4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)"

Transkript

1 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

2 BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání vkladůči jiných operací v platebním styku např. poskytnutí platebních karet. Rozdělení (systematizace) bankovních produktů podle: odrazu v BILANCI banky klasický přístup, FUNKCE jakou plní bankovní produkt pro KLIENTA banky moderní přístup. Podle odrazu v BILANCI banky: Aktivní bank. produkty/operace strana AKTIV PASIVNÍ b.p. strana PASIV, NEUTRÁLNÍ b.p. v PODROZVAZE.

3 Podle FUNKCE, kterou bank. produkt plní pro klienta banky: (finančně) ÚVĚROVÉ možnost získat úvěr, DEPOZITNÍ (vkladové) možnost uložit svá depozita (volné pen.prostředky), PLATEBNĚ ZÚČTOVACÍ k provedení platebního styku. BANKOVNÍ ÚVĚR je úplatné, časově omezené přenechání peněžních prostředků bankou jejím klientům k volnému nebo smluvně vázanému použití. Fce bankovního úvěru: makroekonomické fce emisní, redistribuční, kreační, mikroekonomická platební styk.

4 ÚVĚROVÝ PROCES je postupný proces vedoucí k uzavření úvěrové smlouvy banky s bonitním klientem. Skládá se z částí: ŽÁDOST o poskytnutí úvěru (1), analýza BONITY klienta, žadatele o úvěr (2), jednání O ZAJIŠTĚNÍ úvěru (3), jednání o způsobu ÚROČENÍ, SPLÁCENÍ úvěru, sestavení SPLÁTKOVÉHO KALENDÁŘE (4), UZAVŘENÍ úvěrové smlouvy a POSKYTNUTÍ úvěru (5), KONTROLA plnění úvěrových podmínek (6).

5 FINANČNĚ ÚVĚROVÉ BANKOVNÍ PRODUKTY bankovní obchody, při kterých bance vzniká pohledávka za klientem, tzn. banka půjčuje vlastní peněžní prostředky, je v pozici věřitele. Mezi úvěrové obchody řadíme: peněžní úvěry kontokorentní, eskontní, lombardní, spotřební a hypoteční úvěr, závazkové úvěry akceptační, avalový úvěr, bankovní záruky, alternativní formy financování faktoring, forfaiting, leasing.

6 KONTOKORENTNÍ úvěr poskytován na běžném účtu klienta, - jeho výše je dána úvěrovým rámcem, - čerpán automaticky v případě potřeby klienta, - rozdíl mezi klasickým a moderním kontokor., - relativně drahý úvěr, - krátkodobý střednědobý úvěr (prolongace). ESKONTNÍ ÚVĚR - krátkodobý směnečný úvěr poskytovaný bankou na základě ODKUPU = ESKONTU směnky bankou PŘED její splatností (dospělostí). Velikost esk.úvěru = hodnota směnky diskont (4.1) Diskont= směnečná částka (Kč)*zbýv.t splatnosti (dny)*disk.sazba (%) počet dnů v roce (365)*100 (4.2) - banka pouze zapůjčí pen. prostředky do doby dospělosti směnky, - v zahraničním obchodě NEGOCIAČNÍ úvěr.

7 LOMBARDNÍ ÚVĚR poskytuje banka proti zástavě movité věci. - velice často o krátkodobý úvěr, - movitou věcí danou do zástavy bývají cenné papíry, směnky, faktury a pohledávky, autorská a majetková práva, zboží, šperky, starožitnosti. SPOTŘEBNÍ (SPOTŘEBITELSKÉ) ÚVĚRY většinou krátkodobé úvěry poskytnuté za účelem nákupu spotřebních předmětů, - příjemci úvěrů -především domácnosti, - nárůst objemu úvěrů v posledních letech, - v ČR poskytovány i nebankovními institucemi, - nová orientace velkých bank na drobnou klientelu - na trhu se objevily nové nabídky spotřebitelských úvěrů, - snadná dostupnost, - ochota veřejnosti využívat spotřebitelských úvěrů. -spotřebitelské úvěry střednědobé i dlouhodobé zejména při (exportním) prodeji velkých investičních celků

8 HYPOTEČNÍ ÚVĚRY jsou dlouhodobé účelové úvěry poskytnuté k financování výstavby či pořízení nemovitostí. - jsou zajištěny zápisem zástavního práva na nemovitost do katastru nemovitostí, - po dobu trvání hypotečního úvěru majitel nemovitosti nemůže s nemovitostí bez souhlasu banky nijak nakládat, nesmí ji ani použít jako jinou zástavu. - zákon č Sb., o dluhopisech umožňuje poskytnout hyp. úvěr NA VÍCE jak 70 % odhadní ceny nemovitosti (řádné a náhradní krytí), - Předhypoteční (stavební úvěr) na stavbu NOVÉ nemovitosti, - Hypoteční úv. na výstavbu rozestavěná stavba Hypoteční zástavní listy (HZL) - zvláštní druh dluhopisů, z jejichž prodeje banky financují poskytování hypotečních úvěrů. - emitovat pouze hypoteční banky pouze ke krytí hypotečních úvěrů, - oblíbená investice zajištěná, daň zvýhodněná X nízká úroková sazba. AMERICKÁ HYPOTÉKA

