Připravenost studentů hodnotí na výbornou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Připravenost studentů hodnotí na výbornou"

Transkript

1 7/99 9. dubna 1999 Cena 4,80 Kč V září začíná výstavba monobloku nemocnice Na jednání městské rady rozšířené o členy zastupitelstva, 22. března, si Město Sušice potvrdilo priority, jimž se bude v první řadě zabývat. Jedná se o nemocnici, čistírnu odpadních vod, výstavbu bytových jednotek a řešení situace Domova důchodců v Kněžicích. Všechny uvedené priority se navzájem ovlivňují a Město se hodlá maximálním způsobem zasadit o to, aby do konce volebního období byly vyřešeny. Tolik diskutovaná výstavba nemocničního monobloku se nyní dostala do fáze, kdy je možné ji považovat za částečně vyřešenou. Letos v září bude společností JIHOSPOL, a. s., Strakonice, která zvítězila ve výběrovém řízení v září loňského roku, zahájena první etapa rekonstrukce. S firmou je již podepsána smlouva a celý projekt by měl být dokončen do září roku Smlouva byla uzavřena s tím, že část subdodávek budou zajišťovat především místní dodavatelé. Sušice musí nezbytně zajistit základní nemocenskou péči nejen pro své občany, ale také pro občany celého regionu. V současné době jsou jednotlivá oddělení nemocnice rozptýlena po celém městě v nevyhovujících objektech. Pokud by zůstala nemocnice v takovém stavu v jakém se nachází nyní, během čtyř až pěti let by postupně zchátrala a úroveň poskytované péče by patrně rapidně klesla. Nemocnice zaměstnává 220 pracovníků a její roční obrat je 80 mil. Kč, což je pro město nezanedbatelné z hlediska poskytovaných služeb nemocnici. Snaha o nejlepší řešení rekonstrukce nemocnice byla vedena také snahou o to, aby nedošlo k rapidnímu snížení zaměstnanců, ale výraznému snížení provozních nákladů, které jsou v současnosti neúnosné. Již v předchozím období navázala Sušice spolupráci s dánskými architekty, kteří se podíleli na podobné stavbě v jižních Čechách. Nyní spolupracují na projektu jako konzultanti. Celkové náklady rekonstrukce dosahují výše 109 mil. Kč (včetně DPH). Pro letošní rok použije město finance ze svého rozpočtu částku 14,6 mil. Kč a žádá o střednědobý investiční úvěr ve výši 35 mil. Kč. Vstoupilo do jednání s IPB, Komerční bankou, Českou obchodní bankou a německou Volks bank. Další peníze lze získat z případného odprodeje akcií Západočeské energetiky. V případě, že městské zastupitelstvo rozhodne o odprodeji akcií, získá město částku cca 25 mil. Kč. Město Sušice dále požádalo o státní dotaci na ministerstvu financí, ministerstvu práce a sociálních věcí a ministerstvu zdravotnictví. V souvislosti se žádostí o státní dotaci proběhlo jednání na dánské ambasádě, které inicioval dánský velvyslanec, a jehož se zúčastnili zástupci jednotlivých ministerstev, poslanci a senátoři. Smyslem jednání bylo poukázat na existenci projektu, jehož cílem je sestěhovat jednotlivé nevyhovující objekty a přestěhovat DD Kněžice (žádost na MPSV). Projekt odpovídá všem parametrům Evropské unie. Náklady na jedno lůžko se po všech konzultacích a vzájemné spolupráci podařilo snížit na polovinu částky jinak v ČR obvyklé. Město doufá, že se podaří státní dotaci získat a chce docílit toho, aby jej také čelní představitelé v projektu podpořili. Celá stavba je rozdělena na tři etapy. Každá z nich bude samostatně kolaudovatelná, takže i v případě, že se stane, že nebude možno pokračovat ve financování výstavby, bude nemocnice schopna plného provozu i s jednotlivými nově vybudovanými úseky. Město počítá s tím, že v první etapě bude moci použít řádově 50 mil. Kč a v případě, že by státní dotaci nedostalo, záleží na vývoji financí města. Rekonstrukce nemocnice by se během dalších dvou let dala finančně zvládnout do stanoveného termínu pro její ukončení i bez státní dotace, ačkoliv je s ní počítáno. Muselo by požádat o další investiční úvěr, nebo může dojít k ukončení první etapy a další bude zahájena podle finančních možností. Stejně tak jako v letošním roce je v rozpočtu města vyčleněno 15 mil. Kč a je počítáno s tím, že i v dalších letech bude tato částka k dispozici na rekonstrukci nemocnice. Při stanovení této částky není brána na zřetel jen rekonstrukce nemocnice, ale Město je vedeno snahou o zachování řádného chodu města s přihlédnutím k jeho běžným opravám, údržbám a potřebám. as Nákresy řešení objektu a identifikační údaje stavby na straně 3. Ve středu 24. března přivítal v sušické nemocnici její ředitel Ing. Martin Benírške spolu s primáři jednotlivých oddělení nemocnice dánské architekty, spolupracující na projektu výstavby nemocničního monobloku, pana Nielse Bramse a Pera Dyneberga. Spolu se starostkou města JUDr. Rippelovou a jejím zástupcem Ing. Kocmanem si prohlédli jednotlivá oddělení a jejich zařízení text a foto: as Připravenost studentů hodnotí na výbornou Střední odborné učiliště zemědělské v Sušici nabízí kromě oborů zemědělských i studium oboru Technicko-administrativní pracovník pracovnice. Obor je tříletý a jeho absolvent je po praxi schopen využívat a aplikovat získané vědomosti a dovednosti při řešení konkrétních situací a poskytovat podklady pro řízení ekonomiky, ovládá práci s právními normami a jejich znalost uplatní při posuzování a řešení nejrůznějších hospodářských situací. Absolventi, kteří úspěšně složí učňovskou zkoušku, mohou pokračovat na SOUz ve studiu oboru Technickohospodářské a správní činnosti. Zde se zdokonalí v principech tržní ekonomiky, poznají funkční možnosti prostředků výpočetní techniky a umí je využívat, orientují se ve vykonávání sekretářských prací tj. vyřizování veškeré korespondence a administrativní agendy v českém, německém i anglickém jazyce. Po ukončení tohoto studia a příslušné praxi je absolvent pro dokumentační a rozborovou činnost podniku schopen sestavovat, zpracovávat a kontrolovat rozsáhlé a složité evidence, přehledy aj. V letošním roce praktikovali žáci Středního odborného učiliště zemědělského ve 33 podnicích, firmách a státních úřadech. Hodnocení jejich zaměstnavatelů vyznělo velmi kladně, ať už zdůrazněním samostatnosti, odpovědnosti, dobrých znalostí obchodní korespondence, nebo zvládnutí výpočetní techniky. Oceněny byly také jazykové znalosti studentů a jejich výborné vystupování na veřejnosti, kontraktačních výstavách, obchodních jednáních apod. Praxe byla oboustranně prospěšná a na další se studenti vydají v květnu. Vzhledem k jejich výborné připravenosti již nyní mnoho z nich má, po ukončení studia maturitní zkouškou, zajištěno zaměstnání právě u podniku (firmy) kde svou praxi prováděli. hh, as Zahájena stavba supermarketu Nová prodejna supermarket, vyroste v sušické Nádražní ulici do konce července letošního roku. Základní kámen nového supermarketu byl za přítomnosti starostky Sušice JUDr. J. Rippelové slavnostně položen v pátek Investorem stavby je společnost REWE, s. r. o., která pozemek na výstavbu prodejny koupila od akciové společnosti Solo Sušice. V patrové budově si budou moci zákazníci vybrat nejen z potravinářského, ale také z elektronického zboží, součástí budou také zahrádkářské potřeby. as PŘEČTĚTE SI v o Šumavských hudebních zastaveních v zprávy ze zasedání městské rady v co se děje ve školách? v jak bude vypadat sušická nemocnice? v zprávy Městské policie v kulturní pozvánky v sportovní zajímavosti v hodin Sokolovna NEŘESTI a CTNOSTI Koncert PAVLA NOVÁKA zaujme a potěší všechny věkové kategorie posluchačů. UUU v hodin Sokolovna JAROMÍR NOHAVICA sám Koncert pro všechny příznivce! Pracovníci Technických služeb ve spolupráci se Sušickými městskými lesy, s. r. o., a studenty Gymnázia vyčistili svah pod kaplí Anděla strážce od suchých větví, stromů a odpadků. Zároveň byly provedeny drobné opravy schodů vedoucích ke kapli a laviček. Technické služby touto cestou děkují studentům Gymnázia, kteří při této akci odpracovali více než 120 hodin, a také vedení školy za příkladnou spolupráci. text a foto: zb

