Zpravodaj obcí sdružených v mikroregionu Dolní Tošanovice Horní Tošanovice Hnojník Komorní Lhotka Ropice Řeka Smilovice Střítež Třanovice Vělopolí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj obcí sdružených v mikroregionu Dolní Tošanovice Horní Tošanovice Hnojník Komorní Lhotka Ropice Řeka Smilovice Střítež Třanovice Vělopolí"

Transkript

1 Červen 2008 č.3/ ročník V. Zpravodaj obcí sdružených v mikroregionu Dolní Tošanovice Horní Tošanovice Hnojník Komorní Lhotka Ropice Řeka Smilovice Střítež Třanovice Vělopolí České dny v Jaworzu více na str. 2 Pohádková sezóna s hořkým koncem více na str. 4 Co nowego w gnojnickiej szkole více na str. 8 Transaurus. Co to znamená? Tak už to bývá, že někdo svévolně ukládá nepotřebné a překážející věci někam (podél komunikací, do lesa, břehy toků apod.), nejraději mimo svůj pozemek a to nejen obyvatelé dané obce, ale často projíždějící návštěvníci. Jak problém takto znečištěného území obce řešit? Touto otázkou se často v minulosti zabývali zastupitelé obce. V roce 2003 vznikla v obci Třanovice iniciativa, jejímž iniciátorem byl zastupitel Martin Guznar. Jejím cílem byla snaha vylepšit prostředí v obci (jarní úklidy, likvidace černých skládek, úpravy prostranství, výsadba stromků apod.), zlepšit povědomí a spoluzodpovědnost za stav prostředí, vrátit se k dobrým zvyklostem a to za přispění dobrovolných aktivit. Iniciativa se ujala a akce následovaly i v dalších létech až dodnes. Nejcennější na tom je, že je to dobrovolná činnost (byť částečně odměněna formou služeb) a zúčastňují se jí dobrovolné složky působící na území obce zahrnující všechny generace. Předpokládáme, že to má i výchovný charakter. V minulém a tomto roce aktivita byla zaměřena nejen na sběr odpadků, ale i na výsadbu stromků. Situace, zdá se, že se postupně zlepšuje, přesto ke spokojenosti je ještě daleko. Od roku 2003 se této iniciativy zúčastnila slušná řada dobrovolníků účast. a odpr. 228 hod účast. a odpr. 270 hod účast. a odpr. 303 hod účast. a odpr. 303 hod účast. a odpr. 396 hod. Dovoluji si touto cestou poděkovat všem zúčastněným této akce a vyjádřit naději, že aktivita neochabne, byť i při údržbě a úpravách blízkého okolí vlastních nemovitosti. JanTomiczek, starosta obce Třanovice Účastníci zájezdu z Vělopolí Český zahrádkářský svaz ve Vělopolí každý rok organizuje jednodenní zájezdy. Jak jinak než za květinami a zahradami. Předchází jim řádná příprava, a to na pravidelných schůzkách výboru. Letos ve výběrovém řízení vyhrálo již tradičně Polsko. Jen jsme dali přednost výstavě květin v Chorzowie a teprve na zpáteční cestě jsme opět zamířili do Pudelka doplnit sortiment a utratit poslední eura, uvádí Vladislava Lalochová, starostka obce Vělopolí. Dotace Začátkem roku byl vyhlášen Moravskoslezským krajem Program obnovy venkova, ve kterém naše obce žádaly finanční prostředky na několik projektů. Začátkem května jsme se Účastníky zájezdu čekalo hned ráno milé překvapení, a to v podobě luxusního autobusu. Ač jsme malá obec, podařilo se nám zlákat padesát osob a autobus jsme tak zaplnili do posledního místečka. Výstavu květin v halách bych charakterizovala jako malou Floru Olomouc. Největší radost jsme měli z prodejních stánků. Skutečně bylo z čeho vybírat. Letničky, trvalky, keře, stromky, vodní i pokojové rostliny. Mezi nabízeným sortimentem skalniček byly i opravdové špeky, tedy vzácnější rostlinky, pokračuje starostka. Odpoledne celá skupina přesunula do Pudelka, ráje všech pěstitelů květin. Barvy a odrůdy kvetoucích rododendronů i azalek nás hned v úvodu ohromily. Za sebe mohu potvrdit, že je příjemné, ocitnout se mimo každodenní povinnosti a shon a jen sledovat, co dokáže příroda vytvořit, dodává Vladislava Latochová. (RV) dozvěděli výsledky. Některé obce byly uspokojeny a jejich projekty budou podpořeny penězi z tohoto programu. Chtěl bych především vyzdvihnout dva projekty, které byly podány za celý mikroregion, a které budeme díky těmto finančním prostředkům realizovat. Jedná se o projekt: Poradenství a informační systém v obcích Mikroregionu povodí Stonávky a o projekt Rekonstrukce hasičských zbrojnic v Mikroregionu obcí povodí Stonávky. Oba tyto projekty byly předloženy a schváleny starosty všech obcí Mikroregionu. Marian Cmiel

