Zpravodaj obcí sdružených v mikroregionu Dolní Tošanovice Horní Tošanovice Hnojník Komorní Lhotka Ropice Řeka Smilovice Střítež Třanovice Vělopolí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj obcí sdružených v mikroregionu Dolní Tošanovice Horní Tošanovice Hnojník Komorní Lhotka Ropice Řeka Smilovice Střítež Třanovice Vělopolí"

Transkript

1 Červen 2008 č.3/ ročník V. Zpravodaj obcí sdružených v mikroregionu Dolní Tošanovice Horní Tošanovice Hnojník Komorní Lhotka Ropice Řeka Smilovice Střítež Třanovice Vělopolí České dny v Jaworzu více na str. 2 Pohádková sezóna s hořkým koncem více na str. 4 Co nowego w gnojnickiej szkole více na str. 8 Transaurus. Co to znamená? Tak už to bývá, že někdo svévolně ukládá nepotřebné a překážející věci někam (podél komunikací, do lesa, břehy toků apod.), nejraději mimo svůj pozemek a to nejen obyvatelé dané obce, ale často projíždějící návštěvníci. Jak problém takto znečištěného území obce řešit? Touto otázkou se často v minulosti zabývali zastupitelé obce. V roce 2003 vznikla v obci Třanovice iniciativa, jejímž iniciátorem byl zastupitel Martin Guznar. Jejím cílem byla snaha vylepšit prostředí v obci (jarní úklidy, likvidace černých skládek, úpravy prostranství, výsadba stromků apod.), zlepšit povědomí a spoluzodpovědnost za stav prostředí, vrátit se k dobrým zvyklostem a to za přispění dobrovolných aktivit. Iniciativa se ujala a akce následovaly i v dalších létech až dodnes. Nejcennější na tom je, že je to dobrovolná činnost (byť částečně odměněna formou služeb) a zúčastňují se jí dobrovolné složky působící na území obce zahrnující všechny generace. Předpokládáme, že to má i výchovný charakter. V minulém a tomto roce aktivita byla zaměřena nejen na sběr odpadků, ale i na výsadbu stromků. Situace, zdá se, že se postupně zlepšuje, přesto ke spokojenosti je ještě daleko. Od roku 2003 se této iniciativy zúčastnila slušná řada dobrovolníků účast. a odpr. 228 hod účast. a odpr. 270 hod účast. a odpr. 303 hod účast. a odpr. 303 hod účast. a odpr. 396 hod. Dovoluji si touto cestou poděkovat všem zúčastněným této akce a vyjádřit naději, že aktivita neochabne, byť i při údržbě a úpravách blízkého okolí vlastních nemovitosti. JanTomiczek, starosta obce Třanovice Účastníci zájezdu z Vělopolí Český zahrádkářský svaz ve Vělopolí každý rok organizuje jednodenní zájezdy. Jak jinak než za květinami a zahradami. Předchází jim řádná příprava, a to na pravidelných schůzkách výboru. Letos ve výběrovém řízení vyhrálo již tradičně Polsko. Jen jsme dali přednost výstavě květin v Chorzowie a teprve na zpáteční cestě jsme opět zamířili do Pudelka doplnit sortiment a utratit poslední eura, uvádí Vladislava Lalochová, starostka obce Vělopolí. Dotace Začátkem roku byl vyhlášen Moravskoslezským krajem Program obnovy venkova, ve kterém naše obce žádaly finanční prostředky na několik projektů. Začátkem května jsme se Účastníky zájezdu čekalo hned ráno milé překvapení, a to v podobě luxusního autobusu. Ač jsme malá obec, podařilo se nám zlákat padesát osob a autobus jsme tak zaplnili do posledního místečka. Výstavu květin v halách bych charakterizovala jako malou Floru Olomouc. Největší radost jsme měli z prodejních stánků. Skutečně bylo z čeho vybírat. Letničky, trvalky, keře, stromky, vodní i pokojové rostliny. Mezi nabízeným sortimentem skalniček byly i opravdové špeky, tedy vzácnější rostlinky, pokračuje starostka. Odpoledne celá skupina přesunula do Pudelka, ráje všech pěstitelů květin. Barvy a odrůdy kvetoucích rododendronů i azalek nás hned v úvodu ohromily. Za sebe mohu potvrdit, že je příjemné, ocitnout se mimo každodenní povinnosti a shon a jen sledovat, co dokáže příroda vytvořit, dodává Vladislava Latochová. (RV) dozvěděli výsledky. Některé obce byly uspokojeny a jejich projekty budou podpořeny penězi z tohoto programu. Chtěl bych především vyzdvihnout dva projekty, které byly podány za celý mikroregion, a které budeme díky těmto finančním prostředkům realizovat. Jedná se o projekt: Poradenství a informační systém v obcích Mikroregionu povodí Stonávky a o projekt Rekonstrukce hasičských zbrojnic v Mikroregionu obcí povodí Stonávky. Oba tyto projekty byly předloženy a schváleny starosty všech obcí Mikroregionu. Marian Cmiel

