VŠEOBECNÝ_2006 Číslo variace: 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÝ_2006 Číslo variace: 2"

Transkript

1 VŠEOBECNÝ_2006 Číslo variace: 2 1. Daňová přiznání fyzických osob vyřizuje na Finančním úřadě ve Lhotě paní Nováková, daňová přiznání právnických osob pan Procházka. Kdo bude podávat daňové přiznání u pana Procházky? Pan Petřík, povoláním vysokoškolský profesor trestního práva. Jana Jandová, povoláním soudkyně. Společnost Novotný a syn, s. r.o. Marek Mareček, povoláním učitel zeměpisu na ZŠ. 2. Určete "60% z 5/3" a dále "45 % z 4/9" "1/10" a "0,2" "1" a "1/5" "0,2" a "4/5" "1" a "2" 3. Která z následujících položek z výplatní pásky je odváděna do státního rozpočtu? sleva na dani sociální pojištění zdravotní pojištění dílčí základ daně 4. Z článku v odborném ekonomickém časopise vyplývá, že "...ekonomika prochází konjunkturou". Co lze nejspíše očekávat? nezaměstnanost se bude zvyšovat nezaměstnanost bude stabilní nastane útlum ve výrobě nezaměstnanost se bude snižovat 5. Tvrzení: "Každý člověk chodí alespoň dvakrát ročně k zubaři." Vyberte opačné tvrzení. Alespoň jeden člověk chodí k zubaři častěji než dvakrát ročně. Každý člověk chodí méně než dvakrát ročně k zubaři. Žádný člověk nechodí alespoň dvakrát ročně k zubař. Alespoň jeden člověk je v některém roce u zubaře méně než dvakrát. 6. V jednom státě platí zákony, které obsahují následující ustanovení: - vláda má právo potrestat lidi, kteří se nezúčastní voleb - členové vlády mohou zrušit rozhodnutí soudu - všechny odevzdané hlasovací lístky jsou anonymní - ústavní zákon musí být schválen dvoutřetinovou většinou poslanců Kolik z výše uvedených ustanovení odpovídá demokratickým principům fungování společnosti? dvě čtyři tři jedno 7. Doplňte místo otazníku chybějící zlomek. 20/2 17/6 14/10 11/14 8/18? 7/23 5/22 4/24 3/ z 7

2 8. Tvrzení: 1. Ke zkoušce se mohou přihlásit jen studenti, kteří mají zápočet. 2. Studenti, kteří nechodili do cvičení, zápočet nemají. Vyberte tvrzení, které z nich vyplývá. Studenti, kteří chodili do cvičení, mají zápočet. Studenti, kteří nemají zápočet, nechodili do cvičení. Studenti, kteří chodili do cvičení, se přihlásí ke zkoušce. Ke zkoušce se mohou přihlásit jen studenti, kteří chodili do cvičení. 9. Určitá země má velké ekonomické problémy, které není schopna vyřešit vlastními silami. Která z následujících mezinárodních organizací může nejspíše této zemi poskytnout peníze, aby ji ochránila před ekonomickým kolapsem? MMF NATO OECD WTO 10. Určete větu (z níže uvedených možností), kterou lze z daných vět zaručeně platně odvodit: Adam obdivuje některé modelky (avšak nikoho jiného). Lucie je modelka. Pokud Lucie není modelka, Adam ji neobdivuje. Pokud je Lucie modelka, Adam ji obdivuje. Adam obdivuje Lucii. Adam neobdivuje Lucii. 11. Revalvace měny je: shodný s pojmem deflace pokles oficiálního kurzu domácí měny ve vztahu k měnám zahraničním zvýšení oficiálního kurzu domácí měny ve vztahu k měnám zahraničním zvýšení cenové hladiny 12. V níže uvedeném slově zjistěte, k kolika případech má dvojice po sobě následujících písmen (první a druhé, druhé a třetí, atd.) pořadí podle abecedy, tj. první písmeno je v abecedě dříve než písmeno následující. Slovo: "bezplánovitost" Český statistický úřad zjišťuje ceny zboží ve spotřebitelském koši v několika tisících prodejnách a provozovnách po celé ČR. Při porovnání průměru cen rok 2003 a průměru cen za rok 2004 došel k indexu spotřebitelských cen 101,8. Znamená to, že: zákazníci ušetřili, protože došlo k poklesu cen o 1,8 % ceny zboží stouply o 101,8 % míra inflace byla 1,8 % v ekonomice došlo k deflaci 14. Určete větu z níže uvedených možností, kterou lze z daných vět zaručeně platně odvodit: Každý, kdo je nesobecký, je šlechetný. Žádný lakomec není šlechetný. Každý lakomec je nesobecký. Některý lakomec je nesobecký. Žádný lakomec není nesobecký. Některý lakomec není nesobecký z 7