2 2 zpravodaj obcí sdružených v mikroregionu toval bohatým kulturním programem v němž vystoupily děti z polské i české základní školy v Hojníku, dětský folklórní soubor Ostravička, mládež PZKO ze Smilovic, akrobati z Vendryně a večer se o zábavu postarala kapela Dora Band. Dále jsme se prezentovali naší kuchyní a nápoji, které bylo možné zakoupit ve stáncích obcí Komorní Lhotka, Střítež a Horní Tošanovice. Celkově se náš mikroregion představil ve stánku připraveném Informačním centrem Mikroregionu obcí povodí Stonávky. O všechny vystavené materiály byl velký zájem a stánek se těšil návštěvnosti. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem účinkujícím, prodávajícím, organizátorům za skvěle odvedenou práci a doufám, že se opět příští rok sejdeme. Marian Cmiel České dny v Jaworzu Dne 3. května proběhly v polském Jaworzu České dny. Této akce se zúčastnilo i přes nepřízeň počasí velké množství návštěvníků z polské, ale i české republiky. Náš mikroregion se prezen- Dotace z programu LEADER Místní akční skupina Pobeskydí byla v dubnu letošního roku vybrána hodnotitelskou komisí Ministerstva zemědělství ČR k finanční podpoře na období let z Programu rozvoje venkova, osa IV - LEADER. Pro obce, podnikatele a neziskové organizace působící na území obcí v působnosti Místní akční skupiny Pobeskydí to znamená možnost podávání žádostí o dotaci na realizaci projektů v souladu se Strategickým plánem LEADER MAS Pobeskydí a pravidly pro opatření IV.1.2 Programu rozvoje venkova. Výzva k podávání projektů s upřesněním tématických okruhů bude vyhlášena s největší pravděpodobností koncem června nebo začátkem července letošního roku. Zveřejněna bude na internetových stránkách a vyvěšena na veřejně přístupných místech v jednotlivých obcích. Zájemci o dotace mají možnost získat podrobnější informace na internetových stránkách případně na kontaktním místě. Ing. Oto Onderek, MAS Pobeskydí KAMENICTVÍ WIZNER ul. Katowicka 32, Cieszyn Nabízíme: Výrobu a opravy žulových a teracových náhrobků (poradenství zdarma) inf.: Masivní stylový nábytek Hnojník 106 hledá čalouníka nebo zručnou osobu, která se to naučí na občasnou nebo i trvalou práci. Tel , , ing. Václav Chodura Výherci křížovky Do redakce opět přišlo více než 100 správných odpovědí s vyluštěnou tajenkou, která zní: U vína se nedají vést spory. Vylosováni byli : Alena Chudá, Střítež 240 Milada Michnová, Třanovice 19, Rudolf Schlesinger, Hnojník 207 Nabídka zaměstnání Místní akční skupina Pobeskydí z.s.p.o. se sídlem v Třanovicích č.p. 1 přijme do svého pracovního týmu pracovníka / pracovnici na pozici projektový manažer nebo administrátor projektů. Požadavky: vysokoškolské vzdělání (výjimka možná), znalost problematiky zpracování projektů - žádostí o dotace z programů podporovaných z fondů Evropské unie, znalost problematiky administrace projektů podpořených z fondů Evropské unie, velmi dobrá znalost práce na PC, výborná znalost českého jazyka, znalost anglického jazyka výhodou (není podmínkou), dobrá schopnost komunikace s veřejností. Místo pracoviště: v sídle společnosti Třanovice č.p. 1, Kapplův dvůr (Venkovská podnikatelská zóna), PSČ Pracovní podmínky: plat dohodou dle znalostí, vzdělání a praxe uchazeče, zajímavá a perspektivní práce, možnost prohlubování odborných znalostí formou školení a seminářů, příjemné pracovní prostředí v nových kancelářských prostorách, možnost stravování v místě, autobusové spojení. Žádosti o zaměstnání se strukturovaným životopisem zašlete do na ovou adresu nebo poštou na adresu: Místní akční skupina Pobeskydí z.s.p.o Třanovice č.p. 1. Vyřizuje: Věra Kratochvílová, tel.: , Výhercům blahopřejeme! Na způsobu převzetí výher se domluvte na OÚ v Horních Tošanovicích, tel Vydavatel: Sdružení obcí povodí Stonávky Třanovice 1 tel: Četnost: 6x ročně Místo vydání: Třanovice Vyšlo: 2. června 2008 Šéfredaktor: Bc. Vladimír Raszka tel: Výroba: AZ PROPRESS, s.r.o. Třanovice 1 Vydávání povoleno MK CR E ze dne Uzávěrka příštího čísla

3 zpravodaj obcí sdružených v mikroregionu ADRA vám děkuje Ve dnech proběhla v našem regionu Velikonoční sbírka,,pomáhat MŮŽE KAŽDÝ. Hlavní část této sbírky se soustředila ve školách, pak v podnikatelských centrech, nebo přímo v centrech obcí. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem občanům, kteří přispěli. Také chci poděkovat ředitelům těchto škol: ZŠ Třanovice, Polské ZŠ v Hnojníku, ZŠ ve Stříteži, ZŠ Smilovice, ZŠ v Komorní Lhotce, ZŠ Tošanovice a ZŠ v Těrlicku. Chci Vám poděkovat za Vaši vstřícnost a spolupráci v této věci. Je to milé pozorovat děti jak opravdově dávají svůj dar. Jedno děvčátko dávalo větší obnos peněz, dala jsem ji letáček se slovy:,,dej to přečíst mamince, aby věděla, jak ty peníze, co ti dala budou využity. Ona mě zaskočila, když řekla:,,to mi nedala maminka, to jsem si vzala ze své pokladničky. Jsme si vědomi, že je to velmi dobrý výchovný moment pro jejich budoucí život. Využití této sbírky bude Letos na podzim to budou dva roky, kdy byla dokončena přestavba původní části budov zemědělského areálu, známého pod názvem na podporu obětí teroristických útoků a humanitárních katastrof na území České republiky a zemí, které jsou prioritní pro zahraniční rozvojovou spolupráci, tj. Srbsko, Moldavsko, Bosnu a Hercegovinu, Jemen, Vietnam, Mongolsko, Zambii, Angolu, Afghánistán, Keňu, Kambodžu, Indii a Uzbekistán a dále pro země, ve kterých Nadace ADRA realizuje rozvojové a humanitární projekty, tj. pro Bangladéš, Bulharsko, Pákistán, Thajsko, Libanon, Ukrajinu a Nepál. Celostátní výtěžek Velikonoční sbírky činil Kč, regionální výtěžek činil Kč. Vzhledem k rostoucím cenám musím jménem ADRY znovu poděkovat všem, kteří přispěli, a především děkuji bohu za to, že můžeme být stále v pozici dáváni, na rozdíl od těch, kteří naši pomoc potřebují. Za ADRU v tomto regionu Marcela Kašparová Další služba občanům v Třanovicích EKIS BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEŘEJNOST Kapplův dvůr, na moderní podnikatelský inkubátor, který je součástí Třanovické průmyslové zóny. V nových prostorách našla své působiště spousta firem a společností, které svými službami přispívají k dalšímu rozvoji v regionu a to, jednak v oblasti obchodně podnikatelské, ale také službami pro veřejnost. Právě jednou z takových to firem je Energetické Konzultační a Informační Středisko EKIS. Zřizovatelem sítě těchto středisek je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a jejich hlavním posláním je bezplatné poradenství široké veřejnosti, a to v oblasti energetických úspor, zvyšování energetické účinnosti a také využívání a zavádění obnovitelných zdrojů energie do praxe. Žadatelé o konzultaci mohou středisko navštívit každé pondělí a středu od hodin nebo si domluvit telefonicky schůzku na čísle Ing. Vladimír Baginský Kubánská bezpečnost aneb svařování v Havaně Fotka od našeho věrného čtenáře je určena především pro ty z vás, kteří umějí svařovat, mají svářečské oprávnění nebo se o tuto činnost alespoň na chalupě či chatě někdy pokoušeli. Takhle se to dělá v Havaně. (RV) Naši práci můžete podpořit finančním darem na účet číslo /0300 nebo odesláním dárcovské SMS ve formě DMS ADRA na číslo Nabídka nebytových prostor v Třanovicích Společnost Třanovice služby, o.p.s. nabízí k dlouhodobému podnájmu kancelář včetně sociálního zázemí o celkové výměře 36 m 2 v areálu podnikatelského centra Kapplův dvůr. Bližší informace na tel nebo Den matek pracovní dílny 3 Také letos jsme v ZŠ Smilovice oslavovali Den matek. V pondělí se maminky sešly v tělocvičně školy a poslechly si básničky a písničky. Děti jim zahrály a zazpívaly pohádku O Budulínkovi. Žákyně, které navštěvují kroužek hry na flétnu, zahrály maminkám několik lidových písní. Potom si maminky v pracovních dílnách mohly vyzkoušet, co všechno dělají jejich ratolesti v rámci předmětu pracovní činnost. Některé zkoušely aranžovat přírodniny a květiny z krepového papíru, jiné vytvářely ozdobné předměty z keramické hlíny. V další dílně si nazdobily sklenice nebo látku pomocí ubrouskové techniky. Některé maminky daly přednost tradiční činnosti, a to přípravě studené kuchyně. Společně s dětmi pak ve školní jídelně mohly ochutnat, co vyrobily. Odpoledne, společně strávené při činnosti se svými dětmi, se jistě líbilo všem zúčastněným. Na některé rodiče čekala ještě v průběhu týdně brigáda na úpravě pozemku školního dvorku. Všem, kteří si našli čas a přišli pomoci, děkujeme. Jana Dybová Pozn. Další fantazii se meze nekladou. V horku se dá nátělník i sundat, aby popálení bylo rovnoměrné, brýle sundat (vždyť přes ně stejně není vidět.) pod nohy lze dát rybářskou stoličku nebo si vypomoci manželkou provádějící známý cvik kočičí hřbet. Práci zdar!