2 strana 2 Šumavská hudební zastavení Vážení hudbymilovní přátelé, jaro je tady a rychle se přibližuje letní sezóna. A my na krásné letní období přicházíme s novým programem, kterým bychom chtěli vám, obyvatelům našeho města a okolí, ale také všem návštěvníkům krásné Šumavy, léto ještě více zpříjemnit. Společně s muzikanty, zpěváky a milovníky hudby všeho druhu jsme přemýšleli, jak bychom v Sušici obnovili tradici pravidelných koncertních pořadů, které vždy přitahovaly místní i hosty a plnily koncertní sál. Naší nabidku tedy máte před sebou, stačí přijít, posadit se, zapomenout na všední starosti a nechat se unášet do líbezného světa hudby. Od června do září, každou sobotu, vás pozveme do Smetanova sálu, na náměstí, do Sokolovny, ale také do kina nebo ke kapli Anděla Strážce a věříme, že v žánrově pestré přehlídce si každý z vás vybere to, co má rád, nebo také třeba zkusí něco nového. čtvrtek 17. června Smetanův sál Jam session SWING QUARTET PRAHA sobota 26. června koncert dechovky na náměstí sobota 3. července sobota 10. července sobota 17. července sobota 24. července sobota 31. července sobota 7. srpna sobota 14. srpna sobota 21. srpna sobota 28. srpna sobota 4. září sobota 11. září Největším problémem při jarním úklidu našich ulic není nedostatek techniky, ale neukáznění řidiči, kteří nerespektují dopravní značení umístěné s dostatečným předstihem na místech, kde bude úklid prováděn. Foto dokumentuje situaci, kdy Technické služby mohou jen obtížně plnit své úkoly, neboť komunikace zůstala obsazená parkujícími vozy. V takových případech je vždy zajištěna asistence Městské policie, bez jejíž pomoci by nebylo možno úklid dokončit. Technické služby žádají všechny obyvatele města, zejména v sídlištích, aby respektovali přenosné dopravní značení, event. písemná oznámení a vyklidili do stanoveného termínu ulice a parkoviště, aby pracovníci TS mohli provést řádný úklid. V opačném případě jim hrozí za přestupek bloková pokuta až do výše Kč. text a foto: zb Kuchař, prodavač, řezník, obchodník? Střední odborné učiliště SČMSD Kašperské Hory nabízí pro školní rok 1999/2000 zájemcům z řad nejen žáků 9. tříd základních škol, ale také z řad veřejnosti, možnost studia ve třech tříletých učebních oborech a třech čtyřletých studijních oborech (zakončené maturitní zkouškou). Učiliště zajišťuje jak teoretické, tak praktické vyučování, má mož- koncert dechovky na náměstí Kinosál Studiový orchestr Pohoda Praha oblíbené české písničky i světové evergreeny Smetanův sál Pěvecký recitál Evy Randové písně a operní árie českých i světových autorů koncert dechovky na náměstí Smetanův sál komorní koncert Jany a Petra Novákových z Plzně housle, klavír nádvoří Muzea Šumavy soubor Milvus gotická a renesanční hudba s dobovými nástroji a kostýmy kostel sv. Václava Zdeněk Kopecký zpěv, Martin Kaplan housle, Adam Viktora varhany barokní hudba koncert dechovky na náměstí koncert dechovky na náměstí Kaple Anděla Strážce koncert pěveckého sboru Svatobor Sokolovna Korunovační mše z díla W. A. Mozarta Bohemia Orchestra a pěvecké sbory Nimbostratus a Svatobor sobota 18. září koncert dechovky na náměstí Pro ty, kteří chtějí pravidelně koncerty navštěvovat, nabízíme předplatné na celý cyklus za symbolickou cenu 350 Kč, pro studenty za 300 Kč. Předplatitelé budou mít zajištěna místa na všechny pořady. Předplatné je možné si zajistit již od 15. dubna v kanceláři MKS Sušice (Sokolovna). Věříme, že vám naší nabídkou uděláme radost a přispějeme ke zpestření letní pohody. Na všechny návštěvníky se těší pořadatelé Městské kulturní středisko, Gymnázium a pěvecké sbory v Sušici. sz nost poskytnout ubytování ve vlastním domově mládeže a stravování ve vlastní školní jídelně. Na všechny učební obory nabízí SOU možnost nástavbového studia, a to jak formou denní, tak i večerní. Máte tedy možnost se přihlásit do těchto tříletých učebních oborů: Kuchař číšník; Prodavač; Řezník uzenář a na čtyřleté studium oborů: Kuchař kuchařka; Číšník servírka; Obchodník obchodnice. Máte-li zájem o některý z u- vedených studijních a učebních oborů a chcete o nich získat podrobnější informace, rádi vám je poskytnou přímo ve Středním odborném učilišti v Kašperských Horách (Náměstí č. 34). as Kaleidoskop Zasedání městské rady Zpráva ze 6. jednání městské rady v Sušici dne 22. března Jednání řídila starostka města JUDr. Jiřina Rippelová. Přítomno 6 členů rady. Nepřítomen JUDr. Forman. Toto zasedání rady bylo ve druhé části jednání rozšířeno o účast členů zastupitelstva. v Městská rada nesouhlasila s odkoupením pozemku parc. č. 1583/11 v k. ú. Sušice. v Městská rada souhlasila s uhrazením škody ve výši Kč, která vznikla při realizaci půdních vestaveb v domě čp. 674 v ul. 5. května v Sušici II. v Městská rada schválila dodatek č. 1 k vnitřní směrnici č. 2/98 ze dne , kterou se určuje pokladní limit. v Městská rada vzala na vědomí zprávu o výsledku inventur provedených v zařízeních MěÚ v Sušici k v Městská rada souhlasila s pronájmem 3 m 2 ppč. 2256/1 v k. ú. Sušice nad Otavou za účelem umístění mobilního prodejního kiosku na prodej zmrzliny naproti čp. 27 na dobu určitou, a to od do v Městská rada souhlasila s pronájmem 18 m 2 ppč. 2256/1 v k. ú. Sušice nad Otavou za účelem zřízení předzahrádky před restaurantem Gloria na dobu určitou, a to od do v Městská rada jmenovala komisi pro otevírání obálek účastníků a vyhodnocení soutěže o veřejnou zakázku akce Rekonstrukce jeviště Sokolovna Sušice strojní část. v Městská rada schválila odprodej 20 ks židlí a 70 ks stolků z inventáře ZŠ Lerchova ul. za smluvní cenu stanovenou ředite- Termín pro vykonání základních státních jazykových zkoušek stanovilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na 14. a 15. května letošního roku, a to: SJZK z jazyka německého (písemná část) na pátek 14. května a SJZK z jazyka anglického (písemná část) na sobotu 15. května. Obsah písemné části určí jazyková škola pověřená ministerstvem. Po dohodě se SJŠ Klatovy bude zkouška z anglického jazyka probíhat v SJŠ Klatovy a zkouška z německého jazyka v jazykové škole v Sušici. Ke státním jazykovým zkouškám konaným v jarním období se kandidáti přihlašují v termínu stanoveném jazykovou školou pro SJZK z Nj 16. dubna 1999! Přihlášku obdrží kandidáti v kanceláři SJŠ a tu pak vyplněnou spolu s potvrzením o zaplacení poplatku odevzdají. Pokud se uchazeč ke zkoušce nedostaví, úhrada se nevrací! Poplatky činí Kč za písemnou část a 500 Kč za ústní část. Pro vykonání státní zkoušky není podmínkou účast v řádném studiu během školního roku, ani zapojení ve studiu lem školy s tím, že příjem z prodeje tohoto inventáře využije škola k nákupu židlí potřebných velikostí. v Městská rada schválila navýšení rozpočtu Základní školy Sušice, Lerchova ul., o 20 tis. Kč v položce revize. v Městská rada vzala na vědomí výsledky výběrového řízení na pronájem objektu chaty Svatobor s rozhlednou a pověřila hospodářsko právní odbor vypracováním návrhu podmínek budoucí smlouvy o nájmu. v Městská rada doporučila městskému zastupitelstvu provést rozpočtovou změnu pro rok 1999 v položce 5229 (příspěvek dar pro TJ Sušice). v Městská rada na základě výběrového řízení schválila smlouvu o dílo č. 03/99 ze dne s vítězem výběrového řízení s firmou EGF Sušice, s. r. o., týkající se přípravy dokumentace včetně souvisejících činností Šumavské cyklistické magistrály. v Městská rada rozšířená o členy zastupitelstva pověřila starostku, zástupce starosty a člena městské rady p. Maršáta, aby jednali ve věci zajištění finančních prostředků s bankovními ústavy o možných úvěrech na financování stanovených priorit. Jde o tyto priority: u nemocnice u ČOV u bytové jednotky u DD Kněžice Schválené prodeje a pronájmy budou po vyvěšení na úřední desce předloženy na jednání zastupitelstva. Mgr. PETR NOVÁK, tajemník MěÚ Sušice Jarní státní jazykové zkoušky tzv. přípravného kurzu pro SJZK, toto zapojení se však doporučuje. Výsledky písemných i ústních částí se klasifikují stupni: 1 výborně, 2 velmi dobře, 3 dobře, 4 nevyhověl/a. Kandidát, který při písemné části zkoušky nevyhoví, nekoná ústní část. Státní jazykové zkoušky řídí v každé škole komise, jejichž předsedové budou pro rok 1999 jmenováni ministerstvem a budou zodpovídat za odbornou úroveň. Podrobnosti o obsahu, organizaci, zkušebním řádu a dalších ustanoveních můžete získat konzultací se zástupcem ředitele v SJŠ Sušice, Lerchova ul. pk Dárcům krve Pravidelné odběry krve TO Klatovy proběhnou v měsíci dubnu ve stanovených termínech v době od 14 do 17 hodin na těchto místech: Nýrsko Horažďovice Domažlice Pačejov Janovice Ptáte se? Odpovídáme! Chuťově výtečný a voňavý sušický chléb, na který pějí chválu lidé ze širokého okolí, jakoby najednou ztratil na kvalitě. Můžete nějak zjistit, jestli nedošlo ke změně ingrediencí, nebo pracovního postupu při jeho pečení a tak i ke změně jeho chuti? Byla by škoda přijít o tak výtečnou pochoutku. P. J., Sušice O odpověď jsme požádali Ing. Jiřího Nováka, výrobního ředitele Pekáren a cukráren Klatovy, a. s., které ten pravý sušický chléb dodávají do obchodní sítě: Nezměnili jsme ani recepturu, ani pracovní postup. To, že si koupíte sušický chléb, neznamená, že si jej kupujete právě od nás a právě v takové kvalitě, na jakou jste zvyklí. V několika místních obchodech totiž dostanete koupit chléb pod stejným názvem, stejné velikosti i tvaru, ovšem jedná se o pečivo jiného dodavatele. Jak vyplývá z četných připomínek, nedosahuje tento chléb ani zdaleka takové chuti a kvality, jakou je vyhlášený právě sušický. Chcete-li mít jistotu, že opravdu kupujete ten pravý, raději se přeptejte, od kterého dodavatele zboží pochází. as UUU Jsem důchodce a občas i já potřebuji poslat nějaké cenné psaní, nebo balíček. Ceny za tyto poštovní služby se neustále mění zvyšují. Jaké jsou v současnosti? B. T., Sušice Výše ceny je stanovena v závislosti na hmotnosti zásilky. Z informačních materiálů Západočeské pošty uvádíme výši poplatků za cenná psaní a balíky. Cenná psaní: do 20 g 27 Kč do 50 g 30 Kč do 500 g 37 Kč do 1 kg 44 Kč Balíky bez udané ceny a s udanou cenou do Kč včetně: do 5 kg 25 Kč do 10 kg 38 Kč do 15 kg 50 Kč (bez sazby za udanou cenu) Balíky s udanou cenou nad Kč do 5 kg 40 Kč do 10 kg 50 Kč do 15 kg 60 Kč (bez sazby za udanou cenu) Udaná cena kromě ostatních sazeb za podávaný balík nebo cenné psaní za každých započatých Kč udané ceny 2 Kč. Zaplombování balíku: 4 Kč Zásilky na dobírku: 10 Kč (kromě ostatních sazeb za podávanou zásilku) Při použití poštovní dobírkové poukázky A nebo C se připočítává odpovídající poukázečné. Při použití dobírkové složenky IPB se připočítává sazba 14 Kč bez ohledu na výši dobírkové částky. as UUU

3 Aktuality strana 3 Nemocnice Sušice MONOBLOK Zhotovitel studie řešení objektu: Šumavaplan, s. r. o., Krátká 98, Sušice III Identifikační údaje stavby a investora: Název stavby: Nemocnice Sušice monoblok stavební úpravy, dostavba a nástavba objektu chirurgie Zahraniční konzultanti: firmy Aarhus Dánsko Max Madsen manažer projektu Niels Brams hlavní architekt Lisbeth Kristiansen architektka Finn Knudsen architekt Per Dyneberg architekt Celkový náklad stavby: 109,621 mil. Kč Finanční náročnost na 1 lůžko: 1 lůžko včetně investice do operačních sálů 0,788 mil. Kč 1 lůžko bez investice do operačních sálů 0,654 mil. Kč Finanční náročnost na 1 operační sál 10,000 mil. Kč Plocha pozemků 3,1 ha Zastavěná plocha stávajícího objektu m 2 Zastavěná plocha přístavby 594 m 2 Zastavěná plocha celkem m 2 Obestavěný prostor stávajícího objektu m 3 Obestavěný prostor přístavby m 3 Obestavěný prostor celkem m 3 Západní pohled Jižní pohled Severní pohled Počet lůžek celkem 135 lůžek interní oddělení 50 lůžek chirurgické oddělení 44 lůžek následná péče 41 lůžek Počet ambulantních pacientů celkem Počet zaměstnanců Východní pohled 200 denně 209 osob Užitková plocha celková 6 991,15 m 2 Maximální instalovaný příkon elektrické energie 484 kw Maximální soudobý příkon elektrické energie 200 kw Předpokládaná celková spotřeba pitné vody 102 m 3 /den Spotřeba tepla pro vytápění 570 kw Spotřeba tepla pro ohřev TUV 220 kw Celkové množství odpadních vod 90m 3 /den Celkový tepelný příkon pro vytápění a ohřev vody 790 kw Zahájení stavby 09/1999 Ukončení stavby 09/2001 OZNÁMENÍ Podle 36 odst. 4, zákona ČNR č. 367/90 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, Město Sušice dává na vědomí občanům záměry obce s níže uvedenými nemovitostmi, a to: 1. Pronájem chaty Svatobor s rozhlednou na stp. č. 2233/1 a 2233/3 v k. ú. Sušice nad Otavou. Vyvěšeno dne Za Město Sušice 22. března 1999 JUDr. Jiřina Rippelová, starostka Ve dnech 21. a 22. dubna proběhne na náměstí Svobody v Sušici natáčení pořadu TV NOVA Rychlý prachy s tímto programem: od do hod. instalace stavby a technika od hod. zkouška, od hod. představení pro diváky Pravidelné a výroční trhy na sušickém náměstí 99 Doba konání trhů: hod. Duben: 10. jarní, 13., 27., Květen: 11., 25., Červen: 8., 22., Červenec: 3. letní, 20., Srpen: 3., 17., 31., Září: 4. a 5. pouť, 14., 28., Říjen: 12., 26., Listopad: 9., 23., Prosinec: 7., 18. Vánoční, 21. Zasedání městského zastupitelstva v roce 1999 Jednání městského zastupitelstva se uskuteční v tyto dny (středa): 21. dubna, 16. června, 15. září, 10. listopadu Mimořádná zasedání zastupitelstva budou svolávána průběžně dle potřeby mimo naplánované termíny. Městská policie v březnu v V březnu řešili strážníci MP 60 dopravních přestupků, čtyřicet blokovou pokutou, pět bylo postoupeno k řešení na DI Klatovy a patnáct řešeno domluvou. v V nočních hodinách strážníci zaznamenali devět případů rušení nočního klidu nebo znečišťování veřejného prostranství tyto přestupky byly řešeny buď blokovou pokutou, nebo předáním k vyřízení na komisi pro projednávání přestupků. V těchto případech se jednalo zejména o ničení dopravního značení, popelnic a hlasitý křik. v V březnu byli Městskou policií odchyceni čtyři toulaví psi, jejich majitelé byli zjištěni a potrestáni blokovou pokutou. v Co se týká spolupráce s Policií ČR spolu s MP zajistila vozidlo, které způsobilo dopravní nehodu v Dlouhé Vsi a z místa ujelo. v V součinnosti obou policií, OHS Klatovy, Živnostenským úřadem a dalšími složkami proběhla kontrola provozovny Disco Granát. v MP přivolala k zásahu také místní hasiče, když z vozu, zaparkovaného v ul. Lerchova, vyteklo větší množství oleje. Hasiči olejovou skvrnu zlikvidovali a poté byl vůz odtažen do vedlejší ulice, aby nebránil provozu na této komunikaci. v V sobotu 27. března bylo MVDr. Mikoškou oznámeno, že za vrata objektu veterinární ošetřovny kdosi odložil tři osmiměsíční štěňata německého ovčáka. Strážníci Městské policie se psů ujali a našli jim nové, spolehlivé majitele. v Byly odtaženy další dva vraky vozů MP upozorňuje, že odtahy vraků budou pokračovat a pokud si je majitelé neodstraní sami, učiní tak Město Sušice prostřednictvím MP. Náklady za odtažení budou účtovány majitelům. v Upozornění obsluhujícím pokladny v provozovnách v Sušici se objevují případy, kdy zákazníci chtějí rozměnit bankovky větších hodnot a následně pokladní okradou! MP Sušice

