ROČNÍK XVII DUBEN Apríl neznamená jen proměnlivé počasí, ale i aprílové články

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROČNÍK XVII DUBEN 2008. Apríl neznamená jen proměnlivé počasí, ale i aprílové články"

Transkript

1 SLOVO STAROSTKY Dubnové číslo přemýšlím, jak se k tomuto aprílovému číslu VARTY postavit. Nakonec zvítězil názor, že potřebujete i v tomto, věřím veselém měsíci, informace, kterých já v epicentru dění mám mnoho, ale Vy ne a proto se často na stránkách města v Návštěvní knize setkávám s dezinformacemi, a to je nutné napravit. Tak co je nového u nás ve městě? Market - probíhá jednání nad kupní smlouvou a příprava smlouvy o finanční spolupráci na projektu města, která významně zklidní provoz před poliklinikou a současně s tím budou provedeny bezbariérové přístupy na chodníky až ke kulturáku. Market II - ano, probíhají jednání s firmou CL INVEST ohledně výstavby marketu NORMA u autobusového nádraží Jednání jsou takovou neřízenou střelou, protože smlouva z roku 2001 a územní rozhodnutí platné do září letošního roku jsou velmi svazující a neumožňují nám velké vyjednávací možnosti, což po zkušenosti z jednání s investory PENNY velmi, velmi postrádáme. Poliklinika konstatuji, že převod proběhl v klidu a bez zaváhání. Patří dík zaměstnancům úřadu i s. p. DIAMO. Jednání byla profesionální a velmi přátelská. Výsledkem je nárůst o 6 zaměstnanců naší a.s. EC Stráž, uzavření 47 nájemních vztahů na nebytové prostory a 1 nájemní vztah na byt. Hospodaření polikliniky ROČNÍK XVII DUBEN 2008 Apríl neznamená jen proměnlivé počasí, ale i aprílové články budeme sledovat zvlášť v rozpočtu města a bedlivě hlídat hospodaření. V současné době se zpracovává projektová dokumentace na rekonstrukci 3. patra, kam se má úřad stěhovat. Máme 2 varianty rekonstrukce. První varianta obsahuje nejnutnější práce pro rychlý přesun. Druhá varianta počítá s rozsáhlejšími opravami, vč. opravy střechy a výměny oken. O všem rozhodují finance a hlavně možnosti zafinancovat opravu z fondů EU. Období projektů město podala řadu žádostí na krajský úřad i ministerstva. Z KÚLK jsme obdrželi velmi malou částku v poměru na žádosti Jedná se především o podporu naší JSDH. Dotace skoro 130 tis. nejsou nezanedbatelné, ale je to jen malé procento uspokojeného množství požadovaných financí. Říkám to často, na ulici je nenajdeme a neměli bychom být nenasytní Školní hřiště strašák uprostřed našeho městečka. Na naši žádost na ministerstvu financí nikdo nereagoval. Na ministerstvu školství nám také nepomohou. Nezbývá než si pomoci sami. Prostřednictvím ARR Liberec podáváme žádost na finanční prostředky z regionálních operačních programů. Projekt za město řídí p. Bušová, která se chopila velmi zodpovědně celého úkolu v době, kdy náš OSMaRV byl nejvíce oslaben z důvodu... dokončení na str. 3 cena 5 Kč Smutný příběh (ne)jednoho společenství Jednoho dne se několik desítek lidí rozhodlo, že si koupí byty, patřící do té doby městu, do osobního vlastnictví. Všichni si tak klidně žili ve vědomí, že osobní vlastnictví je to nejlepší, do čeho mohli své úspory investovat. Určil se správce, zvolil se výbor, který měl nad všemi vlastníky držet ochrannou ruku a chránit jejich zájmy, práva a stále jim připomínat jejich povinnosti. Jak to ve skutečnosti bylo, nevíme. Těžko říct, jestli důvodem složení mandátu členů výboru bylo pouze uplynutí volebního období. Tenkrát se psal rok 2003 a krátce na to se vlastníkem bytu stal i jeden z nás. Správu nad domy vykonávala paní Matoušková, předsedkyní výboru byla paní Rašová (dnes Křešová). Dnes již víme, že koupí bytu se stáváme spoluvlastníky společných prostor, že existují nějaké stanovy, že za každého neplatiče jsou ostatní vlastníci povinni odvádět platby odpovídající jejich podílu, atd. Tenkrát jsme neměli potřebu někoho podezřívat, že činnost pro společenství nevykonává podle psaných pravidel a představa o tom, co je spoluvlastnictví, byla někde v nedohlednu. Červík podezřívavosti začal hlodat až v momentě, kdy se nedostávalo financí na vyplácení přeplatků za zálohové platby vlastníků. Právo nahlédnout do účetnictví jsem měl, ale nebylo mi tenkrát umožněno (mmch. neviděl jsem ho dodnes, kromě několika desítek faktur a účetních dokladů, vydávaných správcem jako tzv účetnictví ). Svůj názor na podezření z něčeho nekalého jsme sdělili ostatním vlastníkům jednotek, někdo pochopil, někdo nevěří dodnes. Odvolal se výbor a noví funkcionáři se snažili uchopit vše do svých rukou. Ale ouha, celý spor s bývalým vedením SVJ a správcem se táhne dodnes. Během tři čtvrtě roku nebyla paní Matoušková ochotna předat dokumentaci vztahující se k chodu a činnosti společenství. Nikdo nemá přehled o tom, jak bylo vedeno účetnictví, jak vypadaly uzávěrky a finanční rozvahy, jak se odváděly daně, jak byly vypláceny odměny, co bylo placeno ze společného bankovního účtu, jak byly využívány prostředky nastřádané do fondu oprav ad. To vše ví pouze pani Matoušková a jen část z toho ví i paní Křešová, na jejíž neznalost věci zřejmě paní Matoušková sázela. Uměle sepsané zápisy ze shromáždění, prezenční listiny podepisované bez plných mocí vlastníků rukou bývalé předsedkyně výboru byly následně přiřazovány k zápisům, o nichž nikdy shromáždění nejednalo, tajně podepsaná směnka s firmou Revita, o které......dokončení na str. 4

2 varta duben 2008 První jarní den ťuká na dveře, zima se ne a ne vzdát, zahrádkáři už v rukách potěžkávají nářadí, městská úklidová četa kmitá v oranžových vestičkách po městě a jinak se zdá, že se skoro nic neděje, ale Strážský ruch Proběhl tradiční ples hasičů Ing. Jitka Urbánková, místostarostka Hasiči Stráž pod Ralskem KŘOVÁČKOVA RUBRIKA V minulém vydání Varty jsem se loučil, a tak každý nejspíš očekával, že už křováčkovu rubriku ve Vartě neuvidí. Opak je pravdou. Řekl jsem si, že ještě nenastal ten správný čas na to, abych odešel. Na internetu jsem narazil na jednu zajímavou stránku. Psali tam, že 98 % z nás se propracovává vlastní volbou do Temných světů. Již nyní je prý naše mysl dálkově ovládána na 95 % silami z Temných světů. Toto tvrzení mě nějakým způsobem ovládlo a začal jsem se trochu obávat nejenom o sebe, ale i o naši existenci. Netrvalo dlouho a já přestal panikařit a stresovat se. Hned po tom, co jsem zjistil, že v našem městě je nový vítr. Žádný Kyrill, Emma nebo Kerstin. Říkejme mu třeba Ruda. Je to nefalšovaný Strážák, jehož pouhý pohled mění věci k nepoznání. Ten kdo nemá Rudu, musí být zatracen. My ho ale máme, a tak máme štěstí. Ruda říká, že ho to baví, což je základ úspěchu. Chtěl bych mu jako občan města poděkovat, že svou práci dělá dobře, rychle a že každý jeho krok je promyšlen do nejmenších detailů. Tam kde nový vítr profoukne, je vidět pořádek. Rudo, drž se a ukaž nám, jak má město vypadat :o) Od rychlé roty by se také mohla klidně učit i MP. Kdo dokáže tak rychle vymýtit nepořádek z města? Není nad to se procházet bezpečným a krásným městem. Jarní sezóna je přeci za dveřmi. Informační centrum se chystá na velký nápor turistů, kteří již nebudou muset posedávat po zemi a kola nebudou opírat o zeď. MeÚ připravuje projekty, které změní město na lokalitu, která přiláká nové návštěvníky a zkvalitní život místním. Na Horce vyroste nové sociální zařízení, netřeba mluvit o plánovaném marketu, který tu možná nebude osamocen. Takto bych mohl psát dál a dál. Berte tento dnešní článek jako jarní osvěžení. Byl celý pozitivní, a byl nejen o Rudovi. Příště se podíváme na žlučníčky, hmmm :o) x-xao (občan Stráže p. Ralskem) SETKÁNÍ S OBČANY Dne 11. dubna se od 19:00 hod. uskuteční v malém sále KD U JEZERA setkání občanů s vedením města. Těšíme se na Vás. Bc. Věra Bradáčová a Ing. Jitka Urbánková Za kolektiv MP Bc. Klára Havelková

3 duben 2008 Dotazník zastupitele z radnice Slovo starostky - dokončení ze str. 1 Jméno: Věk: Povolání: Jak dlouho žijete ve Stráži: Vaše záliby, čemu se věnujete ve volném čase: Za komisi J. H. Poděkování Oblíbené místo ve Stráži či okolí: Do zastupitelstva jste byl zvolen za: manželé Bludských Vaše starostka Co byste chtěl ve Stráži změnit? STOMATOLOGICKÁ POHOTOVOST - duben 2008 ordinační hodiny: soboty, neděle, svátky od hodin Na co se zaměříte při práci v zastupitelstvu?