4 4 zpravodaj obcí sdružených v mikroregionu Pálení čarodějnic Pálení čarodějnic (také Filipojakubská noc, Valpuržina noc nebo Beltine) jsou označení pro noc z 30. dubna na 1. května. Je to velmi starý a dodnes živý lidový svátek. Tuto noc se lidé schází u zapálených ohňů a slaví příchod jara. Na některých místech se staví májka. Noc z 30. dubna na 1. května bylo pokládána za magickou. Svátek se původně pravděpodobně slavil o úplňku, jenž byl nejblíže dnu, nacházejícímu se přesně mezi jarní rovnodeností a letním slunovratem. Lidé věřili, že tuto noc se čarodějnice slétají na čarodějnický sabat a skutečně je tato noc jedním z největších pohanských svátků. Lidé také věřili například v otevírání různých jeskyní a podzemních slují, ve kterých se daly nalézt poklady. Hlavním úkolem tohoto starého lidového svátku byla oslava plodnosti. Na ochranu před čarodějnicemi (původně před zlými duchy a démony obecně, čarodějnice jsou až výsledkem inkvizičních procesů) se na vyvýšených místech zapalovaly ohně. Postupem času se z těchto ohňů stávalo pálení čarodějnic. Zapalovala se smolná košťata a vyhazovala se do výšky. Popel z těchto ohňů měl mít zvláštní moc pro zvýšení úrody. Někdy se rozhrnutým popelem vodil dobytek k zajištění plodnosti, jindy se přes oheň skákalo kvůli zajištění mládí a plodnosti. Zvyky a tradice českých vesnic vychází přímo z pohanství, oslavy přírody jsou ale silně ovlivněny křesťanstvím, které se snaží pohanství vykořenit. Podobný svátek se slaví v mnoha jiných evropských zemích (Skotsko, Irsko, Wales, Švédsko, Finsko, Polsko, Německo, Rakousko). Různé země označují tento svátek různými jmény. (RV) Pohádková sezóna s hořkým koncem Doslova pohádkovou sezónu zažili stolní tenisté SSK Wopexim Komorní Lhotka. Po posílení kádru hlavní tým ve složení Heuman, Chudík, Macura, Kroupa naskočil poprvé do krajské soutěže s cílem záchrany. Po šestém kole měl tým vyrovnanou bilanci tři výhry a tři porážky. Jenže pak následovala série čtrnácti výrazných výher v řadě. I dosud vedoucí Orlová a její devítibodový náskok vzal za své. Z Komorní Lhotky odjela s porážkou 10:3 a tým se vyhoupl do čela soutěže, kde už zůstal až do konce. V příští sezóně tedy uvidíme pro vesnici nevídanou Divizi. Snad uvidíme. Paradoxně den na to obecní zastupitelé zvedli klubu nájem ve VÚH dvojnásobně. Proč? Prozatím se ještě vyjednává, takže doufejme, že zvítězí zdravý rozum a klub se nebude muset stěhovat, nebo dokonce vyhlásit zánik. Pro úplnost ještě B-tým se zachránil v Okresním přeboru, C-tým skončil v OS2 na šestém místě a D-tým skončil třetí v OS3. Libor Przeczek Wopexim cup zůstal doma Po ukončení sezóny se konal VI. ročník nočního turnaje ve stolním tenise Wopexim cup, který pořádá SSK Komorní Lhotka ve Víceúčelové hale. Letošního silně obsazeného turnaje se zúčastnilo rekordních 62 hráčů. Šest přijelo tradičně ze slovenského Strečna. Ve finále, kolem třetí hodiny ranní, zvítězil domácí Aleš Kroupa nad Žídkem z Frýdlantu. Hlavní turnaj Čtyřhry 1. Kroupa Aleš, Kom. Lhotka 1. Babinec-Klimek, Frýdlant 2. Žídek Jiří, Frýdlant 2. Vančura-Hrabec Metylov., Slezan F-M 3. Babinec Zdeněk, Frýdlant 3. Urbaniec-Přeček, Cígler Vojtěch, Frýdlant Ropice, Kom.Lhotka Zrelica-Klocaň, SVK Strečno Takhle se pálila čarodejnice ve Vělopolí. Vedlejší turnaj 1. Procházka Rudolf, Smilovice 2. Čečotka Dušan, Oldřichovice 3. Litráková Taťána, Kom.Lhotka Hrabec Tomáš, Slezan F-M Libor Przeczek Příspěvková organizace při ZŠ a MŠ Ropice nabízí pracovní místo vedoucí školní jídelny. Předpoklady: středoškolské vzdělání ekonomického nebo potravinářského zaměření, aktivní práce na PC v programech Word a Exel, morální bezúhonnost, kreativita. Žádost a životopis doručte na adresu: Základní škola Ropice, Ropice 146, Ropice do Informace na tel č

