Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec, Komenského 540. o stavu a činnosti školy za školní rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec, Komenského 540. o stavu a činnosti školy za školní rok 2011-2012"

Transkript

1 Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec, Komenského 540 o stavu a činnosti školy za školní rok vypracoval : Mgr. Jiří Oleják, ředitel školy

2 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 6 2. PERSONÁLNÍ ÚDAJE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY POČTY ŽÁKŮ HODNOCENÍ ŽÁKŮ PŘEHLED O VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁCÍCH ŠKOLNÍ ROK 2011/ PRŮBĚH A VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ DVPP ICT STANDARD A PLÁN ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ: ŠKOLNÍ DRUŽINA A ŠKOLNÍ KLUB ZHODNOCENÍ ŠK. ROKU JEDNOTLIVÝMI METODICKÝMI SEKCEMI PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI UKAZATELE ROZPOČTU A PŘEHLED DALŠÍCH JEHO PROSTŘEDKŮ FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACÍ, VYÚČTOVÁNÍ A POUŽITÍ DALŠÍCH PROSTŘEDKŮ ROZBOR HOSPODAŘENÍ, UKAZATELE NÁKLADOVOSTI MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ ZÁVĚR 71 2

3 1. Základní údaje o škole VÝPIS Z REJSTŘÍKU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Název právnické osoby: adresa: Základní škola V. Hejny, Červený Kostelec, Komenského 540, okres Náchod Komenského 540, Červený Kostelec telefon/ fax : ředitel: Mgr. Jiří Oleják Ředitel je současně statutárním orgánem právnické osoby. Právní forma: příspěvková organizace IČO: Zřizovatel: Město Červený Kostelec právní forma: obec IČO: adresa: náměstí T.G.Masaryka 120, Červený Kostelec Právnická osoba byla zřízena na dobu neurčitou. Právnická osoba ZŠ vykonává činnost těchto škol a školských zařízení: 1. Základní škola kapacita: 760 žáků cílová : 910 žáků, IZO: místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 1. Komenského 540, Červený Kostelec 2. Komenského 268, Červený Kostelec 3. Horní Kostelec 182, Červený Kostelec 3

4 Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy: C Základní škola studium denní délka studia: 9 r. 0 měs. nejvyšší povolený počet žáků v 1. ročníku: neurčen nejvyšší povolený počet žáků v oboru: 910 RED_IZO: ze dne Školní družina kapacita: 75 žáků cílová : 100 žáků IZO: místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 1. Komenského 268, Červený Kostelec 2. Horní Kostelec 182, Červený Kostelec Datum zápisu do rejstříku: Datum zahájení činnosti: Školní jídelna kapacita: 800 cílová : 800 stravovaných IZO: místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 1. Komenského 243, Červený Kostelec Datum zápisu do rejstříku: Datum zahájení činnosti: Školní jídelna - výdejna kapacita: 78 cílová : 78 stravovaných IZO: místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 1. Horní Kostelec 182, Červený Kostelec Datum zápisu do rejstříku: Datum zahájení činnosti:

5 Vedoucí a hospodářští pracovníci Mgr. Jiří Oleják, ředitel Mgr. Jan Česenek, zástupce pro II. stupeň Mgr. Iva Čejchanová, zástupce pro I. stupeň Ilona Prokopová, účetní Petra Livarová, THP Jaroslava Majerová, vedoucí ŠJ Lubomír Čapek, hlavní školník Organizační schéma školy V. Hejny, Červený Kostelec Ředitel školy statutární orgán Školní jídelna vedoucí školní jídelny Zástupce ŘŠ I. Zástupce ŘŠ II. Hlavní kuchařka Správní zaměstnanci hlavní školník Vychovatelky ŠD Učitelky výchovný poradce I.st učitelé Výchovný poradce II.st Kuchařky, pomocné kuchařky hospodářka, účetní sekretářka Uklízečky školníci účetní 5