2 2 zpravodaj obcí sdružených v mikroregionu toval bohatým kulturním programem v němž vystoupily děti z polské i české základní školy v Hojníku, dětský folklórní soubor Ostravička, mládež PZKO ze Smilovic, akrobati z Vendryně a večer se o zábavu postarala kapela Dora Band. Dále jsme se prezentovali naší kuchyní a nápoji, které bylo možné zakoupit ve stáncích obcí Komorní Lhotka, Střítež a Horní Tošanovice. Celkově se náš mikroregion představil ve stánku připraveném Informačním centrem Mikroregionu obcí povodí Stonávky. O všechny vystavené materiály byl velký zájem a stánek se těšil návštěvnosti. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem účinkujícím, prodávajícím, organizátorům za skvěle odvedenou práci a doufám, že se opět příští rok sejdeme. Marian Cmiel České dny v Jaworzu Dne 3. května proběhly v polském Jaworzu České dny. Této akce se zúčastnilo i přes nepřízeň počasí velké množství návštěvníků z polské, ale i české republiky. Náš mikroregion se prezen- Dotace z programu LEADER Místní akční skupina Pobeskydí byla v dubnu letošního roku vybrána hodnotitelskou komisí Ministerstva zemědělství ČR k finanční podpoře na období let z Programu rozvoje venkova, osa IV - LEADER. Pro obce, podnikatele a neziskové organizace působící na území obcí v působnosti Místní akční skupiny Pobeskydí to znamená možnost podávání žádostí o dotaci na realizaci projektů v souladu se Strategickým plánem LEADER MAS Pobeskydí a pravidly pro opatření IV.1.2 Programu rozvoje venkova. Výzva k podávání projektů s upřesněním tématických okruhů bude vyhlášena s největší pravděpodobností koncem června nebo začátkem července letošního roku. Zveřejněna bude na internetových stránkách a vyvěšena na veřejně přístupných místech v jednotlivých obcích. Zájemci o dotace mají možnost získat podrobnější informace na internetových stránkách případně na kontaktním místě. Ing. Oto Onderek, MAS Pobeskydí KAMENICTVÍ WIZNER ul. Katowicka 32, Cieszyn Nabízíme: Výrobu a opravy žulových a teracových náhrobků (poradenství zdarma) inf.: Masivní stylový nábytek Hnojník 106 hledá čalouníka nebo zručnou osobu, která se to naučí na občasnou nebo i trvalou práci. Tel , , ing. Václav Chodura Výherci křížovky Do redakce opět přišlo více než 100 správných odpovědí s vyluštěnou tajenkou, která zní: U vína se nedají vést spory. Vylosováni byli : Alena Chudá, Střítež 240 Milada Michnová, Třanovice 19, Rudolf Schlesinger, Hnojník 207 Nabídka zaměstnání Místní akční skupina Pobeskydí z.s.p.o. se sídlem v Třanovicích č.p. 1 přijme do svého pracovního týmu pracovníka / pracovnici na pozici projektový manažer nebo administrátor projektů. Požadavky: vysokoškolské vzdělání (výjimka možná), znalost problematiky zpracování projektů - žádostí o dotace z programů podporovaných z fondů Evropské unie, znalost problematiky administrace projektů podpořených z fondů Evropské unie, velmi dobrá znalost práce na PC, výborná znalost českého jazyka, znalost anglického jazyka výhodou (není podmínkou), dobrá schopnost komunikace s veřejností. Místo pracoviště: v sídle společnosti Třanovice č.p. 1, Kapplův dvůr (Venkovská podnikatelská zóna), PSČ Pracovní podmínky: plat dohodou dle znalostí, vzdělání a praxe uchazeče, zajímavá a perspektivní práce, možnost prohlubování odborných znalostí formou školení a seminářů, příjemné pracovní prostředí v nových kancelářských prostorách, možnost stravování v místě, autobusové spojení. Žádosti o zaměstnání se strukturovaným životopisem zašlete do na ovou adresu nebo poštou na adresu: Místní akční skupina Pobeskydí z.s.p.o Třanovice č.p. 1. Vyřizuje: Věra Kratochvílová, tel.: , Výhercům blahopřejeme! Na způsobu převzetí výher se domluvte na OÚ v Horních Tošanovicích, tel Vydavatel: Sdružení obcí povodí Stonávky Třanovice 1 tel: Četnost: 6x ročně Místo vydání: Třanovice Vyšlo: 2. června 2008 Šéfredaktor: Bc. Vladimír Raszka tel: Výroba: AZ PROPRESS, s.r.o. Třanovice 1 Vydávání povoleno MK CR E ze dne Uzávěrka příštího čísla