4 varta duben 2008 Smutný příběh... dokončení ze str.1 věděly pouze členky výboru a správce. Co úsilí stálo členy nově zvoleného výboru, než se dopracovali k materiálům, s nimiž mohou nyní pracovat. Stále však nemají téměř nic. Není snad zákona, který by přikázal bývalému správci vydat všechny dokumenty patřící společenství, není prostředku, který by usvědčil dámy Matouškovou a Křešovou z případné zpronevěry či nehospodárného vedení společenství? Smutné na tom je to, že pokud by všichni vlastníci bytů měli zájem vědět, co se děje s jejich vklady na společný účet po celou dobu fungování SVJ, nemuselo by k něčemu takovému vůbec dojít. Těžko se všem pak poslouchala na shromáždění skutečnost, že na společném účtu je téměř nula. Na otázku, kde všechny naspořené peníze jsou, dodnes lidem nikdo neodpověděl. Je poněkud nezodpovědné odvolávat se na to, že vše si odsouhlasilo shromáždění. Ale kolik se jim dostalo skutečně pravdivých a ucelených informací od správce, který vše organizoval? Po správcování paní Matouškové si na svých bedrech nesou vlastníci bytů dva soudní spory a jednoho dlužníka. Tak nějak máme pocit, že s agendou vedenou bývalým správcem a již ukončenou samovládou paní Křešové jsou peníze za dlužné platby od neplatiče a patřící všem vlastníkům předem ztracené. Společně s těmi penězi, kterými nyní SVJ financuje soudní výlohy. Je otázkou, jak se se vším vypořádá nový právní zástupce a jak se k věci za čas postaví vlastníci. Budou chtít své peníze zpět a budou chtít potrestat ty, kteří za celý stav nesou zodpovědnost? Nebo nechají příběh svého společenství zmizet do nenávratna a nad výsměchy některých bývalých členů výboru jen mávnou rukou. Kdo ví. Na závěr si neodpustíme otázku. Nemáte, paní Matoušková, v sobě ani trochu soudnosti a spolucítění s lidmi, kteří vám důvěřovali a svěřili vám do správy svůj majetek? Hospodařila jste s jejich penězi a nyní, když mají právo vědět, jak bylo s jejich prostředky nakládáno, před nimi zavíráte dveře. Jaký k tomu máte důvod? Jiří a Markéta Humpolákovi KONCERT ZUŠ V PEČOVATELSKÉM DOMĚ Jsem moc ráda, že jsme mohli přijmout pozvání do pečovatelského domu a přijít zahrát k MDŽ. I když se na tento svátek, ač je mezinárodní, trochu pozapomíná, myslím, že ženy, ale i pánové, kteří byli přítomni našemu koncertu, si příjemně zpestřili páteční odpoledne. Koncert se uskutečnil od 14 hod. a budovou domu se opět nesly tóny Strážských píšťal, akordeonů, fléten, kytary a saxofonů. Pokaždé mne hřeje u srdíčka, když slyším, jak si někteří posluchači pobrukují známé melodie a s milým úsměvem na tváři poslouchají naše malé i velké muzikanty. Martina Vítková Finanční rozpočet kulturních a sportovních akcí Oznamujeme všem pořadatelům akcí, že Rada města rozhodla svým usnesením R/554/2007 o schválení kulturního kalendáře pro rok 2008 a přidělila finanční prostředky podle požadavků uvedených pořadateli akce ve formuláři A, který je nedílnou součástí žádosti o finanční podporu. Připomínáme pořadatelům, že další z podmínek podle bodu č.3 Pravidel pro zařazení akce do kulturního kalendáře je informovat veřejnost prostřednictvím Varty o konání akce a následně o jejím průběhu. Pro informaci uvádíme v tabulce výši dotace pro jednotlivé akce. AKCE 2008 MATURITNÍ PLES gymnázium Mimoň ,00 Kč PLES HASIČŮ SDH Stráž pod Ralskem ,00 Kč PÁLENÍ ČARODĚJNIC ,00 Kč SOUTĚŽ HASIČSKÝCH DRUŽSTEV ,00 Kč FLORBAL turnaj (červen) ,00 Kč FLORBAL turnaj (březen) ,00 Kč O POHÁR MĚSTA STRÁŽE ,00 Kč FOTBAL turnaj mladší žáci - o poh.star ,00 Kč FOTBAL turnaj Semotán - Vojtila ,00 Kč FOTBAL turnaj mladší a starší žáci ,00 Kč FOTBAL turnaj K. Dusila ,00 Kč PO PANDA SPORT vánoční turnaj A ,00 Kč PO PANDA SPORT vánoční turnaj D ,00 Kč PO PANDA SPORT vánoční turnaj přípravka ,00 Kč ZA PRVNÍM PUCHÝŘEM ,00 Kč KOLEM KOLEM RALSKEM ,00 Kč TRIATLONOVÉ NADĚJE ,00 Kč DUATLON na horských kolech ,00 Kč TENIS Adave Cup-hal.tur. - čtyřhra ,00 Kč TENIS Ralský pohár - děti ,00 Kč TENIS Pohár dvou jezer - dospělí ,00 Kč TENIS Strážská trofej - děti ,00 Kč WARTEM. TENIS. TURNAJ - dospělí ,00 Kč VELIKONOČNÍ turnaj p. Hromek ,00 Kč ODBÍJENÁ memoriál Fejfar ,00 Kč SOUTĚŽ ZDRAVOTNÍCH HLÍDEK ,00 Kč BIBERŮV KONCERT Bib.spol. (zahajovací) ,00 Kč BIBERŮV KONCERT Bib.spol. (ukončovací) ,00 Kč PLAVÁNÍ strážský plaváček ,00 Kč PLAVÁNÍ plavecká liga ,00 Kč PLAVÁNÍ Vánoční pohár ,00 Kč DĚTSKÝ DEN ,00 Kč ZPÍVÁNÍ POD VÁNOČNÍM STROMEM ,00 Kč VARTEMBERSKÉ KULT. LÉTO ,00 Kč PUTOVÁNÍ ZA POHÁDKOU ,00 Kč RALSKÉ POCHODY ,00 Kč VYDRAPOLO ,00 Kč COUNTRY BÁL ,00 Kč RYBÁŘSKÉ ZÁVODY na rašelině - děti ,00 Kč RYBÁŘSKÉ ZÁVODY na rašelině - dospělí ,00 Kč VARTEMBERSKÉ SLAVNOSTI ,00 Kč ADRENALIN DAY ,00 Kč DUATLON PILKINGTON TK ,00 Kč MIKULÁŠSKÉ CVIČENÍČKO ,00 Kč ŠACHY bleskový turnaj ,00 Kč MČ 2008 děti do 10 let šachy ,00 Kč MČR družstev SŠ šachy ,00 Kč ŠACHY strážský gambit ,00 Kč Letní týdenní pobyt ,00 Kč Volejbalový turnaj juniorek ,00 Kč celková částka: příspěvek města ,00 Kč

5 varta duben 2008 Dubnové akce Panda Sportu Rádi bychom vás pozvali na lidovou zábavu, kterou pro vás připravujeme na 12.dubna v kulturním domě U Jezera. Připraveny budou zabijačkové hody, a protože se jedná o APRÍ- LOVOU TANCOVAČKU, tak vám hitovky i lidovky k tanci a poslechu zahraje kapela SEPTIMA ze Zákup. Začínáme ve a vstup je za lidovku 50,-Kč. Vstupenky si můžete zakoupit v předprodeji v kanceláři Panda Sportu, nebo přímo na místě. Těšíme se na vás!!! Velkou pozornost věnujeme v dubnu také organizační přípravě Mistrovství ČR v šachu Přebor škol kategorie střední školy. Panda Sport získal pořadatelství vítězstvím v konkurzu a ve dnech 21. a 22.dubna budeme ve Stráži mít na starosti celý turnaj. Účastní se ho středoškolské týmy z celé ČR, které se probojovaly do republikového finále. Očekáváme příjezd zhruba 270 účastníků. V tomto měsíci proběhne u nás také soustředění reprezentačního týmu SAN DÓ MON KENDÓ, který se bude ve Stráži věnovat přípravě na Mistrovství České republiky. Kendó je druh japonského bojového umění. Panda Sport Pražírna kávy Semerád přijme šikovné pražiče se zaměřením na brazilskou kávu Nevyučené zapražíme Tel AMERICKÝ RADAR BUDE VE STRÁŽI! Podle posledních zpráv se stavba amerického radaru přesouvá z Brd do Stráže pod Ralskem. Oslovili jsme proto profesionálního přemlouvače Tomáše Krvaňu, radarového muže číslo jedna. Proč se stát rozhodl právě pro Stráž? Vycházeli jsme z jednoduchého faktu. Proč prudit v Brdech, když jsou v republice místa, kde nás budou vítat. Ve Stráži jsme našli ideální lokalitu - obavy ze zdravotních rizik či z hyzdění krajiny jsou zde logicky nulové. Lhostejnost obyvatelstva při likvidaci nedalekého Tlustce nás přesvědčila, že tady jsme na správném místě, tady nám nikdo klacky házet pod nohy nebude. Americkými generály je též velice ceněná poloha Stráže. Při možném útoku ze severu od nevyzpytatelných a zákeřných eskymáků zaznamená radar útok na demokracii o dvě cenné vteřiny dříve, než by tomu bylo v Brdech. Převzato z tiskové agentury BENCHPRESS

