RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí"

Transkript

1 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Den Země 2015 Místostarostka Mgr. Petra Neubergerová s ředitelkou knihovny Mgr. Kateřinou Pechovou slavnostně otevřely přístavbu bezbariérového vstupu a zrekonstruované oddělení pro dospělé. Otevření byli přítomni téměř všichni, kdo se na realizaci projektu podíleli. Cena města Dobříše za rok 2014 Uzávěrka příjmu nominací se blíží!!! Znáte výjimečnou osobnost našeho města? Navrhněte ji na ocenění! Do máte možnost předložit své návrhy na udělení Ceny města Dobříše za významné dílo, čin, sportovní výkon nebo prezentaci města nebo také za celoživotní přínos městu v těchto oblastech: Kultura Sport Věda a výzkum Výchova a vzdělávání Hospodářský rozvoj Jiné (za záchranu života apod.) Návrhy na udělení Ceny města Dobříše můžete předložit na sekretariát starosty města, paní Šárce Krutové, DiS., tel.: , Cena města Dobříše může být udělena jednotlivci nebo kolektivu občanů. Cenu města Dobříše předá jednotlivcům nebo kolektivu jménem Zastupitelstva města Dobříše starosta města Dobříše Mgr. Stanislav Vacek na slavnostním večeru na zámku v Dobříši. Krátce z tiskovky Starosta města Mgr. Stanislav Vacek podal novinářům 18. února na pravidelné tiskové konferenci aktuální informace o dění na radnici. Informoval nás o novinkách, které občanům zásadně zlepší přístup k informacím z činnosti radnice a zasedání zastupitelstva města prostřednictvím zveřejněných podkladů a on-line přenosu ZM na internetu. Sledujte živé přenosy z jednání Zastupitelstva města Dobříše Jednání veřejného jednání Zastupitelstva města Dobříše bude od únorové schůze přenášeno on- -line. Přímý přenos budete moci sledovat na webových stánkách města Bude spuštěn vždy před zahájením jednání a ukončen po jeho skončení. Záznam nebude archivován ani později veřejně přístupný. Upozorňujeme, že dle zákona o ochraně osobních údajů záznam nesmí být nikým nahráván a dále publikován. Pokračování na straně 2 Městská policie Dobříš, mobil: Město Dobříš bude v druhé polovině dubna, konkrétně od 20. do 26. dubna, opět slavit Den Země. Hlavní aktivitou bude úklid veřejných prostranství a okolí města, součástí oslav však budou i další akce, které různým způsobem upozorní na nutnost chránit naše životní prostředí. Město vyzývá k zapojení neziskové organizace, dobříšské školy i další občany města, kteří nikde organizovaní nejsou a chtějí pomoci. Tradičně zajistí svoz a likvidaci sesbíraného odpadu a dle požadavků vydá igelitové pytle a gumové rukavice. Pro potvrzení úklidových lokalit i další informace k tématu kontaktujte odbor životního prostředí telefon , popřípadě přímo osobní návštěvou (č.p. 230). Podrobnější informace si budete moci přečíst v dubnovém čísle Dobříšských listů a na internetových stránkách města. Děkujeme za zapojení do péče o životní prostředí. Ing. Alena Harmanová, vedoucí odboru životního prostředí Výzva pro výtvarníky Dobříšska KS Dobříš si vás dovoluje přizvat k účasti na VII. salonu výtvarníků Dobříšska, který se uskuteční v termínu května Zájemce o účast žádáme, aby do 17. dubna 2015 potvrdili písemně či telefonicky svou účast. Připomínáme, že pro zdárnou přípravu, instalaci a propagaci výstavy je nezbytné dodržet organizační pokyny, které naleznete na (vybrané dokumenty) a na facebook.com/kddobris

2 2 Krátce z tiskovky Pokračování z titulní strany Podklady pro jednání ZM přístupné na webu Na popud členů ZM Mgr. Jitky Urbanové a Mgr. Adama Böhma jsou na webové stránce města nově zveřejňovány také anonymizované (vyžaduje-li to zvláštní právní předpis) podklady připravované městem Dobříš pro jednání ZM. Pro veřejnost budou zpřístupněny nejpozději 3 dny před datem veřejné schůze. Dosud měli k těmto materiálům přístup pouze zastupitelé přes své zabezpečené schránky. Podklady nebudou obsahovat osobní údaje z důvodu ochrany osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Pan starosta města nám také sdělil, že město Dobříš podalo žádost o dotaci na zastřešení zimního stadionu. Novináři byli dále Mgr. Barborou Pecháčkovou Uchytilovou z odboru pro místní rozvoj seznámeni s připravovanými kulturně-společenskými akcemi, které město ve spolupráci s dalšími partnery chystá: Rekonstrukce vojenské operace Akce k 70. výročí konce 2. světové války. Ve spolupráci s Klubem vojenské historie Příbram. Na krátký okamžik se stane náměstí v Dobříši nefalšovaným bojištěm 2. světové války a svědkem osvobození Dobříšské májové slavnosti. Ve spolupráci s Kulturním střediskem Dobříš a dalšími partnery. Oblíbená kulturně společenská akce všech Dobříšáků... Letošními hosty budou Lenka Dusilová s Baromantikou a Michla Hrůza, který se na Dobříši představí se svou kapelou na jednom z prvních koncertů po loňském vážném zranění Koncert na zámeckém nádvoří. Ve spolupráci se zámkem Dobříš, Zdenkou Žádníkovou-Volencovou a místními podnikateli. O všech připravovaných akcích vás budeme prostřednictvím DL podrobněji informovat v příštích číslech. Změny jízdního řádu na lince Dobříš Praha a zpět stanovisko KÚ Dále zveřejňujeme zkrácené stanovisko Mgr. Lukáše Kopřivy, vedoucího Odboru dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, z , reagující na podnět starosty města Mgr. Vacka, kterým zprostředkoval KÚ připomínky veřejnosti a starostů obcí Dobříšska k dopravní obslužnosti v souvislosti se změnou jízdního řádu platného od Celé znění najdete na sekce Dokumenty. DOBŘÍŠSKÉ LISTY Vážený pane starosto, dopisem ze dne 15. ledna 2015 informujete Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje o připomínkách občanů k jízdním řádům platným od , vznesených na jednání Zastupitelstva města Dobříš. Současně uvádíte, že město eviduje řadu ústních i písemných podnětů a stížností občanů i starostů obcí dobříšského regionu ke stávajícím jízdním řádům. Uvedené připomínky jsou obecného charakteru, bez konkrétních požadavků, a poukazují na: neš astně provedené změny v časech odjezdů některých spojů se špatnou návazností na další linky; celkové snížení počtu spojů; projíždění některými zastávkami spoje pak nenabírají cestující tam, kde před změnou zastavovaly; přetíženosti některých spojů, kdy plný autobus již při příjezdu nemá kapacitu pro přepravu osob z Dobříše; vynechání průjezdu některých linek (směr Jihočeský kraj) městem, a tím znemožnění přímého spojení na směr; nedodržování jízdních řádů spoje běžně jezdí o 5 10 min. později, některé vynechány zcela; požadavek na opoždění spoje jedoucího z Prahy ve hod, případně prodloužit spoj linky č. 317 do Dobříše (končí v Mníšku pod Brdy); K těmto uvedeným připomínkám Odbor dopravy Stř. Kr. sděluje: v důsledku změny majitelů dopravních společností, provedla fy. ARRIVA PRAHA, s.r.o. analýzu stávajícího stavu jízdních řádů... Na základě zjištěných dat byly po projednání s dotčenými městy a obcemi provedeny změny jízdních řádů s platností od Na spojích jízdního řádu linky D98 Příbram-Dobříš-Praha se změny týkaly převodu některých spojů na linku D99 se zachováním autobusových zastávek v Dobříši... Z hlediska rozsahu dopravní obslužnosti nedošlo ke snížení celkového počtu spojů jedoucích do a z Dobříše do Prahy. Spoje jsou pouze jinak nastaveny. Krátké spoje linky D98 na Dobříši byly účelně nahrazeny novou linkou D99 Příbram-Obořiště-Dobříš-Praha. Domníváme se, že problémy vzniklé bezprostředně po platnosti nových jízdních řádů byly způsobeny nejen úpravou časů, ale zejména nově zavedenou linkou D99, která souvisí s úpravou číselného označení spojů výlepového jízdního řádu provozovaného o sobotách, nedělích a ve svátek na trase Příbram-Dobříš-Praha (bývalá D99). Přestože veřejnost byla prostřednictvím sdělovacích prostředků informována o změnách jízdních řádů a v autobusech na trase Příbram-Dobříš-Praha byly před k dispozici brožury nových jízdních řádů, řada cestujících změny vůbec nezaznamenala a odbor dopravy vysvětloval, že spoje původní linky D99 (soboty, neděle) byly převedeny na D98. Skutečností zůstává, že v důsledku těchto úprav došlo bezprostředně po termínu platnosti jízdních řádů k určitému chaosu mezi cestujícími a problémům, které jste obecně popsal. Tato situace se však stabilizovala k V současné době Odbor dopravy zaznamenává připomínky ze zastávky Dobříš-Větrník k pozdnímu příjezdu a k přeplněnému spoji v ranních hodinách. Tyto a případné další přetrvávající podněty budou prověřeny a vyhodnoceny po cca jedna a půl měsíčním provozu a v oprávněných případech dojde k úpravám jízdních řádů k K problematice vynechání obsluhy autobusové zastávky Dobříš-nám. linkou z Jihočeského kraje uvádíme: Zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě... stanoví a upravuje zajištění dopravní obslužnosti státu, kraje a obce. Na základě toho Krajský úřad Středočeského kraje podmínil ve svém stanovisku zajiš ování oboustranné obsluhy zastávky Dobříš-nám. linkou Vimperk- -Strakonice-Praha pouze pro výstup ve směru do Prahy a nástup ve směru opačném... Důvodem je skutečnost, že na trase Dobříš-Praha a zpět je dopravní obslužnost po všechny dny v týdnu dostatečně zajištěna Středočeskou (SID) a Pražskou integrovanou dopravou. Tato dotovaná doprava, provozovaná dopravci ARR1VA PRAHA, s.r.o., ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY, s.r.o. a PROBO BUS, a.s. jezdí v cca 20minutovém intervalu v obou směrech... Pokud se týká zajíždění posledního nočního spoje z Prahy na Dobříš linkou 317, je třeba, aby město Dobříš oficiálně požádalo organizaci ROPID o změnu jízdního řádu. V důsledku prohloubení stávající finanční ztráty na lince D98 se v současné době, v rámci SID, nepředpokládá rozšíření spojů v nočních hodinách. Vážený pane starosto, zasílám Vám ve stručnosti odpově na Vaše otázky. Problematika linkové dopravy je velice rozsáhlá a dotýká se téměř všech obyvatel Středočeského kraje. S ohledem na omezené finanční možnosti je velice složité skloubit rozdílné požadavky cestujících. Dopravní obslužnost na trase Dobříš-Praha zajiš uje 10 linek, z toho 8 linek v rámci SID a veřejnost má možnost maximálního výběru časových poloh spojů. Stavební práce v areálu městské polikliniky v Dobříši (Středisko zdraví, spol. s r.o.) Začátkem března zahájí stavební firma INVE- SSALES, spol. s r.o. (výherce zadávacího řízení) práce na budově městské polikliniky v Dobříši. Práce zahrnují kompletní výměnu oken a dveří, dále zateplení stropu 3. NP, zateplení ploché střechy a celé fasády. Jako první započne výměna oken, která by měla být hotova nejdéle do poloviny dubna Výměna bude probíhat po jednotlivých patrech, přičemž příslušná podlaží budou vždy na určitou dobu uzavřena. Konkrétní omezení jednotlivých ordinací bude zveřejněno na webových stránkách Střediska zdraví. Dále budou postupně vyměněny vstupní dveře, uzavřen bude vždy pouze jeden vchod/východ, ostatní zůstanou v provozu. Uzavírka hlavního vchodu je plánována na Téměř po celou dobu realizace (od začátku března do cca konce června) bude kvůli postavenému lešení znepřístupněna rampa u hlavního vchodu. Místo ní bude možné využívat rampu u severní strany objektu. Práce včetně finálního úklidu by měly být ukončeny do Realizace projektu Zateplení budovy městské polikliniky v Dobříši (registrační číslo CZ.1.02/3.2.00/ ) je podporována z prostředků Státního fondu životního prostředí a z Fondu soudržnosti EU. Ing. Markéta Samcová, projektová manažerka, odbor místního rozvoje

