Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 2 lčíslo 11 l

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 2 lčíslo 11 l14. 11. 2008"

Transkript

1 NEKONEČNÁ BAJKA Moravskokrumlovské oviy Měsíčík lvydává Město Moravský Krumlov lročík lčíslo 11 l Žilo bylo veliké stádo ovcí. Spokojeě se popásalo a chudých pastviách. Na stádo dohlíželi valaši (pastevci) se svými velkými ovčáckými psy (k zaháěí vlků), kolem obíhali závraťáci (malí psíci, kteří drží stádo pohromadě). Berai prubíři se zástěrkami (prkéko zavěšeé pod břichem a řetízcích) vyhledávali říjící bahice (ovčí samice), aby je valaši mohli odvést k řízeému početí s určeým plemeým beraem. Každý avečer se stádo vracelo do košáru (ohrady) k dojeí, v jehož průběhu dostávaly ovce podle možství adojeého mléka přilepšeí v podobě otrub, šrotu ebo jié lahůdky. Z mléka bača (hlaví ovčák, vedoucí pastevců) každý de ve vedle stojící salaši během ěkolika hodi vyrobil sýr, který se jako produkt občas odvážel dolů do dědiy k dalšímu zpracováí a k prodeji. Bezpečý košár chráil ovce před vlky, přístřešek před deštěm, ale z toho si ic edělaly, hlavě v době, kdy měly a sobě mohutou vrstvu vly. Jedou za rok přišli střihači a všechy ovce během ěkolika dů tohoto teplého kožichu zbavili. To by ještě ebylo ejhorší. Byly i smutější chvíle občas přišel řezík a vybral si ějakého tučého beraa, jehňátko ebo vysloužilou ovečku, aby obohatil jídelíček turistů, ovčáků ebo jejich rodi dole. Ze sýrů, vly a masa žilo celé společeství. Tak to šlo po mohá desetiletí. Některým odrostlým jehňatům a mladším ovcím se však zdálo, že za ohradou ebo za jejich pastviou by sad mohlo ještě ěco být. Co když je tam tráva zeleější? Co když tam teče čerstvější voda? Jsou tam také bačové, psi, střihači, řezíci? A tak zpočátku euvědoměle, ale čím dál itezivěji toužily po tom, dostat se dál, do ezámého kraje. Jedoho de se jim za hlasitého zvoěí jejich zvoků podařilo povalit košár a vydaly se za tou zeleější trávou, za čerstvější vodou, do volého kraje. A astojte: To, o čem ovce celou dobu sily, byla skutečost. Mohly si jít, kam chtěly. Tráva byla moc dobrá, zeleější, šťavatější (alespoň jim to tak připadalo), voda zurčela v bystřiách, ikdo je ehlídal, ikde žádý závraťák. Nikdo je také estříhal, berai prubíři poztráceli své zástěrky a mohli mít radost ze života. Jehňata pila mateřské mléko do sytosti, až ovce přirozeě zasychaly. Nikde žádý řezík, který by jim bral životy. Každá ovce byla odpovědá sama za sebe. Ale postupě přicházelo rozčarováí. Tráva byla spaseá, za ovou bylo třeba jít dál. Vla začala být těžká. A střihači ikde. Nikde žádý hlídací pes, který by chráil stádo před vlky. Ale také ikde žádý valach, který by ovcím asypal otrub ebo šrotu. Při epřízi počasí by se měly semkout k sobě a hřát se svými těly, ale oy to zapoměly, echtěly se tísit! A ke všemu ještě celá ta ekoečá pláň jakoby se ěkde v dálce uzavírala stíem, který mohl být i hlubokým čerým lesem! Ty starší a zkušeější ovce začaly říkat těm mladším, které mezitím dorostly z jehňat, původě osvobozeých z košáru i z těch, která se arodila z již přirozeé ovčí lásky cestou: V tom lese a obzoru by mohli být vlci a kdoví, jaké ještě jié ebezpečí. A všechy ovce poslouchaly vyprávěí pamětic, jaké to bylo ádheré v košáru, že tam sice byli valaši, závraťáci a bača, ale to ic, to bylo všecho pro jejich dobro. Zato tam měly otruby a šrot, samozřejmě hlavě ty, které více dojily. Když bylo málo trávy, dostaly seo. Zadarmo chodil veteriář! A že přišel ěkdy řezík? Ale to také ic, vždyť i ta smrt patří k životu. A starší ovce sdíraly z krků své zvoky a ty mladší, které svým zvoěím celou tuto aabázi způsobily, je ásledovaly. Netrvalo dlouho a celé stádo se obrátilo a pokorě se vydalo a zpátečí cestu. Bača i s valachy ztraceé ovce rádi přivítali. Však jim vyspravili košár i přístřešek a slíbili, že otrub a šrotu bude více ež předtím. I seo bude, a vykopali ovou studu. Všichi psi a zameí přátelství usilově vrtěli ohoy. Také řezík prý již chodit ebude, stal se mezitím vegetariáem, protože mu vypadaly zuby. Všecho se vrátilo do starých kolejí. Ale po čase ěkteré mladé ovečky začaly mít divé sy. Viděly v ich volé zeleé pastviy a zurčící vodu v bystřiách.... Pokud v této bajce ěkdo pozal jakoukoliv podobost s kokrétím lidským světem, echť si je jist, že jde o podobost čistě áhodou. Slova Jaa Kollára v eposu Slávy dcera jsou však věčá: Sám svobody kdo hode, svobodu zá vážiti každou. Te, kdo do pout jímá otroky, sám je otrok. Ig. Jaroslav Mokrý starosta města VÁNOCE SE BLÍŽÍ Hodláte poděkovat a popřát svým zákazíkům či zaměstacům a Váoce a ový rok? Pokud ao, Moravskokrumlovské oviy Vám opět poskytou prostor k otiskutí blahopřáí ve váočím čísle, které bude vycházet 1. prosice 008. Uzávěrka do čísla 1/008 je 8. listopadu 008. Objedávky a bližší iformace: - Městská kihova, ám. TGM 35, Mor. Krumlov tel.: Iformačí cetrum, Zámecká, Mor. Krumlov tel.: ZDARMA do všech domácostí v Moravském Krumlově, Poláce a Rokyté Iformace z radice, ázory, diskuse, polemika, zajímavosti ze školství, kultury i sportu... ZAHRADNICKÁ VÝSTAVA LÁKALA NÁVŠTĚVNÍKY UŽ POPÁTÉ Zahradická výstava se koala ve dech 4. říja až 8. říja 008 v Galerii Městského Muzea v Moravském Krumlově. Výstavu jsme zahájili verisáží. Na přípravě se, jako již tradičě, podíleli místí zahrádkáři, paí Ludmila Dvořáková, majitelka prodejy Květiy, paí Haa Klusáková, která vystavovala svou vlastí keramiku, paí Eva Blažková, zámá zahradice specializující se a pěstováí chryzatém, maželé Gruovi z Petrovic, kteří měli výstavu medů s ochutávkou a ukázkou proskleého úlu s živým včelstvem, pracovice MěKS, které zajišťovaly propagaci výstavy, a Město Moravský Krumlov, které možost uspořádat výstavu zajistilo fiačě. Na výstavě takového rozsahu se, kromě výše uvedeých orgaizátorů, podílelo moho dalších osob. Skutečě krásé a ápadité araže z květi řezaých, pěstovaých ve skleících, z květi a rostli přírodích sestavily paí Dvořáková, sleča Škodová, paí Blažková a paí Kopuletá z Ivačic. Tato umělecká díla byla velmi detailě vypracováa a tvořila uceleý kotext výstavy. Na zajištěí výpěstků od zahrádkářů a a celkové přípravě výstavy se výrazě podílel pa Václav Dubšík. Části, kde byly zahrádkářské výpěstky, domiovala jablka, viá réva, byly k prohlédutí pěké a zdravé exempláře paprik, rajčat, celeru, mrkve, cibule, česeku, pórku, zelí, okurky, idické okurky, kiwi, mrkve, petržele, brambor, kapusty, švestek, ořechů, dýí a dalších plodi. Často uváděá ámitka, že výstava by měla být v ějakém dřívějším termíu, emá opod-statěí, protože se prokázalo, že výpěstky jsou k dispozici i v této době. U těch pěstitelů, kteří výpěstky a výstavu zapůjčí, emusí to přitom být pouze čleové aší zahrádkářské orga i z a c e, o c e ň u j e m e, k r o m ě poskytutí plodiy, také jejich vstřícost a ochotu, která v současé době eí zcela samozřejmá. Za toto jim patří vřelé poděkováí. Dost často se také dozvíme, že osloveá osoba už ic emá. Přitom letoší vegetačí rok byl velmi přízivý. Nebyly ai jarí mrazíky, ai mrazíky a podzim, srážek bylo, vyjma zářijo-vého suchého období, také dost. Řeka Rokytá se evylila z břehů a emocem a škůdcům se zahrádkáři již aučili čelit. Výstavu zhlédlo a 800 spokojeých dospělých osob a dětí. Jejím příosem byl silý estetický prožitek, dále poukázáí a to, že dobře provedeá práce přiáší dobré a reálé výsledky, a mimo jié také fakt, že se setkají spřízěé Foto: J. Kristiá duše a vzájemě si rozšíří svůj zahradický a pěstitelský obzor. O spokojeosti ávštěvíků svědčí ěkteré zazameaé připomíky: Výstava byla jako vždy pečlivě připraveá moc pěké. Nádheré je slabé slovo. Výstava je rok od roku hezčí. Bylo to moc pěké, zítra sem přijdu určitě ještě. Dobré medy! Dík za jablko. Úžasá výstava, zejméa burčák. Je tak dál, přejeme moho sil. Velmi pěká výstava. Je a co se dívat a se tím také vzdělávat. Další připomíky jsou uvedey v podobém duchu. Někdo má postřehy materiálí, ěkdo duchoví. Domíváme se však, že každý ávštěvík odešel spokoje a pozal, že výstavu jsme připravili s láskou a s adšeím. Naším cílem bylo poukázat a to, že v přírodích podmíkách ašeho regiou jsme s to vypěstovat pěké zdravé plodiy a hezké květiy a vytvořit krásé prostředí. Josef Škoda

