ROČNÍK XVII DUBEN Apríl neznamená jen proměnlivé počasí, ale i aprílové články

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROČNÍK XVII DUBEN 2008. Apríl neznamená jen proměnlivé počasí, ale i aprílové články"

Transkript

1 SLOVO STAROSTKY Dubnové číslo přemýšlím, jak se k tomuto aprílovému číslu VARTY postavit. Nakonec zvítězil názor, že potřebujete i v tomto, věřím veselém měsíci, informace, kterých já v epicentru dění mám mnoho, ale Vy ne a proto se často na stránkách města v Návštěvní knize setkávám s dezinformacemi, a to je nutné napravit. Tak co je nového u nás ve městě? Market - probíhá jednání nad kupní smlouvou a příprava smlouvy o finanční spolupráci na projektu města, která významně zklidní provoz před poliklinikou a současně s tím budou provedeny bezbariérové přístupy na chodníky až ke kulturáku. Market II - ano, probíhají jednání s firmou CL INVEST ohledně výstavby marketu NORMA u autobusového nádraží Jednání jsou takovou neřízenou střelou, protože smlouva z roku 2001 a územní rozhodnutí platné do září letošního roku jsou velmi svazující a neumožňují nám velké vyjednávací možnosti, což po zkušenosti z jednání s investory PENNY velmi, velmi postrádáme. Poliklinika konstatuji, že převod proběhl v klidu a bez zaváhání. Patří dík zaměstnancům úřadu i s. p. DIAMO. Jednání byla profesionální a velmi přátelská. Výsledkem je nárůst o 6 zaměstnanců naší a.s. EC Stráž, uzavření 47 nájemních vztahů na nebytové prostory a 1 nájemní vztah na byt. Hospodaření polikliniky ROČNÍK XVII DUBEN 2008 Apríl neznamená jen proměnlivé počasí, ale i aprílové články budeme sledovat zvlášť v rozpočtu města a bedlivě hlídat hospodaření. V současné době se zpracovává projektová dokumentace na rekonstrukci 3. patra, kam se má úřad stěhovat. Máme 2 varianty rekonstrukce. První varianta obsahuje nejnutnější práce pro rychlý přesun. Druhá varianta počítá s rozsáhlejšími opravami, vč. opravy střechy a výměny oken. O všem rozhodují finance a hlavně možnosti zafinancovat opravu z fondů EU. Období projektů město podala řadu žádostí na krajský úřad i ministerstva. Z KÚLK jsme obdrželi velmi malou částku v poměru na žádosti Jedná se především o podporu naší JSDH. Dotace skoro 130 tis. nejsou nezanedbatelné, ale je to jen malé procento uspokojeného množství požadovaných financí. Říkám to často, na ulici je nenajdeme a neměli bychom být nenasytní Školní hřiště strašák uprostřed našeho městečka. Na naši žádost na ministerstvu financí nikdo nereagoval. Na ministerstvu školství nám také nepomohou. Nezbývá než si pomoci sami. Prostřednictvím ARR Liberec podáváme žádost na finanční prostředky z regionálních operačních programů. Projekt za město řídí p. Bušová, která se chopila velmi zodpovědně celého úkolu v době, kdy náš OSMaRV byl nejvíce oslaben z důvodu... dokončení na str. 3 cena 5 Kč Smutný příběh (ne)jednoho společenství Jednoho dne se několik desítek lidí rozhodlo, že si koupí byty, patřící do té doby městu, do osobního vlastnictví. Všichni si tak klidně žili ve vědomí, že osobní vlastnictví je to nejlepší, do čeho mohli své úspory investovat. Určil se správce, zvolil se výbor, který měl nad všemi vlastníky držet ochrannou ruku a chránit jejich zájmy, práva a stále jim připomínat jejich povinnosti. Jak to ve skutečnosti bylo, nevíme. Těžko říct, jestli důvodem složení mandátu členů výboru bylo pouze uplynutí volebního období. Tenkrát se psal rok 2003 a krátce na to se vlastníkem bytu stal i jeden z nás. Správu nad domy vykonávala paní Matoušková, předsedkyní výboru byla paní Rašová (dnes Křešová). Dnes již víme, že koupí bytu se stáváme spoluvlastníky společných prostor, že existují nějaké stanovy, že za každého neplatiče jsou ostatní vlastníci povinni odvádět platby odpovídající jejich podílu, atd. Tenkrát jsme neměli potřebu někoho podezřívat, že činnost pro společenství nevykonává podle psaných pravidel a představa o tom, co je spoluvlastnictví, byla někde v nedohlednu. Červík podezřívavosti začal hlodat až v momentě, kdy se nedostávalo financí na vyplácení přeplatků za zálohové platby vlastníků. Právo nahlédnout do účetnictví jsem měl, ale nebylo mi tenkrát umožněno (mmch. neviděl jsem ho dodnes, kromě několika desítek faktur a účetních dokladů, vydávaných správcem jako tzv účetnictví ). Svůj názor na podezření z něčeho nekalého jsme sdělili ostatním vlastníkům jednotek, někdo pochopil, někdo nevěří dodnes. Odvolal se výbor a noví funkcionáři se snažili uchopit vše do svých rukou. Ale ouha, celý spor s bývalým vedením SVJ a správcem se táhne dodnes. Během tři čtvrtě roku nebyla paní Matoušková ochotna předat dokumentaci vztahující se k chodu a činnosti společenství. Nikdo nemá přehled o tom, jak bylo vedeno účetnictví, jak vypadaly uzávěrky a finanční rozvahy, jak se odváděly daně, jak byly vypláceny odměny, co bylo placeno ze společného bankovního účtu, jak byly využívány prostředky nastřádané do fondu oprav ad. To vše ví pouze pani Matoušková a jen část z toho ví i paní Křešová, na jejíž neznalost věci zřejmě paní Matoušková sázela. Uměle sepsané zápisy ze shromáždění, prezenční listiny podepisované bez plných mocí vlastníků rukou bývalé předsedkyně výboru byly následně přiřazovány k zápisům, o nichž nikdy shromáždění nejednalo, tajně podepsaná směnka s firmou Revita, o které......dokončení na str. 4

