Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec, Komenského 540. o stavu a činnosti školy za školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec, Komenského 540. o stavu a činnosti školy za školní rok 2011-2012"

Transkript

1 Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec, Komenského 540 o stavu a činnosti školy za školní rok vypracoval : Mgr. Jiří Oleják, ředitel školy

2 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 6 2. PERSONÁLNÍ ÚDAJE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY POČTY ŽÁKŮ HODNOCENÍ ŽÁKŮ PŘEHLED O VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁCÍCH ŠKOLNÍ ROK 2011/ PRŮBĚH A VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ DVPP ICT STANDARD A PLÁN ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ: ŠKOLNÍ DRUŽINA A ŠKOLNÍ KLUB ZHODNOCENÍ ŠK. ROKU JEDNOTLIVÝMI METODICKÝMI SEKCEMI PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI UKAZATELE ROZPOČTU A PŘEHLED DALŠÍCH JEHO PROSTŘEDKŮ FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACÍ, VYÚČTOVÁNÍ A POUŽITÍ DALŠÍCH PROSTŘEDKŮ ROZBOR HOSPODAŘENÍ, UKAZATELE NÁKLADOVOSTI MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ ZÁVĚR 71 2

3 1. Základní údaje o škole VÝPIS Z REJSTŘÍKU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Název právnické osoby: adresa: Základní škola V. Hejny, Červený Kostelec, Komenského 540, okres Náchod Komenského 540, Červený Kostelec telefon/ fax : ředitel: Mgr. Jiří Oleják Ředitel je současně statutárním orgánem právnické osoby. Právní forma: příspěvková organizace IČO: Zřizovatel: Město Červený Kostelec právní forma: obec IČO: adresa: náměstí T.G.Masaryka 120, Červený Kostelec Právnická osoba byla zřízena na dobu neurčitou. Právnická osoba ZŠ vykonává činnost těchto škol a školských zařízení: 1. Základní škola kapacita: 760 žáků cílová : 910 žáků, IZO: místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 1. Komenského 540, Červený Kostelec 2. Komenského 268, Červený Kostelec 3. Horní Kostelec 182, Červený Kostelec 3

4 Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy: C Základní škola studium denní délka studia: 9 r. 0 měs. nejvyšší povolený počet žáků v 1. ročníku: neurčen nejvyšší povolený počet žáků v oboru: 910 RED_IZO: ze dne Školní družina kapacita: 75 žáků cílová : 100 žáků IZO: místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 1. Komenského 268, Červený Kostelec 2. Horní Kostelec 182, Červený Kostelec Datum zápisu do rejstříku: Datum zahájení činnosti: Školní jídelna kapacita: 800 cílová : 800 stravovaných IZO: místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 1. Komenského 243, Červený Kostelec Datum zápisu do rejstříku: Datum zahájení činnosti: Školní jídelna - výdejna kapacita: 78 cílová : 78 stravovaných IZO: místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 1. Horní Kostelec 182, Červený Kostelec Datum zápisu do rejstříku: Datum zahájení činnosti:

5 Vedoucí a hospodářští pracovníci Mgr. Jiří Oleják, ředitel Mgr. Jan Česenek, zástupce pro II. stupeň Mgr. Iva Čejchanová, zástupce pro I. stupeň Ilona Prokopová, účetní Petra Livarová, THP Jaroslava Majerová, vedoucí ŠJ Lubomír Čapek, hlavní školník Organizační schéma školy V. Hejny, Červený Kostelec Ředitel školy statutární orgán Školní jídelna vedoucí školní jídelny Zástupce ŘŠ I. Zástupce ŘŠ II. Hlavní kuchařka Správní zaměstnanci hlavní školník Vychovatelky ŠD Učitelky výchovný poradce I.st učitelé Výchovný poradce II.st Kuchařky, pomocné kuchařky hospodářka, účetní sekretářka Uklízečky školníci účetní 5