2 straa Moravskokrumlovské oviy Useseí RM a ZM Moravský Krumlov USNESENÍ Z 1. ZASEDÁNÍ ZM KONANÉHO DNE ZM schvaluje: Rozpočtová opatřeí č. 8/008, 9/008 a 11/008 provedeá Radou města Moravský Krumlov v předložeém zěí, rozpočtová opatřeí č. 10/008 a 1/ 008 v předložeém zěí, poskytutí půjčky z FKSP pro zaměstace ve výši Kč v souladu s předložeou smlouvou a pověřuje starostu města jejím podpisem, úhradu čleského příspěvku pro Mikroregio Moravskokrumlovsko za rok 008 ve výši 30 Kč a obyvatele, tz. v celkové výši Kč, předáí majetku města do správy k vlastímu hospodářskému využití pro příspěvkovou orgaizaci ZŠ Ivačická - majetek dle předložeé sestavy v celkové hodotě ,50 Kč, předáí majetku města do správy k vlastímu hospodářskému využití pro příspěvkovou orgaizaci SMM - pozemky dle předložeé sestavy v celkové hodotě 8.45 Kč, Smlouvu o parterství se subjektem Nadace parterství, se sídlem Údolí 33, Bro, a zabezpečeí vzájemé spolupráce při rozvoji projektů šetré turistiky a cyklistiky v regiou v předložeém zěí a pověřuje starostu jejím podpisem. ZM bere a vědomí: Předložeý materiál pro kotrolu úkolů RM a ZM, předložeou zprávu o čiosti Rady města od 0. zasedáí Zastupitelstva města M. Krumlov, předložeou prezetaci stavu projektové dokumetace a revitalizaci vitřího města zpracovaou PK Ossedorf, předložeý zápis z 14. jedáí Fiačího výboru ZM M. Krumlov ze de , předložeý zápis z jedáí Osadího výboru Rokytá ze de , předložeý dopis ájemců bytového domu a ul. Sídliště , iformaci starosty o prodloužeí smlouvy o výpůjčce Slovaské epopeje A. Muchy M. Krumlovu. ZM pověřuje: RM přípravou podrobého materiálu pro rozhodutí ZM ve věci prodeje bytů bytového domu a ul. Sídliště zapisovatelka: Markéta Sobotková ověřovatelé zápisu: Marie Novotá, Irea Kočí USNESENÍ Č. 51 Z 38. SCHŮZE RM KONANÉ DNE RM schvaluje: Použití čerpáí z fodu reprodukce ZŠ Klášterí a dofiacováí rekostrukce hygieického zázemí ZŠ, a to po redukci dodavatelem fakturovaých částek ve výši uvedeé ve staovisku stavebího dozoru, ukočeí ájemí smlouvy k části pozemku p.č s avrhovateli uvedeými v materiálu, proájem části pozemku p.č o výměře cca 00 m v k.ú. M. Krumlov avrhovatelům uvedeým v materiálu za ceu 1,50 Kč/m /rok, vyřazeí a ekologickou likvidaci efukčího majetku z operativí evidece SMM Moravský Krumlov: iv. č. 173 počítač Office PC 100, poř. cea: Kč, datum pořízeí , uzavřeí předložeé Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízeí práva odpovídajícího věcému břemei č / s firmou E.ON Distribuce, a.s., přiděleí bytu č. 4 a ulici Husova 165, M. Krumlov o velikosti +1 avrhovatelce uvedeé v materiálu, dodatek č. 1 k Ceíku a staoveí smluvích ce za stáí vozidel a místích komuikacích v Moravském Krumlově ze de v předložeém zěí s účiostí od , zapojeí města Moravského Krumlova do dotačího řízeí v programu Regeerace MPR a MPZ a rok 009 s prioritou obovy objektu Šatlavy. RM doporučuje: Správímu orgáu městského úřadu zvážit promiutí poplatku ze vstupého subjektu: Sdružeí rakšické mládeže Moravský Krumlov, a akci Rakšické hody koaé ve dech , ZM schválit poskytutí ivestičího příspěvku pro subjekt Vodovody a kaalizace, dobrovolý svazek obcí, Třebíč, a realizaci stavby projektu Ochraa vod v povodí řeky Dyje II/M. Krumlov ČOV a kaalizace ve výši Kč, ZM eschválit prodej pozemku p.č. 980 o výměře 30 m v k.ú. M. Krumlov avrhovatelům uvedeým v materiálu, ZM eschválit prodej pozemku p.č. 4 o výměře 004 m v k.ú. M. Krumlov avrhovatelům uvedeým v materiálu, ZM schválit prodej pozemku p.č o výměře 759 m v k.ú. M. Krumlov avrhovateli uvedeému v materiálu za ceu 310,- Kč/m. RM provádí: Rozpočtové opatřeí č. 14/008 v předložeém zěí, postupuje jej k projedáí fiačímu výboru města a doporučuje ZM schválit toto provedeé rozpočtové opatřeí. RM revokuje: Své useseí č. 47 ze de , bod VI.4. ve věci osazeí dopravího začeí v plém zěí, své useseí ze de ve věci: souhlasu RM s vyzačeím 3 parkovacích míst pro potřeby SOŠ, SOU a OU bez poplatku (podělí - pátek), pod podmíkou, že a těchto vyhrazeých místech budou parkovat pouze služebí vozidla a ikoliv soukromá, a to v plém zěí, své useseí č. 50 ze de , bod V.1. ve věci hypotečího úvěru v plém zěí. RM projedala: Předložeý ceový ávrh a rozhodla o provedeí tepelé izolace fasády objektu MŠ Palackého v rámci rozpracovaé stavby Přístavba a stavebí úpravy MŠ Palackého, předložeý dopis ze de a eměí své staovisko ve věci výše kupí cey pozemku p.č. 140/1 díl A v k.ú. Rokytá. RM odkládá: Své useseí ve věci uzavřeí smlouvy o budoucí kupí smlouvě a pozemky p.č. 1330/ a 1330/3. RM postupuje: Předložeý ceový ávrh a provedeí tepelé izolace fasády objektu MŠ Palackého v rámci rozpracovaé stavby Přístavba a stavebí úpravy MŠ Palackého pro iformaci ZM a ukládá vedoucí fiačího odboru zpracovat příslušé rozpočtové opatřeí. RM pověřuje: SMM vyřešeím situace odtoku povrchové vody objektu TGM 43 dle žádosti o ápravu ze de , starostu města projedat s ředitelem SOŠO, SOUŘ M. Krumlov možosti proájmu vyhrazeých parkovacích míst před vchodem do školy. RM souhlasí: S provedeím stavby Moravský Krumlov, Bří. Čapků, přípojka NN Jaíček a pověřuje starostu města podpisem souhlasého vyjádřeí s umístěím zemího kabelu a podpisem smlouvy o smlouvě budoucí č.: /1, s hostováím luaparku firmy Bohumil Jug, Slavice 91, Třebíč a tradičích Rakšických hodech v roce 009 dle žádosti subjektu ze de , s ozámeím baky ke Smlouvě o poskytutí hypotečího úvěru reg.č.: 3100/ /03/01-001/00/R ze de s fixací sazby a 5 let. RM eschvaluje: Předložeou abídku firmy Paseo, s.r.o., Stráží 13, Praha, a zapojeí města M. Krumlov do edičího systému a podporu regioálí turistiky. RM bere a vědomí: Dopis reagující a výši kupí cey pozemku, předložeou zprávu o situaci proájmu objektu restaurace TGM 44-45, záporé vyjádřeí Policie ČR a SÚS JmK k avrhovaému dopravímu začeí Osazeí DZ E 1, iformace ředitele SMM ve věci stavu prodeje objektu Myslivy, žádost ředitele Výchového ústavu M. Krumlov ze de , zápis z jedáí komise pro regeeraci památkové zóy ze de , zápis z jedáí komise pro prezetaci města a kulturu ze de s tím, že doporučeí body 1 a jsou rozpracováy, iformace místostarosty o možostech spolupráce s firmou AQE advisors, a.s., Bro, a získáí dotací v oblasti životího prostředí. zapsal: Ig. Pavel Vavřia tajemík za obsahovou správost: Mgr. Bořivoj Ziegler čle RM USNESENÍ z. zasedáí ZM koaého de ZM schvaluje: Rozpočtová opatřeí č. 13/008, a 14/ 008 provedeá Radou města Moravský Krumlov v předložeém zěí, poskytutí ivestičího příspěvku pro subjekt Vodovody a kaalizace, dobrovolý svazek obcí, Třebíč, a realizaci projektu stavby: Ochraa vod v povodí řeky Dyje II/Moravský Krumlov ČOV a kaalizace ve výši 160 tis. Kč a pověřuje starostu města podpisem příslušé smlouvy, rozpočtové opatřeí č. 16/008 v předložeém zěí, předložeý materiál o utosti provedeí tepelé izolace fasády objektu MŠ Palackého v rámci rozpracovaé stavby Přístavba a stavebí úpravy MŠ Palackého včetě ceového ávrhu, předložeé rozpočtové opatřeí města č. 15/008 a dofiacováí rozšířeí rekostrukce MŠ Palackého v předložeém zěí, předložeý Dodatek č. 1 ke SOD č. 8/70/008 subjektu: OSP, spol. s r.o., Okruží 394, M. Krumlov, a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku, prodej pozemku p.č o výměře 759 m v k.ú. Mor. Krumlov žadateli uve- deému v materiálu za ceu 310,- Kč/m a jeho převod z evidece majetku SMM M. Krumlov do evidece majetku města, prodej pozemku p.č. 436/8 o výměře 44 m v k.ú. Mor. Krumlov žadatelům uve- deým v materiálu za ceu 87 Kč/m a jeho převod z evidece majetku SMM M. Krumlov do evidece majetku města, prodej pozemků v k.ú. M. Krumlov dle GP č /008 za ceu 15 Kč/m, a to: lpozemek p.č. 4463/9 o výměře 310 m žadatelce uvedeé v materiálu lpozemek p.č. 4463/30 o výměře 193 m žadateli uvedeému v materiálu lpozemky p.č. 446/1 o výměře 1 m a p.č. 4463/8 o výměře 367 m žadatelům uvedeým v materiálu lpozemky p.č. 4463/1 o výměře 396 m a p.č. 4463/34 o výměře 7 m žadatelům uvedeým v materiálu lpozemek p.č. 4463/7 o výměře 396 m žadatelům uvedeým v materiálu a jejich převod z evidece majetku SMM Moravský Krumlov do evidece majetku města, zadáí projektu Zlepšeí eergetické áročosti objektu Základí školy a Ivačické ulici a budovy Mateřské školy a ulici Husova a pověřuje místostarostu dalším jedáím, sížeí spoluúčasti a ákladech spojeých se směou pozemků p.č. 1994/ o výměře 138 m ve vlastictví města za pozemek p.č. 011/5 ve vlastictví žadatele uvedeého v materiálu z důvodů ápravy předchozí chybé směy v eprospěch žadatele, a to a poměr 80 % město a 0 % žadatel, Smlouvu o poskytutí dotace z rozpočtu města Moravský Krumlov a rok 008 a spolufiacováí programu subjektu FC Moravský Krumlov, P.O.Box 16, ve výši Kč v předložeém zěí a pověřuje starostu jejím podpisem, Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zajištěí fiacováí systému IDS JMK uzavřeé de se subjektem JmK, Žerotíovo ám. 3/5, Bro, a fiacováí. adstadardu dopraví obslužosti města v roce 008 ve výši Kč v předložeém zěí a pověřuje starostu jeho podpisem. ZM bere a vědomí: Předložeý materiál pro kotrolu úkolů RM a ZM M. Krumlov, s připomíkou, že je třeba doplňovat termíy plěí úkolů, předložeou zprávu o čiosti Rady města od 1. zasedáí ZM M. Krumlov, předložeý zápis z 15. jedáí Fiačího výboru ZM M. Krumlov ze de ZM města souhlasí: S vybudováím stavby Lesí cesta k městské lesově rekostrukce a pozemcích města, s podmíkou získáí dotace ze ZIF. ZM eschvaluje: Prodej pozemku p.č. 980 o výměře 30 m v k.ú. Mor. Krumlov žadatelům uvedeým v materiálu, prodej pozemku p.č. 4 o výměře 004 m v k.ú. Mor. Krumlov žadatelům uvedeým v materiálu. zapisovatelka: Petra Svobodová ověřovatelé zápisu: Ig. arch. Daiela Kudrová Volby do zastupitelstev krajů koaé de Kraj: Jihomoravský kraj Okres: Zojmo Obec: Moravský Krumlov Okrsky Voliči Vydaé Volebí Odevzdaé Platé % platých v sezamu obálky účast v % obálky hlasy hlasů Straa Platé hlasy celkem v % 1 Komuistická str. Čech a Moravy SNK Evropští demokraté Křesť. demokr. uie - Čs. str. lid NEZÁVISLÍ Straa zeleých Moravaé Česká str. árod.socialistická Straa zdravého rozumu Sdruž. pro rep. - Republ. str. Čsl SdŽ - Straa důstojého života Volte Pr. Blok Alterativa Občaská demokratická straa Česká str. sociálě demokrat Folklor i Společost Děl. str. - zrušeí popl. ve zdr Kozervativí koalice "DOHODA PRO JIŽNÍ MORAVU" Volby do Seátu Parlametu ČR koaé de Výsledky hlasováí Obec: Moravský Krumlov Obvod: 54 - Zojmo Okrsky Voliči Vydaé Volebí Odevzdaé Platé % platých v sezamu obálky účast v % obálky hlasy hlasů 1. kolo kolo Výsledky hlasováí Kadidát Volebí avrhující Politická Počty % hlasů Počty % hlasů straa straa příslušost 1. kolo. kolo *1 Bayerová Marta RNDr. KSČM KSČM KSČM Rothröckl Tomáš Ig. SZ SZ BEZPP Nezveda Petr Ig. ODS ODS ODS Molí Josef Mgr. SNK ED SNK ED BEZPP Skopal Ladislav Ig. ČSSD ČSSD ČSSD Peřika Jiří SdŽ SdŽ BEZPP Vybíral Alois Ig. KDU-ČSL KDU-ČSL KDU-ČSL Staislav Jiří NS+SZR SZR ČSNS ) postupující kadidát *) zvoleý kadidát převzato z iteretových stráek:

3 Moravskokrumlovské oviy straa 3 KATARZE Ještě před týdem jsem tu mohl žertovat a téma to jsem zvědav, kolik expertů bude v podělí tvrdit, že volebí výsledek čekali. Des si a podobé žertováí etroufu. Nevěřím, že s takovou tezí ěkdo vyrukuje. Výsledek 3:3 je výprask, který přesahuje meze realistické představivosti. Jiří Paroubek ho kometoval slovy, že byla překreslea politická mapa. Má i emá pravdu. Mapa byla překreslea v tom smyslu, že yí je jasě vidět to, co tu bylo už předtím. Stojíme před realitou. Občaští demokraté teď hovoří o utosti změ a o tom, že výsledky voleb musí dovést strau ke katarzi, tedy k vitří očistě. Tohle vyčištěí vitřích brýlí ale čeká ás všechy. Volby ukázaly, jak to s ámi je. Jsou reakcí a pokusy Topolákovy vlády o ěkteré reformy. Samotá ODS je straa, která si počíá jako západí sociálědemokratické stray. Naši sociálí demokraté jsou a pozici západích komuistů a aši komuisté jsou a pozici východích komuistů. Reformy prosazeé je s pomocí poslaců, kteří přeběhli za ejasých okolostí, jsou tak opatré a vypolštářovaé, že mohdy ai reformami ejsou. Přesto volič řekl NE. Je zbytečé plácat ěco o tom, že pravicový volič zůstal doma. Neí žádý pravicový volič, je to fiktiví figura jako klekáice ebo bludička. Našici vyhovuje socialismus, bez ohledu a to, jestli má ebo emá lidskou tvář. Musí to být takový socialismus, ve kterém je všecho k dostáí a v televizi se hrají krváky a cajdáky a a dovoleou se může jezdit do Bibioe v Itálii, kde se ašiec domluví u tamích obchodíků česky. Takový socialismus, ve kterém se v oviách píše o tom, kdo se s kým vyspal a kdo koho zapíchl. Neechme se mýlit, že před časem volič apráskal sociálím demokratům. Nebylo to proto, že echtěli reformy, ale proto, že kryli Grosse, o kterém se v oviách psalo, že je zloděj a kamarádí se s majitelkou bordelu. Naše politické stray tohle všecho vědí. Proto jsou komuisté tak sebevědomí a proto se jim sociálí demokraté lepí a ideologický šos. Vědí to pochopitelě i občaští demokraté. Ti vedou opatrou sociálě demokratickou politiku, a aby to ebilo do očí, přiejmeším ěkteří z ich vyvolávají liberálí hesla o volé soutěži a odpovědosti jedotlivce, a také hodě toho apovídají o svobodě. Jedié, čím se ODS liší od soupeřů, je míra odpovědosti. Reformy, o ěž se pokusili, jsou ezbyté. Ježe jsou vypolštářovaé výjimkami a kompezacemi a ohledy a toho a ohledy a ooho. Systém polštářů je tak složitý, že je epochopitelý, a avíc je ašiec echce vidět. Tomu stačí, že ODS daňově zvýhodila bohaté a ám apařila třicet koru za ávštěvu u doktora. Tudíž pryč s í. Takový pohled a aši společost je jediá reálá katarze, které můžeme dosáhout po aalýze výsledků posledích voleb. Všecho ostatí je je stíové divadlo. Topoláek možá vyměí ěkteré miistry, asi miistra Julíka, který prokázal ejvětší odvahu a kompetetost z celé řady miistrů zdravotictví, jaké jsme měli, a sad i popustí Bémovi post předsedy stray, aby byl od Klause a chvíli pokoj. Bude to vydáváo za katarzi. Bude to je chabá reakce a tvrdou skutečost, že jsme takoví, jací jsme, a jií ebudeme. A tohle pozáí je jediá katarze, která má smysl. Odřej Neff (převzato z deíku Lidové DOMÁCÍ NÁSILÍ Domácí ásilí je fyzické, psychické, sexuálí či ekoomické ásilí mezi blízkými osobami maželi, druhy, rodiči a dětmi, prarodiči a voučaty apod. K domácímu ásilí dochází zpravidla v soukromí, tedy za zavřeými dveřmi, mimo kotrolu společosti. Násilé icidety se opakují a jejich itezita se stupňuje. U obětí to může vést ke ztrátě schopostí včas ásilí zastavit a efektivě situaci ve vztahu řešit. Možý způsob řešeí domácího ásilí přiesl záko č. 135/006 Sb., který zakotvil ové oprávěí Policie ČR v podobě istitutu vykázáí. Vykázáí je prevetivím opatřeím směřujícím k ochraě ohrožeých osob. Od jsou policisté oprávěi vykázat ásilíka z bytu a zakázat mu do společého obydlí vstup a dobu deseti dů. Během těchto deseti dů mají ohrožeé osoby možost řešit svoji situaci v klidu a za pomoci kompetetích istitucí. Doba deseti dů emůže být v žádém případě zkrácea, ale může být prodloužea. Během těchto deseti dů a základě rozhodutí o vykázáí je osobě ohrožeé ásilým chováím blízké osoby abíduta pomoc itervečího cetra, a to ejpozději do 48 hodi od přijetí rozhodutí o vykázáí ze stray Policie ČR. Pracovíci itervečího cetra ohrožeou osobu kotaktují, pomohou jí zorietovat se v její situaci, iformují ji o možostech dalšího řešeí situace, poskytou sociálí, práví a psychologické poradeství, zprostředkují ávazé odboré služby a v případě potřeby abídou krizové ubytováí. Služby itervečího cetra jsou bezplaté. Jedá se tedy o zcela ový způsob pomoci osobám ohrožeým. Doposud musely oy samy vyhledávat iformace a pomoc, v současé době je kotaktují pracovíci itervečího cetra sami s přímou abídkou podpory a poradeské pomoci. Je samozřejmě a vůli osoby ohrožeé, zda pomoc abízeou itervečím cetrem přijme, či ikoli. O pomoc itervečího cetra ale může požádat i sama osoba ohrožeá, ebo kdokoliv z jí blízkých osob, emusí to být v souvislosti s vykázáím. Zřizováí a provoz itervečího cetra upravuje Záko č. 108/008 Sb., o sociálích službách. Řešeí problému domácího ásilí eí jedoduchou záležitostí, vystoupit ze začarovaého kruhu domácího ásilí představuje pro ohrožeou osobu vždy velkou dávku odvahy a síly, proto je důležité, aby se ebála obrátit a policii a další pomáhající istituce, které jí poskytou svou pomoc a radu. Domácí ásilí esmí být přehlížeo a v žádém případě ijak tolerováo, proto každý, kdo má podezřeí, že v jeho okolí dochází k domácímu ásilí, by měl a teto problém upozorit, byť i je prostým předáím iformací a kotaktů a pomáhající istituce. Neí pro vás domov místem bezpečí? Žijete ve vztahu, kde vám ěkdo vyhrožuje ebo vás zraňuje? Stalo se vám ěkdy, že vás ěkdo blízký uhodil ebo util k sexuálím praktikám, se kterými esouhlasíte? Vyucuje si ěkdo z vašich blízkých kotrolu ad vším, co děláte, a bráí vám v kotaktu s ostatími lidmi? Nerespektují vaši blízcí vaše právo a klidé stáří? Nečekejte a vyhledejte pomoc co ejdříve! Poradeství a pomoc při řešeí problematiky domácího ásilí vám poskyte Itervečí cetrum pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brě, rověž vám sdělí či zprostředkuje kotakty a odborá pracoviště, která ve vašem regiou poskytují služby osobám ohrožeým domácím ásilím. Bezplaté sociálí a práví poradeství vám pracovíci Itervečího cetra poskytou také ve městě Zojmě a adrese Porada pro mezilidské vztahy, Jarošova 6, Zojmo v době od do hodi každou prví středu v měsíci, počíaje datem , můžete ás vyhledat přímo, ebo po předchozím telefoickém objedáí a čísle: a Itervečí cetrum tel ostop: SPONDEA, o.p.s tel. v ambulatí hodiy: Sýpka 5, Bro ambulace: po - čt 8:00-0:00, v pátek do16:00 Bc. Jaa Levová KONFERENCE V ZÁHŘEBU V říju jsem měla možost jako jediá zástupkyě České republiky zúčastit se meziárodí koferece v Záhřebu, orgaizovaou PAN Europea Structure, týkající se vzděláváí učitelů a kvality vzděláváí v rámci středí a východí Evropy. Koferece se zúčastili zástupci Rakouska, Bosy a Hercegoviy, Bulharska, Chorvatska, Kypru, Maďarska, Moteegra, Polska, Rumuska, Ruska, Srbska, Sloveska, Sloviska, Turecka a Ukrajiy a pochopitelě České republiky. V rámci programu koferece byly řešey ejrůzější problémy související s tématikou vzděláváí učitelů. Bylo poukazováo a ubývající počet učitelů. V rámci průzkumu probíhajícího v zemích EU pouze 1 z deseti studetů se skutečě věuje učitelskému povoláí, ostatí odcházejí do jiých, lépe placeých sfér. Dalším problémem je vysoký věk učitelů apř. v Dásku má 45 % učitelů kolem 50 let. Takže všeobecě lze říci, že učitelská populace stáre a mladí sice studují pedagogické směry, ale do výchověvzdělávacího procesu eastoupí. Průzkumy v rámci EU poukazují a převahu že. 75 % že v rámci EU. V předškolím vzděláváí v rámci Evropy jsou a posledím místě Poláci. Slawomir Broiarz, prezidet oviy, ) ZNP, prezetoval situaci v Polsku, kde při edostatku dětí vláda pozavírala moho školek a v současé době dětí v Polsku emá umístěí v MŠ. O dalších problémech související se vzděláváím hovořili zástupci všech zúčastěých států. Své postoje prezetoval i čle UNESCO Petar SELEM I miistr školství Chorvatska Prof. Dr. Draga Primorac. Slavostí tečkou koferece bylo přijetí čleů koferece v reprezetativích prostorách parlametu. Doufejme je, že závěrečý dokumet, jedohlasě přijatý účastíky koferece, týkající se kladeí důrazu a vzděláváí, a prestiž učitelského povoláí a patřičé fiačí oceěí pedagogické práce bude realizová v praxi v rámci celé Evropy. Milada Pelajová Moravský Krumlov, Zojemská (aproti jatkám, vedle Bistra Kolis ) otvírací doba: po pá abízíme: poožky (pro každého) pučocháče thermo (froté) pyžama, očí košile roláky, otepleé kalhoty samoobslužý prodej ldětský koutek s kočárkem do prodejy Přijďte se podívat, těšíme se a vás. MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE V měsíci říju 008 řešili strážíci MP Moravský Krumlov 147 přestupků, z toho 45 řešeo domluvou, 10 blokově v celkové výši Kč 7.600,- (průměr a jedu uložeou blokovou pokutu čií Kč 70,-). V 98 případech byla asazea tzv. botička převážě u řidičů, kteří erespektují skutečost, že parkoviště ve středu Mor. Krumlova je již ějakou dobu zpoplatěo. Městská policie řeší od doby, kdy byla zpoplatěa parkoviště, přestupky s řidiči, kteří parkují svá vozidla v místech, kde je to zakázáo. Tito se odvolávají a skutečost, že v místech, kde parkují eí dopraví začkou parkováí zakázáo, ale zapomíají a ustaoveí vyhlášky o provozu a pozemích komuikacích, která hovoří o parkováí v křižovatce, šířce jizdího pruhu, parkováí v epřehledé zatáčce. Je v zájmu každého řidiče si tyto zalosti oprášit a ebudou se dostávat do rozporu se strážíky MP. V eposledí řadě si ušetří fiačí prostředky za případou uložeou blokovou pokutu. Statistika další čiosti MP v měsíci říju 008: Ozámeí o dopravím přestupku 1 Ozámeí přestupku do KPPP 1 Ozámeí a sekretariát starosty Přijatá ozámeí růzá 19 Předáí skutku a PČR 4 Nález věci 3 Rudolf Fráňa vedoucí strážík DÍKY RADARU KLESL POČET PŘESTUPKŮ NA ZNOJEMSKÉ ULICI O TÉMĚŘ 60 % Už více ež rok dohlíží a bezpečí obyvatel Moravského Krumlova stacioárí radar. Rychlost projíždějících řidičů kotroluje a Zojemské ulici. Statistiky potvrdily, že výrazě přispěl ke zkliděí dopravy. Např. během loňského listopadu (zkušebí provoz) zazameal celkem 1019 přestupků, letos v září překročilo rychlost už je 453 řidičů. Počet hříšíků tak klesl o téměř 60 %. Nemáme sahu postihovat spořádaé občay, kteří se za volatem je zamysleli. Proto máme a radarech astaveou určitou toleraci. V každém případě ale chceme stíhat ty, kteří se obcí řítí vysokou rychlostí a ohrožují všechy kolem. Zisk z pokut eí ijak převratý, efekt pro bezpečost siličího provozu je ale obrovský. Do budouca proto uvažujeme o istalaci podobého zařízeí i a další místa ve městě, podotkl starosta Moravského Krumlova Jaroslav Mokrý. VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V sobotu 5. říja 008 jsme slavostě přivítali do života ové občáky ašeho města. Z áruče svých starostlivých rodičů zkoumali vše, co se kolem ich děje. Přítomí hosté vyslechli projev paa starosty J. Mokrého, zazpívaly jim děti ze ZŠ Ivačické pod vedeím paí L. Pospíšilové, přivítaly je také čleky komise pro kulturu a prezetaci města paí I. Kočí a paí K. Kotková. Podle volby rodičů bylo dětem založeo Dětské koto Beruška u Komerčí baky ebo koto Dětský geius u GE Moey Bak. K oběma dostaly děti roztomilou plyšovou hračku a a obě bude připsá příspěvek ve výši 1 tisíc Kč. Všechy děti dostaly také Pamětí list od města Moravský Krumlov a mamiky malou kytičku. A yí se prosím sezamte s ašimi ovými občáky: Aa Berková Lukáš Buria REMAPLAST - plastová oka, dveře - plastové zahradí bazéy - jímky, ádrže, šachty - zimí zahrady - kalkulace zdarma Zařízeí si moravskokrumlovská radice proajímá od společosti Czech Radar. Ta je spoluzakladatelem projektu Bezpečá města, který obcím abízí možost bojovat proti pirátům silic, aiž by musely zatížit městský rozpočet. Do tohoto projektu se již zapojila zhruba dvacítka měst z celé České republiky. Celkem km/h km/h km/h km/h km/h 5 Přestupků 1019 Celkem km/h km/h km/h km/h km/h 11 Přestupků 453 -red- Aežka Čábelková Sára Čejková Ja Herzá Domiik Jelíek Odřej Jelíek Ja Jiříkovský Markéta Ela Juříčková Zdeěk Lukáš Daiel Roald Mikula Vojtěch Novák Adriaa Patloková Nela Pokorá Daiel Sochor Jaa Stodůlková Lucie Tručková Jáchym Vráa Markéta Drabíková Pavel Striegler Pavel Široký Odřej Štercl Přejeme Vám i Vašim rodičům krásý život plý zdraví, lásky, pochopeí a úspěchů. Květoslava Kotková Prodeja v Moravském Krumlově, Zámecká 17 tel.: izerce

4 straa 4 Moravskokrumlovské oviy HUBERTOVA JÍZDA V ROKYTNÉ POMNÍKY PADLÝM V 1. SVĚTOVÉ VÁLCE V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ V letoším roce uběhlo již devadesát roků od ukočeí 1. světové války. Toto výročí připomíáme přehledem pomíků obětem 1. světové války, které k uctěí jejich památky byly postavey v ašem městě. Ig. Adrea Stejskalová, odbor školství a kultury Pomík v Mor. Krumlově Rakšicích byl postave v mezidobí z veřejé sbírky občaů Rakšic. Památík je umístě a ám. Svobody v Rakšicích. Po obvodu celého památíku jsou fotografie hrdiů padlých v 1. světové válce, které jsou ve špatém techickém stavu a ěkteré již chybí. V sobotu 11. říja přálo počasí a tak se koě i jejich přízivci mohli během dopolede sejít v Rokyté k Hubertově jízdě. U kulturího domu se sešlo čtráct osedlaých čtyřohých krasavců a třiadvacet růzých vozatajských spřežeí, od pohodlých bryček až po praktické vozy, do kterých se vešli všichi, kteří lačili po stylové vyjížďce. Celou akci slavostě zahájil starosta města Ig. J. Mokrý, odtroubila se zělka a celý průvod se vydal přes Křižák, k lesímu úřadu a do středu města. Pokračovalo se Kaštakou podél řeky Rokyté, kde a jezdce v sedle čekaly růzé překážky. Přes brod se dospělo do Budkovic, kde se koal hlaví závod ho a lišku. Po této soutěži se všichi mohli občerstvit a s ovými silami se vydali a zpátečí cestu zpět do Rokyté. Zde byla v kulturím domě připravea taečí zábava se skupiou Fatazie. Tradičě se koal soud, při kterém bylo moho jezdců odsouzeo k popití kořalečky. Dobrá hudba i soudí seát a prováděí trestů přispělo k dobré zábavě a taci až do raích hodi. Hubertova jízda 008 skočila, ale už des se můžeme těšit a shledáí za rok a Hubertově jízdě 17. říja 009. J. Vlasák Pomík v Mor. Krumlově Rokyté se achází v parčíku před kostelem sv. Leopolda. Je věovaý rodákům padlým ve světové válce. Hrdiům věovala omladia Rokyté, L.P Přezujte své peu v M. Krumlově v SOBOTU - NEDĚLI Tel.: Kormora 165/70 R Kč Kormora 175/65 R Kč Kormora 195/65 R Kč Pomík v Mor. Krumlově Poláce se achází v parčíku edaleko hřbitova. Občaé jej věovali hrdiům, kteří v 1. světové válce položili životy za svobodu vlasti Albert Beda, Leopold Bis, Václav Čech, Ja Vejvalka, Fratišek Chyba, Bohumil Stix, Fratišek Fraňa, Ja Dvořák, Ja Malý, Fratišek Kremláček, Fratišek Jeřábek, Fratišek Fiala, Fratišek Vérosta, Josef Jedlička, Josef Sobotka, Šimo Petrovský, Bohumil Vavřík. zimí peu od 175/65 R 14 POLARIS Kč 195/65 R 15 POLARIS -130 Kč 165/70 R 13 POLARIS Kč vše po tel. domluvě Výměy výfuků, brzdových obložeí, tlumičů aj. izerce PNEUSERVIS KALCŮ Mor. Krumlov, Dělická 598 (u sběrého dvora) VÁNOČNÍ TRHY NA NÁM. TGM V MOR. KRUMLOVĚ se budou koat v tyto dy:.1., 9.1., motáž, demotáž, opravy, vyvážeí kol -prodej peu a disků, ové i použité -zajišťujeme opravy Alu disků po pá: so: (jiak po tel. domluvě) TEL.: Moravskokrumlovské 11/008 oviy KRUMLOVÁČEK VYSTUPUJE PO CELÉ JIŽNÍ MORAVĚ S folklórím souborem Krumlováček a aší vedoucí paí učitelkou Miladou Pelajovou jsme během září a říja avštívili spoustu měst a jiží Moravě. Prví vystoupeí se uskutečilo v Čeré Hoře, pověsté svým dobrým pivem. Celá akce "Zámecké slavosti", a kterou jsme byli pozvái, se koala v prostorách zámku. Svým vystoupeím jsme potěšili především přítomé seiory. Na další cestě jiží Moravou jsme avštívili Hodoí, kde se všem také velice líbilo. Další představeí se koalo ve Slavkově u Bra, kde zástupci kraje JM i zástupci charity za ČR otvírali ovou odbočku charity. Proto jsme kromě velkých čleů Krumlováčku, 1 párů, přizvali i aše malé čley. Po vystoupeí byl pro ás i pro VIP hosty připrave bohatý stůl plý sladkostí, ovoce i chlebíčků, což všichi s radostí uvítali. V Boskovicích aše cesta pokračovala, dále jsme vystupovali právě tam a v Letohradě. Ze všech vystoupeí jsme si odesli spoustu zážitků. Jsme rádi, že jsme měli možost, a doufáme, že ještě budeme, rozdávat radost všem okolo. Leka Skleářová, Viky Ellerová, čleky Krumlováčku Vydavatel: Město Moravský Krumlov, Klášterí ám. 15, Moravský Krumlov, IČ: Místo a datum vydáí: Mor. Krumlov, Vychází měsíčě. Náklad: 500 ks, eprodejé. Povoleo: reg. čís. MK ČR E Redakce: Městská kihova, ám. T.G.M. 35, Moravský Krumlov, I. Závišková, tel , Realizace: Petr Večeřa, vydavatelství, Bačice 58, Hrotovice, Uzávěrka příštího čísla je VYDAVATELSTVÍ EČEŘA