2 varta duben 2008 První jarní den ťuká na dveře, zima se ne a ne vzdát, zahrádkáři už v rukách potěžkávají nářadí, městská úklidová četa kmitá v oranžových vestičkách po městě a jinak se zdá, že se skoro nic neděje, ale Strážský ruch Proběhl tradiční ples hasičů Ing. Jitka Urbánková, místostarostka Hasiči Stráž pod Ralskem KŘOVÁČKOVA RUBRIKA V minulém vydání Varty jsem se loučil, a tak každý nejspíš očekával, že už křováčkovu rubriku ve Vartě neuvidí. Opak je pravdou. Řekl jsem si, že ještě nenastal ten správný čas na to, abych odešel. Na internetu jsem narazil na jednu zajímavou stránku. Psali tam, že 98 % z nás se propracovává vlastní volbou do Temných světů. Již nyní je prý naše mysl dálkově ovládána na 95 % silami z Temných světů. Toto tvrzení mě nějakým způsobem ovládlo a začal jsem se trochu obávat nejenom o sebe, ale i o naši existenci. Netrvalo dlouho a já přestal panikařit a stresovat se. Hned po tom, co jsem zjistil, že v našem městě je nový vítr. Žádný Kyrill, Emma nebo Kerstin. Říkejme mu třeba Ruda. Je to nefalšovaný Strážák, jehož pouhý pohled mění věci k nepoznání. Ten kdo nemá Rudu, musí být zatracen. My ho ale máme, a tak máme štěstí. Ruda říká, že ho to baví, což je základ úspěchu. Chtěl bych mu jako občan města poděkovat, že svou práci dělá dobře, rychle a že každý jeho krok je promyšlen do nejmenších detailů. Tam kde nový vítr profoukne, je vidět pořádek. Rudo, drž se a ukaž nám, jak má město vypadat :o) Od rychlé roty by se také mohla klidně učit i MP. Kdo dokáže tak rychle vymýtit nepořádek z města? Není nad to se procházet bezpečným a krásným městem. Jarní sezóna je přeci za dveřmi. Informační centrum se chystá na velký nápor turistů, kteří již nebudou muset posedávat po zemi a kola nebudou opírat o zeď. MeÚ připravuje projekty, které změní město na lokalitu, která přiláká nové návštěvníky a zkvalitní život místním. Na Horce vyroste nové sociální zařízení, netřeba mluvit o plánovaném marketu, který tu možná nebude osamocen. Takto bych mohl psát dál a dál. Berte tento dnešní článek jako jarní osvěžení. Byl celý pozitivní, a byl nejen o Rudovi. Příště se podíváme na žlučníčky, hmmm :o) x-xao (občan Stráže p. Ralskem) SETKÁNÍ S OBČANY Dne 11. dubna se od 19:00 hod. uskuteční v malém sále KD U JEZERA setkání občanů s vedením města. Těšíme se na Vás. Bc. Věra Bradáčová a Ing. Jitka Urbánková Za kolektiv MP Bc. Klára Havelková

3 duben 2008 Dotazník zastupitele z radnice Slovo starostky - dokončení ze str. 1 Jméno: Věk: Povolání: Jak dlouho žijete ve Stráži: Vaše záliby, čemu se věnujete ve volném čase: Za komisi J. H. Poděkování Oblíbené místo ve Stráži či okolí: Do zastupitelstva jste byl zvolen za: manželé Bludských Vaše starostka Co byste chtěl ve Stráži změnit? STOMATOLOGICKÁ POHOTOVOST - duben 2008 ordinační hodiny: soboty, neděle, svátky od hodin Na co se zaměříte při práci v zastupitelstvu?