3 DOBŘÍŠSKÉ LISTY 3 Zahájení stavebních prací v ulici Fričova, Dobříš Projekt Úpravy místní komunikace v ul. Fričově, Dobříš CZ.1.15/1.1.00/ , spolufinancovaný z Regionálního operačního programu Střední Čechy v rámci 85. výzvy, byl zahájen předáním staveniště dne Společnost STRABAG, a.s. započne s pracemi v závislosti na klimatických podmínkách, avšak veškeré úpravy musí být ukončeny nejpozději do V současnosti jsou řešeny úpravy projektové dokumentace dle připomínek, které vzešly z jednání s občany žijícími v dané lokalitě. Vzhledem k tomu, že na akci se podílí poskytovatel dotace, není možné zapracovat všechny požadavky a musí se jednat o kompromis v rozsahu změn. Projekt řeší obnovu povrchů v ulicích Fričova a Školní, včetně úpravy rozlehlé křižovatky v ulici Příbramská. Postup prací bude rozčleněn do 3 etap. Etapizace je znázorněna na přiloženém obrázku a termínově je rozdělena do těchto úseků: I. etapa , II. etapa a III. etapa Projekt zvýší bezpečnost silničního provozu a přispěje ke zlepšení stávajícího špatného stavu komunikace v dané lokalitě. Za město Dobříš Ing. Martin Mazurek Zateplení domu č.p. 71 (muzeum) Dobříš Akce Stavební úpravy domu č.p. 71 Dobříš CZ.1.02/3.2.00/ je stále v realizaci. Ke konci minulého roku byla dokončena výměna okenních a dveřních výplní. Upravila se terasa nad zkušebnami umělecké školy a zateplila se střecha v prostoru půdy. Poté byly práce pro nepříznivé klimatické podmínky přerušeny a čeká se na počasí, za kterého bude možné začít zateplovat fasádu objektu. V zadní části objektu bylo nutné odstranit již nevyužívanou terasu. Ta byla provedena bez hydroizolace a způsobovala vlhnutí zdiva. Pro kvalitní uchycení zateplení bylo nutné odstranit zdroj vlhkosti a nechat stěny vysušit. V interiéru depozitáře muzea se ošetřily poškozené malby a nyní se budou vracet exponáty zpět na svá původní místa. Projekt by měl být fyzicky ukončen nejpozději do Realizace projektu je podporována z prostředků Státního fondu životního prostředí a z Fondu soudržnosti EU. Za město Dobříš Ing. Martin Mazurek Socha svatého Leonarda V roce 2014 obdrželo město z Ministerstva kultury příspěvek na restaurování sochy sv. Leonarda v areálu kostela Povýšení sv. Kříže ve výši Kč. Na základě výběrového řízení byl vybrán dodavatel Mgr. Jaroslav Fuka, akad. sochař a restaurátor. Práce byly zahájeny až v říjnu, protože MK schválilo příspěvek 30. září. Po konzultaci s Ing. Marií Kuldovou z Národního památkového ústavu bylo rozhodnuto, že socha bude převezena do atelieru a restaurována tam. Bohužel při převozu došlo k odpadnutí částí sochy (hlava a pravá ruka). Špatný stav sochy byl zapříčiněn nevhodnými restaurátorskými zásahy z minulých oprav, pravděpodobně v 70. letech minulého století, kdy byly opravy provedeny cementovou masou a jednotlivé části byly spojeny masivními železnými čepy, které během času silně korodovaly. V atelieru byly části sochy zpevněny konsolidačním nátěrem, očištěny od nečistot i biokoroze, uvolněné části byly fixovány pomocí antikorozních čepů a byly domodelovány chybějící části. Vlastní montáž na podstavec byla odložena na jarní měsíce roku Z příspěvku Ministerstva kultury se podařilo vyčerpat Kč. Protože socha je ve velmi špatném stavu, navrhl restaurátor rozšíření restaurování o konsolidaci kamene vakuovou metodou, která by měla životnost kamene prodloužit o desítky let. Náklady na konsolidaci kamene vakuovou metodou budou Kč. Rada města schválila toto rozšíření prací na svém jednání dne Byla také podána žádost o příspěvek ve výši Kč z Havarijního fondu Ministerstva kultury. Ing. Jitka Šafářová, referent odboru místního rozvoje Upozornění pro rodiče nově narozených občánků města Dobříš Vážení rodiče, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, Vám nemohou být nadále bez Vašeho předchozího souhlasu zasílány pozvánky na vítání občánků. Pokud budete mít zájem zúčastnit se obřadu, prosíme Vás, abyste nám toto nahlásili osobně na matrice Městského úřadu Dobříš, Mírové náměstí 119. Vítání se mohou zúčastnit pouze děti, které mají trvalý pobyt v Dobříši. O termínu a konkrétním čase konání budou rodiče, kteří své dítě k vítání nahlásili, informováni prostřednictvím pozvánky, která jim bude zaslána na jimi uvedenou adresu. V případě dotazů můžete kontaktovat matriku na tel Vážení spoluobčané, podle svého slibu veřejnosti na prvním veřejném jednání zastupitelstva, kdy jsem předal našemu městu dar, bystu T. G. Masaryka, dílo akademického sochaře prof. Karla Pokorného, zahajujeme činnost otevřené Občanské platformy T. G. M.. Chceme, aby tato platforma byla pro občany Dobříšska otevřeným fórem pro jejich názory, připomínky, dotazy, přání a návrhy na vše, co souvisí s naším společným životem na Dobříši a v okolí. Chceme mít co nejtěsnější kontakty s veřejností, s Vámi, a proto otevíráme toto diskuzní a názorové místo pro všechny, kteří tady chtějí společně žít, pracovat, bavit se, sportovat ale i umřít. I to paří k životu. Otevíráme diskuzi pro mladé i ty starší, pro děti i pro důchodce, pro zaměstnané i ty bez práce, pro spokojené i pro ty neš astné. Platforma je apolitická, máme zkušenosti s politickými stranami, které nejsou vždy nejlepší. Přesto se ani politice ani politickým stranám nevyhýbáme. Především nás ale zajímají problémy života lidí u nás, v našem městě a okolí. Zajímají nás konkrétní problémy, konkrétní situace, na které budeme hledat společně řešení. Nevyhýbáme se žádným problémům ani názorům. V našem státě se rozmohl jeden velmi vážný nešvar, úředníci si berou občany za rukojmí, lékaři mají svá rukojmí v pacientech, podnikatelé z OKD chtějí pomoc od státu, jinak propustí horníky, protože se jim podnikání nevyplatí, a tak bych mohl pokračovat. A je to právě naopak. Úředníci jsou zde proto, aby sloužili občanům, kteří je platí prostřednictvím daní. Stát je tady proto, aby se i v době krize postaral o své občany. Jinak totiž nepotřebujeme, ani stát ani jeho aparát a totéž platí o místní samosprávě. Zastupitelé jsou tady jako volení zástupci svých občanů, a proto pokládám za svoji povinnost sloužit svým občanům a voličům. Tak alespoň chápu svoji roli já. Vím, že nelze vždycky vyhovět všem, je však třeba se postarat o to, aby náš život v této společnosti byl snesitelný a pokud možno š astný a spokojený. Vážení spoluobčané, těším se na Vaše názory, které prosím zasílejte písemně na moji adresu: Karel Vítek, K Vodárně 1499, Dobříš, nebo elektronicky na moji ovou adresu: Karel Vítek, člen zastupitelstva města Nemocnice přemístila obě ambulance psychiatrie Oblastní nemocnice Příbram přemístila ambulanci dětské psychiatrie a ambulanci psychiatrie, psychoterapie a psychosomatiky z budovy H v areálu na Zdaboři do areálu I v Příbrami I. Nové umístění ambulancí: Areál I, (Příbram I), pavilon A (bývalá budova očního oddělení), 1. patro. Nové kontaktní telefony: Ambulance dětské psychiatrie: Ambulance psychiatrie, psychoterapie a psychosomatiky: Ordinační hodiny obou ambulancí zůstávají nezměněny.

