ROČNÍK XVII DUBEN Apríl neznamená jen proměnlivé počasí, ale i aprílové články

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROČNÍK XVII DUBEN 2008. Apríl neznamená jen proměnlivé počasí, ale i aprílové články"

Transkript

1 SLOVO STAROSTKY Dubnové číslo přemýšlím, jak se k tomuto aprílovému číslu VARTY postavit. Nakonec zvítězil názor, že potřebujete i v tomto, věřím veselém měsíci, informace, kterých já v epicentru dění mám mnoho, ale Vy ne a proto se často na stránkách města v Návštěvní knize setkávám s dezinformacemi, a to je nutné napravit. Tak co je nového u nás ve městě? Market - probíhá jednání nad kupní smlouvou a příprava smlouvy o finanční spolupráci na projektu města, která významně zklidní provoz před poliklinikou a současně s tím budou provedeny bezbariérové přístupy na chodníky až ke kulturáku. Market II - ano, probíhají jednání s firmou CL INVEST ohledně výstavby marketu NORMA u autobusového nádraží Jednání jsou takovou neřízenou střelou, protože smlouva z roku 2001 a územní rozhodnutí platné do září letošního roku jsou velmi svazující a neumožňují nám velké vyjednávací možnosti, což po zkušenosti z jednání s investory PENNY velmi, velmi postrádáme. Poliklinika konstatuji, že převod proběhl v klidu a bez zaváhání. Patří dík zaměstnancům úřadu i s. p. DIAMO. Jednání byla profesionální a velmi přátelská. Výsledkem je nárůst o 6 zaměstnanců naší a.s. EC Stráž, uzavření 47 nájemních vztahů na nebytové prostory a 1 nájemní vztah na byt. Hospodaření polikliniky ROČNÍK XVII DUBEN 2008 Apríl neznamená jen proměnlivé počasí, ale i aprílové články budeme sledovat zvlášť v rozpočtu města a bedlivě hlídat hospodaření. V současné době se zpracovává projektová dokumentace na rekonstrukci 3. patra, kam se má úřad stěhovat. Máme 2 varianty rekonstrukce. První varianta obsahuje nejnutnější práce pro rychlý přesun. Druhá varianta počítá s rozsáhlejšími opravami, vč. opravy střechy a výměny oken. O všem rozhodují finance a hlavně možnosti zafinancovat opravu z fondů EU. Období projektů město podala řadu žádostí na krajský úřad i ministerstva. Z KÚLK jsme obdrželi velmi malou částku v poměru na žádosti Jedná se především o podporu naší JSDH. Dotace skoro 130 tis. nejsou nezanedbatelné, ale je to jen malé procento uspokojeného množství požadovaných financí. Říkám to často, na ulici je nenajdeme a neměli bychom být nenasytní Školní hřiště strašák uprostřed našeho městečka. Na naši žádost na ministerstvu financí nikdo nereagoval. Na ministerstvu školství nám také nepomohou. Nezbývá než si pomoci sami. Prostřednictvím ARR Liberec podáváme žádost na finanční prostředky z regionálních operačních programů. Projekt za město řídí p. Bušová, která se chopila velmi zodpovědně celého úkolu v době, kdy náš OSMaRV byl nejvíce oslaben z důvodu... dokončení na str. 3 cena 5 Kč Smutný příběh (ne)jednoho společenství Jednoho dne se několik desítek lidí rozhodlo, že si koupí byty, patřící do té doby městu, do osobního vlastnictví. Všichni si tak klidně žili ve vědomí, že osobní vlastnictví je to nejlepší, do čeho mohli své úspory investovat. Určil se správce, zvolil se výbor, který měl nad všemi vlastníky držet ochrannou ruku a chránit jejich zájmy, práva a stále jim připomínat jejich povinnosti. Jak to ve skutečnosti bylo, nevíme. Těžko říct, jestli důvodem složení mandátu členů výboru bylo pouze uplynutí volebního období. Tenkrát se psal rok 2003 a krátce na to se vlastníkem bytu stal i jeden z nás. Správu nad domy vykonávala paní Matoušková, předsedkyní výboru byla paní Rašová (dnes Křešová). Dnes již víme, že koupí bytu se stáváme spoluvlastníky společných prostor, že existují nějaké stanovy, že za každého neplatiče jsou ostatní vlastníci povinni odvádět platby odpovídající jejich podílu, atd. Tenkrát jsme neměli potřebu někoho podezřívat, že činnost pro společenství nevykonává podle psaných pravidel a představa o tom, co je spoluvlastnictví, byla někde v nedohlednu. Červík podezřívavosti začal hlodat až v momentě, kdy se nedostávalo financí na vyplácení přeplatků za zálohové platby vlastníků. Právo nahlédnout do účetnictví jsem měl, ale nebylo mi tenkrát umožněno (mmch. neviděl jsem ho dodnes, kromě několika desítek faktur a účetních dokladů, vydávaných správcem jako tzv účetnictví ). Svůj názor na podezření z něčeho nekalého jsme sdělili ostatním vlastníkům jednotek, někdo pochopil, někdo nevěří dodnes. Odvolal se výbor a noví funkcionáři se snažili uchopit vše do svých rukou. Ale ouha, celý spor s bývalým vedením SVJ a správcem se táhne dodnes. Během tři čtvrtě roku nebyla paní Matoušková ochotna předat dokumentaci vztahující se k chodu a činnosti společenství. Nikdo nemá přehled o tom, jak bylo vedeno účetnictví, jak vypadaly uzávěrky a finanční rozvahy, jak se odváděly daně, jak byly vypláceny odměny, co bylo placeno ze společného bankovního účtu, jak byly využívány prostředky nastřádané do fondu oprav ad. To vše ví pouze pani Matoušková a jen část z toho ví i paní Křešová, na jejíž neznalost věci zřejmě paní Matoušková sázela. Uměle sepsané zápisy ze shromáždění, prezenční listiny podepisované bez plných mocí vlastníků rukou bývalé předsedkyně výboru byly následně přiřazovány k zápisům, o nichž nikdy shromáždění nejednalo, tajně podepsaná směnka s firmou Revita, o které......dokončení na str. 4

2 varta duben 2008 První jarní den ťuká na dveře, zima se ne a ne vzdát, zahrádkáři už v rukách potěžkávají nářadí, městská úklidová četa kmitá v oranžových vestičkách po městě a jinak se zdá, že se skoro nic neděje, ale Strážský ruch Proběhl tradiční ples hasičů Ing. Jitka Urbánková, místostarostka Hasiči Stráž pod Ralskem KŘOVÁČKOVA RUBRIKA V minulém vydání Varty jsem se loučil, a tak každý nejspíš očekával, že už křováčkovu rubriku ve Vartě neuvidí. Opak je pravdou. Řekl jsem si, že ještě nenastal ten správný čas na to, abych odešel. Na internetu jsem narazil na jednu zajímavou stránku. Psali tam, že 98 % z nás se propracovává vlastní volbou do Temných světů. Již nyní je prý naše mysl dálkově ovládána na 95 % silami z Temných světů. Toto tvrzení mě nějakým způsobem ovládlo a začal jsem se trochu obávat nejenom o sebe, ale i o naši existenci. Netrvalo dlouho a já přestal panikařit a stresovat se. Hned po tom, co jsem zjistil, že v našem městě je nový vítr. Žádný Kyrill, Emma nebo Kerstin. Říkejme mu třeba Ruda. Je to nefalšovaný Strážák, jehož pouhý pohled mění věci k nepoznání. Ten kdo nemá Rudu, musí být zatracen. My ho ale máme, a tak máme štěstí. Ruda říká, že ho to baví, což je základ úspěchu. Chtěl bych mu jako občan města poděkovat, že svou práci dělá dobře, rychle a že každý jeho krok je promyšlen do nejmenších detailů. Tam kde nový vítr profoukne, je vidět pořádek. Rudo, drž se a ukaž nám, jak má město vypadat :o) Od rychlé roty by se také mohla klidně učit i MP. Kdo dokáže tak rychle vymýtit nepořádek z města? Není nad to se procházet bezpečným a krásným městem. Jarní sezóna je přeci za dveřmi. Informační centrum se chystá na velký nápor turistů, kteří již nebudou muset posedávat po zemi a kola nebudou opírat o zeď. MeÚ připravuje projekty, které změní město na lokalitu, která přiláká nové návštěvníky a zkvalitní život místním. Na Horce vyroste nové sociální zařízení, netřeba mluvit o plánovaném marketu, který tu možná nebude osamocen. Takto bych mohl psát dál a dál. Berte tento dnešní článek jako jarní osvěžení. Byl celý pozitivní, a byl nejen o Rudovi. Příště se podíváme na žlučníčky, hmmm :o) x-xao (občan Stráže p. Ralskem) SETKÁNÍ S OBČANY Dne 11. dubna se od 19:00 hod. uskuteční v malém sále KD U JEZERA setkání občanů s vedením města. Těšíme se na Vás. Bc. Věra Bradáčová a Ing. Jitka Urbánková Za kolektiv MP Bc. Klára Havelková

3 duben 2008 Dotazník zastupitele z radnice Slovo starostky - dokončení ze str. 1 Jméno: Věk: Povolání: Jak dlouho žijete ve Stráži: Vaše záliby, čemu se věnujete ve volném čase: Za komisi J. H. Poděkování Oblíbené místo ve Stráži či okolí: Do zastupitelstva jste byl zvolen za: manželé Bludských Vaše starostka Co byste chtěl ve Stráži změnit? STOMATOLOGICKÁ POHOTOVOST - duben 2008 ordinační hodiny: soboty, neděle, svátky od hodin Na co se zaměříte při práci v zastupitelstvu?