3 zpravodaj obcí sdružených v mikroregionu ADRA vám děkuje Ve dnech proběhla v našem regionu Velikonoční sbírka,,pomáhat MŮŽE KAŽDÝ. Hlavní část této sbírky se soustředila ve školách, pak v podnikatelských centrech, nebo přímo v centrech obcí. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem občanům, kteří přispěli. Také chci poděkovat ředitelům těchto škol: ZŠ Třanovice, Polské ZŠ v Hnojníku, ZŠ ve Stříteži, ZŠ Smilovice, ZŠ v Komorní Lhotce, ZŠ Tošanovice a ZŠ v Těrlicku. Chci Vám poděkovat za Vaši vstřícnost a spolupráci v této věci. Je to milé pozorovat děti jak opravdově dávají svůj dar. Jedno děvčátko dávalo větší obnos peněz, dala jsem ji letáček se slovy:,,dej to přečíst mamince, aby věděla, jak ty peníze, co ti dala budou využity. Ona mě zaskočila, když řekla:,,to mi nedala maminka, to jsem si vzala ze své pokladničky. Jsme si vědomi, že je to velmi dobrý výchovný moment pro jejich budoucí život. Využití této sbírky bude Letos na podzim to budou dva roky, kdy byla dokončena přestavba původní části budov zemědělského areálu, známého pod názvem na podporu obětí teroristických útoků a humanitárních katastrof na území České republiky a zemí, které jsou prioritní pro zahraniční rozvojovou spolupráci, tj. Srbsko, Moldavsko, Bosnu a Hercegovinu, Jemen, Vietnam, Mongolsko, Zambii, Angolu, Afghánistán, Keňu, Kambodžu, Indii a Uzbekistán a dále pro země, ve kterých Nadace ADRA realizuje rozvojové a humanitární projekty, tj. pro Bangladéš, Bulharsko, Pákistán, Thajsko, Libanon, Ukrajinu a Nepál. Celostátní výtěžek Velikonoční sbírky činil Kč, regionální výtěžek činil Kč. Vzhledem k rostoucím cenám musím jménem ADRY znovu poděkovat všem, kteří přispěli, a především děkuji bohu za to, že můžeme být stále v pozici dáváni, na rozdíl od těch, kteří naši pomoc potřebují. Za ADRU v tomto regionu Marcela Kašparová Další služba občanům v Třanovicích EKIS BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEŘEJNOST Kapplův dvůr, na moderní podnikatelský inkubátor, který je součástí Třanovické průmyslové zóny. V nových prostorách našla své působiště spousta firem a společností, které svými službami přispívají k dalšímu rozvoji v regionu a to, jednak v oblasti obchodně podnikatelské, ale také službami pro veřejnost. Právě jednou z takových to firem je Energetické Konzultační a Informační Středisko EKIS. Zřizovatelem sítě těchto středisek je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a jejich hlavním posláním je bezplatné poradenství široké veřejnosti, a to v oblasti energetických úspor, zvyšování energetické účinnosti a také využívání a zavádění obnovitelných zdrojů energie do praxe. Žadatelé o konzultaci mohou středisko navštívit každé pondělí a středu od hodin nebo si domluvit telefonicky schůzku na čísle Ing. Vladimír Baginský Kubánská bezpečnost aneb svařování v Havaně Fotka od našeho věrného čtenáře je určena především pro ty z vás, kteří umějí svařovat, mají svářečské oprávnění nebo se o tuto činnost alespoň na chalupě či chatě někdy pokoušeli. Takhle se to dělá v Havaně. (RV) Naši práci můžete podpořit finančním darem na účet číslo /0300 nebo odesláním dárcovské SMS ve formě DMS ADRA na číslo Nabídka nebytových prostor v Třanovicích Společnost Třanovice služby, o.p.s. nabízí k dlouhodobému podnájmu kancelář včetně sociálního zázemí o celkové výměře 36 m 2 v areálu podnikatelského centra Kapplův dvůr. Bližší informace na tel nebo Den matek pracovní dílny 3 Také letos jsme v ZŠ Smilovice oslavovali Den matek. V pondělí se maminky sešly v tělocvičně školy a poslechly si básničky a písničky. Děti jim zahrály a zazpívaly pohádku O Budulínkovi. Žákyně, které navštěvují kroužek hry na flétnu, zahrály maminkám několik lidových písní. Potom si maminky v pracovních dílnách mohly vyzkoušet, co všechno dělají jejich ratolesti v rámci předmětu pracovní činnost. Některé zkoušely aranžovat přírodniny a květiny z krepového papíru, jiné vytvářely ozdobné předměty z keramické hlíny. V další dílně si nazdobily sklenice nebo látku pomocí ubrouskové techniky. Některé maminky daly přednost tradiční činnosti, a to přípravě studené kuchyně. Společně s dětmi pak ve školní jídelně mohly ochutnat, co vyrobily. Odpoledne, společně strávené při činnosti se svými dětmi, se jistě líbilo všem zúčastněným. Na některé rodiče čekala ještě v průběhu týdně brigáda na úpravě pozemku školního dvorku. Všem, kteří si našli čas a přišli pomoci, děkujeme. Jana Dybová Pozn. Další fantazii se meze nekladou. V horku se dá nátělník i sundat, aby popálení bylo rovnoměrné, brýle sundat (vždyť přes ně stejně není vidět.) pod nohy lze dát rybářskou stoličku nebo si vypomoci manželkou provádějící známý cvik kočičí hřbet. Práci zdar!

4 4 zpravodaj obcí sdružených v mikroregionu Pálení čarodějnic Pálení čarodějnic (také Filipojakubská noc, Valpuržina noc nebo Beltine) jsou označení pro noc z 30. dubna na 1. května. Je to velmi starý a dodnes živý lidový svátek. Tuto noc se lidé schází u zapálených ohňů a slaví příchod jara. Na některých místech se staví májka. Noc z 30. dubna na 1. května bylo pokládána za magickou. Svátek se původně pravděpodobně slavil o úplňku, jenž byl nejblíže dnu, nacházejícímu se přesně mezi jarní rovnodeností a letním slunovratem. Lidé věřili, že tuto noc se čarodějnice slétají na čarodějnický sabat a skutečně je tato noc jedním z největších pohanských svátků. Lidé také věřili například v otevírání různých jeskyní a podzemních slují, ve kterých se daly nalézt poklady. Hlavním úkolem tohoto starého lidového svátku byla oslava plodnosti. Na ochranu před čarodějnicemi (původně před zlými duchy a démony obecně, čarodějnice jsou až výsledkem inkvizičních procesů) se na vyvýšených místech zapalovaly ohně. Postupem času se z těchto ohňů stávalo pálení čarodějnic. Zapalovala se smolná košťata a vyhazovala se do výšky. Popel z těchto ohňů měl mít zvláštní moc pro zvýšení úrody. Někdy se rozhrnutým popelem vodil dobytek k zajištění plodnosti, jindy se přes oheň skákalo kvůli zajištění mládí a plodnosti. Zvyky a tradice českých vesnic vychází přímo z pohanství, oslavy přírody jsou ale silně ovlivněny křesťanstvím, které se snaží pohanství vykořenit. Podobný svátek se slaví v mnoha jiných evropských zemích (Skotsko, Irsko, Wales, Švédsko, Finsko, Polsko, Německo, Rakousko). Různé země označují tento svátek různými jmény. (RV) Pohádková sezóna s hořkým koncem Doslova pohádkovou sezónu zažili stolní tenisté SSK Wopexim Komorní Lhotka. Po posílení kádru hlavní tým ve složení Heuman, Chudík, Macura, Kroupa naskočil poprvé do krajské soutěže s cílem záchrany. Po šestém kole měl tým vyrovnanou bilanci tři výhry a tři porážky. Jenže pak následovala série čtrnácti výrazných výher v řadě. I dosud vedoucí Orlová a její devítibodový náskok vzal za své. Z Komorní Lhotky odjela s porážkou 10:3 a tým se vyhoupl do čela soutěže, kde už zůstal až do konce. V příští sezóně tedy uvidíme pro vesnici nevídanou Divizi. Snad uvidíme. Paradoxně den na to obecní zastupitelé zvedli klubu nájem ve VÚH dvojnásobně. Proč? Prozatím se ještě vyjednává, takže doufejme, že zvítězí zdravý rozum a klub se nebude muset stěhovat, nebo dokonce vyhlásit zánik. Pro úplnost ještě B-tým se zachránil v Okresním přeboru, C-tým skončil v OS2 na šestém místě a D-tým skončil třetí v OS3. Libor Przeczek Wopexim cup zůstal doma Po ukončení sezóny se konal VI. ročník nočního turnaje ve stolním tenise Wopexim cup, který pořádá SSK Komorní Lhotka ve Víceúčelové hale. Letošního silně obsazeného turnaje se zúčastnilo rekordních 62 hráčů. Šest přijelo tradičně ze slovenského Strečna. Ve finále, kolem třetí hodiny ranní, zvítězil domácí Aleš Kroupa nad Žídkem z Frýdlantu. Hlavní turnaj Čtyřhry 1. Kroupa Aleš, Kom. Lhotka 1. Babinec-Klimek, Frýdlant 2. Žídek Jiří, Frýdlant 2. Vančura-Hrabec Metylov., Slezan F-M 3. Babinec Zdeněk, Frýdlant 3. Urbaniec-Přeček, Cígler Vojtěch, Frýdlant Ropice, Kom.Lhotka Zrelica-Klocaň, SVK Strečno Takhle se pálila čarodejnice ve Vělopolí. Vedlejší turnaj 1. Procházka Rudolf, Smilovice 2. Čečotka Dušan, Oldřichovice 3. Litráková Taťána, Kom.Lhotka Hrabec Tomáš, Slezan F-M Libor Przeczek Příspěvková organizace při ZŠ a MŠ Ropice nabízí pracovní místo vedoucí školní jídelny. Předpoklady: středoškolské vzdělání ekonomického nebo potravinářského zaměření, aktivní práce na PC v programech Word a Exel, morální bezúhonnost, kreativita. Žádost a životopis doručte na adresu: Základní škola Ropice, Ropice 146, Ropice do Informace na tel č

