidelně běhat. Pětikilometrový okruh vede rovněž kolem ochranných valů oddělujících obec od dobývacího prostoru. Ten bude po ukončení těžby zatopen. Věřím, že nová krajina v okolí jezera bude atraktivní rekreační oblastí, dívá se optimisticky do budoucnosti Jiří Štěpánek.

6 10 SEVEROČESKÉ LISTY ROČNÍK II. PODZIM Duch hornické kolonie stále žije! V bývalé ulici Vrbenského (dnes Hornické) v Lomu stojí řada domků, postavených pro horníky, kteří pracovali na hlubinném dole Johann, pozdějším Kohinooru I. Domky v tzv. hornické kolonii spravované od roku 1889 Lomskou uhelnou společností (Gewerkschaft Brucher Kohlenwerke) se staly městskou památkovou zónou. Obyvatelé v této komunitě kdysi žili pospolu, scházeli se před domy a společně také oslavovali. Přestože se sem stěhovaly stále nové generace, tradice pospolitosti u starousedlíků přetrvává dodnes. Domky se začaly stavět v roce 1889, přičemž další objekty přibyly do roku Poslední byly postaveny před rokem Byly to domy řadové výstavby, byty s půdou, nepodsklepené, s malou předzahrádkou a políčkem. Dům tvořila kuchyň s uhelným sporákem a pokoj o velikosti 4 x 4 m. V této době nastal rozkvět hornické činnosti, což způsobilo i zvýšení počtu obyvatel města Lomu. Tento boom trval do roku Již tehdy domky představovaly levné bydlení. V roce 1918 byly některé z nich odbourány, zřejmě pro vytvoření přístupu k polím. Miroslav Roštejnský se svým bývalým kolegou Jiřím Kohoutkem, horníkem na dole Kohinoor I, který také obývá jeden z domků v hornické kolonie. Nebyly největší, ale byly unikátní. Vysoké 90 a 100 cm, vzdálené od sebe při zemi asi 60 cm. Každý vážil asi 3 metrické centy. Jeden byl nakloněn. Říkalo se jim také generálské kameny a podle pověsti označovaly hroby tří generálů. Regionální literatura uvádí, že původně byly kameny tři a byly sem dopraveny ze Žatecka, ze vzdálenosti asi 25 km. Kameny přežily staletí, pokles terénu na poddolovaném území a jejich zkázu završil někdo neznámý. Zkrátka, v roce 1997 se ztratily a památka nepamátka, zůstala po nich jen díra v zemi a pověst. Literatura uvádí, že droužkovický menhir byl svým způsobem zvláštní. Nestál na žádném pravěkém sídlišti nebo pohřebišti, ale kolem něj v okruhu asi 1 km jsou doložena sídliště a pohřebiště od pravěku po ranný středověk. Ve střední Evropě Kolonii potkaly i zlé časy, a to v době havárie na dole Kohinoor I. 14. listopadu 1946 došlo k náhlému výbuchu třaskavých plynů a nikomu z havířů se nepodařilo uniknout. O život jich přišlo 52. Tato havárie ovlivnila život hornické kolonie i celého města Lomu. Jedním z pamětníků je Miroslav Roštejnský, který zde s přestávkou žije už 40 let. V roce 1953 se sem nastěhovali jeho rodiče, kteří bydleli v původní podobě domku. Domy dnes vypadají trochu jinak než dříve, řada jich byla zrekonstruována. Místo lepenkových střech mají bonnský šindel, jsou menhiry vzácnými památkami minulosti. Patří mezi tak zvané megalitické stavby ze 4. až 1. tisíciletí před naším letopočtem. Menhir u Droužkovic je navíc severně od řeky Ohře jediný. Již od středověku vzbuzovaly zájem učenců i prostých lidí záhadné stavby z velikých kamenných neopracovaných bloků, tzv. megality. Vyskytují se po tisících v Británii, Francii, Španělsku a Portugalsku, na ostrovech ve Středomoří, ale i na severu Evropy, tj. v Dánsku, severním Německu a jižní Skandinávii. Ve střední Evropě i u nás jsou poměrně vzácné (v Čechách je jich uváděno 26, z toho však jen stěží polovina nesporných) a nedosahují takové monumentality. Nejčastěji jsou datovány do mladého neolitu, eneolitu a doby bronzové (4. 1. tis. př. n. l.), budovali je však i Keltové, i když ne tak často, jak se u některých se změnil tvar oken, jiné prošly úpravou fasády. V 50. letech se vystavěly kůlny, došlo i na zřizování koupelen z dřívějších předsíní. Necky tak nahradila pohodlnější vana. Nahoře bývala půda, kterou si řada majitelů přestavěla na obytnou část. Domky mají i komory, kde se uskladňovaly potraviny. V 60. letech se přistoupilo k částečnému odbourání některých zdevastovaných domů a připravovala se dokumentace k rekonstrukci. Bohužel, nikdy nebyla zrealizována. Některé domy musely být staženy ocelovými pásy, protože jim v důsledku hornické Droužkovický menhir Lidé mající v oblibě záhady z daleké minulosti jsou v Droužkovicích u Chomutova určitě ve svém živlu. Jejich nadšení trochu zmírňuje střízlivý pohled archeologů a historiků, ale jedno se této obci upřít nedá. Staří Keltové nebo jiní tu kdysi vztyčili dva hrubě opracované kameny. Jan Pekař má radost z kamenů, ze kterých vytesá repliku menhiru. Miroslav Roštejnský se starostou Lomu Josefem Nétkem. v romantických dobách archeologie soudilo. Ojedinělý vztyčený kámen nebo skupina kamenů se nazývá menhir, jsou-li kameny seskupeny do kruhů, jde o tzv. kromlech (například Stonehenge v Anglii). Jsouli na vrcholu kamenů překlady či "stropy" z balvanů, jde o dolmeny, které sloužily vesměs jako hrobky. Droužkovice jsou obec s budoucností. Zájem o bydlení, o výstavbu rodinných domů je velký. Starosta Droužkovic Milan Živný a Jan Pekař, který se představil jako patriot obce, se rozhodli menhir nahradit replikou. Ve spolupráci se Severočeskými doly získali velké kamenné bloky, které pan Pekař upravil do podoby původních kamenů menhirů a 12. června 2008 byly slavnostně vztyčeny na původním místě. Antonín Dohnal činnosti některé zdi ujížděly do strany. Díky statutu městské památkové zóny se dnes již všechny úpravy musí schvalovat na ministerstvu. Obyvatelé žádali o zrušení tohoto statutu, ale vyhověno jim nebylo. V roce 1990 se domky začaly prodávat do soukromého vlastnictví. I tehdy představovaly levnější bydlení. Od roku 1998 zde bydlí i Anna Černá, úřednice Odboru rozvoje města Městského úřadu v Lomu. Dnes jsou již domky porostlé vínem a v oknech se červenají muškáty, podobně jako v době jejich vzniku, oceňuje paní Černá V hornické kolonii se i nadále udržují dávné zvyky, říká pan Roštejnský. Dejme ale slovo panu Luťchovi, který má lví podíl na uspořádání celé akce i na tom, že kostel z konce 17. stolení, díky nepéči, byl