9 ZÁVAZKOVÉ úvěry - úvěry, při kterých banka do určitého stupně ručí za závazky svého klienta, poskytuje záruku za splnění jeho závazků. -akceptační, avalový úvěr a bankovní záruka AKCEPTAČNÍ ÚVĚR - banka (akceptační banka) AKCEPTUJE na NI vystavenou směnku CIZÍ, tzn. banka se stává směnečným dlužníkem (HLAVNÍM dlužníkem). - výstavce směnky deponuje před dobou splatnosti dohodnutou částku, - vyjádření důvěry banky akceptované směnky jsou vysoce bonitní - banka dává záruku za svého klienta (v pozici ručitele) - představuje RIZIKO - minimalizace deponováním částky, pouze bonitní klienti, omezení CB - evidován v podrozvaze bank.bilance, - akceptační prémie cena za akceptační úvěr, - v zahraničním obchodě RAMBOURZNÍ úvěr

10 AVALOVÝ (RUČITELSKÝ) ÚVĚR banka se zaváže, že za svého klienta, některého ze směnečných dlužníků, banka na směnku připíše doložku per aval firma XY tzn. jako rukojmí za firmu XY banka se stává VEDLEJŠÍM dlužníkem ručí stejně jako směnečný dlužník, probíhá stejně jako akceptační úvěr, avalová prémie cena po poskytnutí záruky/úvěru v urč. státech není právně vymezen. BANKOVNÍ ZÁRUKA (GARANCE) banka se vzáruční listině zavazuje (zaručuje) zaplatit oprávněné osobě určitou peněžní částku za svého klienta v případě, že její klient nedostojí svým závazkům, a to za podmínek stanovených v záruční listině. nefiguruje zde směnka, banka si účtuje provizi.

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ - banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu Evropská centrální banka Spravuje euro (jednotnou měnu EU) a udržuje cenovou stabilitu v

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ BAKALÁŘSKÁ

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Posouzení bonity podniku a jeho schopnost splatit úvěr Assess the creditworthiness of a company and its ability to repay the loan Bc. Hana

Více

Bankovnictví I přednášky

Bankovnictví I přednášky Katedra financí, Dalibor Pánek Email: panek@econ.muni.cz Bankovnictví I přednášky 1. přednáška 20.2.2007 Bankovní soustava Kolébkou bankovnictví je Itálie, kde banky vznikly někdy v 10., 11. století. Slovo

Více

FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB. Eva Kociánová

FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB. Eva Kociánová FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB Eva Kociánová Ostrava 2006 Kociánová, E. Zdroje a formy financování krátkodobých podnikových potřeb 2 OBSAH 1 POJETÍ KRÁTKODOBÉHO

Více

PASIVNÍ BANKOVNÍ OPERACE:

PASIVNÍ BANKOVNÍ OPERACE: 20) Bankovnictví Bankovní soustava ČR, význam a funkce ČNB, nástroje měnové politiky. Obchodní banky, aktivní a pasivní bankovní operace, Finanční produkty vkladové, úvěrové, spořící. Zásady bankovních

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KOMPARACE ÚVĚROVÝCH PRODUKTŮ BANKOVNÍCH A NEBANKOVNÍCH INSTITUCÍ NA ZÁKLADĚ VYBRANÝCH KRITÉRIÍ HODNOCENÍ Bakalářská práce Olomouc 2014 Michaela Močičková

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Krátkodobé a dlouhodobé financování podniku Zpracovali: Monika Loudová Lucie Pavlíková Tomáš Randula Datum prezentace: 22. 4. 2004 V Brně dne...... Podpis

Více

FINANČNÍ TRHY. Nabídka peněz = majitelé peněž je nechtějí nechat ležet ladem a ztrácet na hodnotě díky inflaci, ale chtějí je zhodnotit.

