KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ"

Transkript

1 Kněždubský zpravodaj 4/2011 ČTVRTLETNÍK OBCE 1 strana KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ 4/2011 Příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce Vám přeje Obecní úřad Kněždub

2 strana 2 Kněždubský zpravodaj 4/2011 Kněždubský zpravodaj 4/ strana Obsah 1. Úvodní slovo. 2. Nejdůležitější body z usnesení ZO za období od do Informace pro občany. 4. Školní okénko 5. Společenské a kulturní události 6. Ze života spolků a zájmových organizací. 7. Společenská kronika. 8. Povídka. 1. Úvodní slovo Vážení spoluobčané, čas neúprosně ukrajuje dílek po dílku a my se ocitáme opět na sklonku dalšího roku roku Je pravdou, že ukrajuje nám všem stejnou měrou, jen se snad zdá, že nějak rychleji než bývávalo zvykem. Je to však jen klam a hektičnost dnešního způsobu života, který nám nedává možnost naplno prožít a vychutnat si okamžiky a události, které prochází našimi životy. Pokud se ohlédneme zpět v letošním roce, první co nás napadne je to, že jsme zase o rok starší a mnozí si povzdechneme: vždyť teprve začal školní rok a za chvíli máme pololetí nebo taky : nedávno byly hody,, a za chvíli už bude fašank. Bohužel se s tím musíme nějak srovnat, a alespoň v těchto dnech bychom měli zvolnit, najít si chvilku klidu a na konci adventního období, naplněného očekáváním vánočních svátků, prožít v kruhu svých nejbližších vzácné dny klidu, míru a vzájemného porozumění. Je to jistě přáním nás všech, ale zda tomu opravdu tak bude, záleží jen na nás samotných. Období konce roku se nese vždy ve znamení bilancování toho, co jsme v tom letošním roce odvedli ve prospěch svých nejbližších, společnosti ve které žijeme, ale také sami pro sebe. Hodnocení to může být pro někoho radostné pro jiného méně. Vždy je ale důležitý pocit toho, že jsme konali v dobré víře, i když naše snažení nepřineslo vždy kýžený výsledek, který byl našim přáním. Věřím však, že pro většinu z Vás byl rok 2011 úspěšným. Tak jako si každý z nás zhodnotí ten svůj rok, pokusím se i já o krátkou bilanci činnosti obce v letošním roce. Stěžejním úkolem, který si zastupitelstvo pro letošek vytýčilo, bylo provést rekonstrukci budovy mateřské školy. Za tímto strohým konstatováním stojí rekonstrukce vnitřních prostor školky, výměna oken a dveří včetně zdravotního střediska, zateplení obou budov, úprava dvora a položení zámkové dlažby včetně chodníku od školky až po sokolovnu. Tato rozsáhlá akce byla velmi složitá jak z pohledu rozsahu, tak také z pohledu organizačního, protože musela být skloubena s chodem výuky v mateřské škole a provozem školní kuchyně, které se také týkala. Po opravě střechy budovy MŠ v loňském roce tak byla dokončena generální oprava, která byla u této budovy v takovémto rozsahu provedena po více než 40 letech. V lednu 2012 pak bude ještě provedena instalace vzduchotechniky v kuchyni MŠ. Celková investice ze strany obce se u této akce pohybuje ve výši téměř 3 miliony Kč. Druhým významným počinem bylo vydání knihy o Kněždubu, což byla dlouhodobá práce, která snad přinesla zasloužené ovoce. Zájem o tuto knihu je velký a uznání o úrovni obsahu i zpracování knihy, do Kněždubu přichází z odborných kruhů a mnohdy i vzdálených míst naší republiky. Další velká porce práce a času byla věnována řešení situace kolem přípravy nových stavebních parcel, zvláště pak jednání s vlastníky pozemků mimo obec a v zahraničí. Právě v těchto dnech se nám podařilo za pomoci zkušené právní kanceláře vstoupit do přímého jednání s majiteli v USA, a aniž bych chtěl tuto situaci zakřiknout, situace se vyvíjí nadějně a bude snad počátkem roku 2012 dotažena do úspěšného konce. Řešení této situ-

3 strana 4 Kněždubský zpravodaj 4/2011 Kněždubský zpravodaj 4/ strana ace je velmi zdlouhavé a je často ovlivňováno i změnou souvisejících právních předpisů. Náročná jednání byla a stále jsou vedena kolem budov, které užívali nebo užívají naši chovatelé a zahrádkáři. Obec požádala o bezúplatný převod těchto nemovitostí do svého vlastnictví, poněvadž tyto budovy i pozemek jsou ve vlastnictví státu, který je převzal po dřívějších majitelích, kteří v 30. letech minulého století odešli do USA. Nároky státu na užívání těchto budov jsou pro chovatele i zahrádkáře neúnosné a nepřijatelné a proto doufejme, že dostatečně silným partnerem pro jednání se státem bude alespoň obec. Na posledním jednání, které se uskutečnilo v těchto dnech, byl alespoň dohodnut postup obou stran, který by vedl k převodu nemovitostí do vlastnictví obce, a doufejme, že tento případ bude k naší spokojenosti vyřešen v první polovině nového roku. Mimo tyto uvedené záležitosti bylo samozřejmě spoustu jiných, které zde nelze vyjmenovávat. Zpravodaj by neobsahoval již nic jiného, než tento úvodní článek. O mnohých akcích jste nakonec byli informováni v minulých vydáních zpravodaje. Proběhlo také, jak je již u nás zvykem, velké množství kulturních a společenských akcí. Jmenuju namátkou jen ty větší Jánská pouť, Hody, Koncert ke 150. výročí narození J.Uprky, Setkání seniorů, atd. Za dobrou považuji vzájemnou spolupráci s Farním úřadem, jak v oblasti společenských akcí, tak v oblasti hospodářské. Neméně důležitým prvkem v životě obce je spolupráce se všemi dobrovolnými organizačními složkami obce, kterou považuji taktéž za velmi dobrou. Obec se jim snaží vyjít vždy vstříc a v jejich činnosti je podporovat. Vážení spoluobčané, dovolte mně, abych závěrem svého úvodního slova tohoto vydání zpravodaje, poděkoval Vám všem za spolupráci a činnost, jíž jste v letošním roce jakýmkoliv způsobem vypomohli a usnadnili práci ve prospěch obce. Přeji Vám za sebe i všechny zaměstnance obecního úřadu příjemné prožití vánočních svátků, pevné zdraví, štěstí, spokojenost a mnoho úspěchů v nastávajícím novém roce ZO schvaluje: 2. Nejdůležitější body z usnesení ZO za období Starosta obce USNESENÍ Z 8. SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE KNĚŽDUB, KONANÉ DNE Zapisovatele 8. schůze ZO Ing. Jana Petruchu. 2. Ověřovatele zápisu o průběhu 8. schůze ZO pana Milana Durnu, Mgr. Jaroslava Mrkvu. 3. Program 8. schůze ZO. 4. Složení inventarizačních komisí pro provedení inventarizace majetku obce za rok 2011, termín provedení inventur k Smlouva o poskytnutí dotace pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů na zabezpečení akceschopnosti jednotky v roce Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku obce z účetní evidence obce vedeného na položce Dodatek č.1, 2 ke Smlouvě o dílo Opravy na budově MŠ vč. zdravotního střediska - Zhotovitel: Střecha-Josef Konečný, Masarykova 1192, Veselí nad Moravou. 8. Rozpočtové opatření č.5/2011 Obce Kněždub. 9. Projekt a cenovou nabídku na instalaci vzduchotechniky v kuchyni MŠ Kněždub od firmy Ventilátory, s.r.o Hroznová Lhota. 10. Finanční příspěvek pro Charitu Strážnice na rok 2012 ve výši 2000,- Kč. 11. Finanční příspěvek pro ZO Svazu neslyšících a nedoslýchavých Veselí nad Moravou na rok 2012 ve výši 2000,- Kč. 12. Finanční příspěvek pro Občanské sdružení zdravotně postižených, Veselí nad Moravou na rok 2012 ve výši 2000,- Kč. ZO bere na vědomí : 1. Kontrolu a plnění bodů usnesení ze 7. schůze ZO ze dne Zprávu starosty obce o činnosti OÚ za období od do Rozpočtové opatření č. 4 a 5/2011 DSO ČOV Velička. 4. Informaci o podmínkách pro pořízení schodišťové sedačky na zdravotní středisko Kněždub. ZO schvaluje: USNESENÍ Z 9. SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE KNĚŽDUB, KONANÉ DNE Zapisovatele 9. schůze ZO Ing. Jana Petruchu. 2. Ověřovatele zápisu o průběhu 9. schůze ZO pana Radima Hrbáčka, pana Miroslava Maříka. 3. Program 9. schůze ZO. 4. Smlouvu o dílo: Rekonstrukce chodníku na p.č. 6795/1 v k.ú.kněždub, u budovy MŠ Kněždub Zhotovitel: Střecha-Josef Konečný, Masarykova 1192, Veselí nad Moravou. 5. Rozpočtové opatření č.6/2011 Obce Kněždub. 6. Způsob hospodaření obce do schválení rozpočtu na rok 2012 a Pověření starosty obce k doplnění rozpočtového opatření obce č.6/2011 k Dodatek č.1 ke Smlouvě na pronájem bytu na budově ZŠ Kněždub, uzavřené s p. Josefem Matyášem ml., Kněždub č.p. 147,