4 strana 4 VZPOMÍNKY Společenská kronika NAROZENÍ ÚMRTÍ Dne 20. dubna 1999 uplyne 30 let od úmrtí pana JOSEFA ŠVARCE ze Sušice. Stále vzpomínají manželka a synové s rodinami. GRATULACE Vzácného životního jubilea 90 let se dožívá naše milá babička a prababička, paní MARIE MÍKOVÁ ze Sušice. Hodně zdraví, dobré pohody a srdečný dík za vše, co pro nás vykonala, jí přejí vnuci Aleš, Antonín s manželkou Marcelou, pravnoučci Toníček a Vojtíšek spolu se všemi ostatními příbuznými a známými. JUBILEA duben let Jiřina Sommerová Sušice 56/III Olga Filipová Sušice 1068/II Marie Šetlíková Sušice 759/II 80 let Anna Brousilová Sušice 331/II 85 let Jiřina Koubová Sušice 968/II Bohumil Potužník Volšovy let Marie Míková Sušice 101/I 91 let Antonín Černý Sušice 334/II 92 let Anna Holečková Sušice 612/II matrika MÚ Sušice Andrea Pšenáková Žichovice Zdeněk Jílek Sušice 723/II Matyáš Staněk Sušice 1168/II Patrik Hošek Sušice 929/II Gabriela Škripková Záluží Lucie Plojharová Sušice 965/II Martin Turek Petrovice u Sušice Milada Oláhová Sušice 28/II Kateřina Špaňová Žichovice Martin Kopp Sušice 1167/II Karolína Polenová Hradešice Hana Polenová Hradešice Iva Kuderová Budětice Vilém Kyrál Rozsedly Dominik Stránský Sušice 241/III Tereza Korbelová Kvášňovice Anna Houdková Týnec Zuzana Heřmanová Dražovice Jindřiška Baláková Dražovice Anna Chocová Sušice 1180/II Kryštof Krištof Sušice 875/II Tereza Uhrová Sušice 987/II Natálie Kopelentová Záluží Ondřej Rubáš Opálka Petr Kaiser Horažďovice Jakub Dryk Sušice 323/III Milena Nová Sušice 712/II JARO V TAJENCE Jiří Doubravický Jas jasanů s klikyhákem blesků Arnika sbírá sílu na hojivé masti Rty růže svlaží slzičky rosy Otakárek prostře barevnou slávu Jasmíny v zahradách Erbovní znamení vůně Tráva proletář zeleně Ultramarinové nebe Gymnázium aneb škola základ života (II/V) Před čtrnácti dny jsme vám něco slíbili a protože sliby se mají plnit, tak jsme vzali papír a tužku a decentně zaťukali na dveře ředitelny naší školy. S úsměvem na tváři nás přivítal, kdo jiný než pan ředitel Mgr. František Březina. Ani se nenadál a už sršely zvídavé otázky na jeho osobu. A co jsme se všechno dozvěděli? Čtěte! Určitě jste už mnohokrát byl svědkem ohromné radosti žáků, když jim odpadla nějaká ta hodina. A co vy? Chodil jste rád do školy? Jako asi každé dítě někdy jsem se těšil, jindy naopak (to však nebylo zase tak často). Měl jste za svých školních let nějaké oblíbené předměty? Určitě. Především matematiku a fyziku. Každý člověk má své vysněné povolání jeden chce být kosmonautem, jiný popelářem. Napadlo vás někdy, že budete ředitelem gymnázia? Ne, to mně nikdy ani nenapadlo. Jak dlouho zastáváte tuto funkci? Od roku My studenti neustále slýcháme od starších generací tu otřelou frázi: Ach, ta dnešní mládež! Co si o nás myslíte vy? Každá generace, jedno která, má svoje extrémy, ať už v dobrém slova smyslu nebo v tom negativním. A jak se studenti za dobu vašeho působení změnili? Především se změnila politická situace, studenti tak mají víc možností, větší volnost, ale jsou na ně kladeny i vyšší nároky. A co vy a váš pan ředitel? Tehdy byly jiné podmínky a nebylo tak snadné se k němu dostat. Víme o vás, že jste nejen ředitelem, ale i profesorem fyziky a matematiky. Kde je lépe? Před třiceti páry očí, nebo mezi čtyřmi stěnami ředitelny? Záleží na tom, jestli jsou v ředitelně problémy nebo jestli převažuje příjemnější atmosféra. A co dělá takový ředitel sušického gymnázia v době prázdnin? Nějaký čas trávím samozřejmě ve škole, ale zbude mi chvíle k odpočinku. A co děláte, máte-li nějakou tu volnou chvilku? Sbírám staré známky, pohlednice, čtu, nebo se věnuji své zahrádce. A jak jsou na tom studenti, co se statistik týče? V uplynulém roce se na vysoké školy dostalo přes 90 % našich studentů. Největší úspěchy máme v oboru fyziky, především zásluhou pana profesora Mazance. A co plánujete v nejbližší době? Především zavedení internetu do počítačové učebny ve škole a dalším plánem je dokončení moderní expozice v kabinetu Biologie. Děkujeme za rozhovor. Tak co říkáte? A to zdaleka není konec! Těch dveří, na které jsme ještě nezaklepali, je tu spousta. Tak se příště zase nechte překvapit! ELFI A SPAJDR Rádi bychom se vyjádřili k situaci v bývalé Jugoslávii, neboť občané města Sušice vznášejí k této záležitosti mnoho dotazů a z nich je patrné, že mají ještě mnoho nejasností. Obavy z dovolené v Chorvatsku jsou naprosto zbytečné, neboť válečný konflikt probíhá v jiném státě, a to v Jugoslávii (jedná se o samostatnou republiku, která se skládá ze Srbska, Černé Hory a z diskutovaného Kosova). V roce 1991 vyhlásilo Chorvatsko nezávislost a tím je vůči Jugoslávii už pouze Jiří Šlechta 1922 Sušice 445/II Karel Tregler 1925 Sušice 783/II Jiří Čonka 1936 Sušice 924/II Jan Jagrig 1926 Sušice 1061/II Marie Švecová 1908 Svaté Pole Jaroslav Ringler 1924 Sušice 67/II Marie Krejčová 1911 Horažďovice Marie Vlčková 1922 Dlouhá Ves Anna Václavíková 1933 Nezdice na Šumavě Milena Vintrová 1958 Žihobce Marcela Hynková 1913 Srní Marie Koppová 1922 Petrovice u Sušice Marie Kopelentová 1906 Františkova Ves Marie Pretlová 1914 Sušice Albrechtice Julie Jiříková 1902 Rabí Anna Opekrová 1912 Horažďovice Miloslav Ježek 1919 Vlastějov Ladislav Šimek 1998 Albrechtice Marie Vaňková 1921 Sušice 982/II Miroslav Zíka 1924 Sušice 157/III Milan Ryba 1945 Tedražice Filomena Voglová 1909 Defurovy Lažany Stanislav Karas 1938 Sušice 1062/II Marie Mikušková 1910 Petrovice u Sušice Josefa Kulichová 1913 Týnec Marcelliána Nesporná 1901 Petrovice u Sušice 1 matrika MÚ Sušice Oscara za osobní statečnost získal také kronikář města Sušice pan Václav Chovít Za svou kronikářskou éru, která trvá již 25 let, uspořádal pan Václav Chovít přes 900 besed a přednášek, pomáhal vytvářet na 300 odborných studentských prací a kromě kroniky města Sušice pomáhá s dokumentací pro kroniku také obci Dobršín. V plzeňském divadle J. K. Tyla při předávání Oscarů bohužel pan Chovít ze zdravotních důvodů nemohl být přítomen, přesto však i jemu, kromě dalších oceněných, patřily pozdravy i gratulace všech přítomných. Také naše redakce, jíž je pan Chovít dlouholetým dopisovatelem, se připojuje k blahopřání za získanou cenu a do dalších let mu přeje hlavně zdraví a optimismus. Dovolená v Chorvatsku je bezpečná sousedním státem, stejně tak jako např. Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko a další. Mnoho lidí stále bere Jugoslávii jako jeden celek, ale to již dávno není pravda, protože bývalá Jugoslávie se rozdělila na několik států. Pro názornost přikládáme mapu, kde je jasně vidět rozmístění států a jednotlivé vzdálenosti. Z Istrijského poloostrova, konkrétně z Poreče, kde máme většinu kapacit v Chorvatsku, je do místa válečného konfliktu cca 850 kilometrů, do Kosova je vzdálenost ještě podstatně větší. Myslíme si, že se skutečně není čeho obávat, protože například z Prahy je do Bělehradu, kam byly směřovány největší útoky NATO, pouhých 960 km. Jižní Itálie, Řecko a Bulharsko jsou svojí polohou k místu válečného konfliktu mnohem blíže, než je např. Istrijský poloostrov, přesto je poptávka na dovolenou v těchto destinacích stále vysoká! Ptáme se tedy, kde je problém? Asi pouze v malé a špatné informovanosti lidí. CK TEMPO TOURS SUŠICE