5 straa 5 Moravskokrumlovské oviy SVĚTOVÝ DEN ZVÍŘAT Na začátku tohoto měsíce se žáci 7. a 8. třídy zúčastili pořadu u příležitosti De zvířat a Domě dětí a mládeže (DDM). Teto de tradičě připadá a 4. říja a de úmrtí Sv. Fratiška z Assisi (zakladatel fratiškáského řádu, projevoval lásku ke všem stvořeím a prosil o soucit se zvířaty). Poprvé teto svátek vyhlásili ve Florecii v roce 1931 právě k uctěí památky tohoto patroa. Zvířecí olympijské hry V pátek 3. říja 008 jsme šli do města a Dům dětí a mládeže (DDM). Jakmile jsme se usadili a židle, pustili ám film s ázvem Zvířecí olympiáda. Ve filmu olympiádu pořádali zástupci třídy ptáci, kteří také soutěžili společě se savci, rybami, plazy - obojživelíky a hmyzem. Soutěžilo se v pěti disciplíách, a to: skok vysoký, skok daleký, střelba a terč, běh a plaváí. Film byl velmi legračí, ale i poučý. Po jeho skočeí ám rozdali malý testík, kde jsme odpovídali a otázky ohledě filmu. Poté jsme se přesuuli k magetické tabuli s hádakami o zvířatech. Po zodpovězeí hádaek jsme měli přiřadit obrázky zvířat, krajiy a obyvatel k růzým kotietům. Můžeme říci, že čas stráveý a Domečku byl super. žáci 7. třídy ZŠ Ivačická Vítězé slohové práce ze soutěže DDM Máme rádi zvířata MŮJ NEPOCHOPITELNÝ ŽIVOT Ahoj. Narodil jsem se a jaře roku 007. Moje máma byla ějaká fea. Co já vím, co jsem za rasu, ale mám dlouhou srst, růzě zbarveou do šeda a béžova. Lidi kolem pořád mluví ěco o jorkšírovi. Asi pochází z New Yorku. Jede de, zrova si tak podřímávám, se do dveří vřítí ezámá rodia. Vezmou mě do áruče a chtějí si mě odést. Pomoc! Bude ze mě paštika! Nebo ěco horšího. Je se strachy klepu. No co, to je osud. Dlaě dívky, esoucí to mrňavé stvořeí, čili mě, jsou příjemé a hřejí. Když skočí hrozá jízda ve zvláštím tvrdém tvoru, pochopím, že tohle bude můj ový domov. Kolem dokola slyším hlasy: Tobi! Tobísku! A když ásleduji své ové páy, pohladí mě. Asi a tohle slovo budu poslouchat. Možá e, rozmyslím si to. V ovém domě se mi žije faj. Žádý život pod psa. Akorát echápu, proč si emůžu půjčovat jejich poožky. Lakomci! Vždycky je chtějí vrátit. Když se mi chce začkovat, vyhledám lidi, ejčastěji holku, co se pořád válí, a kňučím tak hlasitě, až ji to vytočí a jde se mou ve. Áááá! Zahrada, tu miluju. Tolik prostoru eí ai v obýváku za skříí, kde se občas schovám před apřažeou rukou zuřivé žey, které jsem asi ěco rozkousal. Proč tak vyšiluje? Veku protáhu své zleivělé ožky a pádíme domů. Zvoek. Zámý zvuk, ozačující příchod člověka. Kdyby áhodou ikdo eslyšel, štěkám, abych všechy upozoril. Děvče v teplákách se špiavou levou ohavicí otvírá dveře a ach e! Ta hrozá babice, co do mě vpichuje obrovské bodliy. Ocasem si zakryju to ejceější, co mám, a jdu se schovat. Lidi asi mají výborý šestý smysl, pokaždé mě ajdou. Chytí mě a klidým hlasem mě utěšují: Neboj se, dáme ti včeličku, štípe to a budeš zdravý! Ať si píchají do ěkoho jiého! Přemůžou mě, je jich přesila. Vidíte, a tohle musím strpět ěkolikrát do roka. Prý očkováí. Kdyby alespoň kočkováí, to bych sesl, hrát si s kámošema, ale takhle Život je zvláští. Jedou je horko, až musím vyplázout jazyk až a tlapky, podruhé se z ebe sášejí obrovské bílé měkké polštářky, co studí do pacek. Párkrát mě lidé šoupou do takového kotce, kde mě pocákají vodou a ějakým šampóem. Co to jeom zameá?! Jsem zmateý téměř ze všeho. Třeba kde se berou pamlsky, které dostávám? Proč si moje ová rodia vzala právě mě? Proč jsou pokoje hraaté? Jak to, že lidé se mazlí, ale když si chci s imi hrát za použití svých zoubků, eberou to? Jedou třeba pozám řád, který pauje v tomhle domě, jsem teď ještě moc malý. Ale proč mi, propáavlaka, musí řezat drápky?! Kristýa Řezáčová, 9. B JÁ JSEM TO POZNALA! CO JE NOVÉHO U NÁS VE ŠKOLE? Blíží se koec 1. čtvrtletí ového školího roku, doba psaí těch důležitějších čtvrtletích písemek, doba, kdy se úročí ové získaé zalosti. Celý proces vzděláváí jsme se sažili zpestřit akcemi, které přispívají k rozvoji dovedostí a rozšířeí zalostí ašich žáků. A co tedy aši žáci mohli zhlédout a čeho se mohli zúčastit? Druháci, třeťáci a čtvrťáci jezdí každý týde a plavecký výcvik do Zojma, vyslechli jsme si promeádí kocert se stručým výkladem o hudebích ástrojích a dějiách hudby v atriu školy, bavila ás akce DDM Duhové dy v rámci Evropského týde mobility, o čemž svědčí i fotografie a ašich strákách Zaujal ás také Týde se zvířaty a ašem DDM. O tom píší více sedmáci. Žáci 8. a 9. tříd se všichi ověřili svoje přírodovědé zalosti v soutěži Přírodopisý kloka. Žáci I. stupě se zúčastili besedy se spisovatelem J. Kahouem a ilustrátorem J. Fixlem, žáci II. stupě besedy s cestovatelem K. Wolfem a později také besedy s J. Márou. Obě byly velmi zajímavé a doplěé spoustou diapozitivů. Žáci 6.A i 6.B avštívili městskou kihovu a spolu se sedmáky jeli do zojemského muzea a výstavu Život v mladší době kameé. Obě páté Ve středu 1. říja o půl třetí ráo odjeli studeti gymázia třídy se zaměřeím a ěmecký jazyk a třídeí Bylo to a podzim a právě mi sebrali štěňátka. Nejdřív přijely dvě paí a vybraly si. pozávací zájezd do Německa. Hed jim daly jméa Delika a Daxa. Holky se pěkě předvedly, běhaly, skákaly a ové paičky z ich měly radost. Však o ás, dlouhosrsté jezevčíky, je velký a paem profesorem Ecklem jsme Spolu s paí profesorkou Rudolfovou zájem. Ježe co já? Starám se o ě a teď mi je vezmou. Ještě mi zůstal kluk, ale vystoupili asi v 9 hodi ráo z autobusu a pěší prohlídku historického i te už paičku má. Koečě všichi cizí odešli. Spočítala jsem, jestli mi ějaké štěě echybí, olízala jsem si je a akrmit ještě musím. A pak už bude klid. města Drážďa. Navštívili jsme chrám Po pár dech se cítím špatě. Bolí mě hlava, chce se mi zvracet, jsem slabá, ohy mě euesou, atékám, volám svou paičku, ať ty tři ďáblíky hlídá ěkdo za Pay Marie, který byl před 60 lety ziče a který byl zovu z hromady suti postave. Poté jsme si prohlédli mě. Paička mě bere do áruče a dává do auta. Nevím, kam to jedeme, ale je mi Zwiger dílo vrcholé architektury. to jedo, chce se mi jeom spát, spát a spát. Kam jsme to přijely? Rozhlížím se Tam jsme obdivovali ádheré obrazy, kolem sebe a cítím doktora. Prohlíží mě, holí mi tlapku a bere krev. Pak mi dává mezi imiž je slavá Sixtiská ějaký přístroj se sáčkem a já bezmocě ležím. Jsme tam asi dvě hodiy a pak si Madoa, a porceláové muzeum, ty sáčky bereme domů. Je to zvláští, že do mě přes hadičku ěco teče. Už v jehož prostředím okě je umístěa abychom byly doma. V hlavě se mi hoí, co te pa doktor říkal, že už musí zvokohra se 40 zvoky z míšeského štěňátka žrát jeom z misky. No, jsou už dost velká. A všecho už umějí. Budou to porceláu. Odpolede jsme se jeli muset zvládout beze mě. Na paičce je vidět, že se o mě bojí, ale do večera mi podívat do Radebeulu, do Muzea sad bude líp. Karla Maye. Prohlédli jsme si dům, ve kterém žil teto zámý spisovatel kih Tak se to podařilo, po pár sladkých piškotech se mi hed ulevilo. Druhý de už o životě idiáů. Všechy geerace běhám se štěňaty po dvoře, ale moje mlíčko už edostaou. Však už je pomalu zají slavé postavy Vietoua a Old připravujeme do ových domovů. Shaterhada. Zastavili jsme se u zámku Moritzburg, kde byla atočea Jedo po druhém mi odjela. Pelíšek je studeý, misky jsou prázdé, všude je hledám. Je mi po ich smuto. Tak si aspoň odpočiu, půjdu s paičkou a ejzámější česká filmová pohádka procházku, ale ta ějak polehává. Co se s í děje? Jdu za í a očichávám její ruce, Tři oříšky pro Popelku, a hledali jsme bříško. A u toho se zastavím. Je mi to hed jasé! Hurá!!! Zase tu bude mládě. Ale to pravé schodiště, kde Popelka musím paičku opatrovat. Dejte si a mě všichi pozor! vrčím i a domácí. ztratila svůj střevíček. Večer jsme se Vždycky si vylezu paičce a klí a celým svým tělem to bříško chráím. ubytovali v hotelu Formule 1. Prý pái tvorstva. Ale proč se takhle chovám, jim musel vysvětlit veteriář. Druhý de jsme avštívili Berlí - Alexadrovo áměstí, kde jsou Veroika Tauviklová, 7. A meziárodí hodiy. Velmi pěká byla ZŠ, ám. Klášterí 134 Neptuova fotáa poblíž televizí IV. kategorie MINISTR SVOBODA BESEDOVAL SE STUDENTY Miistr Cyril Svoboda avštívil 9. říja Moravský Krumlov. Na gymáziu debatoval se studety o radaru, státích maturitách, o školém a také o politické situaci u ás. Prohlédl si také Slovaskou epopej, která ho podle jeho slov opravdu adchla, a vyjádřil svoji podporu pro její zachováí a současém místě. Návštěvu zakočil v Domově pro seiory. Moravský Krumlov je hezké místo a rád se sem vždy vracím, uzavřel miistr Svoboda. foto a text Eva Fruhwirtová třídy jely do Bra a školu Lipka a výukový program Letem světem. I oi se vrátili spokojei a bohatší o ové zalosti. Velmi úspěšé bylo vystoupeí MIGHTY IMAGINATION SHOW v Brě v hale Vodová, kam ás pozvali taečíci street dace ze Zastávky u Bra, kteří a aší škole vedou kroužek. Vyslali jsme čtyři zástupce školy a vémyslickou Lyru 008 a byli úspěší a šikoví! Velmi se ám všem také líbilo vystoupeí The best of Lyra v městském kiosále, kde se představili ejúspěšější iterpreti této soutěže. Byl to přímo profesioálí kocert, který všechy příjemě aladil a pobavil. Nezapoměli jsme ZÁJEZD DO NĚMECKA SE VYDAŘIL ai a sport! Uspořádali jsme turaj v domácím teise a vítězové ás budou reprezetovat v okresím kole. Nemohli jsme vyechat ai tradičě oblíbeou drakiádu, kam se přišli podívat i děti z mateřské školky. Nálada byla skvělá a hejo draků se vzeslo do oblak. Zástupci pěveckého sboru Motýlci zpívali a slavostích obřadech Vítáí občáků. Ve volém čase je hojě využívaé dětské hřiště v atriu školy. Těší se a ě děti ze školí družiy, ale chodí k ám i děti z mateřské školky ebo rodiče s dětmi ve volých chvílích či o víkedu. Jsme moc rádi, že hřiště plí svůj účel. ZŠ MK Ivačická věže, ze které jsme si z výšky 03 metrů prohlédli celý Berlí. Další aše cesta vedla k Braiborské bráě, Říšskému sěmu a do muzea Pergamo, kde jsme obdivovali Ištařiiu bráu. Třetí de jsme odjeli do Postupimi, města zámků a zahrad. Navštívili jsme zámek Sassouci, obrazovou galerii a zámeckou kuchyi. Cestou do Nového paláce jsme zhlédli Číský pavilo a letí sídlo koruího price. Odtud jsme se vraceli s pěkými zážitky autobusem domů. Prožili jsme zajímavé dy, a které budeme dlouho vzpomíat, protože jsme měli možost vyzkoušet si své dovedosti komuikovat v ěmeckém jazyce. Kristýa Fracová, tercie GMK