4 strana 6 Kněždubský zpravodaj 4/2011 Kněždubský zpravodaj 4/ strana ZO bere na vědomí : 1. Kontrolu a plnění bodů usnesení z 8. schůze ZO ze dne Zprávu starosty obce o činnosti OÚ za období od do Rozpočet Mikroregionu Strážnicko na rok Rozpočtový výhled na Rozpočet DSO ČOV Velička na rok Uzavření podnájemního vztahu k nemovitosti (budova č.p. 117) ve vlastnictví obce k provozování lékařské praxe. Žadatelka: MUDr. Miroslava Solaříková, Hroznová Lhota č.51, INFORMACE PRO OBČANY ÚŘEDNÍ HODINY O SVÁTCÍCH NA OBECNÍM ÚŘADĚ. od do Pátek neúřaduje se Pondělí svátek Úterý hod Středa neúřaduje se Čtvrtek hod Pátek neúřaduje se Informace ke splatnosti místních poplatků za rok Žádáme občany, kteří tak dosud neučinili, aby se dostavili na Obecní úřad zaplatit poplatky za odvoz a uložení domovního odpadu za I. a II. Pololetí 2011 dále poplatek za psa za rok 2011 a vodné za rok ORGANIZACE VEŘEJNÉ SLUŽBY OD ROKU 2012 V souvislosti s přípravami realizace Sociální reformy I. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vydalo v listopadu 2011 informace k tématice veřejné služby. V rámci Sociální reformy I bude od institut veřejné služby převeden z obcí do kompetence Úřadu práce ČR. Veřejnou službu dosud organizovaly obce pro občany, kteří pobírali dávky pomoci v hmotné nouzi. Od r dojde veřejná služba změn týkajících se jejího zacílení a rozšíření okruhu klientů, pro které bude určena. Výkon veřejné služby se bude týkat primárně osob vedených v evidenci uchazečů o zaměstnání. Pokud uchazeč o zaměstnání vedený v evidenci úřadu práce nepřetržitě déle než dva měsíce odmítne bez vážného důvodu vykonávat veřejnou službu v rozsahu až 20 hodin týdně, bude z evidence vyřazen, což znamená, že přijde o výhody, které mu stát poskytuje podporou v nezaměstnanosti hrazením zdravotního a sociálního pojištění, nabídkou nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti a v neposlední řadě v nároku na dávky pomoci v hmotné nouzi. Honební společenstvo Kněždub svolává VALNOU HROMADU HS která se koná dne 10. února 2012 v hodin na klubovně MS Šumárník Kněždub Pořad valné hromady 1. Zahájení 2. Schválení jednacích bodů valné hromady 3. Zpráva starosty honebního společenstva 4. Zpráva finanční,čerpání rozpočtu 5. Návrh rozpočtu na rok Zpráva revizní komise 7. Informace Mysliveckého sdružení Šumárník Kněždub 8. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy 9. Problematika nájemních smluv 10. Volba výboru HS 11. Diskuse 12. Pověření výboru jednáním o pronájmu honitby 13. Usnesení 14. Závěr starosta HS Zachar Václav

5 strana 8 Kněždubský zpravodaj 4/2011 Kněždubský zpravodaj 4/ strana 4. ŠKOLNÍ OKÉNKO Organizace školního roku 2011/2012 Vánoční prázdniny: Pololetní prázdniny: Jarní prázdniny: Velikonoční prázdniny: Hlavní prázdniny: Pinocchio. V listopadu jela naše škola do Uherského Hradiště na divadlo Pinocchio. Všichni byli rádi, že se nebudeme učit a že uvidíme něco, na čem jsme ještě nebyli. Cesta byla mírně komplikovaná, protože se opravovala silnice. Naštěstí jsme dorazili včas. Pohádku hráli ( což nás dost překvapilo) jen dva herci. Pinocchio byl dřevěný a tak s ním museli pohybovat. Velice se nám to líbilo a každý se na to může podívat, protože se to pořád ještě hraje. Ve škole jsme si potom z představení malovali obrázky. Všichni se už těšíme, že zase někam pojedeme. Lukáš Chudíček, 5. ročník Svět nevidomých. V listopadu k nám přijela nevidomá paní z Hodonína. My páťáci jsme s ní měli besedu o tom, jaké to je, když někdo nevidí. Ukazovala nám různé pomůcky, které těmto lidem pomáhají v jejich životě. Mohli jsme si to i vyzkoušet, například chodit s bílou hůlkou se zavázanýma očima, hrát jejich pexeso, použít přístroj, který rozpozná barvy a věci. Všichni byli pozorní. A všem se to také moc líbilo. Paní Irenka u nás byla 90 minut a potom šla odpoledne ještě do družiny. Nakonec jsme ještě dostali abecedu, kterou čtou nevidomí prsty. Mohla by ještě tento rok přijet! Zuzana Daňková, 5. ročník Rozsvěcování obecního stromečku. V pátek 16. prosince se uskuteční rozsvěcování obecního stromečku, kde vystoupí i naše škola. Budeme říkat básničky o Vánocích, zpívat koledy a některé děti zahrají na zobcové flétny. Zpívají tam také zpěvačky ze sboru. Nerozsvěcuje se ale jenom stromeček, ale otevírá se také malý betlém s dřevěnými kulisami. Letos tam má být i nějaké nové vystoupení. Tak se už těšíme. Doufáme, že se nám naše školní pásmo podaří a nebude nám zima. Pavla Grombířová a Eva Komoňová, 5.ročník Vánoční přípravy v mateřské škole. Svatý Martin k nám na bílém koni letos nepřijel a nepodařilo se to ani Mikuláši. Sníh ne a ne se tady ukázat. Ještě že ten Mikuláš s andělem a čerty na nás nezapomněli. Přišli jako každý rok s košíkem sladkostí a ovoce a dokonce si čerti ani nikoho neodnesli. My jsme se na ně taky náležitě připravili. Naučili jsme se říkanky a písničku, vyráběli čerty, anděly i Mikuláše. Pak jsme se pustili do příprav k Vánocům. Vyzdobili jsme si školku a chystali se na besídku. Ve třídě Motýlků jsme si nacvičili Vánoční pohádku, ve které se různá zvířátka snaží hlídat malého Ježíška a ve třídě Sluníček pásmo koled. Taky jsme si napekli linecké cukroví a perníčky, abychom si mohli u stromečku smlsnout. V pondělí pak nastal dlouho očekávaný den. Všichni jsme se sešli za zvuku koled u stromečku a vzájemně si předvedli, co jsme se naučili. Za to si pak děti mohly porozbalovat dárečky, které byly pod stromečkem a pohrát si s novými hračkami. V poledne jsme si pak pochutnali při koledách a zapálených svíčkách na svátečním obědě. Vánoční besídku jsme na druhý den odpoledne předvedli rodičům. Nabídli jsme jim taky k ochutnání naše cukroví a maminky na oplátku přinesly zase něco ze svého umění, abychom mohli porovnávat. Odpoledne jsme si hezky užili a už snad jenom ten sníh nám chybí k tomu, aby Vánoce byly šťastné a veselé. J. Frolková

6 strana 10 Kněždubský zpravodaj 4/2011 Ředitelství základní a mateřské školy děkuje panu starostovi a zastupitelstvu obce za schválení a následnou náročnou realizaci a modernizaci vnitřních prostor školky, zateplení budovy, výměnu oken a novou fasádu. Poděkování patří i všem, kteří naši základní a mateřskou školu během letošního roku podporovali. Přeji všem klidné a spokojené prožití vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví. Mgr. Dana Křížová, ředitelka školy 5. SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ UDÁLOSTI. Vítání občánků Dne 20. listopadu 2011 se uskutečnilo v obřadní síni obecního úřadu vítání občánků naší obce, narozených od do U příležitosti letošního vítání občánků jsme mezi sebe jako občany Kněždubu oficiálně přijali 11 dětí. Přejeme všem našim nejmenším spoluobčanům do života hodně zdraví, sil a krásné pohodové dětství. Kněždubský zpravodaj 4/ strana

7 strana 12 Kněždubský zpravodaj 4/2011 Setkání seniorů. Podvečer před 1. adventní nedělí bývá vždy vyhrazen pro naše seniory. Sejdou se všichni v místní Sokolovně, kde je pro ně připraven kulturní pořad. I letos tomu nebylo jinak. A tak úderem půl 5 začali naši hosté, cimbálová muzika Falešnica a její tanečníci ze souboru Rozmarýnek a rozzářili tváře našich seniorů. Známého kouzelníka Davida Capra doprovázeli všichni potleskem. A co teprve Kněždubští umělci ve známé Star Dance. To bylo tanečních kreací. I když se soutěžilo, nebylo vítězů ani poražených. Mezinárodní porota si to raději nevzala na svědomí a udělila body všem stejné. A koho něco bolelo, mohl navštívit Ordinaci v Růžové zahradě po Kněždubsku a určitě se mu nálada vylepšila. Myslím, že naši senioři budou mít nač vzpomínat a budou se zase těšit na setkání v příštím roce. K tomu jim přejeme, aby byli zdraví a mohli se zase přijít pobavit. Do příchodu vánočních svátků Vám přejeme hodně zdraví, štěstí a Božího požehnání. Marie Křížanová Kněždubský zpravodaj 4/ strana