4 4 DOBŘÍŠSKÉLISTY Dobříš na důležitém milníku svého rozvoje Česká republika a Dobříš, jako její součást, vcházejí do nového programového období Evropské unie, které stanoví výši a pravidla pro poskytování dotací z Evropských strukturálních a investičních fondů do r Jejich čerpání umožňuje městům velmi výhodně investovat. Dotace z těchto fondů totiž městu pokryjí investiční náklady až z 80 %! Je to dočasná unikátní příležitost měst, jak vyřešit opravu svých z minulosti zanedbaných hmotných statků, jak přispět k rozvoji města, zvýšení jeho životní úrovně a zlepšení kvality života. Pozor ale! Tato unikátní příležitost výhodného investování do rozvoje města s největší pravděpodobností v r skončí, jelikož Česká republika pak již pravděpodobně na čerpání evropských dotací nebude mít nárok a jakoukoli další investici bude Dobříš muset plně, bez jakékoli podpory profinancovat z vlastních či drahých úvěrových zdrojů. Dobříš tak nyní stojí na jednom z posledních velmi důležitých milníků svého rozvoje, kdy musí zvážit, co si může dovolit, co jsou za dané situace její nejvyšší priority a zda chce a je schopna napnout všechnu svoji energii k tomu, aby získala velmi výhodnou podporu evropských fondů pro urychlení svého rozvoje. V tom osobně vnímám v dané době největší odpovědnost vedení města a nás členů zastupitelstva s tím, že zároveň budeme muset přemýšlet o tom, jak zkvalitňovat životní podmínky a služby v sociální oblasti dané zvyšujícím se podílem seniorů. Jaký je výčet hlavních problémů, které jsou spojeny s potřebou investic? Osobně si myslím, že jsou to zejména tyto: Oprava povrchů městských silnic a chodníků není stále z významné části ještě dokončena. Maminky dětí čekají na to, zda se městu podaří navýšit kapacitu mateřských školek. Náměstí, coby výkladní skříň města, již velmi unaveně a ochozeně doufá v to, že snad někdy získá takovou podobu, která odpovídá důstojnosti našeho města. Sportovní hala je smutnou Popelkou pravděpodobně čekající na to, zda se městu podaří z ní někdy vytvořit multifunkční sportovně-kulturní prostor. Interiér polikliniky zastavil svůj čas v dobách dávno minulých. Kino brečí a čeká na to, co s ním bude či nebude. Nad zimním stadionem se vznáší nejasný otazník. Není toho málo a nelze řešit vše najednou. Chce to ale, myslím, odpovědnost, rozvahu, rozhodnost a hodně, hodně systematické práce. Jinak se obávám, že se naše město může stát oproti podobným městům na dlouhou dobu pouze šedivým městečkem nedaleko Prahy s nádherným okolím a známým krásným zámkem. Pokusme si alespoň na chvíli představit Dobříš 2020 s kvalitními silnicemi, chodníky a hezkým, bezbariérovým, životem tepajícím náměstím bez hazardních heren. Lidé míří na koncert či ples do nově zrekonstruované multifunkční sportovní haly a pochvalují si přitom dobrou nabídku volnočasových aktivit ve městě a kvalitu služeb poskytovaných jejich dětem i starým rodičům. Zůstane to pouze snem, nebo se nám podaří k tomu přiblížit? Ivo Salcman, zastupitel za KDU-ČSL Výzva Přikládám fotografii osmi šiček rukavic, které byly vyfocené v rámci propagace n.p. ESSPI, předchůdce Rukavičkářských závodů Dobříš, v dílně, zřejmě na Komenského náměstí u Schwarzů v r Prosím proto, pokud některou z těchto šiček poznáváte anebo se poznáváte, ozvěte se na u: seznam.cz a nebo na tel.: , případně nechte na sebe kontakt v Informačním středisku v Dobříši. Fotografie budou použity pro novou knihu Dobříš, město rukavic. Část první. Předem děkuji, Petr Kadlec Umělecká šestka 2015 na Dobříši Král Václav IV. povýšil Dobříš na městečko a u té příležitosti se rozhodl sezvat všechny mistry znalé umění, aby poměřili své síly v turnaji dovedností. Celostátní skautská umělecká soutěž pro mladší členy (světlušky, vlčata a žabičky) se letos ponese ve středověkém duchu. Skupiny dětí z celé republiky se sjedou o víkendu března do Dobříše. Hlavním bodem programu jsou umělecké soutěže (divadelní, pěvecká a výtvarná), po celý víkend účastníky též čeká bohatý doprovodný program (výuka středověkých tanců, beseda v knihovně, výroba pečetí a jiné). Divadelní (kulturní dům) a zpívající (sokolovna) soutěž můžete navštívit během sobotního dopoledne. Akce probíhá za podpory města Dobříš, kterému tímto děkujeme. Skautky z 1. oddílu Minnehaha a 2. roje Lampyris Uzávěrka příspěvků do Dobříšských listů na měsíc duben bude 20. března Svoz odpadů ze zeleně jaro 2015 DOKAS Dobříš, spol. s r.o., a město Dobříš si dovolují oznámit, že bude proveden svoz odpadů ze zeleně (tráva, větve stromů a keřů) ve městě Dobříš. Odpad bude odvezen na náklady města za dále uvedených podmínek: odpad musí být uložen do kontejnerů přistavených výhradně za tímto účelem odpad nesmí obsahovat jiné druhy odpadů mimo odpadu zeleně odpad smí být uložen do určených nádob pouze v den sběru odpadů ve stanovený čas odpad nesmí být uložen v igelitových pytlích a musí být roztříděn na větve a kompostovatelný odpad (tráva, zbytky rostlin atd.) občané se musí prokázat kartičkou vydanou MěÚ Dobříš Dny sběru odpadů a seznam sběrných míst pro oblasti: sobota od 8.00 hod. do hod.: křižovatky ul. Husova a V Lipkách; Žižkova a Přemyslova; Dělnická Papežanka; Na Ligruse a U Ovčína; ul. Na Zlaté stezce parkoviště (Pentagon); ul. Na Nábřeží; sobota od 8.00 hod. do hod.: křižovatky ul. Čs. armády a Polní; Hálkova a Okružní; Nad Prachandou a Dub. Kaštánky; K Vodárně a Nad Papežem; Part. Svobody a Dlouhá; parkoviště Sport klub Vlaška; Veškeré hromádky zeleného odpadu v ulicích budou považovány za černou skládku. Původci černé skládky může být uložena pokuta ve výši dle zákona. Děkujeme za pochopení a těšíme se na vaši spolupráci. Pesoklub Dobříš srdečně zve všechny milovníky a majitele psů na přednášku MVDr. Aleše Stloukala (veterinární klinika Na Weilovně). Přednáška bude na téma veterinární péče z pohledu klasického západního lékařství (preventivní programy vakcinace, odčervení, novinky, zkušenosti a volná debata s dotazy). Středa v v Městské knihovně Dobříš. Vstupné formou konzerv a pamlsků pro dobříšské útulkáče. Činnost Pesoklubu Dobříš finančně podporuje město Dobříš. Místní organizace KSČM ve spolupráci s OSČMS Pořádají oslavu MDŽ Přij te se pobavit dne do Kulturního domu v Dobříši. Začátek je v hod. K tanci a poslechu hraje CEMI BAND Milana Vodičky. Na setkání se těší pořadatelé.

5 DOBŘÍŠSKÉ LISTY 5 KULTURA BŘEZEN A bude hůř + NVÚ koncert Křest nového CD Instantní bojovník Pražská underpunková skupina, založená před víc jak dvaceti lety, na Dobříši odvozuje své jméno od názvu nejslavnějšího románu Jana Pelce...a bude hůř. V roce 2001 vydala debutové album Basket a v r na Dobříši pokřtí své zatím nejnovější album Instantní bojovník. A bude hůř sami svůj styl označují jako underpunk. Tím je třeba rozumět ryčnou, údernou a neučesanou, přesto stále ještě dostatečně melodickou muziku vycházející i z klasického punk rocku, kterou však do jiné filozofické roviny posunují texty. A bude hůř si nemusí na nic hrát. Vycházejí z undergroundu a jako takoví na sebe neberou roli spasitelů světa. Kapelu spojuje s Dobříšskem osoba zpěváka a textaře Vaška Kaprhála, proto nepochybujeme, že publikum dorazí v hojném počtu. N. V. Ú. neboli Nepřichází v úvahu je česká punková skupina z Hradce Králové. Počátky skupiny N.V.Ú. sahají až do roku 1986 k novovlnové skupině Manichinace, která ovšem dlouho nefungovala. V dalších letech vydává kapela již pod názvem N.V.Ú pogo-punková dema a desky, například úspěšná alba Čáry máry fuck, Vzorek bez Ceny a nejnovější album Nikdy nebo navždy. Pátek 6. března 2015 od hod. Vstupné předprodej: 120 Kč; na místě 140 Kč; Předprodej vstupenek od 23. února 2015 v trafice U Davida Furtluftdurch tour Zdeněk Izer a Šárka Vaňková Agentura AURA-PONT vás zve na nový zábavný program populárního baviče ZDEŇKA IZERA. Pořad, v kterém se diváci budou moci setkat s jedinečným a nezaměnitelným humorem Z. Izera. Jako vždy přijdou na řadu oblíbené zábavné scénky, parodie nejrůznějších televizních pořadů a imitování celé řady populárních českých i zahraničních zpěváků a zpěvaček. Zkrátka těžký útok na vaši bránici, který si rozhodně nenechte ujít! Partnerkou Z. Izera v novém programu bude opět zpěvačka a finalistka prvé řady Superstar Šárka Vaňková. Společenský sál KD Dobříš, pátek 12. března od hod. Komerční pronájem. Předprodej vstupenek v trafice U Davida Dobříš. Vstupné: předprodej 250 Kč/na místě 290 Kč Lenka Filipová Concertino V komorním koncertu, který je věnovaný celé řadě úprav věhlasných skladeb pro klasickou kytaru, zazní i úpravy lidových písní, šansonu, ukázky keltských skladeb, ale i několik největších hitů umělkyně (Zamilovaná, Věnováním, V pondělí ráno, Prý se tomu říká láska, Za všechno může čas a dal.). Lenka Filipová je jediným českým a slovenským interpretem, který spojuje klasickou kytaru se zpěvem. Její koncert doprovodí Sean Barry na irskou harfu a Jindřich Koníř na solo piano a klávesy v úpravě pro symfonický orchestr. Zámek Dobříš zrcadlový sál, pátek 13. března od hod. Koncert je VY- PRODÁN!!! Vážní zájemci ale mohou i nadále volat na tel , pro případ, že některé vstupenky budou vráceny a nabídnuty zpět do prodeje Frk-nügnung teatr Kanal Fikšn aneb historky z podzemí Premiéra bláznivé komedie světoznámého divadelního souboru FRK-NÜGNUNG TEATRU o dvou dělnících, zamilovaném páru, dvou teroristech a Číňanovi, kteří se proplétají v síti městské kanalizace. Pozor setkání se souborem FRK-NÜGNUNG TEATR je vysoce návykové!!! Více na stránkách Společenský sál KD Dobříš, pátek od hod Dagmar Hamsíková obrazy vernisáž výstavy Za elementy Mladá malířka Dagmar Hamsíková ve svých obrazech téměř vždy zpracovává téma rozkladu hmoty a její proměnu ve světlo, tedy v energii. V devadesátých letech studovala na Akademii výtvarných umění v Praze nejdříve v ateliéru klasických malířských technik u profesora Zdeňka Berana a potom v ateliéru restaurování výtvarných děl malířských u profesora Karla Strettiho. Výstava nazvaná Za elementy prezentuje výběr prací Dagmar Hamsíkové od roku 1995 až do současnosti. Představuje nejen poslední velké obrazy s rozplývajícími se figurami nahých ženských těl pod vodní hladinou, ale i krajiny, portrét a kresby s tematikou lesa a stromů zasažených bleskem. Výstavní sál KD. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek v 18 hodin. Výstava potrvá do neděle 26. dubna. Otvírací doba: Po Čt hod., Ne hod Písničkáři sobě Improvizační pořad Písničkáři sobě (www.pisnickarisobe.cz) už v Dobříši zdomácněl. Hosty byli například exnezmar Lubomír Hrdlička, moderátor a muzikant Mirek Ošanec s Mrakoplaš Light Orchestra, nebo někdejší účastníci Superstar Petr Bende a Tereza Švecová. Hosty dalších pořadů najdete na stránkách pořadu. Podstatou je nikoli jen standardní hraní obvyklého repertoáru, ale svou podstatou něco jako pozvánka do šatny, kde se protagonisté baví o všem možném, hrají si navzájem své písně vážně a po svém, nebo z legrace nějak pozměněné. Pořadem provází písničkář Petr Rímský (www. rimsky.cz), kterému sekunduje příbramský písničkář Petr Vašina. Důležitým dobříšským pomocníkem a spoluorganizátorem je muzikant Martin Zajíček. Společenský sál KD Dobříš, čtvrtek 26. března 2015 od hod. Vstupné 150 Kč. Pořádá: Okrašlovací spolek města Dobříše a Kulturní středisko Dobříš Taneční čaje Společenské setkání všech bez rozdílu věku. Hrají a zpívají Patronky, Tři v tom a dal... Na všechny se velmi těší pořadatelé z Okrašlovacího spolku Dobříš. Společenský sál KD, neděle 29. února od 17 hodin, vstupné dobrovolné Techtle Mechtle a Screamers travesti show Přední české travesti skupiny společně uvádějí nový zábavný pořad s názvem Přijela pou. Obě skupiny se v letošním roce rozhodly pro navázání vzájemné spolupráce a společně s moderátorem Lá ou Černým máte možnost je vidět ve dvouhodinovém pořadu, který je nabitý humorem, nadsázkou, tancem, parodiemi zpěvaček, zpěváků, hereček, ale i politiků. V pou ovém prostředí budete mít možnost potkat dámy, jako jsou Hana Zagorová, Ilona Csáková, Anastacia, Cher, Lucie Bílá, ale i řadu dalších známých osobností. Více informací naleznete na nebo a facebookových stránkách obou skupin. Společenský sál KD dobříš, čtvrtek 2. dubna od hodin, vstupné 250 Kč předprodej / 280 Kč na místě v den akce. Předprodej vstupenek bude zahájen 2. března v trafice U Davida. (Komerční pronájem) PŘIPRAVUJEME NA DUBEN Kuklík tyjátr Romeo a Julie obnovená premiéra Horkýže Slíže (předprodej vstupenek v trafice U Davida a na Divadelní spolek Disk Kabaret Jarní koncert na zámku Účinkují: Felix Slováček a Felix Slováček jr. sólisté na klarinet a sopránový saxofon a Orchestr Atlantis s dirigentem Vítězslavem Podrazilem (více o programu na www. kddobris.cz) Předprodej vstupenek od v Informačním středisku Dobříš!!! Písničkáří sobě folkový večer Velký pátek, dne od v evangelickém kostele v Dobříši: CANORO PIANTO aneb postní hudba italských autorů 17. století. IRENA TROUPOVÁ soprán, LUKÁŠ VEN- DL varhany. Po hudební části se konají bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně. Vstupné dobrovolné. Srdečně zve Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Dobříši, tel.:

6 6 DOBŘÍŠSKÉLISTY Knihovna v březnu: divadlo, přednášky i petice Milí čtenáři a návštěvníci knihovny, březen měsíc čtenářů vám v naší knihovně přináší mnoho nabídek. A jelikož výtah již vytahuje a nové schodiště stoupá i klesá, cestu k nám máte o něco jednodušší! Petice za nezávislé knihovny na Kubě možno podepsat po celý březen Chcete pomoci kubánským knihovníkům i čtenářům? Na Ostrově svobody existují stovky malých nezávislých knihoven, které kromě půjčování knih mají většinou i vzdělávací a sociální programy. Přestože nejsou ilegální, musí jejich pracovníci i návštěvníci čelit častým represím ze strany režimu. Více informací a podpisové archy petice, kterou organizujeme ve spolupráci s organizací Člověk v tísni, naleznete v knihovně. Himálaje utajená země Horní Dolpo středa od Cestovatelka Pavla Bičíková vypráví a promítá o vysokých horách, buddhistické kultuře a civilizací nedotčeném životě. Vstupné dobrovolné. Beseda s Ivou Procházkovou čtvrtek dopoledne Známá spisovatelka a scénáristka bude besedovat se žáky místních škol. Chcete-li se přidat, přihlašte se předem! Den pro Josefa Čapka čtvrtek od Slavnostní vyhlášení výsledků celostátní soutěže Napsal a nakreslil: Josef Čapek, hudba, čapkovská výtvarná dílnička, krátké čtení a domácí občerstvení. A k tomu spisovatelka Iva Procházková předá diplom Čtenáři roku 2014 nejlepšímu dobříšskému knihotátovi! Vstup volný. Den Tibetu úterý Dnes knihovna pod tibetským praporem! Tematická výstava literatury do konce týdne. Madame Pompadour středa od Divadelní hra Dory Dunckerové v podání Stanislavy Hoškové. Znáte markýzu de Pompadour pouze jako milenku francouzského krále? Tak to se budete hodně divit! Doporučené vstupné 40 Kč. Kyselé tělo se nesměje čtvrtek od První z cyklu přednášek holistické terapeutky Vladimíry Naušové. Vstupné 130 Kč. Turnaj Dominion sobota od 10 do Přij te si zahrát vaši oblíbenou hru! Prosíme o přihlášení předem. Bleška, veška a kousek z Fimfára čtvrtek od Pohádková babička dnes seznámí děti s dílem Jana Wericha, jenž se bohužel nedožil svých letošních 110. narozenin. Vhodné pro děti od 5 do 500 let, vstup volný. Den š astného francouzského vrabce pondělí od 12 do To by vás zajímalo, co je tohle za blbinu, že? Tak přij te... Svět (a) energie čtvrtek od Známá energetička Ing. Dana Drábová, Ph.D. Přednáší pro Malou dobříšskou univerzitu. Nemáte-li zaplacené zvýhodněné předplatné, vstupné 90 Kč, káva/čaj v ceně. Detoxikace očista těla i mysli čtvrtek od Druhá z cyklu přednášek holistické terapeutky Vladimíry Naušové. Noc s Andersenem pátek Jako každý rok, i letos oslavíme s dětmi narozeniny nejslavnějšího pohádkáře. Večerní program se spaním v knihovně pouze pro přihlášené. Knihovna v neděli: !!! Jako malý dárek k měsíci čtenářů zavádíme pravidelný nedělní provoz zatím zkušebně do konce června. Milí čtenáři, těšíme se na vás v knihovně již 6 dní v týdnu více na Přejeme pěkný březen s pěknými knihami! ZÁVODY KOČÁRKŮ TAK TROCHU JINÉ ZÁVODY V sobotu 28. března přesně v 15 hodin odstartují po celé České republice v pořadí již čtvrté Strolleringové závody závody ve sportovní chůzi s kočárkem. Tento den bude patřit všem aktivním maminkám a tatínkům, kteří se sejdou na několika desítkách míst po celé ČR, aby změřili síly v této netradiční disciplíně. Jedním z těchto míst bude i Dobříš, kde se kočárkové klání odehraje v prostoru za sportovní halou, v ulici V Lipkách. Závody odstartují hned ve třech kategoriích maminky, tatínkové a celé rodiny. Děti se se svými kočárky mohou závodů zúčastnit také. Podstatou samotných závodů je chůze s kočárkem na cca 100 metrů dlouhé trati v co nejkratším čase. Zcela záměrně je kladen důraz na chůzi, nebo sportovní chůze je základem každé lekce programu Strollering outdoorového fitness pro maminky (a tatínky) na MD. Na Dobříši si můžete Strollering zacvičit každý čtvrtek od 10 h. (začínáme již ve čtvrtek 2. dubna 2015). Celá akce také částí symbolického startovného podpoří určitou neziskovou organizaci. Startovné ze závodů kočárků v Dobříši poputuje do dětského domova v Korkyni. Internetové stránky města Dobříše Redakce Dobříšských listů Mgr. Jindřiška Kastnerová tel.: , SPOLEČENSKÁ KRONIKA Vzpomínka Vítání občánků Dne 21. března 2015 uplyne 15 let, kdy nás opustil náš drahý manžel a tatínek, pan Jaroslav Ungermann. Stále vzpomínají manželka Růža, dcera a vnoučata s rodinami. Čas plyne, vzpomínky zůstávají Dne 16. března 2015 uplyne 20 let, kdy nás navždy opustil pan Karel Vondráček. Vzpomínají manželka a děti s rodinami. Dne byli v zrcadlovém sále zámku Dobříš slavnostně přivítáni nejmladší občánkové našeho města: Simona Peciválová, Adam Dvořák, Nela Nohavová, Michaela Maternová, Štěpán Bělina, David Čermák, Julliete Christine Campbell, Nella Beránková, Václav Žižka, Adam Sochor a Filip Orth. Dne byli v zrcadlovém sále zámku Dobříš slavnostně přivítáni nejmladší občánkové našeho města: Dominik Máša, Matěj Svoboda, Štěpán František Knobloch, Ivan Mrkvička, Tereza Strnadová, Jan Sprenger, Aneta Roušalová, Sebastian Selement, Rozárie Hošková, Vít Klauda, Aneta Behenská a Filip Kladívko. Srdečně blahopřejeme. Blahopřání Jarmila a Josef Součkovi oslavili dne diamantovou svatbu. Všechno nejlepší do dalších let přejí dcery Jarmila a Alena s rodinami. Přij te si užít legraci na DĚTSKÝ KARNEVAL v pátek 6. března 2015 od 15 hodin v tělocvičně ZŠ Dobříš, Lidická ul. 384 Klaun soutěže odměny. Masky vítány, ale nejsou podmínkou. Vstup volný. Pořádá Sdružení Dej mi šanci