6 straa 6 Moravskokrumlovské oviy NA NÁVŠTĚVĚ V KNIHOVNĚ V ř í j u j s m e avštívili aši městskou kihovu. Po příchodu ás přivítaly dvě milé paí. Posadili jsme se do d ě t s k é h o o d - děleí kih. Paí Nováková, která je vedoucí kihovy, ám p o v ě d ě l a v š e o u s p o ř á d á í kihovy, co si k d e m ů ž e m e půjčit, jak jsou kihy ozačey, kde ajdeme apř. dobrodružé kihy, ecyklopedie, dívčí romáy atd. Společě jsme také vyluštili velkou křížovku a dokoce jsme za vyluštěí dostali sladkou odměu, kterou ám dala paí Závišková u pultu. Naučili jsme se také vyhledávat kihy pomocí počítače. Dokoce si můžete pomocí iteretu prodloužit výpůjčí dobu kihy ebo si zamluvit kihu, kterou potřebujete. Beseda se moc líbila oběma šestým třídám z aší školy. M. Fukačová a R. Závišková, ZŠ MK Ivačická PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLY Ve čtvrtek 16. říja 008 pořádalo MěKS v moravskokrumlovském kiosále pohádkový písičkál pro mateřské a základí školy, s ázvem Nešťastý Šafářův dvoreček. Pohádku přijeli zahrát herci divadlo Kapsa z Karlových Varů. Dětem se příběh o selce, Zápecíčkovi a Meduce líbil a mohly se zapojit při zpěvu lidových písiček, kterých bylo bezpočet. MŠ Olbramovice STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ ŘEMESEL MORAVSKÝ KRUMLOV, ám. Klášterí 17 Vás srdečě zve a DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se uskutečí v pátek od 8.00 do hodi. Rádi uvítáme především zájemce o studium a aší škole. Ve školím roce 009/010 abízíme tyto obory vzděláí: čtyřleté obory vzděláí s maturití zkouškou: Ekoomika a podikáí Autotroik Techické lyceum tříleté obory vzděláí s výučím listem: Strojí mechaik (zámečík) Mechaik opravář motorových vozidel (automechaik) Truhlář Kuchař - číšík Umělecký kovář a zámečík Opravář zemědělských strojů Kovář a podkovář Operátor skladováí ástavbové studium pro absolvety tříletých učebích oborů: Podikáí obory vzděláí pro žáky se speciálími vzdělávacími potřebami: Kovářské práce Strojě motáží - automotáží práce Opravářské práce Ig. Ivaa Čermáková, zástupce ředitele VÉMYSLICKÁ LYRA PO DESÁTÉ Ve středu. říja pořádala Základí škola Vémyslice již desátý ročík regioálí pěvecké soutěže Lyra. Zúčastilo se jej 38 iterpretů z osmi základích škol regiou - Dolí Dubňay, Miroslav, Moravský Krumlov Ivačická, Klášterí a gymázium, Olbramovice, Vémyslice a Višňové. Odborá porota ve složeí Mgr. Marie Kábelová, pedagog Masarykovy uiverzity, Mgr. Jaa Matyášová, pedagog JAMU, pa Pavel Dočkal, majitel ahrávacího studia CH Records v Čermákovicích, a pa Da Hlaďo, učitel ZUŠ v Moravském Krumlově, eměla ai letos jedoduchou úlohu. A jak tedy dopadly výsledky? V prví kategorii žáků tříd se zúčastilo 8 žáků. Na třetím místě se umístila Leka Jadová (ZŠ Vémyslice), a druhém Aleš Pelaj (ZŠ Klášterí), vítězem se stal Karel Dvořák (ZŠ Vémyslice). Ve druhé kategorii, určeé žákům tříd, soutěžilo 16 zpěváků. Třetí místo získala Veroika Krupicová (ZŠ Miroslav), druhé místo Tereza Maxerová (ZŠ Klášterí), zvítězila Kristýa Juřeová (ZŠ Višňové). V kategorii ejstarších, žáků tříd, kterých soutěžilo 14, obsadila třetí místo Deisa Bogerová (ZŠ Miroslav), druhé Erik Lerch (ZŠ Ivačická), prví Michaela Lukášová (ZŠ Klášterí). Všem blahopřejeme. Jubilejí ročík však ebyl je důvodem k oslavě, ale především doutil hlaví orgaizátorku Mgr. Ve dech se žáci studijího oboru autotroik zúčastili praxe v podiku Škoda Mladá Boleslav. Praxi vykoávali především a CNC strojích a podíleli se a výrobě převodovky, která je v rámci koceru Volkswage dodáváa do celé Evropy. Mohli se tak sezámit s výrobou v moderí společosti, která dbá a dobré pracoví prostředí a spokojeost svých zaměstaců. Dagmar Drahozalovou k zamyšleí a výsledkem byl uikátí projekt, jemuž podobý bychom v republice a základích školách je těžko hledali. Stovky hodi se svými spolupracovíky, kterých ebylo málo, a za účasti jedeácti iterpretů, ejlepších zpěváků miulých deseti let, vytvářela projekt azvaý The Best of Lyra. Za účasti profesioálů vziklo písňové CD, a dokoce i DVD obsahující jedeáct písí, výběr toho ejlepšího, co bylo k slyšeí i viděí. Zároveň startuje miiserie kocertů. Již v pátek 4. říja jste mohli vše spatřit a vlastí oči ve Vémyslicích, 31. říja AUTOTRONICI ZE SOŠO A SOUŘ M. KRUMLOV V MLADÉ BOLESLAVI Vyzkoušeli si i práci a směy (raí a odpoledí). Součástí praxe bylo také iformačí odpolede v muzeu Škody, kde byli žáci sezámei eje s historií firmy, ale i se současými podmíkami práce ve firmě Škoda Auto. Doufejme, že pro všechy byla praxe příosá a osvojili si dovedosti, které v budoucí profesi jistě uplatí. za SOŠO M. Krumlov Ig. Leka Dobešová proběhlo ve spolupráci s MěKS vystoupeí v Moravském Krumlově a 7. listopadu v Miroslavi. Nemusím připomíat, že toto vše by se euskutečilo bez spozorů, proto děkujeme všem, kteří a teto projekt přispěli, především firmám TC Mach, Miloš Ryšavý, Tereo a Českomoravský beto. Přejme orgaizátorům i iterpretům moho dalšího tvůrčího eláu, možství posluchačů a řadu dalších úspěchů. Kdo ví, třeba právě zde začíá pro ěkteré z ich budoucí profesioálí kariéra. Radova Staěk VE ZNOJMĚ OTEVŘENO DYS-CENTRUM PRO DĚTI S PORUCHAMI UČENÍ Miulý měsíc bylo ve Zojmě otevřeo DYS-cetrum o.s., které sídlí a ulici Bezručova 19 (vedle Dřevotvaru) a poskytuje klietům tyto služby: idividuálí ápravu specifických poruch učeí, idividuálí a skupiové programy vhodé pro děti s ADHD, s poruchami učeí a pro děti s odkladem školí docházky. DYS-cetrum o.s. také poskytuje logopedické kozultace, terapii EEG Biofeedback a zapůjčuje domů přístroj EDA Biofeedback (hra Jourey to Wild Divie) k domácí terapii. Předškolím dětem abízí dva kroužky Škola před školou a Hrátky s hláskami. V budoucu bude abídka služeb rozšiřováa (apř.bazéová terapie pro děti s poruchami učeí). DYS-cetrum je otevřeo v podělí-středu, je potřeba se dopředu telefoicky objedat. Zojemské DYS-cetrum je čleem Asociace DYS-ceter ČR. Bližší iformace o čiosti ajdete a iteretových strákách Bc. I. Novotá, předseda o.s. MěKS a Městská kihova Mor. Krumlov Vás opět srdečě zvou do LITERÁRNÍ KAVÁRNY ŠTĚTCE UMYTÉ V ROSE Předváočí setkáí s akad. malířem Jaem Kudláčkem, rodákem z Dolích Dubňa, se uskutečí 8. prosice ve 14 hod. v městské kihově - v 18 hod. v galerii Kížecí dům - svátečí atmosféru umocí svým vystoupeím děti ze ZŠ Klášterí ám. a ZŠ Dolí Dubňay MěKS pořádá zájezd do Českého Krumlova a otáčivé hlediště Č A R O S T Ř E L E C režie: Zdeěk Troška romatická opera C. M. vo Webera účikuje Jihočeské divadlo Pátek 6. červa 009 začátek ve 1,30 hod. možost prohlídky grafitového dolu, zámek a splutí řeky Vltavy a voru TIP K VÁNOCŮM závazé přihlášky a MěKS do 15. leda 009

7 straa 7 Moravskokrumlovské oviy NAŠE GYMNASTKY NEZKLAMALY Přípravé období v gymastice už skočilo, a tak už pomalu začíáme jezdit zase a závody. Už prví závody ( ) byly pro ás důležité, protože se jedalo o Přebor ČOS pro Moravu, ze kterého se postupuje a Mistrovství republiky sokolských oddílů. A jelikož gymastky sokolských oddílů jsou tradičě ejlepší, kokurece je opravdu velká. Na závody do Ostravy jsme proto odjely již o de dříve, abychom ještě mohly a závodišti potréovat. A vyplatilo se. Družstvo ve složeí Březiová Nikola, Hádlová Veroika, Krekčová Vedula a Maxerová Tereza obsadilo v kokureci sedmi kvalitích družstev brozový stupíek za družstvy Bra a Ostravy. V jedotlivkyích potom obsadila T. Maxerová skvělé 5. místo, V. Hádlová byla 10. N Březiová 14. a V Krejčová 18. Prví listopadovou eděli jsme uspořádali již 11. ročík Krumlovského zvoečku, a který se sjelo 84 závodic od Zojma po Ostravu. Za áš oddíl se ho zúčastilo 1 závodic. Hed v ejmladší kategorii 5-letých vyhrála svou prví stříbrou medaili Nela Maxerová. 4. byla Jasmíka Hilicová, 5. Klárka Peigerová, 7. teprve čtyřletá Pavlíka Součková, 8. Bětka Secová a 9. Katka Kotoučková. V kategorii 6-ti letých obsadila 15.místo Sára Oušková, 16. byla Lucka Věchtová, 18. Sofie Štulíková a 1.Terezka Klímová. V kategorii 7-mi letých díky pádu z kladiy uikla TÝDEN KNIHOVEN Druhý říjový týde probíhá každoročě ve většiě kihove aší republiky řada akcí. Nejiak tomu bylo i v aší městské kihově Moravský Krumlov. V podělí 6. říja byl Týde kihove již tradičě zaháje Literárí kavárou tetokrát pojedávající o výzamém českém malíři Mikoláši Alšovi. Paí Eva Kopčilová přiblížila ávštěvíkům profesí i životí dráhu tohoto árodího umělce. V úterý 7. říja proběhly besedy se spisovatelem Jiřím Kahouem a ilustrátorem Jiřím Fixlem pro žáky I. stupě ZŠ Klášterí a ZŠ Ivačická. Žáci se dozvěděli, jak vlastě kiha vziká a jak vzikají ilustrace v í. Na koci besed proběhla i autogramiáda společé kihy obou autorů Pohádky o mašikách. De otevřeých dveří ve středu 8. říja byl opět rekordím dem v počtu ových čteářů. Kihovu si prohlédlo 99 ávštěvíků a zaregistrovalo se 30 ových čteářů, kteří ihed využili jedu z výhod registrace v kihově bezplatý přístup a Naše medailistky za zvoečku. stříbrá medaile Vedulce Krejčové a dostala tak pouze bramborovou, 15. pak byla Julie Secová a 15. Šárka Procházková. V kategorii závodic, které tréují pouze rekreačě, obsadila Haa Řehořová 9. místo, Natálka Svobodová 14. místo a Domiika Hitlová byla 15. V kategorii 9-ti letých si Nikola Březiová vybojovala brozovou medaili. Mezi 10-ti letými bezpečě vyhrála Tereza Maxerová a Verča Hádlová byla 4. A s obrovským áskokem zlato z kategorie 11tiletých vybojovala Petra Stadlerová a a stupích vítězů ji a stříbré Iteret ebo ové zasíláí upozorěí o rezervaci zdarma. Na své si přišli i již dříve zaregistrovaí čteáři - ěkteří využili promiutí poplatků, jií zhlédli prodejí výstavu kih z akladatelství Egmot pro děti a mládež a zakoupili tak váočí dárek s 0 % slevou. Ve čtvrtek 9. říja se koala 4 cestopisá promítáí z exotických míst světa doplěé mapkami, zvukovými ahrávkami a kometářem cestovatele Karla Wolfa. Dopolede měli možost studeti gymázia, SOŠ i žáci II. stupě ZŠ Klášterí a ZŠ Ivačická cestovat po horké Idii, Peru ebo pozat Machu Picchu a život v horách. Během virtuálí cesty peruáským světem avštívili studeti téměř všechy památky, které jsou zařazey a sezam Uesco. Večerí promítáí Ekvádor a Galapágy sklidilo velký ohlas a proud otázek eměl koce. V rámci projekce jsme prozkoumali husté amazoské pralesy, poodhalili jsme tajemství krásých pleteých klobouků paamáků, PODZIMNÍ SETKÁNÍ V LITERÁRNÍ KAVÁRNĚ příčce doplila Katka Jelíková. Všichi z ašeho závodu odjížděli spokojei, se spoustou ce, za což patří velký dík všem adšecům a rodičům, kteří ám pomohli teto závod zorgaizovat. A co ás ještě čeká v listopadu? budeme vystupovat a vyhlášeí ejlepších sportovců Mor. Krumlova, kam jsou omiováy i aše dvě závodice Petra Stadlerová a Tereza Maxerová, obě účastice Mistrovství České republiky. 3. listopadu pojedeme do Bučovic a do Bra. Simoa Doubková ásledovala cesta po pobřeží Pacifiku a souostroví Galapágy. Tyto vulkaické ostrovy jsou aprostým uikátem a zemi a obří želvy daly celým ostrovům jméo. Pro základí a středí školy byly připravey od pátku 10. říja exkurze do kihovy. Využilo jich 11 tříd včetě žáků dyslektické třídy ze ZŠ Ivačická. S historií kihovy, jedotlivými odděleími, ovými službami se sezámilo 60 žáků a studetů. Exkurze byly doplěy o ukázky vhodé četby pro jedotlivé ročíky, žáci vyšších ročíků byli rozdělei do skupi a plili jedotlivé úkoly zaměřeé a vyhledáváí iformací. Veškeré akce k Týdu kihove byly připravey tak, aby si z ich mohly vybrat všechy věkové kategorie ašich občaů, a jejich zájem ás, pracovice kihovy, velice potěšil.. Poděkováí patří i kolegyím, které perfektě zvládaly ápor čteářů u výpůjčího pultu a s milým úsměvem odpovídaly a spoustu dotazů. Martia Nováková, vedoucí MěK Už krásý podzim podává, jablka sladká, voňavá... Možá právě těmito verši po mohá léta zahajovala paí učitelka Eva Kopčilová školí rok a základí škole. Za léta svého učitelského působeí aučila děti eje číst, psát a počítat, ale také jim přiblížila mohé z poezie, která je jí vlastí. V tématech, která připravuje pro literárí kaváru, se objevují a doslova ožívají výzamé osobosti ašeho ároda se svými životími osudy, úspěchy i pády, vše provázeo fotodokumety, obrázky se spoustou zajímavých iformací, a to vše v poetickém podáí. Takové bylo i podzimí setkáí 6. říja v kihově. Ústředí postavou byl Mikoláš Aleš, malíř jistě všem blízký, jehož obrázky po léta provázely ejmeší školáky při prvotím sezámeí s písmey, slovy a poezií ve slabikáři, který právě pro ě ilustroval. Životí poutˇ tohoto obdivuhodého malíře ebyla provázea je úspěchy. Nikdy edosáhl uzáí u svých vrstevíků a profesích kolegů, ebylo mu souzeo dosáhout úspěchů v tehdejší společosti, jakého by si vzhledem ke svému taletu a origialitě zasloužil. Čemu se divit? Vždyť u ás platilo a platí, že talet a úspěch se eodpouští. Přísloví malých a etaletovaých, kteří rozhodují o těch, jejichž životí dílo ás obohacuje a povzáší. S epochopeím, malostí a itrikami se setkal i Mikoláš Aleš. Osud k ěmu byl emilosrdý, ale jeho obrázky mají dodes své obdivovatele, dovedou ás zasáhout stejě jako jeho charakter a skromost. Děkuji paí učitelce Kopčilové za všechy, kteří byli přítomi a její literárí kavárě, za epřeberé možství iformací, sezámeí s krásými ilustracemi a poetické průvodí slovo. J. Slouková Foto: I. Závišková BOHUMIL SMRČEK JAKO NOVÝ IMPULZ PRO NAŠE FOTBALISTY V krumlovském fotbalu se dějí velké změy. Na post treéra A-týmu mužů b y l p o F r a t i š k u L o r e c o v i v uplyulých dech jmeová Bohumil Smrček. Je to reomovaý treér s ohromými zkušeostmi s tréováím ligového mužstva a jako krumlovský rodák zá místí poměry. Pod jeho vedeím porazila divizí Líšeň i Slavii Praha. V současé době FC Moravský Krumlov rozjíždí ve spolupráci s Městem Mor. Krumlov, krajem a fotbalovými kluby Rakšice a Poláka velký projekt Krumlov hledá svého Rosického. O této akci vás podrobě sezámíme v ásledujícím čísle Moravskokrumlovských ovi. Treéra Bohumila Smrčka jsme požádali o krátký rozhovor pro Moravskokrumlovské oviy. I přes pracoví vytížeí ochotě souhlasil. Můžete se čteářům MK ovi krátce představit? Narodil jsem se v Moravském Krumlově. Fotbal jsem začal hrát asi v šesti letech, tekrát ás tréovali Mirek Pokorý a pa Rudolf Holátko. Na tuto dobu rád vzpomíám. V ádherém prostředí útulého krumlovského stadiou jsem strávil ádheré dětství. V dorosteeckém věku jsem přestoupil do Zbrojovky Bro, kde jsme pod vedeím treéra Fratiška Harašty získali čtyři tituly mistra Českosloveské republiky. Přitom jsem vystudoval středí průmyslovou školu. Během studií a vysoké škole jsem hrával za Královopolskou strojíru Bro. Po revoluci, hed jak se otevřely hraice, jsem šel hrát do Rakouska. Tam jsem hrával za Doaufeld a vyhráli jsme vídeňskou ligu. V roce 000 jsem ukočil ejvyšší treérské vzděláí UEFA profi liceci. V té době jsem dostal abídku do FC Boby Bro, kde jsem působil jako asistet treéra prvoligového mužstva tři roky. Dále jsem působil ještě v rakouském Horu a Retzu. Poté jsem se vrátil domů a ásledujícího,5 roku jsem tréoval v Líši. Vím, že jste byl a stáži v Bayer Michov. Jaké zkušeosti a pozatky jste si tu osvojil? FC Zbrojovka Bro me poslala a stáž a já měl možost ahlédout do kuchyě fotbalového klubu Bayeru Michov. Zde jsem viděl, jak to fuguje v profesioálích klubech od žáků až po dospělé. V té době se zrova stavěl fotbalový stadio, který je yí jejich chloubou. Líbil se mi profesioálí přístup a e adarmo patří k fotbalovým TOP klubům Evropy. Máte za sebou čtyři zápasy (rozhovor je poskytut před utkáím s Mikulovem) bez prohry. Jak hodotíte dosavadí působeí? Po čtyřech odehraých zápasech máme 8 bodů a zatím jsme eprohráli, z čehož mám velkou radost. Když vidím, jakou mají kluci sahu v tréiku, s jakým adšeím k ěmu přistupují, je škoda, že bodů eí víc. Kluci zvládli těžká utkáí a myslím, že třeba s Ratíškovicemi, vzhledem k vývoji utkáí, jsme měli vyhrát byli jsme prostě lepší. Pokud by se ám podařilo s Mikulovem vyhrát, dostali bychom se do klidého středu tabulky. Jakou pláujete zimí přípravu? Ještě to emáme apláováo úplě do detailu, ale jsou domluvey zimí turaje. Především chci víc pozat kolektiv a připravit kluky kodičě a jaro. Jaká je Vaše treérská filozofie? Prozraďte, co pláujete do budouca? Cílem je stmeleí kolektivu, dosažeí jedoty v krumlovském fotbalu, eje vitřě, ale i s oddíly Poláky a Rakšic. Aby oddíl dobře fugoval a tým předváděl kvalití atraktiví fotbal. Chci, aby sport zůstal sportem a přiášel všem zúčastěým radost. Když se řeke Krumlov, aby bylo vidět, že je zde eje Slovaská epopej, ale taky že se tu hraje dobrý fotbal. Jaké je Vaše životí motto? Když bývám hodě uaveý, říkám si: Nikdy se mi ebude chtít víc, ež právě teď. A když jsem ěkdy etrpělivý: Kapka ehloubí káme silou, ale tím, jak často dopadá. Největší radost však prožívám, když učiím šťasté lidi okolo me. Děkuji za Váš čas, který jste si ve svém abitém programu vyšetřil. Přeji Vám, ať se splí všechy Vaše pláy a sy, moho sportovího štěstí a úspěšých utkáí. Děkuji za rozhovor. Irea Závišková CHARITA Moravský Krumlov provádí sběr šatstva pro charitativí účely ve sběrém dvoře od 14 do 16 hodi. Věci přieste v krabicích *. 1. *