8 strana 14 Kněždubský zpravodaj 4/2011 Kněždubský zpravodaj 4/ strana Pozvání k (Ježíšovým) narozeninám. Jak dobře víš, mé narozeniny se blíží. V tento předvánoční čas, kupují mnozí lidé dárky. Rozhlas a televize ve svých reklamách na každém kroku upozorňují, že den mého narození se blíží. Je krásné vědět, že nejméně jedenkrát do roka si lidé na mě vzpomenou. Jak možná víš, oslava mých narozenin začala již před mnoha lety. Zpočátku lidé chápali mé narozeniny, jako projev vděčnosti a poděkování za všechno, co jsem pro ně udělal. Dnes se zdá, že už málo kdo pozná skutečný smysl mého narození. Rodina a přátelé se sice baví, ale neví ve skutečnosti proč. Vzpomínám si, že i vloni byla uspořádaná takováto slavnost na moji počest. Slavnostní tabule byla plná dobrot, ovoce a různých sladkostí. Výzdoba byla vskutku fantastická a všechno to doplňovali nádherně zabalené dárky pod stromečkem. Chceš něco vědět? Byl jsem sice oslavenec, ale nebyl jsem pozván. Když přišel den D, přišel jsem, ale nechali mě stát venku přede dveřmi. A já jsem tolik chtěl být s nimi. Popravdě řečeno, nepřekvapilo mě to, protože v posledních letech přede mnou zavírají dveře. V mnohých školách a někdy i v rodinách už dávno nevisí můj kříž. Nepozvaný, přece jsem se rozhodl potichu vejít. Postavil jsem se do rohu místnosti a sledoval jsem. Všichni jedli, pili povídali si vtipy, někdy i lechtivé, a nesmírně se bavili. Po večeři všichni vstali a začali se objímat. Také já jsem rozevřel svou náruč, a čekal jsem kdo by mě objal. Ale nikdo se nenašel. Lidé si začali rozdávat dárky, a otvírali je plni očekávání. Když už byli všechny rozbalené, nesměle jsem se podíval, jestli tam snad nezůstal alespoň jeden pro mne. Vždyť jak by ses cítil ty, kdyby na tvých narozeninách byli všichni obdarováni, ale ty bys nic nedostal? Tehdy jsem pochopil, že jsem nechtěný, nepozvaný a proto jsem rychle odešel. Rok od roku se oslava mých narozenin zhoršuje. Lidé pamatují jen na jídlo, pití, zábavu, ale na mě nějak zapomínají. Byl bych rád, kdybys mi tyto Vánoce dovolil vstoupit do svého života. Potěšilo by mě, kdyby si uznal skutečnost, že před dvěma tisíci lety jsem přišel dobrovolně na tento svět obětovat svůj život na kříži, abych tě zachránil. Dnes jediné co chci je, aby si tomu uvěřil celým svým srdcem. Abych nezapomněl. I já chystám velkou oslavu. Zatím stále probíhají její přípravy. Dnes jsem poslal mnoho pozvánek a toto je jedna z nich i pro tebe. Rád bych věděl, či přijdeš, abych ti rezervoval místo. Napíšu tvé jméno zlatým písmem do knihy pozvaných. Budu na tebe i na všechny čekat na letošní oslavě mých narozenin. Mám tě rád Ježíš Ať Bůh prozáří Vaše srdce svým příchodem, abyste se mohli spolu s pastýři přijít poklonit před jesličky, ve kterých bude ležet Ten, jenž se narodil z Panny, ale není z tohoto světa. Ten, který přináší mír, lásku a pokoj pro všechny lidi! Ať vaše duše z hlouby srdce zazpívá s chory andělskými, ono radostné Gloria in excelsis Deo. To Vám ze srdce přeje a za to se modlí Pozvání k vánočním bohoslužbám ŠTĚDRÝ DEN sobota hod. VÁNOČNÍ MŠE SVATÁ PRO DĚTI spojená s obřadem otvírání jesliček; děti nezapomeňte zvonečky! bohoslužbu doprovází schóla Jahůdky O. Miroslav Bambuch /sbírka na kostel/ hod. PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ bohoslužbu doprovází chrámový sbor Salve /sbírka na kostel/ SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ neděle hod. SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ bohoslužbu doprovází chrámový sbor Salve /sbírka na kostel/ SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA PRVOMUČEDNÍKA pondělí hod. SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ SVÁTEK SV. JANA EVANGELISTY úterý hod. mše svatá spojená s obřadem žehnání vína SVÁTEK SV. RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA pátek hod. mše svatá spojená s obřadem obnovy manželských slibů a s obřadem žehnání dětí hod. Vánoční besídka, v podání našich Jahůdek SILVESTR sobota hod. mše svatá na poděkování za uplynulý rok; Te Deum

9 strana 16 Kněždubský zpravodaj 4/2011 Kněždubský zpravodaj 4/ strana NOVÝ ROK neděle SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE hod. SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ /sbírka na kostel/ SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ pátek /TŘÍ KRÁLŮ/ vystoupili s hodinovým pásmem písní. Při besedě u cimbálu jsme se všichni dobře pobavili. Jinak jako každé roky, sbory vystupují při Hodech ve Strážnici na vinobraní a jinak na pozvání při přehlídkách sborů. K dnešnímu dni mají sbory 30 členů, z toho 14 mužů a 16 žen. Vedoucím obou sborů je stále Josef Matyáš ml. Marie Křížanová ADORAČNÍ DEN FARNOSTI 7.00 příležitost ke svátostí smíření 7.30 růženec 8.00 korunka božího milosrdenství 8.30 výstav nejsvětější svátosti společné ukončení adorace Svátostné požehnání a požehnání obci SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ SPOJENÁ s žehnáním vody, křídy a kadidla SVÁTEK KŘTU PÁNĚ neděle hod. slavnostní mše svatá spojená s obřadem zavírání jesliček a s obřadem žehnání tříkrálových koledníků; děti nezapomeňte zvonečky!!! bohoslužbu doprovází chrámový sbor Salve /koledování v obci/ Každý den máte možnost navštívit Betlém v kostele. Vždy 1 hodinu před začátkem každé bohoslužby, a jednu hodinu po mši svaté! 6. ZE ŽIVOTA SPOLKŮ A ZÁJMOVÝCH ORGANIZACÍ Kněždubské pěvecké sbory. Letošní rok byl pro sbory velmi pestrý. V tomto roce jsme vzpomněli 150. výročí narození významného malíře Joži Uprky. K tomuto výročí byl ve spolupráci s Obecním úřadem uspořádán koncert s názvem Se štětcem po krajině. Vystoupili na něm sbory z oblastí, kde Joža Uprka působil. Na tomto koncertě byla slavnostně pokřtěna kniha o Kněždubě s názvem Kněždub minulost a současnost obce autor Jiří Pajer, Obecní úřad a kněždubští pamětníci. Pořad úspěšně provázela známá moderátorka Marcela Vandrová. Další akcí bylo pozvání od Slováckého kroužku Brno v kulturním středisku Rubín v Brně jsme Kynologové v roce Blíží se vánoční svátky. Dny se nezadržitelně zkracují a většina z nás vstává každé ráno do tmy a také se ve večerním šeru vrací domů z práce. Ve večerním přítmí není vidět a tak je to možná právě vhodná doba k tomu, nevidět to smutné a nepříjemné kolem sebe a dát prostor k tomu, abychom se více podívali na sebe a na blízké kolem nás. Nemám v plánu řádky v článku věnovat vnitřnímu rozjímání, to si každý nechává raději pro sebe. Chtěl bych v končících dnech letošního roku zavzpomínat na to pěkné a radostné, na to co se během roku podařilo a co nám může ty zimní hodiny rozjasnit. Dost možná nám tato rekapitulace dodá energii a chuť do konání v dalších hodinách, dnech a letech. Členové našeho klubu se scházejí teprve jedenáctým rokem, přesto si myslím, že je za námi vidět kus práce. Dovolím si, byť jen ve stručnosti, provést Vás našim rokem. Mohl bych ten rok nazvat rokem mezi jitrnicemi, oplocením a patenty. Každoročně uzavíráme uplynulý rok a zároveň startujeme nový rok výroční členskou schůzí. Ta letos proběhla v půli ledna. Končící zimu a počínající jaro jsme oslavili brigádnickou výpomocí na zabijačce při tradičním Veselském fašaňku. Výpomoc nám v této zajímavé škrtací finanční době výrazně pomohla do rozpočtu. Díky podobným aktivitám jsme si pak mohli dovolit například obranářský seminář s výborným a uznávaným profesionálním figurantem Renkem Konečným. S ním jsme tak mohli strávit příjemný květnový víkend. Ten mnohým z nás přinesl řadu užitečných zkušeností, rad a nápadů pro další práci s vlastními psy. V dubnu někteří okusili se svými psy atmosféru kvalifikačního výběrového závodu v Ostravě (Josef Petrucha s Dolly Moravia Artex a Jaroslav Mrkva s jejím potomkem Akrimem z Karpatského dvora). V červnu jsme na cvičišti zorganizovali zkoušky z výkonu. Počátkem října naše tříčlenná skupina (J. Petrucha a J. Mrkva s Akrimem) při-

10 strana 18 Kněždubský zpravodaj 4/2011 Kněždubský zpravodaj 4/ strana vezla věnec a pohár za nádherné třetí místo z celorepublikového svodu plemeníků německých ovčáků konaného na Karlštejně. Pohár o to cennější, že byl získaný přímo před zraky českých chovatelů a výcvikářů tohoto plemene. Pro Čechy méně známý Akrim z Karpatského dvora z jihomoravské (kněždubské) chovné stanice, potvrdil zprávy, kterého ho předcházely a nakonec získal v konkurenci asi 160 pracovních psů a fen německých ovčáků v České republice vynikající třetí příčku ve zkoušce obrany a povahových vloh. Navíc během roku řada členů úspěšně skládala zkoušky z výkonu, jak na našem cvičišti, tak u kolegů v Uherském Ostrohu, v Hodoníně nebo jinde. Mimo samotné kynologické úsilí se nám podařilo dokončit oplocení okolo celého areálu cvičiště, opravit střechu a kotce, udržovat a čistit náš areál a dokoupit či opravit pomůcky k výcviku i k údržbě areálu. Jak bylo zmíněno na začátku, snažíme se také zpříjemnit chvíle i lidem mimo naše pejskařské dění a tak jsme opět uspořádali na počátku září Den pro děti a veřejnost na našem cvičišti a v půli listopadu už tradiční Ochutnávku jídel. Oběma akcím letos přálo štěstí. Při zářijovém slunečném odpoledni cvičiště zaplnila spousta dětí i rodičů a letošní dětský den se opravdu vydařil. Podobně se nám snad podařila i listopadová Ochutnávka jídel v Kněždubě. Domácí kněždubské i tasovské patenty, zvěřina, studená kuchyně či kuřecí kapsy přilákaly řadu návštěvníků a my jsme museli okolo půl deváté postupně začít škrtat v jídelním lístku. Moc bych chtěl poděkovat děvčatům, zvláště pak kuchařinkám, které byly ochotné jít se svojí kůží na trh, a strávit většinu soboty u plotny a připravit nám na ochutnávku přes 250 patentů. Poděkování zaslouží i všichni členové klubu a jejich rodiny, kteří se snažili ochutnávku co nejlépe zajistit. Na přípravě akce, přípravě jídel, u ploten, mycího dřezu, úklidem strávili opět přes čtyři sta brigádnických hodin. Děkujeme také všem, kteří na ochutnávku přišli, pokoštovali, poseděli, popili a snad i strávili příjemný podvečer. Velmi si vážíme Vaší účasti, která letos byla největší i podle počtu prodaných porcí. Snažíme se postupně zvyšovat úroveň a vychytávat případné chyby, protože vždycky se nějaká objeví, proto děkujeme i za trpělivost a pochopení. Zvláštní díky patří Pivnici Na Rožku a Potravinám U Pavliců za velkou ochotu, pomoc a vynikající spolupráci. A největší poděkování patří tomu, na kterém vše nejvíce záleželo a který od pátku do neděle byl osobou nejdůležitější hlavnímu kuchaři, našemu členovi panu Aleši Šupovi z Hroznové Lhoty. Na začátku článku jsem psal o potřebě podívat se v této době hlavně na to dobré, na co se rádo vzpomene a o co stojí za to podělit. Proto je tu na místě poděkovat za pomoc, dary a sponzorské příspěvky a podporu. Poděkování tedy patří kněždubským panu Karlu Neumannovi a panu Josefu Petruchovi, firmě Střecha pana Josefa Konečného, stolařství pana Pavla Ševčíka, Potravinám a Pivnici Na Rožku rodiny Pavlicových, Řeznictví Náhlík a Náhlík. Dále děkujeme Stolařství pana Jiřího Kučery a panu Bílovi z Hroznové Lhoty, Pile pana Zubalíka ze Strážnice, firmě Prefa ze Strážnice, Autodopravě pana Chmelaře z Veselí nad Moravou, firmě Autodíly Mikeska, firmě Stavospoj, panu Jurčovi a Potravinám ze Vnorov. Vážíme si i pomoci a podpory mysliveckého sdružení Šumarník a pochopení myslivců okolních. Za grantovou podporu a pomoc vděčíme OÚ v Kněždubě, Hroznové Lhotě a v Tasově. Výše zmíněné řádky snad trošku shrnuly, co se u nás v Kynologickém klubu Karpaty letos událo a pevně věřím, že i nadále se bude u nás stále něco dobrého dít. Ať už v životě výcvikovém nebo brigádnickém či společenském. To všechno v duchu pohodovém a kamarádském, tak jak jsem to já sám vnímal při organizaci naší ochutnávky a při posledním listopadovém nedělním cvičákovském dopoledni. K blížícím se vánočním dnům mi dovolte popřát, Vám všem klidné a pohodové chvíle, k Silvestru a do všech dnů nového roku 2012 zdraví, zdraví, zdraví, také radost, trpělivost, spokojenost, vnitřní klid a štěstí. Tak šťastné a veselé! Ať se nám všem daří v roce 2012! Za KK Karpaty Mgr. Jaroslav Mrkva