6 z radnice duben 2008 Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů! U S N E S E N Í z 5. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem, konaného dne 20. února 2008 Přítomni: dle presenční listiny 5 členů RMě Omluveni: Ing. Eduard Horčík, Bohuslav Rychtařík Ověřovatelé zápisu: Jiří Schreyer, Brigita Suchardová Částečná revokace Z/138/2007. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města odsouhlasit částečnou revokaci usnesení Z/138/2007 a to ve změně kupujících z pana V. D., M. D. a K. F. (zakladatelé a akcionáři firmy EKO ART a.s.) na firmu EKO ART a. s. Hybernská 1007/20, Praha 1, PSČ Pronájem pozemku st.p.č. 914 v k. ú. Stráž pod Ralskem. Rada města souhlasí s pronájmem st. pozemku č. 914 v k. ú. Stráž pod Ralskem paní G. R. Nájemní smlouva bude uzavřena od za standardních podmínek. Nová dětská aktivita Strážský klub bojových umění. Rada města bere na vědomí vznik nové dětské aktivity Strážský klub bojových umění a ukládá vedoucímu finančního odboru tuto novou dětskou aktivitu zahrnout do rozpočtu pro rok Poskytnutí finančního příspěvku na provoz Společnosti pro rozvoj Podralska, o.p.s. Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši ,- Kč na částečné pokrytí nákladů na provoz Společnosti pro rozvoj Podralska, obecně prospěšné společnosti. Žádost o schválení opravy výtahu v bytovém domě č. p. 354, Máchova ulice, Stráž pod Ralskem. Rada města souhlasí s výměnou rozvaděče výtahu v bytovém domě č. p. 354, za dohodnutou cenu ,- Kč včetně DPH. Prominutí místních poplatků PANDA SPORT. Rada města ukládá řediteli příspěvkové organizace PANDA SPORT předložit podklady v souvislosti s žádostí ze dne za období od roku Žádost o odkoupení pozemku p. č. 488 v k. ú. Hamr na Jezeře. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města odkoupení části pozemkové parcely 488 v k. ú. Hamr na Jezeře nezbytně potřebné pro realizaci stavby cyklostezky Stráž pod Ralskem Hamr na Jezeře. Žádost o umístění reklamní cedule. Rada města souhlasí s umístěním reklamní cedule GE Money Bank a. s. na objektu č. p. 36 (ZUŠ) za cenu 5.000,- Kč/měsíčně. Žadatel zodpovídá za montáž a demontáž cedule a v případě poškození objektu reklamním zařízením ponese náklady spojené s jeho opravou. Žádost o vstup na pozemky p. č. 20/1, 22/1 a 768/4 v k. ú. Stráž p.r. a projednání smlouvy. Rada města souhlasí se vstupem na pozemky p. č. 20/1, 22/1 a 768/4 v k. ú. Stráž p. R. za účelem provedení elektropřípojek v chovatelské kolonii k jednotlivým chatkám a uzavřením smlouvy o umístění a zřízení elektropřípojek. Přidělení uvolněného bytu. Rada města souhlasí, aby byt č. 4, velikosti 2+1, umístěný v ulici Okružní č. p. 338 ve Stráži pod Ralskem, byl obsazen a zároveň odprodán v souladu s Pravidly pro prodej bytových jednotek z majetku města Stráže pod Ralskem provést výběrové řízení obálkovou metodou. Nová dětská aktivita - sportovní klub RALSKO-BIKE. Rada města bere na vědomí vznik nové dětské aktivity Sportovní klub RALSKO- BIKE a ukládá vedoucímu finančního odboru tuto novou dětskou aktivitu zahrnout do rozpočtu pro rok Poskytnutí finančních prostředků na pojištění majetku v kostele Sv. Zikmunda. Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku Římskokatolické farnosti ve výši ,- Kč na pojištění majetku v kostele sv. Zikmunda. Příspěvek na provoz Občanského sdružení Pasant (K centrum). Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 5.000,-Kč na činnost občanského sdružení Pasant. Podpora vydání publikace Soupis nemovitých kulturních památek v Libereckém kraji. Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 2.000,-Kč na vydání Soupisu kulturních nemovitých památek Libereckého kraje. Příspěvek do veřejné sbírky. Rada města souhlasí s příspěvkem na veřejnou sbírku ve prospěch P. Ž. ve výši 1.000,- Kč. Zřízení parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou. Rada města vyhovuje žádosti o přidělení parkovacího místa pro osobu těžce zdravotně postiženou. Prodej dřevní hmoty dle pravidel prodeje. Rada města souhlasí s odprodejem dřevní hmoty žadateli L. U., dle podané žádosti. Změna pravidel pro prodej dřevní hmoty. Rada města ukládá pověřenému řízením odboru správy majetku a rozvoje města upravit pravidla pro prodej dřevní hmoty. Uspořádání humanitární sbírky. Rada města souhlasí s uspořádáním humanitární sbírky ve dnech až Rada města souhlasí s příspěvkem Diakonii Broumov na výdaje spojené s dopravou ve výši 1.000,- Kč Žádost o použití textové pasáže, městského symbolu a obrázků na reklamní materiál KOVBER, s. r. o. Rada města souhlasí s použitím textové pasáže, městského symbolu a obrázků v propagačním materiálu společnosti KOVBER s. r. o., Máchova 265, Stráž pod Ralskem. Sponzorský dar Gymnázium Mimoň. Rada města souhlasí s poskytnutím věcného sponzorského daru žákům dvou tříd Gymnázia Mimoň na maturitní ples formou reklamních předmětů. Sponzorský dar Základní škola a mateřská škola Stráž pod Ralskem. Rada města souhlasí s poskytnutím věcného sponzorského daru příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem na konání školy v přírodě formou reklamních předmětů. Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Rada města bere na vědomí výroční zprávu za rok 2007 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a ukládá starostce města výroční zprávu zveřejnit. Žádost o povolení konání závodů v roce 2008 Klub vodního lyžování Stráž p. R. Rada města souhlasí s konáním Mezinárodního závodu Memoriál V. Kadlčíka ve dnech srpna Žádost o povolení splátkového kalendáře E. J. Rada města žádosti vyhovuje a povoluje splátkový kalendář na dlužné vodné stočné ve výši 7 499,50 Kč s měsíční splátkou 500,--Kč. Žádost o povolení splátkového kalendáře R. Š. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města žádosti vyhovět a povolit splátkový kalendář na dluh ve výši ,95 Kč s měsíční splátkou 2.000,- Kč. Po dobu splácení bude zastavena tvorba penále. Žádost o prominutí penále V. K. Rada města ve věci nerozhodla. Žádost o prominutí penále Ž. M. za paní K. V. Rada města ve věci nerozhodla. Žádost o prominutí penále D. H. Rada města ve věci nerozhodla. Žádost o prominutí penále J. H. Rada města ve věci nerozhodla. Přidělení bezbariérového bytu v DPS ve Stráži p. R. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 2 v domě s pečov. službou paní K. S. Účinnost nájemní smlouvy od Propagační materiál na Memoriál J. Fejfara Rada města souhlasí s poskytnutím propagačního materiálu pro družstvo mládeže na Memoriál J. Fejfara Žádost o příspěvek Sdružení Českolipsko. Rada města souhlasí s příspěvkem Sdružení Českolipsko na účast turistického sdružení na veletrzích v roce 2008, ve výši 5.000,-Kč. Veřejná zakázka malého rozsahu - oprava veřejného osvětlení v úseku od staré hasičské zbrojnice ke hřbitovu. Rada města souhlasí s přidělením Veřejné zakázky malého rozsahu - oprava veřejného osvětlení v úseku od staré hasičské zbrojnice ke hřbitovu firmě Jiří Brada dle předložené cenové nabídky za cenu ,-Kč včetně DPH. Informace - snižování nákladů na el. energii v trasách veřej. osvětlení Stráž p. R. Rada města bere na vědomí návrh na snižování nákladů v trasách veř. osvětlení ve Stráži p. R.