4 varta duben 2008 Smutný příběh... dokončení ze str.1 věděly pouze členky výboru a správce. Co úsilí stálo členy nově zvoleného výboru, než se dopracovali k materiálům, s nimiž mohou nyní pracovat. Stále však nemají téměř nic. Není snad zákona, který by přikázal bývalému správci vydat všechny dokumenty patřící společenství, není prostředku, který by usvědčil dámy Matouškovou a Křešovou z případné zpronevěry či nehospodárného vedení společenství? Smutné na tom je to, že pokud by všichni vlastníci bytů měli zájem vědět, co se děje s jejich vklady na společný účet po celou dobu fungování SVJ, nemuselo by k něčemu takovému vůbec dojít. Těžko se všem pak poslouchala na shromáždění skutečnost, že na společném účtu je téměř nula. Na otázku, kde všechny naspořené peníze jsou, dodnes lidem nikdo neodpověděl. Je poněkud nezodpovědné odvolávat se na to, že vše si odsouhlasilo shromáždění. Ale kolik se jim dostalo skutečně pravdivých a ucelených informací od správce, který vše organizoval? Po správcování paní Matouškové si na svých bedrech nesou vlastníci bytů dva soudní spory a jednoho dlužníka. Tak nějak máme pocit, že s agendou vedenou bývalým správcem a již ukončenou samovládou paní Křešové jsou peníze za dlužné platby od neplatiče a patřící všem vlastníkům předem ztracené. Společně s těmi penězi, kterými nyní SVJ financuje soudní výlohy. Je otázkou, jak se se vším vypořádá nový právní zástupce a jak se k věci za čas postaví vlastníci. Budou chtít své peníze zpět a budou chtít potrestat ty, kteří za celý stav nesou zodpovědnost? Nebo nechají příběh svého společenství zmizet do nenávratna a nad výsměchy některých bývalých členů výboru jen mávnou rukou. Kdo ví. Na závěr si neodpustíme otázku. Nemáte, paní Matoušková, v sobě ani trochu soudnosti a spolucítění s lidmi, kteří vám důvěřovali a svěřili vám do správy svůj majetek? Hospodařila jste s jejich penězi a nyní, když mají právo vědět, jak bylo s jejich prostředky nakládáno, před nimi zavíráte dveře. Jaký k tomu máte důvod? Jiří a Markéta Humpolákovi KONCERT ZUŠ V PEČOVATELSKÉM DOMĚ Jsem moc ráda, že jsme mohli přijmout pozvání do pečovatelského domu a přijít zahrát k MDŽ. I když se na tento svátek, ač je mezinárodní, trochu pozapomíná, myslím, že ženy, ale i pánové, kteří byli přítomni našemu koncertu, si příjemně zpestřili páteční odpoledne. Koncert se uskutečnil od 14 hod. a budovou domu se opět nesly tóny Strážských píšťal, akordeonů, fléten, kytary a saxofonů. Pokaždé mne hřeje u srdíčka, když slyším, jak si někteří posluchači pobrukují známé melodie a s milým úsměvem na tváři poslouchají naše malé i velké muzikanty. Martina Vítková Finanční rozpočet kulturních a sportovních akcí Oznamujeme všem pořadatelům akcí, že Rada města rozhodla svým usnesením R/554/2007 o schválení kulturního kalendáře pro rok 2008 a přidělila finanční prostředky podle požadavků uvedených pořadateli akce ve formuláři A, který je nedílnou součástí žádosti o finanční podporu. Připomínáme pořadatelům, že další z podmínek podle bodu č.3 Pravidel pro zařazení akce do kulturního kalendáře je informovat veřejnost prostřednictvím Varty o konání akce a následně o jejím průběhu. Pro informaci uvádíme v tabulce výši dotace pro jednotlivé akce. AKCE 2008 MATURITNÍ PLES gymnázium Mimoň ,00 Kč PLES HASIČŮ SDH Stráž pod Ralskem ,00 Kč PÁLENÍ ČARODĚJNIC ,00 Kč SOUTĚŽ HASIČSKÝCH DRUŽSTEV ,00 Kč FLORBAL turnaj (červen) ,00 Kč FLORBAL turnaj (březen) ,00 Kč O POHÁR MĚSTA STRÁŽE ,00 Kč FOTBAL turnaj mladší žáci - o poh.star ,00 Kč FOTBAL turnaj Semotán - Vojtila ,00 Kč FOTBAL turnaj mladší a starší žáci ,00 Kč FOTBAL turnaj K. Dusila ,00 Kč PO PANDA SPORT vánoční turnaj A ,00 Kč PO PANDA SPORT vánoční turnaj D ,00 Kč PO PANDA SPORT vánoční turnaj přípravka ,00 Kč ZA PRVNÍM PUCHÝŘEM ,00 Kč KOLEM KOLEM RALSKEM ,00 Kč TRIATLONOVÉ NADĚJE ,00 Kč DUATLON na horských kolech ,00 Kč TENIS Adave Cup-hal.tur. - čtyřhra ,00 Kč TENIS Ralský pohár - děti ,00 Kč TENIS Pohár dvou jezer - dospělí ,00 Kč TENIS Strážská trofej - děti ,00 Kč WARTEM. TENIS. TURNAJ - dospělí ,00 Kč VELIKONOČNÍ turnaj p. Hromek ,00 Kč ODBÍJENÁ memoriál Fejfar ,00 Kč SOUTĚŽ ZDRAVOTNÍCH HLÍDEK ,00 Kč BIBERŮV KONCERT Bib.spol. (zahajovací) ,00 Kč BIBERŮV KONCERT Bib.spol. (ukončovací) ,00 Kč PLAVÁNÍ strážský plaváček ,00 Kč PLAVÁNÍ plavecká liga ,00 Kč PLAVÁNÍ Vánoční pohár ,00 Kč DĚTSKÝ DEN ,00 Kč ZPÍVÁNÍ POD VÁNOČNÍM STROMEM ,00 Kč VARTEMBERSKÉ KULT. LÉTO ,00 Kč PUTOVÁNÍ ZA POHÁDKOU ,00 Kč RALSKÉ POCHODY ,00 Kč VYDRAPOLO ,00 Kč COUNTRY BÁL ,00 Kč RYBÁŘSKÉ ZÁVODY na rašelině - děti ,00 Kč RYBÁŘSKÉ ZÁVODY na rašelině - dospělí ,00 Kč VARTEMBERSKÉ SLAVNOSTI ,00 Kč ADRENALIN DAY ,00 Kč DUATLON PILKINGTON TK ,00 Kč MIKULÁŠSKÉ CVIČENÍČKO ,00 Kč ŠACHY bleskový turnaj ,00 Kč MČ 2008 děti do 10 let šachy ,00 Kč MČR družstev SŠ šachy ,00 Kč ŠACHY strážský gambit ,00 Kč Letní týdenní pobyt ,00 Kč Volejbalový turnaj juniorek ,00 Kč celková částka: příspěvek města ,00 Kč

5 varta duben 2008 Dubnové akce Panda Sportu Rádi bychom vás pozvali na lidovou zábavu, kterou pro vás připravujeme na 12.dubna v kulturním domě U Jezera. Připraveny budou zabijačkové hody, a protože se jedná o APRÍ- LOVOU TANCOVAČKU, tak vám hitovky i lidovky k tanci a poslechu zahraje kapela SEPTIMA ze Zákup. Začínáme ve a vstup je za lidovku 50,-Kč. Vstupenky si můžete zakoupit v předprodeji v kanceláři Panda Sportu, nebo přímo na místě. Těšíme se na vás!!! Velkou pozornost věnujeme v dubnu také organizační přípravě Mistrovství ČR v šachu Přebor škol kategorie střední školy. Panda Sport získal pořadatelství vítězstvím v konkurzu a ve dnech 21. a 22.dubna budeme ve Stráži mít na starosti celý turnaj. Účastní se ho středoškolské týmy z celé ČR, které se probojovaly do republikového finále. Očekáváme příjezd zhruba 270 účastníků. V tomto měsíci proběhne u nás také soustředění reprezentačního týmu SAN DÓ MON KENDÓ, který se bude ve Stráži věnovat přípravě na Mistrovství České republiky. Kendó je druh japonského bojového umění. Panda Sport Pražírna kávy Semerád přijme šikovné pražiče se zaměřením na brazilskou kávu Nevyučené zapražíme Tel AMERICKÝ RADAR BUDE VE STRÁŽI! Podle posledních zpráv se stavba amerického radaru přesouvá z Brd do Stráže pod Ralskem. Oslovili jsme proto profesionálního přemlouvače Tomáše Krvaňu, radarového muže číslo jedna. Proč se stát rozhodl právě pro Stráž? Vycházeli jsme z jednoduchého faktu. Proč prudit v Brdech, když jsou v republice místa, kde nás budou vítat. Ve Stráži jsme našli ideální lokalitu - obavy ze zdravotních rizik či z hyzdění krajiny jsou zde logicky nulové. Lhostejnost obyvatelstva při likvidaci nedalekého Tlustce nás přesvědčila, že tady jsme na správném místě, tady nám nikdo klacky házet pod nohy nebude. Americkými generály je též velice ceněná poloha Stráže. Při možném útoku ze severu od nevyzpytatelných a zákeřných eskymáků zaznamená radar útok na demokracii o dvě cenné vteřiny dříve, než by tomu bylo v Brdech. Převzato z tiskové agentury BENCHPRESS