11 strana 20 Kněždubský zpravodaj 4/2011 Kněždubský zpravodaj 4/ strana Sokol Kněždub Vážení spoluobčané, vážení sportovní přátelé! Dovolte nám, abychom Vás na závěr roku seznámili s činností naší organizace TJ Sokol Kněždub v uplynulé části sezóny a s plánem činnosti v nejbližším období. Pod hlavičkou Sokola působí ve svých soutěžích družstva mužů, dorostu a družstvo šachového oddílu. Družstvo žáků je od soutěžního ročníku spojeno s oddílem žáků Tvarožné Lhoty a hraje okresní přebor. Toto spojené družstvo starších žáků skončilo po podzimní části soutěže na 7. příčce v okresním přeboru. Spojené družstvo mladších žáků skončilo po podzimní části soutěže na 8. příčce v okresním přeboru Podzimní část soutěže odehráli žáci ve Tvarožné Lhotě, jarní část odehrají naopak v Kněždubu. Je potřeba říci, že toto spojení družstev Kněžduba a Tvarožky bylo účelové a to proto, aby byli chlapci rozděleni na mladší a starší. Cílem bylo, aby proti sobě hráli chlapci věkově stejně staří a měli možnost adekvátního růstu. Na straně Kněždubu působili jako trenéři žáků Petr Chromeček, Marek Bíla a jako vedoucí družstva ing.jan Petrucha. Na straně Tvarožky jako trenér působil Petr Janík, kterého si mnozí pamatujete ještě jako bývalého hráče Kněžduba. Bohužel, po počátečním nadšení a euforii na straně chlapců tato postupně opadala a úměrně s tím klesala jak jejich účast na trénincích, tak i na zápasech. Bohužel nebo bohudík, u soutěží kopané je třeba určitého řádu a pravidelnosti, protože se hraje každý týden a v tomto směru je třeba i pomoc a podpora na straně rodičů, aby dohlédli na účast chlapců. Předpokladem je ovšem to, že fotbal určitým způsobem zajímá i je. Nelze totiž hrát soutěž a zápasy, pokud chlapci chodí jak se jim zachce a kdy se jim zachce. Následkem toho je pak to, že poslední soutěžní zápasy se dohrávaly s malým počtem chlapců, což nejvíce ubližuje těm poctivým, kteří chodí pravidelně. Je proto férovější říct a to i ze strany rodičů, že jejich chlapec má jiné priority a na fotbal takto pojatý není podporován. Výbor TJ proto apeluje především na rodiče, aby si tuto skutečnost doma se svými chlapci prodiskutovali a postavili si tuto otázku následovně: : Chceš hrát fotbal a to pravidelně, s poctivou účastí a já na to jako rodič dohlédnu? A nebo : Nás to až zas tak nezajímá a nemůžete s námi pravidelně počítat. Výbor TJ a trenéři následně podle počtu chlapců přijmou opatření k tomu, zda má význam věnovat úsilí, čas a nemalé finanční prostředky na činnost žákovských družstev. Byli bychom rádi, kdybychom i pro další roky mohli věnovat uvedené úsilí i prostředky pro výchovu mladých kněždubských fotbalistů, ale k tomu potřebujeme i podporu Vás rodičů. Bez výchovy mladých fotbalistů nebude ani dorostenců a následně ani dospělých fotbalistů. Družstvo dorostu pod vedením trenérské dvojice Jan Štípský, František Skamelka ml. skončilo po podzimní části Okresního přeboru na 6. místě. Je to umístění v horní polovině tabulky, a poobavách jak dopadne konsolidace mužstva po odchodu více než poloviny hráčů do kategorie dospělých se dá říci, že je to umístění velmi dobré až překvapující. Při větší koncentraci v některých utkáních mohl být bodový zisk ještě vyšší a umístění lepší. Důležitější však je, že pokud z kádru dorostu nikdo neskončí s fotbalem sám o své vůli, zůstane toto družstvo bez zásadních změn po další 2-3 sezóny a tudíž je předpoklad pro jeho další rozvoj a zvyšování kvality hry. Družstvo mužů působí v I. B třídě pod vedením trenéra Libora Grabce a vedoucího družstva Davida Teplého. V současné době se nachází na neuspokojivé 11. Příčce velmi vyrovnané tabulky s pouhými 15 body. V čem hledat příčiny? V prvé řadě v nestabilní sestavě, v důsledku toho velké rotaci hráčů na jednotlivých postech a z toho plynoucí nesehranosti. K tomu dlouhodobé zranění některých hráčů, zahraniční studijní stáž či pracovní povinnosti a vytížení mnoha hráčů patřících do základní sestavy, to jsou atributy, které se projevily jak na tréninkovém tak zápasovém procesu. Přesto začátek sezóny nebyl tak špatný a ještě po 6.kole jsme se pohybovali kolem 5.místa v tabulce. Následovalo však domácí utkání se Žarošicemi, do té doby vedoucím mužstvem tabulky. Zápas, který jsme měli jasně ve své režiji, jsme nedokázali dotáhnout do vítězného konce a nechali si dát vyrovnávací gól 2 minuty před koncem utkání z důvodu vlastní laxnosti, nás poznamenal víc, než si kdo připouštěl. Bohužel podobný scénář se opakoval i v hodovém utkání s Hustopečemi, kdy jsme vedli dokonce 2:0 a o vítězství jsme přišli ve 2. minutě nastaveného času. Tyto domácí ztráty bodů můžeme ještě rozšířit o další remízu 2:2 v derby utkání s odepisovanou Hroznovou Lhotou. Pokud bychom jenom tato uvedená utkání zvládli, měli bychom o 6 bodů více a byli bychom před jarní částí soutěže v klidu někde na 6. místě. Bohužel takto nás čeká mobilizace všech sil pro jarní část soutěže, poněvadž na sestupové příčky máme pouze 2 bodový náskok. Proto je třeba, abychom všichni hráči i výbor TJ tuto situaci nepodcenili a brali ji s plnou vážností a odpovědností. V současné době soustřeďujeme pozornost na kompletaci kvalitní zimní přípravy. Družstva mužů i dorostu mají předjednáno několik přípravných utkání na umělé trávě na hřišti ve Strážnici a v Kunovicích. Před začátkem jarní části soutěže jsou sjednána zhruba tři utkání na přírodních hřištích. Je třeba brát přípravné období s největší vážností a zodpovědností tak, abychom v mistrovských utkáních obstáli a dosáhli vytýčeného cíle v současné době, což je záchrana v 1.B třídě. Mimo sportovní stránku činnosti Sokola, je každoročně naším cílem uskutečnit jednu větší akci hospodářského zaměření. Letos bylo naším cílem pokusit se o dokončení části zateplení fasády na budově šaten ze strany od hrací plochy. Na tuto akci jsme obdrželi dotaci od Okresního sdružení ČSTV ve výši ,- Kč. Pro rok 2012 bychom chtěli provést dokončení úprav v podkrovních prostorách šaten, na kterou jsme obdrželi dotaci ve spolupráci s MAS Strážnicko ve výši téměř ,-Kč. Toto by mělo být hotovo do konce února Tím by byla zásadním způsobem ukončena přestavba šaten a TJ bude mít k dispozici adekvátní a důstojné zázemí. Byl by to hezký dárek ke kulatému výročí 70. let od založení Sokola Kněždub, oddílu kopané, které oddíl oslaví v příštím roce Proto dalším cílem Sokola pro příští rok je připravit důstojné oslavy tohoto výročí. Jak je zřejmé, pro příští období nás čeká spousta práce a nemalé cíle. Doufáme, že se nám podaří je naplnit ke spokojenosti své, ale především Vás našich fanoušků i všech občanů Kněžduba. Tímto bychom chtěli poděkovat všem našim sponzorům, kteří podporují kněždubský fotbal: firma Střecha Josef Konečný, Kněždub 104, Autodoprava p. Nejedlík František, Instalatérství Rýparovi, Řeznictví Náhlík a Náhlík, Hotel Radějov, firma RI Okna Bzenec,

