Zpravodaj obcí sdružených v mikroregionu Dolní Tošanovice Horní Tošanovice Hnojník Komorní Lhotka Ropice Řeka Smilovice Střítež Třanovice Vělopolí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj obcí sdružených v mikroregionu Dolní Tošanovice Horní Tošanovice Hnojník Komorní Lhotka Ropice Řeka Smilovice Střítež Třanovice Vělopolí"

Transkript

1 Červen 2008 č.3/ ročník V. Zpravodaj obcí sdružených v mikroregionu Dolní Tošanovice Horní Tošanovice Hnojník Komorní Lhotka Ropice Řeka Smilovice Střítež Třanovice Vělopolí České dny v Jaworzu více na str. 2 Pohádková sezóna s hořkým koncem více na str. 4 Co nowego w gnojnickiej szkole více na str. 8 Transaurus. Co to znamená? Tak už to bývá, že někdo svévolně ukládá nepotřebné a překážející věci někam (podél komunikací, do lesa, břehy toků apod.), nejraději mimo svůj pozemek a to nejen obyvatelé dané obce, ale často projíždějící návštěvníci. Jak problém takto znečištěného území obce řešit? Touto otázkou se často v minulosti zabývali zastupitelé obce. V roce 2003 vznikla v obci Třanovice iniciativa, jejímž iniciátorem byl zastupitel Martin Guznar. Jejím cílem byla snaha vylepšit prostředí v obci (jarní úklidy, likvidace černých skládek, úpravy prostranství, výsadba stromků apod.), zlepšit povědomí a spoluzodpovědnost za stav prostředí, vrátit se k dobrým zvyklostem a to za přispění dobrovolných aktivit. Iniciativa se ujala a akce následovaly i v dalších létech až dodnes. Nejcennější na tom je, že je to dobrovolná činnost (byť částečně odměněna formou služeb) a zúčastňují se jí dobrovolné složky působící na území obce zahrnující všechny generace. Předpokládáme, že to má i výchovný charakter. V minulém a tomto roce aktivita byla zaměřena nejen na sběr odpadků, ale i na výsadbu stromků. Situace, zdá se, že se postupně zlepšuje, přesto ke spokojenosti je ještě daleko. Od roku 2003 se této iniciativy zúčastnila slušná řada dobrovolníků účast. a odpr. 228 hod účast. a odpr. 270 hod účast. a odpr. 303 hod účast. a odpr. 303 hod účast. a odpr. 396 hod. Dovoluji si touto cestou poděkovat všem zúčastněným této akce a vyjádřit naději, že aktivita neochabne, byť i při údržbě a úpravách blízkého okolí vlastních nemovitosti. JanTomiczek, starosta obce Třanovice Účastníci zájezdu z Vělopolí Český zahrádkářský svaz ve Vělopolí každý rok organizuje jednodenní zájezdy. Jak jinak než za květinami a zahradami. Předchází jim řádná příprava, a to na pravidelných schůzkách výboru. Letos ve výběrovém řízení vyhrálo již tradičně Polsko. Jen jsme dali přednost výstavě květin v Chorzowie a teprve na zpáteční cestě jsme opět zamířili do Pudelka doplnit sortiment a utratit poslední eura, uvádí Vladislava Lalochová, starostka obce Vělopolí. Dotace Začátkem roku byl vyhlášen Moravskoslezským krajem Program obnovy venkova, ve kterém naše obce žádaly finanční prostředky na několik projektů. Začátkem května jsme se Účastníky zájezdu čekalo hned ráno milé překvapení, a to v podobě luxusního autobusu. Ač jsme malá obec, podařilo se nám zlákat padesát osob a autobus jsme tak zaplnili do posledního místečka. Výstavu květin v halách bych charakterizovala jako malou Floru Olomouc. Největší radost jsme měli z prodejních stánků. Skutečně bylo z čeho vybírat. Letničky, trvalky, keře, stromky, vodní i pokojové rostliny. Mezi nabízeným sortimentem skalniček byly i opravdové špeky, tedy vzácnější rostlinky, pokračuje starostka. Odpoledne celá skupina přesunula do Pudelka, ráje všech pěstitelů květin. Barvy a odrůdy kvetoucích rododendronů i azalek nás hned v úvodu ohromily. Za sebe mohu potvrdit, že je příjemné, ocitnout se mimo každodenní povinnosti a shon a jen sledovat, co dokáže příroda vytvořit, dodává Vladislava Latochová. (RV) dozvěděli výsledky. Některé obce byly uspokojeny a jejich projekty budou podpořeny penězi z tohoto programu. Chtěl bych především vyzdvihnout dva projekty, které byly podány za celý mikroregion, a které budeme díky těmto finančním prostředkům realizovat. Jedná se o projekt: Poradenství a informační systém v obcích Mikroregionu povodí Stonávky a o projekt Rekonstrukce hasičských zbrojnic v Mikroregionu obcí povodí Stonávky. Oba tyto projekty byly předloženy a schváleny starosty všech obcí Mikroregionu. Marian Cmiel