4 varta duben 2008 Smutný příběh... dokončení ze str.1 věděly pouze členky výboru a správce. Co úsilí stálo členy nově zvoleného výboru, než se dopracovali k materiálům, s nimiž mohou nyní pracovat. Stále však nemají téměř nic. Není snad zákona, který by přikázal bývalému správci vydat všechny dokumenty patřící společenství, není prostředku, který by usvědčil dámy Matouškovou a Křešovou z případné zpronevěry či nehospodárného vedení společenství? Smutné na tom je to, že pokud by všichni vlastníci bytů měli zájem vědět, co se děje s jejich vklady na společný účet po celou dobu fungování SVJ, nemuselo by k něčemu takovému vůbec dojít. Těžko se všem pak poslouchala na shromáždění skutečnost, že na společném účtu je téměř nula. Na otázku, kde všechny naspořené peníze jsou, dodnes lidem nikdo neodpověděl. Je poněkud nezodpovědné odvolávat se na to, že vše si odsouhlasilo shromáždění. Ale kolik se jim dostalo skutečně pravdivých a ucelených informací od správce, který vše organizoval? Po správcování paní Matouškové si na svých bedrech nesou vlastníci bytů dva soudní spory a jednoho dlužníka. Tak nějak máme pocit, že s agendou vedenou bývalým správcem a již ukončenou samovládou paní Křešové jsou peníze za dlužné platby od neplatiče a patřící všem vlastníkům předem ztracené. Společně s těmi penězi, kterými nyní SVJ financuje soudní výlohy. Je otázkou, jak se se vším vypořádá nový právní zástupce a jak se k věci za čas postaví vlastníci. Budou chtít své peníze zpět a budou chtít potrestat ty, kteří za celý stav nesou zodpovědnost? Nebo nechají příběh svého společenství zmizet do nenávratna a nad výsměchy některých bývalých členů výboru jen mávnou rukou. Kdo ví. Na závěr si neodpustíme otázku. Nemáte, paní Matoušková, v sobě ani trochu soudnosti a spolucítění s lidmi, kteří vám důvěřovali a svěřili vám do správy svůj majetek? Hospodařila jste s jejich penězi a nyní, když mají právo vědět, jak bylo s jejich prostředky nakládáno, před nimi zavíráte dveře. Jaký k tomu máte důvod? Jiří a Markéta Humpolákovi KONCERT ZUŠ V PEČOVATELSKÉM DOMĚ Jsem moc ráda, že jsme mohli přijmout pozvání do pečovatelského domu a přijít zahrát k MDŽ. I když se na tento svátek, ač je mezinárodní, trochu pozapomíná, myslím, že ženy, ale i pánové, kteří byli přítomni našemu koncertu, si příjemně zpestřili páteční odpoledne. Koncert se uskutečnil od 14 hod. a budovou domu se opět nesly tóny Strážských píšťal, akordeonů, fléten, kytary a saxofonů. Pokaždé mne hřeje u srdíčka, když slyším, jak si někteří posluchači pobrukují známé melodie a s milým úsměvem na tváři poslouchají naše malé i velké muzikanty. Martina Vítková Finanční rozpočet kulturních a sportovních akcí Oznamujeme všem pořadatelům akcí, že Rada města rozhodla svým usnesením R/554/2007 o schválení kulturního kalendáře pro rok 2008 a přidělila finanční prostředky podle požadavků uvedených pořadateli akce ve formuláři A, který je nedílnou součástí žádosti o finanční podporu. Připomínáme pořadatelům, že další z podmínek podle bodu č.3 Pravidel pro zařazení akce do kulturního kalendáře je informovat veřejnost prostřednictvím Varty o konání akce a následně o jejím průběhu. Pro informaci uvádíme v tabulce výši dotace pro jednotlivé akce. AKCE 2008 MATURITNÍ PLES gymnázium Mimoň ,00 Kč PLES HASIČŮ SDH Stráž pod Ralskem ,00 Kč PÁLENÍ ČARODĚJNIC ,00 Kč SOUTĚŽ HASIČSKÝCH DRUŽSTEV ,00 Kč FLORBAL turnaj (červen) ,00 Kč FLORBAL turnaj (březen) ,00 Kč O POHÁR MĚSTA STRÁŽE ,00 Kč FOTBAL turnaj mladší