FINANČNÍ TRHY. Nabídka peněz = majitelé peněž je nechtějí nechat ležet ladem a ztrácet na hodnotě díky inflaci, ale chtějí je zhodnotit. FINANČNÍ TRHY Peníze mají funkci oběživa, platidla a dají se akumulovat. Mohou sloužit jako kapitál. Mají různou podobu hotovost, devizy, drahé kovy, cenné papíry, aj. Funkce peněz: prostředek směny, zúčtovací

Více

Manuál č. 16. Projekt Vzdělávání pedagogů k realizaci kurikulární reformy (CZ.1.07/1.3.05/11.0026) NÁZEV HODINY/TÉMA: RODINNÉ FINANCE, ÚČTOVÁNÍ NA BÚ

Manuál č. 16. Projekt Vzdělávání pedagogů k realizaci kurikulární reformy (CZ.1.07/1.3.05/11.0026) NÁZEV HODINY/TÉMA: RODINNÉ FINANCE, ÚČTOVÁNÍ NA BÚ Manuál č. 16 NÁZEV HODINY/TÉMA: RODINNÉ FINANCE, ÚČTOVÁNÍ NA BÚ Časová jednotka (vyuč.hod.): 1 h (45 min.) Vyučovací předmět: Účetnictví Ročník: třetí Obor vzdělání : 4letý Použité metody : Situace (začlenění

Více

1. Hotovostní peníze tj. bankovky a mince, v České republice vydává /emituje/ centrální banka Česká národní banka

1. Hotovostní peníze tj. bankovky a mince, v České republice vydává /emituje/ centrální banka Česká národní banka Banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu. V bankovnictví se vše točí kolem peněz. Co jsou to peníze? Jako peníze může sloužit cokoli, co jsou lidé všeobecně ochotni přijmout výměnou

Více

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání.

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání. Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání Hypoteční úvěr Mortgage credit Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor Pánek Autor: Veronika Krejčí Brno,

Více

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování 4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování Co se rozumí pojmem krátkodobé financování? K vysvětlení tohoto pojmu lze přistoupit ze dvou hledisek: a) z hlediska zdrojů tj. finanční

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Krátkodobé a dlouhodobé financování podniku Zpracovaly: Lucie Šmerdová Magdaléna Orszuliková Jana Palacká

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk

Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk Didaktické zpracování učiva pro střední školy Zařazení 1. ročník Podnikové činnosti, podnik a okolí 3-4. ročník Finanční trh, bankovnictví Zahraniční obchod

Více

Slovníček pojmů. Finanční poradenství www.extraporadce.cz

Slovníček pojmů. Finanční poradenství www.extraporadce.cz Slovníček pojmů Hypoteční úvěr (Hypotéka) je úvěr určený fyzickým i právnickým osobám. Vždy musí být zajištěný zástavním právem k nemovitosti na území ČR. Výše úvěru je min. 100 000,- Kč. Délka splatnosti

Více

Smlouva o úvěru a otázky jejího zajištění

Smlouva o úvěru a otázky jejího zajištění PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ Katedra obchodního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Název tématu: Smlouva o úvěru a otázky jejího zajištění Jméno autora: Hana Hortová Rok zpracování: 2005 Čestné prohlášení:

Více

Úvěrové smlouvy jako prostředek financování podniku

Úvěrové smlouvy jako prostředek financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Bakalářská práce Úvěrové smlouvy jako prostředek

Více

Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních úvěrů v době krize

Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních úvěrů v době krize JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra ekonomiky Studijní program: Studijní obor: N6208 Ekonomika a management Obchodní podnikání Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních

Více

Žádost o poskytnutí (Údaje prosím vyplňte hůlkovým písmem)

Žádost o poskytnutí (Údaje prosím vyplňte hůlkovým písmem) UNIBON spořitelní a úvěrní družstvo se sídlem Ostrava Moravská Ostrava, Velká 2984/23, PSČ 702 00 identifikační číslo 250 53 892 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

Peníze, banky, finanční trhy. Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz

Peníze, banky, finanční trhy. Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz VSSS 15.5.2015 4. Finanční instituce Finanční instituce BANKY Bankovní obchody PASIVNÍ OBCHODY BANK Bankovní účet Druhy bankovních účtů: Účty

Více

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností Zuzana Ančincová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vývojem úspor a zadluženosti českých domácností. Teoretická část

Více

FINANČNÍ INSTITUCE DEFINICE VYBRANÝCH DEFINICE ÚČETNÍCH VYBRANÝCH POLOŽEK, ÚČETNÍCH JEJICH ZÚČT JEJICH OVÁNÍ ZÚČT

FINANČNÍ INSTITUCE DEFINICE VYBRANÝCH DEFINICE ÚČETNÍCH VYBRANÝCH POLOŽEK, ÚČETNÍCH JEJICH ZÚČT JEJICH OVÁNÍ ZÚČT FINANČNÍ INSTITUCE DEFINICE VYBRANÝCH ÚČETNÍCH POLOŽEK, JEJICH ZÚČTOVÁNÍ dr. Malíková 1 Směrná účtová osnova, účtové třídy TŘÍDĚNÍ ÚČTŮ DO ÚČTOVÝCH TŘÍD 0 Zúčtovací vztahy České národní banky (jen ČNB)

Více

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002,

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002, Příloha č. 3 Připomínky KAČR k návrhu novely prováděcí vyhlášky 501/2002 - další návrhy na úpravu zapracované formou revizí do textu vyhlášky 501/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více