na zbourání a dnes září novotou. Místo je spjaté s hradem Hasištejnem. Jak se ten dostává stále více do podvědomí turistů a milovníků historie, nedal nám spát místní kostel. V podstatě to byla ruina. Sehnali jsme dotační peníze, částečně přispěli z obecního rozpočtu a dali se do práce. Vyměnili krovy, udělali střechu, podlahy, omítky, okna, odvodnili stavbu a najednou získali reprezentativní prostor nejen pro modlitbu, ale i rozjímání. Máme šikovné řemeslníky a tak jsme na jakýchsi nástěnkách, panelech uspořádali výstavu fotografií. Pořádali jsme naše spoluobčany, aby přinesli fotky ze školních let, fotky, které mají doma a jsou na nich Obyvatelé dříve posedávali na zápraží a mládež jim chodila pro pivo. Horníci mívali hodně dětí, dodává. Ženy většinou nechodily do práce, vařily a staraly se o děti. Po válce sem přicházely za prací ženy ze Slovenska a v 50. letech tu na dole pracovaly i horničky (učenky v hornickém oboru). Pan Roštejnský vzpomíná i na bramborové placky, které se pekly na plotnovém sporáku. V kolonii se na 1.máje stavěly májky, a dodnes se společně slaví Velikonoce či silvestr, kdy se všichni obyvatelé sejdou a společně oslavují konec roku. Všichni doufají, že duch této kolonie, který stále žije, nikdy tuto část Lomu neopustí. Renata Menclová Oživlá minulost Kde? V obci Místo, v místním kostele Nejsvětější Trojice, na dohled od Hasištejnu. V září tady probíhala ojedinělá výstava fotografií, betlémů a dalších artefaktů. Pořadatelem byl obecní úřad, jmenovitě starosta Místa Jiří Luťcha. Exponáty zapůjčili místní občané. Těch také přišlo na vernisáž požehnaně. Z obce, která čítá na 300 lidí, jich do opraveného kostela zavítalo přes dvě třetiny. Starosta Místa Jiří Luťcha na výstavě Oživlá minulost v renovovaném kostele. i jejich rodiče, děti, známí, zkrátka, aby Místo ukázalo, že tu žijí lidé. Nenechali se prosit a nanosili nám stovky a snad tisíce snímků. Od malých černobílých, velkých jako větší poštovní známka po barevné z poslední doby. Přidali jsme k tomu kroniky i historické mince a dokumenty nalezené v kopuli věže při rekonstrukci a měli výstavu, která vstoupila do novodobých dějin obce. Lidé si sebou při vernisáži nosili i lupu, aby se podívali na tváře bývalých spolužáků na školních fotografiích, třeba i malinkých, ale zachycujících je před lety. Zvláštní pocit zažívali při listování v kronikách. Školní výlet jako na dlani, opékání buřtů ve škole v přírodě, vzpomínky i slzy dojetí. Na výstavu přišli i lidé z partnerského německého města Schlettau, které kdysi, ve středověku, patřilo Bohuslavu Hasištejskému z Lobkowicz. Starosta povídá, provází nás výstavou v kostele, který patří obci a spolu s hradem bude dalším pozoruhodným místem v Místě. Při prohlížení vystavených dobových listin a novin nás zaujal nápis: V královském horském městečku Místo sepsané v neděli Na dotaz proč dneska obec a dříve město starosta Jiří Luťcha odpověděl: Po roce 1945 se všechno měnilo. Dnes by nás město přišlo asi na 20 tisíc korun. Nová razítka, hlavičkové papíry a další a další věci, takže ty peníze raději investujeme do lidí, do obce než do názvu. Místo má také bohatou hornickou minulost. Rudy se tady těžily od středověku do poloviny minulého století. Místní havíři byli ostatně také na dobových fotografiích vystavených v kostele. Antonín Dohnal Jakub Terešák bilancuje právě ukončenou sezonu Teprve jedenáctiletý nadaný motokrosový závodník Jakub Terešák z Motorsport klubu Málkov ukončil v sobotu 9. října posledním závodem v Krásné Lípě letošní sezonu. Celkově si dojel pro pěkné druhé místo v těsném závěsu za největším soupeřem v celém ročníku Mezinárodního mistrovství ČR juniorů, Richardem Šikyňou ze Slovenska. Tancem k vítězstvíúspěšná Nicol Ješetická. Přijeli jsme do Starých Spořic, kde máme sraz s Nicol Ješetickou, osmiletou dívenkou, mistryní České republiky a finalistkou světového poháru v Disco Dance. K nové moderní sportovní hale přichází Nicol se svou malou sestřičkou a oběma babičkami. Spořice jsou obcí těsně sousedící s Chomutovem. Ještě před několika lety měla osm set obyvatel, letos v polovině roku přesahuje jejich počet jeden tisíc dvě stě. Obyvatelé mají zájmy obdobné, jako v obcích podobného charakteru. Ale přesto ve Spořicích poněkud převažuje sport. Proč právě sport? Patrně je to i tím, že sportovci mají poměrně dobré zázemí, odpovídá na naši otázku Roman Brand, starosta Sokola Spořice. Brzy se dovídáme, že cvičí ženy, děti, mladí zápasníci trénují dvakrát týdně, že oddíl kuželek reprezentuje Sokol Spořice ve třech soutěžích, tou nejvyšší je divize, následuje krajský přebor a přebor okresní. Ve Spořicích se také hraje tenis. Však při vybudování kurtů přiložili ruku k dílu i samotní spořičtí. Hraje se ovšem i stolní tenis a od sezony je Sokol Spořice zastoupen v okresních soutěžích třemi týmy. Jistě mnohé čtenáře bude také zajímat, že se spořičtí zajímají i o kulturistiku, neboť oddíl disponuje dostatečnou výbavou na kondiční kulturistiku. Seznamujeme se se sportovišti. Jak se samotnou sokolovnou, tak tenisovými kurty. Poznáváme také kuželkárnu, která sousedí s fotbalovým hřištěm. Žel, Sokol Spořice v současné době nedisponuje vlastním fotbalovým družstvem, a tak zatravněné hřiště pronajímají. Že Sokol vydatně spolupracuje s obcí, to považuje za svoji povinnost. Vždyť už nyní mají sportovci v zastupitelstvu OÚ Spořice zástupce. No a Sokol pořádá také mikulášskou, maškarní bál, turnaje ve stolním tenisu a kuželkách, každoročně Dětský den. Roman Brand říká: Kdyby Sokol neměl dobré pomocníky, mezi které významně patří jak obec, tak především Severočeské doly, to by osmičlenný výbor jednoty Sokol Spořice měl jistě poněkud těžší práci. Svatava Brožíková Nicol Ješetická chodí do třetí třídy základní školy, ale už se může pyšnit několika tituly. Na Mistrovství České republiky Exe Jeans Cup v Disco Dance, které se konalo 6. února letošního roku v Chomutově, se v kategorii do 8 let (mini) umístila na 1. místě a stala se tak mistryní České republiky. Na Mistrovství Čech pořádaném května 2010 také získala 1. místo za tanec