6 z radnice duben 2008 Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů! U S N E S E N Í z 5. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem, konaného dne 20. února 2008 Přítomni: dle presenční listiny 5 členů RMě Omluveni: Ing. Eduard Horčík, Bohuslav Rychtařík Ověřovatelé zápisu: Jiří Schreyer, Brigita Suchardová Částečná revokace Z/138/2007. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města odsouhlasit částečnou revokaci usnesení Z/138/2007 a to ve změně kupujících z pana V. D., M. D. a K. F. (zakladatelé a akcionáři firmy EKO ART a.s.) na firmu EKO ART a. s. Hybernská 1007/20, Praha 1, PSČ Pronájem pozemku st.p.č. 914 v k. ú. Stráž pod Ralskem. Rada města souhlasí s pronájmem st. pozemku č. 914 v k. ú. Stráž pod Ralskem paní G. R. Nájemní smlouva bude uzavřena od za standardních podmínek. Nová dětská aktivita Strážský klub bojových umění. Rada města bere na vědomí vznik nové dětské aktivity Strážský klub bojových umění a ukládá vedoucímu finančního odboru tuto novou dětskou aktivitu zahrnout do rozpočtu pro rok Poskytnutí finančního příspěvku na provoz Společnosti pro rozvoj Podralska, o.p.s. Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši ,- Kč na částečné pokrytí nákladů na provoz Společnosti pro rozvoj Podralska, obecně prospěšné společnosti. Žádost o schválení opravy výtahu v bytovém domě č. p. 354, Máchova ulice, Stráž pod Ralskem. Rada města souhlasí s výměnou rozvaděče výtahu v bytovém domě č. p. 354, za dohodnutou cenu ,- Kč včetně DPH. Prominutí místních poplatků PANDA SPORT. Rada města ukládá řediteli příspěvkové organizace PANDA SPORT předložit podklady v souvislosti s žádostí ze dne za období od roku Žádost o odkoupení pozemku p. č. 488 v k. ú. Hamr na Jezeře. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města odkoupení části pozemkové parcely 488 v k. ú. Hamr na Jezeře nezbytně potřebné pro realizaci stavby cyklostezky Stráž pod Ralskem Hamr na Jezeře. Žádost o umístění reklamní cedule. Rada města souhlasí s umístěním reklamní cedule GE Money Bank a. s. na objektu č. p. 36 (ZUŠ) za cenu 5.000,- Kč/měsíčně. Žadatel zodpovídá za montáž a demontáž cedule a v případě poškození objektu reklamním zařízením ponese náklady spojené s jeho opravou. Žádost o vstup na pozemky p. č. 20/1, 22/1 a 768/4 v k. ú. Stráž p.r. a projednání smlouvy. Rada města souhlasí se vstupem na pozemky p. č. 20/1, 22/1 a 768/4 v k. ú. Stráž p. R. za účelem provedení elektropřípojek v chovatelské kolonii k jednotlivým chatkám a uzavřením smlouvy o umístění a zřízení elektropřípojek. Přidělení uvolněného bytu. Rada města souhlasí, aby byt č. 4, velikosti 2+1, umístěný v ulici Okružní č. p. 338 ve Stráži pod Ralskem, byl obsazen a zároveň odprodán v souladu s Pravidly pro prodej bytových jednotek z majetku města Stráže pod Ralskem provést výběrové řízení obálkovou metodou. Nová dětská aktivita - sportovní klub RALSKO-BIKE. Rada města bere na vědomí vznik nové dětské aktivity Sportovní klub RALSKO- BIKE a ukládá vedoucímu finančního odboru tuto novou dětskou aktivitu zahrnout do rozpočtu pro rok Poskytnutí finančních prostředků na pojištění majetku v kostele Sv. Zikmunda. Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku Římskokatolické farnosti ve výši ,- Kč na pojištění majetku v kostele sv. Zikmunda. Příspěvek na provoz Občanského sdružení Pasant (K centrum). Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 5.000,-Kč na činnost občanského sdružení Pasant. Podpora vydání publikace Soupis nemovitých kulturních památek v Libereckém kraji. Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 2.000,-Kč na vydání Soupisu kulturních nemovitých památek Libereckého kraje. Příspěvek do veřejné sbírky. Rada města souhlasí s příspěvkem na veřejnou sbírku ve prospěch P. Ž. ve výši 1.000,- Kč. Zřízení parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou. Rada města vyhovuje žádosti o přidělení parkovacího místa pro osobu těžce zdravotně postiženou. Prodej dřevní hmoty dle pravidel prodeje. Rada města souhlasí s odprodejem dřevní hmoty žadateli L. U., dle podané žádosti. Změna pravidel pro prodej dřevní hmoty. Rada města ukládá pověřenému řízením odboru správy majetku a rozvoje města upravit pravidla pro prodej dřevní hmoty. Uspořádání humanitární sbírky. Rada města souhlasí s uspořádáním humanitární sbírky ve dnech až Rada města souhlasí s příspěvkem Diakonii Broumov na výdaje spojené s dopravou ve výši 1.000,- Kč Žádost o použití textové pasáže, městského symbolu a obrázků na reklamní materiál KOVBER, s. r. o. Rada města souhlasí s použitím textové pasáže, městského symbolu a obrázků v propagačním materiálu společnosti KOVBER s. r. o., Máchova 265, Stráž pod Ralskem. Sponzorský dar Gymnázium Mimoň. Rada města souhlasí s poskytnutím věcného sponzorského daru žákům dvou tříd Gymnázia Mimoň na maturitní ples formou reklamních předmětů. Sponzorský dar Základní škola a mateřská škola Stráž pod Ralskem. Rada města souhlasí s poskytnutím věcného sponzorského daru příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem na konání školy v přírodě formou reklamních předmětů. Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Rada města bere na vědomí výroční zprávu za rok 2007 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a ukládá starostce města výroční zprávu zveřejnit. Žádost o povolení konání závodů v roce 2008 Klub vodního lyžování Stráž p. R. Rada města souhlasí s konáním Mezinárodního závodu Memoriál V. Kadlčíka ve dnech srpna Žádost o povolení splátkového kalendáře E. J. Rada města žádosti vyhovuje a povoluje splátkový kalendář na dlužné vodné stočné ve výši 7 499,50 Kč s měsíční splátkou 500,--Kč. Žádost o povolení splátkového kalendáře R. Š. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města žádosti vyhovět a povolit splátkový kalendář na dluh ve výši ,95 Kč s měsíční splátkou 2.000,- Kč. Po dobu splácení bude zastavena tvorba penále. Žádost o prominutí penále V. K. Rada města ve věci nerozhodla. Žádost o prominutí penále Ž. M. za paní K. V. Rada města ve věci nerozhodla. Žádost o prominutí penále D. H. Rada města ve věci nerozhodla. Žádost o prominutí penále J. H. Rada města ve věci nerozhodla. Přidělení bezbariérového bytu v DPS ve Stráži p. R. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 2 v domě s pečov. službou paní K. S. Účinnost nájemní smlouvy od Propagační materiál na Memoriál J. Fejfara Rada města souhlasí s poskytnutím propagačního materiálu pro družstvo mládeže na Memoriál J. Fejfara Žádost o příspěvek Sdružení Českolipsko. Rada města souhlasí s příspěvkem Sdružení Českolipsko na účast turistického sdružení na veletrzích v roce 2008, ve výši 5.000,-Kč. Veřejná zakázka malého rozsahu - oprava veřejného osvětlení v úseku od staré hasičské zbrojnice ke hřbitovu. Rada města souhlasí s přidělením Veřejné zakázky malého rozsahu - oprava veřejného osvětlení v úseku od staré hasičské zbrojnice ke hřbitovu firmě Jiří Brada dle předložené cenové nabídky za cenu ,-Kč včetně DPH. Informace - snižování nákladů na el. energii v trasách veřej. osvětlení Stráž p. R. Rada města bere na vědomí návrh na snižování nákladů v trasách veř. osvětlení ve Stráži p. R.