žáci - o poh.star ,00 Kč FOTBAL turnaj Semotán - Vojtila ,00 Kč FOTBAL turnaj mladší a starší žáci ,00 Kč FOTBAL turnaj K. Dusila ,00 Kč PO PANDA SPORT vánoční turnaj A ,00 Kč PO PANDA SPORT vánoční turnaj D ,00 Kč PO PANDA SPORT vánoční turnaj přípravka ,00 Kč ZA PRVNÍM PUCHÝŘEM ,00 Kč KOLEM KOLEM RALSKEM ,00 Kč TRIATLONOVÉ NADĚJE ,00 Kč DUATLON na horských kolech ,00 Kč TENIS Adave Cup-hal.tur. - čtyřhra ,00 Kč TENIS Ralský pohár - děti ,00 Kč TENIS Pohár dvou jezer - dospělí ,00 Kč TENIS Strážská trofej - děti ,00 Kč WARTEM. TENIS. TURNAJ - dospělí ,00 Kč VELIKONOČNÍ turnaj p. Hromek ,00 Kč ODBÍJENÁ memoriál Fejfar ,00 Kč SOUTĚŽ ZDRAVOTNÍCH HLÍDEK ,00 Kč BIBERŮV KONCERT Bib.spol. (zahajovací) ,00 Kč BIBERŮV KONCERT Bib.spol. (ukončovací) ,00 Kč PLAVÁNÍ strážský plaváček ,00 Kč PLAVÁNÍ plavecká liga ,00 Kč PLAVÁNÍ Vánoční pohár ,00 Kč DĚTSKÝ DEN ,00 Kč ZPÍVÁNÍ POD VÁNOČNÍM STROMEM ,00 Kč VARTEMBERSKÉ KULT. LÉTO ,00 Kč PUTOVÁNÍ ZA POHÁDKOU ,00 Kč RALSKÉ POCHODY ,00 Kč VYDRAPOLO ,00 Kč COUNTRY BÁL ,00 Kč RYBÁŘSKÉ ZÁVODY na rašelině - děti ,00 Kč RYBÁŘSKÉ ZÁVODY na rašelině - dospělí ,00 Kč VARTEMBERSKÉ SLAVNOSTI ,00 Kč ADRENALIN DAY ,00 Kč DUATLON PILKINGTON TK ,00 Kč MIKULÁŠSKÉ CVIČENÍČKO ,00 Kč ŠACHY bleskový turnaj ,00 Kč MČ 2008 děti do 10 let šachy ,00 Kč MČR družstev SŠ šachy ,00 Kč ŠACHY strážský gambit ,00 Kč Letní týdenní pobyt ,00 Kč Volejbalový turnaj juniorek ,00 Kč celková částka: příspěvek města ,00 Kč

5 varta duben 2008 Dubnové akce Panda Sportu Rádi bychom vás pozvali na lidovou zábavu, kterou pro vás připravujeme na 12.dubna v kulturním domě U Jezera. Připraveny budou zabijačkové hody, a protože se jedná o APRÍ- LOVOU TANCOVAČKU, tak vám hitovky i lidovky k tanci a poslechu zahraje kapela SEPTIMA ze Zákup. Začínáme ve a vstup je za lidovku 50,-Kč. Vstupenky si můžete zakoupit v předprodeji v kanceláři Panda Sportu, nebo přímo na místě. Těšíme se na vás!!! Velkou pozornost věnujeme v dubnu také organizační přípravě Mistrovství ČR v šachu Přebor škol kategorie střední školy. Panda Sport získal pořadatelství vítězstvím v konkurzu a ve dnech 21. a 22.dubna budeme ve Stráži mít na starosti celý turnaj. Účastní se ho středoškolské týmy z celé ČR, které se probojovaly do republikového finále. Očekáváme příjezd zhruba 270 účastníků. V tomto měsíci proběhne u nás také soustředění reprezentačního týmu SAN DÓ MON KENDÓ, který se bude ve Stráži věnovat přípravě na Mistrovství České republiky. Kendó je druh japonského bojového umění. Panda Sport Pražírna kávy Semerád přijme šikovné pražiče se zaměřením na brazilskou kávu Nevyučené zapražíme Tel AMERICKÝ RADAR BUDE VE STRÁŽI! Podle posledních zpráv se stavba amerického radaru přesouvá z Brd do Stráže pod Ralskem. Oslovili jsme proto profesionálního přemlouvače Tomáše Krvaňu, radarového muže číslo jedna. Proč se stát rozhodl právě pro Stráž? Vycházeli jsme z jednoduchého faktu. Proč prudit v Brdech, když jsou v republice místa, kde nás budou vítat. Ve Stráži jsme našli ideální lokalitu - obavy ze zdravotních rizik či z hyzdění krajiny jsou zde logicky nulové. Lhostejnost obyvatelstva při likvidaci nedalekého Tlustce nás přesvědčila, že tady jsme na správném místě, tady nám nikdo klacky házet pod nohy nebude. Americkými generály je též velice ceněná poloha Stráže. Při možném útoku ze severu od nevyzpytatelných a zákeřných eskymáků zaznamená radar útok na demokracii o dvě cenné vteřiny dříve, než by tomu bylo v Brdech. Převzato z tiskové agentury BENCHPRESS