3 15. Přeměnu státního majetku na soukromý označujeme pojmem: demokratizace transformace restituce privatizace 16. Mezi větou A - "Petr spí" a B - "Petr nespí" je vztah negace: Je-li pravdivá A, nemůže být pravdivá B a obráceně ( A a B nemohou být zároveň pravdivé). Najděte negaci věty "Někteří psi jsou chlupatí": Není pravda, že někteří psi nejsou chlupatí. Někteří nejsou chlupatí. Všichni psi jsou chlupatí. Není pravda, že někteří psi jsou chlupatí. 17. Pan Hora odcizil panu Černému z peněženky Kč. Jakou úlohu má v probíhajícím trestním řízení před soudem státní zástupce? Působí v roli poradce soudce. Dbá na řádnou inforovanost odborné vceřejnosti o probíhajícím řízení. Navrhuje pro pana Horu výši trestu. Zastupuje pana Černého, který byl trestným činem poškozen. 18. Mezi federace nepatří: Rusko Německo Francie USA 19. Petr, Jirka, Tomáš a Karel se dohadovali, kdo z nich je nejvyšší. Po změření všech se zjistilo, že Jirka je menší než Tomáš a druhý nejvyšší je Karel. U každého z následujících pořadí (od nejmenšího po nejvyššího) rozhodněte, zda může být v souladu s uvedenými podmínkami správné. Jirka - Karel - Petr - Tomáš Tomáš - Petr - Karel - Jirka Tomáš - Jirka - Karel - Petr Petr - Jirka - Karel - Tomáš 20. V jednom důležitém úřadu sekretářky zásadně lžou a uklízečky zásadně mluví pravdu. Všechny pracovnice nosí stejnou uniformu. Občan se táže dvou pracovnic, zda je přítomen pan ředitel. Pracovnice odpoví: první pracovnice: "Pan ředitel tu je nebo já jsem sekretářka." druhá pracovnice: "Má kolegyně je uklízečka a pan ředitel tu je." Vyberte z následujících možností nutně pravdivé tvrzení. První pracovnice je sekretářka. Obě pracovnice jsou sekretářky. Druhá pracovnice je sekretářka. Obě pracovnice jsou uklízečky. 21. Který výrok je pravdivý: produkce a produktivita jsou totožné produktivita se zvyšuje, pokud jsou plně využity národní zdroje zvýšení produkce musí vést ke zvýšení produktivity zvyšování produktivity vede ke zvyšování produkce se stejnými zdroji z 7