7 duben 2008 z radnice Mandátní smlouva Energetické centrum Stráž, a.s. Rada města souhlasí s uzavření mandátní smlouvy na správu budovy polikliniky. INFORMACE: žádost o pronájem nebytových prostor * EKO ART žádost o stavební povolení Bc. Věra Bradáčová, starostka Ing. Jitka Urbánková, místostarostka Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů! U S N E S E N Í z 6. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem, konaného dne 5. března 2008 Přítomni: dle presenční listiny 4 členové RMě Omluveni: Ing. E. Horčík, B. Suchardová, Ing. J. Urbánková Ověřovatelé zápisu: Ing. P. Křesťan, B. Rychtařík Pronájem části p. p. č. 997/7 v k. ú. Stráž p. R. Rada města souhlasí s pronájmem části p. p. č. 997/7 v k.ú. Stráž p. R. panu M. R. a paní M. P., za standardních podmínek (tj. 2,-Kč/m2). Žádost o povolení splátkového kalendáře V. K. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města žádosti vyhovět a povolit splátkový kalendář na dlužné nájemné ve výši ,80 Kč s měsíční splátkou 500,--Kč, po dobu splácení pozastavit tvorbu penále. Žádost o koupi části pozemku p. č. 1311/3 v k. ú. Stráž p. R. Rada města nedoporučuje Zastupitelstvu města zveřejnění záměru prodeje části p. p. č. 1311/3 v k. ú. Stráž p. R. Rada města nedoporučuje Zastupitelstvu města směnu nebo odkoupení nabídnutých pozemků. Přednostní přidělení bytu. Rada města nesouhlasí se zařazením paní M. N. do pořadníku žadatelů o přidělení bytu v kategorii A (sociální případ zasluhující zvláštního zřetele), velikost bytu 1+1. Přidělení uvolněných bytů. Rada města souhlasí s přidělením bytu velikosti 2+1 č. bytu 42 v č. p. 375 do kategorie B, bytu velikosti 1+1 č. bytu 5 v č. p. 325 do kategorie B, bytu velikosti 2+1 č. bytu 28 v č. p. 373 do kategorie A pí M. V. Prodloužení nájmu v pohotovostním bytě. Rada města souhlasí s prodloužením nájmu pohotovostního bytu č. 2 v ulici Jižní č. p. 268 ve Stráži p. R. pro pí K. V. Nájemní smlouva bude prodloužena o 3 měsíce. Projednání smlouvy o dílo na stavbu: Objekt na p. č. 947/1 v k. ú. Stráž p. R. sociální zařízení včetně vodovodní, kanalizační přípojky a přívodu elektro na pozemcích p. č. 947/1, 947/13, 948/11, 1837/1, 1890/5 v k. ú. Stráž p. R. Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy na provedení stavby: Objekt na p.č. 947/1 v k.ú. Stráž p. R. - sociální zařízení včetně vodovodní přípojky, kanalizační přípojky a přívodu na pozemcích p.č. 947/1, 947/13, 948/11, 1837/1, 1890/5 v kat. území Stráž p. R. s panem Josefem Vaníčkem, Jablonné v Podj. Veřejná zakázka malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace na stavbu: Horkovodní přípojka pro stavbu Polyfunkčního domu a objektů bydlení ve Stráži p. R. Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy s Ing. Jiřím Hoďákem, Liberec na zpracování projektové dokumentace stavby: Horkovodní přípojka pro stavbu Polyfunkčního domu a objektů bydlení ve Stráži p. R.. Žádost o vyjádření pro územní a stavební řízení výstavby infrastruktury v Průmyslové zóně Stráž p. R. Rada města souhlasí se zřízením sjezdu z pozemku p. č. 1645/14 na komunikaci p. č. 1587/26 a s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení na výstavbu technické infrastruktury v průmyslové zóně Stráž p. R. na pozemcích p. č. 1587/11, 1587/18, 1587/14, 1587/15, 1587/24, 1587/8, 1645/17, 1645/18, 1645/16, 1645/14 a 1645/1 vše v k. ú. Stráž p. R. Žádost o uzavření smlouvy o podmínkách umístění stavby: Vodovodní přípojky a dešťové kanalizace v souvislosti s rekonstrukcí domu č.p.3 ve Stráži p. R. Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o umístění a provedení stavby dešťové kan. včetně vsakovacích bloků na pozemcích p.č. 984/2, 984/3 a 984/10 v k.ú. Stráž p. R. Změna pravidel pro prodej dřevní hmoty. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města revokovat usnesení Z/16/2008 ze dne a odsouhlasit nová pravidla pro odprodej dřeva vzniklého při údržbě veřejné zeleně na pozemcích ve vlastnictví města Stráž p. R. Žádost o povolení splátkového kalendáře Z. V. Rada města žádosti vyhovuje a povoluje splátkový kalendář na dlužné nájemné ve výši ,08 Kč s měsíční splátkou 3 000,--Kč, po dobu splácení pozastavit tvorbu penále. Žádost o prominutí penále I. G. Rada města žádosti vyhovuje a promíjí penále ve výši 90% aktuálního zůstatku penále ke dni zaplacení základního dluhu. Žádost o prominutí penále J. H. Rada města žádosti vyhovuje a promíjí penále ve výši 90% aktuálního zůstatku penále ke dni zaplacení základního dluhu. Žádost o prominutí penále V. K. Rada města žádosti vyhovuje a promíjí penále ve výši 90% aktuálního zůstatku penále ke dni zaplacení základního dluhu. Žádost o povolení splátkového kalendáře J. N. Rada města žádosti vyhovuje a povoluje splátkový kalendář na dlužné nájemné ve výši ,22 Kč s měsíční splátkou 2 000,--Kč, po dobu splácení pozastavit tvorbu penále. Žádost o prominutí penále Ž. M. v zastoupení za K. V. Rada města žádosti vyhovuje a promíjí penále ve výši 90% aktuálního zůstatku penále ke dni zaplacení základního dluhu. Žádost o povolení splátkového kalendáře I. V. Rada města žádosti vyhovuje a povoluje splátkový kalendář na dlužné nájemné ve výši 6 358,45 Kč s měsíční splátkou 500,--Kč, po dobu splácení pozastavit tvorbu penále. Návrh na odpis penále na účtu V. Č. Rada města návrhu vyhovuje a odepisuje částku 3 151,43 Kč z důvodu vyrovnání záporného zůstatku po splnění povinnosti dlužníka dle Dohody o prominutí části dluhu. Žádost o příspěvek. Rada města schvaluje příspěvek základní organizaci Českého svazu včelařů Mimoň ve výši 1.000,- Kč. Žádost o prodloužení termínu splatnosti půjčky. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města posunutí termínu splatnosti půjčky příspěvkové organizaci PANDA SPORT do dle doporučení Rady města R/513/2007 ze dne Veřejná zakázka malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy budovy polikliniky. Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy s Projektovým atelierem HBV, s.r.o., Hrnčířská 859, Česká Lípa na zpracování projektové dokumentace na Změnu užívání části objektu č. p 164 Polikliniky na Městské centrum I. etapa Městský úřad. Komise životního prostředí. Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise ŽP ze dne a dodatek č. 1 k zápisu z jednání ze dne Zřízení parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou. Rada města vyhovuje žádosti o přidělení parkovacího místa pro osobu těžce zdravotně postiženou. Žádost o povolení splátkového kalendáře I. T. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města žádost zamítnout. Žádost o zrušení exekuce vyklizením bytu M. H. Rada města žádost zamítá. Žádost o úhradu nákladů na zvýšení kvalifikace E. P. Rada města souhlasí s úhradou nákladů na zvýšení kvalifikace. Umístění banneru se zpravodajstvím Českolipský deník. Rada města souhlasí s umístěním banneru se zpravodajstvím Českolipského deníku na internetových stránkách města Stráž pod Ralskem. Komise kultury a sportu. Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise kultury a sportu ze dne 25. února Žádost o prominutí penále D. H. Rada města žádosti vyhovuje a promíjí penále ve výši 90% aktuálního zůstatku penále ke dni zaplacení základního dluhu. INFORMACE: CL INVEST market * kontrola dotací na azylovou politiku * cyklomagistrála Ploučnice * hrad Děvín Bc. Věra Bradáčová, starostka Ing. Petr Křesťan, člen Rady města