8 straa 8 Moravskokrumlovské oviy BESEDA S JIŘÍM FIXLEM A JIŘÍM KAHOUHEM Foto: M. Nováková Byli jsme a besedě se spisovatelem Jiřím Kahouem a ilustrátorem Jiřím Fixlem. Napsali společou kihu O mašikách. Nejvíce se mi líbila kiha Moucha roku a Školík Kulda je jedička. Pa Jiří Kahou ám poslal krabičku od sirek a tam měla být moucha roku, ale byl tam jeom pelíšek. Beseda se mi líbila. Šárka Kleiblová, 4.A ZŠ Klášterí BESEDA S CESTOVATELEM KARLEM WOLFEM Beseda se koala 9. říja 008 od 8 hodi v galerii Kížecí dům v Moravském Krumlově. Ještě ěkolik miut před začátkem besedy jsem ebyla ijak adšeá z toho, že budu hodiu a půl poslouchat ekoečé vyprávěí ějakého světa zalce o Peru, zemi, o íž jsem věděla v podstatě je to, že se achází v Jiží Americe a ěco málo o jezeru Titicaca a Machu Picchu, posvátém městě Iků. Kupodivu si Karel Wolf získal moji pozorost již svými prvími slovy přivítal ás špaělsky, čímž překvapil a udělal radost (špaělštia se mi totiž líbí, škoda je, že se a krumlovském gymáziu evyučuje) a potom už jsem bystře poslouchala každé slovo a bedlivě si prohlížela každičký promítutý símek. Všechy fotografie byly velmi zajímavé, autetické, zachycující místí lid při vykoáváí ějaké čiosti ebo přímo pózující objektivu fotografa, stavby, přírodu... Některé situace jsme si mohli ještě více přiblížit krátkým videem. Kolik bychom se však dozvěděli je z obrázků a videí? Málo. Karel Wolf ám podrobě vyprávěl o obyvatelích, většiou idiáech jejich životě, zvycích, svátcích, oblečeí apod., ale podělil se i o své zážitky z výprav a vrcholky hor, z cest růzými dopravími prostředky a z průzkumů architektoických či jiých památek. Rozšířila jsem si i zalosti o již zmiňovaém Machu Picchu a jezeru Titicaca. Myslím, že tahle beseda ebyla zbytečá, odesli jsme si spoustu eje historických iformací o Peru, ale i pozatky o deším životě v této zemi. A já jsem se alespoň poučila, že emám soudit to, o čem ic evím ebo co se ještě estalo. Kristýa Wiederová, GMK, kvarta KULTURNÍ KALENDÁŘ AKCÍ KINO M. KRUMLOV Palackého 60, tel.: lso h., e h. KONEČNĚ SPOLU komedie USA lst h. MÁJ film ČR a motivy básě K. H. Máchy lso h., e h. HRANICE SMRTI thriller Fra/Švýc. lst h. MAMMA MIA! muzikál V. Brit./USA lso h., e h. MUMIE: HROB DRAČÍHO KRÁLE hororová komedie USA/SRN/Kaady Na prosiec připravujeme: Bobule * Nestyda * Juo * Hell Boy II. * Zlatá armáda * 96 hodi * Star Wars Kloové války * Cesta do středu země KULTURNÍ AKCE listopad - VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ Moravskokrumlovských fotografů MěÚ M. K. 1. patro. výstava je přístupa po dobu otevřeí úřadu do koce listopadu 008 lút TRHY a ám. TGM lpá SPORTOVEC ROKU vyhlášeí akety pro rok začátek: hodi, sál hotelu Epopej M. Krumlov, od 0.00 hodi hraje skupia Reflexy, vstupé: 90,- Kč lpo BESEDA ke 100. výročí založeí místí kihovy Poláka spojeá s povídáím o historii Poilákya a kulturím vystoupeím, začátek: hodi, Místí kihova Poláka (vedle prodejy Jedoty), vstup zdarma lút ŠKOLNÍ POŘADY V ANG- LICKÉM JAZYCE - kiosál M. K. vstupé: 50,- Kč Jackie ad the Suflewer Pricess pro 1. stupeň ZŠ, začátek: 8.15 hodi The Detectives pro. stupeň ZŠ začátek: hodi lpá RUČNÍ MALBA NA PLÁTĚNOU TAŠKU v DDM od 16 hod. (cea 70 Kč). Vyrobte si váočí dárek růzými techikami (pastel, barva, keramika), šabloy a vzory zajištěy le KONCERT ADVENTNÍ SVÍCE, hotel Epopej M. Krumlov - začátek: h. účikuje: Lucie Jaderková - soprá, Jakub Pustia - baryto, Jaroslava Michalíková - piaio a Asámbl Heley Halířové, vstupé dobrovolé le ADVENTNÍ SHROMÁŽ- DĚNÍ s kulturím programem, ám. TGM Moravský Krumlov, začátek hodi PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC lprosiec VÝSTAVA Klub filatelistů A. Muchy Bro, výstava je přístupa po dobu otevřeí úřadu MěÚ M. Krumlov 1. patro do lpo VÁNOČNÍ HRA divadlo Polárka Bro, školí pořad pro MŠ a 1. stupeň ZŠ, kiosál, vstupé: 75,- Kč, začátky: 8.15 a hodi lpo FOTOGRAFICKÝ KROU- ŽEK pod vedeím J. Kristiáa, začátek: hodi, sál KD MěKS, Břízová 54, M. Krumlov lút. 1. VERNISÁŽ VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ Jaroslava Suchardy, zahájeí v galerie Kížecí dům, výstava přístupa do , otevřeo: po pá: a , e: hod. lčt ČERTI S MIKULÁŠEM v sokolově M. Krumlov,od 16 hod. čekají a děti soutěže, diskotéka, sladké odměy Pokud chcete echat dětem adělit balíček od Mikuláše, ozvěte se a tel.: S sebou přezůvky! Dospělí 0 Kč, děti vstup zdarma. lpá MIKULÁŠSKÁ MERENDA PRO NEJMENŠÍ v DDM od 17 hod., tradičí mikulášský rej pro děti i rodiče. Pokud chcete echat adělit dárek od Vysvětlivky: DDM Dům dětí a mládeže (tel.: ) DPS Dům s pečovatelskou službou (tel.: ) IC Iformačí cetrum (tel.: ) MěK Městská kihova (tel.: ) MěKS Městské kulturí středisko (tel.: ) MSE Muchova Slovaská epopej (tel.: ) MěÚ Městský úřad (tel.: ) SPOT Spolek pro obovu tradic, občaské sdružeí ZUŠ Základí umělecká škola (tel.: ) Mikuláše, přieste jej podepsaý ve čtvrtek lso VÁNOČNÍ HVĚZDA v prostorách DDM od 10 do 16 hodi v rámci Pohádkových Váoc si můžete v díličkách vyrobit vlastoručí dárek pro své ejbližší! lso POHÁDKOVÉ VÁNOCE ám. TGM M. Krumlov, začátek: hodi - podrobý program ajdete v pozváce uveřejěé a této straě Moravskokrumlovských ovi lso MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA, Orlova Rakšice, začátek: 0.00 hodi, hraje skupia Huriká, vystoupí zpěvačka Viktoria (SPOT a město M. K.) lpo LITERÁRNÍ KAVÁRNA Štětce umyté v rose - předváočí setkáí s akad. malířem JANEM KUDLÁČKEM (rodákem z D. Dubňa), Městská kihova 14 hodi, Galerie Kížecí dům 18 hodi spojeo s kulturím vystoupeím dětí ze ZŠ Klášterí, M. Krumlov a ZŠ Dolí Dubňay lút VÁNOČNÍ KONCERT - Naše kapela Jos. Kristiáa, sál MěKS, Břízová 54, vstupé dobrovolé, začátek: hodi lpá VÁNOČNÍ PEČENÍ v DDM od 14 hod. - zveme děti, aby si přišly vyzkoušet pečeí váočího cukroví (poplatek 0 Kč) l PROMÍTÁNÍ pro základí školy, kiosál M. Krumlov lpo ADVENTNÍ KONCERT Základí umělecké školy, kiosál Moravský Krumlov, začátek: hodi lút TRADIČNÍ VÁNOČNÍ KONCERT PS SLUNÍČKO, sál MěKS v 16 hodi lčt VÁNOČNÍ ŘEMESLNÝ JARMARK, áměstí TGM M. Krumlov, hodi lčt VÁNOČNÍ KONCERT gymázium M. Krumlov, začátek: hodi, galerie Kížecí dům, vstupé dobrovolé lút VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ, tradičí setkáí v podvečer Štědrého de, áměstí TGM M. Krumlov, začátek: hodi, pořádá SPOT lst PŮLNOČNÍ MŠE - zpívá pěvecký sbor Karla Němečka, kostel Všech svatých M. Krumlov lčt MŠE SVATÁ - zpívá pěvecký sbor Karla Němečka, kostel Všech svatých M. Krumlov lpá 6.1. ZPÍVANÁ ČESKÁ VÁNOČNÍ MŠE KOLEDOVÁ Atoía Hradila, kostel sv. Vavřice Rakšice - zpívá Chrámový sbor L. Havla začátek: hodi MŠ Petrovice pořádá pro rodiy s dětmi, ale i ostatí veřejost MIKULÁŠSKO-ČERTOVSKOU ŠARÁDU Kulturí dům Petrovice, sobota v 15 hodi Přijďte se pobavit, zasoutěžit si či zazpívat a zarecitovat v dětské, ale i rodié pekelé šou. Celým odpoledem bude provázet hudebí skupia MERLLIN. Zveme i starší děti, které dříve chodily do soukromé MŠ Pohádka a MŠ Petrovice. Vstupé: dospělí 30 Kč děti 15 Kč Mikulášské balíčky pro děti (podepsaé a se vzkazem od Mikuláše) budeme vybírat v pátek od 15 do 16 hodi přímo v Kulturím domě v Petrovicích. Iformace a tel.: K orgaizaci: - příprava pěvecké a recitačí soutěže Prosíme děti a rodiče, kteří se chtějí zúčastit pěvecké či recitačí pekelé šou, aby si doma připravili své vystoupeí k soutěži. Dle rozhodutí poroty si mohou odést pěké cey. Přihlaste se ejpozději v podělí k tomuto vystoupeí buď celé rodiy či pouze dětí v MŠ Petrovice, tel.: příspěvky do soutěží či tomboly Spozorské dary od rodičů dětí i veřejosti (fiačí či hmoté) je možo přiést přímo do MŠ ebo se domluvit a výše uvedeém tel. čísle. Za jejich poskytutí předem všem moc děkujeme. SLOVANSKÁ EPOPEJ V měsíci říju avštívilo Muchovu Slovaskou epopej 877 ávštěvíků, od počátku letošího roku k ji zhlédlo již lidí. I když letoší sezóa byla oficiálě ukočea, ještě v listopadu a prosici budete mít možost tuto expozici avštívit. Otevřeo bude: hod a (stát. svátek) a hod , 7. 1., a hod. Bližší iformace jsou a a plakátech ebo a MěKS (tel.: ) a IC (tel.: ). M. M.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OSNOVA 1. Práví předpisy 2. Přijímací řízeí 3. Termíy 4. Hodoceí uchazečů 5. Rozhodutí 6. Další kola přijímacího řízeí 7. Zápisový lístek 8. Jedoté přijímací zkoušky

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastí hodoceí školy dle vyhlášky 15/2005 Sb., v platém zěí, kterou se staoví áležitosti dlouhodobých záměrů, výročích zpráv a vlastí hodoceí školy. Škola: Základí umělecká škola Plzeň, Sokolovská 30,

Více

8.2.1 Aritmetická posloupnost I

8.2.1 Aritmetická posloupnost I 8.2. Aritmetická posloupost I Předpoklady: 80, 802, 803, 807 Pedagogická pozámka: V hodiě rozdělím třídu a dvě skupiy a každá z ich dělá jede z prvích dvou příkladů. Čley posloupostí pak při kotrole vypíšu

Více

Asociace inovačního podnikání ČR

Asociace inovačního podnikání ČR Asociace iovačího podikáí ČR ve spolupráci s Miisterstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Miisterstvem průmyslu a obchodu, Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu Seátu Parlametu ČR, tuzemskými

Více

3689/101/13-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny.