4 22. Jsou-li zároveň pravdivé tyto dvě věty: "Některé vlaky zastavují v Olomouci" + "Některé vlaky zastavují v Brně", která z následujících vět není nutně pravdivá: některé vlaky zastavují v Brně a v Olomouci. není pravda, že všechny vlaky projíždějí Olomoucí bez zastávky. některé vlaky zastavují v Olomouci. některé vlaky zastavují v Brně. 23. Tři z následujícíh tvrzení vyjadřují názor a jedno uvádí faktickou informaci. Která z následujících tvrzení neobsahuje názor či hodnocení? Euthanasie je závažný zločin proti lidskosti. Euthanasie by neměla být zakázána, ale povolena všem. Euthanasie je právně povolena pouze v Holandsku. Euthanasie sice může být škodlivá věc, ale zakazovat bychom ji neměli. 24. Jaké je nejvhodnější synonymum ke slovu "nutný": předepsaný potřebný vyžadovaný nezbytný 25. Hanka je čtyřikrát tak stará jako její kmotřenec Martin. Před pěti lety byla Hanka sedmkrát starší než Martinovo dvojče. Kolik je nyní Hance let? Zaměstnanec doručil svému zaměstnavateli výpověď z pracovního poměru. Zaměstnanec důvody k výpovědi uvádět: musí, pokud se jedná o důvod související s vykonávanou prací musí nemusí nemusí, pouze tehdy, pokud se jedná o soukromé důvody 27. Mezinárodní zkratka pro světovou obchodní organizaci je: UNESCO MMF WTO WHO 28. Index spotřebitelských cen je užitečný pro posouzení: změn nabídky na trhu nabídky peněz na určité časové období změn poptávky na trhu změn životních nákladů 29. Která banka v České republice má emisní funkci? Československá obchodní banka, a.s. Živnostenská banka, a.s. Komerční banka, a.s. Česká národní banka z 7

5 30. Některé české věty lze interpretovat dvěma způsoby. např. věta "Petr viděl Karla na hrázi" může znamenat to, že na hrázi stál Petr a odsud viděl Karla, nebo to, že Petr viděl Karla, který byl na hrázi. Určete, který následuící příklad je v tomto smyslu dvojznačný. Petr přišel s prázdnou Slovník dopadl na stůl tak zprudka, až zapraskal. Petr položil Karlovi knihu na stůl. Petr neviděl Karla 31. Příbuzní spolu nesmějí uzavírat sňatek. Může si tedy vzít žena bratra svého vdovce? nemůže nemůže, protože je to proti morálním pravidlům může může, pokud požádá o svolení příslušné úřady 32. Z násleujících možností vyberte číslo na místo otazníku: 2, ? Pan Novák si chce koupit pračku za Kč. Má v hotovosti pouze Kč. Pračku si hodlá koupit i přesto, že ji bude muset splácet. Pan Novák si nemůže pračku pořídit prostřednictvím: spotřebitelského úvěru hypotečního úvěru leasingu kreditní karty 34. Kandidáti do Senátu ČR jsou voleni: nejsou voleni, ale jmenováni prezidentem na návrh premiéra přímo v poměrovém volebním systému dvoukolově ve většinovém volebním systému dvoukolově v poměrném volebním systému 35. Rozhodněte, která z následujících položek bude hrazena ze státního rozpočtu: vybavení pro mateřskou školu podpora v nezaměstnanosti dluhy všech podniků, které se ocitnou v bankrotu ošetření pacienta u lékaře 36. K následujícímu textu přiřaďte nejlépe odpovídající český ekvivalent: PER ANNUM tísní ročně prostřednictvím rukou prostřednictvím neznámého 37. Obchodní rejstřík: obsahuje údaje o všech fyzických a právnických osobách v ČR je seznam obchodních společností je veden Nejvyšším soudem veřejný seznam z 7