8 z radnice duben 2008 Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů! U S N E S E N Í z 7. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem, konaného dne 19. března 2008 Přítomni: dle presenční listiny 6 členů RMě Omluven: Ing. Petr Křesťan Ověřovatelé zápisu: Ing. Eduard Horčík, Jiří Schreyer Vedoucí odboru správy majetku a rozvoje města. Rada města jmenuje do funkce vedoucího odboru správy majetku a rozvoje města pana Lukáše Janků. V 15:10 hod. odchází Bc. Věra Bradáčová počet přítomných členů Rady města - 5 Žádost o povolení k prodeji před Kulturním domem. Rada města souhlasí s prodejem bez poplatku před KD dne v souvislosti s pořádanou akcí pro děti. Ukončení nájemní smlouvy. Rada města bere na vědomí ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 803/6167/03 ke dni bez připomínek. Prodej částí pozemků p. č. 1254/5 a 1254/6 v k. ú. Stráž p. R. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města odsouhlasit prodej částí pozemků p. č. 1254/5 a 1254/6 v k. ú. Stráž p. R. za cenu 200,- Kč/m². Prodej domu v ul. Mimoňská č. p. 106, včetně zastavěných pozemků a pozemků funkčně navazujících v k. ú. Stráž p. R. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města odsouhlasit prodej domu č. p. 106 panu P. Q. T. za nabízenou cenu ,-Kč. Prodej domu v ul. Mimoňská č. p. 107, včetně zastavěných pozemků a pozemků funkčně navazujících v k. ú. Stráž p. R. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města odsouhlasit prodej domu č. p. 107 manželům R. za cenu ,-Kč. Prodej domu v ul. Mimoňská č. p. 217, včetně zastavěných pozemků a pozemků funkčně navazujících v k. ú. Stráž p. R. Rada města ve věci nerozhodla. Prodej domu v ul. Mimoňská č. p. 218, včetně zastavěných pozemků a pozemků funkčně navazujících v k. ú. Stráž p. R. Prodej pozemků p. č. část 2115/1 (dle GP 2115/33), 2115/18, 2115/19, 2115/28, část 2115/21 (dle GP, 2115/48, 2115/47) v k. ú. Stráž p. R. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města odsouhlasit prodej pozemků p. č. část 2115/1 (dle GP 2115/33), 2115/18, 2115/19, 2115/28, část 2115/21 (dle GP, 2115/48, 2115/47) v k. ú. Stráž p. R. panu J. M. za cenu 70,- Kč/m2. Kupující zároveň hradí veškeré ostatní náklady spojené s prodejem nemovitostí. Žádost o prominutí penále P. N. Rada města žádosti vyhovuje a promíjí penále ve výši 90% aktuálního zůstatku penále ke dni zaplacení základního dluhu. Žádost o prominutí penále M. N. Rada města žádosti vyhovuje a promíjí penále ve výši 90% aktuálního zůstatku penále ke dni zaplacení základního dluhu Žádost o prominutí penále R. B. Rada města žádosti vyhovuje a promíjí penále ve výši 90% aktuálního zůstatku penále ke dni zaplacení základního dluhu. Přidělení uvolněných bytů. Rada města souhlasí s přidělením bytu velikosti 1+1 č. bytu 29 v č. p. 367 do kategorie B. Pravidla odměňování neuvolněných členů zastupitelstva města, předsedů a členů výborů a komisí. RM doporučuje Zast. města schválit Pravidla odměňování neuvolněných členů zast. města, předsedů a členů výborů a komisí dle předl. návrhu. Žádost o příspěvek - Plavecký klub Stráž p. R. Rada města doporučuje Zast. města schválit rozpočtovou změnu a příspěvek Plav. klubu ve výši ,- Kč. Žádost o příspěvek - ROSKA Česká Lípa. Rada města schvaluje příspěvek regionální organizaci ROSKA Česká Lípa na rekondiční pobyty občanů postižených roztroušenou mozko-míšní sklerosou ve výši 1.000,- Kč. Žádost o vrácení 10% z kupní ceny. RM schvaluje vratku 10% z kupní ceny bytů v ul. Okružní 335 těm kupujícím, jejichž smlouvy obsahují zmíněnou slevu z kupní ceny. Žádost o povolení splátkového kalendáře na dlužné nájemné - Š. D. Rada města žádosti vyhovuje a povoluje splátkový kalendář na dlužné nájemné ve výši 2.313,89 Kč s měsíční splátkou 200,--Kč, po dobu splácení pozastavit tvorbu penále. Žádost o splátkový kalendář na dlužné nájemné E. P. Rada města žádosti vyhovuje a povoluje splátkový kalendář na dlužné nájemné ve výši 5 969,70 Kč s měsíční splátkou 1.000,--Kč, po dobu splácení pozastavit tvorbu penále. Záměr prodeje částí pozemků p. č. 1351/1 a 1351/26 v k. ú. Stráž p. R. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města odsouhlasit zveřejnění záměru prodeje pozemků p. č. 1351/1 a p. p. č. 1351/26 v k. ú. Stráž p. R.. Žádost o splátkový kalendář. Rada města rozhodnutí odkládá z důvodu nepředložení geometrického plánu žadatelem. Smlouvy o uzavření budoucích smluv (smlouvy o připojení odběrných zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí a o dalších povinnostech a právech) s ČEZ Distribuce, a. s. Rada města souhlasí s uzavřením smluv o budoucí smlouvě - smluv o připojení odběrných zařízení pro objekt zámku a veřejného osvětlení na zámek k distribuční síti NN s ČEZ Distribuce, a. s. Žádost o souhlas s uzavřením smlouvy o podmínkách umístění a provedení stavby. Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o podmínkách umístění a provedení stavby vod. přípojky, přístup. chodníku a příjezd. komunikací na pozemcích p. č a 2135/1 v k. ú. Stráž p. R. a souhlasí se zřízením sjezdu z místní komunikace na p. č přes pozemek p. č. 2135/1 a druhého sjezdu z komunikace na p. č. 2135/66 přes pozemek p. č. 2135/1 na pozemek žadatelů p. č. 2135/87 vše v k. ú. Stráž p. R. Zajištění fin. prostředků pro výkon rozhodnutí - nařízených nutných zabezpečovacích prací. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města souhlasit se zajištěním krytí finančních prostředků pro výkon rozhodnutí nutných zabezpečovacích prací na stavbě bytového domu čp v ulici Okružní ve Stráži p. R., které budou nařízeny odborem výstavby MěÚ, formou podepsání směnky vlastníkem této stavby. Výše částky bude dle rozsahu nařizovaných prací ,- Kč. Žádost o splátkový kalendář na dlužné nájemné L. K. Rada města žádosti vyhovuje a povoluje splátkový kalendář na dlužné nájemné ve výši 6 983,67 Kč s měsíční splátkou 1 000,--Kč, po dobu splácení pozastavit tvorbu penále. Žádost o povolení splátk. kalendáře na dlužné penále - M. H. Rada města doporučuje Zast. města prominout penále ve výši 90% aktuálního zůstatku penále ke dni zaplacení zákl. dluhu a na zbylých 10% povolit splátk. kalendář s měs. splátkou 500,- Kč. INFORMACE: pozemky p. č. 321, 322, 323 v k. ú. Stráž pod Ralskem * Noc Andersenem * jednání s JUDr. Riedlem Jiří Schreyer, člen Rady města Ing. Jitka Urbánková, místostarostka Žádost o splátkový kalendář na dlužné náklady řízení S. Š. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města žádosti vyhovět a povolit splátkový kalendář na dlužné náklady řízení ve výši ,50 Kč s měsíční splátkou 500,--Kč. Žádost o prominutí penále J. B. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města žádosti vyhovět a prominout penále ve výši 90% aktuálního zůstatku penále ke dni zaplacení základního dluhu. Žádost o pozastavení řízení na vyklizení bytu - P.K. Rada města žádosti vyhovuje a povoluje pozastavení řízení na vyklizení bytu vzhledem k uzavřenému splát. kalendáři. Žádost o prominutí penále M. M. Rada města žádosti vyhovuje a promíjí penále ve výši 90% aktuálního zůstatku penále ke dni zaplacení základního dluhu.

9 duben 2008 varta

10 duben 2008 host varty Antonín Nevole - Dělám práci, která mě baví Antonín Nevole je provozovatelem kin ve Stráži a České Lípě. S filmem souvisejí i jeho další aktivity nejenže sám filmy natáčí, ale zastává i významné funkce v organizacích zastupujících kinaře i filmaře. Letos v únoru se objevil v anketě Osobnost Českolipska (na stránkách kde bojuje o postup do dalších kol. Jak se díváte na nelegální stahování, vypalování, sdílení kopií filmů? Mezi amatérskými filmaři je vaše jméno spojováno s pořadatelstvím festivalu Strážská osmička. Jak tento festival vznikl? Strážská osmička ale nebyla jedinou filmařskou soutěží, která ve Stráži proběhla... V jakých organizacích vykonáváte funkce? Provozujete kino nejen ve Stráži ale i českolipské kino Crystal. Jak si na tom obě kina stojí s návštěvností? Obrovský boom v posledních letech zažívají digitální technologie. Dostanou se i do kin? Jak jste se vlastně dostal k filmu resp. kinu? Jaké filmy jsou nejnavštěvovanější? V českolipském kině se staly proslulými projekce filmů, které uvádějí sami tvůrci či herci... V únoru jste se objevil v internetové anketě Osobnost Českolipska? Co to pro vás znamená? Kde jste získal zkušenosti na poli tvůrčí filmařské práce? Co byste přál strážskému kinu? Jak probíhá nasazování filmů do kin? Máte při sestavování programu volnou ruku? A jaká je vaše další filmová tvorba? Jaký z nových filmů byste nám doporučil? Petr Pražák