12 strana 22 Kněždubský zpravodaj 4/2011 Kněždubský zpravodaj 4/ strana samozřejmě Obecní úřad Kněždub a ČSTV Hodonín. Jako již tradičně proběhne 31. prosince 2011 v hodin na místním hřišti silvestrovské utkání ve fotbale / kdo přijde, ten si může zahrát / a následné společenské setkání všech hráčů a příznivců TJ Sokol, na které Vás všechny srdečně zveme. Závěrem bychom vám všem popřáli jménem všech členů naší organizace příjemné prožití vánočních svátků a šťastný vstup do roku Za Sokol Kněždub Výbor TJ kteří dětem poděkovali za uplynulou sezonu a dodali jim odvahu a odhodlání do dalšího roku. Pak děti povečeřely a netrpělivě očekávaly návštěvu. Přišel tam Anděl, Čert a Mikuláš, kteří předali dětem balíčky. První trénink v roce 2012 proběhne na hasičské zbrojnici v 17:30, a další budou každou středu ve stejném čase. Děkujeme rodičům, za podporu dětí při jejich činnosti v kroužku mladých hasičů. Pěkné prožití svátků vánočních a hodně zdraví do nového roku 2012 přejí Vedoucí mladých hasičů. Sbor dobrovolných Hasičů. Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme uskutečnili dvě významné akce našeho sboru. Jako první to byl tradiční fašaňkový ples, spojený s fašaňkovým průvodem po obci, který proběhl ve dnech Další významnou akcí sboru bylo svěcení nového hasičského auta, které se uskutečnilo za účasti starosty obce a dalších hostů a příznivců našeho sboru. Mladí hasiči. hasičský fašankový ples Od posledního zpravodaje uběhla chvilka a v tomto období se toho moc neuskutečnilo. Proběhlo pár tréninků na sokolovně a jedno promítání pohádky na hasičské zbrojnici. Vedoucí dětí se zúčastnili víkendového školení vedoucích mládeže na Vápenkách. Toto školení obsahovalo vstupní test a závěrečné přezkoušení. Dosáhli jsme kvalifikace vedoucích mládeže 3.stupně. Dále jsme pořádali pro děti Mikulášskou nadílku, která se uskutečnila Této akce se zúčastnil i starosta sboru a velitel zásahového družstva hasičů, Fechtl cup. Je to sport nebo zábava? Je to především obrovská show party jezdců na starých pionýrech, fechtlech, mustancích, babetách nebo stadionech. Letos v srpnu se jel ve Velké nad Veličkou již druhý ročník takovéhoto závodu. I my jsme se tohoto závodu zůčastnili coby jezdci. Atmosféra byla úžasná. Startovalo 41 strojů a jezdců z různých koutů regionu. Od Kněžduba,Veselí nad Moravou, Hrubé Vrbky, Velké nad Veličkou, Břestku a dokonce z okolí Bystřice pod Hostýnem. Přihlížela zhruba stovka nadšených diváků. V průběhu závodu se zrodila myšlenka uspořádat jakýsi nultý ročník šampionátu závodu fechtlů. Také jsem souhlasil a založili jsme si Frolka Racing Fechlt TEAM a stali se nedílnou součástí tohoto zajímavého druhu sportu, jedoucího se ve třech kategoriích 1.Junior-jezdci mladší 15 let, 2.Fechtl klasik-jedná se o motocykly bez jakýchkoliv úprav s možností odmontování světel a některých plechových součástí, 3.Fechtl speciál- v této kategorii jsou pionýry v různých stupních úprav, není vyjímkou i výkon 10 koní. Další ze závodů se jel ve Veselí nad Mo-

13 ročník šampionátu závodu fechtlů. Také jsem souhlasil a založili jsme si Frolka Racing Fechlt jel ve Veselí nad Moravou, kdenedílnou Mareksoučástí Frolka mladší obsadil v druhu kategorii junior 2 místo avevzávodů kategorii kategorii jsou pionýry v různých stupníchtohoto úprav,zajímavého není vyjímkou i výkon 10jedoucího koní. Další se TEAM a stali se sportu, se ze třech jel ve Veselí nad Moravou, kde Marek mladší obsadil v kategorii junior 2 bez místo a v kategorii kategoriích 1.Junior-jezdci mladší 15Frolka let, do 2.Fechtl se jezdec o motocykly jakýchkoliv speciál 4. místo. V Hrubé Vrbce, dalším závodě týmuklasik-jedná přibyl další David Jurnikl a obsadil 4. místo. V Hrubé dalším závodě do týmu přibyl další jezdec DavidspeciálJurnikl obsadilv úprav s možností odmontování světel a některých plechových součástí, 3.Fechtl va této 2. místo vspeciál kategorii juniorů, kdevrbce, zvítězil Marek Frolka mladší ve všech svých rozjížďkách. strana 24 Kněždubský zpravodaj 4/2011 kategorii jsou pionýry v různých není vyjímkou i výkon koní.svých Další ze závodů se V 2. místo v kategorii juniorů, kdestupních zvítězilúprav, Marek Frolka mladší ve 10 všech rozjížďkách. kategorii týmů obsadili 2. místo. V závodě v Břestku se nám už tak nedařilo, odstoupili jsme ze jel ve Veselí nad Moravou, kde Marek Frolka mladší obsadil v kategorii junior 2 místo a v kategorii kategoriimarek týmů obsadili 2.mladší místo. obsadil V závoděvvkategorii Břestku sejunior nám už2.tak nedařilo, jsme ze ravou, Frolka místo aby v odstoupili kategorii speciál závodu kvůlikde poruše Tímto chtěl pozvattýmu na další ročník, který mněl u nás v speciál 4.strojů. místo. Hrubébych Vrbce,vás dalším závodě přibyl další jezdec David azačít obsadil závodu kvůli poruševstrojů. Tímto bych vás chtěldo pozvat na další ročník, který byjurnikl mněl začít u nás v 4. místo. Hrubé Vrbce, dalším závodě domarek týmu přibyl2012. další jezdec David Jurnikl a obsadil Kněždubu na závodišti ukategorii panelky, závod sezvítězil pojede 19.května 2.Vmísto kde Frolka mladší Kněždubu navzávodišti ujuniorů, panelky, závod se pojede 19.května 2012.ve všech svých rozjížďkách. V 2. místokategorii v kategorii zvítězil Marek Frolka mladší venedařilo, všech svých rozjížďkách. týmů juniorů, obsadili 2.kde místo. V závodě v Břestku se nám už tak odstoupili jsme ze závodu kvůliobsadili poruše strojů. Tímto bych vás chtělvpozvat na další který mnělmarek začít odstoupili u Frolka nás v st.st. Frolka V kategorii týmů 2. místo. V závodě Břestku se ročník, nám už takbynedařilo, Marek Kněždubu na závodišti u panelky, závod se pojede 19.května jsme ze závodu kvůli poruše strojů. Tímto bych vás chtěl pozvat na další ročník, který by mněl začít u nás v Kněždubu na závodišti u panelky, závod se pojede 19.května 2012.st. Marek Frolka Marek Frolka st. 7. SPOLEČENSKÁ KRONIKA Počet sňatků uzavřených v období od do : Počet dětí narozených v období od do : Počet zemřelých v období od do : Počet obyvatel k : Dospělí-muži Dospělí-ženy Průměrný věk obyvatelstva 41,5 let. 0 1 děvče 1 muž Kněždubský zpravodaj 4/ strana Oprava Sochy sv. Jana. V letošním prvním vydání našeho zpravodaje jsem vás informoval o poničení sochy sv. Jana, kterému někteří výtečníci urazili hlavu, část rukou a poničili povrch jak sochy, tak samotného podstavce sochy. Obec Kněždub ve spolupráci s Mikroregionem Strážnicko a jeho finančního přispění zajistila generální opravu této sakrální stavby. Byla provedena oprava samotné sochy doplněním chybějících částí, revitalizace povrchu sochy a podstavce, barvení sochy a podstavce a oprava nápisu na podstavci. Dále byla provedena stabilizace betonového základu a soklu pod podstavcem, vytvoření terénní obruby z obrubníků, vysypání oblázky a vytvoření plochy pro pokládání květin, terénní úpravy.

14 strana 26 Kněždubský zpravodaj 4/2011 Kněždubský zpravodaj 4/ strana Za práce na opravě této sakrální památky patří poděkování panu Miroslavu Bedravovi, Kněždub 353, panu Josefu Konečnému, Kněždub 104 a jeho firmě a v neposlední řadě i pracovníkům obecního úřadu. Doufejme, že společně vynaložené úsilí nebude někým opět znehodnoceno. Libor Grabec, starosta obce Ještě jednou o rodině Felsenbergových. V kněždubském zpravodaji 4/2009 jsem informovala o projektu Zmizelí sousedé, který zpracovali v roce 2009 studenti strážnického gymnázia o kněždubské židovské rodině Felsenbergových. Projekt byl zveřejněn na webových stránkách a díky tomu, se mi podařilo navázat kontakt s blízkou příbuznou rodiny, s paní Astrid z Německa, od níž jsem se dověděla několik nových, či upřesňujících informací, které bych zde ráda uvedla, neboť se nejedná jen o její příbuzné, ale také o rodáky z Kněžduba. Jako první příslušník rodu Felsenbergů se v Kněždubě objevil v 80. letech 19. století Emanuel Felsenberg, narozený roku 1852 v Sobotišti. Do Kněžduba se přiženil sňatkem s Johannou (*Kněždub 1857), dcerou kněždubského židovského obchodníka a hostinského Šalomouna Tellera, jehož rodina přišla do Kněžduba ze Bzence. V manželství se narodilo v Kněždubě devět dětí a řadu z nich potkal za německé okupace velmi tragický osud. Prvním dítětem Emanuela Felsenberga byla Netty, která se v Kněždubě narodila v roce Provdala se a jako Kutcherová žila ve Vídni, kde během druhé světové války zemřela. Její dvě dospělé děti uprchly před válkou do USA a jejich potomci zde žijí doposud. Druhým dítětem Emanuela Felsenberga byl Mořic Felsenberg narozený v Kněždubě roku Žil v Praze. Jeho manželka zemřela před válkou v důsledku dopravní nehody. Měl dvě dcery a ženatého syna JUDr. Egona Felsenberga (*1911). Celá Mořicova rodina zahynula za okupace v koncentračním táboře. Třetím Emanuelovým dítětem byl Max Felsenberg, narozený v Kněždubě v roce 1888, jehož rodina žila v domě č. 37, v němž také provozovali obchod. Max Felsenberg byl zatčen na udání už v roce 1940, v listopadu 1940 byl odvlečen jako politický vězeň do Dachau a v květnu 1941 zde zahynul. Jeho manželka Arnoštka a dcery Anna (*Kněždub 1922) a Zuzana (*Kněždub 1928) byly odvezeny roku 1943 do Osvětimi, kde také zahynuly. Z Maxovy rodiny se zachránila jen dcera Ludmila (*1921), která odešla na počátku roku 1939 do Palestiny v rámci hnutí Alija, jehož cílem bylo vybudovat na území britského mandátu Palestina nový židovský stát. Ludmila před odjezdem absolvovala přípravný pobyt na Šumavě, kde se učila práci v zemědělství a hebrejštinu. Její sestra Anna prošla v roce 1940 podobnou přípravou, ale protektorát už nesměla opustit a zahynula. Ludmila Felsenbergová žila v Palestině v kibucu, osadě s kolektivním vlastnictvím, pod názvem Chefciba, který pomáhala budovat v pusté krajině u Galilejského jezera na západním břehu Jordánu. Brzy se provdala a v roce 1942 porodila své první dítě, syna Chirama Goldsteina. Po něm následovaly dcery Miryam a Iris Goldsteinovy. Ludmila zemřela v roce Její potomci žijí stále v Izraeli. Čtvrtým dítětem Emanuela Felsenberga byl Arnold Felsenberg, narozený v Kněždubě v roce Před válkou bydlel v Děčíně, odkud musel v roce 1938 odejít. Usadil se v Brně. Za okupace zahynul v koncentračním táboře v Minsku, kam byl deportován s celou svou rodinou v roce Zahynula zde jeho manželka Erna (*1897), dcera Gerta (*1921) a syn Kurt (*1926). Pátým dítětem Emanuela Felsenberga byla Štěpánka, narozená v Kněždubě v roce Provdala se za Simona Müllera a před válkou uprchli do USA, kde se usadili ve městě Morristown v New Jersey. V roce 1896 se Emanuelovi a Johanně narodila dvojčata dcera Olga a syn Oskar. Olga se provdala a za války zemřela ve Švýcarsku v Davosu. Její bratr Oskar Felsenberg opustil v roce 1939 Československo a odešel do Anglie, kde vstoupil do československého zahraničního vojska. V Anglii se oženil a v roce 1940 se mu zde narodila dvojčata dcera Astrid a syn Sidney. Po válce žil s manželkou a dětmi v Měděnci v Krušných horách, odkud jeho žena pocházela, a ve Vejprtech, kde roku 1963 zemřel. Jeho děti žijí v Německu. Osmým dítětem Emanuela Felsenberga a Johanny byla Bedřiška narozená v Kněždubě roku S manželem Richardem Kuhutem žila v Kopčanech. Měla dva syny, Arnošta a Arthura. V roce 1942 byla celá rodina odvezena do Osvětimi, kde zahynuli. Zachránil se jen Arthur, který vyskočil z vlaku během transportu a do konce války ho ukrýval pod cizím jménem neznámý slovenský sedlák. Po válce žil Arthur v Senici. Posledním dítětem Emanuela Felsenberga byl syn Otto Felsenberg narozený v Kněždubě v roce Spolu s manželkou Lotty Rebenwurzlovou ze Strážnice bydlel již před druhou světovou válkou v Chicagu v USA, kde se jim narodili dva synové, jejichž rodiny zde žijí dodnes. Ottovi se podařilo zachránit některé příbuzné, kterým pomohl do Ameriky, jiní však jeho pomoc odmítli, protože situaci velmi podcenili, a zahynuli. I Max Felsenberg, který zůstal v Kněždubě, jeho nabídku odmítl. Byl přesvědčen, že mezi svými přáteli v této klidné vesničce bude v bezpečí. Otto Felsenberg měl ke Kněždubu velmi pěkný vztah a v dopisech na něj a jeho obyvatele často vzpomínal. Mgr. Ludmila Mrkvová