6 1.2. Charakteristika školy škola získala právní subjektivitu. Je příspěvkovou organizací zřízenou Městem Červený Kostelec. Škola hospodaří s příspěvky ze státního rozpočtu (mzdy, pomůcky, DVPP) a příspěvkem zřizovatele (provoz, pomůcky, materiál, neinvestice). Hlavní výdajovou položkou školy jsou mzdové prostředky, dále potom náklady na energie, vodu, údržbu a pomůcky. Kromě již zmíněných hlavních příjmů má škola i jiné příjmy z hospodářské činnosti (pronájmy, obědy pro cizí strávníky), příspěvky z grantů, sponzorské příspěvky od rodičů a okolních firem a jiných organizací. Účetnictví školy je zajištěno interně. Hlavním majetkem školy je mobiliář a pomůcky školy, dále potom počítačové vybavení školy včetně multimediální techniky. Kapacita školy je 910 žáků i s Horním Kostelcem. Současná naplněnost je 73 %. Průměrné počty žáků na třídu na jednotlivých stupních : I. st. 22,4, II. st. 25,1, HK 20. Škola poskytuje především základní vzdělání žáků od 1. do 9. třídy. Od třetí třídy je povinně zavedena výuka jednoho cizího jazyka. Od 5. ročníku nabízíme možnost výuky dalšího cizího jazyka. Jedna třída v každém ročníku druhého stupně má výuku jak Aj tak i Nj. Ve školním roce 2011/2012 se ve škole učilo podle platných koncepčních dokumentů a to podle ŠVP č.1 Pro žáky 1. st. v Horním Kostelci byl k dispozici školní autobus. Evaluace školy NIQES Úroveň vzdělávání byla v tomto školním roce prověřená ČSI formou plošného testování v 5. a 9. ročníku. Testování proběhlo online formou z předmětů M, Čj, Aj, Nj. Aj.. ročník 60,7 % Čj. 5 roč. 66,6% M. 5. roč. 64% 6

7 Aj. 9. roč. 54,46 % Nj. 9. roč. 66,07 % M. 9. roč 50,89 % ČJ. 9. roč. 72,36 % Cílem projektu NIQES nebylo srovnávat žáky, třídy nebo školy základním úkolem je poskytnout informaci o tom, nakolik každý jednotlivý žák plní požadavky minimálního standardu osvojených dovedností. Graf na této stránce ukazuje, jak velké byly podíly žáků, kteří dosáhli v úvodní (společné) části testu průměrné úspěšnosti v rozmezích 0 20 %, %, %, % a %, tj. jaká část ze všech testovaných žáků vyřešila méně než jednu pětinu úloh základní společné části, jaká část jednu až dvě pětiny úloh základní společné části atd. Mezi informacemi nad grafem najdete hodnotu průměrné úspěšnosti našich žáků. Změny ve stavu žáků a zaměstnanců Počet žáků se ve sledovaném období snížil o 11 na 609 Z čehož bylo 308 chlapců. K nastoupila na 1.st. noví učitelé p. u. Zuzana Martincová ze Stárkova a Marta Ondroušková, jako zástup za MD. K se z mateřské dovolené vrátila p.u. Miroslava Kuřátková. a odešla p.u. Marta Ondroušková. K odešly do důchodu p.u. Olina Kosinková a Eva Tylšová 7

8 K nastoupily do funkce školní psycholog p. Mgr. Zuzana Romášková a Mgr. Irena Vašátková Škola a projekty Učitelé školy se v tomto školním roce aktivně účastnili dvou velkých projektů, které byly nastartovány již v předešlém školním roce: Učime interaktivně na vytváření hodin na interaktivní tabuli. Projekt ukončen k Pomoc škole při zavádění moderních metod učení k rozvíjení klíčových kompetencí žáků Projekt ukončen k EU peníze školám Peníze do interaktivní školy. Projekt běží od do V rámci tohoto projektu škola nakoupila vybavení PC stanice, interaktivní tabule notebooky, SW proškolila učitele. Hlavními výstupy z projektu budou tzv. DUMy (digitální učební materiály) Rozumíme penězům. Je to společný projekt se ZŠ Náchod, Plhov a o.s. AISIS. Jeho hlavním cílem je naučit děti hospodařit a vyznat se v produktech, které se na ně valí ze všech médii. Rozvojem všestrannosti k všestranné osobnosti Česko polský projekt zaměřený na vzájemné poznávání prostřednictvím společných aktivit. Vzájemná vícedenní setkávání se uskutečňují na obou stranách hranice. Projekt je pod hlavičkou Euroregionu Glacensis. Činnost projektu od květen 2011 do říjen Mléko do škol Ovoce do škol Školní psycholog Od působí na naší ZŠ v rámci systémového projektu financovaného z Evropských sociálních fondů školní psycholožka Mgr. Zuzana Romášková. Poskytuje žákům, rodičům a pedagogům komplexní poradenskou službu, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Mezinárodní výměna Ve školním roce přijela ze Švýcarska na 3 týdenní stáž z Kuesnachtu p. u. Michelle Forey V měsíci červnu pak proběhla výměna žáků v rámci tradičního 5-ti denního výměnného pobytu. Ze Švýcarska přijela skupina 17 dětí a 3 vedoucí (Baltz, Regula a Melisa). Od nás odjela do Kuesnachtu delegace 18 dětí pod vedením p.u. M. Vítovou a V. Jansovou. Ve školním roce působila na naší škole dobrovolnice Lucie Buhr z Rakouska. Zapojovala se do činnosti školy ve školní družině i v hodinách německého jazyka. 8