5 zpravodaj obcí sdružených v mikroregionu Májová veselice v Řece Opět po dlouhých letech se rozhodl starosta obce uspořádat májovou veselici, která, jak si myslí starosta, patří do každé vesnice. V sobotu 17. května starosta obce Tomáš Tomeczek oficiálně zahájil májovou veselici ze zastřešeného pódia. Následně předal moderování celého dne paní Dagmar Molinové. Připravený bohatý program byl velkým lákadlem pro širokou škálu návštěvníků, hlavním odpoledním programem bylo vystoupení Varmužové cimbálové muziky z Mistřína, které o přestávkách doplňovaly taneční soubory PZKO ze Smilovic, Třanovic a Break Dance z Třince. Pro děti byla zajištěna zdarma projížďka na voze s koňským povozem, skákací hrad prohlídka hasičské Tatry z HZS Třinec. Největší počet návštěvníků přilákalo až večerní představení zpěváka Standy Hložka, který vyplnil hodinový blok písní jak z dob minulých, tak současných. Následně ho na pódiu vystřídala legenda rokenrolu Elvis Presley alias Vláďa Lichnovský, který si na vlastní kůži vyzkoušel co dokážou fanynky z Řeky, kdy v jednom okamžiku musel před nimi prchnout, aby zůstal dál nestárnoucím idolem. Tato akce by se jen stěží uskutečnila bez sponzorských darů hlavně: Ski areál Řeka, koupelny Lorek, Pizzerie u Martina, Autodílny Veliký, Arnet Consulting. Velké poděkování patří všem složkám za přípravu a za samotné zabezpečení stánků s občerstvením. Starosta si rád vyslechne kladné i záporné připomínky k této akci, aby mohl přemýšlet nad další májovou veselici nebo jinou akci pro občany. Více fotografií na webových stránkách obce. Tomáš Tomeczek Dobrovolní hasiči okrsku GODULAN se utkali v 1. kole požárního sportu Když se dobrovolní hasiči sejdou k cvičné soutěži, nejde ani o záchranu životů, i když se bojuje jako o život, ale spíše o setkání, poměření sil a zjištění, co je nového u hasičů ve vedlejší vesnici. K takovému měření sil se sjely do Řeky v sobotu 3. května jednotky dobrovolných hasičů Hnojníka, Horních Tošanovic, Stříteže, Třanovic a samozřej- 5 stva mužů ve složení: Petr Baron, Vratislav Hrabinský, Jakub Lipowczan, Lukáš Pavelka, Luboš Pupík, Ladislav Smilovský, Zbyněk Slanina, Tomáš Světlík a žen ve složení: Tereza Gellrichová, Zuzana Hanková, Zdeňka Havlíčková, Kateřina Lipowczanová, Blanka Pavelková, Jarmila Slaninová, Eva Světlíková, Kateřina Světlíková si vybojovala start v okresním Obec nepadne Již několik let upadal kříž na věžičce Obecního úřadu. Byl vsazen do dřevěného trámu a neměl dostatečné krytí proti dešti. Tohoto si všímali jak turisté tak i občané obce a komentovali to větou: Když spadne kříž, padne i obec. Pomocí auta s plošinou jsme společně s Romanem Kostkou kříž opět narovnali a opravili. Občané mohou nějakou dobu určitě klidně spát, uvedl starosta obce Tomáš Tomeczek. V této souvislosti by potřeboval Obecní úřad provést celkovou rekonstrukci, proto jsem již podal žádost o dotaci na přípravu projektové dokumentace, dodal. (vr) mě nemohlo chybět družstvo pořádající SDH, Řeka. I když počasí již tradičně nepřálo, pořádající sbor měl vše perfektně zorganizováno. Každé družstvo mělo dva pokusy, počítal se lepší čas. Rozhodovaly vteřiny a výsledné časy všech družstev byly vyrovnané. Nejúspěšnější a tedy i postupujícím družstvem do 2. kola se stali hasiči z Horních Tošanovic, jak družstvo mužů, tak i žen. Druž- kole, které proběhne ve Frýdku Místku. Blahopřejeme a držíme palce v další soutěži. Ale to nebylo tím nejdůležitějším na tom deštivém sobotním dopoledni. Tím je pocit sounáležitosti dobrovolných hasičů a spolupráce při záchraně životů ohrožených osob a jejich majetku. JS