3689/101/13-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny. 3689/101/13-1 - o ceě : Bytu č. 2654/16 v č. p. 2654 v bloku č. 10 složeém z domů č.p. 2651, 2652, 2653, 2654 a 2655 a pozemcích p. č. 2450, 2449, 2448, 2447 a 2446. včetě příslušeství v katastrálím území

Více

dálniced3 a rychlostní silnice Praha x Tábor x České Budějovice x Rakousko

dálniced3 a rychlostní silnice Praha x Tábor x České Budějovice x Rakousko dáliced3 a rychlostí silice R3 Praha Tábor České Budějovice Rakousko w w obsah základí iformace 3 dálice D3 a rychlostí silice R3 PrahaTáborČeské BudějoviceRakousko 3 > základí iformace 4 > čleěí dálice

Více

USNESENÍ č. 13/2016 z 12. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne

USNESENÍ č. 13/2016 z 12. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne USNESENÍ č. 13/2016 z 12. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 18. 04. 2016 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

8.2.1 Aritmetická posloupnost

8.2.1 Aritmetická posloupnost 8.. Aritmetická posloupost Předpoklady: 80, 80, 803, 807 Pedagogická pozámka: V hodiě rozdělím třídu a dvě skupiy a každá z ich dělá jede z prvích dvou příkladů. Př. : V továrě dokočí každou hodiu motáž

Více

Stanovisko SVJ Vazovova 3228 k dopisu paní Šedivé ze dne

Stanovisko SVJ Vazovova 3228 k dopisu paní Šedivé ze dne V Praze de 27.3 2009 Staovisko SVJ Vazovova 3228 k dopisu paí Šedivé ze de 17.3 2009. V průběhu měsíce úora bylo a ástěce SVJ vyvěšeo ozámeí o pláovaém shromážděí spolu s ávrhem programu a výzvou k vlastíkům

Více

ZPRAVODAJ 9-10. Obce Všemyslice INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

ZPRAVODAJ 9-10. Obce Všemyslice INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ZPRAVODAJ Obce Všemyslice registrová u MK ČR pod č. 19860 9-10 2014 i INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 42. zasedáí ZOV se koalo 3. září 2014 ve Všemyslicích. Po kotrole useseí schválilo výsledky výběrového

Více

II. METODICKÉ PŘÍKLADY SESTAVENÍ VÝKAZU PAP

II. METODICKÉ PŘÍKLADY SESTAVENÍ VÝKAZU PAP Istituce i zazameaé operace jsou fiktiví. Ukázkové případy - sezam Případ Vykazující účetí Vykázaé Části I až XIII Straa jedotka (zkráceě až 3) A Půjčka od baky Město, v roce +1, T2 v roce +1, T7, T8,

Více

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 3 ll

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 3 ll RECESE V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ Od září miulého roku ás ekoomové zpočátku opatrě, později čím dál aléhavěji upozorňovali a skutečost, že celý svět mimo Českou republiku zasahují chapadla recese opakujícího

Více

Pojem času ve finančním rozhodování podniku

Pojem času ve finančním rozhodování podniku Pojem času ve fiačím rozhodováí podiku 1.1. Výzam faktoru času a základí metody jeho vyjádřeí Fiačí rozhodováí podiku je ovlivěo časem. Peěží prostředky získaé des mají větší hodotu ež tytéž peíze získaé

Více

Základní údaje. Ing. Zdeněk Jindrák JUDr. Dana Musalová. n Vznik společnosti 29.9.1997. n Obchodní název HYDRA a.s.

Základní údaje. Ing. Zdeněk Jindrák JUDr. Dana Musalová. n Vznik společnosti 29.9.1997. n Obchodní název HYDRA a.s. Základí údaje Vzik společosti 29.9.1997 Obchodí ázev HYDRA a.s. Sídlo: Na Zámecké 1518, 140 00 Praha 4 IČO/DIČ 25610562 / CZ25610562 Předmět podikáí Výroba kodezátorů Provozovy: Průmyslová 1110, Jičí Hradecká

Více

Za nás mluví práce. s podporou Nezávislých

Za nás mluví práce. s podporou Nezávislých Za ás mluví práce Jiří Oberfalzer, Michal Prokůpek, Jaa Chlupová, Radek Novák, Petr Vychodil a dvaáct dalších kadidátů Vás zvou ke komuálím volbám ODS s podporou Nezávislých Program pro Králův Dvůr Trasparetí

Více

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 4 lčíslo 1-2 l1. 2. 2010

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 4 lčíslo 1-2 l1. 2. 2010 Moravskokrumlovské oviy Měsíčík lvydává Město Moravský Krumlov lročík 4 lčíslo 1 - l1.. 010 ZDARMA do všech domácostí v Moravském Krumlově, Poláce a Rokyté Iformace z radice, ázory, diskuse, polemika,

Více

ZPRAVODAJ 11-12. Obce Všemyslice INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

ZPRAVODAJ 11-12. Obce Všemyslice INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ZPRAVODAJ Obce Všemyslice registrová u MK ČR pod č. 19860 11-12 2013 i INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 11. listopadu se koalo v KD v Nezašově další zasedáí zastupitelstva obce Všemyslice za přítomosti

Více

USNESENÍ č. 4/2015 z 3. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne

USNESENÍ č. 4/2015 z 3. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne USNESENÍ č. 4/2015 z 3. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 13. 04. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014

USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014 USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

-1- Finanční matematika. Složené úrokování

-1- Finanční matematika. Složené úrokování -- Fiačí ateatika Složeé úrokováí Při složeé úročeí se úroky přičítají k počátečíu kapitálu ( k poskytutí úvěru, k uložeéu vkladu ) a společě s í se úročí. Vzorec pro kapitál K po letech při složeé úročeí

Více

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 4 lčíslo 7-8 l23. 7. 2010

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 4 lčíslo 7-8 l23. 7. 2010 Moravskokrumlovské oviy Měsíčík lvydává Město Moravský Krumlov lročík 4 lčíslo 7-8 l23. 7. 2010 ZDARMA do všech domácostí v Moravském Krumlově, Poláce a Rokyté Iformace z radice, ázory, diskuse, polemika,

Více

tištěno na recyklovaném papíru nejedná se o reklamní tisk červenec srpen 2016 www.taborcz.eu informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma

tištěno na recyklovaném papíru nejedná se o reklamní tisk červenec srpen 2016 www.taborcz.eu informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma tištěo a recyklovaém papíru ejedá se o reklamí tisk červeec srpe 2016 2 OPRAVY CHODNÍKŮ Léto je ideálí pro práce, chce to ale trpělivost 3 ZÁVĚREČNÝ ÚČET Rok 2015 zcela bez chyb a edostatků 8 POKLADY V

Více

8.1.3 Rekurentní zadání posloupnosti I

8.1.3 Rekurentní zadání posloupnosti I 8.. Rekuretí zadáí poslouposti I Předpoklady: 80, 80 Pedagogická pozámka: Podle mých zkušeostí je pro studety pochopitelější zavádět rekuretí posloupost takto (sado kotrolovatelou ukázkou), ež dosazováím

Více

Svět Zábrta. World o MÉDIA. Vystavovatelé APEX GAMING CARDPOS EUROPE COLMEX EZÚ EUROAPLEX HDT JACKPOT JIMARK LEDAGE MIDA GAME GAME

Svět Zábrta. World o MÉDIA. Vystavovatelé APEX GAMING CARDPOS EUROPE COLMEX EZÚ EUROAPLEX HDT JACKPOT JIMARK LEDAGE MIDA GAME GAME H 15 V. IŠ 4 TĚ. 2 PR 0 11 Vystavovatelé V ST 14 Ý.- PE T E R V V R D TE H H L LY B I K K I R B WL I E TR RDPS ERPE LE L E I S R E Z E - I EZÚ E L B SY STE S LD LB E D L + K/ ERPLE E R TI F T L K E E TE

Více

VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ

VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojího ižeýrství Ústav strojíreské techologie ISBN 978-80-214-4352-5 VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ doc. Ig. Jaroslav PROKOP, CSc. 1 1 Fakulta strojího ižeýrství,

Více

Code of Conduct Kodex chováni pro společnosti skupiny Ringier. China Czech Republic Germany Hungary Romania Serbia Slovakia Switzerland Vietnam

Code of Conduct Kodex chováni pro společnosti skupiny Ringier. China Czech Republic Germany Hungary Romania Serbia Slovakia Switzerland Vietnam Code of Coduct Kodex chovái pro společosti skupiy Rigier Chia Czech Republic Germay Hugary Romaia Serbia Slovakia Switzerlad Vietam Milí zaměstaci. Etické chováí ašich zaměstaců jiými slovy, vás dává aší

Více

MATICOVÉ HRY MATICOVÝCH HER

MATICOVÉ HRY MATICOVÝCH HER MATICOVÉ HRY FORMULACE, KONCEPCE ŘEŠENÍ, SMÍŠENÉ ROZŠÍŘENÍ MATICOVÝCH HER, ZÁKLADNÍ VĚTA MATICOVÝCH HER CO JE TO TEORIE HER A ČÍM SE ZABÝVÁ? Teorie her je ekoomická vědí disciplía, která se zabývá studiem

Více

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ 4 DOPADY ZPŮSOBŮ FACOVÁÍ A VESTČÍ ROZHODOVÁÍ 77 4. ČSTÁ SOUČASÁ HODOTA VČETĚ VLVU FLACE, CEOVÝCH ÁRŮSTŮ, DAÍ OPTMALZACE KAPTÁLOVÉ STRUKTURY Čistá současá hodota (et preset value) Jedá se o dyamickou metodu

Více

ZPRAVODAJ. obcevšemyslice 7-8/2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

ZPRAVODAJ. obcevšemyslice 7-8/2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ZPRAVODAJ obcevšemyslice 7-8/2015 i INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA De 15. červa se koalo VIII. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ Zastupitelstva obce Všemyslice v Bohuicích za přítomosti 11 zastupitelů. Na začátku,

Více

U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015

U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015 U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

523/2006 Sb. VYHLÁŠKA

523/2006 Sb. VYHLÁŠKA 523/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze de 21. listopadu 2006, kterou se staoví mezí hodoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, základí požadavky a obsah strategických hlukových map a akčích pláů a podmíky účasti veřejosti

Více

6 Intervalové odhady. spočteme aritmetický průměr, pak tyto průměry se budou chovat jako by pocházely z normálního. nekonečna.

6 Intervalové odhady. spočteme aritmetický průměr, pak tyto průměry se budou chovat jako by pocházely z normálního. nekonečna. 6 Itervalové odhady parametrů základího souboru V předchozích kapitolách jsme se zabývali ejprve základím zpracováím experimetálích dat: grafické zobrazeí dat, výpočty výběrových charakteristik kapitola

Více

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor 8. Základy statistiky 7. ročík - 8. Základy statistiky Statistika je vědí obor, který se zabývá zpracováím hromadých jevů. Tvoří základ pro řadu procesů řízeí, rozhodováí a orgaizováí, protoţe a základě

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Středisko výcviku vodicích psů

Středisko výcviku vodicích psů Středisko výcviku vodicích psů Ve čtvrtek 7. října 2010 jsme navštívili Středisko výcviku vodicích psů v Jinonicích. Tento den je Dnem nevidomých a slabozrakých, proto ve středisku probíhal den otevřených

Více

I. Výpočet čisté současné hodnoty upravené

I. Výpočet čisté současné hodnoty upravené I. Výpočet čisté současé hodoty upraveé Příklad 1 Projekt a výrobu laserových lamp pro dermatologii vyžaduje ivestici 4,2 mil. Kč. Předpokládají se rovoměré peěží příjmy po zdaěí ve výši 1,2 mil. Kč ročě

Více

Návrat onkologického pacienta do pracovního procesu. Mgr. Šárka Slavíková, Bc. Michaela Čadková Svejkovská Amelie, z.s.

Návrat onkologického pacienta do pracovního procesu. Mgr. Šárka Slavíková, Bc. Michaela Čadková Svejkovská Amelie, z.s. Návrat okologického pacieta do pracovího procesu Mgr. Šárka Slavíková, Bc. Michaela Čadková Svejkovská Amelie, z.s. Nemoc a člověk Tělo, psychika a sociálí prostředí člověka Fyzické změy po léčbě Následky

Více

v aktuálních katalozích Porsche Tequipment nebo v našem online tel.: fax:

v aktuálních katalozích Porsche Tequipment nebo v našem online tel.: fax: V zimě se ze silice ěkdy stává sjezdovka. Ale jako sportovce Vás to přece eodradí. Sada kompletích 18palcových zimích kol Carrera IV z Porsche Tequipmet.* Váš vůz Porsche představuje Co apříklad ová sada

Více

9.1.12 Permutace s opakováním

9.1.12 Permutace s opakováním 9.. Permutace s opakováím Předpoklady: 905, 9 Pedagogická pozámka: Pokud echáte studety počítat samostatě příklad 9 vyjde tato hodia a skoro 80 miut. Uvažuji o tom, že hodiu doplím a rozdělím a dvě. Př.

Více

Zápis. Odjezd: V 9:30 hodin jsme odjížděli z Mírového náměstí v Ostrově.

Zápis. Odjezd: V 9:30 hodin jsme odjížděli z Mírového náměstí v Ostrově. Zápis Občanské sdružení Místní akční skupiny Krušné hory západ v rámci národního projektu spolupráce Kraj živých vod II. (reg.č.12/015/4210a/341/000004) spolufinancovaného v rámci Programu rozvoje venkova,

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA SBÍRKA ÚLOH

FINANČNÍ MATEMATIKA SBÍRKA ÚLOH FINANČNÍ MATEMATIKA SBÍRKA ÚLOH Zpracováo v rámci projektu " Vzděláváí pro kokureceschopost - kokureceschopost pro Třeboňsko", registračí číslo CZ.1.07/1.1.10/02.0063 Gymázium, Třeboň, Na Sadech 308 Autor:

Více

Odhad parametru p binomického rozdělení a test hypotézy o tomto parametru. Test hypotézy o parametru p binomického rozdělení

Odhad parametru p binomického rozdělení a test hypotézy o tomto parametru. Test hypotézy o parametru p binomického rozdělení Odhad parametru p biomického rozděleí a test hypotézy o tomto parametru Test hypotézy o parametru p biomického rozděleí Motivačí úloha Předpokládejme, že v důsledku realizace jistého áhodého pokusu P dochází

Více

9.1.13 Permutace s opakováním

9.1.13 Permutace s opakováním 93 Permutace s opakováím Předpoklady: 906, 9 Pedagogická pozámka: Obsah hodiy přesahuje 45 miut, pokud emáte k dispozici další půlhodiu, musíte žáky echat projít posledí dva příklady doma Př : Urči kolik

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

zpravodaj města Kouzelný Krumlov Získejte více informací na stránkách www.ckrumlov.cz obcan Přečtěte si Přijďte na jednání zastupitelstva

zpravodaj města Kouzelný Krumlov Získejte více informací na stránkách www.ckrumlov.cz obcan Přečtěte si Přijďte na jednání zastupitelstva zpravodaj města ročík 5. dube 2008 ZDARMA Kouzelý 08 Krumlov Český Krumlov se 29. duba proměí v město, kde ic eí emožé a kde hlaví áměstí může změit své jméo a áměstí Lásky. Až do 1. květa bude Krumlov

Více

Finanční řízení podniku. Téma: Časová hodnota peněz

Finanční řízení podniku. Téma: Časová hodnota peněz Fiačí řízeí podiku Téma: Časová hodota peěz Faktor času se ve fiačím řízeí uplatňuje a) při rozhodováí o ivesticích b) při staoveí trží cey majetku podiku c) při ukládáí volých peěžích prostředků d) při

Více

P(n) = n * (n - 1) * (n - 2) *... 2 * 1 To odpovídá zápisu, ve kterém využíváme faktoriál:

P(n) = n * (n - 1) * (n - 2) *... 2 * 1 To odpovídá zápisu, ve kterém využíváme faktoriál: PERMUTACE a VARIACE 2.1 Permutace P() = * ( - 1) * ( - 2) *... 2 * 1 To odpovídá zápisu, ve kterém využíváme faktoriál: ( )! P = Jedá se o vzorec pro počet permutací z prvků bez opakováí. 2.2 Variace bez

Více

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN Vzorový příklad a rozhodováí BPH_ZMAN Základí charakteristiky a začeí symbol verbálí vyjádřeí iterval C g g-tý cíl g = 1,.. s V i i-tá variata i = 1,.. m K j j-té kriterium j = 1,.. v j x ij u ij váha

Více

Zformulujme PMI nyní přesně (v duchu výrokové logiky jiný kurz tohoto webu):

Zformulujme PMI nyní přesně (v duchu výrokové logiky jiný kurz tohoto webu): Pricip matematické idukce PMI) se systematicky probírá v jié části středoškolské matematiky. a tomto místě je zařaze z důvodu opakováí matka moudrosti) a proto, abychom ji mohli bez uzarděí použít při

Více

ZPRAVODAJ. obcevšemyslice 4/2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ n ZOV vzalo na vědomí rozpočtová opatření č.