7 DOBŘÍŠSKÉ LISTY 7 DOBŘÍŠSKÉ ŠKOLY Poděkování za pasování do Řádu čtenářského My, žáci prvních tříd, jsme šli ráno 28. ledna do kulturního domu. Moc jsme nerozuměli tomu, co se bude dít. Pasování? Vysvědčení? Slavnostní oblečení? Maminky, tatínkové, babičky a dědečkové? A pak to začalo. Opravdový souboj rytířů, až jsme se někteří polekali. Za pomoci písmenkového pomocníka Šotka nás překrásná paní královna ve jménu sv. Jiří a sv. Michala pasovala do Řádu čtenářského. Také jsme dostali od našich paní učitelek svoje první vysvědčení. Byla to krása! Všichni jsme získali pasovací listinu, průkazku do knihovny na celý rok 2015 zdarma a sladký perníček. Poděkování patří všem z městské knihovny, kteří pro nás slavnost připravili. Nám dětem a i našim rodičům se vše moc líbilo. Děkujeme. Hurá! V úterý už jdeme do knihovny. Žáci prvních tříd ze školy na Komenského náměstí Florbalový turnaj Think Blue Dne se žáci druhého až pátého ročníku zúčastnili v Praze krajského kola ve florbale. Kluci hráli dva zápasy, ve kterých se jim nejprve podařilo získat vedení, ale na vítězství to nakonec nestačilo. Se ZŠ Kolín i se ZŠ Bratronice shodně prohráli 7:10 a jejich výkon jim vynesl 3. místo ve skupině. Složení týmu: Panuška Vojtěch (12 gólů), Havelka Filip (2 góly), Slíva Dominik, Souček Štěpán, Vaněk Ondřej, Böhm Štěpán, Šustr Dominik, Obermajer Tomáš, Fenyk Filip, Forejt Lukáš, Píša Štěpán, Čoudek Daniel, Hylmar Mikuláš. Francouzština s rodilou mluvčí Od letošního října byl na 2. ZŠ Dobříš otevřen zcela nový zájmový kroužek Francouzština s úsměvem. Přihlásilo se rekordních 21 žáků z 1. i 2. stupně a název kroužku napovídá, že hlavní snahou při výuce tohoto jazyka je přivést žáky k učení hravou formou. Moderní metody vyučování jsou žáky přijímány s nadšením, avšak největší motivací je pro ně přítomnost rodilé mluvčí, kterou se nám podařilo získat na celý školní rok Pohár vědy již potřetí NEURON 2015 V letošním školním roce se již potřetí účastníme fyzikální soutěže Pohár vědy, s podtitulem Neuron Soutěž probíhá pod záštitou MŠMT a na přípravě se každoročně podílí lektoři z Katedry didaktiky a fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V obou předchozích ročnících jsme se dostali do mezinárodního finále, takže letošní družstva (Gramíci 7.C, 4newtony 8.B a Atmosféry 9.A) se již pilně připravují pod vedením Mgr. Hany Petrákové Hartmannové na tuto náročnou soutěž. Soutěž si dle organizátorů klade za cíl od nejútlejšího věku vést mladou generaci k zájmu o fyziku a další přírodní vědy a rozvíjet původní debrujárskou myšlenku popularizace a tzv. odmystifikace vědy. Zlatý Ámos soutěž o nejoblíbenějšího učitele My žáci ze 4.C jsme se rozhodli přihlásit naši třídní paní učitelku Mirku Kloudovou do soutěže o nejoblíbenějšího učitele. Soutěž se jmenuje Zlatý Ámos a koná se již od roku Nejdřív jsme museli nasbírat 100 podpisů od žáků, učitelů a rodičů na podporu paní učitelky. Také jsme museli vyplnit přihlášku, ve které jsme popsali, jaká paní učitelka je a co jsme s ní zažili. V úterý 27. ledna 2015 jsme se s paní učitelkou a se spolužáky Kubou a Verčou vydali na zámek Berchtold, kde se konalo regionální kolo soutěže. Měli jsme představit paní učitelku jakýmkoli způsobem a museli jsme to stihnout za 5 minut. Naši prezentaci jsme si připravili jako rozhovor reportérky se dvěma žáky o tom, jaká paní učitelka je. Všichni jsme byli nervózní a pak jsme měli velkou radost, když ohlásili, že paní učitelka Kloudová postupuje do dalšího kola. Paní učitelka také získala titul Nejoblíbenější učitelka ve školním roce 2014/2015 na 2. ZŠ Dobříš. Ve škole jsme postup paní učitelky oslavili se všemi spolužáky a paní učitelka nám přinesla vlastnoručně vyrobený dort. Za třídu 4.C napsala Ema Klvačová Náš přítel knihovna Tato mladá francouzská asistentka spolupracuje s naší školou na základě projektu EU Cizí jazyky pro život. Vyučování Julie Delmet probíhá v tandemu s Mgr. Terezou Pekárkovou, která je zároveň její uvádějící učitelkou. Francouzština je tak po angličtině další vlaštovkou, která předpovídá směr, kterým se chceme ve výuce cizích jazyků vydat, a pevně věříme, že podobných a dlouhodobějších celoevropských projektů bude více a bude možné se jich zúčastnit. Mgr. Tereza Pekárková, vyučující francouzštiny na 2. ZŠ 14. únorový den byl v Dobříši nabitý akcemi. Masopustní průvod, šibřinky pro děti, odpolední program pro děti v knihovně, divadelní představení v KD, noční program pro dospělé v knihovně,... A možná právě to bylo příčinou toho, že nás na odpoledním programu pro přátele knihovny jindy tak hojně navštěvovaném bylo doslova dvakrát pět a půl. Přesto, nebo možná právě proto chceme poděkovat všem pracovníkům knihovny i hostujícím účinkujícím, kteří na sobě nedali znát případné zklamání z nízké účasti diváků, a připravený program nám dopřáli se vším všudy. Poutavé scénické čtení, příjemná hudba, výtvarná dílna, veselé divadlo (to byste nevěřili, kolik legrace nadělá jeden stolek a pár dřevěných špalků), oblíbená tombola, která pro nás byla tentokrát ještě bohatší než jindy, výborné domácí občerstvení (připravované jistě pro větší počet lidí), které snad díky následnému nočnímu programu pro dospělé nepřišlo na zmar, a především úsměvy, dobrá nálada a ochota, se kterou pro nás všichni účinkující hráli a věnovali se nám to vše nám opět zpříjemnilo sobotní odpoledne. Ostatně každá akce, pořádaná MěK Dobříš, bývá povedená a nenudí se na ní ani dospělí, by je třeba připravená především pro děti. Nevíme, jak je to v jiných knihovnách, ale ta naše dobříšská je opravdu přátelská, příjemná, zábavná, útulná,... nejlepší! Zkuste do ní někdy zavítat, přestože třeba nejste vášnivými čtenáři. Děkujeme všem našim milým knihovnicím, knihovníkům i jejich spolupracovníkům a přejeme jim, a je neopouští chu a elán, s jakým pro nás všechny akce připravují, a a novým krásným vchodem chodí do zrekonstruovaných prostor knihovny stále více spokojených čtenářů. Vl. Studená a V. Šefrnová s dětmi

8 8 DOBŘÍŠSKÉLISTY DOBŘÍŠEK V BŘEZNU večerní vycházka po Dobříši a doprovodný VOLNÁ HERNA Místo pro rodinu Otevřeno každý pracovní den od 8 do hod., v pondělí a v úterý i odpoledne od do hod. MIMOŘÁDNÉ AKCE Pondělí od 18 hod. Neklid a agresivita u dětí Jak lze předcházet agresivitě u dětí a jak s ní pracovat. Přednáška Mgr. K. Neubauerové, DiS. Úterý od 8.30 hod. Úprava fotografií na PC výřez, popis, retušování, rámečky fotografií a mnoho dalších efektů v programu Picasa s Ing. Vlastou Pechovou. Středa od 17 hod. Výroba velikonočních dekorací z filcu s T. Bory. Středa od 19 hod. Fimohrátky pro dospělé s V. Guttenbergovou Hájkovou. Úterý a od 8.30 hod. Počítačová setkání pro seniory s Ing. V. Pechovou. Středa od 18 hodin Velikonoční drátování s A. Marešovou. Pátek od 17 hod. Noc s Andersenem ZE ZÁMKU A PODZÁMČÍ Zámek Dobříš tel.: Otevřeno celoročně: říjen květen út ne červen září po ne Závodní sezóna startuje Naše závodnice se pomalu připravují na zahájení závodní sezóny roku Trenérky dokončily své choreografie, dresy jsou ušité, síly se mobilizují a již o víkendu března se ten nejzkušenější tým představí na závodu I. výkonnostní třídy v Kladně. Další závodnice je pak budou hned následovat a téměř každý víkend až do konce června budou týmy fitness aerobiku, zumby, team show i sportovního aerobiku cestovat po celé ČR a snažit se získat ty nejcennější kovy. Doufejme, že se v květnu na Májových slavnostech pochlubíme vynikajícími výsledky. program s možností přespat přímo v RC ve spolupráci s Městskou knihovnou Dobříš. Úterý od 15 hod. v rámci odpolední herny Vláčkování, Hrajeme si s Legem Duplem, Odpoledne s modelínou. Pátek a od 10 hodin Uple nebo uháčkuj čtverec společné háčkování pro děti v Africe s T. Bory. PŘIPRAVUJEME NA LÉTO: Týdny výtvarných aktivit v duchu příměstského tábora: 1. týden let O. Ludačková a D. Ludačková 2. týden let M. Vtípilová, A. Vtípilová a M. Poborská 3. týden let S. Bedřichová a D. Koubková 4. týden let M. Pogran a M. Pogranová Týden tanečně sportovních aktivit: 5. týden let R. Kubátová a L. Bezděka Pomalu nám končí zima a tak na konci března vstupujeme do nové turistické sezóny. I v následující sezóně se návštěvníci zámku Dobříš mohou těšit již tradičně na Květinový den, Zámek dětem, Rybí hody, Svatováclavskou slavnost či nové výstavy v Galerii JCM. Od do bychom vás chtěli pozvat na výstavu obrazů Kamila Lhotáka. Během výstavy zhlédnete díla tohoto významného českého malíře, grafika a ilustrátora. Jeho hlavní inspirací byly obrázkové časopisy, atlasy apod. Hlavním tématem jeho tvorby byly různé dopravní prostředky balóny, vzducholodě, staré dopravní prostředky nebo městské periferie, letiště, ale i autovrakoviště. Výstava je přístupná v Galerii JCM: úterý neděle, od 9 do 16 hodin. Vstupné činí 40 Kč/osoba. Nejbližší kulturní akce: Kamil Lhoták, Výstava Galerie JCM Concertino Lenka Filipová, Zrcadlový sál, hod Jarní koncert, Felix Slováček a Felix Slováček ml Koncert symfonického orchestru z Amsterodamu Květinový den Sport, zábava i přátelé v Aerobik studiu Orel Dobříš na Velikonoční výlet, na kterém si užijeme sportu, tvoření i zábavy. Samozřejmě i letos připravujeme pro děti oblíbené příměstské tábory, kde budeme hlavně sportovat, ale také poznávat, tvořit a bavit se. Tentokrát jsme připravili 3 termíny Sport Campu a těšíme se na bezva partu, s kterou si užijeme spoustu legrace. Přihlášky a bližší informace jsou k dispozici na internetových stránkách či přímo u nás ve studiu. 1. termín: července termín: července termín: července 2015 PORADENSTVÍ Ve spolupráci s našimi specialisty nabízíme poradenství, konzultace či zprostředkování odborné pomoci, možno využít také on-line poradnu na Martina Branšovská předporodní kurz, individuální poradenství Mgr. Lenka Bartošová, DiS. setkávání těhotných, individuální laktační poradenství Mgr. Kateřina Neubauerová rodinné, výchovné a partnerské poradenství, nošení dětí v šátku (poradenství před koupí šátku, nácvik úvazů ) PaedDr. Ivana Fialová speciální pedagog a logoped Ing. Vlasta Pechová PC poradenství Aktuální informace, rozvrh a ceny najdete na našich webových stránkách: Informace a přihlášky na telefonu , adresa: Na Nábřeží 1650, Dobříš. Děkujeme za podporu Ministerstvu práce a sociálních věcí, Úřadu práce v Příbrami a městu Dobříš. Římskokatolická farnost Dobříš, Pastorační centrum sv. Tomáše Na Nábřeží 1650, Dobříš tel.: , Pozvání na březen 2015 V neděli 8. března v zveme na vernisáž výstavy Návrat k Bohu /křížová cesta od Josefa Bolka/ malba-olej. Výstava bude probíhat v Pastoračním centru sv. Tomáše do 10. dubna. Seminář pro veřejnost s názvem Mysli na mne A co je vlastně modlitba? je cyklus zamyšlení nad modlitbou u příležitosti 500. výročí narození sv. Terezie z Avily. Seminář se koná v Pastoračním centru sv. Tomáše, začátek vždy od hodin, není nutné se předem přihlašovat. Témata jednotlivých přednášek: (út) Vojtěch Kodet: Modlitba jako brána a cesta (čt) Karel Satoria: Od prosby k modlitbě (út) Vojtěch Kodet: Modlitba jako vztah důvěry (út) Kateřina Lachmanová: Překážky modlitebního života. Zábava o prázdninách Ve čtvrtek 2. dubna se k nám děti mohou přidat Těšíme se na vaši návštěvu, více informací najdete na