5 Nad kronikou města Sušice Dům čp díl K. M. Villani Z historie strana 5 Byl jednou jeden krásný les dnes již není Před 181 roky, 23. ledna 1818, se v Sušici v čp. 32 narodil český obrozenecký básník baron Karel Maria Drahotín Villani. Byl česky uvědomělým šlechticem, jeho předkové byli původu italského. Jeho rod Villani de Castallo Pillonico, pocházející z italské Perugie, usadil se jednou větví v Čechách za třicetileté války. V 18. století usídlili se v kraji Prácheňském a v Kundraticích u Hartmanic, kde rod Villaniů na zámku sídlil přes 150 let. Byla to Drahotínova matka, Josefa Smrčková (pocházela z Rabí čp. 18), Před 25 lety, 29. března, zemřel pan Karel Polata, hudební skladatel a kapelník Starošumavské dechové muziky. Tento díl mého povídání dnes věnuji právě Karlu Polatovi, který se narodil 25. listopadu 1914 ve Zdíkově v proslulém muzikantském rodě. Už jeho dědeček a pak i otec patřili k těm věhlasným muzikantům a světákům, kteří svého umění dosáhli tvrdou prací u světoznámých cirkusů. V takové rodině bylo samozřejmostí, že i syn bude hrát. Nejprve začal na housle a klavír. Ve čtrnácti letech přidal ještě varhany. V roce 1932 se s rodiči přestěhoval do Sušice, kde dále pokračoval v hudebním vzdělávání. U virtuozky M. Blahovcové se zdokonalil ve hře na klavír, hudební teorii studoval u Dr. Rypla na Horách Matky Boží a u St. Tomana v Klatovech. Karel Polata se zapojil do sušického kulturního dění. V letech hrál na klavír v sextetu L. Žaloudka. A v Sušici mu také jako dvacetiletému otec poprvé svěřil dirigování. Chystalo se slavnostní otevření svatoborské rozhledny v roce Karel Polata starší onemocněl a syn musel zaskočit. Měl prý velkou trému, ale muzikanti ho uklidnili: Hlavně Karle, dobře odmávni začátek a pak se drž podle nás. Neboj se, my to zvládnem. Jednou začít musel, a to nejhlavnější, co si syn odnesl z otcových rad, bylo, že muziku nikdy nejde dělat polovičatě a diletantsky. Další zkušenou bylo jeho působení v Písku u Hudby II. pěší- která přivedla syna k lásce k vlasti a českému jazyku. Byla pohřbena na starém, dávno již zrušeném hřbitově při kostele P. Marie. Kam se poděla socha žehnajícího Krista v nadživotní velikosti, která byla součástí jejího hrobu a později stávala u vchodu jmenovaného kostela, jsem nezjistil. Villaniho národní uvědomění bylo posíleno na vojenské akademii ve Vídeňském Novém Městě, kde byl profesorem češtiny Tomáš Burian, který měl na Villaniho značný vliv. Pro své vlastenecké cítění a uvědomění byl r vyloučen z vojenské akademie, později vystoupil z armády nechtěl bojovat proti Polákům. Villani byl druhým zástupcem Sušicka na Slovanském sjezdu v Praze r a velitelem Svornosti, spolku národní obrany. Aktivně se zúčastnil stavovské opozice a po bouřlivých svatodušních svátcích r byl vyslýchán a vězněn. Řadu let potom duševně i hmotně strádal. Roku 1867 byl účastníkem slovanské pouti v Moskvě. Píše básně, jeho práce nesou ohlas doby revolučního roku Báseň Vystěhovalec Zasviť mi, ty slunko zlaté, zhudebněná skladatelem Aloisem Jelenem, stala se jednou z nejpopulárnějších písní. Báseň Besední čtení doslova burcuje národní vědomí. V roce 1844 vydal první svazek sebraných básní pod názvem Lyra a meč. Villani, jako starosta benešovského okresu, přivezl pro Národní divadlo základní kámen z Blaníku. Zbytek života strávil s rodinou ve Střížkově u Benešova, kde 24. března zemřel. Pochován je v Okrouhlici. Jedna ze sušických ulic nese jeho jméno. Dočká se tento významný sušický rodák pamětní desky? Fotografie kronikářova archivu Villani v mladších a starších letech. Příště: Dům čp. 31. VÁCLAV CHOVÍT, kronikář To byli čeští muzikanti (II) ho pluku. V té době již ovládal řadu hudebních nástrojů. Mohl koncertovat na trubku, lesní roh, baskřídlovku, na housle, ale i na akordeon, klavír, varhany a dudy. Dostanu nástroj do ruky, zkusím jak se na to hraje, omačkám klapky, potáhnu smyčcem, zkusím fouknout a nějak to jít musí, říkal s úsměvem, když se ptali, jak se dá naučit na tolik nástrojů. V té době už vydal i několik vlastních skladeb u nakladatele Boháče v Praze. Přišla okupace a ta změnila plány i představy mladého muzikanta. Musel pracovat ve Škodovce, kde utrpěl těžký úraz a byla mu amputována pravá noha. Když bylo po válce a zase se smělo hrát, K. Polata dal dohromady nejlepší muzikanty z okolí i Sušice. Byli to šumaváci, kteří s velkými cirkusy jako Kludský, Humberto, Króne, Gleich projeli celý svět. Z dobrých muzikantů v rukou nadaného kapelníka vznikla skvělá parta, kterou zanedlouho jako Starošumavskou dechovou muziku budou znát lidé v celé republice i za jejími hranicemi. Pokračování příště. H. RENDLOVÁ Pohled na prořídlý Štamberk není příliš lákavý. Štamberk les začínající při cestě od volšovské školy a končící u kapličky to byla oáza klidu pro všechny občany a hlavně děti, které se tu měly možnost řádně provětrat. Vyběhly za kapličku přes pole k pahorku, kde měly na podzim možnost natrhat si lískové oříšky a odkud je vidět na Sušici a okolí až ke Kašperským Horám. Nebyla to jen procházka pro místní obyvatele, ale mnoho cizinců tu prošlo při svých toulkách krajinou tudy se také chodí na Svatobor, na rozhlednu. Les Štamberk je totálně zdevastován. Každý se může přesvědčit na vlastní oči. Největší bolest pocítí ti, kteří sem od nepaměti chodili a nyní, i když žijí za hranicemi a chtějí se podívat na krajinu svého mládí, se zhrozí. Ne, to neudělal tajfun, to způsobili lidé. Zbývá tu už jen okolo 400 stromů, většinou borovic, modřínů, minimálně smrků. A nejsou to žádní mladíci, ale devadesátiletí kmeti. Podobný dojem, jaký jsem měl z pohledu na zničený les, ve mně zanechal snad jen nálet na Drážďany února roku 1945, který jsem díky Bohu, ve zdraví přečkal. I za ním byli jen lidé. Štamberk přečkal císaře pána, první republiku, fašismus, komunismus, ale dnešní demokracie, ta mu přistřihla křidýlka. Nedočká se v pohodě ukončení století, tisíciletí, tedy milénia a jak vkročí do toho příštího? A to se zde ještě připravuje pořádná prořízka. Nikdo s nikým nediskutuje, nezvažuje pro a proti. Štamberk a restituce? Vyloučeno jen tunelovat a tunelovat! Štamberk je orientovaný na jižní stranu celodenně v záplavě slunečních paprsků. Je možné, že se obyvatelé krásných moderních domů na této straně jednou nemusí dočkat vody ve svých studních. Zůstanou lhostejní? Kdyby tak bylo možné financovat také opravu volšovského dvora, který se bez pomoci v nejbližších letech úplně rozpadne. Proč zůstává stranou našeho zájmu? I cizí lidé projevují zájem, na leccos se vyptávají a nechápou, proč zde taková památka chátrá. Připomeňme si něco z historie Volšov. Hrabě Ferdinand Chotek nechal na svém panství Volšovy na Štamberku v roce 1907 vysázet u kapličky smíšený les. O rok později dal spolu s manželkou Josefinou zapsat do zemských desek darování veškerého volšovského panství Kongregaci bratří Nejsvětější svátosti v Českých Budějovicích. Ovšem hlavní podmínkou bylo, že ve Volšovech bude v zámku zřízen dětský útulek sirotčinec. Ten bude existenčně zajištěn z výnosu statku, zisk pokryje potřeby dětí a řádových sester, které o ně pečovaly. Podobně tak tomu bylo i s dvorem v Červených Dvorcích u Sušice. Tento dvůr, i se vším co k němu patřilo, byl odkázán jiné Kongregaci. I tady byl zřízen útulek a stejně tak jako ve Volšovech, jeho chod zajišťoval výnos statku. Ještě dnes je vidět v Č. Dvorcích zabílený nápis Dětský útulek manželů Chotkových. Ze sirotčince v Č. Dvorcích i z osady Horní Č. Dvorce chodily děti do dvoutřídní obecné školy ve Volšovech. (Ve Volšovech se říkalo dolejší útulek a ve Dvorcích hořejší útulek ). V útulcích bylo stále plno, bydlelo tu okolo dětí. Chodívaly pěšky za každého počasí vzdálenost nerozhodovala (nejdelší cestu měly děti ze Stráže). Do volšovské školy chodily děti ze 7 8 okolních osad. Na zbudování školy, včetně věnování pozemku, měl zásluhu opět hrabě Ferdinand Chotek. O děti se také staral. Za dobrou zprávu (vysvědčení) dostávaly Přísloví napoví O ženách a manželství Arabské: Ženě můžeš vždycky natlouct, ona už bude vědět proč. Německé: Adam musí míti Evu, které by ukázal, co udělal. Italské: Oblékni sloup a bude vypadat jako hezká žena. Francouzské: Když potkáš krásnou ženu, prohlédni si jejího muže. Anglické: Ke sňatku potřebuješ víc než čtyři bosé nohy v posteli. Ruské: Na hezký kvítek kdejaká včela letí. České: Kdo nemá s kým by se vadil, pojmi sobě ženu. pm,as děti od hraběte na šaty. Manželé Chotkovi, ač oba děti velice milovali, bohužel zůstali bezdětní. Dvorecké děti chodívaly úvozem podél panských i soukromých polí a na rozcestí tří cest nemohly minout mezi vysokými stromy kapličku. Bájí opředená kaplička má už hezkých pár století za sebou. Jedna cesta kolem ní bývala kočárová a jedna měla být v dávných dobách císařská. Tenkrát to byla nejbližší cesta z Klatov do Sušice. Zbývající cesta sloužila potahům koňským, volským a kravským. Dnes jsou cesty zušlechťovány gumami traktorů, které odvážejí poražené stromy zatím uskladněné na bývalém soukromém poli. Nedávno vyšla v Sušických novinách báseň o mizejícím lese. Ano, pro dnešek se velmi hodí. Lesy mizí po celém světě. Mají ale důležitější funkci, než dodat krásy přírodě. Stejně jako ostatní zeleň produkují kyslík, a to při celosvětovém růstu populace a špatném stavu ovzduší není zanedbatelným faktem. Pokud bude množství lesních ploch neustále ubývat, nedosáhneme přirozeného zlepšení ovzduší ani tou nejlepší moderní technikou. To není dobrá perspektiva! Neustále přemýšlím, do jakých krajností necháme věci dojít, než se vzpamatujeme. KAREL RENDL, Volšovy 45 (psáno 10. ledna 1999)

6 strana 6 Křeček Tak jsme si přinesli domů křečka. Již v prodejně nás zaujal svým zdánlivým klidem a tím, že byl odstrkován silnějšími sourozenci a spolubydlícími od misky s jídlem, i od hraní. Toho si vezmeme, ten nám bude vděčný za každé pohlazení jásali při pohledu na něj naši potomci. Nezdálo se mi to zvíře; co když se bude chovat jako člověk? Ale nechala jsem se umluvit stejně mi nic jiného nezbývalo. A tak paní prodavačka, očividně znalá poměrů, milého křečka opatrně uchopila do ruky v rukavici a bleskurychle jej přesunula do naší přepravní láhve od okurek. Už ta rukavice mě měla varovat! Naivně jsem si myslela, že jde o běžnou rutinu. Jak jsem se mýlila! To jsem ale pochopila až po příchodu domů. Celou cestu autem zpestřoval křeček prskáním a snahou skočit nám do úsměvu. Však si zvykne utěšovala jsem manžela, který již po prvních minutách jízdy začal pochybovat o mém zdravém rozumu. Nemohl se soustředit na jízdu, podezřelé zvuky ze zadního sedadla byly čím dál hlasitější a křečkova snaha utéci nebo zakousnout se do ruky přikrývající sklenici patrnější. Domů jsme dorazili sice bez zranění, ovšem já již notně zviklaná manželovým jestli to zvíře uteče!. Před očima se mi míhalo rozkousané auto, děravý byt, pokousaný pes a dědeček visící na lustru. A možná že tam vyšplhá i ten náš jezevčík je to panelákový pes a uteče i před motýlem. Doma na Ferdu, jak děti křečkovi říkaly, čekalo pěkné akvárium s čistou podestýlkou, kolotočem a dřevěným domečkem. Ten se do druhého dne proměnil v hromádku třísek naskládanou tak šikovně ke stěně akvária, že jsme Ferdu hledali celé dopoledne za povzbudivého klení manžela a dědy, který odmítl i usednout do křesla. Co kdyby tam ta potvora byla zalezlá? Nakonec jsem Ferdu našla v cupanině z dětských ponožek v prádelníku. Místo domečku dostal kousek vaty na pelíšek a zdálo se, že je všechno v pořádku. Jenže časem jsme zjistili, že Ferda je vlastně Ferdička a má plné bříško malých křečků. Přestože jí děti podstrojovaly jak jen mohly, nikdy nevynechala příležitost zakousnout se do prstů chlebodárců. Nakonec se jí podařilo záhadným způsobem dostrkat kolotoč ke stěně příbytku a opět se nenápadně vytratila. Je to už nějaký ten měsíc, a tak se zřejmě stačila za tu dobu pěkně rozmnožit, přirozených nepřátel zde nemaje. Když je večer ticho, mívám pocit, že slyším cosi šramotit v bytovém jádře; syn tvrdil, že viděl v kočárkárně strakatou myš a sousedka si stěžovala, že má NĚCO ve sklepě. A tak jen s hrůzou čekám, kdy otevřu dveře do domu a na mne se vyřítí houf křečků Tento příběh mi vyprávěla jedna známá ze Sušice, takže když se ve vašem paneláku objeví strakatá myš nebojte se, je to jenom ztracený křeček Ferdička. MARIE BUBENÍKOVÁ Klášterní pouť k Panně Marii Bolestné K městu Sušice v minulosti i v současné době patří neodmyslitelně i místní kapucínský klášter s kostelem sv. Felixe de Cantalitio. Jeho vznik spadá do pohnutých dob, které společně s celou českou zemí prožíval náš sušický kraj, když po bělohorské porážce českých nekatolických stavů doléhaly na obyvatelstvo města kruté rány jedna za druhou. První kapucíni přicházejí do Sušice už v roce Posláním řádu, který vychází z františkánské řehole, je hlásání evangelia, duchovní správa, starost o chudé a také misie. Sušický klášter se stal nejen důležitým střediskem náboženské výchovy v kraji, ale i vyhledávaným poutním místem. Klášter dostal totiž do vínku při svých počátcích roku 1649 od urozeného pana Jindřicha Michala Hryzle z Chodů, pána na Lčovicích, a jeho manželky Alžběty zázračný obraz Bolestné Matky Boží. Obraz vznikl v první polovině 17. století v Sasku, odkud jej jeden z členů uvedené rodiny přinesl do Čech. Obraz Bolestné Matky Boží, opředený stále novými a novými zázraky, působil velkou přitažlivostí na zbožné křesťany zblízka i zdáli. Od zdejších kapucínů vyšel též podnět, aby na vrchu Stráži byla zbudována svatyně Andělů Strážných. Poutní slavnosti při kapucínském chrámu se konají v neděli po 18. květnu ke cti sv. Felixe, čtvrtou neděli velikonoční ke cti Bolestné Matky Boží a 2. srpna slavnost Porciunkule. Od roku 1993 kapucíni v Sušici opět působí. V současné době jsou zde dva kapucínští kněží. Na letošní duben se v kapucínském klášteře připravuje slavnost k veřejné úctě k 350. výročí přinesení Milostného obrazu Matky Boží Bolestné do Sušice. Tuto událost oslavíme společně s bratry kapucíny. Budeme skrze Pannu Marii prosit Boha o potřebné dary a pomoci pro sebe, pro naše město a tento kraj, aby Kristova radostná zvěst našla patřičnou odezvu v lidských srdcích. Slavnosti bude předcházet novéna, devítidenní duchovní příprava, která začne od čtvrtka 15. dubna večer. Vlastní oslavy budou trvat od soboty 24. dubna do neděle 2. května, tj. po celý oktáv s vigilií. Všechny bohoslužby od čtvrtka 15. dubna do neděle 2. května (kromě neděle dopoledne) se budou konat na tomto poutním místě. Podrobný pořad bohoslužeb bude vyvěšen v sušických kostelích, program kulturních akcí spojených s oslavami na plakátech. Všechny vás srdečně zvou Provincie kapucínů Kapucínský klášter v Sušici a Římskokatolická farnost při kostele sv. Václava v Sušici. Čtenáři nám píší Informační servis Správy Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava Informační středisko Správy Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava ve Svinných Ladách Toto informační středisko, vzdálené 7 km od obce Kvilda, vzniklo již v roce 1995 a jeho otevření navazovalo na otevření hraničního přechodu na Bučině. Informační středisko není velké rozsahem a jeho komorní prostředí je určeno pro menší skupinky návštěvníků. Je přístupné i imobilním návštěvníkům. Pro motorizované návštěvníky je 200 m od budovy informačního střediska zřízeno parkoviště s informačním panelem a piknikovým místem. Informační středisko poskytuje základní informace o Národním parku Šumava a Chráněné krajinné oblasti Šumava. Dále regionální informace k šumavské přírodě s nabídkou rekreačních aktivit (přehled turistických tras pro pěší, cyklo- i lyžařskou turistiku). Zájemci mohou na požádání zhlédnout i některý naučný vi- O nestálosti poměrů živnostenských Abychom mohli zmapovat nestálost poměrů živnostenských, musíme se vrátit o devět let zpátky. Tehdy občan Vendelín Opěnka hodlal učinit nákup půl kilogramu mouky v prodejně Pramen, kam spolehlivě docházel čtyřicet let. Ke svému překvapení shledal, že je tam kožená galanterie. Stalo se tak nepochybně v rámci restituce, aukce, pronájmu a nepochybně za příčinou převratu. Rozladěný pan Opěnka rezignoval na půl kilo mouky a zakoupil kožený pásek, neboť mu padaly kalhoty. Řemen byl pevný, z pravé usně, pan Opěnka byl spokojen. Ostatně, kdo by nepodpořil nově zavedenou soukromou živnost. S příchodem zimy začaly panu Opěnkovi zábst ruce. I vzpomněl si na nově zavedenou koženou galanterii a šel si tam koupit rukavice. Kdo vylíčí jeho překvapení, když místo kožené galanterie nalezl v témže krámku bistro! Starý majitel zkrachoval a nový nalezl zalíbení v občerstvovacím zařízení. Zklamaný pan Opěnka chvíli váhal, ale nakonec dospěl k názoru, že nejen rukavice, ale i šálek grogu může zahřát jeho prochladlou tělesnou schránku. Poručil si grog a dva obložené chlebíčky. Byl spokojen. Sem si ještě někdy zajdu, řekl si pan Opěnka. Po čase si vyšel na špacír a zamířil k předpokládanému bistru, neboť jeho mysl se upínala k občerstvení grogem a chlebíčky. Namísto bistra však nalezl na témže krámku nápis Tabák. Trafikant mezitím vystrnadil hostinského, který se stal nájemcem autobazaru. Zfrustrovaný a nadobro zmatený pan Opěnka si nakonec koupil sadu doutníků, ačkoliv byl programový nekuřák. Opět za nějaký čas si pan Opěnka potřeboval doplnit zásobu sirek a koupit nějaké známky. Trafiku však mezitím vystřídal second hand a pan Opěnka, aby neodešel s prázdnou, si koupil pánské podvlékačky v ceně 2 Kč. V dalších letech na témže místě pana Opěnku uvítala realitní kancelář, drogerie, rybářské potřeby, knihkupectví a nakonec sex shop. A to byl poslední článek v řetězu soukromopodnikatelských aktivit v jediném prodejním objektu. S výjimkou posledního zařízení v každé z těchto novopečených prodejen učinil náš z překvapení nevycházející zákazník nějaký nákupní počin, i když často zcela jiný, než měl v úmyslu. To aby podpořil soukromé podnikání. A s nostalgií vzpomínal na stařičký Pramen, který jako stálice zářil na nebi socialistického byznysu plných čtyřicet let, aniž doznal nějaké podstatnější změny. Někdy to tam sice připomínalo Žemlův snědený krám, ale na tu bídu bylo alespoň spolehnutí. JIŘÍ KOLÁŘ deopořad. Zaměření videoprogramů je s ekologickou nebo historickou tématikou. V informačním středisku lze také sjednat předem přednášku pro návštěvníky s promítáním diapozitivů. V interiéru je umístěno i přepážkové pracoviště, kde si každý zájemce může vybrat ze široké škály informačních materiálů o chráněných územích Šumavy. Zde je možné i zakoupení pohlednic. Protože je tento informační bod nejvíce navštěvován v letní sezóně cykloturisty, zřídila Správa NP a CHKO Šumava před budovou informačního střediska i větší piknikové a odpočinkové místo. Informační středisko tvoří současně i východiště pro naučnou stezku Chalupská slať, která je přístupna po dřevěném chodníčku. Lokalita je pozoruhodná z přírodovědného hlediska. Je zařazena v 1. zóně NP Šumava a je tvořena unikátním přechodovým typem rašeliniště v nadmořské výšce m, s největším rašelinným jezírkem v Čechách. Na informace umístěné v terénu navazuje také nedaleký přírodně poznávací okruh LES s nástupním místem v Borových Ladách. Zde jsou umístěny zajímavé informační panely s tématem o lese, historii i využívání lesa včetně šetrného, přírodě blízkého obhospodařování. Z výhledu na trase je možné vidět i jezírko na Chalupské slati. Délka okruhu je 4 km. Informační středisko je otevřeno denně v zimním období hod. v letním období hod. Podrobnější informace můžete získat na uvedeném kontaktu: tel.: 0339/ Tip na výlet Borová Lada po zelené na Svinnou Ladu a Chalupskou slať 1 km dále na Nové Hutě, Polesí 3,5/4,5 km po silnici na Šindlov 1/5,5 km zpět po silnici přes Nový Svět (neznačeno) 4,5/10 km. Kalendárium programů duben dubna přednáška na téma: Národní park Bavorský les. Místo konání: informační středisko Kvilda. Začátek: hod. Přednáší: ing. Michal Valenta. 24. dubna Ekohry v terénu na téma: Den Země. Sraz v kempu Vodník ve Vimperku. Začnátek v hod. Akce ve dnech 17. a 24. dubna jsou zvláště vhodné pro dětská družstva a rodiny s dětmi. Podrobnější informace vám poskytnou pracovníci informačních středisek: IS Kvilda: 0339/ IS Kašp. Hory: 0187/ Správa NP a CHKO Šumava ve Vimperku: 0339/ (M. Ptáková) VLADIMÍR VLK Východiště poznávacího okruhu Les v Borové Ladě