15 strana 28 KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ 4/2011 Kněždubský zpravodaj 4/2011 strana 19 Rodina Maxe Felsenberga v Kněždubě kolem roku 1930 Zleva sestry Ludmila, Zuzana, Anna strana strana KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ 4/2011 Kněždubský zpravodaj 4/2011 Ludmila Felsenbergová Ludmila a Anna Kněždubská obecní škola - 2. třída ve školním roce 1931/1932 Anna Felsenbergová stojí nahoře čtvrtá zprava

16 KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ 4/2011 strana 21 strana 30 Kněždubský zpravodaj 4/2011 Kněždubský zpravodaj 4/ strana Oskar Felsenberg se narodil dne 5. dubna 1896 v Kněždubě č. 37 v židovské rodině Emanuela a Johanny Felsenbergových. Spolu s ním přišla na svět také jeho sestra Olga. Absolvoval tříletou obchodní školu v Hodoníně a v letech pracoval pro penzijní společnost v Praze. V roce 1915 byl povolán do rakousko-uherské armády a sloužil v ní až do konce první světové války. Poté pracoval jako obchodní příručí pro firmy v Brně a Praze. Jeho posledním pracovištěm byla firma Richarda Herolda v Chomutově, z níž byl z rasových důvodů v roce 1939 propuštěn. Odešel proto do Anglie, kde se v Londýně dne 16. června 1939 oženil s Marií Schwarzovou, které přišla rovněž z okupovaného Československa. V roce 1940 se manželům narodila dvojčata, syn Sidney a dcera Astrid. V Anglii vstoupil Oskar Felsenberg dne 31. března 1941 do československé zahraniční armády. Stal se příslušníkem československého letectva a sloužil u 312. československé stíhací perutě RAF jako palubní střelec. Dosáhl hodnosti rotmistra letectva. Nahoře uprostřed Ludmila Felsenbergová se svými spolužáky ve 2. třídě Školní fotografie Ludmily Felsenbergové z Kněžduba Oskar Oskar Felsenberg, válečný hrdina. hrdina. letošním roce uplynulo 115 let od narození kněždubského rodáka Oskara Felsenberga, který V během letošním druhé roce světové uplynulo války odešel 115 let do od Anglie, narození aby zde kněždubského bojoval proti rodáka nepříteli Oskara a pomohl Felsenberga, osvobodit který svou okupovanou během druhé vlast. světové Za své války hrdinství odešel během do Anglie, druhé světové aby zde války bojoval získal proti dvě nepříteli vyznamenání a pomohl prezidenta osvobodit republiky. svou okupovanou vlast. Za své hrdinství během druhé světové války získal od dvě vyznamenání od prezidenta republiky stíhací peruť vznikla ve druhé polovině roku 1940 především z českých stíhacích pilotů působících ve francouzském letectvu, kteří po prohrané bitvě o Francii postupně odpluli do Velké Británie. Jednotku tehdy tvořili piloti se spoustou bojových zkušeností a desítkami sestřelů. V Británii se přeškolovali na letouny Hawker Hurricane. Po celou dobu války 312. peruť operovala z různých míst Británie a neustále se přesunovala. Operovala ve Walesu, na ostrově Man, ve Skotsku a na Orknejích. Kontrolovala pobřeží Británie, které se snažila monitorovat německá Luftwaffe, doprovázela konvoje nebo britské bombardéry nad okupovanou Evropou. Od roku 1941 byla přezbrojena letouny Supermarine Spitfire. Z řady významných bojových akcí, kterých se 312. stíhací peruť účastnila, je možné uvést Operaci Jubilee v roce 1942, během níž došlo k prvnímu úspěšnému vylodění v Normandii peruť zde doprovázela bitevní letouny Hurricane, hlídkovala nad bojištěm a chránila ustupující konvoj. Další významnou bojovou akcí byla Operace Overlord, zahájená 6. června 1944, během níž se vylodila spojenecká vojska v Normandii. Zde 312. peruť dosáhla maxima v počtu bojových vzletů během celé války. Až do konce války pak peruť doprovázela britské bombardéry a napadala pozemní cíle v Nizozemí a Německu. V září 1944 se podílela na podpoře výsadkové Operace Market Garden, při níž měly být obsazeny strategické cíle v Holandsku. Jednalo se o největší výsadkovou operaci všech dob. Poslední velkou operací s účastí 312. perutě byla 24. března 1945 Operace Varsity, tedy přechod spojeneckých vojsk přes Rýn, a úplně poslední bojovou akcí perutě byl doprovod bombardérů při náletu na Helgoland dne 19. dubna Během války jednotka vykonala bojových letů, její piloti sestřelili 14 strojů jistě, 9 pravděpodobně a 19 poškodili. V řadách 312. perutě sloužilo 141 pilotů, ztráty jednotky činily šest zajatých a 17 mrtvých. Po skončení války se peruť přesunula do Československa a stala se základem nově vytvořené 2. letecké divize. Oskar Felsenberg působil u 312. stíhací perutě RAF jako palubní střelec do roku Během pobytu ve Skotsku se u něj objevily zdravotní potíže. Zdejší klima u něj vyvolalo astma, proto nemohl létat a byl přeložen k pozemní službě na letišti. Zde zůstal až do konce války. Po osvobození Československa se vrátil do vlasti a byl začleněn do československé armády. Z činné vojenské služby byl propuštěn 22. května 1946 ve svých 50 letech. V Československu zůstal i po roce 1948, přestože byl vystaven útokům stejně jako jiní příslušníci

17 strana 32 Kněždubský zpravodaj 4/2011 KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ Kněždubský zpravodaj 4/2011 4/2011 československého vojska na západě. Bydlel se svou rodinou v Měděnci v Krušných horách, odkud pocházela jeho manželka, a později ve Vejprtech, kde 26. dubna 1963 zemřel. Urna s jeho popelem byla uložena na hřbitově v Měděnci. Za své hrdinství během druhé světové války byl Oskar Felsenberg dvakrát vyznamenán prezidentem republiky. V roce 1945 mu byla jako příslušníkovi československého letectva v zahraničí udělena československá medaile za zásluhy II. stupně za vynikající vojenské činy. V roce 1946 získal vyznamenání od prezidenta republiky za osobní statečnost v boji KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ 4/2011 strana 23 za osvobození republiky a československou medaili za chrabrost. Mgr. Ludmila Mrkvová Praha 1947 sjezd legionářů vpravo Oskar Felsenberg prezident Beneš u vojska 312. perutě RAF v Anglii Oskar Felsenberg druhý zprava Anglie 1942: Oskar Felsenberg v první řadě první zprava strana strana

18 strana 34 KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ 4/2011 Kněždubskýstrana zpravodaj 4/ Velká Británie červenec před přeletem nad Orknejemi Felsenberg třetí zleva Oskar KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ 4/2011 strana 26 Kněždubský zpravodaj 4/2011 KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ 4/2011 Domovský list Oskara Felsenberga z roku 1945 dokládající příslušnost k obci Kněždub Vyznamenání od prezidenta republiky 1946 Oskar Felsenberg v bílé košili na křídle letadla 35 strana strana 27