7 duben 2008 z radnice Mandátní smlouva Energetické centrum Stráž, a.s. Rada města souhlasí s uzavření mandátní smlouvy na správu budovy polikliniky. INFORMACE: žádost o pronájem nebytových prostor * EKO ART žádost o stavební povolení Bc. Věra Bradáčová, starostka Ing. Jitka Urbánková, místostarostka Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů! U S N E S E N Í z 6. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem, konaného dne 5. března 2008 Přítomni: dle presenční listiny 4 členové RMě Omluveni: Ing. E. Horčík, B. Suchardová, Ing. J. Urbánková Ověřovatelé zápisu: Ing. P. Křesťan, B. Rychtařík Pronájem části p. p. č. 997/7 v k. ú. Stráž p. R. Rada města souhlasí s pronájmem části p. p. č. 997/7 v k.ú. Stráž p. R. panu M. R. a paní M. P., za standardních podmínek (tj. 2,-Kč/m2). Žádost o povolení splátkového kalendáře V. K. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města žádosti vyhovět a povolit splátkový kalendář na dlužné nájemné ve výši ,80 Kč s měsíční splátkou 500,--Kč, po dobu splácení pozastavit tvorbu penále. Žádost o koupi části pozemku p. č. 1311/3 v k. ú. Stráž p. R. Rada města nedoporučuje Zastupitelstvu města zveřejnění záměru prodeje části p. p. č. 1311/3 v k. ú. Stráž p. R. Rada města nedoporučuje Zastupitelstvu města směnu nebo odkoupení nabídnutých pozemků. Přednostní přidělení bytu. Rada města nesouhlasí se zařazením paní M. N. do pořadníku žadatelů o přidělení bytu v kategorii A (sociální případ zasluhující zvláštního zřetele), velikost bytu 1+1. Přidělení uvolněných bytů. Rada města souhlasí s přidělením bytu velikosti 2+1 č. bytu 42 v č. p. 375 do kategorie B, bytu velikosti 1+1 č. bytu 5 v č. p. 325 do kategorie B, bytu velikosti 2+1 č. bytu 28 v č. p. 373 do kategorie A pí M. V. Prodloužení nájmu v pohotovostním bytě. Rada města souhlasí s prodloužením nájmu pohotovostního bytu č. 2 v ulici Jižní č. p. 268 ve Stráži p. R. pro pí K. V. Nájemní smlouva bude prodloužena o 3 měsíce. Projednání smlouvy o dílo na stavbu: Objekt na p. č. 947/1 v k. ú. Stráž p. R. sociální zařízení včetně vodovodní, kanalizační přípojky a přívodu elektro na pozemcích p. č. 947/1, 947/13, 948/11, 1837/1, 1890/5 v k. ú. Stráž p. R. Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy na provedení stavby: Objekt na p.č. 947/1 v k.ú. Stráž p. R. - sociální zařízení včetně vodovodní přípojky, kanalizační přípojky a přívodu na pozemcích p.č. 947/1, 947/13, 948/11, 1837/1, 1890/5 v kat. území Stráž p. R. s panem Josefem Vaníčkem, Jablonné v Podj. Veřejná zakázka malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace na stavbu: Horkovodní přípojka pro stavbu Polyfunkčního domu a objektů bydlení ve Stráži p. R. Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy s Ing. Jiřím Hoďákem, Liberec na zpracování projektové dokumentace stavby: Horkovodní přípojka pro stavbu Polyfunkčního domu a objektů bydlení ve Stráži p. R.. Žádost o vyjádření pro územní a stavební řízení výstavby infrastruktury v Průmyslové zóně Stráž p. R. Rada města souhlasí se zřízením sjezdu z pozemku p. č. 1645/14 na komunikaci p. č. 1587/26 a s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení na výstavbu technické infrastruktury v průmyslové zóně Stráž p. R. na pozemcích p. č. 1587/11, 1587/18, 1587/14, 1587/15, 1587/24, 1587/8, 1645/17, 1645/18, 1645/16, 1645/14 a 1645/1 vše v k. ú. Stráž p. R. Žádost o uzavření smlouvy o podmínkách umístění stavby: Vodovodní přípojky a dešťové kanalizace v souvislosti s rekonstrukcí domu č.p.3 ve Stráži p. R. Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o umístění a provedení stavby dešťové kan. včetně vsakovacích bloků na pozemcích p.č. 984/2, 984/3 a 984/10 v k.ú. Stráž p. R. Změna pravidel pro prodej dřevní hmoty. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města revokovat usnesení Z/16/2008 ze dne a odsouhlasit nová pravidla pro odprodej dřeva vzniklého při údržbě veřejné zeleně na pozemcích ve vlastnictví města Stráž p. R. Žádost o povolení splátkového kalendáře Z. V. Rada města žádosti vyhovuje a povoluje splátkový kalendář na dlužné nájemné ve výši ,08 Kč s měsíční splátkou 3 000,--Kč, po dobu splácení pozastavit tvorbu penále. Žádost o prominutí penále I. G. Rada města žádosti vyhovuje a promíjí penále ve výši 90% aktuálního zůstatku penále ke dni zaplacení základního dluhu. Žádost o prominutí penále J. H. Rada města žádosti vyhovuje a promíjí penále ve výši 90% aktuálního zůstatku penále ke dni zaplacení základního dluhu. Žádost o prominutí penále V. K. Rada města žádosti vyhovuje a promíjí penále ve výši 90% aktuálního zůstatku penále ke dni zaplacení základního dluhu. Žádost o povolení splátkového kalendáře J. N. Rada města žádosti vyhovuje a povoluje splátkový kalendář na dlužné nájemné ve výši ,22 Kč s měsíční splátkou 2 000,--Kč, po dobu splácení pozastavit tvorbu penále. Žádost o prominutí penále Ž. M. v zastoupení za K. V. Rada města žádosti vyhovuje a promíjí penále ve výši 90% aktuálního zůstatku penále ke dni zaplacení základního dluhu. Žádost o povolení splátkového kalendáře I. V. Rada města žádosti vyhovuje a povoluje splátkový kalendář na dlužné nájemné ve výši 6 358,45 Kč s měsíční splátkou 500,--Kč, po dobu splácení pozastavit tvorbu penále. Návrh na odpis penále na účtu V. Č. Rada města návrhu vyhovuje a odepisuje částku 3 151,43 Kč z důvodu vyrovnání záporného zůstatku po splnění povinnosti dlužníka dle Dohody o prominutí části dluhu. Žádost o příspěvek. Rada města schvaluje příspěvek základní organizaci Českého svazu včelařů Mimoň ve výši 1.000,- Kč. Žádost o prodloužení termínu splatnosti půjčky. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města posunutí termínu splatnosti půjčky příspěvkové organizaci PANDA SPORT do dle doporučení Rady města R/513/2007 ze dne Veřejná zakázka malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy budovy polikliniky. Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy s Projektovým atelierem HBV, s.r.o., Hrnčířská 859, Česká Lípa na zpracování projektové dokumentace na Změnu užívání části objektu č. p 164 Polikliniky na Městské centrum I. etapa Městský úřad. Komise životního prostředí. Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise ŽP ze dne a dodatek č. 1 k zápisu z jednání ze dne Zřízení parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou. Rada města vyhovuje žádosti o přidělení parkovacího místa pro osobu těžce zdravotně postiženou. Žádost o povolení splátkového kalendáře I. T. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města žádost zamítnout. Žádost o zrušení exekuce vyklizením bytu M. H. Rada města žádost zamítá. Žádost o úhradu nákladů na zvýšení kvalifikace E. P. Rada města souhlasí s úhradou nákladů na zvýšení kvalifikace. Umístění banneru se zpravodajstvím Českolipský deník. Rada města souhlasí s umístěním banneru se zpravodajstvím Českolipského deníku na internetových stránkách města Stráž pod Ralskem. Komise kultury a sportu. Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise kultury a sportu ze dne 25. února Žádost o prominutí penále D. H. Rada města žádosti vyhovuje a promíjí penále ve výši 90% aktuálního zůstatku penále ke dni zaplacení základního dluhu. INFORMACE: CL INVEST market * kontrola dotací na azylovou politiku * cyklomagistrála Ploučnice * hrad Děvín Bc. Věra Bradáčová, starostka Ing. Petr Křesťan, člen Rady města

8 z radnice duben 2008 Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů! U S N E S E N Í z 7. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem, konaného dne 19. března 2008 Přítomni: dle presenční listiny 6 členů RMě Omluven: Ing. Petr Křesťan Ověřovatelé zápisu: Ing. Eduard Horčík, Jiří Schreyer Vedoucí odboru správy majetku a rozvoje města. Rada města jmenuje do funkce vedoucího odboru správy majetku a rozvoje města pana Lukáše Janků. V 15:10 hod. odchází Bc. Věra Bradáčová počet přítomných členů Rady města - 5 Žádost o povolení k prodeji před Kulturním domem. Rada města souhlasí s prodejem bez poplatku před KD dne v souvislosti s pořádanou akcí pro děti. Ukončení nájemní smlouvy. Rada města bere na vědomí ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 803/6167/03 ke dni bez připomínek. Prodej částí pozemků p. č. 1254/5 a 1254/6 v k. ú. Stráž p. R. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města odsouhlasit prodej částí pozemků p. č. 1254/5 a 1254/6 v k. ú. Stráž p. R. za cenu 200,- Kč/m². Prodej domu v ul. Mimoňská č. p. 106, včetně zastavěných pozemků a pozemků funkčně navazujících v k. ú. Stráž p. R. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města odsouhlasit prodej domu č. p. 106 panu P. Q. T. za nabízenou cenu ,-Kč. Prodej domu v ul. Mimoňská č. p. 107, včetně zastavěných pozemků a pozemků funkčně navazujících v k. ú. Stráž p. R. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města odsouhlasit prodej domu č. p. 107 manželům R. za cenu ,-Kč. Prodej domu v ul. Mimoňská č. p. 217, včetně zastavěných pozemků a pozemků funkčně navazujících v k. ú. Stráž p. R. Rada města ve věci nerozhodla. Prodej domu v ul. Mimoňská č. p. 218, včetně zastavěných pozemků a pozemků funkčně navazujících v k. ú. Stráž p. R. Prodej pozemků p. č. část 2115/1 (dle GP 2115/33), 2115/18, 2115/19, 2115/28, část 2115/21 (dle GP, 2115/48, 2115/47) v k. ú. Stráž p. R. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města odsouhlasit prodej pozemků p. č. část 2115/1 (dle GP 2115/33), 2115/18, 2115/19, 2115/28, část 2115/21 (dle GP, 2115/48, 2115/47) v k. ú. Stráž p. R. panu J. M. za cenu 70,- Kč/m2. Kupující zároveň hradí veškeré ostatní náklady spojené s prodejem nemovitostí. Žádost o prominutí penále P. N. Rada města žádosti vyhovuje a promíjí penále ve výši 90% aktuálního zůstatku penále ke dni zaplacení základního dluhu. Žádost o prominutí penále M. N. Rada města žádosti vyhovuje a promíjí penále ve výši 90% aktuálního zůstatku penále ke dni zaplacení základního dluhu Žádost o prominutí penále R. B. Rada města žádosti vyhovuje a promíjí penále ve výši 90% aktuálního zůstatku penále ke dni zaplacení základního dluhu. Přidělení uvolněných bytů. Rada města souhlasí s přidělením bytu velikosti 1+1 č. bytu 29 v č. p. 367 do kategorie B. Pravidla odměňování neuvolněných členů zastupitelstva města, předsedů a členů výborů a komisí. RM doporučuje Zast. města schválit Pravidla odměňování neuvolněných členů zast. města, předsedů a členů výborů a komisí dle předl. návrhu. Žádost o příspěvek - Plavecký klub Stráž p. R. Rada města doporučuje Zast. města schválit rozpočtovou změnu a příspěvek Plav. klubu ve výši ,- Kč. Žádost o příspěvek - ROSKA Česká Lípa. Rada města schvaluje příspěvek regionální organizaci ROSKA Česká Lípa na rekondiční pobyty občanů postižených roztroušenou mozko-míšní sklerosou ve výši 1.000,- Kč. Žádost o vrácení 10% z kupní ceny. RM schvaluje vratku 10% z kupní ceny bytů v ul. Okružní 335 těm kupujícím, jejichž smlouvy obsahují zmíněnou slevu z kupní ceny. Žádost o povolení splátkového kalendáře na dlužné nájemné - Š. D. Rada města žádosti vyhovuje a povoluje splátkový kalendář na dlužné nájemné ve výši 2.313,89 Kč s měsíční splátkou 200,--Kč, po dobu splácení pozastavit tvorbu penále. Žádost o splátkový kalendář na dlužné nájemné E. P. Rada města žádosti vyhovuje a povoluje splátkový kalendář na dlužné nájemné ve výši 5 969,70 Kč s měsíční splátkou 1.000,--Kč, po dobu splácení pozastavit tvorbu penále. Záměr prodeje částí pozemků p. č. 1351/1 a 1351/26 v k. ú. Stráž p. R. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města odsouhlasit zveřejnění záměru prodeje pozemků p. č. 1351/1 a p. p. č. 1351/26 v k. ú. Stráž p. R.. Žádost o splátkový kalendář. Rada města rozhodnutí odkládá z důvodu nepředložení geometrického plánu žadatelem. Smlouvy o uzavření budoucích smluv (smlouvy o připojení odběrných zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí a o dalších povinnostech a právech) s ČEZ Distribuce, a. s. Rada města souhlasí s uzavřením smluv o budoucí smlouvě - smluv o připojení odběrných zařízení pro objekt zámku a veřejného osvětlení na zámek k distribuční síti NN s ČEZ Distribuce, a. s. Žádost o souhlas s uzavřením smlouvy o podmínkách umístění a provedení stavby. Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o podmínkách umístění a provedení stavby vod. přípojky, přístup. chodníku a příjezd. komunikací na pozemcích p. č a 2135/1 v k. ú. Stráž p. R. a souhlasí se zřízením sjezdu z místní komunikace na p. č přes pozemek p. č. 2135/1 a druhého sjezdu z komunikace na p. č. 2135/66 přes pozemek p. č. 2135/1 na pozemek žadatelů p. č. 2135/87 vše v k. ú. Stráž p. R. Zajištění fin. prostředků pro výkon rozhodnutí - nařízených nutných zabezpečovacích prací. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města souhlasit se zajištěním krytí finančních prostředků pro výkon rozhodnutí nutných zabezpečovacích prací na stavbě bytového domu čp v ulici Okružní ve Stráži p. R., které budou nařízeny odborem výstavby MěÚ, formou podepsání směnky vlastníkem této stavby. Výše částky bude dle rozsahu nařizovaných prací ,- Kč. Žádost o splátkový kalendář na dlužné nájemné L. K. Rada města žádosti vyhovuje a povoluje splátkový kalendář na dlužné nájemné ve výši 6 983,67 Kč s měsíční splátkou 1 000,--Kč, po dobu splácení pozastavit tvorbu penále. Žádost o povolení splátk. kalendáře na dlužné penále - M. H. Rada města doporučuje Zast. města prominout penále ve výši 90% aktuálního zůstatku penále ke dni zaplacení zákl. dluhu a na zbylých 10% povolit splátk. kalendář s měs. splátkou 500,- Kč. INFORMACE: pozemky p. č. 321, 322, 323 v k. ú. Stráž pod Ralskem * Noc Andersenem * jednání s JUDr. Riedlem Jiří Schreyer, člen Rady města Ing. Jitka Urbánková, místostarostka Žádost o splátkový kalendář na dlužné náklady řízení S. Š. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města žádosti vyhovět a povolit splátkový kalendář na dlužné náklady řízení ve výši ,50 Kč s měsíční splátkou 500,--Kč. Žádost o prominutí penále J. B. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města žádosti vyhovět a prominout penále ve výši 90% aktuálního zůstatku penále ke dni zaplacení základního dluhu. Žádost o pozastavení řízení na vyklizení bytu - P.K. Rada města žádosti vyhovuje a povoluje pozastavení řízení na vyklizení bytu vzhledem k uzavřenému splát. kalendáři. Žádost o prominutí penále M. M. Rada města žádosti vyhovuje a promíjí penále ve výši 90% aktuálního zůstatku penále ke dni zaplacení základního dluhu.