6 6 zpravodaj obcí sdružených v mikroregionu Festival kreslení v Komorní Lhotce poosmé Již poosmé proběhl v pátek 16. května festival kreslení Krajina kolem nás, který byl zorganizován Základní školou T.G.Masaryka a Obecním úřadem v Komorní Lhotce. Pozvání přijalo 174 výtvarníků z okolních obcí Komorní Lhotky, ze slovenského Strečna a Belé, polských měst Jaworze, Zabrze a Boronów. Opět se soutěžilo v šesti věkových kategoriích, zvláštní kategorii tvořili klienti ISÚ z Komorní Lhotky. Zajímavostí je jistě skutečnost, že nejstarší účastnici této akce bylo 88 let! Po deštivém ránu se počasí umoudřilo, a tak po zahájení v areálu hotelu Premiér se všichni soutěžící vydali kreslit či malovat přírodu a zajímavá místa v Komorní Lhotce. V každé kategorii vybrala pětičlenná porota vítěze, kteří byli odměněni zlatou, stříbrnou či bronzovou medailí, diplomem a věcnými cenami, všichni ostatní pak malou pozorností od Obecního úřadu. Poděkování patří Třineckým železárnám, a.s., Obecnímu úřadu Komorní Lhotka a panu Tomáši Unuckovi, kteří se stali sponzory celé akce. Děkuji rovněž pedagogům ZŠ Komorní Lhotka a ochotným dobrovolníkům, kteří se na organizaci a zdárném průběhu této náročné akce podíleli. Gabriela Palarčíková ředitelka ZŠ Komorní Lhotka Ozdravný pobyt Děti před oponou 2008 Začátkem dubna se páťáci ZŠ Komorní Lhotka a ZŠ Sviadnov zúčastnili ozdravného pobytu na Ostravici. Chata Svoboda nám nabídla nejen ubytování, velmi dobré stravování, prostory pro výuku, ale svým skvělým umístěním i krásné přírodní prostředí. Každý den byl zahájen rozcvičkou, pak následoval úklid pokojů i jejich bodování. Po snídani jsme se vrhli na výuku. V odpoledním klidu se nejčastěji tvořil a připravoval večerní program. Nechyběla návštěva Ostravice, vycházky k Lysé hoře a blízkého okolí, paní učitelky nám připravily sportovní odpoledne a spoustu her, denně proběhlo hodnocení předešlého dne. Na hotelu Montér jsme denně trávili podvečer návštěvou krytého bazénu, sauny a vířivky. Večer jsme hráli společenské hry, nechyběl ani karneval. Týden rychle uběhl a my jsme museli balit. Zůstaly nám už jen vzpomínky na prima dny a na nové kamarády a kamarádky. Bylo to zkrátka SUPER! Gabriela Palarčíková a žáci 5. ročníku ZŠ Komorní Lhotka Osmnáctého dubna se do Třanovic opět sjely dramatické kroužky a divadelní soubory. Dopoledne se hrálo pro žáky okolních škol a odpoledne pro veřejnost. Akce se účastnilo sedm souborů a shlédnout bylo možno dvanáct zajímavých vystoupení. Poprvé letos přijeli hosté z Albrechtic a přivezli s sebou divadelní hru českého génia J. Cimrmana Afrika, která jistě zaujala diváky všech věkových kategorií. Všechna vystoupení byla velmi hezká a ukázala různorodost dramatické práce s dětmi. Partner akce: Obec Třanovice, občanské sdružení Slunce. Sponzoři: Spetra a.s., Vinis s.r.o., EM&Ka PRO GLOBAL SERVICES s.r.o. Děkujeme všem vedoucím souborů za náročnou přípravu a sponzorům za podporu. David Molitor Obecní knihovna v Komorní Lhotce Pravidelné hlasité čtení učí dítě jazyku a myšlení, rozvíjí jeho paměť a obrazotvornost a má vliv na jeho emocionální vývoj a formování návyku číst v dospělosti. ŠKOLA NARUBY je projekt Klubu dětských knihoven SKIP na podporu čtenářství v rámci celostátní kampaně Celé Česko čte dětem. Máte malé děti nebo vnoučata? Máte smysl pro humor a jste ochotni věnovat dětem svůj čas? Tak neváhejte a přihlaste se do akce Škola naruby. V knihovně si vyzvedněte deníček žákovskou knížku pro děti a rodiče, (sourozence, babičky, dědečky, tetičky i strýce) a zapojte se do společného hlasitého čtení. Mohou číst nejen dospělí dětem, ale i děti dospělým. Střídání si každá rodina určí sama. Do deníčku si zapisujte vše, co společně přečtete. Děti čtení oznámkují a podepíší, mohou také namalovat obrázek nebo napsat pochvalu či poznámku, (např. tatínek dneska při čtení usínal - babička nemohla najít brýle ). Stejně tak rodiče oznámkují hlasité čtení dětí, namalují obrázek, napíší pochvalu nebo poznámku, (nemohl přečíst slovo, přeskakuje věty, aby si zkrátila čtení ). Spolu s Vašimi dětmi strávíte společné chvilky při čtení oblíbených knížek a vytvoříte si tak příjemnou atmosféru rodinné pohody. Pavlína Mlčochová Bližší informace: pondělí, úterý, čtvrtek od 12 do 17 hodin tel

7 zpravodaj obcí sdružených v mikroregionu Přijďte se podívat na oslavy 80. výročí založení školy ve Stříteži! 7 Před 80 lety se uskutečnil sen mnoha občanů střítežských (citováno ze školní kroniky), když byla koncem září roku 1928 slavnostně otevřena budova české Obecné školy s československým jazykem Nabízíme stavby rodinných domů od základové desky až po střechu, veškeré zednické práce, obklady, dlažby, omítky, fasády, zateplování fasád, pokrývačské práce, zámkové dlažby. Kontakt: Jiří Fluksa, Příborská 12/1585, F-M, , Přijmeme zedníky s praxí, klempíře a pokrývače, zámečníky. Frýdek-Místek volejte PO-PÁ 8 14 hod vyučovacím. Po čtyřech letech existence české školy (od roku 1924) v pronajaté místnosti v domě jednoho z místních obyvatel, pana Kotajného, konečně měli učitelé i děti dostatek prostoru pro vyučování. Slavnostní nálada při otevírání školy byla umocněna také otevřením první české mateřské školy v naší obci. Prvním správcem školy byl jmenován Přemysl Micka (tuto funkci zastával již od roku 1924) a první pěstounkou v mateřské škole byla Hedvika Kašková. Abychom dětem přiblížili historii života naší školy, probíhají již od září ve škole nejrůznější aktivity a projekty fotosoutěž "O nejstarší foto školy", výtvarné soutěže (1. ročník Škola dříve a dnes, 2. ročník Školák dříve a dnes, 3. ročník Učebnice dříve a dnes, 4. roč. Ve třídě dříve a dnes, 5. roč. Učitel dříve a dnes ), sběr informací o škole z doby prarodičů, beseda s pamětníky a kronikářem obce, výsadba památného stromu ke Dni Země, pěvecká soutěž ve slezském nářečí, literární soutěž na téma "Moje škola", nácvik divadelního představení apod. DEN OSLAV 80. VÝROČÍ ŠKO- LY pro veřejnost připadne na sobotu , kdy ZŠ a MŠ Střítež ve spolupráci s Občanským sdružením Rady rodičů a pod záštitou Obce Střítež a sponzorů připravuje tyto akce: Den otevřených dveří (od 10:00 hod. do 16:00 hod. v prostorách ZŠ a MŠ) Kulturní vystoupení dětí (ve 13:00 hod. v KD Střítež) Dětské radovánky (od 15:00 hod. na hřišti vstupné 50 Kč) Program radovánek zajistí Rádio Čas, uvádět bude moderátor Aleš Šklubal, o hudbu se postará DJ z Rádia Čas. Po programu následuje Tombola a večerní zábava s Dora Bandem. Za pomoc při přípravě oslav naší školy děkujeme: OS Rady Hypotéky - bankovní i nebankovní Hotovostní půjčky, Pojištění majetku i osob Stavební spoření a úvěry, Investování, penzijní fond Ing. Marie Šmídová, , Do banky už nemusíte, vše vyřídíte v pohodlí doma. Provádíme geodetické práce v oblasti katastru nemovitosti, např.: - geom.plán pro zaměření novostavby, přístavby, rozdělení pozemku, - výškopis, polohopis, věcná břemena, zaměření skutečného stavu, vytyčování staveb atd. Ing. Aleš Novotný Podnikatelské centrum Třanovice 1 tel.: mail.: rodičů, Obci Střítež, firmám Resk s. r. o. - Třinec, R&R Kámen s. r. o. - Český Těšín, Lesostavby a. s. - Frýdek-Místek, PINMARK s. r. o. - Oldřichovice, T-Print s. r. o. - Třinec, Magnolia - Střítež, Enviform, s. r. o. - Třinec, Mitrenga a. s. - Brno, Třinecký Inženýring a. s., TOZOS, s.r.o. Tošanovice, dále Svazu zahrádkářů Střítež, Ing. Kaczmarczykovi z Vělopolí, Mysliveckému sdružení Černá- Střítež-Vělopolí, Svazu důchodců Střítež, OS Střítež-za zdravé životní prostředí. V souvislosti s připravovanými oslavami se obracíme na všechny ochotné občany s prosbou o zapůjčení jakýchkoliv materiálů týkajících se života školy (od 1924 do 1960) fotografie, sešity, výkresy, vysvědčení, památníky, učebnice a další pomůcky (kontakt nebo ). Děkujeme a těšíme se na Vaši účast. Dagmar Machálková Naszi Tutejszaci: Teodor i Sztefan Jak wszyscy wiymy, za totacza se wszystkim starali ło patrzicznóm kulture. Teodor ze Sztefanym dostali listki do dziwadła na jakomsi tragedyje. Pojechali cugym do Cieszyna, stawili se do Tempa na jakisi gablik a jasne i piwko było. Jak już siedzieli w tym dziwadle, naroz Teodor prawi: Mnie se chce pierdnóć! Ale to se tak nie mówi, rzekni, że puszczosz holubiczke! Prawi Sztefan. Jo puścił holubiczke po chwilce mówi Teodor. Dobre, dobre mówi Sztefan. Jo zaś puścił holubiczke Ja ja, nie wszymo se go Teodor! A jak już tych holubiczek było piekne hejno naroz go ze zadku poklepoł jakisi chłop i prawi: Wy jak nie przestaniecie puszczać ty holubiczki tak wóm tyn gołymbnik rozkopiym aji z wajcami. Roz sie lutowoł Teodor Sztefanowi. Staro furt narzyko, że mało zarobiym tak ji prawiym: Dyć żeś je tako chytro, tak idź i przirób też co. Wieczór se zebrała i kajsi pojechała. Rano wysypie na stole piynci stówke a dziesiynć korón! Tóż tóm piyncistówke to rozumiym, ale tych dziesiynć korón??? Chm, prawi, to mi dowoł skoro każdy!