5 zpravodaj obcí sdružených v mikroregionu Májová veselice v Řece Opět po dlouhých letech se rozhodl starosta obce uspořádat májovou veselici, která, jak si myslí starosta, patří do každé vesnice. V sobotu 17. května starosta obce Tomáš Tomeczek oficiálně zahájil májovou veselici ze zastřešeného pódia. Následně předal moderování celého dne paní Dagmar Molinové. Připravený bohatý program byl velkým lákadlem pro širokou škálu návštěvníků, hlavním odpoledním programem bylo vystoupení Varmužové cimbálové muziky z Mistřína, které o přestávkách doplňovaly taneční soubory PZKO ze Smilovic, Třanovic a Break Dance z Třince. Pro děti byla zajištěna zdarma projížďka na voze s koňským povozem, skákací hrad prohlídka hasičské Tatry z HZS Třinec. Největší počet návštěvníků přilákalo až večerní představení zpěváka Standy Hložka, který vyplnil hodinový blok písní jak z dob minulých, tak současných. Následně ho na pódiu vystřídala legenda rokenrolu Elvis Presley alias Vláďa Lichnovský, který si na vlastní kůži vyzkoušel co dokážou fanynky z Řeky, kdy v jednom okamžiku musel před nimi prchnout, aby zůstal dál nestárnoucím idolem. Tato akce by se jen stěží uskutečnila bez sponzorských darů hlavně: Ski areál Řeka, koupelny Lorek, Pizzerie u Martina, Autodílny Veliký, Arnet Consulting. Velké poděkování patří všem složkám za přípravu a za samotné zabezpečení stánků s občerstvením. Starosta si rád vyslechne kladné i záporné připomínky k této akci, aby mohl přemýšlet nad další májovou veselici nebo jinou akci pro občany. Více fotografií na webových stránkách obce. Tomáš Tomeczek Dobrovolní hasiči okrsku GODULAN se utkali v 1. kole požárního sportu Když se dobrovolní hasiči sejdou k cvičné soutěži, nejde ani o záchranu životů, i když se bojuje jako o život, ale spíše o setkání, poměření sil a zjištění, co je nového u hasičů ve vedlejší vesnici. K takovému měření sil se sjely do Řeky v sobotu 3. května jednotky dobrovolných hasičů Hnojníka, Horních Tošanovic, Stříteže, Třanovic a samozřej- 5 stva mužů ve složení: Petr Baron, Vratislav Hrabinský, Jakub Lipowczan, Lukáš Pavelka, Luboš Pupík, Ladislav Smilovský, Zbyněk Slanina, Tomáš Světlík a žen ve složení: Tereza Gellrichová, Zuzana Hanková, Zdeňka Havlíčková, Kateřina Lipowczanová, Blanka Pavelková, Jarmila Slaninová, Eva Světlíková, Kateřina Světlíková si vybojovala start v okresním Obec nepadne Již několik let upadal kříž na věžičce Obecního úřadu. Byl vsazen do dřevěného trámu a neměl dostatečné krytí proti dešti. Tohoto si všímali jak turisté tak i občané obce a komentovali to větou: Když spadne kříž, padne i obec. Pomocí auta s plošinou jsme společně s Romanem Kostkou kříž opět narovnali a opravili. Občané mohou nějakou dobu určitě klidně spát, uvedl starosta obce Tomáš Tomeczek. V této souvislosti by potřeboval Obecní úřad provést celkovou rekonstrukci, proto jsem již podal žádost o dotaci na přípravu projektové dokumentace, dodal. (vr) mě nemohlo chybět družstvo pořádající SDH, Řeka. I když počasí již tradičně nepřálo, pořádající sbor měl vše perfektně zorganizováno. Každé družstvo mělo dva pokusy, počítal se lepší čas. Rozhodovaly vteřiny a výsledné časy všech družstev byly vyrovnané. Nejúspěšnější a tedy i postupujícím družstvem do 2. kola se stali hasiči z Horních Tošanovic, jak družstvo mužů, tak i žen. Druž- kole, které proběhne ve Frýdku Místku. Blahopřejeme a držíme palce v další soutěži. Ale to nebylo tím nejdůležitějším na tom deštivém sobotním dopoledni. Tím je pocit sounáležitosti dobrovolných hasičů a spolupráce při záchraně životů ohrožených osob a jejich majetku. JS