9 duben 2008 varta

10 duben 2008 host varty Antonín Nevole - Dělám práci, která mě baví Antonín Nevole je provozovatelem kin ve Stráži a České Lípě. S filmem souvisejí i jeho další aktivity nejenže sám filmy natáčí, ale zastává i významné funkce v organizacích zastupujících kinaře i filmaře. Letos v únoru se objevil v anketě Osobnost Českolipska (na stránkách kde bojuje o postup do dalších kol. Jak se díváte na nelegální stahování, vypalování, sdílení kopií filmů? Mezi amatérskými filmaři je vaše jméno spojováno s pořadatelstvím festivalu Strážská osmička. Jak tento festival vznikl? Strážská osmička ale nebyla jedinou filmařskou soutěží, která ve Stráži proběhla... V jakých organizacích vykonáváte funkce? Provozujete kino nejen ve Stráži ale i českolipské kino Crystal. Jak si na tom obě kina stojí s návštěvností? Obrovský boom v posledních letech zažívají digitální technologie. Dostanou se i do kin? Jak jste se vlastně dostal k filmu resp. kinu? Jaké filmy jsou nejnavštěvovanější? V českolipském kině se staly proslulými projekce filmů, které uvádějí sami tvůrci či herci... V únoru jste se objevil v internetové anketě Osobnost Českolipska? Co to pro vás znamená? Kde jste získal zkušenosti na poli tvůrčí filmařské práce? Co byste přál strážskému kinu? Jak probíhá nasazování filmů do kin? Máte při sestavování programu volnou ruku? A jaká je vaše další filmová tvorba? Jaký z nových filmů byste nám doporučil? Petr Pražák

11 ze školy duben 2008 Opravdu je kázeň pouze problémem naší školy? Problémem naší školy, tak jako celého současného školství, je nekázeň a vzrůstající agresivita dětí. Výuka jako hlavní forma vzdělávací činnosti ve škole je kvůli tomu rok od roku náročnější. Hlavními příčinami jsou úpadek autority, větší dávka agresivity u dětí, některé formy poruch chování, školní neúspěšnost, nedostatečná výchova v rodině, malé nároky ze strany rodičů nebo naopak nadměrná péče, nejednotnost výchovného působení, nestabilita rodinných vztahů a negativní vliv medií. Partnerství rodičů a učitelů není jednoduché, ale bez spolupráce s nimi těžko něčeho dosáhneme. Někteří rodiče stížnosti na nevhodné chování dítěte ve škole mnohdy berou jako útok na své výchovné metody. Při denodenních pohovorech s neukázněnými (problémovými) žáky se snažíme společně s nimi zhodnotit jejich vlastní reakce, zjišťovat okolnosti a příčiny porušování školních norem a odhalit jádro problému. Ne všechny problémy ve škole jsme však schopni řešit sami, proto se snažíme úzce spolupracovat s rodinou a s odborníky. Postupy řešení v některých případech jsou velmi zdlouhavé a výsledky minimální. Škola jako instituce má pravomoci dané školským zákonem, které jsou rozpracovány vnitřními předpisy (školní a klasifikační řád). Co učitelé vlastně mohou? Dát žákovi poznámku, udělit kázeňský postih, snížit známku z chování. Všechna tato represivní opatření mohou rodiče popudit a vyvolat reakci: Co si to ten učitel zase vymýšlí? Ale kde je zakopaný pes? Škola společně s rodinou má připravovat žáky do života. Má je mimo jiné učit komunikovat, umět spolupracovat, řešit problémy. Sami jistě uznáte, že mnohdy nebývá jednoduché domluvit se s jedním, či dvěma vašimi potomky doma. O to složitější to má učitel, který takových osobností má ve třídě 20 i více a několik hodin je musí kultivovat a vzdělávat i přes to, že někteří z nich o to nestojí. A že to ten učitel nemyslel zle, mnohdy zjistí, až se tváří v tvář ocitnou v realitě běžného života. Úspěšnost našeho výchovného působení závisí tedy do velké míry právě na spolupráci s rodinou a ta v některých případech selhává. Chtěli bychom, abyste věděli, že když si vás pozveme do školy, je to proto, že chceme vzniklé problémy s vámi společně řešit. Jsme přesvědčeni, že veškerý čas strávený s dětmi (třeba při řešení problémů) se vyplatí. výchovná poradkyně Mgr. Jarmila Hlinčíková ŽÁCI ZUŠ a KLAVÍRNÍ SOUTĚŽ Dne 7.2. v ZUŠ Mimoň, prožívali někteří klavíristé strážské i mimoňské školy trochu více napětí. Setkali se společně, aby porotě předvedli své,,šikovné prstíky a prsty a samozřejmě i své hudební nadání, cítění a odhodlání předvést své umění. Naši ZUŠ reprezentovali Míša Zmrhalová, Terezka Hlaváčková, Kateřina Heyda, Tereza Procházková a Víťa Krásná. Celkem bylo 14 klavíristů, rozdělených do V.kategorii. Atmosféra soutěže byla příjemná a možná proto, se žákům hrálo velice dobře. Musím říci, že všichni předvedli výborný výkon a proto bylo těžké vybírat ty nejlepší. Porota měla nelehký úkol při závěrečné poradě s otázkou: kdo pojede do České Lípy na okresní kolo? Rozhodnutí znělo: M. Zmrhalová,V. Krásná a T..Procházková 1. MÍSTO S POSTUPEM! K. Heyda a T. Hlaváčková 1.místo bez postupu. Okresní kolo se konalo v Č. Lípě. Větší město, více muzikantů, neznámá porota..ale naše klavíristky to vůbec nezaskočilo. Předvedli perfektní výkon!!! A jejich úspěch? M. Zmrhalová 2. místo, T..Procházková 2. místo, V. Krásná byla omluvena. Martina Vítková SUCHE BRIEFREUNDIN IN TSCHECHIEN Obrátila se na nás paní Knobloch z Německa. Navštívila nás osobně s takovouto prosbou. Ráda by se naučila česky a hledá proto člověka, se kterým by si mohla psát dopisy a tím se učit náš jazyk. Ráda její přání uveřejňuji a posílám dál. Paní je velmi aktivní, povídavá a odhodlaná se naučit česky. Několik slovíček už umí. Nabízí ze začátku korespondenci v angličtině nebo ve francouzštině. Pokud máte někdo chuť nebo potřebu se naučit německy, je to určitě dobrá příležitost. Kontakty na paní Knobloch ráda předám na informačním centru nebo dle domluvy. Profil nechávám v němčině. KOSMETIKA Petra DUSILOVÁ Milé dámy, jaro už nám pomalu ťuká na dveře, sluníčko a teplejší počasí nás láká, abychom po dlouhé zimně vytáhly ze šatníku sukýnky. Mnoho z nás po zimním období nabralo pár kil a teď nejsme zrovna se svými křivkami spokojené. Nezdravý životní styl, nevhodné stravování, špatný pitný režim, nedostatek času věnovaného cvičení a špatný výběr kosmetických přípravků, to vše jsou příčiny nejčastějších problémů pokožky těla. Výsledkem je ztráta pevnosti a pružnosti kůže, povadlá a ochablá pokožka, celulitida, tukové polštářky, malá nevýrazná prsa a nadváha. mmráda bych Vás pozvala do nově zrekonstruovaného kosmetického salonu, kde v nové prodejně můžete získat kromě skvělých výrobků také spoustu skvělých rad. Byla pro Vás, milé dámy, vyvinuta speciální řada ENJA BODY CONTROL PROGRAM se silou výtažků ze 3 druhů mořských řas z francouzské Bretagne, která byla vyvinuta pro efektivní boj s celulitidou, pro zpevnění pokožky a zeštíhlení. Je přizpůsobena individuálním potřebám ženského těla. Obsahuje vyvážené složení vysoce účinných látek, které se navzájem doplňují, působí v hlubších vrstvách pokožky, a tím znásobují jejich účinek. mmv našem salonu při zakoupení dvou výrobku ENJA body control dostanete sprchový gel zdarma a ještě navíc jako bonus pro Vás, při koupi jakékoliv kosmetiky v hodnotě nad 100Kč, dostanete jeden bod. Za nasbírané body dostanete skvělé dárky. Těšíme se na Vás, že s námi přivítáte jaro, a přejeme úspěšnou cestu ke kráse. Petra a Katka Kontakt: , Mein Name ist Angela Knobloch und komme aus Dresden. Hobbies: Schwimmen, Literatur, Fremdsprachen, Wandern, Gartenarbeit. Bist du J. alt und hast Lust Deutsch lernern? Ich möchte gern Tschechisch lernen. Nabízím Markéta Humpoláková půjčky, úvěry, hypotéky u bankovních i nebankovních ústavů Stavební spoření Volejte:

12 duben 2008 varta KALENDÁŘ KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ NA DRUHÉ ČTVRTLETÍ APRÍLOVÁ TANCOVAČKA Lidová zábava se zabijačkovými hody a živou kapelou. Hrát a zpívat bude SEPTIMA ze Zákup. Vstupné za 50,- KD U Jezera Stráž pod Ralskem , p.balvínová MČR STŘEDNÍCH ŠKOL V ŠACHU Šachové klání PÁLENÍ ČARODĚJNIC Každým rokem se stvoření nejen čarodějnická schází před strážským zámkem a riskují upálení. Ani letos tomu nebude jinak FOTBALOVÝ TURNAJ Semotán - Vojtila Fotbalové utkání KD U Jezera Stráž pod Ralskem , p.balvínová SDH Stráž pod Ralskem , p. Kučírek Hřiště FK Stráž pod Ralskem , p. Poncar květen květen BIBERŮV KONCERT Zahajovací koncert na počet strážského rodáka H. I. Bibera. PLAVECKÁ LIGA Plavecké závody Biberova společnost Plavecký klub Stáž pod Ralskem RYBÁŘSKÉ ZÁVODY NA RAŠELINĚ Závody dospělých VYDRAPOLO Závody na kajacích a další zábava na vodě DĚTSKÝ DEN Na pláži u vodní nádrže Horka Atrakce a radovánky dětem k svátku PUTOVÁNÍ ZA POHÁDKOU Tradiční putování okolím města, nejen za pohádkou KOLEM KOLEM RALSKEM Pochod Ralskou pahorkatinou Rybáři Stráž pod Ralskem , p. Svěžen Vodní dílo Horka , p. Řihák SPOROP, o.p.s , p. Mužák PS Výři SK Wartemberský kolař , p. Filipec červen RALSKÝ POHÁR Dětský tenisový turnaj SK PANDA , p. Volfová červen - září POHÁR DVOU JEZER Tenisový turnaj dospělých SK PANDA , p. Volfová červen STRÁŽSKÝ PLAVÁČEK Závody v plavání Plavecký klub Stráž pod Ralskem

13 tip na výlet duben 2008 Díky tomu, že Stráž neleží na železniční trati, je jízda vlakem pro strážské děti něčím exotickým - nepočítám-li dovádění na vystavených důlních vozících (předpokládám, že nekontaminovaných:-) Do Kryštofova Údolí Takže abychom se svezli vlakem, musíme se k němu vypravit autem:-) Jízda vlakem po trati vinoucí se krajinou mezi Jablonným v Podještědí a Libercem je vskutku zážitkem (na trase je několik tunelů a viaduktů, o okolní krajině ani nemluvě). My si projedeme část trati mezi Křižany a Kryštofovým Údolím. Plán je takový: auto ponecháme před železniční stanicí Křižany (příjezd si naplánujeme dle jízdního řádu - koupíme si jednosměrnou jízdenku do stanice Kryštofovo údolí (zpátky půjdeme po svých) a užijeme si šestiminutový "trip". Nejprve se vlak vydá pod Ještědský hřbet 815m dlouhým tunelem, abychom se vzápětí vznášeli 70 metrů nad zemí při jízdě po 200m dlouhém viaduktu, známému z nejednoho filmu či reklamy. Nevystoupíme na první zastávce Novina, ale právě až v Kryštofově Údolí. Cestou ze stanice můžeme navštívit muzeum lidových betlémů, unikátní dřevěný kostel či neméně zajímavý malý orloj umístěný v bývalé trafostanici. Cesta nazpět vede po zelené turistické značce směr Křižany. Až ke kapli sv. Kryštofa je to víceméně stále do kopce. Poslední kilometr (z celkových cca 6km) pak již jen klesáme až do stanice Křižany, kde máme zaparkované auto. Pokud vás těch šest minut ve vlaku navnadilo, můžete si příště zajet až do Liberce např. z železniční zastávky v Brništi či Jablonném v Podještědí, kde je zajímavá železniční expozice, mimo jiné věnovaná zrušené trati Cvikov - Jablonné. Petr Pražák Odjezdy vlaků ze stanice Křižany do Kryštofova Údolí 7:47, 10:53, 12:53, 14:53 vlaky jezdí denně více na 4. ROČNÍK ZÁVODU NA KOLE TOUR DE RALSKO MÁ PŘÍVLASTEK MEZINÁRODNÍ aneb výzva a příležitost pro každého Kovovýroba Krob s.r.o. Lidická ul. 363, Jablonné v Podj. přijme do trvalého pracovního poměru OBRÁBĚČE KOVŮ NA CNC I KLASICKÉ SOUSTRUHY, FRÉZKY A OBRÁBĚCÍ CENTRA , Za tým TdR 2008 Mgr.Jaroslav Frei Bližší informace v sídle firmy nebo na telefonním čísle