2 2 zpravodaj obcí sdružených v mikroregionu toval bohatým kulturním programem v němž vystoupily děti z polské i české základní školy v Hojníku, dětský folklórní soubor Ostravička, mládež PZKO ze Smilovic, akrobati z Vendryně a večer se o zábavu postarala kapela Dora Band. Dále jsme se prezentovali naší kuchyní a nápoji, které bylo možné zakoupit ve stáncích obcí Komorní Lhotka, Střítež a Horní Tošanovice. Celkově se náš mikroregion představil ve stánku připraveném Informačním centrem Mikroregionu obcí povodí Stonávky. O všechny vystavené materiály byl velký zájem a stánek se těšil návštěvnosti. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem účinkujícím, prodávajícím, organizátorům za skvěle odvedenou práci a doufám, že se opět příští rok sejdeme. Marian Cmiel České dny v Jaworzu Dne 3. května proběhly v polském Jaworzu České dny. Této akce se zúčastnilo i přes nepřízeň počasí velké množství návštěvníků z polské, ale i české republiky. Náš mikroregion se prezen- Dotace z programu LEADER Místní akční skupina Pobeskydí byla v dubnu letošního roku vybrána hodnotitelskou komisí Ministerstva zemědělství ČR k finanční podpoře na období let z Programu rozvoje venkova, osa IV - LEADER. Pro obce, podnikatele a neziskové organizace působící na území obcí v působnosti Místní akční skupiny Pobeskydí to znamená možnost podávání žádostí o dotaci na realizaci projektů v souladu se Strategickým plánem LEADER MAS Pobeskydí a pravidly pro opatření IV.1.2 Programu rozvoje venkova. Výzva k podávání projektů s upřesněním tématických okruhů bude vyhlášena s největší pravděpodobností koncem června nebo začátkem července letošního roku. Zveřejněna bude na internetových stránkách a vyvěšena na veřejně přístupných místech v jednotlivých obcích. Zájemci o dotace mají možnost získat podrobnější informace na internetových stránkách případně na kontaktním místě. Ing. Oto Onderek, MAS Pobeskydí KAMENICTVÍ WIZNER ul. Katowicka 32, Cieszyn Nabízíme: Výrobu a opravy žulových a teracových náhrobků (poradenství zdarma) inf.: Masivní stylový nábytek Hnojník 106 hledá čalouníka nebo zručnou osobu, která se to naučí na občasnou nebo i trvalou práci. Tel , , ing. Václav Chodura Výherci křížovky Do redakce opět přišlo více než 100 správných odpovědí s vyluštěnou tajenkou, která zní: U vína se nedají vést spory. Vylosováni byli : Alena Chudá, Střítež 240 Milada Michnová, Třanovice 19, Rudolf Schlesinger, Hnojník 207 Nabídka zaměstnání Místní akční skupina Pobeskydí z.s.p.o. se sídlem v Třanovicích č.p. 1 přijme do svého pracovního týmu pracovníka / pracovnici na pozici projektový manažer nebo administrátor projektů. Požadavky: vysokoškolské vzdělání (výjimka možná), znalost problematiky zpracování projektů - žádostí o dotace z programů podporovaných z fondů Evropské unie, znalost problematiky administrace projektů podpořených z fondů Evropské unie, velmi dobrá znalost práce na PC, výborná znalost českého jazyka, znalost anglického jazyka výhodou (není podmínkou), dobrá schopnost komunikace s veřejností. Místo pracoviště: v sídle společnosti Třanovice č.p. 1, Kapplův dvůr (Venkovská podnikatelská zóna), PSČ Pracovní podmínky: plat dohodou dle znalostí, vzdělání a praxe uchazeče, zajímavá a perspektivní práce, možnost prohlubování odborných znalostí formou školení a seminářů, příjemné pracovní prostředí v nových kancelářských prostorách, možnost stravování v místě, autobusové spojení. Žádosti o zaměstnání se strukturovaným životopisem zašlete do na ovou adresu nebo poštou na adresu: Místní akční skupina Pobeskydí z.s.p.o Třanovice č.p. 1. Vyřizuje: Věra Kratochvílová, tel.: , Výhercům blahopřejeme! Na způsobu převzetí výher se domluvte na OÚ v Horních Tošanovicích, tel Vydavatel: Sdružení obcí povodí Stonávky Třanovice 1 tel: Četnost: 6x ročně Místo vydání: Třanovice Vyšlo: 2. června 2008 Šéfredaktor: Bc. Vladimír Raszka tel: Výroba: AZ PROPRESS, s.r.o. Třanovice 1 Vydávání povoleno MK CR E ze dne Uzávěrka příštího čísla

3 zpravodaj obcí sdružených v mikroregionu ADRA vám děkuje Ve dnech proběhla v našem regionu Velikonoční sbírka,,pomáhat MŮŽE KAŽDÝ. Hlavní část této sbírky se soustředila ve školách, pak v podnikatelských centrech, nebo přímo v centrech obcí. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem občanům, kteří přispěli. Také chci poděkovat ředitelům těchto škol: ZŠ Třanovice, Polské ZŠ v Hnojníku, ZŠ ve Stříteži, ZŠ Smilovice, ZŠ v Komorní Lhotce, ZŠ Tošanovice a ZŠ v Těrlicku. Chci Vám poděkovat za Vaši vstřícnost a spolupráci v této věci. Je to milé pozorovat děti jak opravdově dávají svůj dar. Jedno děvčátko dávalo větší obnos peněz, dala jsem ji letáček se slovy:,,dej to přečíst mamince, aby věděla, jak ty peníze, co ti dala budou využity. Ona mě zaskočila, když řekla:,,to mi nedala maminka, to jsem si vzala ze své pokladničky. Jsme si vědomi, že je to velmi dobrý výchovný moment pro jejich budoucí život. Využití této sbírky bude Letos na podzim to budou dva roky, kdy byla dokončena přestavba původní části budov zemědělského areálu, známého pod názvem na podporu obětí teroristických útoků a humanitárních katastrof na území České republiky a zemí, které jsou prioritní pro zahraniční rozvojovou spolupráci, tj. Srbsko, Moldavsko, Bosnu a Hercegovinu, Jemen, Vietnam, Mongolsko, Zambii, Angolu, Afghánistán, Keňu, Kambodžu, Indii a Uzbekistán a dále pro země, ve kterých Nadace ADRA realizuje rozvojové a humanitární projekty, tj. pro Bangladéš, Bulharsko, Pákistán, Thajsko, Libanon, Ukrajinu a Nepál. Celostátní výtěžek Velikonoční sbírky činil Kč, regionální výtěžek činil Kč. Vzhledem k rostoucím cenám musím jménem ADRY znovu poděkovat všem, kteří přispěli, a především děkuji bohu za to, že můžeme být stále v pozici dáváni, na rozdíl od těch, kteří naši pomoc potřebují. Za ADRU v tomto regionu Marcela Kašparová Další služba občanům v Třanovicích EKIS BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEŘEJNOST Kapplův dvůr, na moderní podnikatelský inkubátor, který je součástí Třanovické průmyslové zóny. V nových prostorách našla své působiště spousta firem a společností, které svými službami přispívají k dalšímu rozvoji v regionu a to, jednak v oblasti obchodně podnikatelské, ale také službami pro veřejnost. Právě jednou z takových to firem je Energetické Konzultační a Informační Středisko EKIS. Zřizovatelem sítě těchto středisek je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a jejich hlavním posláním je bezplatné poradenství široké veřejnosti, a to v oblasti energetických úspor, zvyšování energetické účinnosti a také využívání a zavádění obnovitelných zdrojů energie do praxe. Žadatelé o konzultaci mohou středisko navštívit každé pondělí a středu od hodin nebo si domluvit telefonicky schůzku na čísle Ing. Vladimír Baginský Kubánská bezpečnost aneb svařování v Havaně Fotka od našeho věrného čtenáře je určena především pro ty z vás, kteří umějí svařovat, mají svářečské oprávnění nebo se o tuto činnost alespoň na chalupě či chatě někdy pokoušeli. Takhle se to dělá v Havaně. (RV) Naši práci můžete podpořit finančním darem na účet číslo /0300 nebo odesláním dárcovské SMS ve formě DMS ADRA na číslo Nabídka nebytových prostor v Třanovicích Společnost Třanovice služby, o.p.s. nabízí k dlouhodobému podnájmu kancelář včetně sociálního zázemí o celkové výměře 36 m 2 v areálu podnikatelského centra Kapplův dvůr. Bližší informace na tel nebo Den matek pracovní dílny 3 Také letos jsme v ZŠ Smilovice oslavovali Den matek. V pondělí se maminky sešly v tělocvičně školy a poslechly si básničky a písničky. Děti jim zahrály a zazpívaly pohádku O Budulínkovi. Žákyně, které navštěvují kroužek hry na flétnu, zahrály maminkám několik lidových písní. Potom si maminky v pracovních dílnách mohly vyzkoušet, co všechno dělají jejich ratolesti v rámci předmětu pracovní činnost. Některé zkoušely aranžovat přírodniny a květiny z krepového papíru, jiné vytvářely ozdobné předměty z keramické hlíny. V další dílně si nazdobily sklenice nebo látku pomocí ubrouskové techniky. Některé maminky daly přednost tradiční činnosti, a to přípravě studené kuchyně. Společně s dětmi pak ve školní jídelně mohly ochutnat, co vyrobily. Odpoledne, společně strávené při činnosti se svými dětmi, se jistě líbilo všem zúčastněným. Na některé rodiče čekala ještě v průběhu týdně brigáda na úpravě pozemku školního dvorku. Všem, kteří si našli čas a přišli pomoci, děkujeme. Jana Dybová Pozn. Další fantazii se meze nekladou. V horku se dá nátělník i sundat, aby popálení bylo rovnoměrné, brýle sundat (vždyť přes ně stejně není vidět.) pod nohy lze dát rybářskou stoličku nebo si vypomoci manželkou provádějící známý cvik kočičí hřbet. Práci zdar!