6 z radnice duben 2008 Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů! U S N E S E N Í z 5. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem, konaného dne 20. února 2008 Přítomni: dle presenční listiny 5 členů RMě Omluveni: Ing. Eduard Horčík, Bohuslav Rychtařík Ověřovatelé zápisu: Jiří Schreyer, Brigita Suchardová Částečná revokace Z/138/2007. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města odsouhlasit částečnou revokaci usnesení Z/138/2007 a to ve změně kupujících z pana V. D., M. D. a K. F. (zakladatelé a akcionáři firmy EKO ART a.s.) na firmu EKO ART a. s. Hybernská 1007/20, Praha 1, PSČ Pronájem pozemku st.p.č. 914 v k. ú. Stráž pod Ralskem. Rada města souhlasí s pronájmem st. pozemku č. 914 v k. ú. Stráž pod Ralskem paní G. R. Nájemní smlouva bude uzavřena od za standardních podmínek. Nová dětská aktivita Strážský klub bojových umění. Rada města bere na vědomí vznik nové dětské aktivity Strážský klub bojových umění a ukládá vedoucímu finančního odboru tuto novou dětskou aktivitu zahrnout do rozpočtu pro rok Poskytnutí finančního příspěvku na provoz Společnosti pro rozvoj Podralska, o.p.s. Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši ,- Kč na částečné pokrytí nákladů na provoz Společnosti pro rozvoj Podralska, obecně prospěšné společnosti. Žádost o schválení opravy výtahu v bytovém domě č. p. 354, Máchova ulice, Stráž pod Ralskem. Rada města souhlasí s výměnou rozvaděče výtahu v bytovém domě č. p. 354, za dohodnutou cenu ,- Kč včetně DPH. Prominutí místních poplatků PANDA SPORT. Rada města ukládá řediteli příspěvkové organizace PANDA SPORT předložit podklady v souvislosti s žádostí ze dne za období od roku Žádost o odkoupení pozemku p. č. 488 v k. ú. Hamr na Jezeře. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města odkoupení části pozemkové parcely 488 v k. ú. Hamr na Jezeře nezbytně potřebné pro realizaci stavby cyklostezky Stráž pod Ralskem Hamr na Jezeře. Žádost o umístění reklamní cedule. Rada města souhlasí s umístěním reklamní cedule GE Money Bank a. s. na objektu č. p. 36 (ZUŠ) za cenu 5.000,- Kč/měsíčně. Žadatel zodpovídá za montáž a demontáž cedule a v případě poškození objektu reklamním zařízením ponese náklady spojené s jeho opravou. Žádost o vstup na pozemky p. č. 20/1, 22/1 a 768/4 v k. ú. Stráž p.r. a projednání smlouvy. Rada města souhlasí se vstupem na pozemky p. č. 20/1, 22/1 a 768/4 v k. ú. Stráž p. R. za účelem provedení elektropřípojek v chovatelské kolonii k jednotlivým chatkám a uzavřením smlouvy o umístění a zřízení elektropřípojek. Přidělení uvolněného bytu. Rada města souhlasí, aby byt č. 4, velikosti 2+1, umístěný v ulici Okružní č. p. 338 ve Stráži pod Ralskem, byl obsazen a zároveň odprodán v souladu s Pravidly pro prodej bytových jednotek z majetku města Stráže pod Ralskem provést výběrové řízení obálkovou metodou. Nová dětská aktivita - sportovní klub RALSKO-BIKE. Rada města bere na vědomí vznik nové dětské aktivity Sportovní klub RALSKO- BIKE a ukládá vedoucímu finančního odboru tuto novou dětskou aktivitu zahrnout do rozpočtu pro rok Poskytnutí finančních prostředků na pojištění majetku v kostele Sv. Zikmunda. Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku Římskokatolické farnosti ve výši ,- Kč na pojištění majetku v kostele sv. Zikmunda. Příspěvek na provoz Občanského sdružení Pasant (K centrum). Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 5.000,-Kč na činnost občanského sdružení Pasant. Podpora vydání publikace Soupis nemovitých kulturních památek v Libereckém kraji. Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 2.000,-Kč na vydání Soupisu kulturních nemovitých památek Libereckého kraje. Příspěvek do veřejné sbírky. Rada města souhlasí s příspěvkem na veřejnou sbírku ve prospěch P. Ž. ve výši 1.000,- Kč. Zřízení parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou. Rada města vyhovuje žádosti o přidělení parkovacího místa pro osobu těžce zdravotně postiženou. Prodej dřevní hmoty dle pravidel prodeje. Rada města souhlasí s odprodejem dřevní hmoty žadateli L. U., dle podané žádosti. Změna pravidel pro prodej dřevní hmoty. Rada města ukládá pověřenému řízením odboru správy majetku a rozvoje města upravit pravidla pro prodej dřevní hmoty. Uspořádání humanitární sbírky. Rada města souhlasí s uspořádáním humanitární sbírky ve dnech až Rada města souhlasí s příspěvkem Diakonii Broumov na výdaje spojené s dopravou ve výši 1.000,- Kč Žádost o použití textové pasáže, městského symbolu a obrázků na reklamní materiál KOVBER, s. r. o. Rada města souhlasí s použitím textové pasáže, městského symbolu a obrázků v propagačním materiálu společnosti KOVBER s. r. o., Máchova 265, Stráž pod Ralskem. Sponzorský dar Gymnázium Mimoň. Rada města souhlasí s poskytnutím věcného sponzorského daru žákům dvou tříd Gymnázia Mimoň na maturitní ples formou reklamních předmětů. Sponzorský dar Základní škola a mateřská škola Stráž pod Ralskem. Rada města souhlasí s poskytnutím věcného sponzorského daru příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem na konání školy v přírodě formou reklamních předmětů. Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Rada města bere na vědomí výroční zprávu za rok 2007 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a ukládá starostce města výroční zprávu zveřejnit. Žádost o povolení konání závodů v roce 2008 Klub vodního lyžování Stráž p. R. Rada města souhlasí s konáním Mezinárodního závodu Memoriál V. Kadlčíka ve dnech srpna Žádost o povolení splátkového kalendáře E. J. Rada města žádosti vyhovuje a povoluje splátkový kalendář na dlužné vodné stočné ve výši 7 499,50 Kč s měsíční splátkou 500,--Kč. Žádost o povolení splátkového kalendáře R. Š. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města žádosti vyhovět a povolit splátkový kalendář na dluh ve výši ,95 Kč s měsíční splátkou 2.000,- Kč. Po dobu splácení bude zastavena tvorba penále. Žádost o prominutí penále V. K. Rada města ve věci nerozhodla. Žádost o prominutí penále Ž. M. za paní K. V. Rada města ve věci nerozhodla. Žádost o prominutí penále D. H. Rada města ve věci nerozhodla. Žádost o prominutí penále J. H. Rada města ve věci nerozhodla. Přidělení bezbariérového bytu v DPS ve Stráži p. R. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 2 v domě s pečov. službou paní K. S. Účinnost nájemní smlouvy od Propagační materiál na Memoriál J. Fejfara Rada města souhlasí s poskytnutím propagačního materiálu pro družstvo mládeže na Memoriál J. Fejfara Žádost o příspěvek Sdružení Českolipsko. Rada města souhlasí s příspěvkem Sdružení Českolipsko na účast turistického sdružení na veletrzích v roce 2008, ve výši 5.000,-Kč. Veřejná zakázka malého rozsahu - oprava veřejného osvětlení v úseku od staré hasičské zbrojnice ke hřbitovu. Rada města souhlasí s přidělením Veřejné zakázky malého rozsahu - oprava veřejného osvětlení v úseku od staré hasičské zbrojnice ke hřbitovu firmě Jiří Brada dle předložené cenové nabídky za cenu ,-Kč včetně DPH. Informace - snižování nákladů na el. energii v trasách veřej. osvětlení Stráž p. R. Rada města bere na vědomí návrh na snižování nákladů v trasách veř. osvětlení ve Stráži p. R.