14 duben 2008 Volejbalový oddíl SK PANDA má v současné době 18 členů 14 dívek a 4 chlapce. Tento soutěžní ročník 2007/2008 hrají ve třech soutěžích. Okresní přebor ve volejbalu starších žákyň Naše děvčata se umístila bezkonkurenčně na prvním místě. Zúčastnilo se pět družstev.s každým družstvem děvčata hrála čtyři zápasy na dva vítězné sety. Z šestnácti odehraných zápasů pouze jeden prohrály. Okresní přebor v minivolejbalu Náš sportovní klub reprezentují dvě družstva družstvo dívek a družstvo chlapců. Přebor je hrán turnajově, celkem se účastní 16 čtyřčlenných dívčích, chlapeckých nebo smíšených družstev. V průběžném pořadí jsou děvčata na druhém místě a chlapci na šestém. V sobotu 5. dubna 2008 proběhne poslední kolo přeboru, kde se naše děvčata i chlapci pokusí vybojovat lepší celkové umístění. Krajský přebor juniorek Přihlášeno je 8 družstev. Také se hraje turnajově. Ačkoliv věkově do této skupiny ještě nepatří, protože juniorská kategorie je pro hráčky od osmnácti do jednadvaceti let, přesto se děvčata v této soutěži drží velice dobře. V průběžném pořadí jsou na čtvrtém místě. Definitivní umístění bude známo až po posledním kole, které odehrajeme dne 30. března 2008 v Tanvaldu. Zájmová činnost dětí je v dnešní době velice finančně náročná, především pro rodiče měsíčně platí 150,-Kč za rok, tedy částku 1 800,-Kč jen na tréninkovou činnost. Sportovní přehled Za tělocvičnu na tréninkovou činnost zaplatíme ročně přibližně ,-Kč. Další nemalé výdaje jsou za cestovné na zápasy a turnaje. Jezdíme téměř po celém Libereckém kraji Česká Lípa, Doksy, Liberec, Turnov, Tanvald, Jablonec nad Nisou, Český Dub. Nemáme jiné zdroje, než příspěvky od rodičů, Městský úřad Stráž pod Ralskem přispívá 700,- Kč/rok na každé dítě trvale žijící ve Stráži pod Ralskem. V oddíle jsou i děti z okolních obcí, požádali jsme proto minulý rok Obecní úřady v Dubnici a v Hamru na Jezeře o příspěvek pro naše členy u nich bydlící. Naší žádosti vyhověly. Každý rok jezdíme na týdenní letní volejbalové soustředění. V loňském roce jsme prožili hezký týden v letovisku Sklář Ostružno u Jičína. Dopravu do letoviska nám uhradilo Sdružení odborových organizací s. p. DIAMO, ZOO ŘSP DIAMO nám přispěla na ceny do soutěží, za což jim patří také poděkování. Děkujeme Městskému úřadu ve Stráži pod Ralskem, Obecním úřadům Dubnice a Hamr na Jezeře za finanční příspěvky. Velký dík pak také patří rodičům dětí, hlavně těm, kteří věnují svůj volný čas a pomáhají nám přepravit hráče na zápasy. Letos nás čekají ještě poměrně velké finanční výdaje za nákup sportovních dresů. Jednáme s jedním Libereckým podnikatelem o smlouvě na reklamu, jehož logo bychom nechali sport Představujeme sportovní oddíly: Volejbalový oddíl SK PANDA vytisknout na dresy. Chceme také touto cestou oslovit místní podnikatele, zda by byli ochotni přispět na činnost oddílu, na základě darovací smlouvy nebo smlouvy o reklamě, uvítáme jakoukoli částku. Sportu zdar, volejbalu zvlášť! Ingrid Frčová, Alena Jurková trenérky volejbalového oddílu SK PANDA Členové oddílu: Bendová Tereza, Čonková Lada, Hodačová Radka, Janatková Kamila, Jurková Karolína, Komárková Štěpánka, Kopecká Barbora, Kučírková Alice, Nybergová Tereza, Polecová Sabina, Rambousková Eliška, Rokoská Renata, Štěrbová Monika, Vraná Martina, Aksamit Petr, Kollár Ondřej, Nosek Tomáš, Zouhar Ondřej FOTBALOVÉ AKTIVITY Záci ˇ FK Stráž pod Ralskem skončili v sezóně 2006m-m07 na krásném druhém místě a titul Přeborník okresu jim utekl o pověstný vlásek. Nic neponechali náhodě a novou sezonu rozjeli impozantním způsobem, neboť všechna podzimní mistrovská utkání vyhráli. Pod trenérským vedením (Karel Krejzlík) se svědomitě připravují na jaro, kdy začínají 12. dubna. Hráči trénují, hrají halové turnaje. Halový turnaj O pohár starostky města měl vynikající úroveň. Pohár odvezli hráči Pavlovic. Naši hráči skončili na třetím místě. V termínu od je čeká soustředění v Zákupech. Vrcholem sezóny bude na přelomu května a června účast v Play Off o titul přeborníka okresu Česká Lípa. Od nové sezóny pak s největší pravděpodobností postoupí do vyšší věkové kategorie, a tou jsou žáci starší a soutěž I. A třída Libereckého kraje. Uvolněné místo po mladších žácích by oddíl rád doplnil, jak fotbalovou přípravkou (děti narozené a později), tak i novými mladšími žáky (děti narozené a později). Proto se fotbal obrací na trpělivé a zapálené tatínky, kteří jsou ochotni věnovat více času těm, které nejvíce potřebujeme dětem. Pokud by se našel zájemce z řad rodičů, ale i dětí, v oddíle jsou vítáni. Schůze výboru oddělení kopané se konají v plné sezoně každé pondělí v klubovně na fotbalovém hřišti. Ladislav Poncar, sekretář oddílu FK Stráž pod Ralskem Finále Přeboru škol opět ve Stráži Naše město se díky organizaci PANDA SPORT stalo již tradičním pořadatelem Mistrovství ČR v šachových kláních mládeže. V roce 2005 jsme začali 4člennými družstvy druhého stupně ZŠ, v roce 2006 pokračovali Mistrovstvími dětí do 10 let a 6členných družstev mladších žáků, které jsme zopakovali i v roce Pro rok 2008 jsme byli Šachovým svazem ČR vybráni k pořádání finále 4členných družstev středních škol. Znamená to, že ve dnech 21. a 22. dubna se do Stráže pod Ralskem sjede až 28 reprezentací středních škol z celé republiky, které si postup musejí vybojovat v krajských přeborech. Pro pořádání podobných akcí má naše město téměř ideální podmínky v infrastruktuře, přesto by nebylo možné je pořádat bez rozhodné podpory města, které je finančním garantem zdárného průběhu akce. Jan Malec Okresní běžecká liga (atletika.ceskolipsko.net) Ne Běh městem, Jablonné v Podještědí So Jarní přespolní běh, Sosnová Ne Běh Kamenickým Šenovem, Kamenický Šenov MTB Českolipské MTB kritérium, Česká Lípa Českolipský MTB maraton, 50km, Česká Lípa Horská MTB časovka Jedlová, 2,5 km, Jiřetín pod Jedlovou, Malevil cup, Jablonné v Podještědí (www.paklisport.cz)

15 kultura duben 2008 KINO - program na duben TIPY NA KONCERTY nformace na tel.: , http: BÁRA BASIKOVÁ a MICHAL PAVLÍČEK, Divadlo Nový Bor PROSTOROVÝ ZVUK DOLBY SURROUND vstupné 69+1, 109 min., titulky, ml. do 12-ti nevh READY KIRKEN, klub Na rampě, Jablonec n.n., WANASTOWI VJECY, Lidové sady Liberec, Marta Kubišová, KD Crystal, Česká Lípa, Setkání se Ztracenou civilizací Zdeněk Vřešťál, klub Na rampě, Jablonec n.n KRYŠTOF AKUSTIK BEST OF TOUR II., Jiráskovo divadlo Č. Lípa MŇÁGA A ŽĎORP, Lidové sady Liberec vstupné 69+1, 124 minuty, titulky, ml. přístupný Další pokračování dobrodružné akční podívané PÍSNIČKÁŘI POD KLÍČEM, 2. ročník festivalu Vystoupí: Zhasni, Franta Vlček, Swayambu, Pepa Streichl, AG Flek, Ponožky pana Semtamťuka Divadlo Nový Bor MONKEY BUSINESS, KD Crystal, Česká Lípa, YO YO BAND, klub Na rampě, Jablonec n.n vstupné 69+1, 79 minut, titulky Alkohol, marihuany a brutální upřímnost v boji proti pozitivní energii DIVADLO Jiráskovo divadlo Česká Lípa, ZÁHADNÁ IRMA, hrají Jana Paulová a Pavel Zedníček LAKOMÁ BARKA, pohádka J. Wericha v podání divadla ROKOKO vstupné 69+1, 118 min., česká verze, ml. příst. Divadlo Nový Bor, KRÁSKA Z MOULIN ROUGE, hrají: Jan Potměšil, Barbora Fišerová, Helena Vondrušková a František Kreuzmann ROZMARNÝ DUCH, Divadelní společnost Háta vstupné 79+1, 110 minut, česká verze, ml. příst. Milovat je lidské, chybovat je dědičné... vstupné 74+1, 100 minut, titulky, ml. do 15-ti nevh Nesmrtelný Rambo opět na scéně... vstupné 79+1, 92 min., česká verze, ml. příst. Akční thriller režiséra Filipa Renče... Životní jubilea - duben 2008 Adamcová Věra Baťka Zdeněk Belda Antonín Biedermannová Jarmila Blahůšková Jiřina Bludský Josef Cabaj Stanislav Černý Jaroslav Danzerová Vladimíra Diabolko Jiří Fučíková Milena Honzírková Milena Hosová Jiřina Janatová Jana Jonášová Václava Kallistová Jana vstupné 69+1, 122 min., titulky, ml. do 15-ti nevh. Spojila je láska. Rozdělil je strach. Zbyla jim naděje... Připravujeme na květen: Tahle země není pro starý, Monstrum, Bobule, Nejkrásnější hádanka, Jumper a další.... Kopalová Miloslava MVDr. Matoušková Jarmila Peldová Hana Pešl Josef Potůčková Dagmar Vnoučková Marie Blahopřejeme

Město Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem Č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z S. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 6. března 2013 Přítomní: Bc. Věra Reslová,

Více

Upraveno v souladu se zák. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů!

Upraveno v souladu se zák. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Upraveno v souladu se zák. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Str á ž pod Ralskem USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Stráž pod Ralskem, konaného dne 25.6.2014 Přítomni na začátku jednání:

Více

Město Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 17. října 2012 Přítomní: Omluven: Ověřovatelé

Více

Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem

Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem -- ------------------- Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z 15. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 13. srpna 2014 Přítomní:

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Město Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 14. března 2012 Přítomní: Bc. Věra Reslová,

Více

Město Stráž pod Ralskem. USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 19. září 2012

Město Stráž pod Ralskem. USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 19. září 2012 Jlt Upraveno v souladu se zákonem Č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 19. září 2012 Přítomní: Bc. Věra Reslová,

Více

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2016 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání ZM/36/2016

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 18. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 5. dubna 2005 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne 16. 12. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/ 4246/2015 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 600/2015 Rada města Jablonné

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.4.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

ZÁPIS č. 22/2008 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 17,00 hod. do 20,30 hod.)

ZÁPIS č. 22/2008 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 17,00 hod. do 20,30 hod.) * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3. 2012 (usnesení č. 73/8 86/8) 73/8 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

schválit Dohodu o partnerství uzavřenou mezi Čmelákem Společnost přátel přírody, Švermova 32, Liberec a Městem Jablonné v Podještědí.

schválit Dohodu o partnerství uzavřenou mezi Čmelákem Společnost přátel přírody, Švermova 32, Liberec a Městem Jablonné v Podještědí. Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 4 ze dne 17. 12. 2014 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/3974/2014 Počet stránek dokumentu: 5 Usnesení RM č. 68/2014 schválit Dohodu o

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí

USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí UR01/5/2015 Schválení programu 5. schůze Rady města Uničova

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 6/180/2007 1) schválilo program 6. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 6/180/2007 1) schválilo program 6. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 11. září 2007 usnesením č. 6/180/2007 program 6. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 6/181/2007 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8)

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8) - 1 - U S N E S E N Í z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015 (č. 109/8 122/8) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, M. Konečná, M. Robenek, P. Kukučka Omluveni :

Více

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2.