6 1.2. Charakteristika školy škola získala právní subjektivitu. Je příspěvkovou organizací zřízenou Městem Červený Kostelec. Škola hospodaří s příspěvky ze státního rozpočtu (mzdy, pomůcky, DVPP) a příspěvkem zřizovatele (provoz, pomůcky, materiál, neinvestice). Hlavní výdajovou položkou školy jsou mzdové prostředky, dále potom náklady na energie, vodu, údržbu a pomůcky. Kromě již zmíněných hlavních příjmů má škola i jiné příjmy z hospodářské činnosti (pronájmy, obědy pro cizí strávníky), příspěvky z grantů, sponzorské příspěvky od rodičů a okolních firem a jiných organizací. Účetnictví školy je zajištěno interně. Hlavním majetkem školy je mobiliář a pomůcky školy, dále potom počítačové vybavení školy včetně multimediální techniky. Kapacita školy je 910 žáků i s Horním Kostelcem. Současná naplněnost je 73 %. Průměrné počty žáků na třídu na jednotlivých stupních : I. st. 22,4, II. st. 25,1, HK 20. Škola poskytuje především základní vzdělání žáků od 1. do 9. třídy. Od třetí třídy je povinně zavedena výuka jednoho cizího jazyka. Od 5. ročníku nabízíme možnost výuky dalšího cizího jazyka. Jedna třída v každém ročníku druhého stupně má výuku jak Aj tak i Nj. Ve školním roce 2011/2012 se ve škole učilo podle platných koncepčních dokumentů a to podle ŠVP č.1 Pro žáky 1. st. v Horním Kostelci byl k dispozici školní autobus. Evaluace školy NIQES Úroveň vzdělávání byla v tomto školním roce prověřená ČSI formou plošného testování v 5. a 9. ročníku. Testování proběhlo online formou z předmětů M, Čj, Aj, Nj. Aj.. ročník 60,7 % Čj. 5 roč. 66,6% M. 5. roč. 64% 6

7 Aj. 9. roč. 54,46 % Nj. 9. roč. 66,07 % M. 9. roč 50,89 % ČJ. 9. roč. 72,36 % Cílem projektu NIQES nebylo srovnávat žáky, třídy nebo školy základním úkolem je poskytnout informaci o tom, nakolik každý jednotlivý žák plní požadavky minimálního standardu osvojených dovedností. Graf na této stránce ukazuje, jak velké byly podíly žáků, kteří dosáhli v úvodní (společné) části testu průměrné úspěšnosti v rozmezích 0 20 %, %, %, % a %, tj. jaká část ze všech testovaných žáků vyřešila méně než jednu pětinu úloh základní společné části, jaká část jednu až dvě pětiny úloh základní společné části atd. Mezi informacemi nad grafem najdete hodnotu průměrné úspěšnosti našich žáků. Změny ve stavu žáků a zaměstnanců Počet žáků se ve sledovaném období snížil o 11 na 609 Z čehož bylo 308 chlapců. K nastoupila na 1.st. noví učitelé p. u. Zuzana Martincová ze Stárkova a Marta Ondroušková, jako zástup za MD. K se z mateřské dovolené vrátila p.u. Miroslava Kuřátková. a odešla p.u. Marta Ondroušková. K odešly do důchodu p.u. Olina Kosinková a Eva Tylšová 7

8 K nastoupily do funkce školní psycholog p. Mgr. Zuzana Romášková a Mgr. Irena Vašátková Škola a projekty Učitelé školy se v tomto školním roce aktivně účastnili dvou velkých projektů, které byly nastartovány již v předešlém školním roce: Učime interaktivně na vytváření hodin na interaktivní tabuli. Projekt ukončen k Pomoc škole při zavádění moderních metod učení k rozvíjení klíčových kompetencí žáků Projekt ukončen k EU peníze školám Peníze do interaktivní školy. Projekt běží od do V rámci tohoto projektu škola nakoupila vybavení PC stanice, interaktivní tabule notebooky, SW proškolila učitele. Hlavními výstupy z projektu budou tzv. DUMy (digitální učební materiály) Rozumíme penězům. Je to společný projekt se ZŠ Náchod, Plhov a o.s. AISIS. Jeho hlavním cílem je naučit děti hospodařit a vyznat se v produktech, které se na ně valí ze všech médii. Rozvojem všestrannosti k všestranné osobnosti Česko polský projekt zaměřený na vzájemné poznávání prostřednictvím společných aktivit. Vzájemná vícedenní setkávání se uskutečňují na obou stranách hranice. Projekt je pod hlavičkou Euroregionu Glacensis. Činnost projektu od květen 2011 do říjen Mléko do škol Ovoce do škol Školní psycholog Od působí na naší ZŠ v rámci systémového projektu financovaného z Evropských sociálních fondů školní psycholožka Mgr. Zuzana Romášková. Poskytuje žákům, rodičům a pedagogům komplexní poradenskou službu, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Mezinárodní výměna Ve školním roce přijela ze Švýcarska na 3 týdenní stáž z Kuesnachtu p. u. Michelle Forey V měsíci červnu pak proběhla výměna žáků v rámci tradičního 5-ti denního výměnného pobytu. Ze Švýcarska přijela skupina 17 dětí a 3 vedoucí (Baltz, Regula a Melisa). Od nás odjela do Kuesnachtu delegace 18 dětí pod vedením p.u. M. Vítovou a V. Jansovou. Ve školním roce působila na naší škole dobrovolnice Lucie Buhr z Rakouska. Zapojovala se do činnosti školy ve školní družině i v hodinách německého jazyka. 8