9 V měsíci červnu přijela do Kostelce skupina 20 dětí a 2 učitele (Kryštof a Agata) z partnerské školy z Zabkowic Slaskich. Společná akce trvaly 3 dny a děti byly ubytované v kempu Brodský. Školní Hejnoviny V letošním školním roce vyšla 2 čísla školního časopis pod vedením p.u. Zuzany Nývltové. Na tvorbě příspěvků se podílely děti všech stupňů. Větší opravy, rekonstrukce, investice V tomto školním roce se podařilo zrekonstruovat školní cvičnou kuchyni. Nákladem cca 280 tis. Kč doznala kuchyně totální přestavby. O jarních prázdninách byla přebroušená a nalakovaná podlaha v tělocvičně 2. stupně. O hlavních prázdninách proběhlo rozsáhlejší malování ve všech budovách školy. Do všech tříd 1. i 2. stupně byl zaveden síťový kabel a internet. Modernizace školní počítačové sítě a nákup interaktivní techniky. K byla nově vybavena počítačová učebna na 1. stupni ve městě. Bylo instalováno pracoviště tzv. Multipoint. Stejnou učebnu jsme vytvořili i v Horním Kostelci. Zde se navíc musely probourat zdi dvou malých kabinetů a vytvořila se jedna velká počítačová třída. Další velkou investicí školy bylo vybavení 10 tříd interaktivní technikou. Do všech sboroven jsme zakoupili 15 nových notebooku. Všechny investice do vnitřního vybavení tak přišly na cca 1,3 mil Kč (hrazeno z projektu EU) 9

10 Školní rok: 2011/2012 Zpracovatel: Livarová 2. Personální údaje 2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví věk muži ženy celkem % do 20 let let let let let a více let celkem ,0 % ,0 x 2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví vzdělání dosažené muži ženy celkem % základní vyučen střední odborné úplné střední vyšší odborné vysokoškolské celkem ,0 2.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace splňuje nesplňuje celkem % kvalifikaci kvalifikaci učitel prvního stupně základní školy učitel druhého stupně základní školy učitel náboženství dohoda vychovatel pedagog volného času asistent pedagoga školní psycholog Aprobovanost výuky a) 1. stupeň předmět % Český jazyk 93 Cizí jazyk 34 Matematika 94 Člověk a jeho svět 87 10

11 Hudební výchova 67 Výtvarná výchova 63 Praktické činnosti 29 Tělesná výchova 73 Volitelné předměty 50 Nepovinné předměty 100 b) 2. stupeň předmět % Český jazyk 64 Cizí jazyk 55 Matematika 100 Chemie 100 Fyzika 100 Přírodopis 100 Zeměpis 100 Dějepis 100 Občanská výchova 8 Rodinná výchova 0 Hudební výchova 100 Výtvarná výchova 100 Praktické činnosti 33 Tělesná výchova 46 Volitelné předměty 42 Nepovinné předměty 100 Aprobovanost výuky není v právních normách přesně definována. Ve většině případů ředitel školy stanoví správně aprobovanost podle vysokoškolského diplomu pedagogického pracovníka. Problémy mohou nastat u některých volitelných nebo nepovinných předmětů a u vzdělávacích oblastí školního vzdělávacího programu (Člověk a příroda, Člověk a společnost). Výpočet aprobovanosti: Týdenní počet hodin, které se učí ve škole aprobovaně Aprobovanost = x 100 Týdenní počet hodin 6 hodin aprobovaně Aj = x 100 = 50% 12 hodin celkem 2.5 Přehled pracovníků podle aprobovanosti jméno a příjmení aprobace učí ve školním roce Hana Balášová Rj, D, Aj 32 Bergerová Eva 1.st. 8 Burdychová Hana M, Př 11 Bursíková Eva Přír.činnost,vychovat. PO 34 Čejchanová Iva 1.st. 25 Česenek Jan M, F 40 Grohmannová Jitka 1.st