7 duben 2008 z radnice Mandátní smlouva Energetické centrum Stráž, a.s. Rada města souhlasí s uzavření mandátní smlouvy na správu budovy polikliniky. INFORMACE: žádost o pronájem nebytových prostor * EKO ART žádost o stavební povolení Bc. Věra Bradáčová, starostka Ing. Jitka Urbánková, místostarostka Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů! U S N E S E N Í z 6. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem, konaného dne 5. března 2008 Přítomni: dle presenční listiny 4 členové RMě Omluveni: Ing. E. Horčík, B. Suchardová, Ing. J. Urbánková Ověřovatelé zápisu: Ing. P. Křesťan, B. Rychtařík Pronájem části p. p. č. 997/7 v k. ú. Stráž p. R. Rada města souhlasí s pronájmem části p. p. č. 997/7 v k.ú. Stráž p. R. panu M. R. a paní M. P., za standardních podmínek (tj. 2,-Kč/m2). Žádost o povolení splátkového kalendáře V. K. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města žádosti vyhovět a povolit splátkový kalendář na dlužné nájemné ve výši ,80 Kč s měsíční splátkou 500,--Kč, po dobu splácení pozastavit tvorbu penále. Žádost o koupi části pozemku p. č. 1311/3 v k. ú. Stráž p. R. Rada města nedoporučuje Zastupitelstvu města zveřejnění záměru prodeje části p. p. č. 1311/3 v k. ú. Stráž p. R. Rada města nedoporučuje Zastupitelstvu města směnu nebo odkoupení nabídnutých pozemků. Přednostní přidělení bytu. Rada města nesouhlasí se zařazením paní M. N. do pořadníku žadatelů o přidělení bytu v kategorii A (sociální případ zasluhující zvláštního zřetele), velikost bytu 1+1. Přidělení uvolněných bytů. Rada města souhlasí s přidělením bytu velikosti 2+1 č. bytu 42 v č. p. 375 do kategorie B, bytu velikosti 1+1 č. bytu 5 v č. p. 325 do kategorie B, bytu velikosti 2+1 č. bytu 28 v č. p. 373 do kategorie A pí M. V. Prodloužení nájmu v pohotovostním bytě. Rada města souhlasí s prodloužením nájmu pohotovostního bytu č. 2 v ulici Jižní č. p. 268 ve Stráži p. R. pro pí K. V. Nájemní smlouva bude prodloužena o 3 měsíce. Projednání smlouvy o dílo na stavbu: Objekt na p. č. 947/1 v k. ú. Stráž p. R. sociální zařízení včetně vodovodní, kanalizační přípojky a přívodu elektro na pozemcích p. č. 947/1, 947/13, 948/11, 1837/1, 1890/5 v k. ú. Stráž p. R. Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy na provedení stavby: Objekt na p.č. 947/1 v k.ú. Stráž p. R. - sociální zařízení včetně vodovodní přípojky, kanalizační přípojky a přívodu na pozemcích p.č. 947/1, 947/13, 948/11, 1837/1, 1890/5 v kat. území Stráž p. R. s panem Josefem Vaníčkem, Jablonné v Podj. Veřejná zakázka malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace na stavbu: Horkovodní přípojka pro stavbu Polyfunkčního domu a objektů bydlení ve Stráži p. R. Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy s Ing. Jiřím Hoďákem, Liberec na zpracování projektové dokumentace stavby: Horkovodní přípojka pro stavbu Polyfunkčního domu a objektů bydlení ve Stráži p. R.. Žádost o vyjádření pro územní a stavební řízení výstavby infrastruktury v Průmyslové zóně Stráž p. R. Rada města souhlasí se zřízením sjezdu z pozemku p. č. 1645/14 na komunikaci p. č. 1587/26 a s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení na výstavbu technické infrastruktury v průmyslové zóně Stráž p. R. na pozemcích p. č. 1587/11, 1587/18, 1587/14, 1587/15, 1587/24, 1587/8, 1645/17, 1645/18, 1645/16, 1645/14 a 1645/1 vše v k. ú. Stráž p. R. Žádost o uzavření smlouvy o podmínkách umístění stavby: Vodovodní přípojky a dešťové kanalizace v souvislosti s rekonstrukcí domu č.p.3 ve Stráži p. R. Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o umístění a provedení stavby dešťové kan. včetně vsakovacích bloků na pozemcích p.č. 984/2, 984/3 a 984/10 v k.ú. Stráž p. R. Změna pravidel pro prodej dřevní hmoty. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města revokovat usnesení Z/16/2008 ze dne a odsouhlasit nová pravidla pro odprodej dřeva vzniklého při údržbě veřejné zeleně na pozemcích ve vlastnictví města Stráž p. R. Žádost o povolení splátkového kalendáře Z. V. Rada města žádosti vyhovuje a povoluje splátkový kalendář na dlužné nájemné ve výši ,08 Kč s měsíční splátkou 3 000,--Kč, po dobu splácení pozastavit tvorbu penále. Žádost o prominutí penále I. G. Rada města žádosti vyhovuje a promíjí penále ve výši 90% aktuálního zůstatku penále ke dni zaplacení základního dluhu. Žádost o prominutí penále J. H. Rada města žádosti vyhovuje a promíjí penále ve výši 90% aktuálního zůstatku penále ke dni zaplacení základního dluhu. Žádost o prominutí penále V. K. Rada města žádosti vyhovuje a promíjí penále ve výši 90% aktuálního zůstatku penále ke dni zaplacení základního dluhu. Žádost o povolení splátkového kalendáře J. N. Rada města žádosti vyhovuje a povoluje splátkový kalendář na dlužné nájemné ve výši ,22 Kč s měsíční splátkou 2 000,--Kč, po dobu splácení pozastavit tvorbu penále. Žádost o prominutí penále Ž. M. v zastoupení za K. V. Rada města žádosti vyhovuje a promíjí penále ve výši 90% aktuálního zůstatku penále ke dni zaplacení základního dluhu. Žádost o povolení splátkového kalendáře I. V. Rada města žádosti vyhovuje a povoluje splátkový kalendář na dlužné nájemné ve výši 6 358,45 Kč s měsíční splátkou 500,--Kč, po dobu splácení pozastavit tvorbu penále. Návrh na odpis penále na účtu V. Č. Rada města návrhu vyhovuje a odepisuje částku 3 151,43 Kč z důvodu vyrovnání záporného zůstatku po splnění povinnosti dlužníka dle Dohody o prominutí části dluhu. Žádost o příspěvek. Rada města schvaluje příspěvek základní organizaci Českého svazu včelařů Mimoň ve výši 1.000,- Kč. Žádost o prodloužení termínu splatnosti půjčky. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města posunutí termínu splatnosti půjčky příspěvkové organizaci PANDA SPORT do dle doporučení Rady města R/513/2007 ze dne Veřejná zakázka malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy budovy polikliniky. Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy s Projektovým atelierem HBV, s.r.o., Hrnčířská 859, Česká Lípa na zpracování projektové dokumentace na Změnu užívání části objektu č. p 164 Polikliniky na Městské centrum I. etapa Městský úřad. Komise životního prostředí. Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise ŽP ze dne a dodatek č. 1 k zápisu z jednání ze dne Zřízení parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou. Rada města vyhovuje žádosti o přidělení parkovacího místa pro osobu těžce zdravotně postiženou. Žádost o povolení splátkového kalendáře I. T. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města žádost zamítnout. Žádost o zrušení exekuce vyklizením bytu M. H. Rada města žádost zamítá. Žádost o úhradu nákladů na zvýšení kvalifikace E. P. Rada města souhlasí s úhradou nákladů na zvýšení kvalifikace. Umístění banneru se zpravodajstvím Českolipský deník. Rada města souhlasí s umístěním banneru se zpravodajstvím Českolipského deníku na internetových stránkách města Stráž pod Ralskem. Komise kultury a sportu. Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise kultury a sportu ze dne 25. února Žádost o prominutí penále D. H. Rada města žádosti vyhovuje a promíjí penále ve výši 90% aktuálního zůstatku penále ke dni zaplacení základního dluhu. INFORMACE: CL INVEST market * kontrola dotací na azylovou politiku * cyklomagistrála Ploučnice * hrad Děvín Bc. Věra Bradáčová, starostka Ing. Petr Křesťan, člen Rady města