7 Filmy, které musíte vidět Kultura strana 7 Filmový klub Stav obležení Dramatický příběh z New Yorku v době, kdy po výbuchu teroristické nálože v centru města je ustavena speciální protiteroristická jednotka, jejímž velitelem je Anthony Hubbard (Denzel Washington). Brutální teroristické útoky však přes mnohá preventivní opatření pokračují a prezident povolává do akce armádu (v čele s generálem Devereauxem Bruce Willis) a ve městě je vyhlášen stav obležení. Generál se pustí do boje s teroristy s rozhodností a nelítostnou krutostí, podezřelé internuje v koncentračních táborech a neváhá užít mučení. Agent Hubbard a jeho spolupracovnice tajná agentka Kraftová tak musejí nejenom zachraňovat město před teroristy, ale chránit i lidská práva a ústavu Spojených států před zneužitím. Film je thrillerem, který lze nazvat politickým po zhlédnutí diváka napadají otázky jako například: Lze při ochraně bezpečnosti občanů pošlapat jejich základní lidská práva? Jak dlouho lze bojovat proti zlu, aniž mu člověk sám podlehne? Maffióso Mistr filmové parodie Jim Abrahams (Připoutejte se, prosím!, Žhavé výstřely) si tentokrát vzal na mušku slavné mafiánské filmy počínaje Kmotrem a konče Casinem. A tak můžeme sledovat pohnuté osudy přední mafiánské rodiny, která se z chudých sicilských poměrů vypracovala na nejvýkonnější zločineckou organizaci ve Spojených státech. Její šéf Anthony Cortino (Lloyd Bridges) se stává obětí atentátu závistivců, kteří mu do auta nainstalovali bombu. Když se zotavuje v nemocnici, vzpomíná na to, jak to vlastně všechno začalo Komedie vskutku bláznivá a příznivci napínavých filmů i humoru si přijdou na své. Jistě každý z diváků ocení gagy typu: Ztratil jsi hodně krve, tatínku. Naštěstí jsme většinu našli. Přijďte se pobavit, vždyť jak známo, veselá mysl je půl zdraví. Život je krásný Příběh italského číšníka Guida (Roberto Benigni), který v roce 1939 přichází z venkova do velkého města, zamiluje se, ožení, má syna. Do této chvíle je všechno v pořádku. Ale Guido je původem Žid a před koncem války je spolu se svým synem odvlečen do koncentračního tábora. Jeho manželka ho nechce opustit a nastoupí do transportu spolu s manželem a synem. S ostatními ženami je však poslána do jiného tábora a Guido zůstane se svým malým synkem sám. Aby syna ochránil před hrůzami nacismu, předstírá, že celá cesta i pobyt v táboře jsou pouhou hrou, připravenou k chlapcovým narozeninám. Hrou, na jejímž konci na oba čeká velká odměna Film slaví po celém světě fantastický úspěch. Získal již 14 mezinárodních cen nejlepší evropský film 1998, velkou cenu poroty v Cannes a Oscara za nejlepší neanglicky mluvený film a za hlavní roli pro Roberta Benigniho. Nenechte si ujít! Zpovědnice čtvrtek 22. dubna režie Robert Lepage, Kanada 1995 V roce 1952 natáčí Alfred Hitchcock film Zpovídám se, v němž v quebeckém kostele hledá šestnáctiletá těhotná Rachel rozhřešení ve zpovědnici. Uváděný kanadský film nezapře vliv A. Hitchcocka, který se ve filmu v dokumentárním záznamu i osobně objeví. Děj snímku volně navazuje na původní příběh, především v motivu znásilnění nezletilé dívky knězem. Setkáme se zde i s motivem hledání dvou nevlastních bratrů, složitým vztahem k rodičům i bolestnými návraty do minulosti. Jak říká hrdina v závěru filmu Ve městě, kde jsem se narodil, minulost nese přítomnost jako dítě na ramenou, nikdo z nás jí neunikne. Život je krásný Roberto Benigni získal Oscara za vytvoření hlavní role a za nejlepší neanglicky mluvený film. Zájezdový program pro rok Český Krumlov odpoledne Slavnost pětilisté růže volný program večer opera Rusalka otáčivé hlediště Kutná Hora, zámek Kačina Celodenní výlet vhodný pro rodiny s dětmi. Cena zájezdu je pro dospělé 340 Kč a pro děti (studenty) a důchodce 315 Kč. Zahrnuje jízdné, vstup na zámek Babiččino údolí a zámek Opočno Celodenní výlet pro rodiny s dětmi. Cena zájezdu: dospělí 470 Kč; děti (studenti) a důchodci 430 Kč zahrnuje jízdné, 2 vstup Český Krumlov otáčivé hlediště Veselé paničky windsorské (veselohra) Křivoklát, odpoledne ZOO Plzeň Celodenní výlet vhodný pro rodiny s dětmi. Cena zájezdu zahrnuje jízdné a 2 vstup a je 340 Kč pro dospělé a 300 Kč pro děti (studenty) a důchodce SRN Norimberk kulturní památky. Cena 530 Kč SRN Zwiesel vánoční nákupy Cena zájezdu je 115 Kč. Gymnázium Sušice, Základní umělecká škola a pěvecký sbor Svatobor pořádají ve Smetanově sále v pátek 7. května koncert DYŽNÁMPÁN Lidové písničky v podání dvou profesorů plzeňské konzervatoře v tradičním i méně tradičním pojetí. Odpolední koncert v hodin vhodný pro rodiče s dětmi a večerní koncert v hodin vhodný pro hudbymilovnou veřejnost. Vstupné 40 Kč. INSANIA Co neznáte z TV reklamy Insania je fenomén. Neobyčejný úkaz hudebního Podzemí (nejen) naší republiky. Insania je stylově svobodné trio, kterému je jakákoliv přihrádka těsná. Ve výsledném mystickém crossoveru je v základě metalově punková, výše pak astrálně hardcorerová a vedle všeho dále psychedelická, zpěvná, melancholická, důrazná a v neposlední řadě syrově bigbeatová. Insanii charakterizuje nadhled, cynismus a černý humor. To vedle hudby dokazují právě originální texty. Insania je tvrdá muzika, vycházející především z hardcore, ale přitom nás ovlivňuje spousta jiné hudby a spousta jiné literatury. Jsme zkrátka renesanční lidé, shrnuje mé věty Poly, jedna ze tří hlav hydry, o které je právě řeč. Než zabruslíme do úplné sestavy a historie, nebude nezajímavé uvést stručný výklad hesla Insania, který uvádí Encyclopedia Lunatica: Trio melancholicky založených cyniků, znehodnocující černým humorem čistou mystiku, a to především ve sféře hudební. Brněnská skupina vznikla na podzim roku 1987, vydala nějaká dema, odehrála pár koncertů a za necelé dva roky existence se dočkala zákazu díky tupým soudruhům StB. Ukryla se tedy pod nový název Skimmed zámotek, ze kterého se později opět vyklubala ven. Od léta 1992 se dá datovat vznik nové Insanie, kterou od tohoto okamžiku stíhaly personální změny pouze na postě baskytaristy. I ty již však před nějakým rokem utichly, čímž je současná sestava POLY tenor, nástroj připomínající kytaru, Katedra černé kybermagie, KLÍ- MA basskytara, pomocný hlas a BLACK DRUM černé bubny, španělský vypravěč, plně stabilizována. V nové a pro nás směrodatné éře Insanie se skupina uvedla jediným demem nazvaným R. U. Dead? (1993), které do dnešního dne následovala tři regulérní alba, z nichž každému jako jakýmsi nepsaným pravidlem předcházel vinylový 7 singl, hold undergroundu, který vždy byl, je a bude s kapelou zajedno. Co nyní uvést k jednotlivým albovým počinům? Od vážného, pochmurného a melancholicky depresivního debutu Crossfade (Prolínání, 1994) se přes svou další dimenzi God Is Insane Join Him! (Bůh zešílel následujte ho!, 1996) charakterizovatelnou dobrým odvazem, nadhledem i humorem, dostala formace až k nejoptimi(y)stičtějšímu Sušický rockový puls XVIII (3/1999) aktuálnímu albu Virtu-ritual (Virtuální rituál, 1998), které je doposud nejživější, nejrychlejší a, nebojím se to říci, nejpovedenější. Co se týká textů, skupina jich několik nasměrovala do oblasti ortodoxního hardcoreu, aby zbytkem zůstala taková, jakou ji zúčastněný příznivec zná. Tak jako každoročně vyráží trio na jaře a na podzim na koncertní turné po Čechách, letělo letos v březnu na své první turné do USA, po němž se vrátí zpět na českou oproti minulosti rozšířenou koncertní šňůru. Myslím, že na jaře pojedeme nějakých 40 koncertů. Tentokrát hrajeme i v místech, kde jsme nikdy předtím nebyli například v Sušici. Do Sušice se vážně moc těšíme. Náš bubeník Black Drum byl minulé léto v Sušici asi týden na dovolené a přijel odtud nadšený. Především proto, že tam prý každý večer chodili na jakousi dobrou a přitom strašně levnou pizzu a taky tam celou dobu poslouchali nějaký strašně ulítlý rádio. Od tebe jsme pak zvěděli, že to bylo Radio Freedom, rozpovídává se znovu sympatický Poly. Někdy na jaře čeká Insanii 300. koncert (započítáme-li však období Skimmed, dostaneme 450 koncertů) a není vůbec nemožné, že to může být právě ten sušický, který proběhne v sobotu 17. dubna 1999 od hodin. Trio mezigalaktických příšer uvede místní stylově nejbližší hop-crashová chobotnice Brainworker. Máme se na co těšit, přátelé! Pozn.: Podrobnější článek o dnes přiblížené formaci nalez- nete v čerstvém 7. čísle Rinsing Stage, kde si mimo tohoto přečtete rozhovory s Dark, Mortifilií a Perversist, 25 recenzí zvukových nosičů a několik reportáží z koncertů. Publikaci si lze opatřit v prodejně hudebních nosičů Forton na sušickém náměstí. FBB Trojhlavá hydra INSANIA: zleva POLY, KLÍMA a BLACK DRUM. Foto : archiv skupiny