8 8 zpravodaj obcí sdružených v mikroregionu MATECZKO KOCHANA nad wszystko na świecie. Żyłem z Tobą szczęśliw, jako małe dziecię. Piękna piosenka, którą uczono nas w dziecinstwie śpiewać. Słowa te kryją w sobie wiele czułości, serca, uczuć i miłości. Skończył się przepiękny miesiąc maj. Przyroda w pełni zakwitła i zaczęła nas darzyć radością. Maj to miesiąc, w którym obchodzimy święto MAMY -,,Dzień Matki. Co wzsystko kryje się w słowie M A M A to nieprzespane noce, radość, łzy, uśmiech, rada, koleżeństwo i...czyste ubrania, dobra kuchnia......pierwszych uczyłaś nas kroków, pierwszych słów nas uczyłaś, każdą łzę nam otarłaś, mamusiu nasza miła. Rola matki jest bardzo trudna, wymaga dużo wysiłku, stanowczsci oraz własnego moralnego przykładu. Trzeba uczyć zachowania, szacunku, miłości dla ojczyzny i cierpliwości. bo Tyś mnie uczyła modlić się do Boga, jak Ci się odwdzięczę MATUŚ moja droga Każda matka chce wychować swe dziecko jak najlepiej. Często jednak są popełniane błędy. Niewolno spełniać każdej zachcianki dziecka (nikiedy wymuszają sobie dzieci różne rzeczy płaczem, krzykiem, tupaniem nóg.). Trzeba uczyć, że życie to nie róże, ale ciernie też kolczaste. Należy nie tylko brać, ale trzeba także dawać. Niekedy dziecko dostaje się do nieodpowiedniego towarzystwa a przestrogi matki idą na boczny tor. Dobra iskierka jednak w sercu tli. Po czasie wzpłonie i dziecko uświadamia sobie swój błąd. Tylko matka przebacza, rozumie i chroni swe dziecko. Niekiedy dziecko nawracana się na dobrą drogę dopiero nad mogiłą matki. Czasami jest naodwrót. W dzieciach widzi się geniusza. Dziecko dostaje czego zapragnie a matka go ciągle usprawiedliwia. Pamiętajmy! Dzieci to dokładna kopia swych rodziców. Trzeba zawsze stać nogami na zemi, umieć karać, ale również trzeba umieć chwalić, chwalić Aniela Živná Co nowego w gnojnickiej szkole 28 marca występ uczniów naszej szkoły na koncercie Zbigniewa Wodeckiego w Czeskim Cieszynie - Aneta Zagóra, Michał Firla, Maja Kłosińska, Jolanta Kowalczyk i Nela Marosz. Kwiecień Mistrzostwa Polskich Szkół w Pływaniu: Bogdan Nogol kl.vii srebrny medal, Wiktor Kowalczyk kl. VII brązowy medal Jaro přišlo k nám finał konkursu piosenki ludowej Katarzyna Zagóra kl. III 2. miejsce Maja Kłosińska, Jolanta Kowalczyk kl. IX duet 2. miejsce Konkurs Czytelniczy Ogniwa - w finale wzięło udział 26 uczniów II stopnia. Pikomat konkurs matematyczny polskich szkół - Tomasz Kowalczyk kl. V 1. miejsce - Marek Wałach kl. V 2. miejsce - Barbara Polok kl. V 3. miejsce Zawody lekkoatletyczne Kinderiáda - eliminacje wojewódzkie - Anna Nogol kl. III 1. miejsce w biegu na 60m - Marta Grzegorz kl. IV 1. miejsce w biegu na 60m - Radek Cienciała kl. II 3. miejsce w skoku w dal - bieg sztafetowy 7. miejsce z 21 drużyn - klasyfikacja drużynowa 10. miejsce z 21 drużyn Werk Anděl konkurs piosenki rozrywkowej Michał Firla kl.vi nagroda jurorów Maj Majowa Poprzeczka skok wzwyż - Wiktor Kowalczyk kl.vii 3. miejsce Śląskie Śpiewanie eliminacje finałowe Piekary Śląskie Aneta Zagóra kl.vii 2.miejsce Maja Kłosińska, Jolanta Kowalczyk kl.ix 3. miejsce duet nagrody zostaną przekazane w Koszęcinie siedzibie zespołu Śląsk - na występie galowym razem z zespołem Śląsk Międzynarodowy Festiwal Plastyczny w Ligotce Kameralnej Aneta Zagóra kl.vii 1. miejsce w swojej kategorii Marek Przeczek kl.ii 3. miejsce w swoje kategorii Uczniowie naszej szkoły prezentowali się w MK PZKO Cierlicko Kościelec, w Jaworzu Polska, na Jubileuszu MK PZKO w Śmiłowicach. Z okazji Dnia Ziemi uczniowie naszej szkoły wyruszyli do źródła Stonawki, gdzie umieścili tabliczkę z napisem. Przewodniczący OS Klíč-Klucz z Ligotki Kameralnej pan ing Stanisław Śniegoń, zaznajomił uczniów z florą i fauną wokół rzeki Stonawki. W drodze powrotnej zbierali wszystko to co nie powinno się w przyrodzie znajdować. Na koniec rozpalili koło sauny ognisko i opiekli sobie smaczne parówki. Akcje można zaliczyć do bardzo udanych! FOTBALOVÝ KEMP Máte rádi pohyb a nechcete o prázdninách jen lenošit? Jste zváni k větší porci aktivního fotbalu. Fotbalový kemp, na kterém můžete být, dává hráčům příležitost, osvojit si základní i pokročilé fotbalové dovednosti. Křesťanské prostředí umožňuje mladým lidem nejen sportovně růst pomocí kvalitního tréninku, ale také najít si nové přátele a dozvědět se o důležitých životních hodnotách, které jsou založeny na biblických principech. Tréninky na táborech vede zkušený mezinárodní tým, který má dlouholetou praxi s trénováním a vedením mládežnických týmů po celém světě. Termín kempu: Přihlásit se mohou nejen kluci, ale i dívky! (začátečníci i pokročilí). Věková hranice přihlášených je let. Cena: 1100 Kč (zahrnuje ubytování, pronájem hřiště, stravu, pitný režim). Ubytování je na školícím středisku KARMEL-Smilovice. Tréninky budou probíhat na hřišti TJ Smilovice. Bližší informace: tel , , Možnost přihlášení nejpozději do 20. července (Pořádá odbor mládeže SCEAV v rámci projektu M.I.S.E. Ve spolupráci s Ambassadors in sport)