4 4 zpravodaj obcí sdružených v mikroregionu Pálení čarodějnic Pálení čarodějnic (také Filipojakubská noc, Valpuržina noc nebo Beltine) jsou označení pro noc z 30. dubna na 1. května. Je to velmi starý a dodnes živý lidový svátek. Tuto noc se lidé schází u zapálených ohňů a slaví příchod jara. Na některých místech se staví májka. Noc z 30. dubna na 1. května bylo pokládána za magickou. Svátek se původně pravděpodobně slavil o úplňku, jenž byl nejblíže dnu, nacházejícímu se přesně mezi jarní rovnodeností a letním slunovratem. Lidé věřili, že tuto noc se čarodějnice slétají na čarodějnický sabat a skutečně je tato noc jedním z největších pohanských svátků. Lidé také věřili například v otevírání různých jeskyní a podzemních slují, ve kterých se daly nalézt poklady. Hlavním úkolem tohoto starého lidového svátku byla oslava plodnosti. Na ochranu před čarodějnicemi (původně před zlými duchy a démony obecně, čarodějnice jsou až výsledkem inkvizičních procesů) se na vyvýšených místech zapalovaly ohně. Postupem času se z těchto ohňů stávalo pálení čarodějnic. Zapalovala se smolná košťata a vyhazovala se do výšky. Popel z těchto ohňů měl mít zvláštní moc pro zvýšení úrody. Někdy se rozhrnutým popelem vodil dobytek k zajištění plodnosti, jindy se přes oheň skákalo kvůli zajištění mládí a plodnosti. Zvyky a tradice českých vesnic vychází přímo z pohanství, oslavy přírody jsou ale silně ovlivněny křesťanstvím, které se snaží pohanství vykořenit. Podobný svátek se slaví v mnoha jiných evropských zemích (Skotsko, Irsko, Wales, Švédsko, Finsko, Polsko, Německo, Rakousko). Různé země označují tento svátek různými jmény. (RV) Pohádková sezóna s hořkým koncem Doslova pohádkovou sezónu zažili stolní tenisté SSK Wopexim Komorní Lhotka. Po posílení kádru hlavní tým ve složení Heuman, Chudík, Macura, Kroupa naskočil poprvé do krajské soutěže s cílem záchrany. Po šestém kole měl tým vyrovnanou bilanci tři výhry a tři porážky. Jenže pak následovala série čtrnácti výrazných výher v řadě. I dosud vedoucí Orlová a její devítibodový náskok vzal za své. Z Komorní Lhotky odjela s porážkou 10:3 a tým se vyhoupl do čela soutěže, kde už zůstal až do konce. V příští sezóně tedy uvidíme pro vesnici nevídanou Divizi. Snad uvidíme. Paradoxně den na to obecní zastupitelé zvedli klubu nájem ve VÚH dvojnásobně. Proč? Prozatím se ještě vyjednává, takže doufejme, že zvítězí zdravý rozum a klub se nebude muset stěhovat, nebo dokonce vyhlásit zánik. Pro úplnost ještě B-tým se zachránil v Okresním přeboru, C-tým skončil v OS2 na šestém místě a D-tým skončil třetí v OS3. Libor Przeczek Wopexim cup zůstal doma Po ukončení sezóny se konal VI. ročník nočního turnaje ve stolním tenise Wopexim cup, který pořádá SSK Komorní Lhotka ve Víceúčelové hale. Letošního silně obsazeného turnaje se zúčastnilo rekordních 62 hráčů. Šest přijelo tradičně ze slovenského Strečna. Ve finále, kolem třetí hodiny ranní, zvítězil domácí Aleš Kroupa nad Žídkem z Frýdlantu. Hlavní turnaj Čtyřhry 1. Kroupa Aleš, Kom. Lhotka 1. Babinec-Klimek, Frýdlant 2. Žídek Jiří, Frýdlant 2. Vančura-Hrabec Metylov., Slezan F-M 3. Babinec Zdeněk, Frýdlant 3. Urbaniec-Přeček, Cígler Vojtěch, Frýdlant Ropice, Kom.Lhotka Zrelica-Klocaň, SVK Strečno Takhle se pálila čarodejnice ve Vělopolí. Vedlejší turnaj 1. Procházka Rudolf, Smilovice 2. Čečotka Dušan, Oldřichovice 3. Litráková Taťána, Kom.Lhotka Hrabec Tomáš, Slezan F-M Libor Przeczek Příspěvková organizace při ZŠ a MŠ Ropice nabízí pracovní místo vedoucí školní jídelny. Předpoklady: středoškolské vzdělání ekonomického nebo potravinářského zaměření, aktivní práce na PC v programech Word a Exel, morální bezúhonnost, kreativita. Žádost a životopis doručte na adresu: Základní škola Ropice, Ropice 146, Ropice do Informace na tel č