6 38. Do věty "Jan pronásledoval muže..." doplňte jeden z následujících výrazů tak, aby doplněná věta měla dva významy: celý den každou minutu promyšleně na kole 39. Každá ekonomika musí řešit tři základní ekonomické problémy: co, jak a pro koho vyrábět. Co se bude vyrábět, určuje především: dostatek pracovních sil volba zákazníka přírodní bohatství podnebí, přírodní podmínky 40. Určete, ve které z následujících dvojic je významový vztah jejích členů vztahem nejpodobnějším následující dvojici: "racionální : rozum": průhledný : dalekohled temporální : spirituální pravdivý : cit falešný : lež 41. V České republice dosud neplatíme tuto daň: za vypouštění odpadních vod z pohonných hmot z prodeje nemovitosti ze zděděného majetku 42. Mezi aplikované psychologické disciplíny patří: psychopatologie psychologická metodologie pedagogická psychologie vývojová psychologie 43. Manželé Novákovi si koupili do osobního vlastnictví byt v hodnotě jednoho milionu korun. Několik dnů po nastěhování uzavřeli v pojišťovně pojištění domácnosti. Proč? Manželé Novákovi se tak chrání pro případ nenadálých událostí. Z uzavřeného pojištění získali částku, která jim umožňuje postupně splácet byt. Prostřednictvím pojištění odvádí vlastník bytu povinnou daň z nemovitosti. Majitel má ze zákona povinnost pojistit si byt v osobním vlastnictví. 44. Rozhodněte, která ze stížností spadá do působnosti veřejného ochránce práv (ombudsmana): Pan Novák nesouhlasí se zákonem, který byl minulý týden schválen a žádá jeho zrušení. Paní Vránová si stěžuje na to, že se k ní soudce choval arogantním a ponižujícícm zpsůobem. Pan Král žaluje pana Černého za to, že byl pokousán jeho psem. Paní Malá si stěžuje, že zakoupené zboží má skrytou vadu, kterou nemohla při nákupu vidět. 45. Citace: "Evropská centrální banka včera podlehla útlumu globální ekonomiky a navzdory posledním prohlášením svých činitelů snížila úrokové sazby v eurozóně o čtvrt procentního bodu." Tímto krokem banka pravděpodobně sleduje: zastavení investic útlum investic zvýšení nezaměstnanosti povzbuzení investic z 7

7 46. Kupní síla peněz: se v období inflace zvyšuje není ovlivněna ani inflací ani deflací se v období inflace snižuje se během deflace snižuje 47. Co patří místo otazníku? 21 43? Ve které z následujících situací je součástí částky spotřební daň? nákup benzínu u čerpací stanice platba za ostříhání u kadeřníka převod domu na jinou osobu výplata od svého zaměstnavatele 49. Psychologie práce se zabývá: sestavováním různých testů pro výběrová řízení na různé pracovní pozice vlivem pracovního prostředí na pracovní výkon konstrukcí strojů a nástrojů mezilidskými vztahy na pracovišti 50. Největší podíl z daňových příjmů státního rozpočtu zajišťuje: soustava spotřebních daní daň z přidané hodnoty sociální pojištění daň z příjmů z 7

KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti

KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti Vzorové aktivity praktické výuky finanční a občanskoprávní gramotnosti Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. realizuje projekt KROK ZA

Více

PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Informační příručka pro pedagogy k výuce problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR

PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Informační příručka pro pedagogy k výuce problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT Informační příručka pro pedagogy k výuce problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. je realizátorem projektu PŘIPRAVIT

Více

Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany. elearning (pro finanční gramotnost) Ing. Tomáš Löster, Ph.D.

Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany. elearning (pro finanční gramotnost) Ing. Tomáš Löster, Ph.D. Název projektu: Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany Registrační číslo projektu: CZ. 1.07/3.1.00/37.0034 Číslo klíčové aktivity: 01 Tvorba metodik Název aktivity:

Více

Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních úvěrů v době krize

Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních úvěrů v době krize JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra ekonomiky Studijní program: Studijní obor: N6208 Ekonomika a management Obchodní podnikání Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních

Více

Poradíme s výběrem dovolené PŘEHLED ÚČTŮ. www.finexpert.cz JAK BANKY LÁKAJÍ STUDENTY. více str. 34. ... společně světem fi nancí