12 Hanušová Dagmar Z, Tv 31 Illnerová Jana 1.st. 23 Jansová Věra 1.st. 28 Jiránková Vlasta M, F 24 Klimešová Monika Neaprob. 6 Kovalová Jana Rj, Hv 19 Krause Tomáš Neaprob. 23 Křivánková Naďa Př, Ch 24 Kuřátková Miroslava 1.st 14 Martincová Zuzana 1.st 1 Mílová Marie 1.st., Vv 31 Mudrochová Sylva Př. Tv 12 Nováková Hana Čj, Hv 14 Nývltová Zuzana Čj, D 11 Oleják Jiří M, Z 23 Přibylová Dagmar 1. st. 10 Pošepná Edita 1. st. 2 Prouza Radko Neaprob. 24 Sádovská Dagmar Rj, D, RV 26 Ságner Radomír M, ZPV 31 Sedláčková Lenka 1.st. 14 Svěcená Monika 1.st. 11 Stodůlka Miroslav F, Tech.v. 8 Tollarová Jana Neaprob. 20 Vancl Martin Čj, Ov 10 Včelišová Věra Neaprob. 21 Vávrová Dana 1. st. 26 Vítová Markéta D, Z 4 Vlčková Marcela 1.st. 24 Wichová Hana Rj, D, Fj 33 Adamů Dana Vychovatelka ŠD 27 Junková Eva Vychovatelka ŠD 23 Wichová Ivana Vychovatelka ŠD 22 Petrů Renata Vychovatelka ŠD 20 12

13 Učitelský sbor ZŠ V. Hejny, město (neúplný) Učitelský sbor + THP z Horního Kostelce 13

14 2.6 Zařazení pracovníků do platových tříd platová třída počet zařazených pracovníků Trvání pracovního poměru doba trvání počet % do 5 let do 10 let do 15 let 8 11 do 20 let 4 6 nad 20 let celkem ,0 2.8 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců nástupy a odchody počet nástupy 1 odchody 2 6 až 22 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 27 a následující zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce 4 zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost 3 nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců Závazná osnova a obsah roční zprávy příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (č.j / ze dne ) 14

15 Školní rok: 2011/2012 Zpracovatel:Čejchanová, Stodůlka 3. Vzdělávací program školy Školní učební plán pro 1. 5.roč. pro šk. rok stupeň roč. / hodinová dotace / vzdělávací oblast vyučova cí předmět 1.r 2. r 3. r 4. r 5. r min imu m D Č D cel ke m Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematik a Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Umění a kultura Člověk a jeho svět Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Volitelné předměty Člověk a svět práce Pracovní činnosti Celková hodinová dotace

16 ŠKOLNÍ UČEBNÍ PLÁN pro 6.-8.ročník - šk.rok 2011/12 2.stupeň Vzdělávací oblasti Vyučovací předměty ročník ČASOVÁ DOTACE 6.r. 7.r. 8.r. 9.r r. Min. DČD Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 5/ / /1 Anglický/Německý jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova 3/ / /1 Člověk a svět práce Volitelné předměty Pracovní činnosti / / Celková povinná časová dotace

17 3.3 Nepovinné předměty a zájmové kroužky název nepovinného předmětu počet zařazených žáků náboženství 38 název kroužku počet zařazených žáků Anglický jazyk I. II.III. 47 Německý jazyk 5 Sportovní I. II. III. 51 Výtvarný kroužek 12 Kuchtík 13 Počítačový kroužek 11 Logopedie I.II 9 Reedukace I.II.III.IV 19 Doučování Čj,M 5.A,B Keramika Taneční kroužek Doučování z AJ Doučování ČJ 7. roč. 19/21 Modelářský kroužek - mladší 13 Modelářský kroužek - starší 12 Reedukace 6. roč. 4 Reedukace 7. roč. 6 odbíjená 6.- 9ročník 14 Doučování ČJ 8. roč. 8 Vaření 13/15 Doučování Ma 8.B 14 Doučování Ma 8.A,C 14 Doučování Ma 9.A,B,C 15 Příprava na př.zk. 9.roč-9.C-1.sk. 23 Příprava na př.zk. 9.roč-2.sk. 23 Příprava na př. zkoušky 9.r Příprava na př. zkoušky 9.r-2 27 Doučování ČJ 6. roč-1.sk.. 15/12 Doučování ČJ 6. roč.-2.sk. 12 Doučování Ma 7. roč. 13 Zumba 16 Francouzský jazyk 7. a 8. roč. 7 Francouzský jazyk 6. roč

18 3.4 Počet dělených hodin 1. stupeň 2. stupeň celkem počet dělených hodin Uvádět pouze hodiny, které znamenají zvýšenou potřebu učitelohodin. Komentář ředitele školy Škola poskytovala ve školním roce velké množství různých kroužků. Částečně tvořivých, částečně doučovacích. Efektivnost a docházka na doučovací kroužku nebyla úplně dobrá. Pro příští rok budeme zmenšovat skupiny mající zájem na doučování na max. 10 jedinců. Dělení hodin Čj/M se dělo pouze v 6. a 8 ročníku. Na dělení hodin i v dalších ročnících ubylo financí. 18