5 zpravodaj obcí sdružených v mikroregionu Májová veselice v Řece Opět po dlouhých letech se rozhodl starosta obce uspořádat májovou veselici, která, jak si myslí starosta, patří do každé vesnice. V sobotu 17. května starosta obce Tomáš Tomeczek oficiálně zahájil májovou veselici ze zastřešeného pódia. Následně předal moderování celého dne paní Dagmar Molinové. Připravený bohatý program byl velkým lákadlem pro širokou škálu návštěvníků, hlavním odpoledním programem bylo vystoupení Varmužové cimbálové muziky z Mistřína, které o přestávkách doplňovaly taneční soubory PZKO ze Smilovic, Třanovic a Break Dance z Třince. Pro děti byla zajištěna zdarma projížďka na voze s koňským povozem, skákací hrad prohlídka hasičské Tatry z HZS Třinec. Největší počet návštěvníků přilákalo až večerní představení zpěváka Standy Hložka, který vyplnil hodinový blok písní jak z dob minulých, tak současných. Následně ho na pódiu vystřídala legenda rokenrolu Elvis Presley alias Vláďa Lichnovský, který si na vlastní kůži vyzkoušel co dokážou fanynky z Řeky, kdy v jednom okamžiku musel před nimi prchnout, aby zůstal dál nestárnoucím idolem. Tato akce by se jen stěží uskutečnila bez sponzorských darů hlavně: Ski areál Řeka, koupelny Lorek, Pizzerie u Martina, Autodílny Veliký, Arnet Consulting. Velké poděkování patří všem složkám za přípravu a za samotné zabezpečení stánků s občerstvením. Starosta si rád vyslechne kladné i záporné připomínky k této akci, aby mohl přemýšlet nad další májovou veselici nebo jinou akci pro občany. Více fotografií na webových stránkách obce. Tomáš Tomeczek Dobrovolní hasiči okrsku GODULAN se utkali v 1. kole požárního sportu Když se dobrovolní hasiči sejdou k cvičné soutěži, nejde ani o záchranu životů, i když se bojuje jako o život, ale spíše o setkání, poměření sil a zjištění, co je nového u hasičů ve vedlejší vesnici. K takovému měření sil se sjely do Řeky v sobotu 3. května jednotky dobrovolných hasičů Hnojníka, Horních Tošanovic, Stříteže, Třanovic a samozřej- 5 stva mužů ve složení: Petr Baron, Vratislav Hrabinský, Jakub Lipowczan, Lukáš Pavelka, Luboš Pupík, Ladislav Smilovský, Zbyněk Slanina, Tomáš Světlík a žen ve složení: Tereza Gellrichová, Zuzana Hanková, Zdeňka Havlíčková, Kateřina Lipowczanová, Blanka Pavelková, Jarmila Slaninová, Eva Světlíková, Kateřina Světlíková si vybojovala start v okresním Obec nepadne Již několik let upadal kříž na věžičce Obecního úřadu. Byl vsazen do dřevěného trámu a neměl dostatečné krytí proti dešti. Tohoto si všímali jak turisté tak i občané obce a komentovali to větou: Když spadne kříž, padne i obec. Pomocí auta s plošinou jsme společně s Romanem Kostkou kříž opět narovnali a opravili. Občané mohou nějakou dobu určitě klidně spát, uvedl starosta obce Tomáš Tomeczek. V této souvislosti by potřeboval Obecní úřad provést celkovou rekonstrukci, proto jsem již podal žádost o dotaci na přípravu projektové dokumentace, dodal. (vr) mě nemohlo chybět družstvo pořádající SDH, Řeka. I když počasí již tradičně nepřálo, pořádající sbor měl vše perfektně zorganizováno. Každé družstvo mělo dva pokusy, počítal se lepší čas. Rozhodovaly vteřiny a výsledné časy všech družstev byly vyrovnané. Nejúspěšnější a tedy i postupujícím družstvem do 2. kola se stali hasiči z Horních Tošanovic, jak družstvo mužů, tak i žen. Druž- kole, které proběhne ve Frýdku Místku. Blahopřejeme a držíme palce v další soutěži. Ale to nebylo tím nejdůležitějším na tom deštivém sobotním dopoledni. Tím je pocit sounáležitosti dobrovolných hasičů a spolupráce při záchraně životů ohrožených osob a jejich majetku. JS

6 6 zpravodaj obcí sdružených v mikroregionu Festival kreslení v Komorní Lhotce poosmé Již poosmé proběhl v pátek 16. května festival kreslení Krajina kolem nás, který byl zorganizován Základní školou T.G.Masaryka a Obecním úřadem v Komorní Lhotce. Pozvání přijalo 174 výtvarníků z okolních obcí Komorní Lhotky, ze slovenského Strečna a Belé, polských měst Jaworze, Zabrze a Boronów. Opět se soutěžilo v šesti věkových kategoriích, zvláštní kategorii tvořili klienti ISÚ z Komorní Lhotky. Zajímavostí je jistě skutečnost, že nejstarší účastnici této akce bylo 88 let! Po deštivém ránu se počasí umoudřilo, a tak po zahájení v areálu hotelu Premiér se všichni soutěžící vydali kreslit či malovat přírodu a zajímavá místa v Komorní Lhotce. V každé kategorii vybrala pětičlenná porota vítěze, kteří byli odměněni zlatou, stříbrnou či bronzovou medailí, diplomem a věcnými cenami, všichni ostatní pak malou pozorností od Obecního úřadu. Poděkování patří Třineckým železárnám, a.s., Obecnímu úřadu Komorní Lhotka a panu Tomáši Unuckovi, kteří se stali sponzory celé akce. Děkuji rovněž pedagogům ZŠ Komorní Lhotka a ochotným dobrovolníkům, kteří se na organizaci a zdárném průběhu této náročné akce podíleli. Gabriela Palarčíková ředitelka ZŠ Komorní Lhotka Ozdravný pobyt Děti před oponou 2008 Začátkem dubna se páťáci ZŠ Komorní Lhotka a ZŠ Sviadnov zúčastnili ozdravného pobytu na Ostravici. Chata Svoboda nám nabídla nejen ubytování, velmi dobré stravování, prostory pro výuku, ale svým skvělým umístěním i krásné přírodní prostředí. Každý den byl zahájen rozcvičkou, pak následoval úklid pokojů i jejich bodování. Po snídani jsme se vrhli na výuku. V odpoledním klidu se nejčastěji tvořil a připravoval večerní program. Nechyběla návštěva Ostravice, vycházky k Lysé hoře a blízkého okolí, paní učitelky nám připravily sportovní odpoledne a spoustu her, denně proběhlo hodnocení předešlého dne. Na hotelu Montér jsme denně trávili podvečer návštěvou krytého bazénu, sauny a vířivky. Večer jsme hráli společenské hry, nechyběl ani karneval. Týden rychle uběhl a my jsme museli balit. Zůstaly nám už jen vzpomínky na prima dny a na nové kamarády a kamarádky. Bylo to zkrátka SUPER! Gabriela Palarčíková a žáci 5. ročníku ZŠ Komorní Lhotka Osmnáctého dubna se do Třanovic opět sjely dramatické kroužky a divadelní soubory. Dopoledne se hrálo pro žáky okolních škol a odpoledne pro veřejnost. Akce se účastnilo sedm souborů a shlédnout bylo možno dvanáct zajímavých vystoupení. Poprvé letos přijeli hosté z Albrechtic a přivezli s sebou divadelní hru českého génia J. Cimrmana Afrika, která jistě zaujala diváky všech věkových kategorií. Všechna vystoupení byla velmi hezká a ukázala různorodost dramatické práce s dětmi. Partner akce: Obec Třanovice, občanské sdružení Slunce. Sponzoři: Spetra a.s., Vinis s.r.o., EM&Ka PRO GLOBAL SERVICES s.r.o. Děkujeme všem vedoucím souborů za náročnou přípravu a sponzorům za podporu. David Molitor Obecní knihovna v Komorní Lhotce Pravidelné hlasité čtení učí dítě jazyku a myšlení, rozvíjí jeho paměť a obrazotvornost a má vliv na jeho emocionální vývoj a formování návyku číst v dospělosti. ŠKOLA NARUBY je projekt Klubu dětských knihoven SKIP na podporu čtenářství v rámci celostátní kampaně Celé Česko čte dětem. Máte malé děti nebo vnoučata? Máte smysl pro humor a jste ochotni věnovat dětem svůj čas? Tak neváhejte a přihlaste se do akce Škola naruby. V knihovně si vyzvedněte deníček žákovskou knížku pro děti a rodiče, (sourozence, babičky, dědečky, tetičky i strýce) a zapojte se do společného hlasitého čtení. Mohou číst nejen dospělí dětem, ale i děti dospělým. Střídání si každá rodina určí sama. Do deníčku si zapisujte vše, co společně přečtete. Děti čtení oznámkují a podepíší, mohou také namalovat obrázek nebo napsat pochvalu či poznámku, (např. tatínek dneska při čtení usínal - babička nemohla najít brýle ). Stejně tak rodiče oznámkují hlasité čtení dětí, namalují obrázek, napíší pochvalu nebo poznámku, (nemohl přečíst slovo, přeskakuje věty, aby si zkrátila čtení ). Spolu s Vašimi dětmi strávíte společné chvilky při čtení oblíbených knížek a vytvoříte si tak příjemnou atmosféru rodinné pohody. Pavlína Mlčochová Bližší informace: pondělí, úterý, čtvrtek od 12 do 17 hodin tel