sólo i v duetu se svou kamarádkou Anetou Rottenbergovou. Mezi finalistky (na 6. místo z 30 závodnic) se dostala i na Mistrovství světa v červnu letošního roku v Ostravě. A jak Nicol trénuje? Nicol tancuje již od 4 let. Její babička, Bohumila Ješetická, ji přivedla do chomutovského tanečního klubu DC Beethoven, protože prý od malička tancovala u televize a také proto, že klub navštěvovala její starší sestra. Taneční klub vede Eva Vlková, která také vytváří choreografie. Nicol trénuje Kateřina Bauerová, která má na starosti také dueta či taneční formace. Nicol trénuje téměř každý den, hodinu až dvě, a tak tancování zabírá téměř všechen volný Světec měl významnou sokolskou tradici. Již roku 1920 byla pro sokolovnu zakoupena konírna v areálu zámku a zrekonstruována pro účely tělovýchovné a kulturní. A tak se v obci pěstoval sport po celé období první republiky. Doba však přinesla změny, včetně onoho poválečného období. Až roku 1978 se ve Světci začalo opět intenzivně cvičit, tehdy však pod hlavičkou Tělovýchovné jednoty Světec a pod vedením okresního výboru ČSTV v Teplicích. Počet členů byl proměnlivý, ale celou tu dobu cvičily ženy a také děti. Počet cvičenců se průměrně pohyboval kolem čtyřiceti. Přelom osmdesátých a devadesátých let přinesl další změny. Pod vedením představenstva Župy Krušnohorské Kukaňovy v Duchcově, kam světecká jednota spadá, a především za pomoci župního tajemníka Josefa Krhounka, sestry Libušky Vladykové, vzdělavatelů bratrů Koukalů Pavla a Oty byla 30. října 1996 na ustavující schůzi znovuobnovena Jednota Jakub Terešák doplatil na zdravotní komplikace z počátku sezony. V březnu v prvním závodě série mistrovství republiky v Merklíně si přetrhl křížové vazy na noze. Následovala zhruba dvouměsíční zdravotní pauza. Po úspěšné operaci a nezbytných rehabilitacích se vrátil na závodní okruh až v květnu, kdy i bez tréninku nenašel přemožitele. Zbytek sezony se pak už účastnil závodů pravidelně každý víkend. Do posledního podniku mistrovství republiky juniorů do 65 ccm podával Jakub vyrovnané výkony obdobně jako další favorit Šikyňa, kterému nakonec v Krásné Lípě přálo více štěstí. I když letošní čas. Závodit začala již v šesti letech. Závodí sólo, dueta, ale také ve skupinách či formacích. Ve volném čase se učí, baví ji tělocvik, ale i matematika. Ve škole má výborné výsledky. Ve třídě jí spolužáci fandí. Když přiveze medaili, vítají ji potleskem ve stoje. Talent Babička Ješetická tvrdí, že dívka zdědila talent k pohybu po otci. Tatínek Josef Ješetický chodil do hokejové školy a až do střední školy chytal v brance. I další dcery paní Bohumily tancovaly, ale nikdy to nedotáhly tak vysoko. V tanečním klubu tančí i Nicolina osmnáctiletá sestra Gabriela, která již od malička vítězí ve skupinách. Na Nicol je pyšná i její druhá babička, paní Marie Polívková, která sem na návštěvu za vnučkami jezdí až z Plzně. Nicol obdivuje i dědeček, Josef Ješetický, starosta Spořic, maminka jí zase šije na závody dresy. Má tedy podporu celé rodiny. Praktická ukázka Nicol nám předvedla svou soutěžní sestavu i další téměř akrobatické Počátkem podzimu jsme ve Světci navštívili Janu Hanusovou, starostku TJ SOKOL Světec. O sportu a historii Sokola v obci nám řekla mnohé. sokolská ve Světci. Dále Jana Hanusová doplňuje: Nutno připomenout významnou pomoc a podporu obce a také již tehdy naší starostky Soni Prachfeldové i ostatních členů výboru. V té době byl nejvyšší počet členstva bratrů a sester bylo kolem pětasedmdesáti. Ve sportovní činnosti bývají potíže s nedostatkem cvičitelů. Potíže má i TJ Sokol Světec. Sice má oddíl žen, které se věnují kondiční gymnastice (uskutečňuje se i zdravotní gymnastika), rekreačně se hraje volejbal, ale také i nohejbal. Pravda, Sokol turistický oddíl nemá, ale čas od času se členové na turistickou trasu vydají. TJ DSokol má také sportovní oddíl. Zmiňovali jsme nedostatek cvičitelů, ale Světec měl poněkud štěstí, když se objevil Viktor Musil, který neměl zájem pouze o činnost vlastních potomků. Přidali se i jejich kamarádi, pan Musil absolvoval příslušné státní zkoušky a vede oddíl florbalu a jeho členy také trénuje. Pravda, tréninky jsou tehdy, kdy volno mezi pracovními ročník skončil Jakub Terešák na stříbrné příčce, čeká ho nepochybně skvělá motokrosová budoucnost. Má k tomu všechny předpoklady. Talent, obětavý tým v čele s tatínkem Vladislavem Terešákem, spolehlivé sponzory (mj. i Severočeské doly) a také kvalitní zázemí. V rodném Málkově je totiž motokrosová hala, kde Jakub celou zimu trénuje. Malému šampionovi (narozen ) gratulujeme k výbornému umístění v letošním ročníku Mezinárodního mistrovství České republiky juniorů a přejeme ještě úspěšnější příští sezonu bez zdravotních problémů. Kuba v Krásné Lípě soupeří s Richardem Šikyňou, který nakonec získal titul Mistra ČR. cviky. Přestože je jí teprve osm let, její pohybové schopnosti jsou neuvěřitelné. Jednotlivé cviky provádí bravurně, že ani nestačíme fotografovat. Po interview, ke kterému přistoupila téměř profesionálně, předvedla i některé cviky na trampolíně v dětském koutku před sportovní halou. Její roznožky byly nepředstavitelné. Přání dalších úspěchů Nicol nic neunaví, říkají babičky. I po náročném dvouhodinovém tréninku znovu poskakuje, vlastně pořád tancuje. V budoucnu se možná bude věnovat i klasickým tancům, prý má talent i na ně. Babičky doufají, že toto nasazení a elán Nicol vydrží co nejdéle a že bude i nadále získávat ta nejvyšší ocenění. Hlavní je, že tanec Nicol baví. Tancem prý žije. Nikdo ji k ničemu nenutí, ba naopak, bez tance je celá nesvá. Rodina pouze pomáhá zabezpečit zázemí. Přejeme co nejvíce úspěchů, medailí a pohárů. Renata Menclová Sokol Spořice má všestranný záběr Světecké sportovní naděje v zelené a černé barvě Florbal po rozehrávce. směnami Viktoru Musilovi dovolí, ale přesto již mladí světečtí florbalisté mohou svoji obec reprezentovat, byť zatím v oblasti. Ale jejich dres, zelená trička a černé trenýrky, jasně prozrazuje, že oddíl hraje za Světec, tedy obec, která má zmiňované barvy ve svých symbolech. Svatava Brožíková