11 ze školy duben 2008 Opravdu je kázeň pouze problémem naší školy? Problémem naší školy, tak jako celého současného školství, je nekázeň a vzrůstající agresivita dětí. Výuka jako hlavní forma vzdělávací činnosti ve škole je kvůli tomu rok od roku náročnější. Hlavními příčinami jsou úpadek autority, větší dávka agresivity u dětí, některé formy poruch chování, školní neúspěšnost, nedostatečná výchova v rodině, malé nároky ze strany rodičů nebo naopak nadměrná péče, nejednotnost výchovného působení, nestabilita rodinných vztahů a negativní vliv medií. Partnerství rodičů a učitelů není jednoduché, ale bez spolupráce s nimi těžko něčeho dosáhneme. Někteří rodiče stížnosti na nevhodné chování dítěte ve škole mnohdy berou jako útok na své výchovné metody. Při denodenních pohovorech s neukázněnými (problémovými) žáky se snažíme společně s nimi zhodnotit jejich vlastní reakce, zjišťovat okolnosti a příčiny porušování školních norem a odhalit jádro problému. Ne všechny problémy ve škole jsme však schopni řešit sami, proto se snažíme úzce spolupracovat s rodinou a s odborníky. Postupy řešení v některých případech jsou velmi zdlouhavé a výsledky minimální. Škola jako instituce má pravomoci dané školským zákonem, které jsou rozpracovány vnitřními předpisy (školní a klasifikační řád). Co učitelé vlastně mohou? Dát žákovi poznámku, udělit kázeňský postih, snížit známku z chování. Všechna tato represivní opatření mohou rodiče popudit a vyvolat reakci: Co si to ten učitel zase vymýšlí? Ale kde je zakopaný pes? Škola společně s rodinou má připravovat žáky do života. Má je mimo jiné učit komunikovat, umět spolupracovat, řešit problémy. Sami jistě uznáte, že mnohdy nebývá jednoduché domluvit se s jedním, či dvěma vašimi potomky doma. O to složitější to má učitel, který takových osobností má ve třídě 20 i více a několik hodin je musí kultivovat a vzdělávat i přes to, že někteří z nich o to nestojí. A že to ten učitel nemyslel zle, mnohdy zjistí, až se tváří v tvář ocitnou v realitě běžného života. Úspěšnost našeho výchovného působení závisí tedy do velké míry právě na spolupráci s rodinou a ta v některých případech selhává. Chtěli bychom, abyste věděli, že když si vás pozveme do školy, je to proto, že chceme vzniklé problémy s vámi společně řešit. Jsme přesvědčeni, že veškerý čas strávený s dětmi (třeba při řešení problémů) se vyplatí. výchovná poradkyně Mgr. Jarmila Hlinčíková ŽÁCI ZUŠ a KLAVÍRNÍ SOUTĚŽ Dne 7.2. v ZUŠ Mimoň, prožívali někteří klavíristé strážské i mimoňské školy trochu více napětí. Setkali se společně, aby porotě předvedli své,,šikovné prstíky a prsty a samozřejmě i své hudební nadání, cítění a odhodlání předvést své umění. Naši ZUŠ reprezentovali Míša Zmrhalová, Terezka Hlaváčková, Kateřina Heyda, Tereza Procházková a Víťa Krásná. Celkem bylo 14 klavíristů, rozdělených do V.kategorii. Atmosféra soutěže byla příjemná a možná proto, se žákům hrálo velice dobře. Musím říci, že všichni předvedli výborný výkon a proto bylo těžké vybírat ty nejlepší. Porota měla nelehký úkol při závěrečné poradě s otázkou: kdo pojede do České Lípy na okresní kolo? Rozhodnutí znělo: M. Zmrhalová,V. Krásná a T..Procházková 1. MÍSTO S POSTUPEM! K. Heyda a T. Hlaváčková 1.místo bez postupu. Okresní kolo se konalo v Č. Lípě. Větší město, více muzikantů, neznámá porota..ale naše klavíristky to vůbec nezaskočilo. Předvedli perfektní výkon!!! A jejich úspěch? M. Zmrhalová 2. místo, T..Procházková 2. místo, V. Krásná byla omluvena. Martina Vítková SUCHE BRIEFREUNDIN IN TSCHECHIEN Obrátila se na nás paní Knobloch z Německa. Navštívila nás osobně s takovouto prosbou. Ráda by se naučila česky a hledá proto člověka, se kterým by si mohla psát dopisy a tím se učit náš jazyk. Ráda její přání uveřejňuji a posílám dál. Paní je velmi aktivní, povídavá a odhodlaná se naučit česky. Několik slovíček už umí. Nabízí ze začátku korespondenci v angličtině nebo ve francouzštině. Pokud máte někdo chuť nebo potřebu se naučit německy, je to určitě dobrá příležitost. Kontakty na paní Knobloch ráda předám na informačním centru nebo dle domluvy. Profil nechávám v němčině. KOSMETIKA Petra DUSILOVÁ Milé dámy, jaro už nám pomalu ťuká na dveře, sluníčko a teplejší počasí nás láká, abychom po dlouhé zimně vytáhly ze šatníku sukýnky. Mnoho z nás po zimním období nabralo pár kil a teď nejsme zrovna se svými křivkami spokojené. Nezdravý životní styl, nevhodné stravování, špatný pitný režim, nedostatek času věnovaného cvičení a špatný výběr kosmetických přípravků, to vše jsou příčiny nejčastějších problémů pokožky těla. Výsledkem je ztráta pevnosti a pružnosti kůže, povadlá a ochablá pokožka, celulitida, tukové polštářky, malá nevýrazná prsa a nadváha. mmráda bych Vás pozvala do nově zrekonstruovaného kosmetického salonu, kde v nové prodejně můžete získat kromě skvělých výrobků také spoustu skvělých rad. Byla pro Vás, milé dámy, vyvinuta speciální řada ENJA BODY CONTROL PROGRAM se silou výtažků ze 3 druhů mořských řas z francouzské Bretagne, která byla vyvinuta pro efektivní boj s celulitidou, pro zpevnění pokožky a zeštíhlení. Je přizpůsobena individuálním potřebám ženského těla. Obsahuje vyvážené složení vysoce účinných látek, které se navzájem doplňují, působí v hlubších vrstvách pokožky, a tím znásobují jejich účinek. mmv našem salonu při zakoupení dvou výrobku ENJA body control dostanete sprchový gel zdarma a ještě navíc jako bonus pro Vás, při koupi jakékoliv kosmetiky v hodnotě nad 100Kč, dostanete jeden bod. Za nasbírané body dostanete skvělé dárky. Těšíme se na Vás, že s námi přivítáte jaro, a přejeme úspěšnou cestu ke kráse. Petra a Katka Kontakt: , Mein Name ist Angela Knobloch und komme aus Dresden. Hobbies: Schwimmen, Literatur, Fremdsprachen, Wandern, Gartenarbeit. Bist du J. alt und hast Lust Deutsch lernern? Ich möchte gern Tschechisch lernen. Nabízím Markéta Humpoláková půjčky, úvěry, hypotéky u bankovních i nebankovních ústavů Stavební spoření Volejte:

12 duben 2008 varta KALENDÁŘ KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ NA DRUHÉ ČTVRTLETÍ APRÍLOVÁ TANCOVAČKA Lidová zábava se zabijačkovými hody a živou kapelou. Hrát a zpívat bude SEPTIMA ze Zákup. Vstupné za 50,- KD U Jezera Stráž pod Ralskem , p.balvínová MČR STŘEDNÍCH ŠKOL V ŠACHU Šachové klání PÁLENÍ ČARODĚJNIC Každým rokem se stvoření nejen čarodějnická schází před strážským zámkem a riskují upálení. Ani letos tomu nebude jinak FOTBALOVÝ TURNAJ Semotán - Vojtila Fotbalové utkání KD U Jezera Stráž pod Ralskem , p.balvínová SDH Stráž pod Ralskem , p. Kučírek Hřiště FK Stráž pod Ralskem , p. Poncar květen květen BIBERŮV KONCERT Zahajovací koncert na počet strážského rodáka H. I. Bibera. PLAVECKÁ LIGA Plavecké závody Biberova společnost Plavecký klub Stáž pod Ralskem RYBÁŘSKÉ ZÁVODY NA RAŠELINĚ Závody dospělých VYDRAPOLO Závody na kajacích a další zábava na vodě DĚTSKÝ DEN Na pláži u vodní nádrže Horka Atrakce a radovánky dětem k svátku PUTOVÁNÍ ZA POHÁDKOU Tradiční putování okolím města, nejen za pohádkou KOLEM KOLEM RALSKEM Pochod Ralskou pahorkatinou Rybáři Stráž pod Ralskem , p. Svěžen Vodní dílo Horka , p. Řihák SPOROP, o.p.s , p. Mužák PS Výři SK Wartemberský kolař , p. Filipec červen RALSKÝ POHÁR Dětský tenisový turnaj SK PANDA , p. Volfová červen - září POHÁR DVOU JEZER Tenisový turnaj dospělých SK PANDA , p. Volfová červen STRÁŽSKÝ PLAVÁČEK Závody v plavání Plavecký klub Stráž pod Ralskem