9 DOBŘÍŠSKÉLISTY 9 Činnosti dobříšského Sokola v roce 2014 Nový rok 2014 jsme přivítali hned 1. ledna tradičním výstupem na Studený vrch. Sešlo se celkem 20 účastníků. 14. února proběhla naše valná hromada, kde se sešlo 80 členů. Po jejím absolvování se konal Sokolský ples, který se opravdu vydařil. K vidění bylo milé předtančení, taneční kroužek KUS žen a nechyběly také naše ženy se svým vystoupením. Soutěžit jsme také mohli o výherní dárky. Březen jsme uvítali každoročním Masopustním průvodem, který doprovázela kapela p. Růžičky a p. Čiháka. Po skončení průvodu se konaly Šibřinky pro děti v naší sokolovně. 23. března se naše sokolky i žákyně aerobiku zúčastnily v Praze na Vinohradech tzv. Pódiových skladeb. Ženy dokonce získaly diplom za účast i za pěkné vystoupení Klobouků. V dubnu proběhl Zálesácký závod zdatnosti, kterého se zúčastnilo 124 návštěvníků, soutěžilo celkem 70 sokolů z různých jednot. 27. dubna jsme oslavili Den Země, kdy celkem 11 účastníků pomáhalo uklízet nepořádek na Větrníku. 22. května byla v naší sokolovně Akademie. Každý oddíl nám předvedl, co se od září 2013 ve svých hodinách naučil. V květnu jsme se všichni mohli zúčastnit velkolepých Májových slavností, které se tradičně konaly na našem náměstí. Vystoupili zde také naši sokolové, žákyně aerobiku, naše ženy i Rope Skipping. Poslední den v květnu jsme strávili v zámeckém parku s Pohádkovým dědečkem. Vyšlo nám pěkné počasí a sešlo se více jak 500 účastníků. V červenci a v srpnu se konaly dva turnusy letních táborů pod vedením O. Ludačkové. Tábory byly velmi dobře připravené. V srpnu jsme si připomněli Miroslava Tyrše, od jehož úmrtí uplynulo již 130 let. Jeho památku uctili sokolové ve dnech na 41. setkání v rakouském Oetzu, konkrétně v místech, kde v řece tragicky zahynul. Setkání se také zúčastnila starostka ČOS Hana Moučková. Tento sjezd byl také doplněn o dobrovolné kulturní programy, sportovní vystoupení i výlety do překrásného Alpského údolí. Organizace se ujali sokolové z Rakouska. Naše ženy se na závěr sportovních her předvedly se svými tanečními kreacemi. 3. srpna položily naše ženy kytici na Olšanských hřbitovech u pomníku M. Tyrše a J. Fügnera, který také upravily a uklidily. Celkem se nás sešlo 7. V září byl v našem zámku vyznamenán pan Vlastimil Bušek Cenou města Dobříše. Ještě jednou mu gratulujeme. 8. října si sokolové připomněli památku všech Sokolů, kteří položili své životy za svobodu a národní samostatnost. Neměli bychom na to zapomínat, proto také dobříšští sokolové uctili tento den a položili kytičku a zapálili svíčku u pomníku na náměstí. Sešlo se nás celkem listopadu proběhla Drakiáda za rybníkem Bzdinka. Účast byla velká, ale dráčkové nám moc nelétali. Přesto jsme si společně strávenou chvíli zpříjemnili soutěžemi a opékáním buřtů. Skvěle jsme se pobavili. 8. listopadu byl Country bál v sokolovně a konec roku jsme zakončili Mikulášskou pro děti. Sokolovna byla plná, vše se ve vyzdobené sokolovně pěkně vydařilo. Děti byly ze soutěží i příchodu Mikuláše nadšené. Marie Bumbová, Sokol Dobříš ZO Českého zahrádkářského svazu, Dobříš informuje Vážení spoluobčané, rád bych vás v krátkosti seznámil s činností Základní organizace ČZS Dobříš. Naše organizace má v regionu velmi dlouhou tradici a zahrádkaření je oblíbenou činností občanů Dobříšska a okolí. V současné době má naše organizace okolo 80 členů. Naše činnost spočívá ve vlastním zahrádkaření, v pěstování ovoce, zeleniny a květin, ve vzdělávací činnosti a v poradenství jak pro členy organizace, tak i pro širokou veřejnost a v poslední době i ve využití volného času zejména rodin s dětmi, pobytem na zahradě a aktivním využití volného času rodiny v zeleni, kterou si sami vytváříme. Pracujeme s mládeží a v souladu s aktivitami Českého zahrádkářského svazu vyhlašujeme každoročně výtvarné soutěže pro mládež ve spolupráci s místními školami, kterou organizuje přítelkyně Mgr. Jaroslava Fliegerová. Každý rok pořádáme několik tematických zájezdů se zahrádkářskou problematikou. Velmi významnou činností naší organizace je lisování ovocných moštů v naší spolkové moštárně. V loňském roce, kdy byla v naší oblasti jen průměrná úroda ovoce, naši přátelé, pracovníci moštárny, zpracovali od srpna do října loňského roku 45 tun ovoce a vylisovali l kvalitního moštu. (viz foto z loňského moštování) Za to jim patří velké uznání a dík. V letošním roce připravujeme čtyři zájezdy 11. dubna 2015 na Zahradu Čech, 11. července 2015 do Lysé nad Labem, 30. srpna 2015 na Zemi živitelku do Českých Budějovic a 12. září 2015 opět na Zahradu Čech do Litoměřic. Zá- jezdy vždy pořádáme jako veřejné akce a občané, kteří mají zájem zúčastnit se našich akcí, se mohou přihlásit u naší přítelkyně hospodářky ZO paní Mgr. Dany Vokurkové na telefonním čísle Pro mladé zájemce o zahrádkaření v současné době hledáme a připravujeme v souladu s územním plánem města nové plochy pro zahrádkaření a pro budování nových osad. Počítáme, že budeme mít k dispozici m 2, tedy asi zahrádek pro nové členy naší organizace. Chystáme první rok akci Otevřená zahrada, kdy umožníme, aby se k nám na naše zahrádky přišli naši spoluobčané podívat. Jako již tradičně chystáme malou výstavu našich květin, zeleniny a ovoce, které pěstujeme. Vyzýváme spoluobčany, kteří budou mít zájem o členství v organizaci a o svou zahrádku, zašlete nám prosím svoji žádost s uvedením kontaktu písemně na adresu předsedy přítele Karla Vítka, K Vodárně 1499, Dobříš, ještě před výroční členskou schůzí, která se bude konat 18. dubna Karel Vítek, předseda ZO ČZS Dobříš Jelenec běloocasý chlouba dobříšských lesů Již více jak 160 let žije v dobříšských lesích jelenec běloocasý, druh jelena dovezený ze Severní Ameriky šlechtickým rodem Colloredo-Mannsfeldů. Nejprve byl chován v ohradě na zámku Dobříš, později v oboře, odkud se dostal do volné přírody. Dobře se přizpůsobil přírodním podmínkám v Brdech a postupně se rozšířil na území od Rožmitálu po Mníšek. Početnost populace procházela od počátku výkyvy vlivem lidských faktorů. Jelenci přežili válečné události i politické změny ve vlastnictví lesní a zemědělské půdy. Dokázali se vyrovnat i s technizací při hospodaření v lesích a na polích. Poměrně dobře se přispůsobili i nárůstu lidské přítomnosti ve svém životním prostředí. Je to druh, který stejně jako v Americe dokáže žít v blízkosti lidských sídel, osad a farem. Také v okolí Dobříše jej mohou lidé spatřit při procházce v lese nebo v blízkosti na polích a loukách. Lesníci i zemědělci hodnotí jelence jako druh, který nepůsobí škody na porostech. V dnešní době jsou škody způsobené zvěří předmětem tlaku státu i společnosti na snížení stavů, zejména divokých prasat a jelena evropského. Myslivci hospodařící na Dobříšsku odlišují proto jelence běloocasého od těchto druhů. Bohužel existuje jeden faktor, který způsobuje značné ztráty v populaci jelenců, a sice úhyny po srážce s motorovými vozidly. Právě díky svým vlastnostem toleranci k lidské činnosti se stává nečastější obětí. Problémem jsou i neukáznění návštěvníci lesa se psy pobíhajícími na volno a vyskytují se i případy nelegálního lovu. Území obývané jelenci se v posledních letech výrazně zmenšilo a nejhojnější výskyt je v současnosti na Dobříšsku. Tento druh si proto zaslouží naši ochranu pro svoji kulturní i ekologickou hodnotu. Ing. Václav Pařízek Na snímku je mladý jelenec běloocasý, foto z volnosti.