8 strana 8 Sport Divizní TJ Sušice ani potřetí za sebou nebodovala Fotbalisté TJ Sušice získali po čtyřech kolech jarní části divize skupiny A jen jeden bod za remízu v prvním kole. Nyní tři zápasy za sebou prohráli, naposledy prohráli ve dvou západočeských derby utkáních v Chlumčanech a v Tachově. Přesto Sušice zůstala v tabulce na třináctém místě se ziskem 18 bodů, za ní figurují se ztrátou dvou bodů hráči Tachova, následuje tým Tábora a poslední je Králův Dvůr. 18. kolo: Keramika Chlumčany TJ Sušice 2:1 (1:1). Sušici zajistil vedení již v sedmnácté minutě Hubáček. Hosté se však z vedení dlouho neradovali, neboť domácí Sadílek vyrovnal na 1:1 po rohovém kopu. V druhém poločase padl jen jeden gól, bohužel do sítě sušických fotbalistů. Autorem branky byl Votípka. Chlumčany se tak radovaly z těsného vítězství. Trenér sušických fotbalistů Jan Staněk nebyl s výkonem svých svěřenců spokojený. Dobře jsme hráli jen prvních dvacet minut utkání. Chlumčany byly důraznější v našem brankovišti, a to jim přineslo zisk tří bodů. Sestava TJ Sušice: Mára R. Hoda, J. Brabec, Votava Staněk, Hrubec, Kutil, Hubáček (Rovňan), Půrok Chmátal (Vierer), Švec (M. Brabec). 19. kolo: FK Tachov TJ Sušice 1:0 (1:0). V důležitém utkání celků bojujících o záchranu v soutěži se z vítězství nakonec radovali domácí. Ti vedli od 20. minuty brankou Bučana. Sušice se snažila, ale vyrovnat nedokázala. Sestava TJ Sušice: M. Hoda R. Hoda, J. Brabec, Votava Půrok (70. M. Brabec), Hrubec, Rovňan (65. Chmátal), Hubáček, Kodýdek (75. Kutil) Švec, Staněk. Dorostenci Sušice zahájili soutěž střídavými výsledky Dorostenci TJ Sušice absolvovali úvodní dvě kola jarní části oblastního přeboru se střídavými úspěchy. V prvním kole starší dorostenci prohráli na hřišti plzeňského Slovanu a mladší dorostenci vybojovali se stejným soupeřem bod za remízu. V druhém kole hostili Sušičtí na domácím hřišti tým Přeštic starší hoši získali bod za remízu 2:2, mladší dorostenci měli po celý zápas početní převahu, kterou využili a do tabulky si připsali tři body za vítězství. 14. kolo: Starší dorostenci: Slovan Plzeň TJ Sušice 3:0 (2:0). Hostující tým už v páté minutě zahrozil, ale Švec z dvanácti metrů minul branku domácích a vzápětí tentýž hráč z otočky trefil jen plzeňského gólmana. Z vedení se tak radoval Slovan, když ve 27. minutě po kopu z rohu získal jednobrankové vedení. Hosté se snažili vyrovnat, ale Tomáš Marek svoji samostatnou akci v gól neproměnil. Podle pravidla nedáš dostaneš, inkasovala Sušice druhou branku ve 38. minutě zápasu. Domácí po centru zvýšili na 2:0. Po změně stran si hosté vytvořili další šance. Nepustili domácí za polovinu, koncovka však byla mizerná. Zblízka neuspěli P. Brabec, Kožuch, Švec ani Adamec. Domácí upravili skóre utkání v 90. minutě na konečných 3:0 tečovanou střelou. Porážka mrzí. Byli jsme kombinačně lepší, vytvořili jsme si tlak, ale šance jsme neproměnili, hodnotil zápas sušický trenér Jaroslav Staněk. Sestava TJ Sušice: Jarolím Pánek, Kožuch, O. Nemrava, M. Nemrava Holeček, Adamec, P. Brabec, Moureček Švec, Marek. Mladší dorostenci: Slovan Plzeň TJ Sušice 2:2 (0:0). Branky Sušice dali Živčák a Kočí. Hosté byli fotbalovější a lépe kombinovali. Soupeř hrozil z rychlých protiútoků. V prvním poločase si oba týmy vytvořily brankové příležitosti, ale nedokázaly je proměnit. Po přestávce domácí získali dvoubrankové vedení, když pokaždé uspěli po rychlém brejku. Poprvé skórovali ve 45. minutě a druhý gól připojili o deset minut později. Hosté korigovali brankou Živčáka, který zužitkoval třetí ze svých brankových příležitostí. Na 2:2 vyrovnal po rychlém protiútoku v 78. minutě po Krejčího přihrávce Kočí, jenž udělal plzeňskému brankáři kličku a zavěsil do prázdné branky. Sestava TJ Sušice: Kindelmann Šimáček, Sehoř, Riepl, Krátký Kálazi (Šperl), Krejčí, Kotrba, Kopačka Živčák, Kočí. 16. kolo: Starší dorostenci: TJ Sušice TJ Přeštice 2:2 (1:0). Branky Sušice dali Moureček a P. Brabec. Domácí fotbalisté vedli od 27. minuty, kdy po rychlé kombinaci na jeden dotek skóroval Moureček. Vyrovnání přišlo v sedmé minutě druhého poločasu. Vzápětí se O tituly skokana školního Soutěž ve skoku do výšky Skokan školní se uskutečnila v Základní škole Komenského ulice v Sušici. Klání bylo určeno nejen žákům školy, ale také všem učitelům a rodičům. Bohužel, v letošním roce se soutěže zúčastnili jen žáci této školy, dospělí tentokráte mezi startujícími chyběli. Účastníci soutěže byli rozděleni do tří věkových kategorií. V klání hochů 4. a 5. tříd vybojoval prvenství žák páté třídy Petr Jícha výkonem 121 centimetrů. V soutěži dívek téže věkové kategorie vyskočila nejvýše žákyně pátého ročníku Markéta Chmelíková, která zdolala tyčku ve výšce 110 centimetrů. V kategorii žáků 6. a 7. tříd vyhrál šesťák Tomáš Kašpar, který přeskočil tyčku ve výšce 129 centimetrů. Jen o šest centimetrů méně skočila Michaela Hrubá, rovněž žákyně šesté třídy. V nejstarší věkové kategorii žáků 8. a 9. tříd triumfoval Miloslav Kučera, žák osmé třídy. Ten výkonem 145 centimetrů vyrovnal halový rekord školy. V soutěži dívek se z vítězství radovala Jana Primasová, žákyně devátého ročníku, výkonem 129 centimetrů. Čtvrtého ročníku soutěže se zúčastnilo sedmadvacet hochů a dívek, všichni závodili bez nároku na ceny. navíc Přeštice radovaly z vedení. Sušice vyrovnala až v 73. minutě brankou P. Brabce. O minutu později zahrozili na druhé straně hosté, ale trefili jen tyč sušické branky. V závěrečných minutách měl šanci strhnout vedení na stranu domácích znovu P. Brabec, ale mířil jen do tyče. Pokud jsme míč hráli po zemi, byli jsme lepším týmem. Soupeř byl fyzicky vyspělejší a předčil nás v hlavičkových soubojích. S remízou však moc spokojený nejsem, uvedl trenér Jaroslav Staněk. Sestava TJ Sušice: Sládek Pánek, Marek, O. Nemrava, M. Nemrava Krejčí, Adamec, P. Brabec, Moureček Švec (Kočí), Hadač (Živčák). Mladší dorostenci: TJ Sušice TJ Přeštice 4:0 (0:0). Za Sušici vstřelil dvě branky O. Nemrava, po gólu dali Krejčí a Živčák. Sušičtí dorostenci hráli od prvních minut v početní převaze, neboť soupeř nastoupil jen v osmi hráčích. Přesto v prvním poločase nedokázali početní přesily zužitkovat v branky. Z gólů se tak radovali až po přestávce. Nakonec dali čtyři branky, když dvakrát rozvlnil síť hostů O. Nemrava. Sestava TJ Sušice: Míček Šimáček, Sehoř, Riepl, Krátký Kálazi (O. Nemrava), Krejčí, Kotrba, Kopačka Živčák, Kočí. Oblastní přebor žáků Starší žáci: TJ Sušice Sokolov 1:0 (0:0). Branku za Sušici dal Kejla. Sušičtí fotbalisté měli po celé utkání stálou převahu, kterou však brankově zúročili až v druhé polovině druhého poločasu. Autorem branky byl Kejla, který po individuální akci mířil z hranice penalty k levé tyči sokolovské branky. Sestava Sušice: Příhoda Kahoun, Šula, Mráz, J. Šimáček Kotrba, Prchlík, Kejla, Hupka Šlajs, Lerch, střídali: Havrda, Musil. Mladší žáci: TJ Sušice Sokolov 0:2. Sušickým mladším žákům se vstup do jarní části soutěže nevydařil a v prvním duelu prohráli. Starší žáci: TJ Sušice Viktoria Plzeň 0:2 (0:0). Vítězství zaslouženě vybojovali fotbalisté plzeňské Viktorie. V utkání byli fotbalovější, technicky i fyzicky vyspělejším týmem. Sušice inkasovala po hrubých chybách jednotlivců, druhá branka byla navíc vlastní. Sestava Sušice: Příhoda Kahoun, Šula, Mráz, J. Šimáček Šimeček, Prchlík, Kejla, Hupka Šlajs, Lerch, střídali: Havrda a Musil. Mladší žáci: TJ Sušice Viktoria Plzeň 2:4 (2:0). Za Sušici skórovali M. Šperl a Dryk. V prvním poločase byli lepším týmem domácí a zásluhou Šperla a Dryka měli dvoubrankový náskok. Hosté se však v druhé půli utkání zlepšili a čtyřmi brankami obrátili skóre utkání ve svůj prospěch. Okresní přebor mužů První dvě kola jarní části soutěže absolvoval také B tým mužů TJ Sušice a radoval se pokaždé z vítězství. V úvodním kole porazil strážovskou zálohu, v druhém klání zvítězil v derby nad Dlouhou Vsí. TJ Sušice B SK Strážov B 2:1 (1:1). Obě branky Sušice vstřelil Slivoň, z toho jedna byla z pokutového kopu. Domácí měli v utkání jasnou převahu, kterou však v prvním poločase zužitkovali jen v jednu branku. Druhý gól přidali z penalty. Hosté sice vystřelili na sušickou branku jen dvakrát, přesto se radovali z branky. Sestava TJ Sušice B: M. Hoda Podlipský, Šmat, Sachr, Blažek Pintíř (70. Holman), Slivoň, M. Brabec (46. Brůček), Vierer Kadlec, Kodýdek. TJ Sušice B Tatran Dlouhá Ves 2:0 (1:0). Za Sušici skóroval Šmat z pokutového kopu a Podlipský. Hosté byli herně lepším týmem a domácí předčili zvláště ve středu pole. V patnácté minutě měli šanci ke skórování, domácí gólman ji však chytil. Domácí fotbalisté hrozili z brejků. Ve 25. minutě byl v pokutovém území faulován Šmat, který nařízenou penaltu proměnil. Na konečných 2:0 upravila Sušice v 78. minutě utkání, když Brůčkův centr usměrnil do branky Podlipský. Hosté dali gól po trestném kopu, ale kvůli ofsajdu jim nebyl uznán. Sestava TJ Sušice: J. Staněk Podlipský, Marek, Sachr, Blažek P. Brabec, Slivoň (10. Holman), Pintíř, Brůček Šmat, Kadlec. Kdy na fotbal Divize: Neděle 11. dubna od hod. TJ Sušice ZVVZ Milevsko Divizní tým TJ Sušice se poprvé v jarní části soutěže představí na domácím hřišti v Sušici. Sobota 17. dubna od hod. SK Vodňany TJ Sušice. Oblastní přebor dorostu: Neděle 11. dubna Sparta Plzeň TJ Sušice. Neděle 18. dubna Ostrov TJ Sušice. Oblastní přebor žáků: Neděle 11. dubna Aš TJ Sušice. Sobota 17. dubna od hod. TJ Sušice Ostrov. Okresní přebor mužů: Neděle 11. dubna od hod. Sokol Nalž. Hory TJ Sušice B. Neděle 18. dubna od hod. TJ Sušice B TJ Klatovy B. Petrovice hostily klání Masters Bohemia Dart Cup Turnaj v elektronických šipkách Masters Bohemia Dart Cup hostily Petrovice u Sušice. V restauraci U Luhanů bojovala o postup do Grand Prix Bohemia Dart Cup více než stovka šipkařů z celých západních Čech. Grand Prix se uskuteční tento víkend v Mostě. Sušickým borcům z klubu SK MBC HEWATEX se v Petrovicích dařilo a pět se jich prosadilo mezi dvacítku nejlepších. Vítězství patřilo Janu Šmrhovi ze Sympactu Plzeň, druhý skončil Jan Hlaváček z DC Funny Planá a třetí byl Miroslav Šíma z pořadajícího klubu SK MBC Hewatex Sušice. Výsledky: 1. Jan Šmrha (Sympact Plzeň), 2. Jan Hlaváček (DC Funny Planá), 3. Miroslav Šíma (SK MBC Hewatex Sušice), 5. Vlastimil Míčka, Čestmír Slovák, Vratislav Maslák všichni tři SK MBC Hewatex Sušice. V první dvacítce skončil ještě sušický Ladislav Kaiser. Sušice Open pokračoval, vede stále Čestmír Slovák Dalšími dvěma koly pokračoval seriál závodů Sušice Open, který každý týden ve čtvrtek hostí restaurace U Chovatelů v Sušici. Vedení po třiceti turnajích stále drží Čestmír Slovák z SK MBC Hewatex Sušice, který má před pronásledovali náskok už více než osmi set bodů. Předposlední kolo turnaje vyhrál František Novotný, hráč SK MBC Hewatex Sušice, v minulém klání zvítězil Novotného oddílový kolega Vratislav Maslák. Výsledky 29. kola turnaje: 1. František Novotný, 2. Ladislav Kaiser, 3. Vratislav Maslák (všichni SK MBC Hewatex Sušice), 4. Jaroslav Štádler (Soft Club Klatovy), Vlastimil Míčka (SK MBC Hewatex Sušice), Martin Pešl (Churáňov), Jiří Štembera (Jolly Bar Horažďovice), František Ferus (Soft Club Klatovy), Zdeněk Jíša (Soft Club Klatovy), Karel Korytář (Jolly Bar Horažďovice), Miroslav Pena (Žichovice), Karel Bechyně (Železná Ruda). OTAVA CUP 99 Dějištěm již pátého ročníku mezinárodního fotbalového turnaje žáků OTAVA CUP 1999 se stane Sušice od 21. do 24. května. Pořadatelé zatím registrují přihlášky sedmatřiceti týmů pěti zemí Německa, Belgie, Nizozemí, Slovenska a České republiky. Účastníci turnaje budou opět rozděleni do čtyř kategorií na turnaji se představí mladší žáci, starší žáci a mladší a starší dorostenci. Domácí TJ Sušice, která se na celé akci pořadatelsky podílí, bude mít zastoupení ve všech kategoriích, v mladších žácích ji budou reprezentovat dokonce hned dvě družstva. Zápasy se budou odehrávat na hřištích v Sušici, Hrádku, Velharticích, Kolinci a Dlouhé Vsi. Pořadatelé chystají opět slavnostní průvod městem, který bude předznamenáním slavnostního zahájení turnaje na stadionu. Chybět nebude hudba, mažoretky ani start horkovzdušného balónu. Finálové zápasy se uskuteční v neděli na stadionu v Sušici, kde nejlepší týmy v každé kategorii převezmou také poháry za umístění. Turnaj OTAVA CUP pořádá tradičně agentura Eurosportring, TJ Sušice, Městský úřad Sušice a B. S. Football. Výsledky 30. kola turnaje: 1. Vratislav Maslák (SK MBC Hewatex Sušice), 2. Zdeněk Jíša (Soft Club Klatovy), 3. Vlastimil Míčka (SK MBC Hewatex Sušice), 4. František Ferus (Soft Club Klatovy) Ladislav Němec (Soft Club Klatovy), Milan Míka (Kašperské hory), Čestmír Slovák (SK MBC Hewatex Sušice), Martin Pešl (Churáňov), Jaroslav Štádler (Soft Club Klatovy), Lukáš Babka (Sušice), Luboš Káňa (Gabriel Sušice), Pavel Cimprich (Zadov). Průběžné pořadí Sušice Open po 30 turnajích: 1. Čestmír Slovák (SK MBC Hewatex Sušice) bodů, 2. Zdeněk Jíša (Soft Club Klatovy) 4 410, 3. Vratislav Maslák (SK MBC Hewatex Sušice) 3 885, 4. Jaroslav Štádler (Soft Club Klatovy) 3 780, 5. František Ferus (Soft Club Klatovy) 2 745, 6. Miroslav Šíma (SK MBC Hewatex Sušice) 2 580, 7. Ladislav Němec (Soft Club Klatovy) 2 160, 8. Vlastimil Míčka (SK MBC Hewatex Sušice) 1 650, 9. Jiří Štembera (Jolly Bar Horažďovice) 1 500, 10. Michal Rychtera (Rabí) Sušičtí střelci uspěli V závodě ze sportovní malorážní pistole ve třech kategoriích se na střelnici v Podmoklech utkalo 22 střelců za Sušice, Klatov, Plzně a Písku. Hlavním rozhodčím byl pan Jaroslav Havel. Střeleckou soutěž sponzorovali AVZO Sušice a firma CHEJN. Výsledková listina: Jarní sportka Sušice Podmokly, závod II. kategorie. SP Pollak Josef Plzeň 276 bodů 2. Mottl František Sušice 260 bodů 3. Holub František Klatovy 258 bodů 4. Dušek Václav Sušice 239 bodů SP senioři 1. Makrlík Miroslav Sušice bodů 2. Pučelík Václav Plzeň bodů 3. Jurica Štefan Klatovy body 8. Varcoller Oskar Sušice bodů 9. Kripner Ladislav Sušice body 11. Valdman František Sušice bodů SP ostatní 1. Kalina Ivan Písek bodů 2. Vaňková Jiřina Plzeň bodů 3. Frajt Luboš Plzeň body 5. Adámek Miroslav Sušice bodů 7. Hanus Antonín Sušice body mm