7 DÁREK DĚTEM: VÝLET DO ZÁBAVNÍHO PARKU BELANTIS Stalo se už tradicí, že na začátku nebo na konci prázdnin dostanou děti z mateřských a základních škol v obcích sousedících se Severočeskými doly pěkný zážitek v podobě návštěvy největšího saského zábavního parku Belantis, který vznikl na výsypce bývalého hnědouhelného lomu u Lipska. Možná právě děti z Března a Ledvic nám na svých výkresech předávají svá přání, aby podobný park vznikl v budoucnu po ukončení těžby i někde u nás.

Pomoc Severočeských dolů a. s. ústeckému regionu

Pomoc Severočeských dolů a. s. ústeckému regionu Pomoc Severočeských dolů a. s. ústeckému regionu Podpora Severočeských dolů našemu regionu se stala již tradicí. Také v roce 2008 poskytly formou darů zejména Ústeckému kraji značné finanční prostředky.

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Severočeské doly a.s. Chomutov

Severočeské doly a.s. Chomutov Severočeské doly a.s. Chomutov leader a trhu hnědého uhlí Jaroslava Šťovíčková specialista strategie a komunikace základní fakta o naší společnosti největší hnědouhelná společnost v ČR vznik 1. ledna 1994

Více

SEVEROČESKÉ DOLY DATA A FAKTA

SEVEROČESKÉ DOLY DATA A FAKTA SEVEROČESKÉ DOLY DATA A FAKTA Bílina Chomutov Kadaň Litvínov DOLY BÍLINA Most DOLY NÁSTUP TUŠIMICE SRN K r u š n é h o r y Teplice Bílina Ohře Ústí n. L. Litoměřice Děčín N Žatec Ředitelství SD a. s. Elektrárny

Více

Multifunkční centrum na Březové uvítalo ve svých prostorách v minulém týdnu představitele mikroregionů a krajských úřadů nejen z blízkého okolí, ale i z celé ČR. Pozval je sem Ústav územního rozvoje ČR,

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

tím opravdovým účinným nástrojem k řešení řady zdejších problémů.

tím opravdovým účinným nástrojem k řešení řady zdejších problémů. Návštěva města MOST V rámci vzájemné společné spolupráce Základní organizace Třeboň Strany zelených a hnutí Občané městu, město občanům, kdy po komunálních volbách v roce 2014 byl v Třeboni také založen

Více

Ing. Vladimír Budinský, MBA H 5 ŽIVOTNÍ CYKLUS JEDNOHO REKORDMANA VELKOSTROJE KU 800.8/K 77

Ing. Vladimír Budinský, MBA H 5 ŽIVOTNÍ CYKLUS JEDNOHO REKORDMANA VELKOSTROJE KU 800.8/K 77 Ing. Vladimír Budinský, MBA H 5 ŽIVOTNÍ CYKLUS JEDNOHO REKORDMANA VELKOSTROJE KU 800.8/K 77 Kolesová rýpadla řady KU 800 v hnědouhelném průmyslu Velkostroj KU 800.8/K 77, který se za dlouhých 32 let zasloužil

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Budoucnost teritoria dolu Bílina do roku 2050

Budoucnost teritoria dolu Bílina do roku 2050 Území ovlivňované těžbou uhlí cesty k udržitelnému rozvoji Budoucnost teritoria dolu Bílina do roku 2050 Ing. Vladimír Budinský, MBA Severočeské doly a.s. po obědě má přednáška začít vtipem. Severočeské

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Strategický plán obce Zákolany

Strategický plán obce Zákolany VIZE Strategický plán obce Zákolany - 2014 Zákolany poskytují svým obyvatelům podmínky pro nadstandardní kvalitu života, která je dána: 1. kvalitním a dostupným zabezpečením jejich základních potřeb 2.