9 V měsíci červnu přijela do Kostelce skupina 20 dětí a 2 učitele (Kryštof a Agata) z partnerské školy z Zabkowic Slaskich. Společná akce trvaly 3 dny a děti byly ubytované v kempu Brodský. Školní Hejnoviny V letošním školním roce vyšla 2 čísla školního časopis pod vedením p.u. Zuzany Nývltové. Na tvorbě příspěvků se podílely děti všech stupňů. Větší opravy, rekonstrukce, investice V tomto školním roce se podařilo zrekonstruovat školní cvičnou kuchyni. Nákladem cca 280 tis. Kč doznala kuchyně totální přestavby. O jarních prázdninách byla přebroušená a nalakovaná podlaha v tělocvičně 2. stupně. O hlavních prázdninách proběhlo rozsáhlejší malování ve všech budovách školy. Do všech tříd 1. i 2. stupně byl zaveden síťový kabel a internet. Modernizace školní počítačové sítě a nákup interaktivní techniky. K byla nově vybavena počítačová učebna na 1. stupni ve městě. Bylo instalováno pracoviště tzv. Multipoint. Stejnou učebnu jsme vytvořili i v Horním Kostelci. Zde se navíc musely probourat zdi dvou malých kabinetů a vytvořila se jedna velká počítačová třída. Další velkou investicí školy bylo vybavení 10 tříd interaktivní technikou. Do všech sboroven jsme zakoupili 15 nových notebooku. Všechny investice do vnitřního vybavení tak přišly na cca 1,3 mil Kč (hrazeno z projektu EU) 9

10 Školní rok: 2011/2012 Zpracovatel: Livarová 2. Personální údaje 2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví věk muži ženy celkem % do 20 let let let let let a více let celkem ,0 % ,0 x 2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví vzdělání dosažené muži ženy celkem % základní vyučen střední odborné úplné střední vyšší odborné vysokoškolské celkem ,0 2.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace splňuje nesplňuje celkem % kvalifikaci kvalifikaci učitel prvního stupně základní školy učitel druhého stupně základní školy učitel náboženství dohoda vychovatel pedagog volného času asistent pedagoga školní psycholog Aprobovanost výuky a) 1. stupeň předmět % Český jazyk 93 Cizí jazyk 34 Matematika 94 Člověk a jeho svět 87 10

11 Hudební výchova 67 Výtvarná výchova 63 Praktické činnosti 29 Tělesná výchova 73 Volitelné předměty 50 Nepovinné předměty 100 b) 2. stupeň předmět % Český jazyk 64 Cizí jazyk 55 Matematika 100 Chemie 100 Fyzika 100 Přírodopis 100 Zeměpis 100 Dějepis 100 Občanská výchova 8 Rodinná výchova 0 Hudební výchova 100 Výtvarná výchova 100 Praktické činnosti 33 Tělesná výchova 46 Volitelné předměty 42 Nepovinné předměty 100 Aprobovanost výuky není v právních normách přesně definována. Ve většině případů ředitel školy stanoví správně aprobovanost podle vysokoškolského diplomu pedagogického pracovníka. Problémy mohou nastat u některých volitelných nebo nepovinných předmětů a u vzdělávacích oblastí školního vzdělávacího programu (Člověk a příroda, Člověk a společnost). Výpočet aprobovanosti: Týdenní počet hodin, které se učí ve škole aprobovaně Aprobovanost = x 100 Týdenní počet hodin 6 hodin aprobovaně Aj = x 100 = 50% 12 hodin celkem 2.5 Přehled pracovníků podle aprobovanosti jméno a příjmení aprobace učí ve školním roce Hana Balášová Rj, D, Aj 32 Bergerová Eva 1.st. 8 Burdychová Hana M, Př 11 Bursíková Eva Přír.činnost,vychovat. PO 34 Čejchanová Iva 1.st. 25 Česenek Jan M, F 40 Grohmannová Jitka 1.st

12 Hanušová Dagmar Z, Tv 31 Illnerová Jana 1.st. 23 Jansová Věra 1.st. 28 Jiránková Vlasta M, F 24 Klimešová Monika Neaprob. 6 Kovalová Jana Rj, Hv 19 Krause Tomáš Neaprob. 23 Křivánková Naďa Př, Ch 24 Kuřátková Miroslava 1.st 14 Martincová Zuzana 1.st 1 Mílová Marie 1.st., Vv 31 Mudrochová Sylva Př. Tv 12 Nováková Hana Čj, Hv 14 Nývltová Zuzana Čj, D 11 Oleják Jiří M, Z 23 Přibylová Dagmar 1. st. 10 Pošepná Edita 1. st. 2 Prouza Radko Neaprob. 24 Sádovská Dagmar Rj, D, RV 26 Ságner Radomír M, ZPV 31 Sedláčková Lenka 1.st. 14 Svěcená Monika 1.st. 11 Stodůlka Miroslav F, Tech.v. 8 Tollarová Jana Neaprob. 20 Vancl Martin Čj, Ov 10 Včelišová Věra Neaprob. 21 Vávrová Dana 1. st. 26 Vítová Markéta D, Z 4 Vlčková Marcela 1.st. 24 Wichová Hana Rj, D, Fj 33 Adamů Dana Vychovatelka ŠD 27 Junková Eva Vychovatelka ŠD 23 Wichová Ivana Vychovatelka ŠD 22 Petrů Renata Vychovatelka ŠD 20 12