Poradíme s výběrem dovolené PŘEHLED ÚČTŮ. www.finexpert.cz JAK BANKY LÁKAJÍ STUDENTY. více str. 34. ... společně světem fi nancí www.finexpert.cz... společně světem fi nancí 6/2008 2. června 2008 49,90 Kč 69 Sk, 2 JAK BANKY LÁKAJÍ STUDENTY PŘEHLED ÚČTŮ Regulované nájemné ANO, či NE? Češi říkají, reformu ano, ale... Kolik to bude

Více

Úvod. Více informací o projektu PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT je možno získat na internetových stránkách projektu www.pripravitprozivot.cz.

Úvod. Více informací o projektu PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT je možno získat na internetových stránkách projektu www.pripravitprozivot.cz. PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT Příklady pracovních listů pro studenty středních škol k procvičení problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. je

Více

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s.

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. A B 1 Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. ISBN: 978-80-86961-28-6 2 OBSAH 1 Úvod...4 2 Všeobecný pohled

Více

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura Leden 2008 Autoři: Ing. Štěpánka Syrovátková, Ing. Josef Machalíček Občanská poradna Plzeň, o.s. Bc. Jana Christová Informační

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Testové otázky. pro studijní obory. Příloha č. 1

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Testové otázky. pro studijní obory. Příloha č. 1 Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Příloha č. 1 Testové otázky pro studijní obory Kolektiv autorů pod vedením Ing. Aleny Kněžické bc. Dana Fialová, ing. Radmila Hovorková, ing. Iva Hůdová,

Více

Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu

Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Doc. PhDr.

Více

Finanční gramotnost 1

Finanční gramotnost 1 [Zadejte text.] Úvod... 3 1 Charakteristika daní... 4 1.1 Placení daně... 6 2 Klasifikace daní... 7 Příklad č. 1... 7 2.1. Přímé daně... 8 2.1.1 Daň z příjmu fyzických osob... 8 2.2 Poplatníci daně...

Více

V roce 2012 vydal Petr Otáhal, s. r. o. Jiráskova 490, 738 01 Frýdek Místek

V roce 2012 vydal Petr Otáhal, s. r. o. Jiráskova 490, 738 01 Frýdek Místek Petr Otáhal, s. r. o. 2012 PRÁVO A BYDLENÍ sborník vydaný v rámci realizace projektu s názvem Rozvoj znalostí v oblasti problematiky Právo a bydlení klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních

Více

EKONOMIE A MANAGEMENT

EKONOMIE A MANAGEMENT UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra fyzikální chemie PODNIKOVÁ EKONOMIE A MANAGEMENT Jaroslav Zlámal, Jana Bellová Učební texty pro distanční studium Olomouc, 2013 Obsah I Podniková

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra matematiky. Bakalářská práce

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra matematiky. Bakalářská práce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra matematiky Bakalářská práce Sbírka řešených příkladů z finanční matematiky pro SŠ - finanční úvěrové a pojistné produkty, práva spotřebitele

Více

EKONOMICKÁ GRAMOTNOST

EKONOMICKÁ GRAMOTNOST EKONOMICKÁ GRAMOTNOST INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR reg. č. CZ.1.07/1..00/1.0108 1 1 EKONOMICKÁ GRAMOTNOST 1. vydání,

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi KADEŘNÍK 69-51-H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3. ročník. [Zadejte text.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi KADEŘNÍK 69-51-H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3. ročník. [Zadejte text. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi KADEŘNÍK 69-51-H/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3. ročník [Zadejte text.] 1 UČEBNÍ OSNOVA... 5 1.1 Pojetí vyučovacího předmětu... 5 1.1.1

Více

PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Vzorové aktivity praktické výuky problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR

PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Vzorové aktivity praktické výuky problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT Vzorové aktivity praktické výuky problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. je realizátorem projektu PŘIPRAVIT