8 z radnice duben 2008 Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů! U S N E S E N Í z 7. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem, konaného dne 19. března 2008 Přítomni: dle presenční listiny 6 členů RMě Omluven: Ing. Petr Křesťan Ověřovatelé zápisu: Ing. Eduard Horčík, Jiří Schreyer Vedoucí odboru správy majetku a rozvoje města. Rada města jmenuje do funkce vedoucího odboru správy majetku a rozvoje města pana Lukáše Janků. V 15:10 hod. odchází Bc. Věra Bradáčová počet přítomných členů Rady města - 5 Žádost o povolení k prodeji před Kulturním domem. Rada města souhlasí s prodejem bez poplatku před KD dne v souvislosti s pořádanou akcí pro děti. Ukončení nájemní smlouvy. Rada města bere na vědomí ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 803/6167/03 ke dni bez připomínek. Prodej částí pozemků p. č. 1254/5 a 1254/6 v k. ú. Stráž p. R. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města odsouhlasit prodej částí pozemků p. č. 1254/5 a 1254/6 v k. ú. Stráž p. R. za cenu 200,- Kč/m². Prodej domu v ul. Mimoňská č. p. 106, včetně zastavěných pozemků a pozemků funkčně navazujících v k. ú. Stráž p. R. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města odsouhlasit prodej domu č. p. 106 panu P. Q. T. za nabízenou cenu ,-Kč. Prodej domu v ul. Mimoňská č. p. 107, včetně zastavěných pozemků a pozemků funkčně navazujících v k. ú. Stráž p. R. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města odsouhlasit prodej domu č. p. 107 manželům R. za cenu ,-Kč. Prodej domu v ul. Mimoňská č. p. 217, včetně zastavěných pozemků a pozemků funkčně navazujících v k. ú. Stráž p. R. Rada města ve věci nerozhodla. Prodej domu v ul. Mimoňská č. p. 218, včetně zastavěných pozemků a pozemků funkčně navazujících v k. ú. Stráž p. R. Prodej pozemků p. č. část 2115/1 (dle GP 2115/33), 2115/18, 2115/19, 2115/28, část 2115/21 (dle GP, 2115/48, 2115/47) v k. ú. Stráž p. R. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města odsouhlasit prodej pozemků p. č. část 2115/1 (dle GP 2115/33), 2115/18, 2115/19, 2115/28, část 2115/21 (dle GP, 2115/48, 2115/47) v k. ú. Stráž p. R. panu J. M. za cenu 70,- Kč/m2. Kupující zároveň hradí veškeré ostatní náklady spojené s prodejem nemovitostí. Žádost o prominutí penále P. N. Rada města žádosti vyhovuje a promíjí penále ve výši 90% aktuálního zůstatku penále ke dni zaplacení základního dluhu. Žádost o prominutí penále M. N. Rada města žádosti vyhovuje a promíjí penále ve výši 90% aktuálního zůstatku penále ke dni zaplacení základního dluhu Žádost o prominutí penále R. B. Rada města žádosti vyhovuje a promíjí penále ve výši 90% aktuálního zůstatku penále ke dni zaplacení základního dluhu. Přidělení uvolněných bytů. Rada města souhlasí s přidělením bytu velikosti 1+1 č. bytu 29 v č. p. 367 do kategorie B. Pravidla odměňování neuvolněných členů zastupitelstva města, předsedů a členů výborů a komisí. RM doporučuje Zast. města schválit Pravidla odměňování neuvolněných členů zast. města, předsedů a členů výborů a komisí dle předl. návrhu. Žádost o příspěvek - Plavecký klub Stráž p. R. Rada města doporučuje Zast. města schválit rozpočtovou změnu a příspěvek Plav. klubu ve výši ,- Kč. Žádost o příspěvek - ROSKA Česká Lípa. Rada města schvaluje příspěvek regionální organizaci ROSKA Česká Lípa na rekondiční pobyty občanů postižených roztroušenou mozko-míšní sklerosou ve výši 1.000,- Kč. Žádost o vrácení 10% z kupní ceny. RM schvaluje vratku 10% z kupní ceny bytů v ul. Okružní 335 těm kupujícím, jejichž smlouvy obsahují zmíněnou slevu z kupní ceny. Žádost o povolení splátkového kalendáře na dlužné nájemné - Š. D. Rada města žádosti vyhovuje a povoluje splátkový kalendář na dlužné nájemné ve výši 2.313,89 Kč s měsíční splátkou 200,--Kč, po dobu splácení pozastavit tvorbu penále. Žádost o splátkový kalendář na dlužné nájemné E. P. Rada města žádosti vyhovuje a povoluje splátkový kalendář na dlužné nájemné ve výši 5 969,70 Kč s měsíční splátkou 1.000,--Kč, po dobu splácení pozastavit tvorbu penále. Záměr prodeje částí pozemků p. č. 1351/1 a 1351/26 v k. ú. Stráž p. R. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města odsouhlasit zveřejnění záměru prodeje pozemků p. č. 1351/1 a p. p. č. 1351/26 v k. ú. Stráž p. R.. Žádost o splátkový kalendář. Rada města rozhodnutí odkládá z důvodu nepředložení geometrického plánu žadatelem. Smlouvy o uzavření budoucích smluv (smlouvy o připojení odběrných zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí a o dalších povinnostech a právech) s ČEZ Distribuce, a. s. Rada města souhlasí s uzavřením smluv o budoucí smlouvě - smluv o připojení odběrných zařízení pro objekt zámku a veřejného osvětlení na zámek k distribuční síti NN s ČEZ Distribuce, a. s. Žádost o souhlas s uzavřením smlouvy o podmínkách umístění a provedení stavby. Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o podmínkách umístění a provedení stavby vod. přípojky, přístup. chodníku a příjezd. komunikací na pozemcích p. č a 2135/1 v k. ú. Stráž p. R. a souhlasí se zřízením sjezdu z místní komunikace na p. č přes pozemek p. č. 2135/1 a druhého sjezdu z komunikace na p. č. 2135/66 přes pozemek p. č. 2135/1 na pozemek žadatelů p. č. 2135/87 vše v k. ú. Stráž p. R. Zajištění fin. prostředků pro výkon rozhodnutí - nařízených nutných zabezpečovacích prací. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města souhlasit se zajištěním krytí finančních prostředků pro výkon rozhodnutí nutných zabezpečovacích prací na stavbě bytového domu čp v ulici Okružní ve Stráži p. R., které budou nařízeny odborem výstavby MěÚ, formou podepsání směnky vlastníkem této stavby. Výše částky bude dle rozsahu nařizovaných prací ,- Kč. Žádost o splátkový kalendář na dlužné nájemné L. K. Rada města žádosti vyhovuje a povoluje splátkový kalendář na dlužné nájemné ve výši 6 983,67 Kč s měsíční splátkou 1 000,--Kč, po dobu splácení pozastavit tvorbu penále. Žádost o povolení splátk. kalendáře na dlužné penále - M. H. Rada města doporučuje Zast. města prominout penále ve výši 90% aktuálního zůstatku penále ke dni zaplacení zákl. dluhu a na zbylých 10% povolit splátk. kalendář s měs. splátkou 500,- Kč. INFORMACE: pozemky p. č. 321, 322, 323 v k. ú. Stráž pod Ralskem * Noc Andersenem * jednání s JUDr. Riedlem Jiří Schreyer, člen Rady města Ing. Jitka Urbánková, místostarostka Žádost o splátkový kalendář na dlužné náklady řízení S. Š. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města žádosti vyhovět a povolit splátkový kalendář na dlužné náklady řízení ve výši ,50 Kč s měsíční splátkou 500,--Kč. Žádost o prominutí penále J. B. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města žádosti vyhovět a prominout penále ve výši 90% aktuálního zůstatku penále ke dni zaplacení základního dluhu. Žádost o pozastavení řízení na vyklizení bytu - P.K. Rada města žádosti vyhovuje a povoluje pozastavení řízení na vyklizení bytu vzhledem k uzavřenému splát. kalendáři. Žádost o prominutí penále M. M. Rada města žádosti vyhovuje a promíjí penále ve výši 90% aktuálního zůstatku penále ke dni zaplacení základního dluhu.