13 Učitelský sbor ZŠ V. Hejny, město (neúplný) Učitelský sbor + THP z Horního Kostelce 13

14 2.6 Zařazení pracovníků do platových tříd platová třída počet zařazených pracovníků Trvání pracovního poměru doba trvání počet % do 5 let do 10 let do 15 let 8 11 do 20 let 4 6 nad 20 let celkem ,0 2.8 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců nástupy a odchody počet nástupy 1 odchody 2 6 až 22 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 27 a následující zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce 4 zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost 3 nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců Závazná osnova a obsah roční zprávy příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (č.j / ze dne ) 14

15 Školní rok: 2011/2012 Zpracovatel:Čejchanová, Stodůlka 3. Vzdělávací program školy Školní učební plán pro 1. 5.roč. pro šk. rok stupeň roč. / hodinová dotace / vzdělávací oblast vyučova cí předmět 1.r 2. r 3. r 4. r 5. r min imu m D Č D cel ke m Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematik a Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Umění a kultura Člověk a jeho svět Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Volitelné předměty Člověk a svět práce Pracovní činnosti Celková hodinová dotace

16 ŠKOLNÍ UČEBNÍ PLÁN pro 6.-8.ročník - šk.rok 2011/12 2.stupeň Vzdělávací oblasti Vyučovací předměty ročník ČASOVÁ DOTACE 6.r. 7.r. 8.r. 9.r r. Min. DČD Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 5/ / /1 Anglický/Německý jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova 3/ / /1 Člověk a svět práce Volitelné předměty Pracovní činnosti / / Celková povinná časová dotace

17 3.3 Nepovinné předměty a zájmové kroužky název nepovinného předmětu počet zařazených žáků náboženství 38 název kroužku počet zařazených žáků Anglický jazyk I. II.III. 47 Německý jazyk 5 Sportovní I. II. III. 51 Výtvarný kroužek 12 Kuchtík 13 Počítačový kroužek 11 Logopedie I.II 9 Reedukace I.II.III.IV 19 Doučování Čj,M 5.A,B Keramika Taneční kroužek Doučování z AJ Doučování ČJ 7. roč. 19/21 Modelářský kroužek - mladší 13 Modelářský kroužek - starší 12 Reedukace 6. roč. 4 Reedukace 7. roč. 6 odbíjená 6.- 9ročník 14 Doučování ČJ 8. roč. 8 Vaření 13/15 Doučování Ma 8.B 14 Doučování Ma 8.A,C 14 Doučování Ma 9.A,B,C 15 Příprava na př.zk. 9.roč-9.C-1.sk. 23 Příprava na př.zk. 9.roč-2.sk. 23 Příprava na př. zkoušky 9.r Příprava na př. zkoušky 9.r-2 27 Doučování ČJ 6. roč-1.sk.. 15/12 Doučování ČJ 6. roč.-2.sk. 12 Doučování Ma 7. roč. 13 Zumba 16 Francouzský jazyk 7. a 8. roč. 7 Francouzský jazyk 6. roč

18 3.4 Počet dělených hodin 1. stupeň 2. stupeň celkem počet dělených hodin Uvádět pouze hodiny, které znamenají zvýšenou potřebu učitelohodin. Komentář ředitele školy Škola poskytovala ve školním roce velké množství různých kroužků. Částečně tvořivých, částečně doučovacích. Efektivnost a docházka na doučovací kroužku nebyla úplně dobrá. Pro příští rok budeme zmenšovat skupiny mající zájem na doučování na max. 10 jedinců. Dělení hodin Čj/M se dělo pouze v 6. a 8 ročníku. Na dělení hodin i v dalších ročnících ubylo financí. 18

19 Školní rok: 2011/2012 Zpracovatel: Čejchanová, Stodůlka 4. Počty žáků Počty žáků školy ZŠ V. Hejny třída počet žáků z toho chlapců z toho dívek 1.A B A B A B A B A B A B C 28/27 19/ A 26/ /13 7.B C A 25/26 15/ B 25/24 12/ C A B C celkem 529/ / /260 výjimka z počtu žáků (ano ne) Počty žáků školy Horní Kostelec třída počet žáků z toho chlapců z toho dívek výjimka z počtu žáků (ano ne) 4.2 Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd počet odkladů pro školní rok