6 6 zpravodaj obcí sdružených v mikroregionu Festival kreslení v Komorní Lhotce poosmé Již poosmé proběhl v pátek 16. května festival kreslení Krajina kolem nás, který byl zorganizován Základní školou T.G.Masaryka a Obecním úřadem v Komorní Lhotce. Pozvání přijalo 174 výtvarníků z okolních obcí Komorní Lhotky, ze slovenského Strečna a Belé, polských měst Jaworze, Zabrze a Boronów. Opět se soutěžilo v šesti věkových kategoriích, zvláštní kategorii tvořili klienti ISÚ z Komorní Lhotky. Zajímavostí je jistě skutečnost, že nejstarší účastnici této akce bylo 88 let! Po deštivém ránu se počasí umoudřilo, a tak po zahájení v areálu hotelu Premiér se všichni soutěžící vydali kreslit či malovat přírodu a zajímavá místa v Komorní Lhotce. V každé kategorii vybrala pětičlenná porota vítěze, kteří byli odměněni zlatou, stříbrnou či bronzovou medailí, diplomem a věcnými cenami, všichni ostatní pak malou pozorností od Obecního úřadu. Poděkování patří Třineckým železárnám, a.s., Obecnímu úřadu Komorní Lhotka a panu Tomáši Unuckovi, kteří se stali sponzory celé akce. Děkuji rovněž pedagogům ZŠ Komorní Lhotka a ochotným dobrovolníkům, kteří se na organizaci a zdárném průběhu této náročné akce podíleli. Gabriela Palarčíková ředitelka ZŠ Komorní Lhotka Ozdravný pobyt Děti před oponou 2008 Začátkem dubna se páťáci ZŠ Komorní Lhotka a ZŠ Sviadnov zúčastnili ozdravného pobytu na Ostravici. Chata Svoboda nám nabídla nejen ubytování, velmi dobré stravování, prostory pro výuku, ale svým skvělým umístěním i krásné přírodní prostředí. Každý den byl zahájen rozcvičkou, pak následoval úklid pokojů i jejich bodování. Po snídani jsme se vrhli na výuku. V odpoledním klidu se nejčastěji tvořil a připravoval večerní program. Nechyběla návštěva Ostravice, vycházky k Lysé hoře a blízkého okolí, paní učitelky nám připravily sportovní odpoledne a spoustu her, denně proběhlo hodnocení předešlého dne. Na hotelu Montér jsme denně trávili podvečer návštěvou krytého bazénu, sauny a vířivky. Večer jsme hráli společenské hry, nechyběl ani karneval. Týden rychle uběhl a my jsme museli balit. Zůstaly nám už jen vzpomínky na prima dny a na nové kamarády a kamarádky. Bylo to zkrátka SUPER! Gabriela Palarčíková a žáci 5. ročníku ZŠ Komorní Lhotka Osmnáctého dubna se do Třanovic opět sjely dramatické kroužky a divadelní soubory. Dopoledne se hrálo pro žáky okolních škol a odpoledne pro veřejnost. Akce se účastnilo sedm souborů a shlédnout bylo možno dvanáct zajímavých vystoupení. Poprvé letos přijeli hosté z Albrechtic a přivezli s sebou divadelní hru českého génia J. Cimrmana Afrika, která jistě zaujala diváky všech věkových kategorií. Všechna vystoupení byla velmi hezká a ukázala různorodost dramatické práce s dětmi. Partner akce: Obec Třanovice, občanské sdružení Slunce. Sponzoři: Spetra a.s., Vinis s.r.o., EM&Ka PRO GLOBAL SERVICES s.r.o. Děkujeme všem vedoucím souborů za náročnou přípravu a sponzorům za podporu. David Molitor Obecní knihovna v Komorní Lhotce Pravidelné hlasité čtení učí dítě jazyku a myšlení, rozvíjí jeho paměť a obrazotvornost a má vliv na jeho emocionální vývoj a formování návyku číst v dospělosti. ŠKOLA NARUBY je projekt Klubu dětských knihoven SKIP na podporu čtenářství v rámci celostátní kampaně Celé Česko čte dětem. Máte malé děti nebo vnoučata? Máte smysl pro humor a jste ochotni věnovat dětem svůj čas? Tak neváhejte a přihlaste se do akce Škola naruby. V knihovně si vyzvedněte deníček žákovskou knížku pro děti a rodiče, (sourozence, babičky, dědečky, tetičky i strýce) a zapojte se do společného hlasitého čtení. Mohou číst nejen dospělí dětem, ale i děti dospělým. Střídání si každá rodina určí sama. Do deníčku si zapisujte vše, co společně přečtete. Děti čtení oznámkují a podepíší, mohou také namalovat obrázek nebo napsat pochvalu či poznámku, (např. tatínek dneska při čtení usínal - babička nemohla najít brýle ). Stejně tak rodiče oznámkují hlasité čtení dětí, namalují obrázek, napíší pochvalu nebo poznámku, (nemohl přečíst slovo, přeskakuje věty, aby si zkrátila čtení ). Spolu s Vašimi dětmi strávíte společné chvilky při čtení oblíbených knížek a vytvoříte si tak příjemnou atmosféru rodinné pohody. Pavlína Mlčochová Bližší informace: pondělí, úterý, čtvrtek od 12 do 17 hodin tel