19 Školní rok: 2011/2012 Zpracovatel: Čejchanová, Stodůlka 4. Počty žáků Počty žáků školy ZŠ V. Hejny třída počet žáků z toho chlapců z toho dívek 1.A B A B A B A B A B A B C 28/27 19/ A 26/ /13 7.B C A 25/26 15/ B 25/24 12/ C A B C celkem 529/ / /260 výjimka z počtu žáků (ano ne) Počty žáků školy Horní Kostelec třída počet žáků z toho chlapců z toho dívek výjimka z počtu žáků (ano ne) 4.2 Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd počet odkladů pro školní rok

20 4.3 Žáci přijati do vyšších ročníků základní školy ročník počet žáků 4.4 Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy typ školy počet přijatých žáků čtyřleté gymnázium 10 víceleté gymnázium 3 střední odborná škola 54 střední odborné učiliště 16 konzervatoř Žáci cizinci kategorie cizinců počet žáků ve ŠD počet žáků ve ŠJ počet žáků celkem občané EU ostatní cizinci pobývající v ČR přechodně nebo trvale, žadatelé o udělení azylu a azylanti Komentář ředitele školy Počet žáků má stále klesající tendenci. Důvodem je hlavně demografický vývoj v Červeném Kostelci. 20 a 23 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon 4 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání 20

21 Školní rok: 2011/2012 Čejchanová, Stodůlka 5. Hodnocení žáků 5.1 Celkové hodnocení žáků prospěch třída prospěli s prospěli neprospěli vyznamenáním 1.A 22/21 1/2 0/0 1.B 21/19 1/3 0/0 1.HK 20/19 1/2 0/0 2.A 15/15 4/4 1/1 2.B 13/11 4/7 1/0 2.HK 13/14 7/6 0/0 3.A 18/18 4/4 2/2 3.B 19/18 5/6 0/0 3.HK 14/13 5/6 0/0 4.A 11/14 11/8 0/0 4.B 10/10 10/11 1/0 4.HK 5/5 8/8 0/0 5.A 9/9 12/12 1/1 5.B 14/14 10/10 0/0 5.HK 2/2 4/4 0/0 6.A 6/2 17/21 1/1 6.B 6/5 18/19 0/0 6.C 5/3 23/24 0/0 7.A 2/2 23/22 0/1 7.B 3/4 23/22 1/1 7.C 9/6 14/17 0/0 8.A 3/2 20/24 3/0 8.B 2/2 20/22 2/0 8.C 6/7 16/19 4/0 9.A 5/7 19/17 0/0 9.B 1/1 24/27 3/0 9.C 6/5 18/23 4/0 5.2 Celkové hodnocení žáků zhoršené chování třída chování uspokojivé chování neuspokojivé 3.A 1/0 4.B 0/1 6.B 0/2 8.A 0/2 8.C 1/2 9.A 1/0 9.B 1/1 21

22 5.3 Hodnocení výsledků vzdělávání způsob vyjádření (klasifikačním stupněm, slovně, kombinací obou způsobů) třída hodnocení klasifikačním stupněm 22 hodnocení slovní 1.A 23/23 1.B 22/22 1.HK 21/21 2.A 20/20 1/1 2.B 18/18 1/0 2.HK 21/21 3.A 24/24 3.B 24/24 3.HK 19/19 4.A 22/22 4.B 21/21 4.HK 13/13 5.A 22/22 5.B 24/24 5.HK 6/6 6.A 24 6.B 24 6.C 28/27 7.A 26/25 7.B 27 7.C 23 8.A 25/26 8.B 25/24 8.C 26 9.A 24 9.B 28 9.C Výchovná opatření pochvaly kombinace slovního hodnocení a klasifikačním stupněm třída pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele 1.A 0/0 0/18 1.B 0/0 0/20 1.HK 0/0 0/8 2.A 0/0 0/12 2.B 0/0 0/10 2.HK 0/0 0/2 3.A 0/0 0/5

23 3.B 0/0 0/14 3.HK 0/0 0/0 4.A 0/0 0/13 4.B 0/0 0/5 4.HK 0/0 0/2 5.A 0/0 0/5 5.B 0/0 0/3 5.HK 0/0 0/0 6.A 0/0 2/2 6.B 0/0 0/5 6.C 0/0 6/6 7.A 0/0 2/7 7.B 0/0 0/5 7.C 0/0 0/0 8.A 0/0 4/5 8.B 0/0 0/7 8.C 0/0 0/4 9.A 0/0 0/2 9.B 0/0 0/5 9.C 0/0 2/8 5.5 Výchovná opatření napomenutí a důtky třída napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy 1.A 1/0 0/0 0/0 1.B 0/2 0/2 0/0 1.HK 0/0 0/0 0/0 2.A 1/1 1/1 1/0 2.B 1/1 0/0 0/0 2.HK 0/1 0/0 0/0 3.A 7/1 1/1 1/0 3.B 2/0 0/0 0/0 3.HK 0/1 0/0 0/0 4.A 1/4 0/0 0/0 4.B 4/1 0/0 0/0 4.HK 0/0 2/0 1/0 5.A 4/1 1/1 0/0 5.B 0/0 0/0 0/0 5.HK 0/0 0/0 0/0 6.A 7/4 4/6 0/1 6.B 1/1 0/2 1/2 6.C 10/0 2/2 0/1 7.A 2/3 4/1 2/0 7.B 6/7 2/3 0/0 23