9 Inzerce strana 11 Místní organizace nájemníků zahajuje činnost! Přípravný výbor Místní organizace Sdružení nájemníků v ČR Vás srdečně zve na besedu pořádanou ve čtvrtek 22. dubna 1999 v hodin ve vinárně hotelu Svatobor s místopředsedou Sdružení nájemníků Karlem Hanauerem (Praha) na téma Bydlení v nájemních bytech, ve které se Vám pokusí vysvětlit činnost a smysl sdružení nájemníků a možnosti, které nabízí toto občanské sdružení svým členům. Po ukončení besedy bude ustavující schůze Místní organizace Sdružení nájemníků ČR Sušice. Místní organizace si klade za cíl prosazovat oprávněné požadavky, zájmy a potřeby nájemců bytů ve spolupráci s orgány státní správy všech stupňů a dalšími právními subjekty; dále poskytovat odborné konzultace a organizovat besedy k otázkám bydlení a další iniciativy podle potřeby členů Místní organizace Sdružení nájemníků ČR. Pokud Vás tato myšlenka zaujala staňte se členem MO Sdružení nájemníků ČR! Bližší informace Vám rádi poskytneme na adrese: Místní organizace Sdružení nájemníků ČR Sušice, PO Box 30, Sušice I, nebo telefonicky Ing. F. Ružička 0187/ Petr Kožmín 0187/

10 strana 12 SUŠICE Program kina Začátky představení, není-li uvedeno jinak, vždy ve hod. Filmy označené U uvádíme premiérově. Informace a předprodej vstupenek od hod. v pokladně kina nebo na tel. 0187/ (pátek sobota) Lola běží o život U Thriller o záchraně lidského života. Nejúspěšnější německý film roku Německo, titulky, 81 min., od 15 let (neděle ) Trainspotting Naposledy na plátně našeho kina velmi úspěšný britský film. Velká Británie, titulky, 93 min., od 15 let ( úterý) Pozor na Harryho! U Komedie Woodyho Allena o neurotickém spisovateli, který se snaží řešit své problémy a pochopit lidi kolem sebe. USA, titulky, 94 min., od 15 let. 21. (středa) Život je krásný U Podmanivý příběh dokazující, že láska, rodina a fantazie překonají všechno Itálie, titulky, 120 min., od 12 let. 22. (čtvrtek) Filmový klub Zpovědnice Rodinné drama odehrávající se v kanadském Quebecku. Kanada, titulky, 100 min., od 15 let (pátek sobota) Francouzský polibek U Komediální příběh americké dívky ve Francii. V hlavní roli Meg Ryanová. USA, titulky, 112 min., od 12 let. Společenská zábava sobota 10. dubna ve hod. Sokolovna Taneční zábava hraje DERBY ROCK sobota 17. dubna ve hod. Sokolovna Diskotéka DJ Tom Todorov připravujeme: sobota 24. dubna ve hod. Sokolovna Taneční zábava. Hraje: FASTBIRDS Zábavné pořady úterý 13. dubna v hod. Sokolovna Pavel Novák koncert čtvrtek 22. dubna v hod. Sokolovna Jaromír Nohavica sám Tělovýchova, sport, relaxace Šipky Každý čtvrtek od hodin v restauraci U Chovatelů se hraje 301 Double out, každý turnaj je započítáván do republikového žebříčku Bohemia Dart Cup Relax klub posilovna Františka Procházky 119, tel zacvičit v posilovně si můžete: pátek a hod. neděle hod. Kultura Oblastní kulturní přehled od 9. do 23. dubna 1999 Za hodinu zaplatíte předplatné 23 Kč měsíčně 250 Kč čtvrtletně 560 Kč V době provozu posilovny lze využít solárium pět min. 15 Kč. Možnost pronájmu sportovní haly dle dohody. Julius Urbanics masáže, budova Šumavské lesní, a. s., Na Burince 273/III, objednávky na tel , , kl. 35 od 9 30 do hod. Kosmetika V podkroví, nám. Svobody 2/1, středa, pátek hod. úterý, čtvrtek hodin Objednávky na tel. 0187/ linka 314 Informace Městská knihovna, tel oddělení pro dospělé včetně oddělení naučné literatury, časopisy, středa, pátek 8 12 a hod. oddělení pro děti, středa, pátek hod (úterý středa) v období prázdnin 8 12 a hod. Ronin U Kopírování materiálů, které se půjčují prezenčně! Akční špionážní drama z prostředí tajné výzvědné služby. V hlavní roli Robert de Niro, v jedné z rolí Městské kulturní středisko Sokolovna předprodej vstupenek na kulturní akce, tel i český herec Jan Tříska. čtvrtek a hod. USA, titulky, 121 min., přístupný. redakce SN tel Sokolovna tel Pokladna kina otevřena od hod., tel KAŠPERSKÉ HORY Galerie úterý sobota hod. neděle hod. Informace na tel.: 0187/ Krajina pod Kašperkem Výstava obrazů Miloše Cossa Kadlece. HORAŽĎOVICE Kino Otava (oba dny pouze ve hod.) Nepřítel státu Will Smith a Gene Hackmann v explozivním akčním thrilleru. USA, titulky, do 12 let nevhodný (oba dny pouze v hod.) Život brouka Nech brouka žít! Rodinný animovaný film od tvůrců TOY STORY. USA (oba dny ve hod.) Panství Černá komedie s detektivní zápletkou, v hlavní roli Martin Dejdar. ČR, přístupný. Předprodej vstupenek půjčovna videokazet pátek 9 12 a hod. sobota 9 11 a hod. Společenská zábava sobota 10. dubna ve hod. Kulturní dům Galavečer kickboxu předtančení, exhibice, zápasy čtvrtek 15. dubna v hod. Kulturní dům Stalo se v dešti divadelní představení sobota 17. dubna ve hod. Kulturní dům Vejce rocková zábava pátek 23. dubna ve hod. Kulturní dům CHINASKI nenechte si ujít poprvé u nás! připravujeme: 24. dubna ve hod. Kulturní dům Kečup zábava s populární skupinou Upozornění POSEZENÍ S PÍSNIČKOU se přesouvá na neděli 2. května MÁJOVÉ POSEZE- NÍ v hod.! Informace Předprodej vstupenek na všechny kulturní akce i filmová představení v kině Otava, tel pátek a hod. Ve stejnou dobu je otevřena půjčovna videokazet. Městské muzeum tel. 0187/ denně (čtvrtek pátek) Stav obležení U Akční thriller o způsobech a možnostech ochrany demokracie v ohroženém New Yorku. Hvězdné HARTMANICE obsazení Denzel Washington, Bruce Willis, Anette Beningová. USA, titulky, 115 min., od 12 let. Muzea, výstavy Muzeum Dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě denně (sobota neděle) denně hod. Maffióso U Stálá expozice věnovaná židovské komunitě regionu. Informační středisko NP Šumava se nachází ve Bláznivá parodie na slavné mafiánské filmy od tvůrců Bláznivých střel a Žhavých výstřelů. stejné budově (do všech prostor bezbarierový přístup). Tel. 0187/59 34 USA, dabing, 84 min., přístupný. 12. KLATOVY Galerie U bílého jednorožce 9 12 a hod. Výstavy Obyčejné pohádky výstava 13 mladých výtvarníků Homme Elle Zdena Kolečková fotografie Nepostižitelný Pavel Mrkus (podzemní galerie) Koncerty sobota 17. dubna v hodin Vladimír Merta Přednášky, besedy středa 28. dubna v hod. Beseda k výstavě Obyčejné pohádky s Michalem Kolečkem Galerie Klenová Výstavy 28. března 16. května 1999 Miloslav Moucha výběr z díla Vila manželů Kotrbových 28. března 16. května 1999 Ludmila Padrtová kresby, obrazy Informace 9 12 a hod. Městské kulturní středisko 0186/224 52, Stálá divadelní scéna divadlo 0186/ KULTURNÍ PAMÁTKY Hrad Rabí tel. 0187/ v dubnu soboty a neděle 9 12 a hod. od května denně mimo 9 12 a hod. poslední prohlídka 1 hodinu před uzavřením Hrad Velhartice tel. 0187/ v dubnu soboty a neděle 9 12 a hod. od května denně mimo 9 12 a hod. Hrad Kašperk tel. 0187/ denně mimo 9 17 hod. Vstupné v dubnu je 15 a 25 Kč, od května 20 a 30 Kč. RÁDIO PRÁCHEŇ 89,0 FM a 99,5 FM pátek ranní jízda s Jardou Hasťou a Radkem Barbulákem (blok nabitý hudbou a informacemi, zprávy z domova i ze světa, sport, silniční zpravodajství) dopolední servis s Honzou Němcem (policejní zápisník, programy kin, reportáže z regionu, Burza aneb drobná inzerce, písničky na telefonická přání) siesta s Vítkem Reiterem (blok regionálních zpravodajů) Odpoledne s Milanem Bílkem (písničky na telefonická přání, Sport Speciál, zábavné magazíny) Juke box (písničky na telefonická přání 0362/ ) Večery na Rádiu Prácheň Kontinuo taneční hudba Zajícoviny úterý Hitparáda Rádia Prácheň Večerní povídání se zajímavými hosty Rock and Pop Miloše Zemena středa Hit Mix nejhranější hity týdne čtvrtek Rocková hitparáda Rock blok Rande s Petrem Zajíčkem pátek Písničky na písemná přání (P. O. Box 240) Repríza hitparády Rádia Prácheň Víkendy na Rádiu Prácheň Pohodová rána s Radkem Barbulákem (informace o počasí, kulturních a sportovních akcích) Polední siesta s Honzou Němcem a Vítkem Reiterem (zajímavosti, kulturní a sportovní pozvánky, písničky na telefonická přání) Víkendová odpoledne s Jardou Hasťou (písničky na telefonická přání, soutěže, zajímavosti) Víkendové večery sobota Večer plný hudby s Ondrou Tichým neděle Hitparáda Kontinuo TOP TEN Zajícoviny čili závěr týdne s Petrem Zajíčkem ÚŘEDNÍ HODINY pro vyřizování vašich záležitostí Městský úřad Sušice tel hod. středa hod. pátek a hod. úterý a čtvrtek nejsou úřední dny Úřad práce tel (radnice 1. poschodí) úterý hod. středa čtvrtek není úřední den pátek hod. Referát státní sociální podpory OÚ tel středa pátek hod. Notář (radnice 2. patro) hod. Katastrální úřad tel hod. středa Finanční úřad tel , , , středa Pasové oddělení Klatovy pracoviště Sušice Policie ČR denně Dopravní inspektorát Klatovy pracoviště Sušice každé sudé úterý hod. TELEFONNÍ ČÍSLA, která bychom měli znát záchranná služba 155 lékařská pohotovost (poliklinika) požární ochrana 150 policie 158 městská policie jako pravidelný čtrnáctideník vydává Městské kulturní středisko v Sušici. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb SN. Příspěvky představují názory a postoje pisatelů. Adresa redakce: MKS, T. G. M. 120/I, Sušice, tel Aktuální informace o městě na INTERNETU: Odpovědná redaktorka PhDr. Ludmila Szvitková. Grafická úprava Milena Hálková, Karel Viták, tiskne Typos Klatovy. Cena 4,80 Kč. Náklad výtisků. Povoleno OÚ Klatovy pod č.j. 72/ /92.