7 zpravodaj obcí sdružených v mikroregionu Přijďte se podívat na oslavy 80. výročí založení školy ve Stříteži! 7 Před 80 lety se uskutečnil sen mnoha občanů střítežských (citováno ze školní kroniky), když byla koncem září roku 1928 slavnostně otevřena budova české Obecné školy s československým jazykem Nabízíme stavby rodinných domů od základové desky až po střechu, veškeré zednické práce, obklady, dlažby, omítky, fasády, zateplování fasád, pokrývačské práce, zámkové dlažby. Kontakt: Jiří Fluksa, Příborská 12/1585, F-M, , Přijmeme zedníky s praxí, klempíře a pokrývače, zámečníky. Frýdek-Místek volejte PO-PÁ 8 14 hod vyučovacím. Po čtyřech letech existence české školy (od roku 1924) v pronajaté místnosti v domě jednoho z místních obyvatel, pana Kotajného, konečně měli učitelé i děti dostatek prostoru pro vyučování. Slavnostní nálada při otevírání školy byla umocněna také otevřením první české mateřské školy v naší obci. Prvním správcem školy byl jmenován Přemysl Micka (tuto funkci zastával již od roku 1924) a první pěstounkou v mateřské škole byla Hedvika Kašková. Abychom dětem přiblížili historii života naší školy, probíhají již od září ve škole nejrůznější aktivity a projekty fotosoutěž "O nejstarší foto školy", výtvarné soutěže (1. ročník Škola dříve a dnes, 2. ročník Školák dříve a dnes, 3. ročník Učebnice dříve a dnes, 4. roč. Ve třídě dříve a dnes, 5. roč. Učitel dříve a dnes ), sběr informací o škole z doby prarodičů, beseda s pamětníky a kronikářem obce, výsadba památného stromu ke Dni Země, pěvecká soutěž ve slezském nářečí, literární soutěž na téma "Moje škola", nácvik divadelního představení apod. DEN OSLAV 80. VÝROČÍ ŠKO- LY pro veřejnost připadne na sobotu , kdy ZŠ a MŠ Střítež ve spolupráci s Občanským sdružením Rady rodičů a pod záštitou Obce Střítež a sponzorů připravuje tyto akce: Den otevřených dveří (od 10:00 hod. do 16:00 hod. v prostorách ZŠ a MŠ) Kulturní vystoupení dětí (ve 13:00 hod. v KD Střítež) Dětské radovánky (od 15:00 hod. na hřišti vstupné 50 Kč) Program radovánek zajistí Rádio Čas, uvádět bude moderátor Aleš Šklubal, o hudbu se postará DJ z Rádia Čas. Po programu následuje Tombola a večerní zábava s Dora Bandem. Za pomoc při přípravě oslav naší školy děkujeme: OS Rady Hypotéky - bankovní i nebankovní Hotovostní půjčky, Pojištění majetku i osob Stavební spoření a úvěry, Investování, penzijní fond Ing. Marie Šmídová, , Do banky už nemusíte, vše vyřídíte v pohodlí doma. Provádíme geodetické práce v oblasti katastru nemovitosti, např.: - geom.plán pro zaměření novostavby, přístavby, rozdělení pozemku, - výškopis, polohopis, věcná břemena, zaměření skutečného stavu, vytyčování staveb atd. Ing. Aleš Novotný Podnikatelské centrum Třanovice 1 tel.: mail.: rodičů, Obci Střítež, firmám Resk s. r. o. - Třinec, R&R Kámen s. r. o. - Český Těšín, Lesostavby a. s. - Frýdek-Místek, PINMARK s. r. o. - Oldřichovice, T-Print s. r. o. - Třinec, Magnolia - Střítež, Enviform, s. r. o. - Třinec, Mitrenga a. s. - Brno, Třinecký Inženýring a. s., TOZOS, s.r.o. Tošanovice, dále Svazu zahrádkářů Střítež, Ing. Kaczmarczykovi z Vělopolí, Mysliveckému sdružení Černá- Střítež-Vělopolí, Svazu důchodců Střítež, OS Střítež-za zdravé životní prostředí. V souvislosti s připravovanými oslavami se obracíme na všechny ochotné občany s prosbou o zapůjčení jakýchkoliv materiálů týkajících se života školy (od 1924 do 1960) fotografie, sešity, výkresy, vysvědčení, památníky, učebnice a další pomůcky (kontakt nebo ). Děkujeme a těšíme se na Vaši účast. Dagmar Machálková Naszi Tutejszaci: Teodor i Sztefan Jak wszyscy wiymy, za totacza se wszystkim starali ło patrzicznóm kulture. Teodor ze Sztefanym dostali listki do dziwadła na jakomsi tragedyje. Pojechali cugym do Cieszyna, stawili se do Tempa na jakisi gablik a jasne i piwko było. Jak już siedzieli w tym dziwadle, naroz Teodor prawi: Mnie se chce pierdnóć! Ale to se tak nie mówi, rzekni, że puszczosz holubiczke! Prawi Sztefan. Jo puścił holubiczke po chwilce mówi Teodor. Dobre, dobre mówi Sztefan. Jo zaś puścił holubiczke Ja ja, nie wszymo se go Teodor! A jak już tych holubiczek było piekne hejno naroz go ze zadku poklepoł jakisi chłop i prawi: Wy jak nie przestaniecie puszczać ty holubiczki tak wóm tyn gołymbnik rozkopiym aji z wajcami. Roz sie lutowoł Teodor Sztefanowi. Staro furt narzyko, że mało zarobiym tak ji prawiym: Dyć żeś je tako chytro, tak idź i przirób też co. Wieczór se zebrała i kajsi pojechała. Rano wysypie na stole piynci stówke a dziesiynć korón! Tóż tóm piyncistówke to rozumiym, ale tych dziesiynć korón??? Chm, prawi, to mi dowoł skoro każdy!