20 4.3 Žáci přijati do vyšších ročníků základní školy ročník počet žáků 4.4 Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy typ školy počet přijatých žáků čtyřleté gymnázium 10 víceleté gymnázium 3 střední odborná škola 54 střední odborné učiliště 16 konzervatoř Žáci cizinci kategorie cizinců počet žáků ve ŠD počet žáků ve ŠJ počet žáků celkem občané EU ostatní cizinci pobývající v ČR přechodně nebo trvale, žadatelé o udělení azylu a azylanti Komentář ředitele školy Počet žáků má stále klesající tendenci. Důvodem je hlavně demografický vývoj v Červeném Kostelci. 20 a 23 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon 4 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání 20

21 Školní rok: 2011/2012 Čejchanová, Stodůlka 5. Hodnocení žáků 5.1 Celkové hodnocení žáků prospěch třída prospěli s prospěli neprospěli vyznamenáním 1.A 22/21 1/2 0/0 1.B 21/19 1/3 0/0 1.HK 20/19 1/2 0/0 2.A 15/15 4/4 1/1 2.B 13/11 4/7 1/0 2.HK 13/14 7/6 0/0 3.A 18/18 4/4 2/2 3.B 19/18 5/6 0/0 3.HK 14/13 5/6 0/0 4.A 11/14 11/8 0/0 4.B 10/10 10/11 1/0 4.HK 5/5 8/8 0/0 5.A 9/9 12/12 1/1 5.B 14/14 10/10 0/0 5.HK 2/2 4/4 0/0 6.A 6/2 17/21 1/1 6.B 6/5 18/19 0/0 6.C 5/3 23/24 0/0 7.A 2/2 23/22 0/1 7.B 3/4 23/22 1/1 7.C 9/6 14/17 0/0 8.A 3/2 20/24 3/0 8.B 2/2 20/22 2/0 8.C 6/7 16/19 4/0 9.A 5/7 19/17 0/0 9.B 1/1 24/27 3/0 9.C 6/5 18/23 4/0 5.2 Celkové hodnocení žáků zhoršené chování třída chování uspokojivé chování neuspokojivé 3.A 1/0 4.B 0/1 6.B 0/2 8.A 0/2 8.C 1/2 9.A 1/0 9.B 1/1 21

22 5.3 Hodnocení výsledků vzdělávání způsob vyjádření (klasifikačním stupněm, slovně, kombinací obou způsobů) třída hodnocení klasifikačním stupněm 22 hodnocení slovní 1.A 23/23 1.B 22/22 1.HK 21/21 2.A 20/20 1/1 2.B 18/18 1/0 2.HK 21/21 3.A 24/24 3.B 24/24 3.HK 19/19 4.A 22/22 4.B 21/21 4.HK 13/13 5.A 22/22 5.B 24/24 5.HK 6/6 6.A 24 6.B 24 6.C 28/27 7.A 26/25 7.B 27 7.C 23 8.A 25/26 8.B 25/24 8.C 26 9.A 24 9.B 28 9.C Výchovná opatření pochvaly kombinace slovního hodnocení a klasifikačním stupněm třída pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele 1.A 0/0 0/18 1.B 0/0 0/20 1.HK 0/0 0/8 2.A 0/0 0/12 2.B 0/0 0/10 2.HK 0/0 0/2 3.A 0/0 0/5

23 3.B 0/0 0/14 3.HK 0/0 0/0 4.A 0/0 0/13 4.B 0/0 0/5 4.HK 0/0 0/2 5.A 0/0 0/5 5.B 0/0 0/3 5.HK 0/0 0/0 6.A 0/0 2/2 6.B 0/0 0/5 6.C 0/0 6/6 7.A 0/0 2/7 7.B 0/0 0/5 7.C 0/0 0/0 8.A 0/0 4/5 8.B 0/0 0/7 8.C 0/0 0/4 9.A 0/0 0/2 9.B 0/0 0/5 9.C 0/0 2/8 5.5 Výchovná opatření napomenutí a důtky třída napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy 1.A 1/0 0/0 0/0 1.B 0/2 0/2 0/0 1.HK 0/0 0/0 0/0 2.A 1/1 1/1 1/0 2.B 1/1 0/0 0/0 2.HK 0/1 0/0 0/0 3.A 7/1 1/1 1/0 3.B 2/0 0/0 0/0 3.HK 0/1 0/0 0/0 4.A 1/4 0/0 0/0 4.B 4/1 0/0 0/0 4.HK 0/0 2/0 1/0 5.A 4/1 1/1 0/0 5.B 0/0 0/0 0/0 5.HK 0/0 0/0 0/0 6.A 7/4 4/6 0/1 6.B 1/1 0/2 1/2 6.C 10/0 2/2 0/1 7.A 2/3 4/1 2/0 7.B 6/7 2/3 0/0 23