13 tip na výlet duben 2008 Díky tomu, že Stráž neleží na železniční trati, je jízda vlakem pro strážské děti něčím exotickým - nepočítám-li dovádění na vystavených důlních vozících (předpokládám, že nekontaminovaných:-) Do Kryštofova Údolí Takže abychom se svezli vlakem, musíme se k němu vypravit autem:-) Jízda vlakem po trati vinoucí se krajinou mezi Jablonným v Podještědí a Libercem je vskutku zážitkem (na trase je několik tunelů a viaduktů, o okolní krajině ani nemluvě). My si projedeme část trati mezi Křižany a Kryštofovým Údolím. Plán je takový: auto ponecháme před železniční stanicí Křižany (příjezd si naplánujeme dle jízdního řádu - koupíme si jednosměrnou jízdenku do stanice Kryštofovo údolí (zpátky půjdeme po svých) a užijeme si šestiminutový "trip". Nejprve se vlak vydá pod Ještědský hřbet 815m dlouhým tunelem, abychom se vzápětí vznášeli 70 metrů nad zemí při jízdě po 200m dlouhém viaduktu, známému z nejednoho filmu či reklamy. Nevystoupíme na první zastávce Novina, ale právě až v Kryštofově Údolí. Cestou ze stanice můžeme navštívit muzeum lidových betlémů, unikátní dřevěný kostel či neméně zajímavý malý orloj umístěný v bývalé trafostanici. Cesta nazpět vede po zelené turistické značce směr Křižany. Až ke kapli sv. Kryštofa je to víceméně stále do kopce. Poslední kilometr (z celkových cca 6km) pak již jen klesáme až do stanice Křižany, kde máme zaparkované auto. Pokud vás těch šest minut ve vlaku navnadilo, můžete si příště zajet až do Liberce např. z železniční zastávky v Brništi či Jablonném v Podještědí, kde je zajímavá železniční expozice, mimo jiné věnovaná zrušené trati Cvikov - Jablonné. Petr Pražák Odjezdy vlaků ze stanice Křižany do Kryštofova Údolí 7:47, 10:53, 12:53, 14:53 vlaky jezdí denně více na 4. ROČNÍK ZÁVODU NA KOLE TOUR DE RALSKO MÁ PŘÍVLASTEK MEZINÁRODNÍ aneb výzva a příležitost pro každého Kovovýroba Krob s.r.o. Lidická ul. 363, Jablonné v Podj. přijme do trvalého pracovního poměru OBRÁBĚČE KOVŮ NA CNC I KLASICKÉ SOUSTRUHY, FRÉZKY A OBRÁBĚCÍ CENTRA , Za tým TdR 2008 Mgr.Jaroslav Frei Bližší informace v sídle firmy nebo na telefonním čísle

14 duben 2008 Volejbalový oddíl SK PANDA má v současné době 18 členů 14 dívek a 4 chlapce. Tento soutěžní ročník 2007/2008 hrají ve třech soutěžích. Okresní přebor ve volejbalu starších žákyň Naše děvčata se umístila bezkonkurenčně na prvním místě. Zúčastnilo se pět družstev.s každým družstvem děvčata hrála čtyři zápasy na dva vítězné sety. Z šestnácti odehraných zápasů pouze jeden prohrály. Okresní přebor v minivolejbalu Náš sportovní klub reprezentují dvě družstva družstvo dívek a družstvo chlapců. Přebor je hrán turnajově, celkem se účastní 16 čtyřčlenných dívčích, chlapeckých nebo smíšených družstev. V průběžném pořadí jsou děvčata na druhém místě a chlapci na šestém. V sobotu 5. dubna 2008 proběhne poslední kolo přeboru, kde se naše děvčata i chlapci pokusí vybojovat lepší celkové umístění. Krajský přebor juniorek Přihlášeno je 8 družstev. Také se hraje turnajově. Ačkoliv věkově do této skupiny ještě nepatří, protože juniorská kategorie je pro hráčky od osmnácti do jednadvaceti let, přesto se děvčata v této soutěži drží velice dobře. V průběžném pořadí jsou na čtvrtém místě. Definitivní umístění bude známo až po posledním kole, které odehrajeme dne 30. března 2008 v Tanvaldu. Zájmová činnost dětí je v dnešní době velice finančně náročná, především pro rodiče měsíčně platí 150,-Kč za rok, tedy částku 1 800,-Kč jen na tréninkovou činnost. Sportovní přehled Za tělocvičnu na tréninkovou činnost zaplatíme ročně přibližně ,-Kč. Další nemalé výdaje jsou za cestovné na zápasy a turnaje. Jezdíme téměř po celém Libereckém kraji Česká Lípa, Doksy, Liberec, Turnov, Tanvald, Jablonec nad Nisou, Český Dub. Nemáme jiné zdroje, než příspěvky od rodičů, Městský úřad Stráž pod Ralskem přispívá 700,- Kč/rok na každé dítě trvale žijící ve Stráži pod Ralskem. V oddíle jsou i děti z okolních obcí, požádali jsme proto minulý rok Obecní úřady v Dubnici a v Hamru na Jezeře o příspěvek pro naše členy u nich bydlící. Naší žádosti vyhověly. Každý rok jezdíme na týdenní letní volejbalové soustředění. V loňském roce jsme prožili hezký týden v letovisku Sklář Ostružno u Jičína. Dopravu do letoviska nám uhradilo Sdružení odborových organizací s. p. DIAMO, ZOO ŘSP DIAMO nám přispěla na ceny do soutěží, za což jim patří také poděkování. Děkujeme Městskému úřadu ve Stráži pod Ralskem, Obecním úřadům Dubnice a Hamr na Jezeře za finanční příspěvky. Velký dík pak také patří rodičům dětí, hlavně těm, kteří věnují svůj volný čas a pomáhají nám přepravit hráče na zápasy. Letos nás čekají ještě poměrně velké finanční výdaje za nákup sportovních dresů. Jednáme s jedním Libereckým podnikatelem o smlouvě na reklamu, jehož logo bychom nechali sport Představujeme sportovní oddíly: Volejbalový oddíl SK PANDA vytisknout na dresy. Chceme také touto cestou oslovit místní podnikatele, zda by byli ochotni přispět na činnost oddílu, na základě darovací smlouvy nebo smlouvy o reklamě, uvítáme jakoukoli částku. Sportu zdar, volejbalu zvlášť! Ingrid Frčová, Alena Jurková trenérky volejbalového oddílu SK PANDA Členové oddílu: Bendová Tereza, Čonková Lada, Hodačová Radka, Janatková Kamila, Jurková Karolína, Komárková Štěpánka, Kopecká Barbora, Kučírková Alice, Nybergová Tereza, Polecová Sabina, Rambousková Eliška, Rokoská Renata, Štěrbová Monika, Vraná Martina, Aksamit Petr, Kollár Ondřej, Nosek Tomáš, Zouhar Ondřej FOTBALOVÉ AKTIVITY Záci ˇ FK Stráž pod Ralskem skončili v sezóně 2006m-m07 na krásném druhém místě a titul Přeborník okresu jim utekl o pověstný vlásek. Nic neponechali náhodě a novou sezonu rozjeli impozantním způsobem, neboť všechna podzimní mistrovská utkání vyhráli. Pod trenérským vedením (Karel Krejzlík) se svědomitě připravují na jaro, kdy začínají 12. dubna. Hráči trénují, hrají halové turnaje. Halový turnaj O pohár starostky města měl vynikající úroveň. Pohár odvezli hráči Pavlovic. Naši hráči skončili na třetím místě. V termínu od je čeká soustředění v Zákupech. Vrcholem sezóny bude na přelomu května a června účast v Play Off o titul přeborníka okresu Česká Lípa. Od nové sezóny pak s největší pravděpodobností postoupí do vyšší věkové kategorie, a tou jsou žáci starší a soutěž I. A třída Libereckého kraje. Uvolněné místo po mladších žácích by oddíl rád doplnil, jak fotbalovou přípravkou (děti narozené a později), tak i novými mladšími žáky (děti narozené a později). Proto se fotbal obrací na trpělivé a zapálené tatínky, kteří jsou ochotni věnovat více času těm, které nejvíce potřebujeme dětem. Pokud by se našel zájemce z řad rodičů, ale i dětí, v oddíle jsou vítáni. Schůze výboru oddělení kopané se konají v plné sezoně každé pondělí v klubovně na fotbalovém hřišti. Ladislav Poncar, sekretář oddílu FK Stráž pod Ralskem Finále Přeboru škol opět ve Stráži Naše město se díky organizaci PANDA SPORT stalo již tradičním pořadatelem Mistrovství ČR v šachových kláních mládeže. V roce 2005 jsme začali 4člennými družstvy druhého stupně ZŠ, v roce 2006 pokračovali Mistrovstvími dětí do 10 let a 6členných družstev mladších žáků, které jsme zopakovali i v roce Pro rok 2008 jsme byli Šachovým svazem ČR vybráni k pořádání finále 4členných družstev středních škol. Znamená to, že ve dnech 21. a 22. dubna se do Stráže pod Ralskem sjede až 28 reprezentací středních škol z celé republiky, které si postup musejí vybojovat v krajských přeborech. Pro pořádání podobných akcí má naše město téměř ideální podmínky v infrastruktuře, přesto by nebylo možné je pořádat bez rozhodné podpory města, které je finančním garantem zdárného průběhu akce. Jan Malec Okresní běžecká liga (atletika.ceskolipsko.net) Ne Běh městem, Jablonné v Podještědí So Jarní přespolní běh, Sosnová Ne Běh Kamenickým Šenovem, Kamenický Šenov MTB Českolipské MTB kritérium, Česká Lípa Českolipský MTB maraton, 50km, Česká Lípa Horská MTB časovka Jedlová, 2,5 km, Jiřetín pod Jedlovou, Malevil cup, Jablonné v Podještědí (www.paklisport.cz)