24 7.C 0/0 0/0 0/0 8.A 5/2 2/3 3/4 8.B 4/4 3/5 1/3 8.C 7/5 2/2 0/2 9.A 3/3 1/0 1/2 9.B 3/1 4/2 3/5 9.C 1/1 3/2 3/1 5.6 Komisionální přezkoušení žáků třída pochybnosti o správnosti hodnocení 4.HK A B A B A B C 0 7 opravné zkoušky 5.7 Opakování ročníku třída žák neprospěl žák nemohl být hodnocen 2.A 1 3.A 2 4.A 2 5.A Počet omluvených / neomluvených hodin žák měl vážné zdravotní důvody žák opakuje 9.r. po splnění povinné školní docházky třída počet omluvených hodin 24 průměr na žáka třídy 1.A 758/555 34,5 /24,1 0/0 1.B 776/791 35,3 /36 0/0 1.HK 705/565 33,6 /26,9 0/0 2.A 719/764 34,2 /36,4 0/0 2.B 590/418 31,1 /23,2 0/0 2.HK 474/488 22,6 /23,2 0/0 počet neomluvenýc h hodin

25 3.A 402/794 16,8 /33,1 0/0 3.B 377/798 15,7 /33,3 0/0 3.HK 578/600 30,4 /31,6 0/0 4.A 592/976 26,9 /44,4 0/0 4.B 462/ /30,1 0/0 4.HK 410/559 31,5 /43 0/0 5.A 578/ ,7 /46,7 0/0 5.B 961/ /53,7 0/0 5.HK 162/ /36,3 0/0 6.A 693/ ,9/44 0/0 6.B 956/ ,8/49,5 0/0 6.C 652/ ,3/63,4 0/0 7.A 801/ /42,9 0/0 7.B 1333/ ,4/45,1 0/0 7.C 947/ ,2/45,9 0/0 8.A 722/795 27,8/30,6 0/0 8.B 678/ ,3/43,8 0/0 8.C 1110/ ,7/55,2 0/0 9.A 1013/ ,2/77,4 0/0 9.B 1567/ /75,6 7/0 9.C 1323/ ,3/99,2 0/0 31 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon 51 až 54 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon 15 a 17 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání 22 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání 25

26 5.9. Přehled o vycházejících žácích školní rok 2011/ A SŠ, SO průměr Barták Matěj OA Náchod m 1,13 obchodní akademie Bláha Pavel Gymnázium Náchod m 1,25 Brožová Kateřina SŠ polygrafická Velké Poříčí 2,19 kadeřník Dudek Jiří SŠ služeb a ekon. Č. Kostelec m 2,00 veřejnosprávní činnosti Hanuš Daniel SPŠ Trutnov m 2,00 strojírenství Hejzlar Lukáš Čes. lesnická akademietrutnov m 1,69 lesnictví Janovská Renáta SŠ polygrafická Velké Poříčí m 1,94 reprodukční grafik Kunešová Ilona SOŠ Trutnov m 2,38 logistické a finanční služby Němečková Nikola Academia Mercurii Náchod m 2,06 cestovní ruch Poláčková Pavlína SŠ služeb a ekon. Č. Kostelec m 2,38 veřejnosprávní činnosti Rosa Jan SPŠ Trutnov m 2,00 el. poč. systémy Samek Dominik SPŠ Nové Město n.m. m 2,00 mechanik elektrotechnik Středová Anna Gymnázium Náchod m 1,13 Škodová Barbora Gymnázium Trutnov m 2,25 Škop Ondřej Čes. lesnická akademietrutnov m 1,25 ekologie Šnajdr Václav SPŠ Dobruška m 1,19 informační technologie Šolcová Tereza SŠ hotelová Teplice n.m. m 2,06 hotelnictví Teuber David SPŠ Hronov m 2,50 elektrotechnika Tipelt Vladimír SŠ polygrafická Velké Poříčí m 2,38 tiskař Valášek Lukáš SPŠ stavební Náchod m 1,06 pozemní stavitelství Vaňátková Zuzana SPŠ stavební Náchod m 1,13 pozemní stavitelství Veselý Marek SPŠ Nové Město n.m. m 2,25 strojírenství Zahradník David SOŠ Hradec Králové m 2,31 autotronik Zálišová Dominika SŠ polygrafická Velké Poříčí m 1,69 26