24 7.C 0/0 0/0 0/0 8.A 5/2 2/3 3/4 8.B 4/4 3/5 1/3 8.C 7/5 2/2 0/2 9.A 3/3 1/0 1/2 9.B 3/1 4/2 3/5 9.C 1/1 3/2 3/1 5.6 Komisionální přezkoušení žáků třída pochybnosti o správnosti hodnocení 4.HK A B A B A B C 0 7 opravné zkoušky 5.7 Opakování ročníku třída žák neprospěl žák nemohl být hodnocen 2.A 1 3.A 2 4.A 2 5.A Počet omluvených / neomluvených hodin žák měl vážné zdravotní důvody žák opakuje 9.r. po splnění povinné školní docházky třída počet omluvených hodin 24 průměr na žáka třídy 1.A 758/555 34,5 /24,1 0/0 1.B 776/791 35,3 /36 0/0 1.HK 705/565 33,6 /26,9 0/0 2.A 719/764 34,2 /36,4 0/0 2.B 590/418 31,1 /23,2 0/0 2.HK 474/488 22,6 /23,2 0/0 počet neomluvenýc h hodin

25 3.A 402/794 16,8 /33,1 0/0 3.B 377/798 15,7 /33,3 0/0 3.HK 578/600 30,4 /31,6 0/0 4.A 592/976 26,9 /44,4 0/0 4.B 462/ /30,1 0/0 4.HK 410/559 31,5 /43 0/0 5.A 578/ ,7 /46,7 0/0 5.B 961/ /53,7 0/0 5.HK 162/ /36,3 0/0 6.A 693/ ,9/44 0/0 6.B 956/ ,8/49,5 0/0 6.C 652/ ,3/63,4 0/0 7.A 801/ /42,9 0/0 7.B 1333/ ,4/45,1 0/0 7.C 947/ ,2/45,9 0/0 8.A 722/795 27,8/30,6 0/0 8.B 678/ ,3/43,8 0/0 8.C 1110/ ,7/55,2 0/0 9.A 1013/ ,2/77,4 0/0 9.B 1567/ /75,6 7/0 9.C 1323/ ,3/99,2 0/0 31 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon 51 až 54 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon 15 a 17 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání 22 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání 25

26 5.9. Přehled o vycházejících žácích školní rok 2011/ A SŠ, SO průměr Barták Matěj OA Náchod m 1,13 obchodní akademie Bláha Pavel Gymnázium Náchod m 1,25 Brožová Kateřina SŠ polygrafická Velké Poříčí 2,19 kadeřník Dudek Jiří SŠ služeb a ekon. Č. Kostelec m 2,00 veřejnosprávní činnosti Hanuš Daniel SPŠ Trutnov m 2,00 strojírenství Hejzlar Lukáš Čes. lesnická akademietrutnov m 1,69 lesnictví Janovská Renáta SŠ polygrafická Velké Poříčí m 1,94 reprodukční grafik Kunešová Ilona SOŠ Trutnov m 2,38 logistické a finanční služby Němečková Nikola Academia Mercurii Náchod m 2,06 cestovní ruch Poláčková Pavlína SŠ služeb a ekon. Č. Kostelec m 2,38 veřejnosprávní činnosti Rosa Jan SPŠ Trutnov m 2,00 el. poč. systémy Samek Dominik SPŠ Nové Město n.m. m 2,00 mechanik elektrotechnik Středová Anna Gymnázium Náchod m 1,13 Škodová Barbora Gymnázium Trutnov m 2,25 Škop Ondřej Čes. lesnická akademietrutnov m 1,25 ekologie Šnajdr Václav SPŠ Dobruška m 1,19 informační technologie Šolcová Tereza SŠ hotelová Teplice n.m. m 2,06 hotelnictví Teuber David SPŠ Hronov m 2,50 elektrotechnika Tipelt Vladimír SŠ polygrafická Velké Poříčí m 2,38 tiskař Valášek Lukáš SPŠ stavební Náchod m 1,06 pozemní stavitelství Vaňátková Zuzana SPŠ stavební Náchod m 1,13 pozemní stavitelství Veselý Marek SPŠ Nové Město n.m. m 2,25 strojírenství Zahradník David SOŠ Hradec Králové m 2,31 autotronik Zálišová Dominika SŠ polygrafická Velké Poříčí m 1,69 26