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

STOP PRACHU lokalita Bílina

STOP PRACHU lokalita Bílina lokalita Bílina 1 Úvodní slovo Společnost Revitrans, a.s. vznikla v polovině roku 2013, sloučením fúzí společností SD Autodoprava, a.s. a SD Rekultivace, a.s. V tomto roce začala naše společnost poskytovat

Více

PROMĚNY SEVEROZÁPADU

PROMĚNY SEVEROZÁPADU PROMĚNY SEVEROZÁPADU Iva Ritschelová Hornické sympozium, 5-6. října 2016, Příbram ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Statistika energetiky ČSÚ Vývoj těžby uhlí od roku

Více

Co se do časopisu nevešlo Rozšířené zprávy z regionů 2. část

Co se do časopisu nevešlo Rozšířené zprávy z regionů 2. část Co se do časopisu nevešlo Rozšířené zprávy z regionů 2. část Volební obvod č. 51 Žďár nad Sázavou SENÁTOR JOSEF NOVOTNÝ Koncem minulého roku oslavili horníci uranových dolů v Dolní Rožínce 50 let od zahájení

Více

OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ

OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ 2016-2022 Schváleno Zastupitelstvem obce Choustník dne 14.12.2015 Jan Kubart starosta Mgr. Radim Jindra místostarosta 1 Obsah programu

Více

Realizace ochranných opatření výsadba zeleně a pěstební péče v okolí lomu Bílina v roce

Realizace ochranných opatření výsadba zeleně a pěstební péče v okolí lomu Bílina v roce Realizace ochranných opatření výsadba zeleně a pěstební péče v okolí lomu Bílina v roce 2015 21.4.2016 1 Biologická ochranná opatření Pro obce: Mariánské Radčice Lom Braňany Ledvice Jedná se o biologická

Více

Kynologický kroužek. Na léto plánujeme s dětmi návštěvu Voříškiády v Lounech, kde budeme prezentovat naše pejsky z litvínovského útulku.

Kynologický kroužek. Na léto plánujeme s dětmi návštěvu Voříškiády v Lounech, kde budeme prezentovat naše pejsky z litvínovského útulku. Kynologický kroužek V průběhu letošního roku se děti v kroužku seznámily se základy výchovy a výcviku psa vč. Praktických ukázek a absolvovaly úvod do encyklopedie psích plemen. Děti ostatním členům prezentovaly

Více

PROJEKTY MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

PROJEKTY MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU PROJEKTY MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU 2011 1 Obnova kaple Sv. Jana Nepomuckého v Municích Město Hluboká nad Vltavou získalo prostřednictvím Místní akční skupiny Hlubocko Lišovsko dotaci ve výši 332 688,-

Více

Roční zpráva o plnění protiprašných opatření v roce 2012

Roční zpráva o plnění protiprašných opatření v roce 2012 PROTIPRAŠNÝ PROJEKT Severočeské doly a.s. PROTIPRAŠNÝ PROJEKT společnosti Severočeské doly a.s. pro lom Bílina Roční zpráva o plnění protiprašných opatření v roce 2012 DUBEN 2013 1 Protiprašný projekt

Více

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období Akční plán rozvoje obce Pístina na období 2015-2020 Schváleno Zastupitelstvem obce Pístina dne 23.07.2015 1 Obsah: Úvod... str. 3 Základní údaje....str. 4 Doplňující údaje.....str.4 Rozvoj obce 2011-2015......str.

Více

HSRM. dne 11. 5. 2015 Most. Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí

HSRM. dne 11. 5. 2015 Most. Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí HSRM dne 11. 5. 2015 Most Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Kvalita ovzduší v Ústeckém kraji rozdílnost kraje z hlediska přírodních podmínek i hospodářství, Krušné

Více

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Úvod 1. Dotační programy Plzeňského kraje v roce 2015 pro oblast ŽP 2. Národní dotační

Více

Čistá Jizera město Turnov Nudvojovice

Čistá Jizera město Turnov Nudvojovice VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV Antonína Dvořáka 287 511 01 Turnov VHS Turnov 2010 Na investiční akci se podíleli: Investor: Vodohospodářské sdružení Turnov Spolufinancující subjekt: Město Turnov Generální

Více

Starý důlní odval EMA v Ostravě (Součastnost a budoucnost)

Starý důlní odval EMA v Ostravě (Součastnost a budoucnost) J. Hájovský SG Geoinženýring, s.r.o. Sídlo : 28 října 150, Moravská Ostrava Odborné informace a konzultace : Ing. Jiří Hájovský, CSc. t.č. 00 420 606 564 269 Důlní odvaly úložná místa těžebního odpadu

Více

Roční zpráva o plnění protiprašných opatření v roce 2013

Roční zpráva o plnění protiprašných opatření v roce 2013 PROTIPRAŠNÝ PROJEKT Severočeské doly a.s. PROTIPRAŠNÝ PROJEKT společnosti Severočeské doly a.s. pro lom Bílina Roční zpráva o plnění protiprašných opatření v roce 2013 VÝTISK Č. DUBEN 2014 1 Protiprašný

Více

Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2008

Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2008 Přihláška do soutěže 18. ročníku Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2008 (Rok čtyř splněných přání) ZELENÉ KOLO, s. r. o. IČ: 25476793 400 02 Trmice Koštov 112 Společnost ZELENÉ KOLO se zabývá

Více

Pomáháme. aneb: Největší firemní dárce. Skupina ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný

Pomáháme. aneb: Největší firemní dárce. Skupina ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný Pomáháme aneb: Největší firemní dárce prof. Úsporný Osminásobný firemní dárce roku je největším firemním dárcem v České republice, což dokládá také osm ocenění Největší firemní dárce roku, udělovaných