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST

KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST 1. Základní orientace V této kapitole se budeme věnovat: pojmu FINANČNÍ GRAMOTNOST, složkám finanční

Více

Bludný kruh financí. Informační brožura základů finanční gramotnosti MĚSTO KOPŘIVNICE

Bludný kruh financí. Informační brožura základů finanční gramotnosti MĚSTO KOPŘIVNICE Bludný kruh financí Vydal: Městský úřad Kopřivnice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 2012 Neprodejné Tato brožura vznikla v rámci projektu prevence kriminality Bludný kruh financí, který je finančně

Více

Navigátor bezpečného úvěru

Navigátor bezpečného úvěru Navigátor bezpečného úvěru Finální verze 30. listopadu 2012 Obsah SEZNAM OBRÁZKŮ... 3 SEZNAM TABULEK... 4 1. ÚVOD... 5 2. ANALÝZA TRHU SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ V ČR... 6 2.1. ZADLUŽOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ V ČR

Více

Rozvoj podnikání I. - Zahájení podnikání, právní aspekty

Rozvoj podnikání I. - Zahájení podnikání, právní aspekty Rozvoj podnikání I. - Zahájení podnikání, právní aspekty Lektor: Mgr. Luboš Fojtík Bauerova vila, Libodřice 11. 11. 2010 Školení je realizováno v rámci projektu Vzdělávání a řemesla jako prostředek podnikání

Více

Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková

Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková ODBORNÝ ČLÁNEK 2012 Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KOMPARACE ÚVĚROVÝCH PRODUKTŮ BANKOVNÍCH A NEBANKOVNÍCH INSTITUCÍ NA ZÁKLADĚ VYBRANÝCH KRITÉRIÍ HODNOCENÍ Bakalářská práce Olomouc 2014 Michaela Močičková

Více

Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. obecně prospěšná společnost nestátní nezisková organizace. INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA k programu

Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. obecně prospěšná společnost nestátní nezisková organizace. INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA k programu Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. obecně prospěšná společnost nestátní nezisková organizace INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA k programu Finanční akademie 1. Úvod do problematiky Potřeba preventivního působení

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným Transformation of trade on limited liability company Bc. Vlasta Hulcová Plzeň 2012-1

Více

OBSAH. Listopad 2012. Strana 2 (2)

OBSAH. Listopad 2012. Strana 2 (2) ODS ve vládě OBSAH Úvod 3 Volební program ODS a program vlády 5 Veřejné finance 13 1) Výsledky a dopady 13 2) Stabilizační balíček pro rok 2013 16 Důchodový systém 22 Významnější dopady vládních kroků

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky. Bakalářská práce. 2008/2009 Iva Havlíková

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky. Bakalářská práce. 2008/2009 Iva Havlíková Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Bakalářská práce 2008/2009 Iva Havlíková Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Obor: Podnikové informační systémy

Více

EKONOMIKA TEORETICKÁ PUBLIKACE

EKONOMIKA TEORETICKÁ PUBLIKACE EKONOMIKA TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 708 00 Ostrava-Poruba, Příčná 1108 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0005 Název projektu:

Více

þÿ M o~ n o s t i k r y t í r i z i k n e s p l á c e n í þÿ h y p o t e n í c h ú v ro p o j i s t n ý m i p r

þÿ M o~ n o s t i k r y t í r i z i k n e s p l á c e n í þÿ h y p o t e n í c h ú v ro p o j i s t n ý m i p r Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ V y s o k oa k o l s k é k v a l i f i k a n í p r á c e / T h e s e s, d i s s 2012 þÿ M o~ n o s t

Více

Metodika finanční gramotnosti PRO STUDENTY aktualizace 2013

Metodika finanční gramotnosti PRO STUDENTY aktualizace 2013 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace Karasova 16, 709 00 Ostrava Mariánské Hory Metodika finanční gramotnosti PRO STUDENTY aktualizace 2013

Více