19 strana 36 Kněždubský zpravodaj 4/2011 Kněždubský zpravodaj 4/ strana 8. Povídka Pro rodinnou pohodu. Jako každé dopoledne uklízela mladá hostinská celý lokál, aby u nich bylo čisto a útulno, než přijdou hosté na pivo, popřípadě i něco pojíst. Jejich hospoda byla vyhlášená dobrým jídlem a čistotou, hned jak si ji vzali do nájmu i s bytem manželé Marie a Jaroslav. A měli spolu hodně plánů do budoucna. Jejich plány však úplně zhatil nečekaný Járův skon, čemuž nikdo uvěřit nechtěl. Když Marie oblečena do smutku, vedla sebou tři děti, byla známými, ba celým okolím uznávaná jako světice. Však ona si i sama se vším poradí, usoudili. Nebyla to až zas tak pravda. Pohostinství muselo fungovat a manžel všude chyběl. Pomoc její matky a sestry nestála za nic, stále se jí ptaly, co kolik stojí. Obsluhovat nestačily, proto někteří hosté odcházeli neobsloužení, jiní toho naopak využili a odešli bez zaplacení. Jednou v nedělním odpoledni, když byla hospoda plná žíznivých chlapů, se tam zastavil jen tak ze zvědavosti Alois, kamarád Jaroslava. Nebylo tajemstvím, že se mu Marie jako svobodné děvče také líbila a když si vzala jiného, ani se neoženil. Chvíli jen tak seděl a pozoroval, pak ale zamířil do šenku za ní. Potěš tě Pán Bůh. Řekl a podal jí ruku s otázkou, jak se vede. Vidíš, jak to vypadá, na všechno sama nestačím. Rozhlédl se co je potřeba udělat a trochu jí pomohl. Od té neděle přijížděl často na motorce, nějakou tu práci jí ulehčit. Pomohl tam či onde a jeho pomoc byla vždy vítaná. Dělal to skutečně jen jako pro ženu svého kamaráda? Snad v začátku. Čím dál víc si byl vědom, že jeho zájem o ni stále trvá, třeba má tři děti, jen kdyby o něj stála. Okolí rázem změnilo na mladou vdovu svůj názor a neušla pomluvám. Zapomněla prý brzy na manžela, a proč si nehledí jen dětí. Stejně tak to brala i její matka. Vy moji malí, ubozí sirotečci, já si vás veznu k sobě. Bědovala nad nimi, když se Marie a Alois po roce vzali. Nebylo potřeba. Nový otec měl plno dobré vůle a děti by měl rád jako své vlastní, jen kdyby babička do rodinných záležitostí pořád nezasahovala. Na druhého manžela své dcery hleděla jako na cizího vetřelce a její vinou byly i děti proti němu zaujaté. Nejstarší Tonička si ho vůbec nevšímala, s mladším Jardou to bylo ještě horší. Klacek tvrdohlavý, neposlechl vůbec. A malá Maruška, když mu řekla tati, sestra ji hned okřikla. Mlč ty hloupá, to není tvůj táta. Tvářil se jako by to neviděl a neslyšel. Ať se snažil sebevíc být na ně hodný, dělaly mu samé naschvály. Plácni každému přes pusu a hotovo. Řekla mu jeho žena. Nebudu je bít, i tak mě nenávidí. Brala snad jejich výchovu jako záležitost až druhořadou, pro samou práci? Vždyť on také nezahálel a pracoval s plným nasazením a jeho píle byla všude patrná. Nebyl jen v hospodě. Jezdil denně na motorce do nedalekého města, kde dělal ve strojírenském závodě na dvě směny. Měl jet na jeden rodičák místo matky. Mstivá Tonča schválně nahlásila jiný den. To aby si zbytečně vzal volno a ještě měl ve škole posměch. Pak se tomu s Járou chychotali, jak se to povedlo. V letním období se velké oblibě těšily borůvkové knedlíky, sypané tvarohem. Na nich si také pochutnávali turisté, co přijížděli i z Prahy a okolí prohlédnout si krásy Valašska. Jednou čekali v pohostinství větší počet hostů, kteří si objednali právě tuto specialitu. Knedlíky se vařily v kuchyni ve velkém hrnci a málem jich pochybělo. Jedli je i všichni domácí, jen Jarda se někde loudal. Přišla jedna z turistek a prosila ještě jednu porci. Dostala tedy tu Járovu. Ten se vzápětí objevil. Proběhl kuchyni, knedlíky nikde neviděl a spustil křik. Prý jsou všichni najezení a on má hlad. Vařila se ještě jedna várka pro další hosty, jen kdyby chvíli počkal. Umíněný kluk je chtěl hned. Sedl na kolo a jel k babičce na samoty. Mohla mu je zavézt Tonča. I když to mamka poručila, jí líné se nechtělo. A Jareček si u babičky plačtivě stěžoval, jak velký má hlad a doma mu nedali najíst. Ach ty můj chudáčku, však já mámě domluvím, i tomu krkavčímu tátovi. Nadávala, vyhrožovala, ale nic dobrého vnukovi nenachystala. Nabídla mu včerejší houbovou polévku a pagáčky. Zklamán takovým obědem chvíli jen tak posedával, pak běhali venku s klukama až do večera. Úlohy si nenapsal, na učení ani nepohlédl. U babičky spal a ráno jel rovnou do školy. Trucovitý školák si ten den vysloužil poznámku i špatnou známku. To ho patrně navodilo ke zlému činu poškodit tátovi motorku, aby byla nepojízdná a měl pak problém dostat se do zaměstnání. Naštěstí jel jeden známý do města autem a svezl ho. Přitom si neodpustil poznámku. To je spratek drzý, neposlušný. Kdyby byl můj, já bych ho srovnal, že by na to dlouho nezapomněl. Celou směnu Alois o těch slovech přemýšlel a uvažoval, jak si život zařídí dál. On v každodenní práci, téměř bez odpočinku má žít v nepohodě a neustále čelit dětské neposlušnosti? Rozhodl se nejezdit domů a přespávat na svobodárce. Snad měli v závodě nějaký problém. Myslila si Marie, když manžel nepřijel z práce. A byla nemile překvapená tím, co jí sdělil jeho kamarád. Ona v tom spěchu jako vždy, to nevěděla. Rozčílená do nepříčetnosti vběhla do pokoje k dětem, vytáhla spícího Jardu z teplých peřin a notně mu natloukla. Co jsi včera otci provedl, bylo naposled. Prosit ho budeš, aby se k nám vrátil. A poslouchat budete všichni! Křičela na rozespalá děcka. Po příchodu ze školy místo běhání po venku, musel až do večera pomáhat matce. Vzbudila ho i druhý den časně ráno, aby jí ještě leccos pomohl, než půjde do školy. Po skončení vyučování jel na kole až do města za ním. Bylo to daleko, měl hlad i žízeň,

20 strana 38 Kněždubský zpravodaj 4/2011 Kněždubský zpravodaj 4/ strana záda ho ještě bolela od matčiného výprasku. Postával nesměle před fabrikou, až si ho všimli na vrátnici a ptali se, koho hledá. Tátu. Odpověděl. Ochotný vrátný se ujal pobledlého chlapce a zavedl ho do prostorné dílny, plné mohutných hlučících strojů. Bál se, zároveň i radoval, když ho u jednoho soustruhu spatřil. Hned se rozběhl k němu. Tatínku, prosím tě, pojď domů. Oslovení tatínku ho obměkčilo. Ještě to od dětí neslyšel. Po této příhodě nastal v rodině jiný řád. Všichni v něm viděli otce, hlavu rodiny. A on, bylo-li potřeba, zvýšil hlas a neposlušnost potrestal, třebas nerad. Za dvě léta začali stavět nový dům, což měli oba manželé už dávno v plánu. Nějak rychle dospěla Tonička. Navštěvovala střední ekonomickou školu v okresním městě. Přes týden bydlela na internátě a jednou si přivedla chlapce, spolužáka. Představila ho jako kamaráda, prý se budou spolu učit k maturitním zkouškám. Místo zkoušek, chystali rodiče dceři svatbu a než se uskutečnila maturita, narodil se malý Petříček. Tonička se změnila. Byla si vědoma, že budou dlouho závislí na rodičích a bez jejich pomoci se neobejdou. Pomáhala mamce v kuchyni, obsluhovala hosty, opatrovala Petříčka a na učení jí zbývalo málo času. Úplně jinak to bral její mladý manžel. Do šenku šel jenom na sodovku, nebo si natočit pivo, v kuchyni sníst něco dobrého a s něčím pomoct? To ani náhodou. Dokonce byl proti Tončině obsluze v lokále. Jenom ji tam chlapi blbě očumujou. Obědy na týden si objednala parta cizích montérů. Slečno, mohla byste mi přinést kávu? Požádal ji jeden z nich. Nejsem slečna, jsem vdaná a mám tu manžela i dítě. A už si cizího člověka víc nevšimla. Však on se k ní ani nepřiblížil, ale jak pobíhala mezi stoly, měla pocit, že se na ni stále dívá. Po týdnu jí řekl, když se loučili: Jste velmi hezká, podobná mé snoubence. Proto jsem se na vás celý týden díval. Připomínala jste mi ji. Dal jí do ruky velkou čokoládu, ta byla určitě koupena někde v Tuzexu a měl se k odchodu. Ach, to neměl vidět ten její žárlivec. V očích se mu zajiskřilo zlostí a přiskočil k němu. Rukou mu zmačkl krk a vší silou s ním několikrát praštil o ostrou hranu vysklené skříňky, až se z ní vysypalo všechno sklo. A výsledek? Dva vyražené zuby, zlomená žebra a otřes mozku. Následovalo udání pro ublížení na zdraví, finanční postih, nepříjemnosti ve škole. Kde hledala uplakaná Tonča oporu? Tati, pomoz, prosím. A táta, vlastně už děda, pomáhal, jak nejvíc mohl, hlavně finančně, aby udržel mladý pár nad vodou. Plynuly týdny, měsíce, čas se nezastavil. Děti dospívaly jeden po druhém. Hupky, hupky do života. Tak bezhlavě se do něho řítil a hrnul do ženění, také mladší brácha. Rodiče už podruhé strojili další, stejně tak divokou svatbu. Jarda s Martou bydleli po svatbě dole na dědině, v domku s jejími rodiči. Po narození synka jaksi nezvládal, nebo mu byly přítěží nové rodičovské povinnosti. Chyběla mu svoboda i kamarádi. Jeho mladá žena to zřejmě trpět nechtěla. Nazlobená přišla k nim domů žalovat na něho a vyčítat, jak že ho to vychovali. O rodinu se nestará, popíjí s kamarády a hraje karty. Svérázná máma jednala rychle. Našla si kdesi na dvoře šikovnou hůlku a jen tak v domácím oblečení pádila po cestě přes celou ves až na její druhý konec. Nikdo se jí neptal, kam tak pospíchá a ona by nikomu ani neodpověděla. Vešla do ložnice mladých manželů, vyndala maličkého z postýlky a odešla s ním do nedalekého hostince. V začouzené místnosti byl dlouhý stůl celý obsazený takovými podobnými kumpány. Na něm půllitry piva, štamprle slivovice, karty a plno hovoru. Postavila se u židle, kde seděl syn, svou pevnou pravou rukou všechno ze stolu smetla a doprostřed položila v peřince plačící dítě. Pak beze slova odešla z lokálu. Během chvilky přišel mladý otec celý nejistý a zahanbený s chlapečkem v náruči. Teprve potom mu dala tou hůlkou na pamětnou. Výchovná lekce zabrala. V dědině se to rozneslo, neušel posměchu. Neměli jen toho jediného, tři kluky si manželé pořídili a s nimi jim přibylo hodně práce a starostí. Bydlení u rodičů bylo pro pětičlennou rodinu naprosto nevyhovující. Začali stavět nový domek a samozřejmě počítali s podporou rodičů. Nejvíc se zase snažil děda, aby mladí měli brzy nový domov. Ocenili jeho snahu? Snad ano. Vždyť i oni časem rozumově vyspěli a zmoudřeli. Zvlášť, když je osud zavál každého jinam. Odstěhovala se Tonča s rodinou. Ani nejmladší Maruška nebydlela doma. Odešel bohužel i děda Alois. Celoživotní dřina, následné nemoci, zkrátily mu život. A jeho žena, která se neustále pohybovala mezi lidmi, řešila neodkladně různé životní problémy, zůstala v domě sama. Marie Novotná