Více

Místní Agenda 21 v obci Křižánky. Kaiserštejnský palác Praha

Místní Agenda 21 v obci Křižánky. Kaiserštejnský palác Praha Místní Agenda 21 v obci Křižánky Kaiserštejnský palác Praha 20.11. 2012 Krátké představení obce Křižánky leží u severovýchodní hranice Kraje Vysočina asi 20 km od Nového Města na Moravě Krátké představení

Více

Prahu vyměnili za dům na venkově, kde si plní své sny

Prahu vyměnili za dům na venkově, kde si plní své sny Prahu vyměnili za dům na venkově, kde si plní své sny Na chalupě u prarodičů v jižních Čechách, v malé vesničce poblíž Strakonic, trávila Marie víkendy a prázdniny už jako dítě. Po svatbě s Viktorem sem

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

L E T ELEKTRÁRNY KOMOŘANY. Album starých pohlednic a fotografií

L E T ELEKTRÁRNY KOMOŘANY. Album starých pohlednic a fotografií ELEKTRÁRNY KOMOŘANY Album starých pohlednic a fotografií V roce 2008 si společnost United Energy, dnešní provozovatel elektrárny Komořany, připomíná 65 let od zahájení výstavby tohoto významného energetického

Více

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Martin Vérteši FOND MIKROPROJEKTŮ Brno, 2015 Obsah Úvod... 3 1. Obec Bučovice a východiska pro komunitní plánování... 4 2. Sociodemografické údaje... 4 3. Vztah

Více

Vzduch z hlediska ekologie

Vzduch z hlediska ekologie Variace 1 Vzduch z hlediska ekologie Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Vzduch Vzduch je jedním

Více

významné projekty v ústeckém kraji

významné projekty v ústeckém kraji významné projekty v ústeckém kraji ČEZ Teplárenská, a.s. listopad 2013 Ing. Vladimír Gult předseda představenstva a generální ředitel představení společnosti čez teplárenská Jsme přední český dodavatel

Více

Soutěž VESNICE ROKU Péče o zeleň a životní prostředí

Soutěž VESNICE ROKU Péče o zeleň a životní prostředí Soutěž VESNICE ROKU 2014 Péče o zeleň a životní prostředí První písemná zmínka o obci z roku 1397 Počet obyvatel: 1250 Rozloha: 915 ha Les ve vlastnictví obce: 120 ha Nadmořská výška 294 n.m. Významná

Více

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě V Moravskoslezském kraji se rodí unikátní projekt operačního a krizového řízení

Více

ZAJIŠTĚNÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ VODNÍCH ZDROJŮ 2014

ZAJIŠTĚNÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ VODNÍCH ZDROJŮ 2014 ZPRÁVA O POMOCI V ETIOPII ZAJIŠTĚNÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ VODNÍCH ZDROJŮ 2014 ekvtisni.cz strana 1 / 5 Voda nad zlato Více než 700 milionů obyvatel planety nemá přístup k nezávadné pitné vodě. Téměř polovina

Více

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most Ing. Jan Brejcha, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., brejcha@vuhu.cz Voda a krajina 2014 1 Projekt č. TA01020592 je řešen s finanční

Více

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Integrovaný regionální operační program 2014-2020 (IROP) Územní plány Obce s rozšířenou působností Pořízení územních plánů a změn územních plánů Max. 90 % ze

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice Obec Příšovice Místní program obnovy vesnice Strana 1 z 1 Místní plán obnovy vesnice v Příšovicích se skládá z následujících akcí v průběhu let 2013 až 2017 a dále Akce osvětové, kulturní a společenské

Více

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny Dolnobrannský zpravodaj Strana 2 Číslo 11 Kronika současnosti Rekonstrukce mostu u papírny V minulém vydání Zpravodaje jsme vás informovali o demoličních akcích starého mostu - v registru označovaný jako

Více

Příloha č. 5 Programu rozvoje obce Svor ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ OBCE SVOR

Příloha č. 5 Programu rozvoje obce Svor ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ OBCE SVOR Příloha č. 5 Programu rozvoje obce Svor ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ OBCE SVOR 1 PROJEKTY OBCE I. Řešení areálu bývalé sklárny I.A. Legislativní řešení s majitelem Evidenční list projektu č.: I.A.1 Pravidelné schůzky

Více

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Problematika venkova v Pardubickém kraji Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Rozvoj venkova Pardubického kraje: Pardubický kraj z celkového počtu 453 obcí má 421 s počtem do 2 tis. obyvatel

Více

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014 MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ Srpen 2014 Nadace ČEZ Oranžové hřiště pro rok 2014 Podporované aktivity: Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních,

Více

Roční zpráva o plnění protiprašných opatření v roce 2011

Roční zpráva o plnění protiprašných opatření v roce 2011 PROTIPRAŠNÝ PROJEKT Severočeské doly a.s. PROTIPRAŠNÝ PROJEKT společnosti Severočeské doly a.s. pro lom Bílina Roční zpráva o plnění protiprašných opatření v roce 2011 DUBEN 2012 1 Protiprašný projekt

Více

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Obsah 1. Vize 2. Teze 3. Shrnutí současného stavu 4. Formulace cílových skupin plánu 5. SWOT analýza (analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb)

Více

MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí ISRÚ Integrovaná strategie rozvoje území Nástroj pro čerpání finančních prostředků a jejich přerozdělování

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Obsah 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Obchod 8Plavecký stadion Olomouc Finanční část (v příloze) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

MĚSTO INVESTORŮM. Vážení investoři,

MĚSTO INVESTORŮM. Vážení investoři, Město investorům MĚSTO INVESTORŮM Vážení investoři, dostává se Vám do rukou prezentace investičních příležitostí města Jeseníku, nacházejícího se v severní části Olomouckého kraje v blízkosti hranic s

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

Program rozvoje obce: Seznam plánovaných projektů obce Olešnice

Program rozvoje obce: Seznam plánovaných projektů obce Olešnice Program rozvoje obce: Seznam plánovaných projektů obce Olešnice Seznam projektových záměrů: Název projektu Rekonstrukce a oprava místních komunikací Lokalizace místní části obce Rozpočet 4 mil. Kč Popis

Více

Místní program obnovy Obce Citice do roku 2020 obsahuje tyto akce:

Místní program obnovy Obce Citice do roku 2020 obsahuje tyto akce: MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY OBCE CITICE Ministerstvo pro Místní rozvoj vydalo zásady pro poskytování účelových dotací obcím z rozpočtové kapitoly Ministerstvo pro Místní rozvoj v rámci Programu obnovy venkova.