7 zpravodaj obcí sdružených v mikroregionu Přijďte se podívat na oslavy 80. výročí založení školy ve Stříteži! 7 Před 80 lety se uskutečnil sen mnoha občanů střítežských (citováno ze školní kroniky), když byla koncem září roku 1928 slavnostně otevřena budova české Obecné školy s československým jazykem Nabízíme stavby rodinných domů od základové desky až po střechu, veškeré zednické práce, obklady, dlažby, omítky, fasády, zateplování fasád, pokrývačské práce, zámkové dlažby. Kontakt: Jiří Fluksa, Příborská 12/1585, F-M, , Přijmeme zedníky s praxí, klempíře a pokrývače, zámečníky. Frýdek-Místek volejte PO-PÁ 8 14 hod vyučovacím. Po čtyřech letech existence české školy (od roku 1924) v pronajaté místnosti v domě jednoho z místních obyvatel, pana Kotajného, konečně měli učitelé i děti dostatek prostoru pro vyučování. Slavnostní nálada při otevírání školy byla umocněna také otevřením první české mateřské školy v naší obci. Prvním správcem školy byl jmenován Přemysl Micka (tuto funkci zastával již od roku 1924) a první pěstounkou v mateřské škole byla Hedvika Kašková. Abychom dětem přiblížili historii života naší školy, probíhají již od září ve škole nejrůznější aktivity a projekty fotosoutěž "O nejstarší foto školy", výtvarné soutěže (1. ročník Škola dříve a dnes, 2. ročník Školák dříve a dnes, 3. ročník Učebnice dříve a dnes, 4. roč. Ve třídě dříve a dnes, 5. roč. Učitel dříve a dnes ), sběr informací o škole z doby prarodičů, beseda s pamětníky a kronikářem obce, výsadba památného stromu ke Dni Země, pěvecká soutěž ve slezském nářečí, literární soutěž na téma "Moje škola", nácvik divadelního představení apod. DEN OSLAV 80. VÝROČÍ ŠKO- LY pro veřejnost připadne na sobotu , kdy ZŠ a MŠ Střítež ve spolupráci s Občanským sdružením Rady rodičů a pod záštitou Obce Střítež a sponzorů připravuje tyto akce: Den otevřených dveří (od 10:00 hod. do 16:00 hod. v prostorách ZŠ a MŠ) Kulturní vystoupení dětí (ve 13:00 hod. v KD Střítež) Dětské radovánky (od 15:00 hod. na hřišti vstupné 50 Kč) Program radovánek zajistí Rádio Čas, uvádět bude moderátor Aleš Šklubal, o hudbu se postará DJ z Rádia Čas. Po programu následuje Tombola a večerní zábava s Dora Bandem. Za pomoc při přípravě oslav naší školy děkujeme: OS Rady Hypotéky - bankovní i nebankovní Hotovostní půjčky, Pojištění majetku i osob Stavební spoření a úvěry, Investování, penzijní fond Ing. Marie Šmídová, , Do banky už nemusíte, vše vyřídíte v pohodlí doma. Provádíme geodetické práce v oblasti katastru nemovitosti, např.: - geom.plán pro zaměření novostavby, přístavby, rozdělení pozemku, - výškopis, polohopis, věcná břemena, zaměření skutečného stavu, vytyčování staveb atd. Ing. Aleš Novotný Podnikatelské centrum Třanovice 1 tel.: mail.: rodičů, Obci Střítež, firmám Resk s. r. o. - Třinec, R&R Kámen s. r. o. - Český Těšín, Lesostavby a. s. - Frýdek-Místek, PINMARK s. r. o. - Oldřichovice, T-Print s. r. o. - Třinec, Magnolia - Střítež, Enviform, s. r. o. - Třinec, Mitrenga a. s. - Brno, Třinecký Inženýring a. s., TOZOS, s.r.o. Tošanovice, dále Svazu zahrádkářů Střítež, Ing. Kaczmarczykovi z Vělopolí, Mysliveckému sdružení Černá- Střítež-Vělopolí, Svazu důchodců Střítež, OS Střítež-za zdravé životní prostředí. V souvislosti s připravovanými oslavami se obracíme na všechny ochotné občany s prosbou o zapůjčení jakýchkoliv materiálů týkajících se života školy (od 1924 do 1960) fotografie, sešity, výkresy, vysvědčení, památníky, učebnice a další pomůcky (kontakt nebo ). Děkujeme a těšíme se na Vaši účast. Dagmar Machálková Naszi Tutejszaci: Teodor i Sztefan Jak wszyscy wiymy, za totacza se wszystkim starali ło patrzicznóm kulture. Teodor ze Sztefanym dostali listki do dziwadła na jakomsi tragedyje. Pojechali cugym do Cieszyna, stawili se do Tempa na jakisi gablik a jasne i piwko było. Jak już siedzieli w tym dziwadle, naroz Teodor prawi: Mnie se chce pierdnóć! Ale to se tak nie mówi, rzekni, że puszczosz holubiczke! Prawi Sztefan. Jo puścił holubiczke po chwilce mówi Teodor. Dobre, dobre mówi Sztefan. Jo zaś puścił holubiczke Ja ja, nie wszymo se go Teodor! A jak już tych holubiczek było piekne hejno naroz go ze zadku poklepoł jakisi chłop i prawi: Wy jak nie przestaniecie puszczać ty holubiczki tak wóm tyn gołymbnik rozkopiym aji z wajcami. Roz sie lutowoł Teodor Sztefanowi. Staro furt narzyko, że mało zarobiym tak ji prawiym: Dyć żeś je tako chytro, tak idź i przirób też co. Wieczór se zebrała i kajsi pojechała. Rano wysypie na stole piynci stówke a dziesiynć korón! Tóż tóm piyncistówke to rozumiym, ale tych dziesiynć korón??? Chm, prawi, to mi dowoł skoro każdy!