27 propagační desaign Školní rok 2011/ B SŠ, SO průměr Bláhová Justýna SŠ zdravotnická H. Králové m 1,94 zdravotní asistent Bubeníčková Šárka SŠ hotelová Hronov m 2,06 cestovní ruch Coblová Eliška SŠ řemeslná Jaroměř m 2,44 umělecký keramik Henclová Klára Academia Mercurii Náchod m 1,75 cestovní ruch Hnízdilová Lucie Gymnázium Náchod m 1,69 Hubka Ondřej SPŠ Hronov 2,88 nástrojař Janoušek Petr SPŠ Hronov 2,50 automechanik Kašparová Nikola SŠ floristická H. Králové m 1,94 floristika Koblížek Martin SOŠ Hradec králové m 2,00 průmyslová ekologie Kuru Jakub SPŠ Trutnov 2,63 nástrojař Kuťák Tomáš SŠ polygrafická Velké Poříčí m 2,41 grafik pro média Libnarová Denisa Gymnázium Trutnov m 1,75 Marek Dominik SPŠ Trutnov 2,13 nástrojař Martínková Michaela SŠ služeb a ekon. Č. Kostelec m 1,75 ekonomika podnikání Matová Sára SŠ služeb a ekon. Č. Kostelec m 2,13 veřejnosprávní činnosti Mládková Šarlota SOŠ, SOU Trutnov 2,50 pekař, cukrář Nývlt Patrik SŠ služeb a ekon. Č. Kostelec m 2,19 veřejnosprávní činnosti Pišl Jan SPŠ Hronov m 1,56 strojírenství Prouzová Nikola SŠ hotelová Hronov 2,81 kuchař Prymš Patrik SŠ hotelová Hronov 2,50 cukrář Rybová Martina OA Náchod m 1,44 obchodní akademie Skyrchuk Ulyana SŠ služeb a ekon. Č. Kostelec m 2,06 veřejnosprávní činnosti Šimek Pavel SPŠ Nové Město n.m. m 2,19 strojírenství Tichá Veronika SŠ zdravotnická Trutnov m 1,81 zdravotní asistent Turková Jiřina SPŠ, SOŠ Nové Město n.m. 2,67 cukrář 27

28 Urban Štěpán SPŠ Dobruška m 2,00 audio tvorba Viková Kateřina SŠ hotelová Teplice n.m. 2,69 číšník Vlachová Vendula Gymnázium Trutnov m 1,50 Školní rok 2011/ C SŠ, SO průměr Berger Jiří SŠ stavební Náchod m 1,63 pozemní stavitelství Bergmann Michal SŠ stavební Náchod m 1,25 pozemní stavitelství Formanová Kateřina SOŠ Kladruby n.l. m 2,63 jezdectví a chov koní Kafka Martin SOŠ Malé Svatoňovice m 2,38 ochrana osob a majetku Kasnar Jan SŠ stavební Náchod m 2,00 pozemní stavitelství Kasnarová Kristýna Gymnázium Trutnov m 1,75 Kopáčková Kateřina SŠ služeb a ekon. Č. Kostelec m 2,44 veřejnosprávní činnosti Kuchařová Helena SOŠ Malé Svatoňovice m 1,88 ochrana osob a majetku Lánský Michal SPŠ Hronov 2,81 automechanik Laštovičková Patricie SOŠ Hradec králové m 1,94 hotelnictví a cestovní ruch Macková Kristýna SŠ hotelová Hronov 2,88 Nejedlo Jakub SŠ polygrafická Velké Poříčí 2,75 tiskař Nývlt Tomáš SŠ stavební Náchod m 1,19 pozemní stavitelství Peterová Zdeňka OA Trutnov m 1,31 obchodní akademie Prouza Michal SPŠ Trutnov m 1,94 elektrotechnika Prouza Petr OA Náchod m 1,00 obchodní akademie Rak Václav SŠ řemeslná Jaroměř 2,50 truhlář Schmidtová Karolína SŠ polygrafická Velké Poříčí m 1,56 grafický desain Šolcová Alžběta OA Trutnov m 1,88 28