27 propagační desaign Školní rok 2011/ B SŠ, SO průměr Bláhová Justýna SŠ zdravotnická H. Králové m 1,94 zdravotní asistent Bubeníčková Šárka SŠ hotelová Hronov m 2,06 cestovní ruch Coblová Eliška SŠ řemeslná Jaroměř m 2,44 umělecký keramik Henclová Klára Academia Mercurii Náchod m 1,75 cestovní ruch Hnízdilová Lucie Gymnázium Náchod m 1,69 Hubka Ondřej SPŠ Hronov 2,88 nástrojař Janoušek Petr SPŠ Hronov 2,50 automechanik Kašparová Nikola SŠ floristická H. Králové m 1,94 floristika Koblížek Martin SOŠ Hradec králové m 2,00 průmyslová ekologie Kuru Jakub SPŠ Trutnov 2,63 nástrojař Kuťák Tomáš SŠ polygrafická Velké Poříčí m 2,41 grafik pro média Libnarová Denisa Gymnázium Trutnov m 1,75 Marek Dominik SPŠ Trutnov 2,13 nástrojař Martínková Michaela SŠ služeb a ekon. Č. Kostelec m 1,75 ekonomika podnikání Matová Sára SŠ služeb a ekon. Č. Kostelec m 2,13 veřejnosprávní činnosti Mládková Šarlota SOŠ, SOU Trutnov 2,50 pekař, cukrář Nývlt Patrik SŠ služeb a ekon. Č. Kostelec m 2,19 veřejnosprávní činnosti Pišl Jan SPŠ Hronov m 1,56 strojírenství Prouzová Nikola SŠ hotelová Hronov 2,81 kuchař Prymš Patrik SŠ hotelová Hronov 2,50 cukrář Rybová Martina OA Náchod m 1,44 obchodní akademie Skyrchuk Ulyana SŠ služeb a ekon. Č. Kostelec m 2,06 veřejnosprávní činnosti Šimek Pavel SPŠ Nové Město n.m. m 2,19 strojírenství Tichá Veronika SŠ zdravotnická Trutnov m 1,81 zdravotní asistent Turková Jiřina SPŠ, SOŠ Nové Město n.m. 2,67 cukrář 27

28 Urban Štěpán SPŠ Dobruška m 2,00 audio tvorba Viková Kateřina SŠ hotelová Teplice n.m. 2,69 číšník Vlachová Vendula Gymnázium Trutnov m 1,50 Školní rok 2011/ C SŠ, SO průměr Berger Jiří SŠ stavební Náchod m 1,63 pozemní stavitelství Bergmann Michal SŠ stavební Náchod m 1,25 pozemní stavitelství Formanová Kateřina SOŠ Kladruby n.l. m 2,63 jezdectví a chov koní Kafka Martin SOŠ Malé Svatoňovice m 2,38 ochrana osob a majetku Kasnar Jan SŠ stavební Náchod m 2,00 pozemní stavitelství Kasnarová Kristýna Gymnázium Trutnov m 1,75 Kopáčková Kateřina SŠ služeb a ekon. Č. Kostelec m 2,44 veřejnosprávní činnosti Kuchařová Helena SOŠ Malé Svatoňovice m 1,88 ochrana osob a majetku Lánský Michal SPŠ Hronov 2,81 automechanik Laštovičková Patricie SOŠ Hradec králové m 1,94 hotelnictví a cestovní ruch Macková Kristýna SŠ hotelová Hronov 2,88 Nejedlo Jakub SŠ polygrafická Velké Poříčí 2,75 tiskař Nývlt Tomáš SŠ stavební Náchod m 1,19 pozemní stavitelství Peterová Zdeňka OA Trutnov m 1,31 obchodní akademie Prouza Michal SPŠ Trutnov m 1,94 elektrotechnika Prouza Petr OA Náchod m 1,00 obchodní akademie Rak Václav SŠ řemeslná Jaroměř 2,50 truhlář Schmidtová Karolína SŠ polygrafická Velké Poříčí m 1,56 grafický desain Šolcová Alžběta OA Trutnov m 1,88 28

29 obchodní akademie Šrůtková Patricie OA Náchod m 2,44 obchodní akademie Tauchmann Patrik SPŠ Hronov 3,06 elektrikář Urban Jiří Gymnázium Náchod m 1,25 Vítová Michaela Gymnázium Trutnov m 1,00 Vlček Jan OA Praha 10 m 1,81 obchodní akademie Vlčková Kateřina OA Náchod m 2,00 obchodní akademie Vokřálová Eliška SŠ zdravotní Trutnov m 2,06 zdravotní asistent Wajsarová Terezie Gymnázium Trutnov m 1,56 Železovová Jana SPŠ, SOU Nové Město n.m. 2,81 kuchař, číšník Statistika Počet vycházejících žáků: celkem: 80 chlapců: 37(46,3%) dívek: 43(53,7%) z 9. ročníků Počet žáků na SŠ a SOŠ celkem: 64(80%) chlapců: 29(45,3%) dívek: 35(54,7%) Počet žáků na SOU celkem: 16(20%) chlapců: 9(56,3%) dívek: 7(43,7%) SOŠ a SŠ: název celkem chlapců dívek SŠ propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí SŠ zdravotnická Trutnov OA Náchod SPŠ Nové Město n.m SPŠ stavební Náchod Gymnázium Náchod Gymnázium Trutnov SPŠ Hronov SŠ služeb a podnikání Červený Kostelec SŠ Merkuri Náchod SOŠ Hradec Králové SŠ floristická Hradec Králové SŠ zdravotnická Hradec Králové SPŠ Trutnov SOŠ Trutnov Lesnická akademie Trutnov SŠ hotelová Hronov