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Prosinec čas Adventu

Prosinec čas Adventu NEWSLETTER Leden 2017 Prosinec čas Adventu Měsíc prosinec byl v naší školce opravdu časem příchodu a očekávání. Děti měly plný a pestrý program, který jste mohli sledovat v každé třídě. Pracovaly na výzdobě

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Kulturní akce Obce Šardice 2017

Kulturní akce Obce Šardice 2017 Kulturní akce Obce Šardice 2017 datum pořadatel název akce LEDEN 14.1.2017 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples, DH Šardičanka 21.1.2017 SRPŠ Společenský ples 22.1.2017 ZŠ T.G. Masaryka Šardice Dětský ples

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Cool school Bezva škola

Cool school Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění o pí uč. Polášková Studijní okénko Cool school Bezva škola Leden / 4 o Tereza Hrošová (9. A) Sport o Martin Zikl (6. C) o Roman Prax (6. C) Módní policie o Eva Vejmělková (7.

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka...

Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka... Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka.....9 Přání...10 Vánoce jsou jedním z nejkrásnějších období roku.

Více

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol Výroční zpráva 2011 Tělocvičná jednota SOKOL Písty Předkládá výbor TJ.Sokol Obsah I. Úvod II. Údaje o organizaci III. Činnost v roce 2011 IV. Finanční zpráva V. Revizní zpráva VI. Plán činnosti na rok

Více

Chci vás obeznámit s našimi hospodářskými novinkami. Blíží se zima a před námi vyvstala nutnost udělat přístřešek pro auto.

Chci vás obeznámit s našimi hospodářskými novinkami. Blíží se zima a před námi vyvstala nutnost udělat přístřešek pro auto. Drazí přátelé! Vážená ARCHO!! Jsem tomu velmi ráda, že my, resp. naše služba, máme tak skvělé přátele v Čechách! Jsme ohromně vděčni za vaše modlitby, za vaši pomoc pro nás! Naše děti jsou oblečeny, obuty,

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 4. 1. 2014 Vážení bratři hasiči, vážení hosté. Dovolte, abych Vás seznámil se zprávou o činnosti SDH Veselice za rok 2013. K dnešnímu dni má náš sbor 45 členů.

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Zpravodaj. obce Záryby 4-2014. A už zase...

Zpravodaj. obce Záryby 4-2014. A už zase... Zpravodaj obce Záryby 4-2014 A už zase... Vážení spoluobčané, a už zase se nám blíží volby do zastupitelstva naší obce a dovolím si zde předvídat, že budou svým způsobem za poslední období historické,

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

Rozsvícení vánočního stromku. Brigáda- Podzimní úklid Horní Hbity

Rozsvícení vánočního stromku. Brigáda- Podzimní úklid Horní Hbity 4/2013 Vážení a milí čtenáři, vítám Vás u dalšího čísla našeho Zpravodaje, které uzavírá již jeho třetí kompletní ročník. Předvánoční období plné shonu máme již téměř za sebou a čekají nás svátky, které

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám ten rok opět rychle uběhl. Někomu bylo veseleji, někomu se už zase tolik nedařilo. Všem ale dává konec roku možnost ohlédnout se zpět, říci, co bylo dobré, co se povedlo, co

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 3/2015. Vážení občané, vážení čtenáři,

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 3/2015. Vážení občané, vážení čtenáři, ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 3/2015 Vážení občané, vážení čtenáři, v tomto vydání zpravodaje se ve svém příspěvku budu snažit o podání informací za období třetího čtvrtletí. V období prázdnin, byla

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není.

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Náš Domov 12/2016 PROSINEC 2016 Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Přeji Vám všem co nejvíce potřebujeme ZDRAVÍ, co stále hledáme

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Leden únor 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna pro děti Středa: 9:30 11:30

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Z obsahu zpravodaje: Události v obci, co nového v obci, co připravujeme, kultura v obci. Vystoupení dětí ZŠ Cotkytle. I když

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Ročník XV. 15. prosinec 2009 číslo 4

Ročník XV. 15. prosinec 2009 číslo 4 Ročník XV. 15. prosinec 2009 číslo 4 Hlavi ka.indd 1 28.10.2007 15:14:55 Obecní úřad Hudlice přeje všem krásné a pohodové prožití Vánoc a v roce 2010 hodně zdraví, osobní spokojenosti, štěstí a lásky Strana

Více

Leden 2015 V lednu nastoupily dvě nové pracovnice.do keramické dílny paní Martina Beranová a paní Marcela Dvořáková do přímé péče. Z klientů nikdo nový nepřišel, máme plný stav. Chystáme se oslavit pololetní

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

2. kapitola: přehled událostí v roce 2009

2. kapitola: přehled událostí v roce 2009 2. kapitola: přehled událostí v roce 2009 Leden 3. ledna se v sokolovně konalo představení morkovských ochotníků. Šlo o hru Tři v tom od Jaroslava Vostrého. Účast byla vysoká a návštěvníci byli velmi spokojeni.

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

USNESENÍ 9. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Domaslavice, konaného dne 23.9.2015

USNESENÍ 9. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Domaslavice, konaného dne 23.9.2015 USNESENÍ 9. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Domaslavice, konaného dne 23.9.2015 Zastupitelstvo obce Dolní Domaslavice schvaluje - program 9. zasedání - ověřovatele zápisu: M. Chrobočková, M. Junga -

Více

Dne se konala brigáda na sázení stromků. Dne proběhl v naší obci sběr starého železa. Náš sbor má 50 členů. Z toho je 19 žen a 31 mužů.

Dne se konala brigáda na sázení stromků. Dne proběhl v naší obci sběr starého železa. Náš sbor má 50 členů. Z toho je 19 žen a 31 mužů. 2007 Náš sbor má 50 členů. Z toho je 19 žen a 31 mužů. Dne 10. 3. se konala brigáda na sázení stromků. Dne 31. 3. proběhl v naší obci sběr starého železa. - 1 - Dne 1. 5. proběhlo na sportovním areálu

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Gymnázium Nymburk. Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK. Karolína Rejmanová 1PB 2O13

Gymnázium Nymburk. Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK. Karolína Rejmanová 1PB 2O13 Gymnázium Nymburk Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK Karolína Rejmanová 1PB 2O13 1 OBSAH 1. ÚVOD 2. JAK TO VŠECHNO ZAČALO 3. PRVNÍ ROK BYL TĚŽKÝ 4. DOSTAVILY SE VÝSLEDKY 5. ZALOŽENÍ NOVÉHO KLUBU

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 16:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 16:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.11. 1.12. 2.12. 3.12. 4.12. 5.12. 6.12. 7.12. 1. NEDĚLE 1. adventní 1. adventní Rorátní mše k Panně Marii Rorátní mše k Panně Marii Rorátní mše k Panně

Více

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu.

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu. Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel: Hlavní město Praha pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely Vážení a milí čtenáři, říjen 2012 9. ročník, č. 10 teplé

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

ZPRAVODAJ OBCE LESKOVICE. Číslo 21

ZPRAVODAJ OBCE LESKOVICE. Číslo 21 ZPRAVODAJ OBCE LESKOVICE Číslo 21 Prosinec 2015 Slovo starosty Vážení spoluobčané, rok uplynul jako voda a my stojíme na prahu roku 2016. Než jej však překročíme, dovolím si připomenout zásadní události

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

ZPRÁVA ZA SEZÓNU 2015/2016. Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec

ZPRÁVA ZA SEZÓNU 2015/2016. Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec ZPRÁVA ZA SEZÓNU 2015/2016 Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec Sezona 2015/2016 HC Střelci Jindřichův Hradec - hokejový klub pro všechny Sezóna 2015/2016 byla již druhou sezonou nově vzniklého hokejového

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Z P R A V O D A J prosinec 2014

Z P R A V O D A J prosinec 2014 Z P R A V O D A J prosinec 2014 Slovo předsedy Zdravím Vás všechny, členy i nečleny. Zase rok uběhl a já přemýšlím, co napsat. V posledním čísle jsem myslel, že již píšu naposledy, ale není tomu tak. Napíšu

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

Obec Sviny Čj. 7/2014. Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne od 18 hodin.

Obec Sviny Čj. 7/2014. Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne od 18 hodin. Obec Sviny Čj. 7/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 16. 12. 2014 od 18 hodin. Přítomni: Ing. František David, Ing. Pavla Slípková, p.anna Boubelíková, Ing. Martin Havelda,

Více

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni Bulletin obecně prospěšné společnosti Zajíček na koni Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni www.zajiceknakoni.cz Obsah: Úvodní slovo... 3 Podzim v Bleu de Ciel... 4 KPZ nezná zimní spánek... 5 Kavárna

Více

Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 5. 5. 2016 od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková, Vlastimil Krejčí, Radka

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÁŽENÍ PŘÁTELÉ ZNOJEMSKÉHO MLÁDEŽNICKÉHO HOKEJE Dovoluji si Vám předložit 1. výroční zprávu hokejového klubu HC Znojemští orli mládež za sezonu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více