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Dělo se v březnu na ZŠ a MŠ Brankovice

Dělo se v březnu na ZŠ a MŠ Brankovice Vyšlo: 30. dubna 2010 dvouměsíčník číslo 4/2010 Dělo se v březnu na ZŠ a MŠ Brankovice Rubikon je soutěţ o zákonech, sportovním sázení a správném rozhodování. Název této hry vznikl podle řeky Rubikon,

Více

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Příjmy daňové rozpočet na rok návrh rozpočtu návrh rozpoču paragraf položka popis 2010* na rok 2011 na rok 2012 poznámka pro rok 2012 1111 Daň z příjmů

Více

Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Leden 14.1.2010 se konalo v Praze v Poslanecké sněmovně

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

Přehled přijatých usnesení z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010

Přehled přijatých usnesení z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010 z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 66 1910 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 58. schůze rady ze dne 19.11. 2009, z 65. schůze

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Obec Stříteţ Strana 1 z 12

Obec Stříteţ Strana 1 z 12 Obec Stříteţ Strana 1 z 12 Závěrečný účet obce Střítež za rok 2011 I. Ú V O D Dle ust. 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, má obec povinnost

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 12. 04. 2011

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 12. 04. 2011 Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 12. 04. 2011 * * * Přítomni členové ZO: P. Blabla, A. Škuta, X. Starobová, E. Grygarová, Bc. I. Stříž, Mgr. E. Bartečková, M. Gongolová.

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

PF 2011. Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a mnoho pracovních i osobních úspěchů v roce 2011.

PF 2011. Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a mnoho pracovních i osobních úspěchů v roce 2011. PF 2011 Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a mnoho pracovních i osobních úspěchů v roce 2011. 1. výzva k překládání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR, opatření IV.1.2 MAS Pobeskydí

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Zápis ze 5. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 3. 6. 2015 * * *

Zápis ze 5. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 3. 6. 2015 * * * Zápis ze 5. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 3. 6. 2015 * * * Přítomni členové ZO: P. Blabla, Š.Žuková, V. Pohludka /později/, E. Grygarová, Bartečková, S. Mitura Omluveni: A.

Více

Rekonstrukce kulturního a společenského zařízení Smilovice. Projekt řeší částečnou rekonstrukci obecní budovy v centu obce.

Rekonstrukce kulturního a společenského zařízení Smilovice. Projekt řeší částečnou rekonstrukci obecní budovy v centu obce. 2013 Rekonstrukce kulturního a společenského zařízení Smilovice Projekt řeší částečnou rekonstrukci obecní budovy v centu obce. Obec Smilovice Program rozvoje venkova ČR 2007-2013, MAS Pobeskydí 1. 273

Více

U S N E S E N Í 10. zasedání Rady obce Soběšovice, konaného dne 18.3.2015 v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 53/2015

U S N E S E N Í 10. zasedání Rady obce Soběšovice, konaného dne 18.3.2015 v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 53/2015 U S N E S E N Í 10. zasedání Rady obce Soběšovice, v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 53/2015 V Soběšovicích dne 19.3.2015 Zpracoval : Valošková Petra Přehled přijatých usnesení

Více

ZPRAVODAJ 6/2015. Sběr a ukládání odpadů na území obce Soběšovice.

ZPRAVODAJ 6/2015. Sběr a ukládání odpadů na území obce Soběšovice. ZPRAVODAJ 6/2015 4. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice se bude konat ve středu 10. 6. 2015 od 17:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Soběšovicích. Všichni občané jsou srdečně zváni.

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

Místní akční skupiny Rozvoj Krnovska o.p.s. Ovocnářský kurz Město Albrechtice II 26.3.2011 ZDARMA!!

Místní akční skupiny Rozvoj Krnovska o.p.s. Ovocnářský kurz Město Albrechtice II 26.3.2011 ZDARMA!! Jaro 2011 Číslo 3 Místní akční skupiny Rozvoj Krnovska o.p.s. Vážení čtenáři, pravidelně v každém ročním období, vydáváme zpravodaj MAS Rozvoj Krnovska. Nyní se jedná o jarní vydání tohoto zpravodaje,

Více

Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011. Marta Vencovská, Petr Holý

Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011. Marta Vencovská, Petr Holý Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011 Marta Vencovská, Petr Holý MA21 = LA21 Místní Agenda 21 = Lokale Agenda 21 Místní Agenda 21 - Gemeinde 21 Kraj Vysočina Dolní Rakousko MA-G 21 Spolupráce mezi místní

Více

Účelové dotace v oblasti volného času dětí a mládeže pro rok 2012

Účelové dotace v oblasti volného času dětí a mládeže pro rok 2012 Příloha č. 3 ové v oblasti volného času dětí a mládeže pro rok 2012 Č. Název organizace Projekt Požadovaná 1 ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ MÍSTNÍ ORGANIZACE OSTRAVA Celoroční organizovaná činnost dětí a mládeže

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2007 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Informace o povolení k nakládání s vodami a jejich platnost od 1.1.2008 2.