8 8 zpravodaj obcí sdružených v mikroregionu MATECZKO KOCHANA nad wszystko na świecie. Żyłem z Tobą szczęśliw, jako małe dziecię. Piękna piosenka, którą uczono nas w dziecinstwie śpiewać. Słowa te kryją w sobie wiele czułości, serca, uczuć i miłości. Skończył się przepiękny miesiąc maj. Przyroda w pełni zakwitła i zaczęła nas darzyć radością. Maj to miesiąc, w którym obchodzimy święto MAMY -,,Dzień Matki. Co wzsystko kryje się w słowie M A M A to nieprzespane noce, radość, łzy, uśmiech, rada, koleżeństwo i...czyste ubrania, dobra kuchnia......pierwszych uczyłaś nas kroków, pierwszych słów nas uczyłaś, każdą łzę nam otarłaś, mamusiu nasza miła. Rola matki jest bardzo trudna, wymaga dużo wysiłku, stanowczsci oraz własnego moralnego przykładu. Trzeba uczyć zachowania, szacunku, miłości dla ojczyzny i cierpliwości. bo Tyś mnie uczyła modlić się do Boga, jak Ci się odwdzięczę MATUŚ moja droga Każda matka chce wychować swe dziecko jak najlepiej. Często jednak są popełniane błędy. Niewolno spełniać każdej zachcianki dziecka (nikiedy wymuszają sobie dzieci różne rzeczy płaczem, krzykiem, tupaniem nóg.). Trzeba uczyć, że życie to nie róże, ale ciernie też kolczaste. Należy nie tylko brać, ale trzeba także dawać. Niekedy dziecko dostaje się do nieodpowiedniego towarzystwa a przestrogi matki idą na boczny tor. Dobra iskierka jednak w sercu tli. Po czasie wzpłonie i dziecko uświadamia sobie swój błąd. Tylko matka przebacza, rozumie i chroni swe dziecko. Niekiedy dziecko nawracana się na dobrą drogę dopiero nad mogiłą matki. Czasami jest naodwrót. W dzieciach widzi się geniusza. Dziecko dostaje czego zapragnie a matka go ciągle usprawiedliwia. Pamiętajmy! Dzieci to dokładna kopia swych rodziców. Trzeba zawsze stać nogami na zemi, umieć karać, ale również trzeba umieć chwalić, chwalić Aniela Živná Co nowego w gnojnickiej szkole 28 marca występ uczniów naszej szkoły na koncercie Zbigniewa Wodeckiego w Czeskim Cieszynie - Aneta Zagóra, Michał Firla, Maja Kłosińska, Jolanta Kowalczyk i Nela Marosz. Kwiecień Mistrzostwa Polskich Szkół w Pływaniu: Bogdan Nogol kl.vii srebrny medal, Wiktor Kowalczyk kl. VII brązowy medal Jaro přišlo k nám finał konkursu piosenki ludowej Katarzyna Zagóra kl. III 2. miejsce Maja Kłosińska, Jolanta Kowalczyk kl. IX duet 2. miejsce Konkurs Czytelniczy Ogniwa - w finale wzięło udział 26 uczniów II stopnia. Pikomat konkurs matematyczny polskich szkół - Tomasz Kowalczyk kl. V 1. miejsce - Marek Wałach kl. V 2. miejsce - Barbara Polok kl. V 3. miejsce Zawody lekkoatletyczne Kinderiáda - eliminacje wojewódzkie - Anna Nogol kl. III 1. miejsce w biegu na 60m - Marta Grzegorz kl. IV 1. miejsce w biegu na 60m - Radek Cienciała kl. II 3. miejsce w skoku w dal - bieg sztafetowy 7. miejsce z 21 drużyn - klasyfikacja drużynowa 10. miejsce z 21 drużyn Werk Anděl konkurs piosenki rozrywkowej Michał Firla kl.vi nagroda jurorów Maj Majowa Poprzeczka skok wzwyż - Wiktor Kowalczyk kl.vii 3. miejsce Śląskie Śpiewanie eliminacje finałowe Piekary Śląskie Aneta Zagóra kl.vii 2.miejsce Maja Kłosińska, Jolanta Kowalczyk kl.ix 3. miejsce duet nagrody zostaną przekazane w Koszęcinie siedzibie zespołu Śląsk - na występie galowym razem z zespołem Śląsk Międzynarodowy Festiwal Plastyczny w Ligotce Kameralnej Aneta Zagóra kl.vii 1. miejsce w swojej kategorii Marek Przeczek kl.ii 3. miejsce w swoje kategorii Uczniowie naszej szkoły prezentowali się w MK PZKO Cierlicko Kościelec, w Jaworzu Polska, na Jubileuszu MK PZKO w Śmiłowicach. Z okazji Dnia Ziemi uczniowie naszej szkoły wyruszyli do źródła Stonawki, gdzie umieścili tabliczkę z napisem. Przewodniczący OS Klíč-Klucz z Ligotki Kameralnej pan ing Stanisław Śniegoń, zaznajomił uczniów z florą i fauną wokół rzeki Stonawki. W drodze powrotnej zbierali wszystko to co nie powinno się w przyrodzie znajdować. Na koniec rozpalili koło sauny ognisko i opiekli sobie smaczne parówki. Akcje można zaliczyć do bardzo udanych! FOTBALOVÝ KEMP Máte rádi pohyb a nechcete o prázdninách jen lenošit? Jste zváni k větší porci aktivního fotbalu. Fotbalový kemp, na kterém můžete být, dává hráčům příležitost, osvojit si základní i pokročilé fotbalové dovednosti. Křesťanské prostředí umožňuje mladým lidem nejen sportovně růst pomocí kvalitního tréninku, ale také najít si nové přátele a dozvědět se o důležitých životních hodnotách, které jsou založeny na biblických principech. Tréninky na táborech vede zkušený mezinárodní tým, který má dlouholetou praxi s trénováním a vedením mládežnických týmů po celém světě. Termín kempu: Přihlásit se mohou nejen kluci, ale i dívky! (začátečníci i pokročilí). Věková hranice přihlášených je let. Cena: 1100 Kč (zahrnuje ubytování, pronájem hřiště, stravu, pitný režim). Ubytování je na školícím středisku KARMEL-Smilovice. Tréninky budou probíhat na hřišti TJ Smilovice. Bližší informace: tel , , Možnost přihlášení nejpozději do 20. července (Pořádá odbor mládeže SCEAV v rámci projektu M.I.S.E. Ve spolupráci s Ambassadors in sport)