29 obchodní akademie Šrůtková Patricie OA Náchod m 2,44 obchodní akademie Tauchmann Patrik SPŠ Hronov 3,06 elektrikář Urban Jiří Gymnázium Náchod m 1,25 Vítová Michaela Gymnázium Trutnov m 1,00 Vlček Jan OA Praha 10 m 1,81 obchodní akademie Vlčková Kateřina OA Náchod m 2,00 obchodní akademie Vokřálová Eliška SŠ zdravotní Trutnov m 2,06 zdravotní asistent Wajsarová Terezie Gymnázium Trutnov m 1,56 Železovová Jana SPŠ, SOU Nové Město n.m. 2,81 kuchař, číšník Statistika Počet vycházejících žáků: celkem: 80 chlapců: 37(46,3%) dívek: 43(53,7%) z 9. ročníků Počet žáků na SŠ a SOŠ celkem: 64(80%) chlapců: 29(45,3%) dívek: 35(54,7%) Počet žáků na SOU celkem: 16(20%) chlapců: 9(56,3%) dívek: 7(43,7%) SOŠ a SŠ: název celkem chlapců dívek SŠ propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí SŠ zdravotnická Trutnov OA Náchod SPŠ Nové Město n.m SPŠ stavební Náchod Gymnázium Náchod Gymnázium Trutnov SPŠ Hronov SŠ služeb a podnikání Červený Kostelec SŠ Merkuri Náchod SOŠ Hradec Králové SŠ floristická Hradec Králové SŠ zdravotnická Hradec Králové SPŠ Trutnov SOŠ Trutnov Lesnická akademie Trutnov SŠ hotelová Hronov

30 SPŠ Dobruška OA Trutnov SŠ hotelová Teplice n. M SŠ řemeslná Jaroměř SOŠ Kladruby n. L SOŠ Malé Svatoňovice OA Praha SOU: SŠ hotelová SČMSD Hronov SŠ propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí SPŠ Hronov SPŠ Nové Město n.m SPŠ Trutnov SOŠ Trutnov SŠ hotelová Teplice n. M SŠ řemeslná Jaroměř

31 6. Průběh a výsledky vzdělávání 6.1 Hospitační činnost pracovník počet hospitací Ředitel školy 9 Zástupce ředitele školy 23/12 Ostatní pracovníci 59 celkem Závěry z hospitační a kontrolní činnosti + (objevuj e se ve všech hodinách) Plnění cílů vzdělávání soulad výuky s cíli základního vzdělávání + (školním vzdělávacím programem) vhodnost a přiměřenost stanovených cílů + výuky k aktuálnímu stavu třídy, respektování individuálních vzdělávacích potřeb žáků konkretizace cílů ve sledované výuce + návaznost probíraného učiva na + předcházející témata Materiální podpora výuky vhodnost vybavení a uspořádání učeben + vzhledem k cílům výuky a k činnostem účelnost využití pomůcek, učebnic, + didaktické techniky Vyučovací formy a metody správné řízení výuky a vnitřní členění hodin + sledování a plnění stanovených cílů + podpora osobnostního a sociálního rozvoje + dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance možnost seberealizace dětí, jejich aktivního a + emočního zapojení do činností, uplatnění individuálních možností, potřeb a zkušeností využívání metod aktivního, prožitkového + učení, experimentování, manipulování, objevování, práce s chybou účelnost výuky frontální, skupinové a + individuální vyváženost rolí učitele jako organizátora + výuky a jako zdroje informací účelnost aplikovaných metod + respektování individuálního tempa, možnost (objevuj e se pouze v některých hodinách) - (v hodinách se neobjevuje)

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec, Komenského 540. o stavu a činnosti školy za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec, Komenského 540. o stavu a činnosti školy za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec, Komenského 540 o stavu a činnosti školy za školní rok 2012-2013 vypracoval : Mgr. Jiří Oleják, ředitel školy Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 1.2. Charakteristika

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

o stavu a činnosti školy za školní rok 2013-2014

o stavu a činnosti školy za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec, Komenského 540 o stavu a činnosti školy za školní rok 2013-2014 vypracoval : Mgr. Jiří Oleják, ředitel školy 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 1.2. Charakteristika

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. září 2010 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14 Základní škola Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizace, Vilémov 41 783 22 Cholina Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 Mgr. Dagmar Zapletalová ředitelka Č. j. 63/2014 Obsah: 1.

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost, 78-651014271

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Radostice, okres Brno - venkov V Radosticích dne 1. srpna 2014 Předkládá: Mgr. Drahoslava Drábková, ředitelka školy Schváleno na

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

za školní rok 2012/2013

za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 odst. 1, 2 vyhlášky 15/2005 Sb. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2012/2013 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

Masarykova základní škola Brodce

Masarykova základní škola Brodce Masarykova základní škola Brodce ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2013/ 2014 1 I/ Informace o škole: Vzdělávací program: Vyučujeme dle ŠVP Masarykovy ZŠ a MŠ Brodce Od hraní k vědění Zřizovatel školy:

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více