Více

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Časový rozpis. 31.května 2010 - pondělí

Časový rozpis. 31.května 2010 - pondělí AŠSK ČR, ČMFS, MŠMT ČR, McDonald s ČR PROPOZICE Svátek fotbalu McDonald s Cup 2009 / 2010 Jablonec nad Nisou 31.5. 1.6.2010 Časový rozpis 31.května 2010 - pondělí 12:00 13:00 prezence týmů, rozdání balíčků

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

PROPOZICE. Organizátor Super Stars Most Most, ul.v.nezvala 2491 tel.: +420 732 931 378 Super.Stars@centrum.cz www.super-stars.karneval.

PROPOZICE. Organizátor Super Stars Most Most, ul.v.nezvala 2491 tel.: +420 732 931 378 Super.Stars@centrum.cz www.super-stars.karneval. PROPOZICE Badmintonový klub Super Stars Most pořádá šestý mezinárodní camp pro hráče všech věkových kategorií. Camp je již tradičně součástí letní přípravy na novou sezónu. Na letním campu připravují kvalifikovaní

Více

NÁVRH ROZPOČTU MESTVSE STAŘEČ NA ROK 2013

NÁVRH ROZPOČTU MESTVSE STAŘEČ NA ROK 2013 Návrh rozpočtu 2013 OdPa Pol. Příjem 1111 daň z příjmů ze závislé činnosti 1112 daň z příjmů fyzických osob 7900 1113 daň z příjmů FO vybíraná srážkou 327 00 1121 daň z příjmů právnických osob 302350 1211

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 -

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 - 4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol 6 - u cesty do Potštejna 8 - u cesty na Vrší 9 - na Vrších - 38 - Terénní úpravy u č. p. 115 Jindřich Husák v roce 2009 dodělal terénní úpravy u svého domku,

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

DÁMY A PÁNOVÉ ZŮSTAŇTE NA PARKETU, PLESOVÁ SEZÓNA POKRAČUJE! 2. ročník závodu ve slalomu o pohár mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady

DÁMY A PÁNOVÉ ZŮSTAŇTE NA PARKETU, PLESOVÁ SEZÓNA POKRAČUJE! 2. ročník závodu ve slalomu o pohár mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady ZPRAVODAJ 2/2015 PLATBY POPLATKŮ za odpad a ze psů v roce 2015. Poplatky za odpad a ze psů je možno uhradit: - v hotovosti na Obecním úřadě u paní Valoškové (telefon 558404550), čís.dveří 202, a to pouze

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009

Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009 Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp. Termín 56 1578 Bere na vědomí Kontrolu přijatých usnesení z 52. schůze

Více

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Projekt pořádání hodů v Piňovicích Jana Brázdová Rok 2009/10 0 Obsah 1. Název projektu... 2 2. Současný stav... 2 3. Základní informace o projektu... 2 4. Cíl projektu...

Více

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU s ADAMEM 2011 Mezinárodní atletické závody pro žáky 1.- 5.třídy základních škol - z polskiej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego, w Jaworze a ze ZŠ z okrsku Turnovsko T U R N O V, Městský

Více

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V ATLETICKÉM ČTYŘBOJI ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL, KAT. IV Břeclav 14.-15. června 2012 A. Všeobecná ustanovení 1. Adresa sportovní

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014 Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014 Vánoční přání Venku padá první vločka, kdo si počká, ten se dočká. Zas tu máme

Více

Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013

Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013 oravi 8 ročník a M Mezinárodní soutěž historických autoomobilů years R allye Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013 Vážení přátelé historických automobilů, pořadatelé z Veteran Car Clubu Ostrava

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH A VÍKENDOVÝCH POBYTŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH A VÍKENDOVÝCH POBYTŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH A VÍKENDOVÝCH POBYTŮ pro pěstounské rodiny pro rok 2015 www.pestouni.slezskadiakonie.cz Vzdělávací středisko Programu pro pěstounské rodiny Kateřina Bělavová tel. 733 142 438 email:

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

36. ročník Turnajů šachových nadějí

36. ročník Turnajů šachových nadějí Gens una sumus 36. ročník Turnajů šachových nadějí pořádaných Beskydskou šachovou školou z. s. Termín konání: 2. 6. 4. 2015 Místo konání: Národní dům ve Frýdku-Místku Turnaje šachových nadějí Šachy - hra

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY 1. Rozmístění obyvatelstva 2. Index vývoje počtu obyvatel 3. Dynamika obyvatelstva 4. Index demografického stáří 5. Vzdělanostní struktura obyvatelstva 6. Koeficient podnikatelské

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

REPUBLIKOVÁ OPEN SOUTĚŽ MEDVĚDÍ STEZKOU 2012

REPUBLIKOVÁ OPEN SOUTĚŽ MEDVĚDÍ STEZKOU 2012 Česká asociace Sport pro všechny, o.s. Ohradské náměstí 1628/7, 15500 Stodůlky Komise cvičení a pobytu v přírodě MR ČASPV REPUBLIKOVÁ OPEN SOUTĚŽ MEDVĚDÍ STEZKOU 2012 POKYNY PRO ÚČASTNÍKY Borovice (9.

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu:

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu: USNESENÍ 10. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 4. března 2008 usnesením č. 10/290/2008 program 10. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 10/291/2008 návrhovou komisi ve složení: Mgr.

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 Sbor dobrovolných hasičů v Únanově 671 31 Únanov IČ: 45657343 hasiciunanov@seznam.cz Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 V Únanově dne 23.1.2009 vypracovali Ing. Lukáš

Více

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II.

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II. Vyvěšeno: 19.11. 2009 Sejmuto: 6. 12. 2009-1- Obec Roseč Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Roseč vydává dne 18.11.2009 podle ust. 14, odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Neziskové občanské sdružení dětí a mládeže - 1 - - 2 - Obsah: Slovo úvodem Představení organizace Pravidelná zájmová činnost Neorganizovaná mládež Přehled hospodaření Výroční zpráva byla řádně schválena

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ 23. března 2012, Na Rychtě - Choceň Josef Tomáš PROGRAM VALNÉ HROMADY 1. Zahájení valné hromady 2. Zpráva o činnosti za r. 2011 členská základna ekonomika hospodaření brigády

Více

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí VOŠ, SŠ, COP Budějovická 421 Sezimovo Ústí R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí V návaznosti na platné zákonné normy,

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ul. 17 listopadu 147, telefon 558 647846 telefony: 721 061 601, 736 620 467 (zájezdy) e-mail: seniori.fm@seznam.cz Úřední hodiny Kancelář SD Po, St 8-12 hod. Infostředisko 1.poschodí Polikliniky ve FM

Více