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr.

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Zápis č.25 z 25. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 20.4.2004, konaného od 16.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Miroslav Bojanovský,

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Analýza stížností, připomínek a podnětů za rok 2014

Analýza stížností, připomínek a podnětů za rok 2014 Analýza stížností, připomínek a podnětů za rok 2014 Počet podání: Celkem bylo podáno 5 různých podání. Počet podavatelů: Nebyl přijat ani jeden anonym. Všechny stížnosti podali klienti. Počet stížností:

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_05

Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_05 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_05 Název materiálu: Dopisy osobní x úřední Tematická oblast: Český jazyk 1. ročník Anotace: Porovnání osobního dopisu s dopisem úředním se zřetelem k

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 09. 09. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu :

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti.

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 5.5. 2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 7 členů

Více

Erbovní sešity 1968 1971

Erbovní sešity 1968 1971 Erbovní sešity 1968 1971 Erbovní sešit č. 1, srpen 1968 Praha Žižkov, U Památníku 2. Redakční rada: Dr. František Beneš, Adolf F. J. Karlovský, Dr. Zdeněk Mareš, Josef Milde, Dr. Alois Přibyl, CSc., Dr.

Více

Občanské sdružení Bezva prázdniny

Občanské sdružení Bezva prázdniny Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2007 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Tatenice Datum jednání : 19.5.2010

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Telefon : 552 304 079 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : Internet

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 OBORY STUDIA

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

Serveru www.sumavanet.cz poskytl Viktor König, Chata Marie

Serveru www.sumavanet.cz poskytl Viktor König, Chata Marie Byl studený, sychravý, podzimní den, kdy jsem se svojí manželkou dorazil do Hojsovy Stráže na Železnorudsku. Jako milovníci Šumavy jsme už dlouhé měsíce hledali na internetových stránkách realitních kanceláří

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Czech Prestige - jazykové školy Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Czech Prestige - jazykové školy Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD Czech Prestige - jazykové školy Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. č.j. 235-1/14 - Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské, jazyková škola

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

260 let vzdělávání v Panské

260 let vzdělávání v Panské 260 let vzdělávání v Panské 2015 Jiří Machač www.panska.cz Obsah 1 Budova bývalého piaristického gymnázia (Panská ulice) 2 1.1 František Křížík..................................... 2 1.2 Piaristé.........................................

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Místní a časová dostupnost sociální služby

Místní a časová dostupnost sociální služby Liberecký kraj Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou příspěvková organizace Dolní Rokytnice 291 512 44 Rokytnice nad Jizerou DOMOV PRO SENIORY METODICKÝ POKYN Místní a časová dostupnost sociální služby

Více

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice U Kapličky 761, 342 01 Sušice KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Školní rok

Více

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Českém krasu Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 Jednoleté denní intenzivní studium na základě vyhlášky MŠMT ČR. Školní rok: září 2012 - červen 2013 Rozsah výuky: 4 vyučovací hodiny denně v

Více

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín)

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Zápis ze zasedání výboru č. 12-2012

Zápis ze zasedání výboru č. 12-2012 Zápis ze zasedání výboru č. 12-2012 Datum: 18. 12. 2012 v 18:15 hodin Místo jednání: výměník, Litoměřická 405/9 Přítomen: Stránská Markéta Ševčíková Dana Kopeček Jaromír Marek Tomáš Zajíc Roman Nepřítomen:

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

Scházíme se dnes, abychom si připomněli, že před 20ti lety byl v Táboře znovu založen RC.

Scházíme se dnes, abychom si připomněli, že před 20ti lety byl v Táboře znovu založen RC. 20 let RC Tábor Vážené dámy, vážení pánové! Scházíme se dnes, abychom si připomněli, že před 20ti lety byl v Táboře znovu založen RC. Rád bych přivítal hosty z RC Steyer, RC Plzeň, RC Hluboká, RC Písek,

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 1393/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 17. ledna 2014 Zápis

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově Kyselka,část Radošov č.p. 137,363 01 Ostrov Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Počet listů: 5 Zpracovala: Pařížská Marie, ředitelka e mail: reditelka@usp-radosov.cz

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD výtah Aktualizováno červen 2015 Stručný výčet zpracovaných projektů do ROP NUTS II JZ: Zakázka Zadavatel Název programu Rekonstrukce ulice Pod Zámkem v Rudolfově

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

SUŠICKÉ ZDRAVOTNICTVÍ

SUŠICKÉ ZDRAVOTNICTVÍ SUŠICKÉ ZDRAVOTNICTVÍ Pohotovost pro dospělé: Nemocnice Sušice o.p.s. tel: 376 530 111 15:30-7:00 Praktičtí lékaři pro dospělé: MUDr. Nová Kateřina Poliklinika, Náměstí Svobody 2/I, Sušice 342 01 kontakt:

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 01.04.2015 Oznámení o konání 13. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique Firemní dobrovolnictví 1 - Présentation électronique Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK) jsou co do územní rozlohy působnosti společnosti a rozsahu provozovaného majetku největší společností

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Kašperky pro Život Jakou chceme budoucnost Kašperských Hor?

Kašperky pro Život Jakou chceme budoucnost Kašperských Hor? Kašperky pro Život V demokratickém státě mají občané právo podílet se na rozhodování o záležitostech týkajících se místa, ve kterém žijí. Proto také Listina základních práv a svobod říká, že občané mají

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010 14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF 2010 9. 13. 6. 2010 proběhne pod patronací hejtmanky Plzeňského kraje Milady Emmerové, náměstkyně primátora města Plzně Marcely Krejsové a starosty MO Plzeň 3 Jiřího

Více

JOIN THE ENVIRONMENT - SEVILLA

JOIN THE ENVIRONMENT - SEVILLA Z obsahu listopadového čísla časopisu: Youth in Action ve Španělsku Víkendová cesta Euroteamu do Anglie Další připravované akce Euroteamu -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání

2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání 2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání Dotaz: (ze dne 19. 2. 2015) Předmět*: Informace o zaměstnatelnosti

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr.

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr. ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009 Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr. Marie Slámová Tonda obal na cestách Beseda Dopoledne byla pro 6. a 7. třídy

Více

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce Údaje o stříkačce SDH Žamberk Ani Žamberk nebyl ušetřen zkázy způsobené ohněm, a proto se jeho občané snažili vytvářet ochranu proti tomuto živlu. Staré kroniky zaznamenávají rok 1572, kdy město lehlo

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Z á p i s č. 8/2009 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 občanů 6 zapisovatel: Lenka Kučerová Program: 1. Kontrola

Více

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008.

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : ------------- Pozdní příchod:

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa Zastupitelstvo MČ Praha Benice I. schvaluje Návrhovou komisi ve složení Ing.

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Ingrid Cejpková

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Ingrid Cejpková Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 26. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 10.9.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová (kvarta) Daniel Jančařík (prima) Filip Mašek

12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová (kvarta) Daniel Jančařík (prima) Filip Mašek Soukromé reálné gymnázium Přírodní škola, o.p.s. Upgrade internetových stránek www.ceska-kanada.info 12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová

Více

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH?

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? KNIHOVNA AUGUSTINA DUBENSKÉHO Knihovna Augustina Dubenského BÝVALÝ KLÁŠTER AUGUSTINIÁNŮ Ajka pošle foto Knihovna INTERIÉRY KNIHOVNY Výpůjční pult KNIHOVNA AUGUSTINA

Více

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Hudební skupina Strašlivá Podívaná vznikla na jaře 1988 a v roce 2013 tedy dosáhla věku 25 let. Písničky Strašlivky vycházejí z inspirací historickými a fantazijními

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Obsah. 1. Úvod. 2. Tématický přehled výukových bloků. A. Moje zdraví... 4. B. Moje bezpečnost.. 5. C. Novinky a zajímavosti moderní doby..

Obsah. 1. Úvod. 2. Tématický přehled výukových bloků. A. Moje zdraví... 4. B. Moje bezpečnost.. 5. C. Novinky a zajímavosti moderní doby.. Obsah 1. Úvod.. 3 2. Tématický přehled výukových bloků A. Moje zdraví... 4 B. Moje bezpečnost.. 5 C. Novinky a zajímavosti moderní doby.. 5 D. Práce s počítačem.. 6 E. Rady a tipy pro seniory.. 6 F. Zajímavosti

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Turistický prázdninový tábor 2013

Turistický prázdninový tábor 2013 Turistický prázdninový tábor 2013 Kdo a kde pořádá? Turistický oddíl v Krušných horách v Mariánské u Jáchymova 2) Kdo zodpovídá? Mgr. Karel Sláma vedoucí tohoto oddílu. 3) Komu je určen a kdy se koná?

Více