10 10 DOBŘÍŠSKÉLISTY ČINNOST MP ZA MĚSÍC LEDEN 2015 Pokuty hotově a pokuty nezaplacené na místě: Kč Počet blokově řešených přestupků: 146 Výběr z naší činnosti: v 3.50 hod. Štěkot psa řešili strážníci spolu s místními policisty v ulici Jáchymovská. Jednalo se o rušení nočního klidu. Majitel bytu se nezdržoval doma. Po chvíli se dostavil a psa zklidnil. Postačila domluva v 9.30 hod. Osoba bez domova se usídlila v domě 1240 ul. Fričova ve 14. patře. Strážníci muže z Prahy, r. 1986, z domu vyvedli ve 2.30 hod. Byla provedena kontrola hostinských provozoven, zda hostinští dodržují zavírací časy. Kontrola proběhla bez závad. Všechny provozovny byly uzamčené hod. Odkrytá studna. Strážníci zajiš ovali zakrytí studny v místech ulice Boženy Němcové, u klubu Biják. Studna byla odkrytá na 20 cm, hrozilo, že do ní spadne malé dítě. Společně se správcem majetku města byla závada ihned odstraněna v hod. Nepřizpůsobivý občan se zahříval na poliklinice. Uvelebil se v budově na dámském WC a odmítl odejít. Kategoricky sdělil, že nikam neodejde, že se zde jen zahřívá. Paní uklízečky měly strach a obavu z možného fyzického napadení, a tak raději přivolaly na pomoc strážníky. Muž musel objekt bez pardónů opustit Nález mobilu. V části města Větrník se našel mobil u autobusové zastávky. Nález byl předán na MěÚ Dobříš v hod. V ulici Jáchymovská hoří!!! Po telefonickém oznámení strážníci ihned vyjeli na místo a v č.p bylo skutečně zjištěno, že z bytu v přízemí je cítit zápach a kouř. Ten se již valil dveřmi ven na chodbu. Strážníci opakovaně bouchali na vstupní dveře, ale nikdo se zevnitř z bytu neozýval. Byly přivolány všechny složky záchranného systému. HZS Dobříš byla na místě okamžitě, po chvíli i dobrovolní hasiči. Hlídka HZS Dobříš po příjezdu na místo ihned vyrazila vstupní dveře pomocí beranidla, poté vstoupila do bytu, který byl silně zakouřený. Při prohledání prostor byla v zadní místnosti nalezena osoba, která byla hlídkou HZS Dobříš ihned vynesena ven. Bylo zjištěno, že se jedná o muže r Uvedená osoba nejevila již známky života, proto hasiči zahájili oživování osoby pomocí kyslíku až do doby, než přijel lékař. Profesionální hasiči s dobrovolnými hasiči muži zachránili doslova život. Muž, který se nadýchal zplodin, byl převezen do Oblastní nemocnice v Příbrami. Je na místě ocenit profesionální a sehranou práci všech složek záchranného systému v hod. Napadání psa psem. V ulici Pražská u Lidlu byl zjištěn volně pobíhající pes. Jednalo se o německého ovčáka. Ten napadal ostatní psy na vodítku. Hlídka psa odchytla a odvezla do odchytového zařízení. Později byl zjištěn majitel psa, který byl hlídkou MP řešen v hod. V Penny marketu na Mírovém náměstí kradly děti, 8 a 12 let, z Dobříše. Věc byla řešena s rodiči dětí ve 14 hod. Opět křik, rámus, hádka. Na Dukelském náměstí se ozývala hádka z panelového domu. Strážníci reagovali na oznámení a na místě zjistily opakované neshody syna s matkou. Oba však strážníkům sdělili, že se nic neděje, že občas v domácnostech k hádkám dochází. Protože nebylo na místě zjištěno, že by došlo k fyzickému napadání, ani u matky ani u syna, hlídka oba upozornila na dodržování určitého klidu v domě v hod. Krádež v drogerii na náměstí. Hlídka MP obdržela oznámení o krádeži zboží neznámým mužem v obchodě TETA. Neznámý platil u pokladny lepidlo, ale bez zaplacení pronášel další zboží v hodnotě 700 Kč. Proto byl prodavačkou zastaven. Neměl u sebe žádné doklady totožnosti, ale přiznal spáchaný přestupek. Muž byl předveden na Policii ČR ke zjištění totožnosti a ověření recidivy, která byla vzápětí potvrzena. Muž, r. 1970, už toho měl na svém kontě více Házení vajec na zaparkovaná vozidla. Podivná zábava napadla 11letého školáka. V ulici B. Němcové chlapec házel z okna v 2. p. vejce, která však zasáhla i zaparkovaná vozidla. Strážníci vyřešili případ s matkou chlapce, který poté všechna vozidla musel umýt. Naštěstí k poškození vozidel nedošlo. Jinak by to pro rodiče chlapce byla drahá záležitost v 8.00 hod. Pomoc strážníci poskytli v domě s pečovatelskou službou, kde si nájemník stěžoval, že mu do bytu vtrhl muž a sebral mu klíče od bytu a utekl. Následně byl muž strážníky dopaden. Pozdějším šetřením však bylo zjištěno, že dopadený muž trpí psychickými zdravotními problémy. Přivolaný lékař konstatoval převoz do příbramské nemocnice ve hod. Žebral v domě. V domě č.p v ulici Fričova žebral mladík r z obce Podbořany. Tento byl hlídkou ztotožněn a bylo zjištěno, že byl právě propuštěn z VÚ Obořiště. Mladík si stěžoval, že nemá žádné peníze a proto žebrá. Strážníci konzultovali problém se sociálním odborem, kdy chlapci byla poskytnuta dávka v hmotné nouzi na dopravu domů, poté již odcestoval z našeho města v hod. Vystresovaná kočička. Oznámení obyvatel, že v domě, v ulici Hornická, na parapetu okna v 5. patře silně mňouká kočka, která tu je již delší dobu zavřená. Nikdo v bytě neotvíral, proto se obrátili na MP. Než se strážníkům podařilo dozvonit na majitele bytu, kočka stres nevydržela a skočila dolů. Naštěstí se jí nic nestalo. K týrání kočky nedošlo, majitelka si nevšimla, že kočka při větrání proklouzla na parapet. O kočkách se říká, že mají devět životů. Kočky jsou mimořádně pružná a obratná zvířata, která díky vlastní šikovnosti přežijí ledasco. Mohou se poté zdát vskutku nesmrtelné, tento případ toho byl důkazem v 0.30 hod. Ledovka na náměstí: Prasklo vodovodní potrubí u spořitelny. Strážníci přivolali VHS a ti se již postarali o uzavření vody. Protože mrzlo, okamžitě vznikla ledovka a bylo nutné zajistit posyp vozovky. Zapsala: strž. Alena Kovaříková, zástupce velitele MP Dobříš NOVÝ SMĚR ZPRAVODAJ OBCE STARÁ HUŤ Prosba nejen pro občany Staré Huti Protože se v poslední době množí případy ztrát i nalezení psů v naší obci a okolí, žádáme všechny majitele psů, aby je kromě známky vybavili nejlépe telefonním kontaktem na sebe. Značně to usnadní postup při další práci se psem. Psům často chybí i povinná známka, velice často pak obojek vůbec. Majitelé psů patrně nepovažují tuto základní věc za podstatnou. Dohledávání majitele psa a mnohdy zbytečné předání do útulku zabírá všem zainteresovaným čas, ale také stresuje psa. Jsme si jistí, že valná většina nalezených psů prostě jen utekla ze svých domovů, nikoliv, že je majitelé záměrně opustili. A právě taková zdánlivá maličkost, jakou je informace s telefonním kontaktem na obojku, může mnoha dalším lidem ušetřit čas, námahu a pomoci dopravit psa bezpečně domů. Sbírka starého textilu a ošacení Po určité přestávce opět ve spolupráci s Klubem důchodců organizujeme sběr starého textilu a ošacení. Staré, ale čisté a zabalené ošacení, textil, obuv a hračky doneste do garáže obecního úřadu ve čtvrtek dne 26. března 2015 od 9 do 16 hod. Obecní úřad Stará Hu, Karla Čapka 430, Stará Hu Tel.: , Zprávičky z mateřské školičky Haló pane Karnevale, račte dále, račte dále. Celý únor jsme žili masopustem. Hráli jsme hry pro rozvoj osobnosti: na medvěda, na šimla, na masopusta. Děti se seznámily s tradičními lidovými masopustními maskami v České stodole v Bukové. 25. února si děti v mateřské škole užily karnevalové veselí s promenádou masek, které připravily maminky. Už se těšíme na jarní teplé dny a velikonoční svátky. Zveme Vás na jarní slavnost s VELIKONOČNÍM JARMARKEM v úterý od v zahradě mateřské školy. Kolektiv MŠ