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

ROČNÍK XVIII DUBEN 2009. Tvůrčí dílna pro dospělé se tentokrát nesla ve velikonočním duchu

ROČNÍK XVIII DUBEN 2009. Tvůrčí dílna pro dospělé se tentokrát nesla ve velikonočním duchu www.strazpr.cz ROČNÍK XVIII DUBEN 2009 cena 5 Kč Tvůrčí dílna pro dospělé Již dvakrát se sešly v městské knihovně dámy, které si při kreativní výrobě dekoračních předmětů hezky poklábosily a odpočinuly

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz Podzimní měsíce přinášejí do našeho města dvě dlouhodobě avizované aktivity. Jednou z aktivit je likvidace statku v dolní Stráži a druhou aktivitou je výstavba

Více

ROČNÍK XVIII LISTOPAD 2009

ROČNÍK XVIII LISTOPAD 2009 www.strazpr.cz ROČNÍK XVIII LISTOPAD 2009 SLOVO STAROSTKY Ve dnech 7. - 9. 10. 2009 probíhala v našem městě konference České společnosti AIDS na téma Život s AIDS, která je svými akreditovanými přednáškami

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 9 3. KVĚTEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz S německými starosty o kriminalitě a (ne)rušení vlaků Přeshraniční kriminalita spojená se sociální situací na Šluknovsku

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XXIV ÚNOR 2015

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XXIV ÚNOR 2015 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz GLOSY Z RADNICE Dne 13. 1. nám byla doručena písemná rezignace ředitele PO PANDA SPORT pana Michala Ptáčka. Jde o velmi exponovanou pracovní pozici, a proto

Více

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 -

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - Velikonoční svátky - řehtání, velikonoční pomlázka 05/2012

Více

Novoroční bilancování Petra Poláka

Novoroční bilancování Petra Poláka www.tanvald.cz Krátké zprávy ze zastupitelstva města Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2009 ve výši 105 293 000 korun. Město Tanvald, díky svému vedení, také v roce 2008 hospodařilo bez dluhů a s přebytkem.

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ DUBEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ÚZEMNÍ PLÁN STR. 1 XXVI. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA STR. 3 ZELENÝ SLOUPEK STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

Návštěva ministra Gandaloviče. Vinobraní s muzikou a filmem. 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA

Návštěva ministra Gandaloviče. Vinobraní s muzikou a filmem. 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA Z P R A V O D A J M Ě S T S K É H O Ú Ř A D U 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA Začala "dílna" 07 Mikulovské výtvarné sympozium "dílna" 07 bylo v sobotu 21. 7. zahájeno a jeho účastníci začali

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

Také se nemůžete dočkat, až vyrazíte na kolo, brusle či jen tak na procházku?

Také se nemůžete dočkat, až vyrazíte na kolo, brusle či jen tak na procházku? MIMOŇSK 307 KVĚTEN 2013 Také se nemůžete dočkat, až vyrazíte na kolo, brusle či jen tak na procházku? Z obsahu Rozpočet města na r. 2013 Stavba průchodu ulic Malá a Mírová Nový Tržní řád města OKÉNKO STAROSTY

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Nádraží v Adamově na počátku 20. století jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 1 2014 Úvodní slovo strarostky Výzva místostarostky Z veřejného zasedání zastupitelstva Kalendář akcí Projekt skupinového vodovodu řízený Mikroregionem Polabí (MP) provázelo

Více

Jaborský: Zpravodaj. Fulnecký zdarma. množství památek a osobností můžeme být. pyšní. Fulnek uctí památku obětí 2. světové války

Jaborský: Zpravodaj. Fulnecký zdarma. množství památek a osobností můžeme být. pyšní. Fulnek uctí památku obětí 2. světové války Fulnecký zdarma 5 2015 Zpravodaj Radek Jaborský: na to množství památek a osobností můžeme být ve fulneku pyšní Fulnek uctí památku obětí 2. světové války Jerlochovická školka oslavila 35 let 14 5 Na dolní

Více

PODČÁRNÍK. číslo 5 květen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností NOC S ANDERSENEM

PODČÁRNÍK. číslo 5 květen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností NOC S ANDERSENEM číslo 5 květen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností NOC S ANDERSENEM Více informací o této akci najdete na straně 8 PODČÁRNÍK Jsou fakt jiný, řekl o ženách jeden můj známý, který nedávno

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

Rekonstrukce kanalizace Tuřany

Rekonstrukce kanalizace Tuřany Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, číslo 3, ročník XXI, červen 2012 uzávěrka příštího čísla: 30. srpna 2012 www.turany.cz Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany Slovo starosty Vážení spoluobčané,

Více

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj Zpravodaj myně Obsah: Co nás potěšilo, Co nás zděsilo, Vernisáž Představuje se Vám Sdružení nájemníků ČR (SON) Kde budou odměny za jízdu na kole s přilbou? Co připravuje Klub dárců krve Kroměřížska v letošním

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Cenu města získal Jiří Rosenfeld V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Podrobné výsledky komunálních a senátních voleb v Uherském Brodě

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Cenu města získal Jiří Rosenfeld V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Podrobné výsledky komunálních a senátních voleb v Uherském Brodě V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d ř í j e n 2 0 0 6 č í s l o 2 1 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Cenu města získal Jiří Rosenfeld Podrobné výsledky komunálních

Více

Ani v Krásné Lípě se již nesmí pít alkohol na veřejnosti

Ani v Krásné Lípě se již nesmí pít alkohol na veřejnosti 342 Příští číslo Vikýře vyjde ve krásnolipský půlměsíčník 4,- Kč čtvrtek 22. ledna 8. ledna 2009 Ani v Krásné Lípě se již nesmí pít alkohol na veřejnosti Stejně jako v jiných městech na děčínsku i v Krásné

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

Z obsahu: Rozšíření služeb Czech POINT. Proč koupit hrad Ralsko. únor 2008. Penálové prázdniny v bytech města Mimoně

Z obsahu: Rozšíření služeb Czech POINT. Proč koupit hrad Ralsko. únor 2008. Penálové prázdniny v bytech města Mimoně 249 únor 2008 Proč koupit hrad Ralsko Oblast Podralska nabízí velmi dobré podmínky pro rozvoj cestovního ruchu. Nachází se zde množství přírodně atraktivních území. Jedná se převážně o romantickou krajinu

Více

Ochrana proti vodě přibývá po metrech

Ochrana proti vodě přibývá po metrech Další dvě čísla Velkomeziříčska, č. 17 a č. 18, budou výjimečně vycházet ve čtvrtek 2. 5. a 9. 5. z důvodu státních svátků, které připadají na středy 1. a 8. května (Svátek práce a Den vítězství). Trhy

Více

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU VRATISLAVICKÝ 4 ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2013 PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2013 4 PROJEDNÁVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LIBERCE 4 BUDOUCNOST ZELENÉHO ÚDOLÍ 5 MODERNIZACE TRAMVAJOVÉ

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Vyvážení žump a septiků. Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08

Vyvážení žump a septiků. Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08 4 Vyvážení žump a septiků. J. Moudrý ml. Farma Lipnice 412 582 984 602 462 892 Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08 Kam kráčíš kamenický fotbale? Ozvali se nám

Více