15 kultura duben 2008 KINO - program na duben TIPY NA KONCERTY nformace na tel.: , http: BÁRA BASIKOVÁ a MICHAL PAVLÍČEK, Divadlo Nový Bor PROSTOROVÝ ZVUK DOLBY SURROUND vstupné 69+1, 109 min., titulky, ml. do 12-ti nevh READY KIRKEN, klub Na rampě, Jablonec n.n., WANASTOWI VJECY, Lidové sady Liberec, Marta Kubišová, KD Crystal, Česká Lípa, Setkání se Ztracenou civilizací Zdeněk Vřešťál, klub Na rampě, Jablonec n.n KRYŠTOF AKUSTIK BEST OF TOUR II., Jiráskovo divadlo Č. Lípa MŇÁGA A ŽĎORP, Lidové sady Liberec vstupné 69+1, 124 minuty, titulky, ml. přístupný Další pokračování dobrodružné akční podívané PÍSNIČKÁŘI POD KLÍČEM, 2. ročník festivalu Vystoupí: Zhasni, Franta Vlček, Swayambu, Pepa Streichl, AG Flek, Ponožky pana Semtamťuka Divadlo Nový Bor MONKEY BUSINESS, KD Crystal, Česká Lípa, YO YO BAND, klub Na rampě, Jablonec n.n vstupné 69+1, 79 minut, titulky Alkohol, marihuany a brutální upřímnost v boji proti pozitivní energii DIVADLO Jiráskovo divadlo Česká Lípa, ZÁHADNÁ IRMA, hrají Jana Paulová a Pavel Zedníček LAKOMÁ BARKA, pohádka J. Wericha v podání divadla ROKOKO vstupné 69+1, 118 min., česká verze, ml. příst. Divadlo Nový Bor, KRÁSKA Z MOULIN ROUGE, hrají: Jan Potměšil, Barbora Fišerová, Helena Vondrušková a František Kreuzmann ROZMARNÝ DUCH, Divadelní společnost Háta vstupné 79+1, 110 minut, česká verze, ml. příst. Milovat je lidské, chybovat je dědičné... vstupné 74+1, 100 minut, titulky, ml. do 15-ti nevh Nesmrtelný Rambo opět na scéně... vstupné 79+1, 92 min., česká verze, ml. příst. Akční thriller režiséra Filipa Renče... Životní jubilea - duben 2008 Adamcová Věra Baťka Zdeněk Belda Antonín Biedermannová Jarmila Blahůšková Jiřina Bludský Josef Cabaj Stanislav Černý Jaroslav Danzerová Vladimíra Diabolko Jiří Fučíková Milena Honzírková Milena Hosová Jiřina Janatová Jana Jonášová Václava Kallistová Jana vstupné 69+1, 122 min., titulky, ml. do 15-ti nevh. Spojila je láska. Rozdělil je strach. Zbyla jim naděje... Připravujeme na květen: Tahle země není pro starý, Monstrum, Bobule, Nejkrásnější hádanka, Jumper a další.... Kopalová Miloslava MVDr. Matoušková Jarmila Peldová Hana Pešl Josef Potůčková Dagmar Vnoučková Marie Blahopřejeme

Upraveno v souladu se zák. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů!

Upraveno v souladu se zák. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Upraveno v souladu se zák. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Str á ž pod Ralskem USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Stráž pod Ralskem, konaného dne 25.6.2014 Přítomni na začátku jednání:

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Zápis z členské schůze Mikroregionu Podralsko - 6/2011

Zápis z členské schůze Mikroregionu Podralsko - 6/2011 Zápis z členské schůze Mikroregionu Podralsko - 6/2011 Přítomni: viz prezenční listina 8. 9. 2011 od 9:00 ve Velkém Grunově KD 1. Předseda Jiří Hauzer zahájil členskou schůzi, seznámil s programem schůze

Více

Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Čapek Jaroslav, Kálal Robert, Král Petr, Kudrna Josef, Ing. Popela Petr, Vobrová Drahoslava,

Více

Rada města Usnesení č. 20/09

Rada města Usnesení č. 20/09 Rada města Usnesení č. 20/09 z jednání rady města konaného dne 4.11.2009 Usnesení obsahuje: strany, body č. 607 647 RM schvaluje 607) poskytnutí finanční odměny pí Krňoulové z rozpočtu MKS ve výši 13.000

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Jan Mlynář, Mgr. Vlastimil Kubíček Ing.

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Hranice, konané dne 11.05. 2011 od 15.00 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Hranice, konané dne 11.05. 2011 od 15.00 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Hranice, konané dne 11.05. 2011 od 15.00 hod. na MěÚ Hranice Přítomni : Miroslav Picka, František Jurčák, PhDr. Hana Levá, František Černý, Michal Bláha Usnesení

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

Rada města Usnesení č. 05/09

Rada města Usnesení č. 05/09 Rada města Usnesení č. 05/09 z jednání rady města konaného dne 9.3.2009 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 141-184 RM schvaluje 141) žádost paní E. F. o pozastavení splátek dluhu na nájemném v době od

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

PhDr. Říhová místostarostka. Program:

PhDr. Říhová místostarostka. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o.

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o. Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 25. 1. 2011 v 13,00 hodin

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) ZŠ a MŠ Rudoltice o Vyplacení částky 5 000 Kč o Žádost o povolení výjimky počtu dětí ve třídě MŠ

Více

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Program jednání: 1. Žádost o zajištění zdravotní péče v odbornosti

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 Rada města Železný Brod po projednání 187/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 188/13rm schvaluje vnitřní směrnici

Více

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 VI/76/1 Hospodaření s rozpočtem a) Rozpočtové opatření č. 4/2014 RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 4/2014,

Více

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008.

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : ------------- Pozdní příchod:

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé.

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé. ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 86. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Šoustalová, p. Schwarzová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, p. Kaššák, Hosté: 0 Pozn.: Zveřejněna

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesy ve vlastnictví obce o Dohoda o ukončení činnosti Zdeňka Papíka LESPAP Práce v lese o Dohoda

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-7-2015 Termín jednání 2. února 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Ingrid Cejpková

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Ingrid Cejpková Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 26. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 10.9.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 31. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 03.12.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/27/02/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/27/02/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/27/02/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Dodatky k NS výkon funkce domovního důvěrníka (276, 601)

Více

22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís.

22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís. 22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís. Bod pořadu jednání: 16. Věc: Rozpočtové opatření č. 286/12 úprava kapitoly 914 04 Důvod předložení: Zpracoval: Zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových

Více

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I 1 materiál do jednání zastupitelstva města dne: 24.04.2014 ZM

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 19. zasedání konaného dne 21.2.2012 Rada města Železný Brod po projednání 68/12rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 69/12rm ruší odbor kultury a

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 18.6.2015 297/10R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr.

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, Místo konání: úřad městyse Medlov Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Grégrová Občané: konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin Zahájení zasedání

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města Usnesení z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města! upravené! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 226/15: Rada města schválila program jednání

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Zapsal: Mgr. Jiří Novák Ověřili: 5

Zapsal: Mgr. Jiří Novák Ověřili: 5 Z Á P I S z XI. zasedání zastupitelstva obce v Březníku Datum: 25. 4. 2008 Hodina: 19.00 Místo: Obecní úřad Březník zasedací místnost Přítomni: Ing. J. Mojžíš, Mgr. Jiří Novák, J. Franěk, A. Fröhlich odešel

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 40. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 26.8.2009 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

USNESENÍ z 21. jednání rady města, konaného dne 10. 12. 2014

USNESENÍ z 21. jednání rady města, konaného dne 10. 12. 2014 USNESENÍ z 21. jednání rady města, konaného dne 10. 12. 2014 Usnesení č. 269/14/21 RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy se stávající nájemnicí bytu č. 6, ul. Moskevská 115, na dobu určitou do 31.

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

Příloha č. 01. usnesení ze 07. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. května 2015

Příloha č. 01. usnesení ze 07. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. května 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 07. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 2 května 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: a) přesné určení nemovitosti: stav.p.č. 163 o výměře

Více

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 28.5.2008 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov.

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 28.5.2008 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 28.5.2008 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Přítomni : 7 zastupitelů, Mgr.Lipská od 16.00 hod. Omluveni : p.karel

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 28. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 12.11.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

Město Mimoň USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 19. května 2011 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň

Město Mimoň USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 19. května 2011 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

2. Majetkové záležitosti

2. Majetkové záležitosti - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Z á p i s z 75.

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 87/5/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Dubské

Více

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1 taj. 23.02. 14 star., MS 23.02. 2 taj. 31.03. Splněné usnesení č.: 53, 84 Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A

Více

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 12. ŘÍJNA 2007 Přítomni: 5 členů RM Omluveni: tajemník Hosté : / R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE č. RM/767/34/07 RM schvaluje změnu programu schůze s přesunutím bodu 4.9 na příští schůzi

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení Starosta 7. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 08. 09. 2010 Bod pořadu jednání: 28. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Zpracoval: Projednáno:

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více