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2. Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín Zastupitelstvo Městské části Praha Zličín dne 26.2.2014 Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 1.2.2017 ve 14.30 hodin v polyfunkčním domě ve Velké Úpě, čp. 236 Přítomni: Alan Tomášek,

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradce nad Moravicí konaného dne 8. června 2010 ve společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí. Město Hradec nad Moravicí 2. strana

Více

Rada města Usnesení č. 05/09

Rada města Usnesení č. 05/09 Rada města Usnesení č. 05/09 z jednání rady města konaného dne 9.3.2009 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 141-184 RM schvaluje 141) žádost paní E. F. o pozastavení splátek dluhu na nájemném v době od

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 08.04.2013 č. 446-20/2013/ZM až 477-20/2013/ZM USNESENÍ č. 446-20/2013/ZM ze dne 08.04.2013 schvaluje pí J. Babkovou, p. B. Bareše a MUDr. K. Navrátila

Více

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 37 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 9. 11. 2015 od 18.00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht, PhDr. Ilona Němcová, Mgr.

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Program jednání: 1. Žádost o zajištění zdravotní péče v odbornosti

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu:

SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu: SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne 20.4.2016 Návrh programu: 1. Schválení programu jednání RM 2. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu ul. Xxxxxxx 3. Žádost o

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 02.12.2015 Přítomni: Omluveni: dle presenční listiny Bc. Hana Nevrlá, Mgr. Vladimír Švidrnoch, DiS. Mandátová komise: Mgr. Kateřina Čechová PRO:

Více

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o.

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o. Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 25. 1. 2011 v 13,00 hodin

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne 13. 1. 2016 od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení RM č. 636/2016 Rada města Jablonné v Podještědí po projednání schvaluje program

Více

75. zasedání RM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

75. zasedání RM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení ze 75. zasedání Rady města Rychvald, dne 15. 7. 2013 Kontrola usnesení 75/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 75/2. Rada města b

Více

2. Majetkové záležitosti

2. Majetkové záležitosti - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Z á p i s z 75.

Více

Starostka sdělila, že byl ověřen zápis z předchozího jednání a je vyložen k nahlédnutí a nejsou proti němu námitky.

Starostka sdělila, že byl ověřen zápis z předchozího jednání a je vyložen k nahlédnutí a nejsou proti němu námitky. Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Damnice konaného dne 24.2.2016 v 16:00 hod. v kanceláři obecního úřadu. Schůzi zahájila starostka obce a všechny přítomné přivítala. Dále konstatovala, že jednání

Více

Výpis přijatých usnesení. ze schůze rady města v Rožmitále pod Třemšínem dne

Výpis přijatých usnesení. ze schůze rady města v Rožmitále pod Třemšínem dne Výpis přijatých usnesení ze schůze rady města v Rožmitále pod Třemšínem dne 05. 10. 2010 Poznámka: - zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

Usn.č. 59/02 1) Usn.č. 59/02 2)

Usn.č. 59/02 1) Usn.č. 59/02 2) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 59. zasedání konaného dne 1. 2. 2017 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 4 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2.2.2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht (příchod v 16:50), PhDr. Ilona

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 9. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 11.03.2015 v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/9R/2015 Schválení

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne : 31.1. 2008 Bod pořadu jednání: Věc: Majetkoprávní operace - Odbor rozvojových projektů: Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 7. 3.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 7. 3. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo 07/2016 7/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha - Zličín o plnění usnesení zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

ZÁPIS č. 8/2009 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 16,00 hod. do 18,45 hod.)

ZÁPIS č. 8/2009 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 16,00 hod. do 18,45 hod.) * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

Masarykovo nám. čp. 1,PSČ okres Kolín

Masarykovo nám. čp. 1,PSČ okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1,PSČ 281 26 okres Kolín Z á p i s č. : 15-2008 z 15. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 18.12. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty

Více

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku ZÁPIS USNESENÍ 14. DUBNA 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 78. SCHŮZE Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009

U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009 U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009 Zastupitelstvo města: 722. schvaluje program jednání 20. řádného zasedání zastupitelstva města; 723. volí

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. března 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. března 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. března 2013 R 99/13 Schválení navýšení úhrad v Domově pro seniory od 01.04.2013 schvaluje navýšení úhrad v Domově pro seniory od 01.04.2013 dle předloženého

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice č.p.

U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice č.p. U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.5.2016 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice č.p. 197 Zastupitelstvo městyse Prosiměřice určuje ověřovateli zápisu

Více

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne 28.4.2008 261/16/R/2008 Kontrola plnění usnesení bere na vědomí splněná usnesení č.94/6/r/2008, 121/7/R/2008, 206/13/R/2008, 224/13/R/2008, 226/14/R/2008,

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání:

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání: Město Sezemice Rada města Sezemice Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice Den konání jednání: 22.02.2017 Místo jednání: Městský úřad Sezemice - zasedací místnost Číslo jednací: č.

Více

z 16. schůze Rady města Rumburka, konané dne 3. března 2011

z 16. schůze Rady města Rumburka, konané dne 3. března 2011 z 16. schůze Rady města Rumburka, konané dne 3. března 2011 1. Schválení programu Usnesení č. 181/2011 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 16. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zahnašovice, konaného dne v v zasedací místnosti OÚ

Zápis z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zahnašovice, konaného dne v v zasedací místnosti OÚ č.j.: 1/2014/JU Zápis z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zahnašovice, konaného dne 19. 6. 2014 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ přítomni : Němec František, Fridrichová Ludmila, Malošíková Jana,

Více

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného 14.5.2015 v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Zápis a usnesení zastupitelstva městyse Štěchovice konané dne od 18 hodin v MŠ Štěchovice

Zápis a usnesení zastupitelstva městyse Štěchovice konané dne od 18 hodin v MŠ Štěchovice Zápis a usnesení zastupitelstva městyse Štěchovice konané dne 16. 12. 2013 od 18 hodin v MŠ Štěchovice Přítomni: M. Čapek, P. Zeman, J. Marková, J. Andrle, RNDr. J. Malý, A. Sládeček, P. Bechyně, S. Žemlička,

Více

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod.

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod. Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Korek Vladimír, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Adámek Karel, Illek František,

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne 29. 6. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV 2242 /2015 Počet listů dokumentu: 6 Usnesení RM č. 352/2015 Rada města Jablonné

Více

299/2016/RM 313/2016/RM)

299/2016/RM 313/2016/RM) MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í ze 44. schůze Rady města Zákupy, která se konala dne 25. 8. 2016 (č. usnesení 299/2016/RM 313/2016/RM) usnesení č. 299/2016/RM Plnění usnesení rady města bere na vědomí zprávu

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 23. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.09.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Obec Staré Křečany Staré Křečany Staré Křečany

Obec Staré Křečany Staré Křečany Staré Křečany Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Ve Starých Křečanech, dne 27 února 2015 U S N E S E N Í ------------------------- ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 3/2016 Usnesení z veřejného jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 3/2016, které se uskutečnilo dne 05.05.2016 od 17.00 hod., na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově, Dolní Žandov

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne U S N E S E N Í z 54. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 16. ledna 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Delegování člena RM R 1215/01-13

Více

Výpis usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Bod č.1 Technický bod Výpis

Více

Zápis. z 34. schůze Rady obce Rohatec konané dne v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci

Zápis. z 34. schůze Rady obce Rohatec konané dne v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci Přítomni: Ing. Jarmil Adamec, Ph.D. Ing. Bc. Tomáš Letocha Ing. Vladimír Elšík Radoslav Němeček Jiří Švanyga Vlasta Sedláková Ing. Zdeněk Škromach Omluveni: Přizvaní hosté: Mgr. Pavel Jurečka Zápis z 34.

Více

Zápis. z 26. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen:

Zápis. z 26. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Zápis z 26. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2016 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Ing. Ježík, Ing. Součková, Mgr. Matoušková zástupci ČEVAK a.s. Mgr. Steinbauer,

Více

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s n í z 4.řádného jednání rady města konaného dne 2.4.2013 od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 101/2013 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města. Usnesení

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 03 rady města konané Přítomni členové rady města:

Město Králíky. Zápis z jednání č. 03 rady města konané Přítomni členové rady města: Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 03 rady města konané 18.01.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne 12.09.2013 Usnesení č. 01/06/2013 Zastupitelstvo

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Komise sportovní V Písku dne 23.08.2011 Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne 22.08.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Přítomni p. Václav

Více

Usnesení ze 4. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí

Usnesení ze 4. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Usnesení ze 4. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 20. 5. 2015 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Složení komise 87/4/2015 ZM po projednání 1.zvolilo: tuto pracovní

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů USNESENÍ

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů USNESENÍ Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město Děčín USNESENÍ z 9. zasedání zastupitelstva města, které se konalo

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 13. května 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 13. května 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 13. května 2013 R 248/13 R 249/13 R 250/13 R 251/13 R 252/13 Navigační systém ke komerčním subjektům žádost o umístění směrových tabulí a) souhlasí s vydáním kladného

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška Město Králíky Přítomni členové rady města: Z části jednání omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 10 rady města konané 07.03.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 9. zasedání zastupitelstva města,

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Jan Mlynář, Mgr. Vlastimil Kubíček Ing.

Více

/5, 3657/6, 3657/8, 3659/4, 3659/10, 3659/13, 3659/ / /4, 3659/ /9, , 514, PSČ

/5, 3657/6, 3657/8, 3659/4, 3659/10, 3659/13, 3659/ / /4, 3659/ /9, , 514, PSČ č. 977 Rada města bere na vědomí připomínky a žádost ke zveřejněnému záměru prodeje pozemků podle usnesení zastupitelstva města č. 103 ze dne 23.06.2014 a schvaluje vyrozumění dle návrhu. č. 978 Rada města

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

Zápis 5/2014. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři.

Zápis 5/2014. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Zápis 5/2014 ze zasedání zastupitelstva obce konaného 20. 8. 2014 v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Přítomni: pí Lenka Venhodová, pí Jana Bártů, Ing. Helena Dreslová, p., Mgr.

Více