30 SPŠ Dobruška OA Trutnov SŠ hotelová Teplice n. M SŠ řemeslná Jaroměř SOŠ Kladruby n. L SOŠ Malé Svatoňovice OA Praha SOU: SŠ hotelová SČMSD Hronov SŠ propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí SPŠ Hronov SPŠ Nové Město n.m SPŠ Trutnov SOŠ Trutnov SŠ hotelová Teplice n. M SŠ řemeslná Jaroměř

31 6. Průběh a výsledky vzdělávání 6.1 Hospitační činnost pracovník počet hospitací Ředitel školy 9 Zástupce ředitele školy 23/12 Ostatní pracovníci 59 celkem Závěry z hospitační a kontrolní činnosti + (objevuj e se ve všech hodinách) Plnění cílů vzdělávání soulad výuky s cíli základního vzdělávání + (školním vzdělávacím programem) vhodnost a přiměřenost stanovených cílů + výuky k aktuálnímu stavu třídy, respektování individuálních vzdělávacích potřeb žáků konkretizace cílů ve sledované výuce + návaznost probíraného učiva na + předcházející témata Materiální podpora výuky vhodnost vybavení a uspořádání učeben + vzhledem k cílům výuky a k činnostem účelnost využití pomůcek, učebnic, + didaktické techniky Vyučovací formy a metody správné řízení výuky a vnitřní členění hodin + sledování a plnění stanovených cílů + podpora osobnostního a sociálního rozvoje + dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance možnost seberealizace dětí, jejich aktivního a + emočního zapojení do činností, uplatnění individuálních možností, potřeb a zkušeností využívání metod aktivního, prožitkového + učení, experimentování, manipulování, objevování, práce s chybou účelnost výuky frontální, skupinové a + individuální vyváženost rolí učitele jako organizátora + výuky a jako zdroje informací účelnost aplikovaných metod + respektování individuálního tempa, možnost (objevuj e se pouze v některých hodinách) - (v hodinách se neobjevuje)

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7 Č.j.: 112 /2014/RE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Vypracoval: Mgr. Pavel Svatoš ředitel školy 1. Základní údaje o škole

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala:

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 212/213 Zpracovala: Mgr. Dana Osičková, ředitelka ZŠ a MŠ Pernink, okres Karlovy Vary Výroční zpráva Základní školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013. Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013. Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota Předkladatel: Mgr. Jaroslava Bímová Datum: 30. 10. 2013 Obsah Obsah... 2

Více

Výroční zpráva školní rok 2008-09

Výroční zpráva školní rok 2008-09 Výroční zpráva školní rok 2008-09 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 2 Personální údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2010 2011 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola Dr. Františka Ladislava Riegra, Semily, Jizerská 564 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 V Semilech dne 30. září 2013 Mgr. Karel Strnad ředitel školy : 481 623 746 : zsriegra@seznam.cz

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2010-2011 Z á k l a d n í š k o l a B y s t r é Na základě hodnotících zpráv z předmětů, předmětových komisí, pedagogického úseku a vlastního

Více

Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 1 OBSAH: Obsah 2 A. Údaje o škole 4 B. Zřizovatel školy 4 C. Charakteristika školy 4 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCE FRANTIŠKA NOVÁKA SOKOLEČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Iveta Sixtová ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školská rada

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. za školní rok 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. za školní rok 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2007/2008 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2012/2013

Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2012/2013 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2012/2013 1 OBSAH : A) Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Mnichovo

Více

Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14

Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14 Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14 zpracovala ředitelka Mgr. Jana Šejbová ŠR schválila dne: Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává v souladu s 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.,

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Dubá Telefon: 487 883 951-3 Základní škola Dubá, okres Česká Lípa Základní škola Dubá Telefon: 487 883 951-3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Základní škola Dubá Telefon:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva je zpracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) a ve znění

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov Tel: 481 322 770 e-mail: skola@zsskalova.cz www.zsskalova.cz IČO: 00854794 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Karlovy Vary Poštovní 19, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/201 Nový Jičín 1. 9. 201 RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy OBSAH a) základní údaje o škole... - 1 - b) přehled oborů vzdělávání - učební plány... - 5 - c) personální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více