8 8 zpravodaj obcí sdružených v mikroregionu MATECZKO KOCHANA nad wszystko na świecie. Żyłem z Tobą szczęśliw, jako małe dziecię. Piękna piosenka, którą uczono nas w dziecinstwie śpiewać. Słowa te kryją w sobie wiele czułości, serca, uczuć i miłości. Skończył się przepiękny miesiąc maj. Przyroda w pełni zakwitła i zaczęła nas darzyć radością. Maj to miesiąc, w którym obchodzimy święto MAMY -,,Dzień Matki. Co wzsystko kryje się w słowie M A M A to nieprzespane noce, radość, łzy, uśmiech, rada, koleżeństwo i...czyste ubrania, dobra kuchnia......pierwszych uczyłaś nas kroków, pierwszych słów nas uczyłaś, każdą łzę nam otarłaś, mamusiu nasza miła. Rola matki jest bardzo trudna, wymaga dużo wysiłku, stanowczsci oraz własnego moralnego przykładu. Trzeba uczyć zachowania, szacunku, miłości dla ojczyzny i cierpliwości. bo Tyś mnie uczyła modlić się do Boga, jak Ci się odwdzięczę MATUŚ moja droga Każda matka chce wychować swe dziecko jak najlepiej. Często jednak są popełniane błędy. Niewolno spełniać każdej zachcianki dziecka (nikiedy wymuszają sobie dzieci różne rzeczy płaczem, krzykiem, tupaniem nóg.). Trzeba uczyć, że życie to nie róże, ale ciernie też kolczaste. Należy nie tylko brać, ale trzeba także dawać. Niekedy dziecko dostaje się do nieodpowiedniego towarzystwa a przestrogi matki idą na boczny tor. Dobra iskierka jednak w sercu tli. Po czasie wzpłonie i dziecko uświadamia sobie swój błąd. Tylko matka przebacza, rozumie i chroni swe dziecko. Niekiedy dziecko nawracana się na dobrą drogę dopiero nad mogiłą matki. Czasami jest naodwrót. W dzieciach widzi się geniusza. Dziecko dostaje czego zapragnie a matka go ciągle usprawiedliwia. Pamiętajmy! Dzieci to dokładna kopia swych rodziców. Trzeba zawsze stać nogami na zemi, umieć karać, ale również trzeba umieć chwalić, chwalić Aniela Živná Co nowego w gnojnickiej szkole 28 marca występ uczniów naszej szkoły na koncercie Zbigniewa Wodeckiego w Czeskim Cieszynie - Aneta Zagóra, Michał Firla, Maja Kłosińska, Jolanta Kowalczyk i Nela Marosz. Kwiecień Mistrzostwa Polskich Szkół w Pływaniu: Bogdan Nogol kl.vii srebrny medal, Wiktor Kowalczyk kl. VII brązowy medal Jaro přišlo k nám finał konkursu piosenki ludowej Katarzyna Zagóra kl. III 2. miejsce Maja Kłosińska, Jolanta Kowalczyk kl. IX duet 2. miejsce Konkurs Czytelniczy Ogniwa - w finale wzięło udział 26 uczniów II stopnia. Pikomat konkurs matematyczny polskich szkół - Tomasz Kowalczyk kl. V 1. miejsce - Marek Wałach kl. V 2. miejsce - Barbara Polok kl. V 3. miejsce Zawody lekkoatletyczne Kinderiáda - eliminacje wojewódzkie - Anna Nogol kl. III 1. miejsce w biegu na 60m - Marta Grzegorz kl. IV 1. miejsce w biegu na 60m - Radek Cienciała kl. II 3. miejsce w skoku w dal - bieg sztafetowy 7. miejsce z 21 drużyn - klasyfikacja drużynowa 10. miejsce z 21 drużyn Werk Anděl konkurs piosenki rozrywkowej Michał Firla kl.vi nagroda jurorów Maj Majowa Poprzeczka skok wzwyż - Wiktor Kowalczyk kl.vii 3. miejsce Śląskie Śpiewanie eliminacje finałowe Piekary Śląskie Aneta Zagóra kl.vii 2.miejsce Maja Kłosińska, Jolanta Kowalczyk kl.ix 3. miejsce duet nagrody zostaną przekazane w Koszęcinie siedzibie zespołu Śląsk - na występie galowym razem z zespołem Śląsk Międzynarodowy Festiwal Plastyczny w Ligotce Kameralnej Aneta Zagóra kl.vii 1. miejsce w swojej kategorii Marek Przeczek kl.ii 3. miejsce w swoje kategorii Uczniowie naszej szkoły prezentowali się w MK PZKO Cierlicko Kościelec, w Jaworzu Polska, na Jubileuszu MK PZKO w Śmiłowicach. Z okazji Dnia Ziemi uczniowie naszej szkoły wyruszyli do źródła Stonawki, gdzie umieścili tabliczkę z napisem. Przewodniczący OS Klíč-Klucz z Ligotki Kameralnej pan ing Stanisław Śniegoń, zaznajomił uczniów z florą i fauną wokół rzeki Stonawki. W drodze powrotnej zbierali wszystko to co nie powinno się w przyrodzie znajdować. Na koniec rozpalili koło sauny ognisko i opiekli sobie smaczne parówki. Akcje można zaliczyć do bardzo udanych! FOTBALOVÝ KEMP Máte rádi pohyb a nechcete o prázdninách jen lenošit? Jste zváni k větší porci aktivního fotbalu. Fotbalový kemp, na kterém můžete být, dává hráčům příležitost, osvojit si základní i pokročilé fotbalové dovednosti. Křesťanské prostředí umožňuje mladým lidem nejen sportovně růst pomocí kvalitního tréninku, ale také najít si nové přátele a dozvědět se o důležitých životních hodnotách, které jsou založeny na biblických principech. Tréninky na táborech vede zkušený mezinárodní tým, který má dlouholetou praxi s trénováním a vedením mládežnických týmů po celém světě. Termín kempu: Přihlásit se mohou nejen kluci, ale i dívky! (začátečníci i pokročilí). Věková hranice přihlášených je let. Cena: 1100 Kč (zahrnuje ubytování, pronájem hřiště, stravu, pitný režim). Ubytování je na školícím středisku KARMEL-Smilovice. Tréninky budou probíhat na hřišti TJ Smilovice. Bližší informace: tel , , Možnost přihlášení nejpozději do 20. července (Pořádá odbor mládeže SCEAV v rámci projektu M.I.S.E. Ve spolupráci s Ambassadors in sport)

Horní Lhotka. Ropice Třanovice

Horní Lhotka. Ropice Třanovice Zpravodaj obcí sdružených v mikroregionu Dolní Tošanovice Horní Tošanovice Hnojník Komorní Lhotka Ropice Řeka Smilovice Střítež Vělopolí 2 / ročník XII. Editorial Vážení a milí čtenáři, druhé číslo mikroregionálního

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3)

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3) www.svinov.ostrava.cz SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, v říjnu 2014 proběhly volby do obecního zastupitelstva a vy už myslím po půl roce máte právo hodnotit, zda jste volili, či nevolili správně. Nová

Více

Vážení a milí občané,

Vážení a milí občané, Vážení a milí občané, dovolte, abych Vám podala zprávu o událostech v naší obci. V lednu 2015 byly dokončeny čerpací zkoušky průzkumných vrtů v lokalitě U Rezervoáru a na Kempě. Na Kempě byl proveden 100

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/09 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s projektem, který se týká naší

Více

75. výročí otevření chaty na Andrlově chlumu

75. výročí otevření chaty na Andrlově chlumu 75. výročí otevření chaty na Andrlově chlumu 2 ÚPRAVY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V ŘETOVÉ ZPRAVODAJ 2 / 2015 Po dokončené rekonstrukci došlo i na konečnou úpravu okolí celé budovy tělocvičny. Za finanční podpory

Více

Občasník č. 3 Říjen 2008

Občasník č. 3 Říjen 2008 Občasník č. 3 Říjen 2008 28. říjen Státní svátek V letošním roce si připomeneme 90. výročí vzniku samostatného československého státu. Naše obec u příležitosti tohoto významného dne uctí památku padlých

Více

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str.