ZPRAVODAJ. obcevšemyslice 4/2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ n ZOV vzalo na vědomí rozpočtová opatření č. ZPRAVODAJ obcevšemyslice 4/2015 i INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA Zastupitelstvo obce Všemyslice se koalo de 11. březa 2015 v KD Nezašov od 18:00 hodi. Starosta zahájil zasedáí za přítomosti 10 zastupitelů.

Více

U S N E S E N Í č. 22 z 22. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18. 11. 2015

U S N E S E N Í č. 22 z 22. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18. 11. 2015 U S N E S E N Í č. 22 z 22. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18. 11. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Ing. Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu

Více

FORT-PLASTY s.r.o., Hulínská 2193/2a, 767 01 Kroměříž, CZ tel.: +420 575 755 711, e-mail: info@fort-plasty.cz, www.fort-plasty.cz

FORT-PLASTY s.r.o., Hulínská 2193/2a, 767 01 Kroměříž, CZ tel.: +420 575 755 711, e-mail: info@fort-plasty.cz, www.fort-plasty.cz FORT-LASTY s.r.o., Hulíská 2193/2a, 767 01 Kroměříž, CZ NQA ISO 9001 0 7. Vetilátory řady a Vetilátory řady a slouží k odsáváí vzdušiy s obsahem agresivích látek, jako jsou kyseliy a louhy především z

Více

OKRUŽNÍ A ROZVOZNÍ ÚLOHY: OBCHODNÍ CESTUJÍCÍ. FORMULACE PŘI RESPEKTOVÁNÍ ČASOVÝCH OKEN

OKRUŽNÍ A ROZVOZNÍ ÚLOHY: OBCHODNÍ CESTUJÍCÍ. FORMULACE PŘI RESPEKTOVÁNÍ ČASOVÝCH OKEN Úloha obchodího cestujícího OKRUŽNÍ A ROZVOZNÍ ÚLOHY: OBCHODNÍ CESTUJÍCÍ. FORMULACE PŘI RESPEKTOVÁNÍ ČASOVÝCH OKEN Nejprve k pojmům používaým v okružích a rozvozích úlohách: HAMILTONŮV CYKLUS je typ cesty,

Více

Konec srandy!!! Mocniny s přirozeným mocnitelem I. Předpoklady: základní početní operace

Konec srandy!!! Mocniny s přirozeným mocnitelem I. Předpoklady: základní početní operace Koec srady!!!.6. Mociy s přirozeým mocitelem I Předpoklady: základí početí operace Pedagogická pozámka: Zápis a začátku kapitoly je víc ež je srada. Tato hodia je prví v druhé části studia. Až dosud ehrálo

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C) Přijímací řízeí pro akademický rok 24/ a magisterský studijí program: PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test, variata C) Zde alepte své uiverzití číslo U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. únor 2009. číslo 2. ročník 9. Léčba v Dětské lázeňské léčebně Lázně Kynžvart

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. únor 2009. číslo 2. ročník 9. Léčba v Dětské lázeňské léčebně Lázně Kynžvart VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost úor 2009 číslo 2 ročík 9 Léčba v Dětské lázeňské léčebě Lázě Kyžvart Nemocost dětí v Ostravě v důsledku zečištěého ovzduší Zátěží idukovaé astma

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2011 číslo 3 ročník 11. Vrozené vývojové vady uropoetického traktu

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2011 číslo 3 ročník 11. Vrozené vývojové vady uropoetického traktu VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost březe 2011 číslo 3 ročík 11 Vrozeé vývojové vady uropoetického traktu Základí vyšetřeí fukcí uropoetického traktu Nejčastější kýly v dětském

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

LIST BEROUNSKÝ RADNIČNÍ

LIST BEROUNSKÝ RADNIČNÍ měsíčík Královského města Beroua XIII. ročík zdarma BEROUNSKÝ RADNIČNÍ LIS Uvitř listu alichův Berou v říju odstartuje čtyřmi kocerty Koají se besedy o domácím ásilí Zače se stavět parkoviště u Plzeňky

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta B)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta B) Přijímací řízeí pro akademický rok 24/5 a magisterský studijí program: PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test, variata B) Zde alepte své uiverzití číslo U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

ÚLOHA ČÍNSKÉHO LISTONOŠE, MATEMATICKÉ MODELY PRO ORIENTOVANÝ A NEORIENTOVANÝ GRAF

ÚLOHA ČÍNSKÉHO LISTONOŠE, MATEMATICKÉ MODELY PRO ORIENTOVANÝ A NEORIENTOVANÝ GRAF Úloha číského listooše ÚLOHA ČÍNSKÉHO LISTONOŠE, MATEMATICKÉ MODELY PRO ORIENTOVANÝ A NEORIENTOVANÝ GRAF Uvažujme situaci, kdy exstuje ějaký výchozí uzel a další uzly spojeé hraami (může jít o cesty, ulice

Více

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 3 lčíslo 7-8 l22. 7. 2009

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 3 lčíslo 7-8 l22. 7. 2009 Poručíme větru, dešti... FILMOVÉ LÉTO S KINEMATOGRAFEM BRATŘÍ ČADÍKŮ Pojízdý Kiematograf bratří Čadíků opět po roce přivezl do Moravského Krumlova prázdiovou letí atmosféru s lákavou abídkou českých filmů.

Více

U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013

U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013 U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice,

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice, červen 2017 DEN KONICKÉHO MUZEA SE SKVĚLE VYDAŘIL Chci poděkovat návštěvníkům za finanční příspěvky a všem ochotným spolupracovníkům včetně pohostinských podniků za jejich pracovní nedělní odpoledne. Velký

Více

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH ECHNICKÝ AUDI VODÁRENSKÝCH DISRIBUČNÍCH SYSÉMŮ Ig. Ladislav uhovčák, CSc. 1), Ig. omáš Kučera 1), Ig. Miroslav Svoboda 1), Ig. Miroslav Šebesta 2) 1) 2) Vysoké učeí techické v Brě, Fakulta stavebí, Ústav

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cena cenných papírů

PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cena cenných papírů Semárky, předášky, bakalářky, testy - ekoome, ace, účetctví, ačí trhy, maagemet, právo, hstore... PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cea ceých papírů Ceé papíry jsou jedím ze způsobů, jak podk může získat potřebý

Více

Zapis c.2. ze schuze Zaj moveho sdruieni Frydlantsko-Beskydy. Se sidlem : Namesti 3, Frydlant nad Ostravici, 739 11 Konane dne: 3.5.

Zapis c.2. ze schuze Zaj moveho sdruieni Frydlantsko-Beskydy. Se sidlem : Namesti 3, Frydlant nad Ostravici, 739 11 Konane dne: 3.5. Zapis c.2 ze schuze Zaj moveho sdruiei Frydlatsko-Beskydy Se sidlem : Namesti 3, Frydlat ad Ostravici, 739 11 Koae de: 3.5.2012 v obci Lhotka Pritomi : RNDr. Helea Pegatova - Fry'dlat.O. Irea Babicova

Více

1 Trochu o kritériích dělitelnosti

1 Trochu o kritériích dělitelnosti Meu: Úloha č.1 Dělitelost a prvočísla Mirko Rokyta, KMA MFF UK Praha Jaov, 12.10.2013 Růzé dělitelosti, třeba 11 a 7 (aeb Jak zfalšovat rodé číslo). Prvočísla: které je ejlepší, které je ejvětší a jak

Více

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy práce s tabulkou Výukový modul III. Iovace a zkvalitěí výuky prostředictvím ICT Téma III..3, pracoví list 3 Techická měřeí v MS Ecel Průměry a četosti, odchylky změřeých hodot. Ig. Jiří Chobot

Více

MATEMATICKÁ INDUKCE. 1. Princip matematické indukce

MATEMATICKÁ INDUKCE. 1. Princip matematické indukce MATEMATICKÁ INDUKCE ALEŠ NEKVINDA. Pricip matematické idukce Nechť V ) je ějaká vlastost přirozeých čísel, apř. + je dělitelé dvěma či < atd. Máme dokázat tvrzeí typu Pro každé N platí V ). Jeda možost

Více

prosinec 2012 ročník XI číslo 4

prosinec 2012 ročník XI číslo 4 prosinec 2012 ročník XI číslo 4 Trochu obav a pytel legrace a dobrot Letošní mikulášskou nadílku zajistili žáci z 6.A (čert klečící Erik Skalník, stojící zleva čert Terka Kampová, anděl Kristýna Hřídelová,

Více

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Vychází s finanční podporou Sdružení rodičů a přátel žáků Základní školy Kostelec u Holešova Zahájení nového školního roku Akce ve škole Školní

Více

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace Název: Kombiatoria Autor: Mgr. Haa Čerá Název šoly: Gymázium Jaa Nerudy, šola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: matematia a její apliace Ročí: 5. ročí Tématicý cele: Kombiatoria a pravděpodobost

Více

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

1.3. POLYNOMY. V této kapitole se dozvíte:

1.3. POLYNOMY. V této kapitole se dozvíte: 1.3. POLYNOMY V této kapitole se dozvíte: co rozumíme pod pojmem polyom ebo-li mohočle -tého stupě jak provádět základí početí úkoy s polyomy, kokrétě součet a rozdíl polyomů, ásobeí, umocňováí a děleí

Více

Systémové vodící stěny a dopravní zábrany

Systémové vodící stěny a dopravní zábrany Vyvíjíme bezpečost. Systémové vodící stěy a dopraví zábray Fukčí a estetické řešeí v dopravě eje pro města a obce. www.deltabloc.cz CITYBLOC Více bezpečosti pro všechy účastíky siličího provozu Jediečá

Více

OBSAH. Rozklad... 16 Žaloba... 17

OBSAH. Rozklad... 16 Žaloba... 17 OBSAH Persoálí bezpečost Jak požádat o ozámeí a Vyhrazeé... 4 Jak požádat o osvědčeí fyzické osoby (D, T, PT)... 5 Jak a kdy požádat o vydáí osvědčeí fyzické osoby pro cizí moc NATO, WEU... 7 Osvědčeí

Více

b c a P(A B) = c = 4% = 0,04 d

b c a P(A B) = c = 4% = 0,04 d Příklad 6: Z Prahy do Athé je 50 km V Praze byl osaze válec auta ovou svíčkou, jejíž životost má ormálí rozděleí s průměrem 0000 km a směrodatou odchylkou 3000 km Jaká je pravděpodobost, že automobil překoá

Více

U S N E S E N Í č. 20 z 20. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 31.10.2011

U S N E S E N Í č. 20 z 20. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 31.10.2011 U S N E S E N Í č. 20 I. Rada města schvaluje : - za zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost obsahové stránky: Irenu Kočí, - změny programu: - bodu

Více

HASIČSKÝ ZPRAVODAJ. Duben 2015. Vážení čtenáři, Ludvík Procházka Starosta OSH Znojmo

HASIČSKÝ ZPRAVODAJ. Duben 2015. Vážení čtenáři, Ludvík Procházka Starosta OSH Znojmo Dube 2015 Iterí zprávy pro hasičské sbory a fukcioáře pracující a úseku požárí ochray. HASIČSKÝ ZPRAVODAJ Vydává okresí sdružeí hasičů ČMS ve spolupráci s Hasičským záchraým sborem Jihomoravského kraje,

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- SLOŽENÉ ÚROKOVÁNÍ

FINANČNÍ MATEMATIKA- SLOŽENÉ ÚROKOVÁNÍ Projek ŠABLONY NA GVM Gymázium Velké Meziříčí regisračí číslo projeku: CZ..7/../.98 IV- Iovace a zkvaliěí výuky směřující k rozvoji maemaické gramoosi žáků sředích škol FINANČNÍ MATEMATIA- SLOŽENÉ ÚROOVÁNÍ

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 7. schůze Rady města Hustopeče konané dne 20.01.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/7/15: RM schválila program jednání dnešní

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR Středí hodoty, geometrický průměr Aleš Drobík straa 1 10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR V matematice se geometrický průměr prostý staoví obdobě jako aritmetický průměr prostý, pouze operace jsou o řád vyšší: místo

Více

Model péče o duševně nemocné

Model péče o duševně nemocné Model péče o duševě emocé v regiou hlavího města Prahy Zázam jedáí závěrečé koferece projektu Vzděláváí odboríků, státí správy a samosprávy v oblasti trasformace istitucioálí péče o duševě emocé Praha,

Více

červen 2009 Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků ve vztahu k orgánům činným v trestním řízení

červen 2009 Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků ve vztahu k orgánům činným v trestním řízení VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost červe 2009 číslo 6 ročík 9 Poviosti lékaře v souvislosti s očkováím Poviá mlčelivost zdravotických pracovíků ve vztahu k orgáům čiým v trestím

Více

Časopis MŠ. Listopad 2015

Časopis MŠ. Listopad 2015 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Časopis MŠ Listopad 2015 Vydává: Mateřská škola Ústí nad Labem Brná Sebuzínská 42 Tel: 475 541 175 Mobil: 720 619 239

Více

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL Elea Mielcová, Radmila Stoklasová a Jaroslav Ramík; Statistické programy POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY Žádý výzkum se v deší době evyhe statistickému zpracováí dat. Je jedo,

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Usnesení. přísp. 2007

Usnesení. přísp. 2007 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů

Více

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují:

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují: Katalog datových prvků a dalších položek používaých v Iformačích systémech o platu a služebím příjmu (ISPSP) verze 2014-6 16. 4. 2014 ISPSP Iformačí systémy o platu a služebím příjmu zahrují: ISP Iformačí

Více

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 ŠKOLTÝN Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 Obsah 1. Lyžařský výcvikový kurz 2. Tři králové, zápis do 1. třídy 3. Zimní škola v přírodě 4. Vánoční laťka, florbal starší dívky

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

2. Znát definici kombinačního čísla a základní vlastnosti kombinačních čísel. Ovládat jednoduché operace s kombinačními čísly.

2. Znát definici kombinačního čísla a základní vlastnosti kombinačních čísel. Ovládat jednoduché operace s kombinačními čísly. 0. KOMBINATORIKA, PRAVDĚPODOBNOST, STATISTIKA Dovedosti :. Chápat pojem faktoriál a ovládat operace s faktoriály.. Zát defiici kombiačího čísla a základí vlastosti kombiačích čísel. Ovládat jedoduché operace

Více

www.moap.cz leden 2011

www.moap.cz leden 2011 www.moap.cz lede 2011 Váočí pohoda a Masarykově áměstí Stále se ěco dělo, mohli si říct ti, kteří od 4. 12. zavítali a Masarykovo áměstí, kde probíhaly projekty České Váoce a Váočí kluziště!!!. Obě akce

Více

Výsledky hlasování ve volbách do Evropského parlamentu, konaných 5. a 6. 6. 2009 v Polné a místních částech. Počty voličů a platné hlasy:

Výsledky hlasování ve volbách do Evropského parlamentu, konaných 5. a 6. 6. 2009 v Polné a místních částech. Počty voličů a platné hlasy: ZPRÁVY Z RADNICE MĚSTO POLNÁ NABÍZÍ K PRODEJI 6 stavebních parcel pro sídliště rodinných domů v lokalitě Vrchlického (pod vodárnou) v Polné. Prodej se uskuteční obálkovou metodou nejvyšší nabídce. Základní

Více

Modul Strategie. 2006... MTJ Service

Modul Strategie. 2006... MTJ Service Představeí obsahuje dvě základí součásti, a to maažerskou (pláováí cash-flow, rozšířeé statistiky) a pracoví (řešeí work-flow). Základem maažerské oblasti je pláováí cash-flow (pláováí fiačího toku firmou).

Více