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU. Z jednání rady obce (RO)

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU. Z jednání rady obce (RO) INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Z jednání rady obce (RO) RO schválila uzavření smlouvy o věcném břemeni s ČEZ Distribuce, a.s., na p. č. 2088/3 ost. plocha a p. č. 2088/7 ost. plocha pro stavbu přípojka podzemního

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2003

V Ř E S K O V Á K květen 2003 V Ř E S K O V Á K květen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již páté číslo našeho Vřeskováka. Když říkám našeho mám na mysli to, že spousta vás vítá vydávání tohoto listu ( záporné odezvy

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2015

Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2015 Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2015 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o obci: Adresa: Obec Smilovice, Smilovice čp. 13 Telefon

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám ten rok opět rychle uběhl. Někomu bylo veseleji, někomu se už zase tolik nedařilo. Všem ale dává konec roku možnost ohlédnout se zpět, říci, co bylo dobré, co se povedlo, co

Více

O b e c V e n d r y n ě kulturní - společenské, turistické a sportovní akce v roce Termín Název akce Organizátor Místo konání

O b e c V e n d r y n ě kulturní - společenské, turistické a sportovní akce v roce Termín Název akce Organizátor Místo konání O b e c V e n d r y n ě kulturní - společenské, turistické a sportovní akce v roce 2016 Termín Název akce Organizátor Místo konání 31. prosince 2015 Oslava nového roku Klub zábavy a sportu Záolší parčík

Více

Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ. Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a

UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ. Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a dobou naděje na novou úrodu, plodnost, nové vztahy? Je to samozřejmě JARO. S jarem přichází všechno

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

CESTOVNÍ DOKLADY PRO DĚTI DO 15 LET Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování cestovních dokladů.

CESTOVNÍ DOKLADY PRO DĚTI DO 15 LET Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování cestovních dokladů. CESTOVNÍ DOKLADY PRO DĚTI DO 15 LET Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste například,

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Životický portál. Od 28. září do 5. října 2015

Životický portál. Od 28. září do 5. října 2015 Životický portál Od 28. září do 5. října 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci září oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk MACÍČKOVÁ Anna VOSOL Jaroslav ČERNOCH Miloslav 21 209 65 96 75 70 GERYKOVÁ Božena

Více

Oblastní unie neslyšících Olomouc. INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce

Oblastní unie neslyšících Olomouc. INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce organizace Dobré místo pro život pořádala již 3. ročník Olomoucké koloběžkiády, která se konala na podporu Oblastní Unie neslyšících v Olomouci.

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Životický portál. Od 4. dubna do 10. dubna 2016

Životický portál. Od 4. dubna do 10. dubna 2016 Životický portál Od 4. dubna do 10. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

Zpravodaj Obce Hrádek

Zpravodaj Obce Hrádek Zpravodaj Obce Hrádek 26.března 2008 Příprava výstavby kanalizace a ČOV v Hrádku a Tedražicích V současné době se intenzivně dopracovává žádost o získání dotace z Operačního programu Životní prostředí

Více

Příměšťák "Jaro v Majáku"

Příměšťák Jaro v Majáku Příměšťák "Jaro v Majáku" První tři dny jarních prázdnin proběhl v pobočce Maják příměstský tábor. Jaro v Majáku - tak se jmenoval letošní příměstský jarní tábor konaný na pobočce Maják. V průběhu tábora

Více

si Vás dovolují pozvat na: Národní konferenci VENKOV 2010 na téma Rozvoj venkova po roce 2013

si Vás dovolují pozvat na: Národní konferenci VENKOV 2010 na téma Rozvoj venkova po roce 2013 Ministerstvo zemědělství v rámci Celostátní sítě pro venkov Krajské sdružení NS MAS ČR, o.s., v Královéhradeckém kraji, Národní síť Místních akčních skupin ČR, o.s., Spolek pro obnova venkova ČR, Agrární

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

SOKOLSKÉ HRY BEZ HRANIC podtitul: ANI FOTBAL NÁM NENÍ CIZÍ INFORMACE / PROGRAM

SOKOLSKÉ HRY BEZ HRANIC podtitul: ANI FOTBAL NÁM NENÍ CIZÍ INFORMACE / PROGRAM INFORMACE / PROGRAM Termín konání: 14. 7. 16. 7. 2017 Místo: fotbalové hřiště Červené Janovice Cíl akce: - sportovní setkání družstev z obcí regionu a tělocvičných jednot Župy Tyršovy - oslavy 50 let fotbalového

Více

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm tisková zpráva ze dne 8. března 2016 Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm VALAŠSKÝ ROK 2016 20. 3. 2016, od 10.00 - KVĚTNÁ NEDĚLE v kostele sv. Anny v Dřevěném městečku

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

3. číslo. Zpravodaj Březen Domov Srdce v dlaních

3. číslo. Zpravodaj Březen Domov Srdce v dlaních 3. číslo Zpravodaj Březen 2016 Domov Srdce v dlaních V měsíci dubnu narozeniny slaví: 07.4. Dagmar Hofrichterová 10.4. Marie Pospíšilová 14.4. Hana Hrubá 14.4. Václav Slánský 15.4. Marie Forsterová 29.4.

Více

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2015

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2015 PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2015 LEDEN Novoroční výšlap chata Anna rozhledna Čtvrtek 1. ledna 2015 Pátek 9. ledna 2015, Indoor golf GCMA Zimní turnaj v patování 1.kolo Sobota

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2014 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o obci: Adresa: Obec Smilovice, Smilovice čp. 13 Telefon

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

Přehled přijatých usnesení z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010

Přehled přijatých usnesení z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010 z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 66 1910 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 58. schůze rady ze dne 19.11. 2009, z 65. schůze

Více

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy:

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy: Zpravodaj obce MIKOLAJICE Březen 2015 Váţení a milí občané, v tomto vydání obecního zpravodaje Vám opět přinášíme důležité informace o dění v obci Mikolajice. Také se v několika řádcích ohlédneme za již

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2013

V Ř E S K O V Á K duben 2013 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K duben 2013 Vážení spoluobčané, v současné době byly zpracovány všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice. Nyní budou předloženy zastupitelstvu,

Více

Životický portál. Od 5. října do 11. října 2015

Životický portál. Od 5. října do 11. října 2015 Životický portál Od 5. října do 11. října 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci říjnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk ŠKORŇA Michal MACÍČEK Stanislav ŠPUNAR Robert KUNC Jan 170 165 154 189 92 80 70

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

PROPOZICE. Organizátor Super Stars Most Most, ul.v.nezvala 2491 tel.: +420 732 931 378 Super.Stars@centrum.cz www.super-stars.karneval.