11 DOBŘÍŠSKÉ LISTY 11 Novinky ze starohu ské školy Jako každý rok, tak i letos se 23. ledna konal zápis do prvních ročníků. Celkem se dostavilo 21 dětí a to 10 chlapců a 11 dívek. Děti si vyzkoušely jaké to je pracovat s interaktivní tabulí a tabletem. Zápis se nesl v duchu pohádky O šípkové Růžence. Žáci 4. a 5. ročníků pomáhali při vytvoření příjemné atmosféry jako na zámku, jejich kostýmy byly úchvatné. Ve středu 25. února se uskutečnilo první setkání budoucích prvňáčků, kteří se zapojili do projektu My se školy nebojíme. Celou hodinu se o žáčky starala paní učitelka Hana Oš ádalová. Další setkání je naplánováno na 25. března 2015 od hod. Ani ve školní družině se žáci nenudí. Ve čtvrtek 19. února si uspořádali masopustní karneval plný hudby, tance a bohatého občerstvení. Dana Kunrtová Poděkování Za všechna milá blahopřání, dary a květiny děkuji obecnímu úřadu, Sboru pro občanské záležitosti v zastoupení paní Jindřišky Němcové a Lenky Kubátové, dále Sboru dobrovolných hasičů a Klubu důchodců. Děkuji všem známým a také celé mé rodině za dary a uspořádání důstojné oslavy mých kulatých narozenin. Josefa Kadlecová Upřímně děkuji za blahopřání a dárky SPOZ Jindřišce Němcové a Jarušce Březinové, Klubu důchodců, rodině a přátelům k mému životnímu jubileu. Josefa Jahodová Děkujeme za milou návštěvu SPOZ paní Pechanové a Němcové u příležitosti našich životních jubileí. Manželé Schwarzovi Děkuji SPOZ a obecnímu úřadu za blahopřání k mým narozeninám. Josef Láska Děkuji obecnímu úřadu a SPOZ, jmenovitě paní Lence Kubátové a Jarušce Březinové za návštěvu a dárek k mému životnímu jubileu. Olga Lásková K mému životnímu jubileu 70. narozeninám bych chtěla moc poděkovat za krásná blahopřání a dárky členkám SPOZ p. Jindřišce Němcové a p. Lence Kubátové, p. Mgr. Marii Volfové a Klubu důchodců, též p. Janě Skůčkové a cvičenkám seniorkám a všem ostatním přátelům a rodině. Dagmar Drozdová Děkujeme tímto představenstvu obce Stará Hu za milé dárky k našim únorovým narozeninám předané nám paní Lenkou Kubátovou. Děkujeme též všem sousedům a známým za projevená blahopřání. Manželé Zahajských Významného životního jubilea se v měsíci březnu 2015 dožívají: Památník Karla Čapka ve Staré Huti srdečně zve na 4. ročník Konference na Strži, věnované 120. výročí narození Ferdinanda Peroutky, která se uskuteční 28. března 2015 od 10 hodin v prostorách památníku. Program konference: Zahájení Mgr. Radana Kolčavová: Novinář Ferdinand Peroutka od eléva po ředitele československé sekce Rádia Svobodná Evropa Mgr. Libuše Koubská: Peripetie polistopadové Přítomnosti Přestávka PhDr. Martin Groman, Ph.D.: Trapná povídka? Málo známé texty z Peroutkova exilu Terezie Kaslová: Odkaz Ferdinanda Peroutky Erik Tabery: Stále aktuální myšlenky Ferdinanda Peroutky Časy příspěvků jsou orientační, zahrnují diskuzi a krátkou technickou pauzu pro výměnu prezentací. Prosíme zájemce o tuto konferenci, aby se předem registrovali em tiscali.cz) nebo telefonicky na čísle Vladislav Veverka, Květuše Čepelová, Jiří Ochtábec, Cyril Mareš, Marie Burianová, Jiřina Vimmrová. Srdečně blahopřejeme! Divadelní představení Klub důchodců ve spolupráci s obecním úřadem opět vybralo divadelní představení v Divadle Radka Brzobohatého v Praze dne 27. března 2015 od 19 hod. Deset malých černoušků (A pak už tam nezbyl ani jeden). Odjezd v 17 hod. od kapličky. Cena vstupenky je 350 Kč. Zájemci se mohou přihlásit u pí. Fiřtové na obecním úřadu vždy ve čtvrtek od 14 do 16 hod. Plesová sezona březen března Živnostenský ples, 14. března Sportovní ples, 21. března Maturitní ples II. Gymnázium Dobříš, 28. března Maškarní bál

12

13

14

15

16

17

18

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ SRPNOVÉ HODOVÁNÍ 21. 23. 8. 2015, KUTNÁ HORA JEDINEČNÝ MEZINÁRODNÍ ZÁVOD HISTORICKÝCH VOZIDEL DO ROKU VÝROBY 1936 POD ZÁŠTITOU NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA, SPOJENÝ S KULTURNÍM PROGRAMEM A BOHATOU NABÍDKOU

Více

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 RC CHVALETICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 4/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz HLEDÁME NOVÉ LIDI...

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Vítání Občánků. 100. výročí školy

Vítání Občánků. 100. výročí školy Vítání Občánků 100. výročí školy Drazí občané, 20. 6. 2014 v 16.00 hodin na OÚ jsme přivítali další 4 malé občánky, ze 3 rodin, do naší Obce. Často se to nestává, ale měli jsme tu čest přivítat na našem

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-7-2015 Termín jednání 2. února 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013 Co najdete v tomto čísle: Aktuality strana 2 Registrace strana 3 Z uplynulých akcí strana 4 Pozvánky na akce strana 5 Strana 1 Úvodní slovo Vážení rodiče, posíláme tentokrát trochu kratší vydání časopisu

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Celkový kulturní přehled říjen 2013

Celkový kulturní přehled říjen 2013 Celkový kulturní přehled říjen 2013 - od 1. října 2013 Zahájení pravidelného cvičení(dle rozpisu) Sokolovna TJ Sokol - od 1. října 2013 Burza knih nákup až se 100 % slevou Kurfürstův dům KZM Přibyslav

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

1. POLOLETÍ 2013/14 SOVIČKA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8. Školní časopis. Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky

1. POLOLETÍ 2013/14 SOVIČKA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8. Školní časopis. Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky SOVIČKA Základní škola Ostrava, Gebauerova 8 1. POLOLETÍ 2013/14 Školní časopis Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky ZÁŘÍ začínáme Po prázdninách jsme se 2. září potkali opět ve škole. V tomto

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 777602352 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 Co chystáme tento týden? Opět realizujeme jeden z adaptačních kurzů. Tentokrát to bude pro Střední školu Vimperk. Žáků bude 27 a máme pro ně připraveny ledolamy, hry na

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015 ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA 20. 1. 2015 Přítomni: Ing. Petr Studnička předseda, PhDr. Radovan Havránek, pí Jana Poklopová, p. Martin Rych, p. Vladislav Švestka, Ing. arch. Ivan Vaňousek

Více

Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR

Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR pořádají Mistrovství ČR SUT plesových předtančení Mistrovství

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Leden 14.1.2010 se konalo v Praze v Poslanecké sněmovně

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení Starosta 7. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 08. 09. 2010 Bod pořadu jednání: 28. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Zpracoval: Projednáno:

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

ZAKÁZANY JSOU KOPAČKY SE ŠROUBOVACÍMI KOLÍKY!!!

ZAKÁZANY JSOU KOPAČKY SE ŠROUBOVACÍMI KOLÍKY!!! QantoCup 2015 O víkendu 27.6.-28.6.2015 se uskuteční již sedmnácté pokračování QantoCupu. Na hlavním Svitavském stadionu se o tomto víkendu potká 85 týmů v turnaji mužů a 16 týmů v turnaji veteránů. První

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

NOVÉ SLUŽBY PŘEHLED AKCÍ

NOVÉ SLUŽBY PŘEHLED AKCÍ NOVÉ SLUŽBY Absenční půjčování tabletů pro e-výpůjčky Od 16. 3. 2015 Uživatelé Městské knihovny v Přerově s platnou registrací budou moci od poloviny března v půjčovně pro dospělé nově využívat službu

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015

Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015 Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015 obsah Valné schůze: 1. Úvod, prezence 2. Zpráva o vedení účetnictví za rok 2014 3. Zpráva revizní komise za rok 2014 4. Prezentace

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

OLMA Národní finále mladších minižákyň

OLMA Národní finále mladších minižákyň INFORMAČNÍ BULLETIN OLMA Národní finále mladších minižákyň pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France Úvodní slovo Vážení hosté, účastníci, diváci, dovolte mi tímto Vás přivítat

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

BULLETIN # 2 CZ 24.-28.7.2013. Mezinárodní 5-denní závody v orientačním běhu Nový Bor 24. - 28. 7. 2013. orienteering

BULLETIN # 2 CZ 24.-28.7.2013. Mezinárodní 5-denní závody v orientačním běhu Nový Bor 24. - 28. 7. 2013. orienteering orienteering BULLETIN # 2 CZ 24.-28.7.2013 Mezinárodní 5-denní závody v orientačním běhu Nový Bor 24. - 28. 7. 2013 POŘADATEL: sportovní klub OK Jiskra Nový Bor ředitel závodu : Tomáš Vácha hlavní rozhodčí:

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2011 2 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Mikyfarm.cz,Premin.cz,Casco Germany,Podium Itálie,Biofaktory

Mikyfarm.cz,Premin.cz,Casco Germany,Podium Itálie,Biofaktory Článek 1. OBECNÉ INFORMACE 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Místo: MČR JUNIORU A MLADÝCH JEZDCŮ VE VYTRVALOSTI 2012 Mikulov areál JK Datum: 15-17.6.2012 101.6 1.2 ORGANIZAČNÍ VÝBOR Název: Adresa: JK Mikulov MG033

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2010

V Ř E S K O V Á K únor 2010 V Ř E S K O V Á K únor 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,minulý měsíc jsme obdrželi anonymní dopis se žádostí o vysvětlení cen za odvoz komunálního odpadu. Pisatel tohoto dopisu chtěl odpověď prostřednictvím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198, 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax: 323665847 Mobil: 724304692 777602352 e-mail:

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 občanské sdružení SPOLEČNÁ POHODA se sídlem 262 11 Rosovice 267 IČO 265 44 610 tel.: 605 732 422, č. účtu: 158 836 676/0600 http://pohoda.rosovice.info, e-mail: pohoda@rosovice.info

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě.

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Program: 1) Zahájení a prezence. 2) Kontrola zápisu z minulé VH (9.3.2015) a volba ověřovatele zápisu.

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ 23. března 2012, Na Rychtě - Choceň Josef Tomáš PROGRAM VALNÉ HROMADY 1. Zahájení valné hromady 2. Zpráva o činnosti za r. 2011 členská základna ekonomika hospodaření brigády

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

SPOLEK VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB MÍSTOPŘEDSEDA

SPOLEK VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB MÍSTOPŘEDSEDA SPOLEK VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB MÍSTOPŘEDSEDA Ve Zlíně dne 25.3.2015 Vážení obchodní přátelé, v součinnosti s plenárním zasedání ředitelů a statutárních zástupců Spolku veřejně prospěšných služeb v České

Více

Zápis z VH MÚLP, která se konala dne 9. 3. 2015 v obci Hřebeč

Zápis z VH MÚLP, která se konala dne 9. 3. 2015 v obci Hřebeč Zápis z VH MÚLP, která se konala dne 9. 3. 2015 v obci Hřebeč Program: 1) Přivítání a prezence. 2) Webové stránky mikroregionu - prezentace obcí - spojení na členské obce - databáze a podmínky pro představení

Více