Více

Osobnosti, které podporují ODS PRAHA 11. Josef Masopust Božena Jirků Horst Siegel. MUDr. Martin Pruner Patrik Gedeon Ladislav Vízek

Osobnosti, které podporují ODS PRAHA 11.  Josef Masopust Božena Jirků Horst Siegel. MUDr. Martin Pruner Patrik Gedeon Ladislav Vízek Osobnosti, které podporují ODS PRAHA 11 Josef Masopust Božena Jirků Horst Siegel MUDr. Martin Pruner Patrik Gedeon Ladislav Vízek Lenka Kohoutová Luděk Zelenka Květa Vypiorová www.odspraha11.cz Josef Masopust

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Dne 31. 5. 2011 proběhla na Náměstí OSN tradiční akce s názvem Mikroklima 2011. Protože OSN vyhlásilo rok 2011 "Mezinárodním rokem lesů", zvolili jsme za hlavní

Více

E-názor Výsledky 1. vlny. Kamenice nad Lipou Podzim 2015

E-názor Výsledky 1. vlny. Kamenice nad Lipou Podzim 2015 E-názor Výsledky 1. vlny Kamenice nad Lipou Podzim 2015 Základní informace Projekt E-názor má za cíl pomoci obcím zajistit dostupnost a reprezentativnost názorů obyvatel prostřednictvím elektronického

Více

P R A C O V N Í L I S T Domácí mazlíčci. Domácí mazlíčci stupeň ZŠ

P R A C O V N Í L I S T Domácí mazlíčci. Domácí mazlíčci stupeň ZŠ 10 1. stupeň ZŠ PL-1 1. stupeň ZŠ 11 PL-2 Pes Kočka Morče Křeček Rybičky Želva Chameleon Králík Papoušek 12 1. stupeň ZŠ PL-3a Druh zvířete: Popis (věk, velikost, barva, tvar těla, dovednosti ) Potrava:

Více

Limity těžby šance pro rozvoj Ústeckého kraje

Limity těžby šance pro rozvoj Ústeckého kraje Limity těžby šance pro rozvoj Ústeckého kraje Co jsou územní limity těžby? V minulém století bylo v severních Čechách v souvislosti s těžbou hnědého uhlí zbouráno 106 původních obcí včetně 650 let starého

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Zápis s 3. jednání pracovní skupiny Hospodářství

Zápis s 3. jednání pracovní skupiny Hospodářství Zápis s 3. jednání pracovní skupiny Hospodářství k přípravě Integrované strategie rozvoje území - strategie komunitně vedeného místního rozvoje Termín jednání: 13. května 2014 od 8:00 hod. Místo konání:

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94 Obecní úřad Olešná Olešná čp. 94, 393 01 Pelhřimov IČ: 00515761, bankovní spojení KB Pelhřimov 30521261/0100 telefon 565 323 772, mobil starosta 724 787 489 e-mail: ou.olesna@seznam.cz případně ou.olesna@quick.cz

Více

Údolní přehrada královského města Most v Čechách 1911-1914

Údolní přehrada královského města Most v Čechách 1911-1914 Údolní přehrada královského města Most v Čechách 1911-1914 Údolní přehrada královského města Most, dnes vodní dílo Janov, leží na Loupnici asi 2 km nad Litvínovem. Těsně před nádrží přitéká potok od Klínů,

Více

MĚSTO MOST. most přes minulost. Magistrát města Mostu Radniční 1/ Most IČ: DIČ: CZ

MĚSTO MOST. most přes minulost.  Magistrát města Mostu Radniční 1/ Most IČ: DIČ: CZ MĚSTO MOST most přes minulost Magistrát města Mostu Radniční 1/2 434 69 Most IČ: 00266094 DIČ: CZ00266094 www.mesto-most.cz Most do minulosti Měsíční krajina Zápary a ohně Inverze a smog Sídliště Chánov

Více

přírodovědný zpravodaj Elektronický měsíčník o přírodě a lidech kolem ní nejen na Opavsku

přírodovědný zpravodaj Elektronický měsíčník o přírodě a lidech kolem ní nejen na Opavsku Opavský září 2013 přírodovědný zpravodaj Elektronický měsíčník o přírodě a lidech kolem ní nejen na Opavsku V Žimrovicích se nebojí velkých projektů Projekt Český les na ZŠ Vávrovice Černýš hajní posel

Více

Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s.

Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s. Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s. Rádi bychom Vás požádali o vyplnění tohoto dotazníku, který bude podkladem pro tvorbu Integrované strategie území MAS Holicko, o.p.s. pro nové dotační

Více

Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů. Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí

Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů. Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí Soubor respondentů Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí senioři celkem lidi ženy muži celkem 300 214 86 % 100% 71% 29% V dotazování jsme vyhodnotili

Více

II. Informace o užití finančních prostředků na sanace a rekultivace hnědouhelných lomů

II. Informace o užití finančních prostředků na sanace a rekultivace hnědouhelných lomů II. Informace o užití finančních prostředků na sanace a rekultivace hnědouhelných lomů Březen 2016 1 Obsah 1. Současný stav pozemků dotčených těžbou na hnědouhelných lomech 1.1. Severočeské doly a.s...3

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory SWOT ANALÝZA. Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí

Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory SWOT ANALÝZA. Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí ZŠ Laštůvkova Mapa Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory Byty pro seniory 12 let Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí Rozšíření Hluk ze silnice

Více

Realizace projektů v období prosinec 2011 MŠ Kvíčovice nová kotelna

Realizace projektů v období prosinec 2011 MŠ Kvíčovice nová kotelna Realizace projektů v období 2011-2014 prosinec 2011 MŠ Kvíčovice nová kotelna léto 2012 MŠ Kvíčovice rekonstrukce koupelny a kuchyně jaro, léto 2012 MŠ Kvíčovice zateplení stropu - půda Rekonstrukcí kotelny,

Více

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA NÁVŠTĚVA POKRAČOVÁNÍ PŘÍBĚHU Přestože byl navštívený dům postaven v roce 2004, za svůj moderní vzhled a funkční architektonickou koncepci by se nemusel stydět ani v porovnání se současnými novostavbami.