PROPOZICE. Organizátor Super Stars Most Most, ul.v.nezvala 2491 tel.: +420 732 931 378 Super.Stars@centrum.cz www.super-stars.karneval. PROPOZICE Badmintonový klub Super Stars Most pořádá šestý mezinárodní camp pro hráče všech věkových kategorií. Camp je již tradičně součástí letní přípravy na novou sezónu. Na letním campu připravují kvalifikovaní

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

O b e c V e n d r y n ě kulturní - společenské, turistické a sportovní akce v roce 2017

O b e c V e n d r y n ě kulturní - společenské, turistické a sportovní akce v roce 2017 O b e c V e n d r y n ě kulturní - společenské, turistické a sportovní akce v roce 2017 Termín Název akce Organizátor Místo konání LEDEN 31. prosince 2016 Oslava nového roku Klub zábavy Parčík na Černovském

Více

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Příjmy daňové rozpočet na rok návrh rozpočtu návrh rozpoču paragraf položka popis 2010* na rok 2011 na rok 2012 poznámka pro rok 2012 1111 Daň z příjmů

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ Ve čtvrtek dne 7. dubna 2016 zemřel ve věku 30 let JAKUB ŘIHÁK Se zesnulým se rozloučíme v pátek dne 15. dubna 2016 v 15.15 hodin v chrámu Páně

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města Rok 2012 - Roztoky Příloha ke kronice města Události roku 2012 ve fotografii seřazeno volně podle kapitol kroniky zpracovala Jaroslava Weberová kronikářka města foto J. Weberová ostatní autoři uvedeni

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015 Životický portál Od 7. prosince do 13. prosince 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno KUNCOVÁ Věra BARTOŇ Josef VIČANOVÁ Marie Č.p. Věk 33 29 153 91 70 70 Jméno NĚMCOVÁ Jana ŽLEBKOVÁ

Více

PLÁN ČINNOSTI PARKINSON KLUBU BRNO 1. POLOLETÍ 2017

PLÁN ČINNOSTI PARKINSON KLUBU BRNO 1. POLOLETÍ 2017 PLÁN ČINNOSTI PARKINSON KLUBU BRNO 1. POLOLETÍ 2017 PRAV I D ELNÉ AKCE 1. Setkání v klubovně Pravidelně každou třetí středu v měsíci od 14.00-17.00 hod. BUDOVA Diecézní rady CČSH v Brně, Česká 31, (vedle

Více

O b e c V e n d r y n ě kulturní - společenské, turistické a sportovní akce v roce 2017

O b e c V e n d r y n ě kulturní - společenské, turistické a sportovní akce v roce 2017 O b e c V e n d r y n ě kulturní - společenské, turistické a sportovní akce v roce 2017 Termín Název akce Organizátor Místo konání LEDEN 31. prosince 2016 Oslava nového roku Klub zábavy a sportu Záolší

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY srpen září 2016 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Oznamujeme občanům, že od 1. 9. 2016 bude opět otevřena obecní restaurace u KD s otevírací

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko 2013 Přihláška Identifikační údaje soutěžícího (realizátora produktu): Název společnosti, organizace: Muzeum Beskyd Frýdek Místek, příspěvková

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9.

Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9. INFOKANÁL HUKVALDY Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9. Vysílání Janáček 12/2010 od 1:00,5:00,9:00,13:00,17:00,21:00 hodin Vysílání TV Mikroregiony 33/2010 od 2:00,6:00,10:00,14:00,18:00,22:00 hodin Den

Více

SLOVO STAROSTKY: přestěhován do nových reprezentativních prostor, kde bude umístěna hlavní kancelář

SLOVO STAROSTKY: přestěhován do nových reprezentativních prostor, kde bude umístěna hlavní kancelář SLOVO STAROSTKY: Vážení občané, dovolte mi pár slov k aktuálnímu dění v obci. Právě byla dokončena stavební část rekonstrukce bytových prostor v 1.p. a rekonstrukce podlah v přízemí budovy hasičské zbrojnice.

Více

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři,

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři, 1/2014 Vážení čtenáři, vítám Vás u prvního letošního čísla našeho Zpravodaje, kterým se Vám snažíme již čtvrtým rokem přinášet informace o dění v obci i místních spolcích. V letošním roce nás kromě jiného

Více

6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012

6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012 K T O V Á Č E K 4/2012 6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012 První adventní neděle se kvapem blíží a s ní i naše, v pořadí již druhé, rozsvícení Vánočního stromečku. Nenechte

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 15. listopadu 2010 ã. 6/2010. Volby jsou už minulostí

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 15. listopadu 2010 ã. 6/2010. Volby jsou už minulostí MORAVâAN Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 15. listopadu 2010 ã. 6/2010 Volby jsou už minulostí Vážení spoluobčané, děkuji všem, kteří jste přišli k volbám, a svými

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437, mob. 777 929 215 e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com web: www.dusevnizdravi.com Ředitelka organizace: Bc. Kateřina

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více

Dobrý den, posloucháte informace OÚ Štěpánov

Dobrý den, posloucháte informace OÚ Štěpánov Dobrý den, posloucháte informace OÚ Štěpánov Vodohospodářská společnost SITKA Šternberk oznamuje občanům, že ve dnech 2. prosince a 5. a 6. prosince budou ve Štěpánově zapisovány stavy vodoměrů. Obec Štěpánov

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, začal advent, doba jarmarků, rozsvěcení vánočních stromů, koncertů a krásné vánoční nálady. Nenechejte si toto období nikým pokazit, ba naopak, prožijte ho v klidu, pohodě, odpočinku

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Zpravodaj. obce Dobratice

Zpravodaj. obce Dobratice Zpravodaj obce Dobratice Výstavba tělocvičny u základní školy byla zahájena Obec Dobratice získala po několikaletém úsilí dotaci z evropských fondů prostřednictvím Regionálního operačního programu ve výši

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 20. ročník květen 2014 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 Usnesením č. 19/2014 zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2014. Usnesením č. 20/2014 zastupitelé schválili

Více

Životický portál. Od 9. května do 15. května 2016

Životický portál. Od 9. května do 15. května 2016 Životický portál Od 9. května do 15. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci květnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk NEVLUDOVÁ Ludmila 135 94 ČERNOCHOVÁ Marcela 18 65 HIKEL Alois 130 83

Více

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let Obsah projektu: 1. Obecné informace o projektu...2 1.1 Filozofie projektu:...2 1.2 Program na kempu:...2 1.3 Financování projektu:...2 2. První ročník projektu...3 2.1 Průběh prvního ročníku kempu:...3

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Městys Okříšky. 1 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných

Městys Okříšky. 1 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných Městys Okříšky Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem, o komunitním kompostování

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Opavská 265, 747 41 Zastupitelstvo Města na svém zasedání dne 27.2.2012 schválilo přidělení těchto grantů na kulturu a sport pro rok 2012 Grantový okruh č. 1 SPORT Grantový program 1.1. pravidelná

Více