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str. noviny města kravaře BESEDNÍK duben 2011 číslo 183 Změny v zámeckém parku str. 4 Máme nejoblíbenější miss str. 7 100 let ZŠ Kouty str. 9 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v úvodu dubnového vydání

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

Opravují kostelík i mostky

Opravují kostelík i mostky Založeno roku 1919 22. dubna 2009 Ročník XX. číslo 16 Cena: 9 Kč CO VÁS ČEKÁ Vyprávění válečného reportéra, senátora a držitele ceny Ferdinanda Peroutky Ing. Jaromíra Štětiny HROZÍ NÁM STŘET CIVILIZACÍ?

Více

měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč

měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč Z vernisáže v tanečním sále Společenského domu (foto: Jaroslav Vála) Z obsahu Schůze rady...str. 2 Z historie... str. 9 Školství...str. 10 strana 1 Kultura... str.

Více

Obec Bolatice děkuje všem občanům, organizacím i firmám za podporu rozvoje obce

Obec Bolatice děkuje všem občanům, organizacím i firmám za podporu rozvoje obce BOLATICKÝ ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU BOLATICE Vážení spoluobčané, milí Bolatičtí, konec první poloviny roku byl pro mnohé z nás hodně složitý. Více jak týden jsme řešili problém s nedostatkem vody.

Více

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních Měsíčník obyvatel města Otrokovice 24. srpna 2012 číslo 8 - ročník 22 zdarma - neprodejné Rekordní sumec strana 3 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí

Více

se již objevila a to ohledně kotelen. Chci se zeptat lidí z přípravného výboru - paní Santariusové a paní Putniorzové - zdali vždy v případě,

se již objevila a to ohledně kotelen. Chci se zeptat lidí z přípravného výboru - paní Santariusové a paní Putniorzové - zdali vždy v případě, ZPRAVODAJ města Český Těšín Číslo 2. Ročník I. Starosta k Těšínskému zrcadlu: Sami si byty koupili, ostatním je nepřejí. Iniciativa zrušení záměru prodeje městských bytů a domů z majetku města vznikla

Více

REDAKČNÍ SLOUPEK UVNITŘ LISTU. číslo 3 březen 2009 ročník VII www.dobrany.cz zdarma do všech domácností

REDAKČNÍ SLOUPEK UVNITŘ LISTU. číslo 3 březen 2009 ročník VII www.dobrany.cz zdarma do všech domácností číslo 3 březen 2009 ročník VII www.dobrany.cz zdarma do všech domácností REDAKČNÍ SLOUPEK Vážené Dobřaňačky, vážení Dobřaňáci, od loňského září vás pravidelně informujeme o tom, že náměstí čeká stavba

Více

ZPRAVODAJ. Zpravodaj č. 92 vyšel 21. 2. 2008

ZPRAVODAJ. Zpravodaj č. 92 vyšel 21. 2. 2008 ZPRAVODAJ Zpravodaj č. 92 vyšel 21. 2. 2008 ZASTUPITELSTVO OBCE 7. zasedání zastupitelstva obce se konalo 12. prosince 2007. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu o plnění usnesení z 6. zasedání ZO,

Více

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen NOV I N Y Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma K R ÁLOVÉDVORSK É R A DN ICE Červen 2008 Číslo 6 www.dvurkralove.cz Návštěva velvyslance ze Slovinska Dne 28. května navštívil velvyslanec Slovinské

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ

MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ srpnový PRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ 1 pravodaj srpnový 2004 MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ Výsledky voleb do Evropského parlamentu na území města Český Těšín K volbám, které se konaly ve

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Duben 2014 č. 7 Ročník XXIV. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Je zábava v centru města problém? Pracovní komise složená ze zástupců jednotlivých politických stran

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 9/2012 1 2 9/2012 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Vážení a mílí spoluobčané! Asi nejenom děti školou povinné a jejich pedagogové, ale i my všichni tak trochu pociťujeme nostalgii v

Více

na víceúčelovém hřišti u Sokolovny

na víceúčelovém hřišti u Sokolovny ČERVEN/2014 periodický tisk územního samosprávného celku Ročník XXXVIII zpravodaj SLAVIČÍNS KÝ Starosta města Slavičín Vás srdečně zve na XIV. ročník turnaje v sobotu 14. června 2014 komentuje: Petr vystoupí:

Více

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika Kalendárium akcí Sport Knihovna Č n o l S A A U n u í éš (n ot v b e i ), t y ro r o r odt n m s va l st l t z t. K n n e iš k ž e n ro r v j l n n

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Číslo 6 červen 2001. Kojetínská poliklinika má novou rehabilitaci. Z obsahu:

Číslo 6 červen 2001. Kojetínská poliklinika má novou rehabilitaci. Z obsahu: Číslo 6 červen 2001 Kojetínská poliklinika má novou rehabilitaci Z obsahu: * Informace pro občany * Rozhovor s Ing. Droběnou * Významné osobnosti města * Zprávy z mikroregionu - Záříčí a Uhřičice * Anketa

Více

hlučínskénoviny Město získalo ocenění za kvalitu ve veřejné správě

hlučínskénoviny Město získalo ocenění za kvalitu ve veřejné správě hlučínskénoviny V rámci 7. Národní konference kvality ve veřejné správě v Chrudimi byly uděleny ceny Ministerstva vnitra za úspěšný postup při zavádění metod kvality ve veřejné správě za rok 2010. Město

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM SPORTUJE 2012 DUBEN 2012 XV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Zastupitelstvo města Chrudim schválilo dne

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více