Více

Investice. Co letos plánují skiareály. Metro rubrika: Finance - strana: 10 - autor: ČTK

Investice. Co letos plánují skiareály. Metro rubrika: Finance - strana: 10 - autor: ČTK Investice. Co letos plánují skiareály Metro - 11.4.2017 rubrika: Finance - strana: 10 - autor: ČTK 5 Na české hory dorazilo v zimě o pětinu víc lyžařů než v předchozí sezoně ČRo Radiožurnál - 10.4.2017

Více

REJSTŘÍK. Obsah. Základní údaje. Obecné informace. Zpráva o činnosti. Finanční část. Finanční část - Rozvaha analyticky str. 1+2

REJSTŘÍK. Obsah. Základní údaje. Obecné informace. Zpráva o činnosti. Finanční část. Finanční část - Rozvaha analyticky str. 1+2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Obsah Základní údaje Obecné informace 2 3 4 REJSTŘÍK Zpráva o činnosti 5 Finanční část 6 Finanční část - Rozvaha analyticky str. 1+2 7 Finanční část Aktiva, Pasiva str.1 8 Finanční

Více

Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Tak jako rok 2014 i rok 2015 byl pro všechny obyvatele i zaměstnance Domova pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Více

ROZÁRKA KAVÁRNA S VYHLÍDKOU

ROZÁRKA KAVÁRNA S VYHLÍDKOU STŘEDOŠKOLSKÁ TECHNIKA 2016 - STRETECH 2016 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT ve středu dne 8. června 2016 ROZÁRKA KAVÁRNA S VYHLÍDKOU Michaela Andrlová SPŠ stavební Hradec Králové,

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

M Í S T N Í P R O G R A M O B N O V Y O B C E C I T I C E

M Í S T N Í P R O G R A M O B N O V Y O B C E C I T I C E M Í S T N Í P R O G R A M O B N O V Y O B C E C I T I C E Ministerstvo pro Místní rozvoj vydalo zásady pro poskytování účelových dotací obcím z rozpočtové kapitoly Ministerstvo pro Místní rozvoj v rámci

Více

Jiří Paroubek: Vybrané aktivity v Ústeckém kraji od roku 2005

Jiří Paroubek: Vybrané aktivity v Ústeckém kraji od roku 2005 Jiří Paroubek: Vybrané aktivity v Ústeckém kraji od roku 2005 V letech 2005 2006, tedy v době, kdy byl Jiří Paroubek předsedou české vlády, získal díky jeho aktivitám Ústecký kraj cca 11 mld. Kč Peníze

Více

Současnost (březen 2016)

Současnost (březen 2016) Současnost (březen 2016) Obec Velká Polom se nachází v Moravskoslezském kraji a od 1. ledna 2007 tvoří jednu z okrajových částí okresu Ostrava město. K 1. lednu 2016 je počet obyvatel 2043. 1 Se svou rozlohou

Více

Výroční. zpráva. Obsah. občanského sdružení Otevřené Úvaly. Základní informace o sdružení. Teze sdružení. Informace o činnosti v roce 2009

Výroční. zpráva. Obsah. občanského sdružení Otevřené Úvaly. Základní informace o sdružení. Teze sdružení. Informace o činnosti v roce 2009 Obsah Výroční Základní informace o sdružení Teze sdružení Informace o činnosti v roce 2009 Bilance činnosti v roce 2009 zpráva Projekt časopis Otevřené Úvaly Projekt zelené Slovany Záchrana sochy sv. Jana

Více

Muž Žena Stáří do 25 let 25% 38% 26-35 let 27% 17% 36-45 let 26% 26% 46-55 let 14% 12% 56-65 let 8% 5% od 66 let 0% 1%

Muž Žena Stáří do 25 let 25% 38% 26-35 let 27% 17% 36-45 let 26% 26% 46-55 let 14% 12% 56-65 let 8% 5% od 66 let 0% 1% DOTAZOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ - podrobné výsledky Dolní Rakousy Struktura dolnorakouskych žen a mužů, pro něž připadá práce připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v zahraničí: Ochota (dále) pracovat v zahraničí:

Více

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku Projekt: ERASMUS+: Fiktivní obchodování mezi českou a slovenskou školou, číslo smlouvy 2015-1-CZ01-KA219-013831_1 Datum: 20. 11. 2016 26. 11. 2016 Místo: Název akce: Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

LHOTECKÝ. Úvodní slovo: Krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a hodně úspěchů v novém roce 2016 Vám přeje

LHOTECKÝ. Úvodní slovo: Krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a hodně úspěchů v novém roce 2016 Vám přeje LHOTECKÝ 11/2015 ZPRAVODAJ Úvodní slovo: Vážení spoluobčané, máme tu opět konec kalendářního roku, kdy bývá dobrým zvykem bilancovat. Dovolte mi tedy krátké ohlédnutí za rokem 2015. Tento rok byl prvním

Více

Název přednášky: Stavby na územích po hornické činnosti

Název přednášky: Stavby na územích po hornické činnosti Hornická Příbram ve vědě a technice 2004 Ing. Jiří Kašpar Mostecká uhelná společnost, a.s., právní nástupce, vedoucí referátu koncepce zahlazování Bc. Lenka Měsková Mostecká uhelná společnost, a.s., právní

Více

Psí útulky v ČR. Odpovědi respondentů č. 101-200

Psí útulky v ČR. Odpovědi respondentů č. 101-200 Psí útulky v ČR Odpovědi respondentů č. 101-200 Zadavatel průzkumu: Michaela Zemánková Kontakt na zadavatele: dogpoint@seznam.cz Termín sběru dat: 19. 3. 2011-31. 3. 2011 Počet